Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.02 MB
2020-12-19 13:55:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
367
660
Rövid leírás | Teljes leírás (445.01 KB)

Kanizsa 2004. 001-004. szám január

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Dél-Zalai Hetilap
idTlíl
Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
XVI. évfolyam 1. szám • 2004. január 6. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
(MK)
Autóhifi, autóriasztó, műszaki használtcikk, MOBILTELEFONOK, digitális fényképezőgépek
Nagykanizsa, Platán sor 7. Tel./Fax: 93/333-837

VÁROSHÁZA
2004. január 6.
TISZTELT NAGYKANIZSAIAK!
Megtiszteltetésnek tartom, hogy az új év első napján köszönthetem Önöket.
Felemelő érzés a városért végzett munka, különösen azért, mert az önkormányzati testületben és a polgármesteri hivatalban is számtalan munkatársamat csak a város sikere vezényli, és nagyon sok a hivatalt nem viselő városlakók között is az önzetlen támogató. Az egy évvel ezelőtt megfogalmazott programunk nehéz terhet rótt ránk, de van bennünk erő és akarat a végrehajtására.
Megkezdtük a városi költségvetés átalakítását, az intézményi struktúra módosítását, egy takarékosabb gazdálkodási modell kialakítását. Amellett, hogy csökkentettük a közszférában foglalkoztatottak számát, a pályázat írással és az Európai Uniós ügyekkel foglalkozó új munkaköröket hoztunk létre. Az önkormányzat Nagykanizsa második legnagyobb foglalkoztatója, a közszférában dolgozó közel 3000 fővel. A 15 milliárdos költségvetés olyan gazdasági erő, melyet szerződéseinknél érvényesíteni kell. Aki városunknak szolgáltat, legyen erre büszke. Emellett biztosan számíthat számláinak kiegyenlítésére. Az elmúlt egy évben számos, a város számára előnytelen szerződést sikerült módosítani. Mindenki érzékelheti, hogy takarékos és kemény partner vagyunk, amikor a közpénzek felhasználásáról van szó, másrészt az itt keletkezett többletforrásokból tudunk az elmaradt infrastruktúra fejlesztésére fordítani.
A költségvetéssel kapcsolatosan legnagyobb sikerünknek azt tartom, hogy a város és környezete nem a csődhelyzettől és a kifizetések leállításától hangos, mint egy évvel korábban, hanem rendezett, kiegyensúlyozott gazdálkodás folyik.
A nagykanizsai kistérségben 2003. november 30-i állapot szerint 183 fővel kevesebb a munkanélküli, mint egy évvel ezelőtt, míg a másik 5 Zala megyei kistérségben - a zalaegerszegit is beleérve -nőtt a munkanélküliség. Ez elsősorban az itt működő vállalkozások sikere, de meggyőződésem, hogy a város vezetése is segítette ezt a folyamatot, hiszen a vállalkozók számára kedvezően módosítottuk az adórendeletünket, jelentősebben ösztönözve a munkahelyteremtést. Az ipari parkban közel 200 millió forint értékben kedvezményesen adtunk el befektetői területeket. A szerződések során 170 új munkahely jött, illetve jön létre. A kormány által átadott két laktanyában 160 fő foglalkoztatása biztosított.
A jövőben továbbra is kiemelt feladatnak tartom a gazdaságfejlesztést, a helyi vállalkozások fejlődését és újak letelepítését. Csak a vállalkozások sikere tudja biztosítani a nagykanizsai lakosság életminőségének javítását. A terveink között szerepel egy vállalkozói inkubátorház és egy innovációs központ kialakítása, amelyek tovább serkenthetik ezt a folyamatot.
Nagykanizsán is sok a hátrányos helyzetű ember. Az ő sorsukon javítani, fontos feladatunk. 2003-ban a jogász egylet támogatásával bevezettük a mindenki ügyvédje szolgáltatást. 800 családnak konszolidáltuk a lakbértartozását, valamint visszafogtuk a lakbér-növekedés ütemét. Kidolgoztuk a szegényeket segítő programunkat, 2004 első félévében közfürdőt és szociális depót alakítunk ki. Tervezzük az átmeneti szállások kapacitásának növelését és kialakítjuk az egyedülállók otthonát. Állami támogatással folytatjuk a bérlakások építését.
Sikernek tartom, hogy megteremtettük a városért történő közös
gondolkodás fórumait, így létrehoztuk a Tervtanácsot, az Idősügyi, a Foglalkoztatási, Fogyatékosügyi Tanácsot, rendszeres a találkozásunk a vállalkozókkal és a kamarákkal.
Kiemelt célunk az oktatás fejlesztése, ezért 2003-ban újabb épületet adunk át a főiskola részére, és 2004-ben megkezdődik az egykori Thúry laktanya területén a kampus kialakítása. Célunk a gazdálkodó szervezetek és a tudomány kapcsolatának erősítése, és ez nem működik erős felsőoktatás nélkül. 2004-ben 4 középiskolában 0. évfolyamot indítunk, ahol gyermekeink egy éven keresztül csak idegen nyelvet és számítástechnikát tanulnak.
2002. december 31-ével a kormánytól megkaptuk a Kossuth és a Gábor Áron laktanyákat, amelyek bázisai a kialakítandó nagykanizsai logisztikai központnak és így motorjai a gazdaság fejlődésének. 90 százalékos állami támogatással megkezdődött a kórház rekonstrukció, valamint a fogyatékkal élők lakóotthonának kialakítása, amely együtt 2 milliárd»forint beruházást jelent városunknak. Döntött a kormány a mozi épület felújításának, valamint a Fakost és Bagolát érintő csatornázás támogatásáról. Városfejlesztési programunk során át alakítjuk a belváros közlekedését, amelynek előfeltétele parkolók és kerülőutak építése. Tömbrehabilitációs programunk 5 belvárosi helyszín felújítását célozza. Készül a város csatornarendszerének korszerűsítési programja és más környezetvédelmi beruházások terve. Az M7-es autópálya 2006-ra eléri városunkat, amely mindenképpen javítja térségünk tőkevonzó képességét. A felsorolt programjaink közül többet már Európai uniós támogatással kívánunk megvalósítani. Egy dinamikusan fejlődő, élhetőbb város lesz az otthonunk. Erre a közös fejlesztő munkára szólítok fel miden közszereplőt és kérek minden nagykanizsait. Ragadjuk meg az uniós csatlakozás adta történelmi pillanatot, éljünk ezzel az eséllyel, és még keményebb munkával, nagyobb teljesítménnyel legyünk sikeresek az elkövetkező években. Hitvallásom és emellett végsőkig kitartok, hogy a politika csak arról szólhat, hogy ki mit tesz a köz javára, és nem arról, hogy ki mit tud a közjavából megszerezni. Köszönöm és kérem mindenki segítségét, támogatását ebben a munkában.
Az Új év első napján kívánok minden nagykanizsainak jó egészséget, sok boldogságot.
Kívánok egyéni és városi életünkben sok sikert.
Kívánom, hogy gyarapodjon minden család és városunk.
Boldog Új Évet!
Litter Nándor polgármester (Az újévi köszöntő elhangzott a Kanizsa TV-ben)
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szölősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Hirdetésszervező: Huszárné Horváth Edina, Molnár Istvánné Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. ISSN 0865-3879 E-mail címünk:kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. január 6.
GAZDASÁG
3
GYAKORLATI TANÁCSOK PÁLYÁZATÍRÓKNAK
Polgár Tibor a VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság Nyugat-Dunátúli Képviseletének vezetője volt az előadója az önkormányzat által koordinált pályázatírási tréningnek. Az előadását követően arra kértük, adjon néhány gyakorlati tanácsot kezdő pályázóknak.
— Ki merjen nekiállni a pályázatírásnak, milyen tapasztalat, előképzettség szükséges a sikerhez?
— Bárki írhat pályázatot, akinek jó szervezőkészsége van, logikusan gondolkodik, lelkiismeretes, alapos munkát végez. Fontos, hogy úgy tervezze meg a pályázatot, hogy azt meg is kell valósítani. Fontos, hogy a pályázati kiírást alaposan ol-
vassák el, mert gyakori hiba, hogy a pályázó nem jól értelmezi a kiírást. A kiíró köteles a felmerülő kérdésekre válaszolni. Fontos, hogy időben kezdjék el a munkát, hiszen a kérdések feltételére, a félreértések tisztázására csak akkor van lehetőség, ha az nem a beadási határidő előtt 1-2 nappal vetődik fel.
— Mi a legfontosabb a sikeres pályázathoz?
— Kell egy gondolat, egy elképzelés, egy fejlesztés, amelyet a pályázó szeretne megvalósítani. Sokszor nem a pályázat elkészítése az első lépés, hanem a partneri kör megszervezése. Fontos a jó stratégia. Nem a pályázati kiírások célrendszeréből kell kikeresni a megvalósítandó célokat, hanem a célok-
hoz kell megtalálni a pályázatokat. Nem a pénzköltés az elsődleges cél, hanem az, hogy az elköltött pénzekből valódi célok, a közösség érdekeit szolgáló kezdeményezések valósuljanak meg.
— Gyakori probléma a pályázati kiírások sajátos nyelvezetéből adódó kommunikációs zavar. Miből tanulható meg ez a nyelvezet, hogyan lehetséges, hogy kiíró és lehetséges kedvezményezett egy nyelvet beszéljen?
— Minden pályázati kiíráshoz vannak módszertani útmutatók, illetve a VATI honlapján a www.pharereg.hu, vagy a Nemzeti Fejlesztési Terv honlapján (www.nfh.hu) lehet információt szerezni. Itt elérhetők
olyan tájékoztató anyagok, amelyekből kiderül mi a belső logikai rendje, fogalmi rendszere ezeknek a pályázatoknak.
— Érdemes-e külső pályázatíró céghez fordulni?
— Amit meg tudunk magunk csinálni, azt csináljuk meg. Ha valaki projektgazdaként úgy dönt, külső segítséget igényel a pályázatíráshoz, érdemes odafigyelni, olyan céget vonjunk be, amelyik nemcsak a pályázat megírásában, hanem annak megvalósításában is közreműködik és gyakorlata van benne. Mindenképpen legalább a formai megfelelésig tartson a külső cég megbízása, hiszen az általa vállalt feladat nem teljesül, ha formailag hibás pályázatot ír.
-va
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (FMM) a Brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztériummal karöltve 2002. november l-jén indította el azt a modell kísérleti programot, melynek megvalósításában — a sikeres pályázatnak köszönhetően — a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht., valamint a Vöröskereszt Zalaszentgróti Városi Szervezete vehetett részt.
A program célja az volt, hogy minél több megváltozott munkaképességű foglalkoztatásához nyújtsanak személyes segítséget. Mivel az elmúlt egy év eredményesnek bizonyult, októbertől Zala megyében újabb két szervezet három helyszínen kapcsolódhatott be a programba, s hogy kellő szakmai tapasztalatokra is szert tegyenek a 4M munkatársai, az FMM tanulmányutat szervezett részükre Londonba és a Brit Munka-és Nyugdíjügyi Minisztérium székhelyére, Sheffieldbe. Az tapasztalatokról a küldöttség nizsai résztvevőit kérdeztük.
\kan.
— Miután megismertük a rehabilitáció brit törvényi hátterét és a most érvényben lévő szabályozási rendszerüket, részletes tájékoztatást kaptunk a jelenlegi munkaügyi helyzetről és az ottani kormányzati elképzelésekről is. Ellátogattunk a hazai munkaügyi központoknak megfelelő szervezetekhez, és a mienkhez
hasonló civil szervezetekhez is. Külön tájékoztatást kaptunk a foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálati rendszerükről, és betekintést nyerhettünk a brit kormány elmétékos-ügyi politikájába — válaszolta Hajas György, a 4M program koordinátora.
— Miben különbözik egymástól a brit és a magyar foglalkoztatási rendszer?
— Egyik leglényegesebb eltérés, hogy ott minden esetben a munkavállaló megmaradt képességeit vizsgálják, és erre alapozva segítik őt az elhelyez-
4M
kedésben. Nálunk arra irányul a vizsgálat, hogy az illető mit nem tud megcsinálni. Ok azt az elvet vallják, hogy mindenki kapjon munkát, aki tud dolgozni, és mindenki érezhesse a szociális biztonságot az.ok közül, akik nem képesek semmilyen munkavégzésre sem. A támogatási rendszerüket is ennek megfelelően alakították ki: közvetlenül az egyént támogatják, így teszik őket érdekelté abban, hogy munkát vállaljanak — folytatta Kancsalics Ágnes személyi tanácsadó.
— Mi történik azokkal a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal, akik hiába próbálkoznak a munkavégzéssel, nem tudnak a munkahelyi követelményeknek megfelelni?
— Természetes dolog a munka kipróbálásának lehetősége, a betanulási idő — vette át a szót Acs Györgyné — Ha kiderül, hogy nem felel meg az elvá-
rásoknak az illető, minden kö\ vetkezmény nélkül visszakerül az előző ellátási rendszerébe. A legfontosabbnak azt tartják, hogy mindenki ott kapjon munkát, ahol 100 százalékosan tud teljesíteni, azaz a megfelelő helyre mindig a megfelelő ember kerüljön. Mindez nagyon gördülékenyen, zökkenőmentesen zajlik, ami bizonyára annak is köszönhető, hogy ott egy helyen, egy minisztériumban foglalkoznak minden ezzel kapcsolatos üggyel. Átlátható a rendszer, gyors ügyintézésre van lehetőség, nem kell vándorolni a hivatalos papíroknak egyik helyről a másikra.
— Mit tud a 4M közvetlenül is hasznosítani a tanulmányi úton szerzett tapasztalatokból?
— Megpróbálunk arra az útra rátérni, mely vendéglátóinknál már jól bevált: igyekszünk feltárni ügyfeleink esetében, hogy hol, milyen területen tudják megmaradt képességeiket a legjobban kamatoztatni — mondta végezetül Hajas György.
Sz. M,
OZ
2004. január 6.
ÉTELOSZTÁS
Karácsony hetében kanizsai cigány kisebbségi önkormányzat és a polgármesteri hivatal közösen szervezett ételosztást az Erkel Ferenc Művelődési Házban a nehéz helyzetben lévő emberek számára. Meleg ételért, forró teáért, a családias, ünnepi hangulat miatt naponta 50-60 hajléktalan tért be a művelődési házba. Az első nap a szervezők mellett Doszpot Péter, Göndör István, Litter Nándor és Teleki László, az utolsó nap Röst János is segített az ételosztásban. A Családok Átmeneti Otthonában naponta 40 főnek tudtak ételt osztani. Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal támogatásával jövőre, karácsony hetében folytatása lesz a kezdeményezésnek.
PER/PATVAR
Tisztelt Kanizsa Újság!
Sajnos a házasságunk megromlott. Úgy néz ki, elválunk. Azt hittem, nem lehetnek vitáink, mert a gyerekeink már nagyok, amink van, azt el tudjuk osztani.
A feleségem most intézi a papírokat. Járt több helyen érdeklődni. Valahol nagyon kiokosították, mert azt mondta nekem, hogy a lakásból ki kell költöznöm, ahhoz nekem nincs közöm. Az apósomék házához építettünk hozzá egy konyhát, fürdőt, 2 szobát, előszobát. A régi egyszobás házban nem volt fürdő, a víz és a gáz nem volt bevezetve. Amikor összeházasodtunk, a bővítést mi csináltuk. Egy dolog azonban igaz: énnekem nincs tulajdonom bejegyezve. Amikor az apósom meghalt, akkor a feleségem örökölt, mint egyedüli örökös. Soha nem gondoltam arra, hogy nekem bármikor is ilyen gondom legyen. Ezt a házat a két kezemmel építettem. Hogyan mondhatják nekem azt, hogy semmi közöm hozzá, nincs ott jogom?
Tisztelettel: „Egy póruljárt férj"
Tisztelt Uram!
Válaszom röviden: Önnek minden bizonynyal van „joga" az ingatlanban. A kérdés csak az, hogy milyen arányban szerzett tulajdonjogot a ráépítéssel. A Polgári Törvénykönyvünk ugyanis ismeri a tulajdonjog szerzésnek ezt a formáját.
Ha valaki a más tulajdonában lévő épületet bővíti, ahhoz hozzáépít vagy azt átépíti, vagy ha az idegen földön már épület áll, a ráépítéssel, eltérő megállapodás hiányában, közös tulajdon keletkezik. A ráépítő tulajdoni hányadát az egész ingatlan értékéből a ráépített részre eső érték aránya alapján kell megállapítani. Ez azt jelenti, hogy Ön az ingatlannyilvántartáson kívül tulajdonjogot szerzett az ingatlanon. Ezt a felesége — illetve nem tudom van-e még tulajdonostárs pl.: az anyósa — okiratban foglaltan elismerheti. Amennyiben erre nem kerül sor, akkor igényét polgári peres eljárásban érvényesítheti.
Dr. Stepán Annamária
LEGYÜNK ŐSZINTÉK
Gyermeknevelési szemináriumot tartott a városi könyvtárban Venesz Piroska, Budapest egyik kertvárosában működő Pillantó Kutya Gyermekcsoport vezetője. A szeminárium végén a „Hogyan tanítsuk meg gyermekeinket a pozitív dolgokra" című témakörről kérdeztük.
— Szerintem az egyetlen járható és működő út arra, hogy pozitív dolgokra tanítsuk meg gyermekeinket az, hogy saját magunk jó példát mutassunk nekik. Arra a dologra lehet a gyereket megkérni, amit mi is helyesen teszünk, tehát nem lehet a gyereket arra kérni, hogy ne egyen cukrot, amikor az apuka és az anyuka édességet. Nem lehet őszinteséget kérni, hogyha mi eltitkolunk dolgokat és azt mondjuk neki, hogy ezt te még nem érted. Mindenben azt várhatjuk el töle, amit mi saját magunktól. Ez nagyon nagy felelősség.
— Mi a siker titka?
— Ha őszinték vagyunk velük, akkor ők is azok lesznek. Igazából ez a legalapvetőbb dolog, ami miatt vissza fognak jönni hozzánk, mert ha megbízunk bennük, és tudják, hogy nekünk mindent elmondhatnak, és nem lesz belőle verés, büntetés, akkor is visszajönnek hozzánk, ha először találkoznak, mondjuk egy drogárussal. Akkor is bennünket keresnek fel először, ha felajánlanak nekik cigarettát, mert meg fog-
ják kérdezni tőlünk, hogy ez jó ötlet-e vagy sem. Azt gondolom, hogy a gyereket nem kell folyamatosan fegyelmezni, utasítani, irányítani, hanem közösen kell átbeszélni velük a problémákat.
— A közös beszélgetés ezek szerint nagyon fontos.
— Semmiképpen ne mondjunk nekik negatív dolgokat. Ha egy gyereket sokat szidnak, sokszor mondják neki, hogy rossz vagy, valószínű, hogy olyan is lesz. Viszont ha azt mondjuk neki, hogy ügyesen raj-
zolsz, örülök, hogy már tudsz fogat mosni, nagyon jó, hogy ilyen jó jegyeket hozol haza, akkor a gyerek törekedni fog. Próbálják meg a szülők mellőzni a negatív jóslatokat és kifejezéseket. Ha valami nem jót csinált, akkor se a gyereket szidjuk, és ne azt mondjuk, hogy hülye vagy, ügyetlen vagy, hanem azt mondjuk, ha eltörted a seprűt, az nem jó. Amit tesz, arra mondhatjuk ki a véleményünket.
— Sokat hallani depressziós felnőttekről. Milyen hatással vannak a gyerekekre?
— Semmiképpen nem szerencsés, ha a családi perpatvaroknak a gyermek részese. Beszéltünk a tv-ről és káros hatásáról, 42 gyerek jár a csoportomba, látom a különbséget a rengeteget tévézők között. Az egyik gyönyörűen részt vesz a foglalkozásokon, míg a másik kevésbé.
— Milyen tanácsot tudna adni a szülőknek?
— Azt tanácsolom, hogy képzeljék magukat abba a helyzetbe, hogy újra gyermekek, és gondolják végig, hogy mit szeretnének a szüleiktől. Csak úgy bánjunk a gyermekeinkkel, ahogy mi is szeretnénk, hogy velünk bánnának, ha újra gyerekek lehetnénk. Ha ezt a pici dolgot minden szülő megfogadná, nagyon nagy változás történne a gyerekek és a szülők életében is.
Bakonyi Erzsébet .
2004. január 6. ELETÜNK
MIKKAMAKKA — SZÜLINAP
játéktárban óvodás-, kisiskolás- és eltérő fejlődésű gyermekcsoportokat fogadunk előzetes időpont egyeztetést követően. Előadásokat, bemutatókat szervezünk olyan szakembereknek, akiket érdekel az integratív játékterápia és annak alkalmazása az oktatásban. Játékterápiás szakellátásunk a gyermekek egyéni fejlesztését szolgálja. Cégeknél játszóházat, gyermekrendezvényeket szervezünk. S mindezt nem csak kanizsaiak vehetik igénybe, a megye egész területéről érkeznek hozzánk, s mi is szívesen megyünk a környék településire, ha hívnak bennünket. Hagyományaink is kialakultak már: húsvétkor és karácsonykor játékvásárt szervezünk, ahol valamennyi játékot kipróbálhatnak megvásárlás előtt. Mikulás ünnepségünkön a szülők is részt vehetnek, akárcsak a kézműves találkozóinkon, ahol együtt ragaszt, tapaszt, fest a szülő is gyermekével az általunk biztosított alapanyagokból. Meg kell még említenem a „Babusgató" csoportot, ahol csecsemős szülők sajátíthatják el a babamasszázs és a babatorna nozdulatait.
— Ki finanszírozza a játéktár működését?
— Jelenleg a budapesti Mikkamakka Alapítvány játéktáraként működünk, az ország hét játéktára egyikeként. Működésünket elsősorban pályázatokból próbáljuk biztosítani, de óriási köszönettel tartozunk a helyi önkormányzatnak is, hiszen ingyenesen bocsátotta mindeddig rendelkezésünkre a helyet. Rengeteg segítséget kapunk a szülőktől, és vannak állandó szponzoraink is. Meggyőződésünk, hogy ők mindannyian nemes ügyet támogatnak ezzel.
— Hányan dolgoznak itt?
— Összesen kilencen vagyunk, hatan már a kezdetektől fogva végezzük ezt a tevékenységet, töretlen hittel és lelkesedéssel, szabadidőnketfeláldozva — hiszen valamennyien munkaidő után érkezünk ide. Hiszünk a játék fejlesztő, nevelő erejében, a szülő és a gyermek közötti jó kapcsolat szükségességében. Olyan kis szigetet sikerült itt kialakítanunk, ahol családias, baráti, meghitt a légkör, nagy a bizalom, a szülők és a gyerekek is megnyílnak.
— A beszélgetésünk elején említette, hogy a szerződésük, mely a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Mikkamakka Alapítvány és a helyi önkormányzat között köttetett három évvel ezelőtt, most lejár. Mi vár a Mikkamakka Játéktárra ezután?
— Mindenképpen új szerződésre lesz szükség. A pénzügyi és jogi önállóságunk érdekében 2004-től Gyermekvarázs Alapítványként működünk majd, az alapítvány cégbírósági bejegyzése folyamatban van. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a budapesti Mikkamakka Alapítvánnyal megszakítjuk a kapcsolatot, a szakmai együttműködést továbbra is fenntartjuk, és a nevünket sem szeretnénk megváltoztatni.
Sz. M.
Karácsony előtt néhány nappal ünnepelte harmadik születésnapját Kanizsán a Mikkamakka Játéktár. A meghitt, barátságos környezetben a szakemberek mellett játékok százai várják az apróságokat, s szüleiket. Hogy miért jönnek ide olyan nagy kedvvel a kisgyermekes családok? Mire számíthatnak mindazok, akik betérnek ide? íme, a válasz:
— Kiket várnak a játéktárba? — kérdeztem Lajos Lászlónétól, a játéktár vezetőjétől.
— Minden kisgyermeket szeretettel várunk, aki elmúlt legalább három hónapos, s még nem töltötte be a tizenkét éves kort. Természetesen nem egyedül, hanem a szülőkkel, nagyszülőkkel együtt fogadjuk őket. Szakembereink — gyógypedagógusok, logopédusok, óvodapedagógusok, pszichológusok — jelenlétében együtt játszanak a gyerekek a hozzátartozóikkal. Ha a szülő igényli, tanácsot adunk, véleményt nyilvánítunk, segítséget nyújtunk egy-egy probléma megoldásában, de az ő kérésük nélkül soha nem avatkozunk bele közös játékaikba. Sokan vannak, akik évek óta járnak hozzánk, többen állandó programként tartják számon a Mikkamakkában való időtöltést. Játékaink minőségi termékek, esztétikus megjelenésűek, és valamennyi alkalmas a gyermekek formálására, nevelésére: logikát vagy éppen kreativitást fejlesztenek, a hétköznapok konfliktusainak kezelésére tanítanak. S a
játékok mellett a másik fontos dolog: itt a szülő csak a gyermekével foglalkozik, nincs rohanás a konyhába, mert odaég az étel, s nincs csörgő mobiltelefon sem. Csak a gyermeke van és ő, valamint a közös élmény: a játék.
— A családi játéktáron kívül mi-
lyen lehetőségek várják még a Mikkamakkába érkezőket?
— A csoportos
- VÁROSÜZEMELÉS - 2oo4 ja„»á,6
TÉLI VÁROSÜZEMELTETÉS
— TÉLI KÖZLEKEDÉS
A téli hideg, csapadékos időjárás komoly feladatok elé állítja a városüzemeltetőket és a közlekedőket egyaránt. Melyek azok a fő feladatok, amelyekkel a szakembereknek kell megbirkózniuk a téli időszakban?
Városunkban 128 km belterületi úthálózaton és a szabadvezetésű járdákon kell megteremteni — anyagi lehetőségeink függvényében — a biztonságos közlekedés feltételeit. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a hideg napok páralecsapódással veszélyeztető hajnali óráiban síkosságmentesítési munkákat végeztetünk a főforgalmi úthálózaton, az autóbusz-útvonalakon és a veszélyes lejtőkön. A szóróanyag fűrészporral kevert ipari só. Más városokhoz hasonlóan, anyagi okokból nem sózzuk a kisebb forgalmú lakóutcákat. A teljes úthálózat síkosságmentesítése csak egyedi esetben, a gyalogos és járműforgalmat fokozottan veszélyeztető, nagy mennyiségű ónos eső esetén kerül sor.
Tartós havazás kezdetén alásózzuk a buszútvonalakat és a főúthálózatot. Ekézhető
hóvastag-ságnál indulhatnak a hóekék, melyek szintén az úthálózat főbb elemeivel kezdik a munkát, és a kisebb forgalmú mellékutcákban folytatják. A havazásban találkozhatnak a közlekedők felemelt hóekével közlekedő munkagéppel is. Ennek többnyire technológiai okai vannak. Az előzőleg kijuttatott szóróanyagnak időt kell biztosítani az olvasztóhatás kifejtéséhez.
A parkolók téli takarítása
A lakótelepi parkolók megközelítését szolgáló utakon igyekszünk megfelelő időben elvégezni a hóekézést, azonban magukon a parkolóhelyeken nem tudunk takarítást végezni. Ebben kérjük a parkoló autók
tulajdonosainak segítségét. Kérjük továbbá a szűk utcákban parkoló autósokat, hogy járművök elhelyezésekor vegyék figyelembe a hóeltakarító eszközök átlagosnál nagyobb helyigényét.
A belvárosi fizetőparkolókban csak a főúthálózat tisztítását követően jelennek meg a hóeltakarító gépek, hiszen elsődleges feladat a közlekedés feltételeinek megteremtése. Nagyobb hőmennyiség esetén csak a téli, havas időjáráskor szükséges csökkentett parkolószámot
tudjuk ekézéssel szabaddá tenni, mivel a hótömeg elszállítására nagy költségigénye miatt csak kivételes esetben kerülhet sor. Tartós havazást követő napon a fizetőparkolókban nem végzünk jegyellenőrzést, azonban az ezt követő időszakban igen. A fizetőparkolók hófedettsége — amennyiben a hőmennyiség a parkolóhely elfoglalását nem akadályozza — nem jelenti azt, hogy a belvárosi parkoláskor nem kell jegyet váltani. Ennek elsősorban forgalomszabályozó szerepe van a havas időszakban.
Tél a zártkerti utakon
Valóban évek óta egyre több bejelentést kapunk zártkerti te-
rületek nehéz megközelíthetőségéről. Az önkormányzati tulajdonú külterületi utak hossza megközelíti a belterületi úthálózatét, hóeltakarításuk viszont sokkal költségesebb. A belterületi utak tisztítását követően igyekszünk eljutni a hegykapukig és a hegygerincek főbb útjaira, bár ezen külterületi utak hóeltakarítási nem része a vállalkozóval kötött alapszerződésünknek. A hótolási munkát sokszor akadályozza a kerítésekkel körülvett birtokok között húzódó földutak szűkössége.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a hegyi ingatlanok lakóinak többsége kényszerűségből költözött a város környéki területre. Sok helyen többgyermekes családok élnek a zártkerti kis házakban. Kérjük ezen családokat, hogy az alapvető élelmiszerek készletezésével készüljenek fel arra, hogy tartós havazás esetén a hegyi ingatlanok napokig lehetnek megközelíthetetle-nek.
Az autósok a biztonságért
Legfontosabb a járművek téli időjárási körülményekre való felkészítése. A mai korszerű téli gumiabroncsok és a hólánc használatát mi is hangsúlyozzuk. Manapság a több millió fo-
rintos autók árának 1-2 százalékáért (40-80 ezer forintért) megvásárolható a téli gumi garnitúra, amely a biztonságos haladáson túl a gyorsabb megállásban is nagy szerepet játszik. A csomagtartóban nem foglal el nagy helyet az autós hólapát, kisebb mennyiségű érdesítő anyag, a pára- és jégmentesítő eszközök, valamint magunk és a közlekedőpartnerek megsegítésére szolgáló vontatókötél. Fontos az elindulás előtti teendők elvégzése, üvegfelületek (ázélvédő, oldal- és hátsóablakok, tükrök egyaránt) letakarí-tása, letapadt ablaktörlő lapátok felszabadítása. Mindössze 2-3 perccel tart tovább, ha az összes ablakot hó- és jégmentesítjük, biztosítva ezzel a saját kilátásunkat és járművünk mások általi átláthatóságát.
Gyalogosok télen
Fokozott figyelemmel való közlekedést javasolok a gyalogosoknak, különösen a havazá-sos, szeles időjárás esetén. A kabátgallér és esernyő mögül alaposan mérjék fel az úton haladó járművek távolságát és sebességét, hiszen a kedvezőtlen út- és látási viszonyok a járművek normális féktávolságát megtöbbszörizhetik. A gyalogosoknak ilyentájt megfelelő talpmintázatú lábbeli is ajánlott.
Összességében mindenkinek a téli hónapok időjárási körülményeihez való megfelelő alkalmazkodást ajánlom, legyünk nagyobb türelemmel és toleranciával közlekedőpartnereink iránt. A megváltozott közlekedési feltételek, kedvezőtlenebb útviszonyok, a szokásosnál lassúbb, figyelmesebb közlekedést követelnek gyalogostól és járművezetőtől egyaránt.
Szabó István főmérnök Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
2004. január 6. _ KULTÚRA
„AZT FESTEM, AMI ÖRÖMET OKOZ"
Több mint 10 évvel ezelőtt egy ausztriai alkotótáborban találkozott Georg Brandner osztrák festőművész Ludvig Zoltánnal, Csuta Györggyel és Wilheim Gáborral. Gyorsan barátságot kötöttek, és meghívták a kendlimajori Ludvig Nemzetközi Művésztelepre. A Trend Art Stúdiógalériában rendezett kiállításán beszélgettünk művészetéről és nagykanizsai kötődéséről.
— Egy kicsit húzódoztam, amikor meghívtak, mert nem tudok magyarul beszélni. Most már otthon érzem magam, biztonsággal mozgok ebben a közegben, mert barátok között vagyok. Pozitív érzés, hogy az ember otthon hagyhatja a gondjait, a telefonját, és itt szabadon alkothat. Érdekes átalakuláson mentem át, kétkezi emberként kezdtem. A szüleim acélműben dolgoztak, átéltem a munkások világát, az anyag illatát, a színeket, a kohóban izzó vöröseket. Az én múzsám a valóságból és a hétköznapi munkáséletből táplálkozik. Úgy döntöttem 18 éves koromban, hogy nem csinálom azt amit a szüleim, akkor kezdtem el tanulni, absztrahálni, a valóságtól elvonatkoztatni a dolgokat. Bennem maradtak a színek, illatai a munkás múltból, megpróbáltam redukálni, letisztítani a dolgokat úgy, hogy az elmúlt 30 évben mindenfajta stílus irányzatot kipróbáltam a hiper realisztikustól a szürrealisztikusig.
— A világ sok pontján kiállít. Milyen környezetben él?
— Érdekes a történet, mert a festészetem az abszolút szabadságról, az abszolút felszabadultságról szól, abszolút ellentmondásban az egyéniségemmel. A szüleim Nic-kelsdorfban építettek egy kis házat, ma is ott élek, a műhelyem is ott van. Azért ellentmondás, mert nem tudok onnét elszakadni, a röghöz kötöttségem létezik. A fél világot bejártam, a művészetem szerint dolgozhatnék Amerikában is, de nem akarok. Elmegyek mindenhova, megnézem a világot, megnézek mindent, de mindig visszatérek a mágnesként vonzó otthonomhoz. Ott lakik az egész csalá-
dom, nem is akarok onnan tovább lépni. A világ minden pontján volt kiállításom, a közeljövőben Svájcban és Bécsben mutatkozzon be. Van bennem egyfajta őserő, kitörés, amit valószínűleg a családomtól örököltem. Mint ember, családbarát, nagyon konzervatív és nagyon röghöz kötött vagyok. A képeimen nem ez látszik, hanem egyfajta feszültség és dinatnika. Első pillanatra biztos, hogy nem lehet észrevenni, talán így könnyebb is megérteni a festményeimet, mert sokféle érzékenység húzódik meg mögöttük.
— Milyennek látja az itteni képzőművészek világát?
— Amit most átélek Magyarországon a magyar művészek körében, azt megtapasztaltam 20 évvel ezelőtt Amerikában, Európában, vagy Nyugat-Európában. Ugyanazt a hangulatot találtam meg mint itt, fantasztikusan mély szellemi vitákat, a művészek becsületét és értékelését, ami mára Nyugat-Európában szinte megszűnt. Fantasztikus érzés volt idejönni és egy ilyen hangulatú megnyitón részt venni a Trend Art Stúdiógalériában, mert Nyugat-Európában ez már nincs. A gyűjtők elmennek a kiállításokra, de nem a megnyitóra, hanem utána, amikor már nincs ott senki, és akkor veszik meg a képet. Mára én is klasszikus festővé váltam és tudom, hogy a dolgok máshogy zajlanak. Gyakorlatilag már nem számítok én sem avantgard festőnek. Amikor a festészetemet kezdtem, mindenki azt mondta, hogy túl provokatív, túl kemény vagyok, túl avantgardista. Gondolom ez a párhuzam Magyarországon is végbe fog menni. A galériatulajdonosok már nem keresik fel a művészeket, hiszen naponta annyi információt kapnak az interneten és a katalógusokon keresztül, hogy megváltozott az egész folyamat. Ettől kicsit óvnám a magyar művészeket, de be fog mégis következni. Érdekes ellentmondás, hogy periodikusan a dolgok ismétlődnek, és valószínűleg a magyar festők számára is eljön az idő, amikor nem az életkoruk, hanem az elismertségük miatt válnak klasszikussá.
Georg Brandner számára a fontos, hogy a saját stílusát kidolgozza, nem megy senki után, amit belülről érez, azt valósítja meg.
— Nagyon örülök, hogy Magyarország is az unió tagja lesz. Bízom benne, hogy a magyar festők sikert aratnak Európában. Hogyha Európában 100 embert boldoggá tudok tenni a festészetemmel a többszáz millióból, akkor elértem a célomat. Ezentúl is azt fogom festeni, ami örömet okoz. Teljesen mindegy, hogy Nagykanizsán, Budapesten vagy Bécsben állítunk ki, hogy melyik közönséget szólítjuk meg. A jövőben a magyar művészek számára is nyitott lesz ez a kapu. A lényeg, hogy a többszáz millió emberből néhányat szólítson meg a művész, azoknak okozzon örömet, és akkor megalapozza a saját jövőjét.
Bakonyi Erzsébet

RA
2004. január 6.
( december 16.)
Kamarai Nap
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara a „Kamarai Napok" rendezvénysorozat keretében a Kereskedelmi Tagozat Pénzügyi Osztályának közreműködésével december 16-án fórumot rendezett az adózásra vonatkozó aktuális jogszabályokról. Turzó György a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Zala Megyei Szervezetének elnöke Változások az adózásban 2004. címmel tartott előadást. A program január elején az elvonásokkal kapcsolatos információk átadásával folytatódik.
( december 18.)
Multimédia a horvátoknak
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajándékát, komplett multimédiás számítógépet vehette át 2003. december 18-án a Horvát Kisebbségi Önkormányzat. Az információs technológia, a legmodernebb eszközrendszer a kisebbségi önkormányzatok kultúrájának megőrzésének és továb-börökítésének lehet az eszköze.
Az IHM 350 milliós programjának keretében 2004 elejére valamennyi hazai nemzeti kisebbségi önkormányzat
számítástechnikai, informatikai eszközökhöz fog jutni. Ezzel a programmal motiválni szeretnék a szomszédos országokat, hogy az ott élő magyar kisebbségek számára hasonló eszközöket biztosítsanak a kulturális identitásuk megőrzése és a versenyképességük megtartása érdekében. A sajtótájékoztatón szó esett az autópályaépítésről és a tárca 2003 évi munkájáról.
A Parlament megszavazta az M7-es autópálya továbbépítéséről szóló beruházási szerződését. Egy beruházási tenderként írják ki a Becsehelytől a Balaton déli partjáig terjedő rész, egyszerre kezdik meg a munkákat mindkét irányból, és 2006 végére elkészül a nagyrécsei csomópont. A teljes szakasz a tervek szerint 2007-ben kerül átadásra. Elkészült a kormányzat Magyar Információs Társadalom Stratégiája, valamint az EU-s irányelvekkel teljes összhangban lévő új szabályozás, az Elektronikus Hírközlési Törvény. 2004. január elsejétől
megkezdi munkáját a Nemzeti Hírközlési Hivatal.
— A 2003-ban az IHM által indított programok, az Internet 25 százalékos tarifa csökkentése, a 60 000 forintos Sulinet Expressz, a szélessávú beruházásokat támogató 4,5 milliárdos program, valamint a közháló program révén a két évig stagnáló internetfelhasználás Magyarországon az utóbbi egy évben 51 százalékkal növekedett, a szélessávú internethasználat háromszorosára nőtt, és a számítógép vásárlás a tavalyi időszakhoz képest 40 százalékkal nőtt — értékelt Kovács Kálmán.
Karácsonyi koncert
Az Alsótemplomban tartotta hagyományos verses-zenés karácsonyi ünnepségét a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Az énekkart Püspökiné Jámbor Zsuzsa tanárnő vezényelte.
Bolyai-s műsor
December 18-án a felnőtt közönség számára szerveztek karácsonyi műsort a bolyai-s diákok az Alsótemplomban. Az iskola diákjai másnap tekinthették meg az intézmény által szervezett programot.
Gospel-koncert
Telt ház előtt került sor december 18-án a Kollonay Zoltán vezette Anima Kórus és Zenekar gospel- koncertjére a HSMK színháztermében. A zenekart, a kórust, és a koncertet a zongora mellől Kollonay Zoltán irányította. A műsorban a kórustagok gyermekei is felléptek a felnőttekkel együtt. Szólista sztárvendég az egri Hegyesi Hudik Margó volt. Solti Károly az Anima Kórus frontembereként több szólót is énekelt. A látványtervet Ludvig Zoltán festőművész készítette. A koncert végén pirotechnikai effekt robbant, vízesésszerű karácsonyi csillagszóró zuhatagot produkálva.
Pro Geográfia-díj
A Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézetében tartott választmányi ülésen Pro Geográfia-díjat vett át Benedek Miklós, a Vécsey Zsigmond Általános Iskola igazgatója. A Magyar Földrajzi Társaság oktatói munkájáért jutalmazta a díjjal a kanizsai pedagógust.
Olajipari nyugdíjasok
Az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házban tartotta ünnepi közgyűlését, valamint karácsonyi ünnepségét a MOL Bányász Szakszervezet Nagykanizsai Nyugdíjas Alapszervezete. A megjelenteket a Kanizsa Táncegyüttes és az olajipari nyugdíjasok asszonykórusa szórakoztatta. Több mint 20-an vehettek át 50 éves szakszervezeti tagságuk alkalmából kitüntetést.
( december 19.)
Megszorító csomag
December 19-ei sajtótájékoztatóján Cseresnyés Péter és dr. Kolonics Bálint képviselő arról beszélt, hogy az önkormányzattól milyen csomagot kapnak karácsonyfájuk alá a kanizsaiak. Dr. Kolonics Bálint hangsúlyozta: az MSZP-SZDSZ városvezetés sem akart lemaradni a kormánytól, ők is elkészítették a saját kis megszorító „csomagjukat": az inflációt több mint kétszeresen meghaladó mértékben - 16 százalékkal -drágul a csatornadíj, 14 százalékkal drágul a szemétdíj, 15 százalékkal drágulnak a helyi járatos buszjegyek és a bérletek. Elmarad a korábban beígért villanyárkompenzáció, ráadásul januártól az áfa növekedése miatt 13 százalékkal drágul a villamos energia. Cseresnyés Péter képviselő kiemelte a megszorító csomag egyetlen „kellemes" meglepetését :a város vezetői jól járnak, ugyanis a polgármester és alpolgármester fizetése közel 21 százalékkal emelkedett. A képviselő bejelentette, írnak egy levelet a város vezetőihez, hogy nyilatkozzanak arról, igénybe vették-e a lakástámogatási rendszert, amelynek a megcsonkításában hallgatólagosan részt vettek.
Fenyőünnep a kórházi kápolnában
Dr. Bárányi Enikő főorvos köszöntőjével vette kezdetét az immár hagyományos fenyőünnepség a kórházi kápolnában. A szüleikkel megjelent gyerekek vala-
mennyien a nagykanizsai kórház gyermekosztályán töltöttek hosz-szabb rövidebb időt betegként, így az orvosok, a nővérek a családok hétköznapjainak részesévé váltak. Fiiszár Károly plébános és Balogh Tibor református lelkipásztor beszédét követően Bazsó Adrienn és Kovács Milán batthyány-s diákok adtak műsort. Az ajándékokat két régi ismerőstől, Papp Győzőnétől és Magyar Józseftől vették át a gyerekeknek.
IX. Nemzetiségi Nap 2003 december 19-én a Honvéd Kaszinóban került megrendezésre kilencedik alkalommal a helyi cigány kisebbségi önkormányzat Nemzetiségi Napja, melyre a helyi meghívottakon kívül az ország több pontjából érkeztek vendégek. A rendezvény végén 2-2 díjat adtak át roma, illetve nem roma származású személyek számára, kik tevékenykedésükkel sokat segítették a nagykanizsai CKÖ munkáját. A 2003-as évben Ambrus Aranka, Várnai Márton, a Pécsi Etnikai Fórum elnöke, Tüttő István, városunk volt polgármestere és Kieffer Károly, a Csapi Diákotthon igazgatója részesült díjazásban. Karácsonyi Fenyőünnepség Immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre a hagyományossá váló Karácsonyi Fenyőünnepség, melyet a helyi CKÖ rendezett. A rendezvénynek a Honvéd Kaszinó adott otthont. Teleki László, a MEH roma ügyekért felelős politikai államtitkár, helyi CKÖ-elnök, valamint Litter Nándor megnyitó beszédét követően a rendezvény résztvevői meghallgathatták Váradi Beáta előadásában Horváth István. Tornyot raktam című versét, valamint dr. Dénes András „Az öregkor szépségei" címmel tartott előadását. A Fehér Kígyó Cigány Hagyományőrző Együttes hangulatos műsorral kedveskedett a nyugdíjasok számára. A program végén élelmiszercsomagokat vehettek át a meghívott vendégek.
Rozgonyi-s karácsony December 19-én délelőtt került sor a Rozgonyi úti Általános Iskola diákjainak közreműködésével bemutatott karácsonyi műsorra a Felsőtemplomban.
A vándorzenész arca December 19-én délután 17 órakor mutatták be Miklósfán, a Mindenki Házában, Erdős Attila
2004. január 6.RA
"A vándorzenész arca" című verseskötetét. Közreműködött Horváth István Radnóty-díjas versmondó.
Karácsonyi Hangverseny
ősbemutatóval Több mint 200 közreműködő tette emlékezetessé a Felsőtemplomban megtartott karácsonyi hangversenyt. A Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar és a Városi Vegyeskar mellett a Batthyány Gimnázium, a dr. Mező Ferenc Gimnázium, valamint a Piarista iskola énekkara is szerepelt a zsúfolásig telt templomban. Az esten bemutatták a szimfonikus zenekar néhai alapító tagjának, Gábor Jenőnek a „Karácsony" című művét, Baráth Zoltán hangszerelésében. A műhöz Dezső Ferenc írt szöveget, melyet Bazsó Adrienn versmondó adott elő.
( december 20.)
Évértékelő
A Kanizsa Trend Kft. vezetése a zalaegerszegi Hevesi Sándor színházban tartotta meg idén az alkalmazottak családtagjaival közösen az évértékelő ünnepségét. Az ünnepség zárását követően megtekintették az „Indul a bakterház" című vígjátékot.
Roma karácsony A Fővárosi és Vidékfejlesztési Minisztérium Dunántúli Regionális Vidékfejlesztési Irodájának támogatásával megvalósult „Uná p ntru áltu - Egymásért " elnevezésű programsorozat keretében hetedik alkalommal találkoztak a Móricz Zsigmond Művelődési Házban működő cigány - nem cigány közösségi klub tagjai. A december 20-án megtartott karácsonyi ünnepségen a Fehér Kígyó Együttes szórakoztatta a klubtagokat és családtagjaikat.
( december 21.)
Tánc a Kaszinóban
A Honvéd Kaszinó tánccsoportjának műsorait láthatták az érdeklődők december 21 -én a Kaszinó tükörtermében. Igricek Együttes karácsonyi
koncertje December 21-én délután 17 órakor tartotta karácsonyi koncertjét az Igricek Együttes a Képzőművészetek Házában. A régi dalok mellett néhány új számot is előadtak a készülő Cd-jük anyagából. Műsoruk során amolyan „Igricesen" a színpadra szólítot-
ták egy közös zenélésre a gyerekeket is.
Játszóház
Karácsony előtt egésznapos program várta a kicsiket és nagyokat a HSMK Tarka-barka műhelyében. Délelőtt mézeskalácsot süthettek az érdeklődők, délután volt gyertyamártás, szalmadíszkészítés és üvegfestés is. A jó hangulatról a kis Orff ütőegyüttes gondoskodott. Felléptek a roz-gonyis és csokonais diákok.
( december 23.)
A szeretet mindenkié
A város önkormányzata és a CKÖ december 23-27 között minden délután 17 órától 21 óráig egy tál meleg étellel, forró teával várta a nehéz helyzetben lévő embertársainkat az Erkel Ferenc Művelődési Házban.
Betlehemi jászol
A Városi Diák Önkormányzat valamint a Művelődési és Sportosztály által meghirdetett Betlehemi jászolkészítő versenyen résztvett jászolkészítők: Általános iskolák: Bolyai, Körösi, Palin, Péterfy, Rozgonyi, Zrínyi. Középiskolák: Batthyány, Cserháti, Mező, Thury. A csapatok jutalmat kaptak.
Tisztújítás a Civil Fórumnál
A Dél-zalai Civil Fórum Egyesület éves közgyűlését a Halis István Városi Könyvtárban tartotta. Az elmúlt egy év során számos új kezdeményezést indított útjára a szervezet, ezek közé tartozik a Delfin non profit ifjúsági iroda, a „Hetedik te magad légy" elnevezésű kerekasztal beszélgetés, és a Dél-zalai Civil Konferencia — mondta beszámolója elején Gyertyánági Endre elnök. Elkezdődött a Kanizsa Vár-Kör szervezése is, amelynek keretében eszközöket, szolgáltatásokat cserélhetnek egymás között az érintettek. A civil szervezetek regionális együttműködésének fontosságát emelte ki több hozzászóló. 2004. január 14-én 18 órára megyei szintű egyeztetésre hívják össze a zalai civil elektorokat Nagykanizsán a Halis István Városi Könyvtárban. A közgyűlés utolsó napirendje az új elnök és az elnökség megválasztása volt. Az elnöki teendőkkel ismét Gyertyánági Endrét bízták meg, titkár Kummer József lett. Elnökségi tagok: Budavölgyi Kálmán, Cser György, Dombi-Mirolya Erzsébet és Fojtáné Bősze Borbála.
( december 28.)
Hegyközségi közgyűlés
A kiskanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Házban tartotta meg évi rendes zárszámadó közgyűlését a nagykanizsai hegyközség.
( december 30.)
Szilveszteri tarka-barka
A HSMK Tarka-barka Műhelyében a szilveszteri vigasságokhoz készíthettek kellékeket a kicsik és nagyok. A délelőtti programban új év köszöntő trombiták, díszes sapkák, álarcok készültek Gerencsér Edit segítségével.
( január 2.)
Nem szűnik meg
A felreppent hírekkel ellentétben, nem szűnik meg a Bolhapiac, amely vasárnaponként a Vásárcsarnokban és a környékén működik. A VIA Kanizsa Kht-nál azt a felvilágosítást kaptuk, hogy eredetileg sem tervezte senki a városban immár jól működő és keresett bolhapiac felszámolását.
( január 3.)
Vizek zenéje
Január 3-án este 19 órakor csendült fel Kollonay Zoltán zongoraművész, zeneszerző újévi koncertje és lézershow-ja a Református templomban. A rendezvényt Balogh Tibor esperes nyitotta meg. A koncert alapgondolatát a műsor vezetője, Kámánné Szép Terézia jellemezte: a vízcsepp életén keresztül, az emberiség célját keresve követjük végig a boldogság tengere felé vezető úton. A patak, a folyó életünk célja felé visz, és saját magunkat kell leküzdenünk, hogy elérjük a boldogság tengerét. A koncert tematikus alapját Fa Ede ez alkalomra írt „Vizek zenéje" című költemé-
nye adta. A verseket Horváth István Radnóti-díjas versmondó szólaltatta meg CD-ről.
( január 4.)
Újévi koncert — meglepetéssel
Litter Nándor polgármester köszöntőjével kezdődött az immár hagyományos újévi koncert a HSMK-ban. Az ünnepi hangverseny első részében Strausz muzsikát hallhatott a közönség a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Vezényelt Szabó László, a kaposvári Honvéd Zenekar karmestere. A bécsi újévi koncerthez hasonlóan, a kanizsai koncerten is volt humor, meglepetés. A karmesternek sajnos „váratlanul el kellett mennie", ezért Röst János alpolgármester ugrott be „dirigálni". A nézők nagy érdeklődéssel figyelték a mobiltelefonnal vezényelni próbáló „karmestert". Szerencsére Szabó László még időben „visszaérkezett". A koncert második részében tánckoreográfiákat is láthatott a közönség a Kiskanizsai Általános Iskola és az Aranymetszés Alapfokú Művészeti iskola tanulóinak előadásában. Táncfantáziát adott elő Pataki Annamária és Horváth Péter. A műsorban továbbá közreműködött Bodnár Benedek keszthelyi zeneiskolás klarinéton, Farkas Rózsa cimbalom művész valamint a Városi Vegyeskar.
Tűz a Sugár 3-ban
Vasárnap este a taxisok vették észre, hogy tűz keletkezett a régi könyvtár tetőterében. A helyszínre érkező tűzoltók a nyílt lángokat eloltották. A mennyezet deszkaborítása között maradt izzó részeket a tető megbontását követően sikerült semlegesíteni. A tűz keletkezésének okát vizsgálják.
HÁROM
A KISLÁNY
Az év utolsó napján, december 31-én reggel kilenc órakor adott életet édesanyja a 3200 grammal született Pannának, ő a város jelenleg legfiatalabb polgára. Január 3-án egy letenyei és egy porogszentkirá-lyi kislány született a kanizsai kórház szülészeti osztályán, Gréta 3200 gramm, Fruzsina 3450 gramm. A kislányok és édesanyjuk is jól vannak.
10
VÁROSHÁZA
2004. január 6.
FELHÍVÁS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyűlése 2004-ben is tervezi kitüntető címek adományozását. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik:
— a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót alkottak,
— tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,
— kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
— kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását,
— hosszabb ideje vagy egyedi esetben kimagasló teljesítményt nyújtottak városunk biztonságáért.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő kitüntetéseket alapította:
— „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 18/1997. (IV. 16.) számú rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. §-ában, valamint az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §. (6) a., pontjában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati elismerések alapításáról, odaítéléséről és az adományozás eljárásáról az alábbi rendeletet alkotja.
l.§
Általános rendelkezések
E rendelet célja, hogy az Önkormányzat méltó módon elismerje és a város megbecsülését kifejezze mindazok iránt, akik:
— a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót alkottak,
— tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,
— kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek,
— tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették, kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
Ezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi kitüntetéseket alapítja:
— „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím
— „Paizs Ferenc Díj" kitüntető cím
— „Szekeres József Díj" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím
— „Paizs Ferenc Díj " közigazgatási kitüntető cím
— „Szekeres József Díj " az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe
— „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere " emlékplakett.
— „Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntető cím
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított 18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím és „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságok, a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak tehetnek javaslatot.
A dőlt betűvel írott kitüntető címekre a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján és a Városi Könyvtárban átvehető, valamint az önkormányzat honlapjáról (az alábbi címről: www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthető űrlapokon részletes indoklással, legkésőbb 2004. január 16-ig nyújtsák be Litter Nándor polgármester úrhoz.
2. §
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím
(1) „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím a legmagasabb helyi elismerési forma.
(2) A kitüntető cím adományozható azon személy számára, aki az 1. §-ban foglaltaknak megfelel.
(2) 2A kitüntető cím adományozható azon személyek számára — legfeljebb 2 fő — akik az 1. §-ban foglaltaknak megfelelnek.
(3) A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
(4) A díszpolgári cím évente adományozható.
(5) A kitüntetésre a közgyűlés tagjai, bizottságok, a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak tehetnek javaslatot. A javaslatokról a bizottságok véleményezése alapján a polgármester előterjesztésében a közgyűlés határoz, melyhez minősített többség szükséges.
(6) A díszpolgári címet a közgyűlés soros, vagy soron kívüli ülésén ünnepélyes keretek között adományozza és adja át az adományozásról szóló Nagykanizsa város címerével díszített oklevéllel és „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" feliratot tartalmazó kisplasztikával.
(7) A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" cím adományozásáról szóló határozat tartalmazza:
— Az adományozó megjelölését,
— A díszpolgár nevét,
— Az adományozás jogcímét,
— Az adományozás keltét, a polgármester és a jegyző aláírását és az adományozó pecsétlenyomatát.
(8) A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" címmel kitüntetett személy pénzjutalmat és a város címerével ellátott arany pecsétgyűrűt vehet át. A pénzjutalom összegét a közgyűlés az adományozással egyidőben állapítja meg.
(9) A kitüntetettet megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben kell részesíteni, így:
— A város által rendezett hivatalos ünnepségekre — részére fenntartott hely biztosításával — meg kell hívni,
— A város díszpolgára jogosult a díszpolgári cím viselésére, azt neve mellett feltüntetheti,
— Nevét, életrajzát és tevékenységét a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgárai című díszes kivitelű — Nagykanizsa város Múzeumában őrzött — emlékkönyvben fel kell tüntetni.
2004. január 6.
VÁROSHÁZA
11
3. §
„Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím
(1) „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek, szervezeteknek, egyesületeknek, közösségeknek, gazdasági és egyéb társaságoknak, akik (amelyek) az 1. §-ban foglaltaknak megfelelnek.
(2) A „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
(3) A „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím évente adományozható.
(4) A cím odaítéléséről a közgyűlés határoz az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság előterjesztése alapján, amelyhez minősített többség szükséges.
(5) A címmel a kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél, „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" feliratú kisplasztika és pénzjutalom illeti meg, amelyet ünnepélyes keretek között vesz át a város polgármesterétől.
4.8
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím
(1) „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek, szervezeteknek, egyesületeknek, közösségeknek, gazdasági és egyéb társaságoknak, akik (amelyek) kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
(2) „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető címből évente egy adományozható, a 2002. évben kivételesen kettő adományozha-tó.3
(3) A cím odaítéléséről a közgyűlés határoz minősített többséggel. Előterjesztő az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság, amely kikéri a Kisebbségi Önkormányzat véleményét.
(4) A címmel a kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél, "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" feliratú kisplasztika és pénzjutalom illeti meg, amelyet ünnepélyes keretek között vesz át a város polgármesterétől.
.5-§
Szakma! kitüntetések
(1) „Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és kollektíváknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb ideje kiemelkedő oktató-nevelő munkát végeznek, vagy az oktató-ne-velő munkát kimagasló erkölcsi vagy anyagi támogatásban részesítik.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kitüntető címből évente kettő adományozható.
(3) „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és csoportoknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb ideje kiemelkedő kulturális tevékenységet végeznek, vagy a kulturális tevékenységet kimagasló erkölcsi vagy anyagi támogatásban részesítik.
(4) A „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető címből évente legfeljebb kettő adományozható.
(5) „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és kollektíváknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb ideje kiemelkedő sporttevékenységet végeznek, vagy a sporttevékenységet kimagasló erkölcsi vagy anyagi támogatásban részesítik.
(6) A „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető címből évente legfeljebb kettő adományozható.
(7) Az (1), (3) és (5) bekezdésekben szereplő kitüntető címek odaítéléséről a közgyűlés határoz minősített többséggel, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztése alapján.
(8) Az (1), (3) és (5) bekezdésekben szereplő kitüntetésekkel járó oklevelet és kisplasztikát, jutalom kíséretében, ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.
Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá. A kisplasztikán szerepelni kell a címnek a díjazott nevének.
(9) „Paizs Ferenc Díj" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és kollektíváknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb ideje kiemelkedő közigazgatási tevékenységet végeznek.
(10) A (9) bekezdésben megjelölt kitüntető címből évente egy adományozható.
(11) „Szekeres József Díj" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és kollektíváknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb
ideje kiemelkedő egészségügyi és szociális tevékenységet végeznek, vagy az említett tevékenységeket kimagasló erkölcsi vagy anyagi támogatásban részesítik.
(12) A (11) bekezdésben megjelölt kitüntető címből évente egy adományozható.
(12) 6A (11) bekezdésben megjelölt kitüntető címből évente legfeljebb kettő adományozható.
(13) „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és kollektíváknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb ideje folyamatosan és eredményesen foglalkoznak az épített és természeti környezet védelmével, fejlesztésével.
(14) A (13) bekezdésekben megjelölt kitüntető címből évente kettő adományozható.
(15) A (9), (11) és (13) bekezdésekben szereplő kitüntető címek odaítéléséről a közgyűlés határoz minősített többséggel, a (9) bekezdésben szereplő címnél az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság, a (11) bekezdésben szereplő kitüntetésnél a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a (13) bekezdésben szereplő kitüntető cím esetében a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése alapján.
(16) A (9), (11) és (13) bekezdésekben szereplő kitüntetésekkel járó oklevelet és kisplasztikát, jutalom kíséretében, ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.
Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá. A kisplasztikán szerepelni kell a címnek és a díjazott nevének.
6. § Közös rendelkezések
(1) A 3., 4., és 5. §-okban szereplő kitüntető címek odaítélésére javaslatot tehetnek részletes indoklással a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági és egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint a Kisebbségi Önkormányzat.
(2) A kitüntetetteket a közgyűlés az előterjesztők által javasoltak közül választja ki. .
(3) A kitüntető címeket a közgyűlés visszavonhatja attól, aki annak viselésére méltatlanná válik. A visszavonásra a javaslattétel és az odaítélés szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.
(4) Az elismerő címek adományozását, illetve azok esetleges visszavonását a helyi sajtóban és a televízióban közzé kell tenni.
(5) A kitüntető címekkel járó jutalmak nagyságáról a közgyűlés az odaítéléskor dönt.
(6) A kitüntető címekkel összefüggő kiadásokat az önkormányzat költségvetésében biztosítani kell.
(7) A kitüntetésekről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvántartást vezet.
(8) Kitüntető cím egy személynek, szervezetnek, közösségnek csak egyszer adományozható.
(9) A kitüntetések a Város Napján, vagy a nemzeti ünnepekhez kapcsolódóan adhatók át.
(10) A képviselők részére kitüntető cím nem adományozható.
6/A§
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett
(1) „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett adományozható mindazon — nem nagykanizsai lakhelyű — magyar és nem magyar állampolgároknak, akik tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették, kapcsolatait javították, segítették a város anyagi és szellemi gyarapodását, vagy erre helyzetükből adódóan képesek.
(2) Az emlékplakett odaítéléséről a Közgyűlés határoz a polgármester előterjesztése alapján, minősített többséggel.
(3) Az adományozottat az emlékplaketten kívül megilleti az adományozásról szóló oklevél. Az emlékplakett pénzjutalommal nem jár együtt.
(4) Az emlékplakettből évente több is adományozható.
7. § Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 26/1997. (IX.26.) és a 3/1996. (II.6.) sz. rendeletekkel módosított 6/1993. (111.22.) sz. rendelete, valamint a 7/1996. (III.5.) sz. rendelet 20. §-a hatályát veszti.
Nagykanizsa, 1997. április 15.
Dr. Takács Anikó s.k. Tüttő István s.k.
jegyző alpolgármester
1
VS
2004. január 6.
január 6. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra - az ártatlan szökevény 09:55 Szórakoztató percek 10:05 Nem csak a 20 éveseké a világ 12:00 Híradó délben 13:05 Borostyán 14:00 Srpski Ekran 14:25 Unser Bildschirm 14:55 Szórakoztató percek 15:10 Hajlék 15:40 Élesben 16:30 Molnár Kati akvarelljei 16:50 Maradj velünk! 17:00 Katolikus krónika 17:30 Jelentés 18:00 Híradó 18:20Közeli - Kulturális híradó 18:25 Uniós pályázati kalauz 18:35 Mézga 19:00 Kérem a következőt! 19:15 Foxi Maxi kalandjai 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 Önök kérték! 21:05 Jutalomjáték 22:00 Kedd este 22:35 Globál is, lokál is 23:05 Panoráma 23:00 Az ünnepségről és a vendégekről
06:00 Disney-rajzfilm: 101 kiskutya 06:30 Reggeli 8:38 Találkozások 09:00 Játékzóna Játék 09:05 Recept Klub 09:15 Játékzóna 09:25 Maria 10:10 Játékzóna 10:20 Top Shop 11:20 Játékzóna 11:30 Delelő 12.00 Híradó 13:10 Fókusz Portré 13:35 Játékzóna 14:25 Recept Klub 14:35 Játékzóna 14:50 Disney-rajzfilm: 101 kiskutya 15:20 Mr. Beán 15:40 Csak egy szavadba kerül! 15:50 Miami Vice 16:45 Balázs 17:35 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:30 Barátok közt 21:10 Kórház a város szélén 20 év múlva 22:05 Törvényre törve 23:35 BeleValó Világ 23:55 Párizs-Dakar 2004 00:20 Találkozások 00:30 Híradó 00:40 Fókusz
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Maria Del Carmen 11:05 Teleshop 11:55 2gether 12:20 Kastélyszálló 13:15 Robin Hood. a tüzes íjász 14:55 Kapcsoltam 15:30 Egyről a kettőre 15:55 A betolakodó 16:45 Jakupcsek 17:40 Katalin bírónő 18:30 Tények 19:05 Aktív (12) 19:45 A Twister visszavág 21:30 Lost in Space -Elveszve az űrben 23:45 Szeret, nem szeret 00:05 Jó estét, Magyarország! 00:25 Propaganda 00:55 Valaki kopog
január 7. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra 09:50 Szórakoztató percek 10:05 Szatelit 11:05 Az Angyal 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Borostyán 14:00 Hrvatska krónika 14:25 Ecranul nostru 14:55 Eurón: játék euróért! 15:10 Kormányváró 15:40 Élesben 16:30 A Szenty 16:50 Református ifjúsági músor 17:00 Keresztelő Szent János utódai Bagdadban 17:25 Kívül - Belül 17:30 Jelentés 18:00 Híradó 18:20 Közeli -Kulturális híradó 18:25 Uniós pályázati kalauz 18:35 Mézga 19:00 Kérem a következőt! 19:15 Foxi Maxi kalandjai 19:25 Kívül - Belül 19:30 Híradó este 20:05 Washington Square 22:05 Szerda este 22:40 Hungarikum 23:10 Jaj, Carmela!
J 1
06:00 Disney-rajzfilm: 101 kiskutya (amerikai rajzfilm sorozat) 06:30 Reggeli 09:00 Játékzóna 09:05 Recept Klub 09:15 Játékzóna 09:25 Maria 10:10 Játékzóna 10:20 Top Shop 11:20 Játékzóna 11:30 Delelő 12.00 Híradó 13:10 Autómánia 13:35 Játékzóna 14:25 Recept Klub 14:35 Játékzóna 14:50 Disney-rajzfilm: 101 kiskutya 15:20 Mr. Beán 15:40 Csak egy szavadba kerül! 15:50 Miami Vice 16:45 Balázs - Szembe-
sítő-show 17:35 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:30 Való Világ 20:45 Barátok közt 21:15 Való Világ 21:30 Száguldás életre-halálra 23:15 XXI. század 23:50 Az elnök emberei 00:35 BeleValó Világ 00:55 Párizs-Dakar 2004 01:20 Találkozások 01:30 Híradó 01:40 Antenna 02:00 Fókusz
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Maria Del Carmen 11:05 Teleshop 11:55 2gether 12:20 Kastélyszálló 13:15 Eszelős karrier 14:55 Kapcsoltam 15:30 Egyről a kettőre 15:55 A betolakodó 16:45 Jakupcsek 17:40 Katalin bírónő 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Az Irigy Hónaljmirigy Ausztráliában 20:25 Columbo legveszélyesebb éjszakája 22:00 Szülőszoba 22:50 Cinematrix 23:20 Felemás házasság 01:00 Jó estét, Magyarország!
január 8. csütörtök
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra 09:55 Szórakoztató percek 10:05 Szívünkből muzsikálnak... 11:05 Az Angyal 12:00 Híradó 13:05 Borostyán 14:00 Rondó 14:25 Együtt 14:55 Szórakoztató percek 15:10 Anyanyelvi szószóló 15:40 Élesben 16:30 Labirintus 17:00 Álomsuli 17:30 Jelentés 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18:25 Uniós pályázati kalauz 18:35 Mézga család 19:00 Kérem a következőt! 19:15 Foxi Maxi kalandjai 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 A tévé ügyvédje 21:05 Nő fehérben 21:45 Szórakoztató percek 22:00 Csütörtök este 22:35 Zűrzavar
nw
kTTTS
06:00 Disney-rajzfilm: 101 kiskutya 06:30 Reggeli 09:00 Játékzóna 09:05 Recept Klub 09:15 Játékzóna 09:25 Maria 10:10 J á -tékzóna 10:20 Top Shop 11:20 Játékzóna 11:30 Delelő 13:10 Antenna (ism.) 13:35 Játékzóna 14:25 Recept Klub 14:35 Játékzóna 14:50 Disney-rajzfilm: 101 kiskutya 15:20 Mr. Beán 15:40 Csak egy szavadba kerül! 15:50 Miami Vice 16:45Balázs 17:35 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:30 Barátok közt 21:10 Kitúr-lak 22:35 Az utca törvénye 23:25 BeleValó Világ 23:50 Párizs-Dakar 2004 0:10 Találkozások (12) 00:25 Híradó 00:30 Moziklub 00:55 Pont hu 01:20 Fókusz
06:00 Cinematrix 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Maria 11:05 Teleshop 11:55 2gether 12:20 Kastélyszálló 13:15 Rita, a vadnyugat réme 14:55 Kapcsoltam 15:30 Egyről a kettőre 15:55 A betolakodó 16:45 Jakupcsek 17:40 Katalin bírónő 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Mr. Beán 20:15 Katicák avagy hajrá, csajok! 22:00 Kedvencek temetője 23:50 Jó estét, Magyarország! 00:10 Különleges kommandó
január 9. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra 09:50 Szórakoztató percek 10:10 Szuperbuli 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Remix 13:35 A vadóc 14:00 Körzeti magazinok 14:55 Eurón: játék euróért! 15:10 Fogadóóra 15:40 Élesben 16:30 Labirintus 17:00 Álomsuli 17:30 Zöldpont 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18:25 Uniós pályázati kalauz 18:35 Mézga 19:00 Kérem a következőt! 19:15 Foxi Maxi kalandjai 19:25 Kívül - Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Dugipénz 22:00 Péntek este
22:35 Ötven éves lesz a Magyar Televízió 22:35 Kicsi vagyok én... 23:05 Látogatás Veres Péternél 23:20 Ivan Iljics halála
f ri J
™ r M m
06:00 101 kiskutya 06:30 Reggeli 09:00 Játékzóna 09:05 Recept Klub 09:15 Játékzóna 09:25 Maria 10:10 Játékzóna 10:20 Top Shop 11:20 Játékzóna 11:30 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13:10 Pont hu 13:35 Játékzóna 14:25 Recept Klub 14:35 Játékzóna 14:50 101 kiskutya 15:20 Mr. Beán 15:40 Csak egy szavadba kerül! 15:50 Miami Vice 16:45 Balázs 17:35 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:30 Való Világ 20:45 Barátok közt 21:15 Való Világ 21:30 A terror iskolája 23:25 BeleValó Világ 23:50 Párizs-Dakar 2004 00:10 Stomp 01:05 Találkozások 01:15 Híradó 01:25 Fókusz
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Maria 11:05 Teleshop 11:55 2gether 12:35 Kastélyszálló 13:30 Feketeöves angyalok 14:55 Kapcsoltam 15:30 Egyről a kettőre 15:55 A betolakodó 16:45 Jakupcsek 17:40 Katalin bírónő 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Majomkaland Afrikában 21:30 Széf fiúk 23:00 Jó estét, Magyarország! 23:20 Halálosztó harcos 2.
január 10. szombat
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Süsü Varázs 09:30 Mentsük meg Bundert Boglárkától 10:00 Képben vagyunk 10:40 Fele királyságom 11:05 Heti Mozaik 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:10 EuroParty 13:00 Sasszem 13:30 Útravaló 13:40 Léghajóval Ausztráliában 14:35 Népzenei magazin 15:00 Századunk 15:30 Verssor az utcazajban 15:35 PoliTour 16:05 Piknik 16:35 Újvilági rapszódia 18:15 Magyar Elsők 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek 20:05 Kató néni kabaréja 50'' 21:00 Végveszélyben 23:20 Híradó este 23:30 Véresen egyszerű 01:05 Vigyázz! Kész! Jazz!
06:00 Ünnepnaptár 06:25 101 kiskutya 07:00 Kölyökklub 09:35 Disney-rajzfilmek 10:25 A játék neve: túlélés 11:15 Játékzóna 11:25 Ötletház 2003 11:50 Játékzóna 12:00 Híradó 12:10 XXI. század 12:40 Tengerjáró 13:05 Autómánia 13:30 Norm Show 13:55 A vadak ura 14:50 Hóbarátok 15:40 Dawson és a haverok 16:35 Majmok bolygója VI. 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz plusz 19:25 Való Világ 20:05 A dzsentlemanus 22:10 Heti hetes 23:20 így készült: A Gyűrűk Ura - A király visszatér 23:50 Párizs-Dakar 2004 00:10 Híradó 00:20 A játék neve: túlélés
06:00 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 10:45 Spinédzserek 11:15 így készült: Azok a csodálatos őslények 12:15 Talpig pácban 12:40 TotalCar 13:10 Családjogi esetek 14:00 Benny Hill 14:25 Knight Rider Team 15:15 Smallville 16:00 Sliders 16:50 Csillagkapu 17:40 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:30 Activity show 20:10 Megasztár 22:05 Folytassa Claudia! 23:00 Megasztár 23:25 Sárkánytűz
január 11. vasárnap
lepkék miatt 12:45 Delta 13:15 Századfordító magyarok 14:05 Uniós pályázati kalauz 14:15 Úton 14:50 Csellengők 15:05 Örömhír 15:35 Szó, szó, szó... 16:05 Stílus 16:35 Elsőkézből 17:05 Zorán-koncert 18:30 Híradó este 18:50 Sporthírek 19:05 Szívek szállodája 19:55 NÉVshowR 21:40 Friderikusz 22:35 Híradó este - Időjárás-jelentés 22:45 MMM 23:15 Literatúra 00:05 . Héthatár 00:50 Pénz, pénz, pénz
IÍ1J1
l L. U •
06:00 Az internet csodái 06:25 Yugioh 07:00 Kölyökklub 09:55 Nikki 10:20 Hazárd megye lordjai 11:10 Játékzóna 11:20 Recept Klub 11:50 Játékzóna 12:00 Híradó 12:10 Ötletház 12:35 Norm Show 13:00 Smokey és a Bandita 2. 14:50 A szökevény 15:45 Zsaru az űrből 16:35 Ha-toslottó-sor-solás 16:40 Medicopter 117 17:35 Sheena, a dzsungel királynője 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Szeress most! 19:55 Ovizsaru 22:00 Éjféli ügynök 23:30 BeleValó Világ 23:55 Párizs-Dakar 2004 00:15 Híradó 00:20 Fókusz Portré 00:45 Országház
06:00 Reggeli gondolatok 06:30 Amit nem vehetnek el tőled 07:00 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 10:25 A szupercsapat 11:15 Stahl konyhája 11:45 Benny Hill 12:15 Kardok királynője 13:05 James Bond: Oroszországból szeretettel 15:10 Waikiki páros 16:00 Kulcsember 16:50 Walker, a texasi kopó 17:40 J.A.G. 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Még zöldebb a szomszéd nője 22:00 Dolores Claibome 00:30 Angyalok városa
január 12. hétfő
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 10.00 Friderikusz 11.05 Az angyal 12.00 Híradó 13.05 Borostyán 14.00 Roma magazin 14.25 Domovina 14.55 Eurón 15.10 Agrárvilág 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 Álomsuli 17.25 Kívül-belül 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.20 Közeli 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Mézga család 19.00 Kérem a következőt! 19.15 Foxi Maxi kalandjai 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó 20.05 Kékfény 21.05 Europarty itáliai hangulat 22.00 Hétfő este 22.35 Provokátor 23.05 Telesport 23.55 Menyasszonyok vonata
I :k J B
06.00 Malackó 06.05 Yugioh 06.30 Reggeli 08.38 Találkozások 09.00 Játékzóna 09.05 Recept klub 09.15 Játékzóna 09.25 Mária 10.10 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.30 Delelő 13.10 Országház 13.35 Játékzóna 14.25 Recept klub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm 15.15 Mr. Beán 15.40 Csak egy szavadba kerül 115.50 Miami Vice 16.45 Balázs 17.35 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Való Világ 20.50 Barátok közt 21.20 Való Világ 21.35 A végzet markában 23.20 Belevaló Világ 23.40 Párizs-Dakar 2004. 00.05 Vad Bili 01.45 Találkozások 01.55 Híradó 02.05 Fókusz
üül
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér 09:45 Szórakoztató percek 10:05 Galéria 11:10 " így szól az Úr!" 11:20 Kánon 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:10 Suriname-ba a
06.00 Magyar borok, magyar borvidékek 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.00 Lazac 09.00 Tripla vagy semmi 09.35 Maria del Carmen 11.05 Teleshop 11.55 2gether 12.20 Kastélyszálló 12.40 Danielle Steel: Apu 14.55 Kapcsoltam 15.30 Egyről a kettőre 15.55 A betolakodó 16.45 Jakupcsek 17.40 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Banánhéj 20.40 így készült: 8 nap alatt a Föld körül Frei Tamással 22.00 Gyerekjáték 23.35 TopSport 00.05 Jó estét, Magyarország! 00.25 Profiler
2004. január 6. -KANIZSAI. MEDIA''
13
Zala Rádió, ''
a Magyar Rádió , ..
délnyugat-dunántúli programja |\/| QQV3 X KS□ IO l''l
az OIRT 71,03 MHz-en Z,J / ''
KANIZSA TV MŰSO RA
január 6-tól január 11-ig
január 6.kedd
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 08:20 Jelkép 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 08.55 Szivárvány sztár magazin - V-Tech 09:25 Mese: A beszélő varjú 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Magyarország lenyomata Ópusztaszer (makói városi TV) 18:00 Krónika 18:10 Mese: Bölcs róka 18:15 TV shop 18:30 Thalassa 19:00 Krónika 19:10 Körjárat 19:25 K''arc 19:35 Kamarai percek 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 20.15 Házban ház körül 20:30 Nyitott világ - a könny 21:00 A Karib tenger ördöge - amerikai,olasz kalandfilm 22:45 UNIJÓ '' 22.50 Márais Bach - Varnus Xavér orgonál 23:00 Lapozó
január 7. szerda
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Körjárat 08.20 K''arc 08:30 Krónika 08:40 Kamarai percek 08:55 Jövő 7 09:10 Házban ház körül 09:25 Mese: Bölcs róka 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Képes recept 18:00 Krónika 18:10 Mese: Dr. Morgó Medve és a kiscica 18:15 TV shop 18:30 Thalassa 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 - 2003-ról Litter Nándor polgármesterrel 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Kamarai percek 20:15 Körjárat 20:30 A Kalocsai kódex (a kalocsai városi TV) 21:00 Lopakodó 2. amerikai akciófilm 23:00 Lapozó
január 8. csütörtök
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Körjárat 08:20 Jelkép 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 -2003-ról Litter Nándor polgármesterrel 09:10 Kamarai percek 09:25 Mese: Dr. Morgó Medve és a kiscica 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Az Aggteleki barlangok: a Vass Imre barlang 18:00 Krónika 18:10 Mese: Dr. Morgó Medve és a kiscica 18:15 TV shop 18:30 Thalassa 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Körjárat 19:40 Jelkép 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 - 2003-ról Litter Nándor polgármesterrel 20:30 Barbaricum Könyvműhely 21:00 Az elveszett város kalandorai - angol, kanadai, olasz,bolgár kalandfilm 22:50 UNIJÓ 22.55 Márais Bach - Varnus Xavér orgonál 23:00 Lapozó
január 9. péntek
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Körjárat 08:20 Jelkép - református 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Jövő 7 - 2003-ról Litter Nándor polgármesterrel 09:25 Mese: Dr. Morgó Medve és a kiscica 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:55 Lapozó 17:30 A nagycenki Múzeumvasút (győri városi TV) 18:00 Krónika 18:10 Mese: János apostol látomása 18:15 TV shop 18:30 Thalassa 19:00 Krónika 19:10 Önök mondták Tömbrehabilitáció 19:25 Civilek -Magvető közösség 19:40 Jelkép 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Körjárat 20:30 Virágzó Magyarország - Bácsalmás 21:00 Gyilkos aréna - kanadai akciófilm 23:00 Lapozó
január 10. szombat
00:00 Lapozó 06:30 Krónika 06:40 Videoklip 07:05 Önök mondták -Tömbrehabilitáció 07:20 Jelkép 07:30 Krónika 07:40 Civilek - Magvető közösség 07:55 K''arc 08:10 Körjárat 08:25 Mese: János apostol látomása 08:30 Torna 09:00 TV shop 09:30 Disputa - beszélgetés fogyatékkal élő embertársaink helyzetéről 10:30 Különjárat - Balogh Zoltán kemény zenei magazinja 11:00 Képes recept 11:30 Fradi TV 12:00 Lapozó 17:30 A világ szeme rajtad -dokumentumfilm 18:00 Tv shop 18:30 Tv mozi: Falfúró - magyar film 20:03 Sajt - Tarabó Évával 20:30 Ottó mobil 21:00 Mint a szélvész - amerikai akciófilm 22:00 Thalassa 23:00 Bencze-show 23:30 Tv shop 23.45 Ajánlók, kisfilmek 24:00 Lapozó
január 11. vasárnap
00:00 Lapozó 06:30 Tv mozi: Falfúró 08:03 Sajt - Tarabó Évával 08:30 Torna 09:00 Tv shop 09:30 Thalassa 10:30 Wellness-tár életmódmagazin 11:00 Ottó mobil 11:30 Fokváros dokumentumfilm 12:00 Lapozó 17:30 Ormosság - alternatív gyógymódok 18:00 Tv shop 18:30 Tv mozi : Vasárnapi szülők 20:08 Kapocs - 1. sz választókerület - Bicsák Miklós 20:23 Videoklip 20:30 Wellness-tár életmódmagazin 21:00 Hippolyt 23.00 Különjárat - Balogh Zoltán keményzenei magazinja 23:30 Ottó mobil 24:00 Lapozó
AKCIÓK, KEDVEZMENYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
A Senki Földjén
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964

Nyílva: minden nap 9-21-ig
Történet a szerelemről, hűségről, és a döntésről, a család tisztelete és a szíve parancsa között. 1910-ben a brazil pusztaságon két család között nemzedékekre visszatekintő viszály dúl. Az egyik családban a legidősebb fiú megkérdőjelezi az erőszakot, és találkozik egy nővel is, aki megmutatja a szigorú kultúrán túli életet.
Konyhabútorok, hálószobabútorok, fürdőszobabútorok egyedi igény szerinti gyártása kedvező áron.
Kiskanizsa, Jakabkuti u. 81. Tel.: 20/470-6291
.eklám
nagykanizsa 71,03 mhz
HÉTKÖZNAP
05.30-05.37 nyitó konf., regionális hírek 05.37-05.55 Falurádió (átvett) 05.55-05.58 Azonosító szignál, konf., hajnali meteor, névnap 05.58-6.00 Reklám 06.00-06.21 Kossuth krónika (átvett) 06.22-06.28 A nap témája 06.28-06.30 Reklám 06.30-06.40 Regionális Krónika 06.40-06.45 Lapszemle 06.45-06.52 Sport 06.52-06.58 A 08.15-08.45 óra közötti magazin előzetese 06.58-07.00 Reklám 07.00-08.00 Ugyanaz, mint 06.00-07.00 között 08.00-08.15 Kossuth hírek + BBC Világhíradó (átvett) 08.15-08.43 Tematikus magazin* , vagy pályázatos 08.43-08.45 Reklám 08.45-08.58 Regionális Krónika 8.58-9.00 Műsorzárás jé SZÓMBA 05.30-05.40 mezőgazda: nali meteori (átvett) 06. Regionális 06.58 Cifras 06.00-07.00 08.07-08.13 Jeg; 08.58 Regionális
05.40-05.55 Majorság -zonosító szignál, konf., haj-06.00-06.22 Kossuth krónika 30 Reklám 06.30-06.40 ''6.45-06.52 Sport 06.52-10-08.00 Ugyanaz, mint írek 08.05-08.07 Reklám yi? (átvett műsor) 08.45-lisorzárás
VASÁRNAP
06.00-06.05 Nyitó szigná®j8tf. hírek 06.05-06.28 Egy hét riportválogatás (ism.) 06.28-06.30 Reklám 06.30-06.45 Zene 06.45-06.58 Vallási percek 06.58-07.00 Reklám 07.00-07.05 Regionális és országos hírek 07.05.-07.58 E^É&ában - nemzetiségi magazin átvett) 07.58-08.00 Reklám 08.00-08,05 Regionális <?s országos hírek 08.05-08.07 Reklám 08.07-08.58 MiiaÉÉ&8.58-09.0Q Műsorzárás
* 1 .hét - hétfő
Közlekedés; csütörtök: Vendégváró, péntevadászók 2. hét - hétfő: Szomszédaink; szerda: Gazdasági magazin; csűíöíti
3. hét - hétfő:
Önkormányzati magazin; csütörtök: Medicina; péntek:
4. hét - hétfő: Civil; kedd: Zöld magazin; szerda: Bice-bóca; csütörtök: EU-magazin;
1
VÁROSHÁZA
2004. január 6.
□ Saját hatáskörben módosítva
□ Első fokú döntés helyben hagyva ■ Megváltoztatva
B Új eljárásra utasítva
KÖSZÖNET A JÓTÉKONYSÁGI GÁLA TÁMOGATÓINAK
Ezúton tisztelettel köszönöm mindazon szervezetek és magánszemélyek támogatását, akik munkájukkal, adományokkal, tombolanyeremények felajánlásával vagy más módon hozzájárultak a Jótékonysági Gála sikeréhez. Ezzel a Nagykanizsán élő hátrányos anyagi körülmények között élő középiskolás tanulók számára tették szebbé a karácsonyt.
Sikerekben gazdag új esztendőt kívánok a támogatóknak és a megajándékozottaknak!
Litter Nándor
polgármester
UGYIRATFORGALOM
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal évente átlagosan 94 ezer irattal foglalkozik. A feladat ellátása során jogot biztosító, kötelezettséget megállapító határozatot hoz, ami éves átlagban 33.700 érdemi döntést jelent. A fellebbezések számának alakulása mutatja, hogy a meghozott döntések túlnyomó többsége megalapozott, jogszerű.
A Polgármesteri Hivatal ügyiratforgalmának alakulását, a hatósági munka részletező adatait szemléltetik a grafikonok 1998. évtől kezdődően 2002. évig.
Fellebbezések alakulása
DÍJAZOTT BETLEHEMEK
Egyik, a csodálatos alkotások közül, melyet a Palini Altalános Iskola és Óvoda tanulói készítettek
A polgármesteri hivatal hagyományteremtő szándékkal rendezte meg karácsony előtt első betlehemkészítő versenyét, melyen a beérkezett alkotások mennyiségének és minőségének figyelembevételével egy fődíj és három első helyezés került kiosztásra. A fődíjat Polai Lászlóné népi iparművész csuhéból készült betlehemje érdemelte ki, a három első díjat a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskolából Dobronyi Zsófia tanuló, ugyaninnen az Ügyes Kezek Szakkör két tagja (Kantó Friderika és Schweiczer Hajnal), valamint a Rózsa Úti Óvoda Halacska csoportja vihette haza.
EJ SZAKAI KÖRJÁRATON
Szányiné Kovács Mária önkormányzati képviselő decemberi fogadóóráján a lakossági panaszok zöme az éjszakai szórakozóhelyek működésével volt kapcsolatos. E panaszoknak járt utána 19-én, péntek éjszaka a belváros szórakozóhelyein a képviselőnő. Az „éjszakai körjáraton" a helyi környezetvédelmi hatóság és a Winkler Lajos Környezetvédelmi labor is részt vett. A tapasztalatok ezúttal is azt mutatták, hogy nem alaptalan a lakosság panasza. Bezárt ablakok és ajtók mellett, két alkalommal tapasztaltak zajszínt túllépést a szakemberek. Mindezek oka az, hogy a műszaki megoldásokra nem fordítanak kellő gondot az üzemeltetők, holott ezáltal megszűnhetnének a lakossági bejelentések. Szakszerűen meg kellene terveztetni a hangszigetelést, hogy zavartalanul szórakozhasson az ifjúság, és a lakosság is nyugalomban pihenjen. Elgondolkodtató volt azonban látni, a tizenegykétéves fiatalok éjszakai szórakozását. Vajon hol van ilyenkor a család, hogy megengedik gyermeküknek, hogy éjfél után még szórakozó helyeken tartózkodhassanak?
1998 1999 2000 2001 2002
Saját hatáskörben módosítva 39 40 28 52 41
Első fokú döntés helyben hagyva 73 57 144 137 106
Megváltoztatva 18 6 6 16 22
Uj eljárásra utasítva 24 4 14 14 22
Tisztelt Olvasóink!
2004. évtől a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap korábban, már a hét keddi, szerdai napján terjesztésre kerül, így Önök a hétvége eseményeit is hamarabb olvashatják. Reméljük, hogy ez a változtatás kedvező fogadtatásra talál!
A szerkesztőség
t
2004. január 6.
S
1
sakk
2003. évi Nyílt Bajnokság
A többszörös bajnok Kercsmarics és a rengeteget fejlődő 16 éves Ladányi Zsolt három nyeréssel kezdtek. így a bajnokság negyedik fordulóján rangadót játszanak. A második fordulóban Biskopics időzavarba kergette Papot, győzelmével nagy lépést tett előre. A harmadik fordulóban a szülés után visszatérő Kiss Judit ellen teljesen nyert állást rontott. A harmadik fordulóban Papp Nándor is javított. A fiatalok közül Horváth Szalai Gábor, Örkényi Róbert és Nyizsnyik Bence eredménye nagy fejlődést sejtetnek, ők a legújabb generáció. At idősebbek közül Traub Sándor játéka kellemes meglepetés. Állás a harmadik forduló után: 1-2. Kercsmarics József, Ladányi Zsolt 3,0 ponttal. 3. Kiss Judit 2,5 ponttal. 4-10. Sípos János, Molnár Márton, Papp Nándor, Biskopics Márton., Zámbó Tamás, Lukács László, Traub Sándor 2 ponttal.
nöi kosárlabda
Újabb NTE siker
December 21-én idegenben játszott az NTE 1866 MÁV Rt. NB II női kosárlabdamérkőzést. 70:61-re verte a kanizsai gárda a házigazda Baja ÚDKSE-t. NTE 1866 MÁV Rt.: Lakatos, Góber E. 28/18, Torna 11, Paizs A. 10, Muk 9. Csere: Tahi 4, Bődör 8, Góber J.
— A gyenge játék ellenére NTE siker született. Az őszi szezon mérlege: hat mérkőzésből hat győzelem — értékel Kovács Nándor edző.
s p
0
R
T H
40
1
R E K
férfi kosarlabda
Elszalasztott lehetőség
December 17-én a Kanizsa KK DKG EAST is idegenben játszott. A hazai Fehérvár KC-tól 103:92-re kikapott a kanizsai csapat. DKG EAST: Kováts 17/6, Volf Barna 6, Bausz 4, Miilei 12, Koma 21. Csere: Domonkos 18/8, Volf Dávid 8, Zsámár 6.
— Az első negyedben a gyenge védekezés miatt jelentős hátrányba került a kanizsai csapat, ráadásul ebben az időszakban a játékvezetők egyetlen szabálytalanságot sem ítéltek. A félidő végére tovább növelte a hazai csapat az előnyét. A szünet után a DKG EAST zónavédekezésre állt át és szép lassan kezdte ledolgozni hátrányát. A mérkőzés vége előtt öt perccel már csak öt pont volt a különbség, de ismét becsúszott néhány hiba és már nem sikerült javítani. Az első félidei álmos kezdés miatt egy megnyerhető mérkőzésen nagy lehetőséget szalasztott el a csapat a megerősödött Fehérvár KC ellen — mondta Vágvölgyi Tamás edző.
az ev sportoloja
Kanizsai az Év Sportolói között
A Zalai Hírlap Szerkesztősége minden évben meghirdeti az év legjobb sportolói címet, amelyet karácsony környékén adnak át. 2003-ban Zala megye legjobb női sportolója címet a szerkesztőség szavazatai alapján a Nagykanizsai Tungsram sakkozója, Vajda Szidónia, aki 2003-ban a magyar csapat tagjaként az Európa Bajnokság ezüstérmese lett.
SIKERES NB II-S SZEREPLES
Idén különböző okok miatt az NB II-ben indult az NTE 1866 MÁV Rt csapata. Hat mérkőzésből mind a hatot sikerült megnyerniük. Sok mecs-csüket nagy pontkülönbséggel nyerték, egy szorosabb mérkőzésük volt. Jelenleg 10-11 játékosa van a csapatnak. Kisebb megszakítással már hét éve az NTE 1866 MÁV Rt. edzője Kovács Nándor, vele készült következő beszélgetésünk.
— Mi jellemzi az NB II női kosárcsapatot?
— Egy jó hangulatú baráti társaságból alakult ki a csapat. Olyan játékosok az NTE tagjai, akik magasabb szinten nem tudnak játszani munkahelyi és egyéb okok miatt, ezért az NB II osztály számukra megfelelő. A régi csapatból is maradtak
páran, ők alkotják a csapat gerincét. Régebb óta a MÁV-nál játszik Torna Zita, Góber Eszter, Tahi Betti és a Szélessy Szilvi. Van pár új játékos is, de mindenki már régóta valamilyen szinten kosárlabdázik, komolyabb sérülése nem volt a játékosoknak.
— Mi a cél?
— Célunk, hogy minél tovább megőrizzük veretlenségünket és, hogy megnyerjük az NB II bajnokságot.
— Lesz-e változás a gárda összetételében?
— A csapat összeállításában változás nem várható, mivel teljesen amatőr csapat vagyunk, nincs lehetőségünk új játékos igazolására.
— Milyen anyagi háttérrel vágnak neki a 2004-es esztendőnek?
— Anyagi gondjaink természetesen nekünk is vannak, mint minden egyesületnek. Össze kell szednünk a működéshez szükséges pénzt, hogy végigvigyük a bajnokságot.
— Miben kell erősödnie a gárdának ahhoz, hogy ezeket a szép sikereket továbbra is hozni tudják?
— A védekezésben fel kell javulnunk, támadásban nincs problémánk
— Mivel kezdődik a 2004-es esztendő?
— Január 10-én Szombathely csapatát fogadjuk, őket idegenben már megvertük, remélem hazai pályán is magabiztos győzelmet fogunk elérni. Ezt követően az NB II élcsapataival játszunk január, februárban — mondta végül az edző.
A
SPORTVILÁG HÍREI
A Debreceni VSC febrúár 26-án játszik Bruges-ben az UEFA Kupa 3. fordulójában, A belga riválissal zajló mérkőzésre charater járat indul a futbalklub szervezésében.
Schumacher lett a Bajnokok Bajnoka 2003-ban. A L''Eguipe című francia sportnapilap szavazatai alapján a három éve veretlen Forma l-es pilóta Lance Amstrong Tour De Francé győztest és Alekszandr Popon orosz úszóbajnokot utasította maga mögé.
Hóesésben kezdődött a Dakar Rali. Kereken négyszáz jármű -142 autó, 195 motor és 63 kamion - vágott neki a január 18-ig tartó 26. Dakar Ralinak. A magyarok ezúttal is ott vannak a mezőnyben. Az autósoknál rajthoz állt a Szalay-Bunkoczi, a Palik-Darázs, Benyú-Maurer és Liszi-Rack páros. Két-két motoros és kamionos egységünk is van.
HSMK
A Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola Nagykanizsa, Hunyadi utca 18. 2004. január 15-én 15 órakor beiskolázási nyílt napot tart. Helye: iskola tornaterme A nyílt napon bemutatásra kerül a 9. évfolyammal induló általános műveltséget adó, valamint a 11. és 13. évfolyamoktól induló szakképzési program. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
r\ Számítástechnikai CiömpuíeR Szaküzlet és Szervíz
Nagykanizsa, Rákóczi űt 38. Tel.: 93/536-112, Fax:93/536-114 e-mail: rstgmk@axelero.hu Ct.:Wittmann Károly és Tsa.
Adóvisszatérítés!
Ne maradjon le róla! ÚJDONSÁG!
MIKROHULLÁMÚ
Internet-szolgáltatás indul! Információ üzletünkben
Suli *)
éxpnaaa »J
Akkumulátorok 1-3 év garanciával!
6 és 12 V-os 2-210 Ah teljesítményig, átlagos és különlegesen magas indítóáramú, minden gépjárműhöz. 200 hazai és nyugati típus: hagyományos savas, zárt savas, zárt folyadékmentcs (zselés).
Akkumulátor
Szakbolt
és Szerviz
Pozsgai János
8800 Nagykanizsa, Teleki út 4. Telefon: (93) 312-346 Nyitva: H-P: 8-18, Szo: 8-12 óráig.
ÜVEGCIPÖ - színmű - RÁTKAI - BÉRLET
A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása a HSMK-ban január 12-én 19 órakor. Belépődíj (pótszék): 1200 Ft
VILÁGJÁRÓK KLUBJA: NEPÁL
Diaképes úti élménybeszámoló a HSMK-ban január 14-én 18 órakor. Előadó: Böröcz Zsolt Belépődíj nincs, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! - vígjáték a HSMK-ban január 19-én 19 órakor. Főbb szerepekben: Hegyi Barbara, Csepregi Éva, Balikó Tamás, Forgács Péter Belépődíj: 1600 Ft
A HSMK felvételt hirdet január végén induló tanfolyamaira: Kosárfonó, 40 óra (heti 1x4 óra): 12000 Ft, anyagköltséggel, vezeti: Hadiné Szalai Gabriella Társastánc, 24 óra (heti 1x3 óra): 3500 Ft, vezeti: Füstös Gábor Üveg- és selyemfestő, 20 óra (1x3 óra): 4000 Ft + anyagköltség, vezeti: Dani Zoltánné A tanfolyamokra jelentkezni lehet január 20-áig, az információs szolgálatnál.
APRÓHIRDETÉSEK
_INGATLAN
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton, 80 nm-es családi jellegű ház, központi fűtés, ipari áram, vezetékes víz, 600 négyszögöl területen. Érd.: 93/315-526 (5264K)
Szepetnek Ady E. 33. szám alatt kertes családi ház eladó. Érd.: a
helyszínen. (5288K) ***
Nk-án a keleti városrészben Zemplén u. 3., I. emeleti 1,5 szobás, 42 m!-es, központi fűtéses lakás eladó. Érd.: 93/322-109, 30/6345-855 (5289K)
JÁRMŰ_
Skoda 105S-es vonóhoroggal, másfél év jótállásos akkumulátorral, műszakival, jó állapotban, olcsón eladó. Érd.: 20/3530-749-es telefonszámon, vagy az esti órákban személyesen: Jakabkuti u. 75. (5292K)
VEGYES
Sony digitális fényképezőgép (3x digitális zoom, videómód, színes led kijelző, 2MP) eladó. Ár:
35.000 Ft. Érd.: 30/9932-534 (5287K)
***
Szénát, szalmát vásárolnék. Érd.: 06-30/657-2461 (5286K) •k-k-k
Csapi Öreghegyen 473 négyszögöl művelt terület eladó. Ugyanitt Komár és Danubia motorblokk és alkatrészek eladók. Érd.: 18 óra után 321-734,
30/374-8903 (5290K)
***
Nagy Ernő „Kisbalaton" és Erdős László „Őszi táj" című festménye eladó. Érd.: 30/204-2404 (5291K)
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Kőműves-, ács-, tetőfedő munkákat, tetőszigetelést, lakások átalakítását, lépcsőházak felújítását vállaljuk. Érd.: 93/322-109, 06-30/6398-825 (5293K)
* A A
Fuvarozást, áru- és fenyőfaszállítást valamint költöztetést vállalok 4*2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ ÉS NYELVVIZSGAKÖZPONT
GOETHE (német) és PITMAN (angol), - állami és nemzetközi (EU-s) bizonyítványt is nyújtó -
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ alap-, közép- és felsőfokon.
A VIZSGA IDŐPONTJA:
ANGOL: 2004. február 6. NÉMET: 2004. február 13.
Jelentkezési határidő: január 12.
30% KEDVEZMÉNY!!!
Nagykanizsa, Kinizsi út. 2/a. Tel.: 93/ 326 413 ; Fax: 93/ 536 887 E-mail: info@dialognk.hu ; Weh: www.dialognk.hu
DélZalai Hetilap
Ili
Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
XVI. évfolyam 2. szám • 2004. január 13. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Autóhifi. autóriasztó, műszaki használtcikk, MOBILTELEFONOK, digitális fényképezőgépek
Nagykanizsa, Platán sor 7. Tel./Fax: 93/333-837

Z
2004. január .
A megyei báli szezont a Magyar Újságírók Országos Szövetsége által szervezett Zala Megyei Újságíróbál nyitotta meg január 10-én. A bál védnökei: Wisinger István a MÚOSZ elnöke, Kiss Bódog Zoltán a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, valamint dr. Gyimesi Endre Zalaegerszeg polgármestere voltak.
Az Arany Bárány Hotel télikertjében jótékonysági céllal megrendezett bálon mintegy 150-en jelentek meg. A harmadik alkalommal sorra került zalaegerszegi vigasság részvevőit Kiss Bódog Zoltán köszöntötte, aki az elismerő szavak mellett a szakma árnyoldalairól is szólt, majd Wisinger István folytatta, aki elmondta, hogy a bál bevételeiből a nehéz helyzetbe kerülő újságírókat támogatják. A zenét hajnali 3 óráig a fővárosi Atlantis Együttes szolgáltatta. A vállalkozó kedvű bálozókról Dluhopolszky László árnykép-készítő művész rajzolt-vágott portrékat.
A megyei újságíróbálon a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap szerkesztőségének tagjai záróráig „helytálltak".
A Megyei Újságíróbál díszvendége Horváth Charlie volt. A fellépést követően terveiről elmondta, áprilisban újra turnéra indul, amelynek egyik állomása lehet, hogy Nagykanizsa lesz. ..Egyelőre örülök, hogy élek, hiszen az Arénában többen voltak kíváncsiak rám, mint Paul McCartney-ra. Az ilyen siker pedig nagyon nagy erőt ad, igaz keményen fárasztó is. Szeretem az újságírókat, hiszen nélkületek senki nem lehet sztár "— zárta villáminterjúját a karcos hangú dalnok, aztán mindannyiunk egészségére ivott egy dupla whiskyt jéggel.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szölősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Leveleim: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Hirdetésszervező: Huszárné Horváth Edina, Molnár Istvánné Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. ISSN 0865-3879 E-mail eímünk:kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. január 13.
AZDA
HOSSZUTAVU FEJLESZTÉS
Hetek óta folynak az építési, átalakítási munkálatok a Zala Megyei Munkaügyi Központ kanizsai kirendeltségének épületében. Több mint egy éve zajlik az a fejlesztési folyamat, amelynek jelenlegi fázisában egy új fogadótér kialakítása folyik. A cél, hogy a kirendeltség épületének földszinti részében egy egybefüggő új teret alakítsunk ki, amely megjelenésében, felszereltségében az uniós szolgáltatóhelyek gyakorlatát követi, mondta el Kiss Ambrus a Zala Megyei munkaügyi Központ igazgatója. A beruházás, amely részben Phare támogatásból, részben svéd forrásokból valósul meg, várhatóan áprilisban fejeződik be. Ezt követően a munkaügyi központ helyi kirendeltségének földszintjén internet hozzáférés is segíti majd a munkaerőpiaci informálódást. A beruházás során az épület akadálymentesítésére is sor kerül.
KANIZSAI ESTÉK
Pénteken este került sor a Kanizsai Esték elnevezést viselő előadássorozat első programjára, amelynek vendége Kiss Bódog Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke volt. A program elején Balogh Tibor, református lelkész köszöntötte a megjelenteket, és elmondta a Kanizsai esték sorozatának célja, hogy nyitottabb szívvel és nyitottabb szemmel lépjünk az unióba.
Ezt követően Kiss Bódog Zoltán a Régiók, megyék együttműködése, lehetőségek és aggályok című előadását hallgathatták meg az érdeklődők. A politika egyfajta csodavárást kommunikál, jóllehet az únióba történő belépés, és az azt követő időszak kemény versenyt hoz. Sokan úgy gondolják, hogy csak az únióig kell eljutni, azt követően már nem lesz szükség erőfeszítésre — mondta az előadó. Hazánkban statisztikai alapon szerveződtek a régiók, valódi kohézió, földrajzi összetartozás nélkül. Kemény verseny folyik a pénzek elosztásáér, a státuszokért. Ez megosztja az országot. Szekértáborok jöttek létre, amelyek között sok esetben már kommunikációs viszony sincs. Ez azért probléma, mert most lenne leginkább szükséges a nemzet egysége.
Kis Bódog Zoltán szerint a civil szervezeteknek, az önszerveződő közzösségeknek van a legnagyobb szerepük a nemzetttudat megtartásában, a nemzeti egység megőrzésében. A politika leszerepelt, így véleménye szerint a politikaimentes kezdeményezéseké a jövő. Sajnos nem tudott megszerveződni az ország, jólllehet tíz éve volt rá. A felzárkóztatásra szánt pénzek nem jutottak célba, nincs stabil intézményrendszer, nincs minden régióra kiterjedő fejlesztési terv. Gondok vannak az agráriumban, gondok vannak a gazdaságban, és ezek a gondok a képzéssel, az átképzéssel orvosolhatók. Igazi esélyünk csak a képzésben, az átképzésbenvan —zárta előadását Kiss Bódog Zoltán, akk ezt követően a hallgatók kérdéseire válaszolt.
VÁLLALKOZÓK, FIGYELEM!
Nagykanizsa MJV Önkormányzata, a MEH nagykanizsai kistérségi megbízottja szervezésében, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nagykanizsai Irodája támogatásával 2004. január 19-én hétfőn 15 órai kezdettel információs fórumot tartanak a Vasemberház Dióssy-termében. A fórum témája: EU-s pályázati lehetőségek vállalkozók részére.
A fórumot Litter Nándor polgármester nyitja meg, egyben tájékoztatást adva a város stratégiai projektjeiről, a vállalkozások kapcsolódási lehetőségeiről. Az információs fórumra minden érdeklődő vállalkozót szeretettel várnak.
SIKERES PÁLYÁZAT
Litter Nándor polgármester és Göndör István országgyűlési képviselő január 8-án sajtó-tájékozta-tón jelentette be, hogy 221 millió forintot nyert a város az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakásállomány növelésére. Az értesítést a Belügyminisztériumban 2003-ban létrejött Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal elnökétől kapták.
A polgármester hangsúlyozta: a sikeres pályázat jól illeszkedik ahhoz a programhoz, amit a szegénység ellen a város meghirdetett. A pályázatot példaértékűen, külső szakértők igénybe vétele nélkül készítette Kámán László, az IKI igazgatója, és Simáimé Mile Éva, a szociális osztály vezetője.
Göndör István országgyűlési képviselő pedig sokat tett azért, hogy a pályázat befogadásra kerüljön. Ezzel nagyobb lépést tudnak tenni a rászorulók lakáshelyzetének a javításán, és végre akarják hajtani a további feladatokat is. A cél a középtávú fejlesztési
programnak megfelelően a nagyon leromlott állapotú lakások értékesítése, vagy felújítása.
Göndör István kiemelte: nemcsak ez az egy pályázat volt eredményes, többször is nyertek a közelmúltban. Hangsúlyozta igazán lobbizni csak akkor tud, ha ha jó pályázatot menedzselhet. Most már a megvalósítás van hátra, ami a helyben lakóknak fog örömet okozni, illetve a lakásmobilizálás is lehetővé válik. Arra is van remény, hogy még egyszer induljanak a „Nemzedékek háza" pályázattal. Litter Nándor hozzátette: nyilvántartásuk szerint a nagykanizsai intézmények és az önkormányzat által beadott pályázatok 75 százaléka sikeres volt.
A sajtótájékoztatón jelen lévő Kámán László kiegé-szítésként elmondta: a 221 millió forint a 70 százalékos állami támogatást jelenti, a 30 százalékos önrészt jelentő 96 millió forint a város rendelkezésére áll. A lakásokat egy éven belül, a jövő év január végéig kell megvásárolni.
ÉVÉRTÉKELŐ
A Zala Megyei Rendőrfőkapitányságon sajtótájékoztató keretében Dr. Nemes Zoltán rendőr főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány bűnügyi, rendvédelmi szempontból értékelte az elmúlt év eseményeit. Az értékelés során elhangzottakról, a legfontosabb mutatókról Tóth István, a zalaegerszegi városi kapitányság sajtóreferense tájékoztatta lapunkat.
Az elmúlt év egyik legfőbb célja a helyi szervek megerősítése volt, 15 státuszhellyel bővült a kapitányság állománya, ebből 12 a zalaegerszegi kapitánysághoz került, három Nagykanizsára. A közterületek rendjének ellenőrzése, igazoltatások során 274 személyt fogtak el a rend őrei, összesen 1356 fő elfogására került sor, a már feldolgozott adatok szerint. Az előállítások, intézkedések száma jelentősen növekedett a 2002-es évhez viszonyítva. A szolgálati ágak és az állami civil szervezetek összehangolt munkájának eredményeként az üdülőterületek közbiztonsága nem romlott, ám kedvező adatok mögött tettenérhető az idegenforgalom visszaesése is. A sérüléses közlekedési balesetekben a rendőrség fokozott jelenléte ellenére 5,7 százalékos növekedést mutat a statisztika. Az elmúlt évben a már feldolgozott adatok alapján 9179 bűncselekmény vált ismertté a megyében, ez a korábbi, a 2002-es évhez képest 5,4 százalékkal kevesebb. 2931 ügyet zártak le az elmúlt évben. Az elkövetők 11 százaléka volt fiatalkorú, ez 9,5 százalékkal több, mint a 2002-es évben. Nagy arányban, 20,4 százalékkal nőtt a nem büntethető elkövetők száma. 28,6 százalékkal csökkent a nem magyar állampolgárságú bűnelkövetők száma.
Az elmúlt év során 25 esetben számoltak be a zalai rendőri szervek vezetői az önkormányzatok, egyéb szervek kérésére, a beszámolókat minden esetben elfogadták. A belügyminiszter december végén megtartott év végi értékelésében is elismerte a rendőrség munkáját, hangzott el a sajtótájékoztatón.
PÉLDAKÉPEINK —- mr^O.
A NEMZET NAPSZÁMOSA
kel, disznóval, rendfával.. Megérkezik az ember éjszaka zuhogó esőben, egy kifestetlen idegen lakás fogadja. Aknásított terület a határszélen, a férjem az erdész, ...és én minden nap azért imádkoztam, „Isten, hozd haza este". 1950-ben ismét költöznünk kellett, mert különben vittek volna bennünket a Hortobágyra. Futottunk egészen Kanizsáig. B-listára kerültünk, mert kulákok voltunk 15 hold földdel. Aztán Sán''árra mentünk. Am a nagy nyomorunkban is szép emlékeink maradtak. Betettük az ajtót, és csak az volt a fontos, hogy belül rend legyen, mert ha ott rend van, akkor düböröghetnek, ropoghatnak a fegyverek...Ott ért bennünket ''56. A férjemet beválasztották a munkástanácsba, ebből aztán később ismét bajunk lett. Megint költöznünk kellett. Merre menjünk? — tettük fel a kérdést. Kanizsán várt bennünket a két beteg idős nagymama, ház visszajöttünk ide. Minden kezdődött elölről, munkahelyet találni, a tetőt megcsinálni, a házat rendbehozni. Fiatalok voltunk, mindent kibírtunk, mert hittük, egyszer jobb lesz. Maradt bennünk emberi tartást, azt nem lehetett,elpusztítani....
— Hogyan lett végül mégiscsak pedagógus?
— Egy {tápon azt mondtam a férjemnek, hogy az egy keresetből nem tudunk megélni, vissza megyek dolgozni. Ebből aztán nagy riadalom lett. Három gyerek, két idős nagymama, háztartás. A 15 év kihagyás alatt megtanultam csirkét, disznót nevelni meg köztest kapálni, mindent amit csak lehetett.. Azt gondoltam hát, eztán is lesz valahogy. Szerencsére akadt olyan munkakör a pedagógus pályán, amit el tudtam látni. Ez a napközi volt. Bekerültem a Rozgonyi iskolába, és húsz éven át, mint felsőtagozatos napközis nevelő dolgoztam. Nem akármilyen élmény volt bemenni annyi év után abba az osztályba, ahol magam is kisdiák voltam. Az egész családom a Rozgonyi iskolához kötődik, ott tanult a érjem, a gyerekeink, a testvéreim, ott dolgozott a férjem édesanyja is..
— Nem vágyott arra, hogy tanítson?
— A napközi különleges hely. Nincs osztályozás, nem kell jegyekkel ítéletet mondani a gyerekekről. Sok olyan gyerek volt a tanítványaim között, aki nehéz körülmények között éltek.. Mindig voltak REF-es diákjaim, de gond ebből sosem volt. Szerettem a gyerekeket. Mivel a saját gyerekeimmel egykorúak voltak, még jobban megértettem őket. A szülőkkel is mindig szót értettem.
— Mi az igazi elismerés egy tanító életében?
— Szépek ezek az ünneplések, jól esik az embernek, ha megemlékeznek róla. Ám egy tanítónak az az igazi köszönet, ha kimegy az utcára abban a városban, ahol leélte az életét, szembejön egy valamikori tanítvány, aki már az unokáját vezeti, és azzal kezdi: Jaj, Klári néni, de jó hogy találkozunk, és már mondja, mondja, sorolja élete történetét. A végén megölel, és szemlátomást boldog, hogy találkoztunk. Nem létezik ennél nagyobb elismerés, ez az, amitől egy tanító igazán boldog. Aki a borítékot nézi, az elismerést várja és elfelejti, hogy ez hivatás, az szedje a sátorfáját, és keressen más foglalkozást. Csak az marad meg ezen a pályán, annak lesz öröme, aki örömét abban leli, ha megöleli egy gyerek.
Dukát Éva
A városban évről évre ünnepélyes keretek között tesznek esküt a fiatal pedagógusok, és ennek az ünnepségnek a keretein belül adják át az arany-, gyémánt- és vasokleveleket. Az idén elismertek között ott volt Plander Józsefné is. Sajátos pálya az övé, hiszen főúri családnál kezdődött, másfél évtizedes kényszerű kihagyással folytatódott, és mint napközis nevelő búcsúzott a katedrától.
— A pedagógus pályán a gyökerek meghatározóak. Nagyapám zsellér volt, aki feltörekedett és tanító lett. Polgári család volt a miénk, szerető szülőkkel. Apám gyakran mesélt a gyermekéveiről, amelyet a gércei tanító házában élt meg, és ez valahol ott legbelül megmaradt. Az első osztályt a Rozgonyi iskolában kezdtem. Ott tanított engem Béres tanító néni, akinek a személye meghatározó volt a pályámon. Amikor az első osztályos bizonyítványomat átnyújtottam az apámnak, már tudtam, tanító néni leszek. Bérces tanító néni emléke, jelenléte elkísért engem végig. Ott lakott a Sugár utcán, és én mindig elvittem a virágaimat neki.
Klári néni a polgári iskolában tanult tovább, ahol megint csak olyan nevelői voltak, akik mintául szolgáltak. Későbbi férje édesanyja négy évig földrajzra és magyarra tanította. A cinkotai tanítóképzőben megint egy olyan tantestület fogadta, amelyre nagy örömmel emlékszik vissza. Hu-szonhatan végeztek, ma tizenkilencen élnek még, és máig leveleznek egymással. Minden alkalommal nagy paksaméta levél érkezik, amelyben arról is tudósítanak, mi történik egykori iskolájukban. Az alma mater helyén ma a Szerb Antal Gimnázium működik, de az iskolavezetés számon tartja az egykori diákjait, és tájékoztatja okét mindenről. A jelesebb eseményekre meg is hívják okét. Klári nénit a gyémántoklevelének átadása alkalmából is köszöntötték.
— Sajátosan alakult a sorsa az iskola befejezése után...
— Amikor végeztem 1942-ben, nem volt állás. Vittem a diplomámat mindenfelé, és nem kaptam állást. Cinkotán tudatosították bennük, hogy a nemzet napszámosai leszünk, így nem ért készületlen a dolog. A Pallavichny őrgróféknak nem volt tanítójuk, így aztán ott kaptam állást, mint házitanító. Egészen az oroszok érkezéséig, három éven át dolgoztam náluk. Magukkal vittek volna, amikor elhagyták az országot, de én közben férjhez mentem. Légiriadó közepette kötöttünk házasságot. Menekültünk az oroszok elől, az országhatáron is túlmentünk. Megszületett a gyermekünk és visszajöttünk. Két év alatt háromszor költöztünk állami érdekből minden holminkkal, ruhákkal, edények-
2004. január 13.
A XX. SZÁZAD TANÚI
5
A XX. SZAZAD TANÚI
Elbúcsúztunk a XX. századtól és a második évezredtől.
A búcsúzás mindig fájdalmas, az elmúlt idő ott bujkál emlékeinkben, s mi megyünk tovább és emlékezünk. Miénk volt e század a maga örömeivel, bánataival, szörnyűségeivel. Mit „adott" az elmúlt évszázad? Két világháborút, fasizmust, kommunizmust, atombombát, szörnyű pusztítást a lelkekben, de adta a technikát és a tudomány új vívmányait és mindig adott erőt az újrakezdésre, hitet, tanúbizonyságot, amit olyan elődök tettek, mint Ady, József Attila, Móricz, Radnóti, Illyés, Nagy László, Bartók és Kodály számtalan tudós. A század jelesei között ott voltak városunk szülöttei — akikre méltán vagyunk büszkék: Hevesi Sándor, Bedő Albert, Kaán Károly, Zemplén Győző ...
Emlékezni kell, mert belőle táplálkozik a jövő és a múlt borzalmait is békévé oldja az emlékezés.
E sorozat azért indul útjára, mert szeretnénk sokat megőrizni — interjúink során — a múltról, nehogy elveszítsük. Megtartani, megőrizni a jövőnek, mert itt kell élnünk, itt van a gyökér, itt a ház, itt bújik meg a szerelem, s itt szól szépet a száj. Mint ahogy József Attila írja: „csak itt mosolyoghatsz, itt siratsz. Magaddal is csak itt bírhatsz, óh lélek! Ez a hazám." Nagykanizsa pedig a mi városunk.
DEZSŐ FERENC:
A HENTES
Az idő végtelen csendjében 87 év összegyűlt emléke árad, rejtekhelyéről előbukkan, megszólal, szinte ki is kívánkozik a megszólított Medgyesi Jánosból. Egy élet emlékeit nem könnyű összeszedegetni, de előcsalogatjuk, s a kérdések feltépik a gátat és elered - mint eső - a szó s elönt bennünk az emlékek sora és elcsodálkozom a válaszoló csendes, megfontolt nyugalmán és pontosságán. Igaz, már lassan csoszog, de az elméje még friss. Gondolkodtam, mi az, ami e nagy nyugalmat adja? A kor, a tapasztalat, a hit és a mértéktartás. így épül föl egy élet története, egy ember élete.
Nagyrécsén született iparos családból. Apja csizmadia volt, vagyonnal nem rendelkezett, s mint vallásos ember vállalta a sekrestyési munkát a templomban. Kellett a jövedelem kiegészítés, hiszen rajta kívül még két testvére volt. Szerették volna, ha a családi hagyományt folytatja és ő is csizmadia mester lesz.
Egy kis kerülővel hentes lett. Pedig a családjukban rend és fegyelem uralkodott. A gyermekkoruk az engedelmességen alapult. Aszófogadó gyermek nem volt valami rendkívüli teremtmény. A választás a véletlenen múlott. Disznóölésen vett részt a sógoránál, ott figyelt fel ügyességére, aztán beajánlott a henteshez inasnak. Apja nagyon ellenezte, nem akarta elengedni a városba tanulni, mert mint mondta: ,,a város elrontja a gyereket". Mégis sikerült meggyőzni. Az Árpád utcába került tanulónak, ami 3 évig tartott. Munka volt bőven, de szívesen csinálta, mert minden érdekelte, mindent meg akart tanulni. Az inas évek alatt teljes ellátást kapott. Ott tanulta meg a disznó- és borjúvágás és feldolgozás minden csínját-bínját. Segédként már rábízták az élő állatok megvásárlását is. így sok helyen járt, sok tapasztalatot szerzett.
Az idő nagy részét munkával töltötte, szinte csak erre emlékszik. Segéd korában is vasárnap délelőtt tíz óráig dolgozott. A munka volt az elsőrendű feladata, és ezt tudomásul is vette, mert így tudta a szakmát alaposan elsajátítani. Ami szabad ideje volt, azt a Katolikus Legényegyletben töltötte, időnként táncolni az Ipartestületbe járt. A sport és katonai alapképzést a leventében kapta meg, ahova 13 éves kortól járt heti rendszerességgel. 1939-ben bevonult katonának. 1940-ben ő is részese volt a második bécsi döntés értelmében visszakapott erdélyi bevonulásnak. Emlékszik milyen büszkén vonultak végig Kolozsvár ut-
cáin. Sajnos belesodródtunk a II. világháborúba, ''44-ben kivitték az orosz frontra.
A háború, de bármilyen pusztítás is szörnyű. A szinte elviselhetetlen poklot ő is megtapasztalta, átélte. A ő századukat az első ütközet során bekerítették, és hullottak mellette a bajtársai, mint a falevél. Őt talán az mentette meg a haláltól, hogy egyik katonatársát lövés érte, és azt kötözte, s neki segített, így lemaradtak a többiektől, s mire reggel lett ketten voltak csak az őket körülvevő erdőben. Hamarosan az oroszok kezére kerültek, közeli lágerbe vitték őket, ahol nagyon rossz volt az ellátás, legyengültek, és a tífuszjárvány sorra szedte áldozatait, több ezer emberből harmincan maradtak életben. A Jóisten őt ott is megsegítette. Akik ott megmaradtak, a Donyec-medence egyik településére kerültek, ahol jobb ellátást kaptak, felerősödtek, hamarosan munkára fogták őket, ő például a szénbányába került. A bányát a kolhozbeli munka váltotta föl, ahonnét még tábori lapot is küldhetett haza. Később tudta meg, hogy nagy meglepetés volt, hiszen itthon már haláláról kaptak hírt, misét is mondattak érte, elgyászolták. 1947. augusztus 20-án érkezett haza.
Megtapasztalta a háború borzalmait, végigélte az embertelenséget, a poklok poklát, így a béke bizony nagyon sokat jelentett. Megváltást. A háború és a felszabadulás viszont sok mindent elvett tőle. Megvolt már a mestervizsgája, és egy feldolgozó üzletet szeretett volna nyitni, de elbukott, semmi sem lett belőle, hiszen az ''50-es évekre bevonták az iparengedélyeket.
Nevezetes dátum életében 1948, akkor házasodott. A volt mestere lányát vette feleségül. Egy lány- és egy fiúgyermeke született. Mivel jó szakembernek ismerték meg, megbízást kapott, hogy részt vegyen egy húsüzem létrehozásában. A húsüzem 1950-ben be is indult. A kezdettől fogva egész nyugdíjazásáig ott dolgozott, gyártásvezetéssel foglalkozott.
Büszkén említi, hogy a Parlament konyhájára minden héten 100kg virslit szállítottak, de soha nem volt kifogás. 27 éve nyugdíjban van - 6 éve megözvegyült, de nem magányos, hisz János fiával, és annak családjával él együtt. Ma is tevékeny, szellemi frissességgel szemléli környezete, és a világ dolgait. Mindenről van véleménye. Fontosnak tartja a tisztességes munkát, az emberbaráti szeretetet és a hitet. A XXI. századi fiataloknak üzeni: a rend és fegyelem alapja a család és a társadalom létezésének. E tevékeny életet élt egyén sorsa azt vallja: minden rendszerben van jó, és van rossz. Fel kell ismerni valamennyiünknek a jót, és azt az utat járva emberek tudunk maradni minden körülményben.

S
2004. január .
MINISZTERI DÍJKIOSZTÓ
A Batthyány Lajos Gimnáziumban Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter adta át a Neumannn János születésének 100. évfordulója alkalmából megrendezett V. Zala Megyei Számítástechnikai Alkalmazói Verseny díjait. A Zala Megyei Önkormányzat Pedagó-giai Intézete a 2003/2004-es tanévben ötödik alkalommal rendezte meg a számítástechnikai versenyt, melynek támogatója többek között az Informatikai és Hírközlési Minisztérium volt.
Az általános és a középiskolás diákok két korcsoportban indulhattak. A megyén belül három fordulóra került sor. Az iskolai fordulók október 15-én 23 iskolában, 138 jelentkező részvételével zajlottak. A két korosztálynak más-más feladatokkal kellett
megbirkóznia: kinek rajzot kellett készítenie a számítógép fő egységeiről, vagy egy olyan plakátot, amelyen a felnőtteket a számítógép használatának megtanulására ösztönözze,de a nagyobbaknak az internet használatának elsajátítására biztató plakátot is kellett készíteni a Neumann Jánosról, a számítástechnikai atyjának életéről, munkásságáról szóló leírás mellé. Az iskolák a legjobbak munkáit küldték el a versenybizottságnak.
A területi fordulót november 12-én zalaegerszegi, nagykanizsai, lenti és keszthelyi helyszíneken rendezték meg 85 versenyzővel. Itt már három-három feladatot kellett megoldaniuk a diákoknak. A Batthyá-nyiban december 11-én lezajlott megyei döntőbe a területi fordulóról kor-
csoportonként 10-10 tanuló jutott
be.
Az I. korcsoport első helyezettje a keszthelyi Berke Adrienn, második a lentiben élő Török András, harmadik Fonyó Dávid keszthelyi diák lett. Különdíjban részesült a batthyányis Pap József, kinek felkészítője Hermáimé Tóth Erika volt. A kanizsaiak közül nyolcadik helyet sikerült
megszereznie Gölles Fruzsinának. A II. korcsoport első díjazottja Kósa Bálint (Lenti), második Ábrahám Gergő (Lenti), harmadik Kálóczi Akos (Galambok) lett. Különdíjat a keszthelyi Balogh Kitti vehetett át. A megyei döntőből a legjobban szereplő négy tanuló indulhat az országos alkalmazói versenyen idén májusban.
Újévi szerencsehozó FAGYÖNGY ünnep! ARANYÉKSZER és IGAZGYÖNGY AKCIÓ (14 k aranyékszer 2.900 Ft/gramm, a készlet erejéig)
BRILIÁNS ÉKSZERÜZLET Nagykanizsa, Vasemberház 93-310-600
Számítástechnikai
/s |T\ Szaküzlet és Szervíz
ComputeR
Nagykanizsa, Rákóczi út 38. Tel.: 93/536-112, Fax:93/536-l 14 e-mail: rstgmk@axelero.hu Ct.:Wittmann Károly és Tsa.
Adóvisszatérítés!
Ne maradjon le róla! ÚJDONSÁG!
MIKROHULLÁMÚ
Internet-szolgáltatás indul! Információ üzletünkben
Sufínet •)
expressr »J
A TANULÁS ÉRDEKÉBEN
Ezekben a napokban kezdődik meg a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskolában kialakított elektromos beléptető rendszer próbaüzeme. Csak dicsérni lehet a kezdeményezést, végre egy iskola, ahol fel merték vállalni, hogy a pedagógiai munka mellett tesznek valamit az ifjúságunkért.
A sokféle visszhangot kiváltott megoldásról Merksz Andor igazgató elmondta, amikor tavaly májusban eltervezték, abból indultak ki, hogy máshol is működnek ilyen rendszerek.
Számukra is problémát jelentett, hogy a gyerekek sok esetben engedély nélkül elhagyták az iskola területét, és nem tudták, hol vannak, pedig a szüleik az iskolára bízták őket. A másik indok a vagyonvédelem volt. Nagyon sokan járnak az intézménybe, a portai szolgálat nem tudja ellátni azt a feladatot, hogy kiszűrje azokat a személyeket, akik nem tartoznak az iskolához. Ezek közé tartoztak azok a volt tanulók, akik valamilyen oknál fogva elhagyták az
intézményt, és ismerős arcként be tudtak jönni, amiből problémák is adódtak az elmúlt időszakban. A rendszer kialakításával meg akarják előzni mindezeket a problémákat. A diákönkormányzattal a szülői közösséggel és tantestülettel megbeszélve határoztak. A hét folyamán kiosztják a chip kártyákat a tanulóknak és a dolgozóknak.
A próbaüzem január végén indul el a korlátrendszer kialakítása és a számítógépes adatbázis feltöltése után. A rendszerrel gyors szolgáltatást is tudnak adni a szülőknek. Az osztályfőnök azonnal értesítheti a szülőket, mert számítógépen meg tudja nézni, hogy az osztályából kik hiányoznak. Fontos hangsúlyozni, hogy nem korlátozzák a gyerekek iskolán belüli mozgását, csak azt nem engedik meg, hogy kimenjenek az intézményből akkor, amikor tanórán kell lenni. Nem pedagógiai eszközként akarják ráerőszakolni a tanulókra a beléptető kaput. Tanítani csak akkor tudják őket, ha ott vannak az órán.
2004. január 13.

7
MESEMARATON
Az elmúlt évben harmincadik születésnapját ünneplő Attila Óvoda jubileumi rendezvényeinek sorát Attila napján a Halis István Városi Könyvtárban tartott meseolvasási maraton zárta. A szervezők, szülők, pedagógusok és gyerekek bevonásával megvalósult program keretében Illyés Gyula Hetvenhét magyar népmese című gyűjteményét kezdték felolvasni. A reggel tíztől délután fél ötig tartó mesemaratonban a váltott csoportokban érkező négyszáz hallgatónak, közel száz meseolvasó valalmivel több, mint másfélszáz oldalnyi mesét olvasott fel. Ezt követően Farkas Tibor zenével, közös énekléssel, dalok segítségével varázsolt mesevilágot a hallgatóság elé. A programmal a könyvtár az olvasást kívánta népszerűsíteni, az óvoda pedig az élő kommunikációra^ magyar népmesekincs széleskörű megismertetésére kívánta felhívni a figyelmet. A programot hagyományteremtő szándékkal kezdték az idén, és a tervek szerint jövőre Attila napján folytatják.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS OKTATÁSI, KULTURÁLIS IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA PÁLYÁZATOT HIRDET a 2004. évi Kulturális Alap támogatás elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város művészeti, közművelődési és közgyűjteményi életének támogatása.
Pályázat tárgya:
— Nagykanizsán megrendezésre kerülő képzőművészeti, zenei, irodalmi, színházi, közgyűjteményi és egyéb kulturális rendezvények támogatása.
— A nagykanizsai művészeti csoportok, együttesek, magyarországi és külföldi fesztiválon való részvételének és vendégszereplésének támogatása.
— Kulturális, irodalmi, helytörténeti és közhasznú információs szolgáltatások és kiadványok támogatása.
A pályázók köre: Helyi magánszemély, közösség, csoport, non-profit szervezet, művelődési, oktatási és nevelési intézmény.
A támogatás formája:
A sikeresen pályázókkal az önkormányzat pályázati szerződést köt és a benyújtott programhoz vissza nem térítendő támogatást nyújt. A finanszírozás módja: előfinanszírozás
Pályázati feltételek:
— Egy pályázó több pályázatot is beadhat.
—- Pályázni 2005. március 31-ig megrendezésre kerülő, fent meghatározott tárgyban lehet.
— A kötelező önrész a pályázott összeg minimum 30 %-a.
A pályázat benyújtása:
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 7.) portáján és a Hevesi Sándor Művelődési Központ információs szolgálatánál átvehető, továbbá a város honlapjáról letölthető adatlapon két példányban a Művelődési és Sportosztályra kell benyújtani.
A pályázat beadásának határideje: 2004. február 15.
Oktatási, Kulturális, Ifjúság és Sportbizottság
ADAKOZÁS
Körülbelül egymillió forint gyűlt már össze a Felsőtemplom orgonájának felújítására. A gyűjtést a karácsonyi időszakban hirdették meg.
— Az orgona 6-7 évvel ezelőtt készült, sajnos az elektronikája valamiért nem működik jól, és nem javítható. Az orgona, amely akár versenyorgonaként is funkcionálhatna nagy érték, mostani állapotában azonban nem használható, rendbetételére áldozni kell — mondta Fiiszár Károly, esperes plébános.
A felújítás körülbelül kétmillió forintba kerül. A rendbetételt követően a templomban megrendezésre kerülő ötnapos koncert-sorozattal köszönik meg a hívek áldozatvállalását. Akik az orgona modernizálását szeretnénk támogatni, a templomban elhelyezett, vagy a plébániahivatalban kérhető csekk segítségével tehetik meg, illetve a 11749015-20004082-es számlaszámra juttathatnak el adományt.
SZARNYALOK
Nemcsak a tánc, a balett, hanem a szövegmondás is szenvedélye Pulai Viktóriának, a pécsi Művészeti Szakközépiskola végzős tanulójának. Tavaly a középiskolások számára kiírt Országos Kazinczy Szépkiejtési Versenyen külön díjat kapott. Az öröm mellett azonban annyi kis fájdalma is volt, hogy nem Zala, hanem Baranya megyét képviselte. Ez a fajta versenyzési lehetőség számára bezárult, de szívesen szerepelne hivatalos eseményeken akár versmondással is. Mindennapjaiban most a táncé a főszerep. Az érettségi utáni ötödik évben a szakmára összpontosít, és a sikeres vizsgát követően "B" kategóriás tánc-művész lesz. Közel áll hozzá a színpadi tánc, a néptánc, a színészet, de a balettben találja meg igazán
önmagát. A vizsgát követően nagy álma a budapesti táncművészeti főiskola balettmester szaka. Ha elvégzi, Kanizsára szeretne visszatérni, hogy meghonosítsa a táncművészetet, a modem és a klasszikus táncot városunkban. Tapasztalat-ból tudja, hogy van rá igény, hiszen ő is tagja a Honvéd Kaszinó tánccsoportjának.. Nyertek már fesztiválon olyan koreográfiával, melybe beloptak balettos elemeket.
Viki, az általános iskola VI. osztályától kezdve Pécsre készült. Sok lemondással járt, míg eddig eljutott. Reggeltől estig edzéssel, tanulással teltek az évek, e mellett model-lkcdésre is felkérték a kezdő, de már híressé vált divattervezők munkáinak a bemutatásához.


2004. január .
( január 3.)
Vizek zenéje
A bolygók után újabb kirándulásra hívta közönségét Kollonay Zoltán zongoraművész, zeneszerző a Vizek zenéje című újévi koncertjén. A Református templomba január 3-án este 19 órakor belépőket egy csendes, párafelhőben úszó táj fogadta, a hajnali pirkadatban felderengő magas hegyormokkal. Majd egy jelképes hajóba szálltak át, hogy vízi idő utazáson vegyenek részt a csörgedező patakoktól elindulva egészen az óceánig. Horváth István Radnóti- díjas versmondó szavai belesimultak — Fa Ede költeményének tolmácsolásával — a vízcseppek, a hullámok hol táncoló, hol viharzó zenéjébe.
( jf január 5.}
Tűzoltóság
A múlt hétvégi Sugár u. 3. sz alatti tűzeset keletkezésének körülményeit vizsgálták a tűzoltóság szakemberei.
Kanizsaru
Reggel 8 órakor jelentette be egy miklósfai lakos, hogy még Karácsony előtt ismeretlen tettes eltulajdonította 80 darab normán fenyőfáját, mellyel kb. 500.000 forintos kára keletkezett.
1500-2000 liter gázolajat loptak el abból a műhelyből, melybe az éjszaka folyamán törtek be la-katlefeszítéssel. A nagy mennyiségű gázolaj értéke kb. 300.000 Ft.
( bt január 6.)
Kanizsaru
Délelőtt 10 órakor észlelte egy gépkocsi tulajdonosa, hogy az utcán parkoló autójának ajtaját befeszítették, s az utastérből elvitték táskáját; melyben céges iratok és egy mérőműszer is volt.
14 órakor gépkocsifeltörésről érkezett bejelentés. A kiste-hergépkocsi hátsó tolóablakát elhúzva jutott hozzá az elkövető a sofőr illetve a gépkocsi irataihoz.
14 óra 10 perckor jelentették be, hogy 80 köbméter égerfát termeltek ki jogtalanul ismeretlenek egy erdőrészből. A lopási kár kb. 800.000 Ft.
( január 7.)
Színeim világa
G. Szakái Katalin zalaegerszegi festőművész képeiből nyílt kiállítás január 7-én a Hevesi Sándor Általános Iskola galériájában. A 14. évébe lépő galéria idei első tárlatán Sósné Kutasi Margit igazgató mondott újévi köszöntőt. A kulturális műsorban fellépett Horváth István Radnóti-díjas versmondó, Szabó Nikolett, Bedő Beatrix, Csákvári Tímea és Lukács Lilla tanulók, valamint Németh Ferenc zenetanár és tanítványai, Bakonyi Veronika és Kovács Krisztina. A képeket Lengyák István rajzpedagógus ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
Kanizsaru
Reggel 7 órakor egy rendkívüli halálesetről érkezett bejelentés. Egy nagykanizsai férfi garázsukban holtan találta az édesapját gépkocsijában, a halál okáról orvosi szakvélemény ad majd pontos tájékoztatást.
II. világháborús aknagránátot talált a délután folyamán egy nagykanizsai férfi, a tűzszerészek értesítve lettek az ügyben.
( január 8.)
Vizsgák
A Zsigmondy - Széchenyi Szakképző Iskola CKÖ-vel közösen indított osztályaiba járó 74 tanuló félévi írásbeli vizsgát tett matematikából és magyarból.
Hangverseny fiataloknak
Ifjúsági bérleti hangversenyt tartottak a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A Filharmónia Budapest és Felső - Dunántúl Kht. által szervezett programon az ütőhangszereket megszólaltató Abmiram Duó lépett színpadra.
( január 9.)
Megemlékezés
Szűkkörű megemlékezést tartottak délután a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Házban, a névadó halálának ötéves évfordulója alkalmából.
Közös fogadónap
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Ady utcai irodájában közös fogadónapot tartott Teleki László, a Miniszterelnöki Hivatal roma ügyekért felelős államtitkára, Simánné Mile Éva, a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály vezetője és Kámán László, a Polgármesteri Hivatal Ingatlankezelési Intézmény vezetője.
Kanizsa Műhely
A kanizsai írók, költők randevújára ezúttal is az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házban került sor.
Szavalóverseny
A hétvégén mintegy 80 általános és középiskolás diák részvételével zajlott le Lendván a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet által szervezett Petőfi Sándor Szavalóverseny. Schmidt István Radnóti-díjas rendező tanítványai a kötelező Petőfi vers mellett másodikként a muravidéki költők verseit adták elő. A győztesek január 16-án Egerben vesznek részt az "Ötágú síp üzenete" elnevezésű versenyen.
Kanizsaru
8 napon túl gyógyuló lett annak a gyalogosnak a sérülése, akit a Király úton gázolt el egy személyautó. A sérült ittas állapotban közlekedett.
( január 10.)
Könyvbemutató
A Halis István Városi Könyvtárban könyvbemutatóval egybekötött felolvasói estre került sor, ahol a Kalányos Terézia által beás nyelvre lefordított Jókai Mór Cigánybáró című kisregényét mutatták be.
Kiállítás
A Trend Art Stúdiógalériában nyílt kiállítás Pósa Ede festőművész alkotásaiból.
Répafőző verseny
A miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület szervezésében a Mindenki Házában került sor az immár hagyományosnak tekinthető répafőző verseny. A rendezvény sikeréhez a Kanizsa Táncegyüttes színvonalas műsorral járult hozzá. A gasztronómiai alkotások mindegyike miklósfai savanyúrépából készült, a szakértő zsűrinek komoly fejtörést okozott az ízletesnél ízletesebb étkek közül a legfinomabbakat kiválasztani.
Csőtörés
Délután csőtöréshez riasztották a tűzoltókat a Vadrózsa utcába. Összesen 100 köbméter vizet kellett felszivattyúzniuk a szakembereknek.
Kanizsaru
A nap folyamán két személy eltűnését is bejelentették. A kórházból egy német állampolgárságú hölgy távozott engedély nélkül -de szerencsére előkerült, illetve egy férfi tévedt el az erdőben - őt mobiltelefonján érték el.
19 óra 15 perckor jelentették be egy panzióból, hogy egy külföldi vendégvadász fegyverével véletlenül belelőtt saját kezébe. A férfi fegyverét akarta kiüríteni, ám az kiesett a kezéből, elsült, s jobb kezét roncsolta (ujjait csonkolta).
( január 11.)
Kanizsaru
Reggel vette észre egy nagykanizsai hölgy, hogy garázsába ajtóbontással betörtek. Az épületet raktárként használta, az ott tárolt ruhaneműket vitte el az elkövető. A tulajdonosnak 300.000 Ft-os kára keletkezett.
( előzetes)
Borászoknak
Január 14-én 18 órai kezdettel Változó borfogyasztási szokások - korszerű borászati válaszok címmel tart előadást a Móricz Zsigmond Művelődési Házban Dezsényi Ágnes borász.
Január 16-án 17.30 órakor a Nagykanizsai Református Gyülekezet termében Gulyás Kálmán, a Miniszterelnöki Hivatal Egyházügyekért felelős államtitkára tart előadást Egyházpolitika az Unióban címmel.
- Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
- A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
- Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonvi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
2004. január 13. - ESÉLYEGYENLŐSÉG
MEGALAKULT A FÉLT
November végén alakult meg a Fogyatékkal Élők Tanácsa, amely már most öt különböző fogyatékkal élő civil szervezetet tömörít magába. A tanács létrejöttének okáról, céljaikról, terveikről Kardos Ferencet kérdeztük.
— A tanács létrejöttét tulajdonképpen a polgármester úr kezdeményezte,de nekünk, a fogyatékkal élőket tömörítő különböző szervezeteknek is volt hasonló szándékunk. A Mozgáskorlátozottak Városi Egyesületének vezetőségében többször is felmerült, hogy fel kellene vennünk a kapcsolatot más fogyatékkal élő szervezetekkel közös rendezvények szervezése,
pályázatokon való közös részvétel miatt. Annak ellenére, hogy elég sok olyan tagunk van, aki a mozgáskorlátozottság mellet másfajta fogyatékkal is együtt él, mi mozgássérültek másfajta betegségek természetével, a nekik nyújtható hatékony segítség mibenlétével kevéssé vagyunk tisztában, ezért is kerestük a kapcsolatot. A globális segélyakciók többnyire nem hatékonyak, hiszen nem tudják kezelni az egyes ember, egyedi gondját.
— Mi a FÉLT célja?
— Ez egy tanácsadó testület. Célja, hogy rajta keresztül mi fogyatékkal élők, és a városvezetés párbeszédet folytasson, és a városvezetés információkat kapjon arról, milyen problémákat kellene megoldani annak érdekében, hogy kevesebb hátrányt szenvedjenek a fogyatékkal élő lakosok. ,
— Úgy tűnik egy kissé hosszadalmasra nyúlt a szervezés. Mi volt ennek az oka?
— A szervezés során két út állt előttünk, vagy azokkal a szervezetekkel alakítjuk meg a tanácsot, amelyekkel már korábban is kapcsolatunk volt, vagy a többi szen''ezetet is megpróbáljuk bevonni. Ez utóbbi választottuk, amely végül is hosszabb egyeztetést igényelt, hiszen nem ismertük egymás elképzeléseit, és akadtak kommunikációs nehézségeink is. November végén öt szervezettel: a mozgáskorlátozottak, a vakok és gyengénlátók, a siketek és nagyothallók, a vesebetegek, a rákbetegekés az autista gyermekek szervezeteivel alakítottuk meg a Fogyatékkal Elők Tanácsát, de továbbra sem zártuk le a további bővülés lehetőségét.
— A tanácsadó szerepen túl milyen terveik, feladataik vannak még?
— Nyertünk egy pályázatot, amely egy akadálymentesítéssel kapcsolatos kiadványsorozat összeállítását teszi lehetővé. Ennek elkészítése során jobban megismerhetik a szervezetek egymást, konkrétabb cselekvési programot alakíthatunk ki a városvezetéssel is, hiszen az akadálymentesítés megoldása önkormányzati feladat is. A kiadvány célja, hogy felmérjük, hogy a fogyatékkal élők számára hogyan lehet használhatóvá, élhetövé tenni a várost, és ajánlásokat tegyünk a döntéshozók felé, mit hogyan érdemes kialakítani, hogy kevésbé legyenek hátrányban hátrányokkal élő embertársaink. Minden közintézményt, és érdeklődésre számot tartó magánintézményt (például gyógyszertár) felmérünk, fotókat készítünk, és a pozitív példákat kiemelve a beadeckerekrre jellemző csillagokkal minősítünk, és szeretnénk a gyógyturizmus számára is kedves kiadványt készíteni. A sorozat első darabja tavasszal jelenik meg.
- va
PER/PATVAR
Tisztel Kanizsa Újság!
Örülnék, ha választ adnának a problémámra. Már 24 éve meghalt a feleségem, akkor a lakás 1/3-a a fiam nevére került. A gyermekem felnőtt, majd elhagyott. Most azzal a kéréssel állt elő, adjam el a lakást, fizessem ki a köteles részét! Ha eladom a lakást, neki adom a pénzt, mi van, ha nem lakásra költi ? Szár-mazhat-e valamilyen hátrányom ebből. A megmaradt 2/3-ad részből vásárolok egy egyszobás lakást, ha tudok. Ha nem gondoskodik rólam, ezt is örökli ? Esetleg ha más gondoskodik, mi a teendőm. Kérem, válaszoljanak mi a jogi eljárás.
Tisztelettel: egy olvasójuk.
Tisztelt Uram!
Több kérdést tesz fel levőiében, megpróbálok rájuk válaszolni, a lehetőségek szerint.
Nem értem, a lakás tekintetében milyen köteles rész kifizetésének a kérdése merült fel. A lakás az osztatlan közös tulajdonukat képezi, feltételezem a fia tulajdoni hányadát az Ön özvegyi joga terheli. Amennyiben az ingatlan értékesítése mellett döntenek, úgy a fiát a vételár 1/3-ad része illeti meg, melyet csökkent az özvegyi jog értéke. A fia a vételár őt megillető részét szabadon használhatja fel.
A leveléből úgy tűnik, hogy egy gyermeke van. Amennyiben Ön a vagyonáról halála esetére még életében nem rendelkezik
végrendeleti, vagy egyéb formában, akkor az Ön törvényes örököse a fia. Ez nem függ attól, hogy az örökhagyóról gondoskodott-e. Természetesen van mód arra, hogy olyan tartalmú szerződést kössön, melyben a vagyona ellenértékeként valaki vállalja az Ön tartását, gondozását.
Én ebben a rovatban — hely szűke miatt — nem tudok részletesebb felvilágosítást adni. Ahhoz, hogy a legmegfelelőbb döntést tudja meghozni, néhány kérdést még tisztázni kell, amire a levele nem ad választ. Tanácsolom, forduljon ügyvédhez, akivel rész-letesen megbeszélheti a problémáját és a legjobb döntés meghozatalában Ön segíti.
Dr. Stepán Annamária
■■■MHMMMHMHMMMMHHBM 9
CKÖ TESTÜLETI
ÜLÉS
Múlt pénteken az idei év első testületi ülését tartotta a nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat, melyena testületi tagok és a munkatársak mellett Litter Nándor polgármester ps dr. Kelemen Marcell jegyző is megjelent. A négy egyhangú szavazattal elfogadott elnöki beszámolóban Teleki László ismertette az előző testületi ülés óta a cigány kisebbségi önkormányzat munkáját.
2003. november 14-én közös fogadónapot tartott Teleki László Röst János alpolgármesterrel és Kelemen Z. Pállal, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökével. A fogadónapon megjelent 30 személy főleg lakásproblémával fordult hozzájuk. November 18-án a Társadalmi Egyesületek Zalaa Megyei Szövetségével közösen fórumot tartottak, ahol a romák szociális helyzetének javítása érdekében tett helyi kezdeményezések kerültek bemutatásra. November 24-26-án a Partners Hungary Alapítvány egyéves programzárójának a Bogdán János Közösségi Ház adott otthont, akárcsak a november 28-i Romanet-2003 Informatikai Konferenciának.
A december 6-i Télapó Ünnepségen 100 kisgyermek vehette át csomagját a Télapótól. December 13-án a közéleti képzés záróprogramjára került sor, december 19-én az Öregek Karácsonyát és a Nemzetiségi Napot rendezték meg a Honvéd Kaszinóban. Karácsony hetében a Polgármesteri Hivatallal közösen osztottak ételt a CKÖ munkatársai a rászoruló emberek számára.
A kisebbségi önkormányzat 2004. évi költségvetését négy egyhangú szavazattal elfogadták a testület tagjai. Több pályázatot nyertek el, ami egész évre feladatokat jelent. Az Európa Szociális Alaphoz két sikeres pályatervet nyújtott be a CKÖ. Az egyik az oktatásra, a másik egy üzem létrehozására épül, a programokat áprilisig kell kidolgoznia a kisebbségi önkormányzatnak.
- VÁROSHÁZA - 2004 január 13
FELHÍVÁS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyűlése 2004-ben is tervezi kitüntető címek adományozását. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik:
— a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót alkottak,
— tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,
— kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
— kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását,
— hosszabb ideje vagy egyedi esetben kimagasló teljesítményt nyújtottak városunk biztonságáért.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő kitüntetéseket alapította:
— „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 18/1997. (IV. 16.) számú rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. §-ában, valamint az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §. (6) a., pontjában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati elismerések alapításáról, odaítéléséről és az adományozás eljárásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
Általános rendelkezések
E rendelet célja, hogy az Önkormányzat méltó módon elismerje és a város megbecsülését kifejezze mindazok iránt, akik:
— a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti munkásságuk során maradandót alkottak,
— tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,
— kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek,
— tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették, kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
Ezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi kitüntetéseket alapítja:
— „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím
— „Paizs Ferenc Díj" kitüntető cím
— „Szekeres József Díj" kitüntető cím
— „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím
2. §
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím
— „Paizs Ferenc Díj " közigazgatási kitüntető cím
— „Szekeres József Díj" az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe
— „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere " emlékplakett.
•— „Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntető cím
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított 18/1997.(IV. 16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím és „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságok, a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak tehetnek javaslatot.
A dőlt betűvel írott kitüntető címekre a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján és a Városi Könyvtárban átvehető, valamint az önkormányzat honlapjáról (az alábbi címről: www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthető űrlapokon részletes indoklással, legkésőbb 2004. január 16-ig nyújtsák be Litter Nándor polgármester úrhoz.
(1) „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím a legmagasabb helyi elismerési forma.
(2) A kitüntető cím adományozható azon személyek számára - legfeljebb 2 fő - akik az 1. §-ban foglaltaknak megfelelnek.
(3) A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
(4) A díszpolgári cím évente adományozható.
(5) A kitüntetésre a közgyűlés tagjai, bizottságok, a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak tehetnek javaslatot. A javaslatokról a bizottságok véleményezése alapján a polgármester előterjesztésében a közgyűlés határoz, melyhez minősített többség szükséges.
(6) A díszpolgári címet a közgyűlés soros, vagy soron kívüli ülésén ünnepélyes keretek között adományozza és adja át az adományozásról szóló Nagykanizsa város címerével díszített oklevéllel és „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" feliratot tartalmazó kisplasztikával.
(7) A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" cím adományozásáról szóló határozat tartalmazza:
— Az adományozó megjelölését,
— A díszpolgár nevét,
— Az adományozás jogcímét,
— Az adományozás keltét, a polgármester és a jegyző aláírását és az adományozó pecsétlenyomatát.
(8) A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" címmel kitüntetett személy pénzjutalmat és a város címerével ellátott arany pecsétgyűrűt vehet át. A pénzjutalom összegét a közgyűlés az adományozással egyidőben állapítja meg.
(9) A kitüntetettet megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben kell részesíteni, így:
— A város által rendezett hivatalos ünnepségekre — részére fenntartott hely biztosításával — meg kell hívni,
— A város díszpolgára jogosult a díszpolgári cím viselésére, azt neve mellett feltüntetheti,
— Nevét, életrajzát és tevékenységét a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgárai című díszes kivitelű — Nagykanizsa város Múzeumában őrzött — emlékkönyvben fel kell tüntetni.
3. §
„Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím
. (1) „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím adományozható
2004. január 13.
ÁI
11
mindazoknak a személyeknek, szervezeteknek, egyesületeknek, közösségeknek, gazdasági és egyéb társaságoknak, akik (amelyek) az 1. §-ban foglaltaknak megfelelnek.
(2) A „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
(3) A „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím évente adományozható.
(4) A cím odaítéléséről a közgyűlés határoz az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság előterjesztése alapján, amelyhez minősített többség szükséges.
(5) A címmel a kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél, „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" feliratú kisplasztika és pénzjutalom illeti meg, amelyet ünnepélyes keretek között vesz át a város polgármesterétől.
4. §
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím
(1) „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek, szervezeteknek, egyesületeknek, közösségeknek, gazdasági és egyéb társaságoknak, akik (amelyek) kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
(2) „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető címből évente egy adományozható, a 2002. évben kivételesen kettő adományozha-tó.3
(3) A cím odaítéléséről a közgyűlés határoz minősített többséggel. Előterjesztő az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság, amely kikéri a Kisebbségi Önkormányzat véleményét.
(4) A címmel a kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél, "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" feliratú kisplasztika és pénzjutalom illeti meg, amelyet ünnepélyes keretek között vesz át a város polgármesterétől.
5. §
Szakmai kitüntetések
(1) „Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és kollektíváknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb ideje kiemelkedő oktató-nevelő munkát végeznek, vagy az oktató-ne-velő munkát kimagasló erkölcsi vagy anyagi támogatásban részesítik.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kitüntető címből évente kettő adományozható.
(3) „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és csoportoknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb ideje kiemelkedő kulturális tevékenységet végeznek, vagy a kulturális tevékenységet kimagasló erkölcsi vagy anyagi támogatásban részesítik.
(4) A „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető címből évente legfeljebb kettő adományozható.
(5) „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és kollektíváknak, akik Nagykanizsa városban hosz-szabb ideje kiemelkedő sporttevékenységet végeznek, vagy a sporttevékenységet kimagasló erkölcsi vagy anyagi támogatásban részesítik.
(6) A „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető címből évente legfeljebb kettő adományozható.
(7) Az (1), (3) és (5) bekezdésekben szereplő kitüntető címek odaítéléséről a közgyűlés határoz minősített többséggel, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztése alapján.
(8) Az (1), (3) és (5) bekezdésekben szereplő kitüntetésekkel járó oklevelet és kisplasztikát, jutalom kíséretében, ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.
Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá. A kisplasztikán szerepelni kell a címnek a díjazott nevének.
(9) „Paizs Ferenc Díj" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és kollektíváknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb ideje kiemelkedő közigazgatási tevékenységet végeznek.
(10) A (9) bekezdésben megjelölt kitüntető címből évente egy adományozható.
(11) „Szekeres József Díj" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és kollektíváknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb ideje kiemelkedő egészségügyi és szociális tevékenységet végeznek, vagy az említett tevékenységeket kimagasló erkölcsi vagy anyagi támogatásban részesítik.
(12)A (11) bekezdésben megjelölt kitüntető címből évente legfeljebb kettő adományozható.
(13) „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek és kollektíváknak, akik Nagykanizsa városban hosszabb ideje folyamatosan és eredményesen foglalkoznak az épített és természeti környezet védelmével, fejlesztésével.
(14) A (13) bekezdésekben megjelölt kitüntető címből évente kettő adományozható.
(15) „Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntető cím adományozható mindazoknak a személyeknek, szervezeteknek, egyesületeknek és közösségeknek, akik Nagykanizsa Megyei Jogú Városában hosszabb ideje vagy egyedi esetben kimagasló teljesítményt nyújtottak városunk biztonságáért.
(16) A (15) bekezdésben megjelölt címből évente egy, rendkívüli esetben kettő adományozható.
(17) A (9), (11), (13) és (15) bekezdésekben szereplő kitüntető címek odaítéléséről a közgyűlés határoz minősített többséggel, a (9) és (15) bekezdésben szereplő címnél az Ügyrendi-, Jogi és Közrendi Bizottság, a (11) bekezdésben szereplő kitüntetésnél a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a (13) bekezdésben szereplő kitüntető cím esetében a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése alapján.
(18) A (9), (11), (13) és (15) bekezdésekben szereplő kitüntetésekkel járó oklevelet és kisplasztikát, jutalom kíséretében, ünnepélyes keretek között a polgármester adja át. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá. A kisplasztikán szerepelni kell a címnek és a díjazott nevének.
6.§
Közös rendelkezések
(1) A 3„ 4., és 5. §-okban szereplő kitüntető címek odaítélésére javasla-to''t tehetnek részletes indoklással a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági és egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint a Kisebbségi Önkormányzat.
(2) A kitüntetetteket a közgyűlés az előterjesztők által javasoltak közül választja ki.
(3) A kitüntető címeket a közgyűlés visszavonhatja attól, aki annak viselésére méltatlanná válik. A visszavonásra a javaslattétel és az odaítélés szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.
(4) Az elismerő címek adományozását, illetve azok esetleges visszavonását a helyi sajtóban és a televízióban közzé kell tenni.
(5) A kitüntető címekkef járó jutalmak nagyságáról a közgyűlés az odaítéléskor dönt.
(6) A kitüntető címekkel összefüggő kiadásokat az önkormányzat költségvetésében biztosítani kell.
(7) A kitüntetésekről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvántartást vezet.
(8) Kitüntető cím egy személynek, szervezetnek, közösségnek csak egyszer adományozható.
(9) A kitüntetések a Város Napján, vagy a nemzeti ünnepekhez kapcsolódóan adhatók át.
(10) A képviselők részére kitüntető cím nem adományozható.
6/A§
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett
(1) „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett adományozható mindazon — nem nagykanizsai lakhelyű — magyar és nem magyar állampolgároknak, akik tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették, kapcsolatait javították, segítették a város anyagi és szellemi gyarapodását, vagy erre helyzetükből adódóan képesek.
(2) Az emlékplakett odaítéléséről a Közgyűlés határoz a polgármester előterjesztése alapján, minősített többséggel.
(3) Az adományozottat az emlékplaketten kívül megilleti az adományozásról szóló oklevél. Az emlékplakett pénzjutalommal nem jár együtt.
(4) Az emlékplakettből évente több is adományozható.
7. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 26/1997. (IX.26.) és a 3/1996. (II.6.) sz. rendeletekkel módosított 6/1993. (III.22.) sz. rendelete, valamint a 7/1996. (III.5.) sz. rendelet 20. §-a hatályát veszti.

S
2004. január .
január 13. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra 09:50 Szórakoztató percek 10:05 Önök kérték! 11:05 Az Angyal 12:00 Déli harangszó 13:05 Borostyán 14:00 Srpski Ekran 14:25 Unser Bildschirm 14:55 Szórakoztató percek 15:10 Bajzi 15:40 Élesben 16:30 "Ércnél maradandóbb" 16:50 Maradj velünk! 17:00 Katolikus krónika 17:30 Jelentés 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18:25 Uniós pályázati kalauz 18:35 Mézga család 19:00 Dr. Bubó 19:15 Foxi Maxi kalandjai 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 Nem csak a 20 éveseké a világ 21:05 A Halhatatlanok Társulata - Szakály György, Örökös Tag 22:00 Kedd este 22:35 Az utókor ítélete (magyar show-műsor) Vamus Xavér műsora Liszt, a botrányfi. 23:00 Panoráma 23:35 Superplan 23:45 Engesztelő tv2
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac09:00 Tripla vagy semmi 09:35 Maria 11:05 Teleshop 11:55 2gether 12:20 Kastélyszálló 13:20 Acapulco-i kaland 14:55 Kapcsoltam 15:30 Egyről a kettőre 15:55 A betolakodó 16:45 Jakupcsek 17:40 Katalin bírónő 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Exodus 23:25 Szeret, nem szeret 23:45 Jó estét, Magyarország! 00:05 Propaganda 00:35 Kvartett
liHI
06:00 Malackó 06:05 101 kiskutya 06:30 Reggeli 09:00 Játékzóna 09:05 Recept Klub 09:15 Játékzóna 09:25 Maria 10:10 Játékzóna 10:20 Top Shop 11:20 Játékzóna 11:30 Delelő 12.00 Híradó 13:10 Autómánia 13:35 Játékzóna 14:25 Recept Klub 14:35 Játékzóna 14:50 101 kiskutya 15:15 Mr. Beán 15:40 Csak egy szavadba kerül! 15:50 Miami Vice 16:45 Balázs 17:35 Mónika 18:30 Híradó 19:00 Fókusz 19:30 Való Világ 20:50 Barátok közt 21:20 Való Világ 21:35 Gyilkosság utánvéttel 23:25 XXI. század 23:55 Az elnök emberei 00:45 Bele Való Világ 01:05 Párizs-Dakar 2004 01:30 Találkozások 01:40 Híradó 01:50 Antenna 02:15 Fókusz
január 15. csütörtök
06:00 Malackó 06:05 101 kiskutya 06:30 Reggeli 8:38 Találkozások 09:00 Játékzóna 09:05 Recept Klub 09:15 Játékzóna 09:25 Maria 10:10 Játékzóna 10:20 Top Shop 11:20 Játékzóna 11:30 Delelő 12.00 Híradó 13:10 Fókusz Portré 13:35 Játékzóna 14:25 Recept Klub 14:35 Játékzóna 14:50 101 kiskutya 15:15 Mr. Beán 15:40 Csak egy szavadba kerül! 15:50 Miami Vice 16:45 Balázs - Szembesítő-show 17:35 Mónika 18:30 Híradó 19:00 Fókusz 19:45 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:10 Kórház a város szélén 20 év múlva 22:05 A sólyom dühe 23:45 BeleValó Világ 00:05 Párizs-Dakar 2004 00:30 Találkozások 00:40 Híradó 00:50 Fókusz
január 14. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra 09:50 Szórakoztató pgrcek 10:05 Kató néni kabaréja 11:05 Az Angyal 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Borostyán 14:00 Hrvatska krónika 14:25 Ecranul nostru 14:55 Eurón 15:05 Kormányváró 15:30 Szerencsi, fel! 15:40 Élesben 25'' 16:30 Válaszút 16:50 Református ifjúsági műsor 17:00 Az utódok reménysége 17:25 Kívül -Belül (58.) 17:30 Jelentés 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18:25 Uniós pályázati kalauz 18:35 Mézga család -Dilibolygó 19:00 Dr. Bubó - Szamár-kór 19:15 Foxi Maxi kalandjai 19:25 Kívül - Belül 19:30 Híradó estel9:56 Sporthírek 20:10 Polip 22:00 Szerda este 22:35 Hungarikum 23:05 Központi pályaudvar
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 09:00 Tripla vagy semmi 09:35 Maria 11:05 Teleshop 11:55 2gether 12:20 Kastélyszálló 13:20 A kitüntetés nap 14:55 Kapcsoltam 15:30 Egyről a kettőre 15:55 A betolakodó 16:45 Jakupcsek 17:40 Katalin bírónő 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Az Irigy Hónaljmirigy Ausztráliában 20:20 Tremors - Ahová lépek ott szörny terem 22:05 Szülőszoba 22:55 Cinematrix 23:25 Hosszú az út hazáig 01:00 Jó estét, Magyarország!
és a hóhér 00:50 Interjú Módos Péterrel 01:00 Oscar'' Peterson Budapesten Jazzkoncert
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt, Magyarország! .07:00 Lazac 09:00 Tripla vagy semmi 09:30 Maria Del Carmen 11:00 Teleshop 11:50 2gether 12:15 Kastélyszálló 13:15 Verseny az Északi sarkért 14:55 Kapcsoltam 15:30 Egyről a kettőre 15:55 A betolakodó 16:45 Jakupcsek 17:40 Katalin bírónő 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Megasztár 20:35 Szombat esti frász 22:15 Cyborg zsaru 3. 00:00 Jó estét, Magyarország! 00:20 Siska
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra 09:50 Szórakoztató percek 10:05 Vörös bort ittam az este.. 10:35 Rózsafa virít az ablakom alatt... 11:05 Az Angyal 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Borostyán 14:00 Slovenski Utrinki 14:25 Roma Fórum 14:55 Szórakoztató percek 15:10 Anyanyelvi szószóló 15:40 Élesben 16:30 Labirintus 17:00 Álomsuli 17:30 Jelentés 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18:35 Mézga család 19:00 Dr. Bubó 19:15 Foxi Maxi kalandjai 20:05 A tévé ügyvédje 21:05 Most és mindörökké 22:00 Csütörtök este 22:35 Dávid Harrower: Kés a tyúkban
06:00 Cinematrix 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 09:00 Tripla vagy semmi 09:35 Maria 11:15 Teleshop 12:10 2gether 12:35 Kastélyszálló 13:30 Dinkaszauruszok 14:55 Kapcsoltam 15:30 Egyről a kettőre 15:55 A betolakodó 16:45 Jakupcsek 17:40 Katalin bírónő 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Mr. Beán 20:15 A szerelem Harley Davidsonon érkezik 22:10 Kedvencek temetője 2. 23:55 így készült a Pofa be! című film 00:20 Jó estét, Magyarország! 00:40 Különleges kommandó
06:00 Malackó 06:05 101 kiskutya 06:30 Reggeli 09:00 Játékzóna 09:05 Recept Klub 09:15 Játékzóna 09:25 Maria 10:10 Játékzóna 10:20 Top Shop 11:20 Játékzóna 11:30 Delelő 13:10 Antenna 13:35 Játékzóna 14:25 Recept Klub 14:35 Játékzóna 14:50 101 kiskutya 15:15 Mr. Beán 15:40 Csak egy szavadba kerül! 15:50 Miami Vice 16:45 Balázs 17:35 Mónika 18:30 Híradó 19:00 Fókusz 19:45 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:10 Fészkes fenevadak 22:50 Az utca törvénye 23:35 BeleValó Világ 23:55 Párizs-Dakar 2004 00:20 Találkozások 00:35 Híradó 00:45 Moziklub 01:10 Pont hu 01:35 Fókusz
január 16. péntek
06:00 Malackó 06:05 101 kiskutya 06:30 Reggeli 09:00 Játékzóna 09:05 Recept Klub 09:15 Játékzóna 09:25 Maria 10:10 Játékzóna 10:20 Top Shop 11:20 Játékzóna 11:30 Delelő 12.00 Híradó 13:10 Pont hu 13:35 Játékzóna 14:25 Recept Klub 14:35 Játékzóna 14:50 101 kiskutya 15:15 Mr. Beán 15:40 Csak egy szavadba kerül! 15:50 Miami Vice 16:45 Balázs - Szembesítő-show 17:35 Mónika 18:30 Híradó 19:00 Fókusz 19:30 Való Világ 20:50 Barátok közt 21:20 Való Világ 21:35 Kamutanú 23:25 BeleValó Világ 23:50 Párizs-Dakar 2004 00:15 Hype 00:40 Találkozások (12) 00:50 Híradó 00:55 Fókusz
január 17. szombat
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Süsü Varázs 09:35 Operatőrmesék 10:00 Képben vagyunk 10:40 Fele királyságom 11:05 Heti Mozaik 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:10 A sztepp ritmusára 13:05 Sasszem 13:30 Útravaló 13:45 Brahmaputra, a soknevű folyó 14:40 Delta plusz 15:10 Szó, szó, szó... 15:40 Századunk 16:10 Verssor az utcazajban 16:15 Az én váram...16:45 Unokáink sem fogják látni 17:20 A bal-lantraei örökös 18:15 Magyar Elsők 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek 20:05 Dili-buli 21:00 Arizonai ördögfióka 22:40 Híradó este 22:50 Szellemkutya 00:40 Vigyázz! Kész! Jazz!
06:00 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 10:45 Spinédzserek 11:15 így készült: (12) - Azok a csodálatos őslények 12:15 Talpig pácban 12:40 TotalCar 13:10 Családjogi esetek 14:00 Benny Hill 14:25 Knight Rider Team 15:15 Smallville 16:00 Sliders 16:50 Csillagkapu 17:40 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18:30 Tények 19:00 Magellán (12)19:30 Activity show 20:10 Megasztár 22:05 Folytassa Claudia! 23:00 Megasztár 23:20 Ahol alvó kutyák hevernek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra 09:50 Szórakoztató percek 10:15 Szuperbuli 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Remix 13:35 A vadóc 14:00 Körzeti magazinok 14:55 Eurón 15:10 Fogadóóra 15:40 Élesben 16:30 Labirintus 17:00 Álomsuli 17:30 Zöldpont 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18:35 Mézga család 19:00 Kérem a következőt! 19:15 Foxi Maxi kalandjai 19:25 Kívül - Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Polip 22:00 Péntek este 22:35 Nagyítás 23:15 Ötven éves lesz a Magyar Televízió 23:15 Híradó 23:20 Beszélgetés Friedrich Dürrenmattal portré 23:40 A bíró
06:00 Unnepnaptár 06:25 101 kiskutya 07:00 Kölyökklub 09:35 Disney-rajzfilmek 10:25 A játék neve: túlélés 11:15 Játékzóna 11:25 Ötletház 2003 11:50 Játékzóna 12:00 Híradó 12:10 XXI. század 12:40 Norm Show 13:00 Autómánia 13:30 A vadak ura 14:30 így készült: A Gyűrűk Ura - A király visszatér 14:55 Hóbarátok 15:55 Dawsonés a haverok 16:45 Csapd le, csimpánz! 18:30 Híradó 19:00 Fókusz plusz 19:25 Való Világ 21:50 Heti hetes 23:05 Párizs-Dakar 2004 23:30 Hype 23:55 Híradó 00:05 A játék neve: túlélés
január 18. vasárnap
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 8'' 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér 40'' 10:00 Galéria 11:00 " így szól az Úr!"
11:05 Mestersége színész 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek - Időjárás-jelentés 12:10 "Rajzolok, tehát vagyok..." 12:45 Delta 13:15 Századfordító magyarok 14:05 Uniós pályázati kalauz 14:15 Úton 14:45 Csellengők 15:10 Örömhír 15:40 AutóVízió 16:10 Elsőkézből 16:45 Tapsviharos évek 17:40 Bahamák 18:30 Híradó estel8:50 Sporthírek 18:55 Szerencsi, fel! 19:10 Szívek szállodája 19:55 Szuperbuli 21:40 Friderikusz 22:30 Szerencsi, fel! 22:35 Híradó este 22:45 MMM 23:15 "Késsel-villával"00:00 Médiamix 00:30 Héthatár 01:15 Pénz, pénz. pénz
06:00 Reggeli gondolatok 06:30 Amit nem vehetnek el tőled 07:00 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 10:30 A szupercsapat 11:20 Stahl konyhája 11:50 Benny Hill 12:20 Kardok királynője 13:10 James Bond: Goldfinger 15:10 Waikiki páros 16:00 Kulcsember 16:50 Walker, a texasi kopó 17:40 J.A.G. 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 A gyémánt románca 21:35 Arthur 23:20 Ember a talpán
06:00 Az internet csodái 06:25 Yugioh 07:00 Kölyökklub 09:55 Nikki 10:15 Hazárd megye lordjai 11:10 Játékzóna 11:20 Recept Klub 11:50 Játékzóna 12:00 Híradó 12:10 Ötletház 12:40 Norm Show 13:05 Smokey és a Bandita 3. 14:35 A szökevény 15:35 Zsaru az űrből 6:25 Hatoslottó-sorsolás 16:35 A sárkány törvénye 17:35 Sheena, a dzsungel királynője 18:30 Híradó 19:00 Szeress most! 21:45 A galaxis kapuja 23:35 BeleValó Világ 23:55 Párizs-Dakar 2004 00:20 Híradó 00:30 Fókusz Portré 00:55 Országház
január 19. hétfő
Ea
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 09.50 A papiros 10.00 Friderikusz 11.05 Az angyal 12.00 Híradó 13.05 Borostyán 14.00 Roma magazin 14.25 Domovina 14.55 Az Árpád-kor templomai 15.10 Agrárvilág 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 Álomsuli 17.25 Kívül-belül 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.20 Közeli 18.35 Mézga család 19.00 Dr. Bubó 19.15 Foxi Maxi kalandjai 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó 20.05 Kékfény 21.05 T.Akta 22.00 Hétfő este 22.35 Provokátor 23.05 Telesport 23.55 Testvérbosszú
06.00 Malackó 06.05 Yugioh 06.30 I li 08.38 Találkozások 09.00 Játékzóna 09.05 Recept klub 09.15 Játékzóna 09.25 Mária 10.10 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.30 Delelő 13.10 Országház 13.35 Játékzóna 14.30 Recept klub 14.35 Játékzóna 15.00 Disney-rajzfilm 15.20 Mr. Beán 15.35 Csak egy szavadba kerül 15.40 Miami Vice 16.35 Balázs 17.30 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Való Világ 20.50 Barátok közt 21.20 Való Világ 21.35 A Bermuda-háromszög kalandorai 23.20 Belevaló Világ 23.40 Sportklub Extra 00.15 Találkozások 00.30 Híradó 00.40 Fókusz
06.00 TotalCar 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.00 Lazac 09.00 Tripla vagy semmi 09.35 Maria del Carmen 11.10 Teleshop 11.55 2gether 12.20 Kastélyszálló 13.15 Danielle Steel: Apu 14.55 Kapcsoltam 15.20 Egyről a kettőre 15.45 A betolakodó 16.40 Jakupcsek 17.35 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Próbababa 2. 21.30 Szulák Andrea 22.30 Kevin és Perry a csúcsra tör 00.00 TopSport 01.00 Jó estét, Magyarország! 01.20 Profiler
2004. január .
ANI


január 13. kedd
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 -Cseresenyés Péter országgyűlési képviselővel 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 08.55 Civilek -Magvető közösség 09.10 Önök mondták - Tömbrehabilitáció 09:25 Mese: A kisegér 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Otthon magazin 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Hírháló 18:30 Torna 19:00 Krónika 19:10 Körjárat 19:25 K''arc 19:35 Kamarai percek - Helyi adók 2004. 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 20.15 Házban ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Egy maréknyi dollár 22:45 UNIJÓ 22.50 Márais Bach - Varnus Xavér orgonál 23:00 Lapozó
január 14. szerda
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Körjárat 08.20 K''arc 08:30 Krónika 08:40 Kamarai percek 08:55 Jövő 7 09:10 Házban ház körül 09:25 Mese: Róka és a Tücsök pajtás 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Egy életen át 18:00 Krónika 18:10 Mese: Az üvegmadár 1.18:15 Hírháló 18:30 Torna 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 - Göndör István országgyűlési képviselővel 19.25 Házban ház körül 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Kamarai percek - Helyi adók 2004. 20:15 Körjárat 20:30 Hírháló 21:00 Lopakodó 3. 23:00 Lapozó
január 15. csütörtök
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Körjárat 08:20 Jelkép - evangélikus 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 - Göndör István országgyűlési képviselővel 08.55 Házban ház körül 09:10 Kamarai percek - Helyi adók 2004. 09:25 Mese: Az üvegmadár 1. 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Ármádia 18:00 Krónika 18:10 Mese: Az üvegmadár 2. 18:15 Hírháló 18:30 Torna 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Körjárat 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 - Göndör Istvánnal 20.15
Házban ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Túszvonat 22:50 UNIJÓ 22.55 Márais Bach - Varnus Xavér orgonál 23:00 Lapozó
január 16. péntek
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Körjárat 08:20 Jelkép - református 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Jövő 7
- Göndör Istvánnal 08.10 Házban ház körül 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:55 Lapozó 17:30 Virágzó Magyarországért - Dunakeszi 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Hírháló 18:30 Torna 19:00 Krónika 19:10 Önök mondták 19:25 Civilek - Hölgyklub 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc - kulturális magazin 20:15 Körjárat 20:30 Hírháló 21:00 Sarokba szorítva 23:00 Lapozó
január 17. szombat
00:00 Lapozó 06:30 Krónika 06:40 Videoklip 07:05 Önök mondták -Tömbrehabilitáció 07:20 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika 07:40 Civilek - Hölgyklub 07:55 K''arc 08:10 Körjárat 08:25 Mese 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Gyermekfilm 10:30 Fokváros 11:00 Trendline 11:30 Fradi TV 12:00 Lapozó 17:30 Athéntól Athénig 18:00 Hírháló 18:30 Tv mozi: Az utolsó előtti ember 19.57 Sajt - Balogh Tiborral 20:30 Hírháló 21:00 Dzsungelháború 23:00 Bencze-show 23:30 Trendline 24:00 Lapozó
január 18.vasárnap
00:00 Lapozó 06:30 Tv mozi: Az utolsó előtti ember 07.57 Sajt -Balogh Tiborral 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30 Disputa 10:30 Trendline 11:00 Tabarka Jazz Fesztivál 11:30 Virágzó Magyarországért: Dunakeszi 12:00 Lapozó 17:30 Ormosság. Az alternatív gyógymódok magazinja 18:00 Hírháló 18:30 Vízivárosi nyár - magyar film 20:12 Kapocs
- 2. sz választókerület - Dr Horváth György 20:27 Videoklip 20:30 Hírháló 21:00 Nostradamus 23.00 Ormosság 23:30 Különjárat
- Balogh Zoltán keményzenei magazinja 24:00 Lapozó
Zala Rádió, a Magyar Rádió délnyugat-dunántúli programja az OIRT 71,03 MHz-en
MagyarRádió
MŰSORA
január 13-tól január 18-ig
NAGYKANIZSA 71,03 MHZ
ny ik> konf, regiou.il is hírek 05.37-05.55 Falurádió :onf., hajnali meteor, névnap ónika (átvett) 06.22-06.28 -06.40 Regionális Krónika 06.52-06.58 A 08.15-08.45 8-07.00 Reklám 07.00-08.00 8.00-0$ 15 Kossuth hírek + BBC roJlíkus magazin* , vagy Regionális Krónika 8.58-
HETKOZNAP
05.30-05.37 (átvett) 05.55-05.5& j 05.58-6.00 Reklám A nap témája G6.Í 06.40-06.45 L óra közötti nuga/in elo/'' Ugyanaz, mint 06.00-07.00 Világhíradó (átvett) 08.15-08.43 pályázatos 08.43-Ö^^eMám 08.4Jjg 9.00 Műsorzárás SZOMBAT
05.30-05.40 nyitó konf., regionális hírek 05:40-05.55 Majorság -mezőgazdasági összeállítás 05.55-05.58 Azonosító szignál, konf., hajnali meteor, névnap 05.58-06.00 Reklám 06.00-06,22 Kossuth krónika (átvett) 06.22-06.28 A nap témája 06.28-06.30 Reklám 06.30-06.40 Regionális Krónika 06.40-06.45 Lapszemle 06.45-06.52 Sport 06.52-06.58 Cifraságok 06.58-07.00 Reklám 07.00-08.00 Ugyanaz, mint 06.00-07.00 között 08.00-08.05 Országos hírek 08.05-08.07 Reklám 08.07-08.13 Jegyzet 08.15-08.45 Mi mennyi? (átvett; műsor) 08.45-08.58 Regionális Krónika 08.58-09.00 Mősfl»foZ/ VASÁRNAP
06.00-06.05 Nyitó szignál, konf. hírek 06.05-06.28 Egy hét -riportválogatás (ism.) 06.28-06.30 Reklám 06.30-06 45 Zene 06 45-06.58 Vallási percek 06.58-07.00 Reklám 07.00-07.05 RegiMlijjl és országos hírek 07.05.-07.58 Egy hazában - nemzetiségi magazin átvett) 07.58-08.00 Reklám 08.00-08.05 Regionális és országos hírek 08.05-08.07 Reklám 08.07-08.58 Múzsák 08.58-09.00 Műsorzárás
A Via Kanizsa KM. központi irodájában igény elhetők azok a lakossági paurkolólbérledek. amelyekkel a fizetőparkolókkal érintett te-rület gépfeocsitulajdonosaii kedvezményesen patkolhatnak. A tavalyi bérletek január 15-ig érvényesek. Közületek és magánszemélyek a belváros területére érvényes porkolőbérletet vásárolhatnak a tavalyi 55.ÍXX) Ft-os áron.
AKCIÓK, KEDVEZMENYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
Azonosság
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964


Nyitva: minden nap 9-2l-ig
Tíz titokzatos idegent hoz össze a szűnni nem akaró ítéleído egy elhagyatott motelben. Mivel víz önti el az utakat, a vendégek kénytelenségből szállnak meg. A biztonságos menedék hamarosan a borzalmak birodalmává válik, egy relytéjes gyilkos egymás után öli meg a vendégeket. Ahhoz, hogy túléljék, rá kell talélniuk a titokra, ami összeköti okét. Ugyanebben az idopontban egy halálra ítélt sorozatgyilkos élete függ attól, hogy orvosa és ügyvédje meggyőzze a bírót: semmisítse meg az ítéletet. Vajon hogyan függ össze az a két esemény?
Konyhabútorok, hálószobabútorok, fürdőszobabútorok egyedi igény szerinti gyártása kedvező áron.
Kiskanizsa, Jakabkuii u, 81. TelU 20/470-6291
14
HIRDETES
2004. január 13.
INGATLAN
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 nm-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8*9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft.
Érd.: 30/480-2586 (4649K) ***
Belvárosi 3 szobás családi ház, iker-, társasház építésére is alkalmas, 790 nm-es telekkel eladó. Érd.: 30/227-3294
vagy 30/911-9642 (5146K) ***
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton, 80 nm-es családi jellegű ház, központi fűtés, ipari áram, vezetékes víz, 600 négyszögöl területen. Érd.: 93/315-526 (5264K)
***
Szepetnek Ady E. 33. szám alatt kertes családi ház eladó. Érd.: a helyszínen. (5288K)
Nk belvárosában I. emeleti kétszobás, 60 nm-es lakás, egyedi fűtéses, irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas, eladó. Érd.: 30/284-2290 (5295K) ***
Nagyrécsén régi kis ház, építésre alkalmas, közművesített területen eladó Érd.: 30/939-9888 (5235K)
zott, társasházi lakás igényesnek kiadó.
Érd.: 30/409-5717 (5296K) ***
Igényesnek hölgynek, vagy fiatal házaspárnak albérlet kiadó. Érd.: 322-611 (5297K)
JÁRMŰ
Skoda 105S-es vonóhoroggal, másfél év jótállásos akkumulátorral, műszakival, jó állapotban, olcsón eladó. Érd.: 20/3530-749-es telefonszámon, vagy az esti órákban személyesen: Jakabkuti u. 75. (5292K)
lamint költöztetést vállalok 4*2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
Szeretne Ön 200.000-300.000 Ft-ot keresni
tisztességes munkával, egészségvédelem területén? Tel.: 20/392-2560
VEGYES
Szénát, szalmát vásárolnék. Érd.: 06-30/657-2461 (5286K)
Munkatársat keresek
egészségvédelem területére, kiemelt jövedelemmel, azonnali kezdéssel. Tel.: 30/336-8345
. OQp
"Olimpia Sport-Játék" bolt! Király út 29. alatt a Hobbi Bolt helyén
TÉLI VÁSÁR!
30-40 % engedmény január 19 - február 7-ig
Szeretettel várjuk kedves Vásárlóinkat!
Csapi Öreghegyen 473 négyszögöl művelt terület eladó. Ugyanitt Komár és Danubia motorblokk és alkatrészek eladók. Érd.: 18 óra után 321-734, 30/374-8903 (5290K)
Cukorbeteg, mozgássérült mamának kérek szépen egy kerekesszéket, és szükségünk lenne még fatüzelésu kályhára valamint élelmiszerre is. 30/652-4560 (5299K)
Lakás kiadó Hermán Ottó utcában. Érd.: 324-735 (5294K)
Kőműves-, ács-, tetőfedő munkákat, tetőszigetelést, lakások átalakítását, lépcsőházak felújítását vállaljuk. Érd.: 93/322-109, 06-30/6398-825 (5293K)
Nk-án a belvárosban 3 szobás, bűtoro- Fuvarozást, áru- és fenyőfaszállítást va-
f T CÉLPONT ÜZLETHÁZ
UICTORIfl SPORT
aiena
Üj termékek:
Fitnesz és kondigépek, polár órák, mozgásfejlesztő játékok, speciális sporteszközök, HEAD tenisz- és squash ütök.
Vezető sportmárkák, Jkc?
- Teremcipők, sportcipők
- Kabátok, profi síruhá
- Szabadidő ruhák, pul
- Úszók (kiegészítők)
- Sífelszerelések
- Fitnesz ruházat
- Labdák, futballcipők, mezek
Nyitva H-P: 8.30-17.30, Szo.: 8.30-13.00. Nagykanizsa, Zrínyi u. 15. Tel.: (06 30) 288-3786
HA NEM CSAK PAPÍR KELL...
hanem magabiztos nyelvtudásra vágysz,
jelentkezz BMF. nyelvvizsgákra felkészítő tanfolyamainkra!" Órák a Te időbeosztásodhoz igazodva, tanfblyamindítás hetente.
BÉRLET
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
HtTtiDI
2004. január 13.
ST
15
1965-ben jött létre IZZÓ néven az egyesület, majd TUNGSRAM később újra IZZÓ néven működött. Kezdetben több szakosztálya volt, majd az évek során a szűkös anyagi lehetőségek miatt fokozatosan megszűntek. A megmaradt két szakosztály -a sakk és a férfi kézilabda-később különvált. A jelenlegi felállás 1996 óta jellemző a sportegyesületre. Az IZZÓ csapata végigjárta a lan-glétrát, az NB II-től eljutott az NB l-ig, ahonnan sajnálatos pénzügyi gondok miatt feladták az NB I-t, sőt az akkori városvezetéssel egyetértve a férfi kézilabdát is. Az új városvezetés viszont ragaszkodott a kézilabdához, de akkor már egy alacsonyabb osztályban indultak. Három éven keresztül a Város Legjobb Csapata címet mondhatta magáénak az IZZÓ SE. A kanizsai együttes hazai mérkőzésein megtelik a Zsigmondy tornacsarnoka. A csapat tagjai között szerepel a junior válogatott kapus Kovács János és a junior válogatott kerettag Gyárfás Dávid. Sotonyi László edző 193-szoros magyar válogatott kézilabdázó volt, aki tíz évig Veszp-
rémben, három évig Spanyolországban és egy évig Svájcban játszott.
— Hogyan értékelik a tavalyi évet?
— A csapat a felnőtt és az ifi korosztályban az NB I/B nyugati csoportjában, a serdülő korosz-
a bennmaradás. Adott volt a felállás. Idei bajnokságban az előzőnél jobban szereplünk, de a tavalyinál gyengébb játékosanyaggal, mivel nincsen csere lehetőségünk, nincsen balkezes játékosunk, elment egy beállásunk -mondta el vélemé-nyét Satonyi
KEZILABDAROL, KEREKEN
tály az országos bajnokságban szerepel. A tavalyi évben a célkitűzésünket teljesítettük, a hatodik, nyolcadik helyezést céloztuk meg, jelenleg hetedikek, vagy nyolcadikak vagyunk,mivel még nem végleges az őszi forduló eredménye. Lényegesen jobban szerepelt a csapat ősszel, mint az előző bajnokságban, a megszerezhető pontok több mint 40 százalékát megszerezte — értékelt Musits Ferenc, az egyesület vezetője.
— Tavaly áprilisban vettem át a csapatot az előző bajnokság végén. A kiesés elkerülése volt a cél,
X
Raiffeisen Banki szolgáltatás BANK am* házhoz megy ...
Ismerje meg a Raiffeisen Bank szolgáltatását, a Mobilbankár hálózatot.
Az Ön igényéhez és időbeosztásához igazodva helyszíni, térítésmentes banki ügyintézés.
Személyi hitel — Jelzálog hitel — Hitelkártya — Lakáshitel
További információért hívja mobilbankár irodánkat! (93) 536-724 Nagykanizsa, Széchenyi tér 3.
A „Batthyány Lajos Középiskoláért" Alapítvány Kuratóriuma 2004. január 24-én szombaton 19 órától
rendezi hagyományos
ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT
immár XI. alkalommal Az Alapítvány Kuratóriuma és az iskola közössége tisztelettel és szeretettel hívja és várja mindazokat, akik az iskola célkitűzéseit támogatjűk és lehetőségük van a részvételre. Belépőjegyek a Batthyány Lajos Gimnázium titkárságán
személyesen, levélben vagy telefonon igényelhetők. Cím: Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23. Telefon: 93 311-239
A Batthyány Lajos Gimnázim Szülői Munkaközössége A Batthyány Lajos Gimnázium Igazgatósága „Batthyány Lajos Középiskoláért" Alapítvány Kuratóriuma
László,edző.
— Miben kell erősödnie a játékosoknak?
— A tavalyi évhez képest a csapat sokat javult fegyelemben, a mérkőzéseken, a védekezésben is voltak pozitív jelek. Amit szeretnék elérni a gárdánál, hogy szilárd védekezésből, jó kapusteljesítményből egy gyors lerohanásos, indításos játékot tudjunk csinálni, ami a közönség számára is láwányos.
— Kik támogatják a kanizsai férfi kézilabdát?
— önkormányzat a működé-
si költségek 40 százalékát, 60 százalékát szponzorok és alapítványok fedezik. Köszönettel tartozunk az önkormányzatnak, szponzorainknak támogatásukért, bizalmukért — nyilatkozik az egyesület vezetője.
— Mi jellemző az edzésekre?
— Hetente háromszor másfél, két órát edzünk. A mostani edzéseken fizikai alapozást, erő-és állóképességet fokozó gyakorlatokat végzünk. A mérkőzések idején többet a technikával, taktikával, az ellenfélre való felkészüléssel foglalkozunk.
— Lesz-e változás a csapaat-ban?
— Bízunk benne, hogy egy-két kanizsai régi játékos ha tanulmányi lekötöttségük engedik visszatérnek, de tájékozódunk más helyen is elsősorban balkezes és beállás játékost illetően — mondta Musits Ferenc.
— Idén ki lesz az első ellenfél?
— A bajnokság február 28-án indul újra, mi február 27-én hazai pályán Komló csapatát fogadjuk. Addig felkészülési mérkőzések, edzőmérkőzések lesznek — felelte a volt sportoló.N. K.
s
in JKL
T
H
+
I
R K
NEMZETI IFJÚSÁGI SAKK CSAPATBAJNOKSÁG
2003. december 27-30.-a között Budapesten ismét remekelt a 18 év alatti sakkozók országos döntőjében a Nagykanizsai Tungsram Sakk-Klub csapata. A közel 400 versenyző, 62 csapat vetélkedőjén az ötödik helyen végzett a Tungsram. A hét fordulós, svájci rendszerű döntőben a 6 fős csapatokban egy lánynak és egy 12 év alatti játékosnak kellett szerepelnie.
Az NTSK versenyzői: Bánusz Tamás (6,5 p), Ladányi Zsolt (6,5 p), Simon Krisztina (2,5 p), Nyizsnyik Bence (3,5 p), Örkényi Róbert (2,5 p), Kőbán Bálint (5,0 p). Végeredmény: 1. Paks, 2. Decs, 3. Makó, 4. BEAC, 5. Nagykanizsai Tungsram Sakk-Klub, 6. Kazincbarcika, 7. Sárospatak, 8. Zalaegerszeg, 9. Haladás VSE, 10. Pénzügyőr.
LERVENCZ JÓZSEF EMLÉKÉRE
Elment a kanizsai futball-történelem egyik nagy alakja. A kiskanizsai Sáska és a nagykanizsai Olajbányász volt kiválósága Lervencz József 67 évesen hunyt el. Neve fogalom volt a 60-70-es években a dél-zalai városban. Apám kisgyerekként sokszor magával vitt a meccsre és a Szombathelyi Dózsa elleni derbin nyújtott teljesítménye örök élmény maradt. Technikai tudása és csupaszív játéka. Lázba hozta a közönséget. Ősszel még a Sáska ifjú focistái nagy szeretettel hallgatták edzés után Józsi bácsi emlékezéseit.
Sajnos már csak a Klubházban a tablókon láthatjuk, mert ő már Bokánnal és a többi elhunyt játékossal odafönt lövi a gólokat.
Emlékét soha nem felejtjük!
Fejedelmi új lakások a belvárosban,
a KIRÁLY- UDVARHÁZBA!
Nagykanizsán a Király utca 25. sz. alatt épülő társasházban eladó amerikai konyhás összkomfortos lakások, turbó kombi kazánnal ellátottak, a szobák parkettásak. Beltéri fa ajtók, alacsony fűtési költséget biztosító SOFA ablakok és betörésbiztos bejárati ajtók növelik a komfortérzetet. Állami támogatású hitelek, szodál-politikai támogatas, ÁFA visszaigénylés, illetékmentesség. Költözés várhatóan 2004 őszén.
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. I.em. Tel./fax: 93/ S16 715 Balassa Béla építési vezető tervező. Tel.: 30/901 9013
E-mail: bahssabela@chello.hu, Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
NAGYKANIZSA, ERZSEBETTER 23, (CENTRAL HOTEL] INFO TEL: (+36] 20 440 9700; (+36] 306110616 INTERNET: WWW.C1.HU
POTSZILVESZTE R
G0G0 GIRLS! ITALAKCIÓK! BUUZENÉK!
Belépő nincs, csak kötelező fogyasztás!
(Hölgyeknek: 500 Ft; Uraknak 1000 Ft)
VILÁGJÁRÓK KLUBJA: NEPÁL
Diaképes úti élménybeszámoló • a HSMK-ban január 14-én 18 órakor. Előadó: Böröcz Zsolt
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! - vígjáték a HSMK-ban január 19-én 19 órakor. Főbb szerepekben: Hegyi Barbara, Csepregi Éva, Balikó Tamás, Forgács Péter Belépődíj: 1600 Ft
Január 21. 15 óra NYUGDÍJASOK SZABADEGYETEME: MÁLTA - diaképes úti élménybeszámoló a HSMK-ban január 21-én 15 órakor. Előadó: Jeszenői Csaba tanár Belépődíj nincs, minden érdeklődők szeretettel várunk.
A HSMK felvételt hirdet január végén induló tanfolyamaira: Kosárfonó, 40 óra (heti 1x4 óra): 12000 Ft, anyagköltséggel, vezeti: Hadiné Szalai Gabriella Társastánc, 24 óra (heti 1x3 óra): 3500 Ft, vezeti: Füstös Gábor Üveg- és selyemfestő, 20 óra (1x3 óra): 4000 Ft + anyagköltség, vezeti: Dani Zoltánné A tanfolyamokra jelentkezni lehet január 20-áig, az információs szolgálatnál.
TÚRAAJÁNLAT
A Nagykanizsai Olajipari Természetbarát Egyesület január 18.-ára, vasárnapra a Sági erdőbe szervez kirándulást. Indulás: 10 óra 10 perckor az autóbuszállomásról. Érkezés vissza 17 órakor gyalog. A gyalogtúra útvonala: Liszói elágazó - Miklósfai parkerdő - Nagykanizsa. A táv 13 kilóméter.
Tanuljon és vizsgázzon a
DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN,
a város egyetlen olyan nyelviskolájában, ahol a tandíj és vizsgadíj 30%-át visszakapja!
Ajánlatunk: januártól folyamatos kezdéssel:
1. Normál és intenzív ütemű képzés (4-10 óra/hét)
2. Állami és EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás, minőségi garanciával!
kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó, és vizsgákra felkészítő szinten,
ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvből, vizsgáztató tanáraink vezetésével!
• ÓRAKEZDÉS: délelőtt, délután, este vagy szombat délelőtt
• KEDVEZŐ ÓRADÍJ - részletfizetési lehetőség!
• INGYENES PRÓBAVIZSGA, a legjobbaknak ingyenes vizsga!
JELENTŐS KEDVEZMÉNYEK:
• a január 12-ig beiratkozóknak
• diákoknak, törzstanulóknak, délelőtti oktatás esetén
Beiratkozás: személyesen, a jelentkezés sorrendjében DIALÓG NYELVSTÚDIÓ ÉS NYELVVIZSGA KÖZPONT
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: 326 413 ;Fax: 536 887 ; Mobil: 30 400 52 53 E-mail: info@dialognk.hu ; Web: www.dialognk.hu
Dél-Zalai Hetilap
Ük
Nagykanizsa RÉGIÓK KAPUJA
XVI. évfolyam 3. szám • 2004. január 20. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
fkOH\r- ''
Autóhifi, autóriasztó, műszaki használtcikk, MOBILTELEFONOK, digitális fényképezőgépek
Nagykanizsa, Platán sor 7. Tel./Fax: 93/333-837
2
EZ TÖRTÉNT
2004. január 20.
90 NAPIG ŐRZIK
Az elmúlt időszakban többször is hírt adtunk róla, hogy a Környezetvédelmi Felügyelet felszólította a közterületeken szabálytalanul telephelyező gépjárművek tulajdonosait, rendezzék gépjárműveik sorsát. Arról is beszámoltunk, hogy megkezdődött a gazdátlannak tűnő gépjárművek elszállítása. Kulbencz Ferenctől, a Környezetvédelmi Felügyelet vezetőjétől megtudtuk, az elszállításokat vállalkozók bevonásával végzik, akik aztán az elszállítást követően 90 napig tárolják telephelyükön a gépjárműveket. Amennyiben a tulajdonos nem jelentkezik a három hónap lejárta után sem, a gépjárműveket a vállalkozó értékesíti. A gépjárművek 60-70 százalékáért jelentkeznek a
tulajdonosok, de így is jelentős a gazdátlan járművek száma. Az elszállított járművek között előfordulnak rendezetlen tulajdonvi-szonyúak, de találkoztak már lopott gépjárművel is. Sajnos évről évre nő a közterületen szabálytalanul telephelyező autók száma, hiszen az autótartás egyre növekedő költségeivel szemben sokan úgy gondolják, ez az egyetlen megoldás. Jóllehet, a jogszabályok külön büntetési tétel kiszabását is lehetővé tennék a szabályokat megszegő tulajdonosokkal szemben, de Kanizsán jelenleg „csak" a tárolás díját kell a tulajdonosnak megtéríteni, amennyiben gépjárművét szeretné visszakapni. Ez naponta többezer forintot jelent.
FÖLDGAZ ARTAMOGATAS
A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény XI. Belügyminisztérium fejezet 23. cím Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai, 2. alcím Központosított előirányzatokon belül az alábbi kiemelt tétel terhére 2003. évi központosított támogatás kiutalására került sor. A földgáz 2003. okdtóber 15-■ i áremelésének ellentételezése Nagykanizsa önkormányzat 14 458 000 Ft támogatást kapott. Az APEH-SZTADI a támogatást 2003. december 29-én utalta az önkormányzatoknak.
ÚJ, KORSZERŰ RENDELŐK
Megszűnt a váltott rendelés a Tavasz utcai gyermekorvosi rendelőkben, a múlt hét elejétől ugyanis új helyen - a Teleki u. 3. sz. alatt - fogadja a beteg gyermekeket dr. Barna Gyöngyi és dr. Tóth Katalin. A III. és IV. számú gyermekorvosi rendelők ünnepélyes átadására szerdán délelőtt került sor. Litter Nándor polgármester elmondta, hogy a helyisé-
gek kialakításához és felújításához szükséges 4,7 millió forintot, valamint az új berendezések beszerzéséhez szükséges 1,2 millió forintot a helyi önkormányzat biztosította. A most átadott rendelők és a hozzájuk tartozó egyéb helyiségek már az uniós követelményeknek megfelelően kerültek kialakításra és berendezésre.
Sz.M.
FIDESZ-SAJTOTAJEKOZTATO
Január 16-án .Cseresnyés Péter önkormányzati képviselő, a Fidesz helyi elnöke és Gyalókai Zoltán a Fidesz helyi csoportjának elnökségi és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagja tartott sajtótájékoztatót a Fidesz MPSZ Rozgonyi úti irodájában. A tájékoztató célja, hogy a városvezetés figyelmét felhívják azokra a területekre, melyekben a Fidesz szerint 2003-ban gondok voltak, és az idei évi költségvetésben ezekre a területekre nagyobb hangsúlyt, figyelmet kellene for-
dítani. Gyalókai Zoltán szerint a vagyonértékesítésből, bérleti díjakból a befolyt bevételek 65-70 százalékát új területek vásárlására, ipartelepítésre kell fordítani. Ezt a pénzösszeget nem forgatták vissza munkahelyteremtésre, közműfejlesztésekre, a város rendbetételére, karbantartására, utakra, újabb területek vásárlására. Az Ipari Park területére betelepült, bérlő vállalkozásokat segítve, az ottani infrastruktúra rendbetételére volna szükség, illetve a további befektetők számára vonzóvá tenni.
1 HÓNAP, 1 MILLIÓ
Megközelíti az egymillió forintot az a kár, amelyet az elmúlt egy hónap során a közterületek rongá-lói okoztak a városnak. December végén vélhetően szándékos gyújtogatás miatt leégett a Thury téri élelmiszer boltnál elhelyezett hulladéksziget, amelynek pótlása már megtörtént. A sziget konténerei egyenként, valamivel több, mint kétszázezer forintba kerülnek, amelynek költségeit áttételesen mi, az adófizetők térítjük meg. A rongálások sora ezzel korántsem ért véget, hiszen szilveszter éjjelén valakik szándékosan működésképtelenné tettek jónéhány parkolóautomatát. A hibaelhárítás megtörtént, ám a mű-
ködésmentes órák jelentős bevételkiesést okoztak a működtető társaságnak. A közterületi rongálások megszűntetése szinte lehetetlen, a tettenérések száma elenyésző, a törvény visszatartó ereje csekély. A térfigyelő-kamerarendszer által őrzött területeken is csak jelentősebb károkozások deríthetők fel, a kisebb bűncselekmények nem. A parkolóautomatánál álló személyről szinte lehetetlen eldönteni, hogy rongál, vagy jegyet vásárol, de a hulladéksziget ellen irányuló cselekmények már felderíthetőek lennének, hiszen a sziget felgyújtása jelentősebb előkészülteket kíván, állítják a szakemberek.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VAROS OKTATÁSI, KULTURÁLIS IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA PÁLYÁZATOT HÍRDET a 2004. évi Kulturális Alap támogatás elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város művészeti, közművelődési és közgyűjteményi életének támogatása.
Pályázat tárgya:
— Nagykanizsán megrendezésre kerülő képzőművészeti, zenei, irodalmi, színházi, közgyűjteményi és egyéb kulturális rendezvények támogatása.
— A nagykanizsai művészeti csoportok, együttesek, magyarországi és külföldi fesztiválon való részvételének és vendégszereplésének támogatása.
— Kulturális, irodalmi, helytörténeti és közhasznú információs szolgáltatások és kiadványok támogatása.
A pályázók köre: Helyi magánszemély, közösség, csoport, non-profit szervezet, művelődési, oktatási és nevelési intézmény.
A támogatás formája:
A sikeresen pályázókkal az önkormányzat pályázati szerződést köt és a benyújtott programhoz vissza nem térítendő támogatást nyújt. A finanszírozás módja: előfinanszírozás
Pályázati feltételek:
— Egy pályázó több pályázatot is beadhat.
— Pályázni 2005. március 31-ig megrendezésre kerülő, fent meghatározott tárgyban lehet.
— A kötelező önrész a pályázott összeg minimum 30 %-a.
A pályázat benyújtása:
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 7.) portáján és a Hevesi Sándor Művelődési Központ információs szolgálatánál átvehető, továbbá a város honlapjáról letölthető adatlapon két példányban a Művelődési és Sportosztályra kell benyújtani.
A pályázat beadásának határideje: 2004. február 15.
Oktatási, Kulturális, Ifjúság és Sportbizottság
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Hirdetésszervező: Huszárné Horváth Edina, Molnár Istvánné Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. ISSN 0865-3879 E-mail címünk:kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. január 20.
GAZDASAG
TOBORZÓNAP
A múlt héten első alkalommal szervezett közös toborzó napot, a Zala Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság és a megyei munkaügyi központ. A helyszín a Honvéd Kaszinó volt, ahova a helyi munkaügyi kirendeltség által meghívott mintegy 400 személy közül közel 150-en fogadták el a meghívást.
Mint azt a rendezvényen Ferge László őrnagy, a megyei Hadkiegészítő Parancsnokság Toborzó Irodájának vezetője elmondta, hogy 2006-tól már csak hivatásos és szerződéses katonák, köztisztviselők és közalkalmazottak, valamint önkéntes tartalékosok alkothatják a honvédség személyi állományát. Ennek megfelelően kell a hátralévő rövid idő alatt megteremteni a professzionális haderőre való áttérés összes feltételét. A toborzó célja felkeltem az érdeklődők figyelmét egyrészt a
szerződéses katonai szolgálat, másrészt a katonai tanintézetek iránt.
Az őrnagy kiemelte azt is, hogy a szolgálati viszony létesítésének több olyan feltétele is van, mely más munkahelyekre általában nem jellemző. így például rendkívül szigorú egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatnak vetik alá a jelentkezőket, s az erkölcsi bizonyítvány megléte sem elegendő önmagában: nem létesíthető ugyanis szolgálati viszony azzal, akinek a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítéstől számított 3 év még nem telt el. Bár a megyében nincs katonai szervezet — tehát a katonai szolgálatot vállaló személynek az ország más pontján lesz majd módja elhelyezkedni —, azért bíznak abban, hogy több olyan fiatal lesz, aki vállalja ezt a hivatást.
A DIVATOT MÉG A FRANCIÁK DIKTÁLJÁK
Változó borfogyasztási szokások, korszerű borászati válaszok címmel Dezsényi Ágnes borász tartott előadást január 14-én, a Nagykanizsai Hegyközség és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház által szervezett Parasztegyetem idei első előadásán.
Förhénci Horváth Gyula, a hegyközség elnöke elmondta: két évvel ezelőtt indították el a Parasztegyetem előadásait a művelődési házzal közösen. Elsősorban a téli időszakban próbálnak a szőlős gazdáknak, bortermelőknek egy olyan továbbképzési lehetőséget biztosítani, amit önállóan nem tudnának elérni. A résztveveőknek csak előnyükre szolgál a rendezvény, hiszen kiváló minőségű szőlőt már tudnak termelni, de a borkészítésben, a borászati technológiák ismeretében, és azok célszerű alkalmazásban nagy a lemaradásuk. A változó borfogyasztási szokásokat a borászatnak követni kell, sőt űj divatokat is be kell vezetni. A divatot a borászatban még mindig a franciák diktálják, a bortermelők azonban nem követhetik le azonnal, mert piaci hátrányba kerülnének.
A neszmélyi borvidékről érkezett Dezsényi Ágnes borász elsőként a borkultúra történetéről adott tájékoztatást, majd áttért a napjainkban aktuális kérdésekre. A jó borhoz a jó szőlő termelése az elsődleges.
A borfogyasztási szokásaink megváltoztak az utóbbi időben, életünk kényelmesebb lett és az étkezési kultúránk is változott. Az előadó néhány támpontot is adott az eredményesebb borászathoz például hogy a későbbi bor minősége szempontjából, lehetőleg ne fém edényben szüreteljünk. Fontos a gyors feldolgozás, mert a szőlő zamatanyagai igen sérülékenyek, a magokból is kioldódhatnak keserű anyagok. A szőlőcefrét érdemes áztatni, de ügyelni kell arra, hogy ne legyen hosszú idejű az áztatás. Kocsá-nyon semmiképpen nem szabad áztatni. A kis borászatokban az önmagától lefolyó színmustot, vagy pedig a nagyon kis présnyomással nyert mustot lehetőleg teljesen külön választva célszerű erjeszteni.
Februárban még két előadással folytatódik Kiskanizsán a parasztegyetem.
ÁTADTÁK AZ Ű J HULLADÉKLERAKÓT
Pénteken délután ünnepélyes körülmények között átadták a város új hulladéklerakó telepét. Kilenc évvel a gondolat megszületése, az engedélyek, a támogatások, a terveztetéssel eltelő hosszú évek után, egy év alatt elkészült a város új hulladéklerakója. A Zaladepo Konzorcium-Hoffmann Rt., Geohidroterv, és a Hidroterra Kft. mint kivitelező, a Technoplus Kft., mint beruházó működtek közre a valamivel több, mint félmilliárd forintba kerülő beruházásnál.
A létesítményt Hoffmann Ödön, a Hoffmann Rt. vezetője mutatta be, majd Liter Nándor, városunk polgármestere szólt az avatáson megjelentekhez. Elmondta, a város régóta jelentős erőfeszítéseket tesz az európai színvonalú hulladékgazdálkodás meghonosításáért, kiemelte hogy Kanizsán 52 hulladékgyűjtő sziget teszi lehetővé a szelektív szemétgyűjtést. Litter Nándor köszönetét fejezte ki a beruházáshoz szükséges önerő biztosításában közreműködő szepetneki és nagyrécsei önkormányzatnak.
Az ünnepélyes esemény díszvendége Kiss Péter kancelláriaminiszter volt, aki az avatást követő sajtótájékoztatón vázolta a kormányzat hosszú távú hulladékgazdálkodással kapcsolatos terveit. Szó esett a 2004. után megvalósuló öt, ISPA támogatású hulladékprojektről, amelyek 1200 települést és 3,6 millió embert szolgálnak ki. Elhangzott az is, hogy a kormányzat 2009-ig további száz biztonságos hulladéklerakó és hat égetőmű létesítésénél működne közre. Szóba került egy 6,7 milliárdos projekt is, amelynek keretében az ország számos pontján feldolgozók, ártalmatlanítók létesülhetnek, amelyek nemcsak a környezetet óvnák, hanem újabb munkahelyek is létesülhetnek általuk.
-va
ÉVÉRTÉKELŐ
Az igazgatóság, szlovén viszonylatban, mint leendő belső határral, horvát viszonylatban, mint leendő külső határral számol — tudtuk meg az évértékelő sajtótájékoztatón a Nagykanizsai Határőrigazgatóságon. A zöldhatáron történő határátlépés másik Uniós állam területére, 2004. májusától ugyanúgy bűncselekménynek számít, mint jelenleg. Az igazgatóság az elmúlt évben 1507 fővel szemben intézkedett, melynek során 813 fő követett el
jogellenes cselekményt. Közokirat-hamisítást többségében román állampolgárok követtek el, főként átléptető-bélyegző hamisítás formájában. Az ukrán állampolgárok által elkövetett közokirat-hamisítások száma is növekedett, ők cseh, lengyel állampolgárságú embercsempészek segítségét vették igénybe az államhatáron történő átjutáshoz.. Az elmúlt évben 38 alkalommal került sor más szervekkel közösen mélységi ellenőrzésekre.
4
EGÉSZSÉGÜGY
2004. január 20.
EGY CSEPPNYI ELET
Somogyi Istvánná 103 alkalommal adott eddig vért, és folyamatosan szervezi Nagyaknizsa jelenleg legnagyobb gyárában a véradásokat. Áldozatos, több évtizedes munkájáért tavaly az országos véradó ünnepségen emléklapot, és egy márkás karórát vehetett át. Véradással kapcsolatos élményeiről és arról kérdeztük, hogyan lett véradó.
— Tíz éven keresztül Budapesten éltem, ott kezdtem el vért adni a kollégáim biztatására. Fiatalok voltunk, kíváncsiak, vittük egymást a dologba. Még nem tudatosult bennünk, hogy mennyire fontos, amit csinálunk, inkább bulira vettük a dolgot. Akkoriban még rántotthúst kaptunk, és lehetett választani a véradás után, hogy sört vagy üdítőt kérünk. Négy óra munkaidő-kedvezmény járt a véradóknak, így a véradás után máris mehettünk haza. Bementünk a városba egyet csavarogni, vagy beültünk egy moziba. Többnyire megbeszéltük, ki mit érzett, fájt-e, vagy minden rendben, nincs-e rosszul valamelyikünk ... akkor még törődtünk egymással. Pesten akkoriban is, most is gyakran volt szükség rendkívüli véradásra, mi ebből is kivettük a részünket, hiszen sokan a csapatból sürgősségi véradók is voltunk. Ha jött a telefon, mi mentünk, ha szükség volt ránk, segítettünk.
— Mikor költözött vissza a városba, és hogyan lett véradó itt?
— 1979-ben költöztünk ismét Kanizsára. Idegen volt minden, eltelt egy idő mire újra barátokat találtam. Akkoriban a gyárban hangosbemondó segítségével adták hírül a véradást, nem falragaszokon hirdették. Itt is úgy lettem véradó, hogy szólt valaki, nem jössz vért adni? Mentem. Akkoriban még kijárt a kórház autója a gyárhoz, ők vitték be a véradókat.
— Hogyan lett véradás-szervező?
— 1982-ben választások voltak a gyárban a Vöröskeresztes alapszervezetnél. Olyan embert kerestek véradás-szerve-
zőnek, akinek szabad mozgása van a gyárban, megállhat egy néhány percre, beszélgethet az emberekkel.
— Mi a legfontosabb az ön munkájában?
— A bíztatás, az odafigyelés. Volt olyan véradóm, aki időközben elment a gyárból és egyszer, amikor találkoztunk, azt mondta, mióta elment nem volt vért adni, mert nincs aki bíztassa. Ennél nagyobb elismerés nem kell.
— Változott-e a munkaadók hozzáállása az elmúlt években?
— Sok minden változott. Régen legalább valami jelképes jutalommal, ennivalóval, egyébbel köszönték meg a véradók segítségét. Ma már azért is erőfeszítéseket kell tenni, hogy a tízszeres véradók számára megjáró, bruttó ezer forintos elismerés benne maradjon a kollektív szerződésben. Régebben voltak véradó ünnepségek a gyárban, ott is megköszöntük a segítséget, ma már csak a központilag szervezett ünnep során ismerjük el a véradókat, jóllehet segítségükre ma is szükség van. Tudom, senki nem az elismerésért, a jutalomért teszi.
— Van-e valamiféle magasztos élménye annak, hogy az ember vért ad?
— Ez ennyi idő elteltével már hozzátartozik a mindennapjaimhoz. Most már van benne némi példamutatás is. Akkor is ott vagyok a véradáson, ha én magam nem adok vért, mert az előző hónapban adtam. Akkoriban, amikor plazmafelezést is csináltunk, havonta lehetett menni, és én havonta mentem. Reggel, munka előtt lementünk a véradóállomásra és csak utána mentünk be dolgozjn.
— Hogyan zajlik manapság a véradás a gyárban?
— Kiplakátoljuk, és a vezetők hallgatólagosan tudomásul veszik. Kijönnek a kórházból, a véradók meg egymás között leszervezik, ki mikor jön. Nincs soha gond, mert a legtöbbjük végtelenül lelkiismeretes.
— Kiszámolta már mennyi vért adott összesen a hosszú évek során?
— Nem gondolkoztam ezen, de könnyű kiszámítani. Egy-egy alkalommal 4 dl vért vesznek le, vagyis valamivel több, mint negyven liter vért adtam eddig.
— Ha kollégájukat, ismerősüket éri baleset, vagy más okból kell a vér, beindul a gépezet?
— Tavaly nyáron az egyik kollégám karambolozott. A súlyos motorbaleset következtében vérre volt szüksége. Elindult egy számítógépes körlevél a gyárban, még csak nem is én indítottam el, hogy segítsünk a fiúnak. Rövid idő alatt valamivel több, mint ötven csoportazonos véradó jelentkezett. Pestről is érkezett már felhívás, hogy egy leukémiás kisgyermek számára kellene vér. Édesapja küldte a felhívást, és azonnal többtucat jelentkező volt.
— Van-e más véradó is a családban?
— Az édesapám véradó volt, a húgom is, de ő már egészségügyi okok miatt nem ad vért. A sógorom és a párom is véradók. Ez amolyan fertőző dolog, könnyen bele lehet vinni a családtagokat, a munkatársakat.
— Mi jár a fejében, miközben a vérvétel folyik?
— Hétköznapi dolgok. Egyszerű, mindennapi történetekről fecsegünk közben.
— Ha a közelben történt balesetről hall a rádióban, mi tesz?
— Azonnal felhívom a véradót, kell-e segítség.
— Mi az a történet, amire szívesen emlékszik vissza a véradás kapcsán?
— Egyszer még az üveggyárban dolgoztam együtt egy fiatalemberrel. Nem tudtam, hogy a feleségével babát várnak, nem ismertük túl jól egymást. Egy bizonyos idő elteltével aztán kaptam egy köszönőlevelet a feleség aláírásával. Később találkoztam a sráccal, és kérdeztem tőle, hogy szült-e a felesége, és volt-e szükségük vérre. A fiú meglepődött, aztán kiderült, hogy valóban ez történt. Elmondtam, hogy köszönőlevelet kaptam tőlük és jól esett, hogy ismerősön segíthettem. Egy másik alkalommal az öltözőben szólított meg az egyik ottani dolgozó, nem tudnék-e a testvérén segíteni, mert szívműtétre megy Pestre, és vinni kell a vért. Elég ritka vércsoportú volt a hölgy. Természetesen segítettem. Kicsit meglepődtek a véradóban, amikor jónéhányan azzal a kéréssel jelentkeztek véradásra, hogy konkrétan egy személy számára szeretnének vért adni. A hölgy műtétje sikerült. ... Mi véradók előre sosem tudjuk, kin segítünk, mint ahogy azok sem tudják, akiken segítettünk, hogy melyikünk tette. A sors néha mégis úgy rendezi, hogy megtudjuk, ki volt, akinek életben maradásához mi is hozzátehettük a magunkét. Ez is egy ilyen eset volt. Meghatározó élmény számomra, örültem, hogy kézzelfoghatóvá vált az a segítség, amit nyújtani tudok.
Dukát Éva
2004. január 20.
VAROSUNK EMLEKEI
ELT 100 EVET
Egy olyan épület építészeti, esztétikai megjelenése és az abban folyó tevékenység 100 évig meghatározó volt a. város életében. Hogy mikor kezdődött az épületben a jobbágyrendszer és a feudális kiváltságok felszámolásával alapvetően új feltételeket teremtett a magyar gazdaság fejlődése számára. Lehetővé tette a tőkés gazdaság kibontakozását, a magyar gazdaság és társadalom átalakulását, magasabb fejlettségi szintre. Ez a fejlődés a legszorosabb kapcsolatban állt a modern bankrendszer és közlekedés kiépítésével. A magyar hitelrendszer fejlődésében a kiegyezéssel ugrásszerű változás következett be. A kiegyezést követő években gombamódra szaporodott a pénzintézetek száma. 1873-ban már 637-re emelkedett, a tökeállomány több mint hatszorosára nőtt. Ebben a helyzetben fontos szerepet játszott a jegybankként funkcionáló osztrák-magyar bank, mely viszontelszá-molás útján tekintélyes összegeket bocsátott a szorongatott magánbankok részére, ezzel megakadályozva jó néhány vállalkozás bukását. Az Osztrák Nemzeti Bank 1816 július elsején kapott pátense adott bankjegy kibocsátási monopóliumot. A kanizsai bank hitelnyújtó tevékenysége ebben az időben főként abban állt, hogy a magánbankok (ekkor még egy volt) készpénz hiány esetén ide nyújtották be az általuk leszámítolt - megvásárolt -váltókat viszonyleszámitolásra, amit a jegybank az egyes kereskedelmi bankok részére a biztosított leszámítási hitelkeret erejéig meg is tett. A gazdasági válság idején azonban - amikor egyedül a készpénz az úr - az egész bankrendszer egyedül a. jegybankra támaszkodik. Az Osztrák Nemzeti Bank budapesti fiókjából 1878-ban megalakult az Osztrák Magyar Bank. Az első öt vidéki fiók 1878-1879-ben Győrött, Kolozsvárott, Nagykanizsán, Pozsonyban és Szegeden. Ettől az időtől kezdődik a Magyar Nemzeti Bank elődje, az Osztrák-Magyar Banktörténete. 1879. szeptember 11-től hirdetmény jelent meg a korabeli lapokban, mley az üzleti világ tudomására hozza, hogy az Osztrák-Magyar BankNagykanizsai Fiókja megnyílt. A bankfiók működési területéhez tartozott több vármegye, sőt Pécs városa is. A bankfiók az alapítástól a Csengery úti Kreizler-Ház-ban kezdte meg működését. 1901-ben határozták el, hogy az Osztrák-Magyar BankNagykanizsai Fiókja részére palotát fog építeni. A telket meg is vásárolták, a Fő út és a Deák Ferenc út sarkán 39.000 koronáért. Az épületet nagyobb szabásúra tervezték, mely díszére fog válni a városnak. A szóban forgó épületet Hubert József tervezte és építette. A Nagykanizsai Városi
Mérnöki Hivatal 1902. június 11-én a terveket építésre alkalmasnak találta. A székház, amely Nagykanizsának ma is egyik legszebb épülete, a mai Fő út 16. sz. alatt épült fel. A székház földszintjén az irodákat, a pénztárt és a trezort rendezték be. Az emeleten volt a mindenkori fiókintézeti főnök lakása. A II. Világháború alatt
és az követően is a pénzellátásban komoly szerepet vállalt az Osztrák-Magyar Bank. Nagy gondot okozott Nagykanizsán a pénzhiány, különösen az aprópénz hiány. Mivel központi ellátásra nem számíthattak, az Osztrák-Magyar Bankfőnöksége az adott politikai vezetéssel egyetértve sikeres megállapodást kötött arra, hogy a város banjegyeit a bank fogja kibocsátani, és azokat a nagykanizsai pénzintézetek hozzák forgalomba. Összesen
mindegy 5 millió korona értékű 1, 2, 5, 10 koronást bocsátottak ki, melyből mindegyik kanizsai pénzintézet tetszése szerint vásárolhatott. Az 1 korona értékű pénzjegyet Nagykanizsa és Zalaegerszeg városok, valamint alsó és felső Zalavár-megye összes pénztárai, hivatali és pénzintézetei 1919. december 31-ig fizetésül elfogadnak. Ennek a pénztárjegynek a fedezete letétbe helyeztetett az Osztrák-Magyar BankNagykanizsai Fiókjánál. A korona értéke 1919 nyarára a háború előtti szintnek már csak 15 %-ánál állt, 1920 februárjában viszont 1919 nyári színvonalának is 1/8-ára süly-lyedt. Ezt követte 1920 márciusában az önálló magyar pénzrendszer létrehozása. Az Osztrák-Magyar Bank felszámolása után szerepét a Magyar Állami Jegyintézet vette át. A bank ezzel megszűnt magáncég'' lenni, átment az állam tulajdonába. Az Osztrák-Magyar Bank végleges megszűnésére 192 l-ben került sor és ekkor adták el a kincstárnak a bankpalotát is 70 millió koronáért (140 ezer aranykorona), amely egy olyan összeg, ami az értéktelen pénzvilágban is tekintélyes summát képvisel. 1924 évi V. Törvénycikk hívta életre a Magyar Nemzeti Bankot, amely formailag az államtól független részvénytársaság volt, bankjegy kibocsátás monopóliumával felruházva.
Ez időt követően a pénzintézeteknek a leglényegesebb feladata az infláció lehetséges mértékű fékezése volt. Nagykanizsán ekkor 6 nagyobb pénzintézet működött, melyek a következők: Magyar Nemzeti Bank, Angol Magyar Bank, Zala Megyei Gazdasági Bank, Dél-Zalai Takarékpénztár Rt., Nagykanizsai Takarékpénztár és Néptakarékpénztár. 1946. augusztus l-jével megtörtént az új bankjegy kibocsátás, mely a forint nevet kapta. A pénzlábat 0,0757 gr. Színaranyban határozták meg, azaz 1 kg színarany ára 13.210 Ft volt. A Nemzeti Bank Nagykanizsai Fiókjának funkciója a bankok államosításáig lényegében azonos volt. Legfontosabb üzletága a kereskedelmi bankok viszontleszámitolása volt. A Magyar Nemzei Bank és a legnagyobb magánbankok 1947. december 4-i államosítását követően megkezdődött az ipari és kereskedelmi vállalatok nacionalizálása, amely az eddiginél merőben eltérő, újszerű pénzellátási követelményeket támasztott. Nagykanizsán ekkor alakult ki az egyszintű bankrendszer két fiókja az OTP és a Magyar Nemzeti Bank. Ilyen módon a Nemzeti Bank a pénzkezelés és pénzellátás monopolizálásával gazdálkodó szervek tevékenységének befolyásolására központi akarat érvényesítésének fontos eszközévé vált. A bank monopol helyzete alapján hitelt folyósított terv szerint termelési és fejlesztési tevékenység finanszírozására, ellenőrizte a munkabérlap felhasználását a pénztári tervek teljesítését. A tevékenység kiterjesztése megkövetelte a létszám növelését (1950-ben 24, az Országos Hitelszövetkezet beolvadása után pedig már 36 dolgozója volt a bankfióknak). A bankfiók a finanszírozási feladatok mellett komoly szerepet töltött be a készpénzforgalom lebonyolításában és feldolgozásában. Ez időben a bank évente több milliárd forint értékű bankjegyet dolgozott fel, készletezett és hozott forgalomba.
1985-ben már sokat beszéltünk a kétszintű bankrendszer kialakításáról, amely 1987. január l-jével került kialakításra. 1987. január l-jétől a Magyar Nemzeti Bank Kanizsai Fiókjából a Magyar Hitelbank Rt. területi igazgatósága lett. A városban és környékén a Magyar Hitelbankon kívül ebben az időben két OTP és öt takarékpénztár működött. A kanizsai hitelbank igazgatósága az alakulást követő 3 éven belül Zalaegerszegen, Kaposváron, Letenyén és Nagykanizsán is nyitott fiókot. Az indulás pillanatában a Kanizsai igazgatóságnál 24 részvényes volt 100 millió Ft nagyságrendben. A vezetett számlák száma meghaladta a 446-ot. Létszáma a fiókokkal együtt elérte a 130 főt. Ma a Kanizsán működő 14 bankban a Hitelbank által tanított és felkészült dolgozók szinte mindenütt megtalálhatók. 1996-ban került sor a Magyar Hitelbank privatizációjára, a részvénycsomagot az ABN-AMBRO Bank vásárolta meg. Ekkor kezdődik meg az igazgatóság leépítése, a fiókok leszakítása, létszámának kacsúsítása. A későbbiekben az AMBRO Bank és a Kereskedelmi Bank fúziója megtörtént. 2003. decemberében ez a kis létszámú bank elhagyja az eredeti székházat és megszűnik ebben az épületben a pezsgő élet, a várossal együtt gondolkodva, egy szebb és boldogabb jövő megteremtésének feltétele.
Ezek után mi lesz a sorsa ennek a szép időt, dolgok és sorsok alakításában helyt adó épületnek, rejtély. Bízzunk abban, hogy nem arra a sorsra jut, mint a volt ipartestületi épület, volt könyvtár. Ez az épület nem ezt érdemelné.
Lovrencsics Lajos
Nyugalmazott bankigazgató
Az Osztrák-Magyar Bank 1901-ben elhatározta, hogy a Nagykanizsai Fiókja részére palotát fog építeni. A látható épület 1903-ban kezdte meg áldásos tevékenységét.

S
2004. január .
NYUGAT-PANNON NEUROLÓGIAI
KONZULTÁCIÓS FÓRUM
Az évek óta működő és mindig más nyugat-magyarországi városban ülésező ideggyógyászati szakmai fórum az aktuális diagnosztikai- és gyógyítási tevékenységeket tűzi ki megtárgyalásra. A január 15-én Nagykanizsán megrendezett fórumon a gerinc megbetegedései és sérülésből származó károsodásai kerültek terítékre. A megjelenteket dr. Szabó Csaba, a városi kórház főigazgatója üdvözölte.
A bevezető, összefoglaló előadást dr. Komoly Sámuel a PTE leendő professzora tartotta az idegrendszeri plaszticitás szerepéről a krónikus fájdalmak kialakulásában.
Két szekcióban folytatta ezt követően a konferencia munkáját. Az orvos szekcióban szerepeltek győri, soproni, veszprémi, szombathelyi, zalaegerszegi és nagykanizsai orvos előadók is. Külön
ápolási szekcióban tárgyalták meg az esetenként igen nagy gondot jelentő ápolási és rehabilitációs szakkérdéseket. Aktualitást adott a szakmai fórumnak az a tény, hogy éppen most kezdődik el a nagykanizsai kórházban az a rekonstrukciós ütem, melynek végére a legkorszerűbb ellátásban részesülhetnek az idegrendszeri megbetegedésben szenvedő nagykanizsai betegek is.
Az ápolási szekció utolsó előadóiként a nagykanizsai kórház központi fizikoterápiáján dolgozó Mészárosné Molnár Ibolya konduktor és Böcskei Andrea gyógytornász tartott a „Hogyan vigyázzunk a saját gerincünkre" című előadásukhoz kapcsolódóan gerinctornát. Frissítő, élvezetes bemutatójukon a résztvevők is együttműködtek. Aligha szükséges bizonygatni, hogy az idült ge-rincbántalmakban szenvedő bete-
gek nem csak a mozgásszervi megbetegedések élenjáró statisztikai tényezői, hanem a következmények miatt komoly társadalmi, szociális és gazdasági kihatásokkal is számolni kell. A gerincpanaszok a nyugati országokban a lakosság 80 százalékát érintik. A fekvéssel kezdve a két előadó bemutatta, hogy mit követünk el nap, mint nap a gerincünk ellen és mi az, amit tehetünk érte. Eletünk közel egyharmadát ugyanis fekvő helyzetben töltjük, tehát nem mindegy, hogy hogyan. Fontos, hogy a gerincünket az élettani helyzetében tartsuk meg, tehát a matracunk, ágyunk ne legyen se túl kemény, sem túl puha. Végezetül néhány gerincproblémánál alkalmazott „inkvizíciós" eszköz is bemutatásra került. Ha mindezeket nem szeretnék, hangzott el a figyelemfelhívás, végezzenek naponta gerinctornát!
FELHÍVÁS
A nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat magyar nyelvű játékos vetélkedőt szervez „Ki tud többet Horvátországról" címmel. 7-18 év közötti tanulók jelentkezését várjuk négy fős csapatok felállításával. A vetélkedővel kapcsolatos információt a jelentkezést követően adunk, ami biztos: minden résztvevő jutalomban részesül. Nevezési határidő: 2004. január 27. Jelentkezni a 93/326-658-as, illetve a 06/30-355-3075-ös számon lehet.
Vargovics Józsefné HKÖ elnök
280 VIZSGÁZÓ
Még a hónap végéig tart a Veszprémi Egyetem nagykanizsai tagozatán a vizsgaidőszak. Ennek során 8 csoport 280 hallgatója, összesen 1300-1400 vizsga keretében ad számot tudásáról, hogy ezt követően tanulmányait a második félévvel folytassa.
AKI A GONDOLATAIT IRÁNYÍTANI TUDJA, AZ ÉLETÉT IS KÉPES IRÁNYÍTANI
Egy ősi sokezer éves kínai bölcsességgel kezdte előadását az agykontrollról január 6-án Dómján Gábor oktató, a kiskaniz-sai Móricz Zsigmond Művelődési házban. Az ingyenes előadás a január 31-én kezdődő 40 órás tanfolyamot előzte még. A szépszámú közönség előtt felvázolta, hogy az agykontroll, mint módszer miben segíthet bennünket. A kínai bölcsességre visszatérve, az az ember, aki a gondolatait irányítani tudja, az életét is képes irányítani. Hogy mi lesz belőlünk és hogyan használjuk a lehetőségeinket, ebben nagy segítséget nyújt a tudományosan megalapozott képességfejlesztő módszer. A tanfolyamon konkrét technikákat lehet megtanulni arra, hogy életünk milyen területén és hogyan használhatjuk ki agyunk óriási lehetőségét. Ennek tudományos hátteréről is beszélt az előadó. A tanfolyamon meg lehet tanulni, hogyan használjuk ki az alfa agyhullámtartományt, ezt a nagyon fogékony agyi állapotot gondolataink irányítására. Egészségének
javításra kéri a legtöbb ember. Az egészség legnagyobb ellensége a stressz, ami önmagában nem káros, mert az a képességünk, hogy veszély előtt gyorsan reagáljunk. Életmentő, jó dolog a stressz. A krónikus stressz emberi, kulturális, társadalmi jellegű. Pl. csak amíg a lakásunkról a munkahelyünkre érkezünk, sok stressz ér bennünket. Az embernél azonban az állatokkal szemben, a megbomlott egyensúly visszaállítása elmarad. A stressz levezetésére szolgáló relaxációt az előadás végén ki is próbálta a közönség. Ha agyunkat jól tudjuk használni - az azt is jelenti, hogy nem az orvostudomány helyett, de azzal együttműködve használjuk belső gyógyítóerőnket -, akkor képesek vagyunk sokszor súlyos betegségekből is kigyógyulni. Ha megfelelő jó gondolatokkal jól irányítjuk agyunk munkáját, képesek vagyunk egészségessé tenni magunkat. A krónikus stressz leggyakoribb első jellemző tünete az alvászavar, ami úgy jelentkezik, hogy vagy nem tud elaludni, vagy
csak ébresztő órával tud felébredni valaki. A tanfolyam foglalkozik az álmokkal is. Éveink számát ha elosztjuk kilenccel, megtudjuk, hány évet álmodtunk. Álmainkban kreatív munkát végez az agy, sok felfedezés, művészi alkotás annak köszönheti létét, hogy valaki megálmodott valamit. Életünk jelentős részét, mintegy 80 százalékát nem tudatosan éljük, hanem szokásaink irányítanak bennünket. A magunk által kialakított káros, egészségromboló szokásokat szintén befolyásolhatjuk a tudatkontrollal. Megszabadultak súlyos függőségüktől a dohányosok, a kábítószer élvezők és az alkoholisták. Ha valaki elvégzi az agykontroll tanfolyamot, attól fogva minimális helypénzért bárhol a világon megismételheti. Szokáskialakító, megerősítő célja van az ismétlésnek. A tanfolyam fontos része a gondolat nagytakarítás. Ahogy gondolkodunk, olyan életet teremtünk magunknak gondolatainkkal, hozzáállásunkkal. Amit az ember gyakran mond, azt az agy parancsként ve-
szi és végrehajtja. Ha gondolkodásunkat rendbe rakjuk, akkor jó irányba halad az életünk. Az az ember, aki gyakran mondja pl., hogy de buta vagyok, az agy, parancsnak veszi az utasítást, és olyan is lesz. Az az ember, aki folyton azt mondja, hogy szegény vagyok, az is marad. A tanulási képességek, az inteligencia fejlesztésében is óriási lehetőségeket kínál az agykontroll pl. a memória területén. Az, hogy menynyire vagyunk képesek emlékezni, meghatározza életünk alakulását. Hogy valaki mennyire boldogul az életben, azon is múlik, hogy mennyire emlékszik a tanultakra.
Jó hírként említette meg Dómján Gábor, hogy az Oktatási Minisztérium akkreditálta a tanfolyamot, ami azt jelenti, hogy a pedagógusok a 40 órás tanfolyamot hivatalos továbbképzésként elszámolhatják. Ugyanígy, az Egészségügyi Minisztérium is akkreditálta az orvosok számára a továbbképzésként.
Bakonyi Erzsébet
2004. január 20.-KA
MUNKA, ERŐFESZÍTÉS,
TEREMTÉS
A kézirat szerint Kölcsey Ferenc e napon 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-től január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Kiváló irodalomtörténészek, gondolkodók szájából is elhangzott, hogy talán a világon nincs még egy Himnusz, ami ennyire pesszimista lenne, mint a miénk.
— Valóban így van? — tettük fel a kérdést dr. Márkus Ferenc nyugalmazott tanárnak.
—Nem pesszimista, csak egy kicsit a mélyére kell gondolni. A Himnusz napjainkban is útbaigazítani tudó költemény, még akkor is, ha ezt kevésbé gondoljuk. Amikor 1995-96-ban foglalkozni kezdtem ezzel a költeménnyel, más Kölcsey műveket is olvasgatni kezdtem, történetesen az országgyűlési naplóját, melyben 1833. március 6-áról egy ilyen bejegyzést találtam: Haladás a matériában, de haladás a lélekben, semmi. Ez volt az egyik kiindulási pont, hogy tüzetesebben hozzányúljak a Himnuszhoz és keressek egy olyan értelmezést, ami nem a pesszimista voltát domborítja ki, hanem inkább az optimistát, amire napjainkban nagyon nagy szükség van.
— Mi a költemény alapgondolata?
— Mindannyiunk által jól ismerten így hangzik: Megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt. Ez vezet minket ahhoz a Kölcsey-féle jövőfelfogáshoz, amiről ugyan a Himnusznak egyetlen szava sem szól, mégis végig a költemény egészében arról beszél a költő. Ez a jövőfelfogás az egyik megközelítésben az, amit már említettem. Annyit szenvedtünk, hogy a sok gyötrelem megváltotta a bűneinket, ezért Isten szánalma bennünket kiemel történelmi siralomvölgyiinkböl. A másik megközelítés szerint Isten szánalma nem emeli ki az embert a siralomvölgyből, mert nem menti fel történelme cselekvéses alakításától. így fogalmazhatjuk: tevékenységtől független, kivárásos alapon remélt megváltás pedig nincs. Helyette Isten megbízásából az eljövendő idő - és ezt napjainkra is értem - minden emberének válaszolnia kell, bekapcsolódik-e az Istentől ránk bízott örök teremtés munkájába. Ehhez lelki energiát az öntudatosan vállalt és teljesített történelmi golgotajárásunk szolgáltat. És pontosan ezért, mintegy jutalomként az egyén és a közösség a nagykorúságát, a vérkönnyes keresztútjainak öntudatos magunk-
ba fogadása mintegy jutalmául kapja meg. Ekkor a balsors okozta szenvedés már nem büntetés és nem engesztelés csupán, ahogy a klasszikus látásmód véli, sokkal inkább a történelmi alakulás, alakítás munkájának következménye. Más szavakkal fogalmazva: a balsors, a szenvedés, erőfeszítés, és ebből nem hiányzik Isten áldása, ahogy az első szakaszban mondja Kölcsey. Sem Isten szánalma, ahogy az utolsó szakaszban emlegeti. Csak ezt a kegyelmi állapotot, hogy lendületesen, erőnket megfeszítve teremtünk, alkotunk, cselekszünk, újra és újra nekünk magunknak kell megteremtenünk. Erről szól a Himnusznak az optimista üzenete és ez a lehetséges jövőkép. Még kiegészítésül: az egyén, az indi-vidum szerepe, az egyes ember önteremtö gondolkodása végtelenül fontos, így látom a Himnusz jövőjét, ami nem büntetés, nem balsors és balsorsok sorozata, sokkal inkább munka, erőfeszítés, teremtés. Individuális szinten és természetesen társadalmi, közösségi szinten is, ahogy a Himnusz sugározza.
KONCERT MEDITÁCIÓ
Vajon pár év múlva — visszatekintve e jelentős évfordulóra- hogyan értékeljük majd a 2003-as évet? Bennünket, zenészeket és zenetanárokat leginkább az foglalkoztat, hogy mi lesz a világszerte nagyra értékelt magyar zenei élettel és zeneoktatással? És mi lesz a kanizsai zenei élettel és zeneoktatással? Erre néhány megnyugtató és pár nyugtalanító választ tudok adni. Nyugtalanító a zenei közízlés folyamatosan romló tendenciája. Ugyancsak az a közismereti iskolák tanterveiből egyre jobban kimaradó énekoktatás. De a legdrámaibb, a pénz eláramlása az értékes zene és zeneoktatás, továbbá a koncertek támogatása, a lemezkiadás mellől.
Az idei tanévben minden eddiginél többen jelentkeztek hozzánk, amellett egy nagy gyermeklétszámú művészeti iskola is működik immár három éve a városban. A szülők egyre jobban belátják, hogy gyermekük egészséges szellemi fejlődése zenetanulás nélkül nem teljes. Vannak olyanok is a városban, akik lelkesen támogatják tevőlegesen, anyagilag, erkölcsi támogatást nyújtva a zenei életet és a zenetanulást.
Megnyugtató folyamatok zajlanak az EU-ban is. Az EMU, a zeneiskolák európai uniója több ponton is sikereket ért el. A Weimari Nyilatkozatában útmutatókat fogalmazott meg az Európai Tanácsnak. A gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény, amelyet az UNESCO fogalmazott meg, arról szól: „minden személynek joga van az oktatáshoz, a művészetekhez és a kultúrához" Mint kulturális nevelést biztosító intézmények ezt a jogot a zeneiskolák biztosítják. Az államok nyújtsanak bőséges támogatást (kötelezően) a zeneiskoláknak. A zeneiskolák az európai identitás alapkövei. Zeneiskolák — egy össz-európai nyelv.
E gondolatok jegyében szerveztük a Városi Karácsonyi Hangversenyt és az Újévi Koncertet. Rendkívül fontos e nehéz időkben a város zenészeinek és zenepedagógusainak összefogása. Ezt az összefogást jelképezi a karácsonyi programunk, amelybe meghívtam az összes iskolai kórust, a Városi
Vegyeskart és a Szivárvány Énekegyüttest is. Sikerült olyan közös pontokat találni, amelyek minden karvezetőt ösztönöztek az egyébként elég feszített december ellenére a közreműködésre. Igény szerint kíséretet biztosított a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola, illetve a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar. A közös éneklés, szimfonikus zenekari kísérettel olyan élményt adott a résztvevő gyerekeknek, ami tovább ösztönzi a kóruséneklésre, a közönség pedig reményeink szerint még inkább szívesen eljön hangversenyeinkre. E gondolatokat velem magukévá tették a kórusvezetők: Németh Re-náta, Baráth Yvette, Cseke József, Illés Mária, Rácz Andrásné, Katona Noémi, Végváriné Schmidt Ágnes, Simonné Kapinya Györgyi és Béli Ferenc. Külön köszönet és elismerés Dezső Ferencnek, aki megalkotta a szimfonikus zenekar által előadott Karácsonyi Történet narrátor szövegét, amelyet az iskola növendéke Bazsó Adrienn mondott el.
A fent megfogalmazott gondolatok jegyében zajlott a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar Újévi Koncertje is. Nagyon jó választásnak bizonyult karmesternek a kaposvári Szabó László. Az elmúlt évek stílusgyakorlatai is meghozták az eredményt: ez volt az eddigi legszínvonalasabb Újévi Koncert. Meghívtam szólóklarinétozni a 13 éves Bodnár Benedeket. A közönség reagálásából ítélve telitalálat volt. Az utolsó pillanatban Balogh Kálmán cimbalmos lemondta a szereplést, helyette Farkas Rózsát ajánlotta. Rózsa nem hozott szégyent ajánlójára. Káprázatos ráadást adott. Külön élmény volt sok év után eljátszani a Kállai kettőst a Városi Vegyeskarral. Gyönyörű volt a táncosok palotása. Röst János alpolgármester úr várakozáson felül megállta helyét a zenekar munkájában. E különleges hangszerelés megengedte ezt a finom humort.
Köszönet fő támogatónknak a PGSM-nek és minden más támogatónknak, hogy lehetővé tették a koncert megrendezését.
Baráth Zoltán igazgató
8
KRÓNIKA
20.04. január 20.
( január 12.)
Elismerés
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának oklevelet adott át Budapesten Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter a Belügyminisztérium által 2003. évben az önkormányzati bérlakásállomány növelésének állami támogatására kiírt pályázatra benyújtott 50 db szociális elhelyezést biztosító bárlakás kialakítását célzó pályamunkájáért.
Kani/saru
Kora este a DÉDÁSZ ügyeletéről jelentették be, hogy ismeretlen jármű kidöntött egy beton villanyoszlopot. A kiérkező járőrök megállapították, hogy egy csuklós busz a megállóból történő kifordulás közben sodorta el a villanyoszlopot, személyi sérülés nem történt.
Éjszaka 11 órakor próbálkozott ismeretlen tettes behatolni egy lakásba. A bejárati ajtó takaró lécét már lefeszítette, amikor a zajra felébredtek a tulajdonosok, s megzavarták az elkövetőt, aki elmenekült a helyszínről.
( január 13.)
Természetfotó
Kiállítás nyílott Tóth Krisztián természetfotóiból a Miklósfai Általános Iskolában. A kiállítást két héten keresztül tekinthetik meg az érdeklődők.
Kanizsaru
Ittasan, lejárt műszakival és lejárt zöldkártyával vezette személyautóját az a zalakarosi férfi, akit Nagykanizsa területén hajnali fél egykor igazoltattak a rendőrök.
Reggel 6 órakor a 74-es úton személygépkocsi frontálisan ütközött egy kamionnal. A személygépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. A műszaki mentést a nagykanizsai tűzoltók végezték. A nap folyamán még két további baleset történt városunk területén, szerencsére ezek egyikében sem volt személyi sérülés.
( január 14.)
Világjárók klubja
A Hevesi Sándor Művelődési Központ előadássorozatának, a Világjárók Klubjának a vendége Böröcz Zsolt volt, aki nepáli útjáról, élményeiről számolt be.
Kanizsaru
Hajnali egy órakor egy férfi kereste meg a rendőrséget, mert barátjával együtt ugyancsak pórul jártak egy kellemesnek ígérkező este után. A két férfi egy szőke és egy fekete hajú nőtől kapott ajánlatot alkalmi kapcsolat létesítésére. Lakásra mentek, ott leszurkolták a kialkudott 10-10.000 forintot, ám pár perc múlva a hölgyek bejelentették, hogy hazajöttek ismerőseik, így gyorsan menjenek el. Csak az utcán vette észre a bejelentő, hogy nadrágzsebéből hiányzik még 17.000 forint készpénze, bankkártyája, ill. barátjának a mobiltelefonja.
80.000 forint készpénz és aranyékszer tűnt el abból a lakásból, ahova a délelőtt folyamán az ajtó benyomásával jutottak be az elkövetők.
16 óra 58 perckor jelentette be egy nagykanizsai férfi, hogy egy őt előző gépkocsival ütközött, az azonban megállás nélkül továbbhajtott. Az elkövetőt felkutatták, ám az semmire sem emlékezett.
( január 15.)
Félévi vizsgák
A CKÖ és a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola közösen indított osztályai szóbeli vizsgát tettek. A 9.C félévi vizsgaeredményei: magyar nyelv 3; magyar irodalom 2,7; matematika 2,4; történelem 3,2; földrajz 3,4. A lO.C-nek évzáró vizsgája is volt egyúttal. Magyar irodalomból 3,6; magyar nyelvből 3,3; matematikából 2,2; történelemből 3,5; társadalmi ismeretekből 3,8; földrajzból 3,6-os átlagot ért el az osztály. Suhai Zsolt tagozatvezető szerint a vizsgáknál a matematika tantárgy okozta a legtöbb gondot, de ez nem meglepő. Több
éves tapasztalat alapján mondhatjuk, hogy a felnőttképzés esetében ez a tárgy hagyományosan a legnehezebbnek számít. Gyakorlással az eredmény javítható.
Kanizsaru
Reggel 8 órakor észlelték egy Kft. telephelyén, hogy az éjszaka folyamán ismeretlen tettes ablak-befeszítés módszerével bejutott irodájukba, onnan egy lemezkazettát vittel el 2000 forinttal, 15 darab irodakulcsot, valamint egy ritmus díjcsomagos kártyát.
( január 16.)
Bajcsay lakossági fórum
A Bajcsay Művelődési Ház újraindítása volt a témája a pénteki lakossági fórumnak, melyet Polay József önkormányzati képviselő tartott. Hetente 2-3 alkalommal a Móricz Zsigmond Művelődési Ház szakemberei várják a lakosságot a művelődési házba, melynek tervei között szerepel a lakosság igényeinek megfelelően ifjúsági klub, nyugdíjas klub működtetése, sportrendezvények, fesztiválok és egyéb rendezvények megrendezése.
Kreatív Klub
A Kreatív Klub januári programja kulturális műsorral kezdődött 16-án. Elsőként Büki Pálné klubtag Márai Sándor gondolatait idézte, majd dr. Polgár József Ünnep volt című tárcanovelláját adta elő. Vízió és valóság címmel Ekler István a Zalai Közlöny 1939. április 13-ai számából idézett, míg Büki Pálné a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapból olvasott fel a témához kapcsolódó írást. Végezetül Gerócs László a Kamera ''67 filmsúdió három filmjét mutatta be. A találkozón megbeszélték a közös, nyárvégi római kirándulás részleteit is. A kreatív díjakat a korábbi évekhez hasonlóan februárban adják át.
Kanizsaru
Hajnali egy órakor egy nagykanizsai férfi tett bejelentést, mert észlelte, hogy egy parkolóban két férfi egy Lada gépkocsiból benzint szív le, miközben harmadik társuk egy fehér személyautóban vár rájuk. A kiérkező járőr a gépkocsi vezetőjét a helyszínen, míg két társát menekülés közben fogta el.
200.000 forint értékben tunt el aranyékszer és parfüm abból a lakásból, ahova ajtóbefeszítéssel jutottak be ismeretlen tettesek.
( január 17.)
Nyugdíjas bál
Sikeres nyugdíjas bált tartottak a Tungsramban immáron tizenkettedik alkalommal, ahol 150 nyugdíjas találkozott, szórakozott közösen a műsort és a vacsorát követően.
Alapítványi bál
Szombat este a Miklósfai Általános Iskolában tartottak Alapítványi Bált. A Mura Band kitűnő zenéjére ropta a táncot reggelig közel 130 bálozó. A rendezvénynyel az iskola alapítványát kívánták támogatni. Az alapítvány célja a rászorult gyerekek támogatása és az iskolában szükségessé vált fejlesztések forrásának megteremtése.
C január 18.)
Kanizsaru
Iratok és 20.000 forint készpénz volt abban a táskában, melyet a tulajdonosa gépkocsijának utasterében hagyott. A táska nem sokáig árválkodott a hajnali hidegben: észrevették, s feltörték érte az autót.
Az éjszaka folyamán egy sörözőbe törtek be, ahonnan kb. 150.000 Ft értékben vittek el cigarettát és készpénzt a játékgépből.
( előzetes)
Polgári kör
Január 28-án, szerdán 18 órai kezdettel a Honvéd Kaszinó tükörtermében a Rozgonyi Polgári Kör vendége lesz Seszták Ágnes, a Magyar Nemzet főmunkatársa.
Ünnepi megemlékezés
2004. január 26-án (hétfőn) 17.30 órakor a Nagykanizsai Polgári Egyesület a Himnusz születésnapja tiszteletére tart megemlékezést a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Előadó: dr. Márkus Ferenc.
KÉMÉNYÜGY
A múlt hét végén fejeződött be a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola részleges fűtésrekontsrukciója, és két terem kimeszelése. Az eredetileg nem tervezett beruházásra azért került sor, tudtuk meg Barath Zoltán igazgatótól, mert az intézmény kéménye bedőlt, és ez fűtési gondokat okozott az iskolában. Az öreg kémény javítása többe került volna, mint az új fűtési rendszer kialakítása, ezért ez utóbbi mellett döntöttek.

_
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. ^ -A RIASZTÓJELZÉS24 óráslígj elése, H i-'' " - gyort beavatkozással. 1 IJ 5, - Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA J? történő díjtalan csatlakoztatása.
... 4........a •••••■•••••••• ••••••••••••.••
8X0(1 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312^706
2004. január 20.
HELYZETFELTÁRÓ FELMÉRÉS
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, az Osztrák Munkaügyi és Gazdasági Minisztérium, valamint a Zala Megyei Munkaügyi Központ összefogásával tavaly júniusban létrejött Roma Központ felmérést végzett 2003 szeptemberi. és november 3l-e között Zalakaros, Galambok és
Garabonc roma lakossága körében. A kérdőíves felmérés az érintett településeken élő roma családok családszerkezetével, lakhatási- és tulajdonviszonyaival, anyagi helyzetükkel, iskolázottságukkal, foglalkoztatottságukkal, valamint a tanulást, képzést érintő egyéni céljaikkal kapcsolatos kérdéseket tartalmazott.
MEGNYÍLT A VIII. NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP
Január 18-án este 22 résztvevővel ünnepélyesen megnyitotta kapuit a Ludvig VIII. Nemzetközi Művésztelep harmadik téli művésztábora.
Megnyitóbeszédében Lehota M. János esztéta kiemelte: a Ludvig Művésztelep a közösségteremtő léte mellett az egyén szabadságát, a művész szabadságát, de elsősorban az ember szabadságát hangsúlyozza, hiszen ez a fajta képességünk különböztet meg bennünket a másfajta természeti lényektől.
Ezt követően Ludvig Zoltán táborvezető bemutatta a résztvevőket, majd ismertette az esti programokat: kedd este 20 órától Kalász József és Kotnyek István díjnyertes filmjét vetítik le, szerda este 20 órakor Kotnyek István wörschachi Csuta Művésztelepen készített filmjét láthatják, csütörtökön 16 órától Fischer György zalaegerszegi kiállításának megnyitójára utaznak el a táborlakók, pénteken 20 órakor Matits Ferenc
művészettörténész előadása hangzik el, végül szombaton 17 órakor zárókiállítással fejeződik be a téli tábor a Trend Art Galériában.
Pohárköszöntőjében Litter Nándor polgármester megköszönte a szervezők — Páli László és Ludvig Zoltán — munkáját valamint azt, hogy soha nem arra gondoltak, hogy mit tudnak kapni a várostól, hanem arra, hogy mit tudnak adni. Valamennyien büszkék lehetünk arra, hogy kistérségünkben hosszú ideje működik a művésztelep.
Ludvig Zoltán elmondta: komoly megmérettetést jelent a művészek számára az itt tartózkodás, hiszen sok ember előtt kell bebizonyítaniuk, hogy jó festők. A bensőségesen, családiasan működő telepre két új résztvevő is érkezett, Eva Maria Neuper osztrák festőművésznő Bécsből és Pósa Ede Balatonszemesről. A megnyitón a Tiborz Trió működött közre.
SZINHAZLATOGATOK
A Bolyai János Általános Iskolának és a nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak köszönhetően tavaly december 21-én olyan tizenhét alsós kisdiák vehetett részt Halász Judit koncertjén a Vígszinházban, akik nem túl jó anyagi körülmények között élnek. A gyerekek élményekkel telve, örömmel tértek haza a budapesti színházból.
ÜLÉSEZETT AZ IDŐSÜGYI TANÁCS
Szerdán délután került sor Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának kibővített ülésére, amelynek házigazdája a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja volt. A Halis István Városi Könyvtárban tartott tanácskozás elején Litter Nándor polgármester szólt a tanács létrejöttének körülményeiről, okairól, arról, hogy a döntéselőkészítésbe, döntéshozásba a későbbiek során is mind több szakértő szervezetet kívánnak bevonni.
Farkas Zoltán, a szervezet társ-selnöke beszámolt az Idősügyi Tanács elmúlt egy évéről, és megállapította a tanács az általa vállalt feladatok zömét teljesítette. Büki Pál né, a szervezet másik társelnöke elmondta, hogy jelenleg 19 idősügyi, időseket tömörítő szervezet működik a városban, összes tagsága 1416 fő. A rendelkezésre álló adatok szerint körülbelül 12 ezer nyugdíjas van a városban, vagyis a működő szervezetek alig valamivel több mint tizedüket tudják tagjaik sorában. Rengeteg a magányos, elidegenedett, gondokkal küzdő ember, akiről sem a hivatalos szervek, sem a hozzátartozók, sem a segíteni tudó civil szervezetek nem rendelkeznek információval. Ezt követően Simánné Mile Éva, a Szociális Osztály vezetője tájé-
koztatta a jelenlévőket a szegénység elleni programról, arról, hogy a program segítségével hogyan tehetnénk jobbá, élhetőbbé ezt a várost azok számára is, akik szükséget szenvednek. Hamarosan lesz ingyenes fürdési, mosatási lehetősége azoknak, akik a tisztálkodást és a mosást másként megoldani nem tudják. A program újabb szolgáltatásokkal Ls bővül majd, ígérte az-osztályvezető. Hamarosan elkészülnek azok az adatlapok, amelyek segítségével feltérképezik a város idős lakosságát. Az adatlapok kitöltéséhez a nyugdíjasókat tömörítő civil szervezetek segítségét szeretnék igénybe venni. Ha a felmérések során azt tapasztalják, hogy az idős ember sorsát könyebbé tehetik azáltal, hogy távol élő családtagjainak figyelmét felhívják a problémákra, ezt a feladatot a hivatal felvállalja. Jóllehet hazánkban nincs még kultúrája az önkéntes segítségnyújtásnak, az első lépések megtételére sor került. Hamarosan megállapodás születhet a kórház és az Idősek Tanácsa között, hogy azokat az idős embereket, akiket senki nem látogat, mert hozzátartozójuk távol él, vagy nincs, őket a civil szervezetek önkéntesei keresnék fel betegágyaik mellett.
A GKM által 2004 január 15-én meghirdetett Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatok
Intézkedés címe Komponens/alintézkedés^címe P=pályáztatás K=központi IH Minisztérium (Intézmény) KSZ neve Meghirdetés indítás tervezett dátuma A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2004-ben Ft-ban
GVOP Program-kiegészítő Dokumentum 1.1 Ipari és szolgáltatói szektor versenyképességének fejlesztése 1.1.1 Technológiai korszerűsítés P GKM (Gazdasági és Közlekedési Min.) Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB) 2004.01.15 5 716 000 000
dátuma: 2CX33.12.19. 1.1.2 Regionális vállalati központok létesítése P GKM Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB) 2004.01.15 414 300 000
1.1.3 Beszállítói integrátorok számának növelése és megerősítésük P GKM Regionális Fejlesztési Holding Csoport (RFH Csoport) 2004.01.15 857 000 000
1.2 Üzleti infrastruktúra fejlesztése 1.2.1 Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése P GKM Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB) 2004.01.15 714 300 000
1.2.2 Logisztikai központok és szolgáltatásaik fejlesztése P GKM Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB) 2004.01.15 322 300 000
2.1 Kis- és középvállalkozások 2.1.1 Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése P GKM Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. (MVf Kht.) 2004.01.15 6 400 000 000
műszaki-technológiai hátterének fejlesztése 2.1.2 Kis - és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása P GKM Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. (MVf Kht.) 2004.01.15 956 000 000
2.2 Vállalkozói kultúra és ismeretek fejlesztése 2.2.2 Emeltszintű, szakmaspecifikus tanácsadás nyújtása kis- és középvállalkozások számára P GKM Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. (MVf Kht.) 2004.01.15 477 000 000
2.3 Együttműködés fejlesztése 2.3.1 KKV-k közötti együttműködés szervezésének támogatása P GKM Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. (MVf Kht.) 2004.01.15 239 000 000
a vállalkozói szektorban 2.3.2 Együttműködő vállalkozások közös célú beruházása, fejlesztése P GKM Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. (MVf Kht.) 2004.01.15 1 600 000 000
3.1 Alkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek támogatása 3.1.1 Alkalmazott kutatás-fejlesztés P GKM Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) 2004.01.15 7 000 000 000
3.2 Közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyeken a kutatás, 3.2.1 Közfinanszírozású és non-profit kutatóhelyek kutatási infrastruktúrájának fejlesztése P GKM Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) 2004.01.15 3 000 000 000
a technológiatranszfer és kooperáció feltételeinek javítása 3.2.2 A felsőoktatás és a vállalatok közötti kooperatív kutatást és technológiatranszfert segítő partnerkapcsolatok és hálózatok kiépítésének támogatása P GKM Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) 2004.01.15 3 000 000 000
3.3.1 Induló technológia- és tudás-intenzív mikro vállalkozások, és ún. spin-off vállalkozások innovációs feladatainak táiqogatása P GKM Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) 2004.01.15 800 000 000
3.3 Vállalati K+F kapacitások és innovációs képességek erősítése 3.3.2 Üj kutatói munkahelyek létrehozásához kötődő vállalati kutatási infrastruktúra fejlesztése P GKM Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) 2004.01.15 800 000 000
3.3.3 Vállalati innováció támogatása P GKM Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) 2004.01.15 400 000 000
4.1 E-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése 4.1.1 Vállalaton belüli elektronikus üzleti rendszerek P GKM IT Információs Társadalom Kht. 2004.01.15 1 200 000 000
4.2 Információs (digitális tartalom) 4.2.1 Üzleti tartalomfe jlesztés támogatása kis-és középvállalkozások számára P GKM IT Információs Társadalom Kht. 2004.01.15 550 000 000
iparág fejlesztése 4.2.2 Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése P GKM IT Információs Társadalom Kht. 2004.01.15 550 000 000
4.3 Az e-közigazgatás fejlesztése 4.3.1 Szolgáltató önkormányzat az önkormányzatok információszolgáltató tevékenységének fejlesztése P GKM IT Információs Társadalom Kht. 2004.01.15 2 180 000 000
4.3.2 Önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása P GKM IT Információs Társadalom Kht. 2004.01.15 300 000 000
4.4 Szélessávú távközlési infrastruktúra bővítése 4.4.1 Szélessávú internet-infrastruktúra kiépítésének és a szolgáltatás beindításának támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein P GKM IT Információs Társadalom Kht. 2004.01.15 1 280 000 000
ÖSSZESEN GVOP 12 intézkedés 22 pályázat 38 755 900 000
© NFH EU Pályázati Információs Központ
PÁLYÁZAT
2004. január 20.
10
2004. január 20.
ESÉLYEGYENLŐSÉG
11
'' Honvéd Hagyományőrző Egyesület
Nagykanizsa
Emlékezés a doni áttörésre
A Nagykanizsa 9. hadosztály egységei április vége és május eleje között vonultak el a keleti frontra. A 17. gyalogezred már Tym ostrománál súlyos veszteségeket szenvedett. Július első felében érték el a Dont. A nyár folyamán itt is súlyos harcokat vívtak és veszteségeket szenvedtek.
1943. január 12-én 9 óra tájban 35-40 fokos hidegben indított erős támadást az ellenség Sztorozsevoje-Uriv hídfőből kiindulva. A magyar gyenge, súlyképzés nélküli védővonal nem jelentett komoly akadályt a támadóknak. A testileg, lelkileg legyengült magyar katonák igyekeztek becsülettel ellenállni a tüzérséggel, harckocsikkal, repülőkkel támogatott, vodka mámorában támadóknak. Sajnos ez csak ideig-óráig sikerült, áttörték a vonalat, óriási veszteségeket okozva. Leküzdve, megsemmisítve gyenge technikánkat. Rövid idő alatt jelentős tért nyertek az oroszok. A magyar arcvonal északi szakaszán a nagykanizsai 17. gyalogezred katonái Rudkino térségben lévő védőállásaikban a végsőkig kitartottak, biztosítva a Voronyezsi kiürítő német csapatokat és az utóvédek utóvédjeként csak január 27-én vonultak vissza. A németek nem értékelték a magyarok áldozatvállalását. Most, amikor megemlékezünk a doni áttörés évfordulójáról, amely nekünk január 12. és január 27., meg kell említenem, hogy ez év Város Napján szeretnénk felavatni a II. világháború katonáinak emlékművét.
Köszönet azoknak a vállalatoknak és személyeknek, akiknek szíve és pénztárcája megnyílt, és támogatták kezdeményezésünket. Ismételten megköszönjük mindazok támogatását, akik pénzzel, munkával, szervezéssel segítették a nemes cél megvalósítását. Külön köszönet a Megyei Közgyűlésnek és Kanizsáról elszármazottaknak jelentős támogatásukért.
Kérem, ha elmegyünk a temetőben lévő Doni Emlékoszlop és Kereszt előtt, álljunk meg egy percre, gondoljunk a szörnyű napokra, az ott szenvedőkre, hajtsunk fejet hősi halottainkra emlékezve. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a még élő doni Bajtársaimat, jó erőt, egészséget kívánva.
Tisztelettel:
Harcz Lajos HOHE elnök
Kedves Dr. Url
Szeretném, ha válaszolna nekem egy számomra kényes kérdésre. Immár egy éve abbamaradt a vérzésem, és egyre többször tör rám hőhullám. Ez nagyon kellemetlen számomra, szeretnék tenni elenne valamit. Egy gondom van. Sok rosszat hallottam a hormonpótló szerekről, ráadásul két éve volt egy trombózisom is, ezért fokozottan ügyelnem kell a gyógyszerek szedésével. Kíváncsi lennék, nincs-e valamilyen természetes készítmény vagy kúra a tüneteim csökkentésére.
Köszönettel egy olvasójuk
Tisztelt Hölgyem!
A 40-50 év közötti életkor jelentős változás a nők életében. A petefészek működése, ezzel együtt a női szervezet átalakul.
Ma már hozzáférhetők olyan természetes hatóanyagokat tartalmazó készítmények, amelyek enyhítik a panaszokat, és megelőzik a szövődményeket, anélkül, hogy beavatkoznának a szervezet hormonháztartásába. Egészségünk megőrzése, a csontritkulás megelőzése érdekében ügyelnünk kell a megfelelő kalcium- és D-vitamin-bevitelre. A megfelelő kalcium mennyiség hozzávetőlegesen 1000-1500 mg, amit napi egy li-
ter tejjel, vagy tíz. dkg sajttal, egy-két pohár kefirrel vagy kál-ciumpótló készítményekkel oldhatunk meg. Szintén fontos a rendszeres testmozgás.
A többszörösen telítetlen zsírsavak csökkentik a vér koleszterinszintjét, gátolják az érfalak károsodását, hatékonyan védenek a szív-, érrendszeri betegségek ellen. A gamma-linolénsav fokozza a barna zsírszövet aktivitását, s ezzel elejét veheti a klimaxszal összefüggő lassú, de feltartóztathatatlan súlygyarapodásnak, és — mivel a barna zsírszövet a hőszabályozásban is szerepet játszik — jótékonyan befolyásolja a hőhullámokat is.
A gyógynövények is segítségünkre lehetnek, amelyek közül igen jó hatású a kökörcsin, a gin-szeng, a poloskafű, a szójabab és a zsálya. A testet-lelket megnyugtató relaxációs gyakorlatok helyreállítják a szervezet kémiai egyensúlyát, segítenek oldani a mindennapok feszültségét és csökkentik a hőhullámok intenzitását is. A fitoösztrogénekkel csökkenthetők a klimaxos tünetek, a hőhullámok, vagy a száraz bőr, de kísérőjelenségként végbemenő csontritkulás is kivédhető. A legtöbb fitoösztrogént a szójafehérje tartalmazza, de a többi hüvelyesben, a rozskenyérben, a lenmagban, szezámmagban és az olajos magvakban is lőfordulnak.
Gyuricza Józsika sorsa már talán sokak előtt ismert. A jelenleg
23 éves fiúnál 14 évesen kezdődtek a panaszok, valószínűleg agyhártyagyulladás vagy agyvelőgyulladás támadta meg. 17 évesen Pécsen műtötték, de állapota rosszabbodott, teljes ellátásra szorul, beszélni nem tud, a nap
24 órájában családja felügyeli. Az édesanyja mellett húga segít a gondozásában, tornáztatja, masz-szírozza a beteget. Egy hónapig kezelte már dr. Őry Ajándok természetgyógyász is a fiút, az aku-punktúrás kezelés eredményeként emelgetni kezdte a kezét, majd a lábát is. A család anyagi körülményei nem teszik lehetővé, hogy a több hónapig tartó kezelés alatt Budapesten tartózkod-
janak. Vargovics Józsefié önkormányzati képviselő és a Zala Megyei Vöröskereszt összefogott, segíteni próbálnak a családnak, hogy a kezelések folytatódhassanak.
— Tudomásunkra jutott a Gyuricza család tragikus sorsa. Ha egy családban beteg gyereket
kell ápolni, az már tragédia. A hétköznapi ember gyakran kerül reménytelen helyzetbe, de jobbik esetben bizonyos idő után felcsillan a remény számára. Ennek a családnak az esetében sokkal szomorúbb a történet, egészséges gyerekük egyik napról a másikra
A REMENY SUGARA
leépült, magatehetetlenné vált. Mivel náluk is megjelent a reménység sugara, a természetgyógyász kezelése, a budapesti tartózkodáshoz szükséges pénz gyűjtésében, a gyűjtés feltételének megteremtésében kívánunk segíteni. Ha lehet, mi kanizsaiak fogjunk öszsze és segítsük Józsikát. Legyen esélye a gyógyulásra, állapotának javulására — mondta Vargovics Józsefné önkormányzati képviselő, HKÖ-elnök.
Az önkormányzati képviselő levélben fordul majd a helyi vállalkozókhoz támogatásukért, va-
lamint a Rozgonyi úti gyógyszertár biztosítja a hozzáférést a csekkekhez azok számára, akik valamennyivel is hozzá tudnak járulni Józsika budapesti kezeléséhez. Az édesanya és a család is bízik a jóindulatú emberek segítségében, fiúk gyógyulásában.
A felajánlott összeg, amennyiben az adományozó közli és feltünteti az adószámot a feladóvényen, úgy közérdekű kötelezettség vállalásról szóló igazolást állít ki számára a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete, melynek 150 százaléka az adóalapot csökkenti. A számlaszám: Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete 10104961-64105262-00000006.
N. K.

S
2004. január .
január 20. kedd
iuES
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra 09:50 A papiros 10:10 Nem csak a 20 éveseké a világ 11:05 Az Angyal 12:00 Hiradó 13:05 Borostyán 14:00 Srpski Ekran 14:25 Unser Bildschirm 14:55 Az Árpád-kor templomai 15:10 Hajlék 15:40 Élesben 16:25 Felvételi vizsga Európában 16:50 Maradj velünk! 17:00 Katolikus krónika 17:30 Jelentés 18:00 Híradó 18:20 Közeli - Kulturális hiradó 18:35 Mézga család 19:00 Dr. Bubó 19:15 Foxi Maxi kalandjai 19:30 Híradó 19:56 Sporthírek 20:05 Önök kérték! 21:05 Az első pezsgő mindig jár... 22:00 Kedd este 22:35 Globál is, lokál is 23:05 Panoráma 23:40 Tréfa
nrei
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 09:00 Tripla vagy semmi 09:35 Maria Del Carmen 11:10 Teleshop 11:55 2gether - Dögös ötös 12:20 Kastélyszálló 13:15 Hawaii paradicsom 15:20 Egyről a kettőre 15:45 A betolakodó 16:40 Jakupcsek 17:35 Katalin bírónő 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Szárnyát vagy combját? 21:40 Az ördög ügyvédje 00:25 Szeret, nem szeret 00:40 Jó estét, Magyarország! 01:00 Propaganda 01:30 Nagy ember, kis szerelem
r-fc j ^
06:00 Malackó 06:05 101 kiskutya 06:30 Reggeli 09:00 Játékzóna 09:05 Recept Klub 09:15 Játékzóna 09:25 Maria 10:10 Játékzóna 10:20 Top Shop 11:20 Játékzóna 11:30 Delelő 12.00 Híradó 13:10 Fókusz Portré 13:35 Játékzóna 14:30 Recept Klub 14:35 Játékzóna 15:00 101 kiskutya 15:20 Mr. Beán 15:35 Csak egy szavadba kerül! 15:40 Miami Vice 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:30 Barátok közt 21:00 Kórház a város szélén 20 év múlva 22:10 Légörvény 2 00:05 BeleValó Világ 00:30 Találkozások 00:40 Híradó 00:50 Fókusz
január 21. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra 09:55 Apapiros 10:10 Dili-buli 11:05 Az Angyal 12:00 Híradó délben 13:05 Borostyán 14:00 Hrvatska krónika 14:25 Ecranul nostru 14:50 Az Árpád-kor templomai 15:05 Kormányváró 15:30 Szerencsi, fel! 15:40 Élesben
16:25 Felvételi vizsga Európában 16:50 Református ifjúsági műsor 17:00 Útmutató 17:25 Kívül - Belül 17:30 Jelentés 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18:35 Mézga család 19:00 Dr. Bubó 19:15 Foxi Maxi kalandjai 19:25 Kívül - Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Forró csokoládé 21:40 Bonusz 22:00 Szerda este 22:35 Hungarikum 23:05 Havanna
íHR
Reggeli 09:00 Játékzóna 09:05 Recept Klub 09:15 Játékzóna 09:25 Maria 10:10 Játékzóna 10:20 Top Shop 11:20 Játékzóna 11:30 Delelő 12.00 Híradó 13:10 Autómánia 13:35 Játékzóna 14:30 Recept Klub 14:35 Játékzóna 15:00 101 kiskutya 15:20 Mr. Beán 15:35 Csak egy szavadba kerül! 15:40 Miami Vice 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18.30 Híradó 19:00 Fókusz 19:30 Való Világ 20:50 Barátok közt 21:20 Való Világ 21:35 Vonzások és állatságok 23:15 XXI. század 23:45 Az elnök emberei 00:35 BeleValóVilág 01:00 Találkozások 01: 10 Híradó 01:20 Antenna 01:45 Fókusz
január 22. csütörtök
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra 09:50 A papiros 10:05 Jónás könyve 11:05 Az Angyal 12:00 Híradó 13:05 Borostyán 14:00 Rondó 14:55 Az Árpád-kor templomai 15:10 Anyanyelvi szószóló 15:40 Élesben 16:30 Labirintus 17:00 Álomsuli 17:30 Jelentés 18:00 Híradó 18:20 Közeli -Kulturális híradó 18:35 Mézga család 19:00 Dr. Bubó 19:15 Foxi Maxi kalandjai 19:30 Híradó 19:56 Sporthírek 20:05 A tévé ügyvédje 21:05 Most és mindörökké 22:00 Csütörtök este 22:35 Heti menü 23:05 Magyar Filmműhelyek 23:15 Hosz-szú alkony
ím
06:00 Cinematrix 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 09:00 Tripla vagy semmi 09:35 Maria 11:20 Teleshop 12:05 2gether 12:30 Kastélyszálló 13:25 Dinkaszauruszok 2. 14:55 Kapcsoltam 15:20 Egyről a kettőre 15:45 A betolakodó 16:40 Jakupcsek 17:35 Katalin bírónő 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Mr. Beán 20:15 Ne szólj szánk 22:00 Ördögök szigete 23:45 Jó estét, Magyarország! 00:05 Különleges kommandó
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 09:00 Tripla vágy semmi 09:35 Maria 11:10 Teleshop 11:55 2gether 12:20 Kastélyszálló 13:15 Mikulás végveszélyben 14:55 Kapcsoltam 15:20 Egyről a kettőre 15:45 A betolakodó 16:40 Jakupcsek 17:35 Katalin bírónő 18:30 Tények 19:00 Aktív 19:45 Dermesztő szenvedélyek 22:10 Szülőszoba 23:00 Cinematrix 23:30 Kétségek gyötrelme 01:10 Jó estét, Magyarország!
- r^^^^^r
'' 06:00 Malackó 06:05 101 kiskutya 06:30
semmi 09:35 Maria 11:10 Teleshop 11:55 2gether 12:20 Kastélyszálló 13:15 Mission Impossible: Az első bevetés 14:55 Kapcsoltam 15:20 Egyről a kettőre 15:45 A betolakodó 16:40 Jakupcsek 17:35 Katalin bírónő 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Megasztár 20:35 Óvakodj a törpétől 22:45 Nyers erő 00:40 Jó estét, Magyarország! 01:00 Siska
06:00 Malackó 06:05 101 kiskutya 06:30 Reggeli 09:00 Játékzóna 09:05 Recept Klub 09:15 Játékzóna 09:25 Maria 10:10 Játékzóna 10:20 Top Shop 11:20 Játékzóna 11:30 Delelő 12.00 Hiradó 13:10 Pont hu 13:35 Játékzóna 14:30 Recept Klub 14:35 Játékzóna 15:00 101 kiskutya 15:20 Mr. Beán 15:35 Csak egy szavadba kerül! 15:40 Miami Vice 16:35 Balázs - Szembe-sítő-show 17:30 Mónika 18:30 Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:30 Barátok közt 21:10 Az elnök zsoldosa 22:55 BeleValó Világ 23:10 Nem mind arany, ami fénylik 01:00 Találkozások 01:15 Híradó 01:20 Fókusz
január 24. szombat
06:00 Malackó 06:05 101 kiskutya 06:30 Reggeli 09:00 Játékzóna 09:05 Recept Klub 9:15 Játékzóna 09:25 Maria 10:10 Játékzóna 10:20 Top Shop 11:20 Játékzóna 11:30 Delelő 13:10 Antenna 13:35 Játékzóna 14:30 Recept Klub 14:35 Játékzóna 15:00 101 kiskutya 15:20 Mr. Beán 15:35 Csak egy szavadba kerül! 15:40 Miami Vice 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:30 Barátok közt 21:10 Volt egyszer egy gyilkosság 22:55 Az utca törvénye 23:35 BeleValó Világ 00:00 Találkozások 00:10 Híradó 00:20 Moziklub 00:50 Pont hu 01:15 Fókusz
január 23. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra 09:50 A papiros 10:10 Szupert>uli 12:00 Híradó 13:05 Remix 13:35 A vadóc 14:00 Körzeti magazinok 14:55 Az Árpádkor templomai 15:10 Fogadóóra 15:40 Élesben 25'' 16:30 Labirintus 17:00 Álomsuli 17:30 Zöldpont 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18:35 Mézga család 19:00 Dr. Bubó 19:15 Foxi Maxi kalandjai 19:25 Kívül - Belül 19:30 Híradó 19:56 Sporthírek 20:05 Sabrina 22:15 Péntek este 22:50 Ötven éves lesz a Magyar Televízió
ura
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt, Magyarország 07:00 Lazac 09:00 Tripla vagy
05:35 Hajnali gondolatok 3'' 05:38 Agrárhíradó 8'' 05:50 Nap-kelte 09:05 Süsü Varázs 09:35 Operatőrmesék 10:00 Képben vagyunk 10:40 Fele királyságom 11:05 Heti Mozaik 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:10 Bravó TV 13:00 Sasszem 13:25 Útravaló 13:35 Brahmaputra, a soknevű folyó 14:20 Hagyományok Háza 14:50 Századunk 15:15 Verssor az utcazajban 15:25 PoliTour 15:50 Piknik 16:20 A tegnap városa 17:15 A bayantraei örökös 18:15 Magyar Elsők 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó 19:50 Sporthírek 20:05 Új Szeszélyes Évszakok 20:00 A félelem országútján 22:35 Híradó este 22:45 Hollywoodi lidércnyomás 00:40 Vigyázz! Kész! Jazz
06:00 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 10:45 Spinédzserek 11:15 Vad világ 12:15 Talpig pácban 12:40 TotalCar 13:10 Családjogi esetek 14:00 Benny Hill 14:25 Knight RiderTeam 15:15 Smallville 16:00 Sliders 16:50 Csillagkapu 17:40 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:30 Activity show 20:10 Megasztár 21:50 Folytassa Claudia! 22:45 Megasztár 23:05 Savate - Vadnyugati pankrátorok 00:45 A világ legveszélyesebb varázslatai 2.
cni
kTTTTI
06:00 Ünnepnaptár 06:25 101 kiskutya 07:00 Kölyökklub 09:35 Walt Disney-rajzfilmek 10:20 A játék neve: túlélés 11:10 Játékzóna 11:20 Ötletház 2003 11:50 Játékzóna 12:00 Híradó 12:10 XXI. század 12:40 Tengerjáró 13:00 Autómánia 13:35 Norm Show 14:00 A vadak ura 14:55 Hóbarátok 15:55 Dawson és a haverok 16:45 Kutyakomédia 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz plusz 19:25 Való Világ 20:15 Ne folytassa, felség! 22:00 Heti hetes 23:10 Gyilkos hazugságok 01:00 Hiradó 01:05 A játék neve: túlélés
január 25. vasárnap
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 8'' 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér 40 10:00 Galéria 0:50 "így szól az Úr!" 11:00 Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! 12:00 Hírek 12:10 Telesport 12:40 Delta 13:10 Századfordító magyarok 14:05 Úton
14:35 Csellengők 15:00 Örömhír 15:30 Autóbontó 16:00 Stílus 16:30 Elsőkézből 17:00 Nemzetközi Cirkuszfesztivál 17:55 Mi történt? 18:30 Híradó este 18:50 Sporthírek 19:00 Szerencsi, fel! 19:10 Szivek szállodája 19:55 NÉVshowR 21:40 Friderikusz 22:30 Szerencsi, fel! 22:40 Híradó este 22:45 MMM 23:15 Sorskérdések 00:00 Héthatár 00:45 Sötét angyal
nn
06:00 Reggeli gondolatok 06:30 Amit nem vehetnek el tőled 07:00 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 10:40 A szupercsapat 11:30 Stahl konyhája 12:00 Kardok királynője 12:50 James Bond: Tűzgolyó 15:10 Waikiki páros 16:00 Kulcsember 16:50 Walker, a texasi kopó 17:40 J.A.G.- Becsületbeli ügyek 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Bazi Nagy Ö 21:00 Másodpercekre a haláltól 22:40 Marlene T:* i ^
06:00 Az internet csodái 06:25 Yugioh 07:00 Kölyökklub 09:55 Nikki 10:15 Hazárd megye lordjai 11:10 Játékzóna 11:20 Recept Klub 11:50 Játékzóna 12:00 Híradó 12:10 Ötletház 12:40 Airport ''70 15:00 A szökevény 15:55 A Dakar 16:30 Hatoslottó-sorsolás 16:40 A sárkány törvénye 17:35 Sheena, a dzsungel királynője 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Szeress most! 19:55 Bölcsek kövére 21:45 Dupla dinamit 23:40 BeleValó Világ 00:05 Híradó 00:15 Fókusz Portré 00:45 Országház
január 26. hétfő
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 09.50 A papiros 10.10 Friderikusz 11.05 Az angyal 12.00 Híradó 13.05 Borostyán 14.00 Roma magazin 14.25 Domovina 14.55 Eurón 15.10 Agrárvilág 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 Álomsuli 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.20 Közeli 18.25 Mi és az EU 18.30 Mézga család 19.00 Dr. Bubó 19.15 Foxi Maxi kalandjai 19.30 Híradó 20.05 Kékfény 21.05 Miss Universe Hungary 2004. 22.00 Hétfő este 22.35 Provokátor 23.05 Telesport 23.55 Egy autószerelő és egy fodrászno ....
06.00 TotalCar 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.00 Lazac 09.00 Tripla vagy semmi 09.25 Maria del Carmen 10.30 Teleshop 11.30 2gether 12.00 Kastélyszálló 13.00 Danielle Steel: Szívdobbanás 14.45 Kapcsoltam 15.15 Egyről a kettőre 15.45 A betolakodó 16.40 Jakupcsek 17.35 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Banánhéj 20.45 Zaru pánikban 22.40 Nyom nélkül 23.40 TopSport 00.10 Jó estét, Magyarország! 00.30 Profiler 01.25 Isonzótól Rodostóig
I-k d ■
■ •
06.00 Malackó 06.05 Yugioh 06.30 Reggeli 08.38 Találkozások 09.00 Játékzóna 09.05 Recept klub 09.15 Játékzóna 09.25 Mária 10.10 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.30 Delelő 13.10 Országház 13.35 Játékzóna 14.20 Cleopatra 2525 14.45 Recept Klub 14.55 Játékzóna 15.10 101 kiskutya 15.35 Csak egy szavadba kerül 15.40 Miami Vice 16.35 Balázs 17.30 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Való Világ 20.35 Barátok közt 21.10 A Sárkány"-Bruce Lee élete 23.30 Belevaló Világ 23.55 Sportklub Extra 00.30 Találkozások 00.40 Híradó 00.50 Fókusz
2004. január 20.
KANIZSAI MÉDIA
13
Zala Rádió, a Magyar Rádió délnyugat-dunántúli programja az OIRT 71,03 MHz-en
MagyarRádió

január 20. kedd
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 - Uszoda, strand 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 08.55 Civilek - Lábtoll labda 09.10 Önök mondták - Felsőfokú képzés 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Nyitott egyetem 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Hírháló 18:30 Torna 19:00 Krónika 19:10 Körjárat 19:25 K''arc 9:35 Kamarai percek - Cégátvilágítás 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 20.15 Házban ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Con Air a fegyencjárat 23:00 Lapozó
január 21. szerda
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Körjárat 08.20 K''arc 08:30 Krónika 08:40 Kamarai percek 08:55 Jövő 7 09:10 Házban ház körül 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Egy életen át 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Hírháló 18:30 Torna 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 19.25 Házban ház körül 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Kamarai percek 20:15 Körjárat 20:30 Hírháló 21:00 Lopakodó 4. 23:00 Lapozó
január 22. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Körjárat 08:20 Jelkép 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 -Közgyűlés előtt 08.55 Házban ház körül 09:10 Kamarai percek 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Ármádia - honvédségi magazin 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Hírháló 18:30 Torna 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Körjárat 19:40 Jelkép 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 20.15 Házban ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Rejtelmes mélység 22:45 UNIJÓ 22.50 Márais Bach - Varnus Xavér orgonál 23:00 Lapozó
január 23. péntek
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Körjárat 08:20 Jelkép 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Jövő 7 - Közgyűlés előtt 08.10 Házban ház körül 09:25 Mese 09:30 Kró-
nika 09 40 Videoklip 09:55 Lapozó 17:30 Virágzó Magyarországért 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Hírháló 18:30 Torna 19:00 Krónika 19c 10 Önök mondták -Csónakázó tó 19:25 Civilek -MAV NTE - egy egyesület két évszázada 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Körjárat 20:30 Hírháló 21:00 Zsarujátszma 23:00 Lapozó
január 24. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 07:05 Önök mondták 07:20 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika 07:40 Civilek - MÁV NTE 07:55 K''arc 08:10 Körjárat 08:25 Mese 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Gyermekfilm 10:30 Fokváros 11:00 Épi-tech építési magazin 11:30 Fradi TV - heti ösze-foglaló 12:00 Lapozó 17:30 Business mix 18:00 Hírháló 18:30 Tv mozi: A szélhámosnő 19.57 Sajt -Bakonyi Zsókával 20:30 Hírháló 21:00 A Sárkány útja 23:00 Bencze-show 23:30 Épi-tech építési magazin 24:00 Lapozó
január 25. vasárnap
06:30 Tv mozi: A szélhámosnő 07.57 Sajt - Bakonyi Zsókával 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30 Gyermekfilm 10:30 Forgáspont 11:00 Athéntól Athénig 11:30 Egy életen át... 12:00 Lapozó 17:30 Ormosság 18:00 Hírháló 18:30 Tv mozi: Makra 20:12 Kapocs - 3. sz vk - Dr Szabó Csaba 20:27 Videoklip 20:30 Hírháló 21:00 A negyedik záradék 23.00«0rmosság 23:30 Különjárat 24:00 Lapozó
január 26. hétfő
00:00 Lapozó 07:30 Videoklip 08:00 Kapocs - 3. sz választókerület - Dr Szabó csaba 08.15 Tv mozi : Makra 10.06 Lapozó 17:30 Egy életen át ...18:00 Krónika 18:10 Mese : Jób története 18:10 Hírháló 18:30 Torna 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7- Új utakon a Határőrség 19.25 Házban ház körül 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Civilek -MÁV NTE 20.15 Önök mondták -Csónakázó tó 20:30 Hírháló 21:00 Vipera - amerikai akciófilm 22.30 Egy életen át ...23:00 Lapozó
NAGYKANIZSA 71,03 MHZ
HÉTKÖZNAP
05.30-05.37 nyitó konf., regionális hírek 05.37-05.^5 Falurádió (átvett) 05.55-05.58 Azonosító szignál, konf., hajnali metotxr, révnap 05.58-6.00 Reklám 06.00-06.21 Kossuth krónika (átvett) 06.22-06.28 A nap témája 06.28-06.30 Reklám 06.30-06.40 Regionális Krónika 06.40-06.45 Lapszemle 06.45-06.52 Sport 06.52-06.58 A 08.15-08.45 óra közötti magazin előzetese 06.58-07.00 Reklám 07.00-08.00 Ugyanaz, mint 06.00-07.00 között 08.00-08.15 Kossufll """ «''•-•-"-■"
08.43 Tematikus magazin^, vagy Regionális Krónika 8.58-9.1
szombat
05.30-05.40 nyitó konf., regionig összeállítás 05.55-05.58 Azonosító 06.00 Reklám 06.00-06.22 Kossuth krói 06.30 Reklám 06.30-06.40 Regionális Kri Sport 06.52-06.58 Cifraságok 06.58-07.(X^ 06.00-07.00 között 08.00-08.05 Országos hil
BBC Világhíradó (átvett) 08.15-508 0$.43-08.45 Reklám 08.45-08.58
i5.55 Majorság - mezőgazdasági konf., hajnali meteor, névnap 05.58-jtvett) 06.22-06.28 A nap témája 06.28-06.40-06.45 Lapszemle 06.45-06.52 klám 07.00-08.00 Ugyanaz, mint 08.05-08.07 Reklám 08.07-08.13
45-08.58 Regionális Krónika
Jegyzet 08.15-08.45 Mi mennyi? (átvett müsdj 08.58-09.00 Műsorzárás VASÁRNAP
06.00-06.05 Nyitó szignál, konf. hírek 06.05-06.28 E$y hét - riportválogatás (ism.) 06.28-06.30 Reklám 06.30-06.45 Zene 06.45-06.58 VaÍ|y percek 06.58-07.00 Reklám 07.00-07.05 Regionális és országos hírek 07.05^WÍ9HWjj£y hazában -nemzetiségi magazin átvett) 07.58-08.00 Reklám 08.00-08.05 Regionális és országos hírek 08.05-08.07 Reklám 08.07-08.58 Múzsák 08.58-09.00 Műsorzárás
POSA EDE KIALLITASA
Január 10-én nyílt meg Pósa Ede festőművész kiállítása a Trend Art Stúdiógalériában. A művész a Kanizsa melletti Völgyesen született 1947-ben. Az építészeti középiskola befejezése után Zentára költözött, ahol tagja lett a helyi művésztelepnek, a szabadkai "Q" csoportnak. Tájképeit a csendes és belefeledkező szemlélődés jellemzi. Képein nincs cselekmény, személy és történet sem. Csak színek vannak, vízpart, kanyargó kis utcák, föld és gomolygó felhők. Színei érzelmeket, emléket, magányt, örömöt és rácsodálkozást fejeznek ki. Alkotásai líraiak, a tájhoz, a természethez kötődnek.
Konyhabútorok," hálószobabútorok, fürdőszobabútorok 10-30% kedvezménnyel kaphatók.
Kiskanizsa, Jakabkuti u. 81. Tel.: 20/470-6291

ES
2004. január .
INGATLAN
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 nm-es ncgy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8*9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft.
Érd.: 30/480-2586 (4649K) ***
Belvárosi 3 szobás családi ház, iker-, társasház építésére is alkalmas, 790 nm-es telekkel eladó. Érd.: 30/227-3294
vagy 30/911-9642 (5146K) ***
Nagyrecsén régi kis ház, építésre alkalmas, közművesített területen eladó.
Érd.: 30/939-9888 (5235K) ***
Nk belvárosában I. emeleti, kétszobás, 60 m2-es lakás, egyedi fűtéses, irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas,
eladó. Érd.: 30/284-2290 (5300K) ***
Belvárosban 2. emeletig két szobás lakást vennék. Hermann lakótelep előnyben. Érd.: 20/226-4144 (5301K)
BERLET
Nk-án a belvárosban 3 szobás, bútorozott, társasházi lakás igényesnek kiadó.
Érd.: 30/409-5717 (5296K) ***
Igényesnek hölgynek, vagy fiatal házaspárnak albérlet kiadó. Érd.: 322-611 (5297K)
Belvárosi bejáratott 20 m2-es helyiség (galériás), 2004. március 1-tol kiadó. Parkolási lehetőség jó. Érd.: 20/950-8529 (5302K)
***
Kiadó 82 m2-es helyiség asztalos műhelynek vagy raktárnak. Érd.: 20/585-4793 (5303K)
Szénát, szalmát vásárolnék. Érd.: 06-
30/657-2461 (5286K) ***
Csapi Öreghegyen 473 négyszögöl művelt terület eladó. Ugyanitt Komár és Danubia motorblokk és alkatrészek eladók. Érd.: 18 óra után 321-734,
30/374-8903 (5290K) ***
Cukorbeteg, mozgássérült mamának kérek szépen egy kerekesszéket, és szükségünk lenne még fatüzelésu kályhára valamint élelmiszerre is. 30/652-4560 (5299K)
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Kőműves-, ács-, tetőfedő munkákat, tetőszigetelést, lakások átalakítását, lépcsőházak felújítását vállaljuk. Érd.:
93/322-109, 06-30/6398-825 (5293K) ***
Fuvarozást, áru- és fenyöfaszállítást valamint költöztetést vállalok 4*2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
k Számítástechnikai cápíteR Szaküzlet és Szervíz
Nagykanizsa, Rákóczi út 38. Tel.: 93/536-112, Fax:93/536-114 e-mail: rstgmk@axelero.hu Ct.:Wittmann Károly és Tsa.
Adóvisszatérítési
Ne maradjon le róla! ÚJDONSÁG!
MIKROHULLÁMÚ
Internet-szolgáltatás indul! Információ üzletünkben
Sulinet -)
axpressr ► J
Újévi szerencsehozó FAGYÖNGY ünnep! ARANYÉKSZER és IGAZGYÖNGY AKCIÓ (14 k aranyékszer 2.900 Ft/gramm, a készlet erejéig)
BRILIÁNS ÉKSZERÜZLET Nagykanizsa, Vasemberház 93-310-600
SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT AZ "UNÁ P NTRU ÁLTU - EGYMÁSÉRT" CIGÁNY - NEM CIGÁNY KÖZÖSSÉGI KLUBSOROZAT ZÁRÓRENDEZVÉNYÉRE
PÓTSZILVESZTERI ZENÉS EST
HELYSZÍN: MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ
NAGYKANIZSA HAJGATÓ S. U. 1. IDŐPONT: 2004. JANUÁR 24.18. 00 ÓRA VENDÉG: CSONKA ANNA (PÉCS) CIGÁNY NÉPDALÉNEKES ÉS ZENEKARA ZENÉL A KONDI ZENEKAR BELÉPŐDÍJ: 500 FT
AKCIÓK, KEDVEZMENYEK! DIAKAKCIO! Egyet fizet, kettőt vihet! (Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!) (Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964 m % *.,TE RVO" Nyitva: minden nap 9-2l-ig
Tomb Raider Lara Croft: Tomb Raider Az élet bölcsője „^^ttp^b A vakmerő sírrabló Lara Croft beutaz-za a világot ebben a látványos kaland-filmben. Olyan egzotikus helyeken ját I^RaMLA Kenya, Tanzánia, Görögország, Kína. Fe ^^ULjHfűV helyet, amit az Élet bölcsőjeként isii „ ^^SéCtÍ^ világvégét tartalmazó Pandora sze 1—JB Lenyűgöző helyszínek, lélegzetelállító ten
mint Hongkong, kutatja a titokzatos rternek és ahol a encéje található, npó.
A KANIZSAI ZSINAGÓGA ALAPÍTVÁNY
tisztelettel kéri Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk
1 %-ával az alapítvány céljait: Zsinagóga felújítás Hagyományok őrzése
Kulturális rendezvények tartása Támogatni szíveskedjenek!
Adószámunk: 19270782-1-20 Támogatásukat tisztelettel előre is köszönjük!
Kí ad KLÍMÁT AJÁNDÉKBA télen???
[ Aki előrelátó! ]
isii
: Al«*tMU4tWsM.t''Sl .......* I
.1 1* '' ; " ''i- ; '' '' Langyos...
ijl fp§ v\m ü§ m * v, |'' Ifi Sffl
i faj^, «irji svr-VI fe öf. ij5''»«S".''f. i-''<
NISSAN ANGYALOSI KFT
8800 NAGYKANIZSA TELEKI U. 21., 93/536-582, 30/9949-234
2004. január 20.
S
15
s p
o
R
T í
R K
TURAAJANLAT
A Nagykanizsai Olajipari Természetbarát Egyesület január 25-én vasárnap a Szentpáli erdőbe szervez kirándulást. Indulás 12 óra 10 perckor az autóbuszállomásról, érkezés vissza 16 óra 20 perckor. A gyalogtúra útvonala: Iharosberény csurgói elágazó - Szentpáli erdő - Sand hegykapu. A táv 14 kilóméter.
UJABB HAZAI SIKER AZ NB II-BEN
A hétvégén újabb NB II mérkőzést játszott az NTE 1866 MÁV Rt. Az NTE kosarasai a Bolyai Főiskola SE csapatát fogadta idehaza. A kanizsai kosarasok fölényes, 95:66-os győzelmet arattak a főiskolai csapat ellen. NTE 1866 MÁV Rt.: Torna 13/6, Góber 32/18, Bődör 14/3, Paizs A. 8, Muk 17. Csere: Szélessy 11/3, Tahi.
VERESÉG IDEGENBEN
A hétvégén a férfi NB I/B-s Kanizsa KK DKG EAST csapata is idegenben mérkőzött a Hegyvidék Diana ellen. A hazai csapat jobbnak bizonyult, 90:64-re verte a DKG EAST együttesét. Kanizsa KK: Koma 18, Domonkos 8/3, Kováts 14/3, Bausz 4, Miilei 6.Csere: Gáli 6/6, Zsámár 6, Kiss 2, Murvai, Lassú.
— Az első félidőben fegyelmezetten és helyenként jó! játszott a csapat, az indítások rendre sikeresen fejeződtek be és a felállt védelem ellen sem volt különösebb probléma. A második félidő elején néhány elhagyott labda és védekezési hiba kisebb zavart okozott a kanizsaiak játékában. A negyedik negyed elején azonban a gyenge támadójáték miatt végleg eldőlt a mérkőzés, mivel az 5. percig mindössze két pontot sikerült dobni. Ezután már főleg a cserék játszottak, a Diana megérdemelten győzött. A csapat január 25-én pótolja be az elmaradt Penta Göd elleni mérkőzést, ekkor lesz lehetőség a javításra - értékelt Vágvölgyi Tamás edző.
HARMADIK HELY
Az Avantgard Kanizsa női labdarúgó egyesület tagjai a hétvégén Egervárra látogattak. Tíz csapatos labdarúgó tornán vettek részt, melyen az NB l-es játékosok is képviseltették magukat. A kanizsai csapat mérlege: 4 győzelem és egy vereség a győriektől, így a végén a harmadik helynek örülhettek a lányok. A torna legjobb kapusának a nagykanizsai Kiss Emíliát választották.
ONLINE SAKKVERSENY
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, a Magyar Sakkszövetség és a gamer.team Informatikai Kft. összefogásával 2004. január 14-én kezdetét vette az I. Internetes Sakkbajnokság, a Neumann Kupa, melynek célja az internet lehetőségeinek megismertetésén túl a világszínvonalú magyar sakkozás népszerűsítése. A február 11-ig tartó bajnokságon bárki résztvehet, sakkprogramot is használhat, csak regisztráltatnia kell magát. Díjazásban kizárólag csak az részesül, aki magyar állampolgár, vagy határon túli magyar, aki „magyar igazolvánnyal" igazolható, vagy a játékos neve mellett a FIDE-listán "HUN" megjelölés található - áll az internetes felhívásban. A verseny első díja a kupa mellett 200.000 forint, a második díj 100.000 forint, a harmadik és a negyedik díj 50.000 forint, míg az ötödiktől a nyolcadik helyezésig 25.000 forint a nyeremény.
— Egyedülálló, amatörök profikkal is mérkőzhetnek, mivel a számítógép segítsége csökkenti a tudásbeli különbségeket, viszont illene bejelenteni, hogy ki használ sakkprogramot. A sakk magyar elit játékosainak - 2-3 ember kivételével - mindegyike géppel dolgozik, a legnagyobb sakkozók álnéven játszanak az internetes honlapokon. Figyelemreméltó a kiemelt díjazás, a nyeremények 500.000forintos összértéke. Jeles szakemberek szerint a sakk az interneten jól közvetíthető, leglátványosabb sportág, a jövő sportja, mivel így nem kell számolni többek között az utazás, a szállás költségeivel, ezt bizonyítja a több tízezer sakkhonlap is — mondta el véleményét Bagonyi Attila, a Tungsram Sakk Klub szakedzője.
NEMZETI IFJÚSÁGI CSAPATBAJNOKSÁG
2003. december 27-30.-a között Budapesten ismét remekelt a 18 év alatti sakkozók országos döntőjében a Nagykanizsai Tungsram Sakk-Klub csapata. A közel 400 versenyző, 62 csapat vetélkedőjén az ötödik helyen végzett a Tungsram. A hét fordulós, svájci rendszerű döntőben a 6 fős csapatokban egy lánynak és egy 12 év alatti játékosnak kellett szerepelnie. Az NTSK versenyzői: Bánusz Tamás (6,5 p), Ladányi Zsolt (6,5 p), Simon Krisztina (2,5 p), Nyizsnyik Bence (3,5 p), Örkényi Róbert (2,5 p), Kőbán Bálint (5,0 p). Végeredmény: 1. Paks, 2. Decs, 3. Makó, 4. BEAC, 5. Nagykanizsai Tungsram Sakk-Klub, 6. Kazincbarcika, 7. Sárospatak, 8. Zalaegerszeg, 9. Haladás VSE, 10. Pénzügyőr. A verseny alatt ülésezett az MSSZ Ifjúsági Bizottsága, melynek tagja Bagonyai Attila szakedző is. Mint tőle megtudtuk az egyéni döntők rendezési jogát Miskolc kapta meg, valamint a 2004-es csapatbajnokság Novotelben kerül megrendezésre.
HOL? VÁRKAPU AUTÓHÁZ Kft.
Nagykanizsa, Vár út 12/B. Tel.: 93/536-550 Fax: 93/536-561 E-mail: ajoo@varkapuauto.hu
...a Skoda Fabia Classic Plus már 5.37% kamattal*, 10% önerőtől megvásárolható!
Felszereltség:
klíma automatikus, hőfokszabályzóval, hővédő üvegezés, elektro-hidraulikus szervokormány, vezetőoldali légzsák, axiális kormány-magasság-állítás.
2 699 000 Ft helyett már 2 499 000 Ft-tól!
*CHF alapú Porsche Bank ajánlat.
Tájékoztató jellegű egyedi hitelképesség-vizsgálat függvényében érvényes. A képen látható autó extra felszereltséget tartalmazhat. THM:5,5%
Kombinált átlagfogyasztás 5,9 1/100 km. C02-kibocsátás: 144 g/km.
SKODA, KOMOLYAN VESZIK
[NAGYKANIZSA, ERZSÉBET-TÉR 53. |
(CENTRÁLHOTEL) ......
BMFJDTEL,; [+3BJ2C@40 9700;] [+36)306110616 INTERNET: WWW.C1.HU
■A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
PARTY
Hölgyeknek teljesen ingyenes!
Hevesi Sándor Művelődési Központ Széchenyi tér 5 - 9. Tel./fax: 310 - 465 Jegyárusítás 14 - 18 óráig. Tel.: 311 - 468
Január 22. 17.30 óra
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA — városi ünnepség Ünnepi köszöntőt mond: Litter Nándor polgármester Közreműködnek: az Eraklin Táncklub és a Batthyány Lajos Gimnázium diákjai. A belépés díjtalan.
NIGHT
23.00-24.OO-ig minden koktél INGYENES a hölgyeknek!
BELÉPŐ NINCS, CSAK KÖTELEZŐ FOGYASZTÁS!

Január 24. 15 óra
TARKA - BARKA MŰHELY — Farsangoljunk! Belépődíj nincs, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Január 27. 19 óra
AZ ÉDENTŐL KELETRE — színmű HEVESI — BÉRLET A Budaörsi Játékszín előadása Főbb szerepekben: Almási Éva, Koncz Gábor Bácskai János, Juhász Zoltán, Rák Kati Belépődíj: 1500 Ft
Tanuljon és vizsgázzon a
DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN,
a város egyetlen olyan nyelviskolájában, ahol a tandíj és vizsgadíj 30%-át visszakapja!
Ajánlatunk: januártól folyamatos kezdéssel:
1. Normál és intenzív ütemű képzés (4-10 óra/hét)
2. Állami és EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás, minőségi garanciával!
kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó, és vizsgákra felkészítő szinten,
ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvből, vizsgáztató tanáraink vezetékével!
• ÓRAKEZDÉS: délelőtt, délután, este vagy szombat délelőtt
• KEDVEZŐ ÓRADÍJ - részletfizetési lehetőség!
• INGYENES PRÓBAVIZSGA, a legjobbaknak ingyenes vizsga!
JELENTŐS KEDVEZMÉNYEK:
• diákoknak, törzstanulóknak, délelőtti oktatás esetén
Beiratkozás: személyesen, a jelentkezés sorrendjében DIALÓG NYELVSTÚDIÓ ÉS NYELVVIZSGA KÖZPONT
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: 326 413 ;Fax: 536 887 ; Mobil: 30 400 52 53 E-mail: info@dialognk.hu ; Web: www.dialognk.hu
SALVO BÚTORDISZKONT
Nagykanizsa, Erdész u. 6. (csengery utcai AGIP kút mögött) Telefon: 93/311-198 Fax: 93/536-198 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17, szombaton 9-12 óráig.
D pnIPMÁruvásárlási hitel akár 0% előleggel!
. •
JANUARI KEDVEZMENY!
Mozaik elemes bútorcsalád
Rómeó szekrénysor 139.900 Ft helyett 125.900 Ft 24x7110 Ft
Júlia szekrénysor 109.900 Ft helyett 98.900 Ft 24 x 5586 Ft
SZUPERAKCIÓS MDF KONYHA
MDF fóliás konyhabútor elemenként rendelhető.
220-as sor 64.900
12 x 5879 Ft Csak a készlet erejéig!
Knnizsn *
XVI. évfolyam 4. szám • 2004. január 27. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

TÁRSKERESŐ KLUB
Ha komolyan gondolja a társkeresést!
8800 Nagykanizsa, Nagy Lajos u. 10. Tel.: 06-30-508-4121
GALAMBKIÁLLÍTÁS
Az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház adott otthont a három napon át tartó, a nagykanizsai Galambte-nyésztők Egyesülete által szervezett Galamb és Díszmadár-kiállításnak. Az érdeklődők többek között 19 fajta galambot csodálhattak meg, a legszebbeket a szakmai zsűri serleggel jutalmazta. A fátyolos-, a fodros-, és pávagalambok szépségükkel, különlegességükkel bűvölték el az odalátogatókat.
2
VÁROSHÁZA
2004. január 27.
A GÉPJÁRMŰ ADÓZTATÁS ÚJ RENDJE
A változásokat a 2003.évi XCI. törvény határozta meg, amely alapján az adó alanya illetve az adó megfizetésére kötelezett az aki/amely az év első napján a gépjármű hatósági nyilvántartás (járműnyilvántartás) szerinti tulajdonosa, üzembentartója. Az év közben használatba vett vagy űjra forgalomba helyezett gépjármű esetében az adó alanya akit/amelyet a hatósági nyilvántartásban feltüntették. Az adóévre járó adót tehát annak a személynek kell megfizetni, akit a hatósági nyilvántartásba bejegyeztek.
Adóköteles a belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi. Nem tárgya az adónak: a mezőgazdasági vontató; a lassú jármű; a CD; a CK; a DT; a HC; a Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjármű; az a motorkerékpár, amelynek lökettérfogata a 250 cm3-t nem éri el.
A gépjárművek adóztatását a járműnyilvántartásba bejegyzett lakóhely, székhely illetőleg telephely szerinti önkormányzati adóhatóság látja el.
A 2003. évi adózás rendjéről szóló XCII. törvény 25.§.(1).bekezdése c.) pontja szerint az adó megállapítását az adóhatóság adatszolgáltatás alapján készíti el és határozatban közli. A fenti két törvény alapján 2004. január 1-től bekövetkezett változásról a gépjármű tulajdonosának már nem kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz.
Amennyiben a gépjárművet elidegeníti, elégséges ha az új tulajdonos a gépjármű átírásáról 15 napon belül intézkedik az illetékes okmányirodában. Az eladó a tulajdonjog-változásról készült okirat benyújtásával (megküldésével) tesz eleget — az okmányirodához — bejelentési kötelezettségének, és az abban foglalt időponttól kezdődően nem minősül adóalanynak. Ha a gépjármű adataiban vagy a gépjármű tulajdonosa személyi adataiban változás következik be, azt szintén az okmányirodában kell bejelenteni. (Ilyenek: a gépjármű forgalomból való kivonása, a műszaki adataiban való változás, a gépjármű tulajdonosának név vagy lakcímében történő változása).
Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentést tenni, ha a gépjárműadó törvény szerint a súlyos mozgáskorlátozott gépjárműadó mentességet vesz igénybe, illetve ha az valamilyen oknál fogva megszűnik. Akkor, ha a gépjármű tulajdonosának tartózkodási helye nem azonos a hatósági gépjármű nyilvántartásba (forgalmi engedély) bejegyzett címmel. A költségvetési szerv és az egyház köteles e minőségét bejelenti az önkormányzati adóhatósághoz. A társadalmi szervezet,, az alapítvány köteles bejelentést tenni, ha az adóévet megelőző adóévben jövedelem- (nyereség-) adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Ha a gépjármű tulajdonosának adószáma, adóazonosító jele nem szerepel az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában, illetve az megváltozott. Ha olyan gépjármű tulajdonjogát szerezte meg, amelynek tulajdonosa (elidegenítője) adómentes volt.
Az adóhatóság a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala által szolgáltatott adatok alapján -amit a járműnyilvántartás tartalmaz - határozattal állapítja meg a gépjárműadót. Az adatszolgáltatást a fenti hivatal első ízben 2004. január 15-ig teljesíti, majd január 31-ig az előző évet érintő változásokról még egyszer adatot szolgáltat. A határidők után az önkormányzati adóhatóság megküldi a gépjárműadó megállapító határozatot az adóalanyok részére, amelyben részletesen ismertetésre kerül az adó megfizetésének rendje.
Amennyiben a 2004. január 1. előtti időszakot vagy adót érintő változás volt, amelyről eddig az adóalany nem tett adóbevallás bejelentést, azt az eddigi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzati adóhatósághoz teljesíteni kell. Ellenben nem kell adóbevallást, bejelentést tenni, ha a tulajdonszerző olyan gépjárművet vásárolt, amelynek nem ő az első tulajdonosa 2003-ban.
Adóügyi Iroda Nagyaknuzsa MJV Polgármesteri Hivatal
f A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete tájékoztatja az ér-dekelteket, hogy klubfoglalkozását január 30-án, pénteken 15.30-kor tartja a kórház tanácstermében, amire minden érdeklődőt szeretettel vár.
Téma: A beteg kérdez és az orvos válaszol.
___Előadó: Dr. Sebestyén Miklós főorvos___J
KATTINTS RÁ, NAGYI!
A Dél-Zalai Civil Fórum Közhasznú Egyesület - partnerségben a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubjával - 1071000 forintot nyert a Nemzeti Felnőttképzési Intézet "Idős emberek informatikai képzésének támogatása" címmel kiírt pályázatán, amely összesen 25 fő ingyenes képzését teszi lehetővé városunkban. A tanfolyam keretében elsajátíthatók lesznek a számítógép-kezelés, az Internethasználat és a számítógépes programok alkalmazásának alapjai. A tanfolyam színhelye a Dr. Mező Ferenc Gimnázium, a kezdési időpont várhatóan február eleje.
Jelentkezni az alábbi címen lehet: 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 5/B. Kónya István Tel.: 93-314-943, Gyertyánági Endre Tel.: 93-323-975
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS OKTATÁSI, KULTURÁLIS IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA PÁLYÁZATOT HIRDET a 2004. évi Kulturális Alap támogatás elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város művészeti, közművelődési és közgyűjteményi életének támogatása.
Pályázat tárgya:
— Nagykanizsán megrendezésre kerülő képzőművészeti, zenei, irodalmi, színházi, közgyűjteményi és egyéb kulturális rendezvények támogatása.
— A nagykanizsai művészeti csoportok, együttesek, magyarországi és külföldi fesztiválon való részvételének és vendégszereplésének támogatása.
— Kulturális, irodalmi, helytörténeti és közhasznú információs szolgáltatások és kiadványok támogatása.
A pályázók köre: Helyi magánszemély, közösség, csoport, non-profit szervezet, művelődési, oktatási és nevelési intézmény.
A támogatás formája:
A sikeresen pályázókkal az önkormányzat pályázati szerződést köt és a benyújtott programhoz vissza nem térítendő támogatást nyújt. A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
Pályázati feltételek:
— Egy pályázó több pályázatot is beadhat.
— Pályázni 2005. március 31-ig megrendezésre kerülő, fent meghatározott tárgyban lehet.
— A kötelező önrész a pályázott összeg minimum 30 %-a.
A pályázat benyújtása:
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 7.) portáján és a Hevesi Sándor Művelődési Központ információs szolgálatánál átvehető, továbbá a város honlapjáról letölthető adatlapon két példányban a Művelődési és Sportosztályra kell benyújtani.
A pályázat beadásának határideje: 2004. február 15.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Bánfalvi Zoltán, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 471. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Hirdetésszervező: Huszárné Horváth Edina, Molnár Istvámié Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Autók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. ISSN 0865-3879 E-mail cín>ünk:kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. január 27. - GAZDASÁG -——
ELADTÁK A BONBONETTIT
A bécsi központú Raiffeisen Priváté Equity Management január 13-án jelentette be, hogy az általa kezelt 83 millió euró tőkével rendelkező Raiffeisen CEE Priváté Equity Fund L.P. százszázalékos részesedést szerzett a nagykanizsai Bonbonetti Kft-ben. Witold Szymanski a Raiffeisen Priváté Equity Management vezérigazgatója a tranzakció kapcsán elmondta:
— A Bonbonetti az utóbbi években kiemelkedő sikereket ért el, jelentős piaci pozícióval és jól ismert márkanévvel bír. A magyar édesipar az EU csatlakozás kapcsán még rendelkezik rejtett tartalékokkal, és az Alap célkitűzéseinek megfelelően igyekszik ezek kiaknázásában aktív szereplőként részt venni. 2003. decemberében végrehajtott átszervezés eredményeként a Kanizsa Pékség Sütőipari Rt. jogutódjaként megalakult a Bonbonetti Édesipari és Kereskedelmi Kft., amely folytatja az öszszes Bonbonetti édesipari termék gyártását. A Bonbonetti Kft. 145 dolgozója változatlan körülmények között dolgozik tovább. A munkafeltételeket, valamint a
munkavégzés helyszínét sem az átszervezés, sem pedig a tulajdonosváltás nem befolyásolja — mondta Boczkó Éva, a Bonbonetti Kft. ügyvezető igazgatója.
Továbbra sem szűnik meg a Bonbonetti márkanév, a régi megszokott márkákkal ezt követően is találkozhatunk az üzletekben, mi több, újabb termékek bevezetését is tervezik.
A Bonbonetti 1971. óta gyártja speciális karamellizált ostyatermékeit, ebben a kategóriában hazánkban piacvezető. A cég a közelmúltban számos szakmai elismerést kapott. 1998-ban a Bonstick nevű termék a Foodapest Újdonságdíját, a Bonita termékcsalád 2001-ben a Budatranspack kiállításon csomagolási különdíjat, míg 2002-ban a Foodapesten Újdonságdíjat nyert. A belföldi piac bővülése mellett nagyon jelentős az export piacon elért forgalom, s annak állandó növelése. A Bonbonetti márkanevű termékek nemcsak a környező országok, hanem az Amerikai Egyesült Államok, Szingapúr és Ausztrália piacán is megtalálhatók.
AZ ADOBEVALLAS KÜSZÖBÉN
Bizonyára sokan vannak közöttünk, akik ismerik a személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos tudnivalókat, de úgy gondoltuk, talán nem árt, ha a legfontosabbakat közülük lapunk hasábjain is közzétesszük. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Megyei Igazgatóságától kapott tájékoztatás szerint megkezdték a bevallási egységcsomagok postázását azoknak a magánszemélyeknek, akik az előző évben önadózók voltak.
Valamennyi egységcsomag tartalmaz kitöltési útmutatót, az adó 1 + 1 százalékának felajánlására vonatkozó 2 db rendelkező nyilatkozatot, valamint az esetleges adótartozások teljesítéséhez szükséges befizetési csekket. Az EVA-s vállalkozók bevallási egységcsomagot nem, csak tájékoztatót és befizetési csekkeket kapnak, ők a nyomtatványboltban kell, hogy megvásárolják a 0343. számú bevallási nyomtatványt. Aki adóköteles jövedelme elszámolásához nem kap postai úton nyomtatványcsomagot és az internetről sem tudja letölteni azt, az adóhivatal ügyfélszol-
gálati helyein az előző évekhez hasonlóan, térítésmenetesen beszerezheti. Az SZJA bevallás és kitöltési útmutatójának internet — elérhetősége: www.apeh.hu.
Az elmúlt évben a magánszemélyek 20 százaléka internetes bevallást nyújtott be - ők sem kapnak most egységcsomagot, csak egy tájékoztató levelet, válaszborítékot és a kötelezettségek befizetéséhez csekket. Célszerű ebben az esztendőben is élni egyébként ezzel a lehetőséggel, hiszen az ellenőrző program segítségével kiszűrhetők a bevallás számszaki hibái, így ilyen jellegű hiba miatt biztosan nem lesz szükség korrekcióra, s ezzel a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül a visszaigénylők megkaphatják a visszaigényelt összeget.
Köteles adóbevallást benyújtani az az adóköteles jövedelemmel nem rendelkező magánszemély is, aki egyéni vállalkozó vagy az adóévre fizető vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott, s az is, aki - ha nincs is adóköteles jövedelme -, de lakáscélú
kedvezmény vagy biztosítások kedvezménye miatt levont adó növelt összegű bevallására és megfizetésére köteles. Nem mentesülnek az adóbevallási kötelezettség alól azok sem, akiknek az adóév utolsó napján befektetési hitelállományuk volt vagy az adóév első napján kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírral rendelkeztek.
Az adóbevallás elkészítéséhez január 31-ig minden magánszemély meg kell, hogy kapja a szükséges igazolásokat.
A következő évben esedékes benyújtásnál - azaz a 2004. évben szerzett jövedelmek elszámolásánál - majd adóhatósági elszámolásra is lesz lehetőség, természetesen meghatározott feltételek megléte esetén. A tavalyi évi jövedelmekről tanúskodó 2004. év elején esedékes bevallásnál ez a lehetőség még nem jöhet szóba.
S hogy a határidőket se tévessze senki szem elől: Az egyéni vállalkozók 2004. február 16-ig, a nem vállalkozó magánszemélyek március 22-ig kötelesek benyújtani SZJA bevallásukat és ezzel egyidejű-
leg kell megfizetniük esetleges adótartozásukat. Az EVA-s egyéni vállalkozók és a bevételi nyilvántartást vezető betéti és közkereseti társaságok is február 16-ig kötelesek beadni a rájuk vonatkozó bevallást (0343. sz.), a számviteli törvény hatálya alatt maradt EVA-s vállalkozók ugyanezt a bevallást május 31-ig kötelesek teljesíteni.
Fontos, hogy a bevallás kiegészítő lapjait is alá kell írni, nem csak a főlapot - ellenkező esetben nem érvényes a bevallás! Végül még egy apróságra hívnánk fel a figyelmet: A rendelkező nyilatkozatokat normál méretű borítékba kell helyezni - ez nem található az egységcsomagokban, nekünk kell megvásárolni és így kell az adóbevallással együtt az adóhatósághoz eljuttatni.
Bár a bevallások kitöltéséhez részletes kitöltési útmutató tartozik, az esetlegesen felmerülő kérdésekben segítséget kaphat mindenki az APEH ügyfélszolgálati irodáin vagy az Adóhivatal által működtetett zöld számon: 06-80-63-00-63.


2004. január .
A
Z
O R V O S
Tisztelt Doktor!
Azt hallottam a szomszédomtól, hogy ilyenkor télen mindig vitaminokat szed, így nem kapja el az influenzát és egész télen jól érzi magát. En nem nagyon szeretem a gyógyszereket. Van más megoldás a vitaminszedésre?
Kedves Olvasó!
Szinte mindannyian érintettek lehetünk a hiánybetegségek kialakulásában. Azonban nemcsak télen alakulhat ki a vitaminhiány, hanem a fogyókúra során a kiegyensúlyozatlan táplálkozás, a gyógyszerszedés, a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás is veszélybe sodorhatja a szervezet vitaminháztartását.
Vitaminhiányunkat megoldhatjuk úgy is, hogy tabletta formájában fogyasztjuk, de vannak természetes C-vitamin-forrá-sok is. A C-vitamin fokozza a szervezet saját védekezőképességét, segíti a vas felszívódását, védi a többi, szervezetünkbe bevitt vitamint. Nagy mennyiségben tartalmazza a csipkebogyó, a homoktövis illetve a citrusfélék, a kivi, a káposzta, a paprika és a burgonya is. A csipkebogyó az egyik leggazda-
gabb természetes vitaminforrásunk. Az A-vitamin kedvezően hat a szemre, növeli a légúti fertőzésekkel szembeni ellenálló képességet. Egészségesen tartja a szövetek és a szervek külső rétegét. Nagyon gazdag A-vitaminban a halak májolaja, az emlős állatok mája, de jelentős mennyiség található belőle a vajban, a tejzsírban és a tojássárgájában is. Egyes növények a provitamint tartalmazzák, ezek közé tartozik a sárgarépa, a cékla, a kelkáposzta, a paraj és a saláta.
Ne hagyja ki étrendjéből a keményítőben gazdag zöldségeket és a hüvelyeseket. A lencse például növényi fehérjét és B-vitamint tartalmaz, rostos szerkezete folytán kordában tartja az étvágyat. A burgonya szintén fontos helyet foglaljon el az étrendjében.
A vörös húsok általában zsírosabbak, mint a fehérek és a halak húsa, ellenben sok vas található bennük. Akár frissen, akár fagyasztva, télen is a enni kell halat (tőkehal, süllő, keszeg), továbbá a „tenger gyümölcseit", melyekben nagy mennyiségben található jód és ásványi sók. A kagyló gazdag fehérjében, vasban, kalciumban, foszforban és káliumban.
V Á
A S
z o
L
) tRK HALAL
Újév környékén minden évben megszaporodnak a rendőri szakzsargonban csak „rk halálként" hívott esetek. E fogalom jelentéséről, illetve az esetek gyakoriságának lehetséges okairól kérdeztük Eszenyi Ambrusné rendőr alezredest, aki az ezekkel az ügyekkel foglalkozó csoport vezetője.
— A rendkívüli halál eseteit két csoportba sorolhatjuk: az egyik az erőszakos halál, mint bűncselekmény, baleset, öngyilkosság, amikor valamely külső erőszak okozta a halált, nem természetes módon következett be, illetve a természetes halál. A külső bizonytalanságok adják a halál rendkívüliségét, s csak a hatósági vizsgálat állapítja meg, hogy a halál természetes betegség miatt következett be, például olyan betegségben hunyt el valaki, melyről senkinek sem volt tudomása előtte -mondja a rendőralezredes. Egy haláleset, egy élet elmúlása minden esetben fájdalmas és megdöbbentő tény a hozzátartozók Számára, főleg ha még rendőrségi eljárás is indul a történtek miatt. Az eljárást akkor kell megindítani, ha például a kiérkező orvos akár a helyszínen, akár a kórboncolás során nem egyértelmű elváltozást észlel. Ilyen esetekben kérik a hatósági vagy igazságügyi orvos szakértő kirendelését. A hatósági eljárás feladata a halál okának, körülményeinek kivizsgálása és az esetlegesen leplezni kívánt életelleni bűncselekmény gyanújának megállapítása vagy annak kizárása. E feladatkör ha-
talmas empátiát és emberszeretet kíván az e tevékenységet végzőktől.
— Meg lehet e munkakört
szokni?
— Nekem ez egyáltalán nem szokatlan, hiszen az élethez hozzátartozik a halál is sajnos. Születésem óta talán az átlagnál is jobban megtalálható bennem az embertársaim iránti tisztelet és szeretet, mely elengedhetetlen minden olyan munkakörben, ahol emberekkel kell foglalkozni. Néha kicsit pszichológusnak kell lenni, de minden helyzetben maximális megértést és odafigyelést kell tanúsítani a hozzátartozókkal, megnyugvást kell sugallni, mivel ilyen helyzetben minden ember - még az erős lelkületű is - gyámolításra szorul. Nehéz beletörődni a meg-változtathatatlanba, annak ellenére, hogy minden ember tisztában van azzal, hogy ez az élet rendje.
Az előző évekhez viszonyítva emelkedő tendenciát mutat a rendkívüli halálesetek kimutatását taglaló statisztika. Elsősorban az őszi és téli hónapokban figyelhető meg az esetek gyakoriságának növekedése, előtérbe kerül az okok között a depresszió. Nem ritka, amikor búcsúlevéllel próbálják a környezetnek megmagyarázni a megmagyarázhatat-lant. Érdekes módon nem figyelhető meg számszerű eltérés, hogy családban vagy közösségben élt a saját maga ellen forduló, vagy éppen magányosan teltek mindennapjai. Ez is sajnos azt bizonyítja,
hogy a magány érzése nem attól jíigg, hogy fizikailag egyedül, vagy közösségben élünk. Az értékeke devalválódásával az anyagiak kerültek előtérbe, s az érzések, a psziché háttérbe szorult.
— Tapasztalataim alapján a depresszióra hajlamos ember egyedül érzi magát, függetlenül attól, hogy emberek veszik körül, és gyenge pillanatában elköveti a visszafordíthatatlant. Ezt bizonyítják a búcsúlevelek tartalmai is — teszi hozzá Eszenyi Ambrusné. — Itt szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, aki sejti önmagáról, hogy hajlamos az önpusztításra, de még talán önmagának sem meri bevallani, csak éppen játszadozik a gondolattal, hogy bátran forduljon segítségért pszichológushoz, pszichiáterhez. Bizalommal kereshet fel — ha úgy érzi, hogy egyéb helyen megértésre nem talál — akár engem is.
— A környezetnek van-e, és milyen szerepe van abban, ha valaki önmaga ellen fordul?
— Az ilyen jellegű események bekövetkezténél bizony kimondva,
kimondatlanul is nagy szerepe van a körülöttünk élőknek. Vegyük észre, ha környezetünkben valakinek a magatartása hirtelen megváltozik, ha túl nagy gondok nyomasztják, melyeket egyedül bár képtelen megoldani, mégsem fordul segítségért. Altalános tapasztalat, hogy az öngyilkosság elkövetése előtt szinte minden esetben történik valamilyen jelzés a szándékot illetően: ,, Egyszer úgyis megölöm magam!", „így nincs értelme az életnek!", s lehetne folytatni. Ilyenkor egy szeretetteljes szó, egy jókor, időben érkező segítő szándékú gesztus — jó, ha tudjuk — életeket menthet.
Az öngyilkossági kategória emelkedett leginkább, majd ezt követi a háztartási balesetek sora. Leggyakoribb az elesés miatt beállt halál nem ritkán az alkohol miatt. Téli időszakban a tökéletlen égés következtében fellépő szénmonoxid-mérgezéssel találkoznak a rendőrök.
Figyeljünk jobban magunkra és környezetünkre!
Bükiné Papp Zsuzsanna rendőr főhadnagy
2004. január 27.
VÁROSPOLITIKA
5
VÁLTOZÓ DÍJTÉTELEK
2004. január 1-től a 11/1998. (IV. 17.) KHVM-BM együttes rendelet módosításából adódóan az Okmányirodában fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak az alábbiak szerint változtak meg:
A közúti járművek vezetésére jogosító okmányokkal kapcsolatos eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak:
a.) a külföldi vezetői engedély honosítása 4.000.-Ft
b.) ideiglenes vezetői engedély kiadása 1.500.-Ft
c.) nemzetközi vezetői engedély kiadása 1.500.-Ft
A közúti járművek forgalomba helyezésével és okmányokkal történő ellátásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak
a.) Vagyonszerzési illeték 15Ft/cm3
b.) Pótkocsi vagyonszerzési illetéke 2500 kg alatt 7.500.-Ft
2500 kg felett 18.000.-Ft
c.) Lassú jármű és pótkocsi igazolólapjának kiadása, pótlása 4.000.-Ft
d.) ideiglenes forgalomból történő kivonás,
ideiglenes forgalomból történő kivonás megszüntetése 1.500.-Ft
e.) záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani 1.500.-Ft
f.) egyéb okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem, valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedély meghosszabbítása, pótlása iránti kérelem 1.500.-Ft
g.) ideiglenes forgalomban tartási engedély kiállítása 2.360.-Ft
h.) érvényesítő címke díja 320.-Ft
i.) határozattal forgalomból kivont jármű ismételt forgalomba helyezése 7.000.-Ft
j.) rendszám utángyártás, típusváltás engedélyezése 8.000.-Ft k.) külföldi jármű MGA ellenőrzésének díja 7.000.-Ft forgalmi engedély és törzskönyv kiállításának illetéke nem változott (4.000-4.000.-Ft) Rendszámtáblák díja:
1 pár sorozatban előállított rendszám: 5.500.-Ft 1 db sorozatban előállított rendszám: 3.500.-Ft
ideiglenes (V,Z,CD,E) rendszám 1 pár 8.500.-Ft 1 db 5.500.-Ft
egyénileg kiválasztott rendszám iránti kérelem 72.000.-Ft egyedileg előállított rendszám iránti kérelem 280.000.-Ft próbarendszám engedélyezése (P)+ideiglenes forgalmi
engedély 24.000.-Ft külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni és egyedi előállított rendszám EU-s rendszámként való legyártása iránti kérelem 15.000.-Ft
külön jogszabályban meghatározottak szerint a sorozatban előállított rendszám EU-s rendszámként való legyártása iránti kérelem 36.000.-Ft
BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK
OKTATAS, KULTURA
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság, elsőként az egységes szerkezetbe foglalt közoktatási feladatellátási, intézményhálózat fejlesztési tervről és az önkormányzati minőségirányítási programról tárgyalt a bizottság. Többen kiemelték, hogy az összeállított anyag nagyon jó, alapos és sokrétű. Balogh László azonban hiányolta a tervek mellé rendelt költségeket, a szükséges intézkedések fedezetét. Üdvözölte, hogy végre nem intézmény megszűnések lesznek a városban, hanem csoportokat kíván megszüntetni az önkormányzat, amelynek eredményeként a különböző intézményi terek végre eredeti funkciójuk szerint működhetnek.
Az előterjesztés kapcsán dr. Pintérné Grundmann Frida elmondta, számok azért nem szerepelnek benne, mert a későbbiek során az önkormányzat minden ellátandó feladatról külön dönt.
A bizottság elfogadta a 2004/2005-ös tanév általános iskolai és óvodai jelentkezésekre vonatkozó javaslatot. 58 óvodai csoport és 19 általános iskolai osztály indulhat a következő tanévben, ha ezt a jelentkezések lezárultával a beiratkozottak száma is indokolja. A Pannon Tükör támogatási kérelméről szóló javaslatot az OKISB elfogadta, azzal a kitétellel, hogy a pénzt két részletben, legalább hat lapszám megjelenése esetén fizetnék ki, és évről évre ismét megvizsgálják a lap támogatási lehetőségeit.
A Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola megüresedett igazgatói állását az intézmény SZMSZ-e értelmében a tanév végéig az általános igazgatóhelyettes tölti be. A bizottság nem tárgyalta a jelentősebb városi rendezvények megrendezéséről szóló napirendet, kisbizottságot hozott létre, amely a témát előkészíti.
ÜGYRENDI ÜGYEK
Az SZMSZ módosítására tett javaslat mellett kérdés és kiegészítés nélkül fogadta el az Ügyrendi Jogi és Közrendi Bizottság a nyersanyagnormáról és a térítési díjakról szóló rendelet módosítását. A Pannon Tükör kérelme kapcsán dr. Károlyi Attila elmondta, nem ért egyet a lap készítőinek Nagykanizsát érintő szándékaival, hiszen a városnak olyan történelmi múltjával kíván a lap foglalkozni, amely nem volt. Rögtönzött helytörténeti előadásában utalt rá, Thúry György nem volt nagykanizsai, a várat védő hősöket pedig egy alkalommal a Habsburg-udvar végeztette ki, egyszer pedig Isztambulban kaptak selyemzsinórt, ugyanis a második nagy összecsapás idején a vár védői éppen törökök voltak. Tóth László véleménye szerint a város irodalmi, kulturális életének történéseiről elegendő részletességgel számol be a helyi lap, s inkább ezt a kez-
deményezést célszerű támogatni. Dr. Kolonics Bálint azon a véleményen volt, amennyiben a Pannon Tükörnek elszámolatlan támogatása van a korábbi évekről, először azt kellene kivizsgálni, hiszen a helyi rendeletek értelmében támogatás csak azok számára nyújtható, akiknek semmilyen tartozásuk nincs.
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és közhasznú társaságok alapító okiratának módosítása kapcsán több javaslat is elhangzott. Dr. Károlyi Attila javasolta, hogy a GT. alapelveivel egyező módon, minden felügyelő bizottsági tag azonos juttatásban részesüljön. A vezető tisztségviselők javadalmazásáról szóló részt is módosította a bizottság, az automatikus emelés helyett az ÜJKB a bér megállapítására tett javaslatot, amely mint elhangzott, nem jelent feltétlen emelést az eredeti szöveghez képest.
Kérjük támogassa adója 1 %-ával az Emberek, utak, kapcsolatok című új állandó kiállítás létrehozását. Kanizsai Múzeumért Alapítvány Adószáma: 18961175-1-20
6
HIRDETES
2004. január 27.
INGATLAN
Nagyrécsén régi kis ház, építésre alkalmas, közművesített területen eladó. Érd.:
30/939-9888 (5235K) ***
Belvárosban 2. emeletig két szobás lakást vennék. Hermann lakótelep előnyben. Érd.:
20/226-4144 (5301K) ***
Zalakaroson panorámás környezetben 145 m2, nyaraltatásra is alkalmas ház hozzá tartozó 3770 m2 területtel áron alul, sürgősen
eladó. Érd.: 30/602-9487 (5304K) ***
Szentgyörgy vári hegy IV. hegyháton 600 négyszögöl területen, családi ház jellegű, központi fűtés, ipari áram, vezetékes víz, gazdasági épülettel eladó. Érd.: 93/315-526 (5305K)
***
Kétszobás Deák téri önkormányzati lakásomat belvárosi garázzsal, értékegyeztetéssel saját tulajdonúra cserélném. Érd.: 30/204-4556 (5306K)
***
Szőlőskert Fogadótól 300 méterre telek, két szobás, nappalis lakóházzal eladó. Érd.: 30/629-6644 (5307K)
BÉRLET
Belvárosi bejáratott 20 m2-es helyiség (galériás), 2004. március 1-tol kiadó. Parkolási lehetőség jó. Érd.: 20/950-8529 (5302K)
***
82 m2-es üzlethelyiség asztalos műhelynek vagy raktárnak kiadó március 1-től. Érd.: 20/585-4793 (5308K) Kiskanizsán 105 m2-es családi ház, családnak is kiadó. Érd.: 30/602-9487 (5309K) ***
Kodály Z. utcában két szobás, II. emeleti, bútorozott lakás kiadó. Kaució szükséges. Érd.: 30/351-5115 (531 OK)
VEGYES
Szénát, szalmát vásárolnék. Érd.: 06-
30/657-2461 (5286K) ***
Cukorbeteg, mozgássérült mamának kérek szépen egy kerekesszéket, és szükségünk lenne még fatüzelésu kályhára valamint
élelmiszerre is. 30/652-4560 (5299K)
***
Hízott sertés egészben és hasítottan is
eladó. Érd.: 20/8014-627 (5311K) ***
Gázas steaksütő, gázkonvektor, konyhai sarokpad, légkeveréses, párologtatós, melegentartó vitrin olcsón eladó. Érd.: 319-546 (5312K)
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Kőműves-, ács-, tetőfedő munkákat, tetőszigetelést, lakások átalakítását, lépcsőházak felújítását vállaljuk. Érd.: 93/322-
109, 06-30/6398-825 (5293K)
***
Fuvarozást, áru- és fenyőfaszállítást valamint költöztetést vállalok 4*2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
TISZTELT VÁLLALKOZÓK!
A Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő KHT. szervezésében Nagykanizsán, a volt Kossuth laktanya területén vállalkozók házának létesítése fog megvalósulni.
Az Ön vállalkozási igényei szerint kialakított 30-120 m2-es helyiségek (műhelyek, irodák) teljes infrastruktúrával kerülnek megépítésre. A bérleti díj: 780 Ft/m2/hó + ÁFA
Érdeklődni: Nagykanizsa Gazdaságfejlesztő KHT. Nagykanizsa Király u. 47. Tel.: 93/516-653, 30/352-7419
f Napjainkban fontos szerepet játszik az egyén kreativitása. A multik ellepik mindennapjainkat, minden elérhető, bármit meg lehet vásárolni, így a tucat áruk mellett különlegesnek számítanak a saját ötlet alapján kézzel elkészített egyedi tárgyak, melyek tükrözik a készítő egyéniségét. Sok ember tele van ötletekkel, néhányuk azonban nem ismeri a modern művészéti- és hobby-technikákat, alapanyagokat.
Üzletünket egy évvel ezelőtt nyitottuk meg Nagykanizsán, a Széchenyi tér 3-ban „Művész Világ" néven. A név meghatározásával az érdeklődési-, valamint a vevőkör szélességét akartuk kifejezni, mivel üzletünkben egészen a kezdőtől a gyakorlott művészig egyaránt betérhet bárki.
Az üzlet létrehozásával célunk az volt, hogy akik bele szeretnének kóstolni a művész-, ill. hob-byvilágba, azoknak mindenben segítséget tudjunk nyújtani mind elméleti, mind gyakorlati taná-V csókkal.
szeretnék próbálni, folyamatosan^ bemutatókat tartunk. így lehetőség nyílik, hogy később ezen technikák felhasználásával egyedi tárgyakat készítsenek, akár ajándékba, akár otthonuk szépítésére. Azoknak, akik elsajátították a hobbytechnikák közül a selyem- és üvegfestést, azoknak folyamatosan munkát is tudunk biztosítani.
Városunkban először kerül sor egy 8 alkalomból álló képzésre, mellyel művészeti technikák ismerhetők meg - rajz, pasztell, akvarell, olaj. Előadója egy híres festőművész-tanár lesz. Jelentkezni, érdeklődni üzletünkben lehet.
Látogasson el hozzánk, sajátítsa el a technikákat, varázsolja újjá otthonát, lepje meg barátait, ismerőseit az Ön által készített egyedi tárgyakkal. Azoknak, akik elsajátították a hobbytechnikák közül a selyem- és üvegfestést, azoknak folyamatosan munkát is tudunk biztosítani.
_wy
Árukészletünket úgy állítottuk össze, hogy minden korosztály -gyerekektől, felnőttekig - megtalálja az elképzelésének megfelelő alapanyagokat.
fűzés, mozaikkészítés. A művészet iránt érdeklődök részére: pasztell-, akvarellpapírok, feszített, kasírozott vásznak, keretek, festőállvány, pasztellkréta, olaj-,
MŰVÉSZ VILÁG
Hobbytechnikák közül: üvegfestés, selyemfestés, matricafestés, gyertyakészítés, dekopa-getechnika, kerámiázás, gyöngy-
akvarell-, akrilfesték, ecsetek, festőszerek.
Azok részére, akik nem ismerik az új hobbytechnikákat, és ki
LEGMAGASABB N^áPl ÁRON KÉSZPÉNZFIZETÉSSpS^tóMclL ALUMÍNIUM-/ HOJK^lrrí /7l\ 1 11I.LADF.KOKAT
ÁST VALL ALINK ETEK ÉS MAGÁNÍ
SZINESFEM ES VASHULLADÉK FELVÁSÁRLÁS
Nagykanizsa-Kiskanizsa^ZsigárcI Telefon:93/329-1*
\ 7/ . Mi
"~\TrNWWTÁ TISZTÁBB KÖRNYEZETÉRT! Nyitva: hétköznap 7.30-18.00, szombaton: 7.30-13.00
Munkatársat keresek
egészségvédelem területére, kiemelt jövedelemmel, azonnali kezdéssel. Tel.: 30/336-8345
Szeretne Ön 200.000-300.000 Ft-ot keresni tisztességes munkával, egészségvédelem területén? Tel.: 20/392-2560
2004. január 27.
KNIA
7
( január 19.)
Útjelző táblák
A VIA Kanizsa KHT megkezdte a zártkerti ingatlanok útjelző-tábláinak kihelyezését, amelyről korábban már a Városfejlesztési Bizottság döntött.
Kanizsaru
Délután három órakor a baleseti ambulanciáról jelentették be, hogy megjelent ellátáson egy hölgy, aki egy balesetet szenvedett autóban utasként foglalt helyet. A balesetben 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A meghallgatása során azonban arra is fény derült, hogy a balesetet megelőzően kábítószert fogyasztott, drogtesztje pozitív lett, ezért vér- és vizeletvételre, házkutatásra is sor került.
január 20.)
Ülésezett a SZEB
A bizottság többek között a szociális szolgáltatástervezési koncepcióról, a lakásügyi és gyermekvédelmi feladatellátásról, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények fenntartói ellen-őrzési tervéről tárgyalt.
Kanizsaru
Hajnali 5 óra 40 perckor a mentők szállították kórházba azt a hölgyet, akit férje egy családi vita közben késsel a kezén megszúrt.
( január 21.)
Finn - magyar kapcsolatok
A Nagykanizsai Magyar - Finn Baráti Kör rendezésében tartott előadást a Honvéd Kaszinóban dr. Pap Éva műfordító, a Polar Alapítvány titkára. A rendezvényen a finnországi magyar intézményekről, kapcsolatokról, a magyar kultúra finnországi fogadtatásáról, valamint a finn kulturális és tudományos szervezetek magyarországi tevékenységéről esett szó.
Kanizsaru
Egy még gyermekkorú személyt értek tetten egy helyi nagyáruházban lopáson. A fiú 1600 forint értékű áruval szeretett volna fizetés nélkül távozni.
Csak egy pillanatra hagyta őrizetlenül pénztárcáját a buszpályaudvaron egy hölgy, de ez is elég volt arra, hogy élelmes tettes elemelje a benne lévő 3000 forinttal együtt.
Este fél nyolckor tett bejelentést
egy nagykanizsai hölgy, mert a Kossuth téren két fiatal férfi kirántotta kezéből a táskáját, s azzal elfutottak. Az elkövetőket hamarosan sikerült a járőröknek felkutatni, őket gyanúsítottként kihallgatták.
c január 22.)
A Fidesz a költségvetésről
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, a Fidesz helyi elnöke az ország költségvetésének helyzetéről, az ezzel kapcsolatos belpolitikai jelenségekről tartott sajtótájékoztatót a párt Rozgonyi utcai irodájában. A költségvetés eredetileg nem tervezett hiánya az MDF-es szakemberek szerint meghaladja a háromszázmilliárdot. A költségvetést módosítani kell, újabb megszorító intézkedések várhatók, amely munkahely megszűnésekhez, az önkormányzatok ellehetetlenüléséhez vezet. A januári közgyűlésen nem tárgyal a testület a nagykanizsai költségvetésről, ennek magyarázatát Cseresnyés Péter abban látja, hogy a decemberben megadott sarokszámok megváltoztak, így az önkormányzatoknak is új koncepciókat, költségvetési terveket kell készíteniük, miután az új állami normatívák nyilvánosságra kerülnek.
Újdonságok a Halis-ban
A Magyar Kultúra Napja kapcsán ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a Halis István Városi Könyvtár szolgáltatási újdonságait. A Nagykanizsa zenéje egy dinamikusan fejlődő gyűjtemény, amely helyi előadókat, és helyi vonatkozású hangfelvételeket tesz mindenki számára elérhetővé. A 20. századi kanizsai képeslapok gyűjteménye módot ad a városközpont épületeinek megismerésére. A programnaptár egy-egy nap városi programajánlata, amely egységes szerkezetben mutatja be a városban zajló események színes palettáját.
Kanizsaru
»10 órakor jelentette be egy nagykanizsai lakos, hogy az éjszaka folyamán bekerített udvarából ellopták gyermeke elektromos autóját és kisebb játékait.
11 órakor a kórházból tettek bejelentést, mert egy ismeretlen személyt pénzlopáson. A férfi az egyik mozgásképtelen beteg fiókjában lévő pénztárcából vett ki 3400 forintot, ám sokáig nem jutott vele, feltartóztatták, s átadták a kiérkező járőröknek.
Már kora délután ittasan tört-zúzott egy presszóban egy férfi. Miután kitessékelték a helyiségből még ököllel beleütött a kijárati ajtó üvegébe. A járőrök feljelentették.
17 óra 10 perckor egy ittas járművezetés miatt körözött férfi fogtak el a járőrök.
Szintén ittasan vezette gépkocsiját az a férfi, akit 20 óra előtt pár perccel igazoltattak, ellene büntető feljelentés készült.
( január 23.)
Beszámoló
A 2003. évi munkáról szóló beszámolóval kezdődött a Honvéd Kaszinóban a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú klubjának beszámolója, majd Kónya István klubvezető ismertette a 2004. évi programot. A közös tevékenység értékelése után a tagság tájékoztatót hallgatott meg a Honvéd Kaszinóért Alapítvány kuratóriumának tavalyi évéről, valamint a Honvéd Kaszinó rendezvényeinek eredményességéről. A civil szervezet közgyűlése megvendé-geléssel és baráti beszélgetéssel zárult.
Kanizsaru
Egy áruház parkolójában rakodott be gépkocsijába egy férfi, s miközben ő dolgozott, addig szemfüles tettesek az első - lezáratlan - ajtót kinyitották, s kivették mellényét (benne pénzzel) és az autó indítókulcsát.
( január 24.)
Tarka-barka készülődés
A farsangi készülődés jegyében álarcot, sisakot, szemüveget és megannyi színes-díszes farsangi kelléket készíthettek a legkisebbek a HSMK Tarka-barka Műhelyében szombat délután.
Bál a Batthyányban
A helyi báli szezon egyik legrangosabb rendezvényére, a 11. alkalommal megrendezett "Batthyány Középiskoláért Alapítvány" báljára a Zsigmondy-Széchényi tornacsarnokából kialakított bálteremben került sor.
Kanizsaru
Egy nagykanizsai szórakozóhelyen találtak rá a hajnali órákban arra a jászapáti lakosra, aki ellen a Jásznagykun-Szolnok Megyei Bíróság adott ki elfogatóparancsot.
Az éjszaka folyamán zárás után jártak egy helyi sörözőben ismeretlen "vendégek", s onnan 250.000 Ft készpénzzel, CD-vel, mikrohullámú sütővel, alkohollal feltankolva távoztak.
( január 25.)
Tűz a régi könyvtárban
Szerencsére nagyobb volt a füstje, mint a lángja a Sugár utca 3-ban keletkezett újabb tűznek. A helyszínre
érkező tűzoltók, a valószínűleg me-legedési céllal, hulladékból, rongyokból gyújtott tüzet pillanatok alatt eloltották.
( m január 26.)
Kanizsaru
Hajnali 3 óra 50 perckor kábító-szer-fogyasztás gyanúja miatt állítottak elő a járőrök egy pécsi lakost. A pozitív gyorsteszt után vér- és vizeletminta vételére került sor, kihallgatták, s házkutatást is tartottak lakásában.
Reggel fél nyolckor a kórházból jelezték a rendőrség felé, hogy egyik osztályuk nővérszobájából egy ismeretlen férfi ellopott egy pénztárcát, benne 30.000 Ft készpénzzel. A zalaegerszegi férfi nem sokáig futhatott szerzeményével, ugyanis utolérték, s visszatartották a járőrök kiérkezéséig.
14 órakor egy férfit értek tetten egy áruházban, aki dezodort és különböző kozmetikumokat próbált eltulajdonítani 14.500 forint értékben. ***
Méhészek szakmai napja
Az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház adott otthont a Méhész Egyesület szakmai napjának. A január 10-én kezdődött, négy részből álló képzés-sorozat második szakmai napjára került sor ezen a hétvégén. A termet zsúfolásig megtöltő méhészek elsőként Baldavári László szakelőadó praktikus információit hallgathatták meg, majd Sájermann Géza szakelőadó Téli, tavaszi méhészeti teendők, tavaszi munkák című előadására került sor. Az előadások során többször is felhívták a jelenlévők figyelmét, hogy a méhészkedést minden évben február végéig, az újonnan megkezdett méhészkedést pedig nyolc napon belül be kell jelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének, aki a méhészeket nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. A szakmai nap idején az Erkel Művelődési Ház földszinti előterében különböző, a méhek gondozásához, a méhészke-déshez szükséges eszközöket lehetett vásárolni. A szakmai program január 31-én folytatódik.
c előzetes)
HSMK
Február 2. 14.30 - A Piarista Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak kiállítása az Ifjúsági Galériában. Megnyitja: Vereb Zsolt igazgató. Megtekinthető: február 28-áig.
Február 3. 10 és 14 óra — A legkisebb boszorkány — zenés mesejáték. A győri Fonás Színházi Műhely előadása. 10 órakor: Vackor - bérlet, 14 órakor Hápi - bérlet. Belépődíj: 400 Ft.

- Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
- A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
- Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő .díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
A XX. SZAZAD TANÚI
2004. január 27.
BUKI ERZSEBET:
AZ OPERATŐR
Zsiga bácsit — Szabó Zsigmondot — a városban sokan ismerik. Idestova immár 20 éve ballag kezében kamerával egyik rendezvényről a másikra. Akinek volt és van szerencséje vele együtt dolgozni, az tudja csak igazán, hogy a memóriája gyakran kifog a fiatalokén is. A város történelmének utóbbi fél évszázadát akár fel is tudja mondani. Pedig közelít életének 80. éve felé.
— Nagykanizsán a Szabó Zsigmond nevet talán a nagyapád tette ismertté.
— Nemcsak városunkban, hanem a Délvidéken is. Aki fellapozza Barbarits Lajos ,,Nagykanizsa " könyvét, az hamar rálel a „Nagykanizsa város közegészségügye "fejezetre, amit a nagyapám írt. Ő egy különleges, köztiszteletben álló szakember volt. Mint címzetes vármegyei tiszti főorvos ment nyugdíjba, de előtte gyógyított —szemészspecialista volt —, a muraközi Pelakon szemkórházat hozott létre. Felvette a harcot a múlt század súlyos szembetegsége, a trachoma ellen, de a város közéletének is meghatározó személyisége volt. Például az első jelentősebb élményem nagyapámmal kapcsolatosan, hogy áll egy téren és egy emelvényről szónokol.
— Úgy tudom, akár nevelőapának is szólíthattad volna.
— Igen, mert szüleim korai elhunyta után bátyámmal együtt ö nevelt bennünket. Apám 1931-ben, az első világháború okozta sérülésébe meghalt, anyámra sem igen emlékszem. Nagyanyám nevelt bennünket, s mint akkoriban az úriasszonyok, ehhez a személyzethez segítséget is kapott. Az életemben először akkor éreztem jelentős változást, amikor 10 éves koromban a nagyapám meghalt. Sok minden megváltozott, de igazán családunk életét a második világháború forgatta fel, de alaposan,
— Ugyebár arra célzói, hogy hosszú volt az út Nagykanizsától az orosz pusztáig.
— Ténylegesen is, de más szempontból is. Alig töltöttem be a 17. életévemet, mint leventét besoroztak. 1945. január 9-én Háromfa község térségében orosz fogságba estem, és Dél-nyu-gat Magyarországról származó társaimmal együtt hadbíróság elé állítottak bennünket, mert ugyebár „fasiszták" voltunk. Ma már szörnyülködés nélkül tudom kijelenteni ezt a szót, de akkor talán nem is igen értettük. 15 évre ítéltek, amiből 9 évet le is töltöttem börtönben, illetve kényszermunkán. Sokan elmondták, le is írták, hogy mi tartotta őket életben ezekben a szörnyű években. Visszagondolva, nem is annyira testileg, inkább lelkileg kellett összetartani magunkat. Az én jelszavam az volt: „Ha orra buksz, kelj föl, mérgelődj és felejtsd el!" Csak így lehetett túlélni ezeket a borzalmakat. Dolgoztunk mi mindenhol: vasútépítésnél, erdőirtásnál, mezőgazdaságban. Sztálin halála hozta
el a megváltást, amnesztiát kaptunk. Hazajöttem, s itt álltam a semmi peremén. Iskoláim félbehagyva közben nagymamám is meghalt —, a Kölcsey utca 3. sz. alatti gyönyörű lakásunk tönkretéve, kirabolva. No, Zsiga, most mihez kezdesz? — mondtam magamnak. Aztán jött minden sorban: utólagos érettségi, több helyen segédmunkási beosztás, levelezőn mezőgazdaságifőiskola, családalapítás, majd 35 évig a Húsipari Vállalat állatforgalmi részlegénél különböző beosztások. Onnan is mentem nyugdíjba.
— A filmezés egy gyerekkori álom megvalósítása volt?
— így talán nem tudnám megfogalmazni. Az viszont igaz, hogy a nagyapám által biztosított anyagi és szellemi körülményekből kifolyólag már gyerekkoromban is volt fényképezőgépem, ami azért ugye a 30-as években nagy szó volt. Emlékszem arra, hogy a nagybátyám is, matuzsálem gépekkel, állandóan fotózott, mitöbb kiállításokra küldött fényképeket, s az üveglemezeit féltékenyen őrizte. Apám itt Kanizsán mozit bérelt, s mint aprócska gyerek ingyen besuttyantam oda. De ahogy visszagondolok, engem inkább a rádióépítés, nem a művészi, hanem a műszaki megoldások fogtak meg. Azt viszont elfogadom —így utólag visszagondolva —, hogy a családom több tagjában volt művészi tehetség, ambíció, hiszen nagyapám is az orvosi hivatása mellett rendületlenül írt, a politikai beszédei mellett megjelelitek novellái és színművei is. A fentiekből kitűnik, hogy családom több tagja választotta az önmegvalósítás formájának az írást és a fotózást.
— A te életedben azért a Kamera 67'' hozta az igazán jelentős változást?
— Részben! Azért mondom ezt, mert filmes pályafutásomat a Kodály Zoltán Vasutas Művelődési Házban kezdtem. Először csak a baráti társaság vonzott oda, aztán szép lassan elkezdtünk filmezni. 9 évig működött irt Szentgyörgyi Levente vezetésével az amatőr filmesek klubja. Ez akkor a vizuális kultúrának egy új ága volt, nemcsak felkapták, de értékelték is. A folyamatos alkotómunkát szemléken, nemzetközi alkotótáborokban való tapasztalatgyűjtés gazdagította. A klub többször maga is szervezett alkotótábort. Csoportunkat megalakulása után átvette a HSMK, ahol a modern filmkészítés emberi, szakmai és technikai feltételei elmélyültek, kiszélesedhettek.
— Aztán ebből a csoportból nőtte ki magát a városi TV.
— Igen, 1985. ápriliS l-jén többünket felkértek, hogy alapozzuk meg a helyi televíziózást. Bacskay Zoltán, Donáth Attila hajdani filmklubos kollégáimmal együtt azóta is itt dolgozom, s együtt próbálunk a kamera segítségével hírt adni a városról, az itt élők sorsáról. Sokszor megkérdezték tőlem, hogy e majd húsz év alatt hány percnyi, hány méternyi filmet készítettem. Ilyen statisztikát nem vezetek, de azt azért elmondom, hogy munkámat mindig igyekeztem a lehető legjobban elvégezni. Operatőr munkakörben azonban ez nem elég, hiszen gyakran a szerkesztés feladatát is fel kell vállalni, ezért a város életéből naprakésznek kell lenni. Sok műsor fűződik a nevemhez, így az utóbbi évben a Jelkép és a Körjárat nőtt különösképpen a szívemhez.
— Kevés ilyen elégedett idős emberrel találkoztam, mint te vagy.
— Egészségem látszólag jó, idős korom ellenére dolgozhatok, s azt, amit szeretek. Szép családi körben, szeretetben élek. Kell ennél több? A kormányzat is kárpótolt az ifjúkorban átélt szenvedésekért, hiszen a „Szabad Magyarországért Emlékérem " és a „Magyar Köztársaság Ezüst Emlékérem " kitüntetésben részesített.
2004. január 27.
IRODALOM
9
Hegyi Attila Hír
Hír minden hír -mindenki ír pár szót, sort -papírfecnik szállnak szanaszét,
szófoszlányok minden cetlin rakosgatom, magyarítom, megvan a hír, leírhatom.
Horváth György Gondolatok
Bella Imre Csak ennyi volt
A holdfényben álltunk csak te és csak én, gyengédségre vágytunk, aztán rátaláltunk újév éjjelén. Csak futó kaland volt, jobb, ha elfelejtjük, jobb, ha soha egymást többé nem keressük.
Kassainé Szarjas Gertrúd
Gondoltam szépre, jóra, igazra, Szeretném, ha lelkem is így válna valóra.
Szeretetet, békét csak a lélek adhat, Melyet elfelejteni soha nem szabad.
Eszperantóból fordította: Szabadi
Tibor
Princo Henriko (Nigéria) Védj meg
Atyám szellemevédj meg.
Akkor, mikor az ellenség rám céloz.
Ne engedd, hogy rám lőjön!
Ha mégis lőne, ne hagyd,
hogy megsebesítsen!
Ha megsebesülnék, ne hagyd, hogy megöljön!
Ha megölne, ne hagyd, hogy elterüljek!
Ha elterülnék, ne engedj meghalni!
Atyáim szellemei,
védjetek meg.
(Joruba folklór)
Erdős Attila Tükörkép
Hűvös őszömmel tűnődöm, s nyomaszt az ajándékba kapott vigasz.
Míg sorsom táncátjárja időmmel, életem finom borát remény issza.
Öreg szívem régi álma fényesebbé tette a Szót, s nevem szélnek kiáltotta: Kiszolgáltatott lényem léprecsalt vágya a tegnapot vétlen elmulatta.
Dezső Ferenc Hidegben, télben
Hidegben, télben fagyra várok, meleget már nem találok.
Mellém fekszik
a búbánat, kutyaként bújik, mint az alázat.
Felkeltem majdan reggel a Napot, letörlöm égről a sok csillagot.
Hogy hozzám érjen szeretet, s fénye, melegem vedd föl, s áldj meg majd érte.
10 PELDAKEPEINK — 2004január 21 ■
Csizmadia Ferenc és Csizmadia Ferencné is az idén vehették át a hatvan éve végzett pedagógusoknak megjáró gyémántoklevelet. Nehéz idők jártak, amikor ők a pályát kezdték, nehéz, de sajátosan szép időszak volt, legalábbis ez kerekedett ki az általuk elmesélt történetekből.
— Hatan voltunk testvérek, négy lány és két fiú. Mindegyikünk elvégezte a polgári iskolát, ami akkor nagy szó volt. En voltam a legkisebb, nem nagyon gondolhattam arra, hogy valamikor is továbbtanulok. Jóllehet, az egész család számára fontos volt a tanulás, a kultúra a szomja-zása. Csaknem valamennyi testvérem szerepelt az iskolában, színdarabokban játszottunk. Szavalni mindegyik nagyon tudott, és engem is megtanítottak. Amikor bekerültem az iskolába, már úgy kerestek, van-e még Csizmadia gyerek, mert voltunk elegen, aki szaval, énekel. Ha van, mondták, szerepelni visz-szük. A Teleki utcában lévő elemi iskolába jártam. Egy alkalommal Lepkeország meséjét adtuk elő a városi színházban, és ebben a darabban a későbbi feleségem is szerepelt, mint pillangó. En mint gonosztevő kergettem a pillangókat. Aztán megjavultam, és a pillangók is éltek tovább. Ennyi a cselekmény dióhéjban, de a betétdalokat még ma is énekelgetjük, ha eszünkbe jutnak —kezdi élete történetét Csizmadia Ferenc, a Rozgonyi iskola egykori Csizi bácsija, a legendás énektanár, karnagy.
— Hogyan jutott el Szegedre a képzőbe?
— Nem készültem tanítónak. Édesapámat féléves koromban vesztettem el; alig végeztem el a polgári iskolát, meghalt az édesanyám is. Az idősebb testvéreimből kettő férjhez ment. Nekem el kellett döntenem, hová kerüljek. Először kovács mesternek szálltak, mert az egyik sógorom akkoriban híres kovácsmester volt. Közben a bátyám Szegedre, a tanítóképző intézetbe került és beprotezsált engem is. Nagyon híres, tanárok tanítottak akkoriban ott. Tankönyvírók, szak-könyvírók voltak a mestereim. A pedagógiában, a módszertanban,
az irodalomban , a történelemben, a biológiában mindmind tudósemberek voltak, a kor szintjén elismertek. Eladták a szüleim házát, ebből tanultunk Szegeden öt éven át. Akkoriban kezdődött a nyolcosztályos népiskola kialakítása, minket már arra is képeztek, hogy a felső tagozatban, mai szóval szaktanárok legyünk. A tanmeneteket, tanter\>eket nyolc osztályra írták, mi így tanultuk. A háború közbejött, ez a mi sorsunkat is megváltoztatta. Az eredeti programot leállították, gyorsan kellettek a tanítók a visszafoglalt részekre.
— Hová vezetett az út Szegedről?
— Szinte mindjárt a katonasághoz. Besoroztak. Désre kerültem, Erdélybe. A zene, az ének, a karéneklés, az irodalom szeretete végig elkísért a főiskola alatt, és ekkor sem maradt el. A tartalékos tiszti iskolában rövid idő alatt összehoztam egy énekkart. Vasárnaponként az úgynevezett katonamisén énekeltünk rendszeresen, és orgonáltam. Szegeden tanítói, hitoktatói és kántori oklevelet szereztem, így meg volt hozzá az alapom. A civilek annyira megszerették a katonamisét, mindenki hallani akarta a karpaszományos énekkart. Végül már a katonák nem fértek be a misére. Válogatott gárda volt, mind érettségiztek, és mind rendelkeztek némi zenei alappal. 25 év elteltével jártam ismét Erdélyben, bementem abba a templomba, ahol én a háború idején vezényeltem az énekkart. Csoda történt... Alig hogy beléptünk, megszólalt az orgona, és nem hittem a fülemnek. Azt a Bachot játszotta valaki orgonán, amit én is szoktam ott orgonálni, F-dúr prelúdium és fúga. Letérdeltem, és könnyes szemmel hallgattam a darabot. Hihetetlen élmény volt... Désről Kolozsvárra vezényeltek bennünket, aztán a frontra. A románok ellen állítottak be minket, Dél-Erdélyt kellett volna visszafoglalnunk. Közben az oroszok bejöttek a déli Kárpátokban és megállítottak bennünket. Ezt követően rejtélyes okból aztán visszavezényelték a karpaszományosokat második tiszti iskolára, így a legnagyobb veszedelemből ismét biztonságos helyre kerültünk. Veszprémbe rendeltek vissza. Akkor az oroszok már átlépték a Dunát, így nem kerülhettem vissza Kanizsára. Németországon keresztül Lengyelországba vittek, ott vetettek bennünket a frontvonalba. Varsó és Berlin között félúton az lett volna a dolgunk, hogy megállítsuk az oroszokat. Bekerítettek bennünket, két héten át tartott az utcai harc. Orosz hadifogságba kerültünk, majd a Leningrád alatti Antoksínóba hadifogolytáborba vittek. Szerencsésre csak tíz hónapig voltam hadifogoly, utána hazakerültem Kanizsára. Kanizsán aztán megint csak szerencsém volt vagy Isten akarata, bekerültem az akkor induló Piarista általános iskolába. Két évig tanítottam ott, aztán jött az államosítás, és én a Rozgonyi iskolába kerültem. 36 évig dolgoztam ott. Az egy külön fejezet... Azt vettem a fejembe, hogy leírom, mi történt a város oktatásában az elmúlt évtizedekben. Már írtam vagy hatvan oldalt, és az lesz a címe, „Volt egyszer egy iskola ". Ez szól az én régi iskolámról, hiszen az is csak volt
A R
-A. N
Y S
z
V
ff
u
CSIZI BÁCSI,
2004. január 27.
PÉLDAKÉPEINK
CSIZI NÉNI
már, szól a régi piarista iskoláról, és a Rozgonyi iskola is a „volt" iskolák közé tartozik számomra.
— Hogyan lehetett a háború után katedrához jutni?
— Nem volt könnyű. A fiatal tanítók először valamelyik környékbeli faluban kaptak állást, aztán évek múltán, üresedést követően kerülhettek Kiskanizsára, majd be a városba. A kiskanizsai tanárok, tanítók árgus szemekkel figyelték, ki megy a városból nyugdíjba, hogy a helyére kerüljenek. En meg egyenesen a frontról a városi iskolában kaptam állást, mi több ezt követően a Rozgonyi iskolában, ahová eredetileg is pályáztam. Szóval sokan nem nézték jó szemmel a szerencsémet, irigyeltek bennünket. Hősi időket élt nem sokkal ezután az oktatás, hiszen akkor kezdték el a nyolcosztályos rendszert kialakítani. Az igazgató összehívott bennünket, ki lesz, aki a felső tagozatban tanítani tud. Mi mindketten vállaltuk ezt a feleségemmel. Ezt követően azt is vállaltuk, hogy elvégezzük a főiskolát. El is végeztük.
— Kérem, meséljen Bárdos Lajoshoz fűződő kapcsolatáról...
— Levelek, saját kezével írott kották tanúsítják, hogy mennyit dolgoztunk együtt. Szöveget írtam a műveihez, amelyet aztán több neves kórustalálkozón is előadtak.
— Mire emlékszik a legszívesebben?
— Az énekkar, a zene volt számomra a legfontosabb. Sajnálom, hogy ma már nincs olyan kóruskultúra Magyarországon, mint évtizedekkel ezelőtt. Sajnálom, hogy a zene, az értékes zene, eltűnt a legtöbb ember életéből. A művészet minden ága az emberhez szól, megérinti a lelkét. A zene emberre gyakorolt hatása más, mint a többi művészeti ágé, más lelki zónákba hatol, más részeket mozdít meg, mást fejleszt. Ez nem azt jelenti, hogy többet ér, mint a többi művészet. Nem lehet zenével pótolni a festészetet, a képzőművészetet, vagy az irodalmat, mint ahogy a zenét sem pótolja semmi más. Ha a zenét kikapcsoljuk a mindennapjainkból, az emberi lélekben bizonyos dolgok érintetlenek, fejletlenek maradnak. Azt szoktam mondani a gyerekeknek, egyszerűen csak hallgasd, ne törd a fejed, hogy mit jelent. Megérzed majd... A zene akkor is lehatol a szívedbe, ha nem is érted pontosan mi- \ röl szól. A zene olyan, mint mikor a nap rásüt az emberre. Nem gondolkozunk, melyik testrészünket érte, egész testünk feloldódik a fényben.
— Nagyon szerettem a gyerekeket mindig. Sok-sok he-
lyen dolgoztam az évek során, de a gyerekek szeretete mindenütt jelen volt. A pályaválasztásomban jelentős szerepe volt annak, hogy nagyon kedves, aranyos tanító nénim volt. Volt, hogy ötvennégy gyereket tanítottam egy osztályban, aztán negyvenkettő lett, végül harmincnyolc, de ennél kevesebben sosem voltak. A fél várost tanítottuk mi ketten. Amerre csak járunk, mindenütt van egy-egy régi tanítvány, aki kedvesen köszön, szívesen emlékszik ránk — meséli a régmúlt évekről Csizi néni.
— Hogyan került a líceumba?
— Amikor végeztem az iskolában, eljött hozzánk egy -hölgy, aki ott tanított. Azt mondta, hogy ő át akar menni az állami iskolába, mert az fix állás, az egyházi iskola meg nem. En beleegyeztem, hogy jelentkezem a helyére. Am a sors érdekes fordulatot vett. Egy fél év múlva jött vissza, hogy adjam vissza az állását. Mondom neki, hogy nem tudom, mert már kineveztek, letettem az esküt. Ót kitették az állásból, mert B listára került, amiatt, hogy előtte egyházi iskolában tanított. Barátok maradtunk ez után is, sokáig tartottuk a kapcsolatot.
— Milyen volt a tanítók helyzete a háború után?
— Nem volt könnyű... Szegények voltunk mi magunk is. Sokszor rettegve hallgattuk a lehúzott redőnyök mögött, ha kocsi ment végig az utcán, vajon hol áll meg. A mi holmijaink is össze voltak csomagolva, mert mindig volt valami, ami miatt félnünk kellett. Volt, hogy retteg vártam haza a férjemet...
— Milyen emlékei vannak?
— A napokban eszembe jutott az egyik tanítványom. Egyszer óra alatt evett egy hatalmas késsel a kezében. Disznót öltek, és csomagot kapott. Vágta a szalonnát ott az óra alatt, és evett, ahogy a száján befért. Annyira boldog volt, hogy ennivalót kapott otthonról. Nagyon szegények voltak. Nézem, mi a csudát csinál, hát eszik. Olyan jóízűen evett, hogy ma is összefut a nyálam, ha rágondolok. Aztán az is eszembe jutott, hogy mindenki félt a szakfelügyelőtől. Már rettegtünk, ha a nevét hallottuk. Egyszer hozzám is bejött, féltem, mi lesz a vége, de aztán megdicsért. Volt egy ikerpár tanítványom is, akiket mindig csak együtt lehetett feleltetni. Az egyik elkezdte, a másik folytatta. Csak együtt voltak hajlandók felelni. Nem volt mit tenni, mindig együtt feletek.
— Hogyan vélekedtek a pályája elején a tanítóról, a tanárról?
— Az egyszerű emberek mindig tisztelték a tanítót. Segítettek bennünket, ahogy tudtak. Az egyik rétest tanított sütni, a másik jó tanáccsal látott el. Amikor az én gyerekeim bekerültek az iskolába, nem volt semmink. Egyszer csak jött az egyik kedves tanítványom édesanyja, és azt mondta, ha nem sértene meg, ad nekem kötényeket. Mindig megcsodáltam a lánya kötényeit, csodálatos anyagból voltak, és szépen voltak megvarrva. Boldogan fogadtam el, hiszen sokszor látunk ínséget, de legalább a gyerekeimnek szép ruhája volt. Akkor is nehezen éltünk, a béremelés mindig ''utoljára érte el a pedagógusokat, addigra már sokkal kevesebbet ért.
— Mi volt a legfontosabb, amit megtanított?
— Mindig azt mondtam a gyerekeknek, csak a jót őrizzétek meg, a rossz menjen a csudába. Csak a jóra kell emlékezni, csak az a fontos, hiszem olyan rövid az élet, tanítottam mindig.
Dukát Éva
G ¥ E M Á N T
Cl
K L
H
V
E L
S
ISt
K
11
12
KULTÚRA
2004. január 27.
Az 1970-es években egy erőteljes országos mozgalom indult a magyar múlt népi hagyományainak felkutatására és az ezen alapuló közösségek létrehozására. A folklórkutatók által gyűjtött anyagokat számos közösség fejlesztette előadóművészetté a népzenében és a néptáncban egyaránt. Vas Lajos karnagy országosan indította útra a pávaköri mozgalmat, Sebő Ferenc népzenész pedig a televízión keresztül hódította meg egy „új műfajjal" a nézők tízezreit.
Az országos mozgalom hatására 1970. szeptember 15-én alakult meg a Kiskanizsai Pávakör is a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. A zenészeket Baranyai Géza zenetanár, az énekeseket Vizeli Dezső, a ház igazgatója szervezte együttessé. Egy évvel később megalakult a lányokból álló néptáncegyüttes, majd a művelődési ház felkérésére 1972-ben Papp László táncoktató hozta létre a fiukból és a lányokból álló tánccsoportot először Sáska Néptáncegyüttes néven. A két koreográfus és művészeti vezető, Vizeli Dezső és felesége Vizeiiné Paksi Valéria 1985-ben vette át a táncegyüttes irányítását. Az 1995-ben általuk létrehozott Hagyományőrző Egyesület fogja át a Kanizsa Táncegyüttes két fiatal csoportját, a Rozmaring együttest és a Péterfy iskola csoportját.
— A szereplések bevételeiből és a pályázatokon elnyert pénzből tudnak gazdálkodni. Jó lenne, ha a város többet tudna nyújtani az amatőr együtteseknek — vélekedik Vizeli Dezső — hiszen a ruházat, a cipők talpalása sokba kerül. Saját koreográfiáinkat készítjük a fiataloknak, és a hazai valamint a külföldi fesztivál szerepléseken túl, az együttes minden évben önálló műsorral mutatkozik be a város közönségének. Kicsit szűkös az anyagi helyzetünk, nehezen tudunk komoly, nagyobb fesztiválokon részt venni. A 13-14 párral dolgozó felnőtt együttesbe a gimnazistákon kívül visszajárnak néhányan azok közül, akik már dolgoznak. Szép eredménnyel szerepelnek a gyerekek is, a Zalai Gyermekek Művészeti Fesztiválján rendszeresen I. és II. helyezéseket érnek el.
— Fontos a nézőnek tudni, hogy miről szól a tánc?
— Szeretjük az autentikus néptáncot színpadra állítani — válaszolta Vizeli Dezső. — Elég széles skálán mozog az együttes repertoárja. A magyarországitól az erdélyi táncokig szeretünk mindent bemutatni. Szeretjük, ha van monda-
nivalója egy táncnak. A táncdialektus, ha szépen be tudjuk mutatni, viseletben, mozgás és énekanyagban szemet gyönyörködtető.
— Volt-e jelentősebb tánckoreográfiája Kanizsának vagy környékének, amire például az erdélyi táncosok felfigyelhetnének? Egyáltalán mennyire volt népszerű a néptánc a környékünkön?
— Inkább a gyermekvilágból gyűjtöttek gyermekdalokat, mondókákat, játékokat, és a jeles napok alkalmával történő jeleneteket fel is dolgoztuk koreográfiáinkban — vette át a szót Vizeiiné Paksi Valéria. — A felnőtt táncok gyűjtése igazából nem történt meg Kanizsán, de Zala megye is elég gyengén áll e téren, viszont ami kevés van, akár filmanyagban, abból is dolgoztunk. így a regölés jellegzetes népszokás volt Zala megyében, és országosan híres a Bene Vendel balladája.
— Mi ennek az oka? Talán kevesebbet táncoltak régen a zalaiak?
— Erről a területről is vannak gyűjtések, szerintünk erre a vidékre régen is átmenő forgalom volt a jellemző. Hamar asszimilálódtunk, a polgárosodás hamarabb megtörtént, gyorsabban átvették elődeink az újat, és sajnos a régi megkopott, nem úgy, mint Somogyban. Minél elzártabb egy terület, annál jobban megtartja a hagyományokat, mert az új nehezebben tud beszivárogni.
— Van-e igény napjainkban a táncházak iránt?
— A ''70-es években divat volt a táncház mozgalom. Az elején sikere is volt, de igazából nem maradt meg. Egy nagyobb rendezvényünk után mi is tartunk táncházat, a tagjaink ott vannak, de a közönségből nem jön senki. Nehezek a lépések, nem nagyon veszik a fáradtságot az emberek, hogy megtanulják, pedig mi nagyon szívesen tanítanánk őket. A tánc örömöt jelent, szinte megkönnyebbül a test. Nem hiszem, hogy a bakancsos fiatalok behozhatok lennének, nem ez vonzza őket, hanem inkább az Amerika szeretet, a tévé meg tönkreteheti ezt a világot. Egyedül talán a Duna tv ad ilyen műsorokat. Valami szegényes mozgás jellemző a discók világára is.
— Mindig amiatt szomorkodom — fűzi hozzá Vizeiiné —, hogy a tananyag nem igazán épül a népi kultúrára. Az óvodában a kisgyermekeknél az ember jobban észreveszi, hogy az óvónők szívügyüknek tekintik a népi kultúrát, a népművészetet, a népdalokat. Amikor a gyerek bekerül az iskolába, ott már inkább lefele megy ez a tendencia, s felső tagozatban már nem tapasztal az ember semmi jót. Minden évben megrendezik Budapesten az Országos Táncház Találkozót, ahol többezer fiatal gyűlik össze. Ez örömmel tölti el az embert, szinte egy évre feltöltődünk. Talán nem veszik ki a második anyanyelvünk, a népi kultúra...
Bakonyi Erzsébet
MÁSODIK ANYANYELVÜNK, A NÉPI KULTÚRA
2004. január 27. TÖRTÉNELEM U
A LEGENDA TOVÁBB ÉL
ható ki, hogy a sebek a franciák elleni csatából származnak, azonban valószínűbbnek tűnik, hogy a sebet valamelyik török ellen vívott csatában kapta, hiszen a történelmi Magyarország teljes területe csak a XVIII. század első felében szabadult fel teljes egészében a török fennhatóság alól. A Lendva-vidéken akkor került az érdeklődés középpontjába, amikor 1795-ben rábukkantak a bársonyba vont koporsójára. A helytörténet írója szerint 1733-ban halt meg. Teljesen ép, összeszáradt múmiáján a balzsamozásnak nem volt semmi nyoma, ezt a természeti csodának tartották és szentté is akarták avatni a XIX. század közepén.
Tehát nem találkozhatott Thury Györggyel, mert később élt.
A XIX. század második felében Dervarics Kálmán helytörténet kutató sokféle adatot feltárt, tartotta a kapcsolatot Hadik Mihály dédunokájával is. Mihály a Csallóközben született, fiatalon katonai pályára lépett és kapitányi rangba került, részt vett a török elleni csaták-
útikalauzok ezt az évszámot közlik. A jövőben még szükség lesz további kutatásokra annak ellenére, hogy a munka oroszlánrészét Der\''arics Kábnán, Lendva jeles helytörténetírója már a XIX. század második felében elvégezte.
Hadik Mihály valójában fontos és meghatározó katonai alakja volt korának, jelentőségét csak növeli annak az információnak a tudatosítása, hogy az ő fia volt a magyar hadtörténetben kimagasló egyéniségnek számító Hadik András, aki Mária Terézia korában Berlint elfoglalta. Mihály nemesi ranggal rendelkezett, hogy ha nem is az alsólendvai 1603-as török elleni csatában halt meg, emléke ugyanolyan fontos és értékes az utódok számára. A valós tények felismerése mellett az sem baj, ha a mondát megőrzik az utókornak. A népmonda szerint a halálos vágást a fejére - ami most is látszik — csatában kapta. Nem zár-
ban a délvidéken. Lenti vidékére 1727-28 táján került. Amikor a Szentháromság-kápolnát építtették a lendvai dombokon a török kiűzésének emlékére, ő is támogatója volt a kápolna építésének, melyet a török Magyarországról való kiűzése tiszteletére, különösképpen Kanizsa visszafoglalásának örömére építettek néhány adakozó segítségével. Amikor 1733-ban meghalt, oda temették el. A legendák akkor keletkeztek, amikor a koporsót valaki véletlenül felnyitotta és látta, hogy jó állapotban van a holttest. Ez annak tulajdonítható, hogy az egykor Csonka-dombnak nevezett területen a talaj mészkő tartalma konzerválta a testét. Egy dolgot nem lehet kizárni: az 1603-as török elleni csatában lehetett egy másik Hadik Mihály nevű ember is, aki katona volt, de ennek semmilyen írásos nyoma nincs.
— BZS —
Egy olvasónk hívta fel a figyelmünket arra, ha Lendván járunk, a lendvahegyi Szentháromság kápolnában fényképezzük le Hadik Mihály kapitány üvegkoporsóban látható mumifikáló-dott csontvázát, és írjunk a kapitány életéről, mert sokan nem tudják, hogy a Thúry György kapitánnyal folytatott tárgyalás után hazafelé tartva a török megölte.
Az elmúlt hetekben Lendván jártunk és olvasónk kérésének eleget téve, Göncz László történészt, a lendvai Magyar Nemzetiségi és Művelődési Intézet igazgatóját kérdeztük Hadik Mihály történetéről, aki egy tanulmányt is írt kutatásairól. Beszélgetésünk elején mindjárt leszögezte, hogy az a kapitány, akinek a földi maradványai a Szentháromság kápolnában láthatók, nem találkozhatott Thúry György kapitánnyal. Halálával kapcsolatosan még mindig vannak megválaszolatlan kérdések. A különböző mondák és kita-
lált történetek szerint az 1603-
as évet tekintik annak, amiről már régen bebizonyosodott, hogy téves a-dat, de turisztikai
írások,
14
KULTÚRA
2004. január 27.
ÉS HUMORRAL...
FOGGAL
A közelmúltban mutatkozott be műsorával Horváth István Rad-nóti-díjas versmondó a HSMK-ban, aki Papp ferencnek, a HSMK igazgatójának felkérésére vállalta a fellépést.
— Amikor a város nagy művelődési háza kéri fel az embert egy műsorra, az űgy érzem, valahol egy kitüntetés. Hiszem azt, hogy aki eljön egy vers-estre, az gazdagabban távozik, katartikus élményt jelent számára az előadás.
— Mi alapján választotta előadásának címét?
— A műsorom két blokkból állt össze. Azért „Foggal és humorral " a címe, mert az első rész mélyen szántó gondolatokat tartalmaz, hazafias, önmarcangoló
verseket, míg a második rész az abszolút vidámságé. Nagyon jók a versek és nagyon időszerűek. Köztük hét új, a műsoraimban eddig még nem szerepelt költemény is van. Ebben a műsorban elhangzanak versek többek között Illyés Gyulától, Szilágyi Domo-
kostól, Döbrentei Kornéltól, Szőcs Gézától és Romhányi Józseftől.
— Ön szerint a mélyenszántó gondolatokra, vagy inkább az avantgard versekre van szüksége a ma emberének?
— Mind a kettőre szüksége van. Azt hiszem, hogy az avantgardra nincs igazán vevő, mert az emberek nem tudják értelmileg feldolgozni, hogy miről van szó. Ezért én inkább olyan verseket válogatok a műsoromba, ami a közönség számára emészthető. A versek zöme a magyarság megmaradása köré csoportosulnak. Evek óta érzem, hogy a magyarság ezeréves hibája miatt szenved folyamatosan: nincs együtt gondolko-
dás, a keresztbetevés, az acsarkodás a jellemző. Emiatt is vagyunk olyan messze Európától, mert soha nem tudtunk együtt gondolkodni. Azt mondják, hogy a magyar túlélő nép, de ha így megy tovább, nem biztos, hogy az lesz.
— Ebből leszűrhetjük azt is, hogy van még feladata a költőknek és a versmondóknak?
— Hát ez természetes! A költőknek, az íróknak mindig oda kellett tartani a tükröt a mindenkori hatalom elé. Kemény dolog minden korban a költő, az író és az előadó feladata. Véleményem szerint az előadóművésznek fel kell vállalnia azokat a műveket, amelyekkel az emberek gondolkodásmódjára hatni lehet.
FELÉLEDŐ
ÁLOMFEJTÉS
— Az álomszótárt könyvem első részében teszem közzé, közel 13 ezer jelkép értelmezésével. Ez a gyűjtemény a Magyarországon 1945 előtt megjelent álmoskönyvek szavainak ábécébe rendezése, amit kibővítettem a saját használatban bevált jelképekkel.
— Az álomfejtés és a népköltészet kapcsolatáról is ír a könyvében. Az a véleménye, hogy a magyar népdalok egy része sorsot elbeszélő álom.
— Az egyéni élményből úgy lehetett közösségformáló népdal, hogy az álmodó, miután megfejtette a maga álmát és fel is használta a belőle szerzett tanácsokat, sorsfordító ereje miatt tovább dalolgatta. A dal, amely jelképek által titkosított, a léleknek álombeli kiismerése, úgy jutott szájról szájra. Tutdák, kiről szól, kinek a sorsafordult meg általa, és azért tanulták meg, hogy védelmet szerezzenek hasonló sorshelyzetben, így tanultak más kárán, míg élő kultúra volt az álomfejtés a magyarság körében. Ennél szemérmesebb és nyíltabb társalgást egyszerre még nem látott a világ. Bárki kidalolhatta, ami vele megesett, s mindenki értette, aki ismerte anyanyelvünk kétértelműségének költői titkát, a jelképek többértelmű jelentését. A népdal-
ok és a Bolond mese álomszerű értelmezése láttán igazolódik Bartók Béla kijelentése. „Népek jellemének megismeréséhez a népek dala segít''''. Hozzá is tehetjük bátran: népünk jellemének kiismerése népdalaink ismeretével egyenesen arányos. A népdal forrása pedig kiapadhatatlan.
— Nem titkolt vágya, és szeretne hinni egy olyan oktatási, nevelési módszerben, mely alkalmat ad az önismeretre is.
— Ide kívánkoznak Kodály Zoltán figyelmeztető szavai: „A hagyományt nem lehet örökölni, azt időről időre meg kell tanulni." Ha a Kodály módszerét követő zeneoktatás párosulna az álomfejtés oktatásával, az őshagyomány élő kultúra lenne, újra emberformáló és közösségteremtő, jellemformáló és léleknemesítő, mint hajdanában.
— Egy gyakorlati példát is említsünk meg!
— A DAL szavunk visszafelé ol-vasva csak egy mássalhangzó kettőzést igényel, s egy ékezetet és máris szójátékban értelmezi önmagát: DAL * LÁDD, azaz LÁSD amit álmodtál! ítélj annak alapján, s nem tévedsz el, s nem is károsítasz meg senkit. Boldogulsz, miközben mást is boldogítasz. Ugye, milyen csodálatos a byelv!
tek az életemben, és a hogyan tovább? kérdése foglalkoztatott, zaklató álmokat láttam. Ez vezetett rá az ösztönös álomfejtés módszerére akkor, amikor az álom szövegébe visz-szahelyeztem a jelképek másodjelentését. Eleinte azért írtam le őket, hogy a nyomasztó hangulatuktól szabadulni tudjak, de bennem maradt egy folytonos és mélységes kíváncsiság az álom értelmezését illetően. Jelképesnek ekkor a szótárakban megtalált szavakat tartottam. Ha balkezesnek születek, Carl Gusztáv Junghoz hasonlóan eredményes álomfejtő lehettem volna. De mint jobbkezes, ezzel az álomfejtéssel sehova sem jutottam. Az álomfejtésben szerzett 13 éves gyakorlatom alapján állítom, hogy nincs megfejthetetlen álom.
— Az álmok megfejtéséhez nélkülözhetetlen az álomszótár. Elegendő-e egy könyvből kiolvasni a jelképek jelentését?
A közelmúltban jelent meg az ismert iparművész, Kustár Zsuzsa Feléledő álomfejtés című kötete, mely a négy évvel ezelőtti első kiadás egy balladával, és egy ráolvasás értelmezéssel kibővített változat. Terveiben szerepel még egy újabb kiadás is, hogy többek mindennapi szolgálatába állíthassa a kuriózumnak számító könyvét. Ha elolvassuk, sok kérdésünkre kaphatunk magyarázatot álmainkkal kapcsolatban.
— Mi késztette álomfejtésre?
— Amikor válságok jelentkez-
2004. január 27.
IDA
15
Sabján Ferenc: Elfordult fokon
Emlékezz: Ember!
Pro és kontra,
Elköszönő évezrednek
Ultramodern, XX - évszázadára.
Mi fölvilágosulhatott,
Élvezet s ismeretszinteden,
Kezedbe adva -
Láncreakción futott.
Fokozva élményeidet,
Elfordult fokon -
Fejlődtél tova s hova?
Kétségek között - vakon.
Ez lett fölemelkedésed,
Szmogon s ólomillaton?
A felkelő Napon,
Hogy Rajtad nyugtában is
Bőrrákot pirítson.
Allergiával születtél,
Receptre kapott,
Pro és kontra,
Medicina vegyülete,
Egyensúlyodon, ...
Néha még javított,
(„Mellékhatásokról kérdezze meg
Orvosát, vagy gyógyszerészét")
Forrásod vizét, ...
így klórral ihatod.
Kegyvesztettségedben
Illetményedül kaptad -
E modern korszakot.
Megtűzdelve aposztróffal,
Fejlődésed iktatott.
Táplálékod kiegészült,
Pro és kontra,
Tápszerekbe dúsított
Szintetikus vitaminnal.
Tisztára moshatod magadat,
(Ez itt nem a reklám helye)
,,Green power" mosóporral.
Modern világ, szuper termék,
Hit nélküli modern mesék:
Roncsolódó, fölboruló Természetért
Ez lenne a fejlődéskép?
Föltettem egy balga kérdést:
Csak előre ne nézz hátra,
Hisz fölérhetsz a Golgotára.
Kovács Ildikó
Ki vagyok én?
»
Az asszony lustán nyújtózkodott. Megrázta dús, lángvörös fürtjeit, hátát úgy domborította, mint egy magát kellető, doromboló macska. Ebben a helyzetben olyan volt, mint egy Tiziano festmény. Kemény, kerek csípője, arcába hulló sörénye kihívóan asszonyos volt. Fejét a mellette heverő férfi vállára helyezte, végighúzta vörös karmait a szeretkezéstől még mindig csatakos mellkason. Szerette a férfi szőrös mellkasát cirógatni. Bár az évek során ez a szőrzet egyre őszesebb lett, vonzerejéből nem veszített semmit. Érzékeit felkorbácsolta, ha arcával végig simította, beszívta illatát. Más volt ez az illat az ölelkezések előtt, vagy amikor már jóllakottan hevertek, szeretkezéseik után.
A férfi cigarettáért nyúlt, elégedetten rágyújtott.
Mint tíz éve, minden alkalommal.
- Ezért érdemes élni - szokta mondani kamaszos vigyorgással, - egy kiadós szeretkezés után egy cigaretta.
Játékos puszit nyomott az asszony orrára, és öltözködni kezdett. A szétszórt ruhák közül kiválasztotta a sajátját, az asszonyét a széles nyoszolyára pakolta.
- Jó lenne, ha te is öltöznél - szólt vissza a fürdőszobából. - A feleségem mindjárt itt lesz. Nem lenne jó, ha így találna.
Az asszony eljátszadozott egy pillanatig a gondolattal. Mi lenne, ha a feleség most nyitna a műhelybe, az ágyon ott látná férje üzlettársát, ráadásul meztelenül, csak szeretője illatába burkolózva. Brrr! - rázta meg magát, és kapkodva szedte fel a ruhákat.
Pár perc múlva már az íróasztalnál ült, és igazi üzletasszonyként laptopjába temetkezett. Végzett az elszámolással, amikor hallotta, hogy autó áll meg az udvaron. Elnézte a kocsiból kiszálló feleséget, és elégedetten rázta meg a sörényét. A feleség, - bár túl volt a középkoron, - lehetett volna még mutatós, de nem tett semmit a rátelepedő szürkeség ellen. Haja sirály színű, arca festetlen, alakja szikár. Mégis, volt benne valami zavarba ejtő méltóság. Talán ez okozta, hogy ha a két nő találkozott, az asszonynak sürgős dolga akadt az üzletben, és szinte menekülve távozott. Zavarta, már tíz éve zavarta a feleség léte. A férfi pedig - és ezt már kapcsolatuk elején elmondta, - a feleségéhez minden körülmények között ragaszkodik. "Csak tudnám, miért" - mondta ki gondolatát hangosan is, miközben elpakolta a számítógépet.
A férfi a feleségével együtt bepakolta a furgonba a megvásárolt kerámiákat. ,,Ha tudnák, hogy ezeknek a figuráknak én voltam a modellje!"- húzta ki magát. Visszagondolt arra, hogy az elmúlt évek során, hány kis szobor készült róla, amiket ő a galériájában eladott. Kéjesen nyalta meg a száját, amikor eszébe jutott, hogy a modellt állásból hányszor lett vad hancúrozás.
Autó kanyarodott az udvarra, amikor ő kilépett a műterem ajtaján. Az elegáns férfi akkor ért oda, amikor ő is a házaspár mellé lépett. A jövevény kérdőn nézett a férfira. Ő az asszonyra mutatott.
-Az üzlettársam - szólt, majd átkarolta a szürke nőt. - Afeleségem.
A mozdulat meghitt volt, a hang meleg, doromboló.
Az idegen férfi az asszonyra ügyet sem vetve, a feleségnek kezet csókolt. A mozdulat elegáns volt, és tisztelettel teli.
16
MŰVÉSZET
2004. január 27.
MŰVÉSZTELEP KENDLIBEN
te a megjelenteket. Megnyitóbeszédében Matits Ferenc művészettörténész értékelte a tábor jelentőségét: ünnep együtt lenni művészekkel, alkotó egyéniségekkel, akik természetesen magukkal hozzák mindazt a jártasságot, tudást, amit eddigi munkásságuk alkalmával elsajátítottak. Ezen a művésztelepen nem kezdők jöttek össze, hanem mesterek találkoztak egymással. Csodálatos a környezet, jók a lehetőségek és az itt készült művek is. A művésztelep sokrétű feladatot vállalt fel, több műfajban születtek alkotások. Látható textil- és fotóművészeti alkotás, tűzzománc, bronz szobor, kerámia, fa és kőappliká-cióból kialakult izgalmas kompozíció szintén a szobrászművészet tárgyköréből, de a legtöbb alkotás mégis a festőművészet, az akva-relltechnikának, illetőleg a pasztell technikának köszönhető. Néhány kép feleleveníti a tájat, a települést. Örömét fejezte ki, hogy Budapestről érkezve hírét viheti ennek a mozgalomnak és köszönetét fejezte ki szakmai munkájáért Ludvig Zoltán festőművésznek, valamint Páli Lászlónak, akinek vendégszeretete nélkül nem lett volna minderre lehetőség. A megnyitón Hajdú Sándor zongoraművész és Kozák Éva hegedűművész működött közre.
A január 18-án megnyílt VIII. Nemzetközi Ludvig Művésztelepre látogattunk el félidőben. Páli László házigazda kendlima-jori birtoka télen is ideális hely az alkotásra.
Balogh István Péter festőművész rendszeres résztvevője a telepnek. Az év nagy részét az Őrségben tölti, Veleméren. Csak úgy szeret festeni, ha a maga örömét is megtalálja benne. Többféle műfaji művel, a tájképfestészet és az úgymond modern festészet is izgatja. Expresszív, szürrealizmus felé hajló absztrakt képein a mozgás, szín, ritmus eszközeivel indít el gondolatsorozatokat. Tapasztalatai szerint a galériákban kétharmad részben a hagyományos szemléletű festészet, képzőművészet talál érdeklődő szemet magának. Ami elvontabbá kezd válni, arra kevesebb az értő szem. A szemléletformálásban nagy szerepe van az oktatásnak, a rajztanításnak. Azért szeret Kendli-majorba járni, mert beszélgetnek mindenféléről. Megkérdik egymás véleményét az alkotásaikról, megvitatják, hogy miért jó, vagy szép egy kép. A nap nagy része munkával telik, a beszélgetések délutánra, estére tevődnek.
Hajdú Sándor zeneszerző negyedik alkalommal vesz részt a művésztelepen, Ludvig Zoltán jó-
voltából. Ő ránéz egy képre és arról ír zenét. A táborozás kezdetén karakter zongoradarabokat írt a különböző festőművészekről, s amikor bemutatta, mindenki magára ismert. A boldogság szigeteként jellemezte Kendlimajort, amihez hasonló nyugalom nincs még a világon. Itt mindenki „zenész"! Ha az esti beszélgetések alkalmával elindul egy dal, mindenkinek van valamilyen ütőhangszere amivel bekapcsolódik és zenél.. Itt írt a közelmúltban egy kamarazenét, egy karácsonyi háromtételes kórusművet.
Ludvig Dániel hivatalosan első alkalommal résztvevője a művésztelepnek. Reklámgrafika szakon végzett 1999-ben a pécsi Művészeti Szakközépiskolában. A művésztelep-légkör nem ismeretlen a számára. Csuta György festőművész barátja meghívására
már 10 évvel ezelőtt kezdett megismerkedni a különböző technikákkal a békési művésztelepen. Még keresi az utat, a pár évig ez így is lesz. A festészet a végső cél a számára, de egyelőre hobbi szinten gyakorolja.
Eva Maria Neuper festőművész — új résztvevőként — Bécsből érkezett. Kiállításokat szervez, és ő is sokfelé kiállította képeit a világban. Képei olyanok, mint egy keresztrejtvény, meg kell fejteni. Jeleket és szavakat fest a képeire. A betűket különböző ábécékből emeli ki. Van közöttük szanszkrit, óindiai, arab. Mintegy 8000 különböző írásjelet használ. Emiatt tanult meg idegen nyelveket is.
Január 24-én 17 órakor a művésztelep zárókiállításán Lovkó Csaba, a Quattro Mobili Kft. kereskedelmi igazgatója köszöntöt-
2004. január 27.
EGESZSEGUGY
17
A VÉRADÁS ATTITŰDJEI
A történelem előtti idők embere már tudta, hogy a vér létfontosságú anyag: aki vérét veszti, az meghal. A vér az élet jelképévé vált. Az elveszett vér pótlása igen régóta foglalkoztatta az embert. A gondolat 2000 éves, Ovidiusig nyúlik vissza, de az első transzfúziós kísérletek mintegy másfél évezredet várattak magukra. Az orvostudomány ma már kisebb-nagyobb csodákra képes, ha minden feltétel időben a gyógyítók rendelkezésére áll. Az egyik ilyen feltétel a vér, melyet olyan emberek biztosítanak, akiknek segítő viselkedését sokféle motiváció befolyásolja
— Több, mint 30 éves önkéntes és hivatásos vöröskeresztes munkám során megtapasztaltam, hogy az emberek sokszor, sokféle módon és sokféle tényezőtől motiválva segítenek. Fontos, hogy megismerjem, mi készteti őket arra, hogy vérükkel, véradóvá válásukkal segítsenek, és hogyan igazíthatjuk szocializációs eljárásainkat a motivációk befolyásolása, a segítő attitűd kialakulása érdekében. A véradással kapcsolatos attitűdöket tanulmányoztam dolgozatomban, és a levonható következtetések felhasználásával szeretnénk megtervezni a továbblépés lehetőségeit annak érdekében, hogy minél többen váljanak minél fiatalabb korban véradóvá, és hogy rendszeres véradóként meg tudjuk tartani őket a véradómozgalomban - mondja dr. Sótonyi Tiborné a Somogy megyei Vöröskereszt titkára, aki a véradás attitűdjeit vizsgálta.
— Kutatásai során milyen megállapításokra jutott?
— A véradás a segítő viselkedés sajátos formája: a véradót többnyire nem indíthatja segítő magatartásra a szenvedő beteg vagy haldokló látványa, hisz nem tudja, hogy kinek segít. A segítő viselkedés kockázati elemeket, kényelmetlenségi tényezőket tartalmazhat a véradók esetében - rosszullét, fertőzés veszélye, időigényesség, utazás -, így felül kell múlniuk személyes félelmeiket, valamint kényelemre törekvő magatartásukat a segítés érdekében.
— A közgondolkodás sok vonatkozásban változott az elmúlt években. Nagyobb kihívást jelent a véradás szervezése?
— A emberek véradási aktivitását illetően hazánkban megyénként eltérés tapasztalható. Somogy
megye a skála közepén helyezkedik el az éves véradási teljesítmény vonatkozásában. E mögött az eredmény mögött azonban napi küzdelmek és vereségek húzódnak meg, hisz ahhoz, hogy kellő mennyiségű vér álljon az egészségügy rendelkezésére nem egy futószalagot kell beindítani, nem gépeket kell működésbe hozni és tartani, hanem személyiségfejlődésükben, társadalmi és demográfiai jellemzőikben, érdekeltségi rendszerükben, segítő attitűdjeikben, motivációikban, érzéseikben és hangulataikban és még nagyon sok vonatkozásban egymástól eltérő egyéneket kell megnyernünk az önzetlenségre, az önkéntes véradáson való részvételre. Somogy megyében (330.000 lakos) évente 16.700 potenciális véradót kell szervezni ahhoz, hogy minden rászoruló megkapja az életben maradásához vagy gyógyulásához szükséges vért, vagy vérkészítményt.
— A tudományos elméletek szerint miért válik valaki véradóvá?
— A szociobiológiai magyarázat az önkéntes véradók esetében az érintettség motivációs ereje kapcsán jelenik meg. Bár a rokonok, ismerősök körében jelentkező vérszükségletnek az egyén aktivitását befolyásoló hatását nem tartják a megkérdezettek döntő tényezőnek a véradáson való megjelenést illetően, azonban sokan felsorolják a nem-véradók vagy passzív véradók köréből, mint döntő motivációt arra vonat-
kozóan, hogy mely esetben jelentkeznének mégis véradónak. Tehát a véradó számára idegenek esetében is célszerű némi érintettséget keresni a szervezés során, azaz valamilyen szempontból a segítségre szorulót azonos élethelyzetbe, csoportba helyezni a véradóval: például ő is azonos foglalkozású, szülő kis gyermekkel, ugyanabban a régióban lakik. A csereelméleti modellre utalnak és igazolják azt azok az eredmények, melyek szerint erős motivációs szerepük van a rendkívüli eseteknek, baleseteknek, katasztrófáknak. Ezekben az esetekben az empátia működése alapján a baj észlelése feszültséget vált ki az emberekben, melynek oldását a segítség-nyújtással érik el. Ennek alapján, minél fejlettebb az emberek empátiás készsége, vagy minél jobban fokozni tudjuk ezt a hatást, annál inkább látják saját magukat a bajbajutottban, s annál valószínűbb, hogy segíteni fognak. Ez a lakó- és munkahelyi környezet motivációs hatására vonatkozóan kiemelten tapasztalható. Az altruista modell szerint a segítés önmagában jutalmazó hatású. Fontos az emberek jelentős részének, hogy a véradást megelőzően megállapítást nyer, hogy egészségesek. Ez fokozza önbecsülésüket: az egészség birtoklása megkülönbözteti őket a segítségre szorulótól, többnek érzik magukat azoknál, akik ezt a megmérettetést nem vállalják. Ezt a motivációt erősíti az egészség, mint érték és a véradó, mint értékteremtő társadalmilag pozitív megítélésének mértéke. A belesodródás elmélete vonatkozik azokra, akik a közvetlen környezet (lakóhely, munkahely) hatására jelentkeznek véradásra, mert nem akarják magukat frusztrált helyzetbe hozni: ne ítéljék őket szívtelennek, önzőnek, gyávának, inkább a környezetből véradásra jelentkezőkkel együtt ők maguk is adnak vért. Ez a megállapítás a rendkívüli behívásokra is vonatkozik mindaddig, amíg nem élünk vissza vele, vagyis nem hívjuk túl gyakran az embereket rendkívüli véradásra. A reciprocitás elmélete alapján adnak vért azok, akik úgy gondolkodnak, hogy bármikor lehet valaki segítő vagy segítségre szoruló. Vannak a véradók között, akik már voltak olyan helyzetben, hogy maguknak is vérre vagy vérkészítményre volt szükségük. És vannak olyanok is, akiknek még nem volt szüksége mások ilyen irányú segítségére, de a gondolatnak, mely szerint ő is kerülhet ilyen helyzetbe, erős motiváló ereje van. A felelősségelmélet a legkevésbé nyomonkövethető a válaszok alapján. Feltételezhető azonban bizonyos korosztályok, rétegek, foglalkozások esetében: akik alacsony iskolai végzettségűek, a társadalom szempontjából kevésbé hasznosnak tűnő foglalkozásúak (segédmunkás, betanított munkás), a nehezebb körülmények között élők, az idősebb korosztályok. A erkölcsi igény, a morális szempontok, a társadalmi normák fontos szerepet játszanak az emberek véradással kapcsolatos segítő magatartásában. Ők nem elsősorban az empátiás érzések alapján, hanem erkölcsi kötelességként vezérelve jelentkeznek véradásra. Ezt a motivációt a szocializáció során sajátítják el. A család, a lakó- és munkakörnyezet szocializációs hatása tapasztalható leginkább, miután a véradás elutasítása természetesen nem tekinthető normaszegésnek. Ez a motiváció annál erősebben hat, minél inkább vallja a társadalom azt a nézetet, hogy az egészséges embereknek kötelességük véradással segíteni másoknak az egészségük visszanyerése vagy életük megtartása érdekében. Ennek az erkölcsi szempontnak tapasztalható a legnagyobb motivációs ereje, s egyben ennek a motivációnak az erősítése nagyon fontos.
Dukát Éva
18
KULTÚRA
2004. január 27.
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN
A HSMK-nak "A Magyar Kultúra Napja" alkalmából szervezett rendezvénysorozata január 22-én Kustár Zsuzsa iparművész, "Feléledő álomfejtés" című könyvének bemutatójával kezdődött a Képzőművészetek Házában. Másnap a Nagykanizsáról készült leporelló nyilvános bemutatójával folytatódott a megemlékezés. A Kanizsa Nyomda Kft. kiadásában megjelentetett kiadványt Papp Ferenc szerkesztette, a felvételek Kotnyek István fotóművész munkáját dicsérik. Az ötletgazda Papp Ferenc elmondása
szerint tavaly merült fel a gondolata az ajándékozási célnak is megfelelő kiadvány megjelentetésének, mely elérhető áron, .375 forintért megvásárolható többek között az intézményben, könyvesboltokban és papírboltokban. A leporelló 12 képben, angol, német és olasz nyelven mutatja be Nagykanizsa város sajátos hangulatát, városképét, értékes épületeit és jellemző köztéri szobrait. Az ünnepi megemlékezés este 17.30-kor kezdődött a HSMK kamaratermében. Ünnepi köszöntőt Röst János alpolgármester mondott. Beszédében kiemelte: a kultúra a magyarság valamennyi szellemi megnyilvánulásának összessége. Magában foglalja a Magyarországon élő kisebbségek kultúráját is, amely úgy színesíti a magyar kultúrát, ahogy a magyar kultúra színesíti az európai kultúrát. Nagykanizsa város jelentős kulturális múlttal, és jelentős jelennel rendelkezik. A Magyar Kultúra ünnepe arra való, hogy ráirányítsa a figyelmet a hétköznapokra, és kifejezze a köszönetet a kultúra területén dolgozóknak. A műsorban közreműködött Szabó Dávid, és Szabados Márta, a Batthyány-gimnázium diákjai, valamint az Eraklin Táncklub.
BORVERSENY ÉS ÉTELKÓSTOLÓ
Szombaton délután került sor a Vasemberház Dióssy-termében a Horvát Kisebbségi Önkormányzat által szervezett borversenyre és gasztronómiai ismerkedésre. Az élénk érdeklődés mellett zajló program elején Vargovics Józsefné, a HKÖ elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd a horvát nép gasztronómiai kultúrájáról étkezési szokásairól hallhattunk egy színes előadást, amely kóstolóval zárult. A jelenlévők ehettek a boce-ból, a pipicé-ből, zsgance-t és kukoricás pogácsát is. A borok versenyében 15 nedű méretkezett meg.
Boldog születésnapot címmel nagy sikerű előadásra került sor a HSMK színházi sorozatában. A főbb szerepekben Hegyi Barbarát, Csepregi Évát, Balikó Tamást és Forgács Esztert láthatta a közönség.
Két nappal később, január 21-én a Nyugdíjasok Szabadegyeteme sorozatban Máltára kalauzolták az érdeklődőket. Jeszenői Csaba tanár diaképei hozták közel a Földközi-tengeri ország hangulatos világát, műemlékeit, lakóit.
ZALAI DOMBSÁG
December óta látható a Zalaerdő Rt, irodaházának bejárati folyosóján Járási Ildikó iparművész Zalai dombság című tűzzománc faliképe. A 260 x 160 cm méretű falikép szakmai berkekben is elismerést aratott.
f Az egyházak és az Unió kapcsolatáról tartott pénteken este előadást Gulyás Kálmán a Miniszterelnöki Hivatal címzetes államtitkára a Református gyülekezet által szervezett Kanizsai Esték sorozatában.
— Sokan gondoljuk úgy, hogy az Uniónak mindenre kiterjedő szabályozása van, és hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az Európai Unió eredetileg gazdasági céllal jött létre. Az Uniónak nincs egységes egyházpolitikája, a 15 tagország saját törvényeiben szabályozza az állam és az egyház kapcsolatát, jóllehet az alapszabályok deklarálják a szabad vallásgyakorlást és a vallásszabadságot — kezdte előadását az eredendően konfliktuskezeléssel foglalkozó szakértő.
— Éppen napjainkban kezdenek az egyházzal, a Vallásgyakorlással kapcsolatos kérdések érdekessé válni az Uniós szabályozásokban. Folyamatos a párbeszéd az egyházak és az Uniós országok szakemberei , között. Készülőben van egy charta, amelynek megalkotását folya-
matos vallásközi párbeszédek előzik meg. Az állam és az egyház ^ egy állam, Görögország kivételével elválaszt\''a működik, jelenleg 24 féle állami és egyházi kapcsolat mutatható ki az uniós országok gyakorlatában. Magyarországon az állam és az egyház több szálon kapcsolódik össze, ennek történelmi okai vannak. Körülbelül 150 bejegyzett egyház működik ma Magyarországon, tavaly például öt új kisegyház bejegyzésére került sor.
Az előadás végén több kérdés is elhangzott, amely az állam és az egyház szétválasztásának lehetőségét kutatta, majd többen azt szerették volna tudni, nálunk, Nagykanizsán miért nem nézhetők a PAX tévé műsorai. Az előadó válaszából kiderült, hogy a vallásos műsorokat szolgáltató csatorna csak akkor nézhető egy településen, ha annak sugárzásáról a helyi kábelszolgáltató és a csatorna tulajdonosa megegyeznek.
-va .
SIKERES ESTÉK
KANIZSAI ESTÉK
2004. január 27.
KAS
19
„A TANÍTÁSRÓL NEM MONDOK LE"
Az elmúlt hét elején beadta lemondását Dr. Balogh Imre a Mező Ferenc Gimnázium igazgatója.
— Lemondásom oka az egészségemben bekövetkezett kedvezőtlen változás. Úgy gondoltam, a jövőben inkább a családomnak szeretnék élni, semmint olyan célok megvalósulásért lemondani a gyermekeim felneveléséről, amelyek talán nem ilyen fontosak — mondta el lapunk kérdésére Dr. Balogh Imre.
A közgyűlés soron következő ülésén hoz majd döntést arról, hogy elfogadja-e a Mező Gimnázium igazgatójának lemondását. Amennyiben igen, abban az esetben, vagy a helyettesítési sorrendet figyelembe véve az igazgatóhelyettest bízzák meg az intézmény vezetésével a tanév végéig, illetve az új igazgató megválasztásáig, vagy a testületből bíznak meg egy vezetőt határozott időtartamra. Balogh Imre elmondta, a későbbiek során sem kíván a tanítástól megválni, a már korábban alapított családi vállalkozás keretében folytatja azt.
SZÍNEINK VILÁGA
Fagyos estébe melegség költözött a Hevesi Sándor Általános Iskola galériájába, amely már 14 éve telik meg alkotásokkal, a szépre, a lelki gazdagságra vágyó közönség örömére. Az újév első kiállításán szép versekkel, hegedűtrióval köszöntötték a G. Szakái Katalin tárlatán megjelenteket. Megszoktuk e hangulatot, a szív hangjait, amely ott van minden gondolatban, és minden alkotásban. Ez köti össze az alkotókat és a rendezőket Aryainé Szabó Juditot és Lengyák Istvánt.
A mélyépítő, tervező-technikusként dolgozó alkotó csak pár éve, nyugdíjba vonulása után vette kezébe az ecsetet. Az Országos Tárlat Alkotói Díj-át kapta, s ezzel az álom megvalósult. S e mostani bemutatkozás csak megerősít bennünket abban, hogy a késői kezdés nem hiába váratott magára. G. Szakái Katalin elhozta képeivel a tavaszt, a frissességet, a színek kavalkádját. Csendéletein kívül szinte minden képen megjelenik az ember, beleolvad a tájba, egy lesz a tájjal. Képeit az alkotás tervszerűsége, a precizitás, a fény-árnyék játéka jellemzi. A hétköznapi ember alkotta világot mutatja be, de megláttatja annak minden szépségét.
AZ EMBER OTT VAN OTTHON, AHOL BARÁTAI VANNAK
Az elmúlt héten köszöntötték kollégái, beosztottai 60. születésnapja alkalmából Cseke Zoltánt, a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola igazgatóját. Cseke Zoltán 1994. óta vezeti az intézményt. Most is azt tartja magáról, hogy igazi egyénisége a tanár. Mindig tudta, hogy nem igazán rendelkezik olyan vezetői erényekkel, amit maga is elvár egy vezetőtől. Korábban éppen ezért utasította el az igazgatói pályázatra szóló felkéréseket.
— A rendszerváltás után úgy éreztem, hogy Nagykanizsa városnak és benne ennek az iskolának is lehetősége van régi pozícióinak elfoglalására, amit a századforduló idején betöltött. A korabeli híres kereskedelmi iskola megvalósítása volt az álmom. Miután ehhez segítséget is ígértek, beadtam a pályázatomat, hogy az akkor szakmunkásképző és szakmunkás képzési célú szakközépiskolát fejlesszük a felső kereskedelmi szintnek megfelelő iskolává. Az intézmény létszáma azóta 45 százalékkal növekedett, 1100 fős nagy iskola lettünk.
A fejlesztő munka során bevezették a technikusképzést, a felsőfokú szakemberképzést, színesítették a választékot újabb szakirányok bevezetésével. Többek között elindították az idegenforgal-
mi szakirányt és az idegenforgalmi technikusképzést. Az országban elsőként honosították meg az akkreditált felsőfokú szakképzést: a bel- és külkereskedelem, a marketing, a reklám, valamint a nemzetközi szállítmányozás szakirányban. A kereskedelem, a vendéglátás, később az idegenforgalom, mind mind magában hordozta azt a lehetőséget, másrészt elvárást, hogy a világ felé nyisson az intézmény.
— Ahhoz, hogy a gyermekeink igazán otthon legyenek Európában, ahhoz barátságok is kellettek, mert az ember csak ott van otthon, ahol barátai vannak. Egykét éven belül gazdag nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkeztünk, kölcsönös tanulócserékkel nyitottunk Olaszország, Horvátország, Franciaország felé, és küldtünk kollégákat szakmai tapasztalatcserékre. Elég nagy mozgás indult meg Európa felé az iskolából és Európából ebbe az iskolába. Az oktatási intézmény rendszeres résztvevője az Alpok-Adria Vándorlegény találkozóknak, és az idén harmadik alkalommal rendezzük meg azt a konferenciát, mely a történelem oktatást kívánja a lehető legtárgysze-rűbben segíteni.
Az iskola kulturális életét is igyekeztek színesíteni, mert ahhoz, hogy az ember az életben
hasznos polgár legyen, nemcsak szakmai ismeretekre van szükség. Az intézményben művészeti körök és színvonalas énekkar működik, továbbá helyet adtak a művészeti iskolának. A legnagyobb erőt a szakemberképzésre fordítják, de odafigyelnek arra is, hogy az iskola ne csak szakbarbárokat képezzen, hanem tartalmas, jól felépült személyiségek kerüljenek ki az iskolából. A tömegsport mellett nagy gondot fordítanak a minőségi sport lehetőségeinek megteremtésére. Magyarországon a baseball bölcsője az iskola. Nemcsak meghonosították, hanem fel is nevelték úgy, hogy az iskola csapata már ötszörös magyar bajnok, ötszörös kupagyőztes, és több nemzetközi kupa szervezője és szereplője és élénk a versenyszerű kosárlabda sport is az iskolában. Az iskolai feladatokon kívül, Cseke Zoltán nevéhez fűződik az idén XII. alkalommal megrendezésre kerülő Identitás Szabadegyetem elindítása, amit egyfajta kötelességteljesítésnek tart.
— Miután abban az időben nem volt Nagykanizsának felsőfokú oktatási intézménye, ahol más városokhoz hasonlóan a város kulturális életének gazdagításában az egyetemek, főiskolák segítenek, úgy éreztem, az egyetemes kultúrához nekünk is hozzá kell
tennünk a magunkét. Tudományosan bizonyított tény, hogy az erős kulturális identitással rendelkező személy a legtoleránsabb, a leg-befogadóbb és a leginkább igényes arra, hogy a másiknak a kulturális identitását elfogadja, és leginkább igényes arra, hogy annak a kultúrájából ö is építkezzen tovább. Ha valamikor fontos volt a kulturális identitás megőrzése, akkor most többszörösen fontos lesz, ha belépünk az EU-ba. Egyrészt kötelességünk kifelé, más népek felé amiatt, hogy Európában a sokszínűségét megőrizze, és fontos azért, hogy a magyarságnak legyen egy biztos kulturális fundamentuma, mert ha kiveszik a Iába alól, akkor talajtalanul, gyökértelenül fogunk mozogni Európában.
Egy másik terület, a Kreatív Klub ötlete is Cseke Zoltán nevéhez fűződik.
— Ha Nagykanizsa ügyes, az új európai konstellációban elég jól visszaszerezheti régi, századfordulós pozícióját. Ezért gondoltuk, hogy a Római Klub mintájára létrehozunk egy olyan, úgymond kreatív emberekből álló klubot, akik képesek arra, hogy alkotó ötleteket tudjanak súgni a városnak. Ugyan érdekérvényesítésünk egyenlő a nullával, de több olyan terület volt, amivel foglalkoztunk és ajánlatot tettünk a városnak.

Ü
2004. január .
január 27. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra 09:50 A papiros 10:10 Önök kérték! 11:05 Az Angyal 12:00 Híradó 13:00 Pálya kezdőknek 13.05 Borostyán 14:00 Srpski Ekran 14:25 Uaser Bildschirm 14:55 Az Árpád-kor templomai 15:10 Talpra álltak: Tamás 15:40 Élesben 16:25 Felvételi vizsga Európában 16:50 Maradj velünk! 17:00 Katolikus krónika 17:30 Jelentés 18:00 Híradó 18:20 Közeli - Kulturális híradó 18.25 Mi és az EU 18:30 Mézga család 19:00 Dr. Bubó 19:15 Foxi Maxi kalandjai 19:30 Híradó 20:05 NÉVshowR 21:30 Bestseller 22:00 Kedd este 22:35 A Mozgókép Mestere 23:25 Panoráma 00.00 Test és vér
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 09:00 Tripla vagy semmi 09:30 Maria Del Carmen 10:35 Telcshop 11:35 Kastélyszálló 12.35 Hármasikrek ajándéka 14.45 Kapcsoltam 15:15 Egyről a kettőre 15:45 A betolakodó 16:40 Jakupcsek 17:35 Katalin bírónő 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Angliai csata 22.20 Eloszilveszter 23.45 Szeret, nem szeret 00:05 Jó estét, Magyarország! 00:25 Propaganda 00:55 A napfény íze I d m
06:00 Malackó 06:05 101 kiskutya 06:30 Reggeli 09:00 Játékzóna 09:05 Recept Klub 09:15 Játékzóna 09:25 Maria 10:10 Játékzóna 10:20 Top Shop 11:20 Játékzóna 11:30 Delelő 12.00 Híradó 13:10 Fókusz Portré 13:35 Játékzóna 14.20 Cleopatra 2525 14:45 Recept klub 14.55 Játékzóna 15:10 101 kiskutya 15:35 Csak egy szavadba kerül! 15:40 Miami Vice 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:05 Kórház a város szélén 20 év mülva 22:10 Való Világ 23.15 Eszelős hajsza 01.05 Bele Való Világ 01.25 Találkozások 01:35 Híradó 01.45 Fókusz
január 28. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra 09:55 A papiros 10:10 Új szeszélyes évszakok 11:05 Az Angyal 12:00 Híradó délben 13.00 Pálya kezdőknek 13:05 Borostyán 14:00 Hrvatska krónika 14:25 Ecranul nostru 14:55 Eurón 15:05 Kormányváró 15:30 Szerencsi, fel! 15:40 Élesben 16:25 Felvételi vizsga Európában 16:50 Református ifjúsági műsor 17:00 Tanúságtevők 17.30 Jelentés 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18.25 Mi ésazEU 18:30 Vakáción a Mézga család 19:00 Dr. Bubó 19:15 Foxi Maxi kalandjai 19:30 Híradó este 20:05 Ragyog a Nap Ozirisz földjén 21:50 Szórakoztató percek 22:00 Szerda este 22:35 Hungarikum 23:05 54
Q2]
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 09:00 Tripla vagy semmi 09:30 Maria 10:35 Teleshop 11:35 Kastélyszálló 12.35 Szahara 14.45 Kapcsoltam 15:15 Egyről a kettőre 15:45 A betolakodó 16:40 Jakupcsek 17:35 Katalin bírónő 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 A fekete Buddha titka 21.50 Szülőszoba 22.50 Szilveszteri Aktív 23:20 Cinematrix 23:50 Amikor a
farok csóválja ... 01:40 Jó estét, Magyarország!
06:00 Malackó 06:05 101 kiskutya 06:30 Reggeli 09:00 Játékzóna 09:05 Recept Klub 09:15 Játékzóna 09:25 Maria 10:10 Játékzóna 10:20 Top Shop 11:20 Játékzóna 11:30 Delelő 12.00 Híradó 13:10 Autómánia 13:35 Játékzóna 14:15 Cleopatra 2525 14:40 Recept Klub 14.50 Játékzóna 15:05 Aladdin 15:25 Csak egy szavadba kerül! 15:35 Miami Vice 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18.30 Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:10 Mindenki fogja a magáét 22:55 XXI. század 23:25 Az elnök emberei 00:15 BeleValóVilág 00.35 Találkozások 00.50 Híradó 01:00 Antenna 01:25 Fókusz
január 29. csütörtök
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra 09:50 A papiros 10:10 Az első pezsgő mindig jár 11:05 Az Angyal 12:00 Híradó 13:05 Borostyán 14:00 Slovenski Utrinki 14:25 Együtt 14.55 Az Árpád-kor templomai 15.10 Anyanyelvi szószóló 15:40 Élesben 16:30 Labirintus 17:00 Álomsuli 17:30 Jelentés 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18:25 Mi és az EU 18.30 Vakáción a Mézga család 19:00 Dr. Bubó 19:15 Foxi Maxi kalandjai 19:30 Híradó 19:56 Sporthírek 20:10 A tévé ügyvédje 21:05 Most és mindörökké 22:00 Csütörtök este 22:35 Heti menü 23:05 Játék az almáért
06:00 Cinematrix 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 09:00 Tripla vagy semmi 09:35 Maria 10.35 Teleshop 11.35 2gether 12.05 Kastélyszálló 13:05 Dinkaszauruszok 3. 14:45 Kapcsoltam 15:15 Egyről a kettőre 15:45 A betolakodó 16:40 Jakupcsek 17:35 Katalin bírónő 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Mr. Beán 20:15 Piedona Hong-kongban 22:25 Mindörökké muskétás 00.05 Jó estét, Magyarország! 00:25 Különleges kommandó
06:00 Malackó 06:05 Aladin 06:30 Reggeli 09:00 Játékzóna 09:05 Recept Klub 09:15 Játékzóna 09:25 Maria 10:10 Játékzóna 10:20 Top Shop 11:20 Játékzóna 11:30 Delelő 13:10 Antenna 13:35 Játékzóna 14:20 Cleopatra 2525 14:45 Recept Klub 14.55 Játékzóna 15:10 Aladin 15:35 Csak egy szavadba kerül! 15:40 Miami Vice 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:10 Esti Showder 22:45 Az utca törvénye 23:40 BeleValó Világ 00:00 Találkozások 00:15 Híradó 00:25 Moziklub 00:50 Pont hu 01:15 Fókusz
január 30. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra 09:50 Az Esterházy-kincs 10:05 Vörös, sárga, fekete 11.05 San Francisco utcáin 12.00 Híradó 13:05 Remix 13:35 A vadóc 14:00 Körzeti magazinok 14:55 Eurón 15:10 Fogadóóra 15:40 Élesben 16:30 Labirintus 17:00 Álomsuli 17:30 Zöldpont 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18.25 Mi és az EU 18:30 Vakáción a Mézga család 19:00 Dr. Bubó 19:15 Foxi Maxi kalandjai 19:30 Híradó 20:05 Ragyog a Nap Ozirisz
földjén 22:00 Péntek este 22.35 Nagyítás 23.15 Ötven éves lesz a Magyar Televízió
üfl
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt, Magyarország 07:00 Lazac 09:00 Tripla vagy semmi 09:35 Maria 10.40 Teleshop 11.40 2gether 12:10 Kastélyszálló 13:10 Babszem Jankó 14:45 Kapcsoltam 15:15 Egyről a kettőre 15:45 A betolakodó 16:40 Jakupcsek 17:35 Katalin bírónő 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Megasztár 20:35 Tükröm, tükröm 23.00 Vadember 01:00 Jó estét, Magyarország! 01:20 Siska
06:00 Malackó 06:05 Aladdin 06:30 Reggeli 09:00 Játékzóna 09:05 Recept Klub 09:15 Játékzóna 09:25 Maria 10:10 Játékzóna 10:20 Top Shop 11:20 Játékzóna 11:30 Delelő 12.00 Híradó 13:10 Pont hu 13:35 Játékzóna 14.20 Cleopatra 2525 14:45 Recept Klub 14.55 Játékzóna 15.10 Aladdin 15:35 Csak egy szavadba kerül! 15:40 Miami Vice 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:10 Való Világ 21.50 Tomboló ököl 23:55 BeleValó Világ 00:20 Találkozások 00:35 Híradó 00:45 Fókusz
január 31. szombat
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Süsü Varázs 09:35 Operatőrmesék 10:00 Képben vagyunk 10:40 Fele királyságom 11:05 Heti Mozaik 12:00 Hírek 12:10 Bravó TV 13:00 Sasszem 13:30 Útravaló 13:40 Brahmaputra, a soknevű folyó 14:25 Delta plusz 14:55 Telesport 15:20 Századunk 15:50 Verssor az utcazajban 15:55 Cirkáló 16:25 A tegnap városa 17:20 A bal-lantraei örökös 18:15 Magyar Elsők 18:35 Luxor-show 19:50 Híradó 20:05 Szatelit 21:00 Valahol Európában 23:40 Híradó este 23.50 Vigyázz! Kész! Jazz
06:00 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 10:20 Spinédzserek 10:50 Vad világ 11:50 Talpig pácban 12:20 TotalCar 12.50 Családjogi esetek 13.45 Benny Hill 14:15 Hawaii üzenetek 15:05 Smallville 15:55 Sliders 16:40 Csillagkapu 17:35 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:30 Activity show 20:10 Megasztár 21:50 Folytassa Claudia! 22:45 Megasztár 23:10 Mesterségük a halál 01:00 Profiler
I J ■
06:00 Ünnepnaptár 06:25 Aladdin 07:00 Kölyökklub 09:35 Walt Disney-rajzfil-mek 10:20 A játék neve: túlélés 11:15 Játékzóna 11:25 Ötletház 2003 11:50 Játékzóna 12:00 Híradó 12:10 XXI. század 12:40 Norm Show 13.00 Autómánia 13.35 A vadak ura 14:30 Hóbarátok 15:25 Dawson és a haverok 16:30 Támadás Rommel ellen 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz plusz 19:20 Való Világ 19.50 RTL Bokszklub 21:50 Heti hetes 23:05 Rémálom az Elm utcában 3. 00:40 Híradó 00:50 A játék neve: túlélés
február 1. vasárnap
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér 10:00 Galéria 11.00 "így szól az Úr!" 11:05 Mestersége színész 12:00 Hírek 12:10 Telesport 12:40 Delta 13:10 Századfordító magyarok 14:00 Mi és az EU 14.10
Úton 14.40 Csellengők 15:00 Örömhír 15:35 AutóVízió 16:05 Trendhagyó 16:35 Elsőkézből 17:05 Zanzibár 17:55 Mi történt? 18:30 Híradó este 19:00 Szerencsi, fel! 19:10 Szívek szállodája 19:55 Szuperbuli 21:40 Friderikusz 22:30 Szerencsi, fel! 22:40 Híradó este 22:45 MMM 23:15 Késsel-villával 00:00 Héthatár 00:45 Sötét angyal
06:00 Reggeli gondolatok 06:30 Állatkert a hátizsákban 07:00 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 10:30 A szupercsapat 11:25 Stahl konyhája 11:55 Kardok királynője 12:50 James Bond 14.55 Waikiki páros 15.50 Kulcsember 16:40 Walker, a texasi kopó 17:35 J.A.G.- Becsületbeli ügyek 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 A kincses sziget kalózai 22:20 Arthur 2. 00.30 Világháborúk háborúja
rjTj
IcTuTI
06:00 Az internet csodái 06:25 Yugioh 07:00 Kölyökklub 09:55 Nikki 10:15 Hazárd megye lordjai 11:10 Játékzóna 11:15 Recept Klub 11:50 Játékzóna 12:00 Híradó 12:10 Ötletház 12:40 Éjféli emlékek 14.15 A szökevény 15.10 Zsaru az űrből 16.15 Sportklub Extra 17.30 Sheena, a dzsungel királynője 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Szeress most! 19:55 Apácashow 2. 21.55 Bibis alibi 23:40 BeleValó Világ 00:05 Híradó 00:20 Fókusz Portré 00:45 Országház
február 2. hétfő
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Kachorra 09.50 Sorsfordítók 10.05 Friderikusz 11.00 San Francisco utcáin 12.00 Híradó 13.05 Borostyán 14.00 Roma magazin 14.25 Domovina 14.55 Eurón 15.10 Agrárvilág 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 Álomsuli 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.20 Közeli 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.30 Mézga család 19.00 Dr. Bubó 19.15 Foxi Maxi kalandjai 19.30 Híradó 20.05 Kékfény 21.05 Kékfény 21.05 Millió rózsaszál .. .22.00 Hétfő este 22.35 Provokátor 23.05 Telesport 23.55 Telesport
iBH
06.00 TotalCar 06.30 Jó reggelt. Magyarország! 07.00 Lazac 09.00 Tripla vagy semmi 09.25 Maria del Carmen 10.30 Teleshop 11.30 2gether 12.10 Kastélyszálló 13.00 Danielle Steel: Kaleidoszkóp 14.50 Kapcsoltam 15.15 Egyről a kettőre 15.45 A betolakodó 16.35 Jakupcsek 17.35 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Ásó, kapa, nagykaland 21.45 Szulák Andrea show 22.50 Gyerekjáték 2. 00.25 Dolce Vita 00.55 Topsport 01.25 Jó estét, Magyarország! 01.45 Isonzótól Rodostóig
I : li J W
■SnTfTs
06.00 Malackó 06.05 Yugioh 06.30 Reggeli 08.38 Találkozások 09.00 Játékzóna 09.05 Recept klub 09.15 Játékzóna 09.25 Vad szenvedélyek 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.30 Delelő 13.10 Országház 13.35 Játékzóna 14.20 Cleopatra 2525 14.45 Recept Klub 14.5''5 Játékzóna 15.10 Aladdin 15.35 Csak egy szavadba kerül 15.40 Miami Vice 16.35 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Való Világ 20.35 Barátok közt 21.15 Álomcsapat 23.20 Belevaló Világ 23.45 Soha ne add fel! 01.30 Találkozások 01.45 Híradó 01.55 Fókusz
2004. január 27.
KANIZSAI MÉDIA
21
KANIZSA TV MŰSORA
január 27-tól február l-ig
I
január 27. kedd
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 - Új utakon a Határőrség 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 08.55 Civilek - MÁV NTE 09.10 Önök mondták - Csónakázó tó 09:25 Mese: 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17.00 Közgyűlés közvetítése felvételről 19:00 Krónika 19:10 Közgyűlés közvetítése felvételről 21:00 800 mérföld az Amazonason - kalandfilm
január 28. szerda
07:30 Krónika 07:40 Közgyűlés közvetítése felvételről 11.30 Lapozó 17:30 Egy életen át ... 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Hírháló 18:30 Torna 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 19.25 Házban ház körül 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Kamarai percek 20:15 Körjárat 20:30 Hírháló 21:00 A bosszú ökle -film 23:00 Lapozó
január 29. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Körjárat 08:20 Jelkép - evangélikus 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 -A Bank 08.55 Házban ház körül 09:10 Kamarai percek 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Orvosok a fronton 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Hírháló 18:30 Torna 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Körjárat 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 - A Bank 20.15 Házban ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Kalandra fel - kalandfilm 22:45 UNIJÓ 22.50 Márais Bach
január 30. péntek
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Körjárat 08:20 Jelkép - református
08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Jövő 7- A Bank 08.10 Házban ház körül 09:25 Mese: 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:55 Lapozó 17:30 Virágzó Magyarországért -Bp. V. kerület 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Hírháló 18:30 Torna 19:00 Krónika 19:10 Önök mondták - A kistérségről 19:25 Civilek - Olajos természetjárók 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Körjárat 20:30 Hírháló 21:00 Gengszterfilm - magyar szatíra
január 31. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 07:05 Önök mondták - A kistérségről 07:20 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika 07:40 Civilek - Olajos természetjárók 07:55 K''arc 08:10 Körjárat 08:25 Mese 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Gyermekfilm 10:45 Szerencsi fel! - rajzfilm 11:00 Nyitott világ 11:30 Fradi TV 12:00 Lapozó 17:30 Természetvédelmi filmszemle alkotásaiból 18:00 Hírháló 18:30 Tv mozi: Tegnap - magyar film 19.57 Sajt -Tarabó Évával 20:30 Hírháló 21:00 Senki bolondja - filmdráma 23:00 Bencze-show 23:30 Lovasélet hét határon
február 1. vasárnap
06:30 Tegnap - magyar film 07.57 Sajt - Bakonyi Zsókával 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30 Gyermekfilm 10:30 Forgáspont - Lengyel Attila műsora 11:00 Nyitott világ 11:30 Egy életen át... felnőttképzési magazin 12:00 Lapozó 17:30 Ormosság 18:00 Hírháló 18:30 Mérsékelt égöv - magyar film 19:50 Kapocs - 4. sz választókerület - Tóth László 20:05 Szivárvány sztár magazin -Milán 20:30 Hírháló 21:00 Dolcsi Vita - vígjáték 23.00 Ormosság. 23:30 Különjárat -keményzenei magazin
Zala Rádió, a Magyar Rádió délnyugat-dunántúli programja az OIRT 71,03 MHz-en
NAGYKANIZSA 71,03 MHZ
HÉTKÖZNAP
05.30-05.37 nyitó konf., regionális hírek 05.37-05.55 Falurádió (átvett) 05.55-05.58 Azonosíto szignál, kon) , hajnali meteor, névnap 05.58-6.00 Reklám 06 00 06.21 Kossuth krónika (átvett) 06.22-06.28 A nap témája 06.28-06.30 Reklám 06.30-06.40 Regionális Krónika 06.40-06.45 Lapszemle 06.45-06.52 Sport 06.52-06.58 A 08.15-08.45 óra közötti magazin előzetese 06.58-07.00 f eklám 07.00-08.00 Ugyanaz, mint 06.00-07.00 között 08.00-08.15 Kossuth hírek + BBC Világhíradó (átvett) 08.15-08.43 Tematikus magazin* , vagy pályázatos 08.43-08.45 Reklám 08.45-08.58 Regionális Krónika 8.58-9.00 Műsorzárás „ jágmr\
SZOMBAT ^Jjr
05.30-05.40 nyitó konf.. regionális hitvk 05.40-05.55 Majorság -mezőgazdasági összeállítás 05.55-05.58 Azonosító szignál, konf., hajnali meteor, névnap 05.58-06.00 Reklám 06.00-06.22 Kossuth krónika (átvett) 06.22-06.28 A nap témája 06.28-06.30 Reklám 06.30-06.40 Regionális Krónika 06.40-06.45 Lapszemle 06.45-06.52 Sport 06.52-06.58 Cifraságok 06.58-07.00 ReSIsi 07.00-08.00 Ugyanaz, mint 06.00-07.00 között 08.00-08.05 Országos hírek 08.05-08.07 Reklám 08.07-08.13 Jegyzet 08.15-08.45 Mi mMjnyi? (átvett műsor) 08.45-08.58 Regionális Krónika 08.58-09.00 Műsorzárás VASÁRNAP
06.00-06.05 Nyitó szignál, konf. hírek Ótl05-||.28 Egy hét -riportválogatás (ism.) 06.28-06.30 Reklám 06.30-06.45 Zene 06.45-06.58 Vallási percek 06.58-07.00 Reklám 07.00-07 05 Regionális és országos hírek 07.05.-07.58 Egy hazában - nemzetiségi magazin átvett) 07.58-08.00 Reklám 08.00-08.05 Regionális és országoslírek 08.05-08.07 Reklám 08.07-08.58 Múzsák 08.58-09.00 Műsorzárás
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő január 30-án (pénteken) 15-17 óráig fogadóórát tart a Fidesz MPSZ Rozgonyi út 1. szám alatti irodájában. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait várja 2004. január 30-án pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Nagyrác utcai Általános Iskolában és minden hónap második hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap utolsó péntekén ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a bajcsai kirendeltség épületében.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart. A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.
INTERAKTÍV NYELVI LABOR
19 munkaállomásból és egy azokat kiszolgáló szerverből álló új interaktív nyelvi labort avattak pénteken a Cserháti Sándor Szakközépiskolában. A labor pályázati támogatásból, közel tízmillió forintos költséggel valósult meg, és a korszerű nyelvtanulás feltételeit szolgálja majd.
MagyarRádió


ES
2004. január .
AKCIÓK, KEDVEZMENYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
A Karib-tenger kalózai
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964
ül

Nyitva: minden nap 9-2l-ig
A kalózok - s köztük a legkiválóbb, Jack Sparrow kapitány (Johnny Depp) számára gyors, veszélyes és fordulatos játék az élet -és a halál. A nyugodt Sparrow is kijön a béketűrésből, amikor ellensége Barbarossa kapitány elrabolja hajóját, a Fekete Gyöngyöt, felégeti Port Royal kikötőjét, és elrabolja a kormányzó lányát. Összefogva a egy volt barátjával a gonoszok után ered. Nem is sejtik, hogy Barbarossa és legénysége nem közönséges vízi haramia, hanem kísértetek serege, akiknek Elizabethre van szükségük az átok megtöréséhez.
HA NEM CSAK PAPÍR KELL...
hanem magabiztos nyelvtudásra vágysz,
jelentkezz BMK nyelvvizsgákra felkészítő tanfolyamainkra!" Órák a Te időbeosztásodhoz igazodva, | tanfolyamindítás hetente.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Jegyárusítás: 14 - 18 óra Telefon: 311 - 468
Február 9. 17 óra
HASZNOS TANÁCSOK A KONYHÁBAN Hogyan készítsünk finomat olcsón Előadó: Pálfi Zsuzsanna Belépődíj nincs, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Február 9. 19 óra
PARÓDIAPARÁDÉ, AVAGY CITROMÍZŰ BANÁN BAGI - NACSA duó fergeteges, zenés műsora Belépődíj: 1600 Ft
Február 10. 18 óra
ERDŐS LÁSZLÓ FESTŐMŰVÉSZ EMLÉKKIÁLLÍTÁSA Megnyitja: Horányi Iván Közreműködik: Erdős Lászlóné, Erdős Márton, Erdős Ádám, Erdős Gergely Megtekinthető: március 10-éig.
Február 11. 15 óra
NYUGDÍJASOK SZABADEGYETEME ZALA MEGYE TERMÉSZETI ÉRTÉKEI - diaképes előadás Előadó: Tóth Krisztián, a Kerecsen Természetvédelmi és Turisztikai Egyesület munkatársa Belépődíj nincs, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Február 11. 17.30 óra
ÚTI ÉLMÉNYEK AZ UNIÓS ORSZÁGOKBAN: AUSZTRIA - diaképes beszámoló Előadó: Durgó László Belépődíj nincs, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Kérjük, hogy adójuk 1 %-ával támogassák a Jigoro Kano (Judo) Alapítványt. Adószám: 18958465-1-20
ÚJ TÁRSASHÁZI LAKÁSOK KERÜLNEK FELÉPÍTÉSRE NAGYKANIZSÁN, AZ ARANY JÁNOS UTCÁKBAN. SZOCIÁLPOLITIKAI KEDVEZMÉNY, ÁFA VISSZATÉRÍTÉS, KEDVEZMÉNYES KAMA-
* „i__TOZÁSÚ HITEL IGÉYBE VEHETŐ! Lakások bruttó
V^npík ll 165.000-Ft/m2-től! A 23 lakásból még 5 áll ügyfeleink rendelkezésére. A 2004. januárjában megvásárolandó lakások, a 2003-as év m2 áraival számolandók!
Keresek:
Nagykanizsán a Zemplén Győző utcában 5. emeletig 3 szobás lakást, vétel céljából. Eladó lakások:
Petőfi utcában, 2 szobás, kb.: 50 m2-es, gázfűtéses, fürdőszobás lakás (4 lakó van egy udvarban), osztatlan közös földrészlettel eladó. I. ár: 4 MFt. (Hl40)
Csengery utca elején, 1 szoba konyhás, fürdőszobás, I. emeleti, gázfűtéses társasházi lakás eladó. I. ár: 4,4 MFt. (L184)
■ Zemplén Gy. utcában, 3 szobás, 67 m2-es, X. emeleti, kp. fűtéses lakás, eladó. I. ár: 6,1 MFt. (L186)
Teleld utcában, 2 szobás, 58 m2-es, kp. fűtéses, II. emeleti, 2 erkélyes lakás eladó. I. ár: 6,8 MFt. (L146)
Városkapu körűton, 3 szobás, 69 m2-es, parkettás, illetve járólapozott, IV. emeleti, kp. fűtéses lakás, eladó. I. ár: 7,4 MFt. (L185)
• Teleki utcában, 2+1 félszobás, 62m2-es, gázfűtéses, parkettás, Iv . emeleti átalakított lakás eladó. I. ár: 7,5 MFt. (L187)
• Űrhajós utcában, 2 szobás, nappalis, 81m2-es összterületű, kétszintes, gázfűtéses, 1 éve felújított társasházi lakás, 2 garázzsal, zöldterülettel eladó. I. ár: 12 MFt. (L130)
• Palinban 2+2 félszobás, 86 m2-es, egyszintes + tetőteres, e. kp. fűtéses, sortársasházi lakás, garázzsal, 140 m2-es telekrésszel eladó. I. ár: 12,5 MFt. (L/157)
• Király utcában, 3+1 félszobás + nappalis, cirkofűtéses, III. emeleti + tetőteres (79+44 m2), erkélyes, fiatal építésű lakás, eladó. I. ár: 16,2 MFt..(L183)
Eladó családi házak:
• Petriventén, 1 + 1 félszobás családi ház, melléképületekkel, kb.: 1700 m2-es földterülettel eladó. I. ár: l,6MFt. (H142)
• Letenyén 2 szobás, 80 m2-es, padlófűtéses, összközműves, 11 éves családi ház, garázzsal, melléképülettel, 900 m2-es földterülettel eladó, illetve nagykanizsai 2 szobás, egyedi fűtéses lakásra cserélnék, értékegyeztetéssel. I. ár: 9,5MFt. (H105)
- Nk-Sánc városrészében, amerikai konyhás, 3 szobás, 117 m2-es + tetőteres, gázfűtéses, összközműves, 18 éves családi ház, 600+(1636) m2-es földterülettel eladó, illetve nagykanizsai 2+1 félszobás lakásra cserélnék, értékegyeztetéssel. I. ár: 14,2+(l,5)MFt. (Hl 06)
Nagykanizsán a Sikátor utcában, 120 m2-es alapterületű, 3 szobás, 2 konyhás, 2 fürdőszobás családi ház, 3 garázzsal, 500 m2-es földrészlettel eladó. I. ár: 15MFt. (H120)
• Palinban 4 szobás, 110+80 m2-es (1 szint+tetőtér), gázfűtéses, 18 éves családi ház, 445 m2-es földterülettel eladó. I. ár: 16MFt. (H109)
• Petőfi utcában, 3 szobás, 2 szintes, cirkofűtéses, erkélyes, teljesen felújított sortársasházi lakás, garázzsal, pincével, eladó. I. ár: 18 MFt. (H141)
Hévíz belvárosában, 3 szobás, (szuterén+1 szint) 100 m2-es alapterületű, gázfűtéses, 47 éves családi ház, 917 m2-es földterülettel eladó, illetve a telekre kb.: 250 m2-es alapterületű társasház építhető. I. ár: 44MFt. (Hl35) Hétvégi ház, telek, garázs, üzlet:
Nagykanizsán, a Fő úton, 9,5 m2-es, bejáratott üzlet eladó. I. ár: 2,8 MFt. (Ü8)
• Zalakaroson, a Behiáki gyümölcsösben, 4293 m2-es terület eladó. I. ár: 5 MFt (T/48) Bérlet Nagykanizsán:
• Berzsenyi, Nagyváthy, Kisfaludy, Zárda, Sugár, Zemplén, Liszt F. utcákban lakások, Palinban családi ház bérletbe kiadók.
Számítástechnikai cömpüteR Szaküzlet és Szervíz
Nagykanizsa, Rákóczi út 38. Tel.: 93/536-112, Fax:93/536-l 14 e-mail: rstgmk@axelero.hu Ct.:Wittmann Károly és Tsa.
Adóvisszatérítés! Ne maradjon le róla!
ÚJDONSÁG! MIKROHULLÁMÚ
Internet-szolgáltatás indul! Információ üzletünkben
Sufínet

Újévi szerencsehozó FAGYÖNGY ünnep! ARANYÉKSZER és IGAZGYÖNGY AKCIÓ (14 k aranyékszer 2.900 Ft/gramm, a készlet erejéig)
BRILIÁNS ÉKSZERÜZLET Nagykanizsa, Vasemberház 93-310-600
2004. január 27.
SPORT
23
s p
0
T H
1
R
K
KOMAROMI JÓZSEF
LABDARÚGÓ TEREMTORNA 2004.
Huszadik éve rendezik meg a Komári József labdarúgó teremtornát, a focibarátok nagy- nagy örömére, mivel télen sem maradnak futball nélkül. Szombaton és vasárnap a sportbarátok a mérkőzések során izgalmas összecsapásoknak lehettek tanúi.
A verseny helyszíne a MÁV NTE sportcsarnoka volt. Itt mérték össze erejüket 5+l-es felállásban a csapatok. A rendezvény névadója, Komáromi József, három évtizeddel ezelőtt a járási szövetség tagja, majd elnöke volt. Az ő tiszteletére, emlékére nevezték el az évente megrendezett sporteseményt. A városkörnyéki I. és II. osztály csapatainak a torna egyúttal felkészülés a téli szünetben a tavaszi labdarúgórajt előtt.
20 csapat adta be nevezését a versenyre. A csapatokat öt négyes csoportba sorolták be, figyelembe véve a nagypályás bajnokság erőviszonyait is. A csoporton belüli körmérkőzések után az első kettő és a két legjobb kieső jutott tovább. A továbblépő 12 csapat négy 3-as csoportban folytatta, majd a csoportgyőztesek az elődöntőbe kerültek. Ott már egyenes kiesési rendszerben mérkőztek meg a döntőbe kerülésért. A győztesek a kupáért, a vesztesek a 3. helyért játszottak. A díjazásban a kupán kívül pénzjutalom is járt az első négy legjobb együttesnek. Az első 35-, a második 20-, a harmadik 15-és végül a negyedik helyezett 5 ezer forinttal lett gazdagabb.
A nagy küzdelmet hozó Kupán a serleget a Miháld csapata vihette haza, míg a Szepetnek II., a Zalakomár III., a Pogányszentpéter IV. helyezést ért el.
NAGYSZERŰ SZEREPLÉS
A hét végén három mérkőzést játszott a sakk NB-I-ben a N. Tungsram csapata. A Tungsram 7:5 -re legyőzte a listavezető Miskolc csapatát. A kanizsai sakkozók nagyszerű játékkal nyertek a listavezető, valamint a kitűnő játékerőt képviselő vendégcsapatok ellen.
KUPAGYŐZELEM
A Puncs Fagyizó fennállásának 20. évfordulója alkalmából teremlabdarúgó tornát szervezett szombaton a kiskanizsai általános iskolában. A születésnapját ünneplő intézmény együttese a körmérkőzéses versenyen három győzelemmel első helyre került. Az eredménnyel megelőzte a zalaegerszegi Péntek Esti Randevú Szabadidő Egyesület, a Sáska Junior, és a Zalai Hírlap nagykanizsai szerkesztőségének Dél-zalai Mutáció elnevezésű csapatát, a vetélkedő végén
különdíjakat is kiosztottak. ___
TÉLI EDZÉSEK
Az NTE 1866 MÁV Rt.-nél a múlt év végén történt elnökváltás változásokat hozott az utánpótlás labdarúgócsapat kispadjain is. Az új elnök, Keszei Ferenc a hatékonyabb munka érdekében új edzőket nevezett ki az egyes korosztályos csapatok élére. A hideg miatt egyelőre teremben kezdődtek el az edzések január 5-én, ha majd az időjárás engedi, két pálya is rendelkezésükre áll. A szakosztálynál várják a további jelentkezőket minden korcsoportban.
ALFATOP SPORT KANIZSA KUPA
Az ALFATOP SPORT Kanizsa Kupa Országos Teremlabdarúgó Tornát a közelmúltban rendezték meg városunkban. Két helyszínen — a Zsigmondy tornacsarnokában és a MÁV csarnokban — zajlottak a mérkőzések. A 28 csapatot hét négyes csoportba osztotta a Szervező Bizottság, melyek között 25 perces körmérkőzések zajlottak.
A 16 nagykanizsai csapat mellett többek között budakalászi, kaposvári, budapesti, székesfehérvári, kaposvári, békési csapatok mérkőztek. A Kanizsa Kupa első négy helyezettje serleg és pénzdíjazásban részesült. Az I. díj 150.000 forint, a II. díj 100.000 forint, a III. díj 70.000 és a IV. díj 50.000 forint volt.
A Kanizsa Kupa nyertese a kanizsai Unicum csapata lett, a második helyet a Postás SE, a harmadik helyet a Tip-Top csapata, míg a negyedik helyet a P+P budakalászi együttes érte el. Különdíjat kapott a torna legjobb játékosa Kalanics Gábor (Unicum), a legjobb kapus Hartai László (Postás) és a legtöbb gólt elérő játékos Papp Gábor (Unicum).
A kétnapos viadalon a Vígasz Kupára bejutott tizenhat együttes vasárnap folytatta a játékot, és az első négy helyezett díjait (serlegeket) a Zsigmondy tornacsarnokába adták át. Első helyezett lett a Hidrofilt (Nagykanizsa), második a Gátiba FC Oporto (Nagykanizsa), harmadik a Mobil Mánia (Nagykanizsa), negyedik a New Garden (Újudvar). Díjazták még a torna legjobb játékosát, kapusát és a legtöbb gólt elérőt is.
A Cserháti Csarnokban január 25-én, vasárnap 17 órakor játszák a KKK DKG Est - Penta-Göd NB I. B-s elmaradt kosárlabda mérkőzést.
VÁRKAPU AUTÓHÁZ Telefon: 30/300-0177
8800 Nagykanizsa, Vár u. 12/b
HASZNÁLT AUTÓK BIZTOS KEZBOL!
Skoda Fabia 1.0 classic, 2001, 60.000 km, első tul, 1,65 MFt
Suzuki Swift 1.0,2001.01, kp.zár, 2x e.ablak, szervízkönyv, 2x légzs, 76.000 km, első tul., 1,3 MFt
Skoda Fabia 1.4 classic, 2000.09, 41.000 km, első tul, 1,85 MFt
VW Polo l,6i, 1997,2x légzsák, 2x e.ablak, kp.zár, metál, servo korm, 120.000 km, második tul., 1,65 MFt
Fejedelmi új lakások a belvárosban,
a KIRÁLY- UDVARHÁZB/
ÖK#WÁZ
/ ■ . 0 0__0
tríröZ i s Tüei ÜXw f t j I, f 5'' Z TÖ * f I.
Nagykanizsán a Király utca 25. sz. alatt épülő társasházban eladó amerikai konyhás összkomfortos lakások, turbó kombi kazánnal ellátottak, a szobák parkettásak. Beltéri fa ajtók, alacsony fűtési költséget biztosító SOFA ablakok és betörésbiztos bejárati ajtók növelik a komfortérzetet. Állami támogatású hitelek, szociál-politikai támogatás, ÁFA visszaigénylés, illetékmentesség. Költözés várhatóan 2004 őszén.
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. I.em. Tel./fax: 93/ SI6 715 Balassa Béla építész vezető tervező. Tel.: 30/ 901 9013
E-mail: baUssabela@chello.hu, Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/baiassab
Tanuljon és vizsgázzon a
DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN,
a város egyetlen olyan nyelviskolájában, ahol a tandíj és vizsgadíj 30%-át visszakapja!
Ajánlatunk: januártól folyamatos kezdéssel:
1. Normál és intenzív ütemű képzés (4-10 óra/hét)
2. Állami és EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás, minőségi garanciával!
kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó, és vizsgákra felkészítő szinten,
ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvből, vizsgáztató tanáraink vezetésével!
• ÓRAKEZDÉS: délelőtt, délután, este vagy szombat délelőtt
• KEDVEZŐ ÓRADÍJ - részletfizetési lehetőség!
• INGYENES PRÓBAVIZSGA, a legjobbaknak ingyenes vizsga!
JELENTŐS KEDVEZMÉNYEK:
• diákoknak, törzstanulóknak, délelőtti oktatás esetén
Beiratkozás: személyesen, a jelentkezés sorrendjében DIALÓG NYELVSTÚDIÓ ÉS NYELVVIZSGA KÖZPONT
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: 326 413 ;Fax: 536 887 ; Mobil: 30 400 52 53 E-mail: info@dialognk.hu ; Web: www.dialognk.hu
SALVO BÚTORDISZKONT
MDF fóliás konyhabútor elemenként rendelhető. 220-as sor
64.900 Ft helyett 59.900 Ft 12KW9Ft 109.900 Ft helyett 98.900 Ft
24 x 5586 Ft
Nagykanizsa, Erdész u. 6. (csengery utcai AGIP kút mögött) Telefon: 93/311-198 Fax: 93/536-198 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17, szombaton 9-12 óráig.
r/?fn/rrwl5 Áruvásárlási hitel L.KtLJILitN*'' akár Oo/o előleggel!
JANUÁRI KEDVEZMÉNY!
Mozaik elemes bútorcsalád
139.900 Ft helyett 125.900 Ft 24 x 7110 Ft
CLUB180 ''80-as évek árai
22,00-24,00 h-ig: Scotch Whisky 3 cl 100 Ft
''""TBir"*""'' 1 '' TlHi'' n m''iihh -.m
^ Martini 1 dl 100 Ft Jgj 24.00-02.00h-iq;BoisGin3cl 100Ft H 02,00-04,00 h-ig: Rasputin Vodka 3 cl 100 Ft Gyümölcsvodkák 3 cl 100 Ft
NAGYKANIZSA, ERZSÉBET TÉR 23?
í,,- H (CENTRAL HOTEL] ''KÉÉ WNFO TEŰ!T[+36] 20 440 9700^ ^{+36)30 61106151 fS INTERNET: WWW.C1.HUii
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterületfelügyelete az alábbi ügyeleti telefonszámon érhető el:
30/910-1498
munkanapokon 16 órától és hétvégén