Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.25 MB
2020-12-14 14:20:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
467
965
Rövid leírás | Teljes leírás (437.1 KB)

Kanizsa 2011. 017-020. szám május

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXIII. évfolyam 17. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. május 5. Kanizsa
Idén is összegyűltek a viccesebbnél
viccesebb hacukákba öltözött
végzősök, akik a Csík zenekar
népszerű, Most múlik
pontosan című dalának eléneklése
után egy-egy ajándékcsomagot
kaptak Cseresnyés Pétertől.
A polgármester el is búcsúztatta
az érettségi előtt állókat, és figyelmeztetett,
hogy a mókázás, a
bolondballagás után kemény munka
vár rájuk. Ehhez kívánt kitartást
és a továbbtanulni szándékozókat
megszólítva elmondta, a város
várja őket vissza tanulmányaik
befejezése után. Ezt az üzenetet
közvetíti a „Nagykanizsa visszavár”
feliratú érme is, amelyet útravalóul
kaptak az osztályok. A komoly
szavak után természetesen
folytatódott a bolondozás, az alkalmilag
felállított színpadon a
fellépési vágytól fűtött végzősök
bemutathatták produkcióikat.
Két középiskola kivételével
szombaton mondtak búcsút alma
materüknek a város végzős
diákjai. Az igazi izgalmak majd
csak ezután következnek: május
másodikától már a magyar
érettségin kell számot adniuk tudásukról
a végzősöknek.
A piarista gimnazisták már pénteken
elballagtak, a Cserháti és a
Thúry középiskolák pedig május
hetedikén búcsúztatják el az utolsó
éveseket. Előbbi intézményből
százhatan, a Thúryból pedig százhetvenöten
fognak elballagni.
A város többi középiskolája
szombaton tartotta a végzősök
ballagási ünnepségét. A városi
fenntartású középiskolákban öszszesen
nyolcszáznégy végzős
mondott búcsút az alma maternek,
a Batthyányból száznyolcvanheten,
a Mezőből százötvenkilencen,
a Zsigmondyból százhetvenheten
indultak el a nagybetűs élet
felé.
A ballagókra május másodikán
már az első megmérettetés várt,
hiszen ekkor kellett megírniuk a
magyar írásbelit.
Ezen a
héten már
élesben
megy
Elballagott a vén diák
Kanizsa 2 – Krónika 2011. május 5.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Ötven fát ültetünk el a belváros-
rehabilitáció során, az
Erzsébet tér kertészeti munkálatainak
keretében. A Városfejlesztési
Divízió várja
mindazok jelentkezését, akik
egy fa ültetésével részt kívánnak
venni Nagykanizsa belvárosának
megszépítésében,
hogy valami maradandót alkossanak
a jövő nemzedék
számára.
Az Erzsébet tér kivitelezési
munkálatai során, az elkészített
térépítészeti terv alapján, megújul
a tér növényzete. Új örökzöld,
cserje, sövény, fa ültetésével, a
gyepfelület felfrissítésével varázsolják
újjá az Erzsébet tér zöld
felületeit a kivitelezők.
A téren a meglévő fák közül kivágják
azokat, amelyek akadályozták,
akadályoznák a biztonságos
közlekedést, megrongálnák az
új térburkolatot. Többek között a
tér dél-nyugati oldalán jelenleg is
járdában található, annak burkolatát
felemelő, és a biztonságos közlekedést
akadályozó japán akácot
is.
Ezeknek a fáknak a pótlására,
valamint a tér növényzetének
a felújítására az Erzsébet
tér rekonstrukciója során 50 db
fa ültetésére kerül sor az év
második felében. A faültetést a
kivitelezővel egyeztetve, a helyi
lakosság bevonásával tervezzük.
A programban részt vevők
számára egy helyszínrajzon
megjelöljük az általuk elültetett
fát, és a rajz birtokában
büszkék lehetnek majd arra,
hogy ők is részt vettek Nagykanizsa
megszépítésében, megújításában.
Jelentkezési határidő: 2011. május
12.
Túljelentkezés esetén sorsolással
választjuk ki azon szerencséseket,
akik részt vehetnek programunkban.
(Sorsolás tervezett
ideje: 2011. május 14. (Város
napja)
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeinken
lehet:
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Városfejlesztési
Divízió (8800 Nagykanizsa, Garay u.
21., tel.: 0693/510-025, e-mail:
varosrehabilitacio@nagykanizsa.hu.
Ültess fát
a jövőnek Az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület
(OMBKE) Dunántúli Olajvidéki
Osztály megalakulásának 70 éves
évfordulója alkalmából emlékülést
tartott Nagykanizsán az
OMBKE Kőolaj-, Földgáz- és
Vízbányászati Szakosztály
(KFVSZ) Dunántúli Helyi Szervezete
és a Kanizsai Olajos Szeniorok
Hagyományápoló Köre.
Emlékbeszédet Csath Béla
aranyokleveles bányamérnök, az
OMBKE tiszteleti tagja mondott.
Az előadó utalt rá, hogy az
1892-ben megalakult Országos
Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület „elődje” az 1786-ban
Selmec melletti Szklenón létrehozott
„Societat der Bergbaukunde”
a világ első műszaki egyesülete
volt. Az OMBKE Dunántúli Olajvidéki
Osztályát 1941-ben hozták
létre Nagykanizsán, melynek elnöki
feladatait dr. Papp Simon, a
MAORT elnöke, nemzetközi hírű
geológus professzor látta el. Az
egyesületen belül 1948-ban felerősödtek
a pártos politikai hatások,
és a „MAORT-szabotázs”-zsal
összefüggésben Papp Simont kizárták
az egyesületből.
1949-ben a Dunántúli Olajvidéki
Osztály Olajbányászati Szakosztállyá
alakult át. 1969-ben a
szakosztály dunántúli helyi csoportja
mellett már az alföldi helyi
szervezet is tevékenykedett, melyeken
belül külön fúrási és termelési
csoportok is működtek. Később
sorra megalakultak a siófoki,
budapesti csoportok, a vízkutató és
ipargazdasági szakcsoportok.
1970-ben megváltozott a szakosztály
neve, és ettől kezdve Kőolaj-,
Földgáz- és Vízszakosztály
(KFVSZ) néven szerepel. A dunántúli
helyi csoporton belül
Nagylengyelben is munkálkodott
helyi szervezet.
Az OMBKE kezdettől fogva
feladatának tartotta a szakma gyakorlati
kérdéseinek tudományos
igényű támogatását, az oktatás segítését,
a hagyományok ápolását.
Számos konferenciát szerveztek,
közreműködtek előírások kidolgozásában.
A KFVSZ vezetői az
iparág elismert vezetői voltak, így
például Gyulay Zoltán, Alliquander
Ödön, Szilas A. Pál professzorok.
Bár Nagykanizsán jelentősen
csökkent az olajipar jelentősége,
az előadó nagyon remélte, hogy a
helyi szervezet még sokáig fennmarad,
és az új megváltozott körülmények
között is megtalálja helyét
az iparban még dolgozók, és a
szeniorok között.
B.E.
Emlékeztek az Olajos Szeniorok
Elnökválasztás, programhirdetés
Április végétől új elnökkel működik
tovább a Kanizsa Turizmusáért
Egyesület. Akorábbi elnök lemondása
után Magyar Ferenc vette
át a feladatokat és irányítja tovább
az egyesületet. Célja, a tagság
folyamatos bővítése, a város és az
élet minden területéről a segíteni
akaró emberek összefogása.
Az elmúlt néhány napban sikerült
a korábbi taglétszámot megduplázni.
További célok az eddigi rendezvények
megtartása és új, színvonalas,
széles köröket megmozgató,
akár határon átnyúló programok
megteremtése, valamint a Csónakázó-
tó és környékének felkarolása,
tartalommal megtöltése. Szintén a
jövőbeni tervek között szerepel a
kapcsolatfelvétel a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszával,
valamint hosszú távú együttműködés
megteremtése a Kanizsa Kajakkenu
Klubbal, akik az egyik kiemelkedő
rendezvény, a Sárkányhajó
Bajnokság főszervezői.
Hosszas egyeztetések után elmondhatjuk,
hogy az idei évben
június 17-19. között kerül megrendezésre
a III. Kanizsai Sárkányhajó
Bajnokság a Csónakázó-tónál.
A kanizsai verseny idén is része
a Magyar Kajak-kenu Szövetség
által szervezett road-shownak, így
az ország egész területéről várják a
jelentkező csapatokat. A versenysorozatban
indulás feltétele, hogy
a csapatok legalább három helyszínen
vízre szálljanak.
Egy hajóban továbbra is legalább
8 női versenyzőnek kell ülni és a
kategóriák sem változtak a tavalyi
évhez képest (iskolai csapatok, baráti
társaságok, cégek, települések,
fegyveres erők). Bár azon a héten
már vége az iskolának, bíznak benne,
hogy az iskolás korosztályt is sikerül
megszólítani és versenyzésre
csábítani.
A nevezési díj is a tavalyi maradt:
baráti társaságoknak 20.000
Ft, cégeknek 30.000 Ft.
A pünkösdi, tiszafüredi verseny
után már Kanizsára érkeznek a hajók,
így a jelentkező csapatoknak
ismét lesz lehetősége a verseny
előtti héten a gyakorlásra. Bővebb
információ kérhető: Varga Gábortól
vagy a Tourinform Irodában.
A Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola tájékoztatta
lapunkat, hogy a Kazinczy-díj
Alapítvány – Péchy Blanka emlékére
kuratóriuma az idei évben
az intézményük egyik tanárának,
Baranyai Magdolnának ítélte a
Péchy Blanka-díjat. A rangos elismerést
anyanyelvünk szolgálatáért
ítélik oda az arra méltóknak.
A díjat Győrben, a Kazinczy-
verseny országos döntőjének
záróünnepségén vehette át a tanárnő.
Díj az anyanyelv szolgálatáért
Kanizsa 2011. május 5. – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Zárórendezvényéhez érkezett
a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképző Iskola és a
csáktornyai Építőipari és Kézműves
Iskola közös – egy esztendős
– projektje, mely népi építészeti
értékek felkutatását ölelte
fel Zala és Muraköz megye
(Medjimurska zupanija) területén.
A még ma is gazdagon fellelhető
népi építészeti stílusok és emlékek
gondos felmérésére szakosodott
program során részletes dokumentáció
is született, ezzel is hozzájárulva
ahhoz, hogy az építészeti
módokat a gyakorlatban is megőrizhessék.
Bene Csaba, a magyar fél intézményének
igazgatója köszönetet
mondott a horvátországi félnek, a
dokumentálásban részt vett tanároknak,
diákoknak, s csakúgy,
mint csáktornyai kollégája, Zoran
Pazman, reményét fejezte ki a további
együttműködés vonatkozásában.
Ekler Károly, a népi építészeti
módok ismertetéséhez kapcsolódó
előadásában bemutatta a korabeli
falvak és települések jellegzetes
elrendeződési módjait, egyben
néprajzi kapcsolódási pontokat keresve-
találva többek között a két
szakiskola által végzett kutatás tárgyában.
P.L.
Április huszonhatodikán az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon
tizenegy település-közöttük
Nagykanizsa – tűzoltóparancsnokainak
adott át dr. Pintér Sándor
belügyminiszter vízszállító járműveket.
Városunk tűzoltósága egy kilencezer
literes gépjárművel gazdagodott,
az összesen nyolcvankilenc
millió forintba kerülő autó önrészét
– mintegy húsz százalékát - a kanizsai
önkormányzat állta. A
Medgyaszay Ház előtt mutatta be
Egri Gyula Cseresnyés Péternek az
új Herox Aquarex típusú, Renault
Kerax alvázzal rendelkező, négyszázhatvan
lóerős, diesel motoros
tűzoltóautót. Persze nem csak a polgármester,
hanem a közgyűlés tagjai
és az épp arra járók is megcsodálhatták
a tűzoltóautót. Mint Egri
Gyula beszámolójából kiderült, a
kilenc köbméteres acélfalú víztartállyal
és RBI NH 30-as szivattyúval
rendelkező jármű normális nyomáson
percenkét kétezer-négyszáz
literes teljesítményre képes. Atűzoltóparancsnok
kiemelte, már régóta
esedékessé vált a korábbi vízszállítók
cseréje, ezért is nagy örömmel
fogadták az új vízszállítót. Hozzátette,
az új autó ugyan komplex felszereltségű,
de a tűzoltók elsősorban
vízszállításra fogják használni.
Z.A.
Új vízszállító siet majd a mentésre
Új vízszállító járművet kapott a tűzoltóság, a kilencezer literes autó
slusszkulcsát április huszonhatodikán vehette át Egri Gyula Budapesten.
Atöbb funkcióval bíró járművet Cseresnyés Péter polgármesternek
is bemutatta a tűzoltóparancsnok.
Fotó: Ziegler Anita
Katasztrófavédelmi – Polgári
Védelmi Ifjúsági Versenyt tartottak
a Cserháti Sándor Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
udvarán, melynek során
három általános és négy középiskolai
csapat mérhette össze tudását.
Mint ahogy Prepok Attila, a
Nagykanizsai Polgári Védelmi Kirendeltség
vezetője lapunkat tájékoztatta,
a verseny sérülés - és balesetmentesen
zajlott le, az eredmények
pedig a következőképpen
alakultak: Általános Iskolás kategóriában
az első helyezett a
Péterfy Sándor Általános Iskola,
második az Általános Iskola és
Óvoda Kiskanizsa, harmadikként
pedig a Bolyai János Általános Iskola
végzett. Középiskolás kategóriában
a Cserháti Sándor Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
lett az első, a Batthyány Lajos
Gimnázium és Szakközépiskola a
második, harmadik helyezést ért el
a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola,
negyedik helyre pedig a Zsigmondy
Vilmos és Széchenyi István
Szakközépiskola került. A díjakat
Karádi Ferenc alpolgármester adta
át.
Z.A.
Katasztrófaés
polgári
védelemből ötös
A népi építészeti módok megőrzéséért
A Medgyaszay Ház és az iskolájuk
körüli területet tisztították meg a szeméttől
a Batthyány gimnázium 9.C osztályos
tanulói. A tavaszi szemétszedési
akciót minden évben, az önkormányzat
felhívására szervezik meg az iskolák,
melynek keretein belül saját intézményeik
területét tisztítják meg. Igaz, a
Föld Napja még április huszonkettedikén
volt, de mivel ez a jeles nap közvetlenül
a tavaszi szünet előttre esett, ezért
most ebből az apropóból is szedték a
szemetet a batthyánys gimisek. Ennek
köszönhetően a Medgyaszay Ház, az
’56-os Emlékkert és a Batthyány gimnázium
környéke lett egy kis időre cigarettacsikk-
és hulladékmentes.
Szemetet szedtek a batthyánysok
Fotó: Ziegler Anita
Kanizsa – Önkormányzat 4 2011. május 5.
Mintegy harmincöt napirendi
pont megtárgyalása várt az április
28-ára összehívott soros közgyűlésre.
Ezekből Cseresnyés Péter polgármester
négy előterjesztést – a
elektronikus hírközlési létesítmények
elhelyezéséről szóló javaslatot,
a Kanizsai Dorottya Kórház
Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyására,
az „M9 Térségi Fejlesztési
Tanács 2011. évi működtetésére,
valamint az oktatási rendszer
további működtetésére előterjesztett
javaslatot – visszavont,
egy későbbi időpontban ismét a
közgyűlés elő terjeszti őket. Az
oktatási rendszer további működtetéséről
szóló javaslat várhatóan a
május 5-ére tervezett soron kívüli
közgyűlésen kerül megtárgyalásra.
Ugyancsak ekkor dönti el a testület,
hogy milyen forrásátcsoportosítással
történjen meg a Balatonmáriai
Ifjúsági Tábor felújítása, a
beázások megszüntetése még a táboroztatás
megkezdése előtt. Nem
szavazta meg a testület a miklósfai
Közművelődési és Városszépítő
Egyesület hárommillió forintos támogatási
kérelmét. Válaszában
Cseresnyés Péter polgármester
megerősítette, nem hagyhatják
cserben a miklósfaiakat, a következő
közgyűlésig megtalálják rá a
megoldást.
Elfogadták a városatyák a közutak
nem közlekedési célú igénybevételéről
és a közterületek felbontásáról
szóló rendelet megalkotására
előterjesztett javaslatot. A közterületek
használatát önkormányzati
rendelet szabályozza, melybe 2005
végén került be a közterület-bontások
utáni helyreállításokra vonatkozó
szabályozás. Ugyanakkor nem
történt meg a közterület-bontások
engedélyezésének és ellenőrzésének
helyi szabályozása, különös tekintettel
a zöldterületek és a növényzet
megóvására. Aközterületen
zajló bontási munkálatok során
gyakran tapasztalható probléma,
hogy a kivitelezők indokolatlanul
hosszú ideig tartanak lezárva egyegy
munkaterületet, akadályozva a
közlekedést, illetve bosszúságot
okozva a lakosságnak. A rendelettervezet
elsődleges célja a túlságosan
hosszú ideig tartó közterületbontási
tevékenységek megelőzése.
Megszavazta a közgyűlés a Kanizsai
Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának
korszerűsítése című projekt
kivitelezéséhez szükséges forrás-
kiegészítés biztosítását. A kórház
generáltervezői feladatait ellátó
Pannon Project Tervező és Szolgáltató
Kft. 2011. január 4-én leszállította
a sürgősségi projekt tervezői
árazott költségvetését. A tervezői
főösszesítő a projekt költségvetésében
építészetre elkülönített összeghez
viszonyítva mintegy 152 millió
forintos forráshiányt mutat. A projekt
eredeti műszaki tartalmának
megvalósításához szükséges többletforrás
igényt az önkormányzatnak
kell teljes körűen felvállalni.
Az óvodák további működtetésére
előterjesztett javaslatot, valamint
az óvodai jelentkezésekről
szóló tájékoztatót 15 egyhangú
igen szavazattal elfogadták a képviselők.
A „Vasút a gyermekekért”
Alapítvány Kuratóriuma 2011. augusztus
31-től nem biztosít fedezetet
az óvoda üzemeltetéséhez. Az
intézmény megszűnését követően
a gyermekeket szeptember 1-től a
Nagykanizsa Központi Rózsa
Óvoda Hétszínvirág Óvoda tagintézményében
helyezik el, és megoldódik
az ott dolgozók foglalkoztatása
is.
Szintén 15 igen szavazattal elfogadta
a testület az önkormányzati
tulajdonú nem lakás bérlemények
ingyenes használatba adására előterjesztett
javaslatot. A Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. kezelésében lévő Petőfi
utca 5 szám alatti épületben a Zala
Megyei Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat, a Zrínyi Horgász
Egyesület és a Nagykanizsa Városi
Football Szervezet szerződése lejárt.
Képviselőik kérték, hogy részükre
a továbbiakban is biztosítson
helyiséget az önkormányzat az
előző szerződésben foglaltak szerint,
áfa megfizetésével.
Elfogadta a közgyűlés a Nagykanizsai
Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét,
és a 2010- évi tevékenységéről
szóló beszámolót. A Kft. üzleti terve
30 millió forint önkormányzati
nettó finanszírozást, 74 millió forint
saját árbevételt, valamint 80
millió pályázatból várható központi
támogatást tartalmaz. A közgyűlés
az önkormányzat 2011. évi
költségvetésében meghatározott
30 millió forint finanszírozással
jóváhagyta a Szociális Foglalkoztató
üzleti tervét.
B.E.
Májusban döntenek az iskolák
vezetői szintű összevonásáról
Közgyűlés utáni sajtótájékoztatóján
Cseresnyés Péter polgármester
négy napirenden szereplő
témát emelt ki, amelynek ügyében
döntés született.
A polgármester elsőként 2010.
gazdálkodásával kapcsolatban elmondta,
a tavalyi évben összesen
tizenkilenc milliárd forintból gazdálkodott
a város. A tavalyi költségvetés
meghatározott céljai maradéktalanul
megvalósultak, és a
pályázatok önrésze is biztosítva
volt az elmúlt évben. Leginkább a
munkahelyteremtéssel kapcsolatos
támogatást emelte ki a polgármester:
– A munkahelyteremtő támogatás
célja, hogy a kis- és közepes
vállalkozók kis létszámú munkahelyteremtés
esetén támogatásban
részesüljenek. Ennek érdekében,
egyfajta áthidaló megoldásként
kapnak támogatást a várostól.
Eszerint egy-egy munkavállaló
esetében ötszázezer forintot vehettek
föl támogatásként az önkormányzattól.
A tavalyi évre huszonöt
millió forintos keretösszeget határoztunk
meg, ebből nyolc millió forintot
fizettünk ki, ami azért alakult
így, mert kétféle lehetőség közül választhattak
a vállalkozások. Egyrészt
az azonnali kifizetést, amelylyel
vállalták a munkavállaló két
évre való foglalkoztatását. A másik
lehetőség az utólagos kifizetés,
amikor az önkormányzat kötelezettséget
vállal arra, hogy kifizeti
az ötszázezer forintot, de nem előre,
hanem majd csak a futamidő végén.
Idén a tervek szerint kétszáz új
munkahely fog létesülni a támogatásnak
köszönhetően. A második téma,
amivel foglalkozni szeretnék,
az intézmények működtetésével
kapcsolatos, ezen belül is az iskolák
sportokra nevelésével kapcsolatos.
A sportorientált órák továbbra
is megmaradtak, valamint a nyári
táboroztatást is sikerült megvalósítani.
Városunkban úgynevezett diákirodát
is üzemeltetünk, ezt amúgy
nem minden város mondhatja el
magáról. Ezeknek a teljesítését idén
is vállaljuk. Harmadik pontként
megemlíteném a közterületekkel
kapcsolatos rendeletmódosítást, amely
a közterületen zajló bontási
munkálatok indokolatlanul hosszú
ideig tartó fenntartását szabályozza.
A rendelettervezet elsődleges
célja a túlságosan hosszú ideig tartó
közterület-bontási tevékenységek
megelőzése, valamint a város zöldterületeinek
megőrzése, az élhető
város jelszóhoz igazodva. A negyedik
téma pedig a helyi értékvédelmi
pályázat, amely a belváros épületeinek
felújítására vonatkozik. Így
azok a lakóközösségek, akik helyi
védettségű épületekben laknak, pályázhatnak
az összesen öt millió forintos
támogatásra, és külön felhívnám
a figyelmet a pályázat augusztus
tizedikei határidejére. – foglalta
össze Cseresnyés Péter.
Utolsó gondolatként megemlítette
azt a vízszállító tűzoltóautót,
amelyet a közgyűlés előtt mutatott
be Egri Gyula tűzoltó parancsnok,
majd jó munkát kívánt városunk
tűzoltóságának.
Z.A.
Munkahelyek teremtése és a városkép javítása a cél
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyűjtésére
használatos 1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége
gondoskodni évente öt alkalommal.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő
Kft. munkatársai 2011. május 10-én, 11-én és 12-én (kedden,
szerdán és csütörtökön) zárt rendszerű, gépi konténermosást végeznek az egész
városban. Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent
említett napokon biztosítsák a hozzáférhetőséget a hulladékgyűjtő edényekhez.
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
Konténermosás
Május 1-jén ünnepelte hatvan
éves születésnapját a Halis István
Városi Könyvtár. A jelenlegi
épületet tíz éve, 2001. augusztus
20-án avatták fel.
A születésnapi megemlékezés
résztvevőit elsőként Kardos Ferenc
igazgatóhelyettes köszöntötte.
Azért élhettek meg 60 évet –
hangsúlyozta –, mert a város minden
lakója mindig is akarta, hogy
legyen és működjön a könyvtára,
és a város mindenkori vezetése
megtett mindent azért, hogy ez így
is legyen.
Köszöntő beszédében Cseresnyés
Péter polgármester kiemelte:
mai gazdaságközpontú világunkban,
amikor a hírek jó része a gazdaságról,
a politikáról és a sztárvilágról
szól, felüdülés a kultúra
kicsiny templomaiba, könyvtárakba,
közművelődési intézményekbe
belépni. Bár sokszor és
sokan elsiratták a magyar kultúrát,
jó tudni és jó látni, hogy többek
között ezen műhelyek munkájának
köszönhetően a magyar
kultúra él és virul. Nagykanizsa
városának fontosak ezek az intézmények.
Az önkormányzat fenntartóként
és mecénásként vesz
rész életükben, biztosítva a működés,
a fejlesztés, a fejlődés lehetőségét.
„Bátran mondhatom –
folytatta –, ezt nem kényszerből
teszi, hanem azzal a meggyőződéssel,
hogy jó ügyet szolgál, a
magyar és a kanizsai kultúra
ügyét szolgálja. Ezen a napon a
város kulturális életének egyik
zászlóshajóját ünnepeljük. Tisztelgünk
a hatvan évvel ezelőtt alapítók,
egykori és mai munkatársak
előtt, akik formálták, alakították
és alakítják ma is ezt az intézményt.
A születésnapon tisztelgünk
a névadó Halis István emléke
előtt is, aki tanulmányai befejeztével
szülővárosa, Nagykanizsa
szolgálatába állt, és szeretett városa
művelődési életének meghatározó
alakja lett. Munkássága,
életútja, aktivitása, közéleti szerepvállalása
ma is példa. Azt hiszem,
hogy álma egy élő könyvtár
volt. A könyvtár, mint szentély,
mint egy ódon hangulatú templom
igazán az én fejemben a másik
könyvtárépületben volt meg, a régi
Iparosházban, amely ugyan
nem annak épült, de az akkori
dolgozók a kultúra szentélyévé
tették az akkori könyvtárat, és emlékszem
azokra a könyvtárlátogatókra,
akik ünnepi öltözetben jelentek
meg minden nap az olvasóteremben.
Azt hiszem Halis István
talán ilyennek álmodta meg a
könyvtárat akkor, amikor a megalapításán
gondolkodott és dolgozott.
A 60 éves évfordulón arra
emlékszünk, hogy 1951. május 1-
jén alapították Nagykanizsa nyilvános
közkönyvtárát, de tudjuk
jól, hogy már korábban, 1919 óta
létezett a városban könyvtári
gyűjtemény, tehát a könyvtár
majdnem száz esztendős Nagykanizsán.
A múlt büszkeségre ad
okot és a jelen is eredményes. A
Halis István által megálmodott
ház folyamatosan gyarapodik, bővül
a szolgáltatások köre, és az intézmény
megértve a 21. század
üzenetét, a digitális hozzáférésben
is az országos élvonalhoz tartozik.
Nem véletlenül érdemelte ki
az Év Könyvtára címet, és a helyi
közösség megbecsülését is jelzi
számos díj. A legnagyobb elismerés
persze az, hogy a kanizsai és a
Kanizsa környéki emberek valóban
használják, és ezzel teszik
élővé. Az elnevezés nemcsak a falakat,
és az itt őrzött újságokat,
könyveket jelenti, hanem azt a
kapcsolatot is, amelyet olvasóival
alakít ki.”
A polgármester köszöntője után
Mikulás Gábor információbróker
szólt a könyvtárról, mint a magyar
könyvtári rendszer egyik tagjáról.
Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei
Könyvtár igazgatója a Zala
megyei könyvtárak együttműködésében
mutatta be a kanizsait.
Czupi Gyula igazgató a könyvtár
elmúlt 60 évéről beszélt. A születésnapi
megemlékezés résztvevői
közül emléklapot kaptak azok az
olvasók, akik intenzív használói a
könyvtárnak.
B.E.
Kanizsa 2011. május 5. – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Hatvan éves a könyvtár
Az önkormányzat és a Magyar
Szakszervezetek Országos
Szövetségének nagykanizsai
szervezetei idén is lehetővé tették
a hagyományos majális megszervezését
a Csónakázó-tónál.
A város önkormányzata nevében
Cseresnyés Péter polgármester
köszöntötte a tó közelében felállított
színpadon a közönséget:
– Régi hagyománya van ennek
az ünneplésnek, hiszen amióta elkészült
a Csónakázó-tó, a kanizsaiak
a Május 1-jét, mintegy tavaszköszöntőt,
itt ünneplik meg.
Elmondhatjuk mindannyian, fontosak
az ilyen rendezvények, amelyek
kikapcsolódást jelentenek, kizökkentenek
a monoton hétköznapokból
és közösségteremtők is.
Ezért támogatja önkormányzatunk
minden évben ezt a programot. A
helyszín kijelölése is szimbolikus,
hisz a Csó-tó, amelyet némi pátosszal
a város tüdejének is nevezhetnénk,
fontos értéke Kanizsának.
Örömteli, hogy egyre többen
fedezik fel újra ezt a területet, ezt
bizonyítja, hogy már most is számos
programnak biztosít kitűnő
helyszínt. Önkormányzatunk egyértelmű
célja és szándéka, hogy
fejlessze a Csónakázó-tó környékét,
az itt elérhető szolgáltatásokat,
és olyan kikapcsolódást és
feltöltődést szolgáló hellyé varázsolja,
amelyre mindannyian
büszkék lehetünk. Örülünk annak,
hogy a civil egyesületek is ide
szerveznek nagyon sok programot,
versenyeket, amelyek a vízhez,
a természethez köthetők.
Beszéde végén a polgármester
anyák napja alkalmából külön köszöntötte
az édesanyákat.
B.E.
Majális a
Csó-tónál
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképző Iskola
fodrász és női szabó tanulói a
Társadalmi Szolidaritás pályázat
keretein belül önkéntes és
közösségi tevékenységet folytattak
két szociális intézményben.
– A Muraszemenyei Fogyatékos
Intézetet lakóit női szabó diákjaink,
a nagykanizsai Idősek Otthonát
pedig fodrász tanulóink választották,
ahol különböző szociális
tevékenységet végeztek. A Fogyatékos
Intézet lakói részére
speciális ruhákat, különböző javításokat,
ajándékokat készítettek,
a húsvét jegyében pedig csoportos
foglalkozáson a lakókkal
közösen készülődtek az ünnepekre.
Az Idősek Otthonában hajápolásra,
tanácsadásra és
egyénre szabott frizurakészítésre
vállalkoztak a diákok. A pályázat
végrehajtásával legfőbb nevelési
célunk az volt, hogy tanulóink maguk
is érezzék, az idős és fogyatékos
emberek elfogadása, a szociális
célok, csakis egy újfajta szemlélet
és gondolkodásmód kialakulása
esetén valósulhatnak meg. – tájékoztatta
lapunkat Hajósné Bujtor
Tímea.
K.H.
Pályázattal egymás elfogadásáért
Dicséret és előléptetés a lánglovagoknak
Kanizsa – A 6 mi ügyeink 2011. május 5.
Cseresnyés Péter polgármester
köszöntötte a tűzoltókat védőszentjük,
Szent Flórián napján, és
kiemelte, áldozatvállalásukkal,
életük kockáztatásával nem csak
Kanizsa, hanem a város térségének
mindennapi biztonságát is őrzik. A
tűzoltók olyan szakmát választottak,
amely nem nyolc órás munka,
hanem huszonnégy órás szolgálat
teljesítését jelenti, így türelmükért
és támogatásukért családtagjaiknak
is köszönetet mondott a polgármester.
Hozzáfűzte, a lakosság
biztonságérzete nagyban függ a
tűzoltók munkájától, a statisztikák
szerint már évek óta az első öt legmegbecsültebb
szakma közé tartozik
az ő hivatásuk. Egri Gyula tűzoltóparancsnok
vette át a szót, és
elmondta, május harmadikán este
gyújtsanak gyertyát védőszentjük,
Szent Flórián tiszteletére, aki a hősiesség,
önfeláldozás, bátorság és
bajtársiasság jelképe.
A Tűzoltó Nap alkalmából huszonhárom
dolgozó kapott dicséretet
és jutalmat, valamint három
őrmester részesült előléptetésben,
amelyhez Cseresnyés Péter gratulált.
Z.A.
Jutalmak kiosztásával és előléptetésekkel ünnepelték a Tűzoltóságon
a Szent Flórián napot. Az egykori római katona neve összeforrt
az állhatatossággal, becsülettel és a segítségnyújtással, tehát mindazzal
az erénnyel, amelyeket a tűzoltók is magukénak vallanak.
Fotó: Ziegler Anita
– Nagyon is itt az ideje a köszönetnek,
amikor immár ötödik alkalommal
oszt egynyári virágpalántákat
a Polgári Kanizsáért Alapítvány.
– áll a május 6-án, pénteken
15 és 18 óra között a Hevesi
ABC előtt esedékes feliratkozás
előtt kiadott közleményükben.
Elismerésünket fejezzük ki annak a
több száz embernek, akiknek a lakókörnyezetet
szépítő munkája nélkül
nem lehetett volna sikeres virágosítási
programunk. Nem is tudom, kiket
tiszteljek jobban? Azokat-e, akik - egy
egész lépcsőház összefogásával - ásnak,
palántáznak, a száraz hónapokban
áldozatkészen öntöznek? Vagy
azokat, akik magányosan is vállalják
mindezt, bízva, példájuk másokat is
követésre indít? Hálával tartozom a
Kodály utcaiak Árpi bácsijának, aki a
maga több mint nyolcvan évével példát
mutatott a közterületek rendben
tartására. Az első évben felkérésünket
vállalva fővédnökünk lett, és a palántaosztás
munkájából is tevékenyen kivette
részét. Nem felejtjük a nyugalmazott
kertészmérnök asszony bátorítását
sem, aki elmondta, évekkel ezelőtt,
az ő idejében már jól működött
a jelenlegihez hasonló palántaosztás.
Azok az önkéntesek is köszönetet érdemelnek,
akik évek óta előre kiadagolják
igény szerint a palántákat,
hogy az osztás már gyors és kavarodás
mentes legyen. A programunknak
helyszínt biztosító kereskedelmi
vállalat, a Mecsek Fűszért és dolgozói
iránt is hálásak vagyunk. ők emellett
a záró rendezvényt, az idén május 20-
án sorra kerülő fotókiállítást és kertészeti
vetélkedőt is segítik, az utóbbi
nyerteseinek jutalom-bonbonjaival. A
palánták beszerzésének anyagi fedezetét
is többen támogatták-támogatják.
Megköszönjük azoknak a képviselőknek,
akik már az előző közgyűlésben
megszavazták a virágosítás
költségeit. Jól emlékezünk a Polgári
Magyarországért Alapítvány többéves
segítségére, a Saubermacher-
Pannónia Kft. önzetlen felajánlására.
Alighanem ők is felismerték, aki szépíti
környezetét, az biztosan nem
szennyezi azt. Köszönettel tartozunk
a termesztő kertész, Péter Ernő színvonalas
munkájáért és a házhozszállításban
nyújtott segítségéért. A helyi
sajtóról sem feledkezhetünk meg, az ő
pozitív hozzáállásuk nélkül bizonyára
kevesebbekhez jutott volna el a virágosítás
híre. Végül, de nem utolsó sorban
hálával tartozunk Cseresnyés Péternek,
aki nem csak polgármesteri
keretéből segíti a virágosítást, hanem
tulajdonképpen ötletgazdája is ennek
a kezdeményezésnek. Már 2006 nyarán
szólt arról, hogy a közösségnek
meg kell találnia a módját, hogy – ha
csak jelképesen is – megjutalmazza
azon tagjait, akik városunk szépítéséért
fáradoznak.
K.H.
„Köszönet a sok-sok mindenért…”
A Vízimentők Magyarországi
Szakszolgálata idén is biztosít
nyári munkalehetőséget azoknak
a fiataloknak, akik szeretnék
a nyár egy részét valamely
balatoni strandon, felelősségteljes
munka végzésével eltölteni.
Az egyre csökkenő diákmunka
paletta egy biztos pontja továbbra
is a VMSZ, mely folyamatosan indítja
tanfolyamait. Ezen tanfolyamok
sikeres vizsgával befejezett
elvégzése a munka végzésének
szükséges feltétele.
A zömmel Zánkán zajló, kilenc
napos (bentlakásos) tanfolyamok
jelentkezési feltételei:
- Min. betöltött 16 év (munkavállaláshoz
min. 18 év)
- Min. befejezett 8 általános iskola
- Jó úszástudás és vízbiztonság
- Min. 20 m víz alatt úszás
Az elméleti és gyakorlati képzésen
többek között a vízek veszélyei,
megelőzés, fürdési szabályok,
önmentés, közvetlen társmentés,
eszközös társmenté és az
újraélesztés ismereteit sajátítják el
a hallgatók. A tanfolyamon a fizikai
erőnlét is komoly hangsúlyt
kap, hiszen a kilenc nap végére a
részt vevőknek 400 méter kell
tudni úszniuk különféle úszásnemekben
nyolc perc alatt, majd
200 métert ruhában hét perc alatt,
és még 20 méter egy levegővel
víz alatt. A tanfolyam végén
minderről vizsgán kell bizonyságot
adni, ahol a fentieken túl még
egy kombinált mentési feladatot is
végre kell hajtani és az újraélesztés
tudományát is be kell mutatni
a vizsgázónak.
Fontos tudni azt is, hogy a
VMSZ-nél csak érvényes vizsgával
rendelkező vízimentők végezhetnek
munkát! Ez azt jelenti,
hogy azok, akik korábban szereztek
képesítést, a munkába állás
előtt újra kell igazolniuk, hogy elméletben
és gyakorlatban, valamint
fizikailag is alkalmasak a feladat
ellátására!
A tanfolyamról és a vizsgáról
további részletek találhatók ezen a
linken:
http://vizimentok.hu/hu/tanfolyamok/
vizimento-tanfolyam/61/
Legyél te
is vízimentő!
„Tegyünk érte!” – kooperációval
a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekekért Nagykanizsán
pályázat keretében tartottak
hospitációs napot a Péterfy
Sándor Általános Iskolában és a
Zsigmondy-Széchenyi szakközépiskolában.
„Az Ön jövőjébe ruházunk be!”
mottóval indult az az esélyegyenlőségi
pályázat, melynek elsődleges
célja, hogy különféle tanulási
módszerek bemutatásával megkönnyítsék
a tanulók intézmények
közötti mozgását. Az egy évig tartó
projekt folytatásaként legközelebb
a Szivárvány EGYMI-ben,
valamint a Bolyai iskolában tartanak
bemutató órákat.
Z.A.
A hátrányok felszámolásáért
Kanizsa – Szabad 2011. május 5. vélemény 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
„Megtanulhattuk: nem lehet a
nemzeti problémákat szőnyeg alá
söpörni. Azzal, hogy valamiről
nem beszélünk, nem hihetjük,
hogy maga a kérdés is megszűnt
létezni.”– vallja Rajnai Miklós
Bánffy Miklós-díjas bölcsész, a
Százak Tanácsának kihelyezett
ülésének moderátora.
A Magyar Műveltség Kincsestára
Szabadegyetem és városunk
meghívására a Százak Tanácsa delegációja
Nagykanizsára utazott. A
rendezvényre 2011. április huszonkilencedikén,
pénteken a Halis István
Városi Könyvtárban került
sor.A bemutatkozást dr. Szíjártó István,
a Százak Tanácsa ügyvivő elnöke
kezdte. Elmondta, hogy Fekete
Gyula író kezdeményezésére
szerveződött a Százak Tanácsa,
amely alapvető feladatául tűzte ki,
hogy a politikának nemzetünk
megmaradása érdekében hasznos
tanácsokat, vagy iránymutatást
biztosítson minden időkben. Az elmúlt
tizenöt év jelentősebb eseményeiről
és tanúságairól beszélt. A
rendezvény további részében az
egészségügy és a betegbiztosítás
kérdéskörében először prof. dr.
Naszlady Attila kardiológus, egyetemi
tanár, az MTA doktora tartott
rövid előadást, majd Hornyák
László közgazdász, az Orvostechnikai
Szövetség elnöke. Az előadások
a magyar társadalomban kialakult
helyzetről reális értékelést adtak,
valamint átgondolt és figyelemreméltó
elképzeléseket tolmácsoltak
a következő évtizedekre.
Naszlady professzor úr külön kiemelte
a betegségek kialakulásában
legnagyobb szerepet játszó tényezőt,
amely a mesterségesen felgyorsított
életünk és romló világunk
gondja: a stressz. Látható és
tetten érhető töredezett világunkban
az emberi minőség megnyomorodása,
amely az önazonosságtudat
és az önismeret hiányából fakad.
Bizonytalan, beteg környezetünk
kapcsolatainkat is megfertőzi,
valamint élettereinket beszűkíti, és
ezzel együtt élettani folyamainkat
lerombolja.
A professzor minden betegség
lelki eredetére hívta fel a figyelmünket,
és meggyőződése szerint
a gyógyítást is a lélek síkján kell
elsődlegesen megoldani. Tapasztalata
szerint a test, lélek és szellem
jó arányrendszerében a belső harmónia
kialakítása a legfontosabb
öngyógyítás.
A kultúra kérdéskörében Albert
Gábor író, a Magyar Művészeti
Akadémia tagja kapcsolódva az
előző előadókhoz megerősítette a
hagyományaikba ágyazott önazonosságtudatnak
és önismeretnek
a jelentőségét. Kultúránk és teremtő
műveltségünk nélkülözhetetlen
kincse a magyarságnak.
Az esemény végén Rózsás János
író, volt Gulag-rab új könyvének
bemutatására került sor. A kötet
a Szent György Könyvek sorozatban
jelent meg, szerkesztője dr.
Szíjártó István és kiadta a Balaton
Akadémia. Fogságom naplója és
egyéb irodalmi munkáim sorsa a
címe a kötetnek. A szerzőt és
könyvét méltatták: dr. Szijártó István
és (RM), majd a szerző beszélt
arról, hogy ma romló világunkban
a legfontosabb az ifjúság nevelése
és a személyes példamutatás minden
szinten. Az emberi becsület az
erkölcs, valamint az önzetlenül teremtett
világ a következő generáció
magyar jövője.
Láthattuk és megtapasztaltuk,
hogy a magas felelősség és minőség
szintjén szólaltak meg az előadók.
A város szerény, de szép
szellemi ajándékaival bocsátottuk
útra kedves vendégeinket. Köszönjük
a Százak Tanácsa delegációjának
tartalmas és tanúságos
bemutatkozó látogatását. – számolt
be Rajnai Miklós.
Tisztelt Szerkesztőség!
Az előterjesztést többször javasoltam
visszavonni, és kifejtettem,
hogy a beterjesztés ebben a formában
a nagykanizsaiakkal szemben
barátságtalan lépés és felháborító.
Olyan érzésem volt, mint amikor a
halálra ítéltnek azt mondják, hogy
akasztás helyett kegyelemből golyó
általi halállal halhat.
Eldöntötték már akkor, mikor az
előterjesztés megszületett, és a Fidesz
többség szemében még az
együttérzés halvány jelét sem láttam.
Nagyon sajnálom, mert a
visszaminősítés a gombhoz varrjuk
a kabátot tipikus esete! Az előterjesztés
abból indul ki, hogy 2 fő
részmunkaidőben foglalkoztatott
közalkalmazottat kell elbocsátani,
és a létszámcsökkenés miatt rövidíteni
kell a nyitvatartási időt. Az
érvényben lévő jogszabályok miatt
a nyitvatartási idő csökkenése miatt
pedig vissza kell minősíteni az
intézményt. Ilyen megközelítéssel
az előterjesztő még szerencse,
hogy nem a múzeum bezárása tett
javaslatot.
Próbáltam utalni arra, hogy
1926-tól Halis István által létrehozott
gyűjteményt nagyon sok kanizsai
felajánlása és gyűjtése tette
azzá, mint amit ma a látogatók
megtekinthetnek.
Érveltem azzal is, hogy 1962-
ben Zala Megyei Tanács vette át az
irányítást a várostól a múzeum felett,
de ezt egyetlen kanizsai sem
kérte, és már rég meg lett volna a
lehetőség a visszaadásra.
Az eddigi kiváló igazgatók országosan
híres gyűjtőanyagai,
mint dr. Kerécsényi Edit 16 000
darabos néprajzgyűjteménye a leminősítés
miatt a Göcsej Múzeum
leltárába kerül, és csak idő kérdése,
hogy mikor a raktárába. Ezzel
az érveléssel már minden voltam,
csak tisztességes ember nem, mert
a Fidesz többség szerint ez sosem
fordulhat elő, bár tettek rá utalást,
sajnos nincs Nagykanizsán a múzeumban
néprajzos szakember, és
így sajnos egerszegi szakembernek
kell majd kezelni a gyűjteményt.
Remélem, érzi mindenki a
fonákját az érvelésüknek.
Megemlítettem dr. Horváth
Lászlót és a jelenlegi igazgatónőt,
Száraz Csillát is, mint a múzeumunk
kiváló szakembereit.
Javasoltam, hogy nézzünk a számok
mögé, hiszen az előterjesztés
kiemeli a látogatói szám alacsony
szintjét. A kanizsai múzeumban a
látogatók száma 7795 fő, a dolgozók
száma 13 fő (ebből 2 fő
múzeulógus) a Göcsej Múzeum látogatóinak
száma 11 000 fő, a dolgozók
száma 22 fő (ebből 8 fő
múzeológus). Az előterjesztésben
már nem volt leírva az általam
végzett hatékonysági mutató, ami
már a mi múzeumunk gazdaságosabb
működtetését támasztja alá,
és azt bizonyítja, hogy nem Nagykanizsáról
kellene elküldeni azt a 2
főt. Nagykanizsán 600 látogató jut
egy 1 dolgozóra, Zalaegerszegen
500 látogató egy dolgozóra.
Elmondtam azt is, hogy az elmúlt
években 1-1,5 millió forintot
nyert el kiállítások szervezésére a
múzeum, és ebben az évben kimagasló
12 millió forintot sikerült
előteremteni pályázati forrásokból.
A visszaminősítéssel a következő
években már a pályázati startvonalra
sem tud odaállni, mert a
mostani hétfő kivételével folyamatos
nyitvatartási idő április 1-jétől
október 31-éig heti 12 órára szűkül,
3 nap, napi 4 óra, november 1-
jétől március 31-éig pedig zárva
lesz.
Ilyen feltételekkel nem lehet
egyetlen egy pályázaton sem bizonyítani
a rendezendő kiállítás létjogosultságát.
Többször rákérdeztem a megyei
közgyűlés által Nagykanizsától
kért 4 millió forint megadása esetén
a visszaminősítés hatályát veszíti-
e, de erre nem kaptam választ.
Azt is kérdeztem, ha Nagykanizsa
1 forintot sem ad, az milyen
reakciót vált ki, és a teljes bezárást
jelenti-e. Természetesen erre
sem kaptam választ.
Megemlítettem, hogy a nagykanizsaiak
joggal gondolják, hogy
egyszer már egy múzeumot elvettek
tőlünk, ez pedig az Olajipari
Múzeum, melyet 1969-ben hoztak
létre annak ellenére Zalaegerszegen,
hogy városomban már 1930-
as évektől, a MAORT megalakulásától
a mai napig jelen van az olajipar.
Érveltem azzal is, hogy ezzel az
előterjesztéssel a megyei közgyűlés
a két város közti hosszú évtizedek
után már elalvó ellentét lángját
szítja fel, ami jelen helyzetben véleményem
szerint nem, hogy nem
szerencsés, hanem egyenesen káros.
Mikor már az SZMSZ-szerinti
harmadik felszólalásommal is éltem,
kaptam meleget és hideget,
hiszen válaszolni már nem tudtam,
és a Fidesz ezt kihasználta. A szavazási
eredmény sajnos mindenki
előtt ismert. Csak remélni tudom,
hogy én legalább mindent megtettem.”
Lelkó Tamás
Zala Megyei Közgyűlés
MSZP frakciójának tagja
Közérdekű muzeális gyűjteményként
a Thúry György Múzeum
továbbra is végezhet gyűjtést,
állandó kiállítást mutat be, biztosítja
a kutatás feltételeit, a kiállításhoz
kapcsolódó közművelődési
és múzeumpedagógiai szolgáltatásokat
nyújt. A módosítás nem érintené
a szakalkalmazottak létszámát,
előnye a nyitvatartási idő
csökkentésében jelentkezik, mivel
télen 5 hónapon keresztül az állandó
kiállítás – az előre bejelentett
csoportos látogatások kivételével
– zárva tart.
(folytatás a 8. oldalon)
„Csak a tiszta
ragyog…”
A Thúry György
Múzeum
döntésének háttere
Így fog működni
a Múzeum
Kanizsa – Szabad 8 vélemény 2011. május 5.
hirdetés
(folytatás a 7. oldalról)
A közel fél éven át zárva tartó állandó
kiállítás miatt csak határozott
időben foglalkoztatott teremőrök
foglalkoztatása indokolt. Jelenleg
részmunkaidőben négy közalkalmazott
látja el a teremőri feladatokat,
mely munkatársak közül két fő határozatlan,
két fő pedig határozott időre
kinevezett munkavállaló, a határozati
javaslatban foglaltak szerint két
fő teremőr közalkalmazotti jogviszonyának
megszűntetésére kerül sor.
A kiállítóhely nyitva tartási idejének
csökkentése csak a kiállítóhely
épületének korlátozott nyitva
tartását, illetve a téli hónapokban
bezárását jelenti, mivel az irodák
és a raktárak egy másik épületben
helyezkednek el.
A múzeum gyűjtőkörei közül a
régészet, a történet és a jelentős
néprajzi gyűjtemény miatt a néprajz
maradna. Régész és történész muzeológus
szakalkalmazottal rendelkezik
a múzeum, a néprajz szakág
fennmaradása pedig úgy biztosítható,
ha a Göcseji Múzeumban alkalmazott
néprajzos – muzeológus
szakalkalmazottak látják el a nagykanizsai
gyűjtemény gondozását.
(Részlet a megyei közgyűlés
előterjesztéséből.)
„Muraköz tartozik Zala vármegyére,
/ Itt Badacsony, Keszthely,
Füred nem messzire, / Egerszeg,
Kanizsa, Csáktornya végtére, / Itt
élt a Zrínyiek vitéz nemzetsége.”
AKanizsa április 28. napi számában
„Vendégfogadók és korcsmák
Kanizsa főterén” címmel egészen
tartalmas és jó cikket olvashattunk
a 19. századi városunkról. Ezt szeretném
kiegészíteni egynéhány Zala
vármegyére is vonatkozó, általánosan
jellemző, érdekes adattal a
kiegyezés idejéből. A vármegye
székét és gyűléseit ekkortájt is „Zala-
Egerszegen” tartotta. Főispán
volt ekkor gróf Szapáry Géza. Szabad
királyi városa Zala vármegyének
ekkor nem volt, volt viszont 22
mezővárosa, 575 faluja, 266 pusztája,
és mintegy 270 ezer fő körüli
népessége, kik „nyelvökre nézve”
magyarok voltak, a horvátok lakta
Muraközt kivéve. A megye határa
akkortájt egészen a Balaton északi
csücskéig húzódott, tehát az egész
északi partszakasz Zalához tartozott,
csakúgy, mint a Muraköz is.
Határos volt nyugatról a Stájer hercegséggel,
valamint délről Varasd
és Belovár-Kőrös vármegyékkel.
Északról Vas és Veszprém, míg keletről
Somogy vármegyék kerítették.
Zala hat igazgató szolgabírói
járásra volt felosztva, úgymint: 1.
zala-egerszegi járás, hol a megyei
főispán lakása is volt. 2. nagy-kanizsai
3. lendvai 4. sümegi 5. tapolczai,
míg 6. a kapornaki járás volt.
Amegyének újoncokat a 48. számú
gyalogezredhez és az 5. számú
Radeczky gróf magyar huszár ezredhez
kellett kiállítania. Zala-
Egerszeg ekkor „mezőváros a Zala
vize mellett, szép vármegye-házzal,
7 országos vásárt tart, melyek szarvas-
marhára nézve híresek. Lakosai
4025, a Szombathelyi püspök birtoka.
Rendezett tanácsa van.” Nagy-
Kanizsa „mezőváros, a török háborúkban
nyugoti Magyarországnak
fő védelmező bástyája volt, de a török
elfoglalván azt 90 esztendeig
bírta. Kereskedése eleven és nagy
fontosságú, sertés, marha, gabonavásárjai
híresek, a határőrzők és török-
bosnyák széleken lakó kereskedők
sertéseiket és ökreiket erre hajtatják
keresztül Sopronyba. A kegyes
oskoláknak collegiuma van,
könyvkereskedéssel. Lakosai 8773.
Rendezett tanácsa van.” Zala-
Apáthy „a Zalavári apátság lakása,
hiteles országos levéltár.” Badacsony
és Rezi már ekkor is „boráról
híres”, míg Szigliget pedig báró
Puteánya József birtoka volt.
Keszthely „szép mezőváros a Balaton
mellett, 7500 lakossal, gróf Festetics
Thassilo gazdaságot tanító intézetével
(Georgikon), angol kertjével,
nemesített juhaival, ménesével,
jó borával jeles. 1839. új híd épült
Keszthelynél, a Balatonon keresztül,
mely Zala-vármegyét Somogymegyével
Fenéknél összeköti. Kisfaludy
gőzös Kenesétől Keszthelyig
jár a Balatonon.” Tihany „a Balatonban
lévő félszigetben egy
hegynek oldalában felséges vidéken,
a sz. Benedek-rendén levő
szerzet apátság, két tornyú temploma,
a reformátusoknak is van temploma.
Tihanynál sok fogashal van a
Balatonban. A tihanyi viszhangot
(echót) ki nem hallotta?” Füred
„Veszprémtől 3 órányira falu a Balaton
mellett, helv. vallást tartók
templomával, jó bort termeszt. Innen
negyed órányira esik épen a
Balaton tava partján egy gyönyörű
völgyben a füredi fürdő és savanyvíz
forrása. E forrást négyszegben
veszi körül a sétáló hely, mely
hársfákkal van beültetve, mellette
az angol mulatókert, kápolna, magyar
színház. A hideg fürdő a Balaton
nádasába van építve. A vendégek
elfogadására, kik kivált
Pestről, és a szomszéd vármegyékből
július és augusztus hónapban
igen számosan sereglenek ide, kényelmes
épületek s vendéglő házak
vannak. Birtokosa a fürdőintézetnek
a tihanyi apátság. Kisfaludy
nevű gőzhajó 1846. octoberben a
Balatonra bocsátatott, azóta Zala-,
Somogy- és Fehérvármegyék közt
rendes útját járja.” Sümegh „szép
püspöki kastély és kerttel a régi
vár alatt. Rendezett tanácsa van.”
Tapolcza „mezőváros rendezett tanáccsal.”
„Csobáncz, Sz.-Grót,
Türje, Kis-Komárom, Kapornak,
Zalabér, Hahót, Bellatincz feje egy
nagy urodalomnak 21 faluval,
Alsó-Lendva, Lenti, Zala-Lövő,
Széchi-Sziget, Perlak. A göcseiek,
bászlik (ős magyarok) a lövői járásban
laknak.” Csáktornya „mezőváros
Muraköz szigetben, ékesíti
a négy emeletes tornyos vár, valaha
Zrínyiek kastélya, feje a 90
helységekből álló gróf Festetics
Thassilo muraközi urodalmának,
híres vásárjai, erős bora. Lakosai
1990. A csáktornyai várban, egy
nagy teremben szép magyar históriai
rajzolat látható 1716. esztendőből.”
Légrád „a Dráva mellett
szabad város.” Zala vármegyében
birtokos családok a következők
voltak ekkortájt: Hercegek –
Eszterházy és Batthyányi. Grófok
– Festetics Thassilo, Széchenyi
István, Szapáry, Nádasdy, Zichy,
tihanyi apát, kapornaki apát, türjei
prépost. Bárók – Gerliczy,
Puteány. Nemesek – Bernáth, Bertalan,
Bogyay, Csányi, Csillag,
Chinorány, Deák, Diskay, Domokos,
sz. györgyi Horváth, Szalabéri
Horváth, Hertelendy, Inkey,
Kerkápolyi, Koppányi, Molnár,
Óhidy, Oszterhueber, Salamon, Simon,
Sümeghy, Szecsődy,
Szegedy, Skublics, Spissich, Szabó,
Tuboly, Zakál, Zoby stb.
Zala vármegye nagysága mintegy
„100 négyszegű m. föld,
hosszasága 20, szélessége 6 – 8 –
10 mértföld” volt, azaz nagyjából
kétszer akkora volt, mint a mai Zala
megye.
Az idézetek Bucsánszky Alajos
Hármas Kis – Tükör (megjelent
Bucsánszky Alajos nyomtatásában
és kiadásában Pesten, 1868-ban)
című művéből valók.
Papp Attila
Zala vármegye, 1867
Kanizsa – 2011. május 5. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre illetve haszonbérbe
adásra kínálja az alábbi Cserfő hegyen levő zártkerti ingatlanait:
Hrsz. Megjelölés Nagyság Hányad
10370 gyep és egyéb építmény 73 1/1
10490/1 szántó, gyümölcsös és út 2974 1/1
10533 gyep 1079 1/1
10539 kert, szőlő, erdő 1770 1/1
10551 gyümölcsös 604 1/1
10552 gyümölcsös 170 1/1
10596 gyep 182 1/1
10621/2 gyep 50 1/1
10624/1 gyep 3198 1/1
10625 gyep 24 1/1
10636/3 gyep 4393 1/1
10637/2 gyep 3199 1/1
10645/2 gyep 4606 1/1
10664 szántó 2575 1/1
10795 szőlő, gazdasági épület 8014 7/10
10799/2 gyümölcsös, erdő 5017 1/1
10800 gyep 3314 1/1
10801/1 szőlő, gyümölcsös 1654 1/1
10803 gyep, erdő 6121 1/1
10806/1 szántó, erdő 7025 1/1
10806/3 szántó 2988 1/1
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó és a 93/500-724 telefonszámon lehet.
Eladó és bérbeadó Cserfői ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre illetve
haszonbérbe adásra kínálja az alábbi Mórichelyi hegyen levő zártkerti ingatlanait:
Hrsz. Megjelölés Nagyság Hányad
30818 szántó, gyep 4242 1/1
30825 szőlő, gyep 4400 2/8
30831 gyep 1114 1/1
30839 gyep 1577 1/1
30849 gyep 4091 1/1
30853 gyep 3330 1/1
30922 szőlő 858 1/1
30927 kert 631 1/1
30947 gyümölcsös, rét, kert 2697 1/1
31021 szőlő, szántó, gyep 7616 1/2
31072 gyep 828 1/1
31074 gyep 1008 1/1
31077 gyep 389 1/1
31082 gyep 523 1/1
31083 gyep 1306 1/1
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó és a 93/500-724 telefonszámon lehet.
Eladó és bérbeadó Mórichelyi ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre illetve
haszonbérbe adásra kínálja az alábbi Kis- és Nagybagolai hegyen levő
zártkerti ingatlanait:
Hrsz. Megjelölés Nagyság Hányad
20800/3 szőlő, gyümölcsös, szántó 5840 3392/5840
20884 gyep 1905 1/1
21712 szántó 5394 1/1
21781/1 szántó, erdő, út 5986 1/1
21785 erdő és út 24353 1/1
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó és a 93/500-724 telefonszámon lehet.
Eladó és bérbeadó ingatlanok a
Kis- és Nagybagolai hegyen
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre illetve
haszonbérbe adásra kínálja az alábbi Förhénci hegyen levő zártkerti ingatlanait:
Hrsz: Megjelölés Nagyság Hányad
11840 szőlő, szántó 5471 1/1
11885/14 szántó, erdő 3069 1/1
11890/2 szántó, erdő 3711 1/1
11909 szőlő, gyep 2416 1/1
11941 szőlő, gazdasági épület 6968 1/1
11943 gyep, gazdasági épület 3168 1/1
12065/2 kert, gyümölcsös, gyep 4515 1/1
12071 gyep 55 1/1
12072 gyep 61 1/1
12101 gyep 29 1/1
12103 gyep 125 1/1
12104 gyep 67 1/1
12105 gyep 53 1/1
12163 gyümölcsös 93 1/1
12228/2 gyümölcsös 76 1/1
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó és a 93/500-724 telefonszámon lehet.
Eladó és bérbeadó Förhénci ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre illetve
haszonbérbe adásra kínálja az alábbi Szentgyörgyvári hegyen levő zártkerti
ingatlanait:
Hrsz. Megjelölés Nagyság Hányad
31915 gyep 2981 1/1
31918 gyep 160 1/1
31922 kert 320 1/1
31924 gyep 379 1/1
31928 gyep 1875 1/1
31933 gyep 2225 1/1
31935 gyep 257 1/1
31945/1 gyep 264 1/1
32727 szántó 2247 1/1
32746 kert 384 1/1
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó és a 93/500-724 telefonszámon lehet.
Eladó és bérbeadó ingatlanok
a Szentgyörgyvári hegyen
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata "Testvérvárosi Pályázat
2011" címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok
fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú
működésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése
céljából.
A pályázók köre: civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok.
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai és baráti városai – Akko,
Bihács, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Ptuj,
Puchheim, Salo, Shijiazhuang, Togliatti – valamelyikében működő partnerszervezet
aktív együttműködésével 2011. július 1. és 2012. június 30. között kell
megvalósulnia. Apályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából
lehet pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.
A pályázatok támogatásáról a polgármester legkésőbb 2011. június
30-ig dönt. Az elnyert támogatást - legfeljebb 100 ezer Ft-ot -
részletes elszámolással, a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt
kiadásokra, legfeljebb az önrész mértékéig, utólagos finanszírozással
biztosítja az alap. Egy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adatlap
letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában,
munkaidőben személyesen is átvehető a Polgármesteri Hivatal
portáján.
A pályázatok beérkezésének határideje 2011. május 10.
Testvérvárosi pályázat 2011.
Kanizsa – Muzsikába 10 oltva 2011. május 5.
Hosszú idő után ismét városunkban
ad koncertet május
12-én, este hét órakor Rákász
Gergely koncertorgonista. A
Református templomban tartott
előadás egészen rendhagyónak
ígérkezik, hiszen a vélt komolyzenei
szigoron túllépve
egyedi látványvilággal és a zeneszerzők
életét is bemutatva
fogadja hallgatóságát. Az előadó
célja pontosan az, hogy a
koncertet követően a közönség
ne csak úgy tekintsen a klaszszikus
zenére, mint az iskola
énekóráinak kötelező tananyagára,
hanem mint lelket
felemelő muzsikát fogadják a
nagy zeneszerzők műveit. Többek
között az Egy Koncert
Kékben – Látványkoncertről és
a művészet szeretetéről is beszélgettünk
az Egyesült Államokban
is sikerrel szereplő Rákász
Gergellyel.
– Már nem először koncertezik
városunkban. Hányadszor
játszik a kanizsai közönségnek?
– Ez már a sokadik alkalom,
hiszen szívesen jövök Kanizsára,
tulajdonképpen az összes olyan
turnénak, amely koncepcióval
bír, például a Romantika Light, a
Barokk Light, vagy a Verdissimo,
volt nagykanizsai állomása.
Ha jól számolom, ez lesz a nyolcadik
országos turné, és eddig
minden alkalommal felléptem
Kanizsán.
– Milyen műsort láthat majd a
közönség a mostani alkalommal?
Mi lesz a különlegessége
ennek a koncertnek?
– Az előadás újszerűségét az
adja, hogy egymáshoz kapcsolódó
látványelemek fogják kísérni
a zenei előadást. A keretet
Strauss Kék Duna keringője és
Gershwin Kék Rapszódiája adják.
Tulajdonképpen egy új műfaj,
úgynevezett látványkoncert
született, melynek során arra az
impulzus-szintre igyekszem
emelni a klasszikus zenét, amelyen
a huszonegyedik század pörög.
Ugyanis tapasztalatom szerint
a ma embere nem szívesen ül
be egy klasszikus zenei koncertre,
inkább megnézi, hogy milyen
műsor megy a tévében. Ha úgy
adok elő egy hangversenyt, mint
ahogy azt tették száz, kétszáz,
vagy akár harminc évvel ezelőtt
– amikor is teljesen más tempóban
éltek az emberek – akkor
igen hamar unatkozni fog a mai
közönség. Mindig nagyon szerettem
mesélni a hangversenyeken,
például zenetörténetről, a zeneszerző
életének egy-egy érdekesebb
részletéről, mi történt vele
akkor, amikor a darabot megírta,
miért izgalmas a mű, illetve az
egyéniség, aki megalkotta, vagy
ki volt a mű születésének idejében
a király és milyen történelmi
viszonyok között uralkodott.
Mindezt azért tartom fontosnak,
mert így az embereknek nem érzik
magukat kirekesztve az előadásból.
Az orgonakoncert során
mindehhez hozzáadtunk egy
plusz látványvilágot, így színészi-
és táncjátékkal, valamint festőművész-
barátom, Papp Norbert
grafikáival egészül ki a zene. A
képzőművészeti elemek sem hagyományosak,
felvettük videóra
a művészt, miközben rajzolt, vagyis
a grafika a néző előtt fog
megelevenedni. Ezeknek az elemeknek
a segítségével nagyobb
perspektívát tárunk a befogadó
elé, amely által egyfajta aha-élményt
fog átélni, és ráeszmél,
hogy a klasszikus zenétől nem
kell félnie, csupán ismerni kell
egy picit a hátteret. Persze van,
amikor ez nem eléggé izgalmas –
mert ilyen is van – játszom például
Grieg Peer Gyntjét, aminek
komponálása közben a zeneszerző
a tüdőbaját kúrálta egy tenger
melletti városkában, amiről elég
unalmas lenne filmet készíteni.
Ezzel szemben, ha megmutatjuk
a szélhámos Peer Gynt kalandjait
- például hogyan menekül el a
hegyi királyok barlangjából, és
ehhez hasonló galibákat – akkor
máris egy élvezhető darabot láthat
a közönség. Ha magáról a darabról
mesélünk, akkor ez azért
is izgalmas lehet, mert aki nem
szocializálódott a klasszikus muzsikához,
az érdekes történet által
mégis sokkal inkább magáénak
érezheti azt. Ezt az előadásmódot
a gyerekek is gyorsan
megszeretik. Ehhez kapcsolódik
az a gondolatom, hogy a ma fiataljainak
életébe belecsempészszük
a klasszikus zenét, bár tudom,
hogy ez nehéz feladat. Nem
gondolom, hogy akik Lady Gagát
hallgatnak, azok a hangversenyt
követően majd egy Händel lemezt
fognak berakni a lemezjátszóba,
de a gyerekek életében is
eljön az idő, amikor vissza fognak
emlékezni a klasszikus zenei
élményeikre. Ha a fiatal felnőtt
egyetlen hangversenyen sem volt
élete során, akkor persze nem
várható, hogy felmerüljön benne
az igény a klasszikus zenére. Már
csak ezért is bíztatom a szülőket,
hogy bátran hozzák el a gyerekeket
a hangversenyre, mert biztosan
le fogja őket kötni a műsor.
Egyébként iskolai programokban
is részt veszek, ilyenkor gyereknyelven,
rövidített változatban
adjuk le az előadást.
– Milyen darabok lesznek még
a mostani, kanizsai koncerten?
– A már említett két keretdarab
mellett Edward Elgar Parádé és
Pompája – ami Angliának tulajdonképpen
a második himnusza,
rendkívül népszerű katonainduló
–, valamint Ravel Bolerója is
hallható lesz a koncerten. A darabok
különlegessége, hogy egyiket
sem orgonára írták, és a hangszer
tulajdonképpen egy nagy zenekarként
szólal meg. Ezt a megközelítést
az Egyesült Államokbéli
éveimnek köszönhetem, az
ottani élet és felfogás miatt innovatívabban
tudom megközelíteni
a hangszert, mint egy ortodox
hangszerjátékos.
– Említette, hogy nehezebb
megfogni a fiatalságot a komolyzenével.
Ön szerint ez miért alakult
így?
– Nem csak az érdeklődés hiányával
van a baj, hanem maga az
oktatási rendszer sem kielégítő.
Tudniillik rengeteg információt
kell megtanulnia a gyerekeknek
az iskolában, ami önmagában
nem fejleszti a gondolkodásukat
és a kreativitásukat, hiszen ma
már az „okos telefon” segítségével
egy-két perc alatt bárminek
utánanézhetnek. Sajnos egyre inkább
kiszorulnak a készségfejlesztő
tantárgyak az oktatásból,
és a kevés óraszám miatt pusztán
a rövid információk bemagolására
jut idő az igazán lényeges dolgok
helyett. Pedig a művészet
pont nem az a terület, ahol a nézőnek-
hallgatónak meg kellene
feszülnie az alkotás megértése
miatt, vagy feltétlenül ünneplőbe
öltöznie, sokkal inkább az a cél,
hogy a mű felemelje a lelkét. Úgy
gondolom, hogy a művészet szolgál,
épít, Istennel köt össze, és ez
nem megy adatokon keresztül.
Nincs egyszerű helyzetben a ma
énektanára, de egy ilyen koncerten
például sokat kaphatnak a fiatalok.
– Tizenöt éves korában volt első
koncertje. Hogyan szerveződött
ez az előadás?
– Az akkori barátnőmmel voltunk
egy orgonakoncerten, miután
megkérdezte, hogy nekem
mikor lesz előadásom. Egy komoly
férfi erre persze nem válaszolhatja,
hogy erre még nem készültem
fel, és szerintem minden
tizenöt éves annak érzi magát…
Így azt válaszoltam, hogy pár hónapon
belül megtartom a koncertet.
A barátnőm azonban nem
hagyta annyiban a dolgot. Időnként
rákérdezett, hogy tudom-e
már az időpontot, készülök-e
már, mert akkor elhívná a barátnőit
is. Egyre szorult a hurok körülöttem,
láttam, hogy itt nincs
mese, ezt a koncertet meg kell
tartani. Így besétáltam a paphoz,
akinél gyakoroltam, és elmondtam
neki, hogy lenne egy délután,
amikor nem csak úgy gyakorolgatnék,
hanem eljönne pár ember
is. Elkezdtünk meghívókat gyártani,
és a végén teljesen megtelt a
templom. Én, aki tíz-tizenöt emberre
számítottam, a nagy tömeg
láttán véres verejtékben úsztam
és elég sokat hibáztam, de mivel
nem az volt a tét, hogy a közönség
kifütyül vagy sem, akármenynyit
bakizhattam, megtapsolták.
Ez olyan pozitív élmény volt,
hogy a koncert közepére elfogytak
az izgalom szülte bakik, telje-
Klasszikus zene XXI. századi ritmusban
Strauss keringőjétől Gershwin rapszódiájáig
Kanizsa – Muzsikába 2011. május 5. oltva 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
sen elmúlt a lámpalázam és azóta
se tért vissza.
– Amíg a zenész belemerül a
játékba, a külvilág megszűnik
számára?
– Én együtt vagyok a közönséggel,
már csak azért is, mert előttük
ülök. A műsor ráadásul interaktív,
tehát néha megszakítom a játékot,
mesélek, közelebb hozom az előadást
a hallgatósághoz, így nem
zárhatom ki őket. A koncert sikeressége
egyébként szerintem attól
függ, hogy mennyire felkészült az
előadó. A zenész csak eszköz a Jóisten
kezében.
– Külföldön is szokott szerepelni?
– Tavaly játszottam Lengyelországban,
itt teszteltem először a
látványkoncertet, és annyira tetszett
az ottani közönségnek, hogy
Kínában is fel fogok lépni ezzel
az előadással, bár ezzel kapcsolatban
még nem tudok részleteket.
Nem panaszkodhatom a külföldi
útjaimra, de 2005 óta – amióta
hazatértem az Egyesült Államokból
– nálam az első helyen
Magyarország áll. Igaz, hogy tanultam
és dolgoztam az USAban,
de idővel úgy döntöttem,
hogy hazajövök és itthon szeretnék
dolgozni. Odaát számot vetettem
az életemmel, elgondolkodtam
azon, hogy mikor van nagyobb
haszna a munkámnak, és
rájöttem, hogy tartozom annyival
a hazámnak, hogy a sok tapasztalatot
és tudást itt kamatoztassam.
Követendő értékrendnek tartom,
hogy az ember egy ideig kifelé írja
az életrajzát, de egy ponton túl
írja befelé és referáljon a tükörnek,
hogy amit a nap folyamán
véghezvitt, mennyire vág egybe
azzal, amiben hisz. Nagyon ráfér
Magyarországra, hogy az emberek
innovatívan közelítsenek a
kultúrához, és lássanak olyan embereket,
akik nem szent tehénként
kezelik a kultúrát, hanem
ott, ahol annak a helye van. Hiszen
azért van a művészet, hogy
felemeljen. Az ember a munka
után fáradtan leülhet a fotelba
egy nagy adag popcornnal a hasán
és nézheti a valóságshow-t.
Ez nyilván nem felemeli, inkább
még jobban lehúzza a tragédiába.
A művész életfeladata, hogy újra
és újra rámutasson a szépség felemelő
erejére, amely lehet
könyvbe zárva, festménybe álmodva,
vagy megszólalhat a
klasszikus zene hangjaiban.
Ziegler Anita
Februárban egyesült a Nagykanizsai
Ifjúsági Fúvószenekar
és a Nagykanizsai Olajbányász
Fúvószenekar zenész-gárdája,
így a május hetedikei koncerten
már egy kibővült együttes lép a
vájt fülű közönség elé. Hogy miért
volt szükség a fuzionálásra,
arról Tatár Csaba karnagy számolt
be lapunknak.
– Mind az ifjúsági, mind pedig
az Olajbányász Fúvószenekar
nagy múltra visszatekintő együttesekként
működtek. Mi volt az
oka az egyesülésüknek?
– Ennek több oka is volt, elsősorban
az, hogy az Olajbányász
Fúvószenekarban, utánpótlás hiányában
viszonylag kevés ember
zenélt, alaptagsága megközelítőleg
tizenöt fő volt, emiatt sokszor kellett
kisegítőket hívniuk. Így a város
által nyújtott támogatás a hangszerek
vásárlásán kívül nagyrészt
a kisegítő zenészek kifizetésére
ment el. Míg az Olajbányásznak
nem volt elég utánpótlása, addig
mi anyagi gondokkal küzdöttünk,
ezért született meg a döntés az
egyesülésről. Nagy öröm, hogy a
hangszerükön régóta játszó idősebb
fúvósok és a fiatalok is egyaránt
megtarthatják értékes hobbijukat
Az ifjúsági zenekar még
1994-ben alakult, akkor mintegy
húsz fővel működtünk, ez mára
megközelítőleg hatvan főre duzzadt.
A múlt nyáron ért karrierje
csúcsára a csapat, amikor harmadik
lett az Országos Fúvószenekari
Versenyen, és további szép eredményeket
értünk el, a Pécsett megrendezett
nemzetközi nagydíjon is,
ahol egy arany és két bronz minősítést
szereztünk. Ez kemény megmérettetés
volt, másfél héten keresztül,
napi hat órát gyakoroltunk,
úgyhogy elég nagy munkánk volt
benne.
– Kik alkották-alkotják az ifjúsági
zenekart?
– A zeneiskola növendékeiből
alakult meg a fúvószenekar 1994-
ben. Később, 1998 környékén jött
össze egy elég jó kis csapat, akkor
már külföldi szereplésünk is volt.
Sok olyan közös programot szerveztünk,
például nyári táborozásokat,
amelyek összetartották a zenekart.
Időközben változásokon
mentünk keresztül, egyre inkább
felnőtt zenekarrá váltunk. Most
például általános iskolások nem
találhatóak tagjaink között, inkább
tizenöt és huszonkét év közöttiek,
többnyire főiskolások alkotják a
csapatot. Az Olajbányász zenekarból
az egyesítést követően zömében
olyan hangszeren játszó tagok
jöttek hozzánk, akikre szükség
volt, így jelenleg teljes a zenekar.
Egyedül a vadászkürt szólam hiányos,
kizárólag erre a helyre kellett
kisegítő. Ritkának mondható
hangszerek részvétele miatt –
oboa, fagott – kialakult egy olyan
összeállítás, amit koncertfúvós zenekarnak
hívnak. A koncertfúvós
zenekar egyébként manapság
meglehetősen népszerű műfaj,
mert a könnyűzenétől a komolyzenéig
vagy a big band-ig, mindenféle
hangzás megszólaltatható. Nehéz
összehozni egy ilyen együttest,
de szerencsére nekünk sikerült.
Végre elmondhatjuk, hogy
van Kanizsán egy olyan, hatvan
fős fúvószenekar, amely helyi emberekből
áll össze, szólal meg és
így nem kell más tollával ékeskednünk.
– Hol próbál most a Nagykanizsai
Fúvószenekar?
– Ez a téma még mindig meglehetősen
problémás és megoldatlan.
Az ifjúsági zenekar eddig a zeneiskola
próbateremmé átalakított pincéjében
gyakorolt, de egy ilyen
nyirkos és zárt helyiségben hosszú
távon nem lehet próbálni. A kották
bepenészednek, a hangszerek
tönkremennek és a hangzás sem az
igazi. Az Olajbányász zenekar a
HSMK Kamaratermében próbált,
és az egyesülést követően az volt a
terv, hogy ott folytatjuk tevékenységünket,
de aztán az épület hangszigetelési
problémái miatt gyakran
zavartunk péntek este. Jelenleg
kényszerből visszaköltöztünk a zeneiskolába,
de ez hosszútávon nem
oldja meg a problémánkat. Már
kaptunk ígértet a várostól a próbateremre,
de hogy ez mikor fog valóra
válni, azt egyelőre nem tudjuk.
– Miből tartják fenn magukat?
– Az Olajbányász zenekar már
eddig is a várostól kapott támogatást.
Ez az összeg az egyesítést követően
is megmarad – a létszám
miatt állítólag némileg ki is egészül.
Ha ehhez hozzájönnek a remélhető
saját bevételeink, akkor
működőképes maradhat a társaság.
Az év során, legnagyobb bevételünk
a szokásos Mikulás koncertből
származik, hiszen ez a fellépés
régóta nagyon sikeres.
– Sikerült összehangolódniuk
a zenekari tagoknak?
– A csapat munkája ugyanolyan
rendszer szerint folytatódik tovább,
mint eddig. Az év eleji időszak
a volt olajbányász zenekarosok
számára változást jelent, hiszen
ez eddig pihenő időszakuk
volt, de most már megkezdődött a
komoly munka, és ehhez muszáj
gyakorolni. Az ő időbeosztásukban
azért nagyobb mértékben beleszól
a család és a munka, de természetesen
ugyanazok az elvárások
vonatkoznak rájuk is, mint az
ifjúsági zenekar tagjaira, akik a tanulás
melletti szabadidejüket áldozzák
a célért. Pénteken hattól kilencig
próbálunk, ez egyelőre minden
tagunknak megfelel.
– Mikor lesz az egyesült fúvószenekar
első koncertje és mit lehet
tudni a műsorról?
– Az első fellépésünk május
hetedikén, este hét órakor lesz a
HSMK-ban. A műsor nagy része
a már említett nyári versenyműsorból
áll össze, ugyanis azokat
máshol nem játszottuk, – pláne
nem együtt. Ezek nem könnyű
darabok, főleg ha azt vesszük,
hogy jelenleg heti egy alkalommal,
pénteken tudunk próbálni. A
koncert három részre tagolódik,
az első részben a zenekari tagokból
alakult rézfúvós ötös kezd.
Utána a zeneiskola fúvószenekara
fog fellépni, előadásukban lesz
három szám, és ezt követi a nagyzenekar
műsora, amit igyekeztünk
minél sokszínűbben összeállítani.
Egy ír darabbal kezdünk,
ezután Lehár Víg özvegyének átiratát
fogjuk prezentálni, majd a
King Kong filmzenéjét adjuk elő.
Horváth László trombitás növendékem
szólóját egy klasszikus induló
váltja, majd egy sokunk által
kedvelt populárisabb mű következik.
Ezek többségében nyolctíz
perces zenekari művek, a záró
szám pedig megint egy könnyed
filmzene lesz, ami már egy big
band-es hangzású előadás. Reméljük
sikerül minden oldalról
megmutatni a fúvós zene és
hangzás szépségét, ezáltal nagyobbítani
Nagykanizsa zenekedvelő
közönségét!
Z.A
Összehangolódtak a fúvósok
Kanizsa 12 – Színes 2011. május 5.
􀂊􀂊 Május 7. 19 óra
A NAGYKANIZSAI FÚVÓSZENEKAR
BEMUTATKOZÓ KONCERTJE
Belépődíj: 800 Ft. A jegyek megvásárolhatók
a HSMK információs szolgálatánál
és a Farkas Ferenc Zene-és Aranymetszés
Művészeti Iskolában
􀂊􀂊 Május 10. 19 óra
Bródy bérlet - Tommy Steele - Arthur
Freed - Betty Comden - Adolph Green
- Nacio Herb Brown: ÉNEK AZ ESő-
BEN - musical a MGM filmje alapján
(eredeti koreográfia Gene Kelly és Stanley
Donen). Szövegkönyv: Betty Somden
és Adolph Green. Dalok: Nacio Herb
Brown és Arthur Freed. Az eredeti produkciót
Maurice Rosenfield, Lois F.
Rosenfield és a Cindy Pritzker, Inc. hozták
létre. Zenekiadó: EMI Ribbins Catalog
Inc. Fordította: Bárány Ferenc. Az
Ének az esőben előadását a Music
Theatre International-lel kötött különleges
megállapodás teszi lehetővé. (MTI),
421 West 54th Street, New York, New
York 10019 - tel.: (1) 212 541 4684,
www.mtishows.com. A színdarab Magyarországon
a THEATRUM MUNDI
Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével
kerül színre. Előadó: a Pannon
Várszínház. Belépődíj: 2 500 Ft
􀂊􀂊 Május 11. 20 óra - Jézus Szíve Plébániatemplom.
ZORÁN KONCERT
Belépődíj: 4 000 Ft. Jegyek kaphatók a HSMK
információs szolgálatánál, a Tourinform Irodában,
és az INTERTICKET hálózat (www.jegy.hu)
􀂊􀂊 Május 13. 18 óra
TESTVÉRVÁROSI MűVÉSZTELEP
KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Dr. Herbert Kranzein - Pucheim város
polgármestere. Megtekinthető: június 10-ig
􀂊􀂊 Május 15. 19 óra
Fenyő - Tasnádi: MADE IN
HUNGARIA - musical
A Roxinház (Kaposvár) előadása
Belépődíj: I. hely 2000 Ft, II. hely 1500
Ft, pótszék 1000 Ft
􀂊􀂊 Május 10. 12 óra
RENDHAGYÓ FRANCIA ÓRAA
MEDGYASZAY HÁZBAN
Vendég előadó: Jean-Louis Vemars
francia újságíró. A Belépés díjtalan
VARÁZSLATOS INDIA - Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet kiállítása.
Megtekinthető: június 11-ig
TAVASZI SZIMFÓNIA - Z. Soós István
kiállítása. Megtekinthető: szeptember
10-ig
INVOCATIO - Színházi plakátkiállítás
RITMUSOK, FORMÁK, GONDOLATOK
- Z. Soós István algráfiai alkotásai.
􀂊􀂊 Május 13. "GYEREK MÉG AZ IDő"
Magyar Plakát Ház
Mesevilág - Faltisz Alexandra grafikusművész
kiállítása
Képzőművészetek Háza
9 óra Tűzmadár Táncszínház
11 óra Koncert gyermekeknek
Közreműködnek a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem hallgatói
14 óra Mindigfutó Benvenuto
A Vabababa Társulat mesejátéka Gianni
Rodari meséje nyomán
Nagykanizsa megyei jogú város polgármestere „Civil Pályázat - 2011”
címmel pályázatot ír ki civil szervezetek 2011. évi támogatására.
A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatási
területén működő, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil
szervezetek. A pályázaton nem indulhatnak pártok, egyházak, vallási felekezetek.
A pályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykanizsáért végzett
önkéntes, közhasznú munkájának támogatása. A pályázati célra fordítható
összeg összesen egymillió Ft. A támogatás utófinanszírozás, amely a támogatási
szerződésben megjelölt célok elérése, a pályázati feltételek betartása,
és az elszámolás elfogadása esetén kerül folyósításra. A támogatás 2011. január
1. és 2011. december 31. között keletkezett fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére
használható fel. A pályázatok beérkezésének határideje 2011.
május 10.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és adatlap elektronikus
úton letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában
személyesen átvehető munkaidőben a Polgármesteri Hivatal portáján az Erzsébet
tér 7. és Eötvös tér 16. szám alatt.
Civil Pályázat 2011.
Május 14-én immár hatodik
alkalommal rendezik meg a
nagykanizsai Város napi rendezvényekhez
kapcsolódó Kanizsa-
Karos futóversenyt. Idén a „Félmaraton
a zalai dombok között”
alcímet kapta a próba, hisz
21,097 km-esre bővült a táv.
A rajt és a befutó helyszíne
nem változott: Nagykanizsa, Erzsébet
tér és Zalakaros, Dísz tér a
két végpont, közte pedig a lankás,
erdővel és mezőkkel szegélyezett
gyönyörű zalai táj várja a futókat.
A távot lehet egyéniben és
váltóban is teljesíteni, a nevezéssel
érdemes sietni, hisz az
előnevezés jelentős kedvezményekkel
jár, iskolai váltóknak
pedig ingyenes! A Kanizsai
Futóklub honlapján folyamatosan
nyomon követhető a
nevezettek egyre bővülő listája.
A futók bemelegítését és regenerálódását
két támogató is segíti
az idén: a rajtnál és célban is lesz
lehetőség a BEMER terápia kipróbálására,
valamint a rajtszám
leadásával minden induló díjmentesen
élvezheti a zalakarosi
Gránit Gyógyfürdő vendégszeretetét.
A hatodik Kanizsa-Karos futóverseny
még egy igazi különlegességgel
szolgál: elindult egy
félmaratoni kupasorozat „Félmaratonokat
Fut6sz” néven,
melynek harmadik állomása lesz
a kanizsai verseny. S mivel a kupasorozatban
indulás feltétele
legalább négy verseny teljesítése,
még most is érdemes benevezni
a sorozatra, hisz van még
verseny, amelyek közül válogathatnak
az indulásra kedvet kapók.
Részletes versenykiírás és bővebb
információk a http://kanizsaifutoklub.
shp.hu webcímen.
Iskolánk, a Dr. Mező Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola kirándulást
szervezett Anglia fővárosába,
Londonba. Már az utazást követő
első napon bejártuk szinte az
egész várost. – írja beszámolójában
Farsang Diána, az
iskola 11/C osztályos tanulója. –
Megnéztük London egyik jelképét
a BigBen-t, sétáltunk a
gyönyörű St. James parkban és
ellátogattunk a Hintómúzeumba
is. Majd a Buckingham Palota
előtt részt vettünk az őrségváltáson.
Akinek ezek után még maradt
ereje, az felmehetett a St.
Paul Katedrális tetejébe, ahová
több száz lépcsőn vezetett az út.
Szerintem a látvány feledtette
velünk a fáradalmakat. A következő
napokban ellátogattunk a
Hampton Court Palotába és a királyi
család nyári rezidenciájára,
a Windsor-i Kastélyba. Szerencsére
a kedvező időjárás engedte,
hogy 135m magasból csodáljuk
a várost a híres óriáskerékről,
a London Eye-ról. Utolsó
nap lehetőségünk volt fotózkodni
különböző hírességekkel, persze
csak a viaszból készített hasonmásukkal,
a Madame Tussauds
Múzeumban, illetve kipróbálhattuk
a híres piros buszok
egyikét is. Még számtalan élményben
volt részünk, amit úgy
gondolom soha nem fogunk elfelejteni!
Kísérőtanáraink Arthofferné
Horváth Gabriella és
Kötőné Fazekas Judit voltak.
Hello London!
Fusson félmaratonit a Város Napján!
Helyszín változása!
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapot
tart minden hónap
második szerdáján 8.30 órától 12 óráig
a Polgármesteri Hivatal Erzsébet
téri épületében. (I. emelet 11. ajtó).
Dénes Sándor a 12. számú egyéni
választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap második csütörtökén
17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Szt. Flórián
tér 30.)
Dr. Károlyi Attila önkormányzati
képviselő fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kőrösi
Cs. Sándor Általános Iskolában.
Fogadóórák,
fogadónapok
Kanizsa 2011. május 5. – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Horoszkóp
Ha a nyári szabadság jár a fejében, ne
csak arra gondoljon, hogy önnek mi lenne
a jó. Döntésébe vonja be a párját is, és
a felhőtlen nyaralás érdekében költekezzen
kevesebbet.
Ne törődjön folyton a mások véleményével.
Hagyatkozzon inkább a saját elképzeléseire,
hiszen bármikor megvalósíthatja
álmait. Igaz, számos akadállyal kell
leszámolnia, de végül győzni fog.
Ritkán mosolyog szívből mostanában, és
társaságban is eléggé visszafogja az érzelmeit.
Változtasson ezen a szokásán, és
örüljön annak, hogy van, aki oltalmazza és
segíti. Tartózkodjon többet a szabadban.
Hatalmas munkabírással rendelkezik,
büszke lehet a teljesítményére. Lehetőleg
vitatkozás nélkül kerülje el a konfliktushelyzeteket.
Ha lecsillapodnak a kedélyek,
úgyis kiderül, ha mégis önnek volt igaza.
Akár vezetői pozícióba is kerülhet a teljesítményével.
Szellemi képességei az átlag
fölött vannak, és figyelembe veszi mások
véleményét is. Lehetőleg tanuljon a hibáiból,
így könnyen elérheti a célját.
Továbbra is nagy rajongója a művészeteknek,
ez meg is látszik az otthonán. Legfontosabb
ön számára a családja, szinte minden
kívánságukat teljesíti. Egyedül a szigorúságán
kellene enyhítenie.
Mostanában szinte mindent kétségbe von és
megkérdőjelez. Éppen ezért számolnia kell
azzal, hogy állandó konfliktushelyzetbe kerül
az ismerőseivel. Párkapcsolatára fordítson
több időt, és élvezze az élet apró örömeit is.
Érzékeny és szenvedélyes napokra számíthat.
Szinte az arcára van írva a boldogság,
ragaszkodik a párjához, így a szereteté lesz
a központi szerep. Anyagiak terén azonban
nem jeleznek gyarapodást a csillagok.
Aluxus megszállottja lesz a következő napokban.
Sokat ad a külsejére, az öltözködésére,
mellyel mindjárt fel is hívja a környezetében
élők figyelmét. Atökéletes szerelemre vágyakozik,
s ebben segítik majd a csillagok.
Legszívesebben teljesen átalakítaná az életét.
Nagy erővel bele is fog a megvalósításba, ám
lelkesedése hamar elmúlik. Tanuljon a hibáiból,
és fejezze be, amit elkezdett. Pihenésként
tartózkodjon többet a szabad levegőn.
Képes akár a teljes megújulásra is. Ambiciózus,
jó vitapartner lesz a munkahelyén.
A megsértődés helyett engedelmeskedik
a főnökének, s ennek meg is lesz
anyagilag az eredménye.
Bár találékony természetű, mégsem tudja
megvalósítani a terveit. Ha fontos témában
kérik ki a véleményét, megmondja az igazat,
mert nem képes a mellébeszélésre. Ezért
tisztelik, s ha kell, segítik is a barátai.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SMS
szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. május 5.
INGATLAN
Nk-án belvárosközeli, kétgenerációs
családi ház + plusz udvari
lakás szép telekkel eladó. Irányár:
15 millió Ft. Érd.: 0630/282-0867
(7365K)
Újförhéncen birtok téglaépülettel,
felszereléssel eladó. Villany
van. Érd.: 0630/282-0867 (7366K)
Tud ennél jobbat? Részletek:
http://koltozz.be/nagykanizsa/cs
anyi-laszlo-utca-12-h1169
(7380K)
Vonyarcvashegyen nyaraló eladó
vagy kiadó! Érdeklődni:
06/30-971-5120 (7382K)
Miklósfán a Szentendrei úton
800 négyszögöl közművesített telken
58 m2-es bontásra ítélt ház eladó.
Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.:
0630/621-4117 (7383K)
Garay utcában I. emeleti, felújított,
egyedi fűtéses, két szobás, erkélyes
lakás eladó. Alacsony közös
költség. Érd.: 0630/238-7469
(18 óra után) (7384K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklődni és bejelentkezni:
a +3630/481-2323 telefonszámon
lehet. (6273K)
Matematikai és közgazdasági
tárgyakból különóra és vizsgára
felkészítés felsőfokon Nagykanizsán.
Reál felsőoktatásban továbbtanuló
érettségizőknek egyetemi
szintre hozó felkészítés matekból,
májustól. Tel.: 0630/668-6307
(7385K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620/510-2723 (7386K)
Készpénzért vásárolok
könyvet, festményt, porcelánt,
régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 0620/555-
3014 (7362K)
Bőr sarok ülőgarnitúra fotellal,
konyak színben eladó. Irányár:
195.000 Ft. Tel.: 0630/499-1195
(7374K)
Eladó nagyteljesítményű,
hordozható, vadonatúj háztartási
gőztisztító (MODELL: SC-
238 HO). Ugyanitt alig hordott,
42-es méretű bőr, fiú bakancs.
Érd.: 0693/315-559 (este)
(7387K)
Hirdessen a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban
Lakossági apró 15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 300 Ft.).
Vállalkozási apró 15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 600 Ft.)
A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központja az alábbi szakmákban,
illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
pénzügyi tanácsadó
(vállalkozói jogviszony) felsőfokú jutalékos bérezés
műszaki vezető középfokú megegyezés szerint
virágbolti eladó szakirányú megegyezés szerint
lakatos (Szlovénia) szakirányú megegyezés szerint
légtechnikai szerelő szakirányú 200.000 Ft
építész felsőfokú megegyezés szerint
autószerelő szakirányú 190.000 Ft
munkavédelmi szakember felsőfokú megegyezés szerint
ápoló szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú 100.000 Ft
szerkezetlakatos szakirányú 125.000 Ft
cukrász-pultos szakirányú 110.000 Ft
nehézgépkezelő szakirányú 150.000 Ft
számviteli munkatárs szakirányú megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Vas Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató
Központja, 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00
- 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
Kanizsai Vadmacskák SE –
Kecskeméti KC 61-64 (18-16,
16-17, 11-16, 16-15)
Amatőr NB I női kosárlabdamérkőzés
az 5. helyért, 1. találkozó.
Nagykanizsa, 50 néző. Vezette:
Németh S., Benedek. Kanizsa: Fekete
Cs. (11), Fuisz V. (22/3),
Olasz A., Jurkó (3), Jagarics (2).
Csere: Hegyi (15/9), Kiss V. (8),
Oros. Edző: Gábor Erzsébet.
Gyakorlatilag a Vadmacskák
együttese is idegenben lépett pályára,
hiszen a jól megszokott
NTE-csarnok helyett a Russayban
látták vendégül a bács-kiskuniakat.
Fuisz Viktóriáék (dobó) teljesítményén
érződött, hogy az
ellenfél konrollálta a játékot, igaz,
Gábor Erzsébet tanítványai egy jó
két perces periódussal 17-13-ra
alakították az állást.
Amásodik játékrész elején maradt
a Vadmacskák-lendület – egy ideig...
Hiszen az érezhető volt, hogy ez a
Kecskemét nem olyan rossz csapat,
nem adja olcsón a bőrét, így a félidei
egy pontos kanizsai vezetés arra engedett
következtetni, lesznek még
meleg percei a dél-zalaiaknak.
Bizony a harmadik tízperc sem a
vendéglátók parádéjáról szólt, mert
hét perc alatt hat pontig jutottak, bár
a vendégeknél sem a nyugodt produkció
igazolása volt a 40-44-es állás.
Ha a kosarak nem is gyűltek, a
csapatok ettől függetlenül nagy rohanásba
kezdtek, s hogy a nagykanizsaiak
nem adták fel, arra már az
utolsó etap 55-53-as vezetése volt a
bizonyíték. Hangos volt már a csarnok,
mivel az ellenlábasok szorosan
követték egymást, amiből aztán a
Kecskeméti KC jött ki jobban.
Edzői mérleg – Gábor Erzsébet:
„Bosszantó végjáték után, elemi
hibák elkövetésével veszítettük
el a találkozót. Meg kell tanulnunk
nyerni a végén is ilyen meccseket.”
P.L.
Kecskeméti előny
Orfű volt a helyszíne a 2011. évi
rövidtávú duatlon országos bajnokságnak.
A verseny 8 km futás-
40 km kerékpározás-4 km futás folyamatos
teljesítéséből állt – kanizsaiak
számára is.
A meredek emelkedőkkel tarkított
kerékpáros pálya igencsak nehéz
feladat elé állította a versenyzőket.
A nagykanizsai TRI-CO
Triatlon Klub versenyzői kitartó
versenyzéssel dobogós helyezéseket
értek el. Vránics László korcsoportjában
második, Benedek
János pedig harmadik helyezett
lett, és így az országos bajnoki dobogó
második és harmadik fokára
állhattak fel.
P.L.
Dobogós duatlonosok
Mohácsi TE (1.) – Nagykanizsai
Izzó SE (12.) 38-30 (18-14)
NB I B Nyugati csoport női kézilabda-
mérkőzés, 22. forduló.
Mohács, 450 néző. Vezette: Kiss
Z., Kuklis. Izzó SE: Hrankai -
Papp Zs. 1, Gácser 2, László R.,
Pintér K. 5, Mátyás 11/4, Gyánó 8.
Csere: Ruppert, Dabóczi A. 3.
Edző: Gódor Mihály.
Abajnokaspiráns otthonában lépett
pályára a szélső Nagy Renátát megbetegedés
miatt nélkülöző Izzó SE
női együttese szépszámú közönség
előtt. A találkozó 20. percében még a
kanizsaiak is vezettek 11-10-re, aztán
a Mohács a várakozásoknak megfelelően
átvette a játék irányítását. A védekezés
talán lehetett volna hatékonyabb,
de a lőtt találatok számát, valamint
a gólkülönbséget illetően nem
született letaglózó végeredmény.
P.L.
Jobb volt a bajnokjelölt
Kanizsa 2011. május 5. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Kezdődött azzal, hogy a nagykanizsai
klub sakkozói a Vasasnak
„adtak" annyi pontot, ahányadik
helyen állnak a fővárosiak
a tabellán...
Aquaprofit-NTSK (1.) – Vasas
SC (11.) 11:1
NB I sakk csapatbajnoki-mérkőzés,
előrehozott találkozó a 11.
fordulóból. Budapest.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Balogh-Szabó Zs. 1:0, Héra-Fehér
1:0, Márkus-Hujbert 1:0, Gonda-
Török 0:1, dr. Flumbort-Boguszlavszkij
1:0, Bérczes-Bernei 1:0,
Pintér-Karácsony 1:0, Medvegy-
Káposztás 1:0, Prohászka-Horváth
J. 1:0, Faragó-Bacsó 1:0, Galyas-
Gyurkovics 1:0, Gara T.-Kis B. 1:0.
A nagy fölény az előrehozott
szombati bajnokin már megágyazta
egy esetleges pontcsúcs-döntés
lehetőségét. Amire a múlt vasárnap
délutánján sor is került...
Honvéd-Balázs Diák (8.) –
Aquaprofit Nagykanizsai-TSK
(1.) 3,5:8,5
NB I sakk csapatbajnoki-mérkőzés,
10. forduló. Budapest.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Trang-Naiditsch 0:1, Varga Z.-
Balogh Cs. 0,5:0,5, To Nhat Minh-
Portisch 0,5:0,5, Popovics- jr. Héra
I. 0,5:0,5, Thurzó-Márkus 0:1,
Petrán-Gonda 0,5:0,5, dr. Liptaydr.
Flumbort 0:1, dr. Szabó-Bérczes
0,5:0,5, Rigó-Medvegy 1:0,
dr. Nagy-Prohászka 0:1, Piris-
Faragó 0:1, Gledura-Gara T. 0:1.
A kanizsai együttes ezzel a győzelmével
fejezte be a 2010/11 NB
I-es sakk csapatbajnokság Szabó
László csoportjának küzdelmeit.
Mi több, a 97,5 pontos teljesítménnyel
az Aquaprofit Nagykanizsai
Tungsram Sakk Klub megszerezte
a zárás előtt két héttel az
aranyérmet, történetének negyedik
bajnoki címét. Ahogy dr. Flumbort
András fogalmazott: "...ha csak
addig nem változtatják meg a kiírás
szabályait, akkor mi vagyunk
idén is a bajnokok!"
S ha már a 97,5 pontos végöszszeg
szóba került, ez a teljesítmény
a pontvadászat új rekordja, az eddigi
97-et (melyet szintén az
Aquaprofit-NTSK állított fel 2009-
ben) adták át a múltnak. Hogy miért
is biztos szűk egy héttel a vége
előtt a nagykanizsaiak elsősége?
Legyen elég ehhez annyi, hogy a
második ASE Paks jelenleg 79-nél
tart. Valóban nincs miről beszélni...
Polgár László
Negyedik aranyérem pontcsúccsal
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (8.) – Kaposvári
Rákóczi FC II (5.) 2-0 (0-0)
NB III Dráva csoport labdarúgómérkőzés,
24. forduló. Nagykanizsa,
150 néző. Vezette: Kozári
(Ádám, Varga L.). G.: Cs. Horváth
G. (61.), Szőke (70.)
NTE 1866: Markek T. - Boros
Z., Pozsgai, Cserfő, Szép D. -
Ujvári, Nagy T., Rácz Sz., Budai
L. (Kisharmadás, 72.) - Cs. Horváth
G., Szőke (Billege, 88.). Vezetőedző:
Koller Zoltán.
Amíg azon elmélkedtünk,
hogy például 1995-ben a ballagás
alkalmával rendezték a
Nagykanizsai Olajbányász – Zalaegerszegi
TE NB I-es megyei
rangadót 10 ezer nézővel, addig
az idei jeles alkalomkor még
azon is izgulni kellett, hogy egyáltalán
lesz-e mérkőzés, hiszen a
kaposváriak mindent és mindenkit
felpakoltak a buszra – az igazolásaik
kivételével... A 16.30-as
mérkőzés-kezdés előtt szűk ötven
perccel így inkább az volt az
öltözőfolyosón a téma, hogy az
adott pillanatokban valóban sokat
érő papírok a zöld-fehérek
részéről megérkeznek-e a futárral...
Ugyanakkor az bizonyos volt,
hogy a körültekintő sorsolás végett
a kaposváriaknál sem voltak
az NB I-es csapatukból visszajátszók
a keretben, így olyan labdarúgók
sem riogathatták a dél-zalai
védelmet, mint néhány esztendővel
ezelőtt Bojan Bozovics, aki az
NTE hálóját terhelte meg korábban
többször is, majd nem sokkal
később már a belga első osztályú
Cercle Bruges-nél jelentkezhetett
tréningre...
A meccs-történésekre visszatérve,
a találkozó végül hétperces
késéssel kezdődhetett, s inkább
már attól kellett tartani, hogy a
nem is oly'' távol cikázó villámok
parancsolják idővel le a gárdákat
a pályáról. Mindenesetre abból
kiindulva, hogy a korábbi esztendőkben
jó néhányszor gólgazdag
összecsapásokat vívott a két legénység,
reménykedni lehetett a
jó játékban. Hajtásban nem is
volt hiány, mi több, változatos is
volt a mérkőzés, hiszen a kaposváriak
is alaposan megkomponálták
ellencsapásaikat. A nagyobb
helyzetek azonban talán
mégis a hazaiak előtt adódtak,
ezek közül a 36. percben rendezett
nagy sortűzben Budai Lajosé
volt a legnagyobb helyzet, míg a
félidő történéseit Ujvári Máté 15
méteres lövése zárta le, melyet
fogott a somogyiak kapusa, Horváth
László.
A második játékrészt lendületesen
kezdő hazaiak részéről a 49.
percben Nagy Tamás próbálkozott
szép lövéssel, majd 10 perccel később
ismét ő bombázott ígéretes
helyzetben a Rákóczi kapujára. A
60. percben aztán kapusvári kapufa
jelezte, a zöldek sem adták fel a
támadások lehetőségét, a vezetést
azonban az NTE szerezte meg:
egy, a tizenhatoson belülre kerülő
labdát Cs. Horváth Gábor juttatta
a kapuba (1-0). A70.-ben már Szőke
Ádám volt a főszereplő, hiszen
egy jobb oldali szöglet után fejelt a
hálóba (2-0).
A két találat után felszabadulttá
vált a hazaiak játéka, igaz, ehhez
az is kellett, hogy az eredmény
kozmetikázására törekvő vendégek
a hátsó alakzatukban ki is nyíltak,
de sikerrel nem jártak. Így viszont
leírhatjuk, hogy a Nagykanizsai
Torna Egylet labdarúgói negyedik
győzelmüket szerezték -
sorozatban...
Edzői mérleg
Koller Zoltán: „Megérdemelt
győzelmet szereztünk a jó erőkből
álló Kaposvár ellen. A csapat minden
játékosa nagyon jó teljesítményt
nyújtott, mindenki végrehajtotta
a rábízott feladatokat, ezáltal
a sikerünk teljesen megérdemelt.”
P.L.
Ez már sorozat: itt a negyedik NTE-győzelem
Hódmezővásárhelyi VSC (4.)
– Heat-Group Kanizsa VSE I
(1.) 6-14 (2-4, 1-2, 2-5, 1-3)
OB I B férfi vízilabda-mérkőzés,
B-csoport rájátszás a 10-17. helyért,
7. forduló. Hódmezővásárhely.
Vezette: Pásztor A., László G.
Kanizsa: Kiss Cs. - Ulman 4,
Borszéki 1, Puskás, Csóka 2, Korbuly
3, Kaszper G. 2, Szabó G.
Csere: Gulyás, Fábry 2. Játékos
edző: Szabó Gábor.
Debreceni Egyetemi Atlétikai
Club (23.) – Kanizsa KK DKGEast
(17.) 90-96 (22-25, 21-25,
13-23, 34-23)
NB I B férfi kosárlabda-mérkőzés,
rájátszás a 17-24. helyért, találkozó
a 2. fordulóból. Debrecen, 50
néző. Vezette: Gergely Cs., Sallai.
Kanizsa KK: Tóth O. (8), Balogh
L. (8), Beck (14/3), Murvai (8), Hoffmann
B. (20). Csere: Zsámár K. (14),
Kovács D. (16), Lovas (8), Hartai,
Klír. Edző: Farkas László.Közel hat
órás út oda, majd'' ugyanannyi vissza,
ilyen esetben csak a győzelemért "éri
meg" a keleti végeken meccselni –
nos, ez sikerült, s így nem csupán új
kártyajátékot tanulhattak meg a játékosok
az úton...
Alsóházi
sikerek
Kanizsa 16 – Hirdetés 2011. május 5.
Nagykanizsa, Király u. 31/H. (A Buszpályaudvarral szemben)
Tel.: 0630/936-3923 􀂊 Nyitva tartás: H-P: 7.30-17 óra, Szo: 8-12 óra
Bolero italpor 8 gr 50 Ft 250 Ft/kg
Orbit rágógumi 14 gr 100 Ft 7143 Ft/kg
Halls cukorka 25 gr 100 Ft 4000 Ft/kg
Teekanne tea 50 gr 395 Ft 7900 Ft/kg
Nápolyi 500 gr 330 Ft 660 Ft/kg
Fémdobozos Ricore 200 gr 1200 Ft 6000 Ft/kg
Wiener Extra 1000 gr 1390 Ft 1390 Ft/kg
Karaván 250 gr 470 Ft 1880 Ft/kg
Konyakmeggy 200 gr 495 Ft 2475 Ft/kg
Fehér csokoládé 100 gr 140 Ft 1400 Ft/kg
Dianás cukor 600 gr 700 Ft 1167 Ft/kg
MERCI desszert 250 gr 795 Ft 3180 Ft/kg
Medvecukor 100 gr 200 Ft 2000 Ft/kg
Rizses csokoládé 100 gr 250 Ft 2500 Ft/kg
Csokiparány 500 gr 400 Ft 800 Ft/kg
Barackmag 500 gr 400 Ft 800 Ft/kg
Raffaello T15 150 gr 595 Ft 3967 Ft/kg
Sondey teasütemény 400 gr 250 Ft 1600 Ft/kg
Mogyorókrém 400 gr 295 Ft 738 Ft/kg
Likőrös desszert 250 gr 450 Ft 1800 Ft/kg
Mexicorn 70 gr 70 Ft 1000 Ft/kg
Doppel keksz 500 gr 330 Ft 660 Ft/kg
Paloma kávé 500 gr 795 Ft 1590 Ft/kg
Nescafe 3in1 175 gr 395 Ft 2257 Ft/kg
Kristálycukor 1 kg 290 Ft 290 Ft/kg
Liszt 1 kg 140 Ft 140 Ft/kg
“A” min. rizs 1 kg 270 Ft 270 Ft/kg
Napraforgó étolaj 1 l 400 Ft 400 Ft/l
MÁJUSI AJÁNLATUNK
Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!
Egységár
XXIII. évfolyam 18. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. május 12. Kanizsa
A jövő ügyvélszolgálata a Vízműnél
A Délzalai Víz-és Csatornamű
Zrt. ünnepélyes keretek között
nyitotta meg új ügyfélszolgálati
irodáját és számítógépközpontját
a Kisfaludy utcában.
Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató
köszöntötte a vendégeket az
ünnepélyes átadáson és elmondta,
a Vízmű célja, hogy színvonalas
működésével és magas szintű szervezeti
kultúrájával pozitív képet
alakítson ki önmagáról, bizalmat
ébresszen a társadalomban, és
megfeleljen a tulajdonosi és fogyasztói
elvárásoknak. Alapelvük,
hogy minőségi munka csak megfelelő
körülmények biztosítása mellett
várható el, és a munkahelyükkel
elégedett dolgozókkal lehet jó
eredményeket elérni. A kétszázötven
négyzetméter alapterületű bővítmény
kialakítása a funkcionalitásnak
minden szempontból megfelel,
és az új informatikai rendszer
huszonötször nagyobb tárolási kapacitással,
tízszer nagyobb sebességgel
rendelkezik. Mindemellett a
legkorszerűbb műszaki, hőtechnikai
megoldások alkalmazásával
a takarékos üzemeltetésre törekedtek.
A vezérigazgató kiemelte azok
neveit, akik közreműködtek a beruházás
megvalósításában, és többek
között megemlítette azt is,
hogy képzőművészek, így Ambrus
Márta kerámiaképei és Kotnyek
István festőművész alkotásai teszik
még hangulatosabbá az irodát.
Cseresnyés Péter polgármester köszöntőjében
elmondta, a Vízmű
ügyfelei nem csak akkor ügyfelek,
amikor fogyasztják a vizet, vagy
amikor a szolgáltatás ellenértékét
csekken vagy átutalással kifizetik,
hanem akkor is, amikor egyéb,
ügyes-bajos dolgaikkal keresik fel
az irodát. – Nem mindegy, hogy ebben
az esetben milyen környezetben,
milyen kiszolgálást kap a Vízmű
ügyfele, és azt gondolom, hogy
egy olyan szintű ügyfélszolgálatot
épített és avatott fel a Vízmű vezetése,
amely a XXI. századot idézi.
Ez külcsínben is igaz, és azt hiszem,
az elmúlt három-négy év is
azt bizonyítja, hogy nem csak a
külső változott a Vízműnél, hiszen
színvonalasabb lett a szolgáltatás
is. Olyan technológiai, technikai
fejlesztések történtek az elmúlt időszakban,
amelyik a vízellátást még
biztonságosabbá tette, és bennünket
igazán ez érint legjobban. –
foglalta össze a polgármester.
A köszöntők után az új, jégkocka-
szerű, valóban modern ügyfélszolgálati
iroda elé sétáltak a vendégek,
ahol Kassai Zoltán és Cseresnyés
Péter átvágták a nemzetiszínű
szalagot.
Z.A.
Beásul
búcsúztak
Bemutatták Riersch Zoltán, Az
Idő fogságában című legújabb
verseskötetét.
A Honvéd Kaszinóban rendezett
verses-zenés kötetbemutatón a
megjelenteket elsőként az est házigazdája,
Halmos Ildikó igazgató,
majd Karosi Lászlóné, a Nagykanizsai
Rákbetegek és Hozzátartozóik
Egyesületének elnöke köszöntötte.
Az est narrátora Delyné Csere Andrea
tanító, drámapedagógus volt.
Közreműködött: K. Solymos Gabriella
és Péter Árpád versmondó,
valamint Baki Andrea fuvolatanár.
B.E.
Kanizsa 2 – Krónika 2011. május 12.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
A Hevesi Sándor Általános Iskola
és a Hevesi Sándor Művelődési
Központ a névadójuk születésének
138. évfordulója alkalmából
Hevesi Sándor Emléknapokat
szervezett.
A hagyományos program május
3-án kezdődött el az alsó tagozatos
gyerekek és az alsós rajzszakkörösök
alkotásaiból nyílt kiállítás
megnyitójával az iskola galériájában.
A megemlékezés szerda
reggel az iskola falán lévő emléktábla
megkoszorúzásával folytatódott.
Délután az iskola énekkara
és versmondói adtak műsort a
művelődési házban, az 1873. május
3-án Nagykanizsán született
író, rendező, kritikus, műfordító,
színházigazgató fejszobránál.
Emlékező beszédet Dr. Dobó
László nyugalmazott pedagógus
mondott, majd a két intézmény
vezetője, Kovácsné Mikola Mária
és Dominikné Papp Edit koszorút
helyezett el a szobornál. Ezt követően
a résztvevők megtekintették
a Kassainé Szarjas Gertrúd
pedagógus által vezetett képzőművészeti
szakkör kiállítását, melyet
Halmos Csaba kulturális referens
nyitott meg. Itt került sor a
Hevesi Sándor vers- és prózamondó
pályázat eredményhirdetésére.
Végül a megemlékezők a Fő
útra sétáltak, ahol megkoszorúzták
Hevesi Sándor Fő úti emléktábláját.
Az emléknapok délután
zárultak a HSMK színháztermében,
ahol Petőfi Sándor: A helység
kalapácsa című hőskölteményét
láthatták a felső tagozatos
hevesis diákok Besenczi Árpád, a
zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház színművészének előadásában.
B.E.
Hevesi Sándor emléknapok
Hatodik állomásához érkezett
a Szedj föl pár kilót! környezetvédelmi
akció, melynek keretében
a Katonaréten, a Téglagyári
úti garázssornál felgyülemlett
hulladékot gyűjtötték össze a
polgárőrök, a közterület-felügyeletesek
és az önkéntesek.
Mint ahogy Bakonyi Tamás lapunknak
beszámolt, a szemétgyűjtés
során mintegy nyolcvanöt köbméter
kommunális hulladékot, valamint
egy köbméter veszélyes
hulladékot gyűjtöttek össze. Aszemétszedésben
a Vízmű, Muskátli
Polgárőr Egyesület, a Via Kanizsa
Nonprofit Zrt, és három-négy garázstulajdonos
vett részt.
Újabb kilókat szedtek fel
Riersch Zoltán: Az Idő fogságában
Nemrégiben zárult a beás
nyelvtanfolyam a Kanizsa Kulturális
Központ felnőttképzési
programjában.
A Zalai Irka projekt kereteien
belül 2010 novemberében kezdődött
el egy 160 órás, alapfokú, akkreditált
beás nyelvtanfolyam 11 fővel.
A csoportból április végén 9-
en tettek sikeres vizsgát, ketten lemorzsolódtak.
A képzést sikerrel
befejezők számára pénteken adták
át a tanúsítványokat a Medgyaszay
Házban. A hallgatók közül többen
nem csak ezt a képzést fejezték be
sikerrel, hanem beás nyelvből
alapfokú állami nyelvvizsgát is tettek,
vagy ezekben a hetekben e
nyelvből érettségiznek.
K.H.
A Magyar Vöröskereszt Zala
megyei Szervezete nagykanizsai
térségében április 20-tól Antal
Istvánné helyett Szőlősi Márta látja
el a területi vezetői feladatokat.
Az új vezető mellett a nagykanizsai
és a zalakarosi kistérségben
működő házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás
szolgáltatás még színvonalasabb,
hatékonyabb működése érdekében
Szabó Tímea személyében önálló
szakmai vezető került kinevezésre.
K.H.
Személyi
változások
a Vöröskeresztnél
Kanizsa 2011. május 12. – Gazdaság 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Nem egészen fél éve, 2010. november
25-én nyitotta meg kapuit
a volt Kossuth laktanya
egyik régi épületének átalakításával
a Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központ
(NIIK) az ipari parkban. Az inkubátorházak
olyan vállalkozói
központok, melyeken keresztül
infrastruktúrát – irodát, műhelyt,
üzlethelyiséget adnak bérbe
a vállalkozásoknak kedvező
áron, valamint széleskörű szolgáltatásokat
nyújtanak. Az eltelt
fél év eredményeiről, eseményeiről
kérdeztük Mihovics Zoltánt,
az Inkubátorház vezetőjét.
– Az Inkubátorház nem új keletű
dolog, Magyarországon tizenöt éves
múltja van. Az adott város kis- és
mikro vállalkozásainak a fejlesztését
hivatott szolgálni. Tulajdonképpen a
gazdaságfejlesztés egyik szegmense.
Elsődlegesen nem a betelepülő külső
vállalkozásokat vonzzuk ezzel, hanem
a helyi vállalkozások erősítése,
a köztük lévő kohézió javítása a fő
cél. A bérbeadási tevékenység mellett
számos hasznos kiegészítő szolgáltatással
kívánjuk a térség vállalkozásait
erősíteni. Többek között üzletviteli,
adó, jogi tanácsadással, valamint
széleskörű irodatechnika szolgáltatásokkal
várjuk nem csak a betelepült,
hanem az Ipari Park, illetve
a térség vállalkozásait egyaránt. Három
stratégiai területet kívánunk folyamatosan
fejleszteni, így fontos
számunkra az új vállalkozások fejlődésének
a támogatása, innovációs tevékenység
erősítése és a helyi gazdaságfejlesztés
segítése. Az általános
gazdaságfejlesztésen belül prioritásként
kívánjuk kezelni a megújuló
energiával, az informatikával és a logisztikával
foglalkozó cégek betelepülését.
Támogatni kívánjuk a
klaszterek szerveződését, az oktatások
és továbbképzések lebonyolítását.
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
Zrt., mint a létesítmény kezelője,
működtetője, már az építkezés
időszakában előszerződéseket kötött
a bérlőkkel. Jelenleg tizenkét vállalkozó
költözött be az Inkubátorházba,
mely harmincnégy százalékos kihasználtságot
jelent.
– Az épületbe lépve, már a recepciónál
irodatechnikai szolgáltatásokat
vehet igénybe bárki. Mit nyújtanak
még a vállalkozásoknak?
– A betelepülteknek igazából egy
versenyképes, kedvező bérleti díjjal,
alacsony rezsiköltséggel helyet tudunk
biztosítani a tevékenységük ellátásához.
Magát az irodaépületet
bérlik, egyben használhatják a közös
helyiségeket, ebédlőt, tárgyalót, vizesblokkot.
Elmondjuk azt is, az Ipari
Parki vállalkozók körébe bekerülve
közel száz vállalkozás lehet a
partnerük. Tevékenységünk másik
részét képezi, hogy irodatechnikai
szolgáltatásokat is tudunk nekik
nyújtani, hogy ne keljen megvásárolniuk
a különböző eszközöket. De
nem csak a betelepülőket próbáljuk
meg segíteni, hanem az ipari parki
kanizsai vállalkozásokat például azzal,
hogy információt nyújtó rendezvényeket
szervezünk számukra akár
mikrohitel, Széchenyi kártya, vagy
pályázatok témájában. Másrészt
olyan tájékoztatást próbálunk közvetíteni,
amely elősegíti a piacszerzésüket.
Ezt a fejlesztő tevékenységet
széleskörű partnerséget kialakítva, az
adott területen szakértőket bevonva
végezzük. AZala Megyei, valamint a
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarával
és a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvánnyal.
Nagykanizsa és térsége innovációs
képességének fejlesztése érdekében,
a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampusza, illetve a Pannon Novum
Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökséggel együttműködve,
2010 nyarán a Magyarország-
Horvátország IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program forrásaira
pályáztunk, csáktornyai és kaproncai
partnerekkel közösen. Ha egy vállalkozó
érdeklődik nálunk, megpróbálunk
mi magunk segíteni neki, vagy
a partnereinken keresztül adunk információt.
Könyvelési-, adó-, innovációs
jogi- és marketing tanácsadást
is nyújtunk a vállalkozóknak ez
utóbbival piacot, munkát, és akár üzleti
lehetőségeket is szerezhetnek,
vagy éppen egy pályázatot tudnak kihasználni.
– Milyen lépéseket terveznek,
hogy még vonzóbbá tegyék a
betelepülni szándékozók számára
az Inkubátorházat?
– Lépéseket teszünk a buszközlekedés
fejlesztésére az inkubátorház
érintésével, az Ipari Parkba
már betelepült nagy foglalkoztatotti
létszámú vállalkozások érdekeinek
figyelembevételével. Megkezdődtek
a tárgyalások az Ipari
Parkot üzemeltető Vagyongazdálkodási
Zrt., az önkormányzat és a
Zala Volán között, melynek eredményeként
remélhetőleg szeptemberre
helyijáratos közlekedéssel is
elérhető lesz az Ipari Park északi
része is. Az innováció területén is
előre kívánunk lépni. Nagykanizsán
számos olyan innovatív ötlet
született az elmúlt húsz-harminc
évben, amely több-kevesebb publicitást
kapott, de a többsége nem
Kanizsán valósult meg. Az innovatív
kutató K+F tevékenységek fejlesztésében
is próbálunk előre lépni,
méghozzá azzal, hogy a Regionális
Innovációs ügynökséggel és
Pannon Egyetemmel együttműködve
igyekszünk ezeket a tevékenységeket
erősíteni.
– Melyek a kiemelt területek?
– Az informatika, a logisztika,
vagy a megújuló energiák, de
nincs abban korlátozás, hogy milyen
iparágban tevékenykedők kereshetnek
meg minket. Bárki jöhet.
– Akár a határon túlról is?
– Örvendetes, hogy a nálunk
működő tizenkét cégből kettő nem
kanizsai. Az egyik keszthelyi, a
másik egy építőiparral foglalkozó
horvátországi vállalkozás. Napi
munkánk része, hogy segítjük
őket. Folyamatos érdeklődést tapasztalunk,
tudjuk, nem minden típusú
vállalkozás fog hozzánk kijönni.
Bár fontos, hogy minél hamarabb
megtöltsük az épületet,
bátran keressenek meg bennünket
azok is, akiket a belvároshoz köt a
tevékenységük. Közös érdekünk,
hogy a helyi vállalkozásokat erősítsük,
így leszünk többek, erősebbek.
– Van-e kapcsolatuk más inkubátorházakkal?
– Egyrészt tagjai vagyunk a Vállalkozói
Inkubátorok Szövetségének,
mely országos szervezetként
szakmailag is segíti a tevékenységünket,
másrészről a csáktornyai
testvérváros, és a kaproncai inkubátorházzal
van kapcsolatunk.
Bakonyi Erzsébet
Tizenkét vállalkozás már őket választotta
Inkubátorház: szolgáltatások a vállalkozásoknak
Kanizsa 4 – Krónika 2011. május 12.
A Város Napjáról tartott sajtótájékoztatót
Cseresnyés Péter
polgármester és Körömi Anna, a
rendezvényt megszervező cég
ügyvezetője.
Új helyszínen tartják meg a Nagykanizsa
Város Napja – Legendák
nyomában rendezvényt május tizenharmadikán
és tizennegyedikén,
idén a Vasember-ház udvara ad otthont
a kétnapos forgatagnak. Mint
ahogy Cseresnyés Péter elmondta, a
helyszín nagy előnye, hogy a forgalmat
nem érinti olyan mértékben,
mintha az Erzsébet tér lenne igénybe
véve. Körömi Anna hozzátette, a hagyományos
helyszín helyett jórészt
az Aradi Udvaron és a régi piac területén
kereshetik fel a polgárok a város
napi programokat. Előbbi helyszínen
lesz felállítva a színpad, illetve
a különféle gyerekprogramok is
itt látogathatók, meghittebb, családiasabb
hangulatot teremtve. Avolt piac
terén pedig egyfajta vidámpark
fog működni, valamint vásárosok
fogják kínálni kézműves portékájukat.
– Míg pénteken inkább a könynyűzene
fog dominálni – fellép
Tolvai Renáta, Roy&Ádám és a
Magna Cum Laude – addig a szombat
a hagyományőrzés jegyében fog
eltelni, ekkor a Cimbaliband, a
Söndörgő, a Szabó Balázs Band és a
Besh o droM együttesek előadását
lehet megtekinteni. Ezen a napon
lesz a jelmezes felvonulás is, amelyen
huszonegy történelmi zászlóval
vonulnak fel a hagyományőrzők. A
Thúry Baranta Közösség középkori
táboránál interaktív foglalkozásokon
vehetnek részt az érdeklődők, és egy
történelmi vetélkedőn meg lehet védeni
Kanizsa egykori várát. Agyerekeket
változatos programok várják,
például az Aranyalma Kézműhely
vagy a Tekergő Tér, ahol különféle
ügyességi, logikai feladatokat oldhatnak
meg. A kézműves foglalkozások
többsége amúgy ingyenes
lesz. Természetesen nagy szerepet
kap a gasztronómia is, hagyományos
vásári ételeket lehet majd kapni, például
lángost, kürtős kalácsot, palacsintát,
rétest, és egy fesztivál konyha
is üzemel a rendezvények alatt.
Este természetesen tűzijáték zárja a
Város Napja rendezvényeit.
Város
Napja – új
helyszínen
ASzakma Kiváló Tanulója Versenyén
és az Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyen elért eredményekért
adott át okleveleket és
ajándékcsomagokat Mérksz Andor,
a Kanizsa TISZK igazgatója
a partneriskolák diákjainak.
A díjátadón Mérksz Andor bevezető
gondolatokként elmondta, a
tehetséggondozás a középiskolák
egyik fontos feladata, hiszen azokat
a tanulókat, akik többet teljesítenek
és magas eredményeket érnek
el tanulmányaikban, felkarolják
és támogatják előmenetelükben.
Mind az SZKTV, mind pedig
az OSZKT a teljesítmény mérésére
szolgáló megmérettetések, ahol
egységes feltételekkel, azonos paraméterek
segítségével értékelik a
diákok munkáját. A versenyek
eredményeiről a középiskolák
minden évben beszámolnak, ez
idén sincs másképp, csakhogy
most a Térségi Integrált Szakképző
Központ hívta meg a középiskolák
– így a Cserháti, a Mező, a
Thúry és a Zsigmondy-Széchenyi
szakközépiskolák – igazgatóit.
Természetesen a szép eredményeket
elért első tíz helyezett, valamint
felkészítő tanáraik is a vendégek
között foglaltak helyet.
A középiskolák igazgatói számoltak
be az eredményekről, így
Farkas Tünde, a Cserháti szakközépiskola
vezetője elmondta, hogy
a Szakmai Előkészítő Érettségi
Tárgyak Versenyének országos
döntőjén, gépészeti szakmacsoportban
jeleskedett három tanuló,
valamint az Országos Mikrokontroller
alkalmazói versenyen hetedik
és nyolcadik helyezés is született.
Szermek Zoltán, a Mező gimnázium
és szakközépiskola igazgatója
arról számolt be, hogy egy
tanulójuk az elméleti gazdaságtan
területén, egy diákjuk pedig a
pénzügyi-számviteli OSZTV országos
döntőjébe jutott be. Göncz
Ferenc, a Thúry középiskola igazgatója
ismertette a Cukrász Tehetségpont
Versenyen elért eredményeket,
valamint hozzátette, a helyezést
elért diákok az adott vizsgák
alól felmentést kaptak. Bene
Csaba, a Zsigmondy-Széchenyi
igazgatója pedig az intézményükből
az SZKTV-n helyezéséket elért
tanulók sikereit emelte ki.
Z.A.
Ügyeskedtek a szakmát szerző diákok
Fotó: Ziegler Anita
Immár tizenhetedik alkalommal
rendezték meg a Tehetség Napot,
ennek keretein belül pedig a
Gyermekjáték és Tánctalálkozót a
Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézményben.
Az idei tematika a zene és a
ritmus köré rendeződött, a gyerekek
mozgással, ugrálással és tánccal
tölthették a délelőttöt.
Horváth Istvánné intézményigazgató
köszöntötte a vendégeket, akik
között Cseresnyés Péter polgármester
is helyet foglalt. Igaz, hogy a
mozgásé és a mókáé volt a főszerep
ezen a napon, de természetesen nem
véletlenszerűen zajlottak le a programok
a Szivárványban, hanem – a tematikához
híven – a hangjegyek segítségül
hívásával, valamint öt település
speciális szakiskolájának bevonásával.
Mint Kopcsándiné Béli
Zsuzsanna pedagógus elmondta, a
rendezvény egyfajta játék- és tánctalálkozó,
amelyet hagyományosan tavasszal
tartanak meg, és a megye
minden, hasonlóan működő intézményéből
jönnek gyerekek. – Aműsor
első felében a kanizsai Szivárvány
iskola nebulói adnak elő, így
Kertész Dávid hegedűjátéka köszönti
a vendégeket, majd mesejátékot és
néptáncot is prezentálnak ovisaink
és iskolásaink. A vendég gyerekek
Zalaszentgrótról, Lentiből, Keszthelyről
és Zalaegerszegről érkeztek,
dallal és tánccal készülve erre a napra.
Szó szerint segítségül hívtuk a
hangjegyeket, hiszen Zsámár Mónika
és Szávai Brigitta tanárnők lesznek
a titi és a tá, méghozzá a két
ütem viselésével a ruhájukon. Öszszességében
az a célunk a mai nappal,
hogy a speciális problémákkal
küzdő, értelmileg és tanulásban akadályozott
gyermekek összegyűljenek
és bemutathassák tudásukat.
Z.A.
Remekeltek a szivárványos gyerekek
Kanizsa 2011. május 12. – Krónika 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális
és Közművelődési Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.1-C-09/2
azonosítószámú, „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási
eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő
programjai támogatására kiírásra benyújtott pályázata
támogatást nyert. Pályázati azonosítószámunk:
TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0041.
A 2011.02.01 – 2010.09.30-ig tartó 20 hónapos
projekt támogatását 100%-ban az ESZA Nonprofit
Kft. biztosítja. A támogatás összege
76.002.000 Ft.
A Nonprofit Kft. a kompetenciafejlesztéssel egybekötött,
szakmát adó képzési programot 5 helyszínen,
10 település bevonásával valósítja meg. Surdon (a
projekt fő helyszínén), 2011. 04. 05-én kezdetét vette
a motorfűrész-kezelő képzési program 20 fő részvételével.
A 6 hónap időtartamú képzési blokk tematikájában
személy, társas és vezető kompetenciák fejlesztése,
álláskeresési technikák megismerése, digitális
írástudás alapozó szinten történő elsajátítása valamint
motorfűrész-kezelés elmélete és gyakorlata szerepel.
Sikeres vizsga esetén a résztvevők OKJ-s bizonyítványt
kapnak, mellyel a megvalósítók reményei szerint
sikerül elhelyezkedniük az elsődleges munkaerőpiacon,
ezzel csökkentve a térségi munkanélküliséget.
A program 200 órát tesz ki, a köztes időszakában
esetmenedzserek (szociális munkások) foglalkoznak
személyesen és intenzíven a résztvevőkkel, akik
igény szerint pszichológus segítségét is igénybe vehetik.
Helyreigazítás: a 2011.02.03-án megjelent „Új szakma,
új esély” cikk társfinanszírozója rosszul került leírásra.
A helyes szöveg: A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul
meg.
„Új szakma, új esély”
A Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központ, a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara,
valamint a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
közös rendezésében Vállalkozói
Információs Napot tartottak
helyi vállalkozók részére
az Inkubátorházban.
A hazai és a vállalkozások nincsenek
könnyű helyzetben az elmúlt
években. A piacvesztés, a
körbetartozásból eredő ellehetetlenülés,
a gyártsak vagy szolgáltassak
dilemmája, a növekvő energiaárak,
a közterhek, a forráshiány
és a foglalkoztatás azok a területek,
amelyek leginkább nyomasztják
a vállalkozásokat. Nem
csoda ezek után, hogy a talponmaradást
segítő lehetőségeket
egyre többen keresik. Az Inkubátorházban
ez év elején elindított
Vállalkozói Információs Nap sorozat
ennek szellemében igyekszik
naprakész információval ellátni
a vállalkozókat.
Pölöskei János, a Vas Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi
Központ, Nagykanizsai Kirendeltség-
és Szolgáltatóközpont
vezetője, alapos, részletekbe menő
előadása vezette fel a rendezvényt.
A foglalkoztatást segítő újdonságok
mellett, sok hasznos információ
elhangzott az előadás
alkalmával.
Kerekes Gábor a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
nagykanizsai irodavezetője
két blokkra osztotta az előadását.
Az első részben az Új Magyarország
Mikrohitelprogramot
mutatta be, összehasonlítva a
klasszikus mikrohitelprogrammal,
míg a második részben a
gazdaságfejlesztési operatív
programok (GOP) bemutatása
következett. A Vállalkozásfejlesztési
Programokról, a mikrohitelekről
és a pályázati lehetőségekről
ezentúl az Inkubátorházban
is tanácsadást tart Kerekes
Gábor.
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara részéről Óváriné
Lugosi Beáta Széchenyi Kártya
ügyintéző tartott prezentációt. A
mikro-, kis- és középvállalkozások
részére kialakított Széchenyi
kártya rendszer kedvezményes
kamatozású, állami támogatásban
részesített hitelkonstrukció,
amely széleskörűen felhasználható
likviditási problémák
kezelésére, forgóeszköz vásárlásra-
mutatott rá az előadó,
majd ennek részleteiről számolt
be.
A jelenlegi és a hamarosan kiírásra
kerülő, új pályázatokról
tartott záróelőadást Varga Gábor,
a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség képviseletében.
Varga Gábor az Új
Széchenyi Terv kitörési pontjairól,
a prioritásokról, a pályázati
adminisztráció változásairól, a
pályázatok elbírálásáról és a kifizetések
rendszeréről beszélt.
Azoknak, akik nem tudtak részt
venni a Vállalkozói Információs
Napon, a rendezvény szervezői
tanácsadói szolgáltatást nyújtanak.
K.H.
Vállalkozást segítő megoldások
Soron kívüli közgyűlésen tárgyalt
oktatási intézmények öszszevonásával
kapcsolatban tartott
sajtótájékoztatót a Kanizsáért
Közéleti Egyesület.
Horváth István elmondta,
esetlegesen még tudnák is támogatni
az összevonást, hiszen
1982-ben még 6700 diák járt az
általános iskolákba, de mára ez
a szám több mint a felére csökkent.
Így egyetértenek az általános
iskolák összevonásával,
csak a szisztémával nem. Szerinte,
mindaddig, amíg az új
oktatási törvény meg nem születik,
ezt a kérdést jegelni kellett
volna. A középiskolák öszszevonását
azonban nem tudják
elfogadni a szakmai érvek hiánya
miatt, mert nem indokolták
meg, hogy miért is vonják össze
az intézményeket. Egyébként
nem látják sem indokát,
sem értelmét. A Cserháti és a
Zsigmondy-Széchenyi összevonásával
2012 év végéig 2,5 millió
forint megtakarítás várható.
Felvetődik a kérdés, hogy ezt
az összeget nem viszi-e el a főigazgatói
állás munkabére? Ez
az összevonás senki másnak
nem jó, csak Bene Csabának.
Marton István elmondta, töménytelen
mennyiségű és felesleges
munkát osztottak ki a hivatal
dolgozóira az összevonás miatt.
Hite szerint minősíthetetlen,
és az elmúlt 20 év alatt nem fordult
elő, hogy valaki – akit érint
a saját pozíciójának megszavazása
–, nem nyomja ki a gépet,
és nem tartózkodik a szavazástól.
Ezzel nagymértékben rontották
a város jó hírét.
Polai József az összevonásokhoz
visszatérve megjegyezte, attól
a pillanattól kezdve, amikor
valamelyik iskola tagintézménynyé
válik, a szülők szemében
már nem lesz az a népszerű intézmény
mint korábban, és máshova
íratja be a gyerekét. Két-három
éven belül így szépen kifuttatják
az iskolákat, és végül be
fogják zárni.
B.E.
Kanizsa – A 6 mi ügyeink 2011. május 12.
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul:
2011.05.16. 16 óra
személyautó, motor,
és segédmotor
05.17. 16 óra
gépkezelő
(targonca, emelőgép
és földmunkagép)
05.18. 16 óra
C, D, E
Részletfizetés
Diák kedvezmény
Ingyenes tankönyvkölcsönzés
A város fehérbora és a város
vörösbora cím elnyeréséért vetélkedtek
a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város közigazgatási területéről
származó borminták és
gazdáik a hétvégén.
A versenyre azok a bortermelők
nevezhettek, akik a Nagykanizsai
Hegyközség területén termelt,
származási bizonyítvánnyal igazolt
szőlőből készített borral rendelkeznek.
A bormustrára harmincegy
minta érkezett, ezek között
tizenhat volt a fehér és tizenöt
a rosé, siller és vörösbor. A zsűri
elnöki szerepét Zilai Zoltán borász,
a Magyar Szőlő- és Borkultúra
Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója, a Magyar Borakadémia
főtitkára, nemzetközi borbíráló
töltötte be. A bírálat nyílt értékeléssel
történt. A zsűri döntése
alapján a város fehérbora címet
Németh József Szentgyörgyvári
Királyleánykája, a város vörösbora
címet Horváth Miklós Látóhegyi
Merlot-Shiráz bora nyerte el.
A Vinalia Canisa borünnep
megrendezését idén a hegyközség
elnapolja, mivel a tavaly elnyert
támogatás még nem érkezett meg
a bormarketing alaptól.
Királyleányka
és Látóhegyi
Merlot-Shiráz
MUN-DUS 2011 Nemzetközi
Borversenyt rendeztek a közelmúltban
a szlovákiai Dunaszerdahelyen.
A versenyre kilenc országból
(Szlovénia, Ausztria, Magyarország,
Csehország, Románia, Szerbia,
Spanyolország, Franciaország
és a házigazda Szlovákia) összesen
650 minta érkezett, amelyeket
a közép európai országok borászaiból
összeállított bizottságok minősítettek.
A nemzetközi borversenyen
a nagykanizsai hegyközség
területéről Kápolnás Zoltán Nagykanizsa
– Förhénc hegyen termett
Chardonnay borával vett részt,
amely a rangos mezőnyben az
ezüstérmes borok között szerepelt.
Kanizsai bor
szlovák
ezüstérme
Összesen három napirendi
pontot tárgyalt meg soron kívüli
ülésén a közgyűlés. A meghívót
egy napirenddel egészítették ki.
Az önkormányzat tulajdonában
álló volt Olajbányász Sporttelep
üzemeltetéséről szóló előterjesztést
a meghívóban szereplő zárt
ülés helyett nyílt ülésen tárgyalta
a testület.
A legnagyobb vitát az oktatási
rendszer további működtetésére
előterjesztett javaslat váltotta ki.
Több alkalommal beszéltek róla,
folyamatosan érkeztek a szakértői
vélemények, hozzájáruló nyilatkozatok
és az érintett iskolák véleménye.
– hangsúlyozta elöljáróban a
javaslat előterjesztője, Cseresnyés
Péter polgármester.
A közgyűlés döntése értelmében
négy általános- és négy középiskolát
vonnak össze vezetői
szinten. A Bolyai a Zrínyivel, a
Kőrösi a Péterfyvel alkot vezetői
szinten egy intézményt. A középiskolák
közül a Zsigmondy-
Széchenyi a Cserhátival, a Dr.
Mező Ferenc Gimnázium a Thúry
Szakközépiskolával alkot majd
egy-egy iskolát.
– Az elmúlt időszakban megkeresték
a tantestületeket – folytatta
a polgármester –, az előterjesztést
mindenki átnézhette, a véleményeket
személyesen is el tudták mondani
a pedagógusok.
A név szerinti szavazáson a testület
tagjai 10 igen, 6 nem és 1 tartózkodással
az iskolák összevonása
mellett döntöttek. Akik nemmel
szavaztak – Bicsák Miklós, Dr.
Etler Ottó, Dr. Fodor Csaba, Gábris
Jácint, Marton István, Sajni József,
valamint a közgyűlésen szót
kérő Zakó László országgyűlési
képviselő is –, az előterjesztés elnapolását
kérték, véleményük szerint
meg kell várni a közoktatási
törvényt. Agyors döntés sem szakmailag,
sem gazdaságilag nem indokolt
és nem szolgálja a város érdekét.
Dr. Károlyi Attila tartózkodott
a szavazásnál, a Fidesz tagjai
az igennel voksoltak.
A Zrínyi – Teleki utca összekötése
során felmerült gázvezeték kiváltások
új vezetékszakaszainak
térítésmentes átadására előterjesztett
javaslatot 15 igen egyhangú
szavazattal elfogadták a városatyák.
12 igen és 4 tartózkodás mellett
elfogadta a közgyűlés a volt Olajbányász
Sporttelep üzemeltetésére
pályázat kiírását.
B.E.
Az iskola-összevonás mellett döntöttek
Martonék az összevonás ellen
CSÓ-FU-TÓ NAP
2011. május 15.
Az Olajipari Természetbarát Egyesület
családi futónapot rendez a nagykanizsai
Csónakázó-tónál. Táv: 10 km.
Rajt: 9 órától folyamatosan.
Nevezni a helyszínen, 8.30-tól lehet. Nevezési díj nincs. Indulhat bárki, nemre és
korra való tekintet nélkül. Amatőr és profi futók jelentkezését egyaránt várjuk.
Lehet futni, szaladni, rohanni, kocogni, menni, sétálni, gyalogolni, bandukolni,
ballagni és botorkálni, sőt még vánszorogni is. A lényeg az, hogy mindenki
teljesítse a távot és érezze jól magát. (Minden résztvevő emléklapot kap.)
– Az Alapműveleti Matematikaverseny
célja a tanulók számolási
és kalkulációs képességének mérése
és a tanulók ebbéli tudásának
összevetése – az április 28-ai eredményhirdetés
után beszélgettünk
Hermánné Körömi Edittel a Piarista
Iskolában – 2001. óta létezik ez
a verseny, 2004-ig csak megyei
fordulók, azóta országos verseny
lett belőle. Marcaliban a Mikszáth
Kálmán Úti Általános Iskola találta
ki, s rendezi meg minden évben.
Minket tavaly kértek fel először
megyei lebonyolítónak, így az idei
volt a második rendezésünk. Tavaly
83, idén 93 nevezés érkezett
11 iskolából. Reményeink szerint
ez még tovább fog növekedni, s
még több iskola bekapcsolódik
majd a versenyünkbe. A feladatsort
nem mi állítjuk össze, Marcaliból
kapjuk. Mindig 50 az elérhető
pontszám. Tavaly 42 volt a legtöbb,
idén 47. Ennek a két kiemelkedő
pontszámnak (45, 47 pont)
kiküzdőjét, e két diákot különdíjjal
is jutalmaztuk. Minden évfolyamról
az első hat helyezettet hívtuk
meg és díjaztuk. Minden évfolyamról
az első helyezett jut tovább az
országos fordulóba, amely Marcaliban
lesz május 14-én.
Ezt követően Hermánné Körömi
Edit a versenyfeladatok tematikájáról
szólt. – Műveletek: összeadás, kivonás,
szorzás, osztás, hatványozás,
négyzetgyök, összehasonlítás, abszolút
érték, kerekítés, behelyettesítés,
azonosságok alkalmazása, műveletek
sorrendje, műveletek tulajdonságai,
mennyiségek átváltása, oszthatósági
szabályok alkalmazása, nyitott
mondatok, egyenletek, egyenlőtlenségek,
sorozatok. Számhalmazok:
természetes, egész, racionális, irracionális.
Számok alakja: egész, tört,
vegyes, tizedes tört, arány, százalék,
hatvány, normál alak. Mennyiségek:
hosszúság, tömeg, idő, szög, kerület,
terület, felszín, térfogat. A verseny
során matematikai alapműveleteket
kell alkalmazni egyszerű és összetett
feladatokban. Precíz műveletfogalom,
mértékegységek biztos kezelése,
és fejlett számolási készség szükségeltetik
hozzá. A versenyző biztosan
és gyorsan bánjon a matematikai
műveletekkel. Fontos a jó következtető
képesség, találékonyság, éles logika.
A feladatok utasításának cseles
megfogalmazása egyébként felér
egy szövegértési gyakorlattal! – nevetett
a tanárnő.
Évfolyamonként a következő
eredmények születtek. 4. osztály:
első lett a nagyrécsei Pánczél Bálint,
őt két bolyais, Lukács Ditta Tamara
és Visnyai Zoltán Tibor követi.
Ötödikesek közül diákunk, Lóránt
Ádám nyert, második helyezést
ért el Török Milán a Péterfyből, harmadikat
pedig a szintén récsei Kulik
Balázs. 45 ponttal került az országos
döntőbe a piarista Paulik Flóra,
a hatodikosok megyei ezüst- és
bronzérmese két hevesis, Kolozsvári
Péter és Hajdu Fanni lett. A hetedikeseket
két kőrösis, a 47 pontos
Marton Tamás, majd Horváth Ákos
vezeti, harmadik helyezést a
zalaszentbalázsi Horváth Patrícia
kapott. A nyolcadikos dobogó
mindhárom fokára piarista diák állhatott,
sorrendben Pungor Dávid,
Németh Péter és Varga Bettina –
zárta beszámolóját Hermánné Körömi
Edit.
P.J.
A „Batthyány Lajos Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépiskola
egészségre nevelő életmódprogramja”
TÁMOP 6.1.2/A/09/1-
2010-0188 pályázatának keretében
számos program valósult meg a
2011. év tavaszi időszakában.
Március 25-én „Három időpontos
tájfutás” elnevezésű, sportágbemutató
és – népszerűsítő versenyre
került sor a Kanizsai Futó
és Szabadidősport Klub rendezésében.
Délelőtt a testnevelés órák
keretében ismerkedhettek a BLGsek
a tornateremben épített pályán
ezzel a tájékozódási sportággal.
Délután más iskolákból sőt, még
Zalaegerszegről is érkeztek versenyzők,
hogy az iskola udvarán
rendezett parktájfutó versenyen (2.
időpont), majd a tornateremben
épített újabb pályán rendezett teremversenyen
(3. időpont) mérjék
össze tudásukat. A nap végén még
egy ráadásfutamra is sor került
„gigasprint” néven. A rendezvényen
összesen 222-en vettek részt,
alsó tagozatosoktól felnőttekig.
Április 15-én került megrendezésre
a „10 állomásos akadályverseny”,
amelyen a kisgimnazisták,
illetve a 9-11. évfolyam tanulói
vettek részt. Az osztályok meghatározott
időrendben és útvonalon
haladtak, érintve a város több
pontját. Az állomásokon idegen
nyelvi, kerékpár ügyességi, polgári
védelmi, drog prevenciós, elsősegélynyújtó,
tűzoltási, ügyességi,
illetve logikai feladatokat kellett
megoldani a közel 600 tanulónak.
Az akadályverseny első helyezettje
a 10.E osztály lett.
Április 29-én a „Fordított napon”
a kisgimnazisták, illetve a 9.
osztályosok a „Fitnesz nap” keretében
érdekes feladatokat próbálhattak
ki az iskola tornatermében
és udvarán. Néhány feladat ízelítőül:
„extrém famászás biztosító kötéllel”,
„ki tud több üdítős rekeszre
felmászni”, „mássz át a pókhálón”,
„akadálypálya”, „floorball”, továbbá
ismerkedhettek a „Kangoo
Jump” elnevezésű, fiatal aerobic
sportággal.
A programsorozat május 7-én,
egy jó hangulatú tekeréssel folytatódott.
Ezen a napon a Miklósfa-Surdőrtilos-
Szent Mihály-hegy útvonalon
kerékpártúrán vehettek részt az
érdeklődő tanulók és tanárok.
A pályázat tavaszi időszakának
záróprogramja a május 13-14-én,
immár nyolcadik alkalommal megrendezésre
kerülő „24 órás foci” lesz.
Gaál Mercédesz, Tulok József
Március és április hónapban kiválóan
szerepeltek a Kőrösi Iskola
diákjai a városi, megyei és országos
versenyeken. Az elért
eredményekről Kókainé Hámorszki
Éva igazgató számolt be lapunknak.
(folytatás a 8. oldalon)
Kanizsa – Suli 2011. május 12. sa/orok 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Szeretne Ön olcsóbban élni?
Legyen Kanizsa kártya tulajdonos!
Kanizsa kártyával 76 helyen, a pékségtől a gyógyszertáron át
a cipőboltig, vásárolhat 5-50 %-os kedvezménnyel.
Buszbérlet -10 % , uszodabérlet -20%!
Játsszon velünk garantált nyereményért!
Hétpecsétes – titok nélkül!
Pecsételtesse le a Kanizsa kártya füzetét
7 alkalommal 7 különböző helyen 2011. július 31-ig,
és mi megajándékozzuk egy 5.000 Ft-os vásárlási
utalvánnyal, amit ott vásárolhat le, ahol szeretné!
Segítünk olcsóbban élni!
További információ: www.kanizsakartya.hu
Tourinform Nagykanizsa, Csengery út 1-3. 93/313-285
Keresse a Tourinformot a Város napján!
Kétszer kettő
mégsem öt
Egészségre nevelő
programok
a Batthyányban
Tavaszi éremeső
a Kőrösiben
Kanizsa – Suli 8 sa/orok 2011. május 12.
(folytatás a 7. oldalról)
A K&H tudásverseny regionális
középdöntőjén III. helyezést ért el
a 3.a osztály csapata (Gerencsér
Adrienn, Szirtes Botond, Zolcsák
Emese, Korpics Réka, Dobrádi Réka).
Felkészítő nevelő: Végvári Judit.
Az Apáczai Kiadó országos
magyar versenye a X. helyezést
hozta a 2.b osztály indulóinak
(Pásztor Máté, Krihó Bendegúz,
Horváth Milán). Felkészítő nevelő:
Cserháti Zsuzsanna. A „Vízkvíz”
városi levelezős versenyen
különdíjat kapott Lenkovics Marcell
(5.a osztály). Felkészítő nevelő:
Jakabné Czulek Ágota. A Marcali
Alapműveleti Matematika verseny
megyei fordulóján a képzeletbeli
dobogó legfelső fokára Marton
Tamás (7.a) állhatott, a második
helyet pedig Horváth Ákos
(7.b) szerezte meg. Felkészítő nevelőjük:
Hosszú Istvánné.
A Kőrösi Csoma Sándor megyei
szövegértő verseny eredményei: 5.
évfolyam II. helyezés: Bacsi Mihály
5.a (felkészítő nevelő:
Passáné Bolf Mária). 6. évfolyam
I. helyezés: Linhárt Enikő 6.b (felkészítő
nevelő: Passáné Bolf Mária).
7. évfolyam III. helyezés: Dobó
István 7.a (felkészítő nevelő:
Kókainé Hámorszki Éva). Kenguru
matematika verseny megyei II.
helyezés – Pásztor Máté 2.b (felkészítő
nevelő: Hermán Szilvia).
Zrínyi Miklós Általános Iskola
megyei olvasás versenye 3. évfolyam:
II. helyezés: Molnár Dorotytya
3.b (felkészítő nevelő: Halász
Lászlóné). Zrínyi Miklós Általános
Iskola megyei nyelvtan versenye
3. évfolyam: I. helyezés:
Kunkiè Laura 3.a (felkészítő nevelő:
Végvári Judit). 4. évfolyam I.
helyezés: Vass Veronika 4.b (felkészítő
nevelő: Gozdán Györgyi).
K.H.
Hagyományteremtő céllal még a
kétezres évek elején indították el
Kiskanizsán a Gyermekeink a reményeink
című programot.
Az Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa, az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület, a Móricz Zsigmond
Művelődési Ház, valamint a
Polgári Olvasókör által szervezett
műsorban a család fontosságára kívánták
felhívni a figyelmet. Verssel,
énekkel, zenével, tánccal lehetősége
nyílt szerepelni, színpadra
lépni azoknak a diákoknak is, akik
korábban nem vettek részt versenyeken,
kulturális vetélkedőkön.
B.E.
Újabb szép eredményeket értek
el a Mező Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola diákjai
a különböző országos és megyei
versenyeken.
Mika Ágnes 10.C osztályos tanuló
a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati
Verseny országos döntőjében
80%-os eredménnyel az előkelő
4. helyezést érte el (Felkészítő
tanára: Kincsesné Gerő Jusztina).
Hóbor Noémi 1/13pü osztályos tanuló
a pénzügyi-számviteli ügyintéző
szakképesítés 2010/2011-es
tanévi Országos Szakmai Tanulmányi
Versenyén az országos döntőbe
jutott, és ott eredményei alapján
teljesítette a „Gazdálkodási feladatok”,
valamint a „Számítógépes
programcsomag használata” modulok
vizsgakövetelményeit, így e
két modulból már nem kell szakképesítő
vizsgát tennie (Felkészítő tanárai:
Fésüs Sarolta, Horváth Annamária,
Lelkóné Tollár Ildikó,
Csizmadia Rózsa). A Ganz Ábrahám
és Munkácsy Mihály Szakközépiskola
és Szakiskola szervezte a
„Víz világnapja” című környezetvédelmi-
természetvédelmi megyei
versenyt. A versenyen második helyezést
ért el a Glavák Katalin, Latin
Viktória, Varga Zsuzsanna öszszetételű
10.C osztályos csapat, és
harmadik lett a Herbel Henrietta,
Varga Ádám, Várnagy András öszszetételű
12.B osztályos csapat
(Felkészítő tanáruk: Kispál József).
Szintén kiváló eredményt ért el az
iskola egyik sportolója, Kovács
Patrik (9.c), aki a lábtoll-labda diákolimpia
országos döntőjén egyéniben
a harmadik helyet szerezte
meg (Felkészítő tanára: Kahotek
Ferenc).
K.H.
Ovisok duatlonja
Folytatva az előző évek hagyományait
a Hevesi Óvoda nevelőtestülete
idén is megrendezte az
„ÓVI” Duatlon sportversenyt a város
valamennyi nagycsoportos
óvodása számára.
A tizenkét csapat hat-hat fős
versenyzője a Mindenki Sportpályáján
mérte össze ügyességét, állóképességét.
A feladatok között
zenés gimnasztika, 60-60 méter
futás, és 400 méter kerékpározás
szerepelt. A Hevesi Óvoda nevelőtestületének
célja az egészséges és
edzett, sportolást igénylő gyermekek
nevelése és fizikai képességének
fejlesztése volt. Emellett fontosnak
tartották a táv balesetmentes
megtételét, a versenyszellem
kialakítását, a kitartást és a gyorsaságot.
Az értékelésnél a csapatok
egységesen emléklapot kaptak,
míg a gyerekek ajándékcsomaggal
térhettek vissza óvodájukba.
Cigi-csere csokira
Nyolcadik alkalommal rendezték
meg a Ne gyújts rá napot a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI-ban.
Az ide tanévben is a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium támogatásával
valósították meg a két napos programot,
melynek részese lehetett az
intézmény valamennyi tanulója.
Az iskola kiállítótermében a tanulók
rajzai mellett dokumentumképek
figyelmeztettek mindenkit a
dohányzás káros hatásaira. Akik
helyesen töltötték ki a dohányzástesztet,
jutalmat kaptak. A leadott
egy-egy szál cigiért cserébe – melyeket
a program végén bezúztak
–, müzliszeletet vehettek át a diákok.
Mint köztudott, a dohányzás
káros hatásainak következtében
húszpercenként meghal egy ember
a világon. Az ő emlékükre gyújtottak
mécsest a rendezvény látogatói.
A dohányzás káros hatásainak
bemutatásával a szervezők azt kívánták
elérni, hogy minél kevesebben
dohányozzanak.
I. kategória, 3-4. osztály.
Próza: 1. Kanizsai Léna (Rozgonyi
iskola), 2. Miksó Rebeka
(Zrínyi iskola), 3. Horváth Veronika
(Palini iskola). Vers: 1. Várhelyi
Boglárka (Palini iskola), 2. Horváth
Panna (Rozgonyi iskola), 3.
Sipos Barnabás (Palini iskola).
II. kategória, 5-6 osztály.
Próza: 1. Geiger Luca Andrea
(Rozgonyi iskola), 2. Ivanovics
Barbara (Hevesi iskola), 3. Nagy
Gergely (Bolyai iskola). Vers: 1.
Kohári Annabella (Rozgonyi iskola),
2. Molnár Emma Viktória
(Murakeresztúr), 3. Léránt Hanna
(Hevesi iskola). Külön díjat kapott
Schevelik Kitti (Murakeresztúr).
III. kategória, 7-8. osztály.
Próza: 1. Tóth Mária Laura
(Hevesi iskola), 2. Oláh Ármin
(Kőrösi iskola), 3. Poszavecz Tamás
(Kőrösi iskola). Vers: 1.
Papócsi Petra (Hevesi iskola), 2.
Tamási Tibor (Pacsa), 3. Horváth
Patrícia (Zalaszentbalázs).
B.E.
Vidám, játékos Családi Napot
szervezett a Péterfy iskola a Csónakázó-
tó zöldtáborában.
A program résztvevői, az 1-5
évfolyam tanulói, a pedagógusok,
szülők, nagyszülők számtalan
izgalmas, szórakoztató
program részesei lehettek. Játékos
akadály-, ügyességi- és süti
verseny, foci bajnokság, karaoke-,
mese- és kézműves ház
várta izgalmasabbnál izgalmasabb
feladatokkal a lelkes résztvevőket.
B.E.
Mezős sikerek
Gyermekeink
a reményeink
Hevesi Sándor
vers- és prózaíró
pályázat díjazottjai
Családi Nap
a zöldben
Kanizsa – Suli 2011. május 12. sa/orok 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
hirdetés
Jótékonysági estet és kiállítást
szervezett a HSMK színháztermében
a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola a tartósan vagy
átmenetileg nehezebb körülmények
között élő tanulók támogatására.
Mint Schvarcz Istvánné igazgatóhelyettes
elmondta, ötödik évben
tartják meg a jótékonysági estet,
a belépőből befolyt összegből
pedig azokat a tanulókat támogatják,
akiknek családja nem engedheti
meg magának az osztálykirándulások
és a nyári táborozások
költségeit. A műsor jórészt a tánc
köré szerveződött, így a közel háromszáz
fellépő gyermek – elsőstől
a nyolcadikosig – tavaszköszöntő,
valamint anyák napi műsorral,
versekkel, mesékkel és
hangszeres előadással kedveskedtek
a közönségnek. A teltházas
műsor előtt a rajzórák és szakkörök,
valamint a művészeti iskola
kihelyezett tagozatának műveiből
nyílt kiállítás.
Z.A.
Iskolánk idén is megszervezte a
már évek óta nagy sikernek örvendő,
szűk egy hetes útját a németországi
városkába, Bad Marienbergbe.
A vállalkozó csapat hamar
összegyűlt, és Dobó István tanár úrral
az élen megkezdhettük a várva
várt kirándulás előkészületeit. Meg
kell hagyni, sokaknak meggyűlt a
bajuk az ébresztőórával, hiszen a
megbeszélések korán, 0. órában zajlottak.
Bemutatkozó programunkat
viszonylag hamar sikerült összehoznunk,
amely három népszerű népdal
elénekléséből és egy magyar finomságokat
bemutató részből állt.
Nagyon gyorsan eljött április 10-
e, az indulás napja. Utazótáskákkal,
bőröndökkel megrakodva gyülekeztünk
a BLG előtt, izgatottan várva
az indulást. A busz kevés késéssel
meg is érkezett, és miután búcsút
intettünk szüleinknek, kezdetét
vette a „nagy kaland”. A16 órás buszozás
kimerítőnek tűnhet, de mint
a fiatalok többsége, mi is elütöttük
az időt, és élveztük az utat. Igazán
kipihenni nem tudtuk magunkat
(voltak, akik nem is aludtak), így
mikor 10 órakor megérkeztünk a
német városkába, a csapat jó része
álmos és fáradt volt. Lelkesedésünknek
azonban ez sem szabott
gátat, hiszen a programok szinte
azonnal kezdetüket vették.
A nagyon modern és kényelmes
Europa Hausban voltunk elszállásolva,
és előadásaink zömét is itt tartották.
Velünk párhuzamosan több csoport
is részt vett a kurzuson, nekünk
egy kb. 25 fős, török és német tinédzserekből
álló csoporttal kellett
„összedolgoznunk”. Karsten és Jan,
az előadók azonnal nekikezdtek az
„icebreaking”-nek, azaz a kezdeti
feszültség oldásának és a hangulat
feldobásának. Játékos feladatok és a
bemutatkozó előadások segítségével
hamar összebarátkoztunk. Különösen
nagy sikere volt az ételbemutatónak,
a rétesek, pogácsák és apró
szendvicsek villámgyorsan eltűntek
a tálcákról. Másnap prezentációkészítéssel
foglalatoskodtunk, 4-5 fős
teameknek kellett kidolgozniuk és
bemutatniuk egy-egy népszerű
weboldalt, megadott szempontok
alapján. Habár akadtak kisebb nyelvi
nehézségek, mindig megértettük
egymást, és alkalom nyílt nyelvtudásunk
gyarapítására is. Egész sok volt
a tennivaló, de jól éreztük magunkat,
és bepillantást nyerhettünk egy másik
kultúrába, más emberek életébe,
valamint sokat nevettünk. Az előadások
mellett két, egész ottlétünk
alatt tartó játékot is kellett játszanunk.
Bob, a kavics kézről kézre
járt, mihelyt valaki a NEM szót kiejtette
a száján, s emellett arra is
ügyelnünk kellett, nehogy valaki puszijával
„megöljön” minket. Kétségtelenül
szerda volt a hét csúcspontja,
mikor Frankfurtba utazott a csapat.
Miután túl voltunk a kötelező, bankban
meghallgatott előadáson, szabadon
kószálhattunk a híres utcákon.
Több száz fényképpel és élménynyel
lettünk gazdagabbak, igyekeztünk
kihasználni az ott töltött rövidke
idő minden percét. Az emberek
sokaságának, a csillogásnak látványa
és a pörgés szinte sokkolta a kanizsai
viszonylatokhoz szokott szemünket,
ámulva sétálgattunk a bevásárlóközpontok
és irodaházak között.
Sajnos hamarosan vissza kellett
indulnunk Marienbergbe, de biztos
vagyok benne, hogy Frankfurt életre
szóló élményt jelentett mindannyiunk
számára. Csütörtökünket egy
nagyobb prezentáció kidolgozásával
töltöttük: filmet, plakátot vagy kvízt
kellett szerkesztenünk olyan témákról,
mint a divat, a fukushimai atomkatasztrófa,
a sport és a kultúra. A
felkészülés egész nap tartott, a feladatok
közben pedig egyre jobban
összekovácsolódtunk a török és német
tanulókkal. Az esti szabadidőt
általában sétával, bowlingozással és
beszélgetéssel töltöttük, persze nem
feledkeztünk meg szeretteinkről
sem, így szinte mindegyik boltba betértünk
csoki - és italkülönlegességekért.
A városban tett séták alkalmával
láthattuk, hogy élik a marienbergi
emberek mindennapi életüket:
a kisváros végtelenül nyugodt és
tiszta utcái tipikus német hangulatot
árasztottak, a lakosok barátságosan
viselkedtek.
Az idő sajnos hamar elrepült,
szempillantás alatt elérkezett a
péntek, az utolsó, ott töltött délelőtt.
Bemutattuk a csütörtökön
készült előadásainkat, és egy utolsó
összegző beszélgetéssel elbúcsúztunk
egymástól. Nem fér hozzá
kétség, hogy ez a szűk hét mindenki
számára felejthetetlen lesz,
hiszen nagyon jól éreztük magunkat,
a jókedv mellett pedig új barátokat
is szerezhettünk.
Szatai Evelin 10.E
Már a múlt héten elkezdődtek és
ezen a héten befejeződtek az édesanyákat
köszöntő ünnepségek a
Rozgonyi Óvodában.
Óvó nénijük segítségével nagy izgalommal
készítették ajándékaikat
az apróságok, s nap mint nap gyakorolták
versikéiket, dalaikat. Megható
műsorukat könnyes szemmel fogadták
az édesanyák és a nagymamák.
B.E.
Kalandozó
batthyánysok -
Marienberg 2011
Jótékonysági
estet adtak
a kőrösisek
Anyák Napja
az oviban
Kanizsa – 10 Városháza 2011. május 12.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az épített
és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.)
sz. önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra
rendelkezésre álló keretösszeg 2011. évben 5 millió Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló
52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a.) lehet beszerezni
ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot
kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken
hozzáférhetők.
Apályázatokat 2011. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani
a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban
beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A
borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2011.
A kiíró a beérkező pályázatokat a 2011. szeptemberi soros Városfejlesztésiés
Üzemeltetési Bizottság ülésen bírálja el 2011. szeptember 30-ig.
Pályázat helyi értékek védelmére
Ezúton tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát 2011. május 13-14.
között megrendezésre kerülő Város Napja-Thúry György Históriás Napok
rendezvénysorozat idején az alábbi útlezárások és forgalomkorlátozások
várhatóak:
Május 12. (csütörtök) 06.00 - május 15. (vasárnap) 12.00-ig parkolási
tilalom lesz érvényben a Vasemberház udvarán és a régi piactér területén.
Május 13. (péntek) 05.00-tól május 15. (vasárnap) 02.00-ig útlezárás lesz
érvényben a megfelelő menekülési útvonalak biztosítása miatt a Zárda utca teljes
a térrel határos szakaszán.
Május 14. (szombat) 9.45-11.00-ig (a felvonulás és a zászlófelvonás idejére)
a 74-es Fő út, Zárda utca és a Deák Ferenc tér keleti végéig tartó szakasza mentén
ideiglenes-szakaszos útlezárás lesz érvényben.
Május 14. (szombat) 21.45-22.15 között az Erzsébet tér déli oldalán a Zárda
utcától az Ady utcáig a tűzijáték idejére.
A Zala Volán ZRt-től kapott információk alapján a buszforgalom az
alábbiak szerint változik:
2011. május 14-én (szombat) 9.45 -10.45 óra között ünnepi felvonulás miatt
lezárásra kerül a Fő út: Király úti körforgalom - Sugár út - Csengery út közötti
szakasza, illetve a Csengery út - Zrínyi út - Fő út közötti szakasza.
A helyi- és helyközi járatok közlekedése ezen idő alatt kerülő útvonalon
történik, kimarad a járatok menetrendjében szereplő Dél-Zalai, Deák téri,
Eötvös téri autóbusz megállóhely.
- Nyugati irányból: ...Király úti körforgalom - Zrínyi úti ideiglenes megálló
- Ady E. út - Kisfaludy út - Kórház utca - Eötvös tér
- Keleti irányból: ...Deák tér - Sugár út - Rozgonyi utca 1. - Király úti körforgalom...
A kerülő útvonal az alábbi jelzésű járatokat érinti:
6-os: Városkaputól indul: 9.30, 10.30, 6-os: Rozmaring utcától indul: 9.55,
6/A: Kiskanizsa temetőtől indul: 9.30, 6/C Városkaputól indul: 9.55, 10.25, 6/C
Kalmár utcától indul: 9.40, 10.10, 10.40, 8: Szentendrey Edgár utcától indul:
9.50, 10: Kalmár utcától indul: 10.05, 10.35, 10: Bagolától indul: 10.30, 18:
Kalmár utcától indul: 9.45, 10.25, 10.45, 18: Vasutállomástól indul: 9.25,9.55,
10.45, A 18-as járat útvonala: 1.sz. Posta megálló után- zrinyi úti megálló,
20/Y: Kalmár utcától indul: 10.15, C3: TESCO-tól indul: 10.00, C3:
Autóbuszállomástól indul: 10.30.
Város napi útlezárások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati kiírása az önkormányzat
tulajdonában álló, volt Olajbányász Sporttelep bérleti szerződés keretében
történő üzemeltetése tárgyában megtekinthető a www.nagykanizsa.hu
honlapon a Felhívások menüpont alatt, illetve igényelhető a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató ZRt. irodájában. (Nk., Garay u. 21, tel.:
93/311-241)
Pályázat Olajbányász Sporttelep bérletére
KEDVES BATTHYÁNYS,
LANDLEROS, IRÁNYIS ÖREGDIÁK!
Szeretettel várunk a 2. ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓNKRA
a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnáziumba
IDőPONT: 2011. JÚNIUS 4., SZOMBAT
PROGRAMOK:
10.00 óra, HSMK:
Jelenlegi diákjaink kulturális kavalkádja: „BLG-én”
13.30 óra: BLG-udvar:
Öregdiák – jelenlegi diák focimeccs
14.30 óra: BLG-kisaula:
Az öregdiákok ünnepélyes köszöntése
14.45 óra: Dr. Czeglédy Ferencné Nyelvi Terem avatása
15.00 óra: Harkány László Magyar Előadó avatása
15.30 - 16.15 óra: Nosztalgia órák: „Az élet nagy tanítása”
Tanórát tart: dr. Márkus Ferenc, Szalay István, Szebenyi Mária,
Prof. Dr. Kovács László. Részvételi szándékod jelezd a www.blg.hu
honlapunkon! Részvételi lehetőség az egyes órákon csak 30-30 fő
részére adódik. „Legyen úgy, mint régen volt!”
16.30 óra, BLG-osztálytermek:
Osztályfőnöki órák (akiknek osztálytalálkozójuk is van)
16.30 óra, BLG-nagyaula:
Színes, szélesvásznú filmvetítés audiovizuális emlékgyűjtésünkből
16.30 óra, BLG - 12.A:
„Mesélj el egy történetet diákmúltadból a jövőnek!” – program
azoknak, akiknek nincs osztálytalálkozója
19.30 óra, BLG-menza:
Vacsora (2500 Ft/fő) + Pohárköszöntő!
Menü: Landler-Irányi-leves, Batthyány-szelet, hamuban sült
pogácsa, kanizsai friss víz + BLG - büfé lesz!
Kérjük, az osztályok és az egyéni résztvevők jelezzék részvételi
szándékukat és pontos vacsoraigényüket legkésőbb 2011. május 27-ig
az Öregdiák Találkozó hivatalos e-mail címén: talalkozo@blg.hu A
befizetés a helyszínen történik.
Forgalomkorlátozás a Zrínyi - Teleki
utcák összekötése miatt
A jövő héttől, azaz 2011. május 16-tól ideiglenes forgalomkorlátozásra,
forgalmirend változásra lehet számítani a Zrínyi u. – Teleki
u. összekötés kivitelezési munkálatai alatt.
Az építési munkák a Közlekedési Hatóság által elfogadásra került
két ütemű forgalomterelés 1/2-es üteme szerint folytatódnak 2011.
május 16-tól. A Zrínyi Miklós - Katona József utca csomópontja átépítésre
kerül körforgalmú rendszerűvé.
Az építkezés alatt az alábbi forgalmirend változásra lehet számítani
a csomópontban:
􀁈 a Zrínyi Miklós utca a Batthyány utcától a Katona J. u. felé egyirányúvá
válik.
􀁈 a Katona József utca a Felsővárosi templom felől a Zrínyi u. felé,
valamint a Bajza u. felől zsákutcaként üzemel.
􀁈 A HSMK előtti parkoló megközelítése a Katona J. u. felől elzárásra
kerül. Aparkoló új egyirányú bejáratot kap a Fő utca felöl. Aparkolót
elhagyni a Templom északi oldalán lévő egyirányúsított úton lehet
a Deák tér felé.
􀁈 A Kórház utca területén Teleki u. kereszteződésében az elbontott
épületek helyén megkezdődik a körforgalom építése a forgalmi rend
megváltoztatása nélkül. A jelzőlámpás csomópont zavartalanul üzemel
tovább.
Kanizsa 2011. május 12. – Város Nap 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Újabb gyűjteményt tekinthetnek
meg az érdeklődők a HSMK
Én hobbim kiállításán, melynek
keretében Kovács Béla virágokat
és állatokat ábrázoló bélyegritkaságait
állítja közszemlére.
A bélyeggyűjtés bizonyára sokak
szenvedélye, Kovács Béla –
aki egyébként a Bélyeg-és Éremgyűjtők
oszlopos tagja is – már
1976 óta gyűjti a ritkaságokat.
Mint mondta, egy időben csak
szalvétákat rakott félre, aztán
visszatért gyerekkori hobbijához,
a bélyeggyűjtéshez. – Gyerekként
volt már egy gyűjteményem,
de az idők során sajnos elkallódott.
Legkedvesebb bélyegeim
a légiposta-bélyegek, valamint
az angol gyarmatokat ábrázolók,
de az Én hobbim kiállításra
most az európai flóra és fauna
élővilágát bemutató darabokat
hoztam el. Elsősorban a gyerekek,
a fiatalság miatt választottam
ezt a témát. Vannak olyan
sorozatok, amelyek kifejezetten
külföldi, elsősorban angol és jugoszláv
bélyegeket tartalmaznak,
ezek mellett az ötvenes évek
jellegzetesen réznyomásos darabjai
is megtalálhatóak a vitrinekben.
Ez utóbbi eljárást kifejezetten
művészi célokra használták,
egy rézlemez segítségével
nyomták rá a mintát a finom papírra.
– mesélt féltett kincseiről
Kovács Béla. Hozzátette, szeretné,
ha unokái továbbvinnék ezt a
szép hobbit. A gyűjteményt bárki
megtekintheti május huszadikáig.
Z.A.
Kanizsa 12 – Színes 2011. május 12.
􀂊􀂊 Május 13. 18 óra
TESTVÉRVÁROSI MűVÉSZTELEP
KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Dr. Herbert Kranzein -
Pucheim város polgármestere
Megtekinthető: június 10-ig
􀂊􀂊 Május 15. 19 óra
Fenyő - Tasnádi: MADE IN
HUNGARIA - musical
A Roxinház (Kaposvár) előadása
Belépődíj: I. hely 2000 Ft, II. hely 1500
Ft, pótszék 1000 Ft
􀂊􀂊 Május 19.
10 óra
BÚGÓCSIGA - mondókás foglalkozás
félévestől 5 éves korig.
10.45 óra
KEREKÍTő - mondókás foglalkozás 0-
3 éveseknek. Vezeti: Törekyné Nagy
Zsuzsanna zenepedagógus
Belépődíj: 500 Ft/család
􀂊􀂊 Május 23. 15 óra
Az én hobbim sorozat keretében
„FÁBÓL KÉSZÜLT REPÜLőK”
Horváth Károly munkáinak bemutatása
Megnyitja: Horváth Balogh Attila
Megtekinthető: június 10-ig
􀂊􀂊 Május 23. 19 óra
AZ IL MOSAICO Ifjúsági Szimfonikus
Zenekar (Wattwil, Svájc) hangversenye.
Karmester: Hermann Ostendarp
Közreműködik: a Strém Kálmán Ifjúsági
Vonószenekar (Nagykanizsa) (Zenekarvezető:
Jakobovics Árpád)
Belépődíj: 800 Ft. Szervező: a Strém
Kálmán Ifjúsági Vonószenekar és a Kanizsai
Kulturális Központ
VARÁZSLATOS INDIA
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
kiállítása. Megtekinthető: június
11-ig
TAVASZI SZIMFÓNIA
Z. Soós István kiállítása. Megtekinthető:
szeptember 10-ig
􀂊􀂊 Május 13.
"GYEREK MÉG AZ IDő"
Magyar Plakát Ház
Mesevilág - Faltisz Alexandra grafikusművész
kiállítása
Képzőművészetek Háza
9 óra
Tűzmadár Táncszínház
11 óra
Koncert gyermekeknek
Közreműködnek a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem hallgatói.
14 óra
Mindigfutó Benvenuto
A Vabababa Társulat mesejátéka Gianni
Rodari meséje nyomán
􀂊􀂊 Május 18. 14 óra
„AZ ÉN ISKOLÁM”
Rajzpályázat kiállítás megnyitó ünnepsége
Megtekinthető: június 17-ig
Az est háziasszonya Debreceni
Zita volt, s a zsűri olyan közismert
személyiségekből állt, mint Anthony
Barlow, a Budnight tulajdonosa,
Alexis Fernandez, a Bad Boyz táncosa,
Juhász Péter párizsi divatfotós,
Nagy Adrienn énekesnő,
Somoskuti Adrienn, a Brázia üzletvezetője
valamint Keserű Nóra, a
Főiskolák Szépe 2010 győztese. Természetesen
két helyi zsűritag, Pásztor
András, a Zalai Hírlap Nagykanizsai
Kirendeltség vezetője és Dr.
Birkner Zoltán kampusz igazgató is
helyet foglaltak az ítészek között.
A lányok először a Brázia rövid
ruháiban, majd fürdőruhában mutathatták
meg szépségüket, a fiúk
pedig alsónadrágban „érkeztek”.
Míg a zsűri visszavonult dönteni,
Nagy Adrienn, a 2010-es év felfedezettje
szórakoztatta a közönséget
saját dalaival, melyek között a
Szinglik éjszakája című új magyar
filmvígjáték betétdala is szerepelt.
Az est eredményeként a PEN
Szépe végül Bajsz Melinda, míg a
PEN Mr. College-a Bársony Dávid
lett. Alányoknál II. helyezést ért el
Mihályi Rita, III. lett Ozvald Szabina.
A fiúknál Ihász Zoltán ért el
II. helyezést. Ez alapján a pénteki
budapesti előválogatóba jutottak:
Bajsz Melinda, Bársony Dávid és
Ihász Zoltán.
K.H.
PEN Szépe és Mr. College 2011.
Jó hangulatban zajlott a Budnight Rendezvényszervező cég és a
PEN közös szervezésében a Főiskolák Szépe és Mr. College Országos
Felsőoktatási Szépségverseny előválogatója a PEN-en, ahol 9 induló
– Bajsz Melinda, Gerzsenyi Enikő, Illés Petra, Mihályi Rita, Ozvald
Szabina, Bársony Dávid, Hévézi Sándor, Ihász Zoltán és Nyitrai Gergő
– méretette meg magát a Budapesti döntőbe való jutásért és az értékes
nyereményekért.
Fotó: http://uni-pen.hu/index.php?m=55&g=50
Állatok, növények a bélyegeken
Ágnes Golenya kiállítással
egybekötött előadásán és könyvbemutatóján
vehettek részt az
érdeklődők a Honvéd Kaszinóban.
A prezentáció a Táltosok barlangjától
a Dél keresztjéig – délamerikai
utazás térben és időben
– címet kapta, amelybe Ágnes
Golenya többek között perui,
ecuadori és bolíviai utazásainak
tapasztalatait sűríti. Az írónő eddig
két könyvet jelentetett meg,
amelyeket ő spirituális kalandregénynek
nevez, és az általa tett
hihetetlen felfedezésekről, valamint
Móricz János Dél-Amerikában
folytatott kutatásairól szól.
Ágnes Golenya szerint a tudomány
és a lexikális tudás mit sem
ér, ha nem nyitjuk meg a szívünket
az isteni tapasztalásnak. Előadásában
elsősorban azt fejtette
ki, hogy Dél-Amerika különféle
ősi kultúrái rokonságot mutatnak
az ősi Mezopotámiával és Egyiptommal,
és egy, az ősidőkben bekövetkező
kataklizma túlélői üzenetet
hagytak a ma embere számára.
Az előadás után meg lehetett
tekinteni a perui tájakat, embereket,
arcokat ábrázoló fotókat
is.
Z.A.
Dél-Amerika spirituális szemmel
Kanizsa 2011. május 12. – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Horoszkóp
Ne engedjen a kísértésnek, ha elhatározta a
fogyókúrázást, tartsa is be. A mértéktelen
étel-italfogyasztás ugyanis testileg és lelkileg
is megviseli. AHold nemcsak ebben, hanem
lakásgondjai megoldásában is segíteni fog.
Ha teheti, elalvás előtt üldögéljen néhány
percet a szabad levegőn, mert a Hold megnyugtatja,
és alkotómunkára ösztönzi. Barátai
olyan kiskapukat tárnak fel, amelyek
elősegítik munkahelyi érvényesülését.
Lehetőleg csak egy dologra koncentráljon,
mert a héten összejön minden tennivalója. Ne
legyen elégedetlen a teljesítményével, néha pihenjen
is. Gondjai megoldásában döntő szerepet
játszanak ezekben a napokban a barátságok.
Fellélegezhet egy kicsit, és több mindent
megengedhet magának, mert felfelé ível
szerencsecsillaga. Jobb időbeosztással végre
befejezheti mindazokat a feladatait,
amelyekhez nehezen fogott hozzá eddig.
Az új munkahely keresés levertté teszi a
napokban. De ne aggódjon, mert a csillagok
azt mutatják, hogy az új helyen új szerelem
várja. Egyéniségének varázsával nemcsak a
munkatársai szívébe lopja be magát.
Váratlan események változtathatják meg a terveit.
A Plútó hatására a kínálkozó lehetőségek
közül nehezen tud dönteni, de végül módosítja
korábbi elhatározását. Romantikus hangulatot
teremt otthon, és átadja magát a pihenésnek.
Akár egy sportoló, vakmerően méri össze erejét
másokéval. AHold hatására olyan energiák
szabadulnak fel önben, amelyek képessé teszik
nagy tervek véghezvitelére. A magánéletében
azonban csendesebb napokra számíthat.
Gyerekes elfoglaltságokon töri a fejét, új
környezetre, új barátokra vágyakozik. Elege
lett az íratlan társadalmi szabályokból,
és mindenféle kötöttségből. A lázadozás
helyett változtasson gyökeresen az életén.
Váratlan, ám kellemes élményben lehet része,
ami miatt akár meggondolatlan lépéseket
is tehet. Érzelmi életét a Vénusz irányítja,
ha változást akar, nyugodtan játsszon a
tűzzel, úgysem égeti meg magát.
Nem biztos, hogy ki is kell mondania mindazt
a párjának, amit gondol róla. Eredménye
úgysem lesz, csak felkorbácsolja az indulatait,
és tovább tart a mosolyszünet. Végezze tovább
úgy a házimunkát, mint korábban.
Sportoljon rendszeresebben. A kezdeti
sikerek után megnő az önbizalma és magabiztosabbnak
is érzi magát. Ha türelmetlensége
miatt megbántotta a kedvesét,
engesztelje ki minél hamarabb.
Aszakmai célok, és a munkahelyi előmenetele
foglalkoztatja nap, mint nap. Észre sem veszi,
hogy a párja romantikára, kedvességre vágyik.
Mivel valójában ön is erre vágyik,
mondja ki a kívánságát, és teljesülni fog.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SMS
szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. május 12.
TÁRS
INGATLAN
Tud ennél jobbat? Részletek:
http://koltozz.be/nagykanizsa/cs
anyi-laszlo-utca-12-h1169
(7380K)
Vonyarcvashegyen nyaraló eladó
vagy kiadó! Érdeklődni:
06/30-971-5120 (7382K)
Miklósfán a Szentendrei úton
800 négyszögöl közművesített telken
58 m2-es bontásra ítélt ház eladó.
Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.:
0630/621-4117 (7383K)
Garay utcában I. emeleti, felújított,
egyedi fűtéses, két szobás, erkélyes
lakás eladó. Alacsony közös
költség. Érd.: 0630/238-7469
(18 óra után) (7384K)
Belvárosban az Ady út elején
egy szoba + amerikai konyhás felújított,
egyedi fűtéses lakás alacsony
rezsivel eladó. Tel.:
0630/414-1089 (7388K)
Nk-án a belvároshoz közeli 44
m2-es, másfél szobás, földszinti,
gázas, felújított önkormányzati lakásomat
elcserélném belvárosi
egyszobás gázas önkormányzatira.
Érd.: 0630/958-7390 (7389K)
Nk-án a Munkás utcában egyedi
gázas, két szobás, jó állapotú,
alacsony közös költségű lakás eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
0630/587-9990 (7390K)
Nk-án az Erdész utcában földszinti,
38 m2-es, egy szobás, egyedi
gázas lakás eladó. Irányár: 5
millió Ft. Érd.: 0620/257-9188,
0630/623-6346 (7391K)
Nk-Palinban csendes helyen
ház, szép telekkel eladó. Érd.:
0630/392-9086 (7392K)
Nk-án a Bedő Albert úti garázssoron
20 m2-es garázs hosszú távra kiadó.
Érd.: 0630/998-4269 (7393K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklődni és bejelentkezni:
a +3630/481-2323 telefonszámon
lehet. (6273K)
Matematikai és közgazdasági
tárgyakból különóra és vizsgára
felkészítés felsőfokon Nagykanizsán.
Reál felsőoktatásban továbbtanuló
érettségizőknek egyetemi
szintre hozó felkészítés matekból,
májustól. Tel.: 0630/668-6307
(7385K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620/510-2723 (7386K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)
Eladó nagyteljesítményű, hordozható,
vadonatúj háztartási gőztisztító
(MODELL: SC-238 HO).
Ugyanitt alig hordott, 42-es méretű
bőr, fiú bakancs. Érd.:
0693/315-559 (este) (7387K)
59/160/58 elvált hölgy olyan
társat keres, akinek nincs káros
szenvedélye. Pontos címeket és leveleket
a Szerkesztőségbe „Tulipán”
jeligére kérek (7394K)
Élettársi kapcsolatra keresek
nagykanizsai, karcsú vagy arányos,
jó alakú, ápolt, házias, nem
dohányzó, kedves, 40-57 év közötti
hölgyet. Leveleket a Szerkesztőségbe
„Társ mindenben” jeligére
kérek. (7395K)
Nagy előrelépés: megvan az ötödik hely
Kecskeméti KC – Kanizsai
Vadmacskák SE 54-75 (10-28,
13-18, 19-14, 12-15)
Amatőr NB I női kosárlabdamérkőzés,
rájátszás az 5. helyért,
2. találkozó. Kecskemét, 200 néző.
Vezette: Rácz, Kapusi.
Kanizsa: Fekete Cs. (20), Fuisz
(21/3), Olasz A. (1), Jurkó (2),
Jagarics (6). Csere: Hegyi (10/6),
Oros (2), Kiss V. (11), Rajkai (2),
Kovács K. Edző: Gábor Erzsébet.
Az ötödik helyen végzett: Kanizsai
Vadmacskák SE (136-118)
Nagyon koncentráltan kezdte a
mérkőzést a Vadmacskák együttese,
ami a pontos dobásokban és a
remek védekezésben is megmutatkozott.
A hazai csapat első pontjaira
az 5. percig kellett várni, így a
negyed végére Fuisz Viktória, Fekete
Csilla és Kiss Virág kosarai
18 pontos vezetést eredményeztek.
A második negyedben is jól lepattanóztak
a vendégek, s félidőre tovább
sikerült növelni előnyüket.
Nagyszünet után a hazai csapat
felzárkózott 13 pontra, de Hegyi
Vivien és Kiss tettek arról, hogy a
nagykanizsaiak tisztes távolban legyenek
vendéglátójuktól. Az utolsó
negyedet is a Kanizsa kezdte
jobban, az elemében lévő Hegyi,
valamint Oros Laura pontjaival újfent
20 pont fölötti lett a különbség
a két csapat között, ami meg is
maradt a találkozó végéig.
Gábor Erzsébet: „Dicséret illeti
fiatal csapatunkat, akik a tavalyi
év után a nagyon előkelő ötödik
helyükkel messze várakozáson
felül szerepeltek 2010/2011-es bajnoki
évadban.”
P.L.
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (8.) – Bogád SE
(16.) 3-0 (1-0)
NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkőzés, 25. forduló. Nagykanizsa,
200 néző. G.: Szép D.
(36.), Szőke Á. (79.), Rubens
(87.). Kiállítva: Harcz I. (72.)
NTE 1866: Markek T. - Boros Z.,
Pozsgai, Cserfő, Szép D. - Ujvári
(Kisharmadás, 82.), Nagy T., Rácz
Sz., Budai L. (Rubens, 78.) - Cs.
Horváth G., Luiz Fernando (Szőke
Á., 71.). Vezetőedző: Koller Zoltán.
Első gólosok az NB III-as NTEben:
Szép Dávid és a brazil Rubens.
Koller Zoltán: „Nyílt mérkőzésen
egy jól játszó vendégcsapat ellen nagyon
értékes 3 pontot szereztünk. A
csapat összes tagja mindent megtett a
győzelem érdekében, több játékos is
átlagon felüli teljesítményt nyújtott.”
P.L.
A sereghajtó is kipipálva
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. május 17-től a Családtámogatási
és Szociális Ellátási Iroda ügyfélszolgálati tevékenysége
Nagykanizsán megszűnik.
ÜGYEIKET INTÉZHETIK:
- Nagykanizsán, a Zala Megyei Kormányhivatal Integrált Kormányzati
Ügyfélszolgálatán a Fő u. 24. szám alatt, a Munkaügyi
Központ Kirendeltségének épületében. A Kormányablakban úgynevezett
ügyindítás történik, ami azt jelenti, hogy a helyszínen átveszik az
anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyermekgondozási segély és a
gyermeknevelési támogatás igényléséhez szükséges iratokat és azokat
továbbítják a Magyar Államkincstárhoz.
- Zalaegerszegen, a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Családtámogatási Ügyfélszolgálatán (Zalaegerszeg, Virág B. u.
5/b.) hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8-12 óráig, szerda: 8-12 és 13-18
óráig.
- Telefonon a Magyar Államkincstár által működtetett Call Centeren
keresztül 0630/344-0045, 0670/460-9005, 0620/881-9535, valamint
a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság 0692/503-
100-as telefonszámán.
Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága
Megszűnik a Családtámogatási
és Szociális Ellátási Iroda
BOCI Travel Budafok-Csepel
(21.) – Kanizsa KK DKG-EAST
(17.) 71-88 (20-26, 19-20, 15-17,
17-25). NB I B férfi kosárlabdamérkőzés,
rájátszás a 17-24. helyért,
5. forduló. Budapest, 50 néző. Vezette:
dr. Szakáll, Válé. Kanizsa KK
DKG-EAST: Tóth O. (6), Balogh L.
(7/3), Beck (5/3), Murvai (6), Hoffmann
(20/3). Cserék: Kovács D.
(14), Stárics (11), Zsámár K. (18),
Klír (1). Edző: Farkas László.
A dobó-százalékokban egetverő
különbség nem volt a két együttes
között, viszont a fővárosiak 13 szerzett
labdájával szemben 19 kanizsai
állt a statisztikákban, illetve sokat
sejtető adat, hogy a dél-zalaiak majd''
tízzel kevesebb labdaeladással gazdálkodhattak,
lepattanózásban pedig
48:37-es adat volt a Kanizsa KK javára.
A végeredmény így nagykanizsai
siker, csak kár, hogy mindez a
hátsó régióban történik.
P.L.
Siker a főváros
déli szegletében
Cselgáncs Ek-válogató: ötödik lett Mihovics
Kanizsa 2011. május 12. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
Egyed Zsanett, a Kanizsai Birkózó
SE korosztályos reménysége
továbbra is tartja remek formáját,
hiszen a szigetszentmiklósi
válogatót is megnyerte 46
kg-os súlycsoportjában.
A második fordulóban is győztes
sportolónak így a harmadik
megmérettetés már szinte rutinmunkának
is számíthatott, ennél
azonban jóval többről lehet szó.
Az ifjúsági korosztályban serdülőként
birkózó kanizsai tehetség
ugyanis ezzel a korcsoportos
világeseményekre is jogot szerezhet.
A feltételes mód nem véletlen,
hiszen a válogatottnál még nem
voltak teljesen letisztázottak a kerethirdetési
kitételek és feltételek.
Ami biztos, hogy az Európa-bajnokságot
augusztus 8-án Lengyelországban
rendezik, míg a világbajnokságra
két héttel később,
Szombathelyen kerül sor.
Néhány hónapja nem véletlenül
említettük Zsanett teljesítményével
kapcsolatban a szombathelyi
esélyeket, kérdés, van-e abban logika,
ha az Eb-re nem őt nevezik,
a világbajnokságon miért őt indítanák.
Ezen eredmények után a
kanizsai kiválóság a kaposvári
válogatóján is bizonyított párharcában,
vagyis végül háromból
három siker lett a mérlege.
P.L.
􀂊 Másfélszáz találkozóval a
hátuk mögött
A közel évtizedesre nyúló hagyománnyal
rendelkező nagykanizsai
városi kosárlabda bajnokság
küzdelmei értek véget a közelmúltban,
tájékoztatta lapunkat
Silló Zsolt a szervezők részéről. A
majd 150 mérkőzést felölelő
2010/11-es sorozatban a győzelmet
a KO (Drink) System együttese
szerezte meg a GE, valamint a
Betonkocka csapatai előtt. A torna
során szerepeltek közül a legidősebb
játékos Sajni Árpád, míg a
legfiatalabb a maga 13 évével Lovas
Dávid volt.
􀂊 Szerepcsere a kézilabdázóknál
Nagykanizsai Izzó SE (12.) –
Vasas-ASI (6.) 40-37 (19-20)
NB I B Nyugati csoport női
kézilabda-mérkőzés, előrehozott
találkozó a 26. fordulóból.
Nagykanizsa, 150 néző. Vezette:
Porogi, Tobiás. Izzó SE:
Hrankai - Nagy R. 7, Gácser 9,
László R. 5, Pintér K. 2, Mátyás
A. 14/7, Gyánó K. Csere: Takács
A. 2, Papp Zs. 1. Edző: Gódor
Mihály.
A vendégcsapat lendületes játékkal
indította a találkozót, így az
5. percben 2-6, a 11.-ben 5-10
volt az állás a javukra. A vendéglátók
mintha ezt követően kaptak
volna észbe, de Gyánó Kinga az
első félidő derekán súlyos sérülést
szenvedett, ami kissé tán meg is
fogta a hazaiakat. (Mint később
kiderült, a szélső bal kézfejében
törött el egy csont egy szerencsétlen
ütközés következtében. Akézilabdázótól
megtudtuk, egyelőre
gipszsínt kapott a kezére, s a jövő
héten lesz rajta már az úgynevezett
sport-gipsz...). A félidő végére
így is szoros lett az állás, ami megfelelő
elrugaszkodási alap volt a
továbbiakra.
A második félidőben aztán fejfej
mellett haladtak az együttesek,
majd az 50. perctől fokozatosan
elhúztak a kanizsaiak, az 55.-ben
pedig már tekintélyes is volt a 37-
33. Az Izzó végül győzött a rutinjával,
viszont a teljes képhez az is
hozzátartozik, hogy a védekezésükben
voltak hiányosságok.
A sikerrel vett találkozó záróakkordjaként
a közönség vastapssal
köszönt el a hazai csapattól...
A férfiaknál már nem mentek
ilyen jól a dolgok, hiszen a Nagykanizsai
Izzó SE hazai környezetben
kapott ki az NB II Dél-nyugati
csoportjának felsőházi rájátszásában
a Szigetvári KSE gárdájától
29-26-ra.
Egyéniben a legértékesebb
nagykanizsai eredmények így alakultak:
a lányoknál 3. helyen végzett
Flumbort Sára, 6. lett Erdélyi
Vanessza, míg a fiúknál Farkas
Márton került az első tízbe, ő 8.
helyezett lett.
A csapatbajnokságban a férfi
kardozóknál 11 csapat indult és az
NTE két egységet is kiállított. A
Nagykanizsai TE I csapat tagjai
Farkas Márton, Abay-Nemes
Ádám, Balogh Ádám, Bécsi Bálint,
míg az NTE II-t Horváth Márton,
Milassin Mór, Szamosi Richárd
és Gáspár Péter alkotta.
Az NTE II együttese a nyolcba
jutásért a BSE-től vereséget szenvedett,
és a 9. helyen végzett. Az
NTE I a négybe jutásért az UTE I
ellen kezdett és kikapott 45-28-ra.
Az 5-6-ba jutásért a Vasas SC I
következett és a kanizsaiak nyertek
is 45-36-ra. Az 5. helyért a
Kertváros SE ellen nem sikerült
győzniük, ezzel az NTE I fiú kardcsapata
a 6., még pontszező helyet
szerezte meg.
A lány kardozóknál hét csapat
indult. Az NTE a BSE ellen kezdett
és nyert 45-18-ra, amivel a
négy közé került. Az elődöntőt a
GEAC ellen vívták a lányok és
Flumbort Sára vezetésével ismét
nyertek 45-42-re úgy, hogy az ellenfél
már vezetett 40-30-ra is.
Flumbort befejező emberként 45-
42-re hozta a találkozót, így finálét
vívhatott a nagykanizsai csapat.
A magyar bajnoki döntőben a
BVSC csapatával mérkőzött a
Nagykanizsai TE 1866 csapata. A
kanizsaiak végül alulmaradtak 45-
22-re, így Flumbort, Erdélyi, Mádé
trió ezüstérmes lett.
Végeredmény – női kardcsapat:
1. BVSC, 2. NTE 1866 (Flumbort
Sára, Erdélyi Vanessza, Mádé Réka),
3. GEAC.
P.L.
Az olaszországi Lignano adott
otthont a cselgáncs junior Európa-
kupa válogató körversenynek,
melyen a női válogatottban a 70
kg-os Mihovics Szabina a magyar
színek mellett természetesen
nagykanizsai klubját is képviselte.
A húsz fős létszámú mezőnyben
az NTE judokája, Szabina első
meccsét azzal a brazil lánnyal
kezdte, aki végül megnyerte a
súlycsoport küzdelmeit. A délamerikai
folyamatosan térdelő
válldobással kísérletezett, Szabina
azonban védte ezeket, de nem fordította
a maga hasznára ezeket a
rontott indításokat, passzívnak
ítélték és négy intéssel leléptették.
Ezzel már csak a vigaszágon volt
lehetősége a további küzdelmekre,
melyen egy kazah ellenféllel kezdett,
akit kedvenc technikájával
győzött le. Harmadik mérkőzését
svéddel vívta a kanizsai dzsúdós,
akit dobással és leszorítással vert
meg, s utána egy litvánt is hasonló
technikával múlt felül.
Mihovics Szabina ezzel a sorozatával
a harmadik helyért mehetett,
amit végül lengyel ellenfelének
sikerült megszereznie. A kanizsai
cselgáncsos az ötödik, még
pontszerző helyen végzett úgy,
hogy Szabina két éve nem indult
ilyen nívójú versenyen.
Edzője, Mester Józsefné így értékelt:
„Kezdetnek jó az elért eredmény
Szabinától, anyagilag viszont
kérdés, hogy így meddig tudja
a kanizsai szakosztály finanszírozni
ezeket a válogató versenyeket,
esetleg az Európa-bajnokságot,
világbajnokságot, hiszen a hazai
szövetség érem nélkül nem állja
a költségeket...”
P.L.
Második az NTE kardcsapata
A Nagykanizsai TE 1866 vívói legutóbb a gyermek korcsoportos
kard magyar bajnokságon indultak. A kanizsaiaktól női kardban
Flumbort Sára, Erdélyi Vanessza, Mádé Réka, míg férfi kardban Farkas
Márton, Abay-Nemes Ádám, Balogh Ádám, Bécsi Bálint, Milassin
Mór, Szamosi Richárd, Horváth Márton, valamint Gáspár Péter lépett
pástra.
Már megtette, amit kellett
Kanizsa 16 – Hirdetés 2011. május 12.
Nagykanizsa, Király u. 31/H. (A Buszpályaudvarral szemben)
Tel.: 0630/936-3923 􀂊 Nyitva tartás: H-P: 7.30-17 óra, Szo: 8-12 óra
Bolero italpor 8 gr 50 Ft 250 Ft/kg
Orbit rágógumi 14 gr 100 Ft 7143 Ft/kg
Halls cukorka 25 gr 100 Ft 4000 Ft/kg
Teekanne tea 50 gr 395 Ft 7900 Ft/kg
Nápolyi 500 gr 330 Ft 660 Ft/kg
Fémdobozos Ricore 200 gr 1200 Ft 6000 Ft/kg
Wiener Extra 1000 gr 1390 Ft 1390 Ft/kg
Toffifee 125 gr 380 Ft 3040 Ft/kg
Konyakmeggy 200 gr 495 Ft 2475 Ft/kg
Fehér csokoládé 100 gr 140 Ft 1400 Ft/kg
Dianás cukor 600 gr 700 Ft 1167 Ft/kg
MERCI desszert 250 gr 795 Ft 3180 Ft/kg
Medvecukor 100 gr 200 Ft 2000 Ft/kg
Rizses csokoládé 100 gr 250 Ft 2500 Ft/kg
Csokiparány 500 gr 400 Ft 800 Ft/kg
Barackmag 500 gr 400 Ft 800 Ft/kg
Raffaello T15 150 gr 595 Ft 3967 Ft/kg
Sondey teasütemény 400 gr 250 Ft 1600 Ft/kg
Mogyorókrém 400 gr 295 Ft 738 Ft/kg
Likőrös desszert 250 gr 450 Ft 1800 Ft/kg
Mexicorn 70 gr 70 Ft 1000 Ft/kg
Doppel keksz 500 gr 330 Ft 660 Ft/kg
Paloma kávé 500 gr 795 Ft 1590 Ft/kg
Nescafe 3in1 175 gr 395 Ft 2257 Ft/kg
Kristálycukor 1 kg 290 Ft 290 Ft/kg
Liszt 1 kg 140 Ft 140 Ft/kg
“A” min. rizs 1 kg 270 Ft 270 Ft/kg
Napraforgó étolaj 1 l 400 Ft 400 Ft/l
MÁJUSI AJÁNLATUNK
Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk!
Egységár
Guinness Rekordkísérlet
a Vezetékes Vízellátás Napja alkalmából
2011. június 08. 14.00
Helyszín: Nagykanizsa, Kanizsa Centrum
Bevásárlóközpont
A Magyar Víziközmű Szövetség a Vezetékes Vízellátás Napja alkalmából
országos GUINNESS REKORDKÍSÉRLET-re tesz felhívást,
mely az EGYSZERRE, EGYIDőBEN CSAPVIZET
FOGYASZTÓ LEGTÖBB EMBER CSÚCSÁT célozza meg.
Az országos kezdeményezés célja, hogy a víziközmű szolgáltató cégek meglévő, illetve
leendő fogyasztóinak (a felnövekvő generációnak) felhívjuk a figyelmét a víz-, illetve
környezettudatos magatartás fontosságára, a vezetékes ivóvíz értékének megbecsülésére,
kiváló minőségére, az emberi szervezetre gyakorolt jótékony hatására.
Továbbá az összefogás erejével szeretnénk minél szélesebb körű média-megjelenést
biztosítani a témának.
Arekordkísérlet a 2010. évben megkezdett Csapvíz kampány folytatása, a legkedvezőbb
alkalom pedig a vezetékes ivóvíz népszerűsítésére a Vezetékes Vízellátás Napja.
Kiemelten fontosnak tartjuk azt, hogy a víziközmű-szolgáltató társaságok és
fogyasztóik együtt, méltó módon ünnepelhessék meg a Vezetékes Vízellátás Napját.
Ez a nap olyan hétköznapi ünnep, amikor az emberiség számára fontos dolgokra
irányul a figyelem, jelentősége tehát éppen az, hogy világszerte felhívja a figyelmet
vízbázisaink fokozott védelmére, az ivóvíz fontosságára, különleges értékére.
Egy hosszú távon és felelősen gondolkodó víziközmű-szolgáltató társaságnak
nem csupán szolgáltatnia kell, hanem a társadalom és a környezet iránti
felelősségből is szigorúan részt kell vállalnia.
A GUINNESS REKORD KÍSÉRLETRE JELENTKEZNI LEHET:
www.vizkincs.hu
Jelentkezés határideje: 2011. május 27.
A rekord csak az Önök aktív részvételével valósulhat meg,
ezért sikeressége édekében minél nagyobb létszámú
megjelenésükre számítunk!
XXIII. évfolyam 19. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. május 19. Kanizsa
Mint minden évben, idén is kitüntetéseket
vehettek át a város
kiválóságai a város napi Ünnepi
Közgyűlésen. A város díszpolgára
címet Dr. Perjés Ottó vehette
át Cseresnyés Pétertől.
Az Ünnepi Közgyűlésen Cseresnyés
Péter polgármester köszöntötte
a vendégeket, és elmondta,
a Város Napján a dicső múltat
és a fejlődő jelent ünnepeljük.
Nagykanizsáról elsőként 1245-ben
tesznek írásos említést, így büszkék
lehetünk arra, hogy egy nagy
történelmi múltra visszatekintő város
lakosai vagyunk. Kanizsa polgárai
pedig a jelenben is képesek a
megújulásra, a fejlődésre és az építő
munkára. Mint mondta, jár az
elismerés kétkezi munkásnak,
mérnöknek és mesterembernek,
pedagógusnak és vállalkozónak,
hivatalnoknak és bolti eladónak.
És természetesen a szülőknek,
akik gyermekek vállalásával, taníttatásával
és felnevelésével – a jövő
Nagykanizsájának alapjait teremtik
meg. Van okunk ünnepelni, az
idei Város Napja pedig a megújulás
jegyében telik.
Apolgármestertől kitüntetéseket
vehetett át:
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Címere emlékplakettet Gazda József
szociográfus, a Nagykanizsa
Biztonságáért kitüntető címet Horváth
István nyugalmazott rendőr alezredes,
a Nagykanizsa Sportjáért címet
Dobri Lajos, a Kanizsai Lovas
Klub alapítója, valamint néhai Dulgyovay
László (helyette testvére fiának
adták át az elismerést) vehette át.
Nagykanizsa Kultúrájáért kitüntető
címet Kustár Zsuzsa iparművész,
Nagykanizsa Oktatásáért Mérksz Andor
és Bücs Angéla kapta meg, a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért
címet pedig a Halis István
Városi Könyvtár vehette át. Szekeres
József díjjal tüntették ki Bognár
Istvánné intézményvezető-helyettest,
valamint a Kanizsai Dorottya Kórház
intenzív terápiás osztály kollektíváját.
Paizs Ferenc díjat vehetett át Kémné
Milei Éva köztisztviselő, DeCleva
Pál pedig Nagykanizsa Megyei Jogú
Városért címet kapott (helyette
Farkas Zoltán, a család közeli ismerőse
vette át az elismerést). A Pro
Caritate-díjat dr. Csákai Iván főorvos
vehette át az egészségügyi területén
nyújtott kimagasló teljesítményéért.
Az idei díszpolgári címet Prof. Dr.
Perjés Ottó kapta meg, aki rendszeresen
segíti a Kanizsai Dorottya Kórház
betegellátó tevékenységét,valamint
volt iskoláját, a Piarista iskolát.
(A kitüntetettek biográfiája a:
http://www.kanizsaujsag.hu/hirek/
7059/kitunteto-cimeket-vehettekat-
a-varosert-tevekenykedok-/
linken érhető el.)
Péntek este Cseresnyés Péter
polgármester nyitotta meg a Város
Napja - Thúry György Históriás
Napok rendezvényét.
Ugyan már péntek délelőtt óta
folytak a programok a Vasember-ház
(folytatás a 2. odalon)
Nagykanizsa város érdemesei
Legendák nyomában
(folytatás a címlapról)
...udvarában, de hivatalosan csak
este nyitotta meg a polgármester a
két napos rendezvényt. Mint mondta,
rendkívül színes programokkal
várják a város polgárait, s reméli,
hogy mindenki megtalálja a számára
megfelelő kikapcsolódási lehetőséget.
Hozzátette, a Város Napja remek
alkalom arra, hogy kicsit kizökkenjünk
a mindennapokból, és a
változatos programok segítségével,
új élményekkel feltöltődve térjünk
vissza a dolgos hétköznapokba. A
zenés-kreatív, vagy múltat idéző
programokban valóban nem volt
hiány, a polgármester köszöntő szavai
után Tolvai Renáta és táncosai
léptek a színpadra, a fiatalok legnagyobb
örömére, s az este további
része alapvetően a könnyűzenei fellépések
jegyében zajlott le.
Az idei Város Napján immár
tizedik alkalommal rendezték
meg a Vasember Kupát. A 24
órás megmérettetésen négy középiskola,
valamint a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszának
csapata vett részt péntek
reggeltől szombat reggelig.
A díjakat Cseresnyés Péter polgármester
adta át szombat délelőtt
az Aradi udvarban felállított nagyszínpadon.
Helyezések: 1. Batthyány
Gimnázium; 2. Dr. Mező Ferenc
Gimnázium; 3. Cserháti Műszaki
Szakképző Iskola; 4. Zsigmondy-
Széchenyi SZKI; 5. PEN. Különdíjban
a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
csapata részesült.
A városrehabilitáció kivitelezője
által meghirdetett „Mindenséggel
mérd magad!”, valamint a
„Kényelem és környezetvédelem”
című kreatív pályázatokra
érkezett munkákat díjazták a
Város Napján, pénteken.
Nagy volt a gyerekzsivaj a Magyar
Plakátházban, szülők és csemetéik
egyaránt türelmetlenül várták
a két pályázat eredményhirdetését.
Mint a Szabadics Zrt.
részéről Kovács Tamás elmondta, a
városrehabilitáció Kanizsa legnagyobb
beruházása, és a gyerekek
alkotásaival lehet talán a legjobban
elmondani, hogy milyen nagy jelentőséggel
bír lakóhelyünk megújulása,
szebbé tétele. A kanizsai
óvodások, általános- és középiskolások,
valamint a Pannon Egyetem
hallgatói közel ezerháromszáz művet
küldtek be, ebből száz pályázat
környezetvédelmi témájú. Cseresnyés
Péter polgármester köszöntötte
a vendégeket és elmondta, egy
nagy álom válik valóra a városrehabilitációval,
a sok-sok rajz és
festmény pedig azt is bizonyítja,
hogy a gyerekek is komolyan veszik
a zöld szemléletet. A köszöntők
után átnyújtották a nyereményeket,
az első három helyezett különböző
kategóriákban jelentős
pénzjutalomban részesültek, valamint
hatvanöt gyermek különdíjként
ajándékcsomagot vehetett át.
A „Mindenséggel mérd magad”
pályázat nyertesei:
Óvodás kategóriában első helyezett:
Várhelyi Hanna, második helyezett:
Kovács Péter, harmadik
helyezett: Horváth Tamara. Általános
iskola alsó tagozatban első helyezett:
Takács Natasa, második
helyezett: Vaso Veronika, harmadik
helyezett: Csuha Gyula. Általános
iskola felső tagozatban első helyezett:
Lelkó Tamás, második helyezett:
Kondákor Eleonóra, harmadik
helyezett: Farkas Eszter. Középiskola
első helyezett: Bognár
Angéla, második helyezett:
Kománovics Melitta, harmadik helyezettek:
Böröczki Viola Anna és
Mihályi Rita (PEN hallgató).
A „Kényelem és környezetvédelem”
rajzpályázat nyertesei: első
helyezett: Bernáth Patrícia, második
helyezett: Szlávecz Bianka,
harmadik helyezett: Rigla Bianka.
A város napi programok keretében
rendezték meg a VI.
McDonald''s Nagykanizsa-Zalakaros
félmaratoni futóversenyt.
Amajd'' 200 fős mezőny az Erzsébet
térről indulva a régi hetesen
Csapi és Galambok érintésével
érte el a zalakarosi befutót.
A férfiak mezőnyében a kanizsaiak
közül Fehér László (Kanizsai
Futóklub) harmadik lett, míg a szenioroknál
dr. Czigány Róbert (Kanizsa)
ért el második legjobb időt.
Férfi váltóban a Kanizsa I (Gadányi
Bálint, Varga Zsolt, Varga Zsombor)
szerzett második helyet, női váltóban
a Kanizsa I (Vránicsné Deák Ildikó,
Vargáné Kocsis Katalin,
Vránics Virág) első, a Kanizsa II
(Tóth Nikolett, Tuboly Kinga, Kiss
Judit) csapat pedig második lett. Az
iskolák versenyében a Palin I
(Kozári Gábor, Korcsmár Dominik,
Vígh Levente) végzett az első helyen,
második volt a Palin II (Sipos
Luca, Fehér Tamara, Böjti Blanka),
míg harmadikként a Batthyány
(Vida Stefánia, Szabó-Thomka Hanna,
Steinhardt Petra) zárt.
Nagy sürgés-forgás szemtanúi
lehettek múlt szombat délelőtt a
Vasemberház udvarába látogatók.
A zászlófelvonás helyszínére, a
Deák térre készülődött az ünnepi
menet, melynek élén a Nagykanizsai
Fúvószenekar és a Dobri Lajos hagyományőrző
huszárőrnagy, a császár-
huszárok parancsnoka, valamint
a zászlóvivők álltak. őket követte
Cseresnyés Péter polgármester
és a város elöljárói. A díszes menetben
részt vettek a testvérvárosi delegációk
tagjai, Vörös András és a
Thúry Baranta Közösség, Thúry
György várkapitány és udvartartása,
őket a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja
jelenítette meg. A sort a Banderium
Hungarorum, valamint a gólyalábasok
zárták. A közönség tapssal fogadta
a menetet a Deák téren. A
zászlófelvonás ünnepi pillanatai
után a menet visszatért az Aradi udvarba,
ahol folytatódott a Város
Napja, a szórakozás.
A Város Napja alkalmából
rendezték meg a Kendlimajori
Testvérvárosi Művésztelepek kiállítását
a HSMK ősze András
Galériájában.
A Ludvig Zoltán által szervezett
testvérvárosi művésztelepek immár
hagyománnyá váltak, a Város Napja
alkalmából rendezett kiállításon pe-
Kanizsa 2 – Kavalkád 2011. május 19.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Vetélkedő
a Vasember Kupáért
Kanizsa
gyerekszemmel
Gyűjtötték
a kilométereket
Felvonulás,
ünnepélyes
zászlófelvonás
Bemutatkoztak
a testvérvárosok
művészei
dig az alkotótáborban készült művek
– köztük az április tíz és tizenhat
közötti művésztelepen készültekkel
– kaptak helyet. Cseresnyés Péter
polgármester köszöntőjében elmondta,
a város büszke lehet művészeire,
akik tevékenységükkel tovább
viszik Kanizsa jó hírét. Amegnyitón
a németországi Puchheim
város alpolgármestere, Wolfgang
Wuschig is szólt a vendégekhez, és
örömét fejezte ki azzal kapcsolatban,
hogy Kanizsa és város között
már húsz éve létezik a testvérvárosi
kapcsolat. A német település művészein
kívül még bihácsi, salo-i, magyarkanizsai,
gleisdorfi, kazanlaki,
kovásznai alkotók, és természetesen
két helyi művész, Stamler Lajos és
Szabó Gabriella művei is szerepeltek
a tárlaton, így összesen megközelítőleg
ötven festmény és kisplasztika
tekinthető meg. Akiállítást
Tiborcz Iván jazz zenész elmaradhatatlan
játéka, a galéria előtt pedig vidám
puchheimi fiatalok pattogós
hegedűmuzsikája színesítette.
Tizenharmadikán pénteken, a
Város Napján jött a világra 4050
gramm súllyal és 59 centiméterrel
Tóth-Bősze Bence a Kanizsai
Dorottya Kórházban.
Akisbabát és édesanyját, Kázmér
Katalint szombat délután köszöntötte
Cseresnyés Péter polgármester a
város önkormányzata nevében. Gratulációját
fejezte ki Prof. Dr. Bátorfi
József, az intézmény főigazgatója,
valamint Dr. Orosházi Attila osztályvezető
főorvos is. Az anyuka és
a babája jól vannak, sietnek haza,
hiszen türelmetlenül várja mindkettőjüket
a három és fél éves Boti.
B.E. - P.L. - Z.A.
Kanizsa – A mi ügyeink 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu 􀀩
2011. május 19.
Tóth-Bősze Bence
a város babája
Sajtótájékoztatót tartott Tóth
Nándor, a Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás elnöke,
és Cseresnyés Péter polgármester.
E hét második felében megkezdődnek
a szennyvízberuházás
tényleges kivitelezési munkái Zalaszentbalázson,
Bocskán és Homokkomáromban,
a következő héten
pedig Szepetneken, Rigyácon
és Nagykanizsa-Bajcsán. Magyarszentmiklóson,
Magyarszerdahelyen,
Hosszúvölgyön, Eszteregnyén,
Semjénházán és Fityeházán
június második felében, míg Fűzvölgyön
és Nagykanizsa-Korpaváron
előreláthatólag augusztusban
indulnak meg a munkálatok. –
jelentette be a szennyvíztársulás
elnöke.
Tóth Nándor többek között elmondta:
A szennyvíztársulás
2005 júniusában alakult azzal a
céllal, hogy Nagykanizsán és a
környező, még csatornázatlan településeken
megfelelő szennyvízelvezetést
és tisztítást biztosítson.
A társult önkormányzatok
a beruházást az Európai Unió
Kohéziós Alapja és a Magyar Állam
társfinanszírozása mellett
hozzák tető alá az érintett ingatlanok
tulajdonosainak hozzájárulásával.
Ehhez – a projekt önerejének
részbeni finanszírozására –
2008 májusában megalakították
a Nagykanizsa és Térsége Víziközmű
Társulatot. A beruházás
tervezett összköltsége – a
szennyvíztisztító telep korszerűsítésével,
bővítésével együtt –
11,1 milliárd forint.
Nagykanizsán június közepén
rajtol a munka a belvárosi rehabilitációs
projekthez kapcsolódó csatornaszakaszok
kiépítésével az Erzsébet
téren, a Vásár- és az Arany
János utcában. Ugyancsak júniusban
kezdődik meg a szabadhegyi
csatornázás a Sörgyár utcai befogadótól
indulva. A munkálatok
2012 utolsó negyedében fejeződnek
be, azt követi a hathónapos
próbaüzemelés, majd az átadás.
A projekt keretében több mint
62 kilométernyi nyomóvezeték,
67 km gravitációs csatorna és
mintegy 37 km bekötővezeték
épül. Kialakítanak 15 darab regionális
és 23 házi beemelő aknát, 20
helyi átemelőt, továbbá felújítják
a város központi átemelőjét is. A
fejlesztés összesen több mint háromezer
új bekötést jelent. 2013
tavaszára Nagykanizsa még csatornázatlan
településrészein, Bajcsán,
Korpaváron és Szabadhegyen,
valamint a 12 környező település
valamennyi portáján lehetővé
válik a rákötés. Ezáltal közel
száz százalékos lesz a város csatornázottsága.
A szennyvíztisztító telep 2,5 milliárd
forintos rekonstrukciójával
megszűnik az évente fizetett jelentős
összegű környezetvédelmi bírság,
egyben 30 évre megoldódnak
Kanizsa és a környék szennyvízkezelési
gondjai. Jelenleg a közbeszerzési
eljárása folyik, a felújítás
legkésőbb 2012-ben elkezdődik.
Cseresnyés Péter polgármester
csatlakozva a Tóth Nándor által elmondottakhoz,
minden kanizsai
polgártól türelmet és megértést kért
annak reményében, hogy várhatóan
nagyon gyorsan, mintegy másfél
éven belül egy megújult Kanizsa tárul
elénk. A beruházás a megszokott
életünket felbolygatja, a földmunkák,
a csatornafektetéssel
együtt járó átmeneti forgalomkorlátozások
érinteni fogják valamennyi
település lakóit.
B.E.
Startvonalon a szennyvízberuházás
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A civil összefogás eredményeként
ünnepélyesen átadták a
megújított ’56-os emlékkertet és
a Kálvin teret.
Mint arról lapunkban már korábban
hírt adtunk, az Ökotárs Alapítvány és a
MOL által kiírt pályázaton a Civil
Kerekasztal Egyesület ismét nyert, ezúttal
hatszázezer forintot. Az összegből
a VIA Kanizsa Zrt., a Rozgonyi
Általános Iskola tanulói, a Batthyány
Gimnázium diákjai és a Református
Egyházközség tagjainak a segítségével
sikerült megújítani a Kálvin teret
és az 56-os emlékkertet.
Megújult a Kálvin tér és az ’56-os emlékkert
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 4 – Krónika 2011. május 19.
Ünnepélyes keretek között átadták
a felújított, Bajza utcai
Kistérségi Szociális Programiroda
épületét.
Esős időben pár éve még gumicsizmában
lehetett csak megközelíteni
a Kistérségi Szociális Programirodát,
de az Európai Unió és
az állam által nyújtott tizenhat millió
forintos támogatásnak köszönhetően
sikerült felszámolni ezt az
állapotot. Cseresnyés Péter polgármester
nyitó beszédében elmondta,
hogy a huszonegy millió
forintos beruházásból öt millió forintot
a Kistérségi Társulás tett
hozzá, s így sikerült felújítani a
Kúria épületét. Hozzátette, a Kistérségi
Szociális Programiroda
többek között a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai
munkájának segítéséhez biztosít
megfelelő környezetet. Aprogramiroda
huszonegy településen látja
el a szociális alapellátási feladatokat,
a bajba jutott családok a felújítást
követően pedig megfelelő körülmények
között fordulhatnak segítségért
a szakemberekhez. Dr.
Tóth László, a kistérségi bizottság
elnöke elmondta, hogy 2009-ben
már felújították a központi irodát.
A mostani beruházással fontos
szempont volt az akadálymentesítés
is, ennek köszönhetően most
már a mozgáskorlátozottak is meg
tudják közelíteni az ügyfélszolgálatot.
Végül Grabant János, a kivitelező
cég vezetője ismertette a
technikai jellemzőket, így elmondta,
mintegy ötszáz négyzetméteren
raktak le térkövet az iroda környékén,
akadálymentes vizesblokkokat
hoztak létre, megoldották a
homlokzati hőszigetelést, valamint
sor került a Bajza utcai kerítés felújítására
is.
A köszöntő gondolatokat követően
Cseresnyés Péter átvágta a
nemzetiszín szalagot, valamint
Polai György irodavezető körbekalauzolta
a résztvevőket a teljesen
felújított épületben.
Z.A.
Felújították a kistérség szociális irodáját
Fotó: Ziegler Anita
Két alkalommal is találkoztak
egymással a múlt héten a Hadirokkantak,
Hadiözvegyek, Hadiárvák
Országos Nemzeti Szövetsége
Nagykanizsai Szervezetének
tagjai.
Május 9-én, a Győzelem Napja
alkalmából koszorúzással egybekötött
megemlékezést tartottak a
II. világháborús emlékműnél. A
rendezvényen Görcsi Frigyesné
szavalata után Görcsi Frigyes emlékeztetett
a II. világháború befejezésének
66. évfordulójára, majd
koszorúzás következett. Az emlékmű
talapzatánál koszorút helyeztek
el a Hadirokkantak, Hadiözvegyek
és Hadiárvák mellett a Fegyveres
Erők és Testületek Nyugállományúak
Klubjának képviselői,
valamint a város önkormányzatának
nevében Karádi Ferenc alpolgármester.
A negyvenfős szervezet pénteken
tartotta éves beszámoló taggyűlését
a Vasemberház Házasságkötő
termében. Elnöki beszámolóját
Görcsi Frigyes azzal kezdte,
hogy a Honvédelmi Minisztérium
döntése értelmében a hadirokkantak
és hadiözvegyek számára jó
hírt is tud közölni, üdülési csekkhez
azonban egyénileg nem juthatnak
hozzá. Mint a korábbi években
annyiszor, most is megismételte,
senki nem segíti a hadiárvákat, és
a levelezéseik sem jártak sikerrel.
Örül annak, hogy a hadirokkantakat
pártfogolják, de akik apa nélkül
nevelkedtek fel, azok sajnos
semmi kedvezményt nem kapnak.
El szeretnék érni, hogy a magyar
hadiárváknak is járjon közgyógyellátás
és járadék a környező országokban
élőkhöz hasonlóan.
B.E.
Beszámoló taggyűlés a hadiárváknál
A vasútbarátokat és a könyvmolyokat
is várták Borsi István
könyvbemutatójára a VOKE
Kodály Zoltán Művelődési Házba,
amelyet Kámánné Szép Terézia
intézményvezető ajánlott a
megjelentek figyelmébe.
A Vasutas dekameron című kötet
novellák gyűjteménye, amely
azonban nem csak a MÁV-dolgozóknak
jelenthet igazi csemegét,
hanem bárki számára, aki szereti
az első hallásra hihetetlen, de
igaz történeteket. Borsi István
Szeged Város Irodalmi Díjas és
Juhász Gyula-díjas művészeti író
közel negyven évig dolgozott a
MÁV-nál, majd nyugdíjasként
próbálkozott meg az írással. Öszszegyűjtötte
a vasútnál töltött
évek élményeit, amelyek ugyan
kizárólag a vasútról szólnak, de
nem csak a vonatok szerelmeseinek
nyújthatnak élvezetes olvasmányélményt.
Borsi István nem
csak a vonatok, hanem az autók
iránt is érdeklődik, ugyanis minden
évben részt vesz pályabíróként
a Forma 1-es Magyar Nagydíjon.
Z.A.
Történetek a vasútról
A Zala Megyei Közművelődési
Intézmény 2011-ben is megrendezte
a Zalai Művészeti Fesztivált.
A megye amatőr művészeinek
teret adó, színvonalas rendezvény
lehetőséget kívánt adni a gyermekek-,
ifjúsági és felnőtt korosztálynak
a bemutatkozásra, megmérettetésre.
Zalaegerszegen a
Göcseji Falumúzeumban mutathatták
be tudásukat a néptánc és
népzene művelői. A számos fellépő
között a legkisebbek is versenybe
szállhattak,így a második
osztályos palini gyerekek is.
A Palini Gyöngyvirág Tánccsoport
Nagykanizsa-Palin városrészének
általános iskolai diákjaiból alakult
két évvel ezelőtt. A tánccsoport
állandó fellépője az iskolai rendezvényeknek,
idősek estéjének, ünnepélyeknek,
gyermeknapoknak egyaránt.
Tavaly októberében Nagykanizsa
város diákönkormányzata által
hirdetett művészeti versenyen első
helyezést értek el, amely kellő biztatást
adott számukra, hogy megyei
szinten is megmérettessenek. A bátorság,
az alapos felkészülés és nem
utolsó sorban a néptánc szeretete
meghozta gyümölcsét, hiszen a neves
zsűri úgy ítélte meg, hogy a lelkes
kis csapat megérdemli a megyei
harmadik helyet. A Gyenes Gyermek
Néptánc Csoport (Gyenesdiás)
12-14 éves gyermekei lettek az elsők,
a másodikok pedig a szintén kanizsai
Bokréta tánccsoport 10 évesei.
– Örülünk,hogy újabb sikerrel
gyarapodhattunk, megismertek
bennünket és hírnevet szerezhettünk
a tánccsoportnak, Nagykanizsa-
Palin városrésznek, valamint
iskolánknak egyaránt – nyilatkozta
a palini általános iskola
tanítója,a tánccsoport művészeti
vezetője, Horváth Eszter.
Dobogóra
perdültek
a palini
Gyöngyvirágok
Kanizsa – Hasznos 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu 􀀩
2011. május 19.
hirdetés
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési
Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, Király u. 47. (Tel/fax: 93/516-796)
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRőL
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról - 2010. év
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról - 2010. év
Cél szerinti juttatás nem volt.
Sorszám A tétel megnevezése
Előző év Tárgyév
1. A. Közhasznú tevékenység bevétele 68 584 114 576
2. B. Egyéb alaptevékenység bevétele - 2 624
3. C. Vállalkozási célú tevékenység bevétele 716 -
4. D. Összes bevétel (A+B+C) 69 300 117 200
5. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 68 345 115 143
6. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai - -
7. G. Összes ráfordítás (E+F) 68 345 115 143
8. H. Vállalkozási tevékenység eredménye 716 -
9. I. Adózás előtti eredmény 955 2 057
10. J. Adófizetési kötelezettség - 9
11. K. Tárgyévi vállalkozási adózott eredmény 716 -
12. L. Tárgyévi alaptevékenység adózott eredmény 239 2 048
13. M. Mérleg szerinti eredmény 955 2 048
Sorszám A tétel megnevezése
Előző év Tárgyév
01. A. Befektetett eszközök 540 558
02. I. Immateriális javak - -
04. II. Tárgyi eszköz 540 558
09. B. Forgóeszközök 24 092 14 080
11. II. Követelések 1 389 2 734
16. IV. Pénzeszköz 22 703 11 346
17. C. Aktív időbeli elhatárolások 10 572 32 537
18. Eszközök összesen 35 204 47 175
Sorszám A tétel megnevezése
Előző év Tárgyév
19. D. Saját tőke 6 463 8 511
20. I. Jegyzett tőke 5 000 5 000
23. III. Tőketartalék 122 122
24. IV. Eredménytartalék 386 1 341
25. V. Lekötött tartalék - -
29. VII. Mérleg szerinti eredmény 955 2 048
31. F. Kötelezettségek 27 880 32 220
34. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 27 880 32 220
37. G. Passzív időbeli elhatárolások 861 6 444
38. Források összesen 35 204 47 175
Előző év(ek) módosításai (-)
􀂊 Dr. Fodor Csaba a Fidesz
arroganciájáról
􀂊 Balogh László
sajtóközleménye
􀂊 Válasz Balogh László
nyilatkozatára
􀂊 Két ifjú tehetség
mutatkozott be
􀂊 Kockásfülű nyúl
a Kőrösiben
􀂊 Megyei tanulmányi
verseny a Péterfy Iskolában
􀂊 Csecsemőgondozási
verseny a Vöröskeresztnél
􀂊 Országos Tájfutó
Diákolimpia és Zala Kupa
tájfutóversenyek
􀂊 „Együtt-egymásért” a
Vajdaságban
􀂊 150 éves a Buda-Kanizsa
vasútvonal
􀂊 Abay Nemes Anna –
ifjúsági válogatottal Máltára
􀂊 Zalakaroson a serdülő
lány kosarasok krémje
􀂊 NTE utánpótlás: ritmust
tévesztettek az U17-esek
Hogy naponta képben
legyen városáról...
mert az interneten
többet lát.
www.kanizsaujsag.hu
Kattintson,
hogy még
többet tudjon
Kanizsáról!
Kanizsa – A 6 mi ügyeink 2011. május 19.
􀂊􀂊 Május 19.
10 óra BÚGÓCSIGA - mondókás foglalkozás
félévestől 5 éves korig
􀂊􀂊 10.45 óra KEREKÍTő - mondókás
foglalkozás 0-3 éveseknek. Vezeti:
Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagógus.
Belépődíj: 500 Ft/család
􀂊􀂊 Május 23. 15 óra
Az én hobbim sorozat keretében
"FÁBÓL KÉSZÜLT REPÜLőK" -
Horváth Károly munkáinak bemutatása
Megnyitja: Horváth Balogh Attila
Megtekinthető: június 10-ig
􀂊􀂊 Május 23. 19 óra
AZ IL MOSAICO Ifjúsági Szimfonikus
Zenekar (Wattwil, Svájc) hangversenye.
Karmester: Hermann Ostendarp
Közreműködik: a Strém Kálmán Ifjúsági
Vonószenekar (Nagykanizsa) (Zenekarvezető:
Jakobovics Árpád)
Belépődíj: 800 Ft. Szervező: a Strém
Kálmán Ifjúsági Vonószenekar és a Kanizsai
Kulturális Központ
􀂊􀂊 Május 29.
MEGEMLÉKEZÉS A HőSÖK NAPJAALKALMÁBÓL
Helyszín: A kiskanizsai templom melletti
Millenniumi emlékpark
􀂊􀂊 Júniusi előzetes:
Június 20-24. 8-16.30 óra
Június 27 - július 1. 8-16.30 óra
KULTÚR -KALAND
Tábor a HSMK-ban, 7-12 éveseknek!
Kézműves foglalkozások (gyöngyfűzés,
bőrözés, szalvétatechnika, papírhajtogatás
stb.), túra (Miklósfai Parkerdő, Csónakázó-
tó, stb.), daltanulás, néptánc,
sportprogramok, vetélkedők, múzeumi
foglalkozások a Kanizsai Kulturális
Központ munkatársaival. Részvételi díj:
3 500 Ft/5 nap (étkezéssel)
Jelentkezni lehet június 10-ig, a HSMK
információs szolgálatánál 93/311-468.
􀂊􀂊 Május 27. 19 óra
"NEMCSAK A 20 ÉVESEKÉ
A VILÁG!" - Zenés szórakozató dumaés
zsíroskenyér party. Információ: 510-
011, 30/2062908 . Belépődíj: 500 Ft
VARÁZSLATOS INDIA
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
kiállítása. Megtekinthető: június
11-ig
TAVASZI SZIMFÓNIA
Z. Soós István kiállítása. Megtekinthető:
szeptember 10-ig
„AZ ÉN ISKOLÁM” - rajzpályázat kiállítás
megnyitó ünnepsége
Megtekinthető: június 17-ig
􀂊􀂊 Május 26. GYERMEKNAP
10 és 14 óra
GYERMEKSZÍNHÁZI ELőADÁS
Előadják: Kiss Szilvia, Gál Tamás,
Bodonyi András.
Belépődíj: 500 Ft
􀂊􀂊 Május 26. 19 óra
HOGYAN ETTEM KUTYÁT?
Író: Jevgenyij Griskovec
Rendező: Czajlik József
Szereplő: Gál Tamás
Belépődíj: 1 000 Ft
Nagykanizsa legrégebbi eredetű
műemléke, a Romlottvár
helyreállításának, hasznosításának
lehetőségeire keresték a választ
a Romlottvár Alapítvány
Kuratóriumának legutóbbi öszszejövetelén.
A kötetlen beszélgetésen
részt vett Cseresnyés Péter
polgármester, Dénes Sándor alpolgármester
és Kerner Gábor
műemlékvédelmi felügyelő is.
Vitaindítóként Deák-Varga Dénes
kuratóriumi elnök röviden ismertette
a vár történetét, régészeti jelentőségét,
diaképeken bemutatta a vármaradvány
mai látványát, a várárkot, a falmaradványokat,
a várudvart, amit
erősen benőtt a növényzet; továbbá az
egykor helyreállított pinceépületet,
amely azóta szintén rommá vált.
Majd követhető példaként néhány
helyreállított romvárat, várkastélyt
szemléltetett. A vár helyreállítási dokumentációja,
tanulmányterve 2003-
ban elkészült, ennek alapján el lehetne
készíttetni a továbblépéshez szükséges
engedélyezési terveket. Ez lenne a
következő, legfontosabb feladat. Az
alapítvány a számláján lévő kétmillió
forintot a vár helyreállítására szeretné
fordítani, ha lesz rá lehetőség.
Cseresnyés Péter polgármester
hozzászólásában kiemelte: lépésrőllépésre
kell haladni ahhoz, hogy pályázatot
lehessen beadni. Bíztatta a
kuratórium tagjait, indítsák el a kezdeményezést,
s ígéretet tett rá, hogy
a közgyűlés elé terjeszti majd. Legalább
eddig el kell jutni ahhoz, hogy
megfelelő lépéseket lehessen tenni.
A polgármester azt is elképzelhetőnek
tartotta, hogy a későbbiekben
önkormányzati segítséggel és további
pályázati pénzzel legalább a
meglevő falmaradványokat konzerválni
lehessen, mellyel megteremthetik
egy esetleges későbbi ráépítés
alapjait. Az önkormányzat komolyabb
beruházást nem tud tenni annak
érdekében, hogy a Romlottvár
egy tömegeket vonzó idegenforgalmi
központ legyen. Ehhez beruházókat,
befektetőket kell találni.
Kerner Gábor műemlékvédelmi
felügyelő többek között megjegyezte:
már az Erzsébet tér rekonstrukciója
is komoly előrelépést jelent a
város számára, s ha ráadásul a vendéget
még a Romlottvárhoz is ki lehet
vinni, az tovább növelné a város
turisztikai értékeit, s ezáltal a bevételeit.
Egyetértett a polgármesterrel
abban, hogy készíttessék el a helyreállítás
engedélyezési tervét.
A hozzászólásokból kitűnt, az
önkéntesek szívesen segítenének
kétkezi munkával és anyagiakkal
is, ha jó célt látnak. Aterületet mindenképpen
le kell tisztítani, áttekinthetővé,
átjárhatóvá kell tenni.
Szükség lesz földterület vásárlására
és parkoló kialakítására. Sok ötlet
felmerült a későbbi hasznosításáról
és működtetésről. Például az iskolák
tanulóival is meg lehetne ismertetetni
a helyet kirándulások szervezésével.
Szalonnasütőt kellene
kialakítani, s ha a turista még a
szomját is olthatná, többen járnának
oda kirándulni. A területet be
kell kapcsolni a városi rendezvények
sorába is, és tábla kihelyezésével
fel kell hívni rá a figyelmet.
Kiss László, a Magyar Természetbarát
Szövetség elnökségi tagja megjegyezte,
a turistaútvonal hálózat
érinti a Romlottvárat, mely rendezvényeik
egyik állomása. Évente több
száz személy megfordul kerékpárral,
gyalogosan a környéken, igyekeznek
ismertetni számukra a helyszínt a történelmével
együtt. Megkérdezte azt
is, hol található a Dr. Cseke Ferencről
elnevezett utca Kanizsán, hisz a tanár
úr sokat tett annak idején a vár feltárásáért,
és a város vezetése egykor
úgy döntött, hogy utcát nevez el róla.
Keléné Molnár Melinda a Tourinform
Iroda képviseletében a
Romlottvár népszerűsítése érdekében
végzett marketing munkára
hívta fel a figyelmet. Tavaly ugyan
nem sikerült, de jó időjárás esetén
a Kulturális Örökségvédelmi Napokat
idén a Szentgyörgyvári
hegyre lehetne tervezni.
Szamosi Gábor a Városvédő
Egyesület képviseletében elmondta,
az idén is volt pályázati lehetőség,
nagy valószínűséggel lesz a jövőben
is. Acél érdekében azonban elengedhetetlen,
hogy a magánszemélyek folyamatosan
információt kapjanak a
soron következő elképzelésekről.
B.E.
A Romlottvár jövőjéről értekeztek
A Ne gyújts rá-nap folytatásaként
tartották meg az Egészséges
táplálkozás-napot a Zsigmondy-
Széchenyi iskolában.
A programsorozat a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium jóvoltából valósult
meg, és célja, hogy egészségesebb
életre neveljék a tanulókat.
Az iskola kiállítótermében és
az étteremben is élelmiszer-piramis
fogadta a középiskolásokat a
Zsigmondy-Széchenyi szakközépiskolában.
A programmal azt a
célt szeretnék elérni, hogy a gyerekek
mindennapjainak részévé
váljanak az egészséges élelmiszerek.
Ezt segítette elő a képeket és
sok-sok információt tartalmazó
vitrinek kiállítása, valamint dr.
Buzás Judit kistérségi tisztifőorvos
előadása, aki az egészséges
táplálkozás alapjaival ismertette
meg a diákokat. Mint mondta,
„táplálékod legyen orvosságod”,
hiszen sok esetben a helyes táplálkozással
megelőzhetőek a betegségek.
Z.A.
Egészséges táplálkozásra neveltek
Fotó: Ziegler Anita
A közelmúltban négy roma
szervezet vezetője állapodott
meg abban, hogy szoros együttműködést
alakítanak ki a hátrányos
helyzetűek megsegítése érdekében.
A Demokratikus Roma Vezetők
Szövetsége, az Eurife, a Zala
Megyei Cigány Civil Szervezet
és a Cigányságért az EU-ban
Egyesület összefogásának eredményeként
sikerült megnyerni az
osztrák Volkshilfe nevű civil
szervezet támogatását ennek a
közös célnak. AVolkshilfe egyike
a legnagyobb non-profit szervezeteknek
Ausztriában. Tevékenységi
területei között szerepel az
egészségügy, szociális ellátás és
gyermekgondozás.
Nagy József György, a Demokratikus
Roma Vezetők Szövetségének
elnöke bizakodó a hosszú távú
együttműködés megvalósulásával
kapcsolatban, hiszen már kézzelfogható
eredményei vannak az
összefogásnak.
– A bécsi Volkshilfe szervezet
216 000 Euro értékű gyógyszeradományt,
főként antibiotikumokat
juttatott el hozzánk, melyet elsősorban
a Zala megyei kórházaknak
ajánlottunk fel, de nem feledkezünk
meg a Nyugat- és Dél-
Dunántúl többi kórházáról sem.
Az egészségügyi intézmények gazdálkodási
nehézségei köztudottak,
így bízunk abban, hogy a kórházak
számára valódi segítséget jelent
az adomány. Remélhetőleg ez
a fajta támogatás folyamatossá
válhat az osztrák partner részéről,
és ezzel a helyi és regionális
illetékességű egészségügyi intézmények
támogatása is rendszeressé
válhat.
– Az egészségügy mellett milyen
egyéb területet érint a négy
szervezet támogató összefogása?
– Gyermekeink oktatását és a
nevelését is kiemelkedő jelentőségűnek
tartjuk. Fontosnak érezzük
kifejezni köszönetünket az ezzel
foglalkozó intézmények számára
úgy is, hogy amennyiben tehetjük,
a beérkező adományokból erre a
területre is juttatunk. A közelmúltban
lehetőségünk nyílt arra,
hogy ezerötszáz csomag nápolyit
osszunk szét a nagykanizsai óvodák
között. Az óvodavezetők pozitív
visszajelzései megerősítettek
minket abban, hogy fokozottabban
figyeljünk erre a területre a
későbbiek folyamán is. A vezetők
megfogalmazták, hogy minden segítség,
támogatás milyen sokat jelent
az intézmények, a gyerekek
számára. Szomorú tény, hogy egyre
több gyerek éhezik, illetve alultáplált.
Számos családban még az
alapvető élelmiszerek beszerzése
is nehézséget okoz, így a hátrányos
helyzetű gyerekek csak ritkán
jutnak olyan, számukra luxusnak
tekinthető finomsághoz, mint
a nápolyi. Lehetőségeink szerint
támogatni szeretnénk azt a törekvést,
hogy ezek a gyerekek legalább
az óvodákban ne szenvedjenek
hiányt semmiben. Várható,
hogy sikerül majd egy nagyobb
gyermekruha szállítmányra is
szert tenni a Volkshilfe által. Ez is
hatalmas segítséget jelentene a
hátrányos helyzetű családoknak.
Természetesen a négy szervezet
összefogása nem csak karitatív tevékenységben
valósul meg, hanem
hazai és EU-s pályázati lehetőségeket
is kihasználva képzésifoglalkoztatási
programok indítását
tervezzük.
Nagy József György elmondta,
hogy Cseresnyés Péter polgármesterrel
folytatott tárgyalások során
pozitív megerősítést kaptak tevékenységükkel
kapcsolatban, a város
részéről is támogató együttműködés
szándékát tapasztalták.
– Közösen keressük a lehetőséget
arra, hogy egy nagyobb szociális
depót hozzunk létre, ahol az
adományok megfelelő és nagy
mennyiségben történő tárolása,
raktározása megtörténhet, illetve
ahol a rászorulókat közvetlenül is
segíthetjük. Úgy gondoljuk, hogy
ez a lehetőség nagy távlatokat
nyithat mind a négy együttműködő
szervezet karitatív tevékenysége
számára, és nagy lehetőséget biztosít
az általunk támogatni kívánt
rászorulók, valamint a város számára
is.
A Demokratikus Roma Vezetők
Szövetségének elnöke elmondta
azt is, hogy a négy roma civil szervezet
közös alapítvány létrehozását
tervezi annak érdekében, hogy
még szervezettebben és hatékonyabban
tudják megvalósítani a
hátrányos helyzetűek és valamennyi
rászoruló támogatását,
megsegítését.
B.E.
Kanizsa – A mi ügyeink 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
2011. május 19.
Adományokkal a hátrányos helyzetűekért
POLGÁRI KANIZSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
8800 Nagykanizsa, Liszt Ferenc u. 8/c 4/1
Adószám: 18969348-1-20
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRőL
Adatok ezer Ft-ban
Előző év Tárgy év
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 305 350
Pénzügyileg rendezett bevételek 305 350
C. Tényleges pénzbevételek 305 350
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 695 1086
Ráfordításként érvényesíthető kiadások 695 1086
Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -390 -736
Újraszentelték a civil összefogással
megújult Látóhegyi kápolnát.
A szentmisét Fliszár Károly
főesperes-plébános és Vereb
Zsolt, a Nagykanizsai Piarista
Általános Iskola, Gimnázium,
Diákotthon és Boldog Donáti
Celesztina Óvoda igazgatója celebrálta.
A civil közösségek, a támogató
vállalkozók, a VIA Kanizsa Zrt. és
Tarnóczky Attila tanár által felújított
kápolna az ünnepi pillanatok
után a Piarista iskola védnöksége
alá került.
A piarista rend birtokán a
XVIII. században építették fel a
Szent Donát, valamint Szent
Bertalan tiszteletére felszentelt
Látóhegyi barokk kápolnát. E
kis templomban Kránitz Kálmán
püspök 1913. november 8-án
szentelte meg Victorius és Pius
szent vértanúk oltárasztalba zárt
maradványait. Az ereklyetartón
elhelyezett okiratban is kívánva,
hogy Krisztus minden híve nyerjen
bűnbocsánatot, aki a következő
egy évben, vagy a későbbiekben
a felszentelés évfordulóit
követő negyven napban idelátogat.
A Piarista iskola közössége
vállalásában ígéretet tesz arra,
hogy a kápolnát, Isten dicsőségének
e kis szimbólumát kedves
értékeik között tartják számon,
sorsát figyelemmel kísérik, környezetét
a város önkormányzata,
a Jézus Szíve Plébánia egyházi
közössége és a Civil
Kerekasztal Egyesület segítségével
megóvják, gondozzák, és
a lehetőségek szerint tovább
szépítik. Vállalják, hogy a kápolna
szentjeinek és vértanúinak
napja tiszteletére rendezett
Látóhegyi búcsúk szervezésében
részt vesznek, s a búcsúk
napján a kápolnában hálaadó
szentmisét tartanak. Az események
időpontjáról a város és
környékének polgárait a médián
keresztül is tájékoztatják.
B.E.
A Piarista
Iskola
szárnyai
alá került
Az Erzsébet téren feltört aszfaltot
és bontott törmeléket is újrahasznosítják
a Városrehabilitáció
kivitelezése során.
Nem csak az Európai Unió és a
pályázati projektek elvárása az,
hogy a beruházásokat a környezetünkre
lehető legnagyobb figyelemmel
valósítsuk meg, de erre
most már valóban nagy hangsúlyt
helyeznek a kivitelezők is.
Az Erzsébet téren keletkezett
bontási hulladékkal ugyanúgy
gazdálkodni kell, mint bármelyik
más építési anyaggal. Mindenki
számára könnyen észrevehető
volt, hogy a főtéren felszedett térkő
ma már a Báthory teret varázsolja
gondozottabbá és szebbé,
de talán nem ennyire egyértelmű,
hogy az óriási kőkupacok hova
tűnnek az építési területről. A paravánnal
elkerített egykori parkolóban
naphosszat dolgozik a felbontott
aszfaltot, kőzetet és betont
daráló gépóriás, hogy az így
keletkezett zúzalékot be tudják
építeni az útalapokba. Ezzel nem
csak a további kivitelezéshez
nyernek értékes építési anyagot,
de jelentős lépést tesznek annak
érdekében, hogy ne terhelje a
környezetet a hulladék szüntelen
gyarapodása.
K.H.
Kanizsa – A 8 mi ügyeink 2011. május 19.
Nem meglepő, hogy május 25-
én, szerdán este 7-kor a Vitéz lélek
színrevitelével újra ajándékkal
lepi meg a közönséget a
HSMK-ban a Piarista Diákszínpad.
A Kanizsa olvasói megszokhatták,
Kereszty Ágnes tanárnő
csapata évről évre remekel, hogy
most csak Anouilh Jeanne d''Arcdarabjára,
az A pacsirtára utaljunk.
De hamar közismert lett a
Piarista Iskola drámatagozata is,
akik mesterségtanáruk, a hevesis
Mihály Péter mentorsága alatt
februárban az eszkimó-jelenetet
adták hozzá Az ember tragédiájának
több zalai diák-színjátszó
által előadott bemutatójához, az
Ádámok és Évákhoz. Zárójelben:
a remek koncepció, Madách
Imre művének ilyen közös bemutatása
Szolnokról származik,
év elején az egerszegi mellett a
veszprémi színház is megvalósította
vonzáskörzetében. Virágvasárnap
pedig az Isten-kereső versek
találkozóját rendezte meg az
iskola, a Virág Benedek Versmondó
Versenyt. Kedves összjáték
a választás is: a Húsvét előtti
vasárnap a hagyományos időpont
és a verseny névadója, a
dióskáli születésű egykori kanizsai
piarista diák. Érdeklődéssel
állunk tehát a 25-i Tamási Áron
bemutató előtt.
Egy Tamási Áron
bemutató elé
Templom Téri Iskoláért Alapítvány
8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zs. út 67.
Adószám: 19274968-1-20
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉVRőL
(ezer Ft)
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1.199 1.114
Közhasznú működésre kapott támogatás 980 945
központi költségvetéstől (SZJA 1%) 216 168
egyéb 3
Egyéb bevétel 307 1
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Tényleges pénzbevételek (A+B) 1.199 1.114
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2.232 891
Ráfordításként érvényesíthető kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény -1.033 223
H. Nem pénzben realizált eredmény
I. Adózás előtti eredmény
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény -1.033 1.114
– Tudja, az a régi magyar virág –
emlegette a verbénát, nem jutván
eszébe neve, az egyik virágbarát.
Visszatérő és új jelentkező egyaránt
akadt. ők valamennyien a betondzsungel
színesítését, a palánták további
gondozását vállalták a vízvirágok,
petúniák, gerberák, lobéliák,
ageratumok, verbénák és szegélyvirágok
átvételekor. Szerencsés egybeeséssel
idén erre a Város Napján
kerülhetett sor. A gesztusértékű
ajándékvirágok a tágabb közösség
elismerései a közterületekért végzett
munkáért – a rekord számú
amatőr kertész így is fogadta a palántákat.
Úgy látszik, lassan érvényét
veszítheti a régi mondás: a közös
lónak túrós, azaz sebes a háta.
Egyre több kanizsai érzi városát sajátjának,
és lám, tesz is érte.
K.H.
Sajátjuknak érzik a lakótelepet
„A közösségért – a közösségtől” feliratot viselte az elismerés és emléklap.
AKeleti városrész virágosításában részt vevő 41 lakóközösség
vehette át a múlt péntek délután kiosztott közel kétezer egynyári virágpalánta
mellé. Egyben meghívást kaptak május 20-án, pénteken
16 órára a Hevesi ABC elé a Polgári Kanizsáért Alapítványnak immár
ötödik virágosítását dokumentáló fotókiállításra és kertészeti
vetélkedőre.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Újrahasznosítással a környezetért
ANagykanizsai Vasútbarátok és
Vasútmodellezők Köre felhívással
fordul minden nagykanizsai középiskola
diák önkormányzatához,
a város civil szervezeteihez, és
polgáraihoz. Legyenek segítségünkre
a vasút parkjában álló, muzeális
értékű mozdonyok, járművek
felújításában, megmentésében.
Segíteni hívunk mindenkit,
aki önkéntes munkával, vagy
anyagi támogatással hozzá tud járulni
vállalásunk sikeréhez, hogy a
Déli-vasút 150 éves jubileumi ünnepére,
június 25-re a felújítás befejeződhessen.
Jelentkezni a
Nagykanizsai Civil Irodán lehet.
Halis István Városi Könyvtár
alagsora, Kálvin tér 5. Hóbor Ildikó
önkéntes menedzser - tel:
20/288-4404, e-mail: civilkerekasztal@
gmail.com, Hegedűs Ákos
Vasútbarát kör vezető, tel: 20/587-
2593, e-mail: heak@freemail.hu
Felhívás önkéntes
munkára
Kanizsa – Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu 􀀩
2011. május 19.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az épített
és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.)
sz. önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra
rendelkezésre álló keretösszeg 2011. évben 5 millió Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló
52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a.) lehet beszerezni
ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot
kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken
hozzáférhetők.
Apályázatokat 2011. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani
a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban
beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A
borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2011.
A kiíró a beérkező pályázatokat a 2011. szeptemberi soros Városfejlesztésiés
Üzemeltetési Bizottság ülésen bírálja el 2011. szeptember 30-ig.
Pályázat helyi értékek védelmére
Egyesített Bölcsőde a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Egyesített Bölcsőde
Meseház Bölcsőde (8800 Nagykanizsa, Attila u. 7.) bölcsődevezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás
időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól. A munkavégzés
helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Attila utca 7.
Amunkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény működésével kapcsolatos vezetői feladatok ellátása az intézményvezetővel
együttműködve. A kisgyermeknevelők és egyéb beosztottak
irányítása. A szakszerű és törvényes működés belső feltételeinek megteremtése
az Egyesített Bölcsőde vezetőjének szabályozásával. Az előírt személyi
és tárgyi feltételek folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása. A
gyermekek felvételével, ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása
az egyesített intézmény szakmai programjának megfelelően.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének
I/2. pontja szerinti felsőfokú szakirányú végzettség. Csecsemő- és kisgyermeknevelő
(BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó
(OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ) vagy
csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ)
végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális
alapvégzettség, pedagógus,,
- A bölcsődében - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- orvosi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hangszertudás, kiváló kommunikációs
képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai
önéletrajz, végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata, a bölcsőde
vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-
ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban
2011. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 17.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Bölcsőde címére történő megküldésével
(8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-11/2011 , valamint
a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 17.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://egyesitettbolcsode.
mlap.hu honlapon szerezhet.
Bölcsődevezetőt keresnek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati kiírása az önkormányzat
tulajdonában álló, volt Olajbányász Sporttelep bérleti szerződés keretében
történő üzemeltetése tárgyában megtekinthető a www.nagykanizsa.hu
honlapon a Felhívások menüpont alatt, illetve igényelhető a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató ZRt. irodájában. (Nk., Garay u. 21, tel.:
93/311-241)
Pályázat Olajbányász Sporttelep bérletére
Bizzer András a 6. sz. választókerület (Rózsa u. 14-től végig páros házszámok,
Rózsa u. 21-től végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-től végig
páratlan házszámok, Kazanlak körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás
utca 1-3-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-től végig páros házszámok,
Munkás 5-től végig páratlan házszámok) önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2011. május 27-én (pénteken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános
Iskolában.
Képviselői fogadóóra
A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központja az alábbi szakmákban,
illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
pénzügyi tanácsadó
(vállalkozói jogviszony) felsőfokú jutalékos bérezés
főkönyvelő felsőfokú megegyezés szerint
készlet elszámoltató szakirányú megegyezés szerint
kőműves szakirányú megegyezés szerint
légtechnikai szerelő szakirányú 100.000 - 150.000 Ft
húsipari szakmunkás szakirányú megegyezés szerint
recepciós szakirányú 95.000 Ft
CNC forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
gázautó szerelő szakirányú 150.000 - 180.000 Ft
kárpitos szakirányú 100.000 Ft
autómosó kezelő szakirányú 80.000 Ft
cukrász-pultos szakirányú 110.000 Ft
SHOP eladó szakirányú megegyezés szerint
angol nyelvtanár szakirányú megegyezés szerint
(1-14 éves gyermekeknek)
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Vas Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató
Központja, 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. 93/310-327/102
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00
- 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
Kanizsa 10 – Vízmű 2011. május 19.
Kanizsa – Vízmű 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
2011. május 19.
Kanizsa 12 – Hirdetés 2011. május 19.
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ – 25%!
2011. április 1. – május 31-ig
TeSzedd!
Önkéntesen a tiszta Magyarországért
Tisztelt Bajcsaiak és Miklósfaiak!
A Nagykanizsai Fidesz-szervezet és a Polgári Körök közösen
csatlakoztak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM),
a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) és az Önkéntes Központ
Alapítvány (ÖKA) nagyszabású hulladékgyűjtési akciójához.
Ezért május 21-én több más helyszínnel együtt a Mórichelyihegy
lábánál is hulladékgyűjtést szervezünk.
Nagy szeretettel és tisztelettel hívunk minden bajcsait és miklósfait,
aki felelősséget érez a környezet tisztasága és megóvása
iránt!
Az akció május 21-én (szombat) 9 órakor indul a Mórichelyi-
hegy lábától. A szemétgyűjtési kezdeményezéshez a helyszínen
lehet csatlakozni.
További felvilágosításért Vukics József munkavezetőhöz lehet
fordulni a 0630/967-3060-as telefonszámon.
A Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és
Közművelődési Nonprofit
Kft-nek az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási
Paktum” című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001 jelű pályázatát a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító
Hatósága 2009. szeptember 11. napján 22.053.252 Ft összegű támogatásra
(90%) érdemesnek ítélte. Önerő (10%): 2.450.361 Ft.
Aprojekt 2010. március 1. napjától 2011. augusztus 31. napjáig tart, 18
hónap időtartamban. A projekt az Európai Unió támogatásával és az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy elkészült a Nagykanizsai Kistérség
Foglalkoztatási Paktum hivatalos honlapja, mely a www.kanizsapaktum.
hu címen érhető el. A honlapon igyekszünk minden fontos információt
közzétenni, ezzel is támogatni kívánjuk a hatékony információáramlást
a kistérségben. A honlap fejlesztése folyamatosan
történik, ezért szíves türelmüket kérjük, amíg minden információ
elérhető lesz.
Együtt Kiskanizsáért Egyesület
8800 Nagykanizsa, Varasdi út 56.
Adószám: 18963720-1-20
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉVRőL
(ezer Ft)
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 79 258
Pályázati úton elnyert támogatás 70 180
Tagdíjból származó bevétel 4 64
Egyéb bevétel 5 14
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Tényleges pénzbevételek (A+B) 79 258
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 87 240
Ráfordításként érvényesíthető kiadások 87 240
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény -8 18
H. Nem pénzben realizált eredmény
I. Adózás előtti eredmény -8 18
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény -8 18
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
2011. május 19.
Horoszkóp
Viszonyuljon pozitívan az életkorához,
hiszen nem lehet túl öreg a feladataihoz.
Ne hagyja el magát, kutasson mindig új
távlatok után. Meglátja, az első siker után
visszatér a régi, ifjonti lelkesedése.
Lehetőleg azzal foglalkozzon, amivel igazából
szeretne, és amiben kedvét leli.
Semmit sem késő elkezdeni. Teendői mellett
ne hanyagolja el a családját sem. Tervezze
tudatosabban az időbeosztását.
Lehetőleg ne vállaljon hosszú távra anyagi
kiadásokkal járó elkötelezettséget, mert a korábban
szövögetett tervei most megvalósulni
látszanak. Ha kellő diplomáciai érzékkel tárgyal
az érintettekkel, meg fogják érteni.
Az elkövetkező napokban az lesz a legjobb
befektetés ön számára, ha úgymond, saját
magába fektet be, tehát olyan dolgokat szerez
meg, amelyek szellemi teljesítőképességének
a fejlesztéséhez szükségesek.
Új megoldást kell keresnie munkahelyi
problémáira. Döntő lépésre azonban még ne
határozza el magát. Várjon addig, amíg oldódik
ön körül a feszültség, hiszen olyan munkát
is kaphat később, amiben örömét leli.
Pénzügyi kiadások nem nyomasztják,
ezért nyugodtan törheti a fejét akár luxus
dolgokon is. Az úti cél eldöntését azonban
ne hamarkodja el, mert jobb alternatívát
is találhat később.
Jók és hasznosak a megérzései az üzleti élet
területén. Kegyeibe fogadja Fortuna, és akár
nem remélt anyagi előnyökhöz is juthat. Ha
nehezebben alszik el esténként, tévézzen,
vagy olvasson szórakoztató könyvet.
Mosolyogjon, s mindjárt szebb színben látja
a világot. Tudnia kell, hogy a félmosolynak
a hatása is csak feleakkora. Népszerűsége
fokozódik a környezetében, így alig lesz
szüksége a Vénusz bolygó segítségére.
A következő napokban rengeteg meglepetésre
számíthat. Anyagi haszonnal is
járó ajánlattal keresi fel egy régi ismerőse.
A döntéssel ne várjon sokáig, mert
mások megelőzhetik.
Váratlan pénzügyi kiadások zavarhatják meg
a mindennapjait. Hogyha higgadtan néz
szembe a valósággal, hamarosan rátalál a
megoldásra. Az otthonára egyelőre ne költsön
sokat, és a változtatást is napolja el.
Hibátlanul ki tudja fejezni mondanivalóját,
elvárásait, de nem árt, ha meghallgatja mások
véleményét is. Mostanában csak a munkában
leli örömét, és nem kívánja mások
társaságát. Minél előbb változtasson ezen.
Ne aggódjon az egészsége miatt. Folytassa
tovább az egészséges táplálkozást, és stresszoldásként
iktasson be életébe időnként környezetváltozást.
Az otthonába is vigyen be
változást, például vásároljon szép virágokat.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SMS
szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
TÁRS
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. május 19.
INGATLAN
Tud ennél jobbat? Részletek:
http://koltozz.be/nagykanizsa/csan
yi-laszlo-utca-12-h1169 (7380K)
Vonyarcvashegyen nyaraló eladó
vagy kiadó! Érdeklődni: 06/30-971-
5120 (7382K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken 58
m2-es bontásra ítélt ház eladó. Irányár:
5,2 millió Ft. Érd.: 0630/621-
4117 (7383K)
Nk-án a belvároshoz közeli 44
m2-es, másfél szobás, földszinti,
gázas, felújított önkormányzati lakásomat
elcserélném belvárosi egyszobás
gázas önkormányzatira. Érd.:
0630/958-7390 (7389K)
Nk-án a Munkás utcában egyedi
gázas, két szobás, jó állapotú, alacsony
közös költségű lakás eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
0630/587-9990 (7390K)
Nk-án az Erdész utcában földszinti,
38 m2-es, egy szobás, egyedi
gázas lakás eladó. Irányár: 5 millió
Ft. Érd.: 0620/257-9188, 0630/623-
6346 (7391K)
Nk-Palinban csendes helyen ház,
szép telekkel eladó. Érd.: 0630/392-
9086 (7392K)
Balatonbogláron 228 m2-es
telken villakastély beköltözhető
állapotban eladó. Az ingatlan árverés
alatt áll, az árverés időpontja
2011.06.06. Irányár: 30 millió Ft.
Érd.: Vízler Endre végrehajtó, tel.:
0693/310-223, Nk., Magyar u. 9.
(7396K)
Budapest mellett Gödöllőn szép
környezetben, új építésű, 5 szobás,
két fürdőszobás + garázs ikerházfél
saját kertrésszel, tulajdonostól eladó.
Irányár: 28 millió Ft. Érd.:
0630/500-2432 (7397K)
Nk-án a Bedő Albert úti garázssoron
20 m2-es garázs hosszú távra kiadó.
Érd.: 0630/998-4269 (7393K)
Nk-án a Keleti városrészben
külön bejáratú, bútorozott szoba,
konyha, fürdőszoba használattal,
egyedülálló hölgynek kiadó. Tel.:
0670/5187-742 (7398K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybe vehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklődni
és bejelentkezni: a +3630/481-2323
telefonszámon lehet. (6273K)
Matematikai és közgazdasági
tárgyakból különóra és vizsgára
felkészítés felsőfokon Nagykanizsán.
Reál felsőoktatásban továbbtanuló
érettségizőknek egyetemi
szintre hozó felkészítés matekból,
májustól. Tel.: 0630/668-6307
(7385K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620/510-2723 (7386K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 0620/555-
3014 (7362K)
Ötmillió forint hitelre lenne szükségem
három hónapra, 100% kamattal.
Érd.: 0620/473-0745 (7399K)
59/160/58 elvált hölgy olyan társat
keres, akinek nincs káros szenvedélye.
Pontos címeket és leveleket a
Szerkesztőségbe „Tulipán” jeligére
kérek (7394K)
Nk-i vagy környékbeli hölgyet
keresek laza, tartós kapcsolatra (nem
függetlent is). Legyél karcsú vagy
arányos testalkatú, kor nem lényeg,
ápoltság fontos. Leveleket a
Szerkesztőségbe kérem „Laza kapcsolat”
jeligére. (7400K)
Ünnepélyes keretek között nevezték
el az Aquaprofit-Nagykanizsai
Tungsram Sakk Klub helyiségét
az egyesület egykori nagymesteréről,
a közel másfél esztendeje
elhunyt Bagonyai Attiláról.
A Sabján utcai központ hétfő
délután megtelt a sakk egyesület növendékeivel,
valamint a bajnokcsapat
már rutinos sakkozóival és tagjaival,
hogy a fájdalmasan korán az élők sorából
távozott utánpótlásnevelő edző
tiszteletére a kis otthonuk a továbbiakban
már Bagonyai Attila Sakk
Klub(ház) lehessen.
Balogh László, a Batthyánygimnázium
igazgatójaként szólt
(nem csupán) a Batthyány Kupák
kapcsán is a sportemberről, majd
az egyesület nevében Papp Nándor
Bagonyai Attila életútját ismertetve
emelte ki külön azt a pillanatot,
amikor a tréner szinte két
lejátszott futball-meccs között határozta
el, ő bizony sakkozó szeretne
lenni...
Lett is belőle sakk nagymester, s
számtalan tehetség nevelője, kinek
sírján egy-egy virág mindig van tanítványaitól.
P.L.
Bagonyai Attila lett a helyiség névadója
Kanizsa KK DKG-EAST (17.)
– Debreceni EAC (22.) 98-81
(21-23, 28-22, 29-14, 20-22)
NB I B férfi kosárlabda-mérkőzés,
rájátszás a 17-24. helyért, 6.
forduló. Nagykanizsa, 50 néző.
Vezette: Gelencsér Gy., Bálind.
Kanizsa KK DKG-EAST: Tóth O.
(13), Lovas (9), Kovács D. (23/6),
Zsámár (11), Hoffmann (11). Csere:
Balogh L. (11), Beck, Stárics
(12/3), Murvai (5/3), Klír (2), Hartai
(1). Edző: Farkas László.
Kovács Domonkos lett kanizsai
részről a legponterősebb játékos,
de Tóth Olivér és Stárics
Kornél mögött Balogh László,
Hoffmann Balázs és Zsámár
Krisztián küzdött egymással,
melyikük jut tovább a szerzett
kosarak terén – végül mindhárman
tizenegyig jutottak, a kanizsai
együttes pedig őrzi veretlenségét.
A harmadik
negyedben
eldöntötték
Az elmúlt hétvégén a Délzalai
Vízmű SE úszói Szombathelyen a
második régiós fordulón vettek
részt, melyen 8 érmet, valamint
számos elismerést szeretek a kanizsai
úszó-palánták, akik 2003-as
születésűektől a 1994-esekig bizonyíthattak
korosztályaikon belül.
A vízműs SE fiatalabbjai közül
Kantó Loretta (2001) 100 m gyorson
1:28.97-tel 6. lett, az 1999-2000-es
korosztályban 100 m mellen Vörös
Dominika (1999) 1:31.14-gyel 4.,
Csizmadia Tímea (1999) 1:38.44 pedig
6. Az 1997-1998-as korosztályban
a lányoknál Molnár Flóra (1998) 100
mellen 1:20.19-cel, valamint 100 m
pillangón 1:13.27-tel 2., 100 m háton
1:16.10-zel 3., míg 200 m gyorson
2:20.22-vel 4. lett. A fiúknál 200 m
gyorson Zámodics Márk (1997)
2:06.73-mal 2., Novák Ferenc (1997)
2:21.50-nel 5., 100 m mellen Zámodics
Márk 1:20.05-tel a 3., Novák Ferenc
1:23.74-gyel pedig 6. helyet szerzett.
100 m pillangón Zámodics Márk
1:08.71-gyel 1. helyen végzett. Az
1996-os születésűek, valamint az idősebbek
között 200 m háton Abay Nemes
Anna 2:20.35-tel lett 2., 100 m
mellen Szabadics Adrienn (1995)
1:27.00-val 5., 100 m pillangón Tihanyi
László (1994) 1:01.84-gyel 2. hely
gazdája lett.
P.L.
Régiós úszóérmekkel
PLAKÁTKÉSZÍTő VERSENY A
SÉTAKERTBEN
A Városfejlesztési Divízió is vár mindenkit nagyon sok szeretettel
2011. május 28-án, szombat délután az „EGYÜTT A SÉTAKERTÉRT!”
elnevezésű programon, ezúttal egy plakátkészítő versennyel.
A versenyre a helyszínen várjuk lelkes csapatok jelentkezését, akik szeretnék
megmutatni nekünk, hogy
􀁈 milyennek szeretnék látni a Sétakertet,
􀁈 hogyan népszerűsítenék azt a város lakosságának körében,
􀁈 és mi mindenre lehetne kihasználni ezt a gyönyörű, és a város számára oly
értékes parkot.
A csapatok két kategóriában mérkőzhetnek meg egymással:
􀁈 10-18 éves korúak csapatai,
􀁈 illetve a gyerekeket és felnőtteket együttesen magába foglaló vegyes csapatok.
Az A/2-es méretű (kb 42×60 cm) nagyságú plakátok készítéséhez a helyszínen
biztosítunk papírt, ceruzát, ollót, ragasztót, színes újságokat amiből képek kivághatók,
de a kreativitásnak nem szeretnénk határokat szabni. Minden csapatnak
lehetősége van arra, hogy az elképzelt alkotás tökéletes megvalósítása érdekében
hozzon magával további eszközöket (fényképek, festékek, stb...). A
lényeg, hogy a végeredmény a helyszínen készüljön el! Minden kategória első
három helyezettjét díjazásban részesítjük.
Mindenkit várunk tehát május 28-án délután!
Varázsoljunk együtt életet a Sétakertbe!
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu 􀀩
2011. május 19.
Bólyi SE (13.) – Nagykanizsai
TE 1866-Horváth Méh (6.) 1-2
(1-0)
NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkőzés, 26. forduló. Bóly,
200 néző. Vezette: Rákosi
(Mihálovics, Varga G.). G.: Schnell
(13.); Nagy T. (51., 60.). NTE
1866: Markek T. - Kotnyek I.,
Cserfő, Pozsgai, Szép D. - Ujvári,
Nagy T., Rácz Sz., Budai L.
(Kisharmadás, 75.) - Cs. Horváth
G., Szőke Á. (Rubens, 84.). Vezetőedző:
Koller Zoltán.
A mérkőzés kezdése után viszonylag
gyorsan jött a hazai Schnell
Bálint gólja, s a bólyiak vezetését
sikerült Nagy Tamás góljaival
a vendégeknek megfordítaniuk. Az
NTE középpályása ezekkel a találatokkal
a házi góllövő-listán is
feljebb lépett, hiszen a hatgólos
Cs. Horváth Gábor és Szőke Ádám
mellé jött fel, megelőzve a Fejér
megyei átjátszással tavasszal Kanizsára
került ötgólos Luiz Fernandót.
Ha már ez a táblázat szóba
került, azt Ujvári Máté vezeti kilenccel.
S ahogy Nagy Tamás, úgy
egyesülete is ugrott a táblázaton, s
jelen pillanatban hatodik a Nagykanizsai
TE a Dráva csoportban.
Koller Zoltán: „Nagyon jó iramú,
hajtós mérkőzésen megérdemelt
győzelmet arattunk a lelkesen
játszó hazai csapat ellen. Valamennyi
játékosom remek teljesítménnyel
járult hozzá a sikerhez.”
Miklósfán tovább tart az eredményes
hosszú hajrá a labdarúgó megyei
első osztályban, melyet ezúttal a
Semjénháza bánt, a Bagola pedig a
másodosztály városi rangadóját nyerte
Kiskanizsán, ahol kiállítás is színesítette
a történéseket. A Palini FC a
harmadik vonalban a második
Petrivente ellen bizonyította, a rangadókon
is képes eredményes futballra.
Megyei I. osztály: Semjénháza
SE (8.) – Miklósfa SE (15.) 0-4.
Miklósfai g.: László R. (2), Jakab
Á., Béli.
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Kiskanizsai Sáskák SE (4.) –
Nagykanizsa-Bagola VSE (6.) 0-1.
G.: Kovács B. Gyulai Csaba
(Kiskanizsa) a 60. percben a kiállítás
sorára jutott. Kiskanizsa: Borsos -
Csordás M., Gyulai Cs., Szántó,
Kálovics Á., Visnovics I., Rajnai, Tóth
M., Farkas M., Kálcsics F., Horváth G.
Edző: Ifjovics Ferenc. Nk.-Bagola
VSE: Cser D. - Kovács B. (Kapus,
89.), Kalamázs, Kovács K. (Bicskei,
82.), Horváth A., Marczin, Potyi
(Kalmász, 70.), Kalmár I., Harangozó
B., Lovkó (Szabó Zs., 88.), Popovics.
Játékos-edző: Popovics Lajos.
Megyei III. osztály, Déli csoport:
Palini FC (4.) – Petrivente
SE (2.) 3-1. Palini g.: Bársony (2),
Horváth T. Nyugati csoport: Bajcsa
SE (10.) - Liszó SE (13.) 4-0.
P.L.
Hazai „Gyors”gól, majd Nagy-fordítás
Nagykanizsai Izzó SE – Ercsi
SE 33-30 (17-14)
NB II Dél-nyugati csoport, rájátszás
az 1-5. helyért, 9. forduló.
Nagykanizsa, 80 néző. Vezette:
Akácsos, Nagyvizeli. Nagykanizsai
Izzó SE: Dolezsár - Nagy B.
5, Baranyai N. 3/2, Répási 3, Horváth
Balázs 3, Kiss G. 8, Németh
R. 8. Csere: Bolla (kapus), Felde 2,
Pesti 1, Senger. Edző: Tóth László.
Kell-e annál nagyobb motiváció
egy hazai csapat számára, mint a
csoport harakiri-együttese ellen a rájátszás
első győzelmét megszerezni.
Nos, a kanizsai játékosok nekidurálták
magukat, s jó ritmusban kezdtek
kézilabdázni, amiből kifolyólag az
első félidei három gólos előny mármár
csodaszámba ment...
Na, de nem sokáig, hiszen bárhogy
is kérték – viccesen –, a játékvezetői
kettős következetes maradt,
s esetükben szó sem lehetett a hazai
pálya előnyéről... Sokkal inkább arról,
hogy kettős emberelőnyben bizony
az Ercsi SE át is vette a vezetést
(17-18). Sikerült azonban összekapniuk
magukat a vendéglátóknak
(19-18), a dobogó második fokáért
küzdő vendégeket viszont csak nem
sikerült leszakítani (21-21). Mindkét
együttes kapaszkodott a másikba
olyan leosztásban, hogy a hazaiak
elléphettek volna két góllal, mégis
döntetlenre fordult az eredményjelző,
egészen az 52. percig, amikor
27-25-re módosult az állás... Szükséges-
e leírni, hogy ekkor vált lélektanilag
igazán pikánssá a helyzet, hiszen
innen, ha három gólosra alakul
a hazaiak vezetése, azzal akár mérkőzést
is lehet nyerni. Úgy alakult
(28-25), csak az a fránya emberhátrány
nem hiányzott (29-27). Folytassuk?
Bolla Máté büntetőt fogott, a
koncentráció pedig kezdte felmondani
a szolgálatot... „Van még vissza
kettő és fél...” – hangzott önkívületi
állapotban Tóth László edző ukáza
Baranyaiék felé, de ami jóval lényegesebb,
hogy 30-28-ra vezettek Kiss
Gergelyék.
Lett aztán ez közte három, az
idő pedig (hál'' istennek...) fogyott,
s a 33-29-es állás már sejtetni engedte,
hogy meglesz az a győzelem.
Sikerült és a találkozó utáni
csatakiáltások talán a csarnokon
kívülre is szálltak.
Tóth László: „Végre ismét a régi
tűzzel harcolt a társaság, végre
ismét azt láttam a csapatomtól,
amit az alapszakasz során. Így
tényleg öröm ülni a kispadon, s ez
főképp annak ismeretében nagy
szó, hogy tartalékos összeállításban
mérkőzhettünk. Remélem, ez a
győzelem erőt ad a következő bajnoki
idényre, illetve akik dönthetnek,
fogalmazzunk így, rólunk, látják
ennek a társaságnak a pozitív
teljesítményét.”
P. L.
Első győzelem a felsőházban
A Nagykanizsai Polgári Sportlövész
Egylet szombaton rendezte
meg idei első viadalát – a Varga
Zoltán Emlékversenyt. A verseny
névadója a nagykanizsai sportlövészet
fontos alakja volt. A dél-zalai
találkozón csak pisztolyos számokban
lehetett nevezni.
A Szombathelyről, Zalaegerszegről
és Szlovéniából érkező
versenyzők – a hazaiak mellett –
lég-, sport, központi gyújtású- és
szabadpisztoly versenyszámokban
mérték össze erejüket. Három kanizsai
sportlövőnek sikerült dobogóra
kerülni: Birkás György egy
első és egy második, Kun László
és Horváth Rudolf egy-egy harmadik
helyezést tudhatott magáénak.
P.L.
Lövészeti szezonnyitó
Marcali VSZSE (8.) – Nagykanizsai
Izzó SE (12.) 35-34 (18-18).
NB I B Nyugati-csoport női kézilabda-
mérkőzés, 24. forduló. Marcali,
200 néző. Vezette: Kóbor,
Tasnádi. Nagykanizsai Izzó SE:
Hrankai R.- Nagy R. 2, Gácser K.
2, László R. 6, Pintér K.4, Mátyás
A.13/3, Takács A. 2. Csere: Ruppert
B. 5 Papp Zs., Anek D. Rozs
B. Edző: Gódor Mihály.
Gyánó Kinga múlt heti sérülése,
Dabóczi Adrienn és Csaba
Eszter pedig munkahelyi elfoglaltságuk
végett nem léphettek
pályára a szomszédvárak összecsapásán.
Mely a beszámolók
alapján egyáltalán nem indult
kedvezőtlenül a Nagykanizsa számára,
hiszen a mérkőzés 10. percében
is 5-4-re vezettek. A hazaiak
onnan már ráerősítettek, s a
kettős emberhátrányba is kerülő
Izzóval szemben háromgólos
előnyre tettek szert, amit a félidő
végéig László Renátáéknak viszont
sikerült is ledolgozniuk. A
második félidő hasonlóan folytatódott,
ráadásul a hajrába fordulva
– a mérkőzés vége előtt 5 perccel
– az Izzó SE vezetett három
góllal (30-33). Sajnos azonban ez
még korántsem a találkozó záró
felvonása volt, a vendégeknél ismét
jöttek a kiállítások, aminek
folytán a Marcali a maga javára
fordította a meccset. A Nagykanizsa
szezonbeli negyedik mérkőzése
végződött egygólos vereséggel.
Nagy küzdelem –
érdemtelen vereség
Csabai Csirkefogók VK
(8./17.) – Heat-Group Kanizsa
VSE I (2./11.) 10-7 (2-4, 6-1, 1-
1, 1-1). OB I B férfi vízilabdamérkőzés,
B-csoport, rájátszás a
10-17. helyért, 9. forduló. Békéscsaba,
50 néző. Vezette: Pásztor
A., László G. Kanizsa: Kiss -
Puskás 1, Gulyás 1, Csóka, Korbuly,
Fábry 1, Ulman 1. Csere:
Kaszper 2, Szabó G. Játékosedző:
Szabó Gábor.
A szűk kerettel útra kelt kanizsaiak
ugyan jobban kezdtek riválisuknál,
azonban a hazaiak egy
remek második negyeddel a maguk
javára fordították a találkozót,
amivel a dél-zalai klub elveszítette
makulátlan mérlegét az alsóházi
rájátszásban.
Tartalékos csapat –
oda a veretlenség
Kanizsa – Jazzfertőzött 16 2011. május 19.
A nagykanizsai Gayer Mátyás
nyerte meg az idén először kiírt
Balogh „Csibe” Jenő Jazz-zongorista
Tehetségkutató Versenyt.
A harminc év alatti tehetségek
bemutatkozási versenyének
több, mint tíz éves hagyománya
van már Magyarországon.
A Gayer Mátyásról megjelent
kritikák kifinomult technikáját,
rendkívül egyéni hangvételét emelik
ki. Zipernovszky Kornél, a hazai
jazz-élet egyik kiváló ismerője
ekképpen ír róla „Gayer például
Bollához (Bolla Gábor szaxofonos
- H.Gy.) hasonlítható óriási ígéret.
Bal keze csodálatosan ontja és
uralja a bonyolult és gyors harmóniameneteket.
Elegancia, nagy
íveket átfogó képesség, komplex
zenei alapállás jellemzi a fiatalember
muzikalitását”. Ahárom fordulóból
álló verseny döntője után sikerült
interjút készíteni vele.
– Először is engedd meg,
hogy a kanizsai jazz-barátok
nevében gratuláljunk a szép sikerhez!
– Köszönöm szépen.
– Milyen állomásai voltak ennek
a több hónapig tartó versenynek és
milyen szerzeményeket adtál elő a
döntőben?
– Egy demó felvétellel lehetett
pályázni. Ennek eredményéről emailben
értesítettek. Ez alapján
kerültem be a tíz fős elődöntőbe.
Itt három számot kellett játszanom
a Maloschik Róbert, Oláh
„Tzumo” Árpád és Budapest Jazz
Club vezetője alkotta zsűri előtt.
Ebből, a kötelezően játszható
számok listájából Sárik Péter: „
I''ll Catch You” számát választottam.
A szabadon választottakból
pedig egy jazz standardot és a
Too Late saját szerzeményemet
adtam elő. A zenekari kíséretet
Horváth „Plutó” József (bőgő) és
Lakatos „Pecek” András (dob)
adták. A tízes mezőnyből hatan
jutottunk a május 8-án tartott
döntőbe. Itt már csak két számot
kellett játszanom. A mindenki
számára kötelező darab, Balogh
„Csibe” Jenő Salute to Oscar
szerzeménye volt. A másik a Varga
Dániellel közös szerzeményünk
a Psalm volt.
– Milyennek tartottad a mezőnyt?
– Nagyon erős társaság jött öszsze.
Nem is gondoltam, hogy nyerhetek.
Titkon szerettem volna az
első három hely valamelyikét elérni,
de meg is lepődtem, hogy nyertem,
mert szerintem bármelyikünk
az élen végezhetett volna.
– Életed során több egyéni és
kollektív díjban elismerésben részesültél.
Melyik számodra a legkedvesebb?
– Együttesben az Aranytíz Művelődési
Központ országos jazzzenekari
tehetségkutató verseny
első helyezése, amit a Jazzlectic
Együttes kapott. Ez nagyon fontos
volt számomra. Egyéniben pedig a
mostani első hely.
– Ez az első helyezés a pénzjutalmon
és a vásárlási utalványon
kívül mivel járt még?
– Hat kiemelt jazz rendezvényen
való fellépési lehetőséget jelent
ebben és a következő évben. Jazzfesztiválok
közül a Lamantin, a
Zsámbék Jazz Open és a 40. Debreceni
Jazz Fesztiválról van szó.
Koncertezek Kapolcson, a Budapest
Jazz Clubban és a Magyar
Jazz Ünnepe rendezvényen. Anyár
folyamán pedig egy lemezkiadás
felvételei várnak rám.
– Apropó lemezkiadás. Úgy tudni,
több CD készült amin játszol,
de kereskedelmi forgalomban még
nem került a felvételeidből. Kikkel
játszol és milyen számok lesznek
ezen az albumon.
– Több CD is készült már, amin
játszok, de ez lesz az első, ami kereskedelmi
forgalomba is kerül.
Ennek nagyon örülök. A partnereim
a versenyszabályban rögzítettek
szerint, Horváth „Plutó” József
és Lakatos „Pecek” Krisztián lesz.
A nyár folyamán el kell készülni a
lemeznek, de még nem dőlt el,
hogy milyen számok lesznek rajta.
– A közeljövőben milyen feladatok
várnak még?
– Grazban lesznek koncertjeim.
Folytatódik a Tribute jazz-sorozat
az Eddie Luis Jazz Passengersszel.
A Hank Mobley, a John
Coltrane és a Clark Terry emlékének
szánt koncertek pedig az Art
Blakey és Joe Henderson koncertekkel
folytatódnak.
– A hazai jazz zenészek álma,
hogy a világ legjobb jazz-képző
helyén a Berklee College of Musicon
szerezzenek képesítést Bostonban,
ott ahol a világ legrangosabb
egyetemei, a Harvard és a Yale is
vannak. Mikor kívánsz élni az elnyert
ösztöndíjjal, ezzel a kivételes
lehetőséggel?
– Grazban jól érzem magam.
Fontos a családom és a barátaim,
úgy hogy még pár évig biztosan
nem megyek a Berklee-re.
Halász Gyula
Gayer Mátyás úton a hírnév felé
A kanizsai jazz-zongorista Balogh „Csibe” Jenő nyomdokain
Az idén 19 éves Gayer Mátyás tíz éves kora óta, Tiborcz Iván biztatására kezdett el jazzt tanulni. A
későbbiekben Binder Károly lett a mestere. Tizenkét évesen volt az első jazz koncertje. A stílusok közül a
bebop és mainstream áll közel hozzá. Szereti Keith Jarrett, Wynton Kelly, John Coltrane, Michael Brecker
muzsikáját. Tiborcz Iván formációi mellett, a Jazzlectic, a Molnár Sándor Quintet, Andreas Varady Quartet,
a Gayer Mátyás trió, Gayer Mátyás-Varga Dániel duó, Arnie Somogyi és Dave Smith, Eddie Luis and his
Jazz Passengers játszott és játszik. Külföldi fellépései: Egyesült Királyság, Horvátország, Csehország,
Szlovákia és Ausztria. Díjak elismerések. Aranytíz 1. hely Jazzlectic, Balatonfüredi Jazzfesztivál megosztott
1. hely Molnár Sándor Quintet, Kodolányi Jazzverseny különdíj Borbély-Fenyvesi Quintet, Perugia Berklee
College of Music ösztöndíj, Helikon aranyérem, Balogh "Csibe" Jenő Jazz zongora Tehetségkutató Verseny
1. hely egyéni. Jelenleg a Graz-i Kunstuniversitet Jazz Tanszék hallgatója, ahol mestere Olaf Polziehn.
A verseny névadója Balogh
„Csibe” Jenő jazzzongorista
1940. március 25-én
Budapesten született. A zenészcsaládban
felcseperedő ifjú érdeklődése
már tizenéves korában
a jazz felé fordult. Zenei
példaképe először André Previn,
majd a kanadai Oscar Peterson
zongorista volt. A zenéje iránti
rajongása egész életén át kitartott.
Kitartására, szorgalmára
jellemző volt, hogy képes volt
hosszú órákon keresztül gyakorolni
úgy, hogy körülötte kikapcsolta
a külvilágot. Tudását hazai
és nemzetközi porondokon
is bizonyította. A swing és a
bebop stílus képviselőjeként komoly
sikerereket aratott Amerikában
és Európában. A kritikusok
kimagasló hangszertudását,
briliáns technikáját, vitalitását
és óramű-pontosságú tempóérzékét
emelik ki. Sokan a magyar
jazz „Oscar Peterson-jaként"
tartják számon. Nem véletlenül
róla nevezték el a fiatal jazzzongorista
tehetségek számára
kiírt tehetségkutató versenyt.
Balogh „Csibe” Jenő 2001. 05.
02 hunyt el, de zenei teljesítményével,
életútjával példaként
szolgálhat a fiatal jazz muzsikusok
számára.
XXIII. évfolyam 20. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2011. május 26. Kanizsa
Az Ápolónők Nemzetközi
Napja alkalmából tartottak ünnepi
megemlékezést és szakmai
napot a Kanizsai Dorottya Kórházban.
Florence Nightingale a modern
nővérképzés úttörő alakja, az ő
szellemiségére emlékeznek májusban
a világon mindenütt. Városunk
kórházában is gyertyát gyújtottak
az ő, valamint magyar követője,
Kossuth Zsuzsa tiszteletére, és ebből
az alkalomból okleveleket is kiosztottak.
Cseresnyés Péter polgármester
köszöntötte az ápolónőket
és elmondta, hogy Florence
Nightingale, a krími háborúban
megsérült katonákat ápoló nővér
tevékenységének hatására létesültek
az első nővérképző intézmények
Nagy-Britanniában, majd később
Európa több országában is. A
„Lámpás hölgy” – ahogy Kertész
Erzsébet hívja regényében – nem
csak egy szakma képviselője, hanem
egy hivatásé és a gondoskodásé
is. Ama tevékenykedő nővérek –
hétvégéiket, éjszakáikat, vagy az
ünnepnapokat is feláldozva – hasonló
szerepet vállalnak a betegek
ápolásával. Bugarszki Miklós, Magyar
Ápolási Egyesület elnöke is
szólt a megjelentekhez és hangsúlyozta,
a nővérek azok, akiknek akkor
is mosolyogniuk kell, amikor
nehéz körülmények között kell dolgozniuk.
Prof. Dr. Bátorfi József
kórházigazgató is elismerően szólt
az ápolónők munkájáról, valamint
megköszönte azt, hogy szakmai tudásukat
nem külföldön, hanem itthon,
a kanizsai kórházban kamatoztatják.
Péter Zsuzsanna ápolási
igazgatónak virágcsokrot nyújtott
át, majd öt egészségügyi dolgozó
Florence Nightingale dicsérő oklevelet
vehetett át. A Magyar Ápolási
Egyesülettől két elismerő oklevelet
osztottak ki, külön megköszönve az
önkéntes ápolók tevékenységét is.
A délután folyamán még szakmai
előadásokat hallgathattak meg a
kórház dolgozói.
Z.A.
Florence Nightingale-re emlékezve
Új bölcsődei férőhelyek létesülnek
az Attila utcai épületegyüttesben
az önkormányzat
saját forrásával, valamint az Európai
Fejlesztési Regionális Alap
és a hazai költségvetés társfinanszírozásával.
Mint Cseresnyés Péter polgármester
sajtótájékoztatóján elmondta,
a szülők részéről már régebben
megfogalmazódott az igény több
bölcsődei férőhely létesítésére,
amely a „Biztonság a kicsiknekbölcsődei
férőhelybővítés Nagykanizsán”
nevű projektnek köszönhetően
most megvalósul. Az önkormányzat
az Attila úti tagintézmény
felújítása mellett döntött, amelyet
összesen hetvenegymillió-háromszázkilencezer
forintból valósítanak
meg, ebből az összegből hétmillió-
százharmincegyezer forint
az önkormányzat saját költsége. A
tervek szerint október vége és november
eleje körül érnek véget a
munkálatok, a beruházásnak köszönhetően
negyven új férőhely fogadja
majd a kicsiket. A felújítások
magába foglalják az építési munkálatokat
– melynek során négy
csoportszoba, fürdő hideg-meleg
vízzel, átadó, váró, elkülönítő,
WC, terasz létesül –, emellett megújulnak
a kültéri játszóeszközök,
harmadik pontként pedig a berendezések
beszerzését fogják elvégezni.
Az épületbe való bejutás
megkönnyítése érdekében, valamint
a mai elvárásoknak megfelelően
az intézmény akadálymentesített
lesz. Apolgármester hozzátette,
nem egy beruházó cég végzi majd
a munkálatok kivitelezését, hanem
különböző, helyi vállalkozások.
Egy álom valósul meg az új férőhelyek
létrehozásával, hiszen azok az
édesanyák, akik vissza szeretnének
térni a munkahelyükre, most megtehetik,
a beruházásnak köszönhetően
pedig tizenhárom új munkahely
fog létrejönni.
Z.A.
Negyven új bölcsődei férőhely létesül
"Együtt a Sétakertért" elnevezéssel
szabadidős programokra
invitálják a családokat és
minden kikapcsolódni vágyót
május utolsó szombatján, délután
egytől a Sétakertbe. A kezdeményezés
célja, hogy közösségi
összefogással életet vigyenek a
város nagy kiterjedésű, ám kihasználatlan
területére.
Szőlősi Márta önkormányzati
képviselő, a programok létrehozásának
egyik kezdeményezője elmondta,
ősszel már szerveztek hasonló
megmozdulást, de akkor a kedvezőtlen
időjárás miatt le kellett mondani
a rendezvényt. Hozzátette, a választópolgárok
fordultak hozzá azzal a
problémával, hogy teljesen kihasználatlan
a város nagy múltra visszatekintő
parkja, pedig akár városi rendezvények
helyszínéül is szolgálhatna.
Az ötleteket, hogy miként lehetne
leginkább életet vinni a Sétakertbe,
azóta is folyamatosan várják, sőt,
kihelyezett ötletládákba a programok
alatt is bedobhatják javaslataikat
a résztvevők. Szőlősi Márta hozzáfűzte,
a park valóban elég nagy ahhoz,
hogy mindenki jól érezze magát,
így nem csak azokat várják, akik
a konkrét programokat látogatnák,
hanem bárkit, aki szívesen piknikezne
a szabadban, tollasozna, vagy
egyéb kültéri hobbinak hódolna. Sőt,
arra buzdítanak a szervezők, hogy
aki szeret sütni, vigyen kóstolót kedvenc
sütijéből. Bánkutiné Dobri Noémi
– akit egyébként a Kanizsa Autó-
és Motorsport Egyesület elnökeként
is ismerhetünk – és Horváth István
városfejlesztési divízióvezető ismertették
a programokat, amelyek
között szerepel futóverseny és lábtenisz
mérkőzés, valamint egy plakátkészítő
verseny is. Utóbbival az a
cél, hogy a résztvevők megmutassák,
milyennek képzelik el a Sétakertet
a jövőben. Ezekkel a programokkal
elsősorban a gyerekeket és
szüleiket szólítják meg.
A programok a következők:
Egy órától lehet nevezni a sportversenyekre,
majd kettőtől indul a futóverseny,
hat kategóriában. Háromtól
gyermek-felnőtt lábtenisz versenyen
ügyeskedhetnek a vállalkozó
kedvűek és ugyancsak kettőkor kezdődik
az „Ilyennek képzelem a Sétakertet”
elnevezésű plakátkészítő verseny.
Ötkor pedig kiderül, hogy ki
nyerte a futó és a rajzversenyt.
Z.A.
Életet a
Sétakertbe!
Kanizsa 2 – Krónika 2011. május 26.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
A nagykanizsai gázipari tanpályán
oktatják a havária helyzetek
megelőzését és biztonságosabb
kezelését. A BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
és az E.ON Hungária Zrt.
látványos gyakorlati bemutatósorozattal
indította el az Erdész
utca 30. szám alatt lévő nagykanizsai
gázipari tanpályán azt a
speciális elméleti és gyakorlati
képzést, mely segíti a katasztrófavédelem
munkatársainak a
gáziparban előforduló balesetekre
való felkészülését.
Az E.ON a társadalmi felelősségvállalás
jegyében felajánlotta,
hogy speciális elméleti és gyakorlati
képzésben részesíti a katasztrófavédelem
munkatársait a gáziparban
előforduló balesetekre
való felkészülés érdekében. A felajánlás
szerves folytatása az energiaipari
vállalat és a szolgáltatási
területén működő tizenkét megye
katasztrófavédelmi igazgatósága
között március elején aláírt
együttműködési megállapodásnak.
Május 18. és június 22. között
heti három turnusban részesíti
speciális elméleti és gyakorlati
képzésben az E.ON a Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóságok
szolgálatparancsnokait, az Önkéntes
Tűzoltóságok rajparancsnokait,
illetve az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság,
a Katasztrófavédelmi Oktatási
Központ, a Repülőtéri Katasztrófavédelmi
Igazgatóság és a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságok
szakmai állományának
egy-egy 40 fős csoportját. Összesen
mintegy hatszáz tűzoltó kap
lehetőséget arra, hogy az elkövetkezendő
mintegy másfél hónapban,
egy hat órás elméleti és gyakorlati
oktatás során elmélyítse a
földgázos havária helyzetek szakszerű
elhárításával kapcsolatos
ismereteit.
Az induló képzést Bérczi László
tűzoltó ezredes, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
tűzoltósági főfelügyelője, illetve
Kerekes Ferenc, az E.ON
gázhálózati vezetője, a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal
mellett működő Gázipari Szakági
Műszaki Bizottság elnöke, a
tanpálya megalkotója nyitotta
meg.
Bérczi László elmondta:
– A földgázzal kapcsolatos
üzemzavarokat az állampolgárok
az általános segélyhívó számon
vagy a tűzoltóság telefonszámán
jelentik be, emiatt sokszor a tűzoltók
érkeznek elsőként a helyszínre,
ahol már a földgázelosztó
társaság munkatársainak
megérkezése előtt meg kell tenniük
a szükséges intézkedéseket
az emberi életek és vagyontárgyak
védelme érdekében. A
nagykanizsai gázipari tanpálya
a létrehozók magas szakmai felkészültségét
jelzi, ezért is nagy
öröm számunkra, hogy ilyen kiváló
színvonalú pályán gyakorolhatunk.
Kerekes Ferenc hozzátette:
– Az E.ON kiemelt figyelmet
fordít munkatársai és partnerei,
így a katasztrófavédelem szakemberei
és az alvállalkozók biztonságára.
Tapasztalatait a társadalmi
felelősségvállalás jegyében
örömmel adja át a katasztrófavédelemi
szakembereknek is az
üzemzavarok lehető legszakszerűbb
elhárítása érdekében. Külön
öröm számunkra, hogy nemcsak a
szolgáltatási területünkön tevékenykedő
katasztrófavédelmi vezetők,
hanem az ország összes, e
területen fontos szerepet betöltő
szakemberei is részt vesznek a
képzésünkön.
A tanpálya méretét és technikai
felszereltségét tekintve egyedülálló
az országban. A létesítmény
hűen modellezi a gáziparban
ténylegesen előforduló helyszíneket,
berendezéseket és eszközöket.
A veszélyhelyzetek, a különböző
típusú robbanások és tűzesetek
mellett a megelőzés és elhárítás
eszközeivel és módszereivel is
megismerkedhetnek a képzésben
résztvevők az ország első földgázipari
tan- és gyakorlópálya
komplexumában.
B.E.
Az E.ON-nál gyakoroltak a tűzoltók
Nemrégiben egyeztetésre került
sor a Nagykanizsai Közterület-
felügyelet, a Via Kanizsa Zrt.
és a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
vezetői között a mozgáskorlátozott
igazolvánnyal történő
visszaélések visszaszorítása
érdekében teendő közös feladatokról.
A felek megállapodtak abban,
hogy az elkövetkező napokban a
Via Kanizsa Zrt. munkatársai felülvizsgálják
a Nagykanizsán található,
mozgáskorlátozottak részére
biztosított parkolóhelyeket
és ahol indokolt, ott kicserélik a
táblákat, megújítják az útburkolati
jeleket.
Ezt követően június 1-jétől a
közterület-felügyelők és a rendőrök
fokozottan ellenőrzik a
mozgáskorlátozottak részére
kiadott igazolványok felhasználását
mind a mozgáskorlátozottak
részére kialakított parkolóhelyeken,
mind pedig a város
fizető parkolóiban, ahol egyébként
ezen igazolványok tulajdonosai
díjmentesen állhatnak
meg.
Azzal szemben, aki jogtalanul
használ mozgáskorlátozott igazolványt,
a Rendőrség az okmány bevonása
mellett büntetőeljárást kezdeményez.
Határozott fellépés a mozgáskorlátozott
igazolvánnyal visszaélőkkel szemben
Cseh és német tanulók érkeztek
a Cserháti szakközépiskolába
a két éve zajló Comenius projektzáró
rendezvényére. Akülföldi diákok
megismerkedtek a kanizsai
intézménnyel, valamint különböző
versenyeken is részt vehettek.
A Comenius programhoz még
2009 szeptemberében csatlakozott a
Cserháti szakközépiskola, melynek
keretében a cserhátis tanulók egy
jihlava-i (cseh) és egy weinheim-i
(német), hasonló képzési típusú partnerintézmény
diákjaival vetélkedtek.
A verseny lényege, hogy mindkét
fél autódiagnosztikai feladatokat
küldött egymásnak elektronikus
úton, melynek értékelésére a mostani
záró rendezvényen került sor.
Több szempontból is hasznos volt a
cseh és német diákokkal való kapcsolat,
hiszen mind a tanulóknak,
mind pedig a tanároknak lehetőségük
volt a nyelvgyakorlásra, idegen
kultúrák megismerésére. A projektzárón
tizenhét német és cseh tanuló
élvezhette a Cserháti vendégszeretetét,
így első nap ellátogathattak Sümegre
és Badacsonyba, a második
napon pedig csapatokba tömörülve
különféle, az Európai Unióval kapcsolatos
feladatokat kellett megoldaniuk.
Dénes Sándor alpolgármester
köszöntötte a vendégeket a záró
program rendezvényén, majd a
résztvevők megoszthatták egymással
tapasztalataikat, élményeiket, este
pedig a Kanizsa Táncegyüttes
táncházában szórakozhattak a fiatalok.
Farkas Tünde, a Cserháti szakközépiskola
igazgatója elmondta,
terveik szerint az együttműködésnek
lesz folytatása, méghozzá egy szlovák
iskola bevonásával, az ezzel
kapcsolatos pályázat eredménye pedig
júniusban fog kiderülni.
Z.A.
Német és cseh
vendégek a
Cserhátiban
Nagykanizsa városa is csatlakozott
a „TeSzedd 2011 – Önkéntesen
a tiszta Magyarországért”
címmel szervezett országos
akcióhoz. Szombat délelőtt 9
órától három helyszínen gyűjtöttek
hulladékot az önként jelentkezők.
Ez az akció része volt az
önkormányzat által kezdeményezett
„Szedj fel pár kilót!” sorozatnak
is.
A szombati hetedik akciónap
minden eddiginél nagyobb megmozdulás
volt, hiszen százhuszonhatan
indultak harcba az eldobált
palackok, bútorok, autógumik és
háztartási hulladékok ellen. A három
helyszínen összesen öt tonna
szemetet gyűjtöttek össze.
Cserfőn a Fidesz és a polgári körök
tagjai – mintegy harmincan –
tisztították meg a környezetet Dénes
Sándor alpolgármester vezetésével.
A Mórichelyi hegynél Karádi
Ferenc alpolgármesterrel az
élen bajcsai, miklósfai és liszói
polgárok, a Zala Megyei Kormányhivatal
Integrált Kormányzati
Ügyfélszolgálatának munkatársai,
valamint kanizsai postások és
telektulajdonosok, több mint hetvenen
gyűjtöttek hulladékot.
A Zárda utca mögötti zöldterületen,
valamint a Bányász pálya és
az Ady utca között a Bolyai iskola
huszonöt ötödik osztályos diákja
tizenkét zsák szemetet szedett öszsze.
Az előzetes terepszemle során
az önkormányzat és a közterületfelügyelet
munkatársai felmérték a
helyszíneket. Cserfőn és a Mórichelyi
hegynél talált építési törmeléket
és veszélyes hulladékot a
mostani, kézi gyűjtéses akció után,
a Szedj fel pár kilót! sorozat keretében
hamarosan elszállítják, így
rövid időn belül teljesen megtisztul
mindkét terület.
A Kanizsa Autó- és MotorSport
Egyesület a „Szedj fel pár kilót”
program keretében egy illegális
szemétlerakót takarított el a régi 7-
es út mellett.
A helyszín az ország első – május
29-én felavatásra kerülő – hivatalos
Nordic Walking pálya mellett
található. Az egyesület tagjai
úgy döntöttek, nem engedhetik
meg, hogy az ország több pontjáról
az avatásra idelátogató vendégek
ezzel a látvánnyal szembesüljenek.
Összetartásukat az is mutatja,
amikor felmerült ez a probléma,
a tagok egy emberként álltak e nemes
cél mellé. Péntek délutántól
egészen sötétedésig negyvenen
munkálkodtak a szemétlerakó felszámolásával.
Estig harminc zsák
szemetet gyűjtöttek össze. Menet
közben még a darazsak is megnehezítették
a dolgukat, hisz az
üveggyapotba fészket rakó csípős
darazsak irtásával is foglalkozniuk
kellett.
„TeSzedd! Önkéntesen a Tiszta
Magyarországért! Szemétgyűjtési
akcióhoz kapcsolódva a Civil
Kerekasztal Egyesület a Látóhegyi
Kápolna közvetlen környékére
szervezett parkosítást, füvesítést.
A rendezvényhez társult az
Aranyfény Civil Egyesület, valamint
a Nagykanizsai Református
Egyházközség a Szeretethíd programsorozatának
keretében, melyet
a Magyar Református Szeretetszolgálat
indított útjára. A munkában
tizennégyen vettek részt, és
összesen nyolc zsák szemetet
szedtek össze a kápolnához vezető
utakról.
B.E.
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu 􀀩
2011. május 26.
Önkéntesek mérlege: 5 tonna szemét
Karádi Ferenc alpolgármester
nyitotta meg a Polgári Kanizsáért
Alapítvány szervezte virágosítási
program záró eseményét, a 41 lakóközösség
munkáját bemutató
fotókiállítást. Megköszönte fáradozásukat,
és kérte, őrizzék meg
ezt a jó szokásukat. Az ezt követő
kertészeti vetélkedő játékossága
mellett egyben ismeretterjesztést
is vállalt. A savanyú és meszes talajok
különbözőségéről, a rajtuk
megélő vagy csak sínylődő növényekről,
a talaj savasodását előidéző
okokról szóltak a kérdések.
Szóba került a talaj tömörödésének
elkerülése, a célszerű öntözés
is. A hétvégén sok kanizsai tekintette
meg az ABC árkádjai alatt a
jubileumi virágosítás fotóit.
Lakótelepi kertbarátok
A magyar szabadságharc tavaszi
hadjáratának csúcspontjaként
1849. május 21-én a honvédsereg
három hetes ostrom
után visszafoglalta Buda várát.
Ennek emlékére 1992-től a kormány
határozata alapján e napon
ünneplik a Magyar Honvédelem
Napját.
A Fegyveres Erők és Testületek
Nyugállományúak Klubja ünnepi
megemlékezése a városi köztemetőben
kezdődött a felújított Doni emlékmű
és Honvéd kopjafa újraavatásával
és felszentelésével. A megjelenteket
Poprádi Zoltán nyugállományú
ezredes, a klub elnöke köszöntötte,
majd Karádi Ferenc alpolgármester
mondott beszédet.
Mindkét kopjafánál elhelyezték a
város, a Honvéd Hagyományőrző
Egyesület, a Fegyveres Erők Klubja,
és a Hadirokkantak, Hadiözvegyek,
Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége
Nagykanizsai szervezetének
koszorúját. Az ünnepségen közreműködtek
a Piarista Iskola tanulói.
Az országos ünnep nagykanizsai
rendezvénye a Honvéd Kaszinóban
folytatódott, ahol Tarr Ernő, a klub
alelnöke köszöntötte a résztvevőket,
majd Poprádi Zoltán emlékezett meg
a katonatársadalom hagyományos
ünnepéről, a Honvédelem Napjáról.
A kulturális programban a Honvéd
Kaszinó kamarakórusa katonadalokat
adott elő Halmos Ildikó vezényletével.
őket követte műsorával a Kaszinó
Szkes Dance Tánccsoportja,
végül Gőcze Istvánné szavalata.
B.E.
A Magyar
Honvédelem
Napja
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 4 – Jubileum 2011. május 26.
Két születésnapot is ünnepeltek
a Honvéd Kaszinóban. A
Nagykanizsai Kaszinó Egyesület
megalapításának 175. évfordulóját,
melyet 1836. szeptember 18-
án hatvan lelkes polgár hívott
életre. Továbbá székházukat, a
Honvéd Kaszinó épületét, melyet
125 éve, 1886-ban adtak át. Az
itt működő Honvéd Kaszinóért
Alapítvány ma is a valamikori
egyesület elképzelései alapján
végzi a munkáját.
A jubileumi ünnepség délelőtt
10 órakor koszorúzással kezdődött
a Honvéd Kaszinó épületének emléktáblájánál.
Köszöntőt Tarnóczky
Attila mondott, közreműködött
a Honvéd Kaszinó Énekkara Halmos
Ildikó vezényletével.
A megemlékezés délután a Ház
és lakói című kiállítás megnyitójával
folytatódott az intézmény galériájában,
ahol elsőként Halmos Ildikó
igazgató üdvözölte a megjelenteket.
Köszöntőt Dénes Sándor
alpolgármester mondott, a kiállítást
Kunics Zsuzsa történész muzeológus
nyitotta meg. Népdalokat
énekelt Vajda Mária, a Kaszinó
Énekkarának tagja.
Dénes Sándor alpolgármester
köszöntőjében hangsúlyozta:
– A Honvéd Kaszinó épületének
125 éves évfordulóján nemcsak
ezt az impozáns házat és intézményt
ünnepeljük, hanem annak
minden korábbi lakójára,
használójára, a város egykori és
mai közönségére is emlékezünk.
Hiszen ez az épület sokkal több,
mint téglák, kötőanyagok, ablakok
és ajtók rendezett együttese.
Ennek a háznak – ezt az is tudja,
aki csak egyszer fordult meg itt
életében – szelleme van. És nap,
mint nap üzen nekünk, kanizsaiaknak.
A Kaszinó arról tanúskodik,
hogy ebben a városban mindig
akadtak olyan polgárok, akik
áldozatot vállaltak a közösségért.
Ha kellett, egyesületi székházat
építettek, világhírű művészeket
fogadtak, a világégés idején pedig
kórházat rendeztek be itt. ők azok
az emberek, akik a múlt romjai felett
mindig az új jövő felé tekintettek,
és akik ma is példaként állíthatók
a közösség elé. A 125
éves épület megannyi emléket
őriz. Elődeink emlékeit és a mi
emlékeinket is. Így összekötő kapocs
múlt, jelen és jövő között,
hiszen az utánunk érkező generációknak
is megmarad a Kaszinó.
Nem túlzás tehát azt állítani: ez az
épület része a város történelmének,
és része személyes történetünknek
is. A hajdani Kereskedelmi
Kaszinó az én generációm ifjúkorában
a Fegyveres Erők
Klubjának képében éledt újjá,
amely a hagyományokra építkezve
képes volt a város egyik kulturális
központjává válni. Ez az intézmény
ma is fontos értéke
Nagykanizsának, és úgy kell vigyáznunk
rá, hogy a következő
generációk, az utánunk jövők is
használhassák, és újabb 125 év
múlva ők már ránk is emlékezhessenek.
Mint olyan emberekre,
akik hozzájárultak, hogy e nagyszerű
hagyomány és szellem, a
Kaszinó szelleme tovább élhet városunkban.
Dénes Sándor végül köszönetét,
elismerését fejezte ki Halmos Ildikó
igazgatónőnek valamint munkatársainak
szakmai munkájukért,
és azt kívánta, hogy a jövőben is
meghatározó színfoltja legyen városunk
kulturális életének a Honvéd
Kaszinó.
A dokumentumkiállítást megnyitó
Kunics Zsuzsa történész muzeológus
szavai rímeltek Dénes
Sándor szavaival, ő is a falakban
élő szellemről, elődeinkről beszélt
többet.
„Az ember annyit ér, amennyit
használ.” – Széchenyi István kedvenc
jelmondatát idézte mottóul,
majd így folytatta: „Kanizsa város
előbbkelő lakósi s műveltebb polgárai
a csinosb társalkodás s közjóra
hathatás tekintetéből casinói
társaságot alakítottak. A casinó
jan. 2-án délután kinyittatván,
estve az ablakok őhercegsége
(őhsége) tiszteletére a helybeli
hangászkar zengedezései közben
kivilágíttattak.” – így számolt be
az Erdélyi Híradó 1837 januárjában
a nagykanizsai Casinó 175 évvel
ezelőtt történt megalakulásáról.
Kanizsa polgárai, kereskedői,
értelmisége körében korán megfogant
a Széchenyi István által elindított
mozgalom, melynek célja
„Magyarosítani és egyesíteni”.
„Nemes szórakozás közben a hazai
erők összegyűjtése, a magyarság
különböző rétegeinek magasabb
célokra való sorakoztatása” volt,
„hogy köztük mulatság közben eszmesúrlódás
álljon elő.” (Széchenyi
„concentrációt”, polgári egyesülést
szorgalmazott s „eszmesúrlódást”,
mely szerinte azt jelenti,
hogy nem az előjogok keretében,
hanem az intellektuális szabadság
jegyében kell a kérdéseket megvitatni.
Különösen az olyan vidéki városokban
talált visszhangra ez az
eszme, melyek, mint Kanizsa, gazdasági
és társadalmi viszonyai már
megfelelőek voltak ahhoz, hogy a
város „művelt egyénei” a haladás
és közjó előmozdítására tömörüljenek.
Az ekkor mintegy 7000 fős
lélekszámú, jelentős, 120 ezer főt
is meghaladó vonzáskörzettel rendelkező
Nagykanizsa már fontos
kereskedelmi központ volt, a Dunántúl
egyik legjelentősebb települése.
A piacközpontok sorában
az előkelő 7. helyen állt: Pest-Buda,
Baja, Miskolc, Kassa, s a Dunántúlon
egyedül Pécs és Sopron
előzte meg.
Az utazók az eleven város híres
vásárairól, a kereskedők csarnokaiból
induló kocsik „szüntelen morajáról”
számoltak be. Fontos felvásárló-
átrakóhely, kapocs volt
Bécs, Stájerország, Pest, Buda és a
tengerpart, a Balkán között.
A kor szavát megértve Kanizsán
két egyesület is létrejött: 1836 februárjában
a Polgári Egylet, szeptember
18-án a Casinó.
Helyiségeket a kör összejövetelei
számára Batthyány Fülöp herceg
biztosított saját uradalmi épületében,
a Vasemberházban. Jegyzőkönyveiket
már az 1840-es
években magyarul vezették. A
táncmulatságokból befolyt tiszta
jövedelmet a kórház, a „muzsikai
egyesület” segélyezésére, jótékony
célokra áldozták, s a város
„kivilágosítására” fordították. A
tagok számának emelkedésével, a
kényelem biztosítására már 1846-
125 éves a Honvéd Kaszinó épülete
Fotók: Bakonyi Erzsébet
A Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért
Alapítvány 1996 óta a Zala
Megyei Bíróságon bejegyzett
non-profit szervezet. 1998-tól kiemelten
közhasznú társaságként
működik.
Főbb tevékenységi körei a teljesség
igénye nélkül:
– A Honvéd Kaszinóban a társasági
élet, a felnőttképzés, a kisközösségi,
amatőr művészeti
munka megteremtése, a kultúra
értékes részének közvetítése.
– Az aktív, a kényszerűségből
leszerelt, valamint a nyugdíjas
tisztek, honvédségi közalkalmazottak
részére korszerű szabadidős
centrum megteremtése.
– A helyi katonahagyományok
őrzése, ápolása, stb.
Az intézményben számos, jól
működő művészeti csoport működik,
illetve helyet ad a kb.: 260 fős
Fegyveres Erők és Testületek
Nyugállományúak Klubjának. Intézményben
folyik felnőttképzés,
termei alkalmasak előadások, konferenciák,
bálok, jótékonysági- és
irodalmi esetek szervezéséhez.
www.nagykanizsa.hu
15 éves a Honvéd Kaszinóért Alapítvány
Kanizsa – Jubileum 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu 􀀩
2011. május 26.
hirdetés
ban felmerült a székházépítés gondolata,
majd az 1860-as évek elején
újra, de csak Ebenspanger (később
újnépi Elek) Lipót kir.
keresk. tanácsos, a neves bor-, bőr
és terménykereskedő cég vezetője,
ujnépi nagybirtokos elnöksége
idején valósult meg, aki 40 évig
intézte a Kaszinó ügyeit.
1875-ben egyesültek a városban
működő Kereskedelmi Kaszinóval,
s az egyesület hivatalos elnevezése
ezután Nagykanizsai Kaszinó
lett.
A város általános gazdasági fellendülése,
a városképben bekövetkezett
óriási változások a „külcsinosodásban”
észlelhető „tetemes
haladás” időszakában, 1886-ban –
az egylet fennállásának 50. évfordulójára
– végül elkészült az évtizedek
óta várt „saját otthon” is.
Igazán impozáns székházat terveztettek
a jó nevű, német származású
bécsi építésszel, Ludwig
Schöne-vel. Valószínűleg az egylet
alelnöke, Weiser József gépgyáros
ajánlotta a tervezőt, akinek épp befejezte
Fő út 9. szám alatti „pazar
fényűzéssel épített” palotáját.
A Kaszinó építése igazi „Monarchiabeli”
vállalkozás volt: a
bécsi építész tervei alapján a székház
kivitelezői az olasz származású,
ekkor még csáktornyai (később
kanizsai) Morandini testvérek,
Bálint és Román voltak. Az új
otthont nagyszabású társasvacsorával
1886. október 24-én avatták
fel. A helyi sajtó részletesen beszámolt
a „pompásan sikerült”
estről, ismertette a tósztokat s közölte
Bátorfi Lajos szerkesztőnek
az avatáskor felolvasott alkalmi
költeményét is.
A kiállításon a múzeum gyűjteményéből
válogatott meghívók,
plakátok, városképek idézik fel a
Kaszinó egyes korszakait, visszavarázsolják
azokat az évtizedeket,
melyeket az egyesület és az épület
megélt.
Aszázadforduló körüli évek 250
fős tagsága s a vezetőség nagy része
a város gazdasági életében vezető
szerepet betöltő gyárosokból,
kereskedőkből és értelmiségből tevődött
össze. A nyitott szellemű
egyesület tagja lehetett származásra,
vallásra való tekintet nélkül
alapszabályuk szerint „minden
helyben vagy vidéken lakó kifogástalan
jellemű magyar állampolgár”.
A székház nem csak a Kaszinó
otthona volt, nem csak a Kaszinó
tagjainak szórakozását, művelődését,
pihenését szolgálta. Helyt
adott más városi egyesületek báljainak,
rendezvényeinek is. Falai között
nemzetközileg és országosan
ismert művészek, operaénekesek,
színészek fordultak meg: Fedák
Sári, később Medgyaszay Vilma,
Fischer Böske, a M. kir. Operaház
tagjai és együttese, a Thália Színház,
az Országos Művész Színház,
a Kolozsvári Nemzeti Színház kiválóságai.
Hangversenyciklusokat,
művészestély sorozatokat szerveztek,
melyek Kanizsa színházi, zenei
életének kimagasló eseményei
voltak. De fontos azt is hangsúlyozni,
hogy ezek a rendezvények
minden esetben a tagok anyagi támogatásával
valósultak meg.
– Sokan gondoljuk, valahányszor
ebbe az épületbe lépünk – jegyezte
meg Kunics Zsuzsa –, hogy
az egyesület tagjainak, vezetőinek
szelleme ma is itt van ezek között a
falak között. Az egyesület, s a székház
viszontagságai a 20. században
kezdődtek. Az I. világháború
alatt az épületet kórházi és katonai
célokra ajánlották fel, a tagság jelentős
része a harctereken teljesített
szolgálatot. Az 1920-30-as
években megélt újabb fellendülést
követően 1944-ben az egyesület
tagjainak nagy részét elhurcolták
német haláltáborokba, a Kaszinó
székházat a szélsőjobboldali Magyar
Megújulás Pártja kapta meg.
A II. világháború alatt az egyesület
jegyzőkönyvei, iratai megsemmisültek,
berendezése nagy részének
nyoma veszett. 1945 áprilisától
szovjet pártházként szolgált az
épület, majd a Magyar Kommunista
Párt székháza volt. 1952-től lett
a városban jelen lévő nagy számú
katonaság művelődési otthona,
mely többféle néven működött. Jelenleg
a Honvéd Kaszinóért Alapítvány
működteti – nem kis erőfeszítéssel.
Végezetül Kunics Zsuzsa történész
Dr. Krátky Istvánnak 75 évvel
ezelőtt, (az egyesület alakulásának
100.), a székház átadásának
50. évfordulóján elhangzott szavait
idézte:
„A Kaszinó élete keresztmetszete
a város sorsának, s azzal jóbanrosszban
összeforrott, miközben
mindig hű maradt Széchenyi István
célkitűzéseihez. A társadalmi válaszfalak
lerombolása, magyarnak
magyarhoz közelebb hozása, a közös
sors érzése, a lehetőség megteremtése
ahhoz, hogy az erkölcsi és
szellemi tőkék latba vehetők legyenek
– ez volt a társaskörök célja.
Nagykanizsa első volt mindennek
megértésében, mikor száz éve megalapította
társas egyesületeit. A
Kaszinó emelt fővel tekinthet vissza
a megtett útra, mert makulátlan
tisztasággal őrizte meg az eszmét,
amelynek szolgálatára alakult. A
tisztes polgári munka, a társadalmi
béke, a polgári együttműködés,
a testvéri megértés és vállvetett
kulturális munkálkodás fókusza és
meleg otthona volt a Kaszinó, így
emelkedett a nemzeti gondolat
szolgálójává és az emelkedett városi
közszellem iskolájává, a polgári
öntudat, egység és a várost
fejlesztő szellem letéteményesévé.”
A kiállítás megnyitója után ünnepi
műsorral folytatódott a jubileumi
rendezvény. A Tükörteremben
a Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpada,
a Farkas Ferenc Zene-
és Aranymetszés Művészeti
Iskola növendékei valamint a
Honvéd Férfikar adott színvonalas
műsort.
Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – A 6 mi ügyeink 2011. május 26.
Ha május, akkor Múzeumi Világnap,
amelyet hagyományosan
18-án tartanak szerte a világban.
A Thúry György Múzeum Fő úti
épületében kézműves és ügyességi
játékokkal várták a gyerekeket
ebből az alkalomból.
Városunk múzeuma sem maradt le
a jeles nap megemlékezéséről, így
múzeumpedagógiai programokkal
várták az általános iskolásokat. Mint
Száraz Csilla igazgató elmondta, a
színes programokkal azt szeretnék elérni,
hogy a gyerekek közelebb kerüljenek
a múzeumok világához. Atevékenységek
alapvetően a dualizmus
kori Magyarországhoz kapcsolódtak,
így a játékokhoz szükséges tárgyak is
a századforduló hangulatát idézték.
Lehetett pózolni Matthea Károly
nagykanizsai fényképész rögtönzött
műtermében, vagy társasozni a kisgazdasszony
társasjátékkal, mindemellett
a memóriajátékkal és az öltöztethető
babával jobban megismerhették
a századfordulós tárgyakat a
gyerekek. Akézműves program keretében
a szecessziós üvegfestéssel is
meg lehetett próbálkozni, ottjártunkkor
épp a Péterfy iskola negyedikesei
kísérleteztek a színes képek elkészítésével.
Adélelőtt és a délután folyamán
több iskola is megfordult a
múzeum alkalmi kézműves udvarában,
így például a Kőrösi és a Zrínyi
tanulói is kipróbálhatták magukat az
ügyességi játékokban.
Tisztújító kuratóriumi ülést
tartott a Kanizsai Múzeumért
Alapítvány, melynek során új elnököt
választottak Dr. Polay József
személyében.
Mint Dr. Polay József elnök és
Tarnóczky Attila kuratóriumi tag elmondták,
a múzeum megtartását
tekintik elsődleges célnak, de többek
között szeretnék újraéleszteni a
várkultuszt, valamint elősegítenék
a polgárok városhoz való erősebb
kötődésének kialakítását is. Az alapítvány
kurátorai nem értenek
egyet azzal, hogy a jövőben a város
működtesse a múzeumot, inkább
azt szeretnék, ha önálló intézményként
működne tovább, valamint ha
visszanyerné korábbi rangját.
Gyerekek a
múzeumban
Dr. Polay az
alapítvány elnöke
Dátum Gyógyszertár neve Gyógyszertár címe, telefonszáma Ügyeleti idő
2011. június 1. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. június 2. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1.93/310-403 18.00 - 07.30
2011. június 3. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2011. június 4. KANIZSA Fő U. 5 93/510-267 13.00 - 08.00
2011. június 5. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2011. június 6. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. június 7. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2011. június 8. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. június 9. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.30 - 07.30
2011. június 10. KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 18.30 - 08.00
2011. június 11. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2011. június 12. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 - 08.00
2011. június 13. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00 - 06.00
2011. június 14. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2011. június 15. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. június 16. ARANY KÍGYÓ (STOP-SHOP) DÓZSA GY. U. 123. 93/313-165 20.00 - 08.00
2011. június 17. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 - 08.00
2011. június 18. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 12.30 - 08.00
2011. június 19. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2011. június 20. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. június 21. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2011. június 22. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. június 23. SALVIA RÓZSA U. 6.93/536-610 17.00 - 08.00
2011. június 24. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8.93/310-367 16.30 - 08.00
2011. június 25. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2011. június 26. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2011. június 27. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. június 28. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2011. június 29. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2011. június 30. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.30 - 07.30
Júniusi gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán
Két javaslatról – a szociális
nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó
pályázat benyújtásáról, valamint
a Bolyai János Általános
Iskola igazgatói pályázatának
visszavonásáról – döntött tegnap
soron kívüli ülésén a közgyűlés.
A testület támogatta a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium pályázatát,
mely száz gyermek szociális
nyári étkeztetését segíti. Nyertes
pályázat esetén az egymillióháromszázkilencvennyolcezerhatszáz
forint önrészt az állam
kétszázhatvanhatezer-négyszáznegyven
forinttal egészíti ki. Miniszteri
döntés születhet arról is,
hogy az egyes önkormányzatok a
garantált támogatási összegen
felül is részesülhetnek támogatásban.
A második napirendi pontban a
testület visszavonta a Bolyai iskola
igazgatói pályázatát, mivel az
iskolát július 31-től a közgyűlés
megszünteti, és Zrínyi Miklós iskolával
vonja össze.
B.E.
Szociális gyermekétkeztetésről,
igazgatói pályázat visszavonásáról
Az elmúlt közgyűlésen a kérdések,
interpellációk sorában
kandeláberek elhelyezését kérte
a kiskanizsai Bornemissza és
Halis utca között épült gyalogjárdára
Cseresnyés Péter polgármestertől
Tóth Nándor önkormányzati
képviselő.
Tóth Nándor a kérésével kapcsolatban
emlékeztetett arra, hogy
a gyalogjárda hat évvel ezelőtt
épült meg az ott lakók nagy örömére
és megelégedésére. Azonban
problémát okoz, hogy a járda
mintegy száz méteres szakaszát
rendkívül rossz látási viszonyok
között, sötétben kell megtenni a
korai reggeli, illetve az esti órákban.
A közvilágítás létesítésével kapcsolatban
Cseresnyés Péter polgármestertől
azt a választ kapta – tekintettel
a város általános gazdasági
helyzetére –, hogy a 2011. évi
költségvetés nem tartalmaz közvilágítás-
fejlesztési forrást. Azonban
megvizsgáltatja annak lehetőségét,
hogy mennyibe kerülne az utca
közvilágításának kiépítése a
Városrehabilitáció során kibontott
és működőképes aktív eszközök
felhasználásával. Amennyiben a
tervdokumentációban foglalt költséget
a közgyűlés elfogadja és biztosítja
hozzá a szükséges forrást,
még ebben az évben megoldódhat
ez a gond Kiskanizsán.
A polgármester hasonló megoldást
javasolt a Sörgyár utcai közvilágítási
problémák megoldására is.
Ideális esetben az év végén ebben
az utcában is fény gyúlhat.
B.E.
Az év végére megoldódhat a
Bornemissza és Halis utca világítása
Kanizsa – Suli sa/orok 7
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
2011. május 26.
Cserhátis sikerek
Díjátadó ünnepséget tartott a
Cserháti szakközépiskola, melynek
keretein belül jutalmazták a
2010/11-es tanév városi, megyei
és országos versenyeken eredményesen
szereplő diákokat.
A márciusban zajló többfordulós
tanulmányi versenyeken a
szakmák legjobbjai remekeltek,
valamint az angol nyelvi megmérettetéseken
is szépen szerepeltek
a cserhátis diákok. A díjátadón
oklevelet vehettek át,
majd, oldva a hivatalos hangulatot,
süteményt és üdítőt is fogyaszthattak
a tanulók. Az eredmények
a következőképpen alakultak:
Bácsai Róbert 12.B. Szakmai
Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenye
15. hely, OMTV gépészeti
alapismeretek 18. hely, Erdős
Sándor 12.A. Szakmai Előkészítő
Tárgyak Versenye 25. hely.,
Vercz Dávid 12.A., Szakmai Előkészítő
Érettségi Tárgyak Versenye
26. hely, OMTV gépészeti
alapismeretek 16. hely, egy internetes
portál versíró pályázatának
különdíja, Kulcsár Gergely 12.C.
OMTV elektronikai alapismeretek
10. hely, oPENing 5. hely,
Mile Balázs 13.A. OSZTV döntő
autótechnikus 4. hely, Kamenár
Ádám 11.A. Észak Zalai TISZK
verseny 2.hely, Harangozó Dániel,
10.B. Észak Zalai TISZK verseny
különdíj gyakorlati munkáért,
Koszoru Kristóf 9.C. Megyei
középiskolai fizika verseny 1.
hely, Mészáros Márk 10.A. Megyei
középiskolai fizika verseny
3-4.hely, Kendli Ádám 11.C. Megyei
középiskolai fizika verseny
2. hely, Szmodics Ádám 12.C.
Megyei középiskolai fizika verseny
3. hely, oPENihg 6.hely,
Bagladi Gábor 12.E. oPENing 5.
hely, Gerencsér Péter 12.C.
oPENing 5. hely, Kustán Dániel
13.E. oPENing 5. hely, Fenyvesi
Krisztián 12.D. oPENing 6. hely,
Müller Balázs 12.D oPENing 6.
hely, Ozvald Zoltán 12.C.
oPENing 6.hely, Tomor Endre
13.C. Mikrokontroller alkalmazói
verseny 7. hely, térbeli LED kocka
bemutatása a Hungexpo-n,
Dékány Tamás 14.C. Mikrokontroller
alkalmazói verseny 8. hely,
Mánfai Márton 9. C. „HHH”
Themerin Házi Hobby Hangszer
bemutató, Zalavári Csaba 10.C.
Magyar Feltalálók pályázat 2.
hely, Varga Iván 10.A. Megyei
angol verseny 3. hely, Betty
Memorial 2. forduló 12. hely,
Hederics Dávid 11.C. Betty
Memorial 2. forduló 11.hely,
Végvári Ferenc 12.C. Ránki
György regionális verseny megyei
forduló, Görcsi Szilárd
12.C. Ránki György regionális
verseny megyei forduló
Kalászi Mátyás 13.G. CNC
programozó és gépkezelő verseny
6. hely, Sklenszky Márk 14.A.
CNC programozó és gépkezelő
verseny 9. hely, Balassa István
14.A. CNC programozó és gépkezelő
verseny 14. hely
„Ismerd meg-Tegyél érte!”
elnevezéssel egészségnevelési
napot tartott a Palini Általános
Iskola május kilencedikén.
Az egészség érték! Vallják
azok, akik a gyógyítást végzik.
A betegségek megelőzését, az
egészséges életvitel kialakítását
és elfogadtatását már gyermekkorban
el kell kezdeni. A felelősségvállalás
embertársainkért,
az önzetlen segítségnyújtás része
kell, hogy legyen az életünknek.
Felismerve a téma fontosságát,
a palini iskola tanulói, minden
dolgozója, valamint az érdeklődő
szülők 2011. május kilencedikén
„Ismerd meg –
Tegyél érte!” elnevezéssel
egészségnapi program aktív részesei
lehettek. A Vöröskereszt
Napjához kapcsolódva kiállítást
rendeztünk a szervezetről, valamint
a nagykanizsai Vöröskereszt
munkatársa bemutatta működésüket,
beszélt széleskörű
tevékenységükről. Ifjúsági csoportjuk
segítségével minden diák
elsajátíthatta a szakszerű
sebellátást, alapfokú készségeket
szerezhetett az újraélesztési
gyakorlaton. A város mentőállomása
biztosított számunkra
egy felszerelt mentőautót,
amelynek személyzetétől a baleseti
mentésről hallottak. Hatásosnak
bizonyult az autó szirénájának
kipróbálása, s még az
addig megszeppent, kicsit szorongó
nebulók is feloldódtak
általa.
Különösen nagy hangsúlyt kapott
ezen a napon a megfelelő öszszetételű
táplálékok biztosítása. A
háromszori étkezésből – helyes
arányban elosztva – nem maradhatott
ki egy tápanyag sem. Új ízek
megkóstolását és elfogadtatását is
fontosnak tartottuk, ezért az ebédhez
a rég elfeledett hajdinaköretet
kínáltuk, míg a reform jegyében a
csíra magvak megízlelését biztosítottuk.
A tanulók elméleti ismerteket
szereztek a korszerű ételekről,
táplálkozási zavarokról, valamint
a gyermekkori cukorbetegség és
a magas vérnyomás kialakulásának
megelőzéséről hallgattak
előadást Dr. Balázs Endre belgyógyásztól.
A mozgásnak szerves részét
kell képeznie mindennapjainknak.
Közös, átmozgató zenés
tornával kezdtük a napot intézményünk
tágas, óriásfákkal körülvett,
jó levegőjű udvarán.
Városunkhoz kötődően különböző
sportágakban tevékenykedő
csoportokat hívtunk meg,
akik bemutatót is tartottak,
majd kipróbálási lehetőséget
biztosítottak a nagyszámú érdeklődőnek.
A Zemplén SE.
lábtoll-labdásai, a Halis István
Városi Könyvtár gólyalábasai
nagy sikert arattak. Róhatták a
köröket az iskola épületét körülfutva
vagy akár sétálva is, hiszen
a cél az volt, hogy mindegy
mit, csak mozogjanak nebulóink.
Minden tanulónk saját
"Mozdulj!" pontgyűjtő füzetében
kitartásának és gyorsaságának
megfelelően pecséteket szerezhetett,
amelyeket apróbb, az
egészségmegőrzésben használható
tárgyjutalmakra válthattak
be.
Mit jelent nekem az egészség?
címmel osztályonként ötletes,
látványos rajzok készültek ,
amelyek megtekinthetők az alkalomra
készített tablókkal
együtt.
A felnőttek számára a délután
folyamán szűrővizsgálatokat szerveztünk,
ahol akár a szemészeti, a
belgyógyászati szakorvosokkal
konzultálhattak. Légzésfunkció
vizsgálaton vehetett részt az is, aki
nem dohányzik, de odafigyel önmagára.
Sokan gondolták úgy, a véradással
aktívan tehetnek jót másoknak.
Minden csepp fontos,
ezért köszönet az önzetlen segítségért.
– foglalta össze Magyar Ferenc
igazgató.
A Zsigmondy-Széchenyi szakközépiskola
tanulói minden évben
részt vesznek tanulmányi és
szakmai megmérettetéseken. A
2010/2011-es tanév eredményei a
következőképp alakultak:
Kőszegi László 10. K
OSZTV(matematika-fizika) területi
döntőn 2. hely (bejutott az országos
döntőbe), felkészítők: Hajasné
Harsányi Andrea és Cseke István,
Horváth Gergő 10. J OSZTV(matematika-
fizika) területi döntőn 19.
hely, felkészítő: Cseke Istvánné,
Porgányi Gergő 10. A Megyei
Fizika Versenyen 3-4. hely, felkészítő:
Belák Péter, Horváth
Adrián 13. A Országos Diákolimpia
döntőn 100 m gyorsúszásban
2. hely , Tóthné Tóth Bernadett
13. K a megyei kamara által
szervezett fodrászversenyen két
első helyezés és 4. helyezés, felkészítő:
Kovács Ramóna, Bonczók
Zsófia 12. K a megyei kamara által
szervezett fodrászversenyen 3. és 5.
helyezés, felkészítő: Kovács Ramóna,
Horváth Mercédesz 13. K a
megyei kamara által szervezett fodrászversenyen
3. helyezés, felkészítő:
Kovács Ramóna
Az iskola teremlabdarúgó csapata
a Diákolimpia Országos döntőjén
8. helyezést ért el, felkészítő:
Váradi Gábor, Simon Klaudia 10.
R Implom József Helyesírási Verseny
megyei fordulóján 3. helyezést
ért el, felkészítő: Partiné Pataki
Gabriella, Sebestyén Nikolett
10. R Implom József Helyesírási
Verseny megyei fordulóján 5. helyezést
ért el, felkészítő: Partiné
Pataki Gabriella.
BLG-s hírek
Diákjaik legfrissebb eredményeiről,
a közelmúlt eseményeiről
adott hírt a Batthyány iskola.
Az elmúlt hétvégén rendezték
Szolnokon a Curie Kémia Emlékverseny
országos döntőjét, ahol öt
diák képviselte az iskolát szép eredménnyel.
A 8. évfolyamosoknál
Veszelyi Krisztina (8.A – felkészítő:
Csörgicsné Balogh Edit) 12. helyezett
lett, a 9. évfolyamon Ötvös
(folytatás a 8. oldalon)
Május a
környezeti- és az
egészségnevelés
jegyében
Tanulmányi és
szakmai versenyek a
Zsigmondy-
Széchenyi
szakközépiskolában
(folytatás a 7. oldalról)
Sándor (9.D - felkészítő: Martonné
Pálfalvi Katalin) a 14. helyet
szerezte meg. A 11-12. évfolyamosoknál
Patus Eszter (11.D – felkészítő:
Dénes Sándorné) 8., Benedek
Ádám (11.D - felkészítő: Dénes
Sándorné) 11., Skoda Péter
(12.D – felkészítő: Dénes Sándorné)
pedig a 21. helyen végzett
A Bolyai János Matematika
Társulat által szervezett Arany Dániel
Matematika versenyen Bujtás
Ferenc (9.A – felkészítője Erdős
Gábor) a kezdők II. kategóriájában
dicsérettel zárta az országos
döntőt (a dicséret ezen a versenyen
az egyik legjobb helyezést jelenti).
A„Falusi krónika” III. Országos
és Határontúli Vers- és Prózamondó
Találkozó döntőjén,
Keszthelyen a középiskolás korcsoportban
„Kiváló Krónikás”
címet szerzett Karádi Dávid
(9.A).
Az iskola Virág Benedek Vegyes
kara május 14-én a Bárdos
Lajos Társaság által szervezett
koncerten lépett fel a budapesti
Szent Margit Gimnáziumban. A
koncert címe: A Bárdos család
és a kórusmuzsika. A fellépés
méltó folytatása volt az áprilisi
nagysikerű nagykanizsai előadásnak.
A Varga Tamás Matematikaverseny
országos döntőjén Erdős
Márton (7.A – felkészítő: Zsovár
Anita) saját évfolyamán 11. helyezett
lett, a nyolcadikosoknál
Lukács-Borbély Péter (8.A – felkészítő:
Lábodi Gyöngyi) a 13. helyet
szerezte meg, Porgányi Márk
(8.A - felkészítő: Lábodi Gyöngyi)
pedig a 25.-et.
A „Zalai tehetségígéret –
2011” megmérettetésen két tanuló,
Muzslai Borbála és Erdős
Gergely is elnyerte a „Zalai Tehetségígéret”
címet. Mindkét diák
a 11.A osztály tanulója, s ez
azt jelenti, hogy nyolcosztályos
gimnazisták. Külön figyelmet
érdemel, hogy Nagykanizsáról
csak a ők lettek „tehetségígéretek”.
A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Szervezete területi
csecsemőgondozási versenyt
rendezett a térség általános
és középiskolái számára.
Céljuk az volt, hogy a felnövekvő
generáció elméleti ismereteit
gyakorlati tudással egészítsék
ki, hiszen a fiatalkorban megszerzett
tapasztalatok és élmények
elősegítik a szülői szerepre
való felkészülést, a gyermekvállalással
járó felelősség megismerését.
A fiataloknak egy teszt kitöltése
után a gyakorlatban is be kellett
mutatniuk, hogyan boldogulnak a
csecsemők fürdetésével, táplálásával.
Két kategóriában hirdettek
győztest. Az általános iskolások
(10-15 évesek) csoportjában a
Rozgonyi úti Általános Iskola, a
középiskolai (14-19 évesek) kategóriában
a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági SZKI tanulói
szerepeltek a legjobban. A
verseny fordulóit a Magyar Vöröskereszt
Országos Igazgatósága, és
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
felhívására az ország egész területén
megrendezik, így a helyi győztes
csapatok az országos döntőben
is képviselik a várost és megyénket
június 4-én Budapesten.
Kanizsa – Suli 8 sa/orok 2011. május 26.
A Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és
Közművelődési Nonprofit
Kft-nek az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott "Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási
Paktum" című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001 jelű pályázatát a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító
Hatósága 2009. szeptember 11. napján 22.053.252,- Ft összegű támogatásra
(90%) érdemesnek ítélte. Önerő (10%): 2.450.361,- Ft. A projekt
2010. március 1. napjától 2011. augusztus 31. napjáig tart, 18 hónap időtartamban.
A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási
Paktum menedzsmentje részt vett a 2011. május 10. napján a Martineum
Felnőttképző Akadémián megrendezett REKORD Foglalkoztatási Fórum
rendezvényen, melynek fő témája a REKORD Hálózat tagjainak további
együttműködése és a közeljövőben indítandó közös akciók meghatározása
volt. A rendezvényen projektbörze keretén belül Horváthné Bagó
Mónika projektvezető előadásában ismertette a Nonprofit Kft. 2010.
és 2011. évi projektjeit.
Régi NDK-sok negyedik országos találkozója
„A Magyar Népköztársaság kormánya és az NDK kormánya között
államközi egyezmény jött létre 1967. május 26-án. Szakmai képzés,
gyakorlati tapasztalatszerzés céljából, ideiglenes foglalkoztatás
keretében mintegy 50 ezer magyar fiatal élt a szerződés adta
lehetőséggel, amely 1983-ig működött a két ország között.”
Négy éve a múltbéli barátok újból egymásra találtak, s ma már
egyesületként működnek. Az idei NDK-s Országos Találkozóra
Balatonföldváron kerül sor június 3-4-5-én.
A szervezők színes programokkal várják az érdeklődőket. Lesz retró
kiállítás, főzőverseny, emléktábla avatás, filmvetítés a magyar fiatalok
életéről az NDK-ban, illetve beszélgetés a film rendezőjével, Feledy
Péterrel és feleségével, Monspart Sarolta tájfutó világbajnokkal. Nem
hiányoznak a rendezvény sorából a Mayossa Hagyományőrző
Együttes néptáncosai, a tűzzsonglőrök, és az MZ Club Hungary
motorosai sem.
Az NDK-s Magyarok Egyesülete várja a jelentkezőket az 1134
Budapest, Dévai út 20/B. címen illetve a +3620-9718-121-es telefonszámon.
Verseny
a szülői szerepre
készülés jegyében
Kanizsa – Hirdetés 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu 􀀩
2011. május 26.
Fényre sötétedő lencse AKCIÓ – 25%!
2011. április 1. – május 31-ig
Aranymetszés Alapítvány
(8800 Nagykanizsa, Sugár u. 18.)
Közhasznúsági jelentés a 2010. évről
Adószám: 18962729-1-2
Összes közhasznú tevékenység előző év tárgyév
Bevétele 1811 508
Vállalkozási tevékenység bevétele 654 379
Összes bevétele 2465 887
Közhasznú tevékenység ráfordításai 2195 700
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 793 522
Összes ráfordítás 2989 1222
Adózás előtti eredmény - 139 -143
Tárgyévi vállalkozási eredmény -139 -143
Tárgyévi közhasznú eredmény -384 - 192
MEGHÍVÓ
A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete helyi
csoportja meghívja Önt és kedves családját
a VIII. Nagykanizsai Kaktuszkiállítás és Vásárra.
Helye: Honvéd Kaszinó (Nagykanizsa, Ady u. 7.)
Ideje: 2011. május 28-29.
GYERMEKNAP -„KÉK LÁMPÁS NAP”
NAGYKANIZSÁN
2011. május 29. 13.00-18.00-óráig
Töltse gyermekével ezt a napot
a Péterfy Sándor Általános Iskola előtti parkban!
13.00 Megnyitó:
Pünkösdölő című zenés játék a Hétszínvirág Óvoda előadásában
Lufihajtogató bohóc
14.00 Kis Hét Rét Együttes zenés műsora
A „KÉK LÁMPÁS NAP” keretében játékos feladatok több
állomáson: célbalövés puttonyfecskendővel, közlekedési vetélkedő
15.00 Vásári játékok Mátyás király korából az Attila Óvoda udvarán
ovisoknak és kisiskolásoknak - helyszíni nevezéssel
15.30 Rudi bohóc a gyermekek kedvence érkezik
16.00 Játékos angol gyerekeknek
Csiri-biri torna apróknak
16.30 Swans balett és tánciskola csoportjai
17.00 Girls Dance Club- Péterfy Sándor Általános Iskola tanulói
Magic Ritmo
Napközben
􀁺 Az Országos Mentő Szolgálat, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság,
Tűzoltóság és a Polgári Védelmi Kirendeltség jármű, használt technikai- és
segítségnyújtó eszközök bemutatója. KRESZ-pálya – kerékpáros ügyességi
vetélkedők – helyszíni nevezéssel. 􀁺 AMagyar Autóklub Nagykanizsai Műszaki
Állomás „részeg szemüveg” szimulátor programja. 􀁺 A Saubermacher Pannónia
Kft. és a Zala Volán Zrt. járműbemutatója. 􀁺 A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Szervezete baleseti szimulációt és szűrővizsgálatokat tart. 􀁺
Gyermekvarázs Alapítvány Játszóháza 􀁺 Rajzverseny a Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ szervezésében. 􀁺 Halis István Városi Könyvtár – mozgó
könyvtár 􀁺 Óriáscsúszda, légvár, elektromos kisautók és motorok, kézműves
sor: karkötő, nyaklánc készítés, gyöngyfűzés, hűtőmágnes készítés, horgászat,
célba dobás, arcfestés.
A programok látogatása és a játékok használata ingyenes!
Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját, és ismerőseit a Magyar
Műveltség Kincsestára Szabadegyetem soron következő előadására
2011. május 27-én, pénteken 18 órára.
Örvénylés - globális térnyerés és a hitelpénz monopóliuma - Anemzetközi
pénzrendszer és a demokrácia összefüggései.
Előadó: dr. Drábik János – közíró, a Szabad Európa Rádió nyugalmazott
vezető szerkesztőjének vetítettképes előadása.
Helyszín: Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa, Kálvin tér 4.)
Az előadás ingyenesen látogatható.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
ÖRVÉNYLÉS - A nemzetközi pénzrendszer
és a demokrácia összefüggései
Kanizsa 10 – Kultúra 2011. május 26.
Aki művészettel foglalkozik,
annak ismerős lehet az olajfesték
és a terpentin szagának különös
elegye, vagy annak a gondos előkészületnek
a varázsa, amit a vászon
vakkeretre feszítése jelent.
Egyeseknek ez egyfajta rituálévá
is válhat. Persze mindez csak kellék
az igazi munkához, az ember
elméjében-lelkében lakozó gondolat
vagy érzés kifejezésére. Több
mozaikból tevődik össze a művészet
különös világa. Vajon tényleg
különös? Annyira távol került már
az ember a művészettől, művészektől,
hogy csak valamiféle habókos
miliőnek, tőle teljesen idegennek
tudja elképzelni? Nekem
volt szerencsém megtapasztalni az
ellenkezőjét. Szabó Gabriella harmadéves
festő szakos hallgató, első
helyezést ért el a rangos Országos
Művészeti Tanulmányi Versenyen
– azaz az OMDK-n – így,
mint mondta, visszaigazolást kapott
arról, hogy van értelme annak,
amit csinál.
– Nemrég első helyezést értél
el az Országos Művészeti Tanulmányi
Versenyen. Mit lehet tudni
erről a megmérettetésről? Milyen
munkákkal pályáztál?
– Az Országos Művészeti Tanulmányi
Versenyt – amelyet az Országos
Tudományos Diákköri
Konferencia, és ezen belül az ötödik
Országos Művészeti Diákköri
Konferencia rendez meg – kétévente
biztosít szereplési lehetőséget,
ez tulajdonképpen az Országos
Tanulmányi Verseny művészeti
szekciója. Az idei alkalom jubileumi
volt, harminc éve szervezik
meg ezt a megmérettetést. Egy
festménysorozattal pályáztam, a
versenyre beküldött képekkel most
jutottam el egy kísérletezési időszak
végére, amelynek során az
úgynevezett gesztusfestéssel, érzelmek
visszaadásával próbálkoztam.
A kutyámról készült fotókról
festettem sorozatot, a fekete-fehér
fényképeket hosszú expozíciós
idővel készítettem, így az állat
alakja elmosódottá vált. Azért választottam
ezt a témát, mert a már
meglehetősen öreg és beteges kutyám
nagyon közel áll hozzám, így
egy kissé az elmúlástól való félelem
is benne bujkál a képek üzenetében.
Az úgynevezett gesztusfestészet
megfelelő volt ehhez a témához,
hiszen lehetővé teszi az érzelmek
kifejezését. Először a verseny
kari fordulóján szerepeltem a
sorozattal, majd az itteni sikeres
szereplésnek köszönhetően jutottam
tovább az OMDK-ra ahol a
festő kategóriában és a saját szekciómban
első helyezést értem el.
Emellett kaptam egy különdíjat is,
melynek keretében meghívtak a
Csongrádi Művésztelepre, ahova
mesteremmel, Nyilas Mártával fogunk
elutazni a nyáron. Meglepetésként
ért az egyik bank által
meghirdetett Amadeus ösztöndíjpályázat
eredménye is, ide a kutyás
sorozatom néhány másik darabját
küldtem be, és beválasztottak
az első tizenöt legjobb alkotó
közé. A bank minden pályamunkáért
százhúszezer forintos ösztöndíjat
ajánlott fel. Visszatérve az
OMDK-ra, nem elsősorban a nyeremény
anyagi része miatt érzek
örömet, inkább azért, mert most
először érzem azt, hogy egy független
zsűritől is komoly visszaigazolást
kaptam.
– Már óvodás korod óta foglalkozol
festéssel. Hogy alakult
ki benned a festés iránti vágy, érdeklődés?
– Tulajdonképpen Ludvig Zoltán
indított el ezen a pályán, ő "fertőzött
meg" a művészet szenvedélyével,
hiszen már óvodás koromban
is a kendlimajori művészeti
kurzusokra, illetve egy művészeti
stúdióba is jártam, ahol korosztályra
bontva foglalkoznak a gyerekekkel.
Tulajdonképpen mindkettő
szabadiskola volt. Aztán az
általános iskola végén Ambrus
Márta keramikusművész készített
föl a Pécsi Művészeti Szakközép
Iskolába felvételiére. Érdekes,
hogy kiskoromban a „mi leszel ha
nagy leszel” kérdésre mindig azt
válaszoltam, hogy festőművész, de
középiskola előtt mégis úgy gondoltam,
hogy a grafika jobban érdekel.
Aztán a festő tanár „elrabolt”
a grafika tanártól. Utólag nagyon
hálás vagyok neki, amiért
meglátta bennem a festői vénát, és
azt, hogy a festés adja meg nekem
az igazi szabadságot. Azt szokták
mondani, hogy nem minden grafikusból
lehet festő, de minden festőből
lehet grafikus. Jelenleg harmadéves
vagyok az egyetemen,
ahol próbálom bepótolni a kimaradt
grafikázást is, de változatos a
tantárgyak repertoárja: tanulunk
szitanyomást, művészettörténetet,
sokszorosító grafikát, anatómiát,
tér- és tárgyábrázolást, valamint
textilt – amelyet a kanizsai származású
R. Fürtös Ilona tart – de ha
úgy tartja kedvünk, akkor átmehetünk
a szobrászokhoz egy kicsit
mintázni. Nagy álmom, hogy az
egyetem doktori képzését is elvégezzem,
persze ezt bizonyos szakmai
munkásság megléte után lehet
megtenni, úgyhogy ez azért időben
még odébb van.
– Milyen munkákon dolgozol
mostanában?
– Továbbra is foglalkoztat „a
kutyám és én” témakör. Úgy gondolom,
hogy azáltal tanulok a legtöbbet,
ha azt erőltetem, ami nem
megy, így egyszerre festek absztrakt
és realista módon is. Ugyancsak
most dolgozom egy sorozaton,
amelynek az a különlegessége,
hogy nemrég jutottam hozzá
régi, megfakult kottákhoz, amelyeket
felragasztottam egy farostlemezre,
és erre festek fecskéket,
mert ezek a madarak a villanydróton
üldögélve a ritmusra emlékeztetnek.
Ehhez kapcsolódóan hívtak
meg a pesti Katona József Színházba,
ahol az egyik programsorozatuk
keretében kisgyerekek fognak
improvizálni zongorán Liszt
Ferenc hatására – az idei év ugyanis
Liszt-emlékév. Ehhez kellene
ecsettel gesztusokat rögtönözni a
zenére.
– Az áprilisban rendezett Testvérvárosi
Művésztelepen hány
képet készítettél? Hogyan teltek
a napok az alkotótáborban?
– A művésztelepen is festettem
három kutyás képet, azzal kísérleteztem,
hogy a fekete-fehér képeket
negatívjaikként festettem meg,
tehát ami a képen eredetileg fehérvagyis
a kutya-azt sötétre festettem.
Ezen kívül két tájképet is készítettem
Kendlimajorban. Megismerkedtem
egy új technikával
Ludvig Zoltán által, a grafit segítségével
értem el egy ugyancsak elmosódott
hatást. Miután véget ért
a művésztelep, akkor kapott el igazán
az ihlet, ezután kezdtem el ontani
a képeket. A rákövetkező héten
Sopronba utaztam, aztán pedig
az Amadeus pályázatra készültem,
így elég sűrű volt az elmúlt időszak.
– Minden évben részt veszel a
Kendlimajorban rendezett művésztelepeken?
– Eddig egy művészeti kurzuson
szerepeltem, idén hívtak meg
először az alkotótáborba. Walter
Gábor kurzusa jelentette eddig a
legtöbbet számomra, az ő óráin
kezdtem el temperamentumosabban
festeni. Ekkor éreztem, hogy
ez az a festészeti mód, ahogy folytatni
szeretném a munkát, tehát
egészen reálisan, ugyanakkor
mégis festőien megoldva a formák
ábrázolását. Még mindig úgy érzem,
hogy ez volt a legerőteljesebb
hatás az életemben, az ekkor
készült műveimben van valami
több, mondhatni „kraft”. A kurzuson
jórészt plein-air festészetet
műveltünk, reggel korán keltünk
és kimentünk festeni a szabadba.
Amostani művésztelepen is az tetszett,
hogy láthattam a többi művészt
munka közben. Nekem sajátos
munkamódszerem van, festés
közben ugyanis zenét szoktam
hallgatni, közben táncolok is, és
így különös mozdulatokkal készül
a festmény.
– Aközös munka során gondolom
a többi művész is hatással
van rád.
– Ez így van. Ráadásul a kurzuson
és a művésztelepen is kialakult
egy barátságos, alkotás szempontjából
is kedvező légkör. A magyar,
az angol és a német különleges
egyvelegével próbáltunk szót érteni
egymással, úgyhogy emlékezetesek
maradnak ezek az élmények.
– Mik a jövőbeli terveid?
– Ezen gyakran gondolkodom.
Mindenképpen szeretnék tanítani
– ha végzek az egyetemmel, akkor
szakközépiskolában már oktathatok
–, ha fölvesznek a doktori iskolába,
akkor már egyetemen is tevékenykedhetek.
Ha így lenne, akkor
a hobbim lenne a szakmám, a
munka mellett festeni is tudnék.
Mi leszel, ha nagy leszel? – Festőművész
Tizenkilencedik alkalommal
nyitja ki kapuit a világ művészei
előtt a Ludvig Nemzetközi Művésztelep
Kendlimajorban.
Két héten keresztül dolgoznak
majd a meghívott művészek a
kendlimajori alkotótáborban,
egészen pontosan május 29-től
június 12-ig. A helyi alkotókkal
együtt tizenkét ország harmincnyolc
művésze vendégeskedik a
művésztelepen, közülük nyolcan
most látogatnak először Kendlimajorba.
A már ismerős román,
osztrák, német, spanyol barátok
munkái mellett most indiai, marokkói,
egyiptomi, fehérorosz és
moszkvai művészek műhelytitkaival
is megismerkedhetnek az
érdeklődők. Mint Ludvig Zoltán
elmondta, számos nemzet kortárs
képzőművészetébe nyerhet
bepillantást a Kendlimajorba látogató,
ráadásul ilyen sok vallású
vendége még nem volt a művészeti
szabadiskola műtermeinek.
A meghívottak mindegyike
rendszeres szereplője nemzetközi
szimpóziumoknak, alkotásaik
pedig megtalálhatóak a világ
számos kiállítótermében.
Május 29-én Cseresnyés Péter
polgármester fog köszöntőt
mondani, majd a két hét alatt
színesebbnél színesebb programokon
vesznek részt az alkotók,
így például Cakó Ferenc
festőművész homokanimációjának,
valamint Kotnyek István és
Kalász József egyik filmjének, a
Szabadkőművesnek megtekintése
után el is látogatnak majd a
forgatási helyszínre, Bugaszegre.
– A művésztelep nyílt napja június
ötödike, ugyanakkor folyamatosan,
minden nap várjuk az
érdeklődőket. Izgalmasnak ígérkezik
az idei művésztelep, hiszen
a látogató betekintést nyerhet a
világ művészeteibe. Érdekes, hogyan
ötvözik a különböző nemzetiségű
művészek a modern technikákat
a tradíciókkal és az
egyedi vonásokkal. A művésztelep
nyitott az érdeklődők felé és
teljesen ingyenes a látogatás. –
foglalta össze Ludvig Zoltán.
Z.A.
Szeretem Pécset, jó lenne ott maradni,
de lehet, hogy máshova vezet
majd az utam. Azt tudom, hogy
nyitott szemmel kell járni a világban.
– Készülsz esetleg egy újabb
pályázatra?
– Szeretnék külföldre – Angliába
vagy Németországba – utazni
az Erasmus-ösztöndíj keretében,
ez lehet, hogy majd csak ötödév
első félévében fog megvalósulni.
Közben szoktak lenni kisebb pályázatok
is, amelyekre nevezek.
Tervezem, hogy nagyobb méretben
fogok festeni, eddig ugyanis
körülbelül hatvanszor nyolcvanas
képeket készítettem.
– Hogyan szoktak előbukkanni
a festmény-témák?
– Ennek sok módja van. Persze
először felvetődik a kérdés, hogy
egyáltalán mitől jó egy téma, hiszen
akár egy asztalt vagy egy
csendéletet is meg lehet festeni tetszetősen.
Általában olyan témát
keresek, ami illik a festészetemhez
és amiben önmagamat tudom adni.
Gyorsan dolgozom, de vannak
olyan munkák is, amelyek megkívánják,
hogy többször visszatérjek
hozzájuk. Gyakran művészettörténet
órán lep meg az ihlet, pedig itt
pont, hogy inkább figyelni és jegyzetelni
kellene, de vannak olyan
munkák, amelyeket szinte tálcán
kínálják a továbbgondolás lehetőségét.
Általában több festményen
is munkálkodom egyszerre, és lehet,
hogy az eredeti gondolatnak
csak a tizenötödik változata fog
megvalósulni.
– Egyre több a múzeumokban
és a kiállítóhelyeken az olyan
műalkotás, amely értelmezhetetlen
vagy megbotránkoztató. Te,
mint fiatal művész, hogyan viszonyulsz
a kortárs művészethez?
– Sok esetben úgy gondolom,
hogy a kortárs alkotások lényegében
elérik a céljukat, hiszen különös
vagy épp provokáló voltuk
miatt elgondolkodunk rajtuk,
vagy legalábbis rögzülnek az emlékezetünkben.
Mindenkinek más
célja van az alkotással. Alapvetően
a saját elvárásaimnak próbálok
megfelelni a festészetemen belül,
ugyanakkor természetesen nem
csak magamnak dolgozok, hanem
a közönségnek is. Próbálok úgy
festeni, hogy az mindenki számára
emészthető legyen. A kutyás
képekkel is azt szerettem volna,
hogy aki ránéz a képekre, érezze
azt, amit én érzek a kedvencem
iránt, úgyhogy az alkotás és a befogadás
is egy kicsit önző dolog,
hiszen a néző úgyis azt fogja érezni
a kép láttán, amit ő szeretne.
Szinte mindenféle festészetet tudok
értékelni, legfeljebb nem
mindegyik művet szeretem. Gondoljunk
például Barcsay Jenőre –
többek között ő készítette a művészeti
anatómia tankönyvünket –
akinek nem okozott gondot megrajzolni
egy részletes és ugyanakkor
tökéletes aktot, mégis vannak
olyan absztrakt munkái, amelyekkel
nem tud mit kezdeni a közönség.
Szeretem, ha van tartalma
egy műnek, de nem kedvelem, ha
egy alkotás csak úgy nyersen, önmagáért
van, ráadásnak „cím nélkül”.
Azt szokták mondani, hogy a
mai művészet haldoklik, legalább
is a barokk óta inkubátorban van.
Próbálok úgy alkotni, hogy az élet
minden percében megtaláljam az
alkotás örömét, és mindenben a
szépséget keresem. Imádom azt,
amit csinálok, óvodás korom óta
ezzel az érzéssel kelek fel minden
nap, nem is lennék önmagam, ha
nem festhetnék. Most ráadásul
visszaigazolást is kaptam a verseny
által, ami nagy erőt ad a további
munkához.
Ziegler Anita
Kanizsa – Kultúra 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
2011. május 26.
Sokszínű Kendlimajor
Az Én hobbim kiállítás-sorozat
keretein belül most Horváth
Károly fából készült repülőit tekinthetik
meg az érdeklődők a
Hevesi Sándor Művelődési
Központ földszintjén.
Horváth Károly eredeti foglalkozását
tekintve cipész, bár már
gyerekkorában a felhők közé vágyott.
Ezt az álmát úgy tudta megvalósítani
felnőttként, hogy a cipőkészítés
mellett megfaragott egyegy
repülőt is. A mostani tárlaton
látható a Stukától a MiG23-asig
sokféle míves darab, sőt még régi
cséplőgép és házak faragott másai
is. Károly bácsi még az Eiffel-tornyot
is elkészítette fából, amelyet
a kiállításra sajnos nem tudott elhozni.
A kiállítást június 10-ig látogathatják
az érdeklődők.
Z.A.
Fából faragott repülők
Fotó: Ziegler Anita
Kanizsa – 12 Városháza 2011. május 26.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az épített
és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.)
sz. önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra
rendelkezésre álló keretösszeg 2011. évben 5 millió Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló
52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a.) lehet beszerezni
ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot
kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken
hozzáférhetők.
Apályázatokat 2011. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani
a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban
beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A
borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2011.
A kiíró a beérkező pályázatokat a 2011. szeptemberi soros Városfejlesztésiés
Üzemeltetési Bizottság ülésen bírálja el 2011. szeptember 30-ig.
Pályázat helyi értékek védelmére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson értékesíti
az alábbi ingatlanokat:
1. Nagykanizsa Berzsenyi utca 5. magasföldszint 1. szám alatti, egyéb helyiség
megnevezésű iroda-jellegű ingatlan. Hrsz.: 1363/13/A/1. Mérete: 131 m2.
Ára: 6.600.000 Ft+áfa.
2. Nagykanizsa Magyar utca 76. lakóingatlan, saroktelek, a telek mérete 934
m2. Elsősorban építési szándékú vevő jelentkezését várjuk. Főbb beépíthetőségi
paraméterek: 50%-os beépíthetőség, 8 m magasságig. Ára: 9.100.000 Ft.
3. Ipari Parki telekértékesítés:
4378/32 hrsz. 3015 m2 10.250.000 Ft+áfa
649/130 hrsz. 2335 m2 9.300.000 Ft+áfa
649/67 hrsz. 889 m2 1.960.000 Ft+áfa
649/93 hrsz. 6389 m2 25.560.000 Ft+áfa
4378/29 hrsz. 1 ha 4833 m2 58.100.000 Ft+áfa
4. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelő. Ár: 59.000.000 Ft+áfa.
A versenytárgyalások időpontja:
2011. június 14. 9.00 óra Berzsenyi u. 5.
2011. június 14. 9.30 óra Magyar u. 76.
2011. június 14. 10.00 óra Ipari Parki ingatlanok
2011. június 14. 10.30 óra Bartók B. u. 1.
Eredménytelen versenytárgyalás esetén minden ezt követő hétfői napon
ugyanebben az időben.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. Garay utca 21. szám alatt lévő I. emeleti tárgyaló.
További részletekről: a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévő irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklődni.
A versenytárgyalási kiírás részletesen megtalálható a www.nkvg.hu
honlapon.
Eladó önkormányzati ingatlanok
Egyesített Bölcsőde a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Egyesített Bölcsőde
Meseház Bölcsőde (8800 Nagykanizsa, Attila u. 7.) bölcsődevezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás
időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól. A munkavégzés
helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Attila utca 7.
Amunkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény működésével kapcsolatos vezetői feladatok ellátása az intézményvezetővel
együttműködve. A kisgyermeknevelők és egyéb beosztottak
irányítása. A szakszerű és törvényes működés belső feltételeinek megteremtése
az Egyesített Bölcsőde vezetőjének szabályozásával. Az előírt személyi
és tárgyi feltételek folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása. A
gyermekek felvételével, ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátása
az egyesített intézmény szakmai programjának megfelelően.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I/2.
pontja szerinti felsőfokú szakirányú végzettség. Csecsemő- és kisgyermeknevelő
(BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó
(OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ) vagy csecsemő-
és gyermekgondozói (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ) végzettséggel
rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális
alapvégzettség, pedagógus,,
- A bölcsődében - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- orvosi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hangszertudás, kiváló kommunikációs
képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai
önéletrajz, végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata, a bölcsőde
vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-
ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban
2011. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 17.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Bölcsőde címére történő megküldésével
(8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-11/2011 , valamint
a munkakör megnevezését: bölcsődevezető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 17.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://egyesitettbolcsode.
mlap.hu honlapon szerezhet.
Bölcsődevezetőt keresnek
Bizzer András a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-től végig páros házszámok,
Rózsa u. 21-től végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-től végig páratlan
házszámok, Kazanlak körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás utca 1-3-ig páratlan
házszámok, Munkás utca 2-től végig páros házszámok, Munkás 5-től végig páratlan
házszámok) önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2011. május 27-én (pénteken)
17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője, OKISB-elnök
fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban
(Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal), Magyar
utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala, Kinizsi u. 100-
as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca és Lámpagyári utca) önkormányzati
képviselője fogadóóráját - a megszokottól eltérően - 2011. június 8-án (szerdán) tartja
16 órától a Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin
és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Képviselői fogadóórák
Meghívó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város nevében tisztelettel meghívom Önt 2011.
május 29-én (vasárnap) 11.15 órakor (a 10.15-ös Szentmise után) a Hősök
Napja alkalmából rendezendő ünnepségre a kiskanizsai templom melletti
Millenniumi emlékparkba.
Cseresnyés Péter polgármester
Program: 11.15 Térzene 􀂊 11.30 Ünnepélyes zászlófelvonás (Közreműködik a
Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a Thúry Baranta Közösség)
􀂊 Köszöntő: Cseresnyés Péter polgármester 􀂊 Beszéd: Erdős László nyugállományú
honvéd ezredes, a Nemzeti Társaskör elnöke 􀂊 Ökumenikus ima az elesett
hősökért (Közreműködnek a történelmi egyházak képviselői) 􀂊 Koszorúzás
Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat előzetesen jelezzék a 0693/500-779-es telefonszámon
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
􀀩
2011. május 26.
Horoszkóp
Ne hagyja, hogy kihasználják és becsapják.
A legkifizetődőbb befektetés az, ha saját
magába fektet be. Ha olyan dolgokat szerez
meg, amelyek szükségesek a lelki és szellemi
ereje, teljesítőképessége fejlődéséhez.
Ha úgy érzi, minden erőfeszítése ellenére sem
tud anyagi előnyökhöz jutni, szélesítse folyamatosan
a látókörét. Járjon össze olyan emberekkel,
akiktől új ötleteket kaphat, és hozzásegíthetik
az új módszerek megtalálásához.
Pénzügyek terén szerencséje, hogy van megtakarított
pénze, és folytathatja a megkezdett
felújítást otthonában. A pénz miatt ugyan
lesz némi vitája a párjával, de könnyedén leszereli,
és simán megy minden tovább.
Célszerű lesz kicsit visszafognia magát
ezen a héten, mert több hibát is ejthet munkájában
a türelmetlensége miatt. Az új megoldások
változatlanul érdeklik, különösen
akkor, ha anyagi hasznot is hoznak.
Pénzügyek terén a spórolás nem éppen az
erőssége. Éppen ezért, ha nyaraláson töri a
fejét, akkor idén nyáron megfontoltabban
tervezze el az úti célt. Legyen bőkezű, hogy
sokáig emlékezetes maradjon a kirándulás.
Jó kommunikációs készségének köszönhetően
bármire rá tudja venni partnerét ezekben a napokban.
Otthon és a munkahelyén is folyamatosan
a feladataira koncentrál. Élvezze a kihívásokat,
egészségügyi gondok nem fogják zavarni.
Ezekben a napokban bármit megbeszélhet
bárkivel. Könnyedén megtalálja a hangnemet
mindenkivel. Ha azonban nem akarja
felborzolni az idegeit, a kicsinyes dolgokkal
ne törődjön, inkább mókázzon.
Új kedvesét vegyes érzelmekkel fogadják a
családjában. Ha netán valaki ellenzi a hirtelen
jött kapcsolatukat, ne törődjön vele, végül is
saját bőrét viszi a vásárra. Legyen őszinte és
határozott, s akkor esélye lesz a boldogságra.
Viharok keletkezhetnek szerelmi életében. A
szenvedély háttérbe szorítja minden teendőjét.
Vonzerejével még az ismeretlen személyeket
is elbűvöli, s mivel szellemileg is csúcsformában
van, munkáját pillanatok alatt befejezi.
Bárkivel könnyedén megtalálhatja a közös
hangnemet, csak legyen határozottabb. A
Hold hatására felerősödik az intuíciója, és bármit
megérezhet előre. Ezeket a jeleket komolyan
veheti, nemcsak a rosszat, hanem a jót is.
Szinte minden gondja elszáll, ha átöleli a
kedvese. Magánéleti gondjai megoldódni
látszanak, most már maximálisan helyt
állhat a munkahelyén. Ha nem él álomvilágban,
csalódások sem fogják érni.
Ha álmodozáshoz érez kedvet, menjen el
például moziba. Ha netán kisebb anyagi
gondokkal küzd, azt még megteheti, hogy a
párját is magával viszi, s így együtt tesznek
utazást az illúziók káprázatos világába.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
SMS
szám:
06-30/
4-956-956
Az Ön
rádiója
FM 95,6
MHz
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
Kanizsa – Sport/14 Apró 2011. május 26.
TÁRS
INGATLAN
Tud ennél jobbat? Részletek:
http://koltozz.be/nagykanizsa/csa
nyi-laszlo-utca-12-h1169 (7380K)
Nk-án a Munkás utcában egyedi
gázas, két szobás, jó állapotú, alacsony
közös költségű lakás eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
0630/587-9990 (7390K)
Nk-Palinban csendes helyen ház,
szép telekkel eladó. Érd.: 0630/392-
9086 (7392K)
Balatonbogláron 228 m2-es telken
villakastély beköltözhető állapotban
eladó. Az ingatlan árverés
alatt áll, az árverés időpontja
2011.06.06. Irányár: 30 millió Ft.
Érd.: Vízler Endre végrehajtó, tel.:
0693/310-223, Nk., Magyar u. 9.
(7396K)
Budapest mellett Gödöllőn szép
környezetben, új építésű, 5 szobás,
két fürdőszobás + garázs ikerházfél
saját kertrésszel, tulajdonostól eladó.
Irányár: 28 millió Ft. Érd.:
0630/500-2432 (7397K)
Kiskanizsán központi részen családi
ház felújításra vagy bontásra,
veteménnyel eladó. Irányár: 2,8 millió
Ft. Tel.: 0630/502-9641 (7401K)
Nk-án a Rákóczi utcában másfél
szobás gázfűtéses, felújításra szoruló
családi ház eladó. Irányár: 6,9
millió Ft. Tel.: 0670/2800-576
(7402K)
Nk-án a Csónakázó tónál (Látóhegyen)
a Szőlőskerttől 5 percre, panorámás,
577 m2-es telek villannyal,
vízzel, épülettel, alatta pincével, szőlővel
eladó. Érd.: 0693/325-840,
0630/227-3636 (7403K)
Nk-Bagolai sor 9. sz. alatt 135
m2-es családi ház 1100 m2-es telekkel
eladó. Kisebb értékű lakás beszámítható.
Irányár: 11,9 millió Ft. Érd.:
0630/2753-748 (7404K)
Nk-án a Keleti városrészben külön
bejáratú, bútorozott szoba, konyha,
fürdőszoba használattal, egyedülálló
hölgynek kiadó. Tel.:
0670/5187-742 (7398K)
Matematikai és közgazdasági
tárgyakból különóra és vizsgára
felkészítés felsőfokon Nagykanizsán.
Reál felsőoktatásban továbbtanuló
érettségizőknek egyetemi
szintre hozó felkészítés matekból,
májustól. Tel.: 0630/668-6307
(7385K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620/510-2723 (7386K)
Frizurát szeretnél? Szombatonként
szakképzett fodrász házhoz
megy Nagykanizsán és környékén.
Tel.: 0630/8744-111 (7405K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 0620/555-
3014 (7362K)
Készpénzért vásárolok Herendi,
Zsolnay porcelánt, képcsarnoki és
régebbi festményt, ezüst dobozt, tálcát,
stb. Érd.: Nk, 0630/332-8422
(7406)
Német juhász rajzos kiskutya eladó
Nagyrécsén. Érd.: 0693/371-
075, 0620/341-8023 (7407K)
Nk-i vagy környékbeli hölgyet
keresek laza, tartós kapcsolatra (nem
függetlent is). Legyél karcsú vagy
arányos testalkatú, kor nem lényeg,
ápoltság fontos. Leveleket a Szerkesztőségbe
kérem „Laza kap-csolat”
jeligére. (7400K)
PLAKÁTKÉSZÍTő VERSENY A
SÉTAKERTBEN
A Városfejlesztési Divízió is vár mindenkit nagyon sok szeretettel
2011. május 28-án, szombat délután az „EGYÜTT A SÉTAKERTÉRT!”
elnevezésű programon, ezúttal egy plakátkészítő versennyel.
A versenyre a helyszínen várjuk lelkes csapatok jelentkezését,
akik szeretnék megmutatni nekünk, hogy
􀁈 milyennek szeretnék látni a Sétakertet,
􀁈 hogyan népszerűsítenék azt a város lakosságának körében,
􀁈 és mi mindenre lehetne kihasználni ezt a gyönyörű, és a város számára
oly értékes parkot.
A csapatok két kategóriában mérkőzhetnek meg egymással:
􀁈 10-18 éves korúak csapatai,
􀁈 illetve a gyerekeket és felnőtteket együttesen magába foglaló vegyes
csapatok.
Az A/2-es méretű (kb 42×60 cm) nagyságú plakátok készítéséhez a
helyszínen biztosítunk papírt, ceruzát, ollót, ragasztót, színes újságokat
amiből képek kivághatók, de a kreativitásnak nem szeretnénk határokat
szabni. Minden csapatnak lehetősége van arra, hogy az elképzelt
alkotás tökéletes megvalósítása érdekében hozzon magával további
eszközöket (fényképek, festékek, stb...). A lényeg, hogy a végeredmény
a helyszínen készüljön el! Minden kategória első három helyezettjét
díjazásban részesítjük.
Mindenkit várunk tehát május 28-án délután!
Varázsoljunk együtt életet a Sétakertbe!
Múlt pénteken este az úgynevezett
prológ versennyel vette
kezdetét Nagykanizsán az Országos
Tájfutó Diákolimpia döntője,
melyre mintegy 450 nevezőt
vártak a nagykanizsai és zalaegerszegi
szervezők, míg a betétprogramként
futó Zala Kupán
250 versenyző jelezte előzetesen
részvételét.
A roppant meleg péntek estén a
nagykanizsai szolgáltatóház tövében,
egyben a lakótelep szívében
egy Futóverseny feliratú tábla jelezte,
jó helyen járunk este háromnegyed
nyolc körül. Ugyan 20
órára volt meghirdetve a még tét
nélkül bíró „ügyességi” – amúgy
mintegy 1500 méter hosszúra kijelölt
– táv, de már valamivel korábban
számos fiatal indult el
megtalálni az ellenőrző pontokat.
Igaz, voltak olyanok is, akik viszont
sötétedéskor vágtak neki –
mondván, úgy még izgalmasabb
az emeletes házak közötti „felderítés”.
Arra azonban már bőven végzett
feladatával holland alkalmi beszélgető-
partnerünk Alewijnse Feike,
aki amúgy Szlovéniából ruccant át
erre a néhány napos tájfutó seregszemlére.
– Tulajdonképpen szlovén
klubszínekben indulok, de Amszterdam
környékéről származom – így a
holland futó. – Amúgy voltam már
tájékozódási futam keretében Magyarországon,
Miskolcon. De hogy
az lett volna a legnehezebb? Nos,
azt kétlem, mivel Szlovéniában jóval
magasabb tengerszint feletti magasságig
vittek fel minket, illetve olyan
is előfordult, hogy havazást is sikerült
elcsípnünk a táv során.
Tapasztalatnak tehát nem volt
híján, annál inkább futball-imádatnak,
hiszen amikor a vb-2. hazájának
labdarúgásáról kezdtük volna
faggatni, „engem a foci nem túlzottan
érdekel” – válasszal gyorsan
rövidre is zárta a diskurzust.
Mi pedig megállapíthattuk, sikerült
tán az egyetlen holland férfire
akadnunk, aki a narancsosok játékától
nem jön lázba...
Akanizsai ifjú futók viszont szorgalmasan
próbáltak tájékozódni a
kézbe kapott térképek alapján, s így
bizony a verseny egyik kijelölője,
Erdős Gábor felé érkezett is (jóindulattal,
persze...) a kritika, miszerint
az egyik hitelesítő pont egy pingpong
asztalra van jelölve, holott bizony
az egy fán lógott. A dicséret
persze ezért volt nagyobb a megszólított
részéről, hiszen a beiktatott –
de korántsem szándékos – csavar
így sem fogott ki a résztvevőkön.
Szombaton már valóban éles
keretek között délelőtt rajtolt el a
mezőny a város szívében, míg
délután a népes futósereg a Csónakázó
tó környékére tette át
székhelyét, ahol az egyéni mellett
váltó-versenyeket is rendeztek.
Vasárnap a mezőny aztán kiköltözött
Kistolmácsra, ahol további futamokat
iktattak a programba.
A jobb kanizsai eredmények:
Diákolimpia rövidtáv fiúk, 2300
m: 1. Varga Zsombor (Batthyány),
lányok, 1700 m: 4. Porgányi Anna
(Batthyány). Normáltáv fiúk, 5600
m: 12. Porgányi Márk... 14. Erdős
Márton (mindkettő Batthyány), lányok,
3200: 3. Porgányi Anna...
19. Jánoki Georgina (mindkettő
Batthyány). 5400 m: 12. Fábián
Eszter (Batthyány).
Zala Kupa rövidtáv férfiak,
3300 m: 3. Varga Zsolt (Nagykanizsai
Zalaerdő). Középtáv férfiak,
5700 m: 3. Horváth Norbert
(Nagykanizsai Zalaerdő).
Majd'' 800 tájfutóval
Kanizsai győzelem az UNICHALLENGE
2011 Ultra
Triatlonon
Az idei évben Orfű adott otthont
az egyetlen hazai ultratriatlon
versenynek, melyen 7,6
km úszást, 360 km kerékpározást,
valamint 84,4 km futást
kellett teljesíteni. Vránics László,
a TRI-CO Triatlon Klub
versenyzője 25:31órás teljesítménnyel
nyerte meg a viadalt,
több mint két órával megjavítva
saját addigi legjobbját.
Kanizsa – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu 􀀩
2011. május 26.
Az NTE1866 egyesületének
dzsúdósai a Ljubljanában megrendezett
nagyszabású korosztályos
nemzetközi versenyen indultak, melyen
a kanizsai egyesület színeit hárman
képviselték – és két éremmel
térhettek haza a szlovén fővárosból.
A sportrendezvény volumenére jellemző,
hogy kilenc országból
(Ausztria, Bulgária, Csehország,
Horvátország, Magyarország,
Olaszország, Románia, Szerbia, és a
házigazda Szlovénia) 471 fiatal
mérkőzött meg egymással. A kanizsaiak
egyéni eredményei – U13
(1999-2000): Sólyomvári Dávid 30
kg-ban 12 indulóból három győzelemmel,
majd a döntőbeli vereséggel
2. helyezett. Huszár Máté 34 kgban
20 indulóból szintén 3 győzelemmel,
majd a döntőben vereséget
szenvedve a 2. helyen végzett. U17
(1995-1996): Huszár Martin 55 kgban
14 fős mezőnyben két győzelemmel,
valamint két vereséggel az
5. helyet tudta megszerezni.
Harminc ország, több száz fiatal
úszója vett részt a máltai rendezésű
ifjúsági Világkupán, melyet kétévente
rendeznek meg – az idei
szezonban hat magyar fiatal lány
versenyző utazhatott Máltára, köztük
a Délzalai Vízmű SE úszója,
Abay Nemes Anna (1996). Eredmények:
4x100 m gyors lány váltó: 1.
Magyarország – Pataki Fanni (Kaposvár),
Abay Nemes Anna (Nagykanizsa),
Sánta Adrienn (Pécs), Sebestyén
Dalma (Székesfehérvár)
3:57,15. Abay Nemes Anna egyéni
legjobb eredménye: 200 m gyors
2:06.39 - 3. hely (megyecsúccsal).
Ferencvárosi TC II (5.) –
Nagykanizsai Izzó SE (12.) 43-26
(24-11)
NB I B Nyugati csoport női kézilabda-
mérkőzés, 25. forduló. Budapest,
200 néző. Vezette: Halász.
dr. Kovács M. Nagykanizsai Izzó
SE: Csaba E. - Papp Zs. 4, Gácser
13/5, László R., Pintér K. 2, Ruppert
5, Dabóczi A. 2. Csere: Buspataki
(kapus), Rozs B. Edző:
Gódor Mihály.
A 2010/11-es bajnoki szezonban
utolsó mérkőzését játszotta a Nagykanizsai
Izzó SE női együttese –
igencsak foghíjas kerettel útra kelve,
hiszen Gyánó Kinga kézfej-sérülés,
Mátyás Auguszta vírusfertőzés
miatt nem lehetett a pályáralépők
között, a kapus Hrankai
Reginát műtötték, és Nagy Renátát
is betegség tartotta távol.
Meglepően szépszámú közönség
előtt kezdtek a csapatok, s vérmes
reményei nem nagyon lehettek
a vendégeknek. A zöld-fehérek
biztosan haladtak újabb győzelmük
felé, kisebb zavart a találkozó
menetében tán csak Ruppert Barbara
sérülése keltett, a korántsem
súlyos, mindenestre a vérző, így
orvosi ellátást igénylő esetet valahogy
orvosolni kellett a csarnokban
– orvos nélkül... Természetesen
nem ezen múlott a mérkőzés
végeredménye, így azt konstatálhatták
a kanizsaiak, hogy befejeződött
számukra a bajnoki pontvadászat,
melyet végül 11 pontot
gyűjtve a 12. helyen fejeztek be.
Összességében egy felettébb
mozgalmas idényt tudhat maga
mögött a csapat: három edző, lassan
összerázódó keret, viszont
(Bujáki Tibor érdemeiről sem elfeledkezve)
Gódor Mihály keze alatt
egységesebbé váló együttes. Nem
titok, hogy kezdetben széthúzás is
tarkította a munkát, melyen a kezdeti
szakmai vezetés képtelen volt
úrrá lenni. Aztán ahogy jöttek az
eredmények, máris semmissé vált
a „nem kanizsaiak” és kanizsaiak
között mesterségesen gerjeszteni
próbált erősködés. Mi több, a végére
már vastaps is jutott részül a
kézilabdázóknak, pedig februárban
még annak lehetősége is felmerült
többekben, hogy a tavaszi
évadot már nem is tudja vállalni az
Izzó.
Egyelőre még kérdéses, mi lesz
az együttes további sorsa, de alapjában
véve ez nem egy rossz keret,
s szinte az is biztosan állítható,
hogy nem a mezőny harmadik leggyengébbike.
Most fájhat csak
igazán, hogy olyan rosszul sikerült
a rajt, hiszen ha akkor több
pont van a tarsolyban 8-10 mérkőzés
után, akkor biztosan azon bizonyos
vonal fölött lenne az Izzó
SE. Igaz az is azonban, hogy még
annak a vonalnak a megléte sem
száz százalékos, vagyis az NB I
B-s tagság megőrzése nem lehetetlen
küldetés. Kérdés, persze,
hogy az anyagiak, a támogatás, a
finanszírozás terén erre milyen lehetőségek
kínálkozhatnának, mivel
a hitegetésnek túlzottan sok
értelme még egy szezonon keresztül
aligha lenne...
DRB Bank-Siklós KC (1.) –
Nagykanizsai Izzó SE (5.) 39-25
(20-12)
NB II Délnyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, felsőházi rájátszás
az 1-5. helyért, 10. forduló.
Siklós, 450 néző. Vezette: Mazzag,
Papp T. Izzó SE: Bolla - Horvát
Bence 3, Pesti, Répási 1, Horváth
Balázs 3, Senger 6, Németh R. 11.
Csere: Németh D. 1. Edző: Tóth
László.
A kanizsaiak – ahogy az összeállításból
is kitűnik – nem a stabil
kezdőcsapattal álltak ki a siklósi
bajnokavatón, ahhoz képest viszont
az eredmény nem a tragikus
kategóriába tartozik. A két felnőtt
játékos köré szervezett gárda gyorsan
elvesztette sérülés miatt
Répási Szilvesztert is, és cserejátékosokban
sem dúskált ezúttal Tóth
László edző. Az Izzó a bajnokságot
befejezve a felsőház ötödik
helyén végzett, a Siklós, a Kiskőrös,
a Szigetvár és az Ercsi mögött.
P.L.
Bajnoki zárás az Izzó kéziseinél
Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (5.) – Bölcskei SE
(9.) 4-0 (3-0)
NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkőzés, 27. forduló. Nagykanizsa,
150 néző. Vezette:
Ursprung (Maenner, Legeza). G.:
Szőke Á (8.), Nagy T. (27.), Cserfő
(30.), Rubens (83.). NTE:
Markek T. - Rácz Sz., Boros Z,
Cserfő (Rubens, 35.), Szép D. -
Ujvári (Farkas J., 84.), Nagy T.,
Budai L., Kisharmadás - Cs. Horváth
G., Szőke Á. (Billege, 80.).
Vezetőedző: Koller Zoltán.
Az NTE sorozatban hetedik sikerét
könyvelhette el...
Koller Zoltán: „Ismét csak gratulálhatok
csapatomnak, mivel egy
hasonlóan jó formában lévő ellenfelet
értékes győzelemmel múlt
felül. Csapatom valamennyi tagja
jó teljesítményt nyújtott, különösen
elégedett voltam Markek Tamás,
Boros Zoltán, Szép Dávid és Rácz
Szabolcs játékával.”
Már az ovisokkal
meg kell szerettetni
Az MLSZ, a megyei labdarúgó
vezetés, illetve az UFC Nagykanizsa
szervezésében Nagykanizsán
is megrendezték az Ovis Focinapot
múlt péntek délelőtt az Olajbányász-
pályán, ahol a város óvodáinak
csapatai vettek részt – egyfajta
kedvcsináló programként az
óvodások számára.
Messi, Totti, Gravesen, C. Ronaldo,
Kaká (nem posztonként sorolva,
persze...) nevekből összeállítva
nem hangozna rosszul egyetlen
csapat középpályás sora sem,
ezúttal azonban a lurkók hátán feszültek
a feliratok – mindenesetre
a példaképekkel közös sajátosság
is akadt a Bányász-stadionban, hiszen
a kicsik közül mindenki
éremmel gazdagodott...
„A megyei labdarúgó vezetéssel
közös elképzelés valósult meg,
amikor a legfiatalabbakat a Bányász-
pályára invitáltuk – kezdte
Koller Zoltán, az UFC Nagykanizsa
szakmai koordinátora. – Szeptemberben
is szeretnénk egy hasonló
eseményt, de már most is
bízunk abban, hogy ezek után
több szülő gondolja úgy, érdemes
a gyerkőcöket lehozni ide a klubhoz.
Az elképzelés másik mozgatója
pedig az volt, hogy az óvodákban
a kicsik testmozgása keretében
a foci is jelenjen meg lehetőségként,
s ezáltal már kis korban
szeressék meg a picik a futball
labdát.”
P.L.
Már a dobogó is látótávolban
Remek külföldi
szereplések
A Zalakaroson megrendezett
kosárlabda lány serdülő országos
bajnokság döntőjében a Kanizsa
DKK együttese a PVSE-PVSK
Pécs csapatával mérkőzött a
bronzéremért. A kezdetben kiélezett
találkozón végül a kanizsaiak
tudásuknak, lelkesedésüknek köszönhetően
a baranyaiakat 69-51-
re verték, s ezzel korosztályukban
nagy fegyvertényt végrehajtva a
harmadik helyet szerezték meg a
döntő sorozat nyolc csapatos mezőnyében.
A 3. helyért: Kanizsa
DKK – PVSE-PVSK Pécs 69-51
(20-21, 14-11, 14-12, 21-7). A torna
legértékesebb játékosa Kiss Virág
(Kanizsa DKK) lett.
Bronzérmesek
a serdülők
Kanizsa 16 – Színes 2011. május 26.
􀂊􀂊 TESTVÉRVÁROSI
MűVÉSZTELEP KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: június 10-ig
􀂊􀂊 Az én hobbim sorozat keretében
"FÁBÓL KÉSZÜLT REPÜLőK" -
Horváth Károly munkáinak bemutatása
Megtekinthető: június 30-ig
􀂊􀂊 Május 29.
MEGEMLÉKEZÉS A HőSÖK
NAPJAALKALMÁBÓL
Helyszín: A kiskanizsai templom melletti
Millenniumi emlékpark
􀂊􀂊 Június 1.
A KőRÖSI CSOMA SÁNDOR
ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK
KÉPZőMűVÉSZETI
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: június 30-ig
􀂊􀂊 JÚNIUSI ELőZETES:
Június 20-24. 8-16.30 óra
Június 27 - július 1. 8-16.30 óra
KULTÚR -KALAND
Tábor a HSMK-ban, 7-12 éveseknek!
Kézműves foglalkozások (gyöngyfűzés,
bőrözés, szalvétatechnika, papírhajtogatás
stb.), túra (Miklósfai Parkerdő, Csónakázó-
tó, stb.), daltanulás, néptánc,
sportprogramok, vetélkedők, múzeumi
foglalkozások a Kanizsai Kulturális
Központ munkatársaival. Részvételi díj:
3 500 Ft/5 nap (étkezéssel). Jelentkezni
lehet június 10-ig, a HSMK információs
szolgálatánál 93/311-468.
􀂊􀂊 Május 27. 19 óra
"NEMCSAK A 20 ÉVESEKÉ
A VILÁG!" - Zenés szórakozató dumaés
zsíroskenyér party
Információ: 510- 011, 0630/2062908
Belépődíj: 500 Ft
􀂊􀂊 Június 4. 10-12 óra
"BLG ÉN" - a Batthyany Lajos Gimnázium
diákjainak kulturális bemutatója
􀂊􀂊 Június 6. 14 óra
Lázár Ervin: SZEGÉNY DZSONI ÉS
ÁRNIKA
A Griff Bábszínház előadása
Szervező: a Piarista Gimnázium és Általános
Iskola
􀂊􀂊 VARÁZSLATOS INDIA - Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
kiállítása. Megtekinthető: június 11-ig
􀂊􀂊 TAVASZI SZIMFÓNIA - Z. Soós
István kiállítása. Megtekinthető: szeptember
10-ig
􀂊􀂊 "AZ ÉN ISKOLÁM" - rajzpályázat
kiállítás megnyitó ünnepsége
Megtekinthető: június 17-ig
􀂊􀂊 MESEVILÁG - Faltisz Alexandra
grafikusművész kiállítása
Megtekinthető: június 15-ig
􀂊􀂊 Június 10-12.
V. IGRICFESZTIVÁL
Jegyek kaphatók a HSMK információs
szolgálatánál. Bővebb információ:
www.igricfesztival.com
www.kanizsaikultura.hu
􀂊􀂊 Június 4. 19 óra
MÁJUSFA KITÁNCOLÁS ÉS BÁL
Helyszín: Bajcsai Művelődési Ház
Nagykanizsán folytatódott az
az országos szűrőprogram,
melynek keretén belül kiderül
milyen lábon élnek a magyarok.
A 15 állomásból álló Hamupipőke
programsorozat ingyenes lábegészség
méréssel, tanácsadással
járja körbe az országot. A Nagykanizsán
vizsgált eredményeknél
félő, hogy az ország többi
pontján sem tapasztalnak jobbakat
a szervezők.
Fájó láb és hát, torzult lábujjak
és vázrendszer, izomblokkok a test
különböző területein, harántboltozat
süllyedés. Jelek és következmények,
melyek a helytelen cipőválasztás
következményei. Tendencia,
hogy a lakosság elsődlegesen
a külső, a megszokás és a trendek
alapján választ lábbelit. Aki
ellátogatott az ingyenes mérésre, a
helyszíni tanácsadáson azt is megtudta,
hogy érdemes olyan cipőt
választani, amelyiknek a belső része,
a talpbetét követi a talpunk
formáját, ezáltal megfelelő alátámasztást
biztosít és egyensúlyban
tartja a testet. Fa talp esetén legyen
benne rezgéscsillapító réteg, a lábbeli
bősége minden esetben állítható
kell, hogy legyen.
„A Hamupipőke Programnak
nem célja kiiktatni a magas sarkú
cipőket a mindennapokból, de azokat
kizárólag alkalomra érdemes
viselni. Megfelelő cipőt a megfelelő
alkalomra. A hétköznapokra én
is olyat választok, amibe eredendően
bele van építve talpbetét és nem
deformálja a lábam. Most nyáron a
kedvencem az olyan fapapucs, amibe
kapaszkodik a lábam, érzem,
ahogy tornáztatom” – avat be cipőválasztási
szokásaiba Koós Réka,
a kezdeményezés egyik hírvivője.
Édesanyjával, Dékány Saroltával
– aki ugyancsak részt vállal a
figyelemfelhívó eseménysorozatban
– maguk is részt vesznek az országjáró
kampányban.
Gulyás Krisztina, talpdiagnosztikai
szakértő a helyszínen, a nagykanizsai
autóbusz pályaudvaron elemezte
ki a helyszínre látogatók eredményeit.
„A mérések magukért beszélnek,
10-ből 9 nagykanizsainak
deformálódott a lába, a testük statikája
is megváltozott. Sokan panaszkodtak
rossz közérzetről, visszatérő
fejfájásról, ízületi fájdalomról –
mindezek ugyancsak kapcsolatban
állhatnak azzal, hogy a mérésen
részt vevők nem rendeltetés alapján
válasszák ki azt a cipőt, amiben napjuk
jelentős részét töltik.”
Dr. Moravcsik Bence, a programot
vezető ortopéd szakorvos a
mértéktartásra igyekszik felhívni a
figyelmet.
„Fontos lenne, ha kialakulna
az emberekben egy cipővásárlási
és viselési kultúra. Nem kell a
mért adatoktól megijedni, azok
időben, jól megválasztott cipővel
vagy talpbetéttel még korrigálhatóak.
Kevesen tudják, hogy a talpbetétes
cipőnek még van egy plusz
előnye is. A talpbetét alá néhány
milliméteres talpformára kivágott
anyagot pl. kartonlapot, tehetünk,
amivel a bőséget azonnal csökkentjük.
Személyre szabva a szakemberek
pár perc alatt elkészítik,
melegítés után a lábboltozathoz
igazítva, amivel a láb deformitás
és a harántboltozat süllyedés is
megelőzhető. Figyeljük testünk
rezdüléseit, a láb azonnal jelez,
ha olyan cipőt választunk, amelyik
nem tartja egyensúlyban a
testet, ilyenkor jelennek meg a
bőrkeményedések.”
K.H.
Hamupipőke Nagykanizsán járt
Eredmények: Mini korcsoport
színpadi tánc kategóriában a Kalapos
Tánc című koreográfia a dobogó III.
fokára állhatott fel. A csapat tagjai
Bodnár Lilla, Puskár Lili, Bunczom
Fanni, Kardos Kinga, Póczak Dominika,
Németh Viktória, Donáczi
Emese, Radics Réka voltak.
Gyermek korcsoport színpadi
tánc kategóriában a Foci című koreográfia
táncosai szintén a dobogó
III. fokára állhattak fel első megmérettetésükön.
A premieres focisták a
következők voltak: Lovkó Luca,
Böjti Blanka, Simongáti Eszter,
Kardos Kinga, Póczak Dominika,
Deme Georgina, Gulyás Lilla, Takács
Anna, Somogyi Nóra. A mini
és gyerek csoport felkészítője Németh
Petra, a táncklub elnöke.
Junior korcsoport színpadi tánc
kategóriában a Hair című koreográfia
a IV. helyen végzett. Csapat
tagjai: Bunczom Evelin, Bunczom
Fanni, Kománovics Kyra, Pete
Dorottya, Farkas Kira, Papócsi
Petra, Kolonics Karolina. Felkészítőjük
Salamonné Kuzma Renáta
táncpedagógus, koreográfus.
A versennyel nincs vége az évnek,
a Premieres lányok most a júniusi
Magyar Bajnokságra készülnek,
ahol a siker széria folytatását
remélik.
K.H.
Premieres gyerekek fővárosi sikere
Hétvégén a Premier táncklub utánpótlás csoportjai országos megmérettetésen
vettek részt Budapesten. A három korcsoportból kettőnek
ez volt a legelső versenye. 800 induló vett részt a fővárosi megmérettetésen.
A Premieres lányok a várakozást felülmúlták, hiszen a
nehéz mezőny, sok-sok induló csapat ellenére a három műsorszámból
kettővel a dobogón végeztek.