Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.55 MB
2020-12-19 13:59:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
522
1063
Rövid leírás | Teljes leírás (461.6 KB)

Kanizsa 2004. 030-033. szám szeptember

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

r j
C HONOS
TÁRSKERESŐ KLUB
Ha komolyan gondolja a társkeresést!
8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121
XVI. évfolyam 30. szám • 2004. szeptember 7. • Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Knnizsn w
2
VÁROSHÁZA
2004. szeptember 7.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2005. évre ezennel kiírja a
BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.
Pályázhatnak:
„A" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan, nappali tagozaton tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt.
„B" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan (az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok részesülhetnek, akik az adott tanévtől kezdődően állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. A 12/2001. (TV. 28.) OM-rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. PhD képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj időtartama:
,A" típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2004/2005. tanév második, illetve a 2005/2006. tanév első féléve). Folyósításának kezdete: 2005. március. ,3" típusú pályázat esetén: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Folyósításának kezdete a 2005/2006. tanév első féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászorult az a pályázó, akinek családjában az együtt lakó családtagok egy főre jutó nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át (azaz 34.800 forintot). A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon és kötelező mellékletein, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási hatarideje 2004. október 22.
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárni ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyáról a Felsőoktatási Pályázatok Irodájának, illetve az önkormányzat(ok)nak tájékoztatást nyújtson. A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2004. november 24-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon hozza nyilvánosságra. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési és Sportosztályán (Erzsébet tér 7. II. emelet 9. ajtó), valamint a http://www.bursa.hu internetcímen.
KEPVISELOI FOGAD
M''MIWM
Bicsak Miklós az I. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2004. szeptember 1 -jén, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Altalános Iskolában.
Halász Gyula önkormányzati képviselő szeptember 12-én (szombaton) 10 órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál található Stílus Bútorházban.
Dr. Horváth György önkormányzati képviselő a 2. számú választókerület polgárait váija fogadóóráján 2004. szeptember 15-én szerdán 17.30 és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).
f \ MEGHÍVÓ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlését Közmeghallgatás céljából 2004. szeptember 7-én (kedd) 17.00 órára összehívom.
Az ülés helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ Kamaraterme (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.). Javasolt napirendi pont: Egyéb választópolgári kérdések. A közgyűlésre tisztelettel meghívom. ^_LitterNándor
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet ingatlanforgalmi szakértői értékbecslésre. A pályázat benyújtási határideje: 2004. november 8. 09.00 óra. A pályázat kiírási dokumentációt 20.000 Ft ellenértéken lehet megvásárolni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 2.).
VERSENYKIÍRÁS
A „SÁSKAJÁRÁS - SÁSKA VARÁZS" rétes sütő versenyére 2004. szeptember 18-án.
A versenyt hagyományteremtő céllal rendezzük. A versenyre több csapat, magánszemély, civil szervezet, közétkeztető intézmény jelentkezését váijuk.
Versenyfeladat - Nevezni háromféle rétessel lehet: 10-10 adagra készítve 2 hagyományos töltelékkel (pld.: túrós, káposztás) és 1 különleges (tájjelegű, új, korszerű táplálkozásnak megfelelő) töltelékkel. (10 adag = hagyományos gáztepsi méret, darabolása: 20 db 4* 5 cm-es).
A verseny lebonyolítása - A résztvevő csapatok a versenymunkáikat készre sütve hozzák. Melegítési és tálalási lehetőséget biztosítunk. A kiút mennyiségből l-l adagot (2 db) a zsűrinek tálalnak, a többi felszolgálásra kerül. A résztvevőknek maguknak kell biztosítani: A réteshez szükséges élelmi anyagokat, a tálaláshoz szükséges eszközöket, felszerelési tárgyakat.
A verseny értékelése - Szakemberekből álló 3 fős zsűri a következőket vizsgálja: A rétesek eredetisége, íz-harmóniája, a tálalás esztétikuma.
A verseny díjazása - A verseny I-III. helyezetett csapata emlékplakettet kap, illetve 1 közönségdíjat is kiosztunk.
Részvételi díj: nincs
A nevezés az alábbi címre adható, le: 8800 Móricz Zsigmond Művelődési Ház Hajgató S. u. 1. Farkas Tibor 30/3968-678
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető-főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Teijeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879 ''
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. szeptember 7.
SL
3
A kellemes napsütéses délelőtt és az első Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál híre sok kíváncsiskodót csalogatott szeptember 4-én délelőtt 10 órakor a Fő útra. Szüreti felvonulás, néptáncosok, fúvószenekarok és majorettek
szórakoztatták az Erzsébet tértől az Eötvös térig a városlakókat, hogy 11 órától Litter Nándor polgármester megnyitó szavaival hivatalosan is kezdetét vegye a hagyományteremtő céllal megrendezett első Bor- és Dödölle Fesztivál. A fesztivál- forgatagban elsőként a 10 éves jubileumát ünneplő Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekart köszöntötte a polgármester, majd az ünnepelt együttes játékát követően a fúvószenekari találkozó résztvevői adták át egymásnak a helyet a HSMK előtti téren. A találkozón fellépett az Olajbányász Fúvószenekar, a Fehérvári József Zenei Egyesület Fúvószenekara Csurgóról, a Little Band Szombathelyről, a Limena Glazba Belicza, Horvátországból, a Gerje Party Fúvószenekar Albertirsáról, és a Löfan Majorett Csoport Dunaföldvárról. Az egész napos programban „A bor legendáját" a szekszárdi Holló Együttes adta elő, s fellépett a Tolcsvay Trió és Márió, a harmonikás.
Eredmények: Legfinomabb étel kategória 1. M3-as csapata (Borda Attila és csapata) Arany fakanál díj 2. Gombuca (Gyenese Gab-
riella és csapata) Ezüst fakanál díj 3. Nagyrécse csapata Bronz fakanál díj. Legszebben terített asztal: 1. Bagola 2. Honvéd Kaszinó Hölgyklubja 3. Gelse. A legjobban szervezett csapat díját a CKÖ gárdája nyerte el. A közönségdíjat a Zala Rádió vehette át.
BORTURIZMUS TANÁCSKOZÁS
Az első Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál részeként tartottak szakmai programot a borturizmusról szombaton délelőtt a Halis István Városi Könyvtárban. Házigazdaként Förhénci Hon''áth Gyula, a Nagykanizsai Hegyközség elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Litter Nándor polgármester megnyitója következett. A tanácskozás Zilai Zoltán, a Borkultúra Kht. ügyvezető igazgatója gondolatébresztő előadásával vette kezdetét:
- A borturizmus egyre meghatározóbb szerepet játszik mind az idegenforgalomban, mind pedig a borszakmán belül. De míg 10-15 évvel ezelőtt még a tömegturizmus volt jellemző, addig napjainkban egyre inkább az egyedi turizmus válik meghatározóvá. Mindez azt is jelenti, hogy a szakmának is az egyéni igényekhez kell igazodnia -mondta a szakember. - Óriási a verseny a borpiacon, ezért a komplex és kifogástalan minőségű szolgáltatást nyújtók számíthatnak csak sikerre. A borturizmus egyben piacot is jelenthet, hiszen ha ízlik a vendégnek a megkóstolt nedű, esetleg vásárolni is szeretne belőle. S hogy a borturizmusba, borutakba bekapcsolódni vágyóknak milyen feladataik vannak?
Először is nemzetközi mércével mérve is megfelelő színvonalú szolgáltatást kell tudni nyújtani, az érdekeltekkel szorosan együttműködve minden igényt ki kell tudni elégíteni, a szállástól a sportolásig vagy éppen a kulturális programokig, majd mindezt a világgal is meg kell ismertetni: prospektusokat kell készíteni, eligazító táblákat elhelyezni. Az önkormányzatok szerepe is óriási, hiszen a megfelelő infrastruktúra biztosításáról neki kell gondoskodnia.
Lasztovicza Jenő, országgyűlési képviselő, az Idegenforgalmi Bizottság elnöke előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az idegenforgalom is egy olyan „bizalmi termék", ahol nem tudhatjuk előre, milyen minőségű szolgáltatásban lesz részünk. A turista olyan élményre vágyik, amilyent otthon nem kaphat meg - hiszen ezért kel útra. Nem szabad hát elveszítenünk egyetlen vendég bizalmát sem! A szakember szerint a magyar borász társadalom napjainkban még nincs abban a helyzetben, hogy a borturizmus önálló lábakon képes legyen megállni, de már most is fontos és nagyon értékes kiegészítője lehet az idegenforgalom más ágainak - mint például a
balatoni, vagy a gyógyfürdő turizmusnak. Komoly problémát jelent, hogy a borász-társadalom ma még nem képes kellőképpen összefogni és érvényesíteni az akaratát a törvényhozókkal szemben. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az államnak nem csak a paragrafusok megalkotásában van nagy szerepe. Életképesen működő borutak létrehozása, a borturizmus fellendítése megfelelő állami támogatás nélkül nem megy. Tele vagyunk hun-garikumokkal, van néhány igazán komoly nemzetközi borversenyen elért eredményünk, de az állam részéről ez sincs megbecsülve. Az előadók sorát Laposa József bo-
rász, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum munkatársa zárta. Mint mondta, a lehetőségek kapui sajnos nem a kistermelők számára nyíltak meg, pedig a kisbirtokosok támogatásának hiánya a szőlőhegyek pusztulását is előre vetíti. Lassan a múlté lesz az a kivételes hangulat, melyet a hazai szőlőhegyek gyönyörű tájai árasztottak. A jogszabályok egyre nehezebben tarthatók be, a rengeteg adminisztrációs teher pedig már-már megoldhatatlan probléma elé állítja a borászokat.
Az előadások után a hallgatóság kérdéseire válaszoltak a szakemberek.
Országos Képzési Jegyzék (OKJ)szerinti
-u Számítógépkezelő (alapfokú)+ ECDL, ^ Számítástechnikai szoftverüzemeltető (középfokú)+ECDL, ^ Rendszerinformatikus-rendszergazda (emeltszintű)
Cégek, intézmények számára a tanfolyami díj a szakképzési alap terhére elszámolható!
30% ADÓKEDVEZMÉNY!
Tel: (70) 21S3-279, (93) 322-357 Rendszergazda képzés: (30) 2164-668
Oktatási segédanyagok^ jcDL-bizonyitvány \Részletfizetés\ Áfamentesség \
4
JtlIJKJJEs 1 C/O
2004. szeptember 7.
MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ A KANIZSA TREND KFT-NEK
A Kanizsa Trend Kft. májusban pályázatot nyújtott be a Magyar Termék Nagydíj cím elnyerésére. A pályázatra a „PIAZZO" fantázianevű modellt ill. a „DESIGNWERK" kollekciót nevezték be. A Kiírók Tanácsa döntése alapján a „DESIGNWERK" kollekció magas értékelést kapott, mely alapján a pályázaton részt vett andante modelleken megjelenhet a Magyar Termék Nagydíj embléma, valamint a termékcsalád szerepel a pályázati rendszer hivatalos, angol-magyar nyelvű katalógusában. Az ünnepélyes díjátadásra szeptember l-jén
a Parlament Felsőházi Termében került sor.
r
ILÁCTteA MTC m%É%

ml ÉLrafen
Az őszi kiállítások közül a CWG Hungary Víztechnikai Kft. szeptember 11-19. között a BNV Budapesti Nemzetközi Vásáron mutatkozik be, ahol a már ismert háztartási vízkezelők mellett az új Ciliit termékcsaláddal jelenik meg.
A Cillit-CWG termékcsalád tökéletesen megfelel az Ön ösz-szes szükségletének. Esztétikus kivitelű szűrői és vízlágyítói a legszigorúbb követelményeket is kielégítik. Automatikus működésű lágyítóinak köszönhetően Ön szinte teljesen megfeledkezhet berendezésének létezéséről, hacsak nem emlékeztetné erre a víz lágysága.
Látogassa meg Ön is cégünket 2004. szeptember 11-19. között a Budapesti Vásárközpontban, a Szatmári Kft. standján,
az „A" pavilon 201/E alatt! E-mail: cwghun@cwg.hu * http://www.cwg.hu
* Színes és fehér függönyök
- Exkluzív német, spanyol sötétítők felméréstől a felrakásig!
- Komplett karnisrendszerek, szalagfüggönyök, rolószerkezetek
Továbbá: laminált padlók, padlószönyegek, PVC''k, kész szőnyegek. Melegburkolás garanciával 31-32-33-34-es autóbuszállomástól 300 m-re
Nagykanizsa, Récsei Út 19. (A Peugeot Szalon mellett) Tel.: (93) 323 119, (93) 323 118; Fax: (93) 516 044; Nyitva tartás: hétfő-péntek 8-18, szombat 8-13.
r^JS
A KÖGAZ Rt.-bői 1997-ben kivált ZALA-JAVSZER Kft. 24 dolgozóval indult, ma már 27 fős kft-ként működik. A gáz-klímakésziilékek megyei szervizhálózata, mely értékesítéssel, tervezéssel, kivitelezéssel és szervizeléssel foglalkozik négy telephellyel rendelkezik. A nagykanizsai központ mellett Keszthelyen, Lentiben és Zalaegerszegen is megtalálhatóak.
A kft. fejlődését mutatja, hogy a gázkészülék-szervize-lésre alakult cég szerelői már rendelkeznek a klímaszereléshez szükséges papírokkal, zöld kártyával. 2004-ben nagyobb hangsúlyt fektettek a gázvezetékszerelésre, a kivitelezések is előtérbe kerültek, folyamatosan fejlesztenek. A
EGYSÉGES KÉP, KÉT ÚJ SZAKÜZLET
megrendelők számára az egységes kép kialakítása érdeké-benaz idén egyforma munkaruhát kaptak a dolgozók, valamint a napokban vettek át hét Ford Fiesta Van személygépkocsit, ami a mindennapi szerelői munkában a dolgozók saját autóit váltotta le. A közeljövőben az egységes szerszámpark megvalósítására is törekednek. Megjelenésükkel nemcsak az ügyfelek, hanem a piac felé is hangsúlyozzák, hogy a kft. szakszerviz, hoszszú távra terveznek. Előtérbe helyezik a számlaadást. Törekszenek arra, hogy az ügyfeleket minél gyorsabban kiszolgálják. Reklámokat folytattak annak érdekében, hogy a gázkészülékek, kazánok szervizelését a nyári időszakban végeztessék el, mivel a tapasztalat az, hogy a meghibásodásoknak
80-90 százaléka tisztítási problémából adódik. Ügyeleti telefonszámukon (93/311-442) 0-24 óráig elérhetőek, napközben a Király út 2. szám alatti irodájukban állnak az ügyfelek rendelkezésére.
A hét éve működő cég pozitív visszajelzéseként elmondhatja magáról, hogy visszatérő megrendelőkkel büszkélkedhet, vannak, akik a céget vagy éppen személyesen szerelőiket keresik fel. A ZALA-JAVSZER Kft. rövidtávú tervei között szerepel az ISO-minősítés megszerzése, amely már felkészítés formájában megtörtént a cégnél, jelenleg finomítása, a mindennapi életbe történő bevezetése folyik. Megyei cégként közel 20 milliós alkatrészraktárral rendelkeznek, így a meghibásodások 90
százalékát raktárról tudják megoldani. Sok készüléknek márkaszervizei, jelen pillanatban is bővítik a készülékpalettát. Bolttal rendelkeznek Lentiben, Keszthelyen és Zalaegerszegen októberben nyílik új szaküzletük. Nagykanizsán a készülékek cseréjét végzik bolti áron. Jövő nyárra egy konvektor-csereakciót terveznek, a régi elavult konvektorok helyett megfelelő minőségű és árú készüléket kínálnak majd a lakosság számára. Az érdeklődő ügyfelek 2005. tavaszától információt kaphatnak az akcióról. Távolabbi céljuk között szerepel többek között, hogy saját telephellyel rendelkezzenek és továbbra is a zökkenőmentes és gyors ügyfélkiszolgálást biztosítsák a város lakói számára.
(x)
2004. szeptember 7. - SL
5
A hagyományokhoz híven kötetlen beszélgetésre invitálom valamennyi nagykanizsai vállalkozás ügyvezetőjét azzal a céllal, hogy a város működését adóbevételeivel támogató vállalkozói réteg véleményét, problémáit első kézből ismerjem meg. A találkozó házigazdái: Göndör István országgyűlési képviselő és Litter Nándor polgármester.
Témák: Az állam 2005-ös költségvetése, Nagykanizsa MJV készülő 2005-ös költségvetése, Nagykanizsa MJV stratégiai fejlesztési terve, kérdések, aktuális ügyek.
Helyszín: Vasemberház, Dióssy-terem.
Időpont: 2004. 09. 15. 17,00 óra Nagykanizsa MJV stratégiai fejlesztési terve megtalálható a www.nagykanizsa.hu címen a Város működése (Városvezetők) Polgármester menüpont alatt. írásbeli kérdés küldhető a 93/500-730-as faxszámon, vagy ajanzsokrisztina@nagykanizsa.hu e-mail címen.
Litter Nándor polgármester
Szeptember első vasárnapját 1950-ben nyilvánította Bányásznappá az akkori kormányzat. A hagyományai azonban a 19. századra nyúlnak vissza, és Szent Borbálához, a bányászok védőszentjének nevéhez kötődnek. A létrehozók kormányhatározattal fejezték ki azt a megkülönböztetett elismerést, amely a bányászok áldozatos, kemény munkáját övezte. Ennek az erkölcsi megbecsülésnek adott kellő nyomatékot többek között a nyugdíjkorkedvezmény, a hűségjutalom intézményrendszerének bevezetése, a díszegyenruha. A 2004. évi bányásznapi kitüntetési ünnepséget szeptember 2-án tartotta a ROTARY Fúrási Rt. Nagykanizsán.
- A Bányásznap mindig számvetés - e szavakkal kezdte köszöntőjét Illés Miklós, a részvénytársaság vezérigazgatója, majd dr. Tolnay Lajos, az igazgatóság elnöke, azt követően pedig Kudela József, a MOL Bányász Szakszervezet elnöke mondott ünnepi köszöntőt. Az 54. Bányásznap alkalmából Kiváló Bányász miniszteri kitüntetésben részesült Lakatos Péter logisztikai technikus. A társaság a hagyományainak megfelelően a Bányásznap alkalmából ROTARY-díjat adományozott a legjobb teljesítményt nyújtó 15 munkatársnak. A díjakat dr. Tolnay Lajos, az igazgatóság elnöke, és Illés Miklós vezérigazgató adta át. A Bányász Szolgálati Oklevél különböző fokozataiban 16 fő, a Bányamentő Szolgálati Oklevél különböző fokozataiban 5 fő részesült. Az okleveleket Kudela József nyújtotta át.
A koszorúzási ünnepségre szeptember 3-án délelőtt került sor az Olajbányász emlékműnél, ahol a városban működő olajipari cégek - a MOL Rt., a ROTARY Rt., a DKG EAST Rt., a KÖGÁZ és a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola - képviselői koszorút helyeztek el az emlékmű talapzatán. A Bányásznap közös megünneplésére és a baráti beszélgetésekre a délután került sor az egyes munkahelyeken.
Hétfőn a Városházán Litter Nándor polgármester sajtótájékoztatón értékelte az első dödölle fesztivál programját. Ünnepi pillanat volt, amikor Papp Ferencet, a HSMK igazgatóját köszöntötte abból az alkalomból, hogy a kulturális miniszter Wlassics Gyula Díjat adományozott számára augusztus 20-án.
LEGFŐBB KINCS AZ EGÉSZSÉG
Cserfőn, a Jazzland helyszínén tartott információs ülést csütörtökön az Egészséges Városok Helyi Koordinációs Munkacsoportja. A rendezvényen a városi egészségfejlesztési tervezés fontosságáról, összetevőiről és szakaszairól, a tervezés újszerű megközelítéséről, az egészség társadalmi meghatározóiról tanácskoztak a munkacsoport tagjai dr. Nemesvári Márta, az Egészséges Városok Programiroda koordinátora vezetésével. Ezt követően a napjainkban már 22 várost maga mellett tudható Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének hamarosan Gyulán megrendezésre kerülő XVI. Szimpóziumáról esett szó. Majd dr. Nemesvári Márta ismertette tapasztalatait a WHO Belfastban megrendezett konferenciájáról. Az ülés a következő hónapok teendőinek megbeszélésével folytatódott. A munkacsoport döntött arról is, hogy felkéri az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságát az Egészségvédelmi Alap pályázatának mielőbbi kiírására.
KAMARAI VÁLASZTÁSOK
A múlt heti tagozati jelölőgyűléseket követően hétfőn került sor a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara tagozati választógyűléseire. Mint azt Solti Károlytól, a kamara titkárától megtudtuk, mindhárom tagozat esetében túljelölés történt: az ipari tagozatban ugyanis 13 jelöltet állítottak az alapszabály szerint lehetséges 9 küldött helyére, a kereskedelmi tagozatban 50 főt jelöltek a 14 helyre, míg a kézműveseknél négyen vállalták a jelölést - közülük három küldöttet választanak.
Az ipari tagozat küldöttei: Brenner Árpád, Czoborné dr. Pintér Ildikó, Höfle Béla, Kurucz István, Miiller Istvánné, Nagy Jánosné, Szili Győző, Tolnai György és Wilheim Gábor. A kereskedelmi tagozat a következő küldötteket választotta: Solti Károly, Ferencz József, Cserti József, dr. Polay József, Rákhely Árpád, Koszorú Ferenc, Kovács Antal, Menyhárt Erika, Nádasi Tamás, Kalmár István, Czobor Zoltán, Póczai Zoltán, Kálovics Ferenc, Cser György. A kézművestagozat választógyűlése lapzártánkkal egyidőben zajlott, eredményéről a következő héten számolunk be.
EURORÉGIÓS TÁBOR
A Városi Diákönkormányzat augusztusban nyolcnapos horvátországi táborozást szervezett. A többségében általános- és középiskolásokból álló 52 táborozó a tengerparti Lovran középiskolai kollégiumában kapott helyet, ahol horvát és szlovén diákokkal laktak együtt. Sok érdekes program várta a résztvevőket: kirándultak Pulába és Opatiaba, vetélkedőkön mérték össze tudásukat és ügyességüket, különböző tréningeken vettek részt. Az utazás a Zalavolán buszával történt, a táborozás költségeihez a Városi Diákönkormányzat is hozzájárult - mondta Baliné Zalavári Ágota, a Városi Diákönkormányzat vezetője.
A XX. SZAZAD TANÚI
2004. szeptember 7.
#■_
DUKÁT EVA
ISKOLA, PEDAGÓGUS, CSALÁD
Szebenyi Mária negyven éve kezdte tanári pályafutását. Évtizedeken át dolgozott tanárként és vezetőként. Véleménye a ma iskolájának problémáiról, a hibák eredőiről megalapozott, s remélem, sokak számára tanulsággal bír.
- Ha azt hallom, iskola, akkor nekem mindig valami szerves organizmus jut eszembe. Ebben az élő dologban három kifeszítési pont van, ezek együttműködése adja a teljességet. Az egyik a család, ahonnan a tanítvány jön, a másik az iskola, maga az épület, a tantermeivel, tanterveivel, azzal, amit felkínál és benne a tanár. A tanár a felkészültségével, amelyen részben a szakmai felkészültséget értem, de leginkább értem rajta a szellemi, értelmiségi létét. Legyen bármilyen szakos, nem szabad csak a szakmai csúcsokon járnia. Nem lehet valaki a szakmájában elég jó, ha nem elég művelt, ha nem elég nyitott.
- Hogyan lett tanár?
- A jó Isten, vagy a sors nekem azt a szerencsés helyzetet adta meg, hogy olyan életpéldákkal találkozhattam az iskoláim során, amelyek követhetők voltak. Először a főiskolát végeztem
el, amely jó pedagógiai alapot adott a későbbiekhez, az egyetem inkább szakmai irányokban volt erős. Szerettem tanulni. Pécs egy olyan szellemi lüktetésű város volt, ahol lehetett értelmiségivé válni, amit nagyon fontosnak tartok egy tanár szempontjából. Társadalmi ösztöndíjasként kerültem az akkori Landlerbe, 1964-ben. Akkor vált ketté a két gimnázium, én a Landlerbe kerültem és a pályám végéig ott is maradtam. Nem kamaszokhoz készültem, az elején kicsit furcsa is volt, de aztán megszerettem ezt a korosztályt. Tizennyolc évesen úgy gondoltam, máris mehetnék, aztán 22 évesen reszkető lábbal kezdtem a pályát, mert közben azért rájöttem egy, s más dologra. A tanár meghatározó személyiség. Én az iskolát úgy tudom elképzelni, hogy ott egyfajta egészséges hierar-chizmus működik. Ebben a rendszerben meghatározó a felnőtt, ő irányít, nyitogatja a gyermek szemét a világra, miközben közös munkát végeznek. A tanár dolga az. hogy megtanítsa tanulni a gyereket. Nagyon nagy felelősség tanárnak lenni. A hibáink nem derülnek ki azonnal, csak évek múltán. Eleteket lehet elrontani, amit remélek nem történt meg. Sebeket okoztam, ez biztos, de ezeket igyekeztem mindig kijavítani. Szerettem a gyerekeket, bár ez a szeretet nem engedékenységben nyilvánult meg soha. Sokak szerint szigorú voltam, ezt vállalom. Én a fiatalt tiszteltem, mert tudtam, belőle még minden lehet, csak egy lépcsőfok voltam az életében. Az egy mások dolog már, hogy milyen bizalmat kap a társadalomtól a tanár. Úgy gondolom, nem élvezünk akkora bizalmat, mint amekkora felelősséggel rendelkezünk. Az eszközeink pedig korlátozottak.
- Mit jelent önnek az iskola?
- Az iskola maga az épület. Éltünk meg olyan időszakot, amikor ez nem volt, és a hiánya megmutatta, hogy mennyire fontos. Ha új, akkor azért, mert az épületben meg kell teremteni azt a hangulatot, amiben eredményesen zajlódhat a munka, ha régi, akkor pedig már zengi, hordozza magában azt a múltat, amely kötelezi az újabb nemzedéket. Az iskola maga a tanterv is, a művelődési anyag. A tananyag egy eszköz annak az embernek a formálásá-
ban, aki rád bízódott, aki majd felnőtté válhat. Ehhez a legfontosabb eszköz a tanterv, de a láthatatlan tanterv is, amely metakommunikációból, kohéziókból áll. Ha ez így nem működik, akkor lesilányul az iskola szupermarketté, amelyet én nem tudok elfogadni. Ha az iskola csak felkínál, és a gyermek bejön, mintegy gazdag áruházba, és csak azt veszi le a polcról, ami neki tetszik, akkor azt a célt, amit kitűztünk, én vele nem tudom elémi. Akkor ennek egy lehetetlen körülménye teremtődik meg, bár látszólag ez nagyon demokratikus. Visszaélő helyzet a gyerekkel kapcsolatban, aki még nem tudja, mivé akar lenni. Jól akarja érezni magát. De jól érezheti magát rendezett körülmények között is, ahol a közös célt eléri tanár és diák. A nevelés, mint lehetőség elvevődött az iskolától. Nem mondom, hogy ebbe nem lehet beleszólása tanárnak, diáknak, de úgy gondolom, ez az iskolaválasztással lezárul. A város kínál fel szolgáltatást, az intézmény maga nem, annak egységnek kell lennie, amelyet nem lenne szabad kiszolgáltatni napi beleszólásoknak. Mert ebbe a folyamatos külső megfelelésbe tanárnak, diáknak felmorzsolódik az az értékes ereje, amelyet másra kellene fordítani.
- Mi a probléma a neveléssel?
- A nevelési probléma lényegét abban látom, hogy a jogok függetlenedtek a kötelességektől. Joga van a diáknak, ha lóg, ha nem tanul. A kamaszodó diáknak az a pillanatnyi érdeke, hogy minél kevesebb munkával, minél jobb jegyet szerezzen, de ez csak pillanatnyi érdek, hosszútávon nem kifizetődő. A társadalomnak és a politikának is az iskola a gyakorlótere, túl gyakoriak a változások, amelyet az iskola nem bír el. Tantervek változnak 3-4 évente, szóródik az az igazodási pont, amelynek világító toronyként kellene működnie. Az lenne a minimum, ha egy gyerek, amikor beiratkozik az iskolába, tudja mi lesz a kimenet, mi az az elvárás, amelyet teljesítenie kell.
- Mi a landleres-batthyánys összetartozás nagy titka? Mert a titok létezik, aki odajárt tudja, miről beszélek.
- A gyerekeket és a tanárokat egész pályám során az öszszetar-tozásra próbáltam rávenni. Voltak pillanatok, amikor úgy éreztem, sikerült. Az összetartozásnak ezt az élményét egyetlen más iskolában sem élhettük volna meg, csak itt, mert ez volt a miénk. Ez nem csak az én érdemem, ebben benne volt Zsoldos igazgató úr is, akitől egy nagyon jól irányított iskolát vettem át, amiért hálás vagyok neki. Ha valamit, valamiért teljesíteni akartam, annak minden hibájával együtt, az mindig a gyerekekért történt, és Zsoldos igazgató úr volt, akinek gondolatban elszámoltam.
- Az ön által emlegetett harmadik része az egységnek a család. Miben más ma, mint az ön pályája elején?
- Nekem szerencsém volt megérni, hogy ránk bízták a diákokat, és megbíztak a tanárokban. Voltak viták, vitás helyzetek, de a szülők nem követelve jöttek, kértek. Különbség volt az is, hogy a gyerekek akartak tanulni, és nem a szülők akarták, hogy a gyerekeik tanuljanak. Ha a tanulás igényével jön egy gyerek, akkor elindulhatunk egy közös úton, akkor ezt az igényt csak bontogatni, növelni kell, amelyben persze a tanár olykor véthet. A pályám végén azt kellett látnom, hogy az energiám nagy része arra megy el, hogy a diákok többségének érdeklődését felkeltsem. Azt gondolom, hogy a tanárnak nem az a dolga, hogy folyamatosan valami extrát produkáljon, hogy a diák odafigyeljen. A folyamatos hárítást legyőzni ma a legnehezebb. A szülők ma elengedik a gyerekeket. Azt gondolják, amit a gyermek akar, az minden jó. Kellenek az egészséges korlátok, mert ha ezek nincsenek, akkor a gyermek maga ellenfordul, a korlátok feszegetése helyett önpusztításba kezd.
2004. szeptember 7. - ESÉLYEGYENLŐSÉG
7
MINl)KN KINEK JOCÍA VAN...
TANULJON HORVÁTUL!
Ötödik alkalommal szervez horvát nyelvtanfolyamot a helyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat. Igény szerint kezdő és haladó csoportot indítanak, hetente kétszer két órában.
- Elsődleges célunk, hogy a város horvátjai közül minél többen elsajátítsák a horvát nyelvet, de nem utolsó szempont számunkra azoknak az igényeit is kielégíteni, akiknek valamilyen okból kifolyólag (munka, utazás) szükségük van erre a nyelvre. Tavaly haladó csoportunk is volt. Vannak visszatérő jelentkezők, akik minél magasabb szinten szeretnék elsajátítani - mondta Vargovics Józsefné HKÖ-elnök.
Hatvan órában horvát nyelvet oktató pedagógusok oktatják majd a hallgatókat, akik a nyelvvizsgához igazítják az órák témaköreit. A tanfolyam szeptember végén indul és előreláthatólag januárban zárul házi írásbeli és szóbeli vizsgával.
Negyedik alkalommal szervezett Véradóhetet a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete a közelmúltban a Véradóállomáson. Mint azt Antal Istvánnétól, a Városi Vöröskereszt titkárától megtudtuk, a szervezők célja az volt, hogy a nagyobb üzemek nyári, többhetes leállása illetve a szabadságolások miatt nehezebben szervezhető véradó-napokat a folyamatos vérellátás biztosítása érdekében megpróbálják pótolni. Az augusztus közepén lezajlott négynapos programon 215 fő jelent meg, köztük több, a vakációját töltő egyetemi - főiskolai hallgató, a szabadságát itthon töltő dolgozó. A szervezésben nagy segítséget nyújtottak az egyházak, s a postahivatal támogatása is jelentősen hozzájárult a Véradóhét eredményességéhez.
A Tescoban - immáron harmadik alkalommal szervezve közösen a nagy bevásárlóközponttal - augusztus 28-án, szombaton újabb véradónapot tartottak. Ezúttal hetvenketten gondolták úgy, hogy vérükkel segítenek az arra rászorulókon.
Köszönet mindazoknak, akik a szervezésből részt vállaltak, vagy donorként részt vettek ezeken a nyári véradásokon.
A Véradóállomáson továbbra is minden kedden 10-15 óra között várják az önkéntes véradókat.
TANULÁSI LEHETŐSÉG HÁTRÁNYBAN LÉVŐKNEK
Péntek délelőtt Teleki László, a MEH roma ügyekért felelős politikai államtitkára, a helyi CKÖ elnöke közös fogadónapot tartott Dr. Kaszás Gizellával, a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatójával. A fogadónapon 32 ügyfél jelent meg. A szociális problémák mellett a tanszervásárlási és kollégiumi férőhely gondokkal keresték fel a CKÖ-elnököt.
Délután testületi ülésre került sor, ahol elfogadásra került az elnöki beszámoló, melyben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat júniustól szeptemberig megrendezett programjait ismertették. Váradi Istvánné elmondta, hogy a Hétvégi Kollégium a tervek szerint szeptember végén, legkésőbb október elején indul újra, míg az érettségit adó szakközépiskolába eddig 21-en jelentkeztek.
Mérksz Andor, a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola igazgatója ismertette egy újabb oktatási program elvi vázát. A képzés a nyolc általánost elvégzett felnőtt lakosság számára indulna. A 9. évfolyam felzárkóztató képzést nyújtana, majd a 10. évfolyam a szakmákkal való megismerkedést követően adna lehetőséget egy tetszőleges szakma kitanulására esti tagozaton, heti két nap. A felmérések és az igények alapján akár február elsejétől is elindítaná a Zsigmondy és a CKÖ közösen a tervbe vett programot.
Soha nem tudhatjuk, mikor kerülünk olyan helyzetbe, hogy jogi segítségre szorulunk. Mit tehetünk ilyenkor? A válasz egyszerűnek tűnik: szakembert fogadunk. De van-e megoldás akkor, ha anyagi lehetőségeink nem engedik, hogy felkeressünk egy ügyvédet? Szerencsére van, s most egy ilyen szolgáltatással szeretnénk részletesebben megismertetni lapunk olvasóit. Mindehhez dr. Szabó Imre ügyvéd, a szóbanforgó hivatal osztályvezetője nyújtott segítséget:
- Mióta működik a „nép ügyvédje" szolgáltatás a mostani formában?
- Ez a szolgáltatás 2004. április 1-től működik jelenlegi formájában, létrehozását a 2003. évi LXXX. törvény írta elő. Hivatalos nevünk: Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Zala Megyei Hivatala. Létrejötte során tavaly átszervezték a pártfogó felügyelet rendszerét, önálló hivatallá alakították, és szervezeti egységként hozzákapcsolták ezt az új szolgálatot is. A „nép ügyvédje" elnevezés ugyan használatos, de kissé félrevezető. A szolgáltatást azok vehetik igénybe, akik anyagilag rászorultak, ingyenes vagy kedvezményes jogi segítség nélkül jogaik sérülnének.
- A megyében csak Zalaegerszegen van lehetőség a segítség ezen formáját igénybe venni?
- A szervezetet a megyeszékhelyeken hozták létre, tehát kirendeltségekkel, kihelyezett ügyfélfogadással egyelőre nem szolgálhatunk. Amennyiben a szolgáltatás iránti érdeklődés ezt indokolja, feltehető, hogy ilyenek létre fognak jönni.
- Milyen módon lehet Önökkel felvenni a kapcsolatot?
- Hivatalunk Zalaegerszegen, a Kosztolányi utca 12. szám alatt található, közvetlenül a Megyeháza mellett. Elérhetők vagyunk több telefonszámon is: 92/549-100, 549-102, 549-103. Előzetes bejelentkezésre nincs szükség, de természetesen lehetőség van rá. Minden hétfőn 9-13 óra között, szerdán 13-18 óra között várjuk az érdeklődőket. Természetesen írásban és telefonon is fordulhatnak hozzánk.
- Kik nyújtanak segítséget a szolgáltatást igénybe vevőknek?
- Velem együtt ketten vagyunk jogászok, mi hallgatjuk meg ügyfeleink problémáit, megadjuk a szükséges felvilágosítást, elbíráljuk a kérelmeket. A törvény szerint a tényleges jogi segítséget a névjegyzékbe bejelentkezett ügyvédek és közjegyzők nyújtják, akikkel az ÍM köt szerződést. Jelenleg Zalaegerszegen 3, Nagykanizsán 1, Lentiben 1 ügyvéd, továbbá Keszthelyen 1 közjegyző vállalkozott erre a feladatra. A jogi segítők tanácsadást végeznek, valamint okiratot - beadványt, keresetet - készítenek. A törvény szerint peres képviseletre 2006-ig nem jogosultak.
- Kik keresik fel a hivatalt?
- A hozzánk fordulók mintegy harmada olyan reménytelen, jogilag megalapozatlan üggyel keres fel bennünket, amellyel nem érdemes jogi utat igénybe venni. Sokan a törvény előírt feltételeinek nem felelnek meg, jövedelmük meghaladja a jogszabályi korlátokat. Ügyfeleink mintegy harmada azonban jogosult a segítségre. Hangsúlyozni kell, hogy az egy főre eső minimálnyugdíj alatt van lehetőség ingyenes segítségre, az egy főre eső minimálbér alatt pedig visszatérítendő, de kedvezményes összegű támogatásra van mód.
- Nagykanizsáról is érkeznek ügyfelek?
- Ügyfeleink többsége zalaegerszegi, de a megye más településeiről is igénybe veszik segítségünket, így többen is megkeresték hivatalunkat Nagykanizsáról és környékéről.
- Szükségesnek látná-e, hogy Nagykanizsán is működjön hasonló szolgáltatás?
- Nagykanizsán indokoltnak tartjuk legalább az ügyfélfogadás lehetőségének megteremtését, ennek anyagi hátterét azonban meg kell teremteni. Tudjuk, hogy a Jogász Egylet és egyes érdekképviseletek is működtetnek jogsegélyszolgálatot, mégis úgy véljük, hogy folyamatos szolgáltatásunkra szükség van, mert sajnos sok hátrányos helyzetben lévő ember él a városban és környékén.
Szőlősi Márta
8
KÖZÉRDEK —— 2004. szeptember 7.
KANIZSARU
ORSEÁGOS DÖNTŐBEN
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szervezésében szeptember 1-jén városunkban került sor a 7-es főút és a Kinizsi utca kereszteződésében a Karos Forgalomirányító Verseny megyei döntőjére, melyen Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti és Nagykanizsa - a városi versenyeken továbbjutott legjobb öt-öt rendőre - adhatott számot felkészültségéről. A rendőrök a KRESZ-, és szakmai vizsgát követően szakmai zsűri előtt, „élesben" adtak számot gyakorlati tudásukról. Feladatukat megnehezítette, hogy a vizsga idejére esett a műszakváltás a közeli Tungsram Rt.-ben.
A megmérettetést követő eredményhirdetéskor a kanizsai rendőrkapitányságon Berke László őrnagy összefoglalta: sikerük volt a városban, voltak apróbb bakik, de eredményesen hajtották végre a rendőrök a szolgálati feladatot. A vizsgabizottság tagjainak a véleménye szerint mindenkinek volt hibapontja, és a gyakorlati verseny hozta meg igazán azt a különbséget, amiből kialakult a végeredmény. Érdekes momentumként említette meg Berke László, hogy volt olyan gyalogos, aki a jelzőlámpa gombját is megnyomta, hogy előbb váltson a lámpa, de a kolléga abban a pillanatban pont be is fordult, és szabad jelzést adott neki. Bár csak egy irányt „fogtak le", több mint 10 fölött volt azoknak a gépjárművezetőknek a száma, akik a rendőri jelzésnek nem tettek eleget, őket megbírságolták. Dr. Nemes Zoltán dandártábornok, Zala Megye rendőrfőkapitánya adta át a három legjobb vizsgázónak a jutalmat. A verseny első helyezettje, a tavalyi teljesítményéhez hasonlóan Magyaródi Balázs zászlós lett, Fekete Péter főtörzs zászlós második helyezést, míg Borsos Sándor a Lenti kapitányságról érkezett őrmester harmadik helyezést ért el.
Az országos versenyen való részvételre a két kanizsai rendőr, Magyaródi Balázs és Fekete Péter szerzett jogot.
A MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJA
Egy évvel ezelőtt ünnepeltük első alkalommal a Magyar Fotográfia Napját az országban és városunkban is - e szavakkal kezdte Papp Ferenc, a HSMK igazgatója a fotográfia ünnepének megnyitóját délelőtt 10 órakor az intézmény előtt megrendezett szabadtéri fotókiállításon. Két szakmai szervezet, a Magyar Fotóművész Alkotócsoportok Országos Szövetsége és a Magyar Fotóművészek Világszövetsége úgy döntött, hogy augusztus 29-ét a Magyar Fotográfia Napjává és ünnepévé nyilvánítják. Azért esett a választás erre a napra, mert 1840. augusztus 29-én mutatta be Vállas Antal, a neves pedagógus és tudós, az akkori MTA-nak gyakorlatban is a fényképezőgép működését, mechanizmusát. A HSMK-ban működő országos hírű Kanizsa Fotóklub ez alkalommal Zágon Lászlónak, a Nemzetközi Fotóművész Szövetség Kiválóságának, Erdélyi anziksz című fotókiállítását mutatta be. Papp Ferenc ígéretet tett arra, hogy az intézmény anyagilag hozzájárul a fotóklub őszre tervezett erdélyi fotótúrájához. Délután öt órától szépszámú kíváncsiskodó előtt csendéletet és portrékat fényképeztek a fotózás szerelmesei a szabadban.
2004. augusztus 27.
06.56 órakor érkezett bejelentés, hogy ismeretlen tettes ajtófeszítés módszerével behatolt egy Kft. Huszti téri irodájába és onnan számítógépet és mikrohullámú sütőt tulajdonított el. 2004. augusztus 28.
12.25 órakor tett bejelentést egy hölgy, hogy lakásán megjelent egy általa ismeretlen férfi és azt közölte, hogy féijének pénzt hozott. A lakásban az ismeretlen az asztalra kirakott pénzes dobozból a sértett figyelmét elterelve, mintegy 90.000 forintot kiemelt és távozott. 2004. augusztus 29.
Reggel nyolc óra után rövid időn belül két gépkocsi rongálásról is érkezett bejelentés. A Rózsa utcában egy lakóház előtt átlós Fiat és Ford gépkocsit öntött le a még ismeretlen elkövető maró folyadékkal. 2004. augusztus 30.
Az este folyamán az URH-járőr a Magyar utcáról állított elő egy nagykanizsai és egy kacorlaki nőt tilatott kéjelgés miatt. 2004. augusztus 31.
01.00 órakor kértek rendőri intézkedést egy nagyáruházba, mivel a biztonsági szolgálat, lopáson ért tetten két személyt. Az őrtilosi, illetve zákányi fiatalember az üzletből kerékpárhoz tartozó kiegészítő felszerelésekkel és CD-leme-zekkel próbált meg fizetés nélkül távozni. Gyanús viselkedésük feltűnt a biztonságiaknak ezért figyelemmel kísérték mozgásukat. A mintegy 12.809 Ft értékű árucikkeket, kicsomagolást követően egyikük a ruhája alá rejtette, majd a csomagolóanyagot a gondolák között hátrahagyták. A pénztárnál már csak néhány péksütemény volt a kosárban, amikor lefülelték őket. Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, ellenük büntetőeljárás indult.
20.10 órakor az URH-járőr a 7-es főút városi szakaszán igazoltatást követően állított elő három nagykanizsai nőt akik szexuális szolgáltatásaikat kínálták az arra közlekedőknek. Ellenük tiltott kéjelgés miatt szabálysértési feljelentést tettek a járőrök. 2004. szeptember 1.
14.14 órakor egy Csengery úti presszóba kértek rendőri intézke-
dést, mivel egy ittas férfi az ott lévő vendégeket inzultálta. Az URH-járőr a magáról megfeledkezett atyafit előállította a rendőrkapitányságra és ellene rendzavarás miatt szabálysértési feljelentést tett. 2004. szeptember 2.
Súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt reggel a 7-es főúton a miháldi kereszteződéstől néhány száz méterre. Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján a főútvonal jobb szélén a járműforgalommal megegyező irányba közlekedett egy férfi Nagykanizsa irányából Zalakomár irányába. Amikor a miháldi kereszteződéstől mintegy egy kilométerre át akart menni az út túloldalára, egy Nagykanizsa irányából érkező személygépkocsi elé lépett. A baleset következtében a férfi nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett. A baleset körülményeinek valamint a felelősség kérdésének tisztázása érdekében a nagykanizsai rendőrkapitányság közlekedési osztálya vizsgálatot indított.
11.31 órakor a mentőktől érkezett bejelentés, hogy a 74. számú főútvonalon Zalaszentbalázs és Bocska községek között közlekedési baleset történt. Zalaszentbalázs irányából Bocska irányába közlekedett Peugeot gépkocsijával egy Szombathelyi férfi, amikor egy erősen jobbra ívelő útkanya-rulatban járműve megcsúszott a frissen aszfaltozott és kővel felszórt úttesten, melynek következtében a jármű a vízelvezető árok melletti füves mezőgazdasági területen a tetejére borulva állt meg. A jármű vezetője a baleset következtében nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.
2004. szeptember 4.
13.50 órakor az Erzsébet téren a kijelölt gyalogátkelőhelyen egy személygépkocsi gyalogost gázolt, aki könnyű sérülést szenvedett. A felelősség megállapítása folyamatban van.
19.30 órakor a mentőállomásról jelentették, hogy a vásárcsarnok parkolójában felborult egy motoros, aki 8 napon túl gyógyu-ló súlyos sérülést szenvedett. A motorosnak nem volt vezetői engedélye.
Takács Csaba rendőr főhadnagy
2004. szeptember 7.
N
9
( augusztus 31.)
Jutalomüdülésen
Hazaérkeztek a tíz napos bulgáriai tengerparti jutalomüdülésről azok a kanizsai versmondók, akik a tavasszal megrendezett VI. Kárpát-Medencei Csengey Dénes szavalóversenyen eredményesen szerepeltek. Schmidt István Radnóti-díjas rendező vezetésével a versmondásról és az irodalomról is folyt a beszélgetés a fürdés és a pihenés mellett.
( szeptember 1.)
Tanévkezdés
A Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztályának adatai alapján ezen a napon 1300 óvodás, 4134 általános iskolás, 4941 középiskolás kezdte el a 2004/2005-ös óvodai illetve tanévét a város óvodáiban, iskoláiban.
Helyszíni szemle
Litter Nándor polgármester az Ipari Parkba betelepült vállalkozókkal folytatott megbeszélést, ahol szó esett a bérleti szerződésekről, a közös területek fenntartásáról, az elmaradt bérleti díjakról, majd bejárásra került sor.
( szeptember 3.)
Fotótárlat
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
galériájában Tóth Krisztián fotós A zene színháza című kiállításának megnyitójára került sor, melyet Halász Gyula mutatott be a nagyközönség számára.
( szeptember 5/)
Véradás Kiskanizsán
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Városi Szervezetének szervezésében a kiskanizsai volt Gondozóházban reggel kilenctől délután három óráig véradó napra került sor. A nap folyamán 101 donor látogatott és adott vért a kiskanizsai városrészben.
( előzetes)
Kiállításmegnyitók
A Hevesi Sándor Altalános Iskola galériájában szeptember 8-án 18 órakor kerül sor Borszéki Ildikó művésztanár Pátosz nélkül című kiállításának ünnepélyes megnyitójára. A tárlatot Horányi Iván ny. igazgató nyitja meg. A tárlatot szeptember 24-ig tekinthetik meg az érdeklődök.
A Hevesi Sándor Művelődési Központban szeptember 10-én 18 órakor Csávás Csaba szobrászművész és Ferkovics József festőművész kiállításának megnyitójára kerül sor. Az október elsejéig megtekinthető tárlatot Rajnai Miklós Bánffy Miklós-díjas bölcsész nyitja meg.
ÜNNEPÉLYES ÁTADÁS
Szeptember 2-án került átadásra a Cserháti kollégiumának első három felújított emelete, ahol a háromágyas szobákban a lányok kaptak elhelyezést, míg a fiúk a hatemeletes épület utolsó három szintjén. Az idei tanévtől a város középiskolai kollégiumának szerepét tölti be az épület. A három szint felújítását az önkormányzat 15,5 millió forintos támogatásából és az iskola saját 3 milliós pénzösszegéből sikerült megvalósítaniuk.
- Fontos állomása ez az iskola életének. Mindent nem sikerült megvalósítani, ez egy folyamat. Sor került többek között a szobák bútorzatának, nyílászáróinak cseréjére, a vizesblokk teljes felújítására - mondta Johanidesz István az iskola igazgatója.
- Összevonjuk a kapacitásokat a hatékonyabb működés érdekében. Arra törekszünk, hogy ez a munka folytatódjon, a többi szint felújítása is mielőbb megtörténjen, hogy európaibb körülmények között töltsék el mindennapjaikat a tanulók - fejtette ki Litter Nándor polgármester.
PENGEVÁLTÁS RÖST JÁNOS vs« FIDESZ
FIDESZ-KÉRDÉSEK
- Röst János alpolgármester a 2004.08.27-én tartott rendkívüli közgyűlésen egy fegyelmi bizottság felállítását akadályozta meg a frakciója segítségével - mondta sajtótájékoztató keretében Cseresnyés Péter, a Fidesz-frakció vezetője. - A bizottság feladata az lett volna, hogy a város intézményeinekfűtéskorszerűsítésére kiírt pályázat valószínűsíthetően törvénytelen levezénylésének személyi felelőseit megnevezze. Ahelyett azonban, hogy az alpolgármester úr elismerte volna a vétkességét, inkább mások igaztalan megvádolásával élt. A fűtéskorszerűsítésre kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatására nem hozott létre ad hoc bizottságot a gazdasági bizottság, így a Fidesz ezt nem szavazhatta meg, s tagot sem delegálhatott bele.
- A Fidesz frakció kezdeményezte Litter Nándor polgármesternél, hogy az eljárás kivizsgálása érdekében hívjon össze közgyűlést, és ott kerüljön sor fegyelmi bizottság felállítására - vette át a szót dr. Kolonics Bálint képviselő. A polgármester úr ezt a kezdeményezést elfogadva előteijesztést tett a közgyűlésnek. Ha mindezen tények ellenére az alpolgármester úr az állításait továbbra is fenntartja, akkor miért állapított meg az ÜJKB, mint szakbizottság még a közgyűlési döntést megelőzően törvénysértést az ügyben, illetve miért nem kötötte még meg a város a kivitelezővel a szerződést?
RÖST JÁNOS VÁLASZA
Az önkormányzat alapvető érdeke, hogy az intézményei fűtés rekonstrukcióját hosszú távon megoldja. Ennek érdekében írta ki a közbeszerzési eljárást. A kiírás szakmai véleményezését a Gazdasági Bizottságra bízta amely az eljárás lefolytatására, ad hoc bizottságot hozott létre, és mindegyek frakció részéről delegálva lettek tagok.
Az önkormányzatnak a következő közgyűlésen ezt a bizottságot egy szavazással meg kellett volna erősíteni. Ez a lépés elmaradt, ebben hibáztunk. A bizottság létrehozását a FIDESZ is támogatta, Cseresnyés Péter megszavazta, szakértője delegálásra került - Papp Nándor, akik kiváló munkát végzett -, az összetételben konszenzus volt, ez egy formai szavazás lett volna. Ebből próbál a FIDESZ „papagáj kommandóként" cirkuszt kreálni, ami egyrészt szánalmas, másrészt komikus. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a közgyűlés döntött a szerződés aláírásáról és a közbeszerzési állandó bizottság is megerősítette a döntést az elmúlt időszakban.
A FIDESZ frakció egyik fele el se jött a közgyűlésre, a másik fele meg kivonult - lehet, hogy dopping vizsgálatra mentek pedig ott elmondhatták volna a szakmai indokaikat. Mivel a szakértőjük támogatta a bizottságban a döntést, a FIDESZ meghasonlott önmagával, hogy cirkusz legyen, vagy sikeres beruházás. A cirkusz mellett döntöttek.
A FIDESZ frakció ebben az évben a 11 közgyűlési nap szavazásainál több mint 35 %-os átlagban nem vett részt, (hiányzás, kivonulás, szavazógép kikapcsolása) és levelező tagozaton, sajtómunkásként akarja elvégezni ezt a 4 évet. Kanizsán nem a FIDESZ-hez igazítjuk az óránkat, mert az a múlt időt mutatja.
A FIDESZ frakció az elmúlt közgyűlést megelőzően levélben kérte ismételt közgyűlési tárgyalását és fegyelmi bizottság felállítást. A levél nem helyettesíti az előterjesztést, az SZMSZ formai és tartalmi előírásainak nem felel meg, tárgyalásra nem alkalmas. (21. napirendi pont, Előterjesztő: Cseresnyés Péter, aki az előteijesztést nem készítette el).
Szeptember 30-ig az ÜJB-nek elő kell teijeszteni a vizsgálat eredményeit. Ez volt a másik indok, amiért javasoltam a napirendről való levételét.
Ami pedig a demokráciát illeti: ...Én a demokráciát Deák Ferenctől tanultam, Cseresnyés Péter vélhetőleg Kövér Lászlótól.
Az önkormányzatban a személyi felelősség a polgármesteré és az alpolgármesteré. A politikai felelőség az MSZP-SZDSZ koalícióé, a FIDESZ-é a felelőtlenség.


>- Lakásuk, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. » A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
10
KULTÚRA
2004. szeptember 7.
- Megpuszilhatom? - kérdezte tőlem kezét nyújtva a Franciaországban élő Fejtő Ferenc, író, történész, városunk és megyénk díszpolgára azon a zalakarosi öszsze-jövetelen, ahol városunk vezetői köszöntötték a 95. születésnapja alkalmából. Beszélgetésünket egy néhány nappal korábbi köszöntés felidézésével kezdtük, amikor a Zsinagógában megrendezett „Szerelem és Szenvedély" című operaeseten egy Offenbach duettel köszöntötte Baráth Yvette és Németh Krisztina operaénekes Fejtő Ferencet.
- A kedvenc áriáimat énekelték, és megríkattak! Legutóbb a milánói Scálában hallottam ezeket az áriákat, de ott nem sírtam. Olyan fantasztikus hangokkal és beleérzéssel énekelt a két énekesnő, hogy elkezdtek potyogni a könnyeim. Előre tudom mondani, hogy világsike-riik lesz, ott van a helyük a legjobb operaházakban!
- Több hétre érkezett Magyarországra, sikerült kipihennie magát?
- A pihenést megzavarta egy előre láthatatlan esemény, ami bekerül a magyar politikatörténelembe. Megpróbáltatás volt számomra végig élni ezt a tragédiát, mert több szereplőjét is ismertem. Az a tanulsága, hogy a politikában a jó szándék, a békés, tisztességes szándék nem elég. A politika olyan szerepet ír elő, amelynek eljátszásához szónoki tehetség és harcolni tudás szükséges. A békéért sokszor küzdeni, harcolni kell. A főszereplő ebben bizonyságát adta annak, hogy őbenne a békevágy elnyomja a harci képességet. A tanulság az, hogy ilyenkor át kel! adni a helyet annak, aki képes „kardot" fogni a jó szándéka védelmére.
- Reméljük az itthoni események nem árnyékolták be túlságosan a születésnapját!
- Nem, csak együtt harcoltam a harcolókkal és a nem harcolókkal.
Olyanféle szerepet játszottam mint a ''30-as években József Attilával és más barátaimmal. Ugyanazokért az elvekért énnekem is küzde-
nem kellett, pedig jobban szerettem a békés tanulmányokat, a múlton való merengést és az esszé írást, mint a politikába való beve-tettséget, amire néha szükség mutatkozik.
- Miért tartja még 95 évesen is fontosnak a küzdést?
- Olvastam az Ember Tragédiáját, de anélkül is tudtam volna, hogy a parancs, amiért vagyunk: „ember küzdj, és bízva bízzál"! Azt hiszem, addig fogok küzdeni, amíg élek. Nem is tudnék küzdelem nélkül élni. Az egész életemet küzdésben éltem át, ebben volt az örömöm, pedig nem mindig végződött győzelemmel. A vége felé, mintha reménységgel végződne, és ez is valami...
- Erdélyben is járt ezekben a hetekben. Milyen tapasztalatokat szerzett?
- Először gyönyörűségem telt benne, mert csodálatosan szép Erdély! Megértem azokat az erdélyi magyarokat, akik nehezen nyugszanak bele abba, hogy már nem tartoznak Magyarországhoz. Azt is láttam, hogy a magyarok többsége egyetért azzal, hogy a román nép demokratáival, baloldalával megegyezésben lehet csak megtalálni a saját maguk boldogulását, aminek az első jelei már mutatkoznak. Most egy olyan polgármestere van Kolozsvárnak, akinek a helyettese egy nagyon szép, fiatal magyar aszszony, de Nagyváradon is hasonló jelenséget láttam. Van ered-
mény, és ezt osztja meg a Fidesz politikája, amelyik a romániai magyarok szövetségével szemben egy olyan kisebbséget akar szervezni, amelyik a magyarokat arra buzdítja, hogy erőszakkal lépjenek fel a románok ellen, és erőszakkal hódítsák vissza álmukat, a Nagy Magyarországot. Ezt sajnos nem érhetik el másképpen, minthogy Magyarországot összeveszítik az összes szomszédjával, mert mindegyik egyetért azzal, hogy a határokon most már nem lehet változtatni, de azokon az embereken lehet, akik a határok között élnek.
- Ma este többször emlegette a szép nőket! Tényleg igaz az az állítás, hogy a magyar nők a legszebbek?
- A magyar nők gyönyörűek, és sokan azt hiszik, hogy a legszebbek. Én ebben nem vagyok nacionalista, úgy látom, hogy a magyar nők gyönyörűek és sokan vannak, de az olasz, a francia, sőt a román nők között ugyancsak lehet gyönyörű szép nőket találni. Úgy találom, hogy a nők általában szépek. Veres Péter barátom egyik novellájában kiállt amellett, hogy a csúnya nőket is lehet szeretni, ahogy a csúnya férfiakat is tudják a nők szeretni. Minden nőben lehet találni kedveset, szelídséget, jóakaratot, ami megszépíti őket!
- Itt tartózkodása alatt megfőzték-e önnek a kedvenc ételét?
- A 67 év alatt hozzászoktam a francia konyhához, amelyik talán a legrafináltabb a kínai és az orosz konyha mellett. Úgy tapasztalom, hogy a magyar konyha nem nagyon kedvez az egészséges életmódnak. Hol zsíros, és mindent kirántanak, holott a borjú és a csirke hús sokkal finomabb, ha nincs kirántva és jobban meg tudja emészteni az ember.
Bakonyi Erzsébet

Kedves Olvasóink!
Örömmel tudatjuk
Önökkel, hogy megjelent kolléganőnk,
Cfia/corrp (ErsséBet
verses-novellás kötete az
tnéfyvörösBcn
A könyv megvásárolható szerkesztőségünkben 990 Ft-os áron.

ARANYLÓ ŐSZ!
AKCIÓ A
BRILIÁNS ÉKSZERÜZLETBEN
Exkluzív óra- és ékszervásárlóink „kék és narancssárga női színekbe öltözött" finom órát kapnak ajándékba!
3000 Ft/14K ékszerár!
Nagykanizsa, VASEMBERHÁZ 93-310-600
2004. szeptember 7.
S
11
FEJLESZTÉS, FELÚJÍTÁS A ZSIGMONDYBAN
SZÉPÜLŐ HÉTSZÍNVIRÁG
A Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola Hunyadi úti főépületében befejezték a futópálya és környezetének rendbetételét, felújítását. Ezt egyrészt 2 millió forintos pályázati és 1 milliós önkormányzati támogatással valósították meg. Ezzel egy időben a nyár folyamán megtörtént a főépület második szintjén lévő vizesblokk-rendszer teljes felújítása (új burkolat, az összes WC-csésze csere). A felső szint kisebb mértékű átalakítására is sor került, megnövelték a közösségi teret, mellyel a gyerekek számára nagyobb mozgásteret kívánnak biztosítani az iskolán belül.
- Lehetőségünk nyílt arra, hogy a diákönkonnányzat és a szabadidő szervező részére egy külön irodát alakítsunk ki, valamint, hogy új stúdiót adjunk át a diákönkormányzat számára, akik iskolarádióként működtetik, így talán gyorsabban tudjuk információhoz juttatni a gyerekeket, mi történt az iskola életében, milyen eseményeink vannak, hol milyen versenyen vettünk részt, milyen eredménnyel szerepeltünk. Ez a fejlesztés 5 millió forintjába került az iskolának - fejtette ki az iskola igazgatója, Mérksz Andor.
Az Erdész úti tantelepen nagy beruházást indítottak el, melynek az első üteme folyamatban van.
- Olyan koncepciót alakítottunk ki, hogy a szakképzés elméleti és a gyakorlati oktatása egy helyszínen történjen. Ennek a feltételei nem voltak teljes mértékben adottak a tantelepen. Az első ütemben az elméleti oktatási rész, új szaktantermek, tanárik, adminisztrációs iroda, vizesblokk-rendszerek kerültek kialakítása. Az első ütem eredményeként a szakmai elméleti képzés a XXI. századi színvonalat fogja képviselni. Ami elvárható egy ilyen oktatási rendszerben, azt az iskola biztosítani fogja, például internetet a tantermekben. Ha ez befejeződik, szeretnénk egy második ütemet is elkezdeni, amikor a gyakorlati oktatási rész feltételeit ugyanilyen színvonalúvá tennénk - mondta végül az igazgató.
Az önkormányzat, az IKI, valamint az óvoda dolgozóinak sikeres együttműködésével eredményesen zárultak a nyári karbantartási és felújítási munkák a Hétszínvirág óvodában. Hon''áth Lászlóné intézményvezető azt a célt tűzte ki, hogy az intézményi szabályoknak megfelelően folyamatosan karbantartják és fejlesztik az intézmény tárgyi feltételeit és javítják a nevelő-oktató munka hatékonyságát. Ennek érdekében a tervbe vett feladatokat mind sikerült megvalósítaniuk. Étkezőt,és EU-s szabványnak megfelelő vizesblokkot alakíttattak ki a felnőttek számára. A földszinten két csoportszoba laminált padlóburkolatot és a teraszra nyíló új faajtót kapott. Három csoportszoba nyílászáróinak festése, mázolása elkészült, ezen kívül egy csoportszobába új asztalokat, játékpolcokat állítottak (ez utóbbit a szülők hathatós segítségével). Hétfőn érkezett meg 60 darab fa gyermekszék, amelyet az önkormányzat és a szponzorok segítségével szereztek be.
Előkészület alatt állaz udvar balesetveszélyes részének aszfaltozása, és folyamatban van a kazánház fűtési rendszerének javítása.
NEMES KEZDEMÉNYEZÉS
A szívbeteg gyerekeket és családjukat karolta fel a .„Közös Erővel a Szívbeteg Gyerekekért Alapítvány", amely szeptember 4-én kulturális rendezvényt szervezett.
- Nagykanizsa körzetében 5 kisgyereket támogat rendszeresen az alapítvány. Van egy nyolc éves kanizsai kisfiúnk, aki ismét műtét előtt áll, valamint egy hét éves kisfiú, aki tavasszal már átesett egy szívműtéten, de a pécsi utókezeléshez nagyon kell a segítség. Sokan támogattak minket, többek között a Generáli Providencia, vállalkozók akik tombolatárgyakat ajánlottak fel. Körülbelül 40 ezer folyt be az egésznapos rendezvény alatt az alapítványhoz -mondta Bánkúti Ferencné, az alapítvány helyi irodájának vezetője.
A gyerekek meghallgathatták az Igricek együttest, sógyurmáz-hattak. A szülőknek színvonalas szórakoztató programot kínáltak. A kezdeményezés folytatásaként szeptember 18-án az alapítvány is benevez a „Sáskajárás-sáskav-arázs" rétes sütő versenyre.
1 jSl iS ^k. TT XIU J^L^T JBi AL INÍ
A Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola mintegy 20 millió forint értékben új tankonyhát és egy multifunkcionális tanirodát alakított ki a 2003/2004. tanév folyamán. A XXI. század képzési elvárásainak megfelelő egységek műszaki átadása a nyáron megtörtént. A kialakított egységek szeptember l-jétől már a tanulók színvonalasabb képzését szolgálhatják. Az augusztus 31-én megtartott ünnepélyes átadáson, a szeptember l-jétől nyugdíjba vonuló Cseke Zoltán Címzetes Igazgató elmondta: a számítógépterem kialakításához 7,2 millió forintot nyert pályázaton az iskola, melyhez az intézmény szakképzési alapjából 3,2 millió forintot tettek. A Pentium 4-es számítógépek biztosítják a gyors internet elérést a tanulók és a pedagógusok számára. Ugyanebben az időben meg tudták valósítani egy másik elképzelésüket, a gyakran három műszakban működő, tavaly felújított tan-
konyha mellé egy újat alakítottak ki modern tűzhelyekkel, gyors mosogatógéppel és extra felszerelésekkel. Az 5,6 milliós pályázati pénzhez 5 milliót szintén hozzátettek a szakképzési alapból.
Az avató ünnepségen Cseke Zoltán jutalmat adott át azoknak a pedagógusoknak, akik pályázat írással, vagy társadalmi munkával hozzájárultak ahhoz, hogy ha-
táridőre és költség megtakarítással valósuljon meg a fejlesztés. A tankonyhát Cseke Zoltán igazgató és Szányiné Kovács Mária önkormányzati képviselő avatta fel.
Az ünnepélyes pillanatok zárásakor Cseke Zoltán a „kerinek" jó utat, és a közgyűlés által szeptember l-jétől kinevezett új igazgatónak, Csordásné Láng Évának pedig sok sikert kívánt az intézmény irányításához.
12
R
2004. szeptember 7.
Szeptember 8. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Brahmaputra, a soknevű folyó 09:50 A hely szelleme 10:15 Boldog születésnapot! 11:10 Reménysziget 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Hrvatska krónika 13:35 Ecranul nostru 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:00 Kormányváró 15:30 Szerelmek Saint Tropez-ban 16:25 Telitalálat 17:20 Jelentés - Tények és képek Magyarországról 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Uniós pályázati kalauz 17:48 Körzeti híradók 18:00 Híradó - Gazdasági híradó 18:15 Frakk, a macskák réme 18:20 Foxi Maxi kalandjai 18:35 Nemcsak a 20 éveseké a világ... 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 Életképek 20:45 Gyémántláz a Riviérán 22:15 Szerda este 22:50 Aranyláz - A pénz vonzásában 23:20 A latin szerető 00:50 Végtelen nyár.
kTTb
DDE
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Lazac 09:00 Első szerelem 10:00 Szeretők és riválisok 11:05 Teleshop 12:30 Benny Hill 12:55 Kölcsönkinyír visszajár 14:40 Játékidő 15:35 Beverly Hills 90210 16:30 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Multimilliomos 20:15 Columbo: Egy falatka sajt 22:10 Chippendale-gyilkosság 23:55 Cine-matrix 00:25 Jó estét, Magyarország! 00:50 A velencei kurtizán.
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30TopShop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Autómánia 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs - Szembesítő-show 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:15 Barátok közt 20:50 Magyarország-Izland Labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés 23:20 XXI. század 23:55 Találkozások 00:05 így készült: - Dühöngés 00:25 Az elnök emberei 01:20 Antenna 01:50 Fókusz.
Szeptember 9. csütörtök
i
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Brahmaputra. a soknevű folyó 09:50 A hely szelleme 10:15 Boldog születésnapot! 11:10 Reménysziget 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Slovenski Utrinki 13:35 Együtt 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:55 Telitalálat 16:55 Chicago Hope Kórház 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Uniós pályázati kalauz 17:48 Körzeti híradók 18:00 Híradó - Gazdasági híradó 18:15 Frakk, a macskák réme 18:20 Foxi Maxi kalandjai 18:35 Fél századunk 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek -Időjárás-jelentés 20:10 Életképek 20:45 Adós. fizess! 22:15 Csütörtök este 22:50 Thuróczy Katalin: Finálé 00:40 Végtelen nyár.
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 Első szerelem 10:00 Szeretők és riválisok 11:05 Teleshop 12:30 Benny Hill 12:50 Kutyavilág 14:40 Játékidő 15:35 Beverly Hills 90210 16:30 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Multimilliomos 20:15 Egy becsületbeli ügy 22:50 Vörös Szonja 00:35 Jó estét, Magyarország! 01:00 Drága testek.
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Antenna 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs - Szembesítő-show 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Esti Showder 22:40 Alias 23:30 Találkozások 23:40 Moziklub 00:15 Az elnök emberei 01:05 Pont hu 01:30 Fókusz.
Szeptember 10. péntek
05:45 Tv2 matiné 07:50 Fox Kids 10:00 Vad világ 11:05 Jenny 11:35 Laktén''tő 12:10 TotalCar 12:45 Családjogi esetek 13:35 Az elveszett ereklyék fosztogatói 14:35 Trükkös halál 15:30 Sliders 16:30 Csillagkapu 17:30 Rex felügyelő 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:35 Activity show 20:15 Acélmagnóliák 22:35 Alibi nélkül 00:20 Az éjszaka harcosai.
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Brahmaputra. a soknevű folyó 09:50 Hol-mi? 10:05 Néprajzi értékeink 10:15 Boldog születésnapot! 11:10 Reménysziget 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Körzeti magazinok 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 14:55 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:55 Telitalálat 16:55 Chicago Hope Kórház 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Uniós pályázati kalauz 17:48 Körzeti híradók 18:00 Híradó - Gazdasági híradó 18:15 Frakk, a macskák réme 18:20 Foxi Maxi kalandjai 18:35 Nemcsak a 20 éveseké a világ... 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 West Side Story I—II. 22:40 Péntek este 23:15 Éjféli bunyó 00:55 Végtelen nyár.
06:00 Totalcar 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 Első szerelem 09:55 Szeretők és riválisok 11:05 Teleshop 12:30 Benny Hill 12:55 Mission Impossible: Az első bevetés 14:40 Játékidő 15:35 Beverly Hills 90210 16:30 Barbara -Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Áll az alku 21:05 Ed TV 23:35 Jó estét, Magyarország! 00:00 Y-akták 01:00 A 13-as őrszoba.
06:00 Ünnepnaptár 06:25 Disney-rajzfilmsorozat 06:50 Lisa 07:00 Kölyökklub 09:10 Walt Disney-rajzfilmek 10:00 Az internet csodái 10:55 Hangulatjelentés az RTL Klub-T-Mobile RoadShowról 11:25 Ötletház 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 A vadak ura 13:10 Autómánia 13:40 Forma-1 - Monza 15:15 Bette 15:45 Az elveszett világ 16:45 Mindenki fogja a magáét 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Survivor - A sziget II. 20:15 RTL Boksz Klub 23:10 így készült: - Argo 23:40 Vészhelyzet 00:35 Vészhelyzet 01:25 Az internet csodái.
Szeptember 12. vasárnap
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Huckleberry Finn 09:25 Gulliver utazásai 09:50 Gulliver utazásai 10:20 „így szól az Úr!" 10:25 Jelképtár 10:40 Srácok, csajok és kutyák 11:05 Időalagút 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek - Időjárás-jelentés 12:05 Uniós pályázati kalauz 12:15 Hintónjáró szerelem 13:40 Mindentudás Egyeteme 14:35 Nekem ne lenne hazám? 14:55 Csellengők 15:15 Örömhír 15:50 Magyar borok útja- 16:45 Masala 18:40 Szívek szállodája 19:30 Híradó este - Időjárás-jelentés 19:55 Road-show 21:40 Friderikusz 22:35 Híradó este -Időjárás-jelentés 22:45 Buddy Faro 23:30 Héthatár 00:15 Az X-csapat.
cm
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10 Kavalkád - Nemzetiségi műsor 12.40 Ünnepnaptár 13:05 Pont hu 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs -Szembesítő- show 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Tuti balhé 22:55 Heti hetes 00:10 Találkozások 00:20 Az elnök emberei 01:15 Fókusz.
Szeptember 11. szombat
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Huckleberry Finn 09:30 Gulliver utazásai 09:55 Gulliver utazásai 10:25 Frédi, a hangya 10:50 Frédi, a hangya 11:15 Világvédett lehetne 11:35 Srácok, csajok és kutyák 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek - Időjárás-jelentés 12:10 Időalagút 13:05 Lulu. Franciaország királya 14:40 Chuuk - az elsüllyedt hajók lagúnája 15:25 Századunk 15:55 A fotós szemével 16:30 Mr. Hobbs szabadságra megy 18:25 Verssor az utcazajban - Imreh András: Vidd le a kutyát 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:05 Benny és Joon 21:45 Híradó este - Időjárás-jelentés 21:55 Pogánytánc 23:30 Ákos - Az utolsó hangos dal.
Maxi kalandjai 18:30 Fél századunk 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárásjelentés 20:05 Kékfény 21:10 T. Akta 22:15 Hétfő este 22:50 Nem én vagyok Rappaport 01:05 Végtelen nyár.
SS
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka. Utána: Stahl konyhája 09:00 Első szerelem 09:55 Szeretők és riválisok 10:50 Teleshop 12:15 Álom luxuskivitelben 14:30 Játékidő 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Multimilliomos 20:15 Banánhéj 21:20 Frei Dosszié 22:30 Bosszúból jeles 00:35 TopSport 01:05 Jó estét, Magyarország! 01:30 A zsaruk királya.
I J m
06:00 Hupikék törpikék 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30TopShop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Országház 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs - Szembesítő-show 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Rémület a fedélzeten 22:40 Kickbox harcos 3.: Harcra kényszerítve 00:15 Találkozások 00:30 Az elnök emberei 01:25 Fókusz.
Szeptember 14. kedd
05:45 Reggeli gondolatok 06:15 Állatkert a hátizsákban 06:45 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 09:55 Egyről a kettőre 10:25 Norbi 11:00 Stahl konyhája 11:35 A szupercsapat 12:30 Xena 13:30 Országutak őrangyala 14:25 Kobra 15:25 Air America 16:25 Wal-ker, a texasi kopó 17:25 J.A.G. - Becsületbeli ügyek 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Üldözési mánia 22:15 Legbelső félelem 00:45 Csodás álmok jönnek.
06:00 Szamuráj pizzacicák 06:25 Hupikék törpikék 06:40 A világ meséi 07:00 Kölyökklub 09:15 Inuyasha 09:40 Vasárnapi Receptklub 10:30 Labdarúgás - összefoglaló 11:10 Labdarúgás - Vasas-Honvéd lab-darúgó-mérkőzés 13:35 Forma-1 - Monza 15:50 Hatoslottó-sorsolás 15:55 Egy rém rendes család 16:30 Tarzan 17:25 Cobra 11 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Szeress most! 19:55 Fókuszban a boksz 21:00 A csontember 23:10 New York lángokban - A Rudy Giuliani-sztori 00:50 Fókusz Portré 01:20 Országház 01:50 Maffiózók.
Szeptember 13. hétfő
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 A tenger nomádjai - A thaiföldi mokének 09:55 A hely szelleme 10:15 Boldog születésnapot! 11:10 Reménysziget 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Srpski Ekran 13:30 Unser Bildschirm 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 14:55 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:55 Telitalálat 16:45 „Megragadtál" 17:05 Maradj velünk! 17:15 Katolikus krónika 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Uniós pályázati kalauz 17:48 Körzeti híradók 18:00 Híradó - Gazdasági híradó 18:10 Frakk, a macskák rémel8:15 Foxi Maxi kalandjai 18:30 Új Szeszélyes Évszakok 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:05 Életképek 20:40 Bessenyei Ferenc vendégei voltunk 21:35 Zenélő Normafa 22:30 Kedd este 23:05 Lábujjhegyen (kanadai 00:45 Végtelen nyár.
rm
06:00 Laktén''tő 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka. Utána: Stahl konyhája 09:00 Első szerelem 09:55 Szeretők és riválisok 10:50 Teleshop 12:15 Benny Hill 12:45 A nagy hajcihő 14:30 Játékidő 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Barbara -Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Multimilliomos 20:15 Az elveszett Jézus-videó nyomában 1-2. 00:10 Szeret, nem szeret 00:25 Jó estét, Magyarország! 00:50 Propaganda 01:20 Torzók.
I d m
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 A széles puszta gyermekei - Mongolok a Góbiban 09:55 Boldog születésnapot! 10:45 Hol-mi? 11:00 Parlamenti Napló 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Roma Magazin 13:30 Domovina 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 14:55 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:55 Telitalálat 16:55 Chicago Hope Kórház 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Uniós pályázati kalauz 17:48 Körzeti híradók 18:00 Híradó - Gazdasági híradó 18:10 Frakk, a macskák réme 18:15 Foxi
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Fókusz Portré 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs - Szembesítő-show 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Harmadik műszak 21:50 Csont nélkül 23:30 Találkozások 23:40 Örökké 01:55 Fókusz.
2004. szeptember 7.
É
13
szeptember 8-szeptember 14.
szeptember 8. szerda
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 Házban ház körül 08:30 Krónika 08:40 K''arc - Dévai Nagy Kamilla és a krónikás énekegyüttes 08:55 Jövő 7 09:10 Jelkép - katolikus 09:20 Mese: Az ezeregy éjszaka meséi 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Egészségmagazin 18:00 Krónika 18:10 Mese: Lyukas mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 19:25 Kamarai percek 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül 20:30 Thalassa - a tengerek világa 21:00 Sötét vágta - amerikai filmdráma
szeptember 9. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 08:15 Kamarai percek 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Mese: Lyukas mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Biztonsági zóna 18:00 Krónika 18:10 Mese: Osztozkodik a róka 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc - Karnyóné színház, Aranjuez Gitarren Quartett koncertje 19:25 Sport 19:40 Jelkép -református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 20:15 Kamarai percek 20:30 Hegycsúcsok - természetfilm 21:00 Szörnyeteg a mélyből
- amerikai akciófilm
szeptember 10. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard
- filmajánló 07:55 Videoklip 08:00 K''arc ism. 08:15 Sport 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 08:55 Kamarai percek 08:10 Jelkép - református 09:20 Mese: Osztozkodk a róka 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Virágzó Magyarország 18:00 Krónika 18:10 Mese: A kis herceg 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Zalai magazin 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc ism. 20:15 Sport 20:30 Thalassa - a tengerek világa 21:00 Mentőosztag - amerikai krimi
szeptember 11. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Zalai magazin 07:25 Mese: A kis herceg 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - katolikus 07:50 K''arc ism. 08:05 Sport 08:20 Krónika 08:30 Thalassa - természetfilm 09:00 TV shop 09:30 Díjugratás felsőfokon 10:30 Alexebbek 11:00 Ottó Mobil -
autós magazin 11:30 Virágzó Magyarország 17:30 Brill 20. 18:00 Alexebbek 18:30 Tv mozi 20:05 Sajt: 20:30 Hegycsúcsok -természetfilm 21.00 Szabadság útja 1. rész - amerikai tévéfilm-sorozat 23:00 Bencze show 23:30 Különjárat
szeptember 12. vasárnap
06:30 Tv mozi 08:05 Sajt 08:30 Thalassa - a tengerek világa 09:00 Tv shop 09:30 Kisfilmek 09:30 Egészségmagazin 10:00 Thalassa 10:30 Hegycsúcsok 11:00 Athéntól - Athénig olimpiai magazin 11:30 Languszta -Gasztronómiai műsor 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Olimpiai magazin 18:30 Tv mozi 20:15 Kapocs 20:30 Thalassa 21:00 A szabadság útja 2. rész - amerikái tévéfilmsorozat 23:00 Alexebbek 23:30 Bencze show
szeptember 13. hétfő
07:30 Zala magazin 08:00 Tv mozi 09.36 Kapocs 17:30 Balatoni barangolások. 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc - kulturális magazin 19:25 Jövő 7 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Zala magazin 20:30 Hírháló 21:00 A sors keze - amerikai dráma
szeptember 14. kedd
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 K''arc - kulturális magazin 08:55 Zala magazin 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:30 EUR-ÓRA 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Házban, ház körül 19:40 Jelkép -katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc - kulturális magazin 20:15 Jövő 7 20:30 Hírháló 21:00 Az utolsó őrjárat - amerikai film
A TERVEKNEK MEGFELELŐEN
Folynak a munkák az Űrhajós utcában, a Fogyatékkal Élők Integrált Intézete leendő otthonában. Mint azt Dombai Tibortól, a kivitelezést végző Kanizsaber Kft. műszaki ellenőrétől megtudtuk, elhelyezésre kerültek a külső nyílászárók, helyükön vannak a gipszkarton falak, folynak a belső befejező szakszerelő ipari munkák.
ETOéMi; aiit6mentcs nap
NA6YKA MISA NI
Nagykanizsa Megyei Jogú Város az elmúlt évek hagyományainak megfelelően ez évben is részt vesz az Európai Autómentes Nap programsorozatában, amelynek időpontja: M4, sae^kMMlwi! 2&
A Polgármesteri Hivatal a társszervekkel közösen sport és kulturális programot szervez. Az Autómentes Nap lehetőséget biztosít a városlakok számára olyan közlekedési módozatok kipróbálására, amelynek környezetkímélő módon, egészségesebben, épített és természeti értékeinket megőrizve, a mobilitást nem csökkentve elégítik ki a közlekedési igényeket.
Az Autómentes Nap jelmondata: BIZTONSÁGOS UTCÁKAT A GYEREKEKNEK
Ennek jegyében fő téma a tömegközlekedés, a kerékpáros és gyalogos közlekedés biztonságosabbá tétele mindenki, különösen a gyermekek számára. Az Autómentes Napot a kerékpározás napjának tekintjük és egyúttal szeretnénk felhívni a figyelmet a megnövekedett személygépkocsi-használat okozta problémákra, melyekkel a város lakói növekvő frusztrációval kénytelenek együtt élni nap, mint nap. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a rendezvények sikeres lebonyolítása időszakos útlezárást tett szükségessé.
Szeptember 22-én (szerda) 12.30 - 14.30 óráig a Fő út (Dél-Zalai Áruháztól a Csengery út és a Sugár út kereszteződéséig) a forgalomból lezárásra kerül, ezért kérjük a lakosság türelmét és megértését. Az útlezárás időszakában az autóbuszok az Autóbusz pályaudvar - Zrínyi utca 0 KÖGÁZ irodaház (ideiglenes megálló) - Deák téri megálló, illetve Rozgonyi utca kerülőútvonalon közlekednek.
AZ 11 ROP VI VCTéM«SNiTRS VU* rbUH,R VMJ V mUk 22,. (:S:ElflR''WA v,
Helyszín: Nagykanizsa, Erzsébet tér - Fő út
10.00 Az Európai Autómentes Nap megnyitója 10.05 Óvodások Zenés torna bemutatója 10.05 Egészségsátor. Egészséges táplálkozás bemutató (vérnyomásmérés, testsúly mérés, magasság mérés, koleszterinszint mérés, drogtáska bemutató) 10.30 Biztonságos utcákat és kerékpárutat a gyerekeknek (óvodások kerékpáros menete) 11.00 Sportakrobaták bemutatója 12.00 Ifjúsági Fúvószenekar műsora 12.00 Városkörnyéki Kerékpáros Keringő indítása 13.00 Korosztályos (leány, fiú) Városi Futóverseny. Helyszín: Fő út (Dél-Za-lai Áruház és a Csengery utca kereszteződése). Táv: I. korcsoport (leány) 1 kör, I. korcsoport (fiú) 1 kör, II. korcsoport (leány) 1 kör, II. korcsoport (fiú) 1 kör, III. korcsoport (leány) 1 kör, III. korcsoport (fiú) 2 kör, IV. korcsoport (leány) 2 kör, IV. korcsoport (fiú) 3 kör. Középiskola (leány) 3 kör, (fiú) 3 kör. 14.00 Városismereti akadályverseny 5 fős csapatokkal 14.00 Kerékpárok biztonságtechnikai ellenőrzése (a legjobban felszerelt kerékpárok jutalmazása) 14.30 Kerékpáros Ügyességi Vetélkedő 14.30 Közlekedési baleset imitálása, elsősegélynyújtás az utakon.
Bemutatók: 14.30 Ifjúsági birkózók a szőnyegen 15.00 Judokák a tatamin 15.00 KANIZSAI ÖKOHAJTÁNY Emberi meghajtással készített járművek találkozója 16.00 Városkörnyéki Kerékpáros Keringő befutója.
PAPRIKÁSKRUMPLI-FŐZŐ VERSENY 2004. szeptember 24. péntek 12.00 óra
Helyszín: Csónakázó-tónál, a Hétbükkfa forrás környékén.
Ötfős csapatok jelentkezését váijuk, jelentkezni lehet a Város Diákönkormányzat irodájában (Zrínyi u. 18.) minden szerdán fél 3-tól fél 6-ig, vagy személyesen a helyszínen. Kérjük a csapatokat, hogy a szükséges eszközöket és alapanyagokat (pl. bogrács, krumpli) hozzák magukkal, mivel ezeket nem áll módunkban biztosítani!
Gyertek el! Jó buli lesz! Nem bánjátok meg!
Városi Diákönkormányzat
14
RDE
2004. szeptember 7.
APRÓHIRDETÉS
'' MBMillMBMIilllillllMttBBMBBBWMyMgMW^^
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 126 m2-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve balatonparti, vagy hozzá közel eső lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Berzsenyi utcában kétszobás, 54 nr-es, 3. emeleti lakás garázs-zsal vagy anélkül eladó. Érd.: 30/4745-107 (5353K)
Elcserélném nagykanizsai egyszobás 42 m2-es félkomfortos, Király úti önkormányzati lakásomat hasonlóra bent a városban. Tel.: 93/322-537 (5347K)
Összeköltözik figyelem! Nagykanizsai, belvárosi, II. emeleti 75 m2-es, 2,5 szobás, komfortos, önkormányzati lakásomat elcserélném két kisebb lakásra. A címért a 93/322-537-es telefonszámon lehet érdeklődni.(5354K) Eladó Nk-án a Csengery úton az uszodánál kétszobás, gázas, valamint Zalakomárban kétszobás, gázas családi ház 390 négyszögöl telken. Érd.: 93/386-799 (5359K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 70 m2-es, kétszintes, központi fűtéses ház 600 négyszögöl telekkel, jó állapotban eladó. Érd.: 93/315-526 (5360K)
Bajosán 29 éves, 1827 m: területen lévő, háromszobás, 2 konyhás, 2 fürdős, étkezős családi ház eladó vagy kanizsaira cserélhető. Irányár: 10 millió Ft. Érd.: 30/270-8592 (5361K)
Szép természeti környezetben. Nagybakónak Déli-hegyen, 1374 m: szőlő, 648 m2 szántóval és 12
m2-es épülettel (alatta földpince) jutányosán eladó. Érd.: 93/315-559 (este)
BERLET
Nk-án a K-i városrészben 10 emeletes épületben 54 m2-es, kétszobás, két erkélyes, központi fűtéses lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 70/247-0497 (5362K)
JÁRMŰ
Fiat Ritmo, 89-es üzembehe-lyezésű eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 30/408-4008 (5349K)
VEGYES
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/586-7405 (5319K)
Boroshordók, szőlődaráló, prés, kellékek eladók. Érd.: 325-119 (5355K)
Keresem németvizsla spriccel simaszőrű kutyámmal. Kérem a becsületes megtalálót, jutalom ellenében jelezze. Érd.: 30/312-4733 (5358K)
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Fuvarozást, áruszállítást valamint költöztetést vállalok 4x2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
Idős, beteg emberek gondozását, felügyeletét vállalom otthonomban, akár egész nap. Érettségivel és egészségügyi ismeretekkel rendelkezem. Tel.: 30/270-8592 (5357K)
Bőr- és szövetvarrásban jártas női-, férfi munkatársakat keresünk. Érd.: 70/220-1061, 70/5000-679 (5363K)

- rtRvW
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁK AKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
HIDEGHEGY
Ada kényelemben nevelkedett, apja a széltől is óvta. Inman ott született a Hideghegyen, egyszerű ember, ács. A polgárháború kitörése előtt azonban megtetszenek egymásnak, és örök hűséget esküsznek. A férfit elnyeli a háború, sok szörnyűségen megy keresz-— tül, megsebesül, de túléli, és kórházba kerül...
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964
Nyitva: minden nap 9-21-ig
■ t tfiíST
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül 75.000-3.000.000 Ft-ig, 3 nap alatt. 3 hónapos munkaviszonytól nettó 50.000 Ft jövedelemtől,
már kártyás telefonnal is igényelhető! Pl.: 600.000 Ft - 60 hó 16.317 Ft * 1.500.000 Ft - 60 hó 38.344 Ft T-Mobile arany-, platinakártyás ügyfeleknek kamatmentes lehetőség munkáltatói igazolás nélkül! Tel.: 30/9949-003,30/8589-760
König menü ♦ 400 Ft / menü kiszállítva
AL^^S^mJA V Vállalati étkeztetést vállalunk ^ Étkezési jegyet elfogadunk
^fjA Havi étlap: www.konigmenu.hu ® Érd.: 93/700-137
ÚJ ESŐBEÁLLÓ
FELHÍVÁS ÖTVEN ÉVES ISKOLAI TALÁLKOZÓRA
Volt általános iskolatársai jelentkezését várja Kaponya Ottó, aki egy ősszel megtartandó találkozót szervez régi osztálytársai számára. A 8/B osztály 1954-ben végzett a nagykanizsai Zrínyi Miklós Altalános Iskolában. Osztályfőnök Bánáti József, az igazgató Szőnyi Antal volt. Kaponya Ottó levelezési címe: 7400 Kaposvár Gr. Apponyi-köz 7, telefonszáma: 82/319-786, vagy 30/2868213.
Nem kell félniük az esőtől a Csónakázó-tónál buszra várakozóknak. A Kanizsa Fejlesztési Tervben szereplő projekt részeként buszvárót állítottak fel a parkolóban lévő buszmegállónál. Elkészült a kisfakosi buszváró is, folyamatban van Palinban a gyógyszertár előtt egy fedett váró felállítása. Árajánlatot kért a hivatal Kiskanizsán, a Flórián térre tervezett buszváró költségeire is.
2004. szeptember 7.
S
15
( SPORTHÍREK • SPORTHÍREK )
SAKKOZZ VELÜNK!
Szeptember 17-19. között kerül megrendezésre a Batthyány Lajos Gimnáziumban a XVII. Batthyány Tungsram Kanizsa Kupa 2004. évi Nemzetközi Ifjúsági Sakk Egyéni és Csapatversenye, mely a résztvevő zalai utánpótlás korú sakkozóknak egyben a Zala megye Junior, Ifjúsági, Serdülő és Kölyök Bajnokságon való megmérettetést is jelenti. A versenyen négy csoportban indulhatnak az 1984-1996. között születteknek.
A versenyre szeptember 11-ig lehet nevezni. Bővebb információ a 06-30/3854-977-es telefonszámon Zámbó Tamástól vagy a 06-30/9071-996-os számon Ba-gonyai Attilától kérhető.
1992-ben éledt újjá a Nagykanizsai Polgári Sportlövész Egylet, mivel anyagi forrás és egyéb eszközök hiányoztak előbbre jutásukhoz, bejegyeztetésükhöz. Dr. Szabó Ilonának köszönhetően megtörtént a klub bejegyzése Kanizsa Polgári Lövészegylet néven. Abban az időben még a szombathelyi Kincstári Vagyonigazgatás tartoztak, majd különféle okok miatt 5 éves szünet következett az egyesület életében. Hosszú csatározások után 1999-ben ígéretet kaptak arra a szombathelyi Kincstári Vagyon-igazgatástól, hogy a klub a lőteret üzemeltetheti. Két év után a Sportminisztérium közbenjárásával a lövészegylet megkapta a lőteret 15 évre, ingyenes használatra.
- Elkezdődtek a kimaradt edzések, a tagok újratoborzása. 2002-ben folyamatosan edzéseket tartottunk az akkor lerobbant állapo-
NŐI FOCI GYŐZELEM A megyei női labdarúgó bajnokság első fordulójában a bajnokcsapat itthon játszott a Zalavár együttese ellen. A mérkőzés a papírforma szerint alakult, az Avantgard-os lányok 6-0-ra verték a másik csapatot. Góllövők: Somogyi Zsuzsanna (2), Szekeres Katalin (2), Torma Ágnes (1), Baloghné Munkácsi Andrea (1). A kanizsai lányok szeptember 11-én az országos női focitornára utaznak Kadarkútra. BASEBALL-SIKER Kiütéses idegenbeli győzelemmel kezdte az NB l-es rájátszást a nagykanizsai baseballcsapat. Bp. Astros -Dr. Padló-Thury 4:32. A Budapesten zajló meccsén az első iningben 3-0-ra vezettek a hazaiak, de aztán
tú komplexumban. Cégek társadalmi munkájával felújítottuk a lepusztult lőteret, a tetőt. A régi és az új klubtagok sokat segítettek munkájukkal, sokszor a saját zsebükbe nyúltak. Horváth Károly, a csapat jelenlegi edzője szinte minden munkából kivette a részét. Eljutottunk odáig, hogy folyamatos versenyek indultak, elkezdődött a Kanizsa Kupa, melyet mindkét alkalommal megnyert a kanizsai csapat. Ezen a versenyeken részt vettek Pécs, Szombathely, Budapest, Zalaegerszeg, Székesfehérvár versenyzői, a második csoportba kapcsolódott be egy szlovén csapat. Az első szlovéniai találkozóra idén nyáron került sor - mondta Kovács Tibor elnök.
Augusztus 29-én a szlovéniai Presika-n került sor a Szlovén MK Liga ötödik fordulójára, melyen a hét szlovén csapat mellett a
hamar megfordult a mérkőzés állása a mieink javára. Támadó jellegű játékkal biztosan nyertek. Dr. Padló-Thury: Halász, Völgyes, Kauímann, Sz-écsényi, Ivanics, Török, Nakaga-wa, Barbalics, Tóth K. Edző: Darabos Gábor, Gondi Zoltán.
SÁSKA DÖNTETLEN A labdarúgó RECOP megyei bajnokságban a Kiskanizsai Sáskák csapata a Páterdomb ellen játszott Zalaegerszege. A második félidőben a hazaiak sok helyzetet kihagytak a mérkőzés így 2-2-re zárult. Gólszerzők: Körmendi (1 l-esből), Pethő ill. Visonics, Pintér. Jók: Csiszár, Lecsek, Balogh, Csordás. Az ifjúsági csapat Páterdomb-Kiskanizsa mérkőzés 2-2 végeredménnyel zárult.
zalaegerszegi és a nagykanizsai lövők is indultak. A forduló eredményei: Csapatban: I. Nagykanizsa PLSE, 2. SD TSO Ormoz, 3. PLE Zalaegerszeg. Férfi egyéniben Horváth Károly második, Tóth József negyedik, Horváth Szilárd a hetedik lett a kanizsaiak közül. Női egyéniben a kanizsai Pölöskeiné Hertelendi Erika a második helyezést szerezte meg. Az ötödik forduló után vezet a Nagykanizsai PSLE, egyéniben 2. Horváth Károly (1347 kör), 3. Tóth Józsefi 1338 kör), 11. Horváth Szilárd.
- Jelenleg 34 tagja van az egyletnek, aktív sportoló közülük 26, a többiek hobbi szinten járnak le. A Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskolából a tavalyi tanévtől 20-25 diák látogatott el a lőtérre. Folyamatosan fejlődik a klub, bekerültünk Nagykanizsa sportéletébe. Amíg nem tudtunk eredményeket felmutatni, addig nem igényeltük az önkormányzat támogatását. Szeretnénk népszerűsíteni ezt a sportot, hogy kialakulhasson Nagyka-nizsán egy új versenysport, szabadidő eltöltés. Azt sem tartom lehetetlennek, hogy kinevelnénk megyei, országos, esetleg olimpiai sportolót, mint például Baj Éva. Ehhez azonban már kell a városi támogatás - fejtette ki Kovács Tibor.
Nagy Krisztina
Továbbra is három edző dolgozik a Kanizsa Vízilabda SE-nél. Szabó Szilárd az előkészítő csoport és a Gyermek II. korosztály, Kaszper Dániel a Gyermek korosztály és Szőlősi Csaba a Serdülő és Ifi korosztály, valamint a felnőtt csapat edzőjeként tevékenykedik. A kezdő, a Gyermek II. és a Gyermek korosztály edzőik vezetésével július 12-én már megkezdte a felkészülést az őszi bajnokságra. A Dunántúli Bajnokságban első helyen végző Kaszper-csapat tagjai egy korcsoporttal feljebb lépve fogtak munkához, míg a fiatalabbak életük első bajnokságára készülnek. Ezzel a nagykanizsai vízlabda történetében először négy utánpótlás csapat próbál eredményesen szerepelni a regionális baj- 1 nokságban.
Három hét itthoni edzés után Bázakerettyén edzett a két csapat 31 tagja. A reggeli és az esti 2-2 '' órás vízi edzések, valamint a szárazföldi felkészítés mellett strando-lás, kirándulás is szerepelt a programjukban. A hazatérés után a Gyermek II. korosztály Nagykanizsán és Letenyén készül a bajnokság rajtjáig. A Gyermek csapat augusztus végén egy egy hetet Hajdúszoboszlón töltött, ahol a korábban városunkban edzősködő Komlósi János által felkészített, gyerekek ellen napi két edzőmérkőzést játszottak.
A Szőlősi Csaba által edzett csapatok július utolsó hetében kezdték meg a felkészülést, a kanizsai és a heti két-háromszori letenyei edzések mellett több edzőmérkőzésen, felkészülési tornán vettek részt.
KÉSZPÉNZ AZONNALI
ARANY-, EZÜST-, DRÁGAKŐ FEDEZETRE!
A DUNÁNTÚL LEGALACSONYABB ZÁLOGKAMATA AZ ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓKBAN!
Nagykanizsa VASEMBERHÁZ 93-313-332
NEHÉZKES INDULÁS, REMEK HELYEZÉSEK

VÁSÁROLJON RESZLETRE A PETRÓ GALÉRIÁBAN
0% KAMAT
A további részletekről érdeklődjön üzletünkben
PETRÓ GALÉRIA
Fő út 19. Tel.333-744
Nyitva, hétfő-péntek: 10-17.30 szombat: 10-12.30
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5-9. Tel.: 311-465 Jegyárusítás: 14-18 óráig.
SZEPTEMBER 10. 18 ÓR A CSÁVÁS CSABA SZOBRÁSZ ÉS FER-KOVICS JÓZSEF FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA Megnyitja: Rajnai Miklós Bánffy Miklós-díjas bölcsész Köszöntőt mond: Röst János alpolgármester Megtekinthető: október 1-jéig.
SZEPTEMBER 14. 10 ÓRA NEMZETI CIVIL ALAPF''ROGRAM (NCA) PÁLYÁZATÍRÁS SEGÍTŐ KÉPZÉS
Vezeti: Kárpáti Árpád, a pécsváradi művelődési központ munkatársa. A képzésre jelentkezni lehet a www.civil.hu/kepzes weblapon található jelentkezési lap kitöltésével.
SZEPTEMBER 16. 19 ÓRA .SZÁZSZOR ÖLELJ
MÉG..." A NOX EGYÜTTES
KONCERTJE Belépődíj: 1200 Ft
Tanuljon és vizsgázzon helyben a
DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN,
a város egyetlen akkreditált nyelviskolájában, ahol a
tandíj és a vizsgadíj 30%-át visszakapja!
Ajánlatunk: szeptembertől folyamatos kezdéssel
1. Normál és intenzív ütemű képzés (4-10 óra/hét)
2. Államilag elismert, EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás, minőségi garanciával!
kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó, társalgási és vizsgákra felkészítő szinten,
ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvből, vizsgáztató tanáraink vezetésével!
Jelentős kedvezmények: Diákoknak, törzstanulóknak és a szept. 6-ig beiratkozóknak!
* Ingyenes próbavizsga, a legjobbaknak ingyenes vizsga!
* GARANTÁLT NYELVVIZSGA - szerződéssel!
* Kedvező óradíj - részletfizetési lehetőség!
* Órakezdés: délelőtt, délután, este vagy szombat délelőtt
Beiratkozás: személyesen, a jelentkezés sorrendjében
Minősített képzés, kis létszámú csoportokban, a legkedvezőbb ÁRON!
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-maii: info@diaiognk.hu Web: www.diaiognk.hu
MÓRICZ KAMARASZÍNHAZI SOROZAT 2004. SZEPTEMBER 13-ÁN HÉTFŐN 19.00 ÓRAKOR William Mastrosimone: APULÓVERGYŰJTŐ
Játssza: Rose - KEREKES ÉVA, Cliff- GÁSPÁR SÁNDOR Helyszín: HSMK színházterme. Belépőjegy ára: 1.500 Ft Információ: Móricz Zs. Műv.Ház 93/319-202-es és a 06/30-55-74-774-es telefonszámon
TOURINFORM NAGYKANIZSA
8800 Nagykanizsa, Csengery u. 1-3.
A Tourinform-iroda minden szerdán délután 13.00 órától ingyenes nagykanizsai városnéző sétát indít! Kiváló alkalom, hogy az ide látogatók megismerjék Nagykanizsa nevezetességeit! Várjuk szeretettel a kanizsai lakosokat is!
Jelentkezés telefonon vagy a helyszínen.
Irodánkban kapható Magyar turizmuskártya, mely különféle kedvezményekre jogosítja fel tulajdonosát: éttermekben, szálláshelyeken, belépő díjakból, jegyárakból, kereskedelmi áruházak áraiból, utak árából, borkóstolókon stb. Kedvezmények mindenkinek!
Várunk minden szakvizsgával rendelkező idegenvezetőt regisztrálás céljából. Kéljük, térjenek be irodánkba!
Elérhetőségeink: Tel: 93/313-285, fax'': 93/536-077,
E-mail: nagykanizsa@tourinform.hu Nyitva tartás: hétköznap 9-17, szombaton 9-13 óráig
Del-Zalai Hetilap
Nagykanizsa RÉGIÓK KAPUJA
XVI. évfolyam 31. szám
• 2004. szeptember 14. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
TÁRSKERESŐ KLUB
Ha komolyan gondolja a társkeresést!
8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121
KISKANIZSA ü
Szeptember 8. Kisasszony napja, Szűz Mária születésének napja. Magyarországon kedvelt búcsúnap. Sok helyen a hívő asszonyok kimentek a szabadba napfelkeltét várni. Úgy tartották, aki arra érdemes, a felkelő napban megláthatja Máriát. Bizonyos vidékeken ekkor kezdték el vetni a gabonát, melyet kisasszony napjára virradóra kitettek a szabadba, hogy a harmat érje, „az Úristen szentelje meg". A paraszti gazdasági élet jeles napja volt valamikor, a cselédek e napon álltak szolgálatba. A dió leverését is ekkor kezdték. Szép elnevezése: Fecskehajtó Kisasszony napja arra utal, hogy ettől a naptól kezdve keltek útra a költöző madarak. Szűz Mária születésnapján a kiskanizsai vallásos asszonyok idén is feldíszítették az út menti fogadalmi kereszteket. Kisasszony Napján, a városrész fogadott ünnepén, ez a szokás. A lassan őszbe boruló kertek virágaiból, főleg őszirózsából készülnek a virágfüzérek, amelyek a keresztekre és a keresztek körüli kerítésekre kerülnek. Előző este már a Sarlós Boldogasszony Templomban a hívek megemlékeztek Mária születéséről, a fogadott ünnepen pedig kora estétől későig imádkoztak és szent énekeket énekeltek a keresztek körül a gyertyák fényénél. Ezzel a nappal véget ért a Nagyboldogasszonytól a Kisasszony Napjáig tartó úgynevezett „kétasszonynap köze" időszaka, amelynek szélső napjai a kiskanizsai jeles napok közé tartoznak, ezek megünneplésére valaha fogadalmat tett a városrész népe.
ESSeSE
2
VÁROSHÁZA
2004. szeptember 14.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2005. évre ezennel kiírja a
BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.
Pályázhatnak:
„A " típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan, nappali tagozaton tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt.
„B" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan (az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok részesülhetnek, akik az adott tanévtől kezdődően állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. PhD képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj időtartama:
„A" típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2004/2005. tanév második, illetve a 2005/2006. tanév első féléve). Folyósításának kezdete: 2005. március. „B" típusú pályázat esetén: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Folyósításának kezdete a 2005/2006. tanév első féléve. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászorult az a pályázó, akinek családjában az együtt lakó családtagok egy főre jutó nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 százalékát (azaz 34 800 forintot). A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon és kötelező mellékletein, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje 2004. október 22.
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyáról a Felsőoktatási Pályázatok Irodájának, illetve az önkor-mányzat(ok)nak tájékoztatást nyújtson. A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2004. november 24-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon hozza nyilvánosságra. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési és Sportosztályán (Erzsébet tér 7. II. emelet 9. ajtó), valamint a http://www.bursa.hu Internet címen.
LŐI F
ÜMi

Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait várja 2004. szeptember 24-én, pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
Dr. Fodor Csaba, az 5. sz. választókerület önkormányzati képviselője 2004. szeptember 15-én, szerdán 17 órától fogadóórát tart a Péterfy Sándor Altalános Iskolában.
Gelencsér Gábor, a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2004. szeptember 14-én, kedden 17.00—18.00-ig a Hevesi úti könyvtárban
Dr. Horváth György önkormányzati képviselő a 2. számú választókerület polgárait várja fogadóóráján 2004. szeptember 15-én szerdán 17.30 és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden.
r-\
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Tv. alapján pályázatot ír ki az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2005. január 1-től 2007. december 31-ig.
Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a törvényi előírásnak megfelelnek és gazdasági társaságok könyvvizsgálata területén legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek. A pályázathoz kérjük csatolni: könyvvizsgálói jogosultságot igazoló dokumentumot, természetes személy esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, referenciajegyzéket, nyilatkozatot, hogy ösz-szeférhetetlenség nem áll fenn, könyvvizsgálói felelősségbiztosítást.
A pályázatnak tartalmaznia kell a feladat ellátásáért igényelt vállalási díj összegét, utalások ütemét. A feladat ellátásával kapcsolatos részletes szakmai elképzeléseket tartalmazó pályázatokat és mellékleteit 2004. szeptember 30-án 12.00 óráig kérjük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2004. október havi soros ülésén bírálja el.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Dabi Gabriella, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gazdálkodási osztályvezetője ad. (Telefon: 93/500-760)
V_x
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az SZJA 1%-ról rendelkező 1996. évi CXXVI. tv. 5.§. (3) bekezdés értelmében közzétételi kötelezettségünknek eleget téve kijelentjük, hogy az Olajipari Természetbarát Egyesület (adószáma: 19267096-1-20) tagjai és támogatói által a 2003 éves bér után felajánlott összeget, kizárólag az Egyesület szabályában meghatározott célra fordítottuk.
Egyesületünk ezúton is köszönetet mond a működést felajánlásaikkal segítő sporttársaknak és támogató barátoknak.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető-főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina. Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapteijesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. szeptember 14.
VÁROSPOLITIKA
3
1
ORON KÍVÜLI
A közmeghallgatást követően fenntartókkal. Nyertes pályázat hrsz-ú ingatlan hasznosítása" hogy az 1970 hrsz-ú földterület-
soron kívüli üléssel folytatta munkáját a közgyűlés szeptember 7-én. A Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozására kiírt pályázat benyújtására előterjesztett javaslatot megvitatta és elfogadta a testület. Egyetértettek a jóváhagyott, legfeljebb 1,3 milliárd forint összköltségű Nagykanizsai Térségi Integrált Szakképző Központ projekt megvalósításával. A pályázónak a pályázat benyújtása előtt konzorciumi együttműködési megállapodást kell kötnie a résztvevő intézmény
A közmeghallgatáson heten kértek szót, és kaptak választ a felvetett különböző problémáikra.
Ferincz Jenő hulladékszállítás ügyben szólalt fel. Már 1999-ben felszólalt a közgyűlésen és vitatta az önkormányzat és a szolgáltató között fennálló jogviszony törvényességét. A közgyűlés felkérte az ÜJB-ét, hogy a hulladékszállítási panaszát az őszi időszak végéig, 1999. november 30-ig tárgyalja meg. Ez a határozat a mai napig nem lett végrehajtva. Megkérdezte, hogy a közgyűlés miért hunyt szemet e fölött. Továbbá azt is szóvá tette, hogy idén, az április 29-ei közgyűlésen a jelenlévő 24 képviselőből 20-an támogatták indítványának levételét a napirendről. Megkérdezte, hogy milyen érdekeltsége van a távollévő Tóth Lászlónak, a jegyzőnek és a polgármesternek abban, hogy sorozatosan megakadályozzák, hogy a hulladékszállítóval kapcsolatos törvénytelenségek feltárásra kerüljenek. Végezetül tájékoztatta a jelenlévőket, amennyiben a nevezett személyek nem változtatnak hozzáállásukon, és nem segítik elő pozitív módon az ügyek tisztázását, akkor velük szemben büntető feljelentéssel fog élni. Litter Nándor polgármester a nyilvánosság előtt viszszauta-sította Ferincz Jenőnek azokat a szavait, hogy bármilyen vállalkozói érdekektől vezérelten hozzák meg döntésüket, és a Közigazgatási Hivatal nem állapított meg olyan vétségeket amiket elmondott. A 2002-es év arról szólt, hogy a hulladék üzemeltető Kft. vonatkozásában
esetén a TISZK irányítására a konzorciumnak nonprofit irányító szervezetet kell létrehoznia, mely biztosítja a a TISZK központ pályázati célnak megfelelő működtetését. A pályázati önrészt a Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola biztosítja a 2. számú tanműhely épületének átadásával, melynek becsült forgalmi értéke 79 400 000 forint. A zárt ülésre tervezett „Elővásárlási jog gyakorlása a nagykanizsai 1970/H hrsz-ú felépítmény ingatlanra, az 1970
tisztázzák a helyzetet. Az érdemi kérdésekre írásban válaszolnak.
Gyertyánági Endre a Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület elnökeként kért szót. Bátorítani akarják a civil szervezeteket, kérik az állampolgárokat, hogy keressék fel a szeptember l-jén megnyílt irodájukat, ahol állampolgári jogvédelmi kérdésekkel is foglalkoznak. Kérte az önkormányzatot, hogy kerüljön betöltésre a civil referensi munkakör, nonprofit ismeretekkel rendelkező személy-lyel, és a közgyűlés nevezzen ki egy társadalmi tanácsnokot, hogy az érdemi párbeszéd, együtt munkálkodás elindulhasson ezen a területen.
A kiskanizsai Hajgató Sándor arra kérte a közgyűlést, hogy olyan szerződést kössenek a szemétszállítás ügyben, ami a város lakosságának kedvező, és adjanak szociális kedvezményt a 70 éven felülieknek.
Kelemen Péter már sokadik alkalommal kérdezte meg közmeghallgatáson, hogy Tüttő István, a korábbi polgármester milyen pénzből ment kirándulni Franciaországba. Megkérdezte, hogy vállalkozóként hogyan szerezhet területet a régi laktanyák területén, ha utólag határozzák meg a terület értékét. Litter Nándor polgármester a válaszában hangsúlyozta: a terület felértékelése akkor történik, amikor bérbe veszi a bérlő, és kérte Kelemen Pétert, hogy másnap keresse meg Szányi Gáborral együtt, ha olyan épületet akar
előterjesztést Cseresnyés Péter javaslatára a zárt ülés helyett, nyílt ülésen kezdték tárgyalni. A közgyűlés augusztus 27-én tárgyalta a felépítmény ingatlan 98/120 illetőségére a PILLÉR-I Kft által adott vételi ajánlatot az elővásárlási jogra vonatkozó döntés érdekében. A közgyűlés döntést nem hozott, az ügyben további egyeztetésekre került sor.
A régi piac területére két befektető érdeklődött, az egyeztetések során figyelembe kellett venni: az önkormányzat érdeke az,
bérbe venni, amelyiknek jelenleg nincs bérlője. Az ajánlott időpontra azonban nem tudott válaszolni Kelemen Péter, mert pontosan ebben az ügyben másnap már tárgyal egy másik helyhatósággal, ahol hosszú lejáratú kedvezményt biztosítanak a számára.
Dub Józsefné, Szabadhegy csatorna, víz és járda problémáját vetette fel. Kérdésére megfelelő választ kapott a polgármestertől, Tárnok Ferenctől, Halász Gyulától és Papp Pétertől.
Szűcs Zoltánné, a háza előtt lévő buszmegállóra panaszkodott, mert a gyerekek letapossák a falat és a nyugdíjából nem tudja évenként javíttatni. Azt kérte, hogy helyezzék át a buszmegállót, hiszen aki az 55-ös számú házig el tud jönni, az 20 métert még tud gyalogolni. Válaszában
ért a lehető legkedvezőbb árat kapja, a beépítésre megfelelő garanciák legyenek és a terület rendezése a lehető legrövidebb időn belül megtörténjen. Az elővásárlási jog gyakorlása csak abban az esetben lenne célszerű, ha az önkormányzat aktívan részt kíván vállalni a felépítmények sorsának további rendezésében. A heves vitában döntés nem született, a szavazás előtti szünetet követően zárt ülésen folytatódott a tárgyalás. A napirendre szeptember 28-án tér vissza a közgyűlés.
Gáspár András a VIA Kanizsa Kht. ügyvezetője elmondta: többéves a probléma, forga-lomtechnikailag a tömegközlekedés szempontjából indokolt a megálló. Stróber Gábor képviselő hozzáfűzte: egy egyeztetés során azt a választ kapta, hogy lakossági kérésre alakították ki a buszmegállót, ami összeköttetést teremt Miklósfa és az Izzó között. Litter Nándor polgármester ígéretet tett arra, hogy végig gondolják a kérést.
Lenkeyné Sándor Mária az autóbusszal Pécsre utazó egyetemisták utazási nehézségeinek megoldásához kérte a közgyűlés segítségét, és felhívta a figyelmet az Alsó-Temp-lom környéki galambok megnövekedett számára. A galambok etetése miatt sok az ázott kenyérmaradék a parkolóban, ami a turistákat elriasztja. Kérte ne etessék a galambokat, mert ez az EU-ban is tilos a fertőzésveszély miatt. Az utazással kapcsolatban Litter Nándor megígérte, felveszik a kapcsolatot a Volánnal, és segítséget kérnek.
ffi MM Í RM W "imihiiw
... ... ... ... ... ... '' www.centemet,hu
e
indulnak Nagykanizsán
Országos Képzési Jegyzék (OKJ)szerinti
Számítógépkezelő (alapfokú)+ ECDL, Számítástechnikai szoftverüzemeltető (középfokú)+ECDL, ^ Rendszerinformatikus-rendszergazda (emeltszintű)
Cégek, intézmények számára a tanfolyami díj a szakképzési alap terhére elszámolható!
30% ADÓKEDVEZMÉNY!
Tel: (70) 2153-279, (93) 322-357 Rendszergazda képzés: (30) 2164-668
Oktatási segédanyagol^ÍCDL-bizonyiWánp\Régletlizetés\ Áfamentesség \
KÖZMEGHALLGATASI JEGYZŐKÖNYV
4
HIRDETES
2004. szeptember 14.
TÁJÉKOZTATÓ A NYELVVIZSGÁKRÓL
Immár három éve, hogy városunkban, helyben, a Dialóg Nyelvstúdióban is lehet EU-s érvényességű, államilag elismert nyelvvizsgát tenni angol és német nyelvből. E három év tapasztalatairól beszélgettünk Móric Józseffel, a Dialóg Nyelvstúdió vezetőjével.
- Az Önöknél megszerzett nyelvvizsga bizonyítvány egyenértékű, a hagyományos „állami" vizsgabizonyítvánnyal?
- Természetesen, sőt magasabb! A nálunk vizsgázók egy sikeres vizsgával két vizsgabizonyítványt kapnak. Egy EU-s érvényességűt, és egy Államilag Elismert Nyelvvizsga-bizonyítványt. Az Államilag Elismert Nyelvvizsga-bizonyítványt továbbra is csak Magyarországon fogadják el, az EU-s érvényességűt pedig a világ bármely országában ismerik és elismerik, nem mint a „Rigó" utcai vizsgát. Gondoljunk csak bele, ma már az Európai Unió tagországa vagyunk, és nyilvánvalóan -mint már jó néhány esetről hallhattunk - a külföldi tulajdonú vállalatok vezetői szívesebben alkalmaznak EU-s érvényességű bizonyítvánnyal rendelkező munkavállalót, mert nyelvtudásukat nemzetközileg elfogadott standardok szerint mérjük. Lényeges és fontos az is, hogy a fejlődés, a jövő is egyértelműen ebben az irányba mutat. Itt jegyzem meg, hogy a hagyományos állami nyelvvizsga jelentős reform előtt áll, hogy megfeleljen a nemzetközi előírásoknak, és értesüléseim szerint jelenleg szakértők véleményezik a változtatásokat.
- Igaz, hogy a nemzetközi érvényességű vizsgákat nehezebb letenni?
- Ez nem igaz, sőt éppen ellenkezőleg! A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ által közölt adatok is jól mutatják ezt-Az elmúlt évben a hagyományos „Rigó utcai" vizsgán a sikerességi arány 36%-al alacsonyabb, mint az EU-s én''ényességű angol és német vizsgákon. Ez a magasabb sikerességi arány abból is adódik, hogy az EU-s érvényességű vizsgákon teljesen életszernek a feladatok, és egészen más szemléletű, mondhatnám „emberközpontú" a vizsgáztatás folyamata. Nagyon lényeges szemléletbeli különbség az, hogy vizsgáztatók arra kíváncsiak, hogy a vizsgázó mit tud. Lényeges és fontos tudni, hogy - a vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően - a vizsgázóknak minden lehetséges és szabályszerű segítséget meg kell adni a sikeres vizsga érdekében.
- Milyen a GOETHE és a PITMAN vizsgák ismertsége és elismertsége?
- Azt hiszem Európában nem kell bemutatni a GOETHE Institut vizsgáit, hiszen
köztudottan a legszínvonalasabb német nyelvvizsga. Nagyon sok németországi, svájci vagy ausztriai egyetemre vagy főiskolára jelentkező külföldinek a bejutás feltétele e vizsga megléte! A PITMAN Qualiftcations angol nyelvvizsgáinak ismertsége pedig a világon az első számú, hiszen a PITMAN Qualifications a világ egyik legnagyobb angol nyelvű képző intézménye, az itt szerzett tudást igazoló bizonyítványt mindenhol ismerik és elismerik.
- Hogy és hol lehet felkészülni leggyorsabban a vizsgákra?
- Csakis ott, ahol jól ismerik a vizsgarendszert. A hatékony felkészülés érdekében szakítani kell a hagyományos „poroszos" nyelvoktatási szemlélettel. Az EU-s érvényességű vizsgák tematikájukban lényegesen eltérnek a hagyományos vizsgáktól, ezért a célirányos és hatékony felkészítéshez átfogóan ismerni kell a vizsgarendszert. E speciális szakismeretekkel nem csak iskolánk vizsgáztató tanárai, hanem minden dolgozója rendelkezik. Már kezdő szinten is úgy foglalkoznak a hallgatókkal, hogy a majdani vizsgán könnyen megfeleljenek a követelményeknek. Jól mutatja e tényt az is, hogy az iskolánkban tanult és vizsgára felkészült hallgatók lényegesen magasabb arányban tesznek sikeres nyelvvizsgát, mint akik nem nálunk tanultak és készültek fel. Fontos tudni azt is, hogy az iskolánk tanulói a vizsga díjából is kedvezményt kapnak.
- Évente hány alkalommal lehet vizsgázni a Dialógban?
- Évente 7-8 alkalommal szervezünk nyelvvizsgákat angol és német nyelvből. Az érdeklődőknek ajánlom figyelmébe internetes honlapunkat, melynek címe: www.dialognk.hu, ahol a vizsgaidőpontokról és a vizsgákról is minden fontos információ megtudható. Természetesen iskolánk ügyfélszolgálata telefonon is szívesen tájékoztat mindenkit.
- Milyen változást fog hozni a szeptemberi tanévtől életbe lépő kétszintű érettsé-gi?
- A 2005. májusi érettségi vizsgán már idegen nyelvből is lehet emelt szintű vizsgát tenni, illetve megmarad a „hagyományos" érettségi is. Emelt szintű nyelvi érettségit csak a bölcsészszakra jelentkezőknek kötelező tenni, másoknak viszont csak abban az esetben, ha azt az adott felsőoktatási intézmény a felvétel követelményei közt előírja, ez pedig nem sok főiskolának, egyetemnek lesz „érdeke". Tudni kell, hogy emelt szintű nyelvi érettségit az iskolától „független bizottság" előtt kell
tenni, de ez sem ad nyelvvizsga bizonyítványt, ennek csupán a főiskolai, egyetemi bejutásnál van szerepe. Érdemes azt is tudnunk, hogy az emelt szintű nyelvi érettségi is kommunikáció központú lesz, tehát már itt is szakítottak a hagyományos nyelvtan központú szemlélettel. Aki a „hagyományos" rendszerű érettségi vizsgát választja, azoknak sem mindenkinek kötelező a nyelvi érettségi vizsga, és bizonyítványt itt sem kap tudásáról.
- A Dialóg Nyelvstúdió a város nyelviskolái közül egyedüliként állami akkreditá-ciókkal is rendelkezik. Milyen előnnyel járnak ezek az itt tanulók számára?
- Az egyik az intézményi akkreditá-ciónk. Ez magyarul azt jelenti, hogy az állam elismeri az iskolánkban folyó magas színvonalú oktatási tevékenységet, ezért a hozzánk beiratkozóknak kedvezményt nyújt, hiszen itt garantáltan, államilag folyamatosan ellenőrzött, magas színvonalú képzést kapnak! Ezen akkreditációnk teszi lehetővé, hogy az iskolánkban tanulók a befizetett tandíjuk és a vizsgadíjuk 30%-át visszakapják.
- A másik a program akkreditáció. Ez pedig azt tanúsítja, hogy iskolánk oktatási, képzési programjai megfelelnek a legkorszerűbb pedagógiai követelményeknek, és az OM szakértői által kidolgozott képzési, oktatási követelményrendszernek. A program akkreditációnk meglétévél az iskolánkban tanulóknak nem kell AFA-t fizetniük. Összefoglalva, a Dialóg Nyelvstúdióban tanulók a tandíjuk és a vizsgadíjuk 30%-át visszaigényelhetik, és nem kell 25% AFA-t fizetni sem.
- Mikor szerveznek legközelebb nyelvtanfolyamokat?
- Legközelebbi tanfolyamaink szeptemberben folyamatosan indulnak, melyekre a diákok és a törzstanulóink kedvezményes tandíjjal iratkozhatnak be. Normál (heti 2x2 óra) és intenzív (heti 6-10 óra) ütemű tanfolyamokat szervezünk ANGOL, NÉMET és OLASZ nyelvből, minden tudásszinten, kis létszámú csoportokban. Szeretettel várunk mindenkit, aki tanulni, és az iskolánkban eltöltött hasznos és kellemes órák után, biztos nyelvtudás birtokában, PITMAN vagy GOETHE nyelvvizsgát szeretne tenni, vagy ismereteit bővíteni, frissíteni kívánja. Akik eddig nem mertek belevágni egy idegen nyelv elsajátításába, azokat csak bíztatni tudom. Jöjjenek bátran, iskolánkban magas színvonalú oktatás keretében államilag garantált, európai szintű tudást, nemzetközi és állami nyelvvizsga bizonyítványt szerezhetnek.
(x)
2004. szeptember 14.
A
5
NAGYKANIZSAI
VÁSÁRCSARNOK
PLAZA
KANIZSA KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
Az október 1-3 között a Kanizsa Plaza területén megrendezésre kerülő Kanizsa Kiállítás és Vásár előkészületeiről tartott sajtótájékoztatót Litter Nándor polgármester és Schwáger Konrád, a Zalaegerszegi Vásár Kft. ügyvezetője.
Litter Nándor polgármester elmondta, hogy szeretnék ezt a programot újra beépíteni Nagykanizsa életébe. A szervező kft. ügyvezetője szerint az embereknek nemcsak kultúrára, gazdaságra, hanem új rendezvényekre is szükségük van.
A rendezvény keretei közötttöbb rendezvény zajlik majd egyidőben: a kiállítás és vásár, az üzletember találkozó, valamint az informatikai és a környezetvédelmi konferencia, melynek programtervezete nyolcvan százalékában összeállt. Több jelentős cég jelezte részvételi szándékát, így a szabadtéri kiállítók között több autószalon is szerepel. A kiállítók hatvan százaléka az informatika és a környezetvédelem területét képviselik. Ahhoz, hogy a helyi vállalkozók magukénak érezzék a ,A Jövő Iparágai Informatikai és Környezetvédelmi Szakkiállítást és Konferenciát", kedvezményes megjelenési formákat ajánlanak a szervezők. Az érdeklődő, megjelenni kívánó cégek még jelentkezhetnek a Zalaegerszegi Vásár Kft.-nél. A klasszikus szórakoztatási formák mellett kedvezményes vásárlási lehetőség váija majd a látogatókat. A program belépős a regisztráció miatt, de a három nap alatt egyes célcsoportok számára akár ingyenes belépést is biztosítanak.
A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap a vásár médiatámogatója lesz. Lapunk vásári mellékletteljelenik majd meg.
RENDEZÉSI TERV
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 85/2004. (IV. 29.) számú határozatával elfogadta Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervét és egyben döntött arról, hogy a rendezési terv további -befejező - munkarészeként készüljön el a SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. A tervdokumentáció készítése abba a szakaszba érkezett, amikor az eddigi tervek megújítására is lehetőség nyílik, az érintettek véleménye figyelembe vételével.
A készülő tervvel kapcsolatos észrevételeiket a Polgármesteri Hivatalba a városi főépítésznek (Nk., Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik október
15-ig.
MI ÚJSÁG BAGOLÁN?
Az augusztus végén megrendezett jól sikerült falunap kapcsán tettük fel a kérdést a városrész önkormányzati képviselőjének, Papp Péternek, mi újság Bagolán?
- Örülök a falunapnak, mert azt mutatja, hogy jó közösség lakik Bagolán. A problémáikat meg tudják beszélni, így a hozzám eljutó kérdések nem egy ember egyéni véleményét tükrözik, hanem a közösségét, ami a munkámat lényegesen megkönnyíti. Értékelendő, hogy egy ilyen faluközösség ki tudott alakulni.
- Mik foglalkoztatják a bagolaiakat?
- Nagy várakozással várja a falu a csatornázást. Most az előkészítés szakaszában vagyunk, remélhetőleg jövőre már érdemi munkák történhetnek. Ezzel kapcsolatban két kérdés érdekli az embereket: mennyit kell befizetni, és hogy lehet az utat helyreállítani. Nincs járda Bagolán, és az út is rossz állapotban van. A falu közepén lévő autóbusz fordulót szeretnék áthelyezni a falu végére. Egyre több család költözik a hegyekbe, és a telek tulajdonosoknak is könnyebb lenne elérni a birtokaikat. Ehhez utat kellene javítani és kisajátításokra is szükség van. Rövidebb úton, rövidebb idő alatt lehetne megközelíteni a Szentgyörgyvári hegyet, vagy Miklósfát. A bagolaiak identitását, a helyhez kötődését erősíthetné a kultúrház fejlesztése. Számítógépet és internetes csatlakozást szeretnének a fiatalok.
- Amit felsorolt sok pénzbe kerül. Mi segíthet a megvalósításukban?
- Az, hogy Bagola kap egy bizonyos összeget amiért befogadta a szeméttelepet. Mindenki tudja, a lezárt és az új szeméttelepnek is van hatása a községre. A közelében lévő telkek értéke csökkent, és a káros következményeivel is lehet számolni. A mostani önkormányzat azonban szeretné ezt az összeget megrövidíteni, én meg harcotok azért, hogy továbbra is megkapják. Nem különleges jogokról van szó, de ehhez a forrást véleményem szerint biztosítani kell.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet ingatlanforgalmi szakértői értékbecslésre.
A pályázat benyújtási határideje: 2004. november 8. 09.00 óra.
A pályázat kiírási dokumentációt 20.000 Ft ellenértéken lehet megvásárolni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 2.).
A KÖZBESZERZÉSRŐL
A közbeszerzési bizottság ülésén első napirendi pontként a Belügyminisztérium által kiírt lakáspályázatok lebonyolításának bírálatát tárgyalták volna, de ez az érdeklődés hiányában elmaradt.
- Mint ismert, a BM által kiírt lakáspályázatokra társasházak pályázhatnak az önkoimányzatokon keresztül. A pályázatok lebonyolítása az önkormányzatok feladata. Nagykanizsán ilyen érdemi pályázat nem volt. Ezt szomorúnak tartom, hiszen városunkban is vannak olyan társasházak, amelyek felújításra szorulnak. Ezen a pályázaton egyharmad rész saját forrást kellett volna csak biztosítani, a különbözetre pályázatot lehetett volna benyújtani - mondta Papp Péter, a Közbeszerzési Bizottság elnöke.
A Palini Óvoda felújítási ügye egyszer már a bizottság elé került, de szerepelt a közgyűlés napirendjén is. Tavasszal döntött a testület az óvoda felújításáról. Az épület rossz műszaki állapota, a XXI. századnak nem megfelelő közműellátottsága, felszereltsége tette indokolttá a rekonstrukciót, melyre az eredeti költségvetési terv szerint 18 millió forintot biztosított az önkormányzat. Az épület bontása során és a hatósági szakvélemények megismerése után kiderült, hogy
ez a pénzöszszeg nem elég a munkálatokra.
- Olyan jól felszerelt óvodát, konyhát szeretnénk átadni, ami a XXI. századnak megfelel, az ANTSZ nem emel kifogást, ami megfelel a most érvényben lévő előírásoknak, szabályoknak. Ez viszont 18 millió forint helyett 35 millió forintba kerül, melyről döntött a bizottság. A terv tartalmaz egy 2 millió forintos, a HACCP-rendszer bevezetésére és a jogszabályi, higiéniai előírások betartására vonatkozó, valamint egy 5 millió forintos bútor, felszerelés beszerzési tételt. A munkálatok befejezési határideje október 15. -fejtette ki Papp Péter.
A Ballusztrád cégcsoport a Dózsa György út északi oldalán egy több száz lakásos lakótelepet épít, ezeknek a lakásoknak a szennyvízcsatorna kiszolgálását a Honvéd utcai vezeték nem bírná el, ezért felújításra szorul. A pályázatkiírás feltételeit hagyták jóvá a bizottság tagjai.
A közel 60 milliós projekt 350 méter hosszban érinti a Honvéd utcát, amely a szennyvíz-csatorna felújítás mellett útfelújítást, helyreállítást is jelent. A munkálatok tervezett befejezési határideje 2005. április 15.
A XX. SZAZAD TANÚI
2004. szeptember 14.
DEZSŐ FERENC
A VÁMPARANCSNOK
Simon László nyugállományú pénzügyőr alezredes - nemrég léptették elő -jó beszélgetőtárs, van is mit csokorba gyűjteni az elmúlt 80 évről. Ennek ellenére is gondolatai frissek, mindenre emlékszik, mindenről van véleménye. Egész életét a munka formálta, alakította, de ma sem pihen, a Cégbíróság munkájában vesz részt. 1 Milyen volt a gyermekkor és a család?
- Szegényes, hiszen az 1925-30-as évek gazdasági válsága közepette éltünk. Apám végigharcolta az első világháborút, többszöri sebesülés után hazaérkezett, s munkanélküliség várta. Nem tudott elhelyezkedni kőművesként. A gazdasági élet pangott. így téglagyári munkásként, télen pedig erdei favágóként biztosította a család megélhetését. Nővérem baleset következtében két éves korában meghalt, utána születtem és 1924 novemberében. Földes szoba-konyhás tömésház volt az otthonunk. Villany helyett petróleumlámpa világított esténként. A rossz anyagi helyzet ellenére szüleim mindent elkövettek, hogy elviselhetővé tegyék a család életét. Ilyen körülmények között végeztem el az elemi iskola 4 osztályát kitűnő eredménnyel. Szüleimnek választania kellett az elemi és a polgári iskola között. Tanítóm rábeszélésére polgári iskola mellett döntöttek. Ma is szeretettel gondolok szüleimre, hogy vállalták ta-níttatásomat. Taníttatásomhoz úgy igyekeztem hozzájárulni, hogy a gazdagabb gyerekeknek segítettem feladatok elkészítésében, amiért pár pengőt kaptam. A téli hónapok átvészelése után a nyár már könnyebb volt, mert a kőműves szakmában édesapám dolgozhatott. így lehetőség nyílt az adósságokat törleszteni, és kicsit jobban éltünk. Én is egyre többet tudtam segíteni, kifutófiúként hordtam a tejet, kenyeret a fűszeres vevőihez, de az építkezésnél is dolgoztam.
- Milyen szakmát választott az iskola elvégzése után?
- Nehéz volt a választás, mert nagy volt a kereslet, és kevés a kínálat. A szülők elképzelése az volt, hogy kőműves legyek, édesapám el tud helyezni inasnak. Ellene szólt, hogy nehéz fizikai munka, szezonális jellegű, s nem ad állandó jövedelmet. A nyári szünetet arra használtam, hogy ismerkedtem a kőműves munkával. Ami kevés vonzalmam volt a szakma iránt, az teljesen elpárolgott. Anyám közbenjárására textilkereskedőhöz kerültem inasnak így lettem kereskedőtanuló. A tanulóévek kellemesen teltek.
- Közben kitört a második világháború. Hogyan vészelte át?
- Egyre jobban éreztette hatását az országban a háborús készülődés. A textilgyárak zömében már a hadsereg számára termeltek. Az üzletek kiürültek. Munkanélküli lettem. Kerestem a lehetőséget a változtatásra, de úgy, hogy a katonai szolgálatot is el tudjam kerülni. Így 1942-ben felvételt nyertem a MAV-hoz, igaz, csak pályamunkásnak. Négy háborús évet töltöttem a vasútnál. Egyre közelebb került a front, s elrendelték a város kiürítését. Én sokadmagammal a maradás mellett döntöttem. 1945. április l-jén meg-könynyebbültünk, mert az utolsó német katonát is elűzték városunkból. Már az első napokban megkezdtük az állomás helyreállítását, hogy mielőbb üzemképes legyen a vasút.
- Hogyan alakult az élete a háború után?
- Megmenekültem a háború borzalmaitól, nem voltam katona. A sorköteles ifjúsággal a háború után megkezdődött a demokratikus hadsereg szervezése. így kerültem 1947februárjában az első önálló lövészzászlóaljhoz Szekszárdra. Három hónapos kiképzés után elfoglaltuk a beosztásunkat a határon. így kerültem kapcsolatba a határőrzéssel. Hamarosan tizedessé léptettek elő. Ugyanaz a rendfokozatom volt, mint az akkori miniszterünknek, Veres Péternek. A katonaéletet hamarosan a civil váltotta fel, leszereltem.
- Hogyan változott meg az élete? Hogy került a pénzügyőrséghez?
- Olvastam a felvételi hirdetést, jelentkeztem és 1948-ban fel is vettek próba-pénzügyőrnek Egy hónapos alapkiképzés után kerültünk 6 hónapra egy-egy szakaszhoz. Minősítés után kezdődött az alaptanfolyam. Első szolgálati beosztásom Somogy megyébe szólított, Csurgó volt a munkahelyem. Innen kerültem
alapfokú tanfolyamra. A tanfolyam végeztével valamennyiünket véglegesítettek. Sok viszontagság után a murakeresztúri vámhivatalnál beosztott pénzügyőr lettem.
- Mi volt ez időben a pénzügyőrök feladata?
- A nyári munkák zömét a dohányfol-dek felmérése, majd a dohánytörés után a leltározása jelentette. A sok-sok kerékpározás, a parcellák felmérése fáradságos munka volt. Emellett még fel kellett deríteni a tilosán termesztett dohányültetvényeket. A munkám során ismerkedtem meg a TPF-fel, a tilos pálinkafőzdékkel.
- Melyek voltak a következő állomások?
- A vámszaki továbbképzés után a jövedéki munkából a vám területére kerültem. Munkám során a következő helyeken fordultam meg: a Budapesti Fővámhivatalban, Murakeresztúron parancsnokhelyettesként, majd fővigyázóvá léptettek elő, hamarosan pedig felügyelő lettem. Majd Somoskőújfalu következett, ahol kineveztek parancsnoknak. Itt ismerkedtem meg jövendőbeli feleségemmel. Majd Salgótarjánba és Záhonyba kerültem, 1952 novemberében a Vámigazgatóság személyzeti csoport\>ezetője lettem. ''59-től a murakeresztúri vámhivatal parancsnokává neveztek ki. Naponta jártunk Nagykanizsáról Zalaegerszegre, Nagyatádra, Keszthelyre behozatali és kiviteli vámkezeléseket végezni. Az 1964-es év augusztusában a Vámhivatalt beolvasztották a pénzügyőri szakaszba. Sok viszontagságon mentem át, jártam az országot, nyugodtabb munkára vágytam. Az országos parancsnok méltányolta kérésemet, és a letenyei vámhivatal élén fejeztem be pénzügyőri szolgálatomat 1977. augusztus 31-én, 30 éves szolgálat után.
Simon Lászlónak kijutott a munkából, mindig új és új feladatok új erőfeszítésre sarkallták. Pihenni nem is volt ideje. Érdekelte a közösség, a város gondja, baja. Azért tett is. Megbecsülését, elismerését bizonyítja, hogy 20 évig volt tanácstag -körzetében az utca „ügyvédjének" titulálták. Kis szabadidejében hobbijának hódolt. A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének 30 éve tagja. Az egyesület nagykanizsai csoportjánál végzett munkájáért 1993-ban Széchenyi Ferenc éremmel tüntették ki. Élete a kötelességteljesítés és a kitartó munka példája. Ezt hagyományozza a mai fiataloknak is, mert csak a becsületes munka lehet a jövő alapja.
7
PUCHHEIMI AJANDEK
Kellemes meglepetésben volt részük múlt hétfőn a kórház Gyermekosztályán gyógyuló gyerekeknek: egy Puchheimből érkezett hölgy bőröndnyi játékkal, plüssfigurával érkezett az osztályra, hogy átadja azokat a beteg apróságoknak. A megilletődött kicsik gyorsan feloldódtak, s pillanatok alatt játékszobává varázsolták a társalgót: önfeledten ismerkedtek a macikkal, kutyusokkal. babákkal, hogy aztán kiválaszszák maguknak a legjobban tetszőt, mely természetesen a betegágyukba is elkísérheti őket. Sőt Mint azt dr. Bárányi Enikő főorvos elmondta, annak sincs semmi akadálya, hogy a gyerekek távozásukkor hazavigyenek egy-egy darabot közülük. S ha a nagyszerű kezdeményezésnek netalán követői is akadnának, a kórházi kezeléseket a későbbiekben is kiegészíthetné a „plüssmacis kezelés".
A MÁSSÁG JEGYÉBEN
Hatodik alkalommal rendezte meg a kanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat az „Egy hétvége a másság jegyében" című programját, melynek a Bogdán János Közösségi Ház adott otthont. Váradi Beáta szavalata és a Horvát Kisebbségi Önkormányzat Kórusa muramenti horvát népdalának elhangzása után Teleki László, a MEH roma ügyekért felelős politikai államtitkára, a helyi CKÖ elnöke köszöntötte a megjelenteket.
- A másság elfogadásakor nemcsak a roma lakosságra kell gondolnunk, hanem például a rendvédelmi szervekre is. A rendőrséggel közösen indított programban a rendőrök megismerkedhettek a roma kultúrával, hagyományokkal, történelemmel és nyelvvel. Ez történelmi áttöréseket hozott, hiszen a Nemzeti Alap Tanterv, egyes főiskolák ezt a nagykanizsai modellt beépítették tanrendjükbe. Az az alapkő, amit letettünk, az a szellemiség nemcsak a roma kisebbségnek köszönhető, hanem a megtalált partneri viszonynak, melyből kultúránk építkezik, az értékeket megtudjuk őrizni.
Litter Nándor polgármester meggyőződését fejezte ki, hogy több jogot kell adni a kisebbségeknek ahhoz, hogy minél jobban beilleszkedjenek, élethelyzetük javuljon. Egry Gyula tűzoltóparancsnok elmondása szerint a lakástüzek zömét a roma lakosság szenvedi el. Váiják a roma fiatalok jelentkezését az önkéntes tűzoltó mozgalomba, ahol a megszerzett hasznos tudást a civil és a közéletben egyaránt alkalmazni tudják. Megnyitó beszédet mondott még Dr. Nemes Zoltán dandártábornok, a Zala Megyei Rendőrkapitányság főkapitánya. Szatmári Szilveszter, a nagykanizsai Határőr Igazgatóság igazgatóhelyettese és Vargovics Józsefné HKÖ-elnök. A szakmai előadásokat Szendrei János, az Országos Rendőr Főkapitányság Bűnmegelőzési és Esélyegyenlőségi Osztály kisebbségi referense vezette le. Geskó Sándor, a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezetének igazgatója A másság kezelése a rendvédelmi szervek tevékenységében, kapcsolattartás, kommunikáció címmel tartott előadást. Szólt azokról a kapcsolati pontokról, amelyek nem a bűnözés kategóriájába tartoznak, hanem valamilyen más problémában a rendvédelmi szervek munkatársai és a roma emberek szerepelnek. Szerinte a konfliktus megelőzés egyik módja, hogy a szituációban mindkét félnek a bennük lévő előítéleten túl kell lépnie. A kölcsönös előítéletek erős feszültségkeltő hatásúak, ezért meg kell próbálni a kommunikációt úgy indítani, hogy ezek a szituációban ne jelenjenek meg. Az előadó megemlített egy Pest megyében közel 240 rendőr részvételével lezajlott programot, melyben konfliktuskezelést, alapvető cigány nyelvismeretet és romológiát tartalmazott. Az elvégzett felmérésből kiderült, hogy mindenki pozitívan értékelte a programot és a csoport fele az ismereteit alkalmazta vagy alkalmazni fogja. Nagy József pszichológus határőr alezredes A másság elfogadásának és az előítéletesség kezelésének technikai módszereiről beszélt.
A szakmai délelőtt az értékelő és záró beszédekkel ért véget, majd a délután folyamán a Zöld Tábor területén folytatódott a program közös ebéddel. A bolyais és a vécseys gyerekek a rendőrség kutyás-, motoros-, rendőrautós bemutatóját, a határőrség önvédelmi és fegyvertechnikai bemutatóját és a tűzoltóság csónakos bemutatóját nézhették meg.
VÁLLALKOZÓI FÓRUM
A hagyományokhoz híven kötetlen beszélgetésre invitálom valamennyi nagykanizsai vállalkozás ügyvezetőjét azzal a céllal, hogy a város működését adóbevételeivel támogató vállalkozói réteg véleményét, problémáit első kézből ismerjem meg. A találkozó házigazdái: Göndör Ist\>án országgyűlési képviselő és Litter Nándor polgármester.
Témák: Az állam 2005-ös költségvetése, Nagykanizsa MJV készülő 2005-ös költségvetése, Nagykanizsa MJV stratégiai fejlesztési terve, kérdések, aktuális ügyek. Helyszín: Vasemberház, Dióssy-terem. Időpont: 09. 15. 17,00 óra Nagykanizsa MJV stratégiai fejlesztési terve megtalálható a www.nagykanizsa.hu címen a Város működése /Városvezetők/ Polgármester menüpont alatt. írásbeli kérdés küldhető a 93/500-730-as faxszámon, vagy ajanzsokrisztina@nagykanizsa.hu e-mail címen.
Litter Nándor polgármester
Nagykanizsa Megyei Jogú Város az elmúlt évek hagyományainak megfelelően ez évben is részt vesz az Európai Autómentes Nap programsorozatában, amelynek időpontja:
2004. szeptember 22. (szerda)
A Polgármesteri Hivatal a társszervekkel közösén sport és kulturális programot szervez. Az Autómentes Nap lehetőséget biztosít a városlakok számára olyan közlekedési módozatok kipróbálására, amelynek környezetkímélő módon, egészségesebben, épített és természeti értékeinket megőrizve, a mobilitást nem csökkentve elégítik ki a közlekedési igényeket. Az Autómentes Nap jelmondata:
BIZTONSÁGOS UTCÁKAT A GYEREKEKNEK Ennek jegyében fő téma a tömegközlekedés, a kerékpáros és gyalogos közlekedés biztonságosabbá tétele mindenki, különösen a gyermekek számára. Az Autómentes Napot a kerékpározás napjának tekintjük és egyúttal szeretnénk felhívni a figyelmet a megnövekedett személygépkocsihasználat okozta problémákra. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a rendezvények sikeres lebonyolítása időszakos útlezárást tett szükségessé: Szeptember 22-én (szerda) 12.30 - 14.30 óráig a Fő út (Dél-Zalai Áruháztól a Csengery út és a Sugár út kereszteződéséig) a forgalomból lezárásra kerül, ezért kérjük a lakosság türelmét és megértését. Az útlezárás időszakában az autóbuszok az Autóbusz pályaudvar - Zrínyi utca - KÖGÁZ irodaház (ideiglenes megálló) - Deák téri megálló, illetve Rozgonyi utca kerülőútvonalon közlekednek. Az érintett autóbuszok részletes útvonala és megállóhelyei a www.nagykanizsa.hu honlapon láthatók.
AZ EURÓPAI AUTÓMENTES NAP PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 22. (SZERDA) Helyszín: Nagykanizsa, Erzsébet tér-Fő út
08.00 Zalai Tekergő kerékpáros túra indítása 10.00 Az Európai Autómentes Nap megnyitója 10.05 Óvodások Zenés torna bemutatója 10.05 Egészségsátor. Egészséges táplálkozás bemutató (vérnyomásmérés, testsúly mérés, magasság mérés, koleszterinszint mérés, drogtáska bemutató) 10.30 Biztonságos utcákat és kerékpárutat a gyerekeknek (óvodások kerékpáros menete) 10.30 Sportakrobaták bemutatója 13.00 Korosztályos (leány, fiú) Városi Futóverseny. Helyszín: Fő út (Dél-Zalai Áruház és a Csengery utca kereszteződése). Táv: I. korcsoport (leány) 1 kör, I. korcsoport (fiú) 1 kör, II. korcsoport (leány) 1 kör, II. korcsoport (fiú) 1 kör, III. korcsoport (leány) 1 kör, III. korcsoport (fiú) 2 kör, IV. korcsoport (leány) 2 kör. IV. korcsoport (fiú) 3 kör, Középiskola (leány) 3 kör, (fiú) 3 kör. 14.00 Városismereti akadályverseny 5 fős csapatokkal 14.00 Kerékpárok biztonságtechnikai ellenőrzése (a legjobban felszerelt kerékpárok jutalmazása) 14.30 Kerékpáros Ügyességi Vetélkedő 14.30 Közlekedési baleset imitálása, elsősegélynyújtás az utakon.
Bemutatók: 14.30 Ifjúsági birkózók a szőnyegen 15.00 Judokák a tatamin 15.00 KANIZSAI ÖKOHAJTÁNY Emberi meghajtással készített járművek találkozója 16.00 Városkörnyéki Kerékpáros Keringő befutója.
KOZERDEK
2004. szeptember 14.
KAMARAI KÜLDÖTTEK
Lezajlottak a tagozati választógyűlések a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamaránál. Az ipari és a kereskedelmi tagozat megválasztott küldöttjeit már ismertettük, a kézműves tagozatban viszont lapzártánkkal egyidőben történtek a szavazások, így arról nem tudtunk akkor még beszámolni. A három tagozat összesen 26 küldöttet választott, a kézműves tagozat három személynek szavazhatott bizalmat az alapszabály értelmében. A tagozat küldöttei lettek: Anek Judit, Draskovics György és Peszleg József.
Mint azt Solti Károlytól, a kamara titkárától megtudtuk, a küldöttgyűlésre október 5-én kerül majd sor. Itt döntenek az ellenőrző-, az etikai-, a mandátumvizsgáló-, és a szavazatszámláló bizottság tagjairól -valamennyi bizottság három fővel fog dolgozni. Ezt követően megválasztják az új elnökséget, majd azt az öt személyt is, akik a kanizsai kamarát képviselik az országos küldöttgyűlésen. Minden posztra kizárólag kamarai tagok jelölhetőek, kivéve az ellenőrző bizottságot, amelybe megfelelő szakértelemmel rendelkező, kamarai tagsággal nem bíró személy is megválasztható.
''-s
SÁSKAJÁRÁS-SÁSKAVARÁZS 2004. KISKANIZSAI RÉTESFESZTIVÁL
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját szeptember 18-án a kiskanizsai városrészben
10.00 Szüreti felvonulás. Indulás a Templom térről - Bajcsy Zs. u. - Varasdi u. - Kisrác u. - Nagyrác u.
S€ 11.00 Sportversenyek általános iskolások számára (foci, futóverseny, sorversenyek) - Nagyrác úti pálya 12.00 Lengyák István játszóháza K 13.00 Amatőr hagyományőrző művészeti csoportok
17.00 Szenzációóóü! - Komor László bábművész előadása Jg 18.00 Rétessütő verseny eredményhirdetése
19.00 Kanizsa Táncegyüttes 3€ 20.00 A Vigadó-duó operett estje 21.00 Utcabál a Zserbó-trióval Kísérő rendezvények: Termékbemutatók, árvácska-vásár, kézművesek vására, vidám népi játékok.
A rendezvény fővédnöke Litter Nándor polgármester
- Színes és fehér függönyök
- Exkluzív német, spanyol sötétítők felméréstől a felrakásig!
- Komplett karnisrendszerek, szalagfüggönyök, rolószerkezetek
Továbbá: laminált padlók, padlószőnyegek, PVC-k, kész szőnyegek. Melegburkolás garanciával 31*32-33>34*es autóbuszállomástól 300 m-re
2004. szeptember 3.
07.42 órakor tett bejelentést egy zöldséges üzlet tulajdonosa, hogy az éjszaka folyamán ismeretlen elkövető kifeszítette a boltjának ablakát, ott kutatást végzett, majd 5.000 Ft váltópénzzel távozott.
17.14 órakor az északi városrészből tett bejelentést egy közös képviselő, mivel ismeretlen tettes festékkel megrongálta az egyik lépcsőház falát illetve annak bejárati ajtaját.
Este fél nyolckor az egyik nagykanizsai cipőbolt eladója kért rendőri intézkedést, mert egy fiatal lány miután felpróbált egy cipőt - a saját lábbelijét hátrahagyva - elrohant az üzletből. A tanúkihallgatások eredményeként a reggeli órákban az URH-járőr egy helyi intézetben talált rá az elkövetőre, akinél megtalálták az eltulajdonított cipőt. 2004. szeptember 4.
Este fél tizenegykor tett bejelentést egy kiskanizsai férfi, mert ismeretlen elkövetők látogatták meg a házát, az ajtót befeszítették. Készpénzt, valamint egy videokamerát tulajdonítottak el, mintegy 80.000 Ft értékben. 2004. szeptember 6.
Az esti órákban az URH-járőr fogott be két éjszakai pillangót. El-
lenük tiltott kéjelgés miatt szabálysértési eljárást kezdeményeztek. 2004. szeptember 8.
Fél tizenkettőkor a mentők ügyelete jelentette be, hogy a Miklósfai úton kistraktor személyautóval ütközött, egy személy 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A balesethelyszínelő megállapítása szerint a kistraktor vezetője nem vette észre kanyarodás közben a szemből érkező személyautót.
2004. szeptember 9.
Délután fél kettőkor egy nagykanizsai lakos jelentette be, hogy a Huszti téren egy személygépkocsi felhajtott a járdára és elütött egy ott közlekedő kerékpárost, akinek sérülése 8 napon túli lett.
Délután fél háromkor a mentőállomás ügyelete egy másik balesetet jelentett. Kanizsán a Hajgató út és a Templom tér kereszteződésében személygépkocsi motorkerékpárost ütött el, melynek következtében egy személy 8 napon belüli sérülést szenvedett.
Este fél hétkor a baleseti ambulanciáról jelentették be, hogy ellátásra jelentkezett egy nagykanizsai hölgy, mert egy személygépkocsi a Petőfi úti gyalogátkelőnél áthajtott a lábfején, sérülése nyolc napon túli.
NB I/B-S KÉZILAB-MÉRKŐZÉSEK
DÁTUM FELNŐTT IFI
MARCALI-MÁV NTE szeptember 11. 17.00 15.00
MÁV NTE-NAGYATÁD szeptember 18. 17.30 15.30
TAMÁSI-MÁV NTE szeptember 25. 18.00 16.00
TOLNA-MÁV NTE október 2. 18.00 16.00
VESZPRÉM-MÁV NTE október 9. 18.30 16.30
MÁV NTE-RÁBA ETO II október 16. 17.30 15.30
TATABÁNYA-MÁV NTE október 23. 15.00 17.00
MÁV NTE-CORNEXIII október 30. 18.00 16.00
GOLDBERGER-MÁV NTE november 6. 16.00 14.00
MÁV NTE-TÖKÖL november 13. 17.30 15.30
GYŐRÚJBARÁT-MÁV NTE november 27. 16.00 14.00
MÁV NTE-SZOMBATHELY december 4. 17.30 15.30
SERDÜLŐ
MARCALI-MÁV NTE szeptember 11. 13.00
MÁV NTE-NAGYATÁD szeptember 18. 14.00
TAMÁSI-MÁV NTE szeptember 19. 11.00
TOLNA-MÁV NTE október 2. 11.00
PÉCSVÁRAD-MÁV NTE október 16. 10.00
MÁV NTE-SZEKSZÁRD október 19. 18.00
MÁV NTE-PEAC október 30. 14.00
MÁV NTE-TAMÁSI december 4. 13.00
NAGYATÁD-MÁV NTE december 10. 17.00
Nagykanizsa, Récsei út 19. (A Peugeot Szalon mellett) Tel.: (93) 323 119, (93) 323 118; Fax: (93) 516 044; Nyitva tartás: hétfő-péntek 8-18, szombat 8-13.
2004. szeptember 14.
RIKA
9
( szeptember 11.)
Falunap, sportpálya-avatással
Az idei falunapon sportpályát is avattak a liszóiak. A program a nagykanizsai Olajbányász Fúvószenekar térzenéjével vette kezdetét, majd a helyi gyerekek műsorára került sor. Ezt követte a Többcélú Sportpálya ünnepélyes átadása, majd a Szan-Dia Fitness Center mutatkozott be. A továbbiakban gólyalábasok szórakoztatták a nézőket, majd a Liszói Asszonykórus következett. A programot kézműves bemutatók, sportműsorok, utca bál tették még változatosabbá. Természetesen vásár-fiában sem volt hiány.
Targoncások versenye
A GE Hungary Rt. kanizsai gyáregységének parkolójában targoncásoknak szurkolhattak a nézők a hétvégn. A két kategóriában lezajlott városi versenyen több helyi vállalkozás targoncavezetője is bemutatta gyorsaságát és ügyessé gét.
c
előzetes)
Bili Clinton és a pápa
Szeptember végétől Bili Clinton és a pápa Magyarországon címmel viasztárlatot tekinthetnek meg az érdeklődők a Honvéd Kaszinóban. A korábbi tárlatoktól eltérően, a mostani két világhírű kiállítást ötvöz, amelyben szupersztárok, hírességek, történelmi személyiségek életnagyságú viaszszobrai tekinthető meg.
DROGELLENES
^TiniSuliBuli "
A Havanna Klubban szeptember 11-én szombaton 18-22 óráig a CseriBuli DJ-i: Sad''our vs. Novy && Popeye igazi cseribuli hangulatot teremtenek a drogellenes diszkóban, mindössze 300 Ft-ért. Projektoros animációk, Bomba és Cerbona ajándékok minden belépőnek. A bemutatófilmek megtekintéséért plusz ajándékok!
A kanizsai tűzoltó-parancsnokságra péntek éjfél után, 0 óra 22 perckor érkezett telefonon a bejelentés a Károlyi kert biztonsági őrétől, hogy a régi mozi épületének tetőszerkezete kigyulladt, tájékoztatta lapunkat Egri Gyula tűzoltóparancsnok. A szolgálatparancsnok kettes kiemelt riasztási fokozatot rendelet el, és vonult Nagykanizsa minden szere, a kosaras kocsi a speciális létrával, illetve a Marcali egyes gépjármű is. A kanizsaiak a riasztást követően négy perc alatt érkeztek ki a helyszínre. A Károlyi-kert felőli toldaléképület tetőszerkezet teljes terjedelmében égett, a tűz átterjedt a főépület zsinórpadlásának tetőszerkezetére is. A lángokat nyolc perc-tíz alatt sikerült megfékezni, így a tetőszerkezet döntő része megmaradt. Ezt követően a beégéseket, tűzfészkeket iktatták ki. A lánglovagok reggelig dolgoztak az épületen, égő gócokat kerestek, és megkezdték azoknak a részeknek a bontását, amelyek beszakadással fenyegettek. Míg az oltás folyt, amikor a parancsnokságon egy hölgy jelentkezett egy fiatalkorúval, akiről később kiderült, ő az egyik tűzgyújtó. A fiatalkorúak a régi dekorműhelyben gyújtottak legalább hat ponton tüzet annak érdekében, hogy lássanak. Ezt követően egy cirokseprűt is meggyújtottak, és azt világításra használva mentek fel az emeletre. A kár milliós nagyságrendű.
Ebben a tanévben is több időszaki kiállítást szerveznek a miklósfai általános iskola galériájában. A tanévkezdést követően elsőként Peterman Károly kanizsai fotográfus természetfotóiból nyílt kiállítás szeptember 8-án. A tárlat a hónap végéig tekinthető meg.
f \ NÉPESSÉGI ADATOK NAGYKANIZSÁN ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÖRZETÉBEN Házasságkötések száma: 40 Születések száma: 67, ebből Nagykanizsán: 32 Halálozások száma: 73, ebből Nagykanizsán: 47
FIDESZ-SAJTÓ-TÁJÉKOZTATÓK
Új fejleményről számolt be Cseresnyés Péter a Fidesz MPSZ helyi frakcióvezetője és dr. Kolonics Bálint frakcióvezető-helyettes az intézmények fűtéskorszerűsítése körül kialakult kérdésben keddi sajtótájékoztatójukon.
- A Zala Megyei Közigazgatási Hivataltól megkaptuk a levelünkre a választ, aminek a leglényegesebb megállapítása, hogy az önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárásban több helyen jogsértést vélt felfedezni és ezen okból hivatalból a Közbeszerzési Döntő Bizottsághozfordult. A hivatal, a Jogi Iroda is lefolytatta a belső vizsgálatot, a vizsgálati anyagot elő is terjesztették a szerdai Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elé, ahol zárt ülésen tárgyalják. Dokumentumok támasztják alá, hogy a közbeszerzéseket és a döntéseket nem a Közbeszerzési Bizottság folytatta le, hanem a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság által tárgyalódelegációba felkért tagok. A kérdés az, ki utasította a tárgyalódelegációt a döntések meghozatalára - mondta
dr. Kolonics Bálint.
* * *
- A jelenlegi kormánypártok által a 2002-es választási kampány része volt a volt laktanyák ügye -kezdte a szerdai sajtótájékoztató Cseresnyés Péter, a Fidesz helyi frakcióvezetője. Majd Dr. Kolonics Bálint frakcióvezető-helyettes elmondta: - A város megkapta a laktanyákat, de a koncepciótlan ingatlanfejlesztés miatt elégedetlen az Ipari Parkban telephelyet bérlő vállalkozók többsége. Működésükhöz nincsenek meg az alapvető feltételek, de ennek ellenére a bérleti díjakat beszedték a vállalkozóktól, majd visszafizették, mivel a városvezetés számára világossá vált, hogy a semmiért nem lehet pénz kérni, most már bérleti szerződéseket bontanak fel. A vállalkozók nem érzik magukat biztonságban, többségük olyan szerződéssel rendelkezik, amely nem biztosítja nekik maradéktalanul befektetéseik biztonságos megtérülését. A városvezetés koncepciótlan munkája újabb veszteséget okozott a városnak az elmaradt bevételek miatt.
TUZ A MOZIBAN
PETERMAN KAROLY FOTÓI MIKLÓSFÁN
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
10

2004. szeptember 14.
Mint már arról hírt adtunk, a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő móri HORDÓ újság és a Magyar Újságírók Országos Szövetségének Helyi Lapok Szakosztálya találkozóra hívta a dunántúli helyi lapokat. A rendezvény célja az ismerkedésen túl a szakmai ismeretek bővítése volt. A móri Rozmaring táncegyüttes műsorát követően Szabó Gábor a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Schmidt Ferenc, Mór város polgármestere köszöntötte a résztvevőket a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban.
A szakmai előadások sorában elsőként Eötvös Pál, a MUOSZ elnöke mondta el reflexióit a helyi lapokról. A hegymászóktól vett kifejezéssel, a szakma „legkitettebb" ágának nevezte a helyi újságírást, hozzátéve azt is: ahhoz, hogy veszélyes helyzetbe kerüljenek, magasra kell mászni. A magyar sajtó struktúrájában a legjelentősebb változás ebben a szférában zajlott le a rendszerváltozás óta. A jelentősége az, hogy a távoli politikai és társadalmi események, történések mellett az emberek figyelme a helyi, közvetlen környezetük felé irányult, és ezt az igényt közvetítik a helyi lapok. Az előadók sorában Gárdonyiné Kocsi Ilona főszerkesztő bemutatta a 10 éves Hordó újságot. Helyi történelmet írnak, így válik az újságjuk komoly forrásanyaggá. Tevékenységükben fontosnak tartják a pártoktól és a politikától való függetlenségüket. Herczog Edit, EU parlamenti képviselő A helyi lapok szerepe a folyamatos kapcsolattartásban -Brüsszelből nézve című előadásában több pontban elemezte, hogy mi lehet az újság és a politika közös érdeke a kommunikációban. Kleer László, a MUOSZ Helyi Lapok szakosztályának elnöke a hazánkban lévő helyi lapok jelenlegi helyzetéről beszélt. Előadásában a szerkesztők oktatásának, továbbképzésének kötelezővé tételét hangsúlyozta! Elekes András, a Fejér Megyei és a Dunaújvárosi hírlap főszerkesztője, Helyi közösség - helyi komunikáció címmel izgalmas kérdéseket feszegetett. A kis lapokat úgy jellemezte, hogy a kis lap egy csepp a tengerben, de mégis magán hordozza egy újság összes jellemzőit. Hogy a túlélés érdekében mit lehet tenni? - A lokalitás a legfontosabb, mert ez az egyetlen olyan tényező, amiben versenyképes marad a helyi lap. Akkor végzi jól a munkáját a lap, ha a bátorságküszöbe minél magasabb. A színvonal nem csak a szerkesztőn, hanem a kiadón is múlik, azon például, hogy milyen hátteret tud biztosítani. Zöldi László médiakutató a helyi sajtóban rejlő lehetőségeket a pozitív oldalról közelítette. Hangsúlyozta: a helyi médiarendszer létrejötte jelentős szerepet játszott abban, hogy a rendszerváltás sokkal békésebb körülmények között ment végbe. Több éves tapasztalata alapján az a benyomás alakult ki benne, hogy a magyar sajtó legszívósabb, legéletképesebb változata a helyi sajtó. Enyedi Nagy Mihály a Médiafüzetek című periodika kiadója bemutatta a szakmai folyóiratot. A Győrből érkezett Bugovics Zoltán szociológus, egyetemi oktató a médiakritikáról szót, Horváth Sándor MUOSZ elnökségi tag, a győri régió titkára a vidéki lapok pályázati lehetőségeit ismertette. Hargitai Lajos, a Bogárd és Vidéke hetilap főszerkesztője a családi vállalkozásban készülő újságjuk sikertörténetét osztotta meg a résztvevőkkel. Végezetül a MUOSZ érdekvédelmi munkájáról Rátosi Margit adott tájékoztatást. Az egész napos tanácskozás városnézéssel és beszélgetéssel fejeződött be az aznap felavatott móri Hétkuti Wellnes Hotelban.
„AZ ALAPOKAT LERAKTUK..."
...mondta Birkner Zoltán, a Veszprémi Egyetem Nagykanizsai Kihelyezett Képzési Helyének oktatási igazgatója egy régebbi pályázat kapcsán. Történi ugyanis, hogy még 2002-ben a Veszprémi Egyetem Műszaki Informatika Kar Kutatási és Technológiai Központja pályázatot nyújtott be a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz egy Nagykanizsán kialakítandó informatikai logisztikai központ létrehozása érdekében. A pályázat 18 millió forintot nyert, s a kanizsai intézményben elindulhatott a fejlesztés. A pályázat keretében augusztus végéig négy tématerületen készült bemutatóprogram: egyik szoftver a közigazgatásban", az építésügyi hatóságok munkáját teheti könnyebbé, a másik egy olyan pályázatfigyelő szoftver, mellyel minden pályázni vágyó pillanatok alatt „testreszabott" információkhoz juthat. Négy informatikai tantárgyhoz nyújt segítséget az in learning demo, míg a negyedik program a logisztika területén lehet használóinak hasznos segítőtársa. Az alapok tehát készen állnak, a következő lépés - ahogy az oktatási igazgató fogalmazott - a központ „életre keltése" s az elkészült szoftverek és lehetséges felhasználóik mielőbbi egymásra találásának elősegítése.
Az új tanév első kiállításán „Pátosz nélkül" címmel Borszéki Ildikó művésztanár alkotásai láthatók a Hevesi iskola galériájában. A kiállítást a galériát megálmodó és működtető Lengyák István pedagógus nyitotta meg, és ajánlotta a lírai hangulatú képeket a közönség figyelmébe. A megnyitót ez alkalommal újabb ünnepi pillanatok követték. A Magyar Érdemkereszt Bronz fokozatával augusztus 20-án kitüntetett Lengyák Istvánt köszöntötte Sósné Kutasi Margit igazgató és Litter Nándor polgármester. A műsorban közreműködtek az iskola versmondói Dékány Beatrix vezetésével. A tárlat szeptember 24-ig tekinthető meg.
2004. szeptember 14.
ELEGENDŐ FÉRŐHELY
Országszerte elindultak a magán kollégiumépítések, Nagykanizsán ilyen kezdeményezésről nincs hír, tudtuk meg Sajni Józseftől, az Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottság elnökétől. A városban sajnos nincs nagyobb igény a kollégiumi férőhelyek számát illetően, mint amennyi rendelkezésre áll, sem a felsőoktatás, sem a középfokú oktatás területén. A Cserháti Kollégiumában 230 diák számára van férőhely, a beiratkozáskor 96 leány és 106 fiú lakott az intézményben. A Cserháti kollégiumának felújítása folytatódik, vagyis a szeptember eleji átadással valószínűleg nem fejeződtek be a munkálatok, az oktatási bizottság elnöke az épület teljes rekonstrukcióját tartja célszerűnek.
BALETTISKOLA A KASZINÓBAN
Múlt héten a beiratásokat követően indult el a Honvéd Kaszinóban a balettiskola, ahol az érdeklődők három éves kortól különböző korcsoportokban a klasszikus balett elemei mellett a jazzbalettel, á modern tánccal is ismerkedhetnek. Bár az első órák már lezajlottak, továbbra is fogadnak el jelentkezéseket, az érdeklődőket szívesen látják szerda kivételével, nap mint nap programjaikon.
A kezdeményezés célja, hogy a tehetséggondozás mellett, a mozgás kultúráját és örömét közvetítse kicsiknek és nagyoknak, tartásjavító, izomlazító hatásával pedig az egészségmegőrzésben nyújtson segítséget. A program szervezői Pulai Viktória és Pulai Lászlóné.
ŐSZ ÉS TÉL A HSMK-BAN
Elkészült a Hevesi Sándor Művelődési Központ őszi-téli programja, amelyben a bérletes színházi előadások mellett koncertek, tanfolyamok is helyet kaptak. A bábszínház és a gyermekszínházi előadások rendszeressé tételével, mostanra a HSMK a városban lakó minden korosztály számára tud bérletes színházi lehetőséget kínálni. Az október elején induló évadban, a lakosság igényeivel összhangban elsősorban a könnyedebb darabok kerülnek bemutatásra. A
felnőtt bérletes előadások sorában láthatjuk majd a Zarándoknő című darabot, A komédia a sötétben című vígjátékot, O''Neill Vágy a szilfák alatt című művét, a Bob herceg című operettet, a Szabin nők elrablását és a Régimódi történetet. A kisiskolások számára összeállított kínálatban szerepel többek között a Szépség és szörnyeteg, A két kicsi hód, és Óz a nagy varázsló is. A legkisebbeket bábszínházi előadások várják, a Hófehérke, a Holdfia Napleánya, és az Ördögszekér Sárkerep című darabokkal.
A megszokott tanfolyamok, testedzési lehetőségek mellett új lehetőségeket is kínálnak az érdeklődőknek, ilyen a hölgyeknek szervezett gátizomtorna, vagy a pedagógusoknak induló kézműves praktikák Szervezés alatt áll a Jazz Fesztivál, az idén is lesz Alapítványi Hónap, és a Kiskastély is kínál kikapcsolódási lehetőséget zenés programjaival. A tervek szerint koncertet ad Zorán, Koncz Zsuzsa, Király Linda és Oláh Ibolya is.
A sajtótájékoztatón Papp Ferenc, a HSMK igazgatója elmondta: a HSMK a lakosság igényeire kíván építeni. Ezért lehetőséget adnak, hogy e-mailban, levélben, telefonon, vagy személyesen bárki jelezze kérését, mondja el ötletét a ház programjait illetően.
TANÉVNYITÓ A FŐISKOLÁN
Pénteken került sor a Veszprémi Egyetem Nagykanizsai Kihelyezett Képzési Helyének tanévnyitó ünnepélyére, melynek helyszínéül a főiskola „B" épülete szolgált.
Dr. Kovács Zoltán, az egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja köszöntötte a vendégeket, majd köszöntőt mondott Göndör Ist\''án országgyűlési képviselő, Litter Nándor polgármester, dr. S. Nagy Katalin, a Kanizsa Felsőoktatási Alapítvány kuratóriumának elnöke és dr. Dominich Sándor, a Műszaki Informatikai Kar dékánhelyettese.
Ezt követően a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola iljúsági vonószenekarának műsorát láthatták-hallhatták a résztvevők, majd dr. Kovács Zoltán dékán mondott tanévnyitó beszédet. A rendezvény díjak átadásával folytatódott: az előző évben végzett hallgatók közül Fogarasi Klaudiát Szolidaritási Díjjal, míg a most utolsó éves hallgató Mészáros Erikát és a harmadéves Nagy Boglárkát Nívódíjjal jutalmazták Végül a 177 újdonsült hallgató eskütételére és egyetemi polgárokká avatására került sor az ötödik évnyitón.
TANÉVKÖSZÖNTŐ
Az ájult nyári csendben is végigsuhan a szeptembert jelző pár tarka falevél. Igen, a nyár belefulladt saját forróságába, s be kell, hogy kö-szöntsön a termést érlelő sugár haszna a természetbe, az iskolába pedig a mindig újat hozó szeptemberi csengőszó. Mi minden forog e kultúrát, műveltséget közvetítő „sereg" gondolatában, új feladat, új cél, elkötelezettség, ennek a színhelye mind az iskola, s aki átlépi az iskola küszöbét, egy új világba tér be. így átgondolva az iskola egy szent hely, ahol megváltozik a tér és idő, hisz a tananyaggal a külső világtól függetlenül bekalandozzák a tanulók a tudományt, felfedeznek, és újra élik a történelem változásait. Aki itt belép, kell, hogy magával vigye a reményt, a hitet és a szeretetet egyaránt. Ezen alapokra építheti a nevelő a követelményt, és állíthatja fel a minőséget. Most még inkább így van, ezt kívánja a kor. Új követelmények, új célok fogalmazódnak meg, de két fontos feladat mellett elengedhetetlen az út megválasztása, mert helyes út nélkül az eltévelyedés veszélye fenyeget. Mindez a nevelőn múlik, ő közvetít a tudomány és a tanuló között, szuverén személyiségként, „...az ember ne az állam fegyence legyen, hanem az emberi kötelességek épületében egy kis szabad zug ura, melyet önmagával, vállalkozással melegíthet be. Nem a pénz előjogait követeljük, hanem a lélekét, jogot és helyet az élet gazdaságának." Irta 1932-ben Németh László e ma is igazat. E gondolatokat át kell plántálni a tanulóba, rá kell hangolni őket a befogadásra, ehhez pedig a szereteten át vezet az út. Ha valahol e hiány megjelenik, csorbul az eredmény, szenved nevelő, tanuló, sőt a család is, mert nincs mibe kapaszkodni, nem tudja megvetni lábát a jövő.
A pedagógus hite, tudása, szeretete, aktív munkája mellé kell a tanulók akarása, szorgalma is, mert csak így juthatnak a tudás birtokába, csak így tudják meghódítani az ormokat.
Igen, erre hív fel a szeptemberi csengőszó, amiben benne rejtőznek a napi kis csatározások, a napi robotok, kis örömök, amik ott csillognak a tanítványok szemében, s a bennük elraktározódott tudás boldoggá magasztosítja a nevelőt. Öröm, siker és kudarc naponta váltják egymást. E napi kis „halát"-okból másnapra fel kell támadni, és kezdeni elölről, hinni a tanulókban, és a nevelőknek önmagukban. Talán ezen ellentétek „harca" teszi mégis vonzóvá, titokzatossá a pedagógus pályát. Meg kell találni mindüknek a napi kis örömöket, s el kell rejteni a kudarcokat és tanulni belőlük, mint ahogy Petrarca írta: „S ha nevetek, vagy ajkamon kel ének, teszem, mivel egyetlen menedék ez, hogy elrejtsem szavát a szenvedésnek."
Ezen gondolatokkal kívánok dolgos, eredményes tanévet az aktív pedagógusoknak és szép emlékezést a nyugdíjasoknak.
Dezső Ferenc
MAJOR I I R1NC
(>RÁS
12

2004. szeptember 14.
Szeptember 15. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Ha én sámán lennék - A csiang nép a kínai Szecsuan tartományban 09:55 A hely szelleme 10:15 Boldog születésnapot! Il:l0 Reménysziget 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Hrvatska krónika 13:35 Ecranul nos-tru 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:00 Kormányváró 15:25 Lubik Hédi-portré 15:55 Telitalálat 16:50 Jelképtár 17:00 Ortodox ifjúsági műsor 17:10 „Szereti az Úr az igazakat" 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Uniós pályázati kalauz 17:48 Körzeti híradók 18:00 Híradó - Gazdasági híradó 18:10 Frakk, a macskák réme 18:15 Foxi Maxi kalandjai 18:30 Nemcsak a 20 éveseké a világ... 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:05 Viktória és-Albert 21:45 Dés László: „Metszetek" 22:25 Szerda este 23:00 Aranyláz - A pénz vonzásában 23:30 Szellem a kagylóban 00:50 Végtelen nyár.
[CT1
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka Utána Stahl konyhája 09:00 Első szerelem 09:55 Szeretők és riválisok 10:50 Teleshop 12:15 Benny Hill 12:40 Clouseau felügyelő 14:30 Játékidő 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Barbara -Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Multimilliomos 20:15 Columbo: Fogas kérdés 22:15 Az erdei forrás titka 00:00 Cinematrix 00:35 Jó estét. Magyarország! 01:00 Doors.
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Autómánia 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 A Sakál 23:15 XXI. század 23:50 Találkozások 00:00 Az elnök emberei 00:55 Antenna 01:25 Fókusz.
Szeptember 16. csütörtök
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Ima és mágia -Septusok Podlasiében 09:55 A hely szelleme 10:15 Boldog születésnapot! 11:10 Reménysziget 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Rondó 13:30 Együtt 13:55 Kívül-Belül 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:55 Telitalálat 16:55 Chicago Hope Kórház 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Uniós pályázati kalauz 17:48 Körzeti híradók 18:00 Híradó - Gazdasági híradó 18:10 Frakk, a macskák réme 18:20 Foxi Maxi kalandjai 18:30 Fél századunk 19:25 Kívül-Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:05 Viktória és Albert 21:45 Dés László: „Metszetek" 22:25 Csütörtök este 23:00 451 Fahrenheit 00:50 Végtelen nyár.
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:00 Első szerelem 09:55 Szerelők és riválisok 10:50 Teleshop 12:15 Benny Hill 12:40 Tóparti víkend 14:30 Játékidő 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Multimilliomos 20:15 Elbaltázott éjszaka 22:00 Aranytartalék 00:05 Jó estét, Magyarország! 00:30 Drága testek.
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Antenna 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Gálvölgyi-show 21:35 Kész átverés-show 22:50 Alias 23:40 Találkozások 00:05 így készült: - Argó 00:25 Moziklub 00:55 Pont hu 01:25 Fókusz.
Szeptember 17. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 NÉVshowR 10:50 Hol-mi? 11:10 Reménysziget 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Körzeti magazinok 13:55 Kívül-Belül 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:55 Telitalálat 16:55 Chicago Hope Kórház 17:40 Közeli -Kulturális híradó 17:45 Uniós pályázati kalauz 17:48 Körzeti híradók 18:00 Híradó -Gazdasági híradó 18:10 Frakk, a macskák réme 18:20 Foxi Maxi kalandjai 18:30 Nemcsak a 20 éveseké a világ... 19:25 Kívül-Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 Cyrano de Bergerac 22:30 Péntek este 23:05 Nyomd a sódert! 00:50 Végtelen nyár.
íTK
06:00 Totalcar 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:00 Első szerelem 09:55 Szeretők és riválisok 10:50 Teleshop 12:15 Benny Hill 12:40 Hangyainvázió 14:30 Játékidő 15:30 Beverly Hills 90210 16:30 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Áll az alku 21:05 Forró rágógumi 4. 23:15 Jó estét. Magyarország! 23:40 Y-akták 00:40 Az ördögűző 3.
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13:05 Pont hu 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Véndögség 22:55 Édenkert a sikátorban 00:55 Találkozások 01:15 Az elnök emberei 02:00 Fókusz.
Szeptember 18. szombat
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Egy vízcsepp kalandjai 09:35 Johnny Mysto, a varázslófiú 11:00 Srácok, csajok és kutyák 11:25 Időalagút 12:15 Hírek - Időjárás-jelentés 12:25 Időalagút 13:20 Comeback - Freddy Baker visszatérése 15:10 Kőoszlopok és disznóünnep Pohnpeiben 15:40 Nemzeti értékeink 16:00 Századunk 16:30 Tegnap, ma. holnap 18:25 Verssor az utcazajban 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek -Időjárás-jelentés 20:05 A remageni híd 22:05 Híradó este - Időjárás-jelentés 22:10 Paralimpia 22:25 Három nő 00:25 Pénz. pénz, pénz.
íTFl
06:00 Tv2 matiné 08:25 Fox Kids 10:00 Azok a csodálatos őslények 11:00 Jenny
11:30 Laktérítő 12:05 TotalCar 12:40 Családjogi esetek 13:30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 14:30 Trükkös halál 15:25 Sliders 16:25 Csillagkapu 17:25 Rex felügyelő 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:30 Activity show 20:20 Derék Dudley 22:00 Testőrzsaru 23:45 Esküdt ellenség.
P™
06:00 Ünnepnaptár 06:25 Disney-rajzfilm-sorozat 07:00 Kölyökklub 09:10 Walt Dis-ney-rajzfilmek 10:00 Az internet csodái 11:00 Nikki 11:25 Ötletház 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 06-81-320-320 13:10 Autómánia 13:40 Tengeijáró 14:10 Conor, a kelta 15:05 Bette 15:30 Az elveszett világ 16:45 Gyilkosság utánvéttel 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Survivor - A sziget II. 20:20 Hudson Hawk 22:20 Heti hetes 23:35 Vészhelyzet 00:30 Vészhelyzet 01:20 Az internet csodái.
Szeptember 19. vasárnap
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Egy vízcsepp kalandjai 09:25 Csoda a farkasokkal 11:15 „így szól az Úr!" 11:20 Kánon 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek - Időjárás-jelentés 12:05 Uniós pályázati kalauz 12:15 Időalagút 13:10 Mindentudás Egyeteme 14:05 A Morvamező 14:35 Csellengők 15:00 Örömhír 15:30 Delta 16:00 Európai Parlamenti Napló 16:55 Villanásról villanásra 18:40 Szívek szállodája 19:30 Híradó este -Időjárás-jelentés, sporthírek 19:55 NÉVshowR 21:40 Friderikusz 22:35 Híradó este - Időjárás-jelentés 22:40 Paralimpia 22:55 Buddy Faro 23:40 Héthatár 00:25 Az X-csapat.
tm
05:45 Reggeli gondolatok 06:15 Állatkert a hátizsákban 06:45 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 09:50 Egyről a kettőre 10:20 Csak egy kis para 10:55 Stahl konyhája 11:30 A szupercsapat 12:25 Xena 13:25 Országutak őrangyala 14:25 Kobra 15:25 Air America 16:25 Walker, a texasi kopó 17:30 J.A.G. -Becsületbeli ügyek 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 A.I. - Mesterséges értelem 22:55 Harcosok klubja 01:45 Gengszterek klubja
06:00 Szamuráj pizzacicák 06:25 Hupikék törpikék 07:00 Kölyökklub 09:15 Inuyasha 09:40 Vasárnapi Receptklub 10:30 Labdarúgás - Arany Ászok Liga 11:10 Labdarúgás Újpest-Sopron labdarúgó-mérkőzés 13:30 Forma-1-magazin 14:00 Szoknyás fejvadász 15:00 Rejtélyek kalandorai 15:55 Hatoslottó-sorsolás 16:00 Egy rém rendes család 16:30 Tarzan 17:25 Co''bra 11 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Szeress most! 20:00 Pearl Harbor - Égi háború 23:35 Fókusz Portré 00:05 Országház 00:35 Maffiózók 01:25 Simlis Jack, a karibi szuperkém.
Szeptember 20. hétfő
Kívül-Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 Kékfény 21:10 Az Ügynökség 22:00 Hétfő este 22:35 Az utókor ítélete 23:00 Paralimpia 23:15 Anyám szépsége 00:50 Végtelen nyár.
DOB
06:00 Norbi 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:05 Első szerelem 10:05 Szeretők és riválisok 11:05 Teleshop 12:25 Az utolsó aratás 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Multimilliomos 20:15 Top secret 22:05 Szulák Andrea-show 23:15 Mesék a kriptából - Démonlovag 01:10 TopSport 01:40 Jó estét, Magyarország! 02:05 A zsaruk királya.
rna
ív L »J is
06:00 Hupikék törpikék 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Pont hu 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 Fenegyerekek 22:45 Kickboxharcos 4.: Rázós ügylet 00:20 Találkozások 00:30 Rali-vb 01:00 Simlis Jack, a karibi szuperkém 01:30 Fókusz.
Szeptember 21. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Bomeói bújócska - Kalimantan punanjai 09:55 A hely szelleme 10:15 Boldog születésnapot! 11:10 Reménysziget 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Srpski Ekran 13:35 Unser Bildschirm 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:55 Telitalálat 16:50 Jelképtár 17:00 Maradj velünk! 17:10 Katolikus krónika 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Uniós pályázati kalauz 17:48 Körzeti híradók 18:00 Híradó - Gazdasági híradó 18:10 Frakk, a macskák réme 18:15 Foxi Maxi kalandjai 18:30 6-OK 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 Önök kérték! 21:10 Madárkák 22:30 Kedd este 23:00 Paralimpia 23:15 Házasságszerzők 00:50 Végtelen nyár.

05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 A varázslók és a zenész - A ná-hszi nép Jünnanban 09:55 Boldog születésnapot! 10:45 Hol-mi? 11:00 Parlamenti Napló 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Roma Magazin 13:30 Domovina 13:55 Kívül-Belül 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:55 Telitalálat 16:55 Chicago Hope Kórház 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Uniós pályázati kalauz 17:48 Körzeti híradók 18:00 Híradó - Gazdasági híradó 18:10 Frakk, a macskák réme 18:20 Foxi Maxi kalandjai 18:30 Fél századunk 19:25
06:00 Laktérítő 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:05 Első szerelem 10:05 Szeretők és riválisok 11:05 Teleshop 12:25 Három pacák és az idegenek 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Multimilliomos 20:15 A Nagy Ő - The Bachelor 21:20 Dühöngő száguldás 23:25 Szeret, nem szeret 23:40 Jó estét, Magyarország! 00:05 Propaganda 00:35 El Nino - A Kisded.
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Fókusz Portré 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Harmadik műszak 21:45 Földindulás 23:35 Találkozások 23:40 Rád hagyom a gyermekem! 01:30 Fókusz.
2004. szeptember 14.
IA
13
szeptember 15-szeptember 21.
szeptember 15. szerda
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 Házban ház körül - Kiskanizsa Mária nap, Nagyrécsei lakópark. Zalaszentbalázsi népdalkör. Mediterrán növények. 08:30 Krónika 08:40 K''arc -Szerelem és szenvedély operaest, Hoványi Erika kiállítása 08:55 Jövő 7
- Többcélú társulás 09:10 Jelkép -katolikus 09:20 Mese: Az ezeregy éjszaka meséi 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Akarj élni! Környezet, természet 18:00 Krónika 18:10 Mese: A ló meg a kutya 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 - HSMK felújítás 19:25 Kamarai percek - Szakképzési változások oktatói szemmel (jún. 16.) 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 A víz fogságában - amerikai akciófilm.
szeptember 16. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 - HSMK felújítás 08:15 Kamarai percek - Szakképzési változások oktatói szemmel 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 09:10 Jelkép
- evangélikus 09:20 Mese: A ló meg a kutsa 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Hazán belül - turisztikai magazin 18:00 Krónika 18:10 Mese: Lyukas mese 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc - Bazárudvari toronyzene. Zágon László kiállítása 19:25 Sport -Az olimpián voltak 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő? 7 - HSMK felújítás 20:15 Kamarai percek - Szakképzési változások oktatói szemmel 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Halálos invázió -amerikai thriller.
szeptember 17. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard -filmajánló 07:55 Videoklip 08:00 K''arc 08:15 Sport - Az olimpián voltak 08:30 Krónika 08:40 Jövő? 7 -HSMK felújítás 08:55 Kamarai percek - Szakképzési változások oktatói szemmel 08.10 Jelkép - református 09:20 Mese: Lyukas mese 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 HÍR-VIDÉK - az agrárium és a vidék magazinja 18:00 Krónika 18:10 Mese: A kis herceg 23. rész 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Zala magazin 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Sport - Az olimpián voltak 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 A leszámolás napja
- amerikai akciófilm.
szeptember 18. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Zala magazin 07:25 Mese: A kis herceg 23. rész 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - katolikus 07:50 K''arc - Bazárudvari toronyzene 08:05 Sport - Az olimpián voltak 08:20 Krónika 08:30 Hírháló - az ország hírei 09:00 TV shop 09:30 Thalassa - természetfilm 10:00 Hegycsúcsok - természetfilm 10:30 Alexebbek-nosztalgia slágerlista Alex Tamással 11:00 Trendline -divatmagazin 11:30 HÍR-VIDÉK -az agrárium és a vidék magazinja 17:30 Business-mix magazin 18:00 Alexebbek 18:30 Tv mozi: Isten őszi csillaga - magyar film 20:05 Sajt: Rákhely Árpád 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Titkos fegyver -amerikai akciófilm 23:00 Bence show 23:30 Különjárat.
szeptember 19. vasárnap
06:30 Tv mozi: Isten őszi csillaga -magyar film 08:05 Sajt: Rákhely Árpád 08:30 Hírháló - az ország hírei 09:00 Tv shop 09:15 Kisfilmek 09:30 Akarj élni! .Környezet, természet 10:00 Thalassa - a tengerek világa 10:30 Hegycsúcsok - természetfilm 11:00 Athéntól Athénig olimpiai magazin 11:30 Languszta 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Athénig olimpiai magazin .18:30 Tv mozi: Zölgár - magyar film 20:15 Kapocs : 10. sz. Választókerület - Papp Péter 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Vihar -amerikai thriller 23:00 Alexebbek 23:30 Bencze show. Beszélgetések hírességekkel.
szeptember 20. hétfő
07:30 Zala magazin 08:00 Tv mozi 09.36 Kapocs 17:30 Balatoni barangolások 18:00 Krónika 18:08 Mese 18:13 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Jövő 7 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Zala magazin 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Nem mind arany ami fénylik - spanyol dráma.
szeptember 21. kedd
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Zala magazin 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:30 EUR-ÓRA - a csatlakozás magazinja 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Házban ház körül 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc -kulturális magazin 20:15 Jövő 7 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Barbarosa - angol western.
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5-9. Tel.: 311- 468 Jegyárusítás: 14-18 óráig.
SZÍNHÁZI BÉRLETHIRDKTÉS 2004-2005.
HEVESI-BÉRLET A ZARÁNDOKNŐ - vígjáték, Budaörs, KOMÉDIA A SÖTÉTBEN- vígjáték, Zalaegerszeg, VÁGY A SZILFÁK ALATT - dráma, Budaörs, RÉGIMÓDI TÖRTÉNET - színmű, Zalaegerszeg. BOB HERCEG - operett, Zalaegerszeg.
BRÓDY-BÉRLET A ZARÁNDOKNŐ - vígjáték. Budaörsi Játékszín, KOMÉDIA A SÖTÉTBEN - vígjáték, Zalaegerszeg, RÉGIMÓDI TÖRTÉNET - színmű, Zalaegerszeg, BOB HERCEG - operett, Zalaegerszeg, A SZABIN NŐK ELRABLÁSA - zenés bohózat, Komárom
RÁTKAI-BÉRLET A ZARÁNDOKNŐ - vígjáték. Budaörs, KOMÉDIA A SÖTÉTBEN -vígjáték, Zalaegerszeg. VÁGY A SZILFÁK ALATT - dráma. Budaörs, BOB HERCEG - operett, Zalaegerszeg, A SZABIN NŐK ELRABLÁSA - zenés bohózat, Komárom
A régi bérletek megújítása szeptember 28-október 4-éig.
Új bérletek vásárlása október 5-8-áig, munkanapokon 9-17 óráig.
A HSMK FELVÉTELT HIRDET INDULÓ TANFOLYAMAIRA
GÁTIZOM TORNA NŐKNEK (intim torna), heti 2 x 1 óra; 3200 Ft/hó; vezeti: Bonczom Edit gyógytornász * MOZGÁSFEJLESZTŐ TORNA OVISOKNAK, heti 1 x 30 perc; 2000 Ft/hó; vezeti: Németh Diána aero-bic-edző * FITNESS-AEROBIC, heti 2 x 1 óra; 2400 Ft/hó; vezeti Németh Diána aerobic-edző * GERINCTORNA, heti 2 x 1 óra; 2800 Ft/hó; vezeti: Illés Brigitta gyógytornász * ÉLETERŐ JÓGA - JÓGASZIN-TÉZIS, 26 órás, heti 1 x 2 óra, 8900 Ft, vezeti: Jakabfyné Ági * TÁRSASTÁNC TANFOLYAM, 21 órás, heti 1 x 3 óra; 3600 Ft; vezeti: Füstös Gábor * SELYEM- ÉS ÜVEGFESTÉS, 20 órás, heti 1 x 2 óra; 4000 Ft + anyagköltség; vezeti: Dani Zoltánné * KÉZMŰVES PRAKTIKÁK -PEDAGÓGUSOKNAK 18 órás, havi 1 x 3 óra; 3500 Ft + anyagköltség CSIPKEVERŐ TANFOLYAM, 21 órás, heti 1 x 3 óra; 5000 Ft; vezeti: Horváth Lászlóné * FOLTVARRÓ TANFOLYAM, 21 órás, heti I x 3 óra; 3500 Ft + anyagköltség; vezeti: Békési Józsefné * M IM SZÖ-VŐTANFOLYAM, 21 órás, heti 1 x 2 óra; 3800 Ft; vezeti: Zsovár Anita * KEZDŐ SZABÓ-VARRÓ TANFOLYAM, 30 órás, heti 1x3 óra; 5800 Ft; vezeti: Pulai Lászlóné Jelentkezni szeptember 25-éig lehet a HSMK információs szolgálatánál (telefon: 311-468).
VERSENYKIÍRÁS
A S ÁS KA J Á R Á S - S Á S K A V A K Á / S rétessütő versenyére 2004. szeptember 18-án.
A versenyt hagyományteremtő céllal rendezzük. A versenyre több csapat, magánszemély, civil szervezet, közétkeztető intézmény jelentkezését várjuk. Versenyfeladat: Nevezni háromféle rétessel lehet: 10-10 adagra készítve 2 hagyományos töltelékkel (pld.: túrós, káposztás) és 1 különleges (tájjelegű, új, korszerű táplálkozásnak megfelelő) töltelékkel. (10 adag = hagyományos gáztepsi méret, darabolása: 20 db 4x5 cm-es). A verseny lebonyolítása: A résztvevő csapatok a versenymunkáikat készre sütve hozzák. Melegítési és tálalási lehetőséget biztosítunk. A kiírt mennyiségből l-l adagot (2 db) a zsűrinek tálalnak, a többi felszolgálásra kerül. A résztvevőknek maguknak kell biztosítani: A réteshez szükséges élelmi anyagokat, a tálaláshoz szükséges eszközöket, felszerelési tárgyakat.
A verseny értékelése: Szakemberekből álló 3 fős zsűri a következőket vizsgálja: A rétesek eredetisége, íz-harmóniája, a tálalás esztétikuma. A verseny díjazása: A verseny I-III. helyezetett csapata emlékplakettet kap, illetve 1 közönségdíjat is kiosztunk.
Részvételi díj: nincs.
Nevezés: 8800 Móricz Zsigmond Művelődési.Ház Hajgató S. u. 1. Farkas Tibor 30/3968-678
14
DT
2004. szeptember 14.
APROHIRDETES

INGATLAN
BÉRLET
Nk-án a K-i városrészben 10 emeletes épületben 54 nr-es, kétszobás, két erkélyes, központi fűtéses lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 70/247-0497 (5362K)
JARMU
Fiat Ritmo, 89-es üzembe helyezésű eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 30/408-4008 (5349K)
VEGYES
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 nm-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8x9 méteres garázs-zsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nr-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K)
Nk-án a belvárosban 126 m2-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve balatonparti, vagy hozzá közel eső lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Elcserélném nagykanizsai egyszobás 42 m2-es félkomfortos, Király úti önkormányzati lakásomat hasonlóra bent a városban. Tel.: 93/322-537 (5347K)
Eladó Nk-án a Csengery úton az uszodánál kétszobás, gázas, valamint Zalakomárban kétszobás, gázas családi ház 390 négyszögöl telken. Érd.: 93/386-799 (5359K)
Szentgyörgy vári hegy IV. hegyháton 70 m2-es, kétszintes, központi fűtéses ház 600 négyszögöl telekkel, jó állapotban eladó. Érd.: 93/315-526 (5360K)
Bajcsán 29 éves, 1827 m2 területen lévő, háromszobás, 2 konyhás, 2 fürdős, étkezős családi ház eladó vagy kanizsaira cserélhető. Irányár: 10 M Ft. Érd.: 30/270-8592 (5361K) Szép természeti környezetben, Nagybakónak Déli-hegyen, 1374 m2 szőlő, 648 m2 szántóval és 12 m2-es épülettel (alatta földpince) jutányosán eladó. Érd.: 93/315-559 (este)
Mórichelyi hegyen szép birtok, kis épület, kis szőlővel olcsón eladó. Érd.: 93/322-702 (5365K)
Háromszobás lakás garázzsal, Corvin 3/a. alatt eladó. Érd.: 30/441-1060 (5366K)
Nk-án csendes környéken az Olaj utcában két szobás, III. emeleti, egyedi fűtésű, saját vízórás lakás azonnali beköltözéssel reális áron eladó. Érd.: 30/351-6384 (5367K)
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/586-7405 (5319K)
Golden Retriever kiskutyák jó minőségű szülőktől eladók Nagyrécsén. Érd.: 20/3910-923 (5368K)
Kiskanizsán Kisrác út 15-ben (telefon: 329-244) 5 db hordó (50-200 l-ig), szőlőprések, kád, darálók, valamint tőkén rizling szőlő eladó. (5369K)
Olcsón eladó vitrines sorszekrény, konyhai sarokpad, hűtőszekrény, elektromos kukoricadaráló, cserepes muskátlik és liliomok. Érdeklődni: 30/270-8592 (5370K)
Babaholmik, Avent Isis kézi mellszívó eredeti csomagolásban, háromfunkciós, mózeskosaras babakocsik alig használtan eladók Nagykanizsa, Olaj u. 8. szám alatt. Telefon: 93/326-516 (5371K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
Fuvarozást, áruszállítást valamint költöztetést vállalok 4x2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
Idős, beteg emberek gondozását, felügyeletét vállalom otthonomban, akár egész nap. Érettségivel és egészségügyi ismeretekkel rendelkezem. Tel: 30/270-8592 (5357K)
Bőr- és szövetvarrásban jártas női-, férfi munkatársakat keresünk. Érd.: 70/220-1061, 70/5000-679 (5363K)
Német nyelv szakos tanárnő tanítást és nyelvvizsgára felkészítést vállal iskolásoknak és felnőtteknek. Érd.: 30/310-4294 (5372K)
Német nyelvből korrepetálás, érettségire, nyelvvizsgára felkészítés 1, 2, 3 fős csoportokban. Érd.: 30/204-1700 (5373K)
Fűnyírást, kaszálást, kerti, udvari, hegyi munkákat vállalok. Tel.: 20/510-2723, 93/323-984 (5374K)
Tanítónő általános iskolások felkészítését, tanítását vállalja. Érd.: 30/310-4294 (5375K)
TARS
160/70 fiatalos, értelmiségi özvegy férfi, hasonló sorsú hölgy ismeretségét keresi 65 éves korig, leiige: „Kettesben könnyebb". (5376K)
I
Kőműves, tetőfedő, bádogos, tetőszigetelő munkák azonnali kivitelezése! Érd.: 30/9370-081
hí!íö* Jó hallani !
I Ingyenes haflásmérés, szakorvosi vizsgálat, hallásgondozás
Korszerű megoldások fülzúgás
megszüntetésére
Digitális és analóg hallókészülékek
kiadása, közgyógyellátásra is
Tartozékok, elemek értékesítése
8800 Nagykanizsa, Fö u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17h. Orvosi rendelés: 13-17h.
1062 Budapest. Andrássy út 76. Tel: (1) 311-5058

é
A VOLÁN OKTATASI KFT. NAGYKANIZSA, SZÉCHENYI TÉR 5-9.
_ TEL.: 93/516-634
tZuZ&F'' OKÉV NYT. SZÁM: 01003202
Akkreditált Felnőttképzési Intézmény, Akkreditált programokkal! (Igénybe vehető a törvényben előírt adókedvezmény!)
Tanfolyamot indít szeptember 18-án 8.30 óra hétvégi szeptember 28-án 16.00 óra hétközi előadásokkal személyautó, motor és segédmotor kategóriákban. Diákkedvezmény! Részletfizetés! Ingyenes tankönyvkölcsönzés! Szeptember 15-én 16.00 óra belföldi árufuvarozó- és autóbuszvezető szaktanfolyam.
Oxford Teacher Training
A MAS Nyelviskola az Oxford University Press kiadóval közösen ingyenes akkreditált továbbképzést szervez angol nyelvtanárok részére.
A képzés célja: felkészítés az új típusú érettségi vizsgákra. A tréningen a résztvevők megismerkedhetnek az Oxford University Press speciálisan erre a célra kidolgozott tankönyveivel. A képlés helye:
Mis Nyelviskola, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. Telefon: (93) 312-177, )30) 216-2801
▲ Jelentkezési határidő: 2004. szeptember 17. A tréning 30 kreditpontot ér.
- Kérje részletes tájékoztatónkat!
-1 MAS Nyelviskola,
Nagykanizsa. Erzsébet tér 16. Telefon: (93) 312 177. (30) 2)6 2801
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁK AKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
PASSIÓ
A film minden szereplője korhű nyelven beszél. A zsidók arámi nyelven, a rómaiak pedig latinul. A filmet Matera városában, és a Rómában felépített Jeruzsálem díszletei között forgatták. A film Caravaggio olasz barokk festő műveire emlékeztetve a világosság és a sötétség éles kontrasztjai között vibrál. Lenyűgöző, szenvedélyes látomás.
Nyitva: minden nap 9—21-ig
15
HQfflPHH
2004. szeptember 14.
SPOT
ZALA MEGYE SPORTNAPJA
Szeptember 11-én a Mindenki Sportpályája adott otthont a Zala Megye Sportnapja című rendezvénynek. Elsőként Rost János, városunk alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd Kiss Bódog Zoltán, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg beszédével a sportnapot:
- Hagyományt szeretnénk teremteni ezzel a rendezvénysorozattal. A sport valóban nemesít. Az idei olimpián a magyarság bizonyította, hogy a sportban élenjáró 15 ország közé tartozik. Ez a program tömegmozgalomként lehetőséget kínál, hogy a kisfalvakból érkezők is megmérettessék magukat.
A Hevesi Sándor Általános Iskola sportakrobatikai bemutatója után három helyszínen vették kezdetüket
a versenyek 199 egyéni indulóval, 161 csapattaggal és 150 különféle sportág bemutatóival. Az Olajbányász Telepen zajlott a férfi és a női tekeverseny, melyen a kanizsai női csapatnak sikerült megszereznie az első helye, míg egyéniben a nőknél Hornyákné Marton Hajnalka végzett az élen. A Péterfy Sándor Altalános Iskolában a férfi és a női egyéni sakkversenyek zajlottak, itt nem sikerült a elők közé bekerülniük a kanizsai sportolóknak. Atlétikában, férfiaknál 100 méteren Béres Tibor lett az első, aki távolugrásban is győzött. Speciális atlétikában a férfi 100 méteres versenyszámban Bonnyai Ferenc, a 100 méter nőiben Berendés Eszter, a 4x200 méteres csapatversenyben a kanizsai csapat lett dobogós. A városunkat képviselő Belvárosi Barkácsbolt férfi labdarúgócsapata a kispályás foci harmadik helyének örülhetett.
BÍRÓKÉNT az olimpián
Dolmányos József, a nemzetközi minősítéssel rendelkező kanizsai bokszbíró az athéni olimpián működött augusztus 14-től augusztus 31-ig, ahol 40 meccset pontozott és 13-at vezetett. Szemtanúja volt az olimpia nyitó és záróünnepségének egyaránt. 2000-ben az európai nemzetközi vizsgát tette le, majd 2002-ben pedig a világ nemzetközi vizsgát szerezte meg Romániában.
- A lengyelországi kvalifikációs versenyen a magyar ökölvívók nem szereztek kvótát, de az Európa-baj-nokságon Pulában még megszerezhették az esélyt az olimpián való indulásra. Az első kvalifikációs versenyen 35 bíró volt, én a harmadik helyen álltam. A következő svédországi kvalifikációs versenyen Göteborgban szintén 35 bíró indult, ott már második voltam. Érdekes módon mindkét esetben a lengyelek és a svédek vezettek előttem, talán azért, mert a hazai pályát élvezték. Ezt követte az elő-olimpia Athénban, ahol már a Vi-
lágszövetség elnöke és a bíróbizottság vezetői is mind jelen voltak, ott mutatkoztam be. A régi bíró, aki a 2000-es sidneyi olimpián vett részt, ezen az olimpián nem szerepelhetett, egy bíró csak egy olimpián vehet részt, így kerültem előtérbe. A világ minden részéről 38 bíró érkezett. Az utolsó napig az első helyen voltam, de az utolsó nap a második helyre kerültem. Ezt követte az Abu-clabi torna, amire azokat az európai bírókat hívták meg, akik számításba jöhettek az olimpián. 54 bíró közül harmincegyet választottak az athéni olimpián vezető és pontozóbírónak -fejtette ki az ökölvívóbíró.
- Milyen versenyeken vett részt?
- Nagyon sok nemzetközi versenyen vettem részt, voltam Női Euró-pa-bajnokságon, a hazai versenyek és kupák mellett Svédországban, Írországban, Görögországban, Románia vezettem mérkőzéseket. Sehol sem találtak kifogást a működésemben.
- Hogyan értékeli a magyar ökölvívókat?
- A magyaroknak sajnos nem sikerült helyezést szerezni, pedig reméltem, hogy legalább három érmünk lesz. A Balzsay Karcsi, a Bedák Zsolt és a Káté Gyuszi nem nyertek, a két fiú, Bedák Pali és a Balogh Vilmos kiestek. Bedák Palit nagy esélyesnek tartottam, akár még olimpiai bajnoknak is.
- Hogyan teltek el a napjai?
- Minden nap délben kezdődött egy megbeszélés az aznapi teendőkről, hogy mire kell jobban odafigyelni. Mozgásom nem volt. Éjfélig mindig volt elfoglaltságunk.
Az olimpiát követően egy pécsi nemzetközi versenyen, mint pontozóbíró működött Dolányos József. Az elkövetkező időszakban sem unatkozhat majd, hiszen a magyar bajnokságok, serdülő, kadett, junior, felnőtt- és a női bajnokságok jelentenek majd számára újabb kihívást
N.K.
A Kanizsa Napok 2004 rendezvénysorozat keretében a Városi Természetbarát Bizottság és az Olajipari Természetbarát Egyesület 2004. szeptember 19-én (vasárnap) gyalogos és kerékpáros túrát szervez Nagykanizsa környékére, várva a sportkedvelőkjelentkezését.
A túra útvonala: Csónakázótó büfé (rajt) - Gáspár-hegy -Erzsébet telep - Csákányháza -Csónakázó-tó büfé (cél). A távolságot 10 és 15 km-es köny-nyű, középnehéz és kerékpáros kategóriákra osztották. Nevezni a rajtnál 8.30 és 10.00 óra között lehet, díjtalanul. A túra útvonalát szalagok jelzik. Segítségül az indulók a rajtnál térképvázlatot kapnak. A kerékpáros útvonal túlnyomórészt természetes terepen halad, ezért erre alkalmas kerékpárokkal ajánlott nevezni. A túra nem verseny, minden résztvevő emléklapot kap. A rendezvényt az időjárási körülményektől függetlenül mindenképpen megtartják, azon mindenki a saját felelősségére vehet részt.
_ iwes jgaí ,
m [J |* te
*f§y-: ■ jjriiíarr
iyi

Nagykanizsán a Király-udvarházban eladó a Vásárcsarnokra és Plázára néző 50 m2-es I. emeleti kétszobás nagyerkélyes összkomfortos lakás, szeptemberi átadással.
Eladó továbbá a Király utcai oldalon, I. emeleti 65 m2-es háromszobás, erkélyes összkomfortos lakás 2005. év eleji átadással.
Egyeztetés, tervismertetés. ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, PetőfiS. u. 5. I.em. Tel./fax: 93/516 715 vagy 30/901 9013
E-mail: balassabela@chello.hu.
Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
Állami támogatású hitelek, szociál-politikai támogatás, áfa- visszaigénylés, illetékmentesség igényelhető.
QKHMA7
Kedves Olvasóink!
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy megjelent kolléganőnk,
(Jja/cottpi (Ersséfiet
verses-novellás kötete, az
AQQftaí méíyvörösöen
A könyv megvásárolható szerkesztőségünkben _990 Ft-os áron.
Tanuljon és vizsgázzon helyben a
DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN,
a város egyetlen akkreditált nyelviskolájában, ahol a tandíj és a vizsgadíj 30%-át visszakapja!
Ajánlatunk: szeptembertől folyamatos kezdéssel
1. Normál és intenzív ütemű képzés (4-10 óra/hét)
2. Államilag elismert, EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás, minőségi garanciával!
kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó, társalgási és vizsgákra felkészítő szinten,
ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvből, vizsgáztató tanáraink vezetésével!
Jelentős kedvezmények: Diákoknak, törzstanulóknak és a szeptember 6-ig beiratkozóknak!
* Ingyenes próbavizsga, a legjobbaknak ingyenes vizsga!
* GARANTÁLT NYELVVIZSGA - szerződéssel!
* Kedvező óradíj részletfizetési lehetőség!
* Orakezdés: délelőtt, délután, este vagy szombat délelőtt Beiratkozás: személyesen, a jelentkezés sorrendjében
Minősített képzés, kis létszámú csoportokban, a legkedvezőbb ÁRON!
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
Kőnig menü ♦ 400 Ft / menü kiszállítva
y Vállalati étkeztetést vállalunk ■S Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu Érd.: 93/700-137
KTÓBER v*
1-3. S
NAGYKANIZSAI O VÁSÁRCSARNOK, PLAZA 3
Cf9
DAEWOO
A kepen látható autó illusztráció.
Átlagos fogyas/tas: 7.15 r 100 km. COj-kibo.
Vanr aminek nem lehet ellenállni!
Daewoo Kalos már 1890000 Ft-tól!
A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben Az ár az alnpmodellre vonatkozik, az akció 2004 szeptember 30-ig tart.
Daewoo. Nagyszerűbb, mint gondolná.
Kiss-Gerencsér Autóház
Nagykanizsa, Récseí u. 1. Tel.: 93/518-940
mm -w
XVI. évfolyam 32. szám • 2004. szeptember 21. • Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
f J
C HONOS
TÁRSKERESŐ KLUB
Ha komolyan gondolja a társkeresést!
8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121
m m^simm
Szeptember 18-án Nagykanizsára érkezett Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelölt, aki Litter Nándor polgármesterrel folytatott beszélgetést. Rövid belvárosi sétát követően az M7-es autópálya Becsehelytől Letenyéig tartó 9 kilométer, illetve az M70-es autóút Letenyétől Tornyiszentmiklósig terjedő 19 kilométer hosszúságú szakaszának átadásán vett részt (bal oldali képünk). A Mura völgyében a Korongi dűlőben készült el az Európában egyedülálló fiig-gesztett-fcszített híd, melyen a hagyományok szerint az avatás után egy hordócskát is átgurí-tottak (jobb oldali kép).
Szeptember 18-án immár második alkalommal adott otthont a kiskanizsai városrész a Kiskanizsai Polgári Olvasókör, az Együtt Kiskanizsáért Egyesület és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház által közösen szervezett „Sáskajárás - Sáskavarázs" című rendezvénynek. Idén nagyobb szerepet kapott a rétes, de az árvácska sem hiányzott a rendezvényről. Szüreti felvonulással vette kezdetét a fesztivál, majd a nap folyamán mindenki találhatott kedvére való programot. Öt csapat nevezett a rétes sütő versenyre. Első egy tótszerdahelyi, második egy murakeresztúri, harmadik pedig a Thúry Szakközépiskola csapata lett.
2
VÁROSHÁZA
2004. szeptember 21.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város az elmúlt évek hagyományainak megfelelően ez évben is részt vesz az Európai Autómentes Nap programsorozatában, amelynek időpontja:
2004. szeptember 22. (szerda) A Polgármesteri Hivatal a társszervekkel közösen sport és kulturális programot szervez. Az autómentes nap lehetőséget biztosít a városlakók számára környezetkímélő közlekedési módozatok kipróbálására, amelyek egészségesebben, az épített és természeti értékeinket megőrizve, a mobilitást nem csökkentve elégítik ki a közlekedési igényeket. Az autómentes nap jelmondata:
BIZTONSÁGOS UTCÁKAT A GYEREKEKNEK Ennek jegyében fő téma a tömegközlekedés, a kerékpáros és gyalogos közlekedés biztonságosabbá tétele mindenki, különösen a gyermekek számára. Az autómentes napot a kerékpározás napjának tekintjük és egyúttal szeretnénk felhívni a figyelmet a megnövekedett személygépkocsi-használat okozta problémákra. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a rendezvények sikeres lebonyolítása időszakos útlezárást tett szükségessé: Szeptember 22-én (szerda) 12.30-14.30 óráig a Fő út (Dél-Zalai Áruháztól a Csengery út és a Sugár út kereszteződéséig) a forgalomból lezárásra kerül, ezért kérjük a lakosság türelmét és megértését. Az útlezárás időszakában az autóbuszok az Autóbusz pályaudvar - Zrínyi utca - KÖGÁZ irodaház (ideiglenes megálló) - Deák téri megálló, illetve Rozgonyi utca kerülőútvonalon közlekednek. Az érintett autóbuszok részletes útvonala és megállóhelyei a www.nagykanizsa.hu honlapon láthatók.
AZ EURÓPAI AUTÓMENTES NAP PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 22. (SZERDA) Helyszín: Nagykanizsa, Erzsébet tér - Fő út. 08.00 Zalai Tekergő kerékpáros túra indítása 10.00 Az Európai Autómentes Nap megnyitója 10.05 Óvodások zenés tornabemutatója 10.05 Egészségsátor. Egészséges táplálkozás bemutató (vérnyomásmérés, testsúlymérés, magasságmérés, koleszterinszint-mérés, drogtáska-bemutató) 10.30 Biztonságos utcákat és kerékpárutat a gyerekeknek (óvodások kerékpáros menete) 10.30 Sportakrobaták bemutatója 13.00 Korosztályos (leány, fiú) Városi futóverseny. Helyszín: Fő út (Dél-Zalai Áruház és a Csengery utca kereszteződése). Táv: I. korcsoport (leány) 1 kör, I. korcsoport (fiú) 1 kör, II. korcsoport (leány) 1 kör, II. korcsoport (fiú) 1 kör, III. korcsoport (leány) 1 kör, III. korcsoport (fiú) 2 kör, IV. korcsoport (leány) 2 kör, IV. korcsoport (fiú) 3 kör, Középiskola (leány) 3 kör, (fiú) 3 kör. 14.00 Városismereti akadályverseny 5 fős csapatokkal 14.00 Kerékpárok biztonságtechnikai ellenőrzése 14.30 Kerékpáros Ügyességi Vetélkedő 14.30 Közlekedési baleset imitálása, elsősegélynyújtás. Bemutatók: 14.30 Ifjúsági birkózók a szőnyegen 15.00 Judokák a tatamin 15.00 KANIZSAI ÖKOHAJTÁNY Emberi meghajtással készített járművek találkozója 16.00 Városkörnyéki kerékpáros keringő befutója.
EURÓPAI AUTÓMENTES NAP
Zala Volán buszok útvonalmódosítása 2004. 09. 22-én 12.30-14.30-ig lezárásra kerül a Fő út az Erzsébet térről a Csengery - Sugár út sarokig. Ezen idő alatt a Zala Volán menetrendszerinti járatai nem érintik a Dél-Zalai Áruház és Gelka elnevezésű megállókat.
Kerülő útvonalon közlekedő járatok: 12, 17, 18, 32-es vonal: Au-tóbusz-állomás irányából: Zrínyi úti ideiglenes megállóban állnak meg az autóbuszok. Autóbusz-állomás irányába: Rozgonyi u. 1. megállóban állnak meg a járatok. 23-as: Megállót nem érint az útvonalmódosulás, de a kerülő út miatt a vasútállomás irányába az 1. sz. Postai megállótól kb. 5 perc késések várhatók. 24-es: Miklósfa irányából lesz változás, a járatok Csengery út - Sugár úton haladva közlekednek, ezért az Apolló mozi elnevezésű megállótól kb. 5 perccel korábban lesznek a következő megállókban. 29-es: Kiskanizsa irányába: Bolyai János Általános Iskola megálló - Kalmár úti megálló érintésével közlekednek. Kiskanizsáról: Király út - Kalmár út - Vásár út - Erzsébet téri nyomda megálló.
K 33 VI SELŐ I F
Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait várja 2004. szeptember 24-én, pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap utolsó péntekén ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a bajcsai kirendeltség épületében.
EMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városvédő Egyesülettel 2004-ben is ünnepi műsorral emlékezik az aradi vértanúkra. Kérjük, koszorúzási szándékukat jelezni legkésőbb 2004. október 5-én 14 óráig a 06-30/3305-417-es telefonszámon Dékány Beatrixnek, a Hevesi Sándor Általános Iskola szabadidő-szervezőjének.
'' N
Nagykanizsa megyei jogú város jegyzője pályázatot hirdet ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR betöltésére határozatlan, illetőleg határozott időre szóló kinevezéssel
Ellátandó feladat: Kiemelt építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése (helyszíni szemle, hiánypótlás, tárgyalás, határozathozatal) és végrehajtása Nagykanizsa közigazgatási területén 1 fő határozatlan idejű kinevezéssel, és 1 fő tartós távollét (szülési és gyermekgondozási szabadság) miatti helyettesítéssel, előre láthatóan 2007. január l-ig.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995.(11.3.) Korm. sz. rendelet 1. sz. mellékletének I./4. Építésügyi igazgatási feladatok I. besorolási osztályban felsorolt iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség; főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség; legalább egyéves szakmai (tervezői, kivitelezői), továbbá kétéves közigazgatási gyakorlat, vagy legalább hároméves közigazgatási gyakorlat. (Ezek hiányában felmentés kérhető.), „B""kategóriás gépjármű vezetői engedély. Közigazgatási alapvizsgát és szakvizsgát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. 25. §-ának rendelkezései szerint kell megszerezni, illetőleg a Belügyminisztérium Építésügyi Hivatala szakmai felügyeletével szervezett szakmai továbbképzésen kell részt venni. Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint. A pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyző részére kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., telefon: 93/500-700 vagy 500-708), melyhez csatolni kell: az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, szakmai és közigazgatási gyakorlat hivatalos igazolását.
A pályázatok benyújtásának határideje a pályázati hirdetmény Belügyi Közlönyben való megjelenését követő 15. nap. A benyújtott pályázatok elbírálására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. A munkakörök a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthetők.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető-főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka. Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea. Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapteijesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. szeptember 21.
ADOCSOKKENTES
A magánszemélyeket érintő adócsökkentésekről tartott pénteken délelőtt sajtótájékoztatót Göndör István országgyűlési képviselő.
- Bár politikai ellenfeleink a pozitív változás ellenére megpróbálják elrontani az emberek szájízét, ezért összegyűjtöttem, hogy 1999-2002 között a beígért nagy adóreformban a 20-30-40 százalékos kulcs egyszer sem változott négy év alatt semmit - mondta a tájékoztatót elején Göndör István.
2002-ben a minimálbér adóját az MSZP eltörölte, ez havi hatezer forintot jelentett a legnehezebb sorsú rétegeknek, és most is az az egyik legjelentősebb kihívás, hogy ennek a körnek miként lehet segítséget nyújtani. Az 18 százalékos adókulcs nem csökken
tovább, hanem 1,5 millió forintig marad ez az adó mértéke, ellentétben a még ebben az évben érvényben levő mértékkel, amely szerint 800.000-1500.000 forintos jövedelem között 26 százalékos kulcs van. A képviselő hangsúlyozta, hogy a 18 százalékos adókulcs másfél millió forint határig szól, a magasabb adókulcs e fölött lép életbe. Tízmilliós jövedelemnél tehát 1,5 millió összegig 18 százalékot kell megfizetni, afölött 38-at. A minimálbér és az azt alig meghaladó jövedelemmel rendelkezőknek úgy kíván a kormány segíteni a gyermek kedvezményt igénybe vehe-tőségében, hogy egyfajta visszatérítési formát dolgoznak ki. Ennek mértékéről meg részletek nem ismeretesek.
VALLALKOZOIFORUM
A Vasemberház Dióssy-termébe invitálta a város vezetése szerdán délután a vállalkozókat, hogy a város stratégiai tervének végleges formába öntése előtt kikérje az ő véleményüket is. Litter Nándor polgármester bevezetőjében összefoglalta az elmúlt két évben elért eredményeket, ismertette azokat a beruházásokat, melyek előkészítése vagy megvalósítása folyamatban van. Mint mondta, ahhoz, hogy a kistérség a fejlődés útjára állhasson, a gazdaság fellendülhessen, úgy az oktatás, mint az infrastruktúra területén komoly fejlesztésekre van szükség. Mindeközben nem szabad megfeledkezni azokról sem, akik szociális körülményeiket figyelembe véve segítségre szorulnak. Az innovációs központok, inkubátorház kialakítása, turisztikai központ létrehozása, a mintegy 1,1 milliárd forintos hulladékgazdálkodási projekt vagy a környék 19 települését érintő szennyvíz-beruházás a tervezett épület - felújításokkal - mint például a Zsinagóga, a régi mozi, vagy a későbbiekben a HSMK rekonstrukciója - ugyanúgy ezen program részei, mint a közfürdő vagy az albérlők házának létrehozása - hangzott el többek között a tájékoztatóban.
Ezt követően azok a kitűzött célok kerültek ismertetésre, melyek
mentén a stratégiai terv készült. A célkitűzések között szerepel többek között az évenkénti 400 új munkahely létrehozása, a foglalkoztatási szint növelése, a bérlakás-állomány 150 lakással való bővítése, legalább egy megújuló energia-forrás projekt elindítása, a főiskolai hallgatói létszám legalább 600 főre való kibővítése úgy, hogy az ehhez szükséges tantermek és kollégiumi elhelyezés is biztosítva legyen, a város valamennyi háztartásának bekapcsolása a szelektív hulladékgyűjtésbe, az illegális lerakók megszűntetése -mindezeket egyébként 2006-ig tervezi megvalósítani az önkormányzat. Az ismertető után kötetlenebb formában a vélemények cseréjére került sor. Több vállalkozó is szóvá tették, hogy - bár sok a munkanélküli a városban és környékén, mégis - komoly problémát jelent a szakképzett munkaerő megtalálása. Nagy segítséget jelentene, ha a piaci igényekhez igazodna a szakképzés, vagy a hiányszakmákat figyelembe véve indulnának a közelben átképzési tanfolyamok. A vállalkozókat sújtó magas adóterhek sem igazán vonzzák Nagykanizsára a befektetőket, mint ahogy a városunkban működő vállalkozások között is szép számmal akadnak, akik inkább a város határain kívülre igyekeznek a költségek csökkentése érdekében.
A múlt héten ülésezett a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Az összejövetel egyik napirendi pontja az osztrák-magyar PHARE-CBC-pályázaton való részvétellel kapcsolatos tudnivalók megbeszélése volt. Mint azt Burján Emesétől, a Miniszterelnöki Hivatal kistérségi megbízottjától megtudtuk, a pályázat keretein belül lehetőség nyílna arra, hogy a Czinki László ötletén alapuló, nagyjából a Zalakaros -Kerecseny-Nagyka-nizsa által határolt háromszög alakú területen megkezdve, de az egész kistérség területére kiteijesztve kiépítésre kerüljön egy tájpark. Ehhez természetesen elengedhetetlen a települések közötti szoros együttműködés.
A turizmus fejlesztését a kistelepülések jelentős részén egyébként is mint az egyik - néhol az egyetlen - lehetséges kitörési pontnak tartják, hiszen a zalai táj szépsége, a természeti adottságok, a karosi gyógyturiz-mus, a környék eddig kialakított turistaútjai mind-mind azt jelzik, hogy van mire építeni e közös projektet. A pályázat lehetőséget teremt arra, hogy a turizmusra vonatkozó elképzeléseiket a települések most egységes arculatot teremtve, együtt valósíthassák meg. A projektben húsz önkormányzat vállalta a részvételét, de természetesen a későbbiekben majd a térség többi településének is lesz lehetősége csatlakozni a tájparkhoz.
S hogy a projekt megvalósulása esetén milyen előnyök várhatók? A tájpark a térség városaiba érkező turisták számára olyan háttérszolgáltatásokat (lovasturizmus, falusi turizmus) kínál, ami a térségben tartózkodás idejét több nappal meghosszabbítja; a terület fejlesztése összekapcsolható a Mura és a Dráva túloldalán elindult natúrturisztikai és vízi turizmusra építő elképzelésekkel és akár egy határon átnyúló natúrpark is kialakítható a későbbiekben; más pályázatok elbírálásánál (pl. kerékpárutak építése) pozitívumot jelenthet; s nem utolsósorban a térség vállalkozói számtalan ponton kapcsolódhatnak a tájpark fejlesztéseihez. Az ülésen döntés született arról, hogy a 120 milliós pályázathoz szükséges dokumentumokat az érintett önkormányzatok gyűjtik össze - a sajáterőt is az önkormányzatok biztosítják -, a társulás pedig vállalja a műszaki előkészítést illetve a pályázat beadását.
SZEPTEMBERI ÉKSZERSZÜRET
A BRILIÁNS ÉKSZERÜZLETBEN! Minimum 20.000 Ft vásárlás esetén ügyfeleink ajándék órát
választhatnak. 14 K-os aranyékszerek 2900 Ft/g áron a készlet erejéig. Nagykanizsa, VASEMBERHÁZ 93/310-600
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. augusztus 27-i ülésén döntött arról, hogy a Nagykanizsa, Katonarét helyi építési szabályzatáról szóló rendeletét módosítja. A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
pbí «—■—"">——----> «p s m, 8 m i m
UU UU UU i » '' ^JJ i ■ i i m i ^ ^ i jjj i » i ^JJ i ■ i i m í yy i ■ i i m. i
íS>r~,.ᣗj: j>- £ r-í , www.conternet.hu indulnak Nagykanizsán
£ «•>
!§§
C tu 0) * o
Országos Képzési Jegyzék (OKJ)szerinti
^ Számítógépkezelő (alapfokú)+ ECDL, ib Számítástechnikai szoftverüzemeltető (középfokú)+ECDL, -fi Rendszerinformatikus-rendszergazda (emeltszintű)
Cégek, intézmények számára a tanfolyami díj a szakképzési alap terhére elszámolható!
30% ADÓKEDVEZMÉNY!
Tel; (70) 2153-279, (93) 322-357 Rendszergazda képzés: (30) 2164-668
Oktatási segédanyagok^ ECDL-bizon Áfamentesség
\
TT Á DACDAT TTT1T A
ViUCUarUJul l IlViV
2004. szeptember 21.
Az előző alkalmakhoz hasonlóan ezúttal is a Hevesi Sándor Művelődési Központ adott otthont a Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége által szervezett állásbörzének, ahova ezúttal 43 kanizsai és környékbeli munkáltató valamint 10 civil szervezet érkezett, összesen 560 állásajánlatot kínálva a megjelent közel ezer érdeklődő részére. A szervezők előzőleg 1200 főt tájékoztattak levélben az állásbörzén várható lehetőségekről.
- Az augusztus végi adatok alapján a térségben a regisztrált munkanélküliek száma 2751 fő, ami ugyan az előző év hasonló időszakához viszonyítva 0,4 százalékos csökkenést mutat, de ez a javulás részben az idénymunkák elhúzódásával magyarázható - mondta Somos Béláné kirendeltségvezető. A munkanélküliek képzettsége szerint 5 százalékuk egyetemet, főiskolát végzett, 25 százalékuk rendelkezik érettségivel, szakközépiskolával, 31 százalék a szakmunkások aránya, míg 39 százalék a nyolc általánost végzettek köréből kerül ki. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a munkanélküliek között nőtt a képzettebbek aránya. A munkát keresők többsége ma már nem a kereseti lehetőség iránt érdeklődik először, sokkal fontosabb számukra, hogy milyenek a munkakörülmények: milyen a munkaidőbeosztás, kell-e túlórázni, milyen munkabéren felüli juttatásokra számíthat. Ha a teljesítményelvárások nincsenek megfelelő arányban a bérekkel, az álláskeresők könnyen odébbállnak. A hiányszakmák kialakulása is leggyakrabban erre vezethető vissza: a munkát kereső nem érdekelt a munka elfogadásában.
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete szeptember 24-én, pénteken 15.30-kor tartja őszi szezonkezdő klubfoglalkozását, a kórház tanácstermében, ahol Dr. Mihalecz Károly orr-fül-gégész adjunktus tart előadást „A szénanátha és kezelése napjainkban " témában az érdeklődőknek.
Poszavecz József elnök
A HÁZ ÉS A KÖTÉLVERŐK VÉDŐJE
Hosszú évtizedeken át állt üresen a Magyar utca 24-es számú ház falán a szoborfülke. A házat Noll Ákos és családja közben felújíttatta, de a fülke a két homlokzati ablak között ott maradt üresen. Múlt pénteken azonban funkciót nyert a kis nyílás, védőszentet kapott a régi ház, és néhány jó ember akaratából múltunk, helytörténetünk egy apró, rég elveszettnek hitt darabkájával lettünk gazdagabbak. A fából faragott Szent András szobrot a ház tulajdonosa, a kötélverők távoli leszármazottja, Noll Ákos he-lyezte el a szoborfülkében.
- A szobor története az, hogy folyik a táblaállítási akció, és ez a ház nemcsak szép, hanem érdekes is. Itt hajdanán egy kötélverőműhely működött. Rozs Ferenc kötélverő műhelye. A jelenlegi tulajdonos, a Noll család leszármazottja Rozs Ferencnek. Ritkaság, hogy hosszú ideig egy család tulajdonában marad egy épület, de mint látják, előfordul. A ház homlokzatán lévő a szoborfülke gyermekkorom óta üres. így adódott a lehetőség, hogy valamit kellene bele rakatni. Eszembe jutottak a fafaragók, akik már eddig is rengeteg szobrot készítettek. Megkerestem Wegroszta Zoltán urat, vállalná-e a saját költségére, adományként a szobor elkészítését. A ház lakói elfogadták a lehetőséget, és történhetett meg, hogy e naptól Szent András fa szobra a szoborfülkébe kerül. A későbbiek során pedig készül egy tábla, amely megörökíti a ház és a szobor alkotásának történetét. Szent Andrásról elmondanám, hogy névnapja az ország nagy részén dologtiltó nap, ilyenkor össze szokták kötözni az összes szerszámot, hogy
még véletlenül se fogja kézbe senki - mondta bevezetőjében Tarnóczky Attila, a szoborállítás kezdeményezője.
- A Fafaragó Egyesület nyolcadik éve működik a városban. Az egyesület céljai között szerepel Nagyka-
A N i) R A S Alí^Ö''&TTC^I-a
András Betszaidában, a Genezáreti tó partján született, Jónás halász fia és Péter fivére. Keresztelő Szent János tanítványa volt, őt hívta meg Jézus legelőször, s Péterrel, Jakabbal és János evangélistával alkották az Úr első négy tanítványát. Kis-Ázsiában, a Fekete-tengertől délre fekvő országokban, Trákiában és Görögországban térített. Eletének utolsó állomása Patrasz volt, ahol a helytartó feleségét megkeresztelte. A helytartó megharagudott rá, megkorbácsoltatta és „X" alakú keresztre (András-kereszt) kötöztette Andrást, hogy lassú halállal haljon meg. A kereszten függve két napig prédikált a legenda szerint, s amikor a szolgák kínozni akarták, megbénult a kezük. A haldokló András körül égi fény világított, s a helytartó még ekkor is gúnyolta. Ebben a gúnyolódásban megtébolyodott, s útban hazafelé meghalt.
Az egyházi év kiszámításánál fontos dátum a szent ünnepe, november 30., hisz az ehhez a naphoz legközelebb eső vasárnap advent első vasárnapja, az új egyházi év kezdete. Védőszentként tisztelik a halászok, halkereskedők, kötélverők, hentesek, vízhordók. A bányák védőszentje.
nizsa város díszítése is. így jöttek létre a hegykapuknál lévő szentek szobrai, és a Székelykertben felállított szobrok. Szent András több minden más mellett a kötélverők védőszentje is. Köztudott róla, hogy jellegzetes formájú keresztre kötözve halt mártírhalált. Maga a szobor hatvan centi, tartalmazza azokat a jellegzetességeket, amelyek egy szentre, annak viseletére jellemző. írásos anyag nem maradt fent a szentről, ábrázolásai többnyire arra korra jellemzők, amikor a mester művét alkotta. Ezeket ámézve saját elképzelésem szerint alakítottam ki a szobor arcát - mondta a szobrot készítő Wegroszta Zoltán.
- Nagy megtiszteltetés volt, hogy Tarnóczky Attila megkeresett bennünket, hogy helyet adnánk-e az alkotásnak. Az ötlet hamar elnyerte mindannyiunk tetszését, és természetesen rendelkezésre bocsátottuk azt a kis szoborhelyet. Utólag igazolt az élet, hiszen nem engedtem a ház felújítása során a szoborfülke megszüntetését, bár akkor még nem tudtam, lesz-e funkciója valaha is. A fülkébe kerülő Szent András nemcsak a kötélverők, hanem a ház védőszentje is lesz innentől. A házon kívül a mesterségből mára semmi nem maradt, de legalább ez a szobor emlékeztet majd rá minket a kései utódokat. A műhely, a dédnagyapán haláláig, a 20-as évekig működött a házban, de még a nyolcvanas években is jöttek hozzánk, hogy a műhelyet keresik, hogy kötelet vásárolnának. Ahogy az ipar fejlődött, talán nem volt tovább szükség a műhelyre, így a családban az egykori kötélverők helyét vasutasok vették át, senki nem folytatta a régi hagyományt. Csak a hírnév maradt fenn, a családi elbeszélések, és az, hogy a házat ma is sokan köteles háznak emlegetik, jóllehet nem is igen tudják, honnan ered az elnevezés - mondta a szoboravatón Noll Ákos, a ház tulajdonosa.
- Kaposvárról kerültem a Rozs családhoz, a kötélverő a férjem nagybátyja volt. Amikor a férjem nagyapja meghalt, már rég nem működött a műhely, így a férjemnek is csak gyermekkori emlékei maradtak a kötélverőkről, a műhelyről
- mesélte Noll Ákos édesanyja.
- Sokáig egy Szűz Mária szobor volt a fülkében, úgy emlékszem. Aztán nem maradhatott ott, más idők jöttek, így sokáig üresen állt a szoborfülke. Az idős Rozs házaspárra már alig emlékszem - mondta Dr. Horváth György, a szemközti ház tulajdonosa.
2004. szeptember 21.
VÁROSPOLITIKA
h
KANIZSA
V. Intelligens Folyosó - Kanizsa Vásár, A Jövő Iparágai Informatikai és Környezetvédelmi Szakkiállítás és Konferencia
2004. október 1-3. A rendezvény fővédnöke: Kovács Kálmán, informatikai és hírközlési miniszter. A rendezvény szervezői: Nagykanizsa MJV Önkormányzata, Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar Befektetési és Kereskedelem-fejlesztési Kht., Zalaegerszegi Vásár Kft. PROGRAM 2004. október 1. péntek 10.00 Megnyitó (Rendezvénysátor színpada). Kovács Kálmán, informatikai és hírközlési miniszter, Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter. 14.00 Fejlesztési elképzelések és befektetési lehetőségek Nagykanizsán - Üzletember-találkozó (Multiplex mozi). Nagykanizsa befektetési ajánlatai, Finnországi delegáció, cégprezentációk, külföldi nagykövetségek képviseletei. A nap vendége a Finn Köztársaság nagykövetsége és Salo város küldöttsége.
2004. október 2. szombat 14.00 Informatikai konferencia
MEGSZÉPÜL A ZSINAG4
Három esztendő híján kétszáz évvel ezelőtt kezdték építeni a nagykanizsai Zsinagógát. Az egyszerű külsejű klasszicista épületet 1807-22. között építtette a 375 tagú zsidó hitközség a helyi földesúr támogatásával. Akkori rendelkezések szerint az utcafrontra nem épülhetett. A múlt század közepén bővítették és díszítették, és így válhatott Közép-Kelet Európa legnagyobb, és leggazdagabb zsinagógájává. A Holocaust, majd az azt követő évtizedek mind-mind nyomot hagytak az épületen, belső díszeitől folyamatosan megfosztották, értékeit ellopták.
1982-ben vásárolta meg az akkori Városi Tanács a Zsinagógát, így ma már a város tulajdona. A város nem bizonyult jó gazdának, hiszen több, mint két évtizedes az a sikeresnek nem mondható próbálkozás, hogy az épületet valamilyen funkcióra hasznosítsa, ehhez támogatást szerezzen, az állapotát megóvja, azt felújítsa. Most úgy tűnik, valami mégis elkezdődik, s az épület mégsem lesz a múlt mulasztásai, a halogatás martaléka.
-Az utóbbi években a tetőt folyamatosan felújítottuk, beázás-megszűntetés és műszaki állapotfenntartás érdekében. Az elmúlt évben történt az első részleges felújítás, amely már a végleges tetőállapot kialakítását célozza. A részleges ebben az értelemben területit jelent, azt, hogy a négy tetősík legrosszabb állapotú része megújult. Ebben az évben a másik három tetősík rendbetételére kerül sor. Húszmillió forintból a gerendázat és a tetőhéjazat is megújul. Ez a munkálat 60-70 százalékos készültségen van, várhatóan októberre készül el. A tető ezáltal olyan állapotba kerül, hogy a rekonstrukció során már nem kell hozzányúlni - mondja Karmazin József, városi főépítész
- Több éve próbált a város a Zsinagóga felújításához címzett támogatási igény benyújtásával támogatáshoz hozzájutni, de mindig voltak hangsúlyosabb célok. így ez a fel-
újítás hátrébb sorolódott. Mi történt most?
Most nyílt arra lehetőség, hogy a benyújtott címzett támogatási igény mellett, melyet rangsorolás esetén vélhetően a HSMK megelőz,
a Nemzeti Fejlesztési Terv keretén belül egy új pályázati lehetőséggel éljünk. Ez a pályázat A megújuló örökség, Zsinagóga rekonstrukció Nagykanizsán címet viseli. Ennek keretében a történelmi városrészek megújítására van lehetőség. A dokumentáció teljes egészében rendelkezésre áll. Annyiban tér el a korábbiaktól, hogy a főépület műemléki rekonstrukcióját tartalmazó terv mellett volt egy kiegészítő dokumentáció a kiszolgáló épületre, mely a Bazárudvar és a főépület között helyezkedett volna el. A mai műemléki szemlélet nem teszi lehetővé ezt a toldást. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szerint ez rontaná az épület műemléki megjelenését. Azt szorgalmazták, hogy az összes kiszolgáló egység kerüljön le a főhajó alatti térbe, az alagsori szintre. A földfeltöltés eltávolításával az alapfalak mélysége egyébként lehetővé teszi ezt.
- Amennyiben ezt a pályázatot támogatják, ezúttal átfogó, hoszszú évekre elegendő felújításon esik át a Zsinagóga épülete?
- Teljes rekonstrukció történik, és annak befejeztével kialakul egy
többcélú kulturális, közösségi funkció, amely a főhajóban helyezi el a nézőteret, és a főbejárat felől alakul ki egy előtér. A lépcsőtéren keresztül lehet lemenni az alagsori szintre, illetve felmenni a karzatra és a galériára. Érdekesség, f hogy a karzatszint nem egykorú az épülettel, később épült, de ma már szerves részét képezi az épületnek, műszakilag és helytörténe-tileg is érték. A másik különlegesség az épület telke, amely egyik irányba sem ér ki a közterületre, sem a Zrínyi utca felé, sem a Fő út felé, szolgalmi jogok biztosítják az átjárást.
- Mennyibe kerül majd a felújítás?
- A teljes pályázati összeg 800 millió forint, ebből a város önrésze 32 millió forint. A pályázati támogatás
két részből tevődik össze, részben az Unió által adott támogatásból, részben állami forrásból.
- Változik-e a már korábban elképzelt tömbrekonstrukció?
- Nem, a korábbi elképzeléseknek megfelelően a tömb egészét rendezni kell, az minden oldalról átjárható lesz, új épületrészek is épülnek.
- Miért vált szükségessé a Zalakarossal kötendő szövetség?
- A sok-sok pályázati feltétel között az egyik, hogy a felújítandó műemléknek 45 ezer vendégéjszakát biztosító környezetben kell lennie. Ez a környezet nem feltétlenül jelent egy települést, tágabb határokban is gondolkodhatunk. Véleményünk szerint Zalakaros van annyira közel, hogy az ott pihenő turisták átjönnek Kanizsára. Egyébként a pályázatnak csak ez a része közös Zalakarossal, többi feltételnek a városfelel meg.
Dukát Éva
(Multiplex mozi, 1. moziterem) ♦ Üzletmenet - folytonossági tervezés, komplex informatikai megoldások, térinformatikai rendszerek, önkormányzati rendezési tervek digitalizálása. ♦ Gazdaságos lézernyomtatási megoldások, bevezetés a radios-hálózatok alkalmazásába, innovative mobil megoldások, Corporate Planner. 14.00 Környezetvédelmi Konferencia (Multiplex mozi, 4. moziterem). ♦ Környezettudatos vállalatirányítás, a szaksajtó szerepe a környezetpolitika alakításában, megújuló energiák (biogáz, napenergia, szélenergia, biomasz-sza). ♦ Energetikai ültetvények, fenntartható fejlődés, ökoépítés 2004. október 3. vasárnap 10.30 Szórakoztató programok Kísérőprogramok: A rendezvénysátorban mindhárom nap szórakoztató programok széles választékával (helyi előadókkal és sztárvendégekkel) váijuk minden korosztály képviselőit.
A XX. SZÁZAD TANÚI
2004. szeptember 21.
BAKONYI ERZSEBET
_ 4t> S* _ _ >®#> %■*>
AZ EN EPITOKOVEM
Az Olajos Szeniorok Hagyományápoló Köre legutóbbi összejövetelének egyik előadója Tornyos Ferenc volt. Az akkori DKG-ban eltöltött három évtizedes tevékenysége alatt a nemzetközileg is ismertté váló gyár fejlődésének minden szakaszát végig követte, és egy olyan nagyszerű kollektívának lehetett a tagja, amire máig is büszke. A baráti beszélgetésen „Az én építőkövem" címmel tartotta visszaemlékezését
- 1961-ben lettem a gyár dolgozója. Először a szerkesztési osztályra, majd az üzemfenntartásra kerültem. Sikerült néhány fejlesztési célt megvalósítani, azonban 1963-ban egy bizonytalansági időszak következett a vállalat életében, mert Palkó József igazgatót leváltották. Az akkori tanácselnök, Nagy Lajos javaslatára „átigazoltam" az épülő Egyesült Izzóhoz, s megkezdtem Budapesten a lámpagyártás „tanulmányozását". Időközben megoldódott a DKG-n belül az utódlás kérdése, 1964. januárjától igazgatói kinevezést nyert a Lovásziban dolgozó Kállai Sándor. Az Izzóban töltött hónapok megerősítették bennem azt az érzést, hogy az olajos műhelyszag hiánya számomra pótolhatatlan, így hát örömmel fogadtam, amikor visszahívtak. Kállai Sándor felvázolta, hogy a folyamatban lévő görgősfúró-armatúra üzem beruházásának gépészeti munkáit kellene irányítanom, a tervezett gépbeszerzéseket, telepítésüket összehangobii az építési-kivitelezési tevékenységgel, s ha ez sikerrel megvalósul, átvehetném az induló üzem irányítását. Fájó szívvel búcsúztam izzós barátaimtól, tudtam, nagy fába vágom a fejszémet. Szakmai életemben mindig is meghatározó volt, s újra és újra fülembe csengtek egykori professzorom, Bálint Lajos bennünket, végzősöket útra bocsátó szavai: „Soha ne feledjék, az igazi tanulás Önök számára, akik elméletileg már felkészültek, csak most kezdődik. És közelítsenek mindenhez, mindenkihez nagy-nagy alázattal!" S valóban, az elmúlt esztendők a folyamatos tanulást
jelentették számomra. Az évek során egy olyan mintaüzemmé vált a 4. számú armatúra üzem, ahol a városba látogató fővárosi vezetők és a külföldi delegációk sora fordult meg. Egy ragyogó csapattal tudtam a fejlesztési feladatokat megvalósítani. A ''60-as évek a tényleges gyárrá fejlődés időszaka volt. Időközben magam is szükségét éreztem annak, hogy további ismeretek elsajátításával egészítsem ki gépipari alapképzettségemet, és beiratkoztam a Miskolci Műszaki Egyetem kétéves gazdasági mérnöki szakára. Az ott szerzett ismeretek olyan szemléletet erősítettek meg bennem, melyek segítettek a vállalatfejlesztési tervek, vállalati stratégia, a döntések gazdasági megalapozottsága, a kommunikáció helyes irányának és mértékének meghatározásában.
- Következett egy új munkakör, egy újabb építőkő lerakása, szakmai életének egyik legnehezebb szakasza.
- A répcelaki tartályrobbanás 1969-ben törést jelentett a vállalatnál. Leváltották a teljes műszaki vezérkart, és a főmérnöki munkakörrel engem bízták meg. A gyár helyzete rendkívül kritikus volt 1970 elején. Eves tervünknek mintegy 25 százaléka volt kitöltetlen, és ismerve az anyagbeszerzés akkori lehetőségeit, szinte reménytelennek tűnt a hiányt feladatokkal, anyaggal ellátni, ugyanakkor még legyártani és kibocsátani is. Mai fejjel ez már rutin munka, de akkor? A ''70-es évek első felének kétségtelenül legjelentősebb beruházását az új javító üzem építése jelentette. Az évtized második felére minőségileg új célokat fogalmaztunk meg. Felismertük, hogy a gyár jövője szempontjából tovább kell lépni a forgácsolási technológia korszerűsítése, valamint a minőségbiztosítás és ellenőrzés terén.
- Időközben a nyugdíjba vonuló Kállai Sándor önt javasolta utódjának. Megindulhatott a további építőmunka, s az egyeztetések eredményeként 1984-ben létrehoztak Lentiben egy újabb üzemet a fúrási szerszámok gyártására.
- A bányásznapi ünnepségekkel egy időben, 1984 augusztusában terveztük új üzemünk felavatását Lentiben. Az az esztendő a DKG fennállásának jubileumi esztendeje is volt, hiszen 40 évvel azelőtt kezdődött meg az olajipari gépjavítási, részben gyártási tevékenység a nagykanizsai Vasvázasban. A jubileumi ünnepség elmúlt, s miközben újabb célokat tűztünk magunk elé - raktározás korszerűsítés,
felület előkészítő és festő műhely építése, új kazánház, irodaház létesítése, tröszti szinten elkezdődött és gyorsuló ütemben folytatódott a teljes ágazati átszervezés előkészítése.
- Az útkeresés évei tehát tovább folytatódtak.
- A ''80-as évek végén egyértelművé vált, hogy a tröszt tisztítani kívánja a profilját. A nem olajiparral összefüggő tevékenységét, a gépgyártást és a gázvállala-tokat le kívánja saját szervezetéből építeni. Munkákat szervezzük úgy és annyit, amennyit tudunk, és éljünk meg magunk. Az átszervezés közben történt a rendszerváltás, ami megtorpanást jelentett az iparon belül is. Az igazgatói tanácsülésen azt kértem az OKGT vezetőségétől, hogy próbáljuk közösen kidolgozni az átmeneti időszak feltételrendszerét. Ezzel lehetőséget kaphattunk volna arra, hogy nyugodtabb körülmények között folytathassuk a megkezdett privatizációs tárgyalásokat, amelynek keretén belül mi egy amerikai céggel voltunk kapcsolatban, és a tárgyalásaink eredményesek voltak. A vezetés kategorikusan ragaszkodott ahhoz az elvéhez, hogy a vállalatok életébe nem kíván beavatkozni, mindenki éljen meg úgy, ahogy a saját ereje erre lehetőséget ad. Egy olyan időszak következett, amikor az emberek joggal érezték, hogy az egzisztenciális helyzetük meginog. Úgy éreztem, olyan helyzet alakult ki, amikor a fronton nagyon erőteljes offenzívát kellene végrehajtani, ugyanakkor a hátországban folynak a robbantgatások, ami nyugodt, célirányos tevékenységet nem tesz lehetővé. Ezért a kollégáimhoz hasonlóan egészségi okokra hivatkozva én is kértem a felmentésemet. Nem éreztem tovább tarthatónak, hogy a nem teljes körű bizalom birtokában az egészségemet áldozzam olyan célért, amelyért még csak köszönet sem jár. 1990. november 14-én elköszöntem a gyártól, ahol három évtizeden át legjobb tudásom szerint szolgáltam a gyár és az olajipar érdekeit. Visszatekintve csak azt fogalmazhatom meg önmagamban, bár nehéz, de örömteli alkotó évtizedek állnak mögöttem, melyben egy olyan közösség tagjaként dolgozhattam, mely sokrétűségében, szakmai felkészültségében párját ritkítja. Mit is kívánhatnánk mi, akik már csak a múlt vagyunk? Élhessünk és távozhassunk azzal a tudattal: tettük, amit tennünk kellett, tennünk lehetett legjobb tudásunk szerint, és hagytuk vissza e gyárfalaiban a magunk kis építő köveit - utódainknak.
2004. szeptember 21. _ ESÉLYEGYENLŐSÉG
7
IDŐSEK HETE
Október 11 -tői ismét megrendezésre kerül az Idősek Hete programsorozat, annak jegyében, hogy több figyelmet szeretne szentelni városunk az idősebb korosztályra. Évről-évre színvonalasabb műsorral kedveskednek az idős korosztály számára.
- Intézményi keretek között az Idősek Hetének már tíz éve hagyománya van. Ezt a programot terjesszük ki első ízben hagyományteremtő jelleggel az egész város és a városrészek idősei számára. Mindenki talál számára kedvező programot. A kulturális- és szabadidőprogramok, sporttevékenység, képzőművészeti kiállítás, divatbemutató is szerepel a programok között. Teret biztosítunk a kórusoknak - mondta Koller Judit, az Egyesített Szociális Intézmény vezetője.
A nyitó és a pénteki zárórendezvényre HSMK-ban kerül sor. A városi rendezvények, divatbemutató, bélyegkiállítás. nyugdíjas dalkörök műsorának helyszínei a Honvéd Kaszinó, a Városi Könyvtár. A MÁV NTE sportpálya az egésznapos Sportnapnak ad otthont. A miklósfai Parkerdőben túrát szerveznek az időseknek.. A szervező team tagjai az Egyesített Szociális Intézmény, az Idősügyi Tanács, valamint a városban működő Nyugdíjas Klubok, művelődési házak vezetői, népművelői. Nagykanizsa lakosságának 17,5%-a nyugdíjas korosztály. A becslések szerint 400-600 főre számítanak.
FELHÍVÁS
1. Idős nagykanizsai alkotók képző-, nép-, ipar- és egyéb művészeti kiállítása
Megnyitó: október 12. (kedd) 10.00 óra Vasemberház kiállítóterme (bejárat az Ady u. felől). Nyitva tartás: október 22-ig hétfőtől péntekig 10-17 óráig
Várják azokat az idős alkotókat, akik munkáikat a nagyközönség előtt is be szeretnék mutatni. Minden tárgyért felelősséget vállalnak, az őrzést biztosítják a rendezők.
A kiállítási anyag gyűjtése október 5. (kedd) 10.00-17.00 óra között lesz.
2. Nyugdíjas horgászok halfogó versenye
Benevezhet minden nyugdíjas horgász, aki a
Csónakázó-tóra érvényes területi engedéllyel (na-pi jeggyel), állami horgászjeggyel rendelkezik.
Ideje: 2004. október 13. 7-12-ig. Helye: Csónakázó-tó (Evezősház). Nevezés a helyszínen október 13-án 7 órától.
3. Pogácsafesztivál
Várják azoknak az idős, sütésben járatos nőknek és férfiaknak a jelentkezését, akik egy tál házi pogácsával a fesztiválra beneveznek.
A pogácsát október 13-án (szerdán) 9.30-ra kell a Honvéd Kaszinóba hozni, ahol szakértő zsűri kóstolgatja a finomságokat. Minden benevezőt díjaznak!
Bizonyára sokan meglepődtek, amikor a híradásokból kiderült, hogy a múlt hétvégi mozitűz egyik tettesének édesanyja jelentkezett a tűzoltóságon. Manapság inkább szűk körben jellemző szülői magatartás megnyilvánulása ez. A másik végletnek lehetünk folyamatosan tanúi, amikor a hétvégi éjszakából hazaszállított 10-14 éves gyerekek szülei kérik ki maguknak, hogy gyermekeiket az erre felhatalmazott szakemberek hazakísérik, vagy éppen hollétük felől érdeklődnek. Ma már nem meglepő, ha azt halljuk, hogy a szülőnek fel sem tűnik, ha csemetéje két-három napja nem járt otthon, és hetek óta az iskolában sem, vagy hogy terhességét a szemük láttára hordta ki, és mégsem vették észre.
Az éjszakai szórakozóhelyek többségében a kora harmincévesek már ősöreg kövületnek érez-hetnék magukat, ha járnának oda, mert az alsó korhatár lassan az alsó tagozatos általános iskolásé, a felső, a kiszolgáló személyzetet leszámítva meg tizenöt. A belvároson péntek és szombat éjszakánként végigvonuló nyolc-tíz fős csoportok összéletkora alig-alig haladja meg a százat, így nem igazán értem, miként juthatnak be a fő-
ként felnőtt korú vendégek kiszolgálására szakosodott intézményekbe, ahol aztán, (vagy valahol másutt?) alaposan elázva hajnali órán ismét ezen az útvonalon térjenek valamerre.
l''l''VV''7 T?1 I
tJI oJLJttLél
Egy-egy csapat, a számukra életkoruk miatt is tiltott spanglira gyújtva meg-megáll az ablakom alatt. Az éjszaka csendje, és hangos beszédük miatt aztán kénytelen-kelletlen ízelítőt kapok társal-kodási szokásaikból, az udvarlás új formáiból, és mi tagadás három és fél évtizedemmel csillagászati távol érzem magam tőlük. Ha hozzám tizenéves korom táján így szóltak volna a fiúk, hát messzire futottam volna, azt meg, hogy a lány ekképpen kezdje a kapcsolatépítést hajnali kettő felé, hogy „b...szunk?", azt elképzelni nem tudtam volna. Persze a válasz is jócskán a lényegre törő, és indulna is az aktus, tán az ablakom alatt, ha hirtelen keletkezett nászi hevüket, egy másik ifjúkorú csapat érkezése meg nem zavarná.
Szóval, így, és ehhez hasonló módon telnek a belvárosi éjszakák,
üdítő változatosságot néha egy-egy éneklő- és zenei képzettségében fejlett csapat hoz csak, de ez a ritkább. Inkább a tilalomfáktól -kényelemből, nemtörődömségből, rosszul értelmezett szabadság miatt - mentes, így mindenben ellenállót, és legyőzendőt sejtő fiatal hordák zajától, terhes, és nyugtalan az éjszaka.
Nem tudom ki a hibás abban, hogy gyermekeink többsége az éjszakában kószál csoportosan vagy egyedül, hogy ki a felelős azért, hogy ezek a gyerekek eljöhetnek otthonról, vagy hogy haza sem mennek. Könnyű lenne a családra fogni, de nem ilyen egyszerű. A szülő, ha munkája van, éjjel-nappal a megélhetést hajtja, mert másként a kényszerű lecsúszás ellen nem tehet. Ha nincs munkája, depressziós közönyében, cigarettaalkoholmámorba burkolva magáról is képtelen gondoskodni.
Mi még úgy tanultuk: a társadalom legkisebb sejtje a család. Mára ez a sejt módosult, funkciója betöltésére képtelen, épp úgy, mint egy tumoros sejt, amely kóros önmagát megsokszorozva az egész testet pusztítja el. így lesz ez a társadalommal is?
Dukát Éva
A nyári időszak alatt folyamatos ügyfélforgalmat bonyolított le a Mozgáskorlátozottak Nagykanizsai Szervezete. Legtöbben az új parkolási engedélyek kiadásához szükséges tájékoztatás, a mozgáskorlátozottak rehabilitációs és segédeszköz elérhetőségei miatt fordultak a szervezethez. A közelmúltban 39 új taggal bővült az egyesület létszáma. A 68 településen élő, Nagykanizsa és vonzáskörzetében, Letenyén és Zalakaroson a súlyos mozgáskorlátozottak lakás akadálymentesítését tekinti fő feladatának a mozgáskorlátozottak helyi képviselete, ami vissza nem térítendő állami támogatásból valósulna meg.
- Júniusban a Nemzeti Civil Alapprogram által kiírt pályázatra nyújtottunk be pályázatot, ami ha sikeres lesz, közel 500 ezer forintos pluszt jelent a működési költségeinkhez, A másik forrás, amelyre számíthatunk a személyi jövedelemadó 1 százaléka. Az APEH visszajelzése alapján ez az összeg sajnos 100 ezer forinttal kevesebb idén, mint tavaly. Ennek oka talán az, hogy a mozgáskorlátozott, egészségkárosodott emberek hozzátartozói, akik eddig az egyesületnek szokták felajánlani SZJA-juk egy százalékát, a gazdaság változása miatt az adómentes minimálbérért dolgoznak - mondta Kálingerné Ruff Zsuzsanna, az egyesület elnöke.
A Letenyei Polgármesteri Hivatal nemrég 25 (XX) forinttal járult hozzá a civil szervezet működéséhez. Minden hónap harmadik szerdáján hangulatos összejövetelen köszöntik fel a hónap névnaposait. A szeptember 17-i hévizi EXPO-n az egyesület tagja, a sormási Horváth Albert fafaragó művész képviselte munkáival városunkat. Október elejére egynapos kirándulást szerveznek. Október 8-án a Halis István Városi Könyvtárban „Élni akarni", A fogyatékkal élők lehetőségei a teljes életre címmel szerveznek konferenciát, melynek három alapprogramja a Zala Megyei Munkaügyi Központtal közösen szervezett A munka és fogyatékosság című előadás, a művészet terápia és az a kiállítás, ahol a fogyatékkal élő alkotók művészeti és kézműves ipari termékei kerülnek bemutatásra.
8
R
2004. szeptember 21.
KRESZ-VIZSGA CSAK EGERSZEGEN
A Közlekedési Főfelügyelet már korábban rendeletet alkotott arról, hogy megyei, illetve budapesti vizsgaközpontokat jelöl ki. A rendelet bevezetése éveken át húzódott, ám most megtörtént. Ez azt jelenti, hogy Zala megyében egyetlen helyen, Zalaegerszegen lehet elméleti vizsgát tenni.
- Hogyan is indult ez a ma még lezáratlan történet?
- Még a rendelet életbe lépése előtt írtam egy levelet a polgármester úrnak, hogy segítséget szeretnénk kérni egy nagykanizsai vizsgaközpont létrehozásához, annak érdekében, hogy a városban, illetve a város közvetlen környékén élőknek ne kelljen Zalaegerszegre utazniuk vizsgázni. Dunaújváros, bár nem megyeszékhely, továbbra is vizsgáztathat, mert létrehozták a maguk központját. A többi település életében nem hozott változást a rendelet, mert eddig is egy megyei vizsgaközpont volt csak. Zala megye sajátos helyzetben volt, hiszen korábban három helyszínen folyt vizsgáztatás, városunk és a megyeszékhely mellett Keszthelyen is. A vizsgázók létszáma pedig úgy alakult, hogy a dél-zalai rész háromnegyed része vizsgázott Kanizsán. A Közlekedési Felügyeletnek jelenleg nincs arra pénze, hogy Nagykanizsára is számítógépeket vásároljon. A beruházás körülbelül tízmillió forintba kerülne, és ehhez kértem a polgármester úr segítségét, hiszen az a véleményem, hogy a dél-zalai polgárokat is megilletik azok a jogok, amelyek a megyeszékhelyen élőknek adottak. A levélre nem kaptam választ, ám a polgármester úr tanácsadója felhívott, és azt ajánlotta, hogy mi, autósiskolák dobjuk össze a pénzt a számítógépekre, hiszen ezt diktálják az érdekeink - mondja Péter Lajos autósiskola vezető.
- Miért nem lehetséges ez?
- Jogilag kivitelezhetetlen. A Közlekedési hatóság nem ad engedélyt erre, mert a vizsgáztatás vállalkozásba nem vihető ki.
- A Közlekedési Felügyelet miként vélekedik erről a helyzetről?
-Ők is belátják, szükség volna a kanizsai központra, de anyagi lehetőségeik korlátozottak. A felügyelet vezetőjétől kapott információim szerint a város és a felügyelet Litter Nándor megkeresésére, közösen keresik a megoldást arra, hogy a városban továbbra is legyen mód a vizsgázásra. A Felügyelet egyébként vállalná, hogy biztosítja a vizsgát, hozzák a szoftvereket, a vizsgabiztosokat. Nem kérnek mást, mint a számítógépek megvásárlását.
- Mit jelent ez a változás a való élet szintjén?
-A most induló gépjárművezető-képző tanfolyamok hallgatóinak a tanfolyam befejeztével Zalaegerszegen, a Közlekedési Felügyelet által kialakított vizsgaközpontban kell számítógépes vizsgát tenniük. Szeptember 27-ével megszűnik a korábbi tesztlapos írásbeli vizsga. A tanfolyam befejeztével a hallgató elutazik Zalaegerszegre, ott leszáll a buszpályaudvaron, majd egy negyedórás gyaloglást követően megérkezik a Pintér Máté utcai központba. Természetesen mehet taxival is, vagy elviheti egy ismerőse is, vagy a szülei. Ennek költsége mindenképpen anyagi teher a vizsgázónak, nem beszélve az időkiesésről.
- Miért volt erre az egészre szükség?
- A visszaélések megszüntetése miatt. Ez egy teljesen zárt rendszer, minden tesztlap egyedi, a számítógép állítja össze.
- Hogyan reagált a piac a változásra?
- Tapasztalataim szerint átmenetileg visszaesett a jelentkezők száma, hiszen a bizonytalanságtól mindenki tart, mások meg talán abban reménykednek, mégis vizsgázhatnak majd Kanizsán.
- A változásra hogyan lehet felkészíteni a hallgatót?
- Megpróbálunk a vizsgakörülményekkel azonos feltételeket teremteni, itt is lesznek hamarosan számítógépek, a szoftverrel is ismerkedhetnek a tanulók. Ma még ezek a feltételek nem adottak, hiszen a rendeletet nemrégen léptették életbe. Az oktatóprogramok nem hozzáférhetők, így erre felkészülni eddig még nem lehetett.
- Önök hogyan bonyolítják majd a vizsgákat?
- Valószínűleg buszt bérelünk és csoportosan megyünk vizsgázni.
-dé-
2004. szeptember 12.
09.45 órakor az URH a város területén ellenőrzés céljából állított meg egy személygépkocsival közlekedő helyi férfit. Az intézkedés során kiderült, hogy a járművezetőt a vezetéstől már korábban eltiltották és Mercedesét is kivonták a forgalomból. Az elkövetett jogsértések miatt vele szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztek.
10.10 órakor jelentette be egy hölgy, hogy a vasútállomás parkolójában leállított gépkocsijából ismeretlen tettes eltulajdonította a hátsó ülésen hagyott kézitáskáját benne pénzével és irataival. 2004. szeptember 14.
Nem volt gyanús? 13.00 órakor kért rendőri segítséget egy idős nagykanizsai férfi, mivel két ismeretlen személy a bejelentést megelőzően eltulajdonította megtakarított pénzét. A módszer a szokásos volt, a körítés most más. Két férfi szólította meg a városkörnyéki szőlőhegyen tartózkodó idős urat azzal a történettel, hogy a temetkezési vállalattól érkeztek és az elmúlt időszakban történt temetés költségeiből visszajáró pénzt hoztak részére. Mivel az idős úr nem gyanakodott, indulhatott a már jól bejáratott szöveg. „A kifizetéshez szükség lenne a számlák bemutatására és egy 10.000 Ft-os bankjegyre is mivel annak a sorszámát fel kell jegyezniük." Az elkövetők az urat a lakására vitték, ahol figyelmét elterelve, megtakarított pénzét eltulajdonították. Igyekeztek minden gyanút elkerülni, és időt nyerni ezért áldozatukat vissza is vitték a szőlőhegyre, ahol megerősítették ígéretüket, hogy egy órán belül hozzák a pénzt. Amikor egy óra elteltével az idős férfi megelégelte a várakozást és lakásra ment, akkor döbbent rá, hogy bizony csúnyán rászedték.
17.30 órakor állampolgári beje-
lentés hívta fel a figyelmet arra, hogy az Erdész utcában egy Skoda típusú személygépkocsin különböző rendszámok vannak. A gyors reagálásnak köszönhetően a járőröknek a helyszínen sikerült feltartóztatni a jármű vezetőjét. Az ellenőrzés során kiderült, hogy egy forgalomból kivont Ladához tartozik az a rendszám, melyet járművére felszerelt a nagykanizsai fiatalember. Cselekménye miatt ellene büntetőeljárás kezdeményezésére került sor egyedi azonosító jel meghamisítása miatt. 2004. szeptember 15.
Délután háromnegyed egykor tett bejelentést egy helyi nagyáruház biztonsági operátora, mivel két személy megkísérelt az áruházból 67.700 Ft értékben különböző árucikkeket eltulajdonítani. Az eljárás során fény derült arra, hogy csak egyikük kísérelte meg a lopást, aki a dzsekije alá tett playstationnel, CD-kel és DVD-kel próbált meg fizetés nélkül távozni, sikertelenül.
Éjjel fél tizenegykor egy horvát állampolgárságú férfi jelent meg a kapitányságon, mert a Magyar utcán két nő szexuális ajánlatot tett neki. Azonban mikor a lakásban levetkőzött. megjelent egy férfi, aki távozásra szólította fel. Már csak az utcán vette észre, hogy 600 kunájától is megszabadították. 2004. szeptember 16.
Reggel hét órakor tett bejelentést egy nagykanizsai lakos, mert az éjszaka folyamán lakásába hengerzár-fúrással betörtek. Az ismeretlen elkövető 120000 forintnyi értékkel (mobiltelefonok, készpénz) távozott rövid látogatása után.
13 óra 40 perckor a mentők ügyelete értesítette a rendőrséget, hogy a 7-es főút elkerülő szakaszán ■egy benzinkút előtt kamion motorkerékpárost gázolt, melynek következtében a motoros súlyos sérülést szenvedett.
Lakások, üzletek, garazsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
2004. szeptember 21.
KRÓNIKA
9
c
szeptember 13.)
A pulóvergyűjtő
Egy szinte betegesen érzékeny lány és egy káromkodó kamionsofőr fura kapcsolatáról szól William Mastrosimone „A pulóvergyűjtő" című műve, amelyet hétfőn este láthatott a kanizsai közönség a Móricz Kamaraszínház sorozatában a HSMK-ban. A darabot Taub János rendezte, Rose-t Kerekes Éva, Cliff-et Gáspár Sándor alakította. Hogy ki a pulóvergyűjtő, és hogy miért gyűjti a pulóvereket, a darabból kiderül. Aki látta, számára igazi élményt jelentett a fura pár szenzációs játéka.
c
szeptember 14.)
Képzés
A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatírást segítő képzésére került sor a Hevesi Sándor Művelődési Központban, melyen Kárpáti Árpád, a pécsváradi művelődési központ munkatársa nyújtott segítséget a résztvevőknek.
c
szeptember 15)
Digitalizált térképek
Az 1822. és 1940. között készült, különböző helyeken fellelhető térképkülönlegességek digitalizálását végezte el a Zsig-mondy-Széchenyi SZKI. Az ötlet felvetője Tarnóczky Attila volt, a feldolgozott anyag a Földhivatalban, a Thury György Múzeumban és a Városházán volt fellelhető.
c
szeptember 16)
Bezár a depó
A jövő év tavaszával megszünteti a Coca Cola Magyarország Kft. kanizsai depóját. A szombathelyi raktárral együtt áttelepíti az üzemet Zalaszentgrótra. Az indok a költségtakarékosság.
c
szeptember 17)
Iskola előtt
A Nagykanizsai Nevelési Tanácsadó szakemberei szeptember 17. és október 22. között vizsgálják a nagycsoportos óvodások iskolaérettségét. Elsődleges cél, hogy kiszűijék azokat a kicsiket, akik valamilyen tanulási zavarral küzdenek. Az ingyenes vizsgálatot a szülő is kezdeményezheti.
c
szeptember 19)
Évadnyitás
A Kanizsa Irodalmi Műhely Miklósfán, az Erdős tanyán tartotta az új évad nyitórendezvényét, melynek házigazdái Erdős Attila és Riersch Zoltán voltak. A rendezvény vendégül látta Péntek Imre, József Attila-díjas költőt, a Zalai írók Egyesületének elnökét, a Pannon Tükör főszerkesztőjét.
Kiállításmegnyitó Bódis Oxána festőművész „Lelkem ecsetvonásai" című kiállítását Bakonyi Pál nyitotta meg a borsfai Szentháromság Kápolnagalériában.
PENGEVÁLTÁS LITTER NÁNDOR VS. FIDESZ
FIBESZ''SAJTŐTÁJÉKÚETA TÓ
A 2004. 09. 08-i Fidesz sajtótájékoztatót tartotta: Cseresnyés Péter, a Fidesz helyi frakcióvezetője és dr. Kolonics Bálint frakcióvezető-helyettes. A sajtótájékoztató írásos anyaga:
,/t jelenlegi kormánypártok által a 2002-es választási kampányban folytatott „nagy átverés" egy fontos része volt a volt laktanyák ügye.
Nézzük mi történt azóta: Megkapta a város a laktanyák területét, de a koncepciótlan ingatlanfejlesztés hatásaként elégedetlen a volt laktanyák területén telephelyet bérlő vállalkozók többsége. Úgy adott bérbe területeket vállalkozóknak a város különböző vállalkozások működtetésére, hogy a működéshez nem voltak meg az alapvető feltételek. (Víz, vülany, gáz, csatorna). Ennek ellenére természetesen a bérleti díjak beszedését megkezdték, majd visszafizették, hisz a vállalkozók protes-tálása és a mi több alkalommal tartott sajtótájékoztatónkon elhangzottak hatására a városvezetés számára világossá vált, hogy a semmiért nem lehet pénz kérni Odáig jutottak, hogy most már bérleti szerződéseket bontanak fel A vállalkozók természetesen már emiatt sem érzik magukat biztonságban, hisz szinte bármikor történhet egy szerződésmódosítás, felmondás. Többségük olyan szerződéssel rendelkezik, amely nem biztosítja nekik maradéktalanul befektetéseik biztonságos megtérülését. Azért küzdenek most - a tudomásunk szerint -, hogy hosszabb távon tervezhessenek. Sok pénztől esett el a város amiatt, hogy a város vezetése minden figyelemfelkeltő felhívásunk ellenére tétlenkedett a közművek kialakításával, hisz a működési feltételek biztosítása nélkül nem lehet bérleti díjat követelni Ezért is csodálkoztunk, amikor a polgármester azt mondta nem baj az, hogy a volt laktanyák területén lévő ingatlanfejlesztéshez nem nyert 600 millió forint pályázati pénzt. A városvezetés koncepciótlan munkája és nemtörődömsége eredménye tehát a következő:
- Újabb veszteséget okoztak a városnak az elmaradt bevételek miatt.
- Megmutatták, hogy a munkahelyteremtés és a vállalkozók támogatása csak a kommunikáció szintjén érdekli őket.
- A városban élőket pedig „hozzásegítik" az allergiát okozó parlagfű pollenjéhez, mert a volt laktanyák város által „gondozott" területén tobzódnak a parlagfű telepek."
LITTER NÁNDOR, POLGÁRMESTER VÁLASZA::
A FIDESZ ESETE A LAKTANYÁKKAL
A Fidesz és Cseresnyés Péter önkormányzati képviselő politikai haszonszerzésből hónapok óta olyan hangulatot kelt az ipari park körül, amellyel árt Nagykanizsának, árt a vállalkozásoknak, árt a munkát keresőknek. Mindezt sajtótájékoztatón teszik, így kérdőjelet senki sem tehet mondataik mögé. Ezért választottam a megszólalásnak ezen módját, hogy ezzel kapcsolatos álláspontomat közreadhassam.
A Fidesz semmibe veszi azt az erőfeszítést, amellyel a város költségén megépülnek a közművek az ipari parkban. Figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a megkötött 10 szerződés nyomán megvalósuló beruházások értéke meghaladja a 3 Mrd Ft-ot, valamint létesül 300 új munkahely, és 23 ezer m2-re bővül a GE európai logisztikai központja. Nem érdeklik a tények, hogy egymás után bújnak ki a földből az új épületek, hogy három speditőr cég igényelt bérleményt a vámszolgáltató hely beindítását követően. A nagykanizsaiak persze nem felejtenek. Emlékeznek arra, hogy a Fidesz, aki most mindenre „tudja" a megoldást, 1998. és 2002. között jobboldali többséggel irányüotta a várost, de nem voltak éppen sikeresek az ipari park és a laktanyák ügyében. Ténykedésükből csak a Redilco név maradt meg emlékként. De milyen emlékként? Nem tudták elérni a Fidesz-kormánynál a laktanyák átadását, de ennek ellenére néhány vállalkozónak opciós szerződéssel úgy adtak el 23 hektárt, hogy a terület nem volt a város tulajdonában, kizárva ebből más vállalkozásokat. Az MSZP-SZDSZ kormány 2003. január l-jével átadta a Kossuth és Gábor laktanyákat, ahol önkormányzatunk immár 51 vállalkozásnak biztosít telephelyet. Csikorogva, áldozatok árán, de az enyészet helyett élet költözik a laktanyákba. Javaslom Cseresnyés Péter Úrnak, valamint valamennyi Fideszes politikusnak, hogy energiáikkal esküjükhöz híven városunk életének jobbításáért munkálkodjanak és tartózkodjanak a rosszindulatú hangulatkeltéstől. A kritika, a kérdések ideje előtt a Fidesznek választ kellene adni a nagykanizsaiaknak: Miért nem támogatta Orbán Viktor kormánya Nagykanizsát ugyanúgy, mint Zalaegerszeget a laktanyák átadásával, segítve ezzel a gazdaság fejlődését?
A válasz nélkül nehéz hitelesnek lenni
Nagykanizsa, 2004. szeptember 13.
Litter Nándor polgármester
——KULTÚRA —— 2004. szeptember 21.
A BELCANTO ÚJ MESTEREI
Zala megye zenei életében is egyedülálló eseménynek számított a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola és az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett Aldo Danieli ének-mesterkurzus, melyet „Szerelem és Szenvedély" címmel operaest zárt a Zsinagógában. A szeptember 24-26. között tartott mesterkurzuson négy aktív résztvevő és sok kíváncsiskodó vett részt a zeneiskolában. Feszülten figyelték Aldo Danieli instrukcióit, aki mint korepetítor együtt dolgozott Maria Callas-szal és Pavarottival.
- Átutazóban már jártam Magyarországon és Nagykanizsán is -mondta a mester, amikor kérdéseinkkel megkerestük. - Foglalkozom Magyarországról érkező művészekkel, de szeretném megismerni az országot is. Jól telnek a napok, érdekes a munka, érdeklődő a közönség. Olyan dolgokról beszélgetünk, amiről általában nem szoktak beszélni. A mesterkurzusokon gyakran felületes munka folyik, de én szeretek a dolgok mélyére hatolni. Olaszországban a sztárkultusz lenyomta a művészi értékeket, igazából az üzleti megközelítés a jellemző. Itt Nagykanizsán megtalálható a művészet iránti érdeklődés. Örömmel tapasztaltam, hogy a jelenlévőket érdekli az éneklés technikai oldala, amelyről nagyon sokan tudnak. Jó ilyen légkörben dolgozni, az érdeklődés segíti a munkát. Sok itt a jó hang, isten áldotta tehetségek. Miután nem ismerem a magyar nyelvet, meg tudtam figyelni, hogy milyen kellemes a magyar nyelv hangzása, és nagyon alkalmasnak érzem az énekre.
A két művésznővel az esti hangversenyt követően tudtunk beszélgetni, kivárva a gratulálok hosszú sorát.
- A mesterkurzus Baráth Zoltán igazgató úr ötlete volt! - hárította el magától a köszönő szavakat Németh Krisztina operaénekes. - Amikor megkért Baráth Zoltán, hogy tanítsam egy kurzuson itt Kanizsán a belcanto technikát, nekem sokkal jobb ötletem támadt. Járok Aldo Danieli mesterhez, és úgy gondoltam, hogy az igazi mestertől kellene tanulni!
- Mióta tanul nála?
- Egy éve. Fantasztikus tanár!
Triesztben lakik, így én is ott lakom a tanulás idejére.
- Mit lehetett elérni ebben a két-három napban?
- A cél az volt, hogy megmutassuk, mit jelent a belcanto, a szép éneklés.
- Van erre egyáltalán igény, vagy csak az énekesek figyelmét szeretnék felhívni?
- Szeretnénk, ha Magyarországon is előtérbe kerülne ez az éneklési technika. Nagykanizsán két tanártól is tanultam, de nem tudok senkit az országban, aki tanítaná. A zeneiskolába 14 évesen iratkoztam be, Szentendrei Zsuzsanna tanárnőnél kezdtem. 0 annak a vonalnak a vivője, amit a mester tanít. Sokféle technikával énekelnek az operaénekesek, de csak egyetlen technika létezik, amivel sok éven keresztül lehet énekelni, az a belcanto, a könynyed, szorításmentes éneklés.
- Hol vannak fellépései?
- Most leginkább Németország nagyvárosaiban. Miután elvégeztem Grácban a zeneakadémiát, négy éve operaénekesként dolgozom. Mezzo-szopránként végeztem, s tavaly, amióta a tanár úrral dolgozom, kiderült, hogy sokkal erősebb szoprán vagyok.
- Az előadás alatt az az érzésünk támadt, hogy Maria Callas lehet a példaképe!
- Nekem nem létezik más! Szerintem legyőzhetetlen, utánozhatatlan, a világon egyedülálló technikája volt.
- Mi volt a mester véleménye az előadásukról?
- Még nem tudtam beszélni vele, csak rám nézett és azt mondta, hogy nagyon jó volt. Mindenkinek tet-
szett! - válaszolta boldogan Németh Krisztin.
- Sokat gyakoroltak a fellépés előtt? - kérdeztük Baráth Yvette-től.
- Egy délután találkoztunk a nyáron, és most ezekben a napokban. A műsort együtt állítottuk össze Krisztinával. Azt elhatároztuk, hogy duettel mindenképpen éneklünk. Régi vágyunk volt a közös éneklés!
- Sikerült alkalmazni a mester instrukcióit a koncerten?
- Hihetetlen, hogy ebben a két napban mennyi gyakorlati útmutatást adott ahhoz, hogy tökéletesed-
jenek és a lehető legjobb formájukat érjék el a résztvevők. Ez nagy dolog, mert általában a mesterek megtartják a titkukat. Fantasztikus, közvetlen személyiség, világhírességeket tanít.
- Milyen értékelést kapott tőle?
- Azt mondta, hogy nagyon szép hangom van, tipikus mezzoszoprán. Nagyon jól tudom kezelni a hangomat és nyugodtan énekeljek.
- Úgy tűnik nem akar hazamenni a közönség, a zene hatása, a Zsinagóga felújításra váró falai még így is rabul ejtették az embereket!
- Jó lenne, ha a Zsinagóga elkészülne! Nagyon hiányzik a komolyzene számára ez a közeg. Én bízom benne, hogy a komolyzenének is lesz egy megfelelő fellegvára Kanizsán, mondjuk itt a Zsinagógában. Nagyon nagy előrelépés lenne a város életében - válaszolta befejezésül Baráth Yvett, akire még várakoztak az általa vezetett és a műsort színesítő Szivárvány Énekegyüttes tagjai.
A műsorban romantikus zongoradarabok is elhangzottak a világhírű Krishtop Pavel zongoraművész előadásában.
Bakonyi Erzsébet
Szeptember 15-én a Hevesi Sándor Művelődési Központ Ifjúsági Galériájában „Ölelő Világ" címmel Tóth Krisztián nyolcadik fotótárlatának megnyitójára került sor. A Hevesi Sándor Altalános Iskola három tanulója verssel köszöntötte a fotóst, majd Benedek Miklós, a Kaán Károly Természetvédő Egyesület elnöke nyitotta meg a 21 „megfogott pillanatot" tartalmazó kiállítást, ami október l-ig áll nyitva az érdeklődök számára. A színes táj, a természetfotók állnak igazán közel a fotós szívéhez, aki tíz éve vetette bele magát a képek világába. Képes akár több napot eltölteni egy-egy értékes pillanatért. Képeit hagyományos analóg fényképezőgéppel készíti bejárva akár az egész ország területét. Ezzel a kiállítással párhuzamosan a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola galériájában A zene színháza című kiállítását is megtekinthetik az érdeklődök.
2004. szeptember 21.
— OKTATÁS -1
A KÖNYV LELKE, RUHÁJA
FINNORSZÁGBAN JÁRTAK
A Farkas Ferenc Városi Zeneiskola Ifjúsági Vonószenekara a nyáron Finnországban Lieksában járt. Különleges élményeikről, az utazásról, a finn emberekkel való találkozásukról, koncertjeikről, tapasztalataikról pénteken este tartottak sajtótájékoztatót és élménybeszámolót a Honvéd Kaszinóban. Jakobovics Árpád, a zenekar karnagya mesélt arról, hogy ez az út tulajdonképpen egy viszontlátoga-tás volt, hogy kollégáik révén jött létre a kapcsolat. Hallhattunk arról, hogy mekkora élmény volt a finnekkel együtt zenélni, látni zenetanítási módszereiket, szokásaikat.
A közös hangversenyen a nagykanizsai születésű Farkas Ferenc Finn táncok című művét adta elő a két vonószenekar.
Szeptember 11-én nyílt meg a könyvkötők Országos Ipartestületének könyvkötészeti szakkiállítása Székesfehérváron. A bemutatott könyvkötészeti remekművek között ott van Bicsák Miklós könyvkötő mester munkája is.
-A kötés úgy tartozik a könyvhöz, mint a ruha az emberhez, mondta Goethe. A kötésnek két célt kell szolgálnia, használhatósága, kezelhetősége könnyű legyen, külleme esztétikailag megnyerő érzést váltson ki olvasójából. A szép könyv örömet ad a könyvkötőnek és az olvasónak egyaránt. A könyvnek lelke van, alázattal kell kézbe vennünk. Befejező műveletként a könyvkötő indítja útjára a könyvet, így lehetősége van arra, hogy örömöt, vagy szomorúságot adjon minden érdeklődőjének - mondja Bicsák Miklós
könyvkötő mester. - A kiállításon a különböző könyvkötészeti technikákat, műveleteket mutatják be, s aki ellátogat oda, láthatja a mai könyvkötészet szerteágazó eljárásait, a szabna csínját-bínját, fortélyait, szerszámait, és a könyvkötők Országos Ipartestületének tagjai által készített munkák színe-javát.
-A gépesítés, a változó világ mennyire szorította háttérbe az önök munkáját?
-A jó mestermunkára mindig szükség van. A régi kiadványok folyamatos felújítást, restaurálást kívánnak, amelyek hallhatatlan nagy örömmel töltik el mesterség képviselőit, és arra is van igény, hogy új kiadványokat, albumokat, emlékkönyveket kézi munkával, valódi bőrbe kössünk. Az Ipartestületet 23 éve hoztuk létre a szakma megóvá-
sa érdekében. Fontos, hogy a kései utódok is ismerjék a régi mesterek fortélyait, hiszen ha nem lesz, aki a régi könyveket, emberi tudásunk e sérülékeny, de felbecsülhetetlenül nagy értékékét megóvja, nemcsak egy szakma tűnik el, hanem az emberiség is szegényebbé válik ezáltal.
MEGHÍVÓ
A Horvát Kisebbségi Önkormányzat szervezésében
2004. szeptember 26-án délután 17 órakor lesz a
HORVÁT NYELVŰ SZENTMISE
az Alsóvárosi Szent József templomban.
A szentmisét celebrálja Blaz Horvát koprivnicai esperes.
FOLYTATOM ÁLMAIKAT...
Képzeljünk el egy színháztermet! A függöny felmegy, a pódiumon álló előadóművész arcát halvány fény világítja meg, és kissé felemelt fejjel, átszellemülten, belekezd monológjába. A közönség néma csendben hallgatja szavait: „Amikor kollégáimmal reggelenként átlépjük iskolánk küszöbét és rátekintünk a képeket nézegető csillogó szemű gyerekekre, olyan érzés kerít hatalmába bennünket, mint a kertészt, amikor hosszabb távollét után újra belép nyiladozó virágainak szépen vetett ágyásába. Az alkotás keltette érzések megnyilvánulásait figyeljük, és szívünkben az öröm hullámai áradnak szét. Velük együtt éljük át és hódolhatunk e kis kiállítóteremben a művészet nagysága, szíveket irányító, lelkeket formáló hatalma előtt. Minden hónapban köszönthetünk egy-egy alkotót, akik ki-mondhatóvá teszik a szóban kimondhatatlant, láthatóvá a képzeletben láthatót, és kézzel foghatóvá a megfoghatatlant."
Ezek a mondatok nem színházban hangzottak el, hanem egy kiállítás megnyitóján. Lengyák István pedagógusról szóltak, akivel kitüntetése kapcsán beszélgettünk. A Magyar Köztársaság elnöke augusztus 20-a alkalmából a Magyar
Köztársasági Érdemkereszt Bronz fokozata kitüntetést adományozta Lengyák Istvánnak, eddigi pedagógiai és közművelődési tevékenységéért. A díjat augusztus 19-én Magyar Bálint oktatási miniszter adta át a Néprajzi Múzeumban.
Lengyák István mentege-tődzés-sel kezdte a beszélgetésünket.
- Ha nincs meg az a környezet, ami a munkájában támogatja az embert, akkor egyedül nem tud menni semmire! Egész életemben -, akár könyvtárban, művelődési otthonban, vagy iskolában dolgoztam -, mindig meg volt körülöttem az az emberi környezet, amelyik segítette álmaim megvalósítását. A kitüntetést is úgy fogom fel, mint ezeknek az embereknek a kitüntetését, mert így jogos!
- Akkor szerencsére azok közé az emberek közé tartozik, akiknek az álmai megvalósultak!
- Részben. Volt úgy, hogy nem én álmodtam meg, hanem valaki más, csak nekem jutott a megtiszteltetés, hogy segíthettem a megvalósításban. Ilyen volt a Kórház Galéria, a Mező gimnázium galériája, a borsfai Szentháromság Kápolna Galériája és a Hevesi Iskola védett kertje. Az elismerésben úgy érzem az is bent van, hogy ezeknek az álmoknak a beteljesedése sok-sok embernek jelent örömet. Valamilyen módon mindig össze volt kötve az életem a gyerekekkel. Segítettem őket a pedagógiai lehetőségemmel a szép emberi kibontakozásban.
- Az álmodozásaiban menynyire segítette nagynénje, Magdi néni, aki engem is megtanított írni, olvasni, és nagyapja Jenci bácsi, aki édesanyámat tanította?
- Az álmok megvalósulásában mindenképpen látszik, hogy az ember honnan jött, milyen gyökerei vannak. Apai és anyai ágon pedagógus, kántor-tanító családban neveltek, ahol a tanításnak nagyon nagy hagyományai voltak. Édesapám szintén tanár volt, és nagyapám, a kaposvári Cukoripari Technikum volt igazgatója még a híres Z. Soós István festőművészt is
tanította. Talán nem is teszek mást, mint folytatom a génjeim segítségével azokat az álmokat, amelyeket ők kezdtek el.
- És lesz folytatója álmainak a családban?
- A lányom a Pécsi Tudományegyetem angol-francia szakára jár, és az eddigi megmoccaná-saiból, a tábori munkáiból, a különböző gyermekfoglalkozásokon mutatott segítségéből úgy tűnik, hogy erős intuíciói vannak a pedagógia felé. Véleményem szerint akárhogyan csűri-csavarja az élet, valahol biztosan a tanítás oldalán fog kikötni, mert ő sem menekülhet a megkezdett álmoktól.
- És még mi mindenről nem beszéltünk: a kézügyességet igénylő Olló-vágta tevékenységéről, a versmondásról, a nívódíjas pedagógus bábcsoporttól, a nyári táborokról, a festésről, a rajzolásról, a környezet szépítéséről, a galériák programjairól. Hosszú lenne csak a felsorolásuk is!
- Mindezeket a munkahelyi környezet segítsége nélkül nem tudtam volna megvalósítani, de a családi háttér is sokat számított - tette hozzá Lengyák István. Aztán ahogy szokott, sietősen elbúcsúzott, mert a feladatai tovább szólították...
12
TV-MŰSOR
2004. szeptember 21.
Szeptember 22. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Hármas szorításban - Pomákok Trákiában 09:55 A hely szelleme 10:15 Boldog születésnapot! 11:10 Reménysziget 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Hrvatska krónika 13:35 Ecranul nostni 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:00 Kormányváró 15:25 Fogadóóra 15:55 Telitalálat 16:50 Van öt perce? 17:00 Ortodox ifjúsági műsor 17:10 Az utódok reménysége 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Uniós pályázati kalauz 17:48 Körzeti híradók 18:00 Híradó - Gazdasági híradó 18:10 Frakk, a macskák réme 18:15 Foxi Maxi kalandjai 18:30 Nemcsak a 20 éveseké a világ... 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek 20:10 Nagyon különleges ügyosztály 20:40 Shackleton 22:30 Szerda este 23:00 Paralimpia 23:10 Aranyláz - A pénz vonzásában 23:40 Magyar Filmműhelyek 23:50 Teri nagyi 00:50 Végtelen nyár.
trw
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka 09:05 Első szerelem 10:05 Szeretők és riválisok 11:05 Teleshop 12:25 Smaragdzöld románc 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Multimilliomos 20:15 Columbo: Gyilkosság Malibuban 22:15 A hasadék 23:45 Cine-matrix 00:15 Jó estét, Magyarország! 00:40 Beismerő vallomás.
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Autómánia 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 Drágán add az életed 23:30 XXI. század - a legendák velünk élnek 00:00 Találkozások 00:15 Az elnök emberei 01:05 Antenna 01:35 Fókusz.
Szeptember 23. csütörtök
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Antenna 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Esti Showder 22:40 Alias 23:30 Találkozások 23:40 Moziklub 00:10 Szerelem és más bajok 01:35 Pont hu 02:00 Fókusz.
Szeptember 24. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Maddalena. magatartásból elégtelen 10:20 A hely szelleme 10:40 Hol-mi? 10:55 Néprajzi értékeink 11:10 Reménysziget 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Körzeti magazinok 13:55 Kívül-Belül 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:55 Telitalálat 16:55 Chicago Hope Kórház 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Uniós pályázati kalauz 17:48 Körzeti híradók 18:00 Híradó - Gazdasági híradó 18:10 Frakk, a macskák réme 18:15 Foxi Maxi kalandjai 18:30 Nemcsak a 20 . éveseké a világ... 19:25 Kívül- Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 Nagyon különleges ügyosztály 20:40 Annié Hall 22:15 Péntek este 22:45 Paralimpia 23:00 A hercegi vacsora 00:30 Végtelen nyár.
TPWX
06:00 Totalcar 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:05 Első szerelem 10:05 Szeretők és riválisok 11:05 Teleshop 12:20 Smaragdzöld románc 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Áll az alku 21:05 Hármasban szép az élet 23:10 Jó estét. Magyarország! 23:35 Y-akták 00:35 A lápvidék harcosai.
l u e
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Maohi utazás 09:55 A hely szelleme 10:15 Boldog születésnapot! 11:10 Reménysziget 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Slovenski Utrinki 13:30 Roma Fórum 13:55 Kívül-Belül 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:55 Telitalálat 16:55 Chicago Hope Kórház 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Uniós pályázati kalauz 17:48 Körzeti híradók 18:00 Híradó - Gazdasági híradó 18:10 Frakk, a macskák réme 18:20 Foxi Maxi kalandjai 18:30 Fél századunk 19:25 Kívül-Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 Nagyon különleges ügyosztály 20:40 Shackleton 22:30 Csütörtök este 23:00 Paralimpia 23:15 Az alvilág pápája 01:10 Végtelen nyár.
ma
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:05 Első szerelem 10:05 Szeretők és riválisok 11:05 Teleshop 12:25 Smaragdzöld románc 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Multimilliomos 20:15 Kettőn áll a vásár 22:20 A sátán kutyája 00:15 így készült: - Én, Robot 00:45 Jó estét, Magyarország! 01:10 Drága testek.
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10 Kavalkád - Nemzetiségi műsor 12.40 Ünnepnaptár 13:05 Pont hu 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Szőr Austin Powers, Őfelsége titkolt ügynöke 22:40 Drogosztag 00:20 Találkozások 00:35 Az elnök emberei 01:25 Fókusz.
Szeptember 25. szombat

05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Egy vízcsepp kalandjai 09:30 A császár új ruhája 10:55 Volt egyszer... 11:05 Időalagút 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek - Időjárás-jelentés 12:10 Időalagút 13:05 Családi perpatvar 14:35 Expedíció varázsos világokba, ahol még élnek szellemek 15:20 Századunk 15:50 Mestersége színész 16:50 Kedves Brigitte 18:25 Verssor az utcazajban 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:05 Nászút Ve-gasba 21:45 Tolvajok, mint mi 23:50 Híradó este - Időjárás-jelentés 23:55 Paralimpia 00:05 A Quartet B koncertje 01:10 Pénz, pénz, pénz.
06:00 Tv2 matiné 08:25 Fox Kids 10:00 Azok a csodálatos őslények 11:00 Viva S Club 11:30 Laktérítő 12:05 TotalCar 12:40 Családjogi esetek 13:30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 14:30 Trükkös halál 15:25 Sliders 16:25 Csillagkapu 17:25 Rex felügyelő 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:30 Activity show 20:15 TV2 Ring Kb. 23:15 Az éjszaka szülöttei Kb. 01:15 Amerikai gladiátorok.
KLUB
06:00 Ünnepnaptár 06:25 Disney-rajzfilm-sorozat 06:50 Kölyökklub 07:45 Forma-1 09:15 Walt Disney-rajzfilmek 10:05 Az internet csodái 10:55 Hangulatjelentés az RTL Klub-T-Mobile RoadShowról 11:25 Ötletház 12:00 RTL Klub Híradó 12:15 06-81-320-320 13:10 Autómánia 13:45 Forma-1 15:15 Bette 15:40 Az elveszett világ 16:45 A kölyök és én 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Survivor - A sziget II. 20:20 A hatodik napon 22:45 Heti hetes 00:00 Vészhelyzet 00:55 Vészhelyzet 01:40 Az internet csodái.
Szeptember 26. vasárnap
18:15 Foxi Maxi kalandjai 18:30 Fél századunk 19:25 Kívül-Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:05 Kékfény 21:10 Kiabálj! 22:05 Hétfő este 22:35 Paralimpia 22:50 Médiamix 23:25 Csak a halott férfi jó férfi 00:55 Végtelen nyár.
ITH
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:05 Első szerelem 09:50 Szeretők és riválisok 10:55 Teleshop 12:15 Smaragdzöld románc 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Multimilliomos 20:15 Banánhéj 21:20 Két és fél kém 23:20 Nyom nélkül 00:25 Dolce Vita 01:00 Top-Sport 01:35 Jó estét, Magyarország! 02:00 A zsaruk királya.
k r XJ i
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 A szerelem gyerekjáték 10:40 Nemzeti értékeink 10:50 „így szól az Úr!" 11:00 Őszi Hálaadó Unitárius Istentisztelet 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek - Időjárás-jelentés 12:05 Uniós pályázati kalauz 12:15 Időalagút 13:10 Mindentudás Egyeteme 14:05 „Gyáva földön a göröngy" 14:35 Csellengők 14:55 Örömhír 15:30 Mese a 12 találatról 17:05 Kórház a pálmák alatt 18:40 Szívek szállodája 19:30 Híradó este - Időjárás-jelentés 19:55 Ha nyerek, merek! 21:40 Friderikusz 22:35 Híradó este - Időjárás-jelentés 22:40 Paralimpia 22:55 Buddy Faro 23:40 Héthatár 00:30 Az X-csapat.
nfi
05:45 Reggeli gondolatok 06:15 Állatkert a hátizsákban 06:45 Tv2 matiné 08:25 Fox Kids 09:50 Egyről a kettőre 10:20 Norbi 10:55 Stahl konyhája 11:30 A szupercsapat 12:25 Xena 13:25 Országutak őrangyala 14:25 Kobra 15:25 Pacific Blue 16:25 Walker, a texasi kopó 17:30 J.A.G. - Becsületbeli ügyek 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Irigy Hónaljmirigy Show 21:05 Tökéletes katona 23:15 A John Malkovich menet.
I 1 ■
06:00 Dibu a kistesó 06:20 Hupikék törpikék 06:40 Kölyökklub 07:40 Forma-1 09:50 Vasárnapi Receptklub 10:40 Labdarúgás - Arany Ászok Liga Összefoglaló 11:15 Labdarúgás Vasas-Ferencváros 13:40 For-ma-1 15:55 Hatoslottó-sorsolás 16:00 Egy rém rendes család 16:35 Tarzan 17:30 Cobra 11 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Szeress most! 20:00 Állj, vagy jövök! 21:40 Ölve vagy halva 23:15 Fókusz Portré 23:55 Országház 00:20 így készült: - Apja lánya 00:40 Maffiózók 01:45 Simlis Jack. a karibi szuperkém.
Szeptember 27. hétfő
06:00 Hupikék törpikék 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó 13:05 Országház 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajz-filmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Gagyi tanáméni 22:40 Kickbox harcos 5.: Dupla csavar 00:15 Találkozások 00:30 Az elnök emberei 01:20 Fókusz.
Szeptember 28. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Visszatérés a múltból 10:40 Kincses kolostorok - Ausztria 11:10 Reménysziget 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Srpski Ekran 13:30 Unser Bildschirm 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 14:55 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:55 Telitalálat 16:45 Szeretetház 17:05 Maradj velünk! 17:15 Katolikus krónika 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Uniós pályázati kalauz 17:48 Körzeti híradók 18:00 Híradó - Gazdasági híradó 18:10 Frakk, a macskák réme 18:15 Foxi Maxi kalandjai 18:30 Poénról poénra 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 Életképek 20:45 Kiabálj! 21:40 Az Ügynökség 22:30 Kedd este 23:00 Paralimpia 23:15 A szerelem hangja 01:10 Végtelen nyár.
rm
06:00 Laktérítő 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:05 Első szerelem 09:50 Szeretők és riválisok 10:55 Teleshop 12:15 Smaragdzöld románc 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Multimilliomos 20:15 A Nagy Ő - The Bachelor 21:20 Légörvény 23:20 Szeret, nem szeret 23:40 Jó estét. Magyarország! 00:05 így készült: - Csajok a csúcson 2. 00:30 Propaganda 01:05 Simon Mágus.
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Visszatérés a múltból 10:45 Hol-mi? 11:00 Parlamenti Napló 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Roma Magazin 13:30 Domovina 13:55 Kívül-Belül 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:55 Telitalálat 16:55 Chicago Hope Kórház 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Uniós pályázati kalauz 17:48 Körzeti híradók 18:00 Híradó - Gazdasági híradó 18:10 Frakk, a macskák réme
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Fókusz Portré 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:4006-81-320-320 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Harmadik műszak 21:50 Sportháború 23:35 Találkozások 23:50 Gyermekrablás -A jordániai akció 01:35 Fókusz.
2004. szeptember 21.
MÉDIA
13
szeptember 22. szerda
07:30 Krónika 07:40 Storyboard -filmajánló 07:55 Videoklip 08:00 Házban ház körül: Balázs újság. Rétesfesztívál, B vitamin, Tótszentmárton sportélete. Alma, körte és kukorica termés 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Jövő 7 - Mozi 09:10 Jelkép - katolikus 09:20 Az ezeregy éjszaka meséi 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Egészségmagazin 18:00 Krónika 18:10 Mese a csirió mókuskáról 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 - Topic 19:25 Kamarai percek -Szakképzési változások vállalkozói szemmel (jún 23) 19:40 Jelkép -evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül ism. 20:30 Hírháló
- az ország hírei 21:00 Merénylet a levegőben - amerikai akciófilm
szeptember 23. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 - Topic 08:15 Kamarai percek
- Szakképzési változások vállalkozói szemmel 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül ism. 09:10 Jelkép -evangélikus 09:20 Mese a csirió mókuskáról 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Biztonsági zóna 18:00 Krónika 18:10 Bejáratos szandál 18:15 Storyboard 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc: A pulóvergyűjtő - színház 19:25 Sport - Atlétika - múlt, jelen, jövő 19:40 Jelkép
- református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 - Topic 20:15 Kamarai percek 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Végzetes hasonlóság -thriller
szeptember 24. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 K''arc ism. 08:15 Sport 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 - Topic 08:55 Kamarai percek -Szakképzési változások vállalkozói szemmel 08:10 Jelkép - református 09:20 Mese: Bejáratos szandál 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Virágzó magyarország 18:00 Krónika 18:10 A kis herceg 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Rallye TV 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc ism. 20:15 Sport 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Vérdíj - krimi
szeptember 25. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55
Rallye TV 07:25 A kis herceg 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - katolikus 07:50 K''arc ism. 08:05 Sport 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Thalassa 10:00 Hegycsúcsok 10:30 Alexebbek 11:00 Épí-Tech 11:30 Virágzó Magyarország 17:30 Brill 20. vállalkozásról mindenkinek 18:00 Alexebbek 18:30 Tv mozi: Holt vidék - magyar film 20:05 Sajt: Varga György 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Bocsi, világvége - angol vígjáték 23:00 Bence show 23:30 Különjárat
szeptember 26. vasárnap
06:30 Tv mozi: Holt vidék - magyar film 08:05 Sajt 08:30 Hírháló - az ország hírei 09:00 Tv shop 09:15 Kisfilmek 09:30 Egészségmagazin 10:00 Thalassa - a tengerek világa 10:30 Hegycsúcsok -természetfilm 11:00 Athéntól -Athénig olimpiai magazin 11:30 Languszta 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Athénig olimpiai magazin 18:30 Tv mozi: Csak egy mozi -magyar film 20:15 Kapocs : 4. sz választókerület - Tóth László 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Smaragdháború - angol kalandfilm 23:00 Alexebbek 23:30 Bencze show
szeptember 27. hétfő
07:30 Rallye TV 08:00 Tv mozi: Csak egy mozi - magyar film 09.36 Kapocs: 4. sz. Választókerület - Tóth László 17:30 Balatoni barangolások. Dokumentumfilm-sorozat 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc - kulturális magazin 19:25 Jövő 7 19:40 Jelkép — adventista 19:50 Krónika 20:00 Rallye TV 20:30 Hírháló 21:00 Vidor - színházi fesztiválgála
szeptember 28. kedd
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 K''arc 08:55 Rallye TV 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:00 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről közben 19:00 Krónika 19:11 Önkormányzati ülés közvetítésének folytatása 19:11 Házban ház körül 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 21:00 Kisvárosi vagányok -vígjáték.
Kőműves, tetőfedő, bádogos, tetőszigetelő munkák azonnali kivitelezése! Érd.: 30/9370-081
A közelmúltban a Kanizsa Fejlesztési Terv zöldterület fejlesztési programjának keretében Park Kft. dolgozói a Fő úton 5 darab öntött vas ládába ültetett tuját, míg a Deák téren 3, illetve az Eötvös téren 5 kisebb ládába ültetett zöld növényzetet helyeztek ki. A jövő hónapban a Fő úti tujákat gömb koronájú kőrisfák váltják majd fel.
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül 75.000-3.000.000 Ft-ig, 3 nap alatt. 3 hónapos munkaviszonytól nettó 50.000 Ft jövedelemtől,
már kártyás telefonnal is igényelhető! Pl.: 600.000 Ft - 60 hó 16.317 Ft * 1.500.000 Ft - 60 hó 38.344 Ft T-Mobile arany-, platinakártyás ügyfeleknek kamatmentes lehetőség munkáltatói igazolás nélkül! Tel.: 30/9949-003,30/8589-760
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság Zalakarosi rendőrőrse keresi a képen látható ismeretlen személyeket. A vékonyabb testalkatú férfi <balról) 2004. július 29-ére virradóra egy zalakarosi szálloda portájáról 221.000 Ft készpénzt tulajdonított el. Az ismeretlen férfi kb. 20-25 év körüli, kb. 180 cm magas, fehér bőrű, barna hajú, szakállt, bajuszt nem visel. Valótlan adatokkal jelentkezett be a szállodába, s ott a recepciós figyelmetlenségét kihasználva a pultból tulajdonította el a készpénzt, majd szobakulcsát hátrahagyva távozott.
A testesebb férfi (jobbról) magát autóbuszsofőrnek kiadva nagyobb összegű forint euróra átváltására tett ajánlatot a sértettnek. Közösen egy szállodába mentek, ahol az ismeretlen férfi átvett a feljelentőtől 379.000 Ft-ot azzal, hogy a csoportjának tagjaitól ösz-szeszedi annak euró ellenértékét, azonban a pénzzel a hátsó kijáraton át angolosan távozott. Az ismeretlen férfi kb. 30-40 éves, kb. 185 cm magas, testes, erős testalkatú, fehér bőrű, kerek arcú, rövid, barna hajú, elöl kissé kopaszodó, szakállt, bajuszt nem viselt.
Kérjük, hogy aki a keresett személyeket felismerni véli, hollétükről bármilyen információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Zalakarosi Rendőrőrsön (Zalakaros, Hegyalja út 45. sz.) vagy telefonon a 93/340-433-as számon, esetleg hívja a 06/80/555-111 -es számon elérhető Telefontanú szolgálatot.
Segítségüket előre is köszönjük!
14
2004. szeptember 21.
APRÓHIRDETÉS
INGATLAN BERLET
Elcserélném nagykanizsai egyszobás 42 m2-es félkomfortos, Király úti önkormányzati lakásomat hasonlóra bent a városban. Tel.: 93/322-537 (5347K)
Eladó Nk-án a Csengery úton az uszodánál kétszobás, gázas, valamint Zalakomárban kétszobás, gázas családi ház 390 négyszögöl telken. Érd.: 93/386-799 (5359K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 70 nr-es, kétszintes, központi fűtéses ház 600 négyszögöl telekkel, jó állapotban eladó. Érd.: 93/315-526 (5360K)
Bajcsán 29 éves, 1827 m területen lévő, háromszobás, 2 konyhás, 2 fürdős, étkezős családi ház eladó vagy kanizsaira cserélhető. Irányár: 10 millió Ft. Érd.: 30/270-8592 (5361K)
Szép természeti környezetben. Nagybakónak Déli-hegyen, 1374 m2 szőlő, 648 m2 szántóval és 12 m2-es épülettel (alatta földpince) jutányosán eladó. Érd.: 93/315-559 (este)
Mórichelyi hegyen szép birtok, kis épület, kis szőlővel olcsón eladó. Érd.: 93/322-702 (5365K)
Nk-án csendes környéken az Olaj utcában két szobás, III. emeleti, egyedi fűtésű, saját vízórás lakás azonnali beköltözéssel reális áron eladó. Érd.: 30/351-6384 (5367K)
Cserfő-Bagóhegy elején alápincézett, lakható hétvégi ház 330 négyszögöl telken teljes berendezéssel eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 20/4360-195 (5377K)
Imre hegyen, Nagykanizsa és Letenye között pince, gondozott szőlővel eladó. Villany van. Érd.: este a 93/316-09 l-es, vagy a 30/973-7094-es telefonszámon. (5378K)
Nk-án a Csónakázó-tóhoz közel 1600 m2-es üres telek eladó. Irányár: 1,1 millió Ft. Érd.: 20/911-8147 (5379K)
Nk-án a Munkás utcában kp fűtéses, részben felújított 1+2 félszobás lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 70/5411-744 (5380K)
Nk-án a K-i városrészben 10 emeletes épületben 54 m2-es, kétszobás, két erkélyes, központi fűtéses lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 70/247-0497 (5362K)
JÁRMŰ
Toyota Hylux 24D 4WD 95-ös évjáratú, plató béléssel, plusz plató dobozzal, vonóhoroggal, jó állapotban eladó. Irányár: 1.880.000 Ft. Érd.: 20/911-8147 (5381K)
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Német nyelv szakos tanárnő tanítást és nyelvvizsgára felkészítést vállal iskolásoknak és felnőtteknek. Érd.: 30/310-4294 (5372K)
Fűnyírást, kaszálást, kerti, udvari, hegyi munkákat vállalok. Tel.: 20/510-2723, 93/323-984 (5374K)
Tanítónő általános iskolások felkészítését, tanítását vállalja. Érd.: 30/310-4294 (5375K)
Számlaképes fűtő lakóközösségeknél munkát vállalna. Érd.: 93/323-252, 20/4360-195 (5382K)
VEGYES
Golden Retriever kiskutyák jó minőségű szülőktől eladók Nagyrécsén. Érd.: 20/3910-923 (5368K)
Kiskanizsán Kisrác út 15-ben (telefon: 329-244) 5 db hordó (50-200 l-ig), szőlőprések, kád, darálók, valamint tőkén rizling szőlő eladó. (5369K)
Olcsón eladó vitrines sorszekrény, konyhai sarokpad, hűtőszekrény, elektromos kukoricadaráló, cserepes muskátlik és liliomok. Érd.: 30/270-8592 (5370K)
Babaholmik, Avent Isis kézi mellszívó eredeti csomagolásban, háromfunkciós, mózeskosaras babakocsik alig használtan eladók Nagykanizsa, Olaj u. 8. szám alatt. Tel.: 93/326-516 (5371K)
160/70 fiatalos, értelmiségi özvegy férfi, hasonló sorsú hölgy ismeretségét keresi 65 éves korig. Jelige: „Kettesben könnyebb". (5376K)
Kedves Olvasóink!
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy megjelent
(föa/éonpi <2zrssé6et
verses-novellás kötete, az
s^pgyaí méfyvörös&en
A könyv megvásárolható szerkesztőségünkben k 990 Ft-os áron.
r

ELVESZETT
i
| ezüstszoru foxterrier kölyökkutyám. A becsületes megtalálónak
vagy nyomravezetőnek magas jutalmat ajánlok. ^ Tel.: 30/2980-965 J
Kőnig menü ♦ 400 Ft / menü kiszállítva
^ S Vállalati étkeztetést vállalunk liilMSI f-'' ^ Étkezési jegyet elfogadunk
h^J^"''"1''" Havi étlap: www.konigmaiu.liu
T Érd.: 93/700-137
IrKittálpVi
függöny • Szőnyeg
MEGHÍVÓ
Podolszkij Oleg harmonikaművész koncertjére 2004. SZEPTEMBER 29. (SZERDA) 18.00 ÓRÁRA A KISKASTÉLYBA
A műsorban többek között J.S. Bach, Mozart, Rossini, Piazzola, Csernikov és a művész saját művei hallhatók. 2001-ben a művész „Citta di Lanciano" Nemzetközi versenyen I. díjat nyert.
A belépés díjtalan!
Nagykanizsa, Recseí Ut 19. (A Peugeot Szalon mellen.) A Keleti íárosreszöen a 31-32-33-M-es autóbuszok végállomásától 300 m-re. Tel 93/323-119 93/323-118 Fa*: 93/516-044 Nyitva tartas: Hétfő - Pentek 8-18 Síombat 8-13.
2004. szeptember 21.
R
15
c sporthírek • sporthírek
KEZDES KUDARCCAL Szeptember 11-én idegenben. Marcali ellen mérkőzött az NB I/B-s MÁV NTE női kézilabdacsapat. 41:23-ra a hazai Marcali csapata győzött. MÁV NTE: Skrach, Tóth, Farkas (3), Szloboda (8), Hohl (4), Majoros (3), Kotnyek (3). Csere: Pán-czél-né, Kiss (2), Szőkéné. A tavalyi bronzérmes otthonában nem ment a játék a kanizsaiaknak.
Az ifi csapat is 38:16-os vereséget szenvedett el a Marcali csapatától. MÁV NTE: Horváth V., Marton (2), Horváth H. (4), Kotnyek (1), Marosi (2), Miilei, Rózsafi (1). Csere: Őri (1), Harcz, Zsoldos, Sulyok (2), Horváth Zs. (1), Burghardt V. (2), Fodor.
NŐI FOCI Az Avantgarde Kanizsa női labdarugó csapat Andráshidára látogatott szeptember 4-én. Az andráshidai csapat a tavalyi évben meghatározó együttese volt a bajnokságnak. A kanizsai lányoknak fontos, mondhatni kötelező volt a 3 pont megszerzése. A találkozó mindkét félidejében kiegyenlített volt a játék. A hazai és vendég ol-
dalon is voltak kihasználatlan helyzetek. A második félidő 28. percében a kanizsai csapat játékosa, Rácz Renáta lőtt gólt az ellenfél kapujába. A 0:l-es állás végleges maradt, így az Avantgard-os lányok három ponttal lettek gazdagabbak.
LABDARÚGÁS A Recop megyei bajnokságban Bioland Felsőrajk-Kiskanizsa 3:1, a hazai felsőrajki csapat győzelmével ért véget a találkozó. Ifjúsági korosztályban Felsőrajk-Kiskanizsa 3:3. A megyei II. osztályban Miklósfa Gelsével mérkőzött, l:3-ra vereséget szenvedett hazai pályán a Miklósfa csapata.
DÖNTETLEN Döntetlent játszottak itthon a nők a Beremenddel. Király Ingatlanügynökség Kanizsa Sörgyár 1L - Beremend 9:9. Hazai győztesek: Flander 4, Újházi 2, Tóth 2 és az Újházi-Bicsák pár.
SÚLYOS VERESÉG Mosonmagyaróvár Rozmaring Kft.-Kanizsa Sörgyár II. 15:3 NB III. Férfi asztalitenisz mérkőzés. Kanizsai győztesek: Keszei, Tóth I. Tóth B.
FÉRFIFODRÁSZÁT NYÍLT!
Nagykanizsa, Fő út 10. (Húsáruház udvarában) Nyitvatartás: H-K-P: 7-13 óra, Sz-Cs: 13-19 óra
Várom régi és új Vendégeimet (Erzsébet téri fodrászüzletből) ERZSI
Körösi Csorna Sándor Iskoláért Alapítvány 2003. évi közhasznúsági jelentése Nyitó egyenleg: 2002.12.31-én 90395
BEVÉTELEK (Ft-ban): Támogatás 3 000, APEH adó 1% visz-szautalása 975656, Helyi iparűzési adó 180000. Bevételek összesen: 1158656 KIADÁSOK (Ft-ban): Bankköltség 14057, Eszközvásárlás 78900, Útiköltség 95458, Irodaszer, nyomtatvány 60154, Szakkönyv. cd, kazetta, stb. 54955, Egyéb költségek 305179. Kiadások összesen: 608703 AZ ALAPÍTVÁNY ZÁRÓ EGYENLEGE 2003.12.31-én 584 683 Ft. Ebből bankszámla egyenleg 573 540 Ft, házipénztár
11 143 Ft. Pápai György kuratórium elnöke, Vizeli József iskola igazgó
KÉTSZER TÖBB INDULÓ
276 versenyzővel zajlott le hétvégén a BLG aulájában a XVII. Batthyány Tungsram Kanizsa Kupa 2004. évi Nemzetközi Iljúsági Sakk Egyéni és Csapatversenye, amely idén egyben Megyei Iljúsági Verseny is volt. Az ország egész területéről érkeztek a versenyzők. A lengyelek első ízben, míg a szlovén és a horvát részvevők már visszajáró vendégként neveztek a kupára. Idén kétszer többen jelentkeztek a kilenc fordulós versenyre, mint tavaly.
- Ez egy felmérő, előcsatározási, felkészülési versennyel volt egyenlő, hiszen a fiatalok komolyan veszik, mivel októberben elkezdődik a világbajnokság. Ebben az évben példátlanul sok az edzők, kísérők száma, körülbelül 80-90 fő, de a kanizsai gyerekek szülei és a sakkbarátok, körülbelül 450-500fő is ellátogatott a tornára - mondta Bagonyai Attila, az egyik főszervező.
A bajnokság eredményeit következő számunkban olvashatják.
SIKERES INDULÁS AZ NB I-BEN
A Király Ingatlanügynökség -Kanizsa Sörgyár Sportegyesületet egy csapat képviseli az NB I/A-ban, egy az NB 11-ben és kettő az NB III-ban. Kezdetben csak férfi csapattal rendelkeztek, mellyel három év alatt fokozatosan eljutottak az NB Ill-ból az NB I/B-ig. Ezután a megfelelő támogatás hiányában a férfi csapat háttérbe szorult és az NB III-ig csúszott vissza. Ezzel párhuzamosan a lányok mindig feljebb léptek. Az idei évben eljutottak az NB I/A osztályba. Az első fordulóban szeptember 11 -én Szombathelyen mutatkozott be a Király Ingatlanügynökség-Kanizsa Sörgyár NB I/A-s női asztalitenisz csapata. lói indultak, hiszen 11:7-re győztek.
- Milyen esélyekkel indulnak az NB I-ben?
- Mindenképpen szeretnénk bennmaradni, erre reális esély van, de bízom abban, hogy ennél jobban szerepelünk. A legfontosabb már megvan, a Péterfy Iskolában van egy tennünk, ahol minden nap edz-hetünk, több asztalt állíthatunk fel, mint korábban. Anyagiakban a minimális feltételek biztosítottak - válaszolt Ja-kabfi Imre, az egyesület vezetője.
- Kik tartoznak az NB l-es csapatba?
- A régi bútorgyári csapatból játszik nálunk Boldizsár Gabi és Bizó Marika. Ezen kívül budapesti játékosunk Góber Andi, és egy új játékosunk, a kaposvári Csuti Éva. Ehhez a csapathoz érkezik majd a romániai Szász Kinga.
- Foglalkozik utánpótlással az egyesület?
- Igen, és büszkén mondhatom,
hogy szerintem Nagykanizsán a legtöbb, 50-60 gyerekkel mi foglalkozunk. A legkisebb ''96-os születésű. A másodikostól a középiskolásig, mindenféle versenyen csapatban, megyei bajnokságon, serdülő csapatbajnokságban, különböző korosztályos versenyeken játszanak.
- Mi várható a férfi csapatnál?
- A férfi csapattal megvárjuk, amíg lesz egy pár tehetséges fiatalunk, akik olyan szintre érnek, hogy érdemes feljebb kerülni, akkor megpróbáljuk a továbbjutást.
- Milyen támogatásokban részesülnek?
-A legfőbb támogatónk az önkormányzat, de sok kisebb szponzorunk is van. A bevételeinknek a felét a támogatóktól, pályázatokból gyűjtjük össze.
- Hogyan készülnek fel egy nagyobb versenyre?
- Megpróbálunk előtte minél többet edzeni. Mivel a csapat nem minden tagja Kanizsai, ezért igyekszünk a hazai meccsek előtt a budapesti és a kaposvári versenyzőket időben lehívni és együtt készülni. A felnőtt női csapat mellett van egy második NB Il-es csapatunk is, ahol a fiataljaink szerepelnek. Szeretnénk, ha ők minél előbb beépülnének az NB l-es csapatba.
- Milyen kapcsolatokkal rendelkeznek?
- A hazai egyesületekkel jó a kapcsolatunk, nemrég Csáktornyán játszottunk, sikerült a szlovén, lendvai csapattal is jó kapcsolatot kialakítani. A közeljövőben szereménk nemzetközi Mura-Dráva Euróligát létrehozni.
Nagy Krisztina
/« C <f "''
JAVÍTÁS ertékesítes SZERVIZ *v> NAGYKANIZSA IO <1!" 8 BAZASU.DVAR IT1 fFONÍ? H6 99T
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5-9. Tel.: 311- 468 Jegyárusítás: 14 - 18 óráig.
OKTÓBER 4. 19 ÓRA POÉNPÁRBAJ
Rendhagyó, vidám beszélgetés GÁL VÖLGYI JÁNOSSAL ÉS BAJOR IMRÉVEL A beszélgetést vezeti: Kozári Réka, az MTV műsorvezetője Gálvölgyi: „Szeretem a focit és a Bajor Imit" Bajor: „Én is" Belépődíj: 1900 Ft
SZEPTEMBER 24. 17 ORA ZENÉS ESTÉK A KISKASTÉLYBAN
„Valaki jár a fák hegyén"
A többszörös fesztiváldíjas ZALAEGERSZEGI ÉNEKMONDÓ EGYÜTTES ZENÉS - VERSES MŰSORA Belépődíj: 300 Ft.
JJUii.ULJÜJ
EGED Bűi?.
kiskanizsai telepe
UJ VEZETŐVEL, MÉG MAGASABB ÁRAKON VÁSÁROL VAS- ÉS FÉMHULLADÉKOT (RÉZ, ALUMÍNIUM, ÓLOM, SAVÁLLÓ HORGANY). GÉPKOCSI KAROSSZÉRIÁKAT, ÜLÉS ÉS KÁRPIT NÉLKÜL ÁTVESZÜNK! VASSZERKEZETEK SZAKSZERŰ BONTÁSA A HELYSZÍNEN. 4-5 TONNÁIG 20 KM-ES KÖRZETBŐL INGYEN BESZÁLLÍTÁS! HELYBENI MÉRLEGELÉS. AZONNALI KÉSZPÉNZFIZETÉS!
TELEPHELY: KISKANIZSA, KISMEZŐ U. 2/A. NYITVA: HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8-18 ÓRÁIG, SZOMBATON 8-12 ÓRÁIG. TELEFON/FAX: (93) 319-041 MOBIL: (20) 337-16-15
MI A LAKOSSÁGOT ÉS A KÖRNYEZET VÉDELMÉT SZOLGÁLJUK!
ZENE, TANC, MOKA
Ebben az évadban is folytatódnak a korábbi években megszokott zenés sorozatok. Hírességeket láthatunk a HSMK színpadán, és a Kiskastélyban is. Nem könnyű a művelődésszervezők sorsa manapság, hiszen áruvá vált a kultúra, és a nagyon nagy neveket leszámítva komoly munka a színháztermeket, lelátókat megtölteni.
- Bár az anyagi keretek szűkültek, a sikeres jól bevált sorozatokat folytatjuk. Ilyen a Zenés esték a Kiskastélyban sorozat, amelynek keretében először a zalaegerszegi Enekmondó együttessel találkozhatnak az érdeklődők, szeptember 24-én a Kiskastélyban. Október elsején a Zene világnapján nemcsak a zenéről emlékezünk meg, hanem egy leukémiás gyermek gyógyításához nyújtunk segítséget. A Farkas Ferenc Városi Zeneiskola növendékei adnak hangversenyt. Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni Baráth Zoltán igazgató úrnak, aki az első perctől támogatja a kezdeményezést, és szeretnék köszönetet mondani a fellépőknek is. Amióta ez a sorozat létezik, a Zeneiskola mindig is támogatta ezt, szívügyüknek érzik, hogy zenével, színvonalas műsorral lássák el a Kiskastélyt - mondja Szakács Gábor, a HSMK művelődésszervezője. - December elején Balogh Tünde csellista növendékei adnak hangversenyt, 14-én pedig karácsonyi hangversennyel folytatódik a program.
- A HSMK színpadán kit hallhatunk?
- Nagy örömünkre két olyan kiválóság, mint Gálvölgyi János és Bajor Imre műsora is látható lesz október 4-én. Három éve nem járt nálunk Zorán, de jön november 3-án, részben régi nagy számai, részben új dalaiból áll a műsora. November végére várjuk Koncz Zsuzsát. Tervezzük Király Linda és Gáspár Laci közös koncertjét is. Várjuk Oláh Ibolyát is, aki turné keretében lemezbemutató koncertet ad
- Mikor kezdőik a báli szezon?
- Októbertől szeretnénk zenés rendezvényeket. Folytatnánk a Katalin bál hagyományát, és a sikeres nosztalgia rendezvényeket is.
Tanuljon és vizsgázzon helyben a
DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN,
a város egyetlen akkreditált nyelviskolájában, ahol a
tandíj és a vizsgadíj 30%-át visszakapja!
Ajánlatunk: szeptembertől folyamatos kezdéssel
1. Normál és intenzív ütemű képzés (4-10 óra/hét)
2. Államilag elismert, EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás, minőségi garanciával!
kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó, társalgási és vizsgákra felkészítő szinten,
ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvből, vizsgáztató tanáraink vezetésével! Jelentős kedvezmények: Diákoknak, törzstanulóknak és a szept. 6-ig beiratkozóknak!
* Ingyenes próbavizsga, a legjobbaknak ingyenes vizsga!
* GARANTÁLT NYELVVIZSGA - szerződéssel!
* Kedvező óradíj - részletfizetési lehetőség!
* Órakezdés: délelőtt, délután, este vagy szombat délelőtt
Beiratkozás: személyesen, a jelentkezés sorrendjében Minősített képzés, kis létszámú csoportokban, a legkedvezőbb ÁRON!
OM reg. szám: 20-0129-04
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
Akkredit: 0584
XVI. évfolyam 33. szám • 2004. szeptember 28. • Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
VÁSÁRI MELLÉKLETÜNK LAPUNK 9-16. OLDALÁN!
AUTÓMENTES NAP
2
2004. szeptember 28.
15 EVES A KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Kedves Olvasóink!
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy megjelent
(Jja/corrpi ^rsséőet
verses-novellás kötete, az
yVji^of méfyvörös&en

A könyv megvásárolható szerkesztőségünkben 990 Ft-os áron.
KERESSÜK EGYKORI KOLLÉGÁINKAT!
A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap 2004. október 27-én köszönti megjelenésének 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Kiskas-télyban a „születésnapon" találkozót és konferenciát szervezünk, melyre szeretnénk meghívni minden egykori és mai alkotónkat! A laparchívum sokat segít a névsor összeállításában, de nem szeretnénk, ha bárki kimaradna a meghívottak közül, ezért kérjük, várjuk a 15 év szerzőinek jelentkezését szerkesztőségünkben személyesen, telefonon vagy levélben.
Címünk: 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. Telefon: 93/312-305
Köszönjük!
VARJUK OLVASÓINK VÉLEMÉNYET!
Tisztelt Olvasóink!
iMpunk 15. évfordulója jó lehetőség arra, hogy számvetést készítsünk, melyben legfontosabb Olvasóink véleménye kell, hogy legyen. Kérjük, segítsenek abban, hogy megismerjük lapunkkal kapcsolatos elvárásaikat, örömeiket és természetesen problémáikat! A kérdőívet névvel
vagy anélkül is kitölthetik, személyesen vagy postán is eljuttathatják szerkesztőségünkbe. Címünk: 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. — --------------------------------------------------------------------------------------" -
KERDOIV
soha
1. Milyen rendszerességgel olvassa lapunkat?
□ rendszeresen □ alkalmanként □
2. Mely rovatokat olvassa?
□ Városháza □ Várospolitika □ Gazdaság □ A XX. Század tanúi
□ Kitekintő □ Közérdek □ Kultúra □ Esélyegyenlőség □ Oktatás
□ Tv-műsor □ Kanizsaru □ Krónika □ Kanizsa média □ Sport
□ Apróhirdetés □ Hirdetés □ Mindent elolvasok
3. A Városháza rovatról az a véleményem, hogy
11. A címlapról az a véleményem, hogy
12. Miről olvasna szívesen lapunkban?
13. Elegendő fotót közöl lapunk?
4. A Várospolitika oldalról az a véleményem, hogy
5. A Gazdaság oldalról az a véleményem, hogy
6. Az Esélyegyenlőség oldalról az a véleményem, hogy
14. Mikor kapja meg lapunkat a postaládájába?
15. Mivel nincsen megelégedve?
16. Mit tart jónak lapunkban?
7. A Kultúra oldalról az a véleményem, hogy
17. Ha a jövőben szívesen vállalja, hogy rendszeresen megkeressük véleménye megkérdezése miatt, kérjük adja meg nevét, elérhetőségét!
8. Az Oktatás oldalról az a véleményem, hogy
9. A Sport oldalról az a véleményem, hogy
10. A XX. század tanúi sorozatról az a véleményem, hogy
Véleményét köszönjük!
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka. Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2004. szeptember 28.
VÁSÁ
3
A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a szeptember 23-ai ülésén levette a napirendről dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselőnek, a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. megszüntetésére beadott indítványát. Mivel az előterjesztő sem volt jelen. Papp Péter a bizottság elnöke azt javasolta, hogy a közgyűlést követő héten, kihelyezett bizottsági ülés keretében a helyszínen foglalkozzanak a témával a korrekt döntés érdekében. A Sugár út 28. szám alatti volt bölcsőde használatba adásáról szóló előterjesztésről úgy döntött a GVB, hogy az előterjesztést visszaadják a Szociális Bizottságnak. Az új értékbecslést és a vevő Zala Megyei Vöröskereszt új árajánlatát követően, a SzB egyetértő javaslatával támogatják a kérést.
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások kijelölésére előterjesztett javaslatot azzal a módosítással fogadták el, hogy a főiskola által kért két önkormányzati bérlakást a bérlők a főiskolai oktatói státuszukig,
de maximum a szerződés aláírását követő öt évig kapják meg. A cash-pool szolgáltatás bevezetésének lehetőségét az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetében hasznosnak tartották a bizottság tagjai. Azzal egészítették ki az előterjesztést, hogy a jövő év januárjában bevezetésre kerülő szolgáltatás első félévi tapasztalatait fél év múlva megvizsgálják. A következő évek beruházásainak ez évi és 2005.1. félévi előkészítési feladatainak programtervét elfogadták a bizottság tagjai. Papp Péter bizottsági elnök kiegészítésként hozzátette az alapellátáshoz tartozó háziorvosi rendelők felújítását is, hiszen kivétel nélkül mindegyik leromlott állapotban van.
* * *
A Városfejlesztési Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság szeptember 20-ai ülésén levette a napirendről a régió Kft. megszün-
tetésével kapcsolatos önálló képviselői indítványt. Az engedély nélküli területhasználat felülvizsgálati kérelmével kapcsolatban a VKIB úgy döntött, hogy nem kell bérleti díjat fizetni a Petőfi utca és a M7-es várost elkerülő szakasza között épült régi katonatiszü szolgálati lakások lakóknak, mivel rendbe teszik, gondozzák a területet.
Néhány módosítással elfogadták a közműfejlesztési hozzájárulás megállapításának rendjéről és mértékéről szóló rendelet megalkotását. Az 1956-os forradalom áldozatainak emlékére 2006-ra javasoltak szobrot állítani. A Szabadhegy városrész vízellátásával kapcsolatos beruházásról nem tudott dönteni a bizottság. Véleményük szerint, ha csökkentetten is, az ott lakóktól közműfejlesztési hozzájárulást kellene szedni. A Sugár úti volt bölcsőde használatba adásával kapcsolatban az volt a véleménye a bizott-
ságnak, hogy a telek osztást el kell végeztetni, újra fel kell becsültetni a területet és meg kell egyezni az egyetlen vevővel, a Vöröskereszttel.
Támogatták a Zsigmondy-Szé-chenyi Szakképző Iskola beruházási programját, és nem támasztottak akadályt a Süni Cuki terasz kialakításához. A végső döntést a napirendi
pontokról a közgyűlés hozza meg. * * *
Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a szeptember 22-ei ülésén nyílt ülésen többek között megtárgyalta és elfogadta a közműfejlesztési hozzájárulás megállapításának rendjéről és mértékéről szóló 2004. évi rendelet megalkotására előterjesztett javaslatot, a Szlovén-Magyar Határ Menti Regionális Fejlesztési Tanács munkájában való részvételről, valamint a Dráva-Mura Eurórégió Térségfejlesztő Kht. további működtetésére írásban előterjesztett javaslatokat.
A zárt ülésen önkormányzati szerződésekről és megállapodásokról tárgyaltak.
A DRÁVATEJ SZÁLLÍTHATJA AZ ISKOLATEJET
A Közbeszerzési Bizottság szeptember 20-ai ülésén értékelte a Nagykanizsa-Palini Altalános Iskola és Óvoda felújítása kapcsán beérkezett pályázatokat, és döntést hoztak a felújítás utolsó tételében szereplő bútorzat és a konyha gépészeti felszerelésének beszerzésére.
Az Iskolatej program kapcsán beérkezett pályázatok értékelésében már korábban döntés született arról, hogy az Iskolatej akcióban részt vesz az önkormányzat. A közbeszerzési pályázati határidők miatt szeptember 1 -jével nem tudták az eredményt kihirdetni. Korábban felhatalmazták a polgármestert, hogy a közbeszerzési pályázat lejártát követő 30 napon belül kössön szerződést a beszállítóval. A bizottság döntése alapján a tavalyi évhez hasonlóan a Drávatej szállítja az Iskolatejet az intézményeknek. A pályázók közül ők ajánlották a legalacsonyabb árat. Az akció nemcsak tej, hanem kakaós és karamellás tej, illetve sajtkrém kiszolgálását is lehetővé teszi.
A bizottság döntött az önkormányzat és a Városi Bíróság közös épületében olyan bejárat kialakításáról, ami az akadálymentes közlekedést lehetővé teszi. A megvalósításra tervezői pályázatot írnak ki. Tárgyaltak arról is, hogy induljon el a fejlesztés a Vásárcsarnok Dél-nyugati oldalán. Az úthálózat elkészülésével a terület felértékelődhet és további építkezésekre nyújthat lehetőséget. A bizottság tagjai tárgyaltak a volt Thuiy laktanya szabad területén kialakítandó Ifjúsági és Sport Centrum megvalósíthatóságáról. A beadott pályázatok fantáziadúsak voltak, de nem vették figyelembe a nagykanizsaiak sportolási szokásait, igényét, és pénzügyi lehetőségeit, ezért a pályázatot eredménytelennek hirdették. A szakmai program és a pénzügyi lehetőségek tisztázása után új pályázatot írnak ki - mondta Papp Péter, a bizottság elnöke.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. augusztus 27-i ülésén döntött arról, hogy a Nagykanizsa, Katonarét helyi építési szabályzatáról szóló rendeletét módosítja.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
ÜLÉSEZETT A KTÖ
Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat tagjai szeptember 22-iki ülésükön javasolták a közgyűlésnek, hogy Dolmányos József nemzetközi minősítésű ökölvívó bírót a munkájának elismeréséért „Nagy-kanizsa Sportjáért", vagy „Nagykanizsa Városért" című kitüntetéssel jutalmazza. Elfogadásra került az a határozat is, melyben a KTÖ felkéri a helyi képviselőket a Kiskanizsai Temető ravatalozó épületének bővítő beruházásának indítvány formájában történő benyújtására. Horváth Jánosné felvetette, hogy a szakemberek vizsgálják felül, hogy a régi épületét érdemes-e egyáltalán felújítani, szigetelni, vagy célszerűbb lenne-e egy új ravatalozó építése. Harmadik napirendi pontként A következő évek beruházásainak ez évi és a 2005. I. félévi előkészítési feladatok című közgyűlési előterjesztést tárgyalta a településrészi önkormányzat, melynek 1. számú mellékletében kérik szerepeltetni az kiskanizsai orvosi rendelők és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház felújítását, az autóbusz körjárat megvalósítását, ezzel kapcsolatosan a Pápai, Alsótemető és a Felsőtemető utcák útburkolatának javítását, valamint a Templom tér rehabilitációját, vízelvezetésének megoldását illetve a Principális, Mánta patak tisztítását és árvízelhárítását.
(ÉHíjj)
indulnak Nagykanizsán J ''''El
»■——— 0 o
Országos Képzési Jegyzék (OKJ)szerinti
-u Számítógépkezelő (alapfokú)+ ECDL, -fi Számítástechnikai szoftverüzemeltető (középfokú)+ECDL, ^ Rendszerinformatikus-rendszergazda (emeltszintű)
Cégek, intézmények számára a tanfolyami dlj a szakképzési alap terhére elszámolható!
30% ADÓKEDVEZMÉNY!
Tel: (70) 2153-279, (93) 322-357 Rendszergazda képzés: (30) 2164-668
Oktatási segédanyagok\ E"CD~L-~bgonyifrán>^Részletotés\ Áfamentesség \
4
VÁSÁ
2004. szeptember 28.
11 EWílViMlUMU hhW SH
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT
m^míFiMffífi''yiiitwfífiiTrifTi''i''fiTni
OKTATÁSI ÉS GYERMEKPSZICHOLÓGIAI
TÉMÁK
International Course on Educational Systems: Management and Leadership
A kurzus nyelve: angol. Időpontja: 2005. január 10-február3.
A kurzus helye: The Aharon Ofri International Tralning Center, Ramat Rachel, Izrael. A szervezők tanárképző főiskolák igazgatóinak, dékánjainak, rektorainak és kormányzati oktatási szervek felelős vezetőinek jelentkezését várják. A szakterületen szerzett diploma, valamint megfelelő szintű írásbeli és szóbeli angol nyelvtudás szükséges. A jelentkezés határideje: 2004. október 25. KÖRNYEZETVÉDELEM
International Course on Ecological Considerations for Sustainable Agricultural Development Projects
A kurzus nyelve: angol. Időpontja: 2004. november 24-december 15. A kurzus helye: CINADCO (Centre for International Agricultural Development) International Traning Centre, Kibbutz Sehayim, Izrael. A kurzust a mezőgazdaságban tervező, projekt menedzsmenttel, regionális és nemzeti tervezéssel foglalkozó állami szervek és közintézmények, valamint magáncégek szakemberei számára szervezik. A jelentkezőknek legalább 2-3 éves, a környezetvédelem területén szerzett szakmai tapasztalattal, valamint kapcsolódó egyetemi végzettséggel kell rendelkeznie. Megfelelő szintű írásbeli és szóbeli angol nyelvtudás szükséges. A jelentkezés határideje: 2004. október 1.
FELHÍVÁS
1. Idős nagykanizsai alkotók képző-, nép-, ipar- és egyéb művészeti kiállítása
Megnyitó: október 12. (kedd) 10.00 óra Vasemberház kiállítóterme (bejárat az Ady u. felől). Nyitva tartás: október 22-ig hétfőtől péntekig 10-17 óráig
Várják azokat az idős alkotókat, akik munkáikat a nagyközönség előtt is be szeretnék mutatni. Minden tárgyért felelősséget vállalnak, az őrzést biztosítják a rendezők.
A kiállítási anyag gyűjtése október 5. (kedd) 10.00-17.00 óra között lesz.
2. Nyugdíjas horgászok halfogó versenye
Benevezhet minden nyugdíjas horgász, aki a Csónakázó-tóra érvényes területi engedéllyel (napi jeggyel), állami horgászjeggyel rendelkezik.
Ideje: 2004. október 13. 7—12-ig. Helye: Csónakázó-tó (Evezős ház). Nevezés a helyszínen október 13-án 7 órától.
3. Pogácsafesztivál
Várják azoknak az idős, sütésben járatos nőknek és férfiaknak a jelentkezését, akik egy tál házi pogácsával a fesztiválra beneveznek.
A pogácsát október 13-án (szerdán) 9.30-ra kell a Honvéd Kaszinóba hozni, ahol szakértő zsűri kóstolgatja a finomságokat. Minden benevezőt díjaznak!
EMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városvédő Egyesülettel 2004-ben is ünnepi műsorral emlékezik az aradi vértanúkra. Kérjük, koszorúzási szándékukat jelezni legkésőbb 2004. október 5-én 14 óráig a 06-30/3305-417-es telefonszámon Dékány Beatrixnek, a Hevesi Sándor Általános Iskola szabadidő-szervezőjének.
Litter Nándor polgármester
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2004. október 6-án, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Altalános Iskolában.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Nagyrác utcai Altalános Iskolában és minden hónap második hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője 2004. október 6-án szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Halász Gyula önkormányzati képviselő a 9.sz választókörzet lakóinak (Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal. Munkás u. páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14.) október 2-án (szombaton) 10 órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál található Stílus Bútorházban.
Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórát tart mindennap reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetők Szövetségének irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Altalános Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart. A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 17-18 óra között az IKI földszinti helyiségében, minden hónap első csütörtökén 17-18 óra között a Bolyai János Altalános Iskola földszinti helyiségében. E-mail cím: 1 lvk@nagykanizsa.hu
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője 2004. október 6-án, szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban. Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
/-*-
Nagykanizsa MJV jegyzője pályázatot hirdet
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ MUNKAKÖR betöltésére
Ellátandó feladat: Kiemelt építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése (helyszíni szemle, hiánypótlás, tárgyalás, határozathozatal) és végrehajtása Nagykanizsa közigazgatási területén 1 fő határozatlan idejű kinevezéssel és 1 fő tartós távollét miatti helyettesítéssel, előre láthatóan 2007. január l-ig.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. sz. rendelet 1. sz. mellékletének 1/4. Építésügyi igazgatási feladatok I. besorolási osztályban felsorolt iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség; főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség; legalább egyéves szakmai (tervezői, kivitelezői), továbbá kétéves közigazgatási gyakorlat, vagy legalább hároméves közigazgatási gyakorlat, „B" kategóriás jogosítvány. Közigazgatási alapvizsgát és szakvizsgát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. 25. §-ának rendelkezései szerint kell megszerezni, illetőleg a BM Építésügyi Hivatala szakmai felügyeletével szervezett szakmai továbbképzésen kell részt venni. Illetmény és egyéb juttatások a vonatkozó rendelkezések szerint.
A pályázatokat dr. Kelemen Marcell jegyző részére kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 93/500-700 vagy 500-708), csatolva az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, szakmai és közigazgatási gyakorlat hivatalos igazolását.
A pályázatok benyújtásának határideje a pályázati hirdetmény Belügyi Közlönyben való megjelenését követő 15. nap. A benyújtott pályázatok elbírálására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. A munkakörök a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthetők.
2004. szeptember 28.
GAZDASÁG -
ÖKOHAJTÁNY ÉS TÁRSAI
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően ebben az évben is részt vett városunk az Európai Autómentes Nap programsorozatában szeptember 22-én. A Polgármesteri Hivatal a társszervekkel közösen sport és kulturális programot szervezett az Erzsébet téren., emiatt a buszok útvonal-módosítására is sor került. E napot a kerékpározás napjának is tekintik a szervezők, amit igazolt a megszámlálhatatlan kerékpáros az Erzsébet téren. Volt Kerékpáros Ügyességi Vetélkedő és a kerékpárok biztonságtechnikai ellenőrzése. Ez utóbbira felnőttek és gyermekek is bejelentkeztek. Erre szükség is volt, hiszen nem volt olyan kerékpár, amelyikkel ne lett volna va-
lami probléma. Láthattak a kanizsaiak a szép őszi napon óvodás tornabemutatót, futóversenyt, pónilovas fogatot, de a legnagyobb sikere az emberi meghajtással készített járművek találkozójának volt. Az első Kanizsai Ökohajtány verseny győztese a Cserháti Sándor Műszaki Középiskola gépész csapata lett. Bözske-2 járművük sajnos nem sokáig bírta a terhelést. A rajt előtt gyors szervizt kellett végrehajtaniuk a saját gyártmányú járművükön, de a dicsőség és a „Kanizsai Ökohajtány" díj egy évig az övék lett.
A NAGYKANIZSAI GAZDASÁGFEJLESZTŐ
KHT. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2003. ÉVBEN
A tétel megnevezése Előző év(ek) Tárgyév
ÖSSZES KÖZJASZNÚ TEV. BEVÉTELE 48014 33440
Közhasznú működésre kapott támogatás 16700
alapítótól 16700
központi költségvetésből
helyi önkormányzattól
egyéb szervezettől
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bev. 14400 30150
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel 16914 3290
Aktivált saját teljesítmények értéke 0
saját termelésű készletek állományvált.
saját előállítású eszközök akt.értéke
VÁLLALKOZÁSI TEV. BEVÉTELE 199 26290
ÖSSZES BEVÉTEL 48213 59730
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 42503 33664
Anyagjellegű ráfordítások 21589 25540
Személyi jellegű ráfordítások 12326 7046
Értékcsökkenési leírás 1243 767
Egyéb ráfordítások 25 311
Pénzügyi műveletek ráfordításai 7320
Rendkívüli ráfordítások
VÁLLALKOZÁSI TEV. RÁFORDÍTÁSAI 116 27221
Anyagjellegű ráford. közhaszn. műk.kap 30 20490
Személyi jellegű ráfordítások 51 5838
Értékcsökkenési leírás 5 635
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai 30
Rendkívüli ráfordítások 258
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 42619 60885
ADÓZÁS ELŐTTI ERÉDMÉNY 5594 -1155
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 83 -931
TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 5511 -224
(előző évek módosításai 0)
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Személyi jellegű ráfordítások 13025
Bérköltség 9380
ebből: - megbízási díjak 138
- tiszteletdíjak 138
Személyi jellegű egyéb kifizetések 328
Bérjárulékok 3179
A szervezet által nyújtott támogatások
ebből: A kormányrendelet 16. § (5) bekezdése szerinti kötelezett-
ségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás.
Hiesz Miklós, az egyéb szeiyezet vezetője
KATASZTRÓFAVÉDELMI GYAKORLAT ÚJUDVARON
- A 2001 -es jogszabályi változások miatt fel kellett mérni azokat az üzemeket, amelyek a veszélyes anyagokból egy küszöbértéknél többet tárolnak, mert azok veszélyes ipari létesítményeknek minősülnek -mondta el a tudnivalókat elöljáróban a csütörtökön megrendezésre kerülő katasztrófavédelmi gyakorlatról Bajzáth László pv. alezredes. -Ezekre külön védelmi tervet kellett készíteni. Az elmúlt év végére elkészült a Totál Hungary Kft. Újudvari Töltőüzemének és a Ge Hungary Rt. Nagykanizsai Fényforrásgyárának a külső védelmi terve. A jogszabály előírja, hogy a lakosság védelme érdekében a betervezett feladatokat gyakorolni kell. Részleges begyakorlásokat évente kell végrehajtani, komplex gyakorlatokat pedig három évenként.
Az éves tervnek megfelelően - amelyről a Védelmi Bizottság határozatot hozott - szeptember 30-ra Újudvar településre egy Zala 2004. néven szereplő katasztrófavédelmi gyakorlatot rendeltek el. A gyakorlat során a töltőüzem veszély-elhárítási feladatai részletesen bemutatásra kerülnek a végrehajtásban érintett szervek vezetőinek. A gyakorlaton részt vesznek horvát, szlovén és osztrák katasztrófavédelmi vezetők is. A gyakorlat főpróbája szeptember 27-én, hétfőn lesz Újudvaron, melyet megszemlél az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
■ A gyakorlat előadásokkal kezdődik, ami magát a védelmi feladatokat, és azok egymásra épülését mutatja be. Felelevenítik a közelmúltban történt események tapasztalatait is. A bemutató foglalkozásoknak helyet adó újudvari Faluházban látható lesz, hogy a települési mentés irányító központba kik vannak beosztva polgári védelmi feladatok ellátására, a polgármester hogyan irányítja a törzset, hogyan történik a tájékoztatás és az információ vétele. Ezt követően a résztvevők az üzemben egy beállított eseményen bemutatják, hogyan valósul meg az üzemen belüli és szükség esetén az üzemen kívüli védekezés. Látható lesz, hogy a Közútkezelő Kht. hogyan hajtja végre a forgalom elterelését a veszélykörzetből, valamint a határőrség és a rendőrség munkája. A KÖGÁZ Rt. és az E. ON Dél-dunántúli Rt. bemutatja, hogyan kapcsolják ki a gázt és az áramot annak érdekében, hogy ne legyenek pótlólagos veszélyforrások, amik a kiáramló gázt begyújthatják. Bemutatásra kerül a gyalogosok kimenekítése, illetve a mentőszolgálat is bemutatja, hogy a mozgásképtelen embereket hogyan menekítik ki a veszélykörzetből. A bemutató további részében ismertetik, hogy a legsúlyosabb esetben, ha például berobban a gáz, hogyan történik a tűzoltás, a műszaki mentés, az emberek felkutatása, mentése a romok alól, és a sérültek szállítása. Érintett a gyakorlatban a kórház osztályozó orvoscsoportja és a mentőállomás, akik a sérülteket megvizsgálják, elsősegély nyújtásba részesítik, és megszervezik az elszállításukat.
A szeptember 30-i gyakorlat során útelzárás, forgalomelterelés nem lesz! Ebben az évben nem „megy" élesben a gyakorlat. A pacsai úton áthaladókat nem akadályozza semmi, de a kijelölt helyeken tájékoztatást kapnak a közlekedők a gyakorlatról. A kórházba érkezőket sem zavarja meg semmi, csak „papíron" történik meg a feltételezett veszélyelhárítás.
6
KZR
2004. szeptember 28.
A VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ
KHT. KÖZHASZNÚ EREDMÉNY-
K1MUTATASA 2003. ÉVBEN
A tétel megnevezése Előző év(ek) Tárgyév
ÖSSZES KÖZJASZNÚ TEV. BEVÉTELE 524708 508204
Közhasznú működésre kapott támogatás 94174 69290
alapítótól
központi költségvetésből 88065 56060
helyi önkormányzattól 8209
egyéb szervezettől 6109 5021
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bev. 429004 437464
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel 1530 1448
Aktivált saját teljesítmények értéke 0
saját termelésű készletek állományvált.
saját előállítású eszközök akt.értéke
VÁLLALKOZÁSI TEV. BEVÉTELE 4046 4169
ÖSSZES BEVÉTEL 528754 512371
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 525036 510631
Anyagjellegű ráfordítások 397449 399529
Személyi jellegű ráfordítások 117559 101683
Értékcsökkenési leírás 6876 5057
Egyéb ráfordítások 2026 3488 1
Pénzügyi műveletek ráfordításai 782 641
Rendkívüli ráfordítások 344 233
VÁLLALKOZÁSI TEV. RÁFORDÍTÁSAI 4049 1722
Anyagjellegű ráfordítások 3065 812
Személyi jellegű ráfordítások 907 834
Értékcsökkenési leírás 53 42
Egyéb ráfordítások 15 28
Pénzügyi műveletek ráfordításai 6 5
Rendkívüli ráfordítások 3 1
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 529085 512353
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -331 18
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0
TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -3 2445
TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY -32 -2427 -
(előző évek módosításai 0)
TAJEKOZTATÓ ADATOK
Személyi jellegű ráfordítások 102518
Bérköltség 73211
ebből: - megbízási díjak 613
- tiszteletdíjak 900
Személyi jellegű egyéb kifizetések 2035
Bérjárulékok 272
A szervezet által nyújtott támogatások 180
ebből: A kormányrendelet 16. § (5) bekezdése szerinti kötele-
zettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás.
Gáspár András, az egyéb szervezet vezetője
PC-LINE
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
Nagykanizsa, Báthory út 14.
Üzemeltesse nyomtatóit 70-80%-kal olcsóbban! Patronok és tonerek töltése
2004. szeptember 19.
08.31 órakor az Északi városrészbe kértek rendőri intézkedést, mivel az éjszaka folyamán ismeretlen tettes egy parkoló gépkocsiból a beépített rádiós magnót kísérelt meg eltulajdonítani. 2004. szeptember 20.
08.24 órakor érkezett bejelentés az ügyeletre, mivel a vásárcsarnok parkolójában egy Golf II. típusú személygépkocsit rongált meg egy másik gépkocsi. Az okozó jármű vezetője adatait nem hagyta hátra a helyszínen. Az eset körülményeit a Rendőrkapitányság Közlekedési Osztálya vizsgálja.
18.40 órakor a kórházból érkezett bejelentés, hogy egy nagykanizsai férfi jelentkezett ellátásra, mivel a délután folyamán, a Széchenyi téren kerékpározás közben egy Opel gépkocsi fellökte. A baleset következtében súlyos sérülést szenvedett. Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján, az okozó jármű egy fehér színű Opel Astra típusú személygépkocsi, melyet egy kb. 40 év körüli férfi vezetett. Az ütközést követően a jármű vezetője a helyszínről továbbhajtott. A baleset körülményeinek tisztázása érdekében a Rendőrkapitányság Közlekedési Osztálya vizsgálatot indított.
2004. szeptember 21.
01.30 órakor tűzesethez kértek rendőri intézkedést a Kinizsi utcába. A rendelkezésre álló adatok alapján ismeretlen tettes gyúlékony folyadékkal öntött le egy parkoló Opel Omega típusú gépkocsit majd felgyújtotta. A tűzeset kapcsán egy közelben parkoló másik gépkocsi is megrongálódott. Az ügyben nyomozást rendeltek el.
15.25 órakor kértek rendőri intézkedést a Hevesi út és 7-es főút elkerülő szakasz kereszteződéséhez, mivel ott személygépkocsi és teherautó ütközött. A Hevesi útról kanyarodott ki egy Suzuki személygépkocsi, amikor a 7-es főút városi elkerülő útszakaszán érkező IFA tehergépkocsival öszszeütkö-zött. A baleset következtében a személygépkocsi vezetője és utasa súlyos sérülést szenvedett. Az erősen megrongálódott járműből a sérülteket csak a tűzoltók segítségével sikerült kiemelni.
20.20 órakor az URH-járőr a város területén igazoltatást követően elfogta azt a nagykanizsai férfit, akit a Nagykanizsai Rendőrkapitányság súlyos testi sértés megalapozott gyanúja miatt körözött. 2004. szeptember 22.
11.36 órakor balesetről érkezett bejelentés a rendőrkapitányságra. A 7-es főútvonal nagyré-csei szakaszán, egy marcali férfi figyelmetlensége, illetve a követési távolság be nem tartása miatt nekiütközött az előtte lassító gépkocsi hátuljának, melyet az ütközés ereje egy azonos irányba haladó másik járműnek lökött. Az esemény során személyi sérülés nem történt.
15.40 órakor a járőr a 7-es főút elkerülő szakaszáról állított elő egy nagykanizsai nőt tiltott kéjel-gés miatt. Az este folyamán az URH-járőr még további két nagykanizsai éjszakai pillangót állított elő a város területéről tiltott kéjel-gés miatt.
2004. szeptember 23.
07.50 órakor az URH-járőr a város területén igazoltatást követően elfogta azt a nagykanizsai fiatalembert, aki ellen a bűnügyi osztály adott ki körözést.
19.40 órakor a járőr tiltott kéjel-gés elkövetése miatt állított elő három nőt a rendőrkapitányságra. A kacorlaki valamint nagykanizsai, illetve gadányi nők a 7-es főút városi szakaszán kínálták szolgáltatásaikat az arra közlekedőknek. Cselekményük miatt ellenük szabálysértési feljelentést tett a járőr. 2004. szeptember 24.
00.30 órakor a járőr a Múzeum téren vont ellenőrzés alá egy petriventei fiatalembert, aki Daewoo gépkocsijával a Fő út irányából a Múzeum tér irányába közlekedett. Az ellenőrzés során felmerült a gyanú, hogy a jármű vezetője a vezetés megkezdése előtt alkoholt fogyasztott, ezért előállították vérvételre. Az intézkedés során az is kiderült, hogy a jármű vezetője érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezik, mivel azt a rendőrség már egy éve ittas járművezetés miatt elvette. Cselekménye miatt ellene, büntető eljárás indult.
Takács Csaba r.főhadnagy sajtóreferens
2004. szeptember 28.
KRÓNIKA
7
( szeptember 21?)
SZEB-ülés
A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén a napirendi pontok között szerepelt az ÁNTSZ Városi Intézetének közigazgatási területén élő lakosság egészségügyi állapotáról szóló beszámoló tárgyalása a 2003. évi adatok alapján valamint az önkormányzati intézményvezetők 204. II. félévi célfeladatainak meghatározására tett javaslat megtárgyalása. A bizottság nem támogatta a Vészhelyzet 2002. Életmentő Alapítvány kérelmét, miszerint anyagi támogatást remélnek a Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinikájának Égési Centruma számára beszerzendő eszközökhöz. A bizottság hozzájárulását adta az alapellátás gép- műszer beszerzésére biztosított kétmillió forintos pénzösszeg felosztásához, majd elfogadta az Egészségvédelmi Alapból 2003. évben elnyert támogatás összegének felhasználásáról szóló beszámolót. Végül lakásügyekben hoztak döntést a bizottság tagjai.
(" szeptember 25?)
Testvérvárosi látogatás
A hagyományok alapján tovább folytatódik a pucheimi és a zalakarosi családok kölcsönös látogatása, melynek keretében szeptember 23-27 között 50 fős küldöttség látogatott Zalakarosra, Gerd Bernecker a pucheimi Német-Magyar Egylet elnökhelyettesének vezetésével. Szombaton könyvtárlátogatással és a Vásárcsarnok megtekintésével Nagykanizsán folytatódott a program. A könyvtárban Kardos Ferenc igazgatóhelyettes és Gerencsér Tibor, a hivatal külkapcsolati referense köszöntötte a őket, akik könyvajándékot hoztak, illetve kaptak a könyvtártól.
( szeptember 26
Orgonakoncert
Zenével a Nagykanizsai Máltai Szeretetszolgálatért címmel orgona-
hangversenyt tartott szeptember 25-én este 19 órai kezdettel a Felsővárosi Templomban Szoliva Gábor orgonán, és Földi Gábor hegedűn. A következő hangverseny október 9-én lesz. Két hetenként folytatódik a sorozat. A belépés díjtalan, adományokat elfogadnak a szervezők a Máltai Szeretetszolgálat javára.
A Pákozdi csatára emlékeztek A Pákozdi csata győzelme tiszteletére a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubja megemlékező ünnepséget tartott szeptember 26-án a Honvéd Kaszinó Tükörtermében. A megemlékezést a klub tagsága összekötötte Balassi Bálint születésének 450. évfordulójával, és ez alkalomból vetélkedőt szerveztek. A megjelenteket az Eraklin tánccsoport és a Nyugállományú klub énekkara szórakoztatta.
( előzetes)
Októberi Esték
Október 4-én, hétfőn 18 órai kezdettel az Októberi Esték programsorozat idei első programjaként Dombach Mária előadását hallgathatják az érdeklődők a tanárdiák és szülő-tanár kapcsolatról. A rendezvényt a Piarista iskola ebédlőjében tartják.
Polgári Egyesület Október 6-án, szerdán 17.30 órakor az Aradi udvarban tartja ünnepségét a Nagykanizsai Polgári Egyesület. Ünnepi beszédet mond Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő.
Kanizsai Bútornapok A Quattro Mobili Bútorszalonban és a MÁV NTE csarnokban rendezik meg szeptember 28. és október 1. között a Comforta 2004. Kanizsai Bútornapokat. A rendezvény szakmai napokkal kezdődik, az érdeklődők október l-jétől, péntektől tekinthetik meg a kiállítást és vásárt, a Faipari Szakosztály Egyesület és a Quattro Mobili Bútorszalon közös szervezésében. A kiállításon bemutatják a közönségnek a Kanizsa Trend Kft. új termékeit is.
1994. óta kerül minden szeptemberben megrendezésre szerte a világon az Alzheimer Világnap. Ma már 68 ország csatlakozott e jeles naphoz. Magyarországon idén a Tesco Áruházak szolgáltatták a helyszínt a lakossági felvilágosítást nyújtó szeptember 21-i programhoz.S hogy mi is az az Alzheimer-kór? Miért kell jobban odafigyelnünk rá? - erről kérdeztük dr. Hortobágyi Tibort, a kórház pszichiátriai osztályának főorvosát.
- Mindannyiunkkal előfordul időnként, hogy valamit elfelejtünk, de ha túl gyakorivá válik a memóriazavar, orvoshoz kell fordulni, hátha betegség van a háttérben. A feledékenység (demencia) legfontosabb tünetei: a memóriazavar mellett időbeli és térbeli tájékozódási zavar is felléphet éppúgy, mint ahogy nyelvi kifejezészavar, valamint csökkent vagy hibás ítélőképesség. Előfordul, hogy a beteg rossz helyre teszi a tárgyakat, képtelen a tevékenységére odafigyelni, elveszti a kezdeményező készségét, egész személyisége változáson mehet keresztül. A betegség előrehaladtával aztán egyre kevésbé képes önmagát ellátni, így rászorul más emberek, családtagjaik állandó segítségére.
- Mennyire az idős kor betegsége a feledékenység?
- A memóriazavar az öregedésnek nem szükségszerű velejárója, és nem normális egyetlen életkorban sem. Bár a memória, a szellemi teljesítmény az életkor előrehaladtával nyilvánvalóan csökken, de ez általában nem okoz zavart a mindennapi életben. Az idősödés tehát csak rizikófaktor, a háttérben anyagcsere betegség van.
- Milyen számadatokkal jellemezhető a betegség?
- Magyarországon legalább 160 ezer demencia beteg van. Komoly-gondot jelent, hogy sokan nem ismerik fel a betegséget. A pontos diagnózishoz belgyógyászok, ideggyógyászok, pszichológusok, más szakorvosok összefogására is szükség van. A betegség nem gyógyítható, de a tünetek enyhíthetők, a betegség súlyosbodása későbbre tolható. S ez sem a betegnek, sem a hozzátartozónak nem mindegy. A demensekkel való foglalkozás, a róluk való gondoskodás óriási probléma, hiszen a hozzátartozónak dolgoznia kell, hogy meg tudjon élni, miközben beteg családtagjáról a nap 24 órájában gondoskodnia kellene. Jelenleg nincs kialakítva az az intézményhálózat, ahol megoldható lenne valamennyi demens ápolása.
Civil kezdeményezésre és a város hozzájárulásával több helyi jelentőségű épületen és épületegyüttesen emléktáblát helyeztek el az elmúlt egy évben. így a Batthyány Lajos Gimnázium Sugár út 9. számú régi épületére is emléktábla került szeptember 23-án, mely méltatja az 1886-ban megépített épület jelentőségét. Az elmúlt 118 esztendő történetének felidézésével az emléktáblát Dénes Sándor igazgató adta át. A helyi jelentőségű épületegyüttes, az egykori Honvéd laktanya 1886-ra készült el Hencz Antal helyi építész kivitelezésében a város házi ezredének, az akkor alapított 20. honvéd gyalogezrednek. Az épületet 1904-től az 1765-ben alapított régiós szellemi központ, a piarista gimnázium, 1923-tól a fémipari szakiskola, 1933-tól a Notre Dame Leánykollégium használta. A BLG korábban más elnevezésekkel 1948. óta működik az épületben.
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglevő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
881)0 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
8
KITEKINTŐ
2004. szeptember 28.

<© fiamM rnssm wm
finn emberek zordak, hát mi nem ezt tapasztaltuk. Már hét éve is nagyon megszerettük a lieksaiakat, a kintlét során pedig még jobban megismerve őket, ez a szeretet csak tovább mélyült. Nyitottan fogadtak bennünket, főztek ránk, minden este befűtötték a szaunát, ha kértük Elvittek bennünket kirándulni és megfürödtünk a 13 fokos tóban. Testüket, lelküket kitették értünk, vezethettük a motorcsónakot, mindent kipróbálhattunk, amit csak akartunk. A miénkhez képest nagyon nyugodt, nagyon kiegyensúlyozott életet élnek. Együtt játszottunk a gyerekekkel, beszélgettünk a kultúrájukról. Nemcsak egy egyszerű zenekari körút volt, hanem örökérvényű kapcsolat született. Utolsó napon meglepetést készítettünk a családunknak. Mi magyaros gulyáslevest főztünk, és palacsintát sütöttünk. Akkora élmény jelentettek a magyaros ízek, hogy kétszer szedtek. Eltérő szokásaik ellenére alkalmazkodtak hozzánk, a magyaros ízekhez magyarosan terített nekünk a háziasszony.
- Szavakkal elmorulhatatlan élmény volt a finn családok szeretete. Zongoráztunk, énekeltünk együtt. Utolsó előtti nap meglepetésként pörköltet főztünk. Lieksá-ban van egy nagy borbolt, ahol a világ összes bora kapható. Volt ott Egri Bikavér, Egri Leányka és Tokaji Aszú is. Ezt vettünk a magyar ételekhez■ Egyébként vendéglátóink meglepően sok mindent tudtak a kultúránkról, és a borvidékeinkről is. Lieksában az úgynevezett elit étterem a magyar étterem, ahol magyar és finn ételeket szolgálnak fel. Egy magyar származású séf hozta létre az éttermet, és ez ma ott a legrangosabb - tette még hozzá finnországi élményekhez Kőfalvi Edgár Manfréd, az Ifjúsági Vonószenekara tagja.
Dukát Éva
Az idén tíz éves a nagykanizsai Ifjúsági Vonószenekar, amely számos nagykanizsai megmutatkozását követően a nyár végén Finnországban, Lieksában járt. Élményeikről, tapasztalataikról, két héttel ezelőtt számoltak be a Honvéd Kaszinóban, amelyet vetítéssel tettek teljessé.
- Lieksa Helsinkitől észak-keleti irányban 600 km-re lévő, valamivel több, mint 14 ezer lakosú városka. Az utazás cserekapcsolat révén, egy korábbi, hét évvel ezelőtti látogatás nyomán jött létre, amikor a lieksaiak itt koncertezetek. A viszont-látogatást a Mobilitás 2000-2006 nevet viselő pályázaton nyert pénz tette lehetővé. Nagyon készültünk erre az útra, így az indulás előtt tíz napon keresztül napi öt-hat órát gyakoroltunk -kezdte az élménybeszámolót megelőző sajtótájékoztatón Jakobovics Árpád karnagy.
- Mikor, hogyan indultak útnak?
- Augusztus 22-én indultunk a felnőtt résztvevőkkel együtt összesen harmincan. Bécsig busszal, onnan repülővel Helsinkibe, majd ismét busszal Lieksába. Utunk során jártunk egy Down kórosokat segítő intézményben, ahol nagyon érdekes tapasztalatokat szereztünk. Ott az elsődleges cél, hogy a lakók művészi hajlamait segítsék kiélni. Nagyon sok tehetséges emberrel találkoztunk, képzőművészekkel, táncosokkal, és zenészekkel. Ezek az emberek képesek minimális segítség mellett egy sok szempontból eltérő, de emelkedettebb lét szerint élni.
- Milyen a finn zeneoktatás?
- Nagyon korszerű a zeneoktatási rendszerük van, és nagyon eredményes, ezért is volt izgalmas számomra ez a lehetőség. A vonóshangszerekre vonatkozó
módszer egy magyar testvérpár Szilvái Géza és Csaba találmánya. A módszer a Színes húrok elnevezést viseli.
- Hol és mikor nyílt lehetőségük a gyakorlásra, illetve a koncertezésre?
- Minden nap próbáltunk, és voltak közös próbák is az ottani együttessel. A záróhangversenyen
unknak. Kirándultunk, jártuk a természetet, és megismerkedtünk néhány tipikusan finn tevékenységgel, például az erdei bogyók szedésével. Megcsodáltuk, egy lieksai szobrászművész lakhelyét, aki egész életét a fa szobrászatnak szentelte. Alkotásait az északi ember harmóniaszeretete hatja át. Szombaton családi nap volt, mindenki az őt befogadó családdal ki-rándult.
egy Farkas Ferenc művet, a Finn táncokat együtt adta elő a két zenekar. Ebben a művében a szerző autentikus finn táncokat dolgozott fel vonószenekarra. Farkas Ferencről kevesen tudják, hogy két-három évig Koppenhágában élt, és ott filmzenéket írt. Ottlétünk során kóstolót kaptunk a finn népzenéből, amely egészen különleges élményt jelentett a számomra. Három koncertet adtunk a lieksai diákoknak, alkalmanként 800-900 gyermek hallgatott meg bennünket.
- Mit láttak, merre jártak a kint töltött idő alatt?
- Házigazdáink tartalmas programokat szerveztek mindanynyi-
Vasámap volt a záróhangverseny a re-formátus templomban. A zenekar a hallgatók véleménye szerint úgy szólt, mint egy finn professzionális társulat. Jómagam is nagyon elégedett voltam a játékukkal. A koncert és záróest után indultunk Helsinkibe. Megnéztük Helsinki nevezetességeit, a főteret, a kikötőt, és az olimpiaifalut is.
- Öröm együtt zenélni - és ez egy nagyon fontos szempont a zenekar életében. Ez élteti az Ifjúsági Vonószenekart. Sokan már főiskolások és egyetemisták vagyunk, de visszajárunk zenélni a tanulás mellett - mondja Véghelyi Gabriella, az egyik zenekari tag.
- Valóban olyan hidegek a finnek?
- Tényleg azt mondják, hogy a
2004. szeptember 28.
KANIZSA VÁSÁR
9
"V. INTELLIGENS FOLYOSO"
KANIZSA VASAR 2004
A JÖVŐ IPARAGAI
INFORMATIKAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKIÁLLÍTÁS ÉS KONFERENCIA OKTÓBER 1-3.
Miniszteri köszöntő
Kovács Kálmán
Informatikai és
Hírközlési
miniszter
A magyar Kormány célja a modern, európai Magyar Köztársaság megteremtése. Ebben a programban az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) feladata az információs társadalom és a tudásalapú gazdaság létrejöttének elősegítése, amely egyben az Európai Unió egyik legfőbb célkitűzése is. A 25 tagország célja, hogy az EU 20l0-re a legversenyképesebb közösség legyen, amely nagyobb társadalmi kohéziót, több és jobb munkát biztosít polgárainak. A tagországok ezt az informatikai eszközök és a világháló eszközeivel kívánják megvalósítani. Az IHM számos intézkedést hozott és számos programot dolgozott ki, melyekkel az informatikai eszközhasználatot kívántuk elősegíteni, az internethez való hozzáférést igyekeztünk megkönnyíteni. Ilyenek például a tavalyi 25 százalékos internettarifa csökkentés, vagy az informatikai eszközvásárlást adókedvezménnyel támogató Sulinet Expressz program.
Egyik legújabb kezdeményezésünk az eMagyarország program. Az év végéig csaknem valamennyi magyarországi településen közösségi internet-hozzáférést biztosító hely, úgynevezett eMagyarország pont nyílik, amelyek révén min-
denki számára elérhetővé válik a világháló, minden előnyével együtt. Külön öröm számomra, hogy Zala megyében már most is több tucat településen működik eMagyarország pont.
Természetesen a tárca nem csupán az azonnali eredményeket hozó programokat tartja kiemelt feladatának, hanem jelentős hangsúlyt fektetünk a közeli és távolabbi jövőnket megalapozó hosszú távú fejlesztésekre, együttműködésekre is. Ezek között az egyik legjelentősebb az IHM által kezdeményezett „V. Intelligens Folyosó" projekt, amelynek célja az V. folyosó mentén elhelyezkedő országok (Olaszország, Szlovénia, Magyarország, Ukrajna, Oroszország) közötti együttműködés elmélyítése, ezen országok versenyképességének növelése.
Ebben a folyamatban Nagykanizsa, földrajzi adottságának is köszönhetően kiemelt szerephez juthat. A 2004. október 1-3. között megrendezendő „Kanizsa Vásár A Jövő Iparágai Informatikai és Környezetvédelmi Szakkiállítás és Konferencia" nagyszerű alkalom arra, hogy ez az együttműködés további tartalommal bővüljön, és segítse mind a nemzetközi partnerkapcsolatok ápolását, mind pedig az új technológiák, szolgáltatások megismerését és felhasználását.
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium Kanizsa Vásáron való megjelenésének látványterve:
10
KANIZSA VÁSÁR
2004. szeptember 28.
KANIZSA PL A/A
A KIÁLLÍTÁS HELYSZÍNRAJZA:
4 VÁSÁRCSARNOK
KIÁLLÍTÓK LISTÁJA:
t I. Kiállítói pavilon l/a Bejárat 1/b Kijárat
2 II. Kiállító pavilon 2/a Bejárat
3 Rendezvénysátor 3/a Bejárat
1. KIÁLLÍTÓI PAVILON:
INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 1077 Budapest, Dob u. 75-81. Tel.: 1/461-3300, E-mail: info@ihm.hu
4 Főkapu
5 Műszaki kapu
6 Információ
7 Kültéri kiállító terület
8 Zöld terület
9 Toalett
10 VIP parkoló
ZSIGMONDY VILMOS-SZÉCHENYI SZKI Oktatás 8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18. Tel.: 93/518-900, Fax: 93/310-522, E-mail: zsvszi@nagykamzsa.hu
RA1FFEISEN BANK Rt. Pénzügyi szolgáltatás, 8800 Nagykanizsa, Deák téri 1-12. Tel.: 93/509-800, Fax: 93/509-801. Ajánlatunkból: számlavezetés, bank- és hitelkártyák, befektetések, Raiffeisen DirektNet internetes banki szolgáltatás
PENTATRADE Kft. Szoftver fejlesztés, 9028 Győr, józsef Attila u. 99. Tel.: 96/519-110, Fax: 96/519-111, E-mail: info@pentatrade.hu
KANIZSANET 2000 INFORMATIKAI Kht. Informatika, hálózatépítés, távközlés, térinformatika, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Tel.: 93/537-658 E-mail: net@kanizsanet.hu
PROCOMP Kit. Számítástechnika 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u. 3. Tel.: 92/550-373, Fax:92/320-232
QUALITÉ REKLÁMIRODA Reklám-dekoráció, 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 17. Tel/fax: 93/310-478, E-mail: qualite@axelero.hu
VÁLLALKOZÓK KLUBJA NAGYKANIZSÁÉRT EGYESÜLET Célunk: városunk és környéke vállalkozóinak összefogása annak érdekében, hogy Nagykanizsa visszanyerje a térségben évtizedeken keresztül betöltött ipari és kereskedelmi pozícióját
DRASKOV1CS Kft. YTONG készházak képviselete, Barkácsáruház. 8800 Nagykanizsa, Récsei u. 7. Tel.: 93/516-048, Fax: 93/333-977. Standunkon, a Fbntana Lakópark, a Borókás Lakókert és az YTONG készházak teljes választékával várjuk Önöket.
FIRT Kft. Ingatlanfejlesztés. 8800 Nagykanizsa, Tárház u. 10.
UNIFORM Kft. Kivitelezés. 8749 Zalakaros, Kapitány köz 12.
UPC MAGYARORSZÁG Kft. Kábeltelevízió és internet szolgáltatás. 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9. Tel.: 93/537-824, Fax: 93/537-821
ZALASZÁM INFORMATIKA
Informatika, számítástechnika, biztonságtechnika, folyamatszabályozás. 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 53. Tel.: 92/502-513, Fax: 92/502-501
SWISS-WOLL Kft. Gyapjútermékek, bio hálószobabútor, matracok 8800 Nagykanizsa, Napsugár u. 49. Tel.: 93/315-409
AKANTUSZ 2001 Bt. Kovácsoltvas 8772 Zalaszentbalázs, Kisfaludy u. 24. Tel.: 20/953-1601
ERSTE BANK HUNGARY Rt Pénzügyi szolgáltatás. 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20. 8800 Nagykanizsa, Fő u. 24. Telebank: 06/40/222-222. Az ERSTE Bank Hungary Rt. teljes köri pénzügyi szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére.
KÁLMÁN ÉS TÁRSA Kft. Fürdőszoba bútor 8245 Pécsely, Balaton u. 5. Tel.: 87/445-145Fax: 87/445-406. E-mail: kalman.es.tarsa@axelero.hu
RK KANIZSA BIZTONSÁGTECHNIKAI Kft Vagyonvédelem. 8800 Nagykanizsa, Sugár út 16/a. Tel.: 20/937-3500
VAVIDA DEKOR Kft. /DIEGO Nagykanizsa/ Szőnyeg, PVC, parketta 8800 Nagykanizsa, Kalmár u. 7. Tel./fax: 93/536-855 E-mail: vavida@cheUo.hu
SAUBERMACHER-PANNON1A Kft. Hulladékgyűjtés, hulladékkezelés 8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20. Tel: 93/537-380, Fax: 93/537-385
ARCHI METÁL Kft. Építőipari kereskedelem és beruházások kivitelezése 8900 Zalaegerszeg, Gorkij u. 9. Tel.: 92/510-980, Fax: 92/510-981. E-mail: archimet@axelero.hu
PANNON LAPOK TÁRSASÁGA KIADÓI Kft. Lapkiadás és terjesztés Ügyfélszolgálati iroda: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel.: 93/311 -150 Fax: 93/310-226
PAR-KOM ''94 Egyéni Cég Számítástechnika 8800 Nagykanizsa, Felsőerdő u. 64. Tel.: 93/508-164, Fax: 93/321-406. E-mail: e.par-kom@chello.hu
KORONA HIGIÉNIAI SZAKÜZLET Lakossági-, intézményi-, ipari higiéniai termékek fogalmazása. 8900 Nagykanizsa, Magyar u. 189. Tel.: 93/323-224 Fax: 93/516-586 E-mail: torking@axelero.hu
HÖF-LUFT Bt. Lég- és klímatechnika, ipari szellőzés. 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 47. Tel.: 93/536-105
HÖFLE LÉGTECHNIKA Egyéni Cég Lég- és klímatechnika, alternatív energiák hasznosítása. 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 47. Tel.: 30/927-3211
H-CSAPÓ Bt. irodabútorok, lakberendezés tervezés, kivitelezés. 8800 Nagykanizsa, Arany j. u. 22. Tel.: 93/314-318
BEST SHOP 2000 Kft. Svájci robotgépek. 7623 Pécs, Magyar L. u. l/a. Tel/fax: 72/551-540
WELLFAIR Bt. Bio gyógynövény termékek. 2890 Tata, Május 1. u. 6.
Tel.: 30/999-6128, Fax: 34/579-005. Svájci biotermékeink az egészséges életre,
szellemi és fizikai fejlődésre biztosítanak lehetőséget.
SZAN-D1A FITOESS CENTER Aerobic, fittness, kondicionálás, akrobatikus torna, kötélugrás. 8800 Nagykanizsa, Kanizsa Pláza. Tel.: 93/313-483
KANIZSA RUHAIPARI SZÖVETKEZET Felsőkonfekció gyártása, forgalmazása 8800 Nagykanizsa, Egry j. u. 24. Tel.: 93/537-420. E-mail: kanizsaruha@chello.hu
T-MOBILE MAGYARORSZÁG Rt. Értékesítés, ügyfélszolgálat, szerviz 8800 Nagykanizsa, Deák tér 12. Tel.: 93/310-460; 30/934-1900 Fax: 93/310-883
BALUSZTRÁD INGATLANFEJLESZTŐ Kft. Ingatlan. 1143 Budapest, Bes-nyői u. 13. Tel.: 1/468-3607, Fax: 1/468-3608
BAUMEISTER KIVITELEZŐ, TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. Építőipar. 8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 5. Tel.: 93/516-663; 93/516-664 Fax: 93/516-662, E-mail: baumeister@chello.hu
CIB KÖZÉP-EURÓPAI NEMZETKÖZI BANK Rt.
Pénzügyi szolgáltatás 8800 Nagykanizsa, Király u. 53. Tel.: 93/537-280. Weblap: www.cib.hu 25 éve Magyarországon A "Superbrand" cím viselője - 2004, Az "Év internetes bankja" - 2002, 2003
MAGYARORSZÁGI OLASZ KERESKEDELMI KAMARA 1056 Budapest, Váci u. 81. Tel.: 1/485-0200, Fax: 1/486-1286, E-mail: info@olaszkamara.hu A hazánkban élő olasz vállalkozók által alapított Kamara célja a vállalkozások érdekképviselete, a magyar-olasz gazdasági kapcsolatok kialakításának, fejlődésének elősegítése, kis- és középvállalkozások támogatása.
2004. szeptember 28.
KANIZSA VÁSÁR
11
KIÁLLÍTÓK LISTÁJA:
1. KIÁLLÍTÓI PAVILON (folyt.):
NAGYKANIZSAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Érdekképviselet, jogvédelem. 8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 5. Telyfax: 93/516-670 E-mail: nakkik@chello.hu Fő célunk: egyre több, szolgáltatással lefedett terület, egyre több, érdekeiben képviselt és jogaiban megvédett, sikeres vállalkozás.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
8800Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Tel.: 93/500-700, Fax: 93/500-730
SALO Nagykanizsa Finn Testvérvárosa Salo 23500 lakosú város Finnország déli részén. A finn nyelvben a "salo" erdős szigetet jelent. A város közelében található az ország legnagyobb kirándulóhelye, a 300 hektáros Teijo. Itt található a Nokia gyár és a legrégebbi finn cukorgyár. Salo egyik jelentős kulturális eseménye a hagyományos nyári nemzetközi gyermekdalfesztivál.
MÜLTIPÉK SÜTŐ- ÉS KERESKEDELMI Kft. 6200 Kiskőrös, Pfetőfi u. 72. Tel.: 78/513-574, Fax: 78/413-573 E-mail: multifrost@emitelnet.hu Látványkemencék kihelyezése. Fagyaszott termékek, pékáruk, teasütemények gyártása és forgalmazása
2. KIÁLLÍTÓI PAVILON:
YNET Kft. Informatika, számítástechnika. 8800 Nagykanizsa, Fő u. 7. Tel/fax: 93/536-081
MULTIMÉDIA.HU Számítástechnikai nagykereskedelem, szélessávú műholdas internet szolgáltatás. 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112. Tel.: 1/463-9030 Fax: 1/204-7334. E-mail: info@multimedia.hu Kiemelt partnereinket multimédia pontoknak nevezzük, számuk jelenleg 170 felett van. Nagykanizsai partnerünk: YNET Kft.
MÁTRIX MARKETING MŰHELY Kft Marketing, reklám. 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 44. Tel.: 93/536-300, Fax: 93/536-301. E-mail: level@matrixmm.hu
MÁS NYELVISKOLA Nyelvoktatás. 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. Tel/fax: 93/312-177. E-mail: info@mas.hu
NAGYKANIZSAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Bűn- és balesetmegelőzés 8800 Nagykanizsa, Király u. 49. Tel/fax: 93/312-190 E-mail: nagykanizsa@orfit.b-m.hu
VÖRÖS SZERVIZ Kft. Audi márkakereskedés és szerviz. 9700 Szombathely, Pálya u. 3. Tel.: 94/500-600, Fax: 94/500-603
SZESN INFORMATIKA Számítástechnika. 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 21. Tel.: 70/619-7659. E-mail: szesn@chello.hu
KÜLTÉRI KIÁLLÍTÓ TERÜLET:
TORNYOS ÉS TÁRSA Ipar, kereskedelem. 8983 Nagylengyel, Bányász u. 27. Tel.: 92/566-050, Fax: 92/566-052. E-mail: info@tornyos.hu
SOMOGYI KAPUTECHNIKA Kaputechnika.
8800 Nagykanizsa, Király u. 9-11. Tel/fax: 93/310-200; 20/976-5040
FLUXUS Kft. Építőipari gépek, Dolmár motoros láncfűrészek, kaszák, alkatrészek, tartozékok, szerviz. 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 4-6. Tel/fax: 93/310-229
PÜSPÖK Kft. KIA márkakereskedés. 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8. Tel/fax: 93/310-755
BLÁZI AUTÓHÁZ Kft. Fiat, Alfa Romeo márkakereskedés. 8800 Nagykanizsa, Balatoni u 19. Tel.: 93/536-760, Fax: 93/536-761
DERVALITS Kft. Vízisportok, szabadidő és uszodatechnika. 8800 Nagykanizsa, Erdész u. 47/11. Tel.: 93/314-904; 30/959-4239
OPEL KISS-GERENCSÉR AUTÓHÁZ Kft. Opel márkakereskedés márkaszerviz. 8800 Nagykanizsa, Récseiu. 1. Tel.: 93/518-940, Fax: 93/518-941 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 75. Tel/fax: 92/323-875
ZALALIFT Kft. Kaputechnika. 8991 Teskánd, Május 1. u. 8. Tel.: 92/570-007, Fax: 92/570-006
AUTÓ MIHÓK Kft. Volvo márkakereskedés. 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 73. Tel.: 92/310-035
KISS-GERENCSÉR AUTÓHÁZ Kft. Daewoo márkakereskedés és márkaszerviz. 8800 Nagykanizsa, Récsei u. 1. Tel.: 93/518-940, Fax: 93/518-941
MONO 3000 Kft. Hyundai márkakereskedés, 8868 Letenye, Béke u. 12/b. Tel/fax: 93/551-035. E-mail: mono3000@axelero.hu
AUTOMOBIL CENTER Kft. Nissan, BMW márkaképviselet és szerviz 8800 Nagykanizsa, Teleki út 21. Tel.: 93/536-582
VÁRKAPU-AUTÓHÁZ Kft. Skoda márkakereskedés. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 12/b. Tel.: 93/536-550, ftx: 93/536-561
PÉTER TIBOR ÉS FIA AUTÓMOBIL Kft. Mitsubishi márkakereskedés. 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 45. Tel/fax: 92/326-853
UWYTA REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kht.
Kézműves termékek. 7629 Pécs, Névtelen u. 1. Tel.: 72/517-370 Fax: 72/517-371
GRUND - SZOMBATI JÁNOS ftnyőfa kerti garnitúrák, filagóriák. 5600 Békéscsaba, Esze T. u. 30. Tel/fax: 66/431-092
INFORMÁCIÓK:
A Kiállítás ideje alatt -szombaton- a Vöröskereszt a Kanizsa Plaza-ban VÉRADÁSRA várja a kiállításon résztvevőket és látogatókat.
Vásári rendezvénysátor szórakoztató programokkal. NYITVA TARTÁS:
PÉNTEK - SZOMBAT: 10.00-19.00 ÓRÁIG VASÁRNAP: 10.00 - 17.00
DÍJMENTES NAP:
október 1 .-én pénteken nyugdíjasoknak, diákoknak KEDVEZMÉNYES NAP:
október 2.-án családosoknak, szülői kísérettel érkező, 14 éven aluli gyermekek ingyenesen léphetnek be
BELÉPŐ D(j:
felnőtt: 400.- Ft
kedvezményes (diák, nyugdíjas, katona, gyermek): 250.-Ft
PROGRAMOK:
SZÓRAKOZTATÓ PROGRAM:
OKTÓBER 1. péntek:
10.00 Megnyitó ünnepség: Fellép a Honvéd Kaszinó Mazsorett Csoportja és a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar A kiállítást megnyitja: Kovács Kálmán Informatikai és Hírközlési Miniszter, Persányi Miklós Környezetvédelmi és Vízügíi Miniszter
OKTÓBER 2. szombat:
14.00 Csáktornyai Kreatív Csoport produkciója 15.15 Zsigmondi - Széchenyi SZK1 Ruhaipari Munkaközösségének divatbemutatója
15.30 Szan-Dia Fitness Center fellépése
16.30 Farkas Ferenc Városi Zeneiskola Orff Ütőegyüttesének műsora 17.00 Sztárvendég: TÓTH VERONIKA
OKTÓBER 3. vasárnap
13.45 R-Stone
14.00 Szan-Dia Fitness Center fellépése 14.30 HSMK Premier Tánklub műsora 15.00 Anissa Divatbemutatója Kanizsa Ruhaipari Szövetkezet 15.30 Sztárvendég: IRIGY HÓNALJMIRIGY 16,00 Sorsolás: a vasárnap 12.00-tól vásárolt jegyek sorsoláson vesznek részt.
Díjak: -YNET Kft. felajánlásaként egy SAMSUNG hatfejes hi-fi sztereo videomagnó
-RK Kanizsa Kft. vagyonvédelmi rendszer, 1 éves távfelügyelettel
(A mtfsorváltoztatás jogát fenntartjuk.)
12
KANIZSA VÁSÁR
2004. szeptember 28.
PROGRAMOK:
ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
Fbdrászati bemutató • Kerámia bemutató • Biztonsági öv,- vagyonvédelmi,- biztonságtechnikai bemutató és tanácsadás tesztekkel • Drogprevenció Uszodatechnikai bemutató * Megújuló energiák bemutatója » Köztéri fajátékok
SZAKMAI PROGRAMOK:
Üzletember találkozók - Finn nap
2004. október 1. péntek
10.00 óra A „KANIZSA VÁSÁR 2004" szakkiállítás és vásár megnyitása A vásáron testvérvárosunk, Salo önálló standon mutatkozik be
14.00 óra A rendezvény várható programjai:
Pia Stjernvall asszony, a Finn Nagykövetség másodtitkára: „A finn-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztésének lehetőségei"
Janne Hyvárinnen, Salo Régió Fejlesztési Központ vezetője. "A helyi gazdaság fejlesztésének módszerei"
Nagykanizsa város befektetési ajánlatai
Külföldi nagykövetségek és magyarországi cégek prezentációi
17.00 óra„Helsinki Olimpia képekben" kiállítás megnyitása a Halis István Városi Könyvtár (Kálvin tér 5.) földszinti kiállítótermében A kiállítást megnyitja Pia Stjernvall asszony, a Finn Nagykövetség másodtitkára
A megnyitót követően:
„Helsinld 2004" képek a Helsinkiben járt nagykanizsai intézményvezetők szakmai útjáról
INFORMATIKAI KONFERENCIA:
2004. október 2. szombat, 4. moziterem 10.00 Érkezés, regisztráció
10.30-10.45 Megnyitó - Informatikai és Hírközlési Minisztérium: Információs Társadalom Programok a regionális fejlődésért. Előadó: Mohácsi Béla Információs Társadalom Programok helyettes államtitkára.
10.45-11.00 Zalaszám Kft: A független auditor szerepe a cég informatikai rendszerében. Előadó: Bartek Lehel informatikai főtanácsadó CISA, Zalaszám Informatika
11.00-11.15 Kürt Computer Rendszerház Rt: Üzletmenet folytonossági tervezés és az informatikai katasztrófahelyzet kezelés kapcsolata. Előadó: Papp Attila vezető tanácsadó
11.15-11.30 Kávészünet
11.30-11.45 Ynet Kft: Gazdaságos lézernyomtatási megoldások. Kyocera -Ecosys Előadó: Nagy Attila
11.45-12.00 IT-Trend Rt: Komplex informatikai megoldások kis és közepes méreti vállalkozások számára Előadó: Bazsó László
12.00-12.15 Multimédia.hu Előadó: Márti Attila Új generáció az Internet szolgáltatásban
12.15-12.30 Kávészünet
12.30-12.45 Computéria Számítástechnikai Szaküzlet: Bevezetés a rádiós hálózatok alkalmazásába Előadó: Bálint Győző képviselő
12.45-13.00 Itware Kft: Innovatív mobil megoldások mindenki számára Előadó: Ujj Réka üzletfejlesztési vezető
13.00-13.15 Procomp Kft: "Költségtakarékos nyomtatás másolás (MINOLTA Hálózati csomópont nyomtatók)" Előadó: Horváth Zsolt, ProComp nagykanizsai kirendeltségvezető
13.15-13.30 Kávészünet
13.30-13.45 Pentatrade Kft: Corporate Planner - egyíervező és kontrolling eszköz, azoknak, akik a döntéseket hozzák. Előadó: Gosztonyi Szilvia termékmenedzser, tanácsadó
13.45-14.00 Intermap Kft: Rendezési tervek digitális feldolgozása és karbantartása, avagy az önkormányzati rendezési tervi technológia Előadó: Grimm László projekt vezető
14.15-14.30 Zárszó : 1TD Hungary 14.30 Ebéd, majd konzultációs lehetőség
KÖRNYEZETVÉDELMI KONFERENCIA:
2004. október 2. szombat, 1. moziterem
10.00 Érkezés, regisztráció
10.30-10.45 Megnyitó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
10.45-11.00 Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület: Előadás a környezettudatos vállalatirányítás témakörében Előadó: Herner Katalin csoportvezető
11.00-11.15 Környezetvédelem - Ökológiai, Környezettechnikai és Környezetvédelmi Szaklap: A szaksajtó szerepe a környezet politika irányításában Előadó: Radics Máté lapigazgató
11.15-11.30 Kávészünet
11.30-11.45 Független Ökológiai Központ: Fenntartható építés alapvető kérdései Előadó: Medgyasszai Péter elnök
11.45-12.00 Magyar Biomassza Társaság: Energetikai ültetvények, energiaerdők. Problémák és lehetőségek a lignocellulózok energetikai hasznosításánál. Előadó: Prof. dr. Marosvölgyi Béla ügyvezető elnök
12.00-12.15 Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület: Az Energia Klub tevékenységének bemutatása, különös tekintettel a megújuló energiaforrásokra. Előadó: Kőrös Gábor programvezető
12.15-12.30 Magyar Biogáz Egyesület: Egy új és hatékony biogáz technológia létrehozása Előadó: Bagi Zoltán Phd. hallgató
12.30.-12.45 Kávészünet
13.00-13.15 Magyar Szélenergia Társaság: Szélenergia hasznosítás és környezetvédelem Előadó: dr. Tóth Péter egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, a Magyar Szélenergia Társaság elnöke
13.15-13.30 Naplopó Kft: A napenergia - elsődleges alkalmazási helyek és lehetőségek Előadó: Varga Pál ügyvezető igazgató
13.30-13.45 Kávészünet
13.45-14.00 Zsigmondy Széchenyi Szakközépiskola: A környezettudatos gondolkodás és a megújuló energiák iránti igényre való nevelés gyakorlati alkalmazása az oktatásban. Előadó: Császár Béla szaktanár
14.00-14.15 ITD Hungary: pályázati lehetőségek, Zárszó,
majd kötetlen beszélgetés
14.15 Ebéd
TOVÁBBI TÁMOGATÓINK:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
1011 Budapest. Fő u. 44-50 Tel.: 06-1/457-3300 www.kwm.hu,info@mail.kwm.hu
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
1055 Budapest, Honvéd u. 13-15
Tel.: 06-1/374-2746, Fax.: 06-1/374-2726
www.gkm.hu,info@gkm.hu
Antenna Hungária Rt
119 Budapest, Petzvál József u. 31 -33 Tel.: 06-1/203-6060, 06-1/464-2525 www.ahrt.hu,antenna@ahrt.hu
ITD Hungary
1061 Budapest. Andrássy u. 12
Tel.: 06-1/472-8100, Fax.: 06-1/472-8101
www.itdh.hu,info@itdh.hu
ITD Hungary Nyugat-Dunántúli Regionális Képviselet
8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11 06-92/510-995, Fax.: 06-92/510-996 www.itdh.hu,itdzala@itd.hu
Informatikai Vállalkozások Szövetsége
1088 Budapest, Rákóczi u. 1-3 www.ivsz.hu,iroda@ivs.hu
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 68 Tel.: 06-1/350-7274, 06-1/350-7271 www.kszgysz.hu
Prakticomp Számítástechnikai Kit.
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Tel.: 06-66/520-660, Fax: 06-66/451-831
www.prakticomp.hu,uszi@praktikomp.hu
Kanizsa Plaza
8800 Nagykanizsa, Európa T&nács u. 2 Tel.: 06-93/537-707, 06-93/537-704
Kanizsa Dél-Zalai Hetilap
8800 Nagykanizsa, Király u. 47
Tel. : 06-93/312-305, 06-92/310-540
kanizsahetilap@chello.hu
Zalaerdő Rt
8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6
Tel.: 06^3/500-200, Fax.: 06-93/500-252
erdogazdalkodas@zalaerdo.hu
www.zalaerdo.hu
erdőgazdálkodás, mag-és csemete, dísznövény termelés, vadgazdálkodás, fafeldolgozás
Hotel Centrál
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 23 06-93/314-000, Fax. : 06-93/310-111 hotelcentral@chellp.hu
Magyar Bazár
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 7.
06-92/347-783
heizler.janos@bazar.hu
Magyar Rádió
Nagykanizsai Regionális Stúdió
8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5
Tel.: (KMS3/537-680, Fax.: 06-93/326-412
info@zalaradio.hu
Helikon Rádió
8360 Keszthely, Uszt F. u. I. Tel.: 06-83/511-444 szerk@helikonradio.hu
Világgazdaság
1122Budapest, Maros u. 19-21. 489-1175, fax: 489-1159 www.vilaggazdasag.hu, hirdetes@vilaggazaasag.hu
2004. szeptember 28.
KANIZSA VÁSÁR
13
V^ PENTATRAPE y
iwmmmm ika
9028 Győr, József Attila u. 99. Tel.: 36-96/519 110 ♦ 36-96/519 111 info @ pentatrade.hu www.pentatrade.hu
Informatikai megoldások minden területre
S Vállalatirányítási rendszerek S Ügyviteli rendszerek Kontrolling rendszer S Készletgazdálkodási és kereskedelmi
rendszer S Termelésirányítási rendszer S Áruforgalmi, logisztikai rendszer S QPS alapú termelési és logisztikai
rendszer S PC alapú kassza szoftver
„A ma minősége biztosítja a holnapot."

\ W
TÖBBET kevesebbért
Akár 3. 2%-OS kedvezmény a készlet erejéig
ibiza 2 199 000 Ft-tól
most akár 294 C00 kedvezménnyel Cordoba 2 499 000 Ft-tól
most akár 2i3 c;: kedvezménnyet Leon 3 499 000 Ft-tól
most akár 400 000 .. kedvezménnyel Toledo 3 600 000 Ft-tól
most akár 399 000 Ft kedvezménnyel
Nyitott hétvége: október 2-3.
További részletek a márkakereskedésünkben. A képen látható autók extra felszereltséget tartalmaznak. Átlagfogyasztás: 6,0 I ~7.01/100 km, CO?-kibocsátás: 144 -168 g/km
SEAT - A versengés a vérünkben
Autó Lábodi Kft.
8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi u. 1. 8800 Nagykanizsa. Magyar út 79. -"Voooo Tel.: 92/598-272 ■ Fax: 92/598-273 Tel.: 93/536-437 E-mail: seat@autolabodi.hu - www.autolabodi.hu
RENDEZESI TERV
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 85/2004. (IV. 29.) számú határozatával elfogadta Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervét és egyben döntött arról, hogy a rendezési terv további - befejező - munkarészeként készüljön el a SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. A tervdokumentáció készítése abba a szakaszba érkezett, amikor az eddigi tervek megújítására is lehetőség nyílik, az érintettek véleménye figyelembe vételével.
A készülő tervvel kapcsolatos észrevételeiket a Polgármesteri Hivatalba a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik október 15-ig.
A MITSUBISHI A
PAJERO PICK-UP
Akciós ajánlatunk:
Ajándék keménytető és
platóbélés, 610.000 Ft értékben.
Tehergépkocsi, az áfa visszaigényelhető! Kedvező hitellehetőségek 20% befizetéstől!
A belváros szívétől
k EJíg^ttS környezet, színv©|ialWlM^olgálás!
<51 i'' <jhíí -
Péter Tibor és Fia Kft. 8900 Zalaegerszeg Kaszaházi út 45. Tel.: (92) 326-853
14
KANIZSA VÁSÁR
2004. szeptember 28.
TÉRK1
Három a Daewoo igazság!
Válasszon akcióinkból!
1. Keleti autója a vételár 10%-át érheti!
2. 0% kezdő befizetés, CASCO nélkül!
3. A légkondicionáló még mindig ajándék!
A részletekről érdeklődjem kiállítási területünkön, illetve márkakereskedésünkben! Az akciók csak a Kanizsa vásár idején megrendelt gépkocsikra érvényesek és nem vonhatóak ősszel
vív DAEWOO
1822. és 1940. között készült, különböző helyeken fellelhető tér-kép-különlegességek digitalizálását végezte el a Zsigmondy-Széchényi SZKI. Az ötlet felvetője Tarnóczky Attila volt, a feldolgozott anyagok a Földhivatalban, a Thury György Múzeumban, és egy része a Városházán volt fellelhető. Különlegességek, amelyek sérülékeny emlékek a múltból, ugyanakkor adataik a jelen kutatója és a jövő szakembere számára is fontosak. A térképek feldolgozása nem volt olyan egyszerű feladat, mint azt elsőre a szakemberek hitték, de végül sikerrel jártak, és most megállapodás született a felek között a hasznosításra vonatkozóan.
- Többen vagyunk, akik szeretjük a régi és új térképeket nézegetni, hiszen ez felér egy utazással. A régi térképek nézegetése közben az időben is utazhatunk, megismerhetjük azokat az állapotokat, amelyeket a térképek rögzítettek. Hasznosítani is tudjuk, hiszen, ha készül egy új teiy, akkor tervezés közben feltárja a teiyező annak a településnek, településrésznek a múltját, és megta-
Kiss-Gerencsér Autóház
Nagykanizsa, Récsei u. 1.
Tel.: 93/518-940 Daewoo. Nagyszerűbb, mint gondolná.
látja azokat a hosszabb ideig ható elemeit a településfejlődésnek, amelyek a későbbiek során is meghatározóak lesznek. Az utak, út\''onalak rendszere, a településszerkezet ilyen, és ehhez segítséget adnak a régi térképek - mondta bevezetőjében Karmazin József városi főépítész.
- Ez az első digitális térképarclii-válás a megyében, amelynek során úgynevezett térképműemlékek kerültek feldolgozásra. A Kenedi felmérésként ismert, a negyvenes években készült felmérés, amely Zala megyét tekintve Kanizsa esetében talán a legsikeresebb, összes térképszelvényét sikerült összegyűjteni, és digitalizáltatni. Feldolgozásra kerültek az úgynevezett birtokvázlatsorok, amelyek egyszerűsített térképek, különböző színekkel ábrázolták a művelési ágakat. Történeti kutatások során komoly segítséget
nyújt már ez az anyag is. Kívánom, hogy a kezdeményezés tovább folytatódjon - mondta a Zala Megyei Földhivatal képviseletében Ar\''olt Gyula hivatalvezető.
- Mi a kutatók örömét fogjuk magunkénak érezni. Azért örülünk ennek, mert tavaly pályázatot adott be a múzeum az Informatikai Minisztérium által meghirdetett e-világ digitális tartalom és kultúra című pályázatra, amelynek keretében eszközre és munkaerőre pályáztunk annak érdekében, hogy anyagaikat, köztük a térképeket is feldolgozhassuk elektronikus úton, ám nem kaptunk támogatást. Nem nyertünk, így jól jött a segítség. A kutatók jól tudják használni ezeket az elektronikusan feldolgozott anyagokat, és az állagmegóvás is megtörténik ezáltal, hiszen nem kell kézbe adnunk a régi sérülékeny térképeket. Más dokumentumok di-
gitalizálása is elkezdődött, és remélhetőleg folytatódik is. Szórványtérképeket adtunk, illetve néhány különlegességet. Az 1822-es térkép, szép kézzel rajzolt érdekesség, legfontosabb épületeket tartalmazza, jelentősége a koraiságában van. A másik az 1864. évi nagykataszteri felmérés. 200 lapból álló gyűjtemény, tartalmazza teljes Nagykanizsát, és Kiskanizsa belterületét. A két Világháború közötti térkép, amely az útburkolati elképzeléseket sorolta fel - mondta Kunics Zsuzsa, a Thury György Múzeum munkatársa
- Amikor ez az ötlet felmerült, és megkerestek bennünket a város részéről, örömmel vállaltuk, mert hiszen nálunk folyik a térinformatikai szakképzés. Ok azok a technikusok, akiknek szakmájához tartozik a térképek feldolgozása. Diákjaink számára nevelő hatású munka volt, amely tartalommal bírt, és haszonnal járt, hiszen a későbbiek során kutatók, tervezők, különböző szakemberek hasznosítanak majd. Részben a nyári gyakorlat keretében folyt a munka, de folytatódik tovább. Meg volt a technikai hátterünk és voltak szakmai vezetők is, akik a gyerek munkáját segítették. Ez csak a kezdet volt, amely remélhetőleg újabb tartalmak digitalizálásával folytatódhat - mondta Mérksz Andor, a Zsigmondy-Széchenyi igazgatója.
és acél faiatétas bsfárati ajtók
akciós áron.
Nagykanizsa, Fő út 7. Centrum Ozletudvar Te!.: §3/313-347 30/9949-231
2004. szeptember 28.
KANIZSA VÁSÁR
15

Nagykanizsa, Király út 9-11.
♦ Garázskapuk, ipari kapuk
♦ Távvezérelt kapu mozgató automatikák
♦ Lakatosipari munkák
♦ Kovácsoltvas kapuk, kerítések, korlátok
Telefon: (93) 310-200, Mobil: (20) 9765-040, (20) 9765-649

JÁRGÁNYJAVÍTÓ SZaGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
8800 Nagykanizsa, Csengery u. 89. Tel/Fax: 93/314-357, Mobil: 30/947-6678
SZOLGÁLTATÁSAINK: S Személy-, tehergépjárművek javítása, műszaki vizsgáztatása (TIR és ADR is) Fékmérés - 24 t jármű is, rázópados vizsgálat! S Zöldkártya: benzin - diesel - gáz tanúsítás kiadás ■S Autógáz beszerelés - banki hitellel is, 20% befizetéstől! Tachográf és sebességkorlátozó beépítése, illesztése kedvező
KÉSZPÉNZ AZONNAL!
ARANY-, EZÜST-, DRÁGAKŐ FEDEZETRE!
A DUNÁNTÚL LEGALACSONYABB ZÁLOGKAMATA AZ ÉKSZERBANK ZÁLOGFIÓKBAN!
Nagykanizsa VASEMBERHÁZ 93-313-332
SZEPTEMBERI ÉKSZERSZÜRET
A BRILIÁNS
ÉKSZERÜZLETBEN!
Minimum 20.000 Ft vásárlás esetén ügyfeleink ajándék órát
választhatnak. 14 K-os aranyékszerek 2900 Ft/gr áron a készlet erejéig. Nagykanizsa, VASEMBERHÁZ 93/310-600
SPANYOL CSEMPE
NAGY fiS KISKER1
4 KIÁRUSÍTÁS CSEMPEVÁSÁR -2
■H
♦ készleten lévő termékek kiárusítása
♦ maradék csempék már 500 Ft/m2-től
♦ spanyol fürdőszobabútorok bevezető áron
♦ óriási választék, minőségi termékek, alacsony árak
♦ egyedi kedvezmények nagyobb tétel vásárlása esetén
♦ burkolást kedvező áron vállalunk
a,„psengery út 82. (AGIP-kút mögött) fa*: 93/333-776, 30/5588-793
.1
a: hétfőtől péntekig 8-17, szombaton 8-12
v:
FlUxUs
FLUXUS
Kereskedelmi, szolgáltató és fejlesztő Kft.
DOLMAR
MÁRKAKERESKEDÉS CS SZERVIZ
Dolmár benzines és elektromos láncfűrészek, sövénynyírók, ZT olajok vásári akcióban!
8800 Nagykanizsa, Magyar u. 4-6. Tel.: (06 93) 310-229, (06 30) 428-1381, e-mail: fluxuskft@chelló.hu
Kőnig menü ♦ 400 Ft / menü kiszállítva
s Vállalati étkeztetést vállalunk S Étkezési jegyet elfogadunk
Havi édap: www.konigmenu.hu Érd.: 93/700-137
16
KANIZSA VÁSÁR
2004. szeptember 28.
Minden szerdán egy órakor kezdődik a városismereti séta, amelyet a Tourinform Iroda munkatársai vezetnek. A program meghirdetése óta már tíz alkalommal voltak jelentkező csoportok. A séták során magyar, német és angol nyelvű ismertetők hangoznak el a városról, a város nevezetességeiről. Német nyelven Tuboly Kinga, angolul Mészáros Erika mutatják be a várost.
- Honnan indul a séta, és milyen az útvonal?
- A Deák térről, a Turul madártól indul minden héten szerdán a városismereti séta. Egy általános várostörténeti ismertetéssel kezdünk, ezt követi a Grünhut-ház a Deák téren, aztán a Felsőtemplom, majd a Pénzügyi Palota, szemben a Bogenrieder Palota. Ezt követően felsétálunk a HSMK-ig, ha olyan jellegű kiállítás, tárlat van, akkor azt is megtekintjük. Ha igény van rá, megnézzük a színháztermet, onnan átsétálunk a Nagy-Ma-gyarország Emlékműhöz, majd a 17-es hosszúsági kör emlékműve következik. Visszafelé az utca másik oldalán jövünk, a következő állomás a Thury György Múzeum, utána lemegyünk a Kiskastélyba, ott megnézzük a két kiállítást. A helyi kollégák segítenek bemutatni a két alkotó életét és műveit. Majd átsétálunk az Erzsébet térre a Török-kúthoz. Megnézzük a Városházát, aztán a Vasember-házat, az Aradi Emlékparkot. Ezt követi az Alsó Városi Templom. Ezt eddig még nem sikerült belülről is megmutatni, jóllehet, a város egyetlen műemlék épülete, de mindig zárva van. Szeretnénk, ha a későbbiek során ez változna, hiszen egyik legszebb épülete Nagykanizsának. Ezután nézzük meg a Honvéd Kaszinó épületét, majd az Európa Házat, ami a séta végállomását is jelenti - válaszol Kinga.
- A Zsinagóga épületét miért nem érinti a séta?
- Ebben az útvonalban azért nem szerepel, mert a Zsinagógát csak külön bejelentkezéssel lehet megnézni és úgy gondolom jelenlegi állapotában sajnos nem kimondottan vonzó egy turista számára. Ha előzetesen be-
jelentkezünk, akkor bemehetünk, egyéb esetben az épület előtti kapu zár\>a van. A kapuból - igény esetén - meg szoktuk mutatni az épületet, illetve a nemrégiben avatott emlékművet. Jó volna, ha a vá-rosismereti séta napján kinyitnák az épületet, és bemehetnénk, hiszen a turisták közül sokakat érdekel az épület, és olyan is előfordulhat, hogy valaki hozzátartozója nevét keresné meg a Rétfalvy Sándor által készített emlékművön - mondja Erika.
- Kik jelentkeznek a sétára?
- Hetente vannak 8-10 fős külföldi csoportjaink, német illetx''e angol nyelvű társaságok. Legutóbb volt egy 16 fős magyar csoportunk, és volt két Péterjfys osztály is. Ezt a diákoknak szervezett sétát nagyon élveztem, a gyerekek igazi érdeklődéssel figyeltek, és jó volt látni, hogy jegyzetelnek, kíváncsiak arra a városra, ahol élnek. Eddig egyébként tíz alakalommal került sor városismereti sétára -veszi át a szót Erika.
- Vannak-e különleges kérdéseik, különleges kéréseik a csoportoknak?
- Legutóbb a németek arra voltak kíváncsiak, milyen a horvát kisebbséggel a város viszonya, élnek-e itt horvátok. A Nagy-Magyarország szobor előtt pedig a kisebbségi politikáról, a Magyarországon élő kisebbségek helyzetéről esett szó. Korábban még váratlanul értek az ilyen kérdések, ma már nem lepődöm meg azon, hogy a külföldiek nemcsak a város nevezetességeire kíváncsiak, hanem olykor napi politikával, gazdaságpolitikával, máskor a történelemmel kapcsolatos dolgokra kíváncsiak - meséli Kinga.
- Kaptam már kérdést az ingatlanárakra vonatkozóan. Kérdezetek már a kanizsai zsidóság helyzetéről, az elhurcolásukról, a helyi Holocaust történetéről egy Amerikába szakadt, egykor magyar család volt erre kíváncsi - válaszol Erika.
- Szeretik ezt a várost, vannak kedvenc utcáik?
- A város szeretete nélkül ez a munka jól nem végezhető. Nekem az egész város nagyon tetszik, a régi utcák, az épületek mind-mind szépek. Amit a legjobban szeretek, a sok park, a szépen gondozott zöldövezetek. Ez egyébként a vendégeknek is tetszik, épp a legutóbbi sétán mondták -mondja Kinga.
- Ha egy csoport valami különlegességet kér, vagy, hogy a sétában eredetileg nem szereplő épületet, objektumot mutassák be, erre is van lehetőség?
- Természetesen. Az ilyen kéréseket, ha előre jelzik, teljesítjük, hiszen az a cél, hogy a vendégek minél jobban megismerjék a várost, hogy a hírét otthonukba is elvigyék.
Uj lakások Nagykanizsán már
Helyszíni hitelügyintézés, Áfa-visszatérítés, szocpol támogatás igénybevehető!
VAROSKAPU
Ífjqíusztnkí 8800 Nagykanizsa, Dózsa György út 132/b. ictm''.p"shi www.balusztradingatlan.huvaroskapu@balusztradingatlan.hu
2004. szeptember 28. — ESÉLYEGYENLŐSÉG
17
EVFOLYAMKEZDES
A 2004/2005-ös tanévben harmadik alkalommal indít közösen érettségivel záruló középiskolai osztályt a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola és a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Nehéz dolga volt a CKÖ-nek, hiszen 100 jelentkezőből csak 62 fős létszámmal indíthattak osztályt. A csütörtöki nap a jelentkezők regisztrálására és az órarend ismertetésére került sor, a tanítás szeptember 29-én kezdődik. A heti kétszeri konzultációk, a félévi és az év végi vizsgák után a második év végén a kötelező érettségi tantárgyak mellé (magyar, matek, történelem), biológia, földrajz és német nyelv közül két tantárgyat kell választaniuk. Suhai Zsolt tagozatvezető bemutatta a felnőttoktatásban résztvevőknek dr. Kelemen Ottóné magyar és Szele Imre matematikaföldrajz szakos tanárt, aki osztályfőnöke is lesz egyben az osztálynak.
A KANIZSANET 2000 INFORMATIKAI
KHT. KÖZHASZNÚ EREDMÉNY-
KIMUTATÁSA 2003. ÉVBEN
A tétel megnevezése Előző év(ek) Tárgyév
ÖSSZES KÖZJASZNÚ TEV. BEVÉTELE 47958 36178
Közhasznú működésre kapott támogatás 24400 20389
alapítótól
központi költségvetésből
helyi önkormányzattól 24400 20389
egyéb szervezettől
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bev. 21790 14814
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel 1768 975
Aktivált saját teljesítmények értéke 0
saját termelésű készletek állományvált.
saját előállítású eszközök akt.értéke
VÁLLALKOZÁSI TEV. BEVÉTELE 52247 52697
ÖSSZES BEVÉTEL 100205 88875
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 48341 37371
Anyagjellegű ráfordítások 35576 22246
Személyi jellegű ráfordítások 8456 10762
Értékcsökkenési leírás 4151 4025
Egyéb ráfordítások 29 283
Pénzügyi műveletek ráfordításai 129 55
Rendkívüli ráfordítások
VÁLLALKOZÁSI TEV. RÁFORDÍTÁSAI 52524 51449
Anyagjellegű ráford. közhaszn. műk.kap 45229 44922
Személyi jellegű ráfordítások 5092 4762
Értékcsökkenési leírás 2031 1272
Egyéb ráfordítások 31 412
Pénzügyi műveletek ráfordításai 141 81
Rendkívüli ráfordítások
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 100865 88820
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -660 55
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 34
TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -277 1248
TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY -383 -1193
(előző évek módosításai 0)
TÁJÉKOZTATO ADATOK
Személyi jellegű ráfordítások 15525
Bérköltség 11023
ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak 180
Személyi jellegű egyéb kifizetések 935
Bérjárulékok 3567
A szervezet által nyújtott támogatások
ebből: A kormányrendelet 16. § (5) bekezdése szerinti kötelezett-
ségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás.
Silló Barna, az egyéb szervezet vezetője
KONFLIKTUSKEZELÉS, PÁLYÁZATOK
A közelmúltban újabb képzés indult a Konszenzus Alapítvány és a helyi CKÖ közös együttműködésének köszönhetően, amely a jelentkezők már meglévő tapasztalataira, ismereteire épít. A hat hónap alatt öt alkalommal egynapos és két alkalommal egy háromnapos tréningen vesz részt az a 15 fő, akik a roma emberekkel napi kapcsolatban állnak. A program célja a konfliktuskezelési tevékenység és kooperatív tervezés megvalósítása helyi közösségekben, illetve modellként szolgáló Roma Integrációs Munkacsoportok létrehozása, működ-
tetése és tagjaik képzése. A tréning során szituációs játékok segítségével gyakorolják azokat a kommunikációs és magatartási formákat, amelyeket a mindennapi gyakorlatban kell alkalmazniuk, valamint saját élményű tanulási folyamat segítségével, csoportos formában készségfejlesztés szereplői lesznek. A program másik témakörében alapvető pályázati készségeket sajátíthatnak el a hallgatók, majd ezt követően az új ismeretek felhasználásával olyan helyi programot kell kidolgozniuk, amely a helyi problémákra nyújt megoldást.
AZ EBEK 2M4. ÉVI KÖTELEZŐ, VESZETTSÉG ELLEKt OLTÁSI RENDJE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ezúton meghirdeti a 20/2001. (III. 09.) FVM rendelet alapján kötelezően elvégzendő eboltás helyszíneire, időpontjaira és feltételeire vonatkozó adatokat: 2004. 10. 01. péntek Bajcsa: 07.00 - 09.00 * Kiskanizsa, Szent Flórián tér: 14.00 -17.00 * Nagykanizsa, Ady Endre út Bujóhídi park 14.00 - 17.00 2004. 10. 02. szombat Kiskanizsa, Szent Flórián tér 08.00 - 12.00 * Miklósfa, Kápolna tér: 08.00 - 10.00 * Nagykanizsa-Sánc, József A. út: 14.00 - 16.00 2004. 10. 03. vasárnap Kiskanizsa, Nagyrác utcai iskola: 07.00 - 09.00 * Korpavár 07.00 - 09.00 * Palin Alkotmány út Tücsök presszó 08.30 - 12.00 PÓTOLTÁS 2004. 10. 08. péntek
Palin Herkules út - Gesztenyés út között: 14.00 - 17.00 2004. 10. 09. szombat Nagykanizsa, Dózsa György úti víztorony: 08.00 - 11.00, Nagykanizsa, Thury György tér (Kispiac): 1400 - 1700 2004. 10. 10. vasárnap Nagykanizsa - Bagola: 07.00 - 09.00 * Nagykanizsa - Kisfakos: 09.30 - 11.00 * Nagykanizsa - Nagyfakos: 11.00 - 12.00
Az oltás díja 1.500,-Ft, amely magában foglalja az oltás igazgatási, állatorvosi költségeit és a 81/2002. (IX. 04.) FVM rendelete alapján kötelező férgesség elleni kezelést.
Kérjük az oltási könyvet elhozni! Az oltások időpontjában lehetőség van az állatorvosi rendelőkben is a védőoltás beadására.
TAICHI
tanfolyam indul a Kodály Zoltán Művelődési Házban.
Kezdés: Október I. heti két alkalommal (szerda-péntek).
Érdeklődni: (061 30-9945-272
06/30/277-1500 06/30/505-4562
KULTÚRA — 2004. szeptember 28.
Fergeteges sikerű, teltházas koncertet adott csütörtökön este a NOX együttes a HSMK színpadán Az együttes bemutatkozó albuma, az Örökség még eredeti népdalokat öltöztetett új formába. Az első korong talán nem is remélt sikerén felbuzdulva az együttes úgy gondolta, miért ne születhetnének népdalszerű alkotások a 21. században is. Második lemezükön már nem népdalok feldolgozásai hallhatók, hanem vadonatúj dalok, kicsit népdalszerű köntösben. Első slágerük, a Százszor ölelj még! dallamvilága a vidám, „bulizós" magyar népdalokat idézi, mi tagadás, fülbemászó. Ha lennének még cipészlegények, bizonyára ezt fütyülnék, de az a szakma épp úgy megváltozott, mint ahogy a népdalok is új megfogalmazást nyertek a NOX átdolgozásában. Mindez nem baj akkor, ha ezekkel a dalokkal végül mégis eléri valaki, hogy ne szégyelljük, Kodály és Bartók országa a miénk, hogy dallamkincsünk a világ bármely népével szemben megállja a helyét, hogy büszkék lehetünk rá.
Az együttes énekese Forráskút-ról, egy kis magyar faluból származik. Profi pályafutásának első állomása a NOX. Énekelni autodidakta módon tanult, talán éppen ezért olyan szívből
Jövők, és páratlanul hitelesek a magyar népdalok az ő előadásában."
- Gyerekkori álmom vált valóra azzal, hogy színpadra állhatok. Hiszek a magyar népzene erejében, és minden sejtemmel érzem, hogy fontos dolgot csinálunk. Az első pillanattól kezdve imádom ezt a zenét, és tudom, hogy a fiatalok többsége ki van éhezve egy olyan együttesre, mint amelyen a Nox. Eredetiek, mégis „maiak" vagyunk, és ami a legfontosabb, visszanyúlunk közös gyökereinkhez -mondta Péter Szabó Szilvia.
Nagy Tamás az együttes néptáncosa és koreográfusa. A Balettintézet néptánc tagozatán végzett. Hazánk meghatározó néptánc együttesének szólótáncosaként, a magyar néptánc és népzene „nagyköveteként" bejárta a fél világot. Fellépett Európa majd minden országában, de táncolt az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában és Ausztráliában is. A pop világa sem idegen számára, hiszen alakulása óta társkoreográfusa az Arany Zsiráf díjjal kitüntetett FÜSTIFECS-KEK nevű zenekarnak.
- Igazi kihívás számomra, hogy tagja lehetek a Noxnak. Profi táncosként bejártam a fél világot és bizton állíthatom, hogy hatalmas sikereket szerzett a néptánc és a népzene ennek a kis kelet-Európai országnak. A Nox egy igazán profi háttérrel rendelkező remek csapat. Ebből még világsiker lesz.
Nagykanizsa. Hevesi Sándor Művelődési Központ
Nemzetközi yazzfesztivál
2004. október 8-9.
Október 8., péntek
20.00 Binder Károly és Borból i Mihály 2IJ0 XXIX. ..ÉLETÜNK''
Országos Fotókiállítás megnyitója 22.00 Horgas Eszter és a Classjazz Baiul 24.00 Érnie Jazz Orchcstra
(Weszety Ernő együttese - Kamaraierem)
Október 9, szombat
20.00 Gyárfás Trió és Deseő Csaba 21.30 Jávori Sound Machine Jr
23.00 JOHNABERCROMBIE Jt TRIÓ (ISA) Wf
PÍNUKENKENT
r 19 órakor
Hal is litván Városig
2004. szeptember 28.
KAÁS
19
ZENEISKOLAI ÉVAD
A Farkas Ferenc Városi Zeneiskola 2004/2005-ös évadának eseményeiről tartott sajtótájékoztatót Baráth Zoltán igazgató és Baráth Adrienn igazgatóhelyettes. Az idei zeneiskolai évad október elsején 19 órákor kezdődik. A Kiskastély-ban a Zene Világnapja alkalmából Jótékonysági Koncertet tartanak, melynek bevételét egy leukémiás kislány gyógyulására ajánlják fel.
Októberben kerül még sor a 10 éves NIF jubileumi koncertjére a Cserháti Sportcsarnokban, a bEUgranál hozzánk? című zenés beszélgetésre Angliáról. Különleges programnak ígérkezik az az est, amikor a már nem élő ismerőseink. rokonaink tiszteletére rendeznek Emiékezem-koncertet a Felsőtemplomban, amelyen a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar és a Városi Vegyeskar lép fel. Mint minden évben idén is, november 19-én a Hevesi Sándor Művelődési Központ ad otthont a Zeneiskola Alapítványi koncertjének és a december 4-i NIF Miku-
lás koncertnek. A szeretet ünnepe előtt a december 14-i Karácsonyi koncerten a zeneovisok zenélnek a nézőtéren helyet foglaló kisgyerekeknek.
December 15-én a Zeneiskola névadójának tiszteletére Emléknapot szerveznek a könyvtárban.
Január 2-án gáláns ajándékként egy teljesen átalakult Újévi Gálát tekinthetnek meg az érdeklődök, mivel nem a hagyományos zene kap teret a műsorban, hanem az éneklés lesz a főszereplő. A nemzetközi összeállítást egy magyar blokk váltja majd fel.
A január 21-i Allatok farsangját A magyar kultúra napja alkalmából megrendezésre kerülő, az iskola rendkívüli tehetségeinek koncertje és a Megyei Négykezes Találkozó követi. Április 22-23-án immár második alkalommal szervezik meg az országos hírű Kreatív Fesztivált. Május 12-én a Tanári Hangverseny és a nyári mesterkurzus zárja a programok idei sorozatát.
A NYELVTANULÁS NEPSZERUSITESERE
A MÁS Nyelviskola és a MELÓ-DIÁK Országos Diákvállalkozási Hálózat szeptember 23-25 között háromnapos közös akciósorozatot indított útjára kanizsai vállalkozók támogatásával. A tanévkezdéskor 1000 diának adtak csekkfüzeteket, mellyel 10 különféle kedvezmény vehetnek igénybe a gyerekek. Az iskola bejárata előtt különféle szolgáltatásokkal, internetes játékkal, nyelvi játékkal, barátságosabb légkörben, személyes ismerkedéssel kívánták felhívni a gyerekek Figyelmét a nyelvtanulásra.
ÚJRA IGAZGATÓI SZÉKBEN
Csordásné Láng Éva 1978 óta kisebb megszakítással a Thury György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola pedagógusa, kémia, szakmai tantárgy szakos tanára. Szeptember elsejétől az augusztus végi közgyűlési döntés értelmében ismét vezetője lett az intézménynek öt évre. 1990-től ''94 januárjáig már betöltötte ezt a tisztséget, majd ''94 januáijában a Polgármesteri Hivatal Humán Osztály dolgozója, majd megbízott osztályvezetője lett. ''94 őszétől ismét az iskola falai között tevékenykedett, mint igazgatóhelyettes.
- Hogyan került a tanári pályára?
- A tanári pályára teljesen véletlenszerűen kerültem, mivel nem tanárnak készültem. A Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karára jártam. Miután ott lehetőség kínálkozott, hogy nappali tagozaton másodszakmaként felvegyem a mérnöktanári szakot, harmadévesen elkezdtem ezt a szakot is. így egy időben 1976-ban végeztem a vegyészmérnöki és a mérnöktanári szakon. A; egyetem elvégzése után szakmámban próbáltam meg elhelyezkedni. A Zala Megyei Allatforgalmi és Húsipari Vállalat Kanizsai Húsüzemének MEO-labor vezetője lettem. A két gyermekem megszületése után a tanári pálya vált szimpatikussá - emlékszik vissza Csordásné Láng Éva.
- Milyen lépéseket tett, mint igazgató?
- Nagyon nehéz indulás volt ez. Hiszen a közgyűlési döntés augusztus 27-én, pénteki napon volt, a következő hét szerdáján pedig már megkezdődött a tanév. Gyakorlatilag két nap volt arra, hogy elkezdhessem jogszerűen az igazgatási tevékenységemet. Szerencsére az előző igazgatóval jó volt a kapcsolatom, segítséget kaptam tőle. Sikerült belelátni azokba a dolgokba, amelyekbe szükséges volt. Egy teljesen új tantárgyfelosztás elkészítésének kellett nekiállni, de ma már normális kerékvágásba folyik az oktatás.
- Vannak szempontjai ami alapján irányítani kívánja az intézményt?
- A pályázatom sok olyan dolgot tartalmaz, amit komolyan gondoltam és tenni kívánok érte. A szervezeti struktúrát szeretném átalakítani, itt elsősorban a technikai munkakörök átalakításról van szó. Olyan munkakörök voltak, amelyek részben átfedték egymást, viszont voltak munkateriiletek, amik kimaradtak. Oly mértékben alacsony a technikai létszám az intézményben, hogy egy technikai dolgozóra 60 nappali tagozatos tanuló jutott. Feladatnak tekintem a technikai dolgozók munkájának a megkönnyítését szolgáló berendezések beszerzését, hiszen a tankonyhák
tisztántartása komoly feladat. A szakmai területen a folyamatos eszközfejlesztés alapvető követelmény, ez napi eszközbeszerzést jelent. Új szakok indítását is tervezem, mint például a falusi turizmus, idegenforgalmi- és logisztikai ügyintéző. Szeretném ha majd idővel az iskola egy helyre kerülne, mivel jelenleg három helyszínen folyik a tanítás, ez megerőltető diáknak, tanárnak egyaránt. Ehhez azonban a fenntartó segítségére lesz szükségünk.
- Milyen a jó pedagógus?
-A megfelelő szakmai tudás mellett a jó pedagógusmunkához a következetes követelménytámasztás, szigor is hozzátarlozik. A gyerekeknek ahhoz joguk van, hogy a kötelességeiket teljesítsék. A középiskolában is növekszik a sajátos nevelési igényű tanulók száma. A nevelésre kiemelt hangsúlyt fektetünk. Fontos, hogy jó nevelők is legyünk.
- Nem könnyű képviselőnek és iskolaigazgatónak lenni egyszerre?!
- A családom támogatását élvezem. A nagyobbik gyermekem önálló életet él, a kisebbik utolsó éves egyetemista. A férjem nagy szerepet vállal, hogy mindezt megtudjam tenni. A nyugodt családi háttér elengedhetetlen, hogy mindenben helyt tudjak állni.
20
VSR
2004. szeptember 28.
Szeptember 29. szerda
K L. u e
gm
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Viktória és Albert 10:40 Kincses kolostorok - Ausztria 11:10 Reménysziget 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Hrvatska krónika 13:35 Ecranul nostru 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:00 Kormányváró 15:25 Fogadóóra 15:55 Telitalálat 16:50 Jelképtár 17:00 Evangélikus ifjúsági műsor 17:10 Útmutató 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Uniós pályázati kalauz 17:48 Körzeti híradók 18:00 Híradó - Gazdasági híradó 18:10 Frakk, a macskák réme 18:15 Foxi Maxi kalandjai 18:30 Nemcsak a 20 éveseké a világ... 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 Nagyon különleges ügyosztály 20:40 Az Ambersonok ragyogása 22:15 Szerda este 22:45 Paralimpia 23:00 Aranyláz - A pénz vonzásában 23:30 Következő megálló: Greenwich Village 01:20 Végtelen nyár.
íCTl
06:00 Propaganda 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:05 Első szerelem 09:50 Szeretők és riválisok 10:55 Teleshop 12:15 Smaragdzöld románc 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:10 Aktív 19:40 Multimilliomos 20:20 Columbo: Nyugodjék békében 22:20 A lény 2. 00:00 Cinematrix 00:35 Jó estét, Magyarország! 01:00 Az utolsó éjszaka Hong Kong-ban.
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Antenna 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Akárki Joe 22:45 Alias 23:45 Találkozások 23:55 Moziklub 00:30 Pont hu 00:55 Fókusz.
Október 1. péntek
B9
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Idegen gyereket nevelünk 10:30 A hely szelleme 10:50 Hol-mi? 11:10 Reménysziget 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Körzeti magazinok 13:55 Kívül-Belül 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:55 Telitalálat 16:55 Chicago Hope Kórház 17:40 Közeli
- Kulturális híradó 17:45 Uniós pályázati kalauz 17:48 Körzeti híradók 18:00 Híradó
- Gazdasági híradó 18:10 Frakk, a macskák réme 18:20 Foxi Maxi kalandjai 18:30 Nemcsak a 20 éveseké a világ... 19:25 Kívül-Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 Nagyon különleges ügyosztály 20:40 Amelie csodálatos élete 22:40 Péntek este 23:15 Mit vétettem. hogy ezt érdemlem? 00:55 Végtelen nyár.
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Autómánia 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 Még drágább az életed 23:15 XXI. század - a legendák velünk élnek 23:45 Találkozások 00:00 Az elnök emberei 00:50 Antenna 01:20 Fókusz.
Szeptember 30. csütörtök
06:00 Totalcar 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:05 Első szerelem 09:50 Szeretők és riválisok 10:55 Teleshop 12:15 Ének az esőben 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Áll az alku 21:10 Forró rágógumi 6.: Állnak az árbocok 22:50 Jó estét, Magyarország! 23:15 Y-akták 00:15 Az igazság útja-
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Viktória és Albert 10:40 Kincses kolostorok - Ausztria 11:10 Reménysziget 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Rondó 13:55 Kívül-Belül 14:05 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:00 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:55 Telitalálat 16:55 Chicago Hope Kórház 17:40 Közeli - Kulturális híradó 17:45 Uniós pályázati kalauz 17:48 Körzeti híradók 18:00 Híradó - Gazdasági híradó 18:10 Frakk, a macskák réme 18:15 Foxi Maxi kalandjai 18:30 Fél századunk 19:25 Kívül-Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 Nagyon különleges ügyosztály 20:40 Az Ambersonok ragyogása 22:10 Csütörtök este 22:45 A pokol konyhája (X):55 Végtelen nyár.
06:00 Segíts magadon! 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:05 Első szerelem 09:30 Szeretők és riválisok 10:30 Teleshop 11:55 Kincses sziget 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Multimilliomos 20:15 Palira vettem a papát 22:25 Ne szólj száj 2. - Halálos csendben 00:25 Jó estét. Magyarország! 00:50 Drága testek.
06:00 Tv2 matiné 08:25 Fox Kids 10:00 Azok a csodálatos őslények 11:00 Viva S Club 11:30 Laktérítő 12:05 TotalCar 12:40 Családjogi esetek 13:30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 14:30 Trükkös halál 15:25 Sliders 16:25 Csillagkapu 17:25 Rex felügyelő 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:30 Activity-show 20:15 Csaó Darwin! 22:15 A rajongó 00:55 A bűn vonzásában.
k u u e
06:00 Ünnepnaptár 06:25 Disney-rajzfilmsorozat 07:00 Kölyökklub 09:15 Walt Dis-ney-rajzfilmek 10:00 Nikki 10:15 Nikki 10:30 Az internet csodái 11:25 Ötletház 12:00 RTL Klub Híradó 12:15 06-81-320-320 13:10 Autómánia 13:50 Tengerjáró 14:20 Conor. a kelta 15:15 Bette 15:45 Az elveszett világ 16:50 Tomboló jég 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Survivor - A sziget II. 20:20 Jumanji 22:20 Heti hetes 23:35 Vészhelyzet 00:30 Vészhelyzet 01:25 Az internet csodái.
Október 3. vasárnap
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér 10:00 „így szól az Úr!" 10:10IV. Károly, az utolsó magyar király 11:00 IV. Károly boldoggá avatása 12:10 Hírek - Időjárás-jelentés 12:15 Uniós pályázati kalauz 12:25 Ketten a farmon 14:00 Mindentudás Egyeteme 14:55 Csellengők 15:15 Örömhír 15:45 Delta 16:15 Eufórum 17:10 Kórház a pálmák alatt 18:40 Szívek szállodája 19:30 Híradó este -Időjárás-jelentés - Sporthírek 19:55 NÉV-showR 20:50 Játék 21:00 NÉVshowR 2. rész 21:45 Friderikusz 22:40 Híradó este -Időjárás-jelentés 22:50 Buddy Faro 23:35 Héthatár 00:20 Az X-csapat.
SEE
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30 Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13:05 Pont hu 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 Darázsfészek 22:50 Zsaruvér 01:20 Találkozások 01:40 Fókusz.
Október 2. szombat
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Egy vízcsepp kalandjai 09:30 A békaherceg 10:55 „Mi vagyunk a MAGYAROK" 11:10 „Mi vagyunk a GÖRÖGÖK" 11:25 Kolumbusz hajósodrában - Történelmi búvárkodás 12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek - Időjárás-jelentés 12:10 Testvérháború 13:45 Nemzeti értékeink 14:00 Magyar Filmműhelyek - Bolognafilm 14:10 A birodalom iskolája 15:10 Századunk 15:40 Unokáink sem fogják látni 16:10 Santa Vittoria titka 18:25 Verssor az utcazajban 18:35 Luxor-show 19:30 Híradó este 19:50 Sporthírek -Időjárás-jelentés 20:05 Új Szeszélyes Évszakok 21:05 A remény rabjai 23:25 Híradó este - Időjárás-jelentés 23:35 Ép test. ép lélek 01:15 Pénz, pénz. pénz.
Időjárás-jelentés 20:10 Kékfény 21:10 Operett-gála 22:05 Hétfő este 22:40 Drog 00:40 Végtelen nyár.
S35E
06:00 Norbi 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:05 Első szerelem 09:50 Szeretők és riválisok 11:00 Teleshop 12:30 Élünk-halunk a szerelemért 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara - Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Multimilliomos 20:15 Amerikába jöttem 22:40 Szulák Andrea-show 23:50 Jó estét, Magyarország! 00:15 TopSport 00:45 A zsaruk királya.
05:45 Reggeli gondolatok 06:15 Állatkert a hátizsákban 06:45 Tv2 matiné 08:45 Fox Kids 09:50 Egyről a kettőre 10:20 Csak egy kis para 10:55 Stahl konyhája 11:30 A szupercsapat 12:25 Xena 13:25 Országutak őrangyala 14:25 Kobra 15:25 Pacific Blue 16:25 Walker, a texasi kopó 17:25 J.A.G. -Becsületbeli ügyek 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Kutyám. Jerry Lee 3. 22:00 Játsz/ma 00:35 Tizenkét dühös ember.
06:00 Szamuráj pizzacicák 06:25 Hupikék törpikék 07:00 Kölyökklub 09:15 Inuyasha 09:45 Vasárnapi Receptklub 10:35 Labdarúgás - Arany Ászok Liga Összefoglaló 11:10 FTC-Matáv FC Sopron labdarúgó-mérkőzés 13:35 Forma-1-magazin 14:05 Szoknyás fejvadász 14:55 Dávid Copperfield-show 15:55 Hatoslottó-sorsolás 16:00 Egy rém rendes család 16:35 Tarzan 17:25 Cobra 11 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Szeress most! 20:00 Mi kell a nőnek? 22:25 RTL Boksz Klub Kb. 23:35 Fókusz Portré Kb. 00:00 Országház Kb. 00:30 Maffiózók Kb. 01:30 Simlis Jack, a karibi szuperkém.
Október 4. hétfő
06:00 Hupikék törpikék 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30Top Shop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Országház 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 18:30 Híradó este 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 20:55 Egyik kopó. másik eb 22:50 Kickboxharcos 6.: Egyszemélyes hadsereg 00:25 Találkozások 00:45 Rali-vb. Olaszország Összefoglaló 01:15 Az elnök emberei 02:05 Fókusz.
Október 5. kedd
na
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik 10.00: Hírek - Időjárás-jelentés 11:10 Reménysziget 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Srpski Ekran 13:30 Unser Bildschirm 14:00 Jelképtár 14:10 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:10 Chicago Hope Kórház 16:00 Őrangyal 17:00 Evangélikus ifjúsági műsor 17:05 Maradj velünk! 17:15 Katolikus krónika 17:45 Híradó 17:47 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli -Kulturális híradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:10 Önök kérték! 21:10 Az Ügynökség 22:00 Kedd este 22:35 Bonusz - Összefoglaló a Magyar Televízió sportnapjáról 22:50 Farkasok órája 00:20 Végtelen nyár.
06:00 Laktérítő 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka Utána: Stahl konyhája 09:05 Első szerelem 09:50 Szeretők és riválisok 10:55 Teleshop 12:25 Miss Mac-Michael osztálya 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 Barbara -Dumáljuk meg! 17:30 Bűbájos boszorkák 18:30 Tények 19:05 Aktív 19:35 Multimilliomos 20:15 A Nagy Ő - The Bachelor 21:20 Hangrobbanás Közben: Kenósorsolás 23:25 Szeret, nem szeret 23:40 Jó estét, Magyarország! 00:05 Propaganda 00:40 Egérút.
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Napi mozaik Benne: 9.40: Hol-mi? 10.00: Hírek -Időjárás-jelentés 11:00 Parlamenti Napló 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:05 Roma Magazin 13:30 Domovina 14:00 Kívül-Belül 14:10 Szerelmek Saint Tropez-ban 15:10 Chicago Hope Kórház 16:00 Őrangyal 16:55 Vízi utak a vadonban 17:45 Híradó 17:47 Gazdasági híradó 17:55 Körzeti híradók 18:05 Uniós pályázati kalauz 18:07 Közeli - Kulturális híradó 18:15 Híradó 18:25 Bűvölet 19:25 Kívül-Belül 19:30 Híradó este 19:56 Sporthírek -
06:00 Disney-rajzfilmsorozat 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:10 Vad szenvedélyek 09:35 06-81-320-320 10:30TopShop 11:30 Delelő 12.00 Híradó - Déli kiadás 13:05 Fókusz Portré 13:35 Ármány és szenvedély 14:00 Disney-rajzfilmsorozat 14:25 Recept Klub 14:40 06-81-320-320 15:40 Édes dundi Valentina 16:35 Balázs - Szembesítő-show 17:25 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:40 Legyen Ön is Milliomos! 20:20 Barátok közt 21:00 Harmadik műszak 21:55 Armageddon 2. -Gyilkos üstökös 23:40 Találkozások 23:55 Légi mentők 01:35 Fókusz.
2004. szeptember 28.
IA
21
KANIZSA TV

szeptember 29-október 5.
szeptember 29. szerda
07:30 Krónika 07:40 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről 17:30 Egészségmagazin - egészségről, betegségről 18:00 Krónika 18:10 Mese: Halász és a nagyravágyó felesége 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7-5. éves a Via Kanizsa Kft. 19:25 Kamarai percek -Kamarai kapcsolatok 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül - Állatkínzások, A sertéstenyésztés helyzete. Fénykeresők együttes, B 6 és B 12 vitaminok, Erdőinkre leselkedő veszélyek, Gazdit kereső kutyák 20:30 Hírháló 21:00 Indíték: előítélet
szeptember 30. csütörtök
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:00 Jövő 7 08:15 Kamarai percek 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 09:10 Jelkép - evangélikus 09:20 Mese: Halász és a nagyravágyó felesége 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Biztonsági zóna 18:00 Krónika 18:10 Mese: Szegény meg a gazdag legény 18:15 Storyboard 18:30 V shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc - Viaszbábuk a Hemóban, Horvát vonósok 19:25 Sport - Sakk - ismét dobogós helyen? 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Jövő 7 20:15 Kamarai percek 20:30 Hírháló 21:00 Madame - thriller
október 1. péntek
07:30 Krónika 07:40 Storyboard 07:55 Videoklip 08:00 K''arc 08:15 Sport - Sakk - ismét dobogós helyen 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 08:55 Kamarai percek 08.10 Jelkép - református 09:20 Mese: Szegény meg a gazdag legény 09:25 Krónika 09:35 Videoklip 17:30 Virágzó Magyarország 18:00 Krónika 18:10 Mese: A kis herceg 18:15 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Rallye TV 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc 20:15 Sport 20:30 Hírháló 21:00 Vérdíj 2. - A nagy rohanás - akcióvígjáték
október 2. szombat
06:30 Krónika 06:40 Videoklip 06:55 Rallye TV 07:25 Mese: A kis herceg 07:30 Krónika 07:40 Jelkép - katolikus 07:50 K''arc 08:05 Sport - Sakk - ismét dobogós helyen? 08:20 Krónika 08:30
Hírháló - az ország hírei 09:00 TV shop 09:30 Thalassa - természetfilm 10:00 Hegycsúcsok - természetfilm 10:30 Alexebbek 11:00 Lovasélet hét határon. Magazin 11:30 Virágzó Magyarország 17:30 Business-mix magazin 18:00 Alexebbek 18:30 Tv mozi: Romantica - magyar film „85" 20:05 Sajt: Lehota M. János 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Földöntúli invázió - amerikai sci-fi 23:00 Bence show 23:30 Különjárat
október 3. vasárnap
06:30 Tv mozi: Romantica - magyar film 08:05 Sajt: Lehota M. János 08:30 Hírháló - az ország hírei 09:00 Tv shop 09:15 Kisfilmek 09:30 Egészségmagazin 10:00 Thalassa 10:30 Hegycsúcsok - természetfilm 11:00 Athéntól Athénig olimpiai magazin 11:30 Languszta 17:30 Sztárbarangoló 18:00 Athénig olimpiai magazin 18:30 Tv mozi: Eszmélés - magyar film „100" 20:15 Kapocs: 11. sz választókerület - Szányiné Kovács Mária 20:30 Hírháló 21:00 Rettegés a london hídnál - amerikai horror 23:00 Alexebbek 23:30 Bencze show
október 4. hétfő
07:30 Rallye TV 08:00 Tv mozi: Eszmélés - magyar film 09.36 Kapocs: 11. sz választókerület -Szányiné Kovács Mária 17:30 Balatoni barangolások. 18:00 Krónika 18:08 Mese 18:13 Videoklip 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 K''arc 19:25 Jövő 7 19:40 Jelkép -adventista 19:50 Krónika 20:00 Rallye TV 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 A Karib-tenger ördöge - amerikai-olasz kalandfilm
október 5. kedd
07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 K''arc -kulturális magazin 08:55 Rallye TV 09:25 Mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 17:30 EUR-ÓRA - a csatlakozás magazinja 18:00 Krónika 18:10 Mese 18:15 Storyboard - filmajánló 18:30 TV shop 19:00 Krónika 19:10 Házban ház körül 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc - kulurális magazin 20:15 Jövő 7 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Az elveszett idő kalandorai - amerikai-ausztrál kalandfilm
TEXTILEK ÜVEGEN
Textilek üvegen címmel, szeptember 24-én nyílt meg Tukszár Andrea első önálló festett üveg kiállítása a Honvéd Kaszinó galériájában. A kiállítást Petrikovits Katalin, a QOIPU Kft. ügyvezető igazgatója nyitotta meg. A megjelenteket Pávlicz Erika, a Bolyai iskola 6. osztályos tanulója énekkel köszöntötte. A kiállítást az érdeklődők október 8-ig tekinthetik meg.
PÁLYÁZZÁTOK!
A Múzeumért 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány Épített környezetünk óvása címmel pályázatot hirdet olyan középiskolás tanulók részére, akik településük zsidó vonatkozású műemlékét, zsinagógáját, házát, temetőjét vagy elhanyagolt helyét elemzik. A 10 oldalas dolgozat mellé témától függően képeket, videófelvételt, térképet, esetleg családi emléket kell tartalmaznia. A pályázat beadási határideje 2005. február 28.
A Magyar I*EARN Egyesület weblapkészítő versenyt hirdet általános és középiskolák 8-12. osztályos tanulói részére. Az angol nyelvű weblap témáját a környezetvédelemnek, a folyók és az állóvizek, vízpartok ökológiájának kell képeznie. A pályázatnak a minimum 6 angol nyelvű esszé mellett tartalmaznia kell rajzokat, fotókat, különféle adatokat. A pályázat beadási határideje 2004. november 30.
A gyermekkórusok, zenekarok, iskolai kórusok, vegyeskarok, egyházi kórusok ás zenekarok számára a Páter Tamás Alajos Alapítvány kínál pályázati lehetőséget, melynek első díja 100 000 forint. Olyan hangversennyel lehet részt venni a pályázaton, amely más művek mellett Páter Tamás Alajos műveiből legalább 2-3 motettát, vagy egy nagyobb kompozíciót mutat be az együttes. A pályázat beadási határideje 2005. június 30.
A pályázatokkal kapcsolatban bővebb információ a www.pafi.hu honlapon található.
v______________ _ ___________________________________________________________ ____ __..........

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁK AKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!) A^
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964
íO VA*.
-V
\re RV^"0
Nyitva: minden nap 9-21-ig
A híreket kutató riporter Cindy egy keménynek tűnő sztori nyomába ered. Rövidesen egy, az egész bolygót fenyegető támadássorozat bizonyítékaira bukkan, földönkívüli megszállóktól gyilkolni képes videó-szalagokig, átejtés céljából készült gabonaköröktől, jóslatokig, baljós pillantású gyerekektől fehér rapperekig. Cindy felveszi a harcot, és közben nem riad vissza a parodizált filmek emlékezetes jeleneteinek pellengérre állításától. A 3. rész, ha lehet még mulatságosabb mint az előzőek.
22
IR
2004. szeptember 28.
APROHIRDETES
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 126 nr-es három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve balatonparti, vagy hozzá közel eső lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Elcserélném nagykanizsai egyszobás 42 nr-es gázas, telefonos, félkomfortos, Király úti önkormányzati lakásomat kisebbre a városban. Tel.: 93/322-537 (5347K)
Eladó Nk-án a Csengery úton az uszodánál kétszobás, gázas, valamint Zalakomárban kétszobás, gázas családi ház 390 négyszögöl telken. Érd.: 93/386-799 (5359K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 70 nr-es, kétszintes, központi fűtéses ház 600 négyszögöl telekkel, jó állapotban eladó. Érd.: 93/315-526 (este) (5360K)
Szép természeti környezetben. Nagybakónak Déli-hegyen, 1374 m2 szőlő, 648 m2 szántóval és 12 m2-es épülettel (alatta földpince) jutányosán eladó. Érd.: 93/315-559 (este)
Cserfő-Bagóhegy elején alápincézett, lakható hétvégi ház 330 négyszögöl telken teljes berendezéssel eladó. Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 20/4360-195 (5377K)
ímre hegyen, Nagykanizsa és Letenye között pince, gondozott szőlővel eladó. Villany van. Érd.: este a 93/316-09l-es, vagy a 30/973-7094-es telefonszámon. (5378K)
Nk-án a Csónakázó-tóhoz közel 1600 m2-es üres telek eladó. Irányár: 1,1 millió Ft. Érd.: 20/911-8147 (5379K)
Nk-án a Munkás utcában kp fűtéses, részben felújított 1+2 félszobás lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 70/5411-744 (5380K)
Nk-án Kodály Zoltán úton kétszobás, egyedi fűtéses lakás kedvező áron eladó. Érd.: 20/577-7376, 93/333-852 (5389K)
BERLET
Nk-án a keleti városrészben 2 és fél szobás felújított lakás kiadó. Érd.: 20/349-4433 (5383K)
JARMU
Fiat Ritmo, 89-es üzembehe-lyezésű eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 30/408-4008 (5349K)
Toyota Hylux 24D 4WD 95-ös évjáratú, plató béléssel, plusz plató dobozzal, vonóhoroggal, jó állapotban eladó. Irányár: 1.880.000 Ft. Érdeklődni: 20/911-8147 (5381K)
1990-es 1,3-as Wartburg Kombi 1 éves műszakival, zöldkártyával eladó. Érd.: este 323-737, 20/398-1455 (5384K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
Fuvarozást, áruszállítást valamint költöztetést vállalok 4x2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
Számlaképes fűtő lakóközösségeknél munkát vállalna. Érdeklődni: 93/323-252, 20/4360-195 (5382K)
Egyedül élő idős ember gondozását vállalom Nagykanizsán és környékén. Középfokú szociális végzettségű, 40 éves, megbízható nő vagyok. Jelige „Eltartás" (5385K)
170 literes prés újszerű állapotban eladó. Érd.: 30/586-7405 (5319K)
Golden Retriever kiskutyák jó minőségű szülőktől eladók Nagyrécsén. Érd.: 20/3910-923 (5368K)
VEGYES
Olcsón eladó vitrines sorszekrény, konyhai sarokpad, hűtőszekrény, elektromos kukoricadaráló, cserepes muskátlik és liliomok. Érd.: 30/270-8592 (5370K)
Babaholmik. Avent Isis kézi mellszívó eredeti csomagolásban, háromfunkciós, mózeskosaras babakocsik alig használtan eladók Nagykanizsa, Olaj u. 8. szám alatt. Tel.: 93/326-516 (5371K)
Borospince teljes felszerelése: hordók, kádak, prés, daráló eladó. Érd.: 30/423-3340 (5386K)
Segélyből élő beteg család kéri segítségüket. Nagyon szeretnénk egy fatüzelésű kályhát, tévét és élelmiszert. 30/652-4560 (5387K)
Eladó két darab gyermekheverő olcsón, jó állapotban. Érd.: 20/585-7337,93/313-825 (5388K)
TARS
160/70 fiatalos, értelmiségi özvegy férfi, hasonló sorsú hölgy ismeretségét keresi 65 éves korig. Jelige: „Kettesben könnyebb".
Kőműves, tetőfedő, bádogos, tetőszigetelő munkák azonnali kivitelezése! Érd.: 30/9370-081
* CSOKI IANYA
Jl^lL
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (az udvarban) Tel.: (30) 9363-923
Bolero italporok 38 Ft
Bolero pezsgőtabletta 199 Ft
Kinder tojás 129 Ft
500 g-os nápolyi 199 Ft
500 g-os tortabevonó 399 Ft
500 g-os csokiparány 500 g-os barackmag 500 g-os konyakmeggy Raffello TI5 Merci desszert
399 Ft 399 Ft 799 Ft 499 Ft 699 Ft
Teasütemények nagy választékban kaphatók! Nyitva: hétfő-csütörtök: 9.00-17.00
Jó hallani!
Ingyenes hallásmérés, szakorvosi vizsgálat, hallásgondozás
Korszerű megoldások fülzúgás megszüntetésére
Digitális és analóg hallókészülékek kiadása, közgyógyellátásra is
Tartozékok, elemek értékesítése
8800 Nagykanizsa, Fö u,8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17h. Orvosi rendelés: 13-17h.
1062 Budapest, Andrássy út 76. Tel: (1) 311-5058
FÉRFIFODRÁSZÁT
NYÍLT! Nagykanizsa, Fő út 10.
(Húsáruház udvarában)
Nyitvatartás: H-K-P: 7-13 óra Sz-Cs: 13-19 óra
Várom régi és új Vendégeimet (Erzsébet téri fodrászüzletből) ERZSI
<0 v
KEPKERETEZES
PLEXI ÉS POLIKARBONÁT LEMEZEK
SZENTES SÁNDOR
Nagykanizsa. Csengery 34.
ELVESZETT drótszőrű foxterrier kölyökkutyám. A becsttle-tes megtalálónak vagy nyomravezetőnek magas jutalmat ajánlok. ^ Tel.: 30/2980-965 J
Miért
jönnek hozzánk nyelvvizsga után nyelvet tanulni?
Azért, inert ma már ;t munkaadók úg\ hirdetnek, hogy: ..a/ állás betöltéséhez idegen nyelvtudás szükséges, nem pedig melwizsga papír".
Gratulálunk
tanulóinknak, de nem csak a nyelvvizsgájukhoz, hanem a valódi nyelvtudásukhoz.
MÁS Nyelviskola.
Nagykanizsa, Fr/sébel lér 10. Telefon: (93) 312 I". (30) 216 2K01
2004. szeptember 28.
SR
23
SPORTOLJON, DE MIT?
Az új tanév kezdetén a legtöbb szülőben felmerül, jó lenne, ha sportolna a gyerek. Am egyből adódik a kérdés, igen, de mit, és hol? Melyik az a sportág, amely adottságainak a legjobban megfelel, melyik az a klub, ahol lehet megfelelő edzésidőt találni?
Szóval nem könnyű kérdések, és még nem is bonyolódtunk bele az anyagiakba, hogy melyik szülő pénztárcája mit bír, tudja-e vállalni a versenyeztetéssel járó bonyodalmak sorát. A növekvő anyagi terhek, és a sűrűsödő iskolai elfoglaltságok mellett sokan nem is gondolnák, hogy több ezer általános és középiskolás korú diák dolgozik a városban működő sportegyesületekben, hogy a szabadidő tartalmas eltöltése mellett sportolókká nevelkedjenek. Még csak a tavalyi statisztikák állnak rendelkezésünkre, de abból kiderül, hogy az elmúlt évben összesen 2211 igazolt sportolója volt a DSE-nek és az ISK-nak. A városban működő 15 intézményből a legtöbb serdülő illetve ifjúsági igazolt sportolója a Cserhátinak volt (402), ezt követi a Rozgonyi (243) és a Zemplén DSE (211). A sportágak szerinti megoszlásban a labdarúgás vezet 605 igazolt sportolóval, ezt követi a kosárlabda 349 igazolt sportolóval, harmadik a sportok királynője, az atlétika 328 versenyzővel, majd a kézilabda 272 sportolóval. A városban működő 33 egyesületben tavaly összesen 1279 serdülő és ifjúsági sportolót igazoltak, a legtöbb a focista (422), ezt követik a férfi kosárlabdások serdülő és ifjúsági sportolói (126), majd az ökölvívók (90) igazolt sportolói.
Az egyesületek az idén is várják a sportolni vágyó fiatalokat, jóllehet lehetőségeik egyre szűkülnek, a legtöbben továbbra is színvonalas munka folyik, és mindent megtesznek a sportolók neveléséért, a mozgáskultúra fejlesztéséért. A másik sportolási lehetőség az ilyenkor ősszel gombamód elszaporodó, művelődési házakban, iskolai tornatermekben zajló testedzési fonna. A művelődési házak, és különböző egyesületek sorra kínálják különböző mozgásfejlesztő programjaikat már az óvodás kortól. Van, ahol aero-bicnak hívják, másutt mozgásfejlesztő tornának, van, ahol balettiskola indult, másutt önvédelmi tanfolyamokat, keleti harcművészeteket hirdetnek. Tulajdonképpen mindegy, hogy a szülő mi mellett dönt, állítják a szakemberek, a lényeg a mozgáson, a testedzésen van. A fontos az, hogy a gyerek mozogjon, életkorának, adottságainak megfelelő sportágat, mozgásfonnát válasszon, olyat, amelyben örömét leli. \_'' _)

sporthírek • sporthírek
3
XXIII. ADORJAN JÓZSEF
EMLÉKVERSENY A hét végén Kaposváron kezdték az idényt az úszó szakosztály versenyzői. Eredmények: Dél-Za-lai Vízmű SE ''96 és fiatalabb születésű kategória: 50 m leány mell: 1. Abay Nemes Anna 50,93 ''94-95-ös születésűek: 100 m leány mell: 3. Szabadics Adrienn 1:43,01. Zsuppán Patrícia 1:43,87 ''90-9l-es születésűek: 100 m leány mell: 1. Szakony Sára 1:22,84 200 m leány vegyes: 5. Szakony Sára 2:48,63 ''88-89 születésűek: 200 m leány vegyes: 5. Miatta Mercédesz 2:41,85 100 m leány mell: 3. Tóth Fruzsina 1:23,67 5. Miatta Mercédesz 1:25,29 100 m fiú hát: 2. Silló Dániel 1:08,65 200 m fiú vegyes: 2. Silló Dániel 2:26,65 100 m fiú mell: 4. Silló Dániel 1:20,61
UTÁNPÓTLÁSEREDMÉNYEK Az utánpótlás NB I/B bajnokság eredményei: U-19 korosztály Mosonmagyaróvár - NTE 1866 MÁV Rt. 2:1 (0:0) Góllövő: Kardos. Jók: Bagarus, Burucz, Pusztai. U-17 korosztály Mosonmagyaróvár -NTE 1866 MÁV Rt. 1:5 (0:3) Góllövők: Kisharmadás, Szalai, Hegedűs 2, Potyi. Jók: az egész csapat. U-15 korosztály Mohács - NTE 1866 MÁV Rt. 2:3 (1:2) Góllövők:
Szőke, Takács. Jók: Szőke, Kotnyek, Tivolt, Lenner, Kalamász U-13 korosztály Mohács - NTE 1866 MÁV Rt. 4:2 (2:1) Góllövők: Pál 2, Jók Orbán, Héder. Pál YVING-TSUN KUNG FU Bemutatóval egybekötött tagtoborzót tartott szeptember 21-én a Bolyai iskolában a Wing-Tsun Klub. Gausz Tamás harmadik mesterfokozatú oktató, a Wing-Tsun Egyesület Nyugat-dunántúli ágazatvezetője elmondta: a tréningeken különböző védelmi technikákat, önvédelmi fogásokat sajátíthatnak el a fiatalok ütések, rúgások, lefogások, dobások ellen. Megtanulnak puszta kezes, többtámadós és fegyveres önvédelmi technikákat. Megtanulják azt is, hogyan viselkedjenek különböző veszélyes szituációkban, hogyan ismerjék fel a veszélyt, a támadót, amikor veszélyhelyzet alakulhat ki. A klub célja, hogy felkészítse a diákokat a különböző veszélyhelyzetekre. Az edzőtáborokban pedig vizsgázási lehetőség van a diákok számára.
ŐSZI DUATLON Október 2-án 14.00 órakor kezdődik a TR1-CO Triatlon Klub által rendezett őszi duatlon verseny a Sétakertben. Az óvodásoktól a 40 év felettiekig hét korcsoportban bonyolítják a versenyt, illetve lesz hobby futam is.
Márkakereskedő: TORNYOS ÉS TÁRSA KFT.
Nagylengyel, Bányász út 27 Tel.: 92/ 566-050 Nagykanizsa, Zrínyi út 21. Tel.: 93/536-458
október 1-től október 3-ig
Dootiii
zskapuk
Akció a Kanizsai Vásárban
Raínlíne
Ereszcsatorna -rendszer
CRC Kisépületrendszer
MAJOR FERENC
ÓRÁS
« *
- tc
Kc-ts "»ftl
ja\ tas értékesítés szery:z
tó:: VAC''Í KÁMZSA FŐ ÚT S 3AZÁ5U.DVA5
Állami támogatású hitelek, szociál-politikai támogatás, áfa- visszaigénylés, illetékmentesség igényelhető.
K#MAZ
BUDAY MIHÁLY
festőművész
KIALLITASA
Megnyitó: október 8. péntek 18 óra Megnyitja: Koplik Judit művészettörténész Helye: Petró Galéria Nk. Fő út 19.
A megynyitón megnyerheti a művész egyik alkotását!
Nagykanizsán a Király-udvarházban eladó a Vásárcsarnokra és Plázára néző 50 m2-es I, emeleti kétszobás nagyerkélyes összkomfortos lakás, szeptemberi átadással.
Eladó továbbá a Király utcai oldalon, I. emeleti 65 rrr-es háromszobás, erkélyes összkomfortos lakás 2005. év eleji átadással.
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, PetőfiS. u. 5. I.em. Tel./fax: 93/516 715 vagy 30/901 9013 E-mail: balassabela@chell0.h4.
Referenciajegyzék megtekinthető: membersxhello.hu/balassab
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
GOETHE és PITMAN
EU-s és ÁLLAMI bizonyítványt is nyújtó NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
A VIZSGA IDŐPONTJA:
NÉMET: 2004. október 30. ANGOL: 2004. november 06.
Jelentkezési határidő: október 11.
A vizsgák sikerességi aránya 89%!
A VIZSGADÍJ 30%-A VISSZAIGÉNYELHETŐ!
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: (93) 326-413; Fax: (93) 536-887 E-mail: info@dialognk.hu Web: www.dialognk.hu
SALVO BÚTORDISZKONT
Nagykanizsa, Erdész u. 6. (Csengery utcai AGIP-kút mögött) Telefon: 93/311-198 Fax: 93/536-198
Rómeó szekrénysor TIP szekrénysor
119.900 Ft 36x5.160 Ft 64.900 Ft 24 x 3.668 Ft Lapraszerelt bútorok üzletben történő összeszerelésére költséget nem számolunk fel!
hétfőtől péntekig 9-17, szombaton 9-12 óráig.
Áruvásárlási hitel akár 0% előleggel!
Fenyőbútorok széles választéka raktár készletről azonnal szállítható!
Szuperakciós MDF-konyha MDF-fóliás konyhabútor elemenként rendelhető 220-as sor 64.900 Ft helyett 59.900 Ft 12x5.879 Ft
Nyitva tartás:
Nyitható kanapé 39.900 Ft 12 x 3.919