Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.58 MB
2020-12-11 09:30:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
304
672
Rövid leírás | Teljes leírás (623.79 KB)

Kanizsa 2009. 032-036. szám október

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXI. évfolyam 32. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. október 1. Kanizsa
(93)
1848/49. évi
forradalom
és szabadságharc
hősi halottainak
tiszteletére
2009. október 6.
ÜNNEPI PROGRAM
Aradi udvar
9.45 Térzene
10.00 Himnusz
Ünnepi beszédet mond:
Marton István polgármester
A Hevesi Sándor Általános
Iskola diákjainak ünnepi
műsora
Koszorúzás
Szózat
Székelykert
14.00 Hagyományőrző
huszárok nyomában indul
a Hevesi Sándor Általános
Iskola és a keleti városrész
menete a Polgári Kanizsáért
Alapítvány szervezésében
a Székely kertbe.
A nyergesteti
szabadságharcosok
emlékfenyvesénél
ünnepi beszédet mond:
Cseresnyés Péter
alpolgármester,
országgyűlési képviselő
Kérjük, hogy koszorúzási
szándékukat elzetesen jelezzék
a Hevesi Sándor Műveldési
Központban (Tel: 310-465, 311-468)
Egy kattintás,
és naponta
friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldő,
fórum,
apróhirdetés.
Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu
A program jelentős eseményeként
találkoztak az unió képviselőivel
és a szennyvíz projektet gondozó
Maksi Mátyással Brüsszelben. A
találkozó során tisztázásra került
számos kérdés. Többek között az –
amit nem túl régóta, de ismertek –,
hogy az eredeti program nem tartható.
Az unió csak olyan pályázat
megvalósítását támogatja, melynek
egy bekötésre jutó költsége nem haladja
meg az ötezer eurót. Így is a
legköltségesebbek közé tartozik a
beruházás, ami egyrészt az alacsony
lélekszámú falvakkal és a domborzati
viszonyokkal indokolható, hiszen
a Kanizsa környéki dombokon
költségesebb az építkezés, mint például
az Alföldön. Gyakorlatilag november
elejére várják az átdolgozott
pályázati anyagot Brüsszelbe. Még
ebben az évben megszülethet a várva
várt döntés, tavasszal megkezdődhet
a munka, és 2011-re befejeződhet
a beruházás is. Kisebb áldozatokat
el kell viselni, bizonyos falvakban
bizonyos utcarészek, településrészek
kimaradhatnak. Az is eldőlt,
valamennyi településről nem
jut be a nagykanizsai tisztítóba a
szennyvíz, hanem a helyben létesülő
új telepeken tisztítják. Asajtótájékoztatón
az is elhangzott, akik már
befizették a lakossági önrészt a
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez,
visszakapják a pénzüket.
B.E.
Kanizsa – A 2 mi ügyeink 2009. október 1.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet
– Nem a válságot kezelik – állapította
meg a sodródó kormányról
Pelczné Gáll Ildikó, a Fidesz alelnöke,
hozzátéve: – A kormány maga
a probléma. Azalakarosi közgazdász
vándorgyűlésről a Plakátházba,
a Berzsenyi Polgári Kör Visszaszámlálás
című rendezvénysorozatának
helyszínére érkezett politikusról
a tanácskozáson jegyezték meg,
fel sem tűnt, hogy ellenzéki. Mint
többen kezdik felismerni, megszorításokra
épülve nem lehet kitörni.
Ki hiheti, hogy az iskolai étkeztetés
összegének harmadára csökkentése
húzza ki az országot a válságból?
– említett csak egyet a jövő évi
költségvetés abszurditásaiból, melyet
bárki, megfelelő híradót hallgatva
újabb felháborító példával bővíthet.
Ahatalommal történő visszaélés
friss esete a pénzügyminiszter építkezése.
Eltértem az engedélyezett
tervektől? Legfeljebb kifizetem a
bírságot! – nyilatkozta az off-shore
lovag. Fejlettebb demokráciákban az
ilyen miniszter már rég lemondásra
kényszerült volna. Mint ismeretes, a
november 30-ig elfogadtatni kívánt
költségvetést a tavaszi választások
nyomán kormányra készülő Fidesz
teljesen újraírja. Az „utánam az
özönvíz” szemlélet helyett kiszámíthatóságot,
biztonságot nyújtó gazdaságpolitikára
van szükség. „Orbán
Viktor sem tudja" – próbálkoznak
velünk, hiába, hisz nap mint nap
hallhatjuk a Fidesz politikusainak
nagyon is sarkos, határozott terveit
adócsökkentésről, gazdaságélénkítésről,
megteremtendő közbiztonságról.
Kérdésekre válaszolva leszögezte:
bár létezik terminus a magyar
földpiac megnyitásáról, létezik technika
is arra, hogy megvédjük, s alkalmazni
is fogjuk azt. Aközoktatásról
szólva édesanyaként is elfogadhatatlannak
tartja a magyarbálinti
szemléletet, igenis, köze van hozzá,
mi történik gyermekével, a pedagógust
nem lehet arra kényszeríteni,
hogy a gondokat eltitkolja előle. Iskolarendszerben,
ingyenesen, s nem
drága magánórákon sajátíthassák el
gyermekeink a nyelveket is, ezt jelenti
a közoktatás – mondta. Az est
Cseresnyés Péter városi eseményekre
utaló zárszavával fejeződött be.
P.J.
A válság
kezeli őket!
Brüsszel sokallja a költségeket
Az elmúlt héten Brüsszelben járt kanizsai küldöttség tagjaként
Tóth Nándor önkormányzati képviselő, a Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás elnöke és Kanász János, a szennyvízberuházásban
érdekelt Surd község polgármestere sajtótájékoztatót tartottak.
Azóta, hogy tanulóifjúságunk a
Székelykertben létrehozta a nyergestetői
szabadságharcosok emlékfenyvesét,
örömmel tapasztalom
ennek pedagógiai értékét. A gyerekek
büszkék arra, amiért dolgoztak,
s biztos vagyok benne, ez a tettekben
megnyilvánuló városszeretet
felnőtt korukban is megmarad. Emlékszem,
tavaly egy pöttöm fiúcska
nagymamájával együtt várta a huszárok
érkezését a Munkás utca sarkán.
őt is, nagymamáját is hívjuk –
és persze rajtuk kívül sokakat –, vegyenek
részt idén is október 6-án
14 órakor a Hevesi Sándor Általános
Iskola elől induló, a hagyományőrző
huszárokat követő meneten!
Immár harmadik éve a keleti
városrésznek is van negyvennyolcas
ünnepe! A Székelykertben az
ünnepi műsort követően iskolánk
egykori tanára, Cseresnyés Péter
országgyűlési képviselő, alpolgármester
szól gyermekhez és felnőtthöz
egyaránt. – kezdte az ünnep
előtti sajtótájékoztatót Dominikné
Papp Edit igazgatónő.
2007-ben, amikor a Polgári Kanizsáért
Alapítvány kezdeményezte –
Kányádi Sándor verse nyomán – ennek
az 1849. augusztus elsejei véres
ütközetnek a megörökítését, nem
gondoltuk volna, hogy a Kárpát-medence
számtalan csatahelye közül a
Nyergestető ilyen jelentőséggel fog
bírni. – kapcsolódott be Papp János
kuratóriumi elnök. – S lám, idén március
14-én magyarok milliói figyelték
örömmel Sólyom elnök úr ünnepi beszédét!
„– jó magyarnak lenni, itt a
Nyergestetőn, a magyar szabadság
megszentelt emlékhelyén” – mondta
a hózáporban odazarándokolt ezreknek.
Városunk sepsiszentgyörgyi barátja,
Sylvester Lajos, a Háromszék
publicistája tudósított imígyen: a hazugságözön
és mellébeszélés, amely
Sólyom László nyergestetői részvételét
megelőzte, megteremtette azt a
helyzetet, amelyet az államelnök ünnepi
megemlékezésében így fogalmazott
meg: ,,Szokták mondani,
hogy a magyarok vereségeiket ünneplik
meg. Nem így van: itt is arra
emlékezünk, hogy vannak helyzetek,
amikor nem lehet tovább visszavonulni.
Amikor neki kell vetni a hátat
egy sziklának, egy fenyőnek, s szembe
kell fordulni az ellenséggel”
Sólyom elnök úr ezekkel a szavaival
kitágította a Székelykerti emléktáblán
szereplő verssor – „Meg nem
adta magát székely” – jelentését. –
vette át a szót az igazgatónő - És szívünkből
szólt államfőnk akkor is,
amikor Orbán Balázs tanácsát idézte
a Nyergestetőn: aki itt a harcok emlékeivel
találkozik, ne szomorodjon
el: „a szent szabadság érdekében kiontott
vér bizonnyal gyümölcsözni
fog” . Ezért nem gyásznap számunkra
október 6. Inkább ezt üzeni: Vagyunk,
akik voltunk, és leszünk,
akik vagyunk.
A keleti városrész ünnepe
Kanizsa – 2009. október 1. A mi ügyeink 3
A Regionális Operatív Programok
Irányító Hatóságának főigazgatója
még júliusban döntött a támogatásról.
Nagykanizsa város a
maximálisan igényelhető 60 millió
forintos, vissza nem térítendő támogatást
nyerte el az "Egészségház kialakítása
Nagykanizsa-Kiskanizsa
városrészben" NYDOP-5.2.1/A-
2008-0041 projekt fejlesztéshez,
amely 142.874.000 forint összköltségűre
lett tervezve. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg,
az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretein belül.
Az egészségház kialakításával
egy mai igényeket kielégítő komplexum
jön létre, mely sokrétű szolgáltatást
biztosít mindenkinek az
alapellátást illetően. A Bajcsy-Zsilinszky
Endre utca 38/A szám alatti
beruházás két ütemben zajlik
majd, elsőként a meglévő utcafronti
épületek mögött egy új épületrész
kerül kialakításra, ennek
végeztével újítják fel a már meglévő
épületet. Az udvarban kialakítanak
tizenkilenc parkolóhelyet is,
ebből tizenhetet a betegeknek tartanak
fenn. Ezen kívül új berendezési
tárgyak és eszközök is emelik
majd a szolgáltatás színvonalát.
A munkálatok várhatóan 2010
augusztusában fejeződnek be.
S.E.
Sínen a kiskanizsai egészségház
Aminap írta alá ünnepélyes keretek között azt a támogatási szerződést
a Vasemberház Dísztermében Marton István polgármester, dr. Tuboly
Marianna jegyzőasszony, valamint a közreműködő szervezet, a Váti Magyar
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. részéről Polgár
Tibor igazgató és Virág Péter, a soproni nyugat-dunántúli területi iroda
vezetője, amelynek pályázati anyagát 2008 áprilisában nyújtotta be
először a város, s amely azóta többszöri visszautasítás ellenére, az erőteljes
lobbi-tevékenységnek köszönhetően mégis befogadásra került.
Az elmúlt években megszokottakhoz
hűen a DKG East
Zrt. az idei esztendőben is
megtartotta a cég dolgozói, illetve
nyugdíjasai számára
nyílt napját, melyet természetesen
idén is élénk érdeklődés
kísért.
Az elmúlt hét péntekének délutánján
gazdag programkínálat
várta a dolgozók hozzátartozóit is,
s a gyermekekre külön is gondoltak,
hiszen a játszóház mellett
íjász-bemutató is várta a kicsiket,
a valamivel nagyobbakat pedig a
ping-pong asztal, a kosárlabdapalánk,
valamint a sakk-táblák környékén
láttuk szép számban mutatkozni.
A zenei fellépők gondoskodtak
az idősebbek szórakozásáról, s a
végig jó hangulatú rendezvényen
még arra is volt mód, hogy a dolgozók
családtagjai megismerkedjenek
az idén hatvanöt esztendős
cég munkáival, referenciáival.
P.L.
Családi program
a DKG-nál
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – 4 Közgyűlés 2009. október 1.
Marton István* polgármester:
541.100 Ft illetmény, plusz
108.200 Ft költségtérítés
Cseresnyés Péter alpolgármester:
420.000 Ft illetmény
Képviselők Tiszteletdíj
(Ft)
Balogh László 190.931
Bárdosi Gábor* 145.710
Bene Csaba 145.710
Bicsák Miklós* 145.710
Bizzer András 145.710
Bogár Ferenc* 145.710
Böröcz Zoltán* 145.710
Dr. Csákai Iván 190.931
Cserti Tibor* 145.710
dr. Fodor Csaba* 145.710
dr. Károlyi Attila* 145.710
dr. Kolonics Bálint* 190.931
Gyalókai Zoltán 190.931
Halász Gyula* 145.710
Horváth István* 145.710
Jerausek István 145.710
Karádi Ferenc 145.710
Papp Ferenc* 145.710
Papp Nándor 190.931
Polai József* 145.710
Röst János* 145.710
Szőlősi Márta 145.710
Tóth László* 190.931
Tóth Nándor 145.710
A polgármester, az alpolgármester
és a képviselők számára
havonta kifizetett illetmény illetve
tiszteletdíj összesen:
4.837.666 Ft
A képviselők részére kifizetendő
tiszteletdíj alap juttatása
100.490 Ft. Ehhez járul 45.220
Ft bizottsági tagságért járó díj,
bizottsági elnökök esetében ez
az összeg már 90.441 Ft-ra rúg.
A felsorolás nem tartalmazza az
egyéb kifizetéseket – például az
igazgatótanácsi-, felügyelőbizottsági
tagságért járó juttatásokat.
(*-gal jelöltük azokat a képviselőket,
akik tartózkodtak, vagy
nemmel szavaztak a feloszlatás
napirendre vételekor.)
Ki, miről
mondott volna
le, ha oszlik
a testület
Két soron kívüli ülés határozta
meg a városatyák és a többi
jelenlévő múlt csütörtöki délutánját.
Elsőként az önfeloszlatás napirendre
vételéről szavazott a testület
– vita nélkül. Még mielőtt a képviselők
kinyilvánították volna véleményüket,
Marton István polgármester
azonnali szavazást rendelt
el. 11 igen, 9 nem és 6 tartózkodó
szavazat mellett került le a napirendről
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlésének feloszlatása.
A második soron kívüli ülésen a
képviselők döntöttek többek között
az „Útvesztők és útkeresők”
bűnmegelőzési program támogatásáról,
a nagykanizsai oktatási-nevelési
intézmények Zala Megyei
Közoktatási Közalapítvány pályázaton
való részvételéről. Kisebb
vita után megegyeztek abban,
hogy a balesetben elhunytak emlékére
állított, ideiglenes helyen lévő
kopjafa végleges helyének kijelölésére
megbízzák a Városfejlesztési
Osztály munkatársát és a VKIB
elnökét, Papp Nándort. Szó esett a
sánci gyalogoshíd újjáépítésének
kifizetéséről, és elfogadták a városatyák
az Önkormányzat által
létrehozott, illetve delegáltjai által
képviselt alapítványok működéséről
szóló beszámolókat.
***
Akét soron kívüli közgyűlés között
tartott sajtótájékoztatót Cseresnyés
Péter alpolgármester és
Bene Csaba, a Fidesz-frakció vezetője.
Cseresnyés Péter elmondta: –
Érdekes eseményen vagyunk túl.
Annyi történt, hogy azok a hangos
képviselők, akik pár héttel ezelőtt
még a közgyűlés feloszlatását szorgalmazták,
valamennyien visszakoztak.
Bebizonyosodott, sokkal
fontosabb számukra az egyéni érdekük,
mint a város és az itt élő emberek
érdeke, a város működőképessége.
Pár héttel ezelőtt a jelzett
képviselők, név szerint Horváth István,
Tóth László, dr. Fodor Csaba,
Böröcz Zoltán, és maga Marton
István polgármester is azt mondták,
ha valaki behozza a közgyűlés
feloszlatásáról szóló előterjesztést,
ők meg fogják szavazni, sőt Böröcz
Zoltántól még az is elhangzott, ő
lesz az, aki az előterjesztést hozza.
Hiteltelenné váltak – folytatta az
alpolgármester –, mi eddig is tudtuk,
egyetlen szavukat sem lehet elhinni.
A Fidesz-frakció tagjai minden
egyéni érdeken felülemelkedve
szavaztak. Tavasszal azt mondtuk,
megpróbálunk együttműködni a
polgármesterrel és a másik oldal
tagjaival, de olyan dolgok történtek,
amelyek azt bizonyították,
hogy ez nem lehetséges, ezért javasoltuk
a közgyűlés feloszlatását.
Kezdeményezésemre egy komoly
munka kezdődött el a Pannon
Egyetemmel közösen, amely egy
városi stratégia megalkotását tűzte
ki célul. Ez a munka a mai nap is
zajlik. Éppen most kaptam egy
olyan kutatási eredményt a kezembe
– amelyik ugyan más célból készült
–, de egyik kérdésében azzal
foglalkozik, hol kellene változtatni,
mik lennének azok a fontos feladatkörök,
amelyeket meg kellene újítani,
fejleszteni annak érdekében,
hogy az emberek jobban érezzék
magukat. Az első a munkahelyteremtés
volt, a második igény a közgyűlés
megújítása, a feloszlatás
volt. Ma bebizonyosodott, azok a
képviselők, akik napirendre sem
engedték venni a tárgyalását, nem
a városlakók érdekében dolgoznak.
Arra az újságírói kérdésre, hogyan
tovább, ha nem oszlik fel a testület,
az alpolgármester azt válaszolta,
megbeszélik a frakcióban, de természetesen
ugyanúgy, ahogy eddig,
a város és az emberek érdekében
fognak dolgozni, ám innentől
kezdve visszautasítanak minden rájuk
felelősséget áthárítani akaró
szándékot, ami a másik oldalról is
sokszor megnyilvánult. Ezután ellenzéki
szerepkörben fognak dolgozni.
A többség azokból áll, akik
nem akarták a közgyűlés megújhodását.
Ettől kezdve minden felelősség,
amely valamilyen ügy kapcsán
ezután a várost hátrányosan éri, az
övék.
Bene Csaba frakcióvezető véleménye
szerint azok a képviselők,
akik nem szavazták meg a napirendre
vételt sem, gyávák voltak.
A napirendre vételt követően vitát
lehetett volna nyitni, és a nyilvánosság
előtt kellett volna névszerinti
szavazással igent, vagy a nemet
mondani. Mivel ezt sem vállalták
föl, felszólította őket, adják
vissza a mandátumukat.
S.E - B.E.
Napirendre sem vették az önfeloszlatást
Ami a közgyűlésből kimaradt
Mivel a közgyűlésen az önfeloszlatás
kérdése vita nélkül került
le a napirendről, több képviselő
felszólalása „íróasztal fiókban”
rekedt. Alább a lapunkhoz
eljuttatott felszólalás-tervezeteket
olvashatják.
Balogh László, Fidesz-KDNP:
„Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt
Közgyűlés!
Sajnos, három év után ebben az
önkormányzati ciklusban eljutottunk
odáig, hogy az a legtermészetesebb
kérdés, hogy: oszoljunk fel
vagy ne oszoljunk?! Ez válságos
időt jelez. Nekem képviselőként
(1/26-os felelősséget mindenképpen
viselve) és keresztény emberként
van bűntudatom (bár a kialakult
helyzetért lelkiismeretfurdalásom
nincs). Ezért a helyzetet végiggondolva
határozottan és egyértelműen
szeretnék állást foglalni.
Tisztelt Közgyűlés! A véleményem
az, hogy az a tisztességes, az
a helyzeten javító, az az előremutató
megoldás közgyűlési „nyavalyáinkra”,
ha itt és most feloszlunk!
Három éven keresztül kerestük
nem csak a fogást egymáson,
de az összefogás lehetőségét is.
Valljuk be, nem ment. Ezt a kaotikus
állapotot nem szabad tovább
fokoznunk. A mai helyzetnél csak
jobb lehet egy új választás általi
újrakezdés. Jelenleg „Muppetshow”
vagyunk; „munkát” nem,
legfeljebb „cirkuszt” tudunk adni.
Sajnos, nem hiszek abban, hogy a
hátralévő egy évben képesek lennénk
összefogni: három év alatt sikerült
bebizonyítanunk erre való
alkalmatlanságunkat. Egy „tabula
rasa”-állapot létrehozásával viszont
megadhatnánk a lehetőséget
annak, hogy normalizáljuk viszonyainkat.
Döntsenek a városlakók,
hogy merre látják a kiutat, ez a demokratikus
megoldás.
Egy új választási procedúra, tudom,
8,8 millió Ft-ba kerül. De tíz
hónap nyugalmasabb állapotában
ennél sokkal többet nyerhetnénk a
Kanizsa – Szabad 2009. október 1. vélemény 5
város kasszájába. Én a sárdobálás
és a sajtótájékoztatók csetepatéja
helyett jobban hiszek a demokrácia
erejében.
Persze, jobb lenne ezt ünnepélyes
megbékéléssel, kézfogással,
etikai kódex-szel a békesség szellemében
megoldani. Igen, a feloszlás
után pontosan ennek az ideje
jön e. Csak így lehet folytatni
majd, békességben, kézfogással!
Ezért „lóg ki a lóláb” annál, aki
megakadályozza egy ilyen „tiszta
lapos” újrakezdés lehetőségét, aki
további egy évre szeretné fenntartani
a jelenlegi „vagdalkozós” állapotot.
Nem, Uraim, mi már csak
egy újrakezdéssel tudjuk helyrehozni
azt, amit elrontottunk – ez a
határozott egyéni véleményem.
Bűnnek tartom az elvek nélküli
politikát. Demokratikus közéletünk
problémáit leginkább az
okozza, hogy politikai gondolkodásunkban
nincs meg az értelmiségi
kontroll. Ne feledjük, a képviselő,
a városvezető bővebb felelősséggel
bír. Ehhez képest társadalmunkban,
Nagykanizsán különösen
rossz a politikai közszereplők
megítélése. Alkalmatlannak, korruptnak,
anyagiasnak gondolnak
sokan bennünket. Ezért is van
nagy felelősségünk a helyes út
megtalálásában, mert nekünk bizony
példát kellene mutatni.
Helyre kell állítanunk közéletünk
tisztaságát. Tudjuk, ebben az írástudóknak
felelőssége van, és nincs
rosszabb, mint az írástudók árulása.
Minden városnak van vezető rétege,
s ezek nem a politikusok elsősorban,
hanem az értelmes emberfők, de
csak akkor, ha eleget tesznek eredendő
hivatásuknak és a városukat
szolgálják, nem magukat, nem a
pártjukat: a város minden előtt! Nekünk
lenne kötelességünk mintát adni
a város egészének.
Ezért ajándékoztam az önkormányzat
kulturális bizottsága nevében
egy-egy friss, újra kiadott könyvet
minden képviselőtársamnak
szimbolikusan, hogy még jobban
tudjuk szeretni ezt a várost: „Szülőföldem,
Kanizsa” és „Kanizsavár(
vissza)”. Hadd idézzek néhány
tételmondatot: „Ahol gyűlölet lakik,
oda szeretetet vigyek; ahol sértés,
oda megbocsájtást; ahol széthúzás,
oda egyetértést; ahol tévedés, oda
igazságot; ahol kétely, oda hitet;
ahol kétségbeesés, oda reményt;
ahol szomorúság, oda örömet…”
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sport Bizottság a Közgyűlés
feloszlatását 5 igennel és 1 nemmel
támogatta!”
Tóth László, MSZP:
„Most már elég!
A demokrácia többek közt arról
szól, hogy bárki szabadon kifejtheti
véleményét, a tévedés jogát is
fenntartva. Engedjék meg, hogy
ezt én is megtegyem.
A Fidesz a „demokrácia” húsz
évéből kormányszinten tizenhatot
ellenzékben töltött, s csak négyet
az országos hatalomban. Ezek után
érthető, hogy ebben az értékhiányos
időszakban a kanizsai Fideszt
nem hajtotta más, mint csak a hatalomvágy.
Persze mit vártunk egy
olyan világban, amelyben az igazságtalanság,
a hazugság, a korrupció
és képmutatás uralkodik!
Mint tudjuk, érdekek vannak,
azok hatnak, működtetik a társadalmat.
A magyar embert érzelmileg
lehet a legjobban manipulálni.
AFidesz mindennapos sajtótájékoztatóit
olvasva az az érzésem támadt,
hogy valakiknek elgurult a
gyógyszere, valamint a tisztesség
illegalitásba vonult. A fideszes
képviselők többsége nem is beszéli
azt a nyelvet, amelyen ítéletet
hirdet. A FIDESZ-ben ráébredhetnének
arra, hogy nem tökéletesek
és nem tévedhetetlenek; hogy a sokat
emlegetett „konszenzus”, azaz
egyetértés nem azt jelenti, hogy
mindenkinek egyet kell értenie azzal,
amit ők mondanak, hogy másnak
is lehetnek jó ötletei, elképzelései,
a sajátjaik pedig lehetnek
rosszak – és hogy ha ez így van, az
nem tragédia.
Nem hiszem, hogy a város polgárai
annak alapján fognak dönteni,
amit a helyi „politikusok” egymásról
mondanak, és nem aszerint,
ahogy tetteinket látják. Nem a stílus
fordít el a közügyektől, hanem
a tartalom hiánya!
Húsz év alatt – erkölcsi szempontból
– egy tapodtat sem jutottunk
előre. Az ember becsülete,
vagy kapzsisága nem pártfüggő.
Az elmúlt hetek fideszes rágalomhadjáratát
figyelve egy idézet is
eszembe jutott. A költő szavaival élve:
“Fecseg a felszín, hallgat a mély”.
Bene Csaba és Cseresnyés Péter
a helyi Fidesz nevében tartott sajtótájékoztatón
elhangzottak szerint
a szocialisták hiteltelenek, Karádi
Ferenc szerint pedig egyenesen
gyávák. A minden alapot nélkülöző
hamis állításokat, most és mindenkorra
határozottan visszautasítom
a frakció és a magam nevében.
S engedjenek meg egy magánjellegű
kitérőt.
Nem szeretem a mindenkire kötelező
parancsokat. Nem szeretem, ha
parancsolni akarnak nekem, ahelyett,
hogy megpróbálnának meggyőzni.
Nem szeretem, ha összefognak – akkor
se, ha fekete autóval, akkor se, ha
egyelőre csak verbálisan.
Több mint húsz éve már, hogy
megengedhetem magamnak azt a
luxust – s ami a mai világban nagy
szó –, hogy tisztességes legyek,
csak a saját lelkiismeretem parancsának
vagyok hajlandó engedelmeskedni.
Így tettem 1989. június
16-án, amikor részt vehettem
Nagy Imre újratemetésén. Így tettem
2001-ben, amikor az Ügyrendi
és Jogi Bizottság elnökeként az
ipari park 100 hektáros területét
kellett megvédeni. Nem volt ez
másként 2005-ben sem, amikor bizonyos
körök privatizálni szerették
volna a kórházat. Igaz, hogy
várost védő magatartásommal az
előző polgármester az SZDSZ segítségével
puccsal eltávolított az
elnöki székből, majd pedig 2006-
ban az állásomat is elvesztettem.
Most már azt mondom, jó, hogy
így történtek akkoriban a dolgok...
Hát tisztelt uraim, ennyit a gyávaságomról!
Egyébként pedig nem
nagyon emlékszem a FIDESZKDNP
frakció tagjaira a gengszterváltás
időszakában.
Tényleg nem gondolom, hogy
politikai ellenfeleink ellenségek
lennének, és mély meggyőződésem,
hogy mi, választók ezeket
az embereket nemzetünk hasznos
tagjaivá tehetjük, ha ráébresztjük
őket arra, hogy politikusként
nem vezetniük, hanem képviselniük
kellene minket.
Tisztelt Közgyűlés!
Hát akkor a tények
1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése 2009. március 26-
án tartott soros nyílt üléséről készült
jegyzőkönyv 6-7. oldalát idézem:
Bene Csaba: A FIDESZ frakció
a közgyűlés feloszlatásáról szóló
előterjesztés napirendre vételét
nem támogatja. Korábban a sajtóban
is megjelent, hogy miért nem
támogatjuk, és ahányszor ilyen kezdeményezés
lesz, annyiszor elismételjük
indokainkat. Egy: a város
működik, a közgyűlés dolgozik, teszi
a dolgát. Idézem dr. Károlyi Attila
általam tisztelt képviselőtársamat,
akivel ebben egyetértek. Kettő:
a FIDESZ frakció tagjainak
többsége egyéni képviselő, akik felelősséggel
tartoznak választópolgáraiknak,
nem kívánják cserbenhagyni
őket... A költségvetésben az
út-, járdafelújítások, intézmények
felújítása, a műfüves pályák létesítése
és a területszerzés is szerepel,
tehát ezek is elindulnak városunkban,
és a fentiek alapján én kérem
képviselőtársaimat, hogy a napirendi
pont felvételét ne támogassák...”
(folytatás a 6. oldalon)
Lehetséges, hogy Andersen
próféta volt? Múlt héten idézett
meséje mindenesetre Nagykanizsán
valósággá vált. A lelepleződött,
ruhátlan király a maga szemszögéből
kisebbik rosszat választotta.
„Most már tovább kell mennem,
nem futhatok haza szégyenszemre!
– gondolta - És még peckesebben
lépegetett fényes kísérete
élén, a kamarás urak pedig
még buzgóbban vitték mögötte
palástja uszályát – a levegőt.”
Hát az udvaroncok? Jól döntöttek?
Amikor nyilvánvalóvá válik,
hogy a meztelen király a kamarilla
bábja, egyszeriben feltűnnek a marionett
figurát mozgató vékony madzagok,
s kitalálja a néző azt is, a
paraván mögött kinek a keze mozgatja.
Javaslom, fordítsuk el tekintetünket
e valóban gusztustalan látványról,
a rezgő pocakról s a kétségbeesetten
a levegőbe kapaszkodó
kamarásokról. Nézzünk inkább
közéjük, avagy a dolgok
mögé. Mi az, ami összeköti őket?
Valóban csak a semmit markolják
az udvaroncok?
Ha arra gondolunk, kizárólag
az ő szavazataiknak köszönheti
peckes továbblépegetését, akár
póráznak is láthatjuk ezt a különleges
selyemből szőtt uszályt.
Míg, ha eszünkbe jut, a nevetségessé
válás – politikai értelemben
legalábbis – halált jelent, egy
lélegeztető készülék tömlőjét is
felismerhetjük. Nagyon is feltételekhez
kötött tehát ez az uralkodás,
joggal érdekelheti tehát a
városlakókat: mik ezek a feltételek?
Ám akár póráz, akár oxigénvezeték,
össze vannak kötve általa.
Kölcsönös a függőség. Láttunk
már neveletlen kutya által pórázon
rángatott gazdit. Meg farok
által csóvált kutyát is.
Papp János
Póráz vagy oxigénvezeték?
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2009. október 1.
(folytatás az 5. oldalról)
Ezt követően a közgyűlés többsége
még napirendre sem veszi a Magyar
Szocialista Párt javaslatát. Következzenek
azok névsora akik anno
meggátolták a közgyűlés feloszlatását:
FIDESZ frakcióból: Balogh
László, Bene Csaba, Bizzer András,
Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter,
Gyalókai Zoltán, Jerausek István,
Karádi Ferenc, Papp Nándor,
Szőlősi Márta, Tóth Nándor.
2. 2009. szeptember 3-i közgyűlésen
– dátum nélküli – Bene Csaba
által jegyzet előterjesztés első mondatát
idézem: „.. Az elmúlt másfél
évben olyan helyzet alakult ki a
közgyűlésben, amelyik az önkormányzat
eredményességét nehezíti,
veszélyezteti…” Okkal és joggal
tehető fel a kérdés, hogy Bene Csaba
a FIDESZ-KDNP frakcióvezető
melyik állítása hamis? Mert öt hónappal
későbbi nyilatkozata éles ellentétben
áll a március 26-i közgyűlésen
elmondottakkal.
3. 2009. augusztus közepén
Bene Csaba és köztem, mint a két
párt frakcióvezetője között tárgyalások
kezdődtek. Akkor naivan azt
hittem, hogy lehetnek olyan nagy
horderejű döntések, amelyek meghozatala
akkor megnyugtató, ha
azzal valamennyi frakció egyet tud
érteni. Ilyen kérdések mindig vannak,
és lesznek, és felelősen gondolkodó
pártok ezeknél konszenzusra
törekednek. Az MSZP ilyen.
Akkor és ott – az Adria Ice teraszán
– nem éreztem hamisságot,
tisztességtelenséget, képmutatást a
beszélgetés során. Az egyszer biztos,
hogy ezek után nagyon megválogatom,
hogy kivel ülök le egy
asztalhoz! Okkal és joggal merül
fel a kérdés, hogy mi változott
meg augusztus közepe és szeptember
harmadika között? Miért változtatta
meg álláspontját Bene
Csaba a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője?
Csak nem felső pártutasításra?
Tisztelt Közgyűlés!
2009. március 26-án azért kezdeményeztük
a testület feloszlatását,
mert akkor úgy látszott, hogy
ez az egyetlen módja a helyi közélet
megtisztulásának. Ma is ez
volna, de a közgyűlés feloszlatásának
eredményeként pontosan azok
maradnának hatalomban, akiktől
leginkább megszabadulni szeretne
a helyi közélet, akik a jelen helyzetet
okozták, s várhatóan további
károkozásuk is kivédhetetlen volna
az újonnan felálló testület körüli
zűrzavarban. Az általunk kezdettől
alkalmatlannak ítélt „városvezetők”
valószínűleg épp úgy bent
lennének a későbbi testületben,
mint eddig, s ellentétük képviselőként
sem évülne el, sőt talán, ha lehet,
még tovább, még nagyobb
mértékben mérgezné a közélet légkörét.
Márciusban nem tudhattunk még
a kasszakulcs körül keringő keselyűkről,
az enyveskezűekről, de fél
év elteltével bebizonyosodni látszanak
legrosszabb sejtéseink,
gondoljunk csak a folyamatosan elkent
CT-ügyre, a munkahelyteremtések
fideszes módjára, a tízmilliót
is meghaladó adótartozással, vagy
a legutóbbi ügyre, a hivatalból kiszivárgott
sikkasztási ügyre.
A FIDESZ jelenlegi oszlatási ötletével
vélhetően egy felülről jövő
parancsnak kíván megfelelni. A FIDESZ
eljátszatná a kanizsai emberekkel
a kísérleti nyúl szerepét azért,
hogy a kanizsai embereken végzett
kísérletetekkel modellezhesse pártja
és a saját jövőjét. Ehhez a szocialista
párt nem kíván asszisztálni.
Micsoda merő véletlen egybeeséseket
vehet észre a figyelmes
szemlélő, ha elolvasta tegnap a
„Last minute puccsal próbálkozott
a Fidesz Szombathelyen” címmel
az Indexen megjelent írást..
Ebből idézek: „Az önkormányzat
csütörtökre kiírt közgyűlésén a
Fidesz-KDNP-Pro Savaria frakciószövetség
azzal a javaslattal
akart előállni, hogy a testület oszlassa
fel önmagát. Marton Zsolt
frakcióvezető szerint a cél az volt,
hogy „a képviselők adják vissza a
választópolgárok kezébe a lehetőséget,
hogy új, arra alkalmas,
Szombathely képviseletére méltó
városvezetőt válasszanak”. A titokban
előkészített oszlatási akcióról
azonban értesült Ipkovich
György, a város szocialista polgármestere
is. Avárosvezető a hír hallatán
jövő péntekre napolta az
ülést…”
S ez nem a véletlen műve, mert
mint tudjuk véletlenek pedig nincsenek.
Arról nem is beszélve, hogy a határozati
javaslat szerint – „.. A közgyűlés
feloszlatása miatt szükségessé
váló időközi választás költségeire
10.000.000 Ft keretösszeg
előirányzatot biztosít a helyi adóbevétel
ugyanezen összeggel való
egyidejű megnövelése terhére….”
– ez szó szerint azt jelenti, hogy a
pógár fizessen több adót, hogy mi
feloszolhassunk, majd jól megsarcoljuk
a népeket, hogy egy fideszes
próbaválasztást lehessen tartani.
Arcpirító.
Mindenről lehetett hallani a Fidesz
részéről az elmúlt három hétben,
csak a lényegről nem. Arról,
hogy mi lesz a programjuk, mit
fognak másként csinálni, s kikre
lehet majd szavazni, nem szól a fáma.
Attól félek, hogy ugyanazt,
amit három évig!
Ki lesz a Fidesz polgármester jelöltje?
Jerausek István vagy Cseresnyés
Péter? Karádi Ferenc, esetleg
Bene Csaba? Vagy Budapesten, a
vezérelvű rajongóklubban – látván a
helyi kínálatot – azt is eldöntötték,
hogy kívülről jön az erősítés?
Név szerint kérdezem, a FIDESZ
frakcióból: Balogh Lászlót,
Bene Csabát, Bizzer Andrást, Dr.
Csákai Ivánt, Cseresnyés Pétert,
Gyalókai Zoltánt, Jerausek Istvánt,
Karádi Ferencet, Papp Nándort,
Szőlősi Mártát, Tóth Nándort,
hogy el kívánnak-e indulni az időközi
választásokon?
Nagyon álságos és farizeus magatartás
a polgárok választási szabadságára
hivatkozni! Pénzről van
szó kérem, nem pedig a városról.
Egy régi P-Mobil nóta jutott eszembe,
hogy: „Dől a lé kifelé, dől a lé
befelé.” Mocskos és alattomos politikai
alkukról van szó, melyeket
annyira a pillanatnyi érdekek határoznak
meg, hogy már azt sem lehet
tudni, hogy ki kivel van. Nem hiszem,
hogy a kanizsai választópolgárok
e három év tapasztalatai alapján
ne tudnák ezt megítélni.
Tisztelt Közgyűlés!
Mint tudjuk, a politika a hatalomról
és a pénzről szól! Nagykanizsán
sem másról szól a történet.
Marton István polgármester
kasszaőrző magatartása, az országgyűlési
választások közelsége,
valamint a hivatal infrastuktúra
használata a kampányban, a
FIDESZ-KDNP frakció részéről
mind-mind sürgőssé és indokolttá
tette a polgármester eltávolítását.
S bizony nagy kisértést jelenthet
az önkormányzat kasszájában levő
másfél milliárd forint is. Nem beszélve
a közel húszmilliárd forintnyi
beruházásokra szánt pénzekről!
Végezetül a Fideszes képviselő
társaim szíves figyelmébe ajánlom
József Attila „A Dunánál című” versét.
Ez a költemény egyértelmű kinyilvánítása
a költő hovatartozásának,
hazája iránti szeretetének és a
békességes magyar jövőbe vetett
hitnek. Nem leszámolást, pogromot,
alantas indulatokat szít, hanem
megbékélést, nemzeti kiegyezést
sürget: “Árpád és Zalán, Werbőczi
és Dózsa”.
Bene Csaba, Fidesz-KDNP:
„Vegyes érzéssel olvastam Tóth
frakcióvezető úr nyílt levelét a
szuperhír +mondó rovatában.
Újfent meg kellett állapítanom,
hogy a helyzet Nagykanizsán semmit
sem változott. Sőt, ahogy értékeltük
az elmúlt időszakot, csak
romlott. A FIDESZ -KDNP frakció
álláspontját nem kívánom megismételni,
csak egy-kettő kérdést fogalmaznék
meg.
Talán nem azokat fűti-e a hatalomvágy,
akik korábban kinyilatkozatták
oszlatási szándékukat, és
a nyár elején megfogalmazták,
hogy ezt meg kell tenni az utolsó
értelmes időpontban, 2009. szeptember
3-án?
Az MSZDP helyi elnöke a nyári
melegben csak magánvéleményét
közölte a sajtóval, hogy képviselőik
megszavazzák a képviselőtestület
feloszlatására irányuló
kezdeményezést?
Nem a hatalomvágy jele-e, hogy
már a bizottsági elnökök, és helyek
elosztásán gondolkodnak?
Tóth úr levele, melyben rágalomhadjáratot,
fekete autót, hatalmat
és pénzt, leszámolást, pogromot,
alantas indulatokat emleget,
tipikus esete a kivetítésnek. Ami
pártjára jellemző, politikai ellenfelére
vetíti ki. Tóth úr verset szeret
idézni, magam a lábjegyzetben a
pszichológia tudományát hívom
segítségül a jelenség megértéséhez.
Elszólásokkal is bőven találkozhatunk
a levélben. Gengszterváltásként
emlegeti a rendszerváltást. Bár
a vezetői válsággal küzdő szocialista
párt politikusának – meglehet –
fájdalmas, hogy a másik oldalon továbbra
is a rendszerváltás résztvevője
végzi a munkáját, őt kell idézzem.
„Amikor húsz évvel ezelőtt
megéreztük a szabadság fuvallatát,
és terveket kezdtünk szőni a jövőről,
azaz Magyarországról, arról,
hogy miképpen fogjuk azt megteremteni,
akkor még nem tudtuk, talán
nem is tudhattuk, amit azóta
őszülő halántékkal és talán bölcsebb
fejjel már tisztán látunk,
hogy közben mások is készítettek
másfajta terveket. Az akkori hatalom
pontos tervet készített arra,
hogy miképp lehet megakadályozni
még a többpártrendszer keretei között
is a szabad magyarok álmainak,
vágyainak, eszményeinek
megvalósítását. Ma már tudjuk,
ezért lett a mögöttünk hagyott húsz
év olyan nyögvenyelős, amilyen.
Egymás mellett élt a régi és az új,
de a háttérből – én mindig úgy érez-
Kanizsa – Pártok 2009. október 1. mondták 7
tem – mindig a régi világ irányított.
A régi világ irányított a múltból átmentett
gazdasági erejével, a titkosszolgálati
kapcsolataival, informális
hálózataival, médiabefolyásával,
külföldi összeköttetéseivel és rejtett
társadalmi paktumaival. Igen, akkor
– és jó, ha ebből tanulunk – kidolgozták
annak a terveit, hogy miképpen
lehet a politikai hatalmat a
privatizáció révén gazdasági hatalommá
átmenteni, majd aztán ismét
politikai hatalomra váltani. Volt egy
tervük arra, hogy miképpen kell és
lehet demokratikus keretek között,
de titokban mégiscsak tovább működtetni
a diktatúrát. Volt egy tervük,
hogyan lehet becsapni, félrevezetni
az embereket, függőségben,
kiszolgáltatottságban tartani a társadalom
többségét, hogyan lehet
egy nagyobb államtól való függőséget
létrehozni, egyre nagyobb állami
befolyást teremteni az élet
minden területén, miközben folyamatosan
az állam leépítéséről beszélnek.
Igen, volt egy tervük, hogyan
lehet legyengíteni az önálló
kezdeményezéseket, a vállalkozóés
alkotókedvet, a közösségeket, a
családokat, a társadalmat, a magyar
tulajdonú gazdaságot, és így aztán
az egész országot úgy legyengíteni,
hogy ne legyen képes a magyarok
közös álmait, eszményeit megvalósítani,
sőt ne is legyenek az embereknek
álmai és eszményei egyáltalán.
Ám ez a terv, tisztelt Kongreszszus,
mégiscsak, úgy látom, kudarcot
vallott. A terv rafinált volt, de
megbukott. Egyetlen okból bukott
meg: mert mi nem hagytuk magunkat,
nem adtuk fel, és nem törődtünk
bele.” (Orbán Viktor, 2009. június
13.)
A hiteltelen és gyáva jelzők
nagyhangú („egyszer s mindenkorra”)
visszautasítása is arra utal, az
MSZP elevenére tapintott a FIDESZ
sajtótájékoztatók sora. Nem
emlegetjük itt a „hazudtunk éjjel,
hazudtunk nappal” kijelentésről elhíresült
egykori szocialista pártelnököt
sem. (Aki nem országolhatott
volna az MSZP helyi szervezetének
nyilván csakis meggyőződésből
fakadó támogatása nélkül.)
Mindössze a 2009. július 28-i soron
kívüli közgyűlésnek az interneten
mindenki által olvasható
jegyzőkönyvét idézem, a könyvtár
honlapján 7. pdf oldal alját, idézte
már a szeptember 10-i Szuperhir is
http://www.szuperhir.hu/viewcontent/
hazai-hirek/20090908oszlanivagy-
nem-oszlani.html:
Böröcz Zoltán, az MSZP városi
elnöke: „Jelzem, nekem sem emberileg,
sem politikailag nem elfogadható,
ami itt történik és jelzem,
hogy a következő soros közgyűlésen
– természetesen előkészítés
után – az MSZP frakció vagy akár
én személy szerint, ha úgy tetszik,
ismét be fogom terjeszteni a közgyűlés
feloszlatására vonatkozó
indítványunkat. …Én azt gondolom,
hogy szeptemberben meg
kell ismételnünk ezt a lehetőséget,
annál is inkább, mert az utolsó értelmes
időpont a 2010-es választások
előtt arra, hogy új polgármestert
és új testületet válasszon a város.”
Ezzel kapcsolatban csak kettőt
kérdezek:
Ennyire lebecsüli Tóth úr és
pártja a választókat, hogy mindössze
két hónapos távlatra sem képesek
visszaemlékezni?
Ha ebben hiteltelenek (tartom
magam az udvarias szóhasználathoz,),
mennyire adhatunk hitelt a
szocialisták egyéb állításainak, vélelmezéseinek?
Tisztelt Tóth László frakcióvezető
Úr!
Én akkor nyár elején, valóban
együtt ültem Önnel, és beszélgettünk
sok mindenről. Nem az első
eset volt, hogy megkerestem Önöket.
Legutóbb Böröcz Zoltán képviselő
társam azt vetette a szemünkre,
hogy soha nem volt
egyeztetési szándék részünkről
Mindig én voltam a kezdeményező,
és valamilyen oknál fogva
ezek a kezdeményezések elhaltak.
(Személyi kérdések, sporttámogatási
rendelet módosítása, költségvetési
„faragó” bizottság.) A mai
napig visszajelzést Öntől nem
kaptam az ott felvetettekről, pedig
augusztus 20-a már elég régen
volt.
Én magam, de a frakciótársaim
sem minősítettük soha olyan stílusban,
és hangnemben ellenzéki
képviselőtársainkat, ahogy azt ők
a szocialista frakcióban folyamatosan
megteszik, és megtette Tóth
László frakcióvezető úr is.
(Lábjegyzet: a pszichológia az
„elhárító mechanizmusok” kifejezést
azokra a tudattalan lelki működésekre
alkalmazza, melyek
feladata megakadályozni az
olyan, az "én"-t személyesen érintő
mozzanatok felismerését, amelyek
fenyegetik az önértékelést. E
másfél tucat stratégia egyike a
projekció. Azaz kivetítés, melyben
az egyén saját el, vagy fel
nem ismert érzéseit másoknak tulajdonítja,
illetve azokat másokban
véli meglátni.)
Sajtótájékoztatók
Két téma szerepelt a Jobbik
Magyarországért Mozgalom
Nagykanizsai Szervezetének sajtótájékoztatóján.
Az egyik, hogy
felállt a Jobbik megyei választmánya,
az újonnan alakult
grémium elnökének Zakó Lászlót
választották. A másik, a helyi
irodában megalakult országgyűlési
képviselőjelölt-jelölő bizottság,
melynek szintén tagja. Az
elnök elmondta, 176 egyéni választókerületben
önállóan indulnak
a jövő évi választásokon.
Mostantól új fejezet kezdődik a
Jobbik zalai életében – folytatta –,
rendszeres alapszervezeti találkozásokat
tartanak a Rozgonyi utcai irodájukban.
A nagykanizsai helyzet
értékelésekor súlyos kritikákat fogalmazott
meg. A közelmúlt történéseiből
nem kívánták kivenni részüket. A
nyár elején oszlatásra kérték fel a képviselőtestület
tagjait, de a mostani
közgyűlés előtt, ha megkérdezték volna
őket, a két rossz közül inkább a testület
maradását választották volna.
Egy új testület felállásával automatikusan
együtt jár, hogy az új képviselők
hónapokig az ülésterem ajtajának
kilincsét keresik, keresik a helyüket,
egyáltalán az ügyeket, az okokat,
előzményeket, s mire előbbre jutnának,
véget ér a ciklus. Ami történt –
hangsúlyozta Zakó László –, az a helyi,
úgynevezett városvezető erő számára
egy hatalmas kudarc, a pártjuk
központi akaratát semmilyen módon
nem tudták végrehajtani. Egy általuk
esetleg valósnak vélt, de nem pontos
közvélemény kutatásokra alapozva
vágtak neki ebbéli szándékuk megvalósításának.
Szánalmas volt a felmérésre
való hivatkozás. Nincs arról
meggyőződve, hogy az emberek váltást
akarnak, hiszen nem volt egyértelmű
a városlakók szándéka. Nagy
munkavégzés – főleg azért, mert az
erőket a csatározásokon emésztették
föl – nem volt. A polgármester bejelentését
– hogy most először másfél
milliárd forint van a kasszában –, ha
ez így van, értékelni tudják. Abejelentés
napján biztos volt annyi, majd egy
hét múlva fele se lesz. Akasszának, a
számlának megvan az a tulajdonsága,
hogy mozog rajt a pénz. Most ennyi
pénz van. Azt kívánta, továbbra is
szaporodjon ez az összeg, és ne adósodjunk
el még jobban. AFidesz szócsövévé
lett lokálpatrióta hetilapról az
volt a véleménye, az utóbbi egy-két
lapszámban nem elégíti ki a sajtóval
szemben kötelezően támasztott elvárást.
AJobbikot úgy biggyesztik a vita
elejére, közepére, végére, mint egyfajta
stigmát, ami a magyar nemzet
testén van. Egy olyan jelző, amellyel
együtt élni a bűnnel egyenértékű, és
ezt még erősíti egy lokálpatrióta független
helyi lap. Ezt sértésnek veszik,
de vajon minek veszi az a képviselő,
akit közlegénynek, meg Gerébnek titulálnak
a lap hasábjain keresztül. A
GE-ben folyó leépítések hallatán az a
véleményük, hogy egy politikai pártnak
nincs beleszólása a gazdasági
eseménysorba. Ha egy múlti valahonnan
valahová áttelepít gyártósorokat,
az mindig a gazdasági környezet
eredménye. – Mi magunk akartunk –
már akik így szavaztak annakidején –
uniós csatlakozást. Teljes kitárulkozást
akartunk, lemondani most már
saját földünkről, energiahordozóinkról,
élelmiszeriparunkról, valamikor
magyar tulajdonú gyártósorainkról.
Mindennek megvan az oka, következménye.
Ez nem azt jelenti, hogy
nem kell megragadni a tiltakozás bármilyen
formáját. Meg kell, sőt egységesen
kellene, és nem egy-egy politikai
küldöttségnek kellene sajtótájékoztatón
elmondani, hogy ott voltunk.
Amit eldöntenek a világ meghatározó
gazdasági erői, abban nem sok beleszólása
lesz a város kisebbségben maradt
politikai erejének. Ha feloszlatta
volna magát a testület, a Jobbik teljes
létszámban indult volna egy polgármesterjelölttel
a választásokon. Tanulságos
volt. Aki hiteles forrásból tájékozódik,
és figyelemmel kíséri az
eseményeket, azoknak elég egyszerű
és világos a kép.
Két okból tartott sajtótájékoztatót
a Magyarországi Szociáldemokrata
Párt nagykanizsai Szervezetének
elnöksége részéről Szányiné
Kovács Mária elnök és Bogár Ferenc
önkormányzati képviselő.
Egyrészt meg kívánták osztani a város
lakosságával a közgyűlés feloszlatását
ellenző döntésük indokait, másrészt
reagálni szerettek volna a sajtóban
pártjukat érintő csúsztatásokra.
(folytatás a 8. oldalon)
Jobbik:
Választmányról,
helyzetértékelésről
MSZDP:
Döntésük okairól
Kanizsa – Pártok 8 mondták 2009. október 1.
(folytatás a 7. oldalról)
– Ezúton is kijelentjük – kezdte
Szányiné Kovács Mária – , hogy a
Magyarországi Szociáldemokrata
Párt önkormányzati képviselői
önálló, szuverén személyiségek,
akik adott kérdésekben a szociáldemokrata
értékek alapján alakítják
ki véleményüket, melyek a testületi
döntés meghozataláig eltérhetnek a
párt végső álláspontjától, a fontos
kérdésekben azonban a városi elnökség
álláspontját képviselik a
közgyűlésben. Így történt ez a közgyűlés
feloszlatását tárgyaló ülés
esetében is. A Magyarországi Szociáldemokrata
Pártnál nincs központi
utasítás, csupán demokratikusan
működünk. Ami a feloszlatás
kérdését illeti: mi úgy ítéltük meg,
hogy a Fidesz az elmúlt napokban
pszichológiai hadviselést folytatott
Nagykanizsán a közgyűlés feloszlatásának
kikényszerítése, a feloszlatást
ellenzők hiteltelenné tétele érdekében.
Felvetődik a kérdés,
mennyivel szavahihetőbb, vagy hitelesebb
valaki attól, hogy a korábbi
„a” helyett most „b”-t mond annál,
mint aki az eddig hangoztatott
„b” helyett most mond „a”-t. A
kérdést leegyszerűsítve a dolog valójában
a Fidesz és az MSZP esetében
erről szól, és nem arról, amit a
Fidesz szeretne belesulykolni a köztudatba,
elhitetni a választópolgárokkal.
Ez a hisztériakeltés arra viszont
nagyon is alkalmas, hogy elvonja
a választópolgárok figyelmét
fontos és megválaszolatlan kérdésekről.
Melyek ezek? A Magyarországi
Szociáldemokrata Párt
nagykanizsai Szervezetének elnöksége
két okból is fontosnak tartotta
a mai sajtótájékoztató megtartását.
Legfontosabb oka, hogy a város lakosságával
megismertessük a közgyűlés
feloszlatását ellenző döntésünk
indokait. A másik ok pedig,
hogy reagálni szeretnénk a sajtóban
megjelent, pártunkat érintő
csúsztatásokra.
Bogár Ferenc a következőket
mondta el: – A Fidesz egy a testület
többségének bizalmát élvező, diplomata
erényekkel rendelkező, megfontolt
személyt kíván a város élére
állítani. Mivel a közvélemény-kutatási
eredmények alapján szinte biztosra
veszik az időközi választás
megtartása esetén győzelmüket, ezt
a személyt a Fidesz választaná ki.
Legfontosabb elvárás vele szemben
ezek alapján a várhatóan Fideszes
többségű testület bizalmának élvezése.
Ki ő? Netán elfogadható, bevállalható
a választói többség számára
is? Válasz erre természetesen
nincs, ezért joggal érezhetjük azt,
hogy a Fidesz a választások kikényszerítésével
egy kitöltetlen biankó
csekket akar aláíratni a választópolgárokkal,
melyet aztán győzelme
után úgy vált be, ahogy azt akkor
úri jókedve tartja. Mit tudnak a feloszlatásért
cserébe kínálni Nagykanizsa
polgárainak? A meghirdetett
változást garantáló programnak
természetesen híre-hamva sincs.
Emlékezzünk a Fidesz 2006-os választási
szlogenjére: „Jó reggelt
Kanizsa! Van hova fejlődni!”. Mint
utóbb kiderült, a szlogen mögött
nem volt kidolgozott program, a fejlődésről
az elmúlt években pedig
csak negatív előjellel beszélhetünk.
Most még szlogenre sem futotta, így
kilátásaink „felettébb biztatóak”.
Mi történik a három év semmittevéséért
történő felelősségvállalással?
Úgy tűnik a feloszlatással a felelősséget
sikertelenségükért Marton
István nyakába akarják lőcsölni,
egyedül vele akarják elvitetni a balhét.
Igy a 11 főre fogyatkozott és
közgyűlési többségét elvesztett Fidesz
az időközi választások után
szinte biztosra vett új közgyűlési
többségével, megszabadulva a most
vívott harcok terhétől kénye-kedve
szerint irányíthatná tovább a várost,
és nyugodtan vethetné magát a
2010-es év választási küzdelmeibe.
Hogy az időközi választásig az előre
borítékolhatóan totálissá váló
közgyűlési háború, anarchia és a
városvezetők közti személyes gyűlölködés
miatt működőképtelenné
válna a közgyűlés, ellehetetlenülne
a Hivatal munkája, a Város, ez
most nem tűnik olyan fontos kérdésnek.
A Magyarországi Szociáldemokrata
Párt nagykanizsai szervezete
ezen okok miatt – úgymond a
kisebbik rosszat választva – nem támogatta
a közgyűlés feloszlatását.
Lehetséges alternatíva híján azonban
most egy új helyzet teremtődött
a közgyűlésben. A város működőképességének
biztosítása érdekében a
Fidesz és az MSZP frakcióinak –
saját politikai érdekeiket háttérbe
szorítva – a kis pártokkal együtt
meg kell egyezniük a hogyan tovább
kérdéseiben. A közgyűlési
munka hatékonysága érdekében
biztosítaniuk kell a polgármesterrel
való együttműködés feltételeit, annak
kölcsönös garanciáit. Ebben a
munkában a Magyarországi Szociáldemokrata
Párt nagykanizsai
Szervezete önkormányzati képviselői
aktív munkájával részt kíván
venni.
B.E. - S.E.
1. Nagykanizsa Erzsébet tér 1. sz. alatti
193 m2 alapterületű üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3.613 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2009. október 2. 11-12 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. október 5. 9 óra
2. Nagykanizsa Fő u. 8. sz. alatti
63 m2 alapterületű üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 2000 Ft/m2/hó, Licitlépcső: 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2009. október 2. 11-12 óráig
A Versenytárgyalás ideje: 2009. október 5. 9 óra 15 perc
3. Nagykanizsa Erzsébet tér 10. sz. alatti
76 m2 alapterületű üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 2975 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 125 Ft /m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2009. október 2. 9-10 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. október 7. 9 óra 30 perc
4. Nagykanizsa Erzsébet tér 16. sz. alatti
64 m2 alapterületű üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 2975 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető: 2009. október 2. 10-11 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. október 5. 9 óra 45 perc
5. Nagykanizsa Erzsébet tér 18. szám alatti
117 m2 alapterületű üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3613 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető: 2009. október 2. 11-12 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. október 5. 10 óra
6. Vásárcsarnok emeletén különböző alapterületű
20-42 m2 emeleti üzletek
Induló licit bérleti díj: 1253 Ft/m2/hó, ami a rezsit villany- víz kivételével
tartalmazza.A licitlépcső: 125 Ft/m2/hó.
A bérlemény megtekinthető 2009. október 2. 9-11 óráig.
A versenytárgyalás ideje: 2009. október 5. 10 óra 15 perc
7. Nagykanizsa Petőfi u. 5. sz. alatti
különböző alapterületű irodahelyiségek
Induló licit bérleti díj: 1.275 Ft/m2/hó, mely a rezsit is magában foglalja.
A licitlépcső: 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető: 2009. október 2. 11-12 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009.október 5. 10 óra 30 perc
(A bérlemények megtekinthetők külön kérésre más időpontokban is.)
A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Kis tárgyaló 1. emelet Nagykanizsa Garay u. 21.
Érdeklődni: 311-241, 30/2273-192 sz.
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Nagykanizsa Garay u. 21.
NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET
önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
Magyarország az egyetlen ország,
mely önmagával határos – halljuk,
mondjuk gyakorta. A sokáig tabuként
elhallgatott, a mind itthon,
mind szomszédainknál kezeletlen
Trianon-trauma indokolttá teszi,
hogy idén a határon túli magyarság
legyen a témája a Piarista Iskolában
az Októberi esték sorozatnak. Ahétfőnként
18 órakor a kollégium földszintjén,
a Rendezvényteremben az
előadások sorát október 5-én Romsics
Ignác történészprofesszor nyitja,
akit az elszakított részek három
karizmatikus, szellemi vezetője követ.
12-én Tempfli József nyugalmazott
nagyváradi püspököt, 19-én a
pozsonyi Duray Miklóst, a Magyar
Koalíció Pártjának ügyvezető alelnökét,
majd novemberben Andrási
Attilát, a Magyar Kanizsai Udvari
Kamaraszínház igazgató-rendezőjét
– és természetesen mind a négy alkalommal
az érdeklődő kanizsai közönséget
– várják a Sugár út 11-13-
ba.
Hétfőnként hatkor a határon túlról
Kanizsa – 2009. október 1. Városháza 9
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári PERGO
lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője 2009. október 7-én, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában.
Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára
tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Gyalókai Zoltán a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2009. október 5-én 17-19 óráig a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2009. október 7-én (szerdán) 18 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Szőlősi Márta a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2009. október 5-én 17-19 óráig a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Tóth Nándor a 14. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 18 órától a Móricz Zsigmond Művelődési
Házban.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki
Nagykanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a
városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia 10. számában való megjelenésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő
versek, prózák, grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság, palatino linotype betűtípussal)
terjedelemben. A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy
CD-n kell benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és
Sportosztály Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 10-es számában a "Karácsonyi
Könyvhét" alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak
tiszteletpéldányokban részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2009. október 30. (péntek) 13.00 óráig
Kanizsa Antológia 10.
Ügyiratszám: 03-485/2009. Ügyintéző: Józsa Attila. Telefon: 93/540 - 091
Tárgy: Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzata a Nagykanizsa, belterület 695/1 és
695/2 hrsz-ú ingatlanok telekalakítási engedély ügyében az eljárás
megindításának közzététele
Hirdetmény
Zalakaros Város Jegyzője a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 80 §
(3) bekezdése alapján hirdetmény útján értesítem az érintetteket, hogy az
építési hatóságnál engedélyezési eljárás indult a Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzata
(címe: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kérelmező, Nagykanizsa, belterület
695/1 és 695/2 hrsz -ú ingatlanok telekalakítási engedélyezése ügyében.
A Ket. 29. § (9) bekezdése értelmében és az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv) 53/A § (3) bekezdés b.)
pontjának előírása alapján az alábbiakról tájékoztatom: az ügy iktatási száma:
03-485/2009., az eljárás megindításának napja: 2009.09.10., az ügyintézési
határidő: 30 nap, az ügyintézési határidőbe nem számít bele, a hiánypótlásra
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, a szakhatóság eljárásának
időtartama, az ügy intézője: Józsa Attila építési ügyintéző Műszaki osztály,
földszint/ 03 szoba, telefon: 93/540-091 vagy 93/340-100/112. mellék.
Az ügyfélfogadás idő: hétfő: 8.00-12.00 óra, 12.30-14.00 óra, kedd: 8.00-
12.00 óra, szerda: 8.00-12.00 óra, 12.30-14.00 óra, csütörtök: nincs ügyfélfogadás,
péntek: 8.00-12.00 óra. Elektronikus elérhetőség: muszak@zalakaros.hu
Az ügyben érintettek: a szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosult
tulajdonosok: 696, 697, 675, 694, 703, 702, 701, 700, 699, 698 hrsz.-ú ingatlanok
tulajdonosai.
Építéshatóság - 03-485/2009.
Ügyintéző: Gerencsér Mária. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás
megindításáról és helyszíni szemle időpontjáról. Szám: 6/2524-2/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett,
melynek tárgya a Nagykanizsa, 02011/6. hrsz-ú ingatlan telekmegosztására
vonatkozó kérelem. AKet. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban
az alábbi tájékoztatást adom.
A tervezett tevékenység rövid ismertetése:
A fenti ingatlan telekmegosztását kérik. A kérelemmel érintett ingatlan
valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok
(hatásterület): Nagykanizsa 02011/6., hrsz-ú ingatlan, 02011/5., hrsz-ú ingatlan,
02012., hrsz-ú ingatlan, 02011/7., hrsz-ú ingatlan, 02011/4., hrsz-ú ingatlan,
02009., hrsz-ú ingatlan.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban tekinthetnek be:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 305. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-
12, 13-17, péntek: 8-12. Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben
a Nagykanizsa, 02011/6. hrsz. alatti ingatlanon 2009. október 8-án
(csütörtökön) 13.30-kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan
előtti 02009. hrsz-ú úton.
Kérem a kérelmezőt, hogy a helyszíni szemle feltételeit a fenti időpontban
biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek, hogy az eljárás lefolytatását
a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elősegíteni.
Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt
ügyfelek - személyazonosságuk megfelelő igazolása mellett - részt vehetnek,
véleményüket ott előadhatják, de megjelenésük nem kötelező.
Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak száma jelentős, az eljárás megindításáról az érintetteket a
Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.
A hirdetmény 2009. szeptember 29-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetőtábláján.
Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek:
1. Plánder József, Nagykanizsa, Királyi Pál u. 15., 8800
2. Plánder Józsefné, Nagykanizsa, Királyi Pál u. 15., 8800
3. Centrál Geo Kft., Szolnok, Mária u. 10., 5000
4. Nagykanizsa, 02011/5., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
5. Nagykanizsa, 02012., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
6. Nagykanizsa, 02011/7., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
7. Nagykanizsa, 02009., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
8. Nagykanizsa, 02011/4., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
Építéshatóság - 6/2524-2/2009.
A Hajléktalanok és Hátrányos
Helyzetűek Zala Megyei Egyesülete
nevében a szervezet elnöke, Orsos Imre
tartott sajtótájékoztatót az elmúlt
hónapokban általuk tető alá hozott
kezdeményezésekről. Mint elmondta,
az általuk létrehozott polgárőri feladatokat
ellátó csoport körzetükben (ami
a Dózsa György és a Petőfi út határolta
térséget jelenti elsősorban…) tevékeny
részt vállal például az iskolások
biztonságos közlekedésének ügyében,
valamint eredményesnek tekintette azt
a számítógépes tanfolyamot, melyet
felnőttek részére hirdettek a célból,
hogy a munkaerőpiacra történő (viszsza)
áramlásukat ezzel is elősegítsék.
A büntetésként kiszabott közmunkák
esetében is részt kíván vállalni az
egyesület, s ez ügyben a Zala Megyei
Igazságügyi Hivatallal is felveszik a
kapcsolatot – hangsúlyozta Orsos Imre.
Hozzátette, a tapasztalatok szerint a
térség cigány kisebbségi önkormányzatai
is számos helyen csak jelképesen
működnek, s meglátása szerint a közpénzekből
gazdálkodó, nem egy esetben
politikai alapon formálódó közösségek
munkája is hagy kívánni valót
maga után. Mint mondta, Nagykanizsán
nincs romakérdés, de egyesek
mindinkább azon vannak, hogy a
diszkrimináció jelenlétét kihangsúlyozzák,
miközben az igazi problémát
terítékükre sem veszik. Ez viszont már
egy jóval tovább mutató kérdés…
P.L.
Hajléktalanok a nyári
hónapok eredményeiről
Ígéretünkhöz híven folytatjuk
a kiskunfélegyházi születésű, de
immár tizenötödik éve nagykanizsai
lakos Szabó Béla, Béci bá’
Zöld sörének történetét. Legutóbbi
– májusi megjelenésű –
cikkünk óta ugyanis nem kevés
említésre méltó dolog történt a
zöld nedűvel.
Augusztus elején az óbecsei
(Szerbia – a szerk.) Beèej „Ideja
IV-2009” Feltalálók és Újítók
Nemzetközi Kiállításán a Than Fivérek
Értelmiségi Kör Oklevelét
kapta, majd ezt követően szeptemberben
– a székesfehérvári után ismét,
immár másodszorra – egy közönségdíjjal
térhetett haza Béci bá’
a makói, az Ötlet Club 13 Egyesület
által szervezett IDEA kiállításról
Nagykanizsára. Mint mondja,
neki ennél nagyobb jutalom nincs,
hiszen ha valamit a közönség jutalmaz,
az a lehető legnagyobb elismerés.
A legutóbbi, horvátországi kiállításon,
amelyre szeptember 15. és
19. között került sor Zágrábban,
közel hetven ország kiállítói jelentek
meg, több száz érdekesebbnél
érdekesebb termék vett részt. Közülük
választottak ki a szervezők
kettőszáznyolcvanhármat, melyek
bekerültek abba a nemzetközi katalógusba,
melyben a Zöld sör –
Zeleno Pivo néven – 75. sorszámmal
szerepel.
A szeptember 15. több szempontból
is jeles dátum Szabó Béla
és a Zöld sör életében: ettől a naptól
él ugyanis az uniós szabadalom,
most már európai védjeggyel
is rendelkezik a sör, s ezen a napon
lehetett városunkban először csapolt
sörként is kapni Béci bá’ sörözőjében.
Említettük már, hogy a 100 csoda
produkció (www.100csoda.hu)
keretein belül lehet szavazni a nedűre.
Abekerült termékekből október
29-én nyílik kiállítás, s másfél
hónapon keresztül tekinthetők
meg a kiállított találmányok.
S ha azt hiszik, hogy erre az
időszakra ennyi esemény elég is
lett volna, hát tévednek. Jó ideje
nagy erőkkel folynak a tárgyalások
a palackozásról egy serfőző
mesterrel, s már a címke tervezésénél
tartanak. Erről bővebben
majd csak október 16-án ad tájékoztatást
Szabó Béla, a Halis István
Városi Könyvtárban nyilvánosan
mutatják be a palackozott
Zöld sört.
Steyer Edina
Kanizsa – 10 Városháza 2009. október 1.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2010. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2009/2010. tanév második és a 2010/2011.
tanév első félévére vonatkozóan.
Apályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésbe
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.Az ösztöndíj időtartama 10
hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2009/2010. tanév második,
illetve a 2010/2011. tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2010. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
a 2009/2010. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem-igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói
keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély
folyósításáról szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet;
fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata;
eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről igazolás;
hatósági igazolás
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. ( Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Művelődési és Sportosztály) A pályázat
benyújtási határideje: 2009. október 30.
A teljes pályázati kiírás megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon a
„Felhívások" között.
Bursa Hungarica „A”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttműködve ezennel kiírja a 2010. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Apályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagyb) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik. Az ösztöndíj időtartama 3 x 10
hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának
kezdete a 2010/2011. tanév első féléve, keresztféléves képzés esetén a
2010/2011. tanév második féléve. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév első félévében
illetve keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév második félévében
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra
való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói
keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély
folyósításáról szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet;
fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata;
eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről igazolás;
hatósági igazolás.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Művelődési és Sportosztály). A pályázat
benyújtási határideje: 2009. október 30. A teljes pályázati kiírás megtekinthető
a www.nagykanizsa.hu honlapon a "Felhívások" között.
Bursa Hungarica „B”
„A Fidesz-KDNP nagykanizsai
frakciója megtárgyalta, és
egyhangú döntést hozott dr.
Kolonics Bálint képviselő frakcióból
történő azonnali kizárásáról.
A kizárást a frakció dr. Kolonics
Bálint által is aláírt Frakció
Szabályzat több alkalommal való
megsértése miatt tette meg.”
Bene Csaba frakcióvezető
***
„A FIDESZ frakció döntése –
melyről a sajtóból értesültem –
nem lep meg, de elgondolkodtató,
hogyan lesz a 15 fős többségből
11. A döntéseim előtt nem
szoktam ígérgetni, kizárólag
gondolkodni, hogy azok a város
érdekét szolgálják elsődlegesen,
minden pártérdektől és szabályzattól
függetlenül. Így kívánok
tenni a jövőben is, hiszen az én
értékrendem nem változott.”
Dr. Kolonics Bálint
önkormányzati képviselő
Kizárás Sikert sikerre halmoz a Zöld Sör
Mintha ágyúból lőtték volna ki
Kanizsa 2009. október 1. – Kultúra 11
A nyáron sem állt meg az élet
a VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Házban. Míg a csoportok
aktívan tevékenykedtek, városi
rendezvényeken szerepeltek és
járták az országot, addig az intézmény
számottevő felújításon
esett át az önkormányzat támogatásának
köszönhetően. Megszépült
a bejárat, műanyag ajtót
kapott a földszinti aula, és az
emeleti nagyterem. A földszinti
aulát új járólap és lambéria díszíti.
Az intézmény sokrétűen
igyekszik átvészelni napjaink
nehézségeit. Törekvéseikről
Kámánné Szép Terézia intézményvezetőt
kérdeztük.
– A kis intézmények számára
egyre nagyobb gondot jelent a
szinten tartás, az életben maradás.
Ennek ellenére, mindent megteszünk,
hogy magas színvonalon
tudjunk teljesíteni, hogy megfeleljünk
a piaci elvárásoknak. Az elszegényedés
miatt egyre kevesebb
család képes megfinanszírozni a
drágább programokat, ezért külön
ügyelünk arra, hogy minél több
családi rendezvényt szervezzünk,
ahol a legkisebbektől a legidősebb
korosztályig mindenki megtalálja
a számára megfelelő kikapcsolódási
lehetőséget. Munkahelyek
szűnnek meg, egyre nehezebbé válik
a megélhetés, így nagyobb szerepe
lesz a kultúra közvetítésének.
Nekünk kulturális szakembereknek
kötelességünk, hogy a művelődés
eszközeivel érdemben segítsünk az
embereknek abban, hogy ne veszítsék
el hitüket az életben.
– Hallhatnánk erre egy példát?
– Július végén indítottuk el a
Szenior Klubunkat. Különböző
előadókkal a 45 év feletti regisztrált
munkanélkülieket szeretnénk
hozzásegíteni a munkába álláshoz.
Nem munkát keresünk nekik, hanem
segítséget nyújtunk a munkavállaláshoz
szükséges ismeretbővítéshez,
munkaképesség megtartásához.
Ez is nagyon fontos feladat,
miközben megismerhetik az intézmény
életét, csatlakozhatnak a
szakköreinkhez. A piaci viszonyokhoz
igazodva nagyon fontos stratégiának
tartjuk a több lábon állást.
Az ősztől induló tanfolyamok,
szakkörök között óvodástól a
nyugdíjasig mindenki talál magának
megfelelőt. Például Kuzma
Péter diplomás táncpedagógus vezetésével
a Zalaegerszegi Gála
Társastáncklub tanfolyamot indít
felnőtteknek és óvodásoknak. Rövid
szünet után ismét folytatja tevékenységét
a Fafaragó szakkör
Csávás Csaba vezetésével. Több
felnőtt képzőközponttal vagyunk
kapcsolatban. Minden korosztály
jelentkezhet angol és német nyelvtanfolyamra,
számítógépes tanfolyamra.
Októbertől szeretnénk elindítani
a boltvezető, bolti eladó,
ingatlanközvetítő, társasházkezelő,
étkezdés tanfolyamokat. Természetesen
folytatódnak a kiállítások
is. Megkezdte munkáját a Kultúrával
Kanizsáért Közhasznú Egyesületünk,
melynek legfontosabb célja
a művelődési ház és csoportjainak
támogatása. Megsokszorozódtak
feladataink. Szerencsére a három
főállású munkatárs mellett, az „Út
a munkához program” keretén belül
szeptembertől két fővel bővült
apparátusunk.
– Milyen napokon tart nyitva az
intézmény?
– Gyakorlatilag hétfőtől vasárnapig.
ősztől beindult az élet a
Kodály Zoltán Művelődési Házban.
Szeptemberben kezdődött
koncertek sorában szerepel a 30Y,
a Kispál és a Borz, a Pokolgép valamint
a Mystery Gang koncert.
Kevesen tudják, hogy a mi segítségünkkel
indult, és egy évig a Kodály
Zoltán Művelődési Házban
tevékenykedett a Ka-Rock Alapítvány
is. Nagyon fontosnak tartom,
hogy felkaroljuk és kiemeljük a tehetséges
fiatalokat, ezért jött létre
a Tehetséges Zenészek Zenekarokért
Alapítvány, melynek alapítója
vagyok. A fiatalok mellett a 40-50-
es korosztályra is gondolnunk kell
– most egy kicsit magamról is beszélek,
hisz én is ehhez a korosztályhoz
tartozom –, október 17-től
beindul az Old’s Klub. Folytatódik
a két évvel ezelőtt hagyományteremtő
szándékkal ovisoknak indított
táncház a Dél-Zala és a Pántlika
Néptánccsoport szervezésében,
ahová várjuk a város apróságait.
Október 17-én minden érdeklődőt
szeretettel várunk az „Egész-
Ség Fesztiválra”, ezen a napon
ételkóstolással, szűrésekkel, előadásokkal
várjuk az érdeklődőket.
Aki az egészségi állapotának felmérésén
túl a jövőjére is kíváncsi,
felkeresheti az asztrológust, számmisztikust
is. Jelentősebb rendezvényeink
közül, hogy néhányat kiemeljek
november 14-én Néptánc
Gálára készülünk, s megkezdtük a
II. Országos Fánkfesztivál előkészületeit.
Szeretnénk a város jó hírét
öregbíteni, továbbá újdonságokkal
előrukkolni, kulturális műsorok
kíséretében. A jövő évre tervezett
programok közül szeretnék
kiemelni néhány különlegeset, így
a vasúttörténeti bélyegkiállítást, és
vasútmodell kiállítást. Összegezve,
a nehézségek mellett bizakodva
nézünk a jövő elé – foglalta össze
az intézményvezető.
B.E.
A művelődés eszközeivel segítenek
Október 9-10. között ismét
megrendezésre kerül a Kanizsa
Nemzetközi Jazz- és Világzenei
fesztivál.
Farkas Tibor, a Kanizsa Kulturális
Központ vezetője elmondta,
az idén az eddigi hagyományos
jazzfesztivál elnevezés a színesedő
kínálat miatt megváltozott, hisz
egyre inkább teret nyer az úgynevezett
világzene. Annál is inkább,
mert ma már a népzene, a jazz és a
populáris zene között nincs olyan
éles választóvonal, mint korábban.
A szervezésben a jövőben is szem
előtt tartják a világzene térhódítását,
mivel a hagyományos jazz
után érdeklődők száma jelentősen
visszaesett.
Asajtótájékoztató második pontjaként
Horváthné Mikola Mária,
intézményegység vezető a fesztivál
programjaival kapcsolatban elmondta,
hosszú hónapok munkája
után, több szempont figyelembevételével
állt össze. Nagy örömükre
szolgál, hogy Lajkó Félix elfogadta
meghívásukat, így október 9-én, 22
órától Brasnyó Antal brácsás társaságában
láthatjuk a virtuóz muzsikust.
A fesztivál pénteken 18 órakor
a 31. „Életünk” Országos Fotókiállítás
megnyitójával veszi kezdetét,
majd 19 órától a Harcsa Veronika
Quartet lép a közönség elé.
20.30-kor Malek Andrea közreműködésével
következik a Molnár Dixieland
Band, majd Goór Gábor
jaZZanatok fotókiállításának megnyitójára
kerül sor 21.30-kor. Az
első nap kötött programja 24 órakor
kezdődik a Whiteful Jazz Quartet
koncertjével.
Szombaton 19 órától a Borbély
– Gayer Quartet muzsikál. A formációban
három kitűnő képességű
nagykanizsai muzsikus is színpadra
lép: Gayer Mátyás zongorán,
Farkas Norbert bőgőn és Kőfalvi
Csaba dobon játszik. 20.30-
kor a K.L.B. Trió koncertje következik,
majd 22 órától a fesztivál
amerikai sztárvendége Gary Willis,
Romhányi Áron, Szendőfi Péter
és Fekete Kovács Kornél társaságában
ad koncertet. Éjféltől pedig
Bolla Gábor Quartettje lesz.
A szervezők a kötött programok
után, a hagyományok felelevenítése
céljából jam sassiont is terveznek.
A fesztivál minden koncertjét
az MR3 Bartók Rádió rögzíti.
Cz.Cs.
Ismét Jazz
Nagykanizsai állomásához érkezett
a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Zöld Kréta elnevezésű
road show-ja, mely idén először csatlakozott
az ÖKO-Pannon Nonprofit
Kft. hulladékok hasznosítását bemutató
interaktív kiállításához, az Újrahasznosítási
Hónap programsorozatához.
Így együtt, közös erővel próbálják
felhívni elsősorban a gyerekek
figyelmét a környezetvédelemre és a
szelektív hulladékgyűjtésre.
Az egész napos programra várták
mind a gyerkőcöket, mind az
óvoda- és iskolapedagógusokat,
akiket először Marton István polgármester
és Horváth Balázs, a helyi
hulladékgazdálkodó cég ügyvezető
igazgatója köszöntött.
Mindketten aláírták az „Én is szelektíven
gyűjtök.” mondattal ellátott
molinót, melyen már több aláírás
is szerepelt az eddigi helyszínekről.
Ezután a gyerekek birtokba
vehették a kiállított interaktív „játékokat”,
melyek a környezettudatos
nevelésre irányulnak, s melyeket
a Csodák Palotája tervezői készítettek:
többek között élő társasjátékot,
mini hulladékválogatót és
mágneses szeparátort. A játszóparkban
kisebbek-nagyobbak különféle
hulladékokat horgásztak ki
horgászbottal, papírt meríthettek, s
aki kedvet érzett, egy rajzpályázaton
is részt vett. A pályázat résztvevői
között – minden helyszínen
– egy-egy rajz kis alkotója egy biciklit
kap majd, a névsor október
19-én derül ki.
S.E.
Zöld kréta
Kanizsa 12 – Oktatás 2009. október 1.
APannon Egyetem munkatársai
a város önkormányzata megbízásából
egy átfogó és a legfontosabb
területeket érintő stratégia
kialakításán dolgoznak. Az
első körben tavaly ősszel önkormányzati
képviselőkkel folyt a
műhelymunka, melynek eredményeként
négy olyan fő fejlesztési
irányt határoztak meg, amelyen
érdemes változtatni. Ezek
közül egyik az arculat volt, a másik
három a helyi szolgáltatásfejlesztéssel,
a munkahelyteremtéssel
és a geotermikus energiaforrások
minél szélesebb körű
kihasználásával foglalkozott. A
tavasszal létrejött Arculat munkacsoport
feladata az volt, hogy
kitalálja, hogyan lehet egy egyedi
arculatot megvalósítania
Nagykanizsának.
Az egész projekt és az Arculat
munkacsoport vezetője Dr. Gaál
Zoltán professzor. A munkában az
egyetemen kívül részt vett Czupi
Gyula, a Halis István Városi
Könyvtár igazgatója, Deák-Varga
Dénes városi főépítész, Bali Vera, a
Tourinform iroda vezetője és Papp
Nándor önkormányzati képviselő.
Az Arculat és PR projektcsoport
egy identitás és imázs-vizsgálatot
végzett a nagykanizsai lakosság körében,
melynek eredményét Fehérvölgyi
Beáta egyetemi tanársegéd,
a kérdőíves lekérdezés vezetője sajtótájékoztatón
ismertette.
Akérdőíves megkérdezés során a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszának turizmus- vendéglátás
és logisztikai műszaki menedzserasszisztens
hallgatói 507 helyi
lakost kérdeztek meg szeptember 7-
17. között. Az 507 fős minta jóval
nagyobb az általában alkalmazott
mintanagyságnál, és a minta összetétele
is jól leképezi a nagykanizsai
demográfiai helyzetet.
Négy dolgot vizsgáltak meg:
mennyire kötődnek a városhoz, milyen
információforrásokat használnak,
mire büszkék, milyen tulajdonságokat
gondolnak nagykanizsaiakról,
és milyen szolgáltatásokat
vesznek igénybe, és rendezvényeket
értékeltek. A tanulmány egy
látképet mutat arról, hogy a helyiek
mit gondolnak ma Nagykanizsáról,
a nagykanizsaiakról, és milyen a viszonyuk
a városhoz. Akutatás eredményei
alapul szolgálhatnak a város
belső és külső imázsának meghatározásához.
Ezeket alapul véve
határozzák majd meg a fő irányvonalakat.
A munka még folyik, a
munkacsoportok dolgoznak. Október
végén terjesztik be a javaslatot a
közgyűlésnek, a végleges anyag
várhatóan novemberben kerül a
közgyűlés elé. Attól kezdve a javaslatok
megvalósítása már a döntéshozók
kezében lesz.
A válaszadók 58%-a férfi és
40%-a nő volt, míg a válaszadók 2
%-a nem válaszolt erre a kérdésre. A
megkérdezettek 35%-a 18-25 év közötti,
23%-a 26-35, míg 21%-a 36-
50 év közötti, 14%-a 51-60 év közötti
és 6%-a a 65 év feletti korosztály
képviselője. Aválaszadók közel
fele alkalmazottként dolgozik, vezető
beosztásban 9%, míg vállalkozóként
11,3% dolgozik. A megkérdezettek
10%-a van otthon gyeden
vagy gyesen, közel 7 %-a nyugdíjas,
és 2,3 %-a munkanélküli. Amegkérdezettek
kétharmada 3-4 fős családban,
közel fele társasházban, 36,8%-
a pedig családi házban él. A válaszadók
közül a legtöbben a keleti városrészben,
a belvárosban és Kiskanizsán
élnek. Atöbbi városrészből
kb. egyenlő arányban szerepeltek a
mintában a válaszadók. Az identitásvizsgálatnál
a válaszadóknak egy
ötös skálán kellett meghatározniuk,
hogy mennyire kötődnek városukhoz.
A kapott értékek átlaga 3,66,
amely a jelenlegi nagykanizsai gazdasági
– társadalmi – közéleti helyzet
ismeretében meglepően jó értéknek
számít. Eszerint a nagykanizsaiak
nagyon szeretik a városukat és
partnerek a változásokban.
A városi információforrások
elemzésénél arra kérték a válaszadókat,
hogy egy ötös skálán értékeljék
a felsorolt városi információforrásokat
a használat gyakorisága szerint.
A háromnál nagyobb átlagot három
információforrás érte el: a Zalai Hírlap,
a Kanizsa Rádió és a Szuperinfó.
Az első identitást felmérő kérdésben
arra kérték a válaszadókat, hogy
soroljanak fel három olyan dolgot,
amelyre büszkék Nagykanizsán. Az
általános jellemzők között a rendezettség
és a sok zöldterület szerepel
többször a válaszok között. Egy város
megítélésében és az élhetőség
megítélésében ezek valóban a legfontosabb
tényezők közé taroznak.
A természeti erőforrások kategóriában
a Csónakázó-tót a válaszadók
91%-a említette, mint olyan városi
elemet, amelyre ő büszke. Érdemes
megfontolni, hogy a Csónakázó-tó
fejlesztésével ki lehet-e alakítani egy
olyan városi rekreációs területet,
vagy akár turisztikai vonzerőt,
amely a városi arculat húzóeleme lehetne.
A természeti erőforrások tekintetében
a nagy múltú Sétakert
csupán két említést kapott, ennek ellenére
a zöldterületek között a másik
kulcstényező lehet, amennyiben
helyreállításával sikerül funkciót találni
neki. Meglepő, hogy az utóbbi
időben történt kezdeményezések és
az erről szóló híradások sem tették
városi alapértékké. Az építészeti értékek
kategóriájában a legtöbb említést
messze a városi templomok, valamint
a Nagy-Magyarország Emlékmű
kapta.
Következtetésként levonható, a
megkérdezettek több, mint 50 elemet
soroltak fel, amelyre büszkék
városunkban, ez viszont azt jelenti,
hogy nincsen 2-3 olyan jellegzetessége
a városnak, amely meghatározhatná
az arculatát. Az erős,
pozitív imázs kialakításához több
tényező is hozzájárulhat, klasszikus
elemek a rendezvények, jellegzetes
épületek, sport és művészeti
együttesek.
A rendezvényeken belül a Borés
Dödölle Fesztivál gyakori említése
jelzi, hogy fontos identitásmeghatározó
elem, ugyanakkor a
jelenlegi rendezvénykínálat csak a
belső arculat meghatározásában
játszik szerepet, a nem kanizsaiak
számára még nem jelentenek erős
vonzerőt.
– Ezért javasoljuk – hangsúlyozta
Fehérvölgyi Beáta – , hogy kerüljön
kidolgozásra egy olyan rendezvény,
amely nemzetközi szinten
is egyedi, mégis városi hagyományokon
alapul, a városi legendárium
része. Elképzelhető az arculat
olyan irányban történő fejlesztése
is, amely átfogóan határozza meg
a város belső és külső képét a munkahelyektől
kezdve az oktatáson és
városképen keresztül a rendezvényekig
(pl. Gleisdorf).
A városi arculatot meghatározó
mértékben kifejező épület, alkotás hiányában
célszerű megfontolni egy új
attrakció kialakítását. Leggyorsabb
eredményre egy turisztikai vonzerő
létrehozása vezethet. Nemzetközi
szinten az elismert sportcsapatok és
művészeti együttesek nem csak a helyi
identitást és büszkeséget növelik,
hanem a város ismertségét is.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni
a helyiek elégedettségét és a város
imázsát javító válaszokat. Megállapítható,
hogy a legfontosabb feladat
a munkahelyteremtés, a kiszámítható
megélhetés biztosítása. Emellett a
városi életszínvonalat meghatározó
színvonalas kulturális és szabadidős
rendezvények, illetve szórakozási
lehetőségek biztosítása is javít az arculaton.
Az életminőséget befolyásoló
elemek fejlesztése – utak, járdák,
zöldterületek, közösségi terek,
valamint a belváros felújítása –
nagymértékben hozzájárul a helyiek
és a látogatók elégedettségéhez.
A megkérdezettek válaszaiból
egyértelműen kitűnt, hogy fontosnak
tartják a helyi közélet megújítását,
mind a helyi lakosok, mind a
helyi politikai és gazdasági elit tekintetében.
Érdemes rendszeresen
végezni egy ilyen felmérést, hiszen
sokat segíthet.
B.E.
A nagykanizsaiak nagyon szeretik városukat
Szeptember 25-én, a Hagyományok
Házában adták át a
Zöld Óvoda minősítést újabb
185 óvodának, mely 2009-től
2012-ig szól.
Nagykanizsán három óvoda kapta
meg a címet: a Nagykanizsa Központi
Rózsa Óvoda három tagóvodája,
mégpedig az Attila, a Hétszínvirág
Óvoda és a Kertvárosi Tagóvoda. Az
okleveleket Németh Imre, a zöldtárca
társadalmi kapcsolatok és környezeti
nevelés osztályának vezetője és
Simonyi István, az oktatási minisztérium
vezető főtanácsosa adta át.
A tervek szerint a zöld óvoda
címmel rendelkezők köréből választják
majd ki azokat a bázisóvodákat,
amelyek feladata az adott
régióban a zöld óvodák számának
növelése érdekében a környezettudatos
szemléletformálás további
erősítése lesz, valamint az intézményközi
együttműködés szélesítése,
mélyítése és a szakmai fejlesztés
támogatása a mentorhálózat
folyamatos kiépítésével.
S.E.
Zöld Óvoda címek ismét
Kanizsa 2009. október 1. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Mostanában nincs kedve semmihez, de nem
érzékelteti sem a munkatársaival, sem a
családjával. Bár tudja, hogyan kell viselkednie
ahhoz, hogy több pénzt kapjon a munkahelyén,
a cselekvéstől mégis megriad.
A családjában többen is várnak öntől segítséget.
Bár kéreti magát, a csillagok állása
szerint kellő időben meglágyul a szíve, és
melléjük áll. A megszaporodott teendői
mellett szánjon időt a kikapcsolódásra is.
Kiegyensúlyozottabbnak érzi magát ezekben
a napokban. Akár két ember helyett is
tudna dolgozni. A családjában elismerik,
díjazzák az ambícióját, de önnek ez nem
elég, azt szeretné, ha tettekkel is követnék.
Próbáljon meg lazítani, ne csak sóvárogjon
a változatosság iránt, hanem változtasson is
életmódján, környezetén. Harmonikus
lelkiállapotban jobban működnek a kapcsolatai,
és gyorsabban telnek a napok.
Ne legyen túl szigorú önmagához, ne csak a
munkájába fektessen nagy energiákat,
találjon örömet a hétköznapokban is. Ha
eléri, szépsége belülről sugárzik majd, kisimult
arcára felfigyelnek a környezetében.
Szánjon több időt magának a kikapcsolódásra,
fektessen kevesebb energiát a munkájába.
Gyönyörködjön a lelket gyógyító őszi
virágokban, és csendesítse le gondolatait.
Élvezze az évszakváltást a természetben.
Átmenetileg egyedül érezheti magát,
mert rájön, más nézeteket vall a barátaival.
Acsillagoktól ugyan kaphat energiát,
de készüljön fel testben-lélekben az esősborús
őszi napokra.
Szervezzen szabadéri programokat a barátaival.
Foglalkozzon immunrendszere erősítésével,
a sétán kívül járjon uszodába, és
fogyasszon több gyümölcsöt. Egészségesen
a feladatait is gyorsabban végzi el.
Vannak napok, amikor az ember önkéntelenül
is elmélyültebb kapcsolatot
alakít ki ismerőseivel. Ne az okokat
firtassa, hanem éljen a lehetőséggel.
Bár rugalmasan kezeli a feladatait,
mégis sokat tanulhat barátaitól. Tervezzen
be rendszeres hétvégi kikapcsolódást,
kirándulást, hogy jobban bírja a
stresszt.
A magánéletében csendes napokra számíthat,
de a kommunikáció iránti igénye
továbbra is elszólítja otthonról. Kifogyhatatlan
a beszédtémákból, keressen magának
egy klubot, ahol kiélheti magát.
Élvezze tovább a kellemes nyárvégi napokat.
Teremtsen meghitt hangulatot
otthonában. Ha törekvését siker koronázza,
a feladataira is könnyebben koncentrál.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Kanizsa
Rádió
Top40
szombat
esténként
7 órától
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
INGATLAN
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
JÁRMű
VEGYES
BÉRLET
Nk-án a belvárosban, a Hunyadi
úton 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas ingatlan eladó! Érd.:
30/227-3294 (7108K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: 30/227-3294
Városközpontban három szobás,
76 m2-es, egyedi fűtéses, 4. emeleti lakás
eladó. Érd.: 30/411-4010 (7107K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-es,
kétszobás, egyedi gázas lakás (pince,
padlás, kert) eladó. (7096K)
Nk-án (Tesco közelében) 1,5 szobás,
bútorozott, összkomfortos lakás
kiadó vagy eladó. Érd.: 93/318-472,
06-70/309-3753 (7097K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken 58
m2-es, bontásra ítélt ház eladó. Irányár:
5,3 millió Ft. Érd.: 30/621-4117
(7106K)
Vállalkozások figyelem! Nk-án belváros
közeli, társasház építésére alkalmas
ingatlanok eladók! Érd.: 30/282-
0867 (7109K)
Deák téri patinás épület I. emeleti
galériás stúdiólakása – akár irodai
hasznosítással – eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/901-9013 (7112K)
Már csak egy új lakás van eladó a
Kiskastély mögött, az Aranykapu lakóparkban!
Bővebb felvilágosításért
érdeklődjön munkatársainknál: Draskovics
Ingatlaniroda Nagykanizsa, Sugár
út 2., www.draskovicsingatlan.hu
Igényes és szép, újszerű társasházi
ingatlan Nagykanizsa északi városrészében
18 millió Ft-os (reális) áron
eladó! A kínált ingatlan paraméterei:
88 m2-es, cirko-fűtéses, amerikai
konyhás + 2 szobás, nagy teraszos,
zárt parkolós, kiskertes. Keresse fel
irodánkat! www.draskovicsingatlan.hu
Hivatkozási szám: 2009/DI/501
Gazdálkodásra kiválóan alkalmas
4 szobás, felújítandó, régi parasztház
Nagykanizsától 5 km-re, melléképületekkel
és nagyobb területtel, 10 millió
Ft-os ár alatt eladó! Keresse fel irodánkat!
www.draskovicsingatlan.hu Hivatkozási
szám: 2009/DI/510
Nagykanizsa városközpontjához közel,
biztonságos helyen, 2. emeleti, társasházi
ingatlan 18 millió 900 ezer Ft-os
áron eladó! A kínált ingatlan paraméterei:
90 m2-es, amerikai konyhás + 4 szobás,
cirko-fűtéses, nagy teraszos, zárt
parkolási lehetőséggel. Keresse fel irodánkat!
www.draskovicsingatlan.hu Hivatkozási
szám: 2009/DI/503
Cserelehetőség kisebb, lakás beszámításával!
Zalakaroson 100 m2-es, sövénnyel
körbekerített családi ház
tetőtérbeépítési lehetőséggel
1.800.0000 Ft-os áron eladó! Keresse
fel irodánkat! www.draskovicsingatlan.
hu Hivatkozási szám: 2009/DI/386
Nagyon megéri! Cserelehetőség kisebb
lakás beszámításával! Zalakaroson
vendéglátásra is kiválóan alkalmas angol-
teraszos, többszintes, szuterénes családi
ház nagyon reális áron eladó! Keresse
fel irodánkat! www.draskovicsingatlan.
hu Hivatkozási szám: 2009/DI/495
Kedvező vételi lehetőség! Nagykanizsa
városközpontjához közel garázszsal
együtt, 120 m2-es, igényesen felújított
szép, gondozott családi ház kedvező
áron eladó! Keresse fel irodánkat!
www.draskovicsingatlan.hu Hivatkozási
szám: 2009/DI/494
Kitűnő állapotú, gondozott kerttel rendelkező
családi ház Nagykanizsától 6 kmre,
jól megközelíthető csendes helyen takaros,
tágas portával plussz egy önálló
építési telekkel reális áron eladó! Keresse
fel irodánkat! www.draskovicsingatlan.hu
Hivatkozási szám: 2009/DI/416
Egyben és külön is megvásárolható
üzlet és családi ház! Nagykanizsa
északkeleti városrészében, csendes környezetben
86m2-es, 2 szoba + amerikai
konyhás, igényesen kialakított családi
ház és különálló 80 m2-es üzlet 28 millió
Ft-os irányáron eladó! Keresse fel
irodánkat! www.draskovicsingatlan.hu
Hivatkozási szám: 2009/DI/453
Fiatal házasoknak kedvező áron
ajánljuk! Városközpontban és Nagykanizsa
északi városrészében lévő, zárt
parkolós, 3-4 szobás, 75 m2 körüli,
cirko-fűtéses, újszerű lakásainkat 10-12
millió Ft-os áron! Keresse fel irodánkat!
www.draskovicsingatlan.hu Hivatkozási
szám: 2009/DI/389 és 2009/DI/276
Nk-án a Corvin utcában 1+1/2 szobás
lakás albérletbe kiadó. Kaució szükséges!
Érd.: 30/851-7255 (7098K)
Csöves kukorica nagy mennyiségben
eladó. Érd.: 20/552-1908 (7110k)
170 literes, újszerű állapotban lévő
prés eladó. Érd.: 30/448-60727061K)
50 mázsa léalma (20 Ft/kg), valamint
50 mázsa kiváló minőségű étkezési
alma (80 Ft/kg) eladó
Letenyén. Ugyanitt vajkörte eladó
90 Ft/kg áron. Érd.: 30/9932-534.
Fiat Ducatto 2005 TD, 1994-es, műszakira
felkészítve, áron alul eladó.
Érd.: 30/611-8399 (7104K)
Kisgyermekek felügyeletét vagy
idős ember gondozását vállalom. Tel.:
30/605-2271 (7099K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
Hívásra házhoz is megyek! Elérni és bejelentkezni
a 30/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
Úszásoktatás! Úszóedzői képesítéssel,
öt éves kortól úszásoktatást vállalok.
Érd.: 93/312-798, 30/319-7662
(7111K)
174/69/58 értelmiségi férfi keresi
37-50 (+8, -1) éves, jó alakú, nett hölgy
társaságát. Ha beteg vagy, meggyógyítalak,
ha szomorú vagy, felvidítalak, ha
nincs semmi gond, élvezzük az életet.
Fényképes, telefonszámos és/vagy
postafiókszámmal ellátott bemutatkozó
leveledet „Művészlélek” jeligére a
Szerkesztőségbe várom. (7094K)
Kanizsa 14 – Apró 2009. október 1.
"KAZINCZY TISZTELETÉRE"
Fotó- és képeslap-kiállítás Gulyásné
Raksányi Olga gyűjteményéből
"KÉPEK A NAPPALI FALÁRA"
természetfotó kiállítás
Október 1. 20 óra - Kórház-kápolna
MUZSIKA ÉS ÁHÍTAT
Bognár Szilvia énekművész és Kónya
István lantművész estje
Belépődíj: 1 500 Ft
A rendezvény támogatója
az NKA Zenei Szakmai Kollégiuma
Október 5. 14.30 óra
"KÉZZELFOGHATÓ
CSILLAGÁSZAT" - Vilmos Mihály
csillagászati gyűjteményének
kiállítása
Október 5. 19 óra
FILHARMÓNIA BÉRLET
Savaria Szimfonikus Zenekar
Belépődíj: 2 500 Ft
Október 6.
ÜNNEPI PROGRAM
"ELECTRA EXTRA" - fotókiállítás
Szabó Anna alkotásaiból
Október 2. 8-16 óra
ÉMSZ KONFERENCIA
Szervező: az Épületszigetelők,
Tetőfedők és Bádogosok
Magyarországi Szövetsége
Október 8. 16 óra
TÖKPARÁDÉ
dísztök dekorációs bemutató és vásár
"ÁLMOK ITÁLIÁBAN"
festménykiállítás Sass Brunner
Erzsébet és Brunner
Erzsébet alkotásaiból
"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Retrospektív kiállítás Z. Soós István
alkotásaiból
"BOLDOG BÉKEIDőK"
plakátkiállítás
"NAGYKANIZSA
A DUALIZMUS KORÁBAN"
fotókiállítás
Ingatlanközvetítő
Zalakorosan keres
motivált alkalmazottat,
számítógépes ismeret
és társalgási szintű
német nyelvtudás feltétel.
Info: 30/695-0015
Kanizsa 2009. október 1. – Sport 15
... 15 esztendeje: a labdarúgó
NB I 9. fordulójának „hatpontos”
mérkőzésén Olajbányász SE –
Stadler FC 1-5, Almir Filipovic gólja
csupán szépségtapasz volt. Akik
viszont átsétáltak az Olaj-csarnokba,
győzelmet láthattak, hiszen a
férfi kézilabda NB I 5. fordulójában:
Tungsram SE – Hort SE 28-
26. (Szergej Kuzmicsov, Krichenbaum
Tibor 8-8 gól). Történetében
először az Ants Western Rotary baseballozói
az első osztályú bajnoki
dobogón végzetek – harmadikak
lettek és ezzel jogot nyertek a
CEBA-kupában való indulásra.
... 10 esztendeje: A PNB 8.
fordulójában Újpest FC – Olajbányász
FC 3-1, pedig Svélecz
László 25 méteres kapásgóljával
a kanizsaiak még vezettek is. Az
NB III Dráva csoportjában a
MÁV NTE tovább menetelt (-
Harkány 2-0, g.: Herman, Kalinics),
újabb győzelmével tartotta
második helyét a tabellán. A
szezonzáró nagykanizsai autocross
futam után összesítésben
ifj. Balta Ferenc és Radák Attila
(mindkettő Magic Autocross Team)
is másodikként zárt. Bagonyai
László, a MÁV NTE junior
tőrözője tagja lett a portugáliai
EB-re utazó magyar válogatottnak.
... 5 esztendeje: Ács László sorozatban
harmadszor nyerte meg
a triatlon senior ob-t. A labdarúgó
korosztályos Kanizsa Kupán az
U9-es korosztályban a házigazda
NUFC legénysége győzött. A magyar-
szlovén lövész ligában hét
forduló után összesítésben a
Nagykanizsa PLSE győzött csapatban,
egyéniben pedig Horváth
Károly lett kategóriájában a legjobb.
Polgár László
Ez történt (október 1 - 7.)...
Kanizsa KK DKG-EAST –
PEKOSI-Hegyvidék 106 – 56 (18
- 19, 32 - 12, 22 - 7, 34 - 18.) NB I
B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, 2.
forduló. Nagykanizsa, 70 néző.
Vezette: Németh Cs., Szalai. Kanizsa
KK DKG-EAST: Kasza 15/6,
Vertetics 16/3, Beck 3, Hoffmann
11, Koma 14. Csere: Stárics 9,
Filipovic 13, Mihalics 7/3, Zsámár
6, Kovács 5/3., Lovas 7/3, Hartai.
Edző: Kovács Nándor.
Ugyan az elmúlt idényben a
Hegyvidék gárdája még NB I Acsoportos
volt (olyan sok győzelmet
azért nem aratott), viszont
jegyzett játékosai azóta már Pécstől
Szombathelyig rajzottak szét a
nyár folyamán. Mindenesetre nyomaiban
a kezdeti percek teljesítményükben
még a legfelső osztályt
idézték, hiszen majd tíz ponttal
el is húztak a „hegyvidékiek”.
Aztán mint kiderült, ezzel ellőtték
puskaporukat, s a folytatásban már
minden a kanizsai együttes szája
íze szerint alakult. Látványos akciókban,
egyéni teljesítményekben
sem volt hiány, amit a közönség is
lelkesen fogadott, s nem túlzás leírni,
a mérkőzés már-már "kosársulis"
hangulatot idézett. A lényeg
tehát, hogy kettőből kettő győzelem
a mérleg, s így készülhetnek
Hoffmann Balázsék az október 4-i
Fehérvár-Albacomp II elleni székesfehérvári
találkozóra.
Kovács Nándor: „A második negyedtől
úgy játszottunk, ahogy
kell, az eredmény önmagáért beszél.”
A mérkőzés pillanatai:
Kasza Dániel a hazaiak irányítója
a második negyed utolsó pillanatában
kissé kitekeredett testhelyzetben,
jobbról a félpályáról
varázsolta a gyűrűbe a labdát. A
dudaszó éppen a röppálya csúcsán
hangzott el…
Gordan Filipovics, a kanizsaiak
nagy öregje egy fővárosi időkérés
alkalmával surrant oda az ultrákhoz,
s a dobverővel ő is adott egykét
ütemet - a meccsen még ez is
belefért…
Ahogy az első húsz perc, úgy a
második is kanizsai hárompontossal
zárult, ezúttal Lovas Péter engedte
el a kürt-szóval egyidőben a
labdát - amit szintén a kosárháló
jellegzetes hangja követett. (Lovas
hárompontosánál csak halkan jegyeznénk
meg, az ő születési helye
Nagykanizsa, s ez is bizonyítjia,
minél több helyi nevelésű játékosra
lenne szükség…)
P.L.
Kosársuli a második fordulóban
Avantgarde Kanizsa Női Futball
Egyesület – Landorhegy 0-1.
Hazai mérkőzéssel kezdődött a
kanizsai női futballisták számára a
megyei bajnokság 2009/10-es idénye,
de a bemutatkozás nem sikerült
a legjobban Benedek Miklós
együttese számára. Bár mezőnyben
nem futballoztak ügyetlenül a
dél-zalai klub játékosai, a rutinos
vendégek végül megszerezték idegenben
a győzelmet.
Avantgarde KNFE – SK Gutorfölde
8-0
Akanizsai női futballisták az itthoni,
Gutorfölde elleni bajnokijukon
már kitettek magukért, s a
Gutorfölde ellen rendeztek nagy
gólfesztivált. Az első félidei játékukat
a másodikban sikerült fokozni,
és Somogyi vezérletével
nagy különbségű győzelmet arattak
a roppant fiatal játékosokkal
kiálló vendégek felett. A mesterhármas
mellett Szappanos jegyzett
két találatot, de Hans, Kanizsai és
Uber is feliratkozott a gólszerzők
közé.
Zalaapáti SE – Avantgarde
KNFE 3-0
Első idegenbeli mérkőzésén a
Zalapátihoz látogatott a kanizsai
együttes, mellyel már korábban is
vívtak nagy csatákat. Nos, a hazaiak
játékával ezúttal nem tudtak
mit kezdeni a kissé lassú vendégek,
nem is hatott meglepetésként
félidőben a vendéglátók kétgólos
előnye. Szünet után próbálta rendezni
sorait a kanizsai csapat, de a
dekoncentráltság egyenes következménye
volt, hogy az apátiak
újabb gólt szereztek, ráadásul
Uber Nikolették egyáltalán nem
voltak hatékonyak, aminek törvényszerű
következménye volt a
dél-zalai vereség. Persze pálcát
törni fölöttük nem szabad, hiszen
még sok van a bajnokságból.
P.L.
Felemás rajt a nőknél
Negyedik alkalommal rendezték
meg a Kanizsai Futó és Szabadidő
Klub szervezésében a Kanizsai Futófesztivált,
mely már hagyományosan
a kiskanizsai városrészből
indult, s adott távok hosszúságától
függően bajcsai, fityeházi és
murakeresztúri fordulók lettek kijelölve
a nekiveselkedők számára.
Külön-külön a női és férfi mezőny
10 km, 20 km és 50 km-en tehette
próbára magát, s a leghosszabb
egyben világkupa versenynek is
lett hitelesítve (ami azért merész
húzás, bár tény, egy barcelonai induló
ott volt a rajtvonalon…),
melyre információink szerint majd
kéttucatnyian neveztek.
Tíz kilométeren a legjobb kanizsai
színekben indult futó a hölgyeknél
Vránicsné Deák Ildikó lett
51:48-cal, ami kategóriájában harmadik
helyet ért. A férfiaknál
ugyanezen a távon másodikként
ért be Gadányi Bálint (Kanizsai
FSZK, 39:29). Huszonegy kilométeren
a férfiak mezőnyében
Kolonics Tamás (Kanizsai FSZK,
1:22:53) szintén másodikként, a
kanizsai klubban kaposvári Török
Krisztián (1:26:49) pedig harmadikként
futott be. Váltóban a
Kiskanizsai Tücskök harmadikak
lettek a végelszámolásban.
Eldőlt, hogy a 2008/09-es sakk
csapatbajnokság győztese, az
Aquaprofit NTSK együttese nem
indul az idei az Európai Együttesek
Kupáján, bejáratottabb nevén a
„BEK” 2009-es küzdelemsorozatában
– tájékoztatott minderről a kanizsai
sakk klubtól Papp Nándor.
Idén egyébként október 3-11. között
Macedónia nyugati határvidékén,
Strugában, az Ohrid-tónál kerül megrendezésre
a rangos európai klubviadal,
s nem titok, hogy ilyenkor számos
olyan egyesület van, amely kimondottan
erre az eseményre tart
nagybevásárlást a nagymesterek körében.
Ilyenkor tehát „gyilkos” hajsza
kezdődik a licitálásokban, miközben
győztes csak egyetlen klub lehet.
Két esztendeje a bajnok kanizsaiak
az előkelő 10. helyen végeztek,
ezúttal viszont nem lesz
alkalmuk megismételni ezt a szereplést,
így marad a hazai bajnokságra
történő készülés.
Szorgosan gyűjtötték
a kilométereket
Nem indulnak
az európai kupában
Kanizsa – 16 Szabadidő 2009. október 1.
A Csónakázó tó vendégházánál
íjász találkozóval és kézműves
bemutatóval vette kezdetét a
Magyarok Szövetsége és a Nagykanizsai
TE által szervezett Hagyományőrző
hétvége.
Az első nap fő produkciója az
íjász verseny volt, melyben egyénileg
mini, gyermek, nomád női, nomád
ifi, nomád férfi, kategóriában
és csapatversenyben mérhették
össze a tudásukat a versenyzők.
A verseny életre hívásában aktív
szerepet vállaló Vörös Andrástól
megtudtuk, hogy az egyesületnél
az idén alakult meg az íjász
szakosztály. Az első verseny megszervezésénél
feltett szándékuk
volt az íjászat népszerűsítése. A
szakosztályban rövid idő alatt egy
kreatív íjász közösség, egy nagyon
jó csapat alakult ki. Fontos
ez azért is, mert egy ilyen léptékű
verseny lebonyolítása nem könynyű
feladat. Egy sajátos vizsgarendet
próbáltak ki, melyek vadászati,
hadászati és virtuskodási
szempontok szerint lettek összeállítva.
A szempontokból kiderülhet,
hogy ez esetben nem sportíjászatról
van szó. A versenyen ennek ellenére
bármilyen íjjal részt lehetett
venni, mivel nem a kirekesztést,
hanem a hagyományőrzést jelölték
meg célként. A verseny
megszervezésénél döntő szerepet
játszott, hogy baráti, családi eseménynek
szánták. Elképzelésük
szerint az érdeklődők alacsonyabb
létszámmal, jobban egymással törődve,
jobban átlátva a dolgokat
mérhetik össze tudásukat. A páros
vetélkedőkkel az egymásrautaltság
érzését is erősíthetik, melynek
bizonyíthatóan közösségformáló
hatása van.
Távlati terveik között szerepel
az íjászat erősítése Nagykanizsán.
Ezt bemutatókkal versenyek megrendezésével
szeretnék elérni. Tevékenységüket
a barantával szeretnék
kiegészíteni, mivel ez a küzdősport
is a hagyományőrzés szerves
része. Az érdeklődők az
NTE1866.hu honlapon juthatnak
közelebbi információkhoz.
A szombati program eredményhirdetése
után a verseny résztvevői
későestébe hajló baráti beszélgetéseken
elemezték a nap élményeit,
tapasztalatait.
Vasárnap az Alsó templom mögötti
Ferences kertben a Magyarok
Szövetsége második alkalommal
rendezte meg termelői és kézműves
bemutatóját. A ragyogó kora
őszi időben közel húsz standon
friss gyümölccsel, mézzel, kecsketejjel
és sajttal, fafaragással és
egyéb csecse-becsékkel találkozhattak
az érdeklődők. Aki időközben
megéhezett mangalicazsíros
kenyeret kapott, szomját pedig ízletes
Otelló borral olthatta. Aki pedig
népzenére szomjazott annak,
Németh Ferenc – a Patkó banda
prímásának – játéka adott enyhülést.
Az előző nap fojtatásaként az
íjászat után kíváncsiskodók célba
lövéssel próbálhatták ki tehetségüket.
A közösségi találkozó délután
négy órakor ért véget. Kiss Lászlótól,
a rendezvény szervezőjétől
megtudtuk, hogy további őstermelők,
kézművesek bevonásával bővítik
kínálatukat. Terveik szerint
október utolsó vasárnapján ismét
vásári zsongás lesz a Ferences
kertben.
Czene Csaba
Hagyományőrző hétvége
Hagyományteremtő szándékkal
szervezte meg a Pannonhát Dél-Zalai
Turisztikai Egyesület és a Kanizsa
Kajak-Kenu Klub az Indián
Nyár Fesztivál és Kajak-Kenu
Sprintverseny nevű rendezvényt az
elmúlt hétvégén a Csónakázó-tónál.
Az egész napos program kapcsán
az Egyesület részéről Tuboly
Kingát kérdeztük, aki aktívan
részt vett a szervezésben is:
– Az I. Kanizsai Sárkányhajó Bajnokság
sikere után újra szerettük volna a Csónakázó-
tó környékét élettel megtölteni, élvezetes
programokat, aktív kikapcsolódást
nyújtva a városlakóknak. Mosolygós,
jókedvű embereket láttunk mindvégig, így
talán mondhatjuk azt, hogy sikerült kellemes
napot biztosítani mindazoknak, akik
kilátogattak a rendezvényünkre. Csakúgy,
mint a sárkányhajó bajnokság után, az indián
nyár fesztivált követően is odajöttek
hozzánk, szervezőkhöz a résztvevők, s köszönetüket
fejezték ki azért, hogy igazi kikapcsolódást
nyújtottunk nekik a programmal.
Hozzáteszem, óriási szerencsénk
volt az időjárással, hiszen esős időben ez
nem így zajlott volna le.
Délelőtt a leigazolt kajakosok
vették birtokukba a tavat, a korosztályos
versenyen közel száz fő
vett részt, a harminc kanizsai versenyző
mellett Pécsről és Kaposvárról
érkeztek fiatal sportolók,
hogy megmérettessék magukat.
Délután vette kezdetét az amatőr
sprintverseny, melyen tizenkét férfi induló
próbálkozott az ötven méteres
távval, ki sikerrel, ki fürdéssel, de
mindannyian izgatottan vállalták a
megmérettetést. Az első helyen Réti
András, a másodikon Varga Péter, míg
a harmadikon Kovács Gábor végzett.
Az igazi kalandot a Pannonhát
őszi Háromtusa hozta meg, tizennégy
csapat – baráti társaságok, iskolai
és céges csapatok – küzdött meg
egymással. Atizenkét kanizsai csapat
mellett a pécsi kajakosok is kiállítottak
egy osztagot délutánra, s egy kacorlaki
csoport is indult. Izgalmasnak
ígérkezett a kincskeresés, s valóban
nagyon jó csapatépítő számnak bizonyult.
A tagoknak egy körülbelül két
kilométeres túra alatt kellett begyűjteniük
a tíz állomáson található bélyegzőkről
a lenyomatokat, így kapták
meg a következő mondatot: „Gratulálunk!
Ügyesek voltatok, találkozzunk
jövő tavasszal a 2. Kanizsai Sárkányhajó
Bajnokságon!”. A kincsvadászat
mellett a csapattagok – ki-ki
kisebb-nagyobb sikerrel – megmásztak
egy nyolc méter magas falat, valamint
íjászkodással növelték esélyüket
a győzelemre. Az előbbi kapcsán
Dezső János érdemelte ki a ’Legjobb
falmászó’ címet, 22 másodperc alatt
teljesítette a feladatot. Az összesített
eredmények alapján a Pannonhát
őszi Háromtusa első helyén a Bige
Sziget nevű gárda végzett, a második
helyet a Pannon Pellet szerezte meg,
s a harmadik a Siroma Nyilai lett.
Az előzetes tervekben szerepelt még
egy profi favágóknak szóló verseny is,
de jelentkező híján ez most elmaradt.
Tuboly Kinga elmondta, nem adják fel,
jövőre is meghirdetik a versenyt.
Kísérőprogramként találkozhattak a
Csónakázó-tóra kilátogatók Tislér Zoltán
törzszászlós rendőrségi kutyabemutatójával,
a merészebbek terepjáróval
próbálhatták ki magukat egy ügyességi
akadálypályán. A gyerekeket többek
között rajzverseny, kérdőív kitöltése
várta, míg a felnőttek a Vöröskereszt
mérősátrában tesztelhették magukat.
S.E.
Csónakázó-tavi Indián Nyár
A„Fedezzük fel együtt a Pannonhát
Tájparkot” program keretében
26-án a kirándulók a húsz kilométeres
Kinizsi 20 teljesítménytúrán vettek
részt, melynek állomásai között
volt a Csónakázó-tó, a Szigecskeirét,
a Miklósfai parkerdő és a Romlottvár.
Szerencsére az idő is kedvezett
a kirándulóknak, s különféle
gombafajokat szemrevételezhettek,
szedhettek. A távot a hat órás szintidőn
belül, négy és fél óra alatt sikerült
teljesíteni. A következő alkalomra
október 11-én kerül sor, a tervek
szerint a résztvevők a Pannonhát
Tájparkban található Kis-Balaton
20 teljesítménytúra útvonalát
járják végig: Zalakaros – Zalamerenye
– Thúry kopjafa – Örömhegyi
kulcsos ház – Rockenbauer kopjafa
– Gesztenye ház – Zalaújlak –
Zalakaros. Találkozás 8 óra 10 perckor
a sportpályán található rajtnál. A
túrára jelentkezni, a következő túrákról
információt kérni a 30/246-
51-90-es telefonszámon, illetve a
pannonturak@freemail.hu e-mail
címen lehet, Lőrincz Sándortól.
Hétvégi kirándulások
XXI. évfolyam 33. szám
2009. október LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 8. Kanizsa
(93)
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldő, fórum,
apróhirdetés.
Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu
Az 1848/49. évi forradalom és
szabadságharc hősi halottaira, a
velünk élő történelem hőseire, a
szabadságharc áldozataira,
Aradra, az Aradon kivégzett 13
magyar tábornokra, gróf Batthyány
Lajosra, az első felelős
magyar kormány miniszterelnökére,
egyben olyan eseményekre
emlékeztek a városi rendezvényen,
amikor népünk jövőjéért
tenni akartak, áldozatot vállaltak
legjobbjaink. Az Aradi udvarban
Marton István polgármester
mondott beszédet, a Hevesi
Sándor Általános iskola diákjai
adtak műsort. A megemlékezés
koszorúzással zárult.
Marton István polgármester az
alább közölt beszédével szólt a
megjelentekhez:
„Tisztelt Emlékezők! Hölgyeim
és Uraim!
Amit az Isten ad, kedves öregem,
el kell viselnünk, mint oly sok háborús
veszedelmet. Keményen és félelem
nélkül nézzünk szemébe a kaszásnak
és próbált férfiként álljuk
ki azt, amit ránk mértek.”, mondta:
Damjanich János.
Október 6-a van. Emlékezünk.
Emlékezzünk!
1849 októberében kihunyt a
magyar szabadságharc fényes
csillaga. Haynau bosszút lihegett.
Sorra végeztette ki a tizenhárom
tábornokot. Ők: Poeltenberg
Ernő, Török Ignác, Lahner
György, Knézich Károly,
Nagy-Sándor József, gróf Leiningen-
Westenburg Károly, Damjanich
János, Aulich Lajos, Vécsey
Károly, Dessewffy Arisztid, Kiss
Ernő, Lázár Vilmos, Schweidel
József. Tizennegyedikként gróf
Batthyány Lajos miniszterelnök
követte a vértanúkat.
Minden magyar ember lelke
gyászba borul ezen a napon. Hoszszú
évek távolából is fájdalmas a
hős tábornokok emléke. Szabadságharcunk
dicső vezéralakjait az aradi
vár sötét kamráiba záratta Haynau.
Batthyány Lajos miniszterelnök
s a tábornokok kivégzését 1849.
október 6-ára időzítették. Ekkorra
esett az első évfordulója a magyarok
miatt kirobbant 2. bécsi forradalomnak.
Hosszú volt az éjszaka.
Bizonyára nem várták a hajnalt,
s a magyarok is hiába bíztak az éjszaka
sötétségében, hosszúságában.
Mi lehetett a legfontosabb
gondolatuk?
Lázár Vilmos levelet írt feleségének:
„Adj gyermekeink mindegyikének,
ha kilép a világba, egy emléket
tőlem – élő jeléül annak, hogy
az, aki becsületesen és tisztán élte
életét – nyugodtan bír meghalni, ha
ártatlanul is, mint én.”
Hölgyeim és Uraim!
Nemzeti sajátosságunk, hogy a
gyásznapokra mindig jobban emlékezünk.
Bizony a magyarok bárkája
sokat hányódott a zajos tengeren,
sok volt a zátony, s alig
akadt békés, nyugodt kikötő. Arad
és október 6-a fájdalmas gyászünnep.
A 13 hős tábornok vértanúságára
azért is emlékezünk újra és
újra, hogy feltöltődhessünk.
Feltöltődhessünk hittel, elszántsággal
és kitartással, amelyre most nagyobb
szükségünk van, mint valaha.
(Folytatás a 4. oldalon)
Főhajtás a szabadságharc vértanúi előtt
Kanizsa – 2 Krónika 2009. október 8.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Ünnepélyesen aláírták a
TISZK Központi Képzőhely építésének
kivitelezői szerződését a
Kanizsa TISZK Erdész utcai telephelyén.
A kivitelezési munkákra
két nagykanizsai székhelyű
vállalkozás, a Kozó Bau Kft.
és a Termoszerviz Kereskedelmi
Szolgáltató és Innovációs Kft.
kapott megbízást.
Az Európai Unió támogatásával
és az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával
megvalósuló „Nagykanizsa és térsége
TISZK infrastrukturális feltételeinek
kialakítása” elnevezésű
projekt tervezett befejezése 2010.
május 31. A teljes beruházás költsége
267.000.000 forint.
Marton István polgármester ünnepélyes
köszöntőjét követően
Mérksz Andor, a Kanizsa TISZK
ügyvezető igazgatója bemutatta a
2010. november 30-ig tartó teljes
projektet. Beszámolt arról is, hogy
a program során hamarosan befejeződik
a Cserháti Sándor Műszaki
Szakképző Iskolában a kollégium
6. emeletének felújítása, ahol a felnőttek
számára is kialakítanak egy
szálláshelyet. Ezzel egyidőben pedig
elkezdődik a Központi Képző
Hely építése. Az 1000 m2 alapterületű,
kétszintes épületben nyolc
labor és tanterem, négy iroda, közlekedő
és előterek, valamint kiszolgáló
helyiségek kapnak helyet
– ismertette röviden a beruházás
tartalmát Juhász Imre ERFA projektmenedzser.
Az esemény Balogh
László önkormányzati képviselő,
OKISB-elnök zárszavával fejeződött
be.
Az oktatási helységek között
lesz pályaorientációs terem, tréning
szoba (SNI, HH és HHH tanulók
fejlesztésére), mérő és
anyagvizsgálati labor és tanterem,
környezetvédelmi labor és tanterem,
CAD/CAM szaktanterem és
számítógépterem, taniroda és multifunkcionális
informatika terem.
B.E.
Aláírták a kivitelezői szerződést
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A támogatási konstrukció célja a
régió versenyképességének megőrzése
érdekében vonzó befektetési
környezet kialakítása, melynek fontos
elemei a befektetési környezet
infrastrukturális fejlesztése, valamint
az innovációt és magas hozzáadott
értékű gazdasági tevékenységet elősegítő
szolgáltatások elindítása.
A projekt összköltsége közel 500
millió forint, ennek 73,55%-a a viszsza
nem térítendő támogatás. Az Inkubátorház
és innovációs központ
helye a Nagykanizsai Ipari Parkban,
a volt Gábor Áron laktanya helyén
lesz. Az önkormányzat a fejlesztés
eredményeként 2496 m2-nyi épület
felújítását, 16 emelt szintű szolgáltatás
nyújtását, s 3 éven belül az épület
50%-os kihasználtságát, vagyis
legalább 14 vállalkozó betelepülését
várja. Tárnok Ferenc, a Városfejlesztési
Osztály vezetője szerint az
épület 2010 júniusában rendeltetésének
megfelelően átadható lesz.
S.E.
Inkubátorház: júniusban költözhetnek
Ismét ünnepélyes szerződés-aláírásra
került sor városunkban, ezúttal
a Medgyaszay Házban, a „Befektetési
környezet fejlesztése – ipari
parkok, iparterületek és inkubátorházak
támogatása” című nyertes
pályázat kapcsán, melyet a Nyugat-
Dunántúli Operatív Program
keretén belül írtak ki.
 Harmincéves az első magyarországi
gáztároló. A hétvégén ünnepelte
az E.ON Földgáz Storage
Zrt. pusztaedericsi földgáztárolójának
harmincéves jubileumát. A Dunántúl
egyetlen gáztároló létesítménye
1979-ben kezdte meg hivatalosan
a működését. Stephan Parthier,
a Zrt. igazgatósági elnöke a jubileumi
rendezvényen elmondta: Az
E.ON 2006-ban vásárolta meg a
magyarországi kereskedelmi gáztárolókat,
és azóta 55 milliárd forintot
költött korszerűsítésükre és bővítésükre.
Jelenleg is folyamatban van
egy 35 milliárd forint értékű bővítési
beruházás Zsanán, de középtávon
lehetőség van a pusztaedericsi tároló
bővítésére is. Földrajzi elhelyezkedése
miatt a vezetékhálózat fejlesztése
után a pusztaedericsi tároló
akár regionális szerep betöltésére is
alkalmas lehet, hiszen közel van
Horvátországhoz és Szlovéniához.
Jászberényi Zoltán, a Zrt. igazgatósági
tagja kiemelte: A földgáztároló
súlyosabb gázellátási zavarok vagy
baleset nélkül összességében 6,3
milliárd köbméter földgázzal járult
hozzá az ellátásbiztonsághoz. Fontos
szerepet játszik az ország nyugati
részén a gázellátás biztosításában
és a nagynyomású gázvezetékrendszer
egyensúlyának fenntartásában.
Hazánk harmadik legnagyobb
tárolója 340 millió köbméteres
gáztartalékával már készen áll a
télre. Befejeződött a feltöltés és
ügyfeleik igénye esetén bármikor
megkezdődhet a kitárolás.
 Az ÉMSZ szakmai napjáról
Nagykanizsán. Minden tavasztól
őszig tartó időintervallumban megrendezi
az Épületszigetelők, Tetőfedők
és Bádogosok Magyarországi
Szövetsége (ÉMSZ) azt a Regionális
Szakmai Napot, melyre ebben a szezonban
Hódmezővásárhely, Kecskemét,
Miskolc, és Szombathely mellett
Nagykanizsán is sor került. Az
érdekvédelmi szervezetként nyilvántartott
Szövetség néhány hét múlva
lesz huszonegy éves, s húsz éve rendezi
meg az Év tetőfedője pályázatot,
melyen három szakma képviselteti
magát: a bádogos, a tetőfedő és
az építményszigetelő. Idén a világbajnokságon
is nagyon szépen szerepeltek
a delegációk, a magastető
szekció egy ezüstéremmel, a bádogos
szekció pedig egy aranyéremmel
és egy különdíjjal tért haza
Szentpétervárról szeptember közepén.
A nagykanizsai előadások több
témát taglaltak: szó esett az energetikáról,
a hőszigetelésről, s a napjainkban
oly’ fontossá vált környezettudatosságról
is.
Kanizsa 2009. október 8. – Krónika 3
Sajtótájékoztató keretein belül
számolt be az Oktatási és
Kulturális Minisztérium által a
hátrányos helyzetű tanulók számára
kiírt pályázaton való részvételéről
a Zsigmondy Vilmos és
Széchenyi István Szakképző Iskola
részéről Bene Csaba igazgató
és Laukó Emőke igazgatóhelyettes,
valamint a Cserháti Sándor
Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium részéről Johanidesz
István igazgató és Hargitai
Tibor kollégiumigazgató.
Mint elmondták, a program célja,
hogy a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű szülők
gyermekei a középiskolai kollégiumok
által alkalmazható pedagógiai
eszközrendszer segítségével
eredményesen tanulhassanak, és
nappali tagozatos középiskolai
osztályokban érettségi bizonyítványt
szerezhessenek.
Egyfajta nulladik évfolyamként
indul majd az osztály, felzárkóztató,
speciális tantervvel, melyben
szerepel magyar nyelv és irodalom,
matematika, idegen nyelv,
társadalomismeret, dráma és testnevelés.
Az összességében öt
éves program első, előkészítő éve
után, mely a 2010/2011-es tanévben
indul, s amelynek a Zsigmondy-
Széchenyi ad helyet, a tanulóknak
lehetőségük lesz, hogy
tehetségüknek és érdeklődésüknek
megfelelően tanulmányaikat
az előkészítő évet megszervező,
vagy az általuk választott középiskolában
folytassák. A programban
való részvétel feltétele, hogy
a diákoknak kollégistáknak kell
lenniük, még akkor is, ha nagykanizsai
lakosok. Bene Csaba szerint
a kötelezettség nem jelent
rosszat, hiszen egyrészt a kollégiumi
nevelés a program egyik fő
profilja, ezzel sokat tudnak nyújtani
a diákoknak, másrészt a
résztvevő tanulók támogatottsága
háromszoros fejkvótát jelent,
melyből finanszírozzák többek
között a különórákat, sportprogramokat,
tanulmányi kirándulásokat,
az étkeztetést, kulturális
programokat – a tanuló szociális
helyzetétől függően. Az elhelyezésre
a Cserháti SZKI kollégiuma
biztosít helyet a gyerekeknek. A
családdal is folyamatosan tartják
a kapcsolatot, nem csak telefonon,
illetve szülői értekezletek alkalmával,
hanem szigorúan kötelező
lesz a családlátogatás mind
az iskolai, mind a kollégiumi pedagógusok
részéről.
Az Arany János Kollégiumi
programba egy középiskola úgy
kerülhet be, hogy valamilyen oknál
fogva egy – már a programban
résztvevő – iskola kiesik. A megüresedett
helyre pályázni kell, s
onnantól kezdve, hogy a Minisztérium
a pályázatot pozitívan bírálta
el, határozatlan ideig fennáll az iskola
aktivitása. Ez azt jelenti, hogy
évente indítanak előkészítő osztályokat
– jelenleg maximum 25 fővel
–, de az előkészítő év végeztével
a diákok a fennmaradó négy
középiskolai évben is a program
részesei, s mindvégig a kollégiumban
kell lakniuk.
Az elkövetkező időben a két iskola
felelősei felkeresik többek
között a civil szervezeteket, az általános
iskolákat, hogy megtalálják
azokat a diákokat, akik megfelelnek
a pályázatban kiírt feltételeknek.
Jelentkezni a kötelező középiskolai
jelentkezés előtt kell,
decemberre, januárra körülbelül
kialakul a létszám is. A tapasztalatok
– a már elindult osztályok adatai
alapján – azt mutatják, hogy a
jelentkezők száma nem éri el a maximumot.
Kérdésünkre, hogy ha ez
nálunk nem így lenne, akkor milyen
szempontok alapján válogatnak,
Bene Csaba azt válaszolta,
hogy túljelentkezés esetén először
annak fognak utána járni, hogy milyen
lehetőségek lennének a létszám
növelésére.
S.E.
Felzárkóztatási lehetőség a hátrányos helyzetű fiataloknak
Zala megye csaknem 3800
négyzetkilométer kiterjedésű ékszerdoboz,
tele ezernyi titokkal,
kinccsel, a természet és az ember
gyönyörű alkotásaival. Sok közülük
jó ismerősünk, de akadnak
olyanok is, amelyeken rendre átsiklik
a tekintetünk. Éppen ezért
a Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület, a Kanizsa TV, a Zalai
Hírlap és a kezdeményezést támogató
rádiók, televíziók, újságok,
önkormányzatok és kistérségek
nevében arra buzdítják a
zalaiakat, s mindazokat, akiknek
kedves ez a megye, hogy közösen
készítsünk leltárt a kincseinkről,
s találjuk meg együtt Zala megye
7 csodáját.
A szervezők képviselői,
Lengyák István, az NCKE projektmenedzsere,
Virrasztó Zsolt, a Zalai
Hírlap főszerkesztője, Nagy
Imre, a Kanizsa TV ügyvezető
igazgatója és Balog István, az
NCKE elnöke sajtótájékoztatón ismertették
a tudnivalókat.
Keresik azt a hét, ember alkotta
csodát, kiemelkedő értéket képviselő
építészeti, tájépítészeti, művészeti
alkotást, ipari létesítményt, és azt a
hét természeti csodát (kiemelkedő
ökológiai értéket képviselő táj, növénytársulás,
növény, állat), mely viselheti
a Zala Megye Csodája címet.
Az ember alkotta, illetve a természeti
csodákra vonatkozó javaslatokat
fényképpel, rövid leírással a
7csoda@zalaihirlap.hu e-mail címre
várják október 1-je és november
20-a között. A nevezéseket a Zalai
Hírlap 7csoda.zalaihirlap.hu internetes
oldalán teszik közzé, de ez a
website elérhető a Kanizsa TV, a
Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület, illetve további médiapartnereik,
valamint a megyei önkormányzat,
a települési önkormányzatok
és a kistérségek honlapjáról
is. A szavazás január 15-én fejeződik
be, melynek eredményét a
megye napján, a Zala Megyei Önkormányzat
ünnepségén jelentik be.
Aszervezők kérik, hogy a javaslatokat
küldők közöljék a nevüket,
címüket és telefonszámukat, hiszen
a nevezők között értékes
ajándékokat sorsolnak ki.
Az eredmény annál hitelesebb
lesz, minél több zalai embert sikerül
mozgósítani. Azt is javasolják,
a települések is keressék a saját, illetve
a környék hét csodáját. Amegyei
illetve a helyi szintű akcióknak
köszönhetően ugyanis olyan
lajstrom készülhet Zala megye építészeti
és természeti értékeiről,
amely páratlan lehet a maga nemében.
B.E.
Zala megye 7 csodáját keresik
Az Attila Óvodában és a Mentőállomáson
segítettek a GE Hungary
KFT Nagykanizsai Fényforrásgyárának,
valamint a GE Energy
Nagykanizsai Gyárának önkéntesei
a minap. Az óvodában már
többször jártak, ezúttal 50 darab
tuját ültettek el, és lemeszelték az
intézmény épületének homlokzatát.
A Mentőállomással is régi a
kapcsolatuk. Míg a mentősöket
elsősegélynyújtási bemutatóra
hívták a gyárba, a GE-önkéntesek
két kezük munkáját ajánlották fel.
Festettek, meszeltek, függönyt
varrtak, fenyőt gallyaztak, és megszépítették
az udvart.
Mentőállomáson és óvodában
Kanizsa – Október 4 6. 2009. október 8.
AKözművelődési és Városszépítő
Egyesület meghívására jelen lévő
önkormányzati képviselők és jelölő
pártok képviselői a mai napon az
alábbi közös nyilatkozatot teszik:
NMJV közgyűlésében a város
épülése érdekében együttműködésre
törekszenek és a beterjesztő személytől,
párttól függetlenül támogatnak
minden pozitív kezdeményezést.
Tartózkodnak attól, hogy a közelmúltban
szándékosan, vagy véletlenszerűen
elkövetett hibákat, sértéseket
a közgyűlés munkája során indokolatlanul
felemlegessék. Tartózkodnak
attól, hogy a közgyűlés munkája
során a képviselőket személyükben
támadják, megsértsék, illetve
a hozzászólásaikat minősítsék. A
polgármester úr levezető elnöki minőségében
törekedni fog arra, hogy a
képviselői javaslatokat külön ne minősítse,
e tekintetben ígéretet tesz a
nagyobb önmérsékletre. A jelen lévők
felkérik a most meghívás ellenére
hiányzó Fidesz képviselőit, hogy
csatlakozzanak a kezdeményezéshez.
Jelenlévők megköszönik az
egyesület vezetésének meghívását és
konszenzust-teremtő kezdeményezését,
és kijelentik, hogy a megbeszélést
folytatni szándékozzák.
Nagykanizsa, 2009. szeptember 28.
Böröcz Zoltán (MSZP), Marton
István (polgármester), Bogár
Ferenc (MSZDP), Röst János
(SZDSZ), Horváth István (Kanizsáért
Frakció), Cserti Tibor (Városvédők),
Dömötörffy Sándor
(egyesület elnöke)
Nyilatkozat
(Folytatás az címoldalról)
E nap példa arra, hogy mindig
lesznek emberek, akik a szabadság
eszméjét vallva, ezért kiállva képesek
lemondani legnagyobb kincsükről,
az életükről. Mi tudjuk,
azóta is voltak tragédiák a történelemben.
Arad és október 6-a mégis
újra és újra annak a reménynek az
éltetője, hogy a gyászos nagypéntekeinket
követheti és követi a dicső
feltámadás. Ők ott akkor
ugyanezt akarták valamennyien:
Magyarország feltámadását.
„S ők élni fognak, élni mindörökkön,
/ szent lesz, örökké szent a sírgödör.
/ Amíg az eszmény ki nem hal e
földön, / Míg magyar szellem még
magasra tör, /Az igét, melyért éltet
áldozának, / Szívébe írták az egész
hazának, / Utódtól fogja hű utód tanulni:
/ Hogyan kell élni, s hogy lehet
meghalni.” Írta: Palágyi Lajos
Leiningen-Westerburg Károly
levele, melyet hitvesének írt, nekünk
is szól: „A gyermekek a te
szavaidból fogják megismerni apjukat,
és ki mondhatná meg nekik
jobban, mint te, hogy apjuk bár az
emberi törvények elítélték, szívében
becsületes ember volt, aki
meggyőződéséért halt meg.”
Erről szól mai megemlékezésünk
is, hogy a magyar fiataloknak mi is
elmondhassuk, mert kell, hogy tudják,
ismerjék vitéz elődeik hírét.
1849-ben Henrik Ibsen Magyarországhoz
című versében így szólt
hazánkhoz: „…Árva ország, sok
fiadnak vére folyt ki mindhiába. /
Búsan fénylik a halott hős vértanúi
glóriája. / A magyar név büszke
név lesz és a hadba indulónak, / a
vitéz, merész seregnek úgy zeng,
mint győzelmi szózat.”
Minden október 6-án emlékezzünk!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.”
Délután a Keleti városrészben
folytatódott a megemlékezés. A
hagyományőrző huszárokat a Hevesi
Sándor Általános Iskola elől
kísérték az iskola tanárai és diákjai,
valamint a megemlékezők a
Székely Kertbe, ahol a diákok előadták
emlékműsorukat, majd
Cseresnyés Péter alpolgármester
mondott megemlékező beszédet.
A szervező Polgári Kanizsáért
Alapítvány nevében Molnár Jánosné
és Jerausek István egy-egy verssel
emlékeztek a nyergestetői szabadságharcosok
hősiességére.
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Lányok és Fiúk! Tisztelt közönség!
– szólította meg hallgatóságát
Cseresnyés Péter alpolgármester.
„Örömmel fogadtam el a meghívást,
két évvel azután, hogy a
hevesis gyerekek munkája nyomán
itt egy kis fenyves született, újra találkozzunk.
Első sorban a fiatalokhoz
szeretnék szólni, ám biztos vagyok
benne, az emlékezés mindenkire
hatással van, ha erőt adó
időkre, tettekre emlékezünk.
Önvédelmi háború. Így nevezték
elődeink a szabadságharcot. Kifejezi
ez azt is, hogy nem mi akartuk
ezt a háborút. Az egyedül magyarul
ismert gyönyörű szó, a honvéd
kifejezés is ekkor született.
Szabadság, ez a szó arra figyelmeztet,
a nemzeti függetlenség
nem kegy, amit adnak, hanem velünk
született jog, azt elvenni nem
lehet. Ha mégis megpróbálná valaki,
velünk találja szembe magát.
Ez a büszke öntudat vitte a harcba
elődeinket is 1848-49-ben.
Itt, a nyergestetői szabadságharcosok
emlékfenyvesénél az 1848/49-
es szabadságharc valamennyi –
többségében névtelen – hősi halottja
előtt tisztelgünk. Azért ma, mert
160 évvel ezelőtt ezen a napon végezték
ki első miniszterelnökünket
és a tizenhárom aradi vértanút .
Az elnyomás, a megalázás szándéka,
azonban nem néhány negyedórát
– például a kivégzések
időtartamát – jelentette. Hosszú
évek, évtizedek követték.
Sok mindentől szenvedhetett akkor
a hétköznapokban is egy átlagos
magyar ember – gyermek vagy
felnőtt egyaránt – a megszálló idegen
hatalom szorításában.
El kellett rejtenie az ő számára
annyira drága nemzetiszínű kokárdát
és zászlót. Nem szólalhatott
meg anyanyelvén, vagy ha igen,
súlyosan megbüntették. Elvették
ünnepeit.
Vagyis mindazt, ami éppúgy
hozzátartozik egy nemzet mindennapi
életéhez, mint az embereknek
a levegő. Bizonyára sokan tapasztaltátok,
akkor érezzük igazán valaminek
az értékét, amikor elveszítjük,
vagy akár csak veszélybe
kerül birtoklása. Így azt is csak az
érezheti át igazán, jó magyarnak
lenni, aki számára nem adatik
meg, ami számunkra természetes.
Magyarnak lenni! A hazaszeretet
nem csak a szülőföldhöz való
ragaszkodást jelenti. Nemcsak a
táj, sokkal inkább az ismerősök, a
barátok, a szomszédok, a család
az, ami hiányzik, ha elszakadunk.
Akikhez bármikor odafordulhatunk,
akik hamar megértenek, kitalálják,
mi bánt, mert közösek az élmények
és emlékek.
A huszáros versben arról hallhattunk,
az addig még úriemberként
viselkedő megszálló katona
hogyan rabolja el a honvédkardot.
Igen, ne felejtsük ezt sem! A nemzeti
függetlenség elvesztése azt is
jelenti, hogy mindaz, amiért a
szorgalmas magyar emberek verejtékes
munkával megdolgoztak,
nem az országot gazdagítja, hanem
a külföldet.
És mégis, miért lelkesítő mindkét
vers, miért nem búslakodni jöttünk
ide, hanem reményt meríteni?
„Magyarország még nincsen elveszve!”
– lélegezhetett föl az
egyik vers költője a lányok hazaszeretete
láttán.
„Ne bántsad a magyart!” – ez a
– rossz szándékú emberek számára
meglehet fenyegetően hangzó – híres
mondat emlékeztessen minket
is elődeink büszke öntudatára.
A mögöttem lovon ülő hagyományőrző
huszárok a megmondhatói,
egészen a legutóbbi világháborúig
hányszor győzött a túlerővel
szemben is a magyar huszár bátorsága.
Hiszen ők nyilván jobban ismerik
a magyar hadtörténetnek
azokat a fényes lapjait, melyeket a
– mondhatni – legmagyarabb
fegyvernem, a huszárság írt, számtalanszor
a saját, de inkább az ellenség
vérével. Ahogy a költő-hadvezér
fogalmazott:
Nem irom pennával, / Fekete
téntával, / De szablyám élivel, / Ellenség
vérivel, / Az én örök
hiremet.
Egy másik költő, maga is huszár,
belülről ismerte azt, ami a huszárt
mozgatja, így írt: „A zengő kürtszó
régen elviharzott... / S legendák
őrzik már a hősi harcot, / Amelynek
híre szájról szájra jár, / Hogy
tűzben, vérben, virtusában égve, /
Ezer csatából egyenest az égbe /
Száguldott egykor a magyar huszár!”
Mit is jelent a virtus? Egy latin
eredetű szó: bátorságot, vitézséget,
erőt jelent.
De ne gondolja senki, hogy csak
a huszárok, a katonák fontos tulajdonsága.
Nem születtek ők sem
úgy, hogy mindez velük volt.
Százhatvan éve történt
Magyarnak lenni
Kanizsa – Szabad 2009. október 8. vélemény 5
Bele kellett növekedni, hozzá
kellett nőni.
Él közöttünk egy tizenhárom
éves fiút. Kicsi korában félt a villámtól,
mert egyszer közelükben
csapott le. Azóta minden égzengés
megrémisztette.
Maga sem tudja – mesélte egy
ismerősének – egyszer csak kifejlődött
benne az az érzés, hogy keresse
azt, amitől fél, hogy legyőzze
ezt az érzést. Hogy kényszerítse,
eddze magát a zaj, a fáradság, a
strapa eltűrésére.
Fejest kell ugorni a kellemetlenbe!
– fejezte ki magát. Bizonyára
ennek az edzésnek köszönhető,
hogy aztán a tanulásban az úgy
nevezett nem-szeretem tantárgyaiból
is szépen teljesített. „Nem tudtam,
hogy lehetetlen, ezért megcsináltam”
– számolt be egy ismerősének
büszkén, kicsit vagányul,
amikor az addig az ő számára elérhetetlennek
tartott szintet elérte.
Iskolátok falán láthatjátok, mennyi
társatokra lehettek büszkék. Akik
matematikában jeleskedtek, tudják,
példák sorát kell megoldani, míg a
versenyen győzni tudnak. Akik sportban
értek el kiváló eredményt, éppúgy
ismerik az edzés fontosságát.
Anélkül reménytelen dolog lenne
versenyen sikert elérni. Vannak futók,
akik az edzéseken olyan mellényben
futnak, melybe súlyokat varrattak.
És amikor magán a versenyen
már mellény nélkül tette meg a távot,
valósággal repült. Megérte a fáradság,
az áldozat? – kérdezték tőle, a
díjkiosztás után. Megérte – felelte.
Miért idéztem ezt?
Azért, mert a nyergestetői hősök,
akiknek emlékfenyvesét olyan
kitartóan gondozzátok, gondoltak
rátok. Igen, ismeretlenül is az
eszükben voltatok. És a tábornokok
is azért kiáltották ott, Aradon:
éljen a haza, azért néztek bátran
szembe a halállal, mert a jövő
nemzedékére való gondolás erőt
adott nekik. Tudták, van értelme az
áldozatuknak, hogy a legdrágábbat,
életüket adják oda, mert jönnek
későbbi korosztályok, akikért
ezt meg kell tenniük. Mert magyar
szabadság lángja akkor sem alszik
ki, amikor a parazsat hamu borítja.
Ott, alatta izzik a parázs!
A haza örök, s nemcsak az iránt
tartozunk kötelességgel, amely
van, hanem az iránt is, amely lehet,
s lesz. – mondta Kossuth Lajos.
„Jó lesz magyarnak lenni” –
énekelték előbb olyan szépen, bizalommal
társaitok.
Itt, Nagykanizsán, a Székely
kertben légvonalban közel ezer kilométerre
vagyunk a Nyergestetőtől.
Emlékeztek, két éve Kányádi
Sándor hangüzenetet is küldött
nektek. Neki, az ő híres versének is
köszönhető, hogy a Kárpát-medence
sokezer csatahelye közül a
Nyergestető ilyen jelentőségre tett
szert. Valóságos zarándokhely lett,
ahol nem csak a csata évfordulóján,
augusztus 1-jén, hanem március
15-én is sokezren ünnepelnek.
Így volt ez idén is, amikor köztársasági
elnökünk érkezett erre a
ma Romániához tartozó, magyarok
lakta vidékre, a Székelyföldre.
Fagyos volt az időjárás, goromba
hózápor söpört végig a nyergen.
De a szívekben melegség és szeretet.
Városunk sepsiszentgyörgyi
barátja, Sylvester Lajos írta erről
a napról: A természet nem a búfelejtő
évfordulós vigasságot idézte,
hanem históriai sorsfordulóink hűvösebb
arcának felmutatásával figyelmeztetett:
a történelem fagyosabb
periódusaira is fel kell készülnünk,
zord időkben egymás
mellé préselődve kell keresnünk
egymás testi és lelki melegét.
Igen, így edződjünk valamenynyien
– fiatalok és idősebbek – az
összetartozás erejétől felvérteződve.
Mert október hatodikán – államfőnk,
Sólyom László
Nyergestetőn elmondott szavaival
szólva: „arra emlékezünk, hogy
vannak helyzetek, amikor nem lehet
tovább visszavonulni. Amikor
neki kell vetni a hátat egy sziklának,
egy fenyőnek, s szembe kell
fordulni az ellenséggel” Így szól a
máig a szabadságharc parancsa.
Az az ellenség rég eltűnt a történelem
süllyesztőjében.
De maradtunk a szabadságért a
holtak harcát folytatni mi, akik
ezen a helyen minden alkalomkor
lelkierőt gyűjtünk, hitet acélozunk,
és történelmünk legszebb oldalaira
úgy lapozunk vissza, hogy a következő
oldal a szép jövőnkre nyíljék.”
Köszönet
Fejtő Ferenc író, történész városunk szülötte, Zala megye és Nagykanizsa díszpolgára, a legrangosabb hazai
és európai kitüntetések birtokosa, idén lett volna 100 éves. E jeles alkalomból emléktábla létrehozását kezdeményeztem
ez év februárjában, Röst János képviselőtársammal egyetértésben, azért hogy méltó emléket állítsunk
Fejtő Ferencnek. Az emléktábla avatására 2009. augusztus 30-án került sor Fejtő Ferenc szülőházánál.
Kezdeményezőként és építtetőként ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzatának, a Fejtő Ferenc Alapítvány részéről Charles Fejtőnek, Lévai Péternének, Kovács
Lorántnak, továbbá Kovács Kálmán Vladimir-Ádám Krisztián alkotópárosnak, Rajk Lászlónak és Rajk Juditnak,
Jancsi György tervezőnek, a Zala Megyei Levéltár munkatársainak, a Nagykanizsai Földhivatal munkatársainak,
az Építéshatósági Osztály munkatársainak, a Csengery utca 22. valamennyi lakójának és tulajdonosának,
a média képviselőinek, valamint az avatási ünnepségen megjelenteknek.
Nagykanizsa, 2009. október 5.
Halász Gyula önkormányzati képviselő
Több reakciót is kaptam két héttel ezelőtti, A népirtásnak nincs
színe című írásomra. Volt, aki felvetette, kit érdekel egy hatvan
évvel ezelőtti történet, mikor az emberek a mai nap gondjával vannak
elfoglalva. Többen felismerték, a hely és név nélkül írottak
Murakeresztúron történtek. Az 1918 után az új délszláv államhoz
csatolták Stájerország déli felét, az északi Graz központtal Ausztria
része maradt. A déliek, tehát az alsó-stájerek mintegy nyolcszáz
éve éltek már szülőföldjükön, mikor 1945-ben német
anyanyelvük – s meglehet, szorgalmas munkájuk nyomán összegyűlt
földjeik – miatt kollektív háborús bűnösként ítélték el őket.
Lövészkommandó, koncentrációs tábor, az utolsó némettelenítési
hullámban marhavagon várt rájuk. Sorsukról többet a kiskanizsai
Schauer István A nagy utazás című tanulmányából az interneten
tudhat meg az érdeklődő. 1946 februárjában a hetekig Murakeresztúron
veszteglő szerelvényről 77 áldozatot emeltek le és
temettek el a helyiek. A vagonokból élelemért könyörgő
embereknek kenyeret akart beadni egy vasutasfeleség, az akkor 29
éves Gadányi Györgyné. A magyar katona éppúgy meglőtte az ő
lábfejét, mint az ivóvízért kiszökött foglyot. S a felelősök? Egy
történetesen kommunista ideológiájú fegyveres szervezet. A Harmadik
Birodalom ellen harcoltak, partizánokként ismerjük őket, s
ez a szó azóta is olyan jól cseng… Vezérük Tito marsall a Szovjetuniótól
különutas politikájával nyugaton is népszerű, itthon is
jobban emlékszünk a Jugoszláviába tett bevásárlóutakra, mint…
Mire is? A délvidéki magyarirtásról már pár éve hallani, láthatjuk
a magyarkanizsai társulat darabjait. És ismeretes, 1956-ban
Hruscsov és Tito megegyezett, hogy forradalmunkat eltiporhatják.
A Murán túl a horvátok kétszeresen szenvedtek a kommunizmus
alatt. Bár Tito horvát születésű volt, szerb hegemóniát
érvényesített Jugoszláviában, mely nem véletlenül esett szét
darabjaira. Nem tudná mindezt az a murakeresztúri önkormányzat,
amely a felelősök néven nevezésétől ódzkodik? Dr. Radnai
Árpád állatorvos – sokak Árpi bácsija – volt az, aki a Tito partizánok
áldozatainak a túlélők segítségével – amikor már lehetett
- végre méltó síremléket emeltetett. Idén október 26-tól majd tábla
is őrzi emberséges tettét. A Polgári Magyarországért Alapítvány
pályázatán az ’56-os Emlékműért Polgári Egyesület nyert
bronztáblát, mellé az önkormányzat tiszteletadása kerülhetne. De
összefér-e a tisztelettel az elhallgatás, az eltussolás? És valóban,
felejtsük-e a több mint hatvan évvel ezelőtti eseményeket? „Ha a
terror áldozatainak számát összevetjük a mai cinikus, üzleties
intézkedések áldozatainak előre látható számával, akkor a proletárdiktatúra
szelídebb korszaknak tűnik a mai dúlásokhoz
képest.” – írta keserűen Csoóri Sándor. Az egészségügy
tönkreveréséről pedig Csókay András idegsebész a Magyar Srebrenica
című cikkében szólt. Nehéz dönteni.
Papp János
Népirtásról, konkrétan
Kanizsa – Sajtótájékoztatók 6 2009. október 8.
Két témában, lakáshitel finanszírozási
problémákról és a közgyűlés
további munkájának hogyanjáról
tartott sajtótájékoztatót
Marton István polgármester.
A bajbajutott lakáshitelesek
megsegítésével kapcsolatban a
polgármester elmondta:
– A hétvégén elértek az első arra
vonatkozó megkeresések, hogy családok
a lakáshitel-finanszírozási
problémák miatt esetleg fedél nélkül
maradhatnak. Ezt természetesen
nem engedhetem, hisz nem fordulhat
elő, hogy 2009-ben Nagykanizsán
tisztességes, dolgozó emberek
utcára kerüljenek, így még a jelenség
tömegessé válása előtt – amire
remélhetőleg nem kerül sor –, indítványozom
egy 30 millió forintos krízisalap
– mely igény szerint a jövőben
bővülhetne is – létrehozását,
amely kamatmentes adósságrendező
hitelt biztosítana a súlyosan rászoruló
lakáshiteleseknek. Kemény
munka, fegyelmezett gazdálkodás
kellett ahhoz, hogy a város abba a
helyzetbe kerüljön, hogy támasza lehessen
bajbajutott polgárainak.
Büszkeséggel tölt el, hogy részese
lehettem e folyamatnak. Kérem a
közgyűlést, ne húzza át a krízisalap
tervét, így már jövő kedden, még
idejében elfogadásra kerülhet javaslatom.
Botorság tehát azt állítani
– ami egyes nem túl tájékozott
képviselők szájából elhangzott sajtótájékoztatókon
–, hogy „az embereket
nem érdekli, hogy hány millió
forint van a kasszában”. Kérdem
én, miből fizetnénk a pályázati önrészeket,
vagy miből támogathatnánk,
segélyezhetnénk rászoruló embereket?
Nehéz anyagi (pénzügyi) helyzetben
az előrelátó, megfontolt gazdálkodással,
s nem ostoba népszerűséghajhász
szólamokkal tehetünk
valamit, és érhetünk el eredményt.
A hogyan tovább kérdéséről így
nyilatkozott:
– Az elmúlt hét soron kívüli közgyűlésén
a képviselő testület még a
vártnál is egyértelműbb döntést hozott
arról, hogy nem kívánja anarchiába
taszítani a várost, kitenni a
sorozatos kampányoknak, ehelyett
érdemi munkával kívánja tölteni a
hátralévő évet. A döntésnek azonban
súlya van, az érdemi munkának pedig
előfeltételei, épp ezért mindazon
képviselőket, akik a munkára szavaztak,
kerekasztal beszélgetésre invitálom,
ahová minden elképzelésüket
hozhatják, amelyek javítani tudnák
az önkormányzat működését. A
pártlogót viszont, ezúttal kérem,
hagyják az irodám küszöbén. A tárgyalásokat
majd szeretném kibővíteni
azon képviselőkkel is, akik ugyan
döntésük értelmében, ebben az öszszetételben
a továbbiakban nem kívánnak
(kívántak) dolgozni, ám
mandátumukat mégis megtartják.
Kérem őket, az időt használják fel a
város, és saját helyzetük újraértékelésére.
Remélem, a tárgyalások gyümölcse
mielőbb közgyűlési döntések
formájában is beérik.
Saját irodával gazdagodott az
Aranyfény Civil Egyesület – számolt
be minderről sajtótájékoztató
keretében Budavölgyi Kálmánné
elnök immár az újonnan kialakított
központjukban – a Munkás
út 3/D. földszinti helyiségében.
Maga az iroda október 1-tól 10-
14 óra között fogadja az érdeklődőket,
s nem utolsósorban az adományozókat,
akik már eddig is
számtalan alkalommal segítettek a
rászorultakon.
Az egyesület 2006 tavasza óta
működik, s több mint 30 tagot
számlál, akik közül 10-15-en aktív
munkájukkal is segítik a tömörülést.
Az egyesület életében eltelt
időszak óta már lelki és meditációs
tanfolyamokat is szerveznek folyamatosan,
s az iroda azok előtt is
nyitva áll, akik szimplán lelki feltöltődésre
vágynak egy kellemes
beszélgetés által.
Országjáró körútja zalai állomásai
sorában Nagykanizsára látogatott
Retkes Attila, a Szabad Demokraták
Szövetségének új elnöke,
és Kovács Kálmán országgyűlési
képviselő, az SZDSZ vidékpolitikai
kabinetjének, valamint Zala
Megyei Szövetségének elnöke.
Retkes Attila tájékoztatást adott az
SZDSZ megújulásáról, és beszámolt
az előző napi brüsszeli tárgyalásairól,
amit Szent-Iványi Istvánnal együtt
folytattak. Tény, hogy a pártjuk nem
politizált kellő hitelességgel és következetességgel
az elmúlt időszakban,
ezért nagy társadalmi elutasítottsággal
kellett szembenézniük – hangsúlyozta
elöljáróban. Most a hitelességük
helyreállítása a legfontosabb célkitűzés.
Fontosnak tartják, hogy az
SZDSZ még a látszatát is kerülje annak,
hogy budapesti párt lenne, ahol
egy szűk csoport irányít. Csak országos
pártként, csak vidékről, a megyei
választmányok, helyi csoportok
szintjéről van esély a megerősödésre.
Határozott, de szerény, érvelő és nem
kioktató SZDSZ-t szeretnének. Az a
véleményük, hogy lehet másképpen
is hitelesen politizálni. Bejelentette,
elkészült a liberális párt öt évre szóló
stratégiája, melyet a szükséges korrekciók
után december közepén ajánlanak
a küldöttgyűlésnek elfogadásra.
A hét fejezetből álló stratégia
legfontosabb eleméről, a vidékpolitikáról
Kovács Kálmán többek
között elmondta:
– Ki kéne végre mondani, Magyarország
jövőjét kockáztatja a vidék
mai helyzete. Míg a főváros, és
nagyvárosaink versenyben vannak
az európai terepen, addig a vidék
nincs. A kialakult helyzet kritikussá
vált, az elvándorlás vidéken megállíthatatlan.
Általános értelemben, vidéken
nem történt meg a rendszerváltás.
Az SZDSZ azt szeretné, ha a
magyar politika egy közös, komplex
vidék-stratégiával állna elő. Együtt
kell megalkotni a jövő vidékét, mert
ez Magyarországon kulcskérdés.
Ehhez nem kell több pénz, hanem az
eszközrendszert kell átcsoportosítani.
Lehetővé kell tenni, hogy ne csak
a kiemelt nagyprojektek, hanem a
kistelepülések is tudjanak pályázni
uniós támogatásra.
„A 2006-os önkormányzati választás
óta a Fidesz-KDNP jelöltjeiként
közgyűlésbe jutott 15 képviselőből
mára csak 11 maradt a
frakció tagja. Joggal teheti föl a
kérdést ezután az a kanizsai szavazó,
aki bízott bennük, hogy: Mi
lesz az árulásuk ára, „jutalma”?”
– emelte ki Karádi Ferenccel (Fidesz-
KDNP) közös sajtótájékoztatóján
Jerausek István (Fidesz-
KDNP), majd így folytatta:
– Mi lesz az árulás ára, „jutalma”,
kettős értelemben is. A frakciótól
elfordultak mit kaptak, vagy
kapnak majd a másik oldaltól? Mit
ígértek, milyen előnyökkel szédítették
meg őket a szocialisták? Mit remélnek
Marton Istvánék az MSZPvel
való együttműködéstől? Az árulásnak
mindig volt és lesz is ára.
Harminc ezüst ütötte a markukat,
vagy beérték kevesebbel is? Tudjuk,
kérdésünk költői, de a hazug embert
előbb utolérik, mint a sánta kutyát -
szól a mondás. Csak egyet említenék
a sok hazugság közül. Horváth
István sajtótájékoztatóján arról beszélt:
több városban 7-8 milliárd
plusz van a költségvetésben, nálunk
meg ennyi a mínusz. Majd Marton
István ellentmondva frakcióvezetőjének,
másfél milliárd pluszról beszél.
Nagy a különbség, melyik az
igaz? Véleményem szerint egyik
sem. A figyelmes ember majd következtetni
tud. „Boldog Júdást
még nem láttam” – jut eszünkbe a
klasszikus mondás. Még érdekesebb
a kérdést úgy föltenni: akik elárulták,
becsapták a rájuk szavazókat
– hiszen a választópolgárok
azért bíztak meg bennük, mert FIDESZ
színekben indultak – milyen
árat fizettetnek ezért a várossal?
Nem arra kaptak felhatalmazást a
fideszes szavazóktól, hogy a szocialistákkal
szövetséget alkotva szavazzanak
a közgyűlésben a saját
frakciótársaik javaslatai ellen. A
választók pontosan azért döntöttek
úgy 2006-ban, hogy fideszes városvezetést
akarnak, hogy többé ne a
szocialisták, sokak által elítélt politikai
stílusa, politikai és gazdasági
önzése folytatódjék városunkban.
Karádi Ferenc átvéve a szót, az
alábbiakat mondta el:
– Kérdésként az is felmerül, hogy
az árulás miatt milyen békés építkezéstől
esett el Nagykanizsa. Fontos
mind a két szó, a békés is és az építkezés
is. Az anyagi gyarapodás és az
összefogás egyaránt késedelmet
szenved miattuk Nagykanizsán.
Helyben járást, még egy évig megbénított
közgyűlést valószínűsítenek
az előjelek. Mindannyian hivatkoznak
a lelkiismeretükre. Ezek szerint
– látva eddigi tevékenységüket – a
szavazóikkal való szembefordulást,
az árulás után a mandátum megtartását
lelkiismeretükkel, értékrendjükkel
összeegyeztethetőnek tartják.
Furcsa lelkiismeret az ilyen. A válasz
arra, hogy miért csökkent le a frakció
létszáma 14 főről 11 főre az,
hogy nem méltó emberek kerültek be
a jelöltek közé. A többi, minden Geréb
részéről, már csak szánalmas
magyarázkodás. Visszaszámlálás címet
adott rendezvénysorozatának a
minap az egyik polgári kör. Érezhető,
hogy nem csak a tavaszi országos,
hanem a 2010-es őszi választásokat
is sok ember várja Nagykanizsán,
reménykedve tényleges változásban
– hangzott el a sajtótájékoztató
zárógondolataként.
B.E - P.L.
Marton a
krízisalapról
Aranyfény:
Irodát avattak
SZDSZ:
Új stratégia
Fidesz:
Az árulás jutalma
Kanizsa – Városház2009. október 8. a 7
Pályázati hirdetmény a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban
megüresedett 2 db lakás bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló
36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet a: 1. Nagykanizsa,
Kodály Z. u. 10/B. fsz. em. 5., 2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em.
11. szám alatt található Nyugdíjasházban lévő bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 26. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó. A licitálás
időpontja: 2009. november 3. (kedd ) 9.00. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. A pályázat célja: az alább
megjelölt ingatlanok bérleti jogának elnyerése, határozott időre. A bérlemények
nem örökölhetők!
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 11.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség. A lakások megtekinthetők: 2009. október
14. (szerda) 10.00-11.00-ig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/. öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására
képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak
eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson
történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ pénzadományt
ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati bérlakását térítésmentesen a bérbeadó
rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból illetve életveszély miatt
lebontásra kerülő önkormányzati bérlakás bérlője.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehető
PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen fel
kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét,
csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra
kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi
bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén
annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit,
minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk.
A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban
foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is
képviselheti.
A licitálás induló összege:
1. Nk, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5. 2.200.000.-Ft
2. Nk, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 11. 2.200.000.-Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
Anyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. köti meg a kijelölés, az adomány befizetését,
vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követő
15 napon belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel
a bérleti szerződést nem ezen határidőn belül nem köti meg, a bérleti
szerződés megkötésének lehetőségét elveszíti.
Nyugdíjasházi lakások
Pályázati hirdetmény Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális
és Egészségügyi Bizottsága a 32/2001. (VI. 27.) számú, a Garzonházakról
szóló helyi rendelt alapján pályázatot hirdet az alábbi üres, önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 13.490 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II.em 9.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 +1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
Alakás településen belüli fekvése: városi terület. Alakás épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap
7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
8. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
9. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 13.490 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
10. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
11. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II.em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
A lakások megtekintésének időpontja: 2009. október 12. (hétfő) 14.00-15.00-ig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2009. október 26.
Önkormányzati bérlakások - Garzonház
Kanizsa – Városháza 8 2009. október 8.
Pályázati hirdetmény Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális
és Egészségügyi Bizottsága a 42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról
szóló helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres, felújított
önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:
1. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 30.888 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
2. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 30.888 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
3. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 9.
A lakás alapterülete: 62 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
Alakás településen belüli fekvése: városi terület. Alakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 29.016 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakások megtekintésének időpontja: 2009. október 9. 8.00-9.00-ig
NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:
1.Nagykanizsa, Csengery u. 78. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 102 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 40.188 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 13. 14.30-15.30-ig.
2. Nagykanizsa, Király u. 34. 2. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
II. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 61.472 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 12. 9.30-10.30-ig.
3. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/1/1.
A lakás alapterülete: 94 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 51.136 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 12. 10.30-11.30.
SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN BÉRLAKÁSSAL
NEM RENDELKEZŐ ILLETVE JELENLEG IS BÉRLAKÁSBAN
ÉLŐK RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Péterfai u. 37. C/1/2.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 1+2 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
Alakás településen belüli fekvése: városi terület. Alakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 27.005 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: 5 év. Alakás megtekintésének időpontja:
2009. október 14. 8.00-9.00-ig.
2. Nagykanizsa, Liszt F. u. 8. C/2/1.
A lakás alapterülete: 61 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
II. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 27.816 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 14. 9.00-10.00-ig
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/1.
A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 17.232 Ft. A lakás állapota: felújított
e.) A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 12. 14.00-15.00-ig.
4. Nagykanizsa, Deák tér 2. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 35 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 16.765 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: 5 év. Alakás megtekintésének időpontja:
2009. október 12. 11. 30-12. 30-ig.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/14/fsz. 1.
Alakás alapterülete: 69 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 18.078 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009.
október 12. 14.00-15.00-ig
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/E/5.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 15.796 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: 5 év. Alakás megtekintésének időpontja:
2009. október 12. 9.00-10.00-ig.
7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 8.
A lakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 12.838 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti
jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009. október
12. 8.00-9.00-ig
8. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 13.
Alakás alapterülete: 47 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 12.314 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti
jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009. október
12. 8.00-9.00-ig.
9. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/6.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A
lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege:
15.796 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009. október 12. 10.00-11.00-
ig.
10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos)
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 14.148 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009.
október 12. 8.00-9.00-ig.
11. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/C/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 12. 9.00-10.00-ig.
12. Nagykanizsa, Liszt F. u. 1/B. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 20.784 Ft. A lakás állapota: felújított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009.
október 14.11. 00-12.00-ig
13. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. 8/52.
A lakás alapterülete: 64m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
VIII. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 26.240 Ft. A lakás állapota: felújított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 13. 14.00-15.00-ig.
14. Nagykanizsa, Liszt F. u. 8/A. 1/1.
A lakás alapterülete: 61m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 27.816 Ft. A lakás állapota: felújított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009.
október 14. 10. 00-11. 00-ig
15. Nagykanizsa, Rákóczi u. 5/C. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 32 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 12.608 Ft. Alakás állapota: helyreállított
e.) A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 13. 10.00-11.00-ig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2009. október 26. (hétfő)
Pályázat önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
Kanizsa – Városház2009. október 8. a 9
Konténermosás!
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyűjtésére használatos
1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége gondoskodni
évente öt alkalommal. Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Saubermacher-
Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. munkatársai 2009. október 13-án, 14-én
és 15-én (kedden, szerdán és csütörtökön) zárt rendszerű, gépi konténermosást
végeznek -idén utolsó alkalommal- az egész városban. Kérjük a házmesterek,
illetve lakók segítségét abban, hogy a fent említett napokon biztosítsák a hozzáférhetőséget
a hulladékgyűjtő edényekhez.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyeshulladékgyűjtési
akciót szervez az alábbi időpontokban és helyszíneken:
1. október 16. 13.30 - 13.40 Kisfakos, buszmegálló
2. október 16. 13.50 - 14.00 Bagola, buszforduló
3. október 16. 14.15 - 14.40 Sánc, posta előtti buszmegálló
4. október 16. 14.55 - 15.20 Katonarét, Táncsics tér
5. október 16. 15.30 - 16.10 Hevesi u. ABC
6. október 16. 16.20 - 16.50 Zemplén u. ABC mögött
7. október 16. 17.00 - 17.30 Rózsa u. kispiac
8. október 16. 17.40 - 18.10 Kazinczy u.
9. október 16. 18.25 - 18.40 Alsótemplom előtti parkoló
10. október 17. 8.00 - 8.40 Palin, Szálfa u.
11. október 17. 8.50 - 9.20 Napraforgó tér
12. október 17. 9.35 - 10.00 Petőfi u. - Honvéd u. sarok
13. október 17. 11.00 - 12.30 Kiskanizsa, Templom tér
14. október 17. 12.45 - 12.55 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
15. október 17. 13.10- 13.20 Nagyrác utcai (volt) Iskola
16. október 17. 13.40 - 14.10 HSMK parkoló
17. október 17. 14.20 - 14.50 Miklósfa, ABC
18. október 17. 15.00 - 15.30 Olaj ABC
Via Kanizsa Nonprofit Zrt.
Veszélyes hulladékgyűjtési akció!
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője - a megszokottól eltérően - 2009. október
14-én, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám
alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin
és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Papp Ferenc önkormányzati képviselő fogadóórája 2009. október 9-én
(pénteken) 16 órától az MSZDP nagykanizsai irodájában. (Nk., Rozgonyi u. 1.)
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart október 20-án, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában,
18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Képviselői fogadóórák
Ügyintéző: Bognár É. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról és
helyszíni szemle időpontjáról. Szám: 6/2265-8/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az érintetteket,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályára
építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett, melynek tárgya a Nagykanizsa,
0265., 0273/1., 0273/2., hrsz-ú ingatlan telekmegosztására és telekhatárrendezésére
vonatkozó kérelem
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást
adom.
A tervezett tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlan telekmegosztását és
telekhatárrendezését kérik. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal
közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 0265.,
hrsz-ú ingatlan, 0273/1., hrsz-ú ingatlan, 0273/2., hrsz-ú ingatlan, 0272., hrsz-ú ingatlan,
0229., hrsz-ú ingatlan, 0274/1., hrsz-ú ingatlan, 0278., hrsz-ú ingatlan,
0264/3., hrsz-ú ingatlan, 0264/2., hrsz-ú ingatlan, 0263/10., hrsz-ú ingatlan, 0263/9.,
hrsz-ú ingatlan, 0263/8., hrsz-ú ingatlan, 0263/7., hrsz-ú ingatlan, 0263/6., hrsz-ú ingatlan,
0263/5., hrsz-ú ingatlan, 0263/4., hrsz-ú ingatlan, 0263/3., hrsz-ú ingatlan,
0263/2., hrsz-ú ingatlan, 0263/1., hrsz-ú ingatlan, 0262., hrsz-ú ingatlan, 0261/2.,
hrsz-ú ingatlan, 0261/9., hrsz-ú ingatlan, 0260., hrsz-ú ingatlan, 0258., hrsz-ú ingatlan,
0257., hrsz-ú ingatlan, 0256., hrsz-ú ingatlan, 0243/2., hrsz-ú ingatlan, 0241.,
hrsz-ú ingatlan, 0266., hrsz-ú ingatlan, 0267., hrsz-ú ingatlan, 0268., hrsz-ú ingatlan,
0270., hrsz-ú ingatlan.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban tekinthetnek be:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12,
13-17, péntek: 8-12. Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa,
0265. hrsz.alatti ingatlanon 2009. október 15-én (csütörtökön) 14.00-kor
helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan előtti közterületen.
Kérem a kérelmezőt, hogy a helyszíni szemle feltételeit a fenti időpontban biztosítani
szíveskedjen, valamint a kiértesítettek, hogy az eljárás lefolytatását a szemlén
való részvételükkel szíveskedjenek elősegíteni. Továbbá tájékoztatom az érintetteket,
hogy a helyszíni szemlén az érdekelt ügyfelek - személyazonosságuk megfelelő
igazolása mellett - részt vehetnek, véleményüket ott előadhatják, de megjelenésük
nem kötelező.
Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak száma jelentős, az eljárás megindításáról az érintetteket a Ket. 29. § (6)
bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.
A hirdetmény 2009. október 1-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú
Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetőtábláján.
Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek:
1. Honvédelmi Minisztérium, Budapest, Balaton u. 7-11., 1050
2. Közép-dunántúli Gázhálózati ZRt., Nagykanizsa, Zrínyi u. 32., 8800
3. Délzalai Víz és Csatornamű ZRt., Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/A., 8800
4. Zalaerdő Erdészeti ZRt., Nagykanizsa, Múzeum tér 6., 8800
5. MOL Magyar Olaj és Gázipari NyRt., Budapest, Október 23-a utca 18., 1117
6. Centrál Geo Kft., Szolnok, Mária u. 10., 5000
7. Nagykanizsa, 0272., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
8. Nagykanizsa, 0229., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
9. Nagykanizsa, 0274/1., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
10. Nagykanizsa, 0278., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
11. Nagykanizsa, 0264/3., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
12. Nagykanizsa, 0264/2., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
13. Nagykanizsa, 0263/10., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
14. Nagykanizsa, 0263/9., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
15. Nagykanizsa, 0263/8., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
16. Nagykanizsa, 0263/7., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
17. Nagykanizsa, 0263/6., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
18. Nagykanizsa, 0263/5., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
19. Nagykanizsa, 0263/4., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
20. Nagykanizsa, 0263/3., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
21. Nagykanizsa, 0263/2., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
22. Nagykanizsa, 0263/1., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
23. Nagykanizsa, 0262., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
24. Nagykanizsa, 0261/2., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
25. Nagykanizsa, 0261/9., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
26. Nagykanizsa, 0260., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
27. Nagykanizsa, 0258., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
28. Nagykanizsa, 0257., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
29. Nagykanizsa, 0256., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
30. Nagykanizsa, 0243/2., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
31. Nagykanizsa, 0241., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
32. Nagykanizsa, 0266., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
33. Nagykanizsa, 0267., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
34. Nagykanizsa, 0268., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
35. Nagykanizsa, 0270., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
Építéshatóság – 6/2265-8/2009.
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete ezúton köszöni
meg a személyi jövedelemadóból
2008. évben egyesületünkhöz
beérkezett 44.657 Ft-ot,
amit teljes egészében az alapszabályban
meghatározott célra fordítottunk.
Egyesületünk a támogatást
a jövőre nézve is tisztelettel
kéri, s ezúton megköszöni.
Jaskó József mb. elnök
Köszönjük A Lisztérzékenyek
Nagykanizsai Egyesülete
soron következő találkozóját
2009. október 15-én
17 órakor
tartja a Medgyaszai Ház
I. emeleti termében.
Vendég: Dr. Peszleg József
Fül-orr-gégész szakorvos,
előadásának címe:
„Amit az allergiáról tudni kell”.
Várunk minden kedves érdeklődőt!
Kanizsa – Városháza 10 2009. október 8.
Dátum Gyógyszertár neve, címe telefonszáma Ügyeleti idő
2009. október 1. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 – 07.30
2009. október 2. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 – 07.30
2009. október 3. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 13.00 – 08.00
2009. október 4. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 – 07.00
2009. október 5. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 – 08.00
2009. október 6. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 – 07.30
2009. október 7. CENTRUM(INTERSPAR) 93/516-278 20.00 – 08.00
2009. október 8. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 – 08.00
2009. október 9. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 – 08.00
2009. október 10. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 – 08.00
2009. október 11. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 – 07.30
2009. október 12. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 – 07.30
2009. október 13. SZENT GYÖRGY KIRÁLY. U. 53. 93/510-135 18.30 – 07.30
2009. október 14. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 – 06.00
2009. október 15. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 – 08.00
2009. október 16. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 – 07.30
2009. október 17. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 12.00 – 08.00
2009. október 18. KANIZSA FŐ U. 5. 93/510-267 08.00 – 07.30
2009. október 19. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 20.00 – 08.00
2009. október 20. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 – 07.30
2009. október 21. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 – 06.00
2009. október 22. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 – 08.00
2009. október 23. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 – 08.00
2009. október 24. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 – 08.00
2009. október 25. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 – 08.00
2009. október 26. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.30 – 07.30
2009. október 27. KANIZSA FŐ U. 5. 93/510-267 18.30 – 07.30
2009. október 28. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 – 07.30
2009. október 29. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 – 07.00
2009. október 30. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 – 08.00
2009. október 31. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 13.00 – 08.00
Gyógyszertári ügyelet - október
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki
Nagykanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a
városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia 10. számában való megjelenésére.
Pályázat tárgya:
Irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő versek, prózák,
grafikák.
Pályázati feltételek:
Egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 A/4-es oldal (70 leütés,
45 sor 12-es betűnagyság, palatino linotype betűtípussal) terjedelemben. A
kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell benyújtani az
alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Halmos Csaba
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 10-es számában a "Karácsonyi
Könyvhét" alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak
tiszteletpéldányokban részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2009. október 30. (péntek) 13.00 óráig
Kanizsa Antológia 10.
Hrsz. Helye, jellemzői Kikiáltási ár / Versenytárgyalások időpontjai
3071. Nagykanizsa, Bartók B.u.1.
Tízemeletes, 48 lakásos lakóépület, és mellette lévő orvosi rendelők. 72.500.000.-Ft+ÁFA okt. 19, 26. 08:00 óra
4378/29 Ipari Park területén, 1 ha, 4833 m2 nagyságú, beépítetlen terület 59.330.000-Ft + ÁFA okt. 19, 26. 09:00 óra
4378/32 Ipari Park területén, 3015 m2 nagyságú, beépítetlen terület 11.460.000-Ft + ÁFA okt. 19., 26.10:00 óra
649/93 Ipari Park területén, 6389 m2 nagyságú, beépítetlen terület 25.560.000-Ft + ÁFA okt. 19., 26. 11:00 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt., 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
Az eljárás kezdetéig a versenytárgyalás kiírója változtatási jogát fenntartja!
A versenytárgyalás kiírója jogosult a szerződés megkötéséig ajánlatától elállni, ez esetben a vevő által befizetett árverési előleg kamatfizetési
kötelezettség nélkül visszafizetésre kerül.
További információk, iratbetekintési lehetőség előzetes telefonos egyeztetést követően, munkaidőben: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolg. Zrt. (8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) Telefon: 93/311-241. 16-os mellék.
Versenytárgyalások
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul
2009.10.12-én 16 órakor
hétközi
2009.10.30-án 16 órakor
hétvégi előadásokkal személyautó,
motor és segédmotor kategóriákban.
10.13-án 16 órakor
“C” és “C+E”
10.15-én 16 órakor “D”
Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!
Utóbbi időben megszoktuk,
hogy az egészségügyről negatív
híreket olvasunk, hallunk.
Ha hiba van a rendszerben,
az szenzáció. A sikeres
beavatkozások pedig természetesek,
arról nem szól
senki. Ezért ragadtam tollat,
hogy elmondhassam az alábbi
történetet.
Édesanyám, aki nyolcvan
éves, délután fél négykor lett
rosszul. Telefonon hívtam a
104-es számot és elmondtam
a tüneteket. Hat perc múlva
megérkezett a mentő. Háromfős
csapat rohant édesanyám
betegágyához. Gyors vizsgálat,
EKG, infúzió, majd rohanás
a kórházba. A kórház bejáratánál
édesanyám szíve leállt,
az újraélesztés sikeres
volt. Az intenzív osztály következett.
Mire családommal
odaértünk, Radics doktor úr
már mondta is, hogy felkészítette
a zalaegerszegi utazásra
és telefonon megbeszélte az
ügyeletes orvossal a diagnózist.
Ott már várják és azonnal
meg fogják operálni. Mire
Zalaegerszegre értünk,
édesanyám már túl volt a műtéten.
Már itthon van szerető családja
körében. Lassan az erejét
is visszanyeri. Mindezért hálás
köszönettel tartozunk mindenkinek,
aki édesanyám meggyógyításában
részt vett. Ám nem
tudjuk eléggé megköszönni a
104-es csapatnak Bodnár Andrea
mentő tisztnek, Matasics
József mentő szakápolónak és
Peinstingl Attila mentő sofőrnek,
mindazt amit tettek. Szakértelmüknek,
gyorsaságuknak
köszönhetjük, hogy a rosszullétet
követően két és fél órán belül
édesanyámat megoperálták
és visszakaphattuk szeretett
dédinket. Számunkra Ők a hétköznapi
hősök.
Szányiné Kovács Mária
Miklósfa,
Iskola út .43.
Hétköznapok
hősei
Egészségügyről
másképp
Kanizsa – Emlékeztün2009. október 8. k 11
Tisztelettel meghívom Nagykanizsa város idős állampolgárait a 2009. október 15-17-e között
megrendezésre kerülő "Idősekért Nagykanizsán" Ünnepi hét rendezvényeire.
Marton István polgármester
2009. OKTÓBER 15. CSÜTÖRTÖK
Honvéd Kaszinó (Nagykanizsa, Ady út 7.)
9.00 Idősügyi kerekasztal konferencia. A konferencia elnöke: Maronicsné dr.
Borka Beáta osztályvezető Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztály. Házigazda: Halmos Ildikó igazgató.
2009. OKTÓBER 16. PÉNTEK
Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)
9.00 Képzőművészeti kiállítás megnyitása. Megnyítót mond: Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselőgyütt-egymással" pályázatok eredményhirdetése
9.30 Nagymama újra mesél. Nagyszülők és unokák délelőttje. Házigazda: Büki
Pálné Idősügyi Tanács társelnöke, Katona Noémi szabadidő-szervező.
Hevesi Sándor Művelődési Központ (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
15.00 Ünnepi műsor. Köszöntőt mond: Marton István Nagykanizsa MJV polgármestere.
Közreműködnek: Kanizsa és Kis Rozmaring Táncegyüttes, vezető: Vizeli
Dezső és Vizeliné Paksi Valéria, Nagykanizsa Város Vegyeskara, vezényel: Hajdú
Sándor, Farkas Tibor versmondó. Műsorvezető: Kovácsné Mikola Mária.
16.00 Fogadás. Pohárköszöntőt mond: Tarnóczky Attila Nagykanizsa Oktatásáért
kitüntetettje
17.00 Idősek bálja. Közreműködik: Party Duó. Házigazda: Büki Pálné és
Kovácsné Jakatics Margit.
2009. OKTÓBER 15. CSÜTÖRTÖK
Nagykanizsa-Miklósfa Mindenki Háza
18.00 Idősek napja. Köszöntőt mond: Karádi Ferenc önkormányzati képviselő.
Köteles Mihály Nyugdíjas klub elnöke. Ünnepi műsor Tüttő János Nótakör
közreműködésével. Vacsora, zene, tánc.
2009. OKTÓBER 16. PÉNTEK
Nagykanizsa-Palin Általános Iskola
15.00 Idősek napja. Köszöntőt mond: Bicsák Miklós önkormányzati képviselő.
Általános Iskola és Óvoda ünnepi műsora Vacsora, zene, tánc.
Nagykanizsa - Bagola Kultúrház
16.30 Egészségügyi szűrések
17.30 Idősek napja
Köszöntőt mond: Marton István Nagykanizsa MJV polgármestere
18.00 Sallai Jenő és cigányzenekara. Vigadó duó. 19.00 Vacsora, zene, tánc
Nagykanizsa-Bajcsa Kultúrház
18.00 Idősek napja. Köszöntőt mond: Marton István Nagykanizsa MJV polgármestere,
Polai József önkormányzati képviselő. Közreműködik: Tulman
Géza előadóművész. Ünnepi műsor. Vacsora, zene, tánc.
2009. OKTÓBER 17. SZOMBAT
Móricz Zsigmond Művelődési Ház (Nagykanizsa, Hajgató út 1.)
18.00 Idősek napja. Köszöntőt mond: Tóth Nándor önkormányzati képviselő,
és Cseresnyés Péter alpolgármester. Közreműködik: Tulman Géza
előadóművész. Ünnepi műsor. Vacsora, zene, tánc
Nagykanizsa-Fakos Kultúrház
18.00 Idősek napja. Köszöntőt mond: Jerausek István önkormányzati képviselő
Ünnepi műsor: Nagykanizsai Vörösrózsák, Hagyományőrző Cigány Néptánc
Együttes, Árvácska dalkör, Premier táncklub. Vacsora, zene, tánc.
Idősekért Nagykanizsán ünnepi hét
A II. világháborús lengyel menekültek
magyarországi befogadásának
70. évfordulójára emlékeztek
Rétfalvi Sándor szobrászművész
Emlékfal című alkotásánál
a Csengery úton.
A megjelenteket Kovácsné Mikola
Mária, a HSMK intézményvezetője
köszöntötte. Emlékező beszédet
Marton István polgármester és
Grzegorz Kacprzynski, a Lengyel
Köztársaság nagykövetségének főosztályvezetője
mondott. Amegemlékezésen
tárogatón közreműködött
Baráth Béla, Horváth István Radnóti-
díjas versmondó, valamint a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola növendékei.
Ha lengyelekről van szó, mindig
a lengyel menekültek fogalma, valamint
a szépen hangzó, a mi lengyelünk
kerül elő. Magyarországon
már 1735-ben megjelentek a
lengyel menekültek – kezdte történelmi
áttekintését Marton István.
A XX. század újabb menekülthullámokkal
indult – folytatta. A II.
világháború éveiben Magyarország
hatalmas számban fogadott
katonai és civil menekülteket, akik
a német-orosz támadás után hagyták
el Lengyelországot. Számukat
110-140 ezer főre teszik. Amagyar
kormány 1939. szeptember 18-án
megnyitotta a határt a lengyel menekültek
előtt, és szeptember 21-
én határozatot hozott a gondoskodásukról,
segélyek, elszállásolás,
munkalehetőségek, az oktatás és a
gyermekgondozás megszervezésével.
Nagykanizsán a Frank pótkávé
épületében, közkeleti nevén a
Kávégyárban 1939-1941-ig lengyel
menekülttábor, majd 1941-45
között politikai internálótábor működött,
ahová a munkaszolgálatosokat
vonultatták be. Ma már nem
áll az épület, de a helyén készült
emlékfalat azokból a téglákból
alakították ki, melyekre az egykori
lengyel menekültek és integráltak
karcolták be neveiket.
A polgármester szavai után
Grzegorz Kacprzynski felolvasta
Joanna Stempinska nagykövet aszszony
levelét. A számtalan ismert
és névtelen barát önzetlen segítségét
a lengyel nemzet sosem felejti
el. Az utókor kötelessége nem lehet
más, minthogy ápolja a hősök
emlékét – hangsúlyozta. Az ünnepség
végén koszorút helyeztek
el az 1985. május 9-én felavatott
Emlékművön.
B.E.
70 éve befogadtuk őket
Az október 1-től november 11-ig
zajló Múzeumok Őszi Fesztiválján
számtalan érdekes programmal
találkozhatnak az érdeklődők a
Thúry György Múzeumban.
A fesztivál nyitórendezvényén az
Együtt Kiskanizsáért Egyesület fotógyűjteményéből
nyílt kiállítás. A képek
a kiskanizsai ünnepi és esküvői
viseleteket mutatják be a XX. század
elejétől napjainkig. Horváth Jánosné,
az egyesület vezetője a családi fotók
történetéről elmondta, többnyire azért
készültek, hogy az I. világháborúban
harcoló testvérnek vagy férjnek küldjenek
a családról képet. Ezek egyrészt
műteremben, vagy az élelmes fényképészeknek
köszönhetően a házaknál
készültek. Az egyesület távolabbi célja
között szerepel a városrész életének
bemutatása fotókon keresztül.
B.E.
Kiskanizsai életképek
Kanizsa 12 – Színes 2009. október 8.
„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát
kaptunk örökségbe, de
mintha egyre gyakrabban tétlenül
néznénk ennek háttérbe szorulását,
elfelejtését. Vegyük birtokba,
ismerjük meg, fényesítsük újra és
adjuk tovább az eleinktől kapott,
élethosszig érvényes, értékes, unokáink
számára is feltétlenül megőrzendő,
mesebeli kincseket!”
A Magyar mese napja alkalmából
és Benedek Elek születésének
150. évfordulójára, halálának
80. évfordulója tiszteletére hirdette
meg a Liszó Községért
Közalapítvány mesemondó versenyét
és rajzpályázatát.A megmérettetésre
Nagykanizsa és kistérsége
óvodásainak és általános
iskolásainak küldtek jelentkezési
lapot. A 27 település oktatási-nevelési
intézményeiből a jelentkezések
száma minden várakozást
felülmúlt, mivel a mesemondó
versenyre 12 intézmény 43 mesemondója
jelentkezett, akiket 27
pedagógus készített fel. Őket
Schmidt István, Horváth István,
Lengyák István, Kardos Ferenc,
Rirsch Zoltán és Fa Ede alkotta
zsűri hallgatta meg. Rajzpályázatunkra
15 intézményből 29 pedagógus
238 óvodása és tanítványa
készített Benedek Elek meseillusztrációt.
250 gyönyörű alkotás
érkezett. Nem volt könnyű dolga
Járási Ildikónak és Lukács Juditnak,
hogy eldöntse, kinek az alkotása
a jók között is a legjobb.
A rendezvényen Szmodics
Józsefné, a kuratórium elnöke
köszöntötte a jelenlévőket, amelyet
Göndör István országgyűlési
képviselő, a kuratórium tagja
nyitotta meg. Hagyományt szeretnének
teremteni ezzel a kezdeményezéssel,
hogy a magyar
népmese által közvetített értékek
minél több emberhez eljuthassanak,
valamint szeretnék, ha gyermekeik
közül többen kedvelnék
meg az olvasást, ismernék meg
legnagyobb meseíróinkat, gyűjtőinket.
A nyertesek teljes listája
a www.kanizsaujsag.hu honlapunkon
olvasható.
K.H.
A magyar
mese napja
Liszón
David, a 19 éves nagykanizsai
énekes egyre nagyobb népszerűségre
tesz szert az országban.
Szeptember végén forgatta le első
videóklipjét a „Nem leszek
gép” című dalból. A videó érdekessége,
hogy mindjárt két nyelven
készült el. A magyar egy
gyors rock dal – a magyar közönség
igényeit figyelembe véve.
Az angol változat, a külföldi, főképp
osztrák, német, szlovák és
román klubok kérésére készült
el. A dal megjelenik egy hazai,
valamint két külföldi válogatáslemezen
is.
– Milyen volt a forgatás?
– Nagyon élveztük. A klip tele
van akciójelenetekkel, melyek nagyon
igénybe vettek minket fizikailag
is, de úgy gondolom, hogy a
végeredményért megérte. A forgatás
egy nagyon lepusztult gyárépület
több szintjén zajlott. A környezet
nagyon inspiráló volt a forgatócsoport
számára, hiszen tökéletesen
illeszkedett a dalhoz. Így a
vizuális látvány még jobban fokozni
tudta a dal mondanivalóját,
amely eltérően a magyar zenéktől,
most kivételesen nem a szerelemről
vagy a csalódásokról szól.
– Milyen terveid vannak a dallal
kapcsolatban?
– Természetesen – mint minden
előadónak – a slágerlistákat meghódítani,
s a közönségemnek rengeteg
jó bulit csinálni országszerte.
S remélhetőleg nem csak magát
a zenét szeretik majd meg az emberek,
hanem a dal tartalmi mondanivalóját
is megértik majd. A dal
tulajdonképpen a mindennapi, gépies
monotonitásról szól, amikor
csak tesszük a dolgunkat, szinte
mindenbe belefáradva. A dal, illetve
a klip főhőse épp ez ellen küzd,
s nem akarja megadni magát egyéniségének
elvesztésével.
– Úgy tudjuk, MC Duckyval készültök
egy közös dalra.
– Igen, ez így igaz. Az ötlet
Gabriellóban, a menedzseremben
merült fel, látva a különböző duók
nagy sikerét. Szerettük volna, ha
hozzám is csatlakozik valaki egy
dal erejéig, kerestük a megfelelő
embert, és így esett a választás
Duckyra, Magyarország egyetlen
és ismert női rapperére.
– Ő mit szólt mindehhez, mikor
megkerestétek?
– A menedzseremmel már régóta
barátság fűzi össze őket. Kíváncsi
volt rám, hiszen neki nem mindegy
kihez, vagy milyen produkcióhoz
adja a nevét. Ezért megnézte a
honlapomat, meghallgatta a dalaimat,
majd jött a személyes találkozás,
és ekkor mondott igent. Ezután
stúdióba vonultunk, és megalkottuk
az első közös dal stílusjegyeit. Ezt
ugyan még titokban tartjuk, de
annyit azért elárulok, hogy a dal
R’n’B és Hip Hop alapokra épül.
– Hol lesz látható, hallható először?
– Larának, a szívátültetett kislánynak
szervezett segélykoncerten,
Dunakeszin, 2009. október 15-
én, ahol többek között színpadra
lép Baby Gabi, Bencsik Tamara,
Josh és Jutta, Kasza Tibor, Király
Viktor, Mc Hawer és Tekknő, valamint
Tóth Vera.
– Ezek szerint, szoktál jótékonykodni
is?
– Igen! Ducky is, én is úgy gondoljuk,
hogy az embernek kötelessége
segíteni másokon, ha tud. Mi,
művészek a saját eszközeinkkel, lehetőségeinkkel
próbálkozunk. Remélem,
hogy sikerrel!
– Mit üzennél a Kanizsa Hetilap
olvasóinak?
– Csak annyit, hogy remélem,
hamarosan velük is találkozom
majd egy nagykanizsai, vagy környékbeli
koncerten, s bízom abban,
hogy a tavaszra várható CDm
sok-sok fiatal polcain lesz majd
megtalálható.
További információkat és érdekességeket
– képekkel fűszerezve
– a www.davidmusic.hu honlapon
találnak.
K.H.
David első videóklipje
Farkas Tibor a HSMK igazgatója
nyitotta meg a Rock-klub
őszi idényét.
Bevezetésként elmondta: ahogy
a nyári programsorozatban is tapasztalható
volt, a jövőben is készséggel
támogatják a városban működő
zenekarok, előadók megnyilvánulási
lehetőségeit, valamint a
PANKKK program keretén belül
havonta lehetőségük nyílik neves
zenészek és zenekarok meghívására.
Október a rock jegyében telik,
majd novemberben a jazz muzsika
kedvelői élvezhetik Juhász Gábor
jazzgitáros és együttese koncertjét,
decemberben pedig a Csik zenekar
programja színesíti a zenei palettát.
Ezt követően Szakács Gábor, a
klub vezetője néhány mondatban
ismertette az est további programját.
Elsőként a nagykanizsai Blue
Corner együttes az elmúlt 30-40
év hazai és külföldi pop-rock slágereiből
nyújtott át egy csokorra
valót. Zenei blokkjukat néhány
saját szerzeménnyel tették változatossá.
A rövid technikai szünetet
követően a Budapest Acoustic
Band programjában a blues, a
jazz és a rock különös ötvözetét
élvezhette a közönség. Zenei
összeállításukban többek között
Beatles, Eric Clapton, Jimmy
Hendrix, Led Zeppelin, Pink
Floyd és Sting örökzöldeket hallhattunk.
A közismert dallamok
közé a zenekar ügyesen illesztette
be a tavaly megjelent „Kapcsolatok”
című lemezének dalait.
Sipeki Zoltán 1993 óta Zorán állandó
gitárosa, de részt vett Eric
Burdon, Manfred Mann produkcióiban
is. Mindezek mellett keresett
stúdiózenész, így számtalan
hanglemezen hallható játéka.
A másik gitáros, Gál Gábor a Takács
Tamás Dirty Blues Band
csapatának alapítója. Zenekarával
játszott Joe Cocker, John
Mayall, Eric Burdon, Brian May
koncertjein. A zenekar basszusgitárosa
Papesch Péter Jaco Pastorius
és Stanley Clark nyomdokain
haladva bebizonyította,
hogy a legkülönbözőbb stílusok
kitűnő képességű muzsikusa. Őt
leginkább Presser Gábor és az
LGT produkcióiban és Juhász
Gábor triójában hallhattuk. A
csapat ütőse Mogyoró Kornél
igazi sassion zenész. Pressertől a
Budapest Jazz Orchestráig sokfelé
találkozhatunk játékával,
mindemellett számtalan színtársulat
alkotótársa. A zenekar
fénypontja mégis Móra Erzsébet
énekesnő volt. Hatalmas rutinnal
tolmácsolta a zenekar esti produkciójában
szereplő világhírű
énekesek dalait. Az öt kitűnő
muzsikus műsorával hatalmas sikert
aratott a Rock Klub nyitókoncertjén.
Czene Csaba
Évadnyitó a Rock-klubban
Kanizsa 2009. október 8. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Ismerőseinek is feltűnik, hogy a munkahelyi
elfoglaltságán kívül szinte semmi
mással nem törődik. A munkában fáradhatatlan,
de nem ártana lazítani, vagy
valamilyen hobbit keresnie.
Úgy tűnik, családtagjaival szemben igen
magasra teszi a mércét. Nem árt, ha időnként
eszébe jut, egy család nem úgy működik,
mint egy gép. Legalább ábrándozzon
kellemes dolgokról.
Nagyon felpezsdül az élet ön körül. Az is
előfordulhat, hogy elfelejti elintézni a
legfontosabb ügyeit. Sebaj, a magánélet
örömeit időnként nem árt a monoton feladatok
elé helyezni.
Öntörvényű viselkedésével nem sikerül
együttműködni a környezetével. Ha félreértik
otthon egymást, a sértődés helyett
legyen inkább engedékeny. Az igazság
így is kiderül.
Rokonszenves viselkedéséért többen is
megdicsérik. Bár a féltékenykedésről
nem sikerült teljesen leszoknia, a családjában
mégis nagyra értékelik a pozitív
változást.
Úgy érzi, sokat dolgozik mostanában, de
emiatt nem fárad el, mert a kötelesség
motiválja. Magánéletében is sok teendő
várja, a családtagjai is folyamatosan számítanak
önre.
Monotonnak érzi mostanában a munkáját.
A kisujjából is kirázza az elvégzendő feladatokat.
Ha még este is a munkáján töri a
fejét, ne csodálkozzon azon, hogy kifárad.
Szemlélje gyakrabban a csillagos eget.
Van energiája a kemény munkához, és ezt
elvárja másoktól is. Emiatt gyakran beleköt
családtagjaiba, s elszalasztja a jó lehetőségeket.
A stressz levezetése érdekében szervezzen
például egy vidám görbe estét.
Beszédes kedvében van mostanában. A
környezetében élők nem győzik hallgatni
élménybeszámolóit. A diszkrécióról
azonban ne feledkezzen el, mert ellenszenvet
válthat ki másokból.
A lelki egyensúlya érdekében ne hallgassa
el a véleményét mások elől. Tapintatosan
is meg lehet mindenkinek mondani
az igazat. A múltbéli sérelmeitől pedig
szabaduljon meg egyszer, s mindenkorra.
Gondolja végig, hogy mit szeretne elérni.
Ha azzal kezdi, hogy nekem úgysem sikerül
semmi, akkor nem is fog. Gyűjtse
az ötleteket, és kezdje az ön számára legfontosabbal.
Dicsérendő, ha kitart a saját véleménye
mellett. A legfontosabb, ha hisz önmagában,
mert az erőt ad. Ne hagyja, hogy a
negatív kritikák elvegyék a kedvét. Inkább
egy flörtben keressen vigasztalást.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
DÉL-ZALAI
KRÓNIKA
A hírműsor, amiben
megszólalnak a hírek
szereplői.
Minden hétköznap
07:00, 08:00, 13:00,
18:00 órakor
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
A megfejtéseket személyesen szerkesztőségünkbe vagy levélcímünkre, a 8801 Nagykanizsa, Pf. 154-re várjuk!
A helyes választ beküldők között Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben című verseskötetét sorsoljuk ki.
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
JÁRMű
VEGYES
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2009. október 8.
INGATLAN
Nk-án a belvárosban, a Hunyadi
úton 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas ingatlan eladó! Érd.:
30/227-3294 (7108K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: 30/227-
3294
Városközpontban három szobás,
76 m2-es, egyedi fűtéses, 4. emeleti lakás
eladó. Érd.: 30/411-4010 (7107K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-es,
kétszobás, egyedi gázas lakás (pince,
padlás, kert) eladó. (7096K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken 58
m2-es, bontásra ítélt ház eladó. Irányár:
5,3 millió Ft. Érd.: 30/621-4117
(7106K)
Vállalkozások figyelem! Nk-án belváros
közeli, társasház építésére alkalmas
ingatlanok eladók! Érd.: 30/282-
0867 (7109K)
Deák téri patinás épület I. emeleti
galériás stúdiólakása – akár irodai
hasznosítással – eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/901-9013 (7112K)
Nk-án a Corvin utcában 1+1/2 szobás
lakás albérletbe kiadó. Kaució szükséges!
Érd.: 30/851-7255 (7098K)
Csöves kukorica nagy mennyiségben
eladó. Érd.: 20/552-1908 (7110k)
170 literes, újszerű állapotban lévő
prés eladó. Érd.: 30/448-6072 (7061K)
50 mázsa léalma (20 Ft/kg), valamint
50 mázsa kiváló minőségű étkezési
alma (70 Ft/kg-tól) eladó
Letenyén. Ugyanitt vajkörte eladó
85 Ft/kg áron. Érd.: 30/9932-534.
Szobanövények eladók! Tel.:
93/315-861 (7113K)
Almaértékesítés termelőtől több
fajtából Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2/c.
alatt. Eladási ár: 75 Ft/kg-tól. Tel.: 312-
479, 20/570-7717 (7114K)
Fiat Ducatto 2005 TD, 1994-es, műszakira
felkészítve, áron alul eladó.
Érd.: 30/611-8399 (7104K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
Hívásra házhoz is megyek! Elérni és bejelentkezni
a 30/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
Úszásoktatás! Úszóedzői képesítéssel,
öt éves kortól úszásoktatást vállalok.
Érd.: 93/312-798, 30/319-7662
(7111K)
Egész évben működő kutyaiskola
engedelmes tanfolyamot indít a Zsigárdi
közi kutyakiképző pályán. Jelentkezés:
30/9363-585, 70/200-6849 (7115K)
174/69/58 értelmiségi férfi keresi
37-50 (+8, -1) éves, jó alakú, nett hölgy
társaságát. Ha beteg vagy, meggyógyítalak,
ha szomorú vagy, felvidítalak, ha
nincs semmi gond, élvezzük az életet.
Fényképes, telefonszámos és/vagy
postafiókszámmal ellátott bemutatkozó
leveledet „Művészlélek” jeligére a
Szerkesztőségbe várom. (7094K)
Október 9-10.
KANIZSA NEMZETKÖZI
JAZZ- ÉS VILÁGZENEI
FESZTIVÁL
Belépődíj:október 9-én 3 000 Ft
október 10-én 3 000 Ft
Két napra szóló bérlet: 5 000 Ft
Október 12. 19 óra
Hevesi bérlet
Popplewell - Robert Thomas:
A szegény hekus esete
a papagájjal
bűnügyi vígjáték
Belépődíj (pótszék): 2500 Ft
Szakmai jegy: 500 Ft
Október 13. 19 óra
Bródy bérlet
Tánc-dal-fesztivál
zenés játék a 60-70-es évekről
A Pannon Várszínház előadása
Belépődíj (pótszék): 2500 Ft
Szakmai jegy: 500 Ft
Október 14. 19 óra
Rátkai bérlet
Miénk ez a cirkusz
cirkuszmusical az LGT dalaiból
A Pannon Várszínház előadása
Belépődíj (pótszék): 2500 Ft
Szakmai jegy: 500 Ft
Október 15-17.
Idősekért Nagykanizsán ünnepi
hét az Egyesített Szociális
Intézmény Szervezésében
(Részletes program: 11. oldal)
Október 17. 18 óra
Felnőtt táncház
Belépődíj: 500 Ft/fő
"ÁLMOK ITÁLIÁBAN"
festménykiállítás Sass Brunner
Erzsébet és Brunner
Erzsébet alkotásaiból
"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Retrospektív kiállítás Z. Soós István
alkotásaiból
"BOLDOG BÉKEIDŐK"
plakátkiállítás
"NAGYKANIZSA
A DUALIZMUS KORÁBAN"
fotókiállítás
Multifokális lencse AKCIÓ -30%  Fényre sötétedő lencse AKCIÓ!
Az akció szeptember 31-ig érvényes!
Szüreti vigasság Palinban
2009. október 10-én (szombaton) jó hangulatú szüreti mulatsággal
várja az érdeklődőket Palin városrész. Amenet 15 órakor indul
a Sportpályától, majd négy megálló után céljához elérve zenével,
tánccal folytatódik. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
Kanizsa 2009. október 8. – Sport 15
… 15 esztendeje: a Vágvölgyi
Tamás edzette listavezető MÁV
NTE a BSE II ellen (73-53) zsinórban
hatodik győzelmét aratta a női
kosárlabda NB I B pontvadászatában.
Radák Attila (Honvéd Thury
SE) a kanizsai autocross futam során
bebiztosította bajnoki címét az
1600 ccm alatti kategóriában. Már
kedden megkezdődött Egerszegen
a jegyek elővételi árusítása a hétvégi
ZTE – Olajbányász labdarúgó
mérkőzésre. Az Elektromos elleni
vereség után a kézilabda NB I-ben a
tabella negyedik helyezettje játszott
a másodikkal 400 néző – zsúfolt
ház – előtt: N. Tungsram SE – Győri
ETO 22-19, a legtöbb kanizsai
gólt Radovics Sándor (7) szerezte.
… 10 esztendeje: a javában
zajló PNB legsportszerűbb csapatának
választották az Olajbányász
FC-t, s a díjat a védő Pálfi Róbert
vette át. Szekszárdi 0-0-s döntetlenével
az NB III Dráva csoportjában
a harmadik helyre csúszott
vissza a MÁV NTE. A kőszegi
Énekes Kelemen nemzetközi emlékversenyen
Horváth Zoltán
(KBK) kapta a legharcosabb
ökölvívó különdíját. A korosztályos
úszó sprintbajnokságon Papp
Viktória (Bolyai DSE) 50 m mellen
a második helyen végzett.
… 5 esztendeje: itthoni bemutatkozó
meccsén a sakk NB I-es
csapatbajnokságban az N. Tungsram
SK 9,5:2,5 arányban nyert a
PMSE Antenna Hungária ellen.
Szász Kinga négy győzelme is kellett
az újonc Király Ingatlanügynökség-
Kanizsa Sörgyár asztalitenisz
csapatának ahhoz, hogy az
NB I A-csoportjában 10:8-ra győzzön
a Mohács ellen. A férfi kosárlabda
NB I B-ben: Kanizsa KKDKG
East – Soproni MAFC 90-
61, Koma Dániel pont-mutatója
26/3 volt, amit ebben a párharcban
és a szezonban is elfogadnánk…
Polgár László
Ez történt (október 8-14.)…
Szentlőrinc-PVSK SE - Nagykanizsai
TE 1866 0-0. NB III. Drávacsoport
labdarúgó-mérkőzés, 7.
forduló. Szentlőrinc, 150 néző. Vezette:
Éreth (Álló, Rákosi). NTE
1866: Horváth G. - Kotnyek,
Burucz, Pozsgai, Farkas J. -
Ujvári, Hegedűs, Boros (Kisharmadás,
6.), Rácz Sz., Nagy T.
(Iványi , 85.), Csepregi (Szőke,
89.). Vezetőedző: Visnovics László.
A mérkőzés előtt a kanizsai
együttesnél nem lehettek túlzottan
elbizakodottak, s ez nem is csoda,
hiszen eddig a szentlőrinciek ellen
nem termett sok babér – főképp
nem a baranyai székhelyen. Nos,
ezúttal a dél-zalaiak alaposan rácáfoltak
a várakozásra, s taktikus, fegyelmezett
játékkal raboltak pontot
a bajnok otthonából úgy, hogy
Boros Zoltán már nagyon korán
kiválni kényszerült a csapatból. A
Szentlőrinc ellen ezzel az NTE
megszerezte első idénybeli döntetlenjét,
s hét pontjával a Dráva csoport
10. helyén áll. A következő
fordulóban, október 10-én 14.30-
kor a kanizsaiak az ötödik Nagyatádnál
vizitálnak, s a szomszédvári
rangadó sem ígérkezik könnyebb
találkozónak.
Visnovics László: „Bár korán a
csapatszerkezet átalakítására
kényszerültünk, úgy vélem játékunkkal
nem okoztunk csalódást.”
Emlékeztető:
A Szentlőrinc elleni mérkőzések
az NTE 2007-es NB III Dráva-csoportjába
történt felkerülése óta:
2007/08, 9. forduló: Szentlőrinc -
NTE 4-2; 26. forduló: NTE -
Szentlőrinc 1-3. 2008/09, 9. forduló:
NTE - Szentlőrinc 0-2; 24. forduló:
Szentlőrinc - NTE 5-2.
A mostani 0-0-s találkozójukon
ott volt a házigazdák támadószekciójában
a zalaiak ellen roppant
hatékony Müllerlei Szabolcs és
Pincehelyi Zsolt – akik közül előbbi
három, utóbbi négy gólt jegyzett
az NTE ellen –, de ezúttal ők sem
tudtak a hálóba találni.
Egy kis kitekintő:
A labdarúgó NB II Nyugati csoportjának
9. fordulójában a ZTE II
vendége a Barcs együttese volt (1-2),
s a somogyiak mindkét találatát a 17
esztendős nagykanizsai Nagy Gergő
szerezte. A fiatal támadó az NUFC
nevelése, ahonnan a Zetéhez került,
de megjárta a grazi Sturm akadémiáját
is. Szombathelyi kitérővel került a
barcsiakhoz, melynek színeiben a 6.
fordulóban a Tatabánya ellen szerezte
meg első másodosztályú találatát…
P.L.
Végre pont a mumussal szemben
Kanizsa Sörgyár – A.S.E. Orosháza
3:6. Női asztalitenisz Extraliga-
mérkőzés, 3. forduló. Nagykanizsa.
Dospina, Ladányi – Végh,
Ciurcui 2:3, Ladányi – Ciurcui
1:3, Márkus – Végh 0:3, Dospina –
Tóth 3:0, Ladányi – Végh 2:3,
Dospina – Ciurcui 3:2, Márkus –
Tóth 2:3, Dospina – Végh 3:1, Ladányi
– Tóth 0:3
Az igazság pillanata, akár így is
fogalmazhattunk a Kanizsa –
Orosháza extraligás találkozó kapcsán,
hiszen néhány hete a dél-zalai
klub képviselői 6:4-re nyertek a
Tolna ellen, melyet előtte az orosháziak
is elpáholtak – 6:1-re. Az
eredményekből az következett,
hogy az alföldiek a KSSE ellen is
simán veszik az akadályt. Mint kiderült,
ez így is történt, ezzel tovább
gyarapítva pontjaik számát.
A kanizsaiak közül ugyanakkor
Michaela Dospina egyesben kitett
magáért, így az úgymond „román
rangadót” is ő nyerte a Bolyai-iskola
tornatermében. A végeredmény
tulajdonképpen papírforma,
s ezzel három forduló után a Jakabfi
Imre edzette csapat a hetedik
helyen áll. Október 25-én szintén
hazai környezetben játszik a Kanizsa
Sörgyár, akkor a Soltvadkerti
TE lesz az ellenfél.
Jakabfi Imre: „Úgy gondolom,
már eddigi szereplésünkkel sem
okoztunk csalódást, ráadásul a vesztes
meccseinket sem nyertek “nullásra”
velünk szemben ellenfeleink. Az
már jól látható, hogy idegenlégiósunkkal
erősödtünk, s ehhez kell felnőnie
másik két játékosunknak is.”
P.L.
Dospina egyedül kevés volt
 Az első lépés a bronz felé.
Jánossomorján játszotta a baseball
bajnokság 3. helyéért vívott párharc
első találkozóját a Nagykanizsa Ants
együttese. Mint ismert, a kanizsaiak
az előző évekkel ellentétben ezúttal
valóban nagy harcban maradtak le a
bajnoki fináléról a Szentendrével
szemben, így idén ismét a bronzért
mérkőzhetnek. Nos, a Darabos Gábor
és Gondi Zoltán vezette egység
a Jánossomorja Rascals otthonában
vívta az első mérkőzést, s szoros csatában
ugyan, de nyertek 3:1-re.
(Hozzátennénk, a „hangyák” igazán
kellemetlen ellenlábasai az osztrák
határ menti kisváros együttesének,
hiszen igazán jegyzett párharcban
még nem sikerült győzni ellenük…).
 Itthoni győzelem, idegenbeli
vereség. A Nagykanizsai Izzó SE
kézilabda-csapatai közül az NB I Bs
nők Győrben, az NB II-es férfiak
itthon mérkőztek. A hölgyeknek
vérmes remények nem lehettek a
győri női kézilabda fellegvár második
csapatával szemben, s a zöld-fehérek
14-9-es félidő után győztek
is 28-19-re – ami egyáltalán nem
tragikus a kanizsaiak szempontjából.
Az „izzósok” egyelőre sereghajtóként
állnak pont nélkül, de a
teljes képhez tartozik, hogy rajtuk
kívül még három nulla pontos
együttes is található a mezőnyben.
A férfiaknál már kedvezőbb az
összkép, hiszen a veszprémieket
28-20-ra győzték le Tóth László játékosai,
s három meccsükön öt pontot
gyűjtöttek, ami a táblázat harmadik
helyét jelenti (jelenleg) számukra
a tízcsapatos mezőnyben.
 Helytálltak a fiatalok. Kanizsai
Vadmacskák - PEAC 56-67
/13-19, 16-15, 9-14, 18-19/. Amatőr
női NB I-es kosárlabda-mérkőzés,
Nyugati csoport, 1. forduló. Az új
bajnoki évadra alaposan átalakult
KVSE az első negyedben Fuisz Viktória
öt pontjával a 3. percben még
vezetett, de a pécsiek pontosabb dobásaikkal
végül hatpontos előnnyel
zárták az első negyedet. A második
tíz percben volt egy kiváló 9-0-s hazai
sorozat, de a végére sikerült felzárkózniuk
a baranyaiaknak. Fordulás
után a pécsi csapat ismét „előhalászta”
tarsolyából a pontosabb dobásokat,
s így ismét tetemesre hízott
előnye, de ezzel még nem ért véget a
találkozó, mivel a záró negyedben
többek között Hegyi Vivien két hármasával
felzárkózott a kanizsai
együttes egy pontra. A végjátékban
aztán a célzásoknál már odalett a
koncentráció a Vadmacskáknál, s ezt
a vendégek kíméletlenül kihasználva
11 ponttal nyerték meg a találkozót.
Kanizsa – 16 Hasznos 2009. október 8.
Tájékoztatjuk Nagykanizsa lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése 2/2008.(II.08.) számú rendeletében szabályozza az avar- és
kerti növény hulladékégetésének szabályait. A jogszabály értelmében,
(1) Ünnepnapokon és vasárnapokon, valamint a május 1-től szeptember
30-ig tartó időszakban a város teljes közigazgatási területén tilos az avar, kerti
és egyéb növényi hulladék égetése.
(2) Közterületen az avar és kerti hulladék égetése az év minden napján tilos.
(3) A város központjában a - Király utca mindkét oldala - Kalmár utca mindkét
oldala - Magyar utca páros oldala 26. házszámtól délre eső ingatlanok - Garai
utca páros oldala - Petőfi utca mindkét oldala - Huszti tér - Eötvös tér - Kórház
utca - Kossuth tér - Liget utca - Tripammer utca - Erdész utca mindkét oldala -
Ady E. utca páros oldala 80. számtól (3746 hrsz) északra és páratlan oldala 83.
számtól (3630 hrsz.) északra - Nagyváthy utca és Zárda utca mindkét oldala -
Zrínyi Miklós utca mindkét oldala által határolt területen az avar, kerti és egyéb
növényi hulladékot március 1-30. és október 1-30. napja között lehet égetni a hét
első kettő munkanapján 08.00 - 18.00 óráig, emberi tartózkodás céljára szolgáló
épülettől legalább 25 méteres távolságra. Az év többi napján tilos az égetés.
(4) Külterületen avart, kerti és növényi hulladékot az (1) bekezdésben
foglalt tilalmi időszakok kivételével bármely munkanapon és munkaszüneti
napon lehet égetni.
(5) A (3) bekezdésbe nem tartózó egyéb belterületi ingatlanokon az (1)
bekezdésben írt tilalmi időszakok kivételével - a hét első két munkanapján
08.00 - 18.00 óráig lehet avart, kerti és növényi hulladékot égetni emberi
tartózkodásra szolgáló épülettől legalább 25 méter távolságra.
(6) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell
szüntetni.
(7) Az elégetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális
vagy ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot.
avar- és kerti növényi hulladék: falomb, nyesedék, egyéb növényi maradványok
Aki az avar, kerti és egyéb növényi hulladékot tilalmi időszakban, vagy emberi
tartózkodásra szolgáló épülettől 25 méter védőtávolságon belül, avagy tiltott területen
éget. szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő szabálysértési pénzbírsággal
sújtható, amennyiben magasabb szintű jogszabály másképpen nem rendelkezik.
Kérjük a lakosságot, hogy gondolva mások nyugalmára, az égetésre
vonatkozó rendelkezéseket tartsák be.
A hulladékégetés szabályai
Hajhullás
A hajhullás akkor tekinthető rendellenesnek, ha túlzott mértékű és hiányzik
a normál újrakinövés. Minden esetben, amikor egy túlzott mértékű
hajhullást látunk, egy megfelelő kezeléssel beavatkozunk olymódon,
hogy stimuláljuk a szőrtüszőt, elősegítve ezzel a vérellátást.
A hajhullás mértékét befolyásolják az öröklött gének, mivel elsősorban
ezek határozzák meg, hogy mennyire érzékeny fejbőrünk. A hormonháztartás
felborulása miatt is kóros hajhullás következhet be: a női
szervezetben több férfihormon kezd el termelődni, ezért férfiakra jellemző
hajhullást figyelhetünk meg ezeknél a nőknél (leginkább a fejtetőn
ritkul a haj). Anőknél kritikus időszak a klimax, mert ilyenkor rendszertelenné
válik a petefészek működése, a női nemi hormon termelése
lecsökken. Így a hajszálak élettartama megrövidül, lassú, de állandó
hajhullás indul meg a fejbőr egészére kiterjedően.
Néhány gyógyszer mellékhatása, egyoldalú táplálkozás, kevés vitaminbevitel,
rossz vérkeringés, alacsony vérnyomás, fogamzásgátlók illetve
időskori kopaszodás következtében is megindulhat hajhullás, a kiváltó
októl függően más intenzitással és időtartammal. Előfordul, hogy
a túlzott stressz okozza a hajveszteséget. Ez lehet akár lelki és testi fáradtság,
halálhír, autóbaleset, nagymértékű stressz a mindennapokban,
valamint maga a hajhullástól félelem is. Terhesség, szülés után a nők
legtöbbjénél fellép hajhullás. Jellemzően a baba megszületése után indul
el a folyamat, a testi változások miatt: a szervezet raktárai kimerülnek,
hiány alakulhat ki a fontos nyomelemekből, mint a cink, vas és vitaminok.
Zónás hajhullásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor a haj
foltokban hullik. Ennek okai lehetnek pszichológiai vagy hormonális
problémák, helyi fertőzések, valamint gyulladás (pl. fog, mandula). Az
említett okokon kívül a hajhullást legtöbbször egy-egy betegség váltja
ki: tüdőgyulladás, egyéb felső légúti megbetegedések. Hozzájárul még
környezetünk szennyezett levegője, és a túlzott UV-sugárzás is. A kezelést
megelőzően mindenképpen vizsgáltassuk ki magunkat, hogy a hajhullás
hátterében nem áll-e valamilyen komolyabb probléma!
Kezelésére használhatunk gyógynövényeket, homeopátiás szereket.
A mezei zsurlóban, a csalánban, a borágban található kovasav nagyon
sok szilíciumot tartalmaz, így ezek teaként és öblítőként alkalmazva
erősítik a körmöket is és megállítják a hajhullást. A bojtorjánt mint a
hajápolás gyógynövényét emlegetik.
Végig kell gondolnunk, hogy mi állhat a hajhullás mögött, hiszen testünk
jelezni kíván valamit. Lehetséges, hogy változtatnunk kell étrendünkön, testmozgási
szokásainkon. Ügyeljünk rá, hogy szervezetünkbe elegendő menynyiségű
A- és B-vitamin kerüljön, lehetőleg ne tabletták segítségével. Amai
fejlett orvostudománynak köszönhetően elérhető néhány költségesebb kezelési
módszer is, mint például a hajátültetés, illetve az úgynevezett lézerfésű.
De a legjobb megoldás, ha megelőzzük a hajhullást, ez ugyanis lényegesen
egyszerűbb, mint visszafordítani a folyamatot. A szoros konty és
lófarok viselése elerőtleníti a hajhagymákat, így azok egyszerűen elkopnak.
Hajmosás előtt célszerű kifésülni a hajat, mert a vizes haj fésülése
károsítja a hajszálak rostjait. A hajunknak és fejbőrünknek megfelelő
sampont hígítsuk fel, mielőtt felvinnék a hajra. Asampon és balzsam más
minőségű kozmetikum, így tanácsos a kettő az egyben termékeket kerülni.
Fontos, hogy mosás után alaposan öblítsük ki a sampont a hajból!
Dr. Hella ajánlata:
 Hair Clinic kapszula  Varga hajcsepp  Revalid kapszula 
Vichy Dercos sampon  Biovánne szépségvitamin  Merz Spezial drazsé
 Evelle tabletta
Rovatunk a Kanizsa Gyógyszertár (Fő út 5.) ajánlásával készült.
Dr. Hella egészségrovat
XXI. évfolyam 34. szám
2009. október LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 15. Kanizsa
(93)
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldő, fórum,
apróhirdetés.
Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu
Szüreti vigasság Palinban
– Ehhez hasonlót nem látott a
palini városrész lakossága a ’60-
as évek óta – kezdte élménybeszámolóját
lapunknak a hétvégi
palini szüreti felvonulásról a főszervező,
Kuti László.
– A vidám hangulat már a menet
indulása előtt „eluralkodott”
a társaságon, hiszen a sportpályán
a kocsik díszítése nótázással
és borozgatással indult. Lovashuszárok
ékesítették a menet elejét,
majd a szépen feldíszített
lovaskocsik és hintók sora a megállóhelyekre
vonult, ahol a kisbíró
kidobolta a nap programját, köszöntötte
a résztvevőket. Néptáncosok
szórakoztatták a kíváncsiskodókat,
akik nagy érdeklődéssel
figyelték a városrész főutcáján és
az „újtelep” utcáin a díszes menetet.
Városunk polgármestere, Marton
István a rendezők meghívására
megtisztelte rendezvényünket
jelenlétével. Este jó hangulatú
szüreti mulatsággal zárult a nap a
helyi presszóban.
A szervezők ígérete szerint az
első, idei sikeres falunap után a
szüreti felvonulással is hagyományt
szeretnének teremteni a városrészben.
Kuti László lapunk hasábjain
szeretné köszönetét kifejezni
társainak, akik részt vettek a
szervezésben, ők a következők:
Huszár György, Kovács Zoltánné,
Kuti Lászlóné, Lebár János, Simon
Zoltán, Vernyelné Takács Mária.
Kanizsa – A mi 2 ügyeink 2009. október 15.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Huszonegy fő részvételével indult
el a fenti címmel, a Zala
Megyei Polgári Védelmi Szövetség
és a Nagykanizsai Polgári
Védelmi Kirendeltség által szervezett,
pályázati támogatásból
megvalósuló képzés ebben az évben.
A képzésen a Nagykanizsai Polgári
Védelmi Kirendeltség illetékességi
területén lévő polgármesteri
hivatalok alkalmazásában álló
ügyintézők, a polgármesterek által
kijelölt személyek vesznek részt. A
polgári védelmi képesítés megszerzése
után a sikeres vizsgát tevő személyek
nagy segítséget nyújtanak a
polgármesterek polgári védelmi,
katasztrófavédelmi munkájában.
A megnyitó alkalmával
Karóczkai János ezredes, a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatóhelyettese és Kemény
József nyugalmazott ezredes,
a Zala Megyei Polgári Védelmi
Szövetség elnöke köszöntötte a
megjelenteket.
A képzés négy oktatási napot jelent,
októberben kettő, novemberben
egy és decemberben szintén
egy alkalommal találkoznak a „tanulók”
jól felkészült polgári védelmi
szakemberekkel, majd ezt követően
decemberben adnak számot
tudásukról.
Mint Prepok Attilától, a nagykanizsai
kirendeltség vezetőjétől
megtudtuk, ez a hatodik év, amikor
a tanfolyam elindul. Az illetékességi
területen negyvenkilenc település
található, s huszonhárom
azoknak a személyeknek a száma,
akik elvégezték már ezt a tanfolyamot.
Ezért igyekeztek azokon a településeken
felhívni a polgármesterek
figyelmét a lehetőségre, ahol
még nincs ilyen szakember. A
mostani huszonegy fő közül négyen
érkeztek Letenye körzetéből,
s négy fő nemzetőr is található
köztük.
S.E.
Polgármesteri segítők képzése
Mintegy negyven előterjesztés
szerepelt az október 6-ára összehívott
közgyűlés napirendjén.
A városatyák nem támogatták a
Kanizsa Vizilabda SE kétmillió forintos
póttámogatási kérelmét, melyet
a 2009/2010-es versenykiírás
őszi fordulóinak zavartalan finanszírozása
érdekében kértek a várostól.
Zborai Gyula paralimpikon
500 ezer forintos támogatási kérelme
sem ment át a szavazáson. Atámogatást
a 2012-es Paralimpiára
való felkészüléséhez használta volna
fel a sportoló. Egyetértettek azzal,
hogy az új kiadásban megjelenő
Zala megye atlaszában Nagykanizsa
város egy oldalon bemutatkozzon.
Az atlasz 50 ezer példányban
jelenik meg, a bemutatkozás
költsége 290 ezer forint + áfa. Elfogadták
a Kanizsai Kulturális Központ
(HSMK) intézményében a
többműszakos munkarend alapján
dolgozó munkavállalók délutános,
15 százalékos műszakpótlékra való
jogosultágát. Módosítással elfogadták
a középfokú intézményekben
lévő üres álláshely számának
felülvizsgálatára előterjesztett javaslatot.
Egyhangú szavazással elfogadták
az ifjúsági feladatok teljesüléséről
és a diákönkormányzat
tevékenységéről szóló előterjesztést,
a polgármester beszámolóját a
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsában végzett tevékenységéről,
és Dr. Csákai Iván
képviselő önálló indítványát, melyet
a 2008. év júliusában bevezetett
költség alapú lakbér, és a hozzá
kapcsolódó lakbértámogatás hatásainak
kivizsgálására, valamint az
önkormányzati bérlakások elidegenítésének
előkészítésére írásban
nyújtott be. 17 igen és 7 tartózkodás
mellett elfogadták a bölcsődei
férőhelyek bővítéséről szóló javaslatot.
Pályázati támogatás igénybevételével
40 férőhellyel bővülhet
az intézmény. Érdekes döntés született
az inkubátorházzal kapcsolatban.
A beruházás forráshiánnyal
küzd az ÁFA-változás és a kivitelezési
árajánlat miatt. Ezért a testület
új közbeszerzési eljárásról döntött.
Öt millió forinttal támogatja az önkormányzat
a Mindenki Háza felújítását,
és a kért egymillió forinttal
a Főrhénci kápolna tetőszerkezetének
a felújítását.
B.E.
Közgyűlés
Október 22-én, jövő csütörtökön
17.30-ra várja a Kopjafához
a polgári oldal hagyományos
előesti ’56-os megemlékezésére
városunk lakóit a Berzsenyi Polgári
Kör. Ünnepi beszédet mond
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő, alpolgármester. Tiszteletünket
egy-egy szál virággal
róhatjuk le – tájékoztatta lapunkat
a kör nevében Molnár Jánosné.
Miért az ’56-os Emlékkertben
tartjuk ünnepségünket? Nem jelzi
tábla ennek a közterületnek a nevét.
Érdemes tehát újra és újra felfrissíteni,
miért keresztelte át önkormányzatunk
három éve – sok
kanizsai várakozásának engedve –
ezt a szép parkot. 1956. október
26-án a Magyar Dolgozók Pártja
városi székházából – ma Sugár út
10. – lőttek a tömegre. Hárman:
Skerlágh Józsefné, Ungor Károly
és Balázs László halálos sebesülést
kaptak. 1989-ben ezért itt állították
fel a kopjafát, ezért itt emlékezünk
azóta is. Bízom benne,
hogy akik még régi nevén emlegetik
e helyet, néha le is írják így,
csak megszokásból teszik. A múlt
rendszerben favorizált vörös gróf,
akit a Trianonban bekövetkezett
tragédiáért is felelősség terhel,
minden bizonnyal nem méltó erre.
És miért a Berzsenyi Polgári Kör
rendezi az idén az ünnepet? Egyrészt
a Nagykanizsai Polgári Egyesület
– mint majd Kóré elnök úr beszámol
róla – november 3-án Ötvenhatos
vers ünnepre készül. Másrészt
– mindenki beláthatja – ez az október
22-i megemlékezés nagyon is
beleillik rendezvény sorozatunkba,
mely a Visszaszámlálás címet viseli.
K.H.
’56, visszaszámlálás
Hamarosan folytatódik a város
elöregedett növényállományának
felújítása. A fakitermelési munkákról
Lancsák Lajos városi főkertész
a következőket mondta el.
– A szükséges engedélyeket beszereztük,
az árajánlatok kiértékelése
után megkötöttük a szerződéseket a
kivitelező vállalkozókkal. A munkák
várhatóan a jövő héttől elkezdődnek.
Sor kerül a Felsővárosi templom előtti
négy nagyon beteg vadgesztenyefa,
az Ady utcában a húsz darab legveszélyesebb
hársfa, az Alsóvárosi
templomhoz bevezető járda két oldalán
a töredező, elöregedett japán
akácok, a Kossuth téren nyolc száradó
juhar és hárs, a Sétakertben tíz veszélyes
vadgesztenye, juhar és hársfa
kivágására. A Múzeum téren az elöregedett,
allergén nyírek, Bajcsán az
elöregedett két darab ezüst juhar, egy
lucfenyő, továbbá Miklósfán egy darab
beteg nyír, három száradó lucfenyő
kivágására. Az Olaj és Vécsey utcákban,
valamint a Platán soron viszszavágunk
néhány veszélyesen távolra
kinyúló oldalágat. Elvégezzük a kivágott
fák tuskóinak földfelszín alá
történő lemarását, nemcsak a mostani,
hanem a korábban kivágott fák
maradványai közül is. Összesen mintegy
nyolcvan darab fa kivágására,
harminc visszavágására és száz tuskó
marására kerül sor. A kivágott fákat
természetesen még az ősz folyamán új
növényekkel pótoljuk. Általában a kivágottakkal
azonos fafajú, előnevelt
2,5-3 m magasságú sorfákat ültetünk,
azonban lesz olyan hely, ahová szebb,
jobban oda illő, kevésbé allergén növények
kerülnek.
B.E.
őszi fakitermelés a közterületeken
Kanizsa – A mi 2009. október 15. ügyeink 3
Október 9-én hivatalosan is
átadták a Scania Hungária Kft.
új kirendeltségét az Ipari Parkban.
A létesítményt ünnepélyes
szalagátvágási ceremóniával
Cecilia Björner, Svédország budapesti
nagykövete, Marton István
polgármester, Carl-Fredrik
Zachrisson, a Scania Hungária
Kft. magyarországi ügyvezető
igazgatója, és Szalai László régióigazgató
nyitotta meg. Az eseményen
a svéd vállalat vezetőin
túl a svéd nagykövet és a város
polgármestere is beszédet mondott.
A legkorszerűbb és minden
igényt kielégítő szerviz-berendezésekkel
rendelkező kirendeltség
nemcsak Nagykanizsa vonzáskörzetében
lévő fuvarozási vállalatokat
szolgálja ki, hanem a dél-európai
országokba közlekedő tehergépjárműveknek
is magas
szintű szervizszolgáltatásokat
nyújt.
AScania Hungária Kft. zöldmezős
beruházásként kezdte meg a
hatodik saját márkakereskedésének
és szervizének építését még az
elmúlt év végén. A helyszín kiválasztásában
nagy szerepet játszott
az M7 autópálya országhatárig
tartó új szakaszának átadása, valamint
a térségben fellendülő logisztikai
környezet. Mindebből
egyenesen következett, hogy a
Scania ebben a régióban is erősítse
jelenlétét, és még közelebb kerüljön
meglévő és leendő ügyfeleihez.
A beruházás a terveknek
megfelelően haladt, így június végén
a sikeres műszaki átvétel után
az építkezés hivatalosan is véget
ért. Időközben az új munkatársak,
köztük a szervizvezető, munkafelvevő
és autószerelők szakmai felkészítése
is befejeződött. A legújabb
Scania márkakereskedés újés
használtjármű értékesítéssel,
teljes körű szerviz- és finanszírozási
szolgáltatással áll az ügyfelek
rendelkezésére. Jelenleg tízen dolgoznak
a kirendeltségen, de a
munkaerő képzése és felvétele folyamatos.
A több mint 620 millió forintos
beruházás egy 15 ezer négyzetméteres
telken épült és 1200 négyzetméteres
épületet foglal magában.
Az új telephely is a Scania szigorú,
nemzetközileg egységesített arculati
előírásainak megfelelően készült
el a márkától megszokott kiváló
minőséget és szolgáltatási
színvonalat biztosítva.
Az avatóünnepséget követően
Sáránszky Róbert értékesítési
igazgató bemutatta a megjelent
vendégeknek a nemrég megújult
Scania R-szériát, egyúttal elmondta
azt is, hogy az új típus magyarországi
forgalmazása januártól
várható.
B.E.
Új Scania kirendeltség Nagykanizsán
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Két szlovén és három magyar
partner közreműködésével
2009 szeptemberétől három
éven át Biofuture néven
egy az Európai Unió által támogatott
projekt valósul meg
Magyarországon és Szlovéniában,
mely a fenntartható energiagazdálkodást
és építészetet,
konkrétan az energiatakarékos
építészetet, a megújuló
energiákat, a hagyományos faépítészet
megőrzését helyezi
középpontba.
A partnerek – Bistra Hisa/Okos
ház (Szlovénia), Fenntartható Fejlődésért
Egyesület (Nagykanizsa,
Zala megye), Pannon Megújuló
Energia Egyesület (Vas megye),
SI.ENERGIJA Egyesület (Szlovénia)
és a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány (Zala megye)
– sajtótájékoztatójukat követően
írták alá az együttműködési
megállapodásukat, melynek értelmében
Szlovéniában, Martjanciban
folytatják az „Okos ház”
projektet, egy régi iskola ökoházzá
alakítását, valamint a megújuló
energiáknak más épületekben való
felhasználását. Kiskanizsán, a
Bajcsy-Zsilinszky utca 104. alatt
egy megújuló energia-központot
hoznak létre.
S.E.
Biofuture
Az állatok világnapja 1931-ben
született meg, Magyarországon a
rendszerváltás után vált népszerűvé.
Eredetileg a vadon élő állatokra
hívta fel a figyelmet, ma inkább a
velünk élő állatok szerepe dominál.
Ebből az alkalomból jelentős esemény
történt az Élettér Állat- és
Természetvédő Egyesület Ady utcai
állatmenhelyén.
A világnaphoz kapcsolódó
szombati nyílt napon avatta fel
Papp Nándor, a terület önkormányzati
képviselője, az egyesület
felügyelő bizottságának tagja azt a
tíz kennelből álló kennelsort,
melyben két zárt, fűthető, könnyen
tisztítható járólapos helyiséget alakítanak
ki. Egyiket cicák foglalják
el még a tél beállta előtt, míg a másikba
kiskutyák költöznek majd.
Maros Sándorné, az egyesület titkára
elmondta, a beruházás mintegy
öt millió forintba került. A tavalyihoz
hasonlóan az önkormányzattól
idén is kaptak 2,5 millió
forintos támogatást a működési
költségükhöz. A menhelyben jelenleg
160 kutya és 50 cica lakik.
Az eseményre kutyusokat is hoztak
magukkal az érdeklődők, hiszen
e napon második alkalommal
rendeztek keverékkutya kiállítást.
B.E.
Új kennelek az állatmenhelyen Fotó: Bakonyi Erzsébet
Ezúton értesítjük Önöket,
hogy 2009. október 21-én (szerda)
17 órakor lakossági fórumot
tartunk az alábbi témában:
Nagykanizsa-Csónakázó-tó pályázati
forrásból történő fejlesztési
terveinek ismertetése.
Helyszín: Vasemberház
Díszterem. Cím: 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 1-2.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Pannonhát
Dél-zalai Turisztikai Egyesület
pályázatot kíván benyújtani a Csónakázó-
tó turisztikai célú hasznosítására.
Alakossági fórum során a
pályázat elemeit és várható hatásait
kívánjuk bemutatni.
A lakossági fórum résztvevői:
Marton István polgármester, Varga
László tervező, Tuboly Kinga
a Pannonhát Dél-zalai Turisztikai
Egyesület képviseletében.
Meghívó
Kanizsa – A mi 4 ügyeink 2009. október 15.
Október végéig adhatják be
azok a társasházak igényüket a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium által kiírt, köznyelvi
nevén Panelprogram pályázatra,
melyek az eddigi években
még nem éltek ezzel a lehetőséggel,
vagy csak egy részét
használták ki.
A pályázat pontos neve: Zöld
Beruházási Rendszer (ZBR), azon
belül Klímabarát Otthon Panel
Alprogram – Az iparosított technológiával
épült lakóépületek
széndioxid-kibocsátás csökkentést
és energia-megtakarítást eredményező
korszerűsítésének, felújításának
támogatása. A pályázattal
a társasházak a következő
tevékenységeket végezhetik el:
külső nyílászárók energia-megtakarítást
eredményező felújítása
vagy cseréje, homlokzatok és födémek
hőszigetelése, épületgépészeti
rendszerek korszerűsítése,
felújítása (fűtés, szellőzés, közös
villamoshálózat, felvonók), a
megújuló energiafelhasználás növelése,
az épületek nyári
hővédelmének javítása, árnyékoló
vagy árnyékvető szerkezetek beépítése,
az épületek erkélyeinek
beüvegezése a szoláris nyereségek
passzív hasznosítására.
Lapunk az idei lehetőségeknek,
s az elmúlt évekhez képest történt
változásoknak járt utána. Megkérdeztünk
közös képviselőt, lakót,
pályázatírót, s az önkormányzati
kapcsolattartót is – nem mindenki
szerette volna a nevét adni nyilvánosan,
ezért úgy döntöttünk, hogy
nem említjük a megszólalókat név
szerint.
Elöljáróban annyit, hogy az
összes megkérdezett véleménye
egyezett abban, miszerint a legjobban
azok a társasházak jártak,
amellyel 2006-ban beadták pályázatukat,
hiszen akkor még a költségeknek
csupán az egyharmadát
kellett állni a lakóközösségnek,
mivel vissza nem térítendő támogatás
formájában a pályázat útján
egyharmadát adta az állam, egyharmadát
adhatta az önkormányzat
– s akkor még adta is. Azóta ez
változott, tavaly még adott támogatást
az önkormányzat, azonban
kikötött egy maximumot (összesen
100 milliós keret állt rendelkezésre,
s ezt a társasházaknak öt
év alatt öt egyenlő részletben fizeti),
ebben az évben már egyáltalán
nem vesz részt a programban.
Ellensúlyozza azonban ezt valamilyen
szinten az idén újnak számító
KlímaBÓNUSZ, mellyel az
alaptámogatáson felül akár 27
százalékos plusz támogatást is
kaphat egy-egy társasház. Szakemberek
azt mondják, így is még
mindig érdemes beadni a pályázatot,
hiszen nem lehet tudni, hogy
az állam mikor fog kiszállni, s akkor
sok társasház kerül abba a
helyzetbe, hogy egyáltalán nem
fognak tudni ekkora beruházásba
belekezdeni.
Az eddig elkészült házak véletlenszerűen
felkeresett lakóitól, s továbbmenve
az ő közös képviselőiktől
szinte csak pozitív véleményeket
kapott lapunk. Hasznosnak találták
magát a programot, azt
mondták, az elvártakat teljesítette a
beruházás, vagyis a pályázatban
feltüntetett energia-megtakarításokat
elérték (30%!), télen nem kell
megfagyniuk, s nyáron egy-két fokkal
hűvösebb van, mint kint. Ezenfelül
az esztétikai értéke jócskán
emelkedett a házaknak. Az egyik
lakó negatívumként annyit emelt
ki, hogy az erkélyen a szakipari fal
helyettesítésére alkalmazott technológia
nála nem vált be. Egy közös
képviselő arra mutatott rá, hogy
utófinanszírozott projekt lévén egymást
váltották az alvállalkozók, viszont
kisebb csúszásokkal ugyan,
de tudták tartani a határidőket.
Az idén nagyon kevés idő jutott
a társasházaknak a döntésre. Cikkünk
megjelenésekor a panelpályázat
mellett döntők még nagy
valószínűséggel a pályázatokon
dolgoznak, melynek kiírásában
nagy változtatások történtek a tavalyihoz
képest. A megkérdezettek
egyöntetűen azon a véleményen
voltak, rövid határidőt adott
az állam: augusztus elején került
kiírásra a pályázat, s október 31-
ig el kell küldeni a minisztériumhoz
mind postán, mind elektronikusan.
Menjünk végig sorban a
lépéseken, melyek elengedhetetlenek
ahhoz, hogy a pályázat beadásra
kerüljön: Először is a lakóknak
meg kell egyezni. Ez jelent
egy lakógyűlést, ahol a közös
képviselő, illetve a meghívott
szakember bemutatja a programot.
Ha nincs mindenki – a megfelelő
többség – jelen, a közös
képviselő összehívhat még egy
gyűlést (ez esetben nem biztosított,
hogy mindenki megjelenik,
aki az előzőn nem), vagy családonként
végigjárhatja a házat,
összegyűjtve a hozzájárulásokat a
beadáshoz. Ezután meg kell bízni
egy pályázatírót, aki összeszedi a
megfelelő papírokat, szakvéleményeket,
szakhatósági nyilatkozatokat,
elkészíti a pályázatot. Ezt
követően – ha a helyi önkormányzat
részt vesz – be kell adni a pályázatot
az önkormányzathoz, ott
még a szakemberek dolgoznak
rajta, elvégzik a megfelelő számításokat,
döntenek a továbbjutásról,
s innen kerül az államhoz.
Egylépcsős pályázat esetén természetesen
a lakóközösség közvetlenül
az államhoz küldi el a pályázati
anyagot.
A fent említett KlímaBÓNUSZ
támogatásról (hatékonyság arányos
támogatás) a következőket
kell tudni: amennyiben az épület a
felújítás eredményeképpen eléri
legalább a „C” energetikai kategóriát,
akkor jogosult a plusz támogatásra.
A támogatás mértéke az
elért kategóriától (amely lehet a
„C”-nél magasabb is, tehát „B”,
„A”, „A+”, vagy „A++” is) függ,
mértéke a beruházási költség kb.
10-27%-a.
A „panelprogram” mellett működött
még az elmúlt évben is az
egycsatornás gyűjtőkémények
(termofor kémények) felújításának
támogatása. Idén ezt az állam már
nem írta ki, bár szakemberek szerint
ez az, amelyik életet menthet,
s ez képezi a kevesebb költséget a
panellel szemben.
Steyer Edina
Panelprogram régen és most
Év Panel Termofor kémény
2005 27 ház (1739 lakás) 6 ház (283 lakás)
2006 24 ház (11 komplett) (1231 lakás) 10 ház (424 lakás)
2007 Nem írt ki pályázatot az állam -
2008 19 ház adott be pályázatot 16 beadott pályázat,
soknak még mindig hivatalosan eddig egy
nincs eredménye pozitív döntés született
Az elmúlt években sikeres pályázatok számának összesítése
Hajgató Sándor volt kiskanizsai
önkormányzati képviselő
(FKGP) azzal a kéréssel kereste
fel szerkesztőségünket, hogy jelentessük
meg az alábbi gondolatait.
Kívánságát teljesítettük.
A 90-es években kértem a polgármestert,
szóljon a megyéhez, hogy a
Bajcsai, a Szepetneki és a
Homokkomáromi utcában csökkentsék
a sebességet, mert úgy közlekednek
ott a teher- és személykocsival,
busszal és traktorral, mint az őrültek.
Kiskanizsán csak egy utcának van
alapkövezése, az országútnak nevezett
Bajcsy-Zsilinszky útnak. A másik
utca csak amolyan hevenyészett.
A Bajcsai és a Szepetneki utca egy
része, a 18-as számig keskeny, az új
házak fala megrepedezik a rázkódástól.
Annak idején a megyei parancsnok
azt üzente, hogy nem időszerű,
és nem indokolt a kérés. Az ember
megmondhatja a véleményét, csak
az a baj, hogy jogorvoslat nincs.
Amit mostanában tesznek a képviselők,
az egyszerűen botrányos.
Ne egymást vádolják és sározzák be.
Itt van Polai József esete is, akit azzal
vádolnak egyesek, hogy az
MSZP-nél akart indulni. Ez nem
igaz, a Kisgazdapárt tagja volt. A
másik ügy, hogy örökké a holocaustról
beszélnek. Nemcsak cigány, meg
zsidó, hanem magyar holocaust is
volt. És az ÁVH mit tett? Nem azt
mondom, hogy a zsidók nem szenvedtek.
Én is voltam lövészárokban
a fronton. Nekünk sem volt aranyéletünk.
Aztán meg szovjet vendégségben.
Ott sem volt aranyélet. Kérem,
egyszer már szűnjön meg, hogy
egész üzletet csinálnak a holocaustból.
A németek kárpótolták elég becsületesen.
Tudom mit jelent, ha valaki
elveszíti a családját, de a magyar
is sokat vesztett. Hány ember
lett öngyilkos a deportáltak közül is.
Jó lenne most már ezzel is foglalkozni.
Elismerem, hogy szenvedtek.
Ne akarjanak bennünket kiközösíteni,
hogy senkik vagyunk. Amikor
hazakerültünk a fogságból, a volt
Csendőrlaktanyában székelt egy bizottság,
s bizony elég durván viselkedtek
a volt hadifoglyokkal.
Akkor is volt munkanélküliség, s
azzal jöttek hozzám, párttag az elvtárs?
– Én mondtam, hogy nem, nem
is leszek. Hadifogoly voltam, nekem
az elég volt. Most pedig, sajnos a
változással megszűnt a gyors elhelyezkedés
lehetősége. Igen sok ember
ráfizetett a változásra, és igen sokan
jól jártak. Akik azelőtt is fönt
voltak, azok zöme most is fönt van.
Az országgyűlési képviselőkkel
kapcsolatban az a véleményem, két
képviselője van Kanizsának: Ellenzéki
és kormánypárti, de abban az
ügyben, ami érdekelné a kis embert,
nem sokat ténykednek. Az önkormányzati
törvényt is módosítani kellene.
Nem elég kimondani, hogy ezt
meg azt kell megtenni az önkormányzatoknak,
hanem biztosítani
kell hozzá a megfelelő pénzt is.
Ezen kívül itt van a hegyközségi és a
bortörvény, amely a törpebirtokosokra
nézve sérelmes. Semmit sem
tesznek ez ügyben. Nem csak finomkodni
kell. A szépmondásból,
az örökös ígérgetésből elege van a
népnek. Amikor képviselő voltam,
az oktatási bizottságban az volt a jelszó,
hogy egy fillért sem kell költeni
a Flórián és a Hunyadi tér közötti régi
óvoda épületére, mert a plafonig
vizes. Az egyéni érdeket a közérdektől
el kell választani, akár tetszik,
akár nem. Ezekkel kellene foglalkozni
a képviselőknek, nem egymást
vádolni különféle dolgokkal,
mert unja a nép azt a cirkuszt, ami itt
folyik. Nem azért választották meg
őket, hogy egymást támadják.
Például, annak idején a Nagyrác
utca és a Jakabkuti dűlőben olaj
után fúrtak, s mivel csak melegvizet
találtak, lezárták. Azzal kellene
foglalkozni, hogy alkalmas-e
gyógyvíznek vagy nem, mert a melegvizet
hasznosítani lehetne például
kertészetben. Bagóhegynél is
volt fúrás, de lezárták, nehogy elvigyék
a szovjet „vendégek”. A fogságban
megtanultam, hogy meg
kell mondani az igazat, akár tetszik,
akár nem. Sajnos most hiába mondjuk
el, hogy mit kellene tenni, pusztába
kiáltott szó a mi szavunk. Itt
csak egy-két ember kigondol valamit,
és azt csinálják. Azt szeretnénk,
ha a hátralévő időben a közérdek
lenne a fontos, és nem az egyéni.
Nem helyeslem azt sem, hogy az
országgyűlési képviselő egyben városi
polgármester is legyen, mert a
kettőt együtt nem lehet teljesíteni,
hiába mondja akárki. Azt kérném, a
közérdek legyen a fontos, ne az
egyéni. Remélem a következő választásnál
észhez térnek az emberek,
és megnézik, kire szavaznak.
Akik most vádaskodnak, főként balról,
szálljanak magukba, mert ami
most van, azt ők idézték elő a helytelen
gazdálkodásukkal. A gazdálkodó
fiatalok részére újra kellene
tartani ezüstkalászos tanfolyamokat.
A méhészkedéssel foglalkozók
száma nagyon lecsökkent. Ne engedélyezzék
olyan permetszer használatát,
ami pusztítja a méheket. Az a
baj, hogy csak szólamokra adnak. A
törvény előtt legyen egyenlőség, ne
csak szóban, hanem gyakorlatban
is. Az országgyűlési képviselők a
kisemberek érdekében is tegyenek
valamit a törvényhozás során. Jó
lenne, ha a kormánypárti és ellenzéki
képviselők is magukba szállnának,
és ne adják a nagyot. Amit eddig
tettek felejtsék el, és a közérdek
legyen az első. Ezt kívánja a nép.
Kanizsa – Szabad 2009. október 15. vélemény 5
Egy konszenzust kereső közös
nyilatkozatot olvastam a Kanizsa
múlt heti számában, közben a Parlament
Emberi jogi, kisebbségi, civil-
és vallásügyi bizottsága elnökének
alábbi szavai gondolkoztattak
el.
„A gyűlöletet, azt el kell magunktól
távoztatni, hogy ilyen
károlyigáspáros nyelven mondjam.
Azért, mert a gyűlölet minket
tesz tönkre, az megöl minket, az a
méreg, amely minket öl. De a nemes
haragot föl kell ébreszteni.
Mindazzal szemben, ami a kommunizmus
öröksége. Mert ez a
neoliberális kapitalizmus is a
kommunizmus öröksége nálunk,
Magyarországon. Mert szerintem
két dolgot külön kell választani.
Hogy az ember a saját lelkét megpróbálja
nemesíteni, és az ember
megpróbál szeretetből élni, és nem
gyűlöletből. A másik pedig az,
hogy a bűnt viszont radikálisan
kell gyűlölni. Nem a bűnöst kell
gyűlölni, hanem a bűnt kell gyűlölni.
Mindazt, amit tettek, arra, a
tettekre nincs bocsánat. És hogyha
annak az embernek majd lesz bocsánat
az utolsó napon, mert az
Úristen azt mondja, enyém a boszszúállás,
majd én megfizetek, az
legyen az Úristennek és annak az
embernek a dolga. Az a lényeg,
hogy megszabadítsam őket azoktól
a tettektől és magunkat annak
következményeitől, amiket ők elkövetettek.
A keresztény szeretet
nem egy ilyen mindent beborító
aranyos, szirupos érzés: szeressük
egymást gyerekek, mert minden
percért kár! A nyugdíjasklubban
kell úgy énekelni, ott helye is van
ennek a dolognak. Hanem az kimondja
világosan, hogy a bűn
utálatos, és aki ártott a közösségnek,
azt el kell távolítani abból a
helyzetből, abból a pozícióból,
ahol ő továbbra is ártani tud. Tehát
ebben kíméletlenség van. És
aztán egyébként, hogy ő kegyelemre
szorult emberként – mint
ahogy mi is mindnyájan kegyelemre
szorult emberek vagyunk –
megtalálja-e azt az utat, hogy elnyerje
a bűnbocsánatot, az legyen
az ő ügye és majd – bocsánat a kicsit
talán otromba tréfáért – a
börtönlelkészeké, ezt bízzuk rájuk.
De nekünk ilyen szempontból
nincs engednivalónk. Mondom, az
a nagyon fontos, hogy azt a személyre
irányuló gyűlöletet, ami
bennünk lenne, ami mérgezne, azt
ne engedjük, hogy az mozgassa a
cselekedeteinket. Hogy egyébként
negatív érzéseink vannak velük
kapcsolatban? Én azt gondolom,
hogy attól nem vagyunk messze, és
remélem, hogy leszünk még ilyen
helyzetben, hogy rájuk lehet nézni,
és tulajdonképpen meg lehet látni
bennük azt a nyomorultat, hogy
milyen rossz a rossznak az oldalán
lenni. Én maximum így tudom magamban
fölébreszteni a szánalmat.
Nekem is van történelmileg
elszámolnivalóm, és szerintem
azokat a dolgokat el is kell számolni.
De mondom, nagyon fontos,
hogy ez igazságtalan gyűlöletre
bennünket semmilyen konkrét
személy ellen ne vezessen. Mert
akkor nekik használunk, akkor ők
győztek, akik erre építik a politikájukat.
Ezért kell ezzel vigyázni,
és mondom, senkinek ne legyen
félreértése, hogy mi ezzel valami
mindent beborító szirupos érzést
propagálnánk. Mert ott kőkeménynek
és határozottnak kell lenni,
ahol bűnről van szó, és nem szabad
engedni. Egyébként akkor se,
ha a sajátunkról.”
Meglehet, ahhoz is hozzásegít,
hogy keresztényként hogyan dolgozzuk
föl az elmúlt hetek-hónapok
(évek-évtizedek) kanizsai (hazai,
kelet-európai) történéseit?
Papp János
A bűnről és annak bocsánatáról
Egykori képviselő üzenete a mának
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2009. október 15.
Most, hogy a közgyűlés úgy
döntött, nem lesz soron kívüli
önkormányzati képviselő és polgármesterválasztás,
a hónapok
óta élő egyik dilemmánkra választ
kaptunk. Akár hátra is dőlhetnénk
karosszékünkben. Ez a
dilemma természetesen a város
társadalmát is megosztotta. Valószínű,
hogy e döntés után sem
fog jobban összezárni a város érdeklődő
népessége. Ez természetesen
nagyban függ attól, hogy a
kibontakozás a város érdekeit
szem előtt tartva, a város előtt álló
feladatok megoldására az ehhez
szükséges feltételek kialakítására
irányul-e? Mi, a város polgárai
csak ebben vagyunk érdekeltek.
Én magam is ezt szorgalmazom.
Apellálva arra, hogy a
döntést hozó képviselők többsége
a felelősségtől áthatva csak
felismeri végre, hogy egy ilyen
időszakban, amikor a város jövője
szempontjából akár sorsfordítónak
is nevezhető döntéseket
kell hozni, akkor nem lehet más
fontosabb, ami ezt felülírhatná. A
választással több hónap holt idő
keletkezett volna, ez pedig nagy
időveszteség lenne a döntésre váró
kérdések előkészítésében. Ezt
a város nem engedheti meg magának.
Ha van a pártoknak és
képviselőinknek jó füle, azt is
kell, hogy hallják, a választópolgárok
egy része úgy vélekedik,
ha a pártok képesek voltak ezt a
kaotikus helyzetet létrehozni, akkor
az ő felelősségük és kötelességük
is a kibontakozást megtalálni.
Ezt a város társadalma joggal
el is várja tőlük. Az egyik dilemmánk
megoldódott azzal,
hogy a városatyák nem szavazták
meg az önfeloszlatás napirendre
tűzését sem. A döntés a szavazatok
összetételét szemlélve nem
eléggé meggyőző, sőt törékenynek
látszik. Ugyanakkor megmaradt
a másik dilemmánk, hogy a
józanul gondolkodó felelős többség
képes-e az eddigi őrületes
szembenállás helyett a város érdekeit
szem előtt tartva a soron
lévő, halaszthatatlan döntésekre,
a folyamatos működésre helyezni
a hangsúlyt. Tehát a kérdés egyszerűen
úgy vetődik fel, hogy
merre tovább és hová a közgyűlési
döntés után? A pártok és képviselőink
előtt az út nyitva áll a
tevőleges munkához. Ha él még
a felelősség szikrája is képviselőinkben
– a döntés után ezt van
okunk feltételezni – akkor a drága
időt tovább nem vesztegetve
felülvizsgálják a már-már veszedelmes,
sokakat megvakító pártos
szemléletet, gondolkodásukban
és munkájukban a város
egyetemes érdekei kerülnek előtérbe.
Mi, akik itt élünk a városban
függetlenül attól, hogy melyik
pártért dobog a szívünk, az
eszünk szerint mindannyian, kanizsaiak
vagyunk, ezért a város
gyarapodásában és ütemesebb
fejlődésében vagyunk érdekeltek.
Képviselőink ráadásul erre
tettek esküt és nem a pártjaikra.
A döntés után még aznap nagy figyelemmel
hallgattam a városi
televízióban a frakcióvezetők és
a polgármester nyilatkozatait a
hogyan továbbról. Reménykeltőnek
tűnt a szándék a minimális
együttműködésre, a lehetséges
kompromisszumok elérésére.
Nem mondtak ellent a vita végén
a polgármester által vázolt teendőkre
sem, amelyek pénzügyi
megalapozása az EU-s forrásokból
megteremthető. Ez akár még
megnyugtatóbb is lehetett volna,
ha az SZDSZ-frakció is képviseltette
volna magát, és hallhattuk
volna véleményüket is nagy nyilvánosság
előtt. Sajnáljuk, hogy
ehhez ismételten nem volt szerencsénk.
Hogy megnyugtatásunk
nem vált teljessé, abban
közrejátszott Karádi képviselő
úr disszonáns hangvétele, melynek
tételeitől akár gellert is kaphatott
volna a televíziós vita hangulata
és kimenetele. A remény
ennek ellenére tovább él bennünk,
mert élnie kell, ha hinni
akarjuk, hogy nem Abszurdisztánban
éljük további életünket. A
városban élő lakosság számára
nem lehet közömbös, hogy lesz-e
és milyen irányultságú lesz a
döntés utáni kibontakozás és hová
vezet. Most, amikor olyan és
annyi projekt került a konkrét
előkészítés és megvalósíthatóság
kézzelfogható közelségébe, és a
megfelelő nagyságrendű EU-s
források biztosítása is a végső
stádiumához közeledik, egyszerűen
nem engedhetik meg maguknak
a pártok, hogy ehhez ne
működjenek közre hathatósan.
Mert itt nem más forog kockán,
mint a városi népesség élet- és
munkakörülményeinek további
jobbítása. Érintve a környező tizennégy
település népességét is.
Ez az egyetemes cél, melyről
egyetlen város vezetése sem
mondhat le, ám csak megfelelő
szintű egyetértés és együttműködés
révén érhető el.
Minden párt programjának
mindenkori sarokköve a munkahelyteremtés,
a foglalkoztatottság
szintjének növelése. Ami az
országunkban és a városunkban
is ebben az időszakban különösen
fontos. Feltételezhető, hogy
minden párt tisztában van azzal,
hogy az önkormányzat munkahelyeket
közvetlenül nem hozhat
létre, ez nem is a feladata. Az viszont
senki másra át nem ruházható
feladata és felelőssége,
hogy tőkevonzó körülményeket,
más városokkal is versenyképes
jogi és adminisztratív környezetet,
kiszámíthatóan optimális
megtérülési feltételeket kell teremtsen.
A tőke olyan jószág,
amely előnyben részesíti a lakosság
bizalmát élvező önkormányzatot,
a több cikluson átívelően
gondolkodó városi vezetést.
Csak ebből és így következhet
munkahelyteremtés, a foglalkoztatottság
növekedése, ez hozhat
több adóbevételt a városnak. Így
teremthet az önkormányzat,
prosperálóbb, élhetőbb várost
számunkra. Sokunk előtt ismert a
polgármester és a frakciók időnkénti
sajtótájékoztatóiból, hogy
mely projektek kerültek a város
számára kézzelfogható közelségbe.
Ezek közül én is megemlítek
néhányat. Az egyik a város és a
kistérség tizennégy települése
csatornahálózatának kiépítése és
bővítése, az ezzel járó szennyvíztisztítás
bővítésének és korszerűsítésének
a programja várhatóan
12 milliárd ráfordítással.
A másik program a belváros rekonstrukciója.
Ez érinti a közlekedés
lehetséges átszervezését, a
belvárosi forgalom lehetséges átrendezését,
a belvárosi forgalom
lehetséges csillapítását, a körforgalmi
csomópontok kialakítását,
az átvezető forgalom zökkenőmentesebb
biztosítását, várhatóan
2 milliárd forint ráfordítással.
Ez rendkívül felelősségteljes
feladat az urbanisztikai szakma
sok ágának igénybevételét jelenti.
A harmadik program az inkubátorház
létrehozása. A kis- és
középvállalkozások logisztikájának
sokoldalú szolgáltatási igényeit
lesz hivatva kielégíteni,
hozzávetőleg 500 milliós előirányzattal.
Megemlíteném még a
kiskanizsai egészségház megépítését
140 milliós előirányzattal.
További programok is élnek, előkészítésük
folyamatban van.
Ezek megvalósítása, üzembe helyezése
beindítja a foglalkoztatás
bővítését. Az eredményes végrehajtás
feltételezi az önkormányzat
normális működését, a döntésképesség
fenntartását. Ennek
a felelőssége a pártok, a frakciók,
és a polgármester vállán nyugszik.
Szomorúan venném sok kanizsaival
egyetemben, ha ezek a
célok és feladatok sem adhatnának
elég motivációt képviselőinknek
az egyetértésre, a szükséges
kompromisszumok megtalálására
az eredményes végrehajtás
érdekében.
Epilógus
Kedves városi újságot olvasó
honfitársaim, akik megtiszteltek
azzal, hogy elolvasták írásaimat,
tudhatják, hogy hiányoltam,
hogy a pártok és képviselők,
valamint a polgármester úr
között nincs meg a normális
együttműködéshez szükséges
egyetértés. Késedelmet szenved
egyes projektek jóváhagyása, a
végrehajtás megalapozása. Előfordul
döntésképtelenség az önkormányzatban.
E mögött a pártok
különböző irányú érdekei
húzódnak meg, a város egyetemes
érdekeinek érvényre jutását
veszélyeztetve. A soron kívüli
választás sem eredményezett
volna vélhetően kiegyensúlyozottabb
erőviszonyokat, az
iszapbirkózás folytatódott volna.
Garantáltan több hónapos
időveszteség érte volna az érdemi
munkát. Ezért én az önfeloszlatás
helyett a megértést, a
kompromisszumképességet
szorgalmazom, mert a mostani
írásom végén jelzett programok
megvalósítása az ezekhez kapcsolódó
és lehetséges EU-s források
lehívása nem tűr halasztást,
csorbát nem szenvedhet.
Az ezzel járó felelősséget pedig
a pártok és választott képviselőink
kötelesek viselni.
Mózes Pál
Nyugalmazott tanácselnök
Merre tovább a közgyűlési döntés után?
Kanizsa – Városház2009. október 15. a 7
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart október 20-án, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában,
18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Képviselői fogadóórák
Hrsz. Helye, jellemzői Kikiáltási ár / Versenytárgyalások időpontjai
3071. Nagykanizsa, Bartók B.u.1.
Tízemeletes, 48 lakásos lakóépület, és mellette lévő orvosi rendelők. 72.500.000 Ft + ÁFA okt. 19, 26. 08:00 óra
4378/29 Ipari Park területén, 1 ha, 4833 m2 nagyságú, beépítetlen terület 59.330.000 Ft + ÁFA okt. 19, 26. 09:00 óra
4378/32 Ipari Park területén, 3015 m2 nagyságú, beépítetlen terület 11.460.000 Ft + ÁFA okt. 19., 26.10:00 óra
649/93 Ipari Park területén, 6389 m2 nagyságú, beépítetlen terület 25.560.000 Ft + ÁFA okt. 19., 26. 11:00 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt., 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
Az eljárás kezdetéig a versenytárgyalás kiírója változtatási jogát fenntartja!
A versenytárgyalás kiírója jogosult a szerződés megkötéséig ajánlatától elállni, ez esetben a vevő által befizetett árverési előleg kamatfizetési
kötelezettség nélkül visszafizetésre kerül.
További információk, iratbetekintési lehetőség előzetes telefonos egyeztetést követően, munkaidőben: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolg. Zrt. (8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) Telefon: 93/311-241. 16-os mellék.
Versenytárgyalások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán
és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a városból elszármazottak
részére a Kanizsai Antológia 10. számában való megjelenésére. Pályázat tárgya:
irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő versek, prózák, grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 A/4-es
oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság, palatino linotype betűtípussal) terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell
benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály, Halmos
Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Abeérkezett pályaművek bírálatát szakmai
bizottság végzi. Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre
nem vállalkozunk. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 10-es számában a
"Karácsonyi Könyvhét" alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem,
csak tiszteletpéldányokban részesülnek. A pályázat beadásának határideje: 2009.
október 30. (péntek) 13.00 óráig
Kanizsa Antológia 10.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2010. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2009/2010. tanév második és a 2010/2011.
tanév első félévére vonatkozóan.
Apályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésbe
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.Az ösztöndíj időtartama 10
hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2009/2010. tanév második,
illetve a 2010/2011. tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2010. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
a 2009/2010. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem-igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói
keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély
folyósításáról szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet;
fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata;
eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről igazolás;
hatósági igazolás.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. ( Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Művelődési és Sportosztály) A pályázat
benyújtási határideje: 2009. október 30.
A teljes pályázati kiírás megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon a
„Felhívások" között.
Bursa Hungarica „A”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2010. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára.
Apályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagyb) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik. Az ösztöndíj időtartama 3 x 10
hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának
kezdete a 2010/2011. tanév első féléve, keresztféléves képzés esetén a
2010/2011. tanév második féléve. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév első félévében
illetve keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév második félévében
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra
való jogosultságát elveszíti.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói
keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély
folyósításáról szóló határozat; elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet;
fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata;
eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről igazolás;
hatósági igazolás.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. - Művelődési és Sportosztály). A pályázat
benyújtási határideje: 2009. október 30.
A teljes pályázati kiírás megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlapon a
"Felhívások" között.
Bursa Hungarica „B”
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete ezúton köszöni meg a
személyi jövedelemadóból 2008.
évben egyesületünkhöz beérkezett
44.657 Ft-ot, amit teljes egészében
az alapszabályban meghatározott
célra fordítottunk. Egyesületünk a
támogatást a jövőre nézve is tisztelettel
kéri, s ezúton megköszöni.
Jaskó József mb. elnök
Köszönjük
Kanizsa – Városháza 8 2009. október 15.
Ügyiratszám: 03-426-6/2009. Ügyintéző:Tóthné Őri Ibolya. Telefon: 93/540
- 091. Tárgy: Nagykanizsa, Fő u. 5-7. szám előtti 1941/1 hrsz-ú közterületen
vendéglátó terasz építés bejelentés ügyében döntés közzététele.
HIRDETMÉNY
Zalakaros Város Jegyzője a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdés értelmében
felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építési hatóság döntést hozott a
Nelson Admirális Kft. (címe: Nagykanizsa, Fő u. 5.) kérelmező, Nagykanizsa,
Fő u. 5-7. szám előtti 1941/1 hrsz-ú közterületen vendéglátó terasz építés bejelentés
ügyében. Az ügy tárgya: Nelson Admirális Kft. (címe: Nagykanizsa, Fő
u. 5.) vendéglátó terasz építés bejelentés ügye. Építéssel érintett ingatlan:
Nagykanizsa, Fő u. 5-7. szám előtti 1941/1 hrsz-ú közterület. Az ügy iktatási
száma: 03-426/2009.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy: az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek
a Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán
(Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) Tóthné Őri Ibolya építéshatósági ügyintézőnél
(földszint/ 03 szoba, telefon: 93/540-091) az alábbi ügyfélfogadási időben: hétfőn
8-14 óráig, kedden 8-14 óráig, szerdán 8-14 óráig, pénteken 8-12 óráig, a
03-426-5/2009. számú határozat ellen a hirdetmény levételének napjától számított
15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zala
Megyei Kirendeltségéhez címzett, de a Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztályán benyújtandó 30.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel
lehet élni.
Az ügyben érintettek: a ingatlanokkal rendelkezni jogosult tulajdonosok:
1941/1 hrsz-ú közterülettel határos ingatlanok tulajdonosai. Elektronikus elérhetőség:
zkarosmuszak@mail.datanet.hu.
Építéshatóság – 03-426-6/2009.
Ügyiratszám: 03-485-2/2009. Ügyintéző: Józsa Attila. Telefon: 93/540 - 091
Tárgy: Nagyknaizsa M.J.V. Önkormányzata és Gyuricz Barnabás Nagykanizsa,
belterület 695/1 és 695/2 hrsz-ú ingatlan telekalakítási engedély kérelme.
HIRDETMÉNY
Zalakaros Város Jegyzője a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80 § (3) bekezdés értelmében
felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építési hatóság döntést hozott
Nagyknaizsa M.J.V. Önkormányzata (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) és Gyuricz
Barnabás (Nagykanizsa, Kinizsi u. 18.) kérelmezők, a Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzata
tulajdonát képező Nagykanizsa, belterület 695/1 hrsz alatti 2 ha
8750 m2 területű és Gyuricz Barnabás tulajdonában lévő Nagykanizsa, belterület
695/2 hrsz alatti 1159 m2 területű ingatlanok telekhatár-rendezési ügyében.
Az ügy tárgya: Nagyknaizsa M.J.V. Önkormányzata és Gyuricz Barnabás
Nagykanizsa, belterület 695/1 és 695/2 hrsz-ú ingatlan telekalakítási engedély
kérelme. Építéssel érintett ingatlan: Nagykanizsa, belterület 695/1 és 695/2
hrsz-ú ingatlanok. Az ügy iktatási száma: 03-485/2009.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy: az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek
a Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán
(Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) Józsa Attila építéshatósági ügyintézőnél (földszint/
03 szoba, telefon: 93/540-091 vagy 93/340-100/112. mellék) az alábbi
ügyfélfogadási időben: hétfőn 8-14 óráig, kedden 8-14 óráig, szerdán 8-14 óráig,
pénteken 8-12 óráig, a 03-485-2/2009. számú határozat ellen a hirdetmény
levételének napjától számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatalhoz címzett, de a Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztályán benyújtandó 30.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel
lehet élni.
Az ügyben érintettek: a szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosult tulajdonosok:
675, 694, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703 hrsz.-ú ingatlanok
tulajdonosai. Elektronikus elérhetőség: muszak@zalakaros.hu
Építéshatóság – 03-485-2/2009.
Ügyintéző: Szamosi Gábor. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás
felfüggesztéséről. Szám: 6/59-30/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
Nagykanizsa, Király u. 25. szám alatti 41. hrsz-ú ingatlanon létesítendő vegyes
rendeltetésű épületek és 9 beállásos garázs elhelyezésére vonatkozó építés
engedélyezési eljárását az üggyel szorosan összefüggő kérdés más szervnél
folyó eljárásában való elbírálásáig felfüggesztette.
Mivel a fenti építéshatósági eljárásban a szomszédos ingatlannal rendelkezni
jogosultak száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról
hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az
alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. október 15-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16.).
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügy száma: 6/59/2009., tárgya: építési
engedély. A kérelmező ügyfél neve: Jazzloft Kft. 8800 Nagykanizsa, Deák tér
10. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, Király u. 23-23/a.
és Vásár u. 17. sz. alatti, 43. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 302. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-
12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (3) bekezdése kimondja: "Az eljárást felfüggesztő, az
eljárást megszüntető, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, az
eljárási bírságot kiszabó, valamint a költség összegének megállapítása és a
költségviselés tárgyában hozott elsőfokú végzés ellen önálló fellebbezésnek
van helye."
Erre figyelemmel a végzésben a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A végzés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett,
de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel
ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Építéshatóság – 6/59-30/2009.
Ügyintéző: Kém Eszter. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás
megindításáról és helyszíni szemle időpontjáról. Szám: 6/1404-6/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett,
melynek tárgya a Nagykanizsa, Arany J. u. 11.. szám alatti, 966. hrsz-ú ingatlanon
épített társasház használatbavételére vonatkozó engedély iránti kérelem.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 967. hrsz-ú és 964.
hrsz-ú társasházi tulajdonban lévő és a 969., 965.,961., hrsz-ú ingatlan.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban tekinthetnek be: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 303. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-
12 . Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa, Arany
J. u. 11. szám alatti 966. hrsz-ú ingatlanon 2009. október 16-án (pénteken) 10 órakor
helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan előtti közterületen.
Kérem a kérelmezőt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle feltételeit
a fenti időpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek, hogy
az eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elősegíteni.
Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt
ügyfelek - személyazonosságuk megfelelő igazolása mellett - részt vehetnek,
véleményüket ott előadhatják, de megjelenésük nem kötelező.
Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak száma jelentős, az eljárás megindításáról az érintetteket a Ket.
29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.
A hirdetmény 2009. október 8-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetőtábláján.
Nagykanizsa, 2009. október 8.
Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek: Kérelmező, az érintett ingatlannal
rendelkezni jogosultak, tervezők, érintett szakhatóságok, közművek.
Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos - a határozattal érintett ingatlannal
közös határvonalú (telekhatárú) - ingatlanokkal rendelkezni jogosultak:
Nagykanizsa, 964. hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 967.
hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 969. hrsz-ú társasházi ingatlan
tulajdonosai, Nagykanizsa, 961. hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai,
Nagykanizsa, 965. hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai
Építéshatóság – 6/1404-6/2009.
Kanizsa – A mi 2009. október 15. ügyeink 9
NAGYKANIZSA VAGYONGAZDÁLKODÁSI
ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.
Nagykanizsa Garay u. 21.
NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET
önkormányzati tulajdonú üzlet bérbeadására
Nagykanizsa Fő út 1. sz. alatti 181 m2 alapterületű üzlethelyiség
(volt FOTO-HALL Szaküzlet)
Induló licit bérleti díj:
üzlet 101 m2 – 3.613 Ft/m2/hó, raktár 80 m2 1.250 Ft/m2/hó.
A licitlépcső: 125 Ft/m2/hó.
A bérlemény megtekinthető 2009. október 15. 11-12 óráig.
A versenytárgyalás ideje: 2009. október 16. 9 óra.
(A bérlemények megtekinthetők külön kérésre más időpontokban is.)
A díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
A versenytárgyalások helye:
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Kis tárgyaló 1. emelet Nagykanizsa Garay u. 21.
Érdeklődni: 311-241, 30/2273-192
"Hol vagytok Ti, régi játszótársak?!"
A már megalakult Nagykanizsai Batthyánys /Landleros/ Irányis Öregdiákok
Egyesületének hivatalos zászlóbontása.
Időpont: 2009. október 17., szombat 10.00 óra
Helyszín: Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
Kedves Öregdiákunk!
Iskolánk, a jelenlegi Batthyány Lajos Gimnázium (a volt Landler Jenő
vagy Irányi Dániel Gimnázium) szeretettel hívja és várja volt diákjait, tanárait,
partnereit, akik 1948-tól (az államosítástól) tagjai voltak a gimnázium
bármely közösségének. Egy múltbanéző és jövőbetekintő izgalmas és
operatív eseménynek szánjuk ezt az öregdiák-találkozót. Szeretnénk a már
2009. június 6-án megalakult, az azóta bejegyzett egyesület céljait konkrétabbá,
élővé tenni. Nemes hagyományainkat szervezett keretek között kívánjuk
ápolni. Ezért hívunk mindenkit, akik gimnáziumunk emlékeinek
ápolásához és iskolánk fejlődéséhez tevőlegesen vagy akár jelképesen hozzájárulni
kívánnak. Az egyesület erősíteni kívánja a gimnáziumhoz való
kötődést, közreműködik a mindenkori, iskolatársak közötti barátság ébrentartásában,
újraélesztésében. Ez lesz az első nyilvános közgyűlésünk!
Jöjjetek minél többen, csatlakozzatok az Egyesülethez!
A Munkaterv vitaanyaga olvasható, letölthető a www.blg.hu oldalról.
Balogh László, a BLG igazgatója (blgkanizsa@chello.hu)
Molnár László, az NBLIÖE elnöke (tablok@tablok.hu)
Tisztelt Nagykanizsát Szerető Polgárok!
Arra kérünk mindenkit, hogy csatlakozzék a Zala megye 7 csodája
akciónkhoz és tegyen javaslatot városunk természeti és épített értékeire.
Hírforrás: http://7csoda.zalaihirlap.hu/
Keressük:
– a 7 ember alkotta csodát (kiemelkedő értéket képviselő építészeti, tájépítészeti,
művészeti alkotás, ipari létesítmény)
– a 7 természeti csodát (kiemelkedő ökológiai értéket képviselő táj, növénytársulás,
növény, állat)
Az ember alkotta, illetve a természeti csodákra vonatkozó javaslatokat fényképpel,
rövid leírással a 7csoda@zalaihirlap.hu e-mail címre várjuk október 1-
e és november 20-a között. A nevezéseket a Zalai Hírlap http://7csoda.zalaihirlap.
hu internetes oldalán tesszük közzé, de ez a site elérhető a kanizsatv.hu,
zegtv.hu, tvkeszthely.hu internetes oldalakon, valamint a megyei önkormányzat,
a települési önkormányzatok és a kistérségek honlapjáról is. Szavazni november
21-e és január 15-e között lehet az addig beküldött javaslatokra ugyanezeken
az internetes oldalakon. A szavazás január 15-én fejeződik be, az
eredményét pedig a megye napján, a Zala Megyei Önkormányzat ünnepségén
jelentjük be. Kérjük, hogy javaslatok küldésekor ne felejtsék el közölni
nevüket, címüket és telefonszámukat, hiszen a nevezők között értékes
ajándékot sorsolunk ki. Bővebb információ: http://7csoda.zalaihirlap.
hu/. Az akciót elindító Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület
nevében: Balogh István, Budavölgyi Kálmán, Lengyák István.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom
Nagykanizsai Alapszervezete
a közelmúltban ruha-, ruhaneműgyűjtést
hirdetett meg az arra rászorulók
javára. A felhívás értelmében
az alapszervezet Rozgonyi utca 1.
alatti irodájában fogadta mindazok
felajánlását, akik a még jó állapotú,
kinőtt, már nem használt ruháikról
jó szívvel lemondanak az – elsősorban
önhibájukon kívül – igen nehéz
anyagi sorban lévő, öltözet ruhára is
félretenni képtelenek számára.
Bár a jó szándékot nem minden
helyi médium tolmácsolta a városlakóknak
– a Jobbik, mint párt nevét
kampányidőszakon kívül nem írhatják
le még egy humánus ügy kapcsán
sem, inkább hozzunk létre egy egyesületet
–, tömegesen hozták a jóérzésű
emberek az irodába a gyakran új,
illetve kifogástalan ruhákat, öltönyöket,
kabátokat, a fehérneműt, a cipőt,
de még ágyneműt és kerékpárt is.
A Jobbik – miután eleve nem
maga kívánta megállapítani a szétosztás
szempontjait –, a sok összegyűjtött
adományt a Családsegítő
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
részére ajánlotta fel, ahol azt
örömmel fogadták. Egy önzetlen
helyi fuvarozó jóvoltából egész teherautónyi
ruhanemű jutott így el
oda, ahol vélhetőleg a legjobban
tudják, ki az igazi rászorult. Egyetlen
kérésünk volt csupán az átadáskor:
az adományozottak lehetőleg
ne a kocsmában hagyják a
kapott ruhák árát.
A Jobbik helyi alapszervezete
ezúton köszöni meg minden adakozó
önzetlen segítségét, remélhetőleg
egyre kevesebben szorulnak
rá mások ilyen támogatására.
Szebb jövőt! Jobbik Nagykanizsai
Alapszervezete, Zakó László, a Jobbik
Zala Megyei Választmányának elnöke
A Jobbik köszöni az adakozók önzetlen segítségét
Elnézést kérünk!
Múlt heti lapszámunkban sajnálatos hiba miatt hiányosan jelent meg Halász
Gyula önkormányzati képviselő köszönete, a hibát most korrigáljuk, egyben
elnézést kérünk olvasóinktól és az érintettektől.
Kezdeményezőként és építtetőként ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a Fejtő Ferenc Alapítvány részéről
Charles Fejtőnek, Lévai Péternének, Kovács Lorántnak, továbbá Kovács Kálmán
országgyűlési képviselőnek, a Péter Vladimir-Ádám Krisztián alkotópárosnak,
Rajk Lászlónak és Rajk Juditnak, Jancsi György tervezőnek, a Zala Megyei Levéltár
munkatársainak, a Nagykanizsai Földhivatal munkatársainak, az Építéshatósági
Osztály munkatársainak, a Csengery utca 22. valamennyi lakójának és tulajdonosának,
a média képviselőinek, valamint az avatási ünnepségen megjelenteknek.
Városunk szívében megnyílt
Nagykanizsa magánkézben lévő,
új kórháza, melyet Bognár Tamás
atya szentelt fel.
A megnyitón Szántó Miklós, a
klinika tulajdonosa üdvözölte elsőként
a megjelenteket, aki kiemelte,
hogy közös érdekként
együttműködési szerződést kötöttek
a Kanizsai Dorottya Kórházzal.
Dr. Balázs Endre ügyvezető
köszöntő beszédében elmondta,
hogy a jelenleg elindult szakrendelések
– többek között sebészet, reumatológia,
fogászat, belgyógyászat,
radiológia, klinikai szakpszichológia
– mellett hamarosan
újabb rendelések nyílnak majd:
szemészet, fül-orr-gégészet, onkológia,
urológia, pszichiátria és bőrgyógyászat.
A kórház szeretné, ha
a betegek TAJ-kártyával is igénybe
vehetnék a szolgáltatásokat, a
tárgyalások még folynak erről az
OEP-pel.
S.E.
Kanizsa – Oktatás/Egészségügy 10 2009. október 15.
Fotó: Steyer Edina
Ünnepélyes keretek között köszöntötték
a díszdiplomás, a
nyugdíjba vonuló és a pályakezdő
pedagógusokat a Medgyaszay
Házban.
Az ünnepelteket elsőként Marton
István polgármester üdvözölte,
aki beszédében kiemelte, hogy
„a pedagógus munkája olyan,
mint a csendes eső, amely sokáig
áztatja a földben rejlő magokat,
melyek magukba szívják a nedvességet,
s később, akár szárazság
idején is termőre fordul”. A polgármesteri
köszöntő után Rábavölgyi
Attila, a Pedagógusok
Szakszervezetének városi titkára a
pedagógusi munka örömeiről beszélt,
s arról, hogy a pedagógusok
nem csak a diákok, hanem a kollégák
számára is mintát nyújthatnak:
átadják egymásnak a tudást, a
megértést, a jókedvet, a gondolkodásmódot,
ezáltal egymásból építkeznek.
Idén hat pályakezdő pedagógus
tette le esküjét, s vált a város oktatási
életének szerves részévé. Őket
Balogh László, az Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság elnöke köszöntötte
virággal. Tizenhárom
nyugdíjba vonuló pedagógustól saját
volt tanítványaik búcsúztak virággal,
közülük nyolcan vehették át
a városi ünnepségen az oktatási miniszter
nevében kiadott Szolgálati
Emlékérmet, a többiek saját iskolájukban
kapták meg. Adíszdiplomás
pedagógusoknak – tizennégy fő
aranydiplomásnak, hat fő gyémántdiplomásnak,
egy fő rubindiplomásnak
– dr. Bertalan Péter, a Kaposvári
Egyetem Csokonai Vitéz
Mihály Pedagógiai Főiskolai Karának
egyetemi docense, valamint
Marton István polgármester könyvet
és virágcsokrot ajándékozott.
Az ünnepi műsorban a Bolyai
János Általános Iskola és a Dr.
Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola diákjai
működtek közre.
S.E.
Pedagógusokat köszöntöttek
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Klinika a belvárosban
Marton István polgármester
irodájában fogadta a németországi
Weinheimből partneriskolai
látogatásra a Cserháti SZKIba
érkező delegáció tagjait.
A kanizsai intézmény a német
iskolával és a csehországi Sihlava
város szakiskolájával közösen
vesz részt 2006-tól az EP és a Tanács
határozata alapján az Egész
éven át tartó tanulás cselekvési
program megvalósításában. A projekt
célja a közös szakmai feladatok
megoldása a közlekedésgépészet
és az autószerelés terén. A
projekt másik célja a nyelvtanulás
és a másik fél iskolájának, országának
megismerése, a diákkapcsolatok
bővítése. A weinheimi iskola
két tanárának és tizenhárom diákjának
Marton István és Mérksz Andor,
a Kanizsa TISZK ügyvezető
igazgatója hasznos tapasztalatszerzést
kívánt az elkövetkező négy
napra.
B.E.
Partneriskolai látogatás
A Pedagógusok Szakszervezete
Zala Megyei és Zalaegerszeg Városi
Szervezete 2009. október 6-
án Zalaegerszegen kibővített titkári
értekezletet hívott össze tiltakozásul
a kormány által benyújtott
költségvetési törvénytervezet
közoktatást érintő 60
milliárd forintnyi elvonása miatt.
A fórum levezető elnöke Takácsné
Barna Éva megyei titkár köszöntötte a
megjelenteket, valamint Galló Istvánnét
a Pedagógusok Szakszervezetének
elnökét, aki vitaindítójában az aláírásgyűjtés
szervezési feladatait ismertette.
Meghívottként felszólalt Békési Tamás,
a Pedagógusok Szakszervezetének
elnökségi tagja, illetve Rábavölgyi
Attila, Nagykanizsa Városi és Területi
titkára. A PSZ 2010. évi költségvetési
törvény – a közszféra munkavállalóinak
és a közoktatás finanszírozásának
– újragondolását követeli a
kormánytól. Szándéka az, hogy felhívja
a közoktatásban érintettek (szülők,
önkormányzatok, pedagógusok)
figyelmét a gyermekek sorsát, jövőjét
korlátozó tervezet negatív hatásaira.
Tiltakozás
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 2009. október 15. – Krónika 11
Október 5-én Romsics Ignác
történész professzor a trianoni
ország és nemzetvesztésről szóló
előadásával kezdődött a Piarista
iskolában az Októberi esték rendezvénysorozat.
Atörténész bevezetőjében hangsúlyozta,
a rendelkezésre álló idő
miatt az eseményről csak nagy vonalakban
tud beszélni. Elmondta,
Trianonban 1920. június 4-én Magyarország
elveszítette területének
és lakosságának mintegy 2/3 részét,
ám ezek népessége különböző
nemzetiségű volt, így mintegy 3
millió magyar rekedt a határainkon
kívül.
Az előadó ezután a példátlan politikai
döntés okairól és a máig tartó
következményeiről beszélt. Elmondta,
a tragédia oka elsősorban
az ország nemzetiségi összetétele
volt. Egy ilyen soknyelvű állam
berendezkedése, az igazgatás
szempontjából nehezen felelt meg
a racionalitásnak. A XIX. században
a nemzeti nacionalizmus feléledésével
egyre inkább jelentkezett
az igény, hogy az egy nyelvű,
egy kultúrájú emberek egy közigazgatást,
egy államot alkossanak.
A nemzetiségiek jogállása
egyre inkább sarkalatos kérdéssé
vált. Az első föderalizálási tervek
már az I. világháború előtt kidolgozásra
kerültek, de 1914-18-ig a
Magyar Királyság erős volt és
minden erre irányuló törekvést
meggátolt. A háborúban vesztes
monarchián belül erősödtek a föderalista,
szeparatista törekvések.
A háború nyertes hatalmai úgy
döntöttek, stratégiai okokból nem
támogatják az Osztrák-Magyar
Monarchia fenntartását. Szövetségesként
új nemzeti államok létrehozását
tűzték ki célként. Ezek segítségével
kívánták megakadályozni
a szovjet bolsevizmus nyugati
terjeszkedését. A trianoni döntéssel
Magyarország gyengítése,
az utódállamok erősítése volt a cél.
Az államhatárok megnyirbálásánál
szerepet játszottak a stratégiailag
fontos vasútvonalak elhelyezkedései
is. Fontos volt, hogy ezek a trianoni
határon kívül fussanak. A
soknemzetiségű jelleg, a háborús
vereség és a nagyhatalmi akarat
következményeképpen zsugorodott
az ország területe 93 ezer
négyzetkilométernyire.
Ezt követően Romsics Ignác a
határon kívül rekedt magyarság
helyzetét, az anyaországgal való
viszonyát elemezte. Népszámlálási
adatokra hivatkozva kijelentette,
hogy részint vegyes házasságok,
részint kivándorlások miatt csökkenőben
van a határon túli magyarság
száma. Szó esett még a két
világháború között a magyarsággal
szembeni retorziókról és az
egyházak közösségmegtartó erejéről.
Kivetített térkép segítségével
láthattuk a II. világháború alatt
visszafoglalt területeket, melyeket
az I. és a II. bécsi döntés értelmében,
ha rövid időre is, de visszakaptunk.
Az elmúlt évtizedek politikáját
– mint ismert – sokáig
Moszkva határozta meg. A határon
túli magyarság iránti aktív kötelezettségvállalás
csak a rendszerváltást
követően tapasztalható. Az elmúlt
20 évben minden kormányzat
jelentős részt vállalt a határon túli
magyarság támogatásában, de ez
nem volt egyforma mértékű. Markánsan
elválik egymástól az Antall-
és az Orbán-kormány időszaka,
amely aktív kisebbségvédő politikát
alkalmazott. Az anyagi támogatás
a szocialista kormányok
idején sem szünetelt. Hogy ez elég
volt-e, lehet róla vitatkozni. Romsics
összegzésként kijelentette,
Trianonban olyan döntés született,
mellyel akár foglalkozunk, akár
nem, a probléma akkor is létezik.
Olyan velünk élő ügy, amely az
eddigi magyar nemzedékeknek is
és a továbbiaknak is állandó feladatot
fog jelenteni.
Templi József nyugalmazott
római katolikus megyéspüspök
volt második vendége a Piarista
Iskolában tartott Októberi esték
rendezvénysorozatnak.
A láthatóan jó egészségnek és
szellemi frissességnek örvendő 79.
évében járó nagyváradi püspök ismerősként
jött városunkba, hiszen
korábban úgymond „állami vonalon”
már járt itt. Ennek kapcsán kifejtette,
minden egyházi személynek,
papnak külön küldetése, hogy
az ateisták és a Krisztustagadók
lelki fejlődését segítse, mondván,
nekik jóval több szükségük van a
szeretetre, útmutatásra.
E rövid kitérő után a trianoni
döntés időszakát az őt püspökségben
megelőző gróf Széchenyi
Miklós szellemiségének idézésével,
valamint Reményik Sándor
költészetének segítségével tolmácsolta
az érdeklődőknek. Mivel a
költő személyes ismerőse volt, így
az est folyamán apró részletességgel,
hitelességgel ismertette annak
példaértékű, rendkívüli lelki gazdagságát.
A püspök bizonyságot
tett arról, hogy a költészet nagy
barátja, hiszen Mécs László versei
közül is jó néhányat idézett emlékezetből.
Az előadás során többek között
gróf Széchenyi Miklós püspökről
megtudtuk, hogy a trianoni diktátum
után nem volt hajlandó hűségesküt
tenni a román kormány
előtt, ezért kitoloncolták az országból.
A tragédia oly mélyen
megrendítette, hogy nem sokkal
később elhunyt. Az ő halálát követően
sokáig nem is engedtek a
nagyváradi egyházmegye élére
püspököt szentelni. Csak egyházmegye
vezetők voltak tisztségben,
román jóváhagyással.
Az előadó elmondta, beiktatása
előtt három kinevezett egyházmegye
vezető teljesített szolgálatot.
Később az általa vezetett egyházmegye
munkáját ismertetve kitért
arra, hogy tizenhét papot küldtek a
világ különböző kontinenseire, országaiba,
akiknek legfőbb feladatául
a külföldi magyarság megsegítését
jelölték meg.
Ma is fontosnak tekintik az egyházi
ingatlanok visszaszerzését.
Eddig Nagyváradon négy középiskolát
és a Püspöki Palotát sikerült
újra birtokba venni.
Jelentős eredményként könyvelik
el azt is, hogy a székesegyházuk
megkapta a bazilika címet.
Céljuk között szerepel a hit szerepének,
a család összetartó erejének
megerősítése a lakosság körében,
az ifjúság nevelése, oktatása,
valamint meggátolni a magyarság
létszámának egyre tragikusabb
mértékű fogyását.
Czene Csaba
Októberi esték a Piarista iskolában
Templi az erdélyi
katolikusokról
Romsics trianonról
Deák tér
8.45AKanizsa Fúvós Egyesület Zenekarának ünnepi térzenéje
Ámon István karnagy vezényletével
9.00 Ünnepélyes zászlófelvonás
a Kanizsa Lovasklub hagyományőrző huszárjainak közreműködésével
''56-os Emlékkert
9.15 Koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek
emlékművénél és a kopjafánál, valamint Orbán Nándor emléktáblájánál
Medgyaszay Ház
10.00 Emlékműsor az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek
tiszteletére. Emlékbeszédet mond: Marton István polgármester.
Szerepelnek: a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola diákjai. A műsort rendezte: Dávidovics Mária
Kossuth tér
18.00 Fáklyás emlékező séta
Útvonal: Kórház-kápolna; ''56-os Emlékkert, Erzsébet tér, Deák tér
Koszorúzási szándékukat kérjük előzeesen jelezzék a Hevesi Sándor Művelődési Központban.
Meghívó – október 23. "Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend
lett."
(Márai Sándor)
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt
2009. október 23-án,
az 1956-os forradalom 53.
és a Magyar Köztársaság
kikiáltásának 20. évfordulója
alkalmából szervezett
ünnepi rendezvényekre.
Marton István
polgármester
Kanizsa 12 – Színes 2009. október 15.
Egy olyan zártkörű partira
hívta ismerőseit Petró Ágnes, a
Petró Galéria vezetője, amilyent
eddig még nem szerveztek. Egy
kis háztáji show, ékszer- és divatbemutató
részese lehetett a
közönség.
A ruhákat Rákhely Zsófi designer
tervezte, és divatszalonja készítette.
A divattervezőt egyre többen
ismerik városunkban, de talán nem
tudja róla mindenki, amellett,
hogy at kütür szalont működtet –
ahol személyre szabottan tervezi
meg a ruhákat és gyárt egydarabos
modelleket –, divattervezést tanít
az Iparművészeti Egyetemen.
A Petró Galériában ezúttal nemcsak
a lakás díszítéséhez adtak ötleteket,
hanem a vásárlóik öltözködéséhez,
feldíszítéséhez is, hiszen már
több éve foglalkoznak ékszerekkel.
Olyan ezüst ékszereket, márkákat
forgalmaznak, amelyek az egész világon
megtalálhatók. Igyekeznek
többféle igényt kielégíteni a nagyon
trendi Thomas Sabo, az extravagáns
Joid’art és a klasszikus Oliver
Weber ékszerekkel.
Az őszi-téli ékszerkollekciót
szombat este modellek mutatták
be képzőművészeti alkotások környezetében
és Gerócs Éva jazz
énekes előadásának kíséretében.
Az ékszer és a ruha szimbiózisban
volt egymással. A vásárláshoz, a
műsoron kívül még 20 százalékos
kedvezménnyel keltette fel a galéria
a vendégek érdeklődését. S
amint lepergett Thomas Sabo legújabb
klipje DVD-n, máris újabb
ajándék, meglepetés sütik és meglepetés
ékszerek vártak mindenkit.
B.E.
Divatbemutató a Petró Galériában
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Rozgonyi Polgári Kör és
Egylet két őszi programjára hívta
fel a figyelmet Miha Tamásné
elnök.
A Múzeumi Hónap alkalmával
az egylet klubvezetői és tagjai
egynapos kiránduláson vettek
részt Keszthelyen, ahol többek között
meglátogatták a Helikon Kastélymúzeumot,
és a 90 ezer könyvet
számláló híres könyvtárat. Az
egylet Operabarátok Klubjának
őszi, első összejövetelen névváltoztatásra
került sor. Az eddigi
Operabarátok elnevezés helyett
Zenebarátok Klubja nevet viseli a
kis közösség.
A kirándulás részletekről Gergye
Ottóné klubvezető számolt be:
– Szeptember utolsó napján a
Festeticsek városába látogatott a
Rozgonyi Polgári Kör és Egylet. A
park évszázados fái között elmélkedtünk
Keszthely múltjáról, jelenéről
és arról, mennyi mindent adtak
a Festeticsek a városnak és
környékének. A kastély gyönyörű
termeiben és a könyvtárban látottak
ismét meggyőztek bennünket
arról, hogy hazánk egyik gyöngyszeme
a kastély. Ebéd után sétahajózás
következett, majd meglátogattuk
a Kis Szt. Teréznek szentelt
kármeliták templomát, amely nemrég
a Basilica Minor címet érdemelte
ki. Itt kértük Kis Szt. Terézt,
hogy imájával segítsen bennünket
és hazánkat. A jól sikerült kirándulás
után már tervezzük újabb útjainkat.
A Zenebarátok Klubjának öszszejövetelén
Handel, Chopin,
Mendelssohn és ifj. Johann
Strauss életének jelentősebb életrajzi
adataival ismerkedtek meg.
Szabó Tiborné klubvezető elmondta,
azért esett e négy zeneszerzőre
a választás, mert ebben
az esztendőben ünnepeljük születésük,
vagy haláluk évfordulóját.
A nívós műsor kellemes időtöltést
nyújtott, és hozzájárult a hallgatóság
zenei kultúrájának gazdagításához.
B.E.
Rozgonyi Polgári Kör
Kirándulásról,
zenehallgatásról
Gayer Mátyás zongora, és Varga
Dániel szaxofon játékával vette
kezdetét a 31. „Életünk” Országos
fotópályázat kiállítása a HSMK
Ősze András Galériájában.
A kétévente meghirdetett fotópályázatra
75 fotós 344 képet
küldött be. A nagy mennyiségű
anyagból a zsűri tagjai – Győri
Lajos, a Magyar Fotóművészek
Világszövetségnek elnöke, Maros
Sándor természetfotós és
Stamler Lajos művésztanár –,
32 alkotó 54 képét választotta
ki bemutatásra. A pályázatra
Romániából, Horvátországból,
Szerbiából is érkeztek fotók.
Nagykanizsáról Goór Gábor,
Az utolsó csikk című képe került
a falra. Nagykanizsa város
önkormányzatának különdíját
Szabó Attila csíkszeredai fotós
kapta Figaro című képéért. A
FotoPont – Szerdahelyi Rita fotográfus
díját Dr. Nagy Attila
vehette át Sávok című felvételéért.
Az október 30-ig látható
tárlatot Stamler Lajos nyitotta
meg.
B.E.
31. Életünk Országos Fotópályázat Fotó: Bakonyi Erzsébet
 Könyves vasárnap. Vasárnap
délután Könyves Vasárnapra hívta az
érdeklődőket a Halis István Városi
Könyvtár. Az intézmény dolgozói bemutatták,
mennyi könyvből, folyóiratból,
elektronikus dokumentumból
választhatnak, és ezen kívül még milyen
szolgáltatások állnak a lakosság
rendelkezésére. Aprogramokban szerepelt
internethasználó idősek órája,
divatos nagyik divatos olvasnivalója,
és örökhagyó nap, nyugdíjas könyvtárosok
emlékei. Arésztvevők megismerkedhettek
Nagykanizsa és vidéke
könyvtáraival a www.nagykar.hu-n,
ezen kívül folyamatosan történt a
helyismereti dokumentumok digitalizálása
a tulajdonos időskorúak közreműködésével.
Szüret az oviban is. „Szüretelnek,
énekelnek, / Láttál-e már ennél
szebbet? / Dió, rigó, mogyoró!
/ Musttal teli kiskancsó!” – ezzel a
mottóval vette kezdetét a Hétszínvirág
Óvoda gyermekeinek és nevelőtestületének
szüreti mulatsága.
Hagyományos programokra törekedtek
a szervezők, a táncház
mellett a gyerekek népi gyermekjátékokban
vehettek részt, diót
törtek, s gesztenyét is süthettek.
Akinek kedve volt, kézműveskedhetett
is.
Kanizsa 2009. október 15. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Mostanában nehezen tűri, ha kritizálják.
Indulatos természetével szinte észre sem
veszi, hogy megbánt másokat, főleg azokat,
akik a legközelebb állnak önhöz. Egy
kis testedzéssel hozza magát formába.
A hónapok óta tartó túlórázás előbbutóbb
fásulttá teszi. Vajon melyik célszerűbb:
az ingyen végzett plusz munka,
vagy a munkanélküliség? Kérjen tanácsot,
segítséget.
Időnként tegye le a hétköznapok idegőrlő
terheit. Önnek is szüksége van harmóniára
és boldogságra. Szabadidejében
szórakozzon többet, és ne sajnálja az időt
a szeretteitől sem.
Anyagi sikerekre számíthat. A győzelmet
azonban ne arassa le egyedül, jutalmazza
meg azokat is, akik hozzásegítették az eredményhez.
A szakmai elképzeléseiről beszéljen
a környezetében is, hátha jó ötleteket kap.
A Vénusz hatásának köszönhetően a szerelemben
szerencsés napokra számíthat.
Üzleti ügyeire azonban nem lesz jó hatással
az elszigeteltség, de hamar behozza
a lemaradást.
Anyagi gondok nem zavarják meg a hétköznapjait.
Bár legkedvesebb évszaka az
ősz, ugyan téliesre fordult, de nem okoz
fejtörést a ruhatára miatt. Ami tavaly trendinek
számított, még idén is hordható.
Magánéleti gondjait sokkal könnyebben
megoldhatná, ha nem élne egyedül. Ne
mondjon hirtelen és meggondolatlanul
véleményt ellenfeleiről, mert kiválthatja
haragjukat.
Bár felszabadult a gátlásaitól, bátornak,
merésznek érzi magát, mégis a jövője
miatt aggodalmaskodik folyamatosan.
Használja ki jobban az adódó lehetőségeket,
így előbb-utóbb megnyugszik.
Úgy tűnik, pénzügyi gondjai megoldódnak,
de a türelmetlensége fokozódik. Akötöttséget,
a kötelező feladatokat nem szereti, pedig
előbb-utóbb tudomásul kell vennie, nem hódolhat
folyamatosan a szenvedélyének.
A Hold hatására megjön a munkakedve,
olyan dolgokkal is kísérletezik, amibe eddig
nem mert belevágni. A munka lázában ne
feledkezzen meg a saját igényeiről, a kikapcsolódásra,
szórakozásra is hagyjon időt.
Szemlélje optimistán az elkövetkező napokat,
és párkapcsolatára fordítson több
időt. Nemcsak a munkáról szól a világ. A
hűvös napok a meghitt családi esték szervezésére
is kiválóak.
Ha továbbra is szorgalmasan dolgozik, és
vigyáz pénzügyeire, akkor könnyedén
megvalósíthatja év végéig a terveit.
Szánjon időt egészsége megőrzésére is,
és vásároljon gyógynövényeket.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
KÖSZÖNJÜK,
HOGY
A KEDDI
ÁRAMSZÜNET
UTÁN
VISSZATÉRT
HOZZÁNK!
Kanizsa Rádió
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
A megfejtéseket személyesen szerkesztőségünkbe vagy levélcímünkre, a 8801 Nagykanizsa, Pf. 154-re várjuk!
A helyes választ beküldők között Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben című verseskötetét sorsoljuk ki.
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
Kanizsa 14 – Apró 2009. október 15.
INGATLAN
Nk-án a belvárosban, a Hunyadi úton
700 m2-es, társasház építésére alkalmas
ingatlan eladó! Érd.: 30/227-3294
(7108K)
Gyékényesen az „A” szektorban közvetlenül
a vízparton kétszintes (40 m2
szintenként) nyaraló eladó. (Víz, szennyvíz,
villany.) Érd.: 30/227-3294
Városközpontban három szobás, 76
m2-es, egyedi fűtéses, 4. emeleti lakás eladó.
Érd.: 30/411-4010 (7107K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-es,
kétszobás, egyedi gázas lakás (pince, padlás,
kert) eladó. (7096K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800 négyszögöl
közművesített telken 58 m2-es, bontásra
ítélt ház eladó. Irányár: 5,3 millió Ft.
Érd.: 30/621-4117 (7106K)
Vállalkozások figyelem! Nk-án belváros
közeli, társasház építésére alkalmas ingatlanok
eladók! Érd.: 30/282-0867 (7109K)
Deák téri patinás épület I. emeleti galériás
stúdiólakása – akár irodai hasznosítással – eladó
vagy kiadó. Érd.: 30/901-9013 (7112K)
Eladó vagy lakásbeszámítással elcserélhető
Katonaréten 82 m2-es, felújított, cirkofűtéses,
nagy teraszos családi ház városközpontban
lévő 1. emeleti lakásra. Irányár:
19,5 millió Ft. Érdeklődjön ingatlanirodánkban:
Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa,
Sugár út 2. Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu Hivatkozási
szám: 2009/DI/517
Eladó vagy kisebb lakásbeszámítással elcserélhető
Nagykanizsától 6 km-re lévő, kitűnő
állapotú 120 m2-es, 3 szobás családi ház
Nagykanizsa központi helyén lévő legalább
2 szobás lakásra. Irányár: 9,5 millió Ft. Érdeklődjön
ingatlanirodánkban: Draskovics
Ingatlan, Nagykanizsa, Sugár út 2 . Internetes
elérhetőségünk: www.draskovicsingatlan.
hu. Hivatkozási szám: 2009/DI/416
Eladó vagy kisebb lakásbeszámítással elcserélhető
Nagykanizsa városközpontjában
lévő új típusú, 74 m2-es, 2. emeleti, cirkofűtéses,
tetőtéri lakás. Irányár: 10,5 millió Ft.
Érdeklődjön ingatlanirodánkban: Draskovics
Ingatlan, Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes
elérhetőségünk: www.draskovicsingatlan.hu
Hivatkozási szám: 2009/DI/389
Eladó vagy nagyobb lakásra beszámítással
elcserélhető Nagykanizsa keleti városrészében,
58 m2-es, 2. emeleti, két erkélyes,
központi fűtéses lakás. Irányár: 5,8 millió Ft.
Érdeklődjön ingatlanirodánkban:Draskovics
Ingatlan, Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes
elérhetőségünk:www.draskovicsingatlan.hu.
Hivatkozási szám: 2009/DI/540
Eladó Nagykanizsától 10 km-re lévő faluban
beköltözhető állapotú, 100 m2-es, 3
szobás családi ház 9 millió Ft-os irányáron!
Érdeklődjön ingatlanirodánkban:Draskovics
Ingatlan, Nagykanizsa, Sugár út 2 . Internetes
elérhetőségünk: www.draskovicsingatlan.
hu. Hivatkozási szám: 2009/DI/523
Eladó Nagykanizsa központjához közel
új típusú, 4 szobás, 2. emeleti tágas, szép lakás
18,9 millió Ft-os irányáron. Érdeklődjön
ingatlanirodánkban: Draskovics Ingatlan,
Nagykanizsa, Sugár út 2 . Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu. Hivatkozási
szám: 2009/DI/503
Eladó Nagykanizsa központjához közel
120 m2-es, igényesen felújított 3 szobás +
amerikai konyhás családi ház 20,5 millió Ftos
irányáron. Érdeklődjön ingatlanirodánkban:
Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa, Sugár
út 2. Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu. Hivatkozási
szám: 2009/DI/494
Eladó Nagykanizsa északi városrészében
lévő új típusú, 78 m2-es, 1. emeleti, cirkofűtéses,
két erkélyes lakás nagyon olcsó áron!
Érdeklődjön ingatlanirodánkban: Draskovics
Ingatlan, Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes
elérhetőségünk: www.draskovicsingatlan.hu.
Hivatkozási szám: 2009/DI/276
Eladó Nagykanizsa északi városrészében
kitűnő állapotú, 88 m2-es, cirko-fűtéses, nagy
teraszos, zárt parkolós, kiskertes társasházi
lakás 18 millió Ft-os irányáron. Érdeklődjön
ingatlanirodánkban: Draskovics Ingatlan,
Nagykanizsa, Sugár út 2 . Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu. Hivatkozási
szám: 2009/DI/501
Eladó Nagykanizsa központjában a Kiskastély
mögötti új építésű, 2 + amerikai konyhás,
nagy teraszos társasházi lakás 12,3 millió
Ft-os irányáron! Érdeklődjön ingatlanirodánkban:
Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa,
Sugár út 2. Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu. Hivatkozási
szám: 2009/DU/6
170 literes, újszerű állapotban lévő prés
eladó. Érd.: 30/448-6072 (7061K)
50 mázsa léalma (20 Ft/kg), valamint
50 mázsa kiváló minőségű étkezési alma
(70 Ft/kg-tól) eladó Letenyén. Ugyanitt
vajkörte eladó 85 Ft/kg áron. Érd.:
30/9932-534.
Szobanövények eladók! Tel.: 93/315-
861 (7113K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és
teljes hagyatékot. Érd.: 20/555-3014
(6430K)
Almaértékesítés termelőtől több fajtából
Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2/c. alatt. Eladási
ár: 75 Ft/kg-tól. Tel.: 312-479,
20/570-7717 (7114K)
Masszázs a nagykanizsai uszodában! Hívásra
házhoz is megyek! Elérni és bejelentkezni
a 30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Egész évben működő kutyaiskola engedelmes
tanfolyamot indít a Zsigárdi közi kutyakiképző
pályán. Jelentkezés: 30/9363-585,
70/200-6849 (7115K)
Az Elektro Mix TV szervíz a Kórház u.
3-ból az Ady u. 11. szám alá költözött (Fodrász
kombinát épülete)! DVD, TV távirányító
javítás Balaskó István. Nyitvatartás –
H-P: 8.30-12, 13-17 óra, Szo: 9-12 óra.
Érd.: 30/597-1530
174/69/58 értelmiségi férfi keresi 37-
50 (+8, -1) éves, jó alakú, nett hölgy társaságát.
Ha beteg vagy, meggyógyítalak,
ha szomorú vagy, felvidítalak, ha nincs
semmi gond, élvezzük az életet. Fényképes,
telefonszámos és/vagy postafiókszámmal
ellátott bemutatkozó leveledet
„Művészlélek” jeligére a Szerkesztőségbe
várom. (7094K)
Október 15. 18 óra
AZ "ÚTKERESŐK,
ÚTVESZTŐK"
RENDEZVÉNYSOROZAT
ÜNNEPI GÁLAMŰSORA
Október 15. 19 óra
DROGMENTES DISCO
a "Jövőnk az ifjúság" című
pályázati program keretében
Október 15-17.
"IDŐSEKÉRT NAGYKANIZSÁN"
ÜNNEPI HÉT
az Egyesített Szociális Intézmény
szervezésében
Október 17. 16 óra
APRÓK TÁNCA
Belépődíj: 200 Ft/fő
Október 17. 18 óra
FELNŐTT TÁNCHÁZ
Belépődíj: 500 Ft/fő
Október 22. 19 óra
"…Előtted uram, a hon java,
S hulljon a lomb, csak éljen a
fa…"
SZENTPÉTERI ESZTER,
a Hír Televízió műsorvezetője
önálló estje
Belépődíj: 500 Ft
Október 23. 10 óra
EMLÉKMŰSOR AZ 1956-OS
FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC HŐSEINEK
TISZTELETÉRE
Október 16. 18 óra
Bajcsai Kultúrház
IDŐSEK NAPJA
Október 17. 18 óra
IDŐSEK NAPJA
Október 22. 10 és 14 óra
SZEGÉNY EMBER
GAZDAGSÁGA
a Batyu színház előadása.
Belépődíj: 600 Ft
Kanizsa 2009. október 15. – Sport 15
… 15 esztendeje: legtöbbet talán
az mondta el a várva várt ZTE –
Olajbányász megyei labdarúgó
rangadóról az NB I-ben, ami a televízió
gól-összefoglalójában hangzott
el Vitray Tamás részéről, aki
így nyitott a találkozóról: "Mi itt a
fővárosban el sem tudjuk képzelni,
mit jelent a Zete - Olaj párosítás ott
a délnyugati végeken. Náluk a mérkőzések
mérkőzése volt szombaton…"
Nos, a tényeknél maradva,
több mint 15 ezer néző várta a kezdő
sípszót Egerszegen, köztük több
ezer kanizsaival. A meccsen volt
minden, ami az igazán kiváló körítéshez
szükségeltetik, kanizsai
szemszögből "mindössze" annyi
hibádzott, hogy a hazaiak biztosan
nyerték 3-0-ra az összecsapást
Keszei Ferenc együttese ellen. A
női tekézők NB I-es küzdelmében
viszont a Kanizsa Sörgyár nyert a
ZTE ellen 5:3-ra, a legjobb teljesítményt
Gróf érte el 406 fával.
Simonné és Ivanova vezérletével
nyolcadik győzelmét is megszerezte
a MÁV NTE a női NB I B-s kosárlabda-
bajnokságban (-
Nagykőrös, 73-69). Nem járt eredménnyel
a Vasas óvása Kajdy
György ügyében az Olajbányásszal
szemben a labdarúgó NB I-ben.
… 10 esztendeje: a PNB aktuális
fordulójában Olajbányász FC
– Lombard FC Tatabánya 0-0 lett
3500 néző előtt, de az NB III Dráva-
csoportjában harmadik MÁV
NTE sem járt jobban hazai pályán
(- Paksi SE, 0-0). Asakk NB I-ben
a Tungsram SK is döntetlenre
végzett a Honvéd ellen (6:6).
Mintegy 150 néző előtt Kanizsán
nyert (6:7) a Szentendre a mindent
eldöntő meccsen a baseball fináléban
a Thury MenDan ellen - megvédve
címét az előző évi második
ellen. A lengyelországi sportakrobatika
vb-n kategóriájában 7. lett a
Horváth Milán-Foray Zoltán páros
(Zalaerdő-Hevesi DSE). Dani
Diána (MÁV NTE) is tagja lett a
portugáliai Eb-re készülő junior
vívó válogatottnak.
… 5 esztendeje: a debreceni
ökölvívó serdülő ob-n második
helyet szerzett Korpics István
(Windbird-Kanizsa Box Klub).
Abirkózó IX. Kurucz István Emlékversenyen
a +85 kg-ban Tóth
Árpád (Kanizsai Birkózó SE) a
rangos mezőnyben elsőként zárt.
Polgár László
Ez történt (október 15-21.)…
Nagyatádi FC (6.) – Nagykanizsai
TE 1866 (9.) 1-2 (1-1). NB III.
Dráva-csoport labdarúgó-mérkőzés,
8. forduló. Nagyatád, 200 néző.
Vezette: Jakab (Neuman, Schmidt).
Gólszerzők: Kovács O.
(26.); Csepregi T. (13., 71.).
NTE 1866: Horváth G. - Kotnyek,
Burucz, Pozsgai, Farkas J.-
Ujvári (Iványi, 86.), Rácz, Hegedűs,
Bagarus - Csepregi T. (Kondákor
Sz., 89.), Nagy T. (Szőke,
73.). Vezetőedző: Visnovics László.
Boros Zoltán és Kisharmadás
Gábor sérülés miatt nem vállalhatta
a játékot kanizsai oldalon, viszszatérhetett
viszont Bagarus Gábor
a középpálya bal oldalára. A
13. percben Nagy Tamás jó cselekkel
tört be a tizenhatoson belülre,
aztán Csepregi Tamáshoz játszott,
ő pedig 10 méterről nem hibázott
(0-1). A kanizsai találat után a hazaiak
nagy erőket mozgósítottak
az egyenlítésért, s a félidő derekán
Kovács Olivér egalizált is (1-1).
A szünet jót tett a dél-zalaiaknak,
akik fokozatosan vették át a
játék irányítását, s előbb csak egy
kiállítás-gyanús esetet „harcolt ki"
Csepregi, a 66. percben viszont
Nagy T. lerántása után már villant
is a piros lap. Rá öt percre pedig a
– mint később kiderült – győztes
gólnak örülhettek a vendégek,
amikor Csepregi 16 méterről bombázott
a kapuba (1-2). Győzelmével
az NTE neve mögött tíz pont
áll a tabellán, s október 18-án, vasárnap
az NTE-pályán a Szekszárd
együttesét fogadja.
Edzői mérleg
Visnovics László: „Csapatom
küzdeni tudásból jelesre vizsgázott,
s az elmúlt két forduló végre
tavaszi játékunkat idézte."
A Kanizsa Hetilap értékelése
Csepregi Tamásról:
Kissé megijedtünk, hogy amikor
az NTE-hez került, benne marad a
gól a felkészülési időszakban,
majd a bajnokság során is tartottunk
görcsössé válásától, miközben
Egerszegen a szezonnyitó
Paks elleni NB I-es meccs szünetében
az U19-es második helyezett
"zetés" együttes színeiben mint
roppant eredményes játékost köszöntötték.
Aztán jött egy hárommeccses
széria gólokkal Kanizsán,
most pedig két találatával eldöntötte
a szomszédvári rangadót.
Ilyenkor persze már mindenki
(el)várja a folytatást…
P.L.
Három pont a szomszédvári rangadóról
Országos diák I-II korcsoportos
rangsor versenyeken vettek részt a
Kanizsai Birkózó Sportegyesület
sportolói, s Szatmári Zsolt edzőtől
megtudtuk, az egyes rangsoroló
viadalokon lehet kivívni a jogot az
országos bajnokságokon való indulásra
– ezért sem mindegy, hogyan
szerepelnek a növendékek.
Előbb Orosházán a diák I (1996-
97-ben születettek) korosztály küzdelmeiben
Krasznai Bence 42 kgban
négy nyert és egy vesztett öszszecsapással
a 25 induló között a
harmadik helyen végzett. Egyed
Balázs pedig a diák II (1998-99) 34
kg-osok mezőnyében (31 szabadfogású
birkózó) öt párharcot hozott
győztesre, kettőt vesztett, így ő is a
dobogó legalsó fokára állhatott.
Veszprémben az Összmagyar rangsorversenyen
sem ment rosszul
Krasznainak, hiszen három nyert
mérkőzéssel jutott a döntőig, ahol
ugyan vereséget szenvedett, de már
így is jogot szerzett a novemberi püspökladányi
országos bajnokságon való
indulásra. Egyed Zsanett szintén 42
kg-ban indult és nem talált legyőzőre.
A kanizsai klub sportolói azonban
nem csak idegenben, hanem
hazai környezetben is bizonyíthatnak
a kanizsai decemberi országos
serdülő bajnokságon.
P.L.
Krasznai indulhat az országoson  Újabb három pont a tarsolyban.
Heat Group Kanizsa VSE (3.)
- MAFC (5.) 6-5 (2-1, 1-0, 1-2, 2-
2). OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés.
Fehér-csoport, 3. forduló.
Nagykanizsa, 30 néző. Kanizsa
VSE: Bajnógel - Virt (2), Csente,
Bedő, Karácsony T., Fábry (1), Kéri
(2). Csere: Markó, Ujházi (1),
Szabó G. Játékos-edző: Szabó Gábor.
Ilyen eredménynél lehet azt leírni,
amit általában a futballban
szokás, hogy nagy taktikai csata
dúlt – a medencében. Ezúttal valóban
minden találatért meg kellett
küzdeni, s a MAFC csak nem akart
leszakadni a kanizsaiaktól. Bár,
nem szabad elsiklani a jó kapus-teljesítmény
felett sem, s a végig kiegyenlített
találkozón a végső momentum
ezúttal a dél-zalai klub játékosainak
jött össze – ami harom
bajnoki pontot ért számukra.
 Bronz lett a vége. Ahogy az
várható volt, sőt valamivel annál is
könnyebben szerezte meg a baseball
bajnokság harmadik helyét a Nagykanizsa
Ants baseball csapata. Az elmúlt
hétvégén idegenben 3:1-re
nyertek Daróczi Jánosék, hazai pályán
pedig nem kellett mást tenni,
mint ezt még egy győzelemmel
megfejelni a bronzéremért. Nos, a
kanizsai helyszínen gyakorlatilag
egy pillanatig nem volt kérdéses a
győztes kiléte, s ilyen meccs-hangulatban
lett a vége 16:0 a hazaiaknak.
Eközben megkezdődött a bajnoki finálé
is, melynek első találkozóján a
Szentendre Sleepwalkers 8:4-re
győzte le az Óbuda Brick Factory-t
szombaton, a vasárnapi párharcuk
ugyanakkor esőzés miatt elmaradt…
 Ha maradt volna még idő…
SEAT Lami Véd Győr II – Kanizsai
Vadmacskák SE 59-56 (21-24, 11-
10, 21-10, 6-12). NB I Amatőr-bajnokság,
női kosárlabda-mérkőzés,
2. forduló. Győr, 100 néző. Első
idegenbeli mérkőzését a SEATLami
Véd Győr II. csapata ellen játszotta
a Kanizsai Vadmacskák SE
és a végig zónázó győri csapat ellen
három pontos vereséget szenvedett.
Az első félidőt kétpontos előnnyel
zárta a vendég együttes, de a hazaiak
NB I A-csoportos játékosaik
révén – Süle Krisztina, Antolovics
Adél – a harmadik negyedben elhúztak
kilenc ponttal. Az utolsó negyedben
egészpályás védekezésével
csökkentette hátrányát a KVSE,
de a végjátékban a találkozót már
nem sikerült megnyernie a kanizsaiaknak.
Összességében Fuisz Viktória
ponterős és jó játéka mellett remek
teljesítményt nyújtott Olasz
Adriána is.
Talán furcsa hasonlattal ugyan,
de azt is írhatnánk, hogy „színpadi
Real Madriddal” érkezett a
Hevesi Sándor Művelődési Központba
a budapesti Körúti Színház
társulata, amikor a közelmúltban
Neil Simon – egyik –
klasszikusát, a Mezítláb a parkban
című vígjátékot vitte színre Galambos
Zoltán rendezésében.
A szereplők között szemezgetve
talán elég, ha csupán Frajt Edit,
Kautzky Armand, Koncz Gábor vagy
éppen Pikali Gerda nevét említjük, s
bár voltak aggodalmak néhány nappal
a bemutató előtt, vajon mennyien
lesznek az előadáson, a kezdés pillanatában
jóleső érzéssel konstatálhatták
a szervezők, hogy a teltház gyakorlatilag
összejött a darabra. Utóbb
kiderült, a várt siker is megvolt, így a
kapcsolódási pont máris adottá vált a
rendezővel folytatott korántsem
szokványos, s mindössze néhány
mondatos diskurzussal. Ahogy Galambos
Zoltán fogalmazott, egy igazán
fontos értékmérő létezik számára,
az pedig a közönség. Amennyiben
a visszajelzés pozitív a nézők részéről,
az szolgál igazi támpontul a
munkában. Miként azt a késő estében
hallhattuk, a társulat nem kellett,
hogy sikerélmény nélkül távozzon…
A többi pedig? Nos, azok mind csupán
járulékos dolgok, s nyugodtan
maradhatnak is csak azok…
Polgár László
Kanizsa – 16 Kultúra 2009. október 15.
Kevés nagykanizsai zenekar
mondhatja el magáról, hogy saját
klipje van, igazi forgatási
munkálatokkal, statisztákkal,
történettel, vagy legalábbis jó
úton halad efelé. Szeptember
huszonnegyikei számunkban olvashattak
arról, hogy az Alarm
zenekar tagjai készülnek első
klipforgatásukra. Ez mostanra
megtörtént, a helyszínen lapunk
is jelen volt.
A munka nemesít című dal forgatási
munkálatainak számottevő
részére a város egyik fémhulladékot
gyűjtő telepén került sor. A
munkálatokról Gerócs Balázst, a
rendezőt, s egyben operatőrt és vágót
kérdeztük:
– Mint rendező, teljesen meg
vagyok elégedve a hétvégi
munkával. Örülök, hogy egy
olyan csapattal dolgozhattam,
akik teljes odaadással, precizitással
álltak a feladatokhoz.
Ennek köszönhetően a szombati
napot teljes erőbedobással
tudtuk elkezdeni. Sikerült rögzíteni
a klip történeti szálát,
melyben öt statiszta is szerepel,
majd délután következett a klip
szíve, ahol az együttes kapta a
főszerepet. Szombaton minden
olyan felvételt elkészítettünk,
amelyek elengedhetetlenek a
kisfilmhez. Vasárnap délután
folytattuk, ezek a jelenetek is
nagyon jól sikerültek, de csak
annyit árulhatok el róluk, hogy
nagyon pikánsak lettek... Bár a
forgatásnak vége, a videoklip
készítésének a java még csak
ezután jön, hiszen a továbbiakban
következik a vágás, amelynek
végeztével áll össze a teljes
klip. Igyekszem dinamikusan
vágni, olyan látványos képi világot
felépíteni, amely nem
hétköznapi, inkább egyéni és
látványos.
Megtudtuk az Alarm tagjaitól,
hogy néhány héten belül a klip
látható lesz a zenekar akkor már
új honlapján (www.alarmrock.hu
– a szerk.), illetve néhány zenei
portálon és tévécsatornán is. Hivatalos
premier is lesz, melyet
szeretnének egy nagyobb koncerttel
összekötni, ahová meghívást
kapnak majd a család, a barátok,
s a szereplők is – mindenki,
aki szereti a rockzenét.
Steyer Edina
Első klipjét forgatta a kanizsai Alarm
Nem volt
mezítlábas
darab
Akvarellek a BLG nyári alkotótáborának
anyagából címmel
nyitotta meg a tanév első kiállítását
a Batthyány Lajos Gimnázium
Hyány Galériájában Balogh
László igazgató.
Mint Stamler Lajostól, a tábor vezetőjétől
megtudtuk, több, mint egy évtizede
fogadják a kis művészeket, akiknek
a zöme batthyánys, de vannak vendégek
is, többnyire a szomszéd iskolákból.
Az idei tábornak Homokkomárom
adott otthont, „együtt, de kicsit elkülönülve”
alkottak a VABABABAművészeti
tábor lakóival.
A művész-tanár azt is elárulta,
hogy a közösen töltött idő olyan volt
számukra, mint egy intenzív kurzus,
folyamatos felkészülésre volt lehetőségük
azoknak is, akiknek a tervei között
művészeti szakközépiskola szerepel.
Részt vettek a táborlakók egyfajta
rajzos alapképzésen, volt ábrázoló
geometria, a most nyílt kiállítás
anyagai között pedig az akvarellek
szerepelnek. A kiállított festményekről
annyit mondott Stamler Lajos,
hogy mindegyikük mögött komoly
rajztudás, s kemény munka van.
S.E.
Újra megnyílt a Hyány A Kanizsai Kulturális Központ
„Én hobbim” sorozatának
keretében Vilmos Mihály
csillagász a Csillagászat Nemzetközi
Éve alkalmából bemutatott
gyűjteményével főleg a
gyerekek figyelmét kívánta
felhívni. A működőképes makettek
mindenki számára
hozzáférhetők, némi kézügyességgel
bárki összerakhatja
a kis remekműveket. Vilmos
Mihály, a Nagykanizsai
Csillagászati Egyesület alapító
tagja a csillagászat olyan
eszközeit ajánlotta a figyelmünkbe,
amelyeket az ókortól
használtak.
B.E.
XXI. évfolyam 35. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. október 22. Kanizsa
(93)
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
www.kanizsaujsag.hu
20év
Ünnepekhez érkeztünk, születésnapok sorozatát éljük át. Húsz éve történt a rendszerváltozás
és húsz évesek azok a pártok is, amelyek ennek részesei voltak. Mi is
ehhez az évfordulóhoz érkeztünk. Ünnepelhetnénk tehát magunkat, de értékrendünktől
ez távol áll. A krónikás ne magáról írjon históriás éneket, ám elődei előtt főt kell,
hogy hajtson. Róluk szóljon hát az emlékezés, az ünneplés! E sorokkal ajánlom
figyelmükbe az újság születésénél legtöbbet bábáskodó Horváth Tamás írását.
Dóró János főszerkesztő
A Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ, valamint a város
Idősügyi Tanácsa az „Idősekért
Nagykanizsán” ünnepi hét keretén
belül Idősügyi Kerekasztal
Konferenciát szervezett a Honvéd
Kaszinóban. A konferencia
témája: Közös állásfoglalás készítése
Nagykanizsa időskorú
népessége életkörülményeinek
javítása érdekében.
Az idősekkel foglalkozó szervezetek
képviselői a város időskorú
népessége életkörülményeinek
javítása érdekében végzett
munka összehangolásáért megalakították
az Idősügyi Kerekasztalt.
A vállalt feladat érdekében szükség
szerint, de évente legalább
egyszer tanácskozást tartanak.
Célul tűzték ki egy időseknek
szóló információs füzet összeállítását
a Nagykanizsán igénybe vehető
szociális ellátásokról, amely
segítséget nyújt a szolgáltatásokban,
támogatásokban történő eligazodáshoz.
A Kerekasztal időszakonként
áttekinti a hatáskörébe
tartozó szervek, szervezetek
(Szociális Osztály, Idősügyi Tanács,
Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat)
fogadóóráinak tapasztalatait.
Tevékenységéről, határozatairól
rendszeresen tájékoztatja
a város önkormányzatát, valamint
az illetékes szerveket,
szervezeteket.
A konferencia résztvevőit az elnöki
tisztet betöltő dr. Borka Beáta,
a hivatal Szociális Osztályának
vezetője köszöntötte. Vitaindítójában
Büki Pálné, az Idősügyi Tanács
társelnöke beszámolt a hét
éve megalakult testület munkájáról,
eredményeiről. Többek között
elmondta, mintegy háromezer idős
emberről tudják, hogyan élnek, mit
szeretnének, de hogy mi van a többivel
(kikkel tartanak kapcsolatot,
és mire van szükségük), arról
nincs információjuk. Nagykanizsán
10.800 fő a 60 éven felüliek
száma.
Bírálatként elfogadják, s tudják,
hogy az idős embereknek a kvalifikáltabb
rétege jár az Idősügyi Tanács
bázisát jelentő klubokba.
A 2008-2009-es év fordulóján
készített felmérésükből kiderül,
nem lehetünk nyugodtak. Az országos
havi átlagnyugdíj 76.251
forint, városunkban 76.550, és
Zala megyében 74.000 forint. A
jelenlegi 60-70 éveseknek van lakása,
de mi van az utánuk következő
generációval, akik közül már
nem is egy nyugdíjban van, vagy
rövid időn belül nyugdíjas lesz?
Aggasztó előrejelzések vannak.
Csökkenő gyermeklétszám, egyre
kevesebb unoka, növekvő rászorultság,
növekvő számú egyedül
élő, és az élet kihívásaival szemben
csökkenő adaptációs képesség.
A nyugdíjjal kapcsolatban,
mindenki tudja, a 90-es évektől átalakulóban
van a foglalkoztatási
profil. Magas inaktivitás, tartós
munkanélküliség, kevesebb járulékfizetés,
alacsonyabbak a nyugdíjak,
a biztosítottak 30 százaléka
jelenleg a minimálbér alapján fizet
járulékot. 2010 után az időskori
szegénység tömegessé válásának
kockázata valószínűsíthető. 2008-
ban 100 aktív befizetőből 76
nyugdíjat kellett finanszírozni,
2030-ban 100-ból 85-öt, és 2050-
ben a 100 aktív befizetésből 103
nyugdíjat kell finanszírozni az
előrejelzések szerint. Nem azért
hozták ide a konferenciára az említett
trendeket, hogy riogassák a
jelenlévőket, hanem ezzel szeretnék
illusztrálni, hogy minden itt
ülő szervnek, szervezetnek feladata
van, fel kell készülni. Tudják,
hogy Nagykanizsán minden szervezet,
legyen az ÁNTSZ, Szociális
Osztály, Vöröskereszt, Máltai
Szeretetszolgálat, egyházak, rendőrség,
a saját munkaterületén
nagyszerűen elvégzi a dolgát. Nagyon
jó a szociális háló, de a jövőre
nézve a jelenleginél sokkal öszszehangoltabb
tevékenységre lesz
szükség, s erre hivatott a Kerekasztal
Konferencia.
Dr. Buzás Judit kistérségi
tisztifőorvos két témát hozott fel
az idősekkel kapcsolatban, az életminőség
javításáról, valamint a
fertőző betegségekről és a járványokról
beszélt.
Balog István, az Idősügyi Tanács
titkára hozzászólásában
hangsúlyozta, nem ért egyet azzal,
amikor átlagnyugdíjról beszélnek.
Véleménye szerint azokat
kell támogatni, akiknek nagyon
kevés a nyugdíja és a megélhetés
határán küszködnek. Szeptemberben
a Regionális Nyugdíjas
Konferencián kérték a Nemzeti
Idősügyi Karta ennek megfelelő
módosítását is.
Orosz László klubvezető a kórházi
betegszállítással kapcsolatban
említett meg néhány konkrét esetet.
Például arra kényszerítik a
hozzátartozót, hogy szállítsa be a
mindkét lábát levágott embert kötözésre
a kórházba.
– Hogy kerül a kocsiba, van-e
segítsége, mert egyedül nem képes
rá! Miért van betegszállítás?
Ha reggel 9 órára odaviszik azt a
szerencsétlen embert, este kerül
haza. Se egy ebéd, ráadásul cukorbeteg
is. Ott ülhet egészen estig,
míg összeszednek még néhány
embert, és hazaviszik. Milyen
gondoskodás ez? Törődik valaki
azzal, hogy ne így legyen? Hogy
azt a beteg embert ne tartsák ott
egész nap csonkán, bénán, éhesen!
Ebből kéne kilépni, és segíteni
valahogy ezeken az embereken,
mert a családtag sem képes arra,
hogy hazavigye amikor készen
van, főleg ha 12-13 órára kerül
be az orvoshoz. Hatékonyabban
kellene odafigyelni erre az önkormányzatnak.
Problémát jelent a
megterheltség, de határozottabb
intézkedés kell az idősek, a betegek,
a nyugdíjasok érdekében. A
kórház főigazgatója hiába mondja
azt, hogy rendben van minden!
Uraim, nincs miden rendben! Sokat
járunk kórházba az egyesületi
tagokat látogatni, és látom, milyen
a helyzet, milyen állapotok
vannak, ami visszataszítja az embert
attól, hogy jót mondjon.
Többet kell tenni az idős emberekért,
mert a család sem képes arra,
hogy mindent elintézzen úgy,
ahogy elvárható lenne. Megoldást
kell keresni rá!
Antal Istvánné, a Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Szervezetének
területi vezetője együttműködést
kért a jelenlévőktől. Ajanuár
1-től induló „Segítség gombnyomásra”
jelzőrendszeres házi
segítségnyújtó szolgáltatás igénybevételére
idős emberek jelentkezését
várják november közepéig.
Koller Jutka, az Egyesített Szociális
Intézmény vezetője megjegyezte,
nem biztos, hogy mindenkinek
kell segíteni. Az idős ember
autonóm személyiség, minél tovább
meg kell tartani az aktivitását,
és fontos a család segítő szeretete.
Dr. Lukácsa Erzsébet megkérdezte,
miért kell a csontritkulás
vizsgálat miatt Kanizsáról Hévízre,
érszűkület – érvizsgálatra pedig
Zalaegerszegre utazni. Ha nem
tudja egy fiatal megoldani otthon
az idős hozzátartozója ápolását, ne
sújtsuk még azzal, hogy kivesszük
a munkából.
A tanácskozáson még elhangzott,
hogy a Máltai Szeretetszolgálat
szívesen látna a soraiban segítő
nyugdíjasokat. Az információáramlás
hiányosságát többen is felvetették.
A család kötelessége az
idős hozzátartozón segíteni, nem
csak az örökségért kell sorba állni.
Az onkológián a XXI. században
már nem lehetnek ilyen méltatlan
körülmények ami tapasztalható.
Kritikán aluli, hogy nincs vetkőzőöltöző.
Cseresnyés Péter alpolgármester
a hozzászólásában összegezte: Azt
tapasztalta, Nagykanizsán nincsenek
nagyon komoly problémák, sőt
azt is el lehet mondani, hogy a szociális
ellátórendszer jól működik. A
kritikai megfogalmazásokra jó,
hogyha odafigyelünk, de ebben a
helyzetben arra kellene nagy figyelmet
fordítani, hogy az információ
folyamatosan eljusson az emberekhez.
Akik rászorulnak, és segítséget
akarnak, akkor eljuthassanak ahhoz
a segítségnyújtó szervezethez, ahol
a problémáját vagy teljes egészében,
vagy részben meg tudják oldani.
Ha az információt el tudják juttatni,
akkor túlságosan nagy gond
nem lehet, mert annyi anyagi forrás
mindig van, amennyi mindennapi
életükhöz szükséges. Nagykanizsán
a szociális ellátórendszer jól
működik, aki akar, a lehetőséghez
képest kaphat segítséget.
B.E.
Kanizsa – Szépkorúak 2 2009. október 22.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Többet kell tenni az idős emberekért 20év
Kanizsa – 20 éves 2009. október 22. lettem én 3 20év
Biztos vagyok abban,
hogy lesz majd idő és
arra vállalkozó, alkalmas
ember, aki megírja a rendszerváltás
első húsz évének
nagykanizsai eseménysorozatát.
Ebben helyet kell kapnia a „Kanizsa”
újság történetének is,
amelynek indulásáról mint az első
szerkesztőbizottság elnöke,
most a lap születésének huszadik
évfordulóján megemlékezem.
Az 1989-es év bővelkedett a
sorsfordító jellegű eseményekben.
1956 népfelkeléssé minősítése,
az Ellenzéki Kerekasztal létrejötte,
a vasfüggöny lebontásának
kezdete, az EKA tárgyalások
megindulása, Nagy Imre és társai
újjátemetése, a köztársaság kikiáltása
a rendszerváltás meghatározó
történései voltak, sajátos,
megismételhetetlen légkört is teremtve.
A változások gyorsasága okozta
döbbenet, a szorongás és a remény,
az optimizmus és a bizonytalanság
érzése keveredtek a közhangulatban,
az emberek gondolat- és érzésvilágában
városunkban is. A
politikai szándékok programokká
formálódtak a különböző pártokban,
új fórumok, orgánumok jelentek
meg országszerte.
Ebben a lüktető, pezsgő, illúziókkal
és bizonytalanságokkal teli
időszakban indult útjára a „Kanizsa„
városi hetilapként. Alapításában
meghatározó szerepe volt
Zsoldos Ferenc tanácselnök úrnak.
Személyének, munkásságának –
ma már emlékének – adózom tisztelettel
és elismeréssel, amikor az
első lapszámban /1989.okt.27./
megjelent beköszöntőjéből idézek:”
„… Új lapunk a „Kanizsa”, elődei
szellemét, hitvallását, a város
érdekeinek képviseletét és szolgálatát
vállalja. A hetilap a nagykanizsaiak
lapja akar lenni. Az itt élőknek,
az itt élőkről kíván írni, véleményüket,
gondolataikat közvetíteni.
Kívánjuk, hogy a „Kanizsa”
pártatlan lap legyen, önálló, becsületes
és megbízható. Legyen színes
és ötletes, szórakoztató, közvetlen
és szellemes. Legyen higgadt, tárgyilagos
és szókimondó. Legyen
olyan, mint ahol írják, nagykanizsai,
és legyen olyan, mint akik írják,
és akiknek írják. Építsen városunk
hagyományaira, gazdasági és
kulturális értékeire. Legyen karaktere,
szellemisége és helyi íze. A
mi nyelvünkön szóljon hozzánk,
félszavakból is értsük, de ne kényszerüljön
félszavakra. Értsék meg
gyermekeink és szüléink, és szívesen
forgassák lapjait. Oldalain
kapjanak teret vélemények és ellenvélemények,
de bántó, igaztalan,
emberi méltóságot sértő szavak
számára ne jusson hely.
Hatalmaskodást ne tűrjön, elvtelenséget,
hazug érdekeket soha ne
szolgáljon, mindig a többség igazát
hangoztassa.
A város lapjaként a józanul, felelősséggel
gondolkodó, az előrelátó,
a holnap építését szorgalmazó
kanizsaiak érdekeit szolgálja.
Új lapunk a helyi önkormányzat,
a helyi közösségek becsületes
szándékainak hordozója és igazának
következetes képviselője legyen.
Segítse a demokratikus közélet
fejlődését, szolgálja és ösztönözze
a város polgárainak tevékeny
részvételét Nagykanizsa fejlesztésében.”
Ezek ma is vállalható, vállalandó
célok.
A lap alapításához, megjelenéséhez
szükséges mintegy
három millió forint biztonságos,
ám szerény működési kereteket
biztosított. Az újság nyomtatását
a Zalai Nyomda, terjesztését
a Magyar Posta vállalta. Az első
lapszám impresszumából tudható,
hogy a felelős szerkesztők
Mihovics József és Takáts Sándor,
a Zalai Hírlap munkatársai
voltak. A bizottság tagjai: Horváth
Tamás elnök, a várospolitikai
rovat gazdája, Kápolnás
Zoltán sport, Pék Pál művelődéspolitika,
Szakony Attila fotó
és Z. Tamás István gazdaságpolitika.
Molnár László, Dobó László,
Lehota János, Tiszai Szilárd, Szalai
László, Hercz Gábor, Balogh
Antal, Büki Pálné, Bakonyi Erzsébet,
Dónay Nóra, Horváth Zsolt
írásai jelentek meg az első lapszámokban,
s a szerzők lassan bővülő
köre biztosíthatta a folyamatos
megjelenést, a válogatás lehetőségét
kínálva az ebben oroszlánrészt
vállaló Pék Pál tanár úrnak.
Ha a szerkesztőbizottság munkáját,
ennek jellemzőit kísérlem meg
felidézni, akkor elsőként az örömteli
tervezgetésről szólhatok. A kiadvány
megjelenése negyvenévi
hiánynak vetett véget, fogadtatása
csak növelte a szerkesztői felelősséget
a téma, hangnem és stílus
szempontjából – ezt át is éreztük.
Természetes volt az útkeresés
bizonytalansága is, a más lapokkal
való összevetés kényszere, az olvasók
véleményének, a megjelent
írások visszhangjának figyelemmel
kísérése.
Nyomasztó volt néha az idő
szorítása, tudniillik, hogy minden
írás időben kerüljön leadásra. Teljes
mértékben érvényesülhetett a
szerkesztői szabadság, nyitottak
voltunk minden jó ötletre, javaslatra.
Témaválasztásaiban a lap elsősorban
a Nagykanizsán történtekkel
foglalkozott. Hangvételében
mértéktartó volt, az időnként
előforduló érdesebb, ritkábban
bántó stílust követnie kellett a jogos
helyreigazításnak, bocsánatkérésnek,
erre kényesek voltunk.
Az első lapszámokat követően
megnyugodhattunk a lap iránti
igény állandóságában, de nem
voltunk elégedettek magával az
újsággal. „Elevenebb, színesebb,
informatívabb hetilapot kell szerkesztenünk,
mert ez a lap még
nem jó újság” – írtuk önkritikusan
az első hónap elteltével. Fontosnak
tartottuk, hogy szélesedjen
azoknak a köre, akik írásaikkal
vállalkoznak a közéletben való
részvételre, s a megjelenő cikkek
közérdeklődésre alapozódjanak.
Természetes, hogy voltak vitáink
a szerkesztőségi megbeszéléseken,
de tudtuk, hogy a „profik,
félprofik és amatőrök” közti
disputáink a jobbítást szolgálhatják.
Az állandó rovatok kialakításával,
majd ezek bővítésével,
változtatásával próbáltunk meg
arculatot adni az újságnak, saját
hangot találni. A saját hang leginkább
a fiatalok rovatában érvényesült,
akiknek a lapban kezdettől
fogva állandó helyük, szerepük
volt.
Izgalmas időszakként maradt
meg számomra is a lap indítása,
sokat tanulhattam másoktól, de ez
már a múlt része.
Mit kívánhatnék ma – kanizsaiként,
olvasóként – a születésnapját
ünneplő újságnak?
A lap szükségességét fennmaradása
igazolja. Fontos ezt megemlíteni,
hiszen a nyolcvanas –
kilencvenes években gombamód
szaporodtak az új alapítású lapok
országszerte, s tűntek is el szép
számmal.
A „Kanizsa” újság megmaradt,
immár húsz éve folyamatosan informál
a város köz- és kulturális
életének szerves részeként. A benne
megjelenő írások egy korszak
tükrét tartják elénk. Az újság felvállaltan,
deklaráltan lokálpatrióta.
Ennek a szerepkörnek akkor
képes megfelelni, ha saját dolgainkról
tudósít korrekt, független
módon.
Ma országszerte közállapotunk
egyik jellemzőjeként a
médiában a negatív hír a hír, a
botrány az érdekes, a torzsalkodás
az izgalmas. Ritka a
nyugodt hangú, higgadtan
elemző, tartalmas és tanulságos
értékelés mindarról, ami
körülöttünk és velünk történik.
A piaci és politikai erők szorítása,
a társadalmi normák lazulása,
a bulvárosodás iránti fogékonyság
erősödése, az internet
térhódítása közepette persze
nehéz ma az igényességet
még értékként tekintő szerkesztők,
újságírók dolga. Vitathatatlan
viszont a felelősségük
abban, ahogyan az eseményeket
bemutatják, láttatják,
kommentálják. A médiát negyedik
hatalmi ágként is emlegetik,
okkal, mert óriási a befolyásoló,
orientáló hatása. A
jó újságot jó újságírók teszik
élvezhetővé, tartalmassá.
Ha az újságíró nem téveszt szerepet,
ha érzi felelősségét, a leírt
szavak súlyát, következményeit,
ha független értelmiségiként szól
hozzánk, s lokálpatriótaként kiegyensúlyozott
arányban tudósít a
reményteli eseményekről, pozitívumokról
is – akkor jól szolgálja a
közösséget.
A „Kanizsa” újság húszévi működése
alatt rengetegen írtak a lapban.
Városlakó „civilek” is.
Olvasóként újabb és újabb húsz
éveket kívánok a lapnak és munkatársainak.
Elkötelezettséget és felelősséget
a lap indításakor megfogalmazott
célok, elvárások jegyében.
Horváth Tamás
nyugalmazott
gimnáziumi tanár
Születésnapi köszöntő
Kanizsa – Mi lesz 4 veled GE? 2009. október 22.
A Tungsram Dolgozók Független
Szakszervezete, a Nagykanizsai
Fényforrásgyár Demokratikus
Szakszervezete és a Tungsram
Dolgozók Szabad Szakszervezete
demonstrációt tartott a GE
Nagykanizsai Fényforrásgyár területén,
munkásgyűlés formájában
– tudtuk meg Hederics Istvántól,
az NFDSZ elnökétől.
Az európai uniós szabályoknak
megfelelően a GE előbb-utóbb be
fogja szűntetni a hagyományos izzók
gyártását – türelmi idő 2012-ig
van –, s az autólámpa-gyártás sorsa
is kétséges. Ez nem csak a nagykanizsai
telephelyet érinti, hanem a GElánc
többi magyarországi telephelyét
is – mindegyikük maga döntött a
demonstráció formájáról. A demonstrációt
megelőző rendkívüli küldöttgyűlésen
eldőlt, hogy Nagykanizsán
a gyár területén munkásgyűlés
formájában, ahol petíciót fogalmaznak
meg a munkáltató felé a munkahelyek
megőrzése érdekében. Ez
meg is történt.
Hederics István azt is elmondta,
hogy a szakszervezetek és a
vállalat vezetősége között folyamatos
tárgyalások folynak. A GE
felülvizsgálja a globális kapacitásokat,
több alternatíva is felmerült,
azonban döntés még nem
született. A szakszervezeti elnök
ígéretet tett lapunknak, hogy
amint biztosat tudni, tájékoztatja
szerkesztőségünket a fejleményekről.
S.E.
Még mindig csak a bizonytalanság 20év
A nagykanizsai MSZP vezetősége
felkéri az MSZP frakciót,
hogy kezdeményezze soron kívüli
közgyűlés összehívását – tudatta
lapunkkal Lelkó Tamás, a
párt városi alelnöke.
Mint mindenki előtt sajnos már
ismert, a város legnagyobb munkáltatójánál
a piaci körülmények
átrendeződése miatt, nagy számú
munkavállalói leépítés valósul
meg két éven belül.
Városunk életére minden téren
kiható leépítés miatt, a közgyűlésnek
soron kívül tájékozódni kell
Nagykanizsa foglalkoztatási helyzettről,
a térségünkben azonnal
indítható fejlesztési lehetőségekről,
központi segítséggel a térségbe
telepíthető vállalkozások lehetőségeiről.
Tájékozódni kell az
adóbevételek radikális csökkenésének
hatásáról, intézményeink
finanszírozásának fenntarthatóságáról.
Javasoljuk, hogy a közgyűlés
kezdeményezze egy operatív
bizottság felállítását, melynek
feladata a munkahelyteremtéssel
kapcsolatos folyamatok
közvetlen irányítása, ellenőrzése
és kormányzati tárgyalások
lefolytatása városunk országgyűlési
képviselőivel közösen.
Megkérünk a közgyűlésben helyet
foglaló minden képviselőt,
hogy Nagykanizsa jövőjének érdekében
a város életét jelentősen befolyásoló
változás miatt, támogassa
a soron kívüli közgyűlés összehívását.
K.H.
Soron kívüli közgyűlés a leépítések miatt
Tett-e bármilyen lépést is a kormány
annak érdekében, hogy a GE a
fényforrásgyártást ne szüntesse meg
magyarországi gyáraiban? – kérdezte
még szeptemberben a gazdasági minisztert
Cseresnyés Péter, városunk
alpolgármestere. A szakszervezetek
Phil Marshall elnök-vezérigazgatóhoz
írt – lapunkban is közölt – levelét
idézte: Önöknek tudniuk kell, hogy
az uniós piacon kívül van egyéb piaci
lehetőség is a normállámpa számára,
amit üzleti szempontból is hatékonyan
lehet kihasználni. Üzletileg is
megalapozatlannak, elfogadhatatlannak
tartjuk, hogy a magyarországi autólámpa
gyártást, lineáris fénycsőgyártást,
a speciális fényforrásgyártást,
bármiféle formában megszüntessék,
vagy Magyarországról eltelepítsék.
Ám a miniszter elbújt a válasz
elől, a GE-re hivatkozott, mely vállalat
még nem közölte a kormánnyal
ezirányú döntését. Anagykanizsai országgyűlési
képviselő kérdése azonban
– akárcsak a szakszervezeteké –
a döntés befolyásolására irányult. A
múlt csütörtökön országszerte tartott
izzós demonstrációkkal egyidőben az
Országgyűlés foglalkoztatási és munkaügyi
bizottsága is napirendre vette
a kérdést, Bernáth Ildikó, a testület
fideszes alelnöke szerint– mint a Magyar
Hírlap tudósított róla – az ülés
botrányos véget ért. – Szerettük volna
megtudni, hogy a recesszió hatására
melyek a General Electric tervei Magyarországon.
Leépítés esetén hány
embert, milyen ütemben és melyik
gyárból bocsátanának el. Minderről
azonban semmilyen érdemi tájékoztatást
nem kaptunk. Gúr Nándor, a bizottság
MSZP-s elnöke pedig nemes
egyszerűséggel berekesztette az ülést,
mielőtt a testületben helyet foglaló
képviselők kérdéseket tehettek volna
fel. Nagy István, a bizottság fideszes
tagja így érvelt: – Húsz év után kivonulnak
Magyarországról, ugyanakkor,
amikor annakidején az értékesítés
megtörtént, semmiféle rendelkezés
nem volt arról, sem a szerződésekben,
sem a később megkötött kollektív
szerződésben arra vonatkozólag,
hogy mi van akkor, amikor a cég
kivonul Magyarországról. Az újpesti
alpolgármester hasonlóságot érzett a
házassági szerződés esetével, ott sem
mindegy, a szakítást követően hogyan
válnak szét a felek. Hangsúlyozta,
hogy amennyiben ez a kivonulás
elkerülhetetlen, akkor is európai
módon kell történnie. Rövidtávon,
sőt középtávon biztosítani kell
az elbocsátott munkavállalók egzisztenciáját.
Európai módon: akikről mostanság
szó sem esik, a lámpagyártás kooperációs
dolgozói, azaz a kölcsönzött munkaerő,
a bétések – ebben ők még nem is
reménykedhetnek. Kik ők? Kezdetben
voltak a szerződésesek, a határozott
idejű, legtöbbször egy-egy hónapra
szóló szerződéssel dolgozó, még GE állományú
munkások. S mert a törvény
szerint ezeket a szerződéseket idővel
határozatlan idejűvé kellett tenni, a lámpagyártás
szezonalitása, a rendelések
hullámzása miatt egyre több dolgozót
nem a GE, hanem egy munkaerő kölcsönző
cég alkalmazott. Egyikük társasági
formája kezdetben még betéti társaság
(bt.) volt, innen ezeknek a többségében
elkötelezett, jól dolgozó lámpagyáriaknak
a bétés elnevezése. S bár sokan
hosszú év óta ugyanazt a munkát
végzik, mint GE állományú kollégáik –
helyzetük munkajogilag is, keresetileg
is hátrányosabb.
Az újpesti demonstráción részt vett
Gaskó István, a LIGASzakszervezetek
elnöke is, szerinte: – Remélem, a magyar
kormány picit magába száll, és
előveszi azokat az eszközöket, amelyekkel
a foglalkoztatást biztosítani lehet,
mivel nem a betelepítésnek kell elsődlegesnek
lenni, hanem az ilyen
múlttal rendelkező termelési kultúra
megőrzésének. Selmeczy György
TDFSZ elnök a Magyar Nemzetnek
azt nyilatkozta: – Meggyőződésünk,
hogy a GE-nek kötelezettségei vannak
hazánkkal szemben, cserébe a többek
között igen olcsón megszerzett Tungsram
gyárért és a húsz év alatt itt megtermelt
nyereségért. Majd a kormánnyal
szembeni elvárásának adott hangot: határozott
kiállást azon magyar emberek
mellett, akiket az üzletág leépítése érint.
K.H.
Fideszesek a GE sorsáért aggódnak
Több, mint harminc tudományos
előadást hallgathattak meg az érdeklődők
a Pannon Egyetem és a MagyarTudományos
Akadémia (MTA)
Pécsi és Veszprémi Területi Bizottsága
által közösen rendezett konferencián,
a Pannon Tudományos Napon.
Arendezvény célja, hogy a dunántúli
régióban elért legújabb és legérdekesebb
tudományos eredményeket
bemutatassák és közelebb hozzák a
hétköznapi emberekhez, illetve a piac
szereplőihez, valamint hogy a tudósok
kiléphessenek saját területükről, s
megismerhessék más ágazatok munkáját.
Amegjelentek meghallgathatták
többek között az atomkutatás, az irodalomtudomány,
a gazdaság, a mezőgazdaság,
az informatika, a genetika,
és a történelem jeles képviselőit.
Katona Tamás, a Paksi Atomerőmű
Zrt. tudományos igazgatója a
plenáris ülések közti szünetben bejelentette,
hogy a Zrt. és az említett
akadémiai bizottságok a következő
alkalomtól kezdve Pannon Tudományos
Díjat osztanak ki azoknak a jeles
tudósoknak, akik hasznos tevékenységükkel
hozzájárulnak/hozzájárultak
a tudomány fejlődéséhez.
S.E.
Pannon Nap
Kanizsa – Október 2009. október 22. 23. 5
Nem tartozom azok közé, akik
azt kívánják, hogy a magyar nép
újra fegyvert fogjon, bevesse magát
egy eltiprásra ítélt felkelésre, a
nyugati világ szemeláttára, amely
nem takarékoskodnék sem tapssal
sem keresztényi könnyel, hanem
hazamenne, felvenné házi papucsát,
mint a futballszurkolók vasárnapi
kupa mérkőzés után.
Túl sok a halott már a stadionban,
és az ember csak saját vérével
gavalléroskodhat. A magyar
vér oly nagy értéke Európának és
a szabadságnak, hogy óvnunk
kell minden cseppjét.
Azok közé sem tartozom, akik
úgy hiszik, alkalmazkodni kell,
ha átmenetileg is, bele kell törődni
a rémuralomba. Ez a rémuralom
szocialistának nevezi magát,
nem több jogon, mint ahogy az
inkvizíció hóhérai keresztényeknek
mondták maguknak.
A szabadság mai évfordulóján
szívemből kívánom, hogy a magyar
nép néma ellenállása megmaradjon,
erősödjön és a mindenünnen
támadó kiáltásaink visszhangjával,
elérje a nemzetközi
közvélemény egyhangú bojkottját
az elnyomókkal szemben.
És ha ez a közvélemény nagyon
is erőtlen és önző ahhoz, hogy
igazságot szolgáltasson egy vértanú
népnek, ha a mi hangunk túlságosan
gyenge, kívánom, hogy a
magyar ellenállás megmaradjon
addig a pillanatig, amíg keleten az
ellenforradalmi állam mindenütt
összeomlik ellentmondásainak és
hazugságainak súlya alatt.
A legázolt bilincsbe vert Magyarország
többet tett a szabadságért
és igazságért, mint bármelyik
nép a világon az elmúlt húsz esztendőben.
Ahhoz, hogy ezt a történelmi
leckét megértse a fülét betömő,
szemét eltakaró nyugati társadalom,
sok magyar vérnek kellett
elhullnia – s ez a vérfolyam most
már alvad az emlékezetben.
A magára maradt Európában,
csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz,
ha soha és sehol
el nem áruljuk, amiért a magyar
harcosok életüket adták, és soha,
sehol – még közvetve sem – igazoljuk
a gyilkosokat.
Nehéz minékünk méltónak lenni
ennyi áldozatra. De meg kell kísérelnünk,
feledve vitáinkat, revideálva
tévedéseinket, megsokszorozva
erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat
egy végre egyesülő Európában.
Hisszük, hogy valami bontakozik
a világban, párhuzamosan az
ellentmondás és halál erőivel, amelyek
elhomályosítják a történelmet,
– bontakozik az élet és meggyőzés
ereje, az emberi felemelkedés hatalmas
mozgalma, melyet kultúrának
nevezünk, és amely a szabad
alkotás és szabad munka terméke.
A magyar munkások és értelmiségiek,
akik mellett annyi tehetetlen
bánattal állunk ma, tudják mindezt,
s ők azok, akik mindennek mélyebb
értelmét velünk megértették. Ezért,
ha szerencsétlenségükben osztoztunk,
– miénk a reményük is. Nyomorúságuk,
láncaik és száműzöttségük
ellenére királyi örökséget
hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk:
a szabadságot, amelyet
ők nem nyertek el, de egyetlen nap
alatt visszaadtak nekünk!
(1957)
(Forrás: 1956 Gloria Victis, 1956-
86, Nemzetőr kiadása, Bécs, 1986.)
Albert Camus:
A Szeressük egymást gyere- A magyarok vére
kek… cím találóbb lett volna a
múlt heti írás élén – állapította
meg több olvasó is. S azt is, mostanában
lazítok. Nem is én írom
e jegyzeteket, csak idézeteket teszek
közzé. De hát mit tegyek, ha
előttem már mások jobban megfogalmazták?
Ismét terítéken hát a béketeremtő
kezdeményezés. Sinkó Ferenc
írását az Alsóvárosi Harangszó
2009. július-augusztusi számában
találtam:
„A farkas már annyi birkát falt
fel, hogy a gyapjas nép kétségbe
esett.
– Ha ez így folyik tovább, nem
marad belőlünk hírmondó sem.
Tenni kell valamit.
Törték a fejüket, tanácskoztak,
vitatkoztak, míg végül az egyik tekintélyes
birka kiötlötte.
– Békítsük meg! Válasszuk meg
királyunknak, talán megenyhül a
szíve. Járuljunk eléje mindnyájan,
és kiáltsuk ki uralkodónak!
Abirkák sokasága elfogadta a jó
tanácsot, a farkas elé vonult, hogy
hódoljon neki.
– Mit akartok? – kérdezte az ordas
meglepődve.
A tekintélyes birka előlépett,
megköszörülte a torkát, hogy annak
rendje s módja szerint elmondja
hódoló beszédét:
– Nagyságos és nemzetes tekintetes
és kegyes, alsó és felsőtoportyánréti
Toportyán herceg. Mi
ezennel belátjuk és elismerjük,
hogy jogosan és méltán tápláltál
haragot nemes kebledben megvetésre
méltó nyájunk iránt. Jóvá
tesszük vétkünket. Meghódolunk
előtted, megválasztunk királyunknak.
Tovább is folytatta volna beszédét,
az ordas azonban közbemordult.
– A hódolatot elfogadom, királyotok
leszek. Akoronázást holnap
megtartjuk. Az ünnepi ebédre száz
birkát kérek…
– Vendégül?
– Nem. Megenni, vendégeimmel…
De addig a megegyezés
örömére, hadd faljalak fel téged.”
www.szentjozsef.plebania.hu
És mert ma egy igencsak megtépett
Toportyán herceg próbálkozik
a hatalom átmentésével, a többször
idézett júniusi helyzetértékelés
idevágó része jut eszembe:
„Hallgatva a szocialisták nyilatkozatait
az elmúlt négy-öt
napban, nem tudom elhessegetni
magamtól fiatal korom egyik
kedvenc filmjének, a Gyalog galoppnak
legemlékezetesebb jelenetét.
Ide is idézem elétek. Ti
is emlékezhettek rá, amikor
Arthur király küzd a Fekete Lovaggal,
akinek már két karját levágta,
de az nem akar félreállni,
hanem tovább ugrál előtte, rugdossa
és provokálja. Mire a király:
– Na elég! – felkiáltással lenyisszantja
a jobb lábát.
A Fekete Lovag azonban karok
nélkül, fél lábon is szökdécsel, és
azt kiabálja:
– Ezért meglakolsz!
Arthur király nem hisz a fülének:
– Mit csinálok én?
A fél lábon ugráló lovag, akiből
mindenhonnan dől a vér,
nem tágít, egyre csak ezt hajtogatja:
– Gyere csak! Vagy talán félsz?
Mire a király:
– Mitől? Hogy összevérzel?
Vagy hogy rám lehelsz?
A Fekete Lovag csak mondja a
magáét, és azt mondja:
– Legyőzhetetlen vagyok!
A király sajnálkozva csóválja a
fejét, és azt mondja:
– Nem, te hülye vagy! – és ezzel
levágja a másik lábát is.
Ekkor a Fekete Lovag – immár
végtagok nélkül imbolyogva a
porban – hangot vált:
– No, jó, egyezzünk ki döntetlenben!”
orbanviktor.hu
És hogy a szocialisták békülés
közben azért rágalmaznak
is, itthon és a fővárosban egyaránt?
Hogyan is írta a minap
Bayer Zsolt? „Mert ezeknek
már tényleg nincs más választásuk.
Lassan valóban össze tudnak
állítani egy MSZP-s börtönválogatottat,
s hamarosan eltakarodnak.
Hogy Arany Jánost
idézzem: az anyjuk keservébe.
Ennyi maradt tehát. Hazudozni,
rágalmazni, ellehetetleníteni
közülünk is mindenkit, bárkit,
minél többeket. S a módszerek
nem fontosak. Sőt! Bármi megengedett!”
Papp János
Békesség, kiegyezés... 20év
Tíz évre nyúlik vissza a Zrínyi
Miklós Általános Iskola kapcsolata
a Norvégiában található
holmestrandi Botne Scholl-lal.
Ezt a kapcsolatot erősítendő, és
a továbbiakban kiterjesztendő
utazott egy tíz fős delegáció városunkból
szeptember közepén a
norvégiai városba: Faller Zoltán,
a Zrínyi igazgatója, Marton István
polgármester, Cserti Tibor
önkormányzati képviselő és
Szmodics Józsefné, a Művelődési
és Sport Osztály vezetője, valamint
négy pedagógus, egy gyógypedagógus
és egy angol nyelvű
tolmács.
Lapunkkal Szmodics Józsefné
osztotta meg élményeiket a
Holmestrandban töltött időről, s
Faller Zoltán mesélt a tíz éves kapcsolatról
a Botne Scholl-lal, melynek
mind a tíz évében aktívan részt
vett a kapcsolat megőrzésében és
továbbépítésében.
– Nagyon szép élményekkel, pozitív
tapasztalatokkal gazdagodtunk a
látogatás során – kezdte beszámolóját
az osztályvezető asszony. – Az
első nap két iskolában is látogatást
tettünk. Az egyikben, egy nagyothallókat
és siketeket képző iskolában
megtapasztalhattuk, mit jelent számukra
az integráció. A tárgyi és személyi
feltételek maximális biztosításával
az elért eredmények példaértékűek,
s a sikerességet a tanítási
óra látogatása is megerősítette számunkra.
A másik iskolában szembesültünk
az egyéni és kiscsoportos
foglalkozások eredményességével.
Ez egy, 13 és 16 év közötti gyerekekkel
foglalkozó iskola, ők úgy nevezik,
hogy alsó középiskola. Másnap
találkoztunk a Zrínyi iskola partneriskolájával,
a nevelőtestülettel és az
iskolavezetéssel. Idén ünnepli az iskola
a fennállásának negyvenedik
évfordulóját, ez alkalomból, s a kapcsolat
tizedik évfordulójának alkalmából
felköszöntöttük őket. A kapcsolat
továbbfejlesztését az a közös
nemzetközi pályázat adja, melyről
utolsó nap tárgyaltunk az ottaniakkal.
Ennek eredményeként a két város
tanulói találkozhatnának egymással
közös kulturális programok
keretében, s nem kevés fontossággal
bír, hogy gyakorolni tudnák az angol
nyelvet.
– A két partneriskola már dolgozik
a pályázaton – a Zrínyiben
Gálné Gaál Lívia, a norvég kapcsolatok
koordinátora irányítja a
munkát, aki az utazáson is részt
vett – tudtuk meg Faller Zoltántól.
– Határidő nincs, folyamatosan lehet
beadni a pályázatokat. Ha
minden terv szerint valósul meg,
akkor Norvégiából a Város Napját
megelőző héten érkezhet egy delegáció,
s elindulhat a diákok közös
produkciója, mellyel a norvég és
magyar diákok a Város Napján
mutatkozhatnak be együtt. A pályázat
lényege ugyanis éppen az,
hogy a kapcsolat ezentúl leginkább
a diákokról szóljon, hogy kulturális
és egyéb területeken együtt tudjanak
működni, s tíz év után végre
a zrínyis diákok is eljussanak Norvégiába.
Az iskola igazgatóját a kapcsolat
létrejöttéről faggattuk, ő a következőket
mondta el:
– A megkeresés a norvég fél részéről
jött. Egy közvetítő – az akkori
igazgatónő megbízásából – magyar
kapcsolatot keresett a Botne
Scholl-nak, s mi természetesen nem
zárkóztunk el. Előtte már volt kapcsolatunk
egy osztrák iskolával, s
akkor, ’99-ben úgy gondoltuk – a
tantestülettel közösen –, hogy szívesen
nyitnánk Európa más országai
felé is, még ha olyan messze is
van földrajzilag, mint Norvégia. Az
elmúlt tíz év bebizonyította számunkra,
hogy nem döntöttünk roszszul,
főleg, hogy azóta a technika is
nagyon sokat fejlődött, és a gyerekek
is tudják egymással tartani a
kapcsolatot – most már nem csak
postán, hanem az Interneten is. Nagyon
jó kapcsolat alakult ki a tantestületek
között, s elmondhatom,
hogy rengeteg dolgot tanultunk is
egymástól megismerve egymás oktatási
rendszerét, módszereit. Leginkább
ők jöttek hozzánk, s a pályázat,
melyet közösen adunk be, most
egyfajta lehetőség is lesz számunkra,
hogy a mi diákjaink is meglátogassák
a norvég diákokat. Azokon
a látogatásokon, melyeket ők tettek
hozzánk, minden alkalommal sikert
könyvelhettünk el magunknak, hiszen
a delegációknak nagyon tetszettek
a bemutatóink, szimpatikus
volt nekik a Zrínyi iskola sokszínűsége,
a művészeti oktatásunk, s a
tanórán kívüli programjaink. Az
utazás részeként előfordult az is,
hogy a norvég tanárok tartottak
órákat a diákjainknak, többnyire
tolmács segítségével. Próbáltunk
nyitni a város felé is, amikor itt
jártak a norvég vendégek, ezért a
kulturális programon, melyet a
tiszteletükre adtunk, egy alkalommal
– egészen pontosan a tavalyi
évben – részt vettek óvodások, és
volt Zrínyisek is, akik most a város
különböző középiskoláiba járnak.
őszintén remélem, hogy a pályázat
sikeres lesz, s ezzel tovább tudjuk
fejleszteni a két iskola közti kontaktust.
Az utazás során felmerült,
hogy ezt a kapcsolatot gazdasági
szintre lehetne emelni, s így nem
csak a két iskola, hanem a két város
is kapcsolatba kerül egymással.
Ennek mi természetesen nagyon
örülünk.
Steyer Edina
Kanizsa 6 – Oktatás 2009. október 22.
Hatvanegy osztály közel kétezer
tanulója vett részt a fenti
címmel jelzett idei, jubileumi
bűnmegelőzési akadályversenyen.
Immár tíz éve rendezik
meg Simánné Mile Éva vezetésével
a bűnmegelőzésben és a segítő
szférában dolgozó szervezetek
a város középiskoláinak 9. és 10.
évfolyamosai körében az információszerzéssel,
képzéssel egybekötött
versengést.
A diákok kilenc akadályt teljesítettek,
minden akadálynál egy-egy
szervezet várta őket, ismertetve az
őket érintő problémákat: a rendőrség,
a gyámhatóság, a CKÖ és a
Technika Autósiskola munkatársai,
a családsegítők és a védőnők felvilágosítást
adtak az adott témában,
így a diákok számára világossá vált,
hogy ha problémájuk adódik, kihez,
melyik szervezethez fordulhatnak.
A négy napos program gálaműsorral
zárult, melyen kulturális fellépők
szórakoztatták a HSMK
Színháztermében helyet foglalókat,
s akik egytől egyig vastapsot
kaptak a közönségtől.
Averseny a következőképpen alakult:
a kilencedik évfolyamosoknál
első helyezést ért el a Batthyány 9./E
osztálya, második helyen a szintén
BLG-s 9./F végzett, míg harmadik a
Thúry 9./D osztálya lett. A tizedikeseknél
az első helyet a Mező 10./D
osztálya szerezte meg, második lett a
Zsigmondy-Széchenyi 10./B osztálya,
harmadik pedig a Cserháti 10./C
osztálya. A dobogósok pénzjutalomban
részesültek, melyet közösségi
célokra fordíthatnak.
S.E.
Egy hét gyermekeink biztonságáért
A Zrínyi iskola norvég kapcsolatáról 20év
Kanizsa – 2009. október 22. Városháza 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír
ki Nagykanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők,
valamint a városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia 10.
számában való megjelenésére. Pályázat tárgya: irodalmi, művészeti,
tudományos, valamint megjelenő versek, prózák, grafikák. Pályázati
feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság, palatino linotype
betűtípussal) terjedelemben. A kéziratokat kinyomtatva, valamint
merevlemezen vagy CD-n kell benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztály, Halmos Csaba
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Abeérkezett pályaművek bírálatát szakmai
bizottság végzi. Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza,
másodközlésre nem vállalkozunk. A sikeres pályamunkák a
Kanizsai Antológia 10-es számában a "Karácsonyi Könyvhét" alkalmával
jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban
részesülnek. Apályázat beadásának határideje: 2009.
október 30. (péntek) 13.00 óráig
Kanizsa Antológia 10.
Ügyiratszám: 03-518/2009. Ügyintéző: Tóthné őri Ibolya. Telefon: 93/540 -
091. Tárgy: Varga és Társa Bt. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. szám, 3051/21/A/1
hrsz. alatti meglévő üzlet átalakítás és rendeltetés megváltoztatás építési engedély
ügyében eljárás megindításának közzététele
Végzés
Varga és Társa Bt. kérelmére eljárás indult Nagykanizsa, Batrók B. u. 6. szám,
3051/21/A/1 hrsz. alatti meglévő földszinti üzlet átalakítás és rendeltetés megváltoztatás
– 13. és 15. körzeti orvosi rendelő kialakítás – építési engedély ügyében. Az
eljárás megindításáról az alábbiak szerint értesítem:
Az ügy tárgya: Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. szám, 3051/21/A/1 hrsz. alatti
földszinti üzlet átalakítás és rendeltetés megváltoztatás építése ügye, iktatási száma:
03-518/2009. Az eljárás megindításának napja: 2009. október 01. Az adott
ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 45 munkanap. Az ügyintéző neve:
Tóthné őri Ibolya. Az ügyintéző hivatali elérhetősége: földszint/ 02 szoba, telefon:
93/540-091 vagy 93/340-100/123. mellék. Az ügyfélfogadás idő: Hétfő:
8.00 -12.00 óra, 12.30-14.00 óra, kedd: 8.00-12.00 óra, szerda: 8.00-12.00 óra,
12.30-14.00 óra, csütörtök: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00-12.00 óra.
Az ügyben érintettek: az ingatlannal rendelkezni jogosult tulajdonosok: 3051/21.
3051/46hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai.
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság
kijelölésének időtartama,
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a nyilvános, vagy olyan adatnak, amelyet
valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal
rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, a nyilvántartásból
történő beszerzéséhez szükséges idő,
- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakhatósági eljárásának időtartama,
- az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- a bizonyítékok ismertetésének időtartama,
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar
vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
- az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama,
- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig
terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott
és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.
A hatóság írásban (postai úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, kézbesítési
meghatalmazott útján, a hatóság kézbesítője útján, kézbesítési ügygondnok útján,
hirdetményi úton, továbbá a törvényben meghatározott módon, elektronikus
úton), vagy szóban, a törvényben meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot.
Az ügyfél a kérelmére induló eljárás során és az eljárás egyéb résztvevője egy
alkalommal indokolás nélkül, további esetekben méltányolható indokolással
megváltoztathatja a kapcsolattartás általa addig alkalmazott módját.
Varga és Társa Bt. az eljárás során nyilatkozatot tehet vagy a nyilatkozattételt
megtagadhatja. Az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett
iratba, Tóthné őri Ibolya ügyintézőnél, előzetes egyeztetést követően,
ügyfélfogadási időben, személyesen, illetve képviselője útján. Az iratbetekintés
során másolatot, kivonatot készíthet vagy - illeték lerovása mellett - másolatot
kérhet. A másolat illetéke oldalanként 100,- forint. A másolatot és a kivonatot a
hatóság kérelemre hitelesíti. Az eljáró hatóság által végzett hitelesítés illetéke oldalanként
100,- forint, az iraton levő aláírás után aláírásonként 500,- forint.
Nem lehet betekinteni:
- a döntés tervezetébe, az eljárás jogerős befejezéséig,
- az olyan iratba, amelyből következtetés vonható le annak a személynek a kilétére,
akire vonatkozóan a hatóság a természetes személyazonosító adatok és a
lakcím zárt kezelését rendelte el,
- betekintési vagy megismerési engedély hiányában az államtitkot vagy szolgálati
titkot tartalmazó iratba,
- az egyéb védett adatott tartalmazó iratba, ha azt az érintett adat védelmét szabályozó
törvény kizárja, vagy ha a védett adat megismerésének hiánya nem akadályozza
az iratbetekintésre jogosult személyt törvényben biztosított jogai gyakorlásában.
Döntésem ellen önálló fellebbezésének nincs helye. Végzésem csak az ügy érdekében
hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni
fellebbezésben támadható meg.
Indoklás
Varga és Társa Bt. kérelmére eljárás indult hatóságomnál a Nagykanizsa, Bartók
B. u. 6. szám, 3051/21/A/1 hrsz. alatti földszinti üzlet átalakítás és rendeltetés
megváltoztatás építési ügyében.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL törvény (Ket.) 29. § (3) bekezdés b) pontja szerint az eljárás megindításáról
a kérelemre indult eljárásban - az eljárás megindítására irányuló kérelmet
benyújtó ügyfelet kivéve - az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított
öt munkanapon belül értesíteni kell.
Erre figyelemmel értesítettem Varga és Társa Bt. kérelmezőt az építési eljárás
megindításáról. Az értesítés tartalmát a Ket. 29. § (5) bekezdése és a 33. § (3) bekezdése
alapján határoztam meg.
A Ket. 28/A. § (3) bekezdésére figyelemmel hívtam fel Varga és Társa Bt. figyelmét
a kapcsolattartás lehetséges formáira és adtam tájékoztatást a kapcsolattartásra
szolgáló elérhetőségről, valamint az elektronikus tájékoztatás elérhetőségéről.
Az iratokba való betekintésről a Ket. 68. § (1) bekezdése, a 69. § (1) és (5)
bekezdése, míg a nyilatkozattétel lehetőségéről a Ket. 51. § (1) bekezdése alapján
adtam tájékoztatást. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény IV. számú
melléklet 1. pontja szerint a másolat illetéke 100,- forint, a VI. számú melléklet
szerinti hitelesítés illetéke 100,-, ill. 500,- forint.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályok alapján hoztam.
Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat
lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.
Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak
megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.
Hatóságom hatáskörét a Ket. 29. § (3) b) pontja, illetékességét az építésügyi
és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a állapítja meg.
Építéshatóság - 03-518-2009.
Hrsz. Helye, jellemzői Kikiáltási ár / Versenytárgyalások időpontjai
3071. Nagykanizsa, Bartók B.u.1.
Tízemeletes, 48 lakásos lakóépület, és mellette lévő orvosi rendelők. 72.500.000 Ft + ÁFA okt. 26. 08:00 óra
4378/29 Ipari Park területén, 1 ha, 4833 m2 nagyságú, beépítetlen terület 59.330.000 Ft + ÁFA okt. 26. 09:00 óra
4378/32 Ipari Park területén, 3015 m2 nagyságú, beépítetlen terület 11.460.000 Ft + ÁFA okt. 26.10:00 óra
649/93 Ipari Park területén, 6389 m2 nagyságú, beépítetlen terület 25.560.000 Ft + ÁFA okt. 26. 11:00 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt., 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
Az eljárás kezdetéig a versenytárgyalás kiírója változtatási jogát fenntartja!
A versenytárgyalás kiírója jogosult a szerződés megkötéséig ajánlatától elállni, ez esetben a vevő által befizetett árverési előleg kamatfizetési
kötelezettség nélkül visszafizetésre kerül.
További információk, iratbetekintési lehetőség előzetes telefonos egyeztetést követően, munkaidőben: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolg. Zrt. (8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) Telefon: 93/311-241. 16-os mellék.
Versenytárgyalások
20év
Kanizsa – 8 Városháza 2009. október 22.
Pályázati hirdetmény a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban
megüresedett 2 db lakás bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló
36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet a: 1. Nagykanizsa,
Kodály Z. u. 10/B. fsz. em. 5., 2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em.
11. szám alatt található Nyugdíjasházban lévő bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 26. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó. A licitálás
időpontja: 2009. november 3. (kedd ) 9.00. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. A pályázat célja: az alább
megjelölt ingatlanok bérleti jogának elnyerése, határozott időre. A bérlemények
nem örökölhetők!
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 11.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség. A lakások megtekinthetők: 2009. október
14. (szerda) 10.00-11.00-ig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/. öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására
képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak
eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson
történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ pénzadományt
ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati bérlakását térítésmentesen a bérbeadó
rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból illetve életveszély miatt
lebontásra kerülő önkormányzati bérlakás bérlője.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehető
PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen fel
kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét,
csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra
kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi
bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén
annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit,
minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk.
A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban
foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is
képviselheti.
A licitálás induló összege:
1. Nk, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5. 2.200.000.-Ft
2. Nk, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 11. 2.200.000.-Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
Anyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. köti meg a kijelölés, az adomány befizetését,
vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követő
15 napon belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel
a bérleti szerződést nem ezen határidőn belül nem köti meg, a bérleti
szerződés megkötésének lehetőségét elveszíti.
Nyugdíjasházi lakások
Pályázati hirdetmény Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális
és Egészségügyi Bizottsága a 32/2001. (VI. 27.) számú, a Garzonházakról
szóló helyi rendelt alapján pályázatot hirdet az alábbi üres, önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 13.490 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II.em 9.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 +1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
Alakás településen belüli fekvése: városi terület. Alakás épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap
7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
8. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
9. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 13.490 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
10. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
11. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II.em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap.
A lakások megtekintésének időpontja: 2009. október 12. (hétfő) 14.00-15.00-ig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2009. október 26.
Önkormányzati bérlakások - Garzonház 20év
Kanizsa – 2009. október 22. Városháza 9
Pályázati hirdetmény Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális
és Egészségügyi Bizottsága a 42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról
szóló helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres, felújított
önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:
1. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 30.888 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
2. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 30.888 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
3. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 9.
A lakás alapterülete: 62 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
Alakás településen belüli fekvése: városi terület. Alakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 29.016 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakások megtekintésének időpontja: 2009. október 9. 8.00-9.00-ig
NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:
1.Nagykanizsa, Csengery u. 78. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 102 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 40.188 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 13. 14.30-15.30-ig.
2. Nagykanizsa, Király u. 34. 2. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
II. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 61.472 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 12. 9.30-10.30-ig.
3. Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/1/1.
A lakás alapterülete: 94 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 51.136 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 12. 10.30-11.30.
SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN BÉRLAKÁSSAL
NEM RENDELKEZő ILLETVE JELENLEG IS BÉRLAKÁSBAN
ÉLőK RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Péterfai u. 37. C/1/2.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 1+2 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
Alakás településen belüli fekvése: városi terület. Alakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 27.005 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: 5 év. Alakás megtekintésének időpontja:
2009. október 14. 8.00-9.00-ig.
2. Nagykanizsa, Liszt F. u. 8. C/2/1.
A lakás alapterülete: 61 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
II. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 27.816 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 14. 9.00-10.00-ig
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/1.
A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 17.232 Ft. A lakás állapota: felújított
e.) A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 12. 14.00-15.00-ig.
4. Nagykanizsa, Deák tér 2. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 35 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 16.765 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: 5 év. Alakás megtekintésének időpontja:
2009. október 12. 11. 30-12. 30-ig.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/14/fsz. 1.
Alakás alapterülete: 69 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 18.078 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009.
október 12. 14.00-15.00-ig
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/E/5.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 15.796 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti jogviszony időtartama: 5 év. Alakás megtekintésének időpontja:
2009. október 12. 9.00-10.00-ig.
7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 8.
A lakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 12.838 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti
jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009. október
12. 8.00-9.00-ig
8. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 13.
Alakás alapterülete: 47 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 12.314 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti
jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009. október
12. 8.00-9.00-ig.
9. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/6.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A
lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege:
15.796 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009. október 12. 10.00-11.00-
ig.
10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos)
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 14.148 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009.
október 12. 8.00-9.00-ig.
11. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/C/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 12. 9.00-10.00-ig.
12. Nagykanizsa, Liszt F. u. 1/B. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 20.784 Ft. A lakás állapota: felújított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009.
október 14.11. 00-12.00-ig
13. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. 8/52.
A lakás alapterülete: 64m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
VIII. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 26.240 Ft. A lakás állapota: felújított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 13. 14.00-15.00-ig.
14. Nagykanizsa, Liszt F. u. 8/A. 1/1.
A lakás alapterülete: 61m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 27.816 Ft. A lakás állapota: felújított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2009.
október 14. 10. 00-11. 00-ig
15. Nagykanizsa, Rákóczi u. 5/C. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 32 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 12.608 Ft. Alakás állapota: helyreállított
e.) A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2009. október 13. 10.00-11.00-ig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2009. október 26. (hétfő)
Pályázat önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére 20év
– Szerencsére a program ismert és
elismert lett ez alatt a három év alatt.
A gyerekek várják, és készülnek a
mérkőzésekre. Emlékszem, 2006
nyarán mindössze három csapat indult,
az elmúlt hétvégén már 14 csapat
jelentkezett. Nem véletlen, hogy a
mottónk a következő: „A jövő záloga
a testi-lelki egészség”, hiszen hihetetlen
feszültség, harag levezetője lehet
a testmozgás. A kezdetektől célunk
volt, hogy a testi és lelki harmóniát
biztosítsuk ezeknél a gyerekeknél.
Nehéz dolgunk van, mivel a
szakemberek heti két-három, jobb
esetben tíz-tizenkét órát töltenek a
gyerekekkel, de magatartásuk, gondolkodásmódjuk
alakításához nagyban
hozzájárul az őket körülvevő
(sokszor nem megfelelő) környezet
is. Ha abból a 90-100 gyerekből,
akik részt vettek, részt vesznek a tornákon,
csak egyet sikerült megfelelő
gondolkodásra ösztönözni, már
megérte. Megteszünk annak érdekében
mindent, hogy megbízzanak bennünk,
és valóban elhiggyék, hogy
akarunk nekik segíteni. A gyerekek
értékként kezelik, ha megfelelő hangnemben,
stílusban beszélünk velünk,
s ha így állunk hozzájuk, ők is megfelelőképpen
viselkednek velünk, s a
többi emberrel is. Összegezve az elmúlt
három évet, biztos vagyok benne,
hogy nem dolgoztunk hiába, hogy
a befektetett energia megtérül, és
ezek a gyerekek társadalmunk hasznos
tagjává növik ki magukat.
Az elmúlt hétvégén megrendezett
XIV. Négyévszak Kupa eredményei
a következőképpen alakultak: első
helyen végzett a Josi barár, a második
helyet a Somogyi válogatott szerezte
meg, s a dobogó harmadik helyére
a Puma FC lépett. Akövetkező
találkozóra januárban kerül sor.
S.E.
Az „Idősekért Nagykanizsán”
ünnepi hét második napja képzőművészeti
kiállítással kezdődött a
Halis István városi Könyvtárban.
A kiállítást Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselő
nyitotta meg.
– Hét éve rendezzük meg városunkban
az Idősekért Ünnepi hetet.
Azt láthattuk külső szemlélők, látogatók,
hogy szinte minden évben
egy-egy újdonsággal álltak elő a
szervezők. Így most generációkat
megmozgatva, nagyszülők az unokákkal,
és külön-külön is megmutathatták,
mit tudnak, és mit szeretnek
tenni azért, hogy a családon belül
örömet szerezzenek egymásnak.
Két generáció mutatkozik be tehát,
nagyszülő és unoka, mesemondással,
zenéléssel, képzőművészeti alkotással
és irodalmárkodással.
A Nagymama újra mesél című,
nagyszülők és unokák délelőttjén,
valamint az irodalmi és képzőművészeti
pályázaton 120 gyermek
vett részt. Az eredmény szenzációs,
az „Együtt- egymással” szlogen
bevált – összegezte a rendezvény
házigazdája, Büki Pálné.
A HSMK színháztermében megrendezett
ünnepi műsor Farkas Tibor
versmondásával kezdődött. Az
önkormányzat nevében a megjelent
mintegy 400 nyugdíjast Marton István
polgármester köszöntötte:
„Nagykanizsán mintegy 12 000
időskorú ember él. Ez a lakosság
egyötöde. Nem tudom, hogy ez más
városokhoz viszonyítva sok vagy
kevés, azt azonban bizton állíthatom,
hogy itt az idősek ellátására
sokrétű, sokféle gondoskodás alakult
ki. Csak kérni kell. Segítsenek
bennünket abban, hogy aki rászoruló
és önmagától nem jut el az
igénylésig, azt fogják kézen. Mindig
is lesz az idősek számára támogatás,
erkölcsi és anyagi egyaránt.”
Beszéde végén a színpadon köszöntötte
a 97 éves Kálovics
Ferencné Margit nénit, és a 100
éves születésnapját a közelmúltban
ünneplő Leveli Pált.
Az idősek szórakoztatásában
közreműködött a Kanizsa és Kis
Rozmaring Táncegyüttes Vizeli
Dezső és Vizeliné Paksi Valéria vezetésével,
valamint Nagykanizsa
Város Vegyeskara Hajdú Sándor
vezényletével. A fogadáson
Tarnóczky Attila, Nagykanizsa Oktatásáért
kitüntetettje mondott pohárköszöntőt.
A nap bállal zárult.
Az időseket Nagykanizsa városrészein
is megünnepelték. Miklósfán
a Mindenki Házában Karádi Ferenc
önkormányzati képviselő és
Köteles Mihály, a Nyugdíjas Klub
elnöke mondott köszöntőt. Palinban
Bicsák Miklós, Bagolán Marton István
polgármester, Bajcsán Marton
István és Polai József önkormányzati
képviselő, Kiskanizsán Tóth Nándor
és Polai József, Fakoson pedig
Jerausek István önkormányzati képviselő
köszöntötte az időseket.
B.E.
Kanizsa – A 10 mi ügyeink 2009. október 22.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
2009. október 22 - december 10-ig
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul
2009.10.30-án 16 órakor
hétvégi
11.03-án 16 órakor
hétközi előadásokkal
személyautó, motor és segédmotor
kategóriákban.
11.02 16 óra ADR
11.04 16 óra “C” és “C+E”
Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!
Az időseket ünnepelték
20év
Lakossági fórumot tartott Orsos
Imre, a Hajléktalanok és Hátrányos
Helyzetűek Zala Megyei Kiemelten
Közhasznú Szervezetének
elnöke a Dózsa György út 73-75.
alatt található közfürdőben.
A fórumon szó esett a járőröző
polgárőrök tevékenységéről, útépítésről,
a lakások téliesítéséről, a
Halis István Városi Könyvtárban
kezdődő ingyenes számítógépes
tanfolyamról, és a januárban kezdődő
korrepetálási programról. A
lakossági fórumon részt vett
Kámán László, a Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. igazgatója,
aki a Citromszigeten élő 74
család lakhatási lehetőségeiről, lakáspályázatokról,
valamint a szociális
bérlakások cserelehetőségeiről
adott tájékoztatást, és válaszolt
az elhangzott kérdésekre.
B.E.
Citromszigeti
fórum
XIV. Négyévszak Kupa
Kicsit több, mint három éve, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ belekezdett az évszakonként megrendezésre kerülő
Négyévszak Kupa első bajnokságának szervezésébe. Az azóta eltelt
időről kérdeztük a bajnokság felelősét, Kondákor Andrást.
Két találkozón vannak túl a
Comenius program „EUtópia,
Kedv egy új Európához” című
projekt résztvevői, köztük a nagykanizsai
Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Szakközépiskola tanulói.
November közepén kerül sor a
harmadik találkozóra, mégpedig
itt nálunk, Nagykanizsán fognak
ismét együtt dolgozni a diákok.
Lapunk hasábjain – tavaly decemberben,
illetve idén áprilisban
– már olvashattak a projektről, de
lássunk egy kis visszatekintőt azok
számára, akik nem emlékeznek rá,
mi is történt eddig:
A Tempus Közalapítvány pályázatán
18 millió forint támogatást
nyert a Thúry SZKI a 2008-2010-
es időintervallumra, melynek keretében
lehetőségük nyílt a diákoknak
és tanáraiknak közös projektet
előkészíteni és megvalósítani öt
másik ország – Franciaország,
Katalónia (Spanyolország), Németország,
Olaszország és Törökország
– egy-egy iskolájának diákjaival
és pedagógusaival. Az első
találkozó alkalmával – 2008. november
9. és 15. között Berlinben
– összeállították azokat a kérdőíveket,
melyeket aztán hazaérkezésük
után kitöltettek, ki-ki a saját iskolája
14-18 éves tanulóival. Ezek
a kérdések többek között az életmódra,
a szabadidőre, a politikára,
a tanulási módszerekre, a kultúrára
és a gazdaságra irányultak. 2009
márciusának végén Törökországban,
a második találkozó alkalmával
értékelték ki a diákok ezeket a
kérdőíveket, rámutattak az egyes
népek különböző és hasonló szokásaira,
melyek markáns különbségeket
mutattak.
November 8. és 13. között érkeznek
a Thúry projektpartnerei az öt
országból, hogy közösen felülvizsgálják
az eddigi értékeléseiket –
tudtuk meg Rábavölgyi Attila projektmenedzsertől.
A végső cél az
Európai Charta összeállítása lesz,
melyet a tervek szerint gazdasági
és politikai szervezeteknek fognak
továbbítani. A Charta témaköreit is
a nagykanizsai projekttalálkozó hivatott
kijelölni, az összeállításra jövő
év áprilisában Grossetoban,
Olaszországban kerül sor.
S.E.
Kanizsa 2009. október 22. – Oktatás 11
Multifokális lencse AKCIÓ -30% 􀂊 Fényre sötétedő lencse AKCIÓ!
Az akció november 31-ig érvényes!
Az avatási ünnepséget megnyitó
Jeszenői Csaba igazgató beszédében
többek között kiemelte:
– Ünnepélyünk apropóját a bázisiskolai
szerződés aláírása adja. Mit
is ad ugyanakkor ez a kapcsolat a
Rozgonyinak és a kiadónak? – tette
fel a kérdést az igazgató, majd így
folytatta: – Anyagi előnyökkel is jár.
Nem azért rendeltünk sok tankönyvet
a kiadótól, hogy előnyeink származzanak
belőle, hanem a kiadó figyelt
fel arra, hogy milyen sok terméket
használunk választékukból, s ezért
ajánlotta fel a szorosabb kapcsolatot.
A kiadó soha nem kért, és nem is
kapott állami támogatást. Nem véletlen,
hogy az Apáczai nevet vette fel.
Egy elhivatott, a szellemi, kulturális
és nemzeti értékeket mindenek felett
ápolni óhajtó könyves vállalkozás
nem igazán találhat jobb névadót.
Apáczai Csere János rövid élete
alatt olyat alkotott, ami joggal emeli
a magyar kultúra legnagyobbjai
közé. Olyan pezsgést vitt kora pedagógiai
és filozófiai gondolkodásába
és gyakorlatába, amely bizony nem
nyerte el mindig az uralkodó körök
tetszését. Ostorozta kora „magyaroknál
való barbár állapotait”. Ennek
okán elsőként vázolta fel a hazai
iskolarendszer megújult teljes
épületét, egészen az Akadémia felállításának
gondolatáig eljutva. Miként
Kőrösi Csoma Sándor, úgy ő is
egy kis székely faluból indult, de az
ő osztályrésze nem a keleti nyomor,
hanem a hollandiai egyetemek világszintű
képzésében való részvétel
volt. Ott szerezte meg azt a muníciót,
amellyel nemzetét kívánta szolgálni.
A doktori címet, a 10 beszélt
nyelvet, a rendszerező gondolkodásmódot,
a nyelvújítás képességét,
a természettudományos és a vallásos
gondolkodás legkorszerűbb
szintézisét. Korszakos lángelme
volt. Az akkori politikai elit azonban
sajnos nem tette lehetővé számára
műve gyakorlati beteljesítését,
ami viszont legalább nyomtatott
formában fennmaradt, és halhatatlanná
tette a csak 34 évet élt Apáczait
s nevét.
Az Apáczai Kiadó hazánk második
legnagyobb kiadója. Apedagógusok
szabad választásának eredményeként
az általános iskolákban
minden ötödik tankönyv apáczais,
de az alsó tagozatban ez az arány
sokkal magasabb. Nem véletlenül
érdemelte ki a kiadó 2007-ben a
Magyar Örökség Díjat.
Esztergályos Jenő, a kiadó igazgatója
bázisavató beszédét követően
a bázisiskolai zászlóval együtt
egy Apáczai Csere Jánost ábrázoló
domborművet adott át Jeszenői
Csaba igazgatónak.
B.E.
Az Apáczai Kiadó bázisiskolája lett a Rozgonyi 20év
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Rozgonyi úti Általános Iskola az Apáczai Kiadó bázisiskolája
lett. A bázisavató ünnepséget Apáczai Csere János szellemiségének
jegyében állította össze az intézmény. A műsorral a XVII. század
hangulatát idézték fel a tanulók a Medgyaszay Házban tartott rendezvényen,
ahol egyben a nagy tanítóról és filozófusról is megemlékeztek.
Az iskola galériájában pedig kiállítás nyílt életéről, munkásságáról.
Comenius-találkozó Kanizsán
Október 1-től a kanizsai plaza
épületében működő mozinak új
üzemeltetője van, amit már a városképben
is érzékelni lehet, hiszen
úton-útfélen jóval több műsorplakáttal
találkozhatunk a
belvárosban, illetve az is árulkodó,
amilyen küllemben a hirdetési
anyagok a filmeket tálalják.
– Amennyiben észrevehetőek az
újítási törekvéseink, annak örülünk,
hiszen nem titkolt célunk, hogy szeretnénk
megújítani a kanizsai „mozgóképes
világot” – kezdte Maresch
Dániel, a CINENUOVO Kft. ügyvezetője.
– Azután, hogy tudomásunkra
jutott, lenne lehetőség a
nagykanizsai mozi átvételére, gyorsan
cselekedtünk, s az előző üzemeltetőtől
sikerült zavartalanul, leállás
nélkül átvenni az itteni egységet. A
tapasztalatok adottak, hiszen korábban
a salgótarjáni és gödöllői mozit
is személy szerint én vittem jó ideig,
valamint saját üzemeltetésű kertmozim
is volt korábban Balatonfüzfőn
és Vonyarcvashegyen.
– Melyek a leglényegesebb tényezők
a kanizsai mozi megújításában?
– Talán a legfontosabb a filmkínálaté,
mely alatt azt értem, hogy szeretnénk
újabb, frissebb filmeket műsorra
tűzni. Ehhez mindenképpen fel kívánom
használni bejáratott és jól működő
kapcsolatrendszereinket, s szeretnénk
elérni, hogy az országos bemutató
után legkésőbb 3-6 héttel a sikeres
filmek is láthatóak legyenek a kanizsai
moziban. Az elkövetkezendőkben havi
lebontásban kínáljuk műsorainkat,
programjainkat, ami azt jelenti, hogy
ez alapján bárki előre tervezhet. Harmadsorban
úgy kell megjelennünk a
város életében, hogy tudják, létezünk, s
remek kikapcsolódási lehetőséget kínálunk
az itt élőknek. Ezért jelenünk
meg jóval több és új típusú hirdetéssel,
moziműsorral, hamarosan pedig saját
honlapunk is elindul.
– Ha már a premierek szóba kerültek,
indításként is tudnak már
meglepetéssel szolgálni a mozikedvelőknek?
– Igen, hiszen októberben a Csiribiri
és a Vakító fehérség azok a filmalkotások,
melyek gyakorlatilag abszolút
újak, és már mi is vetítjük
őket ebben a hónapban, novemberben
pedig két filmet is az országos
premierrel egyidőben vetítünk.
– Technikai újításoknak is részesei
lehetnek a terembe beülők?
– Az úgynevezett E-Cinema rendszerünk
novembertől lép működésbe,
ami azt takarja, hogy – egyes filmek
esetében – nem kópiával dolgozunk
majd, és ezek a filmek mindig az országos
bemutatóval egy időben kerülhetnek
közönségünk elé. November
12-től két ilyen alkotással is találkozhatnak
látogatóink., a Don Quijote és
a Holdhercegnő című filmeket már
így vetítjük. Idővel pedig olyan 3D-s
rendszerű digitális filmvetítéses rendszerre
is szeretnénk áttérni, amelyet a
fővárosi termek mellett egyelőre csak
Szegeden élvezhetnek a nézők, ami
természetesen még nagyobb élményt
kölcsönözne a hozzánk betérőknek.
Mivel a filmkópiák a következő években
egyre inkább ki fognak szorulni,
nagyon fontos lenne a teljes digitális
rendszer kiépítése, ám ez nagyon sokba
kerül és egyelőre még nem tudom,
hogy honnan lesz erre forrásunk.
Mindenesetre egy-két éven
belül a kanizsai mozit is digitalizálni
kell, mert a jövőben majd csak így tudunk
filmekhez jutni. Adigitális vetítőt
egyébként egy másik teremben lenne
célszerű megnyitni, ami azt jelentené,
hogy a mozi két teremmel működne
tovább, és azt is lehetővé tenné, hogy
akár óránként indítsuk az újabbnálújabb
film-alkotásokat.
– A nagyszabású tervek mellett
azt hiszem, a közönséget a jegyárak
alakulása legalább ugyanolyan
mértékben érdekli...
– Nos, az alapár 890 Ft, de a nem
korhatáros filmekre vannak gyermekjegyeink
12 éves korig, emellett már
az indulástól létezik a klubkártyánk,
amelyet törzsvendégeink 500 Ft-ért
válthatnak ki. Ez egy évig érvényes,
és korlátlan, kedvezményes belépővásárlásra
jogosítja tulajdonosát. Beindult
az a kezdeményezésünk is, melynek
keretében szerdán egységesen
650 Ft-ért kínáljuk a belépőket, amivel
szeretnénk meghonosítani, hogy
Nagykanizsán hétköznap is járjanak
moziba, amennyiben az emberek ideje
engedi. S amit szintén nem szabad
elfelejtenünk, hogy igyekszünk a jövőben
az iskolák kedvében is járni
kedvezményeinkkel és filmvetítési lehetőségeinkkel,
ezzel is visszahozva a
kanizsaiak moziba járási kedvét.
Polgár László
Kanizsa 12 – Színes év 2009. október 22.
Újabb állomásához érkezett
Szabó Béla, Béci bá’ zöld sörének
története. Legutóbbi írásunkban
már olvashatták, hogy
folynak a tárgyalások a palackozásról
egy serfőző mesterrel,
most elérkezett a palackozott
zöld sör, új nevén Smaragd Zöld
Sör bemutatásának ideje is.
Az ünnepélyes bemutatóra a
Halis István Városi Könyvtárban
került sor, melyen a zöld nedűről a
városban elsőként tudósító kollégánk,
a Zalai Hírlapban publikáló
Benedek Bálint ismertette a sör
életútját, majd Marton István polgármester
mondott köszöntő beszédet.
Jelen volt a palackozó családi
vállalkozás ügyvezetője,
Starcsevics László, s fia Péter is,
aki elmondta, hogy 1992-ben
kezdték meg a sörfőzést, amikor
még nagy teret kaptak a mini sörfőzők,
de sajnálatos módon az akkori
közel hatszáz vállalkozásból
mára csupán annak a tizede maradt
meg. Eddig ők nem palackoztak,
Béci bá’ találmánya számukra az
első, s bíznak a sikerben.
Szabó Béla ezúton fejezte ki hálás
köszönetét feleségének, Ilonának,
aki nélkül a magyar, illetve az
európai szabadalom nem valósulhatott
volna meg, hiszen mindvégig
mellette állt mind lelkiekben,
mind anyagilag. Örömmel mesélt
arról is, hogy rövid életű, mindössze
másfél éves statisztikája arra
enged következtetni, hogy a zöld
sör leginkább a hölgyek kedvelt
itala, s bizony vissza is járnak hozzá,
hogy újra s újra megkóstolják.
Ez mutatja találmánya népszerűségét.
Steyer Edina
Zöld sör – most már palackozva is
Fotó: Steyer Edina
Ismét mozgásba lendül a kanizsai mozi 20
Kanizsa 2009. október 22. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Szórakozottan telnek a napjai. A munkahelyén
is feldobja a hangulatot vicces történeteivel.
Még a legmorcosabb kollégája sem tudja
elvenni a jókedvét. Biztonságban érzi magát,
mert tudja, mindig számíthat a családjára.
Továbbra is azon töri a fejét, hogyan tudná
bővíteni a szakmai ismereteit. Bár a
környezetében mindenki a pénzügyeivel
foglalkozik, ön szerencsére higgadt és
türelmes marad.
Érzékenyebben reagálhatna a környezetében
élők gondjaira. Ajótanács nem kerül pénzbe,
ellenben hasznos lehet. Esténként gyakrabban
nézzen ki az ablakon. A Hold nyugtató
hatásával romantikus hangulatba ringathatja.
Sok teendője miatt fáradtabbnak érezheti
magát, de nyugalomra továbbra sem számíthat.
Tartalék energiájával könnyedén
túllép a napi teendőkön, és jöhet a lazítás.
Gyűjtse a közös élményeket szeretteivel.
Szinte élvezi, ha kihívások elé állítják.
Inspirálja minden megoldott feladat, és
elismerés. Ha meglepetést akar szerezni
párjának, találja ki a gondolatait és segítsen
megvalósítani őket.
Vidám hangulatban telnek a napjai. Szívesen
társalog ismerőseivel, sőt kifejezetten
jól érzi magát, ha a társaság középpontjában
lehet. Uralkodó bolygója, a Merkúr arra
ösztönzi, az apróságokra is figyeljen oda.
Változékony lehet a hangulata. Mostanában
szeretne minél több időt eltölteni a
kedvesével, a sok munka miatt azonban
nehéz időpontot egyeztetni. Egy kis fantáziával
minden akadály legyőzhető.
Otthon nyugalomra és pihenésre vágyik, a
párja meg azt szeretné, ha ővele foglalkozna.
Érthető, hogy a fárasztó egész napos
munka után legszívesebben belezuhanna az
ágyba. Ha teheti, ne egyedül zuhanjon.
Folyamatosan arra vágyik, hogy úgy alakuljanak
a dolgai, ahogyan eltervezte. Megnyugodhat,
uralkodó bolygója a Jupiter mostanában
szerencsével kecsegteti. A jó híreket
igyekezzen megosztani a családjával is.
Úgy érzi, eljött az az idő, hogy határozottabban
vegye kezébe életének irányítását.
Szilárd elhatározásától ne hagyja lebeszélni
magát. Céljait ne erőszakkal, hanem
kedvességgel igyekezzen elérni.
Többletenergiáját használja fel anyagi gyarapodására.
Amunka lázában szakítson időt
a párkapcsolatára is. S ha netán elhamarkodott
megjegyzésével megbántaná a kedvesét,
gyorsan kérjen tőle bocsánatot.
Ahhoz, hogy meg tudja valósítani elképzeléseit,
szüksége van összefogásra. Továbbra is az
egyenrangú, tiszta kapcsolatokhoz ragaszkodik.
Ha ennek ellenére kudarccal végződik a
próbálkozása, ne adja fel, kezdjen mindent újra.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
KÖSZÖNJÜK,
HOGY
ENNYIEN
MINKET
HALLGATNAK
AZ ÖN RÁDIÓJA
Kanizsa Rádió
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
20év
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2009. október 22. 20év
INGATLAN
Nk-án a belvárosban, a Hunyadi
úton 700 m2-es, társasház építésére alkalmas
ingatlan eladó! Érd.: 30/227-
3294 (7108K)
Gyékényesen az „A” szektorban közvetlenül
a vízparton kétszintes (40 m2 szintenként)
nyaraló eladó. (Víz, szennyvíz,
villany.) Érd.: 30/227-3294
Városközpontban három szobás, 76
m2-es, egyedi fűtéses, 4. emeleti lakás eladó.
Érd.: 30/411-4010 (7107K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-es,
kétszobás, egyedi gázas lakás (pince, padlás,
kert) eladó. (7096K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken 58 m2-es,
bontásra ítélt ház eladó. Érd.: 30/621-4117
(7106K)
Deák téri patinás épület I. emeleti galériás
stúdiólakása – akár irodai hasznosítással
– eladó vagy kiadó. Érd.: 30/901-
9013 (7112K)
Üzlet kiadó! Vendéglátásra alkalmas
(de más célra is használható), kb. 100
négyzetméteres (két terem, raktár, közlekedő,
személyzeti- és nyilvános helyiségek)
üzlet teljes felszereléssel, havi
150.000 Ft-ért kiadó. Érd.: 30/227-3294
(7116K)
170 literes, újszerű állapotban lévő
prés eladó. Érd.: 30/448-6072 (7061K)
50 mázsa léalma (20 Ft/kg), valamint
50 mázsa kiváló minőségű étkezési alma
(70 Ft/kg-tól) eladó Letenyén. Ugyanitt
vajkörte eladó 85 Ft/kg áron. Érd.:
30/9932-534.
Készpénzért vásárolok könyvet, festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 20/555-3014 (6430K)
Almaértékesítés termelőtől több fajtából
Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2/c. alatt.
Eladási ár: 75 Ft/kg-tól. Tel.: 312-479,
20/570-7717 (7114K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül is igénybevehető.)
Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz is megyek!
Elérni és bejelentkezni a 30/481-
2323 telefonszámon lehet (6273K)
Az Elektro Mix TV szervíz a Kórház
u. 3-ból az Ady u. 11. szám alá költözött
(Fodrász kombinát épülete)! DVD, TV
távirányító javítás Balaskó István. Nyitvatartás
– H-P: 8.30-12, 13-17 óra, Szo: 9-
12 óra. Érd.: 30/597-1530
Ha elmúltál 25 éves és szeretnél jó
munkahelyen, átlag felett keresni, egy jó
csapat tagja lenni, akkor jelentkezz a
30/3651-780-as számon, ha van legalább
érettségid és jogosítványod.
(7117K)
174/69/58 értelmiségi férfi keresi 37-50
(+8, -1) éves, jó alakú, nett hölgy társaságát.
Ha beteg vagy, meggyógyítalak, ha
szomorú vagy, felvidítalak, ha nincs semmi
gond, élvezzük az életet. Fényképes, telefonszámos
és/vagy postafiókszámmal ellátott
bemutatkozó leveledet „Művészlélek”
jeligére a Szerkesztőségbe várom. (7094K)
48 éves független, mackós alkatú férfi,
rendezett egzisztenciával keresi tartós
kapcsolat céljából korban hozzáilló hölgy
ismeretségét. Gyermek nem akadály. Jelige:
„Együtt”. Leveleket a Szerkesztőségbe
kérem: Pf. 154. (7118K)
Október 27. 14 óra
KÉZMűVES JÁTSZÓHÁZ
Indiánfonat készítése
Október 29. 14 óra
KÉZMűVES JÁTSZÓHÁZ
őszi díszek készítése
Október 22. 19 óra
"…Előtted uram, a hon java,
S hulljon a lomb, csak éljen a fa…"
SZENTPÉTERI ESZTER, a Hír
Televízió műsorvezetője önálló estje
Belépődíj: 500 Ft
Október 23. 10 óra
EMLÉKMűSOR AZ 1956-OS
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
HőSEINEK
TISZTELETÉRE
Emlékbeszédet mond:
Marton István polgármester.
Szerepelnek: a Dr. Mező Ferenc
Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola
diákjai. A műsort szerkesztette:
Dávidovics Mária
A belépés díjtalan
Október 24. 19 óra
HEADBANG-LÁBCSÁB
AFTERPARTY
Rockbuli Halival és Pásztival
Közreműködik. a Feszültség
és a Lost Circus együttes
Belépődíj: 500 Ft
"ÁLMOK ITÁLIÁBAN"
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet alkotásaiból
"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Retrospektív kiállítás Z. Soós István
alkotásaiból
"BOLDOG BÉKEIDőK"
plakátkiállítás
"NAGYKANIZSAA
DUALIZMUS KORÁBAN"
Október 22. 10 és 14 óra
SZEGÉNY EMBER
GAZDAGSÁGA - Batyu színház
Belépődíj: 600 Ft
Osztálytalálkozóra fel!
55 éves találkozóra várják egymást (ebéddel egybekötve) az 1954-
ben végzett Zrínyi iskolai 8/B-s tanulók a Kiskakas Vendéglőben
(Múzeum tér).
Időpont: 2009. október 30. (pénteken) 13 órakor.
Megoszlanak a vélemények
ugyan alapításának évéről, de a klub
életében gyakorlatilag már a kezdetektől
résztvevők úgy tartják, a kanizsai
baseball egyesület 1989-ben
alakult. Nos, ennek már húsz esztendeje,
vagyis egy kisebb mérföldkőhöz
érkezett a Nagykanizsa Ants
csapata. „Annak idején amerikai
ösztönzésre a Thúry György Kereskedelmi
Iskola tanárainak és diákjainak
összefogása nyomán jött létre”
– olvasható az egyesületről még
2004-ben készült összeállítás bevezetőjében.
2004-et nem véletlenül
hangsúlyoztuk, hiszen előtte tíz évvel
végzett először dobogós helyen
a bajnokságban a története során (a
támogatóktól is függően) számos
néven szerepelt dél-zalai legénység.
Az aranykor aztán 1996-tól köszöntött
be, s tartott 2004-ig, melynek
során a Gondi Zoltán vezette és számos
japán által is edzett csapat 5
bajnoki elsőséget és ugyanennyi kupagyőzelmet
zsebelt be.
Fordulópontok, fontos események:
􀂊 Tulajdonképpen nem véletlen,
hogy most emlékezünk meg a
„Hangyák” évfordulójáról, mivel
1991. október 23-án játszották
Magyarországon az első hivatalos
mérkőzést a Nagykanizsa Ants és a
Győr Dark Horses között. Akkor
talán még sötét lónak titulálták a
sportágat, viszont…
􀂊 …1992-ben már kiírták az első
bajnoki pontvadászatot, melyben
a kanizsaiak ötödikként zártak.
􀂊 1996 az igazi áttörés éve, amikor
a kanizsai gárda először szerzett
bajnoki címet, s mellé az újonnan
kiírt Magyar Kupát is elhódították.
􀂊 1999-ben a kanizsai baseballozók
a városban rendezett B-csoportos
KEK küzdelmeiben az első
helyen végeztek, ezzel a következő
esztendőben az európai kupasorozat
legfelső osztályában indulhattak,
melyen hetedikek lettek.
􀂊 a máig felejthetetlen Interligagyőzelmet
2002-ben vívta ki a Torony
Szőnyegház Thúry Ants gárdája
Zágrábban.
Ilyenek is megtörténtek:
Még a ’90-es években egy fővárosi
meccshelyszínre igyekezvén telefonbejelentésre
szirénázó rendőrségi autókból
pattantak elő a rend éber őrei, s
szegezték a kanizsaiaknak a kérdést:
„Maguk meg mit akarnak azokkal a
kéziszerszámokkal?” Néhány percbe
telt érzékletesen elmagyarázni, hogy a
különítmény valójában egy baseball
meccsre tart, s úgy tudjuk, a találkozó
végül nem maradt el…
A 2002-es Interliga zágrábi négyes
döntőjében a mindent eldöntő
találkozót a kanizsaiak és a házigazda
HASK gárdája vívta, s a fináléra
a helyi Dinamo futball ultrái is kilátogattak.
Nem is kis létszámban, hiszen
vagy félezren állták vagy épp
ülték körbe az új-zágrábi baseball
pályát, majd a harmadik játékrészben
4-0-s vendégvezetésnél éktelen
füstbombázásba és petárdázásba
kezdtek. Természetesen „füst-szünet”
következett, majd azt követően
Ivanics Istvánék csináltak még tíz
pontot, így nem volt kicsi az öröm
azon a 130 kilométeres hazaúton…
Egy legenda szerint akadt olyan
baseball pálya (talán még ma is létezik),
melyen azért kellett megszakítani
az idegenben játszó kanizsaiak
mérkőzését, hogy megvárják,
míg átkerekeznek az emberek
a közért és a temető felé…
A csúcsév: 2002
Abban az évben nem véletlenül
volt baseball-főváros Nagykanizsa.
Első hely a bajnokságban és a kupában,
a már említett Interliga küzdelemsorozatának
megnyerése, no
és a szövetség a júliusi B-csoportos
Európa-bajnokság megrendezését
is a kanizsai baseball-központnak
adta. Afinálét majd 400 néző tekintette
meg, de a magyar válogatott
meccseire is valamennyi alkalommal
legalább kétszázan látogattak
ki, igaz, Barbalics Lászlótól Darabos
Gáboron át Hajdu Lászlóig
megannyi dél-zalai játékos húzhatott
válogatott mezt.
Nem csoda, hogy év végén Gondi
Zoltán csapatvezető így értékelt:
„Akkor örülnék igazán, ha a júniusi
B-csoportos BEK kanizsai küzdelmeiben
is a legjobbaknak bizonyultunk
volna. E véleményemet azért is
tartom, mivel klubunknak az európai
baseball-porond a mérce. Szeretnénk
mindig ellenfeleink előtt
járni, hiszen munkánknak csak úgy
van értelme és hitele, ha azt bajnoki
címmel tudjuk hitelesíteni.” (Nemzeti
Sport, 2002. október 10.)
P.L.
Kanizsa 2009. október 22. – Sport 15
Mivel lapunk 1989. október
27-én jelent meg először, így
visszatekintőnkben röviden
már azzal az időszakkal is foglalkozhatunk.
… 20 esztendeje: a labdarúgó
NB II 10. fordulójában 2500 néző
előtt Olajbányász – Sopron 1-0, a
hazaiak gólját Zrínyi Miklós szerezte
a Keszei Ferenc edzette vendégek ellen.
Anői asztalitenisz ETTU Kupában
Kanizsa Bútorgyár SE – Ragusa
(olasz) 4:5, így a kanizsaiak kiestek
a további küzdelmekből.
… 15 esztendeje: az NB I 11.
fordulójában Olajbányász SE –
BVSC 2-1, a győztes gólt Fehér
Csaba szerezte a 89. percben a
3000 néző legnagyobb örömére. A
Tungsram SE kézisei a nyíregyházi
vereség (16-31) után az Ózd KC ellen
javították Szergej Kuzmicsov (5
gól) vezérletével hazai környezetben
(23-19). Abonyban először rendeztek
sportakrobatika diákolimpiai
döntőt, ahonnan a kanizsaiak
négy arannyal tértek haza. Kilencedik
mérkőzésén elszenvedte első
vereségét a MÁV NTE a női NB I
B-s bajnokságban (– Ikarus 65 –
77). A rally ob A/9-es kategóriájában
Ferencz Sándor/Ferencz József
(BNB FF Rally Team) , míg az
N/3-oknál a Martin László/Dr.
Izsák Attila páros (Stoll-Vektor
Rally Team) végzett az élen.
…10 esztendeje: a PNB aktuális
fordulójában Olajbányász FC –
Győri ETO FC 2-0, s a szerbek napján
Dragan és Dejan, vagyis
Crnomarkovics, valamint Marinkovics
osztoztak a gólokon, mintegy
4000 szurkoló legnagyobb örömére.
… 5 esztendeje: a baseball Magyar
Kupa-döntőjében Dr. Padló
Thury Ants – Óbuda Brick Factory
3:2. A „mafc-os” hétvégén a vízilabda
OB I B-ben MAFC – CWG
Kanizsa VSE 13-7, a női kosárlabda
NB I B-ben MAFC – Kanizsa
DKK 79-100, ezzel őrizte veretlenségét
a kanizsai együttes.
Mihovics Szabina (NTE 1866
MÁV Rt.) bajnok lett a cselgáncsosok
diák A korcsoport 50 kgsok
mezőnyében. A női kosárlabda
Magyar Kupa-selejtezőjében
egy igazi kuriózum, nevezetesen
kanizsai városi derbi volt a programban,
Peugeot Kampf Nagykanizsai
TE 1866 – Kanizsa DKK
65-93, a legjobb dobók Szélessy,
Muk, Toma, illetve Varga Zs., Németh
A. Völgyi voltak.
Polgár László
Ez történt (október 22-28.)…
Baseballosok húsz esztendeje Nagykanizsán 20év
􀂊 Megvan az első nyert
meccs. Szombathelyi ESE (10.) -
Nagykanizsai Izzó SE (12.) 25-
32 (14-14). NB I B Nyugati csoport
női kézilabda-mérkőzés, 5.
forduló. Szombathely, 50 néző.
Presztízsmeccsnek ígérkezett a
találkozó, hiszen az átigazolások
alkalmával többen is a vasi megyeszékhely
együttesétől érkeztek
Kanizsára, s ez érződött is a
hölgyek harci kedvén, mivel félidőig
fej-fej mellett haladtak a
csapatok. Az idő előre haladtával
kedvező jelként mutatkozott a
vendégeknél, hogy sikeresen lőtték
a büntetőket, aminek hiányára
joggal panaszkodott a korábbiakban
Zsigmond György edző. A
második játékrész aztán jobban
indult az Izzó számára, hiszen sikerült
két góllal ellépni, s összeszedettek
voltak támadásban is
László Renátáék. győzelmükkel
a kanizsai női kézilabdázók nem
csupán első pontjaikat, egyben
első idegenbeli sikerüket is jegyezték.
􀂊 Két fronton is sínen vannak.
A labdarúgó NB III Drávacsoportjában
folytatta jó szériáját
a Nagykanizsai TE 1866 együttese.
Nem túl színvonalas mérkőzésen
Csepregi Tamás 74. percben
szerzett góljával nyert a kanizsai
együttes a tolnaiak ellen, s ezzel a
tabellán a 6. helyre lépett előre.
Az előzőekből kiderülhetett, nem
csupán a kanizsai legénység, de
egyben a dél-zalaiak friss igazolása,
a támadó Csepregi is tartja kiváló
formáját, hiszen az elmúlt
fordulóbeli két találata után most
is győztes gólt jegyzett.
Kanizsa 16 – Színes 2009. október 22.
Keleti Éva szerint egy szépen
megrendezett, emelkedett hangulatú
kiállítás részesei lehetnek
azok, akik megtekintik a tárlatot.
Az itt bemutatott fotók előképei a
ma is élő fotográfusoknak. Hozzátette,
Vadas Ernő nem csak Magyarországon,
de az egész világon
ismert és elismert fotóművész.
Ez alkalommal mutatták be azt a
kötetet is, melyben Vadas Ernő
mellett számos magyar fotográfusnak
állít emléket a Magyar Távirati
Iroda. Kálmán Kata, Langer Klára,
Reismann Mariann és Sándor Zsuzsa
fotóiban gyönyörködhet az, aki
az Elfelejtett képek című könyvet
forgatja, melyben a mai generáció
elődei kaptak helyet – amit a fotósok
ma tudnak, tőlük tanulták meg.
A kiállítás ötlete Pálfalvi János
fotográfusban merült fel, aki dr.
Károlyi Attila önkormányzati képviselővel
közösen dolgozott a terven.
Bemutatták városunk közgyűlésének
a fotóművész életútját,
melynek eredményeképpen a
Kecskeméti Magyar Fotográfiai
Múzeumból Nagykanizsára került
az életmű. Következő lépésként
szeretnének egy albumot összeállítani
Vadas Ernő fotóiból, mely felöleli
ennek a világhírű fotósnak a
művészetét.
A tárlat november végéig tekinthető
meg.
S.E.
Kiállítás Vadas Ernő emlékére
20év
110 év, 110 kép címmel nyílt kiállítás Vadas Ernő fotóművész munkáiból
születésének száztizedik évfordulója alkalmából szülővárosában,
Nagykanizsán, a Magyar Plakát Házban. A kiállítást egykori tanítványa,
a Prima Primissima díjas Keleti Éva, valamint a Plakát Ház
intézményvezetője, Kőfalvi Csilla nyitotta meg, köszöntő beszédet
mondott városunk polgármestere, Marton István.
„Örökhagyó könyvtárunk –
a HALIS” címmel indult útjára
a városi könyvtár programsorozata,
mely a „Ne üljön otthon,
ha könyvtárában otthon
lehet!” Országos Nagyi Könyvtári
Napokhoz, valamint a magyarországi
könyvtárak „Öszszefogás
a társadalomért” című
projektjéhez kapcsolódva azt
az alapgondolatot tűzte ki célul,
hogy a város idős lakosai,
az őket tömörítő szervezetek
örökül hagyják emlékeiket –
digitalizált fotók, iratok, filmfelvételek
formájában – az utókornak
a www.nagykar.hu
weboldalon.
A programsorozat négy állomásból
állt. Első alkalommal,
október 6-án a vasutasok számára
nyílt lehetőség, hogy tájékozódjanak
a vasutas nyugdíjas
szervezetek, valamint az Idősügyi
Tanács munkájáról. A második
program október 11-én a
Könyves Vasárnap volt, melyen
a nyugdíjas könyvtárlátogatók
vallottak mai olvasási és könyvtárhasználati
szokásaikról. Október
15-én az erdészeti dolgozók
találkozójával folytatódott a
sorozat, ők a könyvtárban elérhető,
a zalai erdészetről, erdőkről
szóló dokumentumokkal ismerkedhettek
meg. Zárásként az
október 16-i „Nagymama mesél”
című programra került sor,
melyet a város Idősügyi tanácsával
együtt rendezett meg a
könyvtár.
A kistérség két faluja,
Nagyrécse és Surd is csatlakozott
a hét eseményeihez: a szépkorú lakosok
régi fotókat, iratokat vittek
magukkal a találkozóra, melyeket
a könyvtári dolgozók beszkenneltek,
feldolgoztak, s melyek a sorozat
többi állomásához kapcsolódó
emlékekkel, fotókkal, interjúkkal
együtt felkerülnek a könyvtár honlapjára.
S.E.
Örökhagyó
könyvtári
napok a
Halisban
Fotó: Steyer Edina
Wass Albert születésének 100. évfordulója
kapcsán tűzte műsorára a
Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház
az író Erdők könyve című művéből
készült, Erdők meséje (nem csak
kicsinyeknek szóló) mesejátékát. A
minden részletében tanulságos, elgondolkodtató
mesét Körmöci Petronella
és Kálló Béla keltette életre szombaton
délután a HSMK színpadán. Atársulat
ismét a Nagykanizsaiak a Nemzetért
Hagyományőrző Egyesület
meghívására érkezett városunkba.
Az előadás rendhagyó módon játékos
történelmi és földrajzi kérdésekkel
kezdődött, majd a közel egyórás színpadi
műben életre kelt az erdő. Tündérek,
manók segítségével ismerhettük
meg a különböző emberi tulajdonságokat,
típusokat. A gyermekeiket az
előadásra elkísérő szülők, nagyszülők
vélhetően felismerték, a kicsinyek
megismerhették a rontóember, a gyűjtőember
és a látóember jellemét és
főbb tulajdonságait. Megállhattunk,
időzhettünk az Angyalok Tisztásán,
ahol szinte észrevétlenül csempészik
az angyalok szívünkbe a legnagyobb
kincseket, a jóságot, a szeretetet és a
békességet. E kincsek kizárólagos birtokosai
csak a látóemberek. Alátóembereknek
azonban nem szabad félniük
a rontóemberektől és nem szabad hallgatniuk
a gyűjtőemberekre sem. Hiábavaló
az ő gonoszságuk, ha a látóember
jósággal viszonozza azt és szeretettel
van mindenki iránt, békével és
derűvel a homlokán.
Nos, akinek az előadás után észrevehető
a két jel homlokán, az valóban
az Angyalok Tisztásán járt.
Akién nem, az is remekül szórakozhatott.
Cz.Cs.
„Oly távol vagy tőlem, és mégis közel...”
“Nagykanizsa város és Magyarkanizsa Község ennek a testvérvárosi alapokmánynak
az aláírásával kötelezettséget vállal: gondoskodni fog arról, hogy
a szervei és a területén működő szervezetek képviselői, valamint a lakossága
– testvérvárosi kapcsolatok kibontakozását szolgáló hosszú távú gazdasági,
művelődési, tudományos, sport-, nevelési-oktatási és egyéb együttműködés kialakítása
céljából – kölcsönös kapcsolatot ápoljon egymással.
Nagykanizsa város és Magyarkanizsa község közösen kinyilvánítja
készségét és kívánságát, hogy a két település partnersége és együttműködése
létrejöjjön, és teljesüljenek az alapokmány aláírásával meghatározott
célok.
Legyen ez az alapokmány bizonysága a Nagykanizsa város és Magyarkanizsa
községben élő lakosság abbéli vágyának és törekvéseinek,
hogy az élet és a munka minden területén kölcsönösen segíteni kívánják
egymást, együtt kívánnak működni, ily módon teremtsenek a mai és
az eljövendő nemzedékeknek jobb, szebb és gazdagabb életet, másoknak
pedig követendő példát mutassanak.
Ez az alapokmány a képviselő testületek jóváhagyó határozatával
lép életbe.
Marton István, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere
Nyilas Mihály, Magyarkanizsa község polgármestere”
Testvérvárosi Alapokmány
XXI. évfolyam 36. szám
2009. október LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 29. Kanizsa
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
www.kanizsaujsag.hu
„Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
(Márai Sándor)
Az ’56-os emlékkertben a szabadságharc
hőseinek emlékművénél
folytatódott a megemlékezés, ahol
koszorúzott a nagykanizsai önkormányzat,
az Országos 56-os Szövetség
Nagykanizsai Szervezete, országgyűlési
képviselők, a nagykanizsai
politikai pártok, rendvédelmi szervezetek,
a cigány kisebbségi önkormányzat,
valamint a városban működő
civil szervezetek, s a Piarista iskola.
Az emlékezés virágait az 1989.
október 23-án, a forradalom első szabad
ünneplésére a Károlyi-kertben állított
kopjafánál helyezték el. Orbán
Nándor, a kanizsai nemzetőrség egykori
parancsnokának emléktáblájánál
szintén koszorúzásra került sor.
Ezután a Medgyaszay Házban emlékbeszédet
mondott Marton István
polgármester, aki a történelmi visszaemlékezés
után kiemelte, hogy
„Napjainkban is, a rendszerváltást
követő két évtized múltán is él sajnos
a Kádár-rendszer nosztalgiája.
(folytatás a 3. oldalon)
’56 és ’89 emlékezete
Pénteken délelőtt az 1956-os forradalom 53. és a Magyar Köztársaság
kikiáltásának 20. évfordulója alkalmából szervezett városi ünnepség a
Deák téren a Kanizsa Fúvós Egyesület Zenekarának ünnepi térzenéjével
vette kezdetét, majd sor került az ünnepélyes zászlófelvonásra a Kanizsa
Lovasklub hagyományőrző huszárjainak közreműködésével.
Állj fel újból, néma város!
Mennyi kín kell még? Álmaidból,
néma város, mennyit adsz
fel még? – Gergely Éva felvételről
szóló altja érinthette meg
azok szívét, akik részt vettek és
virágot helyeztek el az ’56-os
Emlékkertben az összefogás, a
bátorság és a szeretet győzelmét
ünnepelve. – Ha soha többé nem
énekelhetnék, akkor is az október
23-i, (fővárosi) Erzsébet téri
ünnepség miatt már megérte
színpadra lépnem. – emlékezett
Vizy Márton dalára, az első alkalommal
2002. őszén énekelt
Néma városra a Kanizsán is járt
előadóművész.
Cseresnyés Péter alpolgármester
október 22-i beszéde, melyet a
polgári oldal hagyományos, előesti
megemlékezésén mondott, számos
továbbgondolásra serkentő
mondatot tartalmazott. Mint a tóba
dobott kavics, melynek nyomán
továbbgyűrűzik a víz… „Az események
méltósága és az emberi
sorsokra gyakorolt hatása miatt
nehéz méltó beszédet mondani
1956 őszének eseményeiről.” –
kezdte beszédét a Fidesz országgyűlési
képviselője. Eszünkbe jut
Camus eléggé nem idézhető felsóhajtása:
Nehéz minékünk méltónak
lenni ennyi áldozatra. Majd a
szónok emlékeztetett: „A kommunista
diktatúra mintegy 100 millió
ember életét követelte. Forradalmunkról
az egész világ tudott. És
sokan voltak, akik nem értették. A
nyugati baloldali értelmiségiek,
akiknek fogalmuk sem volt a keleteurópai
szovjet zónák nyomoráról:
a parasztok kizsigereléséről, a kötelező
beadásokról, a kötelező begyűjtésekről,
a recski táborokról, a
hihetetlen szegénységről és nyomorról,
a véget nem érő pártgyűlésekről,
a Szabad Nép félórákról, az
önkritika gyakorlásáról, a besúgásokról,
az ÁVH-ról, a párt ökléről,
a fekete autóról, a letartóztatásokról,
a kitelepítésekről, az egy szál
lódenkabátról, a bezártságról, az
aknazárakról, a sivár üzletekről, a
büdös ételgyárakról, az ehetetlen,
ragacsos kenyerekről, a parasztpolgárok
kulákká nyilvánításáról,
az arisztokrácia és a valahai nemesség
földönfutóvá tételéről,
megalázásáról, az életszínvonal
folyamatos zuhanásáról és a mindent
elborító hangos és alattomos
terrorról.” És hányan vannak ma
is, e hazában – fiatalok és idősebbek
egyaránt – akiknek fogalmuk
sincs minderről? Akik valamiféle
álomvilágban, illúzióban élnek közelmúltunkat
(és jelenünket) illetően?
Bár ma már annak nevezhetjük
forradalmunkat, ami, a szónok keserűen
kellett feltegye a kérdést:
„Hogy mégsem vagyunk igazán
felhőtlenül boldogok? Nem vagyunk,
és ki kell mondanunk, hogy
a mai áldatlan politikai közállapotunkért
felelős az utána következő
harminc év.” Majd számbavette a
megtorlás módszereit, s azt, aminek
következménye máig ható:
„Rászoktatták az embereket a hazudozásra,
a sunyításra és a képmutatásra.
És az ebből fakadó, az
embereket megvásárolni szándékozó
politikai akarat oda vezetett,
hogy nem csak a forradalom utáni
korszak, hanem napjaink is régi
berögződéseket, újra felismert szólamokat
és cselekedeteket mutatnak.
Mi folyik itt? Hazugságok
ipari méretű termelése, a hatalom
eloldása az ellenőrzés pányvájáról,
sutba hajított felelősség, intézményesített
korrupció, maffiamódszerek.
Demokrácia deficittel működői
többpártrendszer, szociális
válság, tömeges elszegényedés,
munkanélküliség, eladósodás, kiszolgáltatott
magyar gazdaság.
Dobra vert ország. A független,
szabad élet elfojtása, amerre csak
nézünk. Adókkal megfojtott kisvállalkozások,
sorsukból kilábalni
képtelen, máról-holnapra élő kiszolgáltatott
kisemberek, tíz körmével
hiába kapaszkodó, süllyedő
polgárság. Nincstelenné, kiszolgáltatottá
tett emberek, akik nem
mernek felszólalni és kiállni az
igazukért, mert a hatalomtól függ a
másnapi megélhetésük. Hiába a
NATO és uniós tagság, ez nem a
Nyugat, és nem a XXI. század. Ez
a keleti élet, és a múlt század, amit
húsz év óta próbálunk magunk
mögött hagyni, de újra és újra elér,
körülfon és visszahúz bennünket.
Olyan történelmi egységet kell
kialakítani, amely véget vet az
ámokfutásnak, amely gátat vet a
gátlástalanságnak, és amely elvezethet
a rendszerváltáskor elmaradt
felemelő megtisztuláshoz is.”
– zárta beszédét Cseresnyés Péter,
bele nem törődésre, fel nem adásra
kérve hallgatóit.
K.H.
Kanizsa 2 – Ünnep 2009. október 29.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztő:
Savaria Post Kft. Szombathely, tel.: 94/321-441. Felelős vezető: Szilágyi Gábor, tel.: 30/500-6216.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Újra nemzeti egységben
Ötvenhatos versünnepet rendez
november 3-án, kedden fél 6-
kor a Halis István Városi Könyvtár
2. emeletén a Nagykanizsai
Polgári Egyesület. – tájékoztatta
lapunkat Kóré Péter elnök.
– Én azért vagyok itt, mert huszonhétszer
elszavaltam gyűléseken
Kiss Dénes versét.
– Szervusz, én vagyok Kiss Dénes.
Ezt a börtönben elhangzott
párbeszédet választottuk rendezvényünk
mottójául. Arra
utal, nem mindig volt veszélytelen
a vers írása vagy mondása.
Ezért olyan fiatalok részvételét
vártuk, akik mernek követői
lenni (az egyébként egykor
kanizsai középiskolás) Kiss Dénesnek,
meg a versmondónak
is. A húsz költő többsége rabságot
szenvedett és/vagy emigrációba
kényszerült. Rendezvényünk
második fele pedig Kisfaludy
András dokumentumfilmje,
az Elárultak bennünket
előzetesének is tekinthető. Hiszen
benne a Képzőművészeti
Főiskola 1956-ban volt hallgatói
beszélnek mártírhalált halt
társaikról. A film egyik szereplőjének,
Bencsik István szobrásznak
a fia, András most nem
a Demokrata főszerkesztőjeként,
hanem fiúként lesz a vendégünk.
Arra vagyunk kíváncsiak,
a félelem közepette hogyan
adta át neki édesapja a forradalom
emlékét? Immár hagyományos
februári középiskolás versenyeinken
tapasztaltuk: mekkora
szükség van a közelmúltról
való, nemzedékek közti párbeszédre!
K.H.
Börtön egy versért
(folytatás a címlapról)
Ennek a társadalmi emlékezetzavarnak
az is lehet az oka, hogy
sokan úgy érzik, számukra nem
hozott megújhodást a várva-várt
fordulat. A gyors kapitalizálódás
során nekik semmi sem jutott,
rajtuk átlépett a történelem. Talán
igazuk is van… Ezeket a súlyos
társadalmi kérdéseket tisztázni
és kezelni kell. Erre tesz kísérletet
majd egy új ország-vezetés,
s mi azon dolgozunk, hogy
munkájuk sikeres legyen. Ne feledkezzünk
meg arról sem, hogy
mi itt helyben tudjuk a legtöbbet
tenni, ha igazán fontosnak tartjuk
városunk jövőjét. A megkezdett
munkát legjobb tudásunk és szándékunk
szerint végezzük, és támogassuk
– ne pedig gáncsoljuk –
azt, aki velünk együtt vagy helyettünk,
de mindenképpen értünk
cselekszik. Ne vegyük el munkájába
vetett hitét, és azt a szabadságot,
amely mindenkiben a lelkesedést
fűti. Ez a szabadság az,
melyet az ’56-os forradalmárok
szent örökségként reánk hagytak.
Soha ne áruljuk el ezt az örökséget!”
A polgármesteri visszatekintő
beszédet követően a Politikai
Foglyok Országos Szövetsége
nevében Vitéz Nagy Ottó, a Szövetség
nagykanizsai elnöke a
Hazáért Érdemkeresztet adományozta
Vitéz Csap Lajosnak, aki
a budapesti harcokban, és Pataki
Lászlónak, aki a pécs-mecseki
harcokban fegyveresen vett
részt. A kitüntetések átadását
követően Dávidovics Mária rendezésében
műsort adtak a Dr.
Mező Ferenc Gimnázium tanulói.
A megemlékezés este folytatódott
az immár hagyománnyá vált
fáklyás sétával, mely a Kossuth
térről indult, érintette a Kórház-kápolnát,
az ’56-os Emlékkertet s az
Erzsébet teret, majd a Deák téren
ért véget.
Az Emlékkertben – mint eddig
minden évben – Horváth István
Radnóti-díjas versmondó tolmácsolásában
elhangzott Márai Sándor
Mennyből az angyal című
verse, a Deák téren Angyalosi
Gábor, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
diákja Petőfi Sándor
Nemzeti dal című versét szavalta
el. A lángok az 56-os hősökért lobogtak.
A kiskanizsaiak a templom melletti
Millenniumi Emlékparkban
emlékeztek meg az 56-os forradalomról
és szabadságharcról.
Az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület, a Polgári Olvasókör,
az Általános Iskola és Óvoda,
valamint a Móricz Zsigmond
Művelődési Ház által szervezett
megemlékezésen Vitéz Lovag
Erdős László honvéd ezredes, a
Nemzeti Társaskör elnöke mondott
beszédet. Az ünnepség végén
a város, az intézmények és
a civil szervezetek képviselő
koszorút helyeztek el a 10 évvel
ezelőtt felavatott emlékműnél.
S.E. - B.E.
Nemrégiben köszöntötte születésnapján
városunk 104 éves
polgárát, Fekete Istvánt Marton
István polgármester, Bogár Ferenc,
Horváth István, Polai József
és Tóth Nándor önkormányzati
képviselők, a család, a barátok,
szomszédok és az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület.
Pista bácsi, aki 1905. október 20-
án látta meg a napvilágot, lányával
él Kiskanizsán, a Körmös utcában.
Napközben rádiót hallgat, tévét néz,
s mivel távolabb már nem mer menni,
csak a kapuig sétál ki. Elmondása
szerint nem beteg, csak koránál
fogva már gyenge. 1965-ben ment
nyugdíjba a vasúttól, s alig több,
mint tíz évvel ezelőtt adta el szőlőbirtokát,
ahol mindaddig dolgozott.
Úgy gondolja, a hosszú élet titka az
egészséges életmód, a rendszeresség,
mely az étkezésben, a sportolásban,
a munkában kell, hogy megnyilvánuljon,
valamint az alkohollal
való mértékletesség.
Horváth István és egy kiskanizsai
kisdiák verssel köszöntötték a
meglett korú ünnepeltet.
S.E.
Kanizsa 2009. október 29. – Ünnep 3
Még él a Kádár-rendszer nosztalgiája
Fotó: Steyer Edina Fotók: Steyer Edina
Pista bácsi 104 éves lett
Kanizsa – Sajtótájékoztatók 4 2009. október 29.
Minapi sajtótájékoztatójukon
a nagykanizsai GE által a fényforrásgyártásban
foglalkoztatottak
ügyében tett lépéseinkről adtak
hírt a közvéleménynek Bene
Csaba és Karádi Ferenc fideszes
képviselők.
Bene Csaba elmondta: – Továbbra
is igaz, hogy nem született
még meg az a döntés a cég vezetése
részéről, amely a nagykanizsai
gyár további helyzetét, jövőbeni
szerepét meghatározza a cégcsoporton
belül. Cseresnyés Péterrel
részt vettünk egy megbeszélésen a
helyi vezetőkkel, ahol arról kaptunk
tájékoztatást, hogy pontosan
ismerik a gyár szerepét a város
életében és elmondták, hogy milyen,
a megoldás irányába mutató
intézkedéseket kívánnak előkészíteni.
Ez után a parlamentben Cseresnyés
Péter alpolgármester, országgyűlési
képviselő, a gazdasági
miniszterhez intézett kérdést annak
érdekében, hogy megtudja, mit tett
a kormány a várható komoly létszámleépítés
ellen. Sajnos konkrétumokat
nem tartalmazó választ
kapott, ezért újabb, pontosabb kérdések
megfogalmazásával szeretne
határozott, egyértelmű, nem elmaszatolt
miniszteri véleményt hallani
arról, hogy a kormány álláspontja
szerint mi várható a GE
fényforrásgyár dolgozóinak foglalkoztatását
illetően, és mit tett és
tesz a kormány annak érdekében,
hogy ne kerüljenek ezrek az utcára.
Véleményünk szerint nem elsősorban
önkormányzati, hanem
kormányzati feladat egy ilyen
nagyságrendű, országosan is sok
ezer embert foglalkoztató cég menedzsmentjével
történő tárgyalássorozat
lefolytatása. Csak a kormány
tud olyan intézkedéseket
hozni, amelynek segítségével befolyásolni
lehet az ilyen cégek szándékait,
s tud olyan helyzetet teremteni,
amely a régiót, országot befektetési
szempontból vonzóvá tudja
tenni.
Végül hangsúlyozta, arra kérnek
minden vezető politikust, hogy a
jelenlegi szocialista kormányra
próbáljanak hatni annak érdekében,
hogy tegyenek meg mindent a
munkahelyükért aggódó GE által
foglalkoztatott munkavállalók érdekében.
Karádi Ferenc átvéve a szót kiemelte,
hogy önkormányzati szinten
elsősorban azon kell dolgozni,
hogy az itt élő emberek érdekeit
képviselő helyi döntéseket meghozzák.
Majd így folytatta: – A
nagykanizsaiaknak nem az az érdeke,
hogy a 2010-es választásokig
hátralevő időben kicsinyes,
bosszútól vezérelt, kirúgom, leváltom,
csókost kinevezek típusú személyi
kérdések foglalják el a munkára
szánt idő nagy részét. Ezért
erkölcsi támogatásunkról biztosítjuk
a budapesti közgyűlés helyzete
kapcsán is megfogalmazott törvényváltoztatási
szándékot, amely
kimondaná, hogy egy önkormányzat
képviselőtestületét fel lehet oszlatni
a választást megelőző év október
elseje után is. Konkrét okunk
erre a támogatásra az, hogy a
helyzet a jelek szerint Nagykanizsán
továbbra sem változott, minden
adott szó ellenére, minden aláírt
kézfogó nyilatkozat ellenére úgy
látszik, hogy a személyi kérdések a
szocialisták és a polgármester számára
ma is sokkal fontosabbak,
mint a városban élő emberek mindennapjait
meghatározó ügyek.
A sajtótájékoztató zárógondolataként
elhangzott, hogy a FIDESZKDNP
frakció ezúttal is egységesen,
következetesen a valós feladatok
megoldásában kíván együttműködni
a testület egészével. Az
ilyen típusú előterjesztések megtárgyalása,
megszavazása pártérdekektől
független kell, hogy maradjon
és kizárólag szakmai alapon
születhet döntés a határozati javaslatokról.
Cseresnyés Péter alpolgármester,
önkormányzati képviselő a
GE kapcsán hetek óta fennálló
bizonytalanságról, s az esetleges
leépítéseket, elbocsátásokat
megelőző lehetséges önkormányzati
tevékenységekről tartott sajtótájékoztatót.
– Az elmúlt hét és hangsúlyozottan
az elmúlt egy év nehéz helyzetbe
hozta mind a vállalkozókat,
mind a munkavállalókat. A kormány
és támogatóik részéről kommunikáció
szintjén a válság okozta
problémák gyógyszerei megjelentek,
ennek ellenére növekszik a
munkanélküliség, a gazdasági,
pénzügyi mutatók esetében és a forint
értéktartásán kívül nincs semmi
biztató jel. Nagykanizsát a válság
és az uniós döntések miatt a kialakult
helyzet még érzékenyebben
érintette. Sokan veszítik el állásukat,
s sokak félnek – sajnos jogosan
– annak elvesztésétől. Még mielőtt
baj lenne, akkor kell lépni,
ezért kezdeményezni fogom, hogy
a beruházások letelepedésének
elősegítése érdekében kedvezményeket
adjunk azoknak a vállalkozásoknak
(beruházóknak), akik jelentős
beruházást hajtanak végre,
vagy jelentős számú munkahelyet
teremtenek ezzel együtt városunkban.
Két területen látok lehetőséget
erre: 1. önkormányzati földterület
vásárlása esetén el lehessen
térni a megállapított m2 ártól, 2.
adókedvezmény igénybe vételének
lehetősége. Mindkettő esetben minimum
feltételeket kellene meghatározni,
amely vitára okot nem
adóan határozná meg a kedvezmények
igénybe vételének lehetőségét.
Előterjesztés kidolgozását fogom
elindítani, s kérni fogom a
közgyűlés támogatását.
Honlapunkon már olvashatták,
hogy Seres Mária, a Civil
Mozgalom alapítója ismét „országjáró
aláírásgyűjtésbe” kezdett.
Múlt szerdán városunkban
is járt, ahol ismertette a sajtó
munkatársaival az aláírásgyűjtés
okait, mikéntjét, s jövőre vonatkozó
terveit.
Saját honlapja (www.seresmaria.
hu) tartalmazta azt a menüpontot,
mely a látogatóknak tette
fel a kérdést, hogy „Ön milyen
kérdésben kezdeményezne népszavazást?
A honlap olvasóitól
több, mint hatszáz javaslat érkezett,
melyet ők maguk értékeltek
is, s a legnépszerűbbeket Seres
Mária a ez év januárjában benyújtotta
az Országos Választási Bizottsághoz
(OVB). Az Alkotmánybíróság
határozata alapján szeptemberben
az OVB hitelesítette a
kezdeményezést, miszerint: „Kezdeményezzük
az Alkotmány és a
kapcsolódó törvények módosítását
úgy, hogy országos népszavazást
lehessen tartani arról, hogy az állam
költségvetéséből a pártok ne
részesülhessenek semmilyen juttatásban”.
A következő lépés az aláírások
összegyűjtése, melyeket november
24-ig – minimum 50.000-
et – kell eljuttatni az Országos Választási
Irodára. A kezdeményező
véleménye szerint állami támogatás
nélkül is fent lehet tartani egy
szervezetet, ráadásul míg a nyugdíjasokat,
az egyházat, az oktatást
és egyéb területeket sújtanak mindenféle
megvonással, addig a pártok
támogatását nem nyirbálták
meg. Javaslatokat is tesz a hogyanra:
tagdíjbevételből, adományokból,
a személyi jövedelemadó 1%-
ából, melyről mindenki maga dönt
(ez még egyelőre nem lehetséges –
a szerk.), egyéb bevételekből.
Seres Mária beszélt arról is,
hogy az általa elindított Civil Mozgalomnak
egyre több aktivistája
van, készülnek a tavaszi választásokra,
mind a 176 választási körzetben
szeretnének jelöltet indítani.
Közben vár rájuk a csornai időközi
választás is, reméli, sikerrel
fogják venni az első „akadályt”.
Úgy gondolja, minden állampolgárnak
kötelessége elmenni szavazni,
mert a változtatás a szavazópolgárokon
múlik. Neki, és a Civil
Mozgalom többi tagjának az a
célja, hogy a következő ciklusban
megszűnjön a káosz, az egymásra
mutogatás, s a Parlamentben közös,
értékteremtő munka folyjon –
az ország és az állampolgárok érdekében.
Ígérete szerint következő
nagykanizsai látogatásakor be fogja
mutatni nyilvánosan a Civil
Mozgalom kanizsai jelöltjeit.
Baracskai József, a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács
(NYDRFT) tagja, valamint
dr. Fodor Csaba önkormányzati
képviselő sajtótájékoztató formájában
ismertette a Nyugat-dunántúli
Operatív Program Nagykanizsát
érintő nyertes pályázatait.
A tájékoztatón elhangzott, hogy
az RFT már eddig is több célra
biztosított Nagykanizsának milliárdos
nagyságrendű projektekhez
forrást, s most is vannak pályázatok
elbírálás alatt, szerződéskötés
előtt, vagy éppen után.
Jelen tájékoztató a város által benyújtott,
„Kerékpárút fejlesztése
Nagykanizsán a 61-es számú fűút
belterületi szakaszán” nevű projektet
hivatott bemutatni. A61-es főút melletti
kerékpárút megépíteni kívánt
szakasza – 2601 méter – a város ke-
Fidesz:
Lépések
a GE ügyben
Fidesz:
Az alpolgármester
javaslata
Seres Mária:
Pártok állami
támogatásáról
NYDRFT:
Kerékpárút a
Csó-tóhoz
rékpáros hálózatának egyik legfontosabb
eleme lesz. – hangzott el. A város
legsűrűbben lakott lakótelepe, a
több, mint húszezer főt számláló Keleti
városrészt szeli át, kapcsolatot
biztosít Nagykanizsa legvonzóbb turisztikai
célállomása, a Csónakázó-tó
felé, több ponton kapcsolódik már
meglévő (például a sánci temetőtől a
Csónakázó-tóig tartó úthoz), illetve
megtervezett kerékpárutakhoz, kiegészítve
és teljessé téve azok funkcióját,
és nem utolsó sorban megoldja
a nagy forgalmú 61-es főút balesetveszélyes
kerékpáros közlekedését.
A projekt a már meglévő járdaszakaszok
kibővítésével valósul
meg, 85%-os pályázati támogatottsággal.
Hétfői sajtótájékoztatóján
Marton István polgármester bejelentette,
egy új rendszer szerint
zajlanak a jövőben a polgármesteri
tájékoztatók. Az objektív tájékoztatás
érdekében véleménye
szerint hetente, vagy legalább
kéthetente illik sajtótájékoztatót
tartania. Személyes elfoglaltságai
miatt azonban ezek jelentős részét
személyi titkára, a polgármesteri
szóvivőként is tevékenykedő
Stadler Petra tartja. Ezután
sikeres debütálást kívánva a polgármester
átadta a szót, illetve a
mikrofont szóvivőjének.
Stadler Petra elmondta:
– A múlt héten befejeződtek azok
a tárgyalások, melyek az önkormányzat
helyes, és a város jövője
szempontjából üdvös működését
voltak hivatottak megteremteni. Sajnos
a remények gyorsan szertefoszlottak,
ugyanis már a párbeszéd
kezdetén látni lehetett, hogy bizony
a FIDESZ és az SZDSZ nem megegyezni
jött, hanem a saját pozíciójukat
védeni a város érdekével szemben.
Ugyan a FIDESZ egy hónappal
korábbi bejelentése – miszerint
ezentúl ellenzéki pártként kívánnak
tevékenykedni –, az utóbbi évben tanúsított
„minél rosszabb, annál
jobb” városellenes politikájának
tükrében senkit sem lepett meg, de
hogy mindezek után is ragaszkodni
kívánnak a bizottsági elnöki székeikhez,
pártkatonaként a Polgármesteri
Hivatalt kivéreztető jegyzőjükhöz,
a dolgozó alpolgármester-nélküliség
állapotának fenntartásához,
az Magyarországon példátlan arcátlanság.
Összehasonlításképpen,
miután a fővárosi MSZP-frakció bejelentette
ellenzékbe vonulását, még
a sokat és méltán kritizált MSZP-s
főpolgármester-helyettesekben is
volt annyi kurázsi, hogy lemondjanak,
visszaadják mandátumukat, és
ne hátráltassák a városvezetés munkáját.
Természetesen a korábbi
többségi, mára viszont 11 főre fogyatkozott
FIDESZ-frakció egyedül
nem folytathatná dacpolitizálását.
Többen hihették, miután az SZDSZ
a feloszlatás ügyében láthatóan a
munkára szavazott, nem öntözi tovább
a gyűlölet magvait – melyet
egyébként ők hintettek el a közgyűlésben
–, nos azok csalódtak. Ők valójában
csak a zsarolási potenciájukat
kívánták fenntartani, mellyel az
utóbbi időben képesek voltak teljes
mértékben irányításuk alá vonni a
nagykanizsai FIDESZ-frakció politikáját.
Márpedig ez a 13 ember,
blokkoló kisebbségként a jövőben is
képes lesz a város fejlődésének útjába
tornyosulni, és ez ellen csak a
nyilvánosság eszközéhez folyamodhatunk,
elvégre a társadalmi nyomás
lehet az egyetlen, mely eltántoríthatja
őket ebbéli szándékuktól.
A Kanizsai Dorottya Kórház
főigazgatója, Prof. Dr. Bátorfi
József a következő levelet jutatta
el Szerkesztőségünkbe:
„A hatályos törvények értelmében
a kórház gazdasági igazgatói
posztjára pályázatot kiírni a polgármester
feladata, mint ahogyan a
pályázati eljárás során döntést hozni
is a polgármester – egyszemélyes
– felelős kompetenciája.
Kórházunk esetében, az egyetlen
pályázót én csupán a polgármester
úr által október 2l-ére összehívott
meghallgatás során ismertem meg.
A pályázó egészségügyben eddig
nem dolgozott, egészségügyi gazdasági
ügyekben és kórházi vezetésben
tapasztalata nincsen. Mindezt egybevetve
a hazai egészségügyi ellátórendszer
közismerten nehéz helyzetével,
a szakmaspecifikus működési
és működtetési gondokkal, a kanizsai
kórház súlyponti kötelmeivel és
önálló költségvetési intézmény voltával,
valamint a több mint négymilliárd
forintos éves pénzforgalomhoz
kapcsolódó vezetői felelősséggel,
mint a kórház főigazgatója úgy vélem,
hogy a kórház jövője szempontjából
igen kockázatos volna szakirányú
ismeretekkel és tapasztalattal
nem rendelkező gazdasági vezető
kinevezése. Ezért azzal a kéréssel
fordultam a polgármester úrhoz,
hogy a pályázatot újra kiírni szíveskedjék,
mert abban az esetben bizonyos
lenne számomra, valamint a
kórház orvosai és szakdolgozói számára
is elfogadható, a fentebb írt
feltételeknek megfelelő pályázó.
Kérésemet egyhangúan támogatta
a kórházunk Szakmai Vezető
Testülete (SZVT) és a Közalkalmazotti
Tanács (KT) is. A polgármester
úrnak október 3o-ig kell meghoznia
döntését.
B.E. - S.E.
Kanizsa – Sajtótájékoztató2009. október 29. k 5
A három éve végre átkeresztelt
Károlyi kert névadóját, a vörös
grófot nem éppen hízelgő módon
felemlegető minapi sajtótájékoztató
személyes érzékenységeket
sértett – adták tudtomra. Különben
is, a nemrég Kanizsán járt
történész is pacifistaként emlegette.
Akkor csak jó ember lehet,
nem? Meglehet, nem csak 91 évvel
ezelőtti a történet…
– Emberbaráti lelkek könnyen
úgy képzelhetik, hogy az ellenfél
vérontás nélkül is lefegyverezhető
vagy leverhető. Így hát, szerintük,
ez a hadművészet igazi hivatása.
Bármily tetszetősen hangzik is,
szét kell foszlatnunk ezt a téves
felfogást, mert a veszéllyel járó
dolgoknál – márpedig a háború
ilyen – a jóhiszeműségből fakadó
tévedések a legkárosabbak. Mivel
a legteljesebb erőszak alkalmazása
egyáltalán nem zárja ki az értelem
működését, az a fél, amelyik
az ilyen erőszakkal kíméletlenül
él, és a kiontott vérrel mit sem törődik,
kétségtelenül fölényre tesz
szert, ha ellenfele nem így cselekszik.
A kíméletlenebb fél parancsoló
törvényt szab a másik számára,
és így egymással versengve
erőfeszítéseiket a végletekig fokozzák.
Versengésüknek csak lehetőségeik
szabnak határt. Ekként
kell a dolgot látnunk. Oktalanság,
fonák dolog volna, ha a háború
durva megnyilatkozása iránt érzett
ellenszenvből mindezt szem
elől tévesztenők” (Carl von
Clausewitz: A háborúról)
Az 1918 szeptemberében az
olasz frontról hazarendelt Tisza
István írta:
„Ellenségeink a mi feldarabolásunkért
folytatják a küzdelmet…(
Hazánkban pedig) vannak,
akik évek óta élősködnek a nemzet
szenvedéseiből, következetesen
ássák alá a nemzet ellenállóképességét,
erkölcsi erejét, konkolyt
hintenek, bizalmatlanságot
szítanak, a legádázabb ellenségeinkkel
rokonszenveznek. Ezek nem
politikai ellenfelek, hanem a létünkre
törő ellenség segítő társai.
Mindenünk kockán forog, az ellenség
ilyen helyzetben zsibbasztja
a nemzet karját. Vajon mindennek
láttára nem kell-e azt mondanunk,
hogy az Úr eszét veszi el
annak, akit el akar veszíteni?” –
Nemeskürty István „Mi történt
velünk?” című könyvéből idézek.
A király október 31-én telefonon
kinevezte miniszterelnökké Károlyit,
már aznap meggyilkolták Tiszát.
A magyar csapatok ekkor
még minden fronton épen álltak,
érintetlenek voltak határaink.
Linder hadügyminiszter november
1-jén parancsot adott, a magyar
katonák tegyék le a fegyvert.
Pedig tudnia kellett, ilyen parancsot
a miniszternek nincs joga kiadni.
Csak Ausztria-Magyarország
uralkodója, kormánya vagy
főparancsnoka teheti ezt. November
3-án életbe lépett a Padovában
kötött fegyverszünet. Ez
nem avatkozott az országhatárokba.
Azaz külföldi katona nem léphette
volna át az országhatárt. A
fegyverszünet ugyanis nem azonos
a békeszerződéssel, sem a
megszállással. Mi betartottuk, az
ellenség nem. Akadály nélkül sétált
az ország belsejébe.
Történetesen Károlyi Mihály
már a háború előtt, 1914 júniusában
„agitációs körutat” tett az
Egyesült Államokban. Európába
visszatértekor már kitört a háború,
a francia kormány internáltatta
a nála tartózkodó osztrákmagyar
alattvalókat. Keserves
sorsukról Kuncz Aladár írt A fekete
kolostorban. A szerző öt évet
töltött fogolytáborokban, tömlöcökben,
egy sziget várbörtönében.
Vétke csupán az volt, hogy
magyar állampolgár létére csodálta
a francia kultúrát, s ott
helyben érte őt a hadüzenet. Károlyi
Mihályt pedig szabadon engedték.
A többit az olvasóra bízom.
Papp János
Pacifista?
Szóvivői tájékoztató
a remények
szertefoszlásáról
Kórház:
Új vezetői pályázat
kiírását kérik
Kanizsa – 6 Krónika 2009. október 29.
Csütörtökön adták át ünnepélyesen
a Cserháti Sándor Műszaki
Szakképző Iskola Kollégiumának
6. szintjét, melynek felújítása
a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Szakképzés-szervezési
Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
által benyújtott „Nagykanizsa és
térsége TISZK infrastrukturális
feltételeinek kialakítása” pályázaton
elnyert európai uniós támogatásból
valósulhatott meg.
A megjelenteket a TISZK nevében
Mérksz Andor igazgató,
majd Marton István polgármester
köszöntötte, aki kiemelte, korszerű,
akadálymentes kollégiumi
épületben lakhatnak ezután a diákok.
Az épületet műszaki szempontokból
Juhász Imre, a projekt
menedzsere mutatta be. Elmondta,
hogy az intézmény eredeti állapotában
nem felelt meg az előírásoknak,
így az épület előtt kialakítottak
egy tűzoltási területet.
A bejárat előtt rámpa biztosítja az
akadálymentes közlekedést a
mozgássérültek számára, akik így
az új, korszerű liftet is könnyedén
meg tudják közelíteni. A hatodik
emeleten nyílászárókat cseréltek,
teljes belső rekonstrukciót végeztek,
felújították a tizenkét szobát,
a társalgót és a teakonyhát, kialakítottak
egy számítógéptermet tíz
munkaasztallal, és elvégezték a
WC-blokkok és a fürdőhelyiségek
felújítását is. A beruházás
összességében közel 63 millióba
került, ebből 52 millió forintot
költöttek a belső átalakításra, s 11
millió forintot a különböző berendezési
tárgyakra: többek között
bútorokra, számítógépekre.
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósult meg.
Az ünnepélyes átadó alkalmával
elismerő okleveleket adtak át a
szakembereknek a tervezői, a kivitelezői
munkálatokért és a bútorok
elkészítéséért.
S.E.
Megújult a kollégium hatodik emelete
A Zsigmondy-Széchenyi SZKI
10.A. osztályos tanulói a legjobb
eredményt érték el az elmúlt tanévben
megrendezett "Igazlátó Nap"-
on. A mintegy 30 fős osztály diákjai
jutalmul hőlégballonba ülhettek,
s a Globo Kanizsa Hőlégballon
Klubnak köszönhetően néhány
percig madártávlatból is megszemlélhették
iskolájukat és a várost.
B.E.
Repültek a
legjobbak
A Múzeumok Őszi Fesztiválja
és Zala Megye 1000 éves című
rendezvénysorozat keretében
Vár és város. Kanizsa és Botszentgyörgy
vára – címmel nyílt
időszaki kiállítás a Thúry György
Múzeumban. A múzeum- és várbarátokat
elsőként Száraz Csilla
igazgatónő, majd Deák-Varga
Dénes, a Romlottvár Alapítvány
kuratóriumának elnöke köszöntötte.
A kiállítást dr. Vándor
László megyei múzeumigazgató
nyitotta meg.
Beszédében Deák-Varga Dénes
megemlékezett a Romlottvár Alapítvány
létrehozójáról, dr. Cseke
Ferenc tanár úrról, aki sok áldozatot
hozott a város történetének
népszerűsítéséért, illetve a Romlottvár
maradványainak a megmentéséért.
A kiállítás megrendezését
az alapítvány is támogatta,
mellyel igyekeznek a közvélemény
figyelmét jobban ráirányítani
a méltatlan állapotú emlékre.
Megnyitó szavaiban dr. Vándor
László elmondta, mind a két vár
történetével és kutatásával foglalkozott.
A város határában tíz erődítmény
maradványairól tudnak,
ezekből azonban csak az a szomorú
töredék látható, amit a Romlott
-vár, Botszentgyörgy vára képvisel
jelen pillanatban. A térség a várai
által játszott szerepe révén vált ismertté.
Kanizsa vára a Kanizsai
család idekerülésével gyakorlatilag
beírta nevét a történelembe.
Már akkor nagyon fontos volt, és
az ország egyik legnagyobb uradalmának
a központjaként szerepelt.
A XV. század legjelentősebb
magyar főnemesi családjaként itt
járt Zsigmond király és Mátyás király
is. A XVI. század közepétől
pedig Európa-szerte ismertté vált,
hiszen Szigetvár elvesztése után
Európa egyik kulcserődjévé vált.
A Kanizsai Vár kutatása 65 évvel
ezelőtt kezdődött el Mérei István
vezetésével. Azután számos
leletmentés folyt egészen a közelmúltig,
amit Száraz Csilla igazgatónő
irányításával végeztek a vár
területén. De arra csak az elmúlt
néhány évben nyílt lehetőség,
hogy a várhoz kapcsolódó mezőváros
múltjával is foglalkozzanak.
Sikerült megtalálni feltételezett
helyén a XVI. századi erődített város
egy részét az Erzsébet téri sikertelen
mélygarázs építés kapcsán.
Az év végéig látható kiállítás
130 négyzetméteren a régészeti
ásatások, a kanizsai és miklósfai
várral kapcsolatos szakirodalmi
kutatások eredményeit foglalja
össze. Ásatási fotók, leletek, korabeli
metszetek, ásatási alaprajzok
bemutatásával kalauzolja el a látogatót
a múltba, és első alkalommal
mutatja be az elmúlt néhány évben
előkerült leleteket. Közöttük a legújabbak
az Erzsébet tér alól előkerült
leletek, és az Üveggyár bontása
során a Kanizsai vár, és a törökkori
város területén feltárt fegyverleletek,
puskatöredékek, páncéltöredékek,
kerámiák és korabeli bilincsek.
Közülük jó néhány, az országos
Mátyás-király kiállításon
látható.
Aközépkori várost jórészt a Magyar
utca és az Izzó közötti térség
rejti a házak alatt. A mai napig is a
gyárnál találhatók visszatemetve a
kanizsai Ferences Kolostor maradványai.
Jó lenne, ha folytatódhatna az
ásatás – hangsúlyozta dr. Vándor
László, hiszen a kanizsai vár csak
nagyon kis részét ismerjük. A hajdani
Szeszgyár területe alól kilóg a
mai parkosított sávban a várkastély
egyharmada, amit újból fel lehetne
tárni. Két tornyát és kapuját
újra ki lehetne nyitni a nagyközönség
előtt. Sokat mulasztott a város
is, amikor a privatizáció során ezeket
az épületeket nem szerezte
meg, és a középkori kanizsai várat
nem tette láthatóvá, de még nincs
veszve minden. Az egyetlen emlék,
a Várkapu emlékmű felépítése
is Cseke tanár úr nevéhez fűződik,
ő volt az építés kezdeményezője.
Kanizsa történetéhez szervesen
kapcsolódik a Romlottvár, középkori
nevén Botszentgyörgy vára.
Ez a legteljesebben föltárt Mátyáskori
várkastély Magyarországon.
Bemutatása a 90-es évek nagy lelkesedése
után abbamaradt, pedig a
kutatások mellett idegenforgalmi
szempontból a városnak is lehetne
ebből profitálni.
B.E.
Vár és város. Kanizsa és Botszentgyörgy vára
Kanizsa 2009. október 29. – Krónika 7
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Mint azt már megszokhattuk,
idén is az október 23-ára
emlékező ünnepségen díjazták
a Bolyai János Általános
Iskola által szervezett Bolyai
Matematikaversenyen kiemelkedő
eredményt elért tanulókat
a Hevesi Sándor Művelődési
Központ Színháztermében.
A versenyen a tizenöt városi és
városkörnyéki iskolából száztizennyolc
3-8. évfolyamos tanuló mérte
össze tudását.
A díjazottak a következők:
3. évfolyam: 1. Visnyai Zoltán
Tibor (Bolyai), 2. Czenki Gergő
(Bolyai), 3. Sulán Ádám (Zrínyi).
4. évfolyam: 1. Szinyéri
Bence (Rozgonyi), 2. Borsos
Lilla Emőke (Bolyai), 2. Lovkó
Gergő (Bolyai), 3. Gyertyánági
Eliza (Rozgonyi). 5. évfolyam:
1. Horváth Nóra (Zalakaros), 2.
Varga Ilona (Zalakaros), 3.
Kálovics Bence (Péterfy). 6. évfolyam:
1. Gál Gábor (Hevesi), 2.
Béli Cintia (Szepetnek), 3.
Kósa Dániel (Bolyai). 7. évfolyam:
1. Németh Péter (Piarista),
1. Kovács Gergő (Zalakaros),
2. Környei Benedek
(Rozgonyi), 3. Szücs Viktória
(Hevesi). 8. évfolyam: 1. Baranyai
Benett (Rozgonyi), 2. Szilágyi
András (Kőrösi), 3. Molnár
Tímea (Kőrösi).
S.E.
Díjazták a Bolyai
matematikaverseny
nyertes tanulóit
Új könyvtári olvasóteremmel,
egyben multimédia-teremmel
gazdagodott a Batthyány Lajos
Gimnázium. Így összesen 124
munkaállomás áll a diákok rendelkezésére.
Az intézmény negyedik informatikatermét
– melyet az egészségügyi
szakképzésben is használnak –, Balogh
László igazgató avatta fel. A
3,5 millió forintos beruházást 2,5
millió forint szakképzési támogatásból,
valamint egymillió forint saját
forrásból valósította meg néhány
hét alatt az iskola. A gimnázium 35
ezer kötetes könyvtára szomszédságában
lévő terem falait a tanulók alkotásai
díszítik. A 12 új számítógépet
minden tanítási napon reggel fél
8-tól 15.30-ig használhatják a gyerekek,
akik az internetezésen kívül,
akár beszkenelhetik, vagy ki is
nyomtathatják anyagaikat.
B.E.
Új könyvtári olvasóterem
A Budapesti Operett Színház fiatal művészei, a hazai musical- és operettélet
legismertebb képviselői. A Rómeó és Júlia című musical főszerepeiben
felejthetetlen alakítást nyújtanak. A közelmúltban megjelent Musical
Duett 1. és Musical Duett 2. lemezük rendkívüli népszerűségre tett szert, a
lemezeladási listák élére került. A nagykanizsai koncertre a páros a musicaltörténet
legszebb duettjeivel, ismert filmslágerekkel és popzenei válogatással
várja a közönséget.
Belépődíj: 2900 Ft
Marton István polgármester fogadónapot tart 2009. november 4-én (szerdán)
8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.
Polgármesteri fogadónap
Ezúton értesítjük, a Tisztelt Gazdálkodókat, hogy a nagykanizsai falugazdász
irodában 2009. szeptember 15 - 2009. december 31 között a
következő időpontokban tartunk ügyfélfogadást. Kedd: 8 . 0 0 -
12.00 és 13.00-15.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-15.00, csütörtök:
8.00-12.00 és 13.00-15.00.
Elérhetőségeink: Nagykanizsa, Erdész u.1. 06/70/436-5324,
06/93/519-020
Ezen túlmenően a településeken igény szerint előzetes egyeztetés
alapján várjuk Gazdálkodóinkat.
Falugazdász ügyfélfogadás
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán
16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa,
Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári
PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa,
Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2009. november 4-én,
szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám
alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós
Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános
Iskolában.
Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart 2009. november 4-én (szerdán) 18 órától a Hevesi
Sándor Általános Iskolában.
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19
óráig a bajcsai kirendeltség épületében.
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 18 órától a Móricz
Zsigmond Művelődési Házban.
Képviselői fogadóórák
Elnézést!
Múlt heti számunkban a Comenius-találkozó Kanizsán című
cikkünkben helytelenül írtuk, hogy a Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola a Tempus Közalapítványtól
18 millió forint támogatást nyert. A helyes összeg 18 ezer Euro.
Kanizsa – 8 Hasznos 2009. október 29.
Mindenszenteki temető nyitva tartás
Temető nyitva tartás:
Október 31-től (szombattól) november 1-ig (vasárnapig) 7.00-22.00
Ügyelet a Temetőgondokságon:
Október 31-től (szombattól) november 1-ig (vasárnapig) 9.00-17.00
Gépkocsi behajtás
(mozgáskorlátozottakat és idős korúakat szállító gépkocsikkal):
Október 31-től (szombattól) november 1-ig (vasárnapig) 7.00-12.00
Tájékoztatjuk a közlekedőket, hogy a Mindenszentek és Halottak
Napja időszakában megnövekvő temetőlátogatói forgalom miatt a Tripammer
utcában, valamint a MAORT telep utcáiban a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően egyirányúsításokat és megállási tilalmakat
rendelünk el. A forgalmi rend változás október 30-án (péntek) 9.00
órától november 3-án (kedd) reggelig lesz érvényben.
Kérjük, hogy a Tripammer utcai temetőt lehetőség szerint gyalogosan
közelítsék meg, illetve gépkocsijukat a temetőtől távolabbi utcákban
helyezzék el.
Október 31-től november 1-ig a központi temető 7.00 - 22.00 óráig
tart nyitva. Mozgáskorlátozottakat és idős korúakat szállító gépkocsik
a temetőben 7.00 - 12.00 óráig közlekedhetnek. A Temetőgondnokságon
október 31-én és november 1-jén 9.00 - 17.00 óráig tartó ügyeleti
időben sírhely megváltások ügyében munkatársaink rendelkezésre
állnak.
Mindenszenteki forgalmi rend változás
Beköszöntött a fűtési szezon,
amikor sajnos időről-időre előfordulnak
súlyos, esetenként
halálos szénmonoxid mérgezések.
Ezek a balesetek leginkább
tévedésből, tájékozottság hiányából
és gondatlanságból
adódnak, pedig egy kis odafigyeléssel
megelőzhetnénk a
bajt. Az E.ON szakemberei sajtóbeszélgetésen
hívták fel a figyelmet
a biztonságos gázhasználattal
kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókra, és néhány
olyan alapszabályra, amelyek
ismeretében elkerülhetőek a
balesetek.
Soós Árpád, a Közép-dunántúli
Gázszolgáltató Zrt. Zala megyei
régióvezetője többek között
elmondta:
– Friss levegőre nemcsak
nekünk embereknek, gázkészülékeinknek
is szükségük van.
Azokban a helyiségekben, ahol
úgynevezett nyílt égésterű gázkészülék
üzemel, tehát az égéshez
szükséges levegő a belső
térből származik, biztosítani
kell a helyiség optimális légcseréjét.
A gázkészülékek elégtelen
légellátása balesetet
okozhat. A szénmonoxid színtelen,
szagtalan gáz, belégzése
kis mennyiségben is halálos
mérgezéssel járhat. Ha émelygést,
fejfájást tapasztal valaki,
azonnal szellőztessen, zárja el
a gázkészüléket, forduljon orvoshoz,
majd szakemberrel
vizsgáltassa felül a gázellátását,
kéményét. Azt kérem a gázfogyasztóinktól,
amennyiben
kéménybe kötött gázkészüléket
üzemeltetnek, a nyílászárók,
légzárók beépítésekor, vagy
cseréjekor kérjék ki egy gépésztervező
szakvéleményét, hogy
ne kerüljenek veszélyhelyzetbe.
A gázkészülékek légellátását
biztosítani kell. Ugyanilyen veszélyhelyzetbe
kerülhetnek amikor
kandallót, vagy elszívó-ernyőt
építenek a gáztűzhely fölé.
Minden esetben kérjék ki szakember
véleményét.
Miért, és hogyan okozzák a
veszélyt? A gázkészülékek üzemeléséhez
gázra és levegőre van
szükség. Egy köbméter gáz elégetéséhez
10 köbméter levegőt
kell a gázkészülékbe eljuttatni,
ami mind a kéményen keresztül
távozik. Ha nem biztosítjuk a
gázkészülék levegőellátást, akkor
a légtérből használja el, és
ezáltal megjelenhet a szénmonoxid.
Miért fontos a gázkészülékek
rendszeres karbantartása? A
gázkészülék-javító szakemberek
ránézésből meg tudják állapítani,
hogy a készülék biztonságosan
üzemel-e vagy sem. Célszerű
évente igénybe venni a szolgáltatásaikat,
de legalább ötévente
mindenképpen ki kell
kérni egy hozzáértő szakember
véleményét. Egyrészt a biztonságuk
érdekében, másrészt,
amennyiben ezek a készülékek
nincsenek karbantartva, jelentős
többletköltséggel jár az üzemeltetésük.
Akár húsz százalékkal
megnövelhetik a gázfelhasználás
mennyiségét, ezzel együtt
a költségét is.
A szénmonoxid-jelző berendezések
szerepéről Soós Árpád elmondta:
– A berendezések kémiai szenzorokkal
vannak ellátva. Ezeknek
a kémiai szenzoroknak legalább
évente egyszer szükséges
a szervizben történő felülvizsgálata,
hogy a működőképességük
megbízható legyen továbbra is.
A nagy kockázatot a régi készülékek
jelentik. Gyakorlatilag
ezeknek az eszközöknek az élettartama
25-30 év. Amikor átalakításról
gondolkodnak a fogyasztók,
mindenképpen érdemes
a lehető legmodernebb műszaki
megoldást választani. Az
elöregedett készülékek felülvizsgálati
igénye nagyobb, mint az
újaknak. Műszaki bonyolultságuk
ugyan kiesebb, de amortizációs
képességük jelentősebb. A
szénmonoxid mérgezések nagyon-
nagy arányát a nyílászárók
elégtelen légellátó képessége
okozza. A régi ablakoknak a
gyártásból adódóan volt tűrési
értéke – gyakorlatilag egy rés az
ablak szélén –, ami biztosította a
gázkészülék levegőellátását. Ha
a nyílászárók cseréjekor megszüntetjük
a levegő bejutási lehetőségét,
gyakorlatilag megmérgezzük
magunkat.
B.E.
Egy köbméter gáz elégetéséhez
tíz köbméter levegő szükséges
Két amatőr zenekarral vette
kezdetét a Headbang-Lábcsáb
Afterparty Pászti és Hali rockbulijával
fűszerezetve a Medgyaszay
Házban.
A múlt hétvégén a Feszültség és a
Lost Circus zenekarok „csinálták a
fesztivált”, most szombaton (október
31-én) pedig egy vérprofi zenész,
Ferenczi György érkezik a Rackajam
nevű formációval, hogy elkápráztassa
a kanizsai közönséget. A Rackajam
2005-től dolgozik együtt Ferenczivel.
A srácok fúziós zenét játszanak,
melyben remekül ötvöződik a magyar
népzene, a rhytm&blues, a funky, a
reggae, a hip-hop és a groove.
– Hagyományteremtő szándékkal
indítottuk el a sorozatot. –
mondta el lapunknak Szakács Gábor,
a Kanizsai Kulturális Központ
munkatársa. – Havonta legalább
egy bulit szeretnénk, ennek
keretei között lehetőséget adunk
az amatőr zenekaroknak a bemutatkozásra,
újbóli fellépésre, időnként
pedig sztárvendégeket hívunk.
Célunk nem egyéb, mint
hogy a fiatalokat becsábítsuk az
utcáról, bízunk a sikerben, reméljük
minél többen választják a kulturált
szórakozást az utcán való
lődörgés helyett.
S.E.
Rockbulik a Medgyaszayban
Kanizsa 2009. október 29. – Csó-tó 9
Az önkormányzat és a Pannonhát
Dél-zalai Turisztikai
Egyesület pályázatot kíván benyújtani
a Csónakázó-tó turisztikai
célú hasznosítására. A pályázat
elemeit Bali Vera, a Tourinform
Iroda vezetője mutatta
be a Vasemberház Dísztermében
megrendezetett lakossági fórumon.
A pályázat három fő elemet tartalmaz.
Egyik a vízi-turizmus fejlesztése,
mely a jelenlegi kajakház
felújításából, újraépítéséből állna
teljesen kibővített funkcióval, ehhez
kapcsolódna egy vízisi-pálya,
valamint a különböző stégek felújítása.
Erdei tanösvény a cölöpvár
mögötti területen, és Égig érő fű
elnevezésű játszótér kialakítása a
jelenlegi Hétbükkfa forrástól a cölöpvárig.
Az építtető vállalkozó Horváth
Gábor szerint a villanymotor meghajtású
szerkezet csendes, környezetkímélő.
A vízibázis kajakkölcsönzőt,
vendéglátó egységet, boltot,
raktárt tartalmazna, és a beruházással
nem akarnak kiszorítani
senkit a tóról.
Dobri Lajos felvetette, hogy a
lovassportot nem látja a tervekben.
Ő alakította ki önkormányzati
támogatás nélkül a lovaspályát,
és nem akarja, hogy bárki rátegye
a kezét a területre. Válaszában
Bali Vera megjegyezte, a pályához
nem nyúlnak, és egyetért azzal,
hogy a lovassportot fejleszteni
kell.
Marton István polgármester kijelentette,
az önkormányzat nem
mond le a tulajdonáról, még a létesítmények
építésénél sem. A
csónakház is a városé. Tudomásul
kell venni, az országban a nép
szegényedik, ebből adódóan egyre
kevesebbeknek lesz lehetőségük
arra, hogy elmenjenek a Balatonra,
vagy akár a strandra. Az
ingyenes strand gondolata indított
el minden további fejlesztést.
Elmúlt 20 éve, hogy a vízminőség
védelmében nem tettünk
semmit. A strandot a hajómodellező
pályától a kishídig lévő területen
alakítják majd ki. Egyelőre
a Látóhegyi árok háromhektáros
öblözetének leeresztés nélküli
kotrását kezdik meg november
végén.
Lekszikov Zsolt, a Hajómodellező
Egyesület elnöke jó pár
kérdést tett fel. Véleménye szerint
a vízisí- és a hajómodellező
pályának van közös pontja, védőtávolsága,
vízkiszorítása,
ezért az országos szintű versenyeket
nem tudják megtartani,
ha a másik is működik. Megkérdezte,
miért nem lehet a tó északi
oldalán kialakítani a sípályát.
A Zöldtábort is be kellene venni
a projektbe edzőtáborok, vagy
szállás céljára, és nem illenek a
tájba a tó déli részén felállításra
kerülő 12-15 méter magas oszlopok
és kötélpályák. Marton
István válaszában megismételte,
a végső döntést a közgyűlés
hozza meg. A Zöldtábor nem kihasználatlan,
hiszen egész nyáron
működik. Dobri Lajos a kérdés
kapcsán hozzátette: a tó
északi része az erdészet tulajdonát
képezi, és a nagy tapasztalatokkal
rendelkező Czinki László
kert- és tájépítő mérnök szaktanácsa
nélkül a tóhoz nem szabad
hozzányúlni. Bicsák Miklós önkormányzati
képviselő az iránt
érdeklődött, hogy milyen önrészt
kell a városnak adni a pályázathoz,
és milyen bevételre
számíthat. A tó egy aranybánya,
úgy kell védeni, mint kotlós a
csirkéjét. Bali Vera válaszként
hozzáfűzte, Czinki László tagja
az egyesületnek, és kapott meghívást
a fórumra. A pályázható
összeg ötszázmillió forint, ebből
a pénzből nem lehet megoldani
az északi szakasz tisztítását is. A
projektelemek között összhang
lesz, a mostani terveket kiinduló
pontnak kell tekinteni, és a javítás
érdekében várják most is a
javaslatokat. A Csónakázó-tóra
érvényben lévő fejlesztési terv
nincs. Rengeteg készült, és került
a fiókokba. Eddig a fázisig
egyik sem jutott el, és strandfürdő
kialakítása most nem szerepel
a pályázatban.
Felvetődött az is, hogy mi lesz a
meglévő beruházásokkal, a kihasználatlan
vendéglővel, modelltoronnyal,
önkormányzati épülettel,
büfével, kilátótoronnyal és esőbeálló-
torzókkal.
Mózes Pál volt tanácselnök
megemlítette, a Csó-tónak igenis
volt, és lennie kell egy több ütemes
fejlesztési tervének, melyből
az egyik megvalósult. Most úgy
látja, megy a harc, hogy ki kerüljön
oda, és mekkora területet foglalhat
el. El kellene dönteni, hogyan
legyen tovább: Üzleti alapon,
vagy továbbra is maradjon
mindenkié, ahogyan annak idején
elindult. El kéne dönteni, ki a terület
gazdája. A tónak van teherbíró
képessége, a tavat túlterhelni
nem szabad. A felmerült kérdésekre
a Pályázati Iroda vezetője
és munkatársai is válaszoltak.
Domina Zsóka irodavezető
emlékeztetett rá, hogy a változó
igényekhez, lehetőségekhez alkalmas
tervek folyamatosan készültek,
azonban 1990 óta megváltozott
a világ. Az önkormányzatok
egyre szegényebbek, egyre
kevesebb az a pénz, ami ilyen típusú
fejlesztésekre fordítható.
Ehhez adnak lehetőséget a pályázati
források. Ez a pályázat a
Nyugat-dunántúli Operatív
Programban került kiírásra.
Amint megjelent, az iroda munkatársai
megnézték, mit lehet
tenni, és úgy tűnt, az önkormányzat
nem tudja felvállalni
ezt a pályázatot. Amikor a Pannonhát
Turisztikai Egyesület
megkereste az önkormányzatot a
szándékával, utána kezdődött el
szervezésükben a kidolgozó
munka, melynek során több emberrel,
szervezettel beszéltek. A
legutóbbi soros közgyűlés megbízta
az egyesületet – és adott is
támogatást hozzá –, hogy kidolgoztassa
a pályázati projektet. A
kész anyag az októberi soros
közgyűlés elé kerül.
Az irodavezető nagyon jónak
tartja, hogy a civilek vállalkozók
bevonásával nekiálltak, mert ezzel
egy kicsit az önkormányzatot
is megmozgatták. Bíznak benne,
hogy a pályázat támogatást kap a
közgyűléstől, majd a Nyugat-dunántúli
Tanácstól, és utána kezdődhet
a megvalósítás. Fehérvölgyi
Beáta a Pannon Egyetemről a
kétkedők megnyugtatására elmondta,
az egyetem által végzett
felmérés alapján a társadalmi elfogadottság
megvan a Csó-tó fejlesztéséhez.
Legyünk már arra alkalmasak,
hogy a turisták, kirándulók
a máshol megtermelt jövedelmüket
itt költsék el Nagykanizsán.
A komplexum abban lenne
egyedi az országban, hogy képes
több napra is itt tartani az embereket.
Bakonyi Erzsébet
Fórum a Csónakázó-tó fejlesztéséről
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 10 – Kamara 2009. október 29.
z
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670
Tel.: 06-93/516-671
Mobil: 30/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu
Ülésezett az elnökség
Kamaránk elnöksége október
5-én tartotta soros elnökségi ülését,
amelynek napirendi pontjai
közt szerepelt dr. Polay József elnök
beszámolója az előző elnökségi
óta eltelt időszak eseményeiről
és a kamara gazdálkodásáról.
Örömmel állapította meg az elnökség,
hogy az időarányos szakmai
és pénzügyi teljesítés a tervezettnél
pozitívabb.
47. Közgazdász
vándorgyűlés
2009. szeptember 24-26-án
Zalakaroson rendezte a Magyar
Közgazdasági Társaság vándorgyűlését,
amelynek házigazdája
kamaránk elnöke, dr. Polay József
volt.
A rendezvény egyik fő támogatója
a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara, képviseletében nagy
sikerű előadást tartott dr. Parragh
László, a kamara elnöke.
Bajnai Gordon miniszterelnök
a válságkezelésről és az állami
szerepvállalásáról beszélt.
Szekcióülések keretében dr.
Polay József és Nádasi Tamás
előadásait is nagy érdeklődés kísérte.
Nagykanizsai TISZK
beruházás
„Nagykanizsa és térsége
TISZK infrastrukturális feltételeinek
kialakítása” elnevezésű projekt
keretében 2009. október 2-án
került sor a TISZK Központi
Képzőhely építésére vonatkozó
kivitelezői szerződések ünnepélyes
aláírására.
A kivitelezési munkák elvégzésére
két nagykanizsai székhelyű
vállalkozás a Kozó Bau Kft. és a
Termoszerviz Kereskedelmi Szolgáltató
és Innovációs Kft. kapott
megbízást.
A beruházás tervezett befejezése
2010. május 31.
Bővülő nemzetközi
kapcsolataink
Aszeptemberben Egerben megrendezett
Kárpát-medence Kincsei
találkozón nyolc országból
több, mint háromszáz vállalkozó
vett részt. Nagy volt az érdeklődés
mindhárom (energetika, turisztika,
építőipar) szekcióban. Az előadások
anyagai a www.hkik.hu honlapról
letölthetők.
Nemzetközi kapcsolataink szélesítése
érdekében felvettük a
kapcsolatot a rendezvényen résztvevő
Burgerlandi, Kovásznai és
Kárpátaljai Kamarák képviselőivel.
A Kovásznai KKV-k Szövetségével
együttműködési megállapodást
írtunk alá.
November16-ra meghívást kapott
elnökségünk Eisenstadtba a
Burgerlandi Gazdasági Kamara
által működtetett WIFI (szakképző
központ) megtekintésére.
A Kárpátaljai Kamara Nemzetközi
Kontaktnapokat szervez november
11-12-én Ungváron,
amelyről bővebben honlapunkon
és irodánkban tájékozódhatnak.
Építőipari, fűtéstechnikai, fa- és
bútoripari cégek jelentkezését
várják.
Kelet-Nyugat Együttműködési
Konferencia és Üzletember találkozót
szervezett a Győri Kereskedelmi
és Iparkamara 2009. október
1-én, melyre meghívták a régió
orosz, belorusz üzleti kapcsolatok
iránt érdeklődő vállalkozásait.
(Előadások: www.hircity.hu)
A rendezvényen részt vevő kamarai
tagjaink Dr. Füle Éva vállalkozó
és a Gázgép Kft. képviseletében
Kóbor Máté bemutatták
kamaránkat és átadták a vállalkozóink
cégismertetőit a Belorusz
Köztársaság, valamint az Oroszországi
Föderáció Nagykövetének.
Kérjük, éljenek a lehetősséggel,
küldjék el, hozzák be hozzánk
bemutatkozó anyagukat,
hogy Önöket is népszerűsíthessük
legközelebb.
Alpok-Duna-Adria üzletember
találkozón, Varasdon dr. Polay József
elnök és Cserti József általános
alelnök képviselte kamaránkat. A
Varasd Megyei Gazdasági Kamara
szervezésében négy ország (magyar-
horvát-szlovén-osztrák) gazdasági
szakemberei találkoztak 2009.
október 10-én, ahol az EU pályázatokon
való együttes részvétel lehetőségeiről
is szó esett.
A találkozóra jelentkezett több
kamarai tagunk és partnerünk is:
DKG - East Zrt., Pannon Pellett
Kft., KI+Ko Trade Kft., Orehovszky
Tibor, Printec 2001 Kft.,
Gaál - Rajna Erzsébet - egyéni
vállalkozó és a HOR Temetkezési
és Szolgáltató Kft.
Brüsszeli tanulmányút
2009. szeptember 14-18.
A Nyugat-dunántúli Régió
Brüsszeli Kirendeltsége Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata
számára szakmai
egyeztetésekkel egybekötött tanulmányutat
szervezett.
A delegációban Cserti József
általános alelnök képviselte kamaránkat.
Látogatást tettek a magyar
és horvát kamarai képviseleteken
is.
Versenyképes vállalkozókkal
az Európai Unióban
szemináriumsorozat
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Versenyképes vállalkozókkal
az Európai Unióban II
címmel országos ingyenes szemináriumsorozatot
szervez a kis - és
középvállalkozók részére 2009
őszén az alábbi témakörökben:
- Elektronikus kereskedelem az
Európai Unióban és Magyarországon,
- K+F és innováció az Európai
Unióban és Magyarországon,
- Logisztika az Európai Unióban
és Magyarországon.
A szemináriumsorozat mindhárom
témakörét bemutatják a régiókban.(
www.mkik.hu) Az érdeklődő
vállalkozók kamaránkban
már kézhez vehetik a megjelent
térítésmentes kiadványokat.
2009. az INNOVÁCIÓ ÉS
KREATIVITÁS ÉVE
az Unióban - Innováció
határon innen és túl
A Bécsi Gazdasági Kamara
székházában tartották szeptember
30-án a Nyugat-Dunántúli Kamarák
innovációs szakmai rendezvényét,
amelyen kamaránkat partnerünk,
a Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. pénzügyi menedzsere,
Németh Kornél képviselte.
Bécs innovációs stratégiájáról
és a projektek pénzügyi lehetőségeiről
hangzott el előadás, és az
egyetemi inkubátorházat is bemutatták
a résztvevőknek.
Fodrász Klub
2009. október 12-én tartotta
klubfoglalkozását kamaránk Fod-
rász Szakmai Klubja, Takács Tibor
fodrászmester vezetésével. A
klubfoglalkozás témái a versenyhajvágás,
új irányzatok, új divatfrizurák
és a 10 perces hajfestések
voltak. A következő klubfoglalkozás
2009. november 2-án
lesz, amelyre szeretettel várjuk az
érdeklődő fodrászokat.
Gyakorlati képzők klubja
Kamaránk 2009. október 14-én
tartotta a szakképzésbe bekapcsolódó
gyakorlati képzők soron következő
klubfoglalkozását, amelynek
fő témái a szakképzési
hozzájárulás felhasználásában
bekövetkezett törvényi változások,
valamint a Szakmunkás Karrierkönyv
bevezetése voltak.
Kivételes lehetőség: gépés
eszközbeszerzést támogató
pályázat újra!
Várhatóan november elején
nyílik meg újra az a pályázati lehetőség,
amely a vállalkozások
eszközbeszerzését támogatja.
Kiváló alkalom lesz azok számára,
akik lemaradtak a tavaszi
eszközbeszerzést támogató GOP
pályázatról.
MAGYAR KÉZMŰVES
REMEK - Pályázati Felhívás!
A korábbi évekhez hasonlóan,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
egyfordulós pályázatot
hirdet a „MAGYAR KÉZMŰ-
VES REMEK” elismerő cím elnyerésére.
Apályázati felhívás letölthető
kamaránk honlapjáról
vagy igényelhető irodánkban. A
pályázat benyújtási határideje:
2009. december 15.
Építőipari vállalkozások
figyelmébe ajánljuk
Minden építőipari tevékenységet
folytató/folytatni kívánó vállalkozás
kötelező regisztrációját
írja elő az október 1-től hatályos
kormányrendelet. A közigazgatási
feladatot a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara és a területi kamarák
ügyfélszolgálatai látják el.
A nyilvántartásba való bejelentkezés
folyamatos, határideje:
2010. január 31.
Várjuk a nagykanizsai és térségi
vállalkozások megtisztelő érdeklődését.
ATA CARNET hitelesítés
kamaránkban
Az ATA Carnet nemzetközi árukiviteli
vámelőjegyzéses okmány.
Milyen árukat szállíthatunk
ATA Carnet-vel?
Eszközöket munkavégzésre,
kiállítási árukat vásárokra, bemutatókra,
felszereléseket koncertekre,
sportrendezvényekre.
KEDVEZMÉNYES
MESTERKÉPZÉS
a versenyképes tudásért
A Kamarai Törvény értelmében
Nagykanizsán a mestervizsgáztatást
a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara végzi.
Várjuk jelentkezését a novembertől
induló támogatott mesterképzéseinkre.
Legyen Ön is a mi Mesterünk!
Megmarad a Széchenyi
Kártya kormányzati
támogatása
A százhúszezredik Széchenyi
Kártya átadási ünnepségén, Budapesten
a nemzeti fejlesztési és gazdasági
miniszter sikeres programnak
nevezte a Széchenyi Kártya
konstrukciót, amely a vállalkozók,
a bankok és a kormányzat közötti
együttműködésre is jó példa.
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke
szerint a Széchenyi Kártya bebizonyította,
hogy lehet egyszerűen,
bürokráciamentesen is forrást
kihelyezni a KKV-nek.
A Széchenyi Kártya konstrukcióhoz
az állam 2009-ben két százalékos
kamattámogatás ad, valamint
fizeti a garanciadíj ötven százalékát,
és készfizető kezességet vállal
a hitelkeretenként meghatározott
részre. Igényelje Kamaránknál!
Javaslatokat várunk
a kamarai stratégia
megvalósításához
Tisztelt nagykanizsai és térségi
Vállalkozók! Tisztelt Partnereink!
Kamaránk stratégiai tervének
megfelelően szeretnénk előkészíteni
a jövő évi programjainkat.
Kérem, szíveskedjenek néhány
percet szánni az alábbi kérdések
megválaszolására, hogy az Önök
véleményét is figyelembe vehessük
és képviselhessük.
1. Nagykövetségek, kereskedelmi
képviseletek meghívása
kamaránkba
Mely országok piaci lehetőségei,
üzleti környezete iránt érdeklődik?
Melyik nagykövetségek bemutatkozó
látogatásán, üzletember találkozóján
venne részt szívesen?
2. Potenciális befektetők felkutatása
Milyen típusú, melyik ágazatbeli,
új beruházást látna szívesen
Nagykanizsán?
3. Szakképzés
Vállalkozása fejlesztése szempontjából
mely szakmák képzését
tartja fontosnak városunkban?
4. Egyéb javaslat
Válaszukat valamennyi kamarai
elérhetőségünkön tisztelettel várjuk.
Szíves együttműködésüket előre
is köszönöm.
dr. Polay József
elnök
Kanizsa 2009. október 29. – Kamara 11
A RoboCup témában tartott
előadást a főiskolán, a Cserháti
SZKI-ban, a Rozgonyi Általános
Iskolában és a Batthyány Lajos
Gimnáziumban dr. Simon Béláné
főiskolai tanár, a RoboCup közösség
magyarországi képviselője.
A TISZK meghívására városunkba
érkező nyíregyházi főiskolai
tanár a RoboCup közösség
megalakításával 2006 óta foglalkozik.
A közösség tulajdonképpen
egy oktatási-kutatási nemzetközi
projekt, és minden évben rendeznek
világversenyt. Céljuk, hogy
serkentsék a világban és az országon
belül a robotkutatásokat, a
műszaki érdeklődésű ifjúság számára
pedig biztosítsák a lehetőséget
a robotika felé. Azért találták
ki a versenyt, hogy az egyes országok
összemérjék a fejlettségi
szintjüket. Olyan robotokról van
szó, amelyek önállóan működnek,
és programozhatók. A magyar robotok
a juniorok versenyében
2007 óta vesznek részt a világbajnokságon.
A 2009-es grazi világkiállításon
és világbajnokságon
két első, valamint egy harmadik
helyezést értek el menekítő, táncoló
és futballozó robotokkal általános-
és középiskolásokból álló
magyar csapatok. dr. Simon
Béláné igyekszik szélesíteni a
résztvevők körét. Abban bízva jött
el Kanizsára, hogy itt is csatlakozókra
talál. Azt tapasztalta az intézményekben,
hogy a szándék és
az érdeklődés megvan. Talán a
2010-ben Singapurban megrendezésre
kerülő világversenynek már
kanizsai részvevője is lesz.
B.E.
Robotokról,
robotkutatásról
Rövid kulturális műsorral
kezdődött hétfőn este a Halis István
Városi Könyvtár Nagytermében
a Magyarok Szövetsége
helyi közössége által szervezett
lakossági fórum. A meghívott
előadó Vukics Ferenc, a szövetség
országos elnöke volt.
Az előadó bevezetésként a Magyarok
Szövetségével kapcsolatban
leggyakrabban felmerülő
kérdésre, miszerint miért nem
alakul a szövetség párttá, az alábbiakat
válaszolta. Egy ország akkor
erős, ha a társadalma benne
van a saját országában. Nagy baj
az, hogy ma hazánkban a pártok
nem a társadalmat képviselik. A
magyar nemzetnek a gondjait, bajait
nem is vallják magukénak. A
párttagok számaránya a lakosság
számarányához képest nagyon
csekély. Az országban választópolgárok
vannak, akiknek eddig
volt bizalmuk a rendszerhez. Ennek
jeleként befizették az állam
fenntartásához szükséges adójukat.
A történet azzal kezdődött,
hogy ’89-ben különböző baráti
társaságok megalakították a pártjaikat,
de csak néhány százfős tábor
állt mögöttük. Vagyis nem
volt mögöttük népakarat. Egy
olyan társadalom képes igazán
erős lenni, ahol van igazi érdekképviselet.
Az érdekképviselet
hiányát egy bank konszolidációjával
támasztotta alá az előadó,
mely szerint az elmúlt ősszel felvettünk
több milliárdnyi eurós hitelt,
amellyel az országban tevékenykedő
bajba került bankot,
bankokat kellett támogatni. Sőt,
ebből az összegből még jutott a
Csehországi bankok támogatására
is. Így döntött a kormány. Vélhetően,
ha ez a döntés a demokrácia
jegyében a népakaratra van
bízva, a felvett összeg a lakosság
konszolidációjára lett volna fordítva.
Hasonlatos kérdés az is,
hogy Magyarországon a költségvetésről
nem lehet szavazni.
Svájcban még arról is lehet, hogy
az áfát 6%-ról 9%-ra felemelhetik-
e. Ez egy demokratikus állam
képét tükrözi. Hiba, hogy az országban
nincsenek valós szakszervezetek,
nincsenek szakmai
szervezetek, és nincsenek civil
szervezetek. Igaz, vannak, akik
azt állítják 800.000 taggal rendelkeznek.
Kiderül, hogy 27 szervezetből
állnak, a taglétszámuk csupán
800 főt képez. Ezek a szervezetek
a nagy állami begyűjtés
után az újraosztásnál elsőként állnak
a sorba. Az állami költségvetés
tartja őket életben. Nem is
várhatunk tőlük valós érdekképviseletet.
Tehát ilyen körülmények
között ki akar itt párttá válni?
– tette fel a kérdést Vukics
Ferenc.
Másik leggyakrabban felmerülő
kérdés, az alkotmányozás kérdése.
Ezzel kapcsolatban az előadó kifejtette,
hogy a jelenlegi alkotmányunkkal
a tanácsköztársaság idején
teremtett államformát visszük
tovább. Ezt megerősítette az 1947-
es elcsalt választás, 1949-ben született
egy sztálini alkotmány.
1989-ben az utolsó kommunista
kabinet újra megszavaztatta mint a
rendszerváltás átmeneti alkotmányát.
Indokolttá vált tehát az alkotmányozás.
A népszavazás kérdésével kapcsolatban
elhangzott, hogy a képviselők
költségtérítésének szabályozását
érintően hiába gyűlt össze
a 600000 aláírás. A költségtérítés
képviselői pótlék álnéven tovább
dagasztja a politikai elit pénztárcáját.
Ez a rendszer olyan politikusokkal
van tele, akik a zsebük
megtömésén kívül máshoz nem értenek.
Az ellenzék bírálataként az
előadó azt vetette fel, hogy tavasszal
miért nem történt kormánydöntés?
Miért várjuk meg,
hogy az utolsó morzsáig kitakarítsák
az államkincstárat? Azóta
elveszítettünk 500 milliárd forintot.
Végső menekülésben osztogatják
a pénzt, bennünket pedig
tovább nyomorgatnak. Több,
mint furcsa dolgok történnek itt.
Mikor az unióban az áfát csökkentik,
itt emelik. Itt a pióca nem
több vért akar szívni, itt azt akarja,
hogy pusztuljunk el. Megkezdődött
a nemzet felszámolása.
Ilyenkor nincs reálpolitikai cél.
Gyakran kérdezik, hogy miért
nem működünk együtt bizonyos
politikusokkal? Azért, mert ha a
politikus pillanatnyi érdeke úgy
kívánja, azonnal elárul. Mindegy,
milyen barátságot kötök vele. A
politikus nem olyan ember, akivel
szövetséget lehet kötni. Mi
másfajta szövetséget szoktunk
kötni. Barátságot, egy életre. Magyarországon
törvénybe van iktatva,
hogy a képviselő nem felel
semmiért, így felelősségre sem
vonható. Van-e még az országban
ilyen munkahely?
Az előzőek kapcsán gyakran
felmerül a kérdés, ha a választásokon
nem indulunk, akkor kire adjuk
a szavazatunkat. A válasz roppant
egyszerű, csak olyan jelöltre,
aki visszahívható és számon kérhető.
Ennek jegyében született
meg választási reklámfilmünk is,
melyben egy ötéves kislány csak
ennyit mond: „Az ígéret szép szó,
ha betartják úgy jó.” A film fizetett
hirdetésként sem jelenhetett
meg Széles Gábor televíziójában.
Ennyire félelmetes volna?
Az előadó a továbbiakban kifejtette,
az ország soha nem látott
történelmi mélyponton van. Ennek
okait elemezve megállapította,
hogy az úgynevezett rendszerváltás
kezdetén az „értelmiség”
árulása kapcsán jutottunk idáig.
Reményét és meggyőződését fejezte
ki, hogy a nemzet nem veszhet
el. Nem szabad tétlenkednünk,
mert „a tétlen kezeknek az
ördög ad munkát”. Meg kell őriznünk
magyarságunkat, szem előtt
tartva, hogy „nem az a magyar,
akinek a dédszülei magyarok voltak,
hanem akinek az unokái is
azok lesznek.”
Czene Csaba
Kanizsa – A mi 12 ügyeink 2009. október 29.
(93)
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul
2009.10.30-án 16 órakor
hétvégi
11.03-án 16 órakor
hétközi előadásokkal
személyautó, motor és segédmotor
kategóriákban.
11.02 16 óra ADR
11.04 16 óra “C” és “C+E”
Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!
Érbetegségek megelőzéséről
A Szívbetegek Egyesülete november 6-án 17 órai kezdettel összejövetelt tart
Sáncban, a Kultúrházban.
A napirendi pontok között szerepel az egyesület bemutatása és Dr. Kisjós Balázs belgyógyász szakorvos
előadása. A résztvevők a Kultúrház udvarának rendbetételét is megbeszélik.
„A tétlen kezeknek az ördög ad munkát”
Huszonkét darab képzőművészeti
alkotást vásárolt Marton
István polgármester a város
nevében egy helyi művésztől,
összesen 1.362.500 forint
értékben.
Az alkotások egy részét – tizenkét
képet – reprezentációs
célokra kíván használni, vagyis
elajándékozná, nyolc grafika
a Rozgonyi Úti Általános
Iskola galériájába, kettő kép
pedig a polgármesteri hivatalba
kerülne.
Az alkotások forrására
612.500 forint rendelkezésre áll
a polgármesteri hivatal dologi
kiadásai között, a fennmaradó
750.000 forint forrása a helyi
adó többletbevétele.
A vásárlás jóváhagyásáról a
lapunk megjelenésével egy időben
zajló önkormányzati ülésen
döntenek majd.
K.H.
Huszonkét
darab kép
reprezentációra
Kanizsa 2009. október 29. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Több új barátra tehet szert, és átalakulhat
a kapcsolati rendszere. Ne sajnálja
az időt a párjától, keressen lehetőséget,
és némi pénzt a közös szórakozáshoz..
Érzelmes, romantikus hangulatával nemcsak
a párját kápráztatja el, hanem munkatársait
is. Jókedvét még az is fokozza,
hogy új pénzkereseti lehetőséget ajánlanak
fel barátai.
A csillagok továbbra is jó hatást gyakorolnak
baráti kapcsolataira. Bár nehezen
viseli ha belegyalogolnak a lelkivilágába,
szerencséjére mindig összefut egy jó
ismerőssel, aki megvigasztalja.
Nyugodt vérmérséklete mögött erős érzelmek
húzódnak meg. Jó beleérző képességével
könnyedén ad tanácsot ismerőseinek,
amit jó szívvel vesznek, és meg
is hálálnak.
Játékosságával könnyedén veszi a mindennapok
kihívásait, és képes tanulni a
saját hibájából. Nemeslelkűsége jótékony
hatással van a környezetére, így ők
is követik a példáját.
Mostanában, hogy korábban kell villanyt
gyújtani, csak úgy érzi jól magát, ha lefekvés
előtt belelapozhat egy könyvbe, vagy színes
magazinba. Kiegyensúlyozott az érzelemvilága,
de a szívét továbbra is az esze irányítja.
A szép dolgok, művészetek iránti fogékonyságára
felfigyelnek baráti körében.
Nem tudják mire vélni a hirtelen változást.
Valószínű, a Szaturnusz az okozója
mindennek, és nem egy új szenvedély.
A szélsőségek között ingadoznak érzelmei.
Hol szenvedélyes, hol visszafogott.
A félmegoldásokat továbbra sem kedveli,
ha belekezd valamibe, azt be is fejezi.
Mostanában vonzódik az egzotikus izgalmak
iránt. Szinte habzsolja az élvezeteket.
Talán a Hold egy kicsit visszafogja,
és féket szab a nagy kalandozásnak.
Néha nem árt, ha szilárd erkölcsi meggyőződését
kissé lazábbra veszi. A Szaturnusz
rövid időre ingerlékenyebbé, feszültté
teheti, de ebből szerencsére hamar
kikeveredik.
Gondtalan napokra számíthat. Hogyha
valami eget rengető tervet akar megvalósítani,
nyugodtan vágjon bele. Ne bátortalanodjon
el még akkor sem, ha a családját
meghökkenti.
Álmodozó és romantikus hangulatban
lesz ezekben a napokban. Ha semmiképpen
nem megy a munka, pihenjen egy
keveset, hallgasson zenét, vagy szedjen
vitaminokat.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Az úton is
Önnel
Közlekedési
hírek a
Kanizsa
Rádióban
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
A megfejtéseket személyesen szerkesztőségünkbe vagy levélcímünkre, a 8801 Nagykanizsa, Pf. 154-re várjuk!
A helyes választ beküldők között Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben című verseskötetét sorsoljuk ki.
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
INGATLAN
Nk-án a belvárosban, a Hunyadi
úton 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas ingatlan eladó! Érd.:
30/227-3294 (7108K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: 30/227-3294
Városközpontban három szobás,
76 m2-es, egyedi fűtéses, 4. emeleti lakás
eladó. Érd.: 30/411-4010 (7107K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-es,
kétszobás, egyedi gázas lakás (pince,
padlás, kert) eladó. (7096K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken 58
m2-es, bontásra ítélt ház eladó. Érd.:
30/621-4117 (7106K)
Deák téri patinás épület I. emeleti
galériás stúdiólakása – akár irodai
hasznosítással – eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/901-9013 (7112K)
Új lakások Nagykanizsán eladók!
Városközpontban, 50-60 m2-es, erkélyes,
panorámás amerikai konyha + 2
szobás lakások kedvező áron eladók!
Kell ennél jobb ajánlat? Érdeklődjön
ingatlan irodánkban: Draskovics Ingatlan,
Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes
elérhetőségünk: www.draskovicsingatlan.
hu
Eladó vagy lakásbeszámítással elcserélhető
Katonaréten 82 m2-es, felújított,
cirko-fűtéses, nagy teraszos családi ház
városközpontban lévő 1. emeleti lakásra.
Irányár: 19,5 millió Ft. Érdeklődjön ingatlanirodánkban:
Draskovics Ingatlan,
Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu.
Hivatkozási szám: 2009/DI/517
Eladó vagy kisebb lakásbeszámítással
elcserélhető Nagykanizsától 6 km-re
lévő kitűnő állapotú 120 m2-es, 3 szobás
családi ház Nagykanizsa központi helyén
lévő legalább 2 szobás lakásra.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érdeklődjön ingatlanirodánkban:
Draskovics Ingatlan,
Nagykanizsa, Sugár út 2 . Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.
hu. Hivatkozási szám: 2009/DI/416
Eladó vagy kisebb lakásbeszámítással
elcserélhető Nagykanizsa városközpontjában
lévő új típusú, 74 m2-es, 2.
emeleti, cirko-fűtéses, tetőtéri lakás.
Irányár: 10,5 millió Ft. Érdeklődjön ingatlanirodánkban:
Draskovics Ingatlan,
Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes
elérhetőségünk: www.draskovicsingatlan.
hu. Hivatkozási szám:
2009/DI/389
Eladó vagy nagyobb lakásra beszámítással
elcserélhető Nagykanizsa
keleti városrészében, 58 m2-es, 2. emeleti,
két erkélyes, központi fűtéses lakás.
Irányár: 5,8 millió Ft. Érdeklődjön ingatlanirodánkban:
Draskovics Ingatlan,
Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes elérhetőségün:
www.draskovicsingatlan.hu.
Hivatkozási szám: 2009/DI/540
Eladó Nagykanizsától 10 km-re lévő
faluban beköltözhető állapotú, 100
m2-es, 3 szobás családi ház 9 millió Ftos
irányáron! Érdeklődjön ingatlanirodánkban:
Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa,
Sugár út 2. Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu.
Hivatkozási szám: 2009/DI/523
Eladó Nagykanizsa központjához
közel új típusú, 4 szobás, 2. emeleti tágas,
szép lakás 18,9 millió Ft-os irányáron.
Érdeklődjön ingatlanirodánkban:
raskovics Ingatlan, Nagykanizsa, Sugár
út 2. Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu. Hivatkozási
szám: 2009/DI/503
Eladó Nagykanizsa központjához
közel 120 m2-es, igényesen felújított 3
szobás + amerikai konyhás családi ház
20,5 millió Ft-os irányáron. Érdeklődjön
ingatlanirodánkban: Draskovics Ingatlan,
Nagykanizsa, Sugár út 2 . Internetes
elérhetőségünk: www.draskovicsingatlan.
hu. Hivatkozási szám:
2009/DI/494
Eladó Nagykanizsa északi városrészében
lévő új típusú, 78 m2-es, 1.
emeleti, cirko-fűtéses, két erkélyes lakás
nagyon olcsó áron! Érdeklődjön
ingatlanirodánkban: Draskovics Ingatlan,
Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes
elérhetőségünk: www.draskovicsingatlan.
hu. Hivatkozási szám:
2009/DI/276
Eladó Nagykanizsa északi városrészében
kitűnő állapotú, 88 m2-es, cirkofűtéses,
nagy teraszos, zárt parkolós, kiskertes
társasházi lakás 18 millió Ft-os
irányáron. Érdeklődjön ingatlanirodánkban:
Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa,
Sugár út 2 . Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu. Hivatkozási
szám: 2009/DI/501
Sürgősen elcserélném IV. emeleti,
54 m2-es önkormányzati bérlakásomat
hasonló adottságú kisebbre, II.
emeletig. Érd.: 30/411-2604 (7119K)
Üzlet kiadó! Vendéglátásra alkalmas
(de más célra is használható),
kb. 100 négyzetméteres (két terem,
raktár, közlekedő, személyzeti- és
nyilvános helyiségek) üzlet teljes felszereléssel,
havi 150.000 Ft-ért kiadó.
Érd.: 30/227-3294 (7116K)
170 literes, újszerű állapotban lévő
prés eladó. Érd.: 30/448-6072 (7061K)
50 mázsa léalma (20 Ft/kg), valamint
50 mázsa kiváló minőségű étkezési
alma (70 Ft/kg-tól) eladó
Letenyén. Ugyanitt vajkörte eladó
85 Ft/kg áron. Érd.: 30/9932-534.
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 20/555-3014 (6430K)
Almaértékesítés termelőtől több
fajtából Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2/c.
alatt. Eladási ár: 75 Ft/kg-tól. Tel.: 312-
479, 20/570-7717 (7114K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető.) Teljes testre, 30 perces
lazító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb maszszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek! Elérni és
bejelentkezni a 30/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
Az Elektro Mix TV szervíz a Kórház
u. 3-ból az Ady u. 11. szám alá költözött
(Fodrász kombinát épülete)! DVD, TV
távirányító javítás Balaskó István. Nyitvatartás
– H-P: 8.30-12, 13-17 óra, Szo:
9-12 óra. Érd.: 30/597-1530
Ha elmúltál 25 éves és szeretnél jó
munkahelyen, átlag felett keresni,
egy jó csapat tagja lenni, akkor jelentkezz
a 30/3651-780-as számon,
ha van legalább érettségid és jogosítványod.
(7117K)
48 éves független, mackós alkatú
férfi, rendezett egzisztenciával keresi
tartós kapcsolat céljából korban hozzáilló
hölgy ismeretségét. Gyermek
nem akadály. Jelige: „Együtt”. Leveleket
a Szerkesztőségbe kérem: Pf. 154.
(7118K)
Október 29. 14 óra
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
Őszi díszek készítése
November 2-5. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi bérlet
Szabó Magda - Hajdú Sándor:
SZIGET-KÉK - mesemusical
A Hevesi Sándor Színház
(Zalaegerszeg) előadása.
Belépődíj: 650 Ft
November 4. 14 óra
NAGY GÁSPÁR VÁROSI VERSMONDÓ
VERSENY
November 6. 17.30 óra
UTAZÁS - JOSEF HASENÖHRL
festőművész kiállítása
Megnyitja: Lehota M. János esztéta
Megtekinthető: december 1-ig
November 5. 17.30 óra
"A LÉLEK KRISTÁLYAI"
Szabó Katalin festmény- és grafika
kiállítása
Megnyitja: Kustár Zsuzsa
Megtekinthető: november 24-ig
"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Retrospektív kiállítás Z. Soós István
Prágában, Dalmáciában,
Észak-Itáliában, Sopronban,
Kaposvárott készített alkotásaiból
KANIZSAI GRAFIKÁK
kiállítás Bene János alkotásaiból
110 ÉV, 110 KÉP
Vadas Ernő fotókiállítása
November 7. 18 óra
KANIZSA BIG BAND
KONCERT. Belépődíj:500 Ft
November 4. 18 óra
"AZ EGÉSZSÉG KÖRE"
előadás sorozat. Onhausz Péter
egészségügyi előadása
November 6. 18 óra
OROSZ ZOLTÁN
TRIÓ KONCERTJE
Belépődíj: elővételben 1 800 Ft,
helyszínen 2 000 Ft
Kanizsa 14 – Apró 2009. október 29.
Nem mindennapi túrára vállalkozhattak
a Kanizsai Lámák
vízilabda együttesének tagjai
(képünkön), hiszen a közelmúltban
Portugáliába kaptak meghívást
egy ottani tornára Algarve
tartományába, annak is Loulé
városkájába.
Az utazásnak természetesen voltak
előzményei, mindenekelőtt az,
hogy a nagykanizsai csapatot
2002-ben alapították olyan helyi fiatalok,
akik még ma is vízilabdáznak
az országos bajnokság másod-
, illetve harmadosztályában. Közelmúltbeli
eredményeikről pedig
annyit, hogy még a nyáron a X. országos
strandvízilabda-bajnokság
badacsonyi kvalifikációs versenyén
a második helyen végeztek.
Ezúttal azonban a Balaton helyett
az Atlanti-óceán partvidéke
volt a célterület, ahol három portugál
legénység várt a kanizsai srácokra
- név szerint az Aqua Clube,
a Louletano, valamint a Portinado
ellen szállhattak vízbe Karácsony
Róberték, mely gárdák amúgy a
luzitánok első, illetve második vonalában
pólóznak.
A torna során a kanizsaiak döntetlennel
kezdtek (10-10), de a
„szétlövés” során alulmaradtak
az Portinado-val (I. osztály)
szemben. Következett a szintén
első ligás Louletano, melyet 15-
12-re győzött le a Lámák együttese,
aztán jött az igazi gálájuk az
Aqua Clube-val (II. osztály)
szemben, s a gólzáporos siker
(19-4) azt jelentette, hogy a délzalaiak
a tornán a második helyen
végeztek, s ennek ténye – mint a
záró ceremónián kiderült – ismételt
jövőbeni meghívással is kecsegtet.
A három mérkőzés során
Karácsony Tibor, Kisely Tamás,
Kiss Csaba (kapus) és Teka Ernő
vízilabdázott a leghatékonyabban.
A portugál túrára vállalkozott
keret tagjai voltak: Kiss Csaba (kapus),
Horváth Márk, Horváth Péter,
Karácsony Róbert (csapatkapitány,
edző), Karácsony Tibor,
Kisely István, Kisely Tamás, Ludvig
Viktor, Szabó Dénes, Teka Ernő,
Vass Péter.
A hazaérkezést követően a
játékosedző, s egyben csapatkapitány
Karácsony Róbert így értékelt:
– Akár tornagyőztesek is lehettünk
volna, hiszen az első, döntetlennel
végződő meccsünkön ellenfelünk
0,4 másodperccel a vége előtt
egyenlített, a büntetők pedig a vízilabdában
is lutrinak számítanak.
Eközben természetesen itthon is
zajlottak a pólós események. Így
például a Dunántúli Gyermek I.
korcsoportos bajnokság küzdelmeiben
a Kanizsa VSE elsőként a Pápán
megrendezett minitornán elsőként
a házigazdák ellen mérkőzött, s
nyert 15-8-ra. A kaposváriak ellen
már nem ment ilyen jól, mivel a somogyiak
végül meglepően nagy különbségű,
25-5-ös sikert jegyezhettek
a Szabó Szilárd edző által irányított
12-13 éves kanizsaiak ellen.
P.L.
Kanizsa 2009. október 29. – Sport 15
… 20 esztendeje: a MÁV NTE
Lázár Béla edzette női kosárlabda-
csapata 83-80-ra győzte le az
NB I-ben listavezető Alba Regia
Építőket (Simonné 23, Pongrácz
22 pont). A női kézilabda NB I B
idényzáró fordulóiban AFOR SC
– Olajbányász SE (Mátyás Auguszta
9, Siti Bea 5 gól; edző:
Jéki Zoltán) 19-17, valamint Olajbányász
(Mátyás 10) – TFSE 17-
21. A labdarúgó NB II Nyugaticsoportjában
Tapolcai BSE - N.
Olajbányász SE 1-0, a Bányász a
6. helyen állt. NB III Bakony-csoport:
MÁV NTE (edző: Szalai
Zoltán)– Pápai SE 5-1 (g.: Kozma
I., Vári, Szalai S., Vágó, Nagy);
Dráva-csoport: Szigetvár – N. Volán
Dózsa (edző: Orosz Ferenc) 1-
2 (g.: Váci 2)
…15 esztendeje: a férfi kézilabda
NB I-ben Szolnoki Olajbányász
– N. Tungsram SE 18-
26, a vendégek kapusa Mészáros
Csaba a saját hatosáról dobott
gólt az utolsó percben. Révész
Katalin az N. Vízmű SE
úszója gyors és vegyes számokban
remekelt a kanizsai nemzetközi
úszóversenyen. A labdarúgó
NB I-ben a negyedik
Békéscsaba 1-0-ra nyert az
Olajbányász (12.) ellen. A férfi
NB I-es tekézőknél Inota
GYSC – Kanizsa Sör 3:5, Lukvár
751-gyel ismét pályacsúcsot
gurított a Tóth Ferenc
edzette csapatban. A női kézilabda
NB I B-ben Olajbányász
(Gombor Ágnes 11 gól) – Malév
SC 30-17.
…10 esztendeje: a PNB 11.
fordulójában az akkor még sereghajtó
Siófok hazai pályán 2-0-ra
győzte le az Olajbányász FC-t
(9.). A junior válogatott ökölvívó
Szekeres László (KBK) 63,5 kgban
második lett a görög Akropolisz
Kupán. A női kosárlabda NB
I B-ben a Kovács Nándor edzette
MÁV NTE (ld.: Góber Eszter
17/9) 68-57-re győzte le a tabellát
vezető Monori SE-t.
… 5 esztendeje: a baseball bajnoki
döntő kanizsai felvonásán dr.
Padló Thury Ants – Óbuda Brick
Factory 8:15. Ökölvívó meghívásos
versenyen az NTE-csarnokban
Windbird Kanizsa Box Klub
– Ring SC Juta-Kaposvár 15:3.
Polgár László
Portugáliában pólóztak
Ez történt (október 29-november 4.)…
Nagykanizsai Izzó SE (10.) –
Kispesti AC (3.) 22-26 (9-12). NB
I B Nyugati-csoport női kézilabdamérkőzés,
6. forduló. Nagykanizsa,
170 néző. Vezette: Csányi,
Zörgő. N. Izzó SE: Pécsi – Marton
(1), Bouti (4), László R. (3), Kiss
M. (1), Matetits (4), Papp Zs. (1).
Csere: Hofbauer (kapus), Gombor
(5/1), Borsi (1), Ruzsa, Rapali,
Anek R., Gudlin (4). Edző: Zsigmond
György.
Meghozta a női kézilabda együttes
előző heti szombathelyi győzelme
a kedvet az összecsapáshoz, hiszen
szépszámú közönség előtt kerülhetett
sor a kispestiek elleni párharcra.
A vendégek azután okos és
taktikus játékkal fordították a maguk
javára az egyébként végig
izgalmas találkozót.
Meccskörítés: Már a csarnoktól
viszonylag távolról lehetett hallani:
„Csak a Kispest, mindörökké, gyerünk
vörös-feketék”-strófát, ami
azt ígérte, nem „egy gól-tapsamúgy
csend” hangulat lesz a találkozón.
Aztán az már aggasztóbb
volt, hogy a városban a szekuritisek
autója kétszer is nagy sebességgel
fordult a csarnok felé a központ felől.
Mint kiderült, a ribilliót mintegy
30 kispesti ultra keltette, akik a
terem egyik sarkát teljesen kitapétázták
drapériáikkal, s ha úgy adódott,
be-betévedtek a pályára is. Viselkedésükre
lehet kritikusan tekinteni,
az viszont már a helyi sportlétesítmény-
helyzet állapotát mutatja,
ha a létező kanizsai csarnokokat
összeraknánk, sem tenne ki egy viszonylag
kényelmes, versenysportra
is alkalmas helyet – alkalomadtán
akár a vendégszurkolók elkülönítési
lehetőségével.
A mérkőzés felismerése:
„Sörízű” lehelete alapján nem is
kispesti, inkább egy kőbányai srác
talált rá félidőben Mátyás Augusztára
a nézőtéren(?):
– Ön az a sok gólt lövő, sokszoros
gólkirály kézis, ugye?
– Hát, igen…
– S hogyhogy itt van, mert azt
hiszem az Atád elleni meccsünkön
láttam a Kispest ellen?
– Mert, én kanizsai vagyok… –
szólt a mosollyal kísért betájoló
válasz.
P.L.
Remek
hangulatban
Kanizsa – 16 Hirdetés 2009. október 29.
2009. október 22 - december 10-ig
33. szám:
„Mit sem ér a tapasztalat, ha nem tudjuk hasznosítani.”
Helyes megfejtést beküldő olvasóink közül Bakonyi Erzsébet Angyal
mélyvörösben című verseskötetét nyerte:
Konkoly Józsefné, Nagykanizsa, Sikátor u. 8/a.
34. szám:
„Valami hasznosat csinálni, és közben jól érezni magunkat”
Helyes megfejtést beküldő olvasóink közül Bakonyi Erzsébet Angyal
mélyvörösben című verseskötetét nyerte:
Várfalvi Mátyásné, Nagykanizsa, Szemere u. 13.
Ajándékaikat Szerkesztőségünkben személyesen vehetik át.
Rejtvényünk nyertesei