Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.56 MB
2020-12-21 16:23:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
245
624
Rövid leírás | Teljes leírás (586.68 KB)

Kanizsa 2014. 016-020. szám május

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Kövessen minket
okostelefonján is!
XXVI. évfolyam 16. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2014. május 1. Kanizsa
A 2014. évi Város Napja alkalmából
idén is megrendezte ünnepi
közgyűlését városunk önkormányzata,
ahol Cseresnyés Péter
polgármester átadta Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlése
által adományozott kitüntetéseket.
A rendezvényre testvérvárosi
delegációk is érkeztek,
köztük Csáktornyáról, Kovásznáról,
Magyarkanizsáról, Ptujból
és Togliattiból.
A Medgyaszay Házban elsőként
Vugrinecz Alex szavalt, majd
Scháb Bereniké előadását követően
Cseresnyés Péter nyitotta meg a
rendezvényt.
– Engedjék meg, hogy e kivételesnek
és különlegesnek tűnő Város
Napi ünnepi közgyűlésen a hagyományos
köszöntőktől eltérően
– amelyek általában a közelmúltat,
az elmúlt évet értékelik –, ezúttal
kissé eltérjek. Eltérjek, mivel kerek,
jubileumi Város Napját ünneplünk.
Huszadik alkalommal állunk
meg egy pillanatra, hogy jelenünk
megértése érdekében, és közös
jövőnk megalapítása és megújítása
okán megismerjük és emlékezzünk
városunk, Nagykanizsa
múltjára – kezdte beszédét a polgármester.
Kiemelte, büszkén tehetjük
ezt, hiszen 1245 óta, amikor
először említik közös otthonunk
nevét, mindig, minden esetben kimondhattuk,
hogy biztos alapokkal,
gazdag és változatos történelemmel
és hagyománnyal rendelkeztünk,
és rendelkezünk.
– A mi lehetőségünk, és a mi közös
felelősségünk. Közel 770 éve.
Amivel élni lehet és egyben kötelességünk
is élni vele. Ezért gondoltam
úgy, hogy eltérek az eddig megszokottaktól,
és tágabb keretbe helyezem
azt a munkát, mely az elmúlt
időszak feladatait jelentette mindannyiunk
számára. „Mélységes
mély a múltnak kútja. Ne mondjuk
inkább feneketlennek?” Thomas
Mann nagyregénye, a József és testvérei
kezdődik e híres sorral. Egy
olyan sorral, amely azt a legizgalmasabb
kérdést firtatja máig aktuálisan,
amely az emberiség történetének
kezdetével, az emberré válás folyamatának
gyökérzetével áll kapcsolatban.
Amely talán a legnagyobb
titok mindannyiunk számára.
Alig tudunk arról bármilyen konkrét
ténnyel és ismerettel előállni, mégis
állandóan kutatjuk, azt a pontját keressük,
amely mégis egyfajta eredetként
a kezdeteket jelentheti –
hangsúlyozta a város első embere.
Ahogy elmondta, ezt tesszük
egy település esetében is. Városunk
első említése is egy ilyen eredet,
egy ilyen kezdet. Tudjuk,
hogy 1245-ben rögzült írásban Kanizsa
neve, amelyik a mai ünnepünk
alapját is jelenti. Ennek ellenére
biztosak vagyunk abban is,
hogy e kezdetet, ezen eredetet már
azt megelőzően egy közös munka,
és egy olyan közös akarat hozta
létre, amely már akkor hitt településünk
elődje, elődjei jövőjében.
Hangsúlyozta, hittek, és tettek a
mindennapjaikért e területen élő
elődeink, és ezzel lehetőséget adtak
az utókornak, – így most a mai
–, akkor még az általuk vallott
egyszeri távoli jövőnek is, hogy az
ő munkájukat és hitüket, mi, az
utókor nagyra becsüljük, és ünnepi
emlékezetünkbe véssük.
(folytatás a 2. oldalon)
Jubilált a Város Napja
(folytatás az 1. oldalról)
– Igen, ezt tesszük a mai ünnepi
napon is, immáron húszadik alkalommal.
Emlékezünk a kezdetekre,
és mindezen keresztül egész
történelmünkre, hagyományunkra
és a közelmúltra egyaránt. Ezért is,
ez alkalommal köszönjük meg a
nagyszerű és tehetséges, a közösségünkért
sokat tevő emberek évtizedes
munkáját és emeljük méltó
példaképpé őket a város lakói
előtt. Kanizsa fényes és dicső tablóját
gazdagítva ezzel, és a jövő fiataljai
számára irányt mutatva –
emlékeztetett Cseresnyés Péter.
Kiemelte, az elmúlt időszak
meghatározó munkái és feladatai,
a város életét és fejlődését szolgáló
teendők mindig ciklusokra bonthatók,
és így pontosan meghatározható
időpontokhoz köthetőek.
Az elmúlt évek rengeteg változást,
sok apró és sok sikeres, látványos
beruházást és fejlesztést hoztak városunk
életében. Számos olyan
nagyszerű dolog született, amely
ennek a négyéves periódusnak az
idejére, erre az időszakra érett be,
és vált valósággá. Megújult városunk
főtere, amelyre mind az itt
élő emberek, mind pedig a hozzánk
érkező vendégek és turisták
is csodálattal tekintenek.
– Ennek következtében sokan
sétálnak végig büszkén a téren, pihennek
meg családjukkal, barátaikkal
ott. Vállalkozók kezdik újra
belakni a belváros üzleteit, mert
érzik, hogy e változás az ő jövőjüket
is pozitív irányba vezeti. Számos
díjat és elismerést váltott ki
külföldön és belföldön a belváros
rekonstrukciójának első üteme, de
már elindult a második szakasz is,
amely reményeink szerint a főutca
újjáéledését fogja jelenteni, hasonló
léptékű változást eredményezve,
mint az Erzsébet tér esetében –
tette hozzá a polgármester.
– Impozáns épületeink újultak
meg időközben a város legkülönbözőbb
pontjain, méltóan elődeink
ránk hagyott örökségéhez.
Folyamatban van a ligetvárosi
fejlesztés is, egységessé és élhetőbbé
téve a város e részét. És közben
időről időre arról számolhatunk be,
hogy újabb munkahelyek teremtődnek
a kis-, a közepes és a nagyvállalkozásoknál.
Ugyanakkor befejeződött
a csatornázás hatalmas
beruházása, aminek következtében
Nagykanizsa és a térség számos települése
a mai kor igényeinek megfelelő
ellátottsághoz juthatott.
Emellett fontos még megemlíteni
a városban végrehajtott százmilliós
nagyságrendű vízi közmű fejlesztéseket,
az intézményi felújításokat,
a hulladékdepó fejlesztését,
a játszóterek egy részének felújítását
és a műfüves pályaépítéseket.
És mindennek megkoronázásaként
a miniszterelnök úr jelenlétében
nemrégiben adhattuk át a 4 milliárd
forintot is meghaladó új kórházi
beruházást, amelynek köszönhetően
XXI. századi körülmények
között gyógyulhatnak a kanizsai és
környékbeli polgárok. Nagykanizsa
e lényeges és nagyszabású fejlesztések
révén valóban Magyarország
egyik nyugati kapujává
vált. Nyitottan Horvátország és
Olaszország irányába, akik immáron
régi hagyományaink és dicső
múltunk méltó örököseként tekintenek
ránk, úgy is, mint komoly
partnerre – idézte fel az elmúlt időszak
történéseit.
Hozzátette, 2010 előtti időszakhoz
köthető jó néhány beruházás
és fejlesztés élőkészülete, amelyek
ebben a négy esztendőben váltak
valósággá a hosszabb távú tervezésnek
köszönhetően. Ezért is fontos
hangsúlyozni és kiemelni azt,
hogy 2006-tól Nagykanizsát mostanáig
az a többségi frakció vezeti,
amely e munka és tervezés mögött
az egységes akaratot és hitet jelenítette
meg. E csapat állt ki minden
döntés mögött, adta meg a felhatalmazást
mindazokra a jövőt
szolgáló építkezésekre, amelyek
sikeres lezárása a közelmúlt eredményei.
– És nem felejthetjük, hogy e
többség akarata és felelőssége érvényesült
azokban a döntésekben
is, amik a végrehajtás nehézségeit
enyhítették, és a váratlan helyzetek
megoldását segítették. Így az elmúlt
négy év a számos feladat és
nehézség leküzdésével sikeres
négy esztendőnek bizonyult. Köszönhetően
a kiváló előkészületeknek,
az egységes kiállásnak, a folyamatos
együttműködésnek. És
annak, hogy e négy éves időszaknak
úgy vághattunk neki, hogy a
többség támogatásával már 2008-
2009-ben elkezdtük megtervezni a
jövő lépéseit, így stratégiai gondolkodással
nekiláthattunk Nagykanizsa
megújításának – mondta.
– Amai ünnep lehetőséget ad tehát
arra, hogy megálljunk egy pillanatra
munkánk közepette, és
szenteljük az időt arra, ami saját
múltunk és örökségünk, és arra is,
hogy jelenünket méltó módon ünnepelhessük
meg. Tartóztassuk fel
tehát az időt két szép napra, hogy
megállva és közösségünkben öszszetalálkozva
büszkén és együtt
indulhassuk neki a jövő nagy feladatainak.
Eszünkbe és szívünkbe
vésve azt a jelszót, ami így hangzik:
Nagy álmok, nagy lehetőségek,
Nagykanizsa! – zárta beszédét
Cseresnyés Péter.
Kitüntetettek
Ezt követően köszöntötték a sikeres
jövő előtt álló városunk
nagyszerű alakjait, a közgyűlés
döntésének köszönhetően kitüntetett
polgárait, akik tevékenységükkel
építették és gazdagították
Nagykanizsa értékeit, és vitték
városunk jó hírét szerte az országban.
A Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyűlése által adományozott
kitüntetéseket Cseresnyés
Péter városunk polgármestere
adta át.
Dr. Salamon Konrád volt nagykanizsai
gimnazistának történészi,
kritikusi, tankönyvírói, tanári életművéért
„Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Címere” emlékplakettet
kapott. (Sajnos a kitüntetett egyéb
elfoglaltsága miatt nem tudott
részt venni az eseményen, így kitüntetését
el fogják hozzá juttatni.)
A közgyűlés Szakolczay Lajos
irodalomtörténésznek országos jelentőségű
irodalomtörténészi, kritikusi,
szerkesztői tevékenységéért
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Címere” emlékplakettet adományozta.
(Sajnos a kitüntetett nem
tudott jelen lenni a rendezvényen,
így kitüntetését el fogják juttatni
hozzá.)
Zádori Mária énekművésznek
Nagykanizsa hírnevének terjesztéséért
a nagykanizsai zeneoktatás és
zenekultúra képviseletéért „Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Címere”
emlékplakettet adományozta.
A közgyűlés Stefano Donazzan
üzletembernek Nagykanizsa hírnevének
terjesztéséért, az olasz vállalkozások
Nagykanizsára telepítésének
elősegítéséért „Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Címere”
emlékplakettet adományozott.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése a korábbi évek
gyakorlatától eltérően három további
kitüntetés adományozásáról
döntött, melyek átadására jelen
rendezvény keretében került sor.
A közgyűlés „Az Év vállalkozása”
emlékplakettet adományozta
kisvállalkozás kategóriában Hohl
Lászlónak.
A közgyűlés „Az Év vállalkozása”
emlékplakettet adományozta
középvállalkozás kategóriában a
Röntgen Kanizsa Kft-nek (ügyvezető-
igazgató Gyimes Gyula).
A közgyűlés „Az Év vállalkozása”
emlékplakettet adományozta
nagyvállalkozás kategóriában a
Hidrofilt Kft. (ügyvezető-igazgató
Borsos Ferenc) részére.
A közgyűlés Dr. Hámori Zsolt
ügyvezető háziorvosnak a nagykanizsai
betegekért végzett több évtizedes
áldozatos munkájáért „Szekeres
József Díj” kitüntető címet
adományozott.
A közgyűlés „Nagykanizsa
Sportjáért” kitüntető címet adományozta
Horváth Ferenc egykori
labdarúgó utánpótlás edzőnek a
kiskanizsai városrész ifjúsági labdarúgó
sportjának szervezéséért és
megörökítéséért.
Cseke József zenetanárnak kiváló
kórusvezetői, karnagyi és népzenészi
munkájáért a „Nagykanizsa
Kultúrájáért” kitüntető címet
adományozta.
Dornbach Borbála nyugalmazott
pedagógusnak, igazgató-helyettesnek
több évtizedes kiváló
pedagógusi munkájáért „Nagykanizsa
Oktatásáért” kitüntető címet
adományozta.
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Nemzetiségeiért” kitüntető címet
adományozta a közgyűlés
Nagy József Györgynek, a roma
nemzetiség érdekében több évtizeden
keresztül végzett kiemelkedő
és elkötelezett tevékenységéért.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése dr. Farkas Roland
vagyongazdálkodási koordinátorjogtanácsosnak
az önkormányzati
vagyongazdálkodás területén végzett
kiemelkedő tevékenységéért
„Paizs Ferenc Díj” kitüntető címet
adományozott.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2 2014. május 1.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Kanizsa – Város Napja
A hitéletben végzett áldozatos,
több évtizedes munkájáért „Nagykanizsa
Megyei Jogú Városért” kitüntető
címet adományozta Deme
Dávid evangélikus lelkésznek.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése néhai Hajdu Sándor
zeneszerzőnek az ország és a
város zenei életében végzett kiemelkedő
munkásságáért „Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Díszpolgára”
kitüntető címet adományozta.
(A kitüntetést özvegye vette
át.)
Az ünnepi közgyűlés zárásaként
Gölles Martin előadását hallgathatták
meg a jelenlévők. A rendezvényen
Nagykanizsa Város Vegyeskara
működött közre.
A 20. Város Napja alkalmából
a fenti címmel rendezett a város
életének jellegzetes pillanatait
bemutató fotókiállítást a Kanizsa
Turizmusáért Egyesület a
Medgyaszay Házban.
Az Eraklin Táncklub táncosainak
nyitótáncával vette kezdetét a
Város Napja megünneplésének első
programja, majd azt követően a
Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpada
előadásának lehetett közvetlen
részese a közönség. A paravánok
által határolt kiállítótérben
verssel, énekkel és zenés produkcióval
lépek fel Nikolics Zsuzsanna
rendezésében.
Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő köszöntőjében
kiemelte:
– Huszadik alkalommal állunk
meg egy pillanatra, hogy jelenünk
megértése érdekében és közös jövőnk
megújítása okán megismerjük
és emlékezzünk városunk
múltjára és gazdag hagyományára
együtt, mindannyian. Ebből látunk
a kiállított képeken és a videofelvételeken
részleteket.
A 20. Város Napja alkalmából
ez évben a megszokottól elérően
még több olyan eseménnyel emlékezhetünk
múltunkra, és idézhetjük
fel hagyományainkat, amelyek
rólunk és nekünk mutatják fel legfontosabb,
identitásunk lényegét
adó értékeinket.
Ajubileumi Város Napja lehetőség
arra, hogy mélyebben és hoszszabban
merüljünk el az ünnep által
adott idő pillanatnyi felfüggesztésében.
Hogy megállva jobban
megéljük a múlt, a jelen és a jövő
találkozását, ami közös életünket,
városunk közös és gazdag történetét
jelenti. Olyan megálló ez,
amely ahhoz hasonlatos, mint amikor
egy család a hét fáradalmai
után megpihen egy évtizedes, évszázados
tölgy árnyékában, és beszélgetéssel
feltöltődnek. Hogy
abból erőt merítve építsék jövőjüket.
E képzelt évszázados fa alatti
beszélgetés – amit elődeink ültettek
számunkra – egyesíti az idő
változását, és olyan köteléket jelent,
ami összetart.
E mai kiállítás is egy ilyen megpihenés,
egy ilyen gondolatcsere –
tért vissza a régi városképek történetére
a polgármester. – Visszatekintés
a saját múltunkra, amelyeken
felmenőink világa jelenik meg
abban az időben, amikor a jövőt
tervezték önmaguknak és a közvetlen
utódaiknak.
Ültettek, öntöztek, építettek és
álmodoztak. Ahogy mi, magunk is
tettünk, és tették mások is mindig,
koroktól függetlenül. De mi most
egy kis időre lehetőséget kaptunk,
hogy visszapillantsunk rájuk, az
elődeinkre. Hogy megelevenedjen
az ő világuk, az életük hétköznapjai,
és minden olyan tervük, aminek
ma is láthatjuk a nyomait és
eredményeit.
Egy ilyen visszatekintéshez
nyújt lehetőséget a fotóművészet.
A képek emlékeztetnek a jövőnek
tartozó kötelességeinkre, arra,
hogy nekünk is ültetnünk, öntöznünk
kell, hogy miránk is visszatekinthessenek
a jövő generációi,
amikor majd megállnak, megpihennek
és ünnepelnek. Nekünk is
meg kell örökíteni a világunkat,
erre a felelősségre tanít e mai tárlat
azáltal, hogy összeköti a múltat a
jelennel.
A polgármester a jövőről szólva
elmondta: – Nemsokára, június
környékén elkezdődik egy másik
nagy munka, a belváros-rekonstrukció
folytatása. A régi felvételek
mögött látható a jövő, ott van az a
terv, ami alapján a Fő utcát egészen
az Eötvös térig meg fogjuk
újítani a II. ütemben. Olyan hangulatot
teremtünk elsősorban a Sugár
útig, aztán később az Eötvös térig,
amit már naponta megtapasztalhatunk
az Erzsébet téren.
Egy múlt századi és egy modern
világot fogunk építeni, ami lehetőséget
ad újabb teraszok, és sétálásra
alkalmas területek kialakítására,
míg az Eötvös téren egy európai
színvonalú játszótér épül nemcsak
a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek
is. De ezzel nem fejeződik be
a munka, a későbbiekben – ahogy
pályázati lehetőség adódik rá,
vagy éppen saját forrásból – a Széchenyi
tér és a Deák tér átalakítása
következik. Fontosnak tartjuk,
hogy a városba érkezőket fogadó
Fő utca teljes egészében megújuljon.
Szeretnénk minél több embert
visszahozni a belvárosba, hiszen
egy város attól város, ha a belvárosában
élet van.
Apolgármesteri megnyitó és pohárköszöntő
után Száraz Csilla
múzeumigazgató tartott tárlatvezetést.
Nagykanizsa régmúltjából a
Thúry György Múzeum több mint
ezer darabos képeslapgyűjteménynyel
rendelkezik, ebből látható egy
összeállítás az intézményben. Akinagyított
képek az 1880-as évektől
az 1910-es évekig mutatják be a
gyorsan fejlődő várost, a felvételek
által egy virágzó korszaka tárul
az érdeklődők elé. De láthatunk
napjaink Nagykanizsájáról készült
felvételeket is, híven a kiállítás címében
foglaltakkal: a múlt, a jelen
és a jövő találkozását.
Záporokkal tarkított időjárás
jellemezte a 20. jubileumi Város
Napja pénteki rendezvényeit az
Erzsébet téren. Szerencsére nem
riasztott el mindenkit az eső, sokan
nézték végig a nagyszínpadon
zajlott bemutatókat. A Rozgonyi
Úti Általános Iskola énekkara,
és a SZKES Dance Tánccsoport
bemutatója után egy rövid
időre elállt az eső.
Köszöntőjében Cseresnyés Péter
polgármester, a térség országgyűlési
képviselője párhuzamot
vont a két napos rendezvény és az
ősi szokások közt.
– Újra eljött az ideje, hogy a tavasz
által hozott megújulást, és
Nagykanizsa megújulását ünnepeljük
meg a Város Napja alkalmával.
ősi szokásról van szó. Hiszen
az emberiség kezdete óta
minden identitással rendelkező közösség
az év egészében végzett,
sokszor monoton és nehéz munkáját
megszakítja ilyenkor tavasszal,
és időt szentel arra, hogy önmagával,
barátaival és közösségével
foglalkozzon. Hogy az elvégzett
munkát értékelje, büszke legyen rá
és ebből erőt merítve újra nekiláthasson
feladatának. Azért kell a
közös megállás és megpihenés,
hogy a fáradság energiává, a mögöttünk
hagyott időszak pedig részünkké,
a mi értékünkké, a hagyományunkká
válhasson. És természetesen
azért is kell az idő
megszakítása, az ünnep megélése,
hogy teret engedjünk az önfeledtségnek
és a vidámságnak, a megérdemelt
felengedésnek, és a lazulásnak.
Az idei Város Napja különlegességét
a városvezető így jellemezte:
– Ebben az évben jubileumi Város
Napját ünneplünk. Huszadik
alkalommal állunk meg egy pillanatra,
hogy jelenünk megértése érdekében,
és közös jövőnk megújítása
okán megismerjük és emlékezzünk
városunk múltjára és gazdag
hagyományára. De ne csak
emlékezzünk, hogy közel 770 éve
létezik és épül, gazdagodik városunk,
hanem higgyük is el, hogy
szép városban, szerethető és élhető
közösségben, értékekben gazdagon
élhetünk.
Mert, ahogy Mórusz Tamás, a
híres középkori államférfi mondta:
„A hagyomány nem a hamu őrzése,
hanem a láng továbbadása.”
Ezért is fontos ez az ünnep, hogy
megérezzük, hogy saját magunkban
és környezetünkben mi az a
láng, az az érték, amit szeretnénk
tovább adni, a következő generációk
örökségévé tenni. Hiszen az elmúlt
évek a városunk megszépülését,
fejlődését és gazdagodását is
jelentette.
Köszöntőjét közös értékeink felidézésével
zárta a polgármester:
– Számos területen újult meg
Nagykanizsa, köztük e mai nap
színtere, az Erzsébet tér, mely valóban
a mi közös értékünk, a mi
közös büszkeségünk. Ahogyan az
új kórház, a megszépült belvárosi
középületek, vagy a családok számára
oly fontos játszóterek. Ezek
értünk épültek, értünk szépültek és
(folytatás a 4. oldalon)
Kanizsa – Város Napja 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 1.
A múlt, a jelen
és a jövő találkozása
„A hagyomány nem a
hamu őrzése, hanem
a láng továbbadása.”
Kanizsa – Város 4 Napja 2014. május 1.
(folytatás a 3. oldalról)
fejlődtek. Ez az ünnep, a Város
Napja pedig lehetőség, hogy mindezt
megéljük, és valóban a magunkénak
érezzük. Nem felejtve, hogy
a saját személyes értékeink és
munkánk is ennek a közösségnek a
hagyományát és a gazdagságát jelenti.
Használjuk ki e néhány tavaszi,
kissé változékony és esős napokat
arra, hogy szórakozzunk, és ünnepeljünk
közösen – kívánta mindenkinek
a 20. Város Napja alkalmából.
Beszédét követően a kiváló
eredményt elért tanulók részére
adott át oklevelet Cseresnyés Péter
polgármester, majd élő sakk következett.
A sötét bábukkal Nádasi
Tamás küzdött, míg ellenfele, Cseresnyés
Péter a világos bábukat
irányította. A látványos előadásban
a Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola 40 tanulója működött közre.
A játszmát Pintér József nemzetközi
nagymester, olimpiai ezüstérmes
sakkozó kommentálta.
Látványos felvonulással folytatódott
szombat délelőtt a 20.
Város Napja alkalmából szervezett
ünnepségsorozat. A hangulatot
megzavarta a szemerkélő
eső, de a Kanizsai Futóklub versenyzőinek
nem szegte kedvét a
szomorkás idő.
Immár hagyományosan, kilenc
éve a Város Napján rendezi meg a
Nagykanizsa-Zalakaros futóversenyt
a klub. A nem kis kihívásra
vállalkozó versenyzőket Cseresnyés
Péter polgármester, országgyűlési
képviselő köszöntötte a
rajtvonalnál, az Erzsébet téren és
jó futást, jó eredményt kívánt mindenkinek.
A versenyt Lubics Szilvia
ultramaratonista futó, a futóklub
tagja indította el.
A futók után a Nagykanizsai Fúvószenekar
pergő ritmusú zenéjére
a felvonulók is elindultak az ünnepélyes
zászlófelvonás helyszínére,
a Deák térre. A nézelődők a Fő út
mindkét oldaláról fényképezőgépekkel,
videokamerákkal örökítették
meg a menetet. A felvonulók
között a Kanizsai Huszárok, a Fonyódi
Kishuszárok, a Történelmi
Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága,
a Barantások, a Swans
Mazsorett Csoport, az Eraklin
Táncklub, a Kanizsa és Rozmaring
Táncegyüttes, a VOKE Kodály
Zoltán Művelődési Ház Mamik
csoportja, Salsások, a Szan-Dia
Fittnes Sport Club, a Kanizsa Oldtimer
Kerékpáros Szövetség és a
gólyalábasok vettek részt.
A városvezetők, Cseresnyés Péter
polgármester, Dénes Sándor és
Karádi Ferenc alpolgármester, valamint
a képviselőtestület tagjai
mögött a határon túli testvérvárosainkból
érkezett delegációk haladtak,
ők is részesei voltak ünnepünknek.
A kanizsaiak a város
rendőrkapitánya, dr. Molnár József
mellett egy másik kapitánnyal is
találkozhattak: a Honvéd Kaszinó
Hölgyklubjának jóvoltából Thúry
György várkapitánnyal, nejével,
Orsolyával és udvartartásával.
A zászlófelvonást követően a
felvonulók visszatértek az Erzsébet
térre, ahol késő éjszakáig folytatódtak
a zenés szórakoztató
programok.
A kézművesek számtalan termékkel
várták mindkét napon a
városlakókat. Nemcsak az apróságok,
hanem a nagyok, a felnőttek
is találtak maguknak búcsúfiát. A
Balatoncsicsóról érkező keramikus
házaspár színes porcelánvirágai
a párás, szürke időben sokak
érdeklődését felkeltették.
B.E. - V.M.
Futóverseny,
felvonulás
és szórakozás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében szeretettel
köszöntötte Cseresnyés Péter
polgármester Vass Gergelyt, a
„2014. Évi Város Napja Újszülöttje”
cím ifjú birtokosát és édesanyját,
dr. Ráduly Évát a Kanizsai Dorottya
Kórházban. Gratuláló szavak
kíséretében a városvezető virágcsokrot,
ajándékutalványt és
emléklapot adott át az anyukának.
Gergely április 25-én, pénteken,
délelőtt 10 óra 20 perckor látott
napvilágot 3600 gramm súllyal és
58 centiméter hosszúsággal. Ababa
pontos volt, éppen azon a napon érkezett
meg, amire az orvosa kiírta
szülni az édesanyját. Mindketten
jól vannak, türelmetlenül várja őket
haza az 5 éves Zsolt és az édesapa.
B.E.
Vass Gergely a Város Babája
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési-
és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák
eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII.21.) sz. önkormányzati
rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2014. évben 100 000 Ft.
Pályázati kiírás és pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport irodáján ügyfélfogadási
időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt. 15.), vagy letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.
Pályázat - falfirkák eltűntetésére
Tisztelt nagykanizsai Polgárok!
Tisztelettel felkérjük Önt, hogy egy sikeres pályázati projekt
keretében kérdőív kitöltésével legyen közvetlen részese annak a
törekvésünknek, hogy városunk tovább fejlődjön, komfortosabb és
élhetőbb legyen! A kérdőív elektronikusan megtalálható a
www.nagykanizsa.hu és a www.kanizsaujsag.hu honlapokon, illetve
kitöltve személyesen leadható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának portáján elhelyezett gyűjtőládába. Köszönjük
segítő közreműködésüket!
Kanizsa – Holokauszt 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 1.
Családok, sorsok, történetek
a nagykanizsai zsidóság két évszázadából
címmel nyílt kiállítás
vasárnap, a Magyar Plakát
Házban. A tárlaton tablók, fotók,
különböző relikviák, tárgyak,
iratok tanúskodnak az
egykoron nagy létszámú, helyben
élt izraelita emberek mindennapjairól
és azokról az
időkről is, amikor „származásuk”
miatt üldözték, majd deportálták
őket.
A Magyar Holokauszt Emlékév
megemlékezéseihez kapcsolódó
programsorozat részeként
került megrendezésre a kiállítás
városunkban, melyet Száraz
Csilla, a Thúry György Múzeum
igazgatójának köszöntője után
Cseresnyés Péter nyitott meg. A
polgármester beszédének elején
a zsidóság érdemeit tükröző, helyi
építészeti-kulturális értékekre
hívta fel a megjelentek figyelmét.
– Ha Nagykanizsán nyitott
szemmel és nyitott lélekkel, a
történelmünk hagyatéka után érdeklődő
tekintettel sétálunk végig,
akkor mély és egyben megrázó
felismerésben lehet részünk.
A főutcáról egy kapualjba betérve
egy 200 éves klasszicista
stílusú, a világon egyedülálló zsinagógát
láthatunk, amit egy kanizsai
jövőt tervező, a településen
mélyen beágyazott és felelős népes
zsidó hitközség építetett, a
Batthyány család támogatásával.
Emlékeinket ott felidézve eszünkbe
juthat a Fekete Sas patika, a
Magyar Divatcsarnok, esetleg a
nem messzire lévő hajdani Kaszinó,
melyek egy élő és élni akaró
város fontos szellemi és kulturális
centrumai voltak, bizonyságául
egy építő és harmonikusan itt élő
zsidó-magyar közösség életének –
világított rá Cseresnyés Péter.
Hozzátéve, ők voltak azok az emberek,
akik az I. világháború idején
életüket is feláldozták hősiesen
a városért, az országért, a „mi
közös városunkért és országunkért”.
– A zsinagóga melletti épület
emléktáblája rájuk emlékezik –
emelte ki Nagykanizsa első embere.
Rámutatva szavaival arra
az épületre, ahol a felsőkereskedelmi
iskola működött, amely a
zsidó kereskedők jóvoltából a
századforduló színvonalas kanizsai
oktatási palettájának egyik
legszebb ékköve volt. Annak is
hangot adott, hogy mindez azoknak
kereskedőknek köszönhető,
akik már a 18. században flottát
tartottak fenn az Adrián, hogy
áruikat Európa országaiba szállíthassák.
– És minderről a szerves és szabadlelkű
zsidó életről, jövőt tervezésről
számos gyönyörű épület és
palota is tanúskodik, patinás hagyományát
felmutatva Nagykanizsának
– ismerte el a városvezető.
Majd beszédében tovább folytatta
az időutazó, múltidéző „gondolatbéli
sétát”.
– Ha a Zsidó temetőhöz érkezünk,
csodálkozásunk és megdöbbenésünk
még nagyobb lesz.
E temető rengeteg sorsról, emberről
és családról, a zsidóság
történetéről szól csendben. Felmutatja
a több évszázados nagykanizsai
zsidóság dicső és nehéz
múltját. És sajnálatosan a jelenét
is – mondta Cseresnyés Péter, áttérve
arra a korszakra, amikor
embertelen és értelmetlen eszmék
miatt a zsidóság sorsa megpecsételődött.
– A zsinagóga pompája évtizedek
óta elveszett. A kereskedelmi
iskola udvara a holokauszt rémségéről
árulkodik, és annak a 3000
ember értelmetlen gettósításáról,
és elpusztításáról, akik egy őrült
eszme által irányított német hatalom
és kiszolgálói áldozatai lettek
országunk német megszállása
után.
A temető pedig szomorú képet
ad egy valaha népes és optimista
zsidó közösség eltűnéséről, életük
traumatikus kettészakítottságáról.
A történelem legnagyobb
traumájának létezéséről, a megérthetetlenségről
tanúskodik, itt
Nagykanizsán is. E 20. századi
trauma napjaink traumája is egyben,
hiszen olyan megmagyarázhatatlan
és értelmezhetetlen
tényként van jelen, amelyre
mégis magyarázatot kell találnunk.
A múlt hagyományát, annak
szépségét és katasztrófáját
kötelességünk feltárni és megtanítani
– szólt hangsúlyozottan
Cseresnyés Péter, mivel ez „erkölcsi
kötelességünk, mert egy
együtt élő és a jövőt együtt tervező
közösség egy része, jelentős
szerve semmisült meg: ezáltal
a mi közös világunk alapjai
bomlottak meg, és azóta sem álltak
helyre.
– Nem állhattak, és soha nem is
állhatnak már úgy helyre, ahogy az
– annak idején – biztosította egy
népes városi közösség mindennapjait.
Emlékeznünk kell.
Ugyanis, Nagykanizsa első embere
szerint, „a múlt hagyományát,
annak szépségét és katasztrófáját
kötelességünk feltárni és megtanítani”.
– Átadni az újabb és újabb
generációknak e történetet, e
közös és bizony rémisztő történetet.
Jelen kiállítás egyben kiállás
is. Kiállás egy érték mellett,
amely a miénk, a mi együttes
múltunk, jelenünk és jövőnk.
Kiállás az erkölcs parancsa
mellett, és az erkölcsi relativizmus
ellen, amely azt vallja,
hogy az erkölcs alapjai és pillérei
változhatnak, hogy relatívak.
E kiállás, e kiállítás ezt
mutatja fel. Emlékezve városuk
zsidó közösségére, életükre és
sorsukra. Hogy tanulhassunk,
rácsodálkozhassunk, és megdöbbenjünk.
Mindezt pedig
azért, mert nem szabad felednünk,
hogy ki kell állnunk egymásért,
múltunkért, jelenünkért
és jövőnkért. Közösségünk
minden egyes tagjáért. Mindig
és mindenkor – zárta beszédét a
polgármester.
A kiállítás május 24-ig tekinthető
meg.
Szintén a Holokauszt Emlékév
keretében rendezik meg május 5-
én, 19 órai kezdettel a Medgyaszay
Házban a Pauk Anna Emlékkoncertet.
Sz.Zs.
„ A múlt hagyományát, annak szépségét és
katasztrófáját kötelességünk feltárni és megtanítani…”
Kanizsa – Olvasóink 6 írták 2014. május 1.
Találkozni, hálát adni gyűltünk
össze 2014. március 29-én a
nagykanizsai Kórház kápolnában
mi, 1963-ban végzett
kiskanizsai általános iskolás véndiákok
39-en.
Évfolyamtalálkozónk engesztelő
szentmisével kezdődött, amelyen
az örök hazába költözött tanáraink
hozzátartozóival együtt vettünk
részt.
Szeretetünket emlékeink sora,
szívmelengető kedves szavak, szemeinkben
csillogó könnycseppek
fejezték ki. Felemelő érzés volt elhunyt
tanáraink családjával, gyermekeivel,
unokáival találkozni,
megélni a fájó veszteséget. Ott, akkor
lélek lélekkel találkozott. Köszönjük
kedves mindnyájuknak,
hogy meghívásunkat elfogadták, és
közösen élhettük meg ezen lelki találkozást.
Képzeletünk közös keresztfájára
felírtuk e rövid nekrológot:
„Ti voltatok az élet, a boldogság,
a jóság. Nem hagytatok el, csak
megelőztetek minket.”
Szentmisénknek örömteli résztvevői
voltak még élő tanáraink is.
Nagyon örültünk, hogy szívesen
jöttek közénk: Beke Ferencné, Baranyai
Kornélné, Keszei Ferencné,
Bodnár Miklósné tanárnők.
Boldogan mondom: hála Istennek,
nekünk nagyon jó tanáraink
voltak, akik szívvel-lélekkel tanítottak,
neveltek bennünket. Áldja
meg a Jóisten őket mindörökre!
Áldást kérünk kedves szüleinkre
is, akik az egyszerű, dolgos emberek
mindennapjait élték tisztességgel,
becsülettel Isten és az emberek
előtt. Csak a jóra tanítottak
bennünket. A szeretetet tanácsolták
és a becsületes tanulást, munkát
minden körülmények között.
Az Úr áldását kérjük önmagunkra
is. Elmúlt régen a fiatalságunk, kiöregedtünk
a munkából, nyugdíjasok
lettünk. Bátran nézünk a tükörbe. Elfogadjuk
önmagunkat. A cselekvő
szeretet irányította életünkre büszkék
vagyunk. Visszamosolygunk tükrünkben
önmagunkra, hiszen 65
évesnek szépek vagyunk. Mindanynyian
bizakodunk abban, hogy családunknak
még sokáig szerető szolgálói
lehetünk.
Cselekedeteink – tudjuk – nem mindig
sikerültek tökéletesen, de az nagyon
fontos, hogy a szándék jó volt.
Bízunk a Jóistenben, az ő kegyelmében,
és ha életünk végén
számadásra jelentkezünk, akkor
Pál apostol szavaival kérjük:
„Uram! Ne cselekedeteim, hanem
szándékom szerint ítélj meg!”
Találkozónk mottója volt: „Szeretet
áradjon köztünk, / Szeretet
gyúljon bennünk!”
Tudjuk mindannyian, hogy a
szeretet hatalom, éljünk minden
nap hatalmunkkal!
Évfolyamtalálkozónk a szentmise
után a Kőnig Hotel Téli-kertjében,
gazdagon terített asztalok
mellett, vidáman folytatódott.
Köszönöm minden résztvevő tanárunknak
és kedves diáktársamnak,
hogy ünneppé tettük e szép
napot!
Kóré Ferencné Marika
Már hagyománnyá vált a Zrínyi
Miklós-Bolyai János Általános
Iskola Bolyai Tagintézményében
a tavaszköszöntő kulturális
bemutató.
Emlékszem a nyolc évvel ezelőtti
aprócska kislányomra, aki tátott
szájjal csodálta az akkori végzősök
ruháját, táncát. Idén, március
28-án számunkra is eljött ez a
nap. Frizura, smink, ruha, öltönyös
kamasz fiúk. Istenem, a gyerekeink
felnőttek!
A HSMK színháztermében a lányom
osztálya angol keringővel
nyitotta meg a rendezvényt. Az
elegáns ruha, a megindító zene és
az egyöntetű mozgás hatása leírhatatlan
volt. Ezt követően minden
évfolyam bemutatkozott. Tehetségükkel
elbűvöltek a legkisebbek,
megleptek a múltidéző „tornárok”,
könnyeket csaltak a szemembe az
anyához és apához szóló versek,
hangszeres előadások.
Pintér Szilvia és Szekeresné
Sztankovics Andrea tanárnők
nagyszerű szervező munkája tette
élvezetessé és zökkenőmentessé az
estét.
Méltóképpen koronázta meg ezt
a bemutatót a másik 8. osztály bécsi
keringője, majd a végzős évfolyam
közös záró tánca. Semmivel
sem mérhető az a kulturális élményt,
amit az idei bemutatón
kaptam. Rokonaim előtt is büszke
voltam a lányomra, az osztályára,
minden nyolcadikosra és az egész
iskolára.
Soósné Tóth Brigitta
Thury György tiszteletére április
5-én 25. alkalommal került
megrendezésre a 10, 20, 30, kilométeres
teljesítménytúra. Ez
kettős öröm a Kanizsa SE számára,
mert erre az alkalomra sikerült
felújítani az Orosztony
határában több évtizeddel ezelőtt
(1979) állított kopjafát. Erre
azért volt szükség, mert 2012-
ben valaki tiszteletlen módon
megrongálta.
A Kanizsa SE és a Sandi Íjász
Egyesület közösen elhatározta,
hogy önkéntes munkával kijavítja
azt. A munka nagy részét a sandi
íjász, Tóth János asztalos mester
végezte el, az újraállításban pedig
a Kanizsa SE részéről Kiss László
segített. A mester remek munkát
végzett, mert hagyománytiszteletből
az eredeti motívumok megmaradtak,
a lábazati rész pedig olyan
lett, mintha eredeti állapotban
volna. A mostani újraállítás során
az alap megemelésével még mutatósabbá
vált a kopjafa. Orosztony
Önkormányzata folyamatosan
karbantartja az alkotás környékét,
így szép látvány várja az arra járókat.
Akopjafát eredetileg a Dr. Mező
Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
Szakközép Iskola állította, a
kopjafát Csitkey István fafaragó
készítette. A teljesítménytúra 5-én
szombaton Gelsén, a Hét Ördög
Vendéglőtől indul 8.00-9.00 óra
között. Közösségünk nevében köszönjük
az elvégzett munkát.
Strausz Ferenc
Kanizsa SE elnök
443 éve, hogy Thury György, a
Zalaság legnagyobb védelmezője
az életét vesztette. Ennek alkalmából
a Thúry Baranta Közösség
és az NTE 1866 Egyesület
Íjász Szakosztálya hagyományos
megemlékezésén vehettünk részt
három felvonásban.
Amint azt Vörös András a szervezők
képviseletében elmondta, ez
a rendezvénysorozat a teljességre
törekedett. A kulturális értékek
megidézésén túl, némi földi erőpróbát
is gyakoroltak. Március 29-
én a Medgyaszay Házban a Kanizsai
Kulturális Központtal közös
rendezésben egyedülálló koncert
volt neves magyar előadókkal.
Kátai Zoltán énekmondó, Thury
idejét legjobban megidézni tudó
előadóművészen túl a X. század és
a modern korunk műfajából is hallhattunk
ízelítőt. Az eseményt egy
szertűz nyitotta, mely – megtudtuk
– nemcsak Thury György emléke
előtt tisztelgett, hanem a tavaszi
nap-éj egyenlőségre, mint ősi, természetközeli
vallásunkra is emlékeztetett.
A programsorozat a városunkban
található Thury György szobrok
megkoszorúzásával folytatódott
április 4-én, majd azt követően
a hagyománytisztelő közösségek
tagjai a Thúry Baranta Barlangban
hallgathatták meg Csepin
Pétert, a várpalotai Bakonyi Poroszkálók
Hagyományőrző Egyesület
vezetőjét, aki négy társával
végvári időket idéző viseletben,
lóháton érkezett. Összesen négyszáz
kilométert lovagoltak tíz nap
alatt, hogy a nagykanizsai csapattal
együtt tehessék meg az utat
Thury György halálának színhelyére,
Orosztonyba. Thury György
révén Nagykanizsa és Várpalota
között elindult egy kulturális kapcsolat,
és a két város hagyománytisztelő
közösségei által szervezett
programokat kölcsönösen látogatják.
A múlt pénteki estét a nagykanizsai
Bojtár zenekar zárta kiváló
népzenei koncerttel és Kócza Attila
által vezetett táncházzal. Az utat
másnap ötven elszánt ember teljesítette
gyalog és több mint húsz lovas
csatlakozott az úton a portyázókhoz,
szintén viseletben. Volt,
Ötvenegy
év távlatából
Keringővel búcsúztak
a nyolcadikos diákok
Megújult
a Thury kopjafa
IV. Thúry Portya 2014
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 1. Kanizsa – Hirdetés 7
FÖLDÜNK KINCSEI - a kék
bolygó növény és állatvilága bélyegeken.
Gelencsér Gábor gyűjteményének
bemutatása. Megtekinthető:
május 10-ig.
KANIZSAI KÉPZő- ÉS IPARMűVÉSZEK
KIÁLLÍTÁSA.
Megtekinthető május 25-ig.
Május 1. 14 órától - a HSMK környékén
KANIZSAI MAJÁLIS
A szabadtéri színpadon változatos
kulturális programok, a téren kirakodó
vásár, valamint kézműves játszóház
várja az érdeklődőket a Kanizsai
Kulturális Központ szervezésében.
Május 5.
HEVESI SÁNDOR EMLÉKNAP
14 óra Emlékezés Hevesi Sándorra.
Közreműködnek a Hevesi Sándor Általános
Iskola tanulói. Beszédet mond:
Balogh László OKISB elnök. Helyszín:
HSMK színházi előcsarnok.
14.30 óra Hevesi Sándor Általános
Iskola tanulóinak rajzkiállítása
Közreműködnek a Hevesi Sándor
Versmondókör Tagjai.
14.30 óra Hevesi Sándor vers- és
prózaíró pályázat eredményhirdetése.
14.45 óra Koszorúzás Hevesi Sándor
fejszobránál és a Fő úti emléktáblánál.
15 óra Hevesi Sándor családjának
szerepe Nagykanizsa kulturális
életében. Előadó: Dr. Németh József,
ny. megyei múzeumigazgató
Helye: HSMK Zala Márk terme.
Május 5. 17 óra
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD - A
KECSKETEJ JÓTÉKONY
HATÁSA. Előadó: Gyeneséné
Kertész Mária.
Május 8. 19 óra
NEMZETI FILHARMONIKUS
ZENEKAR
Vezényel: Kocsis Zoltán. Ünnepi
hangverseny Richard Strauss születésének
150. évfordulója tiszteletére. R.
Strauss: Itáliából - szimfonikus fantázia.
Az úrhatnám polgár - szvit. Belépődíj:
2 600 Ft.
Május 5. 19 óra
A Magyar Holokauszt Emlékév alkalmából.
PAUK ANNA ZENÉSZ
EMLÉKEST 20 MűVÉSSZEL
A belépés díjtalan. További információ:
Száraz Csilla, a Thury György
Múzeum igazgatója 06-20/226-5210
Május 2. 20 óra
JAZZ KLUB - GAYER MÁTYÁS
DUÓ. Gayer Mátyás - pianinó. Pol
Omedes - trombita (Spanyolország).
Belépődíj: 1 000 Ft
aki még hat hónaposan, babakocsiban
és volt, aki közel hatvan évesen.
Jó pár kisiskolás leány és legény
járta le a 30 km-es túrát,
mely emlékezetes teljesítmény és
élmény marad nekik.
A szervezők elmondták, hogy
feltett szándékuk a legnagyobb közönséget
megszólítani, és örülnének,
ha majd az ötödik portyán
már testvérvárosainkból is hívhatnak
érdeklődőket, hiszen a közös
történelmi gyökerek összekötnek
minket.
A Thury György emlékére állított
kopjafánál az ünnepség során
a hat éves Vörös Luca mondott
verset és a Tuboly család három
fiúgyermeke énekelt. A megemlékezés
egy egyedülálló, a koronázási
szertartásokhoz hasonló
eseménnyel zárult: a portyázók
az úton egy marék földet vettek
fel – ahol nekik tetszett –, hogy
azt majd a kopjafánál helyezzék
el, kifejezve hogy azt a területet
ahol jártak Thury György védte,
és bár a csatát ott 443 éve elveszítette,
mi még mindig magyarul
beszélünk és Magyarországnak
hívják a helyet ahol élünk.
Az eseménysorozat legfőbb célja,
hogy hazafias élményeket adjanak
a gyermekeinknek, hogy a
kötődésük hazájukhoz erős legyen
akkor is, amikor a fogyasztói
társadalom messze küldené
őket a magasabb jövedelem reményétől
hajtva.
Farkas Tibor
Április 24-én délután a General
Electric Nagykanizsai
Fénycső Gyárának önkéntesei
felújítási munkálatokat végeztek
a Nagykanizsa Központi
Rózsa Óvoda – Kossuth tagóvodában.
A lelkes GE-s csapathoz csatlakoztak
az óvónők és néhány szülő
is. A nap végére megszépültek
az udvari játékok, padok, asztalok,
homokozó és térelválasztók.
Az óvodások meglepetésként
még egy kétüléses rugós hintát is
kaptak ajándékba a Fénycsőgyártól,
melyet az önkéntes csapat fel
is szerelt a gyerekek nagy örömére.
N.B.Gy.
A dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Szakközépiskola újabb sikerekről
adott számot.
Lezajlott az „Internationale
Deutschholympiade” hazai elődöntője
a budapesti Goethe-
Institut szervezésében, melyen
harminc tanulópáros közül Farsang
Vivien és Sztari Ottilia 11.
C osztályos tanulók a 8. helyezést
érték el (felkészítő tanáruk
Erdődiné Marosi Beáta).
Remekül szerepeltek a Dr.
Mező Ferenc–Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola
diákjai a Magyar Gyorsírók és
Gépírók Országos Szövetsége
által hirdetett Teöreök Aladár tanulói
verseny gépírás versenyszámában.
Ifjúsági II. kategóriában
az ügyviteli titkár osztályban
tanuló Szántó Alexandra a
2., Gerencsér Fanny az 5. helyen
zárta a megmérettetést. Hetési
Bianka 17., Kantó Barbara 19.
helyezést ért el. Tanuló I. kategóriában
Szőke Richárd a 11.,
Tanuló II. kategóriában Horváth
Gergő a 4. helyen végzett az országos
versenyen. Felkészítő tanáruk:
Kalmár Izabella Tímea
volt.
Dávidovics Mária
Dr. Mező Ferenc
Gimnázium
és Szakközépiskola
Újra segítettek
a GE-önkéntesek
Remek mezős
versenyeredmények
8 Kanizsa – Városháza 2014. május 1.
Tájékoztatás!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykanizsán, a Sugár utcában
(Rozgonyi u. - Királyi Pál u., Vörösmarty u. - Dózsa Gy. u. szakaszokon)
május 5. (hétfő) 7.00 órától várhatóan 2 hónap időtartamig
a Délzalai Vízmű ZRt. a meglévő ivóvíz hálózatán vezeték kiváltási
munkákat végez, és forgalomkorlátozásra kerül sor.
A közlekedés az érintett szakaszokon Dél - Észak irányban egyirányú
lesz.
A munkavégzés idején a Napraforgó térről induló 8, 8Y jelzésű helyi
járatok Észak - Dél irányban módosított útvonalon közlekednek.
Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.
Délzalai Vízmű ZRt.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is csatlakozik a „Te
szedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” elnevezésű országos akcióhoz,
melyre május 9. és 11. között kerül sor. Baráti társaságok, munkahelyi
közösségek, családok jelentkezését várják, akik úgy érzik, szeretnék
megtisztítani környezetüket, fontos számukra a tiszta és rendezett környezet.
A gyűjtéssel kapcsolatban részletes információkat Pap Józsefnél, a 20/849-2330-as
számon vagy Baracskai Lászlónál, a 30/298-3446-os telefonszámon kérhetnek, továbbá
a jelentkezésüket is ezeken a számokon adhatják le, hogy hányan szeretnének
részt venni az akcióban és mely területet tisztítanának meg. Utóbbi megadása
nem feltétlen szükséges, hiszen ennek hiányában területet jelölnek ki a csapatnak.
A szervezők a szükséges eszközöket a bejelentett létszám alapján biztosítják.
A résztvevő önkéntesek május 9-ig adhatják le jelentkezéseiket.
Te szedd! - várják a jelentkezőket!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője értesíti a polgárokat, hogy a
2014. május 1-je körüli ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul:
2014. május 1. (csütörtök) - munkaszüneti nap, az ügyfélfogadás szünetel.
2014. május 2. (péntek) - pihenőnap, az ügyfélfogadás szünetel.
2014. május 8. (csütörtök) - munkanap, ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig.
2014. május 9. (péntek) - munkanap, ügyfélfogadás 8.00 órától 12.00 óráig.
2014. május 10.(szombat) - munkanap, az ügyfélfogadás szünetel.
Dr. Gyergyák Krisztina jegyző
Május 1-je körüli ügyfélfogadási rend
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.).
Egyéb elérhetőségek: 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap
1. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképző Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.). További elérhetőségek:
20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
fogadóóráját a szokottól eltérően 2014. május 15-én (csütörtökön) tartja 17 órától
a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián
tér 30.).
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2014. május 5-én 17
órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2014. május 5-én (hétfőn)
16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. E-mail:
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szőlősi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap I. hétfőjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában
(Zrínyi M. u. 38.). További elérhetőségek: 0630/301-8185,
szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2014. május 5-én (hétfőn)
18 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlőjében.
Képviselői fogadóórák
Holokauszt Emlékév - 2014 Nagykanizsa
Pauk Anna emlékkoncert
Medgyaszay Ház (Nagykanizsa, Sugár út 5.)
2014. május 5. 19 óra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Thúry György Múzeum szervezésében
Közreműködnek:
Csavlek Etelka, Liszt-díjas és Érdemes Művész énekművész
Csák József, a Magyar Állami Operaház magánénekese
Dobra János, Liszt-díjas és Érdemes Művész karnagy, a Tomkins
Énekegyüttes vezetője
Fekete László énekművész, a budapesti Dohány utcai Zsinagóga főkántora
Fellegi Ádám, Liszt-díjas zongoraművész
Horváth Mária énekművész
Malina János zenetudós, zeneesztéta
Pánics Lilla színművész
Salgó Tamás, a Magyar Állami Operaház korrepetitora
A belépés díjtalan.
Kanizsa – 2014. május 1. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Nagykanizsai
Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:
8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Feladat: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik
Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a zrt. alapszabályában az igazgatóság
jogkörét is gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A megbízás időtartama, formája, díjazás: a vezérigazgatót a közgyűlés határozott
időre, 2014. július 1. naptól kezdődően 2019. június 30-ig tartó öt évre választja
meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított
6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás
joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával
megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a zrt. Javadalmazási Szabályzatában,
valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével
- a Közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
egyetemi, főiskolai végzettség, vezetői gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén
eltöltött gyakorlat: vagyonkezelési, műszaki, beruházási, pénzügyi, gazdasági területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó aláírt szakmai önéletrajza,
- a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást
tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig
az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
- vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási
és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;
- a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
- más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői
megbízás után részesül-e javadalmazásban;
- milyen díjazásra tart igényt;
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők
általi megismeréséhez;
- pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e;
- a pályázati elbírálás során az előkészítő bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó
Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az erkölcsi
bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány
eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 10.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének
címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen
a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zrt. vezérigazgatói
pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
A határidőben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság
a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra. A pályázat
elbírálására vonatkozó előterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül - az
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A döntést a Közgyűlés a bizottsági
vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával várhatóan a 2014.
májusi soros ülésén hozza meg. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
személyesen vagy telefonon (tel.: 06-20-849-2301) Cseresnyés Péter
polgármestertől kérhető.
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának
honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
Álláspályázat: Nagykanizsai
Vagyongazdálkodási Zrt.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló - vezérigazgató
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Nagykanizsai Gazdasági
Ellátó Szervezet (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.) igazgatói (magasabb vezető)
beosztásának betöltésére.
Aközalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony - a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt). 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben
foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.
A magasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgató
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2014. július 1-
től 2019. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 2014. július 1-től létrejövő Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (NaGESZ) irányítása
az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően. Így különösen az önkormányzat által
fenntartott költségvetési intézmények részére pénzügyi és számviteli szolgáltatás, az állami
fenntartású köznevelési intézmények működtetési feladatainak ellátása. Intézményi
karbantartási tevékenység.
Ennek során főbb feladatai: gyakorolja az intézménnyel jogviszonyban álló közalkalmazottak és
munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény alapító
okiratában meghatározott tevékenységek ellátását, vezetőként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű
és gazdaságos működését a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően, közreműködik
a feladatkörébe tartozó testületi és polgármesteri döntések előkészítésében és végrehajtásában,
együttműködési és beszámolási kötelezettség a fenntartó felé.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a helyi önkormányzatok által fenntartott
szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról
szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: felsőfokú iskolai végzettség, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, "B" kategóriás jogosítvány,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Előnyt jelent: az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet
(Ávr.)12. §-ban a gazdasági vezetőre meghatározott feltételeknek való megfelelés, a végzettségnek
és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban
szerzett szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, az intézmény
vezetésére, fejlesztésre vonatkozó program, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány eredeti példánya a büntetlen előéletnek, valamint annak igazolására, hogy
nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolata,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a:
1. kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával
kapcsolatban) összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.
2. 2007. évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.
3. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
4. pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
5. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon,
hogy csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg.
6. pályázati eljárás során a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen
történő tárgyalásához hozzájárul-e.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási
lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a döntést előkészítő
szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. július 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 23.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Cseresnyés Péter polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály vezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333.
Apályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
), vagy személyesen benyújtva Cseresnyés Péter polgármesternek, Zala megye, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 7. számú irodában. Apályázati anyagot egy példányban
kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot, valamint a munkakör megnevezését: „NaGESZ Igazgató”
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. előírásainak megfelelően a pályázatokat
a pályázat előkészítője által létrehozott döntést előkészítő szakmai bizottság - a pályázók
személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi
pályázó írásban értesítést kap.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek a döntést előkészítő szakmai bizottság
írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2014. június 10.
A pályázati hirdetmény közzétételének helye, ideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet
(Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldala (Elérhető: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei
Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ).
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további
információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
Álláspályázat: Nagykanizsai
Gazdasági Ellátó Szervezet igazgató
Kanizsa – 10 Városháza 2014. május 1.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Humán
és Hatósági Osztály Közterület Felügyelet (csoport) csoportvezető munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Avezetői megbízás időtartama: a vezetői munkakör
határozatlan időtartamra szól. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Király u. 47.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet I/13. pontja
szerinti Közterület-felügyelői feladatkör.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Nagykanizsa közigazgatási területén
a Humán és Hatósági Osztályon belül csoportként működő Közterület Felügyelet hatáskörébe
utalt közterület felügyelői feladatok ellátása, a csoportban dolgozó közterület felügyelők
munkájának operatív irányítása.
A közterület felügyelet tevékenysége a vonatkozó szabályozás keretében: rendészeti
feladatok; járőrszolgálat; a közterületek jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának
védelme; közreműködés a közrend és közbiztonság védelmében. Személyi szabadságot
és más állampolgári jogokat korlátozó vagy azokat közvetlenül érintő intézkedések,
kényszerítő intézkedések végrehajtása. Avárosi rendezvények szükség szerinti biztosításában
való közreműködés.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Közterület
Felügyelet (csoport). Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint
Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete,
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, főiskola, a
2012. évi CXX. törvényben és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete I/13. pontjában a Közterület-felügyelői feladatkör I.
besorolási osztályra meghatározott iskolai végzettségek, szakképesítések valamelyike, "B" kategóriás
gépjárművezetői engedély, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, közigazgatási vagy
jogi szakvizsga, vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés (ennek hiányában a pályázó
nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstől számított két éven belül azt megszerzi),
felhasználói szintű számítógépes ismeret.
Apályázat elbírálásánál előnyt jelent: közigazgatási vagy rendvédelmi területen szerzett
szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat, kommunikációs szintű idegen nyelvtudás, jó konfliktuskezelő
és kommunikációs képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó részletes szakmai önéletrajza
a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal
(www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet
/ Önéletrajz minta szerint), motivációs levél, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,
amely annak igazolását tartalmazza, hogy a pályázó megfelel az egyes rendészeti
feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 5. § (2)-(3) bekezdésében
foglaltaknak (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig
az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte). A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget,
szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolata. Apályázó által a pályázatban hivatkozott
szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai,
hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén
alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség (Kttv. 84-85. és 87. §-ai) vele szemben
nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt
közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betöltésének időpontja: 2014. június 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegyző
nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
Apályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 2/63-7/2014., valamint a munkakör megnevezését: Közterület
Felügyelet csoportvezető.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidő leteltét
követően - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezést
megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi
bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A
döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidő
kikötésével történik. A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben
foglaltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása. A munkáltatóval
kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán
(Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), és Nagykanizsa MJV honlapján
(www.nagykanizsa.hu )
Álláspályázat: Humán és Hatósági
Osztály Közterület Felügyelet
(csoport) - csoportvezető
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló VIA
Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói tisztségének
betöltésére.
Feladat: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik
Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a zrt. alapszabályában
az igazgatóság jogkörét is gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott
feladatok ellátása.
Amegbízás időtartama, formája, díjazás: a vezérigazgatót a közgyűlés határozott
időre, 2014. július 1. naptól kezdődően 2019. június 30-ig tartó öt évre
választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés megkötésétől számított
6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás
joga, a felmondási idő a közléstől számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával
megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a zrt. Javadalmazási
Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével
- a közgyűlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
egyetemi, főiskolai végzettség, vezetői gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén
eltöltött gyakorlat: városüzemeltetési, vagyonkezelési, gazdálkodási,
műszaki, beruházási területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó aláírt szakmai önéletrajza,
- a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a pályázati feltételként előírt vezetői és szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást
tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata
benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy nem áll cselekvőképességet
kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; vele szemben a Ptk. 3:22. § (4),
3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi
okok nem állnak fenn; a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozattételi
kötelezettséget vállalja; más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál
betöltött vezető tisztségviselői megbízás után részesül-e javadalmazásban;
milyen díjazásra tart igényt; hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó
részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez; pályázati
anyaga nyilvánosságra hozható-e; a pályázati elbírálás során az előkészítő
bizottsági üléseken, illetőleg a döntéshozó Közgyűlés ülésén a napirend tárgyalása
során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követően - az
erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. Az érvényes
erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a bizottsági meghallgatáson be
kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 10.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének
címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, zárt borítékban
kell benyújtani. Aborítékra kérjük ráírni: „VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. vezérigazgatói
pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a határidőben benyújtott
pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával
véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra. A pályázat elbírálására
vonatkozó előterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül - az Ügyrendi, Jogi és
Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A döntést a Közgyűlés a bizottsági
vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával várhatóan a 2014. májusi
soros ülésén hozza meg. Adöntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítás személyesen vagy telefonon (tel.: 06-20-849-2301) Cseresnyés
Péter polgármestertől kérhető.
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap.
Álláspályázat: VIA Kanizsa
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
- vezérigazgató
Kanizsa – Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 1.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – csatlakozva Kovács
Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott „A legszebb konyhakertek”
– Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz
– meghirdeti a helyi „A legszebb konyhakertek” című versenyt.
A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai,
vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki, és termesszen maga és családja
számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei: az illető a programhoz önként
kíván csatlakozni, rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre
átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel,
ahol konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák:
Balkon: erkélyen kialakított. Mini: 10-50 m2.. Normál: 50 m2 felett. Zártkert
1.: Zöldség. Zártkert 2.: Gyümölcsös. Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és
gyümölcs). Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek.
Jelentkezési határidő: 2014. május 20. Jelentkezés módja: AJelentkezési
lap kitöltése és leadása. Jelentkezési lap kérhető: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet I/1.
és I/4. számú irodájában, vagy a szabados.gyula@nagykanizsa.hu email-
en, illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások
menüpontban található linkről.
Jelentkezési lapok leadhatók: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Polgármesteri Kabinet I.
emeleti 1. számú irodájában, vagy a portaszolgálatnál, illetve a Halis
István Városi Könyvtár (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.) kölcsönző pultjánál
nyitvatartási időben.
Jelentkezhet a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy
annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését
a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos
díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz.
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett,
3 különböző konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének
megfelelően.
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően
gondozott, gyommentes és egyben hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett
Permetezési napló.
7. Előnyt jelent a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és
öntözés esetén a csatorna/esővíz használata.
8. Külön előnyt élvez, ha a kert madárbarát: található benne madáretető,
madáritató és madárodú. (A kertet madárbaráttá lehet minősíteni – de
nem kötelező – a www.mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)
A kertek megtekintése: két alkalommal (május-június illetve júliusaugusztus
hónapban) történik előzetes időpont egyeztetés alapján.
Helyi eredményhirdetés: 2014. szeptember első felében, ünnepélyes keretek
között. Díjazás: kategóriánként az első három helyezett tárgyjutalomban részesül.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb
konyhakertje” díjra történő jelölésre minden kategória első helyezettje
lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása, döntése alapján. Országos díj: bronz
kisplasztika – Győrffy Sándor, Munkácsy és Magyar Örökségdíjas karcagi
szobrászművész alkotása, valamint oklevél – miniszteri aláírással,
melyet az országos eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között dr.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával
a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő, kertművelő jelentkezését!
Nagykanizsa, 2014. március 14.
Cseresnyés Péter polgármester
Jelentkezési lap
Jelentkező neve:
..................................................................................................................
Születési név:
..................................................................................................................
Címe:
..................................................................................................................
Telefon: .............................. E-mail: ......................................................
Minősége: 􀂈 Tulajdonos 􀂈 Megművelő
A benevezett konyhakert címe:
..................................................................................................................
Nevezési kategória:
􀂈 Balkon: erkélyen kialakított 􀂈 Zártkert 1.: zöldséges
􀂈 Mini: 50 m2-ig 􀂈 Zártkert 2.: gyümölcsös
􀂈 Normál: 50 m2 felett 􀂈 Zártkert 3.: vegyes
􀂈 Közösségi: csoportok, szervezetek
Fotót várhatunk-e a kertről?
􀂈 igen 􀂈 nem 􀂈 még nem tudom
A megművelő mikor található általában a kertben?
..................................................................................................................
Nagykanizsa, 2014. ...................................
...................................
Jelentkező aláírása
„A legszebb konyhakertek”
A jelentkező és a balkon/kert/udvar/telek/földterület megművelője ezen jelentkezésével kinyilvánítja,
hogy „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje 2014-es programban önként
vesz részt, a nevezés feltételeit elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a zsűri tagjai – előzetes
időpont egyezetetés után – két alkalommal (május 1. és augusztus 31. között) kertjét megtekintsék.
FONTOS: Az azonosítás érdekében a beküldött fotón kérjük feltüntetni, hogy mely kertről készült.
Bírálatnál előny: öko/bio-módszerek alkalmazása, komposztálás, öntözés lehetőleg csapadék- vagy
csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása (madáretető, madáritató és
odú). Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelező!
Kanizsa – Tollhegyen 12 2014. május 1.
Idén második alkalommal adták
át a Horváth – Hoitsy Edit
irodalmi – művészeti díjat, melynek
2014. évi díjazottja Bokrosné
Kamarás Klára lett. Az oklevél
és a plakett átadására a letenyei
Városi Könyvtárban került sor.
A megjelenteket Dömők József,
a Fáklya Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatója köszöntötte a
Horváth – Hoitsy Edit irodalmi –
művészeti díj átadó ünnepségén.
– Horváth – Hoitsy Edit író, költő
emlékére azért jött létre díj,
hogy a magas színvonalú alkotó
munkát végzőket elismerjük. Nagy
öröm, hogy ezúttal itt lehetünk,
ugyanis Letenyén él egy olyan költő,
író, aki olyan szinten alkot,
hogy érdemes számára díjat kiadni
– mondta Fetykó Judit, a díj alapítója
Ahogy Fetykó Judit elmondta,
tavaly január végén döntöttek úgy
Babics Jenőnével, Horváth-Hoitsy
Edit lányával, hogy megalapítják
és minden évben kiadják a
Horváth-Hoitsy Edit irodalmi-művészeti
díjat. Az első díjazott Németh
Sándor volt, aki a Magyar
Állami Operaház kórusának énekese.
A díjat olyan huzamosabb ideig,
magas színvonalon alkotó személy
kaphatja meg, aki művészi munkájában
és emberi magatartásában
egyaránt méltó rá. Nem tagja semmilyen
irányú szélsőséges csoportnak,
valamint művei, megnyilatkozásai
sem utalnak ezekkel való
egyetértésre. A díjat kaphatja íróköltő;
előadóművész; szervezőrendező;
szerkesztő-kiadó; illetve
olyan, irodalommal foglalkozó
személy, aki a felsoroltak szakmai,
emberi fejlődését, bemutatkozását,
sikerét támogatja. A díj alapítója a
díjat évente egy alkalommal adja
ki egy főnek. Kivételes esetben lehetséges
több díj kiadása is egy évben.
A 2014. évi díj kuratóriumának
tagjai Baranyi Ferenc Kossuth- és
József Attila-díjas költő, író, Bárdos
László író, költő egyetemi professzor,
Koday László, Csokonaidíjas
festőművész, Payer Imre irodalomtörténész,
költő, Vihar Judit
irodalomtörténész és Fetykó Judit
voltak.
Az idei díjazás különleges, hiszen
a tervtől eltérően idén két embernek
ítélték oda az elismerést:
Kaskötő Istvánnak, aki Kanadában
létrehozott egy magyar nyelvű irodalmi
weblapot, a Kalákát és Kamarás
Klárának.
Adíj alapítója Kamarás Kláráról
a méltatásban elmondta, magas
színvonalú, kitartóan végzett művészi
és szervező munkájával érdemelte
ki az elismerést.
– Megtisztelő, hogy Kaskötő
István mellett megkaphattam a díjat.
Kifejezetten a kuratórium tagjainak
névsorát ismerve hatalmas
elismerés. Nagyon szépen köszönöm
– mondta Klári néni.
A rendezvényen közreműködtek
a Letenyei Versmondó Kör tagjai,
akik Horváth – Hoitsy Edit és Kamarás
Klára műveit tárták az irodalomkedvelő
közönség elé.
Kamarás Kláráról már többször
olvashattak lapunkban új
kötetei, irodalmi estjei kapcsán.
2006-óta már számos kötete jelent
meg és most ismét újabbakkal
kedveskedik olvasóközönségének
a nyugdíjas pedagógus,
festő, író, a Miből lesz a cserebogár!
és a Napraforgók című próza
és verses gyűjteményekkel.
Klári néni versei sokáig csak a
fiók alján lapultak, azonban a számítógépnek
köszönhetően a széles
közönség elé tárhatta költeményeit.
Kiadót a Heted-Héthatár magazinban
megjelent Apohár című novellája
révén talált. Ezután folyamatosan,
az irodalmi folyóirat
minden lapszámában olvashatóak
voltak írásai. A nyomtatott kiadvány
később megszűnt, de
weblapjuk az interneten most is
működik. Időközben barátság alakult
ki az író és a kiadó, L.
Csépányi Katalin között, aki három
éve személyesen is felkereste
az írót. Ekkor ajánlotta fel, hogy
kiadja a verseit, majd prózáit. Az
újabb, tizennegyedik és tizenötödik
kötet is ennek a kiadónak a jóvoltából
jelenhetett meg.
– A Miből lesz a cserebogár?
című kötetemben gyermekkori
verseim olvashatóak. Ezeket a
költeményeimet édesanyám őrizte
meg. Férjemnek pedig azért tartozom
köszönettel, mert nem engedte
ezeket kidobni. A kötetben
témakörök szerint rendeztem a
verseket a kezdetektől, az útkeresésen,
a vallásos írásokon és a bolondos
kamasz álmaimon át az
utolsó májusig – mutatta be a kötetet
Klári néni. A verseket képekkel
és rövid leírásokkal gazdagította.
Az írások tanúsága szerint
már első elemiben papírra vetette
gondolatait. Később a társai emlékkönyvébe
is saját verseit írta,
de akkor ezt senkinek nem árulta
el. Tizenegy éves korától pedig
már szinte naponta írt valamit.
Egyházi iskolába járt, mely hatással
volt korai verseinek hangulatára
és témáira egyaránt. Később
és folyamatosan kereste a saját útját.
Majd az érettségit követően
négy évig nem írt, mivel a főiskola
zsúfolt programjával nem tudta
összeegyeztetni azt.
– Előbbi kötet kapcsolódik a
Napraforgók című verseket és prózákat
is tartalmazó könyvhöz, bár
a két kötet ellentétes póluson helyezkedik
el. Tulajdonképpen 56-
ban nőttem fel szellemileg. Ez leginkább
a verseimen érződik. Aprózákban
aktuális kérdésekről és régi
emlékekről egyaránt írok, míg a
verseimet azok a gondolatok ihlették,
melyek az elmúlt egy évben
foglalkoztattak – mondta Klári néni.
A Napraforgókat 16. könyvként
egy regény követi majd, melyet
pár éve kezdett el írni Kamarás
Klára és nemrég fejezte be.
V.M.
Rangos elismerés Kamarás Klárának
Két kötet,
két ellentétes pólus
Kamarás Klára
eddig megjelent
kötetei:
Arcok a múltból (elbeszélések)
2006., Ólomból szőni pilleszárnyat
(versek) 2006., Álmok útján
2008., Anica (kisregény) 2009.,
Pepita füzetek (regény) 2010.,
Fúzió (válogatott versek Timár
Zoltán rajzaival) 2010., Mint fák
a szélben (összegyűjtött versek)
2010., Derült égből… (összegyűjtött
kisprózai művek) 2011.,
Utak és évek (regény) 2011.,
Orchideák (elbeszélések, versek)
2012., Cinka cica és Kandúr
Karcsi kalandjai 2012., Kutyául
érzem magam (versek) 2012.,
Figyeljetek gyerekek, Klári néni
mesél 2013., Miből lesz a cserebogár!
2013., Napraforgók 2014.
Fotó: Varga Mónika
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 1.
Horoszkóp
Hogyha figyelembe veszi a munkatársai
tanácsát, akkor nem marad le semmilyen jó
üzletről. A bolygóállások szerint most érdemes
lesz kibővíteni a vállalkozását, hiszen
a termékei iránt kereslet mutatkozik.
Végre itt a május. Nemcsak a zöldellő táj
hívogatja a hétközbeni fáradalmak kipihenésére,
hanem a város Fő utcája is. Szebbnél
szebb teraszok kínálnak alkalmat egy
kis trécselésre, vagy akár feszültségoldásra.
Izgalmas felfedezéseket tehet a hétvégén a
természet lágy ölén. Nemcsak mozgásra, kikapcsolódásra
nyílik lehetősége, hanem feltöltheti
energiaraktárát is. Szomjoltásra pedig
megfelel az orgonavirágból készült szörp is.
A bolygóállások szerint egyre több figyelmet,
odaadást vár el öntől a kedvese.
Egyszer azt akarja, hogy mindenben kiszolgálja,
más alkalommal pedig szinte
valamennyi kívánságát teljesíti.
Nehezen tudja követni hangulatváltozásait
a családja. Ugyan érhetik apró bosszúságok
nap, mint nap, de emiatt nem kell
mindjárt lehangolódnia. Időnként alakítsa
az eseményeket ön is a kedve szerint.
Ellenállhatatlan lesz a hétvégén. Számtalan
bókot könyvelhet el, új sminkjével osztatlan
sikert arat nemcsak a munkahelyén, hanem
a szélesebb baráti körében is. Engedje el
magát, és önfeledten szórakozzon.
Anyagiakkal járó elismerésben részesülhet
hamarosan. Apozitív változások kedvezően
hatnak a hangulatára. Akár zenés szórakozóhelyre
is elkísérheti kedves ismerősét, de
asszisztálhat otthon is a tűzhely mellett.
Lehetőleg ne fordítsa minden szabadidejét
a munkára. Lazuljon, és gondolkodjon el
azon, mi is valójában a vágya. Ha jelentősebb
változást szeretne elérni életében,
csak gondoljon rá, és megtörténik.
Az időjárás-változás a hétvégén némi türelmetlenséget
válthat ki önből. A frontátvonulás
közben gondoljon egy régi szép,
nyugtató dalra: most, amikor minden virág
nyílik, orgonától a kis gólyahírig…
Foglalkozzon többet a barátaival, és ne a
diétázáson törje állandóan a fejét. Ha környezetváltozáson
gondolkodik, nem kell
messzire mennie. Nyílnak a virágok, így
egyre színesebb lesz a környezete.
Győzze le a félelmeit, és változtasson életén.
Abarátaitól ne váljon meg, hiszen bármikor
számíthat a segítségükre. Mivel anyagi
gondjai továbbra sem lesznek, gondolkodjon
el azon, hogyan tudna jótékonykodni.
Akár madarat is lehetne fogatni önnel a
hétvégén. Hogy jókedvének valójában mi
lesz az oka, azt csak a legközelebbi hozzátartozói
tudják megmondani. Mindenesetre
inspiráló társaságra számíthat.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Mérnök-üzletkötő felsőfokú megegyezés szerint
Raktári műszakvezető középfokú megegyezés szerint
Műszakvezető szakirányú megegyezés szerint
Minőségbiztosítási munkatárs szakirányú megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Adminisztrátor szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Csomagoló 8 általános megegyezés szerint
Konyhalány 8 általános megegyezés szerint
Kézi összeszerelő 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
INGATLAN SZOLGÁLTATÁS VEGYES
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es
közművesített építési telek 30 m2-es
bontandó, vagy teljes felújításra szoruló
kis házzal a Pápai u. 22/a. szám
alatt. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0620-388-4056 (7633K)
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Balaskó István,
telefon: 0630-597-1530 (7632K)
Termő citromfák (kb. 1 méteresek)
olcsón eladók. Érd.: 0630-
722-8375 (7641K)
14 Kanizsa – Sport/Apró 2014. május 1.
2014.05.06. (kedd) 09:00 – 13:30 Kanizsa Pláza, Nk. Európa tanács u. 2.
2014.05.08. (csütörtök) 10:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2014.05.08. (csütörtök) 14:30 – 17:00 Kőrösi Általános Isk., Nk. Csokonai u. 1.
Véradás - Vöröskereszt
Nagyatádon versenyeztek a
40. Nagyatádi Dél-Dunántúli Regionális
Rangsorverseny keretében
a Nagykanizsai Judo Klub-
Röntgen Kanizsa cselgáncsosai,
szám szerint tizenkilencen (képünkön).
Az úgynevezett manókategóriában
(2009-es születésűeknél) 20
kg-ban Kurucz Lázár érdemelt ki
aranyérmet. Diák E korosztályban
(2007-2008) bronzérmet szerzett
22 kg-ban Farkas Benedek és Nagy
Kornél, 26 kg-ban Bazsó Dominik,
30 kg-ban Vaska Botond, ötödik lett
30 kg-ban Herczeg Valter és hetedik
30 kg-ban Domján Péter.
Diák D-ben (2005-2006) bronzérmesek
voltak Keller Ádám (34
kg) és Kovács Domonkos (38 kg).
Diák C-ben (2004) második volt
Karádi Barnabás (34 kg), harmadik
pedig Nagy Olivér (45 kg). Diák Bben
(2003) bronzérmet nyert Kovács
Mátyás (41 kg) és Bazsó Patrik
(45 kg). Diák A-ban (2002) ezüstéremmel
Pásztor Máté (41 kg),
bronzéremmel pedig Mikler Barna
(49 kg) és Cziczeli József (+66 kg)
gazdagodott. A serdülő (2000-2001)
és ifjúsági korcsoport (1997-99) 46
kg-os mezőnyében Sólyomvári Dávid
szerzett egy-egy aranyérmet.
Mihovics Szabina, az edzőjük
egyike így értékelt az atádi verseny
után: „Sok judokának ez volt
az első versenye, s jó volt látni,
hogy élvezték a küzdelmeket.
Mindenki számára tanulságos volt
a verseny, apróbb hibákat ugyan
vétettek a tatamin, de tapasztalatszerzésre
jó volt a torna. A 19 indulóból
15 dzsúdósunk szerzett érmet,
amivel elégedettek lehetünk.”
Tatamira lépett egyébként Mihovics
Szabina is, de ezúttal nem
versenyzőként, hanem új szerepkörben,
versenybíróként mutatkozott
be.
Ahétvégén a romániai Pitestiben
rendezték meg a cselgáncsozók soros
Ifjúsági Európa Kupáját, ahol
73 kg-ban Huszár Martin (a KASI
és az NJK Röntgen Kanizsa kettős
igazolásaként) hetedik, egyben
pontszerző helyezést ért el.
Az egyesület életében hamarosan
új fejezet kezdődik, hiszen május
elején új és nagyobb edzőterembe
költöznek a Balatoni út 8.
szám alá és egyúttal toborzót is
tartanak kedd-csütörtök-péntekenként
17 órától a legkisebbeknek
és a kezdő csoportoknak, 18
órától pedig a haladóknak.
P.L.
A legkisebbeket is indította az NJK
Szigetvári KSE (6.) – Nagykanizsai
Izzó SE (7.) 30-25 (12-12)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 19. forduló.
Szigetvár, 100 néző. Vezette: Mazzag
I., Papp T.
Izzó SE: Tóth Á. - Füle 5, Tompek
7, Kovács B. 4, Nagy B., Kiss G. 6,
Senger D. 3. Csere: Beck, Korcsmáros
B. Edző: dr. Woth Péter.
Már a szigetvári mérkőzés előtt
ismert volt, hogy a kanizsaiak
csurgói játékosai nem tarthatnak
az Izzóval, az már sokkal kellemetlenebb
információ volt, hogy a
Csató Dávidot és Musits Norbertet
Budapestről szállító személygépkocsiba
rohant egy másik gépjármű.
Szerencsére személyi sérülés
nem történt, viszont az intézkedés
időtartama túl hosszúra sikeredett,
így a két játékos sem futott be
a találkozóra.
Amúgy a meccs délutánja kedvezően
indult, hiszen az Izzó SE junior
csapata remek teljesítménynyel
21-20 nyert a szigetváriak hasonló
korú csapata ellen. A nagyok
mérkőzésének első játékrészében a
vendégek jól tartották magukat (25.
perc: 10-11; 29. p.: 11-12), hiszen
vezettek is. Tóth Ákos ezúttal is remek
formában védett, Tompek Alajos
pedig új posztján – átlövőként –
szerezte a gólokat. Amint az várható
volt, a második játékrészben a
Nagykanizsa a félidő közepére elfáradt
(45. p.: 21-18) és a juniorok
nem tudták pótolni a felnőtteket.
Dr. Woth Péter: „A rendelkezésre
álló felnőtt csapattagok derekasan
küzdődtek. Remélem, a következő
találkozón ismét teljes lesz
keretünk és hozzuk a kötelező
győzelmet.”
P.L.
Megszakadt
a hétmeccses
győzelmi
sorozat
Budapesti Titánok (4.) –
Aquaprofit-Nagykanizsai TSK
(1.) 5,5:6,5
NB I-es sakk csapatbajnokág, 9.
forduló. Budapest.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Grigoriants - Balogh Cs. 0,5:0,5,
Gavrilov - Erdős V. 0,5:0,5, Horváth
Cs. - Márkus 0,5:0,5, Kállai -
Ribli 0,5:0,5, Gledura - Pintér J.
0:1, Szabó B. - Bánusz 0,5:0,5,
Torma - Prohászka 0:1, Bagi - dr.
Flumbort 0,5:0,5, Juhász K. - Kántor
0,5:0,5, Fehér Á. - Galyas
0,5:0,5, Papp P. - Bodó 0,5:0,5, Juhász
Ármin - Boa B. 1:0
Ahogy az a részletes eredményekből
kitűnhet, kiegyenlített partik
zajlottak az asztaloknál, a sakkozók
túlnyomórészt be kellett érjék
a remikkel. Akanizsaiaknál NB
I-es csapatbajnoki mérkőzésen debütálhatott
ezúttal a 14 esztendős
Boa Boglárka - hogyan másképp,
mint egy bajnokcsapat tagjaként.
– Nagy mérkőzést játszottunk a
házigazdákkal, a Titánok valóban
roppant erős ellenfél volt és a bajnokság
zárásaként kemény, kiélezett
összecsapást vívtunk velük –
mondta értékelésében Papp Nándor
csapatvezető. – A találkozó
élességét mutatja, hogy a csapatok
gyakorlatilag kihasználták a rendelkezésre
álló teljes mérkőzésidőt.
A kanizsaiak végül 74 ponttal
nyerték az NB I pontvadászatát,
11-gyel megelőzve az ASE Paks
együttesét.
P.L.
Bajnokcsapat bónuszgyőzelme
Kanizsa 2014. május 1. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
DVTK II (4./12.) – Kanizsai
Vadmacskák SE (3./11.) 78-60
(17-13, 24-11, 18-15, 19-21)
Női amatőr NB kosárlabda-mérkőzés,
rájátszás a 9-16. helyért, 4.
forduló. Miskolc, 50 néző. Vezette:
Kisházi, Bács.
Kanizsa: Fekete Cs. (10), Kardos
(2), Nagy D. (14/6), Hegyi (3),
Jurkó (22). Csere: Oros (5/3), Herman
(4), Horváth E., Karancz, Gutai.
Edző: Gábor Erzsébet.
Az első negyed 7. percéig fej-fej
mellett haladtak a csapatok, majd
9. percben négy pontos előnyt
szerzett a kanizsai együttes Jurkó
Noémi és Nagy Dóra kosaraival.
Az utolsó egy minutum azonban
nem a vendégekről szólt, hiszen a
miskolciak egy 8-0-s részeredménnyel
léptek el.
A 15. percig szoros is volt az
eredmény, de onnan a sorozatban
elkövetett figyelmetlenségeket kihasználva
a vendéglátók jelentős
előnyre tettek szert.
Nagyszünet után a meccs 25.
percére javult fel a KVSE játéka,
Fekete Csilla és Hegyi Vivien révén
csökkentették is hátrányukat.
Az utolsó felvonásban a Kanizsa
feljött 12 pontra két sikeres hárompontossal,
de a mérkőzést nem
tudták megfordítani.
Bajai NKK (6./14.) – Kanizsai
Vadmacskák SE (3./11.) 61-60
(26-15, 6-19, 13-11, 16-15)
Amatőr női NB kosárlabda-mérkőzés,
rájátszás a 9-16. helyért, 5.
forduló. Baja, 50 néző. Vezette:
Reisz, Domokos.
Kanizsa: Fekete Cs. (15), Kardos
(2), Nagy D. (4), Jurkó (19),
Oros (4/3). Csere: Hegyi (6), Herman
(10/3), Horváth E., Bernáth.
Edző: Gábor Erzsébet.
Nem kezdték jól a mérkőzést a
vendégek, a negyed közepén azonban
sikerült felzárkózniuk négy
pontra. Onnan aztán a Baja növelni
tudta előnyét. A második negyedben
védekezést váltott a
KVSE és fokozatosan csökkentették
hátrányunkat, a tíz perc végén
pedig már náluk volt a fór.
Nagyszünet után Oros Laura
hárompontosával maradt a lendület,
de a hazaiak távoli dobásokkal
felzárkóztak a 30. percre. Az utolsó
etap feléhez közeledve egyik
csapat sem tudott előnyt kiharcolni,
ezután Herman Aliz pontjai ötpontos
vezetést jelentettek, de sikeres
hárompontosaival a Bajai
NKK átvette a vezetést. A végjátékban
Jurkó Noémi csökkentette
a hátrányt, de utána Fekete Csilla
két büntetőjéből csak az egyik
volt sikeres, így a KVSE végig
szoros, kiélezett mérkőzésen maradt
alul.
Gábor Erzsébet: „Végig szoros,
küzdelmes mérkőzésen a végjátékban
maradtunk alul egy ponttal.”
P.L.
Vereségek idegenből
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul
Május 6-án 16 órakor
„B” személyautó: elmélet + 30
óra vezetés + elsősegély
csak 100.000 Ft
Május 7-én 16 órakor
gépkezelő (targonca, emelőgép
és földmunkagép)
Május 8-án 16 órakor
B+E, C, D, C+E
A 2014.05.31-i GKI vizsgára
jelentkezési határidő: 05.21.
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Somogyszilen egy sprint távú (5
km futás, 20 km kerékpározás, 2,5
km futás) amatőr duatlon kupa versenyével
vette kezdetét az új szezon
a TRI-CO Triatlon Klub számára. A
kanizsai egyesület két versenyzője
közül Vránics László (képünkön) a
40-44 éves korcsoport aranyérmét
szerezte meg, Benedek János pedig
az 55-59 évesek kategóriájában
bronzérmet szerzett.
A következő verseny már egy
rangosabb megmérettetés, a rövidtávú
duatlon (10 km futás, 40 km
kerékpározás, 5 km futás) országos
bajnokság volt. Ennek a versenynek
a Veszprém megyei Káptalantóti
adott otthont, és három kanizsai
triatlonos mérettette meg magát.
Korcsmárosné Vig Rozália és Benedek
János az 55-59 éves korcsoportban,
Vránics László a 40-44
éves korcsoportban indult és mindhárman
az országos bajnoki dobogó
második fokára állhattak fel, értékes
ezüstérmeket szerezve.
Triatlonosok
duatlonos nyitánya
Nagykanizsai LE (9.) – Tóth
Hús Zalagrár Pókaszepetk SE
(11.) 1-2 (0-1)
Megyei labdarúgó I. osztály, 24.
forduló. Nagykanizsa, 80 néző.
Vezette: Siket (Mentes, Földszin).
G.: Szalai D. (93.), illetve Csécs
(20.), Büki (74.)
NLE: Gyulai A. - Nagy M. (Baranyai
Z., 86.), Völgyi, Hollender,
Tislér, Rittinger, Grudics, Turóczi
(Pozsgai, 86.), Szép D. (Mulasics,
70), Szalai D., Szabó I. Edző:
Gyulai Csaba.
Az első félidő közepén a veszélyesen
kontrázó vendégek szereztek
vezetést egy olyan mérkőzésen,
ahol sokáig az izgalmasabb
történések a kispadok környékén
történtek – egymással vívva szócsatát
a felek.
A második félidőben is sorjáztak
az odarúgások mindkét oldalon
olyannyira, hogy a hazaiak
büntetőt is rúghattak az 57. percben,
de Gál János hárította Szép
Dávid lövését. A kanizsaiak továbbra
is szorongattak, de a
szepetkiek a második félidő derekán
ismét beköszöntek, mellyel a
vendéglátók gyakorlatilag fel is
adták fejben és lélekben a mérkőzést.
Horváth-Méh Kiskanizsai
Sáskák SE (14.) – Szerszámsziget-
Zalalövői TK 1-1 (0-1)
Megyei labdarúgó I. osztály, 24.
forduló. Kiskanizsa, 70 néző. Vezette:
Szente (Németh I., Szép II
S.). G.: Kálcsics F. (47.), illetve
Pászti (36.). Kiállítva: Altinger
(Zalalövő; 83.)
Kiskanizsa: Munkácsi - Molnár,
T. Csordás, Kálovics, Horváth
G., Dolmányos, Ganzer (Somogyi,
60.), Zborai, Kovács B..,
Földesi, Kálcsics F. Edző: Sneff
Ferenc.
Nyerhető mérkőzést adott úgymond
döntetlenre Sneff Ferenc
legénysége. A kiskanizsaiak ezúttal
úgy játszottak, hogy a tabellán
jóval előttük álló lövőieket –
akiktől még játékost is állítottak
ki – meg is lephették volna, de a
döntetlenre mindenképpen rászolgáltak.
***
ZTE FC (2.) – Nagykanizsai
TE 1866 (7.) 2-0 (0-0)
Női NB II Nyugati-csoport labdarúgó-
mérkőzés, 12. forduló. Zalaegerszeg,
50 néző. Vezette: Simon
(Tánczos, Vörös). G.: Végh
R. (62.), Pete (90.)
NTE: Balassa Sz. - Balassa
D., Tarsoly K., Somogyi, Szabó
Zs., Uber, Tarsoly A. (Takács
D., 66.), Szollár, Horváth E.,
Halász (Vittman, 77.), Hozlár
(Balogh E., 89.). Edző: Benedek
János.
Idővel érvényesült a megyei
rangadón a papírforma, a második
félidő derekáig jól tartották magukat
a kanizsaiak.
Nagykanizsai TE 1866 (7.)
– DAC Unió FC (4.) 0-2 (0-
1)
Női NB II Nyugati csoport labdarúgó-
mérkőzés, 13. forduló.
Nagykanizsa, 30 néző. Vezette:
Hegedűs (Marton P., Fenyvesi).
G.: Soós B. (16., 86.)
NTE: Balassa Sz. - Balassa D.,
Tarsoly K., Somogyi, Szabó Zs.,
Kanizsai (Tarsoly A., 57.), Uber,
Halász, Szollár, Horváth E.,
Hozlár (Balogh E., 70.). Edző: Benedek
József.
Tompán kezdtek a hazaiak,
számos technikai hiba jellemezte
játékukat és támadásszövéseikbe
is több pontatlanság csúszott,
s a bajt a vendégek egy
nagy védelmi megingás után
szerezett találattal csak tovább
fokozták. Ezt követően a vendéglátók
mondhatni csak futottak
az eredmény után – immár
két csatáros játékkal. Így viszont
ki is nyíltak hátul, akik
kedvükre kontrázhattak és ezekből
az egyik ismét gólt hozott
számukra, majd három pontot a
találkozó végén.
P.L.
Több volt ezekben a meccsekben
Kanizsa 16 – Hirdetés 2014. május 1.
RAMDA
FűRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (éger) 1x1x1,70 m3 16.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tűzifa (akác, tölgy, kőris, bükk) 1x1x1,70 m3 20.000 Ft+áfa
Kalodás fa
(éger, nyár, tölgy, bükk vegyes, akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
Kövessen
minket
okostelefonja
segítségével is!
XXVI. évfolyam 17. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2014. május 8. Kanizsa
Több témában tartott sajtótájékoztatót
a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara. A
városrehabilitáció második ütemében
érintett vállalkozások érdekében
szervezett fórumról és a
pénztárgép-cserékkel kapcsolatos
újdonságokról számolt be a
szervezet, ám az esemény keretében
adták át – Cseresnyés Péter
polgármesterrel és Bene Csaba
főigazgatóval közösen – egy ifjú,
kárpitos tanulónak a jutalmát is.
A Zsigmondy-s Huller Zsolt
nemrégiben a Szakma Kiváló
Tanulója Verseny országos döntőjében
első helyezést ért el.
Először arról a nemrégiben tartott
vállalkozói-tájékoztatóról beszélt
dr. Polay József, a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke, amit azon cégek érdekében
szerveztek, akik a városrehabilitáció
következő ütemének hamarosan
elkezdődő munkálatai kapcsán
érintettek. Az április végi fórumon
a Fő úti, Múzeum téri és a Bazár
udvari vállalkozások vettek részt.
A rendezvény fő témája a várható
útlezárásokról való informálás, az
üzletek árufeltöltésének megoldása,
illetve a boltokba történő bejutás
biztosítása volt.
– Horváth István projektmenedzser
tájékoztatója után válaszolt a
felvetésekre. Az üzletek bérleti díjáról
– a munkálatok ideje alatt –,
a Múzeum tér megközelítéséről,
valamint a cukrászdák jövőbeni elhelyezése
iránt is érdeklődtek a
megjelentek – összegezte dr. Polay
József.
Ami pedig a közlekedésre vonatkozik,
jóval előrébb irányító
táblákon fogják jelezni, mit hogyan
lehet megközelíteni – erre a
fontosabb cégek nevei is felkerülhetnek,
továbbá az is, hogy a különböző
árufeltöltések, pénzszállítások
miatt milyen egyedi engedélyeket
kérnek az egy forgalmi sáv
igénybevételéhez.
Elmondta azt is, a NAKKIK javasolja
egy olyan telefonvonal
fenntartását, ahol a vállalkozások
panaszaikat jelezhetik, továbbá
kérték, az új információkat a cég
küldje meg a kamarának, hogy fel
tudják rakni a honlapjukra. Ez dr.
Polay József szerint azért fontos,
mert a vállalkozások elsősorban a
kamarai honlapot nézik meg rendszeresen.
Illetve, a polgármesterrel
megegyezett még anno a kamara
elnöke, hogy valamennyi műszaki
egyeztetésen részt vesz a kamara
képviselője.
Ezt követően Cseresnyés Péter
polgármester szólt e témához.
Elöljáróban üdvözölte a kamara és
(folytatás a 2. oldalon)
Vállalkozások érdekében tájékoztattak,
ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2 2014. május 8.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Kanizsa – A mi ügyeink
Életének 80. évében elhunyt
Soproni Tibor, a Nagykanizsai
Bányász egykori kiváló atlétája.
Sportfotósként is országos elismertségre
tett szert.
Már 21 évesen megyei csúcsot
ugrott távolugrásban, 1959-ben
pedig sorozatban érte el a jó
eredményeket, 100 méteres síkfutásban
11,2 mp, hármasugrásban
pedig országos negyedik helyezés
a Népstadionban, 14,28
m-es új megyei csúccsal. Dulgyovay
László és Kollmann Pál
felkészítésével 1967-ben 678
cm-re javította a távolugrás megyei
csúcsát. Imádta a sportot, az
Olajbányász labdarúgó csapatát,
nem rendezhettek mérkőzést nélküle,
minden mérkőzésükön ott
volt. Visszavonulása után a sportfotózás
lett az élete, többek között
a Nemzeti Sportban, a Képes
Sportban, a Zalai Hírlapban, és a
Kanizsa Hetilapban jelentek meg
a fotói.
1999-ben a Nagykanizsa Sportjáért
kitűntető címet kapott. A zalai
sporttársadalom örökre megőrzi
az elhunyt Soproni Tibor emlékét.
Kis János
Elhunyt
Soproni
Tibor
(folytatás az első oldalról)
az önkormányzat közti együttműködést
– ez ügyben is. Majd a
dr. Polay József által elmondottakat
kiegészítve arról szólt, hogy a
városban – a rehabilitációra értendően
– „nagyléptékű” beruházásról
lesz szó.
– Ami nemcsak azt jelenti, megszépül
a belváros, hanem azt is,
hogy visszatér oda az élet. Ezt
majd megtapasztalhatják azok a
kereskedők, akiknek épp az érintett
környéken van üzletük – ők
biztosan jól fognak járni – szögezte
le a polgármester, aki emellett a
folyamatos egyeztetés fontosságát
emelte ki a város és a cégek képviselői
között az munkálatok kapcsán.
– Mindent megteszünk annak
érdekében, hogy zökkenőmentesen
menjen a kivitelezés – állította
Cseresnyés Péter.
A Zalai Hírlap újságírójának
kérdésére válaszul elhangzott, várhatóan
júniustól lesz útlezárás a
belváros hangsúlyozott szakaszainak
környékén.
Majd ismét dr. Polay József vette
át a szót: a pénztárgépcserékkel
kapcsolatosan tájékoztatott, mivel
– mint a NAKKIK elnöke kihangsúlyozta
– ellentmondó hírek keltek
lábra ez ügyben. Azaz, hogyan
változik mindez április 30 után.
– A NAV által kiadott közlemény
alapján, a hivatal ellenőrzéseit
tartalmában nem érinti az április
végi időpont, azaz miden az
előző időszaki gyakorlat alapján
megy tovább. Vagyis, ha a vállalkozás
mindent megtett a maga részéről
és a törvényben előírt feltételek
fennállnak, akkor a NAV
nem büntet az új pénztárgép hiánya
miatt. Ami változik – ha a kormány
nem fogadja el a kamara javaslatait
az állami támogatás
igénybevételi határidő meghoszszabbítására
– akkor, akinek nem
érkezik meg a gépe addig, az sajnos
elveszíti a támogatást. Ebben
az esetben peres úton lehet megpróbálni
mindezt behajtani a pénztárgép
forgalmazón, ha az április
30-ig ígérte ennek szállítását, illetve,
ha később szállít, átvállalhatja
azt és megtérítheti a vállalkozásnak
– vázolta Dr. Polay.
Majd egy fontos dologra hívta
fel a figyelmet a helyi kamara elnöke:
– Nagykanizsán és környékén
a jelzések alapján a „Magyar
Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal”
– ami egyébként nem létező
szervezet – felszólította a vállalkozókat,
hogy soron kívül fizessenek
be több ezer forintot április végéig
– ez pedig bűncselekmény. Épp
ezért a kamara feljelentést tett ez
ügyben. A kérésünk az, ha a kanizsai
vállalkozók ilyen jellegű fizetési
„értesítőt” kapnak, jelezzék a
rendőrségen – emelte ki.
Végezetül, a sajtótájékoztatón
örömteli hírként számoltak be a
Zsigmondy-Széchenyi Műszaki
Szakképző Iskola diákjának sikeréről.
Az MKIK által 7. alkalommal
megrendezett Szakma Kiváló
Tanulója versenyen az előző évekhez
hasonlóan ismét kanizsai diák
remekelt.
Ezúttal a kárpitosok versenyében,
Huller Zsolt, az intézmény tanulója
ért el első elhelyezést –
mondta a sajtótájékoztatón szintén
részt vett Bene Csaba főigazgató.
Az ügyes kezű kárpitos és pedagógusa,
Angyalosi Miklósné az intézményvezetőtől,
a polgármestertől
és a NAKKIK elnökétől vehette
át megérdemelt jutalmát.
Kanizsa
Több mint 150 millió forintos
kiegészítő támogatást nyújt az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
(Emmi) 19 települési önkormányzat
számára a fenntartásukban
lévő múzeumok működtetéséhez.
Ebből a kanizsai
Thúry György Múzeum több
mint 1.3 millió forinttal részesül.
Akulturális államtitkárság csütörtöki
közleménye szerint az önkormányzatok
fenntartásában lévő múzeumok
működési költségeihez korábban
nem járult hozzá a kormány,
ez először a megyei múzeumi hálózat
átszervezésével párhuzamosan,
2013-ban történt meg. Akkor 11 önkormányzat
részesült összesen
135,3 millió forintos támogatásban.
A 19 támogatott önkormányzat
között 67,65 millió forintot a 2012.
évi látogatószám, ugyanennyit pedig
a leltározott gyűjtemény nagysága
alapján arányosítva osztották
szét. A fennmaradó 30 millió forint
felosztásáról a szakmai munka
egyéb, nem számszerűsíthető mutatói
alapján született döntés.
A megadott határidőig a Magyar
Államkincstár összesen 36 önkormányzat
kérelmét továbbította, közülük
a rendeletben rögzített szakmai
feltételeknek 19 kérelem felelt meg.
MTI - Kanizsa
Idén is kapnak állami támogatást az
önkormányzati fenntartású múzeumok
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykanizsán, a Sugár utcában
(Rozgonyi u. - Királyi Pál u., Vörösmarty u. - Dózsa Gy. u. szakaszokon) május
5. (hétfő) 7.00 órától várhatóan 2 hónap időtartamig a Délzalai Vízmű Zrt.
a meglévő ivóvíz hálózatán vezeték kiváltási munkákat végez, és forgalomkorlátozásra
kerül sor.
A közlekedés az érintett szakaszokon Dél - Észak irányban egyirányú lesz.
A munkavégzés idején a Napraforgó térről induló 8, 8Y jelzésű helyi járatok
Észak - Dél irányban módosított útvonalon közlekednek.
Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.
Délzalai Vízmű Zrt.
A Város Napján díszpolgári
címet vehetett át Marton István
polgármestertől Takács János,
aki csaknem negyven hónapot
töltött a Tiszafüred-Kócspusztai
kényszermunkatáborban, ahova
családjával együtt hurcolták
1953-ban. Takács János az alapítója
a Piarista Diákszövetségnek
és a Hortobágyi Kényszermunkára
Elhurcoltak Egyesületének,
amelynek tiszteletbeli elnöke is.
A Kanizsa Bútorgyárban 1967-
től dolgozott főkönyvelő, kereskedelmi
igazgató és tanácsadó
munkakörben tevékenyen részt
vett az európai színvonalú bútorgyártást
reprezentáló vállalat
megteremtésében. A privatizáció
során lett a cég alapító ügyvezetője,
1999-ben ment nyugdíjba.
– Az, hogy ötvenezer emberből kiválasztanak
egyet, vagy kettőt, már
önmagában felemelő – mondta lapunknak
Takács János a díszpolgári
címről. – Azt azonban nem tudom,
hogy ezt hogy érdemeltem ki, hiszen
semmi mást nem tettem, csak azt,
amiről úgy éreztem, szívem-lelkem
szerint tennem kell. Egyik tanárom
egyszer azt mondta, hogy az ember
két lábon áll. Az egyik a család, a
másik a hivatás. Úgy érzem, mindkettőben
ért el eredményt, így boldog
embernek tekinthetem magam.
– A Kanizsa Bútorgyárban tevékeny
részt vállalt Közép-Európa
egyik legkorszerűbb gyárának létrehozásában.
– Valóban ott voltam a Bútorgyár
megalapításánál, amikor két céget
összevonva létrejött a messze földön
híres bútoripari nagyvállalat. Anagy
volumenű fejlesztésben már az első
pillanattól kezdve részt vettem. Úgy
hiszem, ez a cég nemzetközivé tudott
válni, s nagyon jól prosperált.
– Egy társadalom állapotát talán
legjobban a közigazgatás működésén
keresztül lehet lemérni. Ön pedig
több rendszert is megtapasztalt,
a Horthy-korszaktól napjainkig.
– Divat manapság a Horthy rendszert
szidni. Azt azonban nem szabad
elfelejteni, hogy egy vesztett háború
után, amikor elszakították az ország
kétharmadát, sikerült egy ütőképes,
Ausztriával egyenrangú gazdaságú
országot teremteni. Aztán jött a Kádár
korszak, amikor a legtöbb pozíciót
káderekkel, feltétel nélkül lojális
emberekkel töltették be, s ez bizony,
a rendszerváltásnak nevezett valami
után sem változott. A régi vezetés
nagy része megőrizte a helyét, s be
kell vallanunk, ez az egyik legnagyobb
hibája a rendszerváltásnak.
Ugyanis emiatt nagyon sok fiatal kallódik
az országban, hiszen ezek a bebetonozott
emberek foggal-körömmel
ragaszkodnak a pozícióikhoz. A
mai fiatalok nagy része – s ezzel nem
politizálni akarok – jobboldali, de
nem azért, mert így akarják kimutatni,
hogy utálják a kommunistákat.
Hanem azért, mert az elmúlt években
felnövekedett ifjúság nem kap kellő
teret. Afiatalok ezért türelmetlenek, s
igazi rendszerváltást akarnak. Úgy
érzem egyébként, hogy az ország érdekében
jobban ki kellene használni
a kompromisszumkészséget. Engem
mindig is jobboldali embernek tartottak,
de én mindig aktív koromban is
kompromisszumkész voltam. A
nyugdíjas búcsúztatómon szívesen
vendégül láttam a bútorgyári évek
alatt kiszolgált régi párttitkárokat is
Nagyon jó hangulatban búcsúztunk
el egymástól, függetlenül attól, hogy
azért ők állandóan azt firtatták, vajon
hogyan kerülhettem vezető pozícióba
párton kívüliként?
– Ön az ünnepi közgyűlésen elhangzott
köszöntőbeszédében a piarista
atyák hatását említette. Mit
kapott tőlük?
– Apám úgy érezte, képes leszek elvégezni
a gimnáziumot, s talán még
diplomát is tudok szerezni. Ezért azt
gondolta, hogy a piaristáknál megfelelő
helyen leszek. Bölcs döntés volt,
úgy érzem, az a hat esztendő életem
legkellemesebb időszakai közé tartozik.
Nem azért, mert olyan gondtalan
volt, hanem azért, mert a piaristáknál
arra neveltek, hogy a kemény életet
meg kell szokni. Ez segített elviselni
mindazt, ami ezután következett.
1953-ban a családommal együtt a
Tiszafüred-Kócspusztai kényszermunkatáborban
kerültem. Kegyetlen
körülmények között éltünk, a negyven
hónap alatt húszezer kilométert
gyalogoltam a munkahelyre és viszsza.
Csak az út volt három órás, s ehhez
jött még a tíz-tizenkét órányi
munkaidő. Birkahodályban keltünk,
feküdtünk, amelyből kézzel raktuk ki
a félméteres trágyát. El lehet képzelni,
mi volt ebben az ablaktalan épületben,
ahol egy sorban száznegyven ember
feküdt. De meg lehetett, meg kellett
szokni a nehéz életet, igaz hosszú volt
az a negyven hónap, hiszen az ember
életéből vették el. Tizenkilenc éves
voltam akkor, az emberek ebben a
korban szoktak a legboldogabbak lenni,
legalábbis normális körülmények
között. Engem ott, a kényszermunkatáborban
ért az első szerelem, mert az
élet nem állt meg, kikövetelte a maga
rendjét. A legrosszabb az volt az
egészben, hogy rögtön a boldog diákévek
után a pokolba kerültem. Erre a
negyven hónapra úgy emlékezem
vissza, hogy rossz volt, elmúlt, és szerencsére
túléltem, most pedig itt vagyok,
közel a nyolcvanhoz…
– Annyi mindent átélt, kicsit sem
fájnak az emlékek?
– Jó egy kicsit visszagondolni az
ifjúságra, az ifjú évekre, de válaszul
inkább Arany Jánost idézném:
„Minél inkább közeleg életünk határa,
annál inkább tekintünk nem
előre, hanem hátra.”
Horváth Attila
Kanizsa – Gyász 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 8.
Életének 42. évében elhunyt
dr. Fülöp Valter r. dandártábornok,
rendőrségi főtanácsos, Zala
megye rendőrfőkapitánya – közölte
az ORFK Kommunikációs
Szolgálata.
Méltósággal viselt, gyógyíthatatlannak
bizonyult betegség következtében
2014. május 2-án egy fővárosi
egészségügyi intézményben elhunyt
dr. Fülöp Valter r. dandártábornok,
rendőrségi főtanácsos, a Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője.
A rendőrség épületeire kitűzték
a gyászlobogót, az elhunyt megyei
rendőrfőkapitány temetéséről később
intézkednek.
Fülöp Valter 1990-ben érettségizett
a nagykanizsai Batthyány Lajos
Gimnáziumban. 1995-ben végzett
a Rendőrtiszti Főiskola nappali
szakán. 1999-ben a pécsi Janus
Pannonius Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi Karán jogi
doktorátust szerzett. 2001-ben
részt vett az FBI által szervezett
Nemzetközi Rendészeti Akadémia
kurzusán. Rendőri pályafutását a
XI. kerületi Kapitányságon kezdte.
1996-tól a BRFK Vizsgálati Főosztály
Életvédelmi Osztályának fővizsgálója,
majd kiemelt fővizsgálója.
2000-től ugyanott rablási alosztályvezető,
2001. óta pedig az
osztályvezetője. Több – a közvélemény
széles érdeklődését kiváltó –
kiemelkedő nyomozás résztvevője,
irányítója. (Whiskys, Sörösök,
Mikrocsippes gyilkos, Azeri örmény
gyilkos ügye...)
Kanizsa
Elhunyt Fülöp Valter, Zala megye
rendőrfőkapitánya
Engem ott, a kényszermunka-táborban ért az első szerelem
Emberségből jeles
Életének 83. évében elhunyt Takács János, akit 2007-ben választottak Nagykanizsa díszpolgárává.
Ez alkalomból az akkor vele készült interjúval emlékezünk rá.
Elhunyt városunk díszpolgára, Takács János
Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület:
Tisztújítás után, pénzügyi gondok megoldása előtt
Kanizsa – 4 Városrész 2014. május 8.
Mint már a kanizsaujsag.hu-n
beszámoltunk róla, márciusban
tisztújító közgyűlést tartott a
miklósfai Közművelődési és Városszépítő
Egyesület. A tagság
titkos szavazással Köteles Józsefnét
választotta az egyesület
elnökévé. A tizenkét tagú vezetőség
általános elnökhelyettese Német
Sándor, gazdasági elnökhelyettese
Hőbe István lett. A háromtagú
felügyelő bizottság elnöki
teendőit Silló Elemérné látja
el. Az új elnökkel az indulás
első feladatairól és a jövőbeni
terveiről beszélgettünk.
– Miért vállalta ezt a nem kis
gondokkal járó megbízatást?
– Először tiltakoztam, nem szívesen
vállaltam, de mivel a többiek
látták, hogy mindig ott nyüzsgök,
és a szívemen viselem a ház
sorsát, javasolták és bíztattak,
hogy vállaljam el a posztot. Végül
beadtam a derekamat. Nagyszerű
vezetőség áll mögöttem, akik bíznak
bennem és megígérték, támogatják
munkámat. A pénzügyi fegyelmet
elsődlegesnek tartom.
Igazából csak csurran-cseppen egy
kis pénz, amiből gazdálkodni tudok.
Egyelőre lelkes vagyok, és
tetszik is ez a feladat, bár máris
sok nehézségbe ütköztem.
– A pénzügyi leltár szerint 660
ezer forintos tartozással vette át az
egyesület vezetését. Miből tevődött
össze ez a hiány, és hogyan lehet
tovább működtetni a házat?
– Aszállítói követelések számlái
660 ezer forintot tesznek ki, az
építési bírság kifizetetlen egyenlege
– öt évre elosztva – 1.056 .700
forint. Ezen kívül a Miklósfai Mezőgazdasági
Termelő Szolgáltató
és Kereskedelmi Rt., valamint a
Ryno Kft. a megállapodás alapján
már az elmúlt évben befizette az
idén esedékes céges rendezvényük
bérleti díját, melyet a tavalyi
számlák kiegyenlítéséhez fel is
használtak az elődeim.
Tételes leltárral vettük át tőlük
az egyesület további irányítását, és
az egyesület tulajdonában lévő
Mindenki Házát. Felvettük a pénzügyi
leltárt is. Akkor derült ki, elég
tetemes az adóssága a háznak, a
660 ezer forintos kifizetetlen
számlák között van még 2012-es
keltezésű is. Ezek többnyire közüzemi
számlákból, a havonta adódó
fix kiadásokból, a dolgozók béréből
tevődik össze, de tartalmaznak
miklósfai vállalkozóknak ki
nem fizetetteket is. A könyvelőnk
például sem az elmúlt évben, sem
idén nem kapott még egy fillért
sem a munkájáért. Mindezeket
részletes kimutatással leadtuk Cseresnyés
Péter polgármester úrnak
és tájékoztattuk a vezetőséget is,
mivel ezek veszélyeztetik a ház
működését. Sajnos a számlák mellé
azóta újabbak gyűltek, mert
amíg nem számolunk el szabályszerűen
az elmúlt évi támogatással
– aminek január 31-ig meg kellett
volna történnie –, addig az önkormányzat
nem tud segíteni. Most az
a legfőbb gondunk, hogy ezeket
összeszedjük, miközben azzal is
küzdenünk kell, hogy mindez szabályos
legyen. A 660 ezer forintot
létkérdés kifizetni, de az élet nem
állt meg, a havi kiadásunk eléri a
350 ezer forintot, így mára már az
adósság meghaladta az egy millió
forintot. Ha adódik például egy
családi rendezvény, a bevételből
gyorsan kifizetünk valamit, emellett
a dolgozók bérét is rendezni
kellene.
– Ha sikerül rendezni a tartozást,
mi lesz a következő lépés?
– Igazából már csak működtetni
kell ezt a több év alatt elkészült
csodálatos létesítményt, ami az
elődeim érdeme. Persze a működtetés
mellett az állagmegóvásról is
gondoskodni kell, amihez ugyancsak
pénzre lenne szükség, és ennek
előteremtése a legfőbb gond.
– Hogyan tudják előteremteni a
pénzt?
– Bejegyzett civil szervezetként
módunkban áll pályázatokon részt
venni. Szolgáltatást is nyújtunk a
lakosságnak, cégeknek, családoknak
a különböző rendezvényeik lebonyolításához.
Az egyesület tagsága
tagdíjat fizet, elsősorban ebből
szeretnénk fenntartani a házat,
de sajnos a nagykanizsai önkormányzat
támogatása nélkül nem
megy. Ebből évek óta komoly
problémák adódtak, melynek okait
nem szeretnénk részletezni… A lényeg,
az önkormányzat azon van,
hogy támogasson bennünket, cserébe
pontos elszámolást, megfontolt
gazdálkodást várnak el tőlünk.
Az új vezetőség legfőbb célja,
hogy a jövőben ilyen események
ne fordulhassanak elő.
Talán szerencsém van, hogy
„csak” működtetni kell a házat,
mert én ezen a téren szeretnék, és
talán sikerül is rendet tennem.
– Milyen feladatokat vállalt fel
az egyesület?
– Tevékenységünk a Mindenki
Háza működtetése mellett igazából
kiterjed egész Miklósfa területére.
A ház csak egy szelete a munkának,
de ezzel küzdünk a legtöbbet.
Az egyesület célja a településrész
kulturális életének fellendítése,
összefogása, közművelődési-,
kulturális és egyéb programok,
rendezvények szervezése, koordinálása.
A település és a térség kulturális
örökségének, hagyományainak,
épített és természeti környezetének
ápolása és megőrzése. A
lakosság közművelődésére számot
tartó közhasznú információk közzététele
a honlapon keresztül. A
kulturális és egyéb programok rögzítése,
megörökítése az utókornak.
A többi megy simán, mert a vállalkozók
adják a munkájukat, és vannak
ötleteik is.
Ha segíteni kell, az emberek az
első szóra jönnek, és ingyen felajánlják
munkájukat az egyesületnek.
Ezek miatt vállaltam el végül
is, mert évek óta azt tapasztaltam,
jó kollektíva él Misklósfán, akik
akarnak tenni a közért, és szemmel
láthatóan nem gazdátlan a településrész.
Csak a pénz kevés. Reméljük,
nem abba törik bele a bicskánk,
hogy nem tudjuk működtetni,
mert az nagy szégyen lenne
ránk nézve is. Fontos, hogy jó kapcsolatot
ápoljunk az önkormányzattal,
ami úgy érzem, jelenleg
megvan.
– 25 éves évfordulóját ünnepli
idén az egyesület. Mivel készülnek
a születésnapra?
– Szép kulturális műsorral és
egy kiadvány megjelentetésével,
hosszú távon pedig szeretnénk minél
több programot kínálni a városrésznek,
és mindenki másnak,
aki ellátogat hozzánk.
B.E.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Oktatás 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 8.
A neves rendező, egyetemi tanár,
író, dramaturg, műfordító
és színházigazgató születésének
141. évfordulója alkalmából
nagyszabású emléknapot szervezett
hétfőn a róla elnevezett általános
iskola és kulturális intézményegység.
Több mint két évtizede közös
ünnepség keretében idézi fel s
méltatja névadója munkásságát a
Hevesi Sándor Általános Iskola és
a Hevesi Sándor Művelődési Központ.
Az immár hagyományszerű
„Hevesi Sándor Emléknapon” – a
kisdiákok szavalatai után – Balogh
László, az Oktatási-, Kulturális-,
Ifjúsági- és Sportbizottság elnöke
adott közelképet beszédében városunk
neves szülöttének életútjáról.
Hangsúlyozván azt, amit kortársai
(is) állítottak róla.
– Hevesi Sándor nem egy ember
volt, hanem több. Az elvégzett sokrétű
munkája mennyiségben valóban
meghaladja a legaktívabb művészekét.
Egész élete során tudatosan
vállalta hivatásául a nemzeti
szellem és jelkép szólongatását,
ébren tartását… Igazi példaember
volt – mondta Balogh László.
Beszédét követően – szintén az
emléknap részeként – került sor a
közelmúltban megrendezett Hevesi
Sándor vers- és prózaíró pályázat
eredményhirdetésére, illetve,
az intézmény tanulóinak rajzaiból
álló kiállítás megnyitójára a
HSMK színházi előcsarnokában.
Mindezt a Hevesi Sándor
Versmondókör tagjainak szavalatai
színesítették, majd a megemlékezés
a Fő úton folytatódott: Hevesi
Sándor emléktáblájánál koszorút
helyezett el Kovácsné Mikola
Mária, a KKK igazgatója és
Szabó Erzsébet, a Hevesi Sándor
Általános Iskola igazgatója.
Az emléknap „záróakkordjaként”
– immár ismét a HSMK-ban
– dr. Németh József, nyugalmazott
megyei múzeumigazgató tartott
előadást Hevesi Sándor családjának
Nagykanizsa kulturális életében
betöltött szerepéről.
Sz.Zs.
„Hevesi Sándor nem egy ember volt, hanem több…”
Fotó: Szabó Zsófia Bolondballagók zsivajától
volt hangos a belváros. Aznap
búcsúztak el társaiktól, a várostól
a végzős középiskolások,
utána pedig számos oktatási
intézményben az iskolájuktól
is.
Nagykanizsán immár 10 éve a
ballagás előtti napon köszön el
a város diák önkormányzata az
érettségi előtt álló középiskolás
diákjaitól. Fordított nap keretében
lazábban, mókásabban, a
bolondballagáshoz kapcsolódva.
A Zenepavilonnál gyülekező diákoknak
Varga Denise versmondó
olvasta fel Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő
állhatatosságot, kitartást kívánó
levelét.
– Az ember, ha élete fordulóponthoz
ér, azt szokta mondani,
keresi a saját útját. Most ez a nehéz
feladat vár önökre is, hiszen
az alma mater megszokott, biztonságos
falai közül ki a munka
világába, ki továbbtanulni megy,
lezár egy szakaszt, egy fejezetet,
s nyit egy újat élete könyvében.
Én hiszem, hogy – családjuk
mellett – Nagykanizsa s az az oktatási
intézmény, amelytől most
búcsúznak, eddig mindent megtett
azért, hogy kellő alapokat
szerezzenek további útjukhoz,
akármerre is vezessen az. A gyarapodó,
fejlődő, egyre komolyabb
perspektívát kínáló város
közössége pedig abban bízik, a
megszerzett tudást itt kamatoztatják
majd, hiszen Nagykanizsának
szüksége van minden tenni
akaró, ide kötődő emberre, hiszen
céljainkat, vágyainkat csak
együtt, közös munkával tudjuk
megvalósítani.
A város közössége, a jelen mellett
a jövőért, önökért is tesz, azért,
hogy Nagykanizsán érdemes legyen
dolgozni, élni, családot alapítani,
hogy Kanizsa a közös jövőt
jelentse mindannyiunk számára.
A polgármester Márai Sándor
gondolataival zárta levelét, mely
szerint „…az utaknak értelmük
van. De ezt csak utolsó pillanatban
értjük meg, közvetlenül a cél
előtt.”
Ehhez az úthoz, amely, reményei
szerint a várossal közös út,
kívánt sok sikert a ballagóknak.
A 2013/2014-es tanév tavaszi
érettségi időszaka hétfőn magyar
nyelv és irodalom írásbeli vizsgákkal
kezdődött meg.
Az elmúlt évekhez hasonlóan
ezúttal is vidám, önfeledt hangulat
töltötte be a Dr. Mező Ferenc-
Thúry György Gimnázium és
Szakképző Iskola székhelyintézményét,
ahol április utolsó napján
tartották meg az immár hagyományos
„diáknapot”.
Kacagásból és mókázásból bizony
nem volt hiány szerdán, „ballagás
előn” a Mező Gimnáziumban
– ez javarészt a végzős tanulóknak
tudható be, akik a bolondballagás
során bizony nemcsak a
városban, hanem „anyaintézményükben”
is szebbnél-szebb jelmezekben
pompáztak. S emellett persze
tudásukat is „brillírozták” társaik,
pedagógusaik előtt a tradicionális
„Végzősök vetélkedőjén”. Az
elmetornába, kézműves foglalkozásokba
pedig már az iskola színejava
bekapcsolódott. Ám ezen kívül
még egészségügyi mérések és
vöröskeresztes bemutató is várta a
fiatalokat az egész napos rendezvényen,
amit még egy kiállításmegnyitó
is színesített. Tóthné
Héra-Tokorcsy Ilona nagykanizsai
festőművész munkái tekinthetőek
meg szerdától az intézményben. A
„Lelkem ecsetvonásai” címet viselő
tárlatot – Szermek Zoltán főigazgató
köszöntője után –
Gyuriczáné Zadravecz Kornélia
művésztanár ajánlotta a megjelentek
figyelmébe. A hangsúlyozottan
gazdag színvilágú olajfestmények
tájat, lelket éppúgy megörökítenek,
mint Tóthné Héra-Tokorcsy
Ilona érzéseit, aki, saját bevallása
szerint, mindig a bensőjében lappangó
emóciókat jeleníti meg a
vásznon.
A város szinte összes iskolájában
(kivéve a Cserhátiban) lezajlottak
a ballagások. Az öröm mellett
azonban megkezdődhetett
(folytatás a 6. oldalon)
Bolondos
ballagással
búcsúztak
a végzős diákok
Egy nap, csak a
diákoknak, diákokról,
diákokért a Mezőben
Elballagtak
a "vén" diákok
Kanizsa 6 – Oktatás 2014. május 8.
(folytatás az 5. oldalról)
az izgalom is, hiszen a végzősöknek
hétfőtől az írásbeli érettségiken
kellett helytállni.
Képünk a Dr. Mező Ferenc –
Thúry György Gimnázium és
Szakközépiskola Thúry tagintézményében
készült.
A Zrínyi Miklós-Bolyai János
Általános Iskola Székhelyintézménye
a Zala Megyei Pedagógiai
Intézettel és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal közösen
23. alkalommal szervezte
meg a városi és vidéki iskolák alsó
tagozatos területi tanulmányi
versenyét.
A 23 évvel ezelőtt meghirdetett
verseny célja azóta is időszerű: a
tehetségkiválasztás és a tehetséggondozás.
A 240 diák részvételével lezajlott
megmérettetésen 27 intézmény
képviseltette magát a következő
tantárgyakból: hangos olvasás,
matematika az 1. és 2. évfolyamon,
nyelvtan, helyesírás, környezetismeret,
angol és német
nyelv. Az ünnepi díjátadón gratuláló
szavaiban Faller Zoltán igazgató
kiemelte, a tehetséggondozás
ékes bizonyítéka annak, hogy a
tanórán kívüli munka milyen szép
eredményekben tud megmutatkozni.
A Rozgonyi Úti Általános Iskola
25 tanulója öt pedagógus kíséretében
négy napot töltött Nagykanizsa
szerbiai testvérvárosában,
Magyarkanizsán, ahol a 7.
Gyerekfesztivál elnevezésű kulturális,
művészeti seregszemlén vettek
részt, továbbá egy testvériskola
szerződést is aláírtak.
– Az iskolánk történetében
olyan horderejű esemény történt,
melyre 71 éve nem volt példa: testvériskolánk
lett – kezdte a beszámolót
az ott eltöltött napokról,
eredményekről Jeszenői Csaba
igazgató a kísérő és a felkészítő tanárok
részvételével. Ahogy elmondta,
két éve ismerkedett meg
az igazgatóval és az iskolával.
2013 márciusában a Határtalanul
program keretében az akkori hetedikesekkel
meglátogatták az magyarkanizsai
iskolát, akkor kaptak
meghívást az idei fesztiválra és a
testvériskolai kapcsolatra. A kijutásukat
a város is segítette.
Április 11-én sor került egy ceremónia
keretében a szerződés aláírására
további hat másik magyarországi
településsel egyetemben.
Ezzel létrehozva egy széles testvériskolai
hálózatot. A 7. Gyerekfesztiválon
négy ország (Szerbia,
Felvidék, Erdély, Magyarország)
13 iskolájából több mint 300 gyermek
vett részt és 155 gyermek érkezett
vendégként.
A Rozgonyi Úti Általános Iskola
diákjainak műsorai nagy sikert
arattak, melyet a kiváló helyezések
is mutatnak. Szintén jó fogadtatásra
találtak a néptáncosok, a modern
táncosok, a trombitás, az
énekkar műsora, továbbá sikeresen
szerepeltek népdaléneklési, a versmondó
és a mesemondó versenyen.
A Szivárványon túl elnevezésű
képzőművészeti pályázaton
pedig második helyezést értek el.
Eredményesen versenyzett iskolánk
17 zongora szakos diákja,
7 zongoratanár felkészítésével a
Zalaegerszegi Pálóczi Horváth
Ádám Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény által megrendezett
V. Bartók Béla Megyei Zongoraversenyen
– írja honlapján a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés
Alapfokú Művészeti Iskola.
A zsűri elnöke Máriás Zsolt
zongoraművész, a Szombathelyi
Zeneművészeti Főiskola zongora
tanára, a Zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház zenei igazgatója
volt. A zsűri tagja Bognár Rita
zongoratanár, a Szombathelyi Bartók
Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény zongora
tanszakvezetője, Kiemelkedő Pedagógusmunkáért-
díj kitüntetettje
volt.
A zsűri az értékelés során kifejtette,
elismerés illeti meg a jól felkészült
növendékeket és felkészítő
tanáraikat, hiszen a versenyzők
helytálltak, alapos munkát végeztek
és eredményesek voltak. Averseny
nagyon színvonalas volt. A
muzsikálás lényegéhez tartozik,
hogy valamit átadjanak az ifjú előadók
a közönségnek, olyan élményeket,
amelyek örömet szereznek.
Az előadónak egy személyben
nehéz dolga van, hiszen egyedül
vannak a színpadon a zongora
mellett, és egyedül kell lenyugtatnia
magát, majd feltöltekezni az
előadásra, illetve a zeneművet
egyedül kell előadnia. Itt már
nincs tanári segítsége. Ezt nehéz
megszokni, de ez a szép és egyben
különösen nehéz feladata a szólistának.
Bognár Rita szerint ez a
verseny inkább a zene ünnepe volt,
és itt volt most mit ünnepelni. Gratulált
a versenyzőknek és a felkészítő
tanároknak.
Az elnök megköszönte a szervezők
munkáját, remélve, hogy mindenki
jól érezte magát a versenyen.
Szeretné, hogy ez a kis zenei
sziget a továbbiakban is életképes
legyen, mert itt a gyermekek értékeket
közvetítettek, ami egy magas
színvonalú versennyé tette ezt
az alkalmat.
Külön öröm volt a nagykanizsaiak
számára, hogy szinte mindegyik
nagykanizsai zongora szakos
tanár indított a versenyen növendéket,
illetve jelentős mennyiségű
díjat hozhatott haza a csapat.
Továbbá a versenyen olyan növendékek
is a díjazottak között lehettek,
akiknek ez volt az első versenyük.
ARANY NÍVÓ OKLEVÉL:
Balázs Enikő, tanára: Cseszkóné
Borovics Melinda. ARANY OKLEVÉL:
Kiss Nóra Mária, tanára:
Kollonay Zoltán, Tóth Bence, tanára:
Kollonay Zoltán, Fata Flóra,
tanára: Kollonay Zoltán, Mádé
Barbara, tanára: Cseszkóné Borovics
Melinda, Antal Bálint, tanára:
Cseszkóné Borovics Melinda,
Kovács Marcell, tanára: Dr. Erdős
Lászlóné, Klaszán Barnabás, tanára:
Dr. Erdős Lászlóné, Pataki Levente,
tanára: Jánosiné Árvai Zsuzsanna,
Visnyai Zoltán, tanára:
Gerócs Erzsébet. EZÜST OKLEVÉL:
Kollonay Zoltán, tanára:
Nyizsnyikné Nándori Etelka,
Maurer Vera, tanára: Nyizsnyikné
Nándori Etelka, Boda Márton, tanára:
Bücs Angéla, Sulán Ádám,
tanára: Kollonay Zoltán, Flumbort
Ágoston, tanára: Dr. Erdős Lászlóné.
BRONZ OKLEVÉL: Erhetics
Sára Fanni, tanára: Gerócs Erzsébet,
Horváth Réka Annamária,
tanára: Kollonay Zoltán.
A tavalyi évhez hasonlóan
szép eredményt értek el a nagykanizsai
Bolyai János Általános
iskola diákjai a Curie Országos
Kémia verseny területi fordulóján.
A 8. osztályos Traub Sándor és
a hetedikes Csermák Ádám is I.
helyezett lett, munkájukban Varga
Gábor segítette őket. A XXV.
Hevesy György Országos Kémia
verseny megyei fordulóján is a
képzeletbeli dobogó első fokain
állhattak a bolyaisok. A nyolcadikos
Traub Sándor itt is első lett,
míg Krasznai Kristóf a második
helyen követte társát.
Az Országos Mozaik Tanulmányi
Versenyen kémia tantárgyból,
a 8. évfolyamon újabb kiváló eredményt
könyvelhetett el Traub Sándor,
aki itt is I. helyezést ért el.
A 7-8. osztályosok legrangosabb
megmérettetése matematikából
a Varga Tamás Matematikaverseny,
amelynek országos
eredményhirdetését Kecskeméten
tartották. A legszebb zalai
eredményt Busa Máté (Arany
János Tagiskola, Bánokszentgyörgy,
tanára Busáné Nagy Edina)
érte el, aki 2. díjat vehetett át
a 8. osztályosok I. kategóriájának
versenyében – tudatta lapunkkal
Tislérné Tóth Zsuzsanna
igazgatóhelyettes.
Máté az iskolai matematikaórák
és az otthoni gyakorlások mellett 3
éve pallérozódik Erdős Gábor tanár
úr városi szakkörein, amelyet a
Zalai Matematikai Tehetségekért
Alapítvány szervez és finanszíroz.
Máté szakköri társa, Szinyéri Bence
(Batthyány Lajos Gimnázium,
Átadták a díjakat a
területi tanulmányi
verseny győzteseinek
Magyarkanizsán
jártak a rozgonyisok
V. Bartók Béla Megyei
Zongoraverseny:
kilenc arany, öt
ezüst, két bronz
Kanizsára
Ügyes kémikusok
a bolyaisok
Dél-zalai
matekos sikerek
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 8. Kanizsa – Oktatás 7
tanára Országné Szita Ágnes) 5.
helyezéséért a díjkiosztón dicséretben
részesült. Asiker annál értékesebb,
hogy nem egyszeri kiugró
eredményről van szó, hiszen mindketten
tavaly is az első tíz között
tudtak végezni, ami szép jövőt
ígér. A 7. osztályosok között Páncél
Bálint (Nagyrécsei Körzeti Általános
Iskola, tanára Kreiner
Lászlóné) vehetett át dicséretet 8.
helyezéséért. A városi szakkörök
eredményességét igazolja, hogy
Bálint is harmadik éve dolgozik és
erősödik Erdős tanár úr városi
szakkörein. De büszkék lehetnek
eredményükre a Batthyány Lajos
Gimnázium 7.A osztályának reménységei,
a 11. helyen végzett
Sulán Ádám és a 17. helyen zárt
Csertán András is, mindketten Erdős
Gábor tanítványai, és természetesen
Bálint szakköri társai.
Városunk általános és középiskolásai
folyamatosan hozzák a
szép eredményeket különféle
megmérettetésekről. Ezúttal a
Batthyány Gimnázium sikereiről
számolt be Tislérné Tóth Zsuzsanna,
az intézmény igazgatóhelyettese.
Az OKTV döntő fordulójában
Veszelyi Krisztina (11.A) földrajz
tantárgyból az 5. helyen végzett.
Felkészítői Gaál Mercédesz és
Alexa Péter.
Erdős Márton (10.D) bekerült a
Tajvanra, a Nemzetközi Informatikai
Diákolimpiára utazó magyar
csapatba, ahol természetesen a magyar
színek mellett a Batthyány
Gimnáziumot is képviseli.
Csertán András (7.A) a Zrínyi
Ilona matematikaverseny döntőjében
is sikeres volt, ott az 57. helyen
végzett, Lukács-Borbély Péter
(11.A) a saját korosztályában a
10. helyen zárta a versenyt. Péter
felkészítői Erdős Gábor és Lábodi
Gyöngyi.
Ezzel természetesen nincs vége
a sornak, hiszen nemrégiben megérkezett
a LOGO Országos Számítástechnikai
Verseny végeredménye
is – büszkeségre okot adó
batthyánys helyezésekkel. Az 5-6.
osztályosok korcsoportjában 4. helyezett
lett Szente Péter (6.A – felkészítője
Hermanné Tóth Erika),
Szirtes Botond (6.A – felkészítői
Hermanné Tóth Erika és Herman
József) pedig a 7. helyet szerezte
meg. A 7-8. osztályosoknál Csertán
András (7.A) a 15. helyen zárta
a versenyt, Szinyéri Bence (8.A)
pedig a 17.-en. Felkészítőjük
Erdősné Németh Ágnes. Erdős
Márton (10.D) érte el a legszebb
eredményt, hiszen korcsoportjában
a képzeletbeli dobogó legfelső fokára
állhatott. Felkészítője Erdősné
Németh Ágnes.
Egyre több megmérettetés érkezik
el tavasszal a döntő fordulóhoz,
így a történelmi csapatverseny
is, melyet az elmúlt hétvégén
rendeztek Pannonhalmán,
a Főapátságban. ACultura Nostra
történelmi csapatverseny
döntőjébe a Batthyányból két
csapat jutott be. A Karavidaj
Edita – Gál Gábor csapat (10.B)
megszerezte a végső győzelmet, a
másik csapat (Illés Patrik – Kenyeres
Imre – Kovács Márton -
10.B) a 8. helyen zárta a versenyt.
Felkészítőjük Alexa Péter.
Tislérné Tóth Zsuzsanna, a Batthyány
Lajos Gimnázium igazgatóhelyettese
tájékoztatott még,
hogy a Nemes Tihamér OITV Alkalmazás
kategória országos döntőjében
Gál Gábor (10.B) a 10. helyet
szerezte meg. Felkészítője
Herman József. Az OKTV Informatika
I. kategóriájában Hopp Laura
(11.D) 35. helyezett lett az országos
döntőn, felkészítő tanára
Herman József.
Nagy érdeklődésnek örvendett
a Zalaerdő Zrt. „Ökonap”-ja,
mely többféle, a környezettudatos
gondolkodást körülölelő témát
vonultatott fel.
A kisebbek a Fabrikálóban különféle
hasznosítható hulladékokból
készítettek használati tárgyakat,
játékokat: CD-ből pörgettyűt,
műanyag flakonból „Fűfejet” és
perselyt. Anagyobbak érdekes előadásokat
hallgathattak meg, egyebek
mellett a komposztáló építéséről
és működéséről. Gálné Kiss
Viktória, a magyarszerdahelyi
Héthatár Kecskefarm tulajdonosa
a kecskesajt készítésének rejtelmeibe
vezette be a jelenlévőket, és
beszélt még arról is, hogyan kell
gondoskodni a kiskecskékről. A
további előadásokban az érdeklődők
betekintést kaptak a gyógy- és
fűszernövények rejtelmeibe, és
„Ökotakarítás” címmel tippeket
kaptak arról is, milyen természetes
alapanyagú „szereket” használhatunk
a háztartásban, például a mosószódát,
ecetet, szódabikarbónát.
Rengeteg ötletes pályamunka
érkezett a „Szemrevaló szemetek”
pályázatra is, melynek díjkiosztója
május 17-én lesz az erdei iskola
egyéves születésnapján lesz.
A közel egy hónapos Hozz egy
macit! akció eredményeként
gyűlt össze a háromszáz különböző
mackó a tanárok és a diákok
együttműködésével. Minden
macinak külön története van a
legidősebbek pedig közel ötven
éves. A kiállítás ezen a héten látogatható.
Birkner Zoltán, a kampusz igazgatója
elmondta, a hagyományos
egyetemi tevékenységet, a tudományszervezést,
a vállalti kapcsolatépítést
szerették volna megtörni.
A kezdeményezés a Tanulmányi
Osztálytól (TO), név szerint
Orlainé Tauer Andreától és Dobriné
Péterfai Ildikótól indult,
melyhez az ötletet a 300 című mozifilm
szolgáltatta. Az, hogy ha
300 ember együttműködik, akkor
csodákra lehet képes. Az összetartozás
alapvető pillére egy munkaközösségnek,
amely kiemelt jelentőségű
a mai világban. Az oktatók,
dolgozók gyermekei is csatlakoztak
az akcióhoz. Többen a gyermekek
közül figyelemmel kísérték a
macik gyarapodását.
– A kampusz mérete is közel ekkora
és a méretünkhöz képest csodákra
vagyunk képesek az összetartás
és az összetartozás révén. Ez
az üzenete a kiállításnak, egy kisközösség
is el tud érni eredményeket
– hangsúlyozta Birkner Zoltán.
Az összes maci egy helyen a
kampusz Zrínyi u. 18. szám alatt
található épületének könyvtárában
tekinthető meg.
A közgyűlésen elfogadták a
szociális nyári gyermekétkeztetés
biztosítására vonatkozó javaslatot.
Az EMMI rendelet
alapján az önkormányzat támogatási
kérelmet nyújt be 8 millió
forint összköltséggel a Magyar
Államkincstár felé.
A rendelet értelmében a települési
önkormányzat a támogatást a
június 16-tól augusztus 29-ig terjedő
időszakban legalább 44, legfeljebb
54 munkanapon keresztül a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő kiskorú (rászoruló)
gyermekek részére biztosított
napi egyszeri melegétkeztetéshez
használhatja fel. Abban az
esetben, ha az ételt az alapanyag
megvásárlására fordított támogatási
összeg legalább 30 százalékának
megfelelő értékben mezőgazdasági
őstermelő, kistermelő, mikrovállalkozás,
szociális szövetkezet
által vagy közfoglalkoztatás keretében
az adott településen előállított
alapanyagokból biztosítja.
A rendeletben meghatározott
feltételeket biztosító települési önkormányzat
részére legalább a támogatási
kérelmében megjelölt támogatási
összeg 27 százalékának
megfelelő összegű támogatás kerül
megállapításra. Az igényelhető
támogatás egy rászoruló gyermekre
jutó napi összege legfeljebb 440
forint. A támogatás formája vissza
nem térítendő.
Annak érdekében, hogy az önkormányzat
a szociális nyári gyermekétkeztetést
minél több rászoruló
gyermek részére biztosítani
tudja, az előző évektől eltérően az
étkeztetés négy helyszínen kerül
megszervezésre a június 16. és augusztus
15. között, 45 munkanapon
keresztül. Városunkban összesen
1226 fő a rászoruló, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő kiskorú gyermekek száma.
Az előzetes kalkuláció szerint
a szociális nyári gyermekétkeztetést
várhatóan 400 rászoruló gyermek
veszi igénybe, melynek öszszes
költsége közel 8 millió forint.
Ennek az összegnek legalább 27
százalékát biztosítják.
A pályázathoz szükséges legfeljebb
6 millió forint önrészt az önkormányzat
az önkormányzat pályázati
önrészek terhére biztosítja.
Ezúttal reál
tárgyakból remekeltek
Újabb
versenyeredmények
a Batthyányból
Ökonap az obornaki
Nyitnikék Erdei
Iskolában
300! – PEN Maci
kiállítás az egyetem
könyvtárában
A szociális nyári
gyermekétkeztetésről
8 Kanizsa – Krónika 2014. május 8.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata
(Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1., tel: 0693-314-171)
Meghívó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi
Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
2014. május 11-én (vasárnap)
„Mária köszöntő” című horvát templomi kórustalálkozójára.
Helyszíne: Szent József templom (Alsótemplom)
Program:
15.00 óra: Horvát nyelvű szentmise
Celebrálja: Blaz Horvat kanonok
16.00 óra: Kórusok előadása
Prelogi Templomi kórus, Semjénházai Horvát Kórus
Fityeházi Kórus, Murakeresztúri Horvát Asszonykórus,
Tótszerdahelyi Horvát Kórus, Petriventei Horvát Kórus,
Molnári Horvát Pávakör, Szepetneki Horvát Kórus,
Tótszentmártoni Horvát Kórus,
Nagykanizsai Horvát Kórus és Tamburazenekar
17.30 óra: Állófogadás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Takács János
Nagykanizsa megyei jogú város és Lispeszentadorján község
díszpolgára, Széchenyi-díjas közgazdász, a Piarista Diákszövetség
nagykanizsai szervezetének alapítója, piarista konfráter, a
Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak
Egyesületének tiszteletbeli elnöke
2014. április 29-én, életének 83. évében elhunyt.
Takács Jánost Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
saját halottjának tekinti.
Az elhunytat 2014. május 9-én, pénteken 12 órakor
a nagykanizsai köztemetőben, a katolikus egyház
szertartása szerint helyezik örök nyugalomra.
Gyászmise az alsóvárosi templomban 11 órakor kezdődik.
A gyászoló család
és
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
A Demokratikus Roma Vezetők
Szövetsége immár második
alkalommal nyert az Ökumenikus
Segélyszervezet TANDEM
Fejlesztési Alap pályázati programján.
A kisfakosi városrészben
veteményes kertet alakítottak
ki, hagymát, zöldborsót
ültettek. A palántázáshoz a májusi
fagyok után fognak hozzá.
Nagy József György, a szövetség
elnöke elmondta, a munkaprogramot
a Magyar Vöröskereszt Családok
Átmeneti Otthonával közösen valósítják
meg, így a résztvevők saját
maguknak termelik meg a zöldségfélét.
Az otthon lakóinak hozzájárulásként
átadják a megtermelt javakat.
Nagy József György utalt arra is,
hogy szeretnék elérni a háztáji gazdaságok
visszaállítását, mely bizonyíthatná,
a romák és a rászorultak
képesek a földművelésre. A résztvevő
hat család tagjai a gyakorlati
képzések során megismerkedtek a
savanyítás technikájával, most pedig
a konyhakerti növények termesztésével.
A tanultakat a későbbiekben
akár a saját háztáji gazdaságukban
önállóan is folytathatják.
A településrész központjában lévő
földterületet egy külföldön élő
személy adta át művelésre, egyelőre
itt veteményeznek. Megteremtették
a törvény által előírt feltételeket,
előszerződést kötöttek az önkormányzattal,
a reményeik szerint
3 hektáron folytatódhat a tevékenységük.
A következő program célkitűzéseit
már Szociális Szövetkezetként
szeretnék megvalósítani.
Április 1-jén felállványozták és a
tervek szerint május 26-ra befejezik
a Király út 47. szám alatt lévő épület
homlokzatának felújítását. A
munkálatok során kicserélik az
ereszcsatornát és a deszkapárkányt,
kijavítják a homlokzatvakolatot.
Az épület keleti falán két emléktábla
is található. A város helyi jelentőségű
épületei között számon
tartott egykori Pénzügyi palota, a
korra jellemző funkcionalista jellegű
épület 1943-ra készült el.
Dél-Zala települései pénzügyi
igazgatását végző adóügyi hivatalok
és pénzügyőrségi szervek számára
készült. A ház északi részében
voltak az alkalmazotti lakások.
Az alagsori óvóhely a világháború
alatt a körzet lakossága védelmét
szolgálta. A légitámadások
elleni védekezés szervezését 1937-
ben kezdte a város légoltalmi bizottsága
– olvasható az emléktáblán,
melyet 2008-ban állíttatott a
Volksbank Magyarország Zrt.
Dr. Sabján Gyula (1875-1939)
ügyvéd 1913-tól 1930-ig volt
Nagykanizsa polgármestere. Vécsey
Zsigmond halála után választották
polgármesterré. Munkásságának
legnagyobb erénye, hogy
ma is működőképes városi rendeleteket
alkotott. A háború után minden
erejével azon fáradozott, hogy
a meginduló nagyarányú középítkezésekhez
kölcsönt szerezzen.
Emléktábláját, melyet unokája
adományozott a városnak, 2007
őszén helyezték el a róla elnevezett
utca sarkán lévő Pénzügyi palota
falára. A képviselő-testület akkoriban
döntött arról is, hogy a kommunizmus
évei alatt Terv utcára átkeresztelt,
eredetileg a 30-as évektől
a polgármester nevét viselő utca
visszakapja a régi nevét.
A Magyar Közgazdasági Társaság
Nagykanizsai szervezeténél
tisztújításra került sor. Elnöknek újból
Dr. Polay Józsefet választották.
A szervezet titkára Némethné Szerdahelyi
Éva lett, míg elnökségi tagok
Birkner Zoltán, a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampus
igazgatója, valamint Kovács Tamás,
a Szabadics Zrt. vezérigazgatója
és Lelkóné Tollár Ibolya tanárnő
lettek.
B.E. - Sz.Zs. - V.M.
„Sorsfordító” –
Hátrányos helyzetű
családok a szociális
gazdaságban
Megszépül
a Pénzügyi palota
Tisztújítás
Közgazdasági
Társaságnál
Kanizsa – 2014. május 8. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Nagykanizsai Gazdasági
Ellátó Szervezet (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.) igazgatói (magasabb vezető)
beosztásának betöltésére.
Aközalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony - a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt). 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben
foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.
A magasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgató
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2014. július 1-
től 2019. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 2014. július 1-től létrejövő Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (NaGESZ) irányítása
az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően. Így különösen az önkormányzat által
fenntartott költségvetési intézmények részére pénzügyi és számviteli szolgáltatás, az állami
fenntartású köznevelési intézmények működtetési feladatainak ellátása. Intézményi
karbantartási tevékenység.
Ennek során főbb feladatai: gyakorolja az intézménnyel jogviszonyban álló közalkalmazottak és
munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény alapító
okiratában meghatározott tevékenységek ellátását, vezetőként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű
és gazdaságos működését a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően, közreműködik
a feladatkörébe tartozó testületi és polgármesteri döntések előkészítésében és végrehajtásában,
együttműködési és beszámolási kötelezettség a fenntartó felé.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a helyi önkormányzatok által fenntartott
szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról
szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: felsőfokú iskolai végzettség, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, "B" kategóriás jogosítvány,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Előnyt jelent: az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet
(Ávr.)12. §-ban a gazdasági vezetőre meghatározott feltételeknek való megfelelés, a végzettségnek
és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban
szerzett szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, az intézmény
vezetésére, fejlesztésre vonatkozó program, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány eredeti példánya a büntetlen előéletnek, valamint annak igazolására, hogy
nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolata,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a:
1. kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával
kapcsolatban) összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.
2. 2007. évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.
3. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
4. pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
5. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon,
hogy csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg.
6. pályázati eljárás során a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen
történő tárgyalásához hozzájárul-e.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási
lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a döntést előkészítő
szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. július 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 23.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Cseresnyés Péter polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály vezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333.
Apályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
), vagy személyesen benyújtva Cseresnyés Péter polgármesternek, Zala megye, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 7. számú irodában. Apályázati anyagot egy példányban
kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot, valamint a munkakör megnevezését: „NaGESZ Igazgató”
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. előírásainak megfelelően a pályázatokat
a pályázat előkészítője által létrehozott döntést előkészítő szakmai bizottság - a pályázók
személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi
pályázó írásban értesítést kap.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyűlésnek a döntést előkészítő szakmai bizottság
írásos előterjesztését követő soros ülése, legkésőbb 2014. június 10.
A pályázati hirdetmény közzétételének helye, ideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet
(Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldala (Elérhető: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei
Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ).
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további
információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
Álláspályázat: Nagykanizsai
Gazdasági Ellátó Szervezet igazgató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet Humán és Hatósági Osztály Közterület Felügyelet (csoport) csoportvezető
munkakör betöltésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Nagykanizsai
Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló VIA Kanizsa
Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Nagykanizsai
Gazdasági Ellátó Szervezet (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.)
igazgatói (magasabb vezető) beosztásának betöltésére.
A részletes pályázati kiírások megtekinthetők a www.nagykanizsa.hu honlapon
az Álláskínálat menüpontban.
Álláspályázatok
Dénes Sándor, a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
fogadóóráját a szokottól eltérően 2014. május 15-én (csütörtökön) tartja 17
órától a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt.
Flórián tér 30.).
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom Önt a 2014. május 13-án (kedden) 18.30 órakor kezdődő mezei
őrszolgálat létrehozásával kapcsolatos lakossági fórumra.
Helyszín: Mindenki Háza (Miklósfa, Kápolna tér 2.)
Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!
Cseresnyés Péter polgármester
Meghívó lakossági fórumra
Veszélyes és elektronikai
hulladékgyűjtési akció
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyes és elektronikai
hulladékgyűjtési akciót szervez az alábbi időpontokban és
helyszíneken:
Péntek:
1. május 16. 1330-1340 Kisfakos, buszmegálló
2. május 16. 1350-1400 Bagola, buszforduló
3. május 16. 1415-1440 Sánc, posta előtti buszmegálló
4. május 16. 1455-1520 Katonarét, Táncsics tér
5. május 16. 1530-1610 Hevesi u. ABC
6. május 16. 1620-1650 Zemplén u. ABC mögött
7. május 16. 1700-1730 Rózsa u. kispiac
8. május 16. 1740-1810 Kazinczy u.
9. május 16. 1825-1840 Alsótemplom előtti parkoló
Szombat:
10. május 17. 0800-0840 Palin, Szálfa u.
11. május 17. 0850-0920 Napraforgó tér
12. május 17. 0935-1000 Petőfi u.-Honvéd u. sarok
13. május 17. 1130-1215 Kiskanizsa, Templom tér
14. május 17. 1230-1240 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
15. május 17. 1255-1330 Nagyrác utcai (volt) iskola
16. május 17. 1340-1410 HMSK parkoló
17. május 17. 1420-1450 Miklósfa, ABC
18. május 17. 1500-1530 Olaj ABC
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
Kanizsa 10 – Kultúra 2014. május 8.
A Város Napján évek óta bemutatkoznak
alkotásaikkal a
nagykanizsai művészek. A 20.
Város Napja alkalmából a
HSMK ősze András galériájában
megnyílt kiállításon – Ambrus
Márta, Bekő Veronika, Földvári
Zsuzsa, Horváth Fanni, Horváth
Györgyi, Hosszu Laura, Járási
Ildikó, Kassainé Szarjas
Gertrúd, Kotnyek István, Kovács
Liliána, Kustár Zsuzsa, Ludvig
Dániel, Ludvig Zoltán, Melega
István, Palotás Tibor, Rákhely
Zsófia, Röszler Mária, Stamler
Lajos, Szabó Gabriella, Szekeres
Emil és Tiborcz Dávid – alkotásai
május 25-ig tekinthetők meg.
Az alkotóművészeket, a megjelent
érdeklődőket, közöttük a testvérvárosainkból
érkezett vendégeket
a városvezetés nevében Dénes
Sándor alpolgármester köszöntötte.
– Minden kiállítás egy ajándék, s
az ajándéknak örülni kell. Örülünk
mindannyian, és köszönettel tartozunk
minden művésznek, aki itt
Nagykanizsán alkot, dolgozik, valamennyiünk
örömére – hangsúlyozta.
A kiállítást Stamler Lajos pedagógus,
a Nagykanizsai Képzőművészek
Egyesületének tagja
ajánlotta a közönség figyelmébe.
Mint kiállító művész, utalt arra a
34 évvel ezelőtti időszakra, amikor
Kanizsára került, és fiatal
kezdő tanárként megismerkedett
a kanizsai képzőművészeti élet
ismert személyiségeivel. Nagy
tisztelettel nézett föl rájuk, és
most is szeretettel gondol vissza
arra az időszakra. Nagyon sokat
tanult tőlük. Elsősorban emberi
hozzáállást, magatartást, szakmai
alázatot, hiszen a furcsa és parttalan
művészeti világban nem volt
könnyű dolog megtalálni a saját
helyüket.
– Nekünk is segítenünk kell
ugyanúgy a fiatal képzőművészeknek,
hogy megtalálják a helyüket.
A közösség, az egyesület egy fontos
lehetőség számukra. Együtt,
közösségben többre lennénk képesek.
Azt szeretném, ha ezt a közösséget
sikerülne megerősíteni és
szorosabban fogni egymás kezét.
Hogy mi minden számít ma képzőművészetnek
a világban, erről
minden szakmabelinek van fogalma
és szomorú tapasztalata. – Az
érték, a hasznos szép kapcsol öszsze
bennünket. Olyan dolgok teremtése,
ami egyszerre hasznos a
közösségnek és szép is – fejezte be
gondolatait a művésztanár, majd
bemutatta a művészeket és alkotásaikat
a közönségnek.
A megnyitó ünnepséget a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés
Alapfokú Művészeti Iskola tanítványai,
Kollonay Zoltán és Horváth
Réka Annamária, valamint Kollonay
Zoltán zongoraművész, az
iskola tanárának zongorajátéka keretezte.
B.E.
Kanizsai képző- és iparművészek tárlata a HSMK-ban
Ezúttal is igazi példaképekkel
találkozhattak az érdeklődők a
Kincskereső esték programsorozat
legújabb, immár harmadik állomásán.
Endrei Judit, dr. Lubics Szilvia,
Tóth Géza és Rakonczay Gábor
nemcsak munkájukról, sikerük
„titkáról” nyíltak meg őszintén a
nagyérdeműnek, hanem hétköznapjaikról
is, amik az egyszerű emberek
számára korántsem tűnhettek
hétköznapinak…
Tavaly október óta időről-időre
értékes embereket hoznak „elérhető
közelségbe” a Kincskereső Esték
pódiumbeszélgetései. A rendezvények
létrejötte – elsősorban
– egy baráti társaságnak köszönhető.
Az „ötletgazdák” még kora őszszel
gondolták úgy, szükség van
oldott hangulatú, „nyíltszíni” eszmecserékre,
melyek az emberi értékeket
állítják középpontba, s
ahol sikeres, ismert személyiségek
fedik fel esetenként még a privát
világukat is – így „megszülettek” a
Kincskereső Esték. Melyekre városunkba
látogatott az elmúlt hónapok
során – többek között –
Rakonczay Gábor, az Atlanti-óceánt
négyszer is átszelő hajós és az
ismert zenész, Gerendás Péter. Ám
„illusztris” vendégek részvételével
zajlott a minap megtartott est is.
„Magyarország Willy Fog-ja”,
Rakonczay Gábor ismét tiszteletét
tette a rendezvényen, és „legújabb”,
80 napos transzatlanti útjáról
mesélt. Azonban az estek főszervezője
és moderátora, Varga
Zoltán lapunknak azt is elárulta, a
sokszoros óceánátkelőt a kíváncsiság
hozta el újra a Kincskereső
Estre. Ugyanis Rakonczay Gábor
– mint ahogy sokan mások – nagy
tisztelője a spártai hősnőnek, az
Olaszországot is „átfutó” ultramaratoni
bajnoknak, Dr. Lubics Szilviának.
A fogorvosnő nem is maradt
adós olyan háttér-sztorikkal,
amik a csodálatra méltó teljesítményeiben
bizony rendesen benne
vannak. Sok más mellett arról is
beszélt, milyen tűz hajtotta
Leonidász lábáig, és hogy lehet éjjel-
nappal nonstop futni… De
megtudtuk azt is, hogy gimnazistaegyetemista
éveiben még csak
eszébe sem jutott a sport, mert a
doktornő – állítása szerint – akkor
még „lusta” volt s csak a tanulásra
koncentrált. Ahogy az egykori
jászsági lány mondta: azt már annak
idején tudta, orvos vagy óvónő
lesz, bár azért ez utóbbi „munkakörről”
sem kellett lemondania:
három – már nem ovis, hanem nagyobbacska
– fiú büszke édesanyja,
s a család éppoly nagy szerelem
számára, mint a maga a futás.
Szintén sokoldalú életet él –
még a tévé képernyőjétől távol is
– Endrei Judit is, aki annak idején
az MTV bemondójaként-műsorvezetőjeként
lett ismert. Ha a televíziózásnak
„búcsút” is mondott,
a médiának viszont nem fordított
hátat, ugyanis idővel létrehozta
saját kiadóját, megírt hat könyvet
és nagy volumenű rendezvényekre
látogat, vagy épp – vállalkozása
jóvoltából – ő maga szervez hasonlókat.
Endrei Judit a pályafutásán
kívül természetesen hétköznapjairól
is sztorizott, kiderült,
mindennapjaiba a családja, vagy
épp egy jó könyv elolvasása éppúgy
beletartozik, mint az életmód
tanácsadás.
Sok területen kell helytállnia az
ATV hírszerkesztő-bemondójának,
Tóth Gézának is, aki precíz és elhivatott
munkavégzését elsősorban
lelki stabilitásának köszönheti.
Sz.Zs.
Kincskereső esték, emberi értékekkel
Fotó: Szabó Zsófia Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Jazz 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 8.
Nagykanizsán szerda délelőtt
kezdetét vette a Nemzetközi Jazz
Nap helyi programja, melyet
Halász Gyula jazzkutató, a Magyar
Jazzkutatási Társaság tagja
nyitott meg.
Amint az elhangzott „Az
UNESCO közgyűlése 2011-ben
nyilvánította 30-át a Nemzetközi
Jazz Napjává. Ennek előzménye,
hogy 2001 óta az Egyesült Államokban
tartják a Jazz Apprecatioon
Month rendezvényét és ennek
zárónapja szolgált apropóként
a dátum kiválasztásánál. A jazz a
szabadság zenéje, olyan nemzetközi
nyelv, amely a párbeszédet, a
nemzetek közötti kapcsolatot erősíti
és mindenféle diszkrimináció
ellen küzd.”
Ezt követően a BLG Jazz Quartet
(Cseke Dániel szaxofon, Boda
Márton elektromos zongora,
Milei Bálint dob, Dér Dávid baszszusgitár)
adott koncertet, ami
Herbie Hancock iránti tisztelet jeléül
a Cantaloupe Islands szerzemény
előadásával zárult. Ezt követően
beszélgetésre került sor,
ami kanizsa jazz-életének rövid
történetének főbb dátumait, jeles
személyeinek tevékenységét
(1919-től napjainkig) tekintette át
és szó esett a hazai jazz-élet helyzetéről
is. „Nagykanizsa kiemelt
helyet foglal el a magyar jazzben,
hiszen évente két nemzetközi jazz
fesztivált tartanak, működő big
bandje van, a Kanizsa Big Band
és Cserfőn állandó jazz klub működik
minden héten pénteken.
Emellett számos jazz koncertet is
tartanak a városban. Talán ez is
indokolhatja, hogy Nagykanizsa a
Nemzetközi Jazz Nap 8 kiemelt
helyszín egyike lett.”
Nagy érdeklődés kísérte a Berki
Trió koncertjét, amelynek a Móricz
Zsigmond Művelődési Ház
adott helyet. Zsúfolásig megtelt teremben
adott előadás első blokkjában
jazz örökzöldeket játszott a
trió.
A folytatásban Berki Tamás
Híd és a Bika jam című albumából
válogattak. A végig jó hangulatú,
anekdotákban és poénokban
gazdag műsort remek szólóprodukciók
tették színessé. Ami igazán
pozitív és előremutató, hogy
sok olyan érdeklődő is eljött a
koncertre, akiket még nem igazán
láttunk jazz koncerten. Berki
Tamás (ének) mellett Horváth
Plútó József (basszusgitár) és
Balogh Roland (gitár) a Montreux-
i jazz-gitárverseny volt a
trió tagja.
A Nemzetközi Jazz Nap helyi
programjaiban Cserfő volt a záróakkord,
ahol a helyben élő jazz
muzsikusok mellett a külföldön
élő kanizsaiak is részt vettek a jam
session-ön. Tiborz Dénes szaxofonos
(Németország), Simon Balázs
(Hollandia) és a grazi Művészeti
Egyetem végzőse az ígéretes zongorista,
Gayer Mátyás. A hajnalig
tartó örömzenére a horvátországi
Koprovnicáról, Hofecker Mátyás
(bőgő) és Oleg Markov dobossal
érkezett. Farkas Norbert kanizsai
bőgőssel az interaktív kapcsolat, a
zenész elfoglaltsága miatt nem jött
létre. Egy örvendetes hír azonban,
hogy Norbi Pátkai Rozina együttesében
New York egyik híres jazz
klubjában lép fel. A csaknem egyhetes
kanizsai jazz-folyam kiemelt
eseménye volt a Nemzetközi Jazz
Nap. A folytatásban május 2-án
Gayer Mátyás a spanyol trombitás
Pol Omedessel ad koncertet. Másnap
pedig a Kanizsa Big Band
vendégeikén lépnek színpadra.
A jazz-kedvelők örömére szerencsésen
alakultak az elmúlt
napok. Jószerivel még véget sem
értek a Nemzetközi Jazz Nap kanizsai
rendezvényei, máris újabb
koncerteknek örülhetett a közönség.
Az elsőt Kiskanizsán,
míg a másodikat a Képzőművészetek
Házában rendezték.
Május 2-án a Móricz Zsigmond
Művelődési Ház egy különleges
koncertnek adott helyet. Gayer Mátyás
ezúttal a Grazban tanulmányokat
folytató katalán trombitással,
Pol Omedes-szel adott koncertet.
Pol Omedes zenei tanulmányait
Barcelonában kezdte és itt klasszikus
trombita szakon végzett. Akonzervatóriumon
kitüntetéssel végzett
fiatal saját jazz triót alapított és
számtalan együttesben szerepelt
szólistaként Európában. Mesterszakos
tanulmányait Grazban folytatja,
ahol mesterei többek között Jim
Rotondi, Tobias Weidinger,
Michael Abene és Ed Neumeister.
A két fiatal muzsikus közötti
együttműködés várhatóan új szakaszba
lép, hiszen Pol Omedes spanyolországi
koncertturnéra hívta
Gayer Mátyást, aminek a betetőzéseként
lemezt is kiadnak.
Szombaton a Kanizsa Big Band
a korábbi helyszíntől eltérően a
Képzőművészetek Házában tartotta
koncertjét. A Vámos Béla vezette
zenekar, mint ahogyan eddig is
megszoktuk állandó mozgásban
van. Az új tagok az új számok a repertoárban,
és a vendég fellépők
mindig új színeket hoznak a kanizsai
zenekar életébe. Mostani koncertjük
egy jazz-történeti kalandozás
volt Billy Strayhorntól Herbie
Hancockig. Egy színes zenei kaleidoszkóp,
amelybe belefért Jerome
Kern szerzeménye csakúgy, mint
Stevie Wonder Sir Duke kompozíciója.
Bár a hely akusztikai szempontból
nem szerencsés, a közönség
ennek ellenére élvezettel hallgatta
a zenekar műsorát. A koncertet
lezáró Chick Corea szerzemény,
a Spain után még egy ráadás
szám következett. A vendégszólisták
között ismét láthatta, hallhatta
a közönség Pol Omedes spanyol
trombitást, aki új szereposztásban
szólóival ragadtatta tapsra a közönséget.
Az est másik vendége
Gayer Mátyás volt, aki minden fellépése
új-és új szín mutat fel. Vele
kapcsolatban egy örvendetes hírt is
megtudtunk, hiszen Matyi a Montreuxban
rendezett Jazz Zongoristák
versenyében továbbjutott a 9-
es mezőnybe. A rangos nemzetközi
versenyben cél a döntőbejutás,
amely újabb távlatokat nyithat a fiatal
tehetség számára.
H.Gy.
Jazz éjjel-nappal Nagykanizsán
Big Band koncert
zárta a jazz napokat
Fotó: Goór Gábor
Fotó: Halász Gyula Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Komolyzene 12 2014. május 8.
Május 8. 19 óra
Filharmónia bérlet
NEMZETI FILHARMONIKUS
ZENEKAR
Vezényel: Kocsis Zoltán. Ünnepi hangverseny
Richard Strauss születésének
150. évfordulója tiszteletére. R.
Strauss: Itáliából - szimfonikus fantázia.
Az úrhatnám polgár - szvit. Belépődíj:
2 600 Ft. Szervező: Filharmónia
Magyarország Nonprofit Kft.
Május 9. és 23. 16 óra; 16. és 30.
10.15 óra
KEREKÍTő - mondókás félóra 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
0630/6160-848. Részvételi díj: 700 Ft.
Május 9. 19 óra
CATHERINE GALLAGHER''S
QUEEN OF THE DANCE ÍR
SZTEPP TÁNC SHOW
A jegyek megvásárolhatók: Hevesi
Sándor Művelődési Központ (8800
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.),
Tourinform Iroda (8800 Nagykanizsa,
Csengery út 1-3.), Kanizsa Travel Kft.
- Neckermann (8800 Nagykanizsa, Deák
Ferenc tér 3.), Zalai Hírlap (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.), valamint
az Irishdance.hu weboldalon és a
jegy.hu országos üzlethálózatában.
Május 13-15.
MAGYAR NÉPMűVELőK EGYESÜLETÉNEK
XXXI. ORSZÁGOS
VÁNDORGYűLÉSE
Szervezők: Kanizsai Kulturális Központ,
Zalai Közművelődésért Egyesület,
Magyar Népművelők Egyesület.
Május 16. 10 óra
Az „Én hobbim” sorozat: „BABAVILÁG”
- Bogárné Kovács Magdolna játék
baba és babaruha gyűjtemények bemutatása.
Megnyitja: Némethné Kovács
Edit, tagóvoda-vezető. Közreműködnek
a Központi Rózsa Óvoda Hétszínvirág
tagóvoda gyermekei. Megtekinthető: június
6-ig a földszinti előcsarnokban.
Május 11. 16 óra
"MIT ÉR EGY HANG?" - ARITMUS
KÖNNYűZENEI KÓRUS és vendégei:
Sulyokné Nagy Erzsébet és Sári Gábor jótékonysági
koncertje a Nagyrécse - Bacónakhegyi
Mária-Magdolna Kápolna felújításához.
Akoncert fővédnöke: Dr. Birkner Zoltán
igazgató (Pannon Egyetem, Nagykanizsai
Campus). Belépő és támogatói jegyek a
Medgyaszay Házban, valamint a nagyrécsei
Polgármesteri Hivatalban kaphatók. Belépődíj:
1 500 Ft/fő. Kiemelt támogatói jegyek:
5 000 Ft ártól kaphatók.
Május 17. 13-17 óra
KOZMETIKAI ÉS FODRÁSZ SZAKMAI
BEMUTATÓ VÁSÁRRAL
A belépés díjtalan.
Május 10. 17 óra
I. KISKANIZSAI PÁLINKAMUSTRA
Elnök: Komoróczy Lajos. A pálinkát
május 8-án 12 óráig lehet leadni a Móricz
Zsigmond Művelődési Házban.
Május 14. 9.30 óra
NETEZZ TOVÁBB, NAGYI! -
KLUB (Téma: Windos XP)
Az Újévi Koncertgálán már
hallhatta a közönség az összetételében
és vezetésében megújult
Nagykanizsai Szimfonikus Zenekart
muzsikálni. Örömteli, hogy
a klasszikus zenét játszó kanizsai
szimfonikusok – bár néhány évre
eltűntek a helyi kulturális élet
palettájáról- ismét hallhatóak.
Az, hogy az együttes újra öszszeállt
egyrészt az említett koncerten
történt nagysikerű debütálásnak,
másrészt Balogh Tündének,
a Farkas Ferenc Zene-és
Aranymetszés Alapfokú Művészeti
Iskola csellótanárának köszönhető.
A tanárnőt nem csak a
művészeti iskolából ismerhetjük,
hiszen több mint húsz évig játszott
az Igricekben és nevéhez fűződik
a Cserfő Jazzland nemzetközi
fesztivál felépítése és országos hírűvé
tétele, annak legsikeresebb
korszaka is…
A sokoldalú zenetanár nem kis
feladatot vett a „nyakába” azzal,
amikor vállalta, hogy „feléleszti” a
nagy hagyományokkal bíró szimfonikus
zenekart Nagykanizsán. S
mindezt nem csak azért teszi, mert
úgy hiszi, vannak sokan, akik
örömmel hallgatják a helyi zenészeket,
bár hangjuk nyilván halkabb
és kissé erőtlenebb, mint a
„gasztro-kultúra” híveié.
Amásik, tán még nyomósabb érv
a kihívás elfogadására, a jövő koncertlátogatói
iránt érzett felelősség.
Szeretné, ha a most felnövő generáció
sokkal többször találkozhatna
hangszerek által megszólaltatott zenével,
és így eloszlatható lenne az
a gyermeki fejekben lévő téves
gondolat, hogy a zene az, ami innét-
onnét letölthető dolog, különféle
elektronikus eszközökkel.
A feladat nagyságát mutatja, hogy
a gyermekek viszonylag kis százaléka
részesül csak valamilyen művészetoktatásban,
személyiséget gazdagító
fejlesztésben. A pedagógus szeretné,
hogy azokhoz is eljussanak, akik számos,
rajtuk kívül álló okból nem kerülhetnek
be a csodavilágba, akiket
nem visznek el a szüleik a Farkas Ferenc
Művészeti iskolába vagy
például a VABABABA műhelyeibe.
Az alapfokú oktatás kicsinyke óraszámai
pedig nem képesek betölteni ezt
az űrt a kívül rekedt gyermekeknél.
– A hangsúly természetesen azon
van, hogy egy új és értékes kulturális
pillért akarunk létrehozni a város
zenei életében, együttműködve a
már jól és sikeresen működő többi
formációval. Szeretnénk ismertté és
újra elismertté tenni ezt a nagy múltú
együttest, és méltóak lenni nagyszerű
elődeinkhez, régi tanárainkhoz,
akik már nem lehetnek közöttünk
– bocsátotta előre beszélgetésünk
kezdetén Balogh Tünde.
– Ehhez persze szervezési feladatok
sokasága vár még rám. Most dolgozom
egy alapítvány létrehozásán,
amit Krátky Istvánról, a néhai nagykanizsai
művészetpártoló és zeneértő
polgármesterről szeretnénk elnevezni.
Az ide befolyó önkormányzati és
szponzori támogatásokból, pályázati
pénzekből kívánjuk a későbbiekben
fenntartani és működtetni a zenekart,
valamint egyéb küldetéseinket – tehetséges
fiatalok támogatását, tanárainknak
fellépési lehetőségeinek bővítését,
hangszerállomány javítását és
fejlesztését – is beteljesíteni.
A megfelelő keretek kialakítása
egyelőre a (meg- és újjá) alakulás
időszakát éli, viszont már vannak látható
és persze hallható eredményei is
a muzikális metamorfózisnak.
Április végén, a Református
templomban a nagy érdeklődéssel
kísért koncertet a szimfonikusok
vonós magja, a Fentős Ferenc iskolaigazgatóról
elnevezett kamarazenekar
adta, a koncertmester
Vida Henrietta tanárnő volt.
– Jelenleg közel húszan – képzett
és amatőr zenészek alkotjuk a vonós
bázist-, s a szimfonikus zenekar kiegészül
majd a későbbiekben a Kanizsai
Fúvószenekarban dolgozó kollégákkal
és nyilván egy karmesterrel is.
– Az idő pedig sürget, hiszen –
már most – nem kis „feladatot”
kapott a zenekar…
– A 2015-ös Újévi Koncertgálát
mi szervezzük, ahol más kanizsai
együttesekkel kívánunk majd egy
jó hangulatú, nagyszabású zenei
eseményt létrehozni.
Ám addig még bizonyosan találkozhatunk
késő ősszel a Városi
Vegyeskarral közös hangversenyen,
és talán sikerül elindítani a kicsiknek
szánt bérletes „Kakaó Koncert” sorozatot
is. Arról pedig, hogy van-e
eredménye a munkánknak és a sok
erőfeszítésnek, a jövőben a széles
nyilvánosság is meggyőződhet…
Sz.Zs.
Nagykanizsai Szimfonikusok:
Újjáéledő hagyomány zenei kincseinkben
Fotók: Varga György
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 8.
Horoszkóp
Amikor kicsit ellazulhat, töprengjen el a
kapcsolata gyenge pontjain és figyeljen a
másik igényére is. Ha netán anyagilag
szorult helyzetbe kerül, fogadja el barátai
segítségét, hogy gyorsan talpra álljon.
Ha megtalálja a kellő hangnemet a környezetével,
gyorsabban meg tud birkózni
a teendőivel, hiszen számíthat a segítségükre.
Pozitív kisugárzásával nyugalmat
ébreszthet másokban is.
Ahétvégét lehetőleg pihenéssel, kikapcsolódással
töltse el és ne a teendőire gondoljon.
A bolygók érzékenységet válthatnak ki önből
is, és ezt jó, hogyha tudja. Öltözzön színes
holmikba, és fütyüljön az egészre.
Ha netán nézeteltérése adódott a közelmúltban
a legközelebbi barátaival, itt az ideje,
hogy tisztázzák a félreértéseket. Hallgassa
végig őket türelmesen, és egy csokor mulatós
nótával tegyenek pontot a dolog végére.
Ha arra vágyakozik, hogy nyugalom szállja
meg otthonát, tennie is kell érte valamit. Ne
meneküljön el a nehézségek elől, de a kívánságait
rangsorolnia kell. Költekezzen elővigyázatosan,
és akkor jut is, marad is.
Lepje meg időnként apró ajándékokkal a
családját. Akkor is kedveskedjen nekik,
és kényeztesse őket, ha nincs semmilyen
ünnep. Ha ezt szokásává teszi, ön is nagy
meglepetésekre számíthat.
Mostanában szinte hajszolja a sikereket és
habzsolja az élvezeteket. Ha ez így megy tovább,
nem fogja észrevenni, milyen kitartóan
közeledik önhöz valaki. A bolygóktól aktivitást
kap, de ennek ellenére legyen merészebb.
Ha elhatároz valamit, lehetőleg ne szegje
meg. Ne mondjon le egy kellemesnek ígérkező
kirándulásról csupán azért, mert kiadással
jár. A bolygók hatására célszerű érzékiségét
kiemelő holmikkal kiegészíteni a ruhatárát.
Találja meg az egyensúlyt a kapcsolataiban.
Ne engedje meg, hogy kihasználják,
de ön se legyen szűkmarkú az ismerőseivel
szemben. Jó tulajdonságainak kiemelésével
tegye magát ellenállhatatlanná.
Akörnyezetében élők hangulata romantikázásra
inspirálja, melyhez kiváló lehetőséget
nyújtanak a csillagos májusi esték.
A kitűzött feladatai miatt ne fájjon a
feje, az elintéznivalók megvárják.
Igyekszik érzelmi alapon eldönteni otthon
a legfontosabb kérdéseket, de ennek ellenére
mégsem jár teljes sikerrel. Mindenesetre
szakítson több időt a párjára, mert ketten
könnyebben legyőzik az akadályokat.
Az új ismerősök új szint hoznak az életébe.
Nekik köszönhetően kiszélesedik az
érdeklődési köre és olyan témák, tevékenységek
is foglalkoztatják majd, amilyenek
eddig eszébe sem jutottak.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Mérnök-üzletkötő felsőfokú megegyezés szerint
Raktári műszakvezető középfokú megegyezés szerint
Műszakvezető szakirányú megegyezés szerint
Minőségbiztosítási munkatárs szakirányú megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Adminisztrátor szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Csomagoló 8 általános megegyezés szerint
Konyhalány 8 általános megegyezés szerint
Kézi összeszerelő 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS INGATLAN TÁRS
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es
közművesített építési telek 30 m2-
es bontandó, vagy teljes felújításra
szoruló kis házzal a Pápai u.
22/a. szám alatt. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0620-388-4056
(7633K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620-510-2723 (7643K)
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Balaskó István, telefon:
0630-597-1530 (7632K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb.,
valamint összegyűjtött reklám újságjait
elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7642K)
Termő citromfák (kb. 1 méteresek)
olcsón eladók. Érd.: 0630-722-
8375 (7641K)
57 éves, művészetekkel foglalkozó
fiatalember keresi társát intelligens
falusi hölgy személyében. Leveleket
a szerkesztőségbe kérek, jelige:
„Költözz hozzám”. Tel.: 0620-809-
7797 (7644K)
14 Kanizsa – Sport/Apró 2014. május 8.
2014.05.13. (kedd) 13:00 – 17:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2014.05.17. (szombat) 10:00 12:00 Zalaszabar
Véradás - Vöröskereszt
Huszár Martin (képünkön), a
Kaposvári Sportiskola és a
Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen
Kanizsa kettős igazolású
versenyzője legutóbb a nemzetközi
Budapest Kupa cselgáncs
versenyén indult. A magyarok
mellett azeri, cseh, horvát, lengyel,
litván, moldáv, szerb és
szlovák egyesületek is indították
dzsúdósaikat.
Az ifjúsági korosztály 73 kg-os
súlycsoportjában, ahol Martin is
indult, harminckilencen mérlegeltek.
Huszár Martin az első mérkőzését
ippon értékű térdelő válldobással
nyerte, majd a másodikat
egy sangaku földharctechnikával
nyerte. Ugyanezt a technikát harmadik
párharcában egy fejen átdobást
követően megismételte, majd
a negyediket egy térdelő válldobással
nyerte. Az ötödik, döntőbe
jutásért vívott mérkőzésén Martin
taktikus dzsúdójának köszönhetően
ellenfelét megintették, s ezzel a
döntőbe is jutott. A fináléban az
országos bajnokkal került szembe,
akin először egy yuko értékű dobást
ért el, majd egy kaszáló csípődobással
megnyerte a küzdelmet
és az aranyérmet.
A klub részéről Mihovics Szabina
így értékelt: „Martin egész nap
érett cselgáncsozást mutatott be. A
legnépesebb mezőnyben kétséget
kizáróan menetelt a dobogó legfelső
fokáig. Az eredményes felkészülés
köszönhető edzőinek, Böröcz
Zsoltnak és Kéki Mártonnak.
A sportoló következő megmérettetése
május 11-én a csehországi
Teplicében megrendezendő Európa
Kupa lesz.”
P.L.
A fővárosi torna győztese
Dunakilitin rendezték meg az országúti
kerékpáros diákolimpia országos
döntőjét és a sportág legnagyobb
diáksport eseményeként számon
tartott megmérettetésen évtizede
nem szerepelt kanizsai kerekező.
Most viszont öt kanizsai diák
mutathatta meg tudását – két versenyszámban
is. Az első napi
időfutamversenyen percenként indultak
egyesével a versenyzők, vagyis
ellenfelük tulajdonképpen az
óra volt. A II. korcsoportban
(2003-2004-es születésűek) a nem
igazoltak kategóriájában 5 km volt
a táv és ezen a Rozgonyi iskola diákjai
közül Varga Laura bronzérmes,
Vörös Vanda Boglárka pedig
5. helyezést ért el. A fiúk között
Vörös Marcell 8. lett, miként a III.
korcsoportban (2001-2002) Varga
Nóra is. A legnagyobb sikert a
nagykanizsai Batthyány Gimnázium
kerekese, Vastagh Marcell
(edzője Jankovics Ferenc) érte el,
aki nagy fölénnyel utasította maga
mögé ellenfeleit a IV. korcsoportosok
(1999-2000) 10 km-es távján,
megnyerve korcsoportja diákolimpia
küzdelmeit.
A második napi mezőnyversenyen
már csak a rozgonyisok álltak
rajthoz, s majdnem teljesen
megismételték első napi helyezéseiket,
csak Vörös Vanda csúszott
vissza a 6. helyre. A két nap eredményei
alapján kihirdetett egyéni
összetettel együtt végül Varga Laura
(edzője Jeszenői Csaba) három
bronzéremmel térhetett haza.
Az eredmény ismeretében nyugodtan
fogalmazhatunk úgy, a kanizsaiak
a lehető legjobbkor tértek
vissza a kerékpárosok diákolimpiai
porondjára. Az elért helyezések
legalábbis erről tanúskodnak.
P.L.
Első helyig kerekezett Dunakilitin
Győrben rendezték az V. korcsoportos
Kosárlabda Diákolimpia Országos
Döntőt, melyen a Dr. Mező
Ferenc-Thúry György Gimnázium
és Szakképző Iskola leány csapata is
részt vett. A csoportmeccsek keretében
a soproni Berzsenyi Gimnázium,
a budapesti Veres Pálné Gimnázium
és a miskolci Fáy András
Szakközépiskola csapataival mérkőztek
és négyesükben a harmadik
helyet szerezték meg. A helyosztók
alkalmával ezzel az 5. helyért játszhattak
a kecskeméti Bolyai Gimnáziummal
és mivel azon kikaptak,
a hatodik helyen végeztek. A csapat
állandó tagjai közül jó néhányan hiányoztak
– összesen nyolcan harcolták
ki a Farkas József testnevelő tanáruk
szerint is remek eredményt.
ők a következők voltak: Nagy Dóra,
Bernáth Réka, Bársony Réka,
Pál Fanni, Székely Bernadett, Buti
Nikolett, Tóth Alexandra és Dávidkó
Szandra.
Hiányzókkal
hatodikok
Kanizsa 2014. május 8. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsai Izzó SE (7.) –
HSC Hőgyész (10.) 36-27 (17-11)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 20. forduló.
Nagykanizsa, 150 néző. Vezette:
Kóbor, Tasnádi.
Izzó SE: Tóth Á. - Füle 5/1, Kiss
G. 8/2, Zsigmond 7, Tompek, Békési
5, Senger 2. Csere: Dencs Balázs
(kapus), Csató 7, Musits N. 1,
Nagy B. 1, Beck, Korcsmáros B.,
Marton. Edző: dr. Woth Péter.
Ezúttal a legerősebb keret állt a
hazai edző, Woth Péter rendelkezésére:
a csurgói játékosok mellett
a pénteki edzésen már részt vett
Csató Dávid és Musits Norbert is,
így az elfogadható eredmény kizárólag
a győzelem volt. A bajnokságban
összesen a kilencedik hazai
mérkőzésén bizonyult ezzel jobbnak
aktuális ellenfelénél.
Az első húsz percben a hazaiak
könnyelműen játszottak (8-8), eladott
labdák, kihagyott büntető, vagy
éppen kapott gól után azonnal az ellenfélhez
kerülő kezdődobás jellemezték
ezt az időszakot. Az időkérés,
cserék után a vendéglátók ötgólos
előnyre tettek szert (23. p.: 13-8).
A második játékrészben fokozatosan
nőtt az Izzó előnye (40. p.:
23-13; 45. p.: 29-18). A hajrában,
tizenkét gólos előny birtokában
Woth Péter edzőtől játéklehetőséget
kaptak a juniorok is. A találkozó
végén ismét vastaps köszöntötte
az – kilencedik hazai sikerét
jegyző – Izzó SE gárdáját.
Dr. Woth Péter: „A kezdeti, kissé
könnyelmű hozzáállás után hoztuk
a kötelező győzelmet.”
S ha már a klub háza táján nem kicsi
presztízst csináltak a hazai pálya
„veretlenségéből”, érdemes utánanézni,
még mely ellenfelekkel mérkőzik itthon
az Izzo SE. Nos, a 21. forduló keretében
május 10-én az listavezető atádi Rinyamenti
KC érkezik, míg a 22. (utolsó)
körben a kiskunhalasi UKSC lesz a délzalaiak
ellenlábasa...
P.L.
Kanizsai Vadmacskák SE (13.)
– Szegedi Kosárlabda Egylet
(12.) 63-64 (13-17, 21-20, 15-16,
14-11)
Női amatőr NB kosárlabda-mérkőzés,
rájátszás a 9-16. helyért, 6.
forduló. Nagykanizsa, 50 néző.
Vezette: Bálind, Koncsek.
Kanizsa: Fekete (17/12), Kardos
(10), Hegyi (1), Jurkó (18), Oros
(15/3). Csere: Karancz, Horváth E.
(2). Edző: Gábor Erzsébet.
Nem kezdték jól a mérkőzést a
hazaiak, védekezési hibáikból adódóan
a vendégek öt ponttal elléptek,
amit a negyed végére csak
csökkenteni sikerült. Amásodik 10
percben továbbra is könnyű kosarakat
szereztek a szegediek, de Fekete
Csilla és Oros Laura pontjaival
a Kanizsa fel tudott zárkózni
négy pontra.
Nagyszünet után javult a védekezésük
is, támadásaikat pontosan
fejezték be Gábor Erzsébet tanítványai
és a meccs 27. percére kiegyenlítettek.
Azáró felvonásban a
vezetést is sikerült átvenniük,
majd onnan felváltva estek a kosarak.
A 39. percben Oros dobott sikeres
hármasával kettővel ment a
KVSE, de a találkozó utolsó másodperceiben
a Szegedi KE egy
pontos dobással a maga javára fordította
a meccset.
MAFC Budapest (10.) – Kanizsai
Vadmacskák SE (13.) 85-63
(23-17, 24-15, 21-12, 17-19)
Amatőr női NB kosárlabda-mérkőzés,
rájátszás a 9-16. helyért, 7.
forduló. Budapest, 100 néző. Vezette:
Dernei, Goda.
Kanizsa: Fekete (20/3), Kardos
(9), Hegyi (9/9), Oros (5/3),
Bernáth (4). Csere: Nagy D. (9),
Horváth E. (1), Herman (5/3),
Karancz (1), Gutai. Edző: Gábor
Erzsébet.
Jól kezdett – többek között Oros
Laura hármasával – a KVSE, a negyed
közepétől azonban dobásaik
pontatlanokká váltak és az egyetemi
csapat hét ponttal ellépett. A10.
percében Fekete Csilla és Hegyi
Vivien hárompontosai csupán
csökkentették hátrányukat. A 16.
percig felváltva estek a kosarak, de
idővel a hazaiak terület védekezése
ellen a kanizsai dobások rendre
célt tévesztettek, így nőtt a különbség
két csapat között.
Nagyszünet után továbbra is ritmustalanul
támadtak a vendégek, a
MAFC fokozatosan húzott el és a
befejező negyedben Kardos Réka,
valamint Fekete pontjai csak kozmetikázták
az eredményt.
Gábor Erzsébet: „A találkozó
folyamán ritmustalanul támadtunk
a vendéglátók területvédekezése
ellen.”
Kanizsai Vadmacskák SE (13.)
– Aluinvent DVTK-Miskolc II
(12.) 69-71 (15-22, 17-13, 22-11,
15-25)
Amatőr női NB kosárlabda-mérkőzés,
rájátszás a 9-16. helyért, 8.
forduló. Nagykanizsa, 50 néző.
Vezette: Horváth A., Szalai Zs.
Kanizsa: Fekete (18/6), Kardos
(7), Hegyi (15/6), Oros (3/3),
Bernáth. Csere: Nagy D. (16/3),
Herman (10), Horváth E.,
Karancz. Edző: Gábor Erzsébet.
Utolsó idénybeli hazai mérkőzést
vívta a Kanizsai Vadmacskák
SE együttese, melynek keretében a
DVTK II volt az ellenfele.
Rosszul kezdték a meccset a
vendéglátók, a 4. percben már hét
ponttal vezettek a miskolciak. A
második felvonásban is pontatlanul
kezdtek a kanizsaiak, hibáikat
kihasználva az ellenfél előnye tíz
pont fölé hízott. Onnan javult fel
aztán a KVSE védekezése, támadásaikat
pedig pontosan fejezték
be – Hegyi Vivien és Fekete Csilla
kosaraival feljöttek hat pontra.
Nagyszünet után is folytatták a
hazaiak a koncentrált játékot, jól
védekeztek és pontosan dobtak,
így egy 13-0-as részeredményt
produkálva már 12 ponttal is vezettek.
A záró negyed 5. percéig
Nagy Dóra és Hegyi pontjai a
megszerzett előny tartását jelentették,
aztán viszont a védekezésben
elkövetett hibákat a DVTK II könyörtelenül
kihasználta és négy sikeres
hármasával az vezetést is
visszavette. Az izgalmas végjátékban
Fekete és Herman Aliz sikeres
büntetői az egyenlítést jelentették,
majd a végső másodpercekben
volt lehetősége a találkozó megnyerésére
is a hazaiaknak, végül
azonban ez a vendégeknek sikerült.
Gábor Erzsébet:„Fokozatosan
javultunk fel a játék minden elemében
és újabb mérkőzést veszítettünk
el minimális különbséggel
a végjátékban.”
P.L.
Lendületet vesztettek a végére
őrzik hazai veretlenségüket
Tolnán, az ottani Duna-holtágon
rendezték a kajak-kenusok
egyik évadnyitó kupáját, melyen
a 16 egyesület között a Kanizsa
Kajak-Kenu Klub is indította fiatal
versenyzőit. A versenyt szakadó
esőben, viharos szél kíséretében,
kilenc fokos hőmérséklet
mellett rendezték. Ezen körülmények
között való versenyzés,
önmagában tiszteletet parancsoló,
főképp, hogy 10-14 éves gyerekekről
van szó – tudtuk meg a
beszámolókból.
A kanizsaiak jobb eredményei.
MK2 gyermek I. korcsoport, 4000
m (10-11 évesek), fiúk: 4. Soós
Bence-Kassa Kovács Kolos. MK1
gyermek II. kcs., 4000 m (12 évesek),
fiúk: 2. Süle Tamás..., 18.
Császár Péter. K1 serdülő V-VI.
kcs., 4000 m (14-15 évesek), fiúk:
18. Süle Gergő. MK1 gyermek I.
kcs., 4000 m (10-11 év), lányok: 4.
Kálovics Adél, 5. Varga Lili. K1
felnőtt 4000 m, férfiak: 3. Varga
Gábor (edző). K1 kölyök III. kcs.,
4000 m (13 évesek): 4. Varga Viktória
Dalma. MK1 gyermek I. kcs.
4000 m (10-11 évesek), fiúk: 2.
Kurucz Levente..., 6. Németh Dávid.
MK1 gyermek III. kcs., 4000
m (13 évesek), fiúk: 10. Várnagy
Bálint..., 16. Németh Ágoston. K1
Ifjúsági VII-VIII. kcs., 4000 m
(17-18 évesek), fiúk: 8. Vért Levente...,
11. Simon Csaba. MK2
gyermek I. kcs. 4000 m (10-11
évesek), lányok: 3. Riczu Nóra-
Gyergyák Róza. K2 gyermek IIIIV.
kcs., 4000 m (13-14 évesek),
lányok: 4. Ács Gabriella-Gerencsér
Adrienn. A versenyzők 10-15
éves korig Sári Nándor mesteredző
tanítványai, az ifjúságiak
edzője Varga Gábor.
***
Hétfőn éves közgyűlését tartotta
a Kanizsa Kajak-Kenu Klub egyesülete,
melyen gyakorlatilag – illetve
az előzetesen tervezettek
szerint is – két fő téma volt. Az
egyik az éves beszámoló prezentálása,
a másik pont pedig, hogy elnöki
tisztségéből távozott Varga
Péter.
Helyére a közgyűlés egyhangú
szavazással Sári Nándor mesteredzőt
választotta, aki a jövőben
természetesen a fiatal kajakosok
melletti munkát is folytatja.
P.L.
Nyitották
az idényüket
Kanizsa 16 – Hirdetés 2014. május 8.
START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)
Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu
SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés
Május 28-án 16:00 óra (H-Sz-P: 16.00-20.00),
Május 31-én 08:00 (Szo-V: 08:00-12:00)
vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettőt együtt!
GKI fuvarozó,
autóbuszvezető
ADR tanfolyam
Jelentkezési határidő:
június 4. (szerda) 12.00 óra
Vizsga: június 14. (szombat) 9.00 óra
SZIMULÁTOROS OKTATÁS SZEMÉLYGÉPKOCSIN
Dioptriás napszemüveg lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2014. május 1-31-ig érvényes.
XXVI. évfolyam 18. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2014. május 15. Kanizsa
Kövesse híreinket
honlapunkon és a
Facebookon is.
www.kanizsaujsag.hu
A VI. Sárkányhajó Bajnokság
és Magyar Sárkányhajó Bajnokság
2014 második fordulóját május
30-31. között rendezik meg.
A kétnapos program részleteit
Sári Nándor, a Kanizsa Kajak-
Kenu Klub elnöke, Varga Péter,
a klub szakmai koordinátora,
Kurucz Attila, a klub gazdasági
vezetője és dr. Koncz Zsolt, a Kanizsa
Turizmusáért Egyesület elnökségi
tagja ismertette.
A bajnokság a kajak-kenu klub,
a Kanizsa Turizmusáért Egyesület,
az önkormányzat és a Magyar Kajak
– Kenu Szövetség szervezésében
valósul meg, a helyszín pedig
a Csónakázó-tó lesz.
Ahogy Varga Péter elmondta,
május 30-án az iskolás csapatok
mérkőznek meg egymással, akiknek
három hét áll rendelkezésükre,
hogy a testnevelés órák keretében
felkészüljenek. A csapatok három
korosztályban (5-6., 7-8., középiskolás)
mérik össze tudásukat 200
méteren. Május 31-én a megnyitót
követően kerül sor a friss sárkányok,
a premier és nyílt kategória
futamaira. A futamok 200 és 2000
méteres távon kerülnek megrendezésre.
Az első kategóriába azok jelentkezését
várják, akik nem rendelkeznek
kajak-kenu verseny engedéllyel
a Magyar Kajak-Kenu
Szövetségnél (MKKSZ). A nevezhető
csapat legénysége 20 fő
(plusz 4 tartalékos), melyhez 1 dobos
és 1 kormányos tartozik.
A premier kategóriába a
MKKSZ-nél versenyengedéllyel
rendelkezők tartoznak. A verseny
pontrendszer szerint zajlik és hét
állomásból áll. A csapatok három
divízióban mérik össze erejüket.
Nagykanizsát három klub képviseli
a premier kategóriában. A Nagykanizsai
Vízisárkányok SE és a
Padló Sárkányok SE a divízió Iben,
míg a Kanizsa Sárkányhajó
SE a II-ben versenyez. A harmadik
kategória két alkategóriára (férfi
és nő) oszlik, akik 200 méteren indulhatnak.
A futamot idén is vízparti programok
kísérik, melyeket dr. Koncz
Zsolt részletezett. Az érdeklődőket
színpadi, könnyűzenei, táncos
programokkal, továbbá kutyabemutatóval,
íjászattal és vásározókkal
várják.
Acsapatok május 26-ig adhatják
le jelentkezésüket személyesen a
Tourinform Irodában.
(Nevezési lap az újság 4. oldalán
található.)
V.M.
Sárkányhajó bajnokság a Csónakázó-tónál
Az országos bajnokság második futamára kerül sor a hónap végén
LEJÁR A HATÁRIDő! – A nevezési lap megtalálható a 9. olalon.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2 2014. május 15.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Kanizsa – Főhajtás
A Magyar Holokauszt Emlékév
megemlékezéseihez kapcsolódó
programsorozat részeként
városunk önkormányzata és a
Thúry György Múzeum Pauk
Anna (1910-2000) emlékkoncertet
szervezett a nagykanizsai zenepedagógus,
a zeneakadémia
egykori ének- és zongora szakos
növendéke tiszteletére.
A Medgyaszay Házban rendezett
ünnepségen közreműködött Csavlek
Etelka, Liszt-díjas és Érdemes
Művész énekművész, Csák József,
a Magyar Állami Operaház magánénekese,
Dobra János, Liszt-díjas
és Érdemes Művész karnagy, a
Tomkins Énekegyüttes vezetője,
Fekete László énekművész, a budapesti
Dohány utcai Zsinagóga főkántora,
Fellegi Ádám, Liszt-díjas
zongoraművész, Horváth Mária
énekművész, Malina János zenetudós,
zeneesztéta, Pánics Lilla színművész
és Salgó Tamás, a Magyar
Állami Operaház korrepetitora.
Pauk Anna (Galló Józsefné)
1922-től tanult zongorázni, zenei tanulmányait
az 1926-ban megnyílt
Városi Zeneiskolában folytatta. Azt
követően 1933-ig a budapesti Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskolán tanult,
ahol zongora és énektanári diplomát
szerzett, majd nagybőgő szakon
is levizsgázott. Amásodik világháború
kitöréséig nagybőgősként és
énekesként rendszeresen szerepelt
külföldön. Szerződései lejártával
visszatért Nagykanizsára, ahol több
iskolában is oktatott. 1944-ben deportálták,
megjárta Auschwitz,
Birkenau, Sömmerda, Gelsenkirchen
táborait. Még a koncentrációs
táborban is képes volt a zene erejével
vigaszt nyújtani sorstársainak.
Az általa vezetett gyermekkórus adta
elő Theresienstadtban – a szülővárosából,
Nagykanizsáról elhurcolt
gyerekek részvételével – Hans Krása
Brundibár című gyermekoperáját.
1945 júniusában tért vissza Nagykanizsára,
majd 1948-tól haláláig Budapesten
élt. 1950-1956 között énekes,
később korrepetitor volt a Magyar
Rádió énekkaránál. Rövid ideig
az Állami Könyvterjesztő Vállalatnál
dolgozott, 1958-1973 között a
Weiner Leó Zeneiskola tanáraként
tevékenykedett, 1973-tól 1977-ig a
Vándor Kórus hangképző tanáraként
működött. 1981-től a Tomkins
Énekegyüttessel dolgozott, és zongorakísérőként
Európa számos országában
fellépett. Úgy kísérte zongorával
énekeseit, ahogy a legjobbak
közül is csak kevesen. Énektanári
működése során világhírű énekeseket
nevelt ki. Énektanári munkáját
1976-ban Kiváló Pedagógus
kitüntetéssel ismerték el. Élettörténetét
A 12539-es fogoly címmel írta
meg.
– Ma este azért jöttünk össze,
hogy emlékezzünk a város egyik
nagy szülöttjére, Pauk Annára, aki
14 évvel ezelőtt, 2010. május 5-én
távozott közülünk – e szavakkal
szólt a múzeumbarátokhoz és a zene
iránt érdeklődő kanizsai közönséghez
Malina János zenetörténész.
Emlékére először Fekete László
énekelte el a 130. zsoltárt, majd
egy emlékező imát. Ezt követően
Pánics Lilla olvasott fel Pauk Anna
Leltár című sajátos hangvételű
költeményéből. Az emlékezést az
egykori tanítványokkal, Csavlek
Etelkával és Csák Józseffel folytatta
a történész, zenetudós, akik a
szeretett tanárnőjükhöz kötődő
kapcsolatuk felelevenítése mellett
egy-egy szép dalt, operarészletet is
hoztak magukkal a közönség megörvendeztetésére.
Mozart C-moll fantáziáját,
majd később Mozart C-moll zongoraszonátájának
záró tételét Fellegi
Ádám adta elő. A zongoraművész
elöljáróban megjegyezte,
el kell emelnünk ezt a megemlékezést
a konkrét személytől, Pauk
Anni nénitől, a történelmi helyzetektől
és általános szférába kell
emelni. Vagyis az életről és a halálról
kell gondolkodni. Erre nagyon
alkalmas Mozart fantáziája,
melyben az élet nagy kérdéseit teszi
fel a zeneszerző. Felveti azt a
kérdést, hogy mi az élet értelme.
Ugyanez a dilemma visszatér a
fantázia végén, de a válasz nincs
megadva. Az élet értelme önmaga.
A hosszú vándorlás, szerelmeken,
drámákon, imádságokon és
végzeten keresztül, mint ahogy ez
Pauk Anni néninek is a sorsa volt,
és mindannyiunk sorsa. A C-moll
szonáta utolsó tétele a halállal
szembe nézést tükrözi. Azt mutatják,
hogy a halandó ember föllázad
a halál ellen, aztán belenyugszik.
És ezt csodálatos művészi
harmóniában oldja meg Mozart,
különösebb hűhó nélkül, mert
klasszikus – magyarázta a tőle
megszokott közvetlenséggel a
zongoraművész.
A Medgyaszay Házban rendezett
emlékesttel méltó módon
adóztak a tanítványok és a hallgatóság
a városunktól nemcsak kilométerekben
mérhető távolságokba
eljutott szülöttjének.
B.E.
Emlékkoncert Pauk Anna tiszteletére
Az Alsótemplomban tartott
gyászmisét követően, 12 órakor
búcsúztatták el katolikus szertartás
szerint Takács Jánost, városunk
díszpolgárát a városi temetőben.
Ravatalánál a városvezetés nevében
Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő vett végső
búcsút a város megbecsült polgárától,
egy közösség kiemelkedő egyéniségétől,
egy embertől, akit nem a
kor, nem az évei száma, hanem embersége,
hűsége, szemlélete és tapasztalata
tett igaz példaképpé.
A barátok, az osztály- és iskolatársak
nevében prof. Dr. Perjés
Ottó és Dr. Dénes Ferenc búcsúzott
el a piarista konfrátertől. Az
elhunytat Kodály Zoltán Esti dalának
hangjai kíséretében helyezték
örök nyugalomba. A dallal egykori
kórustagjától köszönt el a Felsőtemplom
Szent Imre kórusa.
Búcsút vettünk
Takács Jánostól,
városunk
díszpolgárától
Idén éppen ötven esztendeje,
hogy a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
megnyitotta kapuit a tanulóifjúság
előtt. Az intézmény a
maga félszáz évével ugyan a város
legfiatalabb középiskolájának
számít, ám mégis meghatározó,
illetve stabil pontja – immár
régóta – Nagykanizsa és a
térség oktatási rendszerének.
Ennek miértjét persze több dologgal
is lehetne magyarázni, ám
minden bizonnyal leginkább azt
a humánus, gyerekbarát közeget
kellene kiemelni, ami belengi az
iskola mindennapjait. S amelynek
jóvoltából valóban ki tudják
hozni – szinte mindegyik tanulóból
– a maximumot: a tudomány,
a sport, a kultúra területén
egyaránt. De ami talán még
ennél fontosabb: az összes diákot
a nagybetűs életre nevelik.
Hogyan? Minderről Szermek
Zoltánnal beszélgettünk, aki az
iskolát – két ciklusban összevetve
– immár 15 éve vezeti.
Az intézmény első emberével –
az öt évtizedes jubileum okán –
elöljáróban kissé a múltba visszakanyarodva
kezdtünk „nosztalgiázni”
az iskola történetéről. Éppen
azért, hogy megértsük, sőt „levezessük”,
minek köszönhetően tudott
orvosokat, tudósokat, sportolókat,
politikusokat, vagy (ami
szintén elismerésre méltó) főállású
családanyákat és édesapákat kinevelni
a „Mező Gimi”.
– Iskolánkban már 1964 óta folyik
oktatás, 1965-től pedig érettségi
vizsgáztatás is zajlik, ám ekkor
még II-es számú Gimnáziumnak
hívták. Csak később, 1967-
ben vette fel Dr. Mező Ferenc nevét.
Hogy miért éppen a sokoldalú
pedagógus, nyelvzseni, sportember
és íróról nevezték el intézményünket?
Én mindezt egy hétköznapi
– talán nem is „hivatalos”
– magyarázattal támasztanám alá.
Vélhetően azért, mert mi is –
csakúgy, mint előd oktatói-vezetői
gárdánk – igyekszünk minél
többféle tudomány- és sportággal
megismertetni a gyermekeket –
Dr. Mező Ferenc szellemének,
munkásságának megfelelően. Ez
természetesen azokra az időkre is
igaz (lehet), amikor a gimnáziumi
és az ipari, szakközépiskolai oktatás
egy keretben történt. Egészen
1971-ig, ugyanis egy évvel később
már a gyors-és gépíró képzést
iskolánk vette át a Landler
Gimnáziumtól – tért át Szermek
Zoltán az iskola szerkezeti modelljének,
fejlődéstörténetének ismertetésére.
– Ebből az említett szakból fejlődött
ki a közgazdasági képzés,
ami iskolánk egyik védjegyévé
vált. Bár – sajnos – egészen csak
2014-ig nevelünk ki ilyen szakon
gazdasági szakembereket, mert a
profiltisztítás/új oktatási koncepció
miatt nem lesz székhelyintézményünkben
szakközépiskolai
képzés. A három párhuzamos osztállyal
folyó gimnáziumi oktatásra
állunk át – várhatóan.
Persze, nem ezek az egyedüli
változások, nóvumok, ami az iskola
ötven éve alatt történtek.
Megszűntek „régi” szakok anno,
vagy bejöttek újak, hol pedig
szűknek bizonyult a „Mező alma
mater”, mert annyi gyerek járt
oda. Most sem kevés, hiszen 22
osztály működik az intézményben.
Aztán kiemelhetnénk – mert
szintén jelentős mérföldkő – az
intézmények 2011-es összevonását,
amikor is (az akkori) Thúry
György Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskolával
„házasították” a Dr. Mező Ferenc
Gimnáziumot. Ekkortól működik
Dr. Mező Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskolaként.
E változás az iskola „mindennapjait”
ugyan nem befolyásolta,
bár azért a pedagógusoknak,
valamint az iskola többi dolgozójának
hozott „némi” többletmunkát.
Hiszen közel 1400 gyerek
jár az összevont intézménybe.
S ha már itt tartunk: a jelen (mezős)
diákjai mások, mint az elmúlt
időkben kinevelődött generáció.
Szermek Zoltán mindezt a magasabb
életszínvonallal és a fiatalok
érettségének kitolódásával magyarázza.
– Ez tény, ugyanakkor a gyerekek
is tanítanak bennünket, méghozzá
sokféle formában. Az pedig
már a pedagógus dolga kell legyen,
hogy meg tudja szólítani
őket. Mindig is nagynevű, jeles tanáregyéniségek
okítottak, neveltek
intézményünkben és jelenleg is kiváló
pedagógusaink vannak. Így a
közös nyelv kialakítása a fiatalokkal
– azt hiszem – nem megy roszszul…
Ez persze „ezer” formában
is történhet: akár oktatási időn túl
is, bárminemű segítségtől elkezdve
a közös programokig.
Amikből – tekintve az iskola ötvenedik
születésnapját – az idei tanévben
nem lesz hiány. A jubileumi
rendezvénysorozatot ugyanis különböző
házi versenyek, szellemi és
sport megmérettetések színesítik.
Kiállítást szerveznek, évkönyv kiadását
tervezik, ahogy egy jubileumi
gála „tető alá hozatalát” is.
– Tehát nem lesz „eseménytelen”
a tanév utolsó néhány hete sem. Bár
nemcsak erre az időre, a jövőre nézvést
is van jó néhány terv „talonban”
a Dr. Mező Gimnáziummal
kapcsolatban – fűzte hozzá a fentiekhez
az intézményvezető.
– Méghozzá alkalmazkodni a
megváltozott környezethez, valamint
– ha „három soros” gimnáziummá
válunk, mindent megtegyünk
azért, hogy tehetséggondozó
iskola legyünk. Természetesen
nem amolyan „versenyistállóként”
funkcionálva. Az elkövetkezendő
időszakban nagyobb
hangsúlyt szeretnénk fektetni az
innovativitásra, pontosabban
többet szeretnénk pályázni – bár
ebben azért most sem vagyunk
lemaradva. Tehát nagyon úgy tűnik,
az elkövetkezendő évek is
bőven állítanak elénk kihívásokat
és megoldandó feladatokat.
De mi e közben is elsősorban arra
törekszünk, hogy olyan gyermekeket
neveljünk, akik stabilan
megállják helyüket: az életben
is…
Szabó Zsófia
Kanizsa – 50 év 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 15.
Ha a falak mesélni tudnának...
Fotó: Szabó Zsófia
Az elmúlt években Nagykanizsa
már többször elnyerte az
„Idősbarát Önkormányzat” címet.
Idén újra pályázik a városvezetés
a pénzjutalommal járó
díjra – többek között erről is
döntöttek a legutóbbi soros ülésen.
Az emberi erőforrások minisztere
és a belügyminiszter – egy rendeletben
foglaltak alapján – közös pályázatot
hirdettek az önkormányzatok
számára az említett díj elnyerésére.
Azon célkitűzéssel, hogy a kitüntetés
hozzájáruljon a helyi szintű, aktív
időspolitika megerősítéséhez, ismerje
el az önkormányzatok idősekért
vállalt felelősségét, és az értük
végzett tevékenységek eredményét.
Ezeken felül még – többek között –
az is az elvárások közt szerepel,
hogy az időseket vonja be a (pályázó)
önkormányzat lakóhelyük eseményeinek
megformálásába.
Adíj adományozásával a miniszterek
szándéka az, hogy elismerjék
ezen eredményeket, és felhívják a
figyelmet arra, helyi szinten az önkormányzatok
tehetnek legtöbbet
az információáramlás illetve a párbeszéd
kialakítása révén az időspolitika
érvényesüléséért, valamint a
közösségek fejlődéséért. A díjat
azok az önkormányzatok nyerhetik
el, akik az előterjesztésben is olvasható
„előírásoknak” megfelelnek.
Azaz – sok más mellett – például
foglalkoztatási lehetőségek megteremtésével
is ösztönzik, elősegítik
az idősek meglévő képességeinek
megőrzését, tudásuk, tapasztalataik
hasznosulását.
A legjobbnak ítélt pályaművek
benyújtója – az egy millió forint
jutalom mellett – „Idősbarát Önkormányzat
Díjat” is elnyeri az
idei esztendőre.
A közgyűlésen elfogadták az
önkormányzat által működtetett
köznevelési intézmények átszervezésének
véleményezésére vonatkozó
javaslatot.
A fenntartó, a köznevelési intézmények
átszervezését megelőzően
köteles beszerezni a működtető
önkormányzat véleményét. Ezen
szabályzás alapján a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
Nagykanizsai Tankerülete április
9-én kelt levelében kérte az önkormányzat
működtetésében lévő
köznevelési intézmények átszervezésének
véleményezését. Az átszervezés
strukturális kérdéseket
nem érint egy intézmény esetében
sem, csak az elmúlt időszak törvényi
változásainak átszervezését
végezték el az alapító okiratok vonatkozásában,
illetve az alapfeladatok
pontosítása és aktualizálása
történt meg a fenntartó részéről.
A közgyűlésen elfogadták az
EGT Finanszírozási Mechanizmus
Kulturális és természeti
örökség megőrzése és megújítása
– Városi épített örökség
megőrzése elnevezésű pályázat
benyújtására vonatkozó
javaslatot a Thúry György
Múzeum épületének felújítására.
A felhívás célja, a városi életforma
színtereként szolgáló leromlott
állapotú országos műemléki
védelem alatt álló épített kulturális
örökségi értékek és kapcsolódó
táji környezetük hiteles
és fenntartható megújítása, kulturális
funkcióiknak megerősítésével
és a nagyközönség számára
elérhetővé tételével, ezáltal enyhítve
a társadalmi egyenlőtlenséget.
A pályázat megvalósításával a
Régészeti, a Történeti Gyűjtemény
és a Néprajzi Látványtárral,
valamint egy Kiállító teremmel
bővülne a múzeum. A fejlesztés
tevékenységelemei között van a
műemlék épület külső homlokzatának
részleges felújítása, a tetőszerkezet
javítása, cserepezésének
cseréje, a homlokzati nyílászárók
műemléki felújítása, a négy
közösségi tér kialakítása, az épület
belső kialakításának komplett
felújítása és a gépészti beavatkozások.
A megvalósításra több mint 280
millió forint igényelhető, míg a
projekt összköltsége 295 millió forint.
A projekt támogatási intenzitása
95 százalékos. A pályázathoz
maximum 14.755.000 forint önerő
szükséges.
Avárosvezetés tárgyalt két helyi
oktatási-nevelési intézmény
igazgatói munkakörére érkezett
pályázatról: amiket egyben véleményezett
is a képviselőtestület a
közgyűlésen.
Az Emberi Erőforrások Minisztere
pályázatot írt ki a Batthyány Lajos
Gimnázium és a Szivárvány Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény intézményvezetői
munkakörének betöltésére. A nemzeti
köznevelésről szóló törvény értelmében
a fenntartó kötelezettsége
és joga, hogy a köznevelési intézmény
vezetőjének megbízásával és
ennek visszavonásával összefüggő
döntése, vagy véleményének kialakítása
előtt beszerezze a működtető
önkormányzat véleményét.
A törvényben foglaltak szerint
városunk önkormányzata a benyújtott
igazgatói pályázatok vezetői
programját véleményezheti, s
ennek alapján tehet javaslatot az
intézményvezető személyére.
A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Nagykanizsai Tankerülete
megküldte az önkormányzatnak
az említett két intézmény igazgató
posztjáért benyújtott pályázatokat.
Mindkét iskola esetében a jelenlegi
vezetők pályáznak a munkakörre.
Így a BLG-ben Balogh
László, a Szivárvány EGYMI-ben
pedig Horváth Istvánné. Pályázatuk
alapján a képviselőtestület
mindkettőjüket javasolta az igazgatói
„szék” („újbóli”) betöltésére.
A képviselőtestület néhány
ponton módosította az ebrendészeti
hozzájárulásról szóló önkormányzati
rendeletet. Arról,
hogy ez miként érinti a négylábú
házikedvencek tulajdonosait, az
alábbiakban olvashatnak.
Városunk önkormányzatának
közgyűlése még 2012 szeptemberében
fogadta el az ebrendészeti hoz-
Kanizsa – Közgyűlési 4 sorok 2014. május 15.
NEVEZÉSI LAP
CSAPATNÉV: …………...………………….………………………
CSAPATKAPITÁNY: .…………………………………….……….
TELEFONSZÁM: .............................................................................
E-MAIL CÍM: ..……………………………………………………..
KATEGÓRIÁK: („x” a négyzetbe)
Premier Nyílt (200 méter)
􀁆 200 méter 􀁆 Férfi
􀁆 2000 méter 􀁆 Női
􀁆 Friss Sárkányok (200 méter)
Iskolák közötti (vegyes, 200 méter)
􀁆 általános iskolák 5-6 osztály
􀁆 általános iskolák 7-8 osztály
􀁆 középiskolák
A nevezési lap leadási ideje: 2014. május 26. (hétfő)
A névszerinti nevezési lap a nevezési lapot leadó csapatok részére lesz
kiküldve. Azt a versenyre kitöltve kell magukkal hozni a csapatoknak!
„Friss sárkányok” kategória és iskolák csapatainak versenyeire:
Tourinform Iroda (Nagykanizsa, Csengeri út 1-3.). E-mail:
nagykanizsa@tourinform.hu. Telefon: 06-93/313-285.
Premier és nyílt kategóriában indulók részére:
Magyar Kajak - Kenu Szövetség. E-mail: melinda.patyi@mkksz.hu.
További információk: +36 30 852 4530, +36 30/609 0101
Városunk ismét
pályázik
az „Idősbarát
Önkormányzat” díjra
Köznevelési
intézmények
átszervezése
Véleményezett
igazgatói posztok
Pályázat
a múzeum épületének
felújítására
Kutyatartók
figyelmébe
Kanizsa – Közgyűlési sorok 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 15.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város pályázatot hirdet a 2014. évi Egészségvédelmi keretből
történő támogatás elnyerésére.
I. A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága egészségvédelmének támogatása, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről
szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
II. Pályázat tárgya:
Olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének támogatása, melyek csatlakoznak a
Népegészségügyi Program minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósításához a lakosság
egészségének megőrzése, állapotának javítása érdekében. A támogatás nem használható
fel a felsorolt célokkal összefüggő működési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások)
finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve
tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
III. Pályázók köre:
Pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás,
civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv.
IV. A támogatás formája:
1. A támogatás formája közvetlen vissza nem térítendő támogatás.
V. Pályázati feltételek:
1. A támogatást kérő nyilatkozni köteles arról, hogy:
- a megjelölt támogatási célhoz, milyen összegű saját és egyéb forrással rendelkezik;
- a tárgyévben melyik önkormányzati keretből, milyen címen, milyen összegű támogatást
igényelt, illetve kapott;
- a tárgyévet megelőző évben, milyen címen, milyen összegű támogatásokban részesült az
önkormányzattól, és amennyiben az előző évben támogatott volt, elszámolt-e a támogatással
és mikor nyújtotta be az erről szóló dokumentumokat;
- a pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél részletes költségvetését kiadás - bevétel bontásban
(a főbb támogatókat és támogatónként a támogatásként nyújtott összegeket);
- a pályázó szervezet létezését igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás, vagy a szervezet
adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetőségigazolás);
- a támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv köteles nyilatkozni, hogy köztartozásait, helyi
adó tartozását maradéktalanul megfizette, illetve, hogy köztartozása nincs;
2. Pályázni a jelen pályázati kiírás mellékletét képező pályázati adatlapon lehet. A pályázatokat
a Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási csoportjához kell benyújtani. A pályázati
adatlap www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető.
3. Az olvashatatlanul kitöltött, aláírás nélkül benyújtott, a rendeletnek, vagy ezen pályázati kiírásnak
nem megfelelő, továbbá határidőn túl beadott adatlap a pályázatból való kizárással jár.
4. Hiányosan kitöltött pályázat esetén a Humán és Hatósági Osztály a pályázót 5 munkanapos
határidővel hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása, vagy nem megfelelő
teljesítése esetén a kérelem elutasításra kerül.
5. Az egészségvédelmi keretből kapott támogatás kifizetése kizárólag szerződés alapján lehetséges.
VI. Az elszámolás módja:
1. A támogatott pályázó a támogatási szerződésben megállapított elszámolási határidőn belül
szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani, mely értékelésénél ellenőrizni
kell, hogy a támogatás összegét valóban azokra a költségekre használták, amelyeket
a szerződésben kijelöltek. A pénzügyi elszámolást az önkormányzati támogatások rendjéről
szóló 23/2013. (V.03.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat kitöltésével
kell teljesíteni, mely jelen pályázati kiírás 1. számú mellékletét képezi.
2. Elszámolható költség a támogatás célkitűzéseinek megvalósulása során közvetlenül felmerült
költségek lehetnek.
3. Amennyiben a támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben megállapított
határidőre nem számol el, a támogatás teljes összegét a felszólítást követő 15 napon
belül köteles visszafizetni, és részére újabb támogatás 3 évig nem folyósítható.
4. Amennyiben a támogatott a támogatás felhasználásáról csak részben számol el, a támogatás
fel nem használt részét a felszólítást követő 15 napon belül köteles visszafizetni
5. Amennyiben a támogató megállapítja, hogy az elszámolás, vagy annak egyes elemei nem
felelnek meg az előírásoknak, a támogatott köteles az elszámolás nem szabályszerű részének
megfelelő támogatási összeg felszólítást követő 15 napon belüli visszafizetésére.
6. Az elszámolási határidőt indokolt esetben a támogatott írásbeli kérelmére a polgármester
legkésőbb a tárgyévet követő március 31-ig meghosszabbíthatja, amennyiben azt a támogatott
az elszámolási határidő lejártát legalább 30 nappal megelőzően kéri.
VII. Az elszámolás szabályai:
1. A támogatás terhére csak olyan kiadások számolhatók el, amelyek a támogatott (szerződő
fél) nevére és címére kiállított számlákkal vagy, ha a támogatott a támogatás felhasználásakor
harmadik felet bíz meg, megbízási szerződéssel és kifizetési bizonylatokkal igazoltak, az
adott pályázat céljának tételesen megfelelnek, látható, hogy a támogatást mire használták fel,
és a felmerült költségeket, milyen mértékben fedezték a szerződés szerinti támogatásból.
2. Amennyiben a kifizetés nem számla ellenében történt, a pályázati cél megvalósítása érdekében,
minden olyan más dokumentumot, - az ezekhez rendelet kifizetést igazoló dokumentumot
- csatolni kell, amely alátámasztja az elszámolásban szereplő bizonylatok tartalmát.
Ilyen dokumentumok különösen a kifizetés alapjául szolgáló szerződések, teljesítés igazolások,
jegyzőkönyvek.
3. A támogatott az elszámolás alapjául szolgáló számlára köteles rávezetni, hogy "az önkormányzat
által egészségvédelmi keret terhére nyújtott támogatásokra elszámolva."
4. Az elszámolás fő dokumentumai az összesítő a támogatás elszámolására, a számlák és
egyéb bizonylatok (pénzügyi teljesítést igazoló bankkivonatok, kiadási pénztárbizonylatok)
hitelesített másolatai.
VIII. Rendelkezésre álló forrás: 1.000.000 forint
IX. A pályázat benyújtásának helye, ideje, kötelező mellékletei:
A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási
csoportjához kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. ajtó) egy
példányban.
1. A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 2014. június 5.
2. A pályázat kötelező mellékletei:
- A pályázati cél részletes leírása (maximum 2 oldal).
- A támogatás felhasználására vonatkozó részletes forrás és költségkalkuláció.
- Pályázó nyilatkozata köztartozás mentességről.
- Pályázó nyilatkozata, hogy a tárgyévben és a tárgyévet megelőző évben, milyen címen, milyen
összegű támogatásokban részesült az önkormányzattól, és amennyiben az előző évben
támogatott volt, elszámolt-e a támogatásokkal.
- A pályázó szervezet létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás, vagy a
szervezet adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetőségigazolás)
- A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat.
Egészségvédelmi keret 2014.
zájárulásról szóló rendeletét. Ennek
mértékéről minden kutyatulajdonos
tájékoztatást kap, a korábbiakban
megszokott április végi időpont helyett
immár május utolsó napjáig.
Az összeget pedig legkésőbb június
30- ig kell megfizetniük a gazdiknak.
A rendelet módosítás taglalja
továbbá azt is, ha az eb elpusztul, és
a tulajdonos bejelenti ezt az önkormányzathoz
június 30-ig, írásban,
akkor 50%-al kevesebb ebrendészeti
hozzájárulást kell fizetnie.
Az eb elpusztulását az állat oltási
könyvének állatorvos által történt
bejegyzésével kell igazolni.
Közgyűlési interpellációjában
dr. Etler Ottó önkormányzati
képviselő a volt Thúry Laktanya
területén lerakott nagy mennyiségű
építési törmelékre hívta fel
a testület figyelmét. Megkérdezte,
ki adott engedélyt arra, hogy
oda hordják, hiszen nincs jelentősebb
építkezés a városban. A
képviselő építési törmelék elhelyezéssel
kapcsolatban feltett
kérdésére az alábbi tájékoztatást
adta Cseresnyés Péter polgármester.
A Közterület-felügyelet beazonosította
a területet, ahol a túlnyomórészt
útfelbontásból származó
szemetet lerakták. A hulladék nagyobb
része a 6976 és kisebb
mennyiségben a 3110/26. helyrajzi
számú önkormányzat tulajdonában
lévő ingatlanokon található.
Az eddigi vizsgálat kiderítette,
hogy előzetes hozzájárulás, engedély
nélkül helyezték el a föld, a
beton és aszfalt törmeléket. Megalapozott
a jogellenes magatartás
elkövetése, ezért a Közterület-felügyelet
a hulladékgazdálkodás
rendjének megsértése miatt büntető
feljelentést tesz az illetékes Nagykanizsai
Rendőrkapitányságon. A
további hulladék lerakásának megelőzése
érdekében napi rendszerességgel
ellenőrzik a területet a közterület-
felügyelők.
Közgyűlési interpellációjában
Bicsák Miklós önkormányzati
képviselő a palini orvosi rendelő
biztonságosabb megközelíthetősége
érdekében gyalogátjáró kialakításához
kérte Cseresnyés
Péter polgármester támogatását.
A városatya kérésére az
alábbi választ adta a polgármester:
– Orvosi rendelők környezetében
minden esetben indokolt és célszerű
kijelölt gyalogos átkelőhelyeket
kialakítani, és a gyalogosok részére
biztosítani a biztonságos megközelítést.
Palinban, az Alkotmány utca
100. szám alatti rendelő előtt valóban
nem található gyalogátkelő, de
a megközelítése megítélésünk szerint
megoldott, és nem jelent problémát.
A Gesztenyés utcai csomópontban
lévő gyalogátkelőhely 80 méterre
található az orvosi rendelő bejáratától,
és ilyen rövid távolságon
belül a jogszabály tiltja egy újabb
átkelő létesítését. Az utak forgalomszabályozásáról
és a közúti jelzések
elhelyezéséről szóló kormány
rendelet értelmében ugyanis
nem szabad gyalogos átkelőhelyet
kijelölni útkereszteződésen kívül,
ha az kijelölt gyalogos-átkelőhelytől
számított 100 méteren belül van.
Álláspontunk szerint a 80 méter
távolság minden esetben még az
idősebb emberek számára is megfelelő
megközelítési lehetőséget biztosít.
Mindezek figyelembe vételével
a kért gyalogos átkelőhely létesítését
a fenti jogszabály miatt
nincs lehetőségünk támogatni –
erősítette meg válaszát Cseresnyés
Péter.
B.E. - Sz.Zs. - V.M.
Engedély nélkül
rakták le a törmeléket
Biztonságosan
megközelíthető az
orvosi rendelő
Palinban
Kanizsa – 6 Városháza 2014. május 15.
Jelentkezés tűzoltónak
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2014. szeptember
hónapban induló tűzoltó alapképzésre történő beiskolázáshoz
felvételi eljárást indít.
Jelentkezési feltételek: •18 év alsó korhatár, •Cselekvőképesség, •Magyar
állampolgárság, •Bejelentett belföldi lakóhely, •Kifogástalan életvitel, •Orvosi,
pszichikai, fizikai alkalmasság, •Büntetlen előélet
•Legalább középfokú iskolai végzettség, •Törvény szerinti alkotmányos jogok
korlátozásának elfogadása.
A felvételnél előnyt jelent: •C-kategóriás (Eü 2-es egészségi alkalmasság)
jogosítvány, •Érettségi.
Előmeneteli lehetőségek: •Rendészeti életpálya alapján modul rendszerű
képzés, •Folyamatos továbbképzési lehetőségek, •Rendfokozati, munkaköri
előrejutás.
További előnyök: •Béren kívüli juttatások (cafeteria, szociális, jóléti és kulturális
kedvezmények, támogatások), •Felszereléssel, ruházattal történő ellátás,
•Lakhatási támogatás, •Családalapítási támogatás, •Kedvezményes üdültetés,
rekreációs lehetőségek, •Gyermektáboroztatás.
Jelentkezni írásban fényképes önéletrajzzal postai úton, vagy e-mailben
május 20-ig a lakóhelyhez közeli kirendeltségeken lehet.
- Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (8360 Keszthely, Deák F. u. 15.
e-mail: keszthely.kvk@katved.gov.hu)
- Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (8800 Nagykanizsa, Kossuth
tér 25. e-mail: nagykanizsai.kvk@katved.gov.hu)
- Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (8900 Zalaegerszeg, Arany
János út 1. e-mail: zalaegerszeg.kvk@katved.gov.hu)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere pályázatot hirdet a 2014. évi Szociális
keretből történő támogatás elnyerésére.
X. A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén hátrányos helyzetben lévők szociális támogatása,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások
rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet)
alapján.
XI. Pályázat tárgya:
Olyan közösségi programok karitatív és érdekvédelmi tevékenységek, természetbeni támogatások,
szociális formák közvetlen támogatása, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben
lévők szociális élethelyzetének minőségi javulásához. A támogatás nem használható fel
a felsorolt célokkal összefüggő működési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások)
finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási
helye nem Nagykanizsán található.
XII. Pályázók köre:
Pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás,
civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv.
XIII. A támogatás formája:
2. A támogatás formája közvetlen vissza nem térítendő támogatás.
XIV. Pályázati feltételek:
6. A támogatást kérő nyilatkozni köteles arról, hogy:
- a megjelölt támogatási célhoz, milyen összegű saját és egyéb forrással rendelkezik;
- a tárgyévben melyik önkormányzati keretből, milyen címen, milyen összegű támogatást
igényelt, illetve kapott;
- a tárgyévet megelőző évben, milyen címen, milyen összegű támogatásokban részesült az
önkormányzattól, és amennyiben az előző évben támogatott volt, elszámolt-e a támogatással
és mikor nyújtotta be az erről szóló dokumentumokat;
- a pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél részletes költségvetését kiadás - bevétel bontásban
(a főbb támogatókat és támogatónként a támogatásként nyújtott összegeket);
- a pályázó szervezet létezését igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás, vagy a szervezet
adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetőségigazolás);
- a támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv köteles nyilatkozni, hogy köztartozásait, helyi
adó tartozását maradéktalanul megfizette, illetve, hogy köztartozása nincs;
7. Pályázni a jelen pályázati kiírás mellékletét képező pályázati adatlapon lehet. A pályázatokat
a Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási csoportjához kell benyújtani. A pályázati
adatlap www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető.
8. Az olvashatatlanul kitöltött, aláírás nélkül benyújtott, a rendeletnek, vagy ezen pályázati kiírásnak
nem megfelelő, továbbá határidőn túl beadott adatlap a pályázatból való kizárással jár.
9. Hiányosan kitöltött pályázat esetén a Humán és Hatósági Osztály a pályázót 5 munkanapos
határidővel hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása, vagy nem megfelelő
teljesítése esetén a kérelem elutasításra kerül.
10. A szociális keretből kapott támogatás kifizetése kizárólag szerződés alapján lehetséges.
XV. Az elszámolás módja:
7. A támogatott pályázó a támogatási szerződésben megállapított elszámolási határidőn belül
szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani, mely értékelésénél ellenőrizni
kell, hogy a támogatás összegét valóban azokra a költségekre használták, amelyeket
a szerződésben kijelöltek. A pénzügyi elszámolást az önkormányzati támogatások rendjéről
szóló 23/2013. (V.03.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat kitöltésével
kell teljesíteni, mely jelen pályázati kiírás 1. számú mellékletét képezi.
8. Elszámolható költség a támogatás célkitűzéseinek megvalósulása során közvetlenül felmerült
költségek lehetnek.
9. Amennyiben a támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben megállapított
határidőre nem számol el, a támogatás teljes összegét a felszólítást követő 15 napon
belül köteles visszafizetni, és részére újabb támogatás 3 évig nem folyósítható.
10. Amennyiben a támogatott a támogatás felhasználásáról csak részben számol el, a támogatás
fel nem használt részét a felszólítást követő 15 napon belül köteles visszafizetni
11. Amennyiben a támogató megállapítja, hogy az elszámolás, vagy annak egyes elemei nem
felelnek meg az előírásoknak, a támogatott köteles az elszámolás nem szabályszerű részének
megfelelő támogatási összeg felszólítást követő 15 napon belüli visszafizetésére.
12. Az elszámolási határidőt indokolt esetben a támogatott írásbeli kérelmére a polgármester
legkésőbb a tárgyévet követő március 31-ig meghosszabbíthatja, amennyiben azt a támogatott
az elszámolási határidő lejártát legalább 30 nappal megelőzően kéri.
XVI. Az elszámolás szabályai:
5. A támogatás terhére csak olyan kiadások számolhatók el, amelyek a támogatott (szerződő
fél) nevére és címére kiállított számlákkal vagy, ha a támogatott a támogatás felhasználásakor
harmadik felet bíz meg, megbízási szerződéssel és kifizetési bizonylatokkal igazoltak, az
adott pályázat céljának tételesen megfelelnek, látható, hogy a támogatást mire használták fel,
és a felmerült költségeket, milyen mértékben fedezték a szerződés szerinti támogatásból.
6. Amennyiben a kifizetés nem számla ellenében történt, a pályázati cél megvalósítása érdekében,
minden olyan más dokumentumot, - az ezekhez rendelet kifizetést igazoló dokumentumot
- csatolni kell, amely alátámasztja az elszámolásban szereplő bizonylatok tartalmát.
Ilyen dokumentumok különösen a kifizetés alapjául szolgáló szerződések, teljesítés igazolások,
jegyzőkönyvek.
7. A támogatott az elszámolás alapjául szolgáló számlára köteles rávezetni, hogy "az önkormányzat
által szociális keret terhére nyújtott támogatásokra elszámolva."
8. Az elszámolás fő dokumentumai az összesítő a támogatás elszámolására, a számlák és
egyéb bizonylatok (pénzügyi teljesítést igazoló bankkivonatok, kiadási pénztárbizonylatok)
hitelesített másolatai.
XVII. Rendelkezésre álló forrás: 1 000 .000 forint.
XVIII. A pályázat benyújtásának helye, ideje, kötelező mellékletei:
A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási
csoportjához kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. ajtó) egy
példányban.
3. A benyújtás határideje (postára adás végső dátuma): 2014. június 5.
4. A pályázat kötelező mellékletei:
- A pályázati cél részletes leírása (maximum 2 oldal).
- A támogatás felhasználására vonatkozó részletes forrás és költségkalkuláció.
- Pályázó nyilatkozata köztartozás mentességről.
- Pályázó nyilatkozata, hogy a tárgyévben és a tárgyévet megelőző évben, milyen címen, milyen
összegű támogatásokban részesült az önkormányzattól, és amennyiben az előző évben
támogatott volt, elszámolt-e a támogatásokkal.
- A pályázó szervezet létezését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás, vagy a
szervezet adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetőségigazolás)
- A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat.
Szociális keret 2014.
Veszélyes és elektronikai
hulladékgyűjtési akció
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyes és elektronikai
hulladékgyűjtési akciót szervez az alábbi időpontokban és helyszíneken:
Péntek:
1. május 16. 13.30-13.40 Kisfakos, buszmegálló
2. május 16. 13.50-14.00 Bagola, buszforduló
3. május 16. 14.15-14.40 Sánc, posta előtti buszmegálló
4. május 16. 14.55-15.20 Katonarét, Táncsics tér
5. május 16. 15.30-16.10 Hevesi u. ABC
6. május 16. 16.20-16.50 Zemplén u. ABC mögött
7. május 16. 17.00-17.30 Rózsa u. kispiac
8. május 16. 17.40-18.10 Kazinczy u.
9. május 16. 18.25-18.40 Alsótemplom előtti parkoló
Szombat:
10. május 17. 08.00-08.40 Palin, Szálfa u.
11. május 17. 08.50-09.20 Napraforgó tér
12. május 17. 09.35-10.00 Petőfi u.-Honvéd u. sarok
13. május 17. 11.30-12.15 Kiskanizsa, Templom tér
14. május 17. 12.30-12.40 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
15. május 17. 12.55-13.30 Nagyrác utcai (volt) iskola
16. május 17. 13.40-14.10 HSMK parkoló
17. május 17. 14.20-14.50 Miklósfa, ABC
18. május 17. 15.00-15.30 Olaj ABC
Tisztelt nagykanizsai Polgárok!
Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2014. május 26-án (hétfőn)
az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük!
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 15. Kanizsa – Városháza 7
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról
szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók
részére
1. Nagykanizsa, Alkotmány u. 89/A.
A lakás alapterülete: 61 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: peremterület Költség alapú bérleti díj összege: 15.982 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével
megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2014. május 27. 8-9
óráig.
2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 3. B. lh. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 56 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 23.856 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével
megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2014. május 27. 8-
8.30 óráig.
3. Nagykanizsa, Bartók B. u. 12. A. lh. IV. em. 1.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 20.682 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével
megegyező időtartamú. Alakás megtekintésének időpontja: 2014. május 27. 8.30-
9 óráig.
4. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11. C. lh. II. em. 1.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: belváros. Költség alapú bérleti díj összege: 19.190 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével
megegyező időtartamú. Alakás megtekintésének időpontja: 2014. május 26. 8-9 óráig.
5. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 35. V. lh. I. em 7.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: belváros. Költség alapú bérleti díj összege: 18.180 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével
megegyező időtartamú. Alakás megtekintésének időpontja: 2014. május 23. 8-9 óráig.
6. Nagykanizsa, Irtás u. 8. A. lh. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 78 m2, szobaszám: 1+3 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 38.298 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti
szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2014. május
23. 10-11 óráig.
7. Nagykanizsa, Király u. 37. I. em. 4.
A lakás alapterülete: 78 m2, szobaszám: 2+1 fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: belváros. Költség alapú bérleti díj összege: 35.334 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével
megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2014. május 23. 9-10
óráig.
8. Nagykanizsa, Platán sor 9/C. III. lh. fsz. 2,
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 11.934 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével
megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2014. május 26. 15-
16 óráig.
9. Nagykanizsa, Fő u. 8. II. lh. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: belváros. Költség alapú bérleti díj összege: 40.400 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével
megegyező időtartamú. Alakás megtekintésének időpontja: 2014. május 26. 8-9 óráig.
10. Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. II. em. 15.
A lakás alapterülete: 65 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: belváros. Költség alapú bérleti díj összege: 38.220 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével
megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2014. május 26. 9-10
óráig.
11. Nagykanizsa, Attila u. 6. C. lh. IV. em. 1.
A lakás alapterülete: 42 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.086 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti
szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2014. május 26.
15-16 óráig.
12. Nagykanizsa, Platán sor 4. XIII. em. 89.
A lakás alapterülete: 21 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 7.602 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével
megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2014. május 26. 14-
15 óráig.
13. Nagykanizsa, Ady u. 26. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: belváros. Költség alapú bérleti díj összege: 16.226 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével
megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2014. május 26. 14.30-15 óráig.
14. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. VII. em. 2.
A lakás alapterülete: 51 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 20.298 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti
szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2014. május 27.
14-15 óráig.
15. Nagykanizsa, Zárda u. 7. III. em. 12.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: belváros. Költség alapú bérleti díj összege: 21.942 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerződésével
megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2014. május 26. 15-
15.30 óráig.
16. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. VII. em. 46.
A lakás alapterülete: 64 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 27.712 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti
szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2014. május 27.
15-16 óráig.
17. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/F/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 15.796 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti
szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2014. május
27. 14.30-15 óráig.
18. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/6.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 15.796 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti
szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2014. május 27.
15-15.30 óráig.
19. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1. C. lh. III. em. 3.
A lakás alapterülete: 70 m2, szobaszám: 2+2 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 31.920 Ft.
A lakás állapota: helyreállítás a bérlő feladata. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a
cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja:
2014. május 27. 10.30-11 óráig.
20. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3. E. lh. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 26.904 Ft. A lakás
állapota: helyreállítás a bérlő feladata. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt
lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja:
2014. május 27. 9.30-10 óráig.
21. Nagykanizsa, Rózsa u. 22. C. lh. III. em. 11.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 24.624 Ft.
A lakás állapota: helyreállítás a bérlő feladata. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a
cserélt lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja:
2014. május 27. 11-11.30 óráig.
22. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/B. X. em. 65.
A lakás alapterülete: 57 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 23.370 Ft. A lakás
állapota: helyreállítás a bérlő feladata. A bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt
lakás bérleti szerződésével megegyező időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja:
2014. május 23. 12.30-13 óráig.
II. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal
házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.2725.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. Alakás állapota:
helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap. A lakás
megtekintésének időpontja: 2014. május 23. 11-12 óráig.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 12.780. A lakás állapota:
helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap. A lakás
megtekintésének időpontja: 2014. május 23. 11-12 óráig.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. Alakás állapota:
helyreállított. A szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónap. A lakás
megtekintésének időpontja: 2014. május 23. 11-12 óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál
ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet
benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról
letölthetők.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. június 2.
Pályázat önkormányzati bérlakásokra
8 Kanizsa – Városháza 2014. május 15.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Nagykanizsai Gazdasági
Ellátó Szervezet (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.) igazgatói (magasabb vezető)
beosztásának betöltésére.
Aközalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony - a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt). 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben
foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.
A magasabb vezetői megbízás megnevezése: igazgató
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2014. július 1-
től 2019. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 2014. július 1-től létrejövő Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (NaGESZ) irányítása
az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően. Így különösen az önkormányzat által
fenntartott költségvetési intézmények részére pénzügyi és számviteli szolgáltatás, az állami
fenntartású köznevelési intézmények működtetési feladatainak ellátása. Intézményi
karbantartási tevékenység.
Ennek során főbb feladatai: gyakorolja az intézménnyel jogviszonyban álló közalkalmazottak és
munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény alapító
okiratában meghatározott tevékenységek ellátását, vezetőként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű
és gazdaságos működését a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően, közreműködik
a feladatkörébe tartozó testületi és polgármesteri döntések előkészítésében és végrehajtásában,
együttműködési és beszámolási kötelezettség a fenntartó felé.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a helyi önkormányzatok által fenntartott
szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról
szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: felsőfokú iskolai végzettség, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, "B" kategóriás jogosítvány,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Előnyt jelent: az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet
(Ávr.)12. §-ban a gazdasági vezetőre meghatározott feltételeknek való megfelelés, a végzettségnek
és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban
szerzett szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, az intézmény
vezetésére, fejlesztésre vonatkozó program, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány eredeti példánya a büntetlen előéletnek, valamint annak igazolására, hogy
nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolata,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a:
1. kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával
kapcsolatban) összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.
2. 2007. évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.
3. nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
4. pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
5. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon,
hogy csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg.
6. pályázati eljárás során a Közgyűlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen
történő tárgyalásához hozzájárul-e.
A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási
lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a döntést előkészítő
szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. július 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 18.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető: Cseresnyés Péter polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály vezetője: Bagarus Ágnes Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333.
Apályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármestere címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.), vagy személyesen benyújtva Cseresnyés Péter polgármesternek, Zala megye, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 7. számú irodában. Apályázati anyagot egy példányban
kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot, valamint a munkakör megnevezését: „NaGESZ Igazgató”
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. előírásainak megfelelően a pályázatokat
a pályázat előkészítője által létrehozott döntést előkészítő szakmai bizottság - a pályázók
személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi
pályázó írásban értesítést kap.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 27.
A pályázati hirdetmény közzétételének helye, ideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet
(Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldala (Elérhető: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei
Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ).
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további
információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
Álláspályázat: Nagykanizsai
Gazdasági Ellátó Szervezet igazgató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa,
Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett önkormányzati bérlakások
bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok
elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati
rendelete alapján.
Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 2.
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa,
Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó. A licitálás időpontja: 2014. június 5. 9.00
óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma: 1 szoba,
komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított, bérleti díja: bérlakást leadó pályázó
esetén 11.232 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség, adományt
felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért
díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 46 m2, szobaszáma: 1+1 fél
szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított, bérleti díja: bérlakást leadó
pályázó esetén 21.528.-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség,
adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért
díjat köteles fizetni
A lakások megtekinthetők: 2014. május 26. (hétfő) 14-16 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1. Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/
Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár
elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos
fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati
feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2. Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/,
- aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,
- legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és
a.) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban,
térítésmentesen,
b.) amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalma
állapotban
a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
- városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati
lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján
(Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a
www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen
fel kell tüntetni:
- a pályázó/k/ személyi adatait,
- a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap
fénymásolatát,
- a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát,
havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát,
- saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát,
helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
Apályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási
Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani.
A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal
nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7. 2 000 000 Ft
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1. 2.400.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás
leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. Afeljánlott adományt a kijelölést követő
6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.
Pályázat nyugdíjasházi bérlakásokra
Kanizsa – 2014. május 15. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – csatlakozva Kovács
Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott „A legszebb konyhakertek”
– Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz
– meghirdeti a helyi „A legszebb konyhakertek” című versenyt.
A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai,
vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki, és termesszen maga és családja
számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei: az illető a programhoz önként
kíván csatlakozni, rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre
átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel,
ahol konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák:
Balkon: erkélyen kialakított. Mini: 10-50 m2.. Normál: 50 m2 felett. Zártkert
1.: Zöldség. Zártkert 2.: Gyümölcsös. Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és
gyümölcs). Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek.
Jelentkezési határidő: 2014. május 20. Jelentkezés módja: AJelentkezési
lap kitöltése és leadása. Jelentkezési lap kérhető: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet I/1.
és I/4. számú irodájában, vagy a szabados.gyula@nagykanizsa.hu email-
en, illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások
menüpontban található linkről.
Jelentkezési lapok leadhatók: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Polgármesteri Kabinet I.
emeleti 1. számú irodájában, vagy a portaszolgálatnál, illetve a Halis
István Városi Könyvtár (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.) kölcsönző pultjánál
nyitvatartási időben.
Jelentkezhet a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy
annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését
a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos
díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz.
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett,
3 különböző konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének
megfelelően.
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően
gondozott, gyommentes és egyben hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett
Permetezési napló.
7. Előnyt jelent a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és
öntözés esetén a csatorna/esővíz használata.
8. Külön előnyt élvez, ha a kert madárbarát: található benne madáretető,
madáritató és madárodú. (A kertet madárbaráttá lehet minősíteni – de
nem kötelező – a www.mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)
A kertek megtekintése: két alkalommal (május-június illetve júliusaugusztus
hónapban) történik előzetes időpont egyeztetés alapján.
Helyi eredményhirdetés: 2014. szeptember első felében, ünnepélyes keretek
között. Díjazás: kategóriánként az első három helyezett tárgyjutalomban részesül.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb
konyhakertje” díjra történő jelölésre minden kategória első helyezettje
lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása, döntése alapján. Országos díj: bronz
kisplasztika – Győrffy Sándor, Munkácsy és Magyar Örökségdíjas karcagi
szobrászművész alkotása, valamint oklevél – miniszteri aláírással,
melyet az országos eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között dr.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával
a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő, kertművelő jelentkezését!
Nagykanizsa, 2014. március 14.
Cseresnyés Péter polgármester
Jelentkezési lap
Jelentkező neve:
..................................................................................................................
Születési név:
..................................................................................................................
Címe:
..................................................................................................................
Telefon: .............................. E-mail: ......................................................
Minősége: 􀂈 Tulajdonos 􀂈 Megművelő
A benevezett konyhakert címe:
..................................................................................................................
Nevezési kategória:
􀂈 Balkon: erkélyen kialakított 􀂈 Zártkert 1.: zöldséges
􀂈 Mini: 50 m2-ig 􀂈 Zártkert 2.: gyümölcsös
􀂈 Normál: 50 m2 felett 􀂈 Zártkert 3.: vegyes
􀂈 Közösségi: csoportok, szervezetek
Fotót várhatunk-e a kertről?
􀂈 igen 􀂈 nem 􀂈 még nem tudom
A megművelő mikor található általában a kertben?
..................................................................................................................
Nagykanizsa, 2014. ...................................
...................................
Jelentkező aláírása
„A legszebb konyhakertek”
A jelentkező és a balkon/kert/udvar/telek/földterület megművelője ezen jelentkezésével kinyilvánítja,
hogy „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje 2014-es programban önként
vesz részt, a nevezés feltételeit elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a zsűri tagjai – előzetes
időpont egyezetetés után – két alkalommal (május 1. és augusztus 31. között) kertjét megtekintsék.
FONTOS: Az azonosítás érdekében a beküldött fotón kérjük feltüntetni, hogy mely kertről készült.
Bírálatnál előny: öko/bio-módszerek alkalmazása, komposztálás, öntözés lehetőleg csapadék- vagy
csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása (madáretető, madáritató és
odú). Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelező!
Kanizsa – EP-v 10 választás 2014. május 15.
Egy hét múlva, május 25-én,
vasárnap több mint 8 millió választópolgár
dönthet arról, kik
foglalhatják el az Európai Parlamentben
(EP) a Magyarországnak
járó 21 képviselői helyet.
A választás egyfordulós, a magyarországi
lakóhellyel rendelkező
választópolgárok nyolc lista közül
választhatnak. A szavazólapon sorrendben
a következő pártok és pártszövetségek
listái szerepelnek majd:
Magyar Szocialista Párt, Seres Mária
Szövetségesei, Fidesz-KDNP, A
Haza Nem Eladó Mozgalom párt,
Jobbik, Lehet Más a Politika,
Együtt-PM, Demokratikus Koalíció.
Az ANY Biztonsági Nyomdában
(korábban Állami Nyomda) már
nyomtatják a szavazólapokat. A
Nemzeti Választási Iroda arra számít,
hogy a részvétel alacsony lesz
és a 8 millió 53 ezer választópolgárnak
kevesebb mint a fele megy
el voksolni, ezért mindössze 7,8
millió szavazólapot nyomtatnak.
Amájus 25-i szavazáson a választópolgárok
valamivel több mint tízezer
hazai szavazókörben, valamint
97 külképviseleten személyesen szavazhatnak.
A szavazókörökben a
Nemzeti Választási Iroda vasárnapi
adatai szerint 16 ezer pártdelegált
segíti a szavazás lebonyolítását.
Az EP-választás arányos választási
rendszerben, listás szavazással
zajlik. A választáson Magyarország
területe egy választókerületet alkot,
a mandátumkiosztás az úgynevezett
legnagyobb maradék elve szerint
történik. Nem kaphat mandátumot
az a lista, amelyik a voksoláson nem
kapja meg a szavazatok legalább 5
százalékát. Alistáról a jelöltek a párt
által eredetileg bejelentett sorrendben
jutnak mandátumhoz.
Két héttel a szavazás előtt több
mint 4400-an jelezték, hogy valamelyik
külképviseleten voksolnának.
(Öt évvel ezelőtt a külképviseleti
névjegyzékben valamivel több
mint 3800-an szerepeltek, ebből
3400-an el is mentek szavazni.)
Az EP-választás sajátossága,
hogy a Magyarországon lakóhelylyel
rendelkező uniós polgárok is
szavazhatnak a magyar EPlistákra.
A Nemzeti Választási Iroda
107 ezer európai uniós állampolgárt
tájékoztatott arról, hogy
választójogukat Magyarországon
is gyakorolhatják az EP-választáson,
közülük eddig 7200-an jelezték,
hogy a magyar listákra voksolnának.
Öt évvel ezelőtt 5500-an
szerepeltek a névjegyzékben a szavazás
napján.
Azok, akik nem a lakóhelyükön,
hanem egy másik magyarországi
településen kívánnak voksolni,
május 23-án 16 óráig kérhetik átjelentkezésüket,
eddig ezt 11 ezren
tették meg. Öt évvel ezelőtt 25 ezren
jelezték a szavazás előtt, hogy
nem a lakóhelyükön, hanem egy
másik magyarországi településen
kívánnak voksolni.
Az EP-választáson az országok
maguk alakíthatják ki a választási
rendszerüket (az unió által
megjelölt keretek között), így
például minden ország maga
dönthet arról, hogy alkalmaz-e a
választás során a mandátumszerzéshez
szükséges úgynevezett
jogi küszöböt. Az EU országainak
fele úgy döntött, az érvényes
szavazatok bizonyos százalékához
köti a mandátumszerzést.
Az úgynevezett jogi küszöb a
választójogi törvényben azt az előre
meghatározott szavazatmennyiséget
jelenti, amelynek elérése a
mandátumszerzés feltétele. A küszöb
funkciója a választáspolitológiai
szakirodalom szerint az, hogy
a politikai stabilitás érdekében
mérsékelje a bejutó pártok számát.
Az EP-választáson nem alkalmaznak
jogi küszöböt Belgiumban,
Bulgáriában, Dániában, Észtországban,
Finnországban, Hollandiában,
Írországban, az Egyesült Királyságban,
Luxemburgban, Németországban,
Máltán, Portugáliában, Szlovéniában
és Spanyolországban. Németországban
öt évvel ezelőtt még
5 százalékos jogi küszöb volt meghatározva
az EP-választáson.
Azok az országok, amelyek alkalmaznak
jogi küszöböt, a leadott
érvényes szavazatok 1,8, 3, 4, illetve
5 százalékában határozzák meg
a mandátumhoz jutás feltételét. A
28 tagállam közül egyedül Cipruson
alkalmaznak 1,8 százalékos,
Görögországban pedig 3 százalékos
küszöböt. Öt évvel ezelőtt
Cipruson még nem alkalmaztak jogi
küszöböt az EP-választáson.
Ausztriában, Olaszországban és
Svédországban a szavazatok 4 százalékát
kell elérni.
A legmagasabb, 5 százalékos
küszöböt alkalmaznak Csehországban,
Franciaországban, Horvátországban,
Lengyelországban,
Lettországban, Litvániában, Magyarországon,
Romániában és
Szlovákiában.
Aválasztójogi törvényben rögzített
úgynevezett explicit küszöbön
túl a listás választási rendszerekben
létezik az implicit küszöb is, amely
az utolsó mandátum elnyeréséhez
szükséges szavazatmennyiséget jelenti.
A jogi küszöb átlépése azonban
éppen az implicit küszöb miatt
nem jelent automatikusan garanciát
a mandátumszerzésre, vagyis
előfordulhat, hogy „járna” mandátum
a pártnak, csak „nem jut”, mivel
az utolsó mandátum megszerzése
„több szavazatba” kerül, mint
amennyi a pártnak van.
Az elmúlt két európai parlamenti
(EP) választáson az induló
nyolc-nyolc listából csak négynégy
tudott mandátumhoz jutni,
ám az utóbbi három országgyűlési
választáson ennél vegyesebb
volt a kép, ami az országos listák
számát és a mandátumhoz jutott
listákat illeti.
A 2004-es EP-választáson nyolc
lista indult, ennyien tudták összegyűjteni
az induláshoz szükséges
20 ezer érvényes ajánlást. A kapott
szavazatok öt százalékát elérte, így
mandátumhoz juthatott a Fidesz,
az MSZP, az SZDSZ és az MDF.
Nem érte el az 5 százalékos szavazatarányt,
így nem kaphatott
mandátumot a Magyar Igazság és
Élet Pártja, a Munkáspárt, a Magyar
Nemzeti Szövetség és a Szociáldemokrata
Párt.
Öt évvel ezelőtt, 2009-ben
ugyancsak nyolc lista indult a választáson,
ebből négy lépte át a küszöböt:
a Fidesz-KDNP, az MSZP,
a Jobbik és az MDF listája. Nem
érte el az 5 százalékos szavazatarányt,
így nem kaphatott mandátumot
az LMP és a Humanista Párt
közös listája, az SZDSZ, a Magyar
Kommunista Munkáspárt és az
MCF Roma Összefogás listája.
Az idei EP-választáson ugyancsak
nyolc lista indul.
Az országgyűlési választásokon
ennél vegyesebb a kép, már ami az
országos listák számát és a mandátumhoz
jutott listákat illeti.
2010-ben például hat országos
lista volt, közülük négy mandátumhoz
is jutott az országos listáról:
az MSZP, a Jobbik, a Fidesz-
KDNP és az LMP, míg az MDF és
a Civil Mozgalom nem érte el az 5
százalékos küszöböt.
2006-ban tíz országos lista volt,
de csak négy jutott mandátumhoz: a
Fidesz-KDNP, az MSZP, az SZDSZ
és az MDF. Nem volt elég szavazata
az országos listás mandátumszerzéshez
a MIÉP-Jobbik szövetségnek, a
Kereszténydemokrata Párt -
Keresztényszociális Centrum Öszszefogásnak,
a Magyar Kommunista
Munkáspártnak, a Magyar Vidék és
Polgári Pártnak, az MCF Roma Öszszefogás
Pártnak és a Centrum Öszszefogás
Magyarországért pártnak.
2002-ben nyolc országos lista
volt, de csak az MSZP, a Fidesz-
MDF és az SZDSZ szerezte meg a
szavazatok 5 százalékát és lett jogosult
az országos listás mandátumra.
Nem juthatott mandátumhoz
az országos listáról a Magyar
Igazság és Élet Pártja, a Munkáspárt,
a Független Kisgazdapárt, az
Összefogás Magyarországért
Centrum, és az Új Baloldal Párt.
Az európai parlamenti választáson
nincs uniós szintű jogorvoslati
lehetőség, a választási eljárás
során az egyes tagállamok választási
jogszabályai érvényesek.
Az EP-választáson az ország
egyetlen választókerületet alkot,
ezért a fellebbezési, illetve jogorvoslati
szintek eltérnek az országgyűlési
választáson gyakorolhatótól.
Az EP választási eljárásban háromféle
választási bizottság működik:
szavazatszámláló bizottság
(szszb), országgyűlési egyéni választókerületi
bizottság (oevb), valamint
Nemzeti Választási Bizottság
(NVB). Bírósági felülvizsgálat
esetében a Kúria illetékes.
A 10 386 szszb a szavazás napján,
május 25-én működik, dönt a szavazás
folyamán felmerülő kérdésekben:
például szavazni akarók visszautasításáról,
mozgóurna-igény elutasításáról,
vizsgálja a szavazatok érvényességét.
Ezekkel szemben az oevbkhez
lehet fordulni jogorvoslatért.
(Nem lehet kifogást benyújtani a
szavazatszámláló bizottság szavazóköri
eredményt megállapító
döntése ellen, mivel az ellen csak a
Nemzeti Választási Bizottságnak a
választási eredményt megállapító
Egy hét múlva
lesz a voksolás
A mandátumszerzéshez
szükséges
szavazatarány és
a választási küszöb
Átlagosan a listák fele
szerez mandátumot
Nincs uniós
szintű jogorvoslati
lehetőség
Kanizsa – EP-választás 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 15.
döntése elleni fellebbezéssel
együtt van helye.)
A 106 országgyűlési egyéni választókerületi
választási bizottság
dönt a szavazatszámláló bizottság
tevékenysége, döntése elleni kifogásról,
illetve a szavazóhelyiségben
elkövetett egyéb cselekménynyel,
valamint a helyi sajtóval, továbbá
a helyi választási iroda tevékenységével
kapcsolatos kifogásról.
Az oevb-határozatokkal szemben
a Nemzeti Választási Bizottsághoz
lehet fellebbezést benyújtani.
A Nemzeti Választási Bizottság
az egész választási folyamatban
működik: ez a testület vizsgálja,
hogy a választáson indulni kívánó
pártok, jelölő szervezetek, illetve
listáik megfelelnek-e a választási
törvényben előírt feltételeknek. Az
NVB sorsolta ki a listák szavazólapi
sorrendjét is, megszámlálja a
külképviseleteken leadott szavazatokat,
valamint megállapítja a választás
eredményét.
Az NVB dönt minden egyéb kifogásról,
így a sajtó választási
kampányban történő részvételével
kapcsolatos kifogásokról is, valamint
elbírálja az oevb-k határozatai
elleni fellebbezéseket.
Az NVB határozatai ellen a Kúriához
lehet bírósági felülvizsgálati
kérelmet benyújtani. A kérelem
tárgyában a legfelsőbb bírói testület
három napon belül dönt.
MTI-Kanizsa
– Az Európai Parlamentbe jó
példákat szeretnénk kivinni. A
közteherviselés, az olcsó energia
és a rezsicsökkentés politikáját,
az újraiparosítást vagy az eladósodás
megállításának módját –
jelentette ki szerdai, nagykanizsai
látogatásán Szájer József, a
Fidesz-KDNP EP-képviselője.
Az Európai Néppárt-Európai
Demokraták Frakciójának alelnöke
azért érkezett városunkba, hogy
a közelgő, május 25-i EP-választások
fontosságára felhívja az emberek
figyelmét, egy lakossági fórum
keretein belül. Mindezt megelőzően
sajtótájékoztatót tartott a politikus
a Hevesi Sándor Művelődési
Központban, Cseresnyés Péterrel
közösen. A választókerület országgyűlési
képviselője köszöntőjében
annak fontosságát hangsúlyozta,
hogy a magyar érdekeket képviselők
közül minél többen kikerüljenek
az Európai Parlamentbe.
– A Fidesz-KDNP képviselői a
mi érdekeinket, az ország és a Kárpát-
medence magyarságának érdekeit
megfelelő módon és hatékonysággal
tudják képviselni – fogalmazott
Cseresnyés Péter.
Ezután, immár Szájer József
mondanivalóját azzal kezdte,
hogy Európa egy nagyon súlyos
válságból kezd kilábalni: – Nagyon
sokan tévesen úgy gondolják
Európában, hogy a válság
után ugyanott folytathatják, ahol
öt éve abbahagyták. Azaz, nem
kell változtatni, elég a régi recepteket
követni. Magyarország a
példája annak, hogy az nem nagyon
jár sikerrel, aki a megszokott,
be nem vált recepteket alkalmazza,
hogy a válságból kikerüljön.
Változásokra van szükség –
szögezte le az EP-képviselő(jelölt).
Hozzátéve, pártja „új utakat
ajánl Európának”, de nem olyanokat,
amik elhibázottak, hanem
azokat, amiket Magyarország az
elmúlt négy esztendőben, 2010
óta a maga útján megjárt, s utat
törve, mások előtt kipróbált. –
Vannak olyan megoldások, amiket
Magyarország alkalmaz, ám
amelyeket mégis kritizálnak az
unióban. Pedig ezek sikere meghozza
az eredményeket, és ebből
egyre többen látják, érdemes
olyan megoldásokkal próbálkozniuk,
amiket korábban elkerültek.
Mi az EP-be nem pusztán azért
megyünk, hogy megjelenítsünk
valamilyen politikát, hanem azért,
hogy jó példákat is kivigyünk –
így Szájer József.
Mindezt konkrétumokkal is alátámasztotta.
Elsőként a „válságból
való kilábalás jegyében 2010-ben
meghirdetett közteherviselés
együtt sírunk, együtt nevetünk”
politikájával. – A költségvetés
egyensúlyát a különadók segítették
helyreállítani. Azért, hogy ki
lehessen mászni abból a nagyon
súlyos válságból, amibe a korábbi
szocialista kormány sodorta az országot.
Mi sikerrel kerültünk ki a
valutaalap receptkönyvéből –
emelte ki Szájer. Továbbfűzve,
hogy más megoldások, amiket az
EU ajánl a bajban lévő országoknak
– példaként felhozva Görögország
vagy Portugália példáját –
csak a stagnáláshoz elegendőek, a
kitöréshez viszont nem. – Magyarország
azonban új utakat alkalmazott
– állította a politikus. Folytatva
a „megoldások” sorát, az olcsó
energiáról és a rezsicsökkentésről
beszélt az EP-képviselő. – Lehetséges,
hogy a későbbiekben nonprofit
szektorrá alakítjuk át a közszolgáltatási
szférát. Ez is egy
olyan példa, ami Európának is utat
mutathat, s ami akár más országokban
is megvalósítható.
Majd – egy újabb pontként – az
újraiparosításról beszélt Szájer József.
– Az ország az elmúlt négy
esztendőben a második-harmadik
helyre küzdötte fel magát az iparosodottság
tekintetében az EU-s
országok között. A kormány
mindezt a stratégiai-partnerségi
megállapodásoknak a segítségével
igyekezett elérni. Vissza kell hívni
az ipart Európába, mivel mindez
Indiába, Kínába, Brazíliába vándorol.
Magyarországnak azonban
sikerült eme folyamatot megfordítania,
s e tekintetben is példát mutathatunk.
Ezt követően már az eladósodás
megállítását emelte ki. Szájer József
szerint ez az ország számára
ez első körben „életmentő” dolog
volt. – Egy kontinens, vagy annak
országai nem élhetnek adósságból,
a következő nemzedékek rovására.
Ebből ki kell kerülni. Magyarország
ebben is példát mutatott,
ugyanis az Alaptörvényünkbe elsőként
tettük be az eladósodottságot
megakadályozó, korlátozó
adósságféket.
Az EP-képviselő(jelölt) ezt követően
pártja, a Fidesz-KDNP listáján
szereplő képviselők feladatainak
ismertetésére tért át.
Amely „egyértelműen egy nemzeti
érdekképviselet”. – Mi egy
nemzeti listát állítottunk, amin
szerepelnek a határon túli magyarok
képviselői is. Mind az öt határon
túli magyar közösség – a
Felvidék, Kárpátalja, Erdély és a
Partium, a Vajdaság és a nyugati
magyarság – képviselői is jelen
vannak a listán. Ezzel is szeretnénk
kifejezni – szimbolikusan –
hogy az egész magyar nemzetet
be kell vinni Európába, még azokat
is, akik jelenleg még nem tagjai
az Eu-nak. A 2010-es állampolgársági
törvény megteremtette
annak jogi feltételeit, hogy Magyarország,
a Fidesz egy igazi
nemzeti listát tudjon állítani. Hiszen
magyar állampolgárként, de
Ukrajna és Szerbia állampolgáraként
(is) két olyan politikus is helyet
kapott ezen a listán, aki a
Vajdaság és a Kárpátaljai magyarságot
fogja képviselni. Ezáltal
behoztuk őket – kissé kerülő
úton – az Unióba.
Szájer elmondása szerint a Fidesz
ezzel a „lépéssel”, hogy az
említett nemzetek politikusait „bejuttatja”
az EP-be, „hozzáadott értéket
ad az EU-nak”.
A sajtótájékoztató zárásaként, a
nemzeti érdekképviseletről tovább
szólva azt közölte Szájer József,
hogy „mi a magyar emberek érdekeit
képviseljük. Azokét, akik itt
élnek a Kárpát-medencében”.
- Mi nem Magyarországon szeretnénk
Brüsszelt és az EU-t képviselni,
hanem a magyar emberek
érdekeit az ottani intézményekben.
Nem kérünk a szélsőségekből, sem
a jobb-, sem a baloldaléból. Az
egyik jobboldali szélsőség képviselőihez
kapcsolódó, listán szereplő
személyek ugyanis egy határon
túli politikus vegzálásában is részt
vesznek. Ez pedig elfogadhatatlan,
s e tekintetben a Jobbiknak világosan
állást kell foglalnia. Egyik
percben még szónokolnak egy
gyűlésen, a következő percben a
vajdasági magyarság egyik képviselőjét
megtámadja ugyanez a közeg.
Ami meg a baloldalt illeti:
szintén nem kérünk olyan szélsőségekből,
akik nem jót akarnak az
országnak, hanem folyamatosan a
rossz hírét keltik, akik azt mondják,
nincs szükség vitára az Unióban,
hanem el kell fogadni, amit
ők mondanak. Az érdekképviselet
mindenhol vitákkal jár – állította
Szájer József, ahogy azt is: „annak
nincsenek konfliktusai, aki nem
csinál semmit…”
Szabó Zsófia
Szájer: „Új utakat ajánlunk Európának”
Kanizsa – Bethesda anyaotthon 12 2014. május 15.
KANIZSAI KÉPZőÉS
IPARMűVÉSZEK
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető május 25-ig,
hétköznapokon 9-18 óráig.
Május 16. 10 óra
Az „Én hobbim” sorozat
„BABAVILÁG” - Bogárné Kovács
Magdolna játék baba és babaruha
gyűjtemények bemutatása.
Megnyitja: Némethné Kovács
Edit, tagóvoda-vezető. Közreműködnek
a Központi Rózsa Óvoda
Hétszínvirág tagóvoda gyermekei.
Megtekinthető: június 6-ig a földszinti
előcsarnokban.
Május 18.13 óra
SWANS GYERMEKNAP
ÉS JUBILEUMI GÁLAMűSOR
Belépődíj: 1 000 Ft (6 éves korig
a belépés díjtalan). Szervező:
SWANS Balett- és Tánciskola.
Május 24.
XI. KÁRPÁT-MEDENCEI
„CSENGEYDÉNES” VERS-,
PRÓZAMONDÓ ÉS VERSÉNEKLő
VERSENYDÖNTőJE
A verseny helyszíne a Honvéd
Kaszinó, a gála helyszíne a
Medgyaszay Ház. Szervező: a
Kanizsai Kulturális Központ.
Május 17. 13-17 óra
KOZMETIKAI ÉS FODRÁSZ
SZAKMAI BEMUTATÓ
VÁSÁRRAL
A belépés díjtalan.
Május 20. 17 óra
„EGY SZERELMI HÁZASSÁG
VISZONTAGSÁGAI,
AVAGY KETTő PISZTOLYA
KÚTBAN” - ORBÁN KÁ-
ROLY KÖNYVÉNEK BEMUTATÁSA
Megnyitja: Balogh László az
OKISB elnöke. A belépés díjtalan.
Május 23. 19 óra
A ZALA SZIMFONIKUS ZENEKAR
KONCERTJE
Vezényel: Pál János. Zongorán
közreműködik: Tóth László.
Program: Liszt Ferenc: Les Preludes,
Kodály Zoltán: Háry János
szvit, Liszt Ferenc: Magyar fantázia.
Belépődíj: 1 000 Ft.
Május 30. 13 órától
GYERMEKNAP
Helyszín:
Pipitér Óvoda
Adél, a Bethesda Gyermekkórház
jószolgálati nagykövete
vagy és idén egy anyaotthon felépítésére
gyűjtötök. Miről szól
ez a szerepvállalás? Gyakran
szoktál hasonló ügyek mellé állni?
– Ha felkérnek és azonosulni tudok
az üggyel, akkor szívesen állok
mellé. Az is igaz, hogy volt
olyan 1 %-os gyűjtés, amire idén
nemet kellett mondanom. Nem
lenne hiteles ez esetben két helyre
letenni a voksomat.
Egy népszerű ember részvétele a
társadalmi felelősségvállalásban
mintát mutat a többi ember számára.
Örülök, ha ilyen irányban tudom
az ismertségemet kamatoztatni. De
az is igaz, hogy mindenki a maga
szintjén tehet azért, hogy más embereknek
segítsen. Az anyaotthon
létrejötte több szempontból is nagyon
fontos a számomra. Ennek a
projektnek konkrétan látszik a vége.
Az emberek nem egy feneketlen
kalapba dobják a pénzüket, hanem
remélhetőleg jövő májusra teljes
pompájában fog működni az épület.
Ez jó dolog.
Természetesen motiválnak a
személyes élményeim, hiszen tudom
milyen az, amikor egy gyermek
hosszú távon tartózkodik kórházban.
Nekünk hét hónap volt a
kórházi időszak az élet indulásakor
a lányommal. Rövidtávon sem
jó, de hosszú távon ez együtt jár az
egész család hospitalizálódásával.
Ilyen helyzetben nagyon nehéz
fenntartani azt a harmóniát, ami
egy egészséges családban van. A
legfontosabb, hogy egy anyának a
gyereke mellett van a helye, főleg
akkor, amikor nehéz helyzet adódik.
A mostani projektben az anyaotthon
létrehozása a cél. Azok a
családok, akik nagyon távoli helyekről
kerülnek a kórházba, nagy
szükségét látnák ennek. Egy gyermek
gyógyulása nem csak orvosi
kérdés. Elengedhetetlen, hogy az
édesanya is ott legyen, mint lelki
támasz, segítő, gyógyító társként.
Az anya a gyógyító team része.
Manapság nagyobb elfogadás van
ezzel kapcsolatban. 14 éve, én
személyesen kemény dolgokon
mentem át. Sok esetben meg kellett
harcolnom azért, hogy a puszta
jelenlétemet elfogadják. Nagyon
sokat tud segíteni, ha az
anya egész nap a gyermeke mellett
lehet.
Az anyaotthon azért nagyon jó
dolog, mert az együtt, ugyanakkor
mégis külön egysége valósul meg.
A baba-mama szoba is egy lehetőség,
de az anya bizony amortizálódhat
a kialvatlanságtól. A kórház
nem szálloda. Munkahely, ahol
gyógyítás folyik. 24 órás „szolgálatban”
az anya számára valósággal
lehetetlenné válik a pihenés.
Mindenki nyer azzal, ha az édesanyák
jó helyen tudva a gyermeküket,
akár nap közben is le tudnak
pihenni. A kezelések alatt, vagy ha
alszik a gyermek, úgysem tudnak
segíteni.
– Ha jól tudom, te voltál az
Égéscentrumban, és láttad a gyerekeket.
Mi a személyes tapasztalatod?
– Az Égéscentrumról azt kell
tudni, hogy országos intézmény.
Itt minden feltétel adott, hogy a súlyos
égéssérült gyerekeket a legjobban
ellássák. A benyomásom
pedig ugyanaz, mint az összes többi
osztályon, ahol mi érintettek
voltunk. A Bethesda családcentrikus
kórház. Ez a szemlélet áramlik
az orvosokból és nővérekből, a
gyermekek és szülők felé. Valahogy
mindig azt éreztem, hogy az
elhivatottságukat jól jellemzi a
szlogenjük: "Jutalmam, hogy tehetem."
A magyar egészségügy helyzetét
ismerve, ennek a mottónak
eleget tenni minden pillanatban bizony
nem könnyű. Persze mindenki,
akinek hivatása van, nyílván
úgy érzi, hogy boldogság, hogy azt
teheti. Én is így érzem ezt a saját
szakmámban.
A Bethesda Kórház Alapítvány
idei 1% gyűjtésének célja
az anyaotthon felépítése. Az
SZJA 1% felajánlásához adószámuk:
180 425 39 - 1 - 42
Kováts Adél színművésznő
idén a Bethesda Gyermekkórház
ügye mellett kampányol
2014.05.20. (kedd) 10:30 – 12:30 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2014.05.20. (kedd) 14:00 – 17:00 Meseház Bölcsőde, Nk. Attila u. 2.
2014.05.22. (csütörtök) 10:00 – 12:30 Orosztony
2014.05.22. (csütörtök) 14:30 – 16:30 Palin – Általános Iskola
Véradás - Vöröskereszt
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 15.
Horoszkóp
Több szabadidőre számíthat a közeljövőben.
Lehetőleg mértékkel habzsolja az
élvezeteket, különösen az édességeket,
ha fürdőruhában is meg akarja tartani a
vonzerejét.
A bolygóállások szerint kissé javulhat
anyagi helyzete. Ennek ellenére ne bízza
el magát túlságosan, járjon nyitott szemmel
és fogadja el azokat a munkákat,
amelyek anyagi haszonnal járnak.
Egész májusban az lesz a legfőbb gondja,
miként vezesse le hasznosabban az
energiáit. Anyagiak terén jól mennek a
dolgai, a baráti kapcsolatait azonban nem
ártana kissé felfrissíteni.
Izgalmas hetekre számíthat, emellett egy ismerőse
különös meglepetéssel szolgál önnek.
Éljen a helyzet adta lehetőségekkel, hiszen váratlan
pénzkiadással nem kell számolnia. Ennek
ellenére fényűző nyaralást ne tervezzen.
Nem kell semmilyen cselhez folyamodnia
ahhoz, hogy a május végére tervezett
kiruccanása sikerüljön. Ha teljesíti a határidős
munkáit, kellemes emlékekkel
térhetnek haza a párjával.
Most a legszebb tavaszi hónapban jobban
hódolhat a szenvedélyének, kicsit többet
költhet annál, mint az év későbbi időszakában.
Nem kell megkímélnie magát semmitől,
kerékpározhat, cukrászdázhat kedvére.
Kockázatvállaló kedvének köszönhetően
egyre több feladatra számíthat, de emiatt
lehetőleg ne hanyagolja el a párját. Ne
kösse gúzsba a kezét, hagyjon neki szabad
időt a hobbijához.
Anyár szinte csak az érzelmekről fog szólni
az ön számára. Májusban semmi sem
zavarja meg a közérzetét. Ha mégis történne
valami, egy kis olvasgatás elég lesz ahhoz,
hogy megőrizze a nyugalmát.
Az egész hónap kedvező alkalmakat kínál
baráti kapcsolatainak ápolására. Ha
netán változtatni szeretne eddigi életén,
ne utasítsa, hanem fogadja el az anyagi
elismeréssel járó feladatokat.
Ne barkácsoljon otthon ezekben a hetekben,
mert a bolygóállások szerint nem jár sikerrel.
A kreatív ötleteit más formában valósítsa
meg, mint ahogyan eddig tette. Vonjon be
barátokat, ismerősöket a munkába.
Szakítson időt a pihenésre és a nyaralásra is a
nyáron, mert ha folyamatosan csak a munkájával
lesz elfoglalva, előbb-utóbb csökken a
teljesítménye. Több sikert érhet el, ha harmonikusabb
kapcsolatot alakít ki a barátaival.
Ha a pénzügyi problémáit nem söpri a
szőnyeg alá, attól még felszabadultan telhet
a nyaralása. Hallgasson a megérzéseire,
és vágjon a dolgok sűrűjébe, mert így
is tud boldogulni.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Mérnök-üzletkötő felsőfokú megegyezés szerint
Minőségbiztosítási mérnök felsőfokú megegyezés szerint
Vasútüzemeltetési technikus szakirányú megegyezés szerint
Adminisztrátor középfokú megegyezés szerint
Áruszállító középfokú megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Pincér szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Kőműves szakirányú megegyezés szerint
Szakács szakirányú megegyezés szerint
Konyhalány 8 általános megegyezés szerint
Kézi összeszerelő 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
INGATLAN
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es
közművesített építési telek 30 m2-
es bontandó, vagy teljes felújításra
szoruló kis házzal a Pápai u.
22/a. szám alatt. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0620-388-4056
(7633K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton,
a városhoz közel, lakható
épülettel, gyümölcsössel, teljes felszereléssel
telek eladó. (Vezetékes
víz, kút, villany van.) Ár megegyezés
szerint. Érd.: 0630-4943-470
(7645K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620-510-2723 (7643K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb.,
valamint összegyűjtött reklám újságjait
elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7642K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2014. május 15.
SZOLGÁLTATÁS
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
fogadóóráját a szokottól eltérően 2014. május 15-én (csütörtökön) tartja 17
órától a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt.
Flórián tér 30.)
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóórák
Remek idővel nyert az úszók
pozsonyi rangos nemzetközi versenyén,
az Orca Kupán 50 m
gyorson (26,29 – megyecsúcs),
valamint 100 m gyorson (57,20 -
megyecsúcs) Molnár Flóra (képünkön
a dobogó tetején), a
Délzalai Vízmű SE sportolója.
Flóra ezen kívül még szerzett egy
második (50 m pillangó: 28,50) és
egy harmadik helyezést (50 m
mell: 34,39). A kanizsai úszó következő
erőpróbája (Zámodics
Márkkal egyetemben) a Moszkvában
megrendezésre kerülő Energy
Standard-Championship 2014 elnevezésű
verseny lesz.
Pozsony után Moszkvába készülnek
A Zalaerdő TTDSE népes csapata
az Érden rendezett szezonnyitó
akrobatikus torna versenyén
nyolc elsőséget szerzett.
Egyben ez kvalifikáló megmérettetés
is volt a párizsi akrobatikus
torna világbajnokságra.
ABaksa Nikol-Gémesi Vivien párosa
végül a hölgyek AgeGroup I.
kategóriájában megszerzett elsőségével
a Franciaországba utazó magyar
csapatba be is került. Rajtuk kívül a
gyermek kezdő csapatban a Németh
Rozi, Vastagh Lili, Hosszú Szonja,
Gelencsér Bíbor, Major Pomozi Léda
és Gémesi Vanda szintén első lett.
Újonc vegyes párosban Vizlendvai
Áron, Németh Rozi volt aranyérmes,
újonc fiú párosban pedig a Molnár
Simon-Németh Vilmos duó állhatott
a dobogó legfelső fokára.
Gyermek női párosban Soós Csenge,
Vastagh Lili nem talált legyőzőre
és ugyanígy végzett női hármasban
Hajdu Zsófia-Gémesi Vivien-
Vizlendvai Sára trió. Vizlendvai Máté
és Tuboly Dániel gyermek fiú párosban
nyert aranyérmet, míg serdülő
II. női párosban Szabó Kíra, Muik
Kata állhatott a dobogó tetejére.
A napokban a klub ifjú tornászai
találkozhattak Magyar Zoltán kétszeres
tornász olimpiai bajnokkal, a
Magyar Torna Szövetség (MATSZ)
elnökével, valamint Guczoghy
Györggyel, 1980-ban csapatban
olimpiai bronzérmes tornásszal,
akik Nagykanizsára látogattak
sportszakmai kérdéseket is megvitatva
a dél-zalai klub elöljáróival.
Lesz
párizsi
utazójuk
A Safar Shoto Cup karateverseny
küzdelmeit rendezték a fővárosban,
melyen a nagykanizsai Sensei
Sáfár Shotokan Karate-Do
Sportegyesület, mint házigazda is
számos remek helyezést ért el. Akét
küzdőtéren „bemutatózó” száznál
is több résztvevő között a magyarok
mellett voltak indulók Csehországból,
Németországból és Svájcból is
és az A.J.K.A. szövetségének szabályai
szerint versengtek a résztvevők.
Egyéni kanizsai eredmények. Fiú
kata „A” 9-10 évesek: Gángó Zoltán -
4. hely. Leány kata "B" 11-12 év: Tóth
Viktória - 4. hely. Fiú kata "A" 11-12
év: Kassa Áron - 3. hely; fiú kumite
"A" 11-12 év: 2. hely. Leány kata "A"
11-12 év: Losonczi Lilla - 1. hely; leány
kumite "A" 11-12 év - 1. hely. Leány
kata "A" 13-14 év: Herjavecz
Krisztina - 4. hely. Leány kata "A" 13-
14 év: Losonczi Mária - 1. hely; leány
kumite "A" 13-14 év - 1. hely. Fiú kata
"A" 15-17 év: Kovács Norbert - 4.
hely; fiú kumite "A" 15-17 év - 2. hely.
Leány kata "A" 15-17 év: Kucskó Zsófia
- 1. hely. Fiú kata "A" 15-17 év:
Mészáros Martin - 1. hely; fiú kumite
"A" 15-17 év - 1. hely. Férfi kata "A"
36 év felett: Tóth Tamás - 1. hely.
Csapat eredmények. Kucskó Zsófia-
Losonczi Mária-Herjavecz Krisztina
leány csapat kata "A" 15-17 év -
3. hely. Gángó Zoltán-Kassa Áron-
Losonczi Lilla fiú csapat kata "A" 11-
12 év - 1. hely. Czinki István-Tóth
Viktória-Pákozdi Anna leány csapat
kata "B" 11-12 év - 2. hely. Mészáros
Martin-Kovács Norbert-Kucskó Zsófia
fiú csapat kata "A" 15-17 év - 1.
hely. Losonczi Mária-Petro de Chalendar
Katalin-Kucskó Zsófia leány
csapat kumite "A" 15-17 év - 1. hely.
A csehektől először érkeztek
Kanizsa 2014. május 15. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
A bulgáriai Szamakovban
rendezték a kadet birkózó Európa-
bajnokságot, egyben ifjúsági
olimpiai kvalifikációs versenyt,
melynek keretében a
magyar válogatott tagjaként a
Kanizsai Birkózó SE két versenyzője,
Egyed Balázs és Németh
Márton is szőnyegre léphetett.
A szabadfogású 50 kg-ban indult
Egyed Balázs egy görög versenyzővel
kezdett, aki ellen győzött,
majd a következőben egy
azeritől (aki később meg is nyerte
az Eb-t súlycsoportjában) kikapott.
Vigaszágon sem léphetett tovább,
hiszen ott egy bolgár állta
útját és összesítésben a 10. helyen
zárt.
Németh Márton 46 kg-ban fehérorosz
ellenféllel kezdett és
győzelme után egy azeri állította
meg a főágon. Volt azonban
lehetősége a kanizsai birkózónak
itt is visszamérkőzésre, de
macedón ellenlábasa jobbnak
bizonyult nála és a dél-zalai
sportoló kilencedikként zárt az
Eb-n.
Egy-egy kilencedik
és tizedik hely
az Eb-ről
A Somogy megyei Kaszón
rendezték meg a sprint távú
duatlon országos bajnokságot,
melyen a TRI-CO Triatlon
Klub versenyzőin kívül több
kanizsai sportoló is elindult,
egyben szép sikereket értek el
többek között dobogós helyezéseikkel
is.
A TRI-CO Triaton Klub eredményei.
55-59 évesek: 2. hely
Korcsmárosné Vig Rozália, 3. Benedek
János. 40-44 évesek: 4.
Vránics László. 35-39 évesek: 7.
Csőgör Marcell.
Szabadidős versenyzők: 9-10
évesek: 1. hely – országos bajnok
Kurucz Levente. 35-39 évesek: 6.
Kurucz Attila. 40-44 évesek: 9.
Vaska Kálmán.
A pécsi színekben indult kanizsai
dr. Czigány Róbert (45-49
évesek) országos bajnoki címet
szerzett, Kiskó Gábor (40-44 évesek)
pedig második helyen végzett.
Jól sprinteltek a
duatlon ob-n
A hagyományoknak megfelelően
a minap ismét sor került a
Honvéd Kaszinó Szkes Tánccsoportjának
gálaműsorára a
HSMK-ban. Ahogy már azt megszokhattuk,
a két órás bemutatón
a régebbi és az idei, immár az
országos bajnokságra elkészült
új koreográfiákat mutatták be a
táncos ifjoncok. Összesen húsz
produkciót láthatott a közönség,
a koreográfiák a Magyar Látványtánc
Szövetség május 16-18-
i, a fővárosi helyszínű ob keretében
léphetnek a zsűri elé. A kanizsai
gála egyfajta főpróbaként is
felfogható volt tehát az országosra,
s egy biztos: a helyi közönségsiker
nem maradt el.
– Tíz koreográfiát viszünk Budapestre,
melyek közül úgy vélem
biztosan lesz, ami kijuthat a június
végén, Székelyudvarhelyen tartandó
Európa-bajnokságra is – fogalmazott
utólag Szécsényiné Kápolnás
Edina, a tánciskola vezetője.
A gála zárásaként valamennyi
táncos oklevelet és ajándékot kapott.
P.L.
Máris itt az országos seregszemléjük
Törökbálinton a Gerevich-
Kovács-Kárpáti kard reménység
körversenysorozat utolsó, ötödik
fordulóját rendezték, Veszprém
pedig a IV-V. korcsoportos kardozók
országos döntőjének és az
utánpótlás kardvívók országos
vidékbajnokságának adott otthont
és a közelmúltbeli korosztályos
világbajnokságon Bulgáriában
kard egyéniben 64. helyezett
Dobó István ismét hazai versenyen
indulhatott.
Ajobb kanizsai eredmények. Törökbálinti
kard körverseny. Gyermek
férfi kard (2001 és utána születettek):
7. hely Horváth Gergő.
Gyermek női kard (2001 és utána
születettek): 5. Mádé Réka (valamennyien
Nagykanizsai TE 1866).
Vidékbajnokság (Veszprém).
Bambi férfi kard (2002 és utána
születettek): 1. Horváth Gergő...,
5. Kiss Gergely. Bambi női kard
(2002 és utána születettek): 1.
Kozári Dóra, 2. Bécsi Zsófia.
Bambi csapat: 1. NTE 1866 (Bécsi
Zsófia, Fata Flóra, Kozári Dóra,
Kobra Virág). Gyermek férfi kard
(2001 és utána születettek): 2.
Horváth Barna. Gyermek női kard
(2001 és utána születettek): 1. Mádé
Réka (képünkön). Serdülő férfi
kard (199 és utána születettek): 2.
Abay Nemes Ádám.
Diákolimpia (veszprém). V. korcsoport
(1997-ben születettek):
Férfi tőr: 8. Dobó István. Férfi
kard: 2. Dobó István. Női kard: 2.
Flumbort Sára, 3. Vernyel Sára
(valamennyien Batthyány-gimnázium).
– Mozgalmas napok után vannak
utánpótláskorú vívóink, akik
hozták az elvártakat, hiszen döntős
helyezéseket értek el. A törökbálinti
állomásra sajnos Milassin
Mór sérülés miatt nem tudott elutazni,
de már javuló félben van,
így mindenképp fontosabbnak tartottuk,
ha a magyar bajnokságra
készül inkább. A Vidékbajnokságon
a serdülő női kard számot kivéve
minden korosztályban (bambi,
gyermek és serdülő) kanizsai
vívta a döntőt és ez a jövőre nézve
mindenképpen pozitív. Innentől az
év legfontosabb versenyi vannak
még vissza, a magyar bajnokságok
egyéni- és csapatszámai, gyermek,
újonc és serdülő korosztályokban.
Szakosztályunktól 15 utánpótlás
korú vívó fog megküzdeni ezekért
a bajnoki címekért május utolsóés
június első hétvégéjén a budapesti
UTE vívótermében – mondta
el Piecs Adrienn edző, egyben
szakosztályvezető.
P.L.
Elsőségek, döntős helyezések
A Nagykanizsai TE 1866
cselgáncs szakosztálya május
17-én, szombaton 14.30-tól
tartja a HSMK Farkas Ferenc
termében 50 éves jubileumi judo
gáláját.
A rendezvény keretében a
sportági bemutatók mellett többek
között természetesen köszöntik
a szakosztály fél évszázadának
edzőit, sportolóit, sportvezetőit
és az előzetes információk
alapján megtiszteli jelenlétével
az eseményt dr. Tóth László,
a Magyar Judo Szövetség elnöke
is.
50 esztendős
fennállásukat köszöntik
Kanizsa 16 – Hirdetés 2014. május 15.
Megnyitottuk fűrészáru
kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetőlécek, hajópadlók, lambériák,
OSB lapok különböző méretben és hosszban kaphatóak.
Nyitási KEDVEZMÉNY 3% (2014.05.30-ig)
Tekintse meg kínálatunkat!
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u.21.
Múzeumi programok a kanizsa vár
visszafoglalási kísérletének évfordulóján
A Múzeumi Világnapon a Thúry György Múzeum a
kanizsia vár 1664. évi visszafoglalási kísérletének 350.
évfordulójára kíván emlékezni.
Május 16-án gyermekeknek szóló programokat szerveznek amely
során korabeli vívótechnikákkal ismerkedhetnek meg, kézműves
foglalkozás is várja a gyerekeket, ahol korabeli sisakot készíthetnek.
Május 20-án 16.30 órától dr. Vándor László régész tart előadást
Zrínyi Miklós és Kanizsa címmel.
XXVI. évfolyam 19. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2014. május 22. Kanizsa
A Nyugat–Pannon Járműipari
és Mechatronikai Központ Nonprofit
Kft.-vel (NYPJMK) kötendő
megállapodás ünnepélyes
aláírására került sor a Polgármesteri
Hivatalban. A szerződést,
mellyel városunk a kft.
résztulajdonosává vált Cseresnyés
Péter polgármester és Szíjártó
Zsolt ügyvezető igazgató írták
alá.
– Egy folyamatnak az utolsó állomásán
vagyunk, melynek legfontosabb
része már lezajlott a
döntés megszületésekor, hogy
Nagykanizsa tagja lesz a járműipari
együttműködésnek. Ezt követően
a szerződést is megkötöttük –
mondta Cseresnyés Péter. Ezzel
utalva a közelmúltban aláírt szerződésre,
mellyel Nagykanizsa
csatlakozott a NYPJMK-hoz, negyedik
városként az alapító Szombathely,
Szentgotthárd és Zalaegerszeg
után. A négy város alkotta
központ tíz év alatt egymilliárd
euró tőkebefektetést és tízezres
nagyságrendű új munkahelyet remél
a gépipar, a járműipar és az
elektronikai ipar területén.
Hozzátette, jelen szerződés aláírásával
városunk, mint a gazdasági
társaság tagja anyagilag is hozzájárul
ahhoz, hogy számos munkahely
jöjjön létre az elkövetkezendő
időszakban. Ahogy a polgármester
mondta, erre minden lehetőség
megvan, hiszen a kormánynak
határozott célkitűzése az, hogy
a 2014-2020-as uniós pénzügyi
ciklusban kiemelt helyet kapjon a
gazdaság fejlesztése és ezen belül a
munkahelyteremtés. Magyarország
járműipari centrummá vált, a győri
és a kecskeméti gyártóközponttal
és azt szeretnék, ha a vasi-zalai városok
alkotta járműipari központ
harmadik területi egységként bekapcsolódna
ebbe. Ez jelentős mértékben
hozzá tud járulni a nemzetgazdaság
fejlődéséhez. Kiemelte,
ezen dolgozik a terület politikai vezetése,
a vállalkozók, a kamarák és
a NYPJMK is.
Szíjártó Zsolt a polgármester által
elmondottakhoz kapcsolódva kiemelte,
Nagykanizsa azzal, hogy a
NYPJMK-nak a résztulajdonosává
(folytatás a 2. oldalon)
„A gazdaság fejlesztése nélkül
a város fejlesztése hosszú
távon elképzelhetetlen”
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2 2014. május 22.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Kanizsa – Gazdaság
(folytatás a címlapról)
vált, teljes jogú tagságával a
gazdasági fejlesztési programban
részt vesz. A befektetése megtérül,
hiszen hatása milliárdokban mérhető
a város és a térsége számára.
Hangsúlyozta, Nagykanizsa a térségi
együttműködéssel felkerült a
kiemelkedően fejlődő ipari növekedési
zóna térképére, ami a város
hosszú távú fejlődése szempontjából
kiemelkedően fontos. Ezzel
összefüggésben fontos, hogy a
Szombathely, Zalaegerszeg,
Nagykanizsa és Szentgotthárd
négyszögben megvalósuló gazdasági
és ipari fejlesztési program a
következő hét évben valóban sikeres
legyen.
Az együttműködés kiterjed a
gazdaság szereplőire. A városban
és a térségében működő és dolgozó
vállalkozások üzleti kapcsolata
sokkal szorosabbá válik, illetve kinyílnak
azok a lehetőségek, melyek
eddig nem voltak teljes körűen
kiaknázva. A helyi kis- és középvállalkozásoknak
a megerősítésére
és a beszállítói lehetőségeknek
a kiaknázására mindenképpen
számítanak. A város számára új
befektetések, beruházások valósulhatnak
meg a következő időszakban.
– Afelsőoktatási és a középszintű
intézményekkel is szeretnénk
együttműködést kialakítani. A térségben
több szereplője van ennek,
de célszerű összehangolni ezt a lehetőséget
a térségben élő fiatalok
számára a lehető legoptimálisabban
úgy, hogy minden város a maga
vonzerejével hosszú távon tudja
biztosítani azt a humánerőforrás-
szükségletet, mely a gazdasági
és az intézményrendszert ki tudja
szolgálni – emelte ki az ügyvezető.
Akutatásfejlesztésen és az innováción
túl pedig az infrastrukturális
fejlesztésre is koncentrálnak,
hogy az észak-déli kapcsolati háló
is biztosítva legyen, mellyel a
munkaerő- és az árumobilitás erősítése
lehetővé válik.
Zárásként, a szerződés aláírása
előtt, Cseresnyés Péter emlékeztetett,
a városban tudatos építkezés
folyik. Térségben gondolkodnak,
és erre dolgoztak ki egy egész térséget
érintő koncepciót, stratégiát,
egy integrált fejlesztési tervet,
mely minden döntés során útmutatóként
szolgál, és alapja minden
támogatásnak és központi forráshoz
való jutásnak.
V.M.
Zala megyében az előző havinál
5 százalékkal, az egy évvel
korábbinál pedig csaknem 30
százalékkal volt kevesebb áprilisban
az álláskeresők száma –
közölte a Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja
pénteken az MTI-vel.
Április végén 12 280 regisztrált
álláskereső volt Zala megyében, a
márciusinál 650-nel, az egy évvel
korábbinál pedig 4,9 ezerrel kevesebb.
A nyilvántartott álláskeresők
11 százaléka, mintegy 1,4 ezer fiatal
pályakezdő.
A korábbi évek adatai szerint az
elmúlt évek áprilisában – az előző
havihoz képest – minden alkalommal
5 és 9 százalék közötti mértékben
csökkent az álláskeresők száma,
ami főként a szezonális munkaerőigények
bővülésének köszönhető,
de az idén a képzések indulása
is nagyban hozzájárult a
csökkenéséhez.
A nyilvántartott álláskeresők
aránya április végén 9,4 százalék
volt Zala megyében; a márciusinál
0,5 százalékponttal, az egy
évvel korábbinál pedig 3,6 százalékponttal
alacsonyabb. Márciushoz
képest a megye valamennyi
területén visszaesett a nyilvántartott
álláskeresők száma. A legalacsonyabb
(7,2 százalék) volt a
mutató a szezonális hatásokra
legérzékenyebb keszthelyi térségben,
míg Lenti és Zalaegerszeg
térségében 8,5 százalék volt
a ráta értéke. Letenye térségében
volt a legmagasabb (13,2 százalék)
a munkanélküliek aránya, de
Zalaszentgrót és Nagykanizsa
térségében is meghaladta a mutató
a 10 százalékot.
Az év negyedik hónapjában 1,9
ezer új álláshelyet jelentettek be a
munkáltatók, fele-fele arányban
támogatott és nem támogatott foglalkoztatás
keretében. Legnagyobb
számban – a korábbi hónapokhoz
hasonlóan – segéd- és alkalmi
munkát kínáltak.
Az áprilisban regisztrált álláskeresők
(1,3 ezer ember) 10 százaléka
korábban még nem szerepelt
a nyilvántartásban. Az ismételten
álláskeresővé válók több
mint fele egy éven belül vált újra
munkanélkülivé, viszont közel 20
százalékuknál már 4 évnél is
hosszabb idő telt el a regisztrációból
való kikerülésük óta. Az álláskeresők
közül több százan segéd-,
vagy alkalmi munkát végeztek
korábban, de bolti eladók,
irodai adminisztrátorok, mechanikai-
gépösszeszerelők, felszolgálók,
tehergépkocsi-vezetők, lakatosok,
vagyonőrök és szakácsok
közül is 20 főt meghaladóan
kerültek nyilvántartásba.
A regisztrációból kikerülő csaknem
1970 álláskereső közül több
mint 1,3 ezren tudtak elhelyezkedni,
300-an támogatott foglalkoztatás
keretében.
Az év első 4 hónapjában öszszesen
5,9 ezer álláskereső állt
munkába Zala megyében, felefele
arányban támogatott, illetve
támogatás nélküli munkahelyen.
MTI - Kanizsa
Tovább csökkent az álláskeresők
száma Zalában
Zala megyében munkahelyteremtő
beruházásokra 222 millió
forintot meghaladó támogatást
nyertek el a munkaadók - közölte
a Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja az
MTI-vel.
A beruházásokra 41 zalai munkaadó
nyújtott be sikeres pályázatot,
a megítélt támogatási összegből
(222,4 millió forint) 125 személy,
köztük 85 álláskereső többletfoglalkoztatását
tudják biztosítani.
A beruházások 20 településen
valósulhatnak meg, amelyek közül
9 hátrányos helyzetű. A legtöbb
beruházás Zalaegerszeghez kötődik,
míg a legnagyobb támogatási
összeget (37,4 millió forintot) a
Zalaszentgróton működő, lábbeligyártással
foglalkozó vállalkozás
nyerte el.
A pályázók a munkahelyteremtő
a fejlesztéseket egyebek
között az élelmiszeripar, a bútorgyártás,
a mezőgazdasági gép,
textil nagy- és kiskereskedelem,
a vendéglátás, valamint az út- és
autópálya-építés területén valósítják
meg.
Vállalkozóvá válást elősegítő
tőkejuttatásra 44-en nyújtottak be
pályázatot, az összes támogatási
igény csaknem 110 millió forint. A
munkaügyi szervezet eddig 17 pályázati
támogatásról döntött, ebből
áprilisig 9 hatósági szerződést kötöttek
meg.
A sikeres pályázatoknál a tevékenységi
kör a bútorgyártás, a
nyomdaipar, az iparművészeti bőrtermékek
készítése, a vendéglátás,
az ipari takarítás, a méhészet, a
cukrászat, a húsnyúltenyésztés, a
kipufogógyártás és a fotózás. Abenyújtott
(még elbírálás alatt lévő)
pályázatokban új ötletek is megfogalmazódtak,
közöttük kőfaragás,
internetes kereskedelem, zenész
tevékenység is szerepel - tájékoztatott
a munkaügyi központ.
A hivatal közölte azt is, hogy a
múlt év decemberétől idén márciusig
több mint száz téli közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó tanfolyam
indult Zala megyében. A képzéseken
2327 ember vett részt, közülük
2201-en már sikeres vizsgát tettek.
A 2013 decemberében indult téli
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó
képzésekre összesen 162 millió forintot
fordítottak.
MTI - Kanizsa
Munkahelyteremtő
beruházások a megyében
Az ápolók napja a világon mindenhol
azokról az emberekről
szól, akik a betegekkel a legközvetlenebb
kapcsolatban állnak.
1820. május 15-én született
Florence Nightingale brit ápolónő,
aki a krími háborúban önkéntes
ápolónőket toborzott, mentette,
ápolta a sebesülteket, majd később
ápolónőképző iskolát alapított.
Rá emlékezve tartják az
Ápolók Nemzetközi Napját.
A Kanizsai Dorottya Kórházban
ez alkalomból köszönték meg az
ápolók áldozatos munkáját. Florence
Nightingale oklevelet kapott
Némethné Császár Zsuzsanna higiénikus,
Szerdahelyi Erzsébet
asszisztens, Dömötörfy Sándorné
szülésznő, továbbá Kiss Anita és
Ácsné Papp Éva ápolók. Az elismeréseket
Dr. Brünner Szilveszter
főigazgató adta át. A Magyar Ápolási
Egyesület díszoklevelét Kobánné
Márkus Éva ápoló vehette át
Boros Károlyné megyei vezetőtől.
A városvezetés nevében Cseresnyés
Péter polgármester köszöntötte
a szakma képviselőit. Beszédében
kiemelte: fontosnak tartja, hogy
évente legalább egy alkalommal köszönetet
mondjanak azoknak az embereknek,
akik segítenek a nehéz
helyzetbe jutott embertársaikon.
A „lámpás hölgy” élete példamutató
lehet mindannyiunk számára.
Gazdag család gyermekeként a legelesettebbek
szolgálatába állt. Nem
a kényelmes életet, hanem egy közösség
szolgálatát választotta életcéljául.
Önök például – mutatott rá a
jelenlévőkre –, ugyancsak nagy utat
jártak be. Azok az emberek, akik
kedves szót, biztatást, fizikai, vagy
lelki simogatást kaptak, mindig hálásan
gondolnak önökre. Az ápolónők
munkáját végül egy Albert
Schweitzer idézettel köszönte meg a
városvezető: „A világ jövője nem attól
függ, hogy mennyire értjük, hanem
hogy mennyire tiszteljük az
életet.” Amikor az elesetteken segítenek,
ezt a bizonyos életet tisztelik
a hivatásuk mindennapjaiban – tette
hozzá azt kívánva, a mindenapjaikban
minél több törődést tudjanak adni
az embereknek, és minél kevesebb
szenvedést kelljen látniuk.
Dr. Brünner Szilveszter főigazgató
beszédében hangsúlyozta:
– Az ilyen ünnepi alkalmak lehetőséget
teremtenek arra is, hogy
megismerjük az intézmény történetét,
bepillantsunk a jelenébe és képet
alkossunk a jövőjéről. Ugyanakkor
lehetőséget biztosítanak arra is,
hogy megemlékezzünk a történelem
sodrából kiemelkedő személyiségekről
és példamutató tetteikről.
A főigazgató az ápolónők munkájának
mérhetetlen fontosságára
Florence Nightingale életének kiragadott
eseményeivel mutatott rá.
A „lámpás hölgy” élhette volna a
gazdagok biztonságos, ámde unalmas
életét, nőként szervezhette
volna a társadalmi összejöveteleket,
de ez a jövőkép nem elégítette
ki őt. Lázadt a nők beskatulyázott
szerepe ellen, és hitt abban, hogy
ennél többre hivatott, küldetésre
szomjazott.
– Példa lehet számunkra az, hogy
tenni akart. Tenni akart egy olyan világban,
mely alapjaiban utasította el a
változásokat. Nem ismert jobb érzést
annál, mint amikor segíthet az embereken.
Az 1854-es londoni kolerajárvány
idején önkéntes ápolónőként
dolgozott. Betegei rajongtak érte,
angyalként tekintettek rá. Egyik legfőbb
munkája a Notes on nursing tekinthető
az első ápolási kézikönyvnek.
De ezen felül több mint 200 tanulmánya,
cikke, könyve, kiterjedt levelezése
és számtalan naplója maradt az utókorra.
Életéből azonban a legfontosabb
kiragadni való példa – mely
életfilozófiájának is tekinthető –, a
szeretet. Követte Paracelsus tanítását:
„A szeretet a legjobb gyógyszer.”
A betegek állapotát folyamatosan
ellenőrizte, éjszakánként egy lámpással
a kezében járkált az ágyak között,
így érdemelte ki a „lámpás
hölgy” nevet. Nem álltak a pártjára,
féltékenység és áskálódás kísérte. ő
azonban a nehézségek közepette is
az emberi hang, a mosoly és a szeretet
fontosságát hangsúlyozta. Szerinte
az ápolónőnek két fegyvere van: a
szakértelem és a szeretet ereje. Vallotta,
hogy nem elég a testet kezelni,
a lélekre is figyelni kell.
Péter Zsuzsanna ápolási igazgató
beszédében arra emlékeztetett,
hogy Magyarországon az ápolóképzés
egyik legkiemelkedőbb
alakja Kossuth Zsuzsanna, Kossuth
Lajos húga (1817-1857), akinek
nevét az országban több
egészségügyi intézmény is viseli.
ő volt hazánk első országos főápolónője,
aki tevékenységét Florence
Nightingale-nél korábban kezdte
meg. Véleménye szerint hazánk
minden ápolójának fejet kell hajtania
Kossuth Zsuzsanna előtt, hiszen
olyan szellemi örökséget hagyott
ránk, ami a ma és a jövő ápolója
számára példaértékű. Mi ápolónők
történelmet írtunk a Magyar
Ápolók Napja közjogi elismerésének
alkalmával – jegyezte meg.
2014. február 19-20-án a Magyar
Tudományos Akadémián ünnepelhettük
a Magyar Ápolók Napját és
az Egészségügyi Szakdolgozók
45. Jubileumi Országos Kongreszszusát.
A Magyar Ápolási Egyesület
kezdeményezésére a Magyar
Országgyűlés február 19-ét, Kossuth
Zsuzsanna születésének évfordulóját
a Magyar Ápolók Napjává
nyilvánította.
Az ápolási igazgató a szakmát
napjainkban foglalkoztató kérdésekkel
kapcsolatban felidézte, a lakosság
elöregedése és az orvostudomány
fejlődése a fejlett országokban
folyamatosan növeli az ellátási
igényt, ráadásul az egészségügyben
a technológiai fejlődés – ellentétben
más ágazatokkal – nem vált ki élőmunkát,
hanem növeli a szakemberigényt.
Az ápolói létszámhiány világszerte
a kritikushoz közelít, bizonyított
tény, hogy Európában is krónikus
az ápolóhiány, ami a becslések
szerint 2020-ra eléri a 29 százalékot.
A gazdagabb régiók ezt a
munkaerő elszívásával oldják meg
azokról a területekről, ahol kevesebb
fizetésért dolgoznak az ápolók.
Az ünnepi pillanatokat követően
szakmai előadásokkal folytatódott
az Ápolók Nemzetközi Napja a
kórházban.
B.E.
Kanizsa – Ápolók napja 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 22.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Az idei tavasz legnépszerűbb
magyar mondata kétségkívül
ez: Folytatjuk. Ezt idézi szlogenként
a Polgári Kanizsáért
Alapítvány is, amikor az egynyári
palántákra való feliratkozásra
hívja a Keleti városrész
lakóit.
Május 31-én, szombaton 8-11
óra között a Hevesi ABC előtt jelentkezhetnek
mindazok, akik
vállalják, hogy a rákövetkező
pénteken juttatott palántákat nem
csak elültetik, hanem gondozzák
is, pénztárcájukat sem kímélve éltető
vízzel látják el a kánikulában.
Így a társasházak előtti közterületen
sokak szemét gyönyörködtetheti
a virágözön. A szemét másik
jelentése ellen azonban hadüzenet
ez a virágosítás. Hiszen sok jó érzésű
kanizsai felháborodik az elszórt
hulladék, a rongálás, a vandalizmus
láttán. Egy megoldás
van: mi legyünk többen.
Ez, a palántaosztás előtti jó időben
történő beharangozás arra is alkalmat
ad, hogy azok, akik új virágágyás
kialakítását tervezik, rákészüljenek.
Fogjanak össze a lakóközösségek
a terület fölásására.
Akár szerezzenek be virágföldet,
talajtakaró fenyőkérget (mulcsot),
amely gátolja a talaj kiszáradását
és a gyomosodást, egyben ki is
emeli a színeket. Az új virágágyás
helyét azonban úgy válasszák meg,
hogy ne akadályozza a gépi fűnyírást,
ezért a járdaszegélyhez kapcsolódjon.
Virágosítás?
Folytatjuk!
Az ápolónő két fegyvere: a szakértelem és a szeretet
Kanizsa 4 – Oktatás 2014. május 22.
Mozgalmasan telt a Családok
Hete programsorozat a Nagykanizsai
Egyesített Bölcsőde mind a
négy tagintézményében. Lukács
Erika, a Belvárosi Bóbita Bölcsőde
vezetője elmondta, a nyílt hét
legfontosabb célja a bölcsőde és a
család kapcsolatának elmélyítése.
Az egy hét során a szülők nemcsak
betekintést nyerhettek kisgyermekük
bölcsődei életébe, hanem a
programsorozat aktív részesévé is
válhattak. Délelőtt játékidőben
várták őket a gyermekük csoportjában,
míg délutánonként változatos
családi programokon vehettek részt
közösen. Az intézmény vezetése azt
is fontosnak tartja, hogy a gyermekek
év közben készült alkotásait
megismerjék a szülők, a hozzátartozók
az apró kezek munkáiból összeállt
Bölcsődegalériában. Szintén
nagy jelentőséget tulajdonítottak a
kóstolgatónak, ahol nem csak a korszerű
táplálkozási elvek és konyhatechnikai
eljárások figyelembe vételével
készült bölcsődei ételeket ízlelhették
meg az érdeklődők, de elsajátíthatták
az ételek elkészítésének a
módját, melyekhez receptgyűjteményt
is mellékeltek. E két rendezvény
mind a négy bölcsőde programjai
között szerepet kapott, a többi
azonban bölcsődénként eltérő
volt. Kiemelt szerep jutott az egészséges
életmódra nevelésnek, környezetünk
megóvásának és szépítésének,
a család fontosságának, így
ezekhez kapcsolódóan parkosítás,
közös sütés-főzés, barkácsolás,
sportdélután, interaktív zenés játék
és mese, illetve a témákhoz kapcsolódó
előadók várták az érdeklődőket
– foglalta össze a rendezvények sorát
a tagintézmény vezető.
Két újabb eredményről
adott tájékoztatást Tislérné
Tóth Zsuzsanna, a Batthyány
Lajos Gimnázium igazgatóhelyettese.
Szolnokon rendezték meg a Curie
Kémia Emlékverseny országos döntőjét,
melyen Kolozsvári Péter (9.D)
az 5. helyen végzett, felkészítő tanárát,
Dénes Sándornét pedig kiemelkedő
tehetséggondozó munkájáért
jutalmazták. Horváth Lóránt (9.B) a
Lóczy Lajos Országos Középiskolai
Földrajzi Tanulmányi Versenyen 6.
helyezést ért el, őt Alexa Péter segítette
a felkészülésben.
Dél-olaszországi látogatáson
vett részt 2014. április 8-12. között
öt diák és két tanár a Nagykanizsai
Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium Cserháti Tagintézménye
képviseletében – számolt
be lapunknak Faludi Zoltán
projektkoordinátor.
2013-ban indult ez a projekt az
EU által támogatott egész életen át
tartó tanulás Comenius iskolai
együttműködések alprogramja keretében,
melynek hivatalos nyelve
az angol. Célja, hogy a résztvevő
olasz, lengyel, szlovák, magyar
partneriskolák bemutassák saját
országukat a maguk készítette képregények,
filmek, kiállítások segítségével
és létrehozzanak egy útikönyvet.
A második találkozó helyszíne a
Nápoly-közeli Rionero in Vulture
városában volt, ahol a résztvevők
közösen dolgoztak a vállalt feladatok
teljesítésében. A magyar vendégek
a Vezúv és Nápoly látványa
mellett sok más felejthetetlen élménnyel
gazdagodtak. A vegyes
csoportokban versengő diákok
Gallipoli Cognato természetvédelmi
területen térkép és iránytű segítségével
tájékozódási feladatokat
oldottak meg. Megcsodálhatták
a vadregényes Basilicata régió
híres barlangvárosát, Materát, ahol
Pasolini forgatta a Máté evangéliuma
vagy Mel Gibson A passió című
filmjét. Útjuk során ellátogattak
többek között Venosa és Monticchio
településekre.
Rionero városának az 1980-as
földrengés után épített középiskolájában
a négy nemzet képviselői
bemutatták országuk városait, nevezetességeit,
nemzeti parkjait a
saját maguk készítette reklámfilm
segítségével. Az eddig összeállított
képregények, fotók felhasználásával
kiállítást is rendeztek itt, az intézményben,
tehát ilyen módon a
tágabb közönség is betekintést
nyerhetett a közös munkába.
A házigazdák hangulatos műsorral
kedveskedtek a vendégeknek,
amelyből nem hiányozhatott a
zene, a tánc és a helyi ételek sem.
A következő találkozóra Nagykanizsán
kerül sor novemberben,
amikor az útikönyv harmadik fejezetét
dolgozzák ki a résztvevők.
Mikó Edit alkotásaiból nyílt
kiállítás a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Alkotó Ifjúság és Kávéházban
Színe fonákja címmel.
A tárlat június 15-ig látogatható.
A vendégeket Árvainé Kartai
Csilla köszöntötte, majd Mérksz
Andor ügyvezető igazgató nyitotta
meg a tárlatot. A kiállításról bevezetőt
Kovácsné Nemes Adél pedagógus
mondott. Ahogy megtudtuk,
Edit a Batthyány Lajos Gimnáziumban
tett érettségijét követően a
Nyugat-magyarországi Egyetem,
Savaria Egyetemi Központ Művészeti,
Nevelés- és Sporttudományi
Karán, képi ábrázolás szakon tanult
tovább. Három évet töltött itt,
a másodiktól festő szakirányon.
Majd szombathelyi tanulmányait
megszakítva két éve felvételt nyert
a Magyar Képzőművészeti Egyetem
festőrestaurátor szakára.
A letenyei alkotó bemutatkozó
kiállításán válogatást láthatnak a
látogatók, a képek keletkezésük
időpontját tekintve is sokfélék. A
legkorábbi egy férfiportré a szombathelyi
évekből, ezt követi három,
a képzőművészeti egyetemi
felvételire készült akvarellmásolat.
A kiállítás nagy részét a már egyetemi
keretek között született festmények
adják, azonban kifejezetten
a kiállításra is készültek festmények,
melyek otthoni munka
eredményei.
Országos versenyeken kiemelkedő
eredmények születtek a Dr.
Mező Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola
Thúry Tagintézményében tanuló
diákok körében, melyről az intézményegység
igazgatója, Rábavölgyi
Attila számolt be lapunknak.
Beke Leila 12. a osztályos tanuló
a SZÉTV (kereskedelem-marketing
szakmacsoport) országos
döntőjébe jutott, majd a Szolnokon
megrendezett fináléban a rendkívül
előkelő 15. helyezést érte el.
Munkájában Majorné Jakabfi Éva
segítette.
Bálint Petra 9.d osztályos tanuló
az Országos Szépíró Verseny
döntőjében jeleskedett, ahol 9. lett,
míg Tihanyi Klaudia, a 9.e-ből a
döntőbe jutott. Felkészítőik Dani
Noémi és Hajnesné Balazsin Mária
tanárnők voltak.
A Rozgonyi Úti Általános Iskola
galériájában nyílt kiállítás
B. Tóth Írisz (Böjti Balázsné) festőművész
alkotásaiból.
A kiállítás résztvevőit Jeszenői
Csaba igazgató köszöntötte, aki
elmondta, az alkotó, Böjti Balázsné
több szállal is kötődik az intézményhez.
Ugyanis óvónőként dolgozik
a Rozgonyi Óvodában, míg
unokája a Rozgonyi Úti Általános
Iskola első osztályos tanulója.
Ahogy a festőművész elmondta,
több mint tíz éve kezdett el komolyabban
foglalkozni a festészettel.
Korábban akril képeket készített,
majd ezeket felváltották az olajfestmények,
miután Röszler Mária
Szülőkkel együtt
a bölcsiben
Kémiából,
földrajzból jeles
Nápoly közelében
mutatták be tudásukat
a cserhátisok
Mikó Edit
kiállítása a TISZK
galériájában
Jól számolnak,
szépen írnak
B. Tóth Írisz
festményei
a rozgonyi
galériájában
nagykanizsai festőművész tanítványa
lett, akit példaképének tekint.
Képeivel örömet, harmóniát, szépséget
szeretne belopni az emberek
hétköznapjaiba.
Május elején a Kárpát-medence
legjobb 5-8. osztályos matekosai
Dunaszerdahelyen mérték
össze tudásukat a Nemzetközi
Magyar Matematikaversenyen.
A középiskolások már 1992 óta
vehetnek részt ilyen jellegű találkozókon,
ám a „kicsik” számára
idén először írták ki a versenyt a
legjobb felvidéki, kárpátaljai, erdélyi,
délvidéki és Magyarországról
érkezett magyar diákok részére
– tudatta lapunkkal Tislérné
Tóth Zsuzsanna, a Batthyány
Gimnázium igazgatóhelyettese.
Ettől még értékesebb az az eredmény,
amelyet a dél-zalai küldöttség
tagjai elértek. Erdős Gábor tanár
úr a szakköreire járó diákok
közül a három legjobbat kísérhette
el a versenyre, akik mindannyian
az élmezőnyben végeztek. II. díjban
részesült Szinyéri Bence (Batthyány
L. Gimnázium, Nagykanizsa,
tanára Országné Szita Ágnes),
valamint Busa Máté (Arany János
Tagiskola, Bánokszentgyörgy, tanára
Busáné Nagy Edina) 8. osztályos
tanulók. III. díjban részesült:
a hetedikes Csertán András (Batthyány
Lajos Gimnázium, Nagykanizsa,
tanára Erdős Gábor).
Az ehhez szükséges tudnivalókat
pedig játékos formában sajátították
el minap a Piarista Iskola
diákjai, akikkel a klíma
nemzetközi akciónapja alkalmából
a HUMUSZ Szövetség animátorai
töltöttek el egy eseménydús
napot csütörtökön,
több helyszínen zajló, „kérdezzfelelek”
foglalkozásokon.
Az Ökollégium projekt részét
képező „legújabb” rendezvény a
piarista intézmény egész felső tagozatát
megmozgatta. A közel
nyolcvan tanulónak a Humusz-os
szakemberek tanították meg sok
más mellett azt, hogyan válhatnak
tudatos vásárlóvá, mik azok a termékek,
amiket véletlenül se pakoljanak
a kosarukba, vagy hogyan
lehet hulladékból újrahasznosított
tárgyakat kreálni, anélkül, hogy
pénzt adnának érte.
Az ilyen hétköznapi praktikák,
környezettudatos megoldások kidolgozásában
pedig élen jár az említett
közreműködő szerv, a HUMUSZ,
régebbi nevén a Hulladék
Munkaszövetség, amit még 1995-
ben alapított öt magyar környezetvédő
szervezet. A piarista iskola
felsősei a szövetség animátoraitól
„elleshették” – a három helyszínes
állomáspontokon – azokat az
életmódmintákat, amik jóvoltából
valóban tenni tudnak földünk klímájának
megóvásáért.
A Nagykanizsa Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola Péterfy
Sándor tagintézménye több mint
20 éve, 1993-tól minden év májusában
megrendezi az intézmény
névadója, Péterfy Sándor tiszteletére
meghirdetett művészeti és
tantárgyi versenyt.
A Péterfy tanulmányi versenyen
és művészeti vetélkedőn kezdetben
csak a városi iskolák tehetséges tanulói
vettek részt, majd a kör kibővült
egész Zala megyére. Így a
mostani megmérettetésen már 20
általános iskola diákjai indultak el.
Az ünnepélyes megnyitón Kókainé
Hámorszki Éva igazgatónő,
és Horváth Tiborné tagintézményvezető
köszöntötte a szülőket, a
közel száz tanulót és a meghívott
vendégeket. A versenyt a Nagykanizsai
Tankerület képviseletében
Suhai Zsolt pedagógus nyitotta
meg. A versenyzők rajzaiból nyílt
kiállítás alkotásairól Babati Csaba
rajztanár osztotta meg gondolatait
a jelenlévőkkel.
A megnyitó délelőttjén angol és
német társalgási verseny zajlott a
7-8 osztályos tanulók körében. A
felsősök már korábban, a tanév során
kétfordulós magyar nyelvi levelezős
megmérettetésen is számot
adtak tudásukról. Közülük a
legjobbak jutottak be a nagykanizsai
döntőbe. A nap második felében
folytatódott az alsó tagozatosok
művészeti vetélkedője és versengése
mesemondás, rajz, matematika
és népdaléneklés kategóriákban.
Jutalmul emléklapot és csokoládét
vehetett át minden tanuló a
helyszínen, a legjobbak jutalmazására
pedig az ünnepélyes eredményhirdetés
keretében május 27-
én kerül sor.
B.E. - Sz.Zs. - V.M.
Kanizsa – Oktatás 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 22.
2013 januárjában indította
a Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület az eddigi
legsikeresebb – TÁMOP-
5.5.2-11/2-2012-0014 VÖDÖR
– Vidéki Önkéntes Döntések
Rendszere (főként önként) című
projektjét, az „Önkéntesség
elterjesztése a konvergencia
régiók területén”
program keretében.
Az egyéves programmal a
kerekasztal az önkéntességet
népszerűsítő és elterjesztő
programsorozatot valósított
meg a nagykanizsai járás területén
az egy forint híján,
húszmillió forint uniós támogatással.
A kezdeményezés
célja az volt, hogy felhívja a figyelmet
az önkéntesség fontosságára,
valamint hogy
közhasznú önkéntes munka
útján minél több szociálisan
hátrányos helyzetű embernek
biztosítsa a jogosultságot a
foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra.
Az öt éves fenntartási időszakban
a finanszírozott időszakhoz
hasonló intenzitással
kerülnek folytatásra a programelemek.
A Halis István
Könyvtár alagsorában továbbra
is várja ügyfeleit a Nagykanizsai
Önkéntes Pont.
Záróközlemény
Szlovákiában
is jól matekoztak
ők már tettek
a klímavédelemért
Megyei tanulmányi
verseny és művészeti
vetélkedő
a Péterfyben
Tisztelt nagykanizsai Polgárok!
Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2014. május 26-án (hétfőn)
az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük!
Kanizsa 6 – 60 év 2014. május 22.
Hatvan éves érettségi találkozójukat
tartották a kanizsai alapító
gépiparisták a hét végén városunkban.
Hatvan éve annak,
hogy elbúcsúztak szeretett iskolájuktól
és a várostól.
Most többek között azért jöttek
össze, hogy megörökítsék a következő
nemzedékeknek, hogyan építették
fel szinte a semmiből a technikum
szellemi katedrálisát, hogy maradandó
emléket állítsanak tanáraiknak és
oktatóiknak, akik felkészítették őket
arra az alkotó életre, amely sokak
számára már befejeződött. És számot
adjanak arról, hogyan éltek a kapott
tudással, a szellemi örökséggel, hogy
mit alkottak, mit adtak a családjuknak,
közösségüknek és a hazának.
Hogy mit hagytak az utódaikra.
A Medgyaszay Házban rendezett
ünnepség Nemzeti Himnuszunkkal
kezdődött, melyet egymás kezét
fogva énekelték el a gépiparisták. A
három osztály mintegy 30 tanulóját,
valamint tanáraikat, Borsfai
Gézáné Halmai Lujzát, Járosi Károlyt
és Dr. Lovász Györgyöt a találkozó
megszervezésére felkért Dr.
Járosi Márton, városunk díszpolgára
köszöntötte.
Tiszteletbeli Kanizsai Gépiparista
oklevelet kapott a 2012-es találkozó
megszervezésért Cseresnyés Péter
polgármester, országgyűlési képviselő,
Mérksz Andor, a Kanizsa
TISZK-, Czupi Gyula, a Halis István
Városi Könyvtár igazgatója,
Veilinger Lívia, a Kanizsa TISZK
titkárságvezetője és Stahl György.
Megérkezéskor valamennyi résztvevő
egy emlékfüzetet kapott ajándékba,
mely tartalmazza az alapító
évfolyam tablóját, a 2012. évi gépiparista
találkozó rövidített beszédeit
és a mostani találkozón résztvevők
neveit. Az alapító gépiparisták életéhez
kapcsolódó relikviákat a
Thúry György Múzeum vezetése
nevében Kunics Zsuzsa igazgatóhelyettes
vette át megőrzésre.
A városvezetés nevében Cseresnyés
Péter polgármester köszöntötte
a résztvevőket. Beszédében kiemelte:
életük iskolapéldája annak,
hogy egy teljes életet hogyan kell
leélni. Nem unalomban, hanem tevékenyen,
mert a tevékenység, a
munka, a küzdelem ad értelmet az
életnek. Az ad sikerélményt az embernek,
hisz siker, sikerélmény nélkül
nagyon unalmas lehet mindanynyiunk
élete. A küzdelmet – melyhez
az önök személyes példája ad
erőt –, folytatni akarjuk, hogy
Nagykanizsa ismét a régi fényében
csillogjon. Végezetül arra kérte a
jelenlévőket, hogy vigyék tovább a
kanizsai emlékeiket és beszélgetéseikben
hívják fel a figyelmet a városra,
amely a szocializmus évei
alatt, sőt az elmúlt 20 évben elfelejtődött,
és arra vár, hogy újra megkaphassa
a régi – XIX. század végi
– XX. század eleji – fényét, amire
büszkék vagyunk. Ezért küzdünk,
és ebben a küzdelemben kérünk
önöktől segítséget – fejezte be gondolatait
a polgármester.
Dr. Járosi Márton emlékbeszédében
hangsúlyozta:
– Azért jöttünk hogy ünnepeljünk,
találkozzunk, örüljünk egymásnak,
emlékezzünk és megajándékozzuk
egymást, majd Mi marad
meg? címmel felolvasta az alapító
gépiparisták üzenetét.
– 60 éve annak, hogy elbúcsúztunk
szeretett iskolánktól és a várostól.
A földi létünk lejár, de a
szeretet örökké megmarad. Ez a
szeretet tartott össze bennünket, ez
ösztökélt arra, hogy erőlködjünk,
haladjuk meg testi nyomorúságainkat,
s ismét, talán még egyszer
utoljára, találkozzunk.
Nagy fejedelmünk, Bethlen Gábor
a Nagyenyedi Kollégium szabályait
1662-ben írásban rögzítette, melyben
egyebek között ez állt: „tanulmányaidat
szorgalmasan alapozd meg, hogy
néped és hazád számára hasznos lehess.”
– Minden valódi magyar iskolának,
kollégiumnak ez a legfőbb törvénye.
Amienké is ez volt – folytatta
Dr. Járosi Márton. Emléktáblánkon is
ez áll: a gépipari technikum tanárai és
szakoktatói itt képeztek technikusokat
a nemzeti ipar szolgálatára 1951-
1956 között. Mi elmondhatjuk, hogy
megtartottuk ezt a szabályt, az itt
szerzett tudással szolgáltuk hazánkat.
Nyomot hagytunk. A két éve szerkesztett
emlékkönyvünkben megörökítettük
a következő nemzedékeknek,
hogyan építettük fel nehéz időkben,
szinte semmiből nemcsak a
technikum berendezéseit, hanem a
technikum szellemi katedrálisát is. Iskolai
emléktáblánkkal erre utaló maradandó
emléket állítottunk tanárainknak
és oktatóinknak.
Családjainkban is továbbadtuk a
szeretetet és a tudást, hiszen csak a
tudás és a szeretet az a két dolog,
amit ha adunk, a sajátunk sem
csökken, hanem növekszik. A tudásunkkal
létrehozott alkotásaink,
s átadott szeretetünk él tovább hazánkban
és utódainkban.
Az alapító gépiparisták üzenetét
az utánuk jövő nemzedéknek egy
Reményik Sándor vers szavaival
fejezte ki Dr. Járosi Márton.
„Ha csak egy lelket szebbé, jobbá
tettem,/ Ha csak egy szívbe
szent magot vetettem,/ Ha csak
egy lángot növeltem az égig/ Egy
ügyet védtem utolsó csepp vérig:/
Ha így éltem, ha így alkottam én:/
Beiktatódott ez a költemény/ A világ
örök fundamentumába,/ Isten
szívébe és önönmagába./ S nincs,
ami onnan kitépje, kivágja.”
A gépiparista induló eléneklése
után az öregdiákok az egykori
technikum kertjébe vonultak és
megkoszorúzták a Piarista iskola
főépületén, 2012-ben felavatott
gépiaristák domborművét. Koszorúzás
közben azokért kondult meg
a harang, akik testben már nem lehettek
az emlékezőkkel. Az összejövetelt
Gazda Zoltán szavalata
tette még emlékezetesebbé.
B.E.
Kanizsai gépiparisták üzenete
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A helyi olvasási lehetőségek
bővítésére, a nyilvános könyvtárak
gyűjteményi fejlesztésére, új
könyvek és egyéb információhordozó
könyvtári dokumentumok
beszerzésére 553 önkormányzat
kap összesen 240 millió
forint támogatást az Emberi
Erőforrások Minisztériuma
Kultúráért Felelős Államtitkárságától.
Ebből több mint egy
millió forinttal részesül a Halis
István Városi Könyvtár.
A támogatás maximum harmada
a könyvtár műszaki eszközeinek,
berendezési tárgyainak megújítására
is fordítható - olvasható
az államtitkárság szerdai közleményében.
Az összegzés szerint a települések
abban az arányban részesülnek
a 240 millió forint összértékű támogatásból,
amennyit erre a célra
tavaly fordítottak.
A támogatásokat legkésőbb május
30-ig folyósítják a települési
önkormányzatoknak. A könyvtáraknak
ellenőrizhető módon kell
felhasználniuk a támogatást, a települési
önkormányzatoknak december
31-ig kell elszámolniuk az
összeggel.
MTI-Kanizsa
Könyvtári
fejlesztésre
több mint
egymillió
forintot kap
városunk
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 22. Kanizsa – EP-választás 7
A magyarok a Nyugat világát
akarják, nem azt gondolják,
hogy „menjünk inkább Tádzsikisztánba”
– jelentette ki a Demokratikus
Koalíció (DK) elnöke
szerdán Nagykanizsán, lakossági
fórumán.
Gyurcsány Ferenc közölte: ha a
magyarok fenn akarják tartani kultúrájukat,
mentalitásukat, de akár
nyelvüket, olyanokkal kell összefogniuk,
akik hozzájuk nagyon hasonlóak.
A „megátalkodott” Európa-párti
DK tagjai azt gondolják, hogy abban
a világban, amely politikai,
gazdasági, kulturális küzdelmekkel
jár, „ha meg akarjuk védeni a
mi sajátos nemzeti érdekeinket,
akkor jobban járunk, ha összefogunk”,
és egy 500 milliós közösség
tagjai vagyunk – tette hozzá.
A jobboldal inkább szabadságharcot
folytat, „egyik kezükkel ütnek,
másik kezüket meg tartják a
pénzért”, de „a Rákóczi szabadságharcot
sem a Habsburgok finanszírozták”
– fogalmazott a DK elnöke.
„Orbánnak el kell döntenie,
hogy az európai közösség tagja
akar lenni, vagy inkább keletre vágyik”.
A miniszterelnök „járja a
Kállay-kettőst, egyet jobbra, egyet
balra, de ez a tánc előbb-utóbb
botlással fog járni” – mondta
Gyurcsány Ferenc.
A volt miniszterelnök kitért
Áder János köztársasági elnöknek
a parlament alakuló ülésén mondott
beszédére, amelyben azt fogalmazta
meg, hogy lezárult a
rendszerváltozás, ne akarjon senki
szimbólumokról vitatkozni.
„A legmélyebben nem értek
egyet a köztársasági elnök úrral”,
mert egy politikai párt nem mondhatja,
hogy „itt van vége a történelemnek”.
Neki inkább biztatnia
kellene az embereket, hogy mondják
el a véleményüket, „nem a pártjának
a világlátását kell mindenkinek
elfogadnia” – tette hozzá.
Gyurcsány Ferenc szerint az áprilisi
parlamenti választáson az ország
többsége kormánypártok bukásukat
akarta, mert mellettük 2,1
millióan, ellenük több mint 2,5
millióan szavaztak.
„Többen akarták a távozásukat,
mint ahányan a maradásukat, a választói
akarat tekintetében nemcsak
hogy nem kétharmados, hanem
kisebbségi kormánya van Magyarországnak”
– jegyezte meg.
Magyarország „ennél jobb kormányt
érdemel”, az emberek ne
fogadják el, hogy alávetettek, becsapottak,
kihasználtak.
Ez a kormány „folyamatosan
küzdeni, háborúzni akar”, de az
emberek békét akarnak, kiszámíthatóságot
– vélekedett az egykori
kormányfő.
Gyurcsány Ferenc feltette a kérdést:
amikor Putyin elfogadhatónak
gondolja, hogy „erőszakkal elcsatol
egy független államhoz tartozó
területet, destabilizál egy országot,
hogyan lehet értelmezni a
miniszterelnök szavait, hogy ő autonómiát
kíván a határon túli magyaroknak
és állampolgárságot
ígér nekik”?
„A földrög és vér alapú politizálás
Közép-Kelet-Európában a lehető
legveszélyesebb” – jelentette
ki a DK elnöke. Ugyanakkor hozzátette:
az állam a polgárok szövetsége,
függetlenül a nemzetiségüktől,
származásuktól, politikai
meggyőződésüktől.
Ma akkor tehet egy kormány a
legtöbbet a világ magyarságáért,
„ha megbízható, erős, kiszámítható,
tisztességes partner, alapvetően
polgári demokratikus, szabad viszonyokat
teremt, védi a polgárait,
függetlenül attól, hogy milyen
nemzetiségűek”, és nem kísérel
meg beavatkozni más államok belügyeibe.
„Aki tiszteletet kíván
Magyarországnak, elsősorban tisztességesen
viselkedik” – hangsúlyozta
Gyurcsány Ferenc.
Országjárásuk nagykanizsai
állomásán sajtótájékoztatót
tartott Szigetvári Viktor, az
Együtt PM társelnöke és
Krasztev Péter, a pártszövetség
európai parlamenti képviselőjelöltje.
Kampányuk utolsó időszakának
kulcskiadványát jöttek bemutatni
– mondta elöljáróban Szigetvári
Viktor, majd rátért az EP-választás
jelentőségére, mely azért is fontos
a párt számára, mert önálló erőként,
szövetségben tudják megmérettetni
magukat.
Emlékeztetett rá, hamar,
mindössze 8 nap összegyűjtötték
a 27-28 ezer aláírást, ami egy
egy éve létező szervezet esetében
komoly eredmény. Az európai
választási kampány nem
könnyű, hiszen egy komolyabb
vereség után vannak. Nem söprik
szőnyeg alá, hogy ők és a
pártszövetség is követett el hibákat
tavasszal. Nemcsak a kampányban
voltak hibák, hanem abban
a politikai, személyi és
programajánlatban, amelyet a
választók elé állítottak. Nem véletlenül
önkritikusak. Jelöltjeik
jó politikusok, fiatalok és idősebbek,
szakértők, közöttük vannak
olyanok is, akik a civil mozgalomból
jöttek, van aki a zöld
ügyekhez, a mezőgazdasághoz, a
társadalomtudományokhoz ért,
vagy éppen eu-s szakértő. Az európai
parlamenti választásoknak
az a belpolitikai jelentősége,
hogy a választók most először
választhatnak több baloldali,
bal-közép párt között. Nem fognak
egymás ellen negatív kampányt
folytatni, nem szidják egymást.
Tisztességes, reális, baloldali,
balközép-alternatívát jelenítenek
meg Magyarországon,
melyre van nyilvános programjuk.
Azért érdemes rájuk szavazni,
mert bennük van a bal-közép
oldal megújulásának ereje. ők
tudnak a legtöbbet tenni annak
érdekében, hogy változzon valami
2018-ra.
Krasztev Péter az Együtt-PM
EP-képviselőjelöltje, a Pozsonyi
Magyar Intézet korábbi vezetője
elmondta, ha kikerülne Brüsszelbe
az ország jóvoltából, elsődleges
céljaként az ország arculatát
szeretné szebbé, vonzóbbá tenni
az európai népek közössége előtt.
Véleménye szerint az ország politikusainak
mindenhol tárgyalásokra,
kiegyezésre kell törekedni,
szövetségeseket kell keresnie, és
nem ellenségeket vizionálni, ellenséggé
tenni potenciális szövetségeseket.
Egy olyan politikát,
szemléletet szeretnének meghonosítani
Brüsszelben, ami Magyarországot
nem kis dühös emberként
láttatja, hanem tárgyalásra,
együttműködésre képes partnerként.
Az Együtt PM Szövetségnek
az a legfőbb célja, hogy a
tőke szabad áramlása mellett
megvalósítsák a munkaerő szabad
áramlását is, amin azt értik, hogy
a magyar munkavállalók, és a
külföldön tanuló magyar diákok
egyenrangú európai állampolgárok
lehessenek a helyben lévőkkel,
és a külföldiek is ugyanezt kapják
meg nálunk.
A Fidesz véleménye szerint
Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus
Koalíció elnöke, Bajnai Gordon,
az Együtt-PM vezetője és
„az egész bukott baloldal” nem
segíteni és támogatni akarja Magyarország
törekvéseit Brüsszelből,
hanem akadályozni.
A kormánypárt nagykanizsai
szervezete az MTI-nek arra reagált,
hogy Gyurcsány Ferenc, illetve
Szigetvári Viktor, az Együtt-
PM társelnöke szerdán egyaránt
felkeresi a várost, pártjaik EPkampányaihoz
kapcsolódó országjárásuk
során.
A közlemény szerint a baloldal
az Európai Parlamentet arra akarja
felhasználni, hogy “onnan gyakoroljanak
nyomást a magyar kormányra
és onnan indítsanak támadásokat
hazánk ellen, nem törődve
annak gazdasági és egyéb következményeivel”.
A Fidesz-KDNP olyan képviselőket
küld az unióba, akik „kiállnak
nemzeti érdekeinkért”, megvédik a
magyar földet, a munkahelyeket, a
rezsicsökkentést, a magyar családokat
és nem hagyják, hogy az európai
baloldal diktáljon Magyarországnak
– áll a közleményben.
Női szimpatizánsok gyűrűjében
ismertette az MSZP Európa
Parlamenti választási programját
keddi, nagykanizsai látogatása
alkalmával dr. Gurmai Zita, a
párt újrainduló EP-képviselője.
A Deák téren tartott sajtótájékoztatón
a politikus elmondta: a
jövőben is kiemelten fog küzdeni
a nők esélyegyenlőségéért.
– Az országban ugyanis nagyon
sok egyenlőtlenség van, ez különös
tekintettel igaz a nőkre. A nehéz
helyzet sajnos a fiatalokra is igaz,
hiszen ők adják a 600 ezer külföldre
vándorolt magyar többségét.
Mivel itthon nincs elég stabil
megélhetés és munkahely, így sokuk
vissza sem jön, ami hatalmas
(folytatás a 8. oldalon)
DK – Gyurcsány:
a magyarok a Nyugat
világát akarják
Együtt PM – az EP
választás
jelentőségéről
Fidesz: a baloldal
Brüsszelből
akadályozni akarja
Magyarországot
MSZP – dr. Gurmai
Zita: „Európai fejjel,
magyar szívvel
gondolkodom”
8 Kanizsa – EP-választás 2014. május 22.
Három napon át városunk
adott otthont a Magyar Népművelők
Egyesülete 31. Vándorgyűlésének.
Az előadássorozattal és
számos egyéb programmal színesített
rendezvényre az ország
minden részéből érkeztek a népművelő
– művelődésszervező –
szakma képviselői.
A HSMK-ban plenáris üléssel
kezdődött vándorgyűlésen a közművelődés
fejlesztési lehetőségeiről
is szó esett, csakúgy, mint a
kultúrházak, illetve -intézmények
jelenlegi helyzetéről. Mindezt
megelőzően, még az ünnepélyes
megnyitón – Farkas Tibor, a Zalai
Közművelődésért Egyesület elnökének
köszöntője után – Cseresnyés
Péter elöljáróban örömét fejezte
ki az iránt, hogy idén Nagykanizsán
rendezik meg az említett
rangos eseményt. A polgármester
emellett szavaiban a népművelők
„felelősségteljes munkáját” is kiemelte,
valamint rávilágított a
szakmai konferencia lényegére:
mégpedig a résztvevők közti kapcsolatépítés,
eszmecsere fontosságára.
A helyi közművelődési intézményeket
Kovácsné Mikola Mária, a
„házigazda” Kanizsai Kulturális
Központ (KKK) igazgatója „mutatta
be”. Sajó Attila, a Magyar
Népművelők Egyesületének elnöke
– csakúgy, mint a KKK vezetője
– azt hangsúlyozta, hogy a vándorgyűlés
a (népművelő) szakmai
presztízs emelését szorgalmazza.
A megnyitót követően Beke
Márton, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Közművelődési
Főosztályának főosztályvezetője
tartotta meg beszédét, szót ejtve
többek között a kulturális közfoglalkoztatásról
is.
A nap hátralévő részében további
előadásokat hallgathattak meg a
vándorgyűlés résztvevői, ám a rendezvény
keretében az arra érdemesek
kitüntetéseket is átvehettek. Az
„Önkormányzatok a közművelődésért”
címet ez évben Sé község,
Hajdúszoboszló és Székesfehérvár
önkormányzata kapta. A Magyar
Népművelők Egyesületének „Plakett”
díjával a budapesti Kapuvári
Beatrixot, a Drégelypalánkról érkezett
Pásztor Zsoltnét, valamint a
szegedi Török Józsefet jutalmazták.
„Az Év Kulturális Plakátja
2013” pályázatot a vasvári Nagy
Gáspár Kulturális Központ Széchenyi
című plakátja nyerte.
A vándorgyűlés szerdán kerekasztal-
beszélgetésekkel, a résztvevők
számára szervezett fakultatív
programokkal – zalakarosi, lendvai
és csáktornyai kirándulásokkal,
kanizsai városnézéssel – folytatódott,
csütörtökön pedig az
egyesület 2014-es közgyűlésével
zárult.
Sz.Zs.
„A népművelők nagy hivatástudattal
és szeretettel végzik munkájukat”
Fotó: Szabó Zsófia
(folytatás a 7. oldalról)
veszteség – jelentette ki elöljáróban
dr. Gurmai Zita, az Európai Szocialista
Párt Nőszervezetének és a
magyar szocialisták nőtagozatának
vezetője. Teleki László országgyűlési
képviselő köszöntője után arról is
szólt az EP-képviselő, hogy a következő
hétéves tervben az ifjúsági munkanélküliségre
6 milliárd eurót sikerült
elkülöníteni.
– Az Unió arra is jelentős forrásokat
ad, hogy a fiatalok a saját hazájukban
is tudjanak boldogulni. A tudást,
melyet itt szereztek, országhatárokon
belül hasznosítsák. Ennek
pedig az a feltétele, hogy biztonságot
tudjunk adni minden magyar családnak,
az Unión belül – szögezte le
Gurmai, hozzáfűzve, ha a május 25-i
választáson az emberek az MSZP listájára
adják voksukat, akkor ez meghozná
a kívánt változásokat.
– Az Európai Parlamentben
hosszú idő után most újra többségbe
fognak kerülni a szocialisták.
Ezért is fontos, hogy az MSZP minél
nagyobb arányban tudja képviselni
a magyar érdekeket és baloldali
értékeket – fogalmazott.
A munkahelyek megteremtésével
kapcsolatban azt jelentette ki, munkát
csak úgy lehet biztosítani minden
embernek, ha az iparfejlesztés és a
szakképzés nagyobb hangsúlyt kap.
– Nem csak árokásókra, szemétszedőkre
van szükség – ahogy ezt a
Fidesz szeretné – hanem valódi,
szakképzett munkaerőre. Az ország
és Európa gazdasági fellendülését
nem lehet a közmunkára építeni.
Elmondta azt is, hogy az elmúlt
években, az Orbán-kormány alatt a
nők és férfiak közötti „bérolló” jóval
szélesebbre nyílt. Azonos munkakörben
a férfiak egy évnyi fizetéséért a
nőknek egy év és 75 napot kell dolgozniuk
Magyarországon.
– Az uniós átlag pedig 60 nap.
Azt is csökkenteni kellene, de Magyarországon
látványosan rosszabb
a helyzet. Ez is szerepet játszik abban,
hogy a szegények között több
a nő. Márpedig a szegénység jelentősen
nőtt az Orbán-kormány alatt:
4,5 millióan nélkülöznek. Orbánék
egykulcsos adója a felső 10 százaléknak
kedvezett, az alsó 90 százalék
kárára.
Majd pontjaikat vázolván szólt
még a gyermekéhezés, valamint a
diszkrimináció megszüntetéséről,
a bérolló bezárását illető stratégiájukról,
a szülői szabadságjogok
megerősítéséről, rugalmas munkaidő
és a munkamegosztás megteremtéséről.
Dr. Gurmai Zita helyi vizitjét
követően Surdon is fórumot tartott.
Május 25-én, vasárnap Magyarország
és így Nagykanizsa
választópolgárai arról dönthetünk,
hogy kik képviseljék hazánkat
az Európai Parlamentben.
Arról kell döntenünk, hogy
a következő öt évben kik lesznek
azok, akik valóban kiállnak Magyarország
érdekeiért, tovább
harcolnak az eddig kivívott eredményekért
– olvasható a kanizsai
Fidesz sajtóközleményében.
A Fidesz-KDNP európai képviselői
az elmúlt években bebizonyították,
hogy képesek és elkötelezettek
arra, hogy megvédjék a magyar családokat,
a munkahelyeket, a multinacionális
cégek lobbijával szemben
a rezsicsökkentést és a magyar földet.
Olyan képviselőkre van szükség
a jövőben is, akik nem engedik,
hogy a magyarokat másodrendű állampolgárokként
kezeljék, hogy érdekeinket
a nyugat-európai országok
érdekei maguk alá söpörjék.
Mert történelmünk, hagyományaink
és gazdasági sikereink okán megérdemeljük
a tiszteletet mindenkitől,
amit mi is mindenkor megadunk
másoknak. De azt sem engedhetjük,
hogy elvegyék a nekünk járó uniós
forrásokat, melyek tagságunk okán
jogosan illeti meg hazánk polgárait.
Azért kell küzdenünk, hogy a fejlesztési
pénzek az igazán fontos célokat
szolgálják: a munkahelyteremtést,
a kisvállalkozók gyarapodását
és a magyar családok megerősödését.
És azt se engedhetjük, hogy lejárassák
hazánkat, és valótlan állításokkal
olyan országnak mutassanak
minket, mint akik érdemtelenek arra,
hogy a saját lábukra állva maguk
dönthetnek a jövőt érintő nemzeti és
európai kérdésekről. Minden létező
eszközzel fel kívánunk lépni az ellen,
hogy a szélsőségesek, legyenek
akár baloldaliak vagy jobboldaliak,
lejárassák Magyarországot az Európai
Parlamentben vagy más uniós
intézményekben. Nem engedjük,
hogy a magyar baloldal valótlanságokat
terjesszen hazánkról, mint
ahogy azt sem, hogy a radikális
jobboldal miatt munkahelyeket és
támogatási pénzeket veszítsünk el.
Szóljanak barátaiknak és ismerőseiknek,
ha erős érdekképviseletet
akarunk Brüsszelben, mindenkinek
el kell mennie szavazni a
Fidesz-KDNP képviselőire!
Fidesz:
Tiszteletet
Magyarországnak,
tiszteletet
a magyaroknak!
Kanizsa – 2014. május 22. Városháza 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról
szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.27.), valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről
szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
I. Üres önkormányzati bérlakások
1. Nagykanizsa, Alkotmány u. 89/A.
2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 3. B. lh. fsz. 1.
3. Nagykanizsa, Bartók B. u. 12. A. lh. IV. em. 1.
4. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11. C. lh. II. em. 1.
5. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 35. V. lh. I. em. 7.
6. Nagykanizsa, Irtás u. 8. A. lh. I. em. 1.
7. Nagykanizsa, Király u. 37. I. em. 4.
8. Nagykanizsa, Platán sor 9/C. III. lh. fsz. 2.
9. Nagykanizsa, Fő u. 8. II. lh. II. em. 5.
10. Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. II. em. 15.
11. Nagykanizsa, Attila u. 6/C. IV. em. 1.
12. Nagykanizsa, Platán sor 4. XIII. em. 89.
13. Nagykanizsa, Ady u. 26. fsz. 1.
14. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. VII. em. 2.
15. Nagykanizsa, Zárda u. 7. III. em. 12.
16. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. VII. em. 46.
17. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/F/4.
18. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/6.
19. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1. C. lh. III. em. 3.
20. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3. E. lh. II. em. 3.
21. Nagykanizsa, Rózsa u. 22. C. lh. III. em. 11.
22. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/B. X. em. 65.
II. Garzonház
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 6.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 11.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 3.
III. Nyugdíjasház
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. június 2.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály
Humánigazgatási Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók.
A részletes pályázati hirdetményt a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu),
a Kanizsa TV képújságban, továbbá a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
tesszük közzé.
Pályázat önkormányzati bérlakásokra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a 2014.
évi Egészségvédelmi keretből történő támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága egészségvédelmének
támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló
23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Egészségvédelmi keret 2014
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca, Rózsa
utca 14-től végig páros házszámok, Rózsa utca 21-től végig páratlan házszámok)
önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2014. május 30-án (pénteken)
17,00 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi
út 2.).
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom Önt 2014. május 25-én (vasárnap) kb. 11.15 órakor (a 10.15
órakor kezdődő Szentmise után) a HőSÖK Napja alkalmából rendezendő
megemlékező ünnepségre.
Cseresnyés Péter polgármester
Helyszín: A kiskanizsai templom melletti Millenniumi emlékpark
PROGRAM
11.15 Térzene
11.30 Ünnepélyes zászlófelvonás
Közreműködnek a Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző huszárjai, a Történelmi
Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a Thúry Baranta Közösség - Vitézlő
Oskola
Köszöntő: Cseresnyés Péter polgármester
Ünnepi beszéd: Erdős László nyugállományú honvéd ezredes, a Nemzeti
Társkör elnöke
Ima az elesett hősökért
Koszorúzás
Hősök napja Kiskanizsán
A Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület 2014. május 24-én
(szombaton) 17 órakor a helyi hősi emlékműnél tartja az I. és II.
világháború helyi áldozataira emlékező tiszteletadását.
Jöjjön el, emlékezzünk együtt!
Az egyesület vezetősége nevében köszönettel:
Sajni József vezetőségi tag
Az I. és II. világháború helyi áldozataira
emlékeznek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a 2014.
évi Szociális keretből történő támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén hátrányos
helyzetben lévők szociális támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló
23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek a www.nagykanizsa.hu honlapon/
Felhívások menüpontban.
Szociális keret 2014
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul
Május 23-án 16 órakor
Június 4-én 16 órakor
személyautó és motor
csak 100.000 Ft
Május 27-én 16 órakor
B+E
Május 29-én 16 órakor
C, D, C+E
Június 3-án 16 órakor
gépkezelő (targonca, emelőgép
és földmunkagép)
A 2014.06.21-i GKI vizsgára
jelentkezési határidő: 06.11.
VÁLLALKOZÓI DELEGÁCIÓ
LÁTOGATÁSAAMÜNCHENI
IFAT KIÁLLÍTÁSON
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara a pályázati forrásból
megvalósított külgazdasági
programjai során 2013-ban kiemelten
a bútoripar területén
működő vállalkozásokat támogatta.
Kamaránk a 2014. évben a támogatott
program segítségével a
vízgazdálkodással, vízkezeléssel
foglalkozó cégek részére biztosított
lehetőséget külgazdasági kapcsolataik
fejlesztésére. A Nagykanizsán
kiemelkedő hagyományokkal
rendelkező és jelentős eredményeket
felmutató vízkezeléssel
foglalkozó vállalkozások képviselői
számára lehetővé tettük a müncheni
Víz-, szennyvíz-, hulladékés
nyersanyag-gazdálkodás Világvásáron
(IFAT 2014) történő részvételt.
A rendezvényen résztvevőknek
lehetőségük volt, hogy hasonló,
vagy a sajátjukat kiegészítő
profilú vállalkozások termékeivel,
szolgáltatásaival, valamint a lehető
legújabb technológiákkal megismerkedjenek.
Nagykanizsán számos
vállalkozás foglalkozik vízkezeléssel.
Többen közülük már széleskörű
külgazdasági kapcsolatrendszerrel
rendelkeznek, de olyanok
is vannak, akik egyelőre csak a
belpiacon dolgoznak. A világviszonylatban
is meghatározó szakmai
rendezvényen történő részvételük
minden szempontból nagy
jelentőséggel bír. A vízkezelés területén
dolgozó cégek tevékenysége
rendkívül fejlesztésigényes, és
piaci pozíciójuk megtartása, illetve
növelése szempontjából elengedhetetlen
a technológiai fejlődés. A
szakmai programon történő részvételt
– pályázati támogatással –
12 fő vállalkozó részére tudtuk
biztosítani, ezért a jelentkezésre
honlapunkon biztosítottunk lehetőséget
és a jelentkezéseket a beérkezés
sorrendjében tudtuk elfogadni.
A tervezett programnak megfelelően
május 5-én reggel 5 órakor
indult a delegáció busszal Münchenbe.
Május 6-án és 7-én a teljes
napot vásárlátogatással töltötték
a delegáció tagjai. A könynyebb
tájékozódás érdekében minden
vállalkozást elláttunk a vásár
katalógusával, mely a több mint
3000 kiállító adatait tartalmazta,
így mindenki maga dönthette el,
hogy melyek az üzleti szempontok
alapján számukra fontos standok,
amelyeket felkeresnek. A delegáció
összetétele vegyes volt: közszolgáltató,
tervező és kivitelező
vállalat, valamint kimondottan
projektekkel foglalkozó társaság is
a résztvevők között volt. Ebből
adódóan voltak, akik előre egyeztetett
tárgyalásokon és előadásokon
vettek részt, illetve célirányosan
kerestek fel standokat. Akadtak
azonban olyanok is, akik első
alkalommal jártak az IFAT-on és
végigjárták az egész vásár területét,
amelyhez még a két teljes nap
is csaknem kevésnek bizonyult, hiszen
200.000 négyzetmétert meghaladó
csarnok területének, illetve
a szabadban kiállított és bemutatókkal
színesített járműparknak a
megtekintetése rengeteg időt igényelt.
A delegáció több tagja is
meglátogatta a „magyar standot”,
ahol többek között a HITA (Nemzeti
Külgazdasági Hivatal), a
KSZGYSZ (Környezetvédelmi
Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége),
valamint a Magyar Vízipari
Klaszter is képviseltette magát. A
résztvevőknek lehetőségük volt
már meglévő üzleti-beszállítói
kapcsolataikat ápolni, illetve új
kapcsolatok kiépítését kezdeményezni.
A részvevő vállalkozások képviselői
egyértelműen pozitívnak
értékelték a vásárlátogatást abból
a szempontból, hogy a jövőbeni
beszerzéseikhez megismerhették
a legújabb technológiákat és akár
már meglévő partnereik új, eddig
még nem alkalmazott termékeit.
A vásárlátogatás az
NGM_SZERZ/102/1/2012 számú
szerződés alapján a Nemzetgazdasági
Minisztérium támogatásával
valósult meg.
TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM A
VÁROSREHABILITÁCIÓ II.
ÜTEMÉVELKAPCSOLATBAN
A Városrehabilitáció II. ütemével
kapcsolatban április 23-án tájékoztató
fórumot rendeztünk a
Vasemberházban az érdekelt vállalkozások
részére, ahol Horváth
István, a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. projektmenedzsere
tájékoztatta a
résztvevőket a legfontosabb tudnivalókról
az áru feltöltések megoldásával
és a felújítás alatti zavartalan
működéshez szükséges feltételek
biztosításával kapcsolatosan.
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
ÉS DÍJÁTADÁS AKAMARÁBAN
Április 29-én sajtótájékoztatót
tartottunk a NAKKIK szolgáltató
irodájában. Dr. Polay József elnök
tájékoztatta a sajtó képviselőit a
Városrehabilitáció II. ütemével
kapcsolatos fórumon elhangzottakról
és a pénztárgép cserékkel
kapcsolatos legújabb információkról.
A sajtótájékoztatón részt vett
Cseresnyés Péter polgármester és
Bene Csaba, a Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola főigazgatója
is. A polgármester úr örömét
fejezte ki a kamara és az önkormányzat
együttműködéséről a
városrehabilitáció kapcsán és elmondta,
hogy mindent megtesznek
annak érdekében, hogy a kivitelezés
zökkenőmentesen haladjon.
A rendezvény keretében köszöntötték
a Szakma Kiváló Tanulója
Versenyen 1. helyezést elért
Huller Zsolt kárpitos tanulót és
felkészítő tanárát Angyalosi Miklósnét.
A díjakat dr. Polay József
elnök és Cseresnyés Péter polgármester
adta át.
ÜLÉSEZETT AZ ELNÖKSÉG
Kamaránk elnöksége május 12-
én tartotta soron következő ülését,
melyen dr. Polay József elnök beszámolt
az elmúlt időszak fontosabb
eseményeiről. Az elnökség
megszavazta és elfogadásra javasolta
a küldöttgyűlésnek a 2013.
évi gazdálkodást, a 2014. évi költségvetés
tervezetet, az Alapszabály
és mellékleteinek módosítását.
A küldöttgyűlés időpontját
május 26-án 15.00 órára tűzték ki.
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI
FÓRUM
Kamaránk május 13-án a Benefit
Line Kft.-vel együttműködve
vállalkozásfejlesztési fórumot tartott
a Vasemberházban. A rendezvényen
dr. Polay József elnök kö-
Kanizsa 10 – Kamara 2014. május 22.
Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu
szöntötte a résztvevőket, aki elmondta,
hogy a kamarának érdeke,
hogy a kis- és középvállalkozások
minél jobb pozícióba kerüljenek.
Ezt követően Szabó Ferenc,
a Benefit Line Kft. értékesítési
igazgatója mutatta be a céget és a
vállalkozásfejlesztést a Benefit
Card rendszerén keresztül. Fő
partnereik között említette többek
között a pályázatíró, a hitelforrás
finanszírozási, az üzleti megoldásokkal
foglalkozó csoportokat, a
vállalatirányítási rendszert, a telekommunikációs
költségoptimalizálást,
valamint a külföldi piacra
való kijutás segítését. Ezt követően
az ügyvezető felelősségéről, a
kötelező jegyzett tőkeemelésről,
valamint a társaság vagy személy
által befizetendő adó csökkentéséről
szóló előadások következtek.
SZAKKÉPZÉSI HÍREINK
HETEDIKESEK
PÁLYAORIENTÁCIÓS
PROGRAMJAI
Április-május hónapban kamaránk
üzemlátogatások szervezésével
segít a pályaválasztás előtt álló
hetedik osztályos tanulóknak.
A Kanizsa TISZK programjaihoz
kapcsolódva április 23-án a König
Cukrászüzem és a König Hotel
látta vendégül az érdeklődő gyerekeket.
Megismerkedhettek a
cukrász, szakács, pincér szakma
szépségeivel és nehézségeivel.
Április 29-én a DKG-EAST Zrt.
mutatta be a megyénkben hiányszakmáknak
számító hegesztő,
gépi forgácsoló, szerkezetlakatos
végzettséggel rendelkezők munkakörülményeit
és cégük tevékenységeit.
Május 5-én a FABAK
Kft. látott vendégül minket, ahol
az épületasztalos és kárpitos szakma
szépségeivel ismerkedhettünk
meg. Ezeken a rendezvényeken a
Palini Általános Iskola tanulói
vettek részt. Az elkövetkezendő
hetekben a Hevesi Sándor Általános
Iskola tanulói látogatnak el a
szentgotthárdi OPEL gyárba, a
májusi programot 27-én a
Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola
tanulói zárják.
NAGYKANIZSAI SIKER
A SZAKMA KIVÁLÓ
TANULÓJA VERSENYEN
AMagyar Kereskedelmi és Iparkamara
2014-ben hetedik alkalommal
rendezte meg a Szakma Kiváló
Tanulója Versenyt. Averseny országos
döntőjét április 14-16 között
rendezték meg Budapesten a
Hungexpo Vásárközpont területén.
A verseny célkitűzése a gyakorlatigényes,
fizikai szakmák – beleértve
a ráépülő, magasabban kvalifikált
szakmákat is – társadalmi
presztízsének és vonzerejének növelése,
azok népszerűsítése volt. A
verseny és a fesztivál szlogenje: „A
jó szakma felér egy diplomával!”
A kárpitosok versenyében
Huller Zsolt, a Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
Zsigmondy-Széchenyi tagintézményének
tanulója első helyezést
ért el. Gratulálunk Zsoltnak
és felkészítő tanárának,
Angyalosi Miklósnénak.
ÁLTALÁNOS ISKOLÁS
DIÁKOK UTAZTATÁSA
A SZAKMA SZTÁR
FESZTIVÁLRA
Kamaránk az elmúlt évekhez hasonlóan
két buszt indított az országos
döntő meglátogatására. A fesztiválra
pályaválasztás előtt álló általános
iskolás diákokat vittünk el,
segítve ezzel a pályaválasztásukat.
Atanulók a gyakorlati versenyeken
túl előadások, bemutatók megtekintésével
is bővíthették a szakmákról
meglévő ismereteiket.
Kamaránk szakképzési és pályaorientációs
feladatai az NFA-KANGM-
11/2013/TK számú pályázati
támogatásból valósulnak meg. A támogatást
az NFA terhére Nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja.
SEGÍTSÉG AZ
ÉPÍTőIPARI TARTOZÁSOK
KEZELÉSÉRE
Az iparági lánctartozások visszaszorítását
célzó törvénymódosítások
kapcsán létrehozott Teljesítésigazolási
Szakértői Szerv eljárása a Magyarországon
történő építési beruházásokra
terjed ki. Segít a TSZSZ, ha
a teljesítésigazolást visszatartják, ha
a vitát bíróságot elkerülve kívánják
rendezni, de ha mégis a bíróság elé
kerül az ügy, a keresetet benyújtó fél
részére már rendelkezésre áll egy
olyan szakvélemény, amelyre a bíróság
az ítéletét alapozhatja. Abenyújtott
kérelmek többsége magasépítési
kivitelezés, de akad közöttük tervezési
és mélyépítési munka is. A
TSZSZ által lezárt ügyek közül már
több eljutott a bírósághoz és van
olyan ítélet is , amely a szakértői tanács
által megállapított összeget teljes
mértékben megítélte a kérelmezőnek.
Az ország minden részéből
érkeznek ügyek a TSZSZ-hez, az első
nagykanizsai helyszíni szemle
után a szakértők a kamarában tanácskoztak.
A TSZSZ eljárása az illetékes
területi kereskedelmi és iparkamaránál
vagy az MKIK-nál kezdeményezhető.
Akérelem és mellékletei
benyújthatóak lehetőség szerint
elektronikusan az MKIK részére a
kerelem@mkik-tszsz.hu e-mail címre.
A TSZSZ működését a Nemzetgazdasági
Minisztérium támogatja.
NE VÁRJON ANAV
BEHAJTÁSRA! HAMÉG
NEM FIZETTE MEG A
KAMARAI HOZZÁJÁRULÁST,
SÜRGőSEN PÓTOLJA!
Március 31-én lejárt 2014. évi
kamarai hozzájárulás megfizetésének
határideje. Regisztrálni a vállalkozás
alakulásakor kell. Kamarai
hozzájárulásként évente 5.000 Ft-ot
kell fizetni a székhely szerinti kereskedelmi
és iparkamarának. A regisztráció
nem jelent kamarai tagságot.
Az adatváltozásokat át kell vezetni
a KAMREG adatbázison. Aki
a 2012. vagy 2013. évit is elmulasztotta,
még május 26-ig pótolhatja.
Ezt követően a NAKKIK is átadja a
tartozók listáját a NAV-nak. Egyeztetés
a 93/516-670-es telefonszámon
lehetséges. Számlaszámunk:
14100134-12287549-13000004 A
közleményben kérjük megadni az
adószámot.
Kanizsa – Kamara 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 22.
Pályázati felhívás
Gyakornoki program, akár 100%-os bér- és járuléktámogatással.
Meghosszabbított beadási határidő!
A TÁMOP-2.3.4.B-13/1 kiírás keretében azok a képzőhelyek, akik
tanulószerződés keretében tanulót képeznek, és azt továbbfoglalkoztatni
szándékoznak, vagy másnál végzett tanulót foglalkoztatnak
pályakezdőként, jelentős támogatást kaphatnak. A pályázatok
benyújtása 2014. május 30-ig, elektronikusan. Bővebb információ:
http://palyazat.gov.hu/doc/3975.
A gyakornoki és mestervizsga program a TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001
számú, Dolgozva tanulj! projekt keretén belül valósul meg.
Szerezzen
mesterlevelet
80%-os
támogatással!
Atámogatást tanulószerződéssel
diákot foglalkoztatók vehetik
igénybe.
2015. augusztus 31-től csak
mestervizsgát tett gyakorlati
oktatók képezhetnek szakmunkás
tanulókat a mesterszinttel
rendelkező szakmákban.
A mestervizsgára jelentkezés általános
feltételei:
􀂊 megfelelő szakképesítés(ek),
􀂊 meghatározott szakmai gyakorlati
idő (többnyire a bizonyítvány
megszerzésétől számított 5 év),
􀂊 jelentkezési lap kitöltése.
„Lépjen ma, tegyen mestervizsgát
holnap!”
A részletekről, személyre szabott
lehetőségekről várjuk érdeklődését.
A program a TÁMOP-2.3.4.B-
13/1-2013-0001 számú, Dolgozva
tanulj! című projekt keretén belül
valósul meg.
Kanizsa 12 – Sport+ 2014. május 22.
Május 24.
XI. KÁRPÁT-MEDENCEI
"CSENGEY DÉNES"
VERS-, PRÓZAMONDÓ ÉS
VERSÉNEKLő VERSENY
DÖNTőJE
A verseny helyszíne a Honvéd
Kaszinó, a gála helyszíne a
Medgyaszay Ház. Szervező: a
Kanizsai Kulturális Központ.
Május 27. 18 óra
A FINN ÉPÍTÉSZET
ÉRTÉKEI A
VILÁGÖRÖKSÉG
RÉSZEKÉNT - Koppány Miklós,
építész, a Magyar-Finn Társaság
alelnöke előadása. A belépés
díjtalan.
Május 27. 19 óra
PÁRKAPCSOLAT,
ÖNÉRTÉKELÉS,
BOLDOGSÁG - DR.
CSERNUS IMRE ELőADÁSA
NAGYKANIZSÁN
Belépődíj: 2 400 Ft. Kapunyitás:
18 óra, kezdés: 19 óra.
Május 28. 19 óra
NAGYKANIZSAI
DUMASZÍNHÁZ
HADHÁZI LÁSZLÓ
ÖNÁLLÓ ESTJE
Belépődíj: 2 500 Ft. A jegyek elővételben
megvásárolhatók a nagykanizsai
Tourinform Irodában és a
dumaszínház.jegy.hu weboldalon.
Május 23. 19 óra
A ZALA SZIMFONIKUS
ZENEKAR KONCERTJE
Vezényel: Pál János. Zongorán
közreműködik: Tóth László
Program: Liszt Ferenc: Les Preludes,
Kodály Zoltán: Háry János
szvit, Liszt Ferenc: Magyar fantázia.
Belépődíj: 1 000 Ft.
Május 27. 9 óra
Pavilon Napok rendezvény sorozat.
VÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI
SZAKMAI NAP
- Rajzos-dalolás - előadó: Katona
Borbála
- Az irodalom, a zene a játék jelentősége
az óvodás gyermekek
lelki egészségének megóvása érdekében
- előadó: Szabóné dr.
Gondos Piroska
- Minden a mozgás - előadó: Hofferné
Dér Edit
További információ: Kossuth
óvoda, 06-20/483-6888
Május 30. 13 órától
GYERMEKNAP
Helyszín:
Pipitér Óvoda
Kanizsai Vadmacskák SE: Fuisz
Viktória, Jurkó Noémi, Herman Alíz,
Kardos Réka, edzők: Gábor Erzsébet és
Béres Sándor.
Kanizsa Birkózó Egyesület: Egyed
Zsanett, Egyed Balázs, Németh Márton,
Szabó Jázmin, Nemes Benjamin, Béli
Attila, Faludi Máté, edző: Szatmári
Zsolt.
Batthyány Lajos Gimnázium: Lukács
Márton lábtoll-labda, Baranyai Benett
lábtoll-labda, Kunics Bence lábtolllabda,
Porgányi Anna tájfutás, Porgányi
Márk tájfutás, Erdős Márton tájfutás,
Csertán András tájfutás, Jánoki Georgina
tájfutás, Varga Zsombor tájfutás, Tollár Sára
karate, Borsos Lilla karate, Horváth
Klaudia lovaglás, edzők: Révész Arany,
Erdős Gábor, Kucskó Attila, Schaller Gábor,
Varga József.
Dél-zalai Vízmű SE: Abay Nemes
Anna, Molnár Flóra, Zámodics Márk,
edző: Polgár Sándor.
Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény: Szerdahelyi
Krisztofer magasugrás, atlétika,
asztalitenisz, Magyar Bianka atlétika,
síkfutás, edző: Barbalics Galina.
Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Iskola és Kollégium Zsigmondy-
Széchenyi Tagintézmény: Dara Zoltán
lábtoll-labda, Magyar Dániel lábtoll-labda,
Molnár Tamás lábtoll-labda, Pati Tamás
lábtoll-labda, edző: Marton Géza.
Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Iskola és Kollégium Cserháti Tagintézmény:
Farkas Balázs lábtoll-labda, Bencsik
Martin lábtoll-labda, Lukács Benedek
lábtoll-labda, Büki Bernadett lábtolllabda,
edző: Horváth Zsolt.
Kanizsa Boksz Klub: Virth Rajmund
ökölvívás, Dernánecz István ökölvívás,
Gazda Péter ökölvívás, edző: Korpics
Miklós.
Nagykanizsai Honvéd Kaszinó
SZKES Tánccsoport: felnőtt csapat:
Petőházi Adél, Gaál Villő, Gábor Evelin,
Nagy Krisztina, Szekeres Kinga, Németh
Larina, Lőrincz Henrietta, Sneff
Petra, Friskó Zsófia, Tófalvi Alexandra,
Vékási Virág. Gyermek csapat: Réz
Gréta Ilona, Gerencsér Zsófia, Szirtes
Berta, Szakács-Kovács Anna, Varga Lilla,
Mátyás Flóra, Kövesdi Fanni, Szommer
Héra. Mini csapat: Szommer Héra,
Horváth Hanna, Szirtes Berta, Mátyás
Petra, Hosszú Szonja, Kanyó Sára, Hella
Zsanna, Kovács Lilien, Góber Tamara,
Góber Diána. Felnőtt csapat: Baj Bianka,
Sipos Vivien, Németh Fanni,
Kránicz Angelika, Szekeres Anett, Varga
Dóra, Gilincsek Laura, Simonka Noémi,
Takács Julianna, Szabó Alexandra,
Benczik Boglárka, Pelczer Dorina,
Kendli Diána. Edző: Szécsényiné Kápolnás
Edina.
Nagykanizsai Judo Klub - Röntgen
Kanizsa KASI: Huszár Máté, Huszár
Martin, Sólyomvári Dávid, Szabó Mátyás,
edző: Hóbár Péter, Böröcz Zsolt.
Nagykanizsai Atlétikai Klub: Orsola
Imre, edzők: Parti Tibor és Rába Zsófia.
Nagykanizsai Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola Péterfy Tagintézmény:
Antal Viktória, Andrasek Szimonetta,
Kunics Réka, Miholics Dóra atlétika,
edzők: Sneffné Ágoston Mónika, Turbuczné
Simon Judit.
Nagykanizsai Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola Székhely: Völgyi
Marcell, Karosi Gergely, Léder Mátyás,
Rácz Balázs kosárlabda, Kurucz Levente
duatlon, edzők: Silló Zsolt, Kurucz Attila.
Nagykanizsai Teke SE: Katona Terézia,
Sipos Károly, edző: Magyar Zoltán.
Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram
Sakk-klub: Havanecz Bianka
sakk, edző: Sipos János.
TRI-CO Triatlon Klub: Csőgörné
Kenese Mária, Korcsmárosné Vígh Rozália,
Vránics László, Benedek János,
Csőgör Péter.
Miklósfai Általános Iskola: Andrási
Zsófia úszás, edző: Dergeczné Szabó
Sára.
Dr. Mező Ferenc - Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola Thúry
Tagintézmény: Matola Viktória lábtoll-labda,
Morvai Noémi lábtoll-labda, Tóth Dorina
lábtoll-labda, Vass Anasztázia lábtoll-labda,
edző: Gondi Zoltán.
Dr. Mező Ferenc - Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola Székhely:
Balogh Eszter lábtoll-labda, Tüske
Boglárka lábtoll-labda, Vlasics Dalma lábtoll-
labda, edző: Farkas József.
HSMK Premier Táncklub: Böjti
Blanka, Bunczom Evelin, Bunczom Fanni,
Kománovics Kyra, Lovkó Luca,
Papócsi Petra, Somogyi Nóra, Radics Vanda,
Sipos Eszter, Szabó Luca, Takács Anna,
Varga Petra, Vékási Dorottya, edzők:
Németh Petra, Salamonné Kuzma Renáta.
Zalaerdő Torna és Természetjáró
Diáksport Egyesület: Gémesi Vivien,
Baksa Nikol, Hajmási Lili, Hajdu Fanni,
Hajdu Zsófia, Vizlendvai Sára, Soós
Csenge, Vastagh Lili, Vastagh Sára, Kovács
Csenge, Vizlendvai Áron, Németh
Rozi, Bozsoki Zsófia, Horváth Bence Tibor,
Salamon Panna, Szabó Kira, Muik
Kata, Molnár Simon, Németh Vilmos,
Németh Lajos, Szakonyi Máté, Tuboly
Dániel, Vizlendvai Máté, edzők: Farkasné
Bolin Ildikó, Vizlendvai László, Zakó
Szilvia, Szerdahelyi Lászlóné.
Ants Baseball Club: Fodor Eszter,
Horváth Melitta, Bohár Dorina, Németh
Anna, edzők: Gyimesi Magdolna és
Kun Ádámné Poprádi Eszter.
Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs
Egyesület: Lukács Márton, Baranyai
Benett, Kunics Bence, Morvai Noémi,
Vlasics Dalma, Kovács Patrick, Takács
Endre, Budavölgyi Kálmán,
Baloghné Munkácsi Andrea, Hóbor Ildikó,
Rábavölgyi Attiláné, Pintérné Horváth
Magdolna, Budavölgyi Kálmánné,
Lukács Benedek, Tolnai Gergely, Tolnai
Mihály, Tukszár Zsófia, Balogh Eszter,
Balogh Eszter, Kunics Réka, Huszár
Emil, edző: Budavölgyi Kálmán.
Nagykanizsai Torna Egylet 1866.
Judo szakosztály: Varga Zoltán, edző:
Mester Józsefné. Vívó szakosztály: Dobó
István, Bagarus András, Horváth Gergő,
Bécsi Zsófia, Milassin Mór, Dobó Ádám,
Farkas Miklós, Osvald Anna. Női kardcsapat:
Kungli Borbála, Burján Anna,
Vernyel Sára, Flumbort Sára, Kozári Dóra,
Fata Nóra, Fata Flóra, Varga Frida,
Osvald Anna. Férfi kardcsapat: Abay
Ádám, Bagarus András, Balogh Ádám,
Farkas Miklós, Dobó István, Milassin
Mór, Dobó Ádám, Horváth Barna, Horváth
Gergő. Edzők: Piecs Adrienn és Kiss
György.
Szan - Dia Fitness Sport Klub: Ujj Viktória
Zóra kötélugrás, tánc, Taródy Csenge
kötélugrás, Gerlinger Laura kötélugrás, tánc,
Hegedüs Zsófia kötélugrás, tánc, Herjavecz
Lilla kötélugrás, tánc, Gór Dóra kötélugrás,
tánc, Szalai Kata kötélugrás, tánc, Felső Brigitta
kötélugrás, tánc, Kocsis Lili tánc,
Novák Tamara tánc, Poszovecz Hanna tánc,
Lovkó Bonita tánc, Csányi Csilla tánc,
Szokol Fanni tánc, Skanecz Sára tánc, Nándori
Réka tánc, Tizedes Renáta tánc, Polgár
Borsika tánc, Várszegi Zsófia tánc, Horvát
Barbara tánc, Szabó Tímea tánc. Micimackó
csoport: Nyakas Emese,Varga Fanni,
Mátyás Ninetta, Kovács Kíra, Solymos
Vivien, Ács Barbara, Borsos Eszter tánc.
Barbie csoport: Avas Liliána, Varga Kata
Luca, Horváth Gréta, Szép Mínea Dalma
tánc. Udvaribolondok csoport: Avas Liliána,
Varga Kata Luca, Horváth Gréta, Szép
Mínea Dalma, Magyar Dorina, Szekeres
Zora, Lakner Dorina, Kiss Vera, Kovács
Panna Kata tánc. Pán Péter csoport: Kepe
Klaudia, Darázsi Laura, Polai Panna, Tárnok
Viktória, Nándori Noémi, Molnár Lilla,
Váradi Luca, Kovács Réka, Tatai Zsóka
tánc. Tirol csoport: Kepe Klaudia, Darázsi
Laura, Tárnok Viktória, Nándori Noémi, Tatai
Zsóka tánc. Táncoló Talpak csoport:
Hóbár Helga, Lánczos Laura, Lánczos Liliána,
Dobrádi Réka, Sipos Rebeka, Szép
Olívia Csinszka, Péter Fanni, Zsohár Sára,
Zsirai Dorka tánc. Pocahontas csoport:
Magdics Maya, Horváth Kyra, Andor Fanni,
Parély Petra, Varga Izabella, Fodor Lídia,
Janzsó Laura, Kovács Patrícia, Tóth Bonita,
Kátai Lora, Spingár Fanni, Borsós Fanni
tánc. Az álomittas gardedám csoport: Horváth
Dóra, Kisgyura Anna, Sgánetz Eszter,
Nagy Fruzsina, Mercz Eszter, Csányi Csenge
tánc. Zorba csoport: Horváth Dóra, Kisgyura
Anna, Sgánetz Eszter, Nagy Fruzsina,
Csányi Csenge tánc. Szépség és a szörnyeteg
csoport: Tar Eszter, Fótos Kitti,Dömötör
Eszter, Sipos Kata, Vitári Viktória, Kovács
Laura, Léránt Vivien, Májer Cintia, Szabó
Krisztina tánc. Szabó Péter kötélugrás, Kovács
Bence kötélugrás, Kovács Emese kötélugrás,
Doucha Lilla kötélugrás, Erdélyi
Lujza kötélugrás, Erdélyi Sára kötélugrás,
Marton Júlia kötélugrás, edző: Vágó Lászlóné,
Vágó László, Vágó Alexandra, Vágó
Diána.
Díjazták a kanizsai sportolókat
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 22.
Horoszkóp
Ha a múlt történéseiből még mindig foglalkoztatja
valami, és időnként megkeseríti a
napjait, borítson fátylat az egészre. Engedje
el, eressze szélnek, hiszen minden nap hozhat
valami szépet és jót az életébe.
Mindenki jól járna azzal, hogyha kitartana
az elhatározása mellett. Legyen következetes,
és akkor senki sem tudja eltéríteni arról
az útról, amit kitűzött magának. A párjához
legyen kedvesebb az eddigieknél.
A hétvégén egy vidám, hóbortos társasággal
fut össze a telke közelében. Jó
erőben lesznek valamennyien, használja
ki az alkalmat és vonja be őket egy kis fizikai
tevékenységbe.
Ne a tökéletes, hibátlan külsőt keresse az
ismerőseiben, hisz tudja, a mulandó szépségnél
sokkal fontosabb a belső tulajdonság.
A hét végén jó hangulatban lesz, magával
ragadja a rossz kedvű barátait is.
Mostanában azt tapasztalja, csökkennek a
lehetőségei, és egyre nagyobb gondot okoz
a családja anyagi helyzete. Osszon, szorozzon,
beszélje át a dolgait akár a munkatársaival,
így könnyebben talál új megoldásokat.
Ne elmélkedjen túl sokat azon, hogy a
felvállalt feladataiból mit tud elvégezni
és mit nem a hét végéig. A párjával szinte
csodákra képesek, de a hétvége legyen
a pihenésé, az ellazulásé.
Ha rosszkedvűen ébred reggelente, ne ennek a
miértjén töprengjen, hanem kezdje a napot egy
kiadós reggeli tornával. Hétvégére, a nyári meleg
beköszöntével semmi sem szab gátat energiájának,
elvégez minden szóba jöhető feladatot.
Ha előre tudja, hogy a hétvégén vendég
érkezik a házhoz, ezúttal ne törekedjen
látványos süteménysütésre. Kreatív ötleteit
később bontakoztassa ki, lehetőleg
akkor, amikor a vendég már elmegy.
Ha unatkozik otthon a hétvégén, gondoljon
arra, hogy akár hasznossá is tehetné magát
némi ház körüli munkával. Amaradék energiáját
más célokra is felhasználhatja. Nem
kell tartania senki elutasításától sem.
Ha tetszik, ha nem, a változó helyzetek
miatt időnként önnek is aktualizálnia kell
a véleményét. Lehetőleg úgy álljon hozzá
a dolgokhoz, hogy ne az anyagi szempontok
kerüljenek mindig előtérbe.
Ha úgy érzi, folyton csak ön enged mindenben
otthon, épp itt az ideje, hogy változtasson
ezen. A hétvégén például válassza
azt az elfoglaltságot, ami a legjobban
esik önnek.
A hétvégén csak a vidám és a jó dolgokról
lesz hajlandó beszélni. Jókedvét csak fokozza
a nyárias idő, de a hangulatára kedvezően
hat a környezete is. Anyagiasságán egy kicsit
tegyen túl, hagyjon fel a spórolással.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Mérnök - Üzletkötő felsőfokú megegyezés szerint
Minőségbiztosítási mérnök felsőfokú megegyezés szerint
Vasutüzemeltetési technikus szakirányú megegyezés szerint
Adminisztrátor középfokú megegyezés szerint
Áruszállító középfokú megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Pincér szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Kőműves szakirányú megegyezés szerint
Szakács szakirányú megegyezés szerint
Konyhalány 8 általános megegyezés szerint
Kézi összeszerelő 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es közművesített
építési telek 30 m2-es bontandó,
vagy teljes felújításra szoruló
kis házzal a Pápai u. 22/a. szám alatt.
Ár megegyezés szerint. Tel.: 0620-
388-4056 (7633K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton,
a városhoz közel, lakható épülettel,
gyümölcsössel, teljes felszereléssel
telek eladó. (Vezetékes víz,
kút, villany van.) Ár megegyezés
szerint. Érd.: 0630-4943-470
(7645K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620-510-2723 (7643K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb.,
valamint összegyűjtött reklám újságjait
elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7642K)
Lakberendezési tárgyakat: porcelánt,
falitálat, képet, réz, bronz tárgyakat,
valamint papírrégiségeket (képeslap,
fotó, levél, stb.) készpénzért vásárolok.
Tel.: 0630-3328422 (7640K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2014. május 22.
Városunk hivatalosan is köszöntötte
azon sportolóit, edzőit,
akik eredményesen képviselték
klubjaikat, iskoláikat, egyben
természetesen Nagykanizsát
is különböző sporteseményeken.
Itt persze nem csupán az országos
bajnokságokra, diákolimpiákra
kell gondolni, hiszen jó néhány
Európa- és világbajnokság gyakran
látott vendégei is az eredményes
kanizsai indulók. Mint az kiderült,
összesen 22 sportágban díjazták
a sportolókat, akik létszáma
bőven száz felett volt a HSMK
színháztermének falai között.
Adíjazottak sora a hölgy kosárlabdázókkal
indult, azon belül is Fuisz
Viktóriával, majd következtek az
olyan olimpiai sportágakban eredményes,
elsősorban korosztályos indulók
– a teljesség igénye nélkül –, mint
a birkózók, cselgáncsozók, úszók
(képünkön Molnár Flóra és Zámodics
Márk), de nem maradhattak ki természetesen
a kitüntetettek sorából a
sakkozóktól kezdve a látványtáncosokig
bezárólag sem a fiatalok.
A díjakat Cseresnyés Péter polgármester,
valamint Karádi Ferenc
és Dénes Sándor alpolgármesterek
adták át a sportolóknak.
A díjazottak névsora lapunk 12.
oldalán olvasható.
P.L.
Díjazták a kanizsai sportolókat
A Nagykanizsai TE 1866 Judo
Szakosztálya a hétvégén ünnepelte
a sportág 50 esztendős kanizsai
fennállását, melynek keretében
felelevenítették az elmúlt
fél évszázad legfontosabb történéseit,
köszöntötték az edzőket,
sportolókat, vezetőket.
A szövetség részéről Nagy
György, a honi szövetség főtitkára
köszöntötte a szakosztályt, s a
szakmázás folytatódhatott azzal,
hogy felelevenítsék például a kezdeteket
Molnár Józseffel, a dzsúdó
kanizsai oktatásának meghonosítójával
– 1964-ből... Ahogy az elhangzott,
Tanár úr (hiszen csak így
szólították tanítványai, edzőkollégái)
az Újpesti Dózsától került le
Pécsre, s onnan a dél-zalai városba
és a történések aztán már írták magukat.
Az eltelt évtizedek alatt számos,
elsősorban utánpótlás korcsoportban
– nem csupán országos, de
kontinensviadalokon – elért eredményeknek
örülhettek a több klubelnevezés
alatt futó cselgáncsosok,
akik közül a legjobbakat külön is
köszöntötte Bobay Jenő, az NTE
1866 egykori, Kiss György, a
nagykanizsai klub jelenlegi elnöke,
Mester József és Mester
Józsefné edzők, valamint Cseresnyés
Péter polgármester.
P.L.
Cselgáncs: „50 év töretelen hittel és akarással”
A tekézők NB II-es bajnoki
szezonjának második felében a
kanizsaiak produkáltak egy remek
szériát, az utolsó felvonás
azonban kevésbé sikerült.
Zalaszentgróti TK (5.) – Nagykanizsai
Teke SE (6.) 7:1. NB II Délnyugati
csoport teke-mérkőzés, 18.
forduló. Zalaszentgrót. Kanizsai
pontszerző: Bende Zsolt. Ifjúságiak:
Nagy Ádám - Vigh Levente 0:1.
A bajnokság utolsó fordulójában
a kanizsaiak vereségükkel
visszaestek és a 6. helyen zárták
az NB II-es pontvadászatot.
Az ifjúsági csapatuk azonban elérte
azt, amit a felnőttek tűztek ki
célul maguk elé, vagyis az idei bajnokságban
a 3. helyen végeztek.
Ezen felül a Zalakaros ifjúsági csapata
(akik szintén kanizsai játékosok)
a 4. helyen végzett.
A középmezőnyben
végeztek
Fotó: Polgár László
Kanizsa 2014. május 22. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
BATTHYÁNYLAJOS GIMNÁZIUM
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
Tel.: 93/311-239, Fax: 93/310-435
Web: www.blg.hu, e-mail: blgkanizsa@blg.hu
Kedves Batthyánys, Landleros, Irányis „ÖRÖKdiák”!
Hagyományainknak megfelelően immár ötödik alkalommal
rendezzük meg a Batthyánys, Landleros, Irányis Öregdiák Találkozót,
melyre szeretettel várjuk a Batthyány Lajos Gimnázium
minden „örökdiákját”.
Az újabb találkozó programja a következő:
􀂊 2014. június 6., péntek 19.00 óra - HSMK:
„BLGén” Kulturális Kavalkád a mai diákoktól
􀂊 2014. június 7., szombat 15.00-16.00 - BLG nagyaula:
- Köszöntők: Balogh László igazgató, Molnár László BLIÖE-elnök
- „Pro Schola” - díj átadása
- Találkozás iskolánk néhány emblematikus tanáregyéniségével
Ezenkívül osztályfőnöki órák a bejelentett érettségi találkozóknak a
volt osztálytermekben és nosztalgia-beszélgetések a BLG összes termeiben.
Kérjük, az osztályok és az egyéni résztvevők jelezzék részvételi
szándékukat előzetesen az öregdiák-találkozó hivatalos email-címén:
talalkozo@blg.hu
Minden érdeklődőt, „örökdiákot” tiszta, jó szívvel várunk!
Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!
BLG
Nagykanizsai Izzó SE (7.) –
Rinyamenti KC (1.) 21-28 (10-15)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 21. forduló.
Nagykanizsa, 50 néző. Vezette:
Fábián, Földesi.
Izzó SE: Tóth Á. - Füle 4, Musits
N. 4, Csató 2, Tompek 1, Kiss G.
9/3, Senger. Csere: Dencs Balázs
(kapus), Nagy B. 1, Sziva, Felde,
Korcsmáros B. Edző: dr. Woth Péter.
A Nagykanizsai Izzó igencsak
hézagos keretével indult neki a
már bajnok Rinyamenti KC elleni
találkozónak és a vendég nagyatádiak
a papírformának megfelelően
hozták is a mérkőzést.
Dr. Woth Péter: „Elsősorban a
védekezésben múlt felül bennünket
ellenfelünk, valamint kiváló
napot fogott ki kapusuk.”
Nagykanizsai Izzó SE (6.) –
Kiskunhalasi UKSC (5.) 29-25
(15-16)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkőzés, 22. forduló.
Nagykanizsa, 100 néző. Vezette:
Drinóczi, Horváth K.
Izzó SE: Tóth Á. - Musits N. 1,
Kiss G. 5/1, Zsigmond, Tompek 2,
Szabó G. 11/2, Csató 4. Csere:
Dencs Balázs (kapus), Füle 5,
Sziva 1. Edző: dr. Woth Péter.
Az első félidőben a gólok felváltva
estek (10. perc: 5-5), ezt követően a
vendégek az egygólos előnyüket a
félidő végéig meg is őrizték. Amásodik
játékrész elején a hazaiak egyenlítettek,
majd át is vették a vezetést.
Az 50. percben kettős emberelőnyét a
vendégcsapat nem tudta kihasználni,
az 55. percben aztán a vendéglátók
előnye már 3 gól, majd a találkozó,
egyben az Izzó szezonbeli záró találatát
– már jól bevett szokás szerint –
Szíva Tamás szerezte büntetőből.
A meccset összességében parázs
hangulat és nagy küzdelem jellemezte,
hiszen a halasiak győzelmük
esetén bronzérmesek is lehettek
volna. Az Izzó tavaszi teljesítményéről
pedig annyit: 11 mérkőzéséből
kilencet megnyert és a bajnokság
második szakaszában
nyújtott teljesítménye a második
legjobb volt a mezőnyben, a szezont
összességében pedig a hatodik
helyen zárta.
Dr. Woth Péter: „A fiúkat ezúttal
a szívük vitte előre és döntő volt a
második félidőbeli öt plusz egyes
védekezésünk eredményessége. A
junior kapusunk, Dencs Balázs teljesítményét
külön kiemelném.”
P.L.
Tavaszi második a hatodik helyen
Kaposváron rendezték az Országos
Lovastusa-sorozat második fordulóját,
melyen a Kanizsa Lovasklub színeiben
versenyző Egyed László több
kategóriában is bizonyíthatott több ló
nyergében is. Akanizsai egyesület lovasának
kaposvári eredményei.
CNC**: 1. Egyed László Viking nevű
lován. "B" kategória: 3. Egyed
László Hűség nevű lován. "A" kategória:
1. Egyed László Dalcoria nevű
lován. AO kategória: 3. Egyed László
Reál - Száll Korall nevű lován, 4. hely
Gressini Gárda nevű lován.
Elsőségek Somogyból
A baseball Interliga B-csoportjának
listavezetője, a pozsonyi
Slovan látogatott az ismét a honi
legfelső osztályban szereplő Nagykanizsa
Ants legénységéhez. A két
mérkőzést az időjárási körülmények
miatt egy napon játszották
le.
Az eddigi mérkőzéseik mérlege
nem sok jót ígért a kanizsaiaknak,
hiszen 2007-ben a Slovan Bratislava
3:0-ra, 2010-ben pedig 12:2-
re és 7:1-re nyert ellenük.
Nagykanizsa Ants (6.) – Slovan
Bratislava (1.) 0:17, 3:7. Ezúttal sem
a dél-zalaiak voltak az esélyesek, s ez
az első meccsen igazolódott is: a szlovákok
17:0-ra győztek. Jött a második
felvonás, akkor már jobban ment
a vendéglátóknak, hiszen a végeredmény
„mindössze” 7:3 lett oda.
– Sőt, igazság szerint azon 4:1
is lehetett volna nekünk, de sajnos,
nem tudunk élni a lehetőséggel –
fogalmazott Darabos Gábor edző.
– Jól küzdöttek a srácok, akik az
első meccsre nem tudtak kellőképpen
ráhangolódni. Ilyenkor persze
be kell látnunk, két év az NB IIben
rengeteg volt, ezt megérezzük.
Rá kell hangolódniuk
Kanizsa 16 – Hirdetés 2014. május 22.
Dioptriás napszemüveg lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2014. május 1-31-ig érvényes.
2014.05.27. kedd 10:00 – 12:30 Garabonc – Ált. Isk., Fő u. 60.
2014.05.27. kedd 14:00 – 16:30 Nagyrada – Ált. Isk., Kossuth u. 51.
2014.05.29. csütörtök 11:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2014.05.29. csütörtök 14:30 – 17:00 Tótszerdahely – Polg. hiv., Zrínyi tér 2.
Véradás - Vöröskereszt
Vesebetegség a diabéteszben
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete szervezésében május
30-án, pénteken 15 óra 30 perckor Dr. Németh Anikó főorvos tart
előadást: Vesebetegség a diabéteszben címmel, a Kanizsai Dorottya
Kórház tanácstermében.
Minden érdeklődőt várunk!
Megnyitottuk fűrészáru
kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetőlécek, hajópadlók, lambériák,
OSB lapok különböző méretben és hosszban kaphatóak.
Nyitási KEDVEZMÉNY 3% (2014.05.30-ig)
Tekintse meg kínálatunkat!
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u.21.
KanizsaTISZK
Felnőttképzési
Általános és Szakképző Iskola
Nagykanizsa, Erdész u. 30.
06 93/ 510-251
http://felnottiskola.kanizsatiszk.hu
Iskolai nyílt napok minden érdeklődő számára!
2014. május 29. 10.00 óra - műszaki szakmabemutató
2014. június 5. 10.00 óra - programbemutató
TÁMOP 3.3.9.B-12/2-2012-0004 „második esély” program
Vinalia Canisa
14. NAGYKANIZSAI BORVERSENY
Időpont: 2014. június 7.
Helyszín: Régimozi Étterem
(Nagykanizsa, Sugár u. 5.)
Nevezni 3 palack 0,75 l-es saját készítésű
borral lehet.
Nevezési díj: mintánként 1000 Ft.
A mintákat a Mecsek Takarék helyi fiókjában
fogadjuk (Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 15.).
Június 5-én 10-14 óráig
és június 6-án 12-17 óráig.
A verseny rendezője: Förhéncért Egyesület
Versenyigazgató: Förhénci Horváth Gyula
FőTÁMOGATÓ:
Skanecz Sándor
elnök
XXVI. évfolyam 20. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2014. május 29. Kanizsa
Kövessen minket
okostelefonján is!
Hamarosan megkezdődik a
725 millió forintból megvalósuló
városrehabilitáció második
üteme és a Ligetváros szociális
célú rehabilitációja elnevezésű
projekt megvalósítása. Ezekkel
a beruházásokkal kapcsolatban,
a szerződéskötés óta eltelt
időszakban végzett tevékenységekről,
a forgalmi rend változásáról
és a kanizsai civil szervezeteknek
szóló pályázatról tartott
sajtótájékoztatót Cseresnyés
Péter polgármester és Horváth
István, a beruházás lebonyolítója.
Ahogy a polgármester elöljáróban
elmondta, a szociális rehabilitáció
tervezett kezdési időpontja
július és a következő év január
végére fejeződik be. Míg a városrehabilitáció
második üteme esetében
a kivitelezés tervezett időpontja
augusztus, a befejezésé
pedig április vége. A városrehabilitáció
második ütemével, az első
ütem folytatásaként egyrészt
az első ütemben az átmenő forgalomtól
felszabadult területek közösségi
célra történő felhasználását,
másrészt az akcióterület vállalkozásainak
fejlesztését, a belváros
gazdasági potenciáljának
erősítését tűzték ki célul. Ennek
eredményeként egy sétálóutcát
létesítenek, létrehoznak az Eötvös
téren egy többgenerációs családi
parkot és felújítják a Fő utat
teljes szélességében. Ezzel elősegítve
Kanizsa gazdasági és városi
fejlődését. A szociális célú rehabilitáció
révén 412,5 millió forintból
újítják fel a városi uszodát,
a ligetvárosi óvodát, kiépítik
az Erdész utcai járdát és közvilágítást
létesítenek, térfigyelő kamerákat
helyeznek el és felújítják
a Csengery 117. szám alatt található
24 lakást.
– A városrehabilitáció második
ütemének ideiglenes forgalmi
rendjével kapcsolatban többször
egyeztettünk a Zala Volánnal, a
Fő úton érdekelt vállalkozókkal, a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamarával, a kereskedőkkel
és a lakókkal, mely alapján megszületett
a megállapodás a gépkocsik
és a környéken élők közlekedésével,
valamint az árufeltöltéssel
kapcsolatban – mondta Cseresnyés
Péter. Hozzátette, parkolókat
szüntetnek meg a forgalom
elterelése miatt, azonban a kedvezményes
parkolási jeggyel rendelkezők
jogosultságát kiterjesztik,
így őket anyagi kár nem éri
majd. Részletes tervet, konkrét tájékoztatást
a lezárások ütemével
kapcsolatban a későbbiekben adnak.
A megújuló belváros a gyalogosforgalom
növekedésével kedvező
környezetet teremt a belvárosban
található üzletek és szolgáltatók
számára, amit az önkormányzat
az üzlethelyiségek felújításának
támogatásával is ösztönöz.
Ezek a fejlesztések néhol
már lezajlottak vagy az elkövetkezendő
időszakban valósulnak
meg.
Ezen kívül kiírtak egy pályázatot,
melynek részleteit Horváth István
ismertette. Hangsúlyozta, a
pályázat leadási határideje június
5. A kanizsai civil szervezetek számára
kiírt projektre maximum 1
millió forint értékben nyújthatják
be a közvetlenül vissza nem térítendő
támogatásra programjukat
olyan, a városrehabilitáció II. ütemének
és a szociális rehabilitáció
területén megvalósuló rendezvény
megszervezésére, mely a belváros
életének az élénkítéséhez járul
hozzá. A pályázati felhívás a
www.nagykanizsa.hu-n tekinthető
meg.
V.M.
Indul a városrehabilitáció 2. üteme és a
Ligetváros szociális célú rehabilitációja
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul
Június 4-én 16 órakor
személyautó, motor
ELMÉLET
csak 5.000 Ft
Június 3-án 16 órakor
gépkezelő
(targonca, emelőgép
és földmunkagép)
Június 11-én 16 órakor
árufuvarozó és személyszállító
GKI (vizsga a 06.21)
Szabadtéri konditermet adott
át felnőttek számára a Kulcs
Egyesület és az önkormányzat a
Dr. Mező Ferenc téren. A„Miénk
itt a tér – Lakossági programok
kezdeményezése Nagykanizsán”
elnevezésű TÁMOP– 5.5.4-13/2 -
2013-0063 azonosító számú projekt
keretében 2 millió forintból
alakították ki a beruházást a
gyermek játszótér szomszédságában,
melyhez az önkormányzat
biztosította a területet.
Az öt játszótéri eszköz között
karnyújtó, lábizom-erősítő, bicikli,
ingázó, illetve egy kombinált
fitness állomás is található. Míg a
szülők, nagyszülők ezekkel az
eszközökkel játszanak, a gyermekeik
is biztonságosan szórakozhatnak.
A játszótér két bejárati ajtajának
kulcsát Horváth István alelnök
adta át ünnepélyes keretek
között Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselőnek
a környéken élők jelenlétében.
Beszédében a polgármester
megjegyezte, örül a Kulcs Egyesület
eredményes munkájának,
mellyel megteremtették annak a
lehetőségét, hogy a felnőttek és a
gyermekek együtt tölthetik el szabadidejüket.
Emellett akár egy
újabb találkozási pont is lehet a
játszótér a különböző lakókörzetekben
élők számára. A városvezető
utalt arra is, nemcsak újabb
játszóteret adnak át felnőtteknek,
hanem folytatódik a meglévő
gyermek játszóterek felújítása,
korszerűsítése. Példaként megemlítette,
vállalkozói felajánlásnak
köszönhetően két játékelemmel
gazdagodik a Herman Ottó lakótelepi
és a miklósfai iskola területén
lévő játszótér.
Doucha Ferenc, a kivitelező
cég vezetője arra utalt, míg a régi
rendszerben brigádmunkában készített
hintával rendelkezett a város,
ma az idős emberek által is
használható EU-s szabványnak
megfelelő, biztonságos elemekkel
felszerelt játszótérrel büszkélkedhetünk.
A hivatalos ajtónyitás után a jelenlévők
birtokukba vették a játszóteret,
melynek kapuit este 8
órakor bezárják.
B.E.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-
6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
2 2014. május 29.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Pályázat
Városunk 2013 januárjától
vesz részt projektpartnerként a
Local Authorities acting for the
MDGs – Europe for more development
elnevezésű programban,
melynek keretében tavaly négy
bölcsődei családi vetélkedő valósult
meg, idén és jövőre pedig az
óvodások, általános és középiskolások
számára terveznek
programokat a fenntartható fejlődés
jegyében.
Az Európai Uniós projekt részleteit,
mely 2015 végén fejeződik
be, Musits Róbert projektmenedzser
ismertette. Ahogy elmondta,
a program a Millenniumi Fejlesztési
Célok (MDGs), ezen belül kiemelten
a fenntartható fejlődés
megismertetését, népszerűsítését
tűzte ki célul. A projekt partnerei
városunkon kívül a Luxemburgi
Klímaszövetség, a csehországi
Nadace Partnerstvi, az Ausztriai
Klímaszövetség, a Reflex Környezetvédő
Egyesület, a romániai
Focus Eco Center, München,
Nürnberg, Marosvásárhely és
Ostopovice. A pályázat összköltsége
40 ezer euró, melynek 28 százaléka
önkormányzati hozzájárulás.
Ezt követően Benedek Miklós
környezet- és klímavédelmi koordinátor
mutatta be az eddig megvalósult
feladatokat és a következő
két évre tervezett tevékenységeket.
Az első évben négy bölcsődében a
fenntartható fejlődés és a környezettudatosság
jegyében szerveztek
programokat, így virágültetést, biciklis
felvonulást, pünkösdi néphagyományok
őrzésével kapcsolatos
programokat és az egészséges életmóddal
kapcsolatos ételeket készítettek.
Az eseményeken a szülők is
részt vettek.
– Az idei évben az óvodákat és
a gyerekek szüleit vonjuk be a játékos
programokba. Egy-egy rendezvényt
támogatunk a tavaszi és
az őszi időszakban 12 óvodában,
amelyek szintén a fenntarthatóságot
szolgálják – mondta Benedek
Miklós, majd hozzátette, 2014-
ben egy regionális konferenciát is
szerveznek, melynek témája a
Millenniumi Fejlesztési Célok,
kiemelten a fenntartható fejlődés.
Jövőre kétfordulós általános iskolai
vetélkedőt szerveznek
Nagykanizsán. A középiskolások
számára pedig fotópályázat- és
fotókiállítás szervezését tervezik,
továbbá Nagykanizsa törekvéseiről
négy 90 másodperces rövid
filmet készítenének el, mely a városon
kívül a törekvéseket is bemutatná.
– Meg kell találni azokat a lehetőségeket,
melyek segítségével az
emberek megtalálják boldogulásukat
úgy, hogy az őket körülvevő
világot, környezetet nem teszik
tönkre. Ezek a pályázatok arra
szolgálnak, hogy akik ezért a legtöbbet
tudnak majd tenni, a gyerekek
tudatformáláson vegyenek
részt. Nekik már a zsigereikben legyen,
hogy a környezetre vigyáznunk
kell – zárta a sajtótájékoztatót
Cseresnyés Péter polgármester.
V.M.
Pályázat a jövő nemzedékének
szemléletformálására
Fotó: Varga Mónika
Játszóteret avattak felnőtteknek
Kanizsa – Krónika 3
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 29.
Családtagjai, barátai kíséretében,
egy erdélyi hölgy, Lőrincz
Éva tett esküt Cseresnyés Péter
polgármester előtt a házasságkötő
teremben. Új állampolgárunk
Hargitán nevelkedett, Székelyföldön
járt iskolába és élt, majd,
a gyermekeit követve érkezett
Magyarországra.
– A határon túli magyarnak azt
jelenti a haza, mint a sivatagi embernek
a víz. Egy sivatagi embernek
a víz – lelkiállapot. E sorok
Kaszás Attilától származnak, aki e
nemzet felvidéki születésű tagjaként
átélte e szomjúság minden
cseppjét. Így ezt sosem feledve
tudta, érezte, és színészi nagyságán
keresztül közvetítette, hogy
értékeink törékenységük okán válnak
igazán pótolhatatlanná – ezzel
az idézettel köszöntötte új honfitársunkat
Cseresnyés Péter polgármester,
országgyűlési képviselő.
Kiemelte, hazánk pótolhatatlanságát
is ez a törékenység, ez a lelkiállapot
jelenti. Történelmi szétszakítottságunk
hozta felszínre és
érlelte ki azt az akaratot, mely az
összetartozást, a hazához való tartozást
tekinti legfőbb értékének, az
életet jelentő forrásának.
– Ön ide tartozik! Ön hazaérkezett!
És kérjük arra, hogy e lelkiállapotot
és a haza, az összetartozás
iránti vágyát – melyért állampolgársági
esküt tett – soha ne feledje
el! Sőt, figyelmeztesse azon nemzettársait,
akik számára mindez, az
összetartozás érzése már elhalványodott,
akik már nem éreznek ily’
erős büszkeséget ezer éves örökségünk
és értékeink iránt. Sokak
gondolják úgy, hogy az állampolgársági
okirat – akár a házassági
levél vagy a születési anyakönyvi
kivonat – nem több egy papírnál,
csupán egy formaság. Azonban az
Ön esküje a tanúbizonyság arra,
hogy ez valódi tartalmat jelent,
mely a büszkeséget, az akaratot és
az egymás iránti elkötelezettséget
jeleníti meg, és mutatja fel – hangsúlyozta
a polgármester. Majd
hozzátette, a felelősséget is jelenti,
melyet éreznünk kell egymás iránt,
így nemzetünk még erősebbé válik,
folytatva azt az utat, amin az
elmúlt években elindult.
Ahogy Cseresnyés Péter mondta,
a 2010-ben megalakult országgyűlés
is e felelősséggel alkotta
meg a határok feletti nemzetegyesítést
és a jövő virágzását megteremtő
magyar állampolgárság
könnyített megszerzésének lehetőségét.
Amely egyik első és az elsők
között talán a legfontosabb
döntésük volt, folytatta. Mindez a
nemzetrészek összetartozásának
fontos pillére lett, mellyel Lőrincz
Éva most itt él, őrizve közös kultúránk
és történelmünk értékeit.
– Ezen ünnepi pillanatok alatt
egy magyar ember vált most hivatalosan
is magyar állampolgárrá.
Ön, közjogi értelemben bár egy
másik állam földjén, Erdélyben
született és élt, mindig is magyarnak
tartotta magát. És mostantól
magyarságáról hivatalos dokumentummal
is rendelkezik. Remélhetőleg
egy sokat próbált életút,
az ön életútja állapodik meg
most itt Nagykanizsán. Erdélyi
gyökerei, hargitai neveltetése, székelyföldi
iskolái és élete után, a
gyermekeit követve immáron magyar
otthona örömmel fogadja önt.
Azt kívánom önnek – és egyben
kérem is –, hogy legyen büszke és
felelős magyar. Legyen ereje és hite
ahhoz, hogy, esküjéhez híven
védje és szolgálja közös hazánkat.
Ehhez kívánok jó egészséget és töretlen
hitet a jövőbe, hogy akár a
vadvirág, ott nyíljon, ahová tartozik
– tehát itt Magyarországon! –
zárta Cseresnyés Péter.
V.M.
Új állampolgárunk: Lőrincz Éva
Fotó: Varga Mónika
A Kiskanizsai és a Palini Általános
Iskola tanulóinak részvételével
harmadik alkalommal szervezte
meg a Miklósfai Általános
Iskola a településrészek ökoiskoláinak
találkozóját. „Gondold
újra – a hulladékot!” címmel, a
különböző feladatok és bemutatók
a hulladék újrahasznosításának
lehetőségeit járták körbe.
Az ünnepélyes megnyitón a házigazda
iskola nevében Szmodics
Józsefné igazgató, a városvezetés
nevében Dénes Sándor alpolgármester
köszöntötte a résztvevőket.
Az eseményen megjelent Cseresnyés
Péter polgármester, országgyűlési
képviselő.
Tomity Mária tankerületi igazgató
köszöntőjében kiemelte: az
„öko” szócska arra utal, hogy az
iskola olyan módon végzi a tevékenységét,
hogy közben a lehető
legnagyobb mértékig megpróbálja
tiszteletben tartani az élővilág érdekeit,
s megpróbál minél kisebb
károsodást okozni az ökoszisztémának.
Nem kell nagy dolgokra
gondolnunk, apró cselekedetekkel
is óvhatjuk környezetünket és nevelhetjük
gyermekeinket a környezettudatos
életre.
A gyümölcsszobrász bemutatóval
és kóstolóval, kiállítással,
hulladékból készül ruhák divatbemutatójával,
közös festéssel,
ügyességi versennyel és sok-sok
játékkal tarkított találkozó jelentőségét
Varga Attila, az Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet tudományos
főmunkatársa foglalta
össze:
– Nagy örömmel jöttem ismét
az ökoiskolák találkozójára. Több
szempontból is példaértékű, ami
itt Nagykanizsán már három éve
történik. Az egyik szempont az,
hogy iskolák közötti együttműködésről,
kölcsönös tapasztalatcseréről
van szó, mely rávilágít arra,
hogy az emberiség előtt álló problémákat
közös erőfeszítéssel,
együttműködéssel lehet megoldani,
és nem egymás közötti versengéssel
és egymás legyőzésével. A
másik szempont, ami különlegessé
teszi a mai napot az, hogy szépen
és szervesen keveredik az
öröm és a tanulás. Ezt mutatja az
is, hogy párhuzamosan zajlik a
gyermeknap, illetve az ökoiskolák
találkozója, és teljes természetességgel
járhatnak át a gyerekek az
egyik programból a másikba. A
mai nap szép példája annak is,
hogy a környezeti nevelés, a környezet
tudatosság csak akkor lesz
sikeres, ha összhangban tudunk
élni a természettel. A Miklósfai Iskola
hosszú évek óta oszlopos tagja
a magyarországi ökoiskolák hálózatának,
Nagykanizsán belül pedig
vezető szerepet tölt be az országosan
is példaértékű kezdeményezésével.
B.E.
Ökoiskolák találkozója Miklósfán
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Közgyűlési 4 sorok 2014. május 29.
Önkormányzati intézményekben
és különböző szervezeteknél
dolgoznak majd négy hónapon
keresztül, napi 8 órában közfoglalkoztatottak.
Szakképzettséget igénylő munkakörben
42, képesítést nem
igénylőben pedig 161 közfoglalkoztatott
lép állásba június elsejétől.
Ugyanis városunk önkormányzata
évek óta támogatja a közfoglalkoztatást.
A munkaügyi kirendeltség
tájékoztatása szerint pedig
idén 70%-os állami támogatással
valósulhat meg a közfoglalkoztatás,
átlagosan négy hónap foglalkoztatással.
A munkaügyi hivatal tájékoztatása
után az önkormányzat felmérést
végzett a saját kötelékében álló
intézményeknél, önkormányzati
feladatot ellátó civil, illetve egyes
gazdálkodó szervezeteknél.
Áttekintve az egyes szervezetek
foglalkoztatási igényeit, az önkormányzat
hozzájárulásával 203 ember
foglalkoztatására nyílik lehetőség.
Mivel az állami támogatás jelentős,
így az önkormányzatot
30%-os önrész terheli, amely szakképzetlenek
esetében 105.283 Ftot,
míg képzett munkaerő tekintetében
134.975 Ft kiadást jelent,
személyenként. Az ehhez szükséges
pénzügyi fedezetet a város önkormányzata
a „közcélú foglalkoztatás
támogatásának sor” terhére
biztosítja. Legtöbb közfoglalkoztatott
egyébként a Polgármesteri
Hivatalban, a Központi Rózsa
Óvodában, a Netta-Pannonia Kft.-
nél és a Via Kanizsa Nonprofit
Zrt.-nél dolgozik majd. Ez utóbbi
helyen 60 ember kap a meghatározott
időszakra munkát, ebből pedig
már 40-en dolgoznak a „nyári közfoglalkoztatás”
keretében május
közepétől a cégnél.
A közgyűlésen elfogadták a
Zala Volán Zrt. városunkban
autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállítási közszolgáltatásának
teljesítéséről
2013. évben című előterjesztést.
Ahogy a közszolgálati feladatokról
szóló beszámolóban olvasható,
tavaly a szolgálatnyújtásban
tartós zavar nem volt. A forgalmi
naplózás, illetve a forgalmi üzem
adatai szerint a közlekedtetett 164
ezer menetrend szerinti autóbuszjárat
közül – az év eleji időjárási
körülmények miatt – jelentős, 10
percet meghaladó késéssel mindössze
29 autóbusz közlekedett, és
forgalmi, műszaki okokból járatkimaradás
is csak 16 esetben fordult
elő.
Az elmúlt években a költségek
csökkentése érdekében menetrend-
módosítást kezdeményeztek,
melynek lényege a kihasználatlan
járatok és a meglévő párhuzamosságok
megszüntetése. A járat racionalizációja
tavaly március 4-től
valósult meg mintegy 8 százalékos
teljesítménycsökkenés végrehajtásával,
amely 74.828 km leállítását
jelentette. Ez jellemzően a csúcsidőn
kívüli gyengébb utasforgalmú
időszakot érintette. Aleállított 2-es
viszonylatú járatok utasforgalmát
a meglévő helyközi járatok látják
el. A 6C viszonylatú járatok esetében
a párhuzamosan közlekedő 4,
6, 6A, C3 jelzésű helyi járatok
közlekedtetésével oldották meg.
A beszámoló szerint tavaly több
mint 400 millió forint bevétele volt
a Zala Volánnak, a ráfordítások
költsége pedig meghaladta az 500
millió forintot. Összesen közel 310
ezer menetjegyet, 27 ezer összvonalas
bérletet és 34 ezer kedvezményes
bérletet adtak el. Összesen
5.588 járatot ellenőriztek 2013-
ban, melynek során 76 főnek kellet
pótdíjat fizetni, 197 főt zártak ki az
utazásból és 153 főt menetjegy vásárlására
köteleztek az ellenőrök.
A legutóbbi közgyűlésen a
már elfogadott EGT Finanszírozási
Mechanizmus Kulturális
és természeti örökség megőrzése
és megújítása – Városi épített
örökség megőrzése elnevezésű
pályázat benyújtására vonatkozó
határozati javaslat módosításáról
is határoztak a városatyák.
A módosítás értelmében a pályázatot
A Mi Múzeumunk –
nagykanizsai Thúry György Múzeum
közönségbarát fejlesztése
címmel nyújtják be a Thúry György
Múzeum Fő úti épületének felújítására.
A pályázat megvalósításával a
Régészeti, a Történeti Gyűjtemény
és a Néprajzi Látványtárral,
valamint egy kiállító teremmel
bővülne a múzeum. A fejlesztés
tevékenységelemei között van a
műemlék épület külső homlokzatának
részleges felújítása, a tetőszerkezet
javítása, cserepezésének
cseréje, a homlokzati nyílászárók
műemléki felújítása, a négy
közösségi tér kialakítása, az épület
belső kialakításának komplett
felújítása és a gépészti beavatkozások.
A megvalósításra több mint 280
millió forint igényelhető, míg a
projekt összköltsége 295 millió forint.
A projekt támogatási intenzitása
95 százalékos. A pályázathoz
maximum 14.755.000 forint önerő
szükséges.
A választókörzetében élők
kérdését tolmácsolva a csapadékvíz
elvezetéssel kapcsolatban
interpellált Sajni József önkormányzati
képviselő a közgyűlésen.
Megjegyezte, esőzés
idején az Erdész utcában és
Miklósfán is károkat okoz az
ömlő víz.
Válaszában Cseresnyés Péter
polgármester kifejtette: a csapadékvíz
elvezetési problémák megoldására
a 2014. évi költségvetés
10 millió Ft előirányzatot tartalmaz,
melynek felhasználására a
beérkezett lakossági, képviselői
igények, és a szakmai indokok
alapján a polgármesteri hivatal állítja
össze a javaslatot. Az előterjesztésben
szerepeltetni kívánják
az Erdész utcai és a miklósfai
problémát is, a tartalomra vonatkozó
döntést pedig a közgyűlés
hozza majd meg.
„Bízunk benne, hogy a tervezési
és kivitelezési munkák minél
előbb megkezdődhetnek.” – zárta
válaszát a városvezető.
Közgyűlési interpellációjában
a bajcsai ravatalozó előtti
feltöredezett térburkolat javításához
és az esőbeálló tetőzetének
megnöveléséhez kérte a
közgyűlés támogatását Tóth
Nándor, a városrész önkormányzati
képviselője. Megemlítette,
esős időben még a halott
elhelyezése is gondot okoz a fedett
rész alatt, nem beszélve a
kegyeleti szertartáson részt vevő
családtagokról.
A képviselő kérdésére a temetőt
üzemeltető VIA Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója,
Gáspár András az
alábbi javaslatot tette:
Az 1,5 méter széles előtető csak
3 méter szélességre növelhető
meg, mert további szélesítés esetén
akadályozná a kocsival történő
bejárást. Az előtetőt a meglévő
tartószerkezet felhasználásával,
átalakításával, acél trapézlemez
fedéssel lenne célszerű kialakítani.
Míg a feltöredezett beton térburkolat
legegyszerűbben egy aszfaltréteg
ráterítésével javítható.
Ebben az esetben a kaput és két
kerítésmezőt az új burkolatszinthez
kell emelni. A munkálatokat a
társaság a nyári hónapokban fogja
elvégezni.
Folytatták a kátyúzást
Azártkerti utak kátyúzásának
folytatását kérte a közgyűlési interpellációjában
Sajni József önkormányzati
képviselő.
Mint azt elmondta, a főbb útvonalak
javítása ugyan megtörtént,
de a télen jelentősen megrongálódott
utak felújítását folytatni kellene.
A VIA-nál azt a választ kapta,
hogy nincs közmunkás a munkálatokra.
Válaszában Cseresnyés Péter
polgármester kitért arra, hogy a téli
közmunkaprogram résztvevői
december 1-től március végéig
alapkompetencia képzésen, láncfűrész
kezelői, kisgépkezelői és
parkgondozói tanfolyamokon vettek
részt. Mint arról Sajni József
képviselő is értesülhetett, a téli
közmunka-foglalkoztatási program
országos szervezésű, minisztériumi
irányítású. A foglalkoztatottak
március 31-től ismét dolgoznak
azokon a munkaterületeken,
ahol november elsejei kezdettel
munkába álltak. Az említett Szentgyörgyvári
hegyi Barátgödöri utcában
áprilistól két csoport folytatta
az útfelújítást, építési törmelékkel
javították ki a kátyúkat.
B.E. - Sz.Zs. - V.M.
Több mint 200
közfoglalkoztatott
júniustól
Beszámolt
a Zala Volán
Módosították a
múzeum felújításával
kapcsolatos pályázat
határozati javaslatát
Megoldódhat
Miklósfa és az Erdész
utca csapadékvíz
elvezetése
Térburkolat-javítás,
tető-szélesítés
a bajcsai temetőben
Kanizsa – Oktatás 5
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 29.
Ezúttal őshonos gyümölcsfák
nélkül a „zsebében”, ám számtalan,
ma már misztikusnak tűnő
történettel a fejében szerdán ismét
a Piarista Iskolába látogatott
a „Tündérkertek” „szülőatyja”,
a pórszombati Kovács
Gyula. Aki most sem zöldségeket,
hanem gyümölcsöket „regélt”
az Ökollégiumban, mégpedig
az előadásán megjelent kertbarátoknak.
Az erdész-gyümölcsész legutóbb
novemberben tartott előadást Kanizsán,
a piarista-intézményben. Akkor
a jövő generáció népes táborát
kápráztatta el az anno saját maga
által kezdeményezett, mára viszont
országos szintre duzzadt Tündérkert-
mozgalomról: melynek jóvoltából
(többek között) a köztudatban
már alig-alig létező – kihalófélben
lévő – őshonos gyümölcsfákat
menti. Ahogy sok száz, ezer követője
is, hiszen már nemcsak Kovács
Gyula Medes-hegyi birtokán van
ilyen kert, hanem az ország több
pontján, sőt határon túl is. Amikben
ma már burjánzanak sok más mellett
meggyfák, körtefák és akár a
sok száz éves almafák. Olyan termésekkel
ékeskedve, amik természetesen
nem génkezelés vagy különböző
kísérletezgetések vadházasságaként
jöttek létre.
Kovács Gyula szerint ugyanis a
jó fát mindig a gyümölcséről lehet
felismerni. Ebben van is „némi”
tapasztalata a szakembernek,
ugyanis több mint 30 éve kutatja
megszállottként azokat a fákat,
melyek egykoron még erdőnyi
nagyságban teremtek itt is, ott is.
Ilyen – például – a karácsonyalma
is, amit az örökségvédő anekdotája
szerint, még az is meg tudott
enni, akinek nem volt foga.
Korai érésű alma ez az említett fajta,
jóval előbb terem, mint többi
fajtatársa. Aztán mégis eláll – nevéhez
méltóan - a decemberi ünnepig,
mi több, arra lesz a legomlósabb,
legporhanyósabb.
A szakember a minapi előadásába,
ahogy egy-egy érdekes körítő
sztorit mesélt a fákról, belecsempészett
még egy kis agrártörténelmi
ismeretterjesztést is. Kvízként
feltéve kérdésként például azt, mi
volt, s mikor a legelső gyümölcsfajta
az országban. Ez a fűzalma
volt – válaszolta is meg Kovács
Gyula –, ami 1100 környékén már
termett is. Aztán ott van a sárkörte,
1257-ből, amelyből még mindig
van egy példány Zalában…
Bár a gyümölcsész szerint rengeteg
esetben hírmondója sincs annak,
ami egykor meghatározó volt. Erről
pedig maga az ember tehet, mivel
elpusztította őket. De azért Göcsej
térségét – legalábbis e tekintetben –
mégsem fenyegeti veszély, hiszen
mind a mai napig 500 őshonos gyümölcsfafajta
megtalálható ott. (Minden
bizonnyal Kovács Gyulának
köszönhetően – a szerk.)
Amiről pedig nem szólt a fáma –
sem most, sem legutóbb… A Tündérkertek
atyjával novemberi előadását
megelőzően beszélgettünk.
Elsősorban szenvedélyéről, az őshonos
gyümölcsfák iránt. Akkor
adódott a kérdés, vajon szereti-e a
gyümölcsöt az, aki megmenti az
életüket adó fákat? Kovács Gyula
(számomra) nem megdöbbentő választ
adott: természetesen szereti a
gyümölcsöt, hiszen fogyasztja
őket – már csak azért is, hogy egy
harapásból megmondhassa, „mi
fán termett” – de nem mértéktelen
mennyiségben és nem pusztán
azokon él, ahogy sokan gondolnák
róla…
Az „aszalófajtákért”, amik még
a búbos kemence melegében aszalódtak
vacsora utáni desszertté, pedig
gyermekkora „muszáj-nassolnivaló,
eszed, nem eszed, nem
kapsz mást” – emlék miatt nem rajong…
Más „újdonságról” is beszámolhatunk
gyümölcsész életéből a
legutóbbi, róla írott cikkünk óta eltelt
időszakból. Tucatjával, százával
hordtak hozzá – közzétett felhívására
– őshonos fafajtákat,
amikből ő persze szorgalmasan
oltványokat készített. Tehát, a
Tündérkertek tartalma gombamód
szaporodik, híven adva tanúbizonyságot
arról, hogy az ember
nemcsak pusztítani, menteni is képes,
ha akar…
Kovács Gyula famentő-missziójának
„gyümölcseit” mára már
nemcsak a környező országokban
őrzik, hanem Finnországban is.
Erről is tett az örökségvédő, hogy
(feltételezett?) nyelvrokonainkhoz
is eljusson belőlük…
A gyümölcsész újabb „nagyszabású
akció” ötletelésével is „múlatta”
az elmúlt 7 hónapot. Legújabb
„hagyományőrző” programjával,
a „Hetési értéktárral”, amin
a barátaival közösen dolgozik, vidékük,
Észak-Zala gyöngyszemeit
mentik. Legyen az szellemi, vagy
épített kincs…
S hogy visszakanyarodjunk
azokhoz a gyümölcsfákhoz, melyeket
nem csak a nagy Tündérkertek
őriznek…Novemberi, nagykanizsai
látogatásakor 7 őshonos fát hozott
ajándékul – a Piarista iskolába –
Kovács Gyula. Emlékeznek? Az
egyik ilyen kis almafa még Petőfi
Sándor korából származik… A fákat
az iskolások még a tavalyi esztendő
végén elültették. Mára pedig
már gyökeret vertek és megeredtek
az intézmény udvarán a kis növények.
S újabb, kicsi Tündérkert
született, itt, Nagykanizsán…
Szabó Zsófia
„Pénzigénye minimális, hiteligénye nulla…”
– ezért (is) nevelj gyümölcsfát!
Fotó: Szabó Zsófia
Ismét lezárult egy tapasztalatokkal
teli esztendő azoknak a
10. évfolyamos, Piarista Gimnáziumba
járó diákoknak, akik a
Tevékeny Szeretet Iskolája
program (TESZI) önkéntes, közösségi
szolgálatának jóvoltából
rászoruló embertársaikon segítettek.
A pénteki záróünnepségen a fiatalok
maguk számoltak be a karitatív
munka során szerzett tapasztalataikról.
Mint megtudtuk, a diákok
ezúttal is – mint az elmúlt
évekhez hasonlóan más 10. évfolyamos
tanulótársaik – több helyütt
„támogatták” tevékenységükkel a
rászorulókat: egy olyan világban,
ami merőben eltér a 16-17 évesek
világától – mondta Steinhardt
Tamásné, a program koordinátora,
az iskola pedagógusa.
Nyeste Pál igazgató azt hangsúlyozta
ünnepi beszédében, hogy a
fiatalok észrevették, vannak emberek,
akik segítségre szorulnak,
és ők segítettek is. Mégpedig –
többek között – hátrányos helyzetű
és szociálisan rászoruló felnőtteknél,
gyermekeknél, különböző
szervezeteknél és intézményeknél.
„Közösségi
szolgálattal segítettek
a közönyösségen…”
A Boldog Donáti Celesztina
Óvoda apróságainak és a Piarista
Iskola alsós tanulóinak vidáman
telt a délelőtt, ugyanis a „Biológiai
sokféleség” napját ünnepelték
az intézményben. Méghozzá rendhagyó
módon, egy interaktív
ökomesét néztek meg a gyermekek:
a Lim-Lom társulat jóvoltából,
amelyben a környezetvédelem
fontosságára hívták fel a kicsik
figyelmét. A rendezvény a
már ismert „Játsszunk zöld lapokkal”
projekt jóvoltából valósult
meg.
Játékos
egy Lim-Lom volt
A kiskanizsai templom melletti
Millenniumi emlékparkban
idén is megtartotta emlékező ünnepségét
Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata.
Május utolsó vasárnapján nem
csupán a történelem sodrában, viharaiban
elesett magyar katonák,
vitézek előtt tisztelegnek, de háborúk,
vészek polgári áldozataira is
emlékeznek.
Az ünnepélyes zászlófelvonás
után Cseresnyés Péter polgármester
a megjelenteket köszöntő beszédében
a nagy filozófus Immanuel
Kant gondolatait hívta segítségül,
melyek szerint az embert két dolog
teheti igazán boldoggá: felette a
csillagos ég tudata, valamint az erkölcsi
törvény megléte saját énjében.
Ha volt is, amikor bizonyos
eszmék nyomán a magyarság úgy
is érezhette, hogy magára maradt –
a csillagos ég esetleg elveszett feje
fölül és az erkölcsi értékek is kétségessé
váltak, meg nem tört, hiszen
onnan is volt feleszmélés...
Erdős László v. l. nyugállományú
honvéd ezredes, a Nemzeti
Társaskör elnöke ünnepi beszédében
utalt rá, kereken száz esztendeje,
hogy egy nagy vihar söpört
keresztül Európán és a világon,
melynek egyik szenvedő alanya az
Osztrák-Magyar Monarchia volt.
A vihar, mely korábbi szövetségeket
is tönkretett okozta emberek
millióinak, köztük magyaroknak a
halálát.
Dr. Páhy János címzetes esperes,
püspöki tanácsos, a nagykanizsai
Sarlós Boldogasszony Plébánia
plébánosa és Hella Ferenc református
lelkész imái az elesett
hősökért szóltak, amit az ünnepélyes
koszorúzás követett a kiskanizsai
Millenniumi emlékparkban.
Meghitt légkörben ünnepelték
Bajcsán a Hősök Napját.
A Bajcsai Kulturális Egyesület
által szervezett ceremónián a helyi
lakosokkal közösen emlékezett a
háborús hősökre Tóth Nándor, a településrész
önkormányzati képviselője
és Balogh László. Az OKISB
elnöke beszédében felhívta a figyelmet
arra, hogy „ápolnunk kell
azoknak az emlékét, akik a hazáért
életüket adták.” Ugyanakkor, a „jelenben
kell élnünk, a jövőről kell
álmodnunk, viszont örök igazságokat
kell megtanulnunk a múltból” –
hangsúlyozta Balogh László.
– Az emlékmű márványtábláján
be van vésve egy-egy név: de
mennyivel mélyebben éghet egyegy
név a szívünkben. A márványnak
nem fáj az a név, de nekünk az
esetleges családtagoknak, a falubelieknek,
minden rá gondolás a
szívünkbe nyilallik. Vigyük Isten
elé ezt a fájdalmat. ő adta, ő bizonyosan
bír vele… Hiszek abban,
hogy ezek a fájdalmak mégis csak
az isteni világépítés legszebb
anyaga. S benne összesimulhat a
mi lelkünk ilyenkor 2014-ben, 100
évvel az I. világégés után. Ezek a
nevek világíthatnak úgy a szomorú
szívekben, mint megannyi csillag…!”
– mondta, beszédét bezárólag
a bizottsági elnök.
A hősök napi megemlékezésen
fellépett a helyi Rezeda dalkör is,
akik katonadalok csokrát adták elő.
Kanizsa
Civil megemlékezést tartott
szombat délután a Hősök Napja
tiszteletére a Miklósfai Közművelődési
és Városszépítő Egyesület.
Virággal, koszorúval érkeztünk a
Hősi Szoborhoz, amelyet Somogyszentmiklós
(Miklósfa neve
1895-1950-ig) egykori körjegyzőségi
székhely községben élő elődeink
emeltettek 1937-ben, Pünkösd
hétfőjén történt átadással.
Vidékeinken és a fővárosban is
május végén tisztelgünk a hazáért
életüket áldozó katonák, honvédeink
emléke előtt, akik a két világháború
harcterein estek el, tűntek
el, hadikórházakban, hadifogolyként
és kényszermunka lágerekbe
elhurcoltként vesztették életüket,
valamint emlékezünk a történelmi
magyar hon védelmében és
az 1956-os szabadságharc idején
életüket adókra egyaránt.
Európában idén a száz éve kezdődött
I. háborúra (1914-1918) irányul
több figyelem. Az 1867-től az
OMM, Osztrák Magyar Monarchia
államalakulat részeként a Magyar
Szent Korona országainak hadköteleseit
is a VIRIBUS UNITIS
(Egyesült Erővel) jelszóval vezényeltette
a frontvonalakra, lövészárkokba
a trónbitorló bécsi Habsburg
ház, mialatt a Kárpát-medence
magyar területeire és javaira már
folyt a nemzetközi alkudozás.
Az 1932. évi Somogy vármegye
ismertetője és címtára adatai szerint
Somogyszentmiklósról kettőszáz-
Kanizsa 6 – Főhajtás 2014. május 29.
Fotó: Polgár László
A Nagykanizsáról és környékéről
elhurcolt zsidókra emlékeztek
deportálásuk 70. évfordulóján
a zsinagógában.
A résztvevőket dokumentumfotókból,
személyes tárgyakból és
iratokból összeállított kiállítás fogadta
a templomban, melyet Lévai
Ibolya „Töredékek a nagykanizsai
zsidó közösség múltjából” című
gyűjteménye alapján Szemenyei-
Nagy Tibor rendezett. Az emlékezést
Dr. Székely István, a Nagykanizsai
Zsidó Hitközség elnöke nyitotta
meg, majd Verő Tamás főrabbi
mondott gyászistentiszteletet
Nógrádi Gergely kántor közreműködésével.
Rodek Vivien versmondását
követően egy túlélő, Sternberg
Andor Életem leghosszabb útja
címmel visszagondolt arra a
Nagykanizsáról és környékéről elhurcolt
több ezer zsidóra, akik közül
mindössze háromszázan élték
túl a koncentrációs táborok megpróbáltatásait.
A megemlékezés befejezéseként
a Nagykanizsán született
Dr. Kahán Ákos orvos sikeres
életútját a lánya, míg Dr. Bien Andorét
egy barátja idézte fel. Amintegy
150-200 résztvevővel zajló évforduló
zárásaként a jelenlévők elhelyezték
az emlékezés köveit a
zsinagóga udvarán lévő emlékműnél,
majd a zsidó temetőben.
B.E.
A holocaust 70. évfordulójára emlékeztek
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Nem feledjük a hősöket, akik a hazáért harcoltak
Főhajtás
Kiskanizsán
Meghitt légkörben
emlékeztek Bajcsán
Miklósfa - Hősök tere
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 29. Kanizsa – EP-választás 7
nyolcvanhárom főt vonultattak be.
Az emlékmű márványtábláira felkerült
névsorban hatvannyolcuk
közül hatvanhárom katona a fronton
esett el (néhai Köteles Mihály
helybeni adatgyűjtése). A két világháborúban
elvesztettek névsora
sem teljes. A II. háború hősei közül
huszonhat név olvasható a márványtáblán.
Az 1918-ban alakult és
1919 őszén újjáalakult HADRÖÁ
utódjaként működött a HONSZ
(HOSZ) a Hadirokkantak, Hadiözvegyek
és Hadiárvák Nemzeti (Országos)
Szövetsége 1949-ig, amelynek
keretei között alakult meg
1934-ben harminc körüli létszámmal
a Somogyszentmiklósi Hadirokkantak
szervezete soraiban a hadiözvegyekkel
(lnyr.eleveltár.hu).
A téren a megemlékezés a Himnusz
eléneklésével vette kezdetét.
Köteles Józsefné, az egyesület elnökasszonya
a köszöntőjében említést
tett az elesettek családtagjai,
özvegyei, árvái soha el nem múló
fájdalmáról és az itthon maradottak
hátországi helytállásáról. Beszédet
mondott Sajni József egyesületi vezetőségi
tag (önkormányzati képviselő).
Lőrinc Gréta, a Miklósfai
Általános Iskola 6. osztályos tanulója
Héjjas István versét szavalta el
Hozzuk haza címmel, majd az
egyesület Szirének Asszonykórusa
népi katonadalokat adott elő, szólót
énekelt Püspökiné Jámbor Zsuzsanna
karvezető.
A háborúk és az erőszak áldozataiért
imát Fülöp Csaba atya mondott.
Koszorúztak: Szmodics Józsefné
iskolaigazgató, Dömötörffy
Sándor, az egyesület tiszteletbeli
elnöke, Milávecz László vezetőségi
tag és Köteles Józsefné. Zárásként
közösen elénekeltük a Szózatot és
elhelyezésre kerültek a kegyelet virágai.
Kantó Katalin
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom Önt a 2014. június
3-án (kedden) 18.30 órakor
kezdődő mezei őrszolgálat létrehozásával
kapcsolatos lakossági
fórumra.
Helyszín: Nagykanizsa, Bagola városrész,
Kultúrház (Nagykanizsa
Bagoly u. 98.)
Szíves megjelenésére feltétlenül
számítok!
Cseresnyés Péter polgármester
Mezőőri
fórum
A Fidesz-KDNP valamennyi megyében
és a főváros összes kerületében
az első helyen végzett a vasárnapi
magyarországi európai parlamenti
választáson.
Megyei bontásban Csongrád megye
kivételével minden megyében a Jobbik
áll a második helyen, ott az MSZP kapta
a második legtöbb szavazatot. A fővárosban
azonban a második helyen a
DK végzett, az Együtt-PM szerezte
meg a harmadik helyet, az MSZP a negyediket,
a Jobbik pedig az ötödik
helyre csúszva előzte meg az LMP-t.
Az MSZP a legtöbb megyében a
harmadik helyet szerezte meg, Csongrádban
megelőzve a Jobbikot második
lett, Fejér és Pest megyében azonban a
DK mögé, a negyedik helyre csúszott.
Az Együtt-PM minden megyében az
ötödik lett, az LMP pedig mindenhol a
hatodik helyet szerezte meg.
A fővárosi kerületekben a Fidesz-
KDNP mögött a második helyen legtöbbször
az Együtt-PM áll, a 23 kerületből
11-ben.
A harmadik helyet a DK tudhatja
magáénak a legtöbb kerületben, 12-
ben, míg 9 kerületben a második helyet
szerezte meg.
Az MSZP két kerületben lett második
és 5 kerületben harmadik, míg 8-8
kerületben végzett a negyedik, illetve
5. helyen.
A Jobbik egyetlen kerületben, a
XXIII. kerületben lett második, 3 kerületben
végzett a harmadik helyen, öt
kerületben a negyedik, és ugyancsak öt
kerületben az ötödik lett, míg kilenc
kerületben ennél rosszabbul végzett.
Az LMP a második helyet egyetlen
kerületben sem szerezte meg, de az I.
kerületben a harmadik helyen végzett.
Negyedik, illetve ötödik helyet ért el
négy kerületben, és 14 kerületben lett
hatodik.
A vasárnapi európai parlamenti
(EP-) választáson, a Nemzeti Választási
Iroda (NVI) előzetes adatai szerint,
a szavazatok 99,99 százalékának
összeszámlálása után Nagykanizsán
az alábbi eredmények születtek:
FIDESZ-KDNP 47,65 százalék -
5.009 szavazat, JOBBIK 16,33 százalék
- 1.716 szavazat, DEMOKRATIKUS
KOALÍCIÓ 12,05 százalék -
1.267 szavazat, MSZP 11,21 százalék -
1.178 szavazat, EGYÜTT-PM 8,16
százalék - 858 szavazat, LMP 3,77 százalék
- 396 szavazat, A HAZA NEM
ELADÓ 0,47 százalék - 49 szavazat,
SMS 0,36 százalék - 38 szavazat.
A vasárnapi európai parlamenti
(EP-) választáson, a Nemzeti Választási
Iroda (NVI) előzetes adatai szerint,
a szavazatok 99,99 százalékának
összeszámlálása után az Európai
Parlament magyar képviselői
pártonként:
FIDESZ-KDNP (12 mandátum):
Bocskor Andrea, Deli Andor, Deutsch
Tamás, Erdős Norbert, Gál Kinga,
Gyürk András, Hölvényi György, Dr.
Kósa Ádám, Pelczné Gáll Ildikó,
Schöpflin György, Szájer József, Tőkés
László.
JOBBIK (3 mandátum): Balczó Zoltán,
Kovács Béla, Dr. Morvai Krisztina.
MSZP (2 mandátum): Dr. Szanyi Tibor,
Dr. Ujhelyi István.
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ (2
mandátum): Gyurcsány Ferenc, Niedermülller
Péter, Dr. Molnár Csaba.
EGYÜTT-PM (1 mandátum): Bajnai
Gordon, Jávor Benedek.
LMP (1 mandátum): Meszerics Tamás.
A teljeskörű előzetes eredményadatokat
az NVI várhatóan május 29-én,
csütörtökön teszi közzé, azután, hogy
Magyarország külképviseleteiről az
utolsó szavazóurnák is beérkeztek és
megszámlálták a bennük lévő szavazatokat.
Mérlegen az EP-választás Mandátumszerzők
pártonként
Eredmények
Nagykanizsán
8 Kanizsa – Krónika 2014. május 29.
Nagyszabású rendezvénnyel
ünnepelte pénteken a Nagykanizsai
Honvéd Egyesület a
Honvédelem Napját. Azt a napot,
amely „minden katona és a
honvédelem ügyét szívén viselő
magyar állampolgár számára
ünnep” – immár 1992 óta.
1849. május 21-én, a magyar
szabadságharc tavaszi hadjáratának
csúcspontjaként a honvédsereg
három hetes ostrom után
visszafoglalta Buda várát. E küzdelem
emlékére nyilvánította a
kormány - még 22 évvel ezelőtt –
az említett májusi napot a „Magyar
Honvédelem Napjává.” E jeles
esemény alkalmából a Nagykanizsai
Honvéd Egyesület estébe
nyúló megemlékezést tartott,
amely a városi temetőben, koszorúzással
kezdődött. Majd a Honvéd
Kaszinóban folytatódott,
ahol kiállítás nyílt a múlt emlékeiből,
katonai egyenruhákból, kitüntetésekből,
relikviákból – több
korszakot felölelve. Beszédet
Halmos Ildikó, az ünnepségnek
otthont adó intézmény igazgatója
és a Honvéd Egyesület részéről
Hajduk Zoltán mondott.
Az ezt követő ceremónián pedig
Zóka Tibor, az egyesület titkára,
majd Tarr Ernő elnök tisztelgett
szavaival a magyar honvédek
előtt, Szent István korától
napjainkig. A nyugállományú ezredes
kihangsúlyozta: május 21-e
az emlékezés és a tisztelgés napja.
– Amikor régmúlt idők harcaira
emlékezünk és tisztelgünk testi
mivoltukban már rég elporladt hős
katonák, nagy személyiségek és
mára már névtelenné lett, a hont
életük árán is megvédő harcosok
emléke, áldozata előtt – emelte ki
Tarr Ernő. Beszédét bezáróan pedig
rámutatott:
– Nekünk, nyugdíjas katonáknak
büszkének kell lennünk,
hogy valamikor a Magyar
Honvédségnek lehettünk
tagjai. Feladatunk pedig ma
már az, hogy erősítsük a civil
társadalommal a kapcsolatot,
és részt vegyünk a társadalom
hadseregről alkotott véleményének
formálásában.
Majd Cseresnyés Péter köszöntötte
a megjelenteket. A polgármester
elöljáróban elmondta:
messzire kell ahhoz visszatekinteni,
hogy megtaláljuk a katonaság,
a bátorság, a bajtársiasság
és a közösséghez való hűség eredetét.
– A katonák hűségesek azon
értékek iránt, amelyek mindanynyiunknak
fontosak és nélkülözhetetlenek,
olyan időszakokban,
amikor a legnagyobb a baj, legnehezebbek
a körülmények. A
katonai bajtársak jelentik az
egymáshoz való ragaszkodás és
kitartás igaz értelmét, amely a
mindennapokban is például
szolgál mindenki életében –
hangsúlyozta Cseresnyés Péter.
Elmondván azt is, hogy a katonák
hivatása közös értékeink védelmét
jelenti, akár „életre-halálra.”
– A katonák tudása, stratégiai
gondolkodása, szakmai kitartása
és az együttműködésük szintén
példaértékű – ismerte el a városvezető.
Üdvözlő beszédét követően Tarr
Ernő ajándékot adott át azon társklubok
vezetőinek, akik a helyi
honvédekkel együtt ünnepeltek a
minap: a keszthelyi, a lenti és a zalaegerszegi
honvéd-fegyveres
szervezeteknek.
Az ünnepséget kulturális műsorok
is színesítették, mindennek betetőzéseképpen
pedig „honvéd
bált” tartottak.
Sz.Zs.
„A nap, amely ősi és hősi hagyományokra épül”
Fotó: Szabó Zsófia
Tisztújító közgyűlést tartott a
Kós Károly és Podmaniczky-díjjal
kitüntetett Nagykanizsai Városvédő
Egyesület. A testület elfogadta
az elmúlt évi munkáról
szóló elnöki, valamint a pénzügyi
és vagyoni beszámolót, továbbá
az ellenőrző bizottság jelentését.
Az egyesület bevétele
266 ezer Ft, kiadása 127 ezer Ft,
a záróvagyona pedig 4.256 ezer
Ft volt az elmúlt évben.
A leköszönt elnökség ismét bizalmat
kapott a tagságtól. A városvédők
régi-új elnöke: Cserti Tibor,
alelnöke Papp Ferenc. Az elnökség
tagja maradt továbbra is Czupi
Gyula, Szamosi Gábor és Büki
Pálné.
A civil szervezet 2014. évi feladatai
között szerepel a helytörténeti
kutatómunka elősegítése, a
kutatás eredményeinek és egyéb
kiadványok megjelentetésének
támogatása. Ezek között kiemelt
helyen áll az Erzsébet tér történetéről
szóló kiadvány. A város önkormányzati
és közéleti tevékenységében
való aktív részvétel,
városunk történelmi múltjának,
hagyományainak, épített és
természeti értékeinek megismertetése
a lehető legszélesebb körben.
Az eddig létrehozott emlékművek
megóvásában való közreműködés,
az egyesület által vállalt
település-szépítészeti programok
szervezése, melyek a különböző
városrészekben a parkok,
zöldterületek állapotát javíthatják.
A közösség felvette munkatervébe
a város legidősebb, egyben
legelhanyagoltabb épületének, a
Zsinagógának az ügyét. Egy
mozgalmat kívánnak indítani az
épületegyüttes felújítására és
mindenki számára láthatóvá tételére.
Közadakozásból, a korábbi
elnök, Lovrencsics Lajos tiszteletére
emléktáblát szeretnének elhelyezni
a volt Nemzeti Bank
épületének a falán. A fiatalokat az
eddigieknél is hatékonyabban tervezik
bevonni a városvédők munkájába,
melyre jó példaként szolgál
a Dr. Mező Ferenc Gimnáziummal
kötött együttműködési
megállapodás.
Az egyesület feladatának
tartja továbbá mindazon idős
emberek köszöntését, akik a
nyugdíjazásukat követően még
évekig a városért tevékenykedtek.
B.E.
Régi-új vezetés a kanizsai városvédők élén
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Június 1-jén megnyitja kapuit
a 22. Ludvig Nemzetközi Művésztelep.
A kéthetes szimpózium
programjairól sajtótájékoztató
keretében számolt be Ludvigné
Tihanyi Klára, a művésztelep
szervezője és Ludvig Zoltán, a
szakmai programok irányítója.
A kilenc országból érkező, 31
résztvevőt Balogh László Nagykanizsa
Város Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke
köszönti, aki az idei művésztelepet
is megnyitja. A hagyományoknak
megfelelően, Nagykanizsa
Város Vegyeskara és a Tiborcz
Trió programja színesíti a rendezvényt.
A művészek az alkotómunka
mellett megismerkednek Nagykanizsával
és a környékkel, valamint
szabadidős programokon is
részt vesznek. A gazdag kulturális
kínálatban Kotnyek István filmjei,
az Egri Pince Színház interaktív
humoros műsora és egy kirándulás
is szerepel. Aszervezők felhívták a
figyelmet arra is, hogy június 8-án
vasárnap, Nyílt Napot tartanak
reggel 10 órától 20 óráig, amikor a
művészekkel és az alkotótelep életével
ismerkedhetnek meg az odalátogatók.
A Ludvig Nemzetközi
Művésztelep június 14-én ünnepélyes
kiállítással zárul, melyet
Lehota M. János ajánl majd a megjelentek
figyelmébe.
Lezajlott a „Csengey Dénes”
vers-, prózamondó és énekelt
vers verseny. A két napos rendezvénynek
a HSMK, a Honvéd
Kaszinó és a Medgyaszay Ház
adott helyet.
Ifjúsági kategóriában: I. Baj Bianka,
II. Tegyi Kornél, III. Kozma
Krisztián. Különdíjat kapott: Ortan
Vivien – aki a versmondás mellett
az énekelt vers kategóriában is
szép teljesítményt nyújtott –, továbbá
Háromszéki Bence, Kovács
Lídia Éva, Morotvánszky Nikoletta
(Vajdaság), Gyenge Tímea
(Kovászna).
A nagykanizsai Civil Kerekasztal
különdíját Lakatos Lili Felvidékről,
a Kiskanizsa „Kulturális
Egyesület” különdíját Nikl Ágnes
Dorottya kapta.
Felnőtt kategória nyertesei: I.
Perdy-Fazakas Brigitte, II. Jánosi
Márton, III. Tóth Péter.
Különdíjat kapott Kiss László,
Szabó Brigitta (Erdély), Dankó
Hajnalka, Gracza Virág és Vertike
Tamásné. Szépkorú kategóriában:
I. Mach András, II. Herbály Jánosné,
III. Czernák Ferenc (Erdély).
Különdíjak: Baráth Zsófia, Kánya
Antalné.
Énekelt vers kategóriában: I.
Röppentő zenekar, II. Éles Gina,
III. Bodroghalmi László.
Különdíj: Stadion utca együttes,
Kiss Judit-Kothencz Attila.
A zsűri egy abszolút díjat is kiosztott
a legtöbb pontot kapott
versmondónak. A Ludvig
Művésztelep festményét Perdy-
Fazakas Brigitte nyerte.
A díjkiosztó gálán köszöntőt
mondott Cseresnyés Péter polgármester,
a szakmai értékelést Vándorfi
László zsűri elnök, a Veszprémi
Pannon Várszínház igazgatója
tartotta.
A közelmúltban Hévíz adott
otthont az ötödik alkalommal
megrendezett furulyás találkozónak,
ahol a Farkas Ferenc Zene
és Aranymetszés Alapfokú
Művészeti Iskola több diákja
szerepelt kimagasló eredménynyel.
A versenyen a zalai művészeti
iskolák tanulói „mérték össze” tudásukat.
A bíráló szakmai zsűri
szerint a résztvevők kiváló minősítéssel
végeztek. A kanizsai művészeti
iskola növendékei is remekeltek:
12 díjat „zsebeltek be” a találkozón.
Arany minősítést szerzett
Bogár Veronika, felkészítő tanára
Novinics Kármen és Mudry Zita
Rebeka, Vajda Zsuzsanna pedagógus
első osztályos tanítványa.
Utóbbi pedagógus hat diákjának
szólójátékát ezüsttel is jutalmazták:
Varga Hannáét, Várhalmi Kittiét,
Kiss Veronikáét, Oparnica
Kittiét, Arany Veronikáét és Tamás
Rózáét. A Vajda Zsuzsanna által
vezetett Aureus kamaraegyüttes –
más kategóriában – szintén ezüst
minősítést kapott, szólóban pedig
bronzot az előképzőbe járó Szántó
Réka.
Kéthelyi Kornél tanulói is kitűntek
játékukkal a találkozón. Az ítészek
Déri Gréta Anna-Kéthelyi
Anna-Bordás Enikő triójának játékát
ezüst minősítéssel ismerték el,
Salamon Panna és Kéthelyi Anna
furulya duóját pedig bronzzal.
A kanizsai Lumberjack Commando,
Dirty Fusion, No Problem
és Raw Reality rockzenekarok,
valamint a zalaegerszegi Bőgőmasina
húzta a talpalávalót nemrégiben
az Ady utcai Club 11-ben. Jótékony
célért zenéltek: olyannyira,
hogy nemcsak a koncert teljes
bevételét ajánlották fel az állatotthon
árvái javára, hanem még maguk
is belépőt váltottak a saját
koncertjükre.
„Közel százezer forintot hoztunk
magunkkal – mondta a főszervező,
Pávlicz Norbert, akit
Parti Péter és Péter Tamás is elkísért
az állatotthonba. – De
szinte mindenki segített, például
a Koppány motorosok takarítóeszközöket
és egyéb hasznos
dolgokat gyűjtöttek. Sőt, volt
egy olyan család is, akik csak a
belépőt jöttek befizetni, és egy
szám meghallgatása után már
mentek is tovább. Összességében
jól sikerült a koncert, átlagosnak
mondható nézőszámot
produkálva hajnalig zenéltünk.
A hangulatra igazán nem lehetett
panasz.”
A menhely vezetői emléklapokkal
kedveskedtek a rockereknek,
és mint azt dr. Papp Attila, az állatotthon
sajtóreferense elmondta: az
éppen aktuálissá váló veszettség
elleni oltásokra költik majd a
pénzt.
B.E. - H.Gy. - Sz.Zs.
Kanizsa 2014. május 29. – Krónika 9
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16 órától 17
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképző Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, űrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap
I. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglőben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca, Rózsa
utca 14-től végig páros házszámok, Rózsa utca 21-től végig páratlan házszámok)
önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2014. május 30-án (pénteken) 17 órától
a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi út 2.).
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2014. június 2-án
17,00 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2014. június 2-án (hétfőn)
16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szőlősi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap 1. hétfőjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában.
(Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu,
szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2014. június 2-án (hétfőn)
17 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 18 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlőjében.
Képviselői fogadóórák
Indul a Nemzetközi
Művésztelep
Kendlimajorban
XI. Kárpát-medencei
„Csengey Dénes”
vers-, prózamondó
és énekelt vers
verseny
Furulyás találkozó:
taroltak a kanizsai
művészeti iskola
növendékei
Még a zenekarok
tagjai is megváltották
a belépőt
Kanizsa 10 – Hirdetés 2014. május 29.
A Magyar Látszerész Szövetség
és az optikai szakma közös
szervezésében május elsejétől
június 15-ig rendezik a multifokális
szemüveg kampányt,
melyhez a nagykanizsai Sashalmi
Optika is csatlakozott.
Most érdemes kipróbálni a
technika legújabb vívmányának
köszönhetően a személyre szabott
legszélesebb csatornájú multifokális
szemüvegeket, melyek
tökéletes látást biztosítanak minden
távolságra. A multifokális
szemüveg kipróbálása a 100 %-
os „ELÉGEDETTSÉGI GARANCIÁNAK”
köszönhetően
kockázatmentes! Amennyiben a
vásárló egy hónap viselés után
elégedetlen, a kampány ideje
alatt, a kampányban résztvevő
Sashalmi Optikaüzleteiben vásárolt
multifokális (progresszív),
többfókuszú lencséjével, akkor
azt kicserélheti az eredetivel
megegyező minőségben és korrekciós
értékben, a vásárlást követő
3 hónapon belül.
Az évek múlásával szemünk is
elveszíti természetes alkalmazkodó
képességét, veszít rugalmasságából.
Ez teljesen természetes folyamat,
mely előbb-utóbb minden
embernél bekövetkezik. A multifokális
szemüveglencsék átveszik
a szem – idő múlása során elveszett
– munkavégző képességét,
és viselőjük visszanyerheti a természetes
éleslátás élményét. A
multifokális lencse mindig a látási
távolságnak megfelelő törőértékkel
segíti a szemet, a lencse dioptriája
a nézési távolsággal összhangban
változik. Rendelkezik a
hosszabb nézés célját szolgáló távoli
és közeli látómezővel, a két
dioptria közötti átmenet egy úgynevezett
látócsatornában kerül kialakításra,
így alkalmas a közbenső
távolságra lévő tárgyak nézésére.
A kiszélesedett látómező
könnyebbséget jelent pl. autóvezetés
közben, mert nem csak az
utat, hanem a műszerfalat is tisztán
láthatjuk vele. Kaphatóak speciális
célra ajánlott multifokális
szemüveg típusok is pl. számítógépnél
a képernyő előtti munkához.
A gyártók gondoltak a fényre
érzékeny szemű emberekre is,
létezik fényre sötétedő változata
is a lencséknek. Fényviszonyoktól
függően UV fényre sötétedik a
lencse, így a dioptriás napszemüveget
is helyettesíti. A legmodernebb
lencsék esetében rövid a
megszokási idő, mert ezeket a természetes
szemmozgás és fejtartás
figyelembevételével alakították
ki. A progresszív lencse által
nyújtott előnyök bőven kárpótolnak
bennünket a kezdeti nehézségekért.
Az országos „MULTIFOKÁLIS
SZEMÜVEG KAMPÁNY”
ideje alatt, optikáinkban
modern, korszerű vizsgálóberendezésekkel
állapítjuk meg pácienseinknek
a legmegfelelőbb korrekciót.
Most egy szemüveglencsét fizet,
kettőt kap, ha multifokális
vagy fényre sötétedő szemüveget
készíttet nálunk bármelyik kedves
vásárlónk. A legszélesebb
csatornájú progresszív szemüveg
viselők és a dioptriás napszemüvegre
vágyók most féláron jutnak
a tökéletes látás élményéhez.
Keressen bennünket az alábbi
elérhetőségeken, hogy segíthessünk
Önnek:
8800 Nagykanizsa, Platán sor 1.,
tel.: 0693-310-644, Sugár u. 1.,
tel.: 0693-789-962,
www.sashalmioptika.hu.
Tökéletes látásélmény egy szemüveggel
Kanizsa – Városháza 11
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 29.
BATTHYÁNYLAJOS GIMNÁZIUM
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
Tel.: 93/311-239, Fax: 93/310-435
Web: www.blg.hu, e-mail: blgkanizsa@blg.hu
Kedves Batthyánys, Landleros, Irányis „ÖRÖKdiák”!
Hagyományainknak megfelelően immár ötödik alkalommal
rendezzük meg a Batthyánys, Landleros, Irányis Öregdiák Találkozót,
melyre szeretettel várjuk a Batthyány Lajos Gimnázium
minden „örökdiákját”.
Az újabb találkozó programja a következő:
􀂊 2014. június 6., péntek 19.00 óra - HSMK:
„BLGén” Kulturális Kavalkád a mai diákoktól
􀂊 2014. június 7., szombat 15.00-16.00 - BLG nagyaula:
- Köszöntők: Balogh László igazgató, Molnár László BLIÖE-elnök
- „Pro Schola” - díj átadása
- Találkozás iskolánk néhány emblematikus tanáregyéniségével
Ezenkívül osztályfőnöki órák a bejelentett érettségi találkozóknak a
volt osztálytermekben és nosztalgia-beszélgetések a BLG összes termében.
Kérjük, az osztályok és az egyéni résztvevők jelezzék részvételi
szándékukat előzetesen az öregdiák-találkozó hivatalos email-címén:
talalkozo@blg.hu.
Minden érdeklődőt, „örökdiákot” tiszta, jó szívvel várunk!
Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!
BLG
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati
bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.), valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások
bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet
alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának
elnyerésére.
I. Üres önkormányzati bérlakások
1. Nagykanizsa, Alkotmány u. 89/A.
2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 3. B. lh. fsz. 1.
3. Nagykanizsa, Bartók B. u. 12. A. lh. IV. em. 1.
4. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11. C. lh. II. em. 1.
5. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 35. V. lh. I. em. 7.
6. Nagykanizsa, Irtás u. 8. A. lh. I. em. 1.
7. Nagykanizsa, Király u. 37. I. em. 4.
8. Nagykanizsa, Platán sor 9/C. III. lh. fsz. 2.
9. Nagykanizsa, Fő u. 8. II. lh. II. em. 5.
10. Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. II. em. 15.
11. Nagykanizsa, Attila u. 6/C. IV. em. 1.
12. Nagykanizsa, Platán sor 4. XIII. em. 89.
13. Nagykanizsa, Ady u. 26. fsz. 1.
14. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. VII. em. 2.
15. Nagykanizsa, Zárda u. 7. III. em. 12.
16. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. VII. em. 46.
17. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/F/4.
18. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/6.
19. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1. C. lh. III. em. 3.
20. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3. E. lh. II. em. 3.
21. Nagykanizsa, Rózsa u. 22. C. lh. III. em. 11.
22. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/B. X. em. 65.
II. Garzonház
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 6.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 11.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 3.
III. Nyugdíjasház
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. június 2.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály
Humánigazgatási Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) lehet
benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók.
A részletes pályázati hirdetményt a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján
(www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV képújságban, továbbá a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján tesszük közzé.
Pályázat önkormányzati bérlakásokra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a 2014.
évi Egészségvédelmi keretből történő támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága egészségvédelmének
támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló
23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Egészségvédelmi keret 2014
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a 2014.
évi Szociális keretből történő támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén hátrányos
helyzetben lévők szociális támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló
23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek a www.nagykanizsa.hu honlapon/
Felhívások menüpontban.
Szociális keret 2014
Tájékoztatás!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykanizsán, a Vécsey utcában
(Babóchay u. – Csengery u. szakaszon) május 27. (kedd) 7.00 órától várhatóan
két hónap időtartamig a Délzalai Vízmű Zrt. a meglévő ivóvíz hálózatán vezeték
kiváltási munkákat végez, és forgalomkorlátozásra kerül sor.
A közlekedés az érintett szakaszokon kelet-nyugati irányban egyirányú lesz. A
munkavégzés idején az érintett helyi járatok nyugat-keleti irányban módosított
útvonalon közlekednek.
Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.
Délzalai Vízmű Zrt.
Kanizsa 12 – Talentum 2014. május 29.
Az "Én hobbim" sorozat - "BABAVILÁG"
- Bogárné Kovács Magdolna
játékbaba és babaruha gyűjtemények
bemutatása. Megtekinthető:
június 6-ig.
Május 31. 11 óra
A DR. MEZő FERENC
GIMNÁZIUM 50 ÉVES
JUBILEUMI RENDEZVÉNYSOROZATÁNAK
GÁLAMűSORA
ÉS KIÁLLÍTÁSA EGYKORI
VALAMINT JELENLEGI
DIÁKOK ALKOTÁSAIBÓL
Akiállítás megtekinthető: június 14-ig.
Június 3., 7., 10. 17.30 óra
ÖKO-KÖR FOGLALKOZÁSOK
Az előadások témái: hulladékgazdálkodás,
egészség, a víz jelentősége.
A belépés díjtalan.
Június 4. 17 óra
ERDőS JÁNOS KÉPZőMű-
VÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: dr. Orbán György kulturális
szakértő. Közreműködik:
Tiborcz Iván - zongora. A tárlat
megtekinthető: június 20-ig.
Június 6., 20. 16 óra, június 13.,
27. 10.15 óra
KEREKÍTő - mondókás félóra 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit.
30/6160-848. Részvételi díj: 700 Ft.
Június 1. 15-20 óra GYERMEKNAP
Színpadi programok, kézműves- és interaktív
foglalkozás, gyermekjátékok, és
helyi termékek vására színesítik az eseményt,
hogy a család minden tagja megtalálja
a neki megfelelő kikapcsolódást.
Ingyenes kísérő programok: légvár, óriáscsúszda,
népi körhinta, kézműves foglalkozás,
KRESZ pálya- "Közlekedj kerékpárral
okosan!", KÉK LÁMPÁS NAP -
menőautó, rendőrautó, tűzoltóautó, autóbusz.
Kiegészítő programok és szolgáltatások:
arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás,
vattacukor, pop-corn, hot-dog,
kürtöskalács. Információ: Valkó Viktória,
Polgármesteri Kabinet.
Június 2. 16.30-20 óra
SZALVÉTAGYűJTő KLUB
Kézműves program. Információ:
Medgyaszay Ház. Telefonszám:
0693 510-011. A belépés díjtalan.
Június 4. 16-17.30 óra
EZÜSTNET KANIZSA Informatikai
képzés (10×3 órás) zárórendezvénye.
Városi Senior Sakk Bajnokság ünnepélyes
eredményhirdetése.
Köszöntőt mond: Cseresnyés Péter
Nagykanizsa MJV polgármestere, országgyűlési
képviselő, az Idősügyi Tanács
elnöke. Városi idősügyi stratégia
előkészítése. Előadó Dr. Szabados Gyula
önkormányzati tanácsadó. Városi településfejlesztési
koncepció megvitatása.
Előadó: Dr. Bajnai László Városfejlesztési
ZRT. igazgatóságának elnöke.
Május 30. 13 órától
GYERMEKNAP
Helyszín:
Pipitér Óvoda
Méltán lehet büszke magára a
Batthyány Lajos Gimnázium
(BLG) 10. D. osztályos diákja,
Erdős Márton. A sokoldalú fiatalnak
ugyanis „olyasvalami jött
össze”, ami ez idáig senkinek az
intézmény történetében. ő képviselheti
hazáját – három másik
csapattársával – a július közepén
Tajvanon megrendezendő
Nemzetközi Informatikai Diákolimpián.
Egy olyan megmérettetésen,
amit a világ legrangosabb
számítógépes versenyeként
tartanak számon.
Erdős Márton neve bizonyára
már ismerősen cseng olvasóink
számára. Szinte nem múlik el hét,
hogy ne számolnánk be újabbnál
újabb, kimagasló versenyeredményeiről,
matematikából vagy informatikából.
Különösen, ami ez
utóbbi tantárgyat illeti: nos, ebben
(szintén) „kuriózum” az egyébként
három idegen nyelven is beszélő
ifjú. Ugyanis tavaly, még 9.
évfolyamos diákként, emelt szintű
érettségit tett – ráadásul 99%-
os teljesítménnyel – informatikából.
Persze, nem cél nélkül.
„Pusztán” azért, hogy indulhasson
az Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyen, természetesen
abból a már említett tárgyból,
amit olyannyira szeret. S ha most,
e pontnál, képbe varázsolunk némi
kombinatorikát, akkor az
OKTV-n meg azért vett részt
Marci, hogy később (még egy
verseny teljesítése után) „jogot”
szerezzen a Nemzetközi Informatikai
Diákolimpiára. Amit – immár
kimondhatjuk – sikerrel teljesített.
Ugyanis ott lesz bő két hónap
múlva honfitársaival a csendes-
óceáni szigeten, hogy „megmérkőzhessen”
informatikából,
89 különböző országból érkezett
fiatallal.
– A verseny időtartama egy hét.
Ez alatt természetesen nem azt értem,
hogy szünet nélkül a gép előtt
kell dolgoznunk, bár az olimpia
„éles” része, maga a számítógépes
munka is 5-6 órás. Előzetesen fel
lehet ugyan készülni a várható feladattípusokra,
ám kreatív megoldások,
ad hoc ötletek szükségesek,
akár minden percben – bocsájtotta
előre Marci a tajvani verseny kapcsán,
ami természetesen a-tól z-ig
angol nyelven lesz.
S ami pedig a feladatokat illeti,
„hétköznapi nyelvre lefordítva”, elsősorban
programok-, úgynevezett
algoritmusok írásáról van szó. Ezeket
pedig úgy kell „elképzelni” (a
mindennapokban), mint „különböző”
recepteket, vagy használati utasításokat.
Egy picit elvonatkoztatva
a diákolimpiától, Erdős Marci és a
vele azonos érdeklődésű fiatalok
azért írnak ilyen programokat, hogy
gyorsabban működjön (s pontosabb
infókat adjon) például egy útvonalvagy
egy buszmenetrend-tervező.
De kanyarodjunk is vissza az
olimpiához, csakhogy „bezzegeljük”
Marci rendkívüli teljesítményét:
a verseny eddigi 25 fordulójába
mindössze két zalai ifjúnak
sikerült eljutnia, rajta kívül.
Az viszont már nem csak saját
talentumának köszönhető, hogy
mindezt – és még sok mást – elérte.
Édesanyjának, egyben felkészítő
tanárának, Erdősné Németh
Ágnesnek, a szintén pedagógus
édesapjának, Erdős Gábornak,
bátyjának, Erdős Gergelynek és
alma materének, a Batthyány
Gimnáziumnak, ahol a tehetséges
gyerekeket mindenben felkarolják.
Tehát Marci sikereihez sokan
hozzájárulnak, de kell is neki a támogatás,
hiszen azért nem könnyű
hétről hétre „ilyen-olyan” tantárgyakból
„rangadókra” járnia, akármilyen
különleges képességekkel
van megáldva.
– Még a júliusi diákolimpia
előtt is lesz egy-két informatikai-
megmérettetésem. A jó idő
beköszöntével a tájfutó-versenyek
is elkezdődnek, tehát unatkozni
nem fogok – mesélte Marci,
akinek, mint láthatják, a sport
éppoly fontos, mint a számítógép
virtuóz kezelése. Meg az
idegen nyelvek, az angol, a német
és az olasz elsajátítása. Vagy
a zenéé – ugyanis több hangszeren
játszik. Illetve a számok világában
is jól boldogul a fiatalember,
ugyanis matematikából
(szintén) kiváló.
– Ez utóbbi képesség már óvodás
korban felszínre jön – mondta
Erdősné Németh Ágnes.
Azonban mi az informatikára
dolgoztunk rá Marcinál, ugyanakkor
a matematikai tudás ehhez
a tudományhoz nélkülözhetetlen.
Így hát előbb jött a matek,
aztán az informatika, bár ez
utóbbiból már általános iskola 3.
osztályában versenyzett, 5-ben
pedig programozott is – magyarázta
beszélgetésünkkor az édesanya-
pedagógus arra a kérdésünkre
válaszul, amikor azt firtattuk,
mi fán terem az ilyen különleges
tehetség, mint Erdős
Marci.
Akiről hiba azt hinni, hogy az
okos gyerekekre (kortársaik által)
használt „kocka” jelzővel illethető.
Hiszen kedves, barátságos, érdeklődő,
amellett a sportnak köszönhetően
jó fizikumú, nem pedig
„számítógép-görnyedt” tartású ifjú.
És az informatikán kívül más
iránt is érdeklődik: szereti az idegen
nyelvű filmeket, és – hogy ne
szakadjunk el teljesen a számítógéptől
– a különböző „fejlesztő”
játékokat is.
Kell is a kikapcsolódás, mert
amikor társai nyáron vakációjukat
töltik, ő Tajvanon lesz az olimpián.
– Egyelőre „csak megnézem” a
versenyt, megmérettetek, más célom
nincs. A mezőny minden évben
nagyon erős – mindezt a pedagógus-
édesanya is alátámasztotta.
– Ugyanakkor helyt fogok állni
– jelentette ki Marci, s ezen senki
sem csodálkozik, hiszen amit ő elhatároz,
azt véghez is viszi…
Szabó Zsófia
Egy kis BLGén-kutatás, avagy mi fán
(iskolán) terem az informatikai zseni?
Fotó: Szabó Zsófia
Kanizsa – Ez+Az 13
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
2014. május 29.
Horoszkóp
Töltsön el néhány órát egyedül a hétvégén,
és töprengjen el azon, mi okozhatott
az elmúlt hónapokban nézeteltérést ön és
a párja között. Ne vitatkozzon feleslegesen,
legyen inkább engedékeny.
Ön is tudja, ha keményebben dolgozik az
eddigieknél, és visszafogja az igényeit, akkor
hamar rendbe jönnek a pénzügyei. A
bolygóállások szerint vannak titkos ellenségei,
akik örülnek a legkisebb kudarcának is.
Energikusságával nem lesz semmi baj
sem a hétvégén. Csak a változékony időjárás
okozhat némi hangulatváltozást. A
gyermeknapi zsibongás kifejezetten üdítő
színfolt lesz a családjában.
Ha megbízik a partnerében, ha nem, a lelki
békéjét mindenképpen önmagában találja
meg. Ha nem akar érzelmileg mélypontra
jutni, kerülje el a féltékenykedést,
legyen kiszámítható és szentimentális.
Élénk fantáziáját ne a kimagyarázkodásra
használja fel otthon, hanem találjon ki magának
egy új, kreativitást igénylő elfoglaltságot.
Szabadidejét lehetőleg a párjával
töltse el, és ne járjon külön utakon.
Körültekintően és megfontoltan mondja ki a
véleményét egy hétvégi beszélgetés során.
Az értelem és a segítőkészség vezérli minden
gondolatát. Akár hasznos résztvevője is
lehetne egy civil kezdeményezésnek.
A hétvégén kifejezetten fontosnak tartja,
hogy legyen ön körül valaki. A bolygóállások
szerint egy inspiráló társra vágyakozik,
aki figyelmes, és minden kívánságát teljesíti.
Ne feledje, az álma megvalósulhat.
A hétvégén az is bebizonyosodik, hogy
nemcsak hasonló az érdeklődése a párjával,
hanem közösek a céljaik is. Nem baj, ha néha
elrugaszkodik a valóságtól, mert van aki
kinyújtja a kezét és „visszahozza” a földre.
Nem árt néha lecsökkentenie a munkatempóját,
mert a stresszes helyzetek nem tesznek jót
az egészségének. Bár ön szabad szellemű
ember, nem szereti, ha valaki korlátozni akarja,
de az egészség mindennél fontosabb.
Vegye lazábban ismerősei véleményét, és a
kellemetlen kritikák miatt ne fogja vissza a
párja kezdeményezéseit. Időnként kézzelfoghatóan
is érzékeltesse a sokoldalúságát,
s ha teheti, halmozza el ajándékokkal.
Ha a hétvégén rosszkedvűen ébred fel, ne
arra gondoljon, hogy felment a vérnyomása,
hanem másutt keresse a baj okát. Hívja fel
egy hasonló érzelmi állapotban lévő ismerősét
és sétáljanak, beszélgessenek egyet.
Ahétvégén ugyan gyermeknap lesz, de nyugodtan
gondolhat a felnőtt hozzátartozóira,
vagy akár a kedvesére. Nem sértődik meg
senki sem a környezetében, ha kinyitja a
pénztárcáját és vásárol nekik ajándékot.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Mérnök - Üzletkötő felsőfokú megegyezés szerint
Minőségbiztosítási mérnök felsőfokú megegyezés szerint
Vasutüzemeltetési technikus szakirányú megegyezés szerint
Adminisztrátor középfokú megegyezés szerint
Áruszállító középfokú megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Pincér szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Hegesztő szakirányú megegyezés szerint
Kőműves szakirányú megegyezés szerint
Szakács szakirányú megegyezés szerint
Konyhalány 8 általános megegyezés szerint
Kézi összeszerelő 8 általános megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es közművesített
építési telek 30 m2-es bontandó,
vagy teljes felújításra szoruló
kis házzal a Pápai u. 22/a. szám alatt.
Ár megegyezés szerint. Tel.: 0620-
388-4056 (7633K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton,
a városhoz közel, lakható épülettel,
gyümölcsössel, teljes felszereléssel
telek eladó. (Vezetékes víz, kút,
villany van.) Ár megegyezés szerint.
Érd.: 0630-4943-470 (7645K)
Levente út 4. szám alatt 67 m2-es,
hőszigetelt, karbantartott, kétszobás
családi ház, 460 m2 telekkel, 12 millió
Ft-os irányáron eladó. Az időpontegyeztetés:
0630-988-5957. (7646K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620-510-2723 (7643K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint
összegyűjtött reklám újságjait elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723 (7642K)
Lakberendezési tárgyakat: porcelánt,
falitálat, képet, réz, bronz tárgyakat,
valamint papírrégiségeket (képeslap,
fotó, levél, stb.) készpénzért vásárolok.
Tel.: 0630-3328422 (7640K)
Kanizsa – Sport/14 Apró 2014. május 29.
2014.06.03. (kedd) 09:00 – 13:00 Kanizsa plaza - Nagyvásár
2014.06.05. (csütörtök) 11:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2014.06.05. (csütörtök) 14:30 – 17:00 Molnári, IKSzT
Véradás - Vöröskereszt
Két évtizede, egészen pontosan
1994. május 29-én vált megmásíthatatlan
ténnyé, hogy az
NB I-be jutott a Nagykanizsai
Olajbányász SE labdarúgó-csapata.
Történetében akkor az „olajosoknak”
– 1949 után – másodszor
sikerült a feljutás a honi futballelitbe:
az NB II Nyugati csoportját
a Zalaegerszegi TE előtt
megnyerve kerültek az első osztályba.
– Jobban izgultam most vasárnap
délután, mint anno a meccsek
előtt – mondta izgatottan Fuisz
László, az akkori „Olaj” villámléptű
szélsője. – Persze, ez nem csupán
a mi jubileumi találkozónk,
hanem a szurkolók összejövetele
is volt, hiszen az akkori sikerekhez
ők is kellettek.
Van persze olyan futballista is,
aki még mindig rúgja a bőrt bajnoki
rendszerben versenykeretek
között, ráadásul légiósként, hiszen
Horvátországban, a Cehovec
muraközi második vonalbeli
gárdájában focizik. Svélecz
Lászlóról van szó, aki a ''90-es
években még dél-nyugati szomszédunk
második vonalában is
futballozott.
– Kilenc-tíz olyan meccsünk
volt sorozatban ''94 tavaszán, ami
valóban óriási élményt jelentett –
emlékezett a Vidiben is megfordult
középpályás. – Akkor már
idegenben is rengetegen szurkoltak
nekünk, jöttek buszokkal, autókkal
a kanizsaiak utánunk. Különösen
a keszthelyi és beremendi
meccsünkön volt parádés a hangulat
és persze nem hagyhatom ki
a Zete elleni összecsapásokat
sem. Engem annak idején az
edzőnk, „Kesztyű” hozott Letenyéről
a csapathoz és nagy
öröm volt számomra különösképpen
nagy, akármerre mentünk a
városban, mindenhol éltettek bennünket
az emberek.
S ha már a sokat emlegetett
szurkolók. Nos, ők sem tétlenkedtek
az évforduló alkalmából.
– Tőlünk függetlenül a „bányászos”
drukkerek is szervezkedtek,
így gyorsan találkoztak szándékaink
– ezt már az akkori Bányász
csapatkapitánya, Kepe Tibor elevenítette
fel. – Ezért is volt nagy
öröm számunkra ez a nosztalgiázás.
Nekem az 1994-es feljutás
egyben az igazság pillanata is volt,
hiszen a ''80-as évek elején a Nyíregyháza,
míg az évtized végén a
Csepel ellen nem tudtunk a legfelső
osztályba kerülni.
Húsz éve ez sikerült és pontosan
május 29-én, egy Paks elleni
5-0-s találkozón biztosította be a
Nagykanizsa az NB I-ben való
szereplés lehetőségét. Igaz, akkor
már javában futball-láz tombolt
a városban, hiszen két héttel
korábban a nagy rivális ZTE-t
verték 2-0-ra, valamint túl voltak
már azon az ominózus Keszthely
– Olajbányász bajnokin is, melynek
apropóján a balatoni fürdőváros
talán soha nem látott szurkolói
inváziót tapasztalhatott a
megye másik szegletéből. Onnan
pedig a piros-kékek már meg
sem álltak a dobogó legfelső fokáig
az NB II Nyugati csoportjában.
Erre emlékezvén vasárnap délután
tehát mintegy 400 néző előtt
a Nagykanizsai LE – Hévíz megyei
első osztályú találkozó szünetében
köszöntötték ünnepélyesen
a Nagykanizsai Olajbányász
SE 1994-ben, vagyis húsz esztendeje
az NB I-be jutott együttesének
tagjait. Az NB II Nyugati csoportjának
akkori bajnoka még ma
is nosztalgiázásra készteti a város
lakóit, meg persze Keszei Ferencet,
az akkori vezetőedzőt is.
– Éppen olyan helyzeteket
idéztünk fel az egyik támadóval,
Fuisz Lacival, mint például azt,
hogy a Zete elleni májusi meccsen
a kispadon jegeltem 10 ezer néző
előtt. Mivel ezt már korábban tudta,
roppantul neheztelt is rám ezért
a meccs előtti napokban – így az
edző, majd mosolyogva folytatta:
– Aztán beállt és gólt lőtt, valamint
gólpasszt adott. Hogy mi a titka
például az ilyen cseréknek? Nos,
elmondom, az, hogy a tréner elképzelése
mindig jó, maximum a
játékosai nem tudják megvalósítani...
Polgár László
Nosztalgiázva ünnepeltek
Fotó: Polgár László
Kedd délután egy rövid látogatás
erejéig a Nagykanizsára
érkezett Schmitt Pál, s ha már a
dél-zalai városban járt, hova
máshová is vezethetett volna útja,
mint a Bálits Károly Vívóterembe,
vagyis a Nagykanizsai
TE 1866 vívóinak birodalmába.
A kanizsai klub kardozói persze
már javában edzésük közben jártak,
igaz, az elhangzott a fiatalok
részéről edzőjük, Piecs Adrienn
irányába, hogy az alkalomra való
tekintettel a tréningen ezúttal válthatnának
akár párbajtőrre is.
Hiszen Schmitt személyében
mégiscsak egy, csapatban kétszeres
olimpiai bajnok egykori sportoló
érkezett a vívótermükbe, aki
1968-ban Mexikóvárosban és
1972-ben Münchenben állhatott
többedmagával a dobogó legfelső
fokára.
A Nagykanizsán töltött idejébe
természetesen belefért egy picit
azért komolyabb szakmázás is
Kiss Györggyel, az NTE 1866 elnökével,
melynek keretében foglaltatott
a sportági nosztalgiázáson
(így egy 1983-as oklevél az olimpiai
bajnok szignójával...) túl a kanizsai
vívók műhelymunkájának
vázolása is.
P.L.
Schmitt
a Bálitsvívóteremben
Kanizsa 2014. május 29. – Sport 15
NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
Fotó: Polgár László
Csabai Csirkefogók VK (7.) –
Heat Group Kanizsa VSE (3.) 6-
12 (0-2, 1-4, 4-2, 1-4)
OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés,
B-csoport, 16. forduló. Békéscsaba,
50 néző. Vezette: Tóth S.,
Pásztor.
Kanizsa VSE: Bóta - Gulyás 2,
Szilvasán 5, Kéri, Virt M. 1,
Kaszper G. 1, Bakó. Csere: Kiss
Cs. (kapus), Bencz, Maár 1, Vitári,
Kis Zs., Fábry 1, Klie 1. Edző: Németh
Zsolt.
Nem volt sima a találkozó, hiszen
voltak izgalmak az összecsapáson.
A negyedik negyedben a
két gárda közötti különbség három
gólra olvadt, s akkor a csabaiak
még ötmétereshez is jutottak, amit
Kiss Csaba hárított. Ez olyannyira
fordulópont volt az elkövetkező
percekre nézve, hogy a nagykanizsaiak
biztossá is tették sikerüket.
Németh Zsolt: „Nagy csatában
nyertünk úgy, hogy valamennyi játékosunk
jó teljesítményére szükség
volt.”
Heat Group Kanizsa VSE (2.)
– Neptun VSC (3.) 14-11 (6-4, 2-
3, 4-3, 2-1)
OB I B férfi vízilabda-mérkőzés,
B-csoport, 17. forduló. Nagykanizsa,
30 néző. Vezette: Bujka,
Csizmadia.
KVSE: Bóta - Kádár 2, Szilvasán
4, Kéri 1,Virt M. 1, Kaszper G.
2, Bakó. Csere: Kiss Cs. (kapus),
Bencz, Maár, Cserdi 3, Gulyás 1,
Klie. Edző: Németh Zsolt.
Az már a kanizsaiak meccse
előtt eldőlt, hogy a dél-zalaiak biztosan
a felsőházban folytathatják,
hiszen a a Szolnok II legyőzte a
Szegedi Vízipóló Sulit, így pontelőnyük
behozhatatlanná vált. A
KVSE Neptun elleni találkozójának
azonban így is volt tétje, méghozzá
az, hogy a csapatok hány
pontot vihetnek magukkal a következő
szakaszra. Végig szoros volt
a nagykanizsai mérkőzés, igaz,
Németh Zsolt tanítványai végig
vezettek egy-két góllal, amit aztán
a fővárosiak időnként egálra hoztak
fel. A végét azonban jól bírták
a házigazdák és elkönyvelhették a
továbbiakra is nézve fontos három
pontot.
Németh Zsolt: „Gratulálok a
csapatomnak, valóban jól játszottak
a srácok. Akaratunkat sikerült
ráerőltetnünk ellenfelünkre úgy,
hogy alapvetően ők is jól pólóztak.”
Szegedi Vízipóló Suli (4.) –
Heat Group Kanizsa VSE (2.) 8-
10 (2-3, 3-3, 2-2, 1-2)
OB I B B-csoport férfi vízilabda-
mérkőzés, 18. forduló. Szeged,
50 néző. Vezette: Csizmadia,
Bujka.
Kanizsa: Kiss Cs. - Kádár 2,
Szilvasán 1, Kéri 2, Virt M. 1,
Kaszper G., Cserdi 2. Csere:
Bencz, Maár, Gulyás 2, Kis Zs.,
Fábry, Klie. Edző: Német Zsolt.
Tulajdonképpen egy tét nélküli
találkozón győzött a Kanizsa VSE
legénysége. A végig szoros szoros
meccset inkább lehetett edzőmérkőzésnek
tekinteni, ami azért mégiscsak
három pont megszerzésével
társult. Csoportjából így a második
helyen jutott tovább a felsőházba a
Kanizsa VSE, s innentől kezdődhet
a pontvadászat igazán komoly
szakasza, szombaton rögtön idegenben
a BVSC II ellen.
Németh Zsolt: „Egy jó felkészülési
összecsapáson sikerült nyernünk,
amin azért szembesültünk
olyan hibákkal, melyeket a felsőházban
szeretnénk kijavítani.”
BVSC-Zugló II - Heat Group
Kanizsa VSE 13-6 (4-1, 5-0, 2-2,
2-3)
OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés,
rájátszás az 1-6. helyért, 1.
forduló. Budapest, 50 néző. Vezette:
dr. Fekete, Székely.
KVSE: Bóta - Kádár 1, Szilvasán,
Kéri, Virt M., Kaszper 1, Bakó
2. Csere: Kiss Cs. (kapus),
Maár, Cserdi 2, Gulyás, Klie.
Edző: Németh Zsolt.
A hazaiak szinte teljesen kikapcsolták
a kanizsaiak legveszélyesebb
embereit a találkozó folyamán,
így a KVSE a felsőházi rájátszást
vereséggel nyitotta. Folytatás,
egyben javítási lehetőség május
31-én, 16 órától Nagykanizsán
az egri EKF-Imola ellen lehetséges
Németh Zsolt tanítványai számára.
P.L.
Már a felsőházi rájátszásban
A Nagykanizsai Városi Sakkszövetség
szervezésében került
sor Balogh Antal: Nagykanizsa
sakktörténete – Út a magyar
bajnoki címig könyvbemutatójára
a Halis István Városi
Könyvtárban.
A kötet szerzője (képünkön épp
dedikálás közben) hosszú évtizedekig
volt a különböző országos,
megyei és helyi lapok, így a Kanizsa
Hetilap újságírója, illetve
sporttudósítója, egyben a helyi
sportélet kivételes – (lexikális) –
ismerője, így annak idején kézenfekvő
megoldásnak tűnt az ötletgazdák
részéről őt felkérni egy átfogó,
a kanizsai sakkélet fejlődését
bemutató könyv elkészítésére.
Az ezer példányban kiadásra
került mű a sakkozás nagykanizsai
kezdeteitől, 1919-től, illetve 1926-
tól mutatja be a sportágat napjainkig.
Külön érdekessége a 435 oldalas
olvasmánynak, hogy éppen a
legutolsó, NB I-es bajnoki címekkel
tűzdelt időszak áttekintése
késztette a leginkább gondolkodásra
az egykori sportújságírót, de
lelkes segítőivel együtt eljuthattak
oda, hogy a kötet elnyerte a jelenlegi
kiadott formáját.
P.L.
Majd'' száz
év kanizsai
sakktörténete
Eredményesen szerepeltek a
pestszentimrei sportkastélyban
megrendezett, szövetségük magyar
bajnokságán a Honvéd Kaszinó
Szkes Tánccsoportjának
táncosai.
A tánciskola tíz produkcióval lépett
fel és valamennyi továbbjutott
a június 27-29. között Székelyudvarhelyen
megrendezendő Eb-re.
– Büszke vagyok táncosaimra,
valamennyien maximálisan jól teljesítettek
– értékelt Szécsényiné Kápolnás
Edina, a Szkes Tánccsoport
vezetője. – A sikeres szereplés után
megkezdjük felkészülésünket szövetségünk
kontinensviadalára is.
Látványtánc, mini kiscsoport:
„Szülinapom van” 2. helyezés. Látványtánc,
mini szóló: Szommer Héra
1. helyezés. 3.Hip-hop mini kiscsoport:
1. hely (képünkön). Látványtánc,
gyerek formáció: „Bűbájos
boszorkák” 1. helyezés. Látványtánc,
junior kiscsoport: „Életre
kelt kódexek” 2. helyezés. Látványtánc,
junior formáció: „Reneszánsz
udvar” 2. helyezés. Látványtánc,
felnőtt kiscsoport: „Támadnak a bacilusok”
2. helyezés. Látványtánc
duó: Németh Larina- Friskó Zsófia
2. helyezés. Hip-hop felnőtt solo:
Tófalvi Alexandra 1. helyezés. Hiphop
felnőtt kiscsoport: 1. helyezés.
P.L.
Júniusban jön az Eb-jük
Kanizsa 16 – Hirdetés 2014. május 29.
Megnyitottuk fűrészáru
kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetőlécek, hajópadlók, lambériák,
OSB lapok különböző méretben és hosszban kaphatóak.
Nyitási KEDVEZMÉNY 3% (2014.05.30-ig)
Tekintse meg kínálatunkat!
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u.21.
2014. május 30. PÉNTEK
15:00 ZINGER együttes koncertje
17:00 Loud and Black együttes
koncertje
2014. május 31. SZOMBAT
11:00 Kutyabemutató -
CERBEROS kutyaiskola
14:00 KANGOO bemutató
14:20 Jeet Kune Do bemutató
15:00 Kanizsa Big Band műsora
16:00 Szan-Dia Fittnes Sport Club
bemutatója
16:40 Kutyabemutató
Tislér Zoltánnal
17:00 Zhafira Oriental Studio
hastáncosainak fellépése
17:30 SZKES Dance tánccsoport
bemutatója
18:10 JUDO bemutató -
Nagykanizsai Judo Klub-
Röntgen Kanizsa
18:30 Zumba Hajdár Szilvivel
19:00-19:30 EREDMÉNYHIRDETÉS
Il SILENCIO - Tatár Csaba
előadásában
Kísérő programok: Rendőrségi bemutató,
Ugráló várak, póni lovaglás,
íjászat a Kanizsai Íjász Klub tagjaival.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják!