Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.48 MB
2020-12-11 09:26:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
322
652
Rövid leírás | Teljes leírás (501.7 KB)

Kanizsa 2009. 009-012. szám március

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXI. évfolyam 9. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. március 5. Kanizsa
Három fiatalt köszöntött, és
részesített elismerésben Marton
István polgármester.
Tóth Balázs, Bobay Bálint és Tóth
Viktor egy hónappal ezelőtt kutyát sétáltatott
éppen a Sétakertben, amikor
egy idős hölgy kiabálása keltette fel a
figyelmüket. A hölgy három roma
srác után kiabálta, hogy adják vissza a
táskáját, mert csak egy kulcs van benne.
ők utánuk szaladtak, s egyiküket
– a 14 év alatti fiú, akinél a táska volt
–, elkapták a Csányi utcában, majd értesítették
a rendőrséget. A másik kettőt
a rendőrség később megtalálta. Kihallgatták
őket, megfelelő büntetésüket
majd a bíróság szabja ki – mondta
Berke László alezredes, hozzátéve,
hogy dicséretes a fiúk viselkedése, s
ez sajnos nem jellemző országosan
sem. Ha elmondják a barátaiknak is,
hogy így kell cselekedni, akkor bízhatunk
benne, egyre jobban elterjed a
bajba jutott emberek megsegítése a fiatalok
körében.
– Ilyen fiatalokra van szükség –
hangsúlyozta Marton István polgármester
– akik, ha látják, hogy baj
van, nem fordítanak hátat, hanem
segítenek!
Az idősek érdekeit képviselő Idősügyi
Tanács képviseletében Balogh
István mondott köszönetet azért,
hogy egy idős embert megmentettek
a rablástól. Az idősek nevében megköszönte
a szép tettet, s arra buzdította
őket, ha a jövőben hasonló esetet
látnak, segítsenek. Ehhez kívánt nekik
jó erőt, egészséget.
B.E.
Ilyen fiatalokra van szükség
2 Kanizsa – A mi ügyeink 2009. március 5.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Az országos JOGPONT Hálózat
megvalósítására Európai Uniós
forrásból, az Új Magyarország
Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásában, a Társadalmi
Párbeszéd Központ együttműködésével
kerül sor.
A hiányt pótló kezdeményezés a
Magyar Szakszervezetek Országos
Szövetsége, a Magyar Iparszövetség,
a Kereskedők és Vendéglátók Országos
Érdekképviseleti Szövetsége, az
Ipartestületek Országos Szövetsége
és az Általános Fogyasztási Szövetkezetek
és Kereskedelmi Társaságok
Országos Szövetségének közös pályázatából
született.
A projekt az egész országot lefedő
jogsegély-szolgálati hálózat létrehozására
irányul. Anyilvános, hálózatszerű
működés elősegítheti a
jogtudatos magatartás fejlődését, a
jogi ismeretek bővülését, a jogalkalmazásban
tapasztalható zavarok
csökkenését. A címzetti kör rendkívül
széles: a díjmentes jogi tanácsadást
igénybe veheti minden állampolgár;
legyen munkavállaló vagy
munkáltató, munkanélküli vagy éppen
vállalkozni szándékozó.
Az MSZOSZ Nyugat-dunántúli
Regionális Képviselete a projekt
célkitűzésének megvalósítására a
nyugati-régióban (Vas, Zala, Győr-
Moson-Sopron megye) 21 JOGPONTOT
hozott létre. Ajogsegélyszolgálat
díjmentes tanácsadást és
információszolgáltatást, valamint
iratminták átadását foglalja magába.
Ügyfeleik munkajogi-, társadalombiztosítási
jogi, társasági és
cégjogi tanácsadást és információszolgáltatást
igényelhetnek.
Simon Annamária projektmenedzser
elmondta: minden segítséget
megadnak a jogsértések tisztázásában,
illetve ezek megelőzésére információkkal
szolgálnak. Továbbá
a vállalkozóvá válással kapcsolatos
kérdéseken át a pályázati tanácsadásig
hozzá kívánnak járulni a vállalkozói
környezet javításához is.
Aprojekt célja a jogtudatos magatartás
elősegítése, a peres ügyek
megelőzése, valamint a jogesetek értékelése.
AJOGPONT Hálózat megvalósításával
kialakul egy integrált
jogsegély-szolgálat, egy a munkavállalót,
a vállalkozást segítő, ügyfélközpontú
szolgáltatási rendszer.
Nagykanizsán az ügyfeleket
kedden 14.00-18.00 óra között
Bazsóné Dr. Hajnalka Adrienn
várja a Sugár u. 28. szám alatt
(Magyar Vöröskereszt Zala megyei,
Nagykanizsai Területi
Szervezete).
JOGPONT irodák nyíltak
– díjmentes jogi segítség
Tisztelt Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap!
Korózs Lajos a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkárának – aki egyben az Országos Idősügyi
Tanács titkára is – a Zalai Hírlap 2009. február 20-ai (pénteki) számában ez a nyilatkozata jelent meg: „ a
nyugdíjas szervezetek egybehangzóan támogatták a nyugdíjkorhatár 65 évre emelését, valamint a tizenharmadik
havi nyugdíjat érintő változások kapcsán a szervezetek többféle álláspontot is megfogalmaztak, de
egyetlenegy szervezet sem utasította el kategorikusan ennek a juttatásnak a beépítését az alapnyugdíjba”
A nyilatkozatról egyéb médián keresztül is tudomást lehetett szerezni.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa fent leírtaktól teljesen elhatárolódik, mivel azzal formailag
sem és tartalmilag sem tud egyet érteni. Ezenkívül megjegyzendő az is, hogy a nyilatkozattal kapcsolatban
Nagykanizsa Idősügyi Tanácsával egyeztetés nem történt. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az
Országos Idősügyi Tanács szervezetileg a helyi Idősügyi Tanácsoknak nem felettese, csak koordináló szerv,
ezért nevükben csak előzetes egyeztetéssel nyilatkozhat. Kérem Önöket fentiekről szíveskedjenek tudósítani.
Nagykanizsa, 2009. március 2.
Tisztelettel: Boa Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának társelnöke
Nagykanizsa kis- és középvállalkozóinak
kezdeményezésére Göndör
István országgyűlési képviselő
vállalkozói fórumon vett részt az
Ipari Parkban. A fórum résztvevői
először megtekintették Kámán
László vezérigazgató vezetésével a
megvalósított, illetve megkezdett
fejlesztéseket, majd az országgyűlés
kis- és középvállalkozásokat
érintő tervezett intézkedéseiről
hallgatták meg az országgyűlési
képviselő előadását. A szervezeti
változásokat követően az Ipari
Park jövőbeni fejlesztési elképzeléseiről
Kámán László, a Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. vezérigazgatója adott
tájékoztatást. A fórum tapasztalatairól
sajtótájékoztatón számolt be
Göndör István az irodájában:
– Három célom volt a fórummal.
Egyrészt, hogy lássam, mi van az
Ipari Parkban, milyen a hangulat,
és tájékoztatást próbáltam adni
azokról a változásokról, amelyek a
következő hónapokban erősen befolyásolják
a vállalkozók és a munkavállalók
életét. A végén pedig kíváncsi
voltam rá, miként vélekednek
a saját helyzetükről, a pályázati
lehetőségekről, és hol észlelnek
olyan buktatót, akadályt, amit nem
tudnak áttörni. Nagy örömmel láttam,
hogy végre felelős gazdája
van az Ipari Parknak. Olyan, aki
tudja, rendet kell teremteni ahhoz,
hogy ez a park a saját, a környezetünkben
lévő és a külső vállalkozók
számára is vonzó legyen. Van koncepciója,
elképzelése, és szemmel
láthatóan megkezdődött a rendrakás.
Amit érdekesnek tartok és a fórumon
is szóba jött – folytatta a
honatya – jó lenne, ha a város vezetése
valamilyen formában felszólítaná
azokat, akik évekkel ezelőtt
spekulatív céllal területeket vásároltak
az Ipari Parkban, de azóta
egy gombostűnyit nem tettek arrébb.
Vagy tegyenek eleget a szerződéses
kötelezettségüknek, vagy
adják vissza a városnak, és nyíljon
meg a lehetőség mások betelepülésére.
Szimpatikus volt számomra az
inkubátorházzal kapcsolatos elképzelés,
különös tekintettel arra,
hogy a Kámán László által fölvázoltak
lehetőséget adnak arra,
hogy ezek a kis- és közepes vállalkozások
a rezsiköltségeik egy jelentős
részétől megszabaduljanak.
Nem kell külön iroda, külön fénymásoló,
tárgyaló, stb., sőt gondolkodnak
a külön pályázatfigyelő
rendszer kialakításában és őrzésvédelemben.
Azt látom, hogy az ott
lévők lassan kezdenek csapatként
egymásba kapaszkodni. ők is érzik,
hogy külön-külön is lehetnek
sikeresek, de együtt meg tudnak oldani
olyan dolgokat, ami egyedül
nem megy.
Göndör István utalt arra is, hogy
szándékaik szerint júliustól lépnek
hatályba azok az adó és járuléktörvény-
módosítások, amelyek egyszerűsítik
a vállalkozások életét. A
kérdések között felvetődött, hogy
a helyi közbeszerzéseken miért
nem preferálják a helyi vállalkozókat,
mert az új törvény szerint
megvan erre is a lehetőség.
Vállalkozók fóruma
Az önkormányzati felelősséggel
kapcsolatos véleményét
mondta el sajtótájékoztatóján.
Papp Ferenc az MSZDP önkormányzati
képviselője. Kiemelte:
nem kell közvéleménykutatást végezni
Nagykanizsán ahhoz, hogy
megtudjuk miként vélekednek az
emberek a képviselőtestületről.
Elég ha az utcán, a buszon, a bevásárlóközpontban,
vagy épp egy
presszóban meghallgatjuk az embereket.
Ömlik belőlük a panasz,
a kritika.
Mi Szociáldemokraták fontosnak
tarjuk az együttműködést, a
toleranciát és a szolidaritást,
ezért, mivel kritikus a helyzet, rövid
diagnózist állítunk fel, és
megpróbálunk terápiát is megfogalmazni
a közgyűlési munkánkkal
kapcsolatban. A 26 tagú testületet
ma legalább tizenegyféle ellentét
feszíti:
1. Ellentét van a jobboldal és a
baloldal között. 2. Megosztott a
Fidesz-frakció: két fő kivált közülük.
3. Ellentét feszül a Fideszfrakció
és a polgármester között.
4. Mélypontra került a polgármester
és az alpolgármester kapcsolata.
5. A polgármester a jegyzőasszony
ellentéte már-már
„robbanással” fenyeget. 6. Erős
érdekellentét van a peremkerületi
képviselők, a belvárosi valamint
a listán bejutott képviselők között.
7. Megosztott az MSZPfrakció
is: esetenként 1-2 képvi-
Együttműködés
vagy konfrontáció
2009. március 5. Kanizsa – A mi ügyeink 3
selőjük a frakciófegyelemmel ellentételesen
voksol. 8. Gyakori az
ellentét az MSZP és az MSZDP
képviselői között is. 9. Konfrontáció
tapasztalható – több vitás
ügyben – az MSZP és az SZDSZ
képviselői között. 10. Újabban ellentét
rajzolódik ki a kistérségi
társulás és a nagykanizsai közgyűlés
között. 11. A legsúlyosabb
ellentét azonban a 26 fős képviselőtestület
és a város lakossága között
feszül.
A testület megítélése hónaprólhónapra,
közgyűlésről-közgyűlésre
romlik. Mint többen teszik szóvá,
hogy érdemi munka helyett felesleges,
olykor dühítő, személyeskedő
vitákba megyünk át üléseinken.
Tudomásul kellene végre már
vennünk nekünk képviselőknek,
hogyha ez folytatódik, akkor nemcsak
a helyi lakosok fordulnak el
tőlünk, de a működő tőke és a beruházók
is, amelyre és akikre pedig
szükségünk lenne, mivel nem
jönnek olyan városba, ahol még a
vezető tisztségviselők és a testület
sem tud emberi módon együttműködni.
Joggal vetődik fel, hogy a diagnózis
után mi lehet a terápia:
1. A közgyűlési előterjesztések
jobb előkészítése: a hivatalban és
a bizottságokban. 2. A képviselők
a konfrontációk helyett együttműködésre
törekedjenek. 3. Az esetenkénti
gyűlölködés helyett a
másik képviselő véleményének
tiszteletben tartása. 4. Kulturált, a
témára koncentráló vita: a személyes
és politikai ellentétek háttérbe
szorítása. 5. A polgármester ne
csak a két frakció előzetes véleményét
kérje ki a fontosabb döntések
előkészítésekor, de hallgassa
meg a kispártok javaslatait is.
6. A közgyűlések levezetésének
megváltoztatása: más stílus,
hangnem, több tolerancia, az
egyes felszólalásokat nem kell
mindig kommentálni. 7. A hozott
döntések végrehajtásának fokozottabb
figyelemmel kisérése (a
tisztségviselőknél és a hivatalban
is).
Végezetül Papp Ferenc egy szociáldemokrata
üzenetre hívta fel a
figyelmet: másfél év alatt országosan
három választás történik. Az
EU-s választásra már heteken belül
rámozdulnak a pártok. Szeretnék
a politikai szervezeteket, pártokat,
képviselőtársait és saját magukat
is arra inteni, ha továbbra is
ugyanígy egymásnak feszülnek a
politikai erők, akkor a város érdeke,
gazdasága, fejlesztése, a munkaügyi
helyzet, az oktatás és a kultúra
problémája háttérbe szorul.
Közös közleményt adott ki több
dél-zalai roma és civil szervezet,
melyben arra hívják fel a figyelmet,
hogy a bűnözésnek nincs színe,
s minden magyar állampolgárnak
együtt, összefogva kell megakadályozni
a bűncselekmények
terjedését.
Az „Együtt, közösen az előítélet-
mentes Magyarországért!” című
aláírásgyűjtési kezdeményezést
a Bogdán János Cigány Kisebbségi
Közösségi Házban sajtótájékoztató
keretei között írta alá
Balogh István és Budavölgyi Kálmán,
a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület képviseletében,
Fenyvesi Tibor, a Garabonci
CKÖ elnöke, Mihálylovics Béla,
a Dunántúli Diplomás Romák
Mindenkiért Egyesület elnöke,
Nagy József György, a Demokratikus
Roma Vezetők Szövetségének
elnöke, Orsós Vendel, az Európai
Unió Roma Ifjúságáért
Egyesület elnöke, Sütő János
Zoltán, az újudvari CKÖ elnöke,
Szolnok Ferenc, a bocskai CKÖ
elnöke, Teleki László, Cigány
Ügyekért felelős miniszterelnöki
megbízott, MSZP Országgyűlési
képviselő, Nagykanizsa MJV Cigány
Kisebbségi Önkormányzatának
elnöke és Váradi Istvánné,
a nagykanizsai CKÖ elnökhelyettese,
a Roma Nők Országos
Szövetségének elnöke.
Az aláírást megelőzően Teleki
László kiemelte, hogy fontos társadalmi
összefogásra van szükség,
paradigmaváltásra, mert a romák
a szervezett rasszizmus célpontjaivá
váltak. Nagy József
György szerint ez a kezdeményezés
nem pártügy – minthogy több
párt képviselője is aláírta –, nem
romaügy, ez mindenkit érint. A
rendőrség és a jog feladata lenne,
hogy a törvényt mindenkivel betartassák
– tette hozzá Sütő János
Zoltán –, mindenkivel, romával és
nem romával egyöntetűen. Az első
lépés egymás kultúrájának elfogadása.
B.E. – S.E.
Tisztelettel kérem Nagykanizsa város lakosságát, hogy nemzeti ünnepünk alkalmából lobogózzák fel otthonaikat!
Köszönettel: Marton István, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere
Közös közlemény
4 Kanizsa – Városrész 2009. március 5.
Az északkeleti városrész azon
választókörzetében, amelynek
önkormányzati képviselője dr.
Csákai Iván, közel kétezren laknak,
de mint mondja: ez változó,
mert egyre többen költöznek
oda. A képviselő szerint ez a körzet
majdnem a belvárosban van,
de időnként úgy érzi az ember,
hogy a külvárosban jár némelyik
úttest elhanyagolt állapota miatt.
A lakókörzetben két általános
iskola – a Hevesi és a Rózsa
utcai –, továbbá egy óvoda – az
Attila utcai – működik, és három
autószalon, illetve egy benzinkút
is található a területen.
Dr. Csákai Iván elöljáróban
megemlíti, hogy az autószalonok
nagyon sokat segítettek az önkormányzatnak
azáltal, hogy az épületek
mellett megépítették a járdát.
– 1990 óta vagyok önkormányzati
képviselő és egy kicsit a magam
sikerének tartom azt, hogy
megépült a kerékpárút a Dózsa
György utcától egészen a Városkapu
körútig – mondja a képviselő.
– Ön akár a kanizsai képviselők
doyenje is lehetne, hiszen kezdettől
fogva tagja a négyévenként
megválasztott új testületeknek.
– Valóban, jómagam egészen a
rendszerváltás óta vagyok tagja az
önkormányzatnak: négyszer közvetlenül
választottak meg, egyszer pedig
listáról kerültem be a testületbe.
A képviselői munka jellege voltaképpen
évek óta változatlan, hiszen
az én szakterületem – amiben bizottsági
elnök vagyok – a szociális
dolgok és az egészségügy sokat nem
változott, és hála Istennek ebbe a
szegmensbe az utóbbi időig a politika
nem szólt bele. Ugyanakkor
sajnos a mostani képviselőtestületi
ciklusban előfordul, hogy beleszól a
politika. Szakterületem jelentős
eredményének tartom az idősek otthonának
átköltöztetését a volt
HCSR-be (honvédségi csapatrendelő),
ahol egy európai színvonalú
idősek otthonát hoztunk létre. Az
egykori csapatrendelőt megkapta
az önkormányzat és ebből alakítottunk
ki egy idősek otthonát. Itt jegyzem
meg, hogy az egész városra kiterjedően
– a gyerekektől kezdve a
szépkorúakig – mindenkivel foglalkozik
a szociális háló Nagykanizsán.
Körülbelül 120-140 millió forintot
tesz hozzá az önkormányzat a
lebontott normatívákhoz.
– Aparkolási gondok az ön választókörzetében
is visszaköszönnek.
– Korábban tényleg voltak gondok
ez ügyben, de kialakítottak egy
parkolóhelyet. Egy másik példaként
említem, hogy a rossz tervezés miatt
az Irtás utcában a parkolást csak
úgy lehetett megoldani, hogy sok veszekedés
árán egyirányú utcát kellett
belőle csinálni. Ebben a ciklusban
is sok apró eredményt értünk el,
így például járda épül a Rózsa utcára
felfelé, továbbá megjavították a
lépcsőt. Persze akadnak gondok is:
az egyik autószalon például járdát
létesített a bemutató épület előtt,
azonban a járdavégtől a buszmegállóig
esős idő esetén még mindig sárban
közlekednek a gyalogosok.
Most ezért harcolok, hogy ez a további
járdaszakasz megépüljön.
Hadd említsek egy másik példát: az
Attila utcában van a garázsok előtt
egy olyan rész, amely életveszélyessé
vált már a kátyúk miatt. Ezt az útszakaszt
is meg kellene javítani. A
Balatoni úton pedig a domboldalról
leomló föld annyira feltöltötte a déli
járdaszakaszt, hogy esős időben a
járdán áll a víz, tehát ott egy kis árkot
kellene létrehozni. Ezenkívül
képviselőként én is szorgalmazom
körforgalom kialakítását vagy valamilyen
más megoldást a Hevesi és
Rózsa utcák balesetveszélyes kereszteződésében.
– Más jellegű gondokkal keresik
fel a választókörzet akói, mint
mondjuk egy évtizeddel ezelőtt?
– Nem, mert a gondok majdnem
mindig ugyanazok maradnak. A fogadóórámon
– mivel a szociális bizottság
elnöke vagyok – lakásproblémákkal
is megkeresnek. Sajnos
az utóbbi időben kevés a lakás
a városban. Az elmúlt ciklusban
építettünk 146 lakást, ami szép
eredménynek számít, mert sok rászorulót
el tudtunk helyezni. Most
viszont számos kötelezettségünk
van azáltal, hogy ki kell üríteni bizonyos
objektumokat. Legutoljára
a Bartók utca 1. szám alatti épületet
kellett kiüríteni, ugyanakkor
ehhez a folyamathoz sok lakásra
van szükség. Képviselőként tapasztalom,
hogy sokan nagyon sokat fizetnek
albérletért és nekik szociális
bérlakásokra lenne szükségük.
őszintén remélem, hogy ha ez a
krach – gazdasági válság – megszűnik,
azután megint lehet majd
pályázni bérlakás építésre vagy
vásárlásra, és ily módon majd el
tudjuk helyezni a rászorulókat.
– Tapasztalataink szerint ebben
a lakókörzetben is szeretik az emberek
a virágokat. Már pedig, aki a
virágot szereti…
– Ha végigmegyünk az északkeleti
városrészen, láthatjuk,
hogy a házak előtt maguk a lakók
parkosítanak. Ebben próbáltam
segíteni és sikerrel jártam, mert a
Park Kft. „beszállt”, és segítségükkel
a lakók maguk csinosítják
a házak előtti területeket, amelyek
ezáltal nagyon szépen néznek
ki. Szerencsére nem mindenki
várja el, hogy ezt is az önkormányzat
oldja meg, hanem egyre
többen vannak, akik saját kezük
munkájával szépítik a lakóépületek
környezetét. Ugyanakkor sajnos
azt is tapasztaljuk, hogy vannak
vandálok is – és korántsem
biztos, hogy csak fiatalok, mert
bizony lehetnek idősebbek is -,
akiket zavar, hogyha valami szép
és rendezett: a fiatal fákat kettétörik,
a virágokat kitépik. Legutóbb
például az volt a probléma,
hogy felgyújtották a szemetes
edényeket. Erre egyáltalán nincs
szükség akkor, amikor emberek
azért fáradoznak, hogy széppé tegyék
a környezetüket. A Dózsa
György utcában például szép élő
sövényt alakítottak ki és azt gondozzák,
az Irtás utcában kis parkosítást
csináltak, továbbá az Attila
utcában is szépítik lakókörnyezetüket
az emberek. Tényleg
semmi szükség arra, hogy vandálok
mindezt tönkretegyék.
– Összességében milyen ez a városrész?
– Ez egy nyugodt lakókörzet, de
mára már zsúfolttá vált. Amikor a
kezdet kezdetén képviselő voltam,
ez a terület még a város szélének
számított: lent valamikor homokbánya
üzemelt, azonban most már
beépültek a telkek, de az emberek
sajnos nem tudják az autókat hova
leparkolni. Meg kell jegyeznem azt
is, hogy aki pedig tudna egy tömbbelsőben
parkolni, lustaság miatt
nem megy be a belső udvarba, hanem
inkább elfoglalja más elől a
helyet. Ezen nem tudunk változtatni,
mert mindenki úgy akarja, hogy
három lépésről lépjen be a bejáraton.
Egyébként nagyon szép és
nyugodt ez a városrész, korábban
szerettem itt lakni, mert nagyon jó
és összetartó emberek élnek ebben
a választókörzetben – szögezi le
búcsúzóul a képviselő.
Gelencsér Gábor
Aki a virágot szereti…
– avagy környezetszépítő kanizsaiak
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul
2009. 03.06-án 16 órakor
hétvégi
03.10-én 16 órakor
hétközi előadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
03.16-án 16 órakor
C, D, C+E
Diákkedvezmény!
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
2009. március 5. Kanizsa – A mi ügyeink 5
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Az a városlakó, vagy éppen
városunkon átutazó idegen, aki
a régi galamboki úton, netán az
ipari park felé közlekedik, furcsa
kettősséggel találja szemben
magát az útkereszteződésben. A
fogadalmi kereszt szomszédságában
egy útbaigazító reklámtábla
hívja fel magára a figyelmet.
Kálcsics László kiskanizsai
olvasónknak, a szántóföld tulajdonosának
többen is megjegyezték:
„városképileg" nem illik a
környezetbe a tábla.
A tábla elhelyezésének mikéntjéről
mi is megkérdeztük Kálcsics
Lászlót, aki többek között elmondta:
A tábla története tavaly novemberben
kezdődött, amikor fél lábbal
a telkén, egy útbaigazító reklámtáblát
talált. A területén munkagépekkel
dolgozik, kaszálja az
árokpartot, s nemcsak útjában van
a tábla, hanem az ő véleménye
szerint sem illik a környezetbe. Áthelyezéséről
azonban a tábla-állító
vállalkozóval nem tudott „dűlőre"
jutni.
Mielőtt elmondanánk a hozzáértők
véleményét, ejtsünk néhány
szót az úgynevezett Sántiván kereszt
történetéről is, melyet egy
kiskanizsai polgár készíttetett
hajdanán. A kereszt egy dűlőút
mögött, az átkelő híd keleti oldalán
állt, s mivel az autópálya-építés
során gyakran tárgyalt Kálcsics
László a Betonútépítő Vállalat
vezetőivel, látta, hogy előbbutóbb
nem lesz ott jó helye a keresztnek.
Felajánlotta hát, hogy
elhelyezhetik a telkén. Teltekmúltak
a napok, s egyszer csak,
akár a mesében, a kereszt ott termett.
Méltó, a városképbe illő
emlékhelyet szeretett volna kialakítani
a környezetében, ezért a
legavatottabb szakember, a városi
főkertész véleményét kérte ki a
munkálatokhoz. Úgy tűnik, különleges
vonzerővel rendelkezik
birtokának az a szeglete, mert elképzelésének
megvalósításában
már megelőzték. Mint a képen is
látható, valaki, vagy valakik koszorúkat
helyeztek el a kereszten,
és facsemetéket ültettek a talapzata
mellé.
De most lépjünk tovább. A reklámtábla
ügyében két önkormányzati
képviselőhöz, Papp Nándorhoz,
a Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottság
elnökéhez, valamint Cserti
Tiborhoz, a Városvédő Egyesület
elnökéhez fordultunk. Mindkettejük
egyöntetű véleménye
szerint a vállalkozónak még a tábla
kihelyezése előtt – akár a hivatal
építéshatósági osztályával
egyeztetve –, építési engedélyt
kellett volna kérni. Így ez birtokháborításnak
minősül. A közelben
szerencsésebb helyet is lehetett
volna találni erre a célra.
B.E.
Megkérdeztük…
Értesítjük a lakosságot, hogy a Nagykanizsa, Zala György utca és Nagykanizsa
Székelykert járda közvilágítás építése c. munka kivitelezési munkálatai
befejeződtek, a villamos hálózat és berendezései 2009.03.06-án véglegesen feszültség
alá kerülnek.
Az elkészült létesítmények érintése TILOS és ÉLETVESZÉLYES !
Figyelem - tilos és életveszélyes!
Darázsfészekbe nyúl, aki a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulás jövőbeni, Bajza út 2.
szám alatti székhelyével foglalkozik.
Így járt Marton István, polgármester
is, aki a megvásárlás körüli
ellentmondások miatt egy fegyelmi
eljárás közepén találta magát.
Nem is úszta meg elmarasztalás
nélkül. Később az általa kivágásra
ítélt platánfák miatt került a tiltakozók
kereszttüzébe. Most egy
újabb eset borzolja a kedélyeket.
Mint ismeretes, tavaly decemberben
az említett kistérség tíz évre
szóló bérleti szerződést kötött a
KA-ROCK Alapítvánnyal. A benne
foglaltak szerint a tulajdonos
egy kétszintes, kétszázhetven
négyzetméteres épületet, valamint
a használatához szükséges udvarrészt
havi, négyzetméterenkénti
600 Ft + áfa (162.000 Ft + áfa) +
rezsi díj ellenében használatba adja
a bérlőnek. Számos kikötés mellett
a szerződés legfőbb kritériuma,
hogy az alapítvány saját költségén,
2011. december 31-ig úgy
alakítja át, hogy az alkalmas legyen
a Kistérségi Ifjúsági Centrum
feladatainak ellátására. Mivel ezt
értéknövelő beruházásnak ismeri
el a bérbeadó, ezért az átépítés felmerülő
költségeit a bérleti díjba
beszámítja.
A sajtó által nyilvánosságra került
tervek nyomán a környéken
élők gyanút fogtak, s úgy vélik, a
hangzatos ifjúsági centrum mögött
rockkoncertek rendezésére alkalmas
épületet kívánnak kialakítani.
Az érintettek tiltakozásukat kifejezve
több képviselőt is megkerestek.
Végül is dr. Kolonics Bálint
vállalta fel ügyüket, és levélben
fordult Marton István polgármesterhez.
Innentől őt idézzük:
„A Nagykanizsai Bajza u. 2.
szám alatt található ingatlan a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulása tulajdonába került. A
társulás és az Ön nyilatkozatai
alapján az ingatlanon társulási
központ kialakítását tervezi a társulás.
A Kanizsa TV műsorából ezzel
ellentétben az derült ki, hogy a
társulás a KA-ROCK Alapítványnak
bérbe adta az ingatlanon található
egyik épületet, ahol rockkoncertek
rendezését tervezik. Ez a
hír teljesen ellentétes a társulás
működésével és céljaival. A társulási
központ nem egyenlő a rockközponttal.
Tisztelt Polgármester Úr!
Jelen levelem útján tudatom Önnel,
hogy a Bajza u. 2. szám alatti
ingatlan lakókörzetében élő emberek
a társulás elképzelésével nem
tudnak azonosulni, azt kifejezetten
ellenzik. Ebben az ügyben, hogy a
lakóövezetben rockkoncertek lebonyolítására
kerüljön sor, a lakók
zéró toleranciát hirdetnek, és minden
lehetséges eszközt igénybe
vesznek a lakókörnyezetük nyugalmának
megőrzése érdekében.
Tisztelt Polgármester Úr!
Kérem, hogy szíveskedjen az
ügyben a társulásnál felvilágosítást
kérni és részemre soron kívül
tájékoztatást adni, hogy az ott élő
embereket megnyugtathassam. Kérem
Önt, mint városunk polgármesterét,
szíveskedjen a város polgárainak
az érdekeit képviselni és
megakadályozni egy újabb probléma
kialakulását Nagykanizsán.
Várom szíves válaszlevelét,
amelyről természetesen tájékoztatom
az ügyben érintett lakókat.”
A Bajza utca 2. most sem a nyugalom
szigete, hiszen az egykori
gyivisek közül jónéhányan visszajárnak
egykori otthonukba, és éjszakánként
vandál cselekményeikkel
kisebb-nagyobb károkat okoznak.
Mivel ezek a jelenségek az
épület falai között zajlanak, így az
ott élők nyugalmát nem, csak erkölcsi
érzéküket zavarják. Ha
azonban a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása és a KAROCK
Alapítvány terve megvalósul,
nincs kétségük afelől, hogy
eddigi nyugalmas életüknek vége
lesz. Elmondásuk szerint egy lakópihenő
övezetbe nem illik egy
ilyen intézmény. Cseppet sem kételkednek
abban, hiszen a tapasztalat
is azt mutatja, hogy környékük
– a zaj mellett – hasonlatos
lesz azon szórakozó helyek környezetéhez,
amelyeknél a szórakozástól
felhevült fiatalok hazafelé
tartva összepiszkítják a járdát és az
úttestet, szemeteseket borogatnak,
illetve gyújtanak fel. Nem hisznek
tehát az ígérgetéseknek, mert, mint
mondják, abban a városban, ahol a
polgármester autóját kromofággal
önthetik le, hovatovább büntetlenül
törhetik be egy betondarabbal
az ablakát.
Dóró János
Tiltakozó Bajza utcaiak
6 Kanizsa – Városháza 2009. március 5.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a kizárólag
önkormányzati tulajdonban lévő, alább felsorolt gazdasági társaságai
könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2009. június 1-től 2012. május
31-ig terjedő időszakra.
A gazdasági társaságok a következők: VIA Kanizsa Városüzemeltetési Nonprofit
Zrt., Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Kanizsa TV
Kft., Kanizsa Újság Kft., Kanizsa Uszoda Kft.
Pályázati feltételek: gazdasági társaságok könyvvizsgálata terén szerzett
legalább ötéves gyakorlat, könyvvizsgálói engedély, könyvvizsgálói kamarai
tagságról szóló igazolás, erkölcsi feddhetetlenség, referenciajegyzék, összeférhetetlenségi
nyilatkozat, könyvvizsgálói felelősségbiztosítás.
A pályázatban ajánlatot kell adni a pályázónak a könyvvizsgálói feladat ellátásának
vállalási díjára gazdasági társaságonként és összesen, a fizetés ütemezésére,
illetve csatolni kell részletes szakmai elképzeléseit.
A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a
2009. áprilisi ülésén bírálja el.
A pályázatokat 2009. március 31-én 9 óráig, 3 példányban, zárt borítékban
"könyvvizsgálói pályázat" jeligére kérjük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztályára (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. fsz. 7.)
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Beznicza Miklós Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gazdálkodási osztályvezetője adja
meg (tel.: 93/500-760).
Nagykanizsa, 2009. február 26.
Álláspályázat: könyvvizsgáló
Ügyintéző: Gerencsér M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Csengery u. 113/A. sz. alatti ingatlanon végzett építési tevékenységek használatbavétele
ügyében. Szám: 6 /32-12/ 2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
6/32-11/2009. számú, Nagykanizsa, Csengery u. 113/A. sz. alatti ingatlanon
végzett építési tevékenység építéshatósági ügyben döntését meghozta, melynek
tárgya: átalakított üzemi épületre, a kialakított kiskereskedelmi üzletre vonatkozó
használatbavételi engedély.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül határos
ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, a további ügyfeleket
a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi
előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. március 2-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/32-11/2009., tárgya: használatbavételi
engedély.
A kérelmező ügyfél neve: FELD-INVEST Kft., Budapest, Bertalan L. u. 26.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 3831/1., 3829.,
3813., 3832., 3838/1., 3838/2. hrsz-ú ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építésügyi hatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 305. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek:
8-12.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
(továbbiakban:Ket.) 98 §. (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsőfokú határozat
ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez
kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést
sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel az eljáró hatóság a fellebbezési lehetőségét döntésében az
alábbiak szerint biztosította: "Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15
napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi
Kirendeltségéhez címzett, de a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó 30.000
Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni."
Nagykanizsa, 2009. február 27.
Építéshatóság – 6/32-12/2009.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sport Osztály oktatási ügyintéző, koordinátor
munkakörének betöltésére
Ellátandó főbb tevékenységi körök:
A Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sport Osztályán az osztályvezető
irányítása alapján a vonatkozó jogszabályok, hivatali belső szabályzatok és
testületi döntések szerint az osztály részére meghatározott oktatási szakmai
feladatok ellátása, ellátásának koordinálása, az intézményvezetők vonatkozásában
a munkáltatói intézkedések előkészítése és adminisztrációja. Az önkormányzati
oktatási intézmények vonatkozásában a szakmai felügyeletnek és a
fenntartói döntések végrehajtásának összefogása, munkaterületén – távollétében
– az osztályvezető helyettesítése.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan
időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a köztisztviselők
képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének
I/15. Kulturális, közoktatási feladatok ellátása pontja szerinti képesítési
előírás.
Előnyt jelent: egyetemi végzettség, pedagógus szakvizsga, illetve közoktatás
vezetői diploma.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzeléseit, három hónapnál
nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban feltételként előírt,
előnyként megjelölt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító
okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség
vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján előzetes
összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. március 16. A
pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 27. A munkakör legkorábban
2009. április 1. naptól tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706 és
93/500-780 telefonszámon.
Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán
(www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
Dátum Gyógyszertár neve Címe Telefonszáma Ügyeleti idő
2009. március 1. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 08.00-06.00
2009. március 2. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00-06.00
2009. március 3. KIRÁLY KIRÁLY U. 19. 93/536-620 22.00-06.00
2009. március 4. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 22.00-06.00
2009. március 5. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22.00-06.00
2009. március 6. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22.00-06.00
2009. március 7. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 13.00-08.00
2009. március 8. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00-06.00
2009. március 9. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22.00-06.00
2009. március 10. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22.00-06.00
2009. március 11. KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 22.00-06.00
2009. március 12. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22.00-06.00
2009. március 13. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 22.00-06.00
2009. március 14. KIRÁLY KIRÁLY U. 19. 93/536-620 13.00-08.00
2009. március 15. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00-06.00
2009. március 16. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22.00-06.00
2009. március 17. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 22.00-06.00
2009. március 18. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22.00-06.00
2009. március 19. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 22.00-06.00
2009. március 20. SZENT GYÖRGY DÓZSA GY. U. 119. 93/510-215 22.00-06.00
2009. március 21. KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 13.00-08.00
2009. március 22. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00-06.00
2009. március 23. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22.00-06.00
2009. március 24. KIRÁLY KIRÁLY U. 19. 93/536-620 22.00-06.00
2009. március 25. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22.00-06.00
2009. március 26. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00-06.00
2009. március 27. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22.00-06.00
2009. március 28. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22.00-08.00
2009. március 29. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 08.00-06.00
2009. március 30. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22.00-06.00
2009. március 31. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 22.00-06.00
Álláspályázat:
oktatási ügyintéző, koordinátor
Gyógyszertári ügyelet - március
2009. március 5. Kanizsa – Városháza 7
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu.
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskolában.
Papp Ferenc önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2009. március 6-án
(pénteken) 16 órától a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart március 10-én, (kedden) 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Polai József a 15. választókerület önkormányzati képviselője lakossági fórumot
tart 2009. március 6-án (pénteken) 18 órakor a bajcsai kultúrház épületében.
Téma: közútfelújítási munkálatok, csapadékvíz elvezetési feladatok.
Meghívottak: Marton István polgármester, Imre Béla, a Magyar Közút Kht.
Nagykanizsai Üzemmérnökségének vezetője, Gáspár András, a Via Kanizsa
Kht. vezetője, Tárnok Ferenc, a Városfejlesztési Osztály vezetője.
Képviselői fogadóóra
Értesítjük a város idős lakóit, hogy március 10-én, kedden 10 órától 12 óráig
a Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk.
Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
Fogadóórát tart az Idősügyi Tanács
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési folyékony hulladék
közszolgáltatási díjáról szóló 56/2008. (XII.10.) számú rendeletével az
alábbi 2009. január 1-től érvényes díjat fogadta el:
A kötelező közszolgáltatásért a kötelezettek által fizetendő legmagasabb díj
mértéke 2144, Ft/m3 + áfa, azaz bruttó 2573 Ft/m3 az elszállított folyékony
hulladék mennyiségének megfelelően. (Az áfa mértéke a rendelet hatályba
lépése napján 20 %.)
Települési folyékony hulladék díja
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési szilárd hulladék
szállítási és lerakási díjáról szóló 58/2008. (XII.10.) számú rendeletével az
alábbi 2009. január 1-től érvényes díjakat fogadta el:
A kötelező közszolgáltatásért a kötelezettek által fizetendő legmagasabb díj
mértéke heti egyszeri ürítési gyakoriság esetén 50 literes edény után 320
Ft/db + áfa, 110-120 literes edény után 365 Ft/db + áfa, 1100 literes edény
után 5950 Ft/db + áfa. Heti kétszeri ürítés esetén 50 literes edény után 250
Ft/db + áfa, 110-120 literes edény esetén 405 Ft/db + áfa, 1100 literes edény
esetén 4205 Ft/db + áfa. (Az áfa mértéke a rendelet hatályba lépése napján
20 %.) Fentiek, és a többi edényméretre vonatkozó díj megtekinthető a város
http://portal.nagykanizsa.hu/portal.nsf honlapján.
Települési szilárd hulladék díja
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról
szóló többször módosított 13/1996. (III.26.) számú rendelet módosításáról
szóló 55/2008. (XII.10.) számú rendeletével elfogadta a 2009. január
1-től érvényes díjakat. A különböző kémény típusokra és tüzelőfajtákra,
valamint a kéményseprő-ipari tevékenységekre vonatkozó részletes díjak megtalálhatók
a város http://portal.nagykanizsa.hu/portal.nsf honlapján.
Kéményseprő-ipari díjak
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi tömegközlekedés
díjának és utazási feltételeinek megállapításáról szóló többször módosított
32/1998. (XII.15.) számú rendelet módosításáról szóló 54/2008.
(XII.10.) számú rendeletével az alábbi 2009. január 1-től érvényes díjakat
fogadta el:
Vonaljegy ára elővételben – 195 Ft/db. Vonaljegy ára autóbuszon –
250 Ft/db. Általános havi bérletjegy – 4650 Ft/db. Általános félhavi bérletjegy
– 3100 Ft/db. Általános kombinált bérletjegy – 5000 Ft/db. Tanuló,
nyugdíjas bérletjegy – 1670 Ft/db. Arckép nélküli bérletjegy – 11000
Ft/db
Az árak a 20 %-os áfát, valamint az utasbiztosítás összegét is tartalmazzák
Helyi tömegközlekedési díjak
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a víz- és csatornadíjak megállapításáról,
a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló 62/2006. (XII.22.)
számú rendeletének módosításáról szóló 67/2008. (XII.29.) számú rendeletével
az alábbi 2009. január 1-től érvényes díjakat fogadta el:
A lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás rendelkezésre állási alapdíja O
13-as főmérő esetén, együttesen 580 Ft/hó + áfa, O 20-as főmérő esetén,
együttesen 600 Ft/hó + áfa. A lakossági vízdíj 294 Ft/m3 + áfa, míg a csatornadíj
(vízterhelési díjjal együtt) 241 Ft/m3 + áfa. (Az áfa mértéke a rendelet
hatályba lépése napján 20 %). Fentiek részletesebben, illetve az ettől eltérő
vezeték átmérőre vonatkozó díjak megtekinthetők a város
http://portal.nagykanizsa.hu/portal.nsf honlapján.
Víz- és csatornadíjak
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) pályázatot hirdet a Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa, Kálvin tér
5.) igazgató munkakör betöltésére.
Képesítési és egyéb feltételek: szakirányú egyetemi, vagy főiskolai végzettség,
legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá kiemelkedő szakmai vagy tudományos
tevékenység.
A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot; a végzettséget
igazoló okirat másolatait; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot és gazdálkodásra
épülő fejlesztési elképzeléseket; nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a
pályázati anyagot a megbízón és a jogszabályban előírt bizottságon kívül
megismerheti a pályázati eljárásban más személy.
A munkakör betölthető: 2009. április 1-től. A magasabb vezetői megbízás:
2009. április 1. napjától 2014. március 31. napjáig, 5 év határozott időre szól.
Pályázat benyújtásának határideje: Kulturális Közlönyben való megjelenést
követő 30 napon belül (2009. március 13-ig).
Pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 31.
Illetmény: KJT alapján. A pályázatot 2 példányban kell eljuttatni. Pályázat
címzése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sportosztály 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Felvilágosítás: Szmodics Józsefné osztályvezető
Tel.: 93/500-780
Álláspályázat - Halis István Városi
Könyvtár igazgatói helyére
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő
pedagógusokat.
Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző
intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult
nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató
életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél
másolata – ha van ilyen) valamint az aranydiploma-várományosoktól a
munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztályán (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. emelet 8.) átvehetők az alábbiak időszakokban:
Hétfő-kedd: 8-16.30-ig, szerda: 8-17-ig, csütörtök: 8-16.30-ig, péntek: 8-
13.30-ig
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2009. március 10-ig
juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és
Sportosztályára, hogy időben továbbíthassuk a képző intézményekhez.
Pedagógus díszoklevelek
Kanizsa 8 – Emlékezzünk 2009. március 5.
„…Két kezébe vette összetett
kezemet. Szemembe nézett, és úgy
hallgatott figyelmesen Mindszenty
atya....” – emlékezett vissza az
1944-es bérmálásra az egykori
murakeresztúri kislány. ő köszöntötte
verssel az akkori veszprémi
püspököt. Azóta majd’ 65 év telt
el… Kati néni, ha szerettei sírjához
látogat, ma is mindig maga
előtt látja a temető megáldásából
visszatérő Mindszentyt.
Több nemzedék várakozott
ugyanis pénteken a Könyvtár kávézójában
a Mindszenty-kiállítás
megnyitójára: középiskolásoktól a
hetvenes korosztályig. A bíboros
atya tisztelői a megyeszékhelyről
is megérkeztek.
Kóré Péter elnök bevezetőjében
köszönetet mondott Kovács Gergely
posztulátor-történésznek, az ő
könyve – „Isten embere - Szemtől
szembe Mindszenty bíborossal” –
nélkül ez a kiállítás nem jöhetett
volna létre. Megemlítette: a Nagykanizsai
Polgári Egyesület 2001.
évi megalakulása óta minden évben
megemlékezik a kommunizmus
áldozatairól, ám a tavalyi középiskolás
vetélkedő sikere mintegy
kötelezte az egyesületet a folytatásra.
S valóban: a tavalyinál is
több csapat jelezte részvételét a kiállításhoz
kapcsolódó „Nincs helye
a csüggedésnek” című vetélkedőn.
Atizennyolc tablóból álló tárlatot
megnyitó Semjén Zsolt, aki ezúttal
első sorban a Magyarországi Mindszenty
Alapítvány kurátoraként jött
el, két kattintással elérhetővé tette a
feladatlapokat a kommunizmusaldozatai.
multiply.com oldalon. Előadása
elején gratulált a szervezőknek,
hogy a megemlékezéshez
Mindszenty hercegprímást választották.
Akinek azért volt erkölcsi
alapja felemelnie szavát a kommunista
önkény ellen, mert nem hallgatott
a nácizmus idején sem. A két
totalitárius rendszer lényegi rokon
vonásai közt említette azt a szellemi
visszaélést, mely az embert csupán
az állatvilág csúcsának tekinti, ahelyett,
hogy a teremtő Isten gondolatát
ismerné fel benne. Pedig ez adja
az emberi méltóságot, ez nem engedi
eszköznek, feláldozható tárgynak
tekinteni, semmilyen (faji vagy osztály
alapú) szempont szerint sem.
Kitért a kettős mérce tarthatatlanságára
is. Ugyanis, míg – helyesen – a
nemzeti szocializmus bűnei nem
évülnek el, a nemzetközi szocializmuséról
egyesek hajlamosak feledékenynek
mutatkozni. Pedig sem a
Parlament, sem az ENSZ nem alkothat
a természettörvénnyel ellentétes
törvényeket, vagy ha alkot, azt
nem szabad betartanunk.
A feszült érdeklődéssel kísért előadás
után többen olvasgatták – a
könyvtári nyitva tartás idején március
25-ig látogatható – kiállítást, ahol bőségesen
találunk szemelvényeket
Mindszenty atya beszédeiből. Így
azok is közel kerülhetnek ehhez a rokonszenves
emberhez, akiknek nem
volt szerencséjük személyesen hallani.
Kedves humora éppúgy előkerül a
tablókon, mint világos, kiforrott gondolatai,
melyekkel a hit és a szabadság
ügyét védte. A vallásosságot ugyanis
nem a magánéletbe száműzött jelenségnek,
hanem a közéletet meghatározó
közösségi értéknek tekintette. Ezért
állt szemben a keresztényeket másodrendű
állampolgároknak tekintő, a természettörvények
érvényét emberi
korlátok közé szorító kormányokkal.
A különböző koncentrációs táborok
megmutatták, hova vezet az a relativizmus,
mely a vallást magánügynek
tekinti. De rá kívánta ébreszteni híveit
is felelősségükre, amellyel a választások
idején és a mindennapokban egyaránt
élniük kell. Az 1948-as Boldogasszony
évét is azért tartotta meg országszerte
négymillió hatszázezer
résztvevővel, hogy az emberek el ne
veszítsék reményüket, s bele ne törődjenek
a pusztító önkényuralom kiépülésébe!
„Nem sírni kell, hanem tenni!
Mindenki ott tegye meg a magáét,
ahová az élet állította!” – ez volt a
számkivetett bíboros végső
üzenete1975. tavaszán.
P.J.
„Nem sírni kell,...tenni!”
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kovács Béla a Kisgazdapárt
elnöke letartóztatásának 62. évfordulóján
a kommunizmus áldozataira
emlékeztek a Plakátházban.
Február 25-én a megemlékezés
irodalmi összeállítással kezdődött,
amelyet Bali Judit rendezett. Többek
között József Attila, Nagy
Gáspár, Szőcs Géza, Utassy József
verseiből hallhattunk összeállítást
Hegedűs Erzsébet, Bali Judit,
Bedő Csaba és Farkas Tibor
előadásában.
Az irodalmi műsor után elsőként
Rózsás János író emlékezett
meg a kommunizmus áldozatairól.
Beszédében az „elvetélt eszme”
hatalomra jutásának körülményeiről,
mérhetetlen személyi, eszmei,
erkölcsi pusztítására és véres terrorjára
emlékeztetett. Felidézte az
1919-es magyarországi vérengzéseket,
a proletárdiktatúra rémtetteit.
AKun Béla által vezetett terrorhadjárat
elemzése után a II. világháború
utáni évekről, évtizedekről
beszélt Rózsás János. Kitért a
munkatáborokba való hurcolásokra,
a háborút követően megalakult
demokratikus pártok szétzilálására,
a mezőgazdaság „kolhozitására”,
valamint az ötvenes évek
rettegést okozó „csengőfrászára”.
Majd az 1956-os forradalom és
szabadságharc leverését, vérgőzös
megtorlásait idézte. Szó esett a
hatvanas évek puhuló diktatúrájáról,
a gulyáskommunizmus éveiről,
a reform törekvésekről. Beszéde
végén az író a csalódást
okozó rendszerváltás húsz évét
elemezte. Történelmi visszatekintése
végén kihangsúlyozta, hogy a
bolsevista örökség napjainkban is
továbbszedi áldozatait.
Rózsás János emlékeztető gondolatai
után fórumot tartottak,
amelynek további meghívott
vendégei vitéz Bátki József, vitéz
Kovács János és Takács János
voltak. A fórum bevezetéseként
Rajnai Miklós mondott beszédet,
ám mikrofonhoz lépésekor a
hallgatóság közel egyharmada –
köztük a Jobbik helyi szervezete
– elhagyta a termet. A bevezető
után a szeretet és az emberség
erejéről hallhattunk igaz vallomásokat.
***
A kommunizmus áldozataira
emlékeztek a Nagykanizsaiak a
Nemzetért Hagyományőrző
Egyesület tagjai és a Magyar
Gárda Védőszárnya Zala megyei
szakasza. Az Erzsébet téren tartott
megemlékezésre szombaton
délelőtt került sor.
A Himnusz eléneklése után
Ladányi Istvánné a hazai kommunizmus
rémuralmának időszakairól
beszélt. Különös
hangsúlyt kapott a szégyenteljes
1919-es népirtás, az 1945-
ös szovjet bevonulás, az 1956-
os forradalom és annak vérbefojtása.
Fülöp Zsolt, a gárda
nagykanizsai szakaszának parancsnoka
beszédében kiemelte,
hogy bolygónknak az özönvíz
és a pestisjárvány után a
kommunizmus elterjedése volt
a legnagyobb tragédiája. A beszédek
után egy perces néma
főhajtással emlékeztek meg a
XX. század pestisének közel
négymillió hazai áldozatára. A
rendezvény a Szózat és a Székely
Himnusz eléneklésével ért
véget.
Cz.Cs.
Áldozatok emlékére
Március 5-én lesz 56 éve, hogy
meghalt Sztálin generalisszimusz,
a zsarnok. Még ma is beszélnek,
írnak róla, nekem is van
egy történetem. Az ötvenes évek
közepén, jóval azután, hogy
Hruscsov elmondta azt a bizonyos
beszédét a legfelsőbb pártvezetés
előtt, amikor leleplezte
Sztálin viselt dolgait, utaztam a
vonaton, a SZU-ban, Munkács és
Lemberg (Lvov) között. Ketten
voltunk a hálókocsi fülkében, egy
nálam jóval idősebb vasutas és
jómagam. Hosszú út volt még
előttünk (Moszkvába utaztunk
mindketten), a Kárpátokban az
emelkedőn felfelé lassan cammogott
a vonat, s hogy elüssük az
időt, beszélgettünk. Útitársam
orosz nemzetiségű volt, én magyar.
Hogy, hogynem valahogyan
Sztálinra terelődött a beszélgetés.
ő született moszkvai volt, így
sokkal jobban volt informálva
dolgokról, mint én. Politikáról is
Volt-e Sztálinnak
2009. március 5. Kanizsa – Emlékezzünk 9
szót váltottunk, ami abban az időben
még nem volt szokás ismeretlen
emberek között, hiszen inkább
sportról, meg közömbös dolgokról
illett (lehetett) beszélgetni. Világéletemben
kíváncsiskodó ember
voltam, és mindig is érdekelt
milyen lehetett egy olyan zsarnoknak
a magánélete, mint Sztálin
volt. Mesélte nekem útitársam,
hogy Moszkvában azt suttogják
az emberek, hogy Sztálinnak több
hasonmása (dublőre) volt, és
olyan helyre, ahová félt elmenni,
rendszeresen valamelyik dublőrét
küldte el. Azt is mesélte, hogy ha
néha-néha elhagyta a jól őrzött
Kremlt, abban az esetben több,
teljesen egyforma, fekete, lefüggönyözött
gépkocsit láttak kijönni
a vörös sasfészek valamelyik kijáratán.
Soha nem lehetett tudni,
melyik kocsiban volt a diktátor.
Elmondta még, hogy jóval Sztálin
halála után találkozott egy
unokatestvérével, aki nagyon
szép és csinos volt, s a harmincas
évek második felében a moszkvai
Bolsolyban (Nagyszínház) táncolt,
és még akkor is félve, suttogva
mesélte el neki a balerina
a következőket: Az egyik sikeres
előadás után bement az öltözőjébe
két, sötét öltönyt viselő úr
(illetve elvtárs) és felszólították,
hogy feltűnés nélkül kövesse őket.
Beültek vele a kijáratnál várakozó,
sötét színű, lefüggönyözött gépkocsiba.
Elvitték valahová, bevezették
egy nagyon elegánsan berendezett,
minden kényelemmel ellátott
szobába. Mielőtt magára
hagyták volna, csak annyit mondtak
neki: „Saját érdekében, viselkedjen
okosan!”... és ottmaradt
egyedül a szobában. Majd nemsokára
nyílt az ajtó, és a balerina
legnagyobb meglepetésére belépett
Joszif Viszárionovics Sztálin.
Hogy mi történt ezek után a hálószobában,
azt az olvasó fantáziájára
bízom. A történetnek az a vége,
hogy hajnaltájban ugyanaz a két
úriember, egy ugyanolyan gépkocsival,
hazavitte lakására hősnőnket,
azzal a jóindulatú figyelmeztetéssel,
hogy: „A dologról, saját érdekében,
nem szabad beszélni, soha
senkinek...!” Ezért írtam le, és
mondom el most, ezt a történetet
helyette, mindenkinek.
magánélete?
XVI. Benedek pápa Szent Pál
apostol születésének kétezredik
évfordulója alkalmából hirdette
meg a Szent Pál-évet tavaly június
végétől, kettős célt fogalmazva
meg: egyrészt jobban megismerni
és megismertetni Szent Pál
alakját és tanítását, valamint
imádkozni és dolgozni az egységért.
A félidejében járó jubileumi
emlékévről, és Szent Pál tanításairól,
leveleiről Dr. Páhy Jánost, a
kiskanizsai Sarlós Boldogasszony
templom plébánosát kérdeztük.
– A liturgiában Szent Pál levelei
nagyon gyakran szerepelnek. Szinte
nincs olyan vasárnap, amikor ne
vennénk valamelyik levelének egyegy
részletét. Ezen kívül az apostolok
cselekedeteiben az életével
kapcsolatos híradások részletesen
le vannak írva. Fiatalabb volt Jézusnál,
ez az évforduló adott alkalmat,
hogy tudatosabban belemélyedjünk
Szent Pál apostol életébe,
tanításába, teológiájába.
– Amai ember életére vonatkoztatható
üzenetet is hordoznak a tanításai?
– Mély üzeneteket tartalmaznak
a levelei. Ezek a szövegek régen
íródtak, és mindig az élet adta helyzetekre
próbált az apostol választ
adni. Ezek a helyzetek ma is előjönnek,
nemegyszer viszont azért át
kell fordítani a mai ember nyelvére
az üzenetet, vagy megtalálni a párhuzamokat.
A magyar egyházban
jól kapcsolódik az ezt megelőző
Biblia évéhez Szent Pál apostol jubileumi
esztendeje, de úgy érzem,
mintha nem kapott volna elég hangsúlyt
az egyházban sem.
– A templomban előadássorozatot
tartanak tiszteletére. Kiket hívtak
meg előadónak?
– Olyan embereket sikerült meghívni,
akik jobban ismerik az átlagteológusnál
Szent Pál életét. Öt előadást
szerveztünk. Az elsőt Fábri
Kornél kaposfüredi plébános tartotta.
Tavaly jött haza Rómából, ahol
biblikus tanulmányokat folytatott. ő
az apostolról valamint a keresztény
és apostoli hivatásról beszélt. Kedden
volt Barsi Balázs ferences atya,
akinek országos hírneve van. Szívesen
jön ide, mert a kiskanizsai plébánia
ferences plébániának indult valaha.
A következő előadó Bolla István
zalaszentbalázsi plébános lesz.
ő is tavaly érkezett haza Rómából,
ahol filozófiai tanulmányokat folytatott.
Utána a püspökatya, majd március
17-én Tarjáni professzor lesz az
utolsó vendégünk, aki a budapesti
egyetem professzora, a Szent Jeromos
Társaság vezetője, megalapítója.
A Szent Pál egyházi évet március
22-én vasárnap egy ünnepélyes
szentmisével szeretnénk befejezni.
Martonné Németh Mária orgonaművész
megígérte, hogy énekkarával
eljön a fél 11-es szentmisére. Ez
alkalommal szeretnénk a hitoktató
teremben egy fotókból és bibliafordításokból
álló kiállítást is megnyitni.
Az előadások keddi napokon, 17.30
órakor kezdődnek a templomban.
– Esküvőkön gyakran elhangzik
Szent Pál szeretethimnusza!
– Az egyik legcsodálatosabb írása,
és legjobban ismerik az emberek.
Esküvőkön tényleg gyakran, de
máskor is felidézzük. Mivel indítsa
útnak a fiatalokat az ember, mint
azzal, hogy szeressétek egymást!
Szent Pál ebben a himnuszban felsorolja,
hogy miben mutatkozik
meg a szeretet. Napjainkban néha
bizony nagy félreértés tapasztalható
a szeretet fogalma körül.
– Tulajdonképpen mi a szeretet?
– Áldozatvállalás a másikért.
Odaadni önmagamat a másik szolgálatára
minden feltétel nélkül. A
szeretet türelmes, jóságos, nem féltékeny,
nem kérkedik, nem gőgös.
A házassági kapcsolatban mindez
nagyon fontos követelmény ahhoz,
hogy jól működjön. Nem véletlen!
– Erdős Géza plébános halála
után ön vezeti a plébániát. Honnan
érkezett?
– A Zselicségből. A Balaton, az
Északi-középhegység után a harmadik
legszebb vidéke az országnak.
Én is akkor ismertem meg igazán,
amikor odakerültem. Ott szolgáltam
öt évig és három hónapig.
– Hogy érzi magát Kiskanizsán?
– Jól érzem magamat. A zalai
emberek egy kicsit másabbak, bár
lassan-lassan egymáshoz simulnak
a régiók. Ezen a téren is globalizációnak
lehetünk a tanúi.
– Időnként elszólítják a feladatai
Kiskanizsáról, hiszen tanít a Kaposvári
egyetemen, a Katechetika
szakon, és a püspöki bíróság helynöke.
– Hosszú ideje tanítok Kaposváron,
pontosabban a toponári egyetemi
városrészben, ahol a tanítóképző
keretében van egy olyan
szak, hogy katechetika, ami hitoktató
szaknak felel meg. Most tértek
át ott is a bolognai módszerre. A
püspöki bíróságon, egyházi peres
és büntetőperes ügyek szerepelnek.
Az egyházi peres eljárások zömét a
házassági semmisségi ügyek teszik
ki. A társas bíróság – három, vagy
adott esetben öt bíró – például
megvizsgálja, hogy egy házasság
érvényesen köttetett-e meg. Nem
bontja fel az egyház az érvényesen
megkötött házasságot, hanem azt
vizsgálja, megvoltak-e azok a feltételek,
amelyek egy házasság érvényességéhez
szükségesek. Ha nem
voltak meg, akkor nem azt mondja,
hogy elválasztjuk őket, hanem azt,
hogy ez a házasság a kezdetektől
fogva érvénytelen, vagyis semmis
volt. Ezért nyúlik egy kicsit hoszszabbra
ezeknek az eljárásoknak az
ideje, mint a polgári bíróság esetében,
ahol két ember eldönti, nem
kívánnak tovább együtt élni, mert
megromlott a kapcsolatuk, és kimondják
a válást közöttük.
– Válás után ezek szerint nem
csak a bíróságnál, hanem az egyháznál
is be kell jelenteni a válás
tényét?
– Nem muszáj bejelenteni, de
ahhoz, hogy egyházilag is újabb
házasságra léphessen valaki, be
kell jelenteni, mert ha az egyházi
bíróság nem mondja ki, akkor nem
tudja rendezni az újabb kapcsolatát.
Viszont hozzá kell tennünk,
nem minden beadott ügy végződik
azzal, hogy érvényteleníti az egyház
a házasságot. Csak akkor történik
ez meg, ha megvannak az
egyházjog által pontosan leírt feltételek.
Például, ha érvényes volt a
házasság – mert nem csak megkötni
kell a házasságot a templomban,
hanem érvényesnek is kell
lennie –, akkor az a házasság érvényes
is marad. Nem lehet kikötéseket
tenni, nem lehet kizárni tudatosan
a házasságból a gyereket.
Érett személyiségnek kell lenni a
házasulónak, nem szabad, hogy
pszichésen terhelt legyen valaki,
vagy olyan sajátosságokkal rendelkezzen,
amivel tönkreteheti a
másik ember életét. Ha ezek nincsenek
meg, hiába kötötték meg a
templomban a házasságot, az nem
volt érvényes. De ezt hivatalosan
ki kell mondani, és ez a bíróság
feladata.
Bakonyi Erzsébet
A Szent Pál évről, a szeretet himnuszáról
10 Kanizsa – Krónika 2009. március 5.
A Monorierdői, később a
Lakitelki tanácskozáson elhangzottak
lassan kiszivárogtak
és gondolkodásra ösztönöztek.
Az akkori állampárton,
az MSZMP-n belül Nagykanizsán
már 1987-88-ban
szerveződött az a társaság,
amely a későbbi reformkör
magját alkotta.
Kezdetben sokan egyénileg
is kerestük azt a társadalmi
mozgásteret, amelyben megmérettethetjük
gondolatainkat,
esetleg formálói lehetünk egy
általunk elképzelt jövőnek.
Többen az akkor szerveződő
MDF megbeszéléseire jártunk a
Kodály Zoltán Művelődési
Házba.
Talán 1988 kora ősze lehetett,
amikor már esténként szervezetten,
MSZMP tagként félillegálisan,
de rendszeresen összejöttünk
a bazárudvari helyiségbe politizálni.
Tudtuk, hogy az első és legfontosabb
lépés a párton belüli átalakítás,
ezért elsőként a vasutas, a
KFV, később a többi városi üzem
pártszervezetei is a rendkívüli
pártértekezlet összehívását követelték.
Olaj volt a tűzre a regnáló
vezetés magatartása, a megújítást
nyíltan akadályozó, sőt tagadó álláspontja.
Fontos dátum 1988. november
2-a, amikor az akkori munkásőrség
nagytermében több
százan – az akkor mintegy 8000
főt számláló kanizsai párttagság
képviseletében – akkor még teljesen
szokatlan nyíltsággal és
őszinteséggel vitatkoztunk a jövőről.
A belső átalakítás folyamatát
már nem lehetett megállítani.
Csupán emlékezetből, a teljesség
igénye nélkül tudok említeni
neveket, akik a reformkör alakulásánál
bábáskodtak: Vári Laci,
Dúll Gabi, Izsák Attila (Károlyi),
Göndör Pista, Kelemen Z.
Pali, Tóth Laci, Török Tibi,
Rikli Feri, Jászberényi Laci,
Suhai Sanyi, Szekeres Gyuri,
Juhász Laci, Szabó Józsi, Schmidt
Pista, Dóró Jancsi, Tüttő
Pista, Stahl Gyuri, Horváth Laci,
Molnár Laci, Gelencsér Tibi és
még nagyon sokan, akik akkor
az adott helyzetben azt tették,
amit a közös gondolkodásunk
alapján, vállalhatónak tartottak.
A Nagykanizsai Reformkör vezetése
óriási munkát végzett – az
akkori infrastrukturális állapotok
mellett is – napi kapcsolatot
tartott fenn az egyre szaporodó
reformkörökkel és az MSZMP
felső vezetésében is képviselt reformszárnnyal.
Nagykanizsán 1989. április 22-
én megtartott pártértekezlet az
MSZMP teljes városi vezetését
reformgondolkodású személyekre
cserélte.
Azalai szervezetek összefogása
eredményeként Magyarországon
elsőként, július 29-ről 30-ra
virradó éjszaka leváltották a teljes
megyei állampárt garnitúrát.
A pártértekezlet kimondta az
MSZMP Zala Megyei Pártbizottságának
megszüntetését és
helyette pártparlamentet, választmányt
és koordinációs irodát
hozott létre. A megyei választmány
elnökének a nagykanizsai
Dr. Vári Lászlót választották.
Van aki már nem él, van aki
már nem foglalkozik a közélettel,
olyan is, aki a többpártrendszer
keretei között jobboldali értékrendet
képviselő pártot támogat.
Abban azért ma is biztos vagyok,
hogy akkor, az adott körülmények
között, a Nagykanizsai
Reformkör a helyi társadalmi viszonyok
megváltoztatásának
progresszív és meghatározó erejévé
vált.
Köszönettel tartozom mindazoknak,
akik ma az MSZP
tagjaiként vállalják reform elkötelezettségüket,
de elismeréssel
gondolok azokra is,
akikre ma nem a párt tagjaiként,
de a demokratikus baloldal
elkötelezettjeként számíthatunk.
Böröcz Zoltán
MSZP Nagykanizsai
Szervezet elnöke
1989. március 1-jén alakult meg
a Nagykanizsai Reformkör
Húsz éve:
Közel két éve alakult meg a
Kaposvári Egyházmegyéhez tartozó
Karitász nagykanizsai csoportja,
melynek legfőbb tevékenysége
a rászorulók mindennapi
életében a gyakorlati feladatok
megoldása és a lelki segítségnyújtás.
Hazánkban, s egyben
városunkban is sok a rászoruló,
elszegényedett, beteg, illetve
magányos ember, akik örülnek
a segítségnek és a kedves,
biztató szavaknak.
A csoport vezetőjével, dr. Barbalics
Józsefnével a nagykanizsai
Karitász által nyújtott lehetőségekről
beszélgettünk: miről szól a
szervezet munkája, kiknek nyújtanak
támaszt a mindennapokban.
– Mindenkinek segítünk, aki segítséget
kér tőlünk. A legfiatalabb
egy húsz év körüli, munkanélküli,
albérletben lakó kismama, aki
egyedül neveli kisgyermekét, a
legidősebb két, kilencvenhét éves
idős ember, akik már nem tudják
önállóan ellátni magukat. A segítségnyújtásunk
független kortól,
nemtől, felekezeti hovatartozástól.
– Ezek az emberek hogyan találták
meg önöket?
– A megalakulásunkkor feltérképeztük
a várost, felvettük a kapcsolatot
a háziorvosokkal, akik jelezték
nekünk a körzetükben élő,
segítségre szorulók címét. Rendszeresen
plakátokat teszünk ki a
plébániákon, a templomokban,
ahol felhívjuk a figyelmet arra,
hogy hol találnak lehetőséget a
problémájuk megoldására. A város
azon szervezeteivel is nagyon
jó a kapcsolatunk, akik szintén hasonló
feladatokat látnak el, mint
mi, csak szakemberek által. Így
például a Családsegítő Központtal,
a Vöröskereszt helyi szervezetével,
a Nagycsaládosok Szervezetével,
s nem utolsósorban a háziorvosokkal.
– Konkretizáljuk kicsit, miben
is számíthatnak önökre ezek az
emberek?
– A feladatunk nem az anyagiakban
tükröződik. A legfontosabb az,
hogy támogatást nyújtunk, például
befizetjük a csekkeket a postán, bevásárolunk,
beszélgetünk, felolvasunk
nekik, sétálunk velük, meglátogatjuk
őket a kórházban és segítséget
nyújtunk az otthoni ápolásukban.
Csupa olyan dolog ez, amelyhez
csak szeretet, önzetlenség, sok
idő szükséges. Munkánkban sienai
szent Katalin gondolata vezérel
bennünket: „A szeretet a lélek találkozása”.
Viszont az látszik, hogy az
idő nagy szerepet tölt be ebben a tevékenységben,
hiszen tizennégy tagunk
közül ketten dolgoznak aktívan
a foglalkozásukban, a többiek nyugdíjasok.
A lelki támaszon kívül
igyekszünk anyagi juttatásokat is
adni, bár ezek nagyon szerények. A
tavalyi évben kétszer, húsvétkor és
karácsonykor élelmiszercsomagot
juttattunk el hatvan családnak. Az
anyagi forrást ehhez az ünnepek
előtti jótékonysági vásár és a hívek
adományai biztosították.
A Karitász örömmel fogadja, ha
valaki jelentkezni szeretne a csoportjukba,
hiszen mindig elkel a
segítség. Ezt megtehetik a következő
telefonszámokon: 93/312-
823, 30/493-4823. Azoknak az embereknek
a hívását is várják, akik
úgy érzik, olyan nehézség állt útjukba,
amellyel naponta egyedül
már nem tudnak megbirkózni, nem
találják a kiutat nehéz életükből.
Időszakos kiállítást szerveznek a
tagok húsvétra, melyen régi imakönyveket,
szentképeket fognak bemutatni.
Szívesen veszik, ha valaki
eljuttatja hozzájuk a plébániákon
vagy a sekrestyéken keresztül sajátjaikat.
Akiállítás után természetesen
mindenkinek visszaadják azokat.
S.E.
„Ahol csak lehet, tégy jót…”
Újra Karitász Nagykanizsán
Immár hagyományosan, a
nagyközönségnek is bemutatták
a kirándulásaik élményeit megörökítő
fotókat a VOKE Kodály
Zoltán Művelődési Házban működő
Olajipari Természetjáró
Egyesület tagjai. A Hegyen –
völgyön című fotókiállítást
Durgó László tanár nyitotta meg,
majd azt követően levetítette az
angliai utazásai során készített
diaképeit.
B.E.
Hegyen – völgyön
2009. március 5. Kanizsa – Kultúra 11
Fotó: Steyer Edina
A Nő
Amikor Isten a nőt teremtette, késő estig dolgozott a hatodik napon
Egy angyal arra járt, és megkérdezte: „Miért töltesz annyi időt ezzel?”
És az Úr azt felelte: „Láttad az összes specifikációt, aminek meg kell
felelnem, hogy megformáljam őt? Mosható legyen, de ne műanyag,
több, mint kétszáz mozgó alkatrészből áll, melyek mindegyike cserélhető
kell, hogy legyen és mindenféle étellel működnie kell, képesnek kell
lennie egyszerre több gyermeket karjában tartani, megölelni őket úgy,
hogy az meggyógyítson mindent a lezúzott térdtől az összetört szívig és
mindezt mindössze két kézzel”.
Az angyalra mindez mély benyomást tett. „Csak két kéz....lehetetlen!
És ez a standard modell?! Túl sok munka ez egy napra....várj holnapig,
és fejezd be őt akkor”.
„Nem” – mondta az Úr. „Már annyira közel vagyok, hogy befejezzem
ezt a teremtményt, mely szívem legkedvesebbje lesz. Meggyógyítja
magát, ha beteg, és egy nap 18 órát tud dolgozni”.
Az angyal közelebb jött, és megérintette a nőt. „De Uram, olyan puhának
alkottad őt”
„Igen, puha”– mondta az Úr, „De erősnek is alkottam. El sem tudod
képzelni, mit elvisel és legyőz.”
„Tud gondolkodni?” – kérdezte az angyal.
Az Úr azt felelte: „Nemcsak gondolkodni tud, de érvelni és egyezkedni
is.”
Az angyal megérintette a nő arcát.... „Uram, úgy tűnik, a teremtmény
ereszt! Túl sok terhet róttál rá.”
„Nem ereszt....ezek könnyek” – javította ki az Úr az angyalt.
„Az mire való?” – kérdezte az angyal.
És mondá az Úr: „A könnyekkel fejezi ki bánatát, kételyeit, szeretetét,
magányosságát, szenvedését és büszkeségét.”
Ez igen nagy hatást tett az angyalra; „Uram, te zseniális vagy. Mindenre
gondoltál. A nő valóban csodálatos!”
Valóban csodálatos!
A nő olyan erők birtokában van, melyekkel ámulatba ejti az embert.
Képes kezelni a gondokat és nehéz terheket hordozni.
Magában tudja tartani boldogságát, szeretetét és véleményét.
Mosolyog, mikor sikoltani szeretne.
Dalol, mikor sírni volna kedve, sír, mikor boldog és nevet, mikor fél.
Harcol azért, amiben hisz.
Kiáll az igazságtalansággal szemben.
Nem fogadja el a „nem”-et válaszul, ha tud egy jobb megoldást. Átadja
magát, hogy családja gyarapodhasson. Elviszi a barátját orvoshoz,
ha fél.
Szeretete feltétel nélküli.
Sír, ha gyermekei győzedelmeskednek. Boldog, ha barátai jól vannak.
Örül, ha születésről vagy esküvőről hall.
Szíve összetörik, ha közeli rokona vagy barátja meghal.
De megtalálja az erőt, hogy elboldoguljon az élettel.
Tudja, hogy egy csók és egy ölelés meggyógyíthat egy összetört szívet.
Csak egyetlen hibája van.
Elfelejti, mennyire értékes...
Ismeretlen internetes szerző
Ezzel kívánunk
minden kedves
hölgyolvasónknak
boldog nőnapot!
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
Palotás Tibor festményei mellett
Ambrus Márta kerámiacsodáit
láthattuk szemmel és tapasztalhattuk
lélekkel a Honvéd
Kaszinóban.
Járási Ildikó Palotás Tiborról
szólva elmondta, ijesztően életszerű
portréin és csodálatos másolatain
alaposság látszik. Ha ránézünk
a rajtuk szereplő emberekre,
az az érzésünk támad, megszólítanak.
Ambrus Márta kerámiaportréi
nagyon szépen kidolgozott formát
rejtenek, színeik magukkal ragadják
a szemlélődőt – méltatta a műveket
Járási Ildikó.
S.E.
12 Kanizsa – Hirdetés 2009. március 5.
– Célszerű talán a mai ingatlan
helyzetről szót ejteni, hiszen
minden bizonnyal erre sokan
kíváncsiak mostanság...
– A korábban jellemző ingatlanpiaci
pezsgés mára már meglehetősen
visszafogottá vált, pontosabban
a kínálat erősebb, mint a
kereslet, ezért is éri meg most vásárolni.
A lakást vásárolni szándékozókat
csak biztatni tudom,
ne habozzanak, hiszen az ingatlanpiacon
az árfolyamváltozás
még nem éreztette hatását. Ez
azonban nem lesz mindig így, hiszen
az euró árfolyamtól függő
árak emelkedni fognak, s ez a lakások
értékesítésének terén is
változásokat hoz. Vagyis, aki új
otthonra vágyik, annak most érdemes
körülnéznie a palettán.
– Ezért is nyitott ez idő tájt a
Draskovics Ingatlan?
– Azért ez nem ilyen egyszerű.
Az új lakások építése és értékesítése
során egyre nagyobb igény
merült fel használt lakások beszámítására
illetve értékesítésére. Ez
a szolgáltatás eddig hiányzott a
kínálatunkból. Ahogy a lakásépítések
alkalmával, úgy az ingatlanközvetítő
tevékenységünk során
is a tőlünk már megszokott színvonalon
fogunk teljesíteni.
Komplex szolgáltatással várjuk
kedves ügyfeleinket.
– Mit foglal magába ez a típusú
szolgáltatás?
– Műszaki ismeretekben nincs
hiány, és értékesítében is komoly
tapasztalattal és tudással rendelkezünk.
Az sem elhanyagolható
szempont, hogy irodánk igazán
frekventált helyen, a város
közponjában – a Fő út és a Sugár
utca sarkán – található. Leendő
partnereink nagy panorámás kirakatunkban
folyamatosan értesülhetnek
a legújabb és legkedvezőbb
lehetőségekről, s természetesen
mi is megkeressük a nekik
leginkább megfelelő megoldást.
Külön számítógépes nyilvántartást
dolgoztunk ki, melyet alapos
piackutatés előzött meg. A szolgáltatási
szerződés magába foglalja
a helyszíni felmérést, az ügyvédi
költséget, a hitel és biztosítás
ügyintézését, és biztosítjuk az
interneten és az írott sajtóban való
hírdetési megjelenítést. Ezzel
gyakorlatilag átfogjuk a terület
valamennyi lényeges kérdéskörét
mind a vevő, mind az eladó felé.
– Az ingatlanközvetítési piacon
történő megjelenésükkel
párhuzamosan vannak új lakásfejlesztéseik
is?
– Két új projekttel indulunk.
Ezek közül az egyik a Báthory utcában
készülő huszonnyolc lakásos
„Virágosház”, melynek fejlesztője
a Firt Kft., és mi vagyunk a
kivitelezői. Emellett saját fejlesztésen
belül indul egy tíz lakásos társasház
az Arany János utcában.
Mindkét társaház esetében várjuk
az érdeklődőket a Draskovics Ingatlanközvetítőnél,
forduljannak
hozzánk bizalommal.
Draskovics-Ingatlan
Egy könnyen elérhető szolgáltatás
A „Draskovics” igazi márkanévvé vált az évek, évtizedek során.
Március 2-tól itt az újabb nyitás, hiszen hétfőn a Sugár utca
és a Fő út sarkán megnyitott a Draskovics Ingatlanközvetítő
Iroda. Rögtön a fókuszba kerülni az új területen, gyakorlatilag
ezt a mottót is adhatnánk az új irányvonalnak, melyről Draskovics
Szilárd, a társaság ügyvezetője, egyben ötletgazdája beszélt
bővebben.
2009. március 5. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Szinte semmi gondja nem lesz a héten. Ami
nyugtalanságot okozhat, az “csak” a pénz
hiánya. Hallgasson kicsit a családjára, amikor
azt mondják, hiába dolgozol többet, akkor
sem lesz több a fizetésed.
Jobban ügyeljen a kiadásaira. Aspórolást
sohasem késő elkezdeni. A kényelméről
ne mondjon le teljesen, csak a luxuskiadásokat
szüneteltesse egy kicsit. Fordítson
több időt otthona szépítgetésére.
Szerencsére jó a természete, s ennek köszönhetően,
ha felbosszantják, egy-kettőre
elfelejt mindent, s visszatér a jó hangulata.
Továbbra is vonzódik az új lehetőségekhez,
új feladatokhoz.
A párjával többször vitába keveredhet,
bár ön is tudja, nem lehet ennek más oka,
mint az állandó stressz. A sok nehézség
ellenére ne veszítsék el a kedvüket, közeledjenek
egymáshoz megértően.
AHold és a Jupiter jótékony hatással lesz
önre ezekben a napokban. Figyelmesebben
és kedvesebben fordul ismerőseihez.
Még akkor sem vág vissza támadóan, ha
úgy érzi, sarokba akarják szorítani.
Romantikus napokra számíthat, a bolygók
jótékony hatással lesznek mindennapjaira.
Magánéletében jelentős változásokra számíthat.
Mindezek jobbá teszik életét, hiszen
a kivezető utat már megtalálta.
Jobban használja ki tehetségét a munkájában,
mert hasznára lehet előremenetelében.
Acsillagok kellemes meglepetést jeleznek,
nem is kell túlságosan megerőltetnie magát
ahhoz, hogy elérje a célját.
Ne vegye túlságosan a lelkére azokat a
negatív dolgokat, melyek a környezetében
történnek, és bosszantják. Ha új álláslehetőséget
ajánlanak fel ismerősei,
fogadja el, ne utasítsa vissza.
Tele van tervekkel, bár azt is bevallja önmagának,
hogy nincs kedve dolgozni. Ezzel az érzéssel
nincs egyedül a világban. Lazítson kicsit,
aztán koncentráljon a feladataira. Ameghitt
beszélgetések idejét halassza el estére.
Elhamarkodott véleményével ne szaporítsa
ellenségei táborát. Próbálja nyugodtan
megfogalmazni a véleményét. Vigyázzon
jobban az egészségére, és a sok munka
mellett szakítson időt érzelmi életére is.
Ne aggódjon az anyagiak miatt, hanem
kezdje optimistán a napot, így könnyebben
érhet el sikert a munkájában. Ne zavarja, ha
nem viszonozzák a segítségét, önzetlenségét.
Végezze el továbbra is hibátlanul a feladatát.
Bátran kezdjen új ötletei megvalósításába. A
negatív kritikákat ne vegye túlságosan komolyan,
mert elveszik az egésztől a kedvét. Szabadidejében
rendezgesse többet otthonát, mert
a rendezetlenség negatív energiákat gerjeszt.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Felfrissültünk
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldő, fórum,
apróhirdetés
Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu
Volt
animációs film (sz) (12)
14.00
Valami Amerika 2.
magyar vígjáték (12)
16.00 16.00
A szállító 3.
akciófilm (f) (16)
20.15 20.15
A csajok háborúja
romantikus vígjáték (sz) (12)
18.15 18.15
2009.03.05-03.11-ig
VEGYES ÁLLÁS
BÉRLET
ADÓBEVALLÁS
magánszemélyeknek
ÁR: 2800 FT
06-20-34-00-444 (16 óra után)
E-mail: adobevallas@c2.hu
2009
A TAKARÉKOSSÁG ÉVE
Kösse újra CASCO-ját jelentős
kedvezménnyel!
Kérjen ajánlatot, most megéri!
30/916-1600
Tüzifa, parketta
teherautónként
szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól
ELADÓ
Tel.: 30/385-9575
14 Kanizsa – Apró 2009. március 5.
INGATLAN
Vállalkozók FIGYELEM!
Nagykanizsa belvárosában közel
700 négyzetméteres terület eladó!
Irányár: 19 millió Ft. Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi
házrész pincével, padlással, 1185 m2
udvarral eladó. Érd.: 93/323-737,
20/398-1455 (6312K)
Csengery úton 59 m2-es, két szobás
(előszoba, fürdő, spájz, pince,
padlás, kert) részben felújított
udvari lakás eladó. Érd.: 30/227-
3294
Belvárosban három szobás, nappalis
családi ház két fürdővel, nagy,
aknás garázzsal, rendezett, szép, kicsi
udvarral eladó vagy elcserélhető
palini családi házra értékegyeztetéssel.
Tel.: 93/315-861, 30/851-7255
(6389K)
Városkapu krt-on önkormányzati
garázs bérleti joga eladó. Érd.:
30/385-1088 (6428K)
Gyékényesen az „A” szektorban,
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló
eladó. (Víz, szennyvíz, villany,
kábel tv.) Érd.: 30/227-3294
Berzsenyi utcában garázs eladó.
Érd.: 30/527-2002 (7020K)
Hat éves, 123 m2-es családi ház
melléképületekkel, 1700 m2-es
parkosított udvarral Nk-án, az Alkotmány
úton sürgősen eladó. Tel.:
30/9274-396 (7021K)
Nk-án a Sikátor u. 24. szám alatt
kétszintes, három szobás családi ház
garázzsal + szoba, konyhás udvari
lakással, 500 m2 telekkel eladó. Érd.:
30/882-0867 (7023K)
Elcserélném nagykanizsai felújított,
1+1/2 szobás, 44 m2-es, komfortos,
egyedi fűtéses, önkormányzati
lakásomat 1 szobás, egyedi fűtéses
önkormányzatira. Érd.: 30/958-7390
(7025K)
Belvároshoz közeli bútorozatlan
lakás hosszú távra kiadó (március 1-
től) 25.000 Ft + rezsi/hó díjért. Kaució
szükséges! Tel.: 30/640-7788
(7024K)
170 literes prés eladó. Tel.:
30/448-6072 (6278K)
Lucfenyő 0,7-1,2 m parkosításra
eladó. Érd.: 30/621-3762, 30/621-
2672 (7026K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető) Teljes testre, 30 perces
lazító masszázs 1000 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek!
Elérni és bejelentkezni a 30/481-
2323 telefonszámon lehet (6273K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 20/555-
3014 (6430K)
Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételire
felkészítést, valamint szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését vállalom.
Tel.: 30/968-8184 (6288K) Otthon végezhető munkát vállalnék:
csomagolás, dobozolás,
postázás, stb. Tel.: 30/227-3294
(6436K)
Nagykanizsai pizzériába konyhai
kisegítőt és gépkocsival rendelkező
pizzafutárt felveszek. Érd.: 30/555-
6585 (7027K)
Március 7. 15 óra
KÉZMűVES JÁTSZÓHÁZ
Papírmakettek készítése
Március 8. 8-14 óra
ORSZÁGOS ÉREMCSERE
ÉS BÖRZE
Március 11. 18 óra
HUMÁNÖKOLÓGIAI
SZABADEGYETEM
A víz és a klímaváltozás
Március 13. 17 óra
"UTAZÓK" - Németh Csaba
fotókiállítása
Megnyitja: Tóth József pszichológus
Március 13. 19 óra
"ÁLOMBÁLOM" - a Ghymes
együttes lemezbemutató koncertje
Belépődíj: felnőtt 2 500 Ft;
diák, nyugdíjas 2 000 Ft
Március 7. 18 óra
KONCERT ÉS TÁNCHÁZ A GÓBÉ
ZENEKARRAL
Belépődíj: 300 Ft
Március 9. 19 óra
FILHARMÓNIA-RAIFFEISEN BÉRLET.
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
koncertje. Vezényel: Drahos Béla
"Farsangi hangverseny"
J. Strauss: Keringők, polkák
Belépődíj: 2 000 Ft
Március 13. 17 óra
"MARGO SZIGET" - Ligeti Margó
gobelin és keresztszemes
alkotásainak kiállítása
"BUDDHA NYUGATRA MEGY" -
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Buddhista festményeinek
kiállítása
"80 ÉV MűVÉSZETE"
Z. Soós István kiállítása
Március 6. 17 óra
"VAN MÁS MEGOLDÁS:
A SZENT KORONA JEGYÉBEN"
dr. Halász József történész előadása.
Március 7. 19 óra
KANIZSA BIG BAND KONCERT
Vendégművész: László Attila
Március 9. 17 óra
Kiskanizsai Fiókkönyvtár
Könyvbarát Klub
DR. ÖRDÖGH FERENC:
VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK C.
KÖTETÉNEK
KÖNYVBEMUTATÓJA
􀂊 GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.)
􀂊 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST
(Word, Excel, QuarkXPress, Adobe
Indesign, Adobe Photoshop
programokkal)
􀂊NYOMDAI ELőKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDőVEL
VÁLLALOK
Tel.: 30/9932-534
SZOLGÁLTATÁS
2009. március 5. Kanizsa – Sport 15
Hmm, adott a lehetőség – elmenni
gokartozni. Igaz, nem egy
szimpla körre, s még csak nem is
egy, szimplán gumisorokkal szegélyezett
helyre, hanem egyenesen
a hétszeres Formula 1-es világbajnok
Michel Schumacher gokart
centrumába, a Kölnhöz közeli Sindorfba.
A kis település szinte egybeépült
a száguldó világsztár szülőhelyével,
Kerpennel, mindenesetre
az élmény fenomenális. Ha
úgy vesszük, rögtön Schumi édesapja
fogadja a látogatót Audi Q7-
éből kiszállván, s gyakorlatilag az
egész „köröző-központot” uralja a
ferraris (na jó, meg a reklám-cigi)
piros-fehér színkollekciója. A portán
persze rögtön a szerencsét próbáló
orra alá nyomják a papírost,
mely arról határoz, hogy mindenki
a saját felelősségére nyomhatja a
gázpedált – akár 75 km/óráig… A
bukósisak méretének kiválasztása
után a tűzálló fejvédőt imitáló ruhaneműt
is megkapja kobakjára az
alkalmi versenyző, aztán irány a
pálya… A kis jószágok már bedörrentve,
rajtuk mindenhol a tisztaság
az úr, s a pályabíró egyszer
csak elengedi a menetet. Agyakorlottak
előnyben, hiszen rögtön kiismerik,
melyik kanyart lehet szűkebben
venni, mennyit bírnak a
gumik, milyen a tapadás, hol fognak
a fékek. A nagy kergetőzésbe
belefeledkezve aztán jön az első
kicsúszás, rá a segítség és irány tovább.
Akik mondjuk Audi S5-tel
parkoltak le kint, ők is itt élik ki
sebességmániájukat, s alkalomadtán
kiderül, az országutakon, autópályákon
villognak autócsodáikkal,
de vezetéstechnikában akad
náluk jobb sofőr. Utána persze
szent a barátság, a legjobbaké a
gratuláció, meg jön a részletes
elemzés a centrum rendszerének
segítségével. Mert bizony az „ideiglenes”
versenyzők majd minden
adatát rögzítik a szenzorok, s ez
azért is tesz jó szolgálatot, mert
egyesek rögtön ismét sorba állnak
az újabb futamért – mondván, javítani
akarok. Aki pedig inkább már
csak nézelődni szeretne? Ha szerencséje
van, összefuthat a Schumacher-
testvérek közül Ralffal,
aki készséges, s máris egy autogrammal
gazdagodik az érdeklődő.
Ahely tehát valóban világbajnoki,
akárcsak az 1. FC Köln
Müngersdorfer-stadionja, pontosabban
mai szóhasználattal
RheinEnergie Stadionja. A kölni
arénát a 2006-os labdarúgó világbajnokságra
teljesen újjávarázsolták,
bár a nevétől (a marketing és
reklám ellenére) nincs elragadtatva
a nép, nekik csak a „müngersdorfi”
marad. Az esemény egy átlagos
bajnoki az Arminia Bielefeld
ellen, de a két középcsapat „vesztfáliai
derbijét” így is megcsodálta
majd’ 50 ezer ember. Pontosabban,
csodálni nem sok mindent lehetett
a pályán történtekből, de a hangulat
az tényleg pártalan volt. S itt
valóban nem a Bayern Münchenről,
a Manchester Unitedről, vagy
éppen az FC Barcelonáról van szó
– játéktudásban –, hanem egy ismét
feljutott csapatról, a Kölnről…
Amikor 50 ezer ember rákezd
a gárda indulójára, az egész
létesítmény piros-fehér sálerdőbe
burkolózik, na akkor gondolja azt
a „mezei” dolgokhoz szokott látogató,
ilyen közegben kit érdekel,
hogy esetleg nem csillagos ötös a
mérkőzés színvonala. Ja, a végeredmény?
Az egyébként 1-1 lett.
Igaz, ez a Rajna vidékieknél teljesen
mindegy – két hét, és ismét ötvenezren
lesznek a lelátón…
Polgár László
Világbajnoki iramban
Valódi dobópárbajjal indult a
Kanizsa KK DKG East Bp. Honvéd
elleni NB I B-s idegenbeli férfi
kosárlabda-mérkőzése, a lényeg
azonban a végén kerekedett ki: a
kanizsaiak 103-100-ra nyertek. A
második negyedhez közelítve már
jól kivehető volt, hogy a Koma
Dániel – Mihalics Zoltán – Vertetics
Ádám triót nehéz lesz tartania
a hazaiaknak, s ezt a fordulás után
bizonyították is. A kirobbanó formában
játszó Vertetics, a visszacserélt
Mihalics pontos találataival,
valamint agresszív védekezéssel
megkezdték a felzárkózást. Az
utolsó negyed elején már érezni lehetett,
hogy izgalmas végjáték várható,
hiszen másfél perccel a vége
előtt a fővárosiak vezettek öt ponttal,
ám a szurkolói által támogatott
KKK DKG-EAST a megítélt büntetőket
biztosan értékesítve, a maga
javára fordította a már-már
veszni tűnő mérkőzést.
Tegyük hozzá – ha már említve
voltak –, a tendencia folytatódik: a
kanizsai klub körül formálódik az
ultrák csoportja, mivel a drukkerek
idegenben újfent kitettek magukért.
Jó érzés tapasztalni, hogy van
ismét egy olyan csapat Kanizsán,
melynek akadnak (hangos) rajongói.
A dél-zalaiak ugyan a negyedikek,
de az előttük álló Sárvár begyűjtötte
negyedik vereségét, így
megcsillanni látszik az előzés lehetősége.
Amit a város másik másodosztályú
kosárlabda együttese, a Kanizsai
Vadmacskák már meg is lépett, hiszen
az OSC-t verték itthon 81-57-
re, ezzel a tabella második fokára
léptek Farkas József tanítványai úgy,
hogy egy meccsel kevesebbjük van.
A legeredményesebb dobók Fekete
Csilla (31/12), Varga Zsófia (20/6) és
Horváth Bianka (16/6) voltak.
P.L.
Győztes formában
Aminek már megvoltak az előzetes
jelei, az bekövetkezett, vagyis a Kanizsa
KK – DKG East NB I B-s kosárlabda-
csapata szerződést bontott
a centerként és bedobóként is bevethető
Szabó Balázzsal. A tavalyi szezonban
számtalanszor a gárda nyerőemberének
számító játékos néhány
hete Kovács Nándor edzőtől
kapott már büntetést edzésmulasztás
végett, tehát sejteni lehetett, hogy
valami nem működik harmonikusan.
Szabó Balázs egy, a Kanizsa
Hetilapnak adott nyári interjúban
még azt ecsetelte, hogy szívesen marad
Kanizsán annak ellenére, hogy
(nem először) Dombóváron és Kaposváron
is felmerült a neve.Viszont
a további történések nem arra engedtek
következtetni, hogy biztos
lesz a helye a kezdő ötösben, mivel
a dél-zalaiak időközben leigazolták
Filipovicsot és Mihalicsot is.
P.L.
Szerződésbontás Szabó Balázzsal
Az úszóknál huszonegyedik alkalommal
megrendezett Kanizsa Kupa
majdhogynem nevezési rekorddal
szolgált, hiszen csaknem 300 indulóval
kalkulálhattak a Délzalai Vízmű
SE háza táján. A rendezvény nemzetközi
jelleget öltött, lévén egy
osztrák egyesület mellett még szerbek
és szlovákok is indultak a különböző
futamokban. A házigazdákat –
elsősorban – Abay Nemes Anna
(1996) és Tóth Benett (2001) képviselte
a legeredményesebben, hiszen
előbbi négy első helyezést gyűjtött
(100 m gyors, hát, mell és 200 m vegyes),
míg utóbbi háromszor csapott
győztesként célba (50 m gyors, mell;
100 m vegyes). Nem akart tőlük lemaradni
Hederics Hanna (2000)
sem, aki 50 gyorson és háton zsebelt
be két elsőséget. Zámodics Márk
(1997) ezúttal egyszer állhatott a dobogó
legfelső fokára (100 m gyors),
s a Délzalai Vízmű SE-nél további
nyolc-nyolc második (Karancz Aliz,
Metzger Dániel, Szabadics Adrienn,
Tóth B., Trajer Márk, Zámodics) és
harmadik (Abay, Csizmadia Tímea,
Hederics, Molnár Flóra, Tihanyi
László, Trajer, Zámodics) helyet szereztek
a kanizsai úszóünnepen.
A szombathelyi régiós versenyen
a fentebb említett sportolók mellé
„éremszerzésből” felzárkózott az
egyes versenyszámokban Ács Gergő
(1995), Kantó Loretta (2001), Kiss
Dóra (1991), Kovács Kitti (1999),
Lengyel Liliána (2000), Soós Bence
(1999), Zsiray Dorka (2001) és
Zsuppán Patrícia (1994) is.
P.L.
Házigazdaként jeles
16 Kanizsa – Színes 2009. március 5.
Fotó: Steyer Edina
Édesség és élelmiszer diszkont
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (udvarban)
Tel.: 30/936-3923
NőNAPI AJÁNLATUNK:
NYITVA TARTÁS:
500 gr szaloncukor 195 Ft
500 gr nápolyi 295 Ft
500 gr rágógumi 395 Ft
500 gr barackmag 395 Ft
500 gr csokiparány 395 Ft
250 gr mazsola-mogyoró drazsé 395 Ft
500 gr tortabevonó 495 Ft
500 gr csokitallér 495 Ft
500 gr tejkaramell 495 Ft
500 gr zseléscukor 495 Ft
500 gr vajkaramell 700 Ft
500 gr konyakmeggy 795 Ft
600 gr dianás cukor 700 Ft
Bolero italpor 45 Ft
Completta 330 Ft
0,25 Paloma kávé 345 Ft
0,25 Tchibo kávé 365 Ft
0,25 Karaván 395 Ft
0,25 Omnia 485 Ft
Inka kávé 295 Ft
Nescafé 3x1 (10db/csomag)370 Ft
1000 gr Paloma 1195 Ft
1000 gr Wiener extra 1295 Ft
1000 gr Tchibo 1395 Ft
1000 gr Karaván 1395 Ft
1000 gr Edusho 1295 Ft
Táblacsokik, desszertek, teasütemények
nagy választékban kaphatók!
Dual Masters kártyák – 1-et fizet 2-t kap!
Szerda – csütörtök – péntek: 9-17 óra
Szombat: 9-12 óra
Multifokális lencse AKCIÓ -30%
Az akció február 5 - március 31-ig érvényes!
Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális
és Közművelődési
Nonprofit Kft.
4M Rehabilitációs Munkaerő-piaci
Program
8800 Nagykanizsa, Király u. 47. II. emelet
Tel/fax: 93/ 311-732, e-mail: nk-4m@t-online.hu
web: www.megvaltozott.hu
Munkaerő-piaci szolgáltatás
nyújtása
􀂊 megváltozott munkaképességű munkavállalóknak
􀂊 illetve az érdeklődő munkáltatóknak
Ingyenesen segítünk!
Ügyfélfogadás:
hétfőtől- csütörtökig 9-12 óráig
Fantasztikus lehetőség adódott
a most mindössze 17 éves Hederics
Viktor számára, amikor jelentkezett
az AFS pályázatára, melynek
kapcsán egy évet töltött Új-Zélandon
a 2007-2008-as tanévben. Új-
Zéland általa megörökített világát
mutatta be kiállítás és vetítettképes
előadás formájában a Hevesi
Sándor Művelődési Központban.
Viktor csereprogram keretében
utazhatott, Otorohangában lakott fogadószüleinél,
mely egy kétezer fős
település. Ott járt egy évig iskolába,
s a kezdeti nehézségek ellenére hamar
beilleszkedett. Rendszeresen kirándult,
horgászott, rögbizett s sziklát
is mászott – e tevékenységek során
készítette el több száz fotóját,
amelyeknek töredéke került bemutatásra
a HSMK-ban. Az ország nagyon
mély benyomást tett rá, elmondása
szerint a világ legzöldebb, legtermészetesebb
helye, mindemellett
itt fordítanak legtöbb figyelmet a
környezetvédelemre. Az emberek
nagyon kedvesek, jó érzéssel munkálkodnak
azon, hogy a látogató otthon
érezze magát. Az ifjú rengeteg
ismeretséget kötött, azóta is napi
kapcsolatban van barátaival, akik a
világ minden részéről valók, s fogadószüleivel,
akikkel minden nap emailt
váltanak és chat-elnek. Természetesen
vágyik vissza egy hosszabb
látogatásra, hiszen – ahogy mondta
– Új-Zéland megismeréséhez pár
nap nem elég, s ezt az országot újra
és újra fel kell fedezni.
Steyer Edina
Új-Zéland világa
XXI. évfolyam 10. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. március 12. Kanizsa
Amárcius 14-i ötórai Deák téri
ünnep plakátjait látva többekben
fölmerülhet: a Nagykanizsai
Polgári Egyesület a hagyományos
előesti megemlékezését
idén miért Bem Józsefnek
szenteli, miért hív együtt ünnepelni
lengyel barátainkkal?
Kérdésünkre az egyesület elnökségéből
L. Mátés Valéria válaszolt.
„Nem tudom, mi a félelem és
csüggedés” – Hű szárnysegédje,
Petőfi őrizte meg ezeket a Bem
apóra annyira jellemző szavakat.
Idei plakátunkon kettejük székelykeresztúri
szobra alatt is ez a
mottó, megfogadtuk ugyanis Orbán
Viktor tanácsát, január 1-jére
küldött üzenetéből: „A fellobbanás
és az elhamvadás között ott van a
konokul izzó parázslás is! A reménység
és a reményvesztettség
között ott van a győzelem is.” Valóban,
kitől tanulhatnánk e téren
többet a tizenháromszor bekerített
és mindig kitörő Bem tábornoknál?
ő nem kérte, hanem kikényszerítette,
hogy a megszálló hadsereg
eltakarodjon hazánkból a
Vöröstorony szoroson át, éppen
160 éve. És ezzel nem csupán a
magyar szabadság születésnapját
ünnepelte meg 1849. március 15-
én, hanem saját, egy nappal azelőtti
55. születésnapját is megszépítette.
A tavaly összefogásból
megtisztult Petőfi szobornál a
Lengyel Köztársaság nagykövetének,
Joanna Stempiñska aszszonynak
a nagykanizsaiaknak írt
levelét hallgatjuk meg országgyűlési
képviselőnk, Cseresnyés
Péter szavai előtt. A szervezők
kérik, valamennyien hozzunk
egy-egy szál virágot, hogy beboríthassuk
velük a 48-as gyalogezred
emlékművének talapzatát! És
ne felejtsük, nem a szabadságharc
hőseinek van szüksége az
ünneplésre, hanem nekünk az ő
példájukra – erősítésül e nehéz
időkben!
(A részletes ünnepi program
lapunk 3. oldalán olvasható.)
K.H.
Miért Bem?
Talán kissé rendhagyó, de indokait
tekintve már korántsem
annyira egyedi sajtótájékoztatót
tartott Kövér László, a Fidesz választmányának
elnöke Nagykanizsán.
Nem véletlen az utóbbi meghatározás,
hiszen ahogy a politikus
társaságában érkezett Cseresnyés
Péter alpolgármester fogalmazott,
az egyik Fidesz-alapító „régen
volt” már Kanizsán, emellett beindult
a jövő esztendei választási
„élesítés”, illetve az országos politikai
ügyekről is első kézből tájékoztathatták
a helyi választópolgárokat,
valamint a sajtó képviselőit.
Mint kiderült, azért az a „rég”
nem volt olyan távoli időpont, hiszen
ahogy Kövér tálalta, az ország
gazdasági mutatói az egy évvel
korábbi itteni látogatásához képest
lettek még inkább aggasztóbbak,
pontosan idézve: a helyzet
sokkal rosszabb lett. Az aktuális
politikai, illetve gazdasági kérdéskör
a tizenhárom uniós projekt
kormány általi leállítása volt, melyet
hosszasan citált Kövér László,
többek között arra is kitérve, nem
világos, hogy mire jók ezek a lépések,
valamint mi lesz így a fel nem
használt pénzekkel?
Arra az újságírói felvetésre, miszerint
a leállított folyamatok érintik-
e Zalát, azon belül Nagykanizsát
(például a „szennyvíz-projektet”),
Cseresnyés Péter úgy válaszolt:
tudomása szerint a város terveit
nem.
E három kérdéskör mentén
forgott Böröcz Zoltán és Dr. Fodor
Csaba, mszp-s önkormányzati
képviselők sajtótájékoztatója.
Bejelentették, hogy az önkormányzat
MSZP-frakciója az önkormányzati
testület önfeloszlatására
vonatkozó indítványát elkészítette,
és – annak jóváhagyást
kérve – azt megküldte a helyi szervezet
elnökségének.
Az elnökség 2009. március 17-
re rendkívüli küldöttgyűlést hív
össze annak érdekében, hogy a feloszlatás
kérdését a lehető legszélesebb
körben tárgyalhassa át, és a
testület minden információ birtokában
hozhassa meg végleges döntését.
A szervezet elnöksége jelenleg
úgy értékeli, hogy a képviselőtestületnek
a normális működést célzó
változtatási lehetőségei kimerültek
– különös tekintettel a polgármester,
alpolgármester, jegyző
viszonyára –, a továbbiakban nem
várható, hogy a FIDESZ-KDNP az
SZDSZ-el, esetenként az MSZDP
támogatásával, a város hosszútávú
érdekeit figyelembe vevő döntéseket
hozzon.
Az „alpolgármester-kérdésre”
áttérve elhangzott, az elmúlt
nyolc hónapban Marton István
polgármester úr számtalan kísérletet
tett arra, hogy a testület válasszon
saját soraiból egy aktív,
munkára, esetleg konszenzusteremtésre
is képes alpolgármestert.
A testület többsége, a
FIDESZ-KDNP-SZDSZ képviselői
minden alkalommal meghiúsították
az alpolgármesterválasztás
kérdéskörének napirendre vételét.
Mindez azt bizonyítja számunkra,
hogy az SZDSZ nagykanizsai
szervezete az önkormányzati
müködés jelenlegi, instabil
állapotának a fenntartásában érdekelt.
A megvétózott költségvetés
kapcsán kifejtették, a 2009. évre
vonatkozó költségvetési koncepció
hiánya, a költségvetés vitája, a
FIDESZ-KDNP-SZDSZ által elfogadott
költségvetés – amely soha
nem látott mértékű hitelfelvétellel
(ezen belül működési hitelfelvétellel
is) számol – felelősen
gondolkodó képviselő által nem
fogadható el. A kissebbségben lévő
MSZP-frakciónak a költségvetés
elutasításán kívül, egyéb jogi
lehetősége nem volt a jövőt felélő,
a gazdasági válság prognosztizálható
hatását figyelmen kívül
hagyó, 2009-es évi költségvetés
elfogadásának megakadályozására.
Egyetértenek Marton István polgármester
álláspontjával, amikor
élt a jog által biztosított lehetőségével,
és vétót jelentett be az elfogadott
költségvetés végrehajtásának
megakadályozására.
– Mostanra nyilvánvalóvá vált
az igazság még annak is, aki nem
követte figyelemmel az elmúlt két
évben a helyi történéseket. A helyi
szocialisták és a polgármester úr
egy platformon vannak, így az ő
szóhasználatukkal élve, kiderült,
hogy létrejött a polgármesteri
frakció, a polgármester és a szocialisták
koalíciója – kezdte mondandóját
Bene Csaba fideszes
frakcióvezető, majd így folytatta:
– Meggondolatlan, a város érdekét
nem szem előtt tartó gondolkodásmód
az, amit a napokban a szocialisták
előadtak. A városnak
szüksége van költségvetésre,
olyanra, amelyik az intézmények
teljes leépülését nem engedi, amelyik
fejlesztésre lehetőséget, és
helyi vállalkozóknak munkát ad. A
gazdasági válság okozta nehézséget
a kormány nem kezeli,
csak sodródik az árral, ezért az
önkormányzatokra hárul az a feladat,
hogy szűkös eszközeikkel
tegyenek a munkahelymegtartás, a
vállalkozók munkával való
ellátása érdekében. Ez a költségvetés
erről is szól. Sajnos a szocialisták
nem akarnak tudomást
venni arról, hogy a közgyűlés elfogadott
egy határozatot, amelyik
kimondja, hogy áprilisban a költségvetést
átnézve, a hiányt
csökkenteni kell. Ez természetes,
hiszen akkor már látjuk, hogy a
fejlesztések, a működési kiadások
hogyan alakulnak, hogyan és
milyen mértékben lehet azokat
csökkenteni.
Ezt követően Tóth Nándor
képviselő fejtette ki a FIDESZ
véleményét az önfeloszlatás
kérdésében.
– Mint országosan, úgy helyben
is a zűrzavarkeltés a szocialisták
célja. A kormány lemondását miért
nem szorgalmazzák? Csak nem
azért, mert mindig az önös
érdekeik motiválják tetteiket?
Fogadják el dr. Károlyi képviselőtársuk
véleményét: „Az
önkormányzat dolgozik, és végzi a
dolgát. A rossz hírek néhány ember
érdekét képviselik, a többség
érdeke a nyugodt munkavégzés
biztosítása.” – Tóth Nándor
képviselő úgy véli: – A botrány
fenntartása a cél a második alpolgármester
választásának ügyével
is. Ha igaz, hogy sok a munka,
miért nem ad feladatot a meglévő
alpolgármesternek? Azért, mert
csak a személyes bosszú vezérli, s
nem lehet együtt dolgozni vele. Ezt
bizonyítja az is, hogy szinte már
mindenkivel rossz a viszonya
környezetében. A Fidesz-frakció
nem ért egyet a polgármester úr
állandó feszültséget kereső és keltő
tevékenységével. Nem tudunk
közösséget vállalni azzal a cselekedetével,
amelyik a költségvetés
megvétózásával nehéz helyzetbe
hozhatja városunkat. Célunk az,
hogy a város működőképes legyen
és fejlődni tudjon. Ez a költségvetés
az egyébként szükséges
évközi korrekcióval alkalmas erre.
Az SZDSZ reagálása az MSZP
sajtóközleményére:
„A közgyűlés feloszlatásának felvetésével
az MSZP és Marton István
kelt hangulatot, ebben közös az
érdekük. Sajnálatos, hogy az MSZP
az elmúlt időszakban Marton Istvánnal
sorsközösséget vállalt és a
polgármesterségét „politikai
lélegeztetőgépen” tartják életben.
Marton István az MSZP segítségével
robbantotta szét a Fidesz többségi
frakcióját, így az MSZP az ellenzéki
szerepkörét saját maga
szüntette meg. Jelenleg nincs közgyűlési
többsége senkinek. Most az
MSZP sem ellenzéki párt, erre már
nem lehet hivatkozni.
A testületi feloszlatás a legvégső
eszköz az önkormányzat
számára, ami hihetetlen erkölcsi
és anyagi károkat okozhat a
városnak. Egyetlen megoldást
látunk, az pedig Marton István
távozása, mert jelenléte esetén
„politikai kútmérgezőként”
mindenkit egymás ellen ugraszt
(a képviselőket, a pártokat, a
hivatali vezetőket), és remény
sincs az ésszerű megállapodásokra.
Kanizsa 2 – Pengeváltás 2009. március 12.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Az országos helyzet
is terítéken volt
Önfeloszlatás,
alpolgármester,
költségvetés
„Összenő, ami
összetartozik”
Felelősség
vagy felelőtlenség…
2009. március 12. Kanizsa – Pengeváltás 3
Tisztelettel kérem Nagykanizsa város lakosságát, hogy nemzeti ünnepünk alkalmából lobogózzák fel otthonaikat!
Köszönettel: Marton István, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere
Érdekes az MSZP szerepvállalása,
hiszen a parlament feloszlatásánál
ők az ellenkező álláspontot
képviselik, most pedig az EP-kampány
központi elemévé kívánják
tenni az önkormányzat feloszlatását.
Az alpolgármester-választás sorozatos
beterjesztése egy színjáték.
A polgármester fél év alatt sem tudta
törvényesen előterjeszteni. A polgármesternek
meg kell neveznie az
alpolgármester személyét. Ez minden
esetben elmaradt. 1990-től
mindössze egy ciklusban volt két alpolgármestere
a városnak és az is
botránnyal végződött. A második
alpolgármester megválasztásának
kizárólagos oka, hogy Marton István
nem képes ellátni a feladatát és
képtelen bármilyen együttműködésre
a jelenlegi alpolgármesterrel és
a képviselők többségével. Érdekes
kérdésként vetődik fel, hogy az előző
ciklusban az MSZP miért nem
iparkodott azon, hogy Litter Nándor
mellé az MSZP is adjon alpolgármestert,
a polgármesteri munka
megkönnyítésére?
A 2009. évi költségvetést megelőzően
költségvetési koncepciót
kell benyújtani a polgármesternek.
Az általa benyújtott anyagot
a közgyűlés szinte teljes körű közfelkiáltással
alkalmatlannak tartotta.
Azt követően Marton István
törvénysértő módon nem hozta
vissza a közgyűlés elé ismételt
megtárgyalásra az új koncepciót.
Az első fordulóban benyújtott
költségvetése elképzelés nélküli,
„alibi költségvetés” volt. Úgy volt
benyújtva, hogy az intézményi
egyeztetések nem fejeződtek be, a
tényszámok egy része sem volt lepontosítva,
és Marton István a
közgyűlés tagjaival érdemben
nem egyeztetett. Erre, mint fix
pontra hivatkozni elég elképesztő.
A második fordulós költségvetésben
a működési hiányokat és fejlesztési
hiteleket a polgármester terjesztette
elő, az ő költségvetéseként. Az
MSZP képviselői érdemi javaslattal
nem álltak elő, 300 milliós forráscsökkentést
javasoltak, és 100 milliót
meghaladó új célokat. Ez 400
milliót meghaladó többlet hitelfelvételt
jelentene. Emellett a rész-szavazásokon
szinte az összes hitelnövelő
módosítást megszavazták. A
költségvetést úgy fogadták el, hogy
a 2008. évi zárszámadásig felül kell
vizsgálni, és 2 milliárd alá kell szorítani
a hiányt. 100 millió szerepel
területvásárlásra, ami megvalósulása
esetén a hitelt fedezi. Ezzel lecsökkentve
ugyanaz az 1,9 milliárdos
hitelállomány van benne, amit
Marton István magáénak tekintve
beterjesztett. Most akkor Marton
István és az MSZP miről beszél?
Marton István saját magát szavazta
le egy újabb botrány kirobbantása
érdekében.
A költségvetést ideiglenes költségvetésnek
tarjuk, megszavazása
kármentésnek tekinthető, a megszavazóit
a polgármester hozta
kényszerhelyzetbe. Aki nem akarja,
hogy legyen a városnak költségvetése,
az azt akarja, hogy a város
intézményei működésképtelenek
legyenek, az azt akarja, hogy az állami
támogatásokat a város ne
kapja meg, mert a költségvetés hiányának
ez a drasztikus következménye.
Mindenki eldöntheti, hogy
a felelősséget, vagy a felelőtlenséget
választja.
Erre is érvényes az a mondás,
hogy a fejétől bűzlik a hal.
Az új polgármester megválasztása
után fel kell ajánlani a polgármester
számára az alpolgármesterrel
történő együttműködés
lehetőségét, vagy másik jelölését,
és Kanizsa érdekében el kell
kezdeni az értelmes párbeszédet
és pártállástól függetlenül meg
kell teremteni a városi összefogást.”
P.L. - B.E.
A csütörtöki soros közgyűlés
utolsó napirendi pontjaként tárgyalta
a testület az önkormányzat
költségvetését, a szavazást
azonban áttették péntekre. A
folytatólagos ülésen nem fogadták
el a költségvetést, erre csak
a bizottsági elnökök kérésére,
péntek délutánra összehívott
rendkívüli közgyűlésen került
sor.
A költségvetési rendeletet tizenöt
igen és két tartózkodással
elfogadta a testület. Az SZMSZ
módosítását tizennégy igen és
három tartózkodással szavazták
meg. A módosított költségvetés
kilencvenkilenc százalékban fejlesztési
célú, mintegy háromszázmillió
forint pluszkiadást jelent.
A közgyűlés döntését Marton
István polgármester megvétózta,
mert véleménye szerint az elmúlt
két és fél év minden gazdasági
eredményét romba döntené. A soron
kívüli közgyűlést tizenöt napon
belül összehívja, és kezdeményezi
a döntés ismételt megtárgyalását.
Mindezt azért teszi, mert
az elmúlt tizenkét év alatt még
nem találkozott ilyen költségvetéssel,
ami az önkormányzat és a
város érdekeit ennyire sértette
volna.
B.E.
Elfogadták, de még
sincs költségvetése
a városnak
4 Kanizsa – Városrész 2009. március 12.
Dr. Fodor Csaba 1994 óta tagja
a nagykanizsai önkormányzatnak,
s ezt a tisztségét egyéni
és listás képviselőként egyaránt
betöltötte. Mint mondja: nem
nagyon szereti, ha különbséget
tesznek listás és egyéni képviselő
között, hiszen ugyan mindenkit
egy közösség választ meg, de ettől
függetlenül az adott helyzetben
minden képviselőnek a város
egészéért áll fenn a felelőssége,
és e körben kell szövetségeseket
találni ahhoz, hogy valóban
megtalálják a dél-zalai város fejlődésének
helyes útját.
– Gyönyörűnek találom ezt a várost
és a lehetőségeit is nagyra értékelem,
azt viszont nem, hogy ezzel
a lehetőséggel nem él kellőképpen
a jelenlegi önkormányzat – véli
dr. Fodor Csaba. – Éppen azért,
mert vagy nem akarunk vele élni,
vagy nem látjuk meg, hogy mi az a
közös pont, amit meg kellene találni
és akkor azon tovább tudnánk
lépni. Közösen el kell dönteni végre,
hogy mit szeretnénk, azután
mindenki tegye hozzá a saját plusz
tudását, tapasztalatát és kapcsolatrendszerét
annak érdekében,
hogy tényleg el tudjunk indulni.
2006-ban az új közgyűlés valóban
nem egy könnyű helyzetben kapta
meg a várost, hiszen voltak jelentős
hitelek, de azt látni kell, hogy
azért történt a jelentős hitelek felvétele,
mert nagyon sok beruházás
valósult meg a városban. Sok épület
újult meg Kanizsán, s a beruházások
egy része át is húzódott ennek
a ciklusnak az időszakára, de
azért azt látni kell, hogy a volt mozink
műemléképületként milyen
szépen megújult, de ugyanígy említhetem
a Rozgonyi iskola rekonstrukcióját
és még számos példát.
Persze értelemszerűen ezek a
beruházások megterhelték a város
költségvetését. A későbbiek során
pedig megvolt egy helyzet, amelyre
igazából nem tudott a többség
és a polgármester megfelelő válaszokat
adni, vagyis nem tudta a várost
azon a fejlődési pályán tartani,
amin elindult a korábbi években.
– Milyen szempontokat kellene
figyelembe venni a város előbbre
lépése érdekében?
– Városi szinten mindenki a
munkahelyteremtést látja legfőbb
gondnak, de ez sajnos hosszú évek
óta problémája Kanizsának. Az
önkormányzat tényleges munkahelyeket
nem tud teremteni, viszont
meg tud tenni mindent annak érdekében,
hogy támogassa a munkahelyteremtő
beruházásokat. Ebben
kellene tehát előbbre lépnünk. Annak
érdekében, hogy befektetők
jöjjenek városunkba, úgy döntöttünk
a legutóbbi közgyűlésen, hogy
további elemző kutatásokat kérünk
a Pannon Egyetemtől, ugyanis az ő
segítségükkel szeretnénk most már
részletesebben kidolgozni azt a városmarketinget,
vagy azokat a lehetőségeket,
amelyek mentén el tudunk
mozdulni, hiszen az infrastruktúra
adott, mert most már tényleg itt
van az M7-es autópálya, aztán itt
van egy vasúti csomópont, ami
egyébként itt is volt több, mint száz
éve, továbbá Kanizsa földrajzi elhelyezkedése
tényleg predesztinálja
arra a várost, hogy a régió kapuja
– egy logisztikai központ - legyen.
Mindezek megvalósíthatósági tanulmányát
készítjük el közösen a
Pannon Egyetemmel. Emellett biztosítanunk
kell az embereknek,
hogy jól érezzék magukat ebben a
városban. Ehhez az önkormányzatnak
sok fontos kérdésben kell megfelelő
megoldást találnia, például
rendbe kell tenni az úthálózatot. A
legutóbbi közgyűlésen azt mondtam,
hogy Kiskanizsán vannak
még olyan utak, amelyekről el kell
döntenünk, hogy felszántjuk, vagy
helyreállítjuk, mert közbülső megoldás
már nincs. A legnagyobb
gondot abban látom, hogy e témában
sincs koncepció, hiszen csak
eseti döntések vannak. A magam
részéről nem tapasztalom, hogy a
polgármester és a Fidesz többség
részéről igazából lenne egy olyan
egységes koncepció, ami mögött
fel lehetne sorakozni és azt mondani,
hogy: uraim, ez a fő csapásirány
és erre haladunk.
– A kritikai észrevételek mellett
az MSZP-frakció részéről vannak
erre vonatkozó javaslatok?
– Mindeddig megtettük és ezután
is előterjesztjük a fejlődési
irányokra vonatkozó javaslatainkat,
de én nem hiszek az olyasfajta
ellenzéki magatartásban,
hogy amikor a hatalmon lévő
terjeszt be valamit, akkor mi ezt
csak azért támadjuk, hogy támadjunk.
Nem így járunk el,
ugyanis ha úgy gondoljuk, hogy
a javaslat a város érdekeit szolgálja,
akkor gyakran meg is szavazzuk,
hozzátéve a saját javaslatainkat
is, amelyeket aztán
vagy megszavaznak vagy nem. A
magunk részéről nem vonulunk
olyan ellenzékbe, hogy csak
szurkapiszkálunk, hanem kinyilvánítjuk,
hogy mit gondolunk és
merre kellene elmozdulnunk a
város fejlődése érdekében. Megjegyzem,
hogy nem nagyon tudunk
egyébként elmozdulni,
ugyanis a város lehetőségeit elég
jelentősen lekorlátozza az a tény,
hogy létrejött egyfajta Fidesz-
SZDSZ koalíció - a polgármesterrel
és mindenki mással szemben
– csupán csak azért, hogy
meglegyen a tizennégy kéz, ami
szükséges a döntésekhez.
– Milyen irányban fejlődhet tovább
ez az egyébként jó adottságokkal
rendelkező város?
– Régebben volt egy fő irány,
amikor azt mondtuk, hogy Kanizsa
kereskedőváros. Most az európai
uniós csatlakozással mindez
kicsit bizonytalanná vált. Jómagam
azt mondom, hogy a régiók
kapujában egy logisztikai központ
legyen a város. Itt fontos szerepet
játszhatnak a geotermikus energiák
kihasználásával kapcsolatos
előrelépések. Itt nemcsak a termálfürdőre
gondolok, mert ez csupán
egy szelete a témakörnek,
nem szólva arról, hogy nem lehet
az egész országból termálfürdőt
csinálni. Zalában is van már egy
tucat termálfürdő és a tapasztalatok
szerint a régiek jól prosperálnak,
az újak pedig gazdasági
szempontból nehezen boldogulnak.
Ugyanakkor a geotermikus
energiát fel lehet használni ipari,
mezőgazdasági és energetikai célokra
és a város ebben tudna előrelépni.
Meggyőződésem, hogy a
megújuló energiák felhasználása
tekintetében Nagykanizsa mintaváros
lehetne az országban. Turisztikai
szempontból nem érzem
olyan erősnek a várost, mivel itt
nincsenek olyan látványosságok,
amely hosszabb időre ide vonzaná
a turistákat. Arra viszont be tudunk
rendezkedni, hogy akár egy
hosszú hétvégét, vagy két-három
napot eltöltsenek az ide érkezők
városunkban és szép természeti
környezetében.
– Menyire figyelnek a fiatalokra
annak érdekében, hogy megmaradjon
a város lakosság megtartó
képessége?
– Ez alapvetően a munkahelyteremtéstől
függ, de ugyanilyen fontos
a megfelelő infrastruktúra
megléte is. Nagyon fontosnak tartom
például, hogy azt tudjuk mondani
az esetleg ide települő és tőkét
hozó beruházóknak, hogy: kérlek
szépen, ha ide jössz, angol
vagy német nyelvű óvodába, illetve
osztályba járathatod a gyermekedet.
Ugyanis valószínű, hogy a
külföldi befektető hozza magával a
menedzsmentjét és akkor azzal
kell érvelnünk, hogy Nagykanizsának
olyan szerencsés földrajzi
helyzete van, amelyből adódóan
négy európai főváros – Zágráb,
Ljubljana, Bécs és Pozsony – található
közel kétszáz kilométeres
körön belül. A négy főváros közül
három szinte pillanatokon belül
megközelíthető az autópálya használatával.
Emellett közel van a
sármelléki repülőtér, gyorsabban
megközelíthető az Adria is, de itthon
a Balaton és sok más turistacsalogató
látványosság is rövid
időn belül elérhető. Ugyanakkor
Kanizsának abba az irányba is el
kell mozdulni, hogy valóban színvonalas
kulturális élete legyen. Ez
is rendkívül fontos amellett, hogy
Kanizsa tényleg jelentős iskolaváros,
bár az oktatási rendszerünket
is újra át kell gondolni. Ha mindebben
előrelépés történik, akkor –
úgy gondolom –, ezt követően
mozdul meg a tőke is, mert a befektetők
megtapasztalják, hogy ez
a város minden szempontból képes
a további fejlődésre. És ami a legfontosabb:
egységre lenne szükség
sok mindenben. Így például a közgyűlésben
is nem veszekedni kellene,
hanem egységet kell teremteni,
hogy mi magunk is együtt azt tudjunk
üzenni a befektetőknek, hogy:
gyertek ide Kanizsára, mert itt béke
és nyugalom van. Megújítjuk a
belvárost, első körben ráköltünk
másfélmilliárd forintot – a második
körben is még ennyit –, és a rehabilitáció
eredményeként tényleg
gyönyörű lesz a belváros. Tehát
gyertek ide és érezzétek jól magatokat:
vannak óvodáink, iskoláink,
kulturális intézményeink színvonalas
programokkal, és vannak
földterületeink – amelyek ugyan
még nincsenek –, de az is fontos,
hogy újabb területeket vásároljon
a város.
Gelencsér Gábor
Kanizsa a megújuló energiák mintavárosa lehetne…
Hét, ifjúsággal foglalkozó
szervezetet fog össze a „Jövőnk
az ifjúság” nevű pályázat, melyen
Nagykanizsa MJV Önkormányzata
tizenkilenc millió forintot
nyert abból a célból, hogy
a társadalmi, iskolai, kulturális
és anyagi nehézségekkel küzdő
gyerekeket és fiatalokat célzottan
megsegítse.
Az első, programindító értekezleten
bemutatásra került a projekt létrehozása,
az érte felelős személyek,
valamint a már említett szervezetek
ismertették saját programjaikat is.
Nagykanizsa MJV Pályázati Irodája
2008 szeptemberében adta be
a pályázatot az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretei között, s
decemberben érkezett a hír, hogy
az EU százszázalékos támogatottságot
nyújt, így önerő nem szükséges
a megvalósításhoz. Cserti
Csilla, a Pályázati Iroda munkatársa
aktívan részt vett a pályázat kidolgozásában,
megkereste a megfelelő
szakembereket, akik ezután
koordinálják a projektet. Rodekné
Hederics Erika lett a projektmenedzser,
Sebestyén Nikoletta, a Művelődési
és Sportosztály ifjúsági
referense pedig a szakmai koordinátor.
A pénzügyi koordinátor személyére
javaslat érkezett, de hivatalos
kinevezéséig kilétét illetően
tájékoztatást nem adnak.
A hét szervezet programsorozatai
mindenki számára elérhetőek,
eddig is léteztek, de most kibővítik
a legtöbb szolgáltatást, és a támogatás
segítségével több lehetőség
tárul a fiatalok elé.
Négy programmal szállt be a projektbe
a Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ. Töretlenül működik a
Négyévszak Kupa immár több, mint
két éve. Az elmúlt nyáron hetente,
különböző játszótereken rendezett
játszóház ötlete alapján fejlesztették
tovább a Hónapsoroló Játszóházat,
mely kreatív foglalkozásokat kínál a
gyerekeknek, s hónapról-hónapra
megismerteti őket a magyar népszokásokkal
is. A Csellengők Közösségi
Háza eddigi programjai mellé
Internet-használattal bővíti szolgáltatásait
a Központ, valamint hat alkalommal
prevenciós szabadidős és
kulturális programokat szerveznek a
gyerekeknek. Útvesztők és útkeresők
néven pedig játékos akadályverseny
formájában ismertetik meg a
15-16 éves korosztályt a bűnmegelőzésben
és a segítő szférában dolgozó
szervezetekkel.
Kibővíti már meglévő Hétvégi
Kollégiumát mentori feladatokkal
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat.
Ez azt jelenti, hogy a CKÖ
munkatársai felveszik a kapcsolatot
azoknak a gyerekeknek a szüleivel,
tanáraival, akik szombati napjukat
ott töltik – mert gondot okoz
nekik a tanulás, lemaradtak az iskolában,
a szülő nem tud nekik segíteni
az iskolai feladatokban.
Könyvtáriskola fiataloknak címmel
indít programot a Halis István
Városi Könyvtár a szociális akadályokkal
küzdő ifjúságnak, hogy elsajátíthassák
azokat a könyvtári ismereteket,
amelyek az alapvető, ma jól alkalmazható
tudás megszerzéséhez
szükségesek. A kétszer egy hetes
Multi-Kulti táborral a könyvtár a
multikulturális ismeretekhez szeretné
közelebb hozni ezeket a fiatalokat.
Egy egész hétvégén át tart majd
a Kanizsai Kulturális Központ által
szervezett prevenciós közösségi
program, mely előadásokon, interaktív
beszélgetéseken és diszkón
keresztül kíván a drogokról és
hatásaikról ismeretanyagot átadni.
A KKK másik programja az a gálaest,
melyen különböző nemzeti
és etnikai csoportok kulturális értékeit
mutatják be.
Az ifjúsági Információs Ponton,
vagy más néven a Városi Diákirodában
ifjúságsegítő szakember várja
a fiatalokat hosszabb nyitva tartással.
Az iroda szervezi a szintén
már régóta működő huszonnégy
órás Vasember Kupát, illetve a
tizenkétórás Vasemberke Kupát is.
Középiskolás korú kortárssegítők
képzésében a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság vállalt szerepet
már évek óta. Táborban kezdik
a felkészülést, majd folyamatosan
továbbképzik őket, részt vesznek a
nyári munkában, a strandon felügyelnek.
A kortárssegítők bevonásával
ifjúsági klub indul, melynek
fő célja a tapasztalatok megbeszélése.
A havonta egyszer megrendezett
programot filmvetítéssel
kezdik, s ezután interaktív beszélgetés
következik.
Az Ifjúsági, Pályaválasztási, Információs
és Tanácsadó Iroda
pszichológusa a fiataloknak életpálya-,
életmód tervezési tanácsokat
ad, egyéb problémákban próbál
segíteni.
Minden egyes szervezethez fordulhatnak
a gyerekek, bármiféle
akadály hárul eléjük, gondjuk
akad, a szakemberek tudásuk és lehetőségeik
alapján segítenek nekik.
Elindult a projekt honlapja is –
www.jovonkazifjusag.nagykar.hu
–, illetve hamarosan kézbe vehető
lesz a programok részletes leírását
tartalmazó programfüzet is.
Steyer Edina
2009. március 12. Kanizsa – Krónika 5
Az irodalom jegyében telt a
Zalaerdő Zrt. Nyugdíjas Klubjának
idei második találkozója a
Halis István Városi Könyvtárban.
A megjelenteket André Béla, a
klub elnöke köszöntötte, majd átadta
a szót egykori munkatársainak.
Kósa Pállal Amit én adhatok
című első verseskötetéről és a bemutatás
előtt álló második, Szavak
mögött című könyvéről Kardos
Ferenc, a könyvtár igazgatóhelyettese
beszélgetett. Az első
kötet legnagyobb erényéről azt
tartotta, hogy Kósa Pál ragaszkodott
a saját ízlésvilágához, kereste
a kapcsolódási pontokat a nagy
betűs költőkkel, és klasszikus
építkezésű versszerkezetet használt.
Iványi Miklós írót Füveskönyv
című kötetének témáiról Czupi
Gyula könyvtárigazgató kérdezte.
Iványi Miklós első hosszabb műve
a Füveskönyv. Tulajdonképpen
életszemléletét értelmező írásainak
könyvvé rendezett gyűjteménye,
amelyeket eredetileg fiainak
szánt, de szívesen adja minden olvasónak
tanácsul, eligazodni az
élet sűrűjében. Írásai nem száraz
intelmek csupán, mert nézetei kifejtését
személyes élményekkel,
idézetekkel, versekkel fűszerezve
teszi olvasmányossá. Azt kívánja,
hogy szemléletmódja segítsen
megtalálni a harmóniát az életben,
megszépíteni a sorstól kapott sebektől
a lelket, mint a gyógyfüvek
a testet.
B.E.
Versekről, Füveskönyvről
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fiatalok integrációs programjai Nagykanizsán
A roma művészet
jegyében
Ugyan a Halis István Városi
Könyvtár kávézójának falait nem feszítette
szét az érdeklődők tömege,
de ettől még tény, hogy ott tartották
a roma költészet napjának apropóján
azt a bemutatót, melynek keretében
került sor roma irodalmi művek felolvasására,
valamint azon túlmenően
egy kisebbfajta roma képzőművészeti
kiállítás megnyitójára.
Orsos Imre tolmácsolásában egy
fotósorozaton keresztül ismerhettük
meg egyebek mellett Orsós Jakab író
életútját, a kiállítás keretein belül pedig
Steflovics Attila és Ferkovics József
alkotásait tekinthetik meg a városi
könyvtárban az érdeklődők.
Március 8-a minden évben a roma
irodalom napja, s a szervezők reményei
szerint mind többen lesznek idővel
kíváncsiak a még igencsak feltáratlan
(képző)művészeti egységre.
P.L.
6 Kanizsa – Városháza 2009. március 12.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése PÁLYÁZATOT HIRDET
a Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres József u. 2-8.)
főigazgatói munkakörének betöltésére
A főigazgató feladatköre a munkaköri leírásban meghatározott feladatok
végrehajtása, különösen:
- az intézményi alapító okirat és SZMSZ szerinti működés biztosítása, az
abban meghatározott tevékenységi köröknek megfelelően a Kórház munkájának
és gazdálkodásának irányítása, felügyelete, koordinálása és ellenőrzése,
- az orvos-szakmai, ápolási és gazdasági irányelvek meghatározása és ellenőrzése,
az ennek kapcsán szükségessé váló intézkedések megtétele,
- az intézmény gazdasági stabilitásának biztosítása,
- a beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos tervek, uniós és szakmai
pályázatok előkészítése, az intézmény éves költségvetésének és beszámolójának
elkészítése,
- az intézményi átszervezésekkel (korszerűsítésekkel) kapcsolatos koncepciók
előkészítése, a végrehajtás irányítása, szervezése és ellenőrzése,
- munkáltatói jogok gyakorlása a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók
felett,
- szakmai továbbképzések irányítása,
- az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintő jogszabályok és utasítások,
fenntartói döntések végrehajtása.
Pályázati feltételek: büntetlen előélet, (orvostudományi vagy egyéb)
egyetemi szintű végzettség, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés,
vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett
képesítés, e képesítés alól a 13/2002. (III.28.) EüM rendelet 4. §-a
alapján a fenntartó abban az esetben adhat felmentést, ha a pályázó képzésben
részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek - jogviszony létesítésétől
számított 5 éven belül történő megszerzését (a felmentéshez a közszolgáltatásért
felelős szerv egyetértése is szükséges), legalább 5 éves vezetői
gyakorlat.
Előnyt jelent: orvostudományi, közgazdaságtudományi és jogi egyetemi
végzettség, idegen nyelv ismerete középfokú nyelvvizsgával igazolva, költségvetési
intézmény vezetésében szerzett gyakorlat, egészségügyi intézményben
szerzett 10 éves szakmai gyakorlat, felhasználói szintű számítógépes ismeret.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: az intézmény
vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, részletes szakmai
önéletrajzot, a pályázati feltételként előírt végzettséget, képzettséget tanúsító
okiratok hiteles másolatát, 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi
bizonyítványt, a pályázati feltételként előírt vezetői gyakorlat hivatalos
igazolását, referenciákat, ajánlásokat, amennyiben a pályázó rendelkezik
ezekkel, hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt
személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
továbbá, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati
anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, 2007. évi CLII tv. alapján
a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot,
a Munka Törvény 191. §-a szerinti előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot,
nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a közgyűlés nyílt
vagy zárt ülésén történő tárgyalásához.
A jogviszony időtartama: 5 éves határozott idejű munkajogviszony. A jogviszony
kezdete: a pályázati elbírálást követően, legkorábban 2009. május 1.
naptól.
A pályázati eljárás lefolytatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvényben, a 356/2008.(XII.31.) Kormányrendeletben, valamint
a 13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben foglaltak alapján történik.
Munkabér és juttatások: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény szerint, megegyezés alapján
A pályázat alapján a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra
vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszony létesítésére kerül sor.
Az alapvető munkáltatói jogokat a fenntartó Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármestere gyakorolja.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a KSZK honlapján
való elsődleges közzétételétől számított 30 napon belül. A pályázat elbírálásának
határideje: A benyújtási határidő lejártát követő első képviselőtestületi
ülés.
A pályázatot (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere) Marton István
címére (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani zárt borítékban.
A borítékon fel kell tüntetni: "Kórház főigazgatói pályázat". Érdeklődni
lehet a 06-93-500-701 telefonszámon.
A pályázat közzétételre kerül: KSZK honlapon, Egészségügyi Közlönyben,
Zalai Hírlap önkormányzati oldalán, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban.
Álláspályázat: kórház főigazgató
Pályázat a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett
1 db lakás bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet
a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt található Nyugdíjasházban
lévő bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 27. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó
A licitálás időpontja: 2009. április 2. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott
időre.
A bérlemény leírása: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett
szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség.
Megtekinthető: 2009. március 23. 13,00-15,00 óráig
A bérlemény nem örökölhető!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek. Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű
nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi
nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy
legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket
vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati
feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek. Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/
ek/, aki/k/ pénzadományt ajánl fel, vagy önkormányzati bérlakását ajánlja
fel.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/
k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó
havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati
bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját,
csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak
pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit,
minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát
határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással
meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló összege: Nk, Kodály
Z. u. 10/A. I/14. 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként
emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést az Ingatlankezelési
Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkormányzati
bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követő 15 napon
belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a bérleti
szerződést nem ezen határidőn belül nem köti meg, a bérleti szerződés megkötésének
lehetőségét elveszíti.
Nyugdíjasházi lakás - pályázat
Dráva túra – 2009. március 15.
Útvonal: Belezna vasúti megálló, Zrínyi-Újvár, Únom-bánom hegy,
Látóhegy, Fesztung, Szentmihályhegy templom,
Mura-Dráva összefolyás.
Játék: kincskeresés, helyszíne: Szentmihályhegyi templom előtt.
Játékvezető: Sági Erika.
Táv: 10 km, szintemelkedés: 200 m.
Találkozás: Nagykanizsai vasútállomáson, utazás a 8.10 órakor
induló vonattal Beleznáig (8.30), érkezés őrtilostól (15.14) induló
vonattal Nagykanizsára (15.39).
Túravezető: Strausz Ferenc, Dávidovics Mária
Jelentkezni
a 30/491-8631-es telefonszámon lehet.
2009. március 12. Kanizsa – Városháza 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési szilárd hulladék
szállítási és lerakási díjáról szóló 58/2008. (XII.10.) számú rendeletével az
alábbi 2009. január 1-től érvényes díjakat fogadta el:
A kötelező közszolgáltatásért a kötelezettek által fizetendő legmagasabb
díj mértéke heti egyszeri ürítési gyakoriság esetén 50 literes
edény után 320 Ft/db + áfa, 110-120 literes edény után 496 Ft/db +
áfa, 1100 literes edény után 5950 Ft/db + áfa. Heti kétszeri ürítés
esetén 50 literes edény után 250 Ft/db + áfa, 110-120 literes edény
esetén 405 Ft/db + áfa, 1100 literes edény esetén 4205 Ft/db + áfa.
(Az áfa mértéke a rendelet hatályba lépése napján 20 %.) Fentiek, és
a többi edényméretre vonatkozó díj megtekinthető a város http://portal.
nagykanizsa.hu/portal.nsf honlapján.
Települési szilárd hulladék díja
Pontosítás!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a kizárólag
önkormányzati tulajdonban lévő, alább felsorolt gazdasági társaságai
könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2009. június 1-től 2012. május
31-ig terjedő időszakra.
A gazdasági társaságok a következők: VIA Kanizsa Városüzemeltetési Nonprofit
Zrt., Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Kanizsa TV
Kft., Kanizsa Újság Kft., Kanizsa Uszoda Kft.
Pályázati feltételek: gazdasági társaságok könyvvizsgálata terén szerzett
legalább ötéves gyakorlat, könyvvizsgálói engedély, könyvvizsgálói kamarai
tagságról szóló igazolás, erkölcsi feddhetetlenség, referenciajegyzék, összeférhetetlenségi
nyilatkozat, könyvvizsgálói felelősségbiztosítás.
A pályázatban ajánlatot kell adni a pályázónak a könyvvizsgálói feladat ellátásának
vállalási díjára gazdasági társaságonként és összesen, a fizetés ütemezésére,
illetve csatolni kell részletes szakmai elképzeléseit.
A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a
2009. áprilisi ülésén bírálja el.
A pályázatokat 2009. március 31-én 9 óráig, 3 példányban, zárt borítékban
"könyvvizsgálói pályázat" jeligére kérjük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztályára (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. fsz. 7.)
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Beznicza Miklós Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gazdálkodási osztályvezetője adja
meg (tel.: 93/500-760).
Nagykanizsa, 2009. február 26.
Álláspályázat: könyvvizsgáló
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sport Osztály oktatási ügyintéző, koordinátor
munkakörének betöltésére
Ellátandó főbb tevékenységi körök:
A Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sport Osztályán az osztályvezető
irányítása alapján a vonatkozó jogszabályok, hivatali belső szabályzatok és
testületi döntések szerint az osztály részére meghatározott oktatási szakmai
feladatok ellátása, ellátásának koordinálása, az intézményvezetők vonatkozásában
a munkáltatói intézkedések előkészítése és adminisztrációja. Az önkormányzati
oktatási intézmények vonatkozásában a szakmai felügyeletnek és a
fenntartói döntések végrehajtásának összefogása, munkaterületén – távollétében
– az osztályvezető helyettesítése.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan
időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a köztisztviselők
képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének
I/15. Kulturális, közoktatási feladatok ellátása pontja szerinti képesítési
előírás.
Előnyt jelent: egyetemi végzettség, pedagógus szakvizsga, illetve közoktatás
vezetői diploma.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzeléseit, három hónapnál
nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban feltételként előírt,
előnyként megjelölt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító
okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség
vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján előzetes
összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. március 16. A
pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 27. A munkakör legkorábban
2009. április 1. naptól tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706 és
93/500-780 telefonszámon.
Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán
(www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
Álláspályázat:
oktatási ügyintéző, koordinátor
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet az alábbi, Garzonházban
lévő üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/élettársak jogosultak
lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap időtartamig, elhelyezésük
átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 8.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 13.490 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
8. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 8.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
A lakások megtekintésének időpontja: 2009. március 18. 14.00-15.30 óráig
Pályázatok benyújtásának határideje: 2009. március 27.
Garzonházi üres önkormányzati
bérlakás - pályázat
8 Kanizsa – Városháza 2009. március 12.
JAVÍTS EGY JEGYET!
"NAGYKANIZSA VÁROS LEGSZORGALMASABB OSZTÁLYA"
A pályázat előzményei: 2009. május 28-31. között kerül megrendezésre a III. Országos
Osztálykirándulás – A KAMASZFESZTIVÁL a Dunakanyarban. Az Országos
Osztálykirándulás a tanév végi iskolai tanulmányi kirándulások gyűjtőprogramja,
amely az általános iskolás felső tagozatos, valamint a középiskolás diákok országos
méretű fesztiválja. A Kamaszfesztivál azon túl, hogy a tanulmányi kirándulásokra vonatkozó
pedagógiai előírásoknak megfelelően biztosítja Magyarország természeti kincseinek,
kulturális örökségeinek megismerését, a diákok és a pedagógusok számára
egyéb közösségi élményeket is biztosít. A túraprogramok és kirándulások mellett
sport-, ismeretterjesztő, kulturális, kézműves, szórakoztató, színpadi és országos hírnevű
szervezetek által biztosított interaktív vendégprogramok, esténként pedig sztárzenekarok
koncertjei várják majd a résztvevőket.
A pályázat tartalma: a III. WestEnd Kamaszfesztiválra "Nagykainzsa Város Legszorgalmasabb
Osztálya" négynapos belépőjegyet kap ajándékba Nagykanizsa Város
Önkormányzatától, mint Kamaszbarát Önkormányzattól.
A pályázat célja: a diákok tanulmányi eredményének javítása, valamint jutalmazása.
A pályázók köre: a pályázaton azok az osztályok, általános vagy középiskolai közösségek
indulhatnak, amelyek regisztráltak a III. Országos Osztálykirándulás – Kamaszfesztiválra
a www.kamaszfesztival.hu oldalon található "regisztráció" menüpont
alatt található űrlap kitöltésével.
Pályázni lehet: A 2007-2008-as tanév végi, valamint a 2008-2009-es tanév félévének
tanulmányi osztályátlagának megadásával. A pályázat beadási határideje: 2009.
március 27. Pályázati feltételek: a pályázó osztály vállalja, hogy a 2007-2008-as tanév
végi, valamint a 2008-2009-es tanév félévi osztályátlagát az iskola igazgatója által
hitelesített formában 2009. március 27-ig eljuttatja címünkre.
Eredményhirdetés: a "Nagykanizsa Város Legszorgalmasabb Osztálya" címért
folytatott verseny eredményhirdetésére 2009. április 4-én rendezendő "2009. Csillagászat
Nemzetközi Éve" Kamaszfesztivál eseményen kerül sor a WestEnd City Centerben.
Azonos eredményt elért osztályok esetén sorsolunk!
Bővebb információ: Művelődési és Sportosztály, Sebestyén Nikoletta, ifjúsági referens
93/500-784.
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról
és helyszíni szemle időpontjáról. Szám: 6/935-5/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az érintetteket,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett, melynek tárgya
a Nagykanizsa, Erzsébet tér 8. szám alatti 17/4. hrsz-ú ingatlanon meglévő
épületben személyfelvonó létesítésére vonatkozó építési engedély iránti kérelem.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást
adom.
A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlan többségi
tulajdonosa a meglévő teherfelvonó helyére új, 900 kg hasznos teherbírású hidraulikus
üzemű személyfelvonó létesítését tervezi. A kérelemmel érintett ingatlan valamint
az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület):
Nagykanizsa 17/4. hrsz-ú ingatlan, valamint a 17/2., 17/3., 18., 22., 23/1. és 23/2.
hrsz-ú ingatlan. Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban tekinthetnek be: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek:
8-12. Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa, Erzsébet
tér 8. szám alatti 17/4. hrsz-ú ingatlanon 2009. március 18-án (szerdán) 10.00-
kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan előtti közterületen.
Kérem a kérelmezőt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle feltételeit
a fenti időpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek,
hogy az eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elősegíteni.
Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt
ügyfelek – személyazonosságuk megfelelő igazolása mellett – részt vehetnek,
véleményüket ott előadhatják, de megjelenésük nem kötelező.
Mivel a fenti eljárással érintett ingatlanokkal szomszédos ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak száma jelentős, ezért az eljárás megindításáról és a helyszíni
szemle időpontjáról az érintetteket a Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében
hirdetményi úton értesítjük.
A hirdetmény 2009. március 10-én kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetőtábláján.
Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek: kérelmező, az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak:
Nagykanizsa, 17/4. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, tervező, érintett szakhatóságok, közművek. Az érintett
ingatlannal közvetlenül szomszédos – a határozattal érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú)
– ingatlanokkal rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa, 17/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa,
17/3. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 18. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 22.
hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 23/1. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 23/2. hrsz-ú
ingatlan tulajdonosai
Építéshatóság - 6/935-5/2009.
Két hónapos munka előzte
meg azt a projektversenyt, amelyet
a Szakiskolai Fejlesztési
Program keretei között tartott
meg a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképző Iskola
március elején.
A diákok az iskola bemutatását
dolgozták ki különböző módszerekkel,
különböző témákban –
többek között az egyes szakokat,
az iskola által nyújtott lehetőségeket.
Felkészülésüket egy mentortanár
segítette. Munkájuk során
projektnaplót vezettek, melyben a
tervezéstől a kivitelezésig mindent
lejegyeztek: a csapat megalakulását,
a mentortanár kiválasztásának
indoklását, a csapattagok
egyéni feladatait, időbeosztásukat,
a megvalósítás folyamatát, s azt
is, hogy kiktől milyen segítséget
kaptak. A Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Intézet szerény
anyagi támogatással hozzájárult a
projektek sikerességéhez, s a gyerekek
ezenfelül az iskola multimédiás
eszközeit is szabadon használhatták,
de a lépéseket maguknak
kellett megtenni. ők készítették
el a szükséges interjúkat, a felméréseket,
a fotókat, videó-anyagokat.
A bemutató során a háromtagú
zsűri – Bene Csaba igazgató, Gátszegi
Zoltán műszaki vezető és Újvári
Tamásné szakoktató – a projekttermék,
a projektdokumentáció
és a prezentáció alapján a formai
megjelenítést és a tartalmi igényességet
pontozta.
A verseny céljai között szerepel
a csapatmunka megtanítása a gyerekeknek,
az együtt dolgozás örömének
a megtapasztalása részükről,
s az sem egy utolsó szempont,
hogy sokan közülük még nem szerepeltek
közönség előtt. Önbizalom-
fejlesztő, csapatépítő programnak
kiváló, s emellett egy
megmérettetés számukra.
Az iskolai fordulóról két csapat
jutott tovább a területi elődöntőre,
ahonnan az április végi országos
döntőre vezet az út. Mindkettőn az
iskolai bemutató kibővített változatát
kell előadni a diákoknak.
Berke Ulrike tanárnő vezetésével a
Fiatalok nevű csapat – Hompó
Martin, Lendvai Valentin, Németh
Sebestyén és Szabó Richárd –
„Szerkezetlakatos leszek!” című
projektjükkel első helyezést értek
el, s a közönségdíjat is bezsebelő
Vadgerlék – Bogdán Terézia,
Gyurkó Veronika, Jónás Adrienn,
Komondi Annamária – léptek a
képzeletbeli dobogó második fokára
„Hagyományőrzés” nevű bemutatójukkal.
őket Németh
Istvánné segítette.
Steyer Edina
„Itt a helyünk a világban!”
Múlt heti lapszámunkban megjelentekre reagálva felkereste
szerkesztőségünket az a vállalkozó, aki útbaigazító jelzőtáblát állított
fel a régi, Galambok felé vezető út és az ipari parkba vezető
új út kereszteződésében.
A vállalkozó elmondta, a tábla kihelyezése előtt tavaly szeptemberben
engedélyt kért Zalaegerszegről, de a mai napig nem kapott rá választ. Atáblát
kénytelen volt kitenni, mivel az ipari park felelős vezetősége nem helyezett
ki útbaigazító táblát a régi út lezárását követően az új úton. A telek tulajdonosának
egyébként megígérte, hogy kiveteti a táblát, csak várjon vele
nyugodtan. Amint a felvételünkön is látható, ez már meg is történt.
2009. március 12. Kanizsa – Városháza 9
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
46. § (1) bekezdése e) pontja, továbbá 51. § (3) bekezdése előírja az önkormányzat
számára, hogy elemezze, értékelje a környezet állapotát illetékességi
területén, és arról szükség szerint, de legalább évente tájékoztassa a lakosságot.
A lakóhelyi környezet állapotáról az egyes környezeti elemekkel kapcsolatban
az alábbi megállapítások tehetők.
Légszennyezettség
Nagykanizsa levegőtisztasági szempontból nem tartozik az erősen szennyezett
levegőjű városok közé. Nagykanizsán 3 ponton történik a légszennyezettség
mérése ipari, belvárosi és zöldövezeti mérőhelyeken. A mért adatokból
megállapítható, hogy a belvárosban a közlekedési terhelésből származik légszennyezés.
Hulladékgazdálkodás
Nagykanizsán és környékén a települési szilárd hulladékok rendszeres, szelektív
gyűjtése megoldott. Visszatérő problémaként jelentkezik az illegális
hulladéklerakók felszámolása, amelyek csökkentése érdekében a rendszeres
gyűjtésbe vont terület határait a zártkerti ingatlanokra is ki kívánjuk terjeszteni
A csatornázatlan területek mielőbbi csatornázása szükséges, amire az EU támogatásával
kívánunk sort keríteni.
Vízhigiéne
Az elvégzett részletes kémiai vizsgálati eredmények alapján a szolgáltatott
víz toxikus fémet, peszticidet, egyéb mikro-szennyeződést nem tartalmaz. Az
alacsony fertőtlenítőszer-szint miatt a klórozási melléktermékek mennyisége
sem jelentős. Arzén, nitrát, nitrit szennyezés nincs. A jód és fluor tartalom a kívánatos
szint alatt van. Megállapítható, hogy településünkön az ivóvíz minősége
jó és stabil, bakteriológiai illetve kémiai komponensek tekintetében is.
A Csónakázó tó továbbra sem tartozik a természetes fürdők közé, szabad
strandként nem üzemel.
Zöldterületek karbantartása
A város zöldterületeinek, különösen a belvárosban, rendszeres kaszálása
megoldott, a városból kivezető utak, illetve a hegyi utak mentén a kaszálás továbbra
sem megoldott.
A parlagfű elleni küzdelem folyamatos, amelyben szép sikerekről számolhatunk
be, azonban a folyamatos figyelemfelkeltés e témakörben továbbra
sem mellőzhető.
2007-2008. évi környezeti állapot
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról
és helyszíni szemle időpontjáról. Szám: 6/195-3/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti
kérelem érkezett, melynek tárgya a Nagykanizsa, Erzsébet tér 8. szám alatti
17/4. hrsz-ú ingatlanon meglévő épületben kialakított többszakmás fekvőbeteg
és járóbeteg ellátó rendelőre vonatkozó használatbavételi engedélye
iránti kérelem.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom.
A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlan
többségi tulajdonosa a 6/1851-8/2008. számú építési engedély alapján a
meglévő épület I. emeleti és tetőtéri helyiségeiben kialakított többszakmás
fekvőbeteg és járóbeteg ellátó egység, rendelő használatbavételi engedélye
megadását kérte. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal
közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa
17/4. hrsz-ú ingatlan, valamint a 17/2., 17/3., 18., 22., 23/1. és 23/2. hrsz-ú
ingatlan.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban tekinthetnek be:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-
12, 13-17, péntek: 8-12 .
Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa, Erzsébet
tér 8. szám alatti 17/4. hrsz-ú ingatlanon 2009. március 18-án (szerdán)
10.00-kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan előtti
közterületen.
Kérem a kérelmezőt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle
feltételeit a fenti időpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek,
hogy az eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek
elősegíteni. Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni
szemlén az érdekelt ügyfelek – személyazonosságuk megfelelő igazolása
mellett – részt vehetnek, véleményüket ott előadhatják, de megjelenésük nem
kötelező.
Mivel a fenti eljárással érintett ingatlanokkal szomszédos ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak száma jelentős, ezért az eljárás megindításáról és a
helyszíni szemle időpontjáról az érintetteket a Ket. 29. § (6) bekezdése
értelmében hirdetményi úton értesítjük. A hirdetmény 2009. március 10-én
kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
hivatalos hirdetőtábláján.
Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek: kérelmező, az érintett ingatlannal
rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa, 17/4. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, tervező,
érintett szakhatóságok, közművek. Az érintett ingatlannal közvetlenül
szomszédos - a határozattal érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) - ingatlanokkal rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa, 17/2. hrszú
ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 17/3. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Nagykanizsa, 18. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 22. hrsz-ú ingatlan
tulajdonosai, Nagykanizsa, 23/1. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Nagykanizsa, 23/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai.
Építéshatóság - 6/195-3/2009.
Tender Plusz Bt.
Nagykanizsa, Platán sor 5/B.
HARANGOZÓ TAMÁS
kamarai tag könyvvizsgáló
bejegyzett adószakértő
Telefon: (93) 323 667, (30) 636 4747
Pontosan szombat délben, egy
tatabányai robbantás-technikával
és robbanóanyag-forgalmazással
foglalkozó cég szakemberei
felrobbantották az egykor híres
Nagykanizsai Üveggyár 42
méter magas kéményét.
A robbantáshoz 36 villamos
gyutacsot és 16 kilogramm robbanóanyagot
használtak fel. Az
üveggyár elektromos kemencéjéhez
kapcsolódó építmény pillanatokon
belül összeroskadt. Nem
szóródtak szét távolabbra tégladarabok,
és nem hagyott maga után
port sem a művelet, melyet az
esős, szeles idő ellenére sokan végignéztek.
A területre egy áruház
épül.
B.E.
Újra eltűnt egy jelkép
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu.
Képviselői fogadóóra
10 Kanizsa – Értékrend 2009. március 12.
Játszott bábszínházban, készített
bábokat és díszleteket. Az első
bútordarabot, egy szép bölcsőt,
a kislánya részére faragta.
Ekkor határozta el, egyedi tervezési
bútorokat fog készíteni. A
Világszép nádszálkisasszony
megformálásától a bejárati ajtókon
át, a kerámiabetéttel és bőrrel
díszített bútorok gyártásáig
vezető útról kérdeztük a balatonmagyaródi
Eiter István faszobrászt.
– Művészeti Szakközépiskolában
tanultam kerámiát illetve szobrászatot.
Portrékat mintáztunk, aktot
rajzoltunk, szert tettünk bizonyos
alapokra. A fafaragás során megismerkedtem
a különböző stílusokkal,
motívumokkal, a kézművességgel és
az iparral kapcsolatos feladatokkal.
Miután nem sikerült bejutnom
a főiskolára, elvégeztem egy szakmunkás
képesítést adó faszobrász
iskolát. Az itt szerzett tapasztalatokat
vittem tovább a pécsi Bóbita
Bábszínházba, ahol színész, báb- és
díszletkészítőként dolgoztam nyolc
évig. Ott is egyfajta komplexitást sikerült
elérnem, ami a bábjátékon
belül kiterjedt minden területre. A
Pécsi Néprajzi Múzeum állománykezelője
voltam két évig, ahol a
népművészeti tárgyakból megismert
egyszerű, bölcs tárgyalkotás fogásait,
anyagkiválasztási szempontokat,
megmunkálás eszközeit ismerhettem
meg. A kézművesség és a
képzőművészet egyfajta egységet jelent
a számomra.
– Fiatalos lendülettel aztán váltott.
Pécsről miért pont Balatonmagyaródra
költöztek?
– A feleségemet kézműves vásáron
ismertem meg. Fatárgyaimmal
jártam a népművészeti vásárokat, s
egy ilyen alkalommal találkoztam
vele, aki a Pécs melletti Bakócán tanulta
meg a fazekasságot egy népi
fazekastól. Fiatalos ambíció buzogott
őbenne is. Elhatároztuk, ő cserépkályhákat
készít, én meg kis példányszámban
egyedi tervezésű fabútorokat.
Pécsi belvárosi lakásunkat
eladtuk, és Balatonmagyaródon
vettünk egy romos parasztházat,
ahová 1983-ban beköltöztünk. A helyi
termelőszövetkezet melléküzemágában
két évig dolgoztunk, de ez
sajnos emberi, és szakmai okok miatt
megszakadt. Mit lehetett tenni?
Kialakítottam a házunkban egy kis
műhelyt, amit lassan kibővítettem.
Kisebb megrendelésekhez jutva, elképzelésemnek
megfelelően nekiálltam
tárgyakat készíteni. Az első bútoromat,
egy bölcsőt, a kislányom
számára készítettem el. Ekkor határoztam
el, hogy ugyan iparosként,
de nem kiszolgáló, alkalmazott asztalosként
dolgozok tovább, hanem
valamiféle szellemiséget, gondolatiságot
is közvetítenék tárgyaimmal.
– Hogyan tervez meg egy-egy
tárgyat?
– Először meg kell ismerni azt az
embert, akié lesz a bútor, aztán vázlatokat
készítek, beleképzelve a világába
magam, egyeztetve a megrendelővel
mindaddig, míg azt érezzük,
hogy így jó lesz. Ezek mind fontos
kérdések, ezektől alakul a tárgy
olyanná, ami megnyeri az illető tetszését,
és illeszkedik az otthonába.
Ezáltal kissé eklektikus, különféle
stílusok jegyei lelhetők fel a munkáimban.
Nem vagyok hajlandó olyan
gagyit kiadni a kezemből, ami a
gyors meggazdagodást, a gyors eladhatóságot
szolgálja. Az embert
kell, hogy szolgálja.
– Így van ez a szobrászati alkotásainál
is?
– A kezdetekben az agyag tanulóanyag
volt, a fa már kevésbé. Az
agyaghoz, mint anyaghoz, lehet hozzáadni
és elvenni belőle. A fából
csak elvenni lehet. Ha figurális munkát
készítek, először agyagból mintázom
meg, s utána faragom meg fából.
Nem mond egymásnak ellent a
két anyag. Mint természetes anyagokkal,
el vagyok velük kötelezve. A
művészet nagyon fontos táplálék. A
művészet képes álmodni és játszani.
Azért őrzi meg az igazságot, mert
mer álmodni. S ha az ember javára
álmodunk, akkor jót teszünk.
– Milyen fából dolgozik szívesen?
– Az anyagra mindig azt mondom,
hogy meg kell szelídíteni. Ha
megfelelő alázattal nyúl hozzá az
ember, akkor ki tudja hozni belőle,
amit akar. Ebből a szempontból
nincs különbség közöttük. A hársfa
azért szép, mert fehér, és tömör. A
diófa sötét, kemény, más természetű.
Mindegyik anyagnak megvan a
sajátos gazdagsága. A dió, a hárs,
a cseresznye, a juhar, a tölgy, a hazai
fáink közül valók, és megtalálhatók
a közvetlen környezetünkben.
– Mi jelent az ön számára elismerést?
– Az a boldogság a számomra,
amely a megrendelő arcán tükröződik,
amikor meglátja az elkészült
munkámat. Az érte kapott
pénz már a következmény. Azért
dolgozunk, mert jól akarunk valamit
elkészíteni, s annak az a velejárója,
hogy meg tudunk a munkánkból
élni. Valamikor tisztes
iparnak nevezték azt a tevékenységet,
amit ma vállalkozásnak hívnak.
Például a nyílászáró az én
házamban bútornak számít. Nem
csak funkcionális tárgy, hanem
esztétikai üzenete is van. Nem véletlen
mondják: az én házam, az
én váram. Attól otthonos egy lakás,
hogy be van lakva, és olyan
tárgyakkal, ami kötődik a gazdához.
Ilyen esetben szinte átjön a
harmónia az emberből, ami azt
mutatja, hogy helyesen él. Ha tovább
gondolkodom, ez az ország
is akkor lenne szép, ha úgy működne,
mint egy család. Ha úgy
gondolkodnának a vezetői, és azt
terveznék az ország számára, amit
a családjuknak is tennének. Most
itt nem érzem az építőerőt.
– Balatonmagyaródra költözésük
után tíz évre egy betéti társaságot
alakítottak, lakberendezési
boltjukban más kézművesek munkáit
is bemutatták.
– Megvettük a házunk előtti tűzoltó
szertárat, ahol üzlethelyiséget
alakítottunk ki. Nem kocsmát, nem
olcsó pénzszerzés-forrást akartunk,
hanem a szakmának egy kis
bemutató-helyiséget, ami üzletként
is működik. Ez volt a célunk. Kirakjuk
a boltba más kézművesek
munkáit is, az ízlésvilágunknak
megfelelő, természetes anyagokból
előállított termékeket. Miután a
képzőművészethez is van egyfajta
vonzódásunk, és vannak festő,
szobrász és grafikus barátaink, az
volt a szándékunk, hogy minden
évben bemutatunk egy külföldi és
egy magyar képzőművészt. Ez két
alkalommal sikerült, de egyre jobban
szorul a hurok a nyakunk körül,
az anyagi nehézségek szűkítik
a lehetőségeinket, így tavaly már
nem tudtunk kiállítást rendezni, és
a bolt működése is akadozik.
– Beszéljünk még egy kicsit a
jövőről is.
– Közel sincs olyan optimista
képem a jövőről, mint amikor
Balatonmagyaródra költöztünk.
Nagyon jó lenne, ha a hitünk megmaradna.
– Nem az a probléma, hogy távol
fekszik a várostól a település?
– A távolság nem baj. Véleményem
szerint akkor indul el valami,
az én esetemben például a galéria
működése, ha teszünk érte. Inkább
arra kérjük az embereket, az egyre
jobban elsilányuló világunkban áldozzunk
a művészetre. Nem üzleti,
hanem emberi életvitel kérdése, mi
az a táplálék, amivel kitöltjük az
életünket! S a kultúra bizony az!
B.E.
Ha az ember javára álmodunk, jót teszünk
A kiskanizsai fiókkönyvtárban a
Polgári Olvasókör Könyvbarátok
Klubjának legutóbbi vendége Dr.
Ördög Ferenc Kanizsán élő egyetemi
docens volt. A kutató Válogatott
tanulmányok című kötetét mutatta
be Czupi Gyula, a városi könyvtár
igazgatójának társaságában. Az idén
76. életévébe lépett Tolna megyei
származású kutató és tudós a szófaji
elemzések területére is elkaluzolta
hallgatóságát, s röviden beszélt arról
is, a névtan és forrásközlés tudománya
milyen európai átfogó konferenciákon
ad számot az egyes kutatási
területükön elért eredményekről.
A tanulmányok számbavétele során
nem csupán a nyelvtudomány különböző
síkjairól, de a magyar történelem
és írásbeliség fejezeteiből is villantott
fel érdekes ismereteket a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi
Karának tanára.
P.L.
A nyelvtudomány színes palettáján
2009. március 12. Kanizsa – Értékrend 11
Március 20-tól 22-ig tart a
Szent József templom búcsúja.
Az előkészületekről, a régi és újszerű
elemeket is tartalmazó
programokról Horváth Lóránt
plébánost kérdeztük.
– Amikor két esztendővel ezelőtt
elkezdtük a Szent József búcsút ünnepelni,
nem gondoltuk, hogy hagyománnyá
válik – kezdte elöljáróban
Horváth Lóránt plébános. –
Egész rendezvénysorozatot szentelünk
templomunk védőszentjének, és
keressük, hogy mit üzenhet Szent József,
a családok védőszentje a mai
magyar családoknak. Igyekszünk
támpontokat, irányfényeket adni ebben
az értékveszejtő korban. S mivel
tapasztaljuk a társadalom szétzilálódását,
atomizálását, fontosnak
tartjuk, hogy a családokat erősítsük,
és pozitív példákat mutassunk fel
nekik, ami támpont, fogódzó lehet
ebben az időszakban. Külön öröm
számunkra, hogy az idei Szent József
búcsút a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete Nagykanizsai
Szervezetével karöltve szervezhetjük,
s ez még hangsúlyosabbá teszi,
hogy égető probléma van a társadalomban,
amit jó lenne közös, egyesült
erővel megoldani.
– Mit fogalmaztak meg a Szent
József búcsú tematikájában?
– Igyekszünk minden réteget megszólítani
gyerkőctől az idősig, hiszen
a nagycsaládot ők alkotják, noha,
most már ritkán találunk olyan családot,
ahol több generáció él egy fedél
alatt. De emellett különösen fókuszálunk
a gyerekes családokra. A Szent
József búcsú együtt indul a háromnapos
lelkigyakorlatunkkal. Pénteken
Böjte Csaba atyát várjuk, aki a nyitányát
adja a búcsúnak. ő a dévai
gyermekotthon vezetője, nem hiszem,
hogy akadna valaki az országban, aki
nem ismeri. Az esti szentmise után
egy előadást tart a templomban.
Másnap kézműves délelőttre várjuk a
picinyeket, míg a kisebbek, az aprónép
egy bábelőadáson vesz részt. A
felsősök számára pedig vetélkedő
lesz. ők digitális fényképezőgép segítségével
képregényt készítenek
Szent Pál életéről. Ez a rendezvény illeszkedik
az idénre meghirdetett Szent
Pál egyházi évhez. A szülőknek a
gyermekprogramokkal párhuzamos
két előadás meghallgatására lesz lehetőségük.
Az egyik előadó Dobos
László főiskolai tanár, a Pécsi Hittudományi
Főiskola pedagógiai tanszékének
a vezetője, a másik előadó
egy sokgyermekes családapa, Koncz
Gábor, a budapesti Háló Közösségből.
ő megosztja velünk, hogyan gondolkodik
apaságról, atyaságról. A
plébánián elfogyasztott közös ebédet
követően az apák-fiúk focimeccsét
drukkolhatjuk végig rossz idő esetén
a Thúry iskola tornatermében, jó idő
esetén a Zrínyi Iskola pályáján. Ez
egy régi-régi hagyomány, ami hosszú
ideig szunnyadt, és most tervezzük újra
életre kelteni. És egy igazi kuriózumról
is essen szó: A lelkigyakorlat
folytatását Mustó Péter jezsuita atya
vállalta, aki Kolumbiában a kallódó
utcakölykök megmentője volt évtizedekig.
Amit Böjte Csaba Erdélyországban
tett, azt ő Kolumbiában végezte.
Hogy jobban megismertessük
a Szent József búcsú résztvevőivel, 17
órától levetítjük a templomban a
„Padre Píter” című dokumentumfilmet,
ami az atya ottani tevékenységét
mutatja be. Aki személyesen is szeretne
vele találkozni, a szentmise befejeztével
egy kötetlen beszélgetésre is
lehetőség nyílik a plébánián.
– Mikor zárul a rendezvénysorozat?
– 22-én vasárnap este. Délelőtt 10
órától még apukák vetélkedhetnek a
kolostor ebédlőjében, a Máltai Szeretetszolgálat
helyiségében. Délután 17
órakor Lackfi János író-költő, egyetemi
adjunktus szintén sok gyermekes
apuka gondolatai hangzanak el apaságról-
atyaságról a templomban. ő
egyébként a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem francia tanszékén tanít,
irodalmi munkásságát több díjjal is
elismerték. Vasárnap este Mustó Péter
jezsuita atya fejezi be a lelkigyakorlatot,
és teszi rá a koronát az egész
Szent József búcsú rendezvénysorozatra.
A programokon való részvétel
ingyenes, minden érdeklődőt nagynagy
szeretettel várunk – összegezte
Horváth Lóránt plébános.
Bakonyi Erzsébet
Szent József búcsú régi és új elemekkel
Sok és sokféle programmal találkozhat
a március 13-tól 31-ig
zajló Tavaszi Művészeti Fesztivál
közönsége – hangzott el a programokról
tartott sajtótájékoztatón.
Lesz könnyű- és komolyzene,
jazz, gyermekműsor, színházi
előadás, kiállítás és tánc.
Farkas Tibor, a KKK igazgatója
kiemelte:
– A Ghymes Együttes „Álombálom”
című lemezbemutató koncertjével
indul a program 13-án 19
órakor a HSMK-ban. 15-én A költő
visszatér címmel keresztmetszetet
láthatunk a rockoperából többek
közt Keresztes Ildikó, Pintér Tibor,
Rosta Claudia és Hábencius
György szereplésével. Érdekesnek,
izgalmasnak ígérkezik 25-én 19
órától az Új Színház A csúnya című
előadása szintén a HSMK-ban. A
főbb szerepekben Gáspár Sándort,
Pokorny Liát, Nagy Zoltánt és
Almási Sándort láthatjuk. A Nagykanizsai
Szimfonikus Zenekar koncertjét
Kökényessy Zoltán vezényli
22-én 19 órától a Medgyaszay
Házban. A Magyar Jazz Ünnepe
címmel 27-én 19 órakor Horváth
Kornél és Alegre Correa brazil előadó
lép fel egy új műsorral a Móricz
Zsigmond Művelődési Házban.
A záróprogramon a Zalai Táncegyüttes
lép fel Ritmus című műsorával.
A fesztivál összköltségvetése
mintegy ötmillió forint.
Kőfalvi Csilla, a Magyar Plakát
Ház intézményegység-vezetője a
20-án 15 órakor nyíló Sorsodat
magad intézed című politikai plakátok
kiállítására hívta fel a figyelmet.
Az 1950-es, 1960-as
évekből származó plakátokról elmondta:
– Ez az időszak minden szempontból
a legnehezebb. Nemcsak
azért, mert nagyon kevés maradt
meg e szocreál stílusban litografált
plakátokból, hanem az összes plakát
politikai témájú volt. A kiállítás címét
egy alkotás címéből választottuk.
Ha végigtekintünk a plakátokon,
alapvetően egy rendkívül deprimált,
szomorú korszak köszön vissza ránk.
Az a korszak, amelyről hajlamosak
vagyunk elfeledkezni.
Tóthné Hegedűs Erzsébet a
HSMK munkatársa megjegyezte:
– Ha a katalógusra pillantunk,
megállapíthatjuk, az elmúlt tizenhárom
év szervezési rendje érződik.
Az összekötő vezérfonal nyolc produkciónál
a zene. A hagyomány
folytatódik, mert az óvodás korosztálytól
kezdve mindenkinek szól
egy-egy előadás. Szeretetteljes kézfogásként,
a határon túli művészetek
felé nyitásra a Ghymes együttes
bemutatkozása a példa. A komolyzenei
vonulat igazából az elmúlt
évben erősödött meg. A húsvét és a
Költészet Napja közeledtével kicsit
előrejelzésnek számít a Zene és költészet
című előadás. A két részből
álló produkció első részében A lét
igaz értelme címmel Bachtól Pilinszkyig
hangzanak el művek, a
második részben pedig közismert
operákból hallhatunk részleteket.
Közreműködnek a Magyar Állami
Operaház magánénekesei, Szennai
Kálmán karmester és Dóczy Péter
színművész. Észrevehető, hogy a
helyi erőket és a megyei értékeket
is felmutatják a szervezők. Láthatunk
városunkban működő csoportokat,
így a Kanizsa Folt Csoport A
szeretet színei című kiállítását.
B.E.
Tavaszi Művészeti Fesztivál Fotó: Bakonyi Erzsébet
12 Kanizsa – Kultúra 2009. március 12.
László Attila Liszt Ferenc-díjas
gitárost látta vendégül a Kanizsa
Big Band. A Plakát Házban
megtartott, telt házas koncert
a Vodafon szponzorálásával
került megrendezésre. A meglepetéseket
oly gyakran tartogató
házigazdák ez alkalomra is frissítettek
műsorukon, a zenekar új
tagokkal is bővült. Ezúttal is sikerült
a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola
zenekarának a nézők elismerő
vastapsát kivívnia. A remek hangulatú
koncert után a meghívott
szólistával beszélgettünk.
– Ön a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem tanára, az intézmény
Big Bandjének vezetője.
Tiszténél fogva gyakran játszik fiatalokkal.
Muzsikálás közben
megszólal önben a tanár?
– Ma este egy különleges produkcióban
volt részünk, hiszen a
Kanizsa Big Banddel még nem játszottam.
Ennek ellenére nagyon jó
hangulatú koncertet adtunk. Úgy
látom, hogy nagyon egészséges
légkör van a csapatban. Kőfalvi
Csaba dobos nálunk tanult és játszott
is a Big Band-ünkben. Egy
kellemes meglepetésben is volt részem,
ugyanis Murka László bőgőssel
pedig Kaposváron az általános
iskolában osztálytársak voltunk.
Ez ugyan személyes ügy, de
jólesett több mint negyven év elteltével
találkozni. Úgy látom Vámos
Béla nagyon jól kézben tartja az
együttest. Nagy élmény volt játszani
ezekkel a fiatal, tehetséges és
lelkes zenészekkel. A kérdés második
felét illetően, én már huszonegy
éve vezetem az egyetem Big
Bandjét. Próbákon, fellépéseken a
kreativitásukat, lendületüket látva,
szinte megfiatalodik az ember.
– Nagykanizsán láthattuk könynyűzenei
produkcióban, többek
között Charlie koncertjein. Sok
gyakorlással jár idestova három
évtizede két műfajban is a toppon
maradni?
– Eredendően, még Kaposváron
rock-zenész voltam. Jimmy Hendrix
és Eric Clapton zenéjén nőttem
fel. A könnyű műfajt illetően – bár
nem is olyan könnyű – egyfajta
visszatérésként élem meg. A jazz
zenélés menetközben alakult az
életemben. A sorsom nagyon sok
tehetséggel hozott össze. Több
mint két évtizedes barátság fűz
Oláh Kálmánhoz és Lattmann Bélához.
Így deresedő halántékkal
jóleső érzést egymás és együttes
produkcióinknak részese lenni.
Természetesen sok munka és kitartás
van a produkciók mögött, de ez
az életem.
– A Liszt Ferenc-díj mellett van
egy Szabó Gábor-díj is a tarsolyában.
Mit érzett, amikor a világhírű
magyar gitárosról elnevezett díjban
részesült?
– Nagy megtiszteltetést, mivel ez
a Jazz Szövetség életmű díja, amelyet
titkos szavazással ítélnek oda
évről évre. Aki erre a műfajra teszi
fel az életét, az a kreativitást választja.
Egyben választja és vállalja
a sikerműfajok mellett a mellőzöttséget.
Jó esetben kap egy nagyon
jó közösséget a hasonló gondolkodásúakkal.
Olyas valamire
gondolok, mint a festészet, vagy a
költészet. Talán azzal az eltéréssel,
hogy a mi művészetünk nem magányosan
születik, vászonra és papírra
vetve, hanem élettel megtelve a
színpadon.
– Több mint tizenöt lemeze jelent
meg. Ahány lemez, annyi hangulat
és érzelmi világ. Stílusukat
tekintve mind eltérőek. Az utolsó
korong több mint három éves. Vane
valami újdonság születőben?
– Igen. El kell azonban mondanom,
hogy az ilyen riportokban
általában a zenészek a legszerényebb
módon nyilatkoznak, miközben
hagyják kiderülni zsenialitásukat.
Minél szerényebb, annál
nagyobb a kontraszt. Elárulom,
jóleső érzés, hogy így különválasztják
lemezeim zenei világát.
Szándékom volt így alakítani. Annak
idején láttam egy kiállítást
Paul Klee festőművész műveiből.
Megdöbbentő volt, hogy minden
képe önmagában is tökéletes alkotás
volt, de mégis olyan érzése
volt az embernek, mintha minden
képet más festett volna. Úgy tűnt,
hogy minden képhez külön választotta
meg a stílust, a technikát, a
színvilágot. Ez nagyon nagy hatással
volt rám, követendő példának
tartottam. Így aztán nem térek
el a hagyományaimtól a következő
lemezemen sem, amelynek
munkálatait, utolsó simításait a
napokban végeztük el. Annyi eltérés
azonban lesz, hogy a Bábel című
lemezemen kompozícióként is
eltérő stílusban, hangulatban szólalnak
meg szerzeményeim. Igyekeztem
a lemezen közreműködő
zenészek egyéniségére írni a produkciókat.
Nagy többségében kamara
összeállításokban, duókban,
triókban lesznek hallhatók szerzeményeim,
általában dob nélkül.
Sokszínű produkció várható annak
kockázatával és remélhető sikerével.
– Úgy legyen, annak reményében,
hogy városunkban is láthatjuk,
hallhatjuk ezt az izgalmasnak
ígérkező zenei anyagot.
– Köszönöm, én is szívből kívánom
sor kerülhessen az itteni
bemutatóra is.
Czene Csaba
Vendégségben a Kanizsa Big Bandnél
László Attila: A jazz zenész gyakran vállalja a mellőzöttséget
Bartók és Kodály zenei örökségének
dallam és ritmusvilága
ötvöződött a blues és a jazz elemeivel
legutóbb a Medgyaszay
Házban. A Jazz klub utolsó vendége
a Borbély Műhely volt.
Az együttes a megjelent Hommage
a Kodály című albumát mutatta
be nagy sikerrel a kanizsai
jazz kedvelőinek. A zenekarvezető
az esti produkcióban a szaxofon
mellett klarinéton, tárogatón és tilinkón
is játszott. A formációban
Szabó Dániel zongorán, Horváth
Balázs bőgőn, Baló István dobon
láthattuk. A vendégként fellépő
Kántor Balázs csellós, virtuóz játékával,
szólóival színesítette a produkciót.
– A zenekar vezetőjét, komponistáját
arról kérdeztük, miért éppen
Kodály páratlan zenei hagyatékához
nyúltak?
– Kodály Zoltán műveit játszva
kell, hogy legyen az emberben egy
zenei alázat. Ez mindenképpen jó
magatartás mikor egy zenész ilyen
léptékű művekhez nyúl. Korábbi lemezeimet
Bartók zenéje ihlette,
amely egy általam jobban ismert
zenei világ volt. Kodály művei áttételes
módon éltek bennem. A ma esti
program a párizsi Magyar Intézet
felkérésére született még 2007-
ben, egy rendhagyó megemlékezésre
kértek fel, amelynek boldogan
tettem eleget. Elképzelésem kivitelezéséhez
Kántor Balázs csellóst
kértem fel, mivel emblematikus kamaraművek
szerepeltek terveim között.
Ugyanakkor saját szerzeményeink
is szervesen illeszkednek
Kodály zenei világába. Ezeknél a
kompozícióknál inkább a művész
népdalgyűjtéseiből merítettünk.
– Szorgos munka folyt a Borbély
Műhelyben míg összeállt a
project?
– Nagy kedvvel dolgozunk
együtt, bár külön is eléggé elfoglaltak
vagyunk. Nagy összetartásra
és kemény munkára van
szükség ahhoz, hogy egy ilyen
produkció összeálljon. Azok a
munkák, amelyek komponistaként
az én nevem alatt szerepelnek
csak kis százaléka a lemezen
hallható anyagnak. A komplett
zenei darabok a próbákon állnak
össze, ott dől el, hogy milyen
arányokat bír el a kompozíció
improvizációban, és milyen irányokba
mehetünk el. Sok szabadság
van az általam írt darabokban,
ugyanakkor sok kötöttség is.
A kényes egyensúlyt a legnehezebb
feladat megtartani.
– Három hete volt az országos
premier. Ma lemezbemutató koncertet
láthattunk. Hányszor játszották
eddig ezt az anyagot?
– Február közepén mutattuk be
a lemezt. Azóta adtunk néhány
koncertet, de Kántor Balázs nélkül.
A premier óta itt Nagykanizsán
játszottuk először együtt ezt
az anyagot. Remek hangulat volt,
nagyon jól éreztük magunkat.
Czene Csaba
Borbély Műhely a Jazz klubban
Meghívó
A Takács László Irodalmi Kör tisztelettel meghívja Önt és családját
2009. március 17-én 17 órára a Halis István Városi Könyvtárba
“Maradj meg menedéknek” című Harkány László emlékestre.
2009. március 12. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Néha gondolkodjon el azon is, mitől érezné
jobban magát. Nem elég, ha álomvilágot
kerget, mert attól nem oldódnak meg a
gondjai. Beszéljen diplomatikusan és
megfontoltan ismerőseivel.
Az is nagy megelégedettséget és büszkeséget
jelenthet az ön számára, ha kitartóan és szorgalmasan
végzi munkáját. Ha biztos a munkahelye,
könnyebben átvészeli azokat a zsörtölődéseket,
amelyek otthon nap, mint nap érik.
Időnként nem árt, ha komolyan veszi az
apróbb történéseket is, mert minden jelentéktelen
dolog mögött meghúzódhat egy
fontos történet is. Ettől függetlenül, nyugodtan
tervezzen hosszú távra.
Könnyen alkot másokról véleményt, s
mivel nem fog mellé, nem sért meg senkit,
sőt baráti körben elismerésre is számíthat
ezért. Érzelmi életére szenteljen
több időt, és ne fojtsa el vágyait.
Ha nincs megelégedve anyagi helyzetével,
kiadásairól készítsen listát, hátha akad
olyasmi, amivel spórolni tud. Kicsit ingerült
ezekben a napokban. Szánjon több
időt szórakozásra, kikapcsolódásra.
Igyekezzen lazábban, rugalmasan hozzáfogni
feladataihoz. Örüljön annak,
hogy jó az egészsége, és van egy társa,
akit minden gondban maga mellett tudhat.
Kevesebbet tépelődjön a múlt dolgain.
Időnként nem árt, ha megválogatja
a barátait, mert könnyen előfordulhat,
hogy kihasználják jószívűségét.
Úgy érzi, ki kell beszélnie valakivel a gondjait,
de nincs hozzá elég bátorsága. Érzelmi
életét valami zavarja, de nincs kellő bátorsága
ahhoz, hogy ezt önmagának is bevallja,
és változtasson rajta, amíg nem késő.
Mostanában sikeres a pénzügyekben. Éppen
ezért gondolja át az anyagiakat érintő stratégiáját.
A tavasz beköszöntével izgalmas napokra számíthat.
Ha partnerével hosszú távon jó viszonyt
akar kialakítani, tanuljon meg alkalmazkodni.
Kerülje el a kétértelmű, zavaros ideákat, mert
tévútra vihetik, és negatív hatással lehetnek érzelmi
életére. Ha a gazdasági válság pénzügyeit
érintő következményei enyhülnek, minőségi
javulás indulhat el életében.
Mostanában önnek bármi sikerülhet. Legyen
szó vállalkozás beindításáról, vagy karrierről.
Egyre azonban ügyeljen: legyen mértéktartó,
ne essen túlzásokba. Vigyázzon, és figyeljen
jobban a párjára és a családjára.
Egy titokzatos segítő közreműködésével szerencsésre
fordulhat az élete. Igyekezzen harmonikus
kapcsolatot fenntartani a családtagjaival,
már csak annak érdekében is, hogy kiegyensúlyozottabban
teljenek a mindennapjai.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Felfrissültünk
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldő, fórum,
apróhirdetés
Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu
Valami Amerika 2.
magyar vígjáték (12)
13.15
A rózsaszín párduc 2.
vígjáték (sz) (12)
17.30 17.30
Elcserélt életek
filmdráma (f) (16)
19.30 19.30
A csajok háborúja
romantikus vígjáték (sz) (12)
15.30 15.30
2009.03.12-03.18-ig
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
INGATLAN
Vállalkozók FIGYELEM! Nagykanizsa
belvárosában közel 700 négyzetméteres terület
eladó! Irányár: 19 millió Ft. Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában karbantartott
78 m2-es családi házrész pincével,
padlással, 1185 m2 udvarral eladó. Érd.:
93/323-737, 20/398-1455 (6312K)
Csengery úton 59 m2-es, két szobás
(előszoba, fürdő, spájz, pince, padlás,
kert) részben felújított udvari lakás eladó.
Érd.: 30/227-3294
Belvárosban három szobás, nappalis családi
ház két fürdővel, nagy, aknás garázzsal,
rendezett, szép, kicsi udvarral eladó vagy elcserélhető
palini családi házra értékegyeztetéssel.
Tel.: 93/315-861, 30/851-7255 (6389K)
Városkapu krt-on önkormányzati garázs
bérleti joga eladó. Érd.: 30/385-1088
(6428K)
Gyékényesen az „A” szektorban, közvetlenül
a vízparton kétszintes (40 m2 szintenként)
nyaraló eladó. (Víz, szennyvíz,
villany, kábel tv.) Érd.: 30/227-3294
Berzsenyi utcában garázs eladó. Érd.:
30/527-2002 (7020K)
Hat éves, 123 m2-es családi ház melléképületekkel,
1700 m2-es parkosított
udvarral Nk-án, az Alkotmány úton sürgősen
eladó. Tel.: 30/9274-396 (7021K)
Nk-án a Sikátor u. 24. szám alatt kétszintes,
három szobás családi ház garázzsal
+ szoba, konyhás udvari lakással, 500 m2
telekkel eladó. Érd.: 30/282-0867 (7023K)
Elcserélném nagykanizsai felújított,
1+1/2 szobás, 44 m2-es, komfortos, egyedi
fűtéses, önkormányzati lakásomat 1 szobás,
egyedi fűtéses önkormányzatira. Érd.:
30/958-7390 (7025K)
Nagykanizsa-Palinban az új lakótelepen
földszintes családi ház, igényes műszaki állapotban,
hőszigetelten, csendes, zárt udvarral
sürgősen eladó. Ár: 26,5 millió Ft. Érdeklődni:
30/228-2555 (7012I)
Nagykanizsa-Palinban dupla építési
telek az új lakótelepen eladó. Ár: 12 millió
Ft. Érdeklődni: 30/228-2555 (7013I)
Nk-án a Rózsa utcában 55 m2-es egyedi
gázas, felújított, átalakított, erkélyes, alacsony
közös költségű lakás ár alatt, sürgősen
eladó. Ár: 6,8 millió Ft. Érdeklődni: 30/228-
2555 (7014I)
Északi városrészben, bevásárlóközpontok
közvetlen közelében két szobás, nappalis, felújításra
szoruló tetőtéri lakás sürgősen eladó. Ár:
11 millió Ft. Érdeklődni: 30/228-2555 (7015I)
Belvárosban, új építésű liftes társasházban
Ny-i fekvésű két hálós, nappalis, galériás
lakás azonnali költözéssel eladó. Ár: 11,1
millió Ft. Érdeklődni: 30/228-2555 (7016I)
Belvárosban, új építésű liftes társasházban
K-i fekvésű egy háló nappalis, nagy erkélyes
lakás azonnali költözéssel eladó. Ár:
10,1 millió Ft. Érdeklődni: 30/228-2555
(7017I)
Belvárosban, új építésű liftes társasházban
Ny-i fekvésű két hálós, nappalis tetőtéri
lakás azonnali költözéssel eladó. Ár: 13,3
millió Ft. Érdeklődni: 30/228-2555 (7018I)
Belvárosban, új építésű liftes társasházban
Ny-i fekvésű két háló nappalis, nagy erkélyes
tetőtéri lakás azonnali költözéssel eladó.
Ár: 11,9 millió Ft. Érdeklődni: 30/228-
2555 (7019I)
Belvároshoz közeli bútorozatlan lakás
hosszú távra kiadó (március 1-től) 25.000 Ft
+ rezsi/hó díjért. Kaució szükséges! Tel.:
30/640-7788 (7024K)
Albérlet kiadó! A városközpontban kétszobás,
gázfűtéses, komfortos lakás kiadó.
Két havi kaució szükséges. Tel.: 93/312-798,
30/319-7662 (7028K)
170 literes prés eladó. Tel.: 30/448-6072
(6278K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül is igénybevehető)
Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1000 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz is megyek!
Elérni és bejelentkezni a 30/481-
2323 telefonszámon lehet (6273K)
Készpénzért vásárolok könyvet, festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 20/555-3014 (6430K)
Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,
pótvizsgára, felvételire felkészítést, valamint
szakdolgozatok, egyéb anyagok gépelését
vállalom. Tel.: 30/968-8184 (6288K)
Meghibásodott távirányítóját (hifi, TV,
videó, stb.) megjavítom. Érd.: 20/510-2723
(7029K)
Nagykanizsai pizzériába konyhai
kisegítőt és gépkocsival rendelkező pizzafutárt
felveszek. Érd.: 30/555-6585 (7027K)
Tüzifa, parketta
teherautónként
szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól
ELADÓ
Tel.: 30/385-9575
14 Kanizsa – Apró 2009. március 12.
ÁLLÁS
ADÓBEVALLÁS
magánszemélyeknek
ÁR: 2800 FT
06-20-34-00-444 (16 óra után)
E-mail: adobevallas@c2.hu
2009
A TAKARÉKOSSÁG ÉVE
Kösse újra CASCO-ját jelentős
kedvezménnyel!
Kérjen ajánlatot, most megéri!
30/916-1600
􀂊 GÉPELÉST (szakdolgozatok, árajánlatok,
stb.) 􀂊 SZÁMÍTÓGÉ-
PES SZERKESZTÉST (Word, Excel,
QuarkXPress, Adobe Indesign,
Adobe Photoshop programokkal) 􀂊
NYOMDAI ELőKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDőVEL VÁLLALOK
􀂊 Tel.: 30/9932-534
A Prominent
Group Kft.
nagykanizsai központú
megbízója számára
kommunikációs
munkatársakat
keres
Részletek:
a www.joallam.hu
weboldalon találhatók.
2009. március 12. Kanizsa – Sport 15
Újabb nagy névvel, illetve nagymesterrel,
Portisch Lajost igazolta
le az Aquaprofit NTSK bajnoki
listavezető együttese. A fejleményekről
Nádasi Tamást, a klub
névadó szponzorának társelnökét
kérdeztük, aki készségesen szolgált
információkkal a kissé meglepő
huszárvágásról:
– Tulajdonképpen annyi történt,
hogy Portisch nagymesterrel a tavalyi
Polgár Sakk-nap óta többször
is beszélgettünk magáról a
hazai sakk élet helyzetéről – fogalmazott
a honi szövetség irányításában
is szerepet vállaló kanizsai
támogató –, s álláspontunk gyakorlatilag
mindenben egyezett. ő
két éve nem játszott már bajnokit,
így kézenfekvőnek tűnt, ha erre lehetőség
adódik, akár szorosabbra
is fűzhetnénk kapcsolatát klubunkkal.
Ennek most jött el az ideje, bár
azt gyorsan hozzátenném, ebben a
szezonban, tehát a hátralévő két
fordulóban már nem ülhet asztalhoz
kanizsai színekben, mivel az
erősorrendbe már nem lehet felvenni.
A lépésnek azonban a helyi viszonylaton
túl is van jelentősége.
– A hazai sakk olyan nagymesterét,
mint Portisch Lajos be-,
pontosabban vissza kell integrálni
a sakkéletbe. Tudásáról, tapasztalatáról,
ismereteiről nem mondhat
le a honi mezőny, akit ráadásul
mindenki tisztel a sportág berkein
belül. Ez tehát pedig már nem csupán
a mi egyesületünknek, hanem
az egész magyar sakksportnak elemi
érdeke, hogy Portisch Lajos ismét
az élmezőnybe kerüljön.
További hír az Aquaprofit
NTSK háza tájáról, hogy április 5-
én, a csapat mátyásföldi bajnokiján
Polgár Judit után a másik Polgár-
lány, Zsófia is bemutatkozhat
kanizsai színekben. Ahogy Nádasi
Tamás fogalmazott, a repülőjegy
már megvan…
Polgár László
Portisch Lajost igazolta az Aquaprofit
NTSK csapata
Mint ismert, hazai pályán a Kanizsa
KK DKG East NB I B-s kosárlabda-
együttese két ponttal kapott ki
a még mindig listavezető Veszprémi
Egyetem SC gárdájától. Ebből talán
kiderülhetett, hogy a dél-zalaiak
visszavágtak, mi több három egységgel
múlták felül mintegy 300 néző
előtt a királynék városának legénységét
(80-77). Igencsak hektikusan
alakult a találkozó, s a feszültség
sem volt mindennapi, amit az is
alátámasztani látszott, hogy Kovács
Nándor edző „elfogyasztott” egy
széket, de másnak baja nem esett…
Mindenesetre az utolsó percekben is
vezető bakonyiakat pontosan a végén
érték utol Filipovics Gordanék,
onnantól kezdve pedig náluk már a
higgadság volt az úr. Nyerték is végül
a (nagyon) fontos találkozót.
A KKK DKG East csoportjában
ezzel feljött a harmadik helyre, hiszen
a Sárvár kikapott, így most
jön még csak a java, mivel legközelebb
Kanizsa – Sárvár rangadó
lesz a dél-zalai városban. Ha minden
kedvezően alakulna az alapszakasz
végéig, akár a második
SMAFC is befogható lenne, de
ezen még felesleges filozofálni,
előbb inkább legyen meg a vasiak
elleni siker.
A nőknél éppen fordítva alakult
a helyzet, hiszen a Kanizsai Vadmacskák
a tabella második helyéért
csatáztak – rangadón – a Vasas
Csata II-vel a fővárosban. Aküldetés
nem járt sikerrel, mivel a hazaiak
nyertek 66-56-ra. Amíg az
OSC elleni találkozón Fekete Csilla
ellenállhatatlan volt, ezúttal
pontosan az ő kosarai hiányoztak,
emellett a két „belső” negyedben
ment el a meccs. A Vasas-Csata II
igazolta mumus mibenlétét, hiszen
ezúttal is megtréfálta Varga Zsófiékat.
Pontosabban nem is az említett
játékost, mivel ő pontmenynyiségben
hozta az elvártakat, a
többieket viszont kikapcsolták a
palánk alatt a vendéglátók. Tulajdonképpen
a védekezéssel a vendégek
oldalán sem volt különösebb
probléma, de a támadásszövéseknél
nem volt kellő koncentráció
(időnként volt csupán fellángolás),
így a nőnapi találkozó a
vendéglátóknak szolgált igazi
ajándékkal, no meg a táblázat második
helyével.
P.L.
Kanizsa KK: ez nagy tett volt
A kanizsai Steinhardt Márkról
már eddig is úgy nyilatkozott
edzője, Szatmári Zsolt, ha minden
megfelelően alakul, az ifjú birkózó
még sokra viheti, vagy legalábbis
egy (vagy akár több) korosztályos
szabadfogású Európa-bajnokság
idővel „befigyelhet” az 1994-es
születésű sportoló számára. Nos, a
serdülő korcsoportos Márk néhány
héttel ezelőtt az ifjúsági válogatón
Csepelen a dobogó második fokára
állhatott. Aztán a következő forduló
a legutóbbi hétvégén Orosházára
szólította a Kanizsa Birkózó
Sportegyesület növendékét, s ő remek
teljesítménnyel megnyerte a
soros viadalt. Hangsúlyozzuk,
mindez a szerbiai rendezésű ifjúsági
kontinensviadalért megy…
Időközben a szövetségi edző is felfigyelt
Steinhardt teljesítményére,
s ugyan még sok verseny van hátra,
innentől fogva már bármi előfordulhat.
Az már a sportág anyagi helyzetét
mutatja, ha sikerülne a kiugró
eredményt elérni, a kiutaztatás
költségeit – tudtuk meg Szatmári
Zsolttól – klubjának kellene állnia.
Bár a tréner szerint szívesen állnának
e teher elé, hiszen az sok mindent
jelentene…
P.L.
Akár EB is? Nem lesz egyszerű kijutni
Bár még csupán márciust
írunk, a lábtoll-labdázóknál
nincs már sok idő a VI. Lábtolllabda
Világbajnokságig, melyet
Vietnam fővárosában, Hanoiban
rendeznek június elején. Így miután
Hartai Attila átvette az
előző év legjobb játékosának járó
díjat, máris léphetett pályára
a jánoshidai válogatón, s egyéniben
a második helyig jutott. A
Zemplén SE I. gárdája csapatban
végül harmadik lett. A nőknél
valamivel jobban alakult a
helyzet, hiszen a visszatérő
Gozdán Ágota egyéniben elsőként
zárt harmincnégy induló
közül, míg a kanizsai csapat
második lett. Folytatás március
tizennegyedikén, Nagykanizsán,
a Zsigmondy-csarnokban.
Az utánpótlás szekció szintén
Jánoshidán lépett pályára, s a
rangsoroló versenyen s ahol indultak,
akár a gyermek, akár a
serdülő korcsoportban, taroltak
a Zemplén SE sportolói (Baranyai
Benett, Kovács Patrik,
Kunics Bence és Lukács Márton).
P.L.
Volt már kétgólos előny is…
Rögtön rangadóval indította a
téli szünet utáni időszakot a dobogón
telelő NTE 1866 NB III-as
labdarúgó csapata, hiszen a mögötte
tanyázó Kaposvárhoz látogatott
a Dráva csoport küzdelmeiben.
S mint illetlen vendég, jó ideig
úgy tűnt, akár a három pontot is
elhozhatja Somogyországból, hiszen
Nagy Roland góljaival már 2-
0-ra is ellépett ellenlábasától. A
második dél-zalai találat után
azonban a 67. percben gyorsan
szépítettek a hazaiak, majd a csereként
beálló, de igencsak elemében
lévő Tabi mesterhármast vágva
küldte haza a vendégeket (4-2).
A kanizsaiak ezzel jelenleg a negyedikek,
hiszen a Kaposvár eléjük
került a tabellán. Visnovics
László, az NTE vezetőedzője:
„Kapitális egyéni hibáink sajnos
megbosszulták magukat, nagy esélyt
szalasztottunk el a jól játszó
Kaposvár otthonában.”
Kozó, Póka és Szilágyi
A címben említett ifjú labdarúgók
annak a Horváth János-díjnak a
győztesei, melyet negyedszer ítéltek
oda Kiskanizsa legtehetségesebb
futballistáinak. Szilágyi
Dominikot a gyermek, Póka Ferencet
a serdülő, míg Kozó Józsefet az
ifjúsági korosztályban találták a
legjobbnak az elismerést kiötlők. A
díjakat Horváth Balázs, a névadó
fia és Horváth Jánosné, az egykori
labdarúgó özvegye, Horváth Ferenc,
utánpótlás szakág-vezető, Kápolnás
Zoltán, a Kiskanizsai Sáskák
SE elnöke valamint Magyar
Antal, a fiatalok edzője adta át ünnepélyes
keretek között. Az összejövetel
a tavaszi idény felvezetése is
volt egyben a megyei másodosztályban
szereplő Kiskanizsai Sáskák
futball-csapata számára.
16 Kanizsa – Hirdetés 2009. március 12.
Március 13. 17 óra
UTAZÓK - Németh Csaba
fotókiállítása.
Megtekinthető: március 30-ig
Március 13. 19 óra
ÁLOMBÁLOM - a Ghymes együttes
lemezbemutató koncertje. Belépődíj:
felnőtt 2500 Ft; diák, nyugdíjas 2000 Ft
Március 15. 19 óra
A KÖLTő VISSZATÉR - rockopera
Belépődíj: felnőtt 2000 Ft; diák,
nyugdíjas 1500 Ft
Március 17. 17 óra
GYÖNGYÖS HÚSVÉT - Szédelyi
Erzsébet és Kristóf Margit munkáinak
bemutatása. Megtekinthető: április 10-ig
Március 13. 17 óra
MARGO SZIGET - Ligeti Margó
gobelin és keresztszemes alkotásainak
kiállítása. Megtekinthető: április 3-ig
Március 15. 10 óra
ÜNNEPI MűSOR AZ 1848-49-ES
FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC
161. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
Március 18. 19 óra
UNION RÉZFÚVÓS KVINTETT
hangversenye. Belépődíj: felnőtt 800
Ft; diák, nyugdíjas 500 Ft
Március 19. 19 óra
TAVASZI OPERETTVARÁZS
Belépődíj: 600 Ft
Március 19. 18 óra
KÍSÉRLET A BÁNAT ELLEN, KÍ-
SÉRLET A RÖHEJRE... - Bali Judit
önálló versestje. Belépődíj: 600 Ft
Március 20. 15 óra
SORSODAT MAGAD INTÉZED -
Magyarországi plakátok az 1950-es, ''60-
as évekből. Megtekinthető: május 31-ig
Március 14. 17 óra
AZ EGÉSZSÉG KÖRE
Egészségügyi ismeretterjesztő
előadás sorozat.
Érelmeszesedés, magas vérnyomás.
Előadó: Dr. Feiler Erzsébet
- aneszteziológus, intenzív terapeuta
A szervezet harmonikus működése
Előadó: Onhausz Péter
természetgyógyász, reflexológus
Március 17. 12 óra
KÉPZELT RIPORT
Belépődíj: 700 Ft
Március 18. 10 és 14 óra
HOLLE ANYÓ
Belépődíj: 600 Ft
A Zsigmondi-Széchenyi SZKI
névadója, Winkler Lajos 70 évvel ezelőtti halálára,
valamint a 45 évvel ezelőtti névadó ünnepségre emlékezve
2009. április 3-án
Winkler Lajos Emléknapot rendez
A nap programja:
Délelőtt
Tanulmányi verseny általános- és középiskolásoknak
a Vécsey utcai laborban
14 óra
Szakmai előadások a Medgyaszay Ház épületében
kb. 15.30 óra
Emlékkiállítás megnyitója az előcsarnokban
19 óra
Zenés est vacsorával, műsorral a Medgyaszay Házban
Belépő az esti programra 4000 Ft/fő.
A szervezésben segít a Winkler Lajos Középiskolai Alapítvány,
amely a környezetvédő palánták képzését segíti.
Kérjük, hogy adományaikkal segítsék az alapítvány tevékenységét
Adószáma: 18951619-1-20, ill. számlaszáma:
Budapest Bank Nagykanizsa
10104985-65525563-00000003.
Érdeklődni, jelentkezni az iwiw-en,
e-mailen (kenesem@freemail.hu), vagy a
93/311-627 illetve 30/572-4804 számokon lehet.
Jelentkezési határidő asztalfoglalással 2009. március 14.
Személygépkocsik, teherautók,
járműszerelvények, autóbuszok,
mezőgazdasági vontatók
􀁚 javítását,
􀁚 műszaki vizsgára felkészítését,
􀁚 vizsgáztatását,
􀁚 környezetvédelmi felülvizsgálatát
vállaljuk!
Zala Volán Zrt.
Nagykanizsa, Virág Benedek u. 4., Telefon: (93) 537-930
XXI. évfolyam 11. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. március 19. Kanizsa
A Tűzmadár apja a Szabadság volt...
„Élt valahol a távoli Napkeleten egy csodálatos madár. Fényesebb volt mint a Nap, ragyogóbb a szivárványnál,
szebb, mint a legszebb drágakő. Mert az ember örök vágyából született. Apja a Szabadság volt, anyja
a Boldogság. Amerre a Tűzmadár szállt, felszakadoztak az álomnehéz felhők, kisütött a Nap, szivárvány
tündökölt az égen, a szenvedők kínja megenyhült, az elnyomottak kiegyenesítették gerincüket. A megfáradtak
új erőre kaptak, a nincstelenek keze ökölbe szorult.” (Folytatás a második oldalon)
Hazánk történelmének egyik
legfontosabb eseményére, az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
161. évfordulójára
hagyományosan, oktatási intézményeinkben
is emlékeztek.
A Bolyai János Általános Iskola
a HSMK-ban tartotta Március 15-
ét köszöntő ünnepségét.
– Ezen a napon Európa közepén
egy költő, s vele együtt egy nép a
szabadságról álmodott. A szabadság
elbukott, a forradalom napja
mégis ünnep maradt a számunkra
– e szavakkal kezdte gondolatát a
műsor rendezője, Dr. Kupóné
Gasztonyi Edit tanárnő. – őrizzük,
és tiszteljük azok emlékét, akik
mind egyet akartak – folytatta. – A
költőét, Petőfi Sándorét, aki talpra
szólította a nemzetet. A márciusi ifjakét
és a honvédekét, akiknek életüknél
is fontosabb volt a haza szabadsága.
De ne feledjük a tizenhárom
honvédtábornok nevét, akik
vértanúként haltak meg Aradon
1849. október 6-án.
A diákok ünnepi műsorukkal
mindnyájukra emlékeztek. Nagy
lépésekben végigkövették az eseményeket
1848. március 15-étől
1949. október 6-ig. Olyan művekből
hangoztak el idézetek, amelyek
a nemzet akkori hangulatát
adták vissza. Az egész műsorra a
népies hangulat nyomta rá a bélyegét,
a tanulók népviseletbe öltözve
szerepeltek. Az aláfestő zene a
Kormorán és a Ghymes együttestől
származott. Az újszerű, látványos,
színvonalas műsort az elsős
évfolyamon kívül valamennyi
bolyais végignézhette.
Az Izraelita temetőben e napon
tisztelegtek az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc kanizsai hőseinek
sírjánál. A megjelentek a
hagyományosan Horsetzky Sándor
48-as tüzértiszt sírjánál helyezték
el az emlékezés köveit. Délután a
Halis István Városi Könyvtárban
bemutatták Cser József Nagykanizsa
a szabadságharc alatt című
könyvét. A kötetet Balogh László,
az OKISB elnöke ajánlotta a megjelentek
figyelmébe.
Szombat délután 15 órakor a
Zrínyi Miklós Általános Iskola diákjai
szerepeltek a Kossuth Lajos
szobránál rendezett koszorúzási
ünnepségen. Fél órával később a
város polgárai a köztemetőben
tisztelegtek az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc kanizsai hőseinek
sírjánál.
Vasárnap délelőtt 9 órakor a Kanizsai
Fúvós Egyesület Zenekara
adott térzenét a Deák téren, melyet
ünnepélyes zászlófelvonás, majd a
48''-as gyalogezred emlékművének
koszorúzása követett.
AMedgyaszay Házban 10 órától
kezdődő emlékműsorban Marton
István polgármester mondott ünnepi
beszédet. A polgármesteri köszöntő
után kitüntetések átadására
került sor. A Nemzetőrség főparancsnoka
nevében vitéz Bartal
György székkapitány a „Kárpátmedencében
élő magyarság megmaradásáért
folytatott szűnni nem
akaró harcban megnyilvánuló példamutató
helytállásért” kitüntetést
adott át Miha Tamásnénak, a Rozgonyi
Polgári Egylet elnökének és
Tálosi Péter titkárnak. A rendezvényt
a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola
diákjainak szereplése zárta. A
mai korunknak szóló, széthúzás,
összefogás és szeretet jegyében
összeállított műsort Teleki Tünde
tanárnő szerkesztette és rendezte.
A Március 15-i ünnepség fáklyás
emlékező sétával zárult.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Emlékezők!
„… nem hunyt fényük a csillagoknak.
Emlékezzünk!… Amelyik nép
a múltját elfelejti, annak a népnek
nem lesz jövője sem!… 1848! Te
csillag!
Te, a népek hajnalcsillaga! – köszöntötte
Petőfi Sándor, nemzetünk
nagy költője, a márciusi ifjak legnagyobb
forradalmára 161 évvel
ezelőtt 1848. március idusán, az első
tavaszi sorsfordulón a fényt,
amely végigpásztázta Európát.
1848 tavaszán megmozdult Európa.
Február 23-án Párizsban, március
11-én Prágában, 13-án Bécsben
tört ki a forradalom, amely futótűzként
terjedt Magyarország felé,
s amikor Pestre ért, felébresztette
a szunnyadó lángot, amely erőt
adott hazánknak megvívni harcát a
császár és a múlt ellen.
1848. március 15-re emlékezni
mindig, minden helyzetben különös
és fölemelő kötelesség.
A nemzet életében az olyan történelmi
sorsfordulók egyike ez a
nap, amelyek által többnek és igazabbnak
tudjuk magunkat, érezzük
egy közösség törvényszerű összetartozását,
s magunk mögött tudjuk
azt a szellemi erőt, amit Széchenyi,
Kossuth, Petőfi, Arany,
Vasvári, Táncsics, Jókai életműve
jelent a magyarságnak. Cselekedetük
történelmi érvényét még a szabadságharc
legyőzésének tragédiája
sem törölheti el. 1848-ban a
nemzeti függetlenség és a polgári
haladás volt a tét.
„Ne ijedjetek meg e szótól: forradalom.
/ Nem villám ez, napsugár,
mely szemetekbe süt. / Minden,
ami szép, e szóban benne van. /
Változik minden. Ég és Föld más
alakot ölt. / De életre változik minden./
Világ és szabadság terjed szét
mindenütt.” Mondta: Jókai Mór
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Az államalapítás óta történelmünk
legnagyobb tettét 1848/49
társadalmi és nemzeti megújulása
hozta Magyarország számára. Lakosságának
földesúri függésében
állott nyolcvan százaléka megszabadult
a terhes robottól, az ingyenes
szolgáltatásoktól. Szabad lett
személye, és jogot nyert javai tulajdonlására.
Valóra vált a közteherviselés,
megalapozást nyert a
törvény előtti egyenlőség, és kezdetét
vehette a nép politikai jogokban
részesülése. Az érdekegyesítő
politika polgárosító reformereinek,
a legfelkészültebbek és legbátrabbak
fellépésének eredményeként,
kiváltságosok százezrei helyett
honpolgárok millióinak közösségévé
vált a nemzet.
Törvénykönyvbe került, hogy
hazánkat független, mindenben a
népképviseleti országgyűlésnek felelős
magyar kormány igazgassa.
A birodalom időlegesen meghátrált
önkényuralmi erői azonban
hatalompolitikai céljaik érdekében
újra biztosítani kívánták a korlátlan
rendelkezést hazánk anyagi
erőivel és embertartalékával. Magyarország
képesnek bizonyult a
forradalmi átalakulás vívmányait
hősies szabadságharcban megvédelmezni.
De az osztrák császár
által az orosz cártól kikönyörgött
intervenciós sereg túlereje végül is
vereséget mért a honvédseregre. A
nemzeti és demokratikus átalakulás
ügye csatát vesztett. De
1848/49-ben a magyar név visszakerült
Európa térképére – reményünk
szerint – örökre.
A magyar nép pedig, el nem felejtve
a nagy esztendő vívmányait,
késznek bizonyult megőrzésükre,
majd helyreállításukra, s – amint lehetőség
nyílt rá – kiteljesítésükre is.
Kedves Kanizsaiak!
Március 15. a tiszta hit és az emlékezés
ünnepe, melynek történéseiből
sokat tanulhatunk.
Ideiglenes világban élünk, idegeink
a gondoktól remegnek, állandó
kérdőjelként jár előttünk a
holnap, reményt bénít a bizonytalanság,
a lét bizonytalansága. A
legújabb korban „kevés a fény”,
de mindez nem szegheti kedvünket,
nem adhatunk helyet a csüggedésnek.
A sikert soha nem adják ingyen,
keményen meg kell küzdeni
érte. Emlékezzünk a több mint
másfél évszázaddal ezelőtt történtekre,
a márciusi forradalomra,
Petőfire, Jókaira, Táncsicsra, a
névtelen hősökre, mert emlékezni
talán könnyebb, mint ünnepelni.
Kemény, feszes világban élünk, elelmerülünk
a mindennapok sokasodó
gondjaiban, de amikor olvad
a hó, megcsillan a napsugár, kipattannak
az első rügyek, a szívekbe
melegség költözik, akkor emlékezünk
a márciusi hősökre.
A tavasz derűjét, a szabadságot
csak az tudja igazán megbecsülni,
aki megszenvedett érte. 1848. március
15-én meghozták ezt az áldozatot
őseink. Emléküket tiszteljük
meg azzal, hogy megállunk, fejet
hajtunk előttük. Merítsünk erőt
szellemük kútjából, hogy tovább
haladhassunk a megkezdett úton.
Az emberek ma is az utcára vonulnak,
mint hajdanán, mellükön kokárda,
akár süt a nap, akár csepereg
az eső.
Emlékezzünk… és ne feledjük –
hisz végső soron ez adja az ünnep
aktualitását – az ősök példamutatása
minket is kötelez! ők ki mertek
állni és nem csak szavakkal, de
tettekkel is az elveik, a tisztesség és
a becsület parancsa mellett, szembe
mertek szállni az elnyomó, hazug
és velejéig romlott rendszerrel,
Kanizsa – 2 ‘48-ra emlékeztünk 2009. március 19.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Marton István,
polgármester
ünnepi beszéde
Kanizsa 2009. március 19. – ‘48-ra emlékeztünk 3
így bukásukban is győztesek lehettek.
Joggal várhatják el tőlünk, hogy
őrizzük a lángot, a lángot, mely
161 esztendeje felperzselte Magyarországot,
sőt egész Európát,
de mára ereje gyengülni látszik, s
ennek súlyos következményeit az
egész országban, s talán Nagykanizsán
különösképpen szenvedjük.
Nem fegyverekkel, de felelős döntésekkel
és határozott cselekedetekkel
kell győzelemre vinnünk
csendes forradalmunkat, mely elhozhatja
számunkra a megtisztulást,
s közösen egy jobb világot,
jobb országot, jobb várost építhetünk.
Köszönöm, hogy együtt ünnepelhetünk!”
Anemzeti ünnep előestéjén Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő
a Nagykanizsai Polgári Egyesület
meghívására a Deák téren
megemlékezett arról a korszakról:
„amikor a nemzet felemelte fejét,
és büszkén kiáltott bele a világba,
hogy itt vagyunk, még mindig vagyunk,
és nem tehetnek meg velünk
mindent.” Majd így folytatta: „Ha
nem akarunk nagyobb bajt a nyakunkba
venni a mainál, olyan katarzisra
van szükség, mint 160 évvel
ezelőtt volt. S ez a katarzis csak
komoly összefogással, irigység és
sajátjaink elleni áskálódás nélkül
valósítható meg. Arra van szükség,
hogy történelmünk ragyogó pillanatait
rendszeresen felidézzük, tanúságot
téve arról, hogy mindenből
van felemelkedés. A 48-as ifjaknak,
és seregeinknek nem sikerült
ugyan kivívniuk a nemzet szabadságát
egyszer s mindenkorra,
azt azonban elérték, hogy többé
nélkülük egyetlen magyar nemzedéknek
sem sikerül elérniük azt,
amire hivatva érezték magukat. ők
a magyarok történelmében az újra
és újra felvillanó jel, ők azok, akik
árnyékból a fény felé fordítják a
magyar nemzet jobbik énjét. Ébren
tartják az öntudatot, azt a lelkiismeretet,
amely újra és újra megváltoztatja
a magyarok történetének
menetét. Az a titokzatos energia,
mely néhány elszánt ifjú nemzete
iránti odaadásából keletkezett,
takarékra csavarható, elhallgatható
és megtagadható akár évtizedekig
is, de a legváratlanabb
és legreménytelenebb pillanatokban
elkezd világítani, mint fény, elkezd
beszélni, mint hang, rettegéssel
töltve el a hatalmasokat.
Az iskolai ünnepségeken mindig
felhangzó idézet szerint “a nagy
méltóságú helytartótanács sápadt
vala és reszketni méltóztatott”. A
mondat újra valósággá vált: nekünk
is van egy “nagy méltóságú
helytartó tanácsunk”, amelyik sápadt
és reszketni méltóztatik. Ez a
tanács oktatja ki a sajtót, az ellenzéket
és az Alkotmánybíróságot is.
Szívük szerint a népet váltanák le,
mert meggyőződésük, hogy a nép
nem érdemli meg őket. Ez a hatalom
provokál, ellentéteket szít és
megpróbálja beugratni az embereket.
A kormány érdeke, hogy mindenki
mindenkit utáljon, mert akkor
a népnek nincs ereje a kormánnyal
foglalkoznia. Azonban
kilóg a lóláb, átlátunk a szitán, és
mi nem hagytuk el a törvényesség
és az összefogás útját. Magyarország
változást akaró nemzedékeinek
össze kell fognia, és együttes
erővel, az elsöprő többség hangján
ki kell mondani: Vissza akarjuk
kapni a hazánkat, a saját országunkat
azoktól, akik magánvállalatként
kezelték, és csődbe vitték.”
Az megemlékezés előtt Kóré
Péter, az egyesület elnöke a jelenlévők
tapsa közepette tudósított:
„Sólyom László ezekben a percekben
mégis beszédet mond a székelyföldi
Nyergestetőn. Ez az
1849-es csatahely különösen kedves
a kanizsaiak számára a szabadságharcosok
emlékére a Székely
kertben másfél éve ültetett
fenyves miatt. “Vannak helyzetek,
amikor nem lehet tovább visszavonulni.
Amikor neki kell vetni a hátat
egy sziklának, egy fenyőnek, s
szembe kell fordulni az ellenséggel.”
– szögezte le köztársasági elnökünk,
majd bejelentette: a nemzeti
ünnepen a legmagasabb kitüntetést
nyújtja át Kányádi Sándornak,
a Nyergestető című vers alkotójának.”
ADeák téri ünnepség a túlerővel
szemben számtalanszor győzelmet
kivívó Bem József tábornok tiszteletére
a magyar mellett a lengyel
himnusszal kezdődött. „Nincs még
veszve Lengyelország, /Míg mi
meg nem haltunk, /Hogyha földünk
elrabolták, /Visszaszerzi kardunk.”
Joanna Stempiñska, a Lengyel
Köztársaság nagykövete a
nagykanizsaiaknak írt levelében
kiemelte: „A magyar-lengyel barátság
érdek- és értékközösségen
alapuló nemes hagyományát szüntelenül
ápolni és fenntartani kell,
hogy a jövő nemzedékek is erőt, alkotókészséget,
a nehéz időkben pedig
tartást és hűséget meríthessenek
belőle. Magyarország és Lengyelország
két öröklétű tölgy, melyek
külön gyökeret növesztettek,
de gyökereik a föld alatt messze
futnak, összekapcsolódnak és láthatatlanul
egybefonódnak. Ezért
egyiknek léte és erőteljessége a
másik életének és egészségének
feltétele.”
A Szózat közös eléneklése előtt
az ünneplők egy-egy szál virágot
helyeztek el a Petőfi szobor, a 48.
közös gyalogezred emlékművének
talapzatán.
Március 15-én, a Deák téri hivatalos
ünnepség után megemlékezést
tartott a Jobbik Nagykanizsai
Alapszervezete is. Ünnepi beszédet
Zakó László elnök és Molnár
Gyula alelnök mondott.
A forradalom és szabadságharc
161. évfordulója alkalmából Marton
István sajtófogadást tartott a
helyi médiumok munkatársainak,
ahol a következőket mondta:
„Kötelességemnek érzem, hogy
azon kanizsai polgárok számára is
nyilvánvalóvá tegyem a város idei
költségvetésének vétójára vonatkozó
döntésem jogosságát, akik
nem követték figyelemmel a költségvetés
vitáját, s ezzel párhuzamosan
annak sajnálatos szétverését.
A költségvetést megszavazó Fidesz-
SZDSZ frakciószövetség képviselőinek
többségén kívül nem sokaknak
mondok újat azzal, hogy a
világ napjainkban egy eddig sosem
látott méretű pénzügyi és gazdasági
krízist él át. Ezzel szembesülnek
a kormányok, az önkormányzatok,
a gazdasági élet szereplői, és sajnos
maguk az állampolgárok is, az
Egyesült Államoktól Oroszországig,
Svédországtól Dél-Afrikáig
mindenhol.
Azt hinni, hogy Nagykanizsát valami
megmagyarázhatatlan okból
nem érik a negatív hatások, meglehetősen
botor, a valóságtól elrugaszkodott
feltételezés. A forint szédületes
zuhanásának „köszönhetően”,
az adósságterhünk közel félmilliárd
forinttal nőtt egyik hónapról a másikra,
az iparűzési adó bevételekben
történő visszaesés pedig még alig
kalkulálható, de vélhetően igencsak
jelentős lesz. Ebben a helyzetben egy
felelős testület, kényszeredetten
ugyan, de húz egyet a nadrágszíjon,
s így is tettek szerte az országban. Az
én célom sem lehetett más, az első
fordulóban tervezett költségvetésben
mutatkozó 1,6 milliárd forintos hiányt
konszenzussal szükséges lett
volna levinni a tavalyi évi tervvel
megegyező – még éppen kezelhető –
1,3 milliárdos szintre. Ehelyett a testület,
a mostanság sokat emlegetett,
és egy kicsit megmosolyogtató „kollektív
bölcsesség erejével”, valamint
jó pár rosszul ütemezett tétellel, a
költségvetési hiányt a sosem látott
2,2 milliárd forintos összegre tornászta
fel. Jellemző, hogy ilyen mértékű
eladósítást még az általam nem
alaptalanul garázdának tartott előző
városvezetés sem produkált. Amenynyiben
ez a változat életbe lép, garantált,
hogy az elmúlt két év felelős
gazdálkodásának gyümölcsét, az
adósságspirál és a csődhelyzet elkerülését
felszámolja. A várost, illetve
a következő – talán érdemesebb, de
összetételében a közvélemény-kutatások
alapján mindenképpen jelentősen
változó – önkormányzati testületet
pedig kényszerpályára, megkockáztatom,
kilátástalan helyzetbe
hozza. A jövő ilyen mértékű, és
ennyire felelőtlen felélése ellen még
akkor is élnem kellett volna – két és
fél év alatt először – vétójogommal,
ha biztosan tudom, hogy az újratárgyalás
alkalmával ugyan ez a tervezet
kerül elfogadásra. Erre a lelkiismeret,
a szakmai tapasztalat, valamint
a polgármesteri fogadalmam
egyaránt kötelez. De a kötelező racionalizmuson
túl, mint optimista, bízom
abban, hogy a Fidesz-frakció
néhány tagja meglátja a fényt az
alagút végén. Ehhez nem is kéne sok.
Elég lenne megnézni Orbán Viktor
legutóbbi évértékelőjét, ahol fékevesztett
hitelfelvételek, a felelőtlen
gazdálkodás, valamint a jövő elzálogosításának
következményeire mutat
rá, s ekkor megszülethet a felismerés,
ez a nagykanizsai csoportosulás,
bizony, csupán nevében emlékeztet
Magyarország méltán legnépszerűbb
politikai erejére. Vagy azok
a képviselők, akik a közgyűlés szüneteiben
szégyenkezve ismerik be a
költségvetés tarthatatlan voltát,
majd a végszavazásnál mégis betörnek
a frakció-fegyelemnek, gondolkodjanak
el azon, hogy nem egy
pártra, hanem Nagykanizsa érdekeinek
szolgálatára tettek esküt 2006
októberében.
Kérem a testület tagjait, hogy
kezdjék el átértékelni a város, illetve
saját maguk helyzetét, mert
nincs sok idő, a mozgástér pedig
még kevesebb!”
B.E. – P.J. – D.J.
„Nem tehetnek meg
velünk mindent!”
Emlékezett a Jobbik
A Szabad Sajtó Napja
4 Kanizsa – Városrész 2009. március 19.
A Magyarországi Szociáldemokrata
Párt nagykanizsai szervezetéből
két önkormányzati képviselő
jutott be listás helyről a
2006. őszi helyhatósági választásokon,
egyikük Bogár Ferenc.
– Míg az egyéni képviselő egy
jól behatárolt városrész érdekeit
tartja szem előtt, önök úgymond az
egész városért lobbiznak.
– Így van, a mi feladatunk, hogy
a város egészének fejlődéséért végezzük
a munkánkat. Ez viszont
sokkal nehezebb, kevésbé értékelhető,
és nem annyira látványos.
– Miként értékeli az eddig elért
városfejlesztési eredményeket?
– Elég vegyes élményeim vannak
az elmúlt két évet illetően: kezdettől
fogva hiányoltam például, hogy a városnak
elfogadott program hiányában
nincs irányadó zsinórmértéke, és ennek
hiányában annak vezetése még
most 2009 tavaszán sem tudja pontosan
hova akar tulajdonképpen elérni.
A négy éves ciklus voltaképpen azzal
kezdődött, hogy a polgármester úr
nem tartotta fontosnak saját program
készítését, és úgy érzem, hogy ez a
program azóta sem készült el. Toldozás-
foltozás és ötletelés tapasztalható,
nem célirányos tevékenység folyik, és
emiatt olyan az egész, mintha egy
úton az aszfaltozás helyett csak a kátyúzásokat
végeznék el. Mindez ráadásul
azzal párosul, hogy a folyamatos,
összehangolt és tudatos munka
helyett belháború és villongások szabdalják
szét a testület munkáját, és ez a
"helybenjárás" még inkább kiütközik
a közgyűlések közvetítésén, és a sajtóorgánumokban
megjelenő hiradásokban.
– Véleménye szerint merre fejlődhet
tovább a dél-zalai város?
– Ez nagyon jó kérdés: amit eddig
nagyon hiányoltam, hogy sem a polgármester
úr, sem a Fidesz-frakció
nem tartotta fontosnak, hogy leültesse
egy közös asztalhoz a közgyűlésben
résztvevő politikai erők képviselőit,
továbbá a város szürke állományát
annak érdekében, hogy meghatározzák
azt: merre kell mennie, mit
kell tennie Nagykanizsának boldogulása
érdekében. Belátva a közgyűlési
háborúskodások tarthatatlanságát
napjainkban már történtek az egyeztetésre
kezdeményezések mindkét oldalról,
de az ellentétek mára annyira
elmélyültek, hogy ezek eredményessége
erősen kétséges. Városfejlesztési
elképzelések terén szerencsére két
kezdeményezésről is számot tudok
adni, Az egyik ilyen munka révén a dr.
Polay József vezette helyi közgazdasági
társaság elkészítette és vitára
bocsátotta a jövőkép felvázolásával
kapcsolatos projektjét. A másik munka
eredményeként a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Telephelyén a képviselők
bevonásával pedig elkészült egy
nagyon tartalmas és koncepciózus tanulmány,
amely felvázolja azokat a
lehetséges kitörési pontokat, amelyek
a város adottságai révén megvalósítási
lehetőségként felmerülnek. Tanácsokat
ad arra vonatkozóan is, hogy
melyik lehet az a három kitörési pont,
amelyekre fókuszálva sikeres lehet
Nagykanizsa 2010-ben és azután is.
– Önöknek milyen javaslataik
voltak az előbbrelépést illetően?
– A mi programunk is beépült a
tudományegyetem Nagykanizsai Telephelyének
a projektjébe. Mi azt
tartjuk megvalósítandó feladatnak,
hogy Kanizsa egy olyan élhető város
legyen, ahol jól érzik magukat a
lakók, és büszkék lehetnek arra,
hogy kanizsaiak. Másodsorban
olyannak kell lennie a városnak,
amely egy jó családi otthonhoz hasonlóan
itthon tartja a lakóit, vagyis
munkát és megélhetést biztosít számukra,
nemkülönben lehetőséget ad
nekik az előbbre lépésre is. Ezt a három
tényezőt együtt kezelve lehet
csak sikeres Kanizsa a jövőben.
– Hogyan tartják a kapcsolatot a
választópolgárokkal?
– Ez is sokrétű: például a kollégám,
Papp Ferenc rendszeresen tart lakossági
fórumokat és fogadóórákat, ahol
találkozik a választópolgáraival. Jómagam
sajátos helyzetben vagyok, mivel
Göndör István irodavezetőjeként a
képviselő úrhoz érkezők problémáival
először én szembesülök, és ha ezek
"úgymond" képviselői hatáskörben
megoldhatók akkor igyekszem ezeket
megoldani, vagy segítséget nyújtok
azok megoldásához. Mostanra már
egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel
és keresnek meg problémáikkal,
gondjaikkal a képviselői irodában.
Ezenkívül például nagyon jó a kapcsolatom
a vállalkozókkal: az elmúlt ciklusban
a vállalkozók klubjának elnökhelyettese
voltam, együtt indultunk a
2002-es önkormányzati választásokon
is, vagyis nagyon sok ismerősöm és
barátom van közöttük. Másfél évtizedig
jómagam is vállalkozó voltam, tehát
át tudom érezni a problémáikat . E
napi kapcsolattartás egyik eredménye
volt, hogy néhány héttel ezelőtt Göndör
István országgyűlési képviselővel
és Kámán László vezérigazgató úrral
bejártuk az ipari parkot, azután pedig
fórumon találkoztunk a vállalkozók
képviselőivel. A fórumon vetődött fel
az igénye annak, hogy önálló képviselői
indítványban kezdeményezzem a
közbeszerzési rendeletünk módosítását,
melynek eredményeként a város
nagy projektjeiben – Erzsébet téri
rekontsrukció, Bolyai iskola felújítása
– a közbeszerzési pályázatok nyerteseinek
kötelező legyen a helyi kisvállalkozóknak
alvállalkozóként munkát adni.
Tehát ne lehessen megcsinálni a jövőben
azt, ami eddig divat volt, hogy
az úgynevezett "táskás emberek" elvitték
a nagy projekteket és azután az ország
más részéből érkező vállalkozóknak
adták ki alvállalkozóként a munkát.
Ez a jövőben kizárólag csak akkor
legyen lehetséges, ha az adott munka
elvégzésére nincs megfelelő vállalkozó
Kanizsán vagy környékén. Ne legyen a
későbbiekben is gyakorlat az, ami
napjainkban dívik, hogy csak az adót
hajtjuk be a vállalkozóinktól, ugyanakkor
megbízást nem adunk nekik. Remélem,
hogy ezen a helyzeten tudunk
javítani az önálló képviselői indítványom
révén is. Mindenképpen azon
vagyok, hogy azonos feltételek mellett
kizárólag kanizsai vállalkozó kaphasson
munkát Nagykanizsán, hiszen itteni
embereket alkalmaz, itt fizeti az adóját
és gyakorlatilag Nagykanizsa jövőjéért
dolgozik.
– Milyen kihívásoknak szeretne
képviselőként eleget tenni?
– A kanizsai polgárok legnagyobb
gondja a közgyűléssel, hogy „tele van
a hócipőjük” az ott folyó munkával és
stílussal. Ezen kellene javítanunk, amire
a mostani felállás szerint sajnos nem
sok esélyt látok. A pártok és a képviselők
túlságosan el vannak foglalva egymással
és kevés energiájuk marad a
város dolgaira. Mindenképpen valamilyen
konszenzus kialakítására kell törekednünk
annak érdekében, hogy a következő
másfél évben még eredményes
munkát tudjunk végezni. Az összefogás,
a konszenzus elérése érdekében Papp
Ferenc kollégámmal együtt mindent
megteszünk, minden olyan kezdeményezést
támogatunk pártállástól függetlenül
a jövőben is, amely Kanizsa,
városunk érdekeit szolgálja. Fontosnak
tartjuk továbbá a megfelelő lobbizást
annak érdekében, hogy az Európai
Unióban rendelkezésre álló pénzforrásokból
minél többet le tudjunk hozni
még Nagykanizsára, hiszen köztudott,
hogy új projektek indítására jó eséllyel
csak ebben a ciklusban van lehetőség.
Az oktatás területén felvetődött annak
igénye és szükségessége, hogy meglévő
színvonalas középiskoláink mellé a
Veszprémi Egyetem jelenlegi Nagykanizsai
Telephelyét két-három kiegészítő
szak befogadásával kampuszi rangra
emeljük, de ehhez még idő és kőkemény
lobbizás szükséges. Úgy ítéljük
meg ugyanis, hogy egy város szellemi
kisugárzásában és egyáltalán a minőségi
kulturális életében a főiskolán oktató
és magasan képzett szakembereknek
kiemelt szerepe van. Ezért nekünk
szociáldemokratáknak az oktatás területén
az elképzelésünk az, hogy Zalaegerszeghez
hasonlóan sokrétű, magas
színvonalú képzési várossá kell tennünk
Nagykanizsát. Igaz, hogy mi roszszabb
helyzetben vagyunk, egyrészt
mert sokkal később lett főiskolánk,
másrészt mert ugye míg Egerszeg a
volt Petőfi-laktanya területén egy
komplett főiskolai bázist tudott létrehozni,
addig Kanizsa ezt a lehetőséget
elszalasztotta laktanyáinak elkótyavetyélése
miatt. Fontosnak tartom megemlíteni
azt is, hogy a szociáldemokrácia
mindig is az empátiáról, a szolidaritásról,
a közös tehermegosztásról és
az emberek boldogulásának elősegítéséről
szólt. Szociáldemokrataként mi is
szívünkön viseljük a nehézsorsú emberek
helyzetét és azon vagyunk, hogy
minden embernek legyen értelmes
munkája, hogy munkája révén tudja
előteremteni a családja fenntartásához
szükséges pénzt, és mindehhez a feltételeket
országos szinten a politikai erők
igenis teremtsék meg, mert ez a feladatuk.
Alakhatást illetően pedig a szegregáció,
a kirekesztés és az embertelen
körülmények ellen vagyunk: örömmel
tölt el bennünket, hogy részben a mi segítségünkkel
is a Dózsa György utca
73–75. épülettömböt egy–két év alatt
sikerül "felszabadítani" és az ott élő
családokat jobb lakhatási körülményekhez
tudjuk juttatni. Aváros fejlődésével
kapcsolatosan pedig azt szeretném,
ha azok a projektek megvalósulnának
vagy folytatódnának a ciklus végéig,
amelyek hamarosan elkezdődnek,
gondolok itt a Főtér rekonstrukciójára
és a szennyvíz–csatorna beruházásra.
Azt is szeretnénk, hogy kihasználva
a hátralévő másfél évet – akár a
szocialista frakció, illetve Göndör úr
segítségével – még több olyan központilag
támogatott projekt indulhasson el
városunkban, amelyek a következő ciklusba
átívelve szolgálják majd Nagykanizsa
fejlődését.
Gelencsér Gábor
Ciklusokon átívelő projektekkel a város fejlődéséért
2009. március 19. Kanizsa – Emlékezzünk 5
A közeli napok média hírei
késztettek a mellékelt írásban
rögzített gondolatok megírására.
A televízió, rádió a napokban
szenzációként adott hírt az egykori
Nagykanizsai Üveggyár kéményének
felrobbantásáról, megsemmisítéséről.
Ugyan várható volt a
gyár helyén látható romhalmaz
közepén ágaskodó gyárkémény
sorsa, mégis megrázó, elszomorító
a hír! Hosszú haldoklást követően
beteljesedett egy gyár élete,
méltatlanul szomorú sorsa! Mit
jelent egy ház működő, barátságosan
füstölgő kéménye az emberek
életében? A családi fészek melegét,
az élet feltételei megteremtésének
lehetőségét, békét. Olyan
érzést, melyhez hasonlót talán
csak a harangszó ébreszthet érző
emberben. Egy gyárkémény talán
ennél valamivel többet, munkát,
kenyeret, megélhetést, tehát boldogulást
is jelent! Az elpusztított
kémény 1947. – tehát a gyár alapítása
óta – működött. Az ország
14 üveggyárának kéményei közül
– a zalai földgázvagyonnak köszönhetően
– elsőként nem szenynyezte
a környezetet, békésen pipált.
Idővel, a gyár fejlődésével
társra is lelt. 1988-ban a gyár –
mivel ez a rekviem főleg róla kíván
szólni – már ezer embernek
kínált munkát és biztosított tisztességes
megélhetést. Keresve sem
lehetett ott találni abból a napjainkban
sokat emlegetett „kerítésen
belüli” munka nélküliségből!
A gyártott termékek minősége,
rendszeres fejlesztése, a szállítási
határidők betartása igényelte a
folyamatos kapacitásbővítést – ezzel
új munkahelyek teremtését –,
bár ennek ellenére sem sikerült
mindig a keresletet kielégíteni. A
gyár csupán egy volt a Kanizsa
gyárai közül, nem is tartozott a
legjelentősebbek közé! De minden
dolgozója a magáénak tekintette,
ami a gyárban jól érezhető volt!
Magyarországon e gyárban honosult
meg elsőként az elektromos
úton történő, máig is legkorszerűbbnek
számító üvegolvasztás.
(Ez többek között a most lerombolt
kéménynek is köszönhető, mivel az
úgynevezett hutában nem épült kémény,
aminek híján, hagyományos
úton – vagyis földgázzal – csak
nehezen és rossz hatékonysággal
olvasztható, akár a gyengébb minőségű
hőálló üveg is!) csak a két
elektromos olvasztókemence megépülését
követően nyílt lehetőség
az ország világszínvonalú egészségügyi,
háztartási és részben laboratóriumi
termékekkel történő
ellátására. Mivel az olvasztott
üveg minősége révén minden piacon
eladhatóvá vált, jelentős, egyre
növekvő mennyiségű exportra
is lehetőség nyílt olyan termékekből,
melyek gyártásáról azelőtt álmodni
sem lehetett volna! Az egyik
legcsodálatosabb, egyben egyik
legnehezebb szakmát kiválóan
művelő üvegfúvók végre olyan
üvegből művelhették a „csodát”,
mint amilyet már régen megérdemeltek
volna! Szorgalmuk, szaktudásuk,
keménységük örökké emlékezetes
lesz azok számára, akik
láthatták őket munkájuk közben.
Boldog embernek érezheti magát e
sorok írója, ha arra gondol, hogy
munkájával őket szolgálhatta! Nagyon
rossz feltételek mellett
ugyan, de – az országban egyedüliként
– hőpalackok milliói is készültek
a gyárban. Kielégítették a
magyar piac igényeit, emellett bőven
jutott exportra is. Más, alapvetően
kézi úton előállított hőszigetelő
edényei a legkeresettebb
termékek közé tartoztak. Többéves
kínlódás és nem kevés bátorságot
igénylő elhatározás után – ami
szerencsére megértésre talált a
vállalat vezetőinél – sor kerülhetett
a mások által „levetett” ampullagyártó
gépek „kiszórására”
és azoknak a legkorszerűbb, piacvezető
automata gépekkel történő
felváltására. Új szakmaként – az
országban elsőként és egyedül –
szakmásításra került az ampullagyártó
munka, ezzel lehetővé vált
az ott dolgozó hatvan női munkaerő
munkájának fokozott megbecsülése.
Elsőként sikerült megvalósítani
az úgynevezett „öntörő”
ampullák gyártását. A gömbfenekű,
speciális ampullák gyártására
az országban csak a kanizsai gyár
dolgozói voltak képesek! Keresettek
voltak ezen termékek is, a magyar
gyógyszergyárakon kívül exportra
is került. Ez az üzem volt a
gyárban minden tekintetben a legkorszerűbb,
megszüntetése, a dolgozók
elbocsátása több volt, mint
hiba, egyenesen bűn! Léghajós
példával élve a süllyedést ballaszt,
jó esetben homokzsák, vagyis értéktelen
súly kidobásával lehet
megakadályozni. A gyár egyetlen
önállóan, tehát a többi üzemtől
függetlenül is eredményesen működtethető
üzemének ballasztként
történő kezelése, más érdekek miatti
feláldozása sem állíthatta meg
a „hajó” rohamos süllyedését,
ezért végső soron értelmetlennek
bizonyult, viszont a konkurencia
kedvezőbb „repülését” minden bizonnyal
jól szolgálta! Az 1975-ben
még a legrosszabban fizetett gyárból
a nyolcvanas évek közepére az
üvegipar egyik legjobb gyára lett.
Hatvan százalékot meghaladó,
döntő többségében a fejlett országokba
irányuló export arány mellett
21 %-os volt az árbevétel arányos
nyereség. Erre – abban az
időben – a kanizsai gyáron kívül
más nem volt képes a magyar
üvegiparban! A kémény gyárat
jelképez. Sorsa a legtöbb esetben
a gyáréval azonos. Ledöntése –
ami ugyan tűzszerészi bravúrnak
minősül – a gyár sorsát pecsételi
meg. Talán férfiatlan dolog bevallani,
hogy a hír e sorok íróját
megkönnyeztette. Lehet, hogy nem
is szégyen, mivel valószínűleg nem
egyedüliként élte ezt a hírt így meg
a gyár egykor volt dolgozói közül!
Azok közül, akik életüket, vagy
életük jelentős hányadát töltötték
el a gyárban, akik szorgalmas
napjaikat, legjobb tudásukat adva
dolgoztak és mindig bizalommal
gondoltak arra a jövőre, amit
munkájuk révén joggal meg is érdemeltek
volna!
Nagykanizsa, 2009. március 9.
S.I.
Kémény
Megváltozott a Szent József templom búcsújának időpontja. Az előző lapszámunkban közölt időpont egy
nappal eltolódik. Az új időpont: március 21 - 22 - 23. Amódosításra azért került sor, mert az egyházközség vendége,
Böjte Csaba atya péntek helyett 23-án hétfőn érkezik Kanizsára, és tart szentmisét, majd előadást.
Szent József búcsú – új időpontban
Március 24-én, kedden 17.30-
kor a könyvtárban Veres András
szombathelyi megyéspüspök
atya előadást tart Mindszenty
bíborosról, és átadja a „Nincs
helye a csüggedésnek” középiskolás
vetélkedő díjait.
Ez a verseny a még 25-ig megtekinthető
Mindszenty-kiállításhoz
kapcsolódik. Veres püspök
atya 16.30-tól a bíboros-prímás
felsőtemplomi szobra előtt a
hívekkel kéri Mindszenty József
boldoggá avatását. A könyvtárba
tartva megáll az ’56-os emlékkertben.
A kopjafánál nem csak
az 1956. október 26-i sortűz áldozataiért:
a kanizsai Skerlák
Józsefnéért, a szentpéterúri Ungor
Károlyért és a szombathelyi
temetőben nyugvó Balázs Lászlóért
imádkozik, hanem a kommunizmus
valamennyi áldozatáért.
A pócspetri születésű főpásztor
jól ismeri azt az 1948. júniusi
eseménysort, mely a félelem
légkörével az egyházi iskolák
államosítását volt hivatott
előkészíteni. Az államvédelmisek
bekerítették, a külvilágtól
elzárták, és napokon át terrorizálták
ezt a Nyírbátor közeli falut.
Sok embert félholtra vertek,
többeket örökre megnyomorítottak.
A jegyzőt kivégezték.
A plébános és a tanító életfogytiglant
kapott, melyből
egyikük ’56-ban, másikuk csak
’72-ben szabadult. Pedig
Rákosiék az 1947-es választások
előtt azt hazudták, hogy soha
nem fogják államosítani az
egyházi iskolákat, és a kisgazdapártba
beépített kriptokommunista
Ortutay Gyula miniszter
még 1948 tavaszán is hangsúlyozta,
hogy nem tervezik az
egyházi iskolák államosítását.
Aztán a tanév végén, a nyári
szünet elején megtették, amit
évekig tagadtak. A történelem a
bizonyíték rá: ha a jogtiprás
gyakorlattá válik, akkor senki
sincs biztonságban, sem az emberek,
sem az ellenzék, de
előbb-utóbb a jogtipráshoz aszszisztálók
sem.
P.J.
Mindszenty
igazsága
6 Kanizsa – Városháza 2009. március 19.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése PÁLYÁZATOT HIRDET
a Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres József u. 2-8.)
főigazgatói munkakörének betöltésére
A főigazgató feladatköre a munkaköri leírásban meghatározott feladatok
végrehajtása, különösen:
- az intézményi alapító okirat és SZMSZ szerinti működés biztosítása, az
abban meghatározott tevékenységi köröknek megfelelően a Kórház munkájának
és gazdálkodásának irányítása, felügyelete, koordinálása és ellenőrzése,
- az orvos-szakmai, ápolási és gazdasági irányelvek meghatározása és ellenőrzése,
az ennek kapcsán szükségessé váló intézkedések megtétele,
- az intézmény gazdasági stabilitásának biztosítása,
- a beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos tervek, uniós és szakmai
pályázatok előkészítése, az intézmény éves költségvetésének és beszámolójának
elkészítése,
- az intézményi átszervezésekkel (korszerűsítésekkel) kapcsolatos koncepciók
előkészítése, a végrehajtás irányítása, szervezése és ellenőrzése,
- munkáltatói jogok gyakorlása a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók
felett,
- szakmai továbbképzések irányítása,
- az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintő jogszabályok és utasítások,
fenntartói döntések végrehajtása.
Pályázati feltételek: büntetlen előélet, (orvostudományi vagy egyéb)
egyetemi szintű végzettség, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés,
vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett
képesítés, e képesítés alól a 13/2002. (III.28.) EüM rendelet 4. §-a
alapján a fenntartó abban az esetben adhat felmentést, ha a pályázó képzésben
részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek - jogviszony létesítésétől
számított 5 éven belül történő megszerzését (a felmentéshez a közszolgáltatásért
felelős szerv egyetértése is szükséges), legalább 5 éves vezetői
gyakorlat.
Előnyt jelent: orvostudományi, közgazdaságtudományi és jogi egyetemi
végzettség, idegen nyelv ismerete középfokú nyelvvizsgával igazolva, költségvetési
intézmény vezetésében szerzett gyakorlat, egészségügyi intézményben
szerzett 10 éves szakmai gyakorlat, felhasználói szintű számítógépes ismeret.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: az intézmény
vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, részletes szakmai
önéletrajzot, a pályázati feltételként előírt végzettséget, képzettséget tanúsító
okiratok hiteles másolatát, 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi
bizonyítványt, a pályázati feltételként előírt vezetői gyakorlat hivatalos
igazolását, referenciákat, ajánlásokat, amennyiben a pályázó rendelkezik
ezekkel, hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt
személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
továbbá, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati
anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, 2007. évi CLII tv. alapján
a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot,
a Munka Törvény 191. §-a szerinti előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot,
nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a közgyűlés nyílt
vagy zárt ülésén történő tárgyalásához.
A jogviszony időtartama: 5 éves határozott idejű munkajogviszony. A jogviszony
kezdete: a pályázati elbírálást követően, legkorábban 2009. május 1.
naptól.
A pályázati eljárás lefolytatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvényben, a 356/2008.(XII.31.) Kormányrendeletben, valamint
a 13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben foglaltak alapján történik.
Munkabér és juttatások: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény szerint, megegyezés alapján
A pályázat alapján a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra
vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszony létesítésére kerül sor.
Az alapvető munkáltatói jogokat a fenntartó Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármestere gyakorolja.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a KSZK honlapján
való elsődleges közzétételétől számított 30 napon belül. A pályázat elbírálásának
határideje: A benyújtási határidő lejártát követő első képviselőtestületi
ülés.
A pályázatot (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere) Marton István
címére (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani zárt borítékban.
A borítékon fel kell tüntetni: "Kórház főigazgatói pályázat". Érdeklődni
lehet a 06-93-500-701 telefonszámon.
A pályázat közzétételre kerül: KSZK honlapon, Egészségügyi Közlönyben,
Zalai Hírlap önkormányzati oldalán, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban.
Álláspályázat: kórház-főigazgató
Pályázat a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett
1 db lakás bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet
a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt található Nyugdíjasházban
lévő bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 27. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó.
A licitálás időpontja: 2009. április 2. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott
időre.
A bérlemény leírása: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett
szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség.
Megtekinthető: 2009. március 23. 13.00-15.00 óráig
A bérlemény nem örökölhető!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek: pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű
nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi
nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte/k/, önmaga, vagy
legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket
vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati
feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek: pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/
ek/, aki/k/ pénzadományt ajánl fel, vagy önkormányzati bérlakását ajánlja
fel.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/
k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó
havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati
bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját,
csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak
pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit,
minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát
határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással
meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló összege: Nk, Kodály
Z. u. 10/A. I/14. 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként
emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést az Ingatlankezelési
Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkormányzati
bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követő 15 napon
belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a bérleti
szerződést nem ezen határidőn belül nem köti meg, a bérleti szerződés megkötésének
lehetőségét elveszíti.
Nyugdíjasházi lakás - pályázat
Multifokális lencse AKCIÓ -30%
Az akció február 5 - március 31-ig érvényes!
2009. március 19. Kanizsa – Városháza 7
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865,
balogh.laszlo61@chello.hu.
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a
kiskanizsai kirendeltség épületében.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Testvérvárosi Alap
2009. évi pályázati támogatásának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Testvérvárosi Alap 2009
címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok fejlesztése, a
lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú működésének
támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése céljából.
A pályázók köre: Civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok.
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai – Akkó, Bihács, Csáktornya,
Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Puchheim, Salo, Shijiazhuang,
Togliatti – valamelyikében működő partnerszervezet aktív együttműködésével
2009. július 1. és 2010. június 30. között kell megvalósulnia.
A pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet
pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.
A pályázatok támogatásáról a Közgyűlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága legkésőbb 2009. június 30-ig dönt. Az elnyert támogatást –
testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot – részletes elszámolással,
a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész
mértékéig, utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó több
célra is nyújthat be pályázatot.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adatlap letölthető
a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, munkaidőben
személyesen is átvehető a Polgármesteri Hivatal portáján.
A pályázatok beérkezésének határideje 2009. április 20. 8 óra.
Testvérvárosi Alap 2009.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet a Gazdálkodási Osztályon osztályvezető munkakörének betöltésére
Ellátandó főbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Osztálya részére meghatározott szakmai feladatok ellátásának irányítása
a vonatkozó jogszabályok, hivatali belső szabályzatok és testületi
döntések szerint. Az önkormányzati gazdálkodás koordinációja és könyvelési
feladatainak biztosítása a polgármesteri hivatal, az önkormányzati
intézmények, gazdasági társaságok és a kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan
időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, az alábbi
iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy főiskolai
szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi
vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében)
gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi
vagy főiskolai szintű végzettség és pénzügyi, számviteli felsőfokú
szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga. Előnyt jelent: egyetem,
okleveles közgazdász végzettség, önkormányzati gazdálkodási gyakorlat,
felhasználói szintű számviteli vagy pénzügyi szoftverismeret, szakmai, vezetői
gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban előírt
iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolatát,
a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség
vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján előzetes
összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetői gyakorlat hivatalos
igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. március 25. A
pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 31. A munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706 telefonszámon.
Pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu,
vagy www.kszk.gov.hu).
Álláspályázat - gazdálkodási osztályvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet jogtanácsos munkakör betöltésére
Ellátandó feladat: a Titkárság szervezeti egységben az önkormányzati és hivatali
jogi feladatok ellátása, különösen a Közgyűlési és bizottsági előterjesztések
jogi megalapozottságának biztosítása, az önkormányzati és hivatali
szerződések szakszerű előkészítése, elkészítése, véleményezése, az ÜJKB ülésére
való előkészítése, jogtanácsosi ellenjegyzés, perképviselet ellátása, a kintlévőségek
behajtása, a hivatali szervezeti egységek részére történő jogi segítségnyújtás,
a szakosztályi szakmai munka jogi megalapozottságának biztosítása,
az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok részére jogi segítségnyújtás.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan
időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, jogász szakképzettség,
jogi szakvizsga.
A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, feltételként
előírt szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolatát, három
hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, a 2007. évi CLII tv. alapján
a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a
Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001. (X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján történik.
A pályázatokat dr.Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. március 25. A benyújtott pályázatok
elbírálásának határideje: 2009. március 31. A munkakör a benyújtott
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706
vagy 93/500-708 telefonszámon. Pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán
(www.kszk.gov.hu vagy www.kozigallas.hu).
Álláspályázat - jogtanácsos
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a kizárólag
önkormányzati tulajdonban lévő, alább felsorolt gazdasági társaságai
könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2009. június 1-től 2012. május
31-ig terjedő időszakra.
A gazdasági társaságok a következők: VIA Kanizsa Városüzemeltetési Nonprofit
Zrt., Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Kanizsa TV
Kft., Kanizsa Újság Kft., Kanizsa Uszoda Kft.
Pályázati feltételek: gazdasági társaságok könyvvizsgálata terén szerzett
legalább ötéves gyakorlat, könyvvizsgálói engedély, könyvvizsgálói kamarai
tagságról szóló igazolás, erkölcsi feddhetetlenség, referenciajegyzék, összeférhetetlenségi
nyilatkozat, könyvvizsgálói felelősségbiztosítás.
A pályázatban ajánlatot kell adni a pályázónak a könyvvizsgálói feladat ellátásának
vállalási díjára gazdasági társaságonként és összesen, a fizetés ütemezésére,
illetve csatolni kell részletes szakmai elképzeléseit.
A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a
2009. áprilisi ülésén bírálja el.
A pályázatokat 2009. március 31-én 9 óráig, 3 példányban, zárt borítékban
"könyvvizsgálói pályázat" jeligére kérjük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztályára (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. fsz. 7.)
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Beznicza Miklós Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gazdálkodási osztályvezetője adja
meg (tel.: 93/500-760).
Nagykanizsa, 2009. február 26.
Álláspályázat: könyvvizsgáló
A március 5-6-i közgyűlésen
elfogadott, majd Marton István
által megvétózott költségvetés
volt a témája a Karádi Ferenc
képviselő által összehívott sajtótájékoztatónak.
A képviselő szeretné, hogy a
testület minél előbb összeüljön, s a
március 15-i határidő előtt sikerüljön
érvényes költségvetést megszavazni,
hiszen utána már nem
tudják a normatívákat lehívni, s ez
károkat okozhat a városnak.
– Városunkban Nagykanizsán az
a furcsa, soha nem tapasztalt helyzet
állt elő, hogy a képviselőtestület
felelősen gondolkodó többsége
elfogadta a 2009. évi költségvetés
tervezetét, de a polgármester úr a
döntést megvétózva megakadályozta
a rendelet kihirdetését. Tudott
dolog, hogy március 15-ig lehet
a település önkormányzatának
a tárgy évi költségvetés végleges
változatát elfogadni anélkül, hogy
jelentős, a város egész működésére
kiható negatív hatásokkal számolnunk
kellene. Most, március 12-én
még van lehetősége Nagykanizsa
város polgármesterének arra,
hogy a képviselőkkel az időpont tekintetében
történt egyeztetés után
egy rendkívüli közgyűlés azonnali
összehívásával a vitás kérdések
megtárgyalása után véglegesíthesse
a város 2009. évi költségvetését
a testülettel. Mindennek érdekében
tisztelettel kérem a Polgármester
Urat, hogy tegye meg ezt a fontos
lépést, hogy azonnal összehívja a
rendkívüli közgyűlést a költségvetés
elfogadása érdekében. Természetesen,
miután én a FIDESZfrakció
tagja vagyok, ezt a javaslatomat
tegnap egyeztettem a többi
frakciótársammal is, és elmondhatom,
hogy a jelenlévők mindannyian
egyetértettek a kéréssel. Volt az
elmúlt hetekben nagyságrendekkel
jelentéktelenebb ügy is, amiért határozatképes
létszámban megjelentünk
a hívott szóra, tehát a képviselők
magatartásán nem múlik a
közgyűlés megtartása. Azok az aggályok,
amelyek a költségvetés
belső tartalmával kapcsolatban
felmerültek, számomra nehezen
érthetők. A hiány mértékének meghatározását
jelentősen befolyásolják
a polgármester úr és a többi
általa irányított képviselő igényeit
kielégíteni szándékozó tételek. Ha
összeszámolom őket, akkor azonnal
legalább 4-500 millió forintos
többletkiadást eredményeznek hitelből
finanszírozva a Marton István,
Polai József, Bicsák Miklós,
dr. Károlyi Attila, Horváth István
által kért fejlesztések. Ennek ismeretében
álságos magatartás azt
mondani, hogy számukra nem elfo-
Kanizsa 8 – Költség(el)vetés 2009. március 19.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2009. (III.12.) számú
rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 2/2008. (II.8.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a helyi
környezetvédelem szabályairól szóló 50/2008. (X.31.) számú rendelettel módosított
2/2008. (II. 8.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
(1) A R. 4. §-a helyébe a következő lép:
"(1) Ünnepnapokon és vasárnapokon, valamint a május 1-től szeptember
30-ig tartó időszakban a város teljes közigazgatási területén tilos az avar, kerti
és egyéb növényi hulladék égetése.
(2) Közterületen az avar és kerti hulladék égetése az év minden napján tilos.
(3) A város központjában a - Király utca mindkét oldala - Kalmár utca
mindkét oldala - Magyar utca páros oldala 26. házszámtól délre eső ingatlanok
- Garai utca páros oldala - Petőfi utca mindkét oldala - Huszti tér - Eötvös tér -
Kórház utca - Kossuth tér - Liget utca - Tripammer utca - Erdész utca mindkét
oldala - Ady E. utca páros oldala 80. számtól (3746 hrsz) északra és páratlan
oldala 83. számtól (3630 hrsz.) északra - Nagyváthy utca és Zárda utca mindkét
oldala - Zrínyi Miklós utca mindkét oldala által határolt területen az avar,
kerti és egyéb növényi hulladékot március 1-30. és október 1-30. napja között
lehet égetni a hét első kettő munkanapján 08.00 - 18.00 óráig, emberi tartózkodás
céljára szolgáló épülettől legalább 25 méteres távolságra. Az év többi napján
tilos az égetés.
(4) Külterületen avart, kerti és növényi hulladékot az (1) bekezdésben foglalt
tilalmi időszakok kivételével bármely munkanapon és munkaszüneti napon
lehet égetni.
(5) A (3) bekezdésbe nem tartózó egyéb belterületi ingatlanokon az (1) bekezdésben
írt tilalmi időszakok kivételével - a hét első két munkanapján 08.00
- 18.00 óráig lehet avart, kerti és növényi hulladékot égetni emberi tartózkodásra
szolgáló épülettől legalább 25 méter távolságra.
(6) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell
szüntetni.
(7) Az elégetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális
vagy ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot.
2. §
(1) A R. 13.§ (1) a) pontja helyébe a következő lép:
" - az avar, kerti és egyéb növényi hulladékot tilalmi időszakban, vagy emberi
tartózkodásra szolgáló épülettől 25 méter védőtávolságon belül, avagy tiltott
területen éget."
3. §
(1) Ez a rendelet 2009. március 13-án lép hatályba.
(2) A rendelkezéseket a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.
Kihirdetés napja: 2009. március 12.
Környezetvédelmi rendelet
Lenni
vagy nem lenni?
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet az alábbi, Garzonházban
lévő üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/élettársak jogosultak
lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap időtartamig, elhelyezésük
átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 8.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 13.490 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
8. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 8.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
A lakások megtekintésének időpontja: 2009. március 18. 14.00-15.30 óráig
Pályázatok benyújtásának határideje: 2009. március 27.
Garzonházi üres önkormányzati
bérlakás - pályázat
gadható a jelenlegi hiány mértéke.
A működési hitel és a hosszú lejáratú
fejlesztési hitelek összeadása
csak játék a számokkal annak érdekében,
hogy minél hihetőbben
lehessen alátámasztani a „nem”
szavazatokat. Cserti Tibor képviselőtársunknak
volt egy minden bajra
megoldást kínáló, ésszerű javaslata,
amelyet el is fogadtunk.
Ennek értelmében a központi számok
és a helyi adatok ismeretében
visszakerül az elfogadott költségvetés
a testület elé és abban az
esetben, ha szükséges lesz, módosításra
kerül.
Horváth István és Polai József
független önkormányzati képviselők
tartottak sajtótájékoztatót
a város költségvetésével kapcsolatban.
Előbbi városatya hangsúlyozta,
az elfogadott összeg és keretek a
helyi FIDESZ-SZDSZ „koalíció”
műve, s felelőtlenség 2,2 milliárd
forinttal eladósítani Nagykanizsát
a mai gazdasági helyzetben és a
forint jelenlegi törékeny állapotában.
Ezen állapotok között egyelőre
még nem látható, merre fognak
(tovább) gyűrűzni vagy haladni
a folyamatok. Így véleménye
szerint felülvizsgálandó,
hogy mindenképpen szükséges-e
(most) újabb műfüves pályák létrehozása,
vagy épp a Kalmár utca
Dózsa György útra történő kikötése.
Hozzáfűzése szerint biztosan
szívesebben fociznak műfüvesen
a sportolni vágyók, mint salakon
vagy füvön, mivel az jobb minőségű,
de a mostani felállásban a
kivitelezésüket halasztani kellene.
(Halkan tennénk hozzá, hogy a
magyar technológia és bevett szokások
mellett a jobb kitétel nem
feltétlenül igaz, mivel egyes kimutatások
szerint az ízületek és az
izomzat sokkalta nagyobb mértékben
van sérülésveszélynek kitéve
– s ezzel az országos sportnapilap
is foglalkozott a közelmúltban. A
műfüves pályák megfelelő elkészítéséhez
is kellő tapasztalat és idő,
mi több megfelelő gondozás szükséges…-
P.L.) Horváth István szerint
várni kellene a hitel felvételével
fél évet, mégis miképpen alakul
a válság, s akkor kellene ismét
átgondolni a költségvetés tételeit,
összegkereteit. A képviselő reagált
Röst János szavaira is, aki
úgy fogalmazott korábban: Marton
István és az MSZP-frakció
verte szét a FIDESZ-frakciót.
Nos, Horváth nyomatékosította,
Polai József képviselőtársával
azért léptek ki onnan, mert számos
lépéssel, döntéssel nem értettek
egyet. Állítása szerint egyértelmű,
hogy Röst János szándéka
az, hogy a polgármestert eltávolítsák
székéből, s a mostani költségvetés
az SZDSZ akarata szerint
alakult.
Polai József szintén kitért a
FIDESZ-frakcióból történt távozására,
melybe nagy mértékben belejátszott,
hogy szerinte csupán egy
kizárólagos vélemény megformálására
nyílt lehetőség keretein belül,
s a játszma már egyértelműen
Marton István polgármester eltávolítására
ment, melyben a képviselő
nem kívánt részt venni. Pedig,
ahogy azt Polai kihangsúlyozta,
Marton István személye a lehetséges
legjobb megoldás volt, melyet
annak idején a FIDESZ ki tudott
állítani.
Amint azt Polai József kifejtette,
jelen pillanatban kiskanizsai
választókörzetében a FIDESZ
népszerűsége az SZDSZ-szel való
kooperálása végett mélypontra
került, s a 2,2 milliárdos fejlesztési
célú hitel felvétele irreális,
különösen annak tekintetében,
hogy a kiskanizsai egészségházra
csupán 30 milliót szavaztak
meg… 1,5 milliárdig talán még el
lehetne menni, de el kell gondolkodni
azon, vajon Cseresnyés Péter
hatalomban tartása megér-e a
városnak még 700 millió forintot…
Horváth István és Polai József
képviselők sajtótájékoztatójára
reagáltak Szőlősi Márta és Bene
Csaba fideszes képviselők.
– Azok, akik cserbenhagyták választóikat,
hiszen a Fidesz támogatásával
kerültek be a közgyűlésbe,
most nemtelen vádakkal próbálják
hibás döntésüket igazolni.
Ha sok a hiány a költségvetésben,
amit kifogásolnak, miért nem szólaltak
fel a közgyűlésen, hogy annak
csökkentése érdekében néhány
saját igényükről lemondjanak?
Vagy ha már ezt nem tették
meg akkor, miért nem ezzel kezdték
tegnapi sajtótájékoztatójukat?
Vagy szerintük az normális, ahogy
lassan több, mint fél éve viselkednek?
Önző módon, mindenki mástól
belátást várnak, csakhogy az ő
érdekeik valóra váljanak. Ez lenne
a felelős gondolkozás, magatartás?
Sok a hiány, de Polai képviselőtársam
ragaszkodott ahhoz,
hogy Bajcsán sportöltözőt építsünk,
pedig a közgyűlésen még azt
sem tudtuk, a terület egyáltalán a
város tulajdonában van-e? Ma
már tudjuk a választ, ennek ellenére
nem hallottunk javaslatot a
tétel költségvetésből való kivételére.
Pedig a hiány ezzel is csökkenthető
lenne, hogy csak egyetlen
példát említsek. Polai képviselő úr
vádaskodik, miközben fideszesnek
tartja magát. Akkor talán rendszeresen
részt kellett volna vennie a
frakcióüléseken, ott elmondani a
véleményét, s ha a döntés nem neki
kedvezett, azt el kellett volna
tudni fogadni, míg máskor, amikor
a frakció döntései támogatták őt –
merthogy ilyenek is akadtak szép
számmal –, annak pedig csendben
kellett volna örülni. Nem ezt tette,
hanem csak az előnyöket nézve
sértődötten hagyta cserben választóit,
mert ők nem a független
Polaira, hanem a Fidesz által támogatott
Polaira adták le voksukat.
Nemtelen dolog össze nem
tartozó dolgokat összemosni: nem
arról szól a költségvetés, hogy kit
kell hatalomban tartani – ahogy
azt Polai képviselőtársam megfogalmazta,
hanem arról, hogy a város
megfelelő működését biztosítani
kell.
Szőlősi Márta végül kiemelte:
a város költségvetése körül kialakult
helyzet mind elkerülhető lett
volna, ha annak közgyűlési tárgyalása
előtt a megfelelő egyeztetések
lefolytatásra kerültek volna.
A Magyarországi Szociáldemokrata
Párt Nagykanizsai
Szervezete 2009. március 13-án
pénteken tartotta tisztújító taggyűlését.
A megújult városi vezetőség elnöke
Szányiné Kovács Mária lett.
A taggyűlésen – tekintettel a közelgő
Európai Parlamenti választásokra
– megválasztásra került a
szociáldemokraták kampányát irányító
Választási Bizottság, és a
pártszervezet kampányát szervező
kampányfőnök is.
Sajtóbeszélgetés keretében
osztotta meg a költségvetés
körüli kételyeit Marton István
polgármester.
Álláspontja szerint két közgyűlés
között nem lehet ugyanabban
a témában soron kívüli
közgyűlést összehívni. Ezért az
általa megvétózott költségvetés
újbóli tárgyalására véleménye
szerint csak a március 26.-i ülésen
kerülhet sor. A jegyző azonban
figyelmeztette, köteles a vétó
15 napos határidejét betartani.
Ennek okán március 21-én,
szombaton kerül ismét terítékre a
város büdzséje. Ám Marton
István nem az elfogadott költségvetést
kívánja tárgyalni, ami
2,2 milliárd forint hitelfelvétellel
számol, hanem az 1,9 milliárdos
változatot.
A közgyűlésen terítékre kerül
még a polgármester lengyelországi
utazása is.
(folytatás a 10. oldalon)
Kanizsa 2009. március 19. – Költség(el)vetés 9
Hitel és hiány, de
mégis mennyi az
annyi?
Horváth és Polai
nemtelen vádjai
Új elnököt választottak
Marton István
polémiái
A Thúry György Múzeumban
2009. március 27-én,
pénteken 16.30 órakor
nyílik a
Kettő egy pár. Szerelem, udvarlás, esküvő a 20. században
című időszaki kiállítás.
A megnyitón köszöntőt mond Dr. Vándor László megyei múzeumigazgató,
megnyitja Marx Mária ethnográfus-muzeológus,
közreműködnek a Zalagyöngye Táncegyüttes tagjai.
A rendezvény házigazdája Tóth István „Csonti” vőfély.
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak
a múzeumba a megnyitóra
Kanizsa 10 – Költség(el)vetés 2009. március 19.
A Kormány 358/2008.(XII.31.) számú rendeletével (továbbiakban: Rendelet)
új alapokra helyezte a telepengedélyezési eljárást. A 2009. április 1. napjával hatályba
lépő jogszabály rendelkezései nemcsak azokat érintik, akik a rendelet hatályba
lépését követően kívánják megkezdeni ipari tevékenységüket, illetve benyújtott
kérelmük ezen időpontig még nem került elbírálásra, hanem azokat is,
akik már érvényes telepengedéllyel rendelkeznek.
A Rendelet hatálya alá vont tevékenységekben a korábbiakhoz képest jelentős
változás nincs, azokat a jogszabály tételesen felsorolja, bár nem az ún.
TEÁOR számukra hivatkozással. A Rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar
Honvédség szervezetei által folytatott ipari tevékenységekre, a külön jogszabály
szerint környezetvédelmi engedélyköteles, illetve egységes környezethasználati
engedélyköteles tevékenységekre, továbbá a működési engedélyköteles kereskedelmi
tevékenységekre és a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységekre.
A Rendelet a hatálya alá tartozó ipari tevékenységek között aszerint különböztet,
hogy azok bejelentés-, vagy engedélykötelesek-e. Előbbi esetben az
eljárási szabályok a korábbiakhoz viszonyítva egyszerűbbek lesznek, a tevékenység
folytatására irányuló szándék bejelentését követően az eljáró hatóságnak
csak arról kell meggyőződnie, hogy a bejelentéssel érintett tevékenyég
a telepen az építési szabályzattal, szabályozási tervvel, övezeti besorolással,
illetve jogszabályi rendelkezéssel összeegyeztethető-e. Engedélyköteles
tevékenységek esetében a jelenlegihez hasonló engedélyezési eljárást kell lefolytatni.
Fontos, hogy a Rendelet a bejelentésköteles tevékenységekre vonatkozó szabályokat
rendeli alkalmazni akkor is, ha a tevékenység egyébként engedély köteles,
ám azt külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen végzik,
valamint nem ipari területen, de a telepként szolgáló építmény vagy építményen
önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetéssel
6 hónapnál nem régebbi jogerős és végrehajtható használatbavételi vagy
végleges fennmaradási engedéllyel rendelkezik.
Mind a bejelentés, mind az engedély köteles tevékenység esetén az eljárás
nyilvántartásba vétellel zárul, mely nyilvántartást a jegyzőnek az interneten közzé
kell tennie.
Fontos változás, hogy a Rendelet a hatósági eljárás lefolytatására a kistérségi
jegyzőnek biztosít hatáskört. A Nagykanizsai Kistérséghez az alábbi települések
tartoznak: Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház,
Fűzvölgy, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak,
Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Murakeresztúr, Nagybakónak,
Nagykanizsa, Nagyrécse, Nemespátró, Pölöskefő, Rigyác, Sormás, Surd,
Szepetnek, Újudvar, Zalaszentbalázs. 2009. április 1. napjával tehát azok, akik
ipari tevékenységüket a fenti településeken kívánják gyakorolni, vagy az ott
lévő telepükkel kapcsolatban ügyeiket kívánják intézni, a nagykanizsai kistérségi
jegyzőt kell, hogy felkeressék. (A kistérségi jegyző nevében a Polgármesteri
Hivatal ügymegosztására figyelemmel a Közigazgatási Osztályon járnak
el.)
A Rendelet hatálybalépésekor érvényes telepengedéllyel rendelkezőket a
kistérségi jegyző értesíti arról, hogy a telepüket milyen számon vette nyilvántartásba,
egyúttal telepengedélyüket bevonja, amennyiben az olyan tevékenységre
szól, ami a jövőben csak bejelentés kötelesnek minősül. E
munka gördülékenyebb lebonyolítása érdekében kérjük, hogy azon egyéni
vállalkozók, illetve társas vállalkozások, akik 1999-et követően telepengedélyt
kapta, tevékenységüket azonban a telepen megszüntették és erre irányuló
kötelezettségük ellenére a jegyzőnek ezt nem jelentették be, szíveskedjenek
azt pótlólag megtenni. A bejelentést a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási
Osztályán (Nagykanizsa Eötvös tér 16.) lehet megtenni írásban
vagy személyesen, és ugyanitt kérhető további részletes tájékoztatás a
2009. április 1-jével hatályba lépő jogszabállyal kapcsolatosan. (Tel: 500-
858 és 500-859)
Változnak a telepengedélyezés szabályai
Kovács Kálmán országgyűlési
képviselő, az SZDSZ Zala megyei
elnöke, az országos tanács
tagja aktuális országos és helyi
politikai eseményekről tartott
sajtótájékoztatót a párt területi
irodájában.
A kialakult válsággal és a jövőről
való gondolkodással kapcsolatban
megjegyezte, az elmúlt hétvége sok
tanulsággal szolgált a felelős és felelőtlen
politizálásról. Támogatják a
Reformszövetség javaslatát és Bokros
Lajost. Nem titok, személyi
egyeztetések is voltak Bokros Lajossal
az elmúlt időszakban. Azt a gazdasági
törvénykezési csomagot, amelyet
ő képvisel, azt a liberális gazdaságpolitikát,
amit a válságkezelésére
javasol, összességében támogatják,
irányát jónak tartják.
Ahelyi politikáról szólva, véleménye
szerint, ami Nagykanizsán zajlik,
az egy unikum. A magyar önkormányzati
rendszer sok válságot látott,
de ilyen kilátástalan, régóta tartó, dilettáns
helyben topogást keveset.
Gyakran feltették neki ezekben a napokban
azt a kérdést, hogy most
SZDSZ-Fidesz koalíció van a városban,
hogy megszavazták a költségvetést?
Kovács Kálmán a kérdésre azt a
választ adta, ha a város érdekét az
szolgálja, hogy együtt kell szavazni,
akkor a város érdekében együtt fognak
szavazni. De természetesen ez
nem jelent koalíciót.
Röst János az SZDSZ önkormányzati
képviselője a megvétózott
költségvetéssel kapcsolatban hozzátette:
a polgármester rossz szavakat
használt. Nincs vétójoga, egy lehetősége
van, hogy a közgyűlési döntést
felfüggeszti 15 napig. Addig köteles
összehívni soron kívüli közgyűlést,
és újraszavaztathatja az elfogadott
költségvetést. Nem arról van szó,
hogy újra meg kell szavazni, hanem
aki úgy gondolja, hogy ezt a költségvetést
lenullázza, ahhoz kell minősített
többség, 14 igen szavazat. Akik
részt vettek a szavazáson, kényszerhelyzetben
voltak – hangsúlyozta.
Gyakorlatilag egy lehetőség volt:
vagy megszavazza az SZDSZ a Városvédők
képviselőjével, Cserti Tiborral,
vagy a városnak nincs költségvetése.
Tudni kell, egy olyan
helyzetben, ahol a költségvetés nincs
elfogadva, az állami támogatásokat
nem kapja meg a város, az intézmények
működése veszélybe kerül és
az uniós pénzek is hiányozni fognak
később az elszámolásból. Kényszerpályán
volt az SZDSZ, kötelező volt
elfogadni. A végszavazás előtt Marton
István még arra sem vette a fáradságot,
hogy a könyvvizsgálót
megkérdezze, aki egész este jelen
volt a költségvetési vitában. Ez nem
egy jó költségvetés. Azt kellett mérlegelni,
melyik nagyobb kár, ha nincs
költségvetése az önkormányzatnak,
vagy van egy olyan, amit bármikor
vissza lehet hozni korrekcióra.
A közgyűlés feloszlatásáról szólva
először is azt elemezte, kinek az
érdeke, hogy a testület fel legyen
oszlatva? Az MSZP-nek sem érdeke,
kampányelemként emelték be
annak a tudatában, hogy úgysem
lesz feloszlatva. Marton István szívesen
feloszlatná, mert ő menekülni
akar, és nem botrányhősként kíván
bekerülni a város történelmébe.
Mi fog történni, ha feloszlik az önkormányzat?
– szólt a következő kérdése.
Marton István közel három hónapig
egyedül fog uralkodni. Abban
semmifajta kontrollt nem tud felette
gyakorolni a közgyűlés. Fegyelmivel
nem lehet riogatni, ha akarja, összehívja
a közgyűlést, ha akarja nem.
Gyakorlatilag ki lenne szolgáltatva a
város a polgármester kényének, kedvének,
amit mi nem akarunk.
Marton István bejelentette, indulni
fog a következő polgármester-választáson,
s vélhetőleg ebben a két
hónapban a kampányát megoldaná.
Mi jöhet létre ez után? Azzal, hogy
három Fideszessel kevesebb, és három
MSZP-sel több van, ettől még
nem jönne létre felelős többség. Egy
megoldás van, aki komolyan gondolja
Nagykanizsát, annak le kell
ülni, és meg kell egyezni. Azzal,
hogy feloszlatjuk a testületet, a
probléma még nem oldódik meg.
Kovács Kálmán a témához kapcsolódva
megkérdezte, ki az a személy,
akivel az MSZP úgy gondolja,
álljunk mellé, hogy kapjon lehetőséget.
Nem mondja meg, mert
nincs ilyen embere. Ameddig nincs,
addig sokkal jobb nekünk, ha alkalmanként
eldönthetjük, mi szolgálja
a város érdekét. Vagy ugorjunk
megint egyet, egy másik Marton Istvánba?
Ezt nem. Ha valaki együttműködést
kér, tegyen ajánlatot.
S.E - P.L. - D.J. - B.E.
Aktuális politikai
eseményekről
Az akció 2009. május 30-ig tart
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város és a Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara üzleti találkozón
vett részt a Vietnami Szocialista
Köztársaság Magyarországi
Nagykövetségével.
A találkozó után tájékoztatták a
sajtó képviselőit a délelőtt folyamán
történtekről. Cseresnyés Péter
alpolgármester elmondta: a találkozó
célja az volt, hogy a megyei
iparkamara által meghívott
vállalkozók tevékenységét bemutassák
Nguyn Quoc Dung vietnami
nagykövetnek és munkatársainak a
jövőbeni kiépülő gazdasági kapcsolatok
reményében.
A vietnami nagykövet megelégedéssel
beszélt a találkozóról, az
előadásokról, melyek a megye
gépiparáról, a turizmusról és a vízgazdálkodásról
szóltak. Elmondása
szerint városunk és Vietnam között
sok kiaknázatlan együttműködési
lehetőség van, többek között
említette a környezetvédelmet –
ezen belül a szennyvíztisztítás lehetőségeit,
a hulladékszállítást, az
energiatakarékosság változatait –,
a termálvíz hasznosítását wellness-
központ formájában, valamint
az ivóvizet mint olyan terméket,
amelyre országukban nagy
igény lenne. A magyar kis- és középvállalatok
megoldást jelentenének
a kiegészítő iparágak hiányában,
s a Vietnamban nemrég fejlődésnek
indult, Zala megyében pedig
már hagyományokkal rendelkező
olajiparban is szövődhetnének
kapcsolatok. A megbeszélés
folyamán nem csak lehetőségekről,
hanem megvalósulandó projektekről
is esett már szó.
Mazzag Ferenc, a Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
felhívta a figyelmet, hogy
ugyan a távolság nagy, de közös
összefogással ezt le lehet győzni, s
így a magyar vállalkozóknak
konkrét piaci lehetőségeket nyújthat
Vietnam.
Steyer Edina
2009. március 19. Kanizsa – A mi ügyeink 11
Magyar-vietnami kapcsolatok
Fotó: Steyer Edina
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Nyugat-dunántúli Operatív
Programjából 75,6 millió
forint vissza nem térítendő támogatást
nyert autóbuszmegállók
korszerűsítésére.
A szerződést Marton István polgármester
és Horváth Jácint, a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht. ügyvezető
igazgatója írta alá ünnepélyes keretek
között a Medgyaszay Házban.
A város önkormányzata 2008
márciusában nyújtott be pályázatot
a Nyugat-dunántúli Operatív Program,
Közösségi közlekedési fejlesztéseket
támogató pályázati felhívására.
Az önkormányzat a helyi tömegközlekedési
szolgáltatóval
együttműködésben a projekt konkrét
eredményeként 23 darab autóbuszmegálló
korszerűsítését tűzte
ki célul oly módon, hogy azok teljesen
akadálymentesítve, megfeleljenek
a törvényi előírásoknak és a lakossági
elvárásoknak egyaránt. Az
átfogó fejlesztés szinte minden városrészt
érint. A projekt keretében
megvalósuló beavatkozások között
elsősorban a szabványos autóbuszöblök
kialakítása, az öböl burkolatának
felújítása, a fel-, illetve leszálló
sziget akadálymentes kialakítása,
a járdakapcsolatok megoldása, utas
várók elhelyezése, cseréje és a fogyatékkal
élők által is használható
információs rendszer kiépítése szerepel.
A teljes körű és szakszerű
akadálymentesítés érdekében a tervezésbe
rehabilitációs szakmérnököket
is bevontak, akik a hazai és
Európai Uniós gyakorlatnak megfelelően
kidolgozták a megoldások
részletes műszaki tartalmát.
A projekt teljes költsége: 84
millió forint, amelyhez közel 76
millió forint támogatást ad 2008.
októberi döntése alapján a Nyugat-
Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács. A pályázathoz Nagykanizsa
önkormányzata 6.193 ezer
forint, konzorciumi partnerként a
Zala Volán Zrt. pedig 2.400 ezer
forint önerőt biztosít. Aközbeszerzési
eljárás mintegy három hónapos
procedúráját követően a beruházás
2009 júliusában kezdődhet
meg, és még ez évben befejezik.
B.E.
Korszerűsödő
buszmegállók
A Nagykanizsai Tűzoltóparancsnokság
hagyományos évértékelő
munkaértekezletének
fénypontja azon együttműködési
megállapodás aláírása volt,
amely a Zalakarosi Tűzoltóőrs
létrehozását hivatott szerződésbe
foglalni.
Fáradságos, de sikeres évet zártak
a parancsnokság munkatársai –
ezzel kezdte beszámolóját Egri
Gyula tűzoltóparancsnok. A lakosság
hatékony és operatív munkát
vár el tőlük, s nemcsak a mentésben,
de a megelőzésben is nagy
szerepük van a lánglovagoknak.
Éppen ezért nem csak akkor látjuk
őket, ha baj van, hanem különböző
bemutatókon is részt vesznek, s
tűzvédelmi felvilágosító előadásokat
tartanak a diákoknak.
Az elmúlt évben az átlagéletkor
jelentősen csökkent, hiszen az állomány
53%-a kicserélődött, így
itt is felmerült az a probléma, mint
a rendőrségnél: a nagyobb tapasztalattal
rendelkezők nyugdíjba
mentek, az újoncoknak pedig 3-
3,5 évükbe kerül a rutint megszerezni.
Szakmai tapasztalatuk
ugyan kevés még, de a tudásuk annál
nagyobb, hiszen az elmúlt évben
végzett 29 újonc mindegyike
kiválóan végezte el az alapfokú
képzést, s ezután is folytatják a tanulást,
részt vesznek a jövőbeni továbbképzéseken.
Összességében 728 alkalommal
kellett kivonulni a kanizsai lánglovagoknak
2008-ban, ebből 218-
szor tűzeset miatt, s 449-szer műszaki
mentés céljából. Ez azt jelenti,
hogy – sajnálatos módon – az
összes vonulást tekintve 148 alkalommal
felülmúlta a 2008-as év a
2007-est.
Az ez évi tervek között szerepel
a 2007-ben elnyert, az eszközállományra
irányuló pályázat teljesítése,
így gépjármű-fecskendő, mentőcsónakok
és gázvédő ruhák kerülnek
majd az állományhoz.
Az értékelő után Wéber Antal tűzoltóezredes,
Marton István, Nagykanizsa,
Halmi Béla, Letenye és
Szirtes Lajos, Zalakaros polgármestere
köszöntötte a megjelent tűzoltókat,
s kívántak mindnyájan sikeres
évet, kevesebb vonulást nekik.
Az esemény az Egri Gyula,
Marton István és Szirtes Lajos által
aláírt együttműködési szerződés
megkötésével zárult. A remények
szerint a Zalakarosi Tűzoltóőrs
létrehozásával jóval kevesebb
időn belül odaérnek a Nagykanizsai
Tűzoltóparancsnokság illetékességi
területeinek perifériáján
található területekre is.
S.E.
Jönnek a spanyolok
Évértékelő a tűzoltóságnál
A jövő év végére harmincötven
munkahellyel bővülhet
városunk.
A napokban ugyanis Feiszt Ottó,
a Zalaerdő Zrt. vezérigazgatója
arról tájékoztatta Marton István
polgármestert, hogy egy spanyol
befektető megvásárolta a Kanizsa
Fűrész Kft. Csengery úti telephelyét.
A befektető hamarosan
megkezdi tevékenységét, amely
hasonló profilú lesz, mint a Kanizsa
Fűrész Kft.-é volt.
D.J.
12 Kanizsa – Színes 2009. március 19.
Végéhez érkezett a Hevesi
Sándor Általános Iskola programsorozata,
melyet a Nyugat
100. évfordulója alkalmából rendezett
az iskola tanári gárdája a
Plakát Ház és a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola segítségével. Mind a
történelemverseny, mind a rajzpályázat
a városi és városkörnyéki
általános iskolásoknak
szólt.
A „Nagykanizsa a századfordulón”
címmel megrendezett történelmi
vetélkedő döntőjén hét háromfős
csapat mérettette meg magát,
végül első helyen a Miklósfai
Általános Iskola, másodikon a Hevesi
Sándor Általános Iskola, míg
a harmadik helyen a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola csapata
végzett.
„őrizem a szemed” címmel hirdették
meg a szervezők a rajzpályázatot,
melyre közel nyolcvan
rajz érkezett. Egyetlen kikötés szerepelt
csupán: Ady-vers ihlesse a
rajzot, a technika nem volt adott.
Érkezett festmény, rajz, tussal készült
munka, a gyerekek a legkülönfélébb
módon oldották meg a
feladatot. Saját fantáziájuk, s az általuk
választott költemény együttesen
adta meg a végeredményt. A
pályamunkákból nyílt kiállítást
Dezső Ferenc pedagógus nyitotta
meg, aki elmondta: a versek nem
csak gyönyörködtetnek, nevelnek
is, velük megőrizhető a múlt, a hagyomány,
megismertetnek a világgal.
E kiállítás két művészeti ág találkozása,
s a gyerekek munkái a
képzelet és a valóság határán táncolnak.
A megnyitót követően a Hevesi
Iskola és az Aranymetszés Művészeti
Iskola diákjai adták elő
műsorukat, melyben természetesen
Ady őrizem a szemed című
verse is szerepelt, továbbá magyar
népdalok és néptánc adta az
előadás színfoltját. Ezután az
ebédlőben berendezett, a régi
Nyugat szerkesztőségét idéző
plakátok társaságában, korhű ruhákban
idézték fel a diákok a
Nyugat történetét.
S.E.
Nyugat – múltban és jelenben
Pénteken este a Nagykanizsai
Tavaszi Művészeti Fesztivál nyitórendezvényén
a Ghymes
együttes adott nagysikerű koncertet.
Az érzelmekben gazdag
szövegkörnyezet az együttestől
megszokott temperamentumos
ritmus- és dallamvilággal párosult,
így érthető módon teremtett
kitűnő hangulatot a Szarka
fivérek csapata az elmúlt év végén
bemutatott Álombálom című
új album zenei anyagával és
néhány korábbi dal felidézésével.
A ráadásjátszásokkal mintegy
másfél órás feledhetetlen koncert
után Szarka Tamást, a zenekar énekesét,
hegedűsét, zene- és szövegíróját
az új lemez anyagának ihletéséről,
címválasztásáról kérdeztük.
– Huszonöt éves a zenekar, tartalmas
másfél évtizedet zártunk. A
cím álmaim bálját, vagyis az elmúlt
időszakunkat fedi. Ezt a szójátékot,
szóösszevonást a dalok
komponálása közben találtam ki.
Ilyen egyszerű.
– Ma este a régi dalokat új köntösbe
öltöztették. Egy kis időutazáson
vehettünk részt. Az új dalok
különböző történelmi időszakok,
néha különböző kontinensek közötti
utazásokról tanúskodtak. A
zenekar stílusát, hogy sikerült
mégis megtartani?
– A régi dalok véleményem szerint
közel sincsenek annyira új köntösben,
mint amelyet elbírnának.
Nincs szó markáns átfogalmazásról,
megváltoztatásról. Egy új zenekari
taggal – a ma este velünk
először fellépő Nagy Szabolcs billentyűssel
– gazdagabb lett a hangzásvilágunk.
Az új „belépők” tudásukkal,
saját szólóikkal óhatatlanul
is adnak valami pluszt még úgy is,
hogy nem igazán törekszünk rá. A
kontinensek közötti zenei utazás a
tavaly bemutatott, nagy érdeklődést
kiváltó Benyovszky Móric életéről
szóló zenés, táncos produkciónkból
ered. Ebben a darabban
hangzott el az a madagaszkári
hangzásvilágot tükröző dal, amelyet
ma is játszottunk. Ez a színpadi
látványokban is bővelkedő zenei
anyag lemezen is hallható. A darab
kezdetén Közép-Európából indultunk
el, majd Franciaországot
érintve eljutottunk a nagy orosz télbe,
végül Afrika partjait érintve
Madagaszkárra. Folyamatosan
nyomon követtük azt a zenei ízvilágot,
amelyben Benyovszky Móric
élt. Azt a zenei nyelvezetet használtuk,
azon fogalmaztuk meg, hogy
mit érzett Benyovszky mikor partot
ért. A mostanság divatos musicalektől
eltérően mi korhű zenei elemeket
használtunk. Nem oltottuk be
a mintegy háromszáz közreműködőt
felvonultató produkciónkat
rock-zenei elemekkel.
– Helyesen definiálják a stílusukat
a népzene és a világzene ötvözetének?
– Semmiképp nem tekinthető
népzenének. Kétségtelen azonban,
hogy népzene alapú írott zene,
írott versekkel. A világzenének
sem sajátja, hogy írott zene lenne.
A világzene fogalmát két üzletember
találta ki, hogy jó olcsón eladhassák
az egyébként kitűnő afrikai
zenészeket Franciaországban.
Ennek kiteljesedése után nagyon
jó címe lett mind az autentikus,
mind a feldolgozott népzenéknek.
Így aztán már a szigorúan
ortodox, autentikus népzenéket
is divat világzenének nevezni. A
mi számainkat döntő többségében
mi magunk írjuk. Ennek ellenére
nem haragszunk érte, ha azt
mondják ránk, hogy világzenét
játszunk. Valamilyen fiók mindig
kell. Mi azonban ezt alapvetően
úgy hívjuk, hogy Ghymes-muzsika.
– Mikor külön-külön, szólóban
játszanak, akkor milyen zenéről
van szó?
– Én és Gyula is játszunk szólóban,
sőt lemezeink is születtek így.
E lemezek egy részét azonban szinte
lehetetlen élőben eljátszani. Én
szólóban nagyon ritkán vállalok
fellépést. A legújabb irányt nem a
szólókarrierünk határozza meg. A
legújabb irány az, amit eddig is
játszottunk, és remélhetőleg még
sokáig játszunk.
Czene Csaba
Ghymes koncerttel kezdődött a
Tavaszi Fesztivál
Több, mint két éve, 2006 augusztusában
rendezte meg első
alkalommal a Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ az első
Négyévszak Kupát. Az azóta eltelt
időben kialakult a törzsgárda,
összeszoktak a csapatok. Ennek
ellenére az újakat mindig
szívesen fogadják, évszakról évszakra
örömmel készülnek a
megmérettetésekre.
Így történt ez most is, nyolc
csapatnyi futballozóval és a nézőkkel
együtt százhúsz-százharminc
gyerek jelent meg a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI tornacsarnokában.
Kondákor András, a Családsegítő
Központ munkatársa elárulta,
a csapatok nagy része már reggel 7
órakor ott melegített, hiszen „nagy
harcok” vártak rájuk. Óriási megtiszteltetést
jelentett számukra,
hogy ilyen színvonalas tornacsarnokban
focizhattak. Azt is elmondta
András, hogy kevésnek
tartják a gyerekek magát a tornát,
ezért vannak, akik máskor is edzenek,
de kevés a lehetőségük. Pedzegették
már a Központnak is,
hogy heti szinten kellene edzést
tartani, de a pálya biztosítása
pénzbe kerülne, ehhez viszont
szűkösek az anyagi források.
Ugyanez a probléma azzal kapcsolatban
is, hogy a városi bajnokságban
indítsanak egy csapatot.
Az eltérő tudásszinttel érkezett
gyerekek sportszerű, korrekt játékkal,
a másikra való odafigyeléssel
játszották végig a meccseket.
A szervezők arra tanítják őket,
hogy miként a foci szabályait, úgy
az élet szabályait is tartsák be, s
ebben nem is volt hiba a meccsek
során. Ugyan a kupa ideje alatt is
lehetőségük van segítséget kérni a
Családsegítő munkatársaitól, de
annyira lekötötte őket a felhőtlen
játék élvezete, hogy ilyenkor nem
gondolnak a mindennapi problémákra.
Avégeredmény a következőképpen
alakult: a dobogó legfelső fokára
a Csontdarálók csapata állhatott,
második helyezést ért el a kezdetektől
induló Citrom Wild, s harmadik
az Imba – Party Team lett.
S.E.
Tizenegyedik
Négyévszak
2009. március 19. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Mindig elvárja környezetétől, hogy meghallgassák,
de önnek már nincs ideje arra,
hogy viszonozza ezt. Ha azt szeretné, hogy
komolyan vegyék, igyekezzen megtalálni
velük a közvetlen hangnemet.
Simulékony modorával, határozott meggyőzőerejével
könnyen befolyásolja az
embereket. Egyre azonban vigyázzon! Ne
használja rossz célokra, ismerősei, barátai
becsapására, félrevezetésére.
Ezekben a napokban mellőzi az ismerősei
társaságát, a szűkebb baráti összejöveteleket.
Gondolatai egy régi tervének megvalósításán
járnak, s mivel úgy érzi, nem sikerül, ingerültsége
csak fokozódik. Ne adja fel.
Nehezen látja be, ha valamit nem tud azonnal
megvalósítani. Sajnos kinőtt már a gyermekkorból,
kívánságai nem mindig teljesülnek azonnal.
Vigyen apróbb színeket, virágokat, képeket a lakásába,
hisz ez is egyfajta változást jelent.
Pozitív eredményekre számíthat ezekben a
napokban. Bár azt mondják, mostanában
egyre több az irigy ember, ez ne szegje a
kedvét. Kitartóan tegye tovább a dolgát,
legfeljebb kevesebbet dicsekedjen.
Anyagi szempontból továbbra is jó lehetőségek
előtt áll. Váratlan és izgalmas
történésekre számíthat a környezetében.
Nem kell félnie semmitől, hiszen a döntés
az ön kezében van.
Atavaszi fáradtság és a vitaminhiány erőtlenné
teszi ezekben a napokban. Ebből az
állapotból könnyedén kikerülhet, hiszen a
sors mindig jó lehetőségeket kínál fel az
ön számára, csak élni kell vele.
Előfordulhat, hogy szokatlan dolgok történnek
a környezetében. Valószínű, a tavaszi fáradtság
miatt nem tudja kellően felmérni, milyen hatással
lesznek az életére. Sétálgasson többet a
levegőn, táplálkozzon egészségesebben.
Szívesen töltik el az időt ismerősei az ön
társaságában. Úgy látszik, sikerül megmutatnia
az előnyös arcát, és nem másoktól
várja a közeledést. Üzleti megbeszélései
is sikert hozhatnak.
Itt az ideje, hogy váltson. Az unalmas napi
rutinfeladatai helyett kezdjen valami újba, és
ne adja fel a régi álmait. Fordítson több figyelmet
lelki egyensúlyára. Ha „bal” lábbal
kel fel az ágyból, tegyen pihentető sétákat.
Legyen kicsit határozottabb, és ne engedje
magát könnyedén levenni a lábáról.
Ha segítséget kérnek öntől, segítsen
önzetlenül, de ha pénzt kérnek, azt gondolja
meg.
Szeretne végre kötődni valakihez, akivel
megtervezhetné például külföldi utazását.
Próbáljon kikapcsolódni, a nyomasztó gondolatoktól
megszabadulni, hogy teljes erővel
keresse meg hozzá a szükséges anyagiakat.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Jamboree Light
örökzöld rock
és
Rock kívánságműsor
vasárnap esténként
fél kilenctől,
2 hetente,
felváltva
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
A rózsaszín párduc 2.
vígjáték (sz) (12)
13.30
Valkűr
amerikai filmdráma (sz) (12)
20.00 20.00
Made in Hungaria
magyar zenés film (12)
15.30, 17.45 15.30, 17.45
2009.03.19-03.25-ig
ÁLLÁS
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
14 Kanizsa – Apró 2009. március 19.
INGATLAN
Vállalkozók FIGYELEM! Nagykanizsa
belvárosában közel 700 négyzetméteres
terület eladó! Irányár: 19
millió Ft. Érd.: 30/227-3294, 30/448-
6072
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével, padlással, 1185 m2 udvarral
eladó. Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)
Csengery úton 59 m2-es, két szobás
(előszoba, fürdő, spájz, pince,
padlás, kert) részben felújított udvari
lakás eladó. Érd.: 30/227-3294
Belvárosban három szobás, nappalis
családi ház két fürdővel, nagy, aknás
garázzsal, rendezett, szép, kicsi udvarral
eladó vagy elcserélhető palini
családi házra értékegyeztetéssel. Tel.:
93/315-861, 30/851-7255 (6389K)
Városkapu krt-on önkormányzati
garázs bérleti joga eladó. Érd.: 30/385-
1088 (6428K)
Gyékényesen az „A” szektorban,
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany, kábeltévé.)
Érd.: 30/227-3294
Berzsenyi utcában garázs eladó.
Érd.: 30/527-2002 (7020K)
Hat éves, 123 m2-es családi ház
melléképületekkel, 1700 m2-es parkosított
udvarral Nk-án, az Alkotmány
úton sürgősen eladó. Tel.: 30/9274-396
(7021K)
Nk-án a Sikátor u. 24. szám alatt
kétszintes, három szobás családi ház
garázzsal + szoba, konyhás udvari lakással,
500 m2 telekkel eladó. Érd.:
30/282-0867 (7023K)
Belvároshoz közeli bútorozatlan lakás
hosszú távra kiadó (március 1-től)
25.000 Ft + rezsi/hó díjért. Kaució
szükséges! Tel.: 30/640-7788 (7024K)
Albérlet kiadó! A városközpontban
kétszobás, gázfűtéses, komfortos lakás
kiadó. Két havi kaució szükséges. Tel.:
93/312-798, 30/319-7662 (7028K)
170 literes prés eladó. Tel.: 30/448-
6072 (6278K)
Rattan asztal 2 db karosszékkel olcsón
eladó. Irányár: 20.000 Ft. Érd.:
30/9934-120 (7030K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1000 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek!
Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 20/555-3014
(6430K)
Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételire
felkészítést, valamint szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését
vállalom. Tel.: 30/968-8184
(6288K)
Meghibásodott távirányítóját (hifi,
TV, videó, stb.) megjavítom. Érd.:
20/510-2723 (7029K)
TV, videó, DVD javítása, távirányítók,
műholdvevők értékesítése. Nk,
Bajza u. 17. (saroképület, bejárat a
Kórház utca felől). Tel.: 30/597-1530
(7031K)
Nagykanizsai pizzériába konyhai
kisegítőt és gépkocsival rendelkező
pizzafutárt felveszek. Érd.: 30/555-
6585 (7027K)
Tüzifa, parketta
teherautónként
szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól
ELADÓ
Tel.: 30/385-9575
2009
ATAKARÉKOSSÁG ÉVE
Kösse újra CASCO-ját jelentős
kedvezménnyel!
Kérjen ajánlatot, most megéri!
30/916-1600
􀂊 GÉPELÉST
(szakdolgozatok,
árajánlatok, stb.)
􀂊 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST
(Word, Excel, QuarkXPress,
Adobe Indesign, Adobe
Photoshop programokkal)
􀂊 NYOMDAI
ELőKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDőVEL
VÁLLALOK
􀂊 Tel.: 30/9932-534
Tender Plusz Bt.
Nagykanizsa, Platán sor 5/B.
HARANGOZÓ TAMÁS
kamarai tag könyvvizsgáló
bejegyzett adószakértő
Telefon: (93) 323 667, (30) 636 4747
A Prominent
Group Kft.
nagykanizsai központú
megbízója számára
kommunikációs
munkatársakat
keres
Részletek:
a www.joallam.hu
weboldalon találhatók.
2009. március 19. Kanizsa – Sport 15
Kanizsa KK DKG-EAST –
Universal Pack Sárvár 91-63 (23-
20, 23-9, 28-15, 17-19.) NB I B-s
kosárlabda-mérkőzés. Nagykanizsa,
200 néző. Vezette: Németh
Cs., Horváth A. Kanizsa KK
DKG-EAST: Kasza 10, Sági 14/6,
Beck 13/9, Koma 19, Filipovic 12.
Csere: Mihalics 9/3, Vertetics,
Zsámár 8, Murvai 2, Lovas 4.
Edző: Kovács Nándor.
A sárváriak kezdték jobban a találkozót
(2. p.: 0-5), de Sági Péter
tripláival gyorsan magára talált a
hazai csapat (6.p.: 13-9). Mindkét
együttes nyílt sisakkal játszott, s
mivel mindegyik fél jól célzott, a
nézők sem unatkoztak.
A második negyedben keményebb
védekezésre váltott a kanizsai
gárda: Beck Attikáék szorosan tapadtak
az embereikre, ami nem ízlett
a látogatóknak. A koncentrált védekezés
pontos támadásokkal párosult,
így a 18. percben már jelentős előny
birtokában voltak a hazaiak (40-27).
Fordulás után is folytatódott a
hazaiak fölénye, akik akkor sem lazítottak,
amikor már huszonöt
ponttal vezettek (24.p.: 58-33).
Gordan Filipovic és Koma Dániel
korlátlan urak voltak a palánkok
alatt, előbbi a lepattanók megszerzésében,
utóbbi a támadások befejezésében
jeleskedett, míg kintről
Beck eresztett el nagyszerű hárompontos
dobásokat (30.p.: 74-44).
A befejező etapban Zsámár
Krisztián és Murvai Dániel lelkes
játéka csak hab volt a tortán, s a
KKK DKG-EAST fölényes győzelemmel
vett elégtételt a sárvári
vereségért.
Az újabb rangadót megnyerve a
kanizsaiak bebiztosították a helyüket
a legjobb négy között (ami
egészen pontosan a harmadik helyet
takarja), s ez a felsőházi rájátszást
jelenti. Az alapszakasz utolsó
körében a KKK DKG East a pillanatnyi
listavezető Soproni MAFCNYME
legénységéhez látogat
március 22-én, vasárnap.
Kovács Nándor: „Úgy játszottunk,
ahogy egy rangadón kell. Az
alapvető célunkat már teljesítettük,
most jöhet az álmaink megvalósítása.”
Polgár László
Revans és tovább az álmok útján
A lábtoll-labdások világbajnoki
válogatóját rendezték Nagykanizsán,
melyen a Zemplén SE egységei
nagy reményekkel indultak, hiszen
hazai pályán talán egyszerűbbnek
tűnt begyűjteni a vietnami
utazáshoz szükséges első helyeket.
Az idő kissé már szorít, hiszen
akik, illetve amely egységek május
elején a ranglista élén tanyáznak,
azok utazhatnak Hanoiba június
elején. A kanizsai férfi csapat (15
nevező négyes) a második helyen
végzett, míg a férfi párosoknál (24
duó) nem kerültek dél-zalaiak a
legjobb három közé. Női csapatban
(12) a zemplénesek szintén
másodikként zártak, míg női párosban
(19) Gozdán Ágota és Végh
Nóra harmadik lett. Mindenesetre
izgalmas és valóban tétre menő
újabb körre van kilátás Újszászon
április 4-én. Hogy azért egy örömteli
történést is leírjunk, a sérülés
miatt nemrég visszavonult
Budavölgyi Veronikát a hazai lábtoll-
labdázás örökös bajnokává
avatták.
P.L.
Reménykedni azért szabad
Felemás mérleggel bírnak a
Nagykanizsai Izzó SE NB II-es
férfi, illetve női kézilabdázói, hiszen
legutóbb az előbbiek hazai
pályán kikaptak 26-27-re az
Elektromos csapatától, míg a hölgyek
26-26-ra végeztek idegenben
a hosszúhetényiek ellen. Kezdjük
a női vonallal, mivel idegenből
hazahozni egy pontot soha sem
rossz kiindulási alap, s ezzel Tóth
László együttese maradt a dobogó
alsó fokán harmadik tavaszi
idénybeli meccse után. Első két
meccsüket hozták László
Renátáék, ezzel az eddigi
összmérleg nem fest rosszul, s tíz
győzelmüknek is köszönhetően
tartják harmadik pozíciójukat. A
férfiak szintén két sikerrel kezdték
a szezon második felét (Kecel 27-
25; Miklós KC 35 – 29), legutóbb
azonban egy kellemetlen vereségbe
futottak bele a Zsigmondycsarnokban
az Elektromossal
szemben (26 – 27). Hiába lőtt többek
között Ányos József nyolc,
míg Lomjánszki Pál hét gólt, a fővárosiak
okos és taktikus játékukkal
elvitték a pontokat Kanizsáról.
Kotrics Gergelyék ezzel jelen pillanatban
negyedikek az NB II
Dél-nyugati csoportjában, s a következő
hétvége sem ígér könnyű
sétagaloppozást, hiszen a harmadik
Siklóshoz utaznak március 21-
én.
P.L.
Kellemetlen itthoni meglepetéssel
Több szempontból is örömteli
volt, hogy legutóbbi - egyben „tavasz-
nyitó” hazai bajnokiján az
NTE NB III-as labdarúgó-csapata
2-0-ra legyőzte a Bonyhád együttesét.
Először is Cs. Horváth Gábor
és Ujvári Máté találatai a győzelem
mellett azt is jelentették,
hogy a kék-pirosak visszavették a
tabellán harmadik helyüket, másrészről
pedig a Dráva csoportban a
kanizsaiaké a legimponálóbb hazai
mérleg, hiszen a kilenc itthoni
bajnokijukból hetet nyertek, s
emellett 1-1 döntetlen és vereség
árnyalja az összképet. Visnovics
László vezetőedző együttese ráadásul
egy olyan labdarúgót is ad
a mezőnynek, Nagy Roland
személyében, aki jelen pillanatban
12 találatával a góllövőlista harmadik
pozícióját foglalja el (miközben
az élen járók jelenleg tizenötnél
járnak...). A dél-zalai
gárda eddigi 17 mérkőzésének
megoszlása: 10 győzelem, 1 döntetlen
és 6 vereség, s 30 rúgott
góljukra 26 válasz érkezett...
P.L.
Vissza a dobogóra
Nem egyszerű
a korcsoport-váltás
Az NTE 1866 cselgáncsozói folytatván
„tavaszi menetelésüket” a
szlovéniai Alsólendván, majd Barcson
vettek részt nívós versenyeken
– váltakozó eredményekkel. Alább
tényleg csak azon teljesítményeket
vennénk figyelembe, melyeknek komolyabb
sportértéke volt, tehát a
lendvai versengésben a nők 63 kgsok
mezőnyében Mihovics Szabina
három egyértelmű győztes mérkőzésével
lett első helyezett. A somogyi
helyszínen diák D-korcsoportban
Vugrinecz Alex (26 kg) végzett másodikkként,
s ugyanígy produkált a diák
„céseknél” Huszár Máté (30 kg).
Huszár Martin (40 kg) a serdülőknél
a dobogó második fokáig jutott, Tóth
Dávid (50 kg) pedig harmadikként
zárt. Mihovics Szabina (63 kg) ezt
követően a fővárosban a junior korcsoportos
diákolimpiai döntőben
„bukkant fel”, s edzői stábjának tetszését
finoman fogalmazva sem
nyerte el bronzos helyezésével.
Mindezt annak tükrében fogalmazták
meg, hogy Szabina számára beindul
a válogatók sora a junior Európabajnokságon
való részvételért...
Listavezetők és sereghajtók
Egyelőre a női asztaliteniszezők
Extra Ligájában a Kanizsa Sörgyár
SE még mindig a BSE teljesítményének
„negatívját” adja, hiszen míg
a fővárosiak 12 forduló után 12
győztes meccsel bírnak, addig a délzalaiaknál
még az előbbi rubrikába
nem került strigula – ebből kiderülhetett,
hogy a szekszárdi bajnokit is
a házigazdák nyerték 7:0-ra. Aszakvezető
Jakabfi Imre szerint is a vereség
abszolút sima volt. Aférfi NB II
Nyugati-csoportjában a KSSE legénysége
a nyolcadik helyen áll, míg
az NB III-as férfiaknál alsóházi
rangadón vesztett a KSSE II-es egysége
a Sopron II ellen (7:11). A nők
NB II Nyugati-csoportjában a KSSE
II listavezető, s két legutóbbi találkozóján
a Fastron AC Tolna II-t (12:6),
valamint a Pécsi AE (11:7) csapatát
győzték le Bicsák Bettináék.
Ha tavasz,
akkor sétakerti duatlon
Március 28-án a TRI-CO Triatlon
Klub szokásához híven megrendezi a
Nyuszi Duatlon versenyét a Sétakertben
a strandfürdő hátsó bejáratánál.
Az óvodások korosztályától egészen
a szeniorokig nevezhetnek a helyszínen
a résztvevők délután negyed háromtól
az egyes rajtokat megelőző tíz
percig. A legkisebbek 15 órakor rajtolnak
el, az utolsó és egyben a legidősebbek
mezőnye pedig 16: 20-kor
rugaszkodhat neki a távnak.
16 Kanizsa – Hirdetés 2009. március 19.
Korunkban egyre gyakrabban hallott mechanizmus, folyamat az immunrendszer
és annak működése. Elmondhatjuk, hogy eme rendszer jelentőségéhez
mérten teljesen jogosan kap egyre nagyobb nyilvánosságot, mind a
tudományos, mind a köznapi életben is.
Mert mi is ez a komplex folyamat-láncolat tulajdonképpen?
Egy velünk született, folyamatosan fejlődő, memóriával bíró, kiértékelő,
feldolgozó és reagáló rendszer, melynek kisfokú eltérései is komoly következménnyel
járhatnak.
Alapvető működési egységei – a teljesség igénye nélkül: a fehérvérsejtek,
nyiroksejtek, természetes ölő sejtek; ezek egymás közti kommunikációjukban
citokinek, antitestek (esetleg hormonok, neurotranszmitterek) segédkeznek.
Az immunrendszer alapvető funkciója az antigén (azaz olyan, a saját
szervezetünk által idegennek ítélt felületi egység, melyet hordozhat baktérium,
vírus, gomba vagy egyéb parazita, de akár rákos sejt, esetleg transzplantált
idegen szövet) ellen felépített megfelelő válaszreakció kivitelezése
(végső soron ezen antigének hordozóinak elpusztítása, elszigetelése).
Ezen reakció lehet celluláris vagy humoralis immunválasz, mindkettőre
jellemző az APC (antigén prezentáló cell (sejt)) kezdeti fontos szerepe,
mely az adott antigént tartalmazó entitást bekebelezi. Majd azt feldolgozva,
mintegy bemutatja, prezentálja az antigént. A celluláris (sejtes) válasz
esetén olyan nyiroksejtek aktiválódnak melyek közvetlenül pusztítják el az
antigén hordozót, a humoralis válasz lényege a nyiroksejtek plazmasejtté
alakítása, melyek nagy mennyiségű ellenanyagot termelnek. Az ellenanyagok
ezt követően kapcsolódnak az antigénekhez, mintegy megjelölve
a hordozó baktériumot, vírust. Az őket bekebelező, elpusztító sejtek számára
vagy aktiválják a komplement rendszert (fehérjékből álló, kaszkádszerűen
egymást aktiváló folyamatok összessége, melynek eredménye a
kórokozó pusztulása). Mindeközben az eredetileg aktiválódott antigénspecifikus
sejtek közül néhányan hónapokig, évekig ”éberek” maradnak
az adott antigénre, így újbóli fertőzés esetén gyorsabban reagálnak – ez a
védőoltások lényege.
Immunrendszerünk rendelkezik az ún. természetes és szerzett komponensekkel.
Előbbire jellemző a gyors, nem-specifikus válaszreakció, az immunmemória
hiánya, utóbbi kifejlődéséhez napok szükségesek, de specifikus,
így hatékonyabb mechanizmus, mely akár évekig bíró memóriával
rendelkezik.
Születésünk után vagy életünk alkonyán immunválaszunk nem teljes értékű
– újszülöttként szerzett immunitásunk nem kielégítő; így a táplálás során
adott anyatej és az abban lévő ellenanyagok fontossága nem is kérdéses.
Idősebb korban a szerzett és természetes immunfolyamatok hatékonysága,
különböző okok végett (pl.: az alapvető immunsejtek termeléséért felelős
csontvelő kimerülése; másodlagos immunszövetek sorvadása) csökkenő
tendenciát mutat. Így a legyengült vagy fokozott kockázatnak kitett
szervezettel bírók számára megelőző jelleggel javasolt az egyes fertőző betegségek
elleni védőoltások felvétele (természetesen a kötelezően előírtak
mellett). Egyes, a szervezet egésze számára roboráló jellegű, az esetleges
vitaminok, nyomelemek, tápanyagok pótlására szolgáló készítmények alkalmazása
segíthet a mindenkori működésünkön felüli megterhelések esetén
(pl.: betegségek vagy növekvő fizikai, pszichikai nyomás). Ekkor kénytelenek
vagyunk meglévő tartalékainkat mozgósítani, így eme, erőforrásainkat
megterhelő folyamatok során, melyek általában immunrendszerünk
fokozott terhelésével is járnak, célszerű külső támogatással segíteni szervezetünket
a minél hatékonyabb védelem megszervezésében.
Dr. Hella ajánlata:
Actival C max filmtabletta 􀂊 Centrum A-Z tabletta 􀂊 Dr.Theiss echinacea
cseppek 􀂊 Grép plusz csepp 􀂊 Multi tabs multivitamin immuno+LGG tabletta
􀂊Walmark marslakócskák immunaktiv tabletta
Rovatunk a Kanizsa Gyógyszertár (Fő út 5.) ajánlásával készült
Dr. Hella egészségrovat
Szervezetünk védvonala: az immunrendszer
Március 21. 15 óra
A SZERETET SZÍNEI
AKanizsa FOLT Csoport kiállítása.
Március 24. 10.30 és 14 óra
BonBon Matiné
VÁSÁRI BÁBCIRKUSZ
Belépődíj: 500 Ft
Március 24. 16 óra
BABAVILÁG - Czibuláné Csicsman
Erzsébet porcelánbaba-készítő
kiállítása. Belépődíj: felnőtt 200
Ft; diák, nyugdíjas 100 Ft
Március 25. 19 óra
A CSÚNYA - Az Új Színház előadása.
Belépődíj: felnőtt 2500 Ft;
diák, nyugdíjas 2000 Ft
Március 19. 19 óra
TAVASZI OPERETTVARÁZS
Belépődíj: 600 Ft
Március 21. 16-18 óra
TÁNCHÁZ GYEREKEKNEK
Belépődíj: 200 Ft
Március 21. 18 óra
TÁNCRA LÁBAM
népzenei táncház sorozat.
Belépődíj: 500 Ft
Március 22. 19 óra
A NAGYKANIZSAI SZIMFONIKUS
ZENEKAR HANGVERSENYE.
Belépődíj: 1000 Ft
BUDDHA NYUGATRA MEGY
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet kiállítása, 80 ÉV MűVÉ-
SZETE - Z. Soós István kiállítása
Március 19. 18 óra.
KÍSÉRLET A BÁNAT ELLEN,
KÍSÉRLET A RÖHEJRE...
Bali Judit önálló versestje
Belépődíj: 600 Ft
Március 20. 15 óra
SORSODAT MAGAD INTÉZED
Magyarországi plakátok az 1950-
es, ''60-as évekből
Március 27. 19 óra
A MAGYAR JAZZ ÜNNEPE
HORVÁTH KORNÉLés az ALEGRE
CORREA. Belépődíj: 1000 Ft
XXI. évfolyam 12. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. március 26. Kanizsa
KÖLTSÉGVETÉS
Sok hűhó, a mennyi az annyiért – mondhatnánk, hisz’ negyedik nekifutásra végül aláírt és kihirdetett költségvetése
született Nagykanizsának. A2,2 milliárdos fejlesztési célú hitelállományt tartalmazó büdzsét Marton
István polgármester ugyan megvétózta, de ez csak 15 napos „időhúzásra” volt elegendő. A hírek szerint
azonban a Fidesztől eltávolodott polgármester helyett, most a vitában mellette állók közül dr. Fodor Csaba
mszp-s képviselő jogi lehetőségeket keresve kívánja érvényteleníttetni az immár hatályos költségvetést.
Lakossági fórumot tartott az
MSZP nagykanizsai szervezetének
vendégeként Kiss Péter kancelláriaminiszter
városunkban.
A fórumot sajtótájékoztató előzte
meg, melyen a miniszter a válságból
való kilábalás lehetőségeit
ismertette.
„Mindent meg kell tenni azért,
hogy a gazdasági világválság a
legkisebb mértékben érintse az emberek
egzisztenciáját, s meg kell
óvni a gazdaságot és a foglalkoztatottságot
is.” – mondta Kiss Péter.
Tavaly ősz óta éppen ezért
mintegy 800 milliárd forinttal
csökkentette a kormány az állami
kiadásokat. A miniszter beszélt
azokról a csomagokról is, melyek
munkahelymegtartásra irányulnak.
Ilyen például a „Négy plusz egy”
nevű program, mely alapján négy
munkanapból és egy továbbképzési
napból áll a munkahét, s a képzési
napra járó munkabér 80%-át
az állam fizeti meg.
Egy tervezett törvénymódosítás
segíthetne azokon a cégeken, amelyeket
eddig kis súlyú szabálytalanságok,
adminisztrációs hibák
miatt zártak ki az állami támogatások
rendszeréből. Ettől kezdve ők
is igényelhetik. Azonban a feketemunkásokat
alkalmazók ezután
sem kapnak támogatást.
Az MSZDP Nagykanizsai szervezete
az elmúlt héten tartotta
éves tisztújító taggyűlését. A
megújult városi szervezet elnöke
Szányiné Kovács Mária lett. A
taggyűlésen – tekintettel a közelgő
Európai Parlamenti választásokra
– megválasztásra került a
szociáldemokraták kampányát
irányító Választási Bizottság és a
pártszervezet kampányát szervező
kampányfőnök is.
A bemutatkozó új elnök sajtótájékoztatón
ismertette elképzeléseit,
és felsorolta az új elnökség tagjait.
Az új elnökség tagjai: Dr. Horváth
György, Matos András, Matus
István, Papp Ferenc és Tóth László.
A közelgő európai parlamenti választáson
induló párt Bogár Ferencet
választotta meg kampányfőnöknek.
A tagság három alapszervezetben
dolgozik, közel száz fővel.
– Amikor elfogadtam a jelölést,
feltettem magamnak a kérdést –
kezdte Szányiné Kovács Mária –,
hogy miért vállalom. Mint nagykanizsai
polgárt nagyon bántott,
hogy a választásokon a baloldal
elbukott a széthúzás miatt. A jelenlegi
állapot önmagáért beszél!
Legfőbb célom – folytatta –, a baloldali
egység megteremtésének
elősegítése. Csak remélhetem,
hogy ezzel városunkban nem
vagyunk egyedül. További célunk,
hogy a közgyűlésben dolgozó képviselőink
munkáját jobban segítsük,
és rajtuk keresztül minden fajsúlyos
kérdésben a kanizsai lakosság
véleményét közvetítsük. Ne fogadjuk
el a jelenlegi rossz hangulatot,
ellenségeskedést! Tegyünk
közösen ellene! Véget kell vetni a
városunk érdekeit mindenben felülíró
hatalmi taktikázásnak, gyűlölködésnek.
Sajnos, a közgyűlésben
csupán egy nő van, de több
kellene, mert mi nők másképp politizálunk.
Nagyobb az empátiakészségünk,
másképp fogalmazunk –
hangsúlyozta. – Szociáldemokrataként
szívünkön viseljük a nehéz
sorsú emberek helyzetét, és azon
vagyunk, hogy mindenkinek legyen
munkája, hogy elő tudja teremteni
a családja fenntartásához szükséges
pénzt. Mindehhez pedig országos
szinten a politikai erők kell,
hogy megteremtsék a feltételeket,
hisz ez a feladatuk. Úgymond, tősgyökeres
kanizsai vagyok, szeretem
a városomat. Nem nézhetem
ölbe tett kézzel azt, ami körülöttünk
történik. Cselekedni akarok a
jó és jobb célokért, mert Nagykanizsa
többet és jobbat érdemel!
Minden jobbító szándék érdekel.
Aki velünk együtt tenni akar, keressen
meg bennünket a Rozgonyi út
1-ben levő irodánkban.
A költségvetést tárgyaló soron
kívüli közgyűlést megelőző napon
tartott sajtótájékoztatóján Cseresnyés
Péter alpolgármester és
Bene Csaba, a Fidesz önkormányzati
frakciójának vezetője
arról beszéltek, miért tartják fontosnak
a polgármester által beterjesztett
javaslat módosítását.
Cseresnyés Péter többek között
kiemelte: A legfontosabb, legyen elfogadott
költségvetése a városnak.
Idestova több, mint egy hónapja folyik
a 2009-es költségvetés vitája a
közéleti szereplők között. Úgy véli,
még mindig vannak olyan önkormányzati
képviselők, akik nem látják
világosan a Fidesz véleményét.
Afenti ok miatt kell még egyszer elmondani,
hogy mindenki megértse,
mit és miért javasolt a Fidesz-frakció
a költségvetésben szerepeltetni.
Bene Csaba frakcióvezető először
arról beszélt, hogy miért tartották
fontosnak a polgármester által
beterjesztett eredeti javaslat
módosítását:
– Ennek egyetlen, a napnál is világosabb
indoka, amit a Fidesz országos
szinten is hónapok óta mond:
hogy nem lehet több bőrt lehúzni a
vállalkozásokról, nem lehet több
bőrt lehúzni az emberekről. Határozott
véleményünk szerint, egy a mostanihoz
hasonló válsághelyzetben itt
helyben nem az újabb és újabb megszorítás
a megoldás, hanem a gazdaság,
a vállalkozások, és végső soron
előbbieken keresztül a kanizsai
emberek lehetőségeinek a bővítése,
segítése. Például megrendelések,
munka adása lehet a kivezető út.
Természetesen kormányzati szinten
szükség lenne az adók és az elviselhetetlen
bürokrácia csökkentésére is
ahhoz, hogy a magyar vállalkozások
felvehessék a versenyt a külföldiekkel.
Városi szinten nem kis örömmel
azt mondhatjuk, hogy ebben már
évekkel megelőztük a kormányt, hiszen
több területen végrehajtottunk
olyan adócsökkentéseket, melyekre
az önkormányzatnak ráhatása volt.
Továbbiakban rátért arra, mit javasoltak
a fenti gazdaságfilozófia
szellemében annak érdekében, hogy
minél kevésbé lássák kárát a kanizsai
emberek a világgazdasági válságnak.
Három fő területet emelt ki.
Az első az út- és járdaépítések, a
második az intézményfelújítások, a
harmadik pedig a területmegvásárlások
témaköre.
– Jól látható – folytatta –, hogy
mindhárom beruházás többségében
helyi vállalkozásoknak ad majd munkát,
s ezáltal reményeink szerint enyhít
a munkanélküliségen. Természetesen
nem elhanyagolható például az
intézményi felújításoknál a fenntartási
költségekben jelentkező megtakarítás
sem, hiszen a nyílászáró
cseréknek ilyen hatása is van. A területszerzés
pedig stratégiai kérdés a
belváros forgalomelterelésének tényleges
megoldása érdekében. Az előbbiekben
felsorolt érvek remélem meggyőztek
minden kétkedő képviselőtársamat
a közgyűlésben arról, hogy a
Fidesz-frakció javaslatai alaposan
átgondoltak, melyek az országos
problémákra szövetségünk által javasolt
gazdasági program helyi szinten
alkalmazható elemeit tartalmazzák.
Bízunk abban, hogy most már nyugvópontra
kerül a költségvetés ügye, s
elkezdődik annak végrehajtása.
Múlt pénteki sajtótájékoztatóján
dr. Fodor Csaba önkormányzati
képviselő elmondta, az
mszp-s küldöttgyűlés meghatalmazást
adott a frakciónak a közgyűlés
önfeloszlatásának kezdeményezéséről,
s a javaslatot aláírva
már elküldték Marton István
polgármesternek.
A frakció szerint „Nagykanizsa
város Közgyűlése az elmúlt időszakban
helytelen irányt vett, döntései
veszélyeztetik kötelező és vállalt feladatai
végrehajtását, végső soron
veszélybe sodorják gazdálkodását
és egészében a helyi közigazgatást.
(…) A városvezető FIDESZ-KDNPSZDSZ
koalíció a várost adósságspirálba
rántja.” Fodor Csaba hozzátette,
a mély személyi ellentétek
rossz irányba befolyásolják a közgyűlés
munkáját, s mindemellett az
MSZP-frakció alkalmatlannak tartja
Marton István polgármestert és Cseresnyés
Péter alpolgármestert, valamint
a FIDESZ-frakció nagy részét
feladatai ellátására.
S.E. - B.E.
Kanizsa 2 – Pártról-pártra 2009. március 26.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
MSZP:
A kormány
válságkezelő
lépéseiről
MSZDP:
Az új elnök céljairól
FIDESZ:
A költségvetésről
MSZP:
Javaslat
az önfeloszlatásra
Galilei első távcsöves megfigyeléseinek
400. évfordulója alkalmából
az Egyesült Nemzetek
Szervezete 2009-et a Csillagászat
Nemzetközi Évének nyilvánította.
A nemzetközi évet a Nemzetközi
Csillagászati Unió és az
UNESCO (az Egyesült Nemzetek
Oktatási, Tudományos és Kulturális
Szervezete) bocsátotta útjára a
következő témával. Az Univerzum:
Benne élsz, fedezd fel! A
program küldetése, hogy segítse a
világ polgárait abban, hogy a nappali
és éjszakai égbolt segítségével
újra felfedezzék helyüket az Univerzumban,
ezáltal személyesen
éljék át a csodákat és a felfedezést.
Minden embernek rá kell ébrednie
a csillagászat és az alaptudományok
fontosságára mindennapi
életünkben, és meg kell ismernie,
hogy miként segíti a tudomány egy
egyenlőbb és békésebb civilizáció
megvalósítását.
Amagyar szervezőbizottság fontos
célja, hogy tudatosítsák: a csillagos
ég látványa a természet része,
olyan közös kincs, amit védeni
kell. Éppen ezért folytatnak felvilágosító
munkát annak érdekében,
hogy az intézmények és a magánszemélyek
is megfelelő, minimális
fényszennyezést okozó kültéri világítást
használjanak annak érdekében,
hogy a legkevésbé sérüljön a
csillagos égbolt látványa.
A Csillagászat Nemzetközi Éve
elsősorban nem a csillagászokat
célozza, hanem általában a Föld
lakóit, foglalkozásra, életkorra, lakóhelyre
való tekintet nélkül.
Aprogramsorozathoz a Nagykanizsai
Amatőrcsillagász Egyesület
is csatlakozott. A rendezvényeikről
Gazdag Attilát, az egyesület elnökét
kérdeztük.
– Az idei év amúgy is fontos
egyesületünk életében, mert terveink
szerint az év első felében ünnepélyesen
megnyitjuk Becsehelyen
a Canis Minor obszervatóriumot.
Minden évben március 16-tól 28-
ig zajlik a Nemzetközi fényszenynyezés
felmérés, amit mi is nagyon
egyszerű módon oldunk meg a város
különböző pontjain. Felnézünk
az égre, és egy adott térkép segítségével
határozzuk meg, hogy
hány csillag látszik az Orion csillagképből.
A városi dísz-, és térkivilágítás,
valamint a fényforrások
miatt egyre kevesebb csillagot veszünk
észre. Bár Kanizsán javult a
helyzet az elmúlt időszakban, gócpontok
azért fellelhetők, például a
keleti városrészben, ahol eléggé
elhatalmasodott a fényszennyezés.
A 100 óra csillagászat elnevezésű
nemzetközi projekt, az úgynevezett
járdacsillagászat április 2-től 5-ig
tart. Az amatőr csillagászok kiviszik
a járdákra, közterekre, közutakra
a távcsöveket, és ott mutatják
meg az érdeklődőknek a látható
bolygókat. A csillagvizsgáló
szokásos nyitvatartási ideje 3-án
19 órától kezdődik. Másnap, 4-én,
az Erzsébet téren tartunk távcsöves
bemutatót, és június 20-án, a
Múzeumok éjszakáján az intézmény
udvarából szemlélheti meg a
lakosság a csillagos eget a segítségünkkel.
A felsoroltakon kívül még
számtalan bemutatót tart egyesületünk,
ha az időjárás is megengedi.
A rendezvényekhez bárki csatlakozhat,
ezzel kapcsolatban az
info@nai.hu e-mail címen lehet
érdeklődni – foglalta össze a tudnivalókat
Gazdag Attila, a Nagykanizsai
Amatőrcsillagász Egyesület
elnöke.
B.E.
Kanizsa 2009. március 26. – A csillagászat éve 3
Személygépkocsik, teherautók,
járműszerelvények, autóbuszok,
mezőgazdasági vontatók
􀁚 javítását,
􀁚 műszaki vizsgára felkészítését,
􀁚 vizsgáztatását,
􀁚 környezetvédelmi felülvizsgálatát
vállaljuk!
Zala Volán Zrt.
Nagykanizsa, Virág Benedek u. 4., Telefon: (93) 537-930
A MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT
NAGYKANIZSAI SZERVEZETE
értesíti tagjait, pártoló tagjait és szimpatizánsait,
hogy pártunk indul az Európa parlamenti választásokon.
Azoknak a választópolgároknak
az ajánlószelvényére számítunk akik:
􀂊 szimpatizálnak 119 éves pártunkkal és törekvéseivel,
􀂊 akik hisznek a baloldali értékekben,
és a baloldal egységét akarják erősíteni.
A számunkra kitöltött ajánlószelvény akkor érvényes, ha az a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt nevére van kitöltve az eredeti ajánlószelvény űrlapon,
olvasható névvel, lakcímmel, személyi azonosítóval ellátva, saját kezűleg aláírva.
Az ajánlószelvényeket április elején postai úton juttatják el a választópolgárokhoz.
Kérjük tagjainkat, pártoló tagjainkat és szimpatizánsainkat,
hogy a fent leírt követelmények figyelembe vételével
2009. április 20-ig:
􀂊 adják át ajánlószelvényüket
megbízólevéllel rendelkező megbízottainknak személyesen,
􀂊 vagy juttassák el azt az MSZDP Nagykanizsai Szervezete címére
(8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1.)
illetve dobják be az ott található postaládánkba.
MAGYARORSZÁGI
SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT
EGYÜTT, EGYMÁSÉRT, JOBBAN!
EURÓPA PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK
2009
A csillagos ég közös kincs
Fizetett politikai hirdetés
4 Kanizsa – Városrész 2009. március 26.
Halász Gyula 2002 óta önkormányzati
képviselő, s a Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottságban
dolgozik. Az SZDSZ listájáról
jutott be a testületbe a jelenlegi
önkormányzati ciklusban. Mint
mondja: elsősorban kanizsainak
vallja magát és másodsorban liberális
várospolitikusnak.
A város működőképessége
szempontjából több területet is
fontosnak tart: így például az
önkormányzati intézményrendszer
zavartalan működését, a
gazdaságfejlesztő beruházások
ösztönzését. Ezek a jelenlegi
munkahelyek megtartásában, illetve
új munkahelyek létrehozásában
játszanak kulcsfontosságú
szerepet.
– A dél-zalai város fejlődését
tekintve nagyon fontosnak tartom
azt, hogy Nagykanizsa a térség
központjává váljon – hangsúlyozza
a képviselő. – Méghozzá
elsősorban gazdasági innovációs,
logisztikai-kereskedelmi,
egészségügyi, oktatási, közigazgatási,
kulturális és turisztikai
szempontból. Prioritást kell,
hogy kapjon a megkezdett és folyamatban
levő projektek megvalósítása:
ilyen a városrehabilitációs
projekt, ami hamarosan indul
és a csatorna beruházás,
amely európai uniós támogatással
jön létre. Hasonlóképpen
fontos a lakosság szempontjából
a panelprogram, illetve az egycsatornás
gyűjtőkémények kiváltása.
Ez utóbbi azért is fontos,
mert a városban közel tizenötezer
embert érint ezeknek az
életveszélyes kéményeknek a kiváltása.
A jövőben is támogatni
szeretném a munkahelyteremtő
beruházások Nagykanizsára telepítését.
– Miként tartja a kapcsolatot a
lakossággal?
– Ez a kapcsolattartás folyamatos,
úgyis fogalmazhatnék, hogy
háromszázhatvanöt napos képviselő
vagyok, hiszen az év minden
napján találkozom a lakossággal
akár buszon, utcán, vagy a vásárcsarnokban.
Nagyon sokan megszólítanak
és számos ötletet, javaslatot,
kérést fogalmaznak meg felém,
amelyek nagy részét teljesíteni
tudom. Amelyeket nem, azokra
az önkormányzati üléseken várok
megoldási javaslatot.
– Vannak olyan eredmények,
amelyek az ön lobbizásának köszönhetően
ért el az önkormányzat?
– Főleg az előző ciklusban elért
eredmények köthetők személyemhez.
Például lakossági megkeresésre
sikerült kilobbizni több
éves utánajárást követően a harminc
napos Volán-bérletek bevezetését.
Mindez azért is öröm
számomra, mert ez országos
szintű jogszabály lett, és az országban
a fizikai dolgozók fizetésnapjához
igazodva biztosít lehetőséget
arra, hogy a buszbérleteket
bárki a harminc napos időszakon
belül bármikor megválthassa.
Nagyon büszke vagyok arra,
hogy az előző ciklusban a
Magyar Plakát Ház létesítésére
vonatkozó önálló képviselői indítványom
a közgyűlés 99 százalékának
támogatásával ment át,
és láthatjuk, hogy ez az intézmény
ma is jól működik. A helyi
kultúra egyik fellegvárává vált,
ahol nemcsak művészeti események
zajlanak, hanem egyéb más
kulturális programok helyszínéül
is szolgál. Egy másik jelentős
eredmény, ami egyrészt a körzetemhez,
másrészt Szabadhegyhez
köthető, hogy a Péterfai utca és
Szabadhegy között teljes hoszszában
elkészült a kerékpárút
korszerű közvilágítással. Ebben
a ciklusban mint listáról bejutott
képviselő a város egészének az
érdekeit kell képviselnem hangsúlyosabban,
de emellett a lakókörzetemben
felmerülő problémák
megoldásában is aktív szerepet
vállalok. Mivel a Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottságban
dolgozom, fontos számomra a
helyi műemlékek megmentése.
Nagyon sérelmezem például azt,
hogy a rehabilitációs projektbe
nem került be a zsinagóga felújítása,
holott ez az épület Nagykanizsa
egyik legértékesebb műemléke,
ezért nagyon fontos lenne a
megmentése. Ugyancsak fontosnak
tartom a megújuló energiák
népszerűsítését a városban. Úgy
vélem, hogy a fórumok után végre
a tettek mezejére kell lépni, és
ez ügyben is több előterjesztést
kívánok megfogalmazni. Szeretném,
ha az előző ciklusban elfogadott
egyik önálló képviselői indítványom
újra működőképes
lenne: ez pedig a Közmű és Közszolgáltatási
Tanács tevékenysége,
amely arra hivatott, hogy a
városban tervezett felújításokat a
közműszolgáltató cégek hangolják
össze a városvezetéssel. Ily
módon remélhetőleg kevesebbszer
kell majd felbontani utat és
járdát, ha a cégek egyeztetik ezeket
az éves felújításokat. Fontosnak
tartom továbbá újabb kerékpárutak
létesítését, valamint azt,
hogy érzékelhető csökkenés legyen
főleg a belváros gépjárműforgalmában.
Éppen ezért, amikor
szó volt a városrehabilitációról,
több kritikát fogalmaztam
meg abból a szempontból, hogy
forgalomcsillapítás helyett inkább
forgalomcsökkentést kellene
elérni a városban. Ezért konkrét
javaslatot is tettem a Kalmár
utcának meghosszabbítására és
összeköttetés kiépítésére az M7-
essel, illetve a Dózsa György utcával.
Ez egyébként korábbi képviselőtársammal,
György Pállal
közös javaslatunk volt, amelyet
már az előző ciklusban fogalmaztunk
meg. Sok más téma mellett
fontosnak tartom például a
szociális ellátó rendszer létrehozását,
és éppen a napokban intéztem
felvetést a polgármesterhez
az ügyben, hogy hol tart a közfoglalkoztatási
program kidolgozása.
Itt egy olyan közfoglalkoztatási
tervet kell elkészíteni, ami
lehetőséget biztosít Nagykanizsa
vonatkozásában hét-nyolcszáz
ember számára, hogy segély helyett
munkabért kapjon.
– Milyen irányban fejlődhet tovább
a város?
– Kanizsa jövője ígéretes lehet,
hiszen minden adottsága
megvan a fejlődésre. Másokkal
ellentétben meggyőződésem,
hogy fokozni kellene a zöld- és
barnamezős beruházásokat a városban.
A jövőben a kanizsai
mellett jelentős szerepe lehet a
Sormási Ipari Parknak is. A külkapcsolatok
terén pedig Horvátország
közelgő európai uniós
csatlakozása kínál jó lehetőséget
Nagykanizsa számára, hogy ismét
a térség központjává váljon.
Ehhez fontos a murakeresztúri
közúti híd megépítése, amely Kanizsát
és térségét délről dinamizálhatja,
ezáltal a dél-zalai régió
egy újabb fejlődési pályára
kerülhet. Fontos még a kaposvári
és a zalaegerszegi elkerülő
utak megépítése is. Ami az oktatást
illeti, a Pannon Egyetem kanizsai
képzési helyét érdemes továbbfejleszteni
és szerencsés
lenne, ha az előző testület egyik
javaslatát átvenné a mostani is,
miszerint meg kellene próbálni
az orvosi informatika területén
egy olyan együttműködést kidolgozni
a Pannon Egyetemmel,
amelynek a gyakorlati helye a
kanizsai kórház lehetne. Ez országosan
egyedülálló kezdeményezés
lenne és egyfajta új kitörési
pontot is jelentene a dél-zalai
város számára. A szakképzés
területén sokat várok a TISZKtől.
A város fejlődése szempontjából
leglényegesebb feladat,
hogy kedvező feltételeket teremtsünk
a vállalkozók ide települése
céljából. Itt jegyzem meg, hogy a
mindenkori polgármesternek az
a feladata, hogy szaktárcáknál,
külképviseleteknél, és több más
szervezetnél képbe hozza Nagykanizsát.
Fontosnak tartom a
döntéshozói lobbi megerősítését,
amire pozitív példa volt Kovács
Kálmán miniszteri és államtitkári
segítsége. Liberális várospolitikusként
azt tartanám szerencsésnek,
hogy a 2010-es önkormányzati
választások után, újra
létrejöjjön egy stabil koalíció a
városban. Itt elsősorban arra
gondolok, hogy egy szociálliberális
koalicíó létrejötte lenne
kívánatos Nagykanizsán, ami a
város fejlődési pályára állításában
rendkívül progresszív szerepet
játszhat. Bízom benne, hogy
Nagykanizsának ígéretes jövője
lesz.
Gelencsér Gábor
Az ígéretes jövőkép – stabil koalícióval
A Prominent
Group Kft.
nagykanizsai központú
megbízója számára
kommunikációs
munkatársakat
keres
Részletek:
a www.joallam.hu
weboldalon találhatók.
2009. március 26. Kanizsa – Levélbontás 5
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola
négy tanulója, Móricz Tamara
(10.C), Horváth Máté (10.A), Vörös
Miklós (9.A) és Boncz Gábor
(10.B), Gerőné Fenyvesi Rita angol
szakos tanár vezetésével nemzetközi
ifjúsági konferencián vett
részt. Beszámolójukat alább
olvashatják.
2009. február 16-21. között
Nagykanizsa finnországi testvérvárosába,
Saloba utaztunk. Ez egy Európai
Unió által támogatott utazás
volt, melyet Nagykanizsa Önkormányzata
részéről Gerencsér Tibor
úr, a nemzetközi és társadalmi kapcsolatok
referense segített elő.
Egy ifjúsági konferencia részesei
voltunk Aktív Polgárság címmel,
melyen 5 Európai Uniós tagország
és 2 EU-n kívüli ország 15-
16 éves tanulói vettek részt: Finnország
(Salo), Németország (Puchheim),
Dánia (Odder), Észtország
(Anija) és Magyarország (Nagykanizsa),
valamint Oroszország
(Rzsev) és az USA (St. Anthony
Village). Ennek első lépéseként,
még az utazást megelőzően egy
projektmunkát kellett elvégeznünk,
melynek keretében egy általunk
kiválasztott, fontosnak tartott
közösségi problémát tanulmányoztunk,
kutatást végeztünk, városi
szakembereket interjúvoltunk
meg, majd egy cselekvési tervet
dolgoztunk ki, melyet véleményeztettünk
is a helyi szakemberekkel.
A mi témánk a fiatalok körében
gyakori rossz szokás, a dohányzás
volt, és ennek mindennapi,
az iskolákban is tapasztalható
negatív következménye. A projektmunkát
két formában prezentálták
a diákok: egy bemutató diasor formájában
a csapatok egymással ismertették
projektjeiket, majd másnap
egy standon került bemutatásra
minden csapat portfoliója, amikor
a város diákjaival, tanáraival
és egyéb érdeklődőkkel beszélgethettünk.
Ez a program a saloi Moison
Középiskolában került megrendezésre.
A különböző nemzetiségű diákokat
vegyesen szállásolták el a
családokban, a gyerekek nagyon
elégedettek voltak vendéglátóikkal.
Asaloiak (tanárkollégák, városi
tisztségviselők) rendkívül kedvesek,
vendégszeretők, és mindenben
a kedvünket keresték.
Minden zökkenőmentesen haladt,
a szervezés (Esko Saarinen, a
középiskola angol nyelv tanárának,
a program szervezőjének köszönhetően)
kitűnő volt, a programokat
változatosan szervezték, és
bepillantást nyerhettünk Salo mindennapjaiba.
A Városházán lehetőségünk
volt megismerkedni a város
és a környék életével egy előadás
keretében, majd buszos városnézésen
is részt vettünk idegenvezető
kíséretével. A gyerekek nagyon
élvezték a bowlingozást és az
azt követő közös vacsorát. Lehetőségünk
volt eljutni Helsinkibe is.
A diákok sok időt töltöttek egymás
társaságában; a projekt bemutatása
során is maximális lehetőség
volt az angol nyelv gyakorlására,
és a szabadidős programok is biztosították
ezt a lehetőséget. Nagyon
érdekes volt látni a projekteken
keresztül, hogy a különböző
nemzetiségek milyen változatos
közösségi problémákat tárnak fel,
és próbálnak megoldani. Pedagógiai
szempontból kifejezetten
hasznos volt ez a program, hiszen
a gyerekek egyrészt más kultúrákkal
és problémákkal ismerkedtek
meg, mely által bővült látókörük,
másrészt megtapasztalhatták, milyen
nagyszerű dolog, ha tudnak
idegen nyelven kommunikálni és
véleményt cserélni. Nagyon tanulságos
és különleges volt ez az élmény.
Összességében elmondhatjuk,
hogy a gyerekeknek – és tanároknak
egyaránt – nagyszerű lehetőségük
volt mindvégig kapcsolatokat
és barátságokat építgetni, ami
az egyik legnagyobb hozadéka ennek
az útnak. A nyelvgyakorlás és
más kultúrákkal való ismerkedés
szempontjából szintén nagyon
hasznosnak bizonyult ez a kirándulás.
Rendszeresen olvasom lapjukban
azt a sok figyelemre méltó tettet, illetve
tervezetet, amit bizonyos bennfentes
urak és hölgyek elértek, vagy
el kívánnak érni városunk szépítésében,
arculatának átalakításában.
Ez valóban dicséretre méltó, de
azért van pár olyan feladat is, ami
nem kimondottan sikerorientált.
Ez a köztisztaság.
Kanizsáról sok minden elmondható,
csak éppen ez nem jellemző
rá igaz, sok másik településsel
együtt, de ez talán legyen annak
fontos, aki ott él.
A belvárosról divatos szóval azt
mondanám, hogy „elmegy”, ha nincs
szél, de helyenként a peremváros…
Talán kiemelnék egyet és most
csak azt taglalnám.
A lakóhelyem egy ideje Szabadhegy,
ez a kies, változatos, dimbesdombos
vidék kis csermellyel, közel
a városhoz, mégis csendes, sok
fával és immár sok különféle növénnyel
is.
Szóval itt minden adott a nyugodt
élethez, a pihenéshez, vagy
akár a kiránduláshoz, sétákhoz, kikapcsolódáshoz.
A levegő tisztasága
kiemelkedő.
Ami mindezt beárnyékolja, az
odavezető gyalogút, ami a Péterfai
úttól vezet ide.
Nemrég épült, széles, pormentes
sétány, kandeláberekkel szegélyezve.
Örülök neki, hiszen már nagy
szükség volt rá.
Annak viszont nem, ahogy a
környezete kinéz a patakon átívelő
fahídig. Elképesztő, hogy mi minden
el van szórva az utat övező kis
erdősávban az út mindkét oldalán,
és azok nem maguktól kerültek
oda. Ez a terület, a tisztán tartás
szemszögéből nézve is, a városhoz
tartozik, ami nem látszik egyértelműnek.
Két szemetes edény is tartozik
ide, ami az út két végén van
felszerelve. A felső, ami majdnem
a Pásztor út torkolatnál van, mindig
tele van, vagyis nincs ürítve.
Valahogy hetekig is megfeledkeznek
róla. Mint például most is.
Mikor végigsétálok ezen az útszakaszon,
egy sereg kérdés fogalmazódik
meg bennem.
Vajon miért nem takarítják ezt a
területet megfelelően?
Nem tudnak róla? Aki eldönti a
munkavégzés helyét, nyilván nem
gyalog jár.
Nincs rá idő? Az kizárt.
Nincs rá pénz? Ami nyilvánosságra
kerül a városi költekezésből,
abból arra következtetek, hogy ez
is kizárt.
Nincs kivel? Ugyan már! Ha van
rá idő és pénz, akkor ez kérdés?
Ha mégse lenne egyik sem, akkor
a szociális munka? Vagy közmunka?
Egyikbe sem fér bele?
Vagy talán azzal mentik magukat,
hogy magánterület?
Az bizony lehet, de az út nem.
Ergo, közterületről szennyeződik a
magánterület, így még inkább fontos
lenne ez a feladat. Persze, csak
ha ez így van.
Tulajdonképpen bármi is az oka,
az a tényen nem változtat.
A szemét ott van, károsítja a
környezetet és a városnak kell tenni
valamit, hogy ez az állapot megváltozzon!
Kováts Tamás
Nagykanizsa,
Alsószabadhegyi út 130.
Tisztelt Szerkesztőség!
Saloban jártunk
Olvasói levél
a köztisztaságról
6 Kanizsa – Kamara 2009. március 26.
z
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670
Tel.: 06-93/516-671
Mobil: 30/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu
Kamaránk hírei
􀂊 Március 2-án tartotta soros
ülését a kamara elnöksége, amelyen
a küldöttgyűlésnek elfogadásra
javasolta a kamara 2008.
évi gazdálkodását és a 2009. évi
költségvetés tervezetét.
Tagokat delegált az országos
kamara elnöki kollégiumaiba és
megvitatta a kamarai rendszer továbbfejlesztésének
irányai című
munkaanyagot.
􀂊 Kamaránk Fodrász klubja
legutóbbi foglalkozásán úgy határozott,
hogy két tagját benevezi a
Miskolcon rendezendő Kézműves
Kupa 2009. évi Fodrászversenyére.
2008-ban második helyet szereztek,
reméljük, az idei versenyen
is sikeresen képviselik kamaránkat.
􀂊 Gratulálunk a Kanizsa Trend
Kft.-nek. A Regionális Minőségi
Díj után március 19-én cége
képviseletében Miklós Zsolt
igazgató úr a Nemzeti Minőségi
Díjat is átvette Budapesten.
􀂊 Marketing klubunk a Pannon
Egyetemmel együttműködve előadássorozatot
indított a marketing,
a menedzsment és az innováció
területén alkalmazható legújabb
módszerek bemutatására.
Tonk Emil után, a szintén nagykanizsai
kötődésű Dr. Gaál Zoltán
professzor első előadásárára is
nagy érdeklődés mellett került sor
március 20-án.
Tájékoztatjuk az érdeklődő vállalkozásokat,
hogy további előadások
lesznek április 3-án, 17-én
és 24-én, amelyekről honlapunkon
is hírt adunk.
􀂊 Március végén Marton István
polgármester úr és dr. Polay József
kamaránk elnöke közös sajtótájékoztatót
tart a város és a kamara
vállalkozásokat érintő együttműködésének
eredményeiről.
􀂊 Március 3-án Együttműködési
megállapodást írt alá kamaránk
elnöke a Bolgár Kereskedelmi és
Iparkamara magyarországi képviseletével
a bolgár-magyar gazdasági
kapcsolatok – különös tekintettel
testvérvárosunk, Kazanlak
vállalkozóival való üzleti tevékenységek
- fejlesztésére.
􀂊ANyugat-Dunántúli Regionális
Kamarai Szövetség gondozásában
megjelent a régió Gasztronómiai
és Szálláskalauza, amelyben
kamaránk két tagja, a Szőlőskert
Fogadó és a Hotel Centrál is bemutatkozik.
A kiadvány szolgáltató
irodánkban átvehető.
􀂊 Régiónk kamarái stratégiai
partnerségi megállapodást kötöttek
két osztrák-magyar határon átnyúló
projekt megvalósítására, a
2009-2010 évekre.
1.) OPTICOM: az interkulturális
és műszaki kommunikáció
és együttműködés optimalizálása
az osztrák-magyar export/import
tevékenységet végző cégek között
2.) ECOSTART: vállalkozások
piac- és hálózatépítése a Burgerland-
Nyugat-Magyarország gazdasági
övezetben.
􀂊 Kamaránk a Horvát-Magyar
Vegyes Kamara tagjaként meghívást
kapott a Magyarország-Horvátország
(IPA) Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-
2013 pályázati kiírásainak ismertetéséről
szóló konferenciára.
Április 1-én a csáktornyai rendezvényen
dr. Polay József elnök
úr képviseli kamaránkat.
􀂊 Április 8-án a Magyar Közgazdasági
Társaság Nagykanizsai
Szervezete és a Nagykanizsai kereskedelmi
és Iparkamara közös
szervezésében tartandó rendezvényünkön
vendégünk lesz dr.
Mosonyi György, a MOL Zrt. elnök-
vezérigazgatója, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara alelnöke.
􀂊 Kamaránk küldöttgyűlése április
9-én tárgyalja meg a 2008.
évi gazdálkodásról szóló beszámolót
és a 2009. évi költségvetés
tervezetét. Napirenden lesz az
Alapszabály módosítására és új
testületi tagok megválasztása.
􀂊 A Termékdíj törvénymódosítása
után, várhatóan május 12-én
konzultációval egybekötött előadást
tartanak a VPOP vezetői és
munkatársai az új termékdíj szabályozásról.
􀂊 Május 29. - június 1. között
Pécsett rendezik meg a Kézművesség
1000 éve a Kárpát-medencében
c. programsorozatot. A Pécs-
Baranya Megyei kereskedelmi és
Iparkamara meghívására az érdeklődő
kamara tagok számára autóbuszos
kirándulást szervezünk. A
programokról a www.kezmuvesseg1000eve.
hu honlap tájékoztat.
Időpont egyeztetés alatt:
􀂊 A Magyar Fejlesztési Bank
leányvállalata, a MAG Zrt. tart
előadást a vállalkozások számára
elérhető valamennyi kedvező hitellehetőségről.
􀂊 Horvátországi Iránytű címmel
szakmai konzultációra hívjuk
a Csáktornyai, Varazsdi és a
Bjelovári kamara vezetőit és képviselőit.
A fórumon lehetőséget
adunk az érdeklődő vállalkozások
számára üzleti kapcsolatok felvételére.
􀂊 Dr. Csaba László közgazdász
professzor előadása az ország
gazdasági helyzetéről.
Lépjen be Ön is!
Minőség Klub a kamarában
A klub működésének főbb céljai:
- az egymástól tanulás, a legjobb
gyakorlat és a tapasztalok
továbbadása, az új minőségmenedzsment
szemlélet terjesztése.
- a klubtagok rendszeresen –
általában negyedévente – találkoznának,
mindig más-más
klubtag (vállalat, ill. intézmény)
adna otthont az összejövetelnek,
melyeknek célja a vendéglátó
vállalkozás jó gyakorlatának
megismerése és megosztása másokkal.
A klub nyitott, tagjai lehetnek
azok a szervezetek, vállalkozások,
magánszemélyek, akik a minőségfejlesztés
területén kiemelkedő
eredményeket értek el.
A jelentkezéseket a fenti elérhetőségeinken
szeretettel várjuk.
Két éves futamidő, maximum
25 millió Ft hitelkeret, 2% állami
kamattámogatás, nincs negyedéves
feltöltési kötelezettség,
nincs ingatlanfedezet.
Ajánljuk Önnek a megújult Széchenyi
kártyát, mely a mikro-, kisés
középvállalkozások részére kialakított,
kedvezményes kamatozású,
állami támogatásban részesített
konstrukció. Ahitel felvételét megkönnyíti,
hogy a Hitelgarancia Zrt.
a hitelkeret összegének 80%-áig
készfizető kezességet vállal.
A szolgáltató irodánkban
(Nagykanizsa, Ady u. 1.) benyújtott
Széchenyi Kártya igényléséhez
a cégkivonatot is kedvezményes
térítés ellenében adjuk ki.
Megújult a Széchenyi Kártya!
Regionális
és nemzetközi
kamarai hírek
Április-májusi
program előzetes
2009. március 26. Kanizsa – Városháza 7
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője 2009. április 1-jén, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában.
Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára
tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2009. április 1-jén (szerdán) 18 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2009. március 28-án (szombaton)
pénteki munkarend lesz érvényben, az ügyfélfogadás 8.00-12.00 óráig tart.
Munkarend-változás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Testvérvárosi Alap
2009. évi pályázati támogatásának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Testvérvárosi Alap 2009
címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok fejlesztése, a
lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú működésének
támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése céljából.
A pályázók köre: Civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok.
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai – Akkó, Bihács, Csáktornya,
Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Puchheim, Salo, Shijiazhuang,
Togliatti – valamelyikében működő partnerszervezet aktív együttműködésével
2009. július 1. és 2010. június 30. között kell megvalósulnia.
A pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet
pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.
A pályázatok támogatásáról a Közgyűlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága legkésőbb 2009. június 30-ig dönt. Az elnyert támogatást –
testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot – részletes elszámolással,
a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész
mértékéig, utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó több
célra is nyújthat be pályázatot.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adatlap letölthető
a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, munkaidőben
személyesen is átvehető a Polgármesteri Hivatal portáján.
A pályázatok beérkezésének határideje 2009. április 20. 8 óra.
Testvérvárosi Alap 2009.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2009. (III.12.) számú
rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 2/2008. (II.8.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a helyi
környezetvédelem szabályairól szóló 50/2008. (X.31.) számú rendelettel módosított
2/2008. (II. 8.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
(1) A R. 4. §-a helyébe a következő lép: "(1) Ünnepnapokon és vasárnapokon,
valamint a május 1-től szeptember 30-ig tartó időszakban a város teljes közigazgatási
területén tilos az avar, kerti és egyéb növényi hulladék égetése. (2) Közterületen
az avar és kerti hulladék égetése az év minden napján tilos. (3) A város központjában
a - Király utca mindkét oldala - Kalmár utca mindkét oldala - Magyar utca páros
oldala 26. házszámtól délre eső ingatlanok - Garai utca páros oldala - Petőfi utca
mindkét oldala - Huszti tér - Eötvös tér - Kórház utca - Kossuth tér - Liget utca -
Tripammer utca - Erdész utca mindkét oldala - Ady E. utca páros oldala 80. számtól
(3746 hrsz) északra és páratlan oldala 83. számtól (3630 hrsz.) északra - Nagyváthy
utca és Zárda utca mindkét oldala - Zrínyi Miklós utca mindkét oldala által határolt
területen az avar, kerti és egyéb növényi hulladékot március 1-30. és október 1-30.
napja között lehet égetni a hét első kettő munkanapján 08.00 - 18.00 óráig, emberi
tartózkodás céljára szolgáló épülettől legalább 25 méteres távolságra. Az év többi
napján tilos az égetés. (4) Külterületen avart, kerti és növényi hulladékot az (1) bekezdésben
foglalt tilalmi időszakok kivételével bármely munkanapon és munkaszüneti
napon lehet égetni. (5) A(3) bekezdésbe nem tartózó egyéb belterületi ingatlanokon
az (1) bekezdésben írt tilalmi időszakok kivételével - a hét első két munkanapján
08.00 - 18.00 óráig lehet avart, kerti és növényi hulladékot égetni emberi
tartózkodásra szolgáló épülettől legalább 25 méter távolságra. (6) Az égetés befejeztével
a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell szüntetni. (7) Az elégetendő
avar és növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális vagy ipari eredetű, illetve
veszélyes hulladékot.
2. §
(1) A R. 13.§ (1) a) pontja helyébe a következő lép:
" - az avar, kerti és egyéb növényi hulladékot tilalmi időszakban, vagy emberi
tartózkodásra szolgáló épülettől 25 méter védőtávolságon belül, avagy tiltott
területen éget."
3. §
(1) Ez a rendelet 2009. március 13-án lép hatályba. (2)A rendelkezéseket a
hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.
Kihirdetés napja: 2009. március 12.
Környezetvédelmi rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése PÁLYÁZATOT HIRDET a Kanizsai
Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres József u. 2-8.) főigazgatói
munkakörének betöltésére
A főigazgató feladatköre a munkaköri leírásban meghatározott feladatok végrehajtása,
különösen: az intézményi alapító okirat és SZMSZ szerinti működés biztosítása,
az abban meghatározott tevékenységi köröknek megfelelően a Kórház munkájának
és gazdálkodásának irányítása, felügyelete, koordinálása és ellenőrzése, az orvos-szakmai,
ápolási és gazdasági irányelvek meghatározása és ellenőrzése, az ennek kapcsán
szükségessé váló intézkedések megtétele, az intézmény gazdasági stabilitásának biztosítása,
a beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos tervek, uniós és szakmai pályázatok
előkészítése, az intézmény éves költségvetésének és beszámolójának elkészítése, az intézményi
átszervezésekkel (korszerűsítésekkel) kapcsolatos koncepciók előkészítése, a
végrehajtás irányítása, szervezése és ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása a közvetlen
irányítása alá tartozó dolgozók felett, szakmai továbbképzések irányítása, az egészségügyi
és egyéb, az intézményt érintő jogszabályok és utasítások, fenntartói döntések
végrehajtása.
Pályázati feltételek: büntetlen előélet, (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű
végzettség, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, e képesítés alól a 13/2002. (III.28.)
EüM rendelet 4. §-a alapján a fenntartó abban az esetben adhat felmentést, ha a pályázó
képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek - jogviszony létesítésétől számított 5
éven belül történő megszerzését (a felmentéshez a közszolgáltatásért felelős szerv
egyetértése is szükséges), legalább 5 éves vezetői gyakorlat. Előnyt jelent: orvostudományi,
közgazdaságtudományi és jogi egyetemi végzettség, idegen nyelv ismerete középfokú
nyelvvizsgával igazolva, költségvetési intézmény vezetésében szerzett gyakorlat,
egészségügyi intézményben szerzett 10 éves szakmai gyakorlat, felhasználói szintű
számítógépes ismeret.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: az intézmény vezetésére,
fejlesztésére vonatkozó programot, részletes szakmai önéletrajzot, a pályázati feltételként
előírt végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát, 3 hónapnál nem
régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, a pályázati feltételként előírt vezetői gyakorlat hivatalos
igazolását, referenciákat, ajánlásokat, amennyiben a pályázó rendelkezik ezekkel,
hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, 2007. évi
CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot,
a Munka Törvény 191. §-a szerinti előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, nyilatkozat
a pályázatnak a szakbizottság és a közgyűlés nyílt vagy zárt ülésén történő tárgyalásához.
Ajogviszony időtartama: 5 éves határozott idejű munkajogviszony. Ajogviszony kezdete:
a pályázati elbírálást követően, legkorábban 2009. május 1. naptól.
Apályázati eljárás lefolytatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényben, a 356/2008.(XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a 13/2002. (III. 28.) EüM
rendeletben foglaltak alapján történik. Munkabér és juttatások: a Munka Törvénykönyvéről
szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, megegyezés alapján. A pályázat alapján a Munka
Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával
munkaviszony létesítésére kerül sor. Az alapvető munkáltatói jogokat a fenntartó Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármestere gyakorolja.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a KSZK honlapján
való elsődleges közzétételétől számított 30 napon belül. A pályázat elbírálásának határideje:
A benyújtási határidő lejártát követő első képviselőtestületi ülés.A pályázatot
(Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere) Marton István címére (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) kell benyújtani zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni:
"Kórház főigazgatói pályázat". Érdeklődni lehet a 06-93-500-701 telefonszámon.
A pályázat közzétételre kerül: KSZK honlapon, Egészségügyi Közlönyben, Zalai
Hírlap önkormányzati oldalán, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban.
Álláspályázat: kórház-főigazgató
8 Kanizsa – Kamara 2009. március 26.
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról
és helyszíni szemle időpontjáról. Szám: 6/1162-2/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett,
melynek tárgya a Nagykanizsa, Báthory u. 11. szám alatti, 11. hrsz-ú ingatlanon
meglévő épületre vonatkozó bontási engedély iránti kérelem.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom.
A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlan tulajdonosa
az ingatlanon meglévő épület bontási engedélye megadását kérte.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 11. hrsz-ú ingatlan,
valamint a 9., 10. és 12. hrsz-ú ingatlan. Az érintettek az ügy irataiba és a
tervekbe a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és
időpontban tekinthetnek be: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő:
8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa, Báthory
u. 11. szám alatti 11. hrsz-ú ingatlanon 2009. március 27-én (pénteken)
10.00-kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan előtti közterületen.
Kérem a kérelmezőt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle
feltételeit a fenti időpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek,
hogy az eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elősegíteni.
Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt
ügyfelek - személyazonosságuk megfelelő igazolása mellett - részt vehetnek,
véleményüket ott előadhatják, de megjelenésük nem kötelező.
Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak száma jelentős, az eljárás megindításáról az érintetteket a
Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.
A hirdetmény 2009. március 19-én kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetőtábláján.
Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek: kérelmező, tervező, érintett szakhatóságok,
közművek. Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos - a határozattal
érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) - ingatlanokkal
rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa, Báthory u. 9. szám alatti 9. hrsz-ú ingatlan
tulajdonosai, Nagykanizsa, Magyar u. 8. szám alatti 11. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Nagykanizsa, Magyar u. 4-6. szám alatti 10. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai.
Környezetvédelmi rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet két általános
iskola és öt középiskola magasabb vezetői álláshelyére.
Megpályázható intézmények magasabb vezetői álláshelye:
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 1.)
Zrínyi Miklós Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33.)
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
(8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.)
Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
(8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a.)
Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
(8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.)
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző
Iskola (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 29.)
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola
(8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.)
A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen vagy postai
úton 2009. április 27-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és
Sport Osztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címre. A borítékra kérjük ráírni
a megpályázott intézmény nevét és az "igazgatói pályázat" jeligét.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői program szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
közreműködők a pályázatba betekinthessenek.
Részletes pályázati kiírás megtekinthető az Oktatási és Kulturális Közlöny
2009. március 12-i számában, valamint a KSZK honlapján.
Érdeklődni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Művelődési és Sport Osztályán, Szmodics Józsefné osztályvezetőnél.
Álláspályázat – iskolák magasabb
vezetői álláshelyeire
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet pályázati ügyintézői munkakör betöltésére.
Ellátandó főbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Pályázati Irodájában
az irodavezető irányításával: folyamatos pályázatfigyelés, pályázati
tevékenység tervezése, koordinációja, projektek előkészítése, együttműködésipartnerségi
hálózattal való kapcsolattartás, pályázati dokumentációk előkészítése,
benyújtása, pályázatírás támogatása, pályázatok megvalósításának nyomon
követése, elszámolások készítése, nyilvántartási feladatok ellátása.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan
időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, főiskolai
vagy egyetemi közgazdász végzettség, számítógépes ismeret (Microsoft
Office eszközök teljes körű használata, Internet).
Előnyt jelent: műszaki végzettség, pályázatírói, projektmenedzseri tapasztalat
(referenciák megjelölésével): beruházási, műszaki tartalmú projektek gondozása,
kapcsolódó pénzügyi, koordinációs feladatok ellátása.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakörrel kapcsolatos szakmai elképzeléseit, motivációját, három hónapnál
nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban feltételként előírt
és előnyként megjelölt végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát,
a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására
vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján előzetes összeférhetetlenségi
nyilatkozatot.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. április 10. A pályázat
elbírálásának határideje: 2009. április 20. A munkakör az elbírálást követően
azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706 és
93/500-922 telefonszámon.
Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu,
vagy www.kszk.gov.hu).
Álláspályázat – pályázati ügyintéző
Az akció 2009. május 30-ig tart
„Öreg” Winkleresek!
Szeretnék kölcsönkérni a Winkler kiállításra
egy igazi diáksapkát!
Akinek esetleg még megvan,
kérem hívjon
a 30/5724804 telefonszámon!
2009. március 26. Kanizsa – Oktatás 9
Tízéves jubileumi gálaműsorára
készül a Honvéd Kaszinóban
működő Swans Balett. Pulai
Viktóriával, a csoport egyik művészeti
vezetőjével a felkészülésről,
a táncoktatás hét éves tapasztalatairól
és a tánc jótékony
hatásairól beszélgettünk. Viktória
a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskolában
is tanít klasszikus-balett
szakon, ahogy ő mondja, egyik
helyen sem kapnak belőle kevesebbet
a tanítványai.
– Felnőttek is fellépnek a június
10-ei gálánkon a HSMK-ban,
ugyanolyan lelkesedéssel próbálnak
ők is, mint a gyerekek. Az
Aranymetszés Művészeti Nap
Táncművészeti bemutatója április
5-én lesz szintén a HSMK-ban.
Egyébként nem tartom rossz dolognak
a versenyeket, de nem a fő
célja oktatásunknak. A klasszikus
balett nem egy versenyzős műfaj,
főleg a gyerekeknél. Plusz anyagi
kiadással nem járó háziversenyünk
ellenben lesz a Swans-ben,
hiszen fontos, hogy folyamatosan
közönség előtt legyenek, hogy rutint
szerezzenek. Áprilisi előadói
estemen néhány növendékem is bemutatkozhat.
A művészeti iskola
kétévenként rendezi meg az Országos
Kreatív Fesztivált, jövőre erre
készülünk.
– Egy korábbi beszélgetésünk
alkalmával megemlített egy problémát
a táncoktatással kapcsolatban.
Ma is fennáll ez a gond?
– A képzettség nélküli táncoktatás
továbbra is nagy probléma.
Sajnálom emiatt a gyerekeket és a
szülőket is, mert aki nincs bent a
szakmában, nem tudja megítélni,
milyen anatómiai, boka vagy
térdproblémát okozhatnak a gyerekeknek.
A főiskolán egy táncosokra
specializálódott ortopéd
orvos tartott erről egy éven keresztül
előadást. Aki nem végzi el
a főiskolát, nem tudja mire kell
vigyázni, mert máshol nem tanítják.
– Mi lehetne a megoldás?
– Szeretném, ha picit szigorúbb
lenne a táncoktatás rendszere,
vagy megnéznék a fővárosi szakértők,
hogy kik tanítanak, mert
nem veszélytelen. Például pici
gyerekkel nem szabad spárgát csináltatni,
nem mindegy, hogyan
alakítják a kis testét. Három-négy
éves korban neki lehet állni a
balettgimnasztikának a megadott
tananyagból. A diplomamunkámat
a kreativitásfejlesztésből írtam
és ezt a korosztályt érintettem.
– Napjainkban divat a szülők
körében, hogy többfajta táncra is
beíratják a gyerekeiket. Mi erről a
véleménye?
– Így nehezen lehet dolgozni
velük, mindenhova rohannak,
mindenhol meg akarnak felelni,
és a végére kifulladnak, mert sok
nekik fizikálisan a megterhelés.
Egy kisiskolás számára bőven
elég, ha egy helyre jár, és ott teljesítenek
száz százalékot. Ki lehet
próbálni több mindent, lehet,
hogy beíratnak valakit balettra,
aztán kiderül, a gyerek hozzáállása
nem megfelelő és alkatilag sem
erre született. Más városokban,
például Győrben, Budapesten,
vagy Pécsett, a szülők a balettelőkészítő
gimnasztikát helyezik
előtérbe, mert a gyerekek nem állnak
anatómiailag készen háromnégy
éves korban a klasszikus balettre.
Ennek tananyagát képzett
tanártól kezdi el tanulni a gyerek.
Ha itt jól érzi magát, folytathatja
a klasszikus balettet, de olyanok
is vannak, akik a néptáncot, a
show-, vagy a társastáncot választják.
Ki lehet próbálni, de
mindenekelőtt nézzék meg, hogy
kihez viszik a gyerekeket. A szülőktől,
az óvodából és az iskolából
kapott visszajelzés szerint egy
év balett tanulásnál már sokkal
fegyelmezettebbek és ügyesebbek
a gyerekek, egyfajta belső tartást
ad a számukra. Sokkal kitartóbbak
és akaraterősebbek lesznek,
és küzdeni is megtanít a balett.
Megkövetel egyfajta komolyságot,
elszántságot. Én is megkövetelem
óráimon a fegyelmet, mert ezt a
technikát csak így lehet elsajátítani.
– Menet közben a gyerekeknek
a zenében is el kell mélyedniük!
– Egy plusz előnyt jelent, ha
valaki zeneiskolába jár. A tánchoz
elengedhetetlenül fontos a jó
hallás, a zenében való teljes átszellemülés.
Eleinte volt egy félelmem,
hogy a gyerekek nem fogadják
be a klasszikus zenét, de
nem így történt. Egy olyan élő
produkció bemutatására készülünk,
ahol harminc kis növendékemmel
fogunk fellépni Astor
Piazzola: Ave Maria című darabjában.
Imádják a gyerekek, a legapróbbtól
a tizenöt évesig. A nyílt
órán a szülők teljesen el voltak
ragadtatva a gyerekek átszellemült
táncán.
– Milyen lehetőségek vannak a
továbblépésre?
– Aki ezt a szakmát szeretné
folytatni szakközépiskolai szinten,
a pécsi és a győri iskolába léphet
tovább. Vannak nagyon tehetséges
tanítványaim. A szülők mindig kikérik
a véleményemet, hogy maradjon-
e meg a gyermeküknek
hobbi szinten a tánc, vagy tanuljon
tovább!
– A táncnak a szépsége és a
haszna mellett, terápiás jellege is
van.
– Maga az a tény, hogy egy órát
jó hangulatban együtt vagyunk, és
táncolhatnak, fizikálisan és lelkileg
is gyógyítja őket. Megváltozik
a művészetek iránti fogékonyságuk,
felnőttkorukra egy művészibb
értékrend alakul ki bennük. Kicsit
hiányolom a balett előadásokat
Nagykanizsán, a fiataloknak fontos
lenne látni, hova lehet eljutni
sok év balett-tanulás után…
Bakonyi Erzsébet
Küzdeni is tanít a balett…
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kilencedik alkalommal rendezte
meg az országosan egyedülálló,
regionális Pintyőke
Fesztivált a Pipitér Óvoda.
A fesztivált Szmodics Józsefné,
a Művelődési és Sport Osztály vezetője
nyitotta meg, köszöntötte a
fellépő kicsiket és felkészítőiket, a
gyermekek szüleit, családtagjait.
Az eseményen körülbelül
háromszáznyolcvan gyermek
szerepelt, különböző hagyományőrző
műsorokat, népszokásokat,
táncokat bemutatva. Minden
évben kézműves bemutatók,
foglalkozások, kirakodóvásár és
a gyerekek által készített munkákból
összállított kiállítás színesíti
a programot.
A városon kívül több megyéből,
településről érkeznek az ovisok, az
idén jöttek többek között Zákányfaluból,
Letenyéről, Borsfáról,
Zalakarosról s ebben az évben is
megérkezett a Lendvai Óvoda egy
csoportja.
Török Györgyné, a fesztivál
szervezője lapunknak elárulta,
a gyerekek hónapokkal előbb
elkezdik a készülést, mindig
nagyon várják, hogy megmutassák
a szülőknek, nagyszülőknek,
hogy mit tudnak. Most
is, mint mindig, remek volt a
hangulat, kevés helyen lehet
ennyi mosolygó gyermekarcot
látni.
S.E.
Pintyőke Fesztivál
Fotó: Steyer Edina
10 Kanizsa – Kultúra 2009. március 26.
Március 20-án a fenti címmel
nyílt kiállítás a Magyar Plakát
Ház-ban, mely az ötvenes-hatvanas
évek időszakának, legendás
tervezőinek plakátjait reprezentálja,
hiszen ma már a korábbi
értelemben vett plakát sincs
meg: a munkaeszközök, technológiák
is megváltoztak, átalakultak.
A rendezvényen Balogh
László, az OKISB elnöke mondott
köszöntőt. Szavait alább olvashatják:
- Kedves Kanizsai Közönség! Örül
a szívem, hogy a Plakátház ismét országos
figyelemre méltó kiállításnak
ad otthont itt Nagykanizsán. Köszönhetjük
ezt leginkább Kőfalvi Csillának,
a kiállítás életrehozójának, a Magyar
Plakát Ház és a Képzőművészetek Háza
vezetőjének. Büszke vagyok rá,
hogy Kanizsa több minőségi színvonalú
képzőművészeti kiállításnak lehet
méltó házigazdája. A Magyar Plakát
Ház hosszú ideje adós az ötvenes, hatvanas
évek plakátgrafikáit felsorakoztató
repertoárnak a bemutatásával. A
második világháborút közvetlenül követő
időszak a plakát óriási fellendülését
hozta magával Magyarországon; a
tömegkommunikációban a sajtó mellett
jelentős szerepet játszottak a nagyméretű
nyomtatványok. Markos György
a marxista elméletből kiindulva ítélte
meg a plakát helyét: „A ma művészete
a birtokon belül lévő munkásság és
parasztság igényeit, szándékait, gondolatait
és érzéseit kell hogy kifejezze,
mert csak akkor válhat a demokrácia
jellegzetes korszakot, társadalmi lényeget
kifejező művészeti eszközévé, a
társadalmi akaratok és elgondolások
szellemi kialakítójává …” Az első békeévekben
újjáéledt a színvonalas magyar
politikai plakát; a plakátok politikai,
gazdasági, társadalmi kérdések
médiumaivá váltak. A politika egyre
növekvő befolyása következtében
1948-tól kezdve fokozatosan változások
következtek be, s a szovjet politikai,
kultúrpolitikai modell követésének
megfelelő vizuális nyelv lett egyeduralkodó.
1949-ben jött létre a Népművelési
Minisztérium alá rendelt
Képző- és Iparművészek Szövetsége,
mely később egyre erőszakosabb módon
a hivatalos kultúrpolitika követelményeit
közvetítette a plakátgrafikusok
felé. Az „ötvenes évek” időszaka –
amely a kommunista kultúrpolitika által
diktált szocialista realizmussal jellemezhető
– a plakátművészetben az
1940-es évek második felében kezdődött.
1950 és 1955 között az utcákat a
plakátok szürke „tarkasága” lepte el;
a háború után az újjáépítés feladatai,
az erőszakolt iparfejlesztés nagy építkezései
is új munkaerő-tömegeket vindikáltak,
ennek toborzásában jelentős
szerepet játszottak a vidékieket, a nőket
és a fiatalokat megszólító plakátok.
A kulturális plakátok – bármennyire is
a korszak szellemét sugározták, hiszen
maguk a rendezvények, filmek, színdarabok
is tendenciózusak voltak – nagyobb
szabadságot élveztek, formailag
elkülönültek. A példának állított
szovjet plakátművészet felfokozott heroizmusú,
túlszínezett naturalizmusa
nem került át a magyar filmplakátokba.
1955 után a „szocreál” az egyéni
kézjegyet eltörlő fotónaturalizmusa
háttérbe szorult és visszanyerte létjogosultságát
az egyéni ötlet, a fantázia,
újra változatos művészi megoldások
születtek. A pátoszt és a hatásvadász,
populáris megoldásokat a személyesség,
a groteszk és a lírai szubjektivitás
váltotta fel. Amozi az igényes szórakozás
fontos formájává vált a korszak végére,
a filmek valamiféle kitekintést engedtek
a vasfüggöny mögötti világba,
és a hazaitól teljesen eltérő életmintákat
mutattak fel. A plakátok a filmek
hatásos értelmezését nyújtották egy
másik médium, a grafika nyelvén,
megismertetve a nézőközönséget a
kortárs képzőművészet áttételes kifejezésmódjával.
Az 1960-as években a hiánygazdaság
és a korlátozó kultúrpolitika
sem szabhatott gátat a plakát fellendülésének.
Mind a kulturális élet
szervezői, mind a kereskedelem és a
politikai irányítás fontos szerepet
szántak a plakátnak, jóllehet a plakátgrafika
alapvetően alkalmazott jellegű,
témájában kötött és a megrendelők
igényeinek alávetett maradt, a plakáttervezők
mégis viszonylag nagy autonómiára
tettek szert. Az alkalmazott
grafikus-képzésben az 1950-es években
részesült generáció belecsempészte
a plakátba a kortárs egyetemes képzőművészet
elemeit: fotómontázst,
groteszk rajzot, absztrakt síkelemek
kombinációját, tipográfiai kompozíciókat
használt. Az 1956-os forradalom
utáni megtorlások időszakát követő
konszolidáció és az új gazdasági mechanizmus
bevezetése ösztönözte a
reklám és ezen belül a plakát bővülő
használatát. A meghirdetett modernizációs
program, a tudományos-technikai
forradalom különböző csatornákon
át állandóan hangoztatott gondolata
még a politikai plakát terén is
kikényszerítette a nagyobb művészi
szabadságot, az újszerű szemlélet elfogadását.
A hatvanas évek új jelensége
a kulturális és a kereskedelmi plakátok
egy fontos szegmensének a közeledése,
amely igényességben és formában
egyaránt megnyilvánult. Mindkét területen
nagy jelentőségre tett szert az
emblémaszerű egyszerűséget és a kulturált,
egzakt, fegyelmezett tipográfiát
felhasználó előadásmód, amit a húszas,
harmincas évekre jellemző konstruktív
felfogás örökösének tekinthetünk.
Ahatvanas években a magyarországi
plakátgrafika prosperált, a reklámművészet
alkotásainak többsége
filmet hirdetett, színházi előadást, képzőművészeti
kiállítást, plakátkiállítást.
Aplakátzsűri és a megrendelők a stílusos,
merész, sokszor szürreális montázstechnikával
létrehozott alkotásokat
könnyedén átengedte, a plakátok
megjelenését támogatta. Így vált a plakátgrafika
a hazai művészet egyik szabadcsapatává
a 20. század hatvanas
éveitől a rendszerváltozásig. Ez az időszak
volt az, melyben a magyarországi
plakátművészet a virágkorát élte, így
ennek a korszaknak a plakátjaira már
úgy emlékezhetünk, mint a vizuális
frissesség műveire. A „Sorsodat magad
intézed” című kiállítás az ötveneshatvanas
évek időszakának, legendás
tervezőinek plakátjait reprezentálja,
hiszen ma már a korábbi értelemben
vett plakát sincs meg: a munkaeszközök,
technológiák is megváltoztak, átalakultak.
Aválogatás azonban természetesen
nem teljes. A kiállítás kronológiai
sorrendben haladva, az 1940-es
évek közepétől a hatvanas évek végig
mintegy ötven politikai propagandaplakátot
és mintegy harminc kulturális
plakátgrafikát mutat be, képeskönyveként
a korszak borús történelmének.
Korszakunkban a plakát mint a város
összképét gazdagító, modern művészeti
alkotás az emelkedő életszínvonal,
az egyéni boldogulás, a külföld felé
nyitás, a gazdasági fellendülés és a
kulturális gazdagodás szimbóluma
lett. A hajdanvolt utcai falragaszok a
kiállítóteremben most szigorú rendben,
műalkotásként tűnnek fel: mivel a
plakátok, mint tudjuk, az utcák freskói…
Igen, van plakátművészet. Van
magyar plakátművészet! Számomra,
aki már ragasztott plakátokat…, s
aki számára nem a „plakátmagány”
az érdekes: a legfontosabb itteni
üzenet a volt magtár épületének eredeti
funkciójából nő ki ismét: „mag
álma a virág”! A plakátokat is tovább
lehet álmodni, sőt… Igen, a
szépség történetében még a médiának
is lehet szépsége. Ez persze számomra
nem a provokáció szépsége
vagy a fogyasztás szépsége, hanem
valamiféle kollektív tudatalatti közösségi
élménye, mely az itteni
plakátegyüttes közösségi terében is
megnyilatkozik. Több plakát még
szebb, érdekesebb, mint egy plakát.
Hiszem ezen élmény alapján is, érdemes
volt létrehozni a Magyar Plakát
Házat.
K.H.
„Sorsodat magad intézed”
Plakátok az 1950-es, 1960-as évekből
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul
2009. 03.27-én 16 órakor
“D”
04.01-én 16 órakor
hétközi előadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
04.06-án 16 órakor
“C+E” (nehézpót)
Diákkedvezmény!
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Rozgonyi Polgári Egylet
Médiaklubjának legutóbbi előadásán
Esterházy – másképp
címmel tartott előadást Tamás
Lászlóné klubvezető. Az összejövetelt
meglátogatta Cseresnyés
Péter alpolgármester és Bencsik
András, a Demokrata című újság
főszerkesztője is, aki válaszolt a
hozzá intézett kérdésekre.
Elöljáróban Tamás Lászlóné elmondta,
amikor egy éve a Médiaklubot
elindította, az volt a határozott
célja, hogy az írott és elektronikus
sajtóban, valamint a közbeszédben
előforduló ellentmondásokra,
visszásságokra elemző klubtalálkozókon
ráirányítsa a figyelmet.
Felhasználva az éppen aktuális
témában legilletékesebb, legjáratosabb
elemzők munkáit, akik
maguk is részesei vagy méginkább
művelői, résztvevői, netán alakítói
voltak az eseményeknek.
Így került sor elsőként Bernard
Goldberg Médiahazugságok és
John Perkins Egy gazdasági bérgyilkos
vallomásai című könyvének
ismertetésére. Sajnos a sorozat
egy elhúzódó betegség miatt megszakadt,
és csak most, márciusban
tudta újraindítani.
Esterházy – másképp című előadásának
témája a Javított kiadás
ismertetése, illetve legfőképp a
Csanádi néven ügynökké beszervezett
apa, Esterházy Mátyás és fia
kapcsolatainak alakulása azok
után, hogy az író megtudta édesapja
sötét múltját.
Ebből a megváltozott viszonyból
az érdekelte leginkább, hogy a fiú –
a gyűlölet-szeretet örvénye között
őrlődve – elfordulhat-e a gyűlölet
irányába? Főleg azok után, hogy a
Harmonia Caelestisben szobrot állított,
bár őszerinte nem egy nagyapa
alaknak. Joga van-e egy gyermeknek
a trágárságtól az obszcenitásig
fokozódó jelzőkkel illetni egy apát,
ha mégoly aljas cselekedeteket követett
is el mint például a hazaárulás.
S ha igen, – szerinte legalábbis
– akkor ez a fortyogó gyűlölet megnyilvánul-
e mások iránt is? Tamás
Lászlóné véleménye szerint: sajnos
igen. Jól példázza ezt az Így gondozd
a magyarodat című „szabadvers”,
melyből néhány gyöngyszemet
idézett is: „Kezdő magyarbarát
kanmagyart tartson, ne szukát. Tanácsosabb
fajtiszta magyart beszervezni,
mint valami bizonytalan származású
magyart. Öreg magyart ne
vegyünk! A magyart következetesen
dicsérjük vagy dorgáljuk. Lágy, barátságos
hang: jól van, jó magyar,
illetve keményen, határozottan:
pfuj, magyar, helyedre! Nehogy
megrohadjon a magyar. Az összement
magyart a savó leöntése és
Trianon után túrónak használhatjuk…”
– Gondolták volna – folytatta
az előadó –, hogy az osztrák, a
magyar állami kitüntetések birtokosa,
a frankfurti könyvvásár
agyondédelgetett állandó kiállítottja,
a különféle irodalmi páholyok
díjazottja, az urbánus négyesfogat
– Konrád, Korniss, Kertész, Nádas,
de ide sorolhatná a Németországban
élő Dallost is –, kebelbéli
jóbarátja, egy nagymúltú arisztokrata
ivadék képes a saját fajtájáról
ilyen szörnyű mondatokat leírni?
Kevesen hittük volna.
Tamás Lászlóné szándéka tehát
az volt, hogy a dolgok mélyére
nézve, az onnét felszínre hozott tudást
mindenkivel megosztva, egy
kis világosságot gyújtson az elfásult,
eltompult agyakban, hogy
tisztábban lássunk, és megértsük
az addig érthetetlent.
B.E.
2009. március 26. Kanizsa –Máskép(p) 11
Makovecz Imre Kossuth-díjas
építész előadásával zárult a Kanizsai
Esték rendezvénysorozat.
A Református Egyház szervezésében
péntek esténként tartott
összejöveteleken neves előadók a
globalizmus emberiségre gyakorolt
hatásait elemezték.
Az utolsó előadáson kifejezetten
a hazánkra gyakorolt hatását
szemléltette az előadó. Kezdő
mondataiban a kormány hét éves
„kreatív” munkáját emelte ki,
melynek véleménye szerint egyetlen
célja az ország kifosztása és tudatos
tönkretétele volt. Ez irányú
tevékenységét azonban kitűnően
leplezi sikeres kommunikációjával.
Elmondta: eközben megszűnőben
a függetlenségünk, az emberi
méltóságunk, a nyugalmunk,
a biztonságunk és végveszélyben
az anyanyelvünk. Segélyekből,
kölcsönökből élünk. A kommunikáció
segítségével zavart keltenek,
miközben azt híresztelik, hogy rajtuk
kívül nincs más alternatíva,
mindenki más gazember.
Ezt követően az elmaradt rendszerváltásról
beszélt Makovecz
Imre. Reményt adott annak, hogy a
következő kormányváltás meghozza
a rendszerváltást is. Majd
idézte Antall József sokat emlegetett
mondását, amely szerint: „tetszettek
volna forradalmat csinálni!”
A szinte teljesen megszűnt
iparral, mezőgazdasággal, kereskedelemmel
nagyon nehéz helyzetbe
kerül a következő kormány.
– Nekünk, ennek ellenére igenis
van alternatívánk. Orbán Viktornak
hívják – jelentette ki
Makovecz Imre. – Ahhoz, hogy
személye valódi alternatíva legyen,
meg kell szabadítanunk őt
liberális környezetétől. Mindenképpen
egységes jobboldalra lenne
szükség. A ránk leselkedő veszélyeket,
mint a termőföldünk
végleges elkótyavetyélését meg
kell akadályozni, hiszen ugrásra
készen állnak az új befektetők.
Magyarország felszámolása,
gyarmatosítása rohamtempóban
folyik. A változást feltétlenül elszámoltatással
kell kezdeni. Meg
kell teremteni a közbiztonságot.
Elengedetlenül szükséges, hogy az
üzleti kapcsolatok, megrendelések
a bizalomra épüljenek. Aki a bizalommal
visszaél, azt a törvény erejével
szigorúan büntetni kell. Meg
kell szűntetni a korrupciót. A mezőgazdasági
termelést helyre kell
állítani, melyben – a múltbéli pozitív
tapasztalatokra alapozva –
helyet kell, hogy kapjanak a családi
vállalkozások. Meg kell szűntetni,
hogy a magyar nép kiszolgáltatott
szolgaként éljen. Elengedhetetlenül
szükséges az adóterhek
nagyságrendbeli csökkentése.
Nem a terhek növelése, hanem a
termelés visszaállítása legyen a
cél. A kialakított helyzetben, ha állami
felügyelet alá vonják a bankokat,
talpra lehet állni. Talpra
álltunk a tatárok, a törökök és a
németek után is, talpra állnunk
most is – fejezte ki reményét előadása
végén Makovecz Imre. Ezt
követően hosszasan válaszolt a
hallgatóság kérdéseire.
Cz.Cs.
Véget ért a Kanizsai Esték sorozat
Esterházy – másképp
Április 4-én a Nagykanizsaiak
a Nemzetért Hagyományőrző
Egyesület az idén is folytatja
kulturális rendezvénysorozatát.
A tavaszi megnyitó aznap este
hét órakor az Ismerős Arcok
nemzeti-rockzenét játszó zenekar
koncertjével kezdődik a
Medgyaszay Házban.
„Örömzenélés lesz – nyilatkozta
lapunknak Ladányi Istvánné –,
ebben a jelenlegi nemzeti depreszszióban
szükség van egy kis örömre,
oldottságra is. Az együttes legismertebb
dalaiban napjaink életérzését
fogalmazza meg.”
A koncert tervezett bevételét a
tavalyi évhez hasonlóan, további
rendezvényeik finanszírozására
szánják. Tervük között szerepel a
Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház
meghívása, akik májusban
Anyák napjára és Gyermeknapra
Wass Albert két meséjéből tartanak
előadást. Erre rendhagyó módon
családi belépőjegyeket is értékesítenek
majd, amelynek nem titkolt
célja a családösszetartás erősítése
és az, hogy a gyermekek
anyukával, nagymamával együtt
látogassanak el a színházba. Acsaládi
belépők árát 1200 Ft körül tervezik.
Akár rentábilis is lehet a
rendezvényük, ha megtelnek a
HSMK széksorai. A példaértékű
kezdeményezést követően, június
6-án a hagyományos trianoni megemlékezés
után az Erzsébet téren
kerül sor Dr. Varga Tibor jogtörténész
és a Napvágás együttes koncertjére.
A Magyar történelmi eseményeket
felidéző krónikás előadás
megtekintése ingyenes lesz.
A kulturális programok ismertetését
követően Ladányi Istvánné
elmondta: eddigi terveiket teljesítették,
minden nemzeti ünnepen
kellőképpen megemlékeztek. Elégedettek,
mert kreatív, jó közösség
alakult ki. Feladataik között szerepel
a nemzeti és kulturális értékek
további óvása mellett a szavahihetőség
megőrzése is. Ennek jegyében
szeretnének eleget tenni Sólyom
László, az országgyűlési
képviselők választási ígéreteinek
számonkérésére törekvő felhívásának.
Cz.Cs.
Tavaszi
programok
12 Kanizsa – Színes 2009. március 26.
Végéhez érkezett a Hevesi
Sándor Általános Iskola programsorozata,
melyet a Nyugat
100. évfordulója alkalmából rendezett
az iskola tanári gárdája a
Plakát Ház és a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola segítségével. Mind a történelemverseny,
mind a rajzpályázat
a városi és városkörnyéki
általános iskolásoknak szólt.
A „Nagykanizsa a századfordulón”
címmel megrendezett történelmi
vetélkedő döntőjén hét háromfős
csapat mérettette meg magát,
végül első helyen a Miklósfai Általános
Iskola, másodikon a Hevesi
Sándor Általános Iskola, míg a harmadik
helyen a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola csapata végzett.
„őrizem a szemed” címmel hirdették
meg a szervezők a rajzpályázatot,
melyre közel nyolcvan
rajz érkezett. Egyetlen kikötés szerepelt
csupán: Ady-vers ihlesse a
rajzot, a technika nem volt adott.
Érkezett festmény, rajz, tussal készült
munka, a gyerekek a legkülönfélébb
módon oldották meg a
feladatot. Saját fantáziájuk, s az általuk
választott költemény együttesen
adta meg a végeredményt.
A pályamunkákból nyílt kiállítást
Dezső Ferenc pedagógus nyitotta
meg, aki elmondta: a versek
nem csak gyönyörködtetnek, nevelnek
is, velük megőrizhető a
múlt, a hagyomány, megismertetnek
a világgal. E kiállítás két művészeti
ág találkozása, s a gyerekek
munkái a képzelet és a valóság
határán táncolnak.
A megnyitót követően a Hevesi
Iskola és az Aranymetszés Művészeti
Iskola diákjai adták elő műsorukat,
melyben természetesen
Ady őrizem a szemed című verse
is szerepelt, továbbá magyar népdalok
és néptánc adta az előadás
színfoltját. Ezután az ebédlőben
berendezett, a régi Nyugat szerkesztőségét
idéző plakátok társaságában,
korhű ruhákban idézték
fel a diákok a Nyugat történetét.
S.E.
Nyugat – múltban és jelenben
Fotó: Steyer Edina
A Rozgonyi Úti Általános Iskola
az idei évben is megrendezte
a már hagyományosnak számító
Arany János Szavalóversenyt,
melyre 128 gyermek nevezett
be Nagykanizsa és környéke
iskoláiból, valamint a város óvodáiból.
Az óvodások egy, a két alsós kategória
versenyzői két szabadon
választott verset adtak elő. Az 5-6.
osztályosok a szabadon választott
mellett egy tetszőleges Arany János
verssel, míg a 7-8. osztályosok
egy tetszőleges XIX. századi magyar
verssel léptek pódiumra.
Jeszenői Csaba, a Rozgonyi Iskola
igazgatója az eredményhirdetés
alkalmával kiemelte: a zsűri nehéz
helyzetben volt, nem volt könnyű
feladat a sok tehetséges versmondó
közül kiválasztani a három
legjobbat. Így a megyei versenyre
a 7-8. osztályos városi diákok közül
ketten jutottak tovább.
Az Arany János versmondó versenyen
elért eredményei alapján
Rósz Péter és Varga Döníz a
Kiskanizsai, Szanics Mária és
Tóth Evelin a Murakeresztúri és
Horváth Zsófia, a Rozgonyi Iskola
tanulója jutott tovább az április 4-
én Keszthelyen, a Fejér György
Városi Könyvtárban megrendezésre
kerülő József Attila szavalóverseny
döntőjébe.
B.E.
Arany János Szavalóverseny
A „Betty Memorial” Alapítvány
immár 13. alkalommal rendezte
meg angol nyelvi versenyét
nagykanizsai középiskolás tanulók
részére. Eddig közel 2000 kanizsai
diák gyakorolhatta akár
ezzel is az angol nyelvet. Az idén
160 diák versenyzett a város 6
középiskolájából 3 fordulóban,
melynek szóbeli döntője a két
írásbeli forduló után az elmúlt
hétvégén volt a Batthyány Lajos
Gimnáziumban.
Az alapítvány azon civil szervezetek
egyike, mely már 13 éve kiválóan működik
városunkban. Eddig még nem
szorultak önkormányzati vagy állami
segítségre. Kanizsai középiskolás diákoknak
szóló angol nyelvi versenyt
szerveznek évről-évre Muszel
Józsefné, Betty néni angoltanárnő emlékére.
Sok tanítványa emlékszik ma is
jó szívvel a fáradhatatlan, élete végéig
kiválóan tanító Betty nénire. Atanítványok
közül különösen hárman váltak a
méltó emlékezések motorjává: Gulyás
Enikő, Molnár Ferenc és Wittmann
Károly. A versenyeknek az idén is a
Batthyány Lajos Gimnázium adott otthont.
A zsűriben mindig van angol
anyanyelvű, az idén: Simon Venus Angliából
és Kornay Andrea volt a zsűri.
A döntő mindig emlékezéssel és
beszélgetéssel zárul. Itt elhangzott:
„a nyelvtanulás szellemi színvonalunk
karbantartása! Ezért is tanuljunk
nyelveket, s így örökké fiatalok
maradhatunk. „Ahány nyelvet
beszélsz, annyi ember vagy!” De
az is igaz, hogy nem annak van tudása,
aki sok nyelvet beszél, hanem
aki hasznosat tud mondani.
A nyelvvizsgások közül 1. Lajtai
Ádám (11.B), 2. Gyana Dániel
(11.A), 3. Szentes Katalin (12.F), 4.
Szmodics Bálint (9.A), 5. Nagy
Eszter (10.A) lettek. A nyelvvizsga
nélküliek versenyében 1. Millei
Dóra (12.C), 2. Czapári András
(13.G), 3. Bilicz Zsolt (11.A), 4. Bíró
Olivér (12.F), 5. Gölles Fruzsina
(11.A), 6. Szokol Krisztina (8.A.)
Mindannyian BLG-s diákok.
K.H.
Angolul is taroltak a batthyánysok
Reizner Mónika és Horváth
László a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola
növendékei a VIII. Országos Zeneiskolai
Zongora Négykezes és
Kétzongorás verseny pécsi területi
válogatóján továbbjutottak, és
az országos verseny döntőjébe
kerültek, melyet április 24-26-ig
Balassagyarmaton rendeznek.
Felkészítő tanáruk: Dr. Erdős
Lászlóné.
Gyöngyös Húsvét
Évekig Svédországban élt
Szédelyi Erzsébet és Kristóf Margit,
akiknek gyönggyel díszített
húsvéti tojásait, állatkáit mutatja
be a Hevesi Sándor Művelődési
Központ „Az én hobbim” sorozat
következő állomásaként.
Az asszonyok Malmöben ismerkedtek
meg egymással, s a
gyöngyfűző technikával egyaránt.
A tárlatot, mely április 10-ig tekinthető
meg a HSMK földszinti
előcsarnokában, Kovácsné Mikola
Mária igazgatóhelyettes ajánlotta
az érdeklődők figyelmébe: „A kiállítás
a tavasz eljövetelét hirdeti,
s az alkotások mindenki örömét
szolgálják.”
Tavaszi
Operettvarázs
Nagy sikert aratott a közönség
körében Tavaszi Operettvarázs
című műsorával Ernszt
Katalin és Nemere László. A három
előadásból álló bérletes
program második előadásán a
Vigadó Duó ismert, világot járt
házaspárja népszerű operettekből
adott elő részleteket a
Medgyaszay Ház színháztermében.
Döntőben
a négykezesek
2009. március 26. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Elégedett lehet önmagával, mert hatékonyabban
intézi el a család ügyes-bajos
dolgait, mint korábban. A Merkúr felvértezte
energiával, most könnyedén megteheti,
hogy nemet mondjon másoknak.
Bizonytalannak, csalódottnak érzi magát,
különösen az otthon töltött esti órákban.
Próbáljon meg túljutni ezen az érzésen,
és keressen olyan előrevivő megoldást,
ami lefoglalja a szabadidejét.
Barátai körében néha úgy érzi, két ember
helyett is tud beszélni. A bolygók jókedvet
ígérnek, megsokszorozzák mozgékonyságát,
fürgeségét. Ne kételkedjen a
saját képességében.
Kellemes események várnak önre ezekben
a napokban, csak a végén el ne rontson
mindent a kellemetlenkedésével. Mutassa
ki jobban érzelmeit a párjának, és próbáljanak
együtt örülni az élet apróbb dolgainak.
Nagyon sok jó ötlet forog a fejében, hirtelen
azt sem tudja eldönteni, melyiket
valósítsa meg. Mielőtt hozzáfogna bármelyikhez,
ne hagyja figyelmen kívül a
változó körülményeket sem.
A családtagjai tisztában vannak vele, hogy
nem könnyű megfelelni az ön elvárásainak,
de a végén mégiscsak önnek lesz igaza. Mostanában
nem lesz kedve az állandó jövés-menéshez,
szívesebben szépítgetné az otthonát.
Ne törődjön azzal, hogy mit mondanak
mások, csak koncentráljon a feladataira.
Ha eddig bátortalan volt, most használja
ki a kínálkozó lehetőségeket, és vágjon
bele mindenbe.
Ne csak a pénz körül járjon a gondolata ezekben
a napokban. Továbbra is hasznos lesz, ha
meghallgatja mások tanácsát, és figyelembe
veszi döntései során. Egészsége érdekében
törekedjen a nyugodt hétvégékre.
Ezekben a napokban mértékletességre intik a
csillagok. Ha hosszabb távra meg akarja tartani
a partnerét, akkor legyen hozzá figyelmesebb,
és engedjen az egoizmusából. Nem
kell mindig azt tenni, ami csak önnek jó.
Jó hatással lesznek önre ezekben a napokban
a csillagok. Még az sem bosszantja fel,
ha a környezetében ugyanabban a témában
mindenki mást akar. Az apróbb félreértéseket
pedig bocsássa meg.
Úgy érzi mostanában, hogy nem tud
együtt élni a párjával, de nélküle sem.
Nem uralkodó típus, ezért kompromiszszumos
megoldással minden visszatérhet
a régi kerékvágásba. Próbálja meg.
Szereti a szabadságot, a függetlenséget
munkakapcsolatában és partnerkapcsolatában
egyaránt. A Neptunusz bolygó különösen
érzékennyé teszi, hangulatát egy
kevéske jó esemény is felvillanyozza.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Jamboree Light
örökzöld rock
és
Rock kívánságműsor
vasárnap
20.30 órától,
kéthetente,
felváltva
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
Watchmen: Az őrzők
amerikai akciófilm (f) (16)
19.45 19.45
Largo Winch - Az örökös
francia kalandfilm (sz) (16)
17.30 17.30
Made in Hungaria
magyar zenés film (12)
13.00, 15.15 15.15
2009.03.26-04.01-ig
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
14 Kanizsa – Apró 2009. március 26.
VEGYES
INGATLAN
Vállalkozók FIGYELEM! Nagykanizsa
belvárosában közel 700 négyzetméteres
terület eladó! Irányár: 19 millió Ft.
Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével, padlással, 1185 m2 udvarral eladó.
Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)
Csengery úton 59 m2-es, két szobás
(előszoba, fürdő, spájz, pince, padlás,
kert) részben felújított udvari lakás eladó.
Érd.: 30/227-3294
Belvárosban három szobás, nappalis
családi ház két fürdővel, nagy, aknás garázzsal,
rendezett, szép, kicsi udvarral eladó
vagy elcserélhető palini családi házra
értékegyeztetéssel. Tel.: 93/315-861,
30/851-7255 (6389K)
Városkapu krt-on önkormányzati garázs
bérleti joga eladó. Érd.: 30/385-1088
(6428K)
Gyékényesen az „A” szektorban,
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany, kábeltévé.) Érd.:
30/227-3294
Berzsenyi utcában garázs eladó. Érd.:
30/527-2002 (7020K)
Hat éves, 123 m2-es családi ház melléképületekkel,
1700 m2-es parkosított
udvarral Nk-án, az Alkotmány úton sürgősen
eladó. Tel.: 30/9274-396 (7021K)
Nk-án a Sikátor u. 24. szám alatt kétszintes,
három szobás családi ház garázszsal
+ szoba, konyhás udvari lakással,
500 m2 telekkel eladó. Érd.: 30/282-0867
(7023K)
Nagykanizsa-Palinban az új lakótelepen
földszintes családi ház, igényes műszaki
állapotban, hőszigetelten, csendes,
zárt udvarral sürgősen eladó. Ár: 26,5 millió
Ft. Érdeklődni: 30/228-2555 (7012I)
Nagykanizsa-Palinban dupla építési
telek az új lakótelepen eladó. Ár: 12 millió
Ft. Érdeklődni: 30/228-2555 (7013I)
Nk-án a Rózsa utcában 55 m2-es egyedi
gázas, felújított, átalakított, erkélyes,
alacsony közös költségű lakás ár alatt,
sürgősen eladó. Ár: 6,8 millió Ft. Érdeklődni:
30/228-2555 (7014I)
Északi városrészben, bevásárlóközpontok
közvetlen közelében két szobás,
nappalis, felújításra szoruló tetőtéri lakás
sürgősen eladó. Ár: 11 millió Ft. Érdeklődni:
30/228-2555 (7015I)
Belvárosban, új építésű liftes társasházban
Ny-i fekvésű, két hálós, nappalis,
galériás lakás azonnali költözéssel eladó.
Ár: 11,1 millió Ft. Érdeklődni: 30/228-
2555 (7016I)
Belvárosban, új építésű liftes társasházban
K-i fekvésű egy háló nappalis,
nagy erkélyes lakás azonnali költözéssel
eladó. Ár: 10,1 millió Ft. Érdeklődni:
30/228-2555 (7017I)
Belvárosban, új építésű liftes társasházban
Ny-i fekvésű két hálós, nappalis
tetőtéri lakás azonnali költözéssel eladó.
Ár: 13,3 millió Ft. Érdeklődni: 30/228-
2555 (7018I)
Belvárosban, új építésű liftes társasházban
Ny-i fekvésű két háló, nappalis,
nagy erkélyes tetőtéri lakás azonnali költözéssel
eladó. Ár: 11,9 millió Ft. Érdeklődni:
30/228-2555 (7019I)
Belvároshoz közeli bútorozatlan lakás
hosszú távra kiadó (március 1-től) 25.000
Ft + rezsi/hó díjért. Kaució szükséges!
Tel.: 30/640-7788 (7024K)
Albérlet kiadó! A városközpontban
kétszobás, gázfűtéses, komfortos lakás kiadó.
Két havi kaució szükséges. Tel.:
93/312-798, 30/319-7662 (7028K)
170 literes prés eladó. Tel.: 30/448-
6072 (6278K)
Rattan asztal 2 db karosszékkel olcsón
eladó. Irányár: 20.000 Ft. Érd.:
30/9934-120 (7030K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1000 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek!
Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 20/555-3014
(6430K)
Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,
pótvizsgára, felvételire felkészítést,
valamint szakdolgozatok, egyéb
anyagok gépelését vállalom. Tel.: 30/968-
8184 (6288K)
Meghibásodott távirányítóját (hifi,
TV, videó, stb.) megjavítom. Érd.:
20/510-2723 (7029K)
TV, videó, DVD javítása, távirányítók,
műholdvevők értékesítése. Nk,
Bajza u. 17. (saroképület, bejárat a
Kórház utca felől). Tel.: 30/597-1530
(7031K)
Tüzifa, parketta
teherautónként
szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól
ELADÓ
Tel.: 30/385-9575
2009
ATAKARÉKOSSÁG
ÉVE
Kösse újra CASCO-ját
jelentős kedvezménnyel!
Kérjen ajánlatot, most megéri!
30/916-1600
GYÖNGYÖS HÚSVÉT
Szédelyi Erzsébet és Kristóf Margit
munkáinak bemutatása
A SZERETET SZÍNEI
A Kanizsa FOLT Csoport kiállítása
BABAVILÁG
Czibuláné Csicsman Erzsébet
porcelánbaba-készítő kiállítása
Belépődíj: felnőtt 200 Ft; diák,
nyugdíjas 100 Ft
Március 28. 15 óra
KÉZMűVES JÁTSZÓHÁZ
Készüljünk a húsvétra!
Március 30. 19 óra
ZENE ÉS KÖLTÉSZET
Alét igaz értelme Bachtól Pilinszkyig 1.
Operagála - 2. Belépődíj: felnőtt 1 000
Ft; diák, nyugdíjas 800 Ft
Március 31. 19 óra
RITMUS - A Zalai Táncegyüttes estje
Belépődíj: felnőtt 800 Ft; diák,
nyugdíjas 500 Ft
MARGO SZIGET
Ligeti Margó gobelin és keresztszemes
alkotásainak kiállítása
Április 2. 13 óra
URBANISZTIKAI TÁRSASÁG
KONFERENCIÁJA ÉS KAMARA
KIÁLLÍTÁSA
Április 3.
WINKLER LAJOS EMLÉKNAP
BUDDHA NYUGATRA MEGY
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
Buddhista festményeinek kiállítása
EZER TAVASZ VIRÁGA
Z. Soós István retrospektív tárlata
SORSODAT MAGAD INTÉZED
Magyarországi plakátok az 1950-es,
''60-as évekből
Április 1. 15 óra
ARANYMETSZÉS MűVÉSZETI
NAPOK - Képzőművészet
Április 1. 17 óra
A FARKAS FERENC ZENE- ÉS
ARANYMETSZÉS ALAPFOKÚ
MűVÉSZETI ISKOLA Képzőművészeti
tagozatának kiállítása
Március 27. 19 óra
A MAGYAR JAZZ ÜNNEPE
HORVÁTH KORNÉLés az ALEGRE
CORREA. Belépődíj: 1 000 Ft
Április 3. 10 óra
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
2009. március 26. Kanizsa – Sport 15
A dobogó magasabb fokaiért
harcban álló csapatok találkozója
volt a férfi kézilabda NB II Délnyugati
csoportjának 15. fordulójában
a Siklós – Izzó SE mérkőzés
(végeredmény 36 – 31), s a hazai
pálya előnye mindenképp a vendéglátók
mellett szólt. Kotrics
Gergely ismét igazolatlanul hiányzott
egy, a kanizsaiak számára létfontosságú
találkozóról, s ezért a
dél-zalai klubvezetés többé már
nem is számol az amúgy jó képességű
kézilabdázóval. Az első félidő
derekán aztán egy újabb csapás
érte a vendégeket, hiszen Lomjánszki
Pál szenvedett – mint később
kiderült – térdszalag-sérülést, akit
hétfőn a bajai kórházban már meg
is operálták. A 17 – 13-as félidő
után a hazaiak már csupán arra
ügyeltek, hogy előnyüket megtartsák
a számukra is fontos összecsapáson,
míg az Izzó számára talán
csak az lehet vigasztaló tényező,
hogy visszatérhet soraikba a sérüléséből
eddig lábadozó Zsupek Tamás.
Legközelebb szombaton
(március 28.) a negyedik izzósok a
bajnoki listavezető Kalocsai KC
legénységét fogadják, s a két csapat
között jelenleg tíz pont a különbség.
Előzetesen a kanizsai tervekben
nem így kalkuláltak, s akkor
még kissé finoman is fogalmaztunk…
Ellenben a hölgyek a csurgóiakat
30 – 20-ra verték, s a végeredmény
ugyan fölényes hazai sikert
sejtet, de volt a mérkőzés első felének
olyan időszaka, melyet a vendégek
hoztak 1-7-re. Aztán persze
ezt „vissza is kapták” egy hasonló
periódussal, de figyelmeztető jel a
dél-zalaiak számára, hogy időnként
a védekezés „kellően” szellős
tud lenni. A félidő után aztán már
nem volt kérdéses a győztes csapat
kiléte, így Tóth László tréner csapata
újabb értékes két ponttal gazdagodott,
bár ahogy az edző fogalmazott,
a Hosszúheténnyel szembeni
idegenbeli találkozón vesztett
pont még mindig fájó pont. A csapat
továbbra is a tabella harmadik
helyén áll.
Polgár László
Férfi bú, női öröm
Soproni MAFC-NYME – Kanizsa
KK DKG East 80 – 79 (23 –
16, 21 – 18, 19 – 21, 17 – 24). Kanizsa
KK: Kasza (14), Vertetics
(13), Beck (3/3), Koma (16),
Filipovics (11). Csere: Sági (8),
Mihalics (11/9), Zsámár (3). Edző:
Kovács Nándor.
A férfi kosárlabda NB I B csoportjában
rangadó volt a soproni
meccs a javából, s ennek megfelelően
vetették magukat játékba a felek,
bár a hazaiak nagyobb hatékonysággal
termelték a pontokat.
A kanizsaiaknak idő kellett az igazi
ritmusfelvételig, s erre bizony
az első húsz perc rá is ment.
Fordulás után aztán mintha a
kezdeti időszak „negatívja” játszódott
volna, vagyis megkezdték Koma
Dánielék a felzárkózást. Sőt, a
39. percben a dél-zalaiak tekintélyesnek
is nevezhető (71 – 76) vezetését
konstatálhatták a kilátogató
drukkerek, de a vendéglátók hárompontosokra
apelláló elképzelései
végül bejöttek, így ha csak egy
ponttal is, de nyerték a találkozót.
AKanizsa KK DKG East legénysége
ezzel a Nyugati-csoport alapszakaszának
harmadik helyén végzett,
s a felsőházi rájátszásban a „keleti”
második Bajai Bácska FKE
együttesével mérkőzhet (kuparendszerben)
a négy közé jutásért.
A női vonalon a Kanizsai Vadmacskák
SE szintén idegenben lépett
pályára, Farkas József edző
csapata a Tatabánya ellen játszott
az alapszakasz utolsó körében, s
nyert 75 – 60-ra.
Tatabányai KC – Kanizsai Vadmacskák
SE 60 – 75 (18 – 21, 17 –
22, 14 – 24, 11 – 8). Kanizsai Vadmacskák:
Fekete (12/3), Fuisz (4),
Varga Zs. (42/9), Horváth B. (11),
Bencze (6). Csere: Jagarics, Csáki,
Olasz A., Kahotek, Törgyekes,
Olasz V. Edző: Farkas József.
A dél-zalai hölgykoszorú egyedi
tettel bír, hiszen a tatabányai mérkőzésről
hazafelé jövet még útközben
is szerzett öt pontot, lévén vasárnap,
a meccs után a hivatalos kosár-honlapon
jó ideig (az estébe nyúlóan)
hetven pont szerepelt a kanizsaiak
neve mellett… De ejtsünk néhány
komolyabb szót a találkozóról, már
csupán azért is, mert Varga Zsófia
egymaga negyvenkét pontot hullajtott
a hazaiak gyűrűjébe. Ehhez
szinte elég volt már csupán Fekete
Csilla striguláit hozzátenni, hogy
meglegyen a siker… Ezzel a találkozóval
az NB I B alapszakasza a
női vonalon is lezajlott, s Horváth
Biankáék a harmadik helyről várhatják
a folytatást a soproni és a
Vasas-Csata együttese mögött.
P.L.
Alapszakasz - két harmadik hely
A győzelem reményében látogatott
a tabella utolsó előtti helyezettjéhez
az NTE 1866 labdarúgóegyüttese
az NB III Dráva csoportjában,
de a baranyai helyszínről csupán
egy ponttal volt kénytelen távozni.
Az edző Visnovics László csapatának
támadószekcióját felforgatva
volt kénytelen pályára küldeni, a
rohamozással ennek ellenére nem
volt probléma, a lehetőségek elpuskázásával
viszont annál inkább.
A második játékrész közepén aztán
úgy tűnt, hogy vendég győzelemmel
realizálódhat a két legénység
közti tudás-, és pontkülönbség,
hiszen a 65. percben Cs. Horváth
Gábor egy ellene elkövetett szabálytalanság
után értékesítette a megítélt
büntetőt (0 – 1). A hazaiak azonban
kósza támadásaik közül a 85. percben
az egyet gólra váltottak, így a
Nagykanizsai Torna Egyletnek csak
egy pont maradt a zsebében. A döntetlennel
a dél-zalaiak a táblázat ötödik
helyén állnak 32 pontjukkal.
P.L.
Kár a vesztett két pontért
Jól sikerült a Kanizsa Vízilabda
Sportegyesületnél a ráhangolódás az
OB I B tavaszi küzdelmeire, hiszen
megnyerték a kanizsai rendezésű
XIII. BWT Víz Világnapi Kupa négyes
tornáját. Anemzetközi mezőnyben
Simonka Ferenc edző gárdája a
horvát VK Zagreb és Delfin Rovinj,
valamint a bajnokságban közvetlen
rivális Kaposvári VK csapatait utasította
maga mögé. Atorna legjobb kapusa
a kanizsai Kiss Csaba, míg gólkirálya
a szintén hazai színekben pólózó
Gulyás Ábel lett 10 találattal.
A KVSE-nél még függőben van
az a kérdés, vajon a CWG névszponzori
szerepét átveszi-e a BWT nevű
cég, de mint azt Kaszper Lászlótól,
az egyesület elnökétől megtudtuk, a
tárgyalások intenzíven folynak. A
klubbal kapcsolatos hírek szerint a
dél-zalaiak még nem mondtak le egy
esetleges osztályváltásról sem, hiszen
jelenleg csoportjukban a harmadik
helyen állnak, bár a realitás azért
nem ilyen egyszerű.
P.L.
Hazai győzelemmel
„Területileg” a négyben
A kanizsai dartsosok Pécsett már
a területi csapatbajnokság harmadik
fordulóján vehettek részt a napokban,
s a tíz csapat között a dél-zalaiak
(többek között Czigány Ferenc és
Kovács Miklós) ezúttal sem szerepeltek
rosszul. A verseny végére az
„A” csapat az első, míg a „B” csapat
a második helyen végzett, s ezzel
kiharcolták a továbbjutást a legjobb
négy közé, ahová még a Komló,
a Pécs és a Szekszárd jutott.
A tavasz már a németeknél
Ahúszesztendős fennállását idén ünneplő
Ants Baseball Club-nál 2009
azért is jeles év, hiszen az egyesület történetében
először igazolt tőlük külhoni
gárdajátékost. Egészen pontosan már az
év baseballozójának is választott
Daróczi Jánosról van szó, aki 21 esztendősen
került a német Bundesliga II
osztályában szereplő Atomics Neuenburg
csapatához. „Körülbelül egy hónapja
vagyok Németországban, a Rajna
menti kisvárosban, s eddig minden
úgy alakult, ahogy arra számítottam –
fogalmazott a hazai szinten mind ígéretesebb
dobó játékos. – Kimondott szerződésem
nincs az egyesülettel, mivel az
nem professzionális alapokon működik,
de azt hiszem, az elsődleges szempont
most az, hogy egy más baseball-kultúrával
is megismerkedhessek.”A kanizsai
játékosra a németek egy olaszországi
toborzó alkalmával figyeltek
fel, s nem lehettek elégedetlenek
a látottakkal, ha később is képben
a sportoló. Daróczi Jánosnak
túlzottan életritmusát nem kellett átalakítania
Németországban, mivel a
bajnokság ott is még csak most
"éledezik". „A szezonkezdésig van
még néhány nap, hiszen csak április
közepén rajtol, s most inkább még
az edzőmeccsek vannak soron. Ezeken
persze nekem hatványozott a
feladatom, hiszen bizonyítanom
kell, hogy első számú dobójátékosként
is lehet rám számítani.”
16 Kanizsa – Színes 2009. március 26.
Fotó: Steyer Edina
„ A Honvéd miatt” – vágta rá
frappánsan a filmbéli („Fenyő”)
Miki (Szabó Kimmel Tamás „életre
keltésében”) a faggatózó tiszt
kérdésére, amikor az arról érdeklődött
az ütött-kopott reptéren,
ugyan már, egész családja miért
akar oly nagy hirtelen, éppen a
’60-as évek közepén Nyugatról
hazatelepülni. Néhányan pedig tán
éppen Miklósék miatt maradtak le
a (sajnálatosan ma már szinte csak
nevében azonos) Honvédról, hiszen
a Made in Hungaria című alkotás
kanizsai ősbemutatójával
gyakorlatilag egy időben, vagyis
március 21-én délután vendégszerepelt
a fővárosi labdarúgó-csapat
Zalaegerszegen…
No, szóval, ha valaki számára
eddig kevésbé lett volna érthető,
mi is történt ezen az „egykori dicső
napon” a mában: helyszín a
Kanizsa Plaza, azon belül is a
Cinema Artmoszféra Mozi, s az atmoszféra
nem is lehetett kérdéses,
lévén a Made in Hungaria kezdési
időpontjára szép számmal foglalták
el helyüket nézők a széksorokban.
Köztük egy csomó nosztalgiázni
vágyó „örökifjú”, hiszen az
emlékek garmadája nagy úr, ráadásul
a csatos üvegű bambi, a
wurlitzer lejátszó, a pöttyös szoknya,
vagy épp a hőskori Wartburgok
és Skodák mind annyira „bájosak”,
az élethelyzetek pedig anynyira
esetlenül, de őszintén naivak.
A női főszereplő Vera, vagyis
Kiss Tünde ráadásul nem csupán a
vászonról mosolygott ránk Váczi
Mihály versének szavalása közben,
hanem a szomszéd ülőhelyről
is, hiszen éppen az volt a bemutató
slusszpoénja, hogy egyebek
mellett az Operettszínház színpadán
is látható ifjú hölgy kiosztott
jó néhány autogramot - illetve feleletet.
– Ha azt veszem, hogy „sportos”
irkálóként számomra nyomban
az jött le, hogy a film szinte a
Honvéd nevével kezdődik és a Vasas-
szimpatizáns Fenyő Miklós
koncertfelvételével zárul, akkor te
nyíregyháziként mit szólsz arra,
hogy Spartacus?
– Természetesen tudom, hogy szülővárosom
focicsapatáról van szó, s
voltam is meccsükön nem egyszer,
amikor úgymond nagy alkalom volt
– hallhattuk hát tanúbizonyságát annak,
hogy a törékeny alkatú Tünde
egyáltalán nem szakbarbár, s mielőtt
léptünk is volna tovább, még gyorsan
megjegyezte: – Természetesen, a
forgatás alatt nem lehetett kikerülni
azt sem, hogy Fenyő Miklósról hamarjában
kiderüljön, mekkora nagy
futball-szerelmes.
– Maradjunk még egy kicsit
Nyíregyházánál; zenei előéleted
vélhetően már ott hamarjában
szárba szökkent…
– Ez így igaz, hiszen az általános
iskolai éveim alatt ének-zene
tagozatos voltam. A gimnáziumban
is folytatódott aztán az énektanulás,
de a Pesti Magyar Színiakadémián
értelemszerűen már
másban is, így prózai területen is
belekóstoltam a színészetbe –
emellett színpadi gyakorlatra elsődlegesen
a Magyar Színház
egyes darabjaiban tettem szert.
– Jelen pillanatban pedig az
Operettszínház van leginkább soron.
Miben láthatunk, s főképp ebben
foglaltatik-e „országjárás”?
– Február elején volt a Tavaszébredés
bemutatója, de játszom az
Abigélben, a Szentivánéji álomban,
és ne felejtsem a Rudolf című musicalt
sem. E darabokkal persze több
helyen is fellépünk, Szegedi Szabadtéri
Játékok például ezek között
is kiemelkedő szerepet játszik.
S ne feledjük azt se, hogy olyan
közönségtalálkozók, mint például a
kanizsai is, tovább színesíthetik a fiatal
művésznő életét. Aki, s ez is nyíltan
kiderült, rendkívül hálásan és alázattal
fogadta e feladatát is. Éppen
úgy, ahogy a Made in Hungaria ’60-
as éveket idéző filmkockáin, s az említett
jellemzők nem csupán szerepbéli,
de „valós” életében is kiemelt
meghatározásnak számítanak…
Polgár László
Egy igaz(i) magyar
készítmény
Maradj meg menedéknek
címmel az egy évvel ezelőtt elhunyt
Harkány László pedagógusra,
városunk díszpolgárára
emlékezett a Takács László Irodalmi
Kör.
Az estet Kardos Ferenc, a Halis
István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese
vezette.
Az emlékezésben közreműködött
Dezső Ferenc nyugdíjas tanár,
az irodalmi kör vezetője, Földi
Gábor és Németh Ferenc tanár hegedűn,
valamint a Delyné Csere
Andrea vezette Tungsram Hevesi
Sándor Versmondókör tagjai. Harkány
László írásait Horváthné
Plánta Katalin olvasta fel. A tanár
úr emlékét két egykori tanítványa,
id. Gyana Sándorné pedagógus és
Dr. Rinfel János ügyvéd idézte fel.
Dezső Ferenc többek között kiemelte:
Harkány László életében is
a nagyanya volt az erőt adó példa,
erről a nagyanyai gondoskodásról
szól a Gyertyafényben című írása.
Emléke elkísérte haláláig. Élete végéig
megmaradt a lelkes közéletiségi
igény. Olyan nyelven beszélt,
ami mindünk számára érthető volt.
Fogalom lett e név: Harkány László
Tanár Úr! Nem volt elég számára
az iskola, szétfeszítette az alkotni,
a tenni akarás, így vállalt a város
közművelődésében szerepet az
Erkel Ferenc Művelődési Otthon
igazgatójaként. Mozgalmas, máig
emlegetett programok fűződnek
nevéhez. Kiemelkedtek az általa
rendezett színielőadások, melyek a
városon túl is híresek voltak. Amihez
hozzányúlt, értékké vált. Akkor
vitte színre az Antigonét, egy
nép igazságérzetének, belső tartásának
megalázottságát, amikor a
mélyben volt, amikor tilos volt az
igaz szó, a szabadság kimondása.
B.E.
Jó lenne újra hallgatni
A tavasz színeivel és a tavasz
dallamaival találkozhatott az,
aki ellátogatott a Kanizsa Folt
csoport kiállításának megnyitójára
a Hevesi Sándor Művelődési
Központ ősze András
galériájába az elmúlt hétvégén.
A foltvarrók tarkabarka ágyterítőit,
táskáit, falvédőit és egyéb
munkáit Nagykanizsa Város
Vegyeskara a Hair című musical
dallamaival ötvözte, s így szem és
fül együtt gyönyörködhetett a
megnyitón.
A kiállítást Horváthné Gelencsér
Edit, a HSMK munkatársa
ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
A Békési Józsefné által vezetett
csoport 2001-ben alakult, s azóta
is havi rendszerességgel találkoznak,
ötleteket, mintákat, anyagot
cserélnek, technikákat tanulnak
egymástól. Ez már a negyedik kiállításuk
a Művelődési Központban.
A tárlat április 18-ig tekinthető
meg.
S.E.
„A szeretet színei”
A Kanizsa Folt csoport kiállítása a HSMK-ban