Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.44 MB
2020-12-22 10:34:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
269
710
Rövid leírás | Teljes leírás (345.04 KB)

Kanizsa 2018. 030-033. szám szeptember

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 30. SZÁm, 2018. szSZeptember 7.Fotó: Gergely SzilárdElkezdődött…5
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTBefejeződtek az intézményi felújítások a Nagykanizsai Szakképzési Centrumban; a cserhátisokat a tanévnyitón már egy megszépült iskolai környezet várta. Az elmúlt két évben mintegy 700 millió forintot költött az NSZC ilyen célra: a Cserhátiban megtörtént a kollégium ener-getikai felújítása, a tanműhely rekonstrukciója, az A- és a B-épület energetikai korszerűsítése, de voltak kisebb beruházások a Thúry-, illetve a Zsigmondy-tagintéz-ményben is. Megkoszorúzták az Olajmunkás szobrát a bányásznapon. A Kanizsa olajipari múltját jel-képező alkotásnál tartott rendezvényen az iparághoz kötődő helyi és országos vállala-tok, szakszervezetek képviselői is részt vettek. – Amikor ezen a szép ünnepen az olajipar nagyjaira, a mindennapok hőseire emléke-zünk az olajbányász szobránál, akkor a kihívás számunkra az, hogy a fiatalok felé nyis-sunk, és meg tudjuk mutatni a fiataloknak a szakma szépségét, gyönyörű, pompás jövő-jét. Dolgunk, hogy be tudjuk őket vonni a mozgalmunkba, hogy együtt, a fiatalokkal tudjuk támogatni a munkavállalók érdekeit – fogalmazott Éblné Németh Margit, a Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet alelnöke.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPECsikidam!„Megy a lány, megy az utcán,/ Süt a nap valahol rá/ Megy a lány, megy az utcán./ Ó, és közben/ Megy a lány, megy az utcán/ Tűsarka kopog, rúzs a száján,/ Kacagva jár, mint a forró nyár.”Aztán meg jól lefröcskölte egy autó… Kanizsa700.000.000IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely SzilárdPompás jövőFotó: Bakonyi ErzsébetFotó: Kanizsa TV
A minapi gyilkosság csak az utolsó csepp abban a bizonyos pohárban. A 120-db.info honlap tanúsága szerint idén januárban indult a #120 decibel moz-galom, amelynek neve egy olyan táskában hordható riasztóberendezés hangjá-ra utal, amelyet a nők azért hordanak magukkal, hogy elijesszék a támadóikat. „Én is áldozattá válhatok, hiszen az elkövetők min-denhol ott vannak. Amíg a parkban futok, amikor haza-érek a munkámból, vagy amikor épp a buszra várok. Azért vagyunk veszélyben, mert nem szavatolja senki a biztonságunkat”, sorolják a lányok a German women rise up! #120 című videójuk-ban, hozzátéve: „inkább hagyjátok, hogy meghal-junk, mint hogy elismerjé-tek a hibáitokat. Az elhibá-zott bevándorláspolitikátok miatt egy egész generáció-nyi fiatal férfi érkezett olyan helyekről, ahol nincsenek női jogok. Ti ezt tudtátok, mégsem tettetek ellene semmit.”A lányok úgy vélik, hogy míg a német kormány a feminizmust és a női egyenjogúságot hirdeti, addig őket feláldozzák és magukra hagyják.„Mi vagyunk a lelkiisme-retetek, az áldozatok emlé-kei, mi vagyunk Európa lányai” – jelentik ki a videó-ban.A #120 decibel mozga-lom minden olyan német városba el fog látogatni, ahol migránsok követtek el bűncselekményeket nők ellen, és kérdőre vonják majd az ezért felelős politi-kusokat. A baloldal a moz-galmat azzal vádolta, hogy meggyalázza a valódi femi-nizmust, és a 120 decibel lányai mind rasszisták.PAPP János 2018. 09. 07. | 3A HÉT TÉMÁJARape=Erőszak, Refugees=Menekült, Not Welcome =az isten-hozott ellentéte. 2016-ban a migránsok kölni erőszakoskodása ellen tüntettek, ám azóta nem csökkent, hanem nőtt az erőszak és a bevándorló hátterű gyil-kosságok számaBayer: Mert minden terrortámadás és „magányos” bevándorló által elkövetett gyilkosság áldozatának vére azoknak az európai vezetőknek a lelkén szárad, akik pártolják, helyeslik és lehetővé teszik a tömeges migrációt Bár a törvény tiltja, sok muszlim országban általános a kislányok gyermekkorban történő férjhez adása. Azok a lányok, akik 15 éves koruk előtt szülnek, ötször nagyobb valószínűséggel halnak meg a terhesség során, mint azok, akik 20. életévük után adnak először életet gyermeküknek(UNICEF statisztika)Az utolsó csepp ?!„Egy afgán férfinaknem mondhat nemet egy nő”1686. szeptember 2-án Madonna-csoda, Buda visszavívása: A XI. Ince pápa által összekovácsolt és pénzelt Szent Liga seregei felvonulnak Buda alá. A pápa a hadjárat lel-ke, Boldog Avianói Márk kapucinus szerzetes útján jövendöléssel biztatja a harcolókat: BVDA=Budam Virginis Dabit Auxilium – azaz Budát a Szent Szűz segítsége adja vissza. A legenda szerint a budavá-ri Nagyboldogasszony templomban az ostrom robbanásai következté-ben ledől az a kőfal, ame-lyet 1541-ben építettek II. Ulászló király Madon-na-szobra elé. A várvédő törököket rémület fogja el, látván, hogy a Magya-rok Nagyasszonya vissza-foglalta templomát. Esté-re a vár keresztény kézre kerül. Erre is emlékeztet a Budai Vár déli Cortina-falán álló Mária Anya című bronzszobor (Mátyássy László alkotá-sa) 2013 novembere óta.Egy 19. századi protestáns lelkész fogalmazta meg, hogyan függ össze Európában a középkor óta a Mária-tisztelet és a nőtisztelet: „az erőszak korsza-kában kiöntötte a maga sugarait az egész emberi nemre, minden embernek egy magasztos és szende eszményképet tartva elébe, s mindenkit emlékez-tetve, hogy mindenik nőben és mindenik anyában Máriának egy, habár elmosódott képmását tekint-sék és tiszteljék.” A muszlimoknál ez ismeretlen.Egy iraki és egy szír migráns Chem-nitz város fesztiváljának éjjelén erőszakoskodott egy nővel, a segít-ségére siető férfiakra pedig késsel támadt. Egyiküket halálra szúrták, társa az intenzív osztályra került, míg a harmadik könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet.
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésDévényi Tibor DJSuperStereoBagossy Brothers CompanyDallos BogiBudapest BárRendezvényszeptember 7. - PéntekSzeptember 7 - 8.15.16:0016:3018:0020:0022:00MegnyitóNapsugár Együttes gyermekműsoraSuperStereoBagossy Brothers CompanyDévényi Tibor DJ7IdőpontErzsébet térDödölle futás a Kanizsai FutóklubbalSzüreti felvonulás a Kanizsai Kulturális KözponttalThúry városnéző sétaNémeth Ferenc, Flumbort Ábel hegedű-brácsa örömzeneNagykanizsai Fúvószenekar kisegyütteseGyöngyvirág Néptánc CsoportNagykanizsai Fúvószenekar kisegyütteseDödi futam a Kanizsai FutóklubbalJoós Tamás gyermekműsora Bor- és Dödölleverseny eredményhirdetésDallos BogiTáncház a Zalagyöngye táncegyüttesselBudapest BárDiscoKings, Garami Gábor & BebeRendezvényIdőpont8szeptember 8. - Szombat9:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0016:0017:0018:0019:0020:0022:00•••Kísérő programokBorászok, Árusok, Vendéglátó egységekA szervezők a programváltozás jogát fenntartják!Dödölle főzőversenyThúry Bora, bor versenyThúry játszótérKanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál
2018. 09. 07. | 5AktuálisMagyar Ferenc, a Nagy-kanizsai Tankerületi Köz-pont igazgatója a Hevesi-iskola tanévnyitóján kijelen-tette, fontos, hogy időről időre rádöbbenjünk arra: ami változatlannak tűnik és ugyanolyannak első látásra (mint például a tanévnyitók is az évek során), az valójá-ban egészen más. Ez a tanu-lás és a tudás lényege is: a tegnaptól való különbözés. – Hiszen, ha optimistán szemléljük a világot – tette hozzá a direktor –, feltéte-lezhetjük, hogy minden nap többek vagyunk, még az a diák is, aki éppen nem készült és nem tanulta meg a legutóbbi történe-lemóra tananyagát. Ha nem hinnénk ebben, akkor nehéz lenne tanulni, és reménytelen lenne taníta-ni, ha viszont felismerjük, hogy tényleg napról napra többek vagyunk, vagy többé tettünk másokat a munkánkkal, a szolgála-tunkkal, akkor van értelme dolgozni. És ez a ma iskolá-jának a legfonto-sabb feladata: felkészülni és fel-készíteni a diá-kokat a folyama-tos változásra. Olyan értékekkel és tudással felruházni őket, amelyek birtokában képe-sek a helytállásra a roham-tempóban átalakuló világ-ban.Az iskola, ha jól végzi a dolgát, esélyt ad, folytatta Magyar Ferenc. A kiemel-kedően tehetséges diák-nak és a támogatásra, segítségre szoruló-nak egyaránt. Másként-más-ként, persze, de ez a peda-gógia csodája. Vagy ahogyan Szent-Györ-gyi Albert vallot-ta: „Az iskola arra való, hogy az ember meg-tanuljon tanulni, hogy fel-ébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.”- Erre pedig a ma iskolája készen áll – szögezte le a tankerületi igazgató –, mert minden változás azt a célt szolgálta, hogy a peda-gógus és a diák is megfele-lő, nyugodt és perspektí-vát jelentő körülmények között dolgozzon és tanul-jon, és optimistán tekint-hessen előre. Ma pedig ehhez a legtöbb feltétel adott. PÉTER ÁrpádEsővel jött a tanév„Minden nap többek vagyunk”… és ez tíz hónapig így megy majd… (Fotó: Gergely Szilárd)A balesetmentes közlekedés érdeké-ben a rendőrség idén is folytatja „Az iskola rendőre” elnevezésű programot. A 2008 óta létező akció célja, hogy segítsék a gyerekek és kísérőik bizton-ságos iskolába jutását. – Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyalo-gosnak elsőbbsége van a gyalogátkelő-helyen. De arra is, hogy elsőbbsége annak van, akinek meg is adják azt, s erről mindenképpen meg kell győződni – fogalmazott Vellák Sándor, a Nagy-kanizsai Rendőrkapitányság zászlósa. Szeptemberben reggel és kora dél-után rendőrök és polgárőrök vigyáznak majd a fiatalok testi épségére az oktatá-si intézmények környékén. Akinek meg is adják…A tankerülethez tartozó kanizsai intézményekben összesen több mint 4.500 diák, köztük mintegy négyszáz elsős kezdte meg a tanévet. Az első szeptemberi becsengetést – talán a fiatalok kedvét is illusztrálva – borongós idő, eső kísérte.Az iskolák környékén rendőrök és polgárőrök segítik a biztonságos közlekedést
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHIRDETÉSA gyermekek szemvizsgálatának fontos-sága megkérdőjelezhetetlen. A szemész szakorvosok elmondása szerint, a gyerme-kek sajnos általában nem jelzik, ha problé-ma van látásukkal, hiszen így szokták meg, számukra ez a természetes. Ezért a szülő-nek kell felismernie az árulkodó jeleket és probléma esetén gyermekszemészhez fordulni.Gyanús jel lehet a szemdörzsölés, hunyor-gás, könnyezés, pirosság, fejfájás, közelhajolás, olvasás-, írás-, tanulási ne- hézségek. Kiemelten fontos a gyermek sze-mét ellenőrizni, ha a családban előfordul szemüveges, kancsal, tompalátó. A többi szűrővizsgálathoz hasonlóan panasz nélkül is érdemes kontrollt végeztetni, mert a lá-tás minősége a mindennapi teljesítményre, életvitelre is hatással van, a gyermekeknél pedig ezáltal befolyásolja az olvasási és ta-nulási készséget.A fiatalok nem elégséges dioptria ellenére is élesen láthatnak magas fokú alkalmazko-dóképességüknek köszönhetően. Ez azonban olyan megerőltető, hogy a nap végére fáradt-ságot, szem- és fejfájást tapasztalhatnak. A korai szakaszban felismert tünetek kezelésé-vel megelőzhetjük a felnőttkori panaszokat.„A szemüveges gyermekeknél nagyon fontos a rendszeres, állandó szemüvegvi-selés és évenkénti ellenőrzés, hogy az eset-leges változásokat időben felfedezzük és korrigálhassuk.”A szemüveg legfőbb funkciója ugyan a meg-felelő látásélmény, de nem szabad megfeled-kezni az esztétikai szempontokról sem, mivel a gyermek akkor viseli szívesen a szemüveget, ha jól érzi magát benne. A kényelmét fokoz-hatja a jól megválasztott, könnyű, vékony, esztétikus szemüveglencse is.A Sashalmi Optika kiemelt figyelmet for-dít a gyermekekre, ezért széles választékot biztosít gyermek szemüvegkeretből, hogy a kicsik is biztosan megtalálják a számukra tökéletes szemüveget.FELHÍVÁSMinden iskolásnak és szüleinek jár egy ingyen pár szemüveglencse!A Sashalmi Optikában szemész szakorvossal, diplomás optomerista kontaktológussal és látszerész mesterrel várjuk Önöket.További részletek az üzletekben.Az akció 2018. augusztus 24-től szeptember 15-ig tart.Érdeklődjön a Sashalmi Optikában!Sashalmi OptikaNagykanizsa, Sugár u. 1. Nagykanizsa, Platán sor 1.tel.: 0693-789-962tel.: 0693-310-644Minden szülő legnagyobb kincse gyermeke egészségeMindenkinek jár 1 pár ingyen szemüveglencseVERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:Hrsz.AlapterületFunkcióHelyeKikiáltási árVerseny-tárgyalás napjaIdőpont1049468 m²építési telekRákóczi u. 27.4.850.000,-Ft+ÁFA2018. 09.05.2018.09.12.2018.09.19.2018. 09.26.09:00131/21094 m²építési telekMagyar u. 18.10.315.000,-Ft +ÁFA09:3065761738 m² építési telekNagyrác u. 2.3.500.000,-Ft +ÁFA10:004088/31858 m²építési telekAlkotmány u. 75.3.950.000,-Ft + ÁFA10:301318, 1319, 1320, 13212836 m²építési telekEötvös tér északi tömb (Fő út-Hunyadi u. sarok)47.401.575,-Ft+ÁFA11:001081551 m²irodaépületSugár u. 30.7.500.000,-Ft +ÁFA11:30A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. földszint, 2. iroda Információ kérhető: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda, tel.: 20/849-2330, 20/849-2328Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban munkanapokon reggel 9 és délután 15 óra között biztosított. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlap BEFEK-TETŐKNEK menüpont ELADÓ/BÉRBEADÓ INGATLANOK almenüje alatt.Versenytárgyalás napja2018. 09. 05.2018. 09. 12.2018. 09. 19.2018. 09. 26.Jövő heti véradások NAGYKANIZSÁN2018. 09. 11. 11:30-13:30 Bazárudvar, Zrínyi u. 35. 2018. 09. 11. 15:00-17:00 Zalakomár2018. 09. 13. 11:00-13:00 Pannon Egyetem Nagykanizsa 2018. 09. 13. 15:00-17:00 Hevesi Sándor Általános Iskola Adj vért, és ments meg három életet!
2018. 09. 07. | 7AktuálisTizennégy kormányhivatali épületet korszerűsí-tettek összesen 1,2 milliárd forintból Zalában, adott tájékoztatást a Zala Megyei Kormányhivatal. Az energetikai fejlesztések keretében Zalaegerszegen nyolc, Nagykanizsán és Keszthelyen két-két, Lete-nyén és Zalaszentgróton pedig egy-egy kormányhi-vatali épület újult meg az elmúlt időszakban. A Kör-nyezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében elnyert 1,2 milliárd forintból hőszigetelték az épületeket, kicserélték a nyílászáró-kat, korszerűsítették a világítást és a fűtést, valamint napelemes rendszert építettek ki. A beruházás során Zala megyében összesen nyolcszáz nyílászárót cse-réltek ki és tízezer négyzetméternyi felületen végez-ték el a hőszigetelést, ennek eredményeként csök-kennek az intézmények üzemeltetési és energiakölt-ségei. (MTI)800 nyílászárót cseréltekA tavalyi nyárhoz képest 33 százalékkal több utas vette igénybe idén a letenyei határátkelők vala-melyikét, az utasok száma augusztus végéig meg-haladta a tavalyi egész éves adatot – közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Sznopek Veronika elmondta: az Adriai-tengerre tartók miatt a magyar-horvát határ legforgalma-sabb két – autópálya és közúti – átkelőjén tavaly nyáron 2 millió 700 ezren keltek át, idén ez a szám meghaladta a 3 millió 588 ezret. Ez utóbbi adat hat százalékkal meg-haladja a tavalyi egész éves forgal-mat is. A három hónap során ki- és belé-pők között a múlt évben 1 millió 925 ezer volt a külföldi, a mostani három hónapban közel 2 millió 694 ezer külhoni akadt, a számuk 40 százalékkal növekedett. Sor-rendben a legtöbb lengyel, szlo-vák, cseh, horvát, ukrán, román, dél-koreai, orosz és német állam-polgár volt. Jelentős változás volt az autóbusz-forgalomban is, ugyanis 2017. június elejétől augusztus végéig 9521, a mostani nyár három hónapjában pedig 10540 autóbusz lépte át a határt, a számuk tehát közel 11 százalékkal emelkedett.A szóvivő hozzátette: továbbra is a legforgalmasabbak a szomba-tok voltak, előfordult olyan nap, amikor meghaladta a 100 ezret az átlépők száma, de a tapasztalatok szerint hétköznapokon is egyre növekszik az átutazó forgalom. A nyári hónapokban többször ala-kult ki Letenyén rövidebb idősza-kokra egy órát meghaladó várako-zási idő, amit a rendőrség pluszsá-vok megnyitásával vagy a forga-lom átterelésével tudott kezelni.(MTI)A nyári hónapokban gyakori volt ez a látvány (Fotó: Gergely Szilárd)Csúcsra járt az átkelőBrutál forgalomVolt olyan nap, amikor több mint százezren lépték át a határt
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontA KANIZSA FOTÓKLUB TAGJAI-NAK KIÁLLÍTÁSAMegtekinthető: szeptember 25-ig.Szeptember 13. (csütörtök) 9.30 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknekVezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847.Részvételi díj: 800 Ft/család/alkalom.Szeptember 7. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor.A részvétel díjtalan.Szeptember 7. (péntek) 18 óraA VONYARCVASHEGYI BALATON ART ALKOTÓKÖZÖSSÉG TAGJAI-NAK KIÁLLÍTÁSAMegnyitja: Kenesei Aurélia költő. Verset mond: Papp Márta Ilona versmondó.Megtekinthető: szeptember 27-ig.Szeptember 12. (szerda) 17 óraPLAKETTEK NAGYKANIZSA ÉLE-TÉBŐL (MÚLTJÁBÓL) – a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nagykani-zsai Csoportjának kiállításaMegnyitja: Dénes Sándor polgármester.Megtekinthető: szeptember 30-ig.MedgyASZAy HázSzeptember 13-14. (csütörtök-péntek)MAGYARORSZÁGI ÖNKORMÁNY-ZATOK V. ORSZÁGOS SZENIOR EGYÉNI RAPID SAKKBAJNOKSÁ-GÁNAK DÖNTŐJEMegnyitó: szeptember 13., 13 óra. Versenyek időpontja: szeptember 13., 13.45-19 óra, szeptember 14., 9.30-13 óra.A belépés díjtalan. Móricz ZSIgmondMűvelődéSI HázSzeptember 8. (szombat) 9 óraAPRÓK TÁNCA néptáncos foglalkozás6-8 éves gyermekek jelentkezését várják. Foglalkozásvezető: Péter Katalin néptáncpedagógus. A foglalkozások időpontja: minden szombaton 9 órakor, a foglalkozás időtartama: 45 perc.Jelentkezni a helyszínen, vagy Tóth Istvánnál leheta 30-894-2603-as telefonon.Részvételi díj: 2 000 Ft/fő/hó.ProgramajánlóSzept. 8-9. 15:30 ALFA szinkr., amerikai kalandfilm Szept. 8-9. 16:00 BArátoM, róBert GIDA szinkr., amerikai animációs vígjáték, animációs kalandfilmSzept. 6-12. 17:30 FÁK JÚ TANár úr! 3. szinkr., német filmvígjáték Szept. 6-12. 18:00 és 20:30 AZ ApácA amerikai horror, misztikus thriller Szept. 6-12. 20:00 A KÉM, AKI doBott ENgeM szinkr., amerikai vígjátékSZepteMBer 6- SZepteMBer 12. MűsoraA hit erejeAz elmúlt évek legsikeresebb horror-sorozatait jegyző James Wan pro-ducerként és rendezőként is bizonyította már, hogy mennyire szereti és mennyire érti a műfajt. Az apáca című filmben – amelynek több jelenetét Erdélyben forgatták – új figurát kelt életre: Valak, az apáca képében meg-testesülő démon ugyan feltűnt már a Démonok közöttben és az Anna-belle-ben is, de most mutatja ki igazán a foga fehérét. A történet 1952-ben játszódik, amikor Rómából kis küldöttség érkezik egy isten háta mögötti kolostorba. Borzasztó dolgok történtek a szomorú falak között, a mindig félhomályos, hideg és barátságtalan folyosókon, s a jövevények bíznak abban, hogy hamar kiderítik, ki vagy mi állhat a háttérben, és hazatérhetnek biztonságos, napfényes világukba. Valami rosszra készül-tek, de nem ennyire rosszra. Amivel itt találkoznak, az olyan ősi és olyan gonosz, hogy talán még a hit ereje sem elég, hogy megóvja őket. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaMultifokális lencse akció 30 %A Nagykanizsai Család- ésGyermekjóléti Központpályázatot hirdet az alábbi munkakörbetöltésére:4 fő határozatlan idejű óvodai és iskolai szociális segítőA pályáZAtok benyújtásáNAK HAtárideje:2018. szeptember 21.Rész letes INFormációk: https://kozigallas.gov.hu, www.nagykanizsa.huwww.nkcsgyjk.hu
2018. 09. 07. | 9KultúraKözösség, ima és csend – ezek a mindennapok megszokottsá-gán felülkereke-dő, élő hit pillé-rei Antal Zsolt szerint. A zalaúj-laki kispap, aki Nagykanizsához is ezer szállal kötődik, negye-dik évét kezdi hamarosan az Esztergomi Sze-mináriumban.„Gyere, mert veled vagyok. Ott vagy otthon, ahol veled vagyok. Én pedig ott vagyok, ahol te vagy.” Ezek voltak az elhí-vás szavai, amelyeket egy hosszú, estébe nyúló kocsi-út alkalmával Antal Zsolt meghallott – nem a fülével, hanem a szívével. És ez volt az a pillanat, amikor a nagy-világban helyét kereső, huszonéves fiatal eldöntöt-te: pap lesz.– Az egyház közelsége és a szentmisék hangulata mindig is meghatározó volt az életemben, mégis soká-ig nem tudtam magam papként elképzelni – kezdi a legelején. – Emlékszem, mérföldkő volt, amikor részt vettem az imatábor-ban, majd megismertem az Antióchia közösséget és a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösséget. Olyan barátokra leltem, akik egy egészen új világot tártak fel előttem. Hálás voltam értük az Úrnak, s elkezdtem azon gondol-kodni, vajon hogyan is viszonozhatnám mindazt, amit kaptam? Miben lehet-nék én mások szolgálatára?Több lehetőség is meg-fogalmazódott akkor ben-ne, mégis, amikor dönteni kellett, elbizonytalanodott. Leérettségizett a Piarista-iskolában, majd egyetemre ment, ám nem érezte jól magát, sokat küszködött. Egészen addig a bizonyos autóútig. Azóta, mondja, megtalálta a belső békéjét.– Bizonyára sokan van-nak, akik még keresők, és nem mernek rálépni példá-ul erre az útra. Nekik üze-nem, hogy a kérdéseikre ne akarjanak görcsösen választ kapni – várjanak hit-tel, türelemmel, és próbál-ják mindennap megélni az Úrral való kapcsolatukat. Akár úgy, hogy a napi fel-adatok, teendők mellett igyekeznek meglátni a szé-pet, a jót az emberekben és a világban.Ha pedig jön a hívó szó, bátran el kell köteleződni. Akkor is, ha elsőre félelme-tesnek tűnik a régi élettel való szakítás. Nehézségek, akadályok persze jöhetnek, de Jézus nem ezek kikerü-lésére tett ígéretet, hanem arra, hogy az övéivel lesz a szükség idején is, mutat rá Antal Zsolt.– Mindez éppenséggel a családos hivatásra is igaz. Elköteleződés, hűség nél-kül egyik sem megy. A papi és a házastársi fogadalom is örökre szól – még ha manapság nem is tűnik úgy. Ahonnan valaki kilép, ott kötődések, érzések sérülnek, s ahogy egy csa-lád megszenvedi a felbom-lást, úgy az egyház is, ha elveszíti egy papját.A szeminarista hangsú-lyozza: az Istennel való kap-csolatunkban nélkülözhe-tetlen a folyamatos jelenlé-tünk, több példát is hoz erre. Ha az ember nem láto-gatja a rokonait, barátait, egy idő után a kapcsolat meglazul, majd teljesen kihűl. Egy másik megközelí-tés szerint a hívőknek, Isten-keresőknek olyannak kell lenniük, mint a készen-létben álló tűzoltóknak, akik nem mondhatják azt, hogy úgy sem lesz riasztás, ezért nem mennek be az állomásra – ha nincsenek ott, nincs is kit hívni…– Az élő hitnek három pil-lére van – fogalmaz. – Az egyik a közösség, a barátok, amelyre, akikre azért van szükség, mert ha egyedül vagyok, a mindennapok problémái sokkal könnyeb-ben elterelik a figyelmemet arról, ami igazán lényeges. A második az ima. Nem baj, ha valaki úgy érzi, nem tud imádkozni, azért csak pró-bálja meg, és ne adja fel. Az Úrnak már maga az őszinte szándék is elég. A harmadik pillér a csend. Ennek azért van jelentősége, mert az ima nem pusztán az én mondandómról szól, hanem arról is, hogy meghallga-tom, mit üzen nekem az Úr.Antal Zsolt napokon belül visszatér negyven másik papnövendékkel az Esztergomi Szeminárium-ba, hogy folytassa tanul-mányait. Három év múlva végez: addig nemcsak teológiai ismereteit bővíti, hanem a plébániákon eltöltött gyakorlatok által az is kikristályosodik ben-ne, milyen pappá szeretne válni.– Átalakulóban van, ahogy az atyákra ma tekintenek az emberek, és ez sok kérdést felvet. Meg kell találnunk az egyen-súlyt a közösségen belül betöltött szerepeink között: mennyire kell barátnak lennem, mennyi-re vezetőnek? Hogyan viselkedjem egy imatá-borban és hogyan egy beteglátogatáson? Azt hiszem, végső soron csak olyan pap tudok majd len-ni, amilyen kép él bennem Istenről. A legfontosabb azonban az, hogy hitele-sen és szilárdan képvisel-jem az egyház igazi arcát: a szeretet Istenét, akinek mindnyájan a gyermekei vagyunk.NEMES DóraA szeretet IstenénekgyermekeiSzeptember nyolcadika Kisboldogasszony ünnepe, Szűz Mária születésének a napja. Antal Zsolt szerint az ünnep kapcsán a szeplőtelen fogantatásról is érdemes megemlékezni, hiszen egyrészt azzal kezdődik az emberi élet, más-részt fontos hangsúlyozni, hogy Mária az áteredő bűntől mentesen foganta-tott. Küldetése valójában ekkor kezdődött, és nem az angyali üdvözletkor. Ennek fényében földi élete annak tanúsága, hogy éberen várta Isten hívó sza-vát, amire igent mondott, s döntése mellett az üldöztetés, a szenvedés órái-ban is kitartott.Fotó: Gergely Szilárd
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemMi, vidéki magyarok, általában nem értjük a genderesdit. És nem azért, mert ősbunkók va-gyunk, akik mellett elrohant a fejlődő, rózsa-szín világ, hisz’ be van kötve a kábeltévé, és hála D. Tamás kormánypárti sármőrnek is, az inter-netet sem nélkülözzük, legfeljebb a megfelelő sávszélességet – mondjuk, azt, közútilag, példá-ul Ausztriában, Horvátországban és Szlovéniá-ban is…, ide, ugye, kívánkozik egy szmájli –, de azon meg kis türelemmel vagy nagy káromko-dással túlteszi magát az ember valahogy. A genderelmélet egyik megalapozója, Simone de Beauvoir A második nem című munkájában azt írja: Az ember nem születik nőnek, hanem azzá válik. Amiben lehet valami, ha jobban be-legondolunk, ám ha még alaposabban átrágjuk magunkat a témán, akkor könnyen belátható, de, öcsém, illetve húgom, az ember nőnek és fér-finak születik – és aztán azzá válik, hogy fogal-mazzunk pontosan. Mert például ultragáz – bár látunk ilyet, hál’ Istennek mifelénk azért csak keveset –, ha vala-ki kilép a biológiai neméből, s attól eltérő tár-sadalmi nemet választ. E pillanattól természet-ellenes a dolog. Félreértés ne essék, ez itt nem a primer náciszélsőség – de, tessék csak utána-nézni, a Római Birodalom bukását is az okozta, hogy az emberek meghülyültek. Jó, akkor más-ként, de mégiscsak. Ha csupán arról lenne szó genderileg, hogy egy kislány, nővé cseperedvén, nem kizárólag arra „való”, hogy gyereket szüljön, főzzön (és a többi sztereotípia...), akkor maximális lájk a mozgalomnak. De, azt hiszem, ezen azért már túlvagyunk – gratias a feminista mozgalmak különféle ágainak, a történelmi fejlődésnek. (Amúgy József Attila anyja teregetett, és nem hagyta a dagadt ruhát másra.)Mondjuk, bizonyos hitrendszerekben leragad-tak a középkorban, de azért, mert valaki, vala-hol a kecskével is, meg az asszonyokkal is(…), nekünk, itt, Európában még nem kell teljesen meghülyülnünk.Igen, a női és a férfi szerepet megtanuljuk, bő-vítjük, a saját képünkre szabjuk, ez eddig oké – de nőként és férfiként tesszük ezt. Az nem megy, hogy a bájos szőke svéd, látszólag lányként, a piszoárra jár, és az sem, hogy Ulrik kifesti a körmét és kirúzsozza a száját. Csak mert így döntött, ezt választotta. Tudom, itt a gender átfedésben van az LMBTQ-val, mi több keveredik – de hát, ugye, Róma is ezen bu-kott el, Szodoma és Gomora meg pláne.A biológiai nemhez tartozó avíttságokat per-sze sutba dobhatjuk, hiszen nem feltétel, hogy mondjuk egy nő érzelmes, kedves és romantikus legyen, ha úgy dönt, lehet kőkemény nácisztájl is, legfeljebb kisebb merítésből válogathat majd, ha párt, partnert, szeretőt keres – persze a férfi-ak között. És az sincs kőbe vésve, hogy egy férfi nem sírhat, mert dehogynem – ám ha mindig ezt teszi, exponenciálisan csökkennek az esélyei – természetesen a nők körében. És az sem expressis verbis, hogy egy kisfiú nem babázhat, egy kislány pedig nem tologathatja a dömpert az óvodaudvaron. Dehogynem. Csak erre ne húzzunk rá valamifajta szélsőségesen liberális társadalomelméletet, amelynek semmi más célja sincs, mint megváltoztatni az örök törvényt, a hagyományt, a normalitást. Ádám Ádám volt, Éva pedig Éva. A kígyó nemét nem ismerjük, több ló pedig nem indult.Ami a genderből például felvállalható, hogy mondjuk egy nő – mondom, született nő… – ka-mionsofőr legyen. Extra, simaliba, miért is ne, mi az, hogy, nagyon is! De azért, ha lehet, ne járjon a piszoárra, mert sem őt, sem azt a fajan-szot nem úgy találták ki… Szőke a piszoárnálTe, anyu, lenyírtad már a szakálladat, bemehetek végre pisilni?! Ha nem értik ezt a mondatot, nos, akkor minden rendben van. PÉTER Árpád
– Gyermekeink a jövő, ha nem születnek gyerekek, és ők nem egészségben nőnek fel, akkor annak a nemzetnek, annak a város-nak nincs szép jövője – fogalmazott. Az élet kezdetén az anyatej a legmegfelelőbb táplálék, a szoptatás pedig mind testi, mind lelki szem-pontból a legideálisabb táplálási mód. A hathóna-pos korukig kizárólagosan szoptatott csecsemők ará-nya Nagykanizsán 37 szá-zalék. Ez ugyan igazodik az országos átlaghoz, a kani-zsai szakemberek azonban azon dolgoznak, hogy ez az arány 50 százalék fölé emelkedjen, hangsúlyozta Stimeczné dr. György Bernadette, az Egészség-ügyi Alapellátási Intéz-mény vezetője. 2018. 09. 07. | 11nálunkIdestova fél éve vette át Tánczos Laurától a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház Kodály Zoltán Énekkarának irányítását Püspökiné Jámbor Zsu-zsanna pedagógus, aki így, a korábbi karnagy kérésére történt váltással, a miklósfai Szirének-kel együtt két kórust dirigál. Elöljáróban Zsuzsa megjegyez-te: továbbra is mindenben számít-hatnak a művelődési ház igazgató-jának a támogatására. A nyugdíjas kórussal egy komoly szakmai hát-térrel rendelkező, összeszokott tár-saságot kapott, ami Laura „keze” munkáját dicséri. – Egészen más a nulláról felépí-teni egy énekkart, mint továbbvin-ni egy olyat, amelyben a hangkép-zéssel is foglalkoztak. Látszik a fel-lépésükön az igényes munka – tet-te hozzá. Ugyan a népzene megőrzése a fő feladata a hagyományőrző kórusnak, az eltelt időben újításo-kat is bevezetett az új karnagy. Nemcsak magyar, hanem európai, és Európán kívüli népek zenéjéből is merítettek. Repertoárjukat a Százszínű csokor című kiadvány-ban található olasz, spanyol, mexi-kói és örmény népdalok feldolgo-zásával egészítették ki. A jövőre 20. születésnapját ünneplő énekkar jó kapcsolatot ápolt a környező tele-pülések kórusaival, aminek köszön-hetően a nyárra is kaptak meghí-vást. – Lelkesen járnak a próbákra, persze meg kellett szoknunk egy-mást. Úgy érzem, megszerettek, mivel nekem is sikerült beilleszked-nem közéjük – értékelte elégedet-ten a karnagy, akire még egy fel-adat vár. A kórusoknak már volt alkalma a találkozásra, hiszen mindkettő fellépett a legutóbbi fűzvölgyi dalostalálkozón, de az igazi összebarátkozás még hátra van. Miközben erre is sor kerülhet, készülnek az egész országot átöle-lő Népek zenéje rendezvénysoro-zatra, amelynek regionális elődön-tőjét évek óta a Kodály Zoltán Művelődési Házban rendezik meg. BAKONYI ErzsébetTalálkozás után barátkozásPüspökiné Jámbor Zsuzsanna: Megszerettek, mivel nekem is sikerült beilleszkednem közéjük (Fotó: Bakonyi Erzsébet)Boldog babák és anyákA szoptatás az élet alapja, erre hívták fel a figyelmet azon a programon, amelyet a szop-tatás világnapja alkalmából ren-dezett a Magyar Védőnők Egyesülete Nagykanizsai Szakosztálya és az Egészségügyi Alapellátási Intézmény. A gyermekeket és szüleiket Dénes Sándor polgármester köszöntötte. Dénes Sándor:Gyermekeink a jövő!A kanizsai édesanyák 37 százaléka szoptat legalább fél évig (Fotó: Gergely Szilárd)
ohmydeer12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPÚJ FESZTIVÁL OH , MY DEER !
2018. 09. 07. | 13ohmydeerCsodálatos két napon vagyunk túl. Minden induló fesztivál csak olyan első napról álmodhat, mint amilyen az Ohmydeer pénteki délutánja, estéje volt. A nagyszínpadnál, a Blahalouisiana, majd a 30Y koncertje után, együtt táncolt a tömeg a holdfényben az angol Toploader zene-karral, Ákos 50. születésnapi koncertje pedig az est igazi csúcspontja volt. Csaknem háromezer ember énekelte együtt a slágereket a zenekarral. A Csónakázó-tóra helyezett világító gömbök, a közösségi médiasztárrá avanzsált vízen álló szarvas, az erdőben lampionokkal dekorált chill zóna, a nyugágyakkal körbevett bor- és ételud-var, az éjszakai fények csodálatos hely-színné varázsolták a tavat és az erdőt. A Murafölde Gourmet Gardenben elhelyezett Staropramen Decken a budapesti éjszaka ikonikus alakjai zenéltek: Selekta, Wave Twins, Nora Matisse, Fossiles de l’Atlas és DJ Sobek. A Dunántúl legnagyobb kilátója alatt az erdőben felépített Forest Stage igazi zenei különlegességként debütált a Délnyugat-Dunátúlon, olyan érdekes-ségekkel, mint a Run Over Dogs, The Keeymen, a Fran Palermo, a Middlemist Red vagy Galactic Jackson. Az est fő fel-lépője az erdei helyszínen a hol-land Weval volt. A kilátónál a Woodroom csapa-ta egy titkos helyszínnel lepte meg az arra téve-dő fesztiválozókat. Szombaton pedig, egy igazi fesztiválhoz mél-tóan a beavatás is megtörtént – az eső által. De a Hősök, Szabó Balázs Bandája és a közönség ezzel mit sem törődve dacolt az elemekkel. Az ifjú kanizsai trombitás tehetség, Vanyó Karsa és néhány felhők között kibúvó napsugár konferál-ta fel a Morcheeba éjszakába nyúló koncertjét, amelyet szívébe zárt a közönség, és úgy tűnik, ők is szívükbe zárták az Ohmydeer fesztivált. Szinte minden előadó és művész rendkívül lel-kesen beszélt arról, milyen csodálatos ékszerdo-bozt sikerült összehozni a Kanizsa melletti tó partján és az erdőben, a kilátó alatt. Egy igazán családias, de mégis egyedi, csodálatos dizájnnal felépített, professzionális fesztivált. A nagyszínpad másik csúcspontja a Wellhello koncertje volt: Diaz fiatalkora színhelyén léphe-tett fel, de Tomit is magával ragadta az erdei kör-nyezet, a koncert végén agancsban énekelt. Az eső közben újra benézett a fesztiválra, de ez csak még lelkesebbé tette a közönséget. A Staropramen Deck ezen a napon is izgalmas bulik színhelye volt: Yoless & Neon Delorean, Christopher Waver, Sazabio, a Decentralizált Pál-mafák, Vedat Akdag zenéltek. Sőt Raasa-ék a Chefs on Deck projekt keretében a zené-lés mellett főztek is a színpadon. A vadre-gényes erdei színpadon Somló Dávid, The Nobody Elses, a Mayberian Sanskü-lotts, a Panel Surfers, a fesztivál dalát adó Dope Calypso és Zagar hozott minőségi kínálatot az erdei éjszakába. Éjfélkor érkeztek a színpad fő headline-rei: a Hot Chip és az Apparat DJ-set-jeivel folytatódott a buli, majd a Soundbank, a Route8 és Ákos V zárta azt hajnalban. A Forest Stage és az erdei chill zone a feszti-vál egyik legszebb helyszíne volt: pszi-chedelikus vetítések, lampionok, csupa boldog ember...Felejthetetlen hétvége volt! Hatalma-sak voltatok! Oh, my deer!SZÜLETETT! Fotó: Gergely Szilárd
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPin terjúAmikor Mérksz Andorral először egyeztettük találkozónk részleteit, azt mondta: némileg nehézkessé teheti az időpontkeresést, hogy sokat utazik munkaügyben. Az interjút végül tető alá hoztuk, ám a beszélgetés közben is szinte folyamatosan csörgött a telefonja. Úgy tűnik, a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata díjjal kitüntetett szakember a nyugdíjas éveiben is éppen olyan fáradhatatlanul dolgozik a szakképzésért, mint 35 éves pályafutása alatt. Hogy honnan merít ehhez erőt? Többek között a förhénci birtok gondozásából, a hitéből, valamint a családjából, amely mintha mindennek a mozgatórugója lenne – legalábbis az ő életében egészen biztosan. – Két éve nyugdíjas, de úgy látom, meglehetősen mozgalmasan telnek a mindennapjai.– Valóban nem unatkozom. A nyugdíjazásom után visszatértem a legelső munkahelyemre, ahol az elmúlt évtizedekben megszerzett tapasztalataimat kamatoztathatom. Ennek részeként sokat járok iskolák-ba, hogy felmérjem a szakmunkás utánpótlást a vállalat számára.– Munkássága, amelyért az államalapítás ünnepén a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagoza-ta díjjal tüntették ki, harmincöt évet ölel fel. Ezalatt testközelből látta a szakképzési rendszer átalakulását, azt, hogy miként válik mostanra égető problémává a szakemberhi-ány, amely egyre több szektort érint a vendéglátástól kezdve az építő-iparig. Mi állhat ennek a jelenség-nek a hátterében?– A 7-8. osztályosok többségé-nek még nincs határozott elképze-lése a jövőjéről. Kérdés, hogy a környezetükben élő felnőttek milyen irányba terelgetik ezeket a gyerekeket. Apaként és tanárként is látom, hogy minket, szülőket az az általános elv vezérel, hogy töb-bet szeretnénk nekik adni, mint amennyi nekünk jutott. A szándék szép, de attól még reálisan kell lát-ni, melyek a gyerekeink erős és gyenge pontjai. Felesleges eről-tetni olyasmit, amihez nincs affini-tásuk, nem érdekli őket. Ma az a trend, hogy mindenkinek legyen legalább egy érettségije, aztán majd csak lesz valami. De miért ne lehetne ezt megfordítani? Miért ne szerezhetne valaki előbb egy szakmát? Utána még ugyanúgy leérettségizhet, sőt, a felsőokta-tásba is bekerülhet.– Miért éri meg időt, energiát fek-tetni egy szakma kitanulásába? Milyen pluszt adhat ma ez egy fia-talnak?– A szaktudás presztízst jelent, a munkaerőhiány miatt pedig biz-tos megélhetésre számíthatnak, akik beleássák magukat egy mes-terségbe. Azt szokták mondani, egy jó szakma felér egy diplomá-val. Noha ezzel magam is egyetér-tek, mégis inkább úgy fogalmaz-nék: az önálló élet elkezdéséhez a legbiztosabb hátteret jelenleg az jelenti, ha van egy szakma a zse-bemben.– Pályafutásának egy meghatá-rozó részét, mintegy tíz évet aktívan a tanításnak szentelt. Az új tanév kezdetén milyen tanáccsal szolgál-na a diákoknak és pályaválasztók-nak?– Mindenképpen szánjanak időt az önismeretre: aki tisztában van a készségeivel, testhez álló hivatást talál, és képes lesz a folyamatos fejlődésre. Akik már döntöttek, azoknak azt kívánom, tartsanak ki az elhatározásuk mellett. Sokszor láttam, hogyan tántorítja el egy egészen aprócska kudarc a tanu-lókat a céljaik megvalósításától, pedig valójában ezekből lehet erőt meríteni a következő akadá-lyok leküzdéséhez.– Amikor legutóbb hosszabban beszélgettünk, a Sugár úti kápolna felújításra szoruló, nyolcvanéves orgonájáról volt szó. Akkor a Szent Imre Egyházközség világi elnöke-ként nyilatkozott. Hogyan találta meg ez a tisztség?– Ez egy teljesen váratlan fordu-latnak volt köszönhető. A vallásos-ság mindig is jelen volt az életem-ben: a szüleim hívő emberek vol-tak, rendszeresen jártak temp-lomba, én pedig tisztelettudóan követtem a példájukat. A ’80-as évek végén történt, hogy egy ismerősömmel, aki anno lelkes cserkész volt, nosztalgiáztunk, s egyszer csak nekem szegezte a kérdést: mi lenne, ha újra feltá-masztanánk a cserkészmozgal-mat? Megtetszett az ötlet – akko-riban már tanítottam, és arra gon-doltam, milyen nagyszerű lehető-ség lesz ez arra, hogy a gyerekek-nek a kötelező tananyag mellett lelki és erkölcsi tartalmat is átad-jak. Szerencsére mások is az ügy mellé álltak, többek között a Sugár úti kápolna plébánosa, Szabó Ádám atya. Rajta keresztül az egyházközséget is jobban megis-mertem, s rájöttem, jó érzés olya-Magyar. Arany. Érdemkereszt.
2018. 09. 07. | 15interjúnokkal közösségben lenni, akik hasonló értékrendet képviselnek. Ez aztán a hitemben is megerősí-tett.– Mi lett a cserkészcsapattal?– Megcsináltuk. Igaz, csak egy törzsgárdát tudtunk kinevelni. Bár azt mondtam, sokan támogattak minket, mégis az iskolák, amelyek-re a leginkább számítottunk volna a cserkészutánpótlás biztosításá-ban, nem voltak nyitottak erre a dologra. Mindenesetre a hajdani 74. számú Törekvés cserkészcsa-pat 8-10 gyerekkel, köztük a fiam-mal, újjáalakult. Rengeteget kirán-dultunk, táboroztunk, amíg fel nem cseperedtek a tagok. A fiam egyenruhája és igazolványa még ma is megvan.– A cserkészekről köztudott, hogy szívükön viselik a természet és az állatok védelmét. Úgy tudom, Ön is nagy kutyabarát – néha találko-zunk reggelente sétáltatás közben.– Számomra ma már az jelenti a feltöltődést, ha a természetben lehetek, de ez is az évek során for-málódott bennem – pont ahogy a hitem. A nagyszüleimnek volt egy birtoka Förhéncen, ahová kisko-romban mindig elkísértem őket. Fiatal felnőttként ez már kevésbé izgatott, ám amikor családot alapí-tottam, újra fontossá vált, hogy legyen egy kis kert, amit gondoz-hatunk, ahová elvonulhatunk. Kutyánk, Dorka öt éve van velünk. Az elődjével ellentétben, aki maga volt a megtestesült engedelmes-ség, sokkal akaratosabb. Öntörvé-nyű, de ez a Jack Russel-terrierek sajátossága. Szeret velünk kirán-dulni, csak az a baj, hogy általában a saját feje után megy, és nem arra, amerre mi szeretnénk. Nagyon játékos, barátságos kisku-tya, bár sokszor egészen úgy visel-kedik, mint egy gyerek: ha nem tetszik neki valami, duzzog, mi pedig nem győzzük kiengesztelni.– Amikor megérkeztem Önökhöz, a felesége elárulta, hogy Dorka kan kutya…– Igen, ez így van. Sétáltatás közben, amikor megdicsérik, milyen szép kislány, megérek magyarázkodni emiatt… Andor fiam Angliában él, az ő ötlete volt, hogy ha már ilyen távol lakik tőlünk, akkor legyen valaki, aki rá emlékeztet bennünket. Így lett a kutya „hivatalos” neve Andorka, amiből önállósult a Dorka. – Mindig is kutyapárti volt?– Sokáig azt hittem, igen, hiszen gyerekkorom óta volt kutyám. Kiderült, hogy a sors még ezen a téren is tartogat meglepetéseket. Förhéncen eredetileg Dorkának is szántunk egy saját kis birodalmat, de az utóbbi években úgy alakult, hogy kiszorították a hegyen élő cicák. A munkám mellett ők sem hagynak unat-kozni: a délután-jaim rendszere-sen azzal tel-nek, hogy ebéd után kimegyek För-héncre, ahol a macskák már csak rám várnak – persze, Dorka nélkül. NEMES Dóra„Az önálló életelkezdéséheza legbiztosabb hátteretjelenleg az jelenti,ha van egy szakmaa zsebemben…”Mérksz Andor 1977-től az Egyesült Izzó Nagykanizsai Gyáregységének művezetőjeként dolgozott. 1980-tól oktatója, tanára, 1990-től műszaki igazgatóhelyettese volt a Széchenyi István Ipari Szakmunkásképző és Szakközépis-kolának. 2000-ben a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója lett. 2008-ban az újonnan megalakult KanizsaTISZK vezetésével bíz-ták meg a TISZK-rendszer megszűnéséig. A szakember 1994-től 1998-ig a nagykani-zsai Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, 1998 és 2002 között a Zala Megyei Közgyűlés Ifjú-sági és Sportbizottság, 1999-től 2001-ig pedig a Zala Megyei Szakképzési Bizottság tagja volt.
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSZOLGÁLTATÁSFolyt a vér Kiskanizsán!A településrész a véradók egyik legjelentősebb bázisa, a múlt hét-végén is folyamatosan érkeztek a segíteni szándékozó kiskanizsaiak: összesen 49-en adtak vért. A templom melletti közösségi házban már hagyománya van a véradásnak, a plébánián pedig támogatják a szer-vezést, továbbá hirdetik az időpontot.– Ez is elég nagy megmozdulás. Mi folyamatosan azon vagyunk, hogy próbáljuk az emberek figyelmét felhívni a véradás fontosságá-ra. Annyi a szerencsénk, hogy ez már tényleg megszokott itt az embe-rek körében, készülnek is rá, mivel elég ritkán jövünk ide. Tehát tuda-tosan jönnek ezeken az alkalmakon a véradók – mondta Goór Vio-letta, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezetének véradásszervezője.Gyógysz ertá ri ügyeletSzolgáltatásZOLGÁLTATÁSHolland faragott ülőgarnitúra (3-as kanapé, 2 fotel) eladó. Irányár: 40 000 Ft. Érd.: 20/91-72-212.Újabb és régebbi festményeket, régi fotókat, képeslapokat, újságokat, műszereket, köny-veket készpénzért vásárolok. Tel.: 30/332-8422.Dupla kétszárnyú tölgyfa kültéri bejárati ajtó 2,46 m magas, 1,48 m széles és ablak 2,20 m magas és 1,15 m széles tokkal együtt, újszerű állapotban, reális áron eladó. Érd.: 30/267-1800.30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Piaci árak Kanizsán csont nélküli sertéskaraj 1300-1450 Ft/kgsavanyú káposzta 480 Ft/kgkígyóuborka 450-490 Ft/kgszilva 250-350 Ft/kgparadicsom 350-390 Ft/kgheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Ha nem tud mit kezdeni a szabad-idejével, koncentráljon erősen, és használja a tudatalattiját. Előbb-utóbb beugrik majd egy jó ötlet. Bika: 04.21-05.21. Ha úgy érzi, új élményre lenne szüksé-ge, akkor ne külföldi utazásra gondol-jon. Lottózzon például. Ha nem nyer, a játék élménye még megmarad. iKrek: 05.22-06.21.A kapcsolatai ápolására mindig is nagy hangsúlyt fektetett, nem lesz ez másképp ezután sem. A csillagok sze-rint most beérik ennek a gyümölcse is. Rák: 06.22-07.22. Már többször is bebizonyosodott, hogy a remeteélet egyáltalán nem való önnek. Ha az érzelmeit kissé megzabo-lázza, mindig lesz nyüzsgés ön körül.Oroszlán: 07.23-08.23. Az esős időt használja ki búvárko-dásra. Merüljön el a lelke mélyén húzódó ismerethalmazban, s köz-ben szőjön új, megvalósítható ter-veket magának.Szűz: 08.24-09.23. Bár ön sosem ismert lehetetlent, most úgy tűnik, könnyedén lemondana a régi vágyairól. Ne tegye, hiszen hitel-lel is élhet időnként az ember. Mérleg: 09.24-10.23.Időnként saját magát is próbára te-hetné. Lessen el főzési trükköket a hétvégi dödöllefesztiválon, és lepje meg a párját az új tudományával.sKorpió: 10.24-11.22. Nem érdemes töprengenie azon, amit elszalasztott az életében. Legyen őszinte, és folytassa új lapokkal az éle-tét. Ha akarja, akkor sikerülni fog. Nyilas: 11.23-12.21. A hétvégén figyeljen a belső hangjá-ra is. Ha netán felidegesíti valaki, ne cukorkát ropogtasson, hanem friss zöldséget, vagy gyümölcsöt.Bak: 12.22-01.20. Hiába borús az ég és esik az eső, ön mégis szépnek látja a világot. Mindezt a magánéletében történt változásnak köszönheti. Lubickoljon benne sokáig.Vízöntő: 01.21-02.19. Ha nem akar állandóan egy helyben toporogni, akkor kezelje rugalma-sabban a helyzetét. Sajnos, a sült galambra is sokáig kell várni. Halak: 02.20-03.20. Hiába próbál elbújni a mindennapos problémák elől, akkor is megvárják önt. Elmélkedjen inkább a vágyairól, és akkor hamarabb megvalósulnak.2018. szeptember 8.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40320:00-08:002018. szeptember 9.BENU Gyógyszer-tár Nagyka-nizsa Arany-szarvasROZGONYI U. 1.93/311-53119:00-06:002018. szeptember 10.BENU Gyógy-szertár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002018. szeptember 11.BENU gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002018. szeptember 12.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002018. szeptember 13.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002018. szeptember 14.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-07:00 Negyvenkilencen nyújtották a karjukat (Fotó: Kanizsa TV)
2018. 09. 07. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Szeptember 8., szombatMária, Adrienn A Mária héber-görög-latin eredetű, jelentése: csepp a tengerben, vagy keserűség, vagy úrnő. Az Adrienn latin-francia eredetű, jelentése: hadriai.Szeptember 9., vasárnapÁdámSumér-héber eredetű, jelentése: atyám.Szeptember 10., hétfőNikolett, HunorA Nikolett a Nikola olasz kicsinyítő továbbképzése, jelentése: győzelem + nép. A Hunor török-magyar eredetű, jelentése: onogur (népnév).Szeptember 11., keddTeodóra, IgorA Teodóra görög-német eredetű, jelentése: Isten ajándéka. Az Igor német-orosz eredetű, jelentése: Yngvi isten segítségével oltalmazó.Szeptember 12., szerdaMáriaHéber-görög-latin eredetű, jelentése: csepp a tengerben, vagy keserűség, vagy úrnő.Szeptember 13., csütörtökKornélLatin eredetű, jelentése: somfa, szarv.Szeptember 14., péntekSzeréna, RoxánaA Szeréna latin eredetű, jelentése: derűs, vidám. A Roxána perzsa-görög, jelentése: világos, ragyogó. Az előző heti rejtvény megfejtése:Csakis azt az utat helyeselhetjük, amelyet magunk is követünk.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHirdetésÖnkormányzati tulajdonú részvénytársaság nagykanizsai irodájába keresünk új munkatársat az alábbi pozícióba:Épületgépész ügyintéző és műszaki ellenőrFeladatok: Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetését biztosító épület-gépészeti feladatok megszervezése, ellenőrzése, elszámolása.Ingatlanok időszakos állag-felülvizsgálatával összefüggő ügyintézés.Közérdekű- és panaszbejelentések nyilvántartása, kivizsgálása, intézke-dések megtétele.Bérbeadót terhelő gépészeti munkák ellenőrzése. Kezelt épületállománynál értéknövekmények, beruházás jellegű mun-kák elszámolása.Bérlemények leadásakor bérlői kötelezettségek rendezése.A cég által kezelt társasházak épületgépészeti feladatainak ellenőrzése.Gépészeti beruházások előkészítése kivitelezők, vállalkozók bevonásával.Műszaki átvétel lefolytatása, elszámolások készítése.Műszaki munkához szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése, azok végrehajtatása.Elvárások: Középfokú, szakirányú végzettség, B-kategóriás vezetői engedély, WINDOWS és MS Office teljes körű használata, elektronikus levelezés és szakmaspecifikus szoftverek ismereteElőnyt jelent: Felsőfokú végzettség, Műszaki ellenőri végzettség Juttatások: Megegyezés szerintSzükséges tapasztalat: 2 év műszaki területen szerzett tapasztalatMunkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.Jelentkezés: Az önéletrajzot kérjük 2018. szeptember 15-ig, az nkvg@nagykanizsa.hu központi e-mail címünkre vagy az alábbi posta címre szíveskedjenek megküldeni!Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.Atlas ProfilaxTudta Ön, hogy a koponya alatt lévő első nyaki csigo-lya, az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel meg lehet állapítani az elmozdulást és korri-gálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az ő egyik tanít-ványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévő panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülő nyak, derékfájás.Elérhetőség: 8800 Nagykanizsa, Király u. 29.Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080Önkormányzati tulajdonú részvénytársaság nagykanizsai irodájába keresünk új munkatársat az alábbi pozícióba:TársasházkezelőFeladatok: A cég kezelésében lévő társasházak üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatos adminisztrációs, szervezési és ellenőrzési feladatok ellátásaTársasházi közgyűlések megszervezése, levezetése, jegyzőkönyvek elkészítéseKapcsolattartás a társasházak lakóival, panaszok kezeléseKapcsolattartás kivitelezőkkel, közműszolgáltatókkalElvárások: ÉrettségiWINDOWS és MS Office teljes körű használata, elektronikus levelezés ismereteB-kategóriás jogosítványElőnyt jelent: Egyéb műszaki végzettségHasonló munkaterületen szerzett tapasztalatTársasházkezelői képesítésJuttatások: Megegyezés szerintMunkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.Jelentkezés:Az önéletrajzot kérjük 2018. szeptember 15-ig, az nkvg@nagykanizsa.hu központi e-mail címünkre vagy az alábbi postacímre szíveskedje-nek megküldeni!Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.FELHÍVÁSA Kormány a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) határozatával döntött arról, hogy a fűtési költségek viselésével összefüggésben a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy táv-fűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is részesülhetnek egy-szeri természetbeni támogatásban. Az igények felmérését az érintett helyi önkormányzatok végzik. A támogatást a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesü-lő, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartá-sok kérhetik.Az igénybejelentéshez szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán kérhető, vagy a város honlapjáról (www.nagy-kanizsa.hu/polgármesteri hivatal/e-ügyintézés, kitölthető nyomtatvá-nyok/humánigazgatási csoport/igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentéshez) letölthető.Az igénybejelentés 2018. augusztus 22. napjától a Polgármesteri Hiva-tal Humánigazgatási csoport ügyfélszolgálatán (8800, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) nyújtható be.Ügyfélfogadási idő: hétfő 08.00-16.00 szerda 08.00-16.30 péntek 08.00-12.00Az igénybejelentés benyújtásának határideje: 2018. október 15.A fentieken túl tájékoztatom Önöket arról, hogy az Országos Kataszt-rófavédelmi Főigazgatóság az igénybejelentés tartalmát jogosult ellen-őrizni, az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszű-nik. A 12.000,- Ft értékben nyújtott természetbeni támogatás a fűtő-anyagra vonatkozik (tüzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellett/brikett) és nem fedezi az egyéb, pél-dául a szállítási, darabolási költséget.Dénes Sándor polgármester
2018. 09. 07. | 19TURIZMUSSZIGLIGET750 éves múltra tekint vissza Magyarország egyik leglátogatottabb és méltán népszerű vára, a szigligeti vár, amely a Balaton északi partján, a vulkanikus hegy kúpján emelkedik, 230 méteres magasságban. Legkorábbi részei a kettős torony között építtetett palotaszárny és az azt öve-ző kőfalak voltak; ezeket a pannonhalmi bencések építették 1260-1262 között. A török hódoltság után a vár elvesztette harcászati jelentőségét. A Habsbur-gok pusztították el, felrob-bantván falait, a Rákóczi-szabadságharc idején már használhatatlan volt. Köveit elhordták az újraépülő falu házainak építéséhez. A vár-tól 5 kilométerre a bada-csonytördemici Herczeg Ferenc Strandon lehet csobbanni a nagy kirándu-lás után, ami a gyerekek kedvence lesz.SÜMEGA sümegi vár az ország egyik legszebb, viszonylag épen megmaradt közép-kori erődje, amely a kör-nyezetéből magasan kiemelkedő kopár hegyte-tőre épült. IV. Béla király parancsára a veszprémi püspök emeltette a süme-gi hegyen. A II. Rákóczi Ferenc irányította kuruc szabadságharcban, és 1705-től a felkelők fontos bázisának számított, majd elhanyagolták. A Balaton-felvidék legjobban helyre-állított középkori kővárá-ban minden nyáron szín-pompás várjátékokkal idé-zik fel az egykori vitézek életét. Autóval 20 percnyi távolságra a balatonederi-csi Községi Strandfürdő családbarát szolgáltatá-sokkal, fövenyes partsza-kasszal és szolid árakkal várja a strandolókat, akik pihenésre vágynak a várlá-togatás után.CSOBÁNC Csobánc vára a 13. szá-zadban épült a 376 méter magas hegyen, de ma már csak várromként funkcio-nál. A Gyulaffy család épít-tette saját birtokainak védelmére a tatárjárás után, 1491-ben. Mátyás halála után az osztrákok megtámadták a dunántúli várakat, ezért Csobáncot megerősítették. 1709-ben került császári kézbe a vár, ekkor kezdődött meg rob-bantásos rombolása. 1722-ben már mint romot említik csak. Többek között Kisfa-ludy Sándor és Vachott Sándor is elragadtatással írt a vár látványáról. Tíz kilo-méterre a vártól, 3 hektáros természetvédelmi terüle-ten fürdőzhetünk a bada-csonytomaji strandon, ahol röplabdázni, kosárlabdáz-ni, focizni is lehet, de kipró-bálhatjuk a kajakozást és a vízibiciklit is.CSESZNEK A bakonyi várak közül az egyik legimpozánsabb a tatárjárás utáni évtizedek-ben épült cseszneki vár. A Rákóczi-szabadságharc idején a várban lőszer- és élelmiszerraktár műkö-dött, de hadifoglyok gyűj-tőhelye is volt. 1708-ban a császári hadak még hiába ostromolták, de 1709-ben aztán sikerült bevenniük. A várban 1820-ban egy vil-lámcsapás okozta tűzvész pusztított, majd fokozato-san romlott az állapota, ám a régészeknek azért elég összefüggő részt sikerült megőrizniük. 1947-ben itt forgatták a Valahol Európában című filmben látható vár külső felvételeit. Egyórányi autóútra a legközelebbi strand a balatonfűzfői Tobruki strand, ahol a fokozatosan mélyülő part miatt a gyerekek is bizton-ságosan fürdőzhetnek, vagy a játszótéren tölthe-tik idejüket.NAGYVÁZSONYA magyar középkor egyik nevezetes erődítmé-nye a nagyvázsonyi Kini-zsi-vár. A Vezsenyi család építette a XV. század ele-jén, hogy innen tudják ellenőrizni a Budáról Itália felé vezető főutat. 1472-ben a várat Kinizsi Pál kap-ta meg, aki átépíttette és korszerűsítette. 1709-ben a labancok birtokába került, katonai jelentősége ezután már fokozatosan csökkent; az uradalom börtönéül használták las-san pusztuló épületeit. Lakótornya ma múzeum-ként működik. Negyedórá-nyi autóútra Balatonakali strandján pihenhetünk a vár megmászása után, ami fürdőzőknek és horgá-szoknak egyaránt kellemes kikapcsolódást nyújt.(Forrás: termalfurdo.hu)Várak,legendák, strandok…A legszebb Balaton-környéki várakat az északi parton találjuk, s e népszerű kirándulóhelyekben az is jó, hogy a közelükben csobbanni lehet. Szeptember még nem a bezárkózás ideje, tessék: lehet választani programot és helyszínt a szépasszonyok nyarában! Már ha lesz ilyen…Nagyvázsonyban Kinizsi Pál volt az úrCsobánc várát az osztrákok robbantással romboltákA szigligeti vár köveiből épült újjá a falu
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2018. szeptember 8-14.Szeptember 8., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:25 Híradó, 01:40 Látogató, 02:10 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:40 Domb-vidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Szertár (a Kani-zsa TV sportmagazinja), 07:55 Híradó, 08:10 Látogató, 08:40 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth Lász-ló műsora), 09:10 Dombvidék (agrár- és környezetvédel-mi magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Kanizsa TV Filmklub: A bíró (amerikai filmdráma), 20:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:20 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:10 Info blokk, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó.Szeptember 9., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 00:40 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlé-se), 01:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 08:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:10 Lapozó, 12:00 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:15 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Istentisztelet a református templomban, 19:10 Sztárportré – Koós János, 19:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:45 Hargita, 20:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 21:15 Lapozó. Szeptember 10., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Istentisztelet a református templomban, 01:10 Sztárportré – Koós János, 01:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:45 Hargita, 02:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Istentisztelet a református templomban, 07:40 Sztárportré – Koós János, 08:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:15 Hargita, 08:45 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:45 Lapozó, 12:00 Sztárportré – Koós János, 12:25 Hargita, 12:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmaga-zinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 FC Nagykani-zsa – Pénzügyőr SE NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 21:00 Székely konyha, 21:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:30 Lapozó.Szeptember 11., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:00 FC Nagykanizsa – Pénzügyőr SE NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 02:30 Híradó, 02:45 Székely konyha, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:30 FC Nagykanizsa – Pénzügyőr SE NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 09:00 Híradó, 09:15 Szé-kely konyha, 09:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:45 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 FC Nagykanizsa – Pénzügyőr SE NB III-as labdarúgó-mérkő-zés, 14:00 Székely konyha, 14:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Horváth-Méh Kis-kanizsa – Hévíz SK megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 21:35 Sztárportré – Benkóczy Zoltán, 22:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:40 Lapozó.Szeptember 12., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Horváth-Méh Kiskanizsa – Hévíz SK megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 03:15 Sztárportré – Benkóczy Zoltán, 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Horváth-Méh Kiskanizsa – Hévíz SK megyei I. osz-tályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 09:45 Sztárportré – Benkóczy Zoltán, 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:50 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Horváth-Méh Kis-kanizsa – Hévíz SK megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 14:25 Sztárportré – Benkóczy Zoltán, 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Majdnem eltoltam (kisjátékfilm), 20:30 Hír-adó, 20:45 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Szeptember 13., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Majdnem eltoltam (kisjátékfilm), 02:10 Gázfröccs (a lóerők maga-zinja), 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Majdnem eltoltam (kisjátékfilm), 08:40 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Majdnem eltoltam (kisjátékfilm), 13:25 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Kalando-zoo (ismeret-terjesztő sorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Majdnem eltol-tam (kisjátékfilm), 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Szeptember 14., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Majdnem eltoltam (kis-játékfilm), 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo (ismertterjesztő sorozat), 08:45 Majdnem eltoltam (kisjátékfilm), 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Kalando-zoo (ismertterjesztő sorozat), 13:25 Majdnem eltoltam (kis-játékfilm), 13:55 Élet-módi, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sport-magazinja), 20:00 Látogató, 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
Nagykanizsai Futsal Club–REAC-SISE 10-6 (3-3)NB II Nyugati csoport futsal-mérkőzés, 1. forduló. Nagykanizsa, 300 néző. Vezette: Vass I. (Tolnay A., Bíró O.). G.: Horváth E. (5., 21.), Koronczai (6.), Szakmeiszter J. (17., 31.), Novák L. (33.), László D. (34., 40.), Schuller (36.), Kollár P. (39.), illetve Horváth K. (13.), Kol-lár Zs. (16., 38.), Illés (17., 37.), Kaszala (28.).Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. - László D., Szakmeiszter J., Novák, Schuller. Csere: Szőke R. (kapus), Kollár P., Horváth E., Budai L., Koronczai, Pergel D., Pesti A. Vezetőedző: Bagó Gábor.A Kanizsán már megszokott hangulatban, mégis kicsit nagyobb várakozással tekinthe-tett mindenki a mérkőzés elé, hiszen mégiscsak az NFC első második vonalbeli csatáját vívhat-ta. Egyelőre a mérkőzések helyszí-ne a Zsigmondy-csarnok maradt, ez azonban, mint később kiderült, egyáltalán nem zavarta a nagyka-nizsai legénységet. Az első félidő első felében jól jött a kétgólos vezetés, hiszen a vendégek szívós játékukkal a házi-gazdák nyomában maradtak. A második játékrészben sem csú-szott ki az irányítás a vendéglátók kezéből, ugyanakkor 4-4 után a fővárosiak mintha megpróbálták volna döntésre vinni a dolgot, azonban fizikálisan és mentálisan is ez sokat kivett belőlük. Az NFC az ellencsapásaival nem csupán veszélyeztetett, hanem gólokat is szerzett, mely nyomán a végén bebiztosította sikerét. Ne feledjük, tavaly a harmadik vonalban háromgólos sikerrel nyi-tottak, ezúttal pedig néggyel, bele sem gondolunk, hogy még feljebb milyen különbségű győze-lem is következhetne nyitány-ként... Maradjunk azonban a jelen helyzetnél, hiszen a legfontosabb, hogy sikerrel kezdtek a kanizsaiak, akiknek játékához sokat tett az újonnan igazoltak kontingense is – Koronczai Patriktól Novák Lász-lóig bezárólag. Pénteken 20 órától az NFC a Tihanyi FC vendége lesz.POLGÁR LászlóAz időjárás ugyan ezúttal nem a legszebb arcát mutatta az úgynevezett olimpiai krosszos mezőny-nek, amely több kategóriá-ban is kissé foghíjas volt, akik azonban ott voltak a nagykanizsai helyszínen, köztük a Zalaegerszegi KSE kerekesei, ők jó futamokon csatároztak egymással.Elimina Tour Kanizsa Nagydíj, eredmények. U9, fiúk: 1. Lovász Máté (Focus Team Hungary), 2. Csente-ricz Levente, 3. Bruchner Máté (mindketten Femat-ZKSE). U11, fiúk: 1. Tóth Márk Martin, 2. Berencsik Benedek (mindketten Crosskovácsi Bikeschool), 3. Olcsvári Botond (ROAD KSE). Lányok: 1. Kiss Niko-letta Bettina (Bike Zone Gödöllő), 2. Szücs Borbála, 3. Kálmán Luca (mindket-ten ZKSE). U13, fiúk: 1. Pakot András Gusztáv (Kőbányai TC), 2. Kálmán Dániel Ákos (ZKSE), 3. Kovács Áron (Focus). Lányok: 1. Bruch-ner Regina, 2. Szabó Léna (mindketten ZKSE). U15, fiúk: 1. Kiss Ádám György (VKE-Nelson Pepperl + Fuchs Team), 2. Mórocz Barnabás (Focus), 3. Monostori Noel (Bringa Ajka KSE). Lányok: 1. Buko-vácz Anna (PCCC), 2. Orosz Lili (VKE-Nelson), 3. Sika Lili Alexandra (Superior MTB Team). U17, férfiak: 1. Minárovics Krisztián (Waberer’s Trek Team), 2. Pataki Barnabás (PCCC), 3. Horváth Áron Mihály (Superior MTB). Nők: 1. Kiss Kata Emma, 2. Trócsányi Laura (mindketten VKE-Nelson). U19, férfiak: 1. Syl-vester Balázs (ZKSE), 2. Takács Máté (Cube-Csö-mör), 3. Matteo Chenu (francia, Team NCA Berga-mont). U23, férfiak: 1. Val-ter Attila (Cube), 2. Palum-by Zsombor, 3. Borsos Benedek (mindketten SVS Pro Team). Nők: 1. Bukovácz Kata (PCCC). Elit, fériak: 1. Tomás Paprstka (cseh, Expres CZ Scott Team Kolín), 2. Valter Attila, 3. Palumby Zsombor. Nők: 1. Cseh Veronika (Alpinbike Team Endura Giant High5), 2. Bukovácz Kata. Master 1, férfiak: 1. Gubancsik Péter (ZKSE). Master 2, férfiak: 1. Minárovics Krisztián, 2. Der-valics Gábor (ZKSE), 3. Specziár Viktor (Kőbánya). Master 3, férfiak: 1. Gortva László (Vialand Racing Team), 2. Lőrinz János (Bike Zone), 3. Kardos Tibor (480-Fit Boys Cycling). P. L. 2018. 09. 07. | 21SportEgy tízessel kezdtekSzakmeiszter János (labdával) az állandó-ságot képviseli a kanizsai futsalosok-nál, nélkülözhetet-lenségét a REAC ellen két góllal bizonyította (Fotó: Gergely Szilárd)Eredményesen tekertek A látványos elemek sem hiányoztak az olimpiai krosszos tekerők repertoárjából (Fotó: Gergely Szilárd)Negyedik alkalom-mal rendezték meg a kanizsai Csónakázó-tónál az Elimina Tour Kanizsa Nagydíjat, amelyre az ország számos egyesüle-tétől érkeztek kerékpársportban jeleskedő indulók.
A Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub versenyzői igencsak nehéz, de annál eredményesebb két bajnokságon jutottak túl az elmúlt hetekben. Az elsőt a gyermek- és kölyökko-rú versenyzők számára rendezték Fadd-Domboriban, s ugyan megbetegedés hátráltatta a kanizsaiakat, de így is értek el figyelemreméltó eredményeket.– Kiemelném a kölyök korosztályban szereplő Vető Balázst az elért eredményeivel, aki a korcsoportjában amúgy is egész évben a legjobb volt –mondta el a kanizsai egyesület elnöke, Sári Nándor.A gyermek és kölyök mezőny versengése után egy hét-tel került sor a serdülő, ifjúsági és junior bajnokságra Szolnokon.– A szolnoki megméretésen is remekeltek tanítvá-nyaink – folytatta az elöljáró. – Külön kitérnék Kálo-vics Adél teljesítményére, aki kijutott a poznani olim-piai reménységek sporteseményére, és ott képvisel-heti a Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klubot, immár mint válogatott versenyző. P. L.22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportKötő Luca neve fiatal kora elle-nére rendszere-sen feltűnik a kosárlabda ber-keiben, hiszen a Kanizsai Vad-macskák sporto-lóját időről időre meghívják az utánpótlás válo-gatottak össze-tartására, illetve keretébe, hogy aztán nemzetkö-zi meccseken is pallérozódhas-son. Legutóbb a 26. Zalakaros Kupa legjobb kadet játékosá-nak választották meg csapatából. – Középiskolás vagyok, a napokban kezdtem a tize-dik osztályt – kezdte Luca bemutatkozásképpen. – A kosárlabdát általános isko-lában, harmadikosként kezdtem, vagyis lassan már nyolc éve a mindennapja-im része. Annak idején a suliban hirdettek edzése-ket, és pár osztálytársam-mal elmentünk, majd meg-tetszett, szerettük csinálni, és ott ragadtunk. Akkor még csak iskolai szinten jártunk, később viszont Hugi néni, Kovács Mag-dolna tartott nekünk edzé-seket. Lett egy csapat, sike-resek is voltunk, mivel több éven keresztül a kenguru és gyerek korosztályban is ott voltunk a legjobb tizen-hat csapat döntőjén. Ami-kor nagyobbak lettünk, Gábor Erzsébethez kerül-tünk, és ő segített nekünk, hogy napról-napra jobbak legyünk. Az elmúlt évek-ben aztán lehetőséget kaptunk arra, hogy saját korosztályunkon kívül az NB I amatőrben is kipróbál-hassuk magunkat, játsz-hassunk nagyobb, felnőtt játékosokkal teli együtte-sekkel. Itt leginkább az szá-mított, hogy olyan tapasz-talatokat szerezzünk, ame-lyeket később fel tudunk használni a saját korosztá-lyunkban, meg persze minél magasabb szinten is.Ahogy már említettük, nem elhanyagolandó tényező, hogy Luca időköz-ben rendszeresen meghí-vókat kap(ott) az utánpót-lás válogatottakba is.– Voltam már utánpótlás válogatott táborokban. 2016 őszén volt az első kiválasztó, ahol négy csa-patot alakítottak, és egy-más ellen játszhattunk, amelyet az edzők figyeltek. Ezek alapján hívtak minket vissza, és a húszfős keret együtt edzett a bajnoki szünetekben. 2017 nyarán volt az első olyan nemzet-közi torna Szlovéniában, amelyen én is szerepet kaptam a tizenkét játékos között. Nagyon örültem, emellett külföldi csapatok-kal is mérkőzhettünk, végül második helyen végeztünk. Tavaly ősszel már egy bukaresti tornára utazhattunk, és egy évvel fiatalabbként érkeztünk, ott is sok tapasztalatot és élményt gyűjtve. Idén is minden szünetben voltak összetartásaink és edzése-ink a válogatottnál.Luca nyomatékosította, hogy a sportági tudását kik is tökéletesítették eddig a kosárlabda kanizsai berkei-ben.– Általános iskolában a kosárlabdát Turbuczné Simon Judit tanárnőnél kezdtem el. Vele nagyon sok iskolai sikert arattunk a diákolimpiákon, majd Hugi néninél folytattam, akitől nagyon jó alapokat kap-tam. Amikor nagyobb let-tem, Erzsi nénihez kerül-tem. Rengeteg dolgot taní-tott meg ő is, és sokat lép-tünk előre csapatként az ő kezei alatt. Jelenleg is ő az egyik edzőm, a Vadmacs-káknál pedig lett egy új tré-nerünk is, Farkas József tanár úr személyében, ő egyben az iskolai csapat edzője, akinek vezetésével számos középiskolás diák-olimpiai sikert értük el.Az utánpótlás válogatott Kötő Luca úgy tervezi, a későbbiekben a tanulás mellett folytatná a kosár-labdát, és példának okáért az egyetemen mindenkép-pen szeretne játszani majd az adott intézmény csapa-tában.POLGÁR LászlóKálovics Adél Lengyelországban is bizonyíthatAz olimpiai reménységek versenyénTehetségM/Kutató (25.)Kíváncsi volt,ma már válogatottKötő Luca bátran tör előre a védők gyűrűjében az ellenfél palánkja felé (Fotó: Gergely Szilárd)
2018. 09. 07. | 23SportÖKÖLVÍVÁSKondákor Emília Cecí-lia, a Kanizsa Box Klub női ökölvívó kiválósága is szerepelt annak a magyar válogatottnak a soraiban, amelynek tagjai a buda-pesti ifjúsági világbaj-nokságon bizonyíthattak az elmúlt napokban. Kon-dákor a női 54 kg-ban lépett kötelek közé a budapesti Duna Aréná-ban, ahol mongol ellen-felet kapott az első fordu-lóban. Nos, a nyolc közé jutásért vívott párharc során a KBK bokszolójá-nak ellenfelét látták jobb-nak – 4:1 arányban. Ezzel a Mongóliából érkezett ellenlábasa mehetett a következő körbe, ahol e párosítás győztesére egy amerikai sportoló várt – immár a legjobb nyolc között.VÍZILABDAFelkészülési tornát szer-vez a Kanizsa VSE OB I B-s együttese, már a másod-osztályú bajnokság rajt-jának jegyében. Az előző idényben története leg-jobb szereplését produ-káló, ezüstérmet szerzett KVSE a szintén a második ligában szereplő BVSC II-t, a Szegedet és az YBL-t látja vendégül szomba-ton és vasárnap a Városi uszodában. Mindét nap a meccsek sora 10 órától kezdődik, a Kanizsa VSE szombaton 10 órától a fővárosi vasutasokkal, 15.30-tól pedig az YBL WPC-vel mérkőzik, vasár-nap 10-től pedig a Sze-ged lesz a nagykanizsaiak ellenfele a körmérkőzé-ses rendszerű tornán.sorokSport-Kondákor Emília Cecília (jobbról)A tabella jelen állása szerint mintha meg sem történt volna a labdarúgó NB III Nyugati csoportjának előző fordulóbeli rangadója, hiszen az FC Ajka továbbra is a listavezető, míg az FC Nagykanizsa maradt a harma-dik, pedig a Veszprém megyeiek 5-2-re győztek a baj-nokság 5. fordulójában az újoncként nem lebecsülen-dő teljesítményt nyújtó kanizsaiak ellen.Az ajkai meccsnek további pikanté-riát adott, hogy a lenti származású Horváth-testvérek közül a 23 eszten-dős Péter a hazai zöld-fehérek sorai-ban, míg a két évvel idősebb Balázs a nagykanizsaiak kezdő tizenegyében futott ki a pályára. Utóbbi ezúttal nem sikernek volt részese, de együt-tese, az FC Nagykanizsa az ajkai vere-ség ellenére sem szerepel rosszul a bajnokságban.– Azt nem állítom, hogy boldog voltam az ajkai meccs után, hiszen kikaptunk, de alapvetően nem men-tünk rosszul az első helyezett ottho-nában, ugyanakkor a végére kijött, hogy erőn-létben még jobb volt az ellenfelünk – vélekedett az idősebbik Horváth-fivér. – A testvéremmel nem találkoztunk sokat a találkozó folyamán, talán egyszer rúgtunk össze, de ennyi belefér, tudja ő az ille-met. Talán az átlagosnál többet beszéltünk előtte a találkozóról, meg személyesen is váltottunk néhány szót, majd utána még kicsit elemez-tük a történéseket. Elkeserednünk, úgy érzem, a vereség ellenére sincs okunk, rendezzünk sorainkat, és a Pénzügyőr ellen már igyekszünk hoz-ni legjobb formánkat.Vittman Ádám, az FC Nagykanizsa támadója az ajkaiak ellen duplázott, hasonló teljesítmény nem jönne ros�-szul a hétvégén sem kanizsai oldalon.– Ugyan kétszer is eredményes vol-tam, de nagyon sajnálom, hogy gól-jaim végül nem jelentettek számunk-ra legalább egy pontot a listavezető Ajkával szemben –mondta el a kék-pirosak csatára. – Túlzottan sokat rágódni a történteken azonban nem volt időnk, hiszen itt az újabb találkozó. Vasár-napi ellenfelünk, a Pénz-ügyőr SE az elmúlt idényben is a Nyugati csoportban szerepelt, akkor a 12. helyen végzett. A zöld-fehérek már tavaly is összeszokott brigád benyomá-sát keltették, vannak jó és tapasztalt játékosaik. Hiába tanyáznak tehát jelenleg a tabella alsó felében, óva-tosnak kell lennünk, ugyanakkor hazai pályán mindenképpen a három pont megszerezése a célunk. Ha pályára léphetek, a sikerért én is min-dent megteszek, bár néhány héttel korábban, a III. Kerület ellen összesze-dett sérülésemből kifolyólag még nem százszázalékos azért a bal lábam.Az FC Nagykanizsa-Pénzügyőr SE bajnoki labdarúgó-mérkőzés vasár-nap 16 órakor kezdődik az Olajbá-nyász-stadionban.POLGÁR LászlóMár a PénzügyőrrekoncentrálnakKedden sorsoltak a labdarúgó Magyar Kupa főtábláján, amelyen már az NB III-as FC Nagykanizsa, mint a főtáblás szakaszban bekap-csolódó együttes is érdekelt volt. Nos, a kanizsaiak a szeptember 22-23-án esedékes fordulóban a szintén harmadik vonalbeli Iváncsa KSE ellen mérkőzhetnek. Barna László legénysége a Fejér megyei gárdát az Olajbányász-stadionban fogadja. Sorsoltak a kupábanVittman Ádám vasárnap sem maradna adós a gólokkal (Fotó: Gergely Szilárd)
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKA bacon szalonnába ágyazott párizsis csirkét mindenki szereti a Bognár családban. A hétvégén a gyerekek kívánságára készítette el az édesanya, Ritecz Rita, a leánya, Bog-nár Bella közreműködésé-vel. Hozzávalók:Só, bors, 3 dl tejszín, barna rizs, 50 dkg csirke-hús, 20 dkg sajt, fokhagy-ma, 30 dkg bacon sza-lonna, liszt és tojás.Elkészítése:A csirkehúst vékony sze-letekre vágjuk, sózzuk, bor-sozzuk, egyenként kiklop-foljuk, majd beleforgatjuk a lisztbe és a tojásba. Bele-rakjuk sütőpapírral kibélelt hőálló tálba, és egy sor bacon szalonnát rakunk rá. Ezután leöntjük fokhagy-mával áttört tejszínnel, és vastagon megszórjuk reszelt sajttal, majd ismét rakunk rá egy sor húst, rá bacont, sajtot és leöntjük tejszín-nel áttört fokhagy-mával. A tetejére ismét sajtot szó-runk. Sütőben pirulá-sig sütjük.Szeletelés után rizzsel, lila hagymával, paprikával és paradicsommal tálalják. A család nagy hangsúlyt fektet az egészséges táplál-kozásra. A rohanó hétköz-napokban is kétnaponta főz Rita. Főleg zöldség és hús kerül az asztalukra, ami gyorsan elkészíthető, és ízlik az öttagú családnak. BAKONYI Erzsébet HIRDETÉSGasztroKanizsaBaconbe ágyazott párizsis csirkeEzt jólkisütötték! BognárBella és Ritecz Rita (Fotó: Bakonyi Erzsébet)
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 31. SZÁm, 2018. szSZeptember 14.Boldog iskola?! Kanizsán van ilyen!5Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTTíz éves a Boldog Donáti Celesztina Óvoda, amit méltó-képp megünnepeltek az intézményben. A programot a nagycsoportosok zenés előadása nyitotta, majd az óvó-nők kórusa következett. Sifter Józsefné, a Piarista-óvo-da vezetője kiemelte: a legfontosabb küldetésük a gye-rekek őszinte hitre való nevelése. Tíz évvel ezelőtt két csoporttal indult a munka, ma már – a pár éve felújított intézményben – négy működik.Egy igazi nagy családot alkotnak azok a Balaton környékén élő művészek, akiknek a munkáiból – festményekből, grafikákból, fotókból, fafaragásokból és szőttes fali képek-ből – kiállítás nyílt a HSMK Ősze András Galériájában. A Balaton Art csoport jövőre ünnepli húszéves fennállását. A Vonyarcvashegyen és annak környékén élő tagok két-hetente találkoznak szeptembertől márciusig a helyi művelődési házban, ahol tanácsa-ikkal, ötleteikkel és mindig építő szándékú kritikájukkal egymás fejlődését segítik. A Börner Csák Ildikó vezette alkotóközösségnek minden évben van egy tavaszi és egy őszi tárlata; a nagykanizsai, amelyen 14 művész legújabb művei láthatók, szeptember 27-ig fogadja az érdeklődőket. N. D.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEGyógyulnak...Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti állam- titkára a zalaszabari Gyógyító Szent Erzsébet-táborban elmondta: mintegy 4,4 milliárd forintot fordít idén a kormányzat gyerekek táboroztatására, aminek köszönhetően eddig is százezrek vehettek részt a nyári vagy évközi programo-kon. A két gyógyító táborban, Tihanyban és Zalaszabarban betegségből felépülő vagy betegséggel élő gyerekek üdülhetnek.Kanizsa10IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTI/Varga György Balaton ArtFotó: Bakonyi ErzsébetFotó: Bakonyi Erzsébet
2018. 09. 14. | 3A HÉT TÉMÁJAAzért ítélik el Magyarországot, mert a magyar emberek úgy döntöttek, „nem leszünk bevándorlóország” - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Parlament (EP) keddi plenáris ülésén, a magyar jogállami-sági helyzetről szóló Sargentini- jelentésről folytatott vitában.Hangsúlyozta: „vissza-utasítom, hogy a beván-dorláspárti erők fenyeges-sék, zsarolják, rágalmazzák Magyarországot és a magyar embereket”. Minden nemzetnek és tagállamnak joga, hogy eldöntse, miképpen rende-zi be saját életét a saját országában. „Mi megvéd-jük a határainkat, és csak mi fogjuk eldönteni, kikkel élünk együtt. Kerítést épí-tettünk és megállítottuk az illegális migránsok százez-reit. Megvédtük Magyaror-szágot, és megvédtük Európát”, jelentette ki, úgy fogalmazva: a mai eset az első az Európai Unió törté-netében, amikor egy közösség elítéli a saját határőreit.A kormányfő leszögezte: „Magyarország nem enged a zsarolásnak. Magyarország védeni fog-ja a határait, megállítja az illegális migrációt és véde-ni fogja a jogait. Ha kell, Önökkel szemben is”. Orbán Viktor úgy vélte, az EP-képviselők már kiala-kították az álláspontjukat, a jelentést a többség valószí-nűleg megszavazza, így a véleményüket az ő hozzá-szólása már nem befolyá-solja. Mégis eljött a vitára, mert, mint mondta, az EP-képviselők nem egy kor-mányt, hanem egy orszá-got, egy népet ítélnek el, azt a Magyarországot, amely ezer éve tagja a keresztény európai népek családjának, és amely munkájával, véré-vel járult hozzá Európa történelméhez. Hoz-zátette: egy olyan országot ítélnek el, amely fellázadt és fegyvert ragadt a hatalmas szovjet hadsereg ellen, súlyos véráldoza-tot hozott a sza-badságért és a demokráciáért, továbbá megnyi-totta határait a keletnémet sorstár-sai előtt.A miniszterelnök kitért arra: Magyarország meg-harcolt a demokráciáért és a szabadságért, míg azok, akik most vádolják Magyarországot, „örökül kapták” a demokráciát, és nem kellett személyes koc-kázatot vállalniuk a sza-badságért. Az antikommu-nista és demokrati-kus ellenállás magyar sza-badságharcosait akarják most elítélni, fogalmazott. „Mi, magyarok készen állunk a jövő májusi válasz-tásokra, ahol végre az emberek dönthetnek Európa jövőjéről és vissza-hozhatják a demokráciát az európai politikába”, hangoztatta Orbán Viktor.Kiemelte: „azért állok most itt, és védem meg a hazámat, mert a magyarok számára a szabadság és a demokrácia, a független-ség és Európa becsület kér-dése. Ezért az Önök előtt fekvő jelentés sérti Magyar-ország és a magyar nép becsületét”. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyaror-szág döntéseit a választók hozzák meg, a parlamenti választásokon. „Önök nem kevesebbet állítanak, mint hogy a magyar nép nem elég megbízható, hogy megítélje, mi az érdeke. Önök azt hiszik, jobban tudják, mi kell a magyar népnek, mint maguk a magyar emberek” – fogal-mazott a miniszterelnök. Azt mondta, a Sargentini-jelentés nem adja meg a tiszteletet a magyar embe-reknek, kettős mércét alkalmaz, visszaél a hata-lommal, hatásköröket lép túl, az elfogadás módja pedig sérti a szerződést. A kormányfő megjegyezte: egy olyan országot akar-nak kirekeszteni, amely az európai választásokon is egyértelmű döntéseket hozott. 2009-ben 56 száza-lékos, 2014-ben 52 százalé-kos többség szavazott a Fidesz-KDNP-re – emlékez-tetett, kijelentve: „az EP-nek mi vagyunk a legsike-resebb pártja”.PAPP JánosAmikor egy közösség elítélia saját határőreit ,,Mi megvédjüka határainkat, és csak mi fogjuk eldönteni, kikkel élünk együtt. Kerítést építettünk és megállítottukaz illegális migránsok százezreit. Megvédtük Magyarországot, és megvédtük Európát”(Fotó: MTI)Megadja Gábor: DoktorMiniszterelnök Úraz események hatásáraitthon tovább erősödik,és a jelek szerintEurópában is.A magam részérőltehát aztmondom:örüljünk annak,hogy azeurópai elitkretén alakulatavan olyan hülye,hogy rendszeresenmegerősítiMiniszterelnökUrat.Más hasznukmeg amúgy sincs (888.hu)
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésProgramokRendezvény7:00 - 9:00 9:309:4010:0510:15 11:00 17:00Bringás reggeliMegnyitó Köszöntőt mond: Dénes Sándor polgármester és Cseresnyés Péter Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkáraKözös torna Koller JudittalZenés torna óvodásoknak a Hevesi Óvoda közreműködésévelKakaó ZenekarFuss a holnapért! Közösségi öröm-futás a Kanizsai FutóklubbalNyeregbe Kanizsa! - Kerékpáros felvonulás/indulás az Erzsébet térről/Útvonal: Erzsébet tér - Király u. - Vár u. - Bajcsy-Zsilinszky út - Templom tér - Homokkomáromi u.Frissítőpont: Puncs fagyizó - KiskanizsaIdőpontAUTÓMENTES NAPAZ EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT KERETÉN BELÜLRendezvényKísérő programok9:00 - 12:009:00 - 12:009:00 - 12:009:00 - 17:0014:00 - 17:00 Ingyenes kerékpár-diagnosztika, tanácsadás a Kanizsa Kerékpárcentrum közreműködésévelEgészségsátor/vérnyomás-, koleszterinszint-, vércukor mérés/Kresz park – Kerékpáros ügyességi feladatok a Nagykanizsai Rendőrkapitányság közreműködésévelTrükkös bringák, segway, légkerékpár Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség bemutatójaIdőpontSzeptember 21.Erzsébet térA szervezők a
programváltozás jogát fenntartják!
2018. 09. 14. | 5AktuálisFotó: Gergely SzilárdCsatlakozott a Boldog iskola-programhoz a Batthyány Lajos Gimnázium. Balogh László igazgató nem ígér-te, hogy minden tanévkezdést koncerttel és villám-csődülettel ünnepelnek majd, mint most – de azt igen, hogy az intézmény tanári kara mindent meg-tesz azért, hogy az iskola közössége jól érezze magát. Múlt pénteken a népszerű kanizsai zenekar, a Seed-back játszott a sportpályán, s mint a frontember, „Seedback Fece” elmondta, lokálpatrióta zenekar-ként a banda tagjai is jól érezték magukat. Vagyis: boldogok voltak, akár az iskola.Boldog iskola
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésVOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői KREreSZ tanfolyamainkra jelentkezésszeptember 26., szerda 16 óra *2018. július 1-től az 55/2018.(III.23.) Kormányrendelet szerint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díja visszaigényelhető.Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KreSZ-t otthoni tanulással! Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi, „C+E” nehézpótkocsi kategóriákra.GKI vizsga időpont október 13., jelentkezési határidő: szeptember 26-igréSZLET FIZetéSI KED VEZMÉNY!*Részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám: 06-30/491-705128 éve képezzük a vezetőket!(Stat.2018-2. né. VSM: “B” E: 66,42% F: 54,29% - “C”E:84 % F:84%, ÁKÓ: “B” Gy: 154,83% “C” Gy: 102,07% / KK: “B”169.000.-Ft/fő. “C”:185.000 Ft)FELHÍVÁSA Kormány a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) határozatával döntött arról, hogy a fűtési költségek viselésével összefüggésben a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy táv-fűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is részesülhetnek egy-szeri természetbeni támogatásban. Az igények felmérését az érintett helyi önkormányzatok végzik. A támogatást a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesü-lő, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartá-sok kérhetik.Az igénybejelentéshez szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán kérhető, vagy a város honlapjáról (www.nagy-kanizsa.hu/polgármesteri hivatal/e-ügyintézés, kitölthető nyomtatvá-nyok/humánigazgatási csoport/igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentéshez) letölthető.Az igénybejelentés 2018. augusztus 22. napjától a Polgármesteri Hiva-tal Humánigazgatási csoport ügyfélszolgálatán (8800, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) nyújtható be.Ügyfélfogadási idő: hétfő 08.00-16.00 szerda 08.00-16.30 péntek 08.00-12.00Az igénybejelentés benyújtásának határideje: 2018. október 15.A fentieken túl tájékoztatom Önöket arról, hogy az Országos Kataszt-rófavédelmi Főigazgatóság az igénybejelentés tartalmát jogosult ellen-őrizni, az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszű-nik. A 12.000,- Ft értékben nyújtott természetbeni támogatás a fűtő-anyagra vonatkozik (tüzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellett/brikett) és nem fedezi az egyéb, pél-dául a szállítási, darabolási költséget.Dénes Sándor polgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettár-si közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlé-sének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:1. NagykANizSA, DózSA Gy. u. 142/A. fsz. 4.A lakás alapterülete: 36 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 16.848,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2018.09.12. 10:00-11:002. NagykANizSA, DózSA Gy. u. 142/C. 1. em. 6.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szoba komfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2018.09.12. 10:00-11:00A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyom-tatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.Dénes Sándor polgármester
2018. 09. 14. | 7AktuálisA gyermekek szemvizsgálatának fontos-sága megkérdőjelezhetetlen. A szemész szakorvosok elmondása szerint, a gyerme-kek sajnos általában nem jelzik, ha problé-ma van látásukkal, hiszen így szokták meg, számukra ez a természetes. Ezért a szülő-nek kell felismernie az árulkodó jeleket és probléma esetén gyermekszemészhez fordulni.Gyanús jel lehet a szemdörzsölés, hunyor-gás, könnyezés, pirosság, fejfájás, közelhajolás, olvasás-, írás-, tanulási ne- hézségek. Kiemelten fontos a gyermek sze-mét ellenőrizni, ha a családban előfordul szemüveges, kancsal, tompalátó. A többi szűrővizsgálathoz hasonlóan panasz nélkül is érdemes kontrollt végeztetni, mert a lá-tás minősége a mindennapi teljesítményre, életvitelre is hatással van, a gyermekeknél pedig ezáltal befolyásolja az olvasási és ta-nulási készséget.A fiatalok nem elégséges dioptria ellenére is élesen láthatnak magas fokú alkalmazko-dóképességüknek köszönhetően. Ez azonban olyan megerőltető, hogy a nap végére fáradt-ságot, szem- és fejfájást tapasztalhatnak. A korai szakaszban felismert tünetek kezelésé-vel megelőzhetjük a felnőttkori panaszokat.„A szemüveges gyermekeknél nagyon fontos a rendszeres, állandó szemüvegvi-selés és évenkénti ellenőrzés, hogy az eset-leges változásokat időben felfedezzük és korrigálhassuk.”A szemüveg legfőbb funkciója ugyan a meg-felelő látásélmény, de nem szabad megfeled-kezni az esztétikai szempontokról sem, mivel a gyermek akkor viseli szívesen a szemüveget, ha jól érzi magát benne. A kényelmét fokoz-hatja a jól megválasztott, könnyű, vékony, esztétikus szemüveglencse is.A Sashalmi Optika kiemelt figyelmet for-dít a gyermekekre, ezért széles választékot biztosít gyermek szemüvegkeretből, hogy a kicsik is biztosan megtalálják a számukra tökéletes szemüveget.FELHÍVÁSMinden iskolásnak és szüleinek jár egy ingyen pár szemüveglencse!A Sashalmi Optikában szemész szakorvossal, diplomás optomerista kontaktológussal és látszerész mesterrel várjuk Önöket.További részletek az üzletekben.Az akció 2018. augusztus 24-től szeptember 30-ig tart.Érdeklődjön a Sashalmi Optikában!Sashalmi OptikaNagykanizsa, Sugár u. 1. Nagykanizsa, Platán sor 1.tel.: 0693-789-962tel.: 0693-310-644Minden szülő legnagyobb kincse gyermeke egészségeMindenkinek jár 1 pár ingyen szemüveglencseKözös imádságra hívja Nagykanizsa közösségét az ökumenikus kör. A harmadik alkalommal meghirdetett „Város a városért” elnevezésű imaséta és zarándoklat, valamint az azt követő családi nap szeptember 29-én lesz. A lelkiségi program részleteit hétfőn egyeztették a katolikus, a református és az evangélikus gyülekezetek képviselői a Jézus Szíve Plébánián.Az Erzsébet téren a városért, a Trianon-emlék-műnél a hazáért, az Eöt-vös téren az ifjúságért, a kórházkápolnánál a bete-gekért, a temetőben pedig az elhunytakért imádkoznak majd a Krisz-tus-hívők.– Beszédes az imaút-zarándoklat elnevezés – véli Makoviczky Gyula evangélikus lelkész. – Ha az ima felől közelítjük meg: sokszor elgondolko-dunk azon, vajon valóban van hatása, s ha igen, milyen? Az egészen biz-tos, hogy kapcsolatot teremt: miközben együtt imádkozunk, és bejárjuk a város nevezetes pontjait, kapcsolatba kerülünk egymással – az ökumené jegyében is –, és azzal, aki-ért, valamint azzal, akinek elmondjuk a közbenjáró imát. Közben pedig járunk, hiszen ez egy ima-séta…Amit két évvel ezelőtt az a gondolat hívott élet-re, hogy a Nagykanizsán élő keresztények is szeret-nének a maguk módján tenni – imádkozni – a lakó-helyükért.– Minden felekezetet várunk, hiszen közös a célunk: a városunk, és az itt élők boldogulását kér-jük az Úristentől – hangsú-lyozza Hella Ferenc refor-mátus lelkipásztor. – Arról sem szabad elfeledkez-nünk, hogy Nagykanizsán sok a vegyes vallású csa-lád. Ez nekik is kiváló alka-lom arra, hogy együtt éljék meg a hitüket, ahogy nekünk, lelkészeknek, papoknak is az lesz. Lehet, hogy különféle utakon járunk, de mindannyian egy cél, Jézus Krisztus felé haladunk.Az imaút-zarándoklat résztvevői szeptember 29-én a saját gyülekeze-tüktől indulnak az első állomás helyszínére, az Erzsébet térre, ahol Dénes Sándor polgármester köszönti őket 9 órakor. A városban tett imaséta után családi nap lesz dél-től a Csónakázó-tó mellet-ti Zöldtáborban.– Idén egy újdonsággal is színesítjük a programot – kezdi Szűcs Imre, a Fel-sőtemplom plébánosa. – Meghirdettünk egy fele-kezetek közti főzőver-senyt, amelyre már várjuk a 4 fős csapatok jelentke-zését. Arra buzdítom a bibliaköröket, énekkaro-kat, kiscsoportokat vagy akár a cursillosokat, minél többen nevezzenek, hogy egy vidám, szó szerint jó ízű napot tölthessünk el együtt.NEMES DóraJézus Krisztus felé haladunk…Az ökumenikus kör ismét imasétára hív… (Fotó: Gergely Szilárd)
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontA KANIZSA FOTÓKLUB TAGJAINAK KIÁLLÍTÁSAMegtekinthető: szeptember 25-ig.A VONYARCVASHEGYI BALATON ART ALKOTÓKÖZÖSSÉG TAGJAINAK KIÁL-LÍTÁSAMegtekinthető: szeptember 27-ig.PLAKETTEK NAGYKANIZSA ÉLETÉBŐL (MÚLTJÁBÓL) – a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nagykanizsai Csoportjának kiállításaMegtekinthető: szeptember 30-ig. Szeptember 20. (csütörtök) 9.30 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éve-seknekVezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847.Részvételi díj: 800 Ft/család/alkalom.Szeptember 21. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs SándorA részvétel díjtalan.Szeptember 22. (szombat) 18 óraDumaszínház NagykanizsaTÉVÉLACI – A VILÁG ÉS AMI HELYETTE VAN – Hadházi László önálló estjeBelépődíj: 3 300 Ft. Jegyek elővételben a HSMK jegypénztárában és a dumaszin-haz.jegy.hu oldalon kaphatók.Szervező: Dumaláda Kft.MedgyASZAy HázSzeptember 13-14. (csütörtök-péntek)MAGYARORSZÁGI ÖNKORMÁNYZA-TOK V. ORSZÁGOS SZENIOR EGYÉNI RAPID SAKKBAJNOKSÁG DÖNTŐMegnyitó: szeptember 13. 13 óra. Verse-nyek időpontja: szeptember 13., 13.45-19 óra, szeptember 14., 9.30-13 óra.A belépés díjtalan.Szeptember 22. (szombat) 9-13 óráig ŐSZI GYERMEKRUHA ÉS JÁTÉK BÖRZE Használt baba- és gyerekruhák, cipők, kiegészítők, játékok, babafelszerelések, könyvek, sportszerek vására.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázSzeptember 22. (szombat) 18 óraA KANIZSA CSILLAGAI EGYÜTTES JUBILEUMI RENDEZVÉNYEProgramajánlóSzept. 13-19. 17:30 egy KIS SZÍveSSég szinkr., amerikai thrillerSzept. 13-19. 18:00, 20:30 AZ ApácA szinkr., amerikai horror Szept. 13-19. 19:30, 15-16-án 17:15-kor is végálloMÁS: ESKÜvő szinkr., amerikai romantikus film Szept. 13-19. 20:00 predAtor: RAGAdoZÓ szinkr., amerikai horror Szept. 15-16. 15:30 MACSKAFogó magyar animációs film Szept. 15-16. 16:00 ALFA szinkr., amerikai sci-fiSZeptember 13- SZeptember 19. MűsoraA szócsaták kereszttüzébenRendhagyó módon csak a forgatás befejezése után jelentették be a Vég-állomás: esküvő című romantikus komédiát, amely Winona Ryder és Keanu Reeves negyedik közös filmje. A történet két főhőse, Frank és Lindsay eleget tesz a meghívásnak, és elutazik az Isten háta mögötti esküvőre. Találkozásukkor hamar felfedezik, hogy több közös vonásuk is van: mindketten utálják a menyasszonyt, a vőlegényt, az esküvőt, saját magukat és különösképpen egymást. Mogorvaságuk azonnal elszigeteli őket a többi vendégtől, így kénytelenek egymás társaságát élvezni. A hétvége előrehaladtával, a szócsaták kereszttüzében, az ellentétek lassan vonzani kezdik egymást, s fellobbannak az érzelmek.A Cinema NagykanizsaEzt ajánljuk!A Balaton Art kiállítása még két hétig látható (Fotó: Bakonyi Erzsébet)
Körülbelül egy évvel ezelőtt számoltunk be arról, hogy a nagykanizsai Gölles Martin is részt vett a Bartók Béla Férfikar tagja-ként az Eurovízi-ós Kórusfeszti-válon. Az első alkalommal megrendezett vetélkedőt Rigá-ban, Lettország fővárosában tar-tották. A Liszt-díjas prof. dr. Lakner Tamás dirigálta pécsi művészeti csoport idén folytatta világ-hódító útját: egészen Buenos Airesig vitte hazája jó hírét. Különleges helyszínen, Buenos Airesben érte utol az államalapítás ünnepe Gölles Martint. A nagyka-nizsai fiatalember nemrég másfél hetet töltött a pécsi Bartók Béla Férfikarral Argentínában: az együttes a nemzeti ünnepet megelő-ző napon egy Szent István király tiszteletére bemuta-tott szentmisén szolgált a helyi Szentlélek Baziliká-ban, augusztus 20-án pedig a Kirchner Kulturális Köz-pontban (Centro Cultural Kirchner) lépett fel. A 2015-ben megnyitott CCK méltó és impozáns helyszíne volt az ünnepi koncertnek, hiszen a maga kilenc eme-letes épületével a világ leg-nagyobb kulturális intéz-ményei közt tartják szá-mon. Martinék Dél-Ameri-kában több másik alkalom-mal is színpadra léptek.– A Bartók Béla Férfikar 14 évvel ezelőtt már járt Buenos Airesben, akkor egy nagyobb, dél-amerikai turné egyik állomásaként érintette a mintegy három-millió lakosú fővárost – magyarázza Gölles Martin. – A mostani látogatás célja az volt, hogy az akkor meg-ismert, kint élő magyar közösséget újra megláto-gassa a csoport.A diaszpóra nagy szere-tettel fogadta a pécsi férfi-kart, annál is inkább, mert ritkán érkezik hozzá ven-dég az anyaországból. Az argentínai magyarság nagy része a II. világhábo-rú után, illetve az 1956-os forradalom következtében emigrált.– Majdnem minden nap-ra jutott egy-egy koncert, volt, aki az összesre eljött. Mindig nagy öröm látni, amikor az előadásunk megérinti a közönséget, de a mostani fellépésein-ken talán még emelkedet-tebb volt a hangulat attól a ténytől, hogy magyarok énekeltek tőlük innen 12 ezer kilométerre élő magyaroknak.A több mint 70 éve alapí-tott művészeti csoport elsősorban Kodály-kórus-műveket és bordalokat – no és persze finom magyar borokat – vitt ajándékba. A sűrű program közepette, amelyben egyébként workshop és kirándulás szerepelt még, arra is jutott idő, hogy a tagok a Buenos Aires-i Leide-mann Sylvia vezette, egyetemistákból álló Kodály Zoltán Férfikarral együtt énekeljenek Bar-tók- és Kodály-műveket – magyarul.– Ugyanezek a fiatalok egy argentin népzenei bemutatóval is megleptek bennünket, ami szintén nagyon megfogott – meséli a zeneszerzéssel szintén foglalkozó Martin. – Azóta letöltöttem egy népzenei gyűjteményt, és szinte biztos vagyok ben-ne, hogy a közeljövőben írok majd olyan darabot, ami autentikus argentin dallamokon alapul.Gölles Martin számára meglehetősen mozgalma-san telt a nyár, mind a fellé-pések, mind az utazások szempontjából. Buenos Aires előtt két héttel még Kínában – Pekingben és Lanzhouban – énekelt, akkor a Pécsi Egyetemi Kórussal.– Felkértek minket, hogy legyünk díszvendégei egy nemzetközi kórusfesztivál-nak. A versenyre 42 ország-ból érkeztek csapatok. A mi feladatunk az volt, hogy önálló koncerteket adjunk, többek között a rendez-vény megnyitóján. Együt-tesünket prof. dr. Lakner Tamás dirigálta, valamint dr. Hoppál Péter egyete-mi adjunktus, dr. Balatoni Sándor egyetemi tanárse-géd pedig zongorán kísért bennünket.A Pécsi Egyetemi Kórus produkciói és prof. dr. Lak-ner Tamás workshopjai szó szerint zajos sikert arattak Kínában. Gölles Martin itt és Argentínában is renge-teg élményt, tapasztalatot szerzett, valamint sok új ismerősre tett szert. Ilyen volumenű, kontinenseken átívelő utazásban egyelőre nem lesz része, ugyanak-kor a nemzetközi kapcsola-tait hamarosan tovább gyarapíthatja.– Most fordul a kocka, és nem vendégek, hanem házigazdák leszünk a pécsi Bartók-kartársaimmal. Az együttes 22. alkalommal rendezi meg szeptember 21–23. között az Európai Bordalfesztivált, amelyen például olasz, svéd és len-gyel formációk adnak majd hangulatos pincekoncer-teket Villányban, Villány-kövesden és természete-sen Pécsen.NEMES Dóra 2018. 09. 14. | 9KultLTúRAArgen tínától KínáigKodály, ajándékba…Gölles Martin: Írok majd olyan darabot, ami autentikus argentin dallamokon alapul (Fotó: Gergely Szilárd)A Bartók Béla Kórus a Basílica del Espíritu Santóban is fellépett(Fotó: BBK)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemSzent István (születési neve: Vajk, a.n.: Sa-rolt). Az első európai. Magyar.Az utolsót nem ismerjük még, de lehet, hogy magyar.A kettő közt, tetszés szerint: Thúry és kanizsai vitézei, Csáky, Bezerédy, etc., kismillió király és királyné, Petőfiék mindahányan, a pesti s vidéki srácok 56-ból, s a XX. század végi rendszerváltó nemzedék.Hogy mi a közös bennük? Európaiak és ma-gyarok. S mi mindannyian egy vérből valók va-gyunk. Pont ebből.Hát hogy a halál véreres, göcsörtös, rojtos fa..ába jön ahhoz pár tucat kényelmileg szo-cializálódott megélhetési öleb (a gazdát, gaz-dákat csak sejtjük…), hogy nekünk akarják elmagyarázni, mi a szabadság, mi az európa-iság, mi a demokrácia?! Meg pláne azt, hogy mi jó nekünk?!Mi – mármint genetikailag, mert, ugye, őse-inkkel is egy vérből vagyunk – már akkor vé-rünket hullattuk a szabadságért, Európáért, amikor ezek (és őseik) egy része még a térké-pen sem volt. Mi már akkor szembenéztünk a kontinenst elfoglalni akaró hódító hordákkal, amikor ezek (és őseik) élték sekélyes, unalmas, átlagos életüket. Szurkoltak, persze, de azon kí-vül maximum cserbenhagytak bennünket (tör-ténelem 2.3), mert úgy volt kényelmesebb. Ma megint őket védjük – maguktól is!, hor-dáktól is! –, de nem értik, mert nekik megint így kényelmesebb. Ám ezúttal tovább mennek: ideológiai diktatúrájukkal akarják leigázni Szent István (születési neve: Vajk, a.n.: Sarolt) és a Szűzanya (születési neve: Mária) országát. Mert ők tudják, mi a tuti. Mi meg, akik döntöt-tünk, szavaztunk idehaza – magunkról –, mind hülyék vagyunk. Persze, nincs min csodálkozni, a történelem ismétli önmagát. Izenjünk hát Petőfivel nekik, mert ismételni nekünk is van mit:Foglalod a kurvanyádat,De nem ám a mi hazánkat!...Hadat nekünk ők izennek,Kik egy nyúlra heten mennek.(…)Azt a jó tanácsot adom,Jőjetek nagy falábakon,Hogy hosszúkat léphessetek,Mert megkergetünk bennetek.Fegyverre nem is méltatunk,Mint a kutyát, kibotozunk,Úgy kiverünk, jobban se’ kell,Még a pipánk sem alszik el!Lehet, már mindjárt jövő májusban. Mi azt követően is itt leszünk. Ti meg, elképzelhető, nem lesztek sehol. Száraz még a föld, de jönnek majd új esők!Ismeri valaki Judith Sargentinit? Arany bula… (1222…-2018)Lószart, mama!Arany bulaEurópa csendes, újra csendes,/ Elzúgtak forradalmai.../ Szégyen reá!/ lecsendesült, és/ Szabadságát nem vívta ki./ Száraz még a föld,/ de jönnek új esők./ Feláztatják majd a sós talajt. (Illés) Továbbá: Lószartmama!PÉTER ÁrpádA Tanács- köztársaság plakátja.Ez a harc lesza végső…?
2018. 09. 14. | 11MAGAZINBarangolás a Villányi-hegységbenMáriagyűd - Siklós - Nagyharsány – Villány2018. október 6.Részvételi díj: 6.300 Ft / főGloggnitz, Lindt csoki- Bécsi városnézéssel2018. október 20.Részvételi díj: 6.500 Ft/főPo stojna-Ljubljana2018. október 27.Részvételi díj: 8.200 Ft/főSzent Márton Napi VigasságHollókőn2018. november 10.Részvételi díj: 8.500 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazás és idegenve-zetés költségét. A részvételi díj nem tartalmazza a belépők és a BBP biztosítás díját. www.lovaszbusz.huEgyedüli magyarként vett részt az amerikai Camp Rising Sun nyári lánytáborában a nagykanizsai Mol-nár Bernadett Bibi. A Batthyány Lajos Gimnázium 11. osztályos tanulója egy hónapot töltött hat-van társával a New York állambeli Clintonban, ahol életre szóló élmé-nyekkel gazdagodott.Amikor a 16 éves Molnár Bernadett Bibi a vaká-ció idejére keresgélt magának tartalmas szünidei elfoglaltságot, maga sem gondolta, hogy élete nagy kalandjában lesz része idén nyáron. Az interneten böngészve ráakadt az amerikai Camp Rising Sun honlapjára, s a nemzetközi, ösztöndíjas lehető-ség azonnal megtetszett neki, így hát benyújtotta a jelentkezését. A lány kétfordulós válogatón bizonyí-totta angoltudását és rátermettsé-gét Budapesten. Végül 28 jelölt közül választották ki.A Camp Rising Sunt 88 évvel ezelőtt hirdették meg először Red Hookban, akkor még elsősorban New York állambeli fiúknak. Az ala-pító, George E. Jonas az ösztöndíjért cserébe három kritériumot várt el a potenciális résztvevőktől: intel-ligenciát, elkötelezettséget és azt, hogy a jelöltek legyenek némi vezetői, kezdeményezői készség birtokában. A tábort azóta is évente megtartják; a II. világháború után már a világ minden pontjáról várták a fiatal fiúkat, 1989-ban pedig létrehoztak Clintonban egy testvértábort lányoknak, a Sister Campet. Magyarországról a ’80-as évek közepe óta delegálnak középiskolásokat – egy fiút és egy lányt.– Mindig hatvan résztvevő van – magyarázza Bibi. – A társaság egyik fele az Amerikai Egyesült Államok-ból érkezik, a másik fele csaknem harminc ország-ból. Ennek köszönhetően sokféle embert és kultú-rát megismerhettem. Bár a társaság nagyon fiatal volt, 15-17 évesek alkották, de ahogy láttam, min-denki jóval érettebben viselkedett, gondolkodott a korosztályánál.Az egykori táborozók közt vannak, akik ma már politikai színtéren mozognak. A Camp Rising Sun-ban fontos a felelősség, az önzetlenség, az emberi-esség és az egymás iránti tisztelet. A kezdeménye-zés célja eleve az, hogy a fiatalok látóköre szélesed-jen, tehát ne csak a saját világukkal legyenek elfoglalva, hanem nyitott szemmel figyel-jék, merre halad a világ.– A Clintonban töltött, mobilmen-tes egy hónap alatt teljesen önellá-tók voltunk, nagy élmény volt bele-kóstolni a „felnőtt létbe” és a csa-patmunkába. Aztán voltak előadá-saink és csoportos foglalkozások is. Egyszer például egy fiktív polgárhá-ború miatt összehívott parlamenti ülést kellett levezényelnünk. A batthyánys lány legjobban a csütörtök estéket kedvelte: ilyenkor társaival tüzet rakott, ami köré letelepedtek, majd meghallgatták a táborve-zetők történeteit. Csakhamar előkerültek a hang-szerek is. Egy alkalommal Bibi a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt énekelte azért, hogy átadjon vala-mit a többieknek a magyar kultúrából, közben pedig azt érezte, neki Nagykanizsa mellett immár a Camp Rising Sun is az otthona, ahová még biztosan visszatér.NEMES DóraA fiatalokat arra ösztönzik, hogy nyitott szemmel figyeljék, merre halad a világTehets égM/Kutató (26.)Fiktív polgárháború
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPdödölleRövid zápor szakította félbe a szépasszonyok nya-rát múlt pénteken kora dél-után, de a kanizsaiakat ez sem riasztotta el attól, hogy már az iskolából, munkából hazafelé menet feltérképezzék, mit kínál az idei bor- és dödöllefeszti-vál, amelynek első napján a városba érkezett a Friss Európai Kalandok elneve-zésű roadshow, ami kön�-nyed és szórakoztató for-mában, olykor a 21. századi technikát is segítségül hív-va azt mutatta be, miért is jó egészségesen táplálkoz-ni, zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani. A nagyszínpadot már délután birtokba vették a térségben működő kultu-rális csoportok. A téren szo-kás szerint borházak is helyet kaptak, valamint egy népi játszótér, így a család minden tagja találhatott magának kedvére való elfoglaltságot a fesztiválon. A programot Dénes Sán-dor nyitotta meg. A polgár-mester szerint a 15. alka-lommal megtartott feszti-vál őrzi fiatalos lendületét. – Ez egy kiváló lehetőség így a nyár végén: jó időben együtt tudjuk tölteni a hét-végét családtagjainkkal, barátainkkal. Sokan itt találkoznak, Budapestről is Oh, my dödi!Fotó: Gergely Szilárd
2018. 09. 14. | 13dödöllejönnek haza fiatal tanítvá-nyaim – fogalmazott a városvezető.Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő arról beszélt, ma már szám-talan település rendez kisebb-nagyobb fesztivá-lokat, de a rendezvények célja nem a versengés kell, hogy legyen, hanem az identitás erősítése. – A kulturális programok egy része is azoknak a nép-hagyományoknak a felele-venítéséről és továbbadá-sáról szól, amelyek a mié-ink, amelyek magyarrá tesznek minket – szögezte le a politikus.A szombati főzőverseny fődíját a „Haverek” Moto-ron csapata nyerte el, amelynek tagjai az idén először kiírt borkorcsolya kategóriában is a képzelet-beli dobogó legtetejére áll-hattak. A legjobb köretnek szánt dödöllét a Pensio dolgozóiból álló társaság készítette.S bár nem tudjuk, de valószínűsíthetjük, hogy Thúry György, Nagykanizsa várának hős védője is elé-gedetten kóstolta volna a borversenyre nevezett ita-lokat. A legjobb vörösbo-roknak járó díjat idén a Bezerics Borház kapta, a fehérbor kategóriában a Simon pincészet győzedel-meskedett, míg a legjobb rozé a nagyradai Cezar borászat nedűje lett. Ezen a napon, a hagyo-mányos felvonulás és szá-mos családi program mel-lett Dallos Bogi-, Buda-pest Bár- és DiscoKings-koncert is várta az érdeklő-dőket. No meg ínycsiklan-dó dödöllék garmada… MIKÓ-BARÁTH György, NEMES Dóra
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtVERSENYTÁR GYALÁSI FELHÍVÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:Hrsz.AlapterületFunkcióHelyeKikiáltási árVerseny-tárgyalás napjaIdőpont1049468 m²építési telekRákóczi u. 27.4.850.000,-Ft+ÁFA2018. 09.05.2018.09.12.2018.09.19.2018. 09.26.09:00131/21094 m²építési telekMagyar u. 18.10.315.000,-Ft +ÁFA09:3065761738 m² építési telekNagyrác u. 2.3.500.000,-Ft +ÁFA10:004088/31858 m²építési telekAlkotmány u. 75.3.950.000,-Ft + ÁFA10:301318, 1319, 1320, 13212836 m²építési telekEötvös tér északi tömb (Fő út-Hunyadi u. sarok)47.401.575,-Ft+ÁFA11:001081551 m²irodaépületSugár u. 30.7.500.000,-Ft +ÁFA11:30A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. földszint, 2. iroda Információ kérhető: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda, tel.: 20/849-2330, 20/849-2328Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban munkanapokon reggel 9 és délután 15 óra között biztosított. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlap BEFEK-TETŐKNEK menüpont ELADÓ/BÉRBEADÓ INGATLANOK almenüje alatt.Versenytárgyalás napja2018. 09. 05.2018. 09. 12.2018. 09. 19.2018. 09. 26.Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/14. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/17. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/18. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagyka-nizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2018. október 4. (csütörtök) de. 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagyka-nizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.A bérlemények leírása:NagyKANIzsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 24 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 11.232,-Ft + igénybevett szolgál-tatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.09.12. 10:00-11:00 NagyKANIzsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 14.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgál-tatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.09.12. 10:00-11:00NagyKANIzsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 17.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgál-tatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.09.12. 10:00-11:00NagyKANIzsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 18.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgál-tatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.09.12. 10:00-11:00A pályázaton VAló részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekPályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesa lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennia pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, ésamennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térí-tésmentesen,amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotbana bérbeadó rendelkezésére bocsátja. városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Cso-portján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykani-zsa.hu honlapról letölthető PályázATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:a pályázó/k/ személyi adataita folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymá-solatáta felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatátsaját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfoko-zatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalom-mal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 14. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 17. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 18. 2.000.000.-FtA licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálko-dási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.Nagykanizsa, 2018. szeptember Dénes Sándor polgármesterNAGykanizsa Meg yei Jogú Város polg ármes terepályáza tot hi rdetNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
2018. 09. 14. | 15önkormányzatJELENTK EZÉSI LAPSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, NÉMET nyelv HALADÓSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, an golOL nyelv HALADÓSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, an gOL nyelv KEZDŐSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, NÉMET nyelv KEZDŐSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, INFORMATIKA HALADÓSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, INFORMATIKA KEZDŐIngyenes, összesen 30 órás képzés idősek részéreJelentkezési határidő: 2018. október 18. (csütörtök) 16.00 óraA jelentkező neve: ......................................................................................................................................................Leánykori neve: ..........................................................................................................................................................Születési helye:........................................................................ Szül. idő:...................................................................Lakcíme:.......................................................................................................................................................................Telefonszáma:.......................................................E-mail címe:.................................................................................Legmagasabb iskolai végzettsége:..............................................................................................................................Szakmai végzettsége:...................................................................................................................................................Ünnepélyes tanévnyitó: 2018. október 26. (péntek) 13.00 óraHelye: Medgyaszay Ház nagytermeA megnyitón ismertetjük a csoportbeosztásokat, egyéb hasznos információkat, emiatt a megjelenés kötelező! Külön meghívót nem küldünk már a jelentkezőknek! A tanfolyamok november elején, az őszi szünet utáni héten kezdődnek!A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, a Batthyány Lajos Gimnázium, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és a Halis István Városi Könyvtár támogatásával való-sul meg. Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.Nagykanizsa, 2018. …........................... Aláírás:......................................................................................A jelentkezési lap kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) portáján elhelyezett gyűjtődobozban, továbbá a Halis István Városi Könyvtárban.Bővebb információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, +36-20/84-92-309.Email: idosugyitanacs@gmail.com.
Új igazgatóvalMegkezdődött a tanév a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán is. Az intézményt nyár óta dr. Tóth-Kaszás Nikoletta vezeti, aki dr. Birkner Zoltánt váltotta a poszton, aki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke lett. Az új igazgató a PEN-en végzett, az elmúlt időszakban pedig kampusz-igazgató-helyettesként dolgozott. Ebben a pozícióban mostantól Gerencsérné dr. Berta Renáta és dr. Holczinger Tibor segíti a munkát. A PEN-en 160 elsőéves kezdi meg tanulmányait idén ősszel. Mint azt dr. Tóth-Kaszás Nikoletta korábban a Kanizsa TV Híradójának elmondta, különlegesség, hogy ebben az évben – mivel államilag támogatott kép-zésben is tudtak pótfelvételit hirdetni – nemcsak nappalis, hanem nagyon sok levelezős hallgató is jelentkezett. Ők hétvégén, pénteken délután és szombaton érkeznek majd a nagykanizsai kampuszra.16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásJövő heti véradások09. 17. 14:30-17:30 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola09. 20. 14:00-18:00 Kanizsa Centrum Adj vért, és ments meg három életet!Gyógysz ertári ügyeletSzolgáltatásHolland faragott ülőgarnitúra (3-as kanapé, 2 fotel) eladó. Irányár: 40 000 Ft. Érd.: 20/91-72-212.Újabb és régebbi festményeket, régi fotókat, képeslapokat, újságokat, műszereket, köny-veket készpénzért vásárolok. Tel.: 30/332-8422.Dupla kétszárnyú tölgyfa kültéri bejárati ajtó 2,46 m magas, 1,48 m széles és ablak 2,20 m magas és 1,15 m széles tokkal együtt, újszerű állapotban, reális áron eladó. Érd.: 30/267-1800.30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Piaci árak Kanizs ánszőlő 400-590 Ft/kgtojás 35-40 Ft/dbsertéscomb 1150-1200 Ft/kgzöldbab 750-800 Ft/kgkukorica 80-150 Ft/cső2018. szeptember 15.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46220:00-08:002018. szeptember 16.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28019:00-06:002018. szeptember 17.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002018. szeptember 18.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:002018. szeptember 19.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásá utca felől)93/510-15122:00-06:002018. szeptember 20.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002018. szeptember 21.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-07:00A PEN 18 év hagyományait folytatja (Fotó: Gergely Szilárd) Tovább az úton
2018. 09. 14. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Szeptember 15., szombatEnikő, MelittaAz Enikő Vörösmarty Mihály névalkotása, jelentése: ünő, szarvastehén. A Melitta görög eredetű, jelentése: méh, szorgalmas.Szeptember 16., vasárnapEdit, DittaAz Edit germán eredetű, jelentése: öröklött birtok, örökség, birtok, vagyon + harc, gazdag + harc. A Ditta az Edit és a Judit önállósult becézője.Szeptember 17., hétfőZs ófiaGörög eredetű, jelentése: bölcsesség.Szeptember 18., keddDiánaRómai eredetű, jelentése: ragyogó.Szeptember 19., szerdaVilhelmina, DoriánA Vilhelmina latin-német eredetű, jelentése: erős akaratú védelmező. A Dorián angol eredetű, jelentése: dór férfi.Szeptember 20., csütörtökFriderikaNémet eredetű, jelentése: béke + hatalom.Szeptember 21., péntekMáté, MirellaA Máté héber eredetű, jelentése: Jahve ajándéka. A Mirella a Míra olasz becéző továbbképzése, jelentése: csodálatos. Az előző heti rejtvény megfejtése:Mindig barátunkká fogadjuk azt, aki ellenségünk ellensége.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtAdy u. 2. - Erzsébet tér 1.157 m² üzlet1.000Ft/m2/hó+ÁFALicitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFAA bérlemény megtekinthető:2018. szeptember 25. 8.45-9.00A versenytárgyalás ideje:2018. szeptember 27. 8.00-8.30A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa, Garay u. 21. nyílt versenytárgyalást hir-det a Nagykanizsán lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáraFelhívás I.A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21. I. emeletÉrdeklődni a 93/313-362 számú telefonszámon lehet.A versenytárgyalási felhívást, valamint a versenytárgyaláson való részvétel feltételeita www.nkvg.hu honlapon tekinthetik meg!Ady U. 3.38 m2 üzlet 1.600Ft/m2/hó+ÁFALicitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFAA bérlemény megtekinthető:2018. szeptember 25. 9.15-9.30A versenytárgyalás ideje: 2018. szeptember 27. 8.00-8.30Csengery u. 4. 30 m2 üzlet1.600Ft/m2/hó+ÁFALicitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFAA bérlemény megtekinthető:2018. szeptember 25. 8.00-8.15A versenytárgyalás ideje:2018. szeptember 27. 8.30-9.00Csengery U. 5.55 m2 üzlet1.000Ft/m2/hó+ÁFALicitlépcső:100Ft/m2/hó+ÁFAA bérleménymegtekinthető:2018. szeptember 25. 8.00-8.15A versenytárgyalás ideje:2018. szeptember 27. 8.30-9.00Erzsébet tér 1.27 m2 üzlet1.250Ft/m2/hó+ÁFALicitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFAA bérlemény megtekinthető:2018. szeptember 25. 8.30-8.45A versenytárgyalás ideje:2018. szeptember 27. 8.30-9.00Erzsébet tér 10. 76 m2 üzlet1.000Ft/m2/hó+ÁFALicitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFAA bérlemény megtekinthető:2018. szeptember 25. 9.45-10.00A versenytárgyalás ideje:2018. szeptember 27. 9.00-9.30Fő u. 8. 48 m2, 117 m2, 119 m2 üzlet1.000Ft/m2/hó+ÁFALicitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFAA bérlemény megtekinthető:2018. szeptember 25. 8.15-8.30A versenytárgyalás ideje:2018. szeptember 27. 9.00-9.30Ady U. 3.57 m2 üzlet1.600Ft/m2/hó+ÁFALicitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFAA bérlemény megtekinthető:2018. szeptember 25. 9.15-9.30A versenytárgyalás ideje:2018. szeptember 27. 8.00-8.30
2018. 09. 14. | 19önkormányzatRozgonyi u. 1. 1. em. 17. 21 m2 iroda 1.100Ft/m2/hó+ÁFALicitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFA29 m2 galéria 450Ft/m2/hó+ÁFALicitlépcső: 50Ft/m2/hó+ÁFA A bérlemény megtekinthető:2018. szeptember 25. 9.30-9.45A versenytárgyalás ideje:2018. szeptember 27. 9.00-9.30Kal már u. 6.Vásárcsarnok emeletén különböző20-42 m2 alapterületű üzletek (Hrsz:98/A/100+) kiadók.(Bérleti díj 300Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség mértéke 555Ft/m2/hó+ÁFA,valamint takarítás,őrzés-védés,szemét-szállítás költségek várható mértéke 256Ft+ÁFA/m²/hó)Licitlépcső: 50Ft/m2/hó+ÁFA= 63Ft/m2/hóA bérlemény megtekinthető:2018. szeptember 24. 10.00-12.00A versenytárgyalás ideje:2018. szeptember 27. 9.30-10.00Önkormányzati tulajdonú részvénytársaság nagykanizsai irodájába keresünk új munkatársat az alábbi pozícióba:Épületgépész ügyintéző és műszaki ellenőrFeladatok: Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetését biztosító épület-gépészeti feladatok megszervezése, ellenőrzése, elszámolása.Ingatlanok időszakos állag-felülvizsgálatával összefüggő ügyintézés.Közérdekű- és panaszbejelentések nyilvántartása, kivizsgálása, intézke-dések megtétele.Bérbeadót terhelő gépészeti munkák ellenőrzése. Kezelt épületállománynál értéknövekmények, beruházás jellegű mun-kák elszámolása.Bérlemények leadásakor bérlői kötelezettségek rendezése.A cég által kezelt társasházak épületgépészeti feladatainak ellenőrzése.Gépészeti beruházások előkészítése kivitelezők, vállalkozók bevonásával.Műszaki átvétel lefolytatása, elszámolások készítése.Műszaki munkához szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése, azok végrehajtatása.Elvárások: Középfokú, szakirányú végzettség, B-kategóriás vezetői engedély, WINDOWS és MS Office teljes körű használata, elektronikus levelezés és szakmaspecifikus szoftverek ismereteElőnyt jelent: Felsőfokú végzettség, Műszaki ellenőri végzettség Juttatások: Megegyezés szerintSzükséges tapasztalat: 2 év műszaki területen szerzett tapasztalatMunkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.Jelentkezés: Az önéletrajzot kérjük 2018. szeptember 15-ig, az nkvg@nagykanizsa.hu központi e-mail címünkre vagy az alábbi posta címre szíveskedjenek megküldeni!Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.Önkormányzati tulajdonú részvénytársaság nagykanizsai irodájába keresünk új munkatársat az alábbi pozícióba:TársasházkezelőFeladatok: A cég kezelésében lévő társasházak üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatos adminisztrációs, szervezési és ellenőrzési feladatok ellátásaTársasházi közgyűlések megszervezése, levezetése, jegyzőkönyvek elkészítéseKapcsolattartás a társasházak lakóival, panaszok kezeléseKapcsolattartás kivitelezőkkel, közműszolgáltatókkalElvárások: ÉrettségiWINDOWS és MS Office teljes körű használata, elektronikus levelezés ismereteB-kategóriás jogosítványElőnyt jelent: Egyéb műszaki végzettségHasonló munkaterületen szerzett tapasztalatTársasházkezelői képesítésJuttatások: Megegyezés szerintMunkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.Jelentkezés:Az önéletrajzot kérjük 2018. szeptember 15-ig, az nkvg@nagykanizsa.hu központi e-mail címünkre vagy az alábbi postacímre szíveskedje-nek megküldeni!Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2018. szeptember 15-21.Szeptember 15., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:25 Híradó, 01:40 Látogató, 02:10 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:40 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 03:10 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:55 Híradó, 08:10 Látogató, 08:40 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műso-ra), 09:10 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Majdnem eltoltam (kisjátékfilm), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 A mi portánk (a hagyományok magazin-ja), 16:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 18:40 Kanizsa TV Filmklub: A fáraó bosszúja 1. rész (amerikai kalandfilm), 20:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:10 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:00 Info blokk, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:10 Lapozó.Szeptember 16., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 00:40 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 01:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 01:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 08:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 08:10 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Majdnem eltoltam (kisjátékfilm), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:15 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 18:10 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 19:10 Sztárportré – Bach Szilvia, 19:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:45 Mindentudás Nagy-kanizsai Egyeteme – dr. Kaposi Zoltán előadása, 20:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:40 Lapozó. Szeptember 17., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 01:10 Sztárportré – Bach Szilvia, 01:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:45 Mindentudás Nagykanizsai Egyeteme – dr. Kaposi Zoltán előadása, 02:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlé-se), 03:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 07:40 Sztárportré – Bach Szilvia, 08:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:15 Mindentudás Nagykanizsai Egyeteme – dr. Kaposi Zoltán előadása, 09:10 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénte-ki adás ismétlése), 10:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:10 Lapozó, 12:00 Sztárportré – Bach Szilvia, 12:25 Mindentudás Nagykanizsai Egyeteme – dr. Kaposi Zoltán előadása, 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmaga-zinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:00 A Monarchia hajóroncsai – A Streiter történet (ismeretterjesztő film), 20:30 Híradó, 20:45 Székely konyha, 21:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.Szeptember 18., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:30 Híradó, 01:45 Székely konyha, 02:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:30 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:00 Híradó, 08:15 A Monarchia hajóroncsai – A Streiter törté-net (ismeretterjesztő film), 08:45 Székely konyha, 09:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Székely kony-ha, 13:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Jogász, 20:35 Híradó, 20:50 Hargita, 21:20 Sztár-portré – Koós János, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Szeptember 19., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Jogász, 02:15 Hargita, 02:45 Sztár-portré – Koós János, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Jogász, 08:45 Hargita, 09:15 Sztárportré – Koós János, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Jogász, 13:25 Hargita, 13:55 Sztárportré – Koós János, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:00 Üzleti negyed (gaz-dasági magazin), 20:30 Híradó, 20:45 Aktuális - Hargita, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 22:15 Lapozó. Szeptember 20., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 02:10 Aktuális - Hargita, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Üzleti negyed (gaz-dasági magazin), 08:40 Aktuális - Hargita, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengú-zok (gyerekműsor), 12:55 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 13:25 Aktuális - Hargita, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Crea-tive chef Nagy Eszterrel, 21:20 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Szeptember 21., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és kör-nyezetvédelmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Creative chef Nagy Eszterrel, 02:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezet-védelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo (ismertterjesztő sorozat), 08:45 Creative chef Nagy Esz-terrel, 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és kör-nyezetvédelmi magazin), 12:55 Kalando-zoo (ismertter-jesztő sorozat), 13:25 Creative chef Nagy Eszterrel, 13:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmaga-zinja), 20:00 Látogató, 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2018. 09. 14. | 21SportKilenc ország 173 versenyzője vett részt Újszászon a láb-tollasok 23. Hungarian Open versenyén, amelyen a zalai láb-tollasok ötször állhattak fel a dobogóra.A rangos nemzetközi tornán a nagykanizsai Zemplén SE versenyzői centercsapatuk révén ezüst-, míg másodig gár-dájukkal bronzérmet szereztek. A dél-zalai férfiak Takács Endre irányításával közel jártak az elsőséghez, azonban a hazai pálya előnyét kihasználó újszászi együttes nyerte a döntőt. Egyéniben három kanizsai került a legjobb nyolc közé, míg legeredményesebb zalai versenyzőként Farkas Balázs bronzérmes lett.A Cserszegtomaji SK-nál kölcsönben szereplő nagykani-zsaiak közül Kunics Réka térdműtétje miatt kénytelen kihagyni a szezont, Balogh Eszter ugyanakkor jól szerepelt.Kanizsai eredmények. Férfi csapat (34 egység): 2. Bara-nyai Benett, Huszár Emil, Lukács Márton, Takács Endre (Zemplén SE Nagykanizsa), 3. Farkas Balázs, Horváth Gergő, Lukács Benedek (ZSE). Férfi egyéni (68 induló): 3. Farkas Balázs, … 5. Lukács Márton, … 7. Horváth Gergő.A SZKES Honvéd Kaszinó látványtánc szekciója sem maradt ki az edzőtábo-roztatók sorából, és a testmozgás ezúttal is kiemelt szerepet kapott náluk. – A Honvéd Kaszinó tánccsoportja a nyár utolsó hetében edzőtáborozott itt helyben – mondta el vezetőjük, Szécsényiné Kápolnás Edina –, már az új évad jegyében. A fővárosból Őri Ádám és Király Béla is velünk volt, ők segítették a táncosok képzését. Nyolc koreográfia készült, négy formáció, egy-egy duó, trió, szóló, valamint egy kiscsoportos produkció. Ezek a táncok már a 2019-es ver-senyszezonra készültek mini, gyerek, junior és felnőtt korcsoportoknak. Úgy gondolom, nagyon ötletes, dinamikus, technikás műsorok születtek, és abban is biztos vagyok, hogy a ránk váró versenyeken az idei évhez hasonlóan szép ered-ményeket érünk el. Innentől jöhet a finomítás, meg persze az utánpótlás számá-ra a versenyzés örömének bemutatása. P. L.Mozgalmas hetek, hónapok állnak a Kanizsa Box Klub ökölvívói előtt, hiszen sorra következnek az országos bajnokságok, amelyeken az egyesület sportolói is nagy reményekkel indulhatnak.A Gyöngyösön rajtoló juni-or (15-16 évesek) országoson a férfiaknál Bogdán Attila 46 kg-ban, míg a nőknél Gerencsér Enikő 50 kg-ban léphet a szorítóba. A serdülő (13-14 évesek) ob-t Kaposvá-ron rendezik október végén, azon a kanizsaiaktól a fiúknál Szlovák Milán (38,5 kg) bizonyíthat, míg a lányoknál Szüsz Cintia (63 kg) lehet ott a mezőnyben. – Diákolimpián már sze-reztem idén egy második helyet, ezúttal jó lenne ezt túlszárnyalnom – foglalta össze röviden reményeit a kiskanizsai általános iskolá-ban tanuló Milán.A Tóth László edző veze-tésével készülő csapat női sportolói is elszántan gya-korolnak az előttük álló erőpróbákra.- Az ökölvívással másfél éve ismerkedtem meg komolyabb szinten, és az országosról már van egy ezüstérmem – fűzte az elő-zőekhez Cintia, vagyis a recept nála is hasonló az előrelépést illetően.Az ifjúsági (17-18 évesek) országos bajnokságot novemberben a főváros-ban rendezik, amelyen Mátés Patrik (64 kg), Kon-dákor Emília (54 kg), vala-mint Tóth-Rikker Fanni (48 kg) lehet a nevezettek mezőnyében Nagykanizsá-ról.– Azért már többször is voltam első az országoso-kon, így ezúttal sem lehet más a célom, mint a győze-lem megszerzése – mondta el az elmúlt év legjobb női ökölvívójának megválasz-tott Emília. – Egyébként a mostani súlycsoportom azért érdekes, mert ez nem olimpiai súlycsoport, szem-ben az 51 és 57 kilóval, tehát erre is figyelni kell a továbbiakat illetően. A későbbiekben egy olimpia azért a terveimben van, ennek jegyében készülök.A felnőtt bokszolók seregszemléjét december-ben szintén Budapesten tartják, s a KBK-tól a +91 kg-osok között ott lehet Jera-usek András, valamint a hosszú sérüléséből vissza-térő Virth Rajmund, bár utóbbinál azért még van-nak kérdőjelek. Ideje ugyanakkor van még a sportolónak formába len-dülni, hiszen decemberre kellene a legjobbját hoznia.POLGÁR LászlóHogy a versenyek isA SZKES- produkciók a győzelmek reményével születtekMég jobbA kanizsai férfi lábtollasok közel voltak az elsőség megszerzéséhez a rangos újszászi versenyenfolytatásban bíznakjól menjenekJó esélyekkel készülhetnekA kanizsai ökölvívók közül jó néhányan indulhatnak idén is az országos bajnokságokon
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportFC Nagykanizsa (3.) – Pénzügyőr SE (15.) 2-0 (2-0)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 6. forduló. Nagykanizsa, 550 néző. Vezette: Bana G. (Kiss B., Perák). G.: Vitt-man (2., 8.)Nagykanizsa: Borsi – Horváth D., Szabó B., Major, Horváth B. - Pál D., Kretz – Vlasics, Béli M. (Kovács Gy., 68.), Péntek (Lőrincz, 60.) – Vittman (Gerencsér A., 77.). Vezető-edző: Barna László.Aligha kezdhette volna jobban a mérkőzést a Kani-zsa, hiszen Vittman Ádám egyből a találkozó elején egy csúsztatásból megszerezte a vezetést. Talán még felocsúd-nia sem volt ideje a vendé-geknek, amikor nem sokkal később a csatár lábbal is bevette a Pénzügyőr hálóját. A házigazdák továbbra is kezükben tartották a mér-kőzés irányítását, az más kérdés, hogy kissé talán görcsössé is váltak attól, hogy újabb gólokat akartak szerezni. A második félidő-ben inkább az volt a kérdés, milyen mértékben maradt meg hazai oldalon a kon-centráció, hiszen 2-0-nál egy szépítés az ellenfél részéről akár gondokat is okozhatott volna. Mentek persze továbbra is előre a kanizsaiak, Béli Milán például szépségdíjas találatot is jegyezhetett volna távoli lövésével, de a labda a kapufán csattant. A végén a fővárosiak egyszer ugyan még próbára tették a nagykanizsai kapuban ezúttal bemutatkozó Borsi Bencét, de nem fogtak ki rajta, így a dél-zalaiak újabb értékes három ponttal gaz-dagodtak. – Úgy terveztük, hogy rögtön az elején nyomást gyakorolunk ellenfelünkre, s ez be is jött, hiszen gyor-san kétgólos előnyt szerez-tünk – értékelt a találkozó után Barna László, az FCN vezetőedzője. – A második találatunkra nem jött ugyan a harmadik, így a srácok talán kicsit elbizonytala-nodtak, de az összkép alap-ján azt mondhatom, hogy megérdemelten tartottuk itthon a három pontot.A szakember azt mond-ta, úgy érezte, a fiúk kicsit „leültek”, ezért a szünetben fel kell rázni őket. – Kicsit mintha megijed-tek volna a szurkolói elvá-rásoktól is, hiszen ahogy nem jött a harmadik talá-lat, elbizonytalanodtak. Idővel aztán el is futották magukat, akkor már volt olyan szituáció, hogy nem jöttek ki jól a párharcokból, de azt mondtam, a Pénz-ügyőr elleni mérkőzés után nincs helye az elkeseredés-nek, sőt... Nyugodtnak kell lennünk, hiszen olyan helyzetet teremtettünk magunknak, amelyben az lesz egyebek mellett az egyik fő feladat, hogy azokban is tápláljuk a tüzet, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak a bizo-nyításra.Az FCN vasárnap Fel-csútra látogat, ahol a Pus-kás Akadémia FC II-vel mérkőzik 15 óra 30 perctől.A Nagykanizsai Futsal Club első NB II-es idegenbeli mérkőzése után hétfőn 20 órától a Zsigmondy-csarnokban a jelenleg sereghaj-tó, tizenkettedik Újpesti TE legénységét fogadja. Előző meccsén vereséget szenvedett a kanizsai alakulat, most lehet javítani.Tihanyi FC (3.)-Nagykanizsa Futsal Club (5.) 3-2 (1-0)NB II Nyugati csoport futsal-mérkőzés, 2. for-duló. Alsóörs, 50 néző. Vezette: Wittner (Ibriszk, Szabó D.). G.: Hoffer D. (14.), Hoffer L. (26.), Csernay (30.) ill. Pergel D. (32.), Szak-meiszter J. (33.)Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. - Novák L., Schuller, Szakmeiszter J., László D. Csere: Szőke R. (kapus), Horváth E., Koronczai, Szalai D., Nagy T., Kollár, Pergel D., Pesti A., Budai L. Edző: Bagó Gábor. Az elmúlt szezon végén a futsal NB II-es tagságért vívott osztá-lyozókon a Tihanyi FC a tolnai régió képvise-letében mérkőzhetett a második vonalba kerülésért a fővárosi Városgazda ellen, míg a kanizsaiak a győri körzet bajnokai voltak. Ezúttal tehát két újonc csapott össze az alsó-őrsi helyszínen, ahol egyik fél sem nyílt ki túl-ságosan az első játékrészben. Inkább taktikai téren volt nagy a csata, a házigazdák pedig az első húsz perc hajrájához közeledve szerezték meg a vezetést. A második félidőben már bát-rabb volt az NFC, de a Tihany elhúzott három góllal. A kanizsaiak szakvezetője, Bagó Gábor igyekezett belenyúlni a meccsbe, és a vendé-gek így gyorsan feljöttek egy gólra. Mi több, a végén további lehetőségeik is adódtak, de megfordítaniuk már nem sikerült a találkozót. Folytatás hétfőn hazai környezetben az Újpest ellen. P. L.Időközben sorsoltak a futsal Magyar Kupában, az NFC az első fordulóban, október 3-án, szer-dán a Csenger Futsal vendége lesz, a tovább-jutás egy találkozón dől majd el. Oda-vissza majd’ 1100 kilométer vár a kanizsaiakra...Csengeri út...Hétfőn már a lilák ellen Vittman Ádám (pirosban) az FC Nagykanizsa csapat- kapitányaként elsőként lépett ki a játékoskijáróból, majd gyorsan duplázott is (Fotó: Gergely Szilárd)Vittman duplájávalSzezonbeli negyedik sikerét szerezte meg az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese: Barna László tanítványai két gyors góllal ezúttal a Pénzügyőrt múlták felül.
VÍZILABDAA jövő hétvégén rajtoló OB I B-s vízilabda bajnokság jegyében szervezett felké-szülési tornát a Kanizsa VSE, amelyen a házigazda meg-szerezte az első helyet.A kanizsaiak kezdték az OB I B-s együttesek négy-csapatos tornáját, amikor is a BVSC II-vel mérkőztek, és Ludányi Kadosa tanítvá-nyai megnyerték a találko-zót 14-12-re. A KVSE aztán az YBL WPC ellen is jobb-nak bizonyult (10-8), majd a kupa második napján a házigazdák 19-8-ra kikap-tak a tavaly még OB I-es Szegedi VE legénységétől. Mivel a szegediek az első játéknapon két döntetlent értek el, így a nagykanizsa-iak nyerték a tornát 6 meg-szerzett pontjukkal. A meccssorozat további eredményei: Szeged – YBL 8-8, BVSC II – Szeged 13-13, YBL – BVSC II 9-15. A kani-zsai torna végeredménye: 1. KVSE 6 pont, 2. Szegedi VE 5, 3. BVSC-Zugló II 4, 4. YBL 1. A vízilabda kupa gól-királyi címét Boros Tamás (Szeged) gyűjtötte be. – Tökéletes felkészülési program volt a kupa a baj-nokságra, már csak azért is, hiszen tulajdonképpen szombaton megnyertük a tornát – mondta Ludányi Kadosa, a KVSE edzője. – Nem titok, az első nap után el is engedtem a srácokat egy kicsit kiengedni, a vasárnapi meccs ezért nem nézett ki olyan jól, ráadásul volt három sérültünk és egy hiányzónk is. Az OB I B-re készülvén ez a három talál-kozó jól jött, és azt se feled-jük, hogy a következő hét-végén rajtoló bajnoki pont-vadászatban rögtön rang-adóval kezdünk, hiszen az YBL-lel mérkőzünk.A vendégek sem vol-tak elégedetlenek a kétnapos erőfel-mérővel, erről egy dél-alföldi vélemény is árulkodott.– Alapvető-en nem sike-rült rosszul szá-munkra sem a torna, hiszen két döntetlenünk mel-lett egy győzelmet is bezsebeltünk – fogalma-zott Lihotzky Donát. – Egy biztos, a nemsokára rajtoló szezonban visszatérünk Kanizsára bajnokit vívni, s nekünk is eltökélt szándé-kunk, hogy a felsőházi rájátszás során kiharcoljuk az OB I-be történő visszaju-tást.VÁLOGATOTTSzeptember 18-án, ked-den labdarúgó válogatott-mérkőzésnek ad otthont az Olajbányász-stadion, hiszen a Preisinger Sán-dor szövetségi edző vezet-te magyar utánpótlás válo-gatott Szlovéniával játszik felkészülési találkozót 16.30-tól. A magyar csapat szep-tember 16-án, vasárnap érkezik mini edzőtáborába Zalába, és még aznap Sze-petneken edzenek a tagjai. Hétfőn már Nagykanizsán tréningezhetnek a fiatalok, a keddi meccs után szerdán még egy foglalkozást vezé-nyel a szakmai stáb a válo-gatott tagjainak, mielőtt elutaznának a dél-zalai városból.SAKKIdén is – immár soro-zatban ötödször - Nagykanizsa ad otthon az országos sze-nior egyéni rapid sakk-bajnokság döntőjé-nek, ame-lyet csütör-tökön és pén-teken rendez-nek a Medgya-szay Házban. Az első napon 13 órától raj-toltak a küzdelmek, míg pénteken már reggeltől indultak a partik, hogy aznap a déli órákban már eredményt is hirdethesse-nek. Ezzel gyakorlatilag pár-huzamosan a fiatalok is asztalhoz ülnek, hiszen néhány tíz méterrel arrébb, a Batthyány-gimnázium-ban immár a 30. Batthyány Kupát, egyben a 9. Bago-nyai Attila Emléktornát ren-dezik, hat korcsoportban. A nemzetközi verseny szom-baton 10 órától startol, a kilenc fordulós bajnokság vasárnap 8 óra 30 perctől folytatódik.Összeállította: POLGÁR László 2018. 09. 14. | 23SportTornagyőzelemmel hangoltak a kanizsai pólósok a bajnokságraSportsorokIdén is kiváló szenior sakkozók ültek asztalokhozAz utánpótlás válogatott tagjai új mezben lépnek majd pályára
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKGazdag település lehet Eszteregnye, ahol kolbász-ból van még a háztető is, nemcsak a kerítés, jegyezte meg egy fesztiválozó ven-dég az Eszteregnyei Őszi-rózsa Dalkör standjánál. A minősítés ellen cseppet sem tiltakoztak a sürgő-for-gó asszonyok. Bogatin Sándorné Gizike, az eszte-regnyeiek főszakácsa, egy-ben a rendezvény felelős vezetője a kíváncsiskodók-nak elmagyarázta: az egy-kor a szegények eledelének tartott dödölle egy fehér falú parasztházikóból indult el hódító útjára, és a házikóval ezt akarták jelké-pezni. A kerítéshez és a ház-tetőhöz pedig azért hasz-náltak cserkészkolbászt, mert éppen az volt kéznél. Az idei, immár 15. Kani-zsai Bor- és dödöllefeszti-válon is dobogóra jutott a csapat. A dalkört három-szor szólították fel a szín-padra a díjak átvételekor. A 3. helyezést elnyert dödöl-léjük mellett a vadpörkölt-jüket és a szép standjukat is elismeréssel illette a zsűri. Bogatin Sándorné ezút-tal a kukoricakása receptjét osztotta meg olvasóinkkal.Hozzávalók két személyre:fél liter víz, 1 bögre kukorica-dara, 3 gerezd fokhagyma, 2-3 babérlevél, só, őrölt bors. Elkészítése:A vizet felforralom, folya-matos kevergetés közben beleöntöm a kukoricada-rát, és hozzáadom a fok-hagymát, a babérlevelet, a sót, az őrölt borsot. Gizike a saját receptje szerint elő-ször három szelet szalon-nát megfőz a vízben, s csak utána önti bele a kukorica-darát. Ha szükséges, főzés közben pótolni kell a vizet. Amint megpuhul a dara, fedő alatt néhány percig pihentetem, míg megda-gad, majd leveszem a fedőt. Végül kiteszem egy tálra, megkeverem, és leöntöm paprikás fokhagymás zsír-ral, pirított szalonnával, vágott zsírral vagy éppen cserkészkolbásszal. BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Ha nem tudja eldönteni, mit kezdjen a szabadidejével, akkor sétáljon ki egy közeli erdőszélre. A szarvasbő-gés-hallgatás kiváló program lehet.Bika: 04.21-05.21. A bolygók most azt üzenik önnek, hogy ne kockáztasson se a sport-ban, se a vállalkozásában. Keressen máshol új élményeket, izgalmakat magának.iKrek: 05.22-06.21.A bolygóállások szerint hamarosan sikereket ér el az üzleti életben. Új terveket nem kell szőnie, akadályta-lanul örvendezhet egész ősszel.Rák: 06.22-07.22. Az új hobbijának köszönhetően egy új találkozásra számíthat. S ebből a találkozásból kialakulhat a vonzalom, ami a vágyott boldogsághoz vezeti. Oroszlán: 07.23-08.23. Legyen határozottabb a családja körében, és ne hagyja, hogy kicsús�-szon a kezéből az irányítás. Min-denkinek lehet feladata, nemcsak kívánsága. Szűz: 08.24-09.23. Ha úgy érzi, hogy nem jutott előbb-re a karrierjében, csak egy helyben toporog, akkor se zárkózzon be. Előbb-utóbb úgyis javítani tud a helyzetén. Mérleg: 09.24-10.23.Meditáljon esténként, és lépjen kap-csolatba az univerzummal. A segítség minden téren sokkal hamarabb meg-érkezik önhöz, mint azt gondolná. sKorpió: 10.24-11.22. Ön is tisztában van azzal, hogy a mun-kahely-változtatáshoz bátorság is kell. Ha megteszi az első sikeres lépést, a többi már sokkal könnyebben megy. Nyilas: 11.23-12.21. Adjon szabad utat a vágyainak, és ne görcsöljön minden apróság mi-att. A pénz dolgában se óvatoskod-jon, hiszen mindent megengedhet magának.Bak: 12.22 - 01.20. Nem árt, ha időnként figyelembe veszi a tudatalattija üzeneteit is. Jó iránymutatást, ötletet kaphat a legújabb elképzelései megvalósítá-sához. Vízöntő: 01.21-02.19. Ne elégedetlenkedjen folyton, mert elriasztja maga mellől a barátait. Örüljön mindannak, amit eddig el-ért, és álljon pozitívan a teendőihez.Halak: 02.20-03.20. A környezetében mindenki tudja, hogy nehéz döntés előtt áll. A pár-jában egyre gyakrabban felmerül a házasság gondolata. Ön se tétováz-zon sokáig.Kukoricakása pirított szalonnávalDalolnak, de főzni is tudnak. A kép jobb oldalán Bogatin Sándorné (Fotó: Bakonyi Erzsébet)
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 32. SZÁm, 2018. szSZeptember 21.Szabadtéri táncórát és bemutatót tartott múlt pénteken az Erzsébet téren az Eraklin Táncklub Egyesület. Lehet csatlakozni. Mert az élet szép… Fotó: Jancsi LászlóAz élet szép…
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTFelbolydult a Ligetváros az első alkalommal megrende-zett családi napon. A programot egy tavaly indult pro-jekt, az Együtt Ligetvárosért részeként rendezte meg az önkormányzat, konzorciumi partnerével, a DRVSZ-szel együtt. A Ligetkuckó Közösségi Tér egy éve nyitotta meg a kapuit, a Csengery utcai irodában minden nap külön-böző foglalkozások, például tanoda és kaláka klub várja a helyieket. A projektet a pályázat lezárulta után is foly-tatni szeretnék.Bajtársi találkozót tartottak az egykori „dózsás-thúrys” katonák és polgári alkalmazot-tak a Medgyaszay Házban. A Thúry-, korábbi nevén Dózsa-laktanya 1997-ben szűnt meg – az ott szolgáló katonákat és polgári alkalmazottakat várták a szombati rendez-vényre. A találkozó fővédnöke, Dénes Sándor polgármester hangsúlyozta: Nagykani-zsa katonamúltját nem szabad elfelejteni, ahogyan azt sem, mennyi mindent tettek a laktanya munkatársai – a város védelmén túl – a kanizsaiak közösségéért. Pohárköszön-tőjében Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő hangsúlyozta: a napi politikai események azt bizonyítják, a katonák szolgálatára ma is szükség van, mert a határainkat védeni kell, saját identitásunkkal együtt.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEDallamok éjszakájaA Batthyány Lajos Gimnázium vegyeska-ra hatodik alkalommal rendezte meg a Dallamok éjszakáját. A ballagók távozásával és a gólyák érkezésével minden tanévben újjá-alakul a Virág Benedek Kórus, idén mintegy 15-20 fiatal csatlako-zott az énekkarhoz, ezzel a csapat csaknem fele kicserélődött. A Dallamok éjszakájá-nak célja, hogy a régi és az új énekkarosok jobban megismerjék egymást. S mivel más-sal is tehetnék ezt, mint zenével…?!KanizsaElsőIMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Jancsi LászlóBajtársak…Fotó: Bakonyi ErzsébetFotó: Kanizsa TV
A brüsszeli bürokraták számára ellenben a kerítés nem kerítés, hanem – emlékezzünk csak! – kapu szárnyakkal. Most sem arról beszélnek, hogy min-den eszközzel meg kell védeni az unió határait, hanem portaszolgálatot akarnak létesíteni. Ők nem megállítani, hanem mene-dzselni akarják a beván-dorlást. A kapukulcsot akarják. Erről tisztán és világosan beszélt a legna-gyobb európai állam veze-tője a saját nemzeti parla-mentjében. Most idézzük őt azok számára, akik szerint ilyen terv nincs. Ezt hallottuk: „Azok az államok, ame-lyeknek külső határuk van, nemzeti hatásköröket adnak át annak érdekében, hogy a Frontexet valóban átfogó hatáskörrel ruház-zuk fel. És ez a szolidaritás mércéjét is jelenti, ha arról van szó, hogy emberek jönnek hozzánk, vagy ha kötelezettségeink vannak arra, hogy például lehető-vé tegyük a legális migráci-ót.” Ezek a tények. Nehéz ezt félreérteni. Azért akarják elvenni Magyarországtól a határvédelem jogát, hogy lehetővé tegyék a migráci-ót. A mi álláspontunk ebben a kérdésben világos: hazánk nem átjáróház, nem is gyűjtőtábor. Ha keveredni akarnánk más kultúrákkal és civilizációk-kal, akkor erről majd mi konzultálunk, és mi határo-zunk róla, bár ettől az ötlet-től eltanácsolnám a magyar embereket. Akár-hogy is, ez a döntés őket és csak őket illeti meg. A bevándorlási válság óta romlik Európában a közbiztonság. Ez ténykér-dés. A migránsválság kez-dete óta Európában a hiva-talos adatok szerint a mig-ráns hátterű terrortámadá-soknak 347 halálos áldoza-ta volt. Ezek az elkövetők bejutottak Európába, és a jövőben is be akarnak jutni. – Magyarország bebizo-nyította, hogy képes véde-ni a határait. Mindenki lát-hatta, mi nemcsak beszé-lünk, hanem cselekszünk is. Aligha vonhatja kétség-be bárki, hogy ehhez a kér-déshez és ehhez a feladat-hoz mi értünk. A határvé-delemhez jobban értünk, mint bárki Brüsszelben, vagy valamely nemzetközi szervezetben. Ezért a határőrizet jogáról nem mondunk le, a határőrizet jogából nem engedjük, hogy bárki akár egy jottá-nyit is elvegyen – szögezte le Orbán Viktor az Országgyűlés őszi üléssza-kának első napján.PAPP János 2018. 09. 21. | 3A HÉT TÉMÁJANekünk ez a legerősebb védőpajzsunk „Esküszöm, hogy hazám alkotmányos éstörvényes rendjét, nemzetünk biztonságát,ha kell életem kockáztatásával ishűségesen megvédem!”A mi határainkat nemcsak profik, hanem hazafiak védik, belőlük áll a magyar hadsereg és a rendvédelmi erők köteléke. Erre esküsznek fel. Ez az a több-let, amit semmi-lyen pénzért nem lehet meg-vásárolni. Nekünk ez a leg-erősebb védő-pajzsunk – álla-pította meg Orbán Viktor hétfőn a Parla-mentben. – Ezért illeti köszönet a magyar határon szolgálatot tel-jesítő egyenru-hásainkat. Röszke, 2015 szeptembere: Zalai, borsodi, fejér megyei, vasi és szabolcsi rendőrök, a TEK erőivel együtt saját testükkel tartóztatják föl a Magyarországra betörni szán-dékozó tömeget. Rájuk áll Orbán Viktor március 15-én elhangzott mondata: A jó kato-na nem azért harcol, mert gyűlöli azt, ami szemben áll vele, hanem mert szereti azt, ami mögötte van, szereti Magyarországot és a magyar embereket… Ha Frontex-munkatársak álltak volna Röszkénél, vajon Szerbiában maradt volna-e a fotón látható úr?
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhitélet „Város a városért” imaút - zarándoklat Indulás: mindegyik felekezet a saját templomától 9:00 Erzsébet tér: Dénes Sándor polgármester köszöntője; Ima a városért 9:30 Nagy-Magyarország emlékmű: Ima a hazáért 10:00 Eötvös tér (volt Piarista Rendház helyén): Ima az ifjúságért 10:30 Kórház kápolna előtti tér: Ima a betegekért 11:00 Temető: Ima a megholtakért 11:30 Indulás a Csónakázó-tóhoz (gyalogosan, járművel vagy autóbusszal) 11:45 Ingyenes buszjárat a Csónakázó-tóhoz a nagykanizsai köztemető főbejáratától 12:00 Főzőverseny, ingyenes ebédosztás a Zöldtáborban 13:00 Napsugár együttes koncertje, kézműves foglalkozás, ékszerkészítés, raklapfestés, ugrálóvár, Vajda Margit kerekítője, gyermekjátékok, horvát tambura zenekar műsora
2018. 09. 21. | 5AktuálisNagykanizsa belvárosában is lehet tölteni az elektromos autókat. Az e-Mobi Nonprofit Kft. a HSMK Színház utcai parkolójába és a Hevesi Sán-dor Általános Iskola mellé telepített egy-egy 22 kW-os e-töltőpontot, amelyet egy-szerre akár ketten is használ-hatnak. Az Ipari Park bejára-tánál egyelőre tábla jelzi, hogy várhatóan itt is lesz majd lehetőség a töltésre.– Mi a helyet adtuk, a parkolási lehetőséget. A töltőállomások működtetése és karbantartása az e-Mobi Kft. feladata lesz. Ez a jövő, ami felé haladunk, és biztosan lesz még lehetőség a töltésre a városban máshol is. Ezeket az elektromos autókat, ha nem hosszútávon közleke-dünk, otthon is fel lehet tölte-ni, illetve van még egy műkö-dő töltőpont a közelben Sor-más elején, amit a Tesla épített – mutatott rá Dénes Sándor polgármester.Kanizsán istölthetünkKözösségépítésről, aktuálpolitikai kérdé-sekről és a következő időszak feladatairól is szó volt a Fidesz nagy-kanizsai szervezeté-nek családi napján. A hagyományos összejö-vetelen Cseresnyés Péter miniszterhelyet-tes, országgyűlési képviselő egyebek mellett azt mondta: olyanok kérik számon a magyarokon a demokráciát, akik maguk ássák alá azt Nyugat-Európában.Évente legalább kétszer, de van, hogy több alkalommal is találkoz-nak a Fidesz nagykanizsai szerveze-tének tagjai. A múlt hétvégén meg-tartott családi nap az első összejö-vetel volt a tavaszi választások óta, amelyen a kormányzó pártszövet-ség, a Fidesz-KDNP ismét kéthar-mados többséget szerzett, a Nagy-kanizsa központú, zalai 3-as számú választókerületben pedig – a szava-zatok 48,79 százalékával – újra Cse-resnyés Péter lett a térség ország-gyűlési képviselője.– Erős közösségünk olyanokból áll, akik a legfontosabb kérdéseket illetően, vagyis, hogy merre kell ma Magyarországnak haladni, illetve mi a jó az itt élőknek, egyetértenek. De egy közösség tagjait nemcsak az azonos világnézet hozhatja össze, hanem az is, ha együtt dol-goznak a közösen kitűzött célokért – fogalmazott a politikus, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik a választások idején segítették, támogatták kampányát.– Mozgalmas időszak áll mögöt-tünk, ám hamarosan itt a következő nagy feladat, az európai parlamenti választás, amely ezúttal nemcsak a Kárpát-medencében élő magyarok sorsát határozza meg, hanem Euró-pa jövőjét is. Látjuk, milyen nehéz-ségekkel küszködnek azok a nem-zetállamok, amelyek meg akarják őrizni identitásukat és tovább akar-ják adni hagyományaikat. Sajnos, vannak olyan törekvések, amelyek ezt meg akarják akadályozni – erről szól az EP-választás, majd ősszel arról döntünk, hogy kiket szeret-nénk látni egy-egy település pol-gármesteri és képviselői székében.A találkozón olyan aktuálpolitikai kérdések is terítékre kerültek, mint a múlt heti európai parlamenti vita és a Sargentini-jelentés.– Tudtuk, kire számíthatunk ebben a kérdésben, és most már azt is látjuk, Európa mire számíthat – hangsúlyozta Cseresnyés Péter. – A Sargentini-jelentés valójában nem más, mint a közelgő európai parlamenti választás előszele, annak jele, hogy a nemzetközi poli-tikában elkezdtek készülni a jövő májusi szavazásra. A jelentés tartal-ma nem a valóságot tükrözi: Judith Sargentini valótlanságokat állít benne. A múlt keddi vitából pedig egyértelműen kiderül az is, hogy a nyugat-európai politikusok egyál-talán nem akarnak szembenézni a tényekkel, helyette egyre csak mantrázzák a Magyarország ellen felhozott vádakat.A miniszterhelyettes rámutatott: az EP-képviselők figyelmen kívül hagyják, hogy a magyarok mintegy nyolcvan százaléka elutasítja az Angela Merkel vagy Emmanuel Macron által képviselt migrációs politikát, továbbá dühödten kiálta-nak diktatúrát ott, ahol egyébként szabadon elmondhatják a vélemé-nyüket.– Éppen azok kérik számon raj-tunk a demokráciát, akik cenzúráz-zák saját országaikban a migráció negatív hatásairól beszámoló sajtó-híreket. És éppen azokon kérik szá-mon a demokráciát, akik 1990-ig küzdöttek érte. A vitának volt egy nagyon is beszédes mozzanata: amikor egy szélsőbaloldali párthoz tartozó, francia képviselő felszólalt, és sok mindennel megvádolta Magyarországot, Szájer József emlékeztette rá: ez a bizonyos poli-tikus ugyanazt a kommunista esz-merendszert vallja, amelynek igájá-tól több mint negyven éven át szenvedtek a magyarok.Cseresnyés Péter szerint azok, akik megszavazták a Sargentini-jelentést, többségében félreveze-tett emberek vagy provokátorok lehetnek. Hozzátette, a közelgő EP-választás tétje, hogy Magyarország megmarad-e magyar országnak, és a magyarok képesek lesznek-e megvédeni a határokat.NEMES DóraCseresnyés Péter: Az EP-választás tétje, hogy Magyarország megmarad-e magyar országnak (Fotó: Jancsi László)Félrevezetett emberek vagy provokátorok
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtVERSENYTÁR GYALÁSI FELHÍVÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:Hrsz.Alap- területFunkcióHelyeKikiáltási árVerseny-tárgyalás napjaIdőpont1049468 m²építési telekRákóczi u. 27.4.850.000,-Ft+ÁFA2018. 09.05.2018.09.12.2018.09.19.2018. 09.26.09:00131/21094 m²építési telekMagyar u. 18.10.315.000,-Ft +ÁFA09:3065761738 m² építési telekNagyrác u. 2.3.500.000,-Ft +ÁFA10:004088/31858 m²építési telekAlkotmány u. 75.3.950.000,-Ft + ÁFA10:301081551 m²irodaépületSugár u. 30.7.500.000,-Ft +ÁFA11:30Versenytárgyalás napja2018. 09. 05.2018. 09. 12.2018. 09. 19.2018. 09. 26.Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/14. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/17. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I/18. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagyka-nizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2018. október 4. (csütörtök) de. 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagyka-nizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.A bérlemények leírása:NagyKANIzsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 24 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 11.232,-Ft + igénybevett szolgál-tatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.09.12. 10:00-11:00 NagyKANIzsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 14.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgál-tatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.09.12. 10:00-11:00NagyKANIzsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 17.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgál-tatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.09.12. 10:00-11:00NagyKANIzsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 18.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgál-tatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2018.09.12. 10:00-11:00A pályázaton VAló részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekPályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesa lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennia pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, ésamennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térí-tésmentesen,amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotbana bérbeadó rendelkezésére bocsátja. városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Cso-portján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykani-zsa.hu honlapról letölthető PályázATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:a pályázó/k/ személyi adataita folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymá-solatáta felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatátsaját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfoko-zatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalom-mal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 3. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 14. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 17. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 18. 2.000.000.-FtA licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálko-dási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.Nagykanizsa, 2018. szeptember Dénes Sándor polgármesterNAGykanizsa Meg yei Jogú Város polg ármes terepályáza tot hi rdetNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. földszint, 2. iroda Információ kérhető: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda, tel.: 20/849-2330, 20/849-2328Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban munkanapokon reggel 9 és délután 15 óra között biztosított. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlap BEFEKTETŐKNEK menüpont ELADÓ/BÉRBEADÓ INGATLANOK almenüje alatt.
2018. 09. 21. | 7AktuálisMi nem akarunk mások lenni, mint magyarok! Még divatból sem enge-dünk jottányit a magyarságunkból. Nem tűrjük, hogy magyarok Magyar-országot ócsárolják. A magyar ne jut-tassa a magyart lakat alá! A magyar ne árulkodjék a magyarra! – idézte Mindszenty bíborost az Eötvös10-beli konferencia megnyitója.A kitelepítettek vagonja-it húzó mozdony vezetője – akivel csak Tiszafüreden közlik a célállomást – meg-ígéri, ha az Záhony (a vas-úti átkelő Szibéria felé), hosszan sípol majd, kiereszti a gőzt, és min-denki fusson, amerre lát. Bertók Balázs tanár úrnak a magyar vasutasok szoli-daritásáról tanúskodó sza-vai is előkerültek a horto-bágyi rabtáborokról múlt szerdán tartott szakmai konferencián. – A mi 1952-es véghatá-rozatunkban célállomás-ként Tiszafüred állt. Ám nem állt meg a vonat Tisza-füreden. Nagyanyám fejé-ben minden végigfutott. Nem kívánom senkinek azt a fél órát, míg végre Óhat–Pusztakócson kiva-goníroztak minket – szá-molt be Lugos Margit, Krátky polgármesterünk unokája, aki azt is sérelmezi, mennyire fél-revezető telepesek-ről, kitele-pítettekről beszélni. Őket bizony deportálták a kényszermun-katáborokba, az éhező, nélkülöző rabokat géppisztolyos rendőrök őrizték.A túlélők kora miatt, saj-nos már a 24. órában vagyunk, ám a kutatás nem marad abba. Fiatal Somogy megyei levéltáro-sok is ültek a hallgatóság soraiban. Három éve vég-zett munkájukhoz nyilván segítséget kaptak a konfe-renciát követő konzultáci-ók során. Veszi ezt valaki? – sür-gette az előadások nyilvá-nosságát egy hölgy Sza-kály Sándor előadását követően. A szemközti Állambiztonsági Szolgála-tok Történeti Levéltárából jött levezető elnök meg-nyugtatta: az elő-adások szer-kesztett válto-zata nyom-tatásban is meg fog jelenni. Az ÁBTL, a Polgári Kanizsáért Alapítvány és a Telepesek Társadal-mi Múzeum Alapítvány együttműködésével létre-jött konferencia előadói voltak: Saád József (TTMA, képviselő), Nagy Mária (TTMA, munkatárs), Majté-nyi György (Eszter-házy Károly Egye-tem, főiskolai tanár), Orgoványi István (ÁBTL, osztályveze-tő), a szünetet követően pedig Bank Barbara (a Nemzeti Emlékezet Bizott-ságának tagja), Szakály Sándor (VERITAS Történet-kutató Intézet, főigazgató) és Kis-Kapin Róbert (ÁBTL). A Kanizsa olvasói ismerhetik a „Péntek volt és 23” Kitelepítések 1950-1953 között Zala megyé-ből című vándorkiállítást, tudósítottunk a letenyei megnyitójáról. Az Eöt-vös10 (Budapest, VI. Eöt-vös u. 10.) pincegalériájá-ban pedig még szeptem-ber 30-ig megtekinthető. Nagykanizsán január végén nyílik majd, megva-lósulása az Emberi Erőfor-rás Támogatáskezelő Nem-zeti Együttműködési Alap-nak köszönhető. KanizsaA magyar ne árulkodjék a magyarra!Konferencia és kiállítás elhurcolt zalaiakról a fővárosbanBertók tanár úr a Gulyás testvérek Törvény-sértés nélkül c. filmjébenCseh Gergő Bendegúz (ÁBTLtl, főigazgató) és Saád József, a kiállítás szerzője az előadások anyagát jövőre könyvben adja kiSomogy megyei levéltárosok is ültek a hallgatóság soraibanLugos Margit
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraCSALÁDI HÉTVÉGESZEPTEMBER 28-29-30.SzepZEPtEMBEr 28. (PÉNtek ) –HEVESI SÁNDorMűve lőDÉSI KöZPont17.30 óra ÉRZELMEINK – Tihanyi Károly szocioportré fotóinakkiállításaMegnyitja: Csikós Attila író18 óra „A HŰTLEN, A MEGCSALT ÉS A SZERETŐ” – A szerelmi háromszög pszichológiájaGelsei Bernadett pszichológus könyvbemutatójaA beszélgetést vezeti:Hegedűs Miklós színművészA belépés díjtalan.Az est fókuszában érzelmeink áll-nak, melyeket Károly szociofotóival tökéletesen megörökít, melyeknek bonyolultságát és kuszaságát Berna-dett terápiás vonalaival láttat – mindezt fekete-fehérben, vagy akár a szürke 50 árnyalatán keresztül mutatják be nekünk. Arcok, melyek feltárják az érzelmeket, vonalak, melyek a lélek rezdüléseit ábrázol-ják.Érzelmeink leginkább párkapcsola-tainkon keresztül aktiválódnak: aho-gyan kifejezzük szeretetünket, vagy szeretetéhségünk számára táplálé-kot keresünk.E folyamatban segít eligazodni Ber-nadett új könyve, amely a szerelmi háromszögek pszichológiájába nyújt betekintést.Tihanyi Károly és Gelsei Bernadett vizualitásához Tiborcz Iván jazz-muzsikája adja a fűszert, a közönség számára pedig így válik teljessé a kulturális élmény. SZEPtEMBEr 28. (PÉNtek )19.30 óra – MórICZ ZSIGMoND Műve lőDÉSI HÁZBACSÓ KRISTÓF TRIAD Bacsó Kristóf – szaxofon, effektek, Tzumo Árpád – billentyűs hangsze-rek, Juhász Márton – dobokBelépődíj: 1 000 FtSZEPtEMBEr 29. (SZoMBAt) –MEDGyASZAy HÁZ15.30 óra Kézműves játszóház16.30 óra Kerekítő és táncház Vajda Margittal18 óra HOL VOLT, HOL NEM VOLT… – Budai Ilona mesemondó, népdal-énekes előadása. Mesék gyerekek-nek és felnőtteknek a magyar nép-mese napja alkalmábólA belépés minden programra díjta-lan.SZEPtEMBEr 30. (VASÁrNAP) 10 óraCSALÁDI túrANAP – KALANDO-ZÁS A CSÓ-tó KörÜLGyülekező: Teleki utcai víztoronyÚtvonal: Víztorony – Sánc – Csóna-kázó-tó – Alsóvárosi erdő - VíztoronyTáv: 12 km; szintemelkedés 150 m. Visszaérkezés: kb. 15 óra. Túravezető: Kiss LászlóSzervezők: Kanizsai Kulturális Köz-pont és a Kanizsa Kul-Túra Egyesü-let.HEVESI SÁNDorMűve lőDÉSI KöZPontSzeptember 22. (szombat) 18 óraDumaszínház NagykanizsaTÉVÉLACI – A VILÁG ÉS AMI HELYETTE VAN – Hadházi László önálló estjeBelépődíj: 3 300 Ft. Jegyek elővétel-ben a HSMK jegypénztárában és a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon kap-hatók.Szervező: Dumaláda Kft.Szeptember 28. (péntek) 9 óraA SZÍV VILÁGNAPJAFelnőtteknek szóló programok: közös torna, meridián torna, birkó-zás, spirituális és életvezetési tanácsadás, állapotfelmérés (vér-nyomás-, vércukor-, koleszterin-, trigliceridmérés). Kísérő programok: zöldség-gyü-mölcs és gyógynövény sarok, helyi termékek bemutatása kóstolóval, gyógynövényteák és tanácsadás, egészségmegőrző termékek és készülékek bemutatása, prevenciós előadások.Szervezők: A Szívbetegekért Egye-sület és a Kanizsai Kulturális Köz-pont.Információ: 70/364-6278.MEDGyASZAy HÁZSzeptember 22. (szombat) 9-13 óráig ŐSZI GYERMEKRUHA ÉS JÁTÉK BÖRZE Használt baba- és gyerekruhák, cipők, kiegészítők, játékok, babafel-szerelések, könyvek, sportszerek vására.A belépés díjtalan.Szeptember 27. (csütörtök) 18 óraSENTIMENTS – festmények, grafi-kák, iparművészeti munkák. Bognár Angéla bőr kiegészítő éskötöttanyag tervező kiállításának megnyitójaA kiállítást megnyitja: Ambrus Márta képzőművészKözreműködik: Cserfő AlexandraMegtekinthető: október 18-igA belépés díjtalan.MórICZ ZSIGMoND Műve lőDÉSI HÁZSzeptember 22. (szombat) 18 óraA KANIZSA CSILLAGAI EGYÜTTES JUBILEUMI RENDEZVÉNYEProgramajánlóSzept. 20-23. 17:15 FÁK JÚ TANÁR úr! 3. szinkr., német filmvígjátékSzept. 20-26. 17:45, 20:00 JOHNNY ENGLISH ÚJRA LECSAP szinkr., francia-amerikai-angol vígjátékSzept. 20-26. 18:30 AZ APÁCA szinkr., amerikai horrorSzept. 20-26. 20:00 VÉGÁlloMÁS: ESKÜVŐ szinkr., amerikai vígjátékSzept. 20-26. 20:30 PREDAtor: A RAGADOZÓ szinkr., amerikai horrorSzept. 22-23. 14:30 ALFA szinkr., amerikai kalandfilmSzept. 22-23. 15:15 HotEL trANSylVANIA 3. szinkr., amerikai animációs filmSzept. 22-23. 15:30 MAMMA MIA - SOSE HAGYJUK ABBA szinkr., amerikai zenés filmSzept. 22-23. 16:30 BARÁtoM, róBErt GIDA szinkr., amerikai filmSzept. 22-23. 19:30 MAJDNEM EltoltAM magyar kisjátékfilm, rendezte: Lendvai KristófSZEPtEMBEr 20- SZEPtEMBEr 26. MűsoraA világ megmentésére készülA világ legjobb kémje visszatér. Megváltozott a játék, de a brit hírszerzés-nek saját szabályai vannak - legalábbis a Johnny English újra lecsap című vígjátékban, amelynek főszereplője az ikonikus komikus, Rowan Atkin-son. A történet szerint egy kibertámadás leleplezi az összes aktív angol beépített ügynököt, és az akció kiagyalója további pusztítással fenyegeti a világot. A titkosszolgálat most csak egy emberben bízhat – Johnny Eng-lishben. A jelenleg leszerelt, és egy előkészítő iskolában tanító Englisht újra szolgálatba hívják, hogy találja meg a ravasz hackert, és ugorjon fejest az akcióba. Ám ahhoz, hogy a küldetés sikerrel járjon, hősünknek minden képességét latba kell vetnie, mivel a múlt analóg módszereinek kell szembeszállnia a jövő digitális technológiájával.Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2018. 09. 21. | 9KultúraA festő palettáján egyetlen szín van, a szerete-té, vallotta a mélyen vallásos Marc Chagall. A fehérorosz-francia művészt már életében a 20. század egyik meghatározó alakjaként emleget-ték kortársai. A méltán világhírű életmű egy nagyon is jellegzetes részét állították ki tavas�-szal a lendvai vár galériájában; a tárlat még október végéig fogadja a látogatókat.Sokszínűen és reprezentatív módon mutatja be Marc Chagall művészetét a Teremtés és Biblia című kiállítás. Noha a grafikák, litográfiák elsöprő többsége val-lási ihletésű, a lendvai vár galériá-jában ugyanúgy helyet kaptak azok az alkotá-sok, amelyeken Cha-gall legkedvesebb témái köszönnek vissza, mint például a szerelem, a cirkusz világa, Párizs, valamint a fehéroroszországi szülőfalu, Vityebszk. Pisnjak Atilla művészettörténész szerint, aki elidőzik a személyes hangvételű képek előtt, nemcsak Chagall munkásságára, hanem az egész életére rálátást nyer, amely-nek egyik mozgatórugója a hit volt.– Számára a Szentírás valóban szent írás volt, nagyon mélyen gyökerezett a hite – magyarázza a lendvai galéria munkatársa. – Ortodox zsidóként ráadásul egy nagyon érdekes, de talán mégis megszívlelendő Isten-képben hitt: úgy vélte, akkor vagyunk a legközelebb a Teremtőhöz, ami-kor örülünk, boldogok vagyunk. Rendkívüli hozzáállás olyasvalaki-től, aki átélt két világháborút, később pedig elvesztette egyet-len igaz szerelmét. A vele készült interjúkból kiderül, nehéz sorsa ellenére is haláláig megőrizte derűjét, életszeretetét.A kiállítótérben olvasható egy idézet a nagy kortárstól, Picassó-tól, aki egy alkalommal azon lamentált, vajon honnan meríti Chagall az ihletet bibliai eredetű műveihez. Csak arra tudott gon-dolni, talán egy angyal költözött a koponyája belsejé-be. Hogy valóban így volt-e, nem lehet tudni, de az biztos, hogy Chagall több szent-földi tanulmányúton is részt vett, amelyeken életre szóló élmé-nyeket szerzett – saját bevallása szerint ezek által értette meg iga-zán a Bibliát.– 1923-ban családjával elhagyta Moszkvát, és letelepedett Párizs-ban. Itt ismerkedett meg egy Ambroise Vollard nevű műkeres-kedővel, aki több munkával is megbízta őt. Chagall az együtt-működésük révén egészen jól keresett, és utazgatni kezdett Európa-szerte. Amikor Vollard a ’30-as évek elején felkérte a Biblia illusztrálására, Chagall csak azzal a feltétellel vállalta a feladatot, ha előtte személyesen tanulmányoz-hatja a Szentírásban említett hely-színeket. A mecénás végül is finanszírozta ezeket az utakat, ám megrendelését soha nem vehette át: 1939-ben meghalt, jóval azelőtt, hogy Chagall befejezte volna a 150 oldalnyi illusztrációt.Azok a monokróm litográfiák, amely csupán néhány, első ránézésre egyszerűnek tűnő vonásból állnak össze, a Biblia leg-mélyebb szintű értelmezéséről árulkodnak.– Noha a sorozatban találhatók fekete-fehér darabok is, Chagallt alapvetően a színek szeretete jel-lemezte – hangsúlyozza Pisnjak Atilla. – Amikor egy ösztöndíjnak köszönhetően először élt huza-mosabb ideig, négy évig Párizs-ban, az akkor még mindössze 23 éves művészt rengeteg benyomás érte, megismerte korának legfris-sebb stílusirányzatait. Bár mély benyomást tett rá a fauvisták és az expresszionisták sokszínűsége, Chagallt nem lehet beskatulyázni. A ’30-as évektől egyre markán-sabb lett látásvilága, s ugyan továbbra is sokat merített az őt körülvevő világból, ám nála a motívumok sokkal meghatáro-zóbbak voltak, mint az, hogy milyen stílusban dolgozik. Ha mégis fel akarnánk címkézni, azt mondhatnánk rá, vallási expres�-szionista volt, mivel a biblikus ele-mek állandóan visszatérnek a munkáiban.Csakúgy, mint élete szerelmé-nek, Bellának az alakja. Chagall 1915-ben vette feleségül, és a nő 1944-ben bekövetkezett haláláig együtt éltek. Chagall a tragédia után még kétszer megházaso-dott, de Bellát soha nem felejtette el: a múzsája maradt, és számta-lan, szerelmeseket ábrázoló fest-ményén megörökítette őt. Ezek-nek a műveknek külön helyiséget szenteltek a lendvai galériában a kiállítás szervezői.NEMES DóraBiblia és szerelemA Teremtés és Biblia című kiállítást október 31-ig lehet megnézni a szlovén kisvárosban. A galériában, amelyet a vendégkönyv tanú-sága szerint is rendszeresen látogatnak nagykanizsaiak, 2009 óta rendeznek világ-klasszis alkotók előtt tisztelgő tárlatokat. Az előző években többek közt Rembrandt, Miró és Dalí képeit láthatták az érdeklődők, jövőre pedig, a tervek szerint a Hundertwasser-Hasegawa alkotópárossal, illetve Christóval folytatódik a sorozat.A kiállítás október végéig látogathatóAz Izrael arca című litográfia 1960-ból (Fotó: Jancsi László)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellem1860. A szabadságharc emléke még a szívek-ben él. A „Bresciai hiéna”, a megtorló véreskezű hóhér már halott, s azok is, akik – Batthyány, a vértanúk, Csány és Kazinczy, százakkal, ez-rekkel együtt – mártír áldozatukkal történelmi szereplővé emelték a császári felkentet, az ide-gent. A senkit. Akinek ma is vannak követői. A birtok most csendes. Anno toboroztak itt, szépreményű ifjak indultak a hazáért, Istenért, a szabadságért – a halálba. Kossuth levelét felol-vasták, ő nem ért ide. Némelyek fejfája, ha teste nem is, most itt hirdeti a reménységet. Éltükben: fel, támadunk!, holtukban: feltámadunk!A könnyed őszi szellő lágyan simogatja a sző-lőleveleket, szüret készül, miután a Nap heve megérlelte már a pohárba valót, mert errefelé a levegőt mindig kiszorítják valamivel. Hol job-bal, hol rosszabbal, de mindig. A lány – ma már nő, de akkor még nem tudta, hogy az lesz – anno csöndes volt, francia taní-tó járt hozzá, s néha pap is, hogy imádságra okítsa. – Letérdelni csak Isten előtt kell – magyaráz-ta neki –, a sors pofonjait pedig állva fogadjuk. Tudd és készülj, te is keresztet hordozol, de mi-nél nehezebb, annál inkább veled van Jézus, aki a világ legnehezebb keresztjét cipelte, érted is. Ő ott lesz veled, amikor úgy érzed, nem tudnál felállni, de majd megtapasztalod, kapsz erőt. Tőle. És felállsz. Imáidtól nap mint nap erősebb leszel, még a kereszted súlya alatt is. A lány, persze, kétkedett. Ifjú volt, sudár, előtte az élet. Akkor még nem tudta, hogy nemzetének milyen keresztet kell elhordoznia. A sajátját – akkor – egyáltalán nem érezte, s talán nem is volt. Az úrfi családja, rebellisként, nem a hata-lomhoz, hanem a hazához, elveihez, őseihez s a Teremtőhöz volt hűséges. A napsütötte birto-kon mindaz megtermett, mit Isten jókedvében adott; dolgos kezek művelték a földet, a hantot, a szántást, a tarlót; azt mondták, Árpád óta így van ez, de erre nem volt bizonyíték, a közeli plé-bánián csak évszázados a família.Az úrfi, régen, először fésületlenül pillantot-ta meg a lányt, akinek talán könnycseppek is csordultak az arcán. Sírt, persze. S az úrfi azt gondolta, értette. 1849. Az úrfi ott halt meg, ahol érdemes. El-ment, hogy Istent, a hazát és a szerelmet védje. Nem várta meg, hogy le kelljen tennie a fegy-vert. Utolsó imájában, halála előtt közvetlenül, azt kérte: Ó, Jézusom, bocsásd meg bűnein-ket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.Testét soha nem találták, de emlékét fejfa őrzi, oda vésve nevét, a fába, ahol még ma is könnyed őszi szellő simogatja a szőlőleveleket. 1860, megint. A lány – ma már asszony, s persze tudja, hogy nő lett, felnőtt, mi több! – minden nap átsétál a szomszédos birtokra. Ke-resztet vet a kopjafánál, imádkozik a hazáért, a nemzetért, de főként az úrfiért, akinek nem mondta: én is szeretlek. Talán megmenthette volna. Az úrfi – nem tudjuk, de tán – akkor nem határozta volna el, ide biztosan nem jön vissza többé… 2018, utójáték: Az életben a legjobb tanácsot a fodrászod adja: emeld fel a fejed! És persze: szeress! A történelem megváltozik. (De ha mégsem: a fejfa megmarad… Egy da-rabig.)SzerelemKorábban. Százszor veri ezt vissza Lúdas Matyi, szólt vissza gőgösen-csalódottan az úrfi, miközben kikocsizott a szomszédos rezidenciáról egy hatalmas kosárral. Elhatározta, ide biztosan nem jön vissza többé.PÉTER Árpád
2018. 09. 21. | 11magazinÖnkormányzati tulajdonú részvénytársaságnagykanizsai irodájába keresünk új munkatársataz alábbi pozícióba:Épületgépész ügyintéző ésműszaki ellenőrFeladatok: Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetését biztosító épü-letgépészeti feladatok megszervezése, ellenőrzése, elszámolása.Ingatlanok időszakos állag-felülvizsgálatával összefüggő ügyintézés.Közérdekű- és panaszbejelentések nyilvántartása, kivizsgálása, intézkedések megtétele.Bérbeadót terhelő gépészeti munkák ellenőrzése. Kezelt épületállománynál értéknövekmények, beruházás jellegű munkák elszá-molása.Bérlemények leadásakor bérlői kötelezettségek rendezése.A cég által kezelt társasházak épületgépészeti feladatainak ellenőrzése.Gépészeti beruházások előkészítése kivitelezők, vállalkozók bevonásával.Műszaki átvétel lefolytatása, elszámolások készítése.Műszaki munkához szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése, azok végre-hajtatása.Elvárások: Középfokú, szakirányú végzettség, B-kategóriás vezetői engedély,WINDOindoWS és ms Office teljes körű használata, elektronikus levelezés ésszakmaspecifikus szoftverek ismereteElőnyt jelent: Felsőfokú végzettség, Műszaki ellenőri végzettség Juttatások: Megegyezés szerintSzükséges tapasztalat: 2 év műszaki területen szerzett tapasztalatMunkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.Jelentkezés: Az önéletrajzot kérjük 2018. október 10-ig, az nkvg@nagykanizsa.hu központi e-mail címünkre vagy az alábbi posta címre szíveskedjenek megküldeni!Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.az alábbi munkakörökbe:parkgondozóútellenőrtemetői ügyintézőpiacfelügyelet vezető helyettesbrigádvezetőkeres új munkatársakat.Munkavégzés helye: Nagykanizsa.Az önéletrajzokat a via.titkarsag@nagykanizsa.hu e-mail címre vagya 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33. postacímre kérjük megküldeni.Jelentkezési határidő: 2018.10.01.Hírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huNagykanizsa,egy kattintásraIsteni suhanás…Lendvai Zoltán plébá-nos tart bemutatót a kibővített rédicsi gördeszkapálya ava-tásán. Ez is azt bizo-nyítja, Isten minde-nütt jelen van, még ha elsőre nem is mindig gondolnánk…(Fotó: MTI/Varga György)
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtJELENTKEZÉSI LAPSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, NÉMET nyelv HALADÓSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, an gOL nyelv HALADÓSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, an gOL nyelv KEZDŐSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, NÉMET nyelv KEZDŐSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, INFORMATIKA HALADÓSZENIOROK ISKOLÁJA – 2018 ŐSZ, INFORMATIKA KEZDŐIngyenes, összesen 30 órás képzés idősek részéreJelentkezési határidő: 2018. október 18. (csütörtök) 16.00 óraA jelentkező neve: ......................................................................................................................................................Leánykori neve: ..........................................................................................................................................................Születési helye:........................................................................ Szül. idő:...................................................................Lakcíme:.......................................................................................................................................................................Telefonszáma:.......................................................E-mail címe:.................................................................................Legmagasabb iskolai végzettsége:..............................................................................................................................Szakmai végzettsége:...................................................................................................................................................Ünnepélyes tanévnyitó: 2018. október 26. (péntek) 13.00 óraHelye: Medgyaszay Ház nagytermeA megnyitón ismertetjük a csoportbeosztásokat, egyéb hasznos információkat, emiatt a megjelenés kötelező! Külön meghívót nem küldünk már a jelentkezőknek! A tanfolyamok november elején, az őszi szünet utáni héten kezdődnek!A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, a Batthyány Lajos Gimnázium, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és a Halis István Városi Könyvtár támogatásával való-sul meg. Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.Nagykanizsa, 2018. …........................... Aláírás:......................................................................................A jelentkezési lap kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) portáján elhelyezett gyűjtődobozban, továbbá a Halis István Városi Könyvtárban.Bővebb információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, +36-20/84-92-309.Email: idosugyitanacs@gmail.com.
2018. 09. 21. | 13hitéletImmár húsz éve keresi fel Dél-Európa legismer-tebb és leglátogatottabb zarándokhelyét a Jézus Szí-ve Plébánia Magvető Közös-sége. A Bosznia-Hercegovi-nában található Medjugor-jében 1981. június 24-én kezdődtek el a Mária-jele-nések. A világ minden tájá-ról érkező zarándokok kövekbe vájt meredek hegyi utakon imádkozva, énekelve járják végig a Szűzanya megjelenésének helyeit Podbrdo felé a Cmi-ca hegyen, és a 448 méter magas Krizevacot, amely-nek tetején egy hatalmas kőkereszt áll. Ismerősök említették, hogy a nagy-hegyre felérve, a kereszt talapzatánál szűnni nem akaró zokogás tört rájuk. A Magvető Közösséggel idén nyáron megéltük ezt…Megérkezésünk estéjén a Szent Jakab templomból szállodánkba sétálva szivár-vány ragyogott fel az égen. Figyelmünket a fehér kőke-resztre irányította, amely-hez a feljutás akkor még szinte lehetetlennek tűnt számomra. A szivárvány hamarosan visszaköszönt, de ekkor már a Némethné Horváth Emília által veze-tett közösség énekében, amellyel a fiatalabb lelki vezetőnket köszöntötték pappá szentelésének jeles évfordulója alkalmából egy magas fák által körbeölelt erdei szabadtéri kápolná-ban: „Téged köszönt az égen fénylő, ragyogó szi-várvány. A simogató enyhe szél. A zúgva hullámzó vég-telen óceán. És e dal, mely bennünk él.”Mária szobrához, a jele-nések hegyére Gáspár atya vezetett fel bennünket. Különös, természetfeletti atmoszféra zárta el tőlünk a külvilágot, amint lépdelni kezdtünk az éles köveken az emlékoltárokhoz. – Isten kegyelméből sok testi és lelki gyógyulás tör-tént Medjugorjében az elmúlt 37 évben. Misztikus jelek jelentek meg az égen – mesélte az atya. S amint fel-csendült a kabócák kórusa kíséretében az első imádsá-gos ének – ,,Jézus nékünk adtál anyát. Ő kér és áld, ha szívünk fáj. Hála Jézus, hála Néked, mert van egy drága imánk!” –, könnycseppek indultak el a zarándokok szeméből. Pár lépést követően egy kőkoponya dombormű állta el az utamat, figyelmeztet-ve az idő múlására. Alig lép-tem tovább, egy kőbe vésett keresztre leltem. A természet által alkotott művön felfedeztem a Napot és a Holdat, s még három jelet, amit csak napok múl-va tudtam megfejteni: a női és a férfilelket összekapcso-ló szeretetet szimbolizálta számomra. De a kereszt üzent még valamit, ami másnap tudatosult bennem igazán a Miklós atya által vezetett keresztúton. „Ott volt melletted a kereszt, csak nem vetted észre. Ket-ten voltatok. Te és az Isten, aki vitte helyetted a keresz-tet. Amikor úgy érezted, hogy elhagytak, magányos vagy, nincs melletted senki, amikor életkeresztedtől szenvedve alig emelkedett föl a fejed, na akkor volt melletted az Isten. Nem a dicsőség óráiban, a siker közepén, de a kereszthor-dozás mély fájdalmának örvényén biztosan mellet-ted volt az Isten. Rájössz, minden keresztben ott van az Isten. Mert a kereszt maga az Isten!”Talán a harmadik emlékol-tárhoz juthattunk el, amikor egy gyermekrajzszerű kis-baba képe rajzolódott ki előttem egy kövön. Vonalai-ból ítélve még meg sem született, embriókori képét vetítette ki az alkotás. A kép szóbeli üzenete a másnapi keresztúton érkezett meg: „És most menj vissza ahhoz a képzeletbeli perchez, ami-kor a fogantatásod megtör-tént, és kérd Istent, hogy mindaz, ami az anyaméh-ben téged hatásként ért, azt gyógyítsa meg. Formálja újjá tested-lelked. Kérd Istent visszamenően – mert megteheted –, hogy az a 9 hónap, amit az anyaméh-ben töltesz, áldottan teljen. Kérd Istent, hogy mindaz a hatás, ami ért téged negatí-van, változzon át pozitívra. Mondja Szent Pál: az isten-szeretőknek minden a javá-ra válik. Ha minden, akkor az is, ami az anyaméhben tör-ténik. A gondolati terhelt-ség, a szándék és az akarat, ami esetleg elutasított téged, vagy a léted, az meg tud gyógyulni Isten kegyel-mében.”Persze, ezek az üzenetek, útmutatások nem csak nekem szóltak – érdemes rajtuk elgondolkodni mind-annyiunknak. BAKONYI ErzsébetZarándoklat a Béke KirálynőjéhezFotó: Bakonyi Erzsébet
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtFELHÍVÁSA Kormány a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) határozatával döntött arról, hogy a fűtési költségek viselésével összefüggésben a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy táv-fűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is részesülhetnek egy-szeri természetbeni támogatásban. Az igények felmérését az érintett helyi önkormányzatok végzik. A támogatást a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesü-lő, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartá-sok kérhetik.Az igénybejelentéshez szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán kérhető, vagy a város honlapjáról (www.nagy-kanizsa.hu/polgármesteri hivatal/e-ügyintézés, kitölthető nyomtatvá-nyok/humánigazgatási csoport/igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentéshez) letölthető.Az igénybejelentés 2018. augusztus 22. napjától a Polgármesteri Hiva-tal Humánigazgatási csoport ügyfélszolgálatán (8800, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) nyújtható be.Ügyfélfogadási idő: hétfő 08.00-16.00 szerda 08.00-16.30 péntek 08.00-12.00Az igénybejelentés benyújtásának határideje: 2018. október 15.A fentieken túl tájékoztatom Önöket arról, hogy az Országos Kataszt-rófavédelmi Főigazgatóság az igénybejelentés tartalmát jogosult ellen-őrizni, az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszű-nik. A 12.000,- Ft értékben nyújtott természetbeni támogatás a fűtő-anyagra vonatkozik (tüzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellett/brikett) és nem fedezi az egyéb, pél-dául a szállítási, darabolási költséget.Dénes Sándor polgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésé-nek a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:1. NagykANizSA, DózSA Gy. u. 142/A. fsz. 4.A lakás alapterülete: 36 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 16.848,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2018.09.12. 10:00-11:002. NagykANizSA, DózSA Gy. u. 142/C. 1. em. 6.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szoba komfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2018.09.12. 10:00-11:00A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyom-tatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.Dénes Sándor polgármesterP Á L Y Á Z A TNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír kiirodalmi és képzőművészeti alkotásoknaka Kanizsai Antológia 19. számú kötetében történő megjelentetésére.Pályázat tárgya:Irodalmi, művészeti, tudományos művek és grafikák.Pályázati feltételek:Nagykanizsán és a Nagykanizsai járásban állandó lakhellyel rendelkező, valamint nagykanizsai születésű alkotók pályázhatnak. Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (soronként 70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság) terjedelemben.Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályaműve-ket az alábbi két e-mail címre egyidejűleg kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com.A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 19. számában,2018 decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 3 db tiszteletpéldány kerül átadásra.Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza,másodközlésre nem vállalkozunk.A pályázat beadásának határideje:2018. október 29. (hétfő) 16.00 óráig MEGHÍVÓIV. Kanizsai Mézes Nap raA NagykANizSA és Környéke Méhész EgyeSÜletméhészkonfereNCiát rend ez. Időpontja: 2018. szeptember 29. (9-14 óráig)Helyszín: Medgyaszay Ház, 8800 Nagykanizsa Sugár u 5.Előadók:Bezzeg László: Költséghatékony, gazdaságos méhészkedés közepes állománnyal Mervald József: Így méhészkedem énNémeth Zoltán: Méhészkedés másképpen, 13 év tapasztalata szerves savakkalA konferenciát bezzeg láSzló, az OMME elnökségi tagja, méhé-szeti helyzetképpel és aktualitásokkal zárja.Az előadás ideje alatt a helyszínen mézkóstoltatást, méz-, mézes italok- és méhészeti eszköz vásárt tartunk. Mézes sütemények vásárlására is lesz lehetőség.A rendezvény látogatása mindenki számára ingyenes.Méhésztársi barátsággal várunk minden méhésztársat és érdeklődőt!További információt illetően rendelkezésre áll:Somogyi Gyula elnök: +36 30/287-8410
2018. 09. 21. | 15önkormányzat
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásJövő heti véradások09. 25. 09:30-11:30 Bazárudvar, Zrínyi út 35. 09. 25. 13:00-15:00 Dynamic Technologies Hungary Kft.09. 27. 09:30-11:30 Bazárudvar, Zrínyi út 35. 09. 27. 13:00-15:00 E.M.E Kft.Adj vért, és ments meg három életet!Gyógysz ertári ügyeletSzolgáltatásHolland faragott ülőgarnitúra (3-as kanapé, 2 fotel) eladó. Irányár: 40 000 Ft. Érd.: 20/91-72-212.Újabb és régebbi festményeket, régi fotókat, képeslapokat, újságokat, műszereket, köny-veket készpénzért vásárolok. Tel.: 30/332-8422.Dupla kétszárnyú tölgyfa kültéri bejárati ajtó 2,46 m magas, 1,48 m széles és ablak 2,20 m magas és 1,15 m széles tokkal együtt, újszerű állapotban, reális áron eladó. Érd.: 30/267-1800.30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Piaci árak Kanizs ánalma 250-290 Ft/kgcsirkemáj 650 Ft/kgakácméz 2300 Ft/kgtojás 35-45 Ft/dbszilva 250-350 Ft/kg2018. szeptember 22.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61020:00-08:002018. szeptember 23.BENU gyógyszertár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13519:00-06:002018. szeptember 24.BENU gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002018. szeptember 25.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002018. szeptember 26.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002018. szeptember 27.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002018. szeptember 28.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46222:00-07:00Multifokális lencse akció 30 %Horváth Valéria és unokája, Kapi Brendon fotókiállítása nyílt meg a Bolyai-iskolában. A rokonlelkek tárlata már az első napon diákok sere-gét vonzotta.Fotó: Bakonyi ErzsébetRokonlelkek…
2018. 09. 21. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Szeptember 22., szombatMóricLatin eredetű, jelentése: mór, szerecsen.Szeptember 23., vasárnapTekla, LinaA Tekla görög eredetű, jelentése: Isten dicsősége. A Lina a Karolina becézőjéből önállósult, jelentése: legény, fiú.Szeptember 24., hétfőGellért, MercédeszA Gellért német eredetű, jelentése: gerely + kemény. A Mercédesz spanyol eredetű, jelentése: fogolykiváltó.Szeptember 25., keddEufrozina, KendeAz Eufrozina görög-latin eredetű, jelentése: vidám. A Kende kazár magyar méltóságnévből származik , jelentése: főbíró. Szeptember 26., szerdaJusztinaLatin eredetű, jelentése: igazságos.Szeptember 27., csütörtökAdalbertGermán eredetű, jelentése: nemes fény, fénylő nemesség.Szeptember 28., péntekVencelNémet-szláv eredetű, jelentése: koszorú + dicsőség.Az előző heti rejtvény megfejtése:A gúnynak rövidre kell fognia szavát. Az őszinteség bőbeszédű lehet.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHirdetésAdy u. 2. - Erzsébet tér 1.157 m² üzlet1.000Ft/m2/hó+ÁFALicitlépcső: 100 Ft/m2/hó+ÁFAA bérlemény megtekinthető:2018. szeptember 25. 8.45-9.00A versenytárgyalás ideje:2018. szeptember 27. 8.00-8.30A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa, Garay u. 21. nyílt versenytárgyalást hir-det a Nagykanizsán lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáraFelhívás I.A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21. I. emeletÉrdeklődni a 93/313-362 számú telefonszámon lehet.A versenytárgyalási felhívást, valamint a versenytárgyaláson való részvétel feltételeita www.nkvg.hu honlapon tekinthetik meg!Ady U. 3.38 m2 üzlet 1.600Ft/m2/hó+ÁFALicitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFAA bérlemény megtekinthető:2018. szeptember 25. 9.15-9.30A versenytárgyalás ideje: 2018. szeptember 27. 8.00-8.30Csengery u. 4. 30 m2 üzlet1.600Ft/m2/hó+ÁFALicitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFAA bérlemény megtekinthető:2018. szeptember 25. 8.00-8.15A versenytárgyalás ideje:2018. szeptember 27. 8.30-9.00Csengery U. 5.55 m2 üzlet1.000Ft/m2/hó+ÁFALicitlépcső:100Ft/m2/hó+ÁFAA bérleménymegtekinthető:2018. szeptember 25. 8.00-8.15A versenytárgyalás ideje:2018. szeptember 27. 8.30-9.00Erzsébet tér 1.27 m2 üzlet1.250Ft/m2/hó+ÁFALicitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFAA bérlemény megtekinthető:2018. szeptember 25. 8.30-8.45A versenytárgyalás ideje:2018. szeptember 27. 8.30-9.00Erzsébet tér 10. 76 m2 üzlet1.000Ft/m2/hó+ÁFALicitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFAA bérlemény megtekinthető:2018. szeptember 25. 9.45-10.00A versenytárgyalás ideje:2018. szeptember 27. 9.00-9.30Fő u. 8. 48 m2, 117 m2, 119 m2 üzlet1.000Ft/m2/hó+ÁFALicitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFAA bérlemény megtekinthető:2018. szeptember 25. 8.15-8.30A versenytárgyalás ideje:2018. szeptember 27. 9.00-9.30Ady U. 3.57 m2 üzlet1.600Ft/m2/hó+ÁFALicitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFAA bérlemény megtekinthető:2018. szeptember 25. 9.15-9.30A versenytárgyalás ideje:2018. szeptember 27. 8.00-8.30
2018. 09. 21. | 19HirdetésRozgonyi u. 1. 1. em. 17. 21 m2 iroda 1.100Ft/m2/hó+ÁFALicitlépcső: 100Ft/m2/hó+ÁFA29 m2 galéria 450Ft/m2/hó+ÁFALicitlépcső: 50Ft/m2/hó+ÁFA A bérlemény megtekinthető:2018. szeptember 25. 9.30-9.45A versenytárgyalás ideje:2018. szeptember 27. 9.00-9.30Kal már u. 6.Vásárcsarnok emeletén különböző20-42 m2 alapterületű üzletek (Hrsz:98/A/100+) kiadók.(Bérleti díj 300Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség mértéke 555Ft/m2/hó+ÁFA,valamint takarítás,őrzés-védés,szemét-szállítás költségek várható mértéke 256Ft+ÁFA/m²/hó)Licitlépcső: 50Ft/m2/hó+ÁFA= 63Ft/m2/hóA bérlemény megtekinthető:2018. szeptember 24. 10.00-12.00A versenytárgyalás ideje:2018. szeptember 27. 9.30-10.00A gyermekek szemvizsgálatának fontos-sága megkérdőjelezhetetlen. A szemész szakorvosok elmondása szerint, a gyerme-kek sajnos általában nem jelzik, ha problé-ma van látásukkal, hiszen így szokták meg, számukra ez a természetes. Ezért a szülő-nek kell felismernie az árulkodó jeleket és probléma esetén gyermekszemészhez fordulni.Gyanús jel lehet a szemdörzsölés, hunyor-gás, könnyezés, pirosság, fejfájás, közelhajolás, olvasás-, írás-, tanulási ne- hézségek. Kiemelten fontos a gyermek sze-mét ellenőrizni, ha a családban előfordul szemüveges, kancsal, tompalátó. A többi szűrővizsgálathoz hasonlóan panasz nélkül is érdemes kontrollt végeztetni, mert a lá-tás minősége a mindennapi teljesítményre, életvitelre is hatással van, a gyermekeknél pedig ezáltal befolyásolja az olvasási és ta-nulási készséget.A fiatalok nem elégséges dioptria ellenére is élesen láthatnak magas fokú alkalmazko-dóképességüknek köszönhetően. Ez azonban olyan megerőltető, hogy a nap végére fáradt-ságot, szem- és fejfájást tapasztalhatnak. A korai szakaszban felismert tünetek kezelésé-vel megelőzhetjük a felnőttkori panaszokat.„A szemüveges gyermekeknél nagyon fontos a rendszeres, állandó szemüvegvi-selés és évenkénti ellenőrzés, hogy az eset-leges változásokat időben felfedezzük és korrigálhassuk.”A szemüveg legfőbb funkciója ugyan a meg-felelő látásélmény, de nem szabad megfeled-kezni az esztétikai szempontokról sem, mivel a gyermek akkor viseli szívesen a szemüveget, ha jól érzi magát benne. A kényelmét fokoz-hatja a jól megválasztott, könnyű, vékony, esztétikus szemüveglencse is.A Sashalmi Optika kiemelt figyelmet for-dít a gyermekekre, ezért széles választékot biztosít gyermek szemüvegkeretből, hogy a kicsik is biztosan megtalálják a számukra tökéletes szemüveget.FELHÍVÁSMinden iskolásnak és szüleinek jár egy ingyen pár szemüveglencse!A Sashalmi Optikában szemész szakorvossal, diplomás optomerista kontaktológussal és látszerész mesterrel várjuk Önöket.További részletek az üzletekben.Az akció 2018. augusztus 24-től szeptember 30-ig tart.Érdeklődjön a Sashalmi Optikában!Sashalmi OptikaNagykanizsa, Sugár u. 1. Nagykanizsa, Platán sor 1.tel.: 0693-789-962tel.: 0693-310-644Minden szülő legnagyobb kincse gyermeke egészségeMindenkinek jár 1 pár ingyen szemüveglencse
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2018. szeptember 22-28.Szeptember 22., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:25 Híradó, 01:40 Látogató, 02:10 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:40 Dombvi-dék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Szertár (a Kani-zsa TV sportmagazinja), 07:55 Híradó, 08:10 Látogató, 08:40 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth Lász-ló műsora), 09:10 Dombvidék (agrár- és környezetvédel-mi magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válo-gatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 16:05 Szertár (a Kanizsa TV sport-magazinja), 16:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Kanizsa TV Filmklub: A fáraó bosszúja 2. rész (amerikai kalandfilm), 20:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:10 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:00 Info blokk, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:10 Lapozó.Szeptember 23., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 00:40 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 01:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 01:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 08:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 08:10 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:15 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 18:10 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 19:10 Sztárportré – Éles István, 19:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:45 Mindentudás Nagykanizsai Egyeteme – Kostyál László művészettörténész előadása, 20:40 Kanizsa Cafe (csü-törtöki és pénteki adás ismétlése), 21:30 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:40 Lapozó. Szeptember 24., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogas�-szony templomban, 01:10 Sztárportré – Éles István, 01:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 01:45 Mindentudás Nagykanizsai Egyeteme – Kos-tyál László művészettörténész előadása, 02:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 06:40 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldog-asszony templomban, 07:40 Sztárportré – Éles István, 08:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 08:15 Mindentudás Nagykanizsai Egyeteme – Kos-tyál László művészettörténész előadása, 09:10 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 10:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:10 Lapozó, 12:00 Sztárportré – Éles István, 12:25 Mindentu-dás Nagykanizsai Egyeteme – Kostyál László művészet-történész előadása, 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kukkantó (gyerekmű-sor), 20:00 A Monarchia hajóroncsai – A Szent István tör-ténet (ismeretterjesztő film), 20:30 Híradó, 20:45 Székely konyha, 21:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.Szeptember 25., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:00 Kukkantó (gyerekműsor), 01:30 Híradó, 01:45 Székely konyha, 02:15 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Szer-tár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:30 Kukkantó (gye-rekműsor), 08:00 Híradó, 08:15 A Monarchia hajóroncsai – A Szent István történet (ismeretterjesztő film), 08:45 Székely konyha, 09:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 Kuk-kantó (gyerekműsor), 13:00 Székely konyha, 13:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Jogász, 20:35 Híradó, 20:50 Hargita, 21:20 Sztárportré – Bach Szilvia, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Szeptember 26., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Jogász, 02:15 Hargita, 02:45 Sztár-portré – Bach Szilvia, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Jogász, 08:45 Hargita, 09:15 Sztárportré – Bach Szilvia, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Jogász, 13:25 Hargita, 13:55 Sztárportré – Bach Szilvia, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 20:30 Híradó, 20:45 Aktuális – Hargita, 21:15 K’arc (kultu-rális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Szeptember 27., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 02:10 Aktuális – Hargita, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 08:40 Aktuális – Har-gita, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 A szomszéd vár (turisztikai maga-zin), 13:25 Aktuális – Hargita, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Kalando-zoo (ismeret-terjesztő sorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Zenesarok: a Zsemlye Veronika Kvartett koncertje a Hévízi Borünne-pen, 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Szeptember 28., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Zenesarok: a Zsemlye Veronika Kvartett koncertje a Hévízi Borünnepen, 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo (ismertterjesztő sorozat), 08:45 Zenesarok: a Zsem-lye Veronika Kvartett koncertje a Hévízi Borünnepen, 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Kalando-zoo (ismertterjesztő sorozat), 13:25 Zenesarok: a Zsemlye Veronika Kvartett koncertje a Hévízi Borünne-pen, 13:55 Élet-módi, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 Látogató, 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 21:15 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2018. 09. 21. | 21SportA kanizsai J02 Postagalamb Sportegyesületnél a klubon belüli idei versenyszezon 12 ver-senyútból állt: május elején rajkai versen�-nyel indult 170 km-ről, majd nyáron a németországi Magdeburggal, egy légvonal-ban 750 km-es távval zárult. – A versenyszezonban túlnyo-móan csehországi, valamint németországi feleresztési helyek-ről versenyeztettük a galambokat – mondta el a kanizsai klub elnö-ke, Liplin László. – Az időjárás két verseny kivételével kifejezetten kedvezett a repüléshez az idei szezonban, mivel jórészt hátszél-ben és kellemes időben kellett repülniük a versenygalamboknak.Mint megtudtuk, két verseny volt, amelyek a kelleténél nehe-zebb lettek, ezek közül is a leg-utolsó, a magdeburgi bizonyult az igazán keménynek, hiszen a nagy meleg és az ellenszél miatt a feleresztés napján csak 11 galamb érke-zett haza, a többiek más-nap reggel „futottak be”.– A sze-zonbeli kedvező időjárásnak meg-felelően a versenyek jól sikerül-tek, a galambok jól alkalmazkod-tak a körülményekhez, a versenyek túlnyomó hányadán 1400–1800 m/perc sebességgel repültek, kivéve az utol-sót, amikor az élgalambok is csak 900 m/perc sebes-séggel érkeztek haza – folytatta az elemzést az egyesület első embere.A J02 Pos-tagalamb Sportegye-sületben rövid, közép és hosszú távon, valamint általános távon hirdetnek baj-nokot, amelyekből az általános 12 utas bajnokság győztesét, illetve a hosszútáv győztesét övezi a leg-nagyobb megbecsülés, mivel ezek a legjobb, legkitartóbb galambokat igénylő versenyek.Az idei egyesületi bajnokságon belüli eredmények. Rövid távú bajnokság (feleresztési helyek: Rajka, Hustopece, Humpolec, Prá-ga): 1. Keller Sándor, 2. Liplin László, 3. Andik János. Középtá-vú (Chomutov, Prága, Prága, Prá-ga): 1. Keller Sándor, 2. Liplin Lász-ló, 3. Andik János. Hosszútávú (Döbeln, Grimma, Dessau, Mag-deburg): 1. Keller Sándor, 2. Liplin László, 3. Szépfalusi István. Álta-lános bajnokság (12 versenyút alapján): 1. Keller Sándor 1947,89 pont, 2. Liplin László 1616,49, 3. Andik János 881,21, 4. Szépfalusi István 747,29, 5. Godina József 538,08.Általában a lovas sportok esetében a díjugratás-ról kevesebb szó esik vidékünkön, ugyanakkor ebben a sportágban is egyre több szép sikert tud-nak felmutatni a Kanizsa Lovasklub versenyzői. Köztük van Takács Viktória is, aki a hosszú évek során mind sikeresebben veszi az akadályokat, akár az egyes pályákról, akár a tágabb értelem-ben vett sportágáról van szó. – Sárváron például 115-ön nyer-tünk – halljuk kódolva az üzenetet a hölgytől, ami nagyjából annyit tesz, hogy egy regionális verseny Vas megyei helyszínén lovával, Deuka Astival a 115 cenitméter magas akadályokkal tűzdelt pályán felettébb jól ment, mi több, nyert is kategóriájában.– Talán, persze, többedmagam-mal kevésbé vagyok előtérben, de ez nem jelent számomra különö-sebb problémát. Egyszerűen imá-dom csinálni, lassan tíz esztendeje, hogy versenyszerűen lovagolok, úgy 2009 táján lehetett az első ver-senyem. S néha már voltak is bent eredményeim az újságokban… A kitartás mindenesetre meg-van, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint Viktória edzéseinek intenzi-tása és gyakorisága.– Hosszú ideje már, hogy heti hat napot dolgozok a lóval, igaz, koráb-ban versenyeztem díjlovaglásban is, de megmondom őszintén, az annyira nem jött be, ugrani jobban szeretek.Jegyezzük meg, ha lovas spor-tokról beszélünk, gyakran érdekes hangzású kategóriákról is hallha-tunk, hiszen lehet a ló, de lehet pél-dául a lovas is kezdő, vagy éppen már magas szintre eljutott.– Én is több lovat is lovagolok, de ebben nincs semmi különleges, mivel egy lovas akár több lóval is mehet, akár egy verseny program-ján belül is, bár az is igaz, hogy jelenleg nem olyan sokkal dolgo-zom versenyszerűen. Amúgy meg ez egyfajta elhivatottság, lévén régóta szeretem az állatokat, főleg a lovakat, de sajnos csak későn adódott lehetőségem versenyez-ni, ezzel együtt saját lovat tartani.Mostanság azonban Vikinél már e téren is ideális a helyzet, amit közelmúltbeli eredményei is alátá-masztanak.– A mostani lovam, Asti három esztendeje az enyém, igaz már előtte is dolgoztam vele, úgymond én lovagoltam be. Tény, a díjugra-tás esetében is nagyon fontos az ember és a ló kapcsolata, azt hiszem, ezért is érhetünk el közö-sen szép eredményeket.Egyébként Viktóriánál, verseny-szezonját tekintve, még szó sem lehet pihenésről, hiszen az elmúlt hétvégén az ajkai regionális díjug-rató megméretésen indult (két ötödik helyet bezsebelve), szep-tember utolsó napjaiban pedig jöhet a regionális versengés kapos-vári döntője. Biztosak lehetünk benne, a kanizsai lovason és lován semmi sem múlik majd abból a szempontból, hogy szép eredmé-nyekkel térhessenek haza.POLGÁR LászlóTehetségM/Kutató (27.)Leküzdhetetlen akadályok nélkülKeller Sándor mindent nyertKeller Sándor idén sem-mit sem bízott a vélet-lenre postagalambász egyesületén belül, hiszen mindent nyertSárváron Takács Viktória lová-val, Deuka Astival nem ismert leküzdhetetlen akadályt (Fotó: Horváth Attila Hungary Foto)
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportAz elmúlt napokban a szenior és a fiatal sak-kozóknak is Nagykanizsa lépett elő soros verse-nyeik helyszínévé, hiszen ahogy az ötödik sze-nior országos egyéni bajnokság döntőjét, úgy a Batthyány-gimnáziumban a 30. Batthyány Kupa, egyben 9. Bagonyai Attila Emlékversenyt is a dél-zalai városban rendezték meg.Az idősebb korosztályban, vagyis a hatvan év felettiek versengésében a Csongrád megyei Restás Péter nyert Hardicsay Péter (Veszprém) és Herpai József (Szeged) előtt. – Nagyon jó színvonal volt ezúttal is, és azt látni kell, hogy nálunk is a fiatalok uralják a ver-senyt, hiszen Péter mindössze 62 esztendős, itt pedig 3-4 év már nagyon sokat számít – mondta el a kanizsaiak képviseletében Papp Nándor, aki egyébként a 23. lett. A Batthyány-gimnáziumban a sakk utánpótlás nemzetközi mezőnye ezúttal is több korcsoportban ülhetett asztalokhoz.U10-ben Dénes Márk (Tapolca) lett az első (a batthyánys Horváth Sebestyén 6.), U12-ben Pásztor Balázs (Tata) nyert összesítésben, U14-ben Dibusz Domonkos (Tata) bizonyult a legjobb-nak, itt az Aquaprofit sakkozója Nagy Ádám hato-dik lett. U16-18-as korosztályban a győzelmet Bohus Ádám (Géniusz-Tata) szerezte meg, Hasel-bach Dávid (Aquaprofit), valamint Horváth Cson-gor Endre (Batthyány) előtt. Az úgynevezett ama-tőr mezőnyben az elsőséget Horváth Csongor (Zalaegerszeg) érdemelte ki teljesítményével.MagyarorsRSzág–Szlovénia 3-1 (1-0)U16-os férfi válogatott labdarúgó-mérkőzés. Nagykanizsa, 300 néző. Vezette: Barna G. (Kepe, Kiss B.). G.: Németh D. (32.), Sztojka (47. - 11-esből), Helembai (50.), illetve Ses-ko (58. - 11-esből)Magyarország: Senkó – Vámos, Csinger, Török K., Helembai – Sztojka, Kis-pál, Nagy S. - Kovács M., Németh D., Kerezsi. Pályá-ra léptek még: Varga D., Farkas B., Bakos, Biben, Bényei. Szövetségi edző: Belvon Attila.A mérkőzés kedd délutá-ni kezdése előtt egy órával már lázas sürgés-forgásba csöppent a látogató az Olajbányász-stadionban, hogy a két nemzeti korosz-tályos fiú válogatott sem-miben se szenvedjen hiányt. A magyar váloga-tott csapatbusza már ismert „darab” volt a napok-ban Kanizsán, hiszen a mini edzőtáboruk alkalmával a városban is edzettek, a szlovénok pedig a találkozó kezdése előtt 150 perccel a helyszínen voltak. Soraik-ban pályaedzőként azzal a jelenleg 39 esztendős Aleksandar Radosavlje-viccsel, aki 39 alkalommal szerepelt a szlovén nemze-ti tizenegyben. – Először járok ebben a városban, s csak azt mond-hatom, hogy kiváló játéktér fogadja a csapatokat, várom is már a mérkőzést, melynek visszavágóját csü-törtökön mi rendezzük Szlovéniában, egészen pontosan Gornja Radgo-nán – hangzottak a volt fut-ballista szavai, aki jó tíz esz-tendeje még az orosz első osztályú Tom Tomszkban is futballozott.Válogatottsági számok-ban persze magyar oldalon sem volt hiány, hiszen az NB I korábbi gólkirálya, a zala-egerszegi Preisinger Sán-dor is büszkélkedhetett öttel pályafutása során, ezúttal azonban a stafétát átadta Belvon Attilának, aki győztes meccsen navigál-hatta a magyar válogatot-tat. Magyarország korosz-tályos együttese ugyanis 3-1-re győzte le a szlovéno-kat egy kimondottan hajtós meccsen. Az első játékrész-ben Németh Dániel szer-zett vezetést a hazaiaknak úgy, hogy nyugati szomszé-dunk gárdája is ment előre becsülettel. Mi több, a második félidőben próbál-tak még egy lapáttal ráten-ni, ezt viszont a magyarok kihasználva még két góllal megtoldották, azt követő-en tudott csak szépíteni büntetőből Igor Benedej-cic szövetségi edző csapa-ta, mellyel aztán ki is alakult a 3-1-es végeredmény.– Voltak olyan periódusai a találkozónak, amelyek-ben jól futballoztunk, nem szabad azonban arról sem megfeledkeznünk, hogy a nyolcvan perc során csa-patjátékban, vagy éppen előrevédekezésben van még mit javítanunk – fogal-mazott a szövetségi edző, Belvon Attila. – Igyekszünk a pontatlanságainkat kikü-szöbölni, s akkor még élve-zetesebb és látványosabb futballt tudunk majd bemutatni.POLGÁR László(Örök)ifjak mattoltakA keddi Magyarország–Szlovénia U16-os válogatott labdarúgó-mérkőzés előtt ünnepi pillanatok kereté-ben köszöntötték Horváth Ferenc ismert kiskanizsai vállalkozót, aki szeptember 19-én ünnepelte 60. születésnapját.A fagylaltos életét mintegy öt évtizede a labdarúgás szeretete is meghatározza, nem hiába gondolta úgy az FC Nagykanizsa vezetősége, hogy a válogatott találkozó kezdőrúgását ajándékozza Mákos Ferinek. A kerek évfordulót tartogató szerdai napon a korosztályos magyar válogatott tagjai „Sáskaország-ban” a fagyizó szintén válogatott finomságait is meg-kóstolták, majd csütörtökön Szlovéniában újabb nem-zetközi mérkőzésen futballoztak.Kezdőrúgás, majd kóstolásA 60 esztendős Mákos Ferit (jobbról) Lánczos Attila, az FC Nagykanizsa elnöksé-gi tagja is köszöntötte (Fotó: Polgár László)Magyar siker KanizsánIsmét labdarúgó utánpótlás válogatott mérkőzésnek adhatott otthont az Olajbányász-stadion, és a kilátogató nézőknek nem is kellett csalódniuk, hiszen magyar győzelmet láthattak.A magyar válogatott simán verte a szlovénokat (Fotó: Gergely Szilárd)
2018. 09. 21. | 23SportMajd’ húsz esztendő után ismét NB I B-s férfi kézilabda együttese van a kanizsaiaknak, hiszen a Tungsram SE immár a második vonalban kezdheti a küzdelmeket.A csapat háza táján érző-dött a nagyobb várakozás, a játékosmozgás is nagy volt a Tunginál.– Augusztus elsején kezdték a felkészülést a játékosok, de a nyárra szab-tunk meg számukra már egyéni edzéstervet is – mondta el Madarász Péter, a Tungsram edzője. – Egy gyékényesi összetartás után a futó- és erőnléti tré-ningeket Kanizsán végez-tük, többször edzettünk Csurgón is teremben. Összességében két és fél hét egyénileg, majd hat hét közösen volt az együttes penzuma, persze, azt látni kell, hogy a sok új játékos összecsiszolódásához idő szükséges. Azt mondom, a közös munkában nagyjá-ból teljesen ott tartunk, ahogyan terveztük. A felké-szülés ideje alatt edző-meccsek végett jártunk Pécsen, valamint a horvát-országi Kaproncán is.A Tungsram SE-nél a közelmúltban a közösségi médiát is segítségül hívva hivatalosan mutatták be az újonnan érkezett játékoso-kat. A beszámolók szerint a kapus Balogh Ákos a csur-gói mezt cserélte kanizsaira, Balogh Pétert a Tatai AC-tól hozták Nagykanizsára, Bécsi Ádám – szintén - Csur-góról kettős játékengedél�-lyel érkezett, Gazdag Tibor ugyanúgy a somogyi kisvá-rosból jött, Gyimesi Máté legutóbbi állomáshelye az Ajka KK volt. Kovacsics Ferenc legutóbb Pécsen ját-szott, Miklós Gergő hálóőr veszprémi szereplés után kézilabdázhat Dél-Zalában, Nagy Attila az elmúlt sze-zonban Törökszentmikló-son kézilabdázott, Tóth Károly Attila Ceglédről ket-tős igazolással került a Tungsramhoz. A távozók lis-táján Babati Szabolcsot, Füle Csabát, Gilitsch Ger-gőt, Hári Kristófot, Lebár Bencét, Metzger Dánielt, Nagyvizeli Norbertet és Tompek Alajost találhat-juk. – Mint minden újoncnak, az első idényben nekünk is a bennmaradás lehet a célunk – fogalmazott Mar-czinka Csaba, a Tungsram szakmai igazgatója. - Az őszi szezon lezárultával tudjuk majd igazán felmér-ni, hogy hol is tart a csapa-tunk, ugyanakkor a játékos-keretünket úgy próbáltuk alakítani, hogy megfelel-jünk az új kihívásoknak. Az első öt meccsünket idegen-ben vívjuk, mivel a csarnok-helyzet egyelőre így ala-kult, ezzel viszont a tavaszi szezonban lesz több bajno-ki mérkőzésünk itthon.A kanizsaiak Tatán kezd-tek, ahol 13-9-es félidő után 23-19-re kikaptak. Szombaton irány Budaörs, ahol a Budai Farkasok vár-nak Madarász Péter tanít-ványaira.A kupameccsre hango-lódva a Puskás II elleni talál-kozó a bajnokságban még jól is jött, ráadásul a felcsúti-ak veretlenek ebben a sze-zonban, a Kanizsa pedig újoncként a harmadik helyen várhatta az össze-csapást. Barna László vezetőedző a kilencven perc előtt elmondta, nem feltartott kézzel utaztak a PAFC II-höz, és ennek meg-felelően érett játékkal is rukkoltak ki. Az eredménye meg is lett, hiszen a veze-tést is megszerezték Pén-tek Adrián révén. Innen lett igazán változatos a találkozó, hiszen a hazaiak fordítottak, a vendégek egyenlítettek, a felcsútiak ismét gólt lőttek, a Kanizsa viszont nagy erőket mozgó-sítva egyenlített – nagy örömet szervezve ezzel maroknyi táborának.– Gratulálok a csapatom-nak játékához és küzdőké-pességéhez, úgy vélem, mostani ellenfelünknek nem sokan rúgnak majd egy találkozón három gólt – hangzott Barna László kani-zsai vezetőedző értékelése.Szombaton immár Magyar Kupa-mérkőzés következik 13 óra 30 perc-től Kanizsán, az ellenfél az Iváncsa KSE lesz. Amit a Fejér megyeiekről tudni érdemes: jelenleg az NB III Közép csoportjának kilen-cedik helyén állnak, hét forduló alatt hét pontot gyűjtöttek. Legutóbb az FC Dabassal végeztek 2-2-re, ugyanakkor az együt-tesben van potenciál, hiszen tavaly például cso-portjuk harmadik helyén zártak a harmadik vonal-ban. Tulajdonképpen az FCN számára egy újabb „NB III-as meccs” követke-zik, csak éppen az MK kere-tei között.POLGÁR LászlóSzombatona Magyar Kupában Döntetlent játszott az FC Nagykanizsa együttese a labdarúgó NB III Nyugati csoportjában Felcsúton a Puskás FC II csapatával, szombaton pedig szintén Fejér megyei ellenfél következik – 13 óra 30 perctől, az Olajbányász-stadi-onban, Magyar Kupa-találkozón az Iváncsa KSK lesz az ellenfél.Puskás Akadémia II (5.) - FC Nagykanizsa (4.) 3-3 (1-1)NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkőzés, 7. forduló. Felcsút, 50 néző. Vezette: Kovács T. (Varga G., Tinnyei). G.: Vega (42.), Szabó M. (55., 75. - a másodikat 11-esből), illetve Péntek (35.), Vlasics (70. - 11-esből), Lőrincz (85.)A mérkőzés jegyzőkönyvéből:Legutóbb nem maga a támadó, Péntek Adri-án, labdája azonban utat talált az ellenfél hálójába, amellyel megnyitotta a gólok sorát a Puskás II ellen (Fotó: Gergely Szilárd)Tata után BudaörsA férfi NB I B-ben már minden helyzetben alaposan meg kell küzdeniük a Tungsram SE kéziseinek (Fotó: Gergely Szilárd)
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKA Rezedák és a Bajcsai Nyugdíjas Klub tagja, Mikocsics Györgyné Ani-kó szeret sütni. A férje pedig szeret neki segíteni. A dödöllefesztiválon is nagy sikert arattak a közö-sen sütött őszibarack sütemé-nyükkel. A férj évekkel ezelőtt akkor állt a felesége mellé a konyhában, amikor látta rajta, hogy elfáradt. A munkát attól kezdve megosztották, ami-nek köszönhetően megfe-leződött a munkaidő, és több időt tölthettek egy-mással. Sütés közben jutott idő a beszélgetésre, s utána a közös pihenésre. Lányaik már kirepültek a házból; az egyik Kanizsán lakik, a másik Ausztriában dolgo-zik. Ha hazajönnek, ők is szívesen tartózkodnak a konyhában, és vará-zsolnak finom sütiket a csa-ládnak. Anikó ele-inte csak megcsodál-ta, később megszerette a cukrász barátnője, a nagymamája és édesanyja ez irányú tevé-kenységét. Olvasóinkkal az őszibarack receptjét osz-totta meg.A tészta hozzávalói:30 dkg porcukor, 20 dkg sertészsírt, 2 db tojássárgá-ja, 7 dl tej, 65 dkg liszt, 1 sütőpor. A töltelék hozzávalói:3 dl tej, 15 dkg darált dió, 20 dkg kristálycukor, ruma-roma, kakaópor, piros, sár-ga, zöld ételfesték. A díszí-téshez puszpánglevél, tojásfehérje, kristálycukor. Elkészítése:A porcukrot, a sertészsírt, a tojássárgákat és a tejet habosra keverjük. Hozzáad-juk a lisztet és a sütőport, majd tésztaadagolóval 3 egyforma rudat nyomunk ki a tésztából. Egyenlő dara-bokra szeleteljük, és golyó-kat formázunk belőlük. A golyókat előmelegített sütőben, 180 fokon világos-ra sütjük. Miután kihűlt a tészta, a közepét kikaparjuk és félretesszük. A tésztatör-melékből állítjuk össze a tölteléket, a barackmagot. Ehhez a tejet felfőzzük a dióval, a vaníliás és kristály-cukorral, ízesítjük rumaro-mával, kakaóporral. A krém-mel betöltött golyókat ket-tesével összeragasztjuk, ételfestékkel kiszínezzük, majd puszpánglevéllel díszítjük. Végül tojásfehér-jével lekenjük és belefor-gatjuk kristálycukorba. BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Lehet, hogy nem érzékeli, de na-gyobb tiszteletet vár el öntől a párja. Értékelje komolyabban az odaadó munkáját és a vonzó sze-mélyiségét.Bika: 04.21-05.21. Újabbnál-újabb gondolatok lobban-nak fel a fejében mostanában. Irigy-kedve figyelik a környezetében. Lehet, hogy meg kellene osztania velük a titkát.iKrek: 05.22-06.21.A közeljövőben szüksége lesz a dip-lomáciai érzékére is. A bolygóállások szerint egy különös kérdésre önnek kell megtalálnia a helyes választ.Rák: 06.22-07.22. Mivel nem tudja eldönteni, hogy a szívére, vagy az eszére hallgasson a párkapcsolatát illetően, csak egyet tehet. Gondolkodjon okosabban.Oroszlán: 07.23-08.23. Ha már semmiképp sem tudja el-dönteni, hogyan változtasson az életén, koncentráljon lefekvés előtt. Álmában megérkezhet a szimboli-kus válasz.Szűz: 08.24-09.23. Ha valaki azt mondja önnek, hogy házasságra született, akkor nem jár messze az igazságtól. Mutassa ki bátrabban az érzéseit a kiszemelt-jének.Mérleg: 09.24-10.23.Ha mások problémáit folyton a szívé-re veszi, gyorsan lemerülnek az ener-giatartalékai. Hogy ne így legyen, kezdje a napjait reggeli tornával.sKorpió: 10.24-11.22. Hamarosan pozitív változások tör-ténnek az életében. Kreatív ötle-teivel egyelőre nem foglalkozhat, de a közelgő boldogság kárpótolja mindenért.Nyilas: 11.23-12.21. A közeljövőben szükség lesz a prob-lémamegoldó képességére. Önnek kell eldönteni, hogy ki használja az új autót, és ki a régit a családjában.Bak: 12.22-01.20. Annak ellenére, hogy az elmúlt nyár-végi napokban sokat lustálkodott, a szervezete még mindig kívánja a pihenést. Szedjen több vitamint.Vízöntő: 01.21-02.19. Döntse el, hogy mi a legfontosabb az életében: a családja, vagy a hobbija. Ha az utóbbit választja, akkor hama-rosan „kenyértörésre” kerülhet sor.Halak: 02.20-03.20. Hiába törekszik mindenben a töké-letességre, mostanában egyre gyak-rabban elfelejt valamit. Gyűjtsön erőt a Napból, amíg be nem köszönt az esős idő.Hamvas őszibarackok BajcsárólMikocsics Györgyné Anikó és férje a dödölle- fesztiválon is sikert aratott (Fotó: Bakonyi Erzsébet)
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 33. SZÁm, 2018. szSZeptember 28.Nyeregbe, Kanizsa!5Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTMintegy kétezer lóerő indult el múlt szombaton a Thúry Vitézlő Oskolától, hogy Zrínyi Miklós nyomában végig-járják a téli hadjárat hozzávetőleg 240 kilométeres útvo-nalát. A hagyományőrző egyesület kezdeményezéséhez a H-Turul Motoros Egyesület és a Haverek Motoron bará-ti társaság is csatlakozott. Az eszéki hadjárat az 1663-64-ben, a törökök ellen vívott háború legfontosabb hadmű-velete és a keresztény erők legnagyobb sikere volt. Ötvenéves érettségi találkozót tartottak a Piarista-iskolában. A ’60-as évek végén vég-zett osztály tagjai az Alföldről érkeztek Nagykanizsára, hogy olajipari képzésben vegye-nek részt. Az egykori osztálytársak ma is szívesen emlékeznek vissza az itt töltött diák-évekre. Az ’50-es évektől 2000-ig a mai Piarista-iskola adott otthont az olajipari szak-képzésnek Kanizsán. 1964-ben az intézménybe az Alföldről érkeztek diákok, hogy olyan szakembereket képezzenek belőlük, akik tudásukkal a térség olajipari tevékenységét a legmagasabb szinten tudják támogatni. 1968-ban 22-en érettségiztek, 50 év után pedig 16-an tértek vissza az alma materbe. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEMost múlik pontyosan…Elkezdődött az őszi haltelepítés Kanizsán: ezúttal harminc mázsa pontyot engedtek a Csónakázó-tó vízébe. Kopoltyúsok érkeznek majd októberben is, akkor a ragadozó- állomány bővül, méghozzá süllőkkel. Ami eszünkbe jutott: ebből már jut a karácsonyi asztalra is…Kanizsa240IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely SzilárdFél évszázadFotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely Szilárd
2018. 09. 28. | 3A HÉT TÉMÁJAManfred Weber saját Twitter oldalán jelentette be, hogy – saját bajor párttársaival is szembefordulva – Magyarország ellen fog szavazni. A hozzászólások – melyek egyaránt érkeztek a migrációt már megszenvedő nyugatról és a kom-munizmus megtapasztalása miatt józan keletről – ugyan-csak elmarasztalták emiatt. A legudvariasabb így hangzott: Szégyellje magát! Van, aki megkérdezte: Weber úr, most fizeti meg Merkelnek és Macronnak a csúcsjelöltség árát? Más a 20. század keserű tanulságára utalt: Ismét egy német kívánja elnyomni a független nemzetek jogait!Strasbourg, Sargenti-ni, szeptember – öt hazai vélemény. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója az M1-en: Most egy picit pikírt leszek. Európa nem sokszor látott jót abból, amikor a konti-nens élén német állt vagy szeretett volna állni.Lánczi Tamás, a Század-vég Politikai Elemző Köz-pontjának igazgatója, a Figyelő főszerkesztője: A német ambíciók 100 év alatt semmit nem változ-tak. A májusi európai par-lamenti választásokon drá-mai átalakulásra számítok – fogalmazott a Kossuth rádió Ütköző című műso-rában, ugyanott ifj. Lom-nici Zoltán alkotmányjo-gász Weber csúcsjelölti álmairól összegezte ekképpen kétkedését: Miért gondolja, hogy 2019 után még ugyanez a garni-túra emeli őt az Európai Bizottság élére? Ma ezt semmi nem támasztja alá.Európában Merkel, csakis Merkel az úr, aki vele szembemegy, annak annyi – írta a Széchenyi-díjas tör-ténész, Schmidt Mária Európa németizálása cím-mel a latoszogblog.hu-n. Vagyis nem marad meg-torlatlanul, hogy Orbán szembeszállt vele a migrá-ció ügyében, és főleg, hogy szembeszegült vele az Unió föderalizálásának kérdésében, vagyis a nem-zetek Európáját képviseli. Orbánnal szemben tehát példát kellett statuálni. Senki nem mondhat Ange-la Merkelnek következmé-nyek nélkül nemet, szólt a tegnapi és mai Magyaror-szág elleni eljárás. A kérdés tehát mára a Merkel vagy Orbánra egyszerűsödött le. Erre a kérdésre válaszolt az Anschluss 2.0-ra készü-lő, Ausztriát képviselő Kurz kancellár és a már említett bajor Manfred Weber is, akinek Merkel a következő bizottsági elnö-ki posztot ígérte be, ami-kor Merkel mellé állt.Merkel az uniós válasz-tás utáni nagykoalícióra készül a szocikkal, a libik-kel és a kommunistákkal, valamint a zöldekkel, vagy-is mindenkivel, aki a néme-tek által egyesítendő Unió ügyében partnernek mutatkozik. Ennek volt a főpróbája a magyarok elle-ni közös fellépésük. Végül is tudnak ők együttmű-ködni, ha megvan a kellő alap. (Ezért a kellő alapért ment Juncker Marx-szob-rot avatni Trierbe, hogy jelezze, az Európai Nép-párt számára a marxizmus nem akadály!) A közös nevező pedig nem más, mint a nemzetek szuvere-nitását képviselő erőkkel való látványos leszámolás és a kozmopolita, interna-cionalista, föderalista erők össznásztánca, aminek eredményeként a jövő évi választások után, a mosta-ni szavazáshoz hasonlóan érvényesíthetik majd a nemzetek feletti, de persze német irányítású és domi-nanciájú újragombolt Európai Uniójukkal kap-csolatos terveiket.A tegnapi nap tehát Mer-kel győzelme volt. Csak szerényen jegyzem meg, hogy a németek mindig is jók voltak abban, hogy a csatáikat megnyerjék. Vol-tak ők már Párizsban is, meg Moszkva alatt is. De a nagy háborúikat azért többnyire elveszítették – zárta cikkét a Terror Háza Múzeum főigazgatója. PAPP János összeállításaIrányítsa Európát Berlin?Egyszer márnem jól sült el!Megadja Gábor publicista az Echo TV Keménymag című műsorában így érzékeltette a helyzet abszurditását: Arra gondoltam, ha már az isiászos megkoszorúzta Marx szobrát, lehetne a másik nagy németnek – na jó, osztrák – már hivatalosan is az EU szentélyében egy szobra, az európai egység nagy gondolatvivője és irányítója lévén. Az ő szobrát is meg lehetne koszorúzni akkor…
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésA LEGMERÉSZEBBÁLMAIDAT ISVALÓRA VÁLTHATOD!Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón!www.szerencsejatek.hu*A forint főnyeremény bruttó összeg, mely a 2017. évi MNB EUR/HUF árfolyam átlaga alapján került meghatározásra.Minden héten több mint forintfőnyeremény vár!*3 milliárdeuj_alap 202x270.indd 12018. 09. 14. 10:58
2018. 09. 28. | 5AktuálisBiciklisek vet-ték birtokba az Erzsébet teret múlt pénteken: az autómentes napon közössé-gi programok csalogatták a város szívébe a két keréken közlekedőket és a sportos élet-mód kedvelőit. A rendezvényen nemcsak a kör-nyezetkímélő közlekedési for-mákra, hanem a biztonságos kerékpározásra is felhívták a figyelmet.Szeptember 22-én tart-ják az autómentes napot Európában, immár 20 éve. Nagykanizsa – kerékpáros városként – idén is csatla-kozott a kezdeményezés-hez. A rendezvény meg-nyitójára óvodásokat, isko-lásokat is meghívtak.– Mindent pici korban kell elkezdeni, és úgy nevelni a fiataljainkat, gye-rekeinket, hogy elmondjuk nekik: tömegközlekedés-sel is el lehet jutni a célunk-hoz, sőt, kerékpárral és gyalogosan is, nem csak mindig autóval – mondta Dénes Sándor polgár-mester.Az autós életmódnak számos alternatív formája létezik, ezek közül jó pár szórakoztató eszközt kipróbáltak a gyerekek, akiknek a figyelmét a biz-tonságos kerékpározásra és az úgynevezett 1,5 méter kampányra is felhív-ták.– Amennyiben az autós kerékpárost lát az út mel-lett, akkor ne lépjen rá a gázra, és ne pár centire a kerékpárostól előzzön – hangsúlyozta Radics Bálint, a Teker Egyesület tagja. – Lassítson, és biz-tonságos távolságból előz-ze meg.Ez lakott területen belül egy, lakott területen kívül pedig másfél méter. Nagy-kanizsán a biztonságos, valamint sportolási célú biciklizést az elmúlt évek kerékpárút-fejlesztései is segítik.– Határon átnyúlóan is kijelöltünk kerékpáruta-kat, és most is van egy olyan pályázat, amelynek keretéből újabb kerékpár-utat építünk, ezúttal a Csó-nakázó-tó körül, ami egy-úttal a futóknak és a sétá-lóknak is lehetőséget teremt arra, hogy mozog-hassanak, kikapcsolódhas-sanak – mutatott rá Cse-resnyés Péter miniszter-helyettes, országgyűlési képviselő. Az Erzsébet téren közös tornára is vár-ták a fiatalokat, majd közösségi futást, kerékpá-ros bemutatót és felvonu-lást is szerveztek. A kani-zsai programokat az orszá-gos rendezvénysorozat koordinációjáért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium több mint egymillió forinttal támo-gatta.NEMES DóraNégy helyett két keréken…Nyeregbe, Kanizsa! A túra az egészséges életmódot népszerűsítetteA térség országgyűlési képviselője és református lelkésze is kerékpárra pattant(Fotó: Gergely Szilárd)Az Erzsébet téren több százan tornáztak együttDénes Sándor: A szemléletformálást pici korban kell elkezdeni
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhitélet „Város a városért” imaút - zarándoklat Indulás: mindegyik felekezet a saját templomától 9:00 Erzsébet tér: Dénes Sándor polgármester köszöntője; Ima a városért 9:30 Nagy-Magyarország emlékmű: Ima a hazáért 10:00 Eötvös tér (volt Piarista Rendház helyén): Ima az ifjúságért 10:30 Kórház kápolna előtti tér: Ima a betegekért 11:00 Temető: Ima a megholtakért 11:30 Indulás a Csónakázó-tóhoz (gyalogosan, járművel vagy autóbusszal) 11:45 Ingyenes buszjárat a Csónakázó-tóhoz a nagykanizsai köztemető főbejáratától 12:00 Főzőverseny, ingyenes ebédosztás a Zöldtáborban 13:00 Napsugár együttes koncertje, kézműves foglalkozás, ékszerkészítés, raklapfestés, ugrálóvár, Vajda Margit kerekítője, gyermekjátékok, horvát tambura zenekar műsora
– A Tungsram nagyon örül, hogy részt vesz a duális kép-zésben. Nagyon fontosnak tartja az új tulajdonos is, ugyanúgy, mint elődeink, egészen Aschnerig visszame-nőleg, hogy részt vegyünk a szakemberképzésben, s hogy a lehetőségekhez képest hozzájáruljunk ahhoz, hogy ne csak mi, hanem a környezetünkben lévők is profitálhassanak ebből – mondta Magyar István ope-rációs vezető.A Tungsram nagykanizsai gyárában jelenleg mint-egy kétezer ember dolgozik. Az üzem vezetőinek egyik legfőbb célja, hogy a helyi fiatalok saját városuk-ban kamatoztathassák szaktudásukat. – Az egyik legfontosabb kérdés a szakmunkás-után-pótlás a nagykanizsai fényforrásgyárban is. A szak-munkások átlagéletkora elég magas, ezért nekünk mindenképpen lényeges a jövő szempontjából, hogy fiatal szakmunkásokat tudjunk behozni a gyárba. A tehetségeket pedig ki kell nevelni – fogalmazott Her-man Miklós multiplant gyárigazgató.Nemrégiben a kanizsai gyár egyik tanműhelyét már a 14 évesek számára is hitelesítették. Ennek köszönhe-tően idén szeptembertől nyolc iparigépész-tanuló kezdhette meg gyakorlati képzését a Tungsramnál. 2018. 09. 28. | 7AktuálisFelavatták a Cserháti-iskola felújított épüle-teit. A 700 millió forint értékű korszerűsítés a Nagykanizsai Szakképzési Centrum (NSZC) történetének egyik legnagyobb fej-lesztése volt. A mintegy 700 millió forintos beruházás nem-csak a Cserháti-iskolát, hanem az NSZC mindhárom tagintézményét érintette.– Több mint hatszáz nap-elemet szereltek fel, nem-csak a Cserháti-, hanem a Thúry- és a Zsigmondy-tag-intézményben is – fogal-mazott Bene Csaba, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum főigazgatója. – Mostantól az éves villamos-energia-felhasználásunk mintegy 30 százalékát tud-juk fedezni megújuló ener-giával. A szigetelés és a nyí-lászárók cseréjének hatása a gázszámlánkon is meg-mutatkozik majd. A Cserháti-iskola mint-egy 500 millió forintból újult meg: megszépült a kollégium, a két tanügyi épületben energetikai kor-szerűsítést végeztek KEHOP-pályázatok révén, az északi műhelysor 170 millió forint értékű, teljes körű felújításáról pedig miniszteri döntés született.– A 700 millió forintból a tanműhely is megújult, amely méltó körülménye-ket tud biztosítani az itt tanuló diákoknak, remélve azt, hogy ők olyan tudásra tesznek szert, amit eredmé-nyesen kamatoztathatnak majd a munkaerőpiacon – mondta Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő. – Minden, a szakképzésre fordított forint hasznossá-gát bizonyítja, hogy folya-matosan csökken a munka-nélküliség Magyarorszá-gon, és egyre nagyobb igény van a jól képzett munkaerőre, ehhez pedig megfelelő feltételeket aka-runk biztosítani. Egy másik pályázat része-ként a Cserháti-kollégium-ban jelenleg egy közösségi tér kialakításán dolgoznak, ezek a munkálatok várható-an még az idén befejeződ-nek.És akkor én ezt most felkapcsolom…! A beruházás átadásán Bene Csaba főigazga-tó, Dénes Sándor polgármester, Péter-váriné Kiss Sarolta tagintézmény-vezető és Cseresnyés Péter miniszterhelyettes(Fotó: Gergely Szilárd) Az egyik legfontosabb kérdés a szakmunkás-utánpótlás (Fotó: Jancsi László)A tehetségeket ki kell nevelni Újabb700millió Kanizsára!A jövő szakképzése – a szakképzés jövője. Ez volt a címe annak a Tungsram kanizsai gyárában tartott konferenciának, amely a duális képzés kanizsai lehetőségeit kutatta.
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI SándorMűvelődéSI KözpontSzeptember 28. (péntek) 9 óraA SZÍV VILÁGNAPJAFelnőtteknek szóló programok: közös torna, meridián torna, birkó-zás, spirituális és életvezetési tanácsadás, állapotfelmérés (vér-nyomás-, vércukor-, koleszterin-, trigliceridmérés). Kísérő programok: zöldség-gyü-mölcs és gyógynövény sarok, helyi termékek bemutatása kóstolóval, gyógynövényteák és tanácsadás, egészségmegőrző termékek és készülékek bemutatása, prevenciós előadások.Szervezők: A Szívbetegekért Egye-sület és a Kanizsai Kulturális Köz-pont. Információ: 70/364-6278.Szeptember 28. (péntek)A Családi Hétvége keretében17.30 óra ÉRZELMEINK – Tihanyi Károly szocioportré fotóinak kiállítá-sa. Megnyitja: Csikós Attila író.18 óra „A HŰTLEN, A MEGCSALT ÉS A SZERETŐ” – A szerelmi háromszög pszichológiája. Gelsei Bernadett mentálhigiéniés könyv-bemutatója. A beszélgetést vezeti:Hegedűs Miklós színművész.A belépés díjtalan.Szeptember 30. (vasárnap) 10 óraA Családi Hétvége keretébenCSALÁDI TÚRANAP – KALANDO-ZÁS A CSÓTÓ KÖRÜLGyülekező: Teleki utcai víztorony. Útvonal: Víztorony – Sánc – Csónaká-zó-tó – Alsóvárosi erdő – Víztorony.Táv: 12 km; szintemelkedés 150 m. Visszaérkezés: kb. 15 óra. Túravezető: Kiss László.Szervezők: Kanizsai Kulturális Köz-pont és a Kanizsa Kul-Túra Egyesület.Október 1-6.„IDŐSEKÉRT NAGYKANIZSÁN” ÜNNEPI HÉTOktóber 5. (péntek)ÜNNEPI EMLÉKMŰSOR AZ ARADI VÉRTANÚK TISZTELETÉREAradi udVAr - 10 óraEmlékműsor. Szerepelnek: a Hevesi Sándor Általános Iskola 7. C és D. osztályos diákjai. A műsort betaní-tották: Aradvári Renáta és Virág Edit Adrienne. Az iskolai felsős énekkar vezetője: Dóróné Kónya Zsuzsanna.Koszorúzás. Közreműködnek: a Kani-zsa Lovas Klub Hagyományőrző Csá-szár HuszárjaiSzéKELy KErt – 14 óraEmlékező menetÚtvonal: Hevesi Sándor Általános Iskola – Munkás út – Székely kertKözreműködnek: a Kanizsa Lovas Klub Hagyományőrző Császár Huszárjai, a Hevesi Sándor Általános Iskola pedagógusai és diákjaiA Székely kerti megemlékezés szerve-zője: a Polgári Kanizsáért Alapítvány.MedgyASZAy HázSzeptember 29. (szombat) 15.30 óraA Családi Hétvége keretében – KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZSzeptember 29. (szombat) 16.30 óraA Családi Hétvége keretében – KEREKÍTŐ ÉS TÁNCHÁZ VAJDA MARGITTALSzeptember 29. (szombat) 17.30 óraA Családi Hétvége keretébenHOL VOLT, HOL NEM VOLT… – Budai Ilona mesemondó, népdal-énekes előadása. A belépés díjtalan.Október 2. (kedd) 19 óraA NAGYKANIZSAI SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGVERSENYE A ZENE VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓLVezényel: Papócsi Róbert. Zongorán közreműködik: Simó Márta. Műso-ron: Mozart és Brahms művei.Belépődíj: 1 200 Ft. A jegyek a hely-színen válthatók. Diákoknak a belé-pés díjtalan.Móricz ZSIgmondMűvelődéSI HázSzeptember 28. (péntek) 19.30 óraBACSÓ KRISTÓF TRIAD Bacsó Kristóf – szaxofon, effektek, Tzumo Árpád – billentyűs hangsze-rek, Juhász Márton – dobok.Belépődíj: 1 000 Ft.Október 3. (szerda) 18 óraIDŐSEK NAPJA – Bajcsa. A rendez-vény ingyenes, de a részvételi szán-dékot kérjük jelezni a 319-202-es telefonszámon.Október 4. (csütörtök) 18 óraIDŐSEK NAPJA – Kiskanizsa. A ren-dezvény ingyenes, de a részvételi szándékot kérjük jelezni a 319-202-es telefonszámon.Október 6. (szombat) 15-22 óraBAJCSAI DARTS OPENNyílt darts verseny, a játék: 501 dup-la kiszálló. Helyszín: Művelődési Ház Bajcsa, Törökvári u. 65.ProgramajánlóSzept. 27. - okt. 3. 14:00, 16:00 ApróláB szinkr., amerikai animációs filmSzept. 27. - okt. 2. 17:15 egy KIS SZÍveSSég szinkr., amerikai thrillerSzept. 27. - okt. 3. 17:30 CSUKlyáSOK szinkr., amerikai krimiSzept. 27. - okt. 3. 19:30 KereSÉS szinkr., amerikai thrillerSzept. 27. - okt. 3. 20:00 pepperMNT: A BOSSZÚ ANgyALA szinkr., amerikai akcióthrillerSzept. 27. - okt. 3. 20:30 AZ ApácA szinkr., amerikai horrorSzept. 27. - okt. 2. 18:15 JOHNNY ENglISH ÚJRA lecSAP szinkr., angol-amerikai-francia vígjátékOkt. 3-án 17:15 JOHNNY ENglISH ÚJRA lecSAP szinkr., angol-amerikai-francia vígjátékOkt. 3-án 18:00 Art Filmklub: HároM órIÁSplAKát EBBING HAtáráBAN amerikai-angol filmSZepteMBer 27- október 3. MűsoraA harag még több haragot szülA 2 Oscar- és 4 Golden Globe-díjjal elismert Három óriásplakát Ebbing határában című drámával kezdődik a Cinema Nagykanizsa art-filmklubjá-nak második évada. A film főszereplője Mildred Hayes (Frances McDor-mand), akinek hónapokkal ezelőtt meggyilkolták a lányát, ám a tettes azóta sem került elő. A nő vakmerő lépésre szánja el magát: kibérel három óriásplakátot, melyeken provokatív üzenetet címez William Wil-loughby rendőrfőnöknek (Woody Harrelson). Miután egy másik rendőr, az egyszerű és erőszakra hajlamos Jason Dixon (Sam Rockwell) is bele-ártja magát az ügybe, a viszony Mildred és az ebbingi hatóság, sőt a nyo-mozásban részt vevő emberek között is egyre inkább elmérgesedik.Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2018. 09. 28. | 9KultúraSzinte alig akad olyan nagykani-zsai rendezvény, amelyen a Nap-sugár Együttes ne fordulna meg. A gyerekek körében nagy népszerűségnek örvendő zenekar énekesnőjéről, Macsekné Sipos Anitáról eddig csak kevesen tudták, hogy a mikrofont olykor ecsetre cseréli. Színek zenéje című bemutat-kozó tárlata két hete látható a Kanizsai Dorot�-tya Kórház 5. emeleti galériá-jában.Kivételes helyzetbe kerü-lünk kollégámmal, amikor a megbeszélt időpontban betoppanunk Macsekné Sipos Anitához. Igaz, a fotó kedvéért, de odaül a vászon elé, és folytatja fél-kész festményét. Éppen egy tengerparti utcarészlet színeit árnyalja. Anita nem szokott mások előtt alkotni, azt mondja, ez egy magá-nyos, elmélyült tevékeny-ség. Eddig azt sem verte nagydobra, hogy fest, kizá-rólag a családja és szűk baráti köre tudott róla. Aztán jött a felkérés a kór-házgalériás kiállításra, ami-re azonnal rábólintott.– Nagyon bízom abban, hogy a munkáim jobb kedvre derítik a betegeket, a látogatókat, s nem utolsó sorban az osztály dolgozó-it – bocsátja előre. – Mond-ják, hogy a művészeteknek gyógyító hatása van, ebben magam is hiszek. Ha már annyit sikerül elérni, hogy a festményeim leg-alább egy kis időre kira-gadják a jelenből a nézelő-dőket, akkor maximálisan elégedett lehetek.Anita alkotásaiba nem nehéz belefeledkezni – a vásznon részben valósá-gos, részben fantázia szül-te tájak köszönnek vissza. Ódon városrészek, falusi utcák és végtelen virágme-zők csalogatnak képzelet-beli utazásra. Természet-szerető emberként szinte minden megihleti a csör-gedező patakoktól kezdve a napszakok váltakozásán át a haragos égboltig. Nagykanizsáról is szeretne festeni, amikor a lombhul-latást követően újra teljes mivoltukban láthatók lesz-nek a Fő út patinás lakó-épületei.– A képeimen a hangula-tok, illetve a színek domi-nálnak. Szeretem a festé-keimet kevergetni, s ezál-tal új árnyalatokat felfe-dezni. Szerintem csúnya szín egyáltalán nem léte-zik, csak szép, amiből egy kis keverés után még szebb lesz.A készülődő tengerparti utcarészleten majdnem minden megtalálható, ami Macsekné Sipos Anita fes-tészetére jellemző. A vászon bőséges teret enged a kísérletezgetés-nek, mivel Anita azt terve-zi, hogy végre kipróbálja magát az emberábrázolás-ban is. Az új kihívástól nem retten meg, úgy véli, nagy baj nem lehet, ha az ará-nyokat eltalálja, ehhez pedig jó alapokat szerzett Pordán Renáta jobb agy-féltekés tanfolyamán. Sze-retettel gondol vissza álta-lános iskolai rajztanárára, Kiss Józsefre is. Visszate-kintve már a középiskolai műszakirajz-órákat sem tartja haszontalannak, amelyek ugyan nem ébresztették fel a benne szunnyadó kreativitást, de a térlátását nagyon is fej-lesztették.– Mindig is érdekelt a festészet, az alkotás gon-dolata azonban akkor kez-dett el komolyabban fog-lalkoztatni, amikor férjhez mentem, és beköltöztünk az első közös otthonunkba – meséli Anita. – Körülnéz-tem a házban, és arra gon-doltam, mennyivel laká-lyosabb lenne, ha a falakat képekkel díszítenénk, s hát miért ne próbálkozhatnék meg az elkészítésükkel én magam?A szárnypróbálgatás olyan jól sikerült, hogy az elmúlt két évtizedben, amikor tehette, ecsetet ragadott. Művei többsé-gét elajándékozta, például az édesanyjának, aki – talán tudtán kívül – az elsők közt inspirálta, és terelgette lányát a művé-szetek felé.– Emlékszem, hogy gye-rekkoromban mennyire lenyűgöztek édesanyám rajzai. Eleinte nem csinál-tam mást, mint megbabo-názva figyeltem a mozdu-latait. Ő ezt nem is sejtette, így igencsak meglepődött, amikor az óvónőim egy-szer azzal álltak elé, hogy a csoportszoba egyik falát az én rajzaimmal dekorál-ták ki – anya nem is tudta, hogy egyáltalán rajzolok. Hasonlóan nagy hatással volt rám pár évvel később a szomszédunk, Milávecz László amatőr festő. Gyak-ran átjártam hozzá meg-nézni, min dolgozik. Az egyik munkája egy nagyon szép fát ábrázolt. Otthon többször is megpróbáltam ezt reprodukálni, ám vala-hogy soha nem voltam igazán elégedett a vég-eredménnyel. Hosszú idő-be telt, mire rájöttem, hogy a „hiba” nem ben-nem van: a vízfestékkel egyszerűen képtelenség visszaadni az olajfesték csillogását, amibe ott és akkor beleszerettem.Macsekné Sipos Anita szívesen időzik kortárs kiállításokon: a garabonci Tóth Gábor tárlata életre szóló élményt jelentett neki, de Benda Zoltán, Bimbó Tamás és Jakubik István művészetét is nyo-mon követi. Anita első tár-lata október végéig látha-tó a kórházgalériában.NEMES DóraA művészetgyógyítMacsekné Sipos Anita: Gyerekkoromban lenyűgöztek édesanyám rajzai, megbabonázva figyeltem a mozdulatait(Fotó: Gergely Szilárd)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPmagazinAZINVOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői KRESZ-tan-folyamainkra jelentkezésOKTÓBER 10., SZERDA 16 ÓRA*2018.július 1-től az 55/2018.(III.23.) Kormányrendelet szerint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díja visszaigényelhető. Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KRESZ-t otthoni tanulással!Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi, „C+E” nehézpótkocsi kategóriákra OKJ - s gépkezelő (targoncavezető – földmunkagép-kezelő – emelőgép-kezelő) vizsga október 19., péntek - jelentkezési határidő október 2-ig. RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY! *Részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám: 06-30/491-7051. 28 éve képezzük a vezetőket ! (Stat.2018-2. né. VSM: “B” E: 66,42% F: 54,29% - “C”E:84 % F:84% ÁKÓ: “B” Gy: 154,83% “C” Gy: 102,07% / KK: “B”169.000.-Ft/fő. “C”:185.000 Ft)Háromszáz millió forint értékű keretszerződést írt alá a MÁV a vasúti területe-ken létrejött ille-gális hulladékle-rakók felszámo-lása érdekében. A jogellenesen keletkező hulladéktömeg gyors elszállí-tása mellett a vasúttársaság a környe-zettudatos magatartás fontosságára hívja fel a figyelmet, és aktívan részt vesz az illegális szemételhelyezés meg-szüntetése érdekében szükséges jog-szabály-módosítások előkészítésében. A napokban aláírt hulla-dékszállítási keretszerző-dés az egész ország terüle-tén lehetőséget nyújt arra, hogy a vállalat gyorsan rea-gálhasson, és a keletkező hulladékhalmokat rövid időn belül elszállíthassa. A keretszerződés összege 300 millió forint, amely a MÁV területi igazgatósága-ihoz igazítottan biztosít lehetőséget a kisebb sze-métlerakatok felszámolá-sára. A 2+1 éves szerződés legfeljebb a keret kimerülé-séig tart. A nagyobb illegá-lis hulladékhalmok felszá-molását továbbra is egyedi közbeszerzési eljárással intézi a vasúttársaság, és a jelentősebb hulladéklera-katokra (amelyek eseten-ként több ezer köbméter szeméthalmot jelentenek) is önálló eljárásrend vonat-kozik.A jelenlegi jogszabályok szerint az ingatlan tulajdo-nosa felelős a területén található hulladékért, de hangsúlyozandó, hogy a vasúti területeken és a nyílt pálya közelében található illegális szemétlerakók nem a MÁV tevékenységé-ből származnak. A több 10 ezer köbméterre tehető hulladékmennyiség jellem-zően lakossági, kommuná-lis hulladékból, használt műszaki cikkekből, építési törmelékből és zöldhulla-dékból áll. A vasúttársaság tavaly 165 millió forintot költött az illegális szeméthalmok fel-számolására, és 8850 ton-nát szállíttatott el vasúti területekről országszerte, és részt vesz annak a mun-kacsoportnak a munkájá-ban, amelynek vezetésével várhatóan októberben kez-dődnek azok a szélesebb körű egyeztetések, amik a szükséges jogszabály-módosítási csomagot és az illegális hulladéklerakás megelőzésére, felszámolá-sára vonatkozó akciótervet készítik elő. Kanizsa Sokan úgy gondolják, a sínek mellé simánkidobhatjákhulladékukat (Fotó: MÁV)A MÁV felveszi a(z eldobott) kesztyűt…
2018. 09. 28. | 11MAGAZINA látásvizsgálat nemcsak egy esetlegesen később súlyossá váló szembetegség kiszűrését szolgálja, hanem azzal például a cukorbetegségre vagy a magas vér- nyomásra utaló jelek is felfedezhetők.A gyakori fejfájás, a rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éles látás és a dioptriakorrekció hiánya, vagy a nem megfelelő látásjavító eszköz viselése. Szinte minden korosztály érin-tett, mert az élet- és munkakörülmé-nyek változásával egyre több embernek van szüksége korrekció-ra. Október 31-ig a Sashalmi Opti-kában térítés nélküli szolgáltatás-ként kínálják a látásellenőrzést és a szaktanácsadást. Ha úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, vagy csak egy-szerűen kíváncsi, hogy milyen a látásé-lessége, keresse fel a Sashalmi Optikát, ahol szemész szakorvos, diplomás optomerista kontaktológus, látszerész mester áll az Ön rendelkezé-sére. A legkorszerűbb géppark is adott, amellyel a látásvizsgálat mellett októberben teljes körű szemé-szeti vizsgálatot, szürkehályog- és glaukomaszűrést, illetve korunk legújabb vívmányát, egy világújdonsá-got, háromdimenziós szemmérést is végeznek. Ennek célja a maximálisan személyre szabott szemüveg elkészítése. Az egyedi gyártású, a csúcstechnológiát képviselő VisiOffice készülék pontos mérései alapján készített szemüveg erőlködésmentes, ötször precí-zebb látásélményt biztosít. Szemünk adatai alapján egy speciális kód segítségével digitális fotó alkalma-zásával most még tökéletesebb látásélményhez jut-hatunk. A VisiOffice a ma létező legmodernebb esz-köz ahhoz, hogy a szemüvegkeret és a lencse kiválasz-tásánál a lehető legjobban döntsünk. Segíti a keret-próbálást, a lencse kiválasztását, a nagy pre-cizitású mérés pedig biztosítja a sze-mélyre szabhatóságot és a pontos szemüvegkészítést. A Sashalmi Optikában az egyedülálló és kifino-mult mérési módszerekkel tökéle-tesen személyre szabott szemüve-get készítenek számunkra. És még egy újdonság: az Essilor – amely világvezető a szemüveglencse gyár-tásban – kifejlesztett egy új generációs szemüveglencsét, a Varilux S 4D-t, amely áttöri a multifokális lencsék eddigi korlátait és széles látóteret, gyors reakcióidőt, valamint mozgás közben is stabil látásélményt biztosít. Aki most a Vari-lux S 4D lencsét választja, semmit sem kockázat, ugyanis ezeket a szemüveglencséket most elégedett-ségi garanciával kínálják az üzletben. Ráadásul októ-ber 31-ig egy akció keretében akár Varilux S 4D, akár bármilyen Varilux multifokális lencsével készítteti el szemüvegét a Sashalmi Optikában, tartalékba még egy pár ugyanolyan szemüveget kap ajándékba min-den kedves vásárló.Multifokális lencse akció30-40%Jelentkezzen be most!Nagykanizsa, Platán sor 1.Tel.: 06-93-310-644Nagykanizsa, Sugár u. 1.Tel.: 06-93-789-962„LÁTÁS HÓNAPJA” A Sashalmi Opti kában 8„VARILUiluXX series”az ÉleslátásÚJDIMenzióJAFotó: Jancsi LászlóKŐkemény...!Miklósfai fiatal is indult a szakmák Európa-bajnokságának számító EuroSkillsen, amelyet ezúttal Budapesten rendeztek szeptember 26-28. között. Balogh Krisztián frissen végzett kőfaragóként erő-sítette a 31 tagú magyar válogatottat. A versenyre fél éven át heti minimum negyven órát gyakorolt a Budapesti Komplex Szakképzési Centrumban, felkészülését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felügyelte, és Gill Viktor kőfaragó-kőszobrász segítette. Krisztiánnak három napja – 18 órája – volt arra, hogy a hazai bánya által biztosí-tott tardosi mészkövet az előírásoknak megfelelően megfaragja. Feladatai közt betűvésés-ornamentika és összetett rózsaablak-elem készítése is szerepelt.A kétévente megrendezett EuroSkillsen idén 37 szakma hatszáz versenyzője mérte össze tudását. Krisztián versenye lapzár-tánk után ért véget, eredményéről később beszámolunk.N. D.
Újabb állomásához érkeztek a kerékpáros fejlesztések Nagykanizsán és a térségben. A Cycle in a Network 2.0 projekt részeként a két keréken közlekedők hamaro-san új útvonalakon barangol-hatják be Dél-Zalát és a Mura vidékét. A kirándulók és a sportolók kényelmét ráadásul még több biciklis pihenőhely és egy határon átívelő turiszti-kai klaszter biztosítja a jövőben. A beruházás a nagy-kanizsai Csónakázó-tavat is érinti, ahol a munkálatok a napokban már elkezdődtek.Nagykanizsa 2014-ben került fel a Kerékpá-rosbarát Települések Országos Szövetségének térképére, de már az azt megelőző években is elkezdődött a biciklis turizmusban rejlő lehető-ségek kiaknázása. Ennek eredményeként új kerékpárutakat építettek, a már meglévő úthá-lózaton pedig kerékpártúra-útvonalakat jelöl-tek ki. A vállalkozó kedvűek akár Csáktornyát vagy Kaproncát is célba vehetik. A tekergés élményéről még azoknak sem kell lemondani-uk, akiknek nincs biciklijük, hiszen bármikor kölcsönözhetnek egy Kanizsa Bike-ot a tíz dok-koló állomás valamelyikénél. Például a Csóna-kázó-tónál. Ennek partján, a látogatóközpont-ban – a kirándulók mellett – azok a mountain bike-osok is kifújhatják magukat, akik előzőleg legyűrték a közelben található XCO-pálya aka-dályait. Jó hír az adrenalinfüggőknek, hogy a tervek szerint 2020-ban már egy velodromban is hódolhatnak sportos szenvedélyüknek.A város, azon belül a Csónakázó-tó a 2014-ben lezárult Cycle in a Network projekt révén vált a kerékpárosok egyik paradicsomává. A számos egyéb fejlesztést elkönyvelő, horvát–magyar program most – részben – új partne-rekkel folytatódik: Nagykanizsa és Štrigova önkormányzata, a Muraközi Turisztikai Ügy-nökség, valamint a Muraközi Közútkezelő dol-gozik a bruttó 1,7 millió euró költségvetésű Cycle in a Network 2.0 sikerén. A kanizsai beruházásokra a keret több mint fele, 970 ezer euró áll rendelkezésre.– A pályázat célkitűzéseit regio-nális, illetve helyi szinten határoz-tuk meg – magyarázza Cseke Ben-ce projektmenedzser. – A kanizsai fejlesztések egyik központi helyszí-ne újra a Csónakázó-tó lesz, amelynek kerékpárosbarát arculata ezáltal még markánsabbá válik. Az egyik programelem kivitelezését már elkezdtük: a modellezőto-rony mellé épül egy 1700 négyzetméter terüle-tű játszótér, amelynek a tőszomszédságában egy kültéri fitneszparkot is kialakítunk majd egy későbbi munkafázisban. Reményeink sze-rint ez a két létesítmény nemcsak színesíti a biciklis kirándulásokat, hanem elősegíti a közös családi programok szervezését is.A játszóteret várhatóan másfél hónap múlva vehetik birtokba a gyerekek. A projekt munka-társai úgy tervezik, az átadást követően a kerékpáros fejlesztések is elkezdődnek.– A Cycle 2.0 egyik, általunk is legjobban várt beruházása a Csónakázó-tavat körülölelő, 4,5 kilométer hosszú biciklis sétány lesz. Annak érdekében, hogy a terület legfőbb vonzerejét jelentő, természetes környezetet megóvjuk, egy hengerelt-zúzott, murvás utat épí-tünk, amit kerékpárosok és futók egyaránt használhatnak. Hasonlóan nagy érdeklődés övezi azt az új bringás közösségi teret, ahol aszta-lokat, padokat, tűzrakóhelyet, eső-beállót, biciklitárolót és információs táblákat helyezünk el, hogy a kirándu-lók minél komfortosabb körülmények közt pihenhessenek. Aki a sétányon végigérve sem fárad el, a tavon folytathatja a tekerést, hiszen hamarosan vízibiciklizésre is lesz lehetőség.A 2019 áprilisáig tartó projektbe környező településeket is bevonnak. A Nagykanizsa–Miklósfa–Murakeresztúr útvonalon 17,5 kilo-méter hosszan kerékpárútvonalat jelölnek ki – ez utóbbi helyszíneken is berendeznek egy-egy biciklis pihenőpontot. Ezzel együtt Mura-keresztúr egy, a határ menti közlekedést szol-gáló, horvát–magyar kapcsolódási pont lesz a továbbiakban.– Nem titkolt szándékunk a két ország közti turisztikai együttműködés erősítése – fogal-maz Cseke Bence. – Ennek részeként jó gyakor-latokat is cserélünk, így a Muraköz megyében már bevált kerékpáros turisztikai klasztert sze-retnénk mi is meghonosítani Muraföldén. Dió-héjban ez azt jelenti, hogy hálózatba tömörül-nek azok a vállalkozások – például éttermek és szállásadók –, amelyek a saját tevékenységi körüket kerékpárosbarát szolgáltatásokkal, egyebek mellett alapszintű szervizcsomagok vagy térképek biztosításával, valamint túra-ajánlatokkal egészítik ki. Egy többnapos kirán-dulás tervezésekor kifejezetten hasznos, ha a kerékpárosok meghatározott távolságokon belül ilyen állomásokkal is kalkulálhatnak. A szolgáltatások minőségét egy ötcsillagos érté-kelési rendszer garantálja, illetve a klasztert és annak tagjait egy egységes, muraföldei arcu-lattal ruházzuk fel, amely elsősorban a helyi termékekre és a helyi hagyományokra épül.12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPkét kerékenBiciklizni jó, Muraföldén
Pozitív példák már most is vannak Muraföldén: Bázakerettyén épp úgy számítanak a biciklis turisták érdeklődésére, mint Lispeszentadorjánon, ahol a nyáron kerék-páros szakújságírók is megszálltak, hogy feltér-képezzék a környék adottságait. A study tourt Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, a Mura-program miniszteri biztosa kezdeményezte. A térség fellendülését célzó kon-cepcióban Nagykanizsának nem-csak gazdasági, hanem kiemelt turisztikai szerepet is szánnak. Az elmúlt években megvalósult és a jövőben tervezett tematikus fej-lesztésekkel Kanizsa a régió biciklis központjává válhat, amely még a kör-nyező országok kerékpárosainak az érdek-lődésére is számot tarthat.– Mind a hazai, mind a külföldi turistákat szeretnénk megszólítani: jöjjenek és ismerjék meg ezt a gyönyörű zalai vidéket – mondja Cseresnyés Péter. – Nagykanizsáról kiindulva csillagtúra-szerűen, különféle tematikus uta-kon barangolhatják be a több mint nyolcvan települést magába foglaló Muraföldét. Az erdős területek, a lankás vidékek, a gazdag kulturális és gasztronómiai kínálat akár több-napos kirándulásokat is lehetővé tesz.A turizmus élénkülése idővel plusz bevételt jelent a helyi vállalkozók számára, amely vég-ső soron a vidék megerősödését és az itt élők egzisztenciájának biztosítását eredményezi, hangsúlyozza a politikus, majd hozzáteszi: a térség vonzerejét a hamarosan kezdődő útfel-újítások is növelik.– 2010 óta már háromezer kilométernyi alsóbbrendű út újult meg országszerte, s ez a folyamat a jövőben is folytatódik, hiszen az újonnan indult Magyar falu prog-ramban 50 milliárd forintot különí-tünk el kifejezetten a vidéki, négy- és ötszámjegyű utak rendbehoza-talára.A Cycle in a Network 2.0 eredmé-nyessége legalább annyira múlik a ter-vezett fejlesztéseken és a muraföldei szolgál-tatókon, mint a helyi és térségi biciklis élet szereplőin. Nagykanizsán több csoport is rendszeresen szervez túrákat, például a Kani-zsa 14 Kerékpáros Egyesület vagy a TEKER Egyesület.Radics Bálint, a TEKER tagja szerint egyre többen törekednek a szabad-idejük tudatos eltöltésére. Sokan választják a sportolást, azon belül is elsősorban azokat a mozgásformá-kat, amelyek komolyabb teljesít-ményt és erőkifejtést igényelnek, hiszen a kihívás egyben motivációt is jelent – és ez a folyamatos fejlődés egyik záloga. Mint mondja, a csoportos kerékpáro-zás által egyedülálló tapasztalatokra lehet szert tenni, mind a sportolás, mind a közösségi lét kapcsán.– Amikor valaki kisebb-nagyobb társasággal pattan nyeregbe, már nem számít, ki honnan érkezett, hány éves vagy mi a foglalkozása. Abban a pillanatban, amikor lenyomjuk a pedált, mindenki egyenrangú partnerré válik, és csak az a fontos, hogy együtt tekerünk.Ebben az élményben bárkinek része lehet, aki csatlakozik a TEKER Egyesület szezonzáró programjához vasárnap. Az érdeklődők már 10 órától gyülekezhetnek az Erzsébet téren, ahol 11 órakor lesz a rajt. A családi túra 25 kilométe-res távval és sík, biztonságos tereppel várja a mozogni vágyókat, köztük a gyerekeket. A 60 kilométeres út az edzettebb és a forgalomban gyakorlottabban közlekedőknek javasolt, a 85 kilométeres etapot pedig kifejezetten a „kilo-métercápáknak” hirdették meg a szervezők. Mindhárom turnust két-két túravezető kíséri majd, de a kerékpárosokkal tart egy autó is, ha valakinek gyors szervizelésre vagy egy kis pihenőre lenne szüksége. A csapatok a tervek szerint kettő óra körül gurulnak be a Csónaká-zó-tó melletti Zöldtáborba, ahol a résztvevők egy klasszikus biciklis ebéd mellett pihenhetik ki a túra fáradalmait. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött: jelentkezni a tekeregyesulet@gmail.com e-mail-címen vagy a Facebookon lehet. NEMES Dóra 2018. 09. 28. | 13két kerékenBiciklizni Muraföldén még jobb!
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtFELHÍVÁSA Kormány a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) határozatával döntött arról, hogy a fűtési költségek viselésével összefüggésben a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy táv-fűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is részesülhetnek egy-szeri természetbeni támogatásban. Az igények felmérését az érintett helyi önkormányzatok végzik. A támogatást a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesü-lő, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartá-sok kérhetik.Az igénybejelentéshez szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán kérhető, vagy a város honlapjáról (www.nagy-kanizsa.hu/polgármesteri hivatal/e-ügyintézés, kitölthető nyomtatvá-nyok/humánigazgatási csoport/igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentéshez) letölthető.Az igénybejelentés 2018. augusztus 22. napjától a Polgármesteri Hiva-tal Humánigazgatási csoport ügyfélszolgálatán (8800, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) nyújtható be.Ügyfélfogadási idő: hétfő 08.00-16.00 szerda 08.00-16.30 péntek 08.00-12.00Az igénybejelentés benyújtásának határideje: 2018. október 15.A fentieken túl tájékoztatom Önöket arról, hogy az Országos Kataszt-rófavédelmi Főigazgatóság az igénybejelentés tartalmát jogosult ellen-őrizni, az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszű-nik. A 12.000,- Ft értékben nyújtott természetbeni támogatás a fűtő-anyagra vonatkozik (tüzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellett/brikett) és nem fedezi az egyéb, pél-dául a szállítási, darabolási költséget.Dénes Sándor polgármesterP Á L Y Á Z A TNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír kiirodalmi és képzőművészeti alkotásoknaka Kanizsai Antológia 19. számú kötetében történő megjelentetésére.Pályázat tárgya:Irodalmi, művészeti, tudományos művek és grafikák.Pályázati feltételek:Nagykanizsán és a Nagykanizsai járásban állandó lakhellyel rendelkező, valamint nagykanizsai születésű alkotók pályázhatnak. Egy pályázó több pályaművet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (soronként 70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság) terjedelemben.Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályaműve-ket az alábbi két e-mail címre egyidejűleg kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com.A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 19. számában,2018 decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 3 db tiszteletpéldány kerül átadásra.Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza,másodközlésre nem vállalkozunk.A pályázat beadásának határideje:2018. október 29. (hétfő) 16.00 óráigÖNKOrmányzati tulAJdONú részvénytársaságNAgyKANIzsAI irodájába KEresüNK új muNKAtársataz alábbi POzícióba:Épületgépész ügyintéző ésműszaki ellenőrFeladatok: Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetését biztosító épü-letgépészeti feladatok megszervezése, ellenőrzése, elszámolása.Ingatlanok időszakos állag-felülvizsgálatával összefüggő ügyintézés.Közérdekű- és panaszbejelentések nyilvántartása, kivizsgálása, intézkedések megtétele.Bérbeadót terhelő gépészeti munkák ellenőrzése. Kezelt épületállománynál értéknövekmények, beruházás jellegű munkák elszá-molása.Bérlemények leadásakor bérlői kötelezettségek rendezése.A cég által kezelt társasházak épületgépészeti feladatainak ellenőrzése.Gépészeti beruházások előkészítése kivitelezők, vállalkozók bevonásával.Műszaki átvétel lefolytatása, elszámolások készítése.Műszaki munkához szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése, azok végre-hajtatása.Elvárások: Középfokú, szakirányú végzettség, B-kategóriás vezetői engedély,WINDOWS és MS Office teljes körű használata, elektronikus levelezés ésszakmaspecifikus szoftverek ismereteElőnyt jelent: Felsőfokú végzettség, Műszaki ellenőri végzettség Juttatások: Megegyezés szerintSzükséges tapasztalat: 2 év műszaki területen szerzett tapasztalatMunkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.Jelentkezés: Az önéletrajzot kérjük 2018. október 10-ig, az nkvg@nagykanizsa.hu központi e-mail címünkre vagy az alábbi posta címre szíveskedjenek megküldeni!Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
2018. 09. 28. | 15önkormányzatTOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001 EGYÜTTLIGET-VÁROSÉRT!Októberi programoka Liget Kuckó Közösségi TérbenA programok átfogó célja az akció- területen élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, felzár-kóztatása.A projekt komplex tevékenységek által kívánja javítani a hátrányos helyzetű la-kosság életkörülményeit. A projektben a társadalmi integráció megteremtése céljából közösségfej-lesztést hajtunk végre az érintett lakos-ság bevonásával, programok megvaló-sításával. A programváltoztatás joga fenntartva. PROGRAMOK:Kézműves foglalkozás 1. és 3. hét szerdaNői önsegítő klub 1. és 3. hét péntekKocka klub 1. és 3. hét péntekNyitott családi nap 2. hét péntekGyermek- és ifjúsági klub 2. és 4. hét péntekJátszóház 2. és 4. hét péntekFérfi Kaláka klub 2. és 4. hét szombat A PROGRAMOK HELYSZÍNE:Nagykanizsa, Ligetváros, Csengery u. 117/16.Bővebb felvilágosítás a programokról az alábbielérhetőségek kérhető: ligetkucko@gmail.comEurópai SzociálisAlap
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ánkelkáposzta 520-550 Ft/kgfejes káposzta 250-280 Ft/kgcsiperke 500-800 Ft/kgparadicsom 590-700 Ft/kgcsont nélküli sertéskaraj 1400-1550 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások10. 02., kedd 11:00-15:30 Bazár-udvar, Zrínyi u. 35. 10. 04., csüt. 11:00-16:00 Halis István Városi KönyvtárAdj vért, és ments meg három életet!Hírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huNagyKANIZSA,egy kattintásraOktóberi fogadóórákPolgármester, alpolgármesterekDénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2018. október 3-án (szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig a Polgár-mesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.Karádi Ferenc alpolgármester foga-dónapot tart 2018. október 10-én (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Tóth Nándor alpolgármester fogadó-napot tart 2018. október 24-én (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójá-ban (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Képvis előkBalogh László, a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányza-ti képviselője, a Humán Bizottság elnöke fogadóórát tart 2018. október 3-án, szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagyka-nizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.Bedő György, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2018. október 2-án, kedden 17 órától a Hevesi Sándor Álta-lános Iskolában.Bizzer aNDrás, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan ház-számok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-től felfelé összes házszám) önkormányza-ti képviselője fogadóórát tart 2018. október 25-én (csütörtökön) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).Dénes Sánd or, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képvi-selője 2018. október 11-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármes-teri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).Dr. Erdős László, az 1. számú választókerület önkormányzati képvise-lője fogadóórát tart 2018. október 2-án, kedden 17.00 órától 18.00 óráig a Palini Általános Iskolában, majd 18 órától a Nagykanizsai Egyesített Szociá-lis Intézmény Idősek Klubja II. épületében (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.).Gábris JáciNT önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető.Gyalókai Zoltán, a 7. számú választókerület önkormányzati képviselő-je fogadóórát tart 2018. október 2-án, kedden 17-18 óráig a Hevesi Sándor Általános Iskolában.Jerausek iSTván önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2018. októ-ber 1-jén (hétfőn) 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.Karádi Ferenc, a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képvi-selője 2018. október 1-jén (hétfőn) fogadóórát tart 16.00 órától a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17.00 órától Miklósfán, a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápol-na tér 2.). TóTH Nánd or, a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képvi-selője 2018. október 8-án (hétfőn) fogadóórát tart 17.00 órától a Polgármes-teri Hivatal bajcsai kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 18.00 órától Kiskanizsán, a volt Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlőjé-ben (Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.). Szőlősi Márta, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2018. október 1-jén, hétfőn 17.00 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Rozgonyi u. 23.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
2018. 09. 28. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Szeptember 29., szombatMihályHéber eredetű, jelentése: az Istenhez hasonló.Szeptember 30., vasárnapJeromos, MédeaA Jeromos görög eredetű, jelentése: szent nevű. A Médea görög eredetű, jelentése: bölcs asszony.Október 1., hétfőMalvinGermán eredetű, jelentése: a jog barátja.Október 2., keddPetraA Petronella önállósult becézője. Héber-görög-latin eredetű, jelentése: kőszikla.Október 3., szerdaHelgaGermán eredetű, jelentése: egészséges, boldog.Október 4., csütörtökFerenc, Edvin, ZóraA Ferenc francia-latin eredetű, jelentése: francia. Az Edvin germán eredetű, jelentése: az örökös barátja. A Zóra szláv eredetű, jelentése: hajnal.Október 5., péntekAurél, GalinaAz Aurél latin eredetű, jelentése: aranyos. A Galina görög-orosz eredetű, jelentése: nyugalom, csend, béke.Az előző heti rejtvény megfejtése:Nem fejest ugrani nehéz, hanem sokáig a víz felszínén maradni.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPkaKAmaraKárpitos mestervizsga A kárpitosok egy új, komplex rendszerű, mestervizsgára felké-szítő képzésen vettek részt. A 180 órás tanfolyam szakmai ismere-tekből, elméletből, gyakorlatból, pedagógiai és vállalkozási ismere-tekből állt. Nagykanizsán a Kani-zsa Trendben rendezték a gyakor-lati mestervizsgát augusztus 3-án, amelyen kilencen tettek sikeres vizsgát. Ezt követően a jelöltek írásban, majd a szóbeli vizsgán adtak számot tudásukról. A jelent-kezők a Nagykanizsai Kereskedel-mi és Iparkamara segítségével sze-rezhették meg a mesteri címet. A sikeres vizsgát tett mesterek októ-ber 26-án vehetik át mesterlevelü-ket, ünnepélyes keretek között.Elkezdődött az új tanévA 2018-19-es tanév kezdetén a diákok egy része folytatja a nyáron megkezdett gyakorlati tanulmá-nyait az iskolán kívüli képzőhe-lyén, sokan pedig szeptember ele-jén kezdték meg gyakorlatukat egy általuk választott – a kamara nyil-vántartásában szereplő – vállalko-zásnál vagy gazdasági szervezetnél. Nagykanizsán egyre több vállal-kozó és szervezet gondolja úgy, illetve bízik benne, hogy megéri a tanulók oktatásába fektetett idő, energia és pénz.A rendszerbe újonnan belépők most kötnek tanulószerződéseket. A már tanulószerződéssel rendel-kezők az új tanév első napjától, tanulmányi átlaguktól függően, emelt juttatásban részesülnek, amit október 10-ig – a járandóság kifize-tésével – banki átutalással realizál-nak a képzőhelyek.A szakképzési törvény előírja, hogy a gyakorlati képzőhely a gya-korlati képzési idő alatt a tanuló részére pénzbeli juttatást köteles fizetni a tanulószerződésben meg-határozott feltételekkel és mérték-ben. A tanulónak járó kezdő juttatás mértékét a tanulószerződés 9. pont-ja tartalmazza, amely a gyakorlati képzés kezdetétől az első félév min-den hónapjában megilleti a tanulót. A szakképzési törvény szerint az ezt követő félévekben az emelés mértékét a tanuló szakmai tantár-gyakból elért iskolai tanulmányi átlaga, illetve a gyakorlati képzőhe-lyen a gyakorlati oktató által adott gyakorlati jegy átlaga határozza meg. Ha a tanuló félévkor valamely tárgyból elégtelen osztályzatot kap, akkor a következő félévben a pénz-beli juttatása nem emelhető, az az előző félévivel egyezik meg. Ha a tanuló évismétlésre kény-szerül, akkor pénzbeli juttatása az első megismételt félévben a korábbi juttatásának a fele. A megismételt év második félévében – ha a tanuló félévkor nem bukott – az egy évvel korábbi juttatásának mértékével egyezik meg. Ha a tanuló esti oktatás munka-rendje szerinti felnőttoktatásban vesz részt, akkor a neki járó kezdő pénzbeli juttatás a nappali tagoza-tos tanulót megillető juttatás 60 százaléka, illetve a következő fél-években az esedékes emelés mérté-kének is mindössze a 60 százaléka illeti meg. Az emelés/csökkentés minden tanulóra érvényes egységes szempontrendszer szerinti mérté-két a gyakorlati képzőhely határoz-za meg, és a tanulószerződésben rögzíti. Ezúton is szeretnénk emlékeztet-ni a gyakorlati képzőhelyeket, hogy október hónapban már a 2018. január 1-jétől érvényes minimálbér (138 000 Ft) szakmánként előírt százalékával és a tanulószerződés megkötését követő félévek emelése-ivel kalkulált összeget kell utalni a tanulók által megadott bankszám-laszámra.Újból „Pályára állunk!” – a kamara őszi pálya- orientációs tevékenységeMegkezdődött az új tanév, foly-tatjuk pályaorientációs tevékenysé-günket az iskolákban. Az ősz kiemelten fontos időszak a pályaválasztás előtt álló tanulók és szüleik számára, hiszen a jó dön-téshez információkat kell gyűjteni. Ebben segít kamaránk a szülői értekezleteken, valamint a 8. osz-Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.Telefon: 93/516-670, 93/516-671Mobil: 0630/754-3616E-mail: nakkik@nakkik.hu,Honlap: www.nakkik.huCukrász mestervizsga Június 4-én kezdődött el a cukrász mestervizsgára felkészítő képzés, amelyen 5 támogatott szakember vett részt. A gyakorlati vizsgát szeptem-ber 5-én rendezték az NSZC Thúry György Szakképző Iskola cukrász műhelyében, ahol mind az öten sikeresen szerepeltek. Az írásbeli és a szó-beli vizsga szeptember 17-én volt.
2018. 09. 28. | 19kamaratályban osztályfőnöki órán tartott előadásokkal, amelyeken a hiány-szakmákról, ösztöndíjakról kapnak tájékoztatást a szülők és a gyerekek. A 7. osztályosoknak interaktív osz-tályfőnöki órák keretében adunk lehetőséget az önismeretük elmélyí-tésére, amely nélkülözhetetlen része a jó pályaválasztásnak. Szeptember végén Budapesten rendezik az EuroSkills 2018-at, amelyre pályaválasztás előtt álló általános iskolások és középiskolás tanulók látogatnak el. Október ele-jén az AUDI HUNGÁRIA Zrt. győ-ri gyárába tervezünk üzemlátoga-tást 8. osztályos diákoknak.Kamaránk szakképzési fel-adatai az NFA-KA-NGM-3/2017/TK/13 számú pályázati támogatásból valósul-nak meg. A támogatást az NFA terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.Olasz–Magyar Gazdasági NapAz Olasz-Magyar Gazdasági Nap előkészítéseként Francesco Maria Mari, a Magyarországi Olasz Keres-kedelmi Kamara elnöke járt Nagy-kanizsán. Kijelölték a helyszínt, illetve a programban is egyezség született. Ezek alapján az Olasz Nap november 8-án vagy 9-én, csütörtök vagy pénteken lesz. ! KEDVEZMÉNYES HITEL ! kis- és középvállalkozások számáraa KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt-nélaz MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. keretében.Évek óta működő vagy kezdő vállalkozásokakár 100 millió Ft összegűmax. 10 éves futamidejű,10 % önerő mellett elérhető beruházási hitelt,illetve 50 millió Ft összegig max. 6 éves futamidejű önálló forgóeszközhitelt igényelhetnek.Hitelcélok:székhely/telephely vásárlására,új gépek, eszközök beszerzésére,telephely fejlesztésére, bővítésére.Az „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.”-re vonatkozó részletes feltételeket a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. honlapján és székhelyén közzétett Üzletszabályzata, az „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.” Hitelügyleteinek Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF), valamint az ÁSZF 1. számú mellékletét képező Hirdetmény tartalmazza. Jelen levél tájékoztató jellegű, elsősorban a figyelemfelhívást célozza, nem teljes körű és nem minősül ajánlatnak. Teljes körű információ megszerzésére a fenti elérhetőségek valamelyikén van lehetőség.További információ: Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, 8800 Nagykanizsa, Ady u. 1., Telefon: 93/516-670, 93/516-671, Mobil: 0630/754-3616, Hermán Szilvia vagy Fodor-Bognár KlaudiaElnökségi ülés Kamaránk szeptember 17-én elnökségi ülését tartott. Ezen dr. Polay József elnök beszámolt az előző elnökségi ülés óta eltelt idő-szak legfontosabb eseményeiről, az országos elnökségi ülésen elhang-zottakról, valamint az EuroSkills-ről, és az Olasz-Magyar Gazdasági Nap eseményeiről.
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2018. szeptember 29-október 5.Szeptember 29., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:25 Híradó, 01:40 Látogató, 02:10 Egy falat kenyér és egy csi-petnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:10 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Szertár (a Kanizsa TV sportmaga-zinja), 07:55 Híradó, 08:10 Látogató, 08:40 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 09:10 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:05 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Csurgói KK – Telekom Veszprém férfi kézilabda Liga Kupa mérkőzés, 19:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:00 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 20:50 Info blokk, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 21:00 Lapozó.Szeptember 30., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Csurgói KK – Telekom Veszprém férfi kézilabda Liga Kupa mérkőzés, 01:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:00 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 02:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Csurgói KK – Tele-kom Veszprém férfi kézilabda Liga Kupa mérkőzés, 08:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:30 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:30 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Hír-adóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 A mi portánk (a hagyományok magazin-ja), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise a Piarista kápolnában, 19:10 Sztárportré – Molnár Szabolcs, 19:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:45 Hargita, 20:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:15 Lapozó. Október 1., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Szentmise a Piarista kápolnában, 01:10 Sztár-portré – Molnár Szabolcs, 01:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:45 Hargita, 02:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 06:40 Szentmise a Piarista kápolnában, 07:40 Sztárportré – Molnár Szabolcs, 08:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:15 Hargita, 08:45 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:45 Lapozó, 12:00 Sztárportré – Molnár Szabolcs, 12:25 Har-gita, 12:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szer-tár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 19:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunk-ból, Magyarkanizsáról), 20:00 FC Nagykanizsa – Pápai Perutz FC NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 21:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:30 Lapozó.Október 2., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:30 Híradó, 01:45 FC Nagykanizsa – Pápai Perutz FC NB III-as labdarúgó-mérkőzés, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 04:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 07:00 Szertár (a Kanizsa TV sport-magazinja), 07:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 08:00 Híradó, 08:15 FC Nagykanizsa – Pápai Perutz FC NB III-as labdarúgó-mér-kőzés, 09:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:45 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 FC Nagykanizsa – Pápai Perutz FC NB III-as labdarúgó-mér-kőzés, 14:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Jogász, 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20 Sztárportré – Éles István, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Október 3., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Jogász, 02:15 Székely konyha, 02:45 Sztárportré – Éles István, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Jogász, 08:45 Székely konyha, 09:15 Sztárportré – Éles István, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapo-zó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Jogász, 13:25 Székely konyha, 13:55 Sztárportré – Éles István, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:00 Épí-tech (a házépítők magazinja), 20:30 Híradó, 20:45 Aktuá-lis - Hargita, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Október 4., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Épí-tech (a házépítők magazinja), 02:10 Aktuális - Hargita, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 07:55 Híradó, 08:10 Épí-tech (a házépítők magazin-ja), 08:40 Aktuális - Hargita, 09:10 K’arc (kulturális maga-zin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 12:55 Épí-tech (a házépítők magazinja), 13:25 Aktuá-lis - Hargita, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Creative chef Nagy Eszterrel, 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Október 5., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Creative chef Nagy Esz-terrel, 02:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo (ismertter-jesztő sorozat), 08:45 Creative chef Nagy Eszterrel, 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55 Kalando-zoo (ismertterjesztő sorozat), 13:25 Creative chef Nagy Eszterrel, 13:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Az aradi vértanúk tiszteletére rendezett városi megemlékezés, 20:15 Szertár (a Kanizsa TV sportmaga-zinja), 20:45 Híradó, 21:00 Látogató, 21:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:30 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2018. 09. 28. | 21SportA második félidőben számos kecsegtető lehetőségük kínálkozott a találkozó, egyben a továbbjutás eldöntésére, a vendégek azonban gyakorlatilag a harmadik helyzetük-ből a maguk javára fordították a meccset: a csereként beszálló Bog-nár Bence egy kapuba csorgó lab-dával a 88. percben megszerezte a vezetést, ezzel egyben a győzelmet is. Az Iváncsa KSE került a Magyar Kupa legjobb 64 csapata közé. – Tudtuk, hogy kellemetlen és nehéz ellenféllel találkozunk, hiszen ne felejtsük, az iváncsaiak az NB III Közép csoportjában az elmúlt sze-zont a harmadik helyen zárták – fogalmazott a meccs után Barna László, az FC Nagykanizsa vezető-edzője. – Ilyen ellenlábassal szem-ben sikerült irányítanunk a találko-zót, többször is föléjük kerekedve, ugyanakkor egy kupameccsen a 88. percben már nem szabadott volna gólt kapnunk.Vasárnap 15 óra 30 perctől a Bányász-pályán az eddig egyetlen vereséget jegyző Pápai Perutz FC-t látja vendégül az FCN. A pápaiak szakvezetője, Rozmán László elmondta, meglepte őket az újonc Kanizsa eddigi remeklése, s biztos abban, hogy a kanizsaiak jó szerep-léséből fakadóan, színvonalas baj-nokit vívhatnak majd a zalaiakkal. A mérkőzésjegyzőkönyvéből:FC Nagykanizsa–Iváncsa KSE (NB III Közép csoport) 0-1 (0-0)Labdarúgó Magyar Kupa-mérkő-zés a legjobb 64 közé jutásért. Nagykanizsa, 150 néző. Vezette: Derdák (Huszár, Ország). G.: Bog-nár B. (88.)Nagykanizsa: Horváth M. - Hor-váth D., Szabó B., Major, Horváth B. - Gerencsér A., Kretz (Lőrincz, 90.) – Vlasics, Béli M., Szőke D. (Vittman, 82.) - Kovács Gy. (Pén-tek, 73.). Vezetőedző: Barna László. POLGÁR LászlóA futsal NB II Nyugati csoportjában az Újpesti TE után a fővárosi IX. kerületi székhellyel bíró Airnegry FC érkezik hétfőn a Nagykanizsai Futsal Clubhoz. A két középmezőnybeli együttes bajnoki mérkőzése 20 órakor kezdődik a Zsigmondy-csarnokban. Az Újpest elleni találkozón mindkét együttes óvatosan, taktikusan kez-dett, úgy tűnt, nem fognak potyogni a gólok. Aztán az első játékrész felénél minden megváltozott, gólra gól jött, ráadásul valamennyi alkalommal a hazaiak kerültek előnybe, a félidőben 3-2 volt az állás. A második játékrész elején aztán a nagykanizsaiak gyorsan kétgólosra tudták növelni fórjukat, majd le is zárhatták volna a mérkőzést, de kihagyták kínálkozó lehetőségeiket, az újpestiek pedig hamarosan „visszajöttek” a meccsbe. 4-4 után a vendéglátók igyekeztek a maguk javára fordítani a találkozót, eközben persze időnként a lila-fehérek is meglódultak, majd az utolsó pillanatokban Bagó Gábor legénysége döntésre vihette volna a dol-got, de maradt a döntetlen. – Nagyon sok helyzetet kihagytunk, vagy kapufát lőttünk – értékelt a kani-zsaiak trénere, Bagó Gábor. – Most azon dolgozunk, hogy ezeket minél ered-ményesebben használjuk ki a következő mérkőzéseinken. P. L.Az NFC legutóbbi bajnokiján Nagy Tamás (jobbról) kétszer volt eredményes az újpestiek ellen (Fotó: Gergely Szilárd)A negyedik után a kilencedik kerületiekBúcsú a kupában,érkezik a PápaKimondottan élvezetes mérkőzés kerekedett a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság Kiskanizsa–Gellén-háza párosításából, amely után – a vesztett pontok szá-mát nem számítva – a vendégek átvették a vezetést a tabellán.Az éllovasok közvetlen táborába tartozó Gellénházától két remek góllal húzott el a Sáskák SE, s ha nincs az első félidő hajrájában a szerencsétlen öngól, talán másképp is alakulhatott volna a találkozó végeredménye. Az min-denesetre tény, hogy a második játékrészben a vendégek időnként nagyon nyomtak, de ha a meccs utolsó pillana-taiban „bejön” Boros Zoltán kapáslövése, alighanem gólgazdag döntetlenről írhattunk volna... A kiskanizsaiak szombaton a Zalalövőhöz látogatnak.Kiskanizsai Sáskák (15.) – Olajmunkás SE Gellénháza (1.) 3-4 (2-1). G.: Piecs (26., 79.), Boros (36.), illetve Horváth G. (39. - öngól), Papp T. (59.), Nagy B. (69.), Horváth B. (82.)Döntetlen is lehetett volnaA kanizsai futballisták egy szintén harmadik vonalbeli együttessel, a Fejér megyei Iváncsával mérkőztek a legjobb 64 közé kerülésért a Magyar Kupában. A hazaiak kissé átalakított kezdő tizeneggyel futottak ki a gyepre, és igyekeztek kontrollálni a játékot. Kovács György (kék szerelésben) előretolt csatárként próbálta bevenni az Iváncsa kapuját(Fotó: Gergely Szilárd)
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportMindkét kanizsai cselgáncsklub, az NTE 1866 és az NJK-Röntgen Kanizsa sportolói is indultak a Misina Vasutas Kupa nemzetközi versenyen, melyen a magyar cselgáncsozók mellett horvátok és szerbek is tatamikra léptek a diák D (10 év alattiak) korcsoporttól a serdülő (13-14 évesek) korosztályig.Az NTE három judokája diák B-ben (11 évesek) indult, és Kovács Ákos 32 kg-ban, Szeghy Tamás 41 kg-ban, Nagy Adrián Vajk pedig + 60 kg-ban gyűjtött be egy-egy elsőséget. Az NTE cselgáncs szakosztálya a Vasutas Vándorkupa csapatversenyén is indult a PVSK ellen, és haza is hozhatta a serleget. A Nagykanizsai Judo Klub 25 versenyzővel képviseltette magát. Novák Bence diák D 24 kg-ban, Köveskáli Zója diák C 45 kg-ban, Nagy Kornél diák C 39 kg-ban, Hab-da Bence diák C 45 kg-ban, Weinausz Péter diák C 50 kg-ban, Tamás Levente diák C 55 kg-ban, Lipódi Márton diák B 38 kg-ban, Vaska Botond diák B 50 kg-ban, Herczeg Valter diák B 60 kg-ban, Kele Julianna serdülő 52 kg-ban, Lipódi László serdülő 66 kg-ban első helyen végzett. Ezüstérmes lett Szabó Villő diák D 20 kg-ban, Dombai Bertold diák D 26 kg-ban, Tamás Norina diák D 33 kg-ban, Binger Ákos diák A 60 kg-ban, Garamszegi Bálint serdülő 60 kg-ban, valamint Nagy Olivér serdülő +73 kg-ban. A dobogó harmadik fokára állhatott Paizs Mira diák D 20 kg-ban, Márfi Benedek diák C 33 kg-ban, Herczeg Zsombor serdülő 50 kg-ban, Köveskáli Regő serdülő 55 kg-ban és Kovács Olivér serdülő 60 kg-ban. Az elért ered-mények alapján az összesített csapatverseny-ben az NJK a harmadik helyet szerezte meg.A Kanizsa Vízilabda SE az elmúlt sze-zonban története legjobb eredményét érte el a második vonalban megszer-zett ezüstérmével, és csak nagy küzde-lemben maradt alul az OB I-ért vívott osztályozón az UVSE-vel szemben. A nyár utolsó harmadában kezdte a fel-készülését az új idényre Ludányi Kado-sa legénysége, időközben pedig már túl is jutott első győztes bajnokiján. – Fodor Richárd a Sze-gedi VE-től, Francsics Dániel a Tatabányai Vízmű-től, Hertzka Olivér a Hon-védtól, Knézy Márk az UVSE-től, a kanizsai szár-mazású kapus, Leposa Gábor szintén a Szegedtől, vagyis túlnyomórészt OB I-es csapatoktól érkeztek, távozónk viszont csupán Bicskei Attila volt a nyári szünetben – vázolta a játé-kosmozgást Ludányi Kadosa. – Talán a névsor-ból is kiderülhet, hogy ezúttal megcélozzuk az első helyet a másodosztály-ban, ami OB I-es szereplést jelenthet a csapat számára. Persze, ezúttal sem lesz egyszerű dolgunk… YBL WPC – Kanizsa VSE 8-9 (3-3, 3-3, 0-2, 2-1)OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 1. forduló. Buda-pest, 50 néző. Vezette: Petik, Zelki.Kanizsa: Leposa – Sala-mon 1, Szilvasán 1, Dobay G. 3, Dobay P., Knézy, Fodor 1. Csere: Vadovics, Hertzka 1, Francsics 2, Szi-lágyi A., Horváth B., Balli. Vezetőedző: Ludányi Kado-sa.A két héttel korábbi fel-készülési tornán a kanizsai-ak legyőzték hazai környe-zetben a fővárosiakat. Ezút-tal az alaposan megerősí-tett dél-zalaiak ellen a második nyolc percben a vendéglátók háromszor szerezték meg úgy a veze-tést, hogy Ludányi Kadosa tanítványai mindannyiszor egyenlítettek. A harmadik felvonásban Dobay Gerge-lyék vezettek már 8-6-ra is, majd a negyedik etapban a támadások már nem nagyon sikerültek egyik oldalon sem. A kanizsaiak-nak viszont 9-7-es vezeté-sük után már „csak” arra kellett ügyelniük, hogy az YBL ne dolgozza le hátrá-nyát. A hétvégén folytatás a fővárosban, a KVSE szom-baton az Angyalföldi SI ellenfele lesz.– Azért is volt fontos a győzelem, hiszen legna-gyobb csoportbeli riváli-sunk ellen szereztük – érté-kelt Ludányi Kadosa. – Azt ugyanakkor el kell ismer-nünk, hogy nem játszot-tunk jól, de együttesünk erejét bizonyítja, hogy a közepes játékkal is sikerrel vettük a találkozót.POLGÁR LászlóGazdag éremgyűjteményPécsrőlA kanizsai cselgán-csozók remekeltek a pécsi Misina Kupán A kanizsai vízilabdázók reményeik szerint sokszor okoznak majd örömöt szurkolóiknak ebben a bajnokságban is (Fotó: Gergely Szilárd)Jelentős erősítések, győztes rajt
2018. 09. 28. | 23SportMÁSODIK HELYA hagyományoknak megfelelően, a Dunántúli Postás SE Nagykanizsa kis-pályás labdarúgó együtte-se idén is indult a főváros-ban a Posta Biztosító Kupa országos döntőjén, amely-nek keretében a kanizsai csapat tizenöt másik ellen-lábasával csatározhatott a minél előkelőbb helyezé-sekért.A kanizsaiak a Gyulával, a Nyíregyházával és a Pápával kerültek egy négyesbe, és mentek tovább csoportelsőként, két győzelemmel, vala-mint egy döntetlennel a tarsolyukban. A négy közé jutásért egy fővárosi gár-dát győzték le, majd az elő-döntőben a Várpalota sem tudta megállítani a nagy-kanizsai DPSE-t, amelynek csapata csak a fináléban maradt alul a Cegléddel szemben, így Dervalics Györgyék a második helyen zárták a tornát. A gólkirályi cím birtokosa ugyanakkor soraikból került ki, hiszen László Roland szerezte a legtöbb találatot a hétvégi kupa programjában.FELNŐTT A FELNŐTT EKHEZ Az elmúlt hétvégén ren-dezték a Magyar Sportlö-vők Szövetsége – 50 méter puska-pisztoly kitételű – országos bajnokságát a fővárosban, a Nemzeti lőtér Fehér úti központjá-ban.Az indulók között ott volt a női mezőnyben a PLSE Nagykanizsa sporto-lója, Borsos Fanni is, aki még junior korosztályos-ként a felnőtt kategóriá-ban is indulhatott. Fanni 50 méteren 60 lövés fekvő női versenyszámban a fel-nőtteknél végül 615,9 körig jutott, és az előkekő negyedik helyet szerezte meg. A helyzet érdekessé-gét az adta, hogy az ob első két napján az ifjú hölgy a saját korosztályá-ban két számban is lőállás-ba állt, azokban azonban ezúttal nem sikerült kiugró eredményt produkálnia. Nem úgy a felnőttek között, ahol még két kör-nyire sem maradt le a dobogóról.TELJESÍTETT E Horvátországban, a Nagykanizsához közeli Muraszentmártonban ren-dezték a 30. IAU 100 kilo-méteres ultramaratoni világbajnokságot.Ahogy az utóbbi évek-ben többször is, a világese-ményen ezúttal is volt nagykanizsai induló. Ács László a vb-n az amatőr veterán kategóriában raj-tolt, és sikerült is teljesíte-nie az igencsak embert próbáló pályán rendezett 100 kilométert. Az ultrafu-tó ideje 11:04:13 óra lett, amellyel korcsoportjában, az 55-60 évesek mező-nyében a hetedik lett. – Szerencsére egy futam volt, vagyis együtt futhat-tam a profi futókkal, és mondanom sem kell, így hatalmas élmény volt a táv teljesítése – fogalmazott a verseny után Ács László.Összeállította: POLGÁR LászlóSportsorokIdén is jól szerepeltek a kanizsai postások az országos döntőben Borsos Fanni sport- lövő teljesítményére ezúttal is büszke lehetett edzője, Horváth KárolyÁcs László mind nagyobb kihívásokat teljesít
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKCsak az nem talált idén gombát, aki nem ment el szedni, mondja Hajdú József asztalos, aki már gyerekkorában kedvet kapott a gombászáshoz. A cserfői erdő szélén állt zsuppos pincéjükből gyak-ran eljártak Kenessey mamájával gombát szedni. Az évek elszálltak, a hegyi pince emlékét már csak a fényképek őrzik, Józsi szen-vedélye azonban megma-radt, s ha jön az ősz, felkere-kedik ismerőseivel a Csótó melletti Alsóerdőbe. A zsákmány egy részét felsze-leteli és megszárítja, mert így sokkal ízletesebb marad, mintha hűtőben tartósítaná. A családon kívül jut belőle még a szomszédnak is, aki viszon-zásul vargánya süte-ménnyel lepte meg.A gomba- süti hoz-závalói:2,5 (1 dl-es) pohár porcukor, 1 tojás, 20 dkg vaj, 2 dl tejföl, 0,5 kávés-kanál szódabikarbóna, 1-2 kanál kakaó, só, ízlés szerint liszt és mák.Elkészítése: A porcukrot, a tojást és a vajat keverjük habosra, HIRDETÉSGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Ha fáradt és ingerült, akkor is ügyel-jen arra, hogy ne bántsa meg azokat, akik közel állnak a szívéhez. Legyen türelmes, és hozza helyre a hibáit.Bika: 04.21-05.21. Legyen óvatos, mert vihart jeleznek ön számára a csillagok. A viharok ez-úttal nem fákat döntenek ki, hanem alaposan feldúlják érzelmi életét. iKrek: 05.22-06.21.Vakmerőségével meglepetést okoz a környezetében. A kiszemeltjével azonban nem célszerű versenybe szállnia, mert könnyen elveszítheti őt. Rák: 06.22-07.22. Becéző szavakra vágyakozik mos-tanában. Ha fáradtságra hivatkozva ezt nem kapja meg a párjától, akkor legyen ön a kezdeményező. Oroszlán: 07.23-08.23. Mostanában úgy érzi, semmiért sem tud lelkesedni. Kiégésnek sem-mi nyoma sem látható a megjelené-sén. Talán többet kellene társaságba járnia.Szűz: 08.24-09.23. Ideje lenne eldönteniük, hogy ki a parancsnok a háznál. A kötekedés helyett inkább vívja ki a párja cso-dálatát. Így mindketten jól járnak. Mérleg: 09.24-10.23.Ne rejtegesse sokáig az érzelmeit, mert könnyen félreérthetik. A félté-kenykedés helyett inkább szép sza-vakkal illesse a párját.sKorpió: 10.24-11.22. Ha világosan szeretné látni a jövőjét, ak-kor elmélkedjen gyakrabban. Közben hallgasson zenét, és mindjárt szebbnél szebb gondolatok jutnak az eszébe. Nyilas: 11.23-12.21. Ha nem tud kezes báránnyá válni otthon, azért törekedjen rá. Kap-csolják ki a mobiltelefont, és társas-játékozzanak úgy, mint a régi szép időkben. Bak: 12.22-01.20. Ha lehajtott fejjel jár-kel az utcán, észre sem veszi, hogy éppen szem-be jön önnel a szerencséje. Kockáz-tasson, és használja ki az alkalmakat. Vízöntő: 01.21-02.19. A kezdeményezőkészségével nincs semmi baj, csak túlságosan elkényel-mesedett az utóbbi időben. Minél előbb tűzzön ki magának új célokat.Halak: 02.20-03.20. A közeljövőben semmit sem kell vál-toztatni az emberekhez fűződő kap-csolatain. Ismerje fel a karmikus fel-adatait, és éljen annak megfelelően. Vargányákígy is, úgy isHajdú József a zsákmány egy részét megszárítja, és elteszi télire (Fotó: Bakonyi Erzsébet)majd adjuk hozzá a tejfölt, a szódabikarbónát, egy csi-pet sót, legvégül annyi lisz-tet, hogy könnyű, lágy tész-tát kapjunk. Ezután elké-szítjük a gombák kalapkáit: a tésztából kis gombóco-kat formálunk, majd az egyik oldalon könnyedén benyomkodjuk, hogy fél-gömböket kapjunk. A gombák szárá-nak vékony rudakat sodrunk, apró darabok-ra vágjuk, és 180 fokos sütőben körülbelül 35 percig sütjük. Míg sül a tészta, elké-szítjük a szirupot. Három evőkanál vízből és porcu-korból sűrű szirupot főzünk, az így kapott fehér szirupba mártsuk bele a szárak végét, és ragasszuk a kalapkákhoz. Száradás után a szár másik végét mártsuk a szirupba, majd a mákba. Ezután a maradék-ba tegyünk kakaót. Ha szükséges, hígítsuk vízzel, és állandó keverés közben újra forraljuk fel. Most a gombák fejét, illetve kalap-jait mártsuk a mázba. BAKONYI Erzsébet