Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.6 MB
2020-12-09 11:08:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
465
923
Rövid leírás | Teljes leírás (425.86 KB)

Kanizsa 2008. 028-031. szám szeptember

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap. Szeptember 25-től: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XX. évfolyam 28. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2008. szeptember 4. Kanizsa
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu
Amegújult általános iskola avatásával
kezdődött el a 2008/2009-
es tanévnyitó ünnepség a Rozgonyi
úti Általános Iskolában.
Az ünnepségen részt vett Dr. Simon
Istvánné, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium esélyegyenlőségi
és nemzetiségi főosztályának
vezetője, Teleki László országgyűlési
képviselő, miniszterelnöki
megbízott, Cseresnyés Péter és
Manninger Jenő országgyűlési
képviselők, Marton István polgármester
és Baksa Attila, a ZÁÉV
Zrt. elnök-vezérigazgatója. Továbbá
városunk oktatási-nevelési intézményeinek
vezetői, és a nyugdíjas
pedagógusok.
– A felújított iskola példa arra,
hogy a közoktatás szereplőinek egy
irányba húzó akarata nem egyszerűen
összeadódik, hanem meghatványozódik
– hangsúlyozta avatóbeszédében
Dr. Simon Istvánné főosztályvezető.
– Ez kell a most indult
több száz közoktatási intézmény
felújítását, bővítését célzó
programhoz is – folytatta. Erről
szól az Új tudás mindenkinek
programja, melynek megvalósítására
az elkövetkező években több
száz millió forint áll rendelkezésre.
Végül tolmácsolta Hiller István
oktatási és kulturális miniszter jókívánságait.
Marton István polgármester ünnepi
köszöntőjében kiemelte, a
közgyűlés jól döntött, amikor pályázatot
nyújtott be a támogatás elnyerésére.
Az önkormányzat minden
olyan célt támogat, melynek
segítségével a fiatalok képzését, a
jövő generációjának érvényesülését
megkönnyítheti. Megjegyezte azt
is, nem hiszi, hogy a Dunántúlon
van ennek az iskolának pillanatnyilag
párja. A jövőben is minden nemes
célt örömmel támogatnak,
amikor csak lehetőség nyílik rá.
(Folytatás a 4. oldalon)
Felavatták a Rozgonyi Iskolát
Kanizsa 2 – A mi ügyeink 2008. szeptember 4.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Hazánkban a rendszerváltoztatás
óta eltelt évtizedekben megfigyelhető,
hogy évről évre egyre több 45 év feletti
ember (szenior) szorul ki a munka
világából. A statisztikai becslések szerint
2010-re az 50 év feletti férfiak
aránya 33%, a nők aránya 40% lesz a
társadalomban, s ez a férfiak esetén
42%-ra, a nőknél 50%-ra nő 2030-ig.
Az 55 év feletti népességből az aktív
munkavállalók aránya ma 21,9%,
amely csak fele az EU átlagának.
Százharmincezer regisztrált állástalan
tartozik a negyvenöt év
fölötti korosztályhoz a munkaügyi
központokban. Ha a nem nyilvántartottakat
is számítjuk, ebből a
bőven munkaképes korcsoportból
csaknem kétmillió nő és férfi szorult
ki a munkaerőpiacról.
Értük hozták létre munkaadói és
szakszervezeti tömörülések a Szenior
Foglalkoztatási Szövetséget, ahol
segítenek állást találni nekik, s klubok
létrehozásával, munkáltatói díj
alapításával igyekeznek megszüntetni
a sokak életét mindmáig megkeserítő
hátrányos diszkriminációt.
A Szenior Foglalkoztatási Szövetség
szervezeti újításával és információbázisával
összehozza a munkahelyet
keresőket az állást kínálókkal.
Lényege, hogy az alapító tagok a
legnagyobb munkáltatói szervezetek:
a 70-80 ezer munkáltatót magába
foglaló Munkaadók és Gyáriparosok
Országos Szövetsége, az
IPOSZ, a MOSZ, valamint a több
mint 800 ezer szervezett munkavállalót
képviselő szakszervezeti konföderációk
(MSZOSZ, SZEF, Autonómok)
és a legnagyobb nyugdíjas
szervezet. Így olyan összefogás született
2007-ben, amilyen még soha
nem volt Magyarországon.
A megalakulásunk óta eltelt időszakban,
az egyéni tagok 10 százalékát
sikerült összehozni jövendő munkáltatójával.
A Szövetség feladata
emellett, hogy az egyik felet felkarolja,
képezze, esélyhez juttassa, a másikat,
a munkáltatót pedig ösztönözze.
Megkezdődött a Szenior Foglalkoztatási
Klubok létrehozása. A közművelődési
intézményekre épített országos
hálózat az érintett korosztály
elszigetelt, gyakran magányossá vált
álláskeresői és dolgozni vágyó nyugdíjasok,
valamint a helyi munkáltatók
találkozását szolgálja, s azt, hogy
együttműködve a munkaügyi központokkal
(ahol több mint 130 ezer a regisztrált
szenior álláskereső) a tagság
legtöbbjét visszajusson a munkaerőpiacra.
Álláskeresők 45 fölött Gyermekprogramok sokasága
várta az apróbbakat és a nagyobbakat
egyaránt: aszfaltrajzolás,
lufihajtogatás, arcfestés, ugrálóvár.
A gyerekek elkezdhettek ismerkedni
az autóvezetés trükkjeivel
is gokart, pedálos és akkumulátoros
kisautók segítségével. A
színpadon bűvész szórakoztatta a
szép számban megjelent érdeklődőket.
Szentgyörgyi Romeo, profi személyi
edző, hatszoros Világ-, és
kétszeres Európa-bajnok és csapata
aerobic bemutatót tartott a nagyérdeműnek,
őket a zalaegerszegi
Albatrosz tánccsoport mazsorettműsora
követte.
Lola, a tinédzserek kedvence,
kétszeres VIVA Comet-díjas
énekesnő adott koncertet 19 órától,
20 órától pedig Delhusa
Gjon, a Vitézi Rend tagja énekelt
a közönségnek. A koncertprogramot
az Irigy Hónaljmirigy
fergeteges műsora, a napot a
Fantastic Fire tűzzsonglőrei zárták.
S.E.
Tudatos táplálkozás, testmozgás – ezek az egészséges életmód legfontosabb
motívumai. Az augusztus 30-án, szombaton a Kanizsa Centrum
parkolójában megrendezett road show célja az volt, hogy rávilágítson
egészségünk megtartásának fontosságára. Ennek jegyében mutatta
be az Interspar áruház Natur*pur biotermék-családját, illetve a
nap valamennyi programja, fellépője kapcsolódott az egészséges életmód
fogalmához. Az egészségsátorban véradásra is volt lehetőség.
Fotó: Steyer Edina
Road show az egészség jegyében
2008. szeptember 4. Kanizsa – Hirdetés 3
4 Kanizsa – Oktatás 2008. szeptember 4.
(Folytatás az 1. oldalról)
Baksa Attila a kivitelező cég elnök-
vezérigazgatója ismertette az
épület rekonstrukciójának főbb állomását,
majd jelképesen átadta az
épület kulcsát az új igazgatónak,
Jeszenői Csabának.
Tóth Miklós eddigi igazgató köszöntőjében
elmondta, az iskola
mindenkori nevelőinek, igazgatóinak
és tanulóinak régi álma teljesül
a kibővült, megszépült épület
birtokba vételével. Aszázadik évéhez
közeledő épület tárgyi feltételeiben
egyre hátrányosabb helyzetűvé
vált az 1970-80-as években
sorra épülő modern iskolák mellett.
Az itt dolgozóknak minden
eredményért nagyobb erőfeszítést
kellett kifejteni. Aszerencsés pillanat
2005 tavaszán érkezett el számukra.
Az akkori önkormányzat és
városvezetés méltányolta az iskola
múltbéli és jelenlegi eredményeit,
mérlegelte jövőbeni szerepét és
úgy döntött, hogy felújítására és
bővítésére pályázatot nyújt be az
Országgyűléshez. A jelenlegi önkormányzatnak
pedig fontos szerepe
volt abban, hogy ilyen kiváló
minőségben valósulhatott meg az
építkezés. Tóth Miklós igazgató
szólt arról is, hogy elismerés illeti
többek között az iskola dolgozóit
és tanulóit azért az áldozatos munkáért,
amit az építkezés ideje alatt
az elmúlt másfél évben végeztek,
és köszönet illeti azokat az intézményeket,
amelyek befogadták a
tanulóikat és segítséget nyújtottak
rendkívüli helyzetükben. Az épületet
az iskola képviseletében július
30-án vette át. Arozgonyis nagy
családban maradva nagy bizalommal
és sok jókívánsággal adta át
tisztét az önkormányzat által kinevezett
Jeszenői Csaba igazgatónak.
A történelmi egyházak képviselői
– a katolikus egyház részéről
Fliszár Károly esperes, a református
egyház részéről Balogh Tibor
esperes, az evangélikus egyház részéről
Deme Dávid lelkipásztor áldotta
és szentelte meg a felújított
épületet. A nemzeti színű szalagot
az intézmény udvari bejáratánál
Dr. Simon Istvánné főosztályvezető,
Teleki László országgyűlési
képviselő, Marton István polgármester,
Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselő
vágta át.
Jeszenői Csaba igazgató tanévnyitó
beszédét a kezdetekkel indította.
1908-ban Nagykanizsa városa
komoly állami injekciót kapott,
hogy vásároljon téglát, betont, vasat,
habarcsot, fát, üveget és szakértelmet,
hogy ezekből az alapanyagokból
hagyományt, tudást
építsen és ápoljon. Ezt a törekvést
siker koronázta, hisz’ a Rozgonyi
neve ismertté vált még a város határain
túl is. A befektetett energiák
megtérültek. Bizonyára ennek is
köszönhető, hogy száz év elmúltával
az újabb injekció, amelyre az
épület megújításához egyébként elengedhetetlenül
szükség volt, megtalálta
az iskolát. Végezetül a Rozgonyi
mind a négyszázhúsz tanulója
nevében megígérte, hogy az intézményt
otthonuknak fogják tekinteni,
s mint jó gazda, úgy fogják
óvni. Mindezek előtt azonban a
legfontosabb feladatuk, hogy ápolják
a már említett hagyományokat,
s a diákokat olyan tudással vértezzék
fel, amely későbbi életükben
megfelelő alapot jelent boldogulásukhoz.
Az ünnepség végén színes lufik
levegőbe eresztésével birtokukba
vették a tanulók az intézményt. A
meghívott vendégek megtekintették
a tantermeket és Böröcz Zsolt
tanár fotókiállítását.
B.E.
Fotók: Bakonyi Erzsébet
A piaristák első hazai óvodáját avatta fel augusztus 31-én, vasárnap
Balás Béla kaposvári megyéspüspök Nagykanizsán, mert, mint a
megelőző szentmisén megfogalmazta: „Vihart álló ifjúságra van
szükség.” Ennek megalapozására íratta be szeme fényét mintegy
negyven család a rend női ágának alapítójáról, Boldog Donáti Celesztináról
nevezett óvodába, melyet a kicsik az ünnepség után olyannyira
birtokukba vettek, hogy közülük több nehezen indult haza a minden
ízüket megmozgató játékok mellől.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 30/2008.(VII.04.) számú
önkormányzati rendeletével megújította a „Hazavárunk” ösztöndíj szabályairól
szóló pályázati kiírást.
A pályázók köre: A „Hazavárunk” ösztöndíj iránti kérelmet az a legalább 3
éve nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú
hallgató nyújthatja be, aki lakóhelyén kívül, államilag elismert magyarországi
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, első diploma megszerzése érdekében
folytat tanulmányokat, legfeljebb 25. életévének betöltéséig.
Az ösztöndíj összege a lakóhelytől az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító
intézmény székhelyéig, tanulmányi félévre vonatkozóan 3 alkalommal történő
oda-vissza utazás költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév
elején érvényes másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés
hiányában autóbuszjegy diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezményes ára
alapján történik. Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása,
érvényes diákigazolvány másolata valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány
másolata
Az ösztöndíj két egymást követő tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra) szól.
A Polgármesteri Hivatal félévente, utólag utalja a támogatást.
Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó rendelet és a pályázati űrlap letölthető
a www.nagykanizsa.hu honlapról, valamint személyesen beszerezhető a
Polgármesteri Hivatal Eötvös téri és Erzsébet téri portáin, továbbá a Művelődési
és Sportosztályon.
Érdeklődni a Művelődési és Sportosztályon lehet az 500-780 és az 500-755
számokon. Beadási határidő: 2008. szeptember 30.
Hazavárunk ösztöndíj-pályázat
2008. szeptember 4. Kanizsa – A mi ügyeink 5
Aszínvonalas, kényelmes utazás
biztosítása céljából az idei beruházási
program részeként két darab
Mercedes Conecto alacsonypadlós
autóbuszt állított helyijárati forgalomba
Nagykanizsán a Zala Volán
Közlekedési Zrt.
A Báthory utcai Autóbusz-állomáson,
a járművek ünnepélyes átadásán
Zalatnai László vezérigazgató elmondta,
idén második alkalommal
adnak át autóbuszt Nagykanizsán. Január
végén kettőt, és jövő év augusztusában
még két ugyanilyen szállítójármű
üzembe helyezése várható.
A Mercedes-Benz gyártmányú
CONECTO típusú, alacsonypadlós
autóbuszokon egyenként
százkét személy szállítható huszonhat
ülő- és hetvenöt állóhelyen.
A jármű második ajtajánál
peron és mechanikus rámpa található
a mozgáskorlátozottak, vagy
gyermekkocsival utazók kényelme
érdekében. A padlószint emelő
és süllyesztő funkció segítségével
a járdáról betolhatók a babakocsik.
A vezérigazgató még elmondta,
jelenleg az önkormányzattal meglévő
nyolcéves közszolgáltatási szerződés
felénél tartanak, mind a két fél
teljesíti a szerződésben foglaltakat. A
Nagykanizsa-budapesti járatot erősíteni
szeretnék, az igényeknek megfelelően
még több ehhez hasonló színvonalú
autóbusz működtetésével.
Marton István polgármester örömmel
nyugtázta, hogy a Zala Volán és
az önkormányzat közötti megállapodás
ebben a két évben maradéktalanul
teljesült, és biztos benne, hogy
minden további szerződés hiánytalanul
teljesülni fog, hiszen a Zala Volán
mindig is megbízható, jó partnere
volt a városnak az önkormányzati
rendszer kialakulásától kezdve.
Horváth Ferencné, helyijárati
üzemvezető megjegyezte, nagyon
jók a januárban átvett buszok üzemelési
tapasztalatai. Amostaniak két régi,
forgalomból kikerült Ikarus autóbuszt
váltanak fel, ami minőségileg
jelentős javulást jelent a kiskanizsai
városrész idős korú utazóközönsége
számára a 4A, és a 16A vonalán. Az
utasszám sajnos fogy – tette hozzá az
üzemvezető –, a csuklós autóbuszok
még a legfrekventáltabb helyeken
sincsenek kihasználva.
A járművek megtekintése előtt
Cseresnyés Péter alpolgármester
azt kívánta, bízzunk abban, hogy a
jövőben nem a járatcsökkentésben,
hanem korszerűbb buszok cseréjében
kell gondolkodnunk.
B.E.
Új buszok a helyijárati forgalomban
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Pénzügyi, a Városüzemeltetési,
az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság ülését követően a
közgyűlés napirendjén is szerepelt
a hulladékkezelési közszolgáltatási
szerződés módosítására
előterjesztett javaslat.
A közgyűlés jóváhagyta a 2004-
2005-ös években keletkezett és behajthatatlannak
minősített 1.015.142 forint
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatási díjhátralék törvényi
előíráson nyugvó megtérítési kötelezettségének
teljesítését a Saubermacher-
Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. felé.
Az előirányzatot a 2008. évi működési
hitel ugyanezen összeggel való
megemelésével biztosítja.
A testület egyetértett a települési
szilárd hulladék lakosság által fizetendő
díjának hátralék-rendezésével
kapcsolatos törvényi változás miatt a
Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő
Kft.-vel megkötött közszolgáltatási
szerződés módosításával.
Városunkban a települési szilárd
hulladék gyűjtésével, elszállításával
és ártalmatlanításával kapcsolatos
közszolgáltatási tevékenységet a
Saubermacher- Pannónia Hulladékgyűjtő
Kft. végzi. A2002. május 15-
én megkötött közszolgáltatási szerződés
rögzíti a felek kötelezettségeit
és jogait. Az egyes intézkedések
alapja a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény. A
törvényben 2006. január 1-től lényeges
változás lépett hatályba, a felek
emiatt módosították a szerződést.
A szerződés módosítása értelmében
a hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételéért az ingatlantulajdonost
terhelő díjhátralék, a késedelmi
kamat, valamint a behajtás egyéb
költségei adók módjára behajtható
köztartozásnak minősülnek.
A díjhátralék keletkezését követő
harminc napon belül a közszolgáltató
felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét
a díjfizetési kötelezettségének
elmulasztására, és felszólítja a
teljesítésére. A felszólítás eredménytelensége
esetén a díjhátralék
keletkezését követő kilencven napot
követően a közszolgáltató – a felszólítás
megtörténtének igazolása
mellett – a díjhátralék adók módjára
történő behajtását kezdeményezi az
önkormányzat jegyzőjénél.
A jegyző a kezdeményezés kézhezvételétől
számított nyolc napon
belül intézkedik a díjhátralék, késedelmi
kamat és a felmerült költségek
behajtása érdekében. Abehajtott díjhátralékot,
késedelmi kamatot, valamint
a közszolgáltatónak az ezzel
kapcsolatban felmerült és behajtott
költségeit a jegyző nyolc napon belül
átutalja a közszolgáltatónak.
Ha a közszolgáltatást igénybevevő
díjhátralékos nem tulajdonosa az
ingatlannak, és a vele szemben lefolytatott
behajtás eredménytelen, a
díjhátralékot, késedelmi kamatot és
a felmerült költségeket az ingatlan
tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől
kell behajtani. Közös tulajdonban
álló ingatlan esetében a tulajdonosok
felelőssége egyetemleges.
A behajthatatlan díjhátralék
esetében a jegyző nyolc napon belül
igazolást ad a közszolgáltatónak.
A2006. január 1-jét megelőző időszakról
az Adóügyi Osztály elkészítette
a díjhátralékok kimutatását. A
kimutatás szerint a 2004-2005-ös
években keletkezett 4.457.188 forint
díjhátralékból behajthatatlannak bizonyult
1.015.142 forint. A díjhátralék
rendezésére az elmúlt években
(2006-2007) a költségvetésben rendelkezésre
állt 800-800 ezer forint
előirányzat, azonban ezek nem kerültek
átutalásra, így ott megtakarításként
jelentkeztek. Most azonban a régi
szabályozás alapján behajthatatlannak
minősített hátralék megtérítéséről
még az önkormányzatnak kell
gondoskodni, még a közszolgáltatási
szerződés módosítása előtt. A 2006.
január 1-jét követően keletkezett díjhátralékok
ügyében már az új szabályozás,
és a most módosított közszolgáltatási
szerződés szerint kell eljárni.
B.E.
Adók módjára behajtható a szemétdíj
Ülésezett a Kiskanizsai Településrészi
Önkormányzat, melyen öt
főbb napirendi pont szerepelt, tudtuk
meg Tóth Nándor KTÖ vezetőtől.
Ezek egyebek között gyalogátkelő
létesítéséről és településrendezési
tervvel kapcsolatos javaslatokat
takartak, melyeket az egyetértési,
valamint véleményezési joggal felruházott
részönkormányzat még a
kanizsai közgyűlés időpontja előtt
támogatott. Az ülésen ismét felvetésre
került Polai József képviselő
önálló indítványaként a Bajcsai utcai
tájház kialakítása, mely egy
1926-ban épült épületben valósulna
meg úgy és abban az ütemben,
ahogy azt az önkormányzat pénzügyi
lehetőségei engedik. Ehhez a
témához kapcsolódott egy lejáró létesítése
is az onnan legkönnyebben
megközelíthető birtokok felé.
P.L.
Ismét előtérben a tájház kérdése
A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok
Országos Szövetsége
kezdeményezte a Magyar
Fotográfia Napjának megünneplését.
Ezen a napon készült Magyarországon
először nyilvános
rendezvényen fénykép (dagerrotípia).
Minden fotótörténeti forrásmunka
egybehangzóan állítja,
hogy 1840. augusztus 29-én, a
Magyar Tudós Társaság ülésén
Vállas Antal bemutatta, miként
lehet képet alkotni a fénysugarak
segítségével fényérzékeny nyersanyagon.
Ez a nap alkalom arra,
hogy a társadalom figyelmét a fotókultúrára
és egyben a fotótörténeti
értékekre irányítsuk.
A Magyar Fotográfia Napja alkalmából
két kulturális intézmény,
a HSMK és a VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Ház is rendezett
fotókiállítást városunkban.
A HSMK és a Kanizsa Fotóklub
rendezésében szeptember 12-ig
látható eMeMGéGé címmel Makrai
Márton és Goór Gábor elrendezésében
formabontó kiállítása
az intézmény Ifjúsági Galériájában.
Köszöntőjében Kovácsné
Mikola Mária, az intézmény igazgatóhelyettese
elmondta, 2000. augusztus
29-én ünnepelték meg első
alkalommal a Magyar Fotográfia
Napját Nagykanizsán. Ez az ünnep
a MAFOSZ kezdeményezésére
alakult, és Kanizsán az elsők között
csatlakoztak e nemes hagyományhoz.
A fotográfia történetének
felvázolását követően a két alkotót
Zágon László aranydiplomás
fotóművész mutatta be a közönségnek.
A VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Házban szeptember 5-ig látható
kiállítás a Vasúttörténeti Alapítvány
vasúti mozaikkép gyűjteményéből.
Kámánné Szép Terézia intézményigazgató
ajánló szavait követően
a kiállítást Máthé István, a MÁV
Zrt. Nagykanizsai Csomóponti vezetője
nyitotta meg. Nagykanizsa és a
vasút elválaszthatatlanok egymástól
– hangsúlyozta bevezető gondolataiban.
Bizonyára helytálló és igaz ez a
megállapítás hazánk más városai
esetében is, de Nagykanizsa tekintetében
kiemelten érvényes, hiszen a
vasúti forgalom 1861. április 1-i indítása
megsokszorozta Nagykanizsa
gazdasági fontosságát. Az 1860-as
évektől Nagykanizsa népessége felgyorsult
ütemben növekedett és a város
a századfordulóra Délnyugat-Dunántúl
egyik legnépesebb, legiparosodottabb
és az országhatárokon túl
is jelentős kereskedelmi központtá
fejlődött. Abemutatott fényképek segítségével
több évtizedet átölelve bepillanthatunk
a vasút, a pályaudvarok
és az ott dolgozó, közlekedő emberek
életébe.
B.E.
Kanizsa 6 – A mi ügyeink 2008. szeptember 4.
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Marton István polgármester
– a megszokottól eltérően – 2008. szeptember 3-a helyett szeptember 10-én
tartja fogadóóráját! Megértésüket köszönjük!
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart szeptember 9-én, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában,
18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Karádi Ferenc a 13. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki Házában,
ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános
Iskolában.
Képviselői fogadóórák
SEGÍTőK ZALAI EGYESÜLETE
8800 Nagykanizsa, Munkás u. 5/A.
Közhasznúsági jelentés 2007. évről
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2007. év
Cél szerinti juttatás nem volt.
Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév
módosításai
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 957 - 2752.
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 105 - -
4. b.központi költségvetéstől 105 - -
6. 2. Pályázati úton nyert támogatás - - 150
7. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 400 - -
8. 4. Tagdíjból származó bevétel 4 - 90
9. 5. Egyéb bevétel 448 - 35
10. B. Vállalkozási célú tevékenység bevétele - - -
11. C. Összes bevétel (A+B) 57 - 275
12. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 509 - 419
13. Anyagjellegű ráfordítások 483 - 341
14. Személyi jellegű ráfordítások - - 78
15. Értékcsökkenési leírás 26 - -
19. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai - - -
20. F. Összes ráfordítás (D+E) 509 - 419
21. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény - - -
23. H. Adófizetési kötelezettség - - -
24. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) - - -
25. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 448 - -144
26. A. Személyi jellegű ráfordítások - - 78
30 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések - - 78
1 A. Befektetett eszközök - - -
5 B. Forgóeszközök 503 - 324
9 IV. Pénzeszközök 503 - 324
10 C. Aktív időbeli elhatárolások - - -
11 Eszközök összesen 503 - 324
12 D. Saját tőke 450 7 306
13 I. Induló tőke/Jegyzett tőke 7
14 II. Tőketartalék/Eredménytartalék 2 450
17 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 448 - -144
20 F. Kötelezettségek 53 - 11
23 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 53 - 11
24 G. Passzív időbeli elhatárolások - - 7
25 Források összesen 503 0 324
A magyar fotográfia
történetére emlékeztek
2008. szeptember 4. Kanizsa – Városháza 7
Értesítjük a város idős lakóit, hogy szeptember 9-én, kedden 10 órától 12
óráig a Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk.
Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
Fogadóórát tart az Idősügyi Tanács
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti
az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások időpontjai
Szept. Okt. Nov. Időpont
Eötvös tér északi tömb 50.000.000 17. 15. 12. 09:00
961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 17. 15. 12. 09:30
131/2 Magyar u. 18. lakóház, udvar 19.692.000 + áfa 17. 15. 12. 11:30
4372/1 Lazsnaki kastély 65.000.000 17. 15. 12. 10:30
2190/A/3 Csányi u. 8. - iroda 10.700.000 17. 15. 12. 11:00
3817 Csengery u. 111. - telephely 5.220.000 + áfa 17. 15. 12. 08:30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó) Érdeklődni a
fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Versenytárgyalás
Dátum Gyógyszertárneve Gyógyszertár címe Gyógyszertár telefonszáma Ügyeleti idő
2008. szeptember 1. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22.00-06.00
2008. szeptember 2. KIRÁLY KIRÁLY U. 29. 93/536-620 22.00-06.00
2008. szeptember 3. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00-06.00
2008. szeptember 4. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22.00-06.00
2008. szeptember 5. SZENT GYÖRGY DÓZSA GY. 119. 93/510-215 22.00-06.00
2008. szeptember 6. KIRÁLY KIRÁLY U. 29. 93/536-620 13.00-08.00
2008. szeptember 7. GYOPÁR ADY U. 12. 93/510-160 08.00-06.00
2008. szeptember 8. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/616-278 22.00-06.00
2008. szeptember 9. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22.00-06.00
2008. szeptember 10. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00-06.00
2008. szeptember 11. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22.00-06.00
2008. szeptember 12. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22.00-06.00
2008. szeptember 13. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 13.00-08.00
2008. szeptember 14. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00-06.00
2008. szeptember 15. KELETI ZEMPLÉN U. 6. 93/310-402 22.00-06.00
2008. szeptember 16. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22.00-06.00
2008. szeptember 17. GYOPÁR ADY U. 12. 93/510-160 22.00-06.00
2008. szeptember 18. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22.00-06.00
2008. szeptember 19. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/616-278 22.00-06.00
2008. szeptember 20. KIRÁLY KIRÁLY U. 29. 93/536-620 13.00-08.00
2008. szeptember 21. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00-06.00
2008. szeptember 22. GYOPÁR ADY U. 12. 93/510-160 22.00-06.00
2008. szeptember 23. KIRÁLY KIRÁLY U. 29. 93/536-620 22.00-06.00
2008. szeptember 24. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22.00-06.00
2008. szeptember 25. SZENT GYÖRGY DÓZSA GY. 119. 93/510-215 22.00-06.00
2008. szeptember 26. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22.00-06.00
2008. szeptember 27. GYOPÁR ADY U. 12. 93/510-160 13.00-08.00
2008. szeptember 28. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00-06.00
2008. szeptember 29. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/616-278 22.00-06.00
2008. szeptember 30. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22.00-06.00
Nagykanizsai ügyeletes gyógyszertárai
A kamara tagjai számára a 2008. július 1-én küldött levelében
tájékoztatott arról, hogy a kamarai tagozatok küldöttei szeptember 4-
ig írásban jelölhetők. Ezúton hívjuk fel az érintettek figyelmét a
jelölésre, valamint tájékoztatunk arról, hogy a tagozati
küldöttválasztó ülést szeptember 15-én tartjuk, ahol még mód lesz
szóbeli jelölésre is.
Felhívás kamarai tagoknak!
Kanizsa – Bor- és 8 dödöllefesztivál 2008. szeptember 4.
Fotók: Bakonyi Erzsébet
A szervezők nagy örömére
kellemes, nyárvégi napra ébredtek
a dödölle fővárosának, Nagykanizsának
a lakói pénteken.
„Dödöllének van most az ideje
és helye. Mindenki rakja meg a
bendőt, de pukkadjon bele. Ez a
pompás étek régi eledelünk, hisz
már ősidők óta kerül fel mindig a
terített asztalra!” – e szavakkal
invitálta a városlakókat Cser
György kisbíró az Erzsébet térre,
az V. Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivál helyszínére, ahol először
Dolmányos Erzsébet, a Kanizsai
Kulturális Központ megbízott
igazgatója köszöntötte a megjelenteket,
majd a fő támogató önkormányzat
nevében Cseresnyés
Péter alpolgármester megnyitotta
a fesztivált. Megköszönte a KKK
és a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai
Egyesület szervezőmunkáját,
és mindenkinek jó szórakozást
kívánt. Szavait követően máris
színpadra lépett a Zalagyöngye
táncegyüttes.
A kétnapos fesztiválon közel
huszonhét produkcióban háromszáz
fellépő szórakoztatta a közönséget.
A térre lépőket többek között
kézműves kirakodóvásár, kézműves
játszóház fogadta. Kardos
Ferenc, a Halis István Városi
Könyvtár igazgatóhelyettese régi
idők játékaival várta a gyerekeket,
a felnőttek pedig eszegetésiszogatás
közben még az egészségükre
is odafigyelhettek. Egészségügyi
szaktanácsadáson, vérnyomásmérésen
vehettek részt,
sőt vért is adhattak. A fesztivál
fehér- és vörösborának zsűrizése
előtt Szoliva János költőt ezúttal,
mint tiszteletbeli zsűritagot kaptuk
lencsevégre koccintás közben
Kupó József zsűritaggal. A Kanizsa
Bordalnoka vetélkedőre tizenegy
versenyző nevezett be,
közülük Bróz Józsefné fityeházi
versenyző aratta a legnagyobb sikert.
A Dödöllekirályok vetélkedőjét
feszült figyelem kísérte. Egy falatnyi
dödöllének sem jutott hely a
szurkolótábor soraiban. Ez nem is
csoda, hiszen már az első feladat
is próbára tette a csapatok ügyességét.
A dödölléhez krumpli kell,
tehát krumplit kellett szedniük,
méghozzá nem másutt, mint helyben,
az Erzsébet téren. Végül a
Dömdödöm csapat került ki győztesen.
Másnap a három délceg Dödöllekirály
– Vas Csaba, Oros István
és Geiszl Attila – büszkén vonult
végig a HSMK elől induló
szüreti felvonulók sorában. A néptáncosok,
nótakörök, lovaskocsik,
fúvószenekar és gólyalábasok látványos
szüreti felvonulásán megpillantottuk
Dödikét, Prikryl József,
a Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület elnökének
kislánya, aki a három évvel
ezelőtti dödöllefesztivál idején
született.
Az időjárás másnap, szombaton
is kegyes volt a fesztiválozókhoz.
A főzőversenyt Pető István, a
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
elnöke nyitotta meg.
– Öt év után nyugodtan mondhatjuk,
hogy Kanizsa, a dödölle fővárosa
lett. Kevés olyan étel van
Magyarországon, amelyik háromféle
anyagból csodákra képes. Természetesen
kell hozzá az az aszszony,
aki a kását kikeveri. Nagyon
fantáziadús étel, büszkék lehetünk
rá magyarok, mert eredeti magyar
étel, és ráadásul zalai – hangsúlyozta
Pető István.
Tizennyolc csapat hatvan féle
dödöllét készített a főzőversenyen.
Profi „Dödölle” kategóriában: 1.
Rogner csapat, 2. Tell Vilmos.
Amatőr kategóriában 1. Rend Dödölle,
2. Dömdödöm, 3. Dödöllék.
Profi „Főétek” kategóriában: 1.
Rogner, 2. Ínyenc Hármas. Amatőr
kategóriában 1. Dödöllék, 2.
Nagyrécsei nyugdíjas lányok, 3.
Öregbaglas betyárok.
A Dödölle Fesztiválok történetében
első alkalommal került sor borversenyre.
Hat borház kínálta a dödöllére
és az egyéb étkekre csúszó
innivalót. Horváth Miklós elnökletével
Kupó József, Nink Károly és
Molnár Ferenc zsűritagok huszonegy
mintát vizsgáltak be nagy szakértelemmel.
Döntésük értelmében a
Fesztivál Bora címet a fehérborok
közül a zalakarosi Kránicz Borház,
míg a vörösborok közül a nagyradai
Cézár Pincészet Le Patron
Cuvéé-je nyerte el.
Bakonyi Erzsébet
Dödölle, bor
és szórakozás
Kanizsa – Bor- é 2008. szeptember 4. és dödöllefesztivál 9
A nagy érdeklődéssel kísért 5.
Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál
országos főzőversenyén Pető
István, a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség elnöke
töltötte be a zsűrielnök tisztét és
elégedett volt a megmérettetésen
készült pompás tájjellegű ételekkel.
A fesztivál alkalmával a magyar
gasztronómia sokszínűségéről
váltottunk szót vele.
– Szövetségünk egyik legfőbb
célja országunk gasztronómiájának
felemelése. Ezt úgy szeretnénk
elérni, hogy a tradicionális
ételeinket újra étlapra hozzuk, és
egy kicsit korszerűsítve, új ötletekkel
gazdagítva megpróbáljuk
kínálni a külföld és a hazai vendégeink
felé. Erre szolgált ez a kanizsai
dödölle fesztivál is, amelyet
első alkalomtól fogva támogatok
– kezdte a szövetség elnöke. –
Nagyon szépen kinőtte magát ez a
kanizsai rendezvény: a versenyzők
csodákat művelnek ebből a
háromféle anyagból: vagyis van
benne valamilyen – kukorica vagy
búzaliszt, burgonya és egy kis
ízesítőanyag. Ezekből olyan parádés
ételeket készítenek, amelyekhez
foghatót kevés nép tud így elkövetni.
Az elbírálásnál számunkra
mindig az eredetiség a legfontosabb,
de ezen felül plusz pontokat
lehet szerezni azzal, ha valaki
olyan új ötletekkel gazdagítja azt
az ételt, ami érdemes arra, hogy
plusz pontszámot kapjon. Például,
egy puliszkának a feltétje ilyen
plusz pontokra érdemes dolog:
volt itt olyan puliszka, ami be volt
göngyölve egy bacon szalonnába.
Volt hozzá egy mézes hagymalekvár
jellegű saláta, meg egy zöldfűszer
őrlemény, ami friss fűszer
volt, és egy kis sárgabarack kompót.
Ez együttesen egy olyan parádés
ételt eredményezett, amely
bárhol, bármilyen asztalon megállná
a helyét. Ez az étek többek
között első díjas lett, de volt olyan
is, ami a maga egyszerűségében
nyert. Tehát annyira háziasra sikeredett,
továbbá annyira jó volt
a tálalása, a cserépedény, meg a
pirítás. Summázva minden olyan
volt, mint ahogyan a dédnagyanyáink
tanították annak idején.
Ilyen ételkülönlegességnek is tudtunk
díjat adni, tehát vagy azt díjaztuk,
amelyik nagyon eredeti
volt, vagy pedig azt, amelyik az
eredetisége mellett még egy kicsit
megújult.
– Hazánk melyik vidéke a leggazdagabb
tájjellegű ételekben?
– Természetesen Zala megye az
egyik leggazdagabb, de Nyírség is
nagyon gazdag, valamint a somogyi
régió. Aztán a Mecsekhát is
rendkívül gazdag tájjelegű ételekben,
vagyis azok a települések és
tájegységek, ahol korábban valami
miatt egy kicsit elmaradt a fejlődés,
és emiatt érintetlen maradt
az a vidék, elsősorban ott maradtak
ránk ezek a tájjellegű ételek.
Most ugye ezek a régiók is rohamosan
fejlődésnek indultak, megismerték
az új eszközöket, ugyanakkor
az ott élő emberek őrzik a
hagyományaikat és büszkék arra,
hogy ilyen ételeik vannak. Jómagam
nagyon sok ilyen jellegű rendezvényen
részt veszek és látom,
hogy milyen csodálatos étkek maradtak
ránk. Mecsekháton például
a sváb ételek dívnak és azok is
tudnak egyszerűek, de mégis nagyon
parádésak lenni. Itt Zalában
a krumpli és kukorica, valamint a
káposzta ételek nagyon jók, viszont
a Nyírségben több a manuális
étel. Ottani jellegzetesség például
a kötött leves: gyúrt tésztából
kis batyukat készítenek, amelyekbe
paprikás pirított hagymát tesznek,
és ezeket rakják bele a levesbe betétnek.
A maga egyszerűségével ez
is egy csodálatos étel. Emellett
nagyon sok szilvás és diós ételkülönlegesség
van azon a vidéken,
azokból az alapanyagokból, amelyek
azon a tájon teremnek. Általában
úgy alakulnak ki ezek a tájételek
és a tradicionális étkek,
hogy ami a szóban forgó régióban
leginkább megterem, azokat az
anyagokat használják fel az ott
élők tradicionális ételeikben.
Mecsekháton például nagy divatja
van a medvehagymának: még
fesztiváljuk is van – a híres medvehagyma
fesztivál. Ez egy nagyon
egészséges növény és sokféle
dologra fel lehet használni. Érdekes
dolog, hogy a világon mos
mindenütt felkapott téma az, hogy
a tradicionális ételeket megőrizzék
és az utókor számára is megmentsék
a recepteket. A versenyeket
is ennek szellemében hirdetik
meg, vagyis hogy ne mást akarjanak
utánozni az egyes országok,
hanem a saját tradicionális ételeiket
próbálják meg új felfogásban
feltálalni a versenyszámokban.
Úgy gondolom, hogy ezek a megmérettetések
jó alkalmat nyújtanak
arra, hogy a magyar gasztronómiát
egy másik oldaláról is
megismerjék, hogy nemcsak pörkölt
és gulyás létezik, hanem vannak
más ételeink is, amelyek nagyon
parádésak és kiválóak. Például
az új zöldfűszer növények, illetve
az olyan szinte ismeretlen salátanövények,
mint például a turbolya
vagy a kövér porcsin, vagy
például a kákics - népi nevén:
gyermekláncfű. Annak a levelei is
remek salátanövények. Ezek mind
egészséges növények, és mindig
több szó esik ugye az egészséges
életmódról, és ily módon érdeklődnek
az emberek, hogy melyik
országban vannak ilyen ételek, hol
található ilyen kínálat az étlapon.
Sajnos Magyarországon komoly
gond az, hogy nem megbízható az
ipari háttér, mert nem lehet állandóan
kapni azokat a növényeket,
amelyeket egyszer már megszoktunk.
Étlapra tettük, de másnap
vagy egy hét múlva már nem találjuk
a boltokban. Ki kell menni
Ausztriába, hogy meg tudjuk venni
ezeket a növényeket. Vagyis a mezőgazdaságnak
nagyon nagy szerepe
van (lenne) abban, hogy a
magyar gasztronómia egy kicsit
fel tudjon lendülni – tette hozzá
Pető István, a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség elnöke.
Gelencsér Gábor
Ahány vidék, annyi remek (táj)étek...
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 10 – Egyetemi élet 2008. szeptember 4.
Létrehozása óta dinamikus fejlődésen
ment keresztül a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Telephelye
(PEN). A kampusz 2000 óta áll
nyitva a hallgatók előtt, fellendülésének
legnagyobb bizonyítéka,
hogy az akkor 42 fővel induló kihelyezett
képzési hely mára mintegy
600 főssé nőtte ki magát. Az
elmúlt időszakról Birkner Zoltánnal,
a PEN oktatási igazgatójával
beszélgettünk.
– Meglehetősen friss egyetem a
kanizsai, rövid múlttal rendelkezik,
mégis nagy lépéseket tett előre ez
alatt a rövid idő alatt. Az alapjainak
a megteremtése hogyan zajlott?
– 1998 áprilisában azzal a céllal
született meg a Kanizsa Felsőoktatásáért
Alapítvány, hogy városunkban
felsőoktatási képzés
szerveződjön, hiszen akkor Nagykanizsa
volt az egyetlen megyei
jogú város az országban, ahol
nem volt sem önálló, sem kihelyezett
felsőoktatási intézmény.
''98 volt a nagy átalakítások kora,
integráció zajlott az országban,
amelynek első nagy hulláma az
volt, amikor csökkentették az intézmények
számát. Ennek ellenére
az alapítvány kereste az utat.
Először a földrajzi-logikai közelség
alapján kerestük fel a szóba
jöhető partnereket, ellátogattunk
Keszthelyre, Kaposvárra, Szombathelyre,
s tulajdonképpen születtek
eredményei ezeknek a tárgyalásoknak.
Az igazi nagy áttörés
az volt, amikor 2000 májusában
találkoztunk Prof. Dr. Gaál
Zoltánnal, a Veszprémi Egyetem
akkori rektorával, aki olyan nagy
elkötelezettséget mutatott, hogy
Nagykanizsán létesüljön felsőoktatási
intézmény, amekkorát addig
még nem tapasztaltunk. Az egyetemi
vezetőség megadta a szakmai
segítséget, így Nagykanizsán
még abban az esztendőben elindulhatott
az önálló, nappali tagozatos,
államilag támogatott felsőoktatási
képzés. Ehhez még egy
nagyon fontos dologra szükség
volt: a minisztériumnak hozzá
kellett járulni. Az egyetem magára
vállalta az akkreditációs anyag
elkészítését, Nagykanizsa pedig
azt, hogy az Oktatási Minisztériumtól
megszerezzük az oktatáspolitikai
támogatást. Az akkori
oktatási miniszter, Pokorni Zoltán
2000. július 19-én hagyta jóvá az
Idegenforgalmi és szálloda szak
indítását. Pótfelvétel keretében
meghirdethettük a szakot. Nagykanizsa
azon kevesek közé tartozott,
ahol lehetett pótfelvételeivel
államilag támogatott helyre jelentkezni.
Ezzel megszületett a
Veszprémi Egyetem Kihelyezett
Képzési Helye. Azért volt így ezzel
szerencsénk, mert sok jó képességű
hallgató, akit valami oknál
fogva nem vettek fel más
egyetemek ugyanezen szakára,
amely már akkor is nagyon népszerű
volt, ide jelentkeztek hozzánk.
Nagyon magas ponttal, több
mint háromszoros túljelentkezéssel
húzhattuk meg a ponthatárt, az
akkori 120 pontos rendszerben,
körülbelül 110 pontnál. 17 megyéből
42 hallgató érkezett.
Egyik pillanatról a másikra a semmiből
egy országos beiskolázási
egyetemi hely lettünk. Mindent
egybevetve tehát sikerrel kezdtünk.
Természetesen ezt két év
előkészítő munka előzte meg:
rengeteg tárgyalás, épület-felújítás.
Meg kellett teremteni az intézményi
hátteret, ebben sok
nagykanizsai vállalkozó és az önkormányzat
segített bennünket
energiával, anyagi támogatással,
az alapítvány pedig szervezési
feladatokat látott el.
– Mi történt ezután?
– Kezdtünk betagozódni az
egyetemre. Az első években nagyon
sokat segített nekünk Kovács
Zoltán professzor úr, ő volt
akkor a Gazdaságtudományi Kar
vezetője, valamint a kar az alapító
dékánja. Szakmailag nagyon sokat
segített a közgazdasági program
indításában. A Műszaki Informatikai
Kar vezetőjével, Dr.
Friedler Ferenccel együttműködve
el tudott indulni a műszaki informatika
szak is. Közben felépült
a csapat: a Tanulmányi Osztály,
a Hallgatói Önkormányzat, a
Karrier Iroda, megszületett az informatikai
részleg, kialakult a
szervezeti kultúránk, és most tulajdonképpen
elértük azt, hogy a
Pannon Egyetem regisztrált kampuszaként
működünk. Fontos lépés
volt, hogy elindultunk a tudományos
közéletben, például a
projektmunkákkal. Olyan innovatív
tevékenységet kezdtünk el
folytatni, amely hasznára válik
környezetünknek is, tehát amit a
gyakorlati élet is tud használni.
Ezekben is a legfontosabb alapokat
leraktuk. A Magyar Tudományos
Akadémia Veszprémi Területi
Bizottságának Kommunikáció
Munkabizottsága itt Nagykanizsán
működik, köré szerveződően
évente konferenciákat tartunk. Elértük
azt is, hogy a Veszprémi és
a Pécsi Területi Akadémiai Bizottság
nálunk, tehát a két terület
határán tartja minden évben a tudományos
napját, ez a Pannon Tudományos
Nap, amikor nagyon
sok jelentkező kiemelkedő oktatóból,
kutatóból néhány tíznek lehetőséget
biztosít a két akadémiai
bizottság arra, hogy előadásokat
tarthasson. Két nyári egyetemet
szerveztünk már, egy informatikait
és egy területfejlesztési szociológiait.
Ez is a tudományos
hátterünket erősíti. Az első innovációs
szerződéseket is megkötöttük
már, amelyek a tudomány társadalmiasításáról,
gyakorlatiasításáról
szólnak. A cégekkel
most egyeztetünk, és már kötöttünk
is szerződéseket annak értelmében,
hogy milyen gyakorlati,
elméleti tudásra van szükségük a
hallgatóknak a további fejlődésre.
– Gazdasági szempontból milyen
fejlődés tapasztalható?
– Lépésről lépésre történtek a
dolgok. A mostani, Zrínyi utca 33.
szám alatti főépület mellé megkaptuk
a volt Úttörőházat, amely most
a B épületünk, valamint a két kollégiumi
épületet, a Zárda utcait és
a Petőfi utcait. Ezek jelentik most
az infrastrukturális hátteret. Mindig
annyi támogatást kértünk a várostól
és a vállalkozóktól, amenynyire
éppen szükségünk volt ahhoz,
hogy a következő lépést megtegyük.
Amikor Veszprémből fiatal
kollegák, bölcs, idősebb kollegák
érkeztek, s öt házaspár letelepedett
Nagykanizsán, a város ezt
lakásokkal támogatta.
– Milyen elképzelések vannak
tanulmányi szempontból a jövőre
nézve? Tervezik-e újabb szakok indítását?
– Új Ba/Bsc programot még
nem tudtunk elindítani, de szeretnénk
egyet vagy kettőt a következő
három évben. Jó lenne háromnégy
alapszakkal rendelkezni, ez
már egy nagyon stabil hátteret jelentene.
Jelenleg van öt felsőfokú
szakképzésünk. Ezzel a területtel
lehetett gyorsan bővíteni a kínálatunkat,
sokkal egyszerűbb az
akkreditációs háttere, egyszerűbb
a követelmény-háttere, és a munkaerő-
piaci igényekre gyorsabban
lehet vele reagálni. Nagy lehetőséget
látok a felnőttképzés
másoddiplomás kategóriájában.
Ilyenből is van már egy, a projektmenedzser
szak. Projektmenedzser
másoddiplomás képzés
csak Nagykanizsán létezik, és országosan
is egy vagy két vetélytársunk
van ezen a piacon. Az első
időszak arról szólt, hogy stabilizáljuk
a helyzetünket, ez most
már megvan, oktatói, hallgatói
oldalról stabil háttérrel rendelkezünk,
és infrastrukturális oldalról
is. Az alapok megvannak, erősíteni
kell ezt a piaci, tudományos,
innovációs betagozódást. Tovább
kell erősödnünk. Az oktatói gárda
egy része nagyon fiatal, a tudományos
kategóriában előre kell
lépni, bár ebben is elég szép eredményeket
értünk el, a legtöbb oktatónak
sikerült az elmúlt években
a minősítéseket megszerezni,
és minden főállású oktatónk doktorandus
hallgató, a fokozatszerzés
közepén, vagy vége felé tartanak.
Aki nem főállású oktató, az
előbb-utóbb minősített lesz. Ezek
a dolgok is nagyon fontosak a
hosszú távú fenntarthatóság érdekében.
– A főiskolákon, egyetemeken a
hallgatók nagyobb aránya más városból,
más településről érkezik.
Sok helyen az a tendencia, hogy
maradnak, letelepednek ott, ahol
tanulnak. Mi a helyzet a PEN hallgatóival?
Maradtak, maradnak
Nagykanizsán?
– Változó. Az én tapasztalatom
az, hogy néhányukat megfogja
Nagykanizsa – szerencsére. Kanizsa
eddig fiatal értelmiség-kibocsátó
volt, a közös munkánknak
köszönhetően most már egyfajta
fiatal értelmiségmegtartó
képessége is van. Ez azt jelenti,
hogy mindig vannak hallgatók,
akik nem nagykanizsaiak, itt
végzik el az egyetemet, s utána
az itt maradnak. A nagykanizsai
vagy Nagykanizsa környékiek
szinte mindig itt maradnak. Az
lehetséges, hogy egy-két kitérőt
tesznek külföldre, Budapestre, de
aztán előbb-utóbb visszakerülnek,
s ezt örömmel látom. A
munkaerő-piaci visszajelzések
alapján nincs olyan végzett hall-
PEN - Fejlődő egyetemi kampusz Nagykanizsán
gatónk, aki munkanélküli lenne.
Előbb-utóbb mindenki el tud helyezkedni.
Azt nem állítom, hogy
minden szakmában itt, mert
Nagykanizsa ilyen szempontból
nem képes minden szakmában
megtartani a munkaerőt. A turizmus
esetében a környezetünk nagyon
fejlett turisztikai szolgáltatásokkal
rendelkezik, tehát többek
között Zalakaros, Hévíz jó
munkalehetőségeket nyújtanak,
elég sokan helyezkedtek el a környezetünkben.
A nagykanizsai
Tourinform Irodában, a kistérségek
turisztikai referensei között
sok nálunk végzett hallgató dolgozik.
Környezetünk feltöltődik
a turisztikai szakemberekkel. Informatikából
kevesebb az itt maradó,
hiszen Nagykanizsán nincsenek
igazán jelentős informatikai
cégek. Az informatika oldalágán
szolgáltató, rendszergazda
kategóriában tudtak a hallgatóink
elhelyezkedni. Ott kisebb a helyben-
megtartó képességünk. A
logisztikusok, számvitelisek,
akik végeztek, nagyjából helyben
maradtak, itt helyezkedtek el.
Az egyetemi élet nem csak a tanulásról
szól, a felelősségről, hanem
néha az is kell, hogy a hallgatók
kieresszék a gőzt, kikapcsolódjanak
egy kicsit. A PEN állandó
hallgatói programjait Mádé Zsolt,
a Hallgatói Önkormányzat elnöke
mutatta be lapunknak.
Minden tanév a középkor óta
hagyományos beavatással, a gólyatáborral
kezdődik. Idén lapszámunk
megjelenésével
egyidőben, szeptember 4-én indulnak
a gólyák Alsóbélatelepre,
ahol négy napot töltenek majd. A
HÖK-elnök elmondása szerint ez
a tábor más, mint a többi egyetemen,
mert itt egyfajta csapatépítő
tréningről, aktív szórakozásról
van szó, a diákok megtanulják a
különböző versenyfeladatok, feladványok
során, hogy mennyire
könnyű csapatban érvényesülni.
A cél az, hogy mindenki adjon saját
magából egy kicsit, s a közösség
sokkal többet ad vissza. A feladatok
teljesítése közben a gólyapásztorok
fizikailag és lelkileg
kifárasztják a gólyákat, hogy lássák,
nem lesz egyszerű dolguk az
egyetem során sem, de mindamellett
ráébresztik őket, hogy
segítséget is bármikor kaphatnak.
Egy-egy felsőbb évesre 2-3 gólya
jut, akikre figyelnek: ki melyik
feladatban vesz részt; ki az, aki
kreatív, akire lehet számítani a
csapatépítésnél, aki nem bírja a
fizikai terhelést? Az utolsó nap
kerül sor mindig a szakestélyre, a
hallgatóvá válás ünnepélyes estélyére.
A tábor végén mindig
nagyszerű élményekkel, új barátokkal,
új szerelmekkel térnek
haza a gólyák.
Mint mindenütt, a PEN-en is
fontos szerepe van a hagyományoknak
a gólyabálon. Elegáns
öltözetben, báli zenekarral,
svédasztallal, állófogadással
avatják a gólyákat. Az idei tervek
között szerepel egy háziaszszony
és a ház urának mint konferansziéknak,
valamint sztárvendégeknek
a meghívása a bálra,
de egyelőre még nem tudni,
kik lesznek ők.
A Kollégiumi Intézőbizottság
által szervezett Kocamuri mindig
a tavaszi szorgalmi időszak
első hétvégéjén van. A hajnali
ébresztőt „Jó reggelt-pálinka”
követi, merthogy a hagyományos
disznóölés is mindig reggeli
pálinkával kezdődik. Ezután
az Európai Unió szabványainak
megfelelően előre lebökött, kivéreztetett
és félig-meddig feldolgozott
disznó megérkezik az
egyetemre, ahol a hallgatók többek
között hurkát, kolbászt és
egyéb finomságokat készítenek
belőle. Emellett napközben vetélkedők
vannak azok számára,
akik nem a sütéssel-főzéssel foglalkoznak:
tévés vetélkedők,
mint a szerencsekerék vagy a
kérdezz-felelek, pókerverseny,
időjárástól függően foci, paintball.
A vacsorát hajnalig tartó
mulatság követi.
A Boszorkánybál egy egyedülálló
esemény, Lehota János és
Lehota-Szolvik Edit „találmánya”.
Ez egy úgynevezett antibál,
mert míg a báloknak megvannak
a hagyományos keretei – szmoking,
kisestélyi, nagyestélyi, nyitótánc,
magasztos hangulat –, addig
a Boszorkánybálon csak egy
kikötés van: feketében, vörösben,
vagy feketében és vörösben kell
megjelenni. Teljesen mindegy,
hogy mi az, szoknya, öltöny, pizsama,
farmer, csak a szín számít.
Az egész terem feketébe van
burkolva: az asztalok, a székek; a
bor vörös. Minden lámpa le van
kapcsolva, gyertyák világítanak
csak.
Steyer Edina
Kanizsa 2008. szeptember 4. – Egyetemi élet 11
Egyetemi élet
a PEN-en
További képek a www.unipen.hu/kampusz.php?p=egyetemi_elet című honlapon
Kanizsa 12 – Visszatekintő 2008. szeptember 4.
Nagy múltra – fél évszázadra
– tekint vissza a Nagykanizsai
Sportrepülő Egyesület működése
városunkban, másutt az országban
és nemzetközi porondon
is. Az ő nevükhöz kötődik a július
19-én immár ötödik alkalommal
megrendezett Technikai Triatlon,
amelynek során a
versenyzőpárok földön-vízenlevegőben
mutathatták meg, mit
tudnak. Idén a Kanizsa Centrum
melletti füves területen és a
Csónakázó-tó vízén került sor a
megmérettetésre.
– 2004 nyarán részt vettem egy
éjszakai autóversenyen két
repülőstársammal – mesélt a kezdetekről
lapunknak Ferinc Vince,
az esemény főszervezője. – Még
az eredményhirdetés előtt felötlött
bennünk, hogy az autózást ötvözni
kellene a repüléssel. Így született
meg a Technikai Kéttusa. A következő
évben behoztuk a jetskit, ekkor
lett triatlon, majd a quadot. Az
elnevezés megmaradt az eszközök
bővülése ellenére, hiszen a versenyzők
földön, vízen és levegőben
teljesítették a rájuk kiszabott
ügyességi feladatokat.
– Az idén kimaradt a quad. Ennek
mi az oka?
– A biztonságra való törekvés.
Ugyanis míg a repülőt és az autót
is hozzáértő vezeti, addig a quad
technikai kérdéseiben a pilótáink –
és általában a párjuk is – járatlanok.
Sajnos a quad – ahogy azt néhány
eset bizonyítja – a nem hozzáértők
kezében nagyon is veszélyes
lehet. Arra pedig nem volt lehetőségünk,
hogy a kellő jártasságot
biztosítsuk versenyzőinknek. A
jetskivel ugyanez a helyzet, ami a
jártasságot illeti, de minden versenyző
mellényt kap, a gép nem
nyomja maga alá az embert, így
nem valószínű a baleset.
– Az eddigi években a kiskanizsai
repülőtéren rendezték meg a
versenyt. Mi az oka annak, hogy
idén a keleti városrész és a Csó-tó
adott otthont a triatlonnak.
– Az egyik repülésem alkalmával
fedeztem fel a volt Thúry laktanya
helyén a megfelelő teret a Kanizsa
Centrum és a Munkás úti garázssor
között. Az ötletemet először lehetetlennek
tartotta mindenki, akinek
említettem, majd szépen lassan
megbarátkoztak a gondolattal, megtetszett
nekik az a nagy hely bent a
városban. A valódi ok az, hogy ennek
a területnek sokkal jobb a megközelíthetősége,
a környéken lakik a
városnak majdnem a fele, és szerettük
volna, ha minél többen jönnek el
megnézni minket, szurkolni a versenyzőknek.
Teljesült a kívánságunk
– bár az optimista elképzeléseimben
ennél is több ember szerepelt –, hiszen
összességében jó pár ezer ember
látta a rendezvényt, még ha egy
adott pillanatban csak hat-hétszáz
ember volt jelen, mivel egész nap állandó
volt a forgás. Külön öröm volt
számunkra, hogy nem csak azok látták
a szereplőket, akik eljöttek, hanem
a környéken lakók az ablakokból,
az erkélyekről figyeltek, emberek
meg-megálltak az utcán, és esetleg
olyat láthattak, amit eddig még
nem, vagy csak nagyon messziről.
Ezek a városlakók nem figyelhettek
volna fel ránk, ha a számukra távoli,
eldugott kiskanizsai repülőtérre
szervezzük a programot.
– A jövő évi triatlonnal kapcsolatban
vannak már ötletek?
– A verseny után már megkerestek,
és már előtte is folyamatosan
győzködtek arról, hogy vigyük el
ezt a rendezvényt Nagykanizsáról a
fővárosba. Erre több indokot is felhoztak:
mert Kanizsa kiesik egyfajta
látókörből, nehéz hírességeket
elhívni ide, mert egyszerűen nem
jönnek el, valamint mert itt nem,
vagy csak nagyon nehezen tudjuk
összeszedni a szükséges anyagi forrásokat.
Ide tartozik az is, hogy a
városiak többsége érdektelen a kulturális,
illetve sportesemények
iránt. Én látok lehetőséget arra is,
hogy egy nagyobb volumenű rendezvényt
csinálunk Budapesten,
egyet pedig – kisebb költségvetéssel
– itt Nagykanizsán. Már a mostani
verseny előtt volt szó arról is,
hogy Dubaiban, tehát az Egyesült
Arab Emirátusokban egy egész hetes
rendezvényt szervezünk.
Mindennek persze akkor lesz realitása,
ha megfelelő szerződések is
társulnak az elképzelések mellé.
A szombati versenyen három
technikai eszköz állt a versenyzőpárosok
rendelkezésére: autó, sárkányrepülő
és jetski. Az első fordulóban
egy térkép segítségével –
a közlekedési szabályok betartásával
– kellett a városban egy 40 kmes
szakaszt bizonyos időn belül autóval
teljesíteni a pároknak. Ennek
az útnak a végállomása a Csónakázó-
tó volt, ahol jetskivel szlalomoztak
a versenyzők. Délután egy
autós ügyességi feladat várt rájuk a
sárkányrepülés előtt, ahol aztán
különböző repülős feladatokat kellett
teljesíteniük: léggömböket
pukkasztottak ki (teljesen mindegy,
hogy a repülő melyik részével),
festéklövő pisztollyal célba
lőttek, homokzsákokat dobáltak a
földre felrajzolt három célterületre,
és egy szalagokkal helyettesített
jelképes híd alatt repültek át.
A versenyen tizenhét páros, azaz
harmincnégy fő vett részt, köztük
szép számmal nagykanizsaiak is,
úgy mint Cserti Tibor, ifj. Deregi
László, Németh Csaba, Papócsi Árpád,
Solymosi Tibor, Tóth László
és ijf. Törőcsik Pál. Az első helyezett
páros Kovács Aurél és ifj. Tóth
Imre (a Moto GP 250 cm3-es kategóriájának
versenyzője) lettek 97
ponttal. A második helyet 81 ponttal
Török András és Bognár Rudolf
szerezték meg. A harmadik a Bognár
István – Cserti Tibor páros lett,
ők 69 pontot gyűjtöttek össze.
Steyer Edina
Földön, vizen, levegőben
Az NTE 1866. MÁV Judo
szakosztályából tizennyolcan
vettek részt a augusztusi balatonfüredi
edzőtáborban.
Az évek során megteremtett hagyományokhoz
híven a budapesti
jiu-jutsu-val és ken-jutsu-val foglalkozó
Fürtös János csapatával
közösen táboroztak. A reggeli hegyi
futást, napi egy óra japán
szamuráj kardvívást és a délutáni
két órás edzés egy részét, valamint
az azt követő meditációt, zen „tanmesék”
élményét velük együtt
élték meg.
A napi hat óra edzés egy része
az övvizsgára való felkészüléssel
telt, más része az új technikák elsajátítására,
taktikai helyzetek
megoldására, az erőnlét és a
koncentráció növelésére, fokozására
szolgált. A résztvevők között
akadtak kicsik és nagyok is. Volt
hat, de volt tizenhét éves, a judoban
való jártasság magasabb fokán
álló judoka is. Szerencsére
így is mindenkinek megfelelő
partner jutott a gyakorláshoz,
küzdésekhez.
A tábor záró napján kyu övvizsgán
mutatták be kata gyakorlatuk
mellett az edzéseken tanult és gyakorolt
önvédelmi technikákat.
– Ezek övszínenként, különböző
támadási irányokra való technikai
megoldások. Minél magasabb az
övfokozat, annál több „befejezése”
kell legyen egy támadási formának.
Ezzel is igyekszünk kiemelni
a komplex judo fontosságát,
mely nem szabad, hogy eltörpüljön
a verseny judo mellett – mondta
el Mester József a szakosztály
vezető edzője.
– A tábor kiegészítő programjaként
strandolás, kenuzás, „túlélő”
játékok (harci játék), a judoval
kapcsolatos elméleti vetélkedők,
közös városnéző séta, bobozás, esti
közös társasjátékok s az évek során
nagy sikerre szert tett ki-mittud?
vetélkedő szerepelt – folytatta
Mester Józsefné edző. – Úgy érzem,
senki sem unatkozott, és kellemesen
el is fáradtunk. Remélhetőleg
a következő versenyidőszakra
is felkészültek azok, akik a Magyar
Bajnokságon és az addig vezető
úton is jól akarnak majd szerepelni!
K.H.
Judotábor kicsit másképp Fotó: Steyer Edina
2008. szeptember 4. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Váratlan események bolygathatják fel
nyugodt hétköznapjait. Ne hamarkodja
el véleménye kinyilvánítását, mert szakmailag
felkészült, nem kell tartani munkahelye
elvesztésétől.
Tálcán kínálja a sors az újabb lehetőségeket,
ön mégsem él velük. Ha megtanul
jobban gazdálkodni a pénzével, a környezete
is elfogadja, és családtagjai vágyott
elismerését is kivívja.
Feszültségek adódhatnak családjában az
anyagiak miatt. Mindenki szeretne jobban
élni, és ezért általában többet kell
dolgozni. Ha ön is így tesz, meglesz fáradozásának
a gyümölcse.
Élvezze a jó időt, járjon többet a szabadba
és hívja magával ismerőseit is. Mindjárt
könnyebben megteremtheti maga körül
a harmóniát. Szenteljen több időt a
társára is.
A Vénusz kellemes, szép napokat ígér.
Sok mindent el szeretne érni, ha azonban
a kívánságlistáján minden tételt ki akar
pipálni, állítson fel fontossági sorrendet
magának.
Időnként unalmasnak érzi a munkáját.
Emiatt ne hangolódjon le, az ember mindig
vágyik arra, hogy valami újba kezdjen,
új tevékenységet sajátítson el. Mindeközben
a párjáról se feledkezzen el.
A nyári szabadság jót tett a közérzetének.
A Merkúr sikert ígér szakmai téren.
Könnyedén fog a munkájához, s szinte élvezi
az elért sikereket. Pozitív kisugárzása
jótékonyan hat a környezetére is.
Szórakozottságában nem tud eléggé figyelni
a legközelebbi hozzátartozójára
sem. Ha úgy érzi, nyugtatóra van szüksége,
előbb próbálkozzon vitaminokkal,
és több gyümölcsevéssel.
Ha nyitottan szemléli a világot, új élményekkel
gazdagodhat. Az egyhangúság
amúgy sem tesz jót a közérzetének,
egészségének. Egy kis fantáziával otthonát
is vonzóbbá, újjá varázsolhatja.
Ne legyen mindig kishitű, soha ne adja
fel, vegye észre, és fogadja el, hogy időnként
önhöz is kegyes lehet a sors. A változtatás
akár kedvező kihatással is lehet
életére.
Járjon többet társaságba, a hétvégéket
használja fel új ismeretségek megszerzésére.
Újdonsült barátaitól akár ötletet is kaphat
legnagyobb gondjára, egy jól fizető és
megbecsüléssel járó új munkahelyre.
Ha úgy érzi, nehezen ért szót másokkal, halassza
későbbre a találkozóit. Higgadt fejjel
biztosabban ér célt. Ha van párja, töltsenek
több időt kettesben, ha még nincs, törekedjen
rá, hogy legyen. Az újhold is segíti ebben.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Állás
nemzetközi tehergépk.-vezető szakirányú megegyezés szerint
villanyszerelő szakirányú 100.000 Ft
minősített hegesztő szakirányú 250.000 – 280.000 Ft
hálózat szerelő szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
traktorvezető szakirányú 150.000 – 250.000 Ft
AWI, CO hegesztő szakirányú 90.000 – 130.000 Ft
vas- és fémszerkezet lakatos szakirányú 80.000 – 90.000 Ft
termelésvezető technikum 150.000 – 210.000 Ft
szervíz technikus technikum 150.000 – 250.000 Ft
hibakereső technikus technikum 180.000 – 190.000 Ft
középiskolai oktató (faipari v. gépész) egyetem 120.000 – 160.000 Ft
projektvezető főiskola 160.000 – 180.000 Ft
gyakorlómérnök főiskola 120.000 – 140.000 Ft
controller főiskola 120.000 – 140.000 Ft
szociális munkás főiskola 110.000 Ft
ált. iskolai informatika tanár főiskola KJT. szerint
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugatdunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és
Szolgáltató Központban, a Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy a
http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Tartson
velünk
ősszel is!
Jövő héten
újra
DUGÓCSKA
Gépelést (szakdolgozatok, árajánlatok,
stb.), illetve bármilyen
számítógépes szerkesztést (Word,
Excel, QuarkXPress, Adobe Indesign,
Adobe Photoshop programokkal)
rövid határidővel vállalok.
Tel.: 30/9932-534
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
14 Kanizsa – Apró 2008. szeptember 4.
TÁRS
INGATLAN
VEGYES
Nk belvárosában 600 négyzetméteres
terület – társasház építésére is
alkalmas – eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072
Nk-án a Fő úton 77 m2-es polgári
lakás jó állapotban eladó. Érd.:
93/321-906 (6200K)
Eladnám vagy elcserélném
kisebbre három szobás, III. emeleti,
belvárosi, egyedi gázfűtéses lakásomat.
Érd.: 30/9590-413 (6283K)
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés
bérbe kiadó vagy építési
teleknek eladó. Tel.: 30/481-2323
(6260K)
Nagyrécsén, Antal hegyen 1,5
hektár szántó, szőlő, gyümölcsös,
akácfás terület eladó. Érd.: 93/371-
230, 93/714-002 (6284K)
Nagyrécsén hét éves, 100 m2-es,
cirkófűtéses családi ház eladó. Érd.:
30/633-9545, 20/403-9785 (6285K)
Almaültetvény (kordonos) Nkához
közel részben eladó. Érd.:
20/570-7717 (6291K)
Nk-án a Berzsenyi utcában, negyedik
emeleti, két szobás lakás albérletbe
kiadó. Érd.: 30/590-3945
(6249K)
Belvárosi, egyszobás, egyedi fűtéses
lakás albérletbe kiadó. Érd.:
70/5799-455 (6277K)
Belvárosi, kétszobás, berendezett
lakás kaucióval kiadó. Tel.: 30/369-5352
(6292K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat, porcelánt,
képet, könyvet, régi újságokat, stb.! Érd.:
20/555-3014 (6083K)
170 literes prés eladó. Tel.:
30/448-6072 (6278K)
Nagyrécsén vörös szőlő must
eladó. Érd.: 93/371-075 (6287K)
Fehér borszőlő, fehérbor,
valamint fenyő eladó. Tel.: 30/476-
6625 (6289K)
Biztonsági őr fegyveres vagy
anélküli szolgálatot vállal főállásban
és helyettesként Nk-án, illetve a
környező településeken. Érd.:
20/254-2679 (6286K)
Takarítást vállalok. Érd.: 93/325-
759 (6279K)
Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,
pótvizsgára, felvételire felkészítést,
valamint szakdolgozatok, egyéb
anyagok gépelését vállalom. Tel.:
30/968-8184 (6288K)
42 éves férfi keresi hasonló korú
hölgy ismeretségét tartós kapcsolat
céljából. Hívj, vagy küldj sms-t a
20/5601-725 mobilszámra
(6290K)
Szeptember 19.
18.00 A szabadegyetem baráti közössége és az érdeklődők koszorút és virágokat
helyeznek el a Nagy-Magyarország-emlékműnél.
„Az ég mennyezeti” – „ Az egek beszélik…” I.
Festett kazettás templomi mennyezeteink.
Pap Gábor művészettörténész vetítettképes előadása
Szeptember 26. „Az elhallgatott magyar múlt”
18.00 Rózsás János: VÁLOGATOTT ÍRÁSOK – Könyvbemutató
53 év irodalmi értékű megnyilatkozásainak egybe gyűjtött írásai.
A könyvet bemutatja és a beszélgetést vezeti: Rajnai Miklós
Október 3. TÜNDÉREK KIHALÓFÉLBEN
18.00 Hunoktól a hunzakutokig - Kutatóút Belső-Ázsiában
Csáj László Koppány néprajzkutató vetítettképes előadása
Október 10. „Az ég mennyezeti” – „ Az egek beszélik…” II.
18.00 Festett kazettás templomi mennyezeteink
Pap Gábor művészettörténész vetített-képes előadása
Október 28. Élet a naprendszerben
18.00 A Nap életzónája: Vénusz, Föld és a Mars bolygók
dr. Horváth András űrkutató-csillagász
November 7. MAGYAR KIRÁLYOK ÉS SZENTEK
18.00 Hunyadi Mátyás uralkodása és kora 1.
Szántai Lajos művelődéskutató vetítettképes előadása
November 14. „Az ég mennyezeti” – „ Az egek beszélik…” III.
18.00 Festett kazettás templomi mennyezeteink
Pap Gábor művészettörténész vetítettképes előadása
November 27. A VERBUNK ÉS A LEGÉNYES
18.00 A fény útja és a teremtés programja a magyar táncművészetben. Born
Gergely művelődéstörténész vetítettképes előadása
December 11. A téli napforduló és a magyar néphagyomány
18.00 Az ingyen kegyelem és az emberi minőség újraszületése
Molnár V. József néplélek-kutató előadása
December 16. MAGYAR KIRÁLYOK ÉS SZENTEK
18.00 Hunyadi Mátyás uralkodása és kora 2.
Szántai Lajos művelődéskutató vetítettképes előadása
Január 8. A magyar nép őstörténete I.
18.00 A magyarok eredete és ősi kultúrája
dr. Kiszely István antropológus és művelődéstörténész előadása
Január 21. KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
18.00 A magyar tudomány válogatott elhallgatásai
Tábori László keletkutató vetítettképes előadása
Február 5. A LÉLEK RÖPTEI I. – A magyar népművészet kincsei
18.00 A megszemélyesült tárgyak arcai. Szelestey László néprajzkutató előadása
Február 25. A SZERETET ÉS AZ EMBERSÉG MEGTARTÓ EREJE
18.00 Vallomások és visszaemlékezések az emberi helytállás pillanataira. Vendégeink:
Bátki József, Rózsás János, Takács János és Kovács János
Március 5. Tavaszi napéjegyenlőség és a magyar néphagyomány
18.00 A születés, a szerelem, a kiteljesedés és átváltozás
Molnár V. József néplélek kutató vetítettképes előadása
Március 26. A LÉLEK RÖPTEI II. - A magyar népművészet kincsei
18.00 Korparancs és a szigorúan ellenőrzött léleknyomorítás
Szelestey László néprajzkutató vetítettképes előadása
Április 9. 3+1 - A NÉGY ÉVSZAK SZIMBOLIKÁJA
18.00 „Három a magyar igazság, meg egy a ráadás” – tartja a szólás
Jankovics Marcell rajzfilmrendező, művelődéstörténész előadása
Április 23. Élet az univerzumban: szabály vagy kivétel?
18.00 Földünk lényegében ritka, vagy egészen egyedülálló kivétel az élettelen
Univerzumban? dr. Almár Iván űrkutató-csillagász vetítettképes előadása
május 14. A magyar nép őstörténete II.
18.00 Mit adott a magyarság a világnak?
dr. Kiszely István antropológus és művelődéstörténész előadása
Június 7. Nagy-Magyarország-Emlékmű – Nagykanizsa
14.00 TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
Ünnepi megemlékezés szónoka: dr. Csókai András idegsebész professzor
A MAGYAR MűVELTSÉG KINCSESTÁRA – Helyünk az országban és a világban
Művelődéstörténeti szabadegyetem - 18. 2008/2009
Programszervező és művészeti vezető: Rajnai Miklós, Bánffy Miklós-díjas bölcsész. A szabadegyetem szervezői: Kiss László, Németh Ferenc, Balogh László,
Jerausek Gyula és Tóth Viktória. Az előadássorozat támogatói: ROTARY ZRt., Nagy-Magyarország-Emlékmű Védnöki Testülete, DRILL-TRANS ZRt.
Akik még lélekben velünk vannak: Buda Ernő, Trombitás István, L. Kovács Károly, Bartis Ferenc, Pintér Károlyné (Magdika), Darab Csaba, Bodnár Attila.
Helyszín: Halis István Városi Könyvtár / Nagykanizsa, Kálvin tér 4. /
Az előadások ingyenesen látogathatók.
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAMOKAT
indítunk
􀂊 2008. 09.23-án 16 órakor
hétközi
􀂊 2008. 10.03-án 16 órakor
személyautó, motor és
segédmotor kategóriákban
Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
2008.09.17-én könnyű- és
nehézgépkezelői típusvizsgára
jelentkezéseket még elfogadunk!
2008. szeptember 4. Kanizsa – Sport 15
A kanizsai Zemplén SE lábtoll-
labdázói a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Újszászon vettek
részt a nemzetközi Hungarian
Open tornáján. Tíz országból
kétszáznál több versenyző indult
a versenyen, s a kanizsaiak
közül ezúttal Hartai Attila emelkedett
ki teljesítményével, hiszen
a rangos nemzetközi viadalon
férfi egyéniben a dobogó
legfelső fokára állhatott. Ezúttal
a dél-zalai egység fölénye nem
érvényesült, igaz, ez a megmérettetés
nem az úgymond igazi
magyar bajnokság volt, bár az
értékmérő sok esetben a ZSE
sportolói számára már az
újszászi irányvonalú verseny lehet.
Feladat bővén lesz még idén
is, hiszen az ősz folyamán kontinensviadalt
rendeznek Szerbiában.
Talán említeni is felesleges,
hogy a magyar válogatottban
számos kanizsai kiválósággal,
köztük természetesen Hartai Attilával…
Polgár László
Hartai újszászi remeklése
A hét sportolója: Hartai Attila
Születési hely, idő: Nagykanizsa, 1988.08.08.
Sportága: lábtoll-labda. Klubja: Zemplén SE.
Legnagyobb sikerei: 2-szeres Európa-bajnok (2005), 2-szeres Ebezüstérmes
(2005), 5-szörös vb-bronzérmes (2005, 2007), 7-szeres
(köztük háromszor egyéni) Hungarian Open-győztes (2005-2008), 2-
szeres German Open-győztes 11-szeres felnőtt magyar bajnok (2002-
2007), 16-szoros korosztályos bajnok.
A házigazda fölényével. Nagykanizsán,
a plaza épülete adott otthont
az ökölvívó régiós bajnokság újabb
fordulójának. A házigazda Kanizsa
Boksz Klub sportolói remek sorozatot
produkáltak, mellyel az összesített
csapatversenyben növelték is előnyüket
a kaposvári és pécsi legénység
előtt. A különböző korcsoportú bokszolók
között a házigazdák közül simán
nyert végül Nándori Tibor (48
kg), Szoborics Szilárd (54 kg), Bencze
Ádám (59 kg), Orsola Norbert (60
kg), Szabó Ádám (66 kg), Korpics István
(69) és Vass Richárd (75 kg). Természetesen
lesz folytatás, főképp
Nándori Tibor számára, aki komoly
harcban van az ifjúsági világbajnokság
kvótájáért. Avilágeseményt pedig
amúgy sem a szomszédban, hanem
Mexikóban rendezik.
Vasi túra vár az NTE focistáira.
Az NTE 1866 NB III-as labdarúgócsapata
a Magyar Kupa harmadik
fordulójában Vas megyébe látogat.
A Magyar labdarúgó-szövetségben
elkészített sorsolás szerint a megyei
I. osztályú Rum KSC vendégei lesznek
Visnovics László edző futballistái
szeptember 3-án, s a mérkőzést
15.30-kor rendezik a Vas megyei
községben. Környékünkről az NB Ies
csapatok közül a ZTE FC Veszprémbe,
a Kaposvári Andráshidára,
míg a Szombathelyi Haladás a győri
Integrál-DAC-hoz látogat.
Alaposan beleszaladtak. Mielőtt
végképp beleszerettünk volna az
NTE 1866 labdarúgóinak eredményeibe,
jött a kijózanító pofon az
NB III Dráva csoportjának negyedik
fordulójában. A 0-7 szörnyű
meccset sejtet a Paks II együttese ellen,
ami azért is alakulhatott ki, mert
a kanizsaiak az utóbbi időben felvállalják
a bátor támadó játékot. Ha figyelembe
vesszük, hogy a Bonyhád
ellen ötöt, a beremendieknek hármat
szórtak, s kupameccsen az NB II-es
Kaposvölgye sem úszta meg négy
alatt, akár örülhetnénk is. Aztán jött
ez a dunaszentgyörgyi blama, ami
javarészt annak köszönhető, hogy
percek alatt kaptak a piros-kékek
három gólt, ami után nagy rohanásba
kezdtek, s ez (is) megbosszulta
magát. Írhatnánk, hogy senki sem
akar védekezni, pedig ezt sem ártana
elsajátítani, mivel a már említett
ellenfelekkel szemben sorrendben
kettőt, kettőt, majd hármat kaptak.
Persze, felfoghatjuk úgy is, mint
ahogy egykor az Aranycsapatnál,
vagy az 50-es évekbeli Budapesti
Honvédnál gondolkodtak: „mindegy
mennyit rúg a másik csapat, ha
mi mindig eggyel többet jegyzünk”
Hát, ezúttal nyolcat kellett volna…
AKanizsai Vadmacskák, illetve a
Kanizsa DKK női kosárlabda
együtteseinél is már javában folyik
a felkészülés az elkövetkezendő
idényre. Előbbieknél az élre kívánkozó
történés, hogy a csapat az NB
I A csoport helyett a B-ben indul, s
ennek pénzügyi helyzetük volt az
elsődleges oka. Megállás azonban
nincs, hiszen a felnőttek mezőnyében
mind több fiatal mutatkozhat
majd be a másodosztályban. Aszakvezetés
szerint erre a legnagyobb
esélye Olasz Viviennek, Riba Alexandrának,
valamint Riba Viktóriának
van, illetve még nagyobb szerepet
kaphat a következőkben Csáki
Barbara, Fuisz Vktória és Horváth
Bianka. S ha már a játékosokról szó
esett, a kanizsai klubnál 2010-ig elő
kontraktussal bíró Varga Zsófia lehetősége
sokakat foglalkoztat. Nos,
a már rutinos, mi több ponterős első
osztályú bedobónak számító kosárlabdázó
kölcsönbe a Zala Volán
ZTE NB I Acsoportos együtteséhez
kerülhet úgy, hogy a Kanizsai Vadmacskák
színeiben is pályára léphet
az NB I B-ben. A szóbeli egyezség
már megszületett, a végső megegyezésre
azonban lapzártánk után
kerülhetett sor.
S hogy az érdemi munkáról is
szó essék: Farkas József tréner irányításával
augusztus 11-től tart a
felkészülés napi két edzéssel, s a
keret Tálosi Zsófia visszavonulását
leszámítva nem változott.
Döntés született arról is, hogy a
Vadmacskák továbbra is az NTEcsarnokban
játszhatja mérkőzéseit.
Időközben megrendezték a XVI.
Nemzetközi Leány Serdülő-, illetve
Kadett Tornát is Zalakaroson,
melyen a területi válogatottak mellett
egy koprivnicai és zágrábi
együttes is részt vett. A fiatalabb
korosztályúaknál a kanizsaiak
(legjobb kosarasuk Jurkó Noémi
lett) a harmadik helyen végeztek,
míg az idősebbek versengését
Fuisz vezérletével megnyerték.
P.L.
Nemzetközi tornákkal az új idényre
A Kanizsa KK-DKG East NB I
B-s férfi kosárlabda-csapatánál a
múlt szezonban elért hetedik hely
utáni megelégedettség a múlt, hiszen
az ősszel már újabb kihívások
várnak Kovács Nándor edző tanítványaira.
Lényegében több mint
egy hónapja edzésben vannak a kosarasok,
sőt, időközben egy pápai
felkészülési torna is belefért programjukba,
s a Veszprém megyei kiránduláson
a harmadik helyet szerezték
meg Szabó Balázsék. De
nincs a meccsek terén megállás, hiszen
szeptember 6-án, szombaton
nemzetközi kupát rendez a KKK,
melyen négy együttes vesz részt 10
órától a Cserháti SZKI csarnokában.
A helyosztók 16, illetve 18
órakor kezdődnek.
A szeptember 14-én rajtoló bajnoki
szezonra négy új játékossal
kezdenek neki a dél-zalaiak, mivel
Koma Dániel és Sági Péter visszatért
Sárvárról, Vertetics Ádám a
ZTE KK-tól érkezett, míg a ma
már magyar állampolgársággal is
rendelkező Filipovics Gordan az
NB I B-s Kaposvári Meló-Diák
gárdájából tette át székhelyét
Nagykanizsára. S ha már a játékos-
mozgások szóba kerültek, ehhez
kapcsolódik az egyesület célkitűzésének
kérdése is, ami dicséretesen
nyílt, hiszen nem titkolják,
a teljes másodosztályú mezőny 3-
5. helyét szeretnék elérni. Minden
bizonnyal tehát érdemes lesz kilátogatni
a Russay-csarnokba, s a
férfi kézilabdázók, valamint a
KKK kosarasai között nagy csata
alakulhat ki – a látogatottság terén…
P.L.
Jó lenne megcsípni a dobogót
Az Aquaprofit NTSK utánpótláskorú
sakkozói továbbra is nagyüzemben
gyártják a szebbnélszebb
eredményeket, így nem
meglepő, hogy világeseményekre
is utazhatnak, illetve vehettek már
korábban is részt közülük. Mint
például az U10-es Zsirai Péter, aki
korosztályos EB-re utazhat az ősz
folyamán. ő a korcsoportos balatonlellei
országos bajnokságon
második lett. Kobán Bálint az
U16-os mezőnyben harmadikként
zárt, míg az NTSK tavalyi igazolása,
Ignácz Mária az U18-asok között
bajnoki címet szerzett.
P.L.
Átsakkozták a nyarat
16 Kanizsa – Hirdetés 2008. szeptember 4.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
eladásra hirdeti
a tulajdonát képező
NAGYKANIZSA, BERZSENYI UTCA 5.
magasföldszint 1. szám alatt lévő,
1363/13/A/1. helyrajzi számú,
egyéb helyiség megnevezésű
131 m2 alapterületű ingatlanát.
Az ingatlan forgalmi értéke
8.400.000 Ft
Az ingatlan megtekinthető:
előzetes telefonos időpont egyeztetéssel.
(Ingatlankezelési Intézmény, tel: 93/311-241. 16-os mellék.)
A helyiség főbejárata az épület Északi oldalán lévő vasajtó.
Az ingatlanra vonatkozó egyéb adatok:
alaprajz, tulajdoni lap, térkép megtekinthető az Ingatlankezelési
Intézmény Garai utcai irodájában.
Az ingatlan megvásárlására írásos vételi ajánlattal lehet
jelentkezni. A vételi ajánlat elbírálására az önkormányzat
vagyonrendeletében foglaltak irányadók.
A kiíró a változtatás, elállás jogát fenntartja.
HEVESI SÁNDOR
MűVELőDÉSI KÖZPONT
A MAGYAR
FOTOGRÁFIA NAPJA
eMeMGéGé - kiállítás Goór Gábor
és Makrai Márton fotóiból
Megtekinthető: szeptember 12-ig
Szeptember 17. 17 óra
A RENESZÁNSZ VILÁGA
- KÉPESLAPOKON
Kiállítás Sasvári Tiborné
(Nagyatád) gyűjteményéből.
Megnyitja: Kovácsné Mikola Mária.
Megtekinthető: szeptember 30-ig
KÉPZőMűVÉSZETETEK
HÁZA
KÉT ZARÁNDOK
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet retrospektív
képzőművészeti tárlata (I.).
Megtekinthető: szeptember 30-ig
A CSEND FESTőJE
Válogatás Z. Soós István
festőművész alkotói életművének
zsánerfestményeiből.
Megtekinthető: szeptember 30-ig
A Képzőművészetek Háza nyitva:
10-17 óráig, vasárnap és hétfőn
szünnap
MAGYAR PLAKÁT HÁZ
KÉT ZARÁNDOK
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet retrospektív
képzőművészeti tárlata (II.)
Megtekinthető: szeptember 30-ig
NAGY UTAZÁS
Fotókiállítás Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet
életútjáról
Megtekinthető: szeptember 30-ig
MÓRICZ ZSIGMOND
MűVELőDÉSI HÁZ
Szeptember 5.
Nagyrác úti iskola és óvoda
NAGYRÁC NAP
16 óra A kanizsai gólyalábasok
műsora
17 óra Ügyességi családi
vetélkedők
18 óra „Hétszínű búzaszem”
- Écsi Gyöngyi bábos mesejátéka
19 óra A Bojtár Népzenei Együttes
műsora
20 óra Táncház, tábortűz
XX. évfolyam 29. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2008. szeptember 11. Kanizsa
Üzemavató a General Electricnél
Új műanyag alkatrész gyártó
üzemet avattak a GE Nagykanizsai
Fényforrásgyárában.
Az új üzem elindítása egyben
egy új tevékenység kezdését is jelenti
a gyárban, ami további lehetőségeket
jelent a cég versenyképességének
megőrzésében. A korszerű,
a jövő energia- és környezetvédelmi,
technikai, technológiai kihívásainak
megfelelő üzemben harminc
fővel, tizenegy fröccsöntő
géppel évente hatvanmillió darab
műanyagalkatrészt állítanak elő az
energiatakarékos fényforrások és
világítótestek szereléséhez.
Az ünnepélyes üzemavatón elsőként
Herman Miklós, a Nagykanizsai
Fényforrásgyár vezetője köszöntötte
a megjelenteket, majd
Vizi Balázs, a Kompakt Gyár igazgatója
vette át a szót.
– Fontos mérföldkőhöz érkeztünk
– mondta bevezetőjében –,
mert amikor két évvel ezelőtt azon
gondolkodtunk, hogy milyen stratégiai
irányt vegyen a telephely, illetve
azon belül a kompakt lámpagyártás,
úgy döntöttünk, hogy belevágunk.
Hogy miért fontos ez az
új üzem? Nagykanizsán eddig főleg
lámpagyártással foglalkoztunk,
és a lámpagyártás kiegészítő
tevékenységeként a műanyaggyártásra
külső beszállítókkal
szerződtünk. Amikor elvégeztük az
elemzéseket, rájöttünk, hogyha
megtanulunk valami újat, azzal
nemcsak a tudásunkat növeljük,
hanem a versenyképességünk is
nőni fog, hiszen a költségeniket tovább
tudjuk csökkenteni. A fejlesztés
sikere esetén tervezik az üzem
bővítését.
A nemzeti színű szalag átvágását
követően Matók István üzemvezető
végigvezette a vendégeket
az új üzemen.
B.E.
– Az első téma, amiről a sajtó
munkatársait tájékoztatni kívánom,
az a GE Hungary ZRt-ről
terjengő rémhírek cáfolata –
mondta Marton István polgármester
minapi sajtótájékoztatóján.
– Az elmúlt időszakban a médiában
sok téves információ látott
ezzel kapcsolatban napvilágot.
Tárgyalásokat folytattam a
GE felső vezetésével a nagykanizsai
gyárral kapcsolatban, ennek
eredményeként a következőkről
tudom a nagykanizsai lakosokat,
illetve a munkavállalókat
tájékoztatni. A cégnek a globális
gyártást a folyamatosan
változó piaci kereslethez kell igazítania.
(folytatás a 2. oldalon)
Marton István: Amíg polgármester
leszek, marad a városban a GE
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAMOKAT
indítunk
􀂊 2008. 09.17-én 16 órakor
“C” és “C+E”
􀂊 2008. 09.23-án 16
órakor
személyautó, motor és
segédmotor kategóriákban
Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
2008.09.17-én könnyű- és
nehézgépkezelői típusvizsgára
jelentkezéseket még elfogadunk!
(folytatás az első oldalról)
– Az elmúlt három évben nagy változások
történtek a piac keresleti oldalán,
melyek sajnos kedvezőtlenül
érintették a magyarországi és különösen
a nagykanizsai gyártókapacitást.
A fényforráspiacon és a fényforrásiparban
többek között az alábbi
változások történtek. Megjelent egy
uniós szabályozás-tervezet, melynek
keretében várhatóan betiltják a népszerű,
ám energiapazarló hagyományos
izzólámpákat. Időközben világszerte
jelentősen emelkedett a fémek
és a nyersanyagok ára. Ráadásul jelentős
változások következtek be az
európai piacok dinamikájában,
amely a fényforrástermékek árának
stagnálásához, sőt csökkenéséhez vezetett.
A jelenlegi tendenciák szerint
a nagy vevők inkább közvetlenül az
olcsón termelő Európai Unión kívüli
gyártóktól szerzik be a termékeket.
Ezen túlmenően a magyarországi
gyárak számára különösen nehéz
helyzetet teremt a munkaerő- és az
energiaköltségek nagyfokú emelkedése
a kedvezőtlen forintárfolyammal
párosulva. A fentiek eredményeképpen
néhány Magyarországon
előállított fényforrás termék már
nem versenyképes, az üzletág veszít a
piaci részesedéséből ezekben a szegmensekben.
Ezek a változások - melyek
ellen a GE nem sok mindent tehet
- befolyással vannak a világ egyik
legnagyobb izzólámpagyártójaként
számon tartott nagykanizsai gyár
munkaerő-állományának alakulására.
Szerencsére a nagykanizsai gyártás
mintegy kétharmadát a speciális
izzólámpa típusok teszik ki – autólámpák
és kompakt fénycsövek, amelyekre
nem vonatkozik ugyan a tervezett
fokozatos piacról történő kivonás,
ám a kiélezett globális verseny
ezeket is érinti. A vezetőség elmondta,
hogy remek csapat van Nagykanizsán,
akik mindig kiváló eredményeket
hoznak a termelés területén. Biztosak
abban, hogy ha az üzleti környezet
megváltozik – különösen, ha
csökkennek a magyarországi adóterhek,
és vállalkozás-barátabbá válik a
forintárfolyam, melynek következtében
olcsóbb lesz az export, akkor képesek
lesznek a versenytársaktól elszenvedett
árnyomás ellensúlyozására,
és meg tudják tartani a jelenleg
veszélyben lévő munkahelyek nagy
részét. A jelenlegi előrejelzések szerint
a nagykanizsai állományt év végéig
224 fővel kell csökkenteniük.
Csoportos elbocsátásra azért nem
lesz szükség, mivel a munkaerő iránti
kereslet az elkövetkezendő hónapok
során fokozatosan csökkeni fog,
és addigra a határozott időre szóló
munkaszerződések is lejárnak. Jelenleg
vizsgálják, hogy szükség lesz-e
hasonló méretű létszámcsökkentésre
a kanizsai gyárban a jövő évben. Az
elbocsátandó dolgozók számára a
Kollektív Szerződés kiemelt végkielégítést
és elhelyezkedést segítő szolgáltatásokat
garantál. Kihangsúlyozták,
hogy sehol a világon, így
Nagykanizsán sincs kapcsolat az
esetleges globális átszervezés és a
Consumer & Industrial üzletág munkaerő-
állományának alakulása között.
A Consumer & Industrial üzletágban
foglalkoztatottak létszáma
egyenes arányban áll a magyar és a
világpiaci kereslettel. A Consumer &
Industrial üzletág megtesz minden
tőle telhetőt – ahogy az a közelmúltban
a GE Engery üzletág esetében is
történt –, új gyártólehetőségeket és
munkahelyeket telepítsen át más GE
üzletágaktól a nagykanizsai gyárba.
Sajnálatos, hogy a média félreértelmezte
a globális Conusmer & Industrial
üzletág lehetséges kiszervezését,
melyről még nem született tulajdonosi
és vezetőségi döntés, illetve azt,
hogy az üzletágnak a nagykanizsai
munkaerő-állományt folyamatosan a
globális piaci kereslethez kell igazítani.
Marton István mondandóját
alátámasztva bemutatta a GE Hungary
ZRt. vezérigazgatója, Phil
Marshall és a közte történt levélváltást.
Apolgármester ezek után szólt az
Erzsébet tér északi tömbjének többszöri
sikertelen értékesítéséről is.
Mint mondta: – Szomorúan vettem
tudomásul, hogy a szeptember 2-ai
soros közgyűlés zárt napirendjeként
tárgyalt, a kikiáltási árra tett javaslatom
nem szerzett elegendő támogatást,
hiszen (Bizzer, Röst, Bárdosi,
Böröcz, Fodor, Tóth, Bogár,
Cserti, Szőlősi, Csákai, Halász,
Kolonics, Karádi képviselők), öszszesen
13 fő, „nem szavazott igennel”.
Azoknak, akik nincsenek tisztában
a kérdés fontosságával elmondanám,
hogy augusztus 31-ig
az épületek, építmények és földterületek
értékesítésében 29,4 %-on állunk.
Az I. féléves beszámolóban ez
a szám 22,6% volt, ami 73 563 eFt,
a tervezett 325 161 e Ft-hoz képest,
vagyis a helyzet a mai napig semmit
sem változott. Számomra teljesen
érthetetlen, hogy a testület nagy része
ilyen rendkívül fontos kérdésben
ennyire semmibe vegye a város érdekeit.
Amennyiben a testület a legközelebbi
soron kívüli közgyűlésen
ismét nem dönt pozitívan a kérdésben,
a lehetséges következmények
az alábbiak lehetnek: teljes mértékben
elmaradhat a tervezett mintegy
másfél tucat út-, járda felújítás és
építés, nem valósulhat meg a felújításra
váró műemlékvédelmi épületek
homlokzatának rendbetétele, a
teljes Király u. 31. udvarának rendbetétele,
valamint a műfüves pályák
kialakítása sem (OLLÉ program.)
Utolsó észrevételként reagált az
ellenzéki képviselők közös sajtótájékoztatójára.
Először az egyik hírportál által
adott címet: Kanizsa jövője a tét?!
vette górcső alá. Mint mondta, miért
kell a dolgokat alaptalanul, felnagyítva
az embereket megtéveszteni,
és ezáltal félelmet kelteni. Véleménye
szerint a fideszes városvezetés
sohasem félt, és most sem fél,
ezért felesleges volt sajtótájékoztatót
összehívni, hiszen erre telefonon
is tudott volna választ adni.
Nincsenek leváltási és kinevezési
botrányok, sem gyanús pesti
megrendelések. Félelmet nem én,
hanem az ellenzék kelt, hiszen én
mindig csak a megtörtént eseményeket
jelentem be.
A Fideszt senki nem akarja szétverni.
Az pedig egyenesen rágalom,
hogy szét akarom zilálni a
közéletet, lehetetlenné téve ezzel a
város normális működését.
A volt alpolgármester jól hangzó
kliséket puffogtat, botrányos
viselkedést emleget, pedig ő az,
aki álvitákkal cirkuszt csinál a
közgyűlésből. Lemondásomat követelve
elgondolkodott-e annak
idején, hogy lemond, amikor a
Huszti téri lakásoknál a botrány
kirobbant, és sajnos tragédia is bekövetkezett.
A sajtótájékoztató utolsó részét
kivonatolva közöltük, mert a megválaszolásra
került írást lapunk
nem, csak annak online kiadása
közölte, így az előzményeket és a
válasz teljes terjedelmét a
www.kanizsaujsag.hu Szóról szóra
rovatában olvashatják. – a szerk.
Kanizsa – A 2 mi ügyeink 2008. szeptember 11.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Cseresnyés Péter alpolgármester
szerint a jövőbeni gazdasági
fejlődés mozgatórugója lehet a
megújuló energiák hasznosítása,
illetve a wellness és termálturizmus,
amelyre várhatóan kedvező
hatással lesz majd a Sávoly
térségében megépülő nemzetközi
MOTO GP pálya. Az alpolgármestert
a gazdaság lehetséges
kitörési pontjairól és a befektetői
kedvet növelő tényezők
megteremtéséről kérdeztük.
– Nagykanizsa gazdasági fellendülésében
mennyit segíthet,
hogy teljes hosszában elkészült az
M7-es autópálya?
– Az autópálya befejező szakaszának
elkészülte után örömömet
fejeztem ki, hogy végre Budapesttől
egészen a határig elér a sztráda,
és most már lehajtás nélkül el
lehet jutni a fővárosba, vagy éppen
az ország távolabbi vidékeire.
Nagykanizsa ezzel a szakasszal
újra fontos pontja lett az országos
közúti közlekedési hálózatnak.
Mindig is hangsúlyoztam, hogy ez
csupán egy lehetőség. Az autópálya
ugyanis nemcsak arra jó, hogy
új lendületet és kedvet adjon a beruházóknak,
hanem azt is magában
hordozhatja, hogy Nagykanizsa
mellett elmennek a beruházók.
Igaz ugyan, hogy az autópálya
összeköt, ugyanakkor az időbeni
távolságot lerövidíti, azaz ha egy
beruházó húsz-harminc kilométerrel
távolabb települ le, az sem térben
sem időben nem távolság.
– Ilyen értelemben az önkormányzat
egyik fontos feladata,
hogy befektetőket csábítson a városba…
– Így van, és tesszük is. Azonban
amikor nekiálltam feltérképezni,
hogy Nagykanizsának milyen
olyan anyagai és kutatásai vannak,
amelyek azzal foglalkoznak,
hogy a város miért lehetne vonzó a
befektetők számára, akkor azt láttam,
hogy nagyon sok stratégiai
terv készült az elmúlt években, viszont
egyik sem olyan, véleményem
szerint, amelyikkel egy potenciális
befektető, beruházó sokat
tudna kezdeni. Ezek általánosságokat
fogalmaznak meg, nincs
bennük olyan adat, amely azt mu-
Kanizsa – A 2008. szeptember 11. mi ügyeink 3
tatná be, hogy milyen szakmákban
tudunk munkaerőt kínálni, milyen
a képzésünk, milyen az éghajlatunk,
vagy, hogy mennyi idő alatt
lehet eljutni az ország bizonyos
térségeibe, esetleg a tengerhez.
Ám arról sem szólnak, hogy milyen
vasúti összeköttetéseink vannak a
különböző régiók irányába. Egy
része ugyan érintőlegesen megvan
ezeknek az információknak,
ugyanakkor lényeges információk
hiányoznak. Ez a kiinduló pont,
ezért nagyon gyorsan neki kell állnunk
dolgozni. A szeptemberi közgyűlésre
már szeretnék egy olyan
anyagot benyújtani, amely egy erre
vonatkozó kutatást szorgalmaz.
Remélhetőleg gyorsan elkészülünk
vele, és azt követően fel tudunk
építeni egy olyan kínálatot, amivel
a beruházókat akár közvetlenül is
meg tudjuk keresni.
– Minden városnak általában
van egy sajátos profilja. Nagykanizsát
mennyire lehet úgymond „fazonírozni”,
vagyis milyen arculatot
ölthet a dél-zalai város gazdasági
fejlődése a jövőben?
– Lehet, hogy nem jól látom, de
ez a „fazonírozás” nem könnyű dolog.
Olyan időkben élünk, amikor
óriási a versenyfutás a befektetőkért,
a beruházókért. Ennek ellenére
azt kell mondanom, hogy valamilyen
lefektetett szempontok figyelembe
vételével kell a beruházókat,
befektetőket keresni. Egyik kitörési
pontunk lehet a megújuló energiák
hasznosítása: munkahelyteremtés
tekintetében is, hiszen elmondhatjuk,
hogy talán Délnyugat-Magyarországon
Nagykanizsa és térsége
rendelkezik az egyik legjobban kihasználható
és kiaknázható termálvízkinccsel.
Erre villamosenergiatermelést
lehetne alapozni. E vonatkozásban
már történtek kísérletek,
ám a júliusi közgyűlésünkön a
többség nem támogatta az ezirányú
útkeresést, de én szorgalmazom,
hogy továbbra is foglalkozzunk ezzel
a témakörrel. Másrészt a megújuló
energiák – ezen belül a geotermikus
energia – hasznosítása
abból a szempontból is jó lenne,
hogy közvetlenül fűtésre lehetne
használni, hiszen léteznek azok a
technológiák, amelyekkel ezt meg
lehet oldani. Azon a bizonyos júliusi
közgyűlésen ennek sajnos a lehetőségét
sem adtuk meg. Itt most a
villamosenergia előállításról, a fűtésre
használható energia hasznosításról
beszélek, amit ismét napirendre
kell venni, hogy a képviselők
át tudják gondolni az ebben rejlő
lehetőségeket. Városunk másik kitörési
pontja lehetne az idegenforgalmi
vérkeringésbe való csatlakozásunk.
Erre jó lehetőséget kínál,
hogy a közelünkbe jön egy nagyon
komoly európai befektetés, a
MOTO GP pálya. Ez közelebb lesz
hozzánk, mint bármely városhoz.
Nos, ezt a lehetőséget ki kell használnunk,
oly módon, hogy szorgalmaznunk
kell annak a fürdőnek a
megépítését, ami már évtizedes álma
a kanizsaiaknak. Egyébként is
beigazolódott, hogy mindegyik – a
környékünkön eddig létesült –
strand rentábilisan tud működni.
Felvetődik a kérdés, hogy egy 52
ezres lélekszámú város miért ne
tudna eltartani egy ilyen komplexumot?
Mindenképpen törekednünk
kell e fürdő megépítésére, mert ha
ez megvan, onnan már csak egy lépés
a következő befektetők idejövetele,
akik erre és egyéb más lehetőségre
alapozva, akár wellness szállodákat
építhetnek majd. Mit kell
tenni ehhez? Ez egy nagyon fontos
kérdés, mert Nagykanizsa sajnos –
azt kell mondani, hogy – más tulajdonosoktól
körbezárt terület. Minden
komoly fejlesztés, amit meg lehetne
valósítani, jelentős területeket
igényel, de sajnos a városnak
nincs, sőt, azt kell mondani, hogy a
városban élő embereknek sincs a
város környékén olyan nagyságrendű
földje, amit ilyen célokra lehetne
használni. Nagykanizsát körbezárják
a Honvédelmi Minisztérium
(HM) földjei, így például
Homokkomárom térsége, a bajcsai
repülőtér, vagy a Csónakázó-tó környéke.
Ezeket a területeket meg kell
próbálnunk megszerezni, és azután
a fejlesztési elképzeléseinket ezekre
a területekre kell terveznünk. Ebben
az ügyben már tettem lépéseket, de
az előző önkormányzat is próbálkozott.
Később a polgármester úrral
közösen is, illetve saját magam is
próbálkoztam. Most ott tartunk,
hogy egy újabb fordulót próbálunk
kezdeményezni, mivel a HM egyelőre
nem akar lemondani ezekről a
területekről. Ehhez az újabb próbálkozáshoz
kérem az önkormányzati
ellenzék segítségét is, hiszen a
siker közös érdekünk, minden kanizsai
érdeke – szögezte le Cseresnyés
Péter alpolgármester.
Gelencsér Gábor
Nagykanizsa – a „föld nélküli” város
Kommentár nélkül
Mint ismeretes, Marton István szeptember elsején ideiglenesen
megvonta Cseresnyés Péter alpolgármester minden hatáskörét. Az
érintett mindezidáig nem nyilatkozott az ügyben. Most lapunknak elmondta,
egy alpolgármester hatáskörét – ami egyébként a törvény által
nincs is biztosítva – nem vonhatja el a polgármester. Véleménye
szerint ez mindössze egy kommunikációs próbálkozás volt Marton István
polgármester részéről.
Bagolán tartotta legutóbbi ülését
az Idősügyi Tanács.
Ezúttal elsősorban a város peremkerületében
élő idős emberek szociális
helyzetéről váltottak szót. Ezt követően
az október 15-18 között ötödik
alkalommal megszervezésre kerülő
Idősekért Nagykanizsán Ünnepi
Hét programjait ismertette Koller
Jutka, az Egyesített Szociális Intézmény
vezetője. A két ülés közötti
időszak eseményeit Büki Pálné, a tanács
társelnöke vázolta fel.
Anyári szabadságok után folytatódik
az Idősügyi Tanács által életre
hívott „panasznap”. Minden hónap
második keddjén a Családsegítő
Központban fogadják problémáikkal
az időseket, akik egyébként a
hét többi napján is felkereshetik az
intézményt. Az elmúlt fél évben
harmincöt embernek segítettek a
hivatal munkatársai közreműködésével
– mondta Boa Sándor.
B.E.
Bagolán ülésezett az Idősügyi Tanács
Ülésezett az NKTT
AVasemberház dísztermében került
sor a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulásának (NKTT) első
őszi ülésére. A Társulás beadta a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
által kiírt „Együtt egymásért és
Kanizsa térségért” pályázatot, s ezzel
együtt felvállalta, hogy biztosítja
a pályázathoz szükséges önrészt.
Regisztrált álláskeresők, elsősorban
a rendszeres szociális segélyben részesülők
juthatnak így munkához.
A napirendi pontok között szerepelt
a Bajza u. 2. szám alatti ingatlan
felújítására vonatkozó CÉDE
pályázat megvitatása, valamint az
ingatlannal kapcsolatban felmerülő
költségek finanszírozása. Marton
István, polgármester az épület
komplex felújítása mellett foglal
állást. Az épülettel kapcsolatban
felmerült még egy lehetőség: az
Oktatási és Kulturális Minisztérium
a PANKKK programon keresztül
kiírt, régiós szintű pályázata,
amely alapítványokat, szervezeteket
támogat. A Ka-Rock Alapítvány
ennek a pályázatnak a segítségével
szeretne létrehozni a Nyugat-
Dunántúlon egy tehetséggondozó
központot. A beadáshoz
szükség van egy szándéknyilatkozatra,
amelyet az alapítvány a napokban
kap meg Marton István
polgármestertől. A pályázatról az
ősz folyamán születik döntés. A
NKTT 2008. első félévi munkájáról
a szakmai beszámolót minden
tag elfogadta, s megszületett a
döntés a Társulás számlavezető
pénzintézetének a kijelöléséről is.
Emléktábla az elhurcoltaknak
A Tiszafüred-Kócspusztai kényszermunkatáborba
1950. június 23-
án elhurcolt hat család emléktáblát
állított a lispeszentadorjáni templomban.
Takács János elmondta, az
emberek kezdik elfelejteni, hogy
mi történt ott, és a fiatalok szinte
nem is tudnak róla. Hogy ne merüljenek
a felejtés homályába azok a
szörnyű idők, a maróci Tóth István
és családja kezdeményezésére emléktáblát
állíttattak Kiscsehiből Dorogi
Ferenc családja három fővel,
Lispeszentadorjánból Hajdu László
négy fővel, Szalai Kálmán három
fővel, Takács János öt fővel,
Marócból Tóth István hat fővel és
Tóth Károly öt fővel került kényszermunkatáborba,
ahonnan ötvenöt
évvel ezelőtt, a kényszermunkatáborok
feloszlatása után szabadultak
fel szeptemberben és októberben.
A neveiket őrző emléktáblát
Kiss László pákai plébános avatta
fel és áldotta meg.
Kanizsa 4 – Oktatás 2008. szeptember 11.
Szeptember elsejével jogilag
megkezdte működését Nagykanizsán
a Térségi Integrált Szakképző
Központ. Merksz Andor
ügyvezető igazgatót arról kérdeztük:
milyen előkészítő folyamat
előzte meg a mostani indulást.
– A hosszan tartó munka még az
elmúlt év szeptemberében kezdődött,
akkor, amikor tavaly nyáron az Országgyűlés
elfogadta azokat a törvényi
változásokat, amelyek az oktatási
törvényben, illetve a szakképzési
hozzájárulási törvényben megadták
a törvényi hátteret ezen térségi integrált
szakképző központok létrehozásához.
Ez a fajta törvényi háttér
szinte rákényszerítette az önkormányzatokat
arra, hogy gondolják
végig: miként alakítják át és működtetik
a saját szakképzési rendszerüket
– kezdte Merksz Andor. – A mostanáig
tartó időszak az előkészítés
jegyében telt el, aminek egyik fontos
része volt, hogy – azon modellek közül,
amelyekkel lehet ezeket a szervezeteket
működtetni –, az önkormányzat
kiválasztotta a számára megfelelőt.
A modellek közül Nagykanizsa
önkormányzata az úgynevezett nonprofit
kft. létrehozása mellett döntött.
Azért, mert nálunk az a különleges
helyzet állt elő, hogy nemcsak az önkormányzat
került be ebbe a kft.-be,
hanem külső munkáltatók is. Tehát
olyan cégek is – köztük a DKG-East
és a Gázgép – amelyek partnerei lettek
az önkormányzatnak ebben az új
kft.-ben. Csatlakozott továbbá a
Csapi Szakképző Iskola is, mivel ott
is folynak ilyen irányú képzések, és
különleges újdonságként a Pannon
Egyetem is csatlakozott ehhez a
szervezeti egységhez, vagyis ily módon
öt alapító taggal jött létre ez a
kft. 2008. június 26-án. Ennek a felépítése
történt meg ez idáig, és most
szeptember elsejétől vált úgymond
jogszerűvé és kezdte el működését
végeredményben ez a szervezet.
– Melyek a következő lépések
az indulás folyamatában?
– Kollégáimmal most kezdjük el
felépíteni a TISZK-et, ami azt jelenti,
hogy – úgymond a nulláról indulva
– nekünk kell mindent kialakítani.
Ebbe beletartozik egyrészt ez
az infrastruktúra, ahol működünk,
itt a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző
Iskola Erdész utca 30. szám alatti
telephelyén. Az infrastruktúra
mellett nekünk kell a humán erőforrás
fejlesztéstől kezdve mindent előteremteni,
ami egy kft. működtetéséhez
szükséges. Ezek a munkálatok
zajlanak pillanatnyilag, és nagyon
várjuk, hogy milyen eredménnyel
zárulnak azok a pályázatok, amelyeket
az önkormányzat a társaság
nevében nyújtott be. Két ilyen pályázatot
adott be a város önkormányzata:
egy TÁMOP-ost, aminek
a segítségével két évre biztosítja a
pályázat ennek az új szervezeti egységnek
a működtetését. A másik a
TIOP pályázati rendszer, melynek
keretében egy infrastrukturális fejlesztésre
lesz lehetőségünk, ha nyerünk:
egy körülbelül ezer négyzetméteres
épületben olyan központi
oktatási helyiségeket alakítunk ki,
ahol a társaságot alkotó cégek
szakképzéseit tudjuk fogadni.
– Milyen prioritások figyelembe
vételével koordinálják majd a
szakképzést Nagykanizsán?
– Számunkra egyik fontos feladat,
hogy azokban a szakképzésekben,
amelyek idáig is nagyon színvonalasak
voltak a városban, próbáljuk
feltárni a bennük meglévő további
tartalékokat. Magyarán mondva,
össze kell hangolni ezeket a képzéseket
és olyan piacorientálttá tenni,
amire ténylegesen szüksége is van a
munkáltatóknak. Hogy melyek lesznek
ezek a szakmák, azt nem csak mi
döntjük el, ugyanis működik egy
úgynevezett Regionális Fejlesztési
és Képzési Bizottság, amely Győrben
ülésezik. Ennek a bizottságnak
lesz a feladata, hogy számunkra
irányelveket adjon, hogy az ő felméréseik
alapján milyen munkáltatói
igények vannak a szakmákra. Ezeket
hamarosan megkapjuk, a tervek
szerint szeptember közepén, amikor
mindezek ismeretében leülünk a középiskolákkal,
hogy megbeszéljük,
miként lehet az iránymutatásoknak
megfelelően a képzéseket indítani.
Természetesen azért vannak elképzeléseink,
hogy melyek azok a szakmák,
amelyekre biztos, hogy szükség
van a hiányszakmák ismeretében:
ebbe beletartozik a gépész
szakmacsoport, az építőipari szakmacsoport,
az energetika, az idegenforgalom
és a kereskedelem, valamint
– kiemelt szakmacsoportként
– a környezetvédelem is beletarozik.
Ezekre a szakmákra azt hiszem,
hosszú távon igény van, de természetesen
meg kell néznünk az új igényeket
is, és annak megfelelően kell
nekünk az itteni szakképzést átalakítani
Nagykanizsán – mondta Merksz
Andor ügyvezető igazgató.
Gelencsér Gábor
Megújuló szakképzés a TISZK-kel
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Cigány Kisebbségi Önkormányzata
szervezésében az új
tanévtől folytatódnak a már jól
bevált képzési formák, és várhatóan
újak is indulnak a Bogdán
János Közösségi Házban.
Teleki László CKÖ-elnök arról tájékoztatott,
hogy immár a nyolcadik
tanévet nyitották meg a felnőtt esti tagozatú
gimnáziumban, ahol érettségit
szerezhetnek mindazok, akik úgy
gondolják, hogy érettségi nélkül ma
már nehezen lehet boldogulni. Továbbra
is nagy az érdeklődés e képzési
forma iránt, ugyanis 136 első évfolyamos
hallgató iratkozott be a gimnáziumba,
hogy felnőttként tegyen
érettségi vizsgát, míg a második évfolyamon
több mint hatvan felnőtt
folytatja középfokú tanulmányait.
– Összesen 210 felnőttnek tudunk
lehetőséget adni az érettségire, a
Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskolával
együttműködve. Ez nagyon
fontos azok számára, akik nem
akarnak beülni az iskolapadba, viszont
szívesen vállalják, hogy az oktatási
intézmények falain kívül szervezett
képzésre eljönnek ide a Bogdán
János Cigány Kisebbségi Közösségi
Házba – hangsúlyozta Teleki
László. – Meg kell említenem azt
is, hogy ezzel a képzéssel párhuzamosan
tanévnyitó lesz a Pécsi Tudományegyetem
Kihelyezett Főiskolai
Képzőhelyén is, ami szintén itt a közösségi
házunkban működik. Az
egyetem minimum harminc fővel
tud képzést indítani, s örömmel
mondhatom, hogy az idei tanévben
37 hallgató jelentkezett erre a képzésre,
vagyis a szükséges limitnél
többen vannak. Ez már a második
év, amikor tudtuk biztosítani a harminc
fő feletti hallgatói létszámot,
tehát ily módon lesz egy első és egy
második évfolyamunk. Négyféle
alapképzés folyik az andragógián
belül: személyügyi szervező, humán
erőforrás fejlesztő, művelődésszervező,
foglalkoztatás szervező. Ez ezt
jelenti, hogy – mivel a képzés időtartama
három év – az utolsó évben
kell döntenie a hallgatónak, hogy
milyen diplomát szeretne magának,
és abból szakosodik majd.
A közép- és felsőfokú oktatás
mellett a cigány kisebbségi önkormányzat
különféle szakmai képzéseket
is indított az érdeklődők számára.
Összességében mintegy 150
fő részére indítottak például irodavezetői,
gyógymasszőr, személyügyi
szervező, házi betegápoló képzéseket,
amelyek többnyire egy
évig tartottak. E hónapban több
OKJ-s tanfolyam záróvizsgáját tartják
a közösségi házban, s valószínűleg
újabb szakmák képzését is elindítják
idén az intézményben.
Teleki László elmondta, hogy az
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
(OFA) ez idáig is jelentős
mértékben támogatta a CKÖ képzési
programjait. A támogatás két
irányba mutat: egyrészt immár harmadik
éve nyeri el a CKÖ azt a pályázatot,
amely a romák esélyegyenlőségét
támogatja azáltal,
hogy a kisebbségi önkormányzat
egy foglalkoztatási esélyegyenlőségi
szolgáltató hálózatot működtet
Nagykanizsán. Másrészt a Dél-Zalai
Cigányokért Egyesület kapott
egy olyan lehetőséget az OFÁ-tól,
miszerint nemcsak Nagykanizsán,
hanem a városkörnyék településein
– így például Galambok,
Zalakomár, Garabonc községekben,
ahol nagyobb lélekszámban laknak
romák – is elindítanak olyan programokat,
amelyek megpróbálják kezelni
és visszaszorítani a foglalkoztatási
diszkriminációt. A kanizsai
CKÖ úgy is megpróbálja erősíteni a
foglalkoztatási esélyeket, hogy
időnként egy asztalhoz ülteti a munkaadókat,
munkavállalókat és érdekvédelmi
szervezeteket, s mindez
azt eredményezheti, hogy a romák
nagyobb eséllyel kerülhetnek be a
munka világába. Akerekasztal-konferenciák
és munkaadói esélyegyenlőségi
képzések mellett az
OFA támogatásból megjelent egy
olyan kiadvány is, amely bemutat
egy esélyegyenlőségi tervet. Teleki
László úgy véli: ez a kézikönyv
mindenképpen fontos a vállalkozóknak,
a civil szférának, és nem
utolsósorban a lakosságnak is.
Gelencsér Gábor
A foglalkoztatási esélyektől a diplomáig
Kanizsa 2008. szeptember 11. – Hirdetés 5
Tájékoztatom Önöket, hogy az építésügyi hatósági eljárások illetéke 2008.
szeptember 1. napjától módosult. Kérem tisztelt ügyfeleinket, hogy az építésügyi
hatósági eljárásokkal kapcsolatos kérelmek benyújtásakor az alábbi táblázat szerinti
illetéket róják le:
1. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke
a) telekalakítási engedélyezési eljárás esetében telkenként 5000 forint,
b) elvi építési engedélyezési eljárás esetében, ha
ba) a telek beépítésével kapcsolatos követelmények, vagy a településképi és
építészeti követelmények (építészeti megjelenítés környezetbe illeszkedése)
tisztázására szolgál, 15 000 forint,
bb) a műemléki, régészeti, kulturális örökségvédelmi, természet-, táj- és
környezetvédelmi, egészségvédelmi, talajvédelmi, valamint életvédelmi,
tűzvédelmi követelmények tisztázására, vagy a műszaki követelményeket
előzetesen tisztázó – az építményekkel kapcsolatos országos szakmai
követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő – műszaki
megoldások alkalmazhatóságára szolgál, 30 000 forint,
bc) a ba)-bb) pontokban meghatározottak együttes tisztázására szolgál, 45 000
forint,
c) építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás esetében
ca) új egylakásos lakóépület építése és bővítése esetén 20 000 forint, egyéb új
épület építése és bővítése esetén lakásonként 10 000 forint, egyéb önálló rendeltetési
egység építése és bővítése esetén
- önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20 000 forint,
- a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként
100 000 forint,
cb) meglévő épület átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén
az építési tevékenységgel érintett hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-
ként 10 000 forint, vagy az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként 10 000
forint,
cc) műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető,
akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzően hosszban
kifejezhető, akkor folyóméterenként 1000 forint,
cd) meglévő műtárgy bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése
esetén az építési tevékenységgel érintett alapterület minden megkezdett
100 m2-ként 10 000 forint, vagy ennek hiányában az érintett felület minden
megkezdett 200 m2-ként 10 000 forint,
ce) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10 000 forint,
cf) antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó műtárgyak esetén, az eljárás
tárgyát képező távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve,
megkezdett méterenként 50 000 forint,
d) módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész
tekintetében az alapeljárás illetékével egyező mértékű,
e) az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban
meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyezése
esetén 20 000 forint,
f) felvonó, mozgólépcső és mozgójárda építésére vonatkozó engedélyezés
esetén 15 000 forint,
g) építési tevékenység bejelentési eljárása esetén 20 000 forint,
h) bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény 100 m2-ként 10
000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10 000 forint,
i) fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele)
esetén a c), f), g) és h) pontok szerint megállapított illeték másfélszerese,
j) használatbavételi engedélyezés esetében a c), f) pontokban megállapított
illetékkel megegyező mértékű,
k) használatbavétel bejelentése esetén a g) pontban megállapított illetékkel
megegyező mértékű,
l) rendeltetésmegváltoztatási engedélyezési eljárás esetén az érintett – önálló
rendeltetési egységenként – 10 000 forint, amennyiben azonban a rendeltetés
megváltoztatása építési engedélyköteles munkával jár együtt, az a c)-e) és g) pont
szerinti illetékkel megegyező mértékű,
m) az a)-l) pont alá nem eső elsőfokú építésügyi hatósági eljárás (pl. bármely
építésügyi hatósági engedély érvényének meghosszabbítása, jogutódlás kérése)
esetében 10 000 forint,
n) az építésrendészeti hatósági intézkedés kérése esetében 15 000 forint,
2. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés ellen
igénybe vehető fellebbezés esetén 30 000 forint,
3. a felügyeleti intézkedés esetén 50 000 forint.
Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatósági eljárások illetéke
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám):
18968938-1-20
Az egyéb szervezet megnevezése: Rozgonyi Polgári Egyesület
Az egyéb szervezet címe: 8800 Nagykanizsa Rozgonyi u. 31.
Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített beszámolójának mérlege
2007. év
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)
2. I. Immateriális javak
3. II. Tárgyi eszközök
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök
5. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 79 125
6. I. Készletek
7. II. Követelések
8. III. Értékpapírok
9. IV. Pénzeszközök 79 125
10. Eszközök (aktivák) összesen (1+5 sor) 79 125
11. C. Saját tőke (12-16. sorok) 79 125
12. I. Induló tőke/jegyzett tőke 79
13. II. Tőkeváltozás/eredmény
14. III. Lekötött tartalék
15. IV. Tárgyévi eredmény alaptev.-ből
(közhasznú tevékenységből) 79 46
16. V. Tárgyévi eredmény
vállalkozási tevékenységből
17. D. Tartalék
18. E. Céltartalék
19. F. Kötelezettségek (20-21. sorok)
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek
22. Források (passzívák) összesen
(11+17+18+19 sor) 79 125
Az összegek eFt-ban értendők.
Előző év(ek) módosításai: nem volt.
Sajtótájékoztatón számolt be
Orsos Imre, a Hajléktalanok és
Hátrányos Helyzetűek Zala Megyei
Szervezetének elnöke a nyáron
történt eseményekről, a jelenleg
folyó ügyekről, illetve a
jövőbeli tervekről a szervezet
Petőfi utcai irodájában.
A kulturális események sorában
a Zala Megyei Beás Nap, illetve a
Zala Megyei Családnapról számolt
be. A programok lebonyolításában
támogatóként részt vett a
Zala Megyei Vöröskereszt, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata,
a Zala Megyei Közgyűlés,
és két helyi vállalkozó is.
A Családsegítő és Gyermekjóléti
Központtal közösen egy
adósságkezelő programot szeretne
indítani a szervezet, amellyel
segítik a hátrányos helyzetűek
életszínvonalának szinten tartását.
A Nagykanizsai Ingatlankezelési
Intézmény igazgatójával is
sikerült együttműködést kialakítani,
melynek keretei között szeretnének
a Dózsa György út 73-
75. szám alatti lakosok helyzetén
javítani. A futballpálya rendbehozatala
mellett különösen szükség
van az épületek téliesítésére,
a nyílászárók renoválására. Az
ehhez szükséges összeg felére
már ígéretet tett az Országos Cigány
Önkormányzat, a másik felét
a Nagykanizsai Önkormányzat
fedezné. Szeptember 10-én
az ügy előbbre haladásának érdekében
Nagykanizsára látogat Kolompár
Orbán, az Országos Cigány
Önkormányzat elnöke.
Elhangzott még, hogy folyamatban
van a város szociális térképének
előkészítése is.
S.E.
Cél: a szociális előbbre lépés
a hátrányos helyzetűek körében
Kanizsa – 6 Városháza 2008. szeptember 11.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról szóló helyi
rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres - helyreállított ill. felújított
önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére:
LEGALÁBB HÁROM FőS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: udvari
lakás. A lakásbérleti díj összege: 30.888 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének időpontja: 2008. 09.18. 9.00-10.30 óráig
Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 5.
A lakás alapterülete: 46 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 21.528 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.18. 9.00-10.30 óráig
Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 6.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 24.804 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.18. 9.00-10.30 óráig.
Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 7.
A lakás alapterülete: 50 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 23.400 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.18. 9.00-10.00 óráig.
EGYEDÜLÁLLÓKNAK:
Nagykanizsa, Eötvös tér 11. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szobás. komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: udvari lakás.
A lakásbérleti díj összege: 15.799 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2008.09.24. 14.00-15.30 óráig.
CSERÉRE:
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 7/A. III. em. 11.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 24.624 Ft. A bérleti jogviszony
időtartama: eredeti szerződéssel megegyező. A lakás megtekintésének időpontja:
2008.09.25. 9.00-10.30-óráig
Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 11.266 Ft. A bérleti jogviszony
időtartama: eredeti szerződéssel megegyező. A lakás megtekintésének időpontja:
2008.09.25. 11.00-12.00 óráig
Helyreállított, ill. felújított önkormányzati bérlakások nem szociális alapon
történő bérleti jogának elnyerésére
LEGALÁBB 4 FőS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Fő u. 8. III. lh. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 98 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 53.508 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2008.09.24. 9.00-10.30 óráig
LEGALÁBB 3 FőS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: II. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 39.168 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2008.09.25. 9.00-10.30 óráig
Nagykanizsa, Fő u. 8. V. lh. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: II. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 31.815 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.22. 9.00-10.30 óráig.
Nagykanizsa, Fő u. 8. V. lh. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 31.815 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.22. 9.00-10.30 óráig.
HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 30.933 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.19. 11.30-13.00 óráig
Felújításra szoruló önkormányzati bérlakások nem szociális alapon történő
bérleti jogának elnyerésére
LEGALÁBB 2 FőS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás. komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 15.796 Ft. A bérleti jogviszony
időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.25. 14.00-15.00 óráig
LEGALÁBB 3 FőS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/G. I. em. 3.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 26 904 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.23. 9.00-10.30 óráig.
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/B. III. em. 3.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 24.839 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.24. 9.00-10.30 óráig
Nagykanizsa, Rózsa u. 21/B. III. em. 9.
A lakás alapterülete: 56 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 25.536 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.24. 9.00-10.30 óráig
HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. X. em. 61.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: X.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 32.340 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.22. 14.00-15.30 óráig
A felújítási munkákra a bérbeadó és a bérlő külön megállapodást köt!
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázatok benyújtásának határideje:
2008. október 3. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az alábbi,
Garzonházban lévő üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/élettársak jogosultak
lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap időtartamig, elhelyezésük
átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének
időpontja: 2008.09.18. 14.00-15.30 óráig. A pályázat benyújtásának helye és
határideje: 2008. október 3. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.952 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének
időpontja: 2008.09.18. 14.00-15.30 óráig. A pályázat benyújtásának helye és
határideje: 2008. október 3. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
Szociális bérlakáspályázat
Kanizsa – 2008. szeptember 11. Városháza 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlését Közmeghallgatás céljából
2008. szeptember 17-én (szerda) 18.00 órára összehívom
Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5.
Javasolt napirendi pont: egyéb választópolgári kérdések
A közgyűlésre tisztelettel meghívom.
Marton István, polgármester
Közmeghallgatás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti
az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások időpontjai
Szept. Okt. Nov. Időpont
Eötvös tér északi tömb 50.000.000 17. 15. 12. 09:00
961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 17. 15. 12. 09:30
131/2 Magyar u. 18. lakóház, udvar 19.692.000 + áfa 17. 15. 12. 11:30
4372/1 Lazsnaki kastély 65.000.000 17. 15. 12. 10:30
2190/A/3 Csányi u. 8. - iroda 10.700.000 17. 15. 12. 11:00
3817 Csengery u. 111. - telephely 5.220.000 + áfa 17. 15. 12. 08:30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó) Érdeklődni a
fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 30/2008.(VII.04.)számú
önkormányzati rendeletével megújította a „Hazavárunk” ösztöndíj szabályairól
szóló pályázati kiírást.
A pályázók köre: A „Hazavárunk” ösztöndíj iránti kérelmet az a legalább 3
éve nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú
hallgató nyújthat be, aki lakóhelyén kívül, államilag elismert magyarországi
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, első diploma megszerzése érdekében
folytat tanulmányokat, legfeljebb 25. életévének betöltéséig.
Az ösztöndíj összege a lakóhelytől az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító
intézmény székhelyéig, tanulmányi félévre vonatkozóan 3 alkalommal történő
oda-vissza utazás költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév
elején érvényes másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés
hiányában autóbuszjegy diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezményes ára
alapján történik. Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása,
érvényes diákigazolvány másolata valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány
másolata
Az ösztöndíj két egymást követő tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra) szól.
A Polgármesteri Hivatal félévente, utólag utalja a támogatást.
Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó rendelet és a pályázati űrlap letölthető
a www.nagykanizsa.hu honlapról, valamint személyesen beszerezhető a
Polgármesteri Hivatal Eötvös téri és Erzsébet téri portáin, továbbá a Művelődési
és Sportosztályon.
Érdeklődni a Művelődési és Sportosztályon lehet az 500-780 és az 500-755
számokon.
Beadási határidő: 2008. szeptember 30.
Hazavárunk ösztöndíj-pályázat
Nagykanizsa Megyei jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a 2008. évi Szociális Alap támogatásának
elnyerésére.
A pályázat célja: olyan közösségi programok, karitatív és érdekvédelmi tevékenységek,
természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása,
melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévők szociális élethelyzetének
minőségi javulásához. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal
összefüggő működési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások)
finanszírozására.
Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
működő intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezetek,
egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a
fenti célok megvalósítását szolgálják. A pályázaton nem indulhatnak: pártok,
politikai tevékenységet folytatók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember 19.
Benyújtás módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban "Szociális Alap támogatása"
jeligével lehet benyújtani. Pályázati adatlap a Szociális Osztályon
kérhető, illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu. weboldalról. Benyújtás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztálya
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (I. em. 103. sz. iroda)
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, a pályázó címét, székhelyét,
a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az igényelt támogatás
összegét, a kérelem tételes indokolását, a megvalósítás módját, a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
szóló nyilatkozatot.
A pályázati bírálat határideje: 2008. szeptember 30.
A határidőre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság
bírálja el. Az elnyert támogatások kifizetésének határideje: 2008. október 31.
Az elnyert támogatások felhasználásának határideje: 2008. december 31.
Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje: 2009. január 31.
Dr. Csákai Iván, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke s.k.
Szociális Alap 2008.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt található
Nyugdíjasházban lévő bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 3. 12.00 óra. Helye:
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó.
A licitálás időpontja: 2008. október 13. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott
időre
A bérlemény leírása: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész. Alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. Bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett
szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség.
Megtekinthető: 2008. szeptember 22. 13.00-15.00 óráig
A bérlemény nem örökölhető!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1. Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására
képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és
annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson
történő licitálást elfogadja.
2. Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ pénzadományt
ajánl fel, vagy önkormányzati bérlakását ajánlja fel.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/
k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó
havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati
bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját,
csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak
pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit,
minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk.
A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban
foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja
is képviselheti.
A licitálás induló összege: Nk, Kodály Z. u. 10/A. I/14. 2.000.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést az Ingatlankezelési
Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkormányzati
bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követő 15 napon
belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a bérleti
szerződést ezen határidőn belül nem köti meg, a bérleti szerződés megkötésének
lehetőségét elveszíti.
Nyugdíjasházi bérlakáspályázat
Kanizsa 8 – Kultúra 2008. szeptember 11.
2004. késő őszén egy délvidéki színtársulat Szabadkán elhatározza,
hogy színre viszi az 1944. évi délvidéki magyarirtást, amikor is a bevonuló
kommunisták negyvenezer ártatlan magyar embert öltek meg.
Két idősíkon fut a történet. A próbákon kibontakozik egy 1944-es
eseménysor, Krizosztom atya szenvedéstörténete. ő az, aki a megpróbáltatások
ellenére is szilárdan áll a helyén, s védi magyarságát, hitét,
becsületét. Ez a Magyar Piéta. Ám a színészek élete is előttünk folyik,
s egy másik történet is zajlik, amelyben izgatottan várják 2004. december
5-ét, a csonkaországi népszavazás napját. Ez pedig az őszödi Köztársaság
kora. Történetesen a darabban játszott karaktereik hasonlóak
valódi énjükhöz. Krizosztom atya alakítója lelkes hazafi, aki Pestre szalad
tüntetni, bátortalanabb rendtársa a való életben is megalkuvó kispolgár.
Az apácát alakító színésznő azonban ellentéte virtuális önmagának:
a valóságban csélcsap, csalfa nőszemély, aki sorra jön össze a társulat
tagjaival, alaposan megkavarva a szálakat, hogy meglegyen a
„Cherchez la femme”, mint dramaturgiai elem. Hogyan alakul a színdarab
sorsa december 5-e után, és vajon megtudjuk-e, mi történt Krizosztom
atyával, vagy elvesztik-e hitüket a színészek? Lehet-e magyarnak
maradni akkor és most? Erről szól ez a másfél óra, amit az öt színész
fantasztikus játéka feledhetetlenné tesz.
A délvidékiek zseniális játéka mélyen belénk ülteti a darab üzenetét.
Tévedés, ez az üzenet nem is annyira triviális. Nem csak arról van szó,
hogy lemészárolták több százezer nemzettársunkat, ma pedig már nemzetünket
is fel akarják velünk adatni. A valódi üzenet maga Krizosztom
atya, aki egymaga testesíti meg a Népek Krisztusát, Magyarországot. S
hogy kinek mit üzen, azon el lehet gondolkodni a darab végén, hosszú
percekig a székben maradva. A történetnek egyébként nincs vége, mert
ma sem ért véget. Talán néhány évtized múlva folytatódik. Rajtunk múlik,
hogyan.
(forrás: www.honalapitvany.hu)
Wass Albert után újra Siposhegyi bemutatóval érkezik 22-én az MKUK
A 27 ezres vajdasági Kanizsa kamaraszínházának harmadik nagykanizsai bemutatója, a Magyar Piéta
- „A történetnek egyébként nincs vége. Rajtunk múlik, hogyan folytatódik.”
2008. szeptember 22. hétfő 19 óra 􀂊 Hevesi Sándor Művelődési Központ 􀂊 Belépő: 1.200.-Ft, nyugdíjas, diák: 800 Ft
Az Alsóvárosi Szent József
templom egy évvel ezelőtt megkezdett
belső felújítása az épület
külső tatarozásával folytatódik.
– A közel tízmillió forintos rekonstrukció
a Kaposvári Püspökség
és az önkormányzat támogatásának,
valamint a hívek adományainak
és kétkezi munkájának köszönhetően
valósulhat meg –
mondta el lapunknak Horváth Lóránt
plébános.
A plébániatemplom a császári
parancsra lerombolt vár köveiből
épült a XVIII. század elején. Tornyát
később, 1816-ban építették.
Oltárképén Szent Józsefet látjuk,
illetve a szent családot. A templom
és a rendház a ferences barokk építészet
kiemelkedő jelentőségű
épülete.
– Tavaly a nedves, nyirkos vakolatot
közel két méter magasságig
leverték, majd száradás után
lélegző vakolattal pucolták be –
folytatta a plébános. – Felújították
a fűtésrendszert, a villamoshálózatot,
készültek új padok is,
és a megkopott régi járólapok helyére
fehér mészkőlapokat raktak
le. A freskók és a szobrok megtisztítása
után a külső felújítással
folytatódott a munka. A torony újrafestése
során a toronyórát is
megjavítják, számlapjait nagyobb
méretűre cserélik ki. A rekonstrukció
a plébánia épületének teljes
felújításával jövőre fejeződik
be. A templom külső felújítása
Sónicz István építész-tervező tervei
szerint készül, zömmel kanizsai
vállalkozókkal. A tervek között
szerepel még a templom külső
megvilágítása, remélhetőleg a hívek
nagy megelégedésére és örömére.
Az egyházközséghez tartozó
palini templomhoz közösségi termet
kapcsolnak. Ott a koordinátori
munkálatokat ifj. Ihász Zoltán
végzi – összegezte Horváth Lóránt
plébános.
(Örömmel fogadnak el további
adományokat a CIB Banknál vezetett
10700275-47112900-51100005
számú számlára.)
B.E.
Külső megvilágítást is kap a templom
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Hagyományteremtő céllal első
ízben szervezte meg pályakezdő
alkotók művésztáborát Zalaújlakon
az Egry József Pályakezdő
Művészekért Közhasznú Alapítvány.
Csuha Piroska elnök elmondta,
hogy az első alkotótábor szakmai irányítására
Simon M. Veronika székesfehérvári
festőművészt kérték fel annak
apropóján, hogy még 2008 tavaszán
egy általa készített Egry-portrét
ajándékozott a Balaton festője szülőfalujának,
Egry József születésének
125. évfordulója alkalmából.
A mostani alkotótábor helyszíne
a falusi turizmus fejlesztése céljából
kialakított Piroska Pihenő, ahol
a tíz dunántúli résztvevő vászonra
viszi a szép zalai táj és a vendégszerető
zalaújlaki emberek által ihletett
témákat és élményeket.
– Szeptember 15-én este 18 órakor
bemutatót tartanak a művésztábor
résztvevői a kisközség lakóinak
és az érdeklődőknek, mert –
mint Simon M. Veronika hangsúlyozta
– az alkotók nemcsak festenek,
hanem egy kis műsorral is készülnek
a zárókiállítás alkalmával.
G.G.
Művésztábor
Egry József
szellemében
Kanizsa 2008. szeptember 11. – Kultúra 9
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Steyer Edina
Ezzel a címmel rendezte meg
Árváné Papp Judit és Lengyák István
a 2008/2009-es tanév első kiállítását
a Hevesi Sándor Általános
Iskola Galériájában, amelyet
Bene János (képünkön) festőművész
ajánlott az érdeklődők figyelmébe.
Sélley Miklós fotóművész
munkáit szeptember 26-ig
tekinthetik meg az érdeklődők.
A tárlat megnyitóján közreműködtek
a Farkas Ferenc Zenei- és
Aranymetszés Művészeti Iskola
tanára, Tatár Csaba és növendékei,
valamint a Tungsram Hevesi Sándor
Versmondó Körének, és a
Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpadának
versmondói.
Atermészetfotós 1955-ben Szekszárdon
született, de Felsőmocsoládon,
egy kis somogyi faluban nőtt
fel, amelyet gyönyörű természeti
tájak, erdők, mezők vettek körül.
Egyetemista korában került kapcsolatba
a természetfotózással, amelyen
keresztül meg szeretné mutatni
a természetből mindazt, ami szép,
ami érték, hogy az emberek meglássák
és vigyázzanak rájuk.
Fotóira a pontos komponálás, a
fények átütő ereje, a színek harmóniája
jellemző. Szerkesztésükben
tudatosan alkalmazza a cézanne-
i kulminációs elméletet,
amely szerint minden képnek van
egy középpontja, egy úgynevezett
kiemelt motívuma, és az összes
többi képelem ennek van alárendelve.
Sélley Miklós mára a Magyar
Fotóművészek Szövetségének és a
Foto Natura Természetfotósok
Egyesületének elismert tagja, számos
fotóművészeti elismerés birtokosa.
Művei újságokban, könyvekben
is megjelentek, illetve
Kecskeméten, a Magyar Fotográfia
Múzeumában is tizenhét fotójával
találkozhatunk.
S.E.
Madáriskola a Hevesiben
A Kanizsai Kulturális Központ
2008-2009-ben is megrendezi
népszerű jazz-zenei sorozatát.
Mindez annak köszönhető, hogy
egymillió forintot nyertek a Program
a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei
Kultúráért (Pankkk) pályázaton.
Idén a Móricz Zsigmond Művelődési
Ház intézményegysége közösen
folytatja a szervezőmunkát a HSMKval.
A Móricz jazz-zenei sorozatáról
Godinek Ibolya, a rendezvény felelőse,
a HSMK őszi-téli zenei ajánlatairól
Szakács Gábor művelődésszervező
tartott sajtótájékoztatót.
A sorozat szeptember 19-én 19
órakor indul a 2006-ban alakult
Budapest Acoustic Band koncertjével.
A terveik között szerepel a Németh
Ferenc Trió, a Budapest
Acoustic Band, a Csepregi –
Rátonyi Duó, a For Tunes, a Dés
András Trió, a RadioActiv, a Szőke
Szabolcs – Tóth Evelin Duó, a No
Problem Együttes, Tisza Bea és
Zenekara, Lantos Trió, a Borbély
Műhely és az Oláh Kálmán Szextett.
Az említett zenekarok a hazai
és külföldi jazz kiváló művelői,
akik a kortárs jazz elemeit más kulturális
elemekkel ötvözve hoznak
egyedülálló, új művészi minőséget.
A Móricz Zsigmond Művelődési
Házban hosszú évek óta működik a
Jazz Klub. Előadássorozataik célja
a tehetséges zenekarok bemutatása
a jazz és az etno-jazz világából –
folytatta Godinek Ibolya. Az elmúlt
években a klub vendége volt többek
között a Szakcsi-Vukán Duó, Szőke
Nikoletta és Zenekara, Bolla Gábor,
Naketina BopSession, Soma,
Dés László, Gadó Gábor, Balázs
Elemér Group, és a nagy sikerre való
tekintettel a sorozatot a jövőben
is folytatni szeretnék.
Szakács Gábor az őszi-téli ajánlatokról
szólt. A népszerű Táncra lábam
népzenei és táncház sorozat
szeptember 20-án 18 órakor a Patkó
Banda szereplésével folytatódik a
Medgyaszay Házban. Az októberi
táncház sorozatban a három Vizeli
testvért – Balázst, Józsefet és Dezsőt
– láthatjuk, míg novemberben a
Nagykanizsai Néptánc és Népzenei
találkozó részesei lehetünk. A sorozat
december 13-án Luca napi bulival
fejeződik be a Bojtár együttes
közreműködésével. A héttagú Firkin
zenekar novemberben másfélórás
élő koncerttel látogat el Kanizsára.
A MÉZ Együttes régi számainak
feldolgozásával íres, rockos muzsikát
ígérnek. Bizonyára senki sem
marad ülve a közönség soraiban. És
még egy jó hír, ismét lesz szilveszteri
bál a HSMK szervezésében.
B.E.
Jazz, és őszi-téli zenei ajánlatok
A DKG–EAST Zrt. vezetése
nyílt napra várta dolgozóit, azok
családtagjait és a nyugdíjasokat.
Mádé Károly vezérigazgató köszöntőjében
elmondta, szeretnék
megmutatni a gyárat az unokáknak,
és szeretnék, ha szüleiket,
nagyszüleiket követve néhányuk
majd itt dolgozna.
Mint azt a vezérigazgató
elmondta, a társaság vezetése idén
jó évzárásra számít, kilencmilliárd
forintos tervük teljesítéséhez már
csak ötszázmillió hiányzik. Legjelentősebb
megrendelésük hazai
piacról érkezett gömbcsapok
gyártására, de továbbra is szállítanak
termékeket a volt Szovjetunió
államaiba, Oroszországba. Jövő
évre már kétmilliárd forintos megrendeléssel
rendelkeznek Brazíliából.
A cégnél ötszázhatvan ember
dolgozik, fiatalokat vesznek fel,
hiszen magas a dolgozóik átlagéletkora,
és az idősebbek át akarják
adni a stafétabotot a fiataloknak.
A tűzijátékkal záruló hagyományos
rendezvényen számtalan szórakoztató
program várta a gyermekeket
és felnőtteket egyaránt. AFarkas
Ferenc Zeneiskola ifjúsági fúvósaink
vendégváró zenéjét követően a
Kiss Hét Rét Együttes gyermekműsora
szórakoztatta a kisebbeket,
majd a Prima Primissima-díjas
Fourtissimo műsora következett. A
felnőttek hangulatát a latin szamba
show pezsdítette fel, majd az este eljöttével
a Bólé Duó szabadtéri báljára
rophatták a jelenlévők.
A felvételen: Rokker Jenő lakatos,
Kovács Tibor többszörös minősített
hegesztő és Kurucz József
TMK vezető az egyik üzemcsarnokban
nosztalgiázott. Mint
mondták, jó érzés a régiekkel találkozni,
és örülnek, hogy van megrendelése
a gyárnak.
B.E.
Nyílt nap a DKG-ban
Kanizsa 10 – Mozaik 2008. szeptember 11.
Szabálytalanul cselekszik az,
aki ebben a hónapban tüzet
gyújt – tájékoztatta lapunkat a
Közterület-felügyelet.
Jogszabály mondja ki ugyanis,
hogy mikor, hol és mit lehet elégetni.
Azokon a területeken, ahol
a szelektív hulladékgyűjtést bevezették,
például a Katonaréten,
Olajtelepen, illetve a belvárosban
– a Garay, a Magyar, az Ady, a
Szemere, a Liget, a Kórház és a
Petőfi utcák által körülhatárolt részen
– és a keleti városrészben
egész évben tilos a tűzgyújtás.
Zártkerti ingatlanon és külterületen
vasárnap és ünnepnapok kivételével
minden hónapban lehet tüzet
gyújtani. A peremterületeken,
Kisfakoson, Kiskanizsán, Miklósfán
és Palinban kisebb mennyiségű
növényi hulladékot október 1-
től április 30-ig hétfői, keddi és
szerdai napokon lehet elégetni. Tehát
a tilalom május 1-től szeptember
30-ig szól.
A szabályok be nem tartása
helyszíni bírságot – 3.000-20.000
forintig – vagy szabálysértési feljelentést
– 30.000 forintig – von
maga után. Az érték attól függ,
hogy hol és mit égettek. A felügyelet
munkatársai ellenőrzés
céljából két műszakban járnak
dolgozni, s ahol füstöt vagy tüzet
észlelnek, ott intézkednek.
A tűzgyújtás szempontjából
Kiskanizsa a legproblémásabb terület.
A napi 8-10 panaszos bejelentésből
a legtöbb onnan érkezik
a Felügyelethez.
Egy másik rendelet szerint
minden háztartás vagy lakóközösség
köteles hulladékszállítási
szerződést kötni, amely szerint a
hulladékbirtokos köteles átadni a
hulladékszállító cégnek az összegyűjtött
hulladékát. Ez az egyik
lehetőség, hogy a háztartások
égetés helyett más módon szabaduljanak
meg szemetüktől. Régóta
bevett módszer az újrafelhasználás,
ennek is számtalan
módja van.
Aki Bagolára szeretné szállítani
a hulladékot, jó, ha tudja, hogy havi
egy alkalommal 1 m3-t vihet díjtalanul,
ha van hulladékszállítási
szerződése. Ha ilyennel nem rendelkezik,
díjazás ellenében veszik
át, amit odavisz.
S.E.
Szeptember 30-ig
él a tűzgyújtási tilalom
A közoktatásról szóló 1993-as
törvény 2008. évi módosítása
változást hozott a többcélú intézmények
működésében.
A tanulási képességet vizsgáló
szakértői és rehabilitációs tevékenység
olyan többcélú közoktatási
intézményben szervezhető meg,
amely nem lát el óvodai, iskolai,
kollégiumi feladatot. Atörvénynek
megfelelően azoknak a fenntartóknak,
melyek olyan tanulási képességet
vizsgáló szakértői és rehabilitációs
bizottságot tartanak fenn,
amelyek olyan többcélú közoktatási
intézményben működnek, ahol
óvodai, iskolai vagy kollégiumi
feladatot is ellátnak, 2009. január
1-ig gondoskodniuk kell arról,
hogy a többcélú intézményből kiszervezzék
a tanulási képességet
vizsgáló szakértői és rehabilitációs
tevékenységet.
A város önkormányzatának
fenntartásában működő Szivárvány
Fejlesztő Központ többcélú
intézmény. Hivatalos neve: Szivárvány
Óvoda, Iskola, Speciális
Szakiskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó
és Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság.
Rövidített nevén: Szivárvány
Fejlesztő Központ.
Az intézmény a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulás és
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata között létrejött
külön megállapodás alapján ellátja
a kistérség szakszolgálati feladatai
közül a nevelési tanácsadás,
gyógypedagógiai tanácsadás,
korai fejlesztés és gondozást,
fejlesztő felkészítést, logopédiai
ellátást, gyógytestnevelést
valamint konduktív pedagógiai
ellátást is.
Az előterjesztésben szereplő
javaslat szerint, melyet a közgyűlés
elfogadott, a törvényi változásnak
megfelelően a többcélú,
közös igazgatású közoktatási intézmény
feladat-ellátását az alábbiak
szerint módosították: A Szivárvány
Fejlesztő Központ Intézményből
a Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság szervezeti egységét
kiemelték, és szeptember 2-ai
hatállyal létrehozták a Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértő és
Rehabilitációs Bizottság nevű Intézményt,
melynek vezetésével
Gellén Melindát bízták meg egy
évre. A Szivárvány Fejlesztő
Központ vezetője: Balassáné
Tüske Ágnes.
A szervezeti átalakítást követően
az ellátás ugyanabban az épületben
zavartalanul működik tovább.
Az ellátott gyermekek, tanulók
száma nem változik, a szülők
és a gyermekek érdeke nem sérül,
a szülőknek többletterhet nem jelent
a változás.
B.E.
Átszervezték a fejlesztő központot
Nagykanizsai siker az ARC-on
Kettő került be a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola programjaira invitáló
plakátok közül az ARC Magazin
által meghirdetett, Az év
kulturális plakátja pályázat legjobbjai
közé.
Az „elkövető”, Balogh József az
iskola zenetanára, soha nem tanulta
a plakátkészítés művészetét, minden
munkájánál az adott témát veszi
alapul, és azt ötvözi saját ízlésvilágával.
Saját elmondása szerint
mindig törekszik a vizuális megfoghatóságra,
a minőségre. Így tett
a kiállított kettő esetében is. Az
egyik az Orff ütőegyüttes koncertjére
csábít, a másik egy báli meghívó
az 1930-as évek stílusában. Színesek,
nem megszokottak. Az ember,
ha el is kapja róluk a tekintetét,
azzal a mozdulattal vissza is néz.
Az év kulturális plakátja kiállításra
idén került sor először, s mindjárt
230 pályamunkát küldtek el a nevezők
különböző kulturális intézményekből.
A zeneiskola munkatársait,
köztük a készítőt is nagy örömmel
tölti el a tény, hogy a kiállított plakátok
közül kettő az ő intézményüket, s
egyben Nagykanizsát képviseli.
S.E.
A Móricz Zsigmond Művelődési
Ház adott otthont Onhausz
Péter természetgyógyász előadásának,
ahol az érdeklődők megismerhették
módszereit és láthatták
állapot-felmérési bemutatóját.
Amint azt az előadó elmondta, a
természetgyógyászat nem helyettesíti
az orvosi kezelést, hanem
egyfajta irányt adhat, segít odafigyelni
egészségünk megőrzésére.
A természetgyógyászok nem gyógyítanak,
hanem megpróbálják a
test öngyógyító folyamatait beindítani
egyrészt élettani tanácsokkal,
másrészt olyan termékekkel,
amelyek természetes alapanyagokból,
legfőképpen gyógynövényekből
készülnek, gyors hatásmechanizmusuk
van és nincs negatív
mellékhatásuk.
A vizsgálat egy olyan készülékkel
zajlik, amelyen öt hőmérő van.
Ezeket reprezentatív pontokra kell
elhelyezni. A természetgyógyásznak
szüksége van még a következő
adatokra: kor, nem, testsúly és pulzusszám.
Ezekből a paraméterekből
és a szerkezet által mért testfelületi
hőmérsékletekből egy matematikai
függvény segítségével
számítja ki a testben található biokémiai
összetételeket. Ez kimondottan
a vérre, valamint a különböző
szervek, szervrendszerek oxigenizációs
és vérellátási folyamataira
vonatkozik. Ez az, amiből az állapotot
meg lehet határozni.
S.E.
Egészségünk védelmében
Kanizsa 2008. szeptember 11. – Pályázat 11
Pályázati felhívás
Szent István: „Inti, hogy legyen hű fia a katolikus egyháznak, palotájában
az egyházi rendnek tartsa fenn az első helyet, tisztelje a papokat,
“senior”-jait, őrizze, mint szeme világát. Becsülje meg a főembereket
és vitézeket, országa bástyáit, testvéreinek nézze őket, ne szolgának.
Ha dölyfösen felül emelkedel rajtok, vitézeid bátorsága, gyöngédsége
lesz a királyi méltóságnak és birodalmad idegenek kezére jut. De
azért a többi hívével is bánjék kegyesen, ne feledje, hogy az emberek
mind egyenlők. A különböző országokból jövők sokféle nyelvet, szokást,
tanulságot s fegyvert hoznak magukkal, ezek mind díszítik a királyi
udvart és elrettentik az idegenek gőgjét.”
A Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Nemzeti Szövetsége, a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyarok Világszövetsége, a
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, az Országos Nyugdíjas Polgári
Egyesület, az 56-os Hagyományörző Egyesület Zala Megyei Szervezetei
és a Magyar Honvédség Nyugállományúak Zalaegerszegi Klubja
Szent István király
halála 970-ik évfordulója tiszteletére vetélkedőt tart:
A magyar állam és keresztény
királyság megalapítása
címmel a Zala Megyei Általános és Középiskolák tanulói számára
Apályázat 5 oldal legyen, el lehet készíteni írógépen, számítógépen,
vagy kézzel írva; de tartalmazza a pályázó tanuló, felkészítő tanár, valamint
az iskola nevét és címét.
Az általános iskolás tanuló díja:
I. 14.000 Ft, II. 12.000 Ft, III. 10.000 Ft, IV. 8.000 Ft
A középiskolás tanuló díja:
I. 16.000 Ft, II. 14.000 Ft, III. 12.000 Ft, IV. 10.000 Ft
A díjazott tanulók felkészítő tanárai tiszteletdíjat kapnak.
A beküldési határidő:
2008. október 4.
A díjak átadása: 2008. október 17-18.
A pályamunkát a következő címre kell megküldeni:
Zala Megyei Közgyűlés Hivatala, Oktatási és Kulturális Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.
A díjat nyert tanulók és felkészítő tanáraik értesítést kapnak.
„Egy lelket öntött az egy testbe
az egy hit... Így lett e haza,
pogányok ellen a keresztény
szentegyház védő paizsa.
Így tűzött országa elé
István magasztos, messze célt,
s a magyar nép siratja máig
a nagy királyt, a bölcs vezért.”
(Erdélyi József: István király)
Dr. Gerencsér Erzsébet, KÉSZ elnöke
Csabai Hugó, POFOSZ elnöke
Hajdú Gyula, 56-os HE elnöke
Sipos László, HHHNSZ elnöke
Gondos Ferenc, MHNYZK elnöke
Choma György, ONYPE elnöke
Simon Dezső, MVSZ elnöke
Pályázati felhívás
Albertus Camus: „A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett
a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt
húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét
betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett
elhullnia – s ez a vérfolyam, most már alvad az emlékezetben ...”
„A magára maradt Európában, csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz,
ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok
életüket adták és soha sehol - még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat.”
A Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Nemzeti Szövetsége, a
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyarok Világszövetsége, a
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, az Országos Nyugdíjas Polgári
Egyesület, az 56-os Hagyományörző Egyesület Zala Megyei Szervezetei
és a Magyar Honvédség Nyugállományúak Zalaegerszegi Klubja
Nagy Imre és mártírtársai
kivégzése 50-ik évfordulója tiszteletére vetélkedőt tart:
Az 56-os forradalom és szabadságharc
kiváltó oka, története, kegyetlen
megtorlása
címmel a Zala Megyei Általános és Középiskolák tanulói számára
Apályázat 5 oldal legyen, el lehet készíteni írógépen, számítógépen,
vagy kézzel írva; de tartalmazza a pályázó tanuló, felkészítő tanár, valamint
az iskola nevét és címét.
Az általános iskolás tanuló díja:
I. 14.000 Ft, II. 12.000 Ft, III. 10.000 Ft, IV. 8.000 Ft
A középiskolás tanuló díja:
I. 16.000 Ft, II. 14.000 Ft, III. 12.000 Ft, IV. 10.000 Ft
A díjazott tanulók felkészítő tanárai tiszteletdíjat kapnak.
A beküldési határidő:
2008. október 4.
A díjak átadása: 2008. október 17-18.
A pályamunkát a következő címre kell megküldeni:
Zala Megyei Közgyűlés Hivatala, Oktatási és Kulturális Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.
A díjat nyert tanulók és felkészítő tanáraik értesítést kapnak.
Tóth Bálint: Örök béke
(Koszorú Nagy Imre és mártírtársai ravatalára)
Dr. Gerencsér Erzsébet, KÉSZ elnöke
Csabai Hugó, POFOSZ elnöke
Hajdú Gyula, 56-os HE elnöke
Sipos László, HHHNSZ elnöke
Gondos Ferenc, MHNYZK elnöke
Choma György, ONYPE elnöke
Simon Dezső, MVSZ elnöke
Elárvulva és megcsalatva,
kincstári pokrócba csavarva,
villanydróttal összekötözve,
arccal földnek ástak a földbe,
mégis, eltört nyakcsigolyával,
nem állunk perben a világgal.
Mi immár tanúságot tettünk,
senki nem ítélhet felettünk,
életünk adtuk a hazánkért,
s igen, a világszabadságért,
s ha lesz valaha örök béke,
annak mi lettünk előképe.
Kanizsa 12 – Mozaik 2008. szeptember 11.
Augusztus 21-én jelent meg
először – a Zalatáj Kiadó immár
hetedik újságjaként – a
Zalai Foci megyei labdarúgó
hetilap.A 16 oldalas, színes,
minden szerdán megjelenő
szaklap átfogó képet ad Zala
megye labdarúgásáról, a megyei
I., II., III., IV. osztályú bajnokság
eredményei mellett beszámol
az NB-s zalai csapatok
szerepléséről,hírt ad a női
együttesekről is, s tájékoztat az
utánpótlás helyzetéről, s mindezeken
túl riportok, jegyzetek
színesítik a lapot. A felsoroltakon
kívül minden héten más és
más csapatok színes fotójával is
találkozhatnak az olvasók.
Ekler Elemér, a lap kiadó-főszerkesztője
elmondta, hogy a
szezon befejeztével sem maradnak
Zalai Foci nélkül az olvasók,
mert a téli és a nyári szünetben
is tervezik az újság
megjelentetését. Téma bőven
van és lesz a holtszezonnak immár
egyáltalán nem nevezhető
hetekben is
Zalai Focihoz a Lapker Zrt.
újságárus helyein a megye
majd 200 helyén – Nagykanizsán
a közismert újságárus helyeken,
a falvakban a postahivatalokban
– juthatnak hozzá
az érdeklődők, de a lapra elő is
lehet fizetni.
Érdeklődni lehet:
92/596-936,
30/378-4465,
zalataj@zelkanet.hu
Színes Zalai Foci
Nagykanizsa, 2008-09-08. Az utóbbi időben sajnálatos módon elszaporodtak
azok az esetek, amelyek során a tolvajok valamely szolgáltató
– így például az E.ON – nevével visszaélve lopnak meg valakit. Ilyen
esetekben a bűnözők – társaságunk munkavállalóinak adva ki magukat
– jellemzően idős embereket rövidítenek meg. Az E.ON ismét felhívja
ügyfelei figyelmét, hogy az esedékes energiadíj kiegyenlítésére nem alkalmaz
díjbeszedőket; kérjük, ne higgyenek az ilyen jellegű próbálkozásoknak!
Az E.ON munkatársai minden esetben igazolják magukat, és kizárólag
a mérőóra gyári számát, valamint az óraállást rögzítik, befizetéseket
nem fogadnak el, és készpénzes kifizetéseket nem teljesítenek.
Munkatársaink minden esetben kézi adatrögzítő készülékkel dolgoznak,
valamint arcképes igazolvánnyal igazolják magukat. A Nagykanizsai
Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Csoportja és az E.ON Energiaszolgáltató
Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben visszaélést
tapasztalnak, azonnal értesítsék az illetékes rendőri szerveket!
További információ:
E.ON Hungária Kommunikációs osztály,
Kazinczy Zsuzsanna, zsuzsanna.kazinczy@eon-hungaria.com,
press@eon-hungaria.com, www.eon-hungaria.com.
Nagykanizsai Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Csoport, Szabados Gábor
szabados@zala.police.hu, nagykanizsark@zala.police.hu, 93/312-190,
mellék: 57-57
Trükkös lopások az E.ON területén
őszi duatlon verseny
A TRI-CO Triatlon Klub szeptember 14-én rendezi hagyományos
őSZI DUATLON versenyét. Aversenyen az óvodáskortól kezdve bárki
elindulhat a korosztályának megfelelő távokon. A verseny helyszíne
a Sétakert (Papp Simon sétány). Az első futam, az ovisok rajtja
10.00-kor kezdődik, a 7-8 évesek 10.20-kor, a 9-10 évesek 10.40-kor
a 11-12 évesek 11órakor, a 13 év felettiek a szenior korcsoportig
együtt 11.20-kor rajtolnak. Nevezni a helyszinen lehet 9.20-tól a rajtokat
megelőző 10 percig. Minden korcsoport I-III helyezettje érem díjazásban
részesül, az eredményhirdetés 12 órakor lesz. Kerékpárt és sisakot
mindenki hozzon magával (sisak korlátozott számban a helyszínen
is kölcsönözhető).
Bővebb felvilágosítás a 30/417-6410, vagy a 93/311-627-es telefonokon
lehetséges.
Az új tanév első kiállításán a
tavaly elhunyt Borszéki Ildikó
rajz-földrajz szakos tanárra emlékeztek
a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
Galériájában.
Borszéki Ildikó 1956-ban született
Nagykanizsán. Tanulmányait a
pécsi Művészeti Szakközépiskolában
és a Tanárképző Főiskolán végezte.
Pedagógiai munkáját sok elismerés,
eredményesség, folyamatos
alkotói tevékenység jellemezte,
melyet művésztáborokban mélyítetett
el. A grafika, a batikolás állt
szívéhez legközelebb, de gyakran
alkalmazta a pasztell technikát is.
Bárhová ment, utazott, elmaradhatatlan
volt kezéből – hű kísérője – a
vázlatfüzete. Nagy érzékenységgel
reagált az őt körülvevő világ legkisebb
rezdüléseire is, mindez mély
nyomot hagyott lelkében és tükröződött
alkotásaiban. Ihletet a természeti
jelenségekből, a szép táj
látványából egyaránt merített. Művei
Dániában, Németországban,
USA-ban magánkézben, valamint
hazánk galériáiban találhatók.
„Az alkotás arra való, hogy a lélekbe
hatoljon és meghintse szeretettel”
(Jókai Anna). A Dr. Mező
Ferenc Gimnáziumban e szeretettel
tisztelegnek az ember és a művész
előtt. A tárlat szeptember 16-
áig tekinthető meg.
B.E.
Borszéki emlékkiállítás
A Nagyrác utcai iskola és
óvoda területén szervezte meg a
Móricz Zsigmond Művelődési
Ház az első Nagyrác Napot.
A rendezvényt hagyományossá
szeretnék tenni. Farkas Tibor
intézményvezető elmondta:
– A terület a művelődési házhoz
tartozik, s eddig itt rendeztük a
Sáskajárást. Idén a búcsúra koncentráltunk,
amelyet Hagyományok
Napja néven rendeztünk meg.
Az idén nem lesz Sáskajárás, viszont
a környéken lakóknak szeretnénk
szabadidős tevékenységeket
biztosítani.
Az első Nagyrác Napon a megjelentek
aktív részesei lehettek
ügyességi vetélkedőknek, és „Hétszínű
búzaszem” című bábjátékával
Écsi Gyöngyi szórakoztatta a
kicsiket, majd a Bojtár Népzenei
Együttes műsora következett. A
nap táncházzal, közös énekléssel
és tábortűzzel végződött.
S.E.
Nagyrác Nap Kiskanizsán
Kanizsa 2008. szeptember 11. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Kedvező napokra számíthat ezen a héten.
Megbecsülésre vágyik otthon és a
munkahelyén egyaránt. Ez a kívánsága
a csillagok állása szerint teljesülni
fog.
Változatos, szerencsés napokat ígér önnek
a Jupiter. Aváltozás különösen anyagi
helyzetére lesz kedvező hatással.
Azonban tanúsítson sokkal több önmérsékletet
a pénz beosztásánál.
Mindig jól érzi magát, hogyha társaságban
lehet. Most azonban a bolygók némi
változást ígérnek. Izgalmas napokra számíthat
otthon, és nem kíván kimozdulni a
lakásból.
Ne mutassa ki állandóan, ha valamiben
bizonytalan. Ha attól fél, hogy nem sikerül
megoldania a feladatát, és nem megy
semmire sem, még nem kell mindent feladnia.
Bátraké a szerencse.
Feszítő anyagi gondok nem zavarják
mindennapjait, ennek ellenére kimerültnek,
feszültnek érzi magát. Ne hibáztasson
senkit, bizonyára a csillagok állása
okoz némi zavart.
Érzékennyé, türelmetlenné válhat mostanában.
A legcsekélyebb kritikán is egykettőre
megsértődhet, de akik ismerik
önt, tudják, nem tart sokáig a sértődés, a
harag. Ismét mosolygóssá válik.
Ha nem tud a környezetével szót érteni,
most ne hibáztassa önmagát. A csillagok
állása is hatással lehet érzelmeire, s emiatt
hol kibújik a bőréből örömében, hol
pedig elmegy a kedve mindentől.
A szenvedélyesség a gondok ellenére
sem hunyt ki önben. Ennek a párja örül
a legjobban, szinte madarat lehetne fogatni
vele. Terveiket most könnyedén
véghezvihetik.
Aszürke hétköznapok, a folyamatos munka
mellett gondoljon az egészségére is. Ha
szakít időt a pihenésre, könnyebben ér el
sikert, eredményt. A családja így is nagyra
értékeli a szorgalmát, munkáját.
Igyekezzen továbbra is megvalósítani ötleteit,
terveit. Baráti körben ne ítéljen elhamarkodottan
a külsőségek alapján. A
morcnak tűnő külső mögött is húzódhat
kedvesség.
Nincs megelégedve önmagával. Bár a spórolás
jellemző önre, mégis úgy érzi, kifolyik a
pénz a kezéből. Ha már a pénzzel takarékoskodnia
kell, a szeretetével ne tegye ugyanezt.
Mindig mutassa ki a családja körében.
Ha csalódást okozott valaki, ne bánkódjon
hosszú hónapokig. Mielőbb szabaduljon
meg a magány, az egyedüllét nyomasztó
terhétől. Járjon többet ismerősök közé,
mert felcsillanhat újra a remény.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Szeptember 12-én
pénteken
is hallgassa
a Kanizsa Rádiót
és nyerjen
egy wellness
hétvégét!
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-95-6
Állás
ÁLLÁS-ÉS KÉPZÉSI BÖRZE
A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ tájékoztat minden munkalehetőség
és képzés iránt érdeklődő személyt, hogy munkahelyeket ajánló munkáltatók
és képző intézmények részvételével a
Hevesi Sándor Művelődési Központban
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
2008. szeptember 17-én 9-12 óráig
állás-és képzési börzét szervez.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a Nagykanizsa, Fő út 24. szám
alatt vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2008. szeptember 11.
SZOLGÁLTATÁS
TÁRS
INGATLAN
VEGYES
Nk belvárosában 600 négyzetméteres
terület – társasház építésére
is alkalmas – eladó! Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072
Nk-án a Fő úton 77 m2-es polgári
lakás jó állapotban eladó.
Érd.: 93/321-906 (6200K)
Eladnám vagy elcserélném kisebbre
három szobás, III. emeleti,
belvárosi, egyedi gázfűtéses lakásomat.
Érd.: 30/9590-413
(6283K)
Nk belvárosában a TANDEM
autókereskedés bérbe kiadó vagy
építési teleknek eladó. Tel.:
30/481-2323 (6260K)
Nagyrécsén hét éves, 100 m2-
es, cirkófűtéses családi ház eladó.
Érd.: 30/633-9545, 20/403-9785
(6285K)
Almaültetvény (kordonos) Nkához
közel részben eladó. Érd.:
20/570-7717 (6291K)
Becsehelyen háromszobás
részben felújított családi ház
(cirko fűtés, műanyag nyílászárók)
telekkel, gyümölcsössel
eladó. Tel.: 70/582-1043
(6293K)
Nk-án a Berzsenyi utcában, negyedik
emeleti, két szobás lakás
albérletbe kiadó. Érd.: 30/590-
3945 (6249K)
Belvárosi, egyszobás, egyedi
fűtéses lakás albérletbe kiadó.
Érd.: 70/5799-455 (6277K)
Belvárosban kétszobás, szép,
egyedi cirkofűtéses lakás, tárolóval,
kevés közös költséggel kiadó.
Tel.: 30/610-3639 (6294K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet, régi
újságokat, stb.! Érd.: 20/555-
3014 (6083K)
170 literes prés eladó. Tel.:
30/448-6072 (6278K)
Vörös borszőlő (Zweigelt)
Nagykanizsához közel eladó.
Tel.: 93/312-479, 20/570-7717
(6295K)
Biztonsági őr fegyveres vagy
anélküli szolgálatot vállal főállásban
és helyettesként Nk-án, illetve
a környező településeken.
Érd.: 20/254-2679 (6286K)
Takarítást vállalok. Érd.: 93/325-
759 (6279K)
Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételire
felkészítést, valamint szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését
vállalom. Tel.: 30/968-8184
(6288K)
Középkorú házaspár eltartási
szerződést kötne egyedülálló nénivel
vagy bácsival. Válaszát a „Családtagnak
befogadnánk” jeligére, a
Szerkesztőségbe kérjük (Pf. 154.)
(6296K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, hifi, videó, stb.) megjavítom!
Tel.: 20/510-2723 (6297K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok!
Tel.: 20/510-2723 (6298K)
42 éves férfi keresi hasonló
korú hölgy ismeretségét tartós
kapcsolat céljából. Hívj, vagy
küldj sms-t a 20/5601-725 mobilszámra
(6290K)
Egyedülálló, 60 éves, enyhén
mozgáskorlátozott férfi keresi
korban hozzáillő társát. Tel.:
70/3915-701 (6299K)
Szeptember 17. 17 óra
A RENESZÁNSZ VILÁGA KÉPESLAPOKON
Kiállítás Sasvári Tiborné (Nagyatád) gyűjteményéből.
Megnyitja: Kovácsné Mikola
Mária. Megtekinthető: szeptember 30-ig
Szeptember 19.
15 ÉVES A SAUBERMACHERPANNONIA
KFT - Gyermek és ifjúsági
rajzpályázat kiállítás
Megtekinthető október 8-ig
Szeptember 19. 19 óra Rock klub
A BUDAPEST ACOUSTIC BAND
koncertje. Közreműködik: Sipeki Zoltán (gitár),
Móra Erzsébet (ének), Gál Gábor (gitár),
Mogyoró Kornél (dob, ütőhangszerek)
Belépődíj: 800 Ft
Szeptember 20-21.
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJA
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
Szeptember 20. 15 óra
30 éves a HSMK Népi
Díszítőművészeti Szakköre
Művészeti vezető: Pulainé Cserti Ilona
népi iparművész. Megnyitja: Prokné
Tirner Gyöngyi, a Keresztúry ÁMK Megyei
Közművelődés vezetője.
Megtekinthető: szeptember 26-ig
19 óra A HSMK bemutatása az
érdeklődők részére
20 óra Reneszánsz a zene és a tánc
tükrében. Közreműködők: Zalaszentbalázsi
Furulyazenekar. Művészeti
vezető: Németh Renáta, Hikádi Mariann
táncoktató és tanítványai
Szeptember 18. 17 óra
Zala György Emlékülés
Szeptember 20. 18 óra
"TÁNCRA LÁBAM" táncházsorozat
Fellép: a PATKÓ BANDA. A táncházat
vezeti: Kócza Attila, a Farkas Ferenc
Zene és Aranymetszés Művészeti Iskola
tanára, Tóth István, a Zalagyöngye
Táncegyüttes művészeti vezetője.
Belépődíj: 500 Ft
Szeptember 20. 17 óra
SZÜRETI FELVONULÁS
KISKANIZSÁN
Bográcsparti a művelődési ház udvarán
Szüreti bál! Zene: Cziczeli Ferenc
Belépődíj: 500 Ft
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI
KÖZPONT
MÓRICZ ZSIGMOND
MűVELőDÉSI HÁZ
MEDGYASZAY HÁZ
􀂊 GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),
􀂊 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST
(Word, Excel, QuarkXPress,
Adobe Indesign, Adobe Photoshop
programokkal)
􀂊 NYOMDAI ELőKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDőVEL
VÁLLALOK
Tel.: 30/9932-534
Az előző évhez hasonlóan, a
Kanizsa KK - DKG East idén is az
általa megrendezett Fiat Primo-
Autó Nemzetközi Kosárlabda Kupával
hangolt a bajnoki szezonkezdetre.
A hazaiak mellett a Pápa
KC, a Soproni MAFC és a horvát
KK Mladost Djurdjevac volt az indulók
között, s utólag leszűrhettük,
igencsak hangos tornát hagytak
maguk mögött az együttesek.
Ennek oka pedig, hogy a horvátokkal
tartott egy körülbelül 15 fős
ultra-csapat is, akik aztán annak
rendje és módja szerint, kissé már
az alkohol hatása alatt persze, teleénekelték
a Russay-tornacsarnokot.
A hangulattal tehát már a
kezdéskor sem volt gond, ráadásul
a hazaiaknak sem okozott különösebb
nehézséget, hogy itthon tartsák
a kupát. Előbb a Pápa együttesét
verték biztosan 72 - 48-ra, s kerültek
szembe a döntőben a Sopronnal,
kiknek szintén nem kegyelmeztek
(91-75). A legtöbb
pontot dobó játékos a soproni
Pojbics Szabolcs lett, míg legjobb
kosarasnak a friss kanizsai igazolást,
a szerb-magyar állampolgárságú
Filipovics Gordant választották.
P.L.
Kanizsa 2008. szeptember 11. – Sport 15
A Zalakaros megyei I. osztályú
futball-csapatára ugyan csak tágabb
értelemben tekinthetünk kanizsaiként,
de némi éllel fogalmazva,
a kisvárosba nem csupán
dolgozni, de jó futballt látni (és
játszani) is járhatnak Nagykanizsa
lakosai. Sportoldalról lévén szó,
maradjuk az utóbbi megközelítésnél,
már csak azért is, mert a
karosiak bejutottak a Magyar Kupa
negyedik fordulójába, miután
elütötték a továbbjutástól a másodosztályú
Barcsi SC gárdáját. A
Mulasics Balázstól Munkácsi
Zsoltig számos kanizsai labdarúgót
bevető Gránit Gyógyfürdő SE
a selejtezők után a főtábla első körében
Zalahalápot (6-0) búcsúztatta,
aztán jött a harmadosztályú
Kaposvár II (1-0), majd legutóbb
a barcsiak távoztak búslakodva.
Az egésznek ugyanakkor egy másik
megközelítésből van igazán jelentősége,
hiszen ezzel a csapat
karnyújtásnyira került a Magyar
Kupa döntője előtt megrendezendő
Szabad Föld-kupa fináléjától.
Az NB-s osztályok alatti együttesek
vetélkedésében Zalakaros
mellett ugyanis még a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Újszászi
VVSE és a Vas megyei
Rum KSC van versenyben. S
hogy milyen érdekes a sors: ha az
NTE legyőzi a rumiakat a kupában,
akkor máris meglenne a jövő
májusi Újszász-Karos párosítás.
Harcz Lajos edző tanítványaira
azonban még így is számos feladat
vár, többek között várják a főtáblás
sorsolást, melyet szeptember
11-én tartottak a Magyar Labdarúgó-
szövetségben.
Polgár László
Meddig tart a zalakarosi csoda?
A hét trénere: Harcz Lajos
Születési hely, idő: Nagykanizsa, 1960.09.19.
Sportág: labdarúgás
Egyesülete: Gránit Gyógyfürdő SE Zalakaros
Eddigi klubjai (edzőként): MÁV NTE pályaedző (1986 - 2002, NB
III), MÁV NTE utánpótlás (ifjúsági) edző (1986 - 2008), Napred FC
Tótszentmárton (2003 - 2007, megyei I.), Zalakaros (2007 -; megyei I.)
Eddigi jelentősebb sikerei edzőként: Korosztályos első, második,
harmadik helyezések a megyei, NB III-as és NB II-es utánpótlás bajnokságokban
(1995 - 2003; 2006, 2007), megyei I. osztályú bajnoki
cím (2006), Magyar Kupa 4. forduló (2008)
A Nagykanizsa Ants baseball
együttese a napokban vívta bajnoki
elődöntőjét, mely három felvonásosra
sikeredett a Szentendre
Sleepwalkers csapata ellen. Talán
fölösleges is leírni, hogy éppen
ennyi győzelem szükségeltetett a
fináléba kerüléshez, és sajnos, ez
nem a kanizsaiaknak jött össze. Az
első két nekifutást Szentendrén
vívták az ellenlábasok, s az elsőn
nagyon sima 11:1-es hazai siker
született. Amásodikra aztán összekapta
magát a Darabos Gábor –
Gondi Zoltán edzőpáros irányította
társaság, s akkor már „csupán”
8:7-re léptek el a Duna-mellékiek.
Így következhetett kanizsai helyszínnel
a folytatás, s a szombati játéknap
mellett a vasárnapi is szerepelt
a műsorban, bízva abban,
hogy szükség lesz rá... Nos, a Vida
Péter baseball szövetségi főtitkár
által levezetett találkozón ismét érvényesült
a jelenkori papírforma,
hiszen végül a vendégek 10:5-re
nyertek Daróczi Jánosék ellen, s
ezzel 3-0-ra hozták, illetve vitték a
párharcot. Folytatás még következik,
hiszen a harmadik helyért a
Jánossomorjával mérkőznek a délzalaiak.
Be kell látni, jelenleg ez a
realitás, hiszen két csapat, az Óbuda
és a Szentendre most (pontosabban
az utóbbi 3-4 évben) jobb a
jövőre 20 éves fennállását ünneplő
kanizsai Hangyáknál. A következő
szezonban mindenesetre lehet készülni
arra, hogy a jubileum különösen
szépre sikeredjen...
P.L.
Ez a realitás
Hangorkán
a Russay-csarnokban
Több érdekesség is van az NTE
1866 NB III-as labdarúgóinak szereplésében.
Először is kezdjük azzal,
hogy a legutóbbi Nagyatád elleni
hazai bajnokijukon a szerencsétlen
Paks II elleni meccs után
2-0-ra nyertek. Nagy Roland, a
Dráva-csoportban szereplő együttes
múlt héten eltiltás miatt hiányzó
csatára ismét kitett magáért, hiszen
duplájával alakult ki a végeredmény,
akinek a mérkőzés/gól
mutatója továbbra is imponáló, hiszen
három meccsen vágott hatot.
Figyelemre méltó produkció, s ennek
(is) a segítségével az NTE
csoportjának negyedik helyén áll.
Azt már csak zárójeles érdekességként
tesszük hozzá, hogy a dobogót
(egyelőre) negatív (10-11)
gólkülönbséggel ostromolják Visnovics
László labdarúgói. Az atádiak
elleni siker azért volt fontos,
mert időközben a kanizsaiak a legjobb
hatvannégy között búcsúztak
a Magyar Kupától, hiszen a Vas
megyei első osztályban szereplő
Rum KSC 3-1-gyel búcsúztatta
őket a további küzdelmektől. A
történeti hűség kedvéért írjuk le,
hogy a piros-kékek gólját Cs. Horváth
Gábor szerezte idegenben.
P.L.
NTE 1866: Negyedikek
a Dráva-csoportban
Szezonkezdés a junioroknál
A véletlenek szerencsétlen alakulása
végett a Nagykanizsa
Demons junior amerikai futballcsapatának
tagjai szezonkezdésként
készülhetnek a a Budapest
Cowboys elleni meccsükre szeptember
14-én, 14 órától a Mindenki
sportpályáján. Az első fordulóban
ugyanis a fővárosi Farkasokhoz
voltak „kiírva”, de egy vírusos
betegség végigsöpört a csapat
egyik felén, így a találkozó lemondására
kényszerültek. Idén elsőként
tehát a hazai közönség előtt
mutathatják meg tudásukat, s ha
már a publikumról szó esett, itt jegyeznénk
meg, hogy az utolsó felkészülési
meccsükre a város „bevásárló-
negyedében” – a kaposváriak
ellen – mintegy háromszázan
voltak kíváncsiak. A szondáztatás
tehát jól sikerült, s a klub vezetése
reméli, hogy a ”Mindenkin” is hasonló
létszámmal lesznek majd
kint drukkerek a vasárnapi összecsapáson.
A lányoknál is megkezdődött!
A 2008-2009. évi női nagypályás
labdarúgó bajnokságban is
lejátszották az első fordulókat. A
szezont az Avantgardosok Somogy
megyében kezdték, a tavaly
még NB II-ben játszó Somogyjádnál.
A rekkenő hőségben
a Somogyjád csapata 3:2
(2:2) arányban verte meg az
Avantgard Kanizsa N.F.E
gárdáját. Hozlár Edina két gólja
sajnos nem volt elég a
győzelemhez. Az indiszponáltan,
sok hibával játszó kanizsai lányok
vereséget szenvedtek hasonló
kvalitású ellenfelüktől.
Kanizsa 16 – Hirdetés 2008. szeptember 11.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
eladásra hirdeti
a tulajdonát képező
NAGYKANIZSA, BERZSENYI UTCA 5.
magasföldszint 1. szám alatt lévő,
1363/13/A/1. helyrajzi számú,
egyéb helyiség megnevezésű
131 m2 alapterületű ingatlanát.
Az ingatlan forgalmi értéke
8.400.000 Ft
Az ingatlan megtekinthető:
előzetes telefonos időpont egyeztetéssel.
(Ingatlankezelési Intézmény, tel: 93/311-241. 16-os mellék.)
A helyiség főbejárata az épület Északi oldalán lévő vasajtó.
Az ingatlanra vonatkozó egyéb adatok:
alaprajz, tulajdoni lap, térkép megtekinthető az Ingatlankezelési
Intézmény Garay utcai irodájában.
Az ingatlan megvásárlására írásos vételi ajánlattal lehet
jelentkezni. A vételi ajánlat elbírálására az önkormányzat
vagyonrendeletében foglaltak irányadók.
A kiíró a változtatás, elállás jogát fenntartja.
Egy kattintás, és naponta friss híreket,
tudósításokat, riportokat olvashat.
Tájékozódhat a város közérdekű közleményeiről,
a rendőrség aktuális akcióiról, trafipaxról.
A korabeli Nagykanizsát ábrázoló képeslappal üdvözölheti
ismerősét, vagy leírhatja véleményét fórumunkon.
Kattintson ránk!
www.kanizsaujsag.hu
XX. évfolyam 30. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2008. szeptember 18. Kanizsa
Temetése
2008.
szeptember 19-én,
pénteken
15 órakor lesz
a nagykanizsai
temetőben
Előtte gyászmise
a
Jézus Szíve
templomban
(Felsőtemplomban)
8.30-kor
A gyászoló család,
Nagykanizsa Megyei
Jogú Város,
Nagykanizsai Városvédő
Egyesület,
és a Batthyány Lajos
Gimnázium
A remény bíztatta, a szeretet
erősítette…
Mély gyászunkban tudatjuk
mindazokkal,
akik szerették és ismerték,
hogy ZSOLDOS FERENC
Nagykanizsa és Kovászna Város
Díszpolgára
életének 76. évében elhunyt
Mély megrendüléssel, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy
RÉDEI KÁROLY
nyelvész
a Bécsi Egyetem emeritus professzora, a Magyar Tudományos Akadémia
tiszteletbeli tagja, a Finn Akadémia tagja, a finn Oroszlánrend parancsnoki
fokozatának tulajdonosa, a Debreceni Egyetem díszdoktora,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára,
és számos tudományos elismerés birtokosa
hosszú szenvedés után
76 éves korában, 2008. augusztus 17-én elhunyt
Rédei Károly 1932. április 11-én látta meg a napvilágot Kiskanizsán egy
egyszerű iparos családban. Anagykanizsai piarista gimnázium után az Eötvös
Lóránd Tudományegyetemre járt magyar nyelv és irodalom szakon. Itt írta
meg doktori disszertációját, majd a nyelvtudományok doktora lett.
Az uralisztika legeredményesebb művelőjévé lett. Életműve nagyon gazdag.
A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete osztályvezetője,
disszertációk vezetője a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszékén és a legendás
hírűvé vált ottani szakkönyvtár megalapítójaként is ismertté vált, a Nyelvtudományi
Közlemények című folyóirat szerkesztője, valamint tagja volt több
tudományos szervezetnek.
Amagyar és külföldi kitüntetések is jelzik, hogy a legszűkebb diszciplínán
kívül is ismert és megbecsült a tevékenysége.
Mint azt olvasóink is tapasztalhatták,
befejeződött a Deákés
az Erzsébet téri forgalomirányító
jelzőlámpák vezérlőberendezéseinek
felújítása. Az előzményekről,
a próbaüzemelés tapasztalatairól
és a még hátralévő
munkákról Tárnok Ferenc, a
Városfejlesztési Osztály vezetője
és Szabó István, a VIA Kanizsa
Kht. főmérnöke adott tájékoztatást.
– A belvárosban három forgalomirányító
vezérlőberendezés
működik (Erzsébet tér, Deák tér,
Huszti tér) összehangolt rendszerben,
ami összesen nyolc csomópontra
terjed ki. A jelzőlámpák
műszaki állapotáról a VIA Kanizsa
Kht. több ízben jelezte az önkormányzat
felé, hogy gyakran meghibásodnak,
üzembiztos működésük
már a rendszeres karbantartással
sem biztosítható. A Deák- és az Erzsébet
téri csomópont vezérlőrendszerének
átalakítása indokolt volt
– mondta Tárnok Ferenc –, a
Huszti téren pedig a jövő évben
alakítanak ki körforgalmat a városközponti
rekonstrukció során.
A közgyűlés májusban tárgyalta
az előterjesztést, s felhatalmazást
adott a legfontosabb beavatkozásokra,
melynek első pontjában az
elavult forgalomirányító berendezések
lecserélése, a hozzájuk tartozó
kábelhálózat kötési pontjainak
átépítése, a jelzőlámpákat tartó
oszlopokon a szonda sorkapcsok
lecserélése és a kábelvégek újrakötése
szerepelt. Alegfontosabb és
a közlekedésbiztonság érdekében
halaszthatatlan beavatkozást a ’70-
es években történt telepítésnél, és
a karbantartásban jelenleg közreműködő
budapesti Signalterv Forgalomtechnika
Kft. végezte el
bruttó hatmillió százhúsz-ezer forintért.
A kft. augusztus 30-ára a
berendezéseket lecserélte, a szükséges
beavatkozásokat megtette.
– A próbaüzemelés során voltak
helyszínek, ahol feltorlódtak a
gépjárművek, mivel nem volt öszszehangolva
a zöldhullám. Mindezt
az elmúlt héten átprogramozással
megoldotta a vállalkozó. Távfelügyeleti
rendszeren még egy-két
hónapig nyomon követik a lámparendszerek
működését, de kértek
ajánlatot a távfelügyeleti rendszer
további működtetésére.
Szabó István kiegészítésként elmondta,
a lakosság tájékoztatása
érdekében a médiumokban meghirdették
mi fog történni, de a lakosság
részéről elhangzott olyan
irreális észrevétel, hogy miért nem
éjszaka végzik a rekonstrukciót, és
miért sötétek gyakran a lámpák.
– Szerencsére nem történt baleset
a két hét során. Üzemeltetőként
azt tapasztalták, teljesen hibamentesen
működik a lámparendszer,
le tudja vezetni a reggel nyolc
és kilenc óra között jellemző nagy
forgalmat, és helyreálltak az
aszinkron problémák is. A távfelügyeletnél
el kellene érni – tette
hozzá Szabó István –, hogy a VIA
„lámpásembere” végezze számítógépen
keresztül az ellenőrzést.
(folytatás a 2.oldalon)
Befejeződött a próbaüzem
(folytatás az 1. oldalról)
– Adott esetben a beavatkozást.
Tárnok Ferenc megjegyezte, ezzel
kapcsolatban kértek árajánlatot,
amit a döntéshozók elé visznek,
mert ez a jövő. A munkák során a
kivitelező jelezte, hogy vannak
még tennivalók – folytatta Szabó
István. – A harmincöt éves elavult
vaslámpatesteket kisebb súlyú műanyag
lámpatestekre, a benne levő
hagyományos villanykörtéket pedig
LED betétes lámpatestekre
kellene kicserélni. Erre egy finanszírozási
tervet akar benyújtani a
kivitelező az önkormányzatnak hasonló
módon, mint ahogy a közvilágítás-
rekonstrukciónál történt,
hogy az áramdíj megtakarításból
négy-öt éven keresztül fizeti ki az
önkormányzat. Ugyanezt akarja
meglépni a jelzőlámpák esetében
is. A kivitelező bevállalja a beruházási
költséget, és négy-öt éven
keresztül az energiatakarékos
LED-es lámpatestek használatából
adódó áramfogyasztás csökkenésből
finanszírozná az önkormányzat
a munkát. Ez azonban
egy későbbi egyeztetés kérdése, a
legfontosabb teendő megoldódott.
B.E.
Megszépült a Vásárcsarnok
mögötti csapadékvizet összegyűjtő
tó környéke.
Lancsák Lajos városi főkertész
elmondta, a tó és a környéke tisztítását
egy helyi vállalkozó végezte
el. A tavat korábban ellepő nádból
csak egy foltot hagytak meg, a
tündérrózsa szépségével továbbra
is felhívja magára a figyelmet. Bár
időnként horgászok jelennek meg
a tónál, telepített hal nincs benne,
a beleszórt szemetet viszont hetente
kell lehalászni. A munkálatok
még nem fejeződtek be, a tavat
körbefogó járda mellé padokat helyeznek
el, és a kerítés mellé őszszel
fákat, illetve sövényt ültetnek.
A mintegy négyszáz négyzetméteres
tó déli oldala három méter
mély! Erre utal a kihelyezett figyelemfelhívó
tábla is.
Kanizsa – A 2 mi ügyeink 2008. szeptember 18.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A Kanizsai Dorottya Kórház
vezetése az eddigi szóvivő
Zsuppán Beáta más irányú elfoglaltsága
miatt, Szabó Gábort
bízta meg a sajtószóvivői feladatok
ellátásával 2008. szeptember
1-től.
Az új munkatárs 1994-ben
helyi médiumoknál kezdett,
majd több országos rádiót, és
lapot tudósított a Balaton régióból,
legutoljára a Kanizsa Rádióban
dolgozott riporterként.
2003 óta a MUOSZ PR szakosztályának
is tagja. Szeptember
1-től így a médiában való
megjelenésekkel kapcsolatban
minden esetben Szabó Gábort
kell keresni, aki a 30-9665993-
es számon valamint a bszabogabor@
index.hu elérhetőségeken
napi 24 órában áll rendelkezésre.
A kórház ezentúl is biztosítja
a gyors és folyamatos információáramlást
valamennyi médium
irányába, sőt arra törekszenek,
hogy a betegek ellátása
mellett a külső kommunikációra
is nagy figyelmet fordítsanak.
Új sajtószóvivő
Megszépült a tó
Odafigyelés, empátia, segítségnyújtás.
Ezek azok a tulajdonságok,
amelyek még nem vesztek ki
mindenkiből, és ezek azok, amelyekre
a Vöröskereszt is építeni
tud programjai kapcsán. A véradók
és a szociális gondozók
azok közé az emberek közé tartoznak,
akik önzetlenül segítenek
társaikon. Róluk és tevékenységeikről
beszélt lapunknak Antal
Istvánné, a Magyar Vöröskereszt
Városi Szervezetének nagykanizsai
területi vezetője.
– Véradás szempontjából a nyári
időszak mindig problémás, mindenki
szabadságra, nyaralni megy, betegek
pedig sajnos ekkor is vannak.
Ilyenkor véradó hetet szoktunk rendezni,
amelynek alkalmával idén
nyáron körülbelül 200 fő jött el.
Szeptember elején három helyszínen
lehetett vért adni, egy nagyáruház
parkolójában, egy energiacsaládi
nap keretein belül és
Kiskanizsán. Ezek elég jól sikerültek,
a hőségriadó ellenére is összesen
124 véradó jelent meg. Így a
kórház vérellátását biztosítottuk
egy időre. Továbbra is lesz lehetőségük
az embereknek vért adni, a
következőkben a kistérségbe, a környékbeli
falvakba megyünk ki, valamint
különböző kisebb-nagyobb cégekhez.
Az elmúlt években körülbelül
4500 fő adott vért, ezt az idén
4750 főre szeretnénk növelni. Eddig
a terveink jól alakulnak, statisztikailag
felette vagyunk az eddig tervezettnek.
A véradás 18 éves kortól lehetséges,
a tavalyi évben 500 18
éven felüli diák adott vért. Nagyon
büszkék vagyunk rá, hogy eddig
Nagykanizsán még soha nem volt
probléma a vérellátás területén.
A szociális gondozó-ápoló képzés
a „Lépj egyet előre!” program
keretein belül 2008 januárjában indult,
amely alapfokú OKJbizonyítványt
ad annak, akinek a
elméleti és gyakorlati vizsgái október
6-án, 8-án és 10-én sikerülnek.
A 38 fő, akik közül néhányan a
munkanélküli hivatalból kerültek
kiközvetítésre, míg mások már
szociális gondozói tevékenységet
végeztek, nyáron töltötték le a gyakorlatot.
A Vöröskereszt 80%-ukat
alkalmazni tudja városon belül, illetve
a környéken. A jelenlegi állomány
95%-ának lesz így meg a
szükséges végzettsége, a maradék
5%-ot a közeljövőben fogják beiskolázni.
A szociális gondozók feladatai
közé tartozik a rászorulók,
leginkább az idősek háztartásában
való segítés: bevásárolnak nekik,
orvoshoz kísérik őket, kiváltják a
gyógyszereiket, ahol kell beviszik
a fát, feladják a csekkeket, és nem
utolsó sorban mentális segítséget
nyújtanak, elbeszélgetnek velük.
S.E.
Önzetlen segítségnyújtásra ösztönöz
Múlt heti számunkban megjelent
’Szeptember 30-ig él a tűzgyújtási
tilalom’ című írásunkban
megjelenteket egészítette ki a
Közterület-felügyelet azzal, hogy
a zártkerti ingatlanokra is ugyanaz
a szabály vonatkozik, ami a külterületeken
(Palinban, Kisfakoson,
Kiskanizsán és Miklósfán) lévő ingatlanokra,
azaz május 1-től szeptember
30-ig nem szabad, október
1-től április 30-ig azonban kisebb
mennyiségű növényi hulladékot
hétfői, keddi és szerdai napokon el
lehet elégetni.
Tűzgyújtás zárkerti ingatlanokon
Kanizsa 2008. szeptember 18. – Hirdetés 3
Kanizsa 4 – Kultúra 2008. szeptember 18.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
eladásra hirdeti
a tulajdonát képező
NAGYKANIZSA, BERZSENYI UTCA 5.
magasföldszint 1. szám alatt lévő,
1363/13/A/1. helyrajzi számú,
egyéb helyiség megnevezésű
131 m2 alapterületű ingatlanát.
Az ingatlan forgalmi értéke
8.400.000 Ft
Az ingatlan megtekinthető:
előzetes telefonos időpont egyeztetéssel.
(Ingatlankezelési Intézmény, tel: 93/311-241. 16-os mellék.)
A helyiség főbejárata az épület Északi oldalán lévő vasajtó.
Az ingatlanra vonatkozó egyéb adatok:
alaprajz, tulajdoni lap, térkép megtekinthető az Ingatlankezelési
Intézmény Garay utcai irodájában.
Az ingatlan megvásárlására írásos vételi ajánlattal lehet
jelentkezni. A vételi ajánlat elbírálására az önkormányzat
vagyonrendeletében foglaltak irányadók.
A kiíró a változtatás, elállás jogát fenntartja.
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete 26-án, pénteken a
szokiott időben, 15.30-kor tartja klubfoglalkozását a Kanizsai
Dorottya kórház tanácstermében, ahol Diabetes és vesebetegség
címmel Dr. Németh Anikó főorvos tart előadást.
Szeptember 11-én, csütörtökön
a Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sport Osztályának
vezetője, Szmodics Józsefné
és Halmos Csaba, kulturális referens
az általuk szervezett
programokról tájékoztatta a
sajtó képviselőit.
Az immár hagyománnyá vált
Vasemberke kupa szeptember 19-
én, pénteken kerül megrendezésre.
Reggel 8 órakor indulnak a 15 fős
csapatok a Péterfy Sándor Általános
Iskola elől. A belvárosban és a
Csónakázó-tónál többek között
akadályversenyt, játékos erőnléti
próbát kell teljesíteniük a résztvevőknek.
Hagyományosan minden évben
más szlogent választanak a szeptember
22-i Európai Autómentes Nap
számára, az idén ez a „Tiszta levegőt
mindenkinek!”. Nagykanizsa az első
magyarországi alkalomtól, 2002-től
kezdve rendezi meg a társadalom
környezettudatosságát erősíteni kívánó
programot, amelynek szintén
2002-től kísérőrendezvénye az európai
mobilitási hét. A helyszín az Erzsébet
tér, illetve a Fő út lesz. A nap
a 10 órai megnyitóval, majd a Hevesi
DSE sportakrobatáinak tornájával
kezdődik, amelybe az óvodástól a
felnőtt korúig mindenkit szeretnének
bevonni. Anap folyamán többek között
lesz bábszínház, rajzverseny,
streetball bajnokság, futóverseny,
kerékpáros ügyességi vetélkedő. Állandó
program lesz a Vöröskereszt
által szervezett elsősegély-bemutató
sátor, valamint az egészségsátor,
amelyet az Alapellátási Intézmény
szervez, itt vérnyomás-, testsúly- és
koleszterinszint mérésre lesz lehetőség.
Légszennyezettség-mérést végeznek
a Zsigmondy-Szécheny diákjai
terhelés alatt, majd a lezárást
követően is. Útlezárásra is kell számítani:
délelőtt 10 órától az Erzsébet
tér 11-től a Rozgonyi út sarkáig lévő
szakasz, 12.30-tól 14.30-ig a Fő út,
vagyis a Csengery út sarkától a Dél-
Zalai Áruházig tartó szakasz, ezen
belül a Múzeum tér bejárata – az ott
parkoló autók a Rozgonyi út felé ki
tudnak jutni a parkolóból. Eső esetén
a programok a Medgyaszay Házban
kerülnek megrendezésre.
Szeptemberi
programok
a Művelődési
és Sport Osztály
szervezésében
Nem időtartam, hanem a mű
címe, – tudtuk meg a
www.jeszenka.hu oldalról – a
fennállásának 10. évfordulóját
ünneplő ifjúsági közösség szeptember
27-én, szombaton 17 órakor
nyújtja át ajándékát, ezt a
„saját gyártmányú” zenés darabot
a város közösségének a
HSMK-ban. A nagykanizsai Jézus
Szíve Antióchia kétnapos regionális
találkozója azonban
már 26-án, a felsőtemplomi 18
órai szentmisével megkezdődik.
A musical mai fiatalok és családok
szokványos életét mutatja be
egy nem mindennapi fordulattal,
amely gondolkodásra készteti a
kereső fiatalt és a már istenhitben
gazdag felnőttet egyaránt. Egy
perc az életünkből, amely mindent
megváltoztat, értékrendeket borít
fel, ahol fontossá válik az élet-halál
kérdése, a szenvedés értelme. A
darabban benne van a mai fiatalok
stílusa, gondolkodása, és természetesen
az életünkben is jelen lévő
Isten bennünket formáló szeretete
és az ima ereje. A nagykanizsai
Jézus Szíve Antióchia közösség
fiataljai és a hátteret biztosító
„örökifjak” írták a szöveget, a dalokat,
a zenét, ők koreografálták a
táncokat, ők viszik színre, mai modern
technikákat is alkalmazva.
Előadásukban nem a színház magas
iskolája az átütő erő, hanem a
hit, amelyből az egész darab fakadt,
evangelizálás és közösségépítés
céljából. Jegyek elővételben
a Jézus Szíve plébánián kaphatók,
500 Ft/fő.
Ebben a szóban egymásra talált
az ifjú, 2000 évvel ezelőtti kereszténység
és a harmadik évezred
keresztény ifjúsága. Ugyanis
itt, a ma Törökországhoz tartozó
városban alakult először Palesztinán
kívül egyházközösség. Ez a
tény arra emlékezeti a maiakat,
hogy Isten nem személyválogató,
örömhíre mindenkinek szól.
Antióchiában nevezték Krisztus
követőit először krisztianoinak
(szó szerint: krisztusi), ebből
származik a keresztény név, s ez
bizony önvizsgálatra késztetheti
azt, aki így nevezi magát. A javarészt
bérmálás és házasságkötés
közti korosztály szombat esténként
találkozik a Jézus Szíve plébániatemplomban.
„Az evangélium
nem altatópor, hanem dinamit”
– maradt meg Szent Pál mai
nyelvre átültetett gondolata egy
antióchiásban.
P.J.
Amikor a születésnapos ad ajándékot
- „Az evangélium nem altatópor, hanem dinamit”
Miért éppen Antióchia?
Városunk a második állomása
a 2008-as évi Magyar Festészet
Napja alkalmából, az ország tizenegy
plazájában bemutatott
Színe-Java kiállításnak, mely
kortárs magyar festők műveiből
válogat.
A kiállítást Marton István polgármester
nyitotta meg, s ajánlotta
a képeket az érdeklődők figyelmébe,
majd a megnyitó után Szekeres
Adrien adott koncertet.
A művészek között található Érdemes
Művész, Munkácsy-, illetve
Kossuth díjas festő. A tizennyolc
kép egy hétig tekinthető
meg a Kanizsa Plazában.
A Magyar Festészet Napját
2002. óta minden október 18-
án, Szent Lukács – a festők védőszentjének
– névnapján ünnepeljük.
Ennek alkalmából közel
harminc magyar városban, valamint
Párizsban, Bécsben, illetve
Szlovákia, Ukrajna, és Románia
magyarlakta területein
lesznek kiállítások. Ezt hivatott
beharangozni az augusztus 30-
tól október 20-ig tartó, road
show jellegű rendezvényt a
plazákban.
Vernisszázs
a Plazákban
Kanizsa – 2008. szeptember 18. Városháza 5
Szeptembertől a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat minden szerdán 9-től 11-ig kihelyezett
ügyfélfogadást tart az Igazságügyi Hivatal Nagykanizsa Erzsébet tér
17. szám alatti irodájában. Az új irodában várják mindazon ügyfeleket, akik jogi
segítségre szorulnak.
Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ Csellengők Közösségi Háza a Csellengők Közösségi
Házában speciális szolgáltatást végző szociális munkás munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 30 órás. A munkavégzés
helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 51.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
fogadja a szolgáltatást igénybevevőket - az előírt dokumentációt pontosan vezeti
- tájékoztatja a hozzá forduló szülőket és gyermekeket - felméri a végzendő segítő
munka lehetőségét - veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Központ felé
jelzéssel él - nyílt napokon megszervezi a Ház bemutatását - szakemberek bevonásával,
szakmai programokat szervez - részt vesz a szociális jellegű felmérések
készítésében,a feltárt problémák megoldására javaslatot tesz - munkáját a szociális
munka etikai kódexének betartásával végzi.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, pedagógus,
Szociális vagy pedagógiai pályán szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság,
büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes, fényképes,
szakmai önéletrajz,iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata. A
munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2008. október
15. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember
30. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 279-2/2008, valamint a munkakör megnevezését:
Csellengők Közösségi Házában speciális szolgáltatást végző szociális munkás .
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 7. A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje: Zalai Hírlap - 2008. szeptember 15.
Szociális munkást keresnek
Ügyintéző: Gerencsér M., tárgy: értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Ady E. u. 35. sz. alatti építési ügyben. Szám: 6 /93-10/ 2008.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Zala Megyei Kirendeltsége Kirendeltségvezetője a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Jegyzője 6/93/2008. számú tárgybani építési ügyben hozott határozata
ellen benyújtott fellebbezést elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárásban az ügyfelek száma jelentős, az eljáró
másodfokú hatóság javaslatának megfelelően a további ügyfeleket a határozat
meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírás alapján
az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2008. szeptember 15-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése:
Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Ügyszáma: ZH-1333-6/2008.
Tárgya: Vörös András és Vörösné Czerpán Ildikó építési ügye. A kérelmező
ügyfél neve: Vörös András és Vörösné Czerpán Ildikó 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 35/D. 2. em. 20.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 2173. hrsz-ú társasházi
ingatlan, valamint 2174, 2190, 2159 hrsz-ú társasházi ingatlanok, a
2191/1, 2192, 2193, 2194, 2172., hrsz-ú ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a másodfokú építésügyi hatóság fenti
ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 305.
Hétfő: 8-12, 13-16.30
Szerda: 8-12, 13-17
Péntek: 8-12
A Ket. 109. § (1) bekezdése kimondja:
"Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az
eljárás egyéb részvevője a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat
közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással
kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot
hozó hatóság elleni kereset indításával."
Erre figyelemmel az eljáró hatóság a bírósági felülvizsgálat lehetőségét
döntésében az alábbiak szerint biztosította: "E határozat jogerős, ellene fellebbezni
nem lehet, azonban a közléstől számított 30 napon belül a Zala Megyei
Bíróság előtt keresettel megtámadható. A keresetlevél az első fokú építésügyi
hatóság útján terjeszthető elő. A keresetindításnak a határozat végrehajtására
halasztó hatálya nincs, azonban a végrehajtás felfüggesztése a bíróságtól kérhető."
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Hirdetmény
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ a Családsegítő Központban családgondozó munkakör betöltésére. A
közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű a főállású családgondozó
munkába állásáig tartó közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Amunkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 51.
Amunkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a szociális
munka eszközével segíti a kliensek reszocializációját, figyelemmel kíséri a kliensek
sorsának alakulását, a személyesen és aktívan végzett szociális munka során családgondozást
folytat, mely magába foglalja: életvezetési és szociális tanácsadás, szociális
ügyintézés, kliensek segítése szakemberhez, illetve szolgáltatásokhoz való hozzájutásban.
Munkáját a szociális munka etikai kódexének betartásával végzi.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek: egyetem, főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség
(jogszabály által meghatározott), felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes, fényképes,
szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata. A
munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2008. október
15. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember
30. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 279-3/2008, valamint a munkakör megnevezését:
Családgondozó. a pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Zalai Hírlap - 2008.
szeptember 15.
Családgondozót keresnek
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a kiskanizsai
kirendeltség épületében.
EURÓPAI AUTÓMENTES NAP Képviselői fogadóóra
Nagykanizsán
Erzsébet tér - Fő út
Eső esetén a Medgyaszay Házban (Nagykanizsa Sugár út 5.)
2008. szeptember 22. (hétfő)
Lezárt területek: 10.00-14.30 óráig Erzsébet tér (Erzsébet tér 21-től -
Rozgonyi út sarokig)12.30-14.30 óráig Fő út (Csengery út saroktól -
Múzeum tér bejárat - Király út Dél-Zalai Áruházig)
Részletes program:
http://www.kanizsaujsag.hu/index.php?m=200&ckid=1611
Kanizsa – 6 Városháza 2008. szeptember 18.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról szóló helyi
rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres - helyreállított ill. felújított
önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére:
LEGALÁBB HÁROM FőS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: udvari
lakás. A lakásbérleti díj összege: 30.888 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének időpontja: 2008. 09.18. 9.00-10.30 óráig
Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 5.
A lakás alapterülete: 46 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 21.528 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.18. 9.00-10.30 óráig
Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 6.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 24.804 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.18. 9.00-10.30 óráig.
Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 7.
A lakás alapterülete: 50 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 23.400 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.18. 9.00-10.00 óráig.
EGYEDÜLÁLLÓKNAK:
Nagykanizsa, Eötvös tér 11. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szobás. komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: udvari lakás.
A lakásbérleti díj összege: 15.799 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2008.09.24. 14.00-15.30 óráig.
CSERÉRE:
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 7/A. III. em. 11.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 24.624 Ft. A bérleti jogviszony
időtartama: eredeti szerződéssel megegyező. A lakás megtekintésének időpontja:
2008.09.25. 9.00-10.30-óráig
Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 11.266 Ft. A bérleti jogviszony
időtartama: eredeti szerződéssel megegyező. A lakás megtekintésének időpontja:
2008.09.25. 11.00-12.00 óráig
Helyreállított, ill. felújított önkormányzati bérlakások nem szociális alapon
történő bérleti jogának elnyerésére
LEGALÁBB 4 FőS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Fő u. 8. III. lh. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 98 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 53.508 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2008.09.24. 9.00-10.30 óráig
LEGALÁBB 3 FőS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: II. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 39.168 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2008.09.25. 9.00-10.30 óráig
Nagykanizsa, Fő u. 8. V. lh. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: II. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 31.815 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.22. 9.00-10.30 óráig.
Nagykanizsa, Fő u. 8. V. lh. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 31.815 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.22. 9.00-10.30 óráig.
HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 30.933 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.19. 11.30-13.00 óráig
Felújításra szoruló önkormányzati bérlakások nem szociális alapon történő
bérleti jogának elnyerésére
LEGALÁBB 2 FőS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás. komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 15.796 Ft. A bérleti jogviszony
időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.25. 14.00-15.00 óráig
LEGALÁBB 3 FőS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/G. I. em. 3.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 26 904 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.23. 9.00-10.30 óráig.
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/B. III. em. 3.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 24.839 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.24. 9.00-10.30 óráig
Nagykanizsa, Rózsa u. 21/B. III. em. 9.
A lakás alapterülete: 56 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 25.536 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.24. 9.00-10.30 óráig
HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. X. em. 61.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: X.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 32.340 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.22. 14.00-15.30 óráig
A felújítási munkákra a bérbeadó és a bérlő külön megállapodást köt!
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázatok benyújtásának határideje:
2008. október 3. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az alábbi,
Garzonházban lévő üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/élettársak jogosultak
lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap időtartamig, elhelyezésük
átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének
időpontja: 2008.09.18. 14.00-15.30 óráig. A pályázat benyújtásának helye és
határideje: 2008. október 3. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.952 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének
időpontja: 2008.09.18. 14.00-15.30 óráig. A pályázat benyújtásának helye és
határideje: 2008. október 3. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
Szociális bérlakáspályázat
Kanizsa – 2008. szeptember 18. Városháza 7
Tájékoztatom Önöket, hogy az építésügyi hatósági eljárások illetéke 2008.
szeptember 1. napjától módosult. Kérem tisztelt ügyfeleinket, hogy az építésügyi
hatósági eljárásokkal kapcsolatos kérelmek benyújtásakor az alábbi táblázat szerinti
illetéket róják le:
1. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke
a) telekalakítási engedélyezési eljárás esetében telkenként 5000 forint,
b) elvi építési engedélyezési eljárás esetében, ha
ba) a telek beépítésével kapcsolatos követelmények, vagy a településképi és
építészeti követelmények (építészeti megjelenítés környezetbe illeszkedése)
tisztázására szolgál, 15 000 forint,
bb) a műemléki, régészeti, kulturális örökségvédelmi, természet-, táj- és
környezetvédelmi, egészségvédelmi, talajvédelmi, valamint életvédelmi,
tűzvédelmi követelmények tisztázására, vagy a műszaki követelményeket
előzetesen tisztázó – az építményekkel kapcsolatos országos szakmai
követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő – műszaki
megoldások alkalmazhatóságára szolgál, 30 000 forint,
bc) a ba)-bb) pontokban meghatározottak együttes tisztázására szolgál, 45 000
forint,
c) építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás esetében
ca) új egylakásos lakóépület építése és bővítése esetén 20 000 forint, egyéb új
épület építése és bővítése esetén lakásonként 10 000 forint, egyéb önálló rendeltetési
egység építése és bővítése esetén
- önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20 000 forint,
- a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként
100 000 forint,
cb) meglévő épület átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén
az építési tevékenységgel érintett hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-
ként 10 000 forint, vagy az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként 10 000
forint,
cc) műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető,
akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzően hosszban
kifejezhető, akkor folyóméterenként 1000 forint,
cd) meglévő műtárgy bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése
esetén az építési tevékenységgel érintett alapterület minden megkezdett
100 m2-ként 10 000 forint, vagy ennek hiányában az érintett felület minden
megkezdett 200 m2-ként 10 000 forint,
ce) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10 000 forint,
cf) antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó műtárgyak esetén, az eljárás
tárgyát képező távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve,
megkezdett méterenként 50 000 forint,
d) módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész
tekintetében az alapeljárás illetékével egyező mértékű,
e) az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban
meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyezése
esetén 20 000 forint,
f) felvonó, mozgólépcső és mozgójárda építésére vonatkozó engedélyezés
esetén 15 000 forint,
g) építési tevékenység bejelentési eljárása esetén 20 000 forint,
h) bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény 100 m2-ként 10
000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10 000 forint,
i) fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele)
esetén a c), f), g) és h) pontok szerint megállapított illeték másfélszerese,
j) használatbavételi engedélyezés esetében a c), f) pontokban megállapított
illetékkel megegyező mértékű,
k) használatbavétel bejelentése esetén a g) pontban megállapított illetékkel
megegyező mértékű,
l) rendeltetésmegváltoztatási engedélyezési eljárás esetén az érintett – önálló
rendeltetési egységenként – 10 000 forint, amennyiben azonban a rendeltetés
megváltoztatása építési engedélyköteles munkával jár együtt, az a c)-e) és g) pont
szerinti illetékkel megegyező mértékű,
m) az a)-l) pont alá nem eső elsőfokú építésügyi hatósági eljárás (pl. bármely
építésügyi hatósági engedély érvényének meghosszabbítása, jogutódlás kérése)
esetében 10 000 forint,
n) az építésrendészeti hatósági intézkedés kérése esetében 15 000 forint,
2. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés ellen
igénybe vehető fellebbezés esetén 30 000 forint,
3. a felügyeleti intézkedés esetén 50 000 forint.
Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatósági eljárások illetéke
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt található
Nyugdíjasházban lévő bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 3. 12.00 óra. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó.
A licitálás időpontja: 2008. október 13. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott
időre. A bérlemény leírása: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész. Alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. Bérleti díja: önkormányzati bérlakást
leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj
+ rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség. Megtekinthető: 2008. szeptember 22. 13.00-
15.00 óráig. A bérlemény nem örökölhető!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1. Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására
képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak
eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson
történő licitálást elfogadja.
2. Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ pénzadományt
ajánl fel, vagy önkormányzati bérlakását ajánlja fel.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehető
PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi
adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény
és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás
pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti
szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi
számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk. A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki
pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót
megbízással meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló összege: Nk,
Kodály Z. u. 10/A. I/14. 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ftonként
emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést az Ingatlankezelési
Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkormányzati
bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követő 15 napon belül.
Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a bérleti
szerződést ezen határidőn belül nem köti meg, a bérleti szerződés megkötésének
lehetőségét elveszíti.
Nyugdíjasházi bérlakáspályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 30/2008.(VII.04.)számú
önkormányzati rendeletével megújította a "Hazavárunk" ösztöndíj szabályairól
szóló pályázati kiírást.
A pályázók köre: A "Hazavárunk" ösztöndíj iránti kérelmet az a legalább 3
éve nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú hallgató
nyújthat be, aki lakóhelyén kívül, államilag elismert magyarországi felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán, első diploma megszerzése érdekében folytat
tanulmányokat, legfeljebb 25. életévének betöltéséig. Az ösztöndíj összege a
lakóhelytől az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító intézmény székhelyéig, tanulmányi
félévre vonatkozóan 3 alkalommal történő oda-vissza utazás költsége.
Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév elején érvényes másodosztályú
vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés hiányában autóbuszjegy diákigazolvánnyal
igénybe vehető kedvezményes ára alapján történik. Az igényléshez
benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása, érvényes diákigazolvány másolata
valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
Az ösztöndíj két egymást követő tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra) szól.
A Polgármesteri Hivatal félévente, utólag utalja a támogatást.
Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó rendelet és a pályázati űrlap letölthető
a www.nagykanizsa.hu honlapról, valamint személyesen beszerezhető a Polgármesteri
Hivatal Eötvös téri és Erzsébet téri portáin, továbbá a Művelődési és
Sportosztályon.Érdeklődni a Művelődési és Sportosztályon lehet az 500-780 és
az 500-755 számokon. Beadási határidő: 2008. szeptember 30.
Hazavárunk ösztöndíj-pályázat
Vagy helyesebb és igazabb lenne
azt írni, egy föl sem fedezett,
huszadik századi reneszánsz ember.
Ez a sors jutott Takács Lászlónak,
aki a sporttól az íráson át,
egészen a képzőműveszetekig
rendkívülit alkotott egy olyan helyen,
ahol ritkán találkozhatunk
hasonlóan művelt és sokoldalú
emberrel. Talán szerénysége, talán
visszahúzódó természete miatt
eleddig nem került, kerülhetett
arra a helyre, melyre a sors
predesztinálta. Ám valószínűbb,
hogy hitt abban, a tehetség, az érték,
utat tör magának akkor is,
ha azt nem támogatja meg önmutogatással,
személyének középpontba
helyezésével. Pedig olyan
mentorai lehettek és lettek is,
mint Hules Béla, Alaksza Ambrus,
vagy Csorba Győző. De hogy
a sor ne maradjon befejezetlen,
meg kell említenünk még Weöres
Sándort, aki verseivel beajánlotta
őt Albert Zsuzsához, a rádió szerkesztőjéhez.
Csoóri Sándort, aki
önzetlenül támogatta, vagy Lovász
Pált, aki a Jelenkorhoz vezető
újtát egyengette. De említhetjük
Illyés Gyulát és Vas Istvánt,
akik családjához személyesen is
bejáratos volt.
Városunk, halála után tizenhét
évvel tett némi gesztust tehetsége
előtt azzal, hogy róla nevezték el
az amatőr írók és költők körét.
Igaz, talán véletlenül, talán egyszerű
feledékenységből az alakuló
ülésre az illetékesek – noha
szóba került – elfelejtették meghívni
akár a lányát, akár a városunkban
élő rokonságát. Ám ma
már ez legyen a legkisebb tapintatlanság
vele szemben...
Amint arra fény derült, Pék Pál
hagyatékában két tucatnyi kötetbe
szerkesztett versére leltek. Ez pedig
reményt ad arra, hogy a nagyközönség
is megismerhesse verseit,
metszeteit, rajzait. Ehhez próbál segítséget
nyújtani lapunk, amely fölkereste
Takács László leányát, akivel
egy interjú keretében szerettük
volna ráirányítani édesapja munkásságára
a figyelmet. Ám az
egyeztetések során kiderült, Takács
Éva lírai szépségű vallomása sokkal
többet árul el édesapjáról, mintha
azt egy kissé személytelen kérdezzfelelek
írás keretei közé szorítjuk.
Dóró János
Kanizsa – Egy elfelejtett 8 költő? 2008. szeptember 18.
Tizennyolc éve hiányzik. Nincs
olyan nap, hogy egy gesztus, egy
szín, vagy hangulat, netán egy illat,
egy nyakkendő színe, egy politikai
vitaműsor a tévében, vagy
örömöm, bánatom, mit megosztanék
vele, eszembe ne juttatná a hiányt,
melyet elvesztése óta szüntelenül
érzek.
Minden tettemmel, újabb tanulmányaimmal,
munkámmal a mai
napig neki akarok megfelelni. Elképzelem,
mit szólna. Bármi történik
nyúzott kis hazánkban, a mai
napig az ő szemével próbálom látni.
Vajon, mit szólna?
Kiskomárom szülötte volt.
Édesapja a környék és a falu megbecsült
szabómestere. Talán úgy
gondolták a szülei, hogy a legbiztosabb
jövő akkor vár rá, ha apja
örökébe lép, ezért biztos, ami biztos
szabni-varrni tanították. (Egy
versében „a cérna inasának”
mondja magát.) Nem tudom milyen
sikerrel inaskodott, én mindenesetre
egész életemben nem
láttam tűvel a kezében. Szüleit
végtelenül tisztelte, nem mondott
ő ellent, de lassan kiharcolta magának,
hogy megkésve ugyan, de a
nagykanizsai gimnázium tanulója
lehetett. Halvány emlékem, hogy
tanárai (Alaksza Ambrus és Hules
Béla) és a helyi (kiskomáromi)
plébános egyengette az útját.
A háború is a faluban érte, de
gyerekként csak mókás helyzetekbe
keveredett. Nyolc-kilenc évesen
kis szánkójával járta a falut és
minden izgalmasnak tűnő tárgyat
begyűjtött, többek között egyszer
egy repeszdarabot, melynek láttán
az ott állomásozó katonák azonnal
földre vetették magukat, ő pedig
mit sem értve az egészből továbbmasírozott.
Állítólag már a faluban töltött
évek alatt is mindent elolvasott, de
mint gimnazista, falta a könyveket.
Elkezdett verseket írni. Tizenhét
évesen már szonettel is próbálkozott.
Korai verseit később nem
sokra becsülte, mégsem dobta szemétre.
A „A tudás fegyver az imperialisták
elleni harcban!” jelszóval
ellátott, 1,50-ért árult kockás
füzeteket „Versek 1953/54” felirattal
a mai napig kincsként őrzöm.
Elképzelem, hogy míg nagyanyám
lisztet szitált, sütött-főzött,
tyúkokat etetett, hatalmas kertet
gondozott, nagyapám meg egy
széken görnyedve 16 órán át fércelt
és a 10 kilós igazi vasat (vasalót)
emelgette a gőzben, apám
csendesen kizárta a földi zajokat és
verseket írogatott a lugasban. A
kedvencem ebből a gyűjteményből:
Számvetés
„Először az Akaratban éltem, /
De nem akartam, nem is reméltem.
/ Másodszor a hitben éltem, / Jószívű
voltam, de sokat reméltem. /
Harmadszor másokban éltem, /
Ölelgettek, de mindig féltem. /
Most örökre magamban lakom- /
Mit Isten adott, kóstolgatom.
1954. április
Három testvér közül ő volt
egyedül fiú. Húgai jóval később
születtek: Magdus, aki most is Kanizsán
él családjával és Marika,
aki Balatonbogláron él férjével és
gyerekeivel sokat meséltek bátyjuk
különc elfoglaltságairól. Nem
elég, hogy „dologidőben” verseket
fabrikált, ha tehette, mindent befestett,
helyesebben, mindenre festett:
kőre, fára, papírra, talán még a
tyúkokat is célba vette volna, ha
nem botránkoztatta volna meg
nagyanyát. Nagymama és nagypapa
néma szkepticizmussal szemlélte
apám műveit, nagymama
egyszer egy aktra ’legalább egy kis
kombinét’ könyörgött, mindhiába.
Feltehetőleg a lelkük mélyén kétségbe
voltak esve, hogy erős izmos
jóképű fiuk ilyen felesleges
dolgokra pazarolja a napjait, vajon
mi lesz belőle, hiszen semmihez
sem ért. Verseit nem nagyon értették,
képeit nem értékelték, mégis,
ahogy visszaemlékszem nagyanyám
szemére, mikor apámról
beszélt, valami néma tisztelettel és
elnézéssel vették körül. ő volt a
„FIAM”.
Nyári szünetekben azért igyekezett
megmutatni, hogy ő is tud dolgozni.
Vagy a szabóműhelytől
akart megfelelő távolságra lenni,
ma már nem tudni, de dolgozott a
Földtani Intézetben időszaki munkásként,
valamint a Betonépítő
Vállalatnál segédmunkásként.
Tizenkilenc-húsz évesen sorra
nyerte az atlétikai versenyek futószámait.
Doboznyi érmet és oklevelet
őrzök erről. Ami nagyon érdekes,
hogy sprinternek legalább
olyan jó volt, mint középtávfutónak.
Anagykanizsai Bányász S.K -
tól már csak egy ugrás(!) volt Putnok,
ahol a katonaévét töltötte. Hivatalosan
bányásznak számított,
sikereket hozott az ottani Bányász
Apám
Édesapám
gyermekkora
Sokoldalú ember
folytonos tanulással
Egy
elfelejtett költő
Kanizsa – Egy elfelejtett 2008. szeptember 18. költő? 9
S.E-nek is, és nyert egy évet, mert
a bányászkatona csak egy évig volt
katona.
Mit tehet egy húsz éves, költészetnek
és könyveknek élő, festegető,
jó sportoló fiatalember? Ma
biztos egyetemre küldenénk rögtön,
de azok az idők nem a továbbtanulásról
szóltak. Munkahelyet
kellett keresnie. Sikerült is. Ráhibázott
a földkerekség egyik olyan
állására, ami a lehető legmesszebb
állt tőle. Bázakerettyén, majd Lentiben
postahivatali dolgozó lett.
Ez az állás mégis két gyümölcsöző
eredményt hozott. Az egyik,
hogy megismerkedett az én anyukámmal,
a másik, hogy eldöntötte,
hogy akárhogy is, de elmegy a főiskolára.
Édesanyámban az első perctől
megtalálta a múzsát, a hallgatóságot,
az anyát és a szerető feleséget.
Sokak megbotránkozására elvett
egy nálánál idősebb kétgyerekes
özvegyasszonyt. Azok a „sokak”,
gondolom, nem hinnének a fülüknek,
ha hallanák, hogy szeretetben
és megbecsülésben éltek le egymás
mellett harminchárom évet.
Apám tehát apja lett két serdülőkorú
lánynak. Közös életük nem nagyon
volt, mert a két lány anyám
két testvérénél lakott Nagykanizsán,
lévén gimnazisták, apámék
pedig hol itt, hol ott, ahol anyu
dolgozott postatiszviselőként. Nővéreim,
Mária és Klára, ma is Kanizsán
élnek. Későbbi kapcsolatukra
a jó barátság volt jellemző.
Gyakran jártak együtt hangversenyekre
és irodalmi rendezvényekre.
A négyüket összekötő, legfelhőtlenebb
érzelem talán pont személyemhez
köthető: mind a négyen
szerettek engem, mint ahogy
én is fogom őket az idők végezetéig.
Diplomák sora
Apám tehát elhatározta, anyám
nem kis bíztatására, hogy szerencsét
próbál, mint tanár. Szepetneken
képesítés nélkül tanított magyart,
történelmet és rajzot. 1963-
ban diplomát szerzett Pécsett a Tanárképző
Főiskolán, magyar irodalom
és történelem szakon. Még
ugyanebben az évben Zalaszentbalázson
kezdett tanítani (1963-
75). Talán mondanom sem kell,
hogy már óvodás koromban tanár
akartam lenni. Apám rendkívül
sokszínű egyéniség volt, ami ezen
a pályán már fél győzelem. Emlékszem
minden reggel a lázas készülődésre,
a borotvakölni diszkrét illatára.
A ház uraként ő volt az első
és az utolsó is a fürdőszobában, s
általában a nap többi részén is
minden körülötte forgott. Nagyon
igényesen (és sokáig) öltözködött.
Az iskolába öltönyben és nyakkendőben
járt.
1975-től haláláig a Winkler Lajos
Vegyipari és Zsigmondy Vilmos
Kőolajbányászati és
Mélyfúróipari Szakközépiskolában
tanított magyar irodalmat,
nyelvtant és történelmet. Nagyon
szeretett tanítani, szerette a tanítványait
és ők is apámat, bár úgy
hallottam, hogy szigorú tanár hírében
állt.
Tanítás mellett a szegedi József
Attila Tudományegyetemen szerzett
újabb diplomát magyar nyelv
és irodalom szakon, majd 1978-
ban ’summa cum laude’ doktorált
az Eötvös József Tudományegyetemen,
Budapesten. (Témája: Jelzőszintek
vizsgálata Juhász Ferenc
költeményei alapján).
Mióta az eszemet tudom, apámat
könyvek, papírok között láttam.
Néha kisebb kupac, néha nagyobb
kupac mögött. Könyvek az
ágya mellett, könyvek az ágyneműtartóban,
könyvek a lekvár helyett
a spájzban, könyvek a polcon
kétsorosan, olvasnivaló reggelre,
estére, az erkélyre.
Emlékszem, talán 7 éves lehettem
és volt egy kis zsebpénzem.
Egy séta alatt apám meggyőzött,
hogy a legjobb lenne egy Kosztolányi-
kötetre költeni, amit ő már ki
is nézett. Ez a köny aztán felkerült
a könyvespolcra, az apám könyvespolcára
és én rendkívüli büszkeséggel
éreztem az én könyvem
jelenlétét a tudós polcokon. Mintha
ezzel egyenrangúvá emelkedtem
volna. A könyvszekrény volt a
legelső és a legértékesebb bútordarab
a régi, még Arany János utcai
(2.sz.) lakásunkban. A lakás kicsi,
sötét, nedves udvari lakás volt egy
szobával. WC kint, víz kint. Apám
jó humorérzékkel még ebből is tudott
viccet csinálni. ’Világraszóló’
László-napokat rendezett a barátainak.
Alig fértünk el, de a hangulat
felhőtlen volt. Soha nem éreztem
hátrányosnak magam, amiért életem
első 13 évében a konyhából
leválaszott pár négyzetméteren
kellett élnem. 1973-ban, hosszas
várakozás után, végre kaptunk egy
két szobás lakást a Berzsenyi Dániel
utca 2.sz. 4. emeletén.
A legjellemzőbb „zaj” nálunk az
írógép kopogása volt. Két ujjal gépelt,
de boszorkányos gyorsasággal.
Amit nem volt kedve legépelni,
anyám gépelte. Neki köszönhető,
hogy apám, valaha ceruzával
lapokra írt, versei gépírással is
megvannak. Szintén anyámnak
köszönhető, hogy a legtöbb, szintén
kiadatlan verset kötetekbe ren-
„A legjellemzőbb
<zaj> nálunk az írógép
kopogása volt.”
Kanizsa – Egy elfelejtett 10 költő? 2008. szeptember 18.
deztette apámmal. Ezekhez a verses
kötetekhez illusztrációként
linometszeteket is készített apám.
Az erkély volt a műhely és szorgosan
vésett és hengerelt. A színes
festékek, ceruzák lenyűgözték.
Ennek ellenére a legtöbb műve,
amit megtartásra ítélt, egyszínű
rajz, vagy linometszet. Akkoriban
divat volt subát készíteni, nosza
tervezett anyámnak egy-két remekbe
sikerült subát. A 70-es
években a kollázs volt a kedvence.
Párat őrzök emlékbe, párat a nővéreim,
párat apám húgai.
A rajzok és képek, csakúgy,
mint a versek az íróasztalfióknak
készültek. Szinte mindig könyv
közelében és jegyzetfüzettel láttam
őt. Írogatott, ahogy ő mondta.
Anyelvészet és a stilisztika mélyére
igyekezett hatolni. őrzök egy
1980-as jegyzetfüzetet, amit kifejezetten
nekünk ajánlott a címoldalon,
Nyelvelméleti gondolatok
címmel. A kandiátusi disszertációjára
készült. Mintha tudta volna,
hogy csak egy emlék marad, sohasem
realizálódik. Nyelvet is tanult.
Mindig. Volt egy salátára olvasott
francia könyve, néhány eredeti
francia verse, fordítgatta, olvasgatta
őket, ízlelgette a szavakat. A
legszebb nyelvnek találta, de sajnos
a legkevésbé alkalmas nyelvnek
is, amit egyedül otthon valaki
megtanulhat.
Ha hangot kellene visszaidéznem,
az írógép kopogásán kívül a
fürdőszobai operaáriák jutnának
rögtön eszembe. Szép hangja volt.
Bariton. Néha a ...Majd alszom én,
ha véget ér a kín... kezdetű áriára
ébredtünk, vagy a ...Bűvös erő van
e virágban, börtönben él.... volt soron.
Emlékszem, az utóbbi ária
olyan magasan kezdődik, hogy
csak ritkán sikerült kiénekelnie, de
rendületlenül próbálkozott. Szerette
a zenét, az operákat imádta. A
lemezjátszó szinte állandóan
üzemben volt. A legmodernebb
kedvence a Smokie együttes Living
next door to Alice volt. Imádta
az István, a királyt és az Abbát.
A matematikából a halmazelmélet
nyűgözte le. A modern technikából
a számítógép, az elve és a
nyelve. (Akkoriban még csak olvastunk
róla.) Apám gyakorlati érzékéről
csak annyit, hogy előbb
megírt egy tanulmányt, mint becsavart
egy villanykörtét, s ha
mégis tett valamit, amihez szög,
kalapács, netán fogó kellett, majdhogynem
pezsgőt bontottunk.
Számomra megfoghatatlan,
hogy mi inspirálta a versírásra azt
az embert, akit szabónak szántak,
szerény egyszerűségben neveltek
és szinte alig tette ki a lábát a faluból
első versei születése előtt.
Egyszerűen ezzel a tehetséggel
született. Talán számára is rejtély
volt ez a mindenáron előtolakodó
adottság, ezért lett végtelenül szerény,
ami a verseit illeti.
„Az egykötetes költő”
Többen, és többször bíztatták.
Sok elismerő szót hallott Weöres
Sándor, Csoóri Sándor, Lovász Pál
és Hules Béla szájából is. Mindhiába.
Nem rohant szerkesztőségekbe,
nem értett az önmenedzseléshez.
Jóllehet elszórtan 1959-től jelentek
meg versei, csak a 80-as 90-
es években ismerhették meg többen:
verseit az Életünk, a Jelenkor,
a Somogy és a zalai irodalmi antológiák
jelentették meg.
Egykötetes költőnek tartotta
magát. Legjobb barátja, Büky
László, aki a Szegedi Egyetemen
jelenleg is tanszékvezető egyetemi
tanár, így írt róla a Míg élsz fényeskedsz
postumus kötete margójára:
„ ... belső emigráns, aki háttal
ült 55 évig a való világ egy szeletének,
annak, amely alig engedte kamasz
korában tanulni, amely a
kisvárosi-falusi mindennapok fullasztó
porát lélegeztette be vele (a
testi betegség tüneteiig). Lelkiállapotának
többé-kevésbé megfelelt a
visszafordultság állapota, az un.
szocializmus vályújánál szürcsögők
közé nem kívánt keveredni:
„az aki voltam és az akit láttok
bennem / háttal ül nektek és nekem
is / már úgy látszik, hogy csupa bütyök
és csupa abroncs / és aki lehetnék
/ már a visszhang peremén
köröz”.”
1983-ban Pete Györggyel folytatott
beszélgetésében így nyilatkozott:
„Szeretném úgy leélni az életemet,
hogy nem kívül vagyok költő,
hanem belül. Ahogy Kavafisz
/.../néhány lapon megjelenni majd.
De nem rivaldafényben /.../ a fórumon
mászkálást nem szeretem - inkább
addig is verset írok.”
Művészet
az íróasztalfióknak
Kanizsa – Egy elfelejtett 2008. szeptember 18. költő? 11
Ennek ellenére 1984 áprilisában
megjelent a Visszhang című Zalai
Írók és Költők Antológiájában 8
verse.
1990-ben (halála évében) jelent
meg 10 postumus verse a Lüktetés
című Szépirodalmi Antológiában.
1995-ben jelent meg egy füzött
verseskötete a Vadamosi Füzetek
sorozatban Pék Pál válogatásával.
1996-ban jelent meg ’A’ verseskötet:
Még élsz fényeskedsz (válogatott
versek 160 oldalon. Szintén
Pék Pál válogatta és szerkesztette)
Ennek a kötetnek az érdekessége,
hogy a végén olvasható egy Pete
Györggyel, 1983-ban folytatott beszélgetésének
teljes szövege.
Abban, hogy a világ egyáltalán
megismerhette, nagyon nagy szerepe
volt Pék Pál tanár-költőnek
(A Kanizsa c. hetilap szerkesztőjének),
aki fáradhatatlanul ostromolta
versekért, apám halála után pedig
felvállalta a kötetekbe rendezett,
de kiadatlan versek gondozását,
alkalmankénti megjelentetését.
Önzetlen segítségéért, apám
emlékének gondozásáért szívből
hálás vagyok neki. Ugyanígy hálás
szeretettel gondolok Büky Lászlóra,
aki a szentendrei – szegedi távolból
is őszinte barátja maradt
apámnak. Rendkívül eleven és magas
színvonalú recenziói jelentek
meg apám költészetéről. ő az, aki
úgy érti és éli meg apám verseit,
ahogy senki más. Szavai egyszerre
árulkodnak kettejük barátságáról
és a versek mögöttes világának, a
képalkotás művészetének mindentudó
mesteréről.
Többször előkerül a versekben
a betegség – a levegőhiány – képe.
Sajnos szó szerint is levegőhiányt
érzett. Egy mellhártyagyulladás
következtében visszamaradó
túlérzékenység, esetében a falporra
való érzékenység alakult ki nála.
Az egyre súlyosbodó és sűrűbbé
váló asztmatikus rohamok akár
meg is keseríthették volna őt magát
is, nemcsak az életét. Gyakran
vitte mentő a kórházba, vitte a
kisrádióját a jegyzetfüzetét és
még ott is írogatott. Legtöbbször
pár nap múlva hazaengedték vagy
hazaszökött. Az ilyen rohamokról
azt kell tudni, hogy a gyors segítség
után nagyon hamar kitisztulnak
a hörgők és sokszor már másnap
reggel haza akart volna jönni.
Mindenesetre, megrendelte a lecsót,
amit más lehetőség nem lévén,
a kórház hátsó kerítésén át
becsempésztem neki. Akkoriban
még nagyon szigorú volt a látogatási
rend. A súlyos rohamok és a
velük járó halálfélelem ellenére
(vagy tán pont azért) rendületlenül
írogatott, tanult, dolgozott. A
betegség nem volt téma otthon.
Évente 2-3 alkalommal lett roszszul.
Sajnos a poratkák ellen akkoriban
nem sok mindent lehetett
tenni. Állandóan porszívóztunk,
portalanítottunk, de a 80-as évek
vége felé már a por szó hallatára
is kezdtek eltömődni a hörgőcskéi,
ami olyan érzés, mintha befelé
menne a levegő, csak kifelé
nem. Az egész életemet úgy éltem
le, hogy láttam apámat kétségbeesetten
zihálni, a levegőt erővel
kifújni, fuldokolva köhögni, és a
szemében ott volt a pánik. Jót tett
neki, ha ilyenkor körülötte voltunk.
Próbáltuk elterelni a figyelmét,
gyógyszere, pipája is volt.
Sajnos ezek sem segítettek mindig.
1990. március 18-án este már
két-három napja zihált, de nem
akart kórházba menni. Talán azt
gondolta, elmúlik, mint már anynyiszor,
vagy nem hitt a kezelésben,
nem tudni. Mindenesetre estére
édesanyám kénytelen volt
mégis mentőt hívni, apám akarata
ellenére is. A kórházban érdekes
módon a gyógyszeres ellátás után
magára hagyták a kórteremben a
még mindig fuldokló apámat.
Majd elvesztette az eszméletét és
a szobatársa riasztót fújt. Az intenzív
osztályra kerülve magához
tért és könyörgött, hogy ne fektessék
le, mert úgy megfullad.
Ilyenkor otthon is ülve aludt.
Győzött az erő. Lefektették, elaltatták,
lélegeztető gépre kapcsolták...
18 napig küzdött még. Felébreszteni
valamiért már nem sikerült,
a gép nélkül pedig csak pihegni
tudott. E kóma alatt érte a
halál. (Milyen a sors? 1990-ben
pont a Költészet Napján temettük
el.)
Nagyon érdekes, hogy mennyire
felül tudott kerekedni apám a
’földi’ bajokon. Ha a betegsége
bele is szövődik a verseibe, sohasem
profán, sohasem veszik bele
önsajnálatba, nem ír szimptómákról,
csak érzékelteti a küzdelmet,
amit átélt, csak elgondolkodik
életen és halálon. Ha nem tudnám,
hogy milyen betegség sújtotta
őt, nem tudnám kiolvasni
igazán a versekből, legalábbis
nem azt, hogy konkrétan, ő a beteg.
Ami viszont bámulatba ejt,
hogy volt lelki ereje verseket írni,
még a kórházban is.
1973-ban írta az Apnoe ciklust.
Egyik verse (VI.) így végződik.
„arkád.melle.m árkádja szereiaversetsiessenalevegőveluramváromhanemittmáshol”
Nagyon szerettem Apám lánya
lenni, és az is maradtam.
Takács Éva
Takács Éva Judit a teljes nevem.
A Judit apám kérésére került
az anyakönyvembe. 1959. február
8-án születtem Nagykanizsán.
A Landler Jenő gimnáziumban
végeztem 1977-ben.
1977-ben felvettek a Pécsi Tanárképző
főiskola történelemorosz
szakára. Tulajdonképpen
azóta nem lakom Nagykanizsán.
Még főiskolás voltam, amikor
megismerkedtem a férjemmel.
Két gyermeket, az övéit, neveltünk
fel közösen. Igyekeztem jó
gonosz mostoha lenni. Férjem belsőépítészeti
munkákkal, tervezéssel
és kivitelezéssel foglalkozik.
Tanár lettem és egyetlen percre
sem bántam meg.
Tizenöt éve angol nyelv és irodalom
szakon is végeztem a Pécsi
Tudományegyetemen.
Azóta angol nyelvet, történelmet,
illetve a két tannyelvű iskolában
angol nyelven történelmet
tanítok általános iskolásoknak.
Fantasztikus kihívásnak érzem a
tanítást. Nagyon igyekszem megújulni,
jelenleg szakvizsgázom
éppen. Munkahelyemen ez a huszonhetedik
évem.
Családom mindenben támogat.
Nem szabadna ilyet írnom, ha babonás
lennék, de mindenem megvan,
amire csak vágytam. Szeretet,
béke, egészség, boldogság.
Ezt elsősorban a férjemnek köszönhetem.
Már mostohaunokám
is van, nyolc éves kis tudós.
Sok mindenben hasonlítok
apámra. Sajnos a tehetségét nem
örököltem, csak a könyvtárát. Olvasó
ember vagyok. Lehetőleg
hajnalig olvasok, elsősorban regényeket.
Takács László lánya, Takács Éva
Akik megértették,
megélték verseit
Kanizsa 12 – Hirdetés 2008. szeptember 18.
Kanizsa 2008. szeptember 18. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Sikerekre számíthat karrierje építgetésében,
ám olykor mégis úgy érzi, nem sikerül
semmi. Aggodalomra nincs oka, de
arra ügyeljen, ne szálljon fejébe idő előtt
a dicsőség.
Ne csak azokkal a dolgokkal foglalkozzon,
amelyek pénzt, anyagi hasznot hoznak.
Szenteljen több időt és figyelmet a
családjára. Lehet, hogy nem hálálják meg,
de kötelezettsége is van az embernek.
Szerencsésen alakulhatnak az elkövetkező
napok. Energiával telten bármibe belefog,
sikerre viszi. Időnkénti türelmetlenségével
lehetőleg ne borítsa fel családja,
környezete nyugalmát.
Vakmerőségével ugyan sikert arathat a munkájában,
de ön úgy érzi, most a szerelem terén
kellene sikert elérnie. Azt sem bánná, ha
a szerelem tüze olykor égési sebeket okozna.
AVénusz bolygó is így látja.
Ha nem sikerül a belső feszültségét fizikai
munkával feloldani, keressen magának
sportolási lehetőséget. Ahastánctól az intim
tornáig, a társastánctól a néptáncig számtalan
lehetőség közül választhat helyben is.
Ahétvégén ismét nyüzsgésre, baráti összejövetelre
számíthat. Bár szívesen van otthon,
nem tud ellenállni barátai meghívásának.
Mindezt megteheti, hiszen párja nagyra
értékeli közösségszervező hobbiját.
Ha valami nem sikerül az első nekifutásra,
ne csüggedjen el azonnal. A mindennapos
problémáit ne vigye haza,
elég ha elhatározza, hogy változtatni
akar rajtuk.
A negatív híreket ne hordozza napokig
magában, mert könnyen megbetegítik. Az
idegeskedés helyett kösse le magát valami
aktuális otthoni munkával. Az eredmény
megelégedéssel fogja eltölteni.
A Mars kellemetlen hatásai miatt várjon
néhány napot elintézésre váró ügyeivel.
A késlekedés miatt ne érezze rosszul magát,
inkább szenteljen most több időt és
türelmet a barátaira, társkapcsolatára.
Anehézségektől, sok munkától sem mentes
hétköznapokon gyakran eszébe jut, hogy tanulnia
kellene valamit. Ugyan szívesen
visszaülne az iskolapadba, de elrettenti az a
gondolat, hogy elmúlt már húsz éves.
Ne vegye magára a családja összes gondját,
mert egyedül úgy sem tudja megoldani
valamennyit. Előbb-utóbb őnekik is
meg kell tanulniuk az önállóságot, és azt
is, hogy cselekedetük felelősséggel jár.
Nyugodt hetet ígérnek a csillagok. A sikerért,
az eredményekért azonban áldozatot
is kell hozni. Ha ésszerűen beosztja
a feladatait, jut ideje a párjára, vagy ha
magányos, a párkeresésre.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Kanizsa Rádió
gratulál
a Dugócska
fődíj,
a wellness
hétvége
nyertesének,
Balázsnak!
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-95-6
Az ebek kötelező veszettség elleni védőoltása Nagykanizsa Megyei
Jogú Város területén 2008. évtől a vonatkozó rendelet alapján módosul:
A következő időpontokban:
2008. szeptember 19. (péntek) - 14.00 - 19.00
2008. szeptember 20. (szombat) - 7.00 - 14.00
2008. szeptember 21. (vasárnap) - 7.00 - 12.30
és a következő helyszíneken lehet a védőoltást kezdeményezni:
Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 28. állatorvosi rendelő
Nagykanizsa, Dózsa György út 121. állatorvosi klinika
Nagykanizsa, Iskola u. 2. állatorvosi rendelő
Illetve a város mindegyik állatorvosi rendelőjében azok nyitvatartási
ideje alatt.
Az ebek veszettség elleni oltása és féregtelenítése kötelező, amiért a
kutya gazdája a felelős.
Palin, Korpavár, Bagola, Kisfakos, Nagyfakos, Sánc városrészekben
későbbi időpontban helyi értesítés alapján kerül sor a védőoltások elvégzésére.
Polgármesteri Hivatal, Közigazgatási Osztály
Ebek oltása
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2008. szeptember 18.
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
VEGYES
Nk belvárosában 600 négyzetméteres terület
– társasház építésére is alkalmas – eladó!
Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
Nk-án a Fő úton 77 m2-es polgári lakás
jó állapotban eladó. Érd.: 93/321-906
(6200K)
Eladnám vagy elcserélném kisebbre három
szobás, III. emeleti, belvárosi, egyedi
gázfűtéses lakásomat. Érd.: 30/9590-413
(6283K)
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés
bérbe kiadó vagy építési teleknek eladó.
Tel.: 30/481-2323 (6260K)
Nagyrécsén hét éves, 100 m2-es,
cirkófűtéses családi ház eladó. Érd.:
30/633-9545, 20/403-9785 (6285K)
Almaültetvény (kordonos) Nk-ához közel
részben eladó. Érd.: 20/570-7717
(6291K)
Becsehelyen háromszobás részben felújított
családi ház (cirko fűtés, műanyag
nyílászárók) telekkel, gyümölcsössel eladó.
Tel.: 70/582-1043 (6293K)
Keleti városrészben négy emeletes épület
I. emeletén, kétszobás, 54 m2, részben
felújított, É-D-i fekvésű, nagy konyhás lakás
eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.:
30/318-2286 (6301K)
Keresek eladó családi házat, lakást és
egyéb ingatlant Nagykanizsán. Érd.: Kárpátiné
30/640-1180 (6304K)
Városközponthoz közeli lakótelepen
háromszobás, egyedi gázfűtésű, első emeleti
lakás eladó. Érd.: 30/527-2002
(6302K)
Keresek eladó családi házat, lakást és
egyéb ingatlant Zala megye területén. Érd.:
Horváth 30/640-1180 (6303K)
Nk-án a Berzsenyi utcában, negyedik
emeleti, két szobás lakás albérletbe kiadó.
Érd.: 30/590-3945 (6249K)
Belvárosi, egyszobás, egyedi fűtéses lakás
albérletbe kiadó. Érd.: 70/5799-455
(6277K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok régi
dísz- és használati tárgyat, porcelánt, képet,
könyvet, régi újságokat, stb.! Érd.:
20/555-3014 (6083K)
170 literes prés eladó. Tel.: 30/448-6072
(6278K)
Vörös borszőlő (Zweigelt) Nagykanizsához
közel eladó. Tel.: 93/312-479,
20/570-7717 (6295K)
Pianino eladó! Érd.: 30/901-2482
(6306K)
Biztonsági őr fegyveres vagy anélküli
szolgálatot vállal főállásban és helyettesként
Nk-án, illetve a környező településeken.
Érd.: 20/254-2679 (6286K)
Takarítást vállalok. Érd.: 93/325-759
(6279K)
Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,
pótvizsgára, felvételire felkészítést, valamint
szakdolgozatok, egyéb anyagok gépelését
vállalom. Tel.: 30/968-8184 (6288K)
Középkorú házaspár eltartási szerződést
kötne egyedülálló nénivel vagy bácsival.
Válaszát a „Családtagnak befogadnánk”
jeligére, a Szerkesztőségbe kérjük
(Pf. 154.) (6296K)
Meghibásodott távirányítóját (TV, hifi, videó,
stb.) megjavítom! Tel.: 20/510-2723 (6297K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok! Tel.:
20/510-2723 (6298K)
Hastánc ruhák, rázókendők nagy választékban
a Vásárcsarnok I. emeletén a
mozgólépcső mellett, az Extrák, szépségekben.
Tel.: 30/270-9443 (6300K)
Ásott kutak tisztítását vállalom. Tel.:
20/9366-182 (6306K)
Újra masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül is
igénybevehető) Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1000 Ft. Egyéb szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, stb. masszázs. Hívásra
házhoz is megyek! Tel.: 30/481-2323
(6273K)
􀂊􀂊 GÉPELÉST (szakdolgozatok,
árajánlatok, stb.), 􀂊􀂊 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST (Word, Excel,
QuarkXPress, Adobe Indesign, Adobe
Photoshop programokkal)
􀂊􀂊 NYOMDAI ELőKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDőVEL VÁLLALOK
Tel.: 30/9932-534
A női asztaliteniszezők Extraligájában
a BSE után ismét idegenbeli
meccsre készülhettek
Jakabfi Imre játékosai, hiszen a
Kanizsa Sörgyár SE a budaörsiekhez
látogatott. Az ETTU Kupában
idén eddig bravúrosan szereplő
hazaiak biztos, 6:1-es különbségű
győzelmet arattak, de a
dél-zalaiaknál a becsületpontot
sikerült megszereznie Ladányi
Dórának. Az esélyek ezúttal sem
a vendégek mellett szóltak, de
kis szerencsével akár lehetett
volna szorosabb is a mérkőzés
vége, ha Ackermann Erika legyőzi
azon ellenfelét, akivel
szemben a papírforma az ő sikerét
ígérte. A két bajnokesélyest,
vagyis a BSE-t és Budaörsöt ezzel
letudta idegenben a KSSE,
ezt követően viszont már a szebb
eredmények reményében léphetnek
asztalhoz a kanizsaiak.
Kanizsa 2008. szeptember 18. – Sport 15
A hét tehetsége: Ladányi Dóra
Születési hely, idő: Nagykanizsa, 1992.09.20.
Sportág: asztalitenisz
Eddigi klubjai: Kőrösi DSE (2000 – 2003), Győri Elektromos (2003
– 2005), Kanizsa Sörgyár SE (2005-). Eddigi jelentősebb sikerei: Serdülő
csapat bajnok (2004), ifjúsági OB csapat-3. (2005) Alpok - Adria
csapat-bajnok (2006-2007) Alpok-Adria U15-első (2008).
A pályafutását Kanizsán kezdő tehetséges asztaliteniszező két idényt
töltött Győrben, majd egy kölcsönadás után végleg visszakerült szülővárosába.
Az előző szezonban már bemutatkozott az Extraliga küzdelmeiben,
s többször szóhoz jutott a Szuperligában is. Idén már oszlopos tagja
lehet a női bajnokság legfelső osztályában szereplő dél-zalaiaknak.
Ladányi sikere gyógyír volt
Szeptember 30-tól a skóciai Glasgow-
ban rendezik a sportakrobaták
világbajnokságát, melyre a Hevesi
DSE két egysége is kivívta az indulás
jogát. A korosztályos kettős, Gulyás
Dorottya és Szokol Martin a vegyes
párosoknál bizonyíthatja tudását,
s ha minden összejön, akár a
végső, hatos fináléba is bekerülhetnek.
A felnőtteknél a Bódi Szabolcs-
Lukács Patrik duó előtt a feladat,
hogy Magyarországot mind eredményesebben
képviseljék, de esetükben
bombaerős mezőny várható.
Ugyanakkor egy valamiben országos
szinten már felülmúltak mindenkit,
hiszen eddigi eredményeikre tekintettel
a honi szövetség egyedüliként
az ő kiutazásukat finanszírozza.
Polgár László
Irány Glasgow!
A Nagykanizsai Izzó SE férfi,
valamint női NB II-es kézilabdázóinál
is elkezdődött a bajnoki szezon,
melynek keretében a hölgyek
elsőként a Zsigmondy-csarnokban
a Tamási csapatát fogadták, s nyertek
nagy csatában 21-20-ra. Az új
szerzemények, Takács Andrea és
Papp Zsanett rögtön a legeredményesebbnek
is bizonyultak hat-hat
találattal, a végén pedig Marton
Zsófia góljaira volt szükség, hogy
győzelmet ünnepelhessen a mintegy
százötven hazai szimpatizáns.
A férfiak mezőnyében parázs öszszecsapáson
vannak túl Ányos
Józsefék, ők Kecelen 29-28-ra
kaptak ki úgy, hogy a végén
egyenlítő góljukat a játékvezetők
semmisnek tekintették… Számukra
szeptember 20-án következik az
itthoni bemutatkozás, melynek keretében
a Kunszentmiklós gárdáját
fogadják, s ami érdekesség rögtön
az élre kívánkozik a vendégekkel
kapcsolatban: soraikban az egykori
kanizsai legendával, a ma már
negyvenedik életévét taposó
Krichenbaum Tiborral érkeznek.
Ha létrejön, nem mindennapi találkozás
lesz – az bizonyos…
P.L.
„Kriki” ismét Kanizsán
Elmaradt mérkőzés pótlása, illetve
egy dombovári kiruccanás
szerepelt lapzártánk óta az NTE
1866 labdarúgóinak NB III-as
menetrendjében. Elsőként a Kaposvár
II ellen léptek pályára Cs.
Horváth Gáborék, s gólgazdag
mérkőzésen nyertek hazai pályán
4-2-re. A névválasztás részünkről
nem véletlen, hiszen épp az említett
támadó jegyzett mesterhármast
a találkozón a kaposvári első
osztályúak „fiókcsapata” ellen,
míg a negyediket Nagy Roland
szerezte tizenegyesből. S
amit legutóbb kiemeltünk, azt
módosította a csapat, hiszen immár
pozitív gólkülönbséggel lépett
fel a dobogóra. A harmadik
helyet sikerült megtartani úgy is,
hogy Dombóváron a gárda kikapott
a házigazdáktól 2-1-re. A piros-
kékek találatát az NTE színeiben
bajnokin először eredményes
Boros Zoltán lőtte. Az összkép
alapján döntetlenszagú volt a
meccs, de a hazaiak egyik kontrája
(!) utat talált Horváth Gábor
hálójába. Folytatás szeptember
20-án a Szekszárd ellen, már ismét
hazai, vagyis az NTEpályán.
P.L.
Már a dobogót is
megtapasztalták Afővárosban a Pongrác úti lőtéren
rendezték meg az idei Nemzeti Versenyszámok
Országos Bajnokságát,
melyen a Nagykanizsai Sportlövész
Egyletet tizenegy lövész képviselte.
Anők mezőnyében a nyílt irányzékú
30 lövéses fekvő számban Papp
Józsefné – az utolsó sorozat különbsége
alapján – 266 körrel ezüstérmet
szerzett. Csapatban az említett sportoló
teljesítménye Papp Bernadett
(232) és Pölöskeiné Hertelendi Erika
(254) eredményeivel együtt a második
helyre volt elég. A standard puska
számában ugyanez a felállású
együttes a harmadik helyet szerezte
meg csakúgy, mint a fekvő helyzetű
csapatversenyben a férfiaknál a Horváth
Károly – Obermaier Nándor –
Szobolics János trió.
Aranyközelben
Győzelemmel nyitottak
Az NB I B-csoportjában szereplő
Kanizsa KK-DKG East férfi kosárlabda-
csapata jól kezdte az idényt,
hiszen Budafokon 91 – 76-os győzelmet
aratott. Akanizsaiak összeállítása
így festett: Kasza (14/3), Kiss
Z. (11), Beck (13/9), Szabó B.
(15/9), Koma (14), a cserék pedig
Filipovics (14), Vertetics (8), Lovas
(2), Fodor, Zsámár és Murvai voltak.
Az előző heti győzelem után
folytatta sikeres sorozatát a gépgyári
együttes – immár a bajnokság keretei
között. Pontos, gyors játékukkal
őrölték fel végül a hazaiakat,
akik ugyan a középső két negyedben
felülmúlták a vendégeket, viszont
Szabó Balázsék keretbe foglalva
a mérkőzés menetét, az első és
utolsó játékrészt biztosan hozva
győzték le a XXII. kerületi társaságot.
Bekezdtek a bajnokságban
ANagykanizsa Demons amerikai
futball-csapatának juniorjai első bajnokijukon
alaposan kitettek magukért
hazai pályán, hiszen 72:20-ra
lépték le a Budapest Cowboys korosztályos
gárdáját. Már a félidőre
kialakult tetemes kanizsai előny lehetővé
tette, hogy a meccs második
felére a dél-zalai egység kedvére
cserélgesse embereit, s így a még
kevésbé rutinos csapattagok is játszhattak
a Demons színeiben. Támadásban
Hajdú Dávid, Németh Dávid,
Potári Viktor, Varga Attila, míg
védekezésben Erhetics János,
Hóbor György, Kovács Bence és
Tóth Benjámin nyújtottak kiemelkedőt.
A folytatásra szeptember 27-ig
kell várni, akkor a Mindenki sportpályáján
a Győr Sharks együttesét
fogadják 14 órától a helyi démonok.
A második fordulóban jön a
Csuti
Elkészítették a sakk csapatbajnokságának
sorsolását, s a múlt szezon
ezüstérmese, az Aquaprofit
NTSK a második fordulóban, november
2-án Nagykanizsán fogadja
legnagyobb riválisát, az egerszegi
Csuti Hydrocomp együttesét. A kanizsai
egyesület sakkozói október
26-án kezdenek Makón, s mivel a
BEK-be idén nem neveztek, ez lesz
az első tétre menő csatájuk. A klub
körüli hírek szerint egy olyan erősség
igazolása sem elképzelhetetlen,
aki mögött Polgár Judit csak második
táblás lenne az elkövetkezendőkben
– már természetesen, ha játszik...
Előzetesen egyelőre annyit
tudni, hogy nem magyar állampolgárságú
kiválóságról van szó, a továbbiak
egyelőre még titok tárgyát
képezik...
Kanizsa 16 – Hirdetés 2008. szeptember 18.
Egy kattintás, és naponta friss híreket,
tudósításokat, riportokat olvashat.
Tájékozódhat a város közérdekű közleményeiről, a rendőrség aktuális
akcióiról, trafipaxról. A korabeli Nagykanizsát ábrázoló képeslappal
üdvözölheti ismerősét, vagy leírhatja véleményét fórumunkon.
Kattintson ránk!
www.kanizsaujsag.hu
Szeptember 20-21.
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJA
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
Szeptember 20.
15 óra 30 éves a HSMK Népi
Díszítőművészeti Szakköre
Művészeti vezető: Pulainé Cserti Ilona
népi iparművész. Megnyitja: Prokné
Tirner Gyöngyi, a Keresztúry ÁMK
Megyei Közművelődés vezetője.
Megtekinthető: szeptember 26-ig
19 óra A HSMK bemutatása az
érdeklődők részére
20 óra Reneszánsz a zene és a tánc
tükrében. Közreműködők:
Zalaszentbalázsi Furulyazenekar.
Művészeti vezető: Németh Renáta,
Hikádi Mariann táncoktató és
tanítványai
Szeptember 22.
19 óra HSMK színházterem
"MAGYAR PIÉTA - Az őszödi köztársaság.
AMagyarkanizsai Udvari Kamaraszínház
előadása. Írta: Siposhegyi Péter
Átdolgozta: Andrási Attila.
Dramaturg: Szigeti Nagy Réka,
Péter Ferenc.
Szereplők: Vágó Kriszta, Csernik Árpád,
Kákonyi Tibor, Molnár Zoltán
Belépődíj: 1 200 Ft; diákoknak, nyugdíjasoknak:
800 Ft
Szeptember 20. 18 óra
"TÁNCRA LÁBAM" táncházsorozat
Fellép: a PATKÓ BANDA. A táncházat
vezeti: Kócza Attila, a Farkas Ferenc
Zene és Aranymetszés Művészeti Iskola
tanára, Tóth István, a Zalagyöngye
Táncegyüttes művészeti vezetője.
Belépődíj: 500 Ft
Szeptember 20. 17 óra
SZÜRETI FELVONULÁS
KISKANIZSÁN
Bográcsparti a művelődési ház udvarán
Szüreti bál! Zene: Cziczeli Ferenc
Belépődíj: 500 Ft
Szeptember 23. 17 óra
AGYKONTROLL ELőADÁS
Előadó: Domján Gábor
A belépés díjtalan
Szeptember 27. 14 óra
Bajcsai Kultúrház
BAJCSAI FALUNAP
Kulturális programok, ügyességi vetélkedők,
szüreti felvonulás, bál
Részletes program a plakátokon és a sajtóban!
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI
KÖZPONT
MÓRICZ ZSIGMOND
MűVELőDÉSI HÁZ
MEDGYASZAY HÁZ
XX. évfolyam 31. szám
2008. szeptember 25. LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kanizsa
Harmincöt éves a GE-üveggyár
A hét végén fennállásának 35.
évfordulóját ünnepelte a GE fényforrásgyár
üveggyári részlege. Ez
alkalomból egész napos programokat
szerveztek az ott dolgozók
és családtagjaik számára.
A résztvevők emléktábla-avatással
kezdték a napot, ezt követően a
Csokonai utcai Napraforgó Bölcsődében
önkéntes munkával új udvari
játékokat szereltek fel, a régieket
pedig felújították és lefestették. A
délutánt a gyár sporttelepén töltötték
különböző szórakoztató programokkal,
többek között sportversenyekkel,
a Szan-Dia Fitness Center bemutatójával,
musical dalokkal, hastáncbemutatóval
és az Orff ütőegyüttessel.
Anapot zene és tánc zárta.
Az üveggyárat 1973 márciusában
adták át, azóta folyamatosan
fejlődik, bővül, és mintegy háromszáz
főt foglalkoztat. Amerikai
technológián alapuló búra-gyártással,
búra kikészítési műveletekkel
és vegyi termék előállításával foglalkoznak.
S.E.
A Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola fennállásának 40.
évfordulójára 40 órás sakkprogramot
szervezett.
A programban a különféle sakkversenyek
– szimultán a város neves
sakkozóival és közéleti személyiségekkel,
családi, négykezes és élősakk
– mellett szerepeltek csillagvizsgálat,
ügyességi versenyek, úgy
mint kapurarúgás, gólyalábazás,
akadálypálya, célbadobás és pingpong
verseny. Az ügyesebbek sakkfigurát
és sakktáblát is készíthettek.
S.E.
Negyven év az oktatás szolgálatában
Kanizsa – A 2 mi ügyeink 2008. szeptember 25.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A közelmúltban, Augusztus
20-a alkalmából állami kitüntetésben
részesült kanizsai polgárokat
köszöntött irodájában
Marton István polgármester. A
sajtótájékoztatóval egybekötött
ünnepségen fejezte ki köszönetét
eddigi áldozatos munkájukért.
Mint ismeretes, Dr. Baranyi
Enikő főorvos a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztje
polgári tagozata kitüntetésben részesült.
Dr. Csizmadia Jánosné a
Magyar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztje kitüntetést kapta,
Egri Gyula a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszt katonai tagozatának
kitüntetését vette át. Dr.
Baranyi Enikő többek között elmondta,
a díj mögött több évtizedes
komoly csapatmunka van. Ember
és betegszerető családban, miliőben
nőtt fel. Örül annak, hogy
gyermekgyógyász lett. Véleménye
szerint nemcsak gyógyító munkáról
és gyógyszeradásról van szó,
hanem sokkal többről, amikor valaki
a család legnagyobb értékét, a
beteg gyermekét átnyújtja nekik.
Dr. Csizmadia Jánosné szeptember
30-tól már nyugdíjas lesz, április
vége óta nem dolgozik. Szeretett
bíró lenni, de a végére egy kicsit
elfáradt. Megváltozott a jogszabályi
háttér, megváltoztak az
emberek, megváltozott a bírósághoz
való hozzáállásuk. Amíg dolgozott,
lelkiismeretesen, teljes erőbedobással
a tőle telhető legnagyobb
igyekezettel végezte el a
feladatait. Most mást fog ugyanígy
csinálni. Kertészkedik, fát nevel,
túrázik, és az unokákat neveli. Egri
Gyula tűzoltóparancsnok úgy érzi,
a kanizsai tűzoltóság az utolsó
nyolc-tíz évben országos szinten is
példaértékű változáson esett keresztül.
Negyvennyolc fővel bővült
a létszámuk, ami szintén példa
nélküli országos szinten. Minőségi
romlás a parancsnokság munkájában
nem történt. Szeret tűzoltó
lenni. A polgármester úr és a szakmai
vezetés terjesztette fel a kitüntetésre,
nagyon jól esett neki, hogy
ilyen magas szinten is elismerik a
tűzoltóság munkáját.
B.E.
Kitüntetettek köszöntése
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Az Idegenforgalmi Szervezet
határozata alapján 1980 óta ünneplik
világszerte az Idegenforgalmi
Világnapot azzal a céllal,
hogy segítse a turizmus fejlődését.
– Városunkban első alkalommal
szervez programot a világnap alkalmából
szeptember 26-án a
Tourinform Iroda. Nagykanizsa ma
még nem kiemelkedő turisztikai
célpont, viszont a környékben és a
városban is vannak természeti értékek,
épített emlékek vagy más, az
érdeklődőket vonzó létesítmények
– hangsúlyozta az Idegenforgalmi
Világnap programjairól tartott sajtótájékoztatón
Tuboly Kinga megbízott
irodavezető.
A rendezvény fő célja, hogy a
város és környékének értékeit megismertesse
az érdeklődőkkel, melyhez
több programot is szerveztek.
Délelőtt 10 órától városnéző programot
indítanak iskolás csoportoknak,
majd délután 13 órától mindazokat
várják a Deák térre, akik az
egy-másfél órás séta alatt szeretnék
megismerni Kanizsa műemlékeit.
Napközben pedig nyereményjáték
segítségével ismerkedhetnek a térség
nevezetességeivel. A Tourinform
Iroda mellett információs
standdal jelen lesz a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Telephelye is,
ahol a képzési lehetőségekről, elsősorban
a turisztikai szakirányról tájékozódhatnak
a látogatók.
A program részeként 15 órától a
Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar
zenél, majd zárásként 16 órától
kezdődik a nyereménysorsolás.
A nap folyamán a kérdőívet kitöltők
között értékes ajándékokat
sorsolnak ki.
B.E.
Városnéző séták
és nyereményjáték
Esős reggelre ébredve az Európai
Autómentes Nap programjait a
Medgyaszay Házban tartották meg a
szervezők. Marton István polgármester
köszöntötte a sok kis óvodást, s kísérőiket.
A Zalaerdő Hevesi DSE
sportakrobatái elkápráztatták őket,
majd zenés tornabemutatón vettek
részt. Ezután kezdődött a Habakuk
Bábszínház elődása, majd az idei autómentes
nap szlogenjével a rajzverseny.
S.E.
Tiszta levegőt
mindenkinek
Kanizsa – 2008. szeptember 25. A mi ügyeink 3
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19
óráig a kiskanizsai kirendeltség épületében.
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca
23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, űrhajós, Hársfa,
Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2008. október 1-jén,
szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám
alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós
Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új
Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
Veszélyes hulladék-gyűjtési
akció
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Társaságunk veszélyes hulladék-gyűjtési
akciót szervez
az alábbi időpontokban és helyszíneken
1. október 3. 13.30 – 13.40 Kisfakos, buszmegálló
2. október 3. 13.50 – 14.00 Bagola, buszforduló
3. október 3. 14 15 – 14 40 Sánc, posta előtti buszmegálló
4. október 3. 14.55 – 15.20 Katonarét, Táncsics tér
5. október 3. 15.30 – 16.10 Hevesi u. ABC
6. október 3. 16.20 – 16.50 Zemplén u. ABC mögött
7. október 3. 17.00 – 17.30 Rózsa u. kispiac
8. október 3. 17.40 – 18.10 Kazinczy u.
9. október 3. 18.25 – 18.40 Alsótemplom előtti parkoló
10. október 4. 9.00 – 9.40 Palin, Szálfa u.
11. október 4. 9.50 – 10.20 Napraforgó tér
12. október 4. 1035 – 1100 Petőfi u. – Honvéd u. sarok
13. október 4. 11.50 – 12.30 Kiskanizsa, Templom tér
14. október 4. 1245 – 1255 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
15. október 4. 13.10 – 13.20 Nagyrác utcai (volt) Iskola
16. október 4. 13.40 – 14.10 HSMK parkoló
17. október 4. 14.20 – 14.50 Miklósfa, ABC
18. október 4. 15.00 – 15.30 Olaj ABC
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
Nagykanizsán tartotta összevont
szerkesztőségi és szerkesztőbizottsági
ülését a Pannon Tükör.
Az ott elhangzottakról Balogh
László, a szerkesztőbizottság
elnöke adott tájékoztatást.
– A Pannon Tükör szerkesztősége
gesztust szeretett volna gyakorolni
továbbra is Nagykanizsának,
hiszen a város hídfőállásai az utóbbi
időben gyarapodtak. A szerkesztőbizottság
munkájában közvetlenül
részt vesz Kardos Ferenc, Papp
Ferenc, és társadalmi megbízatásként
új szerkesztőbizottsági elnökként
jómagam is. Az összejövetelnek
szomorú aktualitása volt Pék
Pál költő, tanár, szerkesztő halála,
akinek hagyatéka a városra szállt –
folytatta Balogh László. – Az
elhunyt által megbízott jogász, Dr.
Károlyi Attila ügyvéd kezeli a hagyatékot.
Méltó megemlékezésként
egy Pék Pál emlékestet tervezünk
novemberben, és ezzel párhuzamosan
a Pannon Tükörben külön is
megemlékezünk róla. Várható,
hogy a közeljövőben megjelenik az
Énekmondó Együttes Pék Pál énekelt
verseit tartalmazó CD-je, melyet
a város százötven-ezer forinttal
támogatott. A város kötelességének
érzi, hogy költői hagyatékával tisztességgel
törődjön. A könyvtárban
egy emléksarkot terveznek kialakítani
könyvtára és dedikált köteteinek
sokasága számára. A kihelyezett
szerkesztőbizottsági ülés egy
kegyeletteljes megemlékezés is volt,
hiszen Pák Pál alapító főszerkesztője
az immár 13 éves folyóiratnak.
Körünkben ott volt Magda is, a költő
társa.
A szerkesztőségi ülés második
részében a Pannon Tükör eszmeisége
került előtérbe.
– A kiadvány látszólag Zala megyei
irodalmi, művészeti, kulturális
folyóirat, de sokan hiszünk benne,
hogy bővebb kisugárzású, régión
túlmutató – hangsúlyozta Balogh
László. – Mindenkor jelszó volt,
hogy a helyit, a regionálist és az
egyetemest kössük össze, ez továbbra
is megmarad fő feladatként. A
Pannon géniuszban hívő lokálpatriótákat
próbálja összetartani a lap.
Ezen belül Kanizsát mindenképpen
szeretnénk bővebben megjeleníteni.
Zalaegerszeg és Keszthely mellett
hasonló prioritást kell, hogy élvezzen
Nagykanizsa is. A folyóirat igényes
külső és belső megjelenését
látva a szakemberek azt mondják,
valódi irodalmi művészeti fórummá,
szellemi műhellyé vált a Pannon
Tükör. Tizenhárom éve közvetíti a
kortárs magyar irodalmat, az értékek
mentén tájékozódva az országos
szellemi élet közvetítő láncszemeként,
de helyi szellemi alkotóerőként
is. Tudom, Budapest messze van, így
azért még mindig lehet hinni az egységes
nemzeti irodalomban, amely
közösségről szól és közösségteremtő.
A magyar irodalom, mondják,
folyóirat-irodalom, afféle irodalmi
üzenő füzetek szolgálják. Sajnos ezt
a szerepet egyébként remélhetően a
Pannon Tükör is tudja viselni. Sajnos
ma a magyar kultúra válságos
állapotban van. Ezzel kapcsolatban
elhangzott például a Somogy című
irodalmi lap megszűnése, amelyben
van már pozitív változás, jó hír,
hogy talpra áll, lesz megint Somogy.
Megfogalmazódott, ilyen helyzetben
üdítő kivételnek számít a Pannon
Tükör, mert még mindig létezik. Köszönet
ezért a támogatóknak, köztük
Nagykanizsa városának, Zalaegerszegnek
és Zala megyének, és még
sorolni lehetne a további támogatókat.
Elhangzott, büszkék lehetünk
rá, hogy van Kanizsai Antológiánk,
és idén különösen sok kiadvány jelent
meg a városban. A jövőről szólva
a szerkesztők megjegyezték, nagyobb
terjedelemben szeretnének
megjelentetni a kanizsai alkotókat.
Remélem ez látszani is fog a lapban.
Nagy szükség lenne helytörténeti
írásokra, ebben külön segítséget is
kértek tőlünk, hiszen a helytörténet
révén könnyebben átléphetünk a lokálpatriotizmus
irányába. Felvetődött
az is, jó lenne szorosabb kapcsolat
a Takács László Irodalmi
Körrel, és a Pannon Tükör saját díjat,
illetve valamiféle elismerést, kitüntetést
alapíthatna. Jelenleg megvalósulóban
van Cser József tanító
és nemzetőr naplója, amely a nagykanizsai
szabadságharc idején íródott,
és a Csittvári krónika kiadása
is várható. Ezen kívül a közeljövőben
jelenik meg Dr. Ördög Ferenc
tanár tanulmánykötete. A Brunnereket
is szeretné a Pannon Tükör
a közeljövőben magasra mutatni, és
szeretnék megtalálni mindazokat,
akik Kanizsához, a megyéhez, Pannóniához
intenzívebben kapcsolódnak,
csatlakoznak. Itt elhangzott
Tüskés Tibor neve.
B.E.
Pannon Tükör tervek
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2008. szeptember 25.
– A nagy reményekkel várt belvárosi
rehabilitációra benyújtott
pályázatot a bíráló zsűri továbbfejlesztésre
tartotta érdemesnek. A
benyújtott hét városi pályázatból
egyedül Nagykanizsa pályázata
nem tudott nyerni – mondta
sajtótájékoztatóján Dr. Fodor
Csaba önkormányzati képviselő,
a szocialisták megyei alelnöke.
– E döntés minden sanda politikai
befolyástól mentesen született,
hiszen más, kormánypárti és nem
kormánypárti vezetés alatt álló
városok (Sopron, Kaposvár, Győr,
Szombathely) olyan pályázatokat
nyújtottak be, mellyel nyertek.
Természetesen gratulálunk e városoknak,
de egyúttal kicsit irigykedve
gondolunk rájuk, hiszen úgy
tűnik, ők szerencsésebbek, mint
Nagykanizsa. Sajnálattal vettük
tudomásul a döntést, de a városvezetésnek
el kell gondolkodnia
azon, hogy elfogadja-e a jövőben
az MSZP segítségét, hallgat-e az
MSZP önkormányzati frakciójának
véleményére. A Közgyűlésen
több alkalommal megfogalmaztuk
a pályázat hibáit, felhívtuk az
Arany János utca és a Petőfi utca
átkötése elleni jogos lakossági tiltakozásokra
a figyelmet, és arra
is, hogy a projekt nem kellően kidolgozott,
túlsúlyban vannak a
közlekedésre vonatkozó elemek,
ennek ellenére a többség lesöpörte
véleményünket – fejtette ki Dr.
Fodor Csaba. – Sajnos hiányzik a
partnerség, nincs kellően dokumentálva,
hogy az önkormányzaton
kívüli szereplőket kellően bevonták-
e, figyelembe vették-e véleményüket.
Elmondása szerint a szocialista
párt és annak önkormányzati frakciója
többször felajánlotta segítségét
a polgármesternek és a
FIDESZ-nek, ám nem fogadták el.
Most ismét felajánlják, de már
nem várják meg hogy elfogadjáke,
hanem segítenek Nagykanizsának
és lakóinak.
􀂆
MSZP: Első körben elbukott a belváros rekonstrukciója
Egyetlen napirendi pontot
tárgyalt meg a közmeghallgatás
előtt a soron kívül összehívott
közgyűlés a Medgyaszay
Házban. Az Erzsébet tér északi
tömbjében lévő önkormányzati
tulajdonú ingatlanok értékesítését
– nyílt ülésen –, nyolcvanmillió
forint kikiáltási áron 12
igen, egy nem, hat tartózkodás
mellett nem szavazta meg a testület.
Fekvése miatt a város egyik
legértékesebb területén lévő ingatlanok
eladása már hat alkalommal
szerepelt a testület előtt, s a
másfél év során a tizenháromszor
meghirdetetett versenytárgyalás
az érdektelenség miatt eredménytelenül
zárult.
A közmeghallgatáson Ferincz
Jenő két témakört érintett. Az
egyik az általa már tavaly felvetett
vízdíj kérdése volt, melyre
nem kapott megfelelő választ.
Véleménye szerint az alkotmánybíróság
határozata alapján a vízdíj
megállapításánál az alapdíj
törvénysértő. Felszólította a közgyűlést,
hogy semmisítse meg a
törvénysértő rendeletet, mert kizárólag
a fogyasztási díj ármegállapítására
van törvényi felhatalmazása
az önkormányzatnak. Továbbá
népszavazást kezdeményezett
a szobortologatások ügyében.
A helyi népszavazásról szóló
törvény azt mondja ki, hogy helyi
népszavazás esetében az aláírások
száma a település választópolgárai
számának minimum tíz,
maximum huszonöt százaléka. A
helyi rendeletben az önkormányzat
miért a plafont, és miért nem
a tíz százalékot állapította meg,
hiszen még országos szinten is
kevesebb. Marton István azt válaszolta,
a testület nem tartja törvénysértőnek
a saját rendeletét.
Akinek törvénysértőnek tűnik, az
tegye meg a szükséges jogi lépéseket.
Írásban mindkét kérdésre
meg fogja kapni a válaszokat. Erdős
Ferenc a miklósfai Közművelődési
és Városszépítő Egyesület
vezetőségi tagja aggodalmait
fejezte ki a Miklósfára tervezett
új tehenészeti teleppel kapcsolatban.
Karádi Ferenc képviselő véleménye
szerint szerencsésebb
lenne új helyszínt találni. Bilicz
Csaba a Király út 31. régóta húzódó
problémáira, a belső udvarának
rendbetételére és a 111 lakást
tartalmazó tömb körbejárhatóságára
szeretett volna választ
kapni. Az ott lakók véleménye
szerint közút üzemeltetésére alkalmatlan
az a terület. Marton
István polgármester válaszában
elmondta, a rendezési terv módosítása
folyamatban van, elkészülte
után meg kell küldeni a szakhatóságnak,
ami hosszadalmas
procedúra. DJ. Fabula a város
kulturális életével kapcsolatban
tett megjegyzéseket. Szemetesnek
találta a belváros utcáit, kritikával
illette a Kiskastély bejáratának
háborús állapotát, és hiányolta
a fiatalok esti szórakozási
lehetőségeit. Véleménye szerint a
város pénzén érdemes lenne nyitni
például egy Kanizsa Klubot.
Lengyák István, a Civil
Kerekasztal által elindított Szeretem
Kanizsát, Szeretem a
Sétakakertet mozgalom egyik vezetője
szerint tovább lehetne fejleszteni
a térfigyelő kamerarendszert
annak érdekében, hogy a jó
ügyekért tenni akaró kanizsaiak
ne dolgozzanak hiába, amit elértek,
mások ne tegyék tönkre.
Hováthné Polai Mária egy örök
kiskanizsai témát vetett fel, az orvosi
rendelő és a ravatalozó kérdését,
ami véleménye szerint sohasem
valósul meg. Tudja, kevés
a pénz, de a kevésből is lehet gazdálkodni.
Dub Józsefné többek
között a szabadhegyi kátyús utak
rendbetételére hívta fel a figyelmet,
és a csatornarendszerrel
kapcsolatban tett észrevételt.
Sáncból Keller Józsefné fogalmazta
meg a József Attila utcai
lakók kérését. Azt kérte a polgármestertől,
hogy legalább októberben
oldják fel a tűzgyújtási tilalmat,
mert Sáncban akkor sem lehet
tüzet gyújtani. A kertben termett
kukorica, napraforgó, bab és
burgonya szára nem fér bele a
szelektív hulladékgyűjtő edénybe,
ötvenezer forintos nyugdíjból
pedig nem tudnak konténert fizetni.
Horváth Balázs, a Saubermacher-
Hulladékgyűjtő Kft. ügyvezetője
azt javasolta, a nagy kerti
gazdaságokban a háznál történő
komposztálás lehet a megoldás.
Marton István megígérte, a hivatal
megvizsgálja a kérésüket. A
közmeghallgatás után zárt üléssel
folytatódott a közgyűlés.
B.E.
Soron kívül
A Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása legutóbbi
ülésén többek között a Bajza u. 2.
szám alatti ingatlanon létrehozandó
Komplex Kistérségi Szolgáltató
Központ kialakítására vonatkozó
CÉDE pályázat műszaki tartalmának
elfogadásáról, valamint a
Máltai Szeretetszolgálat által ellátott
szociális alapszolgáltatási feladatokról,
gyermekjóléti alapellátási
feladatok finanszírozásáról, az
NKTT-t érintő szociális étkeztetésről
és családi napközi fenntartásáról
tárgyalt. Atagokat tájékoztatták
a közoktatási törvény változásáról,
illetve módosították az
NKTT Szervezeti és Működési
Szabályzatát, és felülvizsgálták a
Környezetvédelmi Programját.
S.E.
Ülésezett az NKTT
Negyedik alkalommal rendezte
meg a Vasemberke Kupát a
Művelődési és Sport Osztály a
város hetedik és nyolcadik osztályos
diákjai számára. A
tizenkétórás vetélkedőn kilenc iskola
diákjai vettek részt.
Reggel a Péterfy Sándor Általános
Iskola előtt kezdődött a program.
Marton István polgármester
köszöntője után bemutatkoztak
egymásnak a versenyzők, majd az
uszodában folytatták a versengést.
A Csónakázó-tónál a gyerekek
horgászversenyen vettek részt és
főztek, ezután a város különböző
állomáshelyein teljesítették a rájuk
kiszabott szórakoztató feladatokat.
Az első helyen a Batthyány Lajos
Gimnázium, a másodikon a
Rozgonyi Úti Általános Iskola, a
harmadikon pedig a Péterfy Sándor
Általános Iskola csapata végzett.
A dobogósokat a szervezők
az ausztriai Meseparkba viszik jutalmul.
S.E.
Vasemberke
Kupa
Kanizsa – A 2008. szeptember 25. mi ügyeink 5
Zuchslag János, ifjú baloldali, szocialista – korábban országgyűlési,
jelenleg kiskunhalasi önkormányzati – képviselő, több mint egy esztendeje
a sitten van. Lehet ezt szépíteni – előzetes letartóztatás, miegymás
–, a lényeg az, hogy a kecskeméti börtönben csücsül. Nincs ezzel
semmi baj. Ha valaki 80 millió forintot sikkaszt, akkor annak rács mögött
a helye. Mint ahogy annak a Weiszenberger Tamásnak is, aki vállalkozókat
zsarolt meg némi „viszontjuttatásért”.
A pereik mostanság kezdődnek és reméljük gyorsan végződnek.
Mert miről is van szó? Z. János gyanúsított lenyúlt a közvagyonból
mintegy 80 millió forintot – lehet, hogy didaktikus Kedves Olvasó, de
az Ön meg az én pénzemből – hogy a haveri körét és önmagát támogattassa,
majd A PÁRTNAK – MSZP – visszajutassa egy bizonyos százalékát.
A dolog működött. A Bács-Kiskun megyei ügyészség meghallgatta
a fiktív (nem létező) szervezetek javára történt kiutalásokról Gy.
Ferenc (közjogilag hivatalban lévő miniszterelnököt, akkori sport és
ifjúsági minisztert), Ujhelyi István mosolygós, szintén ifjú baloldali államtitkárt,
Jánosy György egykori (Gy. Ferenc előtti) gyermek-, ifjúsági
és sportminisztert, Arató Gergely, jelenlegi közoktatási államtitkárt
és a többi és a többit.
Z. János gyanúsítottat beáldozták. Semmi baj. A bűnös bűnhődjék.
Ezek a sajtóból ismert hírek. De mi van a háttérben?
Többek között a következő. Z. János gyanúsított lepacsizott a minisztériumi
főmuftikkal és lenyúlt csekély nyolvanmillió adóforintot.
Ide-oda-amoda osztogatta a lóvét. Haverok, csókosok ott sertepeltétek
a kondér körül, amelyben hús volt, nagy cupákkal. A prószát mi készítettük,
tudatlanul. Z. János csákmátéi létben vígan élt, kiskirálykodott
a szocialista ifjúsági mozgalomban, meg szűkebb pátriájában, hatalma
volt a minisztériumi főosztályvezetők előtt (Topolonszky Ákos egykori
államtitkár vallotta és nyilatkozta az ügyésznek, hogy Gy. Ferenc
dolgozószobájában előre leosztott lapok voltak az állami és Európai
Uniós támogatások kapcsán), majd peckesen kivonult és boldogította
a parlamenti és önkormányzati képviselőket.
Csak hogy légy esett a levesbe. Nagy légy. Kiderült a sikkasztás. Ez
most a valódi légykaki. A korabeli harcostársak kivonultak a háta mögül,
magára hagyták az ifjú titánt. De mégsem annyira! Azt magyarázza
meg nekem emberfia, hogy valaki, aki esztendeje rács mögött szedi
fel a szappant, miként tud 50 millió forintot törleszteni az elcsórt pénzből?
Csak tán nem abból az önkormányzati fizetésből, amelyet zárkájában
is megkapott az ifjú házas képviselő? Ez az igazi fekete gazdaság.
Ebben az ügyben nagy a homály.
De másikban is. Jóbarátom mesélte, hogy a Nyugat-Dunántúli régió
egyetlen városa Nagykanizsa, amely nem kapott a Bajnai Gordon vezette
intézmény-dzsumbuj „európuniós” (idézet Horn Gyulától) támogatásából
belvárosa felújítására. Igaz is, minek is. Van egy határ menti
település, amely az első benyomást teszi a hazánkba látogatókra, na,
nehogy má'' ki is nézzen valahogy! Z. János elintézett mindent a szocialista
kormányzat alatt a kiskunhalasi haveri körnek.
Úgy tűnik, a nagykanizsai anti-Zuschlagok mindent elkövetnek városuk
ellen. Zuschlag János simogatja a büntetés-végrehajtás priccseit.
A kanizsai anti-Zuschlagok a választási szavazólapokat simizhetik.
Mert magukon kívül – egy ilyen anti-lokálpatrióta lobbizás után – senki
sem szavaz rájuk.
És a csontvázak még a spájzban vannak…
Csúri Ákos
Hogyan csináljuk?
Avagy Zuchslag és a többiek
Mottó:
Kultúrember a jelenleg regnáló kormányfő nevét
a balatonőszödi beszéd óta nem írja ki.
Ezért van a Gy. Ferenc.
Dr. Fodor Csaba kavicsot dobott
a belvárosi rekonstrukció
vízébe. Lassan elülő hullámai elérték
a városvezetést, a hivatalt,
a közgyűlésben ülő pártokat. S
noha a gyűrűző fodrok nem is
mosták el a partot, mindenkit
megszólalásra kényszerítettek.
Alább Marton István polgármester
sajtóközleményét
adjuk közre.
Megdöbbenve hallgattam Fodor
Csaba képviselő úr sajtótájékoztatóját,
melyet a belváros rekonstrukciós
pályázatával kapcsolatban
tartott.
Először is mindenkit szeretnék
megnyugtatni, ugyanis a döntés
értelmében a városnak nem kell
lemondania a 900 millió forintról,
pusztán a bíráló bizottság továbbfejlesztésre
javasolta pályázatunkat.
Fodor úr ezt úgy próbálta beállítani,
mintha a város szégyenpadra
került volna, hisz való igaz,
néhány városnak első körben elfogadták
terveit, ám a többség, a 23
megyei jogú város kétharmada,
számszerint 16 település – köztük
például Zalaegerszeg – odáig sem
jutott el, hogy egyáltalán elkészítette,
leadta volna pályázatát.
Mindazonáltal be kell valljam, az
eredmény nem lepett meg különösebben,
hiszen a pályázatírás köztes
stádiumaiban már kaptunk
visszajelzést a hiányosságokról,
melynek kiküszöböléséért a Hivatal
és személy szerint én is mindent
megtettem. Ez, hogy mégsem
járt sikerrel, annak egyedüli felelőse
a képviselőtestület, ugyanis
elsőszámú buktatóként a bírálók
azt vetették fel, hogy a megvalósítás
színterén, a belvárosban nem
tudtunk kellő vállalkozói tőkét
megmozgatni, ingatlanfejlesztéseket
generálni. Márpedig minden –
a város ügyeiben jártas – polgár
pontosan tudja, másfél éve harcolok
– mindeddig hiába – az Erzsébet
tér északi részén található
romhalmaz felszámolásáért, ám a
képviselőtestület (beleértve Fodor
urat, sok ellenzéki, valamint néhány
fideszes képviselőt is)
ezidáig mindig meghiúsította azt!
Holott, ha sikerült volna csak az
általam javasolt reális kikiáltási
áron értékesíteni az ingatlant, akkor
az ott elinduló többszáz milliós
fejlesztéssel pályázatunk is biztos
befutó lett volna.
Kijelenthető tehát, hogy ez a felelőtlen
magatartás jelentősen
megnyírbálhatja a költségvetés bevételi
oldalát, veszélybe sodorva
ezzel az idei évre tervezett útfelújításokat,
műfüves pályák megvalósítását
stb., és ha az érintett urak
nem gyakorolnak önbírálatot, oda
lehet ez a 900 millió Ft is! És kérem,
figyeljenek, a következő közgyűlés
lehet az utolsó esély!
Tulajdonképpen megértem az
ellenzéki képviselőket, hisz nekik
az a politikai érdekük, hogy a városban
ne történjen semmi, ezáltal
bizonyítva a vezetés tehetetlenségét,
de kérem, legalább ne
próbáljanak erkölcsi magaslatokra
kapaszkodni, hanem szégyelljék
magukat, de nagyon.
Természetesen ez nem vonatkozik
azon ellenzéki városatyákra, akik
képesek voltak felülemelkedni a
pártpolitikán, s eddig is támogatták
a városfejlesztési javaslataimat,
egyben kérem őket, próbálják
meg ezen evidenciákat elmagyarázni
frakciótársainak is.
Én egyébként bizakodó vagyok!
A ciklus feléhez közeledünk, a választási
kampányban azt ígértem,
hogy az első két év a gazdálkodás
rendbetételéről fog szólni, a második
kettő pedig a folyamatos
fejlesztésekről. Úgy érzem, az első
célt erőn felül sikerült teljesíteni,
jövőre pedig elindulhat az elmúlt
húsz év legnagyobb beruházása,
a 15 milliárdos csatornarekonstrukció,
valamint megkezdődhet
a belváros átépítése, új
utak, új közösségi terek teszik
majd szebbé és élhetőbbé környezetünket.
Rengeteg munka áll előttünk,
így elengedhetetlen, hogy minden
képviselőtársam belássa
végre, képviselőnek lenni felelősséggel
jár, nem lehet találomra
gombokat nyomogatni, nem
pusztán jó móka „benne lenni a
tv-ben”, s a város érdekeit sem
pártpolitikai glosszákkal kell
szolgálni.
Nagykanizsa,
2008. szeptember 22.
Marton István,
polgármester
„A városnak nem kell lemondania
a 900 millió forintról”
Marton István cáfol
Kanizsa – 6 Városháza 2008. szeptember 25.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról szóló helyi
rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres - helyreállított ill. felújított
önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére:
LEGALÁBB HÁROM FőS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: udvari
lakás. A lakásbérleti díj összege: 30.888 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének időpontja: 2008. 09.18. 9.00-10.30 óráig
Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 5.
A lakás alapterülete: 46 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 21.528 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.18. 9.00-10.30 óráig
Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 6.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 24.804 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.18. 9.00-10.30 óráig.
Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 7.
A lakás alapterülete: 50 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 23.400 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.18. 9.00-10.00 óráig.
EGYEDÜLÁLLÓKNAK:
Nagykanizsa, Eötvös tér 11. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szobás. komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: udvari lakás.
A lakásbérleti díj összege: 15.799 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2008.09.24. 14.00-15.30 óráig.
CSERÉRE:
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 7/A. III. em. 11.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 24.624 Ft. A bérleti jogviszony
időtartama: eredeti szerződéssel megegyező. A lakás megtekintésének időpontja:
2008.09.25. 9.00-10.30-óráig
Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 11.266 Ft. A bérleti jogviszony
időtartama: eredeti szerződéssel megegyező. A lakás megtekintésének időpontja:
2008.09.25. 11.00-12.00 óráig
Helyreállított, ill. felújított önkormányzati bérlakások nem szociális alapon
történő bérleti jogának elnyerésére
LEGALÁBB 4 FőS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Fő u. 8. III. lh. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 98 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 53.508 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2008.09.24. 9.00-10.30 óráig
LEGALÁBB 3 FőS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: II. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 39.168 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2008.09.25. 9.00-10.30 óráig
Nagykanizsa, Fő u. 8. V. lh. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: II. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 31.815 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.22. 9.00-10.30 óráig.
Nagykanizsa, Fő u. 8. V. lh. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 31.815 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.22. 9.00-10.30 óráig.
HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 30.933 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.19. 11.30-13.00 óráig
Felújításra szoruló önkormányzati bérlakások nem szociális alapon történő
bérleti jogának elnyerésére
LEGALÁBB 2 FőS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás. komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 15.796 Ft. A bérleti jogviszony
időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.25. 14.00-15.00 óráig
LEGALÁBB 3 FőS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/G. I. em. 3.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 26 904 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.23. 9.00-10.30 óráig.
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/B. III. em. 3.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 24.839 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.24. 9.00-10.30 óráig
Nagykanizsa, Rózsa u. 21/B. III. em. 9.
A lakás alapterülete: 56 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 25.536 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.24. 9.00-10.30 óráig
HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. X. em. 61.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: X.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 32.340 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.09.22. 14.00-15.30 óráig
A felújítási munkákra a bérbeadó és a bérlő külön megállapodást köt!
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázatok benyújtásának határideje:
2008. október 3. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az alábbi,
Garzonházban lévő üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/élettársak jogosultak
lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap időtartamig, elhelyezésük
átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének
időpontja: 2008.09.18. 14.00-15.30 óráig. A pályázat benyújtásának helye és
határideje: 2008. október 3. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.952 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének
időpontja: 2008.09.18. 14.00-15.30 óráig. A pályázat benyújtásának helye és
határideje: 2008. október 3. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
Szociális bérlakáspályázat
Kanizsa – 2008. szeptember 25. Városháza 7
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ Csellengők Közösségi Háza a Csellengők Közösségi
Házában speciális szolgáltatást végző szociális munkás munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 30 órás. A munkavégzés
helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 51.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
fogadja a szolgáltatást igénybevevőket - az előírt dokumentációt pontosan vezeti
- tájékoztatja a hozzá forduló szülőket és gyermekeket - felméri a végzendő segítő
munka lehetőségét - veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Központ felé
jelzéssel él - nyílt napokon megszervezi a Ház bemutatását - szakemberek bevonásával,
szakmai programokat szervez - részt vesz a szociális jellegű felmérések
készítésében,a feltárt problémák megoldására javaslatot tesz - munkáját a szociális
munka etikai kódexének betartásával végzi.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, pedagógus,
Szociális vagy pedagógiai pályán szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság,
büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes, fényképes,
szakmai önéletrajz,iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata. A
munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2008. október
15. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember
30. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 279-2/2008, valamint a munkakör megnevezését:
Csellengők Közösségi Házában speciális szolgáltatást végző szociális munkás .
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 7. A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje: Zalai Hírlap - 2008. szeptember 15.
Szociális munkást keresnek
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ a Családsegítő Központban családgondozó munkakör betöltésére. A
közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű a főállású családgondozó
munkába állásáig tartó közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Amunkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 51.
Amunkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a szociális
munka eszközével segíti a kliensek reszocializációját, figyelemmel kíséri a kliensek
sorsának alakulását, a személyesen és aktívan végzett szociális munka során családgondozást
folytat, mely magába foglalja: életvezetési és szociális tanácsadás, szociális
ügyintézés, kliensek segítése szakemberhez, illetve szolgáltatásokhoz való hozzájutásban.
Munkáját a szociális munka etikai kódexének betartásával végzi.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek: egyetem, főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség
(jogszabály által meghatározott), felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes, fényképes,
szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata. A
munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2008. október
15. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember
30. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 279-3/2008, valamint a munkakör megnevezését:
Családgondozó. a pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Zalai Hírlap - 2008.
szeptember 15.
Családgondozót keresnek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 30/2008.(VII.04.)számú
önkormányzati rendeletével megújította a "Hazavárunk" ösztöndíj szabályairól
szóló pályázati kiírást.
A pályázók köre: A "Hazavárunk" ösztöndíj iránti kérelmet az a legalább 3
éve nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú hallgató
nyújthat be, aki lakóhelyén kívül, államilag elismert magyarországi felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán, első diploma megszerzése érdekében folytat
tanulmányokat, legfeljebb 25. életévének betöltéséig. Az ösztöndíj összege a
lakóhelytől az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító intézmény székhelyéig, tanulmányi
félévre vonatkozóan 3 alkalommal történő oda-vissza utazás költsége.
Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév elején érvényes másodosztályú
vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés hiányában autóbuszjegy diákigazolvánnyal
igénybe vehető kedvezményes ára alapján történik. Az igényléshez
benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása, érvényes diákigazolvány másolata
valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
Az ösztöndíj két egymást követő tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra) szól.
A Polgármesteri Hivatal félévente, utólag utalja a támogatást.
Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó rendelet és a pályázati űrlap letölthető
a www.nagykanizsa.hu honlapról, valamint személyesen beszerezhető a Polgármesteri
Hivatal Eötvös téri és Erzsébet téri portáin, továbbá a Művelődési és
Sportosztályon.Érdeklődni a Művelődési és Sportosztályon lehet az 500-780 és
az 500-755 számokon. Beadási határidő: 2008. szeptember 30.
Hazavárunk ösztöndíj-pályázat
Szeptembertől a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat minden szerdán 9-től 11-ig kihelyezett
ügyfélfogadást tart az Igazságügyi Hivatal Nagykanizsa Erzsébet tér 17. szám alatti
irodájában. Az új irodában várják mindazon ügyfeleket, akik jogi segítségre szorulnak.
Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt található
Nyugdíjasházban lévő bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 3. 12.00 óra. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó.
A licitálás időpontja: 2008. október 13. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott
időre. A bérlemény leírása: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész. Alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. Bérleti díja: önkormányzati bérlakást
leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj
+ rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség. Megtekinthető: 2008. szeptember 22. 13.00-
15.00 óráig. A bérlemény nem örökölhető!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1. Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására
képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak
eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson
történő licitálást elfogadja.
2. Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ pénzadományt
ajánl fel, vagy önkormányzati bérlakását ajánlja fel.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehető
PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi
adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény
és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás
pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti
szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi
számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk. A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki
pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót
megbízással meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló összege: Nk,
Kodály Z. u. 10/A. I/14. 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ftonként
emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést az Ingatlankezelési
Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkormányzati
bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követő 15 napon belül.
Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a bérleti
szerződést ezen határidőn belül nem köti meg, a bérleti szerződés megkötésének
lehetőségét elveszíti.
Nyugdíjasházi bérlakáspályázat
Alább Marton István beszédét
olvashatják:
Mélyen tisztelt családtagok, rokonok!
Együtt érző barátok, tanítványok,
ismerősök!
Kedves Feri bácsi!
Az emlékezés pillanatai szólítottak
ma ide bennünket. Néhány napja
kaptuk a hírt, hogy múlt pénteken
a déli órákban örökre megtértél
szeretett feleségedhez. A szomorú
hír futótűzként terjedt a városban.
Mi, tisztelőid és barátaid megrendülten
állunk most ravatalod előtt.
Érezzük személyed, józan bölcsességed
hiányát, hisz tanárként, igazgatóként,
városvezetőként az utókor
számára maradandót alkottál.
Kedves Gyászoló Család! Tisztelt
Emlékezők! Kedves Feri Bácsi!
Emlékezzünk a tanárra, a sokak
által tisztelt kiváló, példaértékű emberre,
idézzük fel Zsoldos Ferenc
életének legjelentősebb állomásait:
Alsólendván született, 1932. november
13-án. Elemi iskoláit Zomborban
végezte. Nagykanizsán járt
a kereskedelmi középiskolába,
ahol 1952-ben érettségizett.
1956-ban földrajz - földtan szakon
az Eötvös Loránd Tudományegyetem
természettudományi karán
szerzett tanári diplomát, majd Szegeden
végezte a történelem szakot.
1956 decembere óta tanított az
Irányi Dániel, későbbi nevén Landler
Jenő Gimnáziumban. 1960-tól a
járási tanács művelődési osztályának
vezetőjeként dolgozott.
1964-től 77-ig a Landler Jenő
Gimnázium igazgatója volt. 1964-
ben az oktatásügy kiváló dolgozója
kitüntetést kapta, majd a Kiváló Tanár
címet adományozták neki. Megházasodott,
1965-ben születtek iker
fiai, Tamás és Péter.
1977-ben választották Nagykanizsa
város tanácselnök-helyettesévé.
1989-től 90-ig tanácselnök,
majd nyugdíjba vonult. Tisztességét,
becsületét a rendszerváltás viharai
sem tépázhatták meg.
Nevéhez fűződik a Városi Televízió
és a Kanizsa hetilap megszervezése és
elindítása. 1994. májusában súlyos
tragédia érte, meghalt szeretett felesége.
Bánatát unokái enyhítették. Nagyon
szeretett kertészkedni, horgászni.
Érdekelte a vasútmodellezés, a színház,
a zene és a sport. Pártfogolta a
képzőművészeket. Életre hívta a testvérvárosi
kapcsolatokat. Idősebb korában
is a városért élt, a Nagykanizsai
Városvédő Egyesület elnökségében
mint alelnök tevékenykedett.
Meghatározó szerepe volt annak
1987-es megalakításában.
Nevéhez kapcsolódik több városi
építészeti érték felújítása, szépítése,
amit jó barátjával Lovrencsics
Lajos elnökkel közösen gondoltak
ki, és valósítottak meg.
Kezdeményezője és összefogója
volt jelentős helytörténeti kutatásoknak,
honismereti konferenciáknak.
Az e témákban született publikációk
zömét is ő lektorálta.
Kiemelkedő felkészültsége,
mélységes humanizmusa, szervezőkészsége
elismertté tette a városvédő
egyesületben, de elkötelezett
tevékenységét országos szinten is
számon tartották.
Ezt bizonyítja, hogy megkapta az
egyik legmagasabb szintű országos
elismerést, a Podmaniczky-díjat.
AVárosvédő Egyesület önkormányzati
képviselője volt két cikluson keresztül.
A közgyűlésben és a bizottságokban
hozzászólásaival, és ott végzett
munkájával minden esetben mértéktartó,
bölcs és alkotó módon szolgálta
szeretett városát, Nagykanizsát.
2004 áprilisában eredményes oktatási-
nevelési, valamint a városért
végzett kiemelkedő közéleti tevékenységéért
a Közgyűlés Díszpolgári
címmel tüntette ki, majd a testvérváros
Kovásznának is díszpolgára lett.
Súlyos betegségét, amely lakásához
kötötte és egyre inkább eluralkodott
rajta, türelemmel viselte.
2008. szeptember 12-én kihunyt
életének lángja. Hozzá hasonlóan
nagy műveltségű, egész életét a
közéletnek áldozó pedagógus kevés
élt városunkban. Mára már
őszülő tanítványok és kollégák
vallják, hogy Zsoldos Ferenctől
nemcsak a földrajzot és a retorika
művészetét, hanem az emberséget
és tisztességet is megtanulták.
Tisztelt Gyászolók!
Nehéz pillanatok ezek, az emlékezés
pillanatai.
Mert ma búcsút venni jöttünk,
örök búcsút Zsoldos Ferenctől, városunk
díszpolgárától, a szerető apától,
nagyapától és igaz baráttól, a nagy
tudású embertől, akinek minden bizonnyal
hiányozni fog műveltsége,
éles, bölcs meglátásai, meggyőző érvei,
természetes egyszerűsége és az
életbe vetett végtelen hite. Engedjék
meg, hogy Szent Pál soraival zárjam
gondolataimat: „ A jó harcot megharcoltam,
a pályát végigfutottam, a
hitet megtartottam.”
Nyugodjál békében!
A családtagok, rokonok, barátok, ismerősök és tisztelői körében,
a katolikus egyház szertartása szerint helyezték örök nyugalomba a
76 éves korában elhunyt Zsoldos Ferencet, Nagykanizsa és Kovászna
Város Díszpolgárát. Ravatalánál a város nevében Marton István
polgármester, Kovászna Város nevében Fábián Ernőné, a Batthyány
Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanárai, dolgozói,
és nem utolsósorban a Zsoldos hadsereg maradék tagjai nevében
Szebenyi Mária címzetes igazgató, a tanártársak nevében
Prof. Dr. Kovács László, az egykori IV. C osztályos tanulók nevében
Prof. Dr. Gadányi Károly búcsúzott az elhunyttól.
Kanizsa – In 8 memoriam 2008. szeptember 25.
Meghalt Zsoldos Ferenc
ő is elment...
Gyászol a motocross társadalom, a motoros
szakág egyik ismert, kiemelkedő személyisége
Vaska Kálmán elhunyt.
Mindössze 63 évet élt, évtizedek óta a kanizsai
motorsport vezető egyénisége, szervezője volt
mint klubelnök, de hosszú időn át aktívan tevékenykedett
a Motocross Bizottság munkájában.
Legalább ilyen fontos szereplője volt az Enduró Szakágnak is. A Szövetség
vitás korszakaiban mindig a jó oldalon állt, részese volt a
motocross 1996-os újjászervezésének. Mint zsüri elnök napjainkig
fontos feladatokat látott el.
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Im 2008. szeptember 25. memoriam 9
Nagykanizsán 2008. július 15-
én 14 óra után, mint az oltár mellett
a csengettyű, megszólalt a finom
hangú lélekharang.
Kiért szólt?
Utolsó útjára kísértük Dr. Gyergyák
János főorvost: a család, a
barátok, kollegák, betegei, tisztelői;
megdöbbent, kétkedő, komor
arcok. Miért lehetséges ez? Miért
ennyi? Miért ilyen gyorsan? Kérdések,
melyekre nehéz választ adni!
Szabadságát töltötte, pihent, kikapcsolódott,
egy rosszullét, egy
pillanat, még itt volt velünk, és a
következőben távozott közülünk.
Hosszú utat járt be a budapesti
orvosi diploma megszerzése
után. Dolgozott a zalaegerszegi
kórház szájsebészetén, Enyingen,
Hahóton, majd Nagykanizsán
a kórházban, és a rendelőintézetben.
Fogorvoslást szerető, precízen
művelő kollégát ismertünk meg a
személyében, aki készséggel osztotta
meg ismereteit – első sorban
a fogsebészet területén – kollegáival.
Csendes, személődő, visszahúzódó,
nehezen feloldódó egyén
volt. Igyekezett kerülni, elsimítani
a konfliktusokat; úgy élni – szinte
észrevétlenül –, hogy ne zavarjon,
ne legyen terhére senkinek, de a
világot, mindenre nyitottan akarta
megismerni! Szerette az állatokat:
gonddal tenyésztett galambjaival
versenyeket nyert; és mély ismeretekre
tett szert a numizmatika területén.
Szól a harang!
Komor tekintetek a koporsó körül.
Elment az egyik régi fogorvosi
iskola környékünkön praktizáló,
talán utolsó, képviselője. Meglett
emberek szeretettel emlékeznek a
dörmögő doktorra: „ezt a fogamat
még iskolafogászaton tömte”.
Elmerengő gyászolók a sír körül.
Felsejlik kellemes egyénisége.
Lehet, hogy ő üzen onnan, ahova
valamennyien megyünk, ha verőfényes
délelőtt galamb száll elénk
az Erzsébet téren, oldalra billenti
értelmes kis fejét, és apró szemeivel
kérdően tekint ránk; vagy egy
régi szép arany éremről markáns
arc néz vissza.
A halál gondolata ott szunnyad,
sötétedik – mint a rossz szellem –
elménk rejtett bugyrában; igyekszünk
elfelejteni, elhárítani többkevesebb
sikerrel. Aki születik,
meghal! Igaz! Az elmúlás valóságos
tartalmat akkor kap, ha családtag,
közeli barát, kollega távozik.
Rohanó világunkban rámutatnak
az élet múlandóságára az itt
maradottaknak.
Szól a harang!
János elment csendesen, tapintatosan,
hogy ne zavarjon senkit.
Életünk része távozott, akivel
együtt dolgoztunk, örültünk, bánkódtunk,
sírtunk és nevettünk.
Kiért szól a harang?
(…) „minden halállal én leszek
kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel;
ezért hát sose kérdezd,
kiért szól a harang: érted szól.”
Dr. Polgár József
Dr. Gyergyák János emlékére
A 150 éve született szobrászművészről,
a fővárosi millenniumi
emlékmű alkotójáról, az egykori
Zalavár-megyei Lendva szülöttéről
emlékeztek meg Nagykanizsán
is a Medgyaszay Házban.
A szervezők így is tájékoztatni
kívánták a nyilvánosságot az értékes
életműről, hozzájárulva az
emlékév országos sikeréhez.
Mayer (Zala) György szobrászművész
és a szülőhely, Lendva viszonya
– a történelmi időben, címmel
Bence Lajos lendvai költő tartott
elsőként előadást.
– Zala György érett fővel, 25 évesen
határozta el, hogy a német származását
jelző vezetéknevét a szülőhelyére
utaló megyének a nevére
változtatja. A jubileumok, az évfordulók,
a történelmi tudat építőkövei
– hangsúlyozta elöljáróban. – Lendva
megtett mindent azért, hogy nagy
szülöttje nevét visszahozza a nagyközönség
tudatába. Zala György
művészetét sokan és sokféleképpen
értékelték. Az életművéhez azonban
az utóbbi, halálától számított hetven
évben csak kevesen nyúltak. S ha
mégis akadtak ilyenek, azokat gyakran
„bántó” szándék vezérelte. Legtöbben
szobrainak túl heves pátoszát,
az allegóriákban való eltévelyedését
és nem utolsósorban műveinek
anakronizmusát kifogásolták.
Az aradi Szabadság-szobor, mely újraállítása
óta Vereckéhez, Csíksomlyóhoz
hasonlóan – a magyarság zarándokhelyévé
vált, szent helyeink
számát gyarapítva, kétségtelen reményt
ébreszt arra is, hogy a tolerancia
és a megbékélés teret nyer átvitt
és valóságos értelemben. S talán
a Zala György emlékét őrző városok
– ahol a kultuszát folyamatosan ébren
tartják, mint Zalaegerszegen,
Pécsett, Alsólendván, Aradon,
Nagykanizsán és Budapesten –, közelebb
kerülnek egymáshoz, erősítve
a nemzeti egység évszázadok során
oly sokszor megtépázott eszmeiségét
– hangsúlyozta Bence Lajos.
Borbás György, a Zala György
Emlékbizottság titkára A Zala-életmű:
a mai értelmezések és tanulságok
a születésnapi rendezvények
tükrében címmel tartott vetített képest
előadást. Végezetül megköszönte
Balogh Lászlónak, az
OKISB elnökének, hogy létrehozta
ezt az alkalmat. Megjegyezte, tud
róla, hogy Kanizsa vajúdik, hogy az
Erzsébet teret milyen Sissi szoborral
tüntesse ki. ő arra hajlik, hogy
az évforduló kapcsán akár a fiatal
Sissi is állíthatnának fel szobrot.
Péntek Imre, a Pannon Tükör főszerkesztője
Zala György – egy
klasszikus szobrásznemzedék reprezentánsa
a 19-20. század fordulóján
címmel osztotta meg véleményét
a közönséggel. Zala György és
nemzedéke – a maga szobrászati
eszközeivel – maximálisan hozzájárult
a „tér nemzetiesítéséhez” –
hangsúlyozta. Óriási feladat volt, és
nélkülük, műveik nélkül ma sivár,
jellegtelen közterekkel, torz, csonkább
nemzettudattal vágnánk neki a
21. századnak. Jelentős alkotásai az
európai művészettörténet, gondolkodás
szerves részét képezik. Bizonyítva,
hogy a nemzeti és az egyetemes
közt lehet összhangot teremteni.
A főszerkesztő megjegyezte, Zala
megye kitett magáért. A Képzőművészeti
Egyetemen megrendezett
évfordulós ünnepség elhalványult
volna a zalaiak aktivitása nélkül.
B.E.
Zala György-emlékülés
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 10 – Kultúra 2008. szeptember 25.
Hagyományosan az ősz beköszöntével,
szeptember hónap
harmadik hétvégéjén kerülnek
megszervezésre a Kulturális
Örökség Napok.
Az esemény az Európa Tanács védnöksége
alatt negyvennyolc országban,
közel negyed évszázada teszi
hozzáférhetővé, ingyenesen megtekinthetővé
a műemlékeket, emlékhelyeket.
Célja, hogy közelebb hozza az
európai polgárokat kulturális gyökereikhez
és felhívja figyelmüket azok
megőrzésére, megértésére – e szavakkal
köszöntötte Száraz Csilla igazgatónő
az örökségvédelem ünnepe alkalmából
rendezett előadás hallgatóságát
a Thúry György Múzeumban.
Ezt követően átadta a szót Stamler
Lajos pedagógusnak, akinek
áprilisban, a műemléki világnapon
tartott előadását is nagy érdeklődéssel
hallgatta a közönség.
Stamler Lajos pedagógus mintegy
tizenöt éve kezdte el a ma már több
ezer fotóból álló gyűjteményének fotózását,
dokumentálását. Hahót és
Zalaszabar után Miháld és Tótszerdahely
környékét járta be fényképezőgépével,
azután Somogy megyében a
sváb településeket nézte meg. Kiderült,
a díszítményeknek nemcsak esztétikai,
hanem egyéb jelentése is van.
Eddig több mint ezer épületet lefotózott,
a gyűjtőmunkából még Barcs és
Csurgó vissza van, szeptemberben
azokon a településeken folytatja a fotózást.
Utána jöhet a szerkesztő munka,
hiszen a díszítmények jelentéséről
majd könyv is készül.
A pedagógus előadásában a délzalai
oltárképletekről szólt. Egyegy
díszítménytípus jelentésének
alakulása, változatainak bemutatása
volt igazán a bemutató célja.
Az örökségvédelmi napok apropóján
a hétvégén több műemlék is nyitva
tartott a városban. Közöttük a
Thúry György Múzeumot is ingyen
látogathatták szombaton és vasárnap.
B.E.
Oltárképletek a dél-magyarországi
eklektikus építészetben
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Saubermacher-Pannonia
Kft. alapításának 15. évfordulója
alkalmából pályázatot hirdetett
az általános iskolák alsó- és felső
tagozatos, valamint a középiskolák
tanulói részére. Atanulók környezetünk
és a hulladékgyűjtés, a
szelektív hulladékgyűjtés a mindennapokban,
valamint a hulladék
nem szemét, hanem alapanyag
témakörben adhattak be
rajzokat, festményeket, maketteket,
képzőművészeti alkotásokat.
A társaság Nagykanizsa város
korszerű hulladékgyűjtésének
megvalósítására kiírt pályázat
megnyerésével, a grazi Saubermacher
Dienstleistungs AG. és a
nagykanizsai Ryno Kft. tulajdonrészeivel
alakult. Nagykanizsán
1993. szeptember 1-jén kezdte
meg tevékenységét, és jelenleg
száztizenöten dolgoznak a cégnél.
A rajzpályázat díjkiosztó ünnepségét
a HSMK-ban tartották.
Első helyezést ért el az alsó tagozatból
Lukács Ditta, a Bolyai
Iskola 1/b osztályos tanulója. A
felső tagozatból Horváth Malvin,
a Péterfy Iskola 5/a osztályos tanulója.
Középiskolákból: Hosszú
Sára, a Thúry SZKI tanulója. Különdíjban
részesült Laczkó Brigitta
a Szivárvány Fejlesztő Központ
4.; Petz Viktória és Kincs Dóra a
Péterfy Iskola 5/a osztályos tanulói.
A gyermekek körében nagy sikert
aratott az ünnepség ideje alatt,
a HSMK előtt felállított
kukásautó-ugrálóvár, amellyel
még találkozhatnak a városi rendezvényeken
a gyerekek.
Rajzpályázat
az évfordulóra
Kedves ünnepség helyszíne
volt a Halis István Városi Könyvtár
földszinti előadóterme.
ABatthyány Gimnázium egykori
tanárnőjét, Kugler Sándornét
száz tanítványa és kollégái egy
könyvvel köszöntötték még július
25-én, szeretett tanárnőjük századik
születésnapján, Budapesten.
A kötetet a szerkesztő Kovács
László mutatta be a könyvtárban, és
adott át egy-egy példányt a benne
szereplő Kugler-tanítványoknak. Az
együtt töltött idők emlékre címet viselő
kötet a tanárnőt köszönti, őróla
szól, arról, hogy mit tanultak tőle, mit
köszönhetnek neki, milyen élményekre
emlékeznek vele kapcsolatban.
A szöveg mintegy húsz százalékában
azért ott áll, hogy mi lett az
egykori tanítványainak, kollégáinak a
sorsa. Ahelyszínen a világháló segítségével
láthatták és beszélgethettek a
fővárosban élő Györgyi nénivel.
Kovács László az anyagok gyűjtésébe
bevonta két kedves kanizsai diákját,
Czupi Gyula könyvtárigazgatót, és
Balogh László fizikatanárt, a Batthyány
Gimnázium igazgatóhelyettesét.
Györgyi néni 1931-től 1948-ig
Nagykanizsán a Notre Dame rend
Leánylíceumában, majd az államosítás
után az összevont ún. Irányi
Dániel Általános Gimnáziumban,
1957-től az átnevezett Landler Jenő
Gimnáziumban tanított 1961-ig.
Tulajdonképpen három évtizeden
keresztül ugyanahhoz az iskolához
kötődött, csak a történelem viharai
neveztették másként őket. Az intézménynek
volt, van élő kapcsolata
volt neves tanárával, a Függvénytáblázat
fizikai részének máig
szóló összeállítójával. Például
2004-ben, az akkor 97 éves Kugler
Sándorné így köszöntötte levélben
a hagyományosan a Batthyányban
megrendezett Zemplén Győző Fizikaverseny
résztvevőit: Úgy gondolom,
nagy szükség van az ilyen
rendezvényekre, egyrészt, hogy az
ifjúság meglássa a fizika szépségeit,
másrészt a tanároknak ad tippeket,
gondolatokat. Tanári pályafutásomra
visszaemlékezve, amikor
1931-ben diplomáztam, még nem
ismertük a neutront, mikor 1974-
ben nyugdíjba mentem, a maghasadást,
a fúziót tanítottuk. Csak
egymást segítve lehet lépést tartani
a gyors fejlődéssel.
Kugler Sándorné akadémikus,
1961. és 1975. között az újonnan alakult
ELTE Radnóti Miklós gyakorlóiskolájában
közel száz leendő fizikatanár
kezdő lépéseit is irányította,
mint vezetőtanár. Hogy mennyire
szeretett tanítani, azt az is mutatja,
hogy jóval a nyugdíjkorhatár betöltése
után, 1974-ben ment nyugdíjba.
Nyugdíjasként még egyetemi előkészítő
tanfolyamokon vállalt fizikatanítást.
Szakmai munkásságát az Eötvös
Lóránd Fizikai Társulat 1974-
ben Mikola Sándor-díjjal ismerte el.
– Az elmúlt negyven-ötven év
nem változtatott az iskolatársak
legfőbb emberi vonásain – mondta
Kovács László. – A kötekedő, fontoskodó,
a különc, a kimért, a
nagyvonalú, a felszínes ugyanúgy,
mint a pontos, a csendes, a kedves
mind-mind ugyanolyan maradt.
Kovács László, az egykori kanizsai
tanítvány, ötödéves korában
Györgyi nénihez ment gyakorló tanításra,
s az egyetem után visszakerült
volt iskolájába, Nagykanizsára.
Természetesnek vette ő is, ahogyan
a tanárnője, hogy az óraközi szüneteket
nem a tanári szobában töltötte,
hanem felvonult a Fizikumba, és az
ő négy évig üresen álló asztalához
ült. Örökölte eszközeit, grafikonjait
és természetesen módszereit.
B.E.
Kanizsa 2008. szeptember 25. – Kultúra 11
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Komplex tehetséggondozás indul
tánc-és mozgásművészet területén
az Aranymetszés Alapítvány
szervezésében.
A táncszínház elsődleges célja
azoknak a tehetségeknek az összegyűjtése,
akik az igényes tánckultúra
szolgálatába akarnak szegődni. A
társulat programjában elsőként a
tánctörténeti korok autentikus és
adaptált táncait mutatja be. Azoknak
a jelentkezését várják, akik alapfokú
képzésben részesültek, illetve jó
mozgáskészségűek. Moderntáncot,
néptáncot, klasszikus balettet és akrobatikát
tanulhatnak a társulat leendő
tagjai. Tanárok: Hikádi Mariann
(moderntánc), Pulai Viktória (balett),
Kócza Attila (néptánc), Trombitás
Mónika (akrobatika).
– Az Aranymetszés Alapítvány
amellett, hogy a művészetoktatáshoz
kapcsolódik, a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola nem zeneművészeti ágait, a
táncot és a képzőművészeti ágat is
támogatja. A másik célja, hogy az
amatőr művészeti csoportokat is
működtesse, segítse, támogassa.
Eddig a Szivárvány Énekegyüttes
tartozott illetve tartozik az égisze
alá, most viszont egy újabb ötlet
kapcsán támogatná az alapítvány
egy táncszínház létrejöttét is Nagykanizsán
– mondta Baráth Yvette, az
alapítvány szakmai koordinátora. –
A táncszínházat Hikádi Mariann tanárnő
álmodta meg azoknak a gyerekeknek,
akik eleve már egy alapképzést
is megszereztek az iskolában,
és úgy érzik, nekik még mindig
kevés az az órakeret, amit a művészeti
iskola biztosít. Ezen kívül más
táncművészeti ágban is szeretnék
magukat kipróbálni. Munkájukhoz
a helyiséget a Hevesi Sándor Általános
Iskola, a zeneiskolai hátteret
pedig Baráth Zoltán igazgató biztosítja.
A leendő tanárok a művészeti
iskolában tanítanak.
A társulat október 1-jén kezdi
meg a munkát. Ha valaki netán később
jelentkezik, nem okoz gondot,
még bekerülhet a táncszínház
tagjai sorába. Aki eddig még nem
tanult táncolni, az se aggódjon,
biztosítanak számára alapképzést.
Érdeklődni és jelentkezni az
Aranymetszés Alapítvány Irodájában
az Ady út 2. szám alatt, illetve
a 06/30.512-8277 vagy a 06/ 30.
689-2630-as telefonszámon lehet.
Hikádi Mariann tanár elmondta,
tulajdonképpen, amikor egy zalaegerszegi
Művészeti Fesztiválon
nyertek a moderntáncos csapatával,
azt javasolta nekik a zsűri,
hogy találják ki magukat, mert egy
táncszínház kibontakozását fedezték
fel a munkájukban. Már formálódik
a jövendő társulat összetétele,
az első ízelítőt szombaton a reneszánsz
est alkalmával láthatta
tőlük a közönség a HSMK-ban.
Fontosnak tartják, hogy a foglalkozásokon
a résztvevők áttekintést
is kapjanak a tánc történetéről az
őskortól kezdve napjainkig. A
HSMK-ban nyitottak arra, hogy a
néptáncot még közelebb vigyék az
emberekhez.
B.E.
Táncszínház indul Nagykanizsán
Az együtt eltöltött idők emlékére
Harminc éves a HSMK Népi
Díszítőművészeti Szakköre. A
Kulturális Örökség Napja programjai
sorában nyílt meg a
HSMK harminc éves Díszítőművészeti
Szakkörének kiállítása az
intézmény Zala Márk termében.
A kiállítást Prokné Tirner Gyöngyi,
a zalaegerszegi Keresztúry
ÁMK megyei közművelődési vezetője
nyitotta meg. Közreműködött
az Árvácska Dalkör és
Bajgár Ramóna versmondó. A
szakkör vezetését harminc évvel
ezelőtt vette át Pulainé Cserti Ilona
népi iparművész. A ’70-es
években Zala megyében több
mint negyven hímzőszakkör működött.
Ma már csak hét tevékenykedik
közülük. A műveltséghez
hozzátartozik, hogy ismerjük,
szeressük és becsüljük a
népművészet hagyománykincsét,
és megőrizzük a következő nemzedék
számára. Végül Pulainé
Cserti Ilonát és a kiállítókat
Kovácsné Mikola Mária, a KKK
igazgatóhelyettese ajándékkal
köszöntötte a születésnap alkalmából.
Kanizsa 12 – Hirdetés 2008. szeptember 25.
– Mi indította Önöket, hogy pedagógusok
számára ECDL tanfolyamot
hirdessenek? – Kanizsainé
Rezsek Mária igazgatóhelyettessel
az október 6-án kezdődő számítógépes
tanfolyamról beszélgetünk.
– Tudom, mennyi gonddal jár, ha
más városba kell eljárni munka mellett,
hogy a pedagógusok továbbképzéséről
szóló 277/1997. (XII.
22.) számú kormányrendeletnek
megfeleljünk. Ezért ajánlja fel
örömmel iskolánk ezt a lehetőséget
óvodapedagógusoknak, általános illetve
középiskolai tanároknak –
mindenkinek, akinek 7 évenként
szükséges a 120 pont megszerzése.
Előzetes informatikai tudás pedig
nem szükséges hozzá.
– Mely napokon lesz a tanfolyam?
– A tanfolyam időpontjai hétfő és
csütörtök 17-20 óráig (megbeszélés
szerint módosítható). Időtartama
2008. október 6. és 2009. május 20.
között összesen 130+50 óra.
– Mennyibe kerül a tanfolyam és
a vizsga?
– Jó tudni: a közoktatási intézmények
dolgozóik részére juttatott továbbképzési
támogatásából a tanfolyam
finanszírozható. Összesen 115
ezer Ft (amely tartalmazza a regisztrációs
díjat (7.500 Ft), vizsgadíjakat
(3.000 Ft/vizsga) és a tanfolyam
tartás díját.
– Miért javasolja a pedagógus
kollégáknak, hogy éppen ECDL
tanfolyamon szerezzék meg azt a
120 továbbképzési pontot?
– Bár a 10 éves ECDL-nek hazánkban
éppen a kanizsai Laky Zsuzsi a háromszázezredik
vizsgázója, valóban
„nem csak a húszéveseké a világ!” Bizony,
országos átlagban a vizsgázók
38%-a idősebb, mint negyven éves. Alkalmazkodnunk
kell tanítványainkhoz,
másrészt az oktatástechnika sem állhat
meg a húsz évvel ezelőtti szinten.
Egyébként fiataljainkra is ráfér az a
rendszerezett, profi számítógépes ismeret,
melyet ez a nemzetközi, független
szisztéma nyújt, ezért készülnek nulladik
évfolyamosaink is az ECDL-re.
Kár lenne elszalasztani ezt a kézenfekvő
és hasznos alkalmat a továbbképzési
pontok megszerzésére. A munkán kívül,
szabadidőnkben sem mindegy,
hogy milyen gyorsan és a benne lévő
lehetőségeket milyen mértékben használva
élünk ezzel a technikával. Kimondom:
legyünk annyira igényesek
önmagunkkal szemben, hogy ezen a területen
se elégedjünk meg félmunkával!
– Nem pedagógusok is jelentkezhetnek?
– Igen, akár egy-egy különálló
modulra is. A modulok tanfolyam
ára egységesen 12.500 Ft.
– Hogyan lehet jelentkezni?
– A Piarista Iskola titkárságán
(Nagykanizsa, Sugár út 11-13.) személyesen
a regisztrációs díj és az első
modul befizetésével (19.500 Ft)
és egy jelentkezési lap kitöltésével.
A visszamaradó összeget (94.500
Ft) a tanfolyam kezdeti napjáig kérjük
a gazdasági irodában befizetni
vagy készpénzben, vagy átutalással.
– Aki ezen kívül további információhoz
is szeretne jutni, hová forduljon?
– Ajánlom iskolánk honlapját:
www.nk-piar.hu, itt a tananyagról, a
hét modul tartalmáról is olvashatnak.
Jómagam is készséggel segítek
a tanfolyam iránt érdeklődőknek a
30/5300 763-as telefonszámon,
vagy az alábbi e-mail címen:
rezsekm@freemail.hu
P.J.
A hétévenkénti továbbképzés helyben teljesíthető
Akkreditált ECDL tanfolyammal segít a pedagógus kollégáknak a Piarista Iskola
2008. október 6.
Az 1848/49. évi Forradalom és Szabadságharc
hősi halottainak tiszteletére
rendezett megemlékezések
11 óra Aradi udvar
Himnusz - Ünnepi beszéd - a Hevesi
Sándor Általános Iskola diákjainak
műsora - Koszorúzás. A koszorúzási
szándékot kérjük jelezni a 93/310-465
telefonszámon
14 óra Székely kerti megemlékezés a
Polgári Kanizsáért Alapítvány szervezésében
Színházbérlet
A régi bérletek megújítása október 1-
3-ig, új bérletek vásárlása október 6-
8-ig, 9-17 óráig.
Szeptember 27.
14 óra Bajcsai Kultúrház
BAJCSAI FALUNAP
Kulturális programok, ügyességi vetélkedők,
szüreti felvonulás, bál.
Részletes program a plakátokon és a
sajtóban!
Október 3. 10 óra
KÖNYVELőK KONZULTÁCIÓS
NAPJA. Áfa törvényünk haton innen
és túl Illetékek 2008.
Előadó: Kollár Katalin
Jelentkezni: 24/420-586
Október 3. 20 óra
SEGÉLYKONCERT
A DÉVAI ÁRVÁKÉRT
Szervező: Károssy Gergő
Belépődíj: felnőtt 500 Ft, nyugdíjas,
diák 300 Ft.
Ajándékgyűjtés a Batthyány Lajos
Gimnáziumban és a Medgyaszay
Házban (ruházat, tartós élelmiszer,
könyv, játék)
Október 6. 18 óra
DINNYÉS 60!
Dinnyés József koncertje
Belépődíj: felnőtt 800 Ft, nyugdíjas,
diák 500 Ft
A CSEND FESTőJE
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthető: október 31-ig
A Képzőművészetek Háza nyitva:
10-17 óráig, vasárnap és hétfő szünnap
"A MÚLT EMLÉK,
A JÖVő TITOK,
A JELEN AJÁNDÉK"
Fotókiállítás Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet életútjáról
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI
KÖZPONT
MÓRICZ ZSIGMOND
MűVELőDÉSI HÁZ
MEDGYASZAY HÁZ
KÉPZőMűVÉSZETEK HÁZA
MAGYAR PLAKÁT HÁZ
„Az elhallgatott magyar múlt”
Rózsás János válogatott írásainak bemutatója a Halis István Városi
Könyvtárban szeptember 26-án 18 órakor.
Kanizsa 2008. szeptember 25. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Úgy tűnik, az utóbbi napokban csökkent
a munkakedve. Ne hibáztassa magát,
csak az időjárás, a borús idő van negatív
hatással a hangulatára. Meglátja, minden
rendbe jön.
Ha úgy érzi, egyre több teher nyomja a vállát,
és nem tud tőlük szabadulni, akkor is
őrizze meg nyugalmát. Bár nehezen tűri a
konfliktusokat, a veszekedés helyett próbáljon
egyezségre jutni a környezetével.
Minden szabad percét a görcsös pénzkeresés
foglalja le. Bele kell nyugodnia, hogy egyelőre
csak a bolygóktól várhat segítséget, mástól
nem. Ha jobbra fordul az idő, töltse szabadban
az esti órákat, és figyelje a csillagokat.
Ha semmihez sincs kedve, próbálja meg
hasznossá tenni magát a környezetében. Kisgyermek,
szerelmes bakfis minden családban
található. A segítő kéznyújtás, vagy egy-egy
jó tanács, mindenki számára hasznos lehet.
Ha úgy érzi, inspirációra van szüksége ahhoz,
hogy ismét munkába lendüljön, utazzon
el például egy gyógyfürdőbe. Új ismerősöket,
új ötleteket gyűjthet be, s a környezetváltozás
is megteszi a kellő hatását.
Bár komoly lépéseket tett sorsa rendezésében,
tanácsra önnek is szüksége van. Problémáit
könnyedén megoldja. Elég a jó zene,
a jó társaság, egy kis mozgás, tánc, s
máris megy minden, mint a karikacsapás.
Kerülje egy időre az ellenszenves emberek
társaságát. Hogy visszanyerje lelki békéjét,
lelki egyensúlyát, olvasson el egy jó
regényt, s a tanulságát egy kiadós séta
közben megoszthatja ismerőseivel.
Változások történhetnek a magánéletében
és a munkahelyén egyaránt. Mindezek
előrelépést, gyarapodást jelenthetnek,
de ne felejtse szem elől, hogy a pénzért
meg kell dolgozni.
Nehezen lendül bele mostanában a munkába.
A hétfői napot éppen ezért nem
kedveli. Lelki egyensúlyát hét közepére
szerencsére mindig visszanyeri, s behozza
a lemaradást.
Egy utazásra vágyakozik már hónapok
óta, de a megvalósulása anyagi gondok
miatt mindig elmarad. Húzza szorosabbra
a nadrágszíjat, így talán könnyebben
teljesülhet a kívánsága.
Rutinszerűen végzi a munkáját nap mint
nap, a hobbija sem szórakoztatja úgy,
mint régen. Társaságba kell mennie,
hogy felvillanyozza valami, vagy valaki.
Hajtson rá.
Kedvetlen mostanában, úgy érzi, az áremelkedésen
kívül nem hozza izgalomba semmi.
Egyhangúságát, idegességét vezesse le valamivel.
Járjon el valamelyik klub összejöveteleire,
ha eddig még nem tette meg.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Október 1.
szerda este
Oldies
újabb fejezet a
zenetörténetből
Farkas Tibi
bácsival
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-95-6
Állás
műszerész szakirányú 80.000 – 85.000 Ft
elektronikai műszerész szakirányú 110.000 – 140.000 Ft
műszaki karbantartó szakirányú 100.000 Ft
hálózat szerelő szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
kőműves szakirányú 90.000 – 120.000 Ft
hegesztő szakirányú 90.000 Ft
szociális gondozó-ápoló szakirányú 85.000 – 90.000 Ft
operátor 8. általános 70.000 – 90.000 Ft
műanyaggyártó 8. általános 75.000 – 80.000 Ft
gépésztechnikus technikum 110.000 – 140.000 Ft
controller főiskola 350.000 Ft
villamosmérnök (erősáramú) főiskola 120.000 – 250.000 Ft
gépészmérnök főiskola 200.000 – 250.000 Ft
szociális munkás főiskola 110.000 Ft
faipari mérnök főiskola 250.000 – 500.000 Ft
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugatdunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és
Szolgáltató Központban, a Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy a
http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
􀂊 GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),
􀂊 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST (Word, Excel,
QuarkXPress, Adobe Indesign,
Adobe Photoshop programokkal)
􀂊 NYOMDAI ELőKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDőVEL
VÁLLALOK 􀂊 Tel.: 30/9932-534
Kanizsa 14 – Apró 2008. szeptember 25.
INGATLAN
Nk belvárosában 600 négyzetméteres
terület – társasház építésére is alkalmas
– eladó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-
6072
Nk-án a Fő úton 77 m2-es polgári lakás
jó állapotban eladó. Érd.: 93/321-
906 (6200K)
Eladnám vagy elcserélném kisebbre
három szobás, III. emeleti, belvárosi,
egyedi gázfűtéses lakásomat. Érd.:
30/9590-413 (6283K)
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés
bérbe kiadó vagy építési teleknek
eladó. Tel.: 30/481-2323
(6260K)
Becsehelyen háromszobás részben
felújított családi ház (cirko fűtés, műanyag
nyílászárók) telekkel, gyümölcsössel
eladó. Tel.: 70/582-1043
(6293K)
Keleti városrészben négy emeletes
épület I. emeletén, kétszobás, 54 m2,
részben felújított, É-D-i fekvésű, nagy
konyhás lakás eladó. Irányár: 6,3 millió
Ft. Érd.: 30/318-2286 (6301K)
Keresek eladó családi házat, lakást
és egyéb ingatlant Nagykanizsán. Érd.:
Kárpátiné 30/640-1180 (6304K)
Városközponthoz közeli lakótelepen
háromszobás, egyedi gázfűtésű, első
emeleti lakás eladó. Érd.: 30/527-
2002 (6302K)
Keresek eladó családi házat, lakást
és egyéb ingatlant Zala megye területén.
Érd.: Horváth 30/640-1180 (6303K)
Nk-án a Liszt Ferenc utcában kétszobás,
54 m2-es, központi fűtéses, két
erkélyes lakás 6,5 millió Ft-ért eladó.
Érd.: Stamfel G. 30/640-1180 (6307K)
Nk-án városközponthoz közeli, 96
m2-es, háromszobás, egyedi gázas lakás
szép állapotban, 12,2 millió Ft-ért eladó.
Érd.: Stamfel G. 30/640-1180 (6308k)
Nk-Kiskanizsán 95 m2-es, 214
négyszögöl területtel, 2+1 szobás,
cirkofűtéses családi ház garázzsal,
pincével, melléképülettel, műhellyel,
15,54 millió Ft-ért eladó. Stamfel G.
30/640-1180 (6309K)
Zalakaroson a Fő utcában, termálhoz
közeli, 143 m2-es, 590 négyszögöl
területtel, négy szobás, cirkofűtéses
családi ház melléképülettel, 27,5 millió
Ft-ért eladó. Érd.: Stamfel G. 30/640-
1180 (6310K)
Zalakomárban a Fő utcán, 100 m2-
es, 458 négyszögöl területtel, három
szobás, gázkonvektoros családi ház
melléképülettel, szerelőaknás garázzsal,
7,21 millió Ft-ért eladó. Érd.: Stamfel
G. 30/640-1180 (6311K)
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével-padlással, udvarral eladó. Érd.:
93/323-737, 20/398-1455 (6312K)
Sormáson a központban összkomfortos,
négy szobás családi ház eladó.
Irányár: 12 millió Ft. Érd.: 70/567-5623
(6313K)
Szép természeti környezetben kicsi
szőlőbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6314K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6315K)
Nk-án a Corvin utcában két és félszobás,
karbantartott lakás eladó.
Irányár: 8,8 millió Ft. Érd.: 93/323-737,
20/3981-455 (6316K)
Nagykanizsa keleti városrészében
első emeleti, felújított lakás eladó. Tel.:
70/454-0475 (6317I)
Nagykanizsán 1,5 szobás, felújított
lakás eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.:
70/454-0475 (6318I)
Nagykanizsa belvárosában cirkofűtéses,
1+2 félszobás lakás eladó. Tel.:
70/454-0476 (6319I)
Panelprogramos, alacsony rezsijű 1
szobás lakás eladó. Tel.: 70/454-0494
(6320I)
Kazanlak krt.-on első emeleti, 62
m2-es lakás eladó. Tel.: 70/454-0494
(6321I)
Városkapu krt.-on 2 szobás lakás,
panelprogramos épületben eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Tel.: 70/454-0476
(6322I)
Szepetneken 75 m2-es családi ház
eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.:
70/454-0475 (6323I)
Nagykanizsán, a Rózsa utcában
részben felújított, három szobás, cirkó
fűtéses lakás eladó. Irányár: 13,5 millió
Ft. Tel.: 70/ 454-0485 (6324I)
Nagykanizsán, a Herman Ottó utcában,
két szobás, felújított lakás eladó.
Irányár: 7,7 millió Ft. Tel.: 70/454-0485
(6325I)
Nagykanizsán, a Városkapu körúton,
három szobás, felújított lakás eladó.
Irányár: 7,8 millió Ft. Tel.: 70/
454-0485 (6326I)
Nk-án a Berzsenyi utcában, negyedik
emeleti, két szobás lakás albérletbe
kiadó. Érd.: 30/590-3945 (6249K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat, porcelánt,
képet, könyvet, régi újságokat,
stb.! Érd.: 20/555-3014 (6083K)
170 literes prés eladó. Tel.: 30/448-
6072 (6278K)
Pianino eladó! Érd.: 30/901-2482
(6306K)
Nagyméretű szobanövények eladók.
(6 ágú yukka, kaktusz, kenyérfa) Tel.:
93/315-861, 30/851-7255 (6327K)
Keresek megvételre régi fa
szőlőpréseket és malomkövet. Tel.:
30/293-8685 (6328K)
Eladók tömör faszerkezetű
„LENTA” típusú, beltéri, acélbetétes,
felületkezelt bejárati ajtók
világos színben. Tel.: 70/261-7694
(6330K)
Eladó jó állapotú kétszárnyu kapu,
ipari méretű állványok, gyári satupad
olcsón. Érd.: 20/9591-157 (6331K)
Biztonsági őr fegyveres vagy anélküli
szolgálatot vállal főállásban vagy
helyettesként Nk-án, illetve a környező
településeken. Érd.: 20/254-2679
(6286K)
Takarítást vállalok. Érd.: 93/325-
759 (6279K)
Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,
pótvizsgára, felvételire felkészítést,
valamint szakdolgozatok, egyéb
anyagok gépelését vállalom. Tel.:
30/968-8184 (6288K)
Középkorú házaspár eltartási szerződést
kötne egyedülálló nénivel vagy
bácsival. Válaszát a „Családtagnak befogadnánk”
jeligére, a Szerkesztőségbe
kérjük (Pf. 154.) (6296K)
Meghibásodott távirányítóját (TV, hifi, videó,
stb.) megjavítom! Tel.: 20/510-2723
(6297K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok! Tel.:
20/510-2723 (6298K)
Hastánc ruhák, rázókendők nagy választékban
a Vásárcsarnok I. emeletén a
mozgólépcső mellett, az Extrák, szépségek-
ben. Tel.: 30/270-9443 (6300K)
Ásott kutak tisztítását vállalom. Tel.:
20/9366-182 (6306K)
Újra masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető) Teljes testre, 30 perces
lazító masszázs 1000 Ft. Egyéb szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, stb. masszázs.
Hívásra házhoz is megyek! Tel.: 30/481-
2323 (6273K)
Kanizsa 2008. szeptember 25. – Sport 15
A férfi kézilabdázók NB II-es
pontvadászatának második fordulójában
a „Kanizsa egykori
királyát”, Krichenbaum Tibort
is soraiban tudó kunszentmiklósiakat
fogadta az Izzó gárdája.
A hazaiak végig fegyelmezett
és taktikus játékkal győzték
le ellenfelüket 37-33-ra, tehát
az első fordulóbeli keceli
kisiklást sikerült kijavítaniuk
Zádori László játékosainak. A
dél-zalaiaknál a legeredményesebb
kézisek Zsupek Tamás,
Kotrics Gergely és Ányos József
voltak, sorrendben tíz, hét,
valamint hat találattal. S ne felejtsük,
az ex-kanizsai „Kriki”
kilencig jutott a Miklós KC támadásai
során. Az Izzó SE hölgyei
(szintén NB II-ről van szó)
viszont kevésbé voltak szerencsések,
hiszen Balatonbogláron
szerepeltek, s szenvedtek vereséget
22-17-re. Az előző heti
ötgólos győzelmet tehát már ismét
hazai környezetben követheti
az újabb siker.
Polgár László
A Miklós KC kipipálva
A hét sportolója: Ányos József
Születési hely, idő: Székesfehérvár, 1983.08.21.
Sportág: kézilabda. Posztja: irányító, beállós.
Eddigi klubjai: Simontornyai TC (1995 - 2001 NB II), Komlói Bányász
(2001-2003 NB I, 2003-2005 NB I B), Nagykanizsai Izzó SE
(2005-2007 NB I B, 2007- NB II. Edzőként: NTE 1866/N. Izzó SE
(női, (másod)edző, 2006-2008), N. Izzó SE (férfi ifjúsági, 2007/08).
Eddigi legnagyobb sikerei: NB I B bajnoka (2005), NB II bajnoka
(2001), NB II-2. (2000)
A már három éve kanizsai színekben kézilabdázó játékos az első két
bajnokin összesen tizenötször volt eredményes, no és a korábbi szezonokban
is a csapat húzóemberei közé tartozott. A civilben jelenleg
Simontornyán testnevelő-tanár irányító már az edzői szakmába is belekóstolt,
s idén kimondva-kimondatlanul nagy feladat hárul rá az NB
I B-s izzós álmok megvalósításában.
Az NTE 1866 MÁV NB III-ban
szereplő labdarúgói hazai pályán fogadták
a hetedik forduló előtt az ötödik
helyen álló Szekszárd együttesét.
A mérkőzést tehát tekinthettük a
Dráva csoport egyik rangadójának
is, hiszen a hazaiaknál is egyértelmű
volt a cél: megtartani dobogós helyezésüket.
A kanizsaiak próbálkozásait
a 23. percben koronázta siker,
akkor a harmadosztályban eddigi
második gólját szerző Iványi Attila
köszönt be a vendégeknek. A második
játékrészben Visnovics László
együttese átadta a kezdeményezést a
szekszárdiaknak, de a piros-kékek
átvészelték a rohamokat, mi több, a
kontrák sikeresebb befejezésével
akár növelhették is volna előnyüket.
Mindenesetre ezzel újabb győzelmet
zsebeltek be Bagarus Gáborék, s így
az NTE már valóban tényezővé vált
a Dráva csoport mezőnyében.
P.L.
NTE: Nincs megállás
Kanizsa KK DKG-EAST – Fehérvár
KC 98 - 75 (27-18, 24-
18, 24-21, 23-18.) Nagykanizsa,
100 néző. Vezette: Silló Zs.,Palkó.
Kanizsa KK DKG-EAST: Kasza
13/3, Beck 12/12, Vertetics 14, Koma
20, Filipovic 4. Csere: Szabó
10, Sági 10/6, Kiss 5/3, Fodor 4,
Zsámár 6, Murvai, Lovas.
Edző: Kovács Nándor. A mérkőzésen
jó teljesítményt nyújtó kanizsaiak:
Koma, Beck, Vertetics,
Zsámár.
A vendégek gyorsan elléptek a
hazaikatól, de ezután egy 17-0-s (!)
rohammal mindent helyrehoztak
Komáék. Az iramra a továbbiakban
sem lehetett panasz, s mivel mindkét
fél a gyors játékra épített, igazán nézőbarát,
sok ponttal tarkított összecsapás
kerekedett a mérkőzésből.
Nagyszünetet követően is folytatódott
az adok-kapok, s az időnként kemény
küzdelemben – többek közt
Beck tripláival – húszpontosra nőtt a
dél-zalaiak előnye. Az utolsó játékrészben
a cserejátékosok is pályára
léphettek, ám így is tovább nőtt a két
csapat közötti különbség, s színvonalas
játékkal szolgálta ki a KKK mind
lelkesebb közönség. A mérleg tehát
eddig kettőből két nyert meccs, s
lassan megjön az a bizonyos étvágy
a további sikerekre...
P.L.
Itthon is nagy fölénnyel
A női és férfi kadett korosztályú
kardozók európai körversenyének
lengyelországi helyszínén szerepeltek
az NTE 1866 vívói – szám
szerint öten. A lányok ezúttal sikeresebb
vívást produkáltak,
hiszen Magyar Zsanett például a
nyolcas fináléba is bekerült, s
végül a hatodik helyen zárt. Ezzel a
magyar ranglistán Magyar a
második helyen áll, a másik kanizsaiként
Mátyás Szabina pedig a
hetedik. A körverseny következő
helyszíne októberben Gödöllő lesz,
majd már a 2009-es esztendőben
következhet Pisa és London.
P.L.
Magyar második a kard-ranglistán
ATRI-CO Triatlon Klub hagyományos
őszi duatlon versenyét ismét megrendezték
a Sétakertben és környékén.
Nyolc korcsoportban indultak mindkét
nem képviselői Zalából és Somogyból
is a futás-kerékpározás-futás kombináció
különböző távjain, s a rajtolók közül
a kanizsai győztesek az alábbiak voltak.
Óvodások, lányok: 1. Hegyháti Blanka
(Hevesi). I. korcsoport, fiúk: Tóth Tamás
(Kiskanizsa). V. korcsoport, fiúk:
1. Gadányi Bálint (Cserháti).
Sétakerti futás és kerékpározás
Befejeződtek a softball pontvadászat
idei küzdelmei, s a Röntgen
Kanizsa Ants csapata a tavalyi bajnoki
cím után a második helyen
végzett. Tulajdonképpen idén egyértelmű
volt, hogy a fővárosi Hungarian
Astros nyeri a küzdelmeket,
hiszen jóval kiegyensúlyozottabb
volt teljesítményük az amúgy sem
túl népes mezőnyben. A kilencedik
fordulóban a kanizsaiak velük és a
Szentendre együttesével mérkőztek,
s míg az első meccsen 13:7-re
kikaptak, addig a másodikon 8:4-
re nyertek Balassa Nóráék.
Az Astros
kifogott
rajtuk
NÉVJEGY
Röntgen Kanizsa Ants (softball).
A csapat alakulása: 1994.
Színe: kék-szürke. Címe: 8800
Nagykanizsa, Kisfaludy Sándor
utca 2. Pályája: Thury-pálya
(200 férőhellyel). Elnök: Dencs
Béla. Edző: Gyimes Magdolna.
Legnagyobb sikerei: 3-szoros
bajnok (1999, 2000, 2007), 4-
szeres kupagyőztes (1999,
2000, 2003, 2004)
Abirkózók Pécsen, a dzsúdósok
Pakson jártak.
A Kanizsai Birkózó SE-nél javában
készülnek a Szigetváron megrendezésre
kerülő diák országos bajnokságra,
s erre készülvén felhozóversenyként
szerepelt programjukban
a pécsi nemzetközi viadal. A
mintegy százhetven induló között
szerb és horvát klubok növendékei is
voltak, Kanizsáról pedig négyen léptek
szőnyegre. Közülük diák I-es
korcsoportban az 50 kg-ban versenyző
Egyed Dániel négy nyert meccsel
az első helyen végzett. A szintén a
szigetvári seregszemlére készülő
Krasznai Bence (35 kg) és Farkas
András (61 kg) harmadikként zárt, s
hozzájuk hasonlóan a diák II-es
Egyed Balázs (31 kg) is a dobogó
harmadik fokára állhatott fel.
Az NTE 1866 cselgáncsozói közül
ketten vettek részt az Atom Kupa nemzetközi
versenyen Pakson, ahol
Mihovics Szabina hírnevéhez méltón az
ifjúsági 63 kg-ban az első helyen végzett.
Diáksikerek
Kanizsa 16 – Hirdetés 2008. szeptember 25.
Hónapsoroló játszóház
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2008. szeptember 26-
án tartja szokásos Hónapsoroló Játszóházát, melyre vár minden
érdeklődő gyermeket és szüleiket a Zrínyi u. 51. szám alatt. Programok:
terménybáb, csuhé baba készítés.
Sportolás céljából bérbe adja
tornatermét
az alábbi időpontokban:
hétfő, szerda 19 órától 20.30 óráig
Érdeklődni az 537-419-es telefonszámon lehet
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola
Nagykanizsa, Platán sor 3.