Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.91 MB
2020-12-19 13:56:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
659
1091
Rövid leírás | Teljes leírás (532.13 KB)

Kanizsa 2004. 009-013. szám március

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

mm
Dél-Zalai Hetilap
ri
XVI. évfolyam 9. szám • 2004. március 2. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Autóhifi, autóriasztó, műszaki használtcikk, MOBILTELEFONOK, digitális fényképezőgépek
Nagykanizsa, Platán sor 7. Tel./Fax: 93/333-837
FESZTIVÁL
Hetedik alkalommal kerül sor a Tavaszi Művészeti Fesztivál rendezvényeire a városban. A közel 4,5 millióból megvalósuló rendezvénysorozatot az önkormányzat 1,5 millióval támogatja, a többit szponzorok segítségével teremtette elő a Hevesi Sándor Művelődési Központ. A 14 programnak a HSMK mellett a Kiskastély ad otthont.
Március 13-án Szentpéteri Csilla zongoraművész hangversenyével nyit a fesztivál, március 15-én az Egész Világ Alapítvány szervezésében Forgách András Tercett című darabját láthatja a közönség, március 16-án Tűztánc címmel a M.É.Z. lemezbemutató koncertjére kerül sor.
A szervezők három-három programot kínálnak a gyerekeknek és a fiatalabb korosztálynak. Erich Kástner műve, A két Lotti elevenedik meg a Nevesincs Színház előadásában, április elején lesz a Zalai Gyermekek XI. Művészeti találkozója, a győri Vaskakas Bábszínház A világ teremtésének nyolc napját mutatja be. A költészetet ünnepli Bálint Mária előadóestje, először találkozhat a kanizsai közönség a Phoenix Gitár együttessel, itt lesz Rákász Gergely és a Botafogó Táncegyüttes is.
Bemutatkoznak a kanizsai alkotók, előadóművészek is. Baráth Yvette estje mellett a Tavaszi Művészeti Fesztivál keretében láthatja a közönség Maros Sándor Period című természetfilmjét. Művészet Európában-Európa Művészete a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Nagykanizsai Csoportja szervezésében érem és bélyegkiállítás lesz. Petrás Mária keramikusművész és népdalénekes tárlata március 18-án nyílik.
KÖSZÖNTJÜK
NŐI OLVASÓINKAT
2
OSÁ
2004. március .
ISKOLAVEZETŐI PÁLYÁZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola vezetői álláshelyére.
A részletes pályázati kiírás az Oktatási Közlöny 2004. február 11-i XLV1II. évfolyam 2/1 számában került közzétételre.
A pályázati kiírásnak megfelelően az állás elfoglalásának ideje: 2004. szeptember 1.
A kinevezés öt tanévre 2004. szeptember 1 - 2009. július 31-ig szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
— szakmai önéletrajzot,
— az intézményre vonatkozó vezetői programot
— a végzettséget igazoló oklevélmásolatokat
— erkölcsi bizonyítványt
A pályázatokat két példányban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályára (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell megküldeni 2004. március 12-ig.
ÓVODAI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI JELENTKEZÉSEK A 2004/2005. TANÉVRE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intézményeiben az óvodai és általános iskolai felvételre történő jelentkezéseket 2004. március 29-30-án fogadjuk, mindkét napon 8-17 óráig.
A jelentkezés helye a lakáshoz legközelebbi, vagy a szülő által választott óvoda, illetve a kötelező felvételt biztosító, vagy a szülő által választott általános iskola.
A jelentkezettek felvételéről a férőhelyek, illetve az indítandó első osztályok számának ismeretében az intézmény vezetője dönt, melynek eredményéről a szülőket 8 napon belül írásban értesíti.
Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki tankötelessé válik, azaz 2004. május 31-ig betölti az ötödik életévét és még nem jár óvodába.
Felvételre jelentkezhet és felvételt nyerhet minden kisgyermek, aki 2004. október l-ig betölti a harmadik életévét.
A jelentkezéshez szükséges okmányok:
— a gyermek születési anyakönyvi kivonata
— gyermekorvosi igazolás
— lakcímigazoláshoz személyi igazolvány, vagy lakcímkártya
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek aki 2004. május 31-ig betölti a hatodik életévét — azaz 1998. május 31. előtt született — és elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye igazol.
Felvételre jelentkezhet — a szülő kezdeményezése alapján — minden 1998. május 31. és december 31. között született 6 éves gyermek, ha iskolaérettségét az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó igazolja.
A jelentkezés választott helyszínén minden gyermek regisztrálásra kerül, de felvettnek csak az a gyermek tekinthető, aki az adott intézmény felvételi körzetében levő állandó nagykanizsai lakos.
A nem kötelező felvételt biztosító, hanem a szülő által választott iskolába történő felvételről a törvényi keretszám ismeretében az iskola igazgatója dönt, melyről a szülőket 8 napon belül írásban értesíti.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
— óvodai szakvélemény eredeti példánya, gyermekorvosi igazolás
— a gyermek születési anyakönyvi kivonata
— lakcím igazolására személyi igazolvány, vagy lakcímkártya
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Bicsak Miklós az I. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2004. március 3-án, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában.
Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Dr. Fodor Csaba, az 5. sz. választókerület önkormányzati képviselője 2004. március 3-án, szerdán 17 órától fogadóórát tart a Péterfy Sándor Általános Iskolában.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője 2004. március 3-án szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Gelencsér Gábor, a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2004. március 2-án, kedden 16.30-17.30-ig a Hevesi úti könyvtárban
Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere minden hónap első szerdáján, Röst János alpolgármester minden hónap második szerdáján, Dr. Kelemen Marcell jegyző minden hónap harmadik szerdáján 8.30-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.1. em.).
A fogadóórán tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 17-18 óra között az IKI földszinti helyiségében, minden hónap első csütörtökén 17-18 óra között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail cím: 11 vk@nagykanizsa.hu
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője 2004. március 3-án, szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban. Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
PEDAGÓGUS DÍSZOKLEVELEK
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő pedagógusokat.
Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára érdemes nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata) az aranydiploma -várományosoktól a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges adatlap a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya Oktatási és Kulturális Irodáján (Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.) átvehető.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat, akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2004. március 16-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya Oktatási és Kulturális Irodájára (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.), hogy továbbíthassuk a képző intézményekhez.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Hirdetésszervező: Huszárné Horváth Edina, Molnár Istvánné Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az áras példányok ára 65 Ft ISSN 0865-3879
E-mail címűnk:kanizsahetilap©chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. március 2. VÁROSPOLITIKA 3
ÜLÉSEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
A február 26-án megtartott közgyűlésen a napirend előtti felszólalásokban Halász Gyula az SZDSZ frakció nevében bejelentette: etikai vizsgálatot kezdeményeznek Cseresnyés Péter képviselő nyilatkozatai miatt. Az ügyrendi bizottság állásfoglalását kérik arról, hogy a képviselő a nyilatkozataiban mennyire tartja be az SZMSZ-ben megfogalmazott esküjét, és felszólították, hogy álljon el a kártékony nyilatkozataitól. Dr. Kolonics Bálint képviselő Halász Gyula frakcióvezető felvetésére megjegyezte: a sajtótájékoztatójukat mindig a Fidesz frakció nevében közli a média. A véleménynyilvánítás szabadságába ez belefér, ha tetszik, ha nem, és továbbra is megfogalmazzák véleményüket, kritikájukat.
A képviselő a Csengery út 3. számú házzal kapcsolatban felvetette: további zajszint-mérésekről értesült. Mennyibe kerül a zaj-színt-mérés? Az önkormányzat
tulajdonában van a pincehelyiség. A kapubejáró környékét napokon keresztül nem takarítja fel senki. Mérlegre kellene tenni a bevételt és az ott lakók körülményeit. Más módon kellene hasznosítani a pincét, hogy biztosítható legyen a lakók nyugalma, például működjön nyugdíjas klub. Bicsák Miklós képviselő interpellációjában hangsúlyozta: úgy tapasztalja, hogy hadjáratot indítanak a kereskedők, a vállalkozók ellen. Valóban vannak gondok, de figyelmeztetni kell a vállalkozókat.
A napirendek tárgyalása sorában az Ateir Kft. és Malteire Souflet Magyarország Kft. írásban benyújtott kérelmét a testület megtárgyalta és a gazdasági területek helyi építési szabályzatáról szóló rendeletét módosította. A témával kapcsolatban dr. Fodor Csaba képviselő megkérdezte, nem jelent-e konkurenciát, és ezáltal nem lesz-e kevesebb befektető az Ipari Parkban. Litter Nán-
dor polgármester válaszában hangsúlyozta: minden kezdeményezést támogatnunk kell! A testület meghallgatta, és elfogadta a a felső küszöbértékű veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatokról előterjesztett tájékoztatót.
A Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. által kialakítandó vámszolgálati hely című előterjesztést zárt ülésen tárgyalták meg a városatyák. A feladatmegosztás a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. és a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. között című előterjesztést megtárgyalták és elfogadták. A feladatmegosztásnak megfelelően a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. részére 9.750.000 forint, a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. részére 33.731.000 forint összeg kerül átadásra. Ezen összegek részletezését a következő közgyűlésen előterjesztésre kerülő 2004. évre vo-
natkozó üzleti tervek fogják tartalmazni.
A Nagykanizsa-Bagola Városrész Szépítő Egyesülettel 2000. május 10-én megkötött hosszú távú keret-megállapodás módosítását, valamint a 2004-2006 évekre szóló középtávú támogatási szerződést elfogadták. A helyi kirakodóvásár (iparcikkpiac) áthelyezésére írásban előterjesztett javaslatot megvitatták a képviselők. A testület úgy döntött, hogy a Zrínyi út 18. és 20. számú ingatlanok között jelenleg működő kirakodóvásárt megszünteti, és felhatalmazza a VIA Kanizsa Kht.-t, hogy március 15-ig mérje fel, van-e igény a Csarnok Üzletház környékén vásározó helyek kialakításara.
Egyhangúan elfogadták Sajni József képviselő önálló indítványát, mely a miklósfai városrész közterületeinek rendbetételéről szól.
Bakonyi Erzsébet
A SZEB MEGTÁRGYALTA
A közgyűlést megelőzően ülést tartott a Szociális- és Egészségügyi Bizottság is. A bizottság tagjai megtárgyalták a város 2003. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 7/2003. (II. 17.) számú rendeletének módosítására tett javaslatot, majd a pénzbeni és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 22/2000.(V.31.) számú rendelet módosítására tett javaslatot. A bizottság mindkettőt a közgyűlésnek tárgyalásra ajánlotta.
Ezt követően a Rózsa úti bölcsőde tetőbeázása kapcsán az a döntés született, hogy — mivel a kivitelező tíz esztendős garancia-vállalása még nem telt le —, kötelezni kell a céget a beázás mielőbbi megszüntetésére, valamint a belső térben keletkezett hibák kijavítására ha szükséges, akár peres úton is.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. decemberében elfogadta a „Nagykanizsa lakáskoncepció szerinti lakóterületek" rendezési tervét, illetve helyi építési szabályzatát.
Ez Miklósfán három (a Gárdonyi utcától keletre; a Dr. Szentendrei utcától északra; a Pityer utcától délre lévő, Parkerdő melletti) értékes és szép területet érint. A rendezési terv elfogadásakor hozott döntés szerint a lakásépítésre kijelölt területeken - elkötelezettség nélkül - fel kell mérni a telekvásárlási és építési igényt, mely jelzi a fejlesztés irányát.
Mivel az ez ügyben tartott lakossági fórumra többen nem tudtak eljönni, a további érdeklődőknek március 10-ig napközben teljes körű információval és igényjelző lappal szolgálhatok a 93/536-951 telefonszámon való egyeztetést követően.
Válassza lakóhelyének az igazán szép környezetben lévő, új miklósfai lakóterületeket!
Sajni József, önkormányzati képviselő
TERÍTÉKEN A VÁROS ÜGYEI
A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság február 23-án megtartott ülésén a napirendi pontok tárgyalása előtt Cseresnyés Péter önkormányzati képviselő a külső bizottsági tagok hiányzását tette szóvá. Papp Péter bizottsági elnök válaszában elmondta, írásban kérni fogja a külső bizottsági tagok hiányzásának igazolását.
A bizottság a javasolt 12 napirend közül az önkormányzat céltámogatási pályázati igényével kapcsolatos előterjesztést levette a napirendről. A Nagykanizsa-Bagola Városrész Szépítő Egyesülettel megkötött hosszú távú keretmegállapodás módosítására, valamint a 2004-2006. évék-re szóló középtávú támogatási szerződés jóváhagyására szóló javaslatot is megvitatták az egyesület képviselőinek jelenlétében. A módosító javaslatokkal az előterjesztést a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartották.
Az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló
31/1997.(VII.1.) számú rendeletének módosítására benyújtott javaslatot kiegészítéssel a közgyűlésnek szintén elfogadásra javasolták. Támogatták a belügyminisztériumi lakáspályázatokhoz szükséges pályázati kiírások, illetve rendeletek megalkotására előterjesztett javaslatot azzal a megjegyzéssel, hogy csak úgy lehet pályázni, ha az önkormányzati rendelet tartalmazza a szabályozást. A 2003. évi címjegyzékes munkák teljesítéséről és a 2004. évre tervezett címjegyzékes felújítási munkákról szóló beszámolót a bizottság megtárgyalta, és javasolták a 17 felújítás megvalósítását. A bizottság tagjai megjegyezték, hogy a Dózsa György 73-75-ös épülettömbre ki kellene dolgozni valamilyen hasznosítási koncepciót. A helyi kirakodóvásár áthelyezésére beterjesztett javaslatot azzal a módosítással fogadták el, hogy a közgyűlés szüntesse meg az iparcikk piacot, a VIA Kanizsa KHT. mérje fel, hányan tartanak igényt a piac elárusítóhelyekre.
4
GAZDASÁG
2004. március 2.
A közelmúltban Szombathelyen a Nyugat-Dunántúli Régió Kereskedelmi és Iparkamarái Szövetsége által szervezett Regionális Gazdasági Évnyitón a nagykanizsai Aquaprofit Rt. kisvállalkozás kategóriában vehette át a Nyugat-Dunántúli Regionális Minőségi Díjat.
Az Aquaprofit elsősorban projektfejlesztő cég, az ásványvizek területéről indult. 10 év alatt bővült a tevékenységük, a termálvíz, ivóvíz, gyógyvizek területével, majd a turisztikai szakterülettel, ehhez kapcsolódóan településfejlesztéssel a műszaki üzletág teljes környezetvédelmi tevékenységével, pályázatírással, és üzletviteli tanácsadással. A cég elnöke, Nádasi Tamás szerint az eredményesség kulcsa a munka, az elkötelezettség, a hivatástudat, az ügyfelek megfelelő kiszolgálása és a szerencse. A 47 éves tapasztalt, sikeres vállalkozó ezt mind elmondhatja magáról. Hiszen a Ford-márkakereskedés társtulajdonosa is.
— Mi adta az ötletet az indulásban?
— A Kanizsai Sörgyárnál dolgoztam főmérnökként, amikor még a fonyódi ásványvíz palackozó a sörgyáré volt. A nehéz pénzügyi helyzet miatt értékesíteni akarták a palackozó üzemet. Engem bíztak meg az üzem eladásával. A készített anyag alapján 200 millió forintért vették meg a palackozó üzemet, ez abban az időben komoly bevételt jelentett a Sörgyárnak, mivel a csődhelyzettől mentette meg. Akkor jöttem rá, hogy az ásványvi-
zekben komoly üzlet van. A palackozás technológiája hasonlított a sör palackozásához. Az egészséges vizek iránti igény, kereslet erőteljesen nőni kezdett. Gyakorlatilag a fonyódi ásványvíz palackozónak köszönhetjük, hogy ez a cég elindult.
— Milyen szakmai kapcsolatokat alakított ki a cég közel 10 év alatt?
— Cégünk több mint 20 szakmai szervezetnek tagja Magyarországon. Jómagam elnökségi tag vagyok a Magyar Ásványvíz Szövetségnél és a Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesületnél, valamint alelnök a Magyar Geotermális Szövetségnél. Helyi szinten a Városvédő Egyesület elnökségi tagja, és közel 25 éve a Nagykanizsai Sakkszövetség elnöke is vagyok.
— Milyen eredményeket mondhat magáénak az Rt.?
— Ami legfontosabb számunkra, hogy egy kis kanizsai cégként indultunk és ma már egy hat-hétszáz milliós forgalmú vállalkozás vagyunk. Kisvállalkozás kategóriában nyertük a díjat, de indulhattunk volna a középvállalkozás kategóriában is. Nekünk nagyobb kihívást jelentett a kisvállalkozás kategória, mert a régióban működő vállalkozások 99 százaléka
Jó hallani !
Digitális hallókészülékek a Bazár Udvarban!
Díjmentes hallásvizsgálat TB támogatás Közgyógyellátásra ingyenesen is !
Hozza be a hirdetést,
s készülék vásárláskor ajándék elemeket adunk!
8800 Nagykanizsa, Fö u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P9-17h. Orvosi rendelés: 13-17h.
1062 Budapest, Andrássy út 76. Tel: (1) 311-5058
kisvállalkozás. Más elsőnek lenni ilyen sok kisvállalkozás között, és más első lenni 50 vagy 100 középvállalkozás közül. Piacvezetők vagyunk a szakterületeinken, ezt nem sok cég mondhatja el magáról. Ásványvizes üzletágban, tanácsadási szakterületen még csak konkurenciánk sincs igazán. Legnagyobb referenciánk a Coca-Cola, a Nestlé, a Pepsi. Számtalan palackozó cégnek dolgozunk, találunk ki új vizeket. A marketing tanácsadástól, a címketervezéstől kezdve, a gépsorok beüzemeléséig, az új vízbázisok megteremtéséig, szakmai tanácsadásig, piacra való jutásig mindent végzünk. Piacvezetők vagyunk az egészségturisztika területén, számos projektben vettünk részt az elmúlt időszakban. A legnagyobb referenciánk a sárvári fürdő 5 milliárdos fejlesztése, ez mellett nagyon komoly projekt volt még a bükkfürdői, a zalakarosi, a harkányi, a gyulai fürdő és a zalaegerszegi Aquapark. Cégünk projektfejlesztő tevékenysége révén több mint 20 milliárd forint vissza nem térítendő állami és Európa Uniós támogatáshoz jutottak partnereink. A támogatások segítségével több mint 120 milliárd forint értékű beruházás jött létre tanácsadási tevékenységünk eredményeként. Piacvezetők vagyunk az ivóvíz minőség javítás területén is, eddig az összes tendert a mi cégünk nyerte el. Az EU-csatlakozás után minden kis-és középvállalkozás nehéz jövő előtt áll. Szabad lesz a pálya bárki számára, a közbeszerzéseken indulhatnak a külföldi ta-
nácsadó, kivitelező más cégek is. Cégünk évek óta készül tudatosan a csatlakozásra. Pályázati tanácsadásunkkal készítjük fel az önkormányzatokat, állami szerveket, hogy minél többet tudjanak az Európai Unióról, minél sikeresebbek legyünk az EU-s pályázati pénzek lehívásánál, azok felhasználásánál.
— Hány alkalmazottat foglalkoztat a vállalkozás?
— Öt irodával rendelkezünk, melyek közül első volt a nagykanizsai. A központi irodánk Budapesten van, de Pécsett, Debrecenben, Balatonfüreden is jelen vagyunk. Zágrábban egy leányvállalatunk található. Magyarországon 40 főállású munkatárssal és több mint 100 külső szakértővel dolgozunk.
— Jelenleg milyen projekten dolgozik az Aquaprofit?
— Jelenleg mintegy 200 projektet menedzselünk az ország egész területén. Kiemelném a magyarországi ivóvízminőség javító programot, a különböző turisztikai fejlesztéseket és a bajcsai geotermikus projektet.
— Mi a véleménye a Minőségi Díjról?
— Értékelték azt a munkát, amit eddig elvégeztünk. Nemcsak egy díj volt a jutalom, hanem egy 40-50 oldalas tanulmány, amit a cégről készítettek. A terveink között szerepel a Regionális-, a Nemzeti- és az Európai Minőségi Díjra való pályázat is — mondta a beszélgetés végén Nádasi Tamás, az Aquaprofit elnöke.
Nagy Krisztina
PIACVEZETŐK, MINŐSÉGI DÍJASOK
2004. március 2.
EU-S KÉSZÜLŐDÉS
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozóknak szervezett EU-s felkészítő programsorozatának következő állomásaként a Partner''S Magyar-Német Vállalkozásfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója, Wisinszky Károly tartott előadást a Quattro Mobili Bemutatóterem és Galéria tárgyalótermében. A szakmai találkozón a cég vezetője vázolta a kis- és középvállalkozásokjelenlegi helyzetét. Mint mondta, sok helyen elavultak a termelő gépek és a szervezeti informatikai háttér is lassan fejlődik.
Ahhoz, hogy a vállalkozások többsége fel tudja venni a versenyt az EU-ban a partnereivel, ezen a helyzeten változtatni kell. Fontos az is, hogy a vállalkozások megismerjék az EU működését. Vonatkozik ez éppúgy a jogszabályi környezetre, mint az egységes belső piac működésének szabályaira vagy az EU támogatási rendszerére. Az előadó részletesen szólt a szervezetfejlesztési célú pályázatokról, a pályázás módszertanáról.
Állás • állás • állás
bútorasztalos szakirányú 50.000-70.000 Ft
bádogos szakirányú 50.000-60.000 Ft
ács-állványozó szakirányú 50.000-120.000 Ft
kőműves szakirányú 50.000-86.000 Ft
beállító műszerész szakirányú megyezés szerint
felszolgáló szakirányú 50.000-80.000 Ft
(németnyelv-ism.)
szakács szakirányú 50.000-80.000 Ft
(németnyelv-ism.)
pultos szakirányú 50.000-80.000 Ft
varrónő szakirányú 50.000-75.000 Ft
operátor 8 általános 56.200 Ft
üzleti tanácsadó érettségi 50.000 - 70.000 Ft
műszakvezető technikum megegyezés szerint
külker, ügyintéző főiskola megegyezés szerint
(FF angol- és németnyelv-ismeret)
kereskedelmi vezető főiskola megegyezés szerint
(FF angol- és németnyelv-ismeret)
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a ZMMK Kirendeltségén Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk.
EGYÜTT, ÖNÁLLÓAN
A kamarai törvény módosítása hozta magával azt a helyzetet, hogy a megyei jogú városoknak is lehetővé tette a kamarai szerveződést. Ezzel a lehetőséggel éltek is városunk vállalkozói. Az önállóság egyúttal vitákat is szült. Az elmúlt évek elhidegült viszonya után a megye két kereskedelmi és iparkamarája hivatalosan is kinyilvánított együttműködési szándékának megfelelően, 2004. február 26-án, Nagykanizsán, a városi kamara irodájában találkozott a két szervezet tárgyaló küldöttsége.
A most megkezdett tárgyalás-sorozat első ülésén a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát a következő személyi összetételű küldöttség képviselte: Horváth Tihamér alelnök, Laza Mihály a keszthelyi térségi szervezet elnöke és Tóth István, titkár. A nagykanizsai kamara nevében Ferencz József általános alelnök, Czobomé dr. Pintér Ildikó alelnök, és Solti Károly titkár tárgyalt. A baráti hangulatban zajló, konstruktív megbeszélésen a tárgyaló felek kölcsönösen tájékoztatták egymást az általuk képviselt szervezetek helyzetéről, s azokról az elképzelésekről, célokról, amelyeket az egyes kamarák elnökségei jelöltek ki. Az álláspontok közeledésének eredményeként értékelhető, hogy közös célként fogalmazták meg a szervezeti működtetés egyszerűsítését, a munka hatékonyságának növelését (a párhuzamosságok jelentős korlátozásával) és az együttes fellépést a megyében kifejtett érdekképviseleti tevékenységben. A két órán át tartó eszmecserét a felek egy indító alkalomnak tekintették, s megállapodtak abban, hogy a másik fél álláspontjának házon belüli megvitatása után, hamarosan egy következő fordulót tartanak.
Első alkalommal rendeztek borversenyt az Olajipari Nyugdíjasok Klubjának tagjai. Az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házban február 26-án megtartott versenyre 14 szőlőtermelő 20 faj-
ta borral nevezett be. Dr. Kot-nyek István, Hegedűs Józsefné és Mátyás Mihály zsűritagok bírálata alapján aranyérmet nyert: Boa Józsefné, Süle László és Németh Lajos.
A köztisztaság a városban kívánnivalót hagy maga után, ezért is foglalkozott a helyzettel közös sajtótájékoztatón a VIA Kanizsa Kht, a Közterület Felügyelet, és a Saubermacher Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. A hulladékszállítási szerződések megkötése bár kötelező, mégsem tesz ennek eleget mindenki, vagy ha igen, akkor sem biztos, hogy az általa termelt hulladék mennyiségének megfelelő edényt, illetve szállítási gyakoriságot rendel meg. Értnek következménye az, hogy a gyűjtőedények mellett kisebb-nagyobb hulladékkupacok jelennek meg, illetve illegális lerakók jönnek létre. A probléma azért jelentős, mert a közterületen megjelenő hulladékot a három szervezet saját költségén szál-lítatta el.
— A VIA nem rendelkezik hatósági jogkörrel, ezért a Közterület Felügyeletet is bevonják az ellenőrzésekbe, amelyhez adatokat a szolgáltató bocsát rendelkezésre — mondta bevezetőjében Gáspár András, a VIA ügyvezetője.
A VIA Kanizsa által működtetett Környezetvédelmi Információs Iroda folyamatosan tájékoztatja a lakosságot, a vállalkozókat, melyek azok a kötelezettségek, amelyeket a város tisztasága érdekében be kell tartani, mondta Baloghné Munkácsi Andrea, az iroda vezetője. A sajtótájékoztatón bejelentették, a Közterület Felügyelet márciusban akciószerűén megvizsgálja a hulladékszállítási szerződések meglétét, illetve azt, hogy a megrendelő által kért edényzet, szállítási gyakoriság elegen-dő-e a termelődő hulladékhoz képest. Az akciók elsősorban a keleti városrészt érintik, ahol a probléma a társasházak esetében hatványozottan van jelen. Gondot okoz, hogy a belvárosban számos olyan vállalkozás
működik, amely nem rendelkezik hulladékszállítási szerződéssel, ugyanakkor jelentős mennyiségű szemetet termel. A tapasztalatok azt mutatják, több olyan vállalkozás van, amely nem törődik a környezetvédelemmel, nem tartja be a hatályos jogszabályokat, és valamiért abban bízik, nem kérhető számon. A szakhatóságoknak vannak törvényes eszközei az illegális szemetelők kilétének felderítésére, ám sokszor erre sincs szükség, hiszen a vállalkozók számlái, dokumentumai is megjelennek a hulladék között.
Márciusban, a három szervezet együtt kíván érvényt szerezni az önkormányzat hatályos rendeletének. Az akciótól többek között azt is remélik, hogy a hegy kapuknál elhelyezett konténerek is az eredeti rendeltetésüknek megfelelő szerepüket töltik be. A Környezetvédelmi Felügyelet egyéb feladatai ellátása mellett végzi majd a szerződések vizsgálatát. Túlmunkákkal, hétvégi, délutáni, olykor éjszakai akciók keretében derítik fel a szabálytalanságokat. Az akciókba bevonják a polgárőröket is, mondta Kulbencz Ferenc, a felügyelet vezetője. A büntetéseket sok esetben megelőzi majd a szabálytalan helyen keletkezett hulladék elszállítása, hiszen az elsődleges cél a város köztisztasági helyzetének javítása, és csak ezt követi a szankció. Hamarosan kiépül egy figyelőszolgálat, amely az illegális lerakókat igénybevevő polgárokat lesz hivatott tetten érni. A Saubermacher Pannónia Kft. már átadta a listát a Környezetvédelmi Felügyelet számára, amely a szolgáltatást szabályszerűen igénybe vevő vállalkozás névsorát tartalmazza. Őket az ellenőrzések során nem keresik fel — mondta el Horváth Balázs az SP Kft. ügyvezetője.
B O RVERSENY
6
KÖZ
2004. március .
Tisztelt Kanizsa Újság!
Odaajándékoztam a házamat a fiamnak. Én csak az élvezetet tartottam meg magamnak. A fiamnak volt lakása, de elvált és most be akar költözni a házba. Az az igazság, hogy én már megbántam ezt az ajándékozást, de nem akarok rajta változtatni. A fiam lenne az örökösöm is, ha meghalok, meg a valóságban nem is vele van bajom. Most van egy élettársa, aki elvette az eszét, tönkreteszi az életét, de sajnos ő irányítja mindenben. Engem be akarnak dugni egy udvari kis lakásba, amiben most az élettársa lakik. Úgy gondolják, hogy engem kitúrnak az otthonomból és én menjek egy olyan rozoga lakásba, ahol még a WC is kint van. Nekem nem nagy, de szép kis házam van. A fiamat egyedül még be is fogadnám, mert ketten megférnénk. Tudom, hogy azért akarnak engem kitúrni, mert az élet-
társának van gyereke is, persze nem fémek el abba a kis szoba, konyhába. Nekem nem tetszik, hogy énrám spekulálnak. A fiamat a menyem, aki nagyon rendes asszony volt, ki is fizette a közös lakásból. Én nem tudom, hol van az a pénz. Nem kellett volna mindent elkótyavetyélni, hanem keresni egy lakást, ahova elköltözhettek volna, ha már annyira együtt akarnak lenni. Ez nem jutott eszükbe, csak az, hogy engem tegyenek ki abból a házból, amibe én beleszülettem, hiszen a szüléimé volt. Én mindig itt laktam, már itt akarom leélni az életemet. Erre a házra csak én költöttem. A fiam oda egy fillért nem adott. Én javíttattam, meg persze fizetek minden költséget. Tessék megírni, kitehet engem a fiam, ha én nem karom? Én most nagyon félek.
Kerem, hogy gyorsan válaszoljanak!
Egy aggódó Anya
Tiszteit Asszonyom!
A levele alapján úgy ítélem meg, hogy az Ön haszonélvezeti jcga az ingatlan egészére nyert bejegyzést az ingatlannyilvántartásban. Ebből az következik, hogy az egész ingatlant birtokolhatja, használhatja élete végéig. A fiát, mint tulajdonost a birtoklás és használat joga csak akkor illetné meg, ha Ön ezekkel a jogaival nem élne. Egyszerűen fogalmazva: élete végéig Ön a házban lakhat, abból a fia nem teheti ki.
A haszonélvező, vagyis az Ön kötelessége az ingatlan használatával, fenntartásával járó terhek, költségek viselése. A rendkívüli javítások és helyreállítások költsége azonban a tulajdonost terhelik.
Dr. Stepán Annamária
Az IBM által meghirdetett, kétnapos programozási versenyre 2004. április 23-25. között kerül sor Nagykanizsán a Veszprémi Egyetem kihelyezett képzési helyén, a Zrínyi utcai épület géptermében. A versenyre 3 fős csapatokat várnak.
Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik.
Avagy addig jár a betörő zárás után nyitni, míg végül el nem kapják.
Akár ez is lehetne a mottója annak a sikeres rendőri intézkedésnek, melynek kapcsán az intézkedés alá vont személyek -tervükkel ellentétben - a rendőrségen fejezték be napjukat.
A sikeres elfogásról kérdeztük Nagykanizsai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Nyomozó Alosztályának vezetőjét, Sági János rendőr őrnagy urat.
- Az elmúlt időszakban, Nagykanizsa városában elszaporodtak a boltok, presszók sérelmére elkövetett betörések. Az elemző-értékelő munkánk során körvonalazódott, hogy egyetlen elkövetői kör terhére róhatók ezen cselekmények. A mielőbbi felderítés érdekében járőreink is fokozottabban és bűnügycentri-kusabban hajtották végre a közúti ellenőrzéseiket.
Február elsejére virradó éjszaka kapitányságunk közrendvédelmi járőrei közúti ellenőrzés során intézkedés alá vonták egy személygépkocsi vezetőjét
és annak utasát. A jármű átvizsgálásakor a csomagtartóban különböző árucikkeket ill. betöréshez használatos feszítő eszközöket találtak. A jármű utasai sem az élelmiszerek eredetéről, sem az egyéb tárgyakkal kapcsolatos céljaikról nem tudtak elfogadható magyarázatot adni. Mindezek miatt rendőreink előállították őket a kapitányságra.
mert be, amelyek nagyon széles skálán mozogtak: volt köztük gépkocsi-feltörés, hétvégi ház feltörése, presszó, italbolt feltörés, sőt műszaki boltba is behatoltak. Előnyben részesítették a vendéglátó egységekben elhelyezett játékgépeket, melyekből viszonylag könnyen jutottak nagyobb menynyiségű pénzhez. Ezen nagy számú bűncselek-
Ettől a perctől kezdve a gépezet beindult. A betörési csoport szakelőadóit berendeltük, a korábbi helyszíneken rögzített helyszíni nyomok és adatok ismételten ellenőrzésre kerültek. Kiderült, hogy több tucat, városunkban elkövetett vendéglátóipari egység sérelmére elkövetett bűncselekmény helyszínénél találtunk hasonló feszítési eszköz által hátrahagyott nyomokat, mint amely feszítő eszközök a gépkocsiban voltak.
A több órás gyanúsítotti kihallgatás során a két elkövető mintegy 40 rendbeli lopást is-
ményt meglepően rövid idő -mintegy három hónap - alatt követték el. Lakóhelyükön megtartott házkutatás során több száz tételnyi bűnjeltárgy került lefoglalásra, többek között motoros láncfűrészek, légpuska, vegyszerek, élelmiszer, műszaki tárgyak. Az általuk elkövetett bűncselekhiényekkel okozott lopási kár több millió forintra rúg.
Az eltulajdonított tárgyakra a felvevő piac adott volt, hiszen azokat orgazdáiknak értékesítették (hálózatuk felszámolása jelenleg is folyamatban van).
Figyelmet érdemel vallomásuk azon része, melyben arról számolnak be, hogy a bűncselekményeket csak alapos helyszíni szemrevételezés után követték el. Minden esetben tisztában voltak azzal, hogy a kiszemelt üzletben van-e riasztó, az hol helyezkedik el, sőt azzal is, hogy az működik-e.
Az elkövetők kihallgatásuk során elmondták azt is, hogy több milliós értékű árukat védtek a tulajdonosaik olyan vasráccsal, melyek egyszerű feszítésre, sőt húzásra már kiszakadtak.
A két Nagykanizsa környéki szőlőhegyen élő férfi ellen előzetes letartóztatásuk mellett folyik a további eljárás.
A fenti eset is rávilágít arra, hogy értékeink védelméért mi magunk tehetjük a legtöbbet. Vagyontárgyaink megóvása érdekében olyan eszközöket alkalmazzunk, melyek nem csak a biztonság látszatát keltik, hanem hathatós védelmet is nyújtanak.
Takács Csaba rendőr főhadnagy Bükiné Papp Zsuzsanna rendőr főhadnagy
2004. március 2.
SL
MI AZ IGAZSAG?
A február 27-ei sajtótájékoztatóján a Fidesz frakció az előző nap megtartott közgyűlés egyik napirendi pontjával kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót. Dr. Kolonics Bálint képviselő feltette a kérdést: mi lehet az oka annak, hogy a 2004. évi költségvetési előterjesztésben és a 2003. évi költségvetés módosításában a lényeges adatok nem egyeznek meg? Konkrétan arra gondolt a képviselő, hogy a 2003. évi költségvetés módosításának előterjesztése, melyet előző nap tárgyalt a közgyűlés, február 12-én készült el, és 17-én fogadta el egy fordulóban a közgyűlés. A működési és fenntartási kiadási oldalon fél milliárd forint többlet jelenik meg a pontosabb számadatokat tartalmazó 2003. évi módosító táblán, mint a 2004. évi költségvetési táblán.
Cseresnyés Péter frakcióvezető hozzáfűzte: amikor a költségvetési vitában elmondták a véleményüket a költségvetésről, akkor attól féltek, hogy a város olyan helyzetbe kerül, ami nem a fejlődését szolgálja. A fogadóóráin azt mondják az emberek, hogy a városvezetésnek az eladósodás ellen kellene küzdenie űgy, hogy ne veszélyeztessék a jövőt a látszatmegoldásokkal.
AZ ELADÓSODÁS ELLEN
Az a baj, hogy a szocialista várossvezetés nem veszi észre, hogy a hatalmas adósságokkal nem engem, hanem az embereket támadják, a nagykanizsaiak jövőjét veszélyeztetik — reagált egy másik párt által elhangzottakra múlt heti sajtótájékoztatóján Cseresnyés Péter fideszes képviselő. Az eladósodás megállításához megvalósítható ötletekre, jövőképre volna szükség. Az emberek azt szeretnék, ha nyugodtan, biztonságban tudnának élni. A nagykanizsai emberek szeretet nyújtó családi otthonra, biztos munkahelyre vágynak. Azt szeretnék, hogy gyermekeiknek, családtagjaiknak ne kelljen kényszerből, a munkalehetőségek hiánya miatt elköltözni Nagykanizsáról. Ügy gondolják, a több ezer fős munkanélküliséggel kellene megküzdeni a városvezetésnek. Azt várják el a városvezetéstől, hogy városunk minél többször szerepeljen sikerrel a pályázati pénzekért folyó versenyben.
IZGALMAS JATEK
Tizennégy csapat vett részt péntek délután a Dióssy-teremben megrendezett „Ki tud többet Horvátországról?" című játékos vetélkedőn. A tudáspróba kérdései Horvátország történelmére, földrajzára, gazdaságára, kultúrájára terjedtek ki leginkább. A négy fős csapatoknak idegenvezetőként be kellett mutatniuk egy-egy horvát várost, saját kis táncos, énekes műsorral kellett készülniük. A műsorvezető szerepét Proszenyák István töltötte be.
Az alsósok közül első lett a tótszerdahelyi Turul István, Vuk Vivien, König Barbara, Kolman Márk alkotta csapat, második helyen Molnári, míg a harmadikon Belezna csapata végzett. A 10-18 évesek kategóriájában a Horváth Réka, Horváth Zsófia, Vargovics Marina, Baii János képezte batthyányis csapat szerezte meg az első helyezést. Két második helyezett lett, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium, valamint a Fityeháza l-es csapata. Harmadik hellyel a Fityeháza Il-es csapata térhetett haza. Vargovics Józsefné, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy nagy volt az érdeklődés a gyerekek körében a vetélkedő iránt, így jövőre is megrendezésre kerül a „Ki tud többet Horvátországról?", csak a feladatok összetételében lesz változás.
Nagykanizsa megyei jogú város polgármestere értesíti a lakosságot, hogy a felső küszöbértékű veszélyes üzemnek minősülő GE Hungary Rt biztonsági jelentése elfogadásra került, Nagykanizsa város külső védelmi tervének koncepciója elkészült. A jelentés és a védelmi terv Nagykanizsa, Eötvös tér 16.1. em. 108. ajtószám alatti hivatali helyiségben hozzáférhető és megismerhető, azokra 2004. március 3. napjáig észrevételt lehet tenni a 2/2001. (1.17.) Korm. sz. rendelet 16. §-a alapján.
A VAROSÉRT
Ne pártkérdések, ne ideológiák működjenek együtt, hanem azzal foglalkozzunk, hogyan lehet a várost üzemeltetni, működtetni. — volt a mottója Budai István, Tóth László és Kelemen Z Pál önkormányzati képviselő sajtótájékoztatójának, amelynek vendége volt Göndör István országgyűlési képviselő is. Nem a hétről hétre elhangzó nyilatkozatok a fontosak, hanem az, hogy mi történik a városban. A frakciónak nem az a dolga, hogy egy párt politizálásával foglalkozzon, hanem, hogy a párt választási programját végrehajtsa. — A programot következetesen és keményen végrehajtjuk. Ilyen az. adósságcsökkentés, tavaly jelentős mértékű hitelt fizettünk vissza. Az idén már alig vett fel a város működési célú hitelt. A felvett hitelek elsősorban városfejlesztési célokat szolgálnak — mondta Kelemen Z. Pál. Az intézményrendszer még mindig túlméretezett, ezért az igényekhez igazodó változtatások szükségesek. A szociális és egészségügyi intézmények terén jelentős előrelépések történtek. Fogyatékos otthon épül, jelentős változások történtek az idősek ellátása terén, és épül a kórház is.
Budai István az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok számát tartja soknak, véleménye szerint jól átgondoltan, a feladatokat kellően elhatárolva egyesíteni lehetne a társaságok egy részét. Göndör István országos ügyekről szólva elmondta, az ellenzéknek el kellene dönteni, mit akar.
MINŐSÍTETT ÓVÓHELYEK
A Városfejlesztési Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 23-án megtartott ülésén napirendi pontok tárgyalása előtt Halász Gyula képviselő azt javasolta, hogy a bizottság foglalkozzon a Tourinform Iroda helyzetének a vizsgálatával és a bizottság hallgassa meg az iroda február l-jén kinevezett vezetőjét. A Nagykanizsa-Bagola Városrész Szépítő Egyesülettel megkötött hosszú távú keretmegállapodás módosítására, valamint a 2004-2006. évekre szóló középtávú támogatási szerződés jóváhagyására előterjesztett javaslatot a közgyűlésnek megtárgyalásra elfogadták.
A felső küszöbértékű veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatót megvitatta és elfogadta a bizottság. A felvetett kérdésekre Bajzáth László polgári védelmi parancsnok elmondta: a veszélyes üzemek azonosítása megtörtént. Halász Gyula bizottsági tag megkérdezte, hogy milyen állapotban vannak a szirénák, és a városban található óvóhelyek. Gyalókai Zoltán külső bizottsági tag arról érdeklődött, hogy veszélyes övezetre épül-e a fogyatékkal élők új otthona, továbbá milyen kockázatot jelent az ott lakók számára, ha netán kombinált baleset történik a szomszédos GE Hungary Rt.-nél. Válaszában a polgári védelmi parancsnok elmondta: 25 polgári védelem által telepített motoros sziréna van a városban, ezekből hat nem üzemképes. A monitoring rendszer kiépítésének az lesz az előnye, hogy nemcsak érzékelni és riasztani tud, hanem tájékoztató szöveget is be tud mondani. Magyarországon megkezdődik a riasztó és tájékoztató eszközök korszerűsítése, a régi motoros szirénák felújítása azonban már nem lehetséges. A városnak 17 minősített óvóhelye van, ezek egy része polgári szerveknél található különböző műszaki állapotban. Évente ellenőrzik a helyiségeket, az önkormányzathoz tartozók állagának a megóvására tavaly és idén is 700.000 forint került elkülönítésre a költségvetésből. Mivel ezek speciális épületek, a használatukról gondoskodni kell, és bizonyos feltételekkel bérbe adhatók. Gyalókai Zoltán kérésére megnyugtató választ adott a polgári védelmi parancsnok.
A helyi kirakodóvásár (iparcikkpiac) áthelyezésére előterjesztett javaslatot a bizottság megtárgyalta. Gáspár András, a VlA Kanizsa Városüzemeltető Kht. ügyvezetője elmondta: a három évvel ezelőtti 83 kereskedőből ma csak nyolc van ott, akik közül kettő-három ki is szokott nyitni. Az előterjesztés szerint, a Csarnok Üzletház déli oldalán lehetne kialakítani számukra új területet.
8
HIRDETES
2004. március 2.
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOKAT HIRDET
- Nagykanizsa-Városközpont 010 jelű tömb tömbrehabilitációja keretében, a Nagykanizsa, 1970 hrsz. alatti, volt kosaras piac ingatlan értékesítésére,
továbbá
— Nagykanizsa-002 jelű tömb tömbrehabilitációja keretében ingatlanok hasznosítására.
A részletes kiírási dokumentációk megtekinthetők, pályázatonként 50.000 Ft +ÁFA visz-sza nem térítendő díj ellenében megvásárolhatók, átvehetők munkanapokon 8-12 óra között a Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. sz. alatti épületének n. emelet 15. sz. irodájában.
További felvilágosítás a 93/500-766 telefonon kérhető.
A pályázatok beadásának határideje: 2004. március 31. (szerda) 10.00 óra
ysTr ComputeR
Számítástechnikai Szaküzlet és Szerviz
Nagykanizsa, Rákóczi út 38. Tel.: 93/536-112, Fax:93/536-l 14 e-mail: rstgmk@axelero.hu Ct.:Wittmann Károly és Tsa.
Adóvisszatérítés!
Ne maradjon le róla! ÚJDONSÁG!
MIKROHULLÁMÚ
Internet-szolgáltatás indul! Információ üzletünkben
Sulind
expressz
0
SKODA. KOMOLYAN VESZIK
Csengery úton 26 m2-es üzlethelyiség telefon-, fax-, internetes hozzáféréssel kiadó. Érd.: 20/964-7740
Rongyszőnyeg-készítés egyedi méretre! Szőnyeg tisztítás! Érd.: 20/964-7740 93/325-210
2004. március 9-én 14 órai kezdettel kerül sor a Kiskakas Vendéglőben (Múzeum tér) a hagyományos nagykanizsai
BORVERSENYRE
A verseny kiírója a rendezője: Nagykanizsa Megyei Jogú Város, Nagykanizsai Hegyközség. A nevezési feltételek megegyeznek az előző éviekkel. Nevezni írásban a fajták és a tételszámok megjelölésével a Hegyközség irodáján lehet, 8800 Nagykanizsa, Szent Flórián tér 30. A minták begyűjtését 2004. március 6-án és 7-én (előzetes egyeztetés után) a hegybíró és az elnök személyesen végzik. Nevezési díj: fajtánként 1500 Ft, amely tartalmazza az egységes üvegek és dugók árát is. Befizetésének lehetőségéről Pápai György hegybíró gondoskodik. A bírálat nyílt értékeléssel történik!
A zsűri elnöke: Zilai Zoltán borász, az O.I.V. (Nemzetközi Szőlészeti Borászati Hivatal) Borbíráló Bizottságának tagja. A zsűri tagjai: Bock József Villány; Figula Mihály Balatonfüred.
A borverseny fődíjai: „A város fehérbora" és „A város vörösbora""cím elnyerése. A díjakat a helyszínen, a fődíjakat pedig 2004. április 23-án, a Város Napja rendezvényen, a Hevesi Sándor Művelődési Központban adjuk át. További információ: Förhénci Horváth Gyula Tel.: 20-9193-308
használtautó vásár
Látogassa meg a régió legnagyobb autóvásárát!
2004 március 7-én
(vasárnap) 8.00-12.00 "w''^l
a 0 PostaBankleas/ng támogatásával
Auto-Kanizsa Kft.
Nagykanizsa, Balatoni út 33, Információ: 93/537-000
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
Űrrovarok
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964
otOVA«

Nyitva: minden nap 9-21-ig
A bűnözőt üldöző zsaru egy metróalagút közepén egy három méteres, skorpiószerű bogárra lel. Matt Pollack FBI ügynök bevonja a nyomozásba Emily Foster rovartudóst, kinek kutatásai hátborzongató eredményt hoznak. Mattnek és a kommandósoknak meg kell tisztítani az alagutat, melynek során a bejárat beszakad. Az egyetlen kiút a tíz mérföldre lévő vészkijárat.
NAGYOBB CSOMAGTÉR FELÁR NÉLKÜL.
A Skoda most megnövelte az Ön lehetőségeit. Az ötajtós Fabia áráért sedan vagy kombi modellt is vásárolhat.
Tágasabb Fabiát, felár nélkül. Mint a mesékben.
Kombinált átlagfogyasztás: 4,9-7,2 1/100 km, COj-kibocsátás: 132-173 g/km.
Az Ön Skodamárkakereskedője:
Várkapu Autóház 8800 Nagykanizsa, Vár út 12/b. Tel.: (93) 536-550 Fax: (93) 536-561 www.varkapuauto.hu
CSOKI I ANYA *
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (az udvarban) ||Jt
Tel.: (30) 9363-923 $
Nőnapra vásároljon szeretteinek a CSOKITANYA édességeiből!
Kicsiszív desszert 149 Ft Raffaello T15 549 Ft
Óriási szív 390 Ft Toffifee 299 Ft
Tengergyümölcsei 399 Ft 400 gr Mauxion 699 Ft
Szeretettel 449 Ft 500 gr konyakmeggy 799 Ft
Teasütemények nagy választékban kaphatók! 500 gr mogyorós perec 449 Ft/db Nyitva: H-CS: 8.30-17.00 P: zárva Szo: 8.30-12.00
MINDEN JÓ, «
HA A VÉGE JÓ NAGY
2004. március 2.
N
9
( J FEBRUÁR 23.)
Kanizsaru
Egy bevásárlóközpontból 09.40 órakor érkezett a bejelentés, mely szerint egy gyereket értek tetten lopáson. A 12 éves fiú 13.000 forint értékű CD rom-mai akart fizetés nélkül távozni az üzletből, amikor a biztonsági szolgálat lefülelte.
( FEBRUÁR 24.)
Ünnepélyes aláírás
Ünnepélyesen aláírták a 2004. évi oktatási-kulturális együttműködési megállapodást Zala és Vas Megye, valamint a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség között a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskolában.
Történelemverseny A Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében a Cserháti SZKI-ban rendezték meg a középiskolások megyei történelemversenyét. A 34 résztvevős versenyen sikeresen szerepelt a batthyányis Dömötörfy Borbála, Rajkp Réka és Koros Eszter, a mezős Kuczogi Botond és Tóth Péter, valamint a cserhátis Horváth Szabolcs.
Távmunka A Zalai Falvakért Egyesület tavaly „Újra munkában" elnevezéssel Phare-pályázatot indított. A célcsoport a 40 év feletti munkanélküli nők, illetve a gyesről, gyedről visszatérő anyukák. Az egyesület a program keretében műhelymegbeszélést szervezett Zalaegerszegen a Kamarák Házában azzal a céllal, hogy a távmunkát megismertessék a lehetséges foglalkoztatókkal. A programban Grabant Péter az IHM régióvezetője ismertette az IHM távmunkával kapcsolatos elképzeléseit.
Kanizsaru Egy nagykanizsai férfi 13.00 órakor tett bejelentést, hogy bekerített telkéről 12 darab bronz
tuját vitt el ismeretlen tettes, mellyel 35.000 forintos kárt okozott.
C FEBRUÁR 25.)
Phare-CBC
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2004. február 25-26-án, Nagykanizsán, a Quattro Mobili tanácstermében kétnapos, projektvezetési, pályázatkészítési ismereteket nyújtó képzési programot rendezett, Felkészült vállalkozások-sikeres projektek címmel. A program a Phare-CBC Ausztria-Magyarország Kisprojekt Alap támogatásával valósult meg, így a részvétel minden vállalkozás számára ingyenes volt. A következő rendezvényre március 25-én kerül sor, ahol a pályázatokról kapnak részletes tájékoztatást a vállalkozók.
Kanizsaru
A város területéről 16.00 órakor a rendőrjárőr tiltott kéjel-gés miatt állított elő egy kacorla-ki hölgyet. Vele szemben cselekménye miatt szabálysértési feljelentét tettek.
( FEBRUÁR 26.)
Kanizsaru
A rendőrjárőr 8.00 órakor elfogott, majd a Zala Megyei Bíróság Büntetés végrehajtási Bírója elé állított egy körözött nagykanizsai hölgyet.
Egy nagykanizsai férfi 11.30 órakor bejelentést tett, mert a parkolóban ismeretlen gépkocsi a parkoló járművének hajtott, majd a helyszínről eltávozott. A helyszínre érkező rendőrjárőrnek a bejelentő egy rendszámot is megadott mondván, hogy az az okozó autó rendszáma. Az eljárás folyamán kiderült, hogy a bejelentés jelentősen eltér a valós történettől, hiszen maga a bejelentő közvetlen hozzátartozója okozta a balesetet, így vele szemben szabálysértési eljárás kezdeményezésére került sor.

wkmm
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szettelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
( FEBRUÁR 28.))
Liberális bál
Az idei, immár a 13. Liberális Bált az unió jegyében tartották február 28-án a Honvéd Kaszinóban. A hölgyeket sárga rózsával fogadták, a férfiaknak pedig „Európa-Konform férfi" diplomát nyújtottak át a rendezők. A bált a házigazda, Kovács Kálmán hírközlési és informatikai miniszter nyitotta meg. Az első bálozóknak Röst János alpolgármester ajándékként egy-egy tortát adott át. A műsorban a budapesti Fieszta tánckar szórakoztatta a bálozókat. Éjfél előtt politikai humorkoktéllal a három tagú Röst-team lépett színpadra.
Jubileumi koncert
A 10 éves jubileumát ünneplő Orff Ütőegyüttes adott születésnapi koncertet a volt úttörőház színháztermében.
( MÁRCIUS 1.)
Kiállítás
Varga Klára kiállítása látható március 1-től a dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Galériájában. Az alkotót és a műveit Veitné Molnár Anikó általános iskolai referens mutatta be a kiállítás megnyitó közönségének. A műsorban közreműködött: Szabó
Adrienn, Tóth Mónika, Schleiner Csilla és Hajdú Beatrix.
c
ELŐZETES)
Kreatív Díjak átadása
Március 5-én pénteken 17 órakor tartja ünnepi ülését a Kreatív Klub a Honvéd Kaszinó dísztermében. Dr. Spingár László nőnapi köszöntője után kerül sor a Kreatív Díjak átadására. A díjazottakat a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola diákifjúsága köszönti. Az ünnepség nyilvános.
Nyílt nap A Bolyai János Általános Iskola március 6-án szombaton 9.00 órától nyílt napot szervez a leendő első osztályos gyermekek és szüleik számára.
Bemutatkozó nap A Hevesi Sándor Általános Iskola bemutatkozó napot szervez a leendő első osztályosoknak és családjuknak március 6-án 9-12 óráig. A családok megismerkedhetnek az intézmény adottságaival és környezetével, találkozhatnak az iskola vezetőivel és a leendő elsős tanítókkal. A színjátszáshoz kedvet érző alsós gyermekek mesejátékokkal, a néptáncosok zenével, tánccal, a legkisebb sportolók tornabemutatóval köszöntik az óvodásokat és családtagjaikat.
Február 24-én hat órás időtartamban, délelőtt 10 órától délután 16 óráig sebesség ellenőrzési akciót tartott a rendőrség, mivel a leggyakoribb baleseti veszélyforrás továbbra is a gyorshajtás. A mérések helyének kiválasztásánál azokat az utakat vették figyelembe, ahol a legnagyobb a forgalom és a legtöbb baleset történik. Két műszerrel dolgozott egyidőben a területen a rendőrség. A nagykanizsaiak mérőműszere az M7-es főútvonalon mért, míg a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának mérőműszere Galamboktól egészen a somogyi megyehatáráig.
10
ITS
2004. március .
INGATLAN
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 nm-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8*9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel eladó.
Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K)
* * *
Belvárosi 3 szobás családi ház, iker-, társasház építésére is alkalmas, 790 nm-es telekkel eladó.
Érd.: 30/227-3294 vagy 30/586-7405 (5146K)
* * *
Kétszobás Deák téri önkormányzati lakásomat belvárosi garázzsal, értékegyeztetéssel saját tulajdonúra cserélném. Érd.: 30/204-4556 (5306K)
* * *
Nk-án Teleki 66. szám alatt tetőtéri lakás eladó. Érd.: 16 óra után
a 93-321-673-as számon. (5314K) * * *
Csengery út 15. szám alatti bejárattal szemben végleges garázs
eladó. Érd.: 20/3277-012 (5316K) * * *
Nk-án Rózsa út 12. szám alatti épületben 89 m2-es, 2+2 félszobás, nagy teraszos, igényes lakás eladó. Irányár: 14 millió Ft. Érd.: 30/3518-
306, 30/9012-499 (5317K) ***
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton családi jellegű ház, központi fűtéssel, ipari árammal, vezetékes vízzel, 600 négyszögöl területen, gazdasági épülettel eladó. Érd.:
93/315-526 (5318K) * * *
Nk-án 100 m!-es, kétszintes, két szoba + nappalis, étkezős, egyedi gázfűtéses lakás kis udvarral, garázzsal eladó. Irányár: 14 millió Ft. Érd.: 93/321-937 16.30 után vagy 20/520-5974. (5321K)
Nk belvárosában, 10 éves házban,
128 m:-es lakás eladó. Irányár: 16,2
millió Ft. Érd.: 30/4748-565 (5322K)
* * *
Nk-án Corvin utcában III. emeleti 2 + félszobás lakás eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Érdeklődni.: 30/391-2011 (5323K)
VEGYES
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érdeklődni: 30/586-7405 (5319K)
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Kőműves-, ács-, tetőfedő munkákat, tetőszigetelést, lakások átalakítását, lépcsőházak felújítását vállaljuk. Érd.: 93/322-109, 06-30/6398-825 (5293K)
Fuvarozást, áru- és fenyőfaszállítást valamint költöztetést vállalok 4*2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
* * *
Ajtók, ablakok, zárak javítása! Helyszíni asztalos munkákat, javításokat vállalok! Tel.: 93/312-948, 30/284-6248 (5315K)
Nk belvárosában precíz angol nyelvtanítást, érettségire, felvételire, nyelvvizsgára felkészítést vállalok hétvégén is. Tel.: 06/30/528-3929 (5324K)
Szeretne ön 200.000-300.000 Ft-ot keresni
tisztességes munkával, egészségvédelem területén? Tel.: 20/392-2560
Munkatársat keresek
egészségvédelem területére, kiemelt jövedelemmel, azonnali kezdéssel. Tel.: 30/336-8345
TELVEGI
KIÁRUSÍTÁS
A
BRILIÁNS
ÉKSZERÜZLETBEN
• 14K ARANYÉKSZEREK MÁR 2900, 3600, 4000
FT/GR ÁRON. A KÉSZLET EREJÉIG
Nagykanizsa, Vasember ház 93-310-600
KÉSZPÉNZHITEL AZONNAL!
Aranyékszer, ezüst, drágakő és autó fedezetre; a Dunántúl legkedvezőbb hitelfeltételeivel (15%/év)
ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓK
Nagykanizsa, Vasemberház 93-313-332
Hitelező bank: Surd és Vidéke Takarék Szövetkezet
A világ 58 országában 6000 irodával
A világ egyik lsgjrwgyíftb miattiam
p«ttöre*g* keres
TARGONCAVEZETŐKET és MŰSZERÉSZEKET valamint
csomagoló is gyártósori összeszerelő betanítóé munkásokat
2 illetve 3 műszakos vagy folyt onos munkarendbe
Jelentkezési feltételek:
targonca vezetői vizsga, szakmunkás bizonyítvány
Betanított munkásoknak: 8 általános iskolai végzettség 18. éle tó''betöltése
Bővebb információ:
Személyesen : ADECCO Kft. ( Tungsram l-es porta) Cím: Nagykanizsa, Kinizsi u. 97. Telefon: 93 504441
ülhMIiil uéa: K3M/Í00I-0I00, 472SS-1/200I-0I0S
kimo Kit. 1068 Budapest, Benexúr u, 47.
Tel.: 479-5350, Fax: 479-5359
af worfc.
JIM SANDERS újra Nagykanizsán!
A Krisztus Szeretete Egyház főpásztora evangéliumot hirdet és kézrátétellel imádkozik a betegekért.
Helye: Nagykanizsa, Veszprémi Egyetem KKH (volt Úttörőház) Ideje: október 4. szombat 13 óra Ha te is Isten gyermeke szeretnél lenni, meglelni minden szükséged betöltésének forrását, ha meg akarsz gyógyulni, akkor gyere. Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. A részvétel ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
HA NEM CSAK PAPÍR KELL...
hanem magabiztos nyelvtudásra vágysz,
jelentkezz BMF. nyelvvizsgákra felkészítő tanfolyamainkra!" Órák a Te időbeosztásodhoz igazodva, taniolyamindítás hetente.
2004. március 2.
KULTÚRA
11
NEM TUDOM PALÁSTOLNI A SZERETETET
Kicsinek bizonyult a Kodály Zoltán Vasutas Művelődési Ház galériája február 24-én Ackennann Éva festőművész kiállításának megnyitóján.
Mónai Zsuzsa igazgatónő köszöntő szavai után Lengyák István pedagógus méltatta a festőművész munkáit. Különösen a portrékra hívta fel a figyelmet, melyekből láthatóan egymás iránt és a környezetük iránt is sugárzik a szeretet.
— Szinte hazajár Kanizsára! - kezdtük a beszélgetést a festőművésszel.
— Hét-nyolc éve járok kiállítani és rajzolni Kanizsára, és a környékére. Nagyon szeretem a hangulatos kanizsai utcákat festeni. Idén a harmadik kanizsai galériában állították ki a képeimet.
— A nemrégiben felavatott borsfai kápolnagalériát is megörökítette!
— A legtöbb munkám az elmúlt két évben készült. A Somogy megyei Kadarkúton élek, nyugdíjas pedagógus vagyok, most már van szabadidőm.
— Milyen témán dolgozik?
— Egy megrendelésen dolgozom. Kadarkút közelében van egy kastély, melyben öregek otthonát alakították ki. Az intézmény igazgatója nyugdíjba vonul és a munkatársai egy
kastélyt ábrázoló festménnyel szeretnék megajándékozni. Ezen kívül egyházi festészettel is foglalkozom. Egy évvel ezelőtt Bagolán is felkértek egy Szentháromságot ábrázoló oltárkép készítésére.
— Mások is említették önnek, hogy pozitív kisugárzása van a képeinek?
— Többen észrevették, és ez valószínűleg azért van, mert telve vagyok felebaráti szeretettel és nem tudom palástolni, a képeimben is kifejezem.
— Mi a véleménye, szüksége van a ma emberének a művészetekre?
— A szépnek különbözőkategóriái vannak. Egy drámai kép is lehet szép. Lehet gyönyörű idillikus tájat is ábrázolni, vagy népművészeti ruhába öltözött menyecskét, ugyanakkor az öregség drámáját is be lehet mutatni egy megfáradt öregasszonyban. Az emberek nagy hányada valahogy belefásult a rohanó életbe. Napjainkban a technika fejlődik rohamosan, ilyenkor a művészet kicsit háttérbe szorul. A kifinomult lelkű emberek azonban észreveszik a szépet, a művészben meg van egy alkotói vágy, ha veszik a képet, ha nem, akkor is festenie kell.
— Egy kis titokra kíváncsi vagyok. Például az oltárképein a környezetében lévő emberek, vagy elképzelt arcok szerepelnek?
— Hitelesen megfesteni modell nélkül, fejből egy oltárkép figuráit nem lehet. Életem első oltárképének hat alakos kompozíciója a gyermekeim és a szomszédok vonásait őrzik. A falum templomának ajándékba készült stáció sorozat siratóasszonyait a falubeli asz-szonyokról festettem — mondotta zárszóul Ackermann Éva.
Bakonyi Erzsébet
BÁBSZÍNHÁZI ELÖÉVAD
/ N
Kedves városát szerető
Kanizsaiak!
A Nagykanizsai Városvédő Egyesület 17 éve végzi áldásos tevékenységét városunkban, ezalatt mintegy 120 millió forint nagyságrendű értéket mentettünk meg és újakat hoztunk létre.
Kéljük, támogassák munkánkat
adójuk 1 százalékával! A kedvezményezett adószáma: 19267027-1-20 A kedvezményezett neve: Nagykanizsai ^ Városvédő Egyesület ^
Akkumulátorok 1-3 év garanciával!
6 és 12 V-os 2-210 Ah teljesítményig, átlagos és különlegesen magas indítóáramú, minden gépjárműhöz. 200 hazai és nyugati típus: hagyományos savas, zárt savas, zárt folyadékmentes (zselés). Akkumulátor Szakbolt
és Szerviz ^^^
Pozsgai János
8800 Nagykanizsa, Teleki út 4. Telefon: (93) 312-346 Nyitva:
H-P.: 8-18, Szo.: 8-12 óráig.
A Hevesi Sándor Művelődési Központban több mint száz óvodás, délután közel 270 kisiskolás nézte meg a pécsi Márkus színház Bajusz Laci és az Égigérő fa című bábelőadását. Ebben a félévben fogadott előadásokkal érkezik a megye településeire, városaiba a Zalaegerszegi Bábszínház, és a február 17-én Nagykanizsára hozott két műsort tizenhatszor adják majd elő Zalaegerszegen és a megye több településén, többek között Zalaszentgróton, Lentiben, és Nagykanizsán — tudtuk meg a Zalaegerszegi Bábszínház ügyvezető igazgatójától, Bősze Katalintól.
A Színművészeti Egyetemmel közösen, a Csipkerózsika című produkcióval indultak útnak január 22-én, a Magyar Kultúra Napján az előadások. Márciusban és áprilisban a Maskarás Céh: Vitéz László vendégjátékát viszik el 16 alkalommal a kicsi településekre is. Terveznek egy felnőtt színházi előadást is, a Lüzisztrátét. Augusztus elsejétől
már a saját színészeivel kezdi az évadot a Bábszínház. Városunkba legközelebb az április 6-i előadásra a győri Vaskakas Színház: A világ teremtésének nyolc napja című vendégjátékával érkeznek.
— Hány fős lesz a társulat?
— A társulat tagjai főállásban dolgoznak majd, egyik részük a Színművészeti Egyetem most végző bábszakos hallgatóiból kerül ki, a többiek profi bábművészek lesznek. A társulatban kilenc bábszínész van, a teljes stáb huszonhét fő lesz.
— A bábok saját készítésűek?
— Az első évben úgy gondoltuk, hogy készíttettjük a bábokat, kellékeket, mivel a költségvetésünkből saját bábkészítő és szabó-varró műhelyt nem tudunk létrehozni. De a távlati célokban szerepel egy saját bábkészítő műhely.
— Hogyan fogadta a közönség az első fellépést?
— Nagyon nagy várakozás előzte meg, ugyanúgy mint magát a Bábszínházat a
megyében és a két megyei jogú városban. A gyerekek életében fontos dolog, hogy. ez a kicsi korosztály, az óvodások és a kisiskolások is megismerkedhessenek a színház világával, hogy majd az élő színházi előadások befogadóivá válhassanak. A Csipkerózsika fantasztikus, nagyszínpadi, látványos előadás volt. Eddig 44 előadást szerveztünk a megyében augusztus elsejéig.
— Mi jellemző az előadások előtti készülődésre?
— Ez attól függ, hogy mekkora a színház, mekkora az előadás. Ez például egy nem nagy technikai előkészülést igénylő két darab. Egy nagy színházi produkciónál, mint például a Csipkerózsika, ott egy napig építették a díszletet, másfél napig a világi-tóhidat, és fél napot vett igénybe a világítópróba — mondta Bősze Katalin.
A nagykanizsai gyermekek örömmel fogadták a bábszínházi előadást, végigizgulták a látványos jeleneteket.
12
TS
2004. március .
március 2. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Kachorra 09:50 Kínai kaleidoszkóp 10:10 Fél évszázadunk 11:00 San Francisco utcáin 12:00 Híradó 13:05 Borostyán 13.55 Sprski Ekran 14:20 Unser Bildschinn 14:50 Az Árpád-kor templomai 15:05 Telesport 15.40 Élesben 16:30 Magyar zarándokok Szent Jakab űtján 16:50 Maradj velünk! 17:00 Katolikus krónika 17:30 Jelentés 18:00 Híradó 18:25 Uniós pályázati kalauz 18.30 Uniós pályázati kalauz 18:30 Srácok, csajok és kutyák 19:00 Társasutazás — Európa csillagai 19:30 Híradó 20:05 Önök kérték 21:05 Jutalomjáték 21.55 Magyar olimpikonok 22.00 Kedd este 22:35 Könyveskép 23:00 Panoráma 23.35 Keserű ártatlanság
06:00 TopSport 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 09:00 Maria Del Carmen 10.00 Benny Hill 10:25 Teleshop 11:40 Bulis hatos 12.05 Szeretök és riválisok 12.50 Solymász Tamás 14.35 Kapcsoltam 15:05 Egyről a kettőre 15:35 Beverly Hills 16:35 Jakupcsek 17:35 A betolakodó 18.30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Hajótöröttek szigete 23.25 Szeret, nem szeret 23.40 Jó estét, Magyarország! 00.00 Propaganda 00:30 Simon Mágus
19:45 Koponyák 21.50 Szülőszoba 22.50 Hotel Szekszárdi 23.25 Cinematrix 23.55 Jó estét, Magyarország! 00.20 Halálos büntetés
06:00 Aladdin 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09.35 Játék 10:30 Top Shop 11.30 Delelő 13.10 Autómánia 13.35 Játék 14.55 Aladdin 15.20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18.30 Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Vásott szülők 23.30 XXI. század 23:55 Az elnök emberei 00:50 Bele Való Világ 01.15 Találkozások 01.30 Híradó 01:10 Antenna 01:40 Antenna 02.05 Fókusz
március 4. csütörtök
06:00 Aladdin 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09.35 Játék 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Fókusz Portré 13:35 Játék 14.55 Aladdin 15.20 Recept klub 15.35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:10 Kórház a város szélén 20 év múlva 22:25 Utolsó vérig 00.00 BeleValó Világ 00.25 Találkozások 00.40 Híradó 00.50 Fókusz
március 3. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra 09.50 Divat és más bolondságok 10.05 L ... mint Latabár 11.05 San Francisco utcáin 12:00 Híradó 13:05 Borostyán 14.00 Rondó 14:25 Együtt 14.55 Eurón 15.10 Anyanyelvi szószóló 15:40 Élesben 16:30 Labirintus 17:00 Álomsuli 17:30 Jelentés 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18:25 Uniós pályázati kalauz 18.30 A nagy ho-ho-ho-horgász 18.40 Foxi Maxi kalandjai 19.00 Társasutazás 19:30 Híradó 19:56 Sporthírek 20:05 A tévé ügyvédje 21:05 A királynő törvényszéke 22.15 Magyar Olimpikonok 22:20 Csütörtök este 22.50 Heti menü 23.25 Kárpáti Péter: Akárki
nró
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 09:00 Central Park West 10.00 Benny Hill 10.25 Teleshop 11.40 Bulis hatos 12.05 Szeretök és riválisok 12.55 Fekete szépség 14.35 Kapcsoltam 15:05 Egyről a kettőre 15:35 Beverly Hills 16:35 Jakupcsek 17:35 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Mr. Beán 20:15 Kicsi kocsi Hollywoodban 22:00 Az ördög maga 00.15 Jó estét, Magyarország! 00:35 Különleges kommandó
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra 09:55 Divat és más bolondságok 10:10 Nem történt semmi 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Híradó 13.05 Borostyán 13.55 Tanulni érdemes 14:00 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul nostru 14:55 Eurón 15:05 Kormányváró 15:35 Szerencsi, fel! 15:40 Élesben 16:30 Magyar zarándokok Szent Jakab útján 16:50 Baptista ifjúsági műsor 17:00 A templomépítő Sándy Gyula 17.30 Jelentés 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18.25 Uniós pályázati kalauz 18:30 A nagy ho-ho-ho-horgász 18.40 Foxi Maxi kalandjai 19:00 Társasutazás 19:30 Híradó 20:10 A kívülálló 21:55 Magyar olimpikonok 22.00 Szerda este 22:35 Hungarikum 23.05 Körülmény
tm
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Lazac 09:00 Central Park West 10.00 Benny Hill 10.15 Teleshop 11:30 Szeretők és riválisok 12.45 Sabrina 14.35 Kapcsoltam 15:05 Egyről a kettőre 15:35 Beverly Hills 16.35 Jakupcsek 17:35 A betolakodó 18.30 Tények 19:05 Aktív
olimpikonok 22.00 Péntek este 22.35 Telesport 23.10 Ötven éves lesz a Magyar Televízió
irryi
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt, Magyarország 07:00 Lazac 09:00 Central Park West 10.00 Maria 10.35 Teleshop 11.40 Bulis hatos 12.05 Szeretők és riválisok 12.55 Tükröm, tükröm 14.35 Kapcsoltam 15.05 Egyről a kettőre 15:35 Beverly Hills 16:35 Jakupcsek 17:35 Katalin bírónő 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Földrengés New Yorkban 23.10 Alföldi — Lesz ez még így se! 00.10 Jó estét, Magyarország! 00.35 Manipulátor
I rí J m
06:00 Aladdin 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09.35 Játék 10.30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Pont hu 13:35 Játék 14.55 Aladdin 15.20 Recept Klub 15.35 Édes dundi Valentina 16.35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21.15 Való Világ 23.05 Találkozások 23.20 Híradó 23:30 BeleValó Világ 23.50 A szerelmes hercegnő 01.35 Fókusz 03.45 Forma - 1
március 6. szombat
06:05 Aladdin 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09.35 Játék 10.30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Antenna 13:35 Játék 14:55 Aladdin 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16.35 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való világ 20:35 Barátok közt 21:15 Gálvölgyi-show 21.50 Kész átverés-show 23.00 Az utca törvénye 00:00 BeleValóVilág 00.25 Találkozások 00:35 Híradó 00.45 Moziklub 01:15 Pont hu 01:45 Fókusz
március 5. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Süsü Varázs 09:35 Operatőrmesék 10:00 Képben vagyunk 10:40 Fele királyságom 11:05 Heti Mozaik 12:00 Hírek 12:10 Big Foot nyomdokain 13.05 Útravaló 13.10 Népzenei magazin 13.40 Főzzük egymást! 14.05 Wushu, a kínai harcművészet 14.35 Világörökség 15.00 Századunk 15:30 PoliTour 15.55 Piknik 16.20 Verssor az utcazajban 16.30 Telesport 18:15 Magyar Elsők 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó 20:05 Dili-buli 21:00 Hegylakó 2. 22.55 Magyar olimpikonok 23.00 Híradó 23.05 Telesport 23.40 Országúti amazonok 01.30 Vigyázz! Kész! Jazz
tm
06.00 Tv2 matiné 08:25 Fox Kids 10:15 Spinédzserek 10.45 Vad világ 11.45 Talpig pácban 12.15 TotalCar 12.45 Családjogi esetek 13.35 Hawaii üzenetek 14.30 Smallville 15:30 Sliders 16:30 Csillagkapu 17:30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18:30 Tények 19:00 Activity show 19.40 Megasztár 23.15 Az éjszaka szülöttei 01:20 Profiler
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra 09:55 Divat és más bolondságok 10.10 Szuperbuli 12.00 Híradó 13.00 Remix 13.30 A vadóc 13.55 Körzeti magazinok 14.50 Fogadóóra 15.20 Telesport 16.05 Élesben 17:05 Álomsuli 17:30 Zöldpont 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18.25 Uniós pályázati kalauz 18:30 A nagy ho-ho-ho-horgász 18.40 Foxi Maxi kalandjai 19.00 Társasutazás 19:30 Híradó 20:05 Siralomház 21.55 Magyar
05.40 A világ meséi 05.50 Lisa 06.00 Ünnepnaptár 06:25 Aladdin 07.00 Kölyökklub 09:35 Walt Disney-rajz-filmek 10:25 A játék neve: túlélés 11:25 Ötletház 12:00 Híradó 12:10 XXI. század 12:40 Tengerjáró 13.10 Autómánia 13.45 Forma-1 Ausztrál Nagydíj 15.45 Zsaru az űrből 16.40 A csodafegyver 18.30 Híradó 19:00 Fókusz plusz 19:25 Való Világ 20.25 Belevaló papapótló 22.15 Heti hetes 23.35 A szökevény 00.25 Híradó 00:35 A játék neve: túlélés 03.45 Forma-1 Ausztrál Nagydíj
március 7. vasárnap
Telesport 13.15 Mindentudás Egyeteme 14:05 Delta 14.35 Csellengők 15:00 Örömhír 15:30 Eufórum 16.25 Elsőkézből 16.55 Telesport 18.00 Mi történt? 18.30 Híradó 18.50 Sporthírek 19.00 Szerencsi fel! 19.10 Szívek szállodája 19.55 NÉVShowR 21:40 Friderikusz 22:30 Szerencsi, fel! 22:40 Magyar olimpikonok 22.43 Híradó 22.50 MMM 23:20 Telesport 00.10 Héthatár 00:55 Sötét angyal
06:00 Reggeli gondolatok 06:30 Állatkert a hátizsákban 07:00 Tv2 matiné 08:15 Fox Kids 09.55 A szupercsapat 11:55 Stahl konyhája 11:25 Norbi 11.55 Kardok királynője 12.55 007 — A kém aki szeretett engem 15.30 Kulcsember 16:30 Walker, a texasi kopó 17:30 J.A.G.- Becsületbeli ügyek 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Két tűz 22.50 Palmetto 01.05 Svindlerek
I : 1. J ■
K C u ra
06:25 Yugioh 07.00 Kölyökklub 10.00 Ötletház 10:25 Vasárnapi receptklub 11.15 Labdarúgás — Balaton FC - MTK 13.40 Forma — 1 Ausztrál Nagydíj 16.35 A sárkány törvénye 17.30 Sheena, a dzsungel királynője 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Szeress most! 19:55 Star Wars V: - A Birodalom visszavág 22.20 Ne várj, míg sötét lesz! 00.10 BeleValó Világ 00:20 Híradó 00:35 Fókusz Portré 01:05 Országház 01.35 Hype
március 8. hétfő
05.35 Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 9.05 Kachorra 09.50 Divat 10.05 Friderikusz 11.00 Parlamenti napló 12.00 Híradó 13.05 Borostyán 14.00 Roma magazin 14.25 Domovina 14.55 Eurón 15.10 Agrárium 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 Álomsuli 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.20 Közeli 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.30 Társasutazás 19.00 A nagy ho-ho-ho-horgász 19.10 Kérem a következőt 19.30 Hírek 20.05 Kékfény 21.05 Dolgozószoba 21.55 Magyar olimpikonok 22.00 Hétfő este 22.35 Provokátor 23.05 Telesport
ÍTO
06.00 Norbi 06.30 Jó reggelt, Magyarország 07.00 Lazac 08.50 stahl konyhája 09.00 Tripla vagy semmi 09.25 Central Park West 10.35 Teleshop 11.50 Szeretők és riválisok 12.50 Váratlan szerelem 14.35 Kapcsoltam 15.05 Egyről a kettőre 15.35 Beverly Hills 16.35 Jakupcsek 17.35 A betolakodó 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Banánhéj 20.50 Frei Dosszié 22.00 Nyom nélkül 23.00 Mesék a kriptából — Vérbordély 00.45 TopSport 01.15 Jó estét, Magyarország! 01.35 Profiler 02.25 Börtönvilág
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhiradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér 10:00 Galéria 11.10 „így szól az Úr!" 11.20 Kánon 12.00 Hírek 12:10 Úton 12.35 Uniós pályázati kalauz 12.45
06.00 Yugioh 06.30 Reggeli 09.00 Receptklub 09.10 Vad szenvedélyek 09.35 Játék 10.30 Top Shop 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Országház 13.35 Játékzóna 14.55 Disney-rajzfilm 15.20 Receptklub 15.35 Édes dundi Valentina 16.35 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 ValóVilág 20.35 Barátok közt 21.15 Nesztelen halál 22.55 BeleValóVilág 23.20 Sportklub 23.55 Találkozások 00.05 Híradó 00.15 Az igazság zsoldosai 01.05 Fókusz
2004. március 2.
ESÉLYEGYENLŐSÉG
13
A Zala megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete pénteken küldött-közgyűlését tartotta a Bogdán János Közösségi Házban.
Dr. Szabó Erzsébet elnöki beszámolójában elmondta, hogy az elmúlt években felerősödött az időskorú generációk sajátos problémái iránti érdeklődés Európában úgy a kormányok, mint a társadalom részéről. A születések számának erőteljes csökkenése folytán hazánk népességének egynegyede nyugdíjas. 2003-ban a nyugdíjas szervezetek részéről felerősödött az igény az összefogásra érdekeik védelme, az érdekérvényesítés hatékonyabbá tétele érdekében. Több megyei, megyék közti és országos rendezvényen vettek részt a zalai nyugdíjasok csoportjai 2003-ban. Szorgalmazták az idősek informatikai képzését. Az „Egy élten át tanulás" program keretében előadássorozatokra, vetélkedőkre, kulturális és sporttalálkozókra került sor.
— A nyugdíjasok egészségének megőrzését, a betegségek
megelőzését célzó erőfeszítéseink eredményesnek bizonyultak. Tagszervezeteinkben állandósult a gyógytorna, a rendszeres mozgás, melyhez vérnyomásmérés is társul. Pályázaton nyert támogatásból vércukorszint-mérővel kívánjuk kiegészíteni eszközeinket. Rendszeressé váltak a különböző
NYUGDÍJASOKÉRT
szűrővizsgálatok, melyekre csoportokat szervezünk. Orvos előadók vetítéssel egybekötött előadásokat tartottak az idős korra jellemző betegségekről és kezelésük módjáról — fejtette ki a szervezet elnöke.
Az elmúlt évben a vidéken élő és általában 35 000 forintnál alacsonyabb nyugdíjat élvező idősek jelentkeztek tömegesen üdülési csekkért. Zala megyében tavasz-szal 69, nyáron 212 nyugdíjas kapott üdülési csekket. Nagy sikere volt Nagykanizsán a Nyugdíjas Klubok Művészeti Fesztiváljának. Szerencsésen pályáztak az Egészségügyi, Szociális és Csa-
ládügyi Minisztériumhoz, ahonnan 400 000 forint támogatásban részesült a szervezet. A Miniszterelnöki Hivatal Társadalmi Szervezetek Főosztályától ugyancsak 400 000 forintot nyertek működési költségeik fedezésére. Az elmúlt évben megoldódott a szervezet régóta húzódó elhelyezési problémája. A nagykanizsai közgyűlés természetbeni támogatásként 3 évre bérbe adta számukra az ideiglenesen használt Petőfi út 5 szám alatti irodát. Az idei évi terveik között szerepel a berendezések kiegészítése, számítógép beszerzésére a Fogyasztóvédelmi Alaphoz adtak be pályázatot.
A küldött-közgyűlés tagjai elfogadták többek között a 2003. évi költségvetési beszámolót és a közhasznúsági jelentést, a 2004. évi programjavaslat és az idei évi költségvetési terv előterjesztését. Az ülés végén az elnökség és a bizottságok tagjai közül 13-an vehettek át elismerő oklevelet, pénz- és könyvjutalmat a szervezetben végzett munkájukért.
N.K.
ÉRTÉKELÉS
Február 27-én hetedik alkalommal értékelték a rendőrség és a cigány kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködést a Zala Megyei Rendőrfőkapitányságon, melyen részt vett Teleki László, a MEH roma ügyekért felelős politikai államtitkára is. A megjelent roma vezetőket dr. Nemes Zoltán rendőr dandártábornok, főkapitány köszöntötte, ezt követően rövid beszámoló hangzott el az elmúlt évben végzett közös tevékenységről. A kapcsolatrendszer korrekt, törvényes keretek között működik, és a két fél érdekeit kölcsönösen figyelembe veszi. A résztvevők egyöntetű véleménye volt, hogy ennek a kapcsolatrendszernek köszönhetően évek óta nem alakult ki megoldatlan konfliktushelyzet a romák és a rendőrök között. A jövőre vonatkozóan megfogalmazták, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a bűnmegelőzési programokra, valamint előbbre kell lépni a roma fiatalok rendőri pályára irányítása területén.

MAR MAJDNEM „INGYEN"
A KANIZSAI SUZUKINÁL
suzuki 2004. március 7-én (vasárnap) 8-12 óráig a készleten
lévő ALTÓ - WAGONR+ - IGNIS és akár LIANA AKCIÓS KAMATTAL MÁR (thm 4,99%) hitellel megvásárolhatók,
vagy egyéb kedvezménnyel elvihetők!
NE FELEDJE, A SUZUKI A Ml AUTÓNK!
Az Ön megbízható partnere a Kanizsai SUZUKI Márkakereskedés 8800 Nagykanizsa, Balatoni út. Tel./fax: 93/310-310 e-mail: suzukikanizsa@axelero.hu
14
S
2004. március .
Napjainkban mind több és több adat lát napvilágot a sportolás közben váratlanul bekövetkező eseményekről, melyek azért megrázóak, mert fiatal, úgymond egészséges szervezetetek károsodnak - sokszor akár végzetesen. Mindezek során vetődik fel a sportorvoslás fontossága a sportolók egészségvédelmében. Ennek kapcsán kérdeztem dr. Ruttner Pál főorvost, a Nagykanizsai Sportorvosi Szolgálat vezetőjét a sportorvoslás néhány alapvető faladatáról.
— Önálló tudományág a sportorvoslás, önálló szervezeti egységgel és egységes szakmai irányelvekkel, mely az orvostudomány különböző szakterületeiből, például élettan, belgyógyászat, kardiológia, sebészet, integrálódott — kezdte a bemutatást a főorvos.
— Mi a sport célja?
— A sportolás célja a megfelelő edzettség elérése, melyet a teljesítmény fokozásával érhetünk el. Ebben a folyamatban az alapvető életfunkciókban — légzés,
keringés, vérnyomás, szöveti keringés — jelentős változások állnak be. Lényeges a megterhelés, azaz az edzés és a szervezet befogadó képességének, kapacitásának az egyensúlya. Ennek megbomlása váratlan események kialakulását eredményezi, akár egészen a szívmegállásig. Az optimális igénybevétel, megterhelés lehetővé teszi az alkalmazkodási mechanizmusaink genetikailag determinált maximális teljesítőképességének kifejlesztését és fenntartását.
— Kikkel foglalkoznak, és milyen feladataik vannak a sportorvosoknak?
— Megkülönböztetünk hivatásos-, amatőr-, szabadidő- és diáksportot. A sportorvos közülük a sportegyesületekben sportolókkal foglalkozik. A diáksport felügyelete az iskolaorvos, a szabadidősport a házi- illetve az üzemorvos feladatkörébe tartozik. A legelső termivaló a kiválasztás, melynek során a sportoló alkalmassági vizsgálatban kell, hogy részesüljön. Ekkor kell megállapítani, hogy az általa választott sportra testi és lelki adottságai alapján al-kalmas-e. Ekkor még nem versenyezhet, az egyesületénél edzési munkát végez, majd bizonyos idő elteltével — egyes sportágak esetén ez akár egy év is lehet, például karate, ökölvívás — újabb
vizsgálat következik, ahol a ver-senyezhetőséget bíráljuk el. Ha versenyezhet, 18 éves kor alatt fél évente, e fölött évente rendszeres szűrővizsgálatokon vesz részt. Versenyezni csak sportorvosi engedéllyel lehet.
— Milyen vizsgálatokat végeznek?
— Minden sportolónál kötelező az EKG és a vizeletvizsgálat, majd alkati, szív, tüdő, hasüregi, fogazat, alapvető ortopédiai vizsgálat következik a sportorvosi rendelőben. A magas kockázatú veszélyes sportoknál ez kiegészül szemészeti, ortopédiai, neurológiai, orr-füll-gégészeti szakvizsgálatokkal.
A sportorvos részt vesz a sportolók kalorizálásával és testsúlykérdéseivel kapcsolatos problémák megoldásában. Feladata még ügyeleti szolgálat ellátása, a fennálló rendelet értelmében pl. az NBI-es és NBI/B -s felnőtt mérkőzéseken való részvétel a sérülések ellátása érdekében, valamint minden egyéb egészségügyi probléma azonnali ellátása.
Nagyon lényeges az újraélesztésre való teljes felkészültség, melyet azonnal a helyszínen meg kell kezdeni. Egy esetleges szívmegállás esetén például egyetlen dolgot tehet és kell tenni: azonnal nekilátni az újraélesztésnek, hiszen maximum 4 -6 perc áll ren-
Fuji [oto
^ Centrum
SZERDAHELYI RITA
Nagykanizsa. Fö u. 17. Telu 30/9474-622, 93/326-326
Elsőként Nagykanizsán professzionális digitális képkidolgozás.
Labor: Fuji Frontier Laser levilágítású printer
Színes illetve fekete-fehér papírkép készítése bármely digitális adathordozóról 1 órán belül Diáról papírkép
• Cd írás negatívról, diáról
• Naptárkészítés fotominőségben
• Hagyományos illetve APS képkidolgozás
IíSJ''Kíiw úton, laserievilágitással fotópapírra, kiváló minőségben
delkezésre addig, míg a légzés és a keringés — maradandó károsodás nélkül — újraindítható, eddig bírja ugyanis az agykéreg oxigén nélkül. Az életmentő műszerek jelentős része a mentőkocsiban van, ami szintén kötelezően ott kell, hogy álljon a pályák szélén az NBI-es és NBI/B-s mérkőzések ideje alatt. A gyors és pontos diagnózis és a határozott döntések meghozatala alapvető követelmény a sportoló egészsége érdekében. Meg kell említeni még a sportorvos feladatai között a drog és dopping ellenes küzdelemben való részvételt, a felvilágosító előadások tartását es az egészséges életmódra nevelést.
— Mi a jelentősége az egyesületekkel való kapcsolattartásnak?
— Fontos és nélkülözhetetlen, különösen az edző és a sportorvos szakmai együttműködése. Szükséges, hogy a sportorvos részt vegyen az edzéstervek elkészítésében, annak ellenőrzésében, a felvetődő problémák megoldásában. A terheléses vizsgálatoknak fontos mondanivalójuk van. Egyénenként lebontva kell értékelő munkát végezni és a terhelhetőséget megállapítani. Mindennemű változást — például a fáradékonyságot, enerváltságot, egyéb nem várt egészségügyi problémát — a sportorvossal közölni kell. Összegezve elmondhatjuk, hogy
a sportolás, a mozgás az egészséges életmód nélkülözhetetlen kelléke, preventív módon hat a betegségek megelőzésére, a jobb terhelhetőségre, a lelki egyensúly megtartására. A sportolóknál észlelt váratlan szövődmények elkerülésének alapvető feltétele a fentiekben vázolt vizsgálatokon való részvétel, az orvosi és edzői tanácsok betartása. Jelenlegi hazai viszonylatainkban tartalommal kellene megtölteni a lehetőségeinket, ehhez azonban sürgősen további szemléletváltásra van szükség.
Szőlősi Márta
r
2004. március 2.
S
15
C
SPORTHÍREK

DIADAL A PÁPA ELLEN
Hazai pályán mérkőzött a Kanizsa KK DKG EAST, a Pápa Hungarotel KC csapatát fogadva. Két ponttal, 79:77-re győzött a kanizsai csapat. DKG EAST: Kováts 11/3, Volf Barna 8, Bausz 8/3, Miilei 12, Koma 19. Csere: Volf Dávid 17/9, Gáli 4/3.
— Mindkét csapat számára nagyon fontos volt a mérkőzés. Végig fej-fej mellett haladtak a csapatok, csak a 2. negyed közepén szerzett tíz pont feletti előnyt a hazai csapat, de a félidő végére ismét kiegyenlítődött a játék. A harmadik negyedtől kezdve egyik csapat sem tudott jelentősebb előnyt szerezni, ebben a szakaszban remek küzdelmet láthatott a közönség. A csapat remekül védekezett és a kiváló játékerőt képviselő Pápa ellen megérdemelten győzött — fejtette ki Vágvölgyi Tamás edző.
VÍZILABDA HÍREK
Február 21-22-én felnőtt felkészülési mérkőzéseken vett részt a CWG Kanizsa. A szombati napon egy győzelmet és egy vereséget szerzett a kanizsai csapat. A délelőtti mérkőzésen ll:10-re nyertek. CWG Kanizsa: Kiss-Jaksics, Karácsony, Szili, Dávid, Szabó Sz., Kaszper D. Csere: Szabó D., Magyar, Kalmár, Marton, Dobos, Cserti, Gáspár. Góllövők: Jaksics 6, Dávid 2, Szabó Sz. 1, Magyar 1, Szili 1.
A szombat esti mérkőzésen 2 ponttal, ll:9-re nyert a hazai VK Sisak. Góllövők: Jaksics 3, Szabó D. 2, Dávid 1, Szili 1, Karácsony 1, Kaszper D. 1. Vasárnap a két. csapat 5:5-ös döntetlent játszott. Góllövők: Jaksics 2, Dávid 2, Szabó D. 1. Szölösi Csaba edző szerint a fiatal serdülő játékosok éltek a megkapott bizalommal, felkészültségükkel. Lendületüket eredményesen adták hozzá a felnőttek rutinjához. Várakozáson felüli összeszedettséget mutatott a két generáció együttműködése. Tisztelet a felnőttek türelmének, sokat segítettek az építkezésben.
REMEK SZEREPLÉS
Az országos kadett bajnokságon jól szerepeltek a kanizsai vívók. Az 1866 MÁV Rt. versenyzői a férfi tőr csapatban a 10. helyet szerezték meg.
A csapat Horváth Ádám, Kovács Gábor, Mendly Miklós összeállításban lépett pástra. A női kardban 5. lett a Hetyei Anikó, Mendly Dorottya, Posztó Ágnes, Koros Eszter alkotta kanizsai csapat. Egyéniben a legjobb 16 közé jutott Koros Eszter és Mendly Dorottya. Felnőtt női kard válogatón vett részt Dani Diána, aki itt a 32-be jutott. A volt kanizsai Piecs Adrienn ütötte el a továbbjutástól.
BUDAPESTI GYŐZELEM
A múlt hétvégén Budapesten játszott NB I/B-s mérkőzést a Kanizsa DKK. Közel 20 pontos előnnyel, 93:76-ra verte a kanizsai női gárda a TFSE kosarasait. Kanizsa DKK: Honti (27), Németh (10/6), Varga Zsófia (7), Tálosi Zs. (14/3), Gadnai (16). Csere: Völgyi (15/9), Farkas (4), Ambrus, Bencze. Edző:Gábor Erzsébet, Farkas József.
— A Tesnevelési Egyetem csapatát a jó dobóformában lévő kanizsai fiatalok végig vezetve győzték le — véleményezett Gábor Erzsébet edző.
JUDO VERSENYEK
Nemzetközi Judoversenyen vett részt Lendván az NTE 1866 MÁV Rt. három versenyzője február 21-én. Öt nemzet judokái mérkőztek egymással, köztük a három MÁV-os versenyző. Mihovics Szabina (''92, 45 kg) a harmadik helyet szerezte meg, míg Muravölgyi Márió (''89, 60 kg) ötödik, Kisjós Dávid (''87, 60 kg) pedig a tizedik lett.
A Cegléden február 22-én megrendezett Köztársaság Kupán Mihovics Szabina, az NTE 1866 MÁV Rt. judokája (''93, 45 kg) I. helyezést ért el. A több mint 200 fő részvételével rendezett rangos versenyen Szabina minden mérkőzését ipponnal nyerte.
NOI KARD CSAPAT VILÁGKUPA
Legelőször 1999-ben került megrendezésre a világkupa női kard fegyvernemben. 1997-ben rendezték meg az első magyarországi női kardversenyt. Nagykanizsa az első vidéki város, ahol a világkupa megrendezésre került, városunk hat éve tölti be a házigazda szerepét. Hat év alatt 14 ország versenyzői vettek ezen részt. A város 1,5 millió forinttal, a Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium 1,2 millió forinttal támogatta a rendezvényt.
Ezúttal hét csapat nevezett (angol, orosz, kínai, azeri, magyar román, osztrák).
A világkupát a (FIE) Nemzetközi Vívószövetség szabályai szerint bonyolították le, a verseny két helyszínen folyt. Az előmér-kőzések pénteken reggel 9 órától a MÁV NTE csarnokban, míg a döntő 14 órakor Cserháti tornacsarnokában kezdődtek. A finálé-
ba az orosz és az azeri csapat jutott tovább. A döntőben 45-31 -re győztek az orosz kardvívók. A magyar csapat a kínaiak elleni győzelem után állhatott a dobogó harmadik fokára.
Végeredmény: 1. Oroszország (I. Bazhenova, N. Makeeva, E. Netchaeva, S. Velikaia).2. Azerbajdzsán (E. Amirova, E. Jemayeva, J. Stukayeva, T. Diachenko). 3. Magyarország (Nagy Orsolya, Csaba Edina, Gergácz Veronika, Varga Dóra). 4. Kína, 5. Románia, 6. Anglia, 7. Ausztria.
* * *
A budapesti Női Kard Egyéni Világkupán a nagykanizsai születésű, az UTE színeiben induló Sznopek Gabriella a tizenkettedik helyezést érte el - tudtuk meg Kiss Györgytől, az NTE 1866 MÁV Rt. vívószakosztálya edzőjétől.
Az Európai Uniós csatlakozással európai szintű uszodát szeretnénk - jelentette ki Litter Nándor polgármester a városi uszoda rekonstrukciós munkálatainak kapcsán a fedett uszodában február 24-én megtartott sajtótájékoztatóján. Az 53 millió forintba kerülő beruházás része a Kanizsa Fejlesztési Tervnek. Az első lépésben a halaszthatatlanná vált felújításokat kezdik meg, de bíznak benne, hogy a szolgáltatást igénybe vevő lakosság értékelni fogja a változásokat. A Kanizsa Fejlesztési Terv más területeket is érinteni fog majd. Ez az a lépés jelentős felkészülés az európai létre, és megfelel a kor követelményeinek. A korábbi elképzelések egy nagyobb rekonstrukciót, bővítést tartalmaztak, ezeket pályázati forrásokból kívánják megvalósítani. Röst János alpolgármester hangsúlyozta: bíznak benne, hogy a jobb lehetőség arra biztatja a kanizsaiakat, hogy érdemes az uszodába eljönni, és bízik benne, hogy az uszoda vezetése programszervezéssel is hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen kapcsolódjanak be az uszoda életébe.
Czoma Péter a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetője a rekonstrukció részleteiről elmondta: önkormányzati finanszírozásban két felújítás kezdődik el augusztus 1-től. Az egyik feladat a vízgépészeti berendezések felújítása, a 80 méteres csőalagútrendszer teljes körű cseréje, és a burkolat helyreállítása lesz, a másik az 1988. óta üzemelő korszerűtlen, energiafaló és lepusztult vizesblokkrendszer felújítása. Ezzel mód nyílhat a költségek csökkentésére. A munkálatokat augusztus végére, még a strand nyitvatartási ideje alatt be kívánják fejezni.
TÚRAAJÁNLAT Március 7-én a nagykanizsai Olajipari Természetbarát Egyesület ismét gyalogtúrát szervez. Indulás 10.10-kor az autóbuszállomásról, érkezés vissza 17 órakor. A 17 kilóméteres táv útvonala: Liszó-hegy, Mórichelyi hegy, Miklósfai parkerdő, Nagyka-
A hétvégén NB Il-es mérkőzést játszott az NTE 1866 MÁV Rt. a PEAC csapatával. 73:62-re nyertek a kanizsai nők. NTE 1866 MÁV Rt.: Tahi 5, Torna 9/3, Góber E. 31/18, Szélessy 19/3, Muk. Csere: Paizs A. 2, Bődör 2, Vágvölgyi V. 5, Pais V.
— A szezon legnehezebb mérkőzésén is megőrizte veretlenségét a hazai csapat — értékelt Kovács Nándor edző.
A BAJNOKOT!
Zenés, csoportos, kerékpáros SPINNING program indul márciusban! Maximális zsírégetés és állóképesség fejlesztés! Helyfoglalás csak bejelentkezés alapján a helyszínen!
MÁRCIUS 13. 19 ÓRA A FESZTIVÁL MEGNYITÓJA
KÖSZÖNTŐT MOND: LITTER NÁNDOR POLGÁRMESTER SZENTPÉTERI CSILLA ZONGORAMŰVÉSZNŐ HANGVERSENYE BELÉPŐDÍJ: 1800 FT
MÁRCIUS 15. 19 ÓRA
FORGÁCH ANDRÁS: TERCETT — DRÁMA A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ ÉS A ZALAI NYÁRI SZÍNHÁZAK KHT. ELŐADÁSA SZEREPLŐK: KÖLTI HELGA, VASS GÁBOR, ÜJHELYI KINGA
RENDEZTE: MERO BELA AZ EGÉSZ VILÁG ALAPÍTVÁNY SZERVEZÉSÉBEN. BELÉPŐDÍJ: 800 FT
MÁRCIUS 16. 19 ÓRA
TŰZTÁNC A M.É.Z. EGYÜTTES LEMEZBEMUTATÓ KONCERTJE BELÉPŐDÍJ: 1000 FT
INFORMÁCIÓ ÉS JEGYÁRUSÍTÁS:
TELEFON: 93/311-468. E-MAIL: NK.HSMK @CHELLO.HU
FIGYELEM !
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
GOETHE- és PITMAN-
EU-S ÉS ÁLLAMI bizonyítványt is nyújtó
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ.
A VIZSGA IDŐPONTJA: NÉMET: 2004. április 10.
ANGOL: április 16. Jelentkezési határidő: március 19.
30%
ADÓVISSZATÉRÍTÉS!!!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: 93 326 413 ; Fax: 93 536 887 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
Lépjen még a beíépés előtt!
Auto-Kantzaa Kft.
Nagyfcsrizaa. 8ate3íom u. 33, Tel.: 93,''537-QOO
www.autokanizsa.hu
Auto-Egarszeg Kft.
Zalaegerszeg, Beraaenyt u. 73. T«l.:92/550-5C0
trortífooum 2 740 000 tortnma. vagy afcar 300 000-600 OOO FofrS ksxsvezmémye) V* K*an f vtiFqcua ctto&L ajtaddik mefcáftémyí^
Ford s»n«4ygeofármi''í«*. az unós csaBatozás előtt most utcáéra akaóban.
FanMHta 2145 000 íorríBóí vagy 3í*ár 230 000 forintnyi kecívozménriyeí. foBdTimon 2 69»000torfr*lól
KMMondao 4990CK»fcirfnttálviagyai<ár féfr^fodnlnyttaaíHSzrném^.
Dél-Zalai Hetilap
íiníi
Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
XVI. évfolyam 10. szám • 2004. március 9. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

TÁRSKERESŐ KLUB
Ha komolyan gondolja a társkeresést!
8800 Nagykanizsa, Nagy Lajos u. 10. Tel.: 06-30-508-4121
KÖSZÖNTSÜK EGYÜTT!
MÁRCIUS 15. DEÁK FERENC TÉR 9.00 Térzene. Közreműködik az
Olajbányász Fúvószenekar. 9.20 Ünnepélyes zászlófelvonás 9.30 Koszorúzás a ''48-as honvéd gyalogezred emlékművénél.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
10.00 Ünnepi műsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére. Köszöntőt mond: Litter Nándor polgármester. Közreműködnek: a dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola diákjai.
SZÉCHENYI TÉR
11.00 II. világháborús emlékhely alapkőletétele.
Emlékbeszédet mond: Litter Nándor polgármester. Közreműködnek: Babics Éva és Szabó Dávid, a Batthyány Lajos Gimnázium diákjai, valamint az Olajbányász Fúvószenekar.
KOSSUTH LAJOS TÉR
14.30 Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál.
Közreműködnek: a Vécsey Zsigmond Általános Iskola tanulói és Karácsony József. 15.00 Tisztelgés a temetőben található honvédsíroknál.
SUGÁR ÚT 13.
17.30 Fáklyás emlékező séta. Útvonal: Sugár út-Erzsébet tér-Ady Endre utca-Deák Ferenc tér.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
19.00 Forgách András: Tercett -dráma a Hevesi Sándor Színház és a Zalai Nyári Színházak Kht. előadása Móricz Zsigmond életéről. Belépődíj: 800 Ft
TISZTELT NAGYKANIZSAI POLGÁROK!
TISZTELETTEL MEGHÍVOM ÖNÖKET
AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
156. ÉVFORDULÓJÁNAK NAGYKANIZSAI RENDEZVÉNYEIRE!
LITTER NÁNDOR POLGÁRMESTER
2
SZ
2004. március .
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE pályázatot hirdet
építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére határozatlan, illetőleg határozott időre szóló kinevezéssel. Ellátandó feladat: kiemelt építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése (helyszíni szemle, hiánypótlás, tárgyalás, határozathozatal) és végrehajtása Nagykanizsa közigazgatási területén 1 fő határozatlan idejű kinevezéssel, 1 fő tartós távollét (szülési és gyermekgondozási szabadság) miatti helyettesítéssel, előre láthatóan 2005. július 31-ig. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet
- a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995.(11.3.) Korm. sz. rendelet 1. sz. mell. 4. Építésügyi igazgatási feladatok I. besorolási osztályban felsorolt iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezet-magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség; főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség;
- legalább egyéves szakmai (tervezői, kivitelezői), továbbá kétéves közigazgatási gyakorlat, vagy legalább hároméves közigazgatási gyakorlat (Ezek hiányában felmentés kérhető.)
- „B" kategóriás gépjármű vezetői engedély
Közigazgatási alapvizsgát és szakvizsgát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. 25. §-ának rendelkezései szerint kell megszerezni, illetőleg a Belügyminisztérium Építésügyi Hivatala szakmai felügyeletével szervezett szakmai továbbképzésen kell részt venni. Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint.
A pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyző részére kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., telefon: 93/500-700 vagy 500-708), melyhez csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, szakmai és közigazgatási gyakorlat hivatalos igazolását. A pályázat benyújtásának határideje: 2004. március 16. A benyújtott pályázatok elbírálására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. A munkakörök a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthetők.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE pályázatot hirdet
informatikai és üzemeltetési ügyintéző
munkakör betöltésére határozatlan időre szóló kinevezéssel
ELLÁTANDÓ FELADAT: A Polgármesteri Hivatal informatikai és üzemeltetési feladatai a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
- az alábbi iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: informatikus vagy rendszerszervező felsőfokú iskolai végzettség; középiskolai végzettség és műszaki vagy ügyviteli szakterületen szerzett legalább középfokú szakképesítés, továbbá informatikai szakmacsoportban szerzett felsőfokú szakképesítés;
- legalább egyéves szakmai gyakorlat;
- „B" kategóriás gépjármű vezetői engedély
Közigazgatási alapvizsgát, illetőleg szakvizsgát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. 25. §-ának rendelkezései szerint kell megszerezni. Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint. A pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyző részére kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., telefon: 93/500-700, 500-708 vagy 500-710), melyhez csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, szakmai gyakorlat hivatalos igazolását.
A pályázat benyújtásának határideje: 2004. március 16. A benyújtott pályázatok elbírálására a pályázati határidő leteltét követő 15 napon belül kerül sor. A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth György önkormányzati képviselő a 2. számú választókerület polgárait várja fogadóóráján 2004. március 17-én szerdán 17.30 és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).
Halász Gyula a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője 2004. március 12-én, pénteken 17-kor fogadóórát tart a Hevesi úti Fiókkönyvtárban.
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. 2004. március 15-én is a hulladékszállítási program szerint végzi tevékenységét, azaz lesz szemétszállítás.
Kéljük a lakosságot, hogy az ünnepre való tekintettel reggel 7 óráig helyezzék ki hulladékgyűjtő edényeiket.
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK, FIGYELEM!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata - a Belügyminisztérium által kiírt épületfelújítási pályázatok alapján - az alábbi pályázati felhívásokat teszi közzé.
1. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatása. (LEP-2003-LA-2)
2. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének és teljes felújításának támogatása. (LEP-2003-LA-6)
3. Az egycsatornás gyűjtőkémények (thermofor kémények) felújításának támogatása. (LEP-2003-LA-7)
A pályázathoz szükséges dokumentáció az Ingatlankezelési Intézményben (Nagykanizsa Deák tér 5.) vehető át 2004. március 16-tól munkanapokon 7-15 óráig.
LOMTALANÍTÁS 2004.
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is megrendezésre kerül a tavaszi lomtalanítási akció. A tavalyi évben a korábbiakhoz képest jelentős változással szabadulhatott meg a lakosság a nagy terjedelmű hulladékától. A kezdeti nehézségek ellenére az akció sikeres volt, hisz más városokkal ellentétben Nagykanizsa utcái nem váltak szemétteleppé.
Az akció március 16-tól május 9-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét, idejét és becsült mennyiségét - a lebonyolítás előtt több nappal - munkanapokon 800-1500-ig a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. 93/537-380-as telefonszámán lehet bejelenteni. A bejelentő által megbeszélt időpontra a mennyiségtől és lakóövezettől függően a lom térítésmentes elszállítására konténert, illetve tömörítős gépjárművet biztosít a Hulladékgyűjtő Kft.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat illetve veszélyes hulladékot.
A súlyos nagy terjedelmű, veszélyes alkotórészeket nem tartalmazó hulladékokat lomoknak nevezzük. Ide tartozik például az elöregedett tűzhely, a rossz babakocsi, a használhatatlan bútor, a rossz vasaló, a törött sífelszerelés, a tönkrement edény, a kiselejtezett háztartási gép, a kerékpárroncs.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamémé. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8B01 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Hirdetésszervező: Huszárné Horváth Edina, Molnár Istvánné Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. ISSN 0865-3879 E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. március 9.
A
A „Nagykanizsa Város Környezetvédelméért" Alapítvány
a személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján felhívást tesz közzé.
Az alapítvány célja elősegíteni a településen és környezetében az egészséges életkörülmények kialakulását. A célok között szerepel önkormányzati feladatok átvállalása, melyek során elsődleges a lakókörnyezet szebbé és egészségesebbé tétele.
Amennyiben hasonló feladatok végrehajtását 2004-ben is támogatni kívánják, akár a konkrét cél megjelölésével kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítványjavára ajánlják fel.
Az alapítvány adószáma: 19275172-1-20
Kérjük, támogassa törekvéseinket az egészségesebb, szebb városkép és környezet kialakítására.
az Alapítvány Kuratóriuma
A CUKORRÉPÁT TERMELOKERT
Újabb lehetőségek tárultak a cukorrépa termelők elé ebben az évben, hiszen február elején megalakult a Zala megyei cukorrépatermelők konzorciuma. Ennek kapcsán Németh Lajost a konzorcium vezetőjét kerestük meg
- Hogyan jött létre a cukorrépa konzorcium?
- Részben a kamarán, részben személyes kapcsolatokon keresztül. Másfél évtizeddel ezelőtt a szepetneki termelőszövetkezetben dolgoztam, és a cukorrépa feldolgozás révén kapcsolatban álltam az ormósiakkal. Innen a személyes kapcsolat. Az ormósi cukorgyár az együttműködés érdekében megkereste a Zala megyei agrárkamarát. Az agrárkamara összehozta a cukorrépa termelőket. Összejöttek a termelők, és ők bízták meg az Agro-Coord koordinációs irodát a konzorcium
vezetésével - mondta Németh Lajos az Agro-Coord vezetője. - A konzorcium előnye, hogy a termelő közvetlenül a gyárral köthet szerződést. Egy laza kötöttséget, de komoly érdekérvényesítési lehetőséget kínál. A termelőnek ez azért kedvező, mert azokat a feladatokat is meg lehet oldani így, amelyre egyedül nem volna lehetősége, valamint azért előnyös, mert a termelők egy biztos támogató hátteret tudhatnak maguk mögött. Bővül a vetésváltás lehetősége, és nagyobb eredménnyel kecsegtet, mint egy más egyesülési forma.
- Hány tagja van a konzorciumnak?
- Folyamatosan bővül, jelenleg 20 tagot számol.
- Milyen segítséget nyújt még az Agro-Coord a termelőinek?
- A mezőgazdasági termelők
integrációjával foglalkozunk, és műtrágyák, növényvédőszerek, vetőmagok forgalmazásával. Termelőinknek számos olyan plusz szolgáltatást nyújtunk, amivel támogatjuk a rentábilis termelést, a nyereségérdekelt tevékenységet. Ezek közé tartozik a növényvédelmi szaktanácsadás, a földmérés, piackutatás.
A támogatások elnyeréséhez a gazdáknak pontos adatokat kell szolgáltatniuk a megművelt földekről. A földalapú támogatás ugyanis egy hektárra meghatározott összeget ad. Ha egy ellenőrzés során kiderül, hogy pontatlan adatot szolgáltatott a gazda, az a támogatás megvonásához is vezethet. Éppen ezért a konzorcium a földmérési feladatot a legfontosabbak közé sorolta tevékenységében.
Dukát Éva
Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata megbízásából elkészült a belváros forgalomtechnikai vizsgálata, forgalomcsillapítási terve. A terv által javasolt forgalmi rend változások ismertetése céljából a Polgármesteri Hivatal lakossági fórumot tart 2004. március 11-én (csütörtökön) délután 17 órakor a Hevesi Sándor Művelődési Központ Kamara termében. Minden érdeklődót szeretettel várunk Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala
IPARI PARK: MÚLT ÉS JÖVŐ
A 2002-ben megalakult önkormányzatnak, elődeihez hasonlóan, az volt az egyik legfőbb célkitűzése, hogy a város gazdasági ereje nőjön, az itt levő vállalkozások fejlődjenek, újak jelenjenek meg. Ennek érdekében első lépésként a belső szabályokat alakította át a város, az adórendeletet módosította, mindenkire kiterjesztették a munkahelyte-remtő-támogatást. Nagyobb kedvezményeket adtak az Ipari Parkba betelepülő vállalkozásoknak, majd később vállalkozói javaslatra még kamatmentes hitelt is biztosítottak, mindezt annak érdekében, hogy egy pezsgőbb élet alakuljon ki a laktanyák, illetve az Ipari Park, Logisztikai Központ területén.
- Mit mutatnak az adatok, az intézkedések hatást gyakoroltak a város gazdasági életére?
- Az elmúlt tizenegynéhány hónapot értékelve az állapítható meg, hogy élénkült a város gazdasági élete — mondja Litter Nándor polgármester, akit arra kértünk, foglalja össze az Ipari Parkot és Logisztikai Központot érintő eddigi intézkedések, történések sorát. — A munkanélküliség, a rendelkezésünkre álló adatok szerint csökkent, igaz ez elsősorban a vállalkozók érdeme, de köszönhető a városvezetés tervszerű politikájának is. Kedvező folyamatok indultak el, amelyek reméljük, a jövőben sem torpannak meg. Igaz, mindig akadnak nehézségek, vállalkozások szűnnek meg, de folyamatosan jönnek létre újak is, a cél az, hogy ezek szaldója pozitív legyen. Hangsúlyozom, ezek a jelenségek legkevésbé függnek az önkormányzattól, mi csak segíteni tudjuk a pozitív törekvéseket, azzal, hogy kedvezőbb, vonzóbb környezetet alakítunk ki nemcsak konkrétan az Ipari Parkban, hanem a város által nyújtott más szolgáltatások terén is, gondolok itt az oktatásra vagy az egészségügyre.
- Mit tart a legfontosabb feladatnak?
- A legfontosabb az, hogy az évek óta elhanyagolt terület minél előbb megteljen élettel. Folyamatosan keressük azokat a vállalkozókat, akik élettel töltik meg a laktanyákat. Ez eddig elég sikeresnek bizonyult, hiszen már majdnem negyven vállalkozással kötöttünk szerződést. Ők éves szinten közel 52 millió forint bérleti díjat fizetnek be. Igaz, gondok is akadnak, most éppen a közművel kapcsolatos feladatok megoldása vár ránk. Újabb akció, amely előkészület alatt van, a vámszolgáltató hely kialakítása. Ehhez a város jelentős forrásokat vonna be annak érdekében, hogy itt működjön. Ez a beruházás gazdaságélénkítő hatásával a városnak áttételesen térül majd meg. Vannak más hasznosításra váró területek is, az egyik épületből inkubátorházat fogunk kialakítani, és szeretnénk létrehozni egy innovációs központot is. A lovarda épületéből a helyi vállalkozások pályázati források bevonásával egy bemutatótermet hozhatnak létre. A város rendelkezésre bocsátja az ingatlant. 170-180 munkavállaló dolgozik a laktanya területén, zöldmezős beruházás keretében eddig egyetlen objektum épült, a GE logisztikai központja. További nyolc vállalkozással kötöttünk szerződést, a telekmegosztás folyamatban van.
A vállalkozások várhatóan a GE-vel együtt 2,5 milliárd forintos beruházást valósítanak meg városunkban, 170-200 munkahely létesülhet. Az építkezések mielőbbi megkezdése érdekében a város igyekszik mindent megtenni. Van négy újabb érdeklődő is, akikkel folyamatosan tárgyalnak. A költségvetésben 100 millió forint saját erőt tervezett az önkormányzat erre a célra. Elkészült a pályázat, amely ezt újabb százmillióval egészítheti ki uniós pályázati alapból.
- va -
4
KÖZBIZTONSÁG
2004. március 9.
JUTALMAZOTT POLGÁRŐRÖK
Zalaegerszegen megtartották évértékelő küldöttgyűlésüket a Zala Megyei Polgárőr Egyesületek. A 2003. év tevékenységének értékelését követően - a Zala Megyei Polgárőr Szövetséggel egyetértésben - az elmúlt évben végzett kiemelkedő tevékenységéért valamint a rendőrség bűnmegelőzési munkájának segítéséért dr. Molnár József rendőr alezredes Nagykanizsa város rendőrkapitánya elismerésben és tárgyjutalomban részesítette id. Horváth Györgyöt, a nagybakónaki, valamint Molnár Lászlót, a galamboki polgárőr egyesület tagjait.
A rendőrség és a polgárőrség közötti együttműködés nem új keletű. Az együttműködés területeit érvényben lévő országos, megyei és helyi megállapodások rögzítik. A Nagykanizsai Rendőrkapitányság illetékességi területén tevékenykedő polgárőr
egyesületek és a rendőrkapitányság közötti kapcsolatról dr. Molnár József rendőr alezredes kapitányságvezető kérdeztük.
- Illetékességi területünkön 41 polgárőr egyesület működik 1364 fővel. Maga ez az adat is jól tükrözi, hogy jelentős erőt képviselnek és önmagában létükkel is nagy segítséget nyújtanak a lakosság biztonságérzetének fenntartásában, javításában. A közös tevékenység leglátványosabb formája a közös járőr szolgálat ellátás - melyre 2379 órában került sor 2003. évben -, ugyanakkor fontosnak tartom kiemelni, hogy nagy erőt igénylő kutatásokban is, gondolok itt eltűnt személyek felkutatására is, minden esetben számíthattunk segítségükre. Közreműködésükkel hat esetben sikerült egyébként bűncselekmény tettesét is elfognunk.
A hatékony együttműködés
alapvető eleme az információk cseréje. Több tízes nagyságrendű volt azon büntetőügyek száma, melyek eredményes felderítéséhez hozzájárultak a polgárőrök által adott személyi és tárgyi információk. A napi kapcsolat és a polgárőrök részére történő segítségadás lehetőségének hatékonyabbá tétele érdekében már rádió összeköttetés is rendelkezésre áll, az egyesületek megkapták a területileg illetékes körzeti megbízottak mobil telefonszámát is.
- 2003. évben illetékességi területünkön két polgárőr egyesület alakult, illetve szerveződött újjá, melyhez segítséget nyújtottunk -folytatta a kapitány. - Ezek közül a Nagykanizsa keleti városrészben működő polgárőr egyesület szerepe a jövőben várhatóan felértékelődik, egy kisrégiós központ szerepét is be fogja tölteni. Az együttműködést a rendőrkapi-
tányság részéről öszszességében jónak értékelem.
A jövőre vonatkozóan megállapítható, hogy a polgárőrség tagjainak önzetlen segítségére, támogatására még inkább szükség lesz. Főleg a kisebb településeken válik működésük nélkülözhetetlenné. A rendőrség célja, hogy az eddig is jól prosperáló kapcsolatot még szorosabbá tegyék, hiszen a közbiztonság kérdése közös ügy.
Takács Csaba rendőr főhadnagy
MERT VEZETNI KELL ..
Az elmúlt időszakban sajnos több személyi sérüléssel járó és úgynevezett „csak" anyagi káros közúti közlekedési baleset történt a nagykanizsai rendőrkapitányság illetékességi területén.
A balesetek bekövetkezéséhez vezető okokról jellemző tendenciákról és a megelőzés visszaszorítás érdekében tervezett intézkedésekről kérdeztük Berke László rendőr őrnagyot, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályának vezetőjét.
- Tényként kell kezelnünk, hogy a közlekedésbiztonsági helyzet területünkön sajnos továbbra sem a legrózsásabb képet mutatja. Nagyon sok az olyan esemény, ami esetleg a baleseti statisztikákban meg sem jelenik, melyek az állampolgárok biztonságérzetét jelentős mértékben befolyásolják. Itt gondolok például az olyan helyszín-elhagyásos balesetekre (káresetekre), amikor az okozó jármű vezetője a helyszínről „adatai hátrahagyása nélkül" eltávozik. Az ilyen események felderítése rendkívül nehéz. A sértett járműtulajdonosok az esetek többségében kénytelenek kárukat saját pénztárcájukba nyúlva rendezni. Az ilyen cselekmények megelőzése és felderítése érdekében sokszor kérik a lakosság segítségét. A felhívásokra sajnos csekély az állampolgári reagálás.
A balesetek bekövetkezéséhez vezető okok évek óta szinte változatlanok. Első helyen áll a gyorshajtás, majd az elsőbbség meg nem adása, az előzés és kanyarodás szabályainak megszegése, az ittas vagy bódult állapotban történő járművezetést.
Kategorikus okként a közúti közlekedésben tapasztalható agresszivitás ugyan nem szerepel, de közlekedésünk során sajnos nap mint nap tapasztaljuk, s a balesetek bekövetkezésének nagy százalékához járul hozzá. Jól érzékelhető, hogy nincs meg a járművezetőkben az egymás iránti tolerancia és sok esetben a legalapvetőbb udvariassági szabályokat sem tartják be. Kijelölt gyalogátkelőhelyen áthaladó gyalogosnak kell gyakran elugrania az autós elől.
- Kik okozzák a legtöbb balesetet?
- Első helyen a személygépkocsi-vezetők állnak, őket követik a kerékpárosok, majd jelentősen lemaradva a tehergépkocsi-vezetők és gyalogosok következnek. Elemző értékelő tevékenységünk során min-
den esetben vizsgáljuk azt is, hogy melyek azok az időszakok, amelyekben a legtöbb baleset következik be. Ez területünkön általában a keddi és szombati napokhoz köthető, míg napszakok vonatkozásában délután, ezen belül is a 14 és 18 óra közötti időszak - mondja Berke őrnagy.
Az elmúlt évek adatait összehasonlítva kedvező tendencia mutatkozik a gyermekbalesetek tekintetében, hiszen - ha minimális számban is -csökkent a számuk. Szeptembertől novemberig rendszeresen járőrszolgálatot vezényelnek a közlekedésbiztonsági szempontból frekventáltabb iskolák környékére, különösen a tanítás megkezdése illetve befejezésének időszakaiban. Ezt a fajta rendőri jelenlétet január hónaptól egészen a tanév végéig igyekszenek fenntartani a legindokoltabb helyeken.
A balesetek kimenetelét nagyban befolyásolja a biztonsági öv, valamint a biztonsági gyermekülés használata. Ennek ellenére használatára még is rendőri szankciókkal kell az embereket sarkallni.
- Mit mutatnak a tapasztalataik, mennyire használják a kanizsai autósok a biztonsági övek? S hol állunk, ha összehasonlítjuk más területekkel?
- Míg területünkön a biztonsági övet használók száma 30-35 %, addig az EU államokban ez 90 % körüli, Németországban pedig 95-97%-os. Megyénkben az elmúlt évben a biztonsági öv használatának kikényszerítése érdekében egy több ütemben végrehajtott programsorozat is lebonyolításra került. E program eredményeként azt kellett megállapítanunk, hogy a megtett intézkedéseink eredménye nem kielégítő. Márciustól kezdődően ismételten célirányos ellenőrzésekkel, a megelőzés különböző eszközeivel, a rendőri szankciók szigorításával kíséreljük meg az öv használatát a járművezetőktől kikényszeríteni. A gyorshajtásból eredő balesetek megelőzése érdekében 2004 évben arra törekszünk, hogy a sebességellenőrző szolgálatokat még rendszeresebbé, szinte folyamatossá tegyük. Fokozzuk az ittas járművezetők kiszűrését - mondta végül Berke őrnagy.
Takács Csaba rendőr főhadnagy Bükiné Papp Zsuzsanna rendőr főhadnagy
2004. március 9.
VÁROSPOLITIKA
A helyi adózásról, a gépjármű adóval kapcsolatos változásokról tartott sajtótájékoztatót dr. Kelemen Marcell jegyző és Somogyi Ottó, az Adóügyi Iroda vezetője. Kipostázásra került a közel 19 ezer gépjármű adóértesítő. 2004. január elsejétől a megváltozott gépjármű adóztatás rendszere sok esetben problémát okoz, mivel sok állampolgár a már eladott gépjárműve után kap adókivetésről szóló határozatot.
Dr. Kelemen Marcell jegyző elmondta: áttekintették az adóiroda működését. Növelik az egyszerűsített és a részletes adóellenőrzések számát. Az adóiroda működését javító lépéseknek kettős célja van: az esetlegesen eltitkolt adók beszedése, valamint a vég-
rehajtási eljárások eredményességének a növelése.
- A korábbi önadózási bevalláson alapuló adóztatást felváltotta egy hatósági adatszolgáltatáson alapuló adóztatás, ezzel megszűnik a kettős ügyintézés. 2004. január 1-től hatósági nyilvántartás szerint vetjük ki az adót, a BM központi adatfeldolgozó hivatal által részünkre rendelkezésre bocsátott adatbázisa alapján - fejtette ki Somogyi Ottó.
Az állampolgárokat arra kérik, hogy a határozatokban ellenőrizzék a gépjárműre és a tulajdonosra vonatkozó adatokat. Bármilyen eltérés estén keressék fel az Okmányirodát adategyeztetés céljából. Az Adóügyi Irodának az állampolgároknak csak akkor kell bejelentést tenniük, ha korábban
adómentes gépjármű kerül tulajdonukba, ha olyan gépjármű tulajdonát szerzik meg, melyet adómentesség illet meg, ha a rendőrhatósági igazolás szerint jogellenesen került a tulajdonukba a gépjármű.
Az ellenőrzési tevékenység fokozása érdekében ellenőrzési csoportot hoznak létre. Területei főleg a bejelentési-, adókötelezettség ellenőrzése, a működő vállalkozások célellenőrzése lesz.
Az APEH adatait összevetik az Adóügyi Irodához benyújtott adóbevallások adataival. Emelkedni fog a vállalkozási igazolványok visszavonásának, gépjármű adó esetén a gépjármű forgalomból történő kivonásának kezdeményezése, a helyszíni bejárások és a munkabérletiltások száma.
APASZT ISMXM K
Február közepén került sor Brüsszelben az ausztriai Burgenlandot és a Nyugat-Magyarországi Régiót (Győr-Moson-Sopron-, Vas- és Zala megye) magában foglaló West-Pannon EU Régió bemutatkozására. A magyar delegációnak kanizsai tagjai is voltak Litter Nándor polgármester, valamint Cserti Tibor, Halász Gyula, Kelemen Z. Pál és dr. Kolonics Bálint önkormányzati képviselők személyében. A kétnapos út programjairól, tapasztalatairól Halász Gyula képviselőt kérdeztük:
- A régiós küldöttség többi tagjához a schwechati repülőtéren csatlakoztunk, innen együtt repültünk Brüsszelbe. Első utunk a Magyarországi Régiók Brüszszeli Képviseletére vezetett, ahol dr. Braun Gyula nagykövet tájékoztatót tartott a szervezet munkájáról. A megyei közgyűlések elnökei, a polgármesterek, az országgyűlési képviselők az Európai Régiók Gyűlésének épületében a Régiók Bizottsága leköszönő elnökével, Sir Albert Borral folytattak megbeszélést. A delegáció többi tagja az Európai Parlamentet kereste fel. Az üléseket általában Strassbourg-ban tartják, de ebben a brüsszeli épületben is vannak parlamenti tanácskozások, és itt zajlik a bizottságok munkája. Itt található a Ré-
munkatársa vázolta. A színvonalas konferenciát Győrffy Gábor zárta, köszöntve dr. Balázs Péter nagykövetet, aki magyar részről az Európai Bizottság újonnan kinevezett biztosa lesz. A biztos hazánk Európai Unióhoz való csatlakozásának jelentőségéről és a további lehetőségekről tartott rövid ismertetőt.
- Milyen tapasztalatokkal tértek haza?
- Bepillantást nyerhettünk a régió többi megyéjének stratégiai terveibe, így nemcsak a megyénket érintő pozitív fejleményekről, de a dél-zalai térség fejlődését esetlegesen negatívan érinthető elképzelésekről is tájékozódtunk. Világossá vált számukra, hogy csak széles körű összefogással tudunk sikeresek lenni. Szembesültünk azzal is, hogy a térségünk megismertetése érdekében még több információs anyagot, prospektust kell eljuttatnunk a különböző képviseletekre, s jelen kell lenni minden olyan EU-s rendezvényen, ahol lehetőség kínálkozhat a bemutatkozásra, a személyes kapcsolatok kialakítására. Mindezek megvalósításában komoly szerepe lehet a leendő Tourinform-irodának is.
A brüsszeli út számos tapasztalatot adott a résztvevőknek, melyek hasznosítása a közeljövő egyik feladata lehet.
gionális Fejlesztési Ügynökség tevékenységének bemutatására - ezt Győrffy Gábortól, az ügynökség vezetőjétől hallhatták a résztvevők -, majd a megyék képviselőinek
ció tagjai a Magyar Köztársaság Európai Unió melletti Állandó Képviseletén folytatták az előző napon megkezdett munkát. Délután az „Utak a jövőbe" címmel olyan angol nyelvű szakmai konferenciára voltunk hivatalosak, ahol elsősorban a terület- és az infrastruktúrafejlesztés volt a téma. Sor került a Nyugat-Dunántúli Re-
előadására is. Zala megyét dr. Boros Imre, a Régiók Bizottságába delegált Magyar Megfigyelő Csoport elnöke, országgyűlési képviselő, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke képviselte. A szakmai programon szlovén és szlovák előadók is szót kaptak. A Nyugat-Pannon Eurorégió területén tervezett infrastrukturális fejlesztési programot a Magyar Köztársaság Kormányának képviseletében Kazatsay Zoltán, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vezető
giók Bizottságának több irodája. Ebben az épületben került sor a Nyugat-Pannon Régió együttműködését bemutató kiállításra. Az első nap eseményeit a Concert Noble-ban rende-
zett ünnepi műsor zárta, ahol Markó Péter, az Eurorégió soros elnöke is előadást tartott. Másnap délelőtt a politikai delegá-
HELYI ADÓZÁS - 2004.
6
A XX, SZÁZAD TANÚI
2004. március 9.
DEZSŐ FERENC:
A MŰVEZETŐ
Szolid, halk szavú beszélgetőtárs a 73 éves Horváth György. Minden gondolata mögött megalapozott vélemény lakozik. Kora ellenére rendszeres résztvevője a városi rendezvényeknek. A Kanizsa Műhely aktív tagja. Az igényes küllem nemes belső értékeket takar. Szereti a szépet s az a lakásbelső kialakításában is tetten érhető. Festmények, gobelinek - ez a feleség munkája - tűzzománcok díszei a lakásnak.
- Honnan e szépség iránti igény?
Nem örököltem, kiskanizsai paraszt családból származom, ha nem is tudatosult bennünk ez az igény, de a rendre, a tisztaságra nagy gondot fordítottunk. Középparaszti múltamra mindig is büszke voltam, mert értéket adott: becsület, tisztesség és mint alapérték a vallás neveltetésünk része volt. Aztán az idők folyamán mindig rakódott rá - az alapra - valami más erkölcsi és esztétikai érték is. Ezt a későbbiekben segítette, bővítette az ipari iskola és a munkahely is.
- Miért hagyta ott a mezőgazdaságot?
- A termelőszövetkezetek híre az 50-es évek utáni alakulása - ami abban is maradt - igen rossz példa volt előttünk. Igazunk is volt, mert a TSZ megalakulása után édesanyánk gyakran jött haza sírva a munkából. Édesapám gazda létére kocsis lett. így mind a négyen tanultunk: közülünk egy műköves, egy kárpitos, ketten pedig ácsok lettünk. A fiatalság mindig jobban megérzi előre is a jövő üzenetét, így testvéreimmel és sok más társammal együtt boldogulásunkat az iparban véltük megtalálni. így aztán katonáskodás után -ami két évig tartott - végleg az iparban kerestem és találtam meg a munkámat.
- Hol helyezkedett el, hol dolgozott?
- Mint ács szakmunkás a Magasépítő vállalathoz kerültem dolgozni. Szerettem a munkát, társaim is elfogadtak. A törés 1956-ben következett be, annak ellenére, hogy a vállalatnál nem volt semmi atrocitás, de a szám előbb járt, mint a gondolkodásom és vitába keveredtem az egyik vezetővel figyelmeztetve: vegye tudomásul, hogy más világ következik ezután. Nem múlt el nyomtalanul a megjegyzésem, hamarosan eltávolítottak a vállalattól. így kénytelen voltam máshol munkát keresni. Pécsett találtam munkahelyet, de két év múlva visszakerültem régi vállalatomhoz. Nem bántam meg, mert megbecsültek, 1971-ben az ácsok és vasbetonszerelők műve-
zetője lettem és nyugdíjazásomig, 1990-ig ott dolgoztam. Érdekességként jegyzem meg a mennyiségeket és méreteket véve alapul egy tíz emeletes épületbe 130 tonna betonacélt építettünk be. Ennek szervező munkáját én végeztem.
- Melyek azok az építkezések, amelyeknek részese volt és ma is büszke rá?
- Az az igazság, hogy mindre büszke vagyok, az is szerencséje életemnek, hogy akkor dolgoztam az építő iparban, amikor sorra épültek gyárak, laktanyák, lakótelepek. A keleti városrész épületeit zömével a mi vállalatunk építette, de rész vettem az Izzó, a sármelléki orosz laktanya és a keszthelyi laktanya építésében is. Jó érzés az ember keze munkáját évtizedek multán is látni. Ugyanakkor szomorúsággal teli érzések nyomasztanak, ha időnként Sármelléken és Keszthelyen járok és látom, hogy az ottani munkánk romokban hever. Lehet, hogy egy kicsit szentimentális vagyok, de mint anyjához a gyermek, úgy tartoztak hozzánk ezek az épületek. Ma sok minden elenyészik, de ha tudatos a rombolás az még borzasztóbb.
- A lakás és a Csónakázó-tói kert tele van fafaragásokkal. Azt is tudom, hogy szereti a verseket, sőt maga is ír. Hogyan került kapcsolatba a fával, a faragással és versírással?
- A fát - legyen az élő, vagy már félig munkált -mindig is szerettem. Már nyugdíjasan egy fafaragó tábort látogattam meg. Megtetszett az ottani munka, ellestem és én is nekiláttam a faragásnak. A Csóna-kázó-tó mellett örökségként kapott telken igazán kiélhettem az alkotói kedvemet. Először egy faházat építettem, majd úgy gondoltam, hogy széppé kell tenni a körülötte lévő telket is. Sorra készültek az emlékoszlopok: a Székelykapu, Millenniumi emlékoszlop. Egyik alkalommal feleségemmel sétára indultunk és ráleltünk az elhagyatottnak látszott hegyi kápolnára. A toronyban volt még harang, de a harangköteleket letépték, elvitték. E szomorú élmény inspirált arra, hogy kertünkben megépítettem a haranglábat, kis haranggal, és ha vendégek jönnek meg-meg kondítom. Itt kapcsolódik a faragással a vers, mert Az elnémult harang címmel vers született, amivel a múltat elevenítettem fel. Aztán sorra készültek az oszlopok: Trianon emlékoszlop, Szent István és Gizella majd a bejáratnál Isten hozott feliratú oszlop fogadja a vendégeket. Szinte minden oszlopról írtam verset, mert ötletet és ihletet adott, egymást egészítik ki a vers és a faragás. Aztán van egy másik fontos jelentősége is, az alkotás megnyugtat. A kész mű elégedettséget sugall, mert csend és béke honol benne.
A beszélgetésből kiderült, hogy sorsával elégedett emberrel sikerült találkoznom. Elfogadta a rá szabta szomorú és áldásos életet. Életének nagy adománya második felesége
A világban eluralkodó durvaságot elítéli, alkotásaiból a múlt tisztelete, a szeretet vetül ránk. Ezt hitének köszönheti, ami erőt ad minden újabb műhöz és a jövőnek is példát mutat.
2004. március 9.
ESELYEGYENLOSEG
KREATÍV DÍJASOK
A Kreatív Klub ünnepi ülése nőnapi köszöntővel kezdődött március 5-én a Honvéd Kaszinó Tükörtermében. Egy rózsaszál kíséretében dr. Spingár László kívánt az ünnepi ülésen megjelent hölgyeknek szerelmes éveket, hosszan tartó örömöt és féltve őrzött boldogságot, majd Cseke Zoltán, a Kreatív Klub elnöke emelkedett szólásra.
Napjaink gyorsan változó világa gyors reagálású, az újszerű helyzetekben még nem ismert összefüggéseket, a megszokottól eltérő lehetőségeket meglátó, megragadó, a megoldást célratörően, rámenősen megvalósító embert, a kreatív embert igényli. Vannak kereső emberek, akik képesek széles sávban a megszokottól eltérően, másként látni, így soha nem észlelt jelenségeket ragadnak meg, s ezeknek értelmezésére új, eddig nem sejtett összefüggéseket ismernek fel. A gondolkodás kalandos tájátjárják be térkép nélkül, saját belső iránytűjükkel.
Az Év Kreatív Menedzsere díjat Janzsó Antal, a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola igazgatója kapta. Az Év Kreatív Közössége díjat a Halis István Városi Könyvtár közössége, valamint az Év Kreatív Embere díjat Papp Péter a kórház gazdasági igazgatója vehette át a Kreatív Klub tagjainak szavazata alapján.
A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (Tourinform-iroda) munkatársat keres
informátor (ügyintéző)
munkakör betöltésére.
FŐ FELADAT: turisztikai információszolgáltatás, az iroda szakmai
feladatainak ellátása
FELTÉTELEK:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- két idegen nyelvből legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsga
- a következő végzettségek valamelyike: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, középiskolai érettségi és felsőfokú szakirányú szakképzettség, középiskolai érettségi és középfokú szakirányú szakképzettség és legalább 3 éves szakmai gyakorlat
Jelentkezni írásban kell, a jelentkezéshez csatolandó: -. a feltételként előírt iskolai végzettséget és nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata, gyakorlat igazolása
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a jelentkező szakmai önéletrajza.
A jelentkezéseket Pfeifer Balázs Tourinform irodavezetőnek címezve (Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A munkakör 2004. április 15. napjától betölthető. A jelentkezés benyújtásának határideje: 2004. március 26. Elbírálás határideje: 2004. április 9. A hirdetéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Pfeifer Balázs irodavezetőtől a 30/6303-829-es telefonszámon.
JOGVEDO IRODA
A Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Közalapítványtól elnyert pályázatból több éve működteti a jogvédő irodát Nagykanizsán a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Múlt héten kedden Zalakomárban egy kihelyezett iroda megnyitására került sor. A zalakomári Művelődési Házban minden hónap első keddjén 15-17 óráig dr. Bányainé dr. Molnár Judit ügyvéd nyújt ezt követően in-
gyenes jogsegélyszolgálatot elsősorban a roma lakosságnak. A rendszer bárki számára nyitott.
— Sokan kerestek fel minket Zalakomárból. Az iroda kihelyezésével a nem túl jó anyagi körülmények között élő ügyfeleknek nem kell az utazás költségeivel számolniuk — indokolta meg az iroda megnyitását Váradi Istvánné, a nagykanizsai CKÖ elnökhelyettese.
MÚLT ES JELEN
Már korábban is találkozott egymással különböző rendezvényeken Branko Salamon Csáktornya és Litter Nándor, városunk polgármestere. A március 2-ai találkozójukon, a két város dolgairól tárgyaltak a különböző szakágazatok munkatársaival, a kamara képviselőivel és a HKÖ vezetőivel kiegészítve.
Litter Nándor polgármester a tárgyalások szünetében tartott sajtótájékoztatón elmondta: az észak-déli irányú vasúti és közúti közlekedés fejlesztése Horvátországnak és Nagykanizsának is érdeke. Ezért együtt szeretnének lobbizni, és megállapodtak abban, hogy a közlekedési minisztériumok bevonásával egyeztetést szerveznek. Beszéltek a Dráva-Mura Eurorégióról, tárgyaltak a sport, a kulturális együttműködések lehetőségeiről, megismertették egymással a városok értékeit, a turisztikai programokat. A HKÖ olyan kéréssel fordult a csáktornyai polgármesterhez felé a horvát oktatással összefüggésben, hogy megtörténhessen a diákcsere a két város között, valamint nyíljon lehetőség az idősebb diákok számára is a nyelvtanulásra.
Branko Salamon, Csáktornya polgármestere elmondta: Magyarország és Horvátország a barátságra építi a kapcsolatáit, érthető, hogy a két város szintén a barátságon szeretne építkezni. Túl sokáig éltünk egy országban ahhoz, hangsúlyozta, hogy ne így legyen. Bízik abban, hogy a médián keresztül Nagykanizsa lakosságához is eljutnak az információk, és ennek kapcsán az együttműködés is könnyebbé válik, jelentkeznek azok az egyesületek, társulások, akik szeretnének, együttműködni. A HKÖ az együttműködéshez jó alap. A személyes és a horvátok kívánsága is teljesül azzal, hogy a kisebbségi önkormányzat információkat továbbít és ad át a horvátok és a magyarok között, ezen keresztül konkrét projektek is létre jöhetnek, illetve az EU-s integrálódás is könnyebben megvalósulhat. Az autópálya a határátkelőtől Rijekáig elkészült. A Budapest-Nagykanizsa-Csáktornya-Varazsd-Rijeka közti útvonal tradicionális útvonal, azt korszerűsíteni kell, közös feladatunk, hogy az autópálya építést szorgalmazzuk.
HIBÁZTUNK, ELNÉZÉST
Előző heti számunkban a „Nem tudom palástolni a szeretetet" című írásunkhoz Ackermann Éva festőművész képe helyett, tévesen Varga Klára művésznő alkotását közöltük. Felvételünkkel Ackermann Éva kiállításának megnyitóját idézzük vissza. A tárlat március 9-ig látható a Kodály Zoltán Művelődési Ház galériájában.
8
ITS
2004. március 9.
KODA ARADAS!
öné tavaszi árakon bármely modellünk,
SKODA. KOMOLVÁN VESZIK
■ FABI/^appyJkp. 2.327.000 Ft-to!
Hn^grv^^mak-t- lÁciios
EFABIÁ^Sedan combi modellek
nélkül!
"OCTAVIA Business 1.9 TDi
4.197.000 Ft-tól
fmMmmmm önerőtől! VÁRKAPU AUTÓHÁZ
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
Vad vágyak 2.
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964


Nyitva: minden nap 9-21-ig
Brittney Havers, egy 17 éves tinédzser, édesanyja halála után mostohaapja, a gazdag Niles Dunlap is meghal, s ami még megrázóbb, a több mint 70 millió dolláros vagyonból csak alamizsnát hagy Brittney-re, a többii vér szerinti rokonaira. Brittney látszólag döbbenten fogadja a hírt, hogy osztálytársnője, Maya King állítólag az elhunyt milliomos törvénytelen lánya. Hamar kiderül azonban, hogy a lányok valójában így akarják megszerezni a milliókat.
®Ém Jó hallani !
Digitális hallókészülékek a Bazár Udvarban!
Díjmentes hallásvizsgálat TB támogatás Közgyógyel látásra ingyenesen is !
Hozza be a hirdetést,
s készülék vásárláskor ajándék elemeket adunk!
8800 Nagykanizsa, Fö u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17h. Orvosi rendelés: 13-17h.
1062 Budapest, Andrássy út 76, Tel: (1) 311-5058
Március 14-én vasárnap 17 órára hívja a város polgárait a Deák térre a Nagykanizsai Polgári Egyesület.
A nemzeti ünnep alkalmából beszédet mond Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő.
Boruljon virágba a Petőfi-szobor talapzata
az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére!
Emlékezzünk közösen egy-egy szál virággal!
< r\ Számítástechnikai ComputeR Szaküzlet és Szervíz
Nagykanizsa, Rákóczi út 38. Tel.: 93/536-112, Fax:93/536-l 14 e-mail: rstgmk@axelero.hu Ct.:Wittmann Károly és Tsa.
Adóvisszatérítés! Ne maradjon le róla!
ÚJDONSÁG! MIKROHULLÁMÚ
Internet-szolgáltatás indul! Információ üzletünkben
Sufín*t •)
tixpress* * /
Március 13. (szombat)
20.00 óra SZIKLA KONCERT ÉS ROCK-KLUB
Helyszín: Móricz Zsigmond
Művelődési Ház Előzenekarok: KILLING-INSIDE és a NO PROBLÉMA Belépőjegy: 300 Ft
Akkreditált középfokú nyelvvizsgára felkészítő,
120 órás beás nyelvtanfolyam Nagykanizsán! Információ: 93/319-202, 30/3968-678 Tervezett indítás: március 16.
SALVO BÚTORDISZKONT
Nagykanizsa, Erdész u. 6. (Csengery utcai AGIP-kút mögött) Telefon: 93/311-198 • Fax: 93/536-198 Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17, szombaton 9-12 óráig.
credigenC
Fenyöbútorok széles választéka raktár készletből azonnal szállítható!
Nyitható kanapé 39.900 Ft Törlesztés 12x3.919 Ft
Szuperakciós MDF-konyha MDF fóliás konyhabútor elemenként rendelhető 220-as sor
64900 Ft helyett 59900 Ft 12x5879 Ft
Ágyneműtartós bonell rugós heverő 19900 Ft
A kép csak illusztráció!
2004. március .
RIKA

( MÁRCIUS 2.)
Elismerés
A Polgári Védelem Napja alkalmából, eredményes tevékenysége elismeréséül, Bajzáth László alezredesnek a „Köz Szolgálatáért Érdemjel" Bronz fokozatát adományozta Dr. Lamperth Mónika Belügyminiszter.
Don Jüan
A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház a Don Jüan című színművet adta elő a HSMK színpadán. A főbb szerepeket Ilyés Róbert, Szakács László, Tánczos Adrienne, Pap Lujza és Körösi Csaba játszották.
Kanizsaru
A Petőfi utcán található presz-szó kirakatának üvegét ismeretlen tettes betörte, a rongálással 30.000 Ft kárt okozott.
23.56 órakor a kiskanizsai városrészből érkezett bejelentés, hogy a Templom téren található újságos pavilont ismeretlen tettes feltörte. A kiérkező rendőrjárőr a helyszín közelében elfogott négy sormásiakost.
( Jj MÁRCIUS 2^)
Ellenőrzések
A Környezetvédelmi Felügyelet munkatársai megkezdték a hulladékszállítási szerződések felülvizsgálatát. A főként vállalkozásokat érintő ellenőrzések célja, hogy kiszűrjék a bliccelőket, és azokat, akik nem a jogszabályoknak megfelelő módon szabadulnak meg a vállalkozásukban keletkező hulladéktól.
Jordánia
A Nyugdíjasok Szabadegyeteme című rendezvénysorozat előadója dr. Tamás István újságíró volt, aki jordániai élményei osztotta meg az érdeklődőkkel a HSMK-ban.
( Jf MÁRCIUS 4.)
Volt egyszer egy életünk
A Piarista Diákszövetség Nagykanizsai Tagozata, valamint a Piarista Általános Iskola és Gimnázium a „Velünk élő törté-
nelem" című előadássorozatának nyitó rendezvényét március 4-én tartotta a piarista iskola ebédlőjében. Az előadáson Tornyos Ferenc beszélgetett a doni katasztrófa egykori piarista diák túlélőjével, Bátki Józseffel, a Volt egyszer egy életünk című könyv szerzőjével. Bátki József a nagyszámú hallgatóság előtt beszélt arról, hogyan lett tüzér, és milyen volt a fronton lévő hadsereg fegyverzete, ruházata, valamint hogy voltak élelemmel ellátva. A kötetből diákok olvastak fel részleteket.
Aranymetszés
Az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola Hevesi Sándor Általános Iskolában működő képzőművészet szakos növendékeinek alkotásaiból nyílt kiállítás az Aranymetszés Mini Galériában. A tehetséges gyerekek munkái a népmesék világába kalauzolják el a látogatókat. Az ünnepélyes megnyitón Baráth Yvette, az Aranymetszés, és Sósné Kutasi Margit, a Hevesi iskola igazgatója köszöntötte az érdeklődőket, a népzene szakos növendékek a hangulathoz illő ének és hangszeres produkciókkal járultak hozzá a program sikeréhez.
Tejédes por
A Tejédes por jótékony hatásairól tartott természetgyógyászati előadást a HSMK-ban Homon-nay Zsombor agrármérnök.
Zsákbamacska
Zsákbamacska címmel mutatta be új bohózatát a Honvéd Kaszinóban a Honvéd Kaszinó Színjátszó Köre. A darabot dr. Dobó László rendezte.
( MÁRCIUS 5.)
Út és utazó
Út és utazó címmel Dezső Ferenc írásait mutatták be a Surdi Művelődési Házban. Az est háziasszonya Tóthné Hegedűs Erzsébet volt, az írásokat Szmodics Józsefné és Varjas Józsefné mutatták be, zongorán közreműködött Gyana Zsófia.
Kanizsaru
06.10 órakor érkezett bejelentés egy belvárosi hangszerboltból, mivel a bejelentést megelőző percekben ismeretlen elkövető aj-tóbefeszítés módszerével behatolt az üzletbe. Ugyan a biztonsági szolgálat perceken belül a helyszínre érkezett, ez a pár perc mégis elég volt az elkövetőnek arra, hogy egy hangfal szettel, basszusgitárral, mikrofonnal és egy szintetizátorral egérutat nyerjen.
12.25 órakor az URH járőr egy a Báthory utcában található presszóban igazoltatást követően egy helyi férfit fogott el, majd őrizetbe vételére is sor került, mivel az Esztergomi Városi Bíróság csalás miatt körözte.
( MÁRCIUS 6.)
Kéménytűz
Korombegyulladásból keletkezett kéménytűzhöz riasztották a tűzoltókat Palinba. A gyors és hatékony beavatkozásnak köszönhetően a kár jelentéktelen.
Kanizsaru
08.47 órakor érkezett bejelentést a Dózsa György utcából, mivel az éjszaka folyamán ismeretlen tettes lezáratlan BMX kerékpárt tulajdonított el egy lépcsőházból, mintegy 6.000 Ft értékben.
18.55 órakor bevásárlóközpont biztonsági operátora, tett bejelentést, mivel ismét lopáson értek tetten egy hölgyet, aki az üzletből függönyt kísérelt meg eltulajdonítani 3.599-Ft. értékben. A rendőrjárőr lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési feljelentést tett a cselekményét egyébként elismerő nővel szemben.
( MÁRCIUS 7.)
Göndör István az elnök
Az MSZP Zala Megyei szervezete tisztújító küldöttértekezletén két fordulós szavazást követően Göndör Istvánt választotta meg megyei elnöknek. A zalai szocialistáknál
Nagykanizsa lakossága 2004. március 1-én: 5200
Születések száma: 45, ebből Nagykanizsán 19
Halálozások száma: 95, ebből Nagykanizsán 65
Házasságkötések száma: 7
a folytonosságot Góra Balázs képviseli az ügyvezetői alelnöki pozícióban. A másik alelnöki posztra a 31 éves Baracskai József zalaszentgróti mérnök, önkormányzati képviselő kapott bizalmat. Göndör István a nagykanizsai elnöki posztot az áprilisi tisztújításig tölti be.
Kanizsaru
13.17 órakor tett bejelentést a kiskanizsai városrészből egy férfi, mivel ismeretlen tettes az éjszaka folyamán feltörte a háza udvarán parkoló Peugeot boxer típusú gépkocsiját valamint az épülethez tartozó raktárt. A gépkocsiból és a raktárból különböző édességeket tulajdonított el, mintegy 1,5 millió Ft-os kárt okozva.
13.30 órakor kértek rendőri intézkedést egy szupermarketből mivel a biztonsági szolgálat tetten ért egy személyt, aki az áruházból 4.824-Ft. értékben kísérelt meg árucikkeket eltulajdonítani. A rendőrjárőr a cselekmény miatt az elkövetőt lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt feljelentette.
15.13 órakor kértek rendőri intézkedést Miklósfáról, mivel egy kanyarodó személygépkocsinak egy másik jármű nekiütközött. Személyi sérülés nem történt, de a balesethelyszínelő az okozó jármű horvát állampolgárságú vezetőjével szemben alkalmazott alkoholszondás ellenőrzése során az ittasság gyanúját állapította meg. A horvát sofőrrel szemben büntetőeljárás kezdeményezésére került sor.
A POLGÁRI VÉDELEM NAPJA
Március 1-je, a Polgári Védelem Napja, ebből az alkalomból rajzpályázatot hirdetett a nagykanizsai Polgári Védelmi Kirendeltség a szlovén polgári védelmi, katasztrófavédelmi szervekkel közösen. Az eredményhirdetést március 4-én tartották a nagykanizsai kirendeltség hivatali helyiségében. A baj hamar megtörténik, és a veszélyes anyagok témájú rajzpályázatra öt iskolából 76 pályamű érkezett. A díjazottak közül négy alkotás továbbjutott a Muraszombati Védelmi és Mentési Igazgatóságon megrendezésre kerülő versenyre. A II. és a III. kategóriákban első helyezést ért el Pintér Marcell és Baranyai Benett, a Rozgonyi iskola két tanulója.
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
10
KT
2004. március 9.
SIKEREK HELYEBE TAMADJON UJ SIKER
A volt Úttörőház nagytermét megtöltő hallgatóság gyakran megtörte a csendet hangos tapsba ovációba torkollott a produkciók hallatán. Tíz évi munka, sok önemésztő gyakorlás meghozta gyümölcsét, az Orff együttes fergeteges tempót diktált s lelkes öröm hatotta át játékukat, örömzenélésnek is nevezhetnénk. Csak a műfaj könnyű az előadás átélést, hozzáértést s jó technikai tudást követel, s ők ezt kiválóan tudják. Megtanulták, hogy semmit sem szabad félgőzzel csinálni, minden előadást folyamatosan kell csiszolni, csak így válik tökéletessé. Egy kicsit a híd szerepét is igyekeznek betölteni — a klasszikus komolyzene és a könnyebb hangvétel között — mert rajta keresztül járnak át a túlsó partot jelentő komolyzenéhez. Repertoárjuk a barokk muzsikától a 20. századi zenéig terjed.
Az 1994-ben alakult nagy ORFF együttes 3 főből állt. Az ünnepi koncerten 32-en szerepeltek, gyarapodva a kis ORFF-al és az ORFF ábc-vel. A zenekar létszáma csak a hangszerek számának gyarapodásával növekedhetett. S hogy idáig jutottak, az Baráth Zoltán igazgató segítő, kezdeményező szerepének is köszönhető volt. Az eredményeik önmagukért beszélnek, közülük a legjelentősebbek: díjazás a Zalai
Gyerekek Találkozóján, a Helikon találkozókon 2 arany és 1 Fődíj, övék a HSMK művészeti díja, szerepeltek az RTL-klub műsorában, eljutottak Puchheim városba és Erdélybe, ez utóbbin a Körösi Csorna Sándor napokon szerepeltek. Emlékezetes volt a Svájci Winterthur, Watwil városokban való fellépés, amit viszontlátogatás követett.
A siker bizonyítéka, hogy hamarosan megjelenik első CD lemezük.
Egy tenyérnyi öröm minden szívben elfér, de micsoda erő kell ahhoz, ami e sikert létrehozta! Munka és szórakozás egyszerre, gyakorlás, szereplés, táborozás. A tíz év az építkezés ideje volt, igazi együttesé kovácsolta a zenekar. A sok hang zeneművé vált, közben igazi lelket erősítő, nemesítő közösséggé hangolódott a csapat.
Köszönet minden zenésznek, szereplőnek. A létrehozónak, a szervezőnek, a fáradtságot nem ismerőnek, a közösséggé kovácsolónak, s mind-mind ezt egy lelkes tanárnőnek, Bücs Angélának és mellette több zeneiskolai tanárnak. Köszönet nekik! Itt vibrál a jó értelemben vett Pilinszky-kérdés: mit őriz még a holnap? Hisszük: még sokat, sok munkát és szerénységgel párosuló sikert.
Dezső Ferenc
AHOGY A VIZET A KORSÓBÓL.
Több sikeres szereplést tudhat maga mögött Kollonay Zoltán zongoraművész, zeneszerző. A tótszerdahelyi templomban adott orgonahangversenyét követően kértük egy összegzésre.
— Nagyon örültem az Anima Együttes Gospel koncertje sikerének karácsonykor. Ahogy az egy évvel korábbi koncert alapján lemértük, tetszett a közönségnek, befogadta a műfajt, és örömömre szolgált, hogy most is telt ház előtt tartottuk meg a koncertet. A közönség szereti a jó minőségű programokat és néha tud is rá áldozni. Elmélyülés történt a műfajban, még profibb lett az előadás és látványosabb a produkció. Sokan kiemelték, hogy egységes, egyöntetű volt a kórus hangzása. A közönség kedvezően fogadta az előadást, már a harmadik számnál felállva tapsolt, és próbálta együtt énekelni velünk a darabokat. Nagyszerű zenéket sikerült összeválogatnom, de arra törekedtem, hogy egyszerű, könnyen énekelhető szövegeket, dallamokat énekeljünk. Mindenki elismerését kivívta a Lüdvig Zoltán által elgondolt látványterv. Igazi modem Gospel hangulatot lehetett teremteni a HSMK színháztermében. Át tudtuk adni a zene üzenetét, hitvallását. Jelen volt a felszabadult öröm, ami együtt sugárzott ki a közönségből, az előadókból, és együtt vált közösségi élménynyé.
— Alig néhány hét múlva következett a Vizek zenéjének ősbemutatója. Milyen visszajelzéseket kapott a különlegesen felépített koncert után?
— Csak részben nevezhető ősbemu-
Kollonay Zoltán próba közben.
ván Radnóti-díjas versmondó ihletett tolmácsolása fokozta a hangulatot.
— Milyen hangszereket és hangulatvilágítást használt?
— Azt, amit más könnyűzenészek is használnak, csak más módon, szimfonikus zenekarban, vagy inkább fantasztikus, mesebeli víz alatti szimfonikus zenekari hangszínekben gondolkodva, ami tulajdonképpen a valóságban nincs, csak a képzeletemben létezik. Nemcsak koncert jellegű hangulatvilágítás illeszkedett a darabokhoz, a víz útját a fények is jelképezték, és összekapcsolta az emberiség céljával,
ahogy akadályokat legyőzve, olykor saját magunkat is legyőzve tudjuk megtalálni a boldogsághoz vezető utat. A látványelemek megvalósítását Kovács Miklós és Burján Zoltán támogatta. Lézer-show is látható volt a koncerten, amit kiegészített egy projektorral a templom falára kivetített videó-grafikai montázs. Ahogy a vizet kiöntjük egy korsóból, ugyanúgy öntöm ki a zenét a szívemből és irányítom, amerre gondolom. Mint egy idegenvezető, kalauzolhatom egy csodálatos országba, a zene birodalmába a közönséget.
Bakonyi Erzsébet
tatónak, mivel máshol még nem játszottam és bizonyos értelemben nincs leírva hangról hangra a kottája. Tartalmaz egy szigorúan művészi elgondolást, forgókönyvet és improvizativ elemeket. A legfontosabb célom teljesült. Szerettem volna a közönséget olyan milliőbe ültetni, hogy más dolga ne legyen, csak ellazuljon, elfelejtse mindennapi gondját és átadhassa magát a zenei élménynek. A koncert elé olyan bevezető zenét komponáltam, ami 20 perces relaxációs zene, tengerzú-gással egybekapcsolva, és a különböző színárnyalattal működő lámpák segítették a ráhangolódást már a közönség érkezésekor. Fa Ede költő nemcsak a gondolataimat foglalta versbe, és megírta a Vizek zenéje eposzt, hanem magáévá tette a gondolatot és mintegy egyéni költői gondolatot írt meg. Horváth Ist-
2004. március 9.
OKA

TUDAT, NEMZET
Az identitás több rétegű fogalom, minden embernek több, rétegesen felépített identitása van. Van identifikációja a családjához, a régiójához, a hazájához, Európához, Földünkhöz, de létezik már kozmikus identifikáció is. Ott is úton vagyunk. A globalizá-ció óriási előnyöket jelenthet a gazdaság számára, ugyanakkor veszélyt jelenthet a kultúránkra nézve. Veszélyt jelenthet a sokszínű Európa kultúrájára is. Európa tudja ezt az értékét, és meg is akarja őrizni. Minden népnek kötelessége népével, de más népekkel szemben is a kultúrájának megőrzése és fejlesztése. Ha valamikor fontos volt, akkor most az EU-ba lépésünk alkalmából fokozottan fontos az identitás utak helyreállítása, valamint kiegészítése — hangsúlyozta a március 3-án megtartott sajtótájékoztatón Cseke Zoltán, az Identitás Szabadegyetem titkára.
Az idei rendezvényen az identitásunk nemzeti jellegének megőrzése mellett a helyes európai identitás kialakítása is elsődleges szempont lesz. Ezt a célt jól példázza a program címadó előadása, amit Hiller István miniszter tart, Európai identitás és nemzeti kultúrák címmel, vagy Heller Ágnes filozófus: az én Európám címmel. Megjelenik mellette a másik pólus, a nemzeti réteg is. Kalász Márton, az írószövetség új elnöke az írói felelősség a Kárpát-medencében című előadásában arról a felelősségről szól, ami a nemzeti kultúrák megőrzését jelenti. Az építészeti kultúránk témakörben Karmazin József, Európa legszebb katedrálisairól tart előadást. A zágrábi kirándulás szintén egy európai kitekintés lesz. „Beteljesült" címmel egy friss EU-s polgár közérzetéről beszél Pozsgai Imre. A zárónapon a kerekasztal beszélgetés résztvevői, többek között: Pomogáts Béla, Egyed Ákos, Durai Miklós, Göncz László, Szakolczay Lajos, és Lászlóffy Aladár a kultúrnemzet esélyeiről szólnak.
Az Identitás Szabadegyetem programjai június 30. és július 2. között zajlanak.
Bakonyi Erzsébet
KÉSZÜLNEK
A Városi Diákönkormányzatot (VDÖK) nem kell bemutatni a diákoknak, hiszen mind az általános-, mind pedig a középiskolások tudják jól, mennyi programot kínál nekik a szervezet. S azt, hogy ezeken a rendezvényeken mindannyian jól is érzik magukat, a változatos programok mindenkinek tartalmas szórakozást, kikapcsolódást vagy olykor akár tanulási lehetőséget jelentenek, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egyre többen vesznek részt rajtuk a diákok közül. A VDÖK tevékenységéről, terveiről annak vezetőjével, Baliné Zalavári Ágotával beszélgettünk
— Mióta működik Kanizsán a Városi Diákönkormányzat?
— 1997-ben a Belügyminisztérium hirdetett egy pályázatot ifjúsági feladatok ellátására, amire felfigyeltünk. Az akkori Zemplén iskolában két kolléganőmmel, Szmodics Józsefnéval és Belányi Mariannal együtt úgy döntöttünk, megírjuk az elképzeléseinket. Másfél millió forintot nyertünk pályázatunkkal a VDÖK létrehozására és az iroda kialakítására. Ma nehezebb a helyzetünk, hiszen az a technikai és szakmai háttér, ami a Zemplén iskola megszűnése előtt biztosított volt, ma hiányzik. Az irodának szerencsére nem kellett elköltöznie — köszönet érte a főiskola vezetőinek —, továbbra is a volt Úttörőház emeletén találhat meg bennünket minden fiatal.
-*■ A működéshez szükséges anyagi forrásokat hogyan teremtik elő?
— A város költségvetéséből évek óta elkülönített összeget kapunk, de ahhoz, hogy a terveink közül minél többet meg tudjuk valósítani, nem szabad kihagynunk egyetlen pályázati lehetőséget sem. Nagyrészt a pályázatoknak köszönhető, hogy ma már az irodánk saját bútorainkkal van berendezve: van két számítógépünk, TV-nk, videónk, fénymásolónk, sok-sok sportszerünk és játékunk. Több szponzor segítségére is számíthatunk, vannak, akikre szinte mindig. Bizony az ő segítségük nélkül jó pár programmal szegényebbek lennénk.
A VDÖK irodájában minden szerdán délután 2-6 óráig várják a fiatalokat. Itt diák-jogi tanácsadásra, más iskolákból érkezett fiatalok megismerésére, társasjátékokra akkor is van lehetőség, ha nincs egyéb szervezett program. Nemsokára megnyitják az EURO-DESK irodát is, ahol rengeteg hasznos információhoz juthatnak majd az érdeklődő fiatalok. Minden hónap első szerdáján az iskolák — általános és középiskolák — DÖK-vezetőivel tartanak megbeszélést az aktuális feladatokról, rendezvényekről. Ők viszik tovább a híreket saját iskolájukba társaiknak. Ma már egyre szorosabb a kapcsolatuk a főiskolásokkal is, ők is szívesen jönnek a programjaikra. Gyakoriak a manuális foglalkozások, amikor a VDÖK által biztosított anyagokból apró húsvéti, karácsonyi vagy éppen Valentin napi ajándékok kerülnek ki a gyerekek kezei közül. Gyakoriak a videófilm-vetítések. A gyerekek körében közkedveltek a különböző tréningek is. A Diákparlamenten minden évben megválasztásra kerül a diák polgármester és alpolgármester. Ők képviselik a Városi Diákönkormányzatot az országos rendezvényeken is, február végén például Nyíregyházán voltak egy országos diák-polgármester találkozón. A tanév vége felé Városi Diáknapot szerveznek, az idén a Péterfy-is-kolával közösen. Ezen a napon uniós vetélkedőre kerül sor, karate bemutatót láthatnak az érdeklődők, lesz kirakodóvásár és természetesen városi tanévzáró ünnepély. A nap ezúttal is koncerttel zárul majd. Ma már hagyományosnak tekinthetők azok a nyári táborok is, ahol a DÖK-vezetők képzése folyik. Decemberben az adventi programok közül kiemelkedik a MikulÁSZ találkozó és a Betlehem-készítő verseny. Minden évet szilveszteri bulival zárnak.
— A felsorolás ezzel még nem teljes, hiszen most is éppen egy
nagyobb volumenű rendezvény szervezése van napirenden ...
— Igen, immár hagyományosnak tekinthetjük a Vasember Kupát, melyet idén március 19-20-án tartunk. Ennek alapötletét az adta, hogy két évvel ezelőtt a Mező Gimnázium egy csapattal részt vett egy hasonló, országos megmérettetésen, és a szabadidő szervezőjük felvetette, próbáljuk meg mi is. Ez egy olyan vetélke-
dő, amelyen minden kanizsai középiskola részt vesz. Az egy-egy tanárt is maguk között tudó csapatok 24 órás küzdelemben'' adnak számot fizikai és szellemi állóképességükről. Több helyszínen kell bizonyítaniuk a versenyzőknek ügyességüket, bátorságukat, kitartásukat, leleményességüket, így például a belvárosban, az uszodában, a sétakertben, a tűzoltóságon, a rendőrségen, lesz számtalan izgalmas próba, kvíz, játékos ügyességi feladat. A versenyzőket tavaly is rengeteg néző kísérte figyelemmel, reméljük, idén még többen szurkolnak majd.
— Közeleg a Város Napja. Találkozhatunk-e itt is a Városi Diákönkormányzattal?
— Természetesen. Ekkor kerül sor az Országos Művészettörténeti Vetélkedő díjkiosztójára és a beérkezett alkotások kiállításának megnyitójára, melyet minden évben, az idén már nyolcadik alkalommal meghirdetünk, másrészt segítünk a városismereti túra lebonyolításában is.
Szőlősi Márta
12
TS
2004. március 9.
Március 9. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra 09:55 Divat és más bolondságok 10:10 Önök kérték! 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Borostyán 14:00 Srpski Ekran 14:25 Unser Bildschirm 14:55 Az Arpád-kor templomai 15:10 Az első ötven év 15:40 Élesben 16:30 Felebarátaink 16:50 Maradj velünk! 17:00 Katolikus krónika 17:30 Jelentés 18:00 Híradó 18:20 Közeli - Kulturális híradó 18:25 Uniós pályázati kalauz 18:30 Társasutazás 18:55 A nagy ho-ho-ho-horgász 19:05 Vuk 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 Fél századunk 21:05 A Halhatatlanok Társulata 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Kedd este Benne: Híradó 22:35 Az utókor ítélete 23:00 Panoráma 23:35 Luchino Visconti
iTW
06:00 TopSport 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Central Park West 10:25 Teleshop 11:40 Bulis hatos 12:05 Szeretök és riválisok 13:00 Vakáció New Yorkban 14:35 Kapcsoltam 15:05 Egyről a kettőre 15:35 Beverly Hills 90210 16:35 Jakupcsek 17:35 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 A Nagy Ö 21:15 Robbanáspont Közben: Kenósorsolás 23:20 Szeret, nem szeret 23:40 így készült: - Getno 00:10 Jó estét, Magyarország! 00:35 Propaganda 01:05 Glamour
Kapcsoltam 15:05 Egyről a kettőre 15:35 Beverly Hills 90210 16:35 Jakupcsek 17:35 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Columbo 21:40 Szülőszoba 22:40 Hotel Szekszárdi 23:20 Cinematrix 23:50 Szakíts, ha bírsz! 01:30 Jó estét, Magyarország!
06:00 Aladdin 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 Játék! Játék! Játék! 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó 13:10 Autómánia 13:35 Játék! Játék! Játék! 14:55 Aladdin 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Kőagy őrnagy 23:00 XXI. század 23:30 Az elnök emberei 00:20 BeleValóVilág 00:45 Találkozások 01:00 RTL Klub Híradó 01:10 Antenna 01:35 Fókusz (ism.)
Március 11. csütörtök

06:00 Aladdin 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 Játék! Játék! Játék! 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:10 Fókusz Portré 13:35 Játék! Játék! Játék! 14:55 Aladdin 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Kórház a város szélén 22:20 Való Világ 23:25 Találkozások 23:40 RTL Klub Híradó 23:50 Bele Való Világ 00:10 C.I.A.: Fedőneve Alexa 01:35 Fókusz
Március 10. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrár-híradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Kachorra 09:55 Divat és más bolondságok 10:10 EuroParty 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Borostyán 13:55 Tanulni érdemes 14:00 Hrvatska kronikal4:25 Ecranul nos-tru 14:55 Eurón: játék euróért! 15:05 Kormányváró 15:30 Szerencsi, fel! 15:40 Élesben 16:30 Molnár Kati akvarelljei 16:50 Unitárius ifjúsági műsor 17:00 Az utódok reménysége 17:30 Jelentés 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18:25 Uniós pályázati kalauz 18:30 Társasutazás 18:55 A nagy ho-ho-ho-horgász 19:05 Vuk 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Esküvő Las Vegasban 21:45 Szórakoztató percek 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Szerda este 22:35 Hungarikum 23:05 Éljen soká az űrnő!
rm
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Central Park West 10:25 Teleshop 11:40 Bulis hatos 12:05 Szeretők és riválisok 13:00 Szájkosaras kosaras 2. 14:35
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Kachorra 09:55 Divat és más bolondságok 10:10 Ami szívemen, a számon 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Borostyán 14:00 Slovenski Utrinki 14:25 Roma Fórum 14:55 Az Árpád-kor templomai 15:10 Anyanyelvi szószóló 15:40 Élesben 16:30 Labirintus 17:00 Álomsuli 17:30 Jelentés 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18:25 Uniós pályázati kalauz 18:30 Társasutazás 18:55 Szórakoztató percek 19:05 Vuk 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 A tévé ügyvédje 21:05 A királynő törvényszéke 22:25 Magyar olimpikonok 22:30 Csütörtök este 23:00 Heti menü 23:30 Vad szépség
18:30 Társasutazás 19:00 Vuk 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Holdkórosok 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Péntek este 22:35 Nagyítás 23:15 Ötven éves lesz a Magyar Televízió
cm
06:00 Magellán (ism.) 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Central Park West 10:20 Teleshop 11:35 Szeretők és riválisok 12:30 A vadak ura 14:35 Kapcsoltam 15:05 Egyről a kettőre 15:35 Beverly Hills 90210 16:35 Jakupcsek 17:35 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Haláli fegyver 21:20 Logan bosszúja 23:00 Alföldi 00:00 Jó estét, Magyarország! 00:25 Halálos tanúvallomás
06:00 Aladdin 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 Játék! Játék! Játék! 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13:10 Pont hu 13:35 Játék! Játék! Játék! 14:55 Aladdin 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Való Világ 21:55 Szerelem a Fehér Házban 00:10 Bele Való Világ 00:35 Találkozások 00:45 RTL Klub Híradó 00:55 Élő bomba 02:30 Fókusz
Március 13. szombat
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Central Park West 10:35 Teleshop 11:50 Szeretők és riválisok 12:50 A vadon szava 14:35 Kapcsoltam 15:05 Egyről a kettőre 15:35 Beverly Hills 90210 16:35 17:35 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 19:45 Mr. Beán 20:15 Eddie 22:20 Robotzsaru 2. 00:50 Jó estét, Magyarország! 01:10 Különleges kommandó
ím
06:00 Aladdin 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 Játék! Játék! Játék! 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Antenna 13:35 Játék! Játék! Játék! 14:55 Aladdin 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Esti Showder 23:00 Az utca törvénye 23:50 Bele Való Világ 00:15 Találkozások 00:30 RTL Klub Híradó 00:35 Moziklub 01:10 Pont hu 01:40 Fókusz
Március 12. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 KachotTa 09:55 A broiler lazac 10:30 Az örök méreg 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Remix 13:35 A vadóc 14:00 Körzeti magazinok 14:55 Eurón 15:10 Fogadóóra 15:40 Élesben 16:30 Labirintus 17:00 Álomsuli 17:30 Zöldpont 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18:25 Uniós pályázati kalauz
Galéria 10:50 „így szól az Úr!" 11:00 Fiatalok imádsága a pápával 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek - Időjárás-jelentés 12:10 Úton 12:35 Uniós pályázati kalauz 12:45 Telesport - Labdarúgó EB 13:20 Mindentudás Egyeteme 14:15 Delta 14:45 Csellengők 15:05 Örömhír 15:40 Autó-Vízió 16:10 Trendhagyó 16:40 Elsőkézböl 17:10 Flores 18:00 Mi történt? 18:30 Híradó este 18:50 Sporthírek 19:00 Szerencsi, fel! 19:10 Szivek szállodája 19:55 Szuperbuli 21:40 Friderikusz 22:30 Szerencsi, fel! 22:40 Magyar olimpikonok 22:43 Híradó este 22:50 MMM 23:15 „Késsel-villával" 00:00 Médiamix 00:30 Héthatár 01:15 Sötét angyal
EE2E
06:00 Reggeli gondolatok 06:30 Állatkert a hátizsákban 07:00 Tv2 matiné 08:15 Fox Kids 09:55 A szupercsapat 10:55 Stahl konyhája 11:25 Norbi 11:55 Kardok királynője 12:55 007 - Holdkelte 15:30 Kulcsember 16:30 Walker, a texasi kopó 17:30 J.A.G. 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Reszkess Amerika 21:50 Nincs alku 00:40 Szentivánéji álom
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhiradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Süsü Varázs 09:35 Operatőrmesék 10:00 Képben vagyunk 10:40 Fele királyságom 11:05 Heti Mozaik 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek - Időjárás-jelentés 12:10 Telesport -Fedett pályás atlétikai vb 13:00 Világörökség 13:30 Útravaló 13:40 Egy-Másért 14:10 Főzzük le egymást! 14:40 Delta plusz 15:05 Századunk 15:35 Cirkáló 16:05 Az én váram... 16:30 Verssor az utcazajban 16:40 El Greco 18:15 Magyar Elsők 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek 20:05 Kongó 21:55 Operabál 2004. 22:20 Magyar olimpikonok 22:25 Híradó este 22:35 A párduc 01:05 Vigyázz! Kész! Jazz!
06:00 Tv2 matiné 08:25 Fox Kids 10:15 Spinédzserek 10:45 Vad világ 11:45 Talpig pácban 12:15 TotalCar 12:45 Családjogi esetek 13:35 Hawaii üzenetek 14:30 Small-ville 15:30 Sliders 16:30 Csillagkapu 17:30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18:30 Tények 19:00 Activity show 19:40 Megasztár 23:10 Csábító kísértés 01:10 Profiler
06:00 A világ vallásai 06:25 Yugioh 07:00 Kölyökklub 10:00 Nikki 10:25 Hazárd megye lordjai 11:25 Ötletház 2004 12:00 Híradó 12:15 Vasárnapi Receptklub 13:05 Forma-1-magazin 13:30 Labdarúgás Balaton FC-MTK 16:25 Hatoslottó-sor-solás 16:30 A sárkány törvénye 17:25 Sheena, a dzsungel királynője 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Szeress most! 19:55 Star Wars VI. 22:25 Veszélyek iskolája 00:20 BeleValó Világ 00:40 így készült 00:55 RTL Klub Híradó 01:10 Fókusz Portré 01:40 Országház
Március 15. hétfő
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 „Ami minket illet, mi nem alkuszunk" 09:25 MÁRCIUS 15. 09:55 Forradalom a falakon 10:10 Magyar Marseillaise, 1848 10:55 MÁRCIUS 15. 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 12:05 „Nem küzdénk mi sem dicsőség - sem díjért" 12:45 Első kiadás 13:00 MÁRCIUS 15. 14:05 Világörökség 14:35 Egy cseppnyi Magyarország 15:35 A beszélő köntös 17:30 Tábortűz, 1849 18:00 A beavatások kora 18:35 MÁRCIUS 15. Széchenyi- és Kossuth-díjak átadá-sa 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek 20:00 MÁRCIUS 15. 20:55 80 huszár 22:35 Provokátor 23:00 Magyar olimpikonok 23:15 Ünnepi koncert a Millenárison 00:05 Telesport
ICT1
06:00 Ünnepnaptár 06:25 Aladdin 07:00 Kölyökklub 09:35 Walt Disney-rajzfilmek 10:25 A játék neve: túlélés 11:25 Ötletház 2004 12:00 Híradó 12:10 XXI. század 12:45 Norm Show 13:05 Autómánia 13:35 így készült 13:55 A vadak ura 14:45 Dawson és a haverok 15:40 Zsaru az űrből 16:35 A kölyök és én 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz plusz 19:25 Való Világ 20:30 A bajkeverő 22:15 Heti hetes 23:25 így készült 23:55 A szökevény 00:50 RTL Klub Híradó 01:00 A játék neve: túlélés
Március 14. vasárnap
06:00 Tv2 matiné 07:00 Fox Kids 08:00 Egérmese 09:20 André a fóka 11:05 Folytassa Henrik! 12:45 Az aranyember 14:55 Hóbortos vakáció 16:35 Air Bud 3. 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Julius Caesar I—II. Közben: Kenósorsolás 23:15 Egy hölgy és a herceg 01:45 Börtönvilág
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér 10:00
06:00 Yugioh 06:30 Kölyökklub 08:55 Elmo nagy kalandja 10:15 Recept Klub 10:35 Ahol a grizzlyk élnek 12:30 Hajsza az elveszett aranyért 14:15 Kuli, a hódító 16:00 Az angyalok is babot esznek 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:30 Való Világ 20:30 A Pál utcai fiúk 00:05 BeleValó Világ 00:30 Sportklub 01:00 RTL Klub Híradó 01:10 Az igazság zsoldosai 01:50 Fókusz
VÁROSHÁZA
ÜGYVEZETŐI PÁLYÁZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetői munkakörének ellátására.
Fő feladat: Külföldi és belföldi befektetők városba vonzása érdekében az Ipari Park területének benépesítése.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, gazdasági vagy műszaki szakmacsoportba tartozó felsőfokú iskolai végzettség, legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsga angol vagy német nyelvből, legalább három éves szakmai gyakorlat. Vezetői gyakorlat előnyt jelent. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázatban előírt iskolai végzettséget és nyelvvizsgát tanúsító okiratok másolatát, a szakmai illetve vezetői gyakorlat igazolását, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázó szakmai önéletrajzát, a Kht. vezetésére vonatkozó elképzeléseket. A munkakör 2004. május 1. napjától tölthető be. Az ügyvezetőt a testület 5 évre választja, a foglalkoztatás munkaviszony keretében történik. A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. Határideje: 2004. február 27.
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozást folytat nagyobb értékre elkövetett csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt. A nyomozás adatai alapján dr. Bálint János nagykanizsai lakos az elmúlt időszakban különböző indokkal változó nagyságrendű pénzösszegeket kért kölcsön több személytől ígérve, hogy pár napon belül a kölcsönt visszafizeti, melyet rendszerint elmulasztott.
A rendőrség kéri azok jelentkezését, akik a cselekmény sértettjeivé váltak Jelentkezni lehet személyesen a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon (Nagykanizsa Király u 49.) vagy a következő telefonszámokon: 107, 06-93/312-190/57-62-as melléken. Hívható a telefontanú szolgálat a 06-80/555-11 l-es számon.
Kiállítóink: Kanizsa Trend Kft. • Danubia Mohácsi Bútoripari Rt.
Inter-KL • Boif Asztalos Kft. • Fritz Asztalosipar Hohl Bútor • Kanizsa Kárpit • Kanizsa Üvegcentrum Leránt Lakberendezés • Mitnyek Kárpit • Orehovszky Bútor . Pálmöb Kft. • R.M.P. Bt. * A helyszínen elhelyezett nyepeményszdvónyeket kérjük kitöltve a gyűjtőládába bedobru.
ISKOLAVEZETŐI PÁLYÁZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola vezetői álláshelyére.
A részletes pályázati kiírás az Oktatási Közlöny 2004. február 11-i XLVIII. évfolyam 2/1 számában került közzétételre.
A pályázati kiírásnak megfelelően az állás elfoglalásának ideje: 2004. szeptember 1.
A kinevezés öt tanévre 2004. szeptember 1 - 2009. július 3 l-ig szól. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- szakmai önéletrajzot,
- az intézményre vonatkozó vezetői programot
- a végzettséget igazoló oklevélmásolatokat
- erkölcsi bizonyítványt
A pályázatokat két példányban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályára (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell megküldeni 2004. március 12-ig.
ÓVODAI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI JELENTKEZÉSEK A 2004/2005. TANÉVRE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intézményeiben az óvodai és általános iskolai felvételre történő jelentkezéseket 2004. március 29-30-án fogadjuk, mindkét napon 8-17 óráig.
A jelentkezés helye a lakáshoz legközelebbi, vagy a szülő által választott óvoda, illetve a kötelező felvételt biztosító, vagy a szülő által választott általános iskola.
A jelentkezettek felvételéről a férőhelyek, illetve az indítandó első osztályok számának ismeretében az intézmény vezetője dönt, melynek eredményéről a szülőket 8 napon belül írásban értesíti.
Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki tankötelessé válik, azaz 2004. május 31-ig betölti az ötödik életévét és még nem jár óvodába.
Felvételre jelentkezhet és felvételt nyerhet minden kisgyermek, aki 2004. október l-ig betölti a harmadik életévét. A jelentkezéshez szükséges okmányok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- gyermekorvosi igazolás
- lakcímigazoláshoz személyi igazolvány, vagy lakcímkártya
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek aki 2004. május 31-ig betölti a hatodik életévét - azaz 1998. május 31. előtt született - és elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye igazol.
Felvételre jelentkezhet - a szülő kezdeményezése alapján - minden 1998. május 31. és december 31. között született 6 éves gyermek, ha iskolaérettségét az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó igazol ja.
A jelentkezés választott helyszínén minden gyermek regisztrálásra kerül, de felvettnek csak az a gyermek tekinthető, aki az adott intézmény felvételi körzetében levő állandó nagykanizsai lakos.
A nem kötelező felvételt biztosító, hanem a szülő által választott iskolába történő felvételről a törvényi keretszám ismeretében az iskola igazgatója dönt, melyről a szülőket 8 napon belül írásban értesíti. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- óvodai szakvélemény eredeti példánya, gyermekorvosi igazolás
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
lakcím igazolására személyi igazolvány, vagy lakcímkártya
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály
14
TÉS
2004. március .
APRÓ-
UK
INGATLAN
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 nm-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8*9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K)
Belvárosi 3 szobás családi ház, iker-, társasház építésére is alkalmas, 790 nm-es telekkel eladó. Érd.: 30/227-3294 vagy 30/586-7405 (5146K)
Kétszobás Deák téri önkormányzati lakásomat belvárosi garázzsal, értékegyeztetéssel saját tulajdonúra cserélném. Érd.: 30/204-4556 (5306K)
Nk-án Teleki 66. szám alatt tetőtéri lakás eladó. Érd.: 16 óra után a 93-321-673-as számon. (5314K)
Nk-án Rózsa út 12. szám alatti épületben 89 nr-es, 2+2 félszobás, nagy teraszos, igényes lakás eladó. Irányár: 14 millió Ft. Érd.: 30/3518-306, 30/9012-499 (5317K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton családi jellegű ház, központi fűtéssel, ipari árammal, vezetékes vízzel, 600 négyszögöl területen, gazdasági épülettel eladó. Érd.: 93/315-526 (5318K)
Nk belvárosában, 10 éves házban, 128 m2-es lakás eladó. Irányár: 16,2 millió Ft. Érd.: 30/4748-565 (5322K)
Nk-án Corvin utcában III. emeleti 2 + fél szobás lakás eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 30/391-2011 (5323K)
Eladó Szentgyörgyvári hegy I. hegyháton 1112 négyszögöl területű, 300 négyszögöl szőlő, kaszáló, szántó, épület 7,5*6,5 m alapterület, padlástér beépítve, alatta földpince bebútorozva, felszereléssel eladó. Épület mellett garázs, vállalkozásra is alkalmas helyiségek. Komfort: hideg-meleg víz, fürdőszoba, wc. Érd.: a helyszínen vagy telefonon: 06/70/261-6247 (5325K)
Méhészetre is alkalmas akácerdő, szőlő gazdasági épülettel, kert, sóder, tetőcserép Zalamerenyén sürgősen eladó. Érd.: 06/30/270-8592 (5326K)
Nk-án a belvárosban 126 m2-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve Budapesti lakásra cserélhető értékegyeztetésse. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Szeretne ön 200.000-300.000 Ft-ot keresni tisztességes munkával, egészségvédelem területén? Tel.: 20/392-2560
Munkatársat keresek
egészségvédelem területére, kiemelt jövedelemmel, azonnali kezdéssel. Tel.: 30/336-8345
VEGYES
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/586-7405 (5319K)
„Markó Imre: Kiskanizsai szótár" (1981 Akadémiai kiadó) című könyvet vásárolnék! Tel.: 06/96/424-534 (5228K)
Nk belvárosában precíz német, angol nyelvtanítást, érettségire, felvételire, nyelvvizsgára felkészítést vállalok hétvégén is. Tel.: 06/30/528-3929 (5324K)
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Kőműves-, ács-, tetőfedő munkákat, tetőszigetelést, lakások átalakítását, lépcsőházak felújítását vállaljuk. Érd.: 93/322-109, 06-30/6398-825 (5293K)
Fuvarozást, áru- és fenyőfaszállítást valamint költöztetést vállalok 4*2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
Ajtók, ablakok, zárak javítása! Helyszíni asztalos munkákat, javításokat vállalok! Tel.: 93/312-948, 30/284-6248 (5315K)
KÉSZPÉNZ HITEL
AZONNAL! ARANY, EZÜST, DRÁGAKŐ FEDEZETRE.
ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓK
Nagykanizsa, Vasemberház 93-313-332 Bank: SURD ÉS VIDÉKE TAKARÉK-SZÖVETKEZET
BRILIÁNS ÉKSZERÜZLETBEN
Nagykanizsa, Vasember ház,
Tel.: 93-310-600
cVÓl TÖRTARANYFELVÁSÁRLÁS!

ALMERA
Nézzen utána!
ALMERA
5 év garancia
ajánlott kenőanyag:
M@bíl n
Fogyasztás: liter/100 km 4.7-10.6 CGj kibocsátás (g/km): 126-254
EMELI a tétet
2004. március 9.
SPOT
( SPORTHÍREK - SPORTHÍREK - SPORTHÍREK )
KÉT ARANYÉREM KÖZÉPDÖNTŐ JUDÓ SIKER
A tavalyi év legeredményesebb kanizsai birkózója a 85 kg -os Tóth Árpád a serdülőknél (14-15 évesek) is bizonyított. A Kanizsa Birkózó SE versenyzője két rangos versenyen, a budapesti országos emlékversenyen és a kaposvári nemzetközi kötöttfogású versenyen is aranyérmet nyert. Mindkét versenyen tussal és technikai fölénnyel győzött, míg riválisai egyetlen technikai pontot sem tudtak végrehajtani rajta. így megérdemelten állhatott a dobogó legfelső fokára.
VERESÉG
Megkezdődött a tavaszi szezon az NB I/B-s IZZÓ SE férfi kézilabdacsapat számára. Első mérkőzésüket hazai pályán a Komló BSK csapatával játszották. 28:25-re a vendék komlói csapat győzött. IZZÓ SE: Kovácsevics, Bozsó 2, Fónagy 4, Kerkápoly 2, Baksa, Füle 1, Kóbor 3, Nagy B. 2, Gyáfrás 11, Musits, Nagy T.
— A múlt évben a felső osztályban játszó Komlót ismét nem sikerült megvernünk. A mérkőzés vége előtt 10 perccel roppant össze a kanizsai csapat — értékelt Musits Ferenc.
A Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya koordinálásával „Nyitott tornaterem" akció indul. Célja, hogy megteremtse a sportolási feltételek azoknak is, akiknek hétközi elfoglaltságuk nem teszi lehetővé az aktív testmozgást. A március 6-án induló programot követően az elkövetkező időszakban minden szombaton 14.00 órától -18.00 óráig várják a sportolni vágyókat. Helyszínek: Hevesi Sándor Általános Iskola, Zrínyi Miklós Általános Iskola, Kiskanizsai Általános Iskola, Miklósfai Általános Iskola tornatermében.
2004. március 13-ra tervezett
program: Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Hevesi u. 2. Programszervező: Trombitás Mónika és Tihanyi Éva (Telefon: 93/311-265)
Az Országos Serdülő Leány Kosárlabda Bajnokság selejtezőjére került sor február 28-29-én Nagykanizsán. Kanizsa DKK-BSE/B 71:52. Legjobb dobók: Csáki 26, Fekete 16, Varga 14. Kanizsa DKK - Autópark-PUSK 90:37. Legjobb dobó: Csáki 28, Varga 27, Kincs 8. Röhnisch Foton Sopron- Kanizsa DKK 30:74. Legjobb dobó: Varga 28, Csáki 19, Rodek 8. A Kanizsa DKK serdülő csapata az első helyen jutott be a középdöntőbe, a legjobb 16 csapat közé.
14.00-16.00 óra Idősek, nők és fogyatékosokkal élők részére szervezett programok.
16.00-18.00 óra Önszerveződő csoportok részére terembiztosítás előzetes bejelentkezés alapján.
Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa, Zrínyi u. 38.
Programszervező: Marczinka Csaba (Telefon: 93/312-078)
14.00-16.00 óra Idősek, nők és fogyatékosokkal élők részére szervezett programok.
16.00-18.00 óra Önszerveződő csoportok részére terembiztosítás előzetes bejelentkezés alapján.
Kiskanizsai Általános Iskola Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67. Programszervező: Hackler János-né, Silló Zsolt (Telefon: 93/319-217)
14.00-16.00 óra Idősek, nők és fogyatékosokkal élők részére szervezett programok.
Az Ajkán rendezett Diákolimpián az NTE 1866 MÁV Rt. versenyzője Kisjós Dávid, junior (''86-os) kategóriában, 60 kg-ban III. helyezést ért el.
GYŐZÖTT AZ NTE
Idegenben mérkőzött az NTE 1866 MÁV Rt. Szombathelyen. Főiskola-Bólyai SE-NTE 1866 MÁV Rt. 60:75. NTE 1866 MÁV Rt.: Torna 16, Góber E. 26/9, Szélessy 10, Muk 4, Paizs A.7. Csere: Bődör 6, Vágvölgyi V. 2, Pais V.4, Lakatos.
16.00-18.00 óra Önszerveződő csoportok részére terembiztosítás bejelentkezés alapján.
Miklósfai Általános Iskola Nagykanizsa, Iskola u. 10. Programszervező: Szabó Mária, Saj-ni József (Telefon: 93/536-951)
14.00-16.00 óra Idősek, nők és fogyatékosokkal élők részére szervezett programok.
16.00-18.00 óra Önszerveződő csoportok részére terembiztosítás bejelentkezés alapján.
A „nyitott tornaterem" akció keretén belül a teremhasználat
DÍJTALAN! A sportolni vágyók sportfelszerelést hozzanak magukkal!
A tornatermi programokra jelentkezéseket várunk a Művelődési és Sportosztályon a 93/500-785 (Kápolnás Zoltán sportszervező), valamint a 93/500-755 számú telefonon.
FEJLŐDŐ SPORT
A Kanizsai Fejlesztési program egyik szelete a sport. A komoly fejlesztés részét képezi a sportiskolák elindítása, a nyílt tornatermek. A MÁV NTE-hez tartozó létesítményeknek az üzemeltetési költségeit átvállalja az önkormányzat, az új sportcsarnokot címzett állami támogatásból szeretnénk felépíteni, tudtuk meg Litter Nándor polgármestertől a MÁV NTE sportcsarnokban tartott sajtótájékoztatón. 2005. szeptember elsejétől már a tapasztalatok alapján szeretnék elindítani a sportiskolákat.
— Szeptembertől kísérlet jelleggel az alapfokú művészeti oktatási iskola modellje valósulna meg, egy adott idő után a sportágakra szakosodva az utánpótlás nevelésbe is bekapcsolódnak, a modell harmadik fontos eleme pedig a működő sportegyesületek — fejtette ki dr. Pintérné Grundmann Frida, a Művelődési és Sportosztály vezetője.
Március 6-án nyitott tornatermek várják a lakosságot a Hevesi, Kiskanizsai, Zrínyi és a Miklósfai Általános Iskolában, szervezett programmal várják majd az óvodásokat is. Sajni József, a Miklósfai Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy az iskolában náluk ez már működik és szombat délutánonként 20-30 gyerek és felnőtt tölti el szabadidejét a sportnak szentelve.
C~- - >
KÉKTÚRA
Március 13-14-re kétnapos kirándulást szervez a nagykanizsai Olajipari Természetbarát Egyesület írottkőre. Indulás 13-án reggel 6 órakor a KÖGÁZ-parkolóból Kőszegre. Útközben 13 km-es gyalogtúra: Oladi Kékjelzés-Gencsi erdő-Külső erdő-Fe-nyőserdő-Bozsok célállomás közötti útvonalon. Szállás Kőszegen. 14-én túraútvonal: Kálvária, Trianoni kereszt, Pintértető, Ördögtányér, Óház-tető, Vöröskereszt, Kopasz Kendig (725 m), Hörmann Forrás-írottkő. A táv 25 km. Érkezés 14-én 20 órakor a , KÖGÁZ-parkolóba. ,
VENDÉGSÉGBEN A VÍZILABDA VÁLOGATOTT
A magyar vízilabda válogatott Nagykanizsán barátságos mérkőzést játszott. A mérkőzésről következő lapszámunkban olavshatnak.
NYITOTT TORNATEREM AKCIÓ
Fejedelmi új lakások a belvárosban,
a KIRÁLY- UDVARHÁZB/
OKhM-IAZ
2 ................0......................0...........................ö
• 1 <V : ; ''.-VG*.: t''ÁN-''i f sV * ó Kf 1
Nagykanizsán a Király utca 25. sz. alatt épülő társasházban eladó amerikai konyhás összkomfortos lakások, turbó kombi kazánnal ellátottak, a szobák parkettásak. Beltéri fa ajtók, alacsony fűtési költséget biztosító SOFA ablakok és betörésbiztos bejárati ajtók növelik a komfortérzetet. Állami támogatású hitelek, szociál-politikai támogatás, ÁFA visszaigénylés, illetékmentesség. Költözés várhatóan 2004 őszén.
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. I.em. Tel./fax: 93/ 516 71S Balassa Béla építész vezető tervező, Tel.: 30/ 901 9013
E-mail: bafassabela@chello.hu. Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
TAVASZI FESZTIVÁL 2004. MÁRCIUS 13-ÁPR1LIS 14.
MÁRCIUS 13. 19 ÓRA
A FESZTIVÁL MEGNYITÓJA Köszöntőt mond: Litter Nándor polgármester SZENTPÉTERI CSILLA HANGVERSENYE Belépődíj: 1800 Ft MÁRCIUS 15. 19 ÓRA
Forgách András: TERCETT - dráma
A Hevesi Sándor Színház és a Zalai Nyári Színházak Kht. előadása
Az „EGÉSZ VILÁG" Alapítványszervezésében. Belépődíj: 800 Ft MÁRCIUS 16. 19 ÓRA
„TŰZTÁNC" - A M.É.Z. EGYÜTTES LEMEZBEMUTATÓ KONCERTJE Belépődíj: 1000 Ft MÁRCIUS 18. 18 ÓRA
PETRÁS MÁRIA KERAMIKUSMŰVÉSZ ÉS NÉPDALÉNEKES KIÁLLÍTÁSA
A kiállítást megnyitja: Andrásfalvy Bertalan, Magyar Örök-ség-díjas néprajztudós A kiállítás, megtekinthető: április 19-éig MÁRCIUS 20. 19 ÓRA
„TÜZCSIZMÁK"A VILÁGHÍRŰ BOTAFOGÓ TÁNCEGYÜTTES FORMÁCIÓS TÁNC-SHOW MŰSORA Belépődíj: 800 Ft MÁRCIUS 21. 10 ÓRA
MŰVÉSZET EURÓPÁBAN — EURÓPA MŰVÉSZETE-ÉREM- ÉS BÉLYEGKIÁLLÍTÁ A HSMK és a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Nagykanizsai Csoportja szervezésében MÁRCIUS 23. 10.30 ÉS 14 ÓRA
Erich Kástner: A KÉT LOTTI — példázat a gyermeki szeretet hatalmáról. A Nevesincs Színház előadása Belépődíj: 400 Ft
Hevesi Sándor Művelődési Központ Nagykanizsa Információ és jegyárusítás: 311-468. E-mail: nk.hsmk@chello.hu
FIGYELEM !
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
GOETHE- és PITMAN-
EU-S ÉS ÁLLAMI bizonyítványt is nyújtó
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ.
A VIZSGA IDŐPONTJA: NÉMET: 2004. április 10.
ANGOL: április 16. Jelentkezési határidő: március 19.
30%
ADÓVISSZATÉRÍTÉS!!!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: 93 326 413 ; Fax: 93 536 887 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
NAGYKANIZSA, ERZSEBETTER23. (CENTRAL HOTEL) INFO TEL: [+36) 20 4409700; (+36) 306110616 INTERNETi WWW,C1,HU
A műsorváltozás jogétíferintartjuki
Karaoke Night III.
'' VERSENY! III. FORDULÓ, ■ FŐDÍJ: 150.000 FT.
SZTARVENDEG:
§ Ííff!^?!''!!''!
^DJJankec
=. (Titán International]
cd a nn ídj Tim° iwa °ji
PlIWKjr DJ Major (CÉ1 restim)
ÍOMOC/O § BACK T0 BACK SET

XVI. évfolyam 11. szám • 2004. március 17. • Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
(fflt)
Autóhifi, autóriasztó, műszaki használtcikk, MOBILTELEFONOK, digitális fényképezőgépek
Nagykanizsa, Platán sor 7. Tel./Fax: 93/333-837
a


Március 13-án este 19 órakor Szentpéteri Csilla zongoraművész hangversenyével nyílt meg a Tavaszi Művészeti Fesztivál rendezvénysorozata a HSMK-ban. Fesztivál köszöntő gondolataiban Litter Nándor polgármester kiemelte a HSMK munkatársainak tevékenységét, melynek köszönhetően örömünkre már hetedik alkalommal vehetünk részt a fesztivál sokszínű programjaiban. Majd Széchenyi István szavait idézve fejezte be gondolatait: addig él a nemzet, amíg őrzi kultúráját és hagyományait. Napjainkban, az uniós csatlakozás előtt is felmerül bennünk a kérdés, hogy európaiként meg tudunk-e maradni magyarnak A hagyományaink, és a kultúrán ápolása, így a művészeti fesztivál programjai is ezt szolgálják A nyitóelőadáson Szentpéteri Csilla zongoraművész és együttese másfél árán keresztül fényjátékkal kiegészített, műfaji határok nélküli zenei birodalmat mutatott meg a közönségnek
2
VÁROSHÁZA
2004. március 17.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE PÁLYÁZATOT HIRDET
informatikai és üzemeltetési ügyintéző
munkakör betöltésére határozatlan időre szóló kinevezéssel
ELLÁTANDÓ FELADAT: A Polgármesteri Hivatal informatikai és üzemeltetési feladatai a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
— magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
— az alábbi iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: informatikus vagy rendszerszervező felsőfokú iskolai végzettség; középiskolai végzettség és műszaki vagy ügyviteli szakterületen szerzett legalább középfokú szakképesítés, továbbá informatikai szakmacsoportban szerzett felsőfokú szakképesítés;
— legalább egyéves szakmai gyakorlat;
— „B"-kategóriás gépjármű vezetői engedély
Közigazgatási alapvizsgát, illetőleg szakvizsgát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. 25. §-ának rendelkezései szerint kell megszerezni. Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint. A pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyző részére kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., telefon: 93/500-700, 500-708 vagy 500-710), melyhez csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, szakmai gyakorlat hivatalos igazolását.
A pályázat benyújtásának határideje: 2004. március 16. A benyújtott pályázatok elbírálására a pályázati határidő leteltét követő 15 napon belül kerül sor. A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE PÁLYÁZATOT HIRDET
építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére határozatlan, illetőleg határozott időre szóló kinevezéssel. Ellátandó feladat: kiemelt építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése (helyszíni szemle, hiánypótlás, tárgyalás, határozathozatal) és végrehajtása Nagykanizsa közigazgatási területén 1 fő határozatlan idejű kinevezéssel, 1 fő tartós távollét (szülési és gyermekgondozási szabadság) miatti helyettesítéssel, előre láthatóan 2005. július 31-ig. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
— magyar állampolgárság, büntetlen előélet
— a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995.(11.3.) Korm. sz. rendelet 1. sz. mell. 4. Építésügyi igazgatási feladatok''I. besorolási osztályban felsorolt iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezet- magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség; főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség;
— legalább egyéves szakmai (tervezői, kivitelezői), továbbá kétéves közigazgatási gyakorlat, vagy legalább hároméves közigazgatási gyakorlat (Ezek hiányában felmentés kérhető.)
— „B"-kategóriás gépjármű vezetői engedély
Közigazgatási alapvizsgát és szakvizsgát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. 25. §-ának rendelkezései szerint kell megszerezni, illetőleg a Belügyminisztérium Építésügyi Hivatala szakmai felügyeletével szervezett szakmai továbbképzésen kell részt venni. Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint.
A pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyző részére kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., telefon: 93/500-700 vagy 500-708), melyhez csatolni kell az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, szakmai és közigazgatási gyakorlat hivatalos igazolását. A pályázat benyújtásának határideje: 2004. március 16. A benyújtott pályázatok elbírálására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. A munkakörök a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthetők.
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Halász Gyula a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője 2004. március 19-én, pénteken 17-kor fogadóórát tart a Hevesi úti Fiókkönyvtárban.
Dr. Horváth György önkormányzati képviselő a 2. számú választókerület polgárait várja fogadóóráján 2004. március 17-én szerdán 17.30 és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).
Dr. Szabó Csaba, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2004. március 18-án csütörtökön 16 órától a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).
A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (Tourinform-iroda) munkatársat keres
informátor (ügyintéző)
munkakör betöltésére.
FŐ FELADAT: turisztikai információszolgáltatás, az iroda szakmai feladatainak ellátása
FELTÉTELEK:
— magyar állampolgárság
— büntetlen előélet
— két idegen nyelvből legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsga
— a következő végzettségek valamelyike: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, középiskolai érettségi és felsőfokú szakirányú szakképzettség, középiskolai érettségi és középfokú szakirányú szakképzettség és legalább 3 éves szakmai gyakorlat
Jelentkezni írásban kell, a jelentkezéshez csatolandó:
— a feltételként előírt iskolai végzettséget és nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata, gyakorlat igazolása
— 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
— a jelentkező szakmai önéletrajza.
A jelentkezéseket Pfeifer Balázs Tourinform irodavezetőnek címezve (Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A munkakör 2004. április 15. napjától betölthető. A jelentkezés benyújtásának határideje: 2004. március 26. Elbírálás határideje: 2004. április 9. A hirdetéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Pfeifer Balázs irodavezetőtől a 30/6303-829-es telefonszámon.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATOKAT HIRDET
— Nagykanizsa — Városközpont 010 jelű tömb tömbrehabilitációja keretében, a Nagykanizsa, 1970 hrsz. alatti, volt kosaras piac ingatlan értékesítésére továbbá,
— Nagykanizsa — 002 jelű tömb tömbrehabilitációja keretében ingatlanok hasznosítására
A részletes kiírási dokumentációk átvétele: A részletes kiírási dokumentációk megtekinthetők, pályázatonként 50.000 Ft+ÁFA vissza nem térítendő díj ellenében megvásárolhatók, átvehetők munkanapokon 8—12 óra között a Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. sz. alatti épületének II. emelet 15. sz. irodájában.
További felvilágosítás a 93/500-766 telefonon kérhető.
A pályázatok beadásának határideje: 2004. március 31. (szerda) 10.00 óra. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szölösi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Hirdetésszervező: Huszárné Horváth Edina, Molnár Istvánné Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. ISSN 0865-3879 E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. március 17.
VÁROSPOLITIKA
3
FOGADÁS
A
MAGYAR SAJTÓ NAPJÁN
A kehidakustányi Deák-kúriában köszöntötte a sajtó képviselőit március 12-én a megyei önkormányzat nevében Kiss Bódog Zoltán elnök. Köszöntő beszédében hangsúlyozta: a legfontosabb üzenet: „használni" a közösségnek. A Deáki időket megélő nagy változás időszaka van. Partnerként kérte fel a sajtó képviselőit, hogy ebben az igazán veszélyes időszakban a kommunikáció minden lehetőségét kihasználva segítsünk annak érdekében, hogy a zalai embereknek esélyük legyen a nehéz időszak átvészelésére. A megjelentek megtekintették a Deák-kúriában berendezett Deák Ferenc életét bemutató állandó kiállítást.
Nagykanizsán március 16-án a Vasemberház Dióssy termében köszöntötte a helyi sajtó képviselőit Litter Nándor polgármester. A sajtónap alkalmából, az elmúlt évben végzett legjobb teljesítményéért a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap szerkesztőségének elismerését Tóth Tihamérné munkatársnak adta át Luif Ibolya főszerkesztő.
Az ünnepi megemlékezés délután folytatódott a Kossuth Lajos téren. Az első független magyar kormány miniszterelnökének, Kossuth Lajos szobránál koszorút helyezett el városunk nevében Litter Nándor polgármester, Röst János alpolgármester, valamint az SZDSZ frakció nevében Halász Gyula és Katz Rudolf. A koszorúzást követően a Vécsey Zsigmond Általános Iskola tanulói emlékműsort adtak elő, elszavalták a Nemzeti dalt, felsorolták a 12 pontot. A márciusi ifjakra emlékezve a fiatalok vezették a résztvevőket a Városi Temetőben található honvédsírokhoz, ahol tiszteletüket rótták le.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 156. évfordulójának városi ünnepségsorozata március 15-én az Olajbányász Fúvószenekar térzenéjével kezdődött a márciusi napfényben fürdő Deák téren. Az ünnepélyes zászlófelvonást követően a megemlékezés koszorúit helyezték el az 1848-as honvéd gyalogezred emlékművénél. Az ünnepi műsor résztvevőit a HSMK színháztermében Litter Nándor polgármester köszöntötte. Beszédében kiemelte: „48 szelleme azt követeli tőlünk, hogy együtt ünnepeljünk. A fellobogózott épületek, megemlékezések jelzik, egy nemzet tisztelettel emlékezik múltjára, elődeink erőfeszítésére, küzdelmeire. A márciusi ifjak 12 pontja ma, az új évezred elején is érvényes, e század Európájában is megállja a helyét. A XXI. század az ország és Nagykanizsa fejlődése érdekében legyen az összefogás évszázada.'''' A polgármesteri köszöntő után a dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola sok gratulációt kapott színvonalas emlékműsorát hallgatta meg a közönség. A verses, zenés összeállítás 1848 dicső napjait idézte vissza. A műsort szerkesztette és rendezte: Teleki Tünde pedagógus.
A Sugár út 13. elől indult az immár hagyományos fáklyás emlékező séta, amelynek során az Erzsébet teret, az Ady Endre utcát és a Deák teret járták be a 1848-as Forradalomra és Szabadságharcra emlékezők. Este az Egész Világ Alapítvány szervezésében ünnepi színházi előadásra került sor a HSMK-ban. Forgách András Tercettjének főszereplője az egyik legzseniálisabb magyar író, Móricz Zsigmond. Az író árnyaltan fogalmazta meg e vívódás stációit, amelybe részleteket emelt be Móricz drámáiból, leveleiből, naplójából. A darabot Merő Béla rendezte, Móricz Zsigmondot, Vass Gábor, Simonyi Máriát, Újhelyi Kinga, Jankát, Költi Helga játszotta.
4
SZ
2004. március .
TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK, FIGYELEM!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata — a Belügyminisztérium által kiírt épület-felújítási pályázatok alapján — az alábbi pályázati felhívásokat teszi közzé.
1. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatása. (LEP-2003-LA-2)
2. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének és teljes felújításának támogatása. (LEP-2003-LA-6)
3. Az egycsatornás gyűjtőkémények (thermofor kémények) felújításának támogatása. (LEP-2003-LA-7)
A pályázathoz szükséges dokumentáció az Ingatlankezelési Intézményben (Nagykanizsa Deák tér 5.) vehető át 2004. március 16-tól munkanapokon 7—15 óráig.
ÓVODAI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI JELENTKEZÉSEK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intézményeiben az óvodai és általános iskolai felvételre történő jelentkezéseket 2004. március 29-30-án fogadjuk, mindkét napon 8-17 óráig. A jelentkezés helye a lakáshoz legközelebbi, vagy a szülő által választott óvoda, illetve a kötelező felvételt biztosító, vagy a szülő által választott iskola. A felvételről a férőhelyek, illetve az indítandó első osztályok számának ismeretében az intézmény vezetője dönt, melyről a szülőket 8 napon belül írásban értesítik.
Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki tankötelessé válik, 2004. május 31-ig betölti az ötödik életévét és még nem jár óvodába. Felvételre jelentkezhet és felvételt nyerhet minden kisgyermek, aki 2004. október l-ig betölti a harmadik életévét. A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, gyermekorvosi igazolás, lakcímigazoláshoz személyi igazolvány, vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek aki 2004. május 31-ig betölti a hatodik életévét, és elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye igazol. Felvételre jelentkezhet — a szülő kezdeményezése alapján — minden 1998. május 31. és december 31. között született 6 éves gyermek, ha iskolaérettségét az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó igazolja. A jelentkezés választott helyszínén minden gyermek regisztrálásra kerül, de felvettnek csak az a gyermek tekinthető, aki az adott intézmény felvételi körzetében levő állandó nagykanizsai lakos.
A nem kötelező felvételt biztosító, hanem a szülő által választott iskolába történő felvételről a törvényi keretszám ismeretében az iskola igazgatója dönt, melyről a szülőket 8 napon belül írásban értesíti.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvodai szakvélemény eredeti példánya, gyermekorvosi igazolás, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolására személyi igazolvány, vagy lakcímkártya.
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! ''"f^ DIÁKAKCIÓ! ^ova^
Egyet fizet, kettőt vihet! A 4M| s
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!) M
--- ^L^o-
Bolondos dallamok ff RV ^''
Tapsi Hapsi és Dodó kacsa roinfaMp9-2i-ie kezében az emberiség sorsa. Az izgalmas kalandokkal teli családi vígjátékban egymás ellen küzdenek a Kék Maki gyémántjáért az élő szereplők és a rajzfilmfigurák.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÁLYÁZATOT HIRDET
a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetői munkakörének
ELLÁTÁSÁRA
FŐ FELADAT: Külföldi és belföldi befektetők városba vonzása
érdekében az Ipari Park területének benépesítése. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
— magyar állampolgárság,
— büntetlen előélet,
— gazdasági vagy műszaki szakmacsoportba tartozó felsőfokú iskolai végzettség,
— legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsga angol vagy német nyelvből,
— legalább három éves szakmai gyakorlat. Vezetői gyakorlat előnyt jelent.
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL: a pályázatban előírt iskolai végzettséget és nyelvvizsgát tanúsító okiratok másolatát, a szakmai illetve vezetői gyakorlat igazolását, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázó szakmai önéletrajzát, a Kht. vezetésére vonatkozó elképzeléseket.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.Az ügyvezetőt a testület 5 évre választja, a foglalkoztatás munkaviszony keretében történik. A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. Meghosszabbított pályázat benyújtásának határideje: 2004. március 20. A pályázatok elbírálására az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság valamint a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság véleményezése után kerül sor 2004. április 30-ig. A személyi bér és egyéb juttatások megállapítása a bizottságok javaslata alapján történik.
(A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Litter Nándor polgármestertől a 93/500-702-es telefonszámon.)
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET
a Nagykanizsa, Szepetneki utca déli oldalának hasznosítására
A PÁLYÁZAT CÉLJA:
— A fejlesztésre kijelölt terület hasznosítása vállalkozói alapon,
— a lakásépítési lehetőségek területi kiterjesztése, alternatívák biztosítása,
— a hasznosításhoz szükséges tervek elkészíttetése, engedélyeztetése,
— a külterületi ingatlanok belterületbe vonása, termelésből kivonása,
— az ingatlanok telekalakítása,
— a közművek és utak kiépítése,
— a telkek értékesítése.
A részletes kiírási dokumentáció átvétele: A pályázati kiírás megtekinthető, 20.000 Ft + ÁFA vissza nem térítendő díj ellenében megvásárolható és átvehető munkanapokon 8-12 óra között a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. sz. iroda).
A pályázattal kapcsolatos kérdések írásban tehetők fel a Városfejlesztési Osztálynak címzett levélben 2004. március 31-ig. A kiíró a beérkezett kérdéseket és az azokra adott válaszokat minden pályázó részére eljuttatja, legkésőbb 2004. április 7-ig.
A kiíró a pályázók részére helyszíni konzultációs lehetőséget biztosít 2004. március 24-én 10.00 órától.
A PÁLYÁZATOK BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2004. ÁPRILIS 23. (PÉNTEK) 10.00 ÓRA A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályára (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. iroda).
A kiíró a pályázat értékeléséről írásban értesíti a pályázókat, várhatóan 2004. június 5-ig.
2004. március 17.
GAZDASAG
NEMES NEDŰK VERSENYE
Ötvenhat minta, negyvenhárom fehérbor, és tizenhárom vörösbor mérkőzött az idei, immáron hagyományos nagykanizsai borversenyen, amelynek célja a borok zsűriztetése mellett a város fehér-és vörösborának kiválasztása. A mintákat, amelyek számmal jelzett palackokba kerültek, a versenyt megelőzően a hegybíró gyűjtötte össze, a csalás lehetőségét kizárva, maga véve ki azokat a hordókból.
A borok versenyére a Kiskakas vendéglőben került sor, ahol a háromtagú zsűri — Zilai Zoltán, a Nemzetközi Borbíráló Bizottság tagja, Bock József villányi borász és Fibula Mihály balatonfüredi borász — mellett a gazdák is megkóstolhattak minden nevezett nedűt. A borokat egyenként, azonnal értékelte is a zsűri, így a megmérettetés késő éjszakába
nyúlt. Számos elismerés született, amelyeket ünnepélyes keretek között áprilisban, a hegyközség közgyűlésén adnak át a gazdáknak. A város fehérbora címet Muczer György bora érdemelte ki, a vörösborok között legjobbnak Sneff Antal és Gábor Zweigeltje bizonyult. Az elismeréseket a Város Napján kapják meg a gazdák.
Zilai Zoltán, zsűri elnöke elmondta: évről évre tapasztalható a fejlődés, jóllehet a mostoha időjárás a bortermelésnek sem kedvez. Pápai György hegybíró egy elérhető borászati labor fontosságát hangsúlyozta, hiszen a piac elvárásainak megfelelő borász-kodás e nélkül már elképzelhetetlen. A kénessav, a savtartalom szintje másként nem vizsgálható, labortesztekkel alapvető hibák védhetők ki.
A Kanizsa Fejlesztési Program keretében jelentős összeget, 200 millió forintot fordít az önkormányzat 2004-ben utak, járdák és a közterületek felújítására — jelentette be Litter Nándor polgármester a szerdai sajtótájékoztatón. Ebben az évben 122 millió forintot költenek utak felújítására, korszerűsítésére, amely többek között érinti a Rózsa utcát, a Hevesi utca és a Kazanlak körút között; Csengery utcát a Kisfaludy és a Zrínyi utca között; a Dózsa György és a Zemplén Győző utca egy részét, valamint a Terv utcát. Járdákra 18 utcát érintve 20,8 millió forintot, közvilágítás bővítésére, korszerűsítésére 1 millió forintot, míg a buszvárók javítására, építésére 8 területen 3 millió forintot kíván fordítani a város. Közterületi berendezésekre (padokra, korlátokra, szemetesedényekre) 2, 5 millió forint jut.
A miklósfai településrész központjának felújítására tervet készítenek. Kerékpárút-hálózat fejlesztésére 20 millió forintot szánnak. Kerékpárút épül a Szabadhegy és a Keleti városrészt összekötő szakaszon, valamint megkezdik a miklósfai kerékpárút első ütemének végrehajtását. Zöldterület fejlesztésre és felújításra 20 millió forintot terveznek, a program 24 területet érint. A Sétakert növényzet-felújítására idén 2 millió forintot, a Keleti városrész átfogó felújítására 2 milliót szánnak. Az Erzsébet tér délkeleti részénél a lámparendszer módosításával egybekötve gyalogos felületek, teraszok kialakítására kerül sor, ami 15,5 millió forintot tesz ki. Elkészítik az Ady út forgalomcsillapításával kapcsolatos tervét, végrehajtják 3,7 millió forintba kerülő, a belvárost érintő teherforgalmi, súly- és időkorlátozást.
A sajtótájékoztató végén a polgármester bemutatta a Polgármesteri Kabinet új vezetőjét, Fehérvölgyi Szabolcsot.
A KREATÍV MUNKÁÉRT
A Kreatív Klub március 5-i ünnepi ülésén az Év Kreatív Menedzsere Díjat Janzsó Antal, a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakközépiskola igazgatója vette át Cseke Zoltántól, a klub elnökétől. Az általa vezetett intézmény az eltelt öt ciklus óta országosan ismert és elismert iskolává vált. Az intézményben működik a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola kihelyezett tagozata, valamint a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Főiskolai Kara, biztosítva ezzel a tanulók felsőfokú szakirányú továbbtanulási lehetőségét.
Csapatmunka volt
— Nehéz ilyenkor szavakat találni — összegezte köszönetét kifejezve Janzsó Antal. — A díjat engedjék meg, hogy először a szüleimnek köszönjem meg, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy egy zalai kis faluból egy megyei jogú városba kerülhessek. Köszönöm a gyermekeimnek, akik kénytelenek voltak elszenvedni, hogy én nagyon so-
kat járok a Cserhátiba. Nagyon köszönöm a munkatársaimnak, mert az elvégzett munkám csapatmunka volt. Továbbá köszönetet kell mondanom azoknak, akikkel 1977. júliusában azon törtük a fejünket, hogy ki legyen az a vezető, aki a megszűnő nagykanizsai agronómiai főiskolai kar helyébe egy 16 osztályos gépészeti szakközépiskolát szervez itt Nagykanizsán. Köszönöm mindenkinek, aki segített abban, hogy közös célunk valóra váljon. Bízom benne, így a nyugdíjba vonulásom előtti percekben, hogy a Cserháti nemcsak volt, nemcsak van, hanem lesz is.
Az Év Kreatív Közössége Díjat a Halis István Városi Könyvtár Közössége kapta. A 2001. augusztus 20-án átadott könyvtárban a látogatók száma eléri a napi 500 főt, amiben nem kis szerepe van annak a szakavatott gárdának, akik mindig segítőkészen állnak az olvasó közönség elé. Ma aki a könyvtárra gondol, egy nyüzsgő, élettel teli, lüktető és befogadó intézményt lát maga
előtt. Egy olyan társadalmi-kö-zösségi helyet, ahol a használók érdekeit tartják elsősorban szem előtt. A díjat Czupi Gyula igazgató vette át:
A város szolgálatában
— Úgy érzem nagy lehetőséget kapott a város és a szakma az új könyvtárral. A tavaly elnyert "Év Könyvtára" cím a minőségre mutat, hiszen nemcsak javultak a lehetőségeink, hanem élni is tudtunk a lehetőségekkel. A szakma figyel, látogatnak bennünket, beszélnek, írnak rólunk. A Kreatív Klub tagjai a sok ezer használó nevében fogalmazták meg az elismerést a munkánkért, amit a város szolgálatában tettünk —- fejezte be e szavakkal a köszönetét Czupi Gyula.
Elképzeltem a kikötőt
Az Év Kreatív Embere díjat Papp Péter, a kórház gazdasági igazgatója vette át. Vezetésével számos fejlesztés, átalakítás valósult meg, melyek a gazdasági hatékonyság irányába is mutattak a
szakmai gyógyítómunka színvonalának emelkedése mellett. Az országban elsők között vezette be a kontrolling rendszert, ami a a háttérszolgáltatások tevékenységét is figyeli.
Az ünnepi alkalomból egy Seneca idézettel kezdte köszönet nyilvánítását Papp Péter, mely így hangzott: ha nem tudod, hogy melyik kikötőbe akarsz kikötni, akkor nincs szél, ami utadon segítsen. Úgy érzem, én csak annyit tettem, hogy el tudtam képzelni egy nyugodt kikötőt a távolban. Nagyon sokan voltak akik segítettek utamon a munkatársaimon kívül is. Nyilván kellett egy családi közösség, ahonnét el tudtam jönni, és tettem a dolgomat időben akár az ő rovásukra is, és kellett hozzá dr. Szabó Csaba főigazgató is, aki 20 év távollét után hazahívott.
A díjátadó ünnepségen közreműködött a Thúry György Szakképző Iskola énekkara, Püspökiné Jámbor Zsuzsa pedagógus vezetésével.
Bakonyi Erzsébet
6
ZE
2004. március .
Tisztelt Per/Patvar!
Néhány évvel ezelőtt vettünk egy szőlőbirtokot a gyermekünk nevére, mi a férjemmel csak a haszonélvezetet tartottuk fenn. Gondoltuk, jó helyen van ott a pénzünk, ha kell, majd eladjuk. Most szükségünk lenne a pénzre, amit a szőlőért kapnánk, de azt mondják, hogy én csak gyámhatósági engedéllyel adhatom el, mert a gyerek még nincs tizennyolc éves, és a pénz, amit kapunk érte az övé, mi nem költhetjük el. Én nem akarom elhinni, hogy a saját pénzemmel — mert én vettem a szőlő birtokot is —, ne gazdálkodhassak úgy, ahogyan akarok. Biztosan
A KIFUTÓ
Árukészlet kiárusítása
EZÜST ÉKSZER: 300 Ft/gr 14K ARANY ÉKSZER: 3 000 Ft/gr A készlet erejéig.
BRILIÁNS ÉKSZERÜZLETBEN
Nagykanizsa, Vasember ház, Tel.: 93-310-600
TÖRTARANY-N FELVÁSÁRLÁS
Szeretne ön 200.000-300.000 Ft-ot keresni
tisztességes munkával, egészségvédelem területén? Tel.: 20/392-2560
van olyan lehetőség, amivel mi hozzájutnánk a pénzhez, mert most nagy szükségünk lenne rá. Mit kell tenni, hogy a gyámhatóság ezt engedélyezze?
Tisztelettel:
egy állandó olvasó
Tisztelt Asszonyom!
A leveléből az tűnik ki, hogy vásároltak egy zártkerti ingatlant, melynek tulajdonosa a kiskorú gyermekük lett. Önök holtig tartó haszonélvezeti jogot szereztek. Megfelel a valóságnak az az állítás, hogy az ingatlant — figyelemmel a kiskorú tulajdonosra — csak a gyámhatóság hozzájárulásával lehet eladni. A vételárat — a
gyámhatóság által meghatározott módon — a gyermek nevére nyitott, fenntartásos betétkönyvben kell elhelyezni. A pénz csak a gyermek javára használható fel a gyámhatóság jóváhagyásával. Például vásárolhatnak egy másik ingatlant, de abban a gyermeküknek is tulajdonjoggal kell rendelkeznie a felhasznált pénzösszeggel arányos módon. Önnek és a férjének holtig tartó haszonélvezeti joga van a zártkerti ingatlanon. A haszonélvezeti jog is vagyoni értékű jog, melyet pontosan meg lehet határozni. Ez a pénzösszeg a vételárból Önöket megilleti, amit szabadon felhasználhatnak.
Dr. Stepán Annamária
A havidíjból
már MMS-kiildésre ís fordítható
hálózaton belül minden előfizetéshez év végéig
Ez korrekt!^ Motorola V300
beépített kamerával
induló részlettel +12 havi kamatmentes részlettel
íí''iyí''J^i r >WfWi''ftíí .''Síif''S<:v>f»/th''iitíhiff-. {* Í,J ihTMxpUtbfÜ Mfir. Wh''MV 1''. ''•''!"'' ■<>• >»'';•• íí''! ».3vtí.>a''i3>>« rirjíf''ív?''•(">..;•>« y bt \ . AiVÜ
Magyarország legnagyobb mabílsiolgéttatója
Westel Mobil Rt. Nagykanizsa, Deák tér 12. Tel.: (93) 310-460; (30) 9009-026
2004. március 17.
ESELYEGYENLOSEG
KEDVEZŐ HÍREK
A Foglalkoztatási és Koordinációs Tanács március 4-én megtartott ülésén — melyen munkáltatók is megjelentek —, tárgyaltak a város foglalkoztatási helyzetéről, a foglalkoztatást elősegítő pályázati lehetőségekről és a térség uniós pályázati lehetőségeiről. Somos Béláné a Zala Megyei Munkaügyi Központ nagykanizsai kirendeltségének vezetője elmondta, hogy idén a munkanélküliség további csökkenés várható. A jelek biztatóak, de még így is Nagykanizsán és térségében a legtöbb a munkanélküli. Kedvező hír, hogy egyre több vállalkozó vesz fel mikrohitelt, és a beruházásaik eredményeként új munkahelyek jöhetnek létre. Megindult egyfajta tőkebeáramlás és vállalkozás fejlesztés a térségben. A tanácskozáson elhangzott az is, hogy a humánerőforrás és a foglalkoztatás fejlesztésére az EU csatlakozásunkat követő két évben 750 millió euró támogatás vehető igénybe.
KÁBÍTÓSZER-ÜGY
A régió Kábítószerügyi Egyeztető Fórumát március 10-én Zalaegerszegen tartották. A zalaegerszegi KEF elnökeként dr. Gyime-si Endre polgármester, megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy talán még soha sem volt olyan időszerű e témáról, azaz a kábítószerek terjedéséről, az ezzel járó veszélyekről beszélni, s ellene tenni is valamit, mint napjainkban. E gondolatot erősítette meg a meghívott két budapesti vendégelőadó is.
Maczó József rendőr hadnagy a BRFK kábítószer elleni osztályának munkatársa a fővárosi helyzetképet vázolta. Elmondása szerint a kábítószerrel kapcsolatos ügyek 75-80 százaléka Budapesten történik, bár az ügyeknek vidéki szálai is vannak. A 90-es évek közepén ugrásszerűen növekedett az ilyen jellegű cselekmények száma. A statisztika azóta folyamatos növekedést mutat, bár újabb kiugró évek azóta nem voltak. A további tapasztalatokat értékelve úgy fogalmazott, hogy a biztonságos szórakozóhelyekért program nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Igazán nincs manapság olyan hely, ahol drogokhoz ne lehetne hozzájutni.
Dr. Nagy Gábor, az ORFK bűnügyi szakértői kutatóintézet munkatársa előadásában a különböző kábítószerek fajtáinak fogyasztói piacon való megjelenési arányának változásáról beszélt. Kiemelte, hogy a marihuana évek óta foglalja az első helyet a fogyasztói listán. Míg a 90-es évek közepén a keresettségét tekintve a heroin az előkelő második helyen állt, addig ma már az utolsók között található. Ennek egyik
okát a média által is közvetített sokkoló és tragikus történetek bemutatásának, másik okát a megváltozott fogyasztási szokásokban látja. Hiszen a szer régebben elsősorban injektálva került a szervezetbe ma már inkább inhalálják a szerrel élők. A heroin helyét átvette és így a második helyre küzdötte fel magát az XTC tabletta, mely gyakorlatilag tipikus disco drog. Arra a veszélyhelyzetre világított rá, melyet az azonos helyről szerzett és azonos logójú tabletták hordoznak magukban, mivel ettől függetlenül a tapasztalatok azt mutatják, hogy a tabletták más és más adalékanyagokat tartalmaznak ezért hatásuk a várttól eltérő lehet. Egy pirulában például 278 féle különböző vegyi anyagot mutattak ki a vizsgálata során, melyek nagy része erősen májkárosító hatású. Ha valaki négy évig rendszeres fogyasztója a szernek az 10-15 évi aktív alkoholfogyasztásnak felel meg a máj károsodása szempontjából. Az sem elhanyagolható veszély, hogy a vegyi anyagok ösz-szetételétől függ a kiváltott hatásuk. Nem példanélküli ilyenkor az öngyilkossági kísérlet sem.
Talán még időben szólunk és nem hiábavaló a felhívás, hogy mondjunk nemet a kábítószerek-
Nagykanizsa lakossága 2004. március hónapban: 52.000 Születések száma: 45,
ebből Nagykanizsán 19 Halálozások száma: 95,
Ebből Nagykanizsán 65 Házasságkötések száma: 7
sí AP OTM
A Roma Központ 10 hónapos munkájának értékelésére került sor a közelmúltban. A kerekasztal beszélgetésnek a Bogdán János Közösségi Ház adott otthont, melyen részt vett többek között Kiss Ambrus, a ZMMK igazgatója, Rainer Klein, a BMWA főtanácsosa, Te-
vasoltuk, ez nyújthatna lehetőséget a munka továbbfolytatására. Általában ez a jövőkép azoknak a civil szerveződéseknek, amelyek társadalmilag hasznos tevékenység szervezésére jöttek létre — fejtette ki Kiss Ambrus.
Rainer Klein elmondta: az elő-
leki László romaügyi államtitkár, Röst János alpolgármester és a Roma Központ munkatársai. A team táblázatba foglalta a problémákat és a megoldások módját.
— A projektötleteket azzal a szándékkal foglaltuk táblázatba, hogy egyrészt a saját magunk és a köznyilvánosság számára tisztázzuk, hogy mivel is foglalkozik a Roma Centrum, másrészt a kitörési irányok miatt. A megvalósításnak két módja van, ezt be lehet adni egy projektbe, de a pályázati kiírások vélhetően nem felelnek meg annak, hogy minden feltételrendszer meglegyen, ezért elemeire lehet bontani, s be lehet illeszteni egy-egy pályázathoz kapcsolódva, így alkalmas mindkét szerep betöltésére — mondta Bíró László projektvezető.
— Nemcsak pályázati szándékok vannak, hanem már elnyert pályázatok is, melyek rövid távon biztosítják a Roma Centrum működését, illetve osztrák oldalról változatlanul fennáll a lehetősége, hogy tovább fejlesszék a Roma Centrumot, további támogatást adjanak. A Zala megyei Munkaügyi Központ szakértőkből álló csoportja átnézte a projektötleteket tartalmazó táblázatot. Az Európai Szociális Alap, Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Programra való pályázást ja-
készítő projekt a további munka szilárd megalapozását adta, a projekt finanszírozása az Osztrák Munkaügyi és Gazdasági Minisztérium egyik legeredményesebb befektetése volt.
Walter Reiter, az Osztrák-Ma-gyar Szakértői Akadémia vezetője bejelentette, hogy roma foglalkoztatási paktumot hoztak létre. Felajánlották segítségüket az uniós pályázatok (INTERREG, IQUEL) elkészítésében. Vállalnák a projekt anyagának weblap-jukon való megjelentetését, annak érdekében., hogy nemzetközi ismeretségre tegyen szert.
Teleki László államtitkár 2004-2006-ot a magyar társadalom életében a pályázatok évének nevezte. A Nemzeti Fejlesztési Terv öt operatív programja 1350 milliárd forintos EU-s és állami forrást fordít különböző fejlesztésekre majd.
— A Roma központ továbbgondolását meg kell tennünk annak érdekében, hogy Nagykanizsa és térségében elindulhasson egy valós integrációs folyamat — jelentette ki Teleki László. Az államtitkár egy szellemi forrásközpont gondolatát vetette fel a Romaközponton belül, amely feladata a pályázatírás, a pályázati források lehívása lenne.
Nagy Krisztina
Miért Gratulálunk
jönnek hozzánk nyelvvizsga után nyelvet tanulni?
tanulóinknak, de nem csak a nyelwizsgájukho hanem a valódi nyelvtudásukho
Azért meri ma már a munkaadók úgy hirdetnek, hogy: „az állás betöltéséhez idegen nyelvtudás szükséges, nem pedig nyelvvizsga papír".
1VLÍS Nyelviskola,
Naftfcutoa, Erzsébet tér lé. Telelőn: (>).() 312 17". (30) 2116 2801
SZÍNESFÉM ÉS VASHULLADÉK FÉLVÁSÁRLÁS
Nyitva: Hétfő-Péntek: 730- 18°° Szombat: 730- 13°°
Nagykanizsa-Kiskanizsa, Zsigárdi köz 2. S: (93) 329-170 S/S:(93) 329-170 f:(30) 947-44990
Legmagasabb napi áron
AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL VÁSÁROLUNK VAS-, RÉZ-, ALUMÍNIUM-, HORGANY-, SAVÁLLÓ
HULLADÉKOKAT
Vállalunk beszállítást nagyobb mennyiség esetén (2 t felett)
Közületek és magánszemélyek érdeklődését várjuk!
MINDENT A TISZTÁBB KÖRNYEZETÉRT
HIRDETÉS
2004. március 17.
TOYOTA YARIS MAGASABB RENDŰ INTELLIGENCIA
Alapár: 2 440 000 Ft (Yaris 1,0 WT-i, 3 ajtós változat)
Öneró* Induló befizetés Futamidő Havi törlesztés* A/ Ön megtakarítása a teljes futamidő alatt** THM I 1
20% -188 000 Ft 72 hónap 31 119 Ft 362 736 Ft 4,64% !
40% 976 000 FI 60 hónap 26 975 Ft 235 740 Ft 3,99% |
60% 1 464 000 Ft 24 hónap 40 688 Ft 141 288 Ft 0%
NAKATO AUTOHAZ KFT. MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVÍZ Nagykanizsa, Balatoni út 2.
Autóház Kft,
1234 Budapest, Fő utca 11. Telefon. 132-4654 www.xyz.hu
TWM az akciós Yaris konstrukcióknál: 0-5,67%
A finanszírozási akció a Toyota Motor Hungary Kft.-hez, 2004. február 1, és 2004, március 31. között beérkező, új Yaris megrendelésekre érvényesíthető. Az akció a Yaris Verso modellekre nern érvényes. *A példa tájékoztató jellegű, svájci frank (CHF) alapú konstrukció. A részletekről és további lehetőségekről kérjük, érdeklődjön a Toyota Márkakereskedőknél! A törlesztőrészletek az I hónapos CHF libor és svájci frank (CHF) deviza eladási árfolyamának függvényében változhatnak a futamidő során! Az igénybe vehető legkisebb hitelösszeg: 400 000 Ft. **Á megtakarítás összegét a Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Rt. nem akciós, svájci frank (CHF) alapú konstrukcióihoz viszonyítottuk. Üzemanyag-fogyasztás, változattól függően (l/l00 km): országúti: 3,7-5,8; városi: 5,1 8,9; kombinált: 4,2 7,0, CO2-kibocsátás, változattól függően (g/km): 113-165.
I
1 3 év vagy 100 ezer kilométer garancia.
v.toyota.hu
® TOYOTA
rázatos
anszírozás
1
WEbm*- H c
M* 1 I
NYÍLT HÉTVÉGE MÁRCIUS 20-21.
2004. március 17.
RIKA
c
MÁRCIUS 8?) C II MÁRCIUS 10.)
Ciprusi beszámoló
A HSMK-ban került sor Buda Ernő úti élménybeszámolójára, melyen ciprusi útját elevenítette fel a közönség előtt.
Kanizsaru
Rendőri intézkedést kértek egy áruházból, mivel lopáson értek egy nagykanizsai hölgyet, aki szemhéjfestéket próbált meg eltulajdonítani. A rendőrjárőrszabálysértési feljelentést tett.
A Dózsa György utcából érkezett bejelentés, mert ismeretlen tettes lakatlevágás és ajtófeszítés módszerével két garázsba behatolt és onnan színesfémet valamint fűnyírót tulajdonított el, mintegy 150.000 Ft értékben.
c
MÁRCIUS 9?)
Beszámoló és tisztújítás
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete megtartotta éves beszámoló közgyűlését, majd tisztújításra is sor került.
Kiállítás A Péterfy Sándor Általános Iskolában nyílt kiállítás Borszéki Ildikó művésztanár alkotásaiból. A kiállítást Lehota M. János esztéta nyitotta meg.
Bemutató a tanulók munkáiból
A HSMK Ifjúsági Galériájában nyílt kiállítás a Bolyai János Általános Iskola tanulóinak alkotásaiból. A kiállítást Ludvig Zoltán festőművész nyitotta meg.
Irodalmi Kávéház A kanizsai írók, költők hagyományos randevúján Zágorec Csuka Judit lendvai költőnővel beszélgettek az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házban.
Hajdani nőegyletek története A Hölgyklub felkérésére Kunics Zsuzsa történész tartott előadást a Honvéd Kaszinóban Nagykanizsa hajdani nőegyletei-nek történetéről.
Kanizsaru Rendőrkézre került az a nagykanizsai férfi, aki ellen a kapitányság adott ki elfogató parancsot sikkasztás elkövetése miatt.
( MÁRCIUS 11.)
Lakossági fórum
A Hevesi Sándor Művelődési Központ Kamara termében került sor arra a lakossági fórumra, melyen a belváros forgalomtechnikai vizsgálatáról, a forgalomcsillapítás! tervről és a tervezett for-
c0=)
TT
T

pírt P n HATTTOD IT PT ÖIU-UU. JLlUJtVlUK Hr 1.
BIO PATIKA
CHARAN-TEA AKCIÓ!
Ez nem más, mint a cukorbetegek körében legendássá vált Charan-tea. Egy Momordica cha-rantia nevű növényből készült tea, amelyet a Fülöp-szigeteken Ampalaya néven ismernek.
Hogyan sikerült Willi Krap-fenbauernek elkerülnie az a fenyegető amputációt?
„A tea jó hatást gyakorolt az emésztésemre, közel három hét alatt a cukorszintem stabilizálódott. A következő hat hét során a lábam, mely azelőtt dagadt volt, és amputálni kellett volna az alsó lábszáramat, leapadt, helyrejött."
A Charan-tea egy zöldséggyümölcs keverékből készült tea. Minden nap narancs- vagy citromlével, hidegen, melegen vagy egyszerűen csak limonádénak is fogyasztható. A diétával együtt a tea hatásának köszönhetően a diabetesz tünetei nem súlyosbodnak.
„Minden cukorbetegnek csak ajánlhatom a teát, és senki ne adja fel elhamarkodottan, ha a hatás nem mutatkozik azonnal. Biztos vagyok benne, hogy a tea segít, hiszen magam is megtapasztaltam. "
Dr. Fekete Ágostonné
VASEMBERHÁZ ÁRKÁDOK, VÁSÁRCSARNOK • Tel.: 93/336-010
galmi rend változásokról tartottak ismertetőt a Polgármesteri Hivatal szervezésében.
Zsákbamacska A Honvéd Kaszinóban a Zsákbamacska című bohózatot mutatta be az intézmény színjátszó köre.
( MÁRCIUS 12.)
FIDESZ-sajtótájékoztató
A városvezetés nem emeli fel a hangját a Nagykanizsán élőket is érintő, az önkormányzatokat sújtó megszorítások miatt — mondta pénteki sajtótájékoztatóján Cseresnyés Péter, országgyűlési képviselő. Az elektromos energia 32, a vezetékes gáz 19, a távfűtés 12 százalékkal drágult, az élelmiszerek közül az infláció többszörösével emelkedett a liszt, a kenyér és a péksütemények ára.
Élő szimfonikus zene A Batthyány Lajos Gimnázium nagyaulájában híres magyar zeneszerzők műveiből hallhattak élő szimfonikus zenét az érdeklődők március 15. tiszteletére. Közreműködött a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar.
írországi élmények A HSMK-ban Molnár Levente tartott diaképes úti élménybeszámolót Írországról Úti élmények az uniós országokban címmel.
Kanizsaru Kora délután a Munkás utcában lezárt állapotban parkoló rendőrautónak egy VW Golf gépkocsi ütközött. A VW Golf-ban helyet foglaló mindkét személy megsérült. A balesetet okozó gépkocsi vezetőjénél az előzetes alkohol szondás vizsgálat alapján ittasság gyanúja merült fel.
( MÁRCIUS 13.)
Fórum
Dr. Szili Katalin, az Országgyűlés Elnöke tartott fórumot a Halis István Városi Könyvtárban szombaton. 15 év telt el a rendszerváltoztatás, a harmadik köztársaság kikiáltása óta, és a nemzet nagy utat tett meg. Megteremtődtek a demokra-
tizálódás alapjai, az uniós csatlakozás lehetősége. Sok minden változik majd, és lesznek nehézségek is, de mennyivel nehezebb volna mindannyiunknak, ha nem ezt az utat választottuk volna, mondta az Országgyűlés Elnöke.
Tungsram Nyugdíjasklub A Hevesi Sándor Művelődési Házban tartotta éves beszámolóját és nőnapi ünnepségét a Tungsram Nyugdíjas Klub.
Állatvédők bálja Az „Élettér" Állat- és Természetvédelmi Egyesület a Honvéd Kaszinóban rendezte meg az Állatvédők bálját.
Kanizsaru Az Erzsébet téren egy Peugeot 206 típusú személygépkocsi a Budapest Bank előtti útszakaszon fának ütközött. A gépkocsi egyik utasa a balesetben életét vesztette, a jármű vezetője és további két utasa nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett.
(" MÁRCIUS 14.)
Európáról
A Kiskastélyban tartott előadást dr. Hegedűs Lóránt református püspök, a MIÉP Európai Parlamenti jelöltlistájának vezetője. Európáról szóló közel kétórás előadását azzal kezdte, hogy új fejezetet jelent egész nemzetünk életében az unió. Ne engedjük, hangsúlyozta, hogy a csodálatos magyar nyelv, igazat ne mondjon az Európai Parlamentben. Ezt követően a megjelentek koszorúzási ünnepséget tartottak a Deák téren.
Röszler Mária kiállítása A Szentháromság Kápolnagalériában, Borsfán nyílt kiállítás Röszler Mária festőművész alkotásaiból. A „Csak a szépet, csak a csendet..." című tárlat ünnepélyes megnyitóján Lengyák István mondott köszöntőt.
Olasz vendégek Késő délután érkezett a Batthyány Lajos Gimnázium elé az a 18 fős olasz csoport, melyet egy hétig lát vendégül a gimnázium.
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
10
T
2004. március .
SZAVALÓVERSENY
KIÁLLÍTÁS
Palkó Sándor és Szíva Ferenc természetfotóiból nyílt kiállítás az Attila Óvodában. Az alkotásokat a Madártani Egyesület bocsátotta az intézmény rendelkezésére, azért, hogy a legkisebbek olyan tájrész-letekkel, élőlényekkel ismerkedhessenek, amelyek másként csak nehézségek árán tanulmányozhatók.
AJANDEK
Százezer forintot kapott ajándékba az Attila Óvoda az egyik biztosító társaság által kiírt rajzpályázat eredményeként. Az intézmény a pénzt az óvoda fel-sze-reltségének javítására, a neve-lés eszköztárának bővítésére fordítja. A nyereményt a biztosító szakemberei szerdán adták át az intézményben.
ALLASFOGLALAS AZ OTP-FAL ÜGYÉBEN
A városlakókat alaposan megosztja a közelmúltban készült „alkotás", ami az OTP-ház falát csúfítja - ékíti. Múlt hétfőn a Művészeti Tanács rendkívüli ülésére is került sor a Polgármesteri Hivatalban, melynek témája éppen az OTP ház falára festett reklámanyag volt.
A Művészeti Tanács egyhangúlag elfogadhatatlannak tartja a reklám esztétikai minőségét. A ''60-as éveket idéző jellege miatt városképileg nem illik a környezetébe, az eredeti állapot álljon vissza, Balassa Béla építész szerint pályázatot kellene kiírni a
helybeli művészeknek, akik sokkal maradandóbb értéket alkotnának, Ludvig Zoltán a színvonalasabb, időt állóbb fényreklámmal helyettesítené — hangzott el többek között az ülésen. A távközlési cég illetékesének jelezni fogják véleményüket, miszerint ez a reklám nem fér össze a cég kultúra támogató tevékenységével. A Művészeti Tanács végül arról döntött, hogy a tanácsot képviselve Stamler Lajos és Ludvig Zoltán festőművészek az önkormányzat képviselőivel közösen tárgyalásokat kíván folytatni ez ügyben az illetékesekkel.
Március 10-én rendezte meg a Rozgonyi Úti Általános Iskola a Városi Arany János szavalóversenyt. A 14. alkalommal megrendezett versenyen nyolc városi és hét városkörnyéki iskolából, valamint kilenc óvodából, összesen hetvenheten vettek részt. A szavalóversenyt Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója nyitotta meg a könyvtárban. A szavalóversenyre az iskolában került sor. Az elért eredményük alapján a városi és a városkörnyéki iskolákból az 5-6. és a 7-8. korosztály első helyezettjei bekerültek a Megyei Könyvtár által szervezett József Attila szavalóverseny döntőjébe.
A szavalóverseny első helyezettjei: Kupó Márton és Karádi Dávid Zrínyi iskola, Horváth Réka Batthyány gimnázium, Horváth Bálint Újudvar, Lajos Tímea Zalakomár, Borosán András Rozgonyi iskola (felvételünkön nem szerepel).
UJI
I'' OtO I
^ entrum
FOF
t « s r< < h
SZERDAHELYI RITA
professzionális digitális képkidolgozás.
Ár és minőség
Szerdahelyi Rita fotográfus műterme a Fő út 17. szám alatt található. Nagykanizsán csak ezen a helyen, az ő tulajdonában lévő FotoPont Stúdióban tudják elvégezni a digitális Fuji Frontier gépek extra szolgáltatásait. Ilyen berendezés a Magyarországon lévő Fujifilm Fotócentrumok 108 üzletéből mindössze 39-ben található. A hagyományos levilágítást egy speciális lézer technológia váltotta fel, amely garantálja a kimagasló képélességet és a hihetetlen részletgazdagságot. A képek előhívása kémiai úton történik.
Ezért a minőségért érdemes felkeresni a FotoPont Stúdiót. Be kell jönni, és ki kell próbálni. Az árak azonosak maradtak, ugyanazért az árért összehasonlíthatatlanul jobb minőségű képet kap a megrendelő. Korábban el kellett küldeniük a digitális hordozóanyagot más városba, és legalább négy-öt napot kellett várni ahhoz, míg a kész kép visszaérkezett. Ez az idő most lecsökkent egy napra, sőt ha kívánja az ügyfél, akkor délelőtt behozza a kártyát és délután elviheti a kész, tökéletes minőségű fotót.
Ne használjuk fotók kidolgozására az otthoni nyomtatót!
Az érvek a következők: nem ad megfelelő minőségű képet, nem lesznek időt állóak a felvételek, és nem utolsó sorban drága. Legalább 100-150 forintba kerül egy 10x15 centiméteres kép, ha elsőre kijön a
megfelelő minőség az otthoni nyomtatókkal. Tehát a digitális gépekkel készített képeket vagy saját memóriakártyájukon, vagy CD-re, floppyra lementve vigyék be, és bízzák a szakemberekre.
A számítógépen nézhető képeknek nincs meg az a varázsa, mint az albumban forgatható képeknek. A lézer levilágítású printerrel készítenek 9x13,10x15,13x18,15x21 és 18x24 centiméteres, valamint A4-es méretű képeket. A megrendelők igényeinek megfelelően kiváló minőségű részkinagyítást is tudnak készíteni egy felvételről, el tudják tüntetni pl. a „piros szemet". Fényképpel ellátott névjegykártyát, igazolványképet, diáról papírképet, valamint színes fotóról, fekete-fehér képet is készítenek. Dekorációkhoz, pályázatokhoz az igényeknek megfelelő speciális méretű képeket kapnak a megrendelők. Minden egyes felvételt, ha szükséges korrigálnak, a hibákat is kijavítják, ettől speciális a bolt.
Milyen hordozóanyagról lehet képet készíteni?
Hagyományos negatív filmről, diáról, régi papírképről, igazolványképről, és a digitális adathordozók bármelyikéről, legyen az floppy, CD lemez, Smartmedia, SD, Memory Stick kártya, Microdrive és Compactflash. Az új technológiával CD-re tudnak ími bármilyen adathordozón hozott anyagot. Készítenek asztali és falinaptárt, különböző méretű feliratos képeslapot. Az üzletben megvásárolhatók a Super CCD rendszerű Fujifilm FinePix digitális fényképezőgépek is. Nem mindegy, hogy milyen gépet vásárol a vevő, hiszen ilyen árban hasonló tulajdonságú konkurens gépeket nem lehet felfedezni.
Sokszor hallottunk a csúcsminőség kifejezésről, de amíg az ember a saját szemével nem látja, addig el sem hiszi, hogy mit tud a gép. A fotóstúdióban nem arra törekednek, hogy szériamunka menjen ki a kezükből. Sok szeretettel várják a hagyományos és digitális fényképezőgéppel rendelkezőket.
Jöjjön be, és képbe kerül!
2004. március 17.
OKA
11
TÉRINFORMATIKA A MINDENNAPOKBAN
A Halis István Városi Könyvtárban rendezték a III. Térinformatikai Konferenciát. A program szervezője a Zsigmondy-Széchenyi Szakközépiskola volt. A térinformatika egy olyan új, fejlődő tudomány, mely a közeljövőben a mindennapjaink része lesz. Ezért hozta létre az iskola, az önkormányzat támogatásával 2002-ben az első Térinformatikai Konferenciát, amelyre már akkor jeles előadókat hívtak meg. Ezt a rendezvényt terveik szerint minden évben megrendezik, hangzott el a megnyitón. A város nevében Röst János alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, elsősorban a hölgyeknek szóló tréfás jókívánsága — ismeretlen linkre ne klickelj! — után jó munkát kívánt az egybegyűlteknek.
Sikolya Zsolt, az IHM főosztályvezetője szólt az informatika jelentségéről, minisztérium terveiről. Ezt követően szó esett a térinformatikával kapcsolatos oktatási kihívásokról, arról, hogy az adatok digitalizálásában, feldolgozási sebességében, tárolásában és a kommunikációban történt előrelépések következtében a hálózati forradalom korszakát éljük. A felsőoktatásra döntő szerep hárul a lehetőségek továbbfejlesztésében, valamint az új technológiát használók felkészítésében. A térbeli információk feldolgozása, rendszerezése és terjesztése sok új munkalehetőséget teremt. A hálózatba kapcsolt világ változik, ahogyan a piacon új és új termékek és szolgáltatások jelennek meg. Bármerre tekintünk, egyre több lesz a célzott marketing, a személyre szabott termék és szolgáltatás. A jobb minőség, az
alacsonyabb ár, a bővülő szolgáltatások és a megfelelő hozzáférés, azaz a vevő igénye lesz a meghatározó erő, amely minden ágazatra kihat, beleértve a felsőoktatást is.
A térinformatika a helyhez kötött információk gyűjtésével, kezelésével, elemzésével és megjelenítésével foglalkozó, integráló jellegű tudományterület. A térinformatika ideális eszközrendszert kínál a természet és humán a környezet megóvására törekvő munkák számára, hangzott el a konferencián.
Városunkban az informatika felhasználásának jelentősége az elmúlt öt évet figyelembe véve rohamosan növekszik. A növekedést egyrészről a környezetünkben bekövetkezett változások okozzák, másrészt az összegyűjtött nagy mennyiségű információ kezelése hagyományos módszerekkel már nem megoldható. A helyhez kötött információknak a városirányítás szinte minden fázisában fontos szerepük van, s mivel városunkban az egységes információs rendszer alapjai megteremtődtek, a térinformatikai rendszer kiépítése alapvető igénnyé vált. A készülő szabályozási terv, annak egységes alaptérképi rendszere miatt alkalmas lehet a térinformatikai alkalmazás megvalósítására. A rendezési terv alapvetően két fő elemből áll, (mint minden térinformatikai adatbázis) az egyik a grafikus adatbázis (alaptérkép és a szabályozási övezetek), a másik a leíró adatok, amelyek valamilyen szöveges file formátumban állnak rendelkezésre.
TAVASZI TERMEKBEMUTATO
Egy tavaszi termékbemutató vásár kiváló lehetőség ahhoz, hogy Nagykanizsa és a helyi bútorgyártó cégek egy hétre megint a figyelem középpontjába kerüljenek.
A március 8-án kezdődött szakmai vásár keretében a Kanizsa Trend Kft., az exkluzív és minőségi Andante bőrbútorok gyártója és a Faipari Szakosztály tagjai szövetkeztek egymással a siker érdekében. Utóbbi részéről az alábbi kiállítókkal találkozhattunk a rendezvényen: Hohl Bútor (berendezés a nappaliba és hálószobába), Kanizsa Kárpit, Mit-nyek Kárpit és Léránt Lakberendezés (kényelmes kárpitos bútorok), Bolf Asztalos Kft. (praktikus kerti bútorok készítője), Frítz Asztalosipar és Orehovszky Bútor (teljeskörű lakberendezési szolgáltatást nyújtó cégek), Pálmöb Kft. (nappali-, konyha-és ebédlőbútorok), R.M.P. Bt. (konyhabútorok és nyílászárók)
és Kanizsa Üvegcentrum (bútorüvegek, üvegbútorok készítője).
A nagy hó ellenére élénk érdeklődés követte az eseményt egész héten. A Kanizsa Trend Kft. több mint tíz új modellel jelentkezett a már bevált, sikeres termékei mellett, melyek új bőr- ég szövet-bevonóanyagok
által nyertek megújult külsőt. A bútorok sok érdeklődőt vonzottak, akik kedvtelve nézegették az igényes granitúrákat. A nyílt hétvégén minden érdeklődő előtt nyitva álltak az ajtók. A Faipari Szakosztály tagjai is elégedetten nyugtázhatták a nagy forgalmat.
KONFERENCIA AZ ÓVODÁS GYEREKEKÉRT
Az Attila Óvoda szervezésében a Halis István Városi Könyvtár konferenciatermében rendezték meg a IV. Integrációs konferenciát, amelynek témája az elfogadás, a befogadás és az együtt-nevelés volt. A szakmai program elején dr. Pintemé Grundmann Frida a Művelődési és Sportosztály vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Reform és átalakulás címmel tartott előadást. A Puchheimből érkezett vendégelőadók először a napköziotthonos intézmények felépítéséről, finanszírozási sajátosságairól szóltak, majd a problémás gyerekek integrációjáról szóló tapasztalataikat osztották meg a hallgatósággal.
Wahl Anette óvodavezető előadása révén egy olyan óvoda hétköznapjaiba tekinthettünk be, ahol a gyerekek hetven százaléka idegen anyanyelvű, eltérő szociokulturális hátterű, háborús traumákkal terhelt. A gyerekek az intézményben sajátítják el a német nyelvet, sok esetben ott ismerkedhetnek először az európai kultúrára jellemző tisztálkodási, étkezési szokásokkal. Az óvodában a német nyelv az általános, de a családokat arra ösztönzik, hogy otthonaikban a saját anyanyelvüket használják. A menekült, bevándorló családok felnőtt tagjai sem mindig beszélik a német nyelvet, ezért a szülők, főként az édesanyák számára lehetővé tették, hogy gyermekeikkel közösen, az óvodán belül ismerkedhessenek a nyelvvel.
Az integrációra vonatkozó külföldi példák után dr. Csány Yvonne főiskolai tanár az inkluzív nevelésről tartott előadást. A program műhelymunkával folytatódott, majd az óvónők, szülők, gyógypedagógusok együttműködésének lehetőségeiről, tapasztalatairól szóltak a szakemberek és a szülők, majd két esettanulmány feldolgozása során ismerkedhettek meg az érdeklődők az integrálás, a befogadás sikereivel, nehézségeivel.
-va
12
TS
2004. március .
Március 16. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhír-adó 05:50 Nap-kelte 09:05 Kachorra - az ártatlan szökevény 09:50 Divat és más bolondságok 10:10 A szólás szabadsága 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Borostyán 13:55 Srpski Ekran 14:25 Unser Bildschirm 14:50 Roma Magazin 15:25 Eurón: játék euróért! 15:40 Élesben 16:30 Nyevo Testamentó - Újszövetség 16:50 Maradj velünk! 17:00 Katolikus krónika 17:30 Jelentés 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18:25 Mi és az EU 18:30 Társasutazás -Európa csillagai 19:00 Quizfire 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 Önök kérték! 21:05 Alagsor 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Kedd este 22:35 Próbától a bemutatóig 23:05 Panoráma 23:40 Egy rendes fiú
06:00 TopSport 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:30 Central Park West 10:25 Teleshop 11:45 Bulis hatos 12:25 Szeretök és riválisok 13:20 Csavargó kutya 15:00 Kapcsoltam 15:35 Be-verly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 A Nagy Ö 21:15 Szabad préda 23:25 Szeret, nem szeret 23:40 Jó estét, Magyarország! 00:00 Propaganda 00:30 Balra a nap nyugszik
need is love 21:15 Farkasok szövetsége 00:05 Cinematrix 00:35 Jó estét, Magyarország! 00:55 Pimaszság hercege
06:00 Casper 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 Játék! Játék! Játék! 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó 13:10 Fókusz Portré 13:35 Játék! Játék! Játék! 14:55 Aladdin 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Való Világ 21:40 Kórház a város szélén 20 év múlva 22:50 A félelmek iskolája 2. 00:30 Bele-Való Világ (16) 00:55 Találkozások 01:05 RTL Klub Híradó 01:15 így készült: 01:45 Fókusz
Március 17. szerda
06:00 Aladdin 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 Játék! Játék! Játék! 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó 13:10 Autómánia 13:35 Játék! Játék! Játék! 14:55 Aladdin 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Vadmacskák 23:10 XXI. század 23:40 Az elnök emberei 00:35 BeleValóVilág 01:00 Találkozások 01:15 RTL Klub Híradó 01:25 Antenna 01:50 Fókusz
Március 18. csütörtök
Magyar olimpikonok 22:15 Péntek este 22:50 Ötven éves lesz a Magyar Televízió 22:50: Híradó 22:55: Éjszakai repülés 23:45: A mesterdalnok Simándy József 0:30: Kodály és az éneklő fiatalság

05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 KachorTa -az ártatlan szökevény 09:50 Divat és más bolondságok 10:10 Fél századunk 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Borostyán 13:55 Tanulni érdemes 14:00 Domovina 14:25 Ecranul nostru 14:55 Eurón: játék euróért! 15:05 Kormányváró 15:35 Szerencsi. fel! 15:40 Élesben 16:30 A hídépítő 16:50 Unitárius ifjúsági műsor 17:00 Útmutató 17:30 Jelentés 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18:25 Mi és az EU 18:30 Társasutazás 18:55 A nagy ho-ho-ho-horgász 19:00 Quizfire 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 Egy erkölcsös éjszaka 21:40 Psota Irén 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Szerda este 22:35 Hungarikum 23:05 Zarándokút
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:30 Central Park West 10:25 Teleshop 11:40 Bulis hatos 12:10 Szeretők és riválisok 13:05 Ágyúgolyó futam 3. 15:00 Kapcsoltam 15:35 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Jóbarátok 20:15 Ali you
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:30 Central Park West 10:25 Teleshop 11:50 Szeretők és riválisok 12:45 Zorro 15:00 Kapcsoltam 15:35 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Spionfióka 21:30 Illegális kivándorló 23:05 Alföldi 00:05 Jó estét, Magyarország! 00:25 Veszélyes út Hawaiiba
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Kachorra - az ártatlan szökevény 09:50 Divat és más bolondságok 10:05 Divat és más bolondságok 10:20 Illúzió a szerelem 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Borostyán 14:00 Rondó 14:55 Az Árpád-kor templomai 15:10 Anyanyelvi szószóló 15:40 Élesben 16:30 Labirintus 17:00 Álomsuli 17:30 Jelentés 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18:25 Mi és az EU 18:30 Társasutazás 19:00 Quizfire 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 A tévé ügyvédje 21:05 A királynő törvényszéke 22:25 Magyar olimpikonok 22:30 Csütörtök este 23:05 Heti menü 23:35 Zarándokút
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:30 Central Park West 10:20 Teleshop 11:35 Bulis hatos 12:00 Szeretők és riválisok 12:55 Vad Amerika 15:00 Kapcsoltam 15:35 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Jóbarátok 20:15 Bérbosszú Bt. 21:55 Darkman 23:55 Jó estét, Magyarország! 00:15 Különleges kommandó
06:00 Aladdin 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 Játék! Játék! Játék! 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Antenna 13:35 Játék! Játék! Játék! 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Bajor-show 22:00 Anyacsavar 23:00 Az utca törvénye 23:55 BeleValó Világ 00:20 Találkozások 00:35 RTL Klub Híradó 00:40 Moziklub 01:15 Pont hu 01:45 Fókusz
Március 19. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Kachorra -az ártatlan szökevény 09:40 Divat és más bolondságok 09:55 Divat és más bolondságok 10:15 Szuperbuli 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Borostyán 14:00 Hrvatska krónika 14:30 Körzeti magazinok 15:25 Eurón: játék euróért! 15:40 Élesben 16:30 Labirintus 17:00 Álomsuli 17:30 Zöldpont 18:00 Híradó 18:20 Közeli 18:25 Mi és az EU 18:30 Társasutazás 19:00 Quvizfire 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 Az ötödik elem 22:10
11:10 „így szól az Ur!" 11:20 Tisztelendők 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:10 Úton 12:35 Mi és az EU 12:45 Telesport 3:20 Mindentudás Egyeteme 14:15 Delta 14:45 Csellengők 15:05 Örömhír 15:35 A Magyar Kultúra Éve az Egyesült Királyságban 16:05 Szórakoztató műsor 16:35 Stílus 17:05 Szórakoztató műsor 17:35 Akadozik a világóceán szívverése 18:30 Szívek szállodája 19:15 Szerencsi, fel! 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek 20:05 NÉVshowR 21:40 Friderikusz 22:30 Szerencsi, fel! 22:35 Magyar olimpikonok 22:40 Híradó este 22:50 MMM 23:15 Lite-ratúra 00:05 Héthatár 00:55 Sötét angyal

06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 8:38 Találkozások 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 Játék! Játék! Játék! 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13:10 Pont hu 13:35 Játék! Játék! Játék! 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Való Világ 23:10 Találkozások 23:25 RTL Klub Híradó 23:35 BeleValó Világ 00:00 Dupla platina 01:40 Fókusz
Március 20. szombat
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrár-híradó 05:50 Nap-kelte 09:05 A nagyeszű sündisznócska 09:35 Operatőrmesék 10:00 Képben vagyunk 10:40 Fele királyságom 11:05 Heti Mozaik 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek - Időjárás-jelentés 12:10 Szórakoztató műsor 12:35 Baba-magazin 13:05 Fogadóóra 13:35 Hagyományok Háza 14:05 Miskolci rock-gála 15:00 Századunk 15:25 PoliTour 15:55 Piknik 16:20 Verssor az utcazajban 16:25 Libera, szerelmem 18:15 Magyar Elsők 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek 20:05 Kabaré 21:00 Hegylakó 3. 22:40 Magyar olimpikonok 22:45 Híradó este -Időjárás-jelentés 22:55 Darkly Noon passiója 00:35 Vigyázz! Kész! Jazz!
06:00 Tv2 matiné 08:25 Fox Kids 10:15 Spinédzserek 10:45 Vad világ 11:45 Talpig pácban 12:15 TotalCar 12:40 Családjogi esetek 13:35 Hawaii üzenetek 14:35 Small-ville 15:30 Sliders 16:30 Csillagkapu 17:30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18:30 Tények 19:00 Activity show 19:40 Mega-sztár 23:15 Fedőneve: Sötét angyal 01:15 Profiler
06:00 Reggeli gondolatok 06:30 Állatkert a hátizsákban 07:00 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 10:05 A szupercsapat 11:00 Stahl konyhája 11:30 Norbi 12:05 Kardok királynője 13:00 007 - Szigorúan bizalmas 15:30 Kulcsember 16:30 Walker, a texasi kopó 17:30 J.A.G. 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Jurassic Park 3. 22:00 Beetle-juice - Kísértethistória 23:55 Végzet
06:00 Fejezetek az állatvilág történetéből 06:25 Yugioh 06:45 Kölyökklub 07:45 Forma-1 10:05 Ötletház 10:30 Vasárnapi Receptklub 11:15 Labdarúgás Újpest-Bala-ton FC 13:45 Forma-1 16:15 Hatoslottósorsolás 16:30 A sárkány törvénye 17:30 Sheena, a dzsungel királynője 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Szeress most! 19:55 Ga-gyi lovag 21:40 A hazafi 23:20 BeleValó Világ 23:40 RTL Klub Híradó 23:55 Fókusz Portré 00:25 Országház 00:55 Hype
Március 22. hétfő
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 09:45 Hol-mi? 10:00 Egészségére 11:00 Parlamenti Napló 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Roma Magazin 13:25 Domovina 14:00 Kachorra - az ártatlan szökevény 14:50 Agrárium 15:20 Repeta 16:05 Jelentés 16:25 Kívül-belül 16:35 Rockford nyomoz 17:30 Híradó 17:40 Közeli 17:45 Mi és az EU 17:50 Élesben 18:30 Társasutazás 19:00 Quizfire 19:25 Kívül-belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 Kékfény 21:05 T.Akta 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Hétfő este 22:35 Provokátor 23:05 Telesport 23:55 Telesport 00:50 Futballistafeleségek
06:00 Ünnepnaptár 06:25 Balu kapitány kalandjai 06:50 Forma-1 08:40 Kölyökklub 09:40 Walt Disney-rajzfilmek 10:30 A játék neve: túlélés 11:25 Ötletház 12:00 Híradó 12:15 XXI. század 12:45 Tengerjáró 13:15 Autómánia 13:45 Forma-1 15:45 Zsaru az űrből 16:40 A nagy kereszteshadjárat 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz plusz 19:25 Való Világ 20:30 Az őserdő hőse 22:10 Heti hetes 23:25 A szökevény 00:20 RTL Klub Híradó 00:30 A játék neve: túlélés
Március 21. vasárnap
06:00 Norbi 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:30 Central Park West 10:35 Teleshop 11:55 Bulis hatos 12:20 Szeretők és riválisok 13:15 Danielle Steel: Sztár 15:00 Kapcsoltam 15:35 Beverly Hills 90210 16:35 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Banánhéj 20:55 Egy hulla a szobatársam 22:50 A gyújtogató 01:05 TopSport 01:35 Jó estét, Magyarország! 02:00 Profiler 03:00 Börtönvilág
05:00 Varnus Xavér hangversenye 05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér 10:00 Galéria
06:00 Yugioh 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 Játék 10:30Top Shop 11:30Delelő 13:100rszág-ház 13:35 Játék 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Gargantua 23:00 BeleValó Világ 23:25 Sportklub 00:00 Találkozások 00:10 RTL Klub Híradó 00:25 Az igazság zsoldosai 01:15 Fókusz
2004. március 17.
IA
13
NYITOTT TORNATEREM
A Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya koordinálásával Nyitott tornaterem akció indult útjára március 6-án. Célja, hogy megteremtse a sportolási feltételek olyan rétegeknek, csoportoknak is, akiknek hétközi elfoglaltságuk nem teszi lehetővé az aktív testmozgást. Helyszínek: Hevesi Sándor Általános Iskola, Zrínyi Miklós Általános Iskola, Kiskanizsai Általános Iskola, Miklósfai Általános Iskola tornaterme.
2004. március 20-ra tervezett program
Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Hevesi u. 2.
Programszervező: Trombitás Mónika és Tihanyi Éva ( 93/311 -265) 14.00—18.00 óra Önszerveződő csoportok részére terembiztosítás előzetes bejelentkezés alapján. Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa, Zrínyi u. 38. Programszervező: Marczinka Csaba (93/312-078) 14.00—18.00 óra Önszerveződő csoportok részére terembiztosítás előzetes bejelentkezés alapján. Kiskanizsai Általános Iskola Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67. Programszervező: Hackler Jánosné, Silló Zsolt ( 93/319-217) 14.00—18.00 óra Önszerveződő csoportok részére terembiztosítás előzetes bejelentkezés alapján. Miklósfai Általános Iskola Nagykanizsa, Iskola u. 10.
Programszervező: Szabó Mária, Sajni József (93/ 536-951) 14.00—18.00 óra Önszerveződő csoportok részére terembiztosítás előzetes bejelentkezés alapján. A nyitott tornaterem akció keretén belül a teremhasználat DÍJTALAN! A sportolni vágyók sportfelszerelést hozzanak magukkal!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tornatermekben 14.00-től 18.00 óráig tartó programra előzetes jelentkezéseket várunk (hely és időbeosztás miatt) a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán a 93/500-785 (Kápolnás Zoltán sportszervező), valamint a 93/500-755 számú telefonon.
március 17. szerda
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 K''arc 08:15 Körjárat 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 — Városnap 2004. 08:55 Házban ház körül 09:10 Jelkép — katolikus 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Akarj élni! 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 — utak, járdák 19:25 Kamarai percek 19:40 Jelkép — evangélikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc — kulturális magazin 20:15 Kötjárat 20:30 Hírháló 21:00 A végzet markában —akciófilm 22:45 UNIJÓ 22:50 Máriás Bach. Varnus Xavér orgonál
március 18. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 — utak, járdák 08:15 Kamarai percek 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Körjárat 09:10 Jelkép — evangélikus 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Ármádia — honvédségi magazin 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Házban ház körül 19:40 Jelkép — református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 — utak, járdák 20:15 Kamarai percek 20:30 Hírháló 21:00 S.O.S. Zuhanunk — dráma-katasztrófafilm 22:45 UNIJÓ 22.50 Szerencsi fel
— rajzfilmsorozat az EU jegyében
március 19. péntek
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 K''arc — kulturális magazin 08:15 Házban ház körül 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 — utak, járdák 08:55 Kamarai percek 08.10 Jelkép — református 09:20 Mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Virágzó Magyarország 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 Virágzó Magyarország 19:00 Krónika 19:10 Sport 19:25 Köijárat 19:40 Jelkép — katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Házban ház körül 20:30 Hírháló 21 :00 A szél fiai — játékfilm 22.30 UNUÓ 22.50 Márais Bach
— Varnus Xavér orgonál
március 20. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Sport 07:10 Körjárat 07.25 Mese 07:30 Krónika 07:40 Jelkép
— katolikus 07:50 K''arc 08:05 Házban ház körül 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Magazin 10:30 Tök Jó Óra — gyermekműsor 11:00 Trendline — divatmagazin 11:30 Fradi TV — heti összefoglaló 12:00 Lapozó 17:30 Business-mix magazin 18:00 Hírháló 18:30 Tv mozi: Egy srác fehér lovon — magyar fillm 20.05 Sajt — Polai Józseffel 20:30 Hírháló 21:00 Egy srác fehér lovon — kalandfilm 22.50 Szerencsi fel! 23:00 Bencze-show 23:30 Sztárbarangoló
március 21. vasárnap
06:30 Tv mozi: Egy srác fehér lovon — magyar film 08.05 Sajt
— Polai Józseffel 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30 Akarj élni! Természet-és környezetvédelmi magazin 10.00 Tök Jó Óra — gyermekműsor 11:00 Athéntól Athénig olimpiai magazin 11:30 Rajtrács — autósport magazin 12:00 Lapozó 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Hírháló 18:30 Tv mozi : Fekete szem éjszakája — magyar film 20.15 Kapocs — 12. sz választókerület — Stróber Gábor 20:30 Hírháló 21:00 Raptor -amerikai thriller 23.00 Bence -show 23:30 Különjárat — Balogh Zoltán keményzenei magazinja
március 22. hétfő
07:30 Storyboard — filmajánló 08:00 Fekete szem éjszakája — magyar film 09.36 Kapocs — 12. sz. választókén — Stróber Gábor 09:50 Lapozó 17:30 Európa kicsiben 3. Zengoalja 18:00 Krónika 18:10 Mese: A királylány macskája 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 18:45 Szerencsi fel! Rajzfilmsorozat 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 — Gyógyszertámogatási rendszer 19:25 Házban ház körül 19:40 Jelkép — adventista 19:50 Krónika 20:00 Sport 20.15 Körjárat 20:30 Hírháló 21:00 Barracuda — akciófilm 22.30 Akarj élni! Természet- és környezetvédelmi magazin
FABIA''HapRVi
2.327.000 Ft-tól
tFABJA^edánlcombi modellek
Irriagtér felár nétktti!
__ TA\rtA Busmess 1.9 TDí (A^M^jgcfcmo,k^Ö^mag, 4.197.000 FMÓf
LmmP/o önerőtől! VARKAPU AUTÓHÁZ
WXtHfimMffiAr y. 12/* Tti (^536-560 Fw ■ntth
ÍKOOA. KOMOLYAN VESZIK
14
ET
2004. március .
APROHIRDETES
INGATLAN
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 nm-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8x9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K)
Belvárosi 3 szobás családi ház, iker-, társasház építésére is alkalmas, 790 nm-es telekkel eladó. Érd.: 30/227-3294 vagy 30/586-7405 (5146K)
Nk-án Teleki 66. szám alatt tetőtéri lakás eladó. Érd.: 16 óra után a 93-321-673-as számon. (5314K)
Nk-án Rózsa út 12. szám alatti épületben 89 m;-es, 2+2 félszobás, nagy teraszos, igényes lakás eladó. Irányár: 14 millió Ft. Érd.: 30/3518-306, 30/9012-499 (5317K)
Nk belvárosában, 10 éves házban, 128 m!-es lakás eladó. Irányár: 16,2 millió Ft. Érd.: 30/4748-565 (5322K)
Nk-án Corvin utcában III. emeleti 2 + fél szobás lakás eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 30/391-2011 (5323K)
Eladó Szentgyörgy vári hegy I. hegyháton 1112 négyszögöl területű, 300 négyszögöl szőlő, kaszáló, szántó, épület 7,5*6,5 m alapterület, padlástér beépítve, alatta földpince bebútorozva, felszereléssel eladó. Épület mellett garázs, vállalkozásra is alkalmas helyiségek. Komfort: hideg-meleg víz, fürdőszoba, wc. Érd.: a helyszínen vagy telefonon: 06/70/261-6247 (5325K)
Méhészetre is alkalmas akácerdő, szőlő gazdasági épülettel, kert, sóder, tetőcserép Zalamerenyén sürgősen eladó. Érd.: 06/30/270-8592 (5326K)
Nk-án a belvárosban 126 m2-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve balatonparti, vagy hdzzá közel eső lakásra cserélhető érté^egyeztetés-sel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Csengery úti cserépkályhás, amerikai konyhás, három szobás, 73 nv-es társasházi udvari lakás, műhelyként használható pincével, kerttel, garázshasználattal eladó, cserélhető. Érd.: 30/2044-556, 93/313-271, 30/4540-529, 30/4261-822 (5230K)
Sugár u. 6 szám alatt a kapualjban lévő — volt állateledel — üzlet kiadó, vagy bérleti joga eladó. Érd.: 30/2044-556, 93/313-271, 30/4540-529, 30/4261-822 (5231K)
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/586-7405 (5319K)
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Kőműves-, ács-, tetőfedő munkákat, tetőszigetelést, lakások átalakítását, lépcsőházak felújítását vállaljuk. Érd.: 93/322-109, 06-30/6398-825 (5293K)
Fuvarozást, áru- és fenyőfaszállítást valamint költöztetést vállalok 4x2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
Ajtók, ablakok, zárak javítása! Helyszíni asztalos munkákat, javításokat vállalok! Tel.: 93/312-948,30/284-6248 (5315K)
KÉSZPÉNZ HITEL
AZONNAL! ARANY, EZÜST, DRÁGAKŐ FEDEZETRE.
ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓK Nagykanizsa, Vasemberház 93-313-332 Bank: SURD ÉS VIDÉKE TAKARÉK-SZÖVETKEZET
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és
Közlekedésbiztonságáért Alapítvány
tisztelettel kéri, hogy személyi jövedelemadója 1%-ával
támogassa céljainkat. Adószám: 19275512-1-20
JÁRMŰ
85-ös Trabant kombi jó állapotban eladó. Érdeklődni: 06/30/403-8034 (5229K)
VEGYES
„Markó Imre: Kiskanizsai szótár" (1981 Akadémiai kiadó) című könyvet vásárolnék! Telefon: 06/96/424-534 (5228K)
Nk belvárosában precíz német, angol nyelvtanítást, érettségire, felvételire, nyelvvizsgára felkészítést vállalok hétvégén is. Tel.: 06/30/528-3929 (5324K)
ALMERA
Nézzen utána!
ALMERA
5 év garancia
aíarrioíí Kertóanysg
Nissan Almera 1.5 Visia Plus már 2,990.000,-Ft-tól *
most ajándék légkondicionálóval
kapható a Nissan márkakereskedésekben.
M®bil Q
Ai sfafe • ké«i«t őreiéig tart
EMELI a tétet
NISSAN Angyalost Kft. Nagykanizsa. Teleki u. 21. Tel.: (93) 536-582, 30/9949-234
2004. március 17. SPOT 15
VERESÉG, SÉRÜLÉS IDEGENBEN
A hétvégén idegenben mérkőzött a Kanizsa KK DKG EAST Veszprémben. A kanizsai kosarasok 94:70-ra vereséget szenvedtek a Veszprémi Egyetem SC-től. DKG EAST: Kováts 19/12, Volf Barna 9, Bausz 10/6, Miilei 16, Koma 12. Csere: Murvai 4, Zsámár, Kiss, Horváth.
- Rossz előjelekkel indult a mérkőzés, mivel Volf Dávid a vasárnapi ZTE-FALCO mérkőzés miatt nem tarthatott a csapattal. A Veszprém viszont leigazolt egy lengyel játékost, így a magassági fölény ellensúlyozása érdekében Zsámár került a csapatba. A veszprémiek ennek ellenére nem tudtak jelentős előnyhöz jutni, de már ekkor látszott, hogy a lengyel játékos nagyon jó napot fogott ki, a mérkőzésen 38 pontot dobott. A kanizsai csapat jól játszott, a védekezéssel sem volt különösebb probléma, sőt a második negyed közepén a vezetést is átvette. Két perccel a félidő vége előtt néhány eladott labda és kihagyott dobás miatt fordított a Veszprém és tíz pontos előnyt szerzett. A harmadik negyed első percében gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés, mivel Volf olyan szerencsétlenül ütközött, hogy a feje és a karja is megsérült, így nem tudta folytatni a játékot. A harmadik negyed végére elhúztak az egyetemisták 16 ponttal, de a DKG EAST játékosai továbbra sem adták fel a harcot. A negyedik negyed 7. percében még mindig csak 12 pont volt a hazaiak előnye. Sajnos Mii lei arcsérülése tovább gyengítette a kanizsai csapat esélyét. A mérkőzés végeredménye nem tükrözi a pályán folyt nagy küzdelmet, mivel az utolsó három perc kivételével nagyon jó mérkőzést láthatott a közönség - értékelt Vágvölgyi Tamás edző.
Munkatársat keresek
egészségvédelem területére, kiemelt
jövedelemmel, azonnali kezdéssel. Tel.: 30/336-8345
^SPORTHÍREK • SPORTHÍREK • SPORTHÍREK^
Kezdés két győzelemmel
Elkezdődött a szezon az NB II-es női kézilabdásoknál is. Eddig két mérkőzést játszott a Nagykanizsa MÁV NTE, hazai és idegen pályán is győzelmet arattak. MÁV NTE-Zalaegerszeg SE 33:22. MÁV NTE: Krichem-baum, Kiss (10), Elekes (7), Szloboda (5), Tóth (7), Hohl (3), Kotnyek. Cserejátékosok: Pán-czélné, Kalina (1), Majoros, Marosi.
Csurgó-MÁV NTE 22:25. MÁV NTE: Pánczélné, Kiss (2), Elekes (4), Szloboda (3), Tóth (13), Majoros, Hohl. Cserejátékosok: Skrach, Kalina, Kotnyek.
Három pont hiányzott
Az NB I/B női kosárlabda mérkőzés újabb fordulóján a Kanizsa DKK az Autópark PUSK csapatát fogadta. A kanizsai csapatot 60:57-re legyőzte a vendég Autópark. Kanizsa DKK: Honti (24),
Németh, Varga (8), Ürmös (2), Völgyi (4). Csere: Farkas (12/6), Tálosi (2), Gadnai (5), Bencze, Arany.
Egy győzelem, egy vereség
A Dunántúli Gyermek II. Vízilabda-bajnokságra február 28-án került sor Nagykanizsán kilenc csapat részvételével. A CWG Kanizsa a NÉV Kaposvár I és a Dunaújvárosi sportiskola fiú csapatával játszott. A kanizsai csapatnak a hatodik helyet sikerült megszereznie. CWG Kanizsa-NÉV Kaposvár I. 4:11. Kanizsai góllövők: Kiss, Virt, Tóth, Sashalmi l-l.
CWG Kanizsa-Dunaújvárosi Sportiskola fiú 9:6. Góllövők: Virt 4, Tóth 3, Kiss 1, Erhetics J. 1.
Ovis sportverseny
A Péterfy Sándor Általános Iskola OVI-SULI programsorozat záró rendezvényeként „Most mutasd meg, mennyit érsz!" címmel
nagysikerű sportversenyt rendezett. Eredmények:
Lányoknál távolugrásban 1. Bernát Réka (Rózsa Óvoda), 2. Csertán Dorina (Vackor Óvoda), 3. Hajdú Virág (Hevesi Óvoda). Kislabdahajításban 1. Varga Nikolett (Kertvárosi Óvoda), 2. Hajdú Virág (Hevesi Óvoda), 3. Pálfy Nikolett (Vackor Óvoda). Csapatban 1. Rózsa Óvoda, 2. Vackor Óvoda, 3. Hevesi Óvoda.
Fiúknál távolugrásban 1. Nagy Marcell (Rózsa Óvoda), 2. Csótár Benjámin (Vackor Óvoda) 3. Jávor Milán (Rózsa Óvoda). Kislabdahajításban 1. Németh Benjámin (Attila Óvoda),2. Király Marcell (Hevesi Óvoda), 3. Vörös Ádám (Rózsa Óvoda). Csapatban 1. Rózsa Óvoda, 2. Hevesi Óvoda, 3- Rozgonyi Óvoda.
A MAGYAR VÍZILABDA-VÁLOGATOTT NAGYKANIZSÁN
Múlt hétfőn népes szurkolótábor fogadta a magyar férfi vízilabda válogatottat, akik barátságos mérkőzést játszottak az OB I/B-s kanizsai csapattal. Az olimpiai bajnok válogatott 16:3-ra győzött a CWG Kanizsa ellen. Kiss Csaba, Szabó Dénes, Karácsony Tibor, Szili Attila, Magyar Gábor, Marton Dávid, Dávid Szabolcs, Kaszper Gábor, Ne-bajsa Jaksics, Szabó Szilárd, Kalmár András alkotta a hazai csapatot. A magyar válogatottból Benedek Tibor és Kiss Csaba hiányzott, akik külföldön játszanak. A mérkőzés után dr. Kemény Dénes szövetségi kapitányt kérdeztük.
- Mi a véleménye a magyar válogatott és a kanizsai vízipólósok játékáról?
- A magyar válogatott a pillanatnyi helyzetnek megfelelőt nyújtott. A kanizsaiakat maximálisan meg kell dicsérnem, több jó játékost ismertem meg.
- Hol tartanak az olimpiára való felkészülésben?
- Eddig két edzőtáboron vagyunk túl, jelenleg most a klubszezon zajlik. Májustól újból megkezdjük a felkészülést, az edzéseket, melyek úszásból, játékszituációk gyakorlásából és
tornatermi munkákból állnak majd főleg. Június 11-én a szerb csapattal játsszuk az első világliga meccsünket.
- Milyen csapatokkal mérkőznek még?
- A szerbeken kívül amerikai, ausztrál, spanyol, olasz, német csapatokkal játszunk barátságos mérkőzést vagy világliga meccset.
- Miben látja a vízilabda válogatott erősségét és miben kell még erősíteniük a játékosoknak?
- A válogatott erőssége a vízilabdatudása, gyengéje annak ellenére, hogy a csapat régóta eredményes, előfordulhatnak rövidzárlatok, bizonytalan szituációk.
- Kik lesznek a magyarok ellenfelei az athéni olimpián?
- Leginkább azok a csapatok, akikkel az olimpia előtt játszunk világliga mérkőzést, a legerősebb ellenfelek lesznek. A latin csapatok inprovizatív, míg a délszláv csapatok a sematikus játékban erősek.
Nagyon jólesett a város szeretete, támogatása, a szurkolók hozzáállása. Igaz mostanában meccs-meccs hátán, de mindenki jól érezte magát, köszönet a városnak - mondta végül dr. Kemény Dénes a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya.
Nagy Krisztina
Nagykanizsán, a Klialy-UdvarhaZ 4 ütemben épülő társasházban eladó amerikai konyhás összkomfortos lakások, turbó kombi kazánnal ellátottak, a szobák parkettásak. Beltéri fa ajtók, alacsony fűtési költséget biztosító SOFA ablakok és betörésbiztos bejárati ajtók növelik a komfortérzetet. Állami támogatású hitelek, szoclál-politikal támogatás, áfa-visszaigénylés, illetékmentesség. Költözés várhatóan 2004 őszén. Egyeztetés, ten/ismertetés ÖKO-HÁZ 2000 Kft. Nagykanizsa, Petőfi S u. 5.1. ern. Tel /fax: 93/ 516-715 Balassa Béla építész vezető tervező, Tel.: 30/ 901-9013 E-mail: balassabela@chello.hu, í^Nl/tílal I Á ~7 Referenciajegyzék megtekinthető: i^j r^1®''"i—I rA/ members.chello.hu/balassab - -
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉS KÖZPONT
Március 18. 18 óra
PETRÁS MÁRIA KERAMIKUSMŰVÉSZ ÉS NÉPDALÉNEKES KIÁLLÍTÁSA A kiállítást megnyitja: Andrásfalvy Bertalan, Magyar Örökség-díjas néprajztudós A kiállítás megtekinthető: április 19-éig
Március 20. 19 óra
„TŰZCSIZMÁK" A VILÁGHÍRŰ BOTAFOGÓ TÁNCEGYÜTTES FORMÁCIÓS TÁNC-SHOW MŰSORA Belépődíj: 800 Ft
Március 21. 10 óra
MŰVÉSZET EURÓPÁBAN - EURÓPA MŰVÉSZETE ÉREM- ÉS BÉLYEGKIÁLLÍTÁS A HSMK és a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Nagykanizsai Csoportja szervezésében
HA KELL EGY NYELVVIZSGA ...
érettségihez 0 felvételihez 0 diplomához külföldi tanulmányhoz El külföldi munkavállaláshoz
...... VÁLASZD AZ
EU-BAN IS ELISMERT, KÖNNYEBBEN LETEHETŐ, VIZSGÁZÓ BARÁT
PITMAN (angol) és GOETHE (német) NYELVVIZSGÁKAT!
> egy sikeres vizsgával két bizonyítványt kapsz!
(EU-s érvényességűt és magyar államit) > a vizsgáztatás légköre oldott, barátságos! (nem azt próbáljuk megállapítani mit nem, hanem azt, hogy mit tudsz) > a vizsga előtt felkészülési idő áll rendelkezésedre! (használhatsz szótárt, és több kérdés közül
választhatsz!) > az értékelés objektív és elfogulatlan! (a vizsgák értékelése külföldön történik) > az EU-ban is elismert nyelvvizsgád lesz!
A VIZSGÁK SIKERESSÉGI ARÁNYA: 88%
A vizsgákról hiteles tájékoztatás és speciális felkészítő tanfolyamok kizárólag nálunk!
DIALÓG NYELVSTÚDIÓ ÉS NYELVVIZSGA KÖZPONT Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: 93 326 413 ; Fax: 93 536 887 E-mail: info@dialognk.hu ; Web: www.dialognk.hu
Á''mQsörval
(NIZSA, ERZSEBEt^TER 23. ^CENTRAL HOTELÉI [ÜfO TEL: [+36] 50440 9700;'' ([+36] 306110616 INTERNET: WWjeffHU
2 Sándor+József | a
~ I" «<• ■ is *"
* napi Buli | §
5 + ha kell Kanaké S V
in .... , nt g <J
.3 Minden nevnapos * , -g *
^ vendégünk eqy italra! M
ABSICOOL PR0M0CI0
t Magyarországon először! H oste se k/ Akciók!
Minden ABSI C00L mellé ajándék!
Dél-Zalai Hetilap
íiniteí
Nagykanizsa RÉGIÓK KAPUJA
XVI. évfolyam 12. szám • 2004. március 23. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
S.J
TÁRSKERESŐ KLUB
Ha komolyan gondolja a társkeresést!
8800 Nagykanizsa Tel : 06-93-311-396 06-30-508-4121
UNIÓS FÓRUM
Április 2-án a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Regionális Szellemi Forrásközpontja és a Zalaegerszegi Európa Pont az EU-hoz való csatlakozás kapcsán fórumsorozatot indít el. A másodikai konferencia témája: Új utak a szociális ellátórendszer fejlesztésében az Európa Uniós csatlakozás küszöbén A rendezvény helyszíne a Honvéd Kaszinó.
A konferenciát Litter Nándor polgármester nyitja meg, majd dr. Göncz Kinga, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium politikai államtitkára Új utak a szociális ellátórendszer fejlesztésében az EU-s csatlakozás küszöbén címmel, míg dr. Ürmös Andor, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Társadalmi Esélyegyenlőség Főosztály főosztályvezető helyettese Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium pályázati lehetőségei a 2004. évben címmel tart előadást.
2
LAKOSSÁGI FÓRUM
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere irányításával elkészült a Kanizsa Fejlesztési Terv, amely a Stratégiai Terv kiemelt fejlesztési céljait tartalmazza. A tervben meghatározott, 2004-2007. évre szóló városfejlesztési feladatok ismertetése céljából lakossági fórumot tartunk 2004. március 25-én délután 17 órakor a Hevesi Sándor Művelődési Központ Kamara termében.
VEZETŐI ÁLLÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola vezetői álláshelyére. A részletes pályázati kiírás az Oktatási Közlöny 2004. március 9-i számában került közzétételre. A pályázati kiírásnak megfelelően az állás elfoglalásának ideje: 2004. augusztus 1. A kinevezés öt tanévre, 2004. augusztus 1-től 2009. július 31-ig szól. Képesítési feltétel szakirányú egyetemi végzettség, 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, az intézményre vonatkozó vezetői programot, a végzettséget igazoló oklevélmásolatokat, erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatokat két példányban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályára (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell megküldeni 2004. április 9-ig.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET
A NAGYKANIZSA, SZEPETNEK1 UTCA DÉLI OLDALÁNAK HASZNOSÍTÁSÁRA
A pályázat célja: A fejlesztésre kijelölt terület hasznosítása vállalkozói alapon, a lakásépítési lehetőségek területi kiterjesztése, alternatívák biztosítása, a hasznosításhoz szükséges tervek elkészíttetése, engedélyeztetése, a külterületi ingatlanok belterületbe vonása, termelésből kivonása, az ingatlanok telekalakítása, a közművek és utak kiépítése, a telkek értékesítése. A részletes kiírási dokumentáció átvétele: A pályázati kiírás megtekinthető, 20.000 Ft+ÁFA vissza nem térítendő díj ellenében megvásárolható és átvehető munkanapokon 8-12 óra között a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. sz. iroda). A pályázattal kapcsolatos kérdések írásban tehetők fel a Városfejlesztési Osztálynak címzett levélben 2004. március 31-ig. A kiíró a beérkezett kérdéseket és az azokra adott válaszokat minden pályázó részére eljuttatja, legkésőbb 2004. április 7-ig. A kiíró a pályázók részére helyszíni konzultációs lehetőséget biztosít 2004. március 24-én 10.00 órától. A pályázatok beadásának határideje: 2004. április 23. (péntek) 10.00 óra. A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályára (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. iroda). A kiíró a pályázat értékeléséről írásban értesíti a pályázókat, várhatóan 2004. június 5-ig.
FÓRUM
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európai Unióhoz történő csatlakozás alkalmából fórumsorozatot indít a csatlakozás során érintett legfontosabb témákról. Első alkalommal 2004. március 26-án, pénteken 10 órai kezdettel várjuk az érdeklődőket a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanácstermébe (Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.).
Tervezett napirendek: 1. Köszöntés — Göndör István országgyűlési képviselő. 2. A tanácskozás megnyitása — Liffer Nándor polgármester 3. Európai Unió és az oktatás, valamint a kistérségi fejlesztési projekt bemutatása. Előadó: Szentirmai László, az Oktatási Minisztérium főosztályvezetője. 4. Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatainak ismertetése Előadó: Kovács Melitta, a Közoktatás Fejlesztési Főosztály referense. 5. Tájékoztató a taneszköz felszerelési jegyzékről és a decentralizációs pályázatokról Előadó: dr. Medvegy Tilda, OKÉV, Sarkadi-Nagy Sántha Zsuzsanna, OKÉV. 6. Tájékoztató már működő kistérségi közoktatási társulásról. Előadó: Hamvas Tamás, az Oktatási Minisztérium szakértője. 7. Konzultáció a fenti témákban
2004. március 23.
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait várja 2004. március 26-án pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
Halász Gyula a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője 2004. március 26-án, pénteken 17-kor fogadóórát tart a Hevesi úti Fiókkönyvtárban.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap utolsó péntekén ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a bajcsai kirendeltség épületében.
A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (Tourinform-iroda) MUNKATÁRSAT KERES
informátor (ügyintéző)
munkakör betöltésére.
FŐ FELADAT: turisztikai információszolgáltatás, az iroda szakmai feladatainak ellátása
FELTÉTELEK:
— magyar állampolgárság
— büntetlen előélet
— két idegen nyelvből legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsga
— a következő végzettségek valamelyike: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, középiskolai érettségi és felsőfokú szakirányú szakképzettség, középiskolai érettségi és középfokú szakirányú szakképzettség és legalább 3 éves szakmai gyakorlat
Jelentkezni írásban kell, a jelentkezéshez csatolandó:
— a feltételként előírt iskolai végzettséget és nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata, gyakorlat igazolása
— 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
— a jelentkező szakmai önéletrajza.
A jelentkezéseket Pfeifer Balázs Tourinform irodavezetőnek címezve (Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A munkakör 2004. április 15. napjától betölthető. A jelentkezés benyújtásának határideje: 2004. március 26. Elbírálás határideje: 2004. április 9. A hirdetéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Pfeifer Balázs irodavezetőtől a 30/6303-829-es telefonszámon.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATOKAT HIRDET
— Nagykanizsa — Városközpont 010 jelű tömb tömbrehabilitációja keretében, a Nagykanizsa, 1970 hrsz. alatti, volt kosaras piac ingatlan értékesítésére, továbbá
— Nagykanizsa — 002 jelű tömb tömbrehabilitációja keretében ingatlanok hasznosítására.
A részletes kiírási dokumentációk megtekinthetők, pályázatonként 50.000 Ft+ÁFA vissza nem térítendő díj ellenében megvásárolhatók, átvehetők munkanapokon 8-12 óra között a Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. sz. alatti épületének II. emelet 15. sz. irodájában.
További felvilágosítás a 93/500-766 telefonon kérhető. A pályázatok beadásának határideje: 2004. március 31. (szerda) 10.00 óra .
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatáisak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szölösi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Hirdetésszervező: Huszárné Horváth Edina, Molnár Istvánné Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az áras példányok ára 65 Ft. ISSN 0865-3879 E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. március 23.
VÁROSPOLITIKA
UJ UTAKON A KDNP
Nagykanizsára látogatott dr. Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt országos elnöke, aki először a sajtó képviselőinek adott tájékoztatást a párt tevékenységéről és a közeljövő terveiről, majd a Felsőtemplomban tartott előadást szépszámú közönség előtt. Az elnök bejelentette, hogy a KDNP az előttünk álló európai parlamenti választásra szövetséget kötött a FIDESZ-szel. A Szabad Európa nevet viselő választási szövetség egy hosszú távú együttműködés első lépcsőfoka, s a cél nem más, minthogy a jobbközép pártokra leadott szavazatok legkisebb hányada sem veszhessen el. A KDNP tavaly kezdte el pártja újjászervezését, hiszen szükség van olyan politikai erőre, amely mindenkor és minden tekintetben felvállalja a történelmi egyházak tanításait. Dr. Semjén Zsolt megfogalmazta pártja legfontosabb feladatait, ezek: a tradicionális értékek védelme és a szociális igazságosság. Ennek megfelelően mindenkor biztosítani kell az egyház szabadságát, erősíteni kell a nemzeti identitást és a családok támogatását. Előadásában az elnök szólt az egyház és a média kapcsolatáról is.
FIDESZ-BIRÁLAT
Nagykanizsa városvezetése 2003. január 1-től megszűntette az ipari tanulók után járó 15 000 Ft/év kedvezményt, melyet az iparűzési adóból lehetett igénybe venni, elvette az 50 000 Ft/év adókedvezményt (az iparűzési adóból) azoktól a vállalkozóktól, akik növelni akarták a foglalkoztatottak számát — bírálta pénteki sajtótájékoztatóján a városvezetést Cseresnyés Péter, országgyűlési képviselő. — Jó hír viszont, hogy érveink elérték a céljukat, az ipari park területén kezd normalizálódni a helyzet.
A képviselő arra kérte a városvezetést, hogy a jövőben is kiemelt figyelmet fordítson a helyi vállalkozásokra, munkálkodjon a vállalkozások működési feltételeinek javításán, mert a Fidesz szerint a politika nem szólhat a sorozatos megszorításokról.

NAGYATÁD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIRENDELTSÉGE NAGYKANIZSA Köszöntse velünk a tavaszt, kiemelkedő kamatozású betét- és hitelakcióinkkal!
TAKARÉKSZELVÉNY SZÁMLABETÉT
3. hónap: 23%
♦ Napi kamatelszámolás
1. hónap: 2% 2. hónap: 6%
♦ 90 napos futamidő ♦ Fix, sávos ____kamatozás
♦ Tetszőleges összeg ♦ Számlanyitási díj ! ♦ OBA biztosított
nélkül
♦ Természetes és jogi személyeknek egyaránt ajánlott, sokszínű .lejárati rendelkezéssel EBKM: 10,39%
TAKARÉKSZELVENY BETETOKIRAT
1. hónap: 2% 2. hónap: 5% 3. hónap: 21%
♦ Napi kamatelszámolás
♦ 90 napos futamidő
♦ Fix, sávos kamatozás
Tetszőleges címlet ♦ Költségmentes
OBA biztosított
EBKM_ 9,38%
TAVASZI AJÁNDEKVASARLASI HITELAKCI
Húsvét, ballagás terheinek enyhítésére
► 16%-osévcs ♦ Max. 150.000 Ft ♦ 6-12 hónap
ügyleti kamat futamidő
♦ Törlesztő részlet példa: (100.000 Ft - 12 hónap futamidő) 9.100 Ft/hó*
1 Az adat tájékoztató jellegű THM: 17,50%
NAGYKANIZSA, KIRÁLY U. 31/B. Telefon: (93) 536-272
PÉNZ A KULTURARA
Az Oktatási és Kulturális Bizottság a március 16-án megtartott egész napos ülésén meghallgatta és elfogadta a Micimackó óvoda, a miklósfai általános iskola és óvoda, a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola, valamint a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tevékenységéről szóló részletes és lényegre törő beszámolókat. Javaslatot tettek az oktatási-nevelési intézmények, a Micimackó Óvoda, a miklósfai általános iskola. Cserháti iskola, a Batthyány gimnázium, a Halis István Városi Könyvtár vezetői megbízatására.
A Helyi alapítású kitüntetések adományozásával kapcsolatban az OKSB két díszpolgári kitüntetést és minden más helyre is két-
két kitüntetést javasolt. A nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására tett javaslatot, melyre azért volt szükség, mert több intézménynél változás történt a feladatok ellátásában, elfogadták.
A Kulturális Alap felosztására előterjesztett javaslat alapján 10 millió forint került felosztásra, és 400 000 ezer forintot hagytak meg tartalékban. Ezek között voltak kiemelten támogatott egyesületek és rendezvények. A sportiskola jellegű utánpótlás képzés beindítására tett előterjesztést levették a napirendről.
A verseny- és élsport támogatására 55 millió forintot, a diáksport támogatására pedig 5 millió forintot javasoltak a bizottság tagjai.
FOKOZOTTABB
ELLENŐRZÉS
Március 17-én a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon megtartott sajtótájékoztatón szó esett többek között a 2003. év baleseti adatairól, a kapitányság idei évi programjairól, terveiről.
— A Nagykanizsai Kapitányság tavalyi éve sikeres volt, a bűnügyi felderítési mutató 41, 6 százalékos volt. A regisztrált balesetek száma csökkent, viszont a személyi sérüléssel járó baleseteké minimális mértékben nőtt. A szabálysértési eljárások során, ahol a törvény erre lehetőséget adott az esetek több mint 70 százalékánál vezetői engedély visszavonását alkalmaztuk — közölte dr. Molnár József alezredes, városunk rendőrkapitánya.
A jövőben is lesznek a közrend és a közlekedés terén olyan szabálysértési területek, ahol a rendőrség a „nulla tolerancia" elvén fog működni, kiemelt figyelmet szentelve a biztonsági öv, bukósisak, gyerekülés használatára. A biztonsági öv használata nálunk 35 százalékos, míg az EU-ban 89. Fokozott figyelmet fordítanak a sebességhatárok betartására az utakon, a lakó-pihenő övezetekben is, valamint az ittas vezetők kiszűrésére. A trafipaxot ezentúl bármilyen autóban el tudják helyezni, így az autósok bármikor
és bárhol számíthatnak a sebességmérésre. Berke László őrnagy, a Közlekedési Osztály vezetője elmondta: tavaly 211 sérüléses baleset volt a kanizsai kapitányság működési területén. Halálos baleset 13, súlyos sérülés 94, könnyű sérülés 104 történt. A baleset oka a legtöbb esetben az alkoholfogyasztás, területünkön minden hetedik balesetet okozó személy ittas volt. A gyermekbalesetek száma csökkent, 20 gyerek szenvedett sérülést. Célirányosan, bizonyos útszakaszokra vezényelnek majd rendőröket és ellenőrzik a passzív biztonsági eszközök használatát is. A kerékpárosoknál fokozottan ellenőrzik a biztonsági rendszerrel való felszereltségét, a kivilágítást.
Miszlai Ákos hadnagy, a Közlekedési Osztály balesetmegelőzési előadója hozzáfűzte: a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a szünidőig egyes iskoláknál továbbra is rendőrök felügyelik a gyermekek közlekedését, a kisiskolások baleset-megelőzési előadásokon vehetnek részt. A személyi sérüléssel járó balesetek jelentős része azért következik be, mert a gépjárművezetők nem alkalmazkodnak megfelelően a megváltozott időjárás látási és útviszonyaihoz.
KOZERDEK
2004. március 23.
TARSASHAZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK, FIGYELEM!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata — a Belügyminisztérium által kiírt épületfelújítási pályázatok alapján — az alábbi pályázati felhívásokat teszi közzé.
1. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatása. (LEP-2003-LA-2)
2. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének és teljes felújításának támogatása. (LEP-2003-LA-6)
3. Az egycsatornás gyüjtőkémények (thermofor kémények) felújításának támogatása. (LEP-2003-LA-7)
A pályázathoz szükséges dokumentáció az Ingatlankezelési Intézményben (Nagykanizsa Deák tér 5.) vehető át 2004. március 16-tól munkanapokon 7-15 óráig.
BÖLCSÖDÉI JELENTKEZES
Értesítjük a városban élő, 3 éven aluli kisgyermeket nevelő szülőket, hogy a bölcsődei jelentkezés a 2004-2005-ös gondozási évre 2004. március 29-30-án 8-17 óráig lesz az Egyesített Bölcsödé intézményeiben.
OVODAI ES ALTALANOS ISKOLAI JELENTKEZÉSEK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intézményeiben az óvodai és általános iskolai felvételre történő jelentkezéseket 2004. március 29-30-án fogadjuk, mindkét napon 8-17 óráig. A jelentkezés helye a lakáshoz legközelebbi, vagy a szülő által választott óvoda, illetve a kötelező felvételt biztosító, vagy a szülő által választott iskola. A felvételről a férőhelyek, illetve az indítandó első osztályok számának ismeretében az intézmény vezetője dönt, melyről a szülőket 8 napon belül írásban értesítik.
Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki tankötelessé válik, 2004. május 31-ig betölti az ötödik életévét és még nem jár óvodába. Felvételre jelentkezhet és felvételt nyerhet minden kisgyermek, aki 2004. október l-ig betölti a harmadik életévét. A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, gyermekorvosi igazolás, lakcímigazoláshoz személyi igazolvány, vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek aki 2004. május 31-ig betölti a hatodik életévét, és elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye igazol. Felvételre jelentkezhet — a szülő kezdeményezése alapján — minden 1998. május 31. és december 31. között született 6 éves gyermek, ha iskolaérettségét az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó igazolja. A jelentkezés választott helyszínén minden gyermek regisztrálásra kerül, de felvettnek csak az a gyermek tekinthető, aki az adott intézmény felvételi körzetében levő állandó nagykanizsai lakos.
A nem kötelező felvételt biztosító, hanem a szülő által választott iskolába történő felvételről a törvényi keretszám ismeretében az iskola igazgatója dönt, melyről a szülőket 8 napon belül írásban értesíti.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvodai szakvélemény eredeti példánya, gyermekorvosi igazolás, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolására személyi igazolvány, vagy lakcímkártya.
MUNKATÁRSAT KERESEK
egészségvédelem területére, kiemelt jövedelemmel, azonnali kezdéssel. Tel.: 30/336-8345
NYITOTT TORNATEREM
A Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya koordinálásával Nyitott tornaterem akció indult útjára március 6-án. Célja, hogy megteremtse a sportolási feltételek olyan rétegeknek, csoportoknak is, akiknek hétközi elfoglaltságuk nem teszi lehetővé az aktív testmozgást. Helyszínek: Hevesi Sándor Általános Iskola, Zrínyi Miklós Általános Iskola, Kiskanizsai Általános Iskola, Miklósfai Általános Iskola tornaterme.
2004. március 20-ra tervezett program
Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Hevesi u. 2. Programszervező: Trombitás Mónika és Tihanyi Éva (93/311-265) 14.00-18.00 óra Önszerveződő csoportok részére terembiztosítás előzetes bejelentkezés alapján. Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa, Zrínyi u. 38. Programszervező: Marczinka Csaba (93/312-078) 14.00-18.00 óra Önszerveződő csoportok részére terembiztosítás előzetes bejelentkezés alapján. Kiskanizsai Általános Iskola Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67. Programszervező: Hackler Jánosné, Silló Zsolt ( 93/319-217) 14.00-18.00 óra Önszerveződő csoportok részére terembiztosítás előzetes bejelentkezés alapján. Miklósfai Általános Iskola Nagykanizsa, Iskola u. 10. Programszervező: Szabó Mária, Sajni József (93/ 536-951) 14.00-18.00 óra Önszerveződő csoportok részére terembiztosítás előzetes bejelentkezés alapján.
A nyitott tornaterem akció keretén belül a teremhasználat DÍJTALAN! A sportolni vágyók sportfelszerelést hozzanak magukkal!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tornatermekben 14.00-től 18.00 óráig tartó programra előzetes jelentkezéseket várunk (hely és időbeosztás miatt) a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán a 93/500-785 (Kápolnás Zoltán sportszervező), valamint a 93/500-755 számú telefonon.
jgapU
n
wsk.. m ■
TAVASZI SKODA ÁRADÁS!
Ébredjen a természettel és legyen Öné tavaszi áiakon bármely modellünk, hogy Ön és Családja kényelmesen élvezhesse a tavasz ébredését
[FABIA Happyj
2.327.000 Ft-tól
. _ m •
[FABIATSecianLcombí modellek
gsomagtér felár nélkül!
fOCTAVIA Business 1.9 TDí
k^fcjgsmugl ^J, 197 000 Ft~tÓl
j§g! önerőtől! VARKAPU AUTÓHÁZ
SKODA KOMOLYAM VESZIK
2004. március 23.
A

Nagykanizsa Városi Bírósága 2003. december 11-iki tár-gyalásán sajtó helyreigazításra kötelezte a Kanizsa Dél-zalai Hetilap Szerkesztőségét, a lapunkban 2003. január 30-án, a Postánkból rovat alatt megjelent olvasói levél miatt.
HELYREIGAZÍTÁS „Elnézést kérünk Markotán Tibor közös képviselő úrtól, amiért alaptalanul híreszteltük róla, hogy közös képviselői munkáját nem látta el maradéktalanul és ezzel a jóhírnév védelméhez fűződő sze-. mélyiségi jogait megsértettük." .
A SZENTGYÖRGYVÁRI SZŐLŐHEGY
I II. HEGYHÁT TERÜLETÉN KEZDEMÉNYEZETT ÚTJAVÍTÁSRA
2004. március 14-én, vasárnap délelőtt került sor a Szentgyörgyvári szőlőhegy II. hegyháton, Horváth József birtokán, az előzetesen értesített gazdákkal történő megbeszélésre. Tájékoztatást tartott Imre Béla, a Szentgyörgyvári szőlőhegyi Vízközmű Társulás vezetője és Kalamász György a miklósfai Kertbarát Kör titkára.
Elhangzott, hogy a Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület keretében működő Kertbarát Kör és a Szentgyörgyvári szőlőhegyi szőlőbirtok tulajdonosok civil kezdeményezése a városrész zártkerti területén található Szentgyörgyvári szőlőhegyi I-II. hegyhátakhoz tartozó utak javítása. Az érintett utak: az I. hegyháton a Kishegy út (Hegedűs Pál utca), a II. hegyháton a Szent György út. Az utak állapotára vonatkozóan elmondták, hogy a kátyús, egyenetlen útfelület és a csapadékvíz elvezetésének megoldatlansága halaszthatatlanul indokolja a munkálatok megkezdését. A három méter szélességű, mintegy négy kilométernyi útszakaszon a tervezett munka a zúzott kő terítése hengerléssel. A teljes aszfaltozás jelenleg nem valósítható meg, tekintettel az azzal járó magas költségekre.
Az útjavításhoz szükséges források felmérése és a gyűjtés folyamatban van. Az anyagi forrás az érintett szőlőbirtok tulajdonosok önkéntes hozzájárulása az egyösszegű befizetéssel, a 2001-2002. évi vízvezeték építésben résztvevők részére visszajáró állami támogatás felajánlása, valamint a lehetséges önkormányzati támogatás.
Az I-II. hegyhátak között található Pontyos út útjavítása jelenleg bizonytalan, a források korlátozott mértéke miatt. A megbeszélés folyamán a Pontyos út útjavítására vonatkozó igényüket hangoztatták az érintett tulajdonosok, hivatkozva az általuk befizetett építményadóra. Az építményadó helyi közadó, amelynek felhasználásáról szóló döntés az önkormányzat hatásköre.
A helyszíni egyeztetés során elhangzott, hogy az útjavítást kezdeményező Kertbarát Kör felveszi a kapcsolatot a Pontyos út érintett tulajdonosaival, az út javításához szükséges, megfelelő anyagi támogatottság elérése érdekében.
A miklósfai Kertbarát Kör ezúton is tájékoztatja a Szentgyörgyvári szőlőhegyi I-II. hegyháti tulajdonosokat, hogy a hozzájárulás összege a részükre kiküldött, írásbeli értesítésen feltüntetésre került szervezőknél, bizonylat ellenében befizethető 2004. március 31-ig.
Miklós fai Kertbarát Köt
Az Erkel Művelődési Házban
2004. március 26-án (pénteken) 18 órakor
Pokorni Zoltán, Harrach Péter Tállai András
K£REKASZTALBESZÉLGETÉSE Lanczendorfer Erzsébettel
A KAMARA A KÖGAZNAL
A KÖGÁZ Rt.-nél tartotta kihelyezett elnökségi ülését március 19-én a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara. Kovács Antal, a kamara elnöke áttekintést adott a 2003. évi gazdálkodásról, és a 2004. évi tervekről. A kamarai látogatási fogadási programban tájékoztatást hallgattak meg a résztvevők a KÖGÁZ Rt. stratégiájáról és üzletpolitikájáról, valamint a kamara és az rt. kapcsolatának a lehetőségeiről.
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarának jelenleg 214 tagja van. A befizetett tagdíjakból, éves szinten összesen 15.547.000 forint ráfordítással működött a kamara. Dinamikusan növekedő létszámuk 149 taggal nőtt, talán a kanizsai kamara az egyetlenek az országban, ahol az önkéntesség óta nem a vagyonfelélés a működés alapja, hanem a tényleges tagdíj. Idén újabb 50 vállalkozással szeretnék bővíteni a létszámukat. Mintegy 4000 körüli a nagykanizsai vállalkozások száma, ezt figyelembe véve szeretnék elérni a 6,5 százalékos szervezettséget, ami országos szinten 4,9 százalék. A város vezetésével, a hivatallal, a testülettel, a bizottságokkal lényegesen jobb együttműködést vár a jövőben az elnökség.
El kívánják érni, hogy a kamara képviselője részt vehessen a bizottsági üléseken. Céljuk minél jobban kiszolgálni a tagjaikat, és megszilárdítani a szövetségi együttműködést a kamarák között — hangzott el többek között.
Tizenkilencedik alkalommal rendezték vasárnap a Hevesi Sándor Művelődési Központban a bélyeggyűjtők és éremgyűjtők találkozóját, ahol a Tavaszi Művészeti Fesztivál részeként a Művészet Európában -Európa művészete címmel érem- és bélyegkiállítás is nyílt. Az egész napos rendezvényen az ország legkülönbözőbb pontjairól érkezett gyűjtők ezúttal is adhatták, vehették, cserélhették bélyegjeiket, képeslapjaikat, régi pénzeiket, emlékérmeiket, kitüntetéseiket. A filatéliai és numizmatikai találkozót a Magyar Bélyeggyűjtők és a Magyar Éremgyűjtők Nagykanizsai Csoportjai közösen szervezték.
A XX. SZAZAD TANÚI
2004. március 23..
BÜKI ERZSÉBET: A KÖNYVTAROS
A könyvtáros az a kultúraközvetítő, aki ha kell direkten is, de inkább a háttérből finoman irányítja az olvasót, így oktatva, nevelve terelgeti a tartalmas szórakozás felé. Ha valaki ebben a folyamatban egy könyvtár „Mili néni"-jévé avanzsál, az igazán rang. Kár, hogy a tünékeny idő ezt már múlttá változtatta, s a dr. Kígyóssy Lászlóné által felidézett történések is az előző század várostörténeti és családi dosz-sziéiba rakódtak.
— Ladeczky Emíliának milyen gyermekkora volt? — tettem fel az első kérdést Mili néninek.
— Nemcsak a nosztalgia mondatja velem, de igen szép. Zalai kötődésűek révén Budapestről a 20-as években költöztünk Nagykanizsára, mert apám a jobb megélhetésben reménykedett. Számítása be is vált, hiszen ritka szakmát művelt: hangszerkészítő- és javító volt. Az egészen idős nagykanizsaiak talán még emlékeznek az Ady Endre utcában lévő Ladeczky cégre. Ami az akkori viszonyok között egy kis kultúrközpont is volt. Ha valaki uj hegedűhúrt vett, hangszert javíttatott, zongorát hangoltatott, akkor nem rohant — mint manapság —, hanem beszédbe elegyedett a mesterrel, a megrendelőkkel, a zenészekkel. Városi hírek cseréltek gazdát, még folyóiratszemlét is tartottak a betérők. Engem már zsenge gyermekkoromban hatalmas tudásvágy és érdeklődés jellemzett, ezért sok-sok délutánt töltöttem el a műhelyben lesve, hogy a felnőttek mit is beszélnek. Információéhségemre a legjobb bizonyíték: naponta végigolvastam a Pesti Naplót. Szegény anyám alig bírt az ebédlőasztalnál tisztességes étkezésre bírni bennünket, mert testvéreimmel egymás kezéből kapkodtuk ki a lapot. Egyetértés csak a kamarazenélés közben volt köztünk: öcsém hegedült, húgom csellista volt, én zongoráztam.
— Egy idős hölgy — talán két évtizede — azt mondta nekem: Mili akár zongoraművésznő is lehetett volna. Igaz ez?
— Hogy mi lehettem volna, az már a múlt ködébe vész. Valóban elég jól zongoráztam, de vidéki kislány létemre nem jutottam el a Zeneakadémiáig. Tudniillik nem vettek fel. Történelemből országos tanulmányi versenyt nyertem — talán ez is közrejátszott abban, hogy finnugor összehasonlító nyelvész is szerettem volna lenni —, de érettségi után egyetemre sem kerültem. Mater Petra igazgatónő (Notre Dame leánylíceum) pártfogolta elhatározásomat, de a háború előtt kevés vidéki polgárlány tudott felmutatni annyi apanázst, amiből megélt volna az egyetem alatt. Meg a diplomaszerzés után is, mert a választott szakból — mint az egyik felvételiztető tanár megjegyezte — aligha futotta volna többre, mint száraz kenyérre. így aztán dolgozni kezdtem: a Hangya meg a Futura cégnél voltam adminisztrátor Budapesten. Amikor zűrzavarossá vált a helyzet, szüleim hazaparancsoltak. Mit tehettem: Kanizsán állás nem volt, ezért beálltam apám üzletébe, a rádiórészlegbe inas-
nak. Nehogy valaki azt higgye, hogy ez egyenlő volt a mai bolti eladói státusszal. Mivel kevés embernek volt akkor rádiója, így a Ladeczky bolt időnként hírekre éhes fiatal emberekkel telt meg. Eben a körben ismertem meg későbbi férjemet is. 1947-ben házasságot kötöttünk, született három gyerekünk, s úgy tetszett, hogy a polgár asszonyok szokásos életét fogom élni.
— Hogyan lett a háziasszonyból könyvtáros?
— 1960-ban újsághirdetésből tudtam meg, hogy az akkor már negyedik éve az Iparoskör Sugár utcai épületében működő Városi-Járási Könyvtár könyvtárkezelőket keres. Úgy éreztem, hogy negyven évesen is talán kezdhetek magammal valamit. Gyerekeim növekedtek, férjem támogatott, mi vesztenivalóm volt? Jelentkeztem, felvettek, s elkezdődött az életemnek egy különös, de nagyon szép időszaka. Fokozatosan bővült, szakmaiságában erősödött a könyvtár: folyamatossá vált az új mellett a régi állomány feltárása, szabadpolcos kölcsönzést vezettünk be, zenei és gyermek könyvtár létesült, s belépésem idejétől a magyar könyvkiadás minden jelentős darabja beszerzésre került. Igaz, a későbbi évtizedekben nőtt a csak egyetlen példányban vásárolt, ezért csak helyben használható könyvek száma, de lehetőség kínálkozott, a nyitástól zárásig történő kölcsönzésre, helyben olvasásra, fénymásolásra. Közben elvégeztem a főiskolát is. 1988-ban a Sugár utcai épület életveszélyessé nyilvánítása után a ferences rendházba költöztünk. Itt új szelek kezdtek el fújni: megjelent a számítógépes szolgáltatás, CD lemezeket lehetett hallgatni, a könyvek mellett videofilmeket is kölcsönöztünk. Hosszú könyvtárosi pályafutásom során 9 igazgatót „nyűttem" el, de a gyakori vezetőváltás ellenére a könyvtárban igen jó kollektíva alakult ki. Talán ennek köszönhető, hogy nyugdíjazásom után még 15 évig vállaltam egész- és részfoglalkozású könyvtárosi beosztást. Aztán elérkezett 1999. december 31., az utolsó munkanap.
— Hogyan keletkezett az a jelző: „Mili néni, az élő lexikon"?
— Ezt hallottam olvasóktól, de kollegáktól is. Mondhatom nagyon jól esett, s új és újabb szellemi tornára késztetett. Ha most azt kérdezed, hogy miből táplálkozott nálam ez az ismeretanyag, akkor több réteg egymásra rakodásáról adhatok számot. Szívesen tanultam, már gyermekkoromban sokat olvastam, nyitott voltam a világ dolgaira. Aztán korrepetáltam is, így az előző évek tananyagát szinten tudtam tartani. Később három gyerekemnek segítettem a tanulásban, a leckéket rendre áttanulmányoztam, majd férjemmel „együtt" tanultam a jogi egyetémre. Azt azonban nem tagadhatom, hogy örökölt gének is segítettek a jó memória kifejlesztésében. Nem űztem sportot abból, hogy mit, hol tudok megtalálni. Örömmel segítettem főiskolás szakdolgozatok megírásánál, kutatóknak tanulmányaik elkészítésénél, vagy csak egyszerűen az érdeklődő olvasóknak. Az 1999-ben számomra odaítélt „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntetés talán ezt a könyvtárosi munkát kívánta elismerni.
— Megszólal-e még a nappaliban álló zongora?
— Mostanában még többször fordulok Bach és Beethoven zenéjéhez, mint régebben, hiszen baráti körünk fogyatkozik, olvasni a szemem miatt egyre kevesebbet tudok. Maradt a zenehallgatás és a zongorázás. Szívesen főzök, ha hazajönnek a Székesfehérvár-Budapest-Nagykanizsa között ingázó unokáknak, no meg férjemmel kirándulunk, ameddig bírjuk. Legutóbb Lillafüreden üdültünk, s a fíatalabbak-tól nem maradva el a Bükkben túráztunk.
2004. március .
ESÉLYEGYENLŐSÉG - 7
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Közgyűlést tartott a Hadirokkantak Hadiözvegyek, és Hadiárvák Nemzeti Szövetsége Nagykanizsai Szervezete, melyen vendégül látták Padányi Máriusz országos elnököt valamint a Honvédelmi Minisztériumból Ipacs József alezredest. Görcsi Frigyes, a helyi szervezet elnöke tájékoztatást adott a tagságnak a II. világháborús emlékhelyről, beszámolt a március 15-i alapkőletételről, a szervezet által e célra összegyűlt adományokról. Ezt követően a fogadási órák tapasztalatairól esett szó. A most kilenc esztendős kanizsai szervezet mintegy hetven taggal rendelkezik. Többen nehezen igazodnak el a hadirokkantakra, hadiárvákra vagy éppen hadiözvegyekre vonatkozó jogszabályok között.
A Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Közalapítványtól elnyert pályázatból ''98 óta működteti a jogvédő irodát Nagykanizsán a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A jogvédő iroda több éves működése bebizonyította, hogy eredményes, szükség van rá. A felvetődő problémák zöme nemcsak helyi szinten jelentkezik. Zalakomárban, ahol számos cigány család él, kihelyezett iroda kezdte meg a működését a közelmúltban. A tapasztalatokról e rövid idő alatt is lehet szólni.
A zalakomári CKÖ-irodában minden hónap első keddjén 15-17 óráig, Nagykanizsán a helyi CKÖ ügyfélfogadási idejében kereshetik fel gondjaikkal a roma lako-
sok, a hátrányos helyzetű emberek az ügyvédnőt.
— A jogvédelem a jogsegélyszolgálat elsődleges célja, magában foglalja a jogokkal és a kötelezettségekkel való tisztánlátás biztosítását. A nagykanizsai CKÖ a cigányság érdekérvényesítő képességét kívánja fejleszteni, biztosítani a jogvédő iroda segítségével. Az ügyfeleink döntő többsége lakáshelyzettel kapcsolatos probléma — lakásigénylés, lakbértartozás, közüzemi díjak rendezése — miatt fordult hozzánk. Az ügyfelek egy része munkajogi problémával is felkeres bennünket. Különös hangsúlyt fektetünk a tájékoztatásra, hogy a munkaviszony létesítésénél mire kell fi-
gyelniük, milyen jogaik illetve kötelezettségeik vannak. Az elmúlt évben segítséget nyújtottunk a kismamákat érintő GYES-sel kapcsolatos kérelmek, beadványok szakszerű elkészítésében is — fejtette ki dr. Bányainé dr. Molnár Judit ügyvéd.
— Mekkora volt az érdeklődés a zalakomári fogadónapján?
— A zalakomári első fogadónapomon tizenketten vettek részt. Többen érdeklődtek a szociálpolitikai támogatás várható alakulásáról, lakhatási gondokban, munkajogi problémákban, szerződéskötéssel kapcsolatban kértek jogi segítséget, illetve a szociális juttatásokra való jogosultság után érdeklődtek.
AZ ELSZÁRMAZOTTAK MEGBECSÜLÉSE
KÉSZPÉNZ HITEL
AZONNAL! ARANY, EZÜST, DRÁGAKŐ FEDEZETRE.
ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓK Nagykanizsa, Vasemberház 93-313-332
Bank: SURD ÉS VIDÉKE TAKARÉK-SZÖVETKEZET
S ~ ~\ KOZELETI
KÉPZÉS
A helyi CKÖ a Magyarországi Cigányokért Közalapítványtól elnyert pályázati pénzből idén is elindította közéleti képzéssorozatát. Március 19-én második alkalommal vettek részt a képzésen a megyében működő cigány kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek képviselői, akik Horváth Miklós, a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetség elnökének a Cigány civil szervezetek szerepe, lehetőségei, egyesületek működésével kapcsolatos törvényi szabályozásai című előadását hallgathatták meg. Még tíz alkalommal lesz otthona a Bogdán János Közösségi Ház a képzésnek. I
A kiskanizsai Polgári Olvasókör megalakulásának 134. évfordulóját március 12-én ünnepelték a Móricz Zsigmond Művelődési Ház zsúfolásig megtelt színháztermében. Az 1870-ben megalakított Polgári Olvasókör a kiskanizsaiak közösségi és kulturális életének motorja volt. Közel 80 éven át működött, és a ''90-es évek elejétől újították fel ismét az Együtt Kiskanizsáért Egyesület tevékenységének köszönhetően. Az ünnepi programot Horváth Jánosné állította össze. A két és fél órás kulturális program, valamint a meghívott, Kiskanizsáról elszármazott díszvendégek visz-szaemlékezései nagy tetszést arattak.
Dr. Fülöp Andrást, a MALÉV nyugalmazott repülési igazgatóját, egykori főpilótát, valamint Magasdi Györgyöt, a Magyar Légierő vezénylő zászlósát dr. Dénes Ferenc minőségirányítási vezető mutatta be versbe szedett gondolataival.
Dr. Fülöp András nyugalmazott főpilóta már a megszólalásakor szimpátiát váltott ki a jelenlévőkből, hiszen így szólt a közönséghez: nagy szeretettel köszöntöm a kanizsaiakat, kiskanizsa-iakat, sáskákat! Pályafutása során olyan emberekkel találkozott,
akik a II. világháború hősei voltak. Mint hivatásos pilóta, 50 és fél évet repült, 62 féle repülőgépen, melyek mind motoros és sugármeghajtású gépek voltak. Határozottan nem merte állítani, hogy találkozott ufóval, de egy alkalommal egy fénygömb követte hosszan a TU-134-es sugármeghajtású repülőgépüket, valamint egy gömbvillám is okozott izgalmat a személyzetnek. Magasdi György a repülőgépek üzemképességéért felelős. Ő is sokfelé járt a világban. Jó volt hallani Kiskanizsán a hazánkról szóló szép szavait. Kevés olyan szép ország van, mint Magyarország. Jobban kellene rá vigyáz-
nunk, és büszkének kellene rá lennünk. Két alkalommal is tanult az USÁ-ban, s azt tapasztalta, semmivel sem jobbak ők, mint mi, csak ők jól használják az emberi tudást. Ebből kellene tanulnunk, és sokkal előbbre juthatnánk.
Végezetül Litter Nándor polgármester kifejezte köszönetét a szervezésért, hangsúlyozta, örül annak, hogy együtt szárnyalhatott az előadókkal, visszaidézve azt az összefogást, ami jellemezte a várost a Polgári Olvasókör megalakulásának idején. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a régmúlt idők szellemisége ma is követendő példa.
8
TT
2004. március 3.
Valamivel több, mint négy évtizedet töltött el a pedagógus pályán. Rövid időt a katedrán, évtizedeket vezetőként. Három középiskolát igazgatott hosszabb-rövidebb ideig. Ezzel a tanévvel véget ér a pálya, Mayer Ferenc, a Batthyány Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatója nyugállományba vonul.
— Kiskunfélegyházán érettségiztem. Volt egy nagyszerű magyartanárom, az ő hatására döntöttem el, hogy magyar szakos tanár leszek, második szakomnak a történelmet választottam. Érdekes, hogy a pályám során aztán a történelmet szerettem meg jobban. Az Eötvösre kerültem, és tanár lettem. 1962-ben nagy dolog volt bejutni az ELTE-re. Amikor végeztem, emlékszem, egyetlen álláshelyet írtak ki: Karancslapujtőre kerestek magyar-történelem szakos tanárt, 100-150 végzős számára kínálták ezt az egy lehetőséget. Nem pályáztam.
— Hogyan került Kanizsára?
— Az Alföldről, Hajósról származom. Amikor végeztem ott sem volt álláslehetőség, ezzel a szakkal valamiért akkoriban nehéz volt elhelyezkedni. Voltak nagykanizsai évfolyamtársaim, barátaim, tőlük kaptam a jelzést, hogy itt, az akkor még működő felsőfokú technikummal közös igazgatással működő Cserhátiban üresedés van. Gyorsan megpályáztam az álláshelyet, amit el is nyertem. Fogtam a kis bőröndömet, felültem a vonatra, és eljöttem Nagykanizsára úgy, hogy azelőtt sosem jártam itt. Kaptam szolgálati férőhelyet a kollégiumban, és ezzel elkezdődött a pedagógus pályám. Igaz, véletlenül kerültem ide, de egy év után már nem mentem volna máshová. Az Alföld egészen más világ, más természeti környezettel és emberekkel. Megszerettem a várost és Zala megyét, gyökeret vertem, megnősültem, a feleségem is zalai.
— Egy évtized után váltott ... vezető lett.
— 1981-ben behivattak az akkori Városi Tanács Művelődési Osztályára és felkértek, legyek a Thúry Szakközépiskola igazgatója. Elvállaltam. Három év után felkértek a Mező Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatására, mert akkor ment nyugdíjba Debreczeni Attiláné. Csodálatos közel egy évtized következett. Nagyon jó tantestülettel, alkotó légkörrel, új profilokkal, a világbanki projektben való részvétellel. A Mező eredményesen dolgozó, versenyképes iskolává fejlődött rövid idő alatt.
— Hogyan került a BLG-be?
— 1992-ben lejárt az elődöm vezetői megbízása. Nevelői küldöttség keresett meg, hogy pályázzak a Batthyányba. Bevallom, ez nekem akkor lelki traumát okozott. Nagyon sok minden elindult a Mezőben, jó kapcsolatom volt a kollégákkal, jól működött az iskola. Aztán mégis úgy döntöttem, váltok. Sokan nem értették, miért tettem. Semmi más nem történt, mint felmértem magamban, hogy hosszú ideig nem feltétlenül szerencsés egy intézményt vezetni. Tíz év után váltani majdnem, hogy természetes, ha van erre lehetőség. Arról pedig meg voltam győződve, hogy a Batthyány jó iskola. Egyedüli pályázó voltam. 1992-től vezetem az iskolát.
— Gondolt erre valaha?
— Nem bántam meg, hogy a felkérést elfogadtam. A nevelőtestület túlnyomó többsége a pályázatomat és személyemet támogatta. Egy jó iskolát vettem át az elődömtől, biztos alapokon építkezhetett tovább az intézmény. Az elmúlt több mint egy évtizedben az iskola presztízse, rangja tovább erősödött, eredményei alapján országosan is a legjobb középiskolák között tartják számon. A generációs váltás okozott nehézségeket, sok nagy tanáregyéniség ment nyugdíjba, de a többségében volt Batthyány-s fiatal generáció jól illeszkedett be az iskola munkájába.
— Mit tart a legfontosabb eredménynek?
— Az elmúlt tíz év sorozatos oktatáspolitikai változtatásai folyamatosan innovatív munkára kényszerítették az iskola nevelőtestületét és az iskola vezetőit. Úgy vélem, hogy az iskola az oktatáspolitikai hullámverések közepette megőrizte rangját, az iskola tanulmányi munkája jó színvonalú és eredményes maradt. Sikerült a különböző támogatásoknak köszönhetően olyan fejlesztéseket megvalósítanunk, amelyek biztosítják az eredményes nevelő-oktató munkához szükséges korszerű feltételeket. Javult az iskola iránti érdeklődés, sok kiváló, jóképességű tanuló jelentkezik intézményünkbe. Az érdeklődés folyamatos növekedése következtében mára az iskola tanulóinak létszáma meghaladja az 1000 főt. Ennek ellenére sikerült megőriznünk a tanulmányi munka színvonalát.
-r- Nyugodt szívvel adja át a stafétabotot?
— Azt hiszem, igen. Az elmúlt években számos olyan beruházást, fejlesztést sikerült végrehajtani, amelyről talán nem is álmodtunk. Jó örökséget vesz át az utódom, és remélem, a váltás semmilyen törést nem okoz majd. 61 évesen eldöntöttem, elmegyek nyugdíjba, átadom a helyet a fiataloknak. Semmilyen konfliktust, elvarratlan ügyet nem hagyok hátra, nyugodt szívvel fejezem be a pedagógus pályámat. Szurkolok az iskolának, az utódomnak. Ha igénylik segítségemet, tanácsaimat, azt jó szívvel megteszem.
— Készített már terveket, mi lesz szeptember elseje után?
— Nem szakadok el teljesen a szakmától, ezt fontosnak is érzem. A Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának vagyok az alelnöke, és tagja vagyok a győri Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságnak. E kettő külön-külön is jelentős, felelősségteljes munkát kíván. Családom van, lányaim, unokám. Nekik is szeretnék segíteni. Szeretnék olvasni, lazítani, erre az utóbbi húsz évben nem volt időm. Szeretek kertészkedni, és szeretek horgászni, most remélem, időm is lesz rá.
— 42 évet töltött el a pályán. Ma is ezt a pályát választaná?
— Nem bántam meg, hogy ezt a pályát választottam. Néha az egzisztenciális nehézségek miatt felmerült bennem, jól döntöttem-e, aztán a kétségek gyorsan szertefoszlottak. Számos örömet hozott az élet pedagógusként. Sok volt tanítvány, szülő pozitív visszajelzése mindig megnyugtatott, jól választottam. Azt tapasztaltam, aki szereti, tiszteli a tanítványát, saját életét is megédesíti. Aki nem tiszteli kellőképpen a diákját, annak el tudom képzelni, hogy kevés öröme van a pályán. Akkor lehet sikeres egy pedagógus, ha bármikor a gyerek, vagy a szülő szemébe tud nézni, hogy ő mindent megtett tanítványainak testi, lelki és szellemi gyarapodásáért. Szeretni, tisztelni a diákot, nincs ennél fontosabb.
Dukát Éva
2004. március 23.
RIKA

( Jj MÁRCIUS 16?)
Versmondók sikere
Újabb sikereket értek el Schmidt Istvánnak, a Tungsram Versmondó Kör vezetőjenek szlovéniai tanítványai. A Budapesten megrendezett országos Vörösmarty Mihály Általános- és Középiskola 9. szavalóversenyén a 11. és 12. korcsoportban 3. helyezést és különdíjat kapott Vörös Laura. A 14- korcsoportban pedig Uzsek Zsuzsa ért el 1. helyezést.
„Uszkár díjak"
Az „Élettér" Állat- és Természetvédelmi Egyesület bálján második alkalommal adtak át „Uszkár- díj" elismerést az e területen tevékenykedőknek. Ez alkalommal a város önkormányzata és két aktivista, Szántó Lászlóné és Baj Károlyné kapott elismerést. Az állatvédők a bál bevételét az új állatmenhely kialakítására fordítják.
Hagyományápoló Kör
Márciusi összejövetelükön a Kanizsai Olajos Szeniorok Hagyományápoló Kör tagjai Sallay Zoltánnal az olajipari szállítás történeti emlékeiről beszélgettek.
Kanizsaru
Reggel, 09.25 órakor az URH járőr a város területén igazoltatott egy becshelyi lakost, akiről megállapítást nyert, hogy jármüvével úgy vett részt a közúti közlekedésben, hogy a vezetés megkezdése előtt szeszesitalt fogyasztott. Az igazoltatást követően vérvételre került előállításra. Cselekménye büntetőeljárást von maga után.
17.30 órakor egy állampolgár hívta fel a rendőrség figyelmét, hogy egy Ladával közlekedő személy feltűnően bizonytalanul halad járművével, az úttesten kanyarogva, egyik sávból a másikba hajtva közlekedik. A közlekedési járőr rövid időn belül ellenőrzés alá vonta a magáról megfeledkező sofőrt, akiről kiderült, hogy jócskán fogyasztott alkoholt
a járművezetés megkezdése előtt. A büntető eljárást ő sem kerülheti el_
( MÁRCIUS 17.)
Szellemi diákolimpia
A dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola csapata a középiskolások számára kiírt szellemi diákolimpia országos döntőjén második helyezést ért el.
Kanizsaru
Reggel, 07.15 órakor érkezett bejelentés, hogy az éjszaka folyamán ismeretlen tettes ablakbetöréssel feltört a Teleki utcában egy parkoló Opel típusú gépkocsit, melyből hangfalakat tulajdonított el mintegy 15.000 Ft. értékben.
12.15 órakor a Kaposvári útról érkezett bejelentés, hogy ismeretlen tettes egy lakóházba hatolt be, miközben a tulajdonosok a kertben dolgoztak. Az elkövető készpénzt, arany ékszert tulajdonított el mintegy 200.000 Ft. értékben. Sajnos az elkövető dolgát a tulajdonos megkönnyítette azzal, hogy a lakóház ajtaját kulccsal nem zárta be.
15.05 órakor hármas, személyi sérülés nélküli közlekedési balesetről érkezett bejelentés. A Király úton közlekedett Opel Astrájával egy letenyei férfi, amikor figyelmetlensége miatt későn észlelte a vele azonos irányba haladó de forgalmi okból álló nagykanizsai lakos által vezetett Opel gépkocsit, melynek nekiütközött. Az ütközés ereje az álló Opelt az előtte szintén forgalmi okból álló nagykanizsai lakos általa vezetett Suzuki gépkocsinak lökte. A járművekben mintegy 170.000 forint kár keletkezett. Az okozó jármű vezetőjével szemben szabálysértési feljelentéssel élt az intézkedő rendőr.
15.10 órakor bejelentés alapján vonult helyszínre a balesethelyszínelő. A Fő úton közlekedett a Deák tér irányába egy csurgói lakos Renault Clio gépkocsijával, amikor a Deák téri forgalom irányító közúti közlekedési jelző-
lámpa tilos jelzését figyelmen kívül hagyva, megállás és lassítás nélkül tovább haladva nekiütközött a Felső templom irányából a zöld jelzésen balra, az Erzsébet tér irányába kanyarodó és haladó VW Golf gépkocsinak. A baleset során személyi sérülés nem történt. Az okozó jármű vezetőjével szemben szabálysértési eljárás indult.
C J| MÁRCIUS 18v
Virágok — Kertek
Czinki Ortrun német festőművész és dr. Czinki László kertépítész Virágok — kertek című, közös kiállítása nyílt meg a Hevesi iskola galériájában. Az alkotók munkásságáról bevezetőt mondott és a tárlatot megnyitotta Lehota M. János esztéta.
Kanizsaru
20.17 órakor az URH járőr tiltott kéjelgés miatt a 7-es főútvonal városi szakaszáról állított elő egy nagykanizsai nőt. Vele szemben szabálysértési feljelentést tett.
21.00 órakor szintén tiltott kéjelgés miatt állítottak elő a Magyar utcáról két nagykanizsai nőt a járőrök. A szabálysértési feljelentést ők sem kerülhették el.
( MÁRCIUS 19?)
Kanizsaru
17.18 órakor egy hölgy tett bejelentést, mivel a bejelentés előtti időben egy a Hevesi úton található élelmiszer üzletben ismeretlen tettes alkalmi lopás módszerével eltulajdonította pénztárcáját a benne lévő készpénzzel, valamint
irataival, mintegy 11.000 Ft. értékben. Az ügyben megindult az eljárás.
C M MÁRCIUS 20.
Kanizsaru
10.55 órakor az URH járőr igazoltatást követően előállította azt a kaposvári nőt, akit a kaposvári rendőrkapitányság eltűnés miatt körözött.
C M MÁRCIUS 21.
Kanizsaru
08.40 órakor a Péterfay utcából érkezett bejelentés, hogy egy parkoló Opel Astra gépkocsiról ismeretlen tettes eltulajdonított 4 darab dísztárcsát, mintegy 40.000 Ft. értékben.
15.45 órakor szintén hasonló esetről érkezett bejelentés a Zemplén utcából, ahol ismeretlen tettes egy Suzuki gépkocsiról 2 darab dísztárcsát tulajdonított el, mintegy 15.000 Ft. értékben.
22.55 órakor a rendőrjárőr ittas járművezetés miatt állított elő egy nagykanizsai férfit. Vele szemben eljárást kezdeményeztek.
ELŐZETES)
Cukorbetegeknek
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete március 26-án pénteken klubfoglalkozást tart a kórház tanácstermében, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. A találkozó témája az inzulinkezelés módozatai lesznek. Az inzulinkezelésről a résztvevőknek dr. Sebestyén Miklós főorvos tart előadást, válaszol a kérdésekre.
Kríeg Ferenc, Szombathelyen élő festőművész kiállítását nyitotta meg Pungor János, a TIT Vas megyei igazgatója március 13-án a Trend Art Stúdiógalériában. A Zalaegerszegen 1921-ben született Krieg Ferenc rendszeres résztvevője hazai és külföldi kiállításoknak. Nagykanizsán színekben tobzódó tájképei, karneváli figurái láthatók. A megnyitón közreműködött Tiborcz Iván.
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
10
T
2004. március 3.
EMBEREK, UTAK, KAPCSOLATOK
Emberek, utak, kapcsolatok címmel nyílhat új állandó kiállítás a Thury György Múzeumban a jövő év elején, ha a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához benyújtott pályázatot pozitívan bírálják el - mondta sajtótájékoztató keretében Kiss Bódog Zoltán, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke március 16-án. A 40 millió forintos pályázathoz az önrészt 4-4 millió forintot, a megyei közgyűlés illetve a helyi önkormányzat biztosítja. A megyei közgyűlés ezzel a támogatással is szeretne segíteni abban, hogy városunk, mint a „Régiók Kapuja" rendkívüli adottságait minél jobban ki tudja használni. A tudományos, kulturális és oktatási szempontokon túl komoly gazdasági jelentősége is lehet ennek a kiállításnak: akár a nemrégiben elutasított észak-déli korridor, akár az
5-ös közlekedési folyosó sorsát illetően döntő lehet, hogy milyen lehetőségeket tudunk kínálni a térségben.
Dr. Vándor László, a Zala Megyei Múzeumok igazgatója a szükséges átalakításokról, a tárlaton bemutatásra kerülő anyagokról szólt. A múzeum Fő úti épületének felújítása a nyár végén kezdődhet, az 525 négyzetméteres területen olyan 21. századi kiállítás megrendezését tervezik, amely alkalmas arra, hogy a fiatalabb generációk érdeklődését is felkeltse a város és környéke történelme iránt. így nem csak előadótermet, hanem játszóházat is kialakítanak. Az épület emeletén komoly technikai átalakítást kell megvalósítani, itt az iparosok, civil szervezetek segítségére is számítanak. Maga a kiállítás két részből áll majd, egy-
részt az újkőkortól a rézkoron át egészen a középkorig mutatja be a környéken előkerült tárgyakat, leleteket — itt lesz látható például a bajcsai vár anyaga, az M7-es autópálya építése során előkerült leletek is —, másrészt a 18. századi Nagykanizsáról, a város dualizmus kori fejlődéséről szóló valamennyi feltárt lelet, köztük a valamikori Feketesas Patika teljes egészében restaurált berendezése lesz megcsodálható.
Litter Nándor polgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik példaér-
tékű összefogásról téve tanúbizonyságot, megteremtették az állandó kiállítás létrehozásának lehetőségét.
Szőlősi Márta.
KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS
A magyar könyvtárügy egyik alapelve, hogy a könyvtárhasználók minden dokumentumhoz hozzájuthassanak, bárhol található a világban. Ezt a célt szolgálja a könyvtárközi kölcsönzés is. Már a hatvanas évek végétől működik ez a szolgáltatás a kanizsai könyvtárban, jóllehet akkoriban még nem álltak a könyvtárosok rendelkezésére azok a modern kommunikációs eszközök, adatbázisok, amelyek ma már széles körben hozzáférhetők. A kanizsai könyvtárhasználóknak a könyvtár gyűjtési területén kívül eső, az állományból hiányzó kiadványokhoz való hozzáférést segíti a könyvtárközi kölcsönzés rendszere, amelyről nemrégiben „Az esélyegyenlőség elveinek érvényesítése az információ és dokumentumszolgáltatásban" címet viselő szakmai fórumon esett szó.
— Két évtizede még a könyvtári hálózati elv és a gyűjtőköri elv ismerete adott támpontot a könyvtárosnak ahhoz, hol keresse, kérje a saját könyvtári állományában nem lévő dokumentumot. Már akkoriban álmodozott a könyvtáros szakma arról, hogy egy központi dokumentumellátó raktárt kellene létrehozni —
mondta Varga Mária a Halis István Városi Könyvtár munkatársa.
— Mi változott a könyvtárközi kölcsönzésben az elmúlt évtizedékben?
— A kilencvenes évek túlhaladták a raktárról alkotott elképzeléseket. Az Internet lehetőségei, az információs adatbázisok kiépítése, a központi akarat, és a mellé rendelt források lehetővé tették egy országos dokumentum lelőhely rendszer kialakítását. A rendszer 2001 februárjától él, és azt a célt szolgálja, hogy az adott könyvtárban fel nem lelhető dokumentumokat is helyben hozzáférhetővé tegye az olvasó számára. Az információszerzésben esélyegyenlőséget biztosítson, vagy legalább csökkentse a hátrányokat.
— Hányan igénylik ezt a lehetőséget?
— Évről évre nő a szolgáltatást igénybe vevők száma a nagykanizsai könyvtárban. 2002-ben 290 kérést teljesítettünk, tavaly 490 könyvet, és 30 folyóiratot, dokumentumot kölcsönöztek a könyvtári állományon kívülről az olvasók.
— Hogyan működik a rendszer?
— Az ország könyvtárai egy nagy információs rendszerré
szerveződtek. Katalógusaik nyilvánossá váltak, így bárki, aki a számítógéppel, az Internettel boldogul, kiderítheti, hogy az általa keresett mű hol található, honnan kölcsönözhető. Az adatkeresés nyilvános, a kölcsönzés rendszere a könyvtárakon keresztül zajlik. A rendszerben jelenleg 350 kérő könyvtár szerepel, ezek sorában a kérések számát illetően a 16. helyen áll a kanizsai könyvtár. Az adat arra utal, a kanizsai olvasók a könyvtárosok ajánlása alapján ismerik ezt a lehetőséget, élnek ezzel. A könyvtárközi kölcsönzés elsősorban három nagy egyetemi könyvtár felé irányul, a Szegedi Egyetem, a Debreceni Egyetem és a Pécsi Egyetem könyvtárai azok, amelyek a megfelelő állománnyal rendelkeznek, gyorsan teljesítik a kérést, amelyért e rendszeren belül nem kell fizetni. A kanizsai könyvtár, a többi könyvtárhoz hasonlóan, saját állományát szintén rendelkezésre bocsátja. A rendszeren kívüli kölcsönzések postaköltségét a könyvtár fizeti, ez az olvasóra nem ró terhet. A kérőlapok kitöltését követően a könyvtáros az Internet segítségével lekérdezi a könyvtárak adatbázisából: hol áll rendelkezésre a kiadvány, ho-
gyan, mennyi időre kölcsönözhető. Ezt követően, 5-10 nap elteltével postai úton érkezik meg a könyv, amelynek továbbkölcsön-zési módját a tulajdonos könyvtár határozza meg. Általában olvasótermi használatra adják kölcsön dokumentumaikat
— Kik veszik igénybe a szolgáltatást?
— A könyvtárközi kölcsönzést elsősorban a továbbtanulók, a továbbképzések résztvevői igénylik, illetve a tudományos munkát végzők.
— Mikor nem alkalmazható ez az eljárás?
— A könyvtárközi kölcsönzés rendszere nem alkalmazható a felsőfokú oktatási intézményekben lévő szakdolgozatok esetében. Ezek a kiadványok az adott intézmény könyvtárában férhetők hozzá, erről a diákokat tájékoztatják. Mivel az egyes könyvtárakból egy időben kölcsönözhető anyagok száma limitált, a kölcsönzési idő korlátozott, másként működik, mint a helyi kölcsönzés.
Ez a szolgáltatás is azt biztosítja, hogy a könyvtárunkba belépő az összes könyvtár szolgáltatásainak haszonélvezője legyen.
2004. március 23.
FESZTIVÁLHANGULAT
AZ ÉLŐ ZENE ÉRTÉKE
és tökéletes rendet képezte le, amit Isten teremtett, és amit az ember nem tudott megalkotni. Ha mindezt végiggondoljuk, a magyar zene a népdal gyökereitől egészen Farkas Ferencig húzódva valóban nagyhatalom a népek sorában. A zene és egyedül a zene tudta azt megalkotni, és megőrizni is. Mert nagy és dicső népek voltunk a népek sorában. Sajátos és senkihez nem hasonlítható nyelvvel, lelkülettel. De hasonulva a világhoz, egyre távolodunk a magyarok istenétől. Elvágtuk az ősi gyökereket, nem vagyunk Góg és Magóg fiai, Bendegúz vére. Átvettünk jövő-menő eszméket, ... megyünk ugyanilyen születő és elmúló elméletek és emberek után. De mily csodálatos! Felcsendül Liszt zenéje. És halljuk Erkelt, a Himnuszunkat, a Hunyadi Lászlót ... Talán felnő hozzájuk ez a nemzet. A magyar zene nem hódolt be, nem is lehetett megcsonkítani. Olyan élő nagyság maradt és lesz is, amihez hozzáigazíthatjuk ismét a szót és az erkölcsöt — mondta Lehota János.
Az esten Samu Sándor vezényletében ismert, népszerű dallamok csendültek fel Farkas Ferenctől, Erkel Ferenctől, Bartók Bélától, Liszt Ferenctől és Kodály Zoltántól.
A Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar közreműködésével Élő szimfonikus zene címmel hagyományteremtő rendezvénynek adott otthont a Batthyány Gimnázium aulája. Az ismert magyar zeneszerzők műveiből válogatott műsor elején Lehota János, tanár mondott köszöntőt.
— Ha valakiben felvetődne a kérdés, mit keres itt a szó és a beszéd, amikor a zene, ráadásul a magyar zene, Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán és Farkas Ferenc hangzik fel, akkor annak azt mondanám, helyesen szólt. A szó, a beszéd elvesztette értékét ... Az isten lelkét a művész kapta örökül. így lett hivatott az isteni azonosságot átörökíteni. Legelsőben a szó hangozhatott el, hiszen Isten is szóban teremtett, ... a bűn után a csend következhetett, amelyben már ott volt a zene ... A művészet még vissza tudja állítani az igazságot... A zene a maga zárt és öntörvényű világa önmagában is a teljesség és tökéletesség, tehát az erkölcsi világrend felidézője és megszólaltatója tud lenni, hiszen a lélekből fakad, és a léleknek szól. A zene belső rendjében minden önazonos, mindennek — hangoknak és hangszereknek — pontos és meghatározott helyük és szerepük van. ... Azt''a teljes
Az elmúlt héten gazdag programot kínált a Tavaszi Fesztivál szervező gárdája a kultúra szerelmeseinek. A sort a M.É.Z. együttes fergeteges skót, ír zenei kncertje nyitotta. Petrás Mária keramikusművész és népdalénekes kiállítása március 18-án nyílt meg a HSMK Kiállítótermében.
A Tavaszi Fesztivál programjainak sorában került sor szombaton este a Botafogo Táncegyüttes Tűzcsizmák című produkciójára. Az együttes 1989-ben alakult át a mai Botafogo táncegyüttessé, és három év alatt a műfaj egyik legeredményesebb magyar versenyklubja közé küzdötte fel magát. 2001-ben Európa bajnoki címet szereztek, 2003-ban a Blackpooli Táncfesztivál ezüstérmét kapták meg. Nevük, a samba nevű brazil tánc alapfigurájának nevéből ered, mivel az együttes formanyelve latin táncokra épül, ezért választották ezt az elnevezést. Szombat esti műsoruk a Kabaré közismert betétdalára készült koreográfiával indult, ezt latin versenytáncok követték, majd Voices címmel láthattunk egy produkciót. Ravel és Morricone zenéi után cigány népzenei összeállításra készült koreográfiát láthattunk, majd a Ritmo de Botafogo és az Alom elnevezést viselő műsorszámokat követően a Botafogo együttes Botas de Fuego-Tűzcsizmák című produkciójával zárta színvonalas műsorát.
MINDEGY MILYEN A ZENE, CSAK JÓ LEGYEN
A Tavaszi Művészeti Fesztivál nyitórendezvé-lyen zene, csak jó legyen, hasson ránk, hiszen a
nyén Szentpéteri Csilla zongoraművész műsorátzenének elsősorban nem nevelési célja van. A ze-
csodálhatta meg a közönség. A nézők egy zeneinében ott van a szeretet, az álmodozás, a nemes
utazáson vehettek részt, ahol az alvilág kapujától agondolkodás.
mennyországig mindenféle helyszínt bejártak.— Hogy fogadja a közönség a műsorait?
Utaztak a zene szárnyán Spanyolországba, Kubába, ^^^^^^^^BHkjHj^H^^^^^H — Lehet, hogy vonzza az embereket, hogy itt van
szólt hindu dal, és utaztak Aladin varázsszőnyegén.egy nő, aki a klasszikus zenéből jött, egy merész
Ezek finom ízek, hangulatok, régi klasszikus szer- f vállalkozásba belekezdett, és azt mondja, hogy ő
zők dallamai találkoztak a mai modem kor ritmusa- ^^HBp f írja, hangszereli, rendezi és vezényli a zenészeket
ival, a művésznő saját zenei gondolataival, impro- M a színpadon.
vizációival és a mai kor igényes ritmusaival. ^^^^HHh—Hallhatnánk a terveiről?
Mindez a XXI. században egy egészen varázslatos— A nagy terv, zongora mellett maradni. Terveim
stílust, hangulatot ad, ami ebben a rohanó világbanközött szerepel hogy többet koncertezzek külföld-
felfrissíti az embereket. ^^K^^PÜF " ön. Az elmúlt év végét Brüsszelben zártam, egy
— Milyen elképzelés alapján választotta ki a mű- ^Hpf —^■£ csodálatos úton vehettem részt a miniszterelnök veket? — kérdeztük Szentpéteri Csillától a koncertBt felkérésére. Előtte Genfben voltam, a Vöröske-előtt.reszt Világnapja alkalmából rendezett ünnepsé-
— Általában igyekszem olyan szerzőkkel foglal- ^^H ......." .^^^^HLa gen. Magyar művészként először adhattam egész
kőzni, akik nem szerepeltek a korábbi lemezemen, ^_esfet betöltő gálakoncertet, ahol 12 államelnök,
illetve minden lemezen 12 műből, 12 stílust bemu- ugyanennyi nagykövet, hercegek és királyok vet-tatni. Az a célom, felejtsük el, hogy van könnyű- és komolyzene, és ne tek részt. Nekem nincs semmi más dolgom, mint egyrészt átadni azt a
méregessük, hogy a komolyzene méltóságteljes a könnyűzene meg tudást, amit a szüleimtől és „odaföntről" kaptam, másrészt a gyerme-szórakoztat, hanem egyszer jussunk végre el oda, hogy mindegy, mi- kemet emberhez méltó útra terelni.
12
TS
2004. március 3.
Március 23. kedd
DQEI
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 10:00 Info-Mozaik 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déii harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Srpski Ekran 13:25 Unser Bildschirm 14:00 Kachorra — az ártatlan szökevény 14:50 Fogadóóra 15:20 Repeta 16:05 Jelentés 16:30 Álomsuli 16:50 Maradj velünk! 17:00 Katolikus krónika 17:30 Híradó 17:40 Közeli 17:45 Mi és az EU 17:50 Élesben 18:30 Társasutazás - Európa csillagai 19:00 Quizfire 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 Félszázadunk 21:05 Rakott 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Kedd este 22:35 Krzysztof Kieslowski: Megvagyok 23:05 Panoráma 00:05 Az ikrek visszavágnak.
íwn
06:00 TopSport 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 09:00 Stahl konyhája 09:10 Tripla vagy semmi 09:40 Central Park West 10:40 Teleshop 12:00 Szeretök és riválisok 13:00 A Mikulás titkárnője 15:00 Kapcsoltam 15:35 Beverly Hills 90210 16:35 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 A Nagy 0 21:15 New Jack City 23:15 Szeret, nem szeret 23:30 Jó estét, Magyarország! 23:55 Propaganda 00:30 Utolsó vacsora az Arabs Szürkénél.
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:3506-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Fókusz Portré 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Kórház a város szélén 20 év múlva 22:20 Való Világ 23:20 Találkozások 23:35 Híradó 23:40 BeleValó Világ 00:05 CIA 2.: Célpont Alexa 01:35 Fókusz
Március 24. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 10:00 Gyorssegély 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Hrvatska krónika 13:25 Ecranul nos-tru 14:00 Kachorra - az ártatlan szökevény 14:45 Szerencsi, fel! 14:50 Kormányváró 15:20 Repeta 16:05 Jelentés 16:30 Bukott angyalok 16:50 Unitárius ifjúsági műsor 17:00 Tanúságtevők 17:30 Híradó 17:40 Közeli 17:45 Mi és az EU 17:50 Élesben 18:30 Társasutazás — Európa csillagai 19:00 Quizfire 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 A nők csak azt akarják 21:40 Szórakoztató percek 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Szerda este 22:35 Hungarikum 23:05 Ötvenéves (lesz) a Magyar Televízió
irran
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:30 Central Park West 10:25 Teleshop 11:45 Szeretők és riválisok 12:45 Őrangyal 15:00 Kapcsoltam 15:35 Beverly Hills 90210 16:35 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Jóbarátok 20:15 Ali you need is love 21:15 A bevetés szabályai 23:55 Cinematrix 00:30 Jó estét, Magyarország! 00:55 Enoia Gay
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Autómánia 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 A Thomas Crown-ügy 23:25 XXI. század 23:45 Az elnök emberei 00:40 Bele Való Világ 01:05 Találkozások 01:15 RTL Klub Híradó 01:25 Antenna 01:50 Fókusz
Március 25. csütörtök
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 10:00 Kata-pult 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Slovenski Utrinki 13:25 Együtt 14:00 Kachorra — az ártatlan szökevény 14:50 Anyanyelvi szószóló 15:20 Repeta 16:05 Jelentés 16:25 Kívül-belül 16:35 Rockford nyomoz 17:30 Híradó 17:40 Közeli 17:45 Mi és az EU 17:50 Élesben 18:30 Társasutazás — Európa csillagai 19:00 Quizfire 19:25 Kívül-belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 A tévé ügyvédje 21:05 A királynő törvényszéke 21:10 Az Ügynökség 22:25 Magyar olimpikonok 22:30 Csütörtök este 22:35 A köztársaság nevében! 23:15 Legszebb éveid 00:45 Futballistafeleségek
nran
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 09:00 Stahl konyhája 09:10 Tripla vagy semmi 09:40 Central Park West 10:40 Teleshop 12:00 Szeretők és riválisok 13:00 A megtörhetetlen 15:00 Kapcsoltam 15:35 Beverly Hills 90210 16:35 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Jóbarátok 20:15 Szédült száguldás 22:20 Robotzsaru 3. 00:25 Jó estét, Magyarország! 00:50 Különleges kommandó
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:30 Central Park West 10:25 Teleshop 11:45 Szeretők és riválisok 12:45 Dilidoki 15:00 Kapcsoltam 15:35 Beverly Hills 90210 16:35 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 SasTaps 20:25 Don Camillo 22:55 Alföldi 23:55 Jó estét, Magyarország! 00:20 Pisztolyművész
DOB
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Antenna 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Esti Showder 22:55 Az utca törvénye 23:50 Bele Való Világ 00:15 Találkozások 00:25 RTL Klub Híradó 00:35 Moziklub 01:05 Pont hu 01:35 Fókusz
Március 26. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 09:45 Hol-mi? 10:00 Peren kívül 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Körzeti magazinok 13:55 A vadóc 14:50 Zöldpont 15:20 Repeta 16:05 Jelentés 16:35 Rockford nyomoz 17:30 Híradó 17:40 Közeli 17:45 Mi és az EU 17:50 „A" szerkesztő 18:30 Társasutazás - Európa csillagai 19:00 Quizfire 19:25 Kívül-belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 Bronxi mese 22:05 Magyar olimpikonok 22:10 Péntek este 22:45 Nagyítás 23:25 Alex és a cigánylány 01:00 Futballistafeleségek
16:00 Műkorcsolya VB 17:35 Szórakoztató műsor 18:30 Szívek szállodája 19:15 Szerencsi, fel! 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek 20:05 Szuperbuli 21:40 Friderikusz 22:30 Szerencsi, fel! 22:35 Magyar olimpikonok 22:40 Híradó este 22:50 MMM 23:15 „Késsel-villával" 23:55 Héthatár 00:45 Sötét angyal

06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12:00 RTL Klub Híradó 13:10 Pont hu 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Való Világ 21:55 Eredendő bűn 00:20 Bele Való Világ 00:45 Találkozások 00:55 RTL Klub Híradó 01:05 Nagyszülői szeretet 02:35 Fókusz
Március 27. szombat
06:00 Reggeli gondolatok 06:30 Állatkert a hátizsákban 07:00 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 09:35 A szupercsapat 10:35 Stahl konyhája 11:05 Norbi 11:35 Kardok királynője 12:30 Kém Game 13:30 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 14:30 Waikiki páros 15:30 Air America 16:30 Walker, a texasi kopó 17:30 J.A.G.- Becsületbeli ügyek 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Irigy Hónaljmirigy 21:05 Cool túra 23:00 Az Eastwick-i boszorkányok
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Képben vagyunk 11:05 Heti Mozaik 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek — Időjárás-jelentés 12:10 Szórakoztató műsor 12:35 ..Csendül a nóta?" 13:05 Délidőben 13:35 Delta plusz 14:05 Zöld-foki-szigetek 14:50 Századunk 15:20 Cirkáló 15:50 Unokáink sem fogják látni 16:15 Verssor az utcazajban 16:25 Egy, kettő, három 18:15 Magyar Elsők 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek 20:05 „Színház az egész..." 22:30 Magyar olimpikonok 22:35 Híradó este 22:45 Strange Days — A halál napja 01:10 Vigyázz! Kész! Jazz!
06:00 Fejezetek az állatvilág történetéből 06:25 Yugioh 07:00 Kölyökklub 10:00 Nikki 10:20 Hazárd megye lordjai 11:25 Ötletház 12:00 RTL Klub Híradó 12:15 Vasárnapi Receptklub 13:05 Forma 1-ma-gazin 13:35 Labdarúgás — FTC-DVSC 16:30 Hatoslottó-sorsolás 16:35 A sárkány törvénye 17:30 Sheena, a dzsungel királynője 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 A csendőr és a csendőrlányok 21:00 Tisztítótűz 22:50 BeleValóVilág 23:10 Maffiózók 00:05 RTL Klub Híradó 00:15 Fókusz Portré 00:45 Országház 01:15 Hype
Március 29. hétfő
06:00 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 10:15 Spinédzserek 10:45 Vad világ 11:45 Talpig pácban 12:10 TotalCar 12:40 Családjogi esetek 13:35 Hawaii üzenetek 14:35 Smallville 15:30 Sliders 16:30 Csillagkapu 17:30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18:30 Tények 19:00 Activity show 19:40 Megasztár 23:15 Sítúra a halálba 01:00 Profiler
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 09:45 Hol-mi? 10:00 Egészségére 11:00 Parlamenti Napló 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Roma Magazin 13:25 Domovina 13:55 Kachorra — az ártatlan szökevény 14:50 Agrárium 15:20 Repeta 16:05 Jelentés 16:25 Kívül-belül 16:35 Rockford nyomoz 17:30 Híradó 17:40 Közeli 17:45 Mi és az EU 17:50 Élesben 18:30 Társasutazás — Európa csillagai 19:00 Quizfire 19:25 Kívül-belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 Kékfény 21:05 EuroParty 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Hétfő este 22:35 Provokátor 23:05 Telesport 23:55 Bundesliga-összefoglaló 00:50 Futballistafeleségek

X l <J u
06:00 Ünnepnaptár 06:25 Balu kapitány kalandjai 07:00 Kölyökklub 09:40 Walt Disney rajzfilmek 10:30 A játék neve: túlélés 11:25 Ötletház 12:00 RTL Klub Híradó 12:15 XXI. század 12:45 Norm Show 13:10 Autómánia 13:45 A vadak ura 14:40 Dawson és a haverok 15:35 Zsaru az űrből 16:35 Tollas futam 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz plusz 19:30 Való Világ 20:00 Sztárbox 23:20 Heti hetes 00:35 A szökevény 01:30 RTL Klub Híradó 01:35 A játék neve: túlélés
Március 28. vasárnap
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér 10:00 Galéria 11:10 „ így szól az Úr!" 11:20 Kánon 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek - Időjárás-jelentés 12:10 Úton 12:35 Mi és az EU 12:45 Telesport — Labdarúgó EB 13:15 Mindentudás Egyeteme 14:10 Delta 14:40 Csellengők 15:00 Örömhír 15:30 Stílus
06:00 Norbi 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:30 Central Park West 10:30 Teleshop 12:00 Szeretők és riválisok 13:00 Danielle Steel 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Pasik és csajok 21:45 Szulák Andrea Show 22:55 A halhatatlan 23:55 TopSport 00:30 Jó estét, Magyarország! 00:55 Siska
I J ■
K !. U (3
06:00 Yugioh 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Országház 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Ronin 23:35 BeleValó Világ 00:00 Sportklub 00:25 Találkozások 00:40 RTL Klub Híradó 00:50 Az igazság zsoldosai 01:35 Fókusz.
2004. március 23.
KANIZSAI MEDIA
13
március 23-tól március 29-ig

március 23. kedd
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Sport 08:20 Jelkép — adventista 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 — Gyógyszertámogatási rendszer 08:55 Házban ház körül 09.10 Körjárat 09:25 Mese: A királylány macskája 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Ki mint Net 6. rész 18:00 Krónika 18:10 Mese: Kis dolgokból nagy csodák 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 18:45 Szerencsi fel! 19:00 Krónika 19:10 K''arc — kulturális magazin 19:25 Körjárat 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 — Gyógyszertámogatási rendszer 20:15 Házban ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Kickboxharcos — amerikai akciófilm 22.50 Szerencsi fel! 23:00 Lapozó
március 24. szerda
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 K''arc — kulturális magazin 08:15 Körjárat 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 — Gyógyszertámogatási rendszer 08:55 Házban ház körül 09:10 Jelkép — katolikus 09:20 Mese: Kis dologból nagy csodák 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Egészségmagazin 18:00 Krónika 18:10 Mese: Bambu beteg 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 18:45 Szerencsi fel! Rajzfilmsorozat 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 — Közgyűlés előtt 19:25 Kamarai percek 19:40 Jelkép — evangélikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc — kulturális magazin 20:15 Körjárat 20:30 Hírháló 21:00 A nindzsa árnyéka — amerikai akciófilm 22:45 UNIJÓ 22:50 Márais Bach. Varnus Xavér orgonál 23:00 Lapozó
március 25. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jöv? 7 — Közgyűlés előtt 08:15 Kamarai percek 08:30 Krónika 08:40 K''arc — kulturális magazin 08:55 Körjárat 09:10 Jelkép — evangélikus 09:20 Mese: Bambu beteg 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Ármádia — honvédségi magazin 18:00 Krónika 18:10 Mese: Az ördög átka 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 18:45 Kisfilmek 19:00 Krónika 19:10 K''arc — kulturális magazin 19:25 Házban ház körül 19:40 Jelkép — református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 — Közgyűlés előtt 20:15 Kamarai percek 20:30 Hírháló 21:00 Ámokfutó szerencse — amerikai vígjáték 22:45 UNIJÓ 22.50 Szerencsi fel — Rajzfilmsorozat 23:00 Lapozó
március 26. péntek
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 K''arc — kulturális magazin 08:15 Házban ház körül 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 — Közgyűlés előtt 08:55 Ka-
marai percek 08.10 Jelkép — református 09:20 Mese: Az ördög átka 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Virágzó Magyarország 18:00 Krónika 18:10 Mese : A kismalac és a farkasok 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Sport 19:25 Körjárat 19:40 Jelkép — katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc — kulturális magazin 20:15 Házban ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Ronda és veszélyes — amerikai filmkomédia 22.45 UNIJÓ 22.50 Márais Bach — Varnus Xavér orgonál 23:00 Lapozó
március 27. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Sport 07:10 Körjárat 07.25 Mese: A kismalac és a farkasok 07:30 Krónika 07:40 Jelkép — katolikus 07:50 K''arc
— kulturális magazin 08:05 Házban ház körül 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Magazin 10:30 Tök Jó Óra — gyermekműsor 11:00 Épi - Tech — építési magazin 11:30 Fradi TV — heti összefoglaló 12:00 Lapozó 17:30 Brill 20 — vállalkozásról mindenkinek 18:00 Hírháló 18:30 Tv mozi: Fekete város 1. rész magyar film 20.05 Sajt — Göndör Istvánnal 20:30 Hírháló 21:00 A szellemváros rejtélye — amerikai akciófilm 22.50 Szerencsi fel! 23:00 Bencze-show 23:30 Sztárbarangoló 24:00 Lapozó
március 28. vasárnap
06:30 Tv mozi: Fekete város 1. rész — magyar film 08.05 Sajt — Göndör Istvánnal 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30 Egészségmagazin 10.00 Tök Jó Óra — gyermekműsor 11:00 Athéntól Athénig olimpiai magazin 11:30 Rajtrács — autósport magazin 12:00 Lapozó 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Hírháló 18:30 Tv mozi : Fekete város 2. rész
— magyar film 20.15 Kapocs — 13. sz. Választókerület — Sajni Józseffel 20:30 Hírháló 21:00 Földindulás — amerikai akciófilm 23.00 Bence-show 23:30 Különjárat — Balogh Zoltán keményzenei magazinja 24:00 Lapozó
március 29. hétfő
07:30 Storyboard - filmajánló 08:00 Tv mozi : Fekete város 2. rész magyar film 86'' 09.36 Kapocs - 113. sz választókerület Sajni József 09:50 Lapozó 17:30 Európa kicsiben 4. Mezőkovácsháza 18:00 Krónika 18:10 Mese: Az állatok iskolája 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 18:45 Kisfilmek, Szerencsi fel! Határ a csillagos ég... 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 -Litter Nándor 19:25 Házban ház körül 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Sport 20.15 Körjárat 20:30 Hírháló 21:00 Barracuda - Német akciófilm 22.30 Egészségmagazin 23:00 Lapozó

HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Március 23. 10.30 és 14 óra
Erich Kastner: A KÉT LOTTI - példázat a gyermeki szeretet hatalmáról A Nevesincs Színház előadása Belépődíj: 400 Ft
Március 26. 19 óra
BAROKK LIGHT RÁKÁSZ GERGELY ORGONAHANGVERSENYE A legnagyobbak: Bach, Handel, Vivaldi Belépődíj: 1000 Ft Helyszín: Képzőművészetek Háza
Március 29. 19 óra
BARÁTH YVETTE ESTJE Zongorán kísér: Krishtop Pável
Belépődíj: 800 Ft Helyszín: Képzőművészetek Háza
Coloniái 75.100 Ft
Előszoba-szekrény 27.300 Ft
Orsi áthidalós sor 45.800Ft Franciaágy 42.900 Ft
íróasztal 120-as 11.400 Ft
Gold hálószobagarnitúra 115.100 Ft
Nagykanizsa-Kiskanizsa, Hunyadi tér 2, Tel./fax: 93/322-690 Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-12
14
ET
2004. március 3.
APRÓHIRDETÉS
INGATLAN
Nk-án Teleki 66. szám alatt tetőtéri lakás eladó. Érd.: 16 óra után a 93-321-673-as számon. (5314K)
Méhészetre is alkalmas akácerdő, szőlő gazdasági épülettel, kert, sóder, tetőcserép Zala-merenyén sürgősen eladó. Érd.: 06/30/270-8592 (5326K)
Nk-án a belvárosban 126 m2-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve balatonparti, vagy hozzá közel eső lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Csengery úti cserépkályhás, amerikai konyhás, három szobás, 73 m:-es társasházi udvari lakás, műhelyként használható pincével, kerttel, garázshasználattal eladó, cserélhető. Érd.: 30/2044-556, 93/313-271, 30/4540-529,
30/4261-822 (5230K)
Sugár u. 6 szám alatt a kapualjban lévő — volt állateledel — üzlet kiadó, vagy bérleti joga eladó. Érd.: 30/2044-556, 93/313-271, 30/4540-529, 30/4261-822 (5231K)
Hirdesse eladó v. kiadó ingatlanát interneten keresztül, akár külföldiek részére is az akac-immobilien.uw.hu weboldalon. Válaszborítékért tájékoztatom. Cím: AKÁC-IMMOBILIEN egyéni vállalkozás 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 8. (5232K)
Csapi Öreghegyen 478 négyszögöl művelt terület eladó. Érd.: 18 óra után a 93/321-734, 30/374-8903 (5233K)
Magyarszerdahely - Ujnép-puszta 5. szám alatt két szobás családi ház azonnali beköltözés-
sel eladó. Gazdálkodásra is alkalmas, műhelynek kialakítható sok melléképülettel. Érd.: 30/310-2188 (5234K)
BÉRLET
Belvárosi bejáratott 20 nv-es helyiség, galériás kiadó. Parkolási lehetőség jó. Érd.: 20/950-9529 (5236K)
JÁRMŰ
85-ös Trabant kombi jó állapotban eladó. Érd.: 06/30/403-8034 (5229K)
VEGYES
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/586-7405 (5319K)
Nk belvárosában precíz német, angol nyelvtanítást, érettségire, felvételire, nyelvvizsgára felkészítést vállalok hétvégén is. Tel.: 06/30/528-3929 (5324K)
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Kőműves-, ács-, tetőfedő munkákat, tetőszigetelést, lakások átalakítását, lépcsőházak felújítását vállaljuk. Érd.: 93/322-109, 06-30/6398-825 (5293K)
Fuvarozást, áru- és fenyőfaszállítást valamint költöztetést vállalok 4*2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
Nk-án a Plazában fodrász és kozmetikus hely kiadó. Érd.: 30/624-4698 (5237K) Erdészeti szezonmunkára (csemeteültetés, ápolás) Nagykanizsáról ill. környékéről munkatársakat keresek. Érd.: 20/911-8147 16 óra után (5238K)
ZÁHONY OPTIKA
Minden csütörtök délután kontaktlencse rendelés (orvosi- és computeres
vizsgálattal) Johnson, Ciba, BandL, Sauflon kontaktlencsék -színesben is Előzetes telefonos bejelentkezéssel 93-312-390
NAGYKANIZSA, FŐ ÚT 4. • MESTER UDVAR 93-312-190
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964
Jttf Ül
Nyitva: minden nap 9-2l-ig
Genszter románc mdm\j
Gigli kisstílű bűnöző, akit légin kább folytonos ballépéseiről ismernek. Ricki viszont nő létére nagymenő gengszter. Mikor szövetkeznek egy akcióban, egy véreskezű maffiózóval kerülnek szembe. A kölcsönös vonzalom ellenére a hangulat köztük elmérgesedik, akadályozva az együttműködést...
A kifutó
Árukészlet
kiárusítása
EZÜST ÉKSZER: 300 Ft/gr 14K ARANY ÉKSZER: 3 000 Ft/gr A készlet erejéig.
BRILIÁNS ÉKSZERÜZLETBEN
Nagykanizsa, Vasember ház, Tel.: 93-310-600
A&C1Ó\
TORTARANY FELVÁSÁRLÁS
Szeretne ön 200.000-300.000 Ft-ot keresni
tisztességes munkával, egészségvédelem
területén? Tel.: 20/392-2560
PARKGONDOZÁSRA ÉS PARKÉPÍTÉSRE DOLGOZÓKAT
FELVESZÜNK. #*«*
TÉRBURKOLÁSBAN JÁRTAS KŐMŰVEST FELVESZÜNK.
PARK KFT.
NAGYKANIZSA TRIPAMMER ÖT 1. TEL.: 314-269
VI. Motor kiállítás és vásár 2004..március 27-28.
2004. március 23.
SPOT

c
SPORTHÍREK - SPORTHÍREK - SPORTHÍREK

EROS ELLENFEL
Március 13-án az IZZÓ SE a Hargita KC-vel mérkőzött. A végeredmény 32:19 lett a vendég hargitai csapat javára. IZZÓ SE: Kovácsovics, Gyáfrás 5, Füle 6, Baksa 1, Kerkápoly 4, Fónagy 1, Kóbor, Nagy B. 1. Csere. Farkas, Horváth Balázs 1, Horváth Bálint.
— A Hargita veretlenül vezeti a bajnokságot, az IZZÓ SE-nek nagy falatnak bizonyult — nyilatkozta Musits Ferenc az egyesület vezetője.
JUDÓ ÉRMEK
Barcson, Regionális Judo Rangsorversenyen vett részt az NTE 1866 MÁV Rt. csapata. A hét induló 5 első, 2 második, 1 harmadik és 1 negyedik helyezést hozott. (Két versenyző két kategóriában is indult).
Eredmények: I. helyezést ért el Dervenkár Luca — Diák D 36 kg, Szentes Benjámin — Diák B 33 kg, Mihovics Szabina — Diák A 45 és 50 kg, valamint Gaál Andár Serdülő 45 kg. II. helyet szerzett Muravölgyi Márió Ifi 60 kg és Dervenkár Luca Diák C 36 kg. III. helyen végzett Lukovics Balázs — Diák D +42 kg és IV. helyezést ért el Szentes Péter Serdülő 55 kg súlycsoportban.
ORSZÁGOS DÖNTŐBEN A BATTHYÁNY S LÁNYOK
Celldömölkön került megrendezésre a Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron megye torna diákolimpiai döntője, ahol a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium női csapata a második helyen végzett. A Deregi Lászlóné által felkészített csapat ezzel kiharcolta az országos döntőn való részvétel jogát. A legjobb középiskolás csapatok döntőjét március 26-án rendezik meg Debrecenben, ahol a batthyányis leány tornászok az ország legjobb 12 csapatával mérhetik össze tudásukat.
A képen az országos döntőbe jutott csapat látható. Felső sor: Horváth Vivien, Nagy Jekatyerina, Horváth Zsófia. Alsó sor: Deregi Lászlóné tanárnő, Kozó Anett, Vass Fruzsina, Polyák Adrienn, Varsányi Bernadett, Apáthy Gabriella.
SÁRVÁRI VERESÉG
Az NB I/B-s férfi kosárlabda mérkőzés fordulóján a Kanizsa KK DKG EAST a FLEXTRONICS Sárvár csapatát fogadta. A mérkőzés 81:84-es eredménnyel végződött a vendég sárvári kosarasok javára. DKG EAST: Kováts 17/12, Gáli 15/15, Bausz 8/3, Miilei 2, Koma 12. Csere: Volf Dávid 13, Zsámár 9, Domonkos 5/3.
— Volf Barna az elmúlt héten szerzett sérülése miatt nem játszhatott. A pályán végig kiélezett küzdelem volt. Az utolsó percekben kialakult büntetőpárbajban a Sárvár bizonyult jobbnak és megnyerte a mérkőzést. A hazai csapat hiába küzdött jól, sajnos a támadásban előforduló hullámzó teljesítmények miatt vesztesen hagyta el a pályát. Nagy lehetőséget szalasztott el a DKG EAST együttese — vélekedett az edző, Vágvölgyi Tamás.
NIVO-DIJAS SAKK-KLUB
A közelmúltban a Zala Megyei Közgyűlés Nívó-Díját vehette át sport kategóriában a nagykanizsai Tungsram Sakk-Klub. A díjat Rudolf Sándor, az egyesület vezetője vette át.
— Mi a véleménye a díjról?
— Nagy megtiszteltetést jelent ez az egyesület számára. Az elismerés közvetlenül nemcsak nekünk, hanem a városnak is szól. Négy éve vagyok az egyesület vezetője, de nyilvánvaló, hogy az elődeim Sziva Antal, Kassai Zoltán, Hederics István, Takács Zoltán, Kuhár László munkáját is tükrözi. Az általuk végzett kiváló munkára építettünk. A Városi Sakkszövetség részéről Nádasi Tamásnak, Papp Nándornak tartozunk köszönettel, hogy idáig eljutott az egyesület.
— Milyen eredményekkel, játékosokkal büszkélkedhet a Tungsram Sakk-Klub?
— Az OB I-ben 1999 és 2000-ben és 2002-ben bronzérmet, 2001-ben ezüstérmet szereztünk. Játékosaink közül Vajda Levente 16 évesen egyéni világbajnoki címet szerzett, jelenleg a csapatbajnokság egyik legjobb elsőtáblása. Flumbort András és Bánusz Tamás többszörös ifjúsági magyar válogatott. Bánusz Tamás emelett csapat világbajnoki címmel büszkélkedhet, amit tavaly aló évesek mezőnyében nyert. Vajda Szidónia EB bronzérmes, az olimpián ötödik helyezést elért magyar csapat tagja. A fiatalok évről-évre nagyszerűen helytállnak az Ifjúsági Csapatbajnokságban. 2002-ben ezüstémiesek, tavaly az ötödik helyet érték el. Ladányi Zsolt tizennégy évesen, Nyizsnyik Bence nyolc évesen lett diákolimpiai bajnok. Ez a kiváló utánpótlást nevelő Bagonyai Attila mesteredző munkája.
— Milyen versenyekre készül most a klub, milyen rőpróbák várnak a versenyzőkre?
— Legfontosabb feladatunk, hogy helytálljunk az OB I-ben és az OB II-ben. Az OB I-ben a bronzéremért kell harcot folytatnunk, míg az OB II-ben az első öt közötti helyezést várjuk, érmes reményeinket nem feladva. Sok ifjú tehetség van, akik eredményeikkel talán 4-5 év múlva már nemcsak a helyi, hanem az országos, külföldi sajtó figyelmét is felkeltenék. Magyarországon 19 éve nem volt rangos női sakktorna, ezért idén egy kiemelkedően rangos női nagymesteri tornát szeretnénk rendezni, melyhez a Sakkszövetség támogatását már elnyertük, s reméljük, hogy az önkormányzat a tavalyi férfi versenyhez hasonlóan támogatja törekvésünket — válaszolta Rudolf Sándor.
MOTOROS NYITÁNY
Immár hatodik alkalommal kerül megrendezésre a hét végén a H-TURUL Motorkiállítás és Vásár, az 1998. decembere óta működő H-TURUL Motoros Klub Egyesület szervezésében.
Március 26-án délután négy órakor a Deák térről indul az a motoros felvonás, ahol minden motorsportot kedvelő csatlakozhat kétkerekűjével a klub harminc fős tagságához. A legújabb motortípusokat is bemutató kiállítás és vásár szombaton és vasárnap várja majd az érkezőket a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola tornacsarnokában, ahol idén már szinte az összes motorgyártó cég képviselteti magát.
Szombaton 10 órától a Párizs-Dakar Rallyról lesz élménybeszámoló, míg délután kettő órától a lezárt Fő utca lesz a helyszíne annak a fantasztikus látványt ígérő Streetfinger kaszkadőr-show-nak. Vasárnap 10 órától a Rendőrkapitányság szervezésében kerékpáros ügyességi verseny részesei lehetnek az általános iskolások, a fődíj — akárcsak a tomboláé — egy MTB kerékpár lesz.
— A motoros klub életének mindez csak egy szelete, az előző évekhez hasonlóan idén is számos programon, túrán veszünk részt közösen, és szívesen csatlakozunk jótékonysági rendezvényekhez is. A motorozás népszerűsítése mellett a balesetmentes, biztonságos közlekedésre való nevelés, a példamutatás a legfontosabb célunk — mondta Kápolnás Szabolcs, a klub elnöke.
GYŐZELEM
Kanizsa KK DKG EAST - Vásárhelyi Kosársuli 92-86 (21-25, 23-21, 22-21, 26-19) Játékvezetők: Tóth, Dombai. Néző: 200 DKG EAST: Volf Dávid 19/3, Kováts 15/3, Bausz 10/3, Miilei 14, Koma 28, Csere: Gáli 5, Zsámár 1, Domonkojí 0 Edző: Vágvölgyi Tamás
Az utolsó negyedben szinte végig a hazaiak vezettek és végül teljesen megérdemelt győzelmet aratták a nagyon jó szerkezetű vendégek ellen. A végig izgalmas mérkőzésen Koma támadó játékát lehet kiemelni, de az egész csapat remekül küzdött.
DIALÓG NYELVSTÚDIÓ ÉS NYELVVIZSGA KÖZPONT
OKTATÁS ÉS VIZSGÁZTATÁS HELYBEN!
Állami és EU-s bizonyítvány!
HITELES ÉS SZAKFORDÍTÁS!
(angol, német, olasz, magyar nyelven)
30% TANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ-VISSZATÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: 93 326 413 ; Fax: 93 536 887 E-mail: info@dialognk.hu ; Web: www.dialognk.hu
Hozzánk már megjött

^művészeink: :6od Éva, Kovács Éti,
/I
jer, Kata, Buktón Edit, Gabriella, Vertei Andrea, S/nü, Kati, Sarkantyú Juditf^Udikd
" '' ''".• ''•-''- "-vt?., " j

ásson a Petrd Galéria húsvéti ajándéktárgyatfojfi


''■feh''
J>, V, » ••
fiSSa
WMtta XXér
IStgp?
,_______ ..MKMt

^ÉggT ■_ __
P E
viy
........fesí^s^a^s
- jC« *
te*
fi* XP^í^it^''''
ieBBfS&SStG.
É *


-.
R I A
''hétfő-pénteki 0-17.30 ; szombat 10-12,30
• Fő út 19. Tel:333-744 Nyitva: ''
; « ''i


CASIO. •
■■Mi
,»C-f!Í! JJÜÜiilJ
XVI. évfolyam 13. szám • 2004. március 30. • Megjelenik 21.000 példányban
http ://ka n izsa u jsag. ka n izsa. h u
Knnizsn w
(7/UA)
„Ma*ojü^.
Autóhifi, autóriasztó, műszaki használtcikk, MOBILTELEFONOK, digitális fényképezőgépek
Nagykanizsa, Platán sor 7. Tel./Fax: 93/333-837
(-;— \
• 20 ÉVES A NYUGDÍJASKLUB
Húsz évvel ezelőtt, 1984 tavaszán alakult meg a Belvárosi Nyugdíjasklub. A jeles évforduló kapcsán a HSMK-ban rendezett ünnepi megemlékezésre meghívást kaptak a város más nyugdíjas szervezetei is, hogy műsorukkal kedveskedjenek. Többek között fellépett a Hölgyklub, a MÁV Kodály Művelődési Ház énekkara, volt zene és tánc is. A program elején Poszaveczné Arany Ida, a klub vezetője köszöntötte és mutatta be egymásnak a megjelenteket. Papp Ferenc, a szerveződésnek otthont adó ház, a HSMK nevében emlékezett vissza húsz év történéseire, a klub által szervezett sikeres ismeretterjesztő előadások sorára, a kirándulásokra, programokra. Ma már olyan tagjai is vannak a Belvárosi Nyugdíjasklubnak, akiknek még a szülei alapították az akkoriban újdonságnak számító civil kezdeményezést. Köszöntője végén a ház nevében oklevelet adott át a klubot húsz éve vezető Poszaveczné Arany Idának.
KÉSZÜL A SZERKEZET
Jól halad a másfél milliárd forintos kórházrekonstrukció. Csekély késedelmet okozott ugyan a későn érkezett tél, de az építkezés befejezésének határideje nincs veszélyben. A kivitelező ZÁÉV végzett az alapozással, s jelenleg a szerkezetépítés folyik Az új épülettel a térség mintegy 100 ezer lakosa juthat majd korszerűbb körülmények között az egészségügyi ellátáshoz.
| Jagermeister | Euró Night Party
fi i ® Minden akciós ital n rSPlU * I Guro=250 Ft
~ ~ (Bacardi/Jágermeister/Ballantines
Jágermeister Akcióban! ^ /jimBeam/Baüeys)
feglfeíswte^juM
2
VÁROSHÁZA
2004. március 30.
VEZETŐI ÁLLÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola vezetői álláshelyére. A részletes pályázati kiírás az Oktatási Közlöny 2004. március 9-i számában került közzétételre. A pályázati kiírásnak megfelelően az állás elfoglalásának ideje: 2004. augusztus 1. A kinevezés öt tanévre, 2004. augusztus 1-től 2009. július 31-ig szól. Képesítési feltétel szakirányú egyetemi végzettség, 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, az intézményre vonatkozó vezetői programot, a végzettséget igazoló oklevélmásolatokat, erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatokat két példányban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályára (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell megküldeni 2004. április 9-ig.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET A NAGYKANIZSA, SZEPETNEKI UTCA DÉLI OLDALÁNAK HASZNOSÍTÁSÁRA
A pályázat célja: A fejlesztésre kijelölt terület hasznosítása vállalkozói alapon, a lakásépítési lehetőségek területi kiteijesztése, alternatívák biztosítása, a hasznosításhoz szükséges tervek elkészíttetése, engedélyeztetése, a külterületi ingatlanok belterületbe vonása, termelésből kivonása, az ingatlanok telekalakítása, a közművek és utak kiépítése, a telkek értékesítése. A részletes kiírási dokumentáció átvétele: A pályázati kiírás megtekinthető, 20.000 Ft+áfa vissza nem térítendő díj ellenében megvásárolható és átvehető munkanapokon 8-12 óra között a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. sz. iroda).
A pályázattal kapcsolatos kérdések írásban tehetők fel a Városfejlesztési Osztálynak címzett levélben 2004. március 31-ig. A kiíró a beérkezett kérdéseket és az azokra adott válaszokat minden pályázó részére eljuttatja, legkésőbb 2004. április 7-ig. A kiíró a pályázók részére helyszíni konzultációs lehetőséget biztosít 2004. március 24-én 10.00 órától. A pályázatok beadásának határideje: 2004. április 23. (péntek) 10.00 óra. A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályára (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. iroda).
A kiíró a pályázat értékeléséről írásban értesíti a pályázókat, várhatóan 2004. június 5-ig.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 40/2000. (IX. 13.) számú, a Fiatal Családok Otthonáról szóló helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi, Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. szám alatt lévő önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
NAGYKANIZSA, NAGYRÁC U. 22/B. FSZ. 1.
a) A lakás alapterülete:66 m2, 2 szobás, összkomfortos
b) A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás
c) A szálláshasználati díj összege: 13.424 Ft+rezsi
d) A lakás állapota: felújított
e) A bérleti jogviszony maximális időtartama: 50 hónap
f) Megtekinthető: 2004. április 7. 9-1 l-ig és 13-15 óráig
g.) A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2004. április 16. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály, Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
Az épületben való elhelyezésre jogosultak azok a fiatalok, akik házassági, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élnek, a kérelem benyújtásakor a egyikük sem töltötte be a 35. életévét, nem rendelkeznek beköltözhető és értékesíthető ingatlan tulajdoni hányaddal, önkormányzati lakásbérleti szerződéssel és saját családi környezetükben elhelyezésük nem oldható meg, vállalják, hogy lakásügyük megoldásáról a szálláshasználati szerződés lejárta után gondoskodnak, az épületben történő elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Bicsak Miklós, az I. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2004. április 7-én, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Altalános Iskolában.
Csordásné Láng Éva, a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Nagyrác utcai Altalános Iskolában és minden hónap második hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Halász Gyula, a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője 2004. április 2-án, pénteken 17-kor fogadóórát tart a Hevesi úti Fiókkönyvtárban.
Dr. Horváth György, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője 2004. április 7-én szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórát tart mindennap reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetők Szövetségének irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Sajni József, a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Altalános Iskolában, 17.00-18.00 óráig a liget városi óvodában fogadóórát tart.
Stróber Gábor, a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart. A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 17-18 óra között az IKI földszinti helyiségében, minden hónap első csütörtökén 17-18 óra között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail cím: 11 vk @ nagykanizsa.hu
Tóth László, a 4. sz. választókerület képviselője 2004. április 7-én, szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban. Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK, FIGYELEM!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata - a Belügyminisztérium által kiírt épület-felújítási pályázatok alapján - az alábbi pályázati felhívásokat teszi közzé.
1. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatása. (LEP-2003-LA-2)
2. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének és teljes felújításának támogatása. (LEP-2003-LA-6)
3. Az egycsatornás gyűjtőkémények (thermofor kémények) felújításának támogatása. (LEP-2003-LA-7)
A pályázathoz szükséges dokumentáció az Ingatlankezelési Intézményben (Nagykanizsa Deák tér 5.) vehető át 2004. március 16-tól munkanapokon 7-15 óráig.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szölősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Hirdetésszervező: Huszárné Horváth Edina, Molnár Istvánné Kiadja a Kanizsa Újság Kft Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. ISSN 0865-3879 E-mail címűnk: kanizsahetilap@chello.hú Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. március 30.
GAZDASAG
EURORÉGIÓS TANÁCS
2003. júliusában került sor a IX. Neszmélyi Hídverő Napokra, ahol a Visegrádi Négyek döntöttek az Eurorégiós Tanács létrehozásáról. A tanács alapító okiratának egyeztetésére kedden délelőtt került sor a Polgármesteri Hivatalban.
Az egyeztetést követő sajtótájékoztatón Röst János alpolgármester elmondta, a Tanács tagjai a Visegrádi Országok Eurorégiói, köztük a Dráva-Mura Eurorégió is. A 16 tagból álló tömörülés célja, hogy az együttműködésből származó gazdasági és kulturális lehetőségeket mind hatékonyabban használhassák ki, hogy az általuk képviselt országok területfejlesztési programjuk kidolgozását és megvalósítását magasabb szintre emeljék — tette hozzá Benkö Ferenc, Neszmély polgármestere. A csatlakozók hangsúlyt kívánnak fektetni arra, hogy az Eurorégiós Tanács által képviselt területek Uniós csatlakozása minél eredményesebb legyen, tudhattuk meg Szabó Sóki Andreától a Vág-Duna-Ipoly Eurorégio Fejlesztési Kht. ügyvezetőjétől. Az együttműködési megállapodást várhatóan május 6-án írják alá a felek.
LOMTALANÍTÁS
Március 16-tól megkezdődött városunkban a lomtalanítási akció. A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. meghirdetett telefonszámán ugyanúgy, mint a tavalyi évben lehet jelezni a lomtalanítási szándékot, közölve a várható mennyiséget.
Lakóövezettől függően a cég konténert és tömörítős járművet biztosít térítésmentesen a lom elszállításához.
Kérjük a lakosságot, hogy az egyeztetett időpontban szabaduljanak meg a háztartásban felgyülemlett lomtól és ne tárolják azt közterületen az elszállítást megelőzően!
Ne adjuk meg a lehetőséget a guberálóknak és a szélnek arra, hogy városunk szemétteleppé váljon.
Via Kanizsa Kht. Környezetvédelmi Információs Iroda
ím NAGYATÁD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIRENDELTSÉGE NAGYKANIZSA
V111 Köszöntse velünk a tavaszt, kiemelkedő
kamatozású betét- és hitelakcióinkkal!

1. hónap: 2% 2. hónap: 6% 3. hónap: 23%
♦ 90 napos futamidő ♦ Fix, sávos kamatozás ♦ Napi kamatelszámolás
♦ Tetszőleges összeg ♦ Számlanyitási díj nélkül ♦ OBA biztosított
♦ Természetes és jogi személyeknek egyaránt ajánlott, sokszínű lejárati rendelkezéssel EBKM: 10,39%

1. hónap: 2% 2. hónap: 5% 3. hónap: 21%
♦ 90 napos futamidő ♦ Fix, sávos kamatozás ♦ Napi kamatelszámolás
♦ Tetszőleges címlet ♦ Költségmentes ♦ OBA biztosított
EBKM_ 9,38%
■fA''AVNIJMi
Húsvét, ballagás terheinek enyhítésére
♦ 16%-os éves ♦ Max. 150.000 Ft ♦ 6-12 hónap
ügyleti kamat futamidő
♦ Törlesztő részlet példa: (100.000 Ft - 12 hónap futamidő) 9.100 Ft/hó*
* Az adat tájékoztató jellegű THM: 17,50%
NAGYKANIZSA, KIRÁLY U. 31/B.
Telefon: (93) 536-272
A Vf Z VILÁG N ÍAFJÁÜ f


Az ENSZ Rio de Janeiroban tartott konferenciáján, 1992. december 22-én a Víz Nemzetközi Világnapjává nyilvánította március 22-ét. Ebből az alkalomból rendezték meg március 23-án a már hagyományos játékos vízi vetélkedőt a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskolában hét középiskola csapatának részvételével. Az első három helyezést a Batthyány gimnázium, a Zsigmondy-Széchenyi SZKI, valamint a Thúry SZKI tanulói szerezték meg.
TERV
A város polgármestere irányításával elkészült a Kanizsa Fejlesztési Terv, mely a Stratégiai Terv kiemelt fejlesztési céljait tartalmazza. A 2004-2007. évre szóló városfejlesztési feladatok ismertetése céljából lakossági fórumot tartottak március 25-én a HSMK-ban.
Tájékoztatójában Röst János alpolgármester elmondta: az önkormányzatnak vállalnia kell azt a kockázatot, hogy jelentősebb hitelt vegyen fel fejlesztési célokra. A város jelenleg olyan ponton áll, ha a tőke vonzása érdekében nem tesz lépéseket, végleg lemarad. A hitel jelentős része közműfejlesztést, az ipari park fejlesztését szolgálja, a város fejlődését
segíti elő. A fejlesztési terv témái között szerepel többek között a volt Thúry laktanyában a lakóterületek közművesítés, sportcentrum építése, mely egyik alapja lehet az egyetemi városrész kialakításának.
A forgalomtechnikai fejlesztések között szerepel körforgalom kialakítása az Erzsébet téren, valamint a Május 1. és a Magyar utca kereszteződésében, továbbá a kamion-, és a teherforgalom kitiltása a belvárosból. Az eredmények az év végére már szemmel láthatóak lesznek. Végezetül a lakossági fórum résztvevői mondták el jobbító szándékú javaslataikat, észrevételeiket az alpolgármesternek.
SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Vállalkozó!
Ha Ön jelenleg tanulóképzéssel is foglalkozik, vagy a 2004/2005-ös tanévben is szándékában áll tanulót foglalkoztatni vállalkozói tevékenységében, akkor szíves figyelmébe ajánljuk tájékoztatónkat.
A módosított oktatási törvény alapján 2005. január 1-től a gazdálkodó szervezeteknél csak Tanulószerződéssel lehet tanulót foglalkoztatni.
Az előzetes tájékoztatást az indokolja, hogy a 2004. szeptember 1-től induló oktatási év előtti hónapokban a kamara által készített és nyilvántartott tanulószerződéseket időben át tudjuk adni a tanulószerződésben érdekelt feleknek.
Ha jelen tájékoztatónkkal kapcsolatban bármilyen kérdése adódik, szívesen áll rendelkezésére kamaránk címén (Nagykanizsa, Szent Imre u. 5.) és telefonszámán (93/516-670) Kiss Endre oktatási tanácsadó.
VÁROSHÁZA
2004. március 30.
a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban 3 db lakás bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) nyilvános pályázat útján bérbe adja a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. szám alatt található Nyugdíjasházban lévő 3 db bérlakást.
A pályázat benyújtásának határideje: 2004. április 16-án 12 óra
A licitálás időpontja: 2004. április 22. de. 10 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Nk, Erzsébet tér 7.
A pályázat célja: az alább megjelölt 3 db ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott időre.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. A. lh. fsz. 1.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2 szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 4.882 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség.
Megtekinthető: a pályázat benyújtásának határidejéig minden csütörtökön 14-16 óráig.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. A. lh. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 5.126 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség
Megtekinthető: a pályázat benyújtásának határidejéig minden csütörtökön 14-16 óráig.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. A. lh. fez. 5.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 41 m2, szobaszáma: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 8.340.-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség
Megtekinthető: a pályázat benyújtásának határidejéig minden csütörtökön 14- 16 óráig.
A bérlemények nem örökölhetők!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1. Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2. Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ önkormányzati bérlakását térítésmentesen a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, pénzadományt ajánl fel.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk., Eötvös tér 16.) átvehető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, pénzadomány esetén annak összegét, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (Nk., Eötvös tér 16. földszint) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A pályázat egy pályázat esetén is érvényes.
A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló értéke: 1. számú lakás 1.000.000 Ft, 2. számú lakás 1.000.000 Ft, 3. számú lakás 1.400.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést az Ingatlankezelési Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követő 15 napon belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a bérleti szerződést nem ezen határidőn belül nem köti meg, a bérleti szerződés megkötésének lehetőségét elveszíti.
PÁLYÁZATI LAP a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. szám alatti Nyugdíjasházban lévő lakás határozott időre szóló bérleti jogának nyüt pályázaton történő elnyeréséhez
A megpályázott lakás: Nagykanizsa, Kodály Z. u.
Pályázó
Pályázó házastársa/élettársa
Név:
(lénykori név is) Szül. hely, idő:..
Anyja neve:
Személyi ig. száma:.
Családi állapot:
Lakcím:
Nyugdíj összege:
Nyugdíj törzsszám:
Ingatlantulajdon
címe:..........
tulajdoni hányad:.
nagysága: ......
komfortfokozata:.
Önkormányzati tulajdonú bérlakás:
nagysaga:.......
szobaszáma komfortfokozata: havi bérleti díja:..
A pályázati kiírásban foglalt feltételeket vállalom.
Nagykanizsa,.
pályázó
pályázó házastársa/élettársa
2004. március 30.
VÁROSPOLITIKA
A Városfejlesztési Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság március 22-én megtartott ülésén megvitatták és elfogadták a Tervtanács által bemutatott terveket. Meghallgatták és elfogadták az önkormányzat 2003. évi külkapcsolatairól szóló beszámolót és a 2004. évi terveket.
Halász Gyula önkormányzati képviselő hozzáfűzte: az EU csatlakozás kapcsán a polgármestereknek más szerepe lesz, nagyobb lobbi tevékenységre lesz szükségünk mind bel- és külföldön. A bizottság tagjai támogatták Nagykanizsa észak-keleti városrész szabályozási terve és helyi építési szabályzatának módosításáról szóló 36/2003.(V.28.) sz. rendelet hatályon kívül helyezését.
* * *
A GVB március 23-án megtartott ülésén első napirendi pontként meghallgatta a Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetői munkakörére jelentkező három pályázó szakmai életútját és elképzeléseit. Zárt ülésen tárgyalták meg a gazdasági társaságok 2004-es üzleti tervét. A tagok általános véleménye az volt, hogy az idei tervek alaposabbak, mint az elmúlt években összeállított tervek. Hiányosságként vetették fel, hogy a felügyelő bizottságok némelyike még nem látta és nem tárgyalta meg az adott cég üzleti tervét.
Pozitívumot jelent azonban, hogy az üzleti tervek a konkrét számadatokon túl tartalmaznak fejlesztési lehetőségeket is, mert megfogalmazzák a közgyűlés felé azt is, hogy milyen műszaki és gazdasági haszna lesz a fejlesztéseknek, ha megvalósulnak. A bizottság tagjai azt a következtetést vonták le, hogy a KFT-k vezetői jó gazdái a társaságoknak.
Megtárgyalták ezt követően az önkormányzati intézmények és a polgármesteri hivatal közötti együttműködési szerződést, amit a kincstár megszűnése és a pénzügyi fegyelem megvalósítása tett szükségessé.
* * *
A közgyűlésre való felkészülésből az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság is kivette részét. Múlt heti ülésén elsőként az önkormányzat 2003. évi külkapcsolatairól szóló beszámolót valamint az idei évi külkapcsolatokra vonatkozó tervet tárgyalták meg a bizottsági tagok, majd a polgármesteri hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények között kötendő együttműködési megállapodásra tett javaslatot vitatták meg.
A bizottság mindkét esetben egyhangúlag elfogadta az írásos anyagot, s azokat a közgyűlésnek
is megtárgyalásra javasolta. * * *
A Szociális és Egészségügyi
Bizottság múlt keddi ülésén megtárgyalásra került az önkormányzat 2003. évi külkapcsolatairól szóló beszámoló és az idei évre szóló külkapcsolati terv-javaslat, majd a hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények között kötendő együttműködési megállapodásra tett javaslat is.
A bizottság mindkettőt a közgyűlésen való megtárgyalásra javasolta, mint ahogy a kórházi gép-műszer beszerzéshez szükséges céltámogatási igénybenyújtásról készült anyagot, valamint a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 26/2002.(V.2.) számú rendelet módosítására tett javaslatot.
Jóváhagyta a bizottság az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2004. március 19-én kelt szervezeti és működési szabályzatát — így ezt a polgármester által aláírásra javasolja. Végül egyhangú döntéssel elfogadta a bizottság az Egyesített Bölcsőde SZMSZ-ét is.
* * *
Március 24-én ülésezett az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság, nyílt ülésen tíz napirendi pontot tárgyaltak és szavaztak meg. A bizottság a március 30-i közgyűlés elé terjeszthetőnek ítélte az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabá-
lyairól és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 10/2003. (11.26) számú rendelet módosítását, tárgyalásra alkalmasnak találták a Projekt Iroda létesítését a Polgármesteri Hivatalban.
Egyhangúlag elfogadták a bizottság tagjai a Nagykanizsa, észak-keleti városrész szabályozási tervét, a helyi építési szabályzat módosításáról szóló 36/2003. (V. 28.) sz. rendelet hatályon kívüli helyezését, a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 26/2002. (V. 2.) számú rendelet módosítását tartalmazó javaslatot, valamint az OÉSZ alapú rendezési tervek elfogadásáról szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezését, és a céltámogatás maradványról történő lemondást.
Elfogadták városunk rendőrkapitányának, dr. Molnár József alezredesnek Nagykanizsa bűnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetét magában foglaló beszámolóját, valamint az önkormányzat 2003. évi külkapcsolatait tartalmazó beszámolót, és az idei külkapcsolati tervet.
Az ÜJKB megszavazta az oktatási-nevelési intézmények alapító okiratának módosítását és a FEROLED KFT-nek a bolhapiaccal kapcsolatos helyzet megoldására vonatkozó ajánlatát.
A CSOMAGRÓL
Az SZDSZ frakció demokrácia csomagot kíván benyújtani az Együtt Kanizsáért programot kiszélesítendő — mondta Röst János alpolgármester a múlt heti SZDSZ sajtótájékoztatón. Halász Gyula bejelentette, hogy egy Informatikai Tanácsadó Testület létrehozását kezdeményezi, amelynek feladata többek között a város információs stratégiájának kidolgozása lesz. A testület javaslatot tesz majd a városi honlap működtetésére, segítséget nyújt az önkormányzat által benyújtandó pályázatokhoz, megalapozza az e-közgyűlési és e-közbeszerzési rendszert, térinformatikai koncepciót is kidolgoz. A testület tagja lenne többek között a Polgármesteri Hivatal informatikai munkatársa, a KanizsaNet Kht. ügyvezetője, az IT Kht. regionális irodavezetője, a Veszprémi Egyetem egy delegáltja, az önkormányzati testület egy tagja, Faragó Zsolt tanár és Szmodics László mérnök. A felvetést önálló képviselői indítványként tárgyalja a közgyűlés, hangzott el a tájékoztatón.
A szocialista politikusok mostanában ismét szívesen beszélnek az összefogás fontosságáról. Városunkban a munkanélküliek és a munkahellyel rendelkezők is szívesen kezet fognának a szocialistákkal az összefogás és egy kiszámíthatóbb jövő reményében, ehelyett viszont csak a városvezetés fityiszt mutató kezét láthatják — mondta sajtótájékoztatóján Cseresnyés Péter, fideszes képviselő. A polgármester szándékának őszinteségét erősen megkérdőjelezi az a tény, hogy a nagykanizsai nyugdíjasok, munkavállalók, fiatalok, gyermeket nevelő családok és a helyi vállalkozások immár másfél éve hiába reménykednek a számukra olya fontos célok elérése érdekében az összefogásban. A munkanélküliség mutatói minden ellenkező nyilatkozat ellenére sem mutatják az előrelépést. Szintén hiába várták a kanizsaiak, hogy városunk biztos megélhetést nyújtson, az ügyben sem történt előrelépés, hogy a városvezetés vonzóvá tegye városunkat a befektetők számára.
A KÖNYVTÁRRÓL
A MIÉP Nagykanizsai szervezete nevében tartott sajtótájékoztatót március 23-án Zakó László, a MIÉP városi és országos alelnöke, önkormányzati képviselő. Elöljáróban hangsúlyozta: botrányszagú helyzet alakult ki a könyvtár körül. Véleménye szerint a két pályázó munkáját az OKISB elbírálta, információi szerint semmilyen kézzelfogható indokot nem tudtak felhozni a zalaegerszegi pályázó mellett, mégis őt javasolták. Biztos információi szerint az OKISB elnöke nem tudott semmilyen nyomós érvet Czupi Gyulával szemben felhozni. A jelenlegi felfokozott politikai hangulatra illene figyelnie a közgyűlés többségben lévő pártjai képviselőinek. Zakó László szerint jobban járna a könyvtár kollektívája és a zalaegerszegi pályázó is, ha a pályázatát visszavonná. Nem érezné jól magát az igazgatói székben, folyamatos támadásnak lenne kitéve, és nem segítené az amúgy sem felhőtlen Zalaegerszeg-Nagykanizsa viszonyt, ha őt választanák meg igazgatónak.
6
ÉSZ
2004. március 30.
TAVASZI MÉREGTELENÍTÉS RÉGEN ÉS MOST
A kiszehajtás szokása szerint Virágvasárnap a lányok egy szalmabábut, a kiszét, a kicicét, menyecskeruhába öltöztetik, végigviszik a falun, azután levetkeztetik és a vízbe dobják vagy elégetik. A halált, a betegséget, a telet égetik meg, tőle szabadulnak, mondván „Elmehetsz már kicice! ki visszük a himlőt, kivisszük a betegséget Behozzuk az egészséget!" Kollektív pszichoterápiás cselekmény volt a kiszehajtás, hiszen a tél, a betegségtemetés által pozitív gondolatokkal, szuggeszti-ókkal, önbizalommal, optimizmussal tekintették magukat, miközben böjtöltek is, húsvét előtt hús és zsírnélküli diétán éltek. Tartsunk mi is 4-6 hetes tavaszi kúrát: reggel és délután nyers gyümölcs, vegyes saláták, barna kenyér, dió. Kásafélék legyenek főételeink. Nyers, vegyes salátáinkhoz (sárgarépa, zeller, savanyúkáposzta, torma, hagyma, feketeretek, cékla, stb.) keverjünk friss hajtás rügyet (a kruplicsíra mérgező), gyermekláncfüvet. A friss gyógynövények kiváló vitamin források vértisztítók, epe-hajtók. Csíráztatott magokat tegyünk zöldségleveseinkhez, rakjuk
kenyérre! Igyunk sok folyadékot. Meleg zöldség leveseket, salakta-lanító teákat, friss gyümölcsleveket.
A böjt „orvosság", a szervezet nagytakarítása. Méregről, a méregtelenítésről szólván ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a magyar a dühös lelkiállapotot is találóan — „méreg"-nevezi. Fontos a gondolati, lelki és a szóböjt is. Imával, légzés gyakorlattal hi-deg-, melegvizes lemosással, izzasztó kúrákkal, hajnali nap üdvözlettel fokozhatjuk a méregtelenítést. Tavaszi vértisztító kúrát egészségügyi állapot figyelembe vételével kell kialakítani. Tisztító teakúráinkat is ehhez kell igazítani. Gondoljunk Juhász Ferenc versére, miközben a gyógy-tea illata, illóolaja, melege átjárja szervezetünket: „ti zöld varázslók, virág-sámánok, virágorvosok, gyönyörű gyógyítók,
eleven gyógyszerek, szívét tágítok, légzőszervtisztítók ti tüdő buzdítok, sebforrasztók, fulladás szüntetők, szemet vidítok szél fű, szemvidító csikorka, kálmos ziliz! Itt izzotok bennem, mint az angyalok arca!"
Dr. Fekete Ágostomé
+ ■
BIO-CO. DOKTOR K BIO PATIKA FT.
AJÁNLATUNK:
O bio Aloe Vera gél O bio nem hidrogénezett margarin O bio nem génkezelt szójatej O bio lisztek, tészták O bio ivólevek, teák O bio müzli O bio vitaminok O bio kenyerek (rendelésre)
Ajánlatunk cukorbetegeknek:
CHARANTEA Flavin cseppek, kapszulák nagykereskedelmi áron
VASEMBERHÁZ ÁRKÁDOK, VÁSÁRCSARNOK Tel.: 93/336-0ÍO
LELKI HARMÓNIA IDŐS KORBAN
A változó világ hozta magával, hogy aki betölti a nyugdíjas kort, az szinte leértékelődik a társadalom szemében, és gyakran maga az egyén is úgy érzi haszontalan, kevesebbet ér. A kedvező az volna, hogy a nyugdíjas években is folytatódhatna az a tevékenység, amit az illető aktív korában megszokott. A külföldi vizsgálatok bebizonyították, hogy sem testileg, sem lelkileg, sem szellemileg nem következik be olyan mérvű változás az idős korban, hogy a nyugdíjba vonulással egyidejűleg abba kelljen hagyni minden munkát.
— A férfiak vagy a nők viselik-e könnyebben a változást? — kérdeztük dr. Horváth Ágnes háziorvost.
— A változás okozta testi, lelki problémák a férfiaknál jelentkeznek gyakrabban. Sokkal nehezebben találják meg azt az elfoglaltságot, ami leköti őket, értelmes időtöltést ad számukra Az értelmetlenné váló élettől való félelem egészségromláshoz, lelki kórtünetekhez vezethet. A nők helyzete könnyebb, hiszen a mindennapi teendők, a háztartási munka, a házastársról, az unokákról való gondoskodás sok feladatot ad.
— Melyek azok a jelenségek, amelyek leginkább veszélyeztetik az idős ember lelki egészségét?
— Számos veszteségei kell feldolgozni az idős embernek, és ebben a társadalom csekély segítséget nyújt. A munka világából való kikerülés mellett e korban gyakori, hogy valaki házastársát, testvéreit, barátait veszíti el. A gyász különösen nehéz lelki teher. Ma mindenki fiatal akar maradni, vagy annak látszani, akár mesterséges módon is. A fiatalok társadalmában szeretne a kihívásoknak megfelelni, miközben el kell fogadni azt az életkort, amelyet megélt.
— Milyen az egészségi állapota az idős korosztálynak?
— A magas vérnyomás, a cukorbetegség, a mozgásszervi betegségek a leggyakoribbak. Ezek a betegségek megnehezítik az életüket, és rendszeres orvosi ellenőrzést kívánnak. A betegségek lefolyásában, az élet minőségének megőrzésében óriási szerepe van a lelki alkatnak, ki hogyan tudja a betegségeket feldolgozni, elviselni. A lelki harmóniának, a lelki egészségnek pedig fontos szerepe van a testi betegségek megelőzésében és a gyógyulásban is. ,
2004. március 30.
ESÉLYEGYENLŐSÉG
7
X
Immár hat éve pályázati forrásból működteti a nagykanizsai CKÖ a Bogdán János Közösségi Házban a Hétvégi Kollégiumot, mely a hátrányos helyzetű roma és nem roma gyerekek felzárkóztatását tűzte ki célul az oktatás területén. A beiratkozott gyerekek létszáma 85 fő. 12 intézményből rendszeresen 40-50 gyerek vesz részt szombatonként a fakultáción. A 6-18 éves korú diákok korrepetálását, a tehetséggondozást egyéni foglalkozás keretében 12 pedagógus végzi.
- A városban most már érezni ennek a hatéves munkának az eredményét. Nagyon sok gyerek jut be középfokú intézménybe. A régi kollégisták közül van, aki ma már egyetemre, főiskolára jár. Az ország több területéről, Csurgóról, Kaposvárról, Pécsről, Debrecenből érkeznek hozzánk látogatók, érdeklődók, mert az országban egyedülálló kezdeményezésnek, példaértékűnek tartják a Hét-
végi Kollégiumunkat. Érezzük a szülői hátteret, kapcsolatban állunk az iskolákkal, a pedagógusokkal. Bízom abba, hogy az ilyenfajta kezdeményezéseket egy idő után állami pénzből fogják támogatni, mert úgy gondolom fontos a többségi társadalomnak és a cigányságnak ugyanúgy, hogy az ide járó gyerekek ne álljanak meg az 6-8. osztálynál, hanem továbbtanuljanak - vélekedett Váradi Istváné CKÖ-el-nökhelyettes.
- Eredményeink azt mutatják, hogy a bukások száma csökkent, az előző tanévben egy gyereknek sem kellett pótvizsgát tennie. Szeretnénk tovább lépni, hogy igényesebbek legyenek a gyerekek, ne elégedjenek meg az elégséges, közepes osztályzattal. Sok tehetség van közöttük, különösen a művészetek területén. Kialakult a megszokott munkarend. Fél nyolctól negyed kilencig tart a gyülekező, közben a gyerekek
beszélgetnek, reggeliznek, összeállítjuk az aznapi órarendet. Jó kapcsolat alakult ki a tanárok és a diákok között, egyéni problémáikkal is fordulhatnak, a pedagógushoz, aki tanácsot ad nekik. Fél kilenctől 12 óra 10 percig tartanak az órák. A szülők is gyakran érdeklődnek, leginkább az alsós diákok szülei. Különös gondot fordítunk az angol és német nyelvoktatásra, számítástechnikával is foglalkozunk - veszi át a szót Varga Gézáné, a Hétvégi Kollégium vezetője.
- Mióta jársz ide, milyen tantárgyban segítenek neked?
- Az első osztály elkezdésé óta minden szombaton itt vagyok, szeretek ide járni. Nekem matematikából, magyarból és angolból segítenek a tanár nénik. Együtt megoldjuk a házi feladatot vagy gyakorolunk. Most félévkor 4,6 volt az átlagom - feleli Ambrus Ramóna negyedikes tanuló.
A BM Bűnmegelőzési Akadémia pályázatot hirdet önkormányzatok, illetve kistérségek részére bűnmegelőzési képzésre és helyi bűnmegelőzési stratégia kialakításához szükséges módszertani segítségnyújtásra
Pályázat címe: Együttműködés, települési bűnmegelőzési stratégia és cselekvési program kidolgozása önkormányzatok, illetve kistérségek részére
A pályázat benyújtásának határideje: 2004. április 9. (péntek) A pályázat célja: A BM Bűnmegelőzési Akadémia a pályázaton nyertes, települési önkormányzátok, illetve kistérségek részére térítésmentes bűnmegelőzési képzést nyújt, valamint a képzés folyamán az Akadémia szakembereivel közösen kialakításra kerül a település, illetve kistérség helyi bűnmegelőzési stratégiájának elkészítéséhez szükséges módszertani csomag. 2004 folyamán várhatóan összesen öt képzés indul.
Az akadémia elsődleges célja a bűnözővé válás és az áldozattá válás megelőzése, a társadalom önvédelmi képességének fokozása, mint egyetemes kriminológiai cél megvalósítása. Az akadémia feladatának tekinti a bűnmegelőzési programok és konkrét akciótervek kidolgozásának segítését.
Pályázók köre:
A pályázaton való részvételre 5 ezer főt meghaladó lélekszámú települési önkormányzatok vagy kistérségek pályázhatnak.
A támogatás mértéke, formája:
A pályázat kiírója a képzési költség 100%-át fedezik, valamint ingyenes szállást biztosít az akadémia központjában, Nagykovácsiban. Az utazási, étkezési költségek valamint az esetlegesen felmerülő egyéb költségek a pályázókat terhelik.
A képzés helye: A képzés helyszíne a BM Bűnmegelőzési Akadémia (2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.) Nagykovácsi Budapest központjától mindössze 15 km-re fekszik.
A képzés időtartama:
A képzés ötnapos, összesen 40 óra.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2004. április 30.
A pályázat egyfordulós, elbírálásának eredményéről az elbírálást követő két héten belül a BM Bűnmegelőzési Akadémia értesíti a pályázót.
A pályázat tartalma:
A pályázatnak tartalmaznia kell az önkormányzat, illetve a kistérség által kitöltött pályázati űrlapot, valamint az önkormányzat illetve kistérség által kiválasztott valamennyi résztvevő (12-16 fő) adatai tartalmazó űrlapokat a résztvevők számának megfelelően.
Ezenkívül csatolni kell a pályázó által hiánytalanul kitöltött mellékletet.
A pályázati csomagot, egy borítékban, de három különálló teljes pályázati dokumentációként kérjük benyújtani (egy eredeti és két másolati példány). Részletes információ: A részletes pályázati kiírás megtalálható a
www.nagykanizsa.hu honlapon. A képzésekkel, illetve a pályázat lebonyolításával kapcsolatban az akadémia munkatársa, dr. Dragon Sándor nyújt további információt. Telefon: 06-1/391-3551, e-mail: bma@bm.gov.hu
/i ''Jm
- Szeretnénk bővíteni a szolgáltatást egy iskolaelőkészítő programmal, mivel a hátrányos, ingerszegény környezetből érkező gyerekek az iskolában nem tudnak helytállni. Az alapkészségek elsajátításához (írás, olvasás, számolás) megfelelő szókincs szükséges. A programot színesítjük kirándulásokkal, szórakoztató programokkal, rajzversennyel, mesemondással, népdalénekléssel. A viselkedésformákat szituációs játékok segítségével alakítjuk - fejti ki Varga Gézáné, a gyerekek Panni nénije.
Az aznapi munka minden alkalommal értékelésre kerül. A családiasságot fokozza, hogy az éppen aktuális hónapban születettek születésnapját egy napon, közösen ünneplik meg. Bárki betekinthet a kollégium életébe, szülők, diákok egyaránt.
N.K
KÜL DÖTT-
VÁM LSZTÁS
A városi Idősügyi Tanács soron kívüli összejövetelre hívta a tanács tagjait és a kanizsai idősügyi klubok, szervezetek képviselőit. A Megyei Idősügyi Tanács új tagjai április 21-én Zalaegerszegen kerülnek megválasztásra.
A Megyei Idősügyi Tanács közgyűlésén 150 fő vesz majd részt Zala minden tájáról, ők jogosultak arra, hogy új, 15 fős tanácsot válasszanak. A megválasztandó új tanácstagokra hét fős jelölőbizottság tesz javaslatot, melynek egy tagja kanizsai. Egyhangú döntéssel Farkas Zoltán képviseli városunkat a jelölő bizottságban. A 19 helyi idősügyi klub képviselői és a városi Idősügyi Tanács tagjai arról is szót ejtettek, hogy kik vennének részt a város szegénység elleni programjában megjelölt egyes feladatok végrehajtásában. Segíthetnek például abban, hogy a városban szerény körülmények között, legtöbbször egyedül élő személyekről tudomást szerezzenek az illetékesek, hiszen hiába a különböző segélyezési és támogatási lehetőség, ha a leginkább rászorulókjelentős része ismeretlen.
8
TÉS
2004. március 30.
PREVENCIÓ - MEGELOZES!
Fogszuvasodást megelőző fájdalommentes fogorvosi kezelések:
♦ profilaxis, - fluoridos kezelés
♦ gépi fogtisztítás
♦ barázdazárás gyermekek részére
♦ ultrahangos fogköeltávolítás
♦ fogínybetegségek kezelése
♦ teljeskörű fogorvosi ellátás
DR. MIHALECZ EDIT FOGSZAKORVOS
Nagykanizsa, Batthyány u. 17. Rendelési idő: szerda: 16—17-ig ♦ kedd, csütörtök: 10-1 l-ig Bejelentkezés időpont egyeztetésre: 323-716 ♦ 20/362-9058
APOLLON 96. EGÉSZSÉGVÉDELMI BT.
használtautó vásár
Látogassa meg a régió legnagyobb autóvásárát!
2004. április 4-én
(vasárnap) 8.00-12.00
T
támogatásával
Auto-Kanizsa Kft.
Nagykanizsa, Balatoni út 33. Információ: 93/537-000
ES5ÉS Jó hallani !
Digitális hallókészülékek a Bazár Udvarban!
Díjmentes hallásvizsgálat TB támogatás Közgyógyel látásra ingyenesen is !
Hozza be a hirdetést,
s készülék vásárláskor ajándék elemeket adunk!
8800 Nagykanizsa, Fö u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17h. Orvosi rendelés: 13-17h.
1062 Budapest, Andrássy út 76. Tel: (1) 311-5058
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
HÓHATÁR
(Rendőrség uteája) Tel.: 30/653-7964

\
m vw
Nyitva: minden nap 9—21-ig
A félelem felpörget
Egy reklámszakemberből, egy rendezőből, és egy operatőrből álló csapat új feladata: egy új videókamera reklámja, három kiváló síelővel, amint túlszárnyalnak egy lavinát. A forgatás helyszínén azonban egy szerb háborús bűnös bujkál egzotikus barátnőjével, és egy csapat mindenre elszánt terroristával. A síelő csapat: egy gyönyörű síversenyző meg egy 19 éves fenegyerek a stábbal együtt immár az életéért küzd.
SUZUKI
APRILISBAN FOLYTATJUK -2,004% THM ÚJ SUZUKI
A KANIZSAI SUZUKINÁL
a készleten lévő ALTÓ, WAGONR+IGNIS, LIANA modellek vásárolhatók meg vagy válasszon egyéb kedvezményeink közül!
ÁPRILIS 4-ÉN (VASÁRNAP) 8-12-IG NYITVA! NE FELEDJE, A SUZUKI A Ml AUTÓNK!
Az ön megbízható partnere a Kanizsai SUZUKI Márkakereskedés 8800 Nagykanizsa, Balatoni út. Tel./fax: 93/310-310 e-mail: siiziikikanizsa@axelero.hu
2004. március 30.
EPITESZET
9
MI A LEGÚJABB LAKÁSTREND? (I.)
Nagykanizsán, a Kiraly-lldvarhaZ 4. ütemben épülő társasházban eladó amerikai konyhás összkomfortos lakások, turbó kombi kazánnal ellátottak, a szobák parkettásak. Beltéri fa ajtók, alacsony fűtési költséget biztosító SOF A ablakok és betörésbiztos bejárati ajtók növelik a komfortérzetet. Állami támogatású hitelek, szociál-politikai támogatás, áfa-visszaigénylés, illetékmentesség. Költözés várhatóan 2004 őszén Egyeztetés, tervismertetés:ÖKO-HÁZ 2000 Kft. Nagykanizsa, Petőfi S. u 5 f em Tel /fax: 931516-715 Balassa Béla építész vezető tervező. Tel.: 30/ 901-9013 E-mail: balassabela@cheiio.hu. Referenciajegyzék megtekinthető: members chello.huíbalassab
ömuAz
Tervek
A kertes családi ház nyilvánvalóan nagyobb lehetőségeket rejt, mint a társasházi lakás, de komfortérzetben ez utóbbi változatnál is kielégíthető szinte minden igény. Az ergonómiailag jól eltalált és kellemes fiziológiai közérzetet biztosító lakás megalapozása már a tervasztalnál eldől. Ezért az építtető mérlegelése után megszülető beruházási program alapján megtervezett és körültekintő műszaki keretek közé fogalmazott terveken nem szabad spórolni. Az igénytelen munka a legdrágább.
Hasonlítsunk össze két egyforma nagyságú házat, vagy lakást: ugyanaz van beépítve mindkettőben, tehát előállítási költségben ugyanannyiba kerülnek. Mégis forgalmi értéküket tekintve nem mindegy, hogy az mely településre, illetve településen belül a frekventált városközpontba, vagy kevésbé forgalomképes területre van telepítve. A forgalmi értéket azonban még rengeteg szempont befolyásolja: tájolás, komfort fokozat, a beépített anyagok igényessége, az épület tömege, megjelenése.
Szigetelés, nyílászárók
A leendő lakástulajdonosok többsége előnyben részesíti a természetes anyagok alkalmazását: a műanyaggal szemben a fa nyílászárót, a habosított kővel szemben az égetett agyag vázkerámiát. Mindenképpen előnyös, ha a határoló falszerkezet külön hőszigetelő anyag alkalmazása nélkül „tudja" a fokozott hőszigetelési követelményeket teljesíteni.
Társasházi körülmények között a lakások közötti elválasztó falnak magas lég-hang-gátlási köve-
telményeket kell biztosítani. Emeletközi úsztatott födémek rétegrendjében elengedhetetlen elvárás és követelmény a lépés hanggátló szigetelés alkalmazása.
Nem előnyös a természetes fiitrációt nélkülöző gumi profilokkal is megerősített teljes légzárást biztosító ablakok alkalmazása, mert előbb-utóbb páralecsapódás következményeként penészesedés léphet fel. Ma már olyan magas műszaki paraméterekkel rendelkező nyílászáró szerkezeteket lehet beszerezni, melyek fenti problémákra megnyugtató megoldást adnak. Mégis lényeges a jelentős fűtési költséget megtakarító argon gázzal töltött termopal üvegezésű ablakok alkalmazása. Természetes elvárás, hogy minél nagyobb bevilágító felületek legyenek.
Fontos, hogy lakásának bejárati ajtaja a biztonság érdekében több ponton záródó zárszerkezettel legyen ellátva.
Beltér
A helyiségkapcsolatok tekintetében nagyon divatos lett az amerikai konyhás változat. Az egyterű nappali-konyha-étkező intenzívebb kommunikációs lehetőséget biztosít a háziasszony és a vendég, illetve a többi családtag között úgy, hogy az étek készítés időszakában sincsenek a szereplők kirekesztve. A nappali érthetően a lakás legnagyobb tere, melyben a konyharész kapcsolata ideális körülmények között pultos megoldású. Mivel a konyha párás-gőzös-szagos üzemmód, ezért a korszerű konyhatechnológia mellett a páraelszívóra is szükség van. Külön kamra lehetősége mindenképpen előny, de modern konyha létesítése mellett már nem nélkülözhetetlen. A vendégforgalmi és az intim zóna
karakteresen legyen elkülönítve egymástól. A vendégforgalmi zónához az amerikai konyhás nappali-étkező, továbbá a kézmosóval ellátott WC tartozik. Az ettől lehatárolt intim zónában a jellemzően kis alapterületű hálószobák, fürdőszoba, mosó- szárítóhelyiség van felfűzve a gardrób szobára. A külön mosó- szárítóhelység igényét az is megalapozza, hogy nem szeretjük fürdés közben a fölöttünk lévő fregoliról ránk csöpögő víz adta áldásokat, illetve mosógép öblítő vizének kádba történő elvezetését. A kisméretű stúdiólakások, illetve garzonok lakói a mosógépet előszeretettel a konyhasorba telepítik. A háziasz-szonyok jogos elvárása, hogy az aránylag nagyméretű gardrób szobábar) a rengeteg tárolóhely kialakítása mellett a vasalási és varrási tevékenység is biztosított legyen. A szaniterek körében divatos lett az akril sarokkád (pezs-gő-fürdős), a kabinos zuhanytálca és a WC-vel egybe épített bidé. Földszintes családi háznál mindenképpen előny, ha a szabad térből a lakott térbe lég- és hangzsilipként működő szélfogó előtéren lehet közlekedni. Társasházi lakásoknál is jellemző elvárás az áthallási zavarokat kiküszöbölendő kisméretű előtér közbeiktatása a lépcsőház és az amerikai konyha között.
Társasházban a földszintet többnyire azok választják, akik nem szeretnek lépcsőzni. A ferde falakkal is rendelkező tetőterek romantikáját leginkább a fiatal korosztály kedveli.
Még csoportház esetén is előnyös egy kisebb méretű tároló helyiség, ahol a takarító eszközök, szerszámok mellett az utazótáskák, bőröndök és a sílécek is elférnek. Azzal, hogy a felső tartályos
WC berendezések szinte teljesen megszűntek, az alsó tartályos, illetve a monoblokkos készülékek fölött polcozási lehetőség adódik.
A szobák szőnyegpadló burkolata házi por és atkaveszélyt hordoz, ezért az építtetők tudatosan kérik a ragasztást nem igénylő „clik" illesztésű laminált parkettát.
Falfestés tekintetében a selyemfényű, telítettebb meleg trendi színek: narancs, bordó, piros, rozsdabarna, mustársárga.
A legegyenletesebb hőérzetet az egyedi gázüzemű központi fűtéssel lehet elérni. A hőleadó felület lehet radiátoros, falfűtés, de lehet padlófűtés is. Ez utóbbi a levegőben keringeti a házi port, mely asztmatikus megbetegedéshez is vezethet, ezért célszerű az intenzív takarítás. Elsősorban családi házas övezetben célszerű a központi porszívó beépítése. A modern kombi kazán zárt égésterű. A digitális helyiségtermosztátot legalább egy hétre előre be lehet programozni, de létezik mobiltelefonról is irányítható.
Társasházban igény lépcsőházanként egy kisméretű közös használatú gyerekkocsi-kerékpártároló.
Kültér
Kertes családi ház ma már elképzelhetetlen két személygépkocsit befogadó olyan garázs nélkül, aminek ugrókódos távirányítója működteti kapuját, és a tulajdonos az autóból kiszállva egy ajtón keresztül a lakott térben találja magát. Majdnem ezt a kényelmet lehet elérni a társasház alá telepített teremgarázs építésével is. Ha a feltételek adottak lehetőség van automata öntözőrendszer telepítésére, mely a saját telken fúrt kútról működik.
Balassa Béla építész
10
ÉPÍTÉSZET
2004. március 30.
TELKEK PALINBAN
Az elmúlt évtizedekben Palin dinamikus fejlődésen ment keresztül, a városrész lakossága sokszorosára nőtt. A fejlődés folytatódhat, szép számmal vannak még beépíthető telkek.
-Evek óta azon vagyunk, mind a hivatalos szervek, mind jómagam, hogy Palinban mind több családi házas beépítésre alkalmas terület kerüljön kialakításra. Az önkormányzat tavaly jóváhagyott egy kezdeményezést, amelynek eredményeként 16, családiházas beépítésére alkalmas terület talált gazdára. A vállalkozó
GERENCSÉR
lAszlő KSfm
ács, tetőfedő, hőszigetelő, bádogos, tetőszigetelő és kőműves kisiparos
Vállalok: palázást, cserepezést, bitumenes, zsindelyfedést, tetőszigetelést, hőszigetelést, épület-és díszmű bádogozást. Kőműves- és ácsmunkákat!
Műhely: 8800 Nagykanizsa, Vörösmarty u. 65.
Tel.: 93-318-606 ügyelet/üzenetrögzítő, mobil: 30/9370-081
Fantasztikus lehetőségek a HITELCENTRUM-ban!
Miközben a hitelkamat országosan nő, nálunk brutálisan lecsökkent. 3,5% lakáscélú hitel, ingatlanra terhelve
4,99% szabadon felhasználható hitel bármire terhelve. Pl.: étteremre, üzletre, termelő üzemre, vállalkozásoknak is. 5,5% hitelkiváltási lehetőséggel,
ingatlanra terhelve. Érdeklődni: naponta 8.30-20 óra között személyesen. Nagykanizsán, Csengery út 46. Tel.: 93/310-791,30/235-88-94
közművesített telkeket alakított ki, és várhatóan az idén tavasszal parcellázásra kerülnek e telkek -mondja Bicsák Miklós Palin képviselője.
-Magánterületeken nem történik lakótelek kialakítás?
-Az egerszegi út mellett lakók eladták hátsó telkeiket. így az ottani magánterületeken 12 újabb telek ad lehetőséget a városból kiköltözni szándékozóknak. Igaz, még vannak jogi problémák, hi-
3,99%-os kamattal Egyszerűen Gyorsan
szen az utat a leendő lakóknak kell kialakítani. Ha ezt vállalják, és az út elkészül, tudomásom szerint az önkormányzat kezelésbe átveszi.
-Merre bővülhet tovább a városrész?
-Szeretnénk a játszótér melletti, jelenleg mezőgazdasági területet is lakótelkekké alakítani. Az egyik megoldás, hogy az önkormányzat alakítja ki a telkeket, vagy a korábban már kipróbált
változat is szóba jöhet. Egyben értékesítjük, és egy vállalkozó alakítja ki a lakótelkeket. Ez azt jelenteni, hogy Palin új városrészének északi része kialakulna teljesen a kastélyig. Erre a területre a későbbiek során újabb 16 ház épülhetne. Itt vannak magántulajdonban lévő területek is, így akár összességében 40-50 új ház állhat majd itt. Vannak más tartalék területek, de ezeket még rendezési terv szinten is dokumentálni kell, így csak a későbbiek során lehet róluk, mint konkrét telkekről beszélni.
S I
CIB I
BANK
DOMEX
km O v ti -iiJJ ü i 1:
♦ PVC
♦ szőnyegpadló •f padlóburkoló
♦ darab szőnyeg
óriási kedvezmény! Hitellehetőség!
Nagykanizsa, Balatoni út 2. (a Mediterrán Áruház mellett) Tel.: (93) 311-429 Nyitva: H-P: 8-18, Szo: 8-13 Vasárnap is nyitva: 9-13-ig
CIB Deviza Lakáshite
Elveszettnek érzi magát a kényelmetlen kérdések és a változó támogatási rendszerek labirintusában? Van kiút. A CIB Bank Deviza Lakáshitelét különösen kedvező, 3,99%-os éves kamattal kínálja Önnek, a felvehető összeg korlátozása nélkül. További információért forduljon munkatársainkhoz a CIB24 Hitelvonalon, vagy keresse fel honlapunkat.

3,99% kamat
Van kiút
CIB BANK RT. NAGYKANIZSAI FIÓK 8800 NAGYKANIZSA, KIRÁLY U. 53. TEL.: 93/537-280
Mtn Mrdclés m>ro nwxnui a CMS ÍM\k
06 40 222 333
www.cib.hu
CIB, a Gruppo Banca lnte*a bankja
2004. március 30.
EPITESZET
%
11
Építőipari szakmákat Nagykanizsán, a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskolában tanítanak. A tradicionális szakmák közé tartoznak a kőműves, a szobafestő, az ács-állványozó, épületburkoló (hidegburkoló) szakmák. Ebbe a kategóriába tartozik még a gázvezeték és készülékszerelő, a vízvezeték és központi fűtés szerelő, valamint a villanyszerelő szakmák oktatása.
— Van-e igény a felsorolt szakmákra? — kérdeztük Tóth László gyakorlati oktatás vezetőtől.
— Óriási az igény a munkaerőpiacon ezekből a szakmákból. Néhány kivételtől eltekintve valamennyi végzős szakmunkás biztos munkahelyre számíthat. A tapasztalatok alapján a tanulók nem nagyon keresik ezeket a szakmákat. Különösen nem keresik a nagyobb felkészültséget, tudást igénylő ács-állványozó szakmát.
— Melyek a keresett szakmák?
— A szobafestő-mázoló szakma a divat szakmák közé tartozik. Óriási a túlkínálat ebből a szakmából. Sajnos a szülők és a diákok igényével nem igazán tudunk mit kezdeni, mert hiába próbáljuk őket más szakmák felé irányítani, nem vevők rá. Itt az is-
kolában a 9. és a 10. évfolyamon általános jellegű képzés folyik, minden nap jámak a gyerekek iskolába. A 10. évfolyamon van egy orientációs blokk, melynek keretén belül szakma főcsoportokat mutatunk be, ezen belül próbáljuk terelgetni a tanulókat az általunk jónak tartott irányba. Tulajdonképpen a gyerek már a szülői háztól meghatározott elképzeléssel érkezik. Hiába próbálunk észérvekkel hatni rájuk, nem nagyon sikerül.
— Érződik-e a munkaerőpiac ráhatása?
— A munkaerőpiac még csiko-rog-nyikorog. Sem a munkaügyi hivatal, sem a cégek, sem a potenciális munkáltatók nem tudják, hogy két év múlva milyen szakember igénnyel fognak megjelenni a munkaerőpiacon. Nekünk viszont jó lenne, ha tudnánk két évre előre, hogy milyen szakemberekre lesz szükség, hiszen akkor még mindig csak ketten vagyunk, és a harmadik szereplő nincs bent a körben, ez pedig a szülő. A szülő azt tapasztalja, hogy az egyes szakmákban dolgozók jól élnek, és minden szülő természetesen errefelé próbálja terelni a gyermekét.
— Hol végzik a szakmai gyakorlatokat a tanulók?
— A vizes és gázas szakmákban részben az Erdész úti telepünkön, részben a különféle vállalkozóknál. A vállalkozóknál történő munkavégzés elsősorban a képzés második időszakában történik. A szerkezetlakatosok szinte teljes egészében a gépgyári képzőközpontban, a többi szakmában vagy a ZAÉV Rt. tanműhelyeiben, vagy vállalkozásoknál.
— Létezik-e még az ösztöndíj rendszer?
— A valamikor működött ösztöndíjrendszer megszűnt. A tanuló ebben a képzési időszakban csak úgy van. Két évvel ezelőtt bevezetésre került a tanulószerződés intézménye, ami azt jelenti, hogy a minimál bérhez igazított, minimum tanulóbért kap a tanuló, illetve bekerült a társadalombiztosítási rendszerbe is. Viszont ez a tanulószerződés nem kötelező. A külső munkáltatóknál gyakorlaton lévők számára 2005. január 1-től lesz kötelező, akkortól csak így lehet tanulót foglalkoztatni. A tanulókkal a szakképző évfolyamon kötik meg a szerződést, amikor már betöltik a 16. életévüket.
— A munkanélküliek számára milyen lehetőséget nyújt az intézmény?
— A munkanélküli képzéssel
áttételesen foglalkozunk. Mi nem szervezünk, de nálunk zajlik a képzés. Az építőiparban nincs korhatárhoz kötve a jelentkezés, ülnek 50 év körüliek is az iskolapadban. Általában egy éves intenzív képzésben vesznek részt, minden napos elfoglaltsággal a jelentkezők. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki az építőiparban akar tevékenykedni. A fejlődés egyik első számú mozgatórugója az építőipar. Ha nincs építési kapacitás, nincs fejlődés. Úgy gondolom, ennek az iparágnak mindenképpen van jövője — mondotta végül Tóth László..
Bakonyi Erzsébet
ZALAKAROS ROMANTIKUS KÖRNYEZETÉBEN
32 m2-es galériázott, egyedi gázfűtéses (fürdő, konyha, nappali, galéria) lakás ELADÓ
ÉRD.: 30/277-1424
BIANKA CSEMPEDISZKONT Nagykanizsa, Magyar u. 19. Tel.: 93-326-667
Több mint 500 féle burkolólap közül választhat! Rendkívüli tavaszi akció!
20x25 I.o. csempe: 1.290 Ft/m2
20x201.o. fagyálló lapok: 1.690 Ft/m!
30x30 I.o. fagyálló lapok: 1.690 Ft/m2-től 30x30 beltéri járólap: 1.190 Ft/m!
30x30 gránitlapok (4 féle szín): 1.590 Ft/m2 LB Knauf bázis ragasztó (25 kg): 1.150 Ft LB Colorin színes fugák (5 kg): 1.090 Ft
Zuhanykabinok, tustálcák, WC-k, mosdók, lemez- és sarokkádak, fürdőszoba kiegészítők széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat! Araink az áfát nem tartalmazzák!
Akciónk a készlet erejéig! A keramitalia akciós termék vásárlása esetén (50.000 Ft felett) személygépkocsit nyerhet!!! Nyitva: H-P: 8-17-ig, Szo: 8-12-ig
S Épületek lemezburkolása S Acélszerkezetek gyártása és szerelése
■S Alumínium profilú nyílászárók
gyártása és szerelése S Műanyag nyílászárók gyártása és szerelése S Automata tolóajtók gyártása és szerelése
SCHUCO
KASSA TERMELŐ, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. 8800 NAGYKANIZSA, CSENGERY ÚT 90.
Telefon: 93/336-089, Fax: 93/536-117, mobil: 30/500-5588
12 RlVTTTCA%R4I% ---------- 2004. március 30.
Lapunk heteken át közölt egy kérdőívet, amellyel az összeállítók szándéka - a közgyűlés döntése alapján - az volt, hogy az önerős lakásépítési kedvről szerezzenek ismereteket. A kérdőíves módszer, mint a Polgármesteri Hivatalban megtudhattuk, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
- Miért készült a kérdőív?
- A közgyűlés foglalkozott a város peremterületein lévő, családi ház építésére alkalmas területek vizsgálatával. Meghatározta azokat a peremterületi városrész egységeket, ahol ilyen fejlesztési lehetőség a jövőben kínálkozik, és szükségesnek látszik. Ezeknek a területeknek elkészültek a rendezési tervei is. Azért, hogy a döntéshozók megbízható, pontos információkkal rendelkezzenek arról, milyen sorrendben érdemes a területek előkészítésének nekiállni, ezért javaslatot szavazott meg a közgyűlés, hogy a hivatal mérje fel az igényeket. Ez megtörtént. Egy korábbi igényfelmérés tapasztalataihoz képest nem hozott új információkat. A kérdőív általánosan megfogalmazott kérdéseire az emberek nem tudtak válaszolni. Hiába kérdezett meg e módszerrel a hi-
vatal elvben több ezer embert, nem születtek értékelhető válaszok. A módszer lehet, hogy nem volt elég hatékony, és a kérdőív nem jutott el éppen azokhoz, akik valóban fontolgatják az építkezést - válaszol Karmazin József városi főépítész
- Csak 9 kérdőív érkezett vissza. Valóban arról is van-e szó, hogy nem volt kellően átgondolt a kérdezés módja, vagy a számok mögött valami más van?
- A tapasztalataink azt mutatják, hogy az önerős építkezési kedv nem olyan jelentős, mint arra más jelekből eSetleg következtetni lehet. Nem elképzelhetetlen, hogy a nemrégiben változott körülmények között valóban csak ennyien szeretnének önerős építkezésbe kezdeni.
- A társasház építés terén is ilyen alacsony az érdeklődés?
- Nem. Az elmúlt időszakban több építés indult, a befektetői érdeklődés is erősödött a hivatalban. Folytatódik az észak-keleti városrész beépítése,'' érdeklődés mutatkozik egy miklósfai lakóterületre, folytatódik a palini új városrész beépítése, illetve más területek előkészítése, lassan eltűnnek a sokat emlegetett belvárosi foghíjak is.
■a
X
.3
I
N
I
U V
PH
(9
s
a
co
l
« N
•3
a
N
•H
s
M
AJTÚ-AB1ÜK CENTRUM
Nagykanizsa, Fő út 7. Centrum üzletudvar TeL/Fax: 93/313-347,30/9949-231
lO—30% kedvezmény
Meghosszabbított akciónk a Contstruma alatt is.
Kömmerling műanyag 3-5 légkamrásig. Auplast műanyag nyílászárók. Díszpaneles német műanyag bejárati ajtók akciósán (5 ponton záródó) 99.000 Ft+áfá Lesna szlovén minőségi fa ablakok hossztoldásmentes lucfenyőből, intarziabetétes, funéros, dekorfóliás ajtók 27.000 Ft+áfától
fl támeth-Ta
Minőség fa nyílászárók borovi és vörösfenyőből.

Minőségi fa nyílászárók műanyag 5 légkamrás -30% kedvezmény.
TEL-FA 2003 Bt.
Doorpan MDF beltéri-kültéri ajtók, fa ablakok, kültéri ajtók, szélfogók
Ezen kívül Nafa és Cserta típusú olcsóbb árfekvésű fa nyílászárók. Régi lakások és családi házak nyílászárócseréjét szakszerű kibontással, gyors határidővel, felméréssel vállaljuk.
JíA
JX
)J
Sas*"
q^CL-LUL.

D Építőipari o tervező és
„ 3 D*kivitelező
Iroda: Bt.
8800 Nagykanizsa, Magyar u. 9. Telefon: 93/536-406 * Fax: 93/536-405 www. halad. hu/profi2007. html E-mail: g.kemenes@chello.hu
Prőfi
2007 Bt.
RENOVA
RENOVA
Építési és Kereskedelmi Bt. 8800 Nagykanizsa, Egry József u. 1. Tel.: 93/321-175,93/516-890 Mobil: 30/936-39-04
FESTÉS TAPÉTÁZÁS LiVKiV.SF£#LU(JÍXiVS
ROZETTA GIPSZSZAKÜZLET
Gipsz külső és belső díszítőelemek, dísztárgyak, emléktárgyak gyártása,
forgalmazása. Műanyag díszlécek széles választéka! Csatorna javítás, -tisztítás, tetőjavítás, egyéb karbantartási munkák 12 m magasságig.
SPANYOL CSEMPE, JÁRÓLAP
Kis- és nagykereskedés közvetlenül a gyártótól
* Óriási választék, alacsony ár, minőségi termékek * Maradék csempék, járólapok 1.000 Ft-tól * Nagyobb tétel vásárlása esetén egyedi kedvezmények * Új termékek bevezető áron
Üzlet, raktár: Nagykanizsa, Csengery út 82.
(MÁV-teherpályaudvar) Tel./fax: 93/333-776, 30/5526-793 Üzlet, mintabolt: Alsópáhok, Dózsa Gy. u. 24. Tel.: 30/469-0488, 83/341-425
Mindkét üzlet nyitva tartása: hétfőtől péntekig: 8-17, szombaton: 8-12 óráig
2004. március 30. _ ÉPÍTESZET 13
FENG SHUI AZ ÉPÍTÉSZETBEN
A feng shui a kínai térrendezés tudománya. Évszázados tapasztalatok alakították ki alapelveit. A feng shui látásmód, s bár gyakorta misztikusnak és idegennek tűnhet egy nyugati ember számára, valójában a lakberendezés eszköztárának ésszerű gyűjteménye. A feng shui arra az alapelvre épül, hogy az emberek boldogabb, egészségesebb, sikeresebb életet élnek, ha harmonikus otthonuk, munkahelyük van. A feng shui segítségével könnyen rendet teremthetünk otthonunkban, és ennek következtében életünkben. Egy épület bajai számos okra vezethetők vissza: fekvés, szerkezet - a feng shui azonban a legtöbb esetben hatékony gyógymódot kínál.
Szerencsés véletlen kell ahhoz, hogy a megvásárolni vagy eladni kívánt ingatlan kitűnő helyen feküdjék, ezért az esetek legnagyobb részében nekünk magunknak kell megteremtenünk a dolgok egyensúlyát. Az otthon számára a legkedvezőbb hely a hegytető és a síkság között félúton terül el. Az öt elem - a tűz, a föld, a fém, a víz, a fa - itt rendszerint tökéletes összhangban van. A házat övező félköríves ideális formát mi is létrehozhatjuk, ha fákat, sövényt telepítünk az épület
Az építkezések, átalakítások során nagy mennyiségben keletkezik hulladék. Ennek kapcsán kérdeztük Horváth Balázst, a Saubermacher-Pannonia Kft. ügyvezetőjét.
— Mit is jelent tulajdonképpen az építési törmelék fogalma?
— Az építési hulladék kategóriájában az építőipari tevékenységekből — építés, bontás — származó, döntő mértékben építőanyagokból — tégla, beton, homok stb. — összeálló anyage-gyüttest tekintjük. Ezen hulladékok nagy része az inert hulladékok kategóriájába tartozik, ami annyit tesz: ezen anyagok nem bomlanak le biológiai úton, nem veszélyeztetik a felszíni és felszín alatti vizeket, kezelésükre és ártalmatlanításukra más hulladékoktól eltérő szabályok alkalmazhatók.
— Mit jelent ez a gyakorlatban ?
— Ennek jelentősége abban áll, hogy nem a kommunális hul-
köré, vagy kerítést húzunk a telkünk határára. A kilátást lezáró víz lehet mesterséges tavacska, de bármilyen, a víz elemre utaló dolog ugyanúgy megteszi - akár egy kanyargós ösvény is. Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, minden rendelkezésünkre álló eszközzel erősítenünk kell a csít, a világot átfogó erő áramlását: ültessünk virágot, termesszünk zöldséget, alakítsunk ki teraszokat, építsünk üldögélőt a kertbe, neveljünk díszkertet. A fém elemeket fehér virágokkal, kövekkel, sziklakerttel erősíthetjük. Az állat- vagy emberszobrok, a ragyogó, piros virágok fellobbantják a tüzet. Az arany és sárga virágok testesebbé teszik a földet.
Mit tegyen az, aki lakótömbben lakik, vagy valami más miatt nem áll módjában átrendezni otthona környékét? Akkor a lakás falain belül juttassuk érvényre ezeket az elveket. Minél inkább elszakadtunk a természettől, annál fontosabb, hogy természetes anyagokat használjunk: szobanövények, virágok, sziklák, kagylók; bőr, gyapjú, gyertya és víz. Egy kis akvárium, vagy bármilyen más víz elem kitűnően helyettesíti a birtok előtt csobogó patakot, tökéletes összhangjával elnyomja a nagyváros zaját.
ladékok tárolására drágán kialakított lerakó értékes térfogatát foglalnák el ezen anyagok, hanem lerakásuk egy lényegesen alacsonyabb költséggel megépíthető és üzemeltethető depónián —- inert lerakón — valósulhatna meg.
— Miért a feltételes mód ?
— Nagykanizsán jelen pillanatban még nincs ilyen jellegű lerakó, viszont kialakítása napirenden van. Addig is az építési törmeléket a jogszabályok értelmében a Nagykanizsa-Bagola Regionális Hulladéklarakóba szállítjuk ártalmatlanításra.
— Milyen előírásokat kell szem előtt tartania az építési hulladékkal rendelkezőknek ?
— A egyik legfontosabb a Hulladékgazdálkodási törvény által lefektetett elvárható felelős gondosság elve, ami alapján a hulladék birtokosának kötelessége mindent megtennie annak érdekében, hogy a hulladék kör-
A feng shuiban az utcákat medreknek tekintjük, ahol szabadon áramolhat a csí. A nagy autósztrádákon, a széles, szeles utakon, a betonházak között azonban túl gyorsan árad a csí ahhoz, hogy valóban táplálni tudná a házakat, a földeket, az ott élő embereket. Minél nagyobb, forgalmasabb út található a közelünkben, annál több csít erősítő elemre van szükségünk ahhoz, hogy egészséges egyensúlyt teremtsünk. Ha lehetőségünk van rá, ültessünk fákat, bokrokat a házunk és az út közé, de ha ez nehézséget okoz, még mindig beültethetjük virággal az erkélyünk peremét. Egy kisebb vízfelület - csobogó, szoba-szökőkút, vagy bármilyen más, harmonikus hangforrás - hangfüggönyként véd a közlekedés zaja ellen, és friss, jótékony hatású csível táplálja a környéket. Az igazán nagy gondot a zsákutcák és a kereszteződések jelentik. Ha ilyen helyen lakunk, tanácsos védőkorlátot húzni a ház elé, ami lehet sövény, kerítés, vagy bármi más dolog, ami a tájba illik. Ez megtöri a háznak rohanó csí lendületét, és erősíti az épületben uralkodó harmóniát.
A legtöbb csí a bejárati ajtón keresztül jut a házba, a lakásba. A mi célunk, hogy a csí számára minél
barátságosabb, kanyargósabb utat biztosítsunk. Ha az ablak túl nagy, akkor a csí valószínűleg túl gyorsan mozog ahhoz, hogy táplálni tudja a szobát. Abban az irodában, ahol plafonig érnek az ablakok, a kilátás bizonyára nagyon szép, de az itt dolgozók azt érzik mégis, hogy összecsapnak a fejük felett a hullámok. Ilyenkor lágyítanunk kell a teret, például drapériákkal, az ablakok elé helyezett, egymástól alacsony fallal elkülönített íróasztalokkal, a sarokba helyezett növényekkel, szobrokkal.
Viszont ha a helyiségnek egyáltalán nincs ablaka, akkor ott megreked a csí - vagy be sem tud hatolni. Rengeteg ilyen iroda, üzlethelyiség, fürdőszoba van. Ezeket hatalmas tükrökkel, ragyogó színekkel, erős világítással és természetes anyagokból készült lakberendezési tárgyakkal tehetjük barátságosabbá. Ha az ajtó és az ablak egymással szemben vannak, akkor célszerű valamilyen növényt vagy képzőművészeti alkotást helyezni közéjük, ami megtöri, lelassítja a csít, s ezzel a ház többi részébe tereli. A feng shui mindenre ad segítséget, megoldást - hogy valóban kiegyensúlyozottan, boldogan éljünk környezetünkben.
nyezetterhelő hatása a legkisebb mértékű legyen, vagyis ártalmatlanításáról gondoskodnia kell. Cégünk több, erre a célra használatos speciális szállító gépjárművel rendelkezik: 1 m3-es konténertől 30 m3 konténerig bezárólag tudjuk a hozzánk beérkező szállítási igényeket kielégíteni. A megrendelés pontosításakor célszerű az ügyfelünknek igényét úgy meghatározni, hogy tekintettel legyen a szállított anyag tömegére is.
— Mi a véleménye a város különböző (perem)területein található, feltöltés címén lerakásra került építési törmelékhalmazról?
— A Hulladékgazdálkodási törvény egy másik, nagyon fontos alapelvét emelném ki ezzel kapcsolatban, a szennyező fizet elvét. Ennek értelmében a hulladék termelője, birtokosa köteles a hulladék kezelési költségét megfizetni; az esetleges környezetszennyezés okozója pedig fe-
lel: a szennyezés megszüntetéséért, az eredeti állapot visszaállítá-t sáért, valamint a kár megtérítéséért. Meglátásom szerint az Ön által említett esetekben legtöbbször nem csak homogénnek tekinthető, hanem más — műanyag és fém, illetve esetlegesen veszélyes hulladék kategóriájába sorolandó anyagokkal szennyezett — törmelék került lerakásra. Ez nem csak a környezetre jelent óriási veszélyt, hanem az esetleges hatósági ellenőrzés komoly anyagi szankciókat jelenthet az adott telek, terület tulajdonosának.
— Mi lehet a megoldás?
— Mindenképpen a példamutatást, a felelősségteljes gondolkodást emelném ki. Ugyanis ha mindenki az öt körülvevő közvetlen környezetét óvja, védi; a képződött hulladékot, beleértve az építési hulladékot is, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, akkor a következő generációk számára is egy olyan környezetet tudunk átadni, „amelyben érdemes élni...".
14
PTSZET
2004. március 30.
FELÚJÍTÁS palyazati uton
Országszerte elöregedett a lakásállomány, felújítása azonban mind a magántulajdonosoknak, mind az önkormányzatoknak sok esetben megoldhatatlan feladatot okoz. Mivel külön-külön sem az önkormányzatoknak, sem az államnak, sem a magántulajdonosnak nincs anyagi ereje a felújításra, már az előző kormány idején is voltak pályázati lehetőségek a lakásállomány átfogó felújítására. A nemrégiben ismét kiírásra került pályázatok sokban hasonlítanak a Széchenyi-Terv pályázataihoz, némi módosítás azonban van.
A pályázatokról Kámán Lászlóval, az IKI vezetőjével beszélgettünk.
- Milyen lehetőségei vannak a lakóközösségeknek, hogy a kor kívánalmainak megfelelő minőségű otthonokat teremtsenek?
- A nemrégiben napvilágot látott átfogó program több lehetősé-
get is tartalmaz. Az egyik a lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítására vonatkozik. A támogatás célja az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek korszerűsítése, felújítása. A pályázat szempontjából iparosított lakóépületnek tekintendő a panel a blokk az alagutzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és egyéb iparosított technológiával épült lakóépület. A pályázók társasházak, lakásszövetkezetek, önkormányzati bérházak lehetnek a támogatás mértéke lakásonként maximum 400 ezer forint.
- Átfogó felújítási program is létezik?
- Megjelent egy olyan pályázat is, amely a lakóépületek energiatakarékos korszerűsítését, teljes felújítását teszi lehetővé. Ennek a pályázható kerete lakásonként 1,5 millió forint. A támogatás célja az iparosított technológiával épiilt lakóépületek energiatakarékos kor-
Zerfcowiíz Udunr
WLa
. > . Ár-s
rir^t. ligT HMm> • ffimái i. pmtoiHmbtMw)** ■ SmtaHMM IMMe • twakk tam toilohi* • Meinl * HM fe mkatopt UzkMík
bakások 48 mf-től
zári, parkosított uduarfaan, portaszolgálattal
Átadás: 2004. tavasz
éideUSdnl:
Inna Profil Kft, 8800 nagyfeanlzM. Teleki út 19. Teteíon: (93) 321243. (30) 3000 011
RJ
0 PostaflfWt
ArchanA Ka
szerűsítése és teljes felújítása ezen belül az épületek szerkezeti elemeinek, gépészeti alrendszereinek, a lakások és berendezéseinek teljes korszerűsítése, felújítása, valamint az épület környezetének rehabilitációja. A pályázók, elsősorban a települési önkormányzatok lehetnek, és a minimálisan 50 lakásAakó-épületet magukba foglaló társasházak, lakásszövetkezetek.
- Régóta megoldatlan probléma a termoforkémények ügye. Van-e központilag pályázható forrás ezeknek az életveszélyes kialakítási formáknak a kiváltására?
- Egycsatornás gyűjtőkémények, termofor kémények felújítására 80 ezer forint pályázható lakásonként. A támogatás célja az. 1985-ig épület lakóépületek üzemelő gázjüz.elő-berendez.ések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló egycsatornás gyűjtőkéményeinek (termofor kémény) biztonságtechnikai felújítása, kiváltása. Pályázhatnak a társasházuk, lakásszövetkezetek, és települési önkormányzatok is.
- Mi a/ a feltétel, amelynek mindenkor, minden pályázat esetében érvényesülnie kell?
- Minden pályázatnál feltétel, hogy az Önkormányzatnak rendelkeznie kell a közgyűlés, illetve a képviselő testület által elfogadott az egész városra vonatkozó lakóépület felújítási programmal. A pályázatok kétlépcsősek. Elsőként az önkormányzatnak - a projekthez kapcsolódóan nyilvános pályázatot kell kiírnia a felújítások önkormányzati támogatására. A pályázati kiírást önkormányzati rendelettel ki kell hirdetni. Amennyiben a lakóépület tulajdonosai, a lakóközösség vállalja a felújítási költségek saját erőből történő finanszírozását, a felújítási pályázatot az önkormányzat felé kell beadni. 2004. évben az önkormányzat saját erőként nem vállal költséget. Erre a pályázati kiírás szerint lehetősége van, ez azt jelenti, hogy a tulajdonostársaknak 2004. évben az önkormányzatot terhelő részt is át kell vállalniuk.
- Mi a helyzet, ha az adott társasházban önkormányzati tulajdon is van?
- Természetesen az önkormányzat bérlakásai révén több épületben is tulajdonnal rendelkezik a tulajdonosokat érintő költségviselés rá is vonatkozik. A 2003. évi CXXX11I. (Társasházi) törvény 29. §. (1) bekezdés alapján a tulajdonostársak többségi, négyötödös szavazattöbbséggel határozhatnak közös tulajdonban álló épületrészekfelújításáról, tehát 20 százalékos tulajdoni hányad alatt nem befolyásolhatja az önkormányzat a társasházfelújításra vonatkozó pályázati igényét.
- Mi a második lépcső?
- A második lépcsőben az Önkormányzat nyújtja be a pályázatát a Belügyminisztériumhoz meghatározott állami támogatás elnyerésére, olyan lakóépületek felújítása esetén, melyek pályázatát az önkormányzat elfogadta. Ha az önkormányzat több pályázatot fogadott el, akkor több pályázatot kel! benyújtania. A pályázatban a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség tartalmazhatja a felújítás tervezési és engedélyezési költségeit, továbbá a lebonyolítás - ennek részeként a közbeszerzési eljárás -, a kivitelezés költségeit, illetve az általános forgalmi adót.
- Mi lehet önerő a pályázatok esetében?
- A lakástulajdonosok saját erejeként csak készpénz vehető figyelembe, melynek forrása többek között lehet az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, illetve bankhitel. A pályázó lakóközösségnek közgyűlési, illetve lakógyűlési határozatot kell hoznia arról, hogy nyertes pályázat esetén a készpénzben vállalt saját erőt elkülöníti és a pályázat szerinti munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja.
- Mit vállal az önkormányzat, ha az önrészt nem?
- Az önkormányzat saját erőt nem vállal, de megteremtődik annak lehetősége, hogy a magántulajdonosok a megjelölt három projekt feltételrendszerét figyelembe véve, az Önkormányzat koordináló szerepvállalásával állami támogatást vehessenek igénybe.
Dukát Éva
2004. március 30.
EPITESZET
15
LAKÁSFINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK A CIB BANKNÁL
Mai, gyorsan változó világunkban nem egyszerű dolog nyomon követni, vajon milyen támogatási lehetőségekkel számolhatunk, ha lakáshelyzetünkön szeretnénk változtatni. Az alábbiakban ezzel kapcsolatban adunk közre hasznos információkat Berke József, a CIB Bank Rt. Nagykanizsai Fiókjának vezetője segítségével.
- Milyen lakáshitel konstrukciókat kínálnak ügyfeleiknek? -kérdeztük a helyi fiókigazgatótól.
- A CIB lakossági stratégiájának egyik alappillére a lakásfinanszírozás. A hitelkonstrukciók széles körét kínáljuk, részt veszünk a lakásvásárlási kedvezmény - közismertebb nevén a szocpol - és az adóvisszatérítési támogatás lebonyolításában is.
- Melyek a legfontosabb tudnivalók a piaci kamatozású hitelekről?
- A CIB lakáshitel kínálatában megtalálhatók mind az állami kamattámogatás mellett nyújtott, mind a piaci kamatozású konstrukciók. Piaci kamatozású CIB Ingatlanfedezetes Hitel lakás célú felhasználás esetén lakásvásárlásra, korszerűsítésre, felújításra vehető igénybe, míg ezektől eltérő, tetszőleges célú felhasználásra az egyéb célú CIB Ingatlanfedezetes Hitel igényelhető.
- Hogyan változtak a támogatott hitelekre vonatkozó jogszabályok az elmúlt hónapokban?
- Az államilag támogatott hitelek a tavaly decemberi jogszabályváltozást követően a korábbiakhoz képest magasabb kamatterhet rónak a hitelfelvevőre, és részben - a használt lakás esetében - szűkült a felvehető összeg nagysága is. Jelenleg új lakás vásárlására legfeljebb 15 millió forint, használt lakás vásárlásra maximum 5 millió forint igényelhető az állami kamattámogatásos CIB Új Otthon Hitel illetve a jelzáloglevelek kamattámogatásával igénybe vehető CIB Otthonteremtő Hitel konstrukciónkban. Ezen hitelek kamata ez év márciusában konstrukciótól és hitelcéltól függően évi 5,96-9,22 százalék között mozog, 2 százalék kezelési költség mellett. Ezek a kamatszintek ugyanakkor a piaci
kamatokhoz'' képest még mindig kedvező hitelfelvételi lehetőséget jelentenek.
- Milyen megoldást kínálnak e sokak számára bizonytalannak tűnő helyzetben?
- Márciusban vezettük be a svájci frank alapú, ingatlanfedezetes konstrukcióinkat. A CIB Deviza Lakáshitel új és használt lakás, vagy lakóház vásárlására, lakásfelújításra, -bővítésre és korszerűsítésre egyaránt felhasználható. Deviza lakáshitelünk jó alternatívát kínál azok számára, akik nem felelnek meg a kamattámogatási rendszer feltételeinek, vagy megfelelnek, de kevesebb kötöttséggel járó megoldást keresnek, illetőleg kiegészítő forrásra is szükségük van. A CIB Deviza Lakáshitel jelenleg évi 3,99 százalék kamat és 2,5 százalék kezelési költség mellett vehető igénybe, tehát a teljes hiteldíj is igen kedvező. A CIB Ingatlanfedezetes Devizahitel tetszőleges célra igényelhető, éves kamata 4,99 százalék. Az igényelhető összeg mindkét konstrukcióban az ingatlanfedezet értékének Maximum 50 százaléka, azonban megfelelő kiegészítő ingatlanfedezet bevonása esetén elérheti a 100 százalékot, így például a lakás akár teljes vételára CIB Deviza Lakáshitellel finanszírozható.
- Ejtsünk néhány szót a lakásépítési kedvezményről is.
- A lakásépítési, vásárlási kedvezmény, az úgynevezett szocpol alapesetben új lakás vásárlása esetében vehető igénybe, a jogosultságot személyi és tárgyi feltételek is befolyásolják. Az együtt költöző családtagok számánakfüggvényében jogszabály rendelkezései rögzítik a finanszírozható lakás legkisebb és legnagyobb szobaszámát, a lakás árának, az építkezés költségvetésének maximumát. A jogi szabályozás meglehetősen bonyolult, ezért javasoljuk, hogy mindenki előzetesen tájékozódjon a feltételekről. Az úgynevezett félszocpol vehető igénybe - többek között - a lakás legalább egy lakószobával történő bővítése esetén, valamint 3 vagy többgyermekes családoknál hasz-
nált lakás vásárlására is, természetesen akkor, ha a jogszabály egyéb rendelkezései is teljesülnek. Kedvező hír, hogy a szocpol mértéke áprilistól emelkedik: egy gyermek után 800.000 forint, második és a harmadik gyermek után további, egyenként 1,2 millió forint, a negyedik gyermek után pedig 800.000forint összegre.
- Hogyan alakul az adóvisz-szatérítési támogatás?
- Az adóvisszatérítési támogatást kizárólag új lakás építése, vásárlása esetében lehet igénybe venni, az általános forgalmi adó legfeljebb 60 százalékig, maximumát 400.000 Ft összegben.
- Van-e megoldás akkor, ha egy fiatal házaspár most szeretné lakáshelyzetét megoldani, de gyermekük nincs, így a szocpol-támogatást nem igényelhetik?
- Új konstrukció a Megelőlegező kölcsön, ami arra nyújt lehetőséget, hogy a lakásépítési (vásárlási) kedvezményt - a jogo-
sultsági és méltányolhatósági feltételek fennállása esetén -, gyermekiek) jogszabályban rögzített határidőre történő megszületésének vállalása alapján megelőlegezzük. Összege a vállalt gyermekek számától függően 3-6 évre folyósítható, összege igazodik a támogatás mértékéhez. A megelőlegezés időszaka alatt az igénybevevő fiatal házaspárt fizetési kötelezettség nem terheli. Ha a gyermek(ek) a vállalt időszakon belül megszülettek, a Megelőlegező kölcsön vissza nem térítendő támogatássá válik.
- Mire hívná fel az érdeklődők figyelmét?
- Javaslom, hogy az érintettek minden konkrét esetben időben forduljanak bankunk munkatársaihoz, akik mindenre kiterjedő szakmai tanácsadással állnak rendelkezésre, elősegítendő, hogy elképzeléseik a lehető leghatékonyabban valósuljanak meg.
Szőlősi Márta
YTONG - Kész házak
135.000 Ft/n? bruttó ártól kulcsrakészen!
Kész tervek közül is választhat, de ha más elképzelése van, mi azt is megvalósítjuk!
Zala megye kizárólagos értékesítője:
Böl
Draskovics Kft.
- 1980 OCGRÚNDCT-
Nagykanizsa, Récsei út 7., fel: 06-30/959-6163 Kivitelező:
I
iwt
Tekintse meg referenciáinkat!
Palinban, bensőséges hangulatú 3 lakásos, mediterrán sorházban
meglepően kedvező áron
lakások leköthetők!
16
ÉPÍTESZET
2004. március 30.
2003. májusában történt meg a Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142 sz. alatti Fecskeház műszaki átadása. A lakások birtokbavételét követően több bérlő írásban jelezte, hogy a lakásban jelentős penészképződés tapasztalható, az ablakokon, falakon a pára kicsapódik. Az építésben résztvevő érintettek bevonásával egyeztetést tartottunk a probléma megoldásának lehetőségeiről. Helyszíni szemle során megtekintették a problémás, penészes szerkezeteket, méréseket végeztek. A párakicsapódás, penészképződés nem hőhíd problémára vezethető visz-sza. A probléma okozója a műszaki szabványoknak megfelelő, a gyakorlatban mégis elégtelennek bizonyuló szellőzés..
Az épületben valószínűsíthetően található még építési víz is ami a mindennapos belső páraképződés mellett tovább emeli a belső páratartalmat, rontja a helyzetet. Korábbi bérlakásépítés, üzemeltetés tapasztalata, hogy pár éven belül a párakicsapódás
jelentősen csökken, az építési víz távozik a szerkezetekből. Nem várható el azonban a bérlőktől, hogy ehhez a számításokkal ugyan igazolt épületfizikai helyzethez alakítsák életvitelüket, téli időszakban folyamatosan szellőztessék a lakásokat, helyiséget ne nyissanak egybe. Közös feladatunk, hogy megnyugtató műszaki beavatkozással biztosítsuk a lakások rendeltetésszerű használatát, azok állagvédelmét.
Nem helyi, hanem országos problémával állunk szemben. Az építtetők, kivitelezők a korszerű nyílászáró szerkezetek beépítésével folyamatosan szembesülnek a fenti problémával. Az épületgépész tervező szabványoknak megfelelő módon megtervezi az épület szellőzését, ennek ellenére folyamatosan jelentkezik a párakicsapódás és penészképződés. A szabványok nem követték a korszerű nyílászáró szerkezetek elterjedésével megváltozott szel-lőztetési viszonyokat. A régi, korszerűtlen fa nyílászárók alkal-
mazása során a légzárás tökéletlensége miatt a szellőzést a nyílászáró megoldotta, ezek a problémák nem jelentkeztek.
A Fecskeházba a tervdokumentáció szerint, korszerű, műanyag nyílászáró szerkezetek kerültek beépítésre. A tömítésnek köszönhetően a nyílászáró optimálisan megoldja a lég, por, és nedvesség kizárását a lakótérből, továbbá igen hatékonyan segít csillapítani a kívülről érkező zajokat, hangokat.
A többszintű ütköző-, és lengőtömítéssel ellátott ablakok légát-eresztése rendkívül alacsony. Ez azt jelenti, hogy bezárt állapotban gyakorlatilag légmentes zárást is el lehet érni, így megszűnik a régi faablakokra jellemző hatás, amikor a réseken befúj a szél, és mozog a függöny. A természetes légcsere hiánya miatt a helyiség levegőjében a páratartalom any-nyira feldúsulhat, hogy a víz kicsapódhat a hidegebb felületeken. Párakicsapódás és gombásodások (penész) szempontjából különö-
sen veszélyeztetettek az alacsony hőmérsékletű és nagy légnedves-ségű helyiségek.
A létesítmény tervezője 2004. március hónapban megtervezi a műszaki megoldásokat. A résztvevők a műszaki megoldás és a költségek ismeretében következő egyeztetésen tesznek javaslatot az elvégzendő feladatokra. A kivitelező ZÁÉV Rt. folyamatosan végzi a lakások penészgátló festékkel történő festését. A műszaki beavatkozásokat a lakókkal egyeztetett módon az éves szavatossági bejárást követő hibajavítási munkálatokkal egyidőben, a lakók minimális zavarásával kívánjuk elvégezni.
Az építésben részt vevők közös feladata a műszaki probléma megoldása, a lakások rendeltetésszerű használatának biztosítása. A végleges megoldást adó műszaki beavatkozás elvégzéséig az érintett lakók szíves türelmét, megértését kérjük.
Nagykanizsa MJV önkormányzata
SAUBERMACHER-PANNONIA HULLADÉKGYŰJTŐ KFT.
Hulladékszállítás megrendelése: 93/537-380
XENA kanapé 42.300 Ft-tól
MEBLEX
Bútoráruház
Nagykanizsa-Kiskanizsa, Hunyadi tér 2. Tel./fax: 93/322-690 Nyitva: H-P.: 9-17, Szo.: 9-12
Előszoba-szekrény 27.300 Ft
Gold hálószoba-garnitúra 115.100 Ft
Orsi áthidalós sor 45.800Ft Franciaágy 42.900 Ft
íróasztal 120-as 11.400 Ft
ríj aT''*! ^ r^ ^ M J v i i i 1/ M ^ Á ■ i] » ■ 1 J füTf
i "Virl ^ t riYym\i ^ 14 \\92•lwl VI
2004. március 30.
KRÓNIKA
17
( március 23.)
Előadás
A Penta Unió Oktatási Centrum szervezésében Az új áfa törvény címmel hallgathattak előadást a résztvevők.
Kanizsaru
11.03 órakor kértek rendőri segítséget egy benzinkúthoz, mivel ismeretlen személy két megtöltött benzineskannával fizetés nélkül távozott a kútról. Az URH-járőr perceken belül a helyszínre érkezett, de addigra a kút kezelőinek sikerült elfogni a menekülő személyt. A helyi fiatalemberrel szemben a járőr, lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt, eljárást kezdeményezett, a kár az intézkedés során egyébként az eltulajdonított üzemanyag visszaadásával megtérült.
( március 24.)
Horn Gyula Kanizsán
Nagykanizsára látogatott Horn Gyula volt miniszterelnök, az MSZP európai parlamenti listájának jelöltje, aki a Honvéd Kaszinóban tartott fórumot Mi az igazság az EU-val címmel.
Kanizsaru
11 óra 46 perckor a kórház baleseti ambulanciájáról jelentették, hogy ellátásra beszállítottak egy 94 éves nénit, akit még 20-án súlyosan bántalmazott a férje, hogy eltörött a csuklója. 16 óra 20 perckor egy lopás miatt körözött nagykanizsai férfit állítottak elő a járőrök a Zalaegerszegi Városi Bíróság elfogatóparancsa alapján.
( március 25.)
Kamarai Napok
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara a Kamarai Napok rendezvénysorozat keretében március 25-én fórumot rendezett a vállalkozások aktuális környezetvédelmi kötelezettségeiről és a vonatkozó jogszabályokról. Keményfí András környezetmérnök előadásában kitért a vállalkozókat érintő különbö-
ző bejelentési és nyilvántartási kötelezettségekre. 2004-től a nem veszélyes hulladékok esetén is nyilvántartást kell vezetni, és 2005-től kezdődően az előző évre vonatkozóan bevallást készíteni. Új elemkéntjelent meg a környezetterhelési díj ami, a levegő, a víz, a talaj területén érinti a vállalkozásokat. Levegő esetében a szénmonoxid, a szilárd por, nitrogén-oxidok kibocsátása, míg víz esetében az összes nehézfém, iszapok után kell fizetni.
Klubdélután
( március 26.)
Az olajipari nyugdíjasok klubdélutánt tartottak az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Házban, melynek vendége Vékási János volt.
Nyertes pályázat Az IHM által kiirt pályázatok eredményeiről tartott sajtótájékoztatót Grabant Péter, az Információs Társadalom Kht. regionális irodavezetője. Az ITP-17 jelzésű pályázaton, melyet a minisztérium az önkormányzati informatikai rendszerek bevezetésének, terjesztésének és továbbfejlesztésének támogatására irt ki, városunk is sikerrel szerepelt. Az elnyert húszmillió forint mellé ugyanennyit önrészként hozzátéve, már most többet fordíthatunk informatikai fejlesztésre, mint amennyit tavaly egész évben költöttünk erre a területre.
Borverseny A Honvéd Kaszinóban saját termésű borok versenyét rendezték meg. Az eredményhirdetésre az est végén került sor.
Tudományos Diákkonferencia A TIT Öveges József Ismeretterjesztő Egyesület és az Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa a HSMK Felnőtt Klubjában Tudományos Diákkonferenciát rendezett. A rendezvény házigazdája Dr. Horváth György középiskolai tanár volt. a Diákkonferencián közreműködött Teleki Réka, Kiss Ádám, Ehetics Péter, Pap Márk és Molnár Gábor.
Kanizsaru
Hajnali fél háromkor észlelték, hogy ismeretlen tettes betört egy presszóba. Az elkövető a bejárati ajtó befeszítésével jutott be az épületbe, ahol felfeszítette a játékgépet, s elvitte a pénzkazettát. A lopási kár kb. 60.000 Ft.
20.25 órakor az URH-járőr, a Magyar utcáról egy ortaházai nőt állított elő tiltott kéjelgés miatt. Cselekménye miatt ellene szabálysértési feljelentés tettek.
Motoros hétvége
Bár az időjárás nem fogadta igazán kegyeibe a VI. H-TURUL Motorkiállítás és Vásár nyitórendezvényének főszereplőit és nézőközönségét, a motoros felvonulás az előző évekhez hasonlóan ezúttal is nagy érdeklődés mellett zajlott. A kétkerekű gépcsodák százával vonultak végig a városon, hirdetve
a motoros szezon nyitányát. Sokan voltak kíváncsiak a kiállításra is, ahol a lóerőcsodák felnőttet, gyereket egyaránt megfogtak.
Képeslapkészítés Délután a Hevesi Sándor Művelődési Központban a Tarka-Barka Műhely keretében húsvéti képeslapokat készíthettek a gyerekek.
Kanizsaru 16.40 órakor a Honvéd utcába kértek rendőri intézkedést, mivel ismeretlen tettes egy személygépkocsi oldalait illetve motorháztetejét összekarcolta. A rongálási kár mintegy 100.000 Ft.
c március 28)
Kanizsaru
20.20 órakor a járőr tiltott kéjelgés szabálysértés elkövetése miatt a Petőfi úton igazoltatást követően előállított egy a nagykanizsai illetve egy kacorlaki nőt.
( előzetes)
Kiállításmegnyitó
Április 3-án 17 órakor a Petró Galériában Diószegi Bíró Ilona alkotásaiból nyílik kiállítás Mozdulatok és pillanatok címmel. A kiállítást Mulladí Brigitta művészettörténész nyitja meg. A résztvevő vendégek között egy alkotást sorsolnak ki.
A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Országos Egészségnevelési Versenyt indított 2004-ben. Az első forduló egyik feladata egy egészségről szóló novella, mese vagy vers írása, és a szerzemény helyi újságban való megjelentetése volt. így született meg ez a kis mese, melyet Tóth Ágnes az Iskola „Függők" csapat tagja írt.
EGY KISFIÚ TÖRTÉNETE
Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy ország melyet Egészséges Életmódiának hívtak. Itt az emberek szépek voltak, betegségről nem is hallottak. Minden szép és különleges volt. Ide cseppent be egy kisfiú, aki kövér volt. Nem látott még ehhez foghatót! Az ott lakók is csak ámulták-bámulták a kicsi idegent, nem láttak még ennél furcsább dolgot, de a falu bölcse a segítségére sietett. A kisfiú, mivel olyan akart lenni, mint a többiek, követte a vén bölcs tanácsait. Keveset evett, de többször naponta, s a káros dolgokat szép lassan elfelejtette. Már nem hiányzott neki a nyalóka, a kóla, a csípsz. Megtanulta, hogy a gyümölcstől, a zöldségtől, gabonaféléktől, a sok mozgástól és az egymás iránti odafigyeléstől is BOLDOG lehet ez ember élete. Mire felnőtt, csodaszép délceg ifjú lett belőle, s az ország legszebb lányával élhette le az életét. Itt a vége, fuss el véle kerek erdő közepébe.
KÉSZPÉNZ HITEL AZONNAL! ARANY, EZÜST, DRÁGAKŐ FEDEZETRE.
ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓK Nagykanizsa, Vasemberház
_93-313-332_
Bank: SURD ÉS VIDÉKE TAKARÉK-SZÖVETKEZET
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
18
KULTÚRA
2004. március 30.
AZ OKISB TÁMOGATÁS 2004
1. Szimfonikus Zenekar 600 ezer Ft, 2. Szivárvány Énekegyüttes 200 ezer Ft, 3. Ifjúsági Fúvószenekar és utánpótlás együttese 200 ezer Ft, 4. Orff Ütőegyüttes és utánpótlás együttese 200 ezer Ft, 5. Mazsorett csoport 150 ezer Ft, 6. Kanizsa Táncegyüttes 200 ezer Ft, 7. Zala-gyöngye Táncegyüttes 200 ezer Ft, 8. Kanizsa Csillagai 150 ezer Ft, 9. Igricek Együttes 150 ezer Ft, 10. Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar 200 ezer Ft, 11. Nagykanizsa Vegyeskara 500 ezer Ft,
12. Eraklin Táncklub 150 ezer Ft,
13. Tungsram-Hevesi Versmondókör 150 ezer Ft, 14. Nagykanizsai Fafaragó Egyesület 150 ezer Ft, 15. Dél-Zalai Táncegyüttes 200 ezer Ft, 16. Olajbányász Fúvószenekar 400 ezer Ft, 17. Bojtár Együttes 200 ezer Ft, 18. Kanizsai Művészeti Nyár 500 ezer Ft, 19. Városi tanévzáró rendezvény 300 ezer Ft, 20. Vasemberkupa 24 órás vetélkedő 200 ezer Ft. (Összesen 5 M Ft)
PROGRAMOZÁS ÉJJEL-NAPPAL
Az IBM Magyarország Kft. idén is meghirdette 48 órás programozási bajnokságát a magyarországi egyetemek és főiskolák diákjai számára. A kétnapos bajnokság április 23-án 14 órakor kezdődik, és április 25-én 14 óráig tart. A Város Napja rendezvénysorozatában illeszkedő, nem mindennapi megmérettetésnek a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Helye ad otthont, mert a tavalyi versenyt a kanizsaiak nyerték.
— A versenyen a diákok két korcsoportban, 3 fős csapatok nevezésével indulhatnak. A nevezési határidő március 31-én éjfélkor jár le. Az első korcsoportba azok a diákok nevezhetnek, akik egyetemi vagy főiskolai első diplomás képzésben vesznek részt és maximum harmadikosok. A második korcsoportba azok tartoznak, akik felsőfokú képzésben vesznek részt, de nem tartoznak az első kategóriába. A versenyen a kitűzött programozási feladatot SuSE Linux operációs rendszeren, IBM Rational Rose, IBM DB2, IBM WebSphere valamint IBM Eclipse kompatíbilis szoftverekkel, a dokumentálást pedig angol nyelven kell elkészíteni — mondja Erdősné Németh Ágnes tanár, a program szervezője, a tavalyi nyertes csapat felkészítője
— Mi a verseny tétje?
— Az első korcsoportos győztes határozhatja meg a következő verseny helyszínét. A győztes csapatok részvevői bizonyítási lehetőségeket kapnak az IBM technológiát használó fejlesztő cégeknél, munkájukért juttatást kapnak. A második harmadik helyen végzett csapatok szakkönyveket kapnak, míg tanáraik ösztöndíjakat, a szakértők pedig fejlesztésre szolgáló szoftvereket.
A szervezők kategóriánként maximum 10 csapatot várnak. A jelentkezésnél előnyt élvez a rendező egyetem, ez az intézmény két csapattal nevezhet, míg a többiek egy-egy csapatot indíthatnak.
A DKG-East Rt. legutóbbi ülésén többek között döntött az Erkel Ferenc Művelődési Ház eladásáról. Az intézmény igazgatóját, Fehér Imrét nem érte váratlanul a hír, hiszen már jó ideje a levegőben volt a téma. Az 54 éve működő intézmény további sorsáról kérdeztük.
- Fontosnak tartom, hogy azok a közösségek, értékek, amit a ház megteremtett, megőrzött, és próbált közvetíteni, továbbra is megmaradjanak. Olyan gazdasági helyzet alakult ki a vállalatnál, hogy a termeléssel közvetlen nem összefüggő létesítményeket el kell adni. Az intézmény állami tulajdonként indult, majd a szakszervezet értékbevonásával és az olajipari dolgozók társadalmi munkájával kibővült. Szomorú, hogy ezek az emberek most kiszorulnak az épületből. Amikor a vállalat tulajdonába került az intézmény, a menedzsment pozitívan állt hozzánk,
támogatást nyújtott, és alapítványt hozott létre. Az alapító csoport tagjai alkotják a Nagykanizsai Szénhidrogén Kulturális Alapítványt azzal a céllal, hogy az intézmény munkáját támogassa. Az évi pár száz ezer forint ugyan nem volt nagy összeg, de mindenképpen jelentős erkölcsi támogatásnak számított. A jelenlegi menedzsment megszüntette a kapcsolatot az intézménnyel, mindenféle támogatást megvont, sőt 1999 óta jelentős összegű bérleti díjat is kell fizetnünk. Ennek ellenére a vállalat részéről szép számmal jelentkeztek csoportok, a szerződést is úgy kötötték meg, hogy a cég részéről felmerülő igényeket ki kell elégítenünk. Ennek eleget is tettünk.
- Új helyet, befogadó intézményt kell keresni a házban működő 13-14 csoport számára. Van-e már valamilyen elképzelése?
- A gyár március 3-tól mondta fel a bérleti szerződését az intéz-
ménnyel. Az új vevőtől és az eladótól is függ, hogy meddig működhetünk az épületben. Van bizonyos felmondási idő is, amit még nem tudnak, hogyan tölthetünk ki. Most még bizonytalan a helyzetünk, de az már biztos, hogy el fogják adni az épületet. A legrosszabbkor, év közben jött a hír, amikor összeállt az éves munkaterv és a költségvetés, amivel el kell számolni. A legnagyobb gond a nyugdíjasok elhelyezésével, a 250 fő nyugdíjassal, és 120 fős Olajipari Nyugdíjasklub találkozási lehetőségének megoldásával lesz. A nyugdíjas szakszervezeti alapszervezetnek külön irodája volt az épületben. Gondoskodni kell többek között az Olajbányász Fúvószenekarról és a Dél-Zala Táncegyüttesről, valamint utánpótlás csoportjáról. Természetesen személy szerint én is kötelességemnek érzem, hogy kielégítő megoldást találjunk a számukra.
pillanatok
Lona
kiállítása
megnyitó: április 3. szombat 17 óra
megnyitja: Mulladí Brigitta művészettörténész
helye:
Petró Galéria Nagykanizsa Főút 19.
nyitva: áprilisi 7-ig
hétfő-péntek: 10-17,30 szombat: 10-12,30
megynyitóra!
kisorsoljuk őrangyal c. képét
HOGYAN TOVÁBB, ERKEL MŰVELŐDÉSI HÁZ?
2004. március 30.
O KTATAS
19
OLASZ FIATALOK KANIZSAN
A Comenius program keretében Észak-Olaszországból, Conegliáno-ból érkezett Nagykanizsára egy 18 fős középiskolás küldöttség március 14-én. A diákok és kísérőjük egy héten át voltak vendégei a városnak, a Batthyány Gimnáziumnak. Az elutazás előtti napon találkoztunk a delegációval, itt szerzett élményeikről és az olasz iskolák jellegzetességeiről kérdeztük őket.
- Kulturális cserekapcsolat révén jött létre ez a mostani látogatás. Most mi jöttünk Magyarországra, de Noémiék május elején viszonozzák majd a látogatást. Utunk célja volt, hogy Magyarországgal, Nagykanizsával, az itteni diákokkal ismerkedjünk - mondja Pierluigi Galimberti tanár úr, a küldöttség vezetője.
- Merre jártak az elmúlt egy hétben?
- Vendéglátóink igyekeztek a programot úgy összeállítani, hogy minél színesebb legyen, minél több mindent megismerhessünk Nagyon tetszett, hogy ez nem turistaút volt, hanem családoknál lakhattunk így más benyomásokat, élményeket sze-
rezhettünk, mintha csak egyszerű utazókként láttuk volna az önök életét. Jártunk Budapesten, láttuk a méltán híres Parlamentet, az már csak egy külön érdekesség volt, hogy a lépcsőn épp az önök városának polgármesterével találkoztunk. Olasz idegenvezető mutatta be az épületet. Jártunk a Mátyás templomban és a Halászbástyán tó. Voltunk a Kis-Balatonon, a Kányavári szigeten, láttunk egy madarász-tábort. Ellátogattunk a Festetics kastélyba, végigjártuk a római emlékhelyeket is.
- Milyen lehetőségük adódott a magyar kultúrával történő ismerkedésre?
- Voltunk táncházban, ismerkedtünk a magyar táncokkal. Részt vettünk a március 15-iki nemzeti ünnepen is.
- Milyen tapasztalatokat szereztek a magyar konyháról?
- Megismerkedhettünk a magyar pizzával. Egészen más, mint a miénk, de ízlett. Ettünk gulyást és sós stang-lit. Mindent megkóstoltunk, amit csak elénk tettek. Kíváncsiak voltunk a magyar konyhára.
r
GRATULALUNK!
A FEBRUÁRI
ANGOL ÉS NÉMET nyelvvizsgán hallgatóink
89%-a
SIKERES VIZSGÁT TETT.
Ők, az állami bizonyítványon kívül, az EU-ban is elismert bizonyítványt kaptak!
Szeretettel gratuláIunk!
Dialóg Nyelvstúdió és Nyelvvizsga Központ
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
- Volt lehetőségük bepillantani a magyar diákok életébe?
- Jártunk nyelvórákon, és láttuk, hogy a magyar diákok élete egészen más, mint Olaszországban. Más az iskola szerkezete, másként működik, mint nálunk. Emlékbe kaptunk könyvet a tablókról, vendéglátóink készítettek egy filmet, ami a hagyományokat mutatja be. Nagyon érdekes.
- Milyen az olasz középiskolás élet?
- Ötvenperces órák vannak ná-
lunk, tíz perc szünet van köztük, ami arra elég, hogy átmenjünk egyik teremből a másikba. Szombaton is van tanítás. Nálunk nincsenek olyan iskolai hagyományok, mint itt. Nincsenek tablók, ballagás, vagy más iskolai ünnepségek. Délelőtt kétszer háromszáz percet tanulunk, aztán megyünk haza. Délután vagy orosz nyelvet, vagy színjátszást tanulhatunk, ennyi az egész - válaszol Marianna Tomasi.
Dukát Éva
AZ OKTATÁS JÖVŐJÉRŐL
Az önkormányzat az Európai Unióhoz történő csatlakozás alkalmából fórumsorozatot indított a csatlakozás során érintett legfontosabb témákról. Első alkalommal a Batthyány Gimnázium adott otthont az oktatás jövőjét taglaló tanácskozásnak, amely A kistérségi közoktatási feladatellátás jelene és jövője címet viselte. Göndör István országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, hétfőn kerül a parlament elé az a törvénytervezet, amely a kistérségeknek nyújt majd segítséget az együttműködésben, abban hogy a társulásokban közös döntések születhessenek a közösen vállalt feladatok megoldására.
— Őszintén hiszek abban, hogy szükség van az együttgondolkodásra, a közös jövőtervezésre az oktatás jövőjének megtervezésében is. 1-2 év múlva számos település dönthet úgy, nem tart fenn tovább iskolát, közben a városi intézményeket is a meglévő igényekhez igazítják az önkormányzatok, és ez nehezen megoldható problémákhoz vezethet. Ha a jövőt közösen tervezik az érintettek, akár hosszú távra is, akkor ezek a gondok kivédhetők lesznek, ugyanakkor a felnövekvő nemzedék is megkapja a kor elvárásainak megfelelő szintű képzést — mondta bevezetőjében Göndör István.
Ezt követően Szentirmai László az Oktatási Minisztérium főosztályvezetője mutatta be az Európai Unió és az oktatás, valamint a kistérségi fejlesztési projektet. Elmondta, gondot jelent az oktatásban a költséghatékonyság, hiszen sok helyen a fogyó gyermeklétszám ellenére változatlan maradt az intézményrendszer, szűkülnek a pályázati lehetőségek, nincsenek meg mindenütt a tanügyi igazgatás kompetenciái, és a gyorsan változó jogszabályi előírásoknak is nehéz megfelelni. 1997. óta 21 alkalommal változott a közoktatási törvény. A közoktatással kapcsolatos feladatokat egyre többen társulásos formában oldják meg. A tanácskozáson szó esett még a Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatairól, a decentralizációs pályázatokról, és a már működő kistérségi közoktatási társulásról is.
20
TS
2004. március 30.
Március 30. kedd
KLUB
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 10:00 Levélhullás 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Srpski Ekran 13:25 Unser Bildschirm 13:55 Kachorra - az ártatlan szökevény 14:45 Fogadóóra 15:20 Repeta 16:05 Jelentés 16:30 Mai hitvallások 16:50 Maradj velünk! 17:00 Katolikus krónika 17:30 Híradó 17:45 Közeli 17:50 Mi és az EU 17:55 Élesben 18:40 Foxi Maxi kalandjai 18:45 A nagy ho-ho-ho- horgász 19:00 Quizfire 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Életképek 21:00 Rakott 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Kedd este 22:30 Bestseller - A világ nyitott könyv 23:00 Megkésett memoár 23:30 Panoráma 00:00 Körösi Csorna Sándor nyomában
06:00 TopSport 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:30 Central Park West 10:30 Teleshop 12:00 Szeretők és riválisok 13:00 A kitüntetés napja 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 A Nagy Ő 21:15 Fedőneve: Szfinx 23:15 Szeret, nem szeret 23:35 Jó estét. Magyarország! 00:00 Propaganda 00:30 Borsmenta.
h '' ti »
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Fókusz Portré 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Kórház a város szélén 22:25 Halálos átverés 00:10 BeleValó Világ 00:35 Találkozások 00:50 RTL Klub Híradó 01:00 Fókusz.
Március 31. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 10:00 Gyorssegély 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Hrvatska krónika 13:25 Ecranul nostru 13:55 Kachorra - az ártatlan szökevény 14:45 Szerencsi, fel! 14:55 Kormányváró 15:20 Repeta 16:10 Jelentés 16:30 „Szereti az Úr az igazakat" 16:50 Unitárius ifjúsági műsor 17:00 Az utódok reménysége 17:30 Híradó 17:45 Közeli 17:50 Mi és az EU 17:55 Élesben 18:40 Foxi Maxi kalandjai 18:45 A nagy ho-ho-ho- horgász 19:00 Quizfire 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Önök kérték! 21:05 Az Ügynökség 21:50 Szórakoztató percek 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Szerda este 22:35 Panoráma különkiadás 23:00 Méde
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:30 Central Park West 10:30 Teleshop 12:00 Bulis hatos 12:20 Szeretők és riválisok 13:25 Feketeöves angyalok 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Jóbarátok 20:15 Ali you need is love 21:15 Piszkos alku 23:25 Cinematrix 00:00 Jó estét, Magyarország! 00:25 A hitetlen
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top . Shop 11:30 Delelő 13:10 Autómánia 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Szegény embert az Amish húzza 23:20 XXI. század 23:50 Az elnök emberei 00:40 Bele Való Világ 01:10 Találkozások 01:20 RTL Klub Híradó 01:30 Antenna 01:55 Fókusz
Április 1. csütörtök
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 09:00 Stahl konyhája 09:10 Tripla vagy semmi 09:40 Megperzselt szívek 10:45 Teleshop 12:15 Zulu 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly^ Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 SasTaps 20:25 Maverick 23:00 Alföldi 00:00 Jó estét. Magyarország! 00:25 Johnny, a jóarcú.
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 10:00 Gyerekszoba 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Rondó 13:25 Együtt 13:55 Kachorra - az ártatlan szökevény 14:50 Anyanyelvi szószóló 15:20 Repeta 16:05 Jelentés 16:25 Kívül-belül 16:35 Rockford nyomoz 17:30 Híradó 17:45 Közeli 17:50 Mi és az EU 17:55 Élesben 18:40 Foxi Maxi kalandjai 18:45 A nagy ho-ho-ho- horgász 19:00 Quizfire 19:25 Kívül-belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 A tévé ügyvédje 20:55 Dés 22:00 Magyar olimpikonok 22:05 Csütörtök este 22:40 Hungarikum 23:10 Cosí - Bolondos dallamok 00:45 Futballistafeleségek.
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:20 Central Park West 10:20 Teleshop 11:35 Szeretők és riválisok 12:25 A Pirinyó, a Behemót és a Jófiú 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Jóbarátok 20:15 ínyencfalat 22:15 Egy gyilkosság forgatókönyve 00:15 Jó estét, Magyarország! 00:40 Különleges kommandó
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Antenna 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Gálvölgyi-show 21:55 Kész átverés-show 23:05 Az utca törvénye 00:00 Bele Való Világ 00:25 Találkozások 00:40 RTL Klub Híradó 00:50 Moziklub 01:20 Pont hu 01:50 Fókusz.
Április 2. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 09:45 Hol-mi? 10:00 Peren kívül 11:05 San Francisco utcáin 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Körzeti magazinok 13:55 A vadóc 14:50 Zöldpont 15:20 Repeta 16:05 Jelentés 16:35 Rockford nyomoz 17:30 Híradó 17:45 Közeli 17:50 Mi és az EU 17:55 Élesben 18:40 Foxi Maxi kalandjai 18:45 A nagy ho-ho-ho- horgász 19:00 Quvizfire 19:25 Kívül-belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Rémült rohanás 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Péntek este 22:35 Az utókor ítélete 23:05 Az ezredeseket akarjuk 00:40 Futballistafeleségek
Híradó este 19:50 Sporthírek 20:05 NÉVshowR 21:40 Friderikusz 22:30 Szerencsi, fel! 22:35 Magyar olimpikonok 22:40 Híradó este 22:50 MMM 23:15 Kettesben a zongorával 00:05 Héthatár 00:50 Sötét angyal
06:00 Balu kapitány kalandjai 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13:10 Pont hu 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Való Világ 23:10 Találkozások 23:25 RTL Klub Híradó 23:35 Bele Való Világ 23:55 A szerelem színei.
Április 3. szombat
06:00 Reggeli gondolatok 06:30 Állatkert a hátizsákban 07:00 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 09:35 A szupercsapat 10:35 Stahl konyhája 11:05 Norbi 11:35 Kardok királynője 12:30 Kém Game 13:30 Tequila és « Bonetti legújabb kalandjai 14:30 Waikiki páros 15:30 Air America 16:30 Walker, a texasi kopó 17:30 J.A.G.- Becsületbeli ügyek 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Áll az alku 21:30 Halálsoron 01:10 Veszedelmes viszonyok.
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Képben vagyunk 11:05 Heti Mozaik 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek - Időjárás-jelentés 12:10 „Csendül a nóta" 12:35 Tao, a természet útja 13:05 Népzenei magazin 13:30 Park-kör 14:00 Lombok 14:45 Századunk 15:10 PoliTour 15:40 Piknik 16:05 Verssor az utcazajban 16:15 Van. aki forrón szereti 18:15 Magyar Elsők 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek 20:05 Szeszélyes évszakok 21:00 A szibériai borbély 00:00 Magyar olimpikonok 00:05 Híradó este 00:10 Minnie és Moskowitz 02:05 Vigyázz! Kész! Jazz!
06:00 Tv2 matiné 08:25 Fox Kids 10:10 Spinédzserek 10:40 Vad világ 11:40 Talpig pácban 12:10TotalCar 12:40 Családjogi esetek 13:35 Hawaii üzenetek 14:35 Smallville 15:30 Sliders 16:30 Csillagkapu 17:30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18:30 Tények 19:00 Activity show 19:40 Megasztár 23:20 Csókolj, ölelj, tégy raboddá!
06:00 Ünnepnaptár 06:25 Balu kapitány kalandjai 07:00 Kölyökklub 09:20 Walt Disney rajzfilmek 10:10 A játék neve: túlélés 11:00 Autómánia 11:25 Ötletház 12:00 RTL Klub Híradó 12:15 XXL század 12:40 Forma-1 - Bahreini Nagydíj 15:10 Sztárok a szüleim 15:40 Zsaru az űrből 16:40 Zűr a paradicsomban 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz plusz 19:30 Való Világ 20:30 Banditák 22:50 Heti hetes 00:05 A szökevény 00:55 RTL Klub Híradó 01:10 A játék neve: túlélés
Április 4. vasárnap
ESE3
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér 10:00 Galéria 10:50 „így szól az Úr!" 11:00 Virágvasárnapi evangélikus istentisztelet 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek 12:10 Úton 12:35 Mi és az EU 12:40 Telesport - Labdarúgó EB 13:15 Mindentudás Egyeteme 14:10 Delta 14:40 Csellengők 15:00 Örömhír 15:35 Elsőkézből 16:05 Eufórum 17:05 Optimisták Klubja 17:55 A fény szigete - Mauritius 18:30 Szívek szállodája 19:15 Szerencsi, fel! 19:30
'' 06:00 Fejezetek az állatvilág történetéből 06:25 Yugioh 07:00 Kölyökklub 09:15 Nikki 09:40 Ötletház 10:10 Vasárnapi Receptklub 10:50 Labdarúgás Ferencváros-Győri ETO FC 13:10 Forma-1-magazin -Bahreini Nagydíj 15:25 Fantasztikus prototípus 17:30 Sheena. a dzsungel királynője 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Marslakó a mostohám 21:05 X-akták: A film 23:30 BeleValóVilág 23:50 Maffiózók 00:45 RTL Klub Híradó 00:55 Fókusz Portré 01:25 Országház 01:50 Hype 01:55 Fókusz.
Április 5. hétfő
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 09:45 Hol-mi? 10:00 Egészségére 11:00 Parlamenti Napló 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:00 Roma Magazin 13:25 Domovina 14:00 Kachorra - az ártatlan szökevény 14:50 Agrárium 15:20 Repeta 16:05 Jelentés 16:25 Kívül-belül 16:35 Rockford nyomoz 17:30 Híradó 17:40 Közeli 17:45 Mi és az EU 17:50 Élesben 18:30 Rajzfilmek 19:00 Quizfire 19:25 Kívül-belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:05 Kékfény 21:05 Jutalomjáték 21:55 Magyar olimpikonok 22:00 Hétfő este 22:35 Provokátor 23:05 Telesport -Amiről nem beszélünk... 23:55 Telesport -Bundesliga összefoglaló 00:50 Futballistafeleségek.
06:00 Norbi 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 08:50 Stahl konyhája 09:00 Tripla vagy semmi 09:25 Megperzselt szívek 10:30 Teleshop 11:50 Bulis hatos 12:15 Szeretők és riválisok 13:15 Szerelemben nincs barátság 15:00 Kapcsoltam 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Jakupcsek 17:30 A betolakodó 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:45 Banánhéj 20:50 Frei Dosszié 22:05 Nyom nélkül 23:10 A halhatatlan 00:10 Dolce Vita 00:40 TopSport 01:10 Jó estét. Magyarország! 01:35 Siska.
K u u e
06:00 Yugioh 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 13:10 Országház 13:35 06-81-320-320 14:55 Balu kapitány kalandjai 15:20 Recept Klub 15:35 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Való Világ 20:35 Barátok közt 21:15 Gyilkosok gyilkosa 22:55 BeleValó Világ 23:20 Sportklub 23:55 Találkozások 00:05 Híradó 00:15 így készült 00:30 Az igazság zsoldosai 01:25 Fókusz.
2004. március 30.
MÉDIA
21
I

- j — -
nAQYKffPtlTSA
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Április 3.10 és 14 óra
ZALAI GYERMEKEK XI. MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓJA Kistérségi bemutató
Április 5.18 óra
„PERIOD" - MAROS SÁNDOR TERMÉSZETFILMJEINEK BEMUTATÓJA Házigazda: Zágon László
Április 6. 10 és 14 óra
10 óra: A VILÁG TEREMTÉSÉNEK NYOLC NAPJA 14 óra: A SZÉPEN SZÓLÓ GRÜFFMADÁR A győri Vaskakas Bábszínház előadása Belépődíj: 300 Ft
Április 6.18 óra
A KÖLTÉSZET ÜNNEPE SZÉKELY JÁNOS: EGYEDÜL - Bálint Márta előadóestje Belépődíj: nincs
Április 14.18 óra
A PHOINIX GITÁREGYÜTTES HANGVERSENYE Belépődíj: 400 Ft
március 30. kedd
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Sport - Női asztalitenisz 08:20 Jelkép -adventista 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7
- Litter Nándor 08:55 Házban ház körül - Mudi magyar kutyafajta 09.10 Körjárat 09:25 Mese: Az állatok iskolája 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17:00 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről 19:00 Krónika 19:10 K''arc - kulturális magazin 19:25 Körjárat 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről
március 31. szerda
07:30 Krónika 07:40 K''arc - kulturális magazin - Botafogó táncegyüttes, -Krieg Ferenc kiállítása 07:55 Körjárat 08:10 Jelkép - katolikus 08:20 Krónika 08:30 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről 12:00 Lapozó 17:30 Egészségmagazin 18:00 Krónika 18:10 Mese: A kisgömböc 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 18:45 Szerencsi fel! Határ a csillagos ég 19:00 Krónika 19:10 Jövő? 7 - Horn Gyulával 19:25 Kamarai percek - Törvénymódosítás - kamarai szemmel 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc - kulturális magazin 20:15 Körjárat 20:30 Hírháló 21:00 Az elnök zsoldosa - amerikai akciófilm 22:45 UNIJÓ 22:50 Máriás Bach. Varnus Xavér orgonál
április 1. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 - Horn Gyulával 08:15 Kamarai percek - Törvénymódosítás - kamarai szemmel 08:30 Krónika 08:40 K''arc -kulturális magazin 08:55 Körjárat 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Mese: A kisgömböc 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Biztonsági Zóna 18:00 Krónika 18:10 Mese: A pökhendi hóember 18:15 Zalai magazin 18:30 TV shop 18:45 Szerencsi fel!
- Határ a csillagos ég 19:00 Krónika 19:10 K''arc - kulturális magazin 19:25 Házban ház körül - Pollen allergia 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 - Horn Gyulával 20:15 Kamarai percek - Törvénymódosítás -kamarai szemmel 20:30 Hírháló 21:00 Barátok- haverok - amerikai vígjáték 22:45 UNIJÓ 22.50 Szerencsi fel! Határ a csillagos ég.
április 2. péntek
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 K''arc - kulturális magazin 08:15 Házban ház körül - Pollen allergia 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 - Horn Gyulával 08:55 Kamarai percek - Törvénymódosítás - kamarai szemmel 08.10 Jelkép -református 09:20 Mese: A pökhendi hóember 09:25 Krónika 09:35
Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Virágzó Magyarország 18:00 Krónika 18:10 Mese: Rendszerető Kisfiú 18:15 Zalai magazin 18:30 TV shop 18:45 Kisfilmek 19:00 Krónika 19:10 Sport - Női kosár jelene és jövője 19:25 Körjárat 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc - kulturális magazin 20:15 Házban ház körül - Pollen allergia 20:30 Hírháló 21:00 A király testőre - amerikai kalandfilm 22.45 UNIJÓ 22.50 Márais Bach - Varnus Xavér orgonál
április 3. szombat
06:30 Krónika 06:45 Zalai magazin 06:55 Sport - Női kosár jelene és jövője 07:10 Körjárat 07.25 Mese : Rendszerető Kisfiú 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - katolikus 07:50 K''arc - kulturális magazin 08:05 Házban ház körül -Pollen allergia 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Magazin 10:30 Tök Jó Óra - gyermekműsor 11:00 Wellness - tár - Életmódmagazin 11:30 Fradi TV - heti összefoglaló 12:00 Lapozó 17:30 Business-mix magazin 18:00 Hírháló 18:30 Tv mozi: Feketeszem éjszakája - magyar film 20.05 Sajt - Cseresnyés Péterrel 20:30 Hírháló 21:00 Pokoljárat - német katasztrófa film 22.50 Szerencsi fel! Határ a csillagos ég. 23:00 Bencze-show 23:30 Sztárbarangoló
április 4. vasárnap
06:30 Tv mozi: Feketeszem éjszakája 08.05 Sajt - Cseresnyés Péterrel 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30 Egészségmagazin 10.00 Tök Jó Óra 11:00 Athéntól Athénig olimpiai magazin 11:30 Culina Hungarica - nagykanállal Magyarországon 12:00 Lapozó 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Hírháló 18:30 Déryné - magyar film 20.15 Kapocs -14. sz. Választókerület - Csordásné Láng Éva 20:30 Hírháló 21:00 A város kissé bogaras - amerikai katasztrófafilm 23.00 Bence-show 23:30 Különjárat -Balogh Zoltán keményzenei magazinja
április 5. hétfő
07:30 Storyboard - filmajánló 08:00 Tv mozi 09.36 Kapocs 09:50 Lapozó 17:30 Európa kicsiben 5. Csepreg -HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: 18:15 Zalai magazin 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 19:25 Házban ház körül 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Sport 20.15 Körjárat 20:30 Hírháló 21:00 Barracuda -Német akciófilm 22.30 Egészségmagazin 23:00 Lapozó.
Hatéves Nissan Alméra friss műszakival, reális áron eladó! Érd.: este 93/320-108, napközben 30/282-6553
l^l/MHappy,
2.327,000 Ft-tól
[FABIA''Sedanicombí modellek
Smagtér felár nélkül!
rÖCTAVIA Business 1.9 TDí «ÉIÉfci«9YWsamm 4.197.000 Ft-tóf
___jjjVö önerőtől!
1 VÁRKAPU AUTÓHÁZ
m&mxwtm,-**« tm
wm ht_
Skoda, komolyan veszik
22
HIRDETÉS
2004. március 30.
Erdészeti szezonmunkára (csemete ültetés, ápolás) Nagykanizsáról ill. környékéről munkatársakat keresek. Érd.: 20/911-8147 16 óra után (5238K)
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 m2-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8x9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K)
Nk-án belvárosi 3 szobás családi ház, iker-, társasház építésére is alkalmas, 790 nm-es telekkel eladó. Érd.: 30/227-3294 vagy 30/586-7405 (5146K)
Nk-án Teleki 66. szám alatt tetőtéri lakás eladó. Érd.: 16 óra után a 93-321-673-as számon. (5314K)
Nk-án a belvárosban 126 m:-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve balatonparti, vagy hozzá közel eső lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Nk-án Csengery úti cserépkályhás, amerikai konyhás, három szobás, 73 m!-es társasházi udvari lakás, műhelyként használható pincével, kerttel, garázshasználattal eladó, cserélhető. Érd.: 30/2044-556, 93/313-271, 30/4540-529, 30/4261-822 (5230K)
Nk-án Sugár u. 6 szám alatt a kapualjban lévő — volt állateledel — üzlet kiadó, vagy bérleti joga eladó. Érd.: 30/2044-556, 93/313-271, 30/4540-529, 30/4261-822 (5231K)
Csapi Öreghegyen 478 négyszögöl művelt terület eladó. Érd.: 18 óra után a 93/321-734, 30/374-8903 (5233K)
Magyarszerdahely-Újnéppuszta 5. szám alatt két szobás családi ház azonnali beköltözéssel eladó. Gazdálkodásra is alkalmas, műhelynek kialakítható sok melléképülettel. Érd.: 30/310-2188 (5234K)
Szepetneken 1200 m2 telekkel családi ház eladó. Érd.: hétvégén az alábbi címen: Ady u. 33. (5239K)
Nk-án az Attila úti garázssoron 16 m:-es, aknás garázs eladó. Irányár: 1,5 MFt. Érd.: 30/287-5851 (5240K)
Kiskanizsán központi helyen kétszintes családi ház eladó. Érd.: 30/351-5347 (5241K)
Nk-án Rózsa u. 12. szám alatti épületben 89 nr-eres, 3+1 félszobás, nagy teraszos, igényes lakás eladó. Irányár: 14 M Ft. Érd.: 30/3518-306, 30/9012-499 (5242K)
Nk-án a Katonaréten 5 szobás, újszerű családi ház részben alápincézve, két garázzsal eladó. Érd.: 30/277-1424 (5243K)
Nk-án belvárosi bejáratott 20 nr-es helyiség, galériás kiadó. Parkolási lehetőség jó. Érd.: 20/950-9529 (5236K)
Nk-án a belvárosban (Muraközi u. 14/a.) fűtött garázs kiadó. Érd.: 93/318-485 (5244K)
Nk-án a Berzsenyi lakótelepen kétszobás, részben bútorozott, gázas, vízórás, földszinti lakás kiadó. Egy havi kaució szükséges: Érd.: 30/270-9881 (5245K)

TÁRS
48 éves özvegy, jó megjelenésű férfi keresi társát gyermektelen, önálló, csinos, hasonló korú hölgy személyében,. akár hosszú távra is. Jelige: „Újjászületés" (5248K)
VEGYES
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/586-7405 (5319K)
Nagykanizsa belvárosában precíz német, angol nyelvtanítást, érettségire, felvételire, nyelvvizsgára felkészítést vállalok hétvégén is. Tel.: 06/30/528-3929 (5324K)
Rántani való húscsirke (2 kg körüli) felpucolva, 900 Ft/db áron megrendelhető. Szállítás: április 5-én! Érd.: 30/227-3294 (5246K)
MUNKATÁRSAT KERESEK
egészségvédelem területére, kiemelt jövedelemmel,
azonnali kezdéssel. Tel.: 30/336-8345
FIGYELEM!
Az Adrián VODICE-ben (Horvátország, Észak-Dalmácia) appartmanok kiadók szezonnyitási kedvezménnyel. Közvetlen tengerpart; ingyenes, zárt parkoló; zuhanyozós, kiépített szabadstrand 1 percre. Hajóbérlés, kerékpár, búvárkodás helyben. Érd.: 20/9334-001, e-mail: maria.mare @mail-box.hu
Szeretne ön 200.000-300.000 Ft-ot keresni
tisztességes munkával, egészségvédelem területén? Tel.: 20/392-2560
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Fuvarozást, áru- és fenyőfaszállítást valamint költöztetést vállalok 4x2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
Ajtók, ablakok, zárak javítása! Helyszíni asztalos munkákat, javításokat vállalok! Tel.: 93/312-948, 30/284-6248 (5315K)
Nk-án a Plazában fodrász és kozmetikus hely kiadó. Érd.: 30/624-4698 (5237K)
a kifutó
Árukészlet
kiárusítása
EZÜST ÉKSZER: 300 Ft/gr 14K ARANY ÉKSZER: 3 000 Ft/gr A készlet erejéig.
BRILIÁNS ÉKSZERÜZLETBEN
Nagykanizsa, Vasember ház, Tel.: 93-310-600

TORTARANY FELVÁSÁRLÁS
í uji Foto
^s. ( eritrum
FDF
fotó stúdió
SZERDAHELYI RITA
Nagykanizsa, fö u, 17. Tel.: 30/9474-622, 93/326-326
Elsőként Nagykanizsán professzionális digitális képkidolgozás.
Labor: Fuji Frontier Laser levilágítású printer
• Szines illetve fekete-fehér papírkép • Cd írás negatívról, diáról készítése bármely digitális adathor- • Naptárkészítés fotominőségben dozőről t órán belül • Hagyományos illetve APS
• Diáról papírkép, fényképes névjegykártya képkidolgozás negatívról
• Képfeliratozás, résznagyítás.
Vegyszeres úton, laserlevilágítással fotópapírra, kiváló minőségben!
2004. március 30.
SPORT
23
(SPORTHÍREK * SPORTHÍREK . SPORTHÍREK * SPORTHÍREK )
REMEK KANIZSAIAK
Király Ingatlanügynökség Kanizsa Sörgyár SE - Makó 15:3.
Az NB I/B női asztalitenisz mérkőzés hazai győztesei: Óber Andrea 4, Bízó Mária 4, Boldizsár Gabriella 4, Újházi Csilla 1, Újházi-Boldizsár, Óber-Bízó páros.
Az idegenben elért 13:5-ös győzelemhez hasonlóan biztos győzelmet aratott a hazai csapat. NB II-ben Szekszárd III-Király Ing. K. Sörgyár II 16:6. NB III-ban a férfiaknál Nagymányok I-Király Ing. K. Sörgyár 16:2.
NEGYEDIK FORDULÓ
A Dunántúli Gyermek Vízilabda-bajnokság negyedik fordulójára került sor március közepén Dunaújvárosban, ahol a ''89-ben és később született korosztály vízilabdázói mérkőztek. Dunaújvárosi SI-CWG Kanizsa 10:3. CWG Kanizsa: Hor-váth-Gáspár (2), Dobos, Rétlaki (1), Tegzes, Simon, Banka. Csere: Fekete. Kovács, Virt, Kiss, Berkenyés, Tótiván. CWG Kanizsa - Póló SE 17:3. Góllövők: Gáspár 3, Dobos 3, Tegzes 3, Simon 2, Fekete 2, Kovács, Rétlaki, Banka, Horváth l-l. A CWG 14 ponttal vezeti a bajnokságot.
MEGYEI DÖNTŐ
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium tornatermében rendezték meg a közelmúltban 3 pályán,
V-VI. korcsoportban a lábtoll-labda megyei diákolimpiáját, melyen 7 középiskola 14 csapata vett részt. Eredmények: V. korcsoportban: Leány egyéni: 1. Budavölgyi Veronika (Mező Gim.), 2. Végh Dóra (Mező Gim.) 3. Fazekas Erika (Thury SZKI), 3. Bognár Kinga (Mező Gim.). Csapatban I. helyezett a Dr. Mező Ferenc Gimnázium, II. helyezett a Thury SZKI csapata lett. Fiú egyéniben: 1. Hartai Attila (Cserháti SZKI), 2. Balikó Attila (Széchenyi SZKI), 3. Kiss András (Széchenyi SZKI), 3. Németh Balázs (Vajda Gim. Keszthely). Csapatban első a Cserháti SZKI, második a Mező Gimnázium I., harmadik a Batthyány Gimnázium II. csapata lett.
VI. korcsoport eredményei: Fiú egyéni: 1. Pápai Norbert (Keszthely), 2. Úrfi Péter (Keszthely), 3. Tillinger Tamás (Széchenyi SZKI), 4. Aradvári Máté (Keszthely). Csapatban a fiúknál I. Széchenyi SZKI Balikó Attila, Kiss András, Máté Péter, Patyi Roland, Tillinger Tamás alkotta csapat, II. a keszthelyi Vajda Gimnázium, III. a szintén keszthelyi Asbóth SZKI csapata lett.
FAUNUS TRADING KUPA
Hat egyesület 85 felnőtt játékosa adott találkozót egymásnak Szepetneken a Faunus Trading országos rangsoroló lábtoll-labda kupán. A Zemplén DSE játékosai kirobbanó formájára jel-
lemző, hogy az összes kategóriában az élen végeztek. Nőknél a Budavölgyi-Gozdán páros, a Budavölgyi-Gozdán-Végh hármas, férfiaknál a Barócsi-Hartai kettős és a Balikó-Barócsi-Benke-Hartai összetételű csapat négyből négy aranyérmet szerzett. A következő erőpróba április 13-án lesz a III-IV. korcsoportú megyei diákolimpia a Zsigmondy csarnokban, amit április 16-17-én követ az V-VI. korcsoportú országos diákolimpia a Mező Gimnázium tornatermében. A képen: Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota.
VÁRPALOTAI VERESÉG
Múlt vasárnap idegenben mérkőzött az IZZÓ SE férfi kézilabda csapata. 31:25-re győzött a hazai várpalotai csapat. IZZÓ SE: Kálóczi, Kerkápoly 8, Gyáfrás 7, Szabó Z. 2, Horváth B., Nagy B., Kóbor 5, Fónagy 3.
üzlethálózat FÜRDŐSZOBA-SZALON SZERELVÉNYBOLT
8800 Nagykanizsa, Dózsa György út 143. Mobil: 06-20 535-3343
Nyitva:8—16^-ig Szombaton:8-12^ig BEVEZETŐ ÁRON, AMÍG A KÉSZLET TART !
TREND IMPORT
beépthető mosdó 56 cm 4.990 Ft
■ . !
POLiS Forovor család
I. osztályú csampe, 25x3-3.3 cm
Porever 1. ■ ■farmét

TREND IMPORT
beépíthető mosdó ■■.'''' 8? em 1 : S.9SO Ft

A
Forever Azzuro Forenor Zotliio
SMftOOS? 32,71 OtAS/ üHIS PAOtOtfll l«B*WJ(i 3W cm Hl V.
1990 Ftl
AMIGA----------
n\


JLAPIS:
Csaptelep család
, -íCf/
Mosdó cmptatap
4.800 Ft KadtWtő csaptelep
íaxfca iuhartytejjei) 7.200 Ft
- i
BickW csaptelep
5.400 Ft
" 130" Rozsdamentes mosogato 46,5*46,S cm szifonnal
6.400 Ft
HAJDÚ 2-120 E 32.800 Ft
VOGEl. NOOTI»m«.~r.ldOtűrű* <JHIA3I AREMGEDMENNVEL
22K 600/600 9.500 Ft 22 K 600/800 12. BOO Ft 22 K 600/800 1 6.SOO Ft
I "í
6.25Ü Ft
ARTWEMA ECO 45 ftirdciazobabútot
(csaptelep nélküli ■„
24,900 Ft
ARTHEMA ECO 65 Furdoizobabútor 39.900 Ft

mm é CSAK MOST !
- aevE/rro á$*>
[amga ktezIStftrtU'' .
1'' ,TT 8:''''
Madrid Zuhanykabín
Biztonsági üi/e jg®1 tálcával szifol nal eltolható ajtóval ; 90x90 cm (zuhanyfal nélkül)
39.900 Ft