Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.15 MB
2020-12-22 10:37:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
247
699
Rövid leírás | Teljes leírás (213.16 KB)

Kanizsa 2018. 043-045. szám december

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 43. SZÁm, 2018. DECember 7.Dsida JenőMenni kellene házról házra Nem így kellene hűvös, árnyasszobából, kényelmes íróasztalmellől szólani hozzátok, jóltudom. Menni kellene házrólházra, városról városra, mintegy izzadt, fáradt, fanatikuscsavargó. Csak két égő szememet,szakadozott ruhámat, porlepettbocskoromat hívni bizonyságula szeretet nagy igazsága mellé.És rekedt hangon, félig sírva,kiabálni minden ablak alatt:Szakadt lelket foltozni, foltozni!tört szíveket drótozni, drótozni!
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTFelújították a Csapin található térségi iskola kollégiumi szárnyát; az energetikai átalakításra a Nagykanizsai Tan-kerületi Központ 74 millió forint támogatást nyert, s azt 6 millió forint önerővel egészítette ki. Az átadón Cseres-nyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő azt mondta, a kormány egyre hangsúlyosabb szerepet szán a környezetkímélő beruházásoknak. – Ha vissza tud-juk fogni a mindennapi károsanyag-kibocsátást, akkor a klímaváltozást mérsékelni tudjuk, de a fő cél az lenne, hogy megállítsuk, hiszen így adhatunk egy olyan világot a gyermekeinknek, amilyet mi örököltünk a szüleinktől. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEMajd ha fagyBár a héten tavasziasra fordult az időjárás, néhány napja,november végénazonban ízelítőtkaptunk picit a télből is. A pocsolyába fagyott deres falevelek Nagykanizsahatárában arrafigyelmeztettek, közelít a tél. S hogy ennek (mármint a pocsolyának) van-e köze új cipőhöz vagy bármilyen nőhöz – nos, azt ki-ki magaeldöntheti. Amúgy kefélni – na, jó,bokszolni – a cipőt is jó, bár persze nem olyan…Kanizsa80.000.000IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Édes falu(Fotó: MTI/Varga György)Mit tesz az advent?! Képünkön épp’ iskolások nézik Szepetnek mézeskalácsból készült mását. A dél-zalai község jellegzetes épületeit több mint húsz kilogramm lisztből for-mázták meg a helyi Integrált Közösségi Szolgáltató Tér szervezésében. A helyiek apró-lékos munkával „felépítették” a település utcáit az emblematikus épületekkel, mint pél-dául a katolikus és az evangélikus templom, a polgármesteri hivatal, a régi kastély, a Királyi Pál ÁMK, az egészségház, s mindezek mellett megjelenik a temetői kriptasor és több régi családi ház is. Összesen 30 épület került most a terepasztalra. Az ötletgazdák azt tervezik, később az egész falut megmintázzák mézeskalácsból. Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Kanizsa TV
2018. 12. 07. | 3A HÉT TÉMÁJA„Magyar szeretnék maradni, én most csak ennyit akarok. Itt születtem, és itt halok meg talán, s nem idegenben: itt keresek hazát, jövőt.” Gyurcsó István Szülőföldemhez tartozom! című versét Páko Mária zenésítette meg, a felvidéki tanárnő egyik csapata, a Csillagvirág előadásában hallga-tom. Edina! Dániel! Micsoda hangok, micsoda erő!Lóg a lába, lóg a… Nem egy tanítványának még le sem ér a lába a székről, már gitározik. Nem csak Rima-szombatban fogalom. Min-den gyermeknek, amint lehet, hangszert ad a kezé-be, zenekarban játszatja őket, és fellépéseket szer-vez számukra Putnokon, Kazincbarcikán, Ózdon, Egerben is. Vallja, hogy a zenélés maga is nevelőerő, amely közösségben még inkább hatványozódik. A sikerélménytől pedig egészséges önbizalmat, ebből eredően tartást kap a gyerek, és ez a legtöbb, ami ma a fiatalságnak adható – olvasom róla. Gitárossokk, Tompa Virágai néven muzsikál többi együttese, az 1958-ban született pedagógus nemzedékeket nevelt az örömzenére. „Akiben van tehetség, köteles azt kimű-velni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud” – idézte közösségi oldalán Kodály Zoltánt.„… ami történik ma a határon túlinak mondott magyarsággal, az történik majd holnap-holnapután a határon belüli magyarság-gal is. Mert ez a sorsközös-ség.” Ki gondolta volna, hogy Kövér László 2010-es sorai ilyen hamar betel-jesülnek? Brüsszel utóbbi években felgyorsult biro-dalomépítő, nemzetállam-ellenes törekvései mind többeket ráébresztenek a veszélyre. A migrációs cso-magot még a májusi EP-választások előtt akarják legyömöszölni a torkun-kon – a változatosság ked-véért az ENSZ égisze alatt. A bevándorlók közt oszto-gatott név nélküli bank-kártyák leleplezték, ez már nem elmélet, hanem összeesküvés! Vagy az se, annyira arcátlanul, nyíltan teszik. Háttérhatalom volt sokáig a nevük – már így hívni sem indokolt, elvégre a nyílt színen művelik. És nem ügyelnek a látszatra sem. Kapkodásuk azonban ne keltsen bennünk elbiza-kodottságot. Májusban mindnyájunknak el kell menni… PAPP JánosKövér László: Ha születnek újabb gyerekek, van magyar jövő (Fotó: MTI)George Herbert Walker Bushra emlékezünk, a minap elhunyt államférfi volt az első amerikai elnök, aki hivatali ideje alatt látogatott hazánkba. Bush, ne adj pénzt a kommunistáknak! Szabadíts meg minket Jaltától! – azaz a szovjeteknek odadobó nagyhatalmi paktumtól. Ezek az angol nyelvű táb-lák meg az esőtől sem visszariadó tömeg késztette erre a mondatra: – Szívből akarok beszélni! És a Kossuth téren összetépte előre megírt beszé-dét. A hallgatósággal szolidaritást vállalva esernyő nélkül állt a mikrofon elé. Reagan elnök egykori alelnöke, munkájának 1989-93 közötti folytatója három napig volt a szabadságszerető Magyarország vendége ’89 nyarán. BúcsúzunkMagyarország barátjátólEurópa sorsa nem a tőzsdei árfolyamokon múlik, hanem azon,hogy az európai nők és férfiak vállalják-e megszületendő gyermekeinket,és hogy a gyermekek milyen családi és nemzeti közösségekben nőnek fel (Kövér László)Magyar szeretnék maradni...A Bush család a hatvanas években, hiányzik a kép-ről a másod-szülött, háromévesen leukémiában elhunyt kis-lány, Robin (Fotó: George Bush Presi-dential Library)„Szívet cseréljen az, aki hazát cserél!” Rimaszombatban született Tompa Mihály is, a tanítványok töredéke Páko Máriával (Fotó: csemadok.sk)
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtdecember 2. - december 31.ADVENTI FORGATAG 2018Adventi gyertyagyújtásMikulásünnepségMIKUL-ÁSZ VetélkedőSzabó-Siklódi LiaGölles MartinPéterfy Sándor Tagintézmény 4.B osztályFITTLESZ Mozgásközpont: Zumba és Kangoo JumpsNapsugár EgyüttesZalagyöngye TáncegyüttesNagykanizsai FúvószenekarTiborcz Trió: JazzKarácsonyAdventi gyertyagyújtásTulman GézaThúry Vitézlő Oskola: Fénylánc MagyarországértKonTuRplusz Egyesület: Spártai fény!Nagykanizsa Központi Óvoda - Óvodapedagógus KórusaHevesi Sándor Általános Iskola, Alsós ÉnekkarGubinecz ÁkosPántlika TánccsoportSTOBOS TamburazenekarASERDUS Tűztánc: Tűzzsonglőr ShowTiborcz Trió: JazzKarácsonyAdventi gyertyagyújtásÉdes Kettes ZenekarZero ZenekarTűzijátékBolyai János Tagintézmény diákjaiAdventi gyertyagyújtásNagykanizsai Fúvószenekar, KisegyüttesSzabó-Siklódi LiaMegarox Társulat ÉnekeseiPéterfy Sándor Tagintézmény, 2.A osztályRozgonyi Tagóvoda: Karácsonyváró HópihékKiskanizsai Általános Iskola, 5.B osztályVajda Margit és a Harangláb Népzenei EgyüttesDrávagyöngye Ifjúsági Néptánc EgyesületGölles MartinSTOBOS TamburazenekarFOURTISSIMO ZenekarErzsébet térDecember 2.December 6.December 7.December 8.December 16.December 21.December 22.December 23.December 30.December 31.December 9.December 14.December 15.26781621222330319141518.30 óra10 óra18.30 óra16.30 óra18.30 óra18.00 óra17.15 óra18.30 óra18.00 óra00.00 óra18.20 óra18.00 óra17.00 óraTovábbi részletek:KANIZSAFEST.HU/ADVENT
2018. 12. 07. | 5AktuálisA kormány politikájának köszönhetően a nyugat-európai államok-hoz képest Magyarországon alacsonyabb a terrorfenyegetettség, ami jelentős versenyelőny a turizmusban – közölte a Miniszterel-nökség stratégiai elemzésért felelős helyettes államtitkára egy zalakarosi konferencián.Franczel Richárd a III. Turizmus és bizton-ság című nemzetközi tudományos konferenci-án felidézte: a rendszerváltás után a kelet-közép-európai államok a nyugati mintákat próbálták másolni, és csak a migrációs válság megjelenése hozta felszínre az első kritikákat. Magyarországon a jó kormányzás egyik alapelve a biztonságérzet, és éppen a kor-mány politikájának köszönhetően a nyugat-európai országokhoz képest alacsonyabb a terrorfenyegetettség. Ez pedig „jelentős ver-senyelőny a turizmusban”, jegyezte meg a helyettes államtitkár. Kifejtette: a Magyar Turisztikai Ügynökség egyik tavalyi jelentése szerint a terrorizmus által leginkább sújtott országokban – Belgiumban, Franciaországban és Törökországban – jelentősen csökkent a turisták száma, ezzel együtt a turizmusból származó bevételek összege is. A turizmusban a hangsúly egyre inkább áttevődik a vidéki rendezvényekre, fesztiválokra. A kormány azért is támogatja a sportrendezvényeket, fesztiválokat, mert azok erősítik az ország-imázst – mondta Franczel Richárd. Lakatos Tibor, az Országos Rendőr-főkapi-tányság közrendvédelmi főosztályának veze-tője arról beszélt, hogy 2015-től – amikor meg-szaporodtak a járművekkel végrehajtott ter-rortámadások – Magyarországon is foglalkoz-ni kezdtek a hasonló esetek elleni védekezés-sel. A budapesti karácsonyi vásárokon ezért jelentek meg az útakadályok, de a korábbi évekhez képest idén „a terrorizmussal kapcso-latos biztonságpolitikai helyzet kicsit kedve-zőbben alakul”.A biztonság turisztikai versenyelőnyAz Úr készíti elő útjait… Fotó: Kanizsa TVVasárnap este az Erzsébet téri forgatagban sok kanizsai várta együtt, hogy a város adventi koszorú-ján fényre gyúljon az első gyertya. Az evangélikus gyülekezet kórusának előadása után Makoviczky Gyula lelkész elmélkedett Ézsaiás próféta szavairól, mint mondta: ezekben a hetekben az Úr készíti elő útjait. Köszöntőjében Tóth Nándor alpolgármester azt hangsúlyozta: bár történnek kísérletek az ünnepkör jelentőségének csorbítására, az advent és a kará-csony még mindig képes megérinteni az emberek szívét Európa-szerte, különösen Magyarországon, amely élen jár a hagyományok ápolásában és a keresztény hit megbecsülésében. Az első gyertya lángra lobbanásával sem ürült ki a főtér, ahol ezután minden nap kint lesznek az árusok és a szolgáltatók, de lehet korcsolyázni és pónin lovagolni is. A második gyertyagyújtás vasárnap 18 óra 30 perckor lesz.
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés2019 ZENEAKADÉMIA - BÉRLETBOGÁNYI GERGELY | DAVID FRAYEVGENI KOROLIOV | NIKOLAI LUGANSKYRÁNKI FÜLÖP | VLADIMIR ÉS VOVKA ASHKENAZYBÉRLETVÁSÁRLÁS ÉS JEGYINFORMÁCIÓ:AZONGORA.HU OLDALONMVM KONCERTEKMVM_koncert-v01-SAJTO-202x270.indd 12018. 11. 22. 15:06
2018. 12. 07. | 7AktuálisMár néhány nap után több mint félmilliónyian mondták el véle-ményüket a csa-ládokról szóló Nemzeti Konzul-tációban. Cse-resnyés Péter miniszterhelyet-tes, országgyűlé-si képviselő arról beszélt lapunk-nak, azért fon-tos, hogy minél többen kitöltsék az íveket – akár az interneten –, hogy a kormány az emberek több-ségének vélemé-nye alapján ala-kíthassa család-politikáját. A politikus úgy fogalma-zott, a magyar kormánynak teljesen más elképzelése van a társadalmi folyama-tokról, mint jó néhányan nyugat-európai politikus-nak. – Mi azt szeretnénk, ha minél több gyermek szület-ne Magyarországon, és a családok átélhetnék a gyer-mekvállalás, gyermekneve-lés örömét – szögezte le Cseresnyés Péter. – Van-nak olyan országok, ame-lyekben úgy gondolják, a népességfogyás, a munka-erőhiány problémáját úgy lehet kezelni, ha behívnak idegeneket. Szerintünk viszont nem ez a megoldás, sokkal inkább az, hogy minél több fiatal vállaljon akár 2-3-4 gyermeket. A hazai családpolitika, tette hozzá a miniszterhe-lyettes, pontosan ezt ösz-tönzi, hiszen annak ará-nyában támogatja a csalá-dokat, ahány gyermeket nevelnek. A családi adó-rendszer, a növekvő csalá-di adókedvezmény, a 3 évre visszaállított gyes, a gyed extra, a családok ott-honteremtés programja mind azt szolgálja, hogy a gyermekes családok minél jobb körülmények között éljenek, gyarapodjanak. S ebbe a sorba illeszkedik számos más kormányzati program is, így a bölcső-de-, óvoda- és iskolafej-lesztés, valamint az egyre bővülő ingyenes gyermek-étkeztetés és tankönyvel-látás. – Egy nemzet jövője saját gyermekeiben van – szögezte le Cseresnyés Péter. – S mi magyarok rég-óta tudjuk, hogy Nyugat-Európa vezető politikusai-nak nincs a zsebében a böl-csek köve, elég, ha csak az első világháború utáni idő-szakra gondolunk, amikor saját bőrünkön tapasztal-tuk meg, milyen önző hatal-mi politikát folytatnak. A mai helyzetben sincs iga-zuk. Ahol nagy számban, ellenőrizetlenül engedték be a migránsokat, minden-hol zűrzavar támadt, nőtt a bizonytalanság, a bűnözés. Vannak olyan településré-szek, ahol a helyi államhata-lom már nem tudja megfe-lelő módon érvényesíteni az akaratát, nem tudja betartatni az ország törvé-nyeit. Mi a belső erőforrása-inkra, a családokra, a felnö-vekvő gyerekekre építve képzeljük el a jövőnket, s azért is fontos, hogy ez a Nemzeti Konzultáció sike-res legyen, hogy a beérkező véleményekhez igazíthassa a kormány a családpolitiká-ját. Mi azt szeretnénk, hogy a jövőben ne az legyen a gondunk, hogyan integrál-junk teljesen idegen embe-reket, sokkal inkább azzal foglalkozzunk, hogyan támogathatjuk, segíthetjük a családokat, hogy minél több gyermek szülessen Magyarországon.PÉTER Árpád Minél több gyermek szülessen…!A DK-s politikus, Bauer Tamás nyíltan kimondja és vállalja a napokban megküldött “Családok védelmé-ről” szóló Nemzeti Konzultáció kapcsán, hogy sze-rinte Magyarország demográfiai problémáit beván-dorlással kellene kezelni a hazai több gyermek válla-lásának támogatása helyett. A DK-s politikus elmondja, ha kitöltené a konzultációt, ő nemmel válaszolna az erre rákérdező első kérdésre. Bauer egyértelműen a migráció mellé áll, mert szerinte úgysem sikerülne növelni a születések számát egy-hamar. Addig bizony Magyarországnak is bevándor-lásra lenne szüksége, mint a nyugat-európai orszá-goknak.A DK-s politikus azt is kifejti, hogy ő a második kér-désre is nemmel válaszolna, amely arról kérdezi az állampolgárokat, hogy továbbra is a munkavégzés-hez kössék-e a családtámogatást. A kilencedik kér-désre pedig, amely arra kérdez rá, hogy mi a vélemé-nye a megkérdezettnek arról, minden gyereknek joga van apához és anyához is, nemet mondana Bau-er. (Forrás: origo.hu)„A BorozzuNk Muraföl-dén program fellépé-se előtt még fontos-nak tartottuk, hogy együtt töltsük ki a Nemzeti Konzultáció kérdőívét, mert vall-juk, hogy a Zalagyön-gye TE mozgatórugója csak biztos családi értékeken alapulhat. A gyermekvállalás ösztönzése kultúránk fenntartásának, továbbörökítésének kulcsa” – írta Szakos Lilla néptáncos, a táncegyüttes oszlo-pos tagja Fb-oldalánCseresnyés Péter: „Mi azt sze-retnénk, hogy a jövőben ne az legyen a gondunk, hogyan integráljunk teljesen idegen embereket, sokkal inkább azzal foglalkozzunk, hogyan támogat-hatjuk, segíthetjük a családo-kat, hogy minél több gyermek szülessen Magyarországon”
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI Központ„FÖLDANGYALOK” címmel Vörös-né Pázmándi Ibolya kerámiáinak kiállításaMegtekinthető: december 21-ig, a földszinti előcsarnokban.December 12.,19. (szerdánként) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 évesek-nek. Zenés, táncos, bábos foglalko-zásVezeti: Vajda Margit. Jelentkezni és érdeklődni lehet: a 30/616-08-47-es telefonszámon.December 13. (csütörtökönként) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit, 06-30/6160-847. Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alkalom.December 7. (péntek) 17.30 óraTÉL-CSEND-HÓ – a Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesületének kiál-lításaMegnyitja: Dénes Sándor polgár-mester. Megtekinthető: január 15-ig az Ősze András galériában.December 7. (péntekenként)17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB Vezeti: Temesi Róbert ésSzűcs Sándor. A részvétel díjtalan.December 10. (hétfő) 18 óra„MAGYARORSZÁGRÓL JÖTTEM” – Krégár (Radi) Hajnalkafestő kiállításaMegnyitja: Tóth István (Csonti), a Móricz Zsigmond Művelődési Ház vezetője.Közreműködik: Pávlicz Erika népdal-énekes. Megtekinthető: 2019. január 10-ig, a színházi előcsarnokban.December 11. (kedd) 19 óraSzínház – Rátkai bérletMárton Gyula: CSINIBABA – zenés visszarévedés a ’60-as évekbe (Pan-non Várszínház)Szereplők: Molnár Ervin, Oravecz Edit, Koscsisák András, Pap Lívia, Szente Árpád Csaba és a Pannon Várszínház társulata. Belépődíj: 4 000 Ft.December 12-13. (szerda-csütörtök)Gyermekszínházi bérletLindgren: HARISNYÁS PIPPI, AVAGY A VILÁG LEGERŐSEBB GYEREKE – zenés mesejáték (Fogi Színháza, Budapest)December 12. 10 óra Mazsola bérlet, 13 óra Hápi bérlet, 14.30 óra Tapsi bérlet, december 13. 10 óra Vackor bérlet, 14 óra Manó bérlet. Belépődíj: 900 Ft (jegyek korlátozott számban válthatók).December 15. (szombat) 16 óraA SWANS BALETT- ÉS TÁNCISKO-LA KARÁCSONYI GÁLAMŰSORA Belépődíj: 1 200 Ft/fő (6 éves korig a belépés díjtalan).December 16. (vasárnap) 18 óraCSAK MUSICAL! – Janza Kata és Dolhai Attila karácsonyi koncertjeJegyek még korlátozott számban kaphatók a www.kaposmusical.hu weboldalon, valamint a HSMK jegy-pénztárában. Jegyinfó: 06-30/618-6989.MedgyASZAy HázDecember 12. (szerda) 18 óraKalandozó KanizsaiakA HELY, AHOL NEM SZÜLETETT GYERMEK 1000 ÉVE – Markó Roland előadásaBarangolás Athos szent hegyének kolostoraiban, ahova nők számára szigorúan tilos a belépés. A 21. szá-zadi utazó itt azt érzi, hogy a szerze-tesek ruhája, szakálla, hite és lelke valóban maga a tizedik századbéli valóság.A belépés díjtalan. Móricz ZSIgmondMűvelődéSI HázDecember 7. (péntek) 18 óraHADTÖRTÉNETI ESTEK - Magyar szerepvállalás és a magyar katonák helytállása a Nagy HáborúbanElőadó: Dr. Balla Tibor hadtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A belépés díjtalan.December 13. (csütörtök)10 és 14 óraGyermekszínházi előadásAz IGRICEK EGYÜTTES műsoraBelépődíj: 1 000 Ft.December 15. (szombat) 16.30 óraCSALÁDI JÁTSZÓ- ÉS TÁNCHÁZKerekítő, gyermek táncház, játszó-ház, a 20 éves táncház sorozat gála-műsora, felnőtt táncház.Belépődíj: 1 000 Ft. ProgramajánlóDec. 6-9. 15:15 A KArácSONY MENtőAKCIÓ francia családi filmvígjátékDec. 6-12. 16:00 grINCS 3D amerikai családi animációs filmDec. 6-9. 17:30 A DIótörő ÉS A Négy BIrodAloM amerikai családi fantasyDec. 6-án és dec. 8-12. 17:30, dec. 8-9-én 15:30-kor is,dec. 7-én 18:00 grINCS 2D amerikai családi animációs filmDec. 6-án és dec. 8-12. 18:00 BOHÉM RAPSZódIA amerikai-angol zenés filmDec. 6-11. 19:30, dec. 12-én 20:30 BúéK magyar film Dec. 6-12. 20:00 roBIN Hood amerikai kalandfilmDec. 6-12. 20:30 AMIKor leHUNyod A SZEMed angol thriller Dec. 12-én 18:00 Art-filmklub: CINEMA PARADISO francia-olasz fimdeceMBer 6- deceMBer 12. MűsoraPimasz grimaszGrincs magányosan éldegél barlangjában, egyetlen társa hűséges kutyá-ja, Max. Otthonát a legkülönfélébb találmányokkal rendezte be, csak hogy elkerülhesse az embereket, akikkel csak akkor találkozik, ha élelem-re van szüksége. A zsémbes zöld szőrmók nyugodt életét azonban min-den évben megzavarja a közeli falu, Kifalva ünnepi készülődése, különö-sen azért, mert az ünneplés évről évre egyre hangosabb. A helyzetet csak tovább tetézi, hogy a falucska lakói ezúttal minden korábbinál nagyobb karácsonyt terveznek. Grincs számára nincs más választás: el kell lopnia a karácsonyt, ezért Mikulásnak adva ki magát Kifalva felé veszi az irányt, ám végül egy kislány őszinte ünnepi lelkesedése szívhez téríti. A Grincs című családi animációs film vicces és szívmelengető történet a karácsony lényegéről és az optimizmus megtörhetetlen erejéről.Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaMERIDIÁNTORNA NYÍLT NAP ÉS EGÉSZSÉGNAP2018. december 08. 8.30-15.00HELYSZÍN:Halis István Városi KönyvtárÉRD.: Bolf László 06-30/408-6858
2018. 12. 07. | 9KultúraMost már hagyomány, hogy évente egyszer, október végén Nagyka-nizsán lép fel Rákász Gergely. Nem egyszerűen koncertezik, hanem zenetörténeti idegenvezetést tart a szépre, jóra és értékesre fogékony közönségnek. Széleskörű tájékozottsága és közvetlen hangneme hite-les idegenvezetővé teszi őt: úgy mesél a 100, 200 vagy 300 évvel ezelőtt élt zeneszerzőkről, mintha személyesen is ismerte volna őket.A kanizsai református templomban legutóbb a Lords of the Organ 2018-as összeállítását mutatta be. A tavaly indult sorozatban mindig a hangszerek királyának legnagyobb – és az adott évben évfordulós – művészeit idézi meg, természetesen Bach mellett, aki egyetlen műsor-ból sem maradhat ki. Idén rajta kívül még Debussy, Scott Joplin, Bizet, Rossini, valamint Vivaldi volt az est főszereplője.– Ebben a nívós társaságban Vivaldi a korelnök – mondja Rákász Ger-gely. – Hét évvel volt idősebb Bachnál, s bár személyesen nem, de a zenéjükön keresztül találkoztak… Pedig mennyire mások voltak! Vival-di beutazta egész Európát, mégsem „ragadt rá” semmi a különböző kultúrák zenéiből. Közben Bach, aki egész életében mindössze egyszer járt külföldön, magába szívott és épített minden impulzust, ami csak érte.Vivaldi papként is szolgált, ennek ellenére – vagy talán éppen ezért – ontotta magából a szenvedélyes darabokat. Bach, akinek két asszony-tól húsz gyermeke született, szigorúan szerkesztett, szakrális műveket írt. Egészen addig, amíg meg nem ismerte Vivaldi munkásságát.– Amikor Bach elszegődött Wilhelm Ernst herceghez Weimarba, az egész udvar Vivaldi nevétől zengett – fogalmaz. – Valóságos legendá-nak számított, akit személyesen ugyan senki sem látott vagy ismert, mégis mindenki tudta, hogy kicsoda. Valószínűleg egy itáliai kereske-dő beszélt róla, onnantól kezdve pedig állandóan ő volt a téma. Ha csak meghallották a nevét, a hölgyek elaléltak tőle, Bach pedig, akiről azt gondolnánk, hogy egy vaskalapos ember volt, felült a divatvonatra. Beszerzett néhány kottát tőle – ez ma egy kattintás lenne, akkor körül-belül két hétbe telt –, ízlelgette a zenéjét, majd magába is szívta, és egy kicsit ő is Vivaldivá vált. A mindig fegyelmezett, veretes alkotóból egy-szer csak egy többdimenziójú művész lett.Rákász Gergely a Lords of the Organ című sorozatában az orgona lordjait ülteti egy asztalhoz. Arra a kérdésre, hogy ő kinek a(z asztal)tár-saságát keresné, ha utazhatna az időben, nem csak zeneszerzők nevét említi.– Julius Caesar mellé szívesen beülnék. Tisztelném őt annyira, hogy nem nagyon beszélgetnék vele, mert rendkívül elfoglalt ember, és sok felelősség nyomja a vállát. De nagyon szeretnék ott lenni a közelé-ben… akár csak kisegérként a sarokban, és hallani, hogyan születnek meg bizonyos döntések. A magyarok közül szívesen elmennék Madách Imréhez, amikor Az ember tragédiáján dolgozik. Vele már beszélget-nék is – kíváncsi vagyok egy-két dologra a művel kapcsolatban. Ami pedig a zeneszerzőket illeti, Gershwinnel biztos buliba mennék, mert nagy „partiarc” volt.A koncertorgonista vallja: noha jó pár pont van a történelemben, ahová szívesen visszamenne, de összességében úgy véli, ezek az embe-rek – Caesartól kezdve Madáchon át Gershwinig – örökül hagyták az esszenciájukat az utókorra. Arról ugyan már nem lehet velük beszélget-ni, hogy szerették-e a rántottát, mondja, de azt a műveiken keresztül még megtudhatjuk, hogy miként gondolkodtak a világ dolgairól, és – Márait idézve – milyen válaszokat adtak a fontos kérdésekre az életük-kel.NEMES DóraBulibamenneGershwinnelBach a legkuszább gondolatokat is kibogozza, Gershwin a nagyvárosi zajból komponál zenét, Mozart pedig Isten mosolya – így vélekedik a zenetörténet óriásairól Rákász Gergely. A művész legutóbbi, nagykanizsai hangversenyére az orgona lordjaival érkezett. Rákász Gergely 1977-ben született Győrben. 15 évesen, az ország legfiatalabb kon-certorgonistájaként adta első hangversenyét. 2005-ig az USA-ban tanult és koncer-tezett, közben Európa- és Amerika-szerte voltak fellé-pései. Látványkoncertjeivel új műfajt teremtett, amely-ben a képzőművészet, a tánc és a színészi játék segítségé-vel vitte közelebb az embe-rekhez az orgonazenét. Tematikus hangversenyeivel Magyarország minden nagy-városában rendszeresen megfordul, de a vidéki kiskö-zösségi előadások is fonto-sak a számára. Egyik célja, hogy az országban és a törté-nelmi Magyarország terüle-tén mindenütt magas színvo-nalú élőkoncertek szólalja-nak meg.Rákász Gergely idén az orgo-na lordjait hozta el Kanizsára (Fotó: Gergely Szilárd)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemHa egyszer majd egy gyermek, már érző értelemre serdülve, azt kérdi tőlem, tényleg van-e – adventileg, tematikailag… – Jézuska, nem kérdés, mit mondok. Van. Nagyon is van. És erre, gyermek, nem az a bizonyíték, hogy most, a fa alatt, becsomagolt dobozok várnak rád… Hanem az, hogy van szerelem. A férfi az elvonón tért meg, de nem is megtért, találkozott Vele. S míg a többiek, ki tudja hányadszor elbuktak arövid-ahoszú-ésamégh/rosszabb mámorító „szent”háromságban, ő kigyógyult. Nem, nem (csak) az alkoholból: a lélek ördögi béklyójából sza-badult. Megszenvedte, de eloltotta a pokol tüzét, még víz se kellett hozzá. Vele oltotta el. Most pedig a színpadra állt, hogy elmondja – nem, nem a térítős dumát: az életét. Kudarc, lecsúszás, szakítás. Aztán a fény, a tisztu-lás. Taps, de nem ez a lényeg. Valaki elindult, önkéntelenül, felé. A nő, akit (majdnem) tönkretett, aki anno, űzött-üldözött vadként, sebzetten, kény-telen-menekült. A saját élete migránsa lett. Ott, a színpad előtt, abban a percnyi ölelésben minden benne volt. A könnyekben is. Benne volt Isten; na jó, gyermek, benne volt Jézuska. És nézd, ajándékot hozott, adott nekik… Hanem az, hogy van kegyelem. A parasztasszony mindig dolgozott, erőn felül, övé volt a gazdaság, a család, a szeretet. Támasza, társa elment, tán korán hívta a végtelen szeretet, de az ősz jóságot imádságai átvitték a háborgó tengeren, vitorla nélkül is. Aztán ő is majdnem követte – de volt még dolga itt. Várta a tékozló fiút, aki egyszer csak hazatért, s nem egye-dül. Megnyugodott, mosolygott, azt gondolta, a földi ereje már nem kell. Aztán gyorsan elment, túl gyorsan is: akkor már tényleg várta a végtelen szeretet, magához ölelte a kegyelem. Hanem az, hogy van irgalom. Tudd, gyermek, 1571. október 7-én keresz-tény győzelemmel végződött a tengeri ütközet Lepantónál a katolikus és a túlerőben lévő török hajóhad között; ennek emlékét őrzi a Rózsafüzér Királynőjének ünnepe (az iskolában ezt nem így fogják tanítani, mert az iskolában nem úgy tanítják, ahogy kellene…). Tudod, az iszlám hódítani akart: ment, gyilkolt, foglalt, mint ma is. De V. Pius pápa elérte, hogy Spa-nyolország, Velence, Genova és a johannita rend szövetséget kötött, s hajóhadat szervezett. A Szentatya az egész egyházat, annak minden tag-ját a rózsafüzér imádkozására kérte a szent ügyért, a kereszténységért, a győzelemért. Közvetlenül a csata előtt a hajók legénysége együtt fohász-kodott, a papok feloldozták őket. Aztán a küzdelemben váratlanul a keresztények számára kedvező irányba fordult a szél, köd telepedett a török hadra; a korabeli leírások úgy mondják, gyermek, ott járt Jézuska anyja, a Szeplőtelen, aki hitével és szeretetével megfordította a széljárást – és a csatát is. Erre más magyarázat nincs ma sem; a hitetlen tudomány sem érti, de tényként elfogadja. Ez volt az irgalom csodája.Hanem az, hogy van művészet. Lélek nélkül – tudod, gyermek, az a 21 gramm, ami a szeretetbe távozik – nincs vers, zene, festmény, de templom, iskola és kórház sincs. Ha nem lenne Jézuska, nem lenne Matisse kápolná-ja, nem lenne Michelangelo, Beethoven sem. Sem Pilinszky, sem Babits, sem Dsida, sem Reményik, sem Illyés és Juhász (Gyula), se Sík Sándor, se Kosztolányi, de Tóth Árpád, s ne csodálkozz: Radnóti sem. Ha nem lenne Jézuska, ez sem lenne: Ne várd, hogy a föld meghasadjon És tűz nyelje el Sodomát. A mindennap kicsiny csodái Nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezed a szívedre, Hallgasd, figyeld hogy mit dobog, Ez a finom kis kala-pálás Nem a legcsodásabb dolog? Nézz a sötétkék végtelenbe, Nézd a szür-ke kis ezüstpontokat: Nem csoda-e, hogy árva lelked Feléjük szárnyat bon-togat? Nézd, árnyékod, hogy fut előled, Hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez? S hogy tükröződni Látod a vízben az eget. Ne várj nagy dolgot életedbe, Kis hópelyhek az örömök, Szitáló, halk szirom-csodák: Rajtuk át Isten szól: jövök. Hát hogyne várnánk. Adventben (is). Az élőt, a létezőt. Árpád Jövökpéter
2018. 12. 07. | 11magazin– Az önkénteseink alapvetően min-den hónap első szerdáján találkoz-nak, de a nagyobb ünnepek közeled-tével még gyakrabban, hiszen ilyen-kor megszaporodnak a feladatok – szögezi le Tulman Gézáné, a kari-tászcsoport vezetője. – A hagyomá-nyos őszi-téli megmozdulásaink sora az idősek teadélutánjával kezdődött, majd a Szent Erzsébet-napi kenyér-osztással folytatódott. Idén félezer kenyeret készíttettünk erre az alka-lomra, és ma már hálával fogadják az emberek. Eleinte nem igazán értet-ték, miért tesszük, de most már tud-ják, hogy ez a gesztus a színtiszta sze-retet megnyilvánulása – annak a kife-jezése, hogy igyekszünk Szent Erzsé-bet útján járni.A kiskanizsai önkéntesek ezek-ben a hetekben is fáradhatatlanul dolgoznak. December 16-án dél-előtt, a templom bejárata előtt tart-ják az úgynevezett Karácsonyi aján-dékvásárt, amelyen az önkéntesek által készített apró ajándékokat, díszeket lehet megvenni jelképes összegért.– Emellett idén is csatlakoztunk az Egymillió csillag a szegényekért akci-óhoz. A Katolikus Karitász tizenegye-dik alkalommal hirdette meg a szoli-daritási hetet, amely december 9-én ér véget. A kezdeményezés ideje alatt a templomba érkező hívektől ado-mányokat fogadunk el, amit egy-egy szál gyertyával hálálunk meg.Az ilyen módon befolyt összegből a csoport egyrészt ajándékcsomago-kat állít össze, amellyel a karácsonyt egyedül töltő, magányos emberek-nek kedveskedik. A tagok a nehezebb körülmények közt élőkre is gondol-nak, az ő mindennapjaikat tartósélel-miszer-csomagokkal könnyítik meg.– Nekünk az a legnagyobb öröm, ha segíthetünk másokon. Ehhez pedig semmi másra nincs szüksé-günk, csak hitre – és persze, egy kis egészségre –, hiszen Jézus nélkül, a magunk erejéből nem boldogulnánk.A Sarlós Boldogasszony Plébániá-hoz tartozó csoport vezetőjét a közel-múltban Caritas Hungarica Díjjal ismerték el. Tulman Gézáné ugyanak-kor hangsúlyozza, az elismerés nem-csak neki szól, hanem a közössége minden tagjának, hiszen az aktivisták időt és energiát nem sajnálva dolgoz-nak azon, hogy a kiskanizsaiak szol-gálatára legyenek.– 2013-ban, dr. Joós Lászlónétól vettem át a csoport vezetését – idézi fel a kezdeteket. – Hála Istennek, elmondhatom, egy nagyon összetar-tó, és a Katolikus Karitászon belül tevékenykedő közösségekhez képest nagy létszámmal működő csapatot alkotunk. A városrészben élők zöme már ismer minket, és kér vagy szól, ha a környezetében tud olyanról, aki támogatásra szorul, esetleg csak egy kis törődésre vágyik.NEMES DóraTulman Gézáné – és a közösség – munkáját nemrégiben Caritas Hungarica Díjjal ismerték el (Fotó: Gergely Szilárd)Még tart az Egymillió csillaga szegényekért akció„IgyekszünkSzent Erzsébetútján járni…”Javában készül az ünnepekre a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Katolikus Karitász. A közelmúltban országosan is elismert csoport minden évben jótékonysági vásárt tart advent idején, valamint csatlakozik az Egymillió csillag a szegényekért akcióhoz. A szolidaritási hét vasárnapig tart.
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt
RudiFesztFesztiváloztak a rénszarvasok. A Nagykanizsai Fúvószene-kar hagyományos Mikulás-koncertjén – új helyszínen, a kézilabdacsarnokban – két színpad, több együttes és szám-talan műfaj várta az érdeklődőket. A bulihangulatról a leg-kisebbek alakította fúvós „manók”, az ifjúsági zenekarból verbuvált rénszarvasok és a felnőtt zenészek gondoskod-tak, de vendégfellépők, így például táncosok és mesefigu-rák is érkeztek a rendezvényre. A RudiFesztről természete-sen az ismét rosszban sántikáló Krampusz, valamint a Mikulás sem hiányzott. 2018. 12. 07. | 13MagazinFotó: Jancsi László
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2018. 12. 07. | 15Magazinheti horoszkópKos: 03.21-04.20. A hétvégén nehezen akar kimozdulni a komfortzónájából. Nem érdemes el-hagynia magát, mert a párja minden-képpen elviszi az alapítványi bálba. Bika: 04.21-05.21. Ha több inspirációra lenne szüksége az ékszervásárláshoz, akkor ne kap-kodjon el semmit. Nézegesse gyak-rabban a kirakatokat. IkiKrek: 05.22-06.21. Nem várt esemény bolydíthatja fel a nyugalmát. Ha emiatt el kell ha-lasztania tervezett wellness prog-ramját, akkor fürdőzzön otthon. Rák: 06.22-07.22. Hamarosan kihagy egy jónak tűnő lehetőséget. Szövögessen új üzleti terveket magának. Oroszlán: 07.23-08.23. A lobbanékonyság lesz a jellemző önre ezekben a napokban. Ha úgy érzi, a sok elvárásnak már nem tud megfelelni, akkor relaxáljon munka közben. Szűz: 08.24-09.23. Lelkesedése továbbra sem ismer határokat. Az anyagiak érdekében bármit megtenne. A bolygók sze-rint hamarosan lehetősége nyílik a túlórázásra. Mérleg: 09.24-10.23.A csillagok azt üzenik, ha bővíti az ismereteit, netán beiratkozik egy tanfolyamra, olyan dolgokat is meg-láthat, amit más nem. sKorpió: 10.24-11.22. Jó időbeosztással, intenzíven éli a mindennapjait. Nincsenek feszült-séget okozó titkai sem. Ha többet mozog, annyi energiát gyűjthet be magának, hogy elég lesz tavaszig.Nyilas: 11.23-12.21. Igaz, jó érzéke van a pénzügyekhez, ért a spóroláshoz, de az ünnepek közeledtével a szokásosnál jobban is kinyithatja a pénztárcáját. Bak: 12.22-01.20. Ne engedjen a kísértésnek, ha eddig ellentmondott az édes sütemények-nek, akkor haladjon tovább ezen az úton. Fogyasszon sok sárgarépát.Vízöntő: 01.21-02.19. Ha igaz az, hogy mostanában töb-bet foglalkozik a kollégáival, mint a munkájával, akkor szórakozásra van szüksége. Éljen társasági életet, menjen szabadságra.Halak: 02.20-03.20. Ossza be átgondoltabban a szabad-idejét, és ne legyen munkamániás. A közelében valaki csak az ön láto-gatására vágyakozik. Szerezzen neki örömet minél előbb. Fotó: Bakonyi ErzsébetFöld- angyalokVörösné Pázmándi Ibolya kerámiáit mutatják be a HSMK földszinti előcsarnokában az „Én hobbim” című sorozat részeként. Az angyali alkotások december 21-ig láthatók. A remekek láttán nekünk a Ghymes jutott eszünkbe: Hogyha születnél, várna a Holdon, Még cseperednél, nézne az angyal. Utca zajától, lámpa vasától, Kony-ha szagától, lány mosolyától, Vers-ben a vágytól, féltene folyton. Magadra vigyázz!
2018. december 8.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár u.felől)93/510-15120:00-08:002018. december 9.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62019:00-06:002018. december 10.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002018. december 11.BENU gyógyszertár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002018. december 12.BENU gyógy-szertár Nagy-kanizsa Kani-zsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002018. december 13.BENU gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002018. december 14.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs áncsont nélküli sertéskaraj 1400-1450 Ft/kgvöröshagyma 250-270 Ft/kgsavanyú káposzta 480 Ft/kgpaprika 390-690 Ft/kgszáraz tarkabab 1000-1200 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások12. 10. 10:00-15:00 Kanizsa Centrum12. 11. 12:00-16:00 Kanizsa Centrum12. 12. 14:00-18:00 Kanizsa Centrum12. 13. 14:00-19:00 Kanizsa Centrum 12. 14. 13:00-18:00 Kanizsa Centrum Adj vért, és ments meg három életet!Vegyes Almavásár! Többfajta alma és almalé 5 literes kiszerelésben vásárolható Nagykanizsán a Zemplén úti üzletsoron, minden szombaton 10-12 óráig.Jó állapotú, 35 kW-os, vegyes tüzelésű kazán olcsón eladó. Tel.: 20/4377-499.Szőlőhajtatáshoz való bakhát takarófólia féláron eladó. Tel.: 20/4377-499.Eladó 5 db diófa kivágással, valamint eladó 1 db 4 m magas szép normand fenyő kará-csonyfának. Érd: 0693/326874.Vennék ülőhelyzetben lábbal és kézzel is hajtható, jó állapotú Mini Bike-ot Nagykanizsán. Érd.: 06-20/236-8714.Eladó téli gumi Michelin 195/65 R15 acélfelnivel, ugyanitt 2 db olajkályha 6.000 Ft/db. Érd.: 30/258-2205.TárSKeresés67 (167/78) hölgy várja társközvetítőnkön keresztül művelt, intelligens, káros szenvedély-től mentes úr jelentkezését. Tel.: 20/272-1461.BérletNagykanizsán, a Kalmár utcában, amerikai konyhás, hálószobás, erkélyes lakás hosszútáv-ra reális áron kiadó. Kaució szükséges. Tel: 06-20/298-0980.Gyógysz ertári ügyeletHírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huNagyKANIZSA,egy kattintásraImádságos lélekkel…Adventi örvendetes rózsafüzér minden nap a Kanizsa TV műsorán.Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Akit te, Szent Szűz Erzsébetet láto-gatván hordoztál. Akit te, Szent Szűz a világra szültél. Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2018. 12. 07. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!December 8., szombatMáriaHéber-görög-latin eredetű, jelentése csepp a tengerben, vagy keserűség, esetleg úrnő.December 9., vasárnapNatália, NatasaA Natália latin eredetű, jelentése: Jézus születésnapja. A Natasa a Natália orosz becézőjéből önállósult.December 10., hétfőJudit, LorettaA Judit héber eredetű, jelentése: Judeából származó nő. A Loretta a Laura és a Leonóra olasz továbbképzése.December 11., keddÁrpádMagyar eredetű, jelentése: árpa.December 12., szerdaGabriellaHéber-latin eredetű, jelentése: Isten embere, Isten bajnoka.December 13., csütörtökLuca, Otília, LúciaA Luca a Lúcia régi magyar formája. Utóbbi latin eredetű, jelentése: virradatkor, hajnalhasadáskor született. Az Otília germán eredetű, jelentése birtok, vagyon.December 14., péntekSzilárdaLatin eredetű, jelentése: szilárd, állhatatos, következetes.Az előző heti rejtvény megfejtése:A szabadságunk azon alapszik, amit mások nem tudnak rólunk.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHirdetésKészült Magyarország Kormánya megbízásából.Nemzeti_konz-01-06-csaladok-202x270.indd 32018. 11. 29. 15:56
2018. 12. 07. | 19HirdetésA látásvizsgálat nemcsak egy esetlegesen később súlyossá váló szembetegség kiszűrését szolgálja, hanem azzal például a cukorbetegségre vagy a magas vér- nyomásra utaló jelek is felfedezhetők.A gyakori fejfájás, a rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éles látás és a dioptriakorrekció hiánya, vagy a nem megfelelő látásjavító eszköz viselése. Szinte minden korosz-tály érintett, mert az élet- és munka-körülmények változásával egyre több embernek van szüksége kor-rekcióra. December 15-ig a Sashal-mi Optikában térítés nélküli szolgál-tatásként kínálják a látásellenőrzést és a szaktanácsadást. Ha úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, vagy csak egyszerűen kíváncsi, hogy milyen a látásé-lessége, keresse fel a Sashalmi Optikát, ahol sze-mész szakorvos, diplomás optomerista kontaktológus, látszerész mester áll az Ön rendelkezésére. A legkorsze-rűbb géppark is adott, amellyel a látásvizsgálat mellett teljes körű szemészeti vizsgálatot, szürkehályog- és gla-ukomaszűrést, illetve korunk legújabb vívmányát, egy világújdonságot, háromdimenziós szemmérést is végeznek. Ennek célja a maximálisan személyre szabott szemüveg elkészítése. Az egyedi gyártású, a csúcstech-nológiát képviselő VisiOffice készülék pontos mérései alapján készített szemüveg erőlködésmentes, ötször precízebb látásélményt biztosít. Szemünk adatai alap-ján egy speciális kód segítségével digitális fotó alkalma-zásával most még tökéletesebb látásélményhez jutha-tunk. A VisiOffice a ma létező legmodernebb eszköz ahhoz, hogy a szemüvegkeret és a lencse kiválasztásá-nál a lehető legjobban döntsünk. Segíti a keretpróbálást, a lencse kiválasztását, a nagy precizitású mérés pedig biztosít-ja a személyre szabhatóságot és a pontos szemüvegkészítést. A Sas-halmi Optikában az egyedülálló és kifinomult mérési módszerekkel tökéletesen személyre szabott szemüveget készítenek számunkra. És még egy újdonság: az Essilor – amely világvezető a szemüveglencse gyártásban – kifejlesztett egy új generációs szemüveglencsét, a Varilux S 4D-t, amely áttöri a multifokális lencsék eddigi korlátait és széles látóteret, gyors reakcióidőt, valamint mozgás közben is stabil látásélményt biztosít. Aki most a Varilux S 4D lencsét választja, semmit sem kockázat, ugyanis ezeket a szem-üveglencséket most elégedettségi garanciával kínálják az üzletben. Ráadásul december 15-ig egy akció kereté-ben akár Varilux S 4D, akár bármilyen Varilux multifokális lencsével készítteti el szemüvegét a Sashalmi Optikában, még egy pár szemüveglencsét kap 20-50 % kedvezmén�-nyel minden kedves vásárló. A kedvezmény nem vonha-tó össze. A részletekről érdeklődjön a boltban.Multifokális lencse akció50%Jelentkezzen be most!Nagykanizsa, Platán sor 1.Tel.: 06-93-310-644Nagykanizsa, Sugár u. 1.Tel.: 06-93-789-962Tel.: 20/286-7877 (hívható H-P-ig 9-17 óráig)„LÁTÁS HÓNAPJA” A Sa shal mi Optikában Komplettszemüvegrendelése esetén 20-50 % kedvez-mény minden szemüvegkeretre.Napszemüvegekre 50 %kedvezmény!8 „Látás hónapNAPja” meghoSSzabbítva 2018. december 15-ig.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye:Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-ges feladatok:Háziorvosi ügyeleti ellátás során ápolói tevékenységek végzése. Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:szakképesítés: ápoló (OKJ)/ körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/ felnőtt szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtisztbüntetlen előélet 18. életév betöltésecselekvőképességmagyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepe-dett jogállás orvosi alkalmasság A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:fényképes szakmai önéletrajzvégzettséget igazoló dokumentumok másolata működési engedélykamarai tagság igazolása3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adata-inak kezeléséhez hozzájárulA munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 17.A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető nyújt a 20/ 323 59 25 telefonszá-mon.A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak az Egészségügyi Alapellátási Intézmény címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5.) vagyelektronikus úton Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető részére az alapellatas@nagykanizsa.hu e-mail címen keresztül, vagyszemélyesen Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetőnek a Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. alatt.A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 21.A pályázati kiírás további közzétételének helye:Nagykanizsa város honlapja, Kanizsa ÚjságNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézményea ,,Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII . törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetKözponti Ügyelet/ápoló munkakör betöltésére.
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2018. december 8-14.December 8., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:25 Híradó, 01:40 Látogató, 02:10 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 02:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:55 Híradó, 08:10 Látogató, 08:40 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi maga-zinja), 09:10 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális maga-zin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommen-tár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Kani-zsa vára egy itáliai hadmérnök szemével – Szovák Márton elő-adása, 15:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felsőtemplomból, 19:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:20 Kanizsa TV Filmklub: Partymikulás (vígjáték), 20:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:50 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:50 Lapozó.December 9., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Adventi örvendetes rózsafüzér a felsőtemplomból, 01:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:20 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 02:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:20 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felsőtemplomból, 07:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:50 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 08:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:50 Lapo-zó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Kanizsa vára egy itáliai hadmérnök szemével – Szovák Márton előadása, 16:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Istentisztelet a refor-mátus templomban, 19:10 Sztárportré: Gálvölgyi János, 19:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:45 Hargita, 20:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:15 Lapozó. December 10., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Istentisztelet a református templomban, 01:10 Sztár-portré: Gálvölgyi János, 01:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:45 Hargita, 02:15 Kanizsa Cafe (csütör-töki és pénteki adás ismétlése), 03:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Istentisztelet a református templomban, 07:40 Sztárportré: Gálvölgyi János, 08:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 08:15 Hargita, 08:45 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 09:45 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Gálvölgyi János, 12:25 Hargita, 12:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 18:35 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felsőtemplomból, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi per-cek, 19:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:05 KVSE – Honvéd OB I B-s férfi vízilab-da-mérkőzés, 21:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:10 Lapozó.December 11., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felsőtemplomból, 01:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 01:30 Híradó, 01:45 KVSE – Honvéd OB I B-s férfi vízi-labda-mérkőzés, 02:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felsőtemplomból, 07:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 08:00 Híradó, 08:15 KVSE – Honvéd OB I B-s férfi vízi-labda-mérkőzés, 09:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:20 Lapozó, 12:00 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felsőtemp-lomból, 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunk-ból, Magyarkanizsáról), 13:00 KVSE – Honvéd OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 14:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Zooo magazin – lencsevégen a természet, 20:30 Hír-adó, 20:45 Sztárportré: Kállay-Saunders András, 21:15 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsá-ról), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:20 Lapozó.December 12., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Hír-adó, 01:45 Zooo magazin – lencsevégen a természet, 02:15 Sztárportré: Kállay-Saunders András, 02:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Zooo magazin – lencsevégen a természet, 08:45 Sztárportré: Kál-lay-Saunders András, 09:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Zooo magazin – lencsevégen a természet, 13:25 Sztárportré: Kállay-Saun-ders András, 13:55 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:00 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 20:30 Híradó, 20:45 Adventi örvendetes rózsafü-zér a Felsőtemplomból, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. December 13., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Gáz-fröccs (a lóerők magazinja), 02:10 Adventi örvendetes rózsa-füzér a Felsőtemplomból, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerek-műsor), 07:55 Híradó, 08:10 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 08:40 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felsőtemplomból, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 13:25 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felsőtemplomból, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Önkormány-zati ülés közvetítése felvételről, 20:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:05 Híradó, 21:20 Székely konyha, 21:50 Gézengúzok (gyerekműsor), 22:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:55 Lapozó.December 14., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Önkor-mányzati ülés közvetítése felvételről, 01:35 Kanizsa Cafe (talk show), 02:00 Híradó, 02:15 Dombvidék (agrár- és környezet-védelmi magazin), 02:45 Székely konyha, 03:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 08:05 Kanizsa Cafe (talk show), 08:30 Híradó, 08:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:15 Székely konyha, 09:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:50 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55 Székely konyha, 13:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 13:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sport-magazinja), 20:00 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felső-templomból, 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 Dombvi-dék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2018. 12. 07. | 21SportA városi kispályás labdarúgó-bajnokság öregfiúk szekcióit követően az első, a második, a harmadik és a negyedik osztályban is lezárultak a küzdelmek.Tavaly a legfelső osztályban először nyerte meg a versengést a Délzalai Vízmű SE, ezúttal a csapat pedig megvédte címét, a Metaxa Kanizsa és a Showtime K&H előtt. A második vonalban a Szeme-re-Olajbányász lett a győztes, hat ponttal megelőzve a második Curacaót, héttel pedig az FC KAU-Prizmát. A harmadik ligában a Dunántúli Postás SE győzött fölé-nyesen – a Neon FC-t, valamint az 1. FC Chemotox gárdáját maga mögé utasítva a dobogósok közül. A negyedosztályban győztes KA-MU SE (22) a pontokat tekint-ve nagy küzdelemben lett első, hiszen mindössze egyetlen egy-séggel gyűjtött többet, mint a végül ezüstérmes FC FociSOKK legénysége, harmadik helyen pedig a Honeywell FC végzett. Folytatás immár jövőre, az új kiírás keretei között. P. L. A Délzalai Vízmű SE megvédte bajnoki címét az első osztálybanA négy osztályelsőDecember 8-án, szombaton a Zsigmondy-csarnokban immár a VI. Kustán és Társai Öregfiúk Nemzetközi Teremlabdarúgó Tornát rendezik 16 csapat rész-vételével. A tavaly kemény csa-tákat is hozó meccssorozaton idén már reggel 7.45-től indul-nak a küzdelmek, és a mezőny-ben természetesen ott lesz a címvédő Mu-Vill legénysége is. – Négy négycsapatos csoport-tal kezdődnek a küzdelmek, és immár nem először használ-hatjuk a kupa megnevezésé-ben a nemzetközi jelzőt, hiszen ezúttal is érkeznek hor-vát és szlovén együttesek – mondta el az egyik szervező, Lőrincz László. – Bízunk abban, hogy a színvonalas csaták vonzzák majd a nézőket is a csarnokba, tehát jöjjenek bát-ran, a hangulatra aligha lesz panasz. A legjobb nyolctól egyenes kieséses rendszerben játszanak a csapatok, a döntőt pedig este nyolctól rendezzük.Szombaton újra Kustán KupaVárosi kispályaA Dunántúli Postás SE a harmadik ligában nem hagyott kétséget a győztes kilétét illetőenA Szemere-Olajbányász legénységebiztosan nyert a második vonalbanA KA-MU SE a negyedosztályban egy ponttal gyűjtött többet a másodiknál
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportElőször nyert a futsal NB II-ben idegenben a Nagykanizsai Futsal Club csapata, így készül-hetnek a hétfői Győri ETOto elleni hazai bajnokira a kanizsaiak. A meccset este nyolctól rendezik a Zsigmondy-csarnokban. Újpesti te (12.)–Nagykanizsai Futsal Club (7.) 3-6 (1-2)Kistarcsa, 50 néző. Vezette: Janitz (Zsarnóczay, Surin). G.: Berndt (16., 27.), Moskovits (38.) illetve Szakmeiszter J. (2., 23.), Szalai D. (12., 26.), Novák (26., 27.)Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. - Horváth E., László D., Budai L., Szakmeiszter J. Csere: Nagy T., Schuller F., Szalai D., Koronczai, Pesti A., Novák L. Edző: Bagó Gábor.Nem volt egyszerű helyzetben a Nagykanizsai Futsal Club együttese, hiszen, ahogy mondani szokás, eddig amint meglátták a Kanizsa vége táblát, már közel sem voltak annyira eredményesek az NB II eddigi for-dulói során. Legutóbb azonban a sereghajtó Újpesti TE csapatához látogattak, és az esélyek így a dél-zalaiak mellett szóltak. Ennek megfelelően gyorsan vezetést is szereztek Szakmeiszter János révén, és a félidő felénél előnyüket növelni is tudták Szalai Dániel talá-latával. A vendéglátók még az első játékrész során szépítettek, és így ígért még izgalmakat a találkozó. A második húsz percben ismét Szak-meiszter kezdte a gólgyártást, s ezúttal viszonylag gyorsan akadtak is követői. Novák László és Szalai góljai után hiába jött a szépítés, azt követően a vendégek már rutinosabban játszottak, és vigyáztak arra, hogy az újpestiek nehogy belelkesedjenek. Győzelmével az NFC a táb-lázat hetedik helyére jött fel. – Az volt a fontos, hogy végre megtörjük az idegenbeli rossz soroza-tunkat, és ez sikerült is – mondta el a meccset értékelvén Bagó Gábor, a kanizsaiak edzője. – Idegesen és kapkodva játszottunk, de így is ren-geteg helyzetet alakítottunk ki. Örülök a három pontnak, amihez gra-tulálok a fiúknak. P. L. Novák László (piros mezben) Kistarcsán kétszer is beköszönt az újpesti futsalosok ellen (Fotó: Gergely Szilárd)Idegenben először… Második sikerét sze-rezte meg a Tungsram SE férfi NB I B-s kézi-labda együttese a baj-nokságban, fontos győ-zelmet aratva a Száz-halombattai KE felett.Tungsram se Nagykanizsa (11.)–Százhalombattai ke (12.) 24-19 (12-8)Tungsram: Balogh Á. - Kova-csics 4/3, Nagy A. 1, Tóth K. 6, Hári 4, Gyimesi, Bazsó 2. Csere: Miklós (kapus), Kiss G., Vadász 2, Csabai, Csalló, Balogh P. 2, Bécsi, Bándi 1, Pál Á. 2. Edző: Madarász Péter.Valódi rangadót vívott a Tungs-ram SE Nagykanizsa férfi NB I B-s kézilabda együttese, s ha ehhez hozzátesszük, hogy alsóházit, alig-ha kell a hangulatát részletezni. Az elszántság lehetett az úr mindkét oldalon: a Tungsram tizenegyedik helyezettként fogadta a tizenket-tedik battaiakat.A vendéglátóknál talán azért is volt hatványozott a várakozás, mivel az úgymond „hazaköltözé-süket” követően sem gyarapodott túlzottan pontjaik száma, ezúttal azonban a sereghajtó SZKE-nél ideálisabb ellenfél aligha következ-hetett volna számukra. Lehet, hogy kissé idegesebben, de jól kezdtek, hiszen 4-1-re is elléptek ellenfelüktől, 7-3 után azonban 8-7-nél már nyomukban volt ellen-lábasuk. Sikerült kanizsai oldalon rendezni a sorokat, így a félidőre biztosnak mondható előnnyel mehettek pihenőre Madarász Péter tanítványai.Szünet után tovább tudta növelni előnyét a Tungsram, 18-11-ig meg sem állt, majd az öt-hatgólos veze-tésre be is állt a dél-zalai csapat, és igazából már csak arra kellett ügyel-niük Tóth Károlyéknak, hogy a Pest megyei legénység ne tudjon szá-mottevő módon zárkózni. Ezt a fel-adatukat a kanizsaiak sikeresen végrehajtották, amivel megszerez-ték második győzelmüket az NB I B-s bajnokságban. Az őszi szezon zárása alkalmával a kanizsaiak a hétvégén veszprémi ellenlábassal találkoznak – idegenben. – Azért is volt fontos a győzelem a Batta ellen, mert nem akartunk kimondottan veszélyes helyzetbe kerülni a bentmaradás kérdését illetően – értékelt Madarász Péter, a Tungsram edzője. – Mondom ezt annak ellenére, hogy sok van még hátra a bajnokságból, tavasszal ráadásul nem kevés hazai bajnok meccsel, tehát megyünk előre, csi-náljuk tovább, ahogyan eddig is.POLGÁR László Tóth Károly (41) ezút-tal is a legeredménye-sebb volt csapatából, s már 53 találatnál jár (Fotó: Gergely Szilárd)Lélektanilag is jókor jött…
2018. 12. 07. | 23SportIDÉN IS DÍJAZTÁKA szakszövetség idén is díjazta a legjobb amatőr duatlon és triatlon verseny-zőket. Ebben az esztendő-ben is elismerést kapott a kiskanizsai Korcsmárosné Vig Rozália, a TRI-CO Triat-lon Klub sportolója, aki a női mezőnyben duatlon-ban lett az év legjobbja. A kanizsai versenyző szenior korcsoportban gyűjtött be 2018-ban is számtalan jó eredményt s egyben baj-noki címet.ÉRMEKKEL JÖTT EKA Délzalai Vízmű SE szép-reményű úszói Szombathe-lyen vettek részt a nemzet-közi Claudius Kupán. Ahogy az az elmúlt években már megszokottá válhatott, a kanizsai utánpótláskorú sportolók ezúttal is több érmet hoztak haza a vasi megyeszékhelyről.Varga Dominika a höl-gyek mezőnyében 100 m gyorson első, 100 m háton második, 100 m pillangón szintén második, 200 m gyorson pedig harmadik helyezett lett. Kantó Loretta korosztályában 400 m vegyesen, 200 m háton és 200 m vegyesen is a dobogó harmadik fokára állhatott. Böröcz Martin 200 m mellen lett bronzér-mes, a 4x50 méter női gyors váltóban induló DZVSE csa-pata aranyérmet nyert, a 4x50 m férfi gyorsváltó pedig harmadikként zárt.MÁSODIK A SERDÜLŐKNÉL A Siklóson megrendezett cselgáncs serdülő (2004-2006-ban születettek) országos bajnokságon a hetvenöt részvevő egyesü-let között a Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kani-zsa is ott volt a mezőnyben. Végül az NJK-s csapatból Nagy Olivér második helyezést ért el 81 kg-ban. – Nagyon büszkék lehe-tünk Olivér teljesítményé-re, hiszen nehéz időszak után jutott el addig, kemé-nyen megdolgozott az ére-mért – mondta el Hóbár Péter edző. – Példaértékű az a munka, amit az elmúlt években végzett, ha ez a fajta elhivatottsága és motivációja megmarad, akkor sok szép sikerben lesz még része.TAVASSZAL MÁR ELLENÜNKMost még az Aranylab-da-elismerésé, esetleg a szolid ünneplésé a fősze-rep, Luka Modric, a Real Madrid horvát labdarúgója márciusban azonban már a magyar válogatott ellen léphet pályára.A madridi klubnak szű-kebb pátriánkban is nagy szurkolótábora van, és ezúttal nem csupán a csa-pat adott mérkőzése végett alakult ki érzelemdús vita a rajongók körében, sokkal inkább a döntnökök voksai okán, amelyekkel az év leg-jobb labdarúgóira szavaz-tak. Nos, a Reallal immár négyszeres BL-győztes, idén pedig világbajnoki ezüstérmes horvát futbal-lista nyerte el hétfőn az Aranylabdát. Egyébként mint az múlt vasárnap ismertté vált, a 2020-as lab-darúgó Európa-bajnokság selejtezőiben Magyaror-szág (Azerbajdzsán, Szlová-kia és Wales mellett) Hor-vátországgal is egy cso-portban szerepel, Modric pedig Marco Rossi szövet-ségi kapitány együttese ellen is minden bizonnyal – már jövő tavasszal – kifut-hat a pályára...Összeállította: POLGÁR LászlóA Délzalai Vízmű SE úszó dele-gációjá-nak lány csapataGondi Zol-tán edző vezetésé-vel idén is remekelt Szombat-helyenKorcsmárosné Vig Rozália teljesítmé-nyét idén is díjaztákNagy Olivér a siklósicselgáncs serdülő ob-n ezüstérmet szerzettLuka Modric számára a szurkolók kérése nem teher, ha éppen közös képet szeretnének vele (Fotó: Polgár László)Sportsorok
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKA hideg idő beálltá-val és az ünnepek közeledtével még nagyobb szere-pet kap kony-hánkban a tök-magolaj haszná-lata – fogalmazott Gerócs Éva sza-badhegyi olvasónk, aki kétféle saláta recept-jét osztotta meg olvasóinkkal. – Ezek egyaránt fogyasztha-tók önálló ételként és köretként húsok mellé is. Kiváló vendég-váró eledel, és nagyon hamar elkészíthető mindkettő. Az első finomság receptje Szlovéniából származik, kedves ismerőseink-nél gyakran fogyasztottuk, így kedvet kaptam hozzá, és azóta a magam ízlése szerint én is gyakran teszem a család aszta-lára. A burgonyasalátához szükségünk van fél kiló burgo-nyára, amit héjában, főzés után, karikára vágunk. Ezután tépjünk szét 1 db multicolor salátát, és keverjük össze a burgonyával, majd ízlés szerint ízesítsük sóval, bal-zsamecettel, végül locsoljuk meg bőven tökmag-olajjal. A vitaminsalátához vegyünk fél kiló savanyú káposztát, ehhez reszeljünk 3-4 db nyers sárgarépát és 2 db almát. Vág-junk cikkelyekre 1 db nagyobb, vagy 2 db kisebb lilahagymát, és szeljünk vékony csíkokra 5-6 db savanyú uborkát, s ezeket is adjuk hozzá az előbbiekhez. Keverjük össze, és erre is önt-sünk bőven tökmagolajat. BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSGasztroKanizsaGerócs Éva a burgonyasa-láta receptjét Szlovéniából hozta, aztán továbbfej-lesztetteFőszerepben a tökmagolaj
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 44. SZÁm, 2018. DECember 14.Fodor ÁkosAdventKit igazán vársz:életedben él – rég ittvan, mire megjön.TemplomAhol, akárhol,akárki imádkozik,az a hely: templom.
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTBuszokon énekeltek karácsonyi dalokat ezen a héten a Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar tagjai, ahogyan teszik ezt több mint öt éve minden adventben. A fiatalok ezút-tal négy minikórust alakítottak, hogy a 6-os és a 8Y-os járatokon reggel és délután is felcsendüljön az ünnepi énekszó. Jutalmuk taps, mosoly és szeretet volt. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEÖööööö…Zavarba ejtő fotót közölt a távirati iroda abból az alkalomból, hogy 90 éve, 1928. december 13-ánhelyezték üzembe az első magyarországi telefonfülkét. Ez is valami olyasmi, de leginkább egy illemhely egy Cserfő-hegyi birtokon. Interurbánus…?!Kanizsa4IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Ez kell...?!(Fotó: Northfoto)Az idei advent sem múlt el terrortámadás nélkül Európában. Három embert megölt és tizenegyet megsebesített egy férfi, aki tüzet nyitott a strasbourgi karácsonyi vásáron. Az elkövető – nem európai származású… – volt, akire késsel támadt, miközben szemta-núk szerint azt kiabálta arabul, hogy Allahu akbar, vagyis Allah a leghatalmasabb. Az Isz-lám Állam hívei ünnepelnek. Mi, Kanizsán is, békében és nyugalomban készülhetünk a Megváltó születésére, akár az adventi vásárban is. Itt nem lőnek, nem késelnek – legfel-jebb egy-egy disznóvágáson, hogy legyen a szentestére töltött káposztába való…Tessék mondani, melyik világ a normális…?! És akkor vajon kinek van igaza…?! Nekik, ott a nagyképű nyugaton, vagy nekünk, itt a békés keleten? P. Á.Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: Kanizsa TV
2018. 12. 14. | 3A HÉT TÉMÁJAGömörország – „főváro-sa” Rimaszombat – határa-in túl is szeretik Páko Mária gitáros verséneklő gyerekeit. A Kanizsa hűsé-ges olvasói jól tudják, a tanárnő nem csak száz-számra tanítja örömzenél-ni a felvidéki fiatalokat, maga is komponálja szá-mukra a dalokat. A költők listája pedig nem rövid. És az üzenet egy irányba mutat. A normalitáséba.A múlt számunkban ajánlott Magyar szeret-nék maradni mellett több, a gyerekek számára átél-hető művel ajándékozta meg közösségét–közönsé-gét a méltán népszerű pedagógus. Közbevetőleg: azt hihetnénk, egy verse-nyen vetélytársak vesznek részt – a gálaműsorokon azonban rendre vastaps és ováció követi bemutatko-zásukat, látom a legna-gyobb videómegosztón. A Sáros megyei Hernád-szentistvánon született Mécs László verse mintegy leánycsúfolóként indul: „Lányok, lányok, boszor-kányok, mindnyájokra fit�-tyet hányok”, mondod százszor, mondod, mon-dod – s egyébre sincs nagyobb gondod: Van nekik egy mosolygásuk, mely nem terem sehol másutt: azt tűzöd a kala-podra s annak maradsz mindég foglya. Földi röptű cifra szárnyok… Lányok, lányok, boszorkányok. Fiúk, fiúk gyöngyvirágok. Akasztófa-, mákvirágok – folytatódik, s benne van a szerző szíve melege, jó szeme egyaránt. A derűs dallam pedig telitalálat hozzá. A hazaérkezés családias érzése jellemzi a rima-szombati Tompa Mihály két énekelt versét is: Itt-hon vagyok ...! haza jöt-tem valahára, Lelkem ezt az édes órát alig várta; Megpihenni csendes élet, hű öledben: Jöttem, mint a siető hab, hogy jöhet-tem. Akárcsak a Távolból-t: Nyugszik a nap, alkonyod-ni készül, Haza megy a lel-kem e vidékrűl; Hogy az estét édes lakta-földe S kedvesinek közelébe’ tölt-se. Hozzáfűzhetjük: nemde szervesen összetartozik a család, a szülőföld, a szű-kebb és a tágabb haza? És a lényeget illetően lényeg-telen, melyik században írták le, a miénk. Ezt, a min-den kor által átélhetően megírtat nevezik zseniali-tásnak?Ágh István versét is sze-retik, akik éneklik: Édes-anyám, virágosat álmod-tam, napraforgó virág vol-tam álmomban, édes-anyám, te meg fényes nap voltál, napkeltétől nap-nyugtáig ragyogtál. Nyilván nem korlátozó-dik egyetlen napra a fiúk (és lányok) édesanyjuk iránti – ne féljük kimonda-ni – rajongása. Nagy László Hullócsillag-ja: Tündököl a csillagtábor, nézem, hos�-szan nézem. Ott egy csillag alig mozdult s máris eltü-nőben. Fényét veszti, csak a vakság lehet a sajátja. Testét is a zengő kékség semmivé sikálja. Hazám, de sok csillag adja múlha-tatlan fényed! Velük min-dig fényt lobogni kívánok teérted. Ha én téged elhagynálak keserves har-cokban, tündökölnél tovább, de én vesznék nyomorúltan. Milyen kár lett volna nem hallani! Pósa Lajos Magyar vagyok-ja pedig ráébreszthet tájékozatlan-ságunkra: a gömöri szerzőt beskatulyázták mese- és magyar nótaszerzőnek. Én szégyellem magam. Mert Páko Mária friss szemmel, biztos érzékkel válogatja ki megzenésítésre akár a nem legközismertebb műveket. A fogadtatás, a gyerekek fülig érő szája pedig még valamit bizo-nyít: Ha nem lesztek olya-nok, mint ezek a gyerekek, nem mentek be Isten országába – mondta Jézus. Sőt, saját országotokat és földrészeteket is elveszti-tek, teszem hozzá.PAPP JánosLányok, lányok, bo-szorkányok. Van nekik egy mosolygásuk(Fotó: Gergely Szilárd)A normalitástvédjükSaj át országotokat és földrészeteket is elveszíthetitek Édesanyám, virágosat álmodtam…Én azt nem értem, hogy miért kell állan-dóan megvédeni azt, ami nyilvánvaló. Miért azok kényszerülnek folyton védekezésre, akik normálisan gon-dolkodnak? – olvasom a humoristaként elkönyvelt, legalább annyira író, Bagi Iván sorait.Fel se tűnt még házam tája, s már előre Megcsapott a boldog-ságnak lágy szellője! (Fotó: Gergely Szilárd)
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt
2018. 12. 14. | 5AktuálisA tizedik alkalommal meghirdetett versün-nepen a Batthyány-, a Piarista-, a Thúry- és a Zsigmondy-iskola tanulói vettek részt. Bara-nyai Janka, Gerencsér Gergő, Kiss Alexand-ra, Kósz Bence, Kotnyek Gabriella, Németh Eszter, Németh Virág és Vajda Rita a kevés-bé ismert Szilágyi Ferenc egy-egy ’56-os és ’56-ban íródott költeményét szavalta – az írá-sok hosszú évtizedeken át lapultak egy asztal-fiókban. A rendezvényen részt vett dr. Erdős László önkormányzati képviselő, aki az 1956 utáni mindennapokról és évtizedekről is mesélt a versmondóknak.– Egy közismert anekdota szerint Napóleon egy alkalommal arról faggatta a külügyminisz-terét, hogy mihez kezdjen a felmenőire rop-pant büszke magyarokkal. Talleyrand azt java-solta a császárnak, hogy fossza meg a népet a múltjától, azután azt tehet vele, amit csak akar – idézte a képviselő. – 1956 után hasonló törek-vései voltak a regnáló hatalomnak. A több évszázad alatt kialakult hagyományokat és a kereszténységben gyökerező erkölcsi szabá-lyokat új szokásokkal akarták felcserélni, s attól sem rettentek vissza, hogy a történelmi tényeket ennek érdekében meghamisítsák. 1956-ra a legtisztább forradalomként emléke-zünk, Kádár János viszont azt hangoztatta: ellenforradalom volt csupán. Aki az ellenkező-jét állította, komoly büntetésre számíthatott.Dr. Erdős László hangsúlyozta: az ’56 utáni világot alapjaiban meghatározta, hogy bár a társadalom félt a hatalomtól, ugyanakkor a hatalom is tartott a nép erejétől. Papp János, a Nagykanizsai Polgári Egyesü-let elnökhelyettese hozzátette, a kommuniz-mus évtizedei csak abban az esetben nem vol-tak elveszettek, ha az idősebb generáció át tudja adni tapasztalatait a fiataloknak, akik így képessé válnak családi, nemzeti és egyházi közösségeik megvédésére az újabb birodalmi törekvésekkel szemben.– Faludy Györgyöt idézve: „ezerkilencszáz-ötvenhat, nem emlék, / nem múlt vagy nékem, nem történelem, / de húsom-vérem, lényem egy darabja, / szívem, gerincem…”. Vagyis 1956 nemcsak a résztvevőkhöz, hanem vala-mennyiünkhöz hozzátartozik. Pár éve, amikor Tőkéczki László Nagykanizsán járt, azt kívánta, hogy a kommunizmus megtapasztalása legyen egy szörnyű áron megszerzett immu-nitás – fogalmazott az elnökhelyettes. – Bayer Zsolt egyik, nemrég megjelent cikke szerint Brüsszel a régi Moszkva. Leonyid Soros elvtárs-ról ír, valamint Gustav Husák elvtárssal és Erich Honecker elvtárssal helyettesíti be a mai uniós vezetőket. A szerző humora ne tévesszen meg minket, hiszen a veszély nagy.Az Ötvenhatos Versünnep résztvevőit a hagyományokhoz híven könyvutalvánnyal jutalmazták. A Nagykanizsai Polgári Egyesület következő rendezvénye 2019. január 1-jén – Petőfi Sándor születésnapján –, 17 órakor lesz a Deák téren. NEMES DóraA versünnepen dr. Erdős László (áll) mesélt a fiataloknak a kommunizmusról, mellette Papp JánosA humor ne tévesszen meg minket, hiszen a veszély nagySzilágyi Ferenc nyelvész, író, irodalomtörténész, költő és filológus 1928-ban született Gyomán. Magyar-angol szakos tanári oklevele megszerzése után egyebek mellett a Nyelvtudományi Intézet, a Magyar Diafilmgyártó Vállalat és a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa volt, de több egyetemen is oktatott. Jelentősek a Csokonai Vitéz Mihály, Kőrösi Csoma Sándor és Benedek Elek életét felölelő, valamint a nyelvtudomány terüle-tén végzett kutatásai. 1956-os versei a forradalom kitörése után csaknem negyven évvel, a Világ csodája című kötetben jelentek meg. Szilágyi Ferenc 2010-ben halt meg.Újra megrendezte Ötvenhatos Versünnepét a Nagykanizsai Polgári Egyesület – ezúttal december 6-án, az első ’56-os sortűz évfordulóján. A rendez-vényen résztvevő középiskolá-sok rendhagyó módon egyet-len költő versein keresztül idézték meg a több mint hat évtizeddel ezelőtt történteket.
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtdecember 2. - december 31.ADVENTI FORGATAG 2018Adventi gyertyagyújtásMikulásünnepségMIKUL-ÁSZ VetélkedőSzabó-Siklódi LiaGölles MartinPéterfy Sándor Tagintézmény 4.B osztályFITTLESZ Mozgásközpont: Zumba és Kangoo JumpsNapsugár EgyüttesZalagyöngye TáncegyüttesNagykanizsai FúvószenekarTiborcz Trió: JazzKarácsonyAdventi gyertyagyújtásTulman GézaThúry Vitézlő Oskola: Fénylánc MagyarországértKonTuRplusz Egyesület: Spártai fény!Nagykanizsa Központi Óvoda - Óvodapedagógus KórusaHevesi Sándor Általános Iskola, Alsós ÉnekkarGubinecz ÁkosPántlika TánccsoportSTOBOS TamburazenekarASERDUS Tűztánc: Tűzzsonglőr ShowTiborcz Trió: JazzKarácsonyAdventi gyertyagyújtásÉdes Kettes ZenekarZero ZenekarTűzijátékBolyai János Tagintézmény diákjaiAdventi gyertyagyújtásNagykanizsai Fúvószenekar, KisegyüttesSzabó-Siklódi LiaMegarox Társulat ÉnekeseiPéterfy Sándor Tagintézmény, 2.A osztályRozgonyi Tagóvoda: Karácsonyváró HópihékKiskanizsai Általános Iskola, 5.B osztályVajda Margit és a Harangláb Népzenei EgyüttesDrávagyöngye Ifjúsági Néptánc EgyesületGölles MartinSTOBOS TamburazenekarFOURTISSIMO ZenekarErzsébet térDecember 2.December 6.December 7.December 8.December 16.December 21.December 22.December 23.December 30.December 31.December 9.December 14.December 15.26781621222330319141518.30 óra10 óra18.30 óra16.30 óra18.30 óra18.00 óra17.15 óra18.30 óra18.00 óra00.00 óra18.20 óra18.00 óra17.00 óraTovábbi részletek:KANIZSAFEST.HU/ADVENT
2018. 12. 14. | 7AktuálisÁtadták a felújított beleznai bekötőutat. A három kilométeres szakasz három hónap alatt készült el, 240 millió forintból. A minőségi falusi életet szolgáló beruházások közé tartozó felújítás hozzájárulhat ahhoz, hogy a falu fiataljai ne költözzenek el, illetve, hogy új lakók is érkezzenek a tele-pülésre, fogalmazott Bődör Ist-ván, Belezna polgármestere.Az ünnepélyes avatón Cseres-nyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő hangsú-lyozta: a kormány kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minél több pályázati forrás-sal segítse a vidéki falvak felzárkózását. – A kormányzatnak min-dig is nagyon fontos volt a vidék Magyarországa, a fal-vakban élő emberek. S ez most az úthálózat rendbe-tételén is látszani fog. Ennek egyik első jele már ebben az évben észrevehető volt, s ennek eredménye a belez-nai felújítás is. Nagyon sok pénzt, több milliárd forintot fordított a kormányzat megyénként és országszer-te a négy- és ötszámjegyű utak rendbetételére, és ez folyta-tódik, többek között a Magyar Fal-vak Program keretében – emelte ki a honatya. Egy másik sikeres pályázatnak és a kormány támogatásának köszönhetően nemrég új mező-gazdasági gépeket vásároltak Beleznán, ezek szintén hozzájárul-nak a település előrelépéséhez.Milliárdok a vidékreAvatás Beleznán. Zala megyé-ben tucatnyi helyszínen újul-tak és újulnak meg utak (Fotó: Gergely Szilárd) Bemutatták az alsóvá-rosi Szent József-templomról szóló könyvet. A 300 éves szentély történetét feldolgozó album Bálint Pál fotóiból és dr. Kostyál László ismertetőiből áll. A kiadvány a Szent József Plébánián vásárolható meg. A könyvbemutató előtt szentmi-sét tartottak az Alsótemplomban. Csorba Tamás plébános prédiká-ciójában Szűz Mária szeplőtelen fogantatására és a születendő Jézus Krisztus hatalmának jelentő-ségére világított rá. – Látjuk-e Istennek a hatalmát? Látjuk-e úgy, ahogy látta a Szűz-anya, amikor megszületett. Látta, ahogy nevelkedett, látta, ahogy szenvedett és meghalt. S mégis hitte, hogy uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és uralmá-nak soha nem lesz vége – fogalma-zott Csorba Tamás. A Szent József-templomról szóló könyv bemutatóján a plébános köszöntőjében kiemelte: az elkészült album nemcsak leírásokat és fotó-kat, hanem több száz éves emberi sorsokat és érzelmeket is rejt. – Látni fogják az életeket. Mind-azokét, akik ebben rejtve vannak. Mert ez a templom, ahogy majd a könyvben látják, vagy ha most kör-benéznek, sok mindent megmu-tat, és nagyon szép. De sok min-dent elrejt, elrejti a fájdalmat, a reménytelenséget is. A templom 300 éves múltját bemutató könyv minden hívő kani-zsai ember számára fontos alkotás, hiszen a szentély története mellett egy közösség életét is bemutatja. – Nemcsak az épületről, a temp-lomról, erről a gyönyörű szentély-ről van szó, hanem arról is, hogy amikor ezt a könyvet lapozgatjuk, azokról az emberekről, akik az elmúlt 300 évben ezt a templomot látogatták, akik ahhoz a közösség-hez tartoztak, amelyet az Alsóváro-si templom fogott össze, nos, róluk is sok mindent megtudunk. Egy ilyen épület mindenkit magához vonz – emelte ki Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő. Háromszáz év történeteA könyvbemutatón Nagykanizsa VárosVegyeskara is fellépett (Fotó: Gergely Szilárd)
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontDecember 19. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknekZenés, táncos, bábos foglalkozásVezeti: Vajda Margit. Jelentkezni és érdeklődni lehet: a 30/616-08-47-es telefonszámon.December 20. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknekVezeti: Vajda Margit, 06-30/6160-847.Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alka-lom.December 15. (szombat) 16 óraA SWANS BALETT- ÉS TÁNCISKO-LA KARÁCSONYI GÁLAMŰSORABelépődíj: 1 200 Ft/fő (6 éves korig a belépés díjtalan)December 16. (vasárnap) 18 óraCSAK MUSICAL! – Janza Kata és Dolhai Attila karácsonyi koncertjeJegyek még korlátozott számban kaphatók a www.kaposmusical.hu weboldalon, valamint a HSMK jegy-pénztárában.Jegyinfó: 06-30/618-6989.December 17. (hétfő) 19 óraSzínház – Hevesi bérletSütő András: ADVENT A HARGI-TÁN – színjáték (Hevesi Sándor Szín-ház, Zalaegerszeg)Szereplők: Farkas Ignác, Balogh Tamás, Ticz András, Kovács Dóra.Belépődíj: 4 000 Ft. (Jegyek korlátozott számban kapha-tók.)December 22. (szombat) 15 és 18.30 óra26. SZAN-DIA FITNESS GÁLAJegyinfó: Vágó Lászlóné, 06-30/500-9555.MedgyASZAy HázDecember 21. (péntek) 18 óraJAZZ KARÁCSONY – a Kanizsa Big Band karácsonyi koncertjeVendég: Berki Tamás énekes, elő-adóművészBelépődíj: 2 000 Ft. A jegyek kapha-tóak a Zeneiskola titkárságán. További információ: 06-30/9949-185.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázDecember 15. (szombat) 16.30 óraCSALÁDI JÁTSZÓ- TÁNCHÁZKerekítő, gyermek táncház, játszó-ház, a 20 éves táncház sorozat gála-műsora, felnőtt táncház.Belépődíj: 1 000 Ft.ProgramajánlóDec. 13-19. 15:30 grINCS amerikai animációs filmDec. 13-19. 16:00 póKEMBer - IráNY A póKverZUM amerikai animációs filmDec. 13-18. 17:15 roBIN Hood amerikai akciófilmDec. 13-19. 17:30 AQUAMAN 2D amerikai-ausztrál fantasy Dec. 13-19. 18:15 áloMMeló amerikai filmvígjátékDec. 13-18. 19:30, dec. 19-én 20:00 BOHÉM RAPSZódIA amerikai-angol zenés filmDec. 13-19. 20:00 BúéK magyar filmDec. 13-19. 20:30 AQUAMAN 3D amerikai-ausztrál fantasyDec. 15-16. 15:15 A DIótörő ÉS A Négy BIrodAloM amerikai fantasyDec. 19-én 18:00 Keresztény Filmklub: KArácSONYI reMÉNYSugár amerikai filmdeceMBer 13- deceMBer 19. MűsoraA legkeményebb szuperhősökcsapata Arthur Curry két világ fia: apja világítótorony-őr volt, anyja pedig királynő. Amikor megtudja, hogy a víz alatti királyság trónja rá vár, úgy érzi, nem méltó a címre. Arthur azonban rövid időn belül felismeri, hogy törvényes örökösként el kell fogadnia a koronát, és csatába kell vezesse népét, mert a világ bajban van, és nincs más, aki megmentse. Az Aquaman című fan-tasyvel a DC-univerzum magasabb fokozatra kapcsol: Batman, Superman és a tavalyi év legnagyobb filmes meglepetéssikerét hozó Wonder Woman után az igazság ligájának új tagja válik egy látványos, különösen izgalmas film főszereplőjévé. A produkcióban Aquaman mellett ott lesz az összes régi ismerős, a legkeményebb szuperhősök csapata. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA Kanizsa Big Band karácso-nyi koncertjén Berki Tamás lesz a vendég jövő pénteken (Fotó: Gergely Szilárd)Advent a Hargitán (Fotó: Hevesi Sándor Színház)
2018. 12. 14. | 9KultúraHétről hétre közelebb a karácsony – vasárnap már három gyertya ragyog az adventi koszorúkon. A Jézus születését megelőző időszak a csendes, de örömteli várakozás jegyében telik, amelynek egyik legszebb kifejezési módja a katolikusoknál a hajnali szentmiséken való részvétel. A rorátéba bekapcsolódni még most sem késő azoknak, akik nemcsak az otthonukat, hanem a lelküket is ünneplőbe szeretnék öltöztetni.A decemberi hajnalokhoz rég-óta hozzátartozik a sötétséggel és a hideggel dacoló emberek látvá-nya, amint a kivilágított templo-mok felé igyekeznek. Pontban hat órakor megszólal az orgona, és a hívek énekelni kezdik: „Harmatoz-zatok, égi magasok…”. Az adventi ének latinul így hangzik: „Rorate caeli de super…”, ezért nevezik a hajnali misét roráténak is. A régi hagyomány ma is él a katolikusok körében – falun és városokban egyaránt.– Az adventi hajnali miséken való részvétel az önátadás egyik legnagyszerűbb formája a hívő ember részéről – fogalmaz Szűcs Imre atya, a Felsőtemplom plébá-nosa. – Ennek megtartása nem kötelező, nem írja elő az egyház, pusztán egy önként vállalt, szép hagyományról van szó, amivel még tartalmasabbá tehetjük az ünnepi készülődést.A Deák téri templomot ilyenkor a hétköznapokon tartott szentmi-sékhez képest akár kétszer-háromszor annyian is felkeresik, és a létszám csak nő az ünnep köze-ledtével.– A roráténak megmagyarázha-tatlan varázsa van, aki egyszer részt vesz rajta, alig várja a követ-kező alkalmat. Egy, a napokban történt eset is ezt sugallja. Egyik vasárnap, amikor – a szokásom-hoz híven – kora reggel átsétáltam a templomba, hogy egy kicsit egyedül imádkozzam, ott várt a bejáratnál néhány hívő. Rorátéra érkeztek – nem tudták, vagy elfe-lejtették, hogy az csak hétközna-pokon és szombaton van, de nem is az lényeg, hanem az, hogy a lel-kesedésük hajtotta őket Jézushoz. Emlékszem, gyerekkoromban a társaimmal gyakran versenyt űztünk abból, melyikünk hány hajnali misén van ott.A hajnali szentmisékre nem csak az idősek járnak: Imre atya szerint sok a fiatal is, aki a temp-lomból megy iskolába vagy dol-gozni.– Meggyőződésem, hogy áldás van azon a napon, amelyik Jézus-sal kezdődik – fogalmaz. – Ilyen-kor ugyanis imádsággá változik a nap minden pillanata, szívdobba-nása és lépése. Ugyanilyen szép lezárása a napnak az esti szentmi-se, mivel ez azt jelzi, hogy a Meg-váltót befogadjuk az életünkbe.A roráté és adventi várakozás tiszta lélekkel még mélyebb élményt jelent. – Amikor várunk valakit, vagy készülődünk az ünnepekre, rend-be szedjük a portánkat: kitakarí-tunk, ablakot mosunk és így tovább. Ugyanígy a lelkünkben is érdemes rendet rakni időről időre, és akkor a karácsony csodája – a szeretet és a törődés egymás iránt – nem csak két-három napig tart. Ehhez kérhetjük a Szűzanya és Jézus segítségét is.NEMES DóraAz adventi hajnali misék hagyománya a 6-7. századig vezethető vissza. Akkoriban a karácsonyt megelőző hét vagy kilenc napon át tartot-tak rorátét, a középkorban pedig már egész adventben. Szintén a középkortól kezdve a Szűzanya miséjének szöve-gét mondták ezeken a misé-ken, a II. vatikáni zsinat óta viszont minden nap más és más miseszövegek vannak, amelyek a várakozást állítják a középpontba – kivéve Pan-nonhalmán és az esztergomi főegyházmegyében, ahol pápai engedéllyel megma-radt a középkori szokás. Szűcs Imre: A roráténak megmagyarázhatatlanvarázsa van (Fotó: Gergely Szilárd)„Áldás van azon a napon, amelyikJézussal kezdődik”„Amikor megjön a december, hajnali misét tartotok. A hajnali kék ködben, amely olyan, mint a szilva hamva, süveges, lámpá-sos emberek bandukolnak a kivilágított kis falusi templomok felé, és teli torokkal énekeltetitek az ’Ó, fényességes szép haj-nal’ kezdetű ódon adventi éneket. A nappalok egyre rövideb-bek lesznek, a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb. És ti azt mondjátok, nem kell félni. Majd jön valaki, aki elűzi a sötétsé-get, és sose látott fényt gyújt a világnak. Az adventi emberek remélnek, és várják a fényt.” (Kosztolányi Dezső a hajnali szent-misékről Harsányi Lajos papköltőnek)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPmagazinAZINCsaknem 300 diák énekétől zengett a Felsőtemplom a VII. Kóruskarácsonyon. A fellépők a város kilenc általános iskolájá-ból érkeztek a Felsőtemplomba. A gyerekek több hónapon át készültek azért, hogy tökéletes produkciót adjanak elő. A Kanizsai Kóruskarácsony sikerét és népszerűségét jól jelzi, hogy minden évben egyre több és nagyobb létszámú énekkar érkezik a város iskoláiból. – A Felsőtemplomot ma már megtölti a 300 gyerek, a 9 isko-la kórusa. Arra szeretném kérni a Kanizsa TV nézőit, hogy ami-kor ezt szenteste látják, gondoljanak azokra, akiknek a minden-napi munkájuknak köszönhető, hogy békés a karácsonyunk - fogalmazott Papp János, a rendezvény egyik szervezője. A Kanizsai Kóruskarácsony idei hangversenyét szenteste lát-hatják a Kanizsa TV nézői.Fotó: Bakonyi ErzsébetKóruskarácsony
2018. 12. 14. | 11hirdetésMVM_karacsony-HOGOMB-202x270.indd 12018. 12. 10. 12:24
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPünn epÉszre kell vennünk Isten jelenlétét az életünkben, a Biblia hatását a művészetekben – fogalmazott lapunknak nyilatkozva Márfi Gyula veszprémi érsek, kiemelve, az európai jog mélyén ott vannak a keresztény fogalmak, és számos remekműnek is keresztény – gregorián – gyökerei vannak, találni erre példát Liszt és Berlioz szerzeményeiben is. Az első adventi gyertya meggyújtásakor arról is beszélt a főpap Hévízen, hogy a „szabadság, egyen-lőség, testvériség” jelsza-vát a kereszténységtől vet-te át a felvilágosodás.– Keressék meg a sza-badságot az iszlámban, Kínában vagy Japánban, keressék meg az egyenlő-séget mondjuk Indiában, ahol a kasztrendszer ma is szigorúan tartja magát. A demokráciát csak keresz-tény államokban lehet megtalálni, ma mégis hatalmas a keresztényelle-nesség a világban – szö-gezte le, emlékeztetve, XVI. Benedek pápát nem is olyan régen például nem engedték be egy római állami egyetemre előadást tartani, mert ő a katolikus egyházfő. Az nem számí-tott, hogy ő is egy ember, ráadásul tudós, és nem mellékesen egy állam (Vati-kán) vezetője. Márfi Gyula további eseteket is sorolt. Felidéz-te, 2016-ban kiadott az Európai Bizottság egy agendát, amiben feltüntet-ték az unió alakulásával kapcsolatos fontosabb dátumokat és a világ nagy vallásainak jelentősebb ünnepeit, még a szikhekét is. De december 25-énél üresen maradt a lap…,,Európa elfelejtette az adventet és a karácsonyt.” Angliában pedig, amikor az anglikán egyház készített egy két és fél perces rek-lámfilmet, annak sugárzá-sát egyetlen tévécsatorna sem vállalta, még pénz ellenében sem. – De náluk, azt mondják, vallásszabadság van… Nyugaton hirdetik a plura-lizmust, a gender ideológi-át, a multikulturalizmust, miközben hívják be Euró-pába a monokultúrát, az iszlámot. A szunnákból (Mohamed próféta és tár-sai cselekedeteinek, tanítá-sainak összessége – a szerk.) tudjuk, Mohamed megtiltotta számos hang-szer használatát s az élőlé-nyek ábrázolását, nem véletlen, hogy a legtöbb iszlám államban egyetlen élőlény sincs a képzőművé-szeti alkotásokon, és nem működnek szimfonikus zenekarok sem. S az is nyil-vánvaló, hogy megvetik a mi kultúránkat.Márfi Gyula szerint Euró-pában toleranciáról beszél-nek, miközben importálják az intoleranciát. „Demok-ráciát, egyenlőséget hir-detnek, és behívják a musz-lim tömegeket, azokat, akiknél még létezik rab-szolgaság, s a nők nem egyenjogúak a férfiakkal, sőt, a férjének nem enge-delmeskedő nő megverése nem bűn, hanem majdnem kötelesség. Minket kafíro-kat – vagyis nem-muszli-mokat – sem tartanak egyenlőnek magukkal. Nem őket bántom, nekik ez a hitük, Istenem, ne hara-„Ne veszítsük el a józan eszünket,a hitünket, a reményünket,ne ijedjünk meg, mert miénk És pont. És ámen... – Próbáljunk lélekben megújulni – adott útravalót az ünnepi időszakra Márfi Gyula. – Az advent és a karácsony is segítsen minket abban, hogy elfelejtsük azt, ami nálunk, pápis-táknál sokszor elhangzik: na, megbérmálkozom, aztán nem lesz erre se gondom. És azt is felejtsük el, amit Szikora Robi énekelt – aki egyébként nagyon jó ember, de ebben nincs igaza –: „szeretlek is, meg nem is, tudod, így van ez, a szerelem engem bolonddá tesz”. Tanuljuk meg kimondani, és erre tanítsuk a fiatalokat is, hogy szeretlek téged, most és mindörökre. És azt se gondoljuk, amivel az István, a király zárul: „veled, Uram, de nélküled”. Azt kell mondanunk: veled, Uram. És pont. És ámen. Adventtel új egyházi év kezdődött, és nekünk is meg kell újulnunk, figyelmeztetett Márfi Gyula. – Komolyabban kell vennünk az imádságot, rend-szeresen látogatni a templomot, s rendbe kell tennünk felebaráti kapcsolatainkat, ami azt (is) jelenti, tartóz-kodjunk mások megbántásától, az irigységtől, a kapzsi-ságtól, a haragtól és a bosszúállástól. Az is fontos, hogy próbáljunk jót tenni a környezetünkben. Rendkívüli dolgokat tehát nem kíván tőlünk az advent, de azt igen, hogy ilyen lélekkel készüljünk Jézus születésének megünneplésére. Caligula
gudj rájuk ezért! De hogy a keresztyén Európában élő emberek ennyire sötéta-gyúak legyenek, azt nagyon nehéz megérteni, elfogadni”, szögezte le Márfi Gyula. – Mi azonban ne veszít-sük el a józan eszünket, a hitünket, a reményünket – figyelmeztetett az érsek. – A kereszténység kétezer éve egyesíti a latin, a ger-mán és a szláv népeket, s azokat, amelyek egyikhez sem tartoznak, például a magyarokat. Mi 2018-at írunk, mert körülbelül ennyi ideje született Jézus – a muszlimok 622 évvel kevesebbnél járnak… Ha minket magyarokat, keresztényeket most nyu-gatról kritizálnak, gúnyol-nak, ne ijedjünk meg, mert nekünk van igazunk. Ne ijedjünk meg, mert miénk a jövő. Már vannak fontos jelek, amelyek a kiemelke-désre utalnak. Folyton hív-nak például profán intéz-mények, létesítmények megáldására, jártam én már szennyvízcsatorna alapkőletételénél és egy parkettagyár új csiszoló részlegének avatásán is. Nem mondtam nagy dol-gokat, de az ünnepség után az ateista mérnök szá-ját az hagyta el: gyerekek, a pap volt a legjobb… Márfi Gyula szerint a megújulásnak számos más momentumai is vannak Magyarországon és Kelet-Európában. Itt van például az Alaptörvény, amely 2012. január elseje óta hatályos. Abban nagyon fontos mondatok szere-pelnek. „Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. … Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szere-pét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyo-mányait. … Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatla-nul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra. … Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alap-ján létrejött életközössé-get, valamint a családot mint a nemzet fennmara-dásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házas-ság, illetve a szülő-gyer-mek viszony. Magyaror-szág támogatja a gyer-mekvállalást.” – Ezen szakaszok miatt nyugaton rengeteget támadták Magyarorszá-got. És miért? Mert ők dekadens korban élnek, mi pedig kezdünk már előre-haladni. Ne térjünk vissza se Sodomába, se Gomor-rába, ne térjünk vissza a Római Birodalom hanyatló korába se, amikor komp-lett őrültek kormányoztak, mint Caligula, Claudius vagy Nero. Nem akarok durván fogalmazni, de Európában is vannak olyan vezetők, akiknél az ember elgondolkodik, ugyan, honnan szalasztották. A múltkor beszélgettem Habsburg György főher-ceggel, és kérdeztem tőle: igaz-e, hogy a kontinens egyik legfontosabb veze-tője minden nap megiszik egy üveg viszkit? Azt mondta: érsek úr, tévedni tetszik, nem eggyel, hanem kettővel…PÉTER ÁrpádMúlt vasárnap meggyújtották a második gyertyát is a város koszorúján. Ezúttal is nagyon sokan várták az Erzsébet téren az adventi láng felgyulladását.Ünnepi műsorral ezúttal a Bolyai-iskola diákjai készültek, a remény gyertyájának meggyújtása előtt Nyeste Pál piarista atya kiemelte: napjainkban óriási szükség van arra, hogy büszkén vállaljuk nem-zeti identitásunkat és vallásunkat. – Ma sokan abba kapaszkodnak, hogy „én európai gondolkodó vagyok”. Európai? Nem inkább magyar? Minket nem csupán az kovácsol össze, hogy magyar vagyok és te is magyar vagy, s képes vagyok felnőttként eldönteni, hogy közösségemnek, hazámnak mi a jó, és mi nem. Nem szükségeltetik sen-kinek sem gyámkodni fölöttem - fogalmazott a Piaris-ta-iskola igazgatója. Az adventi időszak a Krisztus méltó foga-dására való felkészülést hordozza magában. – Az adventi négy hét a várakozás időszaka, de ennek a kifejezésnek magyarul az eljövetel vagy az érke-zés a helyes megfelelője. Persze az advent az elcsendesedés, lelassu-lás, megnyugvás, a valódi öröm idő-szaka is. Hangoljuk a lelkünket az ünnepekre! - hangsúlyozta Balogh László, a humán bizottság elnöke. és vallásIdentitás 2018. 12. 14. | 13ünnepFotó: Kanizsa TVSzent István sosem mondott olyat, hogy „Veled, Uram, de nélküled…”eszünket,miénk a jövő…”Találkozzunk, elvtársak! Nálunk vasár-nap az ünnepnap, mert Jézus ezen a napon támadt fel, de még orosz nyelven is a feltámadás napjának mondják a vasárnapot. Brezsnyev vagy Hruscsov elvtárs, amikor szombaton elbúcsúzott a kormány vagy a párt tagjaitól, s azt akarta mondani, hogy másnap reggel 8-kor találko-zunk a Vörös téren, akkor úgy fogalmazott, lefordítva: elvtársak, holnap, a feltámadás napján találkozunk 8 órakor a Vörös téren… – hozott történelmi s nyelvi példát Krisztus és a kereszténység hatására Márfi Gyula. Márfi Gyula: Ne veszítsük el a józan eszünket, a hitünket, a reményünket… A kereszténység kétezer éve egyesít bennünket (Fotó: Péter Árpád)
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésZONGORAMVM KONCERTEK2019 MÜPA - BÉRLETYULIANNA AVDEEVA | BALÁZS JÁNOSEVGENY KISSIN | RÁNKI DEZSŐGRIGORY SZOKOLOV | ARCADY VOLODOSBÉRLETVÁSÁRLÁS ÉS JEGYINFORMÁCIÓ:AZONGORA.HU OLDALONMVM_koncert-v02-SAJTO-202x270.indd 12018. 11. 22. 15:05
2018. 12. 14. | 15hirdetés TEGYE KÉNYELMESSÉ MOBILFIZETÉSSEL!30 mpCSUPÁN ENNYI IDŐBE KERÜL A MOBILJÁN MEGVÁSÁROLNI AZ AUTÓPÁLYAMATRICÁT.Szolgáltatásainkról és viszonteladó partnereinkről bővebb információ: www.nmzrt.huVásároljon indulás előtt autópálya-matricát okostelefonjáról gyorsan, egyszerűen és biztonságosan.NMF_MobFiz-AUTOPALYA-202x270.indd 12018. 11. 27. 15:57
2018. december 15.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40220:00-08:002018. december 16.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52119:00-06:002018. december 17.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46222:00-06:002018. december 18.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002018. december 19.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002018. december 20.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:002018. december 21.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár u. felől)93/510-15122:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs áncsirkemell filé 1530-1550 Ft/kgmandarin 320-380 Ft/kgfejes káposzta 250 Ft/kgkarfiol 450-480 Ft/kgalma 180-350 Ft/kgtojás 30-50 Ft/db30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Vegyes Almavásár! Többfajta alma és almalé 5 literes kiszerelésben vásárolható Nagykanizsán a Zemplén utcai üzletsoron, minden szombaton 10-12 óráig. Újabb, valamint régebbi festményeket, üveg és porcelántárgyakat (váza, nipp, fali tál stb.), régebbi reklámokat (papír, zománc, fém), valamint képeslapokat készpénzért vásárolok. Érdeklődni: Nagykanizsa, 06-30/332-8422. Jó állapotú 35 kW-os vegyes tüzelésű kazán olcsón eladó. Tel.: 20/4377-499.Szőlőhajtatáshoz való bakhát takarófólia féláron eladó. Tel.: 20/4377-499.Eladó 5 db diófa kivágással, valamint eladó 1 db 4 m magas szép normand fenyő kará-csonyfának. Érd: 06-93/326-874.BérletNagykanizsán, a Kalmár utcában, amerikai konyhás, hálószobás, erkélyes lakás hosszútáv-ra, reális áron kiadó. Kaució szükséges. Tel: 06-20/298-0980.Gyógysz ertári ügyeletVOKSH AUtóSISKolA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014DECEMBerI NYITVATArtáSUNK ÜgyFélFogADÁS DECEMBer 19-IG (SZerDA) leSZ. ZárVA: DECEMBER 20-31-IGNYItáS: 2019. JANUár 2. (SZerda )KöSZöNJÜK BIZAlmát! VárJUK öNöket kéPZéseINKre 2019-ben IS! Megnyílt Krégár Hajnalka kiállítása a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A zalakarosi alkotó tematikus tárlatán azt mutatja be, számára mit jelent magyarnak lenni. A népi kultúra és mesék, mondák világából merítő festményeket január 10-ig lehet megnézni.(Fotó: Bakonyi Erzsébet)Magyarországról jöttemImádságos lélekkel…Adventi örvendetes rózsafüzér minden nap a Kanizsa TV műsorán.Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Akit te, Szent Szűz Erzsébetet láto-gatván hordoztál. Akit te, Szent Szűz a világra szültél. Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2018. 12. 14. | 17SzolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!December 15., szombatValérLatin eredetű, jelentése: erős, egészséges.December 16., vasárnapEtelka, AlettaAz Etelkát Dugonics András alkotta az Etele férfinévből. Az Aletta német-olasz eredetű, jelentése: nemes. December 17., hétfőLázár, OlimpiaA Lázár héber-görög-latin eredetű, jelentése: Isten a segítőm. Az Olimpia görög eredetű, jelentése: égi, mennyei, isteni.December 18., keddAugusztaLatin eredetű, jelentése: fenséges, fennkölt.December 19., szerdaViola, ViolettaA Viola magyar eredetű, s a virágot jelenti. A Violetta a Viola olasz kicsinyítőképzős származéka.December 20., csütörtökTetEofilGörög-latin eredetű, jelentése: Isten kedveltje, Istent kedvelő.December 21., péntekTamásArameus-görög eredetű, jelentése: iker, csodálatos.Az előző heti rejtvény megfejtése:Ha minden nap tanulunk valamicskét, máris érdemes volt felkelnünk.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHirdetésA látásvizsgálat nemcsak egy esetlegesen később súlyossá váló szembetegség kiszűrését szolgálja, hanem azzal például a cukorbetegségre vagy a magas vér- nyomásra utaló jelek is felfedezhetők.A gyakori fejfájás, a rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éles látás és a dioptriakorrekció hiánya, vagy a nem megfelelő látásjavító eszköz viselése. Szinte minden korosz-tály érintett, mert az élet- és munka-körülmények változásával egyre több embernek van szüksége kor-rekcióra. December 31-ig a Sashal-mi Optikában térítés nélküli szolgál-tatásként kínálják a látásellenőrzést és a szaktanácsadást. Ha úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, vagy csak egyszerűen kíváncsi, hogy milyen a látásé-lessége, keresse fel a Sashalmi Optikát, ahol sze-mész szakorvos, diplomás optomerista kontaktológus, látszerész mester áll az Ön rendelkezésére. A legkorsze-rűbb géppark is adott, amellyel a látásvizsgálat mellett teljes körű szemészeti vizsgálatot, szürkehályog- és gla-ukomaszűrést, illetve korunk legújabb vívmányát, egy világújdonságot, háromdimenziós szemmérést is végeznek. Ennek célja a maximálisan személyre szabott szemüveg elkészítése. Az egyedi gyártású, a csúcstech-nológiát képviselő VisiOffice készülék pontos mérései alapján készített szemüveg erőlködésmentes, ötször precízebb látásélményt biztosít. Szemünk adatai alap-ján egy speciális kód segítségével digitális fotó alkalma-zásával most még tökéletesebb látásélményhez jutha-tunk. A VisiOffice a ma létező legmodernebb eszköz ahhoz, hogy a szemüvegkeret és a lencse kiválasztásá-nál a lehető legjobban döntsünk. Segíti a keretpróbálást, a lencse kiválasztását, a nagy precizitású mérés pedig biztosít-ja a személyre szabhatóságot és a pontos szemüvegkészítést. A Sas-halmi Optikában az egyedülálló és kifinomult mérési módszerekkel tökéletesen személyre szabott szemüveget készítenek számunkra. És még egy újdonság: az Essilor – amely világvezető a szemüveglencse gyártásban – kifejlesztett egy új generációs szemüveglencsét, a Varilux S 4D-t, amely áttöri a multifokális lencsék eddigi korlátait és széles látóteret, gyors reakcióidőt, valamint mozgás közben is stabil látásélményt biztosít. Aki most a Varilux S 4D lencsét választja, semmit sem kockázat, ugyanis ezeket a szem-üveglencséket most elégedettségi garanciával kínálják az üzletben. Ráadásul december 31-ig egy akció kereté-ben akár Varilux S 4D, akár bármilyen Varilux multifokális lencsével készítteti el szemüvegét a Sashalmi Optikában, még egy pár szemüveglencsét kap 20-50 % kedvezmén�-nyel minden kedves vásárló. A kedvezmény nem vonha-tó össze. A részletekről érdeklődjön a boltban.Multifokális lencse akció50%Jelentkezzen be most!Nagykanizsa, Platán sor 1.Tel.: 06-93-310-644Nagykanizsa, Sugár u. 1.Tel.: 06-93-789-962Tel.: 20/286-7877 (hívható H-P-ig 9-17 óráig)„LÁTÁS HÓNAPJA” A Sashal mi Optiká ban Komplettszemüvegrendelése esetén 20-50 % kedvez-mény minden szemüvegkeretre.Napszemüvegekre is 20-50 %kedvezmény!8 „Látás hónapNAPja” meghoSSzabbítva 2018. december 31-ig.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye:Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-ges feladatok:Háziorvosi ügyeleti ellátás során ápolói tevékenységek végzése. Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:szakképesítés: ápoló (OKJ)/ körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/ felnőtt szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtisztbüntetlen előélet 18. életév betöltésecselekvőképességmagyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepe-dett jogállás orvosi alkalmasság A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:fényképes szakmai önéletrajzvégzettséget igazoló dokumentumok másolata működési engedélykamarai tagság igazolása3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adata-inak kezeléséhez hozzájárulA munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 17.A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető nyújt a 20/ 323 59 25 telefonszá-mon.A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak az Egészségügyi Alapellátási Intézmény címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5.) vagyelektronikus úton Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető részére az alapellatas@nagykanizsa.hu e-mail címen keresztül, vagyszemélyesen Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetőnek a Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. alatt.A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 21.A pályázati kiírás további közzétételének helye:Nagykanizsa város honlapja, Kanizsa ÚjságNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézményea ,,Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetKözponti Ügyelet/ápoló munkakör betöltésére.
2018. 12. 14. | 19HirdetésMVM_Szepmuveszeti_plus_202x270.indd 12018. 12. 07. 12:22
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora december 15-21. December 15., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:25 Híradó, 01:40 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felsőtemplomból, 02:10 Látogató, 02:40 Dombvidék (agrár- és környezetvédel-mi magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:55 Híradó, 08:10 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felsőtemplomból, 08:40 Látogató, 09:10 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Mezőkövesdi KC – Csurgói KK férfi kézilabda Magyar Kupa mérkőzés, 20:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:15 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:05 Adventi örvendetes rózsafü-zér a Felsőtemplomból, 21:35 Info blokk, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 21:45 Lapozó.December 16., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Mezőkövesdi KC – Csurgói KK férfi kézilabda Magyar Kupa mérkőzés, 02:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:15 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:05 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felsőtemplomból, 03:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 07:10 Mezőkövesdi KC – Csurgói KK férfi kézilabda Magyar Kupa mérkőzés, 08:35 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 08:45 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:35 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felső-templomból, 10:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasá-gi testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradó-ink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 16:15 Szertár (a Kanizsa TV sportmaga-zinja), 16:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise az Alsóvárosi templom-ban, 19:10 Sztárportré: Oszvald Marika, 19:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:45 Hargita, 20:15 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:15 Lapozó. December 17., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 01:10 Sztárport-ré: Oszvald Marika, 01:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:45 Hargita, 02:15 Kanizsa Cafe (csütör-töki és pénteki adás ismétlése), 03:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 07:40 Sztárportré: Oszvald Marika, 08:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:15 Hargita, 08:45 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:45 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Oszvald Marika, 12:25 Hargita, 12:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Csurgói KK – Mol-Pick Szeged NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 21:00 Híradó, 21:15 Adven-ti örvendetes rózsafüzér a Felsőtemplomból, 21:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:15 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:50 Lapozó.December 18., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:05 Csurgói KK – Mol-Pick Szeged NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 02:30 Hír-adó, 02:45 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felsőtemplom-ból, 03:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:35 Csurgói KK – Mol-Pick Sze-ged NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 09:00 Híradó, 09:15 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felsőtemplomból, 09:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:50 Lapozó, 12:00 Szer-tár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:25 Csurgói KK – Mol-Pick Szeged NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés, 13:50 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felsőtemplomból, 14:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kul-turális magazin), 20:05 KVSE – YBL OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 21:05 Híradó, 21:20 Székely konyha, 21:50 Sztár-portré: Gálvölgyi János, 22:20 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 22:55 Lapozó.December 19., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Hír-adó, 01:45 KVSE – YBL OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 02:45 Székely konyha, 03:15 Sztárportré: Gálvölgyi János, 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 KVSE – YBL OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 09:15 Székely konyha, 09:45 Sztárportré: Gálvölgyi János, 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 10:50 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 KVSE – YBL OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 13:55 Székely konyha, 14:25 Sztárportré: Gálvölgyi János, 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Adventi örvendetes rózsafüzér a Fel-sőtemplomból, 20:30 Híradó, 20:45 Aktuális - Hargita, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. December 20., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felsőtemplomból, 02:10 Aktuális - Hargita, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Adventi örven-detes rózsafüzér a Felsőtemplomból, 08:40 Aktuális - Hargi-ta, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felsőtemplom-ból, 13:25 Aktuális - Hargita, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 19:35 Visszatekintő – 2018. január, 19:50 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:20 Híradó, 20:35 Creative chef Nagy Eszterrel, 21:05 Élet-módi, 21:35 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:10 Lapozó.December 21., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Visszatekintő – 2018. január, 01:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:45 Híradó, 02:00 Creative chef Nagy Eszterrel, 02:30 Élet-módi, 03:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Visszatekintő – 2018. január, 07:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:15 Híradó, 08:30 Creative chef Nagy Eszterrel, 09:00 Élet-módi, 09:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:05 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Crea-tive chef Nagy Eszterrel, 13:25 Élet-módi, 13:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Visszatekintő – 2018. február, 19:45 Látogató, 20:15 Híradó, 20:30 Adventi örvendetes rózsafü-zér a Felsőtemplomból, 21:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:00 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2018. 12. 14. | 21SportA férfi NB II-es futsal bajnokság 15. fordulójá-ban értékes sikert könyvelhetett el a Nagykanizsai Futsal Club, hiszen a harmadik helyen álló ETOto SZC Futsal Club csapatát győzte le – már-már fölényesen.Nagykanizsai Futsal Club (7.)–ETO SZC Futsal Club (3.) 9-5 (2-2)NB II Nyugati csoport futsal-mérkőzés, 15. forduló. Nagykani-zsa, 150 néző. Vezette: Kovács G. (Wittner, Szabó D.). G.: Nagy T. (1., 4., 29., 32.), Szalai D. (36., 37.), Horváth E. (37.), Kollár P. (38., 38.), illetve Püspök (2., 33.), Hegyesi (10., 40.), Harnisch (40.)Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. - Horváth E., Nagy T., Koronczai, Szakmeiszter J. Csere: Kollár, Sza-lai D., Novák, Pesti, Budai L. Edző: Bagó Gábor.A kanizsai vendégségbe érkező győri futsalosok között volt olyan, aki a tavasszal még az UEFA Futsal Cup négyes döntőjében szerepelt Zaragozában, mi több, válogatott, mellette az utánpótlás nemzeti együttesben is megfordult futsa-los is játszott a másik oldalon. Ettől függetlenül nem volt megillető-dött a hazai brigád, amelynek tag-jai összeszedett, koncentrált játék-kal kétszer is vezetést szereztek az első játékrészben. A vendégek ugyan mindkétszer egyenlítettek, de a második félidő is kanizsai gólokkal indult. A meccs háromnegyedéhez érve még úgy tűnt, szoros állásra van kilátás, a hazaiak viszont két perc alatt ötször mattolták ellenlábasukat, és így fölényes sikert arattak a győriek felett, s ismét beszálltak az első hat hely valamelyikéért folytatott csatározásba. – Úgy érzem, megalakulása óta eddigi legnagyobb sikerét érte el a kanizsai futsal, hiszen nem kis dolog legyőzni azt a Győri ETO-t, amelynél korábbi és jelenlegi válogatottak is szerepelnek – mondta el a kanizsaiak trénere, Bagó Gábor. – Szerintem az NB II legerősebb csapatának tudtunk kilenc gólt lőni. Minden elismeré-sem a csapaté, mert most tény-leg szívüket-lelküket kitették. Voltak nálunk kimagasló egyéni teljesítmények, de csapatként is remekül működtek a srácok, s ehhez csak gratulálni tudok nekik.Remek siker Nagy Tamás (pirosban) a labdarúgó megye egyben szomba-ton háromszor, a hétfői futsalon négyszer volt eredményes (Fotó: Gergely Szilárd)Varga Dominikát az átigazolások sem zavarják az úszás világában, fejlődik mindig és minden körül-mények közöttA napokban Kínában rendezik a rövidpályás úszó világbajnokságot, így a sportág a hírekben ismét a középpontban szerepel. Természetesen a Délzalai Vízmű SE-nél is nyomon követik az eseményeket, így például Hosszú Katinka remeklését. Szű-kebb pátriánkban azonban a közelmúltban Varga Dominika is jókat úszott, hiszen a felnőtt rövidpályás ob-n 50 méter pillangón végül bronzérmes lett.Az idén már tizenkettedikes ifjú hölgy Somogyból került Kanizsára szűk másfél esztendeje, és dél-zalai színekben van már ifjúsági országoson szerzett bajnoki címe is, legutóbb pedig egy szombathelyi nemzetközi versenyen remekelt.– Hat évesen kezdtem úszni Csurgón, hiszen ott éltem a családommal – kezdte Dominika, aki igazán energikusan szeli a medencében a habokat, és éli a mai fiatal-ság koránt sem lassú életét. – Hat évig sportoltam a somogyi kisváros színeiben, majd következett Kaposvár, ahol négy esztendeig úsztam.Dominika elmondta, a kaposváriak hosszú ideig figyelték, idővel megkeres-ték, úgy álltak elő azzal az ötlettel, hogy ússzon az ő kötelékeikben, mert tehetsé-ge vitathatatlan.– Hajlottunk rá, a szülői beleegyezés is megvolt, egy darabig jól is ment, fejlőd-tem, emellett szerettem s még az ered-mények is jöttek. A folyamatos edzőváltá-sok viszont, úgy éreztem, már nem tettek jót, így jött újra a váltás ötlete. A sportszakmaiság tehát ezúttal is fő helyen szerepelt a döntés meghozatalá-ban, és ahogy azt a sportoló eredményei jelzik, nem is bánhatta meg ezen lépését.– Kanizsa közel van Csurgóhoz is, és tud-tam, hogy itt a sprintedzések Polgár Sán-dor vezetésével kimondottan színvonala-sak, ez pedig garanciát jelenthetett az elő-menetelemre az úszás világában. Nem csalódtam, mivel az ifjúsági országos baj-noki cím és a felnőtt országoson szerzett bronz 50 m pillangón egyaránt közel áll a szívemhez, szerintem mindkettő elég jó visszajelzés arra, hogy jó helyre kerültem.Mindezek mellett Dominika természe-tesen a tanulmányait sem hanyagolja.– Ide, Kanizsára járok immár középisko-lába is, már második esztendeje, és jövőre végzek, de megmondom őszintén, a továbbtanulási terveim egyelőre még képlékenyek. Ami biztos, hogy szeretnék továbbra is – és még sokáig – úszni.POLGÁR LászlóTehetségM/Kutató (37.)Sportágaaz igazánfontos
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésTÁJÉKOZTATÓA Via Kanizsa Városüzemeltető NZrt. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a nagykanizsai fizetőparkolók használataa 2018. évi törvényes munkarendnek megfelelően, a munka-nappá minősített december 15-i szombati napon díjköteles. Fenti napon a 8.00-16.00 óráig terjedő időszakban a fizető parkolót igénybe vevőknek várakozási díjat kell fizetni.Az áthelyezett december 31-i pihenőnapona város fizető parkolóinak használata ingyenes.
2018. 12. 14. | 23SportRANGADÓ SZOMBATO NA csoportjában listaveze-tő Kanizsa VSE OB I B-s vízi-labda együttese két patinás fővárosi klub otthonában mérkőzött a bajnokság nyolcadik és kilencedik for-dulójában. Ludányi Kado-sa tanítványai előbb a Ferencváros II, majd a Hon-véd II vendégei voltak, és mindkét találkozójukat győzelemmel abszolválták.A Fradi II ellen jól kezdtek a kanizsaiak, már 4-0-ra is vezettek, aztán meg sem álltak 10-2-ig. A dél-zalaiak sikere egy pillanatig sem forgott veszélyben, a vége 12-4 lett a javukra, és követ-kezhetett a Honvéd II elleni meccsük. A győzelem ezút-tal sem maradt el, bár keményen kezdett a hazai legénység, és időre volt szüksége a kanizsaiaknak, míg erre képesek voltak hatékonyan reagálni. Egé-szen 5-5-ig együtt haladtak a felek, onnan tudtak a dél-zalaiak ellépni, és végül Dobay Péterék 13-7-re nyertek. A KVSE ezután várhatta, hogy a vele addig azonos pontszámmal álló YBL mire megy az Angyalföldi Sport-iskolával. Nos, a XIII. kerüle-tiek besegítettek a nagyka-nizsaiaknak, hiszen idegen-ből hoztak el egy pontot, ez pedig azt jelenti, hogy a Kanizsa VSE szombaton 17.30-tól kétpontos előn�-nyel várja az üldözője elleni rangadóját hazai környe-zetben. – Ismertük a honvédosok játékát, tudtuk, hogy kelle-metlen és kemény vízilab-dára képesek, és ez így is alakult – mondta el Ludá-nyi Kadosa, a nagykanizsai-ak edzője. – Idővel már a saját stílusunkat tudtuk ját-szani, és végül győzelem-mel hangolhattunk a szom-bati rangadóra. FOLYTATÁS A 4. HELYRŐLAz NB I-es sakk csapat-bajnokság címvédője, a Tungsram Aquaprofit NSK még egyáltalán nem adta fel merész terveit, ennek tudatában ültek asztalhoz játékosai a bajnokság har-madik fordulójában.Tungsram Aquaprofit NSK (4.)–Aquaréna Kőbá-nya SC (5.) 8,5:3,5. NB I-es sakk csapatbaj-noki mérkőzés, 3. forduló. Nagykanizsa. Eredmények (elöl a kanizsaiak): Balogh Cs.-Gledura döntetlen, Lenic–Indjics döntetlen, Márkus–Nenezics döntet-len, Bánusz–Roganovics döntetlen, Ivanisevics–Krizsány döntetlen, Kán-tor–Horváth Dávid 1:0, Horváth Dominik–Polyik döntetlen, Medvegy–Far-kas E. 1:0, Ribli–Urhegyi 1:0, Aczél–Vicsai 1:0, Galyas–Bódi döntetlen, Gara T.-Havanecz 1:0.A nagykanizsaiak előzete-sen nem tudhatták, hogy a masszív középcsapatként nyilvántartott Kőbánya milyen erősségű gárdával érkezik a dél-zalai helyszínre. – Váratlanul erős összeál-lításban érkeztek a főváro-siak a mérkőzésre, ennek ismeretében értünk el egy nagyon jó eredményt – fogalmazott Papp Nándor, a dél-zalaiak csapatvezető-je. – Jól játszottunk összes-ségében, több szép győzel-met is elkönyvelhettünk, és mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy egyik táblán sem szenvedtünk vereséget.RÉDICSI GYŐZELEMIdén a rédicsi öregfiúk nyerték a kanizsai VI. Kus-tán és Társai Teremfoci Kupát. A Zsigmondy-csar-nokban 16 együttes, köztük két horvát és egy szlovéniai legénység feszült egymás-nak. A mérkőzésnap megle-petése rögtön az elején nyilvánvalóvá vált, hiszen a tavalyi döntő egyik résztve-vője, a Tip-Top gárdája már a csoportmeccseit követő-en búcsúzott.Aztán ahogy haladt előre a meccssorozat, kiderült, hogy a legjobb négy közé a Mu-Vill, a Puncs Fagyizó FC, a Rédics, valamint a szlové-niai Torcida Lendava együt-tese került. Az elődöntő küzdelmeiből a fináléba a Rédics (a mu-villesekkel talán a torna egyik legjobb csatáját vívva), valamint a Torcida jutott, a harmadik helyért pedig a Mu-Vill és a Puncs mérkőzhetett, végül annak végén az előbbi tár-saság örülhetett (3-1).Az egymástól túlzottan nem nagy földrajzi távol-ságban lévő Rédics és Lendva csatáját a rédicsiek vették sikerrel – 2-1-gyel –, így ők emelhették a magas-ba a kupát. A torna legjobb játékosának Molnár Atti-lát (Rédics), legjobb kapu-sának pedig Horváth Ist-vánt (Torcida, Szlovénia) választották, míg a gólki-rály Kruno Jambrusic (Sta-rigrad, Horvátország) lett 8 találattal. A legsportsze-rűbb együttes címét a hor-vát Tomislav Drnje brigádja érdemelte ki.Összeállította: POLGÁR LászlóGara Tícia (balról) koncentrál ezúttal is feszül-ten, s végül legyőzte a korábban kanizsai szí-nekben sakkozó Havanecz Biankát (Fotó: Polgár László)Somogyi Gábor (Black-burry, kék mezben) igyekszik megállítani a lendvai Torcida egyik támadását (Fotó: Gergely Szilárd)Sportsorok
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKGyenese Endre család-jában minden hónapban nyílik alkalom az ünneplés-re, ilyenkor a 11 unoka és a szüleik körbeülik az asztalt. Sőt, egy asztal nem is elég, hiszen ezeken az alkalma-kon összesen tizenkilen-cen vannak. A gyerekek kívánságainak nem kön�-nyű eleget tenni, több tűz-helyen készül az ebéd. Ezért a nagyszülők meg-osztották egymás között a munkát. Endre, a családfő a kemencében süt-főz kint az udvaron, míg a felesége, Marika a villanytűzhelyen a lakásban. Ottjártunkkor nem volt semmilyen ünnep, egyszerű, decem-ber eleji hétköznap volt, amit emlékezetes ünnep-pé varázsolt a háziak barát-sága. A csülkös babhozzávalói:Fél kiló áztatott száraz vagy puha bab, áztatott csülök vagy sonka, két szál sárgarépa, petrezselyem, babérlevél, szemesbors, csilipaprika, csontos kecs-ke vagy egyéb hús, só, pirospaprika, 2 fej hagyma, 3 gerezd fokhagyma. Elkészítése:A vörös-hagymából pörköltala-pot készí-tünk, a fok-hagymát megtörve beletesszük, fel-öntjük fél liter vízzel, felforraljuk, a sót, borsot, babérlevelet, köményt beleforraljuk és a 6-7 literes kerámiaedénybe öntjük. Rárakjuk a csontos húsokat, a bab felét és a karikára vágott zöld-ségeket. Erre jön a nagyobb kockára vágott füstölt hús, majd a maradék bab és zöldség. Annyi forró vizet öntünk rá, hogy ellepje, de a fazék pereme alatt maradjon két ujjnyira. Beledobjuk ízlés szerint a csilit és még egy babérlevelet. Lefedve, 150 fokon 2-3 órát sütjük a kemencében. Közben más-fél óra múlva kivesszük, az elfőtt levet forró vízzel pótoljuk, megkóstoljuk. Ízlés szerint még ízesíthet-jük, és visszahelyezzük a kemencébe. A prósza hozzávalói: Fél liter joghurt vagy kefir, fél kg reszelt burgo-nya, 3 gerezd fokhagyma, 1 közepes vöröshagyma, só, 1 mokkáskanál majoránna, őrölt kömény, bors, kés-hegynyi őrölt paprika, 1 tojás, 15 dkg rétesliszt, 15 dkg finomliszt, 1 mokkás-kanál sütőpor. Az anyago-kat összekeverjük, kizsíro-zott vastepsibe vagy tapa-dásmentes edénybe öntjük és a kemencében megsüt-jük. BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSGasztroKanizsaGyenese Endre családjának kemencében, az udvaron készíti a finomságokat(Fotó: Bakonyi Erzsébet)Kemencés füstölt csülkös bab
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXX. ÉVF. 45. SZÁm, 2018. DECember 21.Tóth Árpád Isten oltó-késePénzt, egészséget és sikertMásoknak, Uram, többet adtál,Nem kezdek érte mégse pert,És nem mondom, hogy adósom maradtál.Nem én vagyok az első mostohád;Bordáim közt próbáid éles késétMegáldom, s mosolygom az ostobákDühödt jaját és hiú mellverését.Tudom és érzem, hogy szeretsz:Próbáid áldott oltó-kése bennemTéged szolgál, mert míg szívembe metsz,Új szépséget teremni sebez engem.Összeszorítom ajkam, ha nehézA kín, mert tudom, tiéd az én harcom,És győztes távolba nézKönnyekkel szépült, orcád-fényű arcom.
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPBÚÉK 2019!ErdélyiJózsef Kék MiatyánkLegszebbek a néma imák… Imádkozik minden virág; kék imát mond a kék katáng, kék virága kék Miatyánk.Gyalogútak, dűlők fele kék katánggal van most tele; mélyűlt keréknyomok között milljó kék Miatyánk köszönt.– Ki itt jársz, légy jó emberünk, s néma imát mondj mivelünk; tekints némán az égre fel, – egy pillantást megérdemel.Szekérkerékkel töretünk kocsikenőcs a kenetünk, innen mi el nem mehetünk; mégis szép a mi életünk.Mégis víg a mi életünk, az égre ment felnézhetünk s néz ránk a Nap, az ég szeme; nyitott szemünk felnéz bele.Minden tövön száz kék katáng mondja némán hogy „Mi Atyánk”; s hervad hamar és boldogan, benne mert új élet fogan.Mert küllőkkel bár töretünk, kocsikenőcs a kenetünk: mig az égre felnézhetünk, örök élet az életünk…
2018. 12. 21. | 3Áldott karácsonyt!Bár Vasban született, de hosszú zalai szolgálata okán méltán érezzük föl-dinknek az 1948. decem-ber 26-án, a 70 évvel ezelőtti karácsonyon az ÁVO által letartóztatott Mindszenty József eszter-gomi érseket. Jézus Krisz-tus születésének ünnepe előtt jó olvasni életpárti szentbeszédeit, leveleit. New Yorkban leszögezte: Ő azért jött el ebbe a mi emberi világunkba úgy, hogy anyától született és ezzel az anyaságot és ben-ne az életet, minden embe-ri életet, az ebben a pilla-natban megkezdődőt is megszentelte, istenivé tet-te. A prófétákkal és a két-ezer éves kereszténység tanúival, de minden egyes, a világ kezdete óta a gyere-ket szeretettel dajkáló édesanyával kérlek benne-teket: térjetek vissza az anyaság, az élet jóságához, megbecsüléséhez, szent-ségéhez! Ha csak emberi rációkra hallgatunk, ha csak az élet élvezete vagy félelme dik-tálja egyéni és közösségi életünket, ha csak Isten nélküli, imádság nélküli és hit nélküli professzorokra, orvosokra, biológusokra, szociológusokra hallga-tunk, akkor az emberi élet és minden édesanya méhe csak függvénye lesz az emberi érdekeknek. Meg lehet ölni, mert még csak kezdődő emberke, embrió. Meg kell ölni, mert értékte-len és nyűg, hasznot nem hoz, hiába eszi a kenyeret, öreg, halálos beteg, sokat szenved – figyelmeztetett az abortusz és az eutanázia emberellenességére. Ám nem csak a gazdag nyugaton, a fridzsider-szo-cializmusban is olcsó az emberélet: Népünk kénye-lemszeretetből segédke-zet nyújtott a magyarság termésének alattomos lekaszabolásához. 1956 és 1971 között pártsegédlet-tel hárommillió és százöt-venezer magyart gyilkol-tak le anyaméhben. Ez a csonkaország lakosságá-nak egyharmada; 22 szul-tán nem tett ekkora kárt a magyar népességben, mint amekkorát tettek ezek az esztendők – jajdult fel. Egy nemzet fölemelke-dése mindig a mai napon kezdődik. A fásultakban is van parázs a hamu alatt, csak a tűzre várnak – írta Mindszenty atya máskor. Ilyen tűz – amely világít és melegít – Mécs László ver-se is, Az erős asszony dicsé-rete, ebből idézünk: Ki új Családhoz készül törzsök-ősül, a Bibliából vesz asszonyt, ha nősül, kinek jó karja, dús csípője, melle, meg szíve titkos erő-ket sugároz, melyekkel ősi átkokat szerel le. Nem fél, ha májustáji bája illan, van más értéke: túlvilági villany világít át fájdalmak dúlta testén, mely kőből, kínból aranyat varázsol s virágot izzít a család keresztjén. Az Erős Asszonyt nem tanítja senki, de ösztön-lénye biz-tosan kizengi az Anyagból a terüljasztalkámat: paradi-csom piroslik parancsára s gyümölcse hízik anyás almafának. Parancsol: és rendetlenségből rend lesz, hangos dudvák közt nagy halotti csend lesz, vezé-nyel: és tojásból csirke, len-ből boldogság-ing lesz, vadból rózsatő lesz, s madárt imádkoz rá a vég-telenből. Ha csókkal ját-szik: célja van a csóknak! A csók: alkalmi bíbor szirom-csónak, mely Nemlét-part-ra jár kirándulásra s a lét vizén át vissza gyermeket hoz. Ő a teremtő Isten munkatársa. A gyermekért soha senkit se vádol, úgy jönnek sorba mint az isko-lából. Mily élvezet etetni sok galambot, de még nagyobb gyermekszívet, piroslót: az Erős Asszony nem vár szebb kalandot. A férfi nem imádja: bízik ben-ne, minthogyha maga a Madonna lenne. Nagy álmú férfi Erős Asszony mellett járhat kalandra esz-mék országába s alkothat új hazát, új történelmet.PAPP JánosMindszenty:Szeretjük-eaz életet?A jólét elvisz a kényelmes megoldás felé, és ezáltal embertelenné tesz – figyel-meztetett a kísértésre a bíboros. - Sem Kelet, sem Nyugat nem segít, csak a saját magunk erejéből tudjuk magunkat megvédeni. Ezen a téren kitűnnek asszonyaink, akiknek anyaságán fordul meg most is minden. Szeretjük-e az életet? Akarunk-e gyerekeket? Tiszta-e a családi életünk? – számol be a száműzött főpásztornak a németországi magyarok közt tett 1974-es látogatásáról titkára.Érdekesek sötétbarna szemei: olyan csillogó ragyogás van bennük, amilyent még soha senki-nél sem láttam: élesen és nyugodtan néznek, ismer-nek minden negatívumot, de mégis bizakodóak, írta találkozásukról valaki (Fotó: mindszenty.hu)Családpárti magyarokVan, amiben csak egyszer lehet tévedni. Mielőtt valaki az önfeladásnak engedne, előtte jól nézzen a gyerekei, unokái szemébe, mert ők fizetik majd meg az árát(Fotó: mindszentyzarandoklat.blogspot.com)
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPBÚÉK 2019!december 2. - december 31.ADVENTI FORGATAG 2018Adventi gyertyagyújtásMikulásünnepségMIKUL-ÁSZ VetélkedőSzabó-Siklódi LiaGölles MartinPéterfy Sándor Tagintézmény 4.B osztályFITTLESZ Mozgásközpont: Zumba és Kangoo JumpsNapsugár EgyüttesZalagyöngye TáncegyüttesNagykanizsai FúvószenekarTiborcz Trió: JazzKarácsonyAdventi gyertyagyújtásTulman GézaThúry Vitézlő Oskola: Fénylánc MagyarországértKonTuRplusz Egyesület: Spártai fény!Nagykanizsa Központi Óvoda - Óvodapedagógus KórusaHevesi Sándor Általános Iskola, Alsós ÉnekkarGubinecz ÁkosPántlika TánccsoportSTOBOS TamburazenekarASERDUS Tűztánc: Tűzzsonglőr ShowTiborcz Trió: JazzKarácsonyAdventi gyertyagyújtásÉdes Kettes ZenekarZero ZenekarTűzijátékBolyai János Tagintézmény diákjaiAdventi gyertyagyújtásNagykanizsai Fúvószenekar, KisegyüttesSzabó-Siklódi LiaMegarox Társulat ÉnekeseiPéterfy Sándor Tagintézmény, 2.A osztályRozgonyi Tagóvoda: Karácsonyváró HópihékKiskanizsai Általános Iskola, 5.B osztályVajda Margit és a Harangláb Népzenei EgyüttesDrávagyöngye Ifjúsági Néptánc EgyesületGölles MartinSTOBOS TamburazenekarFOURTISSIMO ZenekarErzsébet térDecember 2.December 6.December 7.December 8.December 16.December 21.December 22.December 23.December 30.December 31.December 9.December 14.December 15.26781621222330319141518.30 óra10 óra18.30 óra16.30 óra18.30 óra18.00 óra17.15 óra18.30 óra18.00 óra00.00 óra18.20 óra18.00 óra17.00 óraTovábbi részletek:KANIZSAFEST.HU/ADVENT
2018. 12. 21. | 5Áldott karácsonyt!A város adventi koszorúján Dénes Sándor polgármester gyújtotta meg a harmadik gyertyát. Advent harmadik vasárnapján az Úr eljövetelének közelségét ünneplik a keresztények. Ezúttal a Jézus Szíve Plébánia Szent Imre Kórusának énekeit is hallhatták az Erzsébet térre érkezők.– A régmúlt idők emberének is alapvető magatartása volt a várako-zás, és képzeletével épített magá-nak egy színes világot. Költőik meg-énekelték, hogy az emberhez méltó várakozás átnyúlik a mulandóság mezsgyéin. Ám ez a fajta tapogató-zás a bizonytalanság ködében moz-golódott. Igazi bizonyosságot nem szereztek a várakozók, csak az a vala-ki adhatta meg, akire vártak – mond-ta Szűcs Imre plébános.Dénes Sándor polgármester beszédében azt hangsúlyozta, hogy a szeretet lángjának izzása ne csak az ünnepekkor legyen jelen, hanem a hétköznapokban is. – Sajnos sok ember nem tudja, hogy mi hiányzik az életéből. Pedig az nem más, mint a szeretet. Ez a keresztény szeretet a mi közös funda-mentumunk, örökségünk, egymáshoz fűződő kapcsunk és jövőbe vetett hitünk – hangsúlyozta a városve-zető.Az öröm gyertyájának meg-gyújtása után Tulman Géza adventi műsorát hallgathatták meg az érdeklődők.Felragyogott az örömvasárnapi fényDénes Sándor: A keresztény sze-retet a mi közös fundamentumunk (Fotó: Gergely Szilárd)Több mint 3500 Cseresnyés Péter és felesége idén is több dobozt töltött meg – ajándékkal és szeretettel… (Fotó: Kovács Krisztián)Ezúttal is sokan ünnepeltek együtt az Erzsébet térenIdén is több ezer cipős-doboz gyűlt össze a Csoda-pontokon. A hét közepe óta a szervezők, kezdeménye-zők már viszik az ajándéko-kat a kanizsai és térségbeli gyerekeknek. A lelkesedés és a segíteni akarás ezúttal sem ismert határokat, s ahogyan a közre-működők mondták, öröm megtapasztalni, hogy az adventi jótékonysági akció sokak életébe beépült, ma már természetes. Az elmúlt hetekben a szervezők – a tér-ség polgármestereivel egyeztetve – fel-mérték, hogy Murafölde településein mennyi rászoruló gyermeknek varázsol-hatják szebbé karácsonyát a szeretetdo-bozok. A felajánlásoknak köszönhetően idén is jut szeretetdoboz erdélyi és kárpát-aljai családoknak is. Természetesen, ahogyan eddig is, az Egy doboznyi szeretet akció kezdeménye-zője és fővédnöke, Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képvise-lő és felesége, Cseresnyésné Nagy Lívia is megtöltött több dobozt ajándékokkal. A politikus a kiszállításban is közreműködik, csütörtökön, már lapzártánk után, néhány kanizsai családot keresett fel, hogy átadja az ajándékokat.doboznyi szeretet
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPBÚÉK 2019!FÖLDGÁZ- ÉS ÁRAMSZÁMLÁK KÉNYELMESEN, ONLINE, AKÁR A MOBILODRÓL!Igényeld most és 1000 Ft-ot azonnal jóváírunk számláidból. Sőt, az új regisztrálók között ajándékutalványokat sorsolunk ki!Hagyd meg a papírt az ünnepi csomagoláshoz!Részletek: www.kattanjazeszamlara.huKattanj az e-számlára és nyerj!NKM_teli_e-szamla_PRINT_202x270.indd 12018. 12. 11. 15:56
2018. 12. 21. | 7Áldott karácsonyt!Félpályás útzárral tiltakoztak a túlóratörvény módosítása ellen a 74-es főút kanizsai beveze-tőszakaszán. A demonstrálók szerdán délután lassították a forgalmat, amikor kora délután csaknem ötven autó foglalta el az egerszegi út egyik sávját a zsigárdi egyenesben. A résztvevők a Magyar Szak-szervezeti Szövetség által kezde-ményezett demonstrációra érkez-tek, a tiltakozókhoz az MSZP, a Jobbik, a DK és az LMP is csatlako-zott. A szocialisták megyei elnöke, dr. Fodor Csaba szégyenletesnek nevezte az elfogadott jogsza-bályt, amely a munkaidőkeretről rendelkezik. A demonstrálók ötpontos petíciót is megfogal-maztak, amelynek legfontosabb követelése, hogy a kormány vonja vissza a túlóratörvényt. Zakó László, a Jobbik regionális igazga-tója úgy fogalmazott, a német túl-órakerettel való összehasonlítás akkor volna helyes, ha a bérek is az ottaninak felelnének meg. Zakó László kisebb perfor-mansz keretében a családok védelméről szóló nemzeti konzul-táció egyik ívét széttépte a hely-színen, mert szerinte abból hiány-zik az elfogadott túlórakeretről szóló kérdés.Kanizsán is demonstráltakNagykanizsán – ellentétben a fővárosi megmozdulásokkal – békés volt a tiltakozás (Fotó: Kanizsa TV)heti horoszkópKos: 03.21-04.20. Év végéig sokkal jobban alakulnak a pénzügyei, mint amire számított. Most ne fukarkodjon, hiszen bőkezű-en megajándékozhatja a szeretteit. Bika: 04.21-05.21. Pozitív energiákat ígérnek önnek a bolygók. Így könnyen elérheti, hogy érzelmi életét a régóta kívánt har-mónia jellemezze. IkiKrek: 05.22-06.21.Ne a megszokott, ágas-bogas teendő-ivel ostromolja folyton a párját, hiszen a szabadidejét másképp is eltöltheti. Próbáljon ki valami újszerű dolgot.Rák: 06.22-07.22. Ébredjen vidáman, és akkor vidám lesz az egész napja, még akkor is, ha zuhog az eső. Panaszkodásra amúgy sincs semmi oka. Oroszlán: 07.23-08.23. Mutasson nagyobb lelkesedést a párja formabontó ötleteire. Így könnyebben feltöltődhet energiá-val, és nem kell szabadságot kivenni egy fárasztó nap után.Szűz: 08.24-09.23. Kezdeményezőkészségével eddig sem volt gond, és bátran kifejezheti ezután is mindazt, amit akar. Sőt, új segítségre is számíthat. Mérleg: 09.24-10.23.Az égi konstellációk arra bíztatják, még az ünnepek előtt bővítse baráti körét. Ha elfogadja a meghívásokat, sok érdekes egyéniséggel találkozhat. sKorpió: 10.24-11.22. Ha úgy érzi, káosz uralkodik a táskájá-ban és a pénztárcájában, vessen véget ennek az állapotnak. Lepje meg ma-gát karácsonyra egy új, divatos szettel.Nyilas: 11.23-12.21. Hullámzó kedélyállapotán most csak egy kiadós alvás segíthet. Ha nem jönne álom nappal a szemére, akkor feltétlenül turbózza fel magát egy korsó citromlével.Bak: 12.22 - 01.20. Ne bánkódjon az idő múlása miatt, hiszen minden nap meglepetést tarto-gat. Sőt, még a szerencsét is maga mel-lett tudhatja az év utolsó napjaiban.Vízöntő: 01.21-02.19. Figyeljen oda jobban a párja mon-danivalójára, és ne szóljon bele az ünnepi előkészületekbe. Kerülje a félreértéseket. Halak: 02.20-03.20. A Vénusz figyelemmel kíséri minden lépését. Az év utolsó heteit nem árnyékolja be semmi kellemetlen dolog, élvezze nyugodtan ezeket a napokat. Vegyes Almavásár. Több fajta alma és almalé 5 literes kiszerelésben vásárolható Nagykanizsán a Zemplén úti üzletsoron minden szombaton 10-12 óráig. Újabb, valamint régebbi festményeket, üveg és porcelántárgyakat (váza, nipp, fali tál, stb.), régebbi reklámokat (papír, zománc, fém), valamint képeslapokat készpénzért vásá-rolok. Érdeklődni: Nagykanizsa 06-30/332-8422.Eladó 5 db diófa kivágással, valamint eladó 1 db 4 m magas szép normand fenyő kará-csonyfának. Érd: 0693/326-874.BérletNagykanizsán, a Kalmár utcában amerikai konyhás, hálószobás, erkélyes lakás hosszútáv-ra, reális áron kiadó. Kaució szükséges. Tel: 06-20/297-0980.„ Egész Európa te utánad jő”Ünnepeljük együtt Petőfi Sándor születésének 196. évfordulóját 2019. január 1-jén 17 órakora Deák téren, a 48. gyalogezrednek a költőt is megformázó emlékművénél!Beszédet mond: Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke A Nagykanizsai Polgári Egyesület
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPBÚÉK 2019!HevesiSI Sándor MűvelődÉSI Központ„MAGYARORSZÁGRÓL JÖTTEM” – Krégár (Radi) Hajnalka festő kiállításaMegtekinthető: január 10-ig a színházi előcsarnokban.TÉL-CSEND-HÓ – a Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesületének kiállításaMegtekinthető: január 15-ig, az Ősze András galériában.December 22. (szombat) 15 és 18.30 óra26. SZAN-DIA FITNESS GÁLAJegyinfó: Vágó Lászlóné 06-30/500-9555.December 29. (szombat) 19 óraGENGSZTERKORZÓ – az Árnyszín-ház legújabb revüshowjaFüstös bárok, félvilági mulatók, fél-homályos éttermek, no és a fényűző kaszinók világa. Az izgató bűnök sétánya New York külvárosában, hol mohó vágyaktól, önfeledt örömben tobzódnak az éjszakák. Itt lép közönség elé a környék legnépsze-rűbb zenekara, a Group’n’Swing. Kilenc nagyvárosi trubadúr, a bájos múzsa, no és az elbűvölő tánckar. Innen indult és ide vezetett karrier-jük, hol fényben izzó, hol árnyékok-tól sötétlő útja. Belépődíj:2500 Ft, 3500 Ft, 4500 Ft.Január 3., 10., 17., 24., 31. (csütör-tökönként) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknekVezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847.Részvételi díj: 1000 Ft/család/alkalom.Január 6. (vasárnap) 18 óraÚJÉVI GÁLA – a Krátky István Zenei és Kulturális Egyesület szerve-zésébenFellépnek: Nagykanizsai Szimfoni-kus Zenekar, vezényel Papócsi Róbert; Nagykanizsa Város Vegyes-kara, karmester Cseke József; közre-működik Kardos Eszter. Műsor: Lehár, Strauss, Rossini, Offenbach, Berlioz művei.Belépődíj: A jegyek elővételben 3500 Ft-os áron megvásárolhatók a Tourinform irodában, valamint a koncert napján 4000 Ft-os áron a helyszínen. Jegyinfó: Balogh Tünde, 06-30/857-8574.Támogató: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata.MedgyASZAy HázDecember 21. (péntek) 18 óraJAZZ KARÁCSONY – a Kanizsa Big Band karácsonyi koncertjeVendég: Berki Tamás énekes, elő-adóművészBelépődíj: 2000 Ft. A jegyek kapha-tóak a zeneiskola titkárságán. További információ: 06-30/9949-185.Móricz ZSIgmond MűvelődÉSI HázJanuár 5. (szombat) 9 óra APRÓK TÁNCA néptáncos foglalko-zásokMinden szombaton 9 órától6-8 éves gyermekek jelentkezését várják.Foglalkozásvezető: Tóth István nép-táncpedagógus. A foglalkozás időtartama: 45 perc.Jelentkezni a helyszínen, vagy Tóth Istvánnál lehet a 30/894-2603-as telefonon.Részvételi díj: 2000 Ft/fő/hó.Január 5. (szombat) CSALÁDI JÁTSZÓ-TÁNCHÁZ16.30 Kerekítő foglalkozás. Vezeti: Vajda Margit.17.00 Gyermek táncház. Vezeti: Tóth István.18.00 Kézműves foglalkozás. Vezeti: Hábli Olga.19.00 PásztorHóra zenekar kon-certje.20.00 Táncház a PásztorHóra zene-karral.Belépődíj: 1000 Ft.ProgramajánlóDec. 20-23. és dec. 25-26. 15:15 póKEMBer - IráNY A póKverZUM amerikai animációs film Dec. 20-23. és dec. 25-26. 15:30 grINCS amerikai animációs filmDec. 20-23. és dec. 25-26. 15:30 MAry poppINS VISSZATÉR amerikai filmDec. 20-23. és dec. 25-26. 17:30 A DIótörő ÉS A NÉgy BIrodAloM amerikai filmDec. 20-23. és dec. 25-26. 17:45 áloMMeló amerikai vígjátékDec. 20-23. és dec. 25-26. 18:00 űrdoNgó 2D amerikai fantasy Dec. 20-23. és dec. 25-26. 19:30 párIZS CSÁSZárA francia kalandfilmDec. 20-23. és dec. 25-26. 20:00 űrdoNgó 3D amerikai fantasyDec. 20-23. és dec. 25-26. 20:30 AQUAMAN amerikai fantasydeceMBer 20- deceMBer 26. MűsoraAz élet csodaszépA Mary Poppins visszatér című film a gazdasági válságtól sújtott, 1930-as évekbeli Londonban játszódik, 24 évvel az első rész után. Michael Banks még mindig ugyanabban a bankban dolgozik, mint előtte, és három gyer-mekével továbbra is a Cherry Tree Lane-en lakik. Amikor Michaelt súlyos veszteség éri, nincs is más, akire nagyobb szükség lehet, mint Mary Pop-pins, aki talányaival, varázslataival és életigenlésével ismét megmutatja a családnak, hogy az élet csodaszép. Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2018. 12. 21. | 9Áldott karácsonyt!A nagykanizsai születésű Z. Soós Istvánnak, a XX. század krónikásának állít méltó emléket az a művészeti album, amely a közelmúltban a Thúry György Múzeum gondo-zásában jelent meg. Az intéz-ményben megvá-sárolható kötet 160 művet tar-talmaz, ezeket a festő-grafikus-restaurátor fia, Soós Barnabás válogatta ki a Nagykanizsára került, mintegy 800 alkotást felölelő hagyatékból.Vonattal érkezett az édesapja művészetének emléket állító album nagy-kanizsai bemutatójára Soós Barnabás. A Buda-pesten élő, idős férfi tekin-tete rögtön megakadt a festményeken és a grafiká-kon, amelyeket a rendez-vény alkalmából állítottak ki a Thúry György Múzeum munkatársai. „A Don Qui-jote a kedvencem. Amilyen egyszerű, olyan kifejező”, jegyezte meg, amint meg-pillantotta az 1966-ban, krétával készített alkotást a falon.– Nehéz visszaemlékezni apámra. 102 évet élt, én most még csak a 90.-et taposom – tette hozzá nevetve, majd rövid gon-dolkodás után mégiscsak mesélni kezdett. – A ’30-as évek végéről viszonylag több emlékem maradt, akkoriban a sárvári római katolikus templom freskó-ján dolgozott. Engem is megfestett, ott vagyok ministránsként a mennye-zeten. Ilyen formán nyolc-van éve egyetlen misét sem kezdenek el nélkü-lem…Soós Barnabás azt mondja, az édesapjától örökölte humorérzékét. Adomázás közben előveszi az okostelefonját – amit fiatalos magabiztossággal nyomkod –, hogy megmu-tasson néhány fotót. Ezek egyikén egy göcsörtös fa, a természet játékának furcsa szerzeménye látható.– Valahányszor meglátok egy ilyet, mindig apám keze vonásai jut-nak az eszembe. A kusza ágak-ban és a rögös felüle-tekben olyat is észrevett – pulit, hárpiát vagy éppen magát Lear királyt –, amit más nem. A most kiadott művészeti albumba ezek a kéregrajzok is beke-rültek. Nagyon vártam a kötetet, boldog vagyok, hogy végre megjelent. Remélem, ő is elégedett-séggel figyeli a bemutatót odafentről. Én mindeneset-re a szívembe zártam Kani-zsát, apám szülővárosát.Az 1900-ban Nagykanizsán szü-letett művész 18 évesen Kaposvárra költözött, és ott is élt 2002-ben bekö-vetkezett haláláig. Hagyatéka 1997-ben került Nagykanizsa tulajdonába. A város, illet-ve a Thúry György Múzeum 796 alkotást őriz azóta is. Ezek egy részét időszakos kiállításokon már láthatta a közönség. A művészeti album megjelenése újabb mérföldkövet jelent a gyűj-temény gondozásában.A könyv előszavát Bereczky Loránd, a Magyar Nemzeti Galéria nyugalmazott főigazgató-ja írta. A művészettörté-nész bevezető tanulmá-nyában a XX. század króni-kásaként hivatkozik Z. Soós Istvánra. Olyan alkotó volt, fogalmaz, aki mindig „az igazságon alapuló kíváncsisággal szemlélte kora eseményeit, és akinek személyiségét a kemény hiten alapuló emberi tar-tás, ugyanakkor a szelíd, az embert tisztelő és szerető gyöngédség is jellemezte”. Bereczky egy, az 1980-as évek elején készült ripor-tot is citál, e szerint a művész azt vallotta: „Én bátornak és kitartónak szü-lettem, tehát dolgozom, amíg ver a szívem, amíg figyelhetem és megrajzol-hatom a világunkat. A művész élete lényegét magában keresse.”Az önkormányzat támo-gatásával és a múzeum munkatársainak közremű-ködésével megjelent, magyar–angol nyelvű albumot a Thúry György Múzeumban lehet megvá-sárolni.NEMES DóraZ. Soós István 1920–1925 között a Magyar Iparművé-szeti Főiskola grafika szakán, majd a Magyar Képzőművé-szeti Főiskolán tanult, ahol Glatz Oszkár volt a mestere. 1927-ben részt vett a Berzse-nyi Dániel Irodalmi Művészeti Társaság megalapításában. Rajzban, olaj, tempera- és víz-festményben, falképekben egyaránt hatalmas életművet hozott létre, de freskóképei és restaurátori munkái is jelentősek. A Somogy Megyei Múzeumban is dolgozott egé-szen nyugdíjazásáig. Több-ször is járt külföldi tanul-mányutakon Olaszország-ban, az Isztriai-félsziget nyu-gati településein, Dalmáciá-ban és Erdélyben is. Számos díjjal kitüntették. 1996-ban Nagykanizsa díszpolgára lett.Soós Barnabásédesapja önarcképe előtt (Fotók: Gergely Szilárd)„Szívembe zárom Kanizsát,apám szülővárosát”Don QuijoteLear királyHárpiaPuli
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPBÚÉK 2019!„Nem vagyunk hibátlanok, biztos nem a miénk a legjobb család, de számomra mégis tökéletes.” Ez az önvallomás egy hetedikes leány esszé-jéből származik, amelyet – sokakhoz hasonlóan – a Nagykanizsai Tanke-rületi Központ pályázatára írt. A hét elején, az igazgatói irodában, ami-kor a zsűri tagjai összeültek értékelni, átszállt egy angyal a helyiségen…A fiatalok megható soraiból ugyanis kiviláglott, dacolva a korszellem-mel, a globalizáció individualista csábításával, s ellentmondva a sztereo-típiáknak is, a „mai fiataloknak” mindennél fontosabb a család. Ami nem más, mint apa, anya, testvér(ek), nagyszülők szeretetközössége. A dolgozatokból olykor megrendítő élettörténetek rajzolódtak ki – lelé-pett apával, korán távozott szülővel, elutasított vagy éppen elfogadott „új apukával”. Aztán jöttek, sorról sorra, a megváltó-felszabadító mon-datok. „Örültem, hogy új életet kezdhetünk, egy új életet, amelyben csak jó tör-ténhet velünk. Így is lett. Azóta úgy élünk, mint egy igazi család, egy olyan család, amiről azt hittem, csak álmaimban vagy a filmeken létezik.”Vagy: „Család nélkül hiányosak vagyunk, mint az eltört porcelán, amelyből hiányzik egy darab. Az a darab, amely kitölti a tátongó űrt, a család darabja.”Aztán egy újabb fontos gondolat: „Mi is a család szerepe? Megtanítani szeretni, odafigyelni és felelősséget vállalni a szeretteinkért. Nekem a csa-lád annak az állandó érzetét adja, hogy minden működik, minden a helyére kerül. Az a közösség, ahol a legjobban működik az érzelmi és a fizikai munkamegosztás, nincs időveszteség, mert ismerjük egymást, és nincs hatalmi harc, mert az senkit nem érdekel”. Írja egy hetedikes…Nem kell ide konzultáció, a napnál világosabb, mit gondolunk a csa-ládról. Csak bele kell nézni a gyerekek szemébe, s olykor kézbe venni néhány ilyen dolgozatot. A család – a pályázat mottójával – a gyökereket és a szárnyakat jelen-ti, s ha már így van, egy 16 éves fiatalember erre int: „Biztatnék mindenkit, hogy ne féljenek szeretni, vagy az érzéseiket kimutatni. Ne féljenek szeret-ve lenni, mert a lényeg a szeretet, ez a valódi erény, ez tud utat mutatni. Valamelyik nap láttam egy Facebook-idézetet, amelynek a lényege úgy szólt, karácsonykor legyen több a megértésből, türelemből, odafigyelés-ből és a szeretetből. Szerintem ne várjuk meg vele a karácsonyt…”Ki gondolná, hogy ebben a zűrzavaros, értékvesztett világban vannak Szent Ferencnek, Kalkuttai Szent Teréz anyának, s még sokaknak ott a mennyei világban fiatal, tiszta lelkű követői?! Advent utolsó hetében ez bizonysággá vált, ott, a nagykanizsai igazgatói irodában, amely felett átszállt egy angyal. Visszafelé is… Van remény. Deo gratias.Áldott karácsonyt és áldott életet mindenkinek! Soli Deo gloria. Soli Deo gloriaÁrpád péterVan remény… Az esszépályázat díjazottjaiMagyar Ferenc tankerületiigazgatóval és Márkus Ferenc tanár úrral, a zsűrielnökével
2018. 12. 21. | 11Áldott karácsonyt!Riersch ZoltánHimnusz előttSzerelemes a szerelem szilveszteri éjszakán, csillagfényeholdtükrében, hold leánya ezüst fényben, de szerelmes néz reám.Körben koccan a pohár szilveszteri éjszakán, éji csillag féltő fényeÁmor isten büszkesége: körbezár a szerelem, éjasszonyát követem:lám a fénye csapodár!Körbejár már a pohár szilveszteréj éjszakán robban szana-szerteszéjjeltéli pásztor büszkesége: teli pohár életnedvvel,szememben a kedvesemmel.Nedve párlat, szeme könnyes ezer évnek szenvedésnek,történelmünk illatának Magor apánk hű fiának:vérnek, szennynek, rettegésnek, örömillat büszkeségnek.Dalunk szárnyal át az égen, átriadva ezer éven:Isten áldd a büszke magyart,s áldd az anyát, áldd az apát: áldd meg Uram ezt a Hazát! Ha majd utunk végét járjuk büszkeségünk eléd tesszük.Kérjük kedved, igazságod: te alkottad e világot!Szóljon dala zeneszónak, örömszónak, búcsúzónak!Táncold magyar sámántáncod! Borral köszöntsd új világod!Köszöntsd újabb ezer éved, gyermekedet, kicsi lányod,testvéredet, büszke párod: istenadta teremtette… -pezsgőspohár körbe-körbe, kiálts imát köszöntődre!Szerelmetes szerelemmel, kipirulva, könnyes szemmel. BÚÉK 2019
Kora tavasztól késő őszig folya-matosan gördülnek be a zarándo-kokkal teli buszok a zömében hor-vátok lakta Medjugorjébe. A világ minden pontjáról, így Nagykanizsáról és tér-ségéből is sokan érkeznek ide, hogy letegyék lelki ter-hüket, vagy éppen azért, hogy része-süljenek a kegye-lem ajándékában. Újudvar, Gelse és Homokkomárom plébániai kormányzója, Arányi Zoltán némileg szokatlan időben, november végén tette meg élete első medjugorjei zarándoklatát. Az utazáson a Cursillo közösség tag-jai, valamint szeretteik vettek részt Székely János szombathelyi megyés püspök lelki vezetésével.– Az időjárás valóban nem volt barátságos: szakadatlan esett az eső, a víz pedig patakként zúdult alá a két hegy – a Podbrdo és a Križevac – hatalmas köveiről. Alig egy óra alatt bőrig áztunk, ám Szé-kely atya rendületlenül vezetett felfelé bennünket. Bármilyen kel-lemetlenek is voltak a körülmé-nyek, általuk még mélyebb élményhez jutottunk. Utunk végén édesapám, aki nyugalma-zott mentőtiszt, megjegyezte: valóságos csoda, hogy sem egy rándulás, sem egy ficam nem tör-tént az alatt a pár nap alatt, amit ott töltöttünk. Számunkra ez a kézzel fogható kegyelmet jelen-tette, amely igencsak megalapoz-ta a karácsonyvárást mindannyi-unk számára.Azt mondják, aki egyszer eljut Medjugorjébe, annak utána min-dig visszahúz a szíve. Így van ezzel Szűcs Imre is. A nagykani-zsai Felsőtemplom plébánosa 1988 óta majd’ minden évben elzarándokol oda. Szent II. János Pál pápa okkal nevezte Medjugorjét a világ gyón-tatófülkéjének – Imre atya szerint nem is szabad úgy eljönni onnan, hogy ne gyónna meg az ember, hiszen a kegyelem egészen más-ként dolgozik a Krisztus után vágyakozó és a befogadására nyitott lelkekben.– Amikor Medjugorjé-be utazom, olyan érzé-sem támad, mintha haza-mennék – fogalmaz. – Először azt hittem, hogy ez csak az én sze-mélyes benyomásom, de ahogy egyre többekkel beszélgettem az évek során, kiderült, hogy nincs így. Magamban ezt azzal magyará-zom, hogy az ember mindig ott van otthon, ahol az édesanyja is van. S ha Szűz Mária az égi édes-anyám, akkor nekem az is az ott-honom és a hazám, ahol ő van, legyen az Medjugorje, Lourdes, Montserrat, vagy akár a Somogy megyei Andocs. Egyszerűen jó leülni egy Mária-szobor lábához, csendben elmélkedni, s elmonda-ni a Szűzanyának, ha valami öröm, netán bánat ért.A homokkomáromi Nyolc Bol-dogság Közösség tagja, Sziráki Erzsébet Mária azok közé tarto-zik, akik egy ideig ténylegesen Medjugorjében laktak, így az éves zarándoklatokat és egyéb találko-zókat – Imre atyához hasonlóan – ő is hazatérésként éli meg. Medju-gorjében először 1987-ben járt, amikor a panziók és árusok nagy részének még híre sem volt arrafe-lé – nem úgy, mint ma, amikor min-den a zarándokok kényelmét és a vallási turizmust szolgálja.– A Nyolc Boldogság Közösség egy nemzetközi közösség, amely-nek házai a világ több pontján megtalálhatók. Medjugorjében is működik egy, ahová 1998-ban helyeztek engem – meséli. – Amennyire szolgálat volt ez a részemről, legalább annyira sze-mélyes szükséglet is: akkoriban egy meglehetősen nehéz idősza-kon mentem keresztül, s a Szűz-12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPbÚék 2019!„Imádkozzatok azért, hogy legyen mindig azokhoz az emberekhez, akikkel találkoztok Van egy kisváros Bosznia-Hercegovinában, ahol a statisztikai adatok szerint mindössze 4300-an élnek, de ahová mégis évente 2,5 millióan járnak haza. A horvát határ közelében fekvő Medjugorjét évről évre egyre többen keresik fel, amióta 1981-ben helyi gyerekek előtt többször is megjelent a Szűzanya.1981. június 24-én hat fiatal a karjaiban gyermeket tartó fehér tüneményt pillantott meg a Podbrdon (amit azóta a Jelenések hegyének is hívnak). Másnap négyen visszatértek oda, és a tüne-ményben Gospát, azaz a Szűzanyát vélték felismerni. A fiatalok-hoz – Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, vala-mint Ivan Dragićević – még ketten csatlakoztak: Marija Pavlović és Jakov Čolo. Ők hatan a medjugorjei látnokok. A Béke Királynője azóta minden hónap második és huszonötödik napján üzen Mirja-nán és Mariján keresztül, hogy a békére, a hitre és a megtérésre hívja fel a hívők figyelmét.Évente 2,5 millióan járnak haza Medjugorjébe
anya úgy látta jónak, ha odavesz maga mellé, hogy rendbe hozza a szénámat. Mint minden édesanya, szeret takarítani, csak ő az életünkben: gondoskodik arról, hogy minden a helyére kerül-jön, és rendeződjön az Istennel való kapcsolatunk. Velem is ezt tette: egy nagyon mély, belső gyó-gyulást éltem meg általa. A nővér hat évet élt Medjugorjé-ben. Ez alatt az idő alatt társaival – elsősorban – francia és magyar zarándokcsoportokat fogadtak, valamint segítettek a Szűzanya üzeneteinek fordításában, hogy azok minél több emberhez eljus-sanak. Szolgálata során megismer-kedett a zarándokok körében mélyen tisztelt és szeretett Slavko Barbarić atyával. A ferences szer-zetest nem sokkal az első jelené-sek után, 1982-ben helyezték a helyi plébániára.– Ő volt a látnokok lelki atyja, sokat segített nekik. Amikor üze-netet kaptak a Szűzanyától, meg-nézte, hogy az általuk használt kifejezések teológiailag helyesek-e, valamint ő szervezte meg a szö-vegek fordítását is. Nagyon termé-keny életet élt. Számtalan új közös-ség létrejötténél jelen volt: a bosz-niai háború után megalapította a „gyermekfalut”, a tanulni akaró fia-taloknak alapítványt hozott létre. A Cenakolo-közösségben gyógyu-ló kábítószerfüggők lelki vezetője volt. Slavko atyára a zarándokok is bármikor számíthattak: szentség-imádást, rózsafüzért szervezett nekik, és minden pénteken keresztutat vezetett a Križevacra. Éjszakánként pedig a könyvein dolgozott.A szerzetes a Szűzanya iskolájá-ban tanulta a szeretetet, mondja Mária nővér, aki maga is többször szemtanúja volt annak, amint Slav-ko atya hajnalonként megmászta a két hegy valamelyikét. Egyetlen napot sem hagyott ki. „Ez az én magamra szánt időm”, mondogat-ta, amikor arról faggatták, miért vállalja a fizikailag megterhelő utat.– 2000. november 24. péntekre esett, egy borongós, esős, szürke nap volt. Ahogy mindig, aznap délután is ő vezette a keresztutat – idézi fel Mária nővér. – Nekem akkor éppen a városban volt dol-gom. Fél négy körül járt az idő, amikor a Križevac felé pillantot-tam, s azt vettem észre, hogy szó szerint megnyílt az ég felette, nap-fény borította be a hegy tetejét. Arra gondoltam, milyen jó is azok-nak, akik most fent imádkoznak.Mária nővér nem sokkal később megtudta, hogy Slavko Barbarić a keresztút végén meghalt. Akik fent voltak vele a Križevacon, elmesélték, hogy miután az atya felvezette a csoportot, és a szokott módon körbejárta a nagy keresz-tet, elindult lefelé, majd a Jézus sír-ba tételét ábrázoló stációtól pár méterre leült egy kőre, s örökre elszenderült.– Döbbent csend ült Medjugor-jére – emlékezik vissza. – Senki sem akarta elhinni, hogy Slavko atya nincs többé. Este felravata-lozták, és sokáig imádkoztunk körülötte. Másnap, ahogy minden hónap 25. napján, a Szűzanya Marija Pavlovićon keresztül üzent. „Drága Gyermekek! Azt szeretném mondani nektek, hogy Slavko testvéretek megszületett az égben, és közbenjár értetek.” Majd az üzenet így folytatódott: „Imád-kozzatok azért, hogy legyen min-dig elég szeretetetek azokhoz az emberekhez, akikkel találkoztok.” Amikor ezt meghallottuk, nem tudtuk eldönteni, hogy sírjunk vagy nevessünk: annyira Slavko atyára vallott ez a mondat, mintha csak ő üzent volna: ha valakinek, neki mindig volt elég szeretete. Másnap, Krisztus király vasárnap-ján temették el. A sírjánál azóta is rengetegen róják le a kegyeletü-ket, és kérik Slavko atya közbenjá-rását.NEMES Dóra 2018. 12. 21. | 13Áldott karácsonyt!Velencei karnevál NON-STOP2019. február 16-17. Részvételi díj: 13.500 Ft/főFarsangolás SzlovOVéniábanPtuj-i Karnevál2019. február 23.Részvételi díj: 5.400 Ft/főJárjunk busót!Busójárás Mohácso n2019. március 2.Részvételi díj: 6.500 Ft/főRijekai Karnevál2019. március 3.Részvételi díj: 9.200 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazás és idegenvezetés költségét.A részvételi díj nem tartalmazza a fakultatív belépők és a BBP biztosítás díját.Velencei Karnevál2019. február 22-23. (1 éj) Részvételi díj: 22.860 Ft/fő„Egy csipetnyi It ália”SorrenTO, NáPOly, Capri…2019. március 27- április 1. (5 éj)Részvételi díj: 90.900 Ft/főA TOSzkán Táj SzerelMESeinek2019. május 21-26., július 9-14.,szeptember 24-29., október 8-13. (5 éj) Részvételi díj: 92.700 Ft/fő A varázslaTOS Velence és ami körülöleli2019. május 16-18. (2 éj),június 6-8., október 3-5. (2 éj)Részvételi díj: 35.800 Ft /főVerOna, A garDA TÓ, Milánó ÉS PADOVA2019. április 28- május 1. (3 éj),június 20-23. (3 éj)Részvételi díj: 60.300 Ft/főCSehORSzág gyöngySzeMei2019. május 9-12. ( 3 éj) Részvételi díj: 59.900 Ft/főMONTenegró2019. július 2-7. (5 éj)Részvételi díj: 89.900 Ft/főRészvételi díj tartalmazza az utazást idegenvezetéssel, valamint a szállás költségét félpanziós ellátással.A részvételi díj nem tartalmazza a BBP és a belépők költségét.www.lovaszbusz.hu„mindig elég szeretetetek találkoztok ”A medjugorjei Mária-jelenések számos vita középpontjában állnak, ugyanis vannak, akik megkérdőjelezik a látnokok által elmondot-takat. A Vatikán a mai napig nem foglalt egyértelműen állást, ugyanakkor Ferenc pápa május 31-én kinevezte Henryk Hoser érse-ket a medjugorjei plébánia különleges apostoli vizitátorának hatá-rozatlan időre. A lengyelországi Varsó-Prága püspökség nyugal-mazott főpásztorának feladata nem a jelenések hitelességének a vizsgálata, hanem a helyi lelkipásztori tevékenység támogatása, valamint a zarándokok segítése abban, hogy a belső megújulásra, a megtérésre és az Isten-kapcsolatukra figyeljenek, ne pedig a cso-dákat várják Medjugorjében.A Križevacot és a Jelenések hegyét megmászni – maga a csodálatos lelki megtisztulás
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPBÚÉK 2019!TOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001 EGYÜTTLIGET-VÁROSÉRT!Januári programoka Liget Kuckó Közösségi TérbenA programok átfogó célja az akció-területen élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, fel-zárkóztatása.A projekt komplex tevékenységek által kívánja javítani a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit. A projektben a társadalmi integráció megteremtése céljából közösség-fejlesztést hajtunk végre az érintett lakosság bevonásával, programok megvalósításával. A programváltoztatás joga fenntartva. PROGRAMOK:Jogsegély: 2019. január: hétfőnként 16:00-18:00Sportprogramok:- sportnap: január 8. 16:30-tól- sport délután: január 19. 16:30-tólMunkaerőpiaci programok:- álláskeresési technikák: január 9. 11:00-től- önéletrajz, motivációs levél készítés: január 16. 11:00-től- interjú helyzetgyakorlat: január 23. 11:00-tőlBűnmegelőzési program: január 11. 16:30-tólEgészséges táplálkozás: január 15. 16:15-tőlKis családi nap (új év, új szokások): január 25. A PROGRAMOK HELYSZÍNE:Nagykanizsa, Ligetváros, Csengery u. 117/16.Bővebb felvilágosítás a programokról az alábbielérhetőségeken kérhető: ligetkucko@gmail.comEurópai SzociálisAlap
2018. 12. 21. | 15Áldott karácsonyt!
2018. dec. 22.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52120:00-08:002018. dec. 23.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40319:00-07:002018. dec. 24.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53114:00-08:002018. dec. 25.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46208:00-08:002018. dec. 26.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28008:00-06:002018. dec. 27.BENU Gyógy-szertár Nagy-kanizsa Kani-zsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002018. dec. 28.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-07:002018. dec. 29.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36720:00-08:002018. dec. 30.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40219:00-07:002018. dec. 31. ReményGARAY U. 14.93/314-96718:00-08:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPbÚék 2019!Piaci árak Kanizs ánnarancs 300-450 Ft/kgdióbél 3000-3300 Ft/kgburgonya 140-250 Ft/kgpaprika 580-650 Ft/kgsütőtök 200-300 Ft/kgegész csirkecomb 630-680 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Gyógysz ertári ügyeletJanuárifogadóórákPolgármester, alpolgármesterekDénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2019. január 2-án (szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig a Polgármes-teri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.Karádi Ferenc 2019. január hónapban alpolgármesteri fogadónapját és a 8. szá-mú egyéni választókerület önkormányzati képviselője-ként fogadóóráját 2019. január 9-én (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójá-ban (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Tóth Nándor 2019. január hónapban alpolgármesteri foga-dónapját és a 9. számú egyéni választókerület önkor-mányzati képviselőjeként fogadóóráját 2019. január 23-án (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Képvis előkBalogh László, a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányza-ti képviselője, a humán bizottság elnöke fogadóórát tart 2019. január 2-án, szerdán, 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865, balogh.laszlo61@chello.hu.Bizzer AndaNDrás, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan ház-számok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-től felfelé összes házszám) önkormányza-ti képviselője fogadóórát tart 2019. január 31-én (csütörtökön) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).Dénes Sánd or, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képvi-selője 2019. január 10-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármes-teri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).Gábris JáciNT önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető.Karádi Ferenc 2019. január hónapban alpolgármesteri fogadónapját és a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként fogadó-óráját 2019. január 9-én (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgármesteri Hiva-tal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).TóTH Nánd or 2019. január hónapban alpolgármesteri fogadónapját és a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként fogadó-óráját 2019. január 23-án (szerda) 8.30-12.00 óráig tartja a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Szőlősi Márta, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2019. január 7-én, hétfőn 17.00 órától a Batthyány Lajos Gim-náziumban (Rozgonyi u. 23.), 06-30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
2018. 12. 21. | 17Áldott karácsonyt!Ne feledje felköszönteni ismerőseit!December 22., szombatZénó, AnikóA Zénó görög-latin eredetű, jelentése: Zeusztól származó. Az Anikó héber-székely eredetű, jelentése: bájos, kedves, Isten kegyelme.December 23., vasárnapViktóriaLatin eredetű, jelentése: győzelem.December 24., hétfőÁdám, ÉvéVaAz Ádám sumér-héber eredetű, jelentése: atyám. Az Éva héber eredetű, jelentése: élet, életet adó.December 25., keddKarácsonyKrisztus Urunk születésének ünnepe: Isten ígérete beteljesült. December 26., szerdaIstVÁnGörög-német-magyar eredetű, jelentése: virágkoszorú.December 27., csütörtökJánosHéber-görög-latin eredetű, jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes.December 28., péntekKamilla, AporA Kamilla latin eredetű, jelentése: nemesi születésű. Az Apor magyar eredetű, a jelentése bizonytalan, talán: apácska.Az előző heti rejtvény megfejtése:Csak a kedélyállapotunktól függ, hogy milyen-nek látjuk éppen.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPBÚÉK 2019!Szakképzési híreinkMit válasszak?Közeledik a felvételi jelentkezési lapok beadásának időpontja, ami a pályaválasztás előtt álló 8. osztályos tanulókat és szüleiket egyre jobban foglalkoztatja. Egy közös döntés meghozataláról van szó, hiszen kevés az a 14 éves gyermek, aki hatá-rozott elképzeléssel rendelkezik jövőjét tekintve.Kamaránk pályaorientációs tanács-adói az őszi időszakban elsősorban a végzős általános iskolások pályavá-lasztási döntésében történő segítség-nyújtást tartják a legfontosabbnak.Az elmúlt hetekben két intéz-ményben szülői értekezleten a 8. osztályos diákok szüleinek tartot-tunk tájékoztatást az ösztöndíjrend-szerről és a hiány-szakképesítések-ről, valamint aktuális információt nyújtottunk a továbbtanulás kérdé-seivel kapcsolatban.Az üzemlátogatások és tanmű-hely-látogatások szervezésével is próbáljuk minél gyakorlatiasabb oldalról bemutatni az egyes szakmá-kat. November közepén az Európai Szakmai Hét programjába a Nagy-kanizsai Szakképzési Centrummal üzemlátogatásokat szerveztünk. Zalakarosi szállodákba és nagykani-zsai cégekhez látogattak el a tanulók.December első hetében a gelsei Weöres Sándor Általános Iskola és a Hevesi Sándor Általános Iskola pályaorientációs napjának szervezés-ében és lebonyolításában vettek részt kolléganőink. Előadókat szerveztünk különböző szakmákban, az intéz-ménybe kitelepült Tanonc Műhe-lyünk, ahol a női szabó, a fodrász, az autószerelő és fényező szakmákba kóstolhattak bele az érdeklődők. A gyakorlati képzőhelyeket érintő fontos tudnivalókA Szakképzési Törvény 2018. janu-ár 1-jén hatályba lépett módosításá-nak átmeneti rendelkezése értelmé-ben 2019. szeptember 1-től csak olyan szakemberek vehetnek részt a tanulók gyakorlati oktatásában, akik rendel-keznek gyakorlati oktatói tanúsít-vánnyal. A kamarai gyakorlati oktatói vizs-ga követelménye alól mentesül az a gyakorlati oktató, aki• mestervizsgával rendelkezik (de csakis abban a szakmában, amelyben a mesterlevéllel rendelkezik) • az oktatott, állam által elismert − szakképesítés szakirányának megfe-lelő felsőfokú végzettséggel és leg-alább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy• szakirányú szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel, valamint leg-alább öt év szakirányú szakmai gya-korlattal rendelkezik, vagy• a hatvanadik életévet betöltötte.Az összesen 50 órás képzés felében elméleti ismereteket szereznek a szak-emberek, többek között pedagógiá-ból, szociálpszichológiából, valamint részletesen megismerik a duális kép-zés jogszabályi hátterét és a tanulók gyakorlati képzéséhez szükséges adminisztrációs követelményeket is. A képzés másik felében olyan gyakor-lati technikákat, módszereket sajátí-tanak el a résztvevők, amelyek példá-ul segíthetik motiválni a tanulót a hatékonyabb ismeret befogadás érde-kében, valamint segítséget nyújtanak a szakképesítés megszerzésére irá-nyuló komplex szakmai vizsgára tör-ténő gyakorlati felkészítéséhez.A gyakorlati oktatói vizsga két rész-ből áll:• Központilag megszervezett onli-ne vizsga az alapvető elméleti ismere-tek számonkérésére.• A tréning jellegű képzés anyagát felölelő szituációs vizsgarész (segít-ségnyújtás, kommunikáció elmélet - gyakorlatban való alkalmazása).A képzési költségek 80 százaléka a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból kerül finanszírozásra. Kamaránk szakképzési feladatai pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az NFA terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium biz-tosítja.40 éves a Lendvai KamaraFennállásának 40. évfordulóját ünnepelte november 16-án a Lendvai Területi Kisipari-Vállalkozói Kamara. A rendezvényen Banutai Eva Marija, a kamara elnöke elismerő oklevelet adott át a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarának az eddigi együtt-működésért. A rendezvényen felszó-lalt Lendva polgármestere, valamint a szlovén országos kamara elnöke. Szín-vonalas műsor keretében elismerése-ket adtak át a lendvai kamarában hosszú éveken keresztül munkát vég-ző vállalkozóknak. Találkozó a Csáktornyai KamarávalNovember 26-án Dénes Sándor pol-gármester, dr. Polay József elnök és Kereskai Péter titkár látogatást tett a Csáktornya Megyei Kamaránál. A találkozón részt vett Csáktornya pol-gármestere és alpolgármestere is. A két kamara korábban megkötött együtt-működési megállapodásának célja, hogy a partnerkapcsolat erősítésével segítsék tagjaikat. A találkozón európai Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.Telefon: 93/516-670, 93/516-671Mobil: 0630/754-3616E-mail: nakkik@nakkik.hu,Honlap: www.nakkik.hu
uniós pályázati lehetőségekről, közös konferenciák szervezéséről, a digitális terek összekapcsolásáról, vásárokon való részvételről és a két város turizmu-sának támogatásáról egyeztettek.Épületenergetika a gyakorlatbanAz építőipari lánctartozások kiala-kulását, illetve jövőbeni újratermelődé-sének megakadályozását szolgáló intéz-mény, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) műszaki előadója, Som-fai Beáta tartott előadást november 27-én a kamarában. Előadásában ismertette a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett 5 éve független szervként működő TSZSZ tapasztalata-it az elmúlt időszakról és elért eredmé-nyeiket az építőipari lánctartozások visszaszorítása terén. Beszélt az energe-tikai korszerűsítést célzó uniós támo-gatásokról, illetve hogy mire érdemes odafigyelni tervezőként, kivitelezőként vagy éppen megrendelőként. A projekt a Nemzetgazdasági Minisz-térium támogatásával valósul meg az NGM_SZERZ/174/2018 számú támoga-tási szerződés alapján.Kisvállalkozás-fejlesztési Kollégium üléseA Magyar Kereskedelmi és Ipar-kamara Kisvállalkozás-fejlesztési Kollégiuma november 29-én tartot-ta soron következő ülését Budapes-ten. Dr. Kiss Zoltán elnök és dr. Polay József társelnök köszöntője után Bencze Róbert, a Pricewater-houseCoopers Magyarország Kft. HR igazgatója „A munka jövője - milyen munkakörök szűnhetnek meg, melyek maradnak?”címmel tartott előadást, majd dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesz-tési és Innovációs Hivatal elnöke az új innovációs irányokról és ebben a kis- és középvállalkozások lehető-ségeiről beszélt.Elnökségi Ülés – küldött-gyűlés a nagykanizsai kamaránál Kamaránk 2018. december 10-én tartotta évzáró elnökségi ülését. Az ülésen dr. Polay József elnök beszámolt az előző elnöksé-gi ülés óta eltelt időszak legfonto-sabb eseményeiről. Az elnökségi ülést követően került sor a kül-döttgyűlésre, melynek keretében a küldöttek elfogadták a kamara alapszabály-módosítását, dr. Polay József összegezte az elmúlt, közel hat hónap eseményeit, vala-mint új alelnököt választottak Áfra Barnabás, a Netta-Pannonia Kft. ügyvezető igazgatója sze-mélyében. 2018. 12. 21. | 19Áldott karácsonyt!MarosfalviLászló BÚÉK 2019Tisztelt Kamarai Tagjaink, Partnereink! Tisztelt Kanizsaiak!Köszönjük egész éves figyelmüket, észrevételeiket, javaslataikat.Azon leszünk, hogy 2019-ben is az Önök üzleti érdekeit, és ezzel városunk javát szolgáljuk.Kamaránk elnöksége és munkatársaink nevében kívánunk Önöknek, munkatársaiknak, családtagjaiknakkellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új esztendőt. Borsos Krisztina dr. Polay József Áfra Barnabásált. alelnök elnök ált. alelnökDraskovics SzilárdalelnökKálovics FerencalelnökWilheim GáboralelnökSziliZsoltPécsiJózsefKassaiZoltánKrihóZsuzsannaNagyJánosnéPetróGyula
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPBÚÉK 2019!A Kanizsa TV műsora december 22-28. December 22., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Visszatekintő – 2018. február, 01:10 Híradó, 01:25 Látogató, 01:55 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felső-templomból, 02:25 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 02:55 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Visszatekintő – 2018. február, 07:40 Hír-adó, 07:55 Látogató, 08:25 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felsőtemplomból, 08:55 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 09:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 09:55 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Hír-adóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nél-kül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Lapozó, 18:00 Visszatekintő – 2018. március, 18:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:45 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felsőtemplomból, 19:15 Kanizsa TV Filmklub: Angyal a családban (amerikai film-dráma), 20:35 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:25 Visszatekintő – 2018. már-cius, 21:40 Lapozó.December 23., vasárnap00:00 Visszatekintő – 2018. március, 00:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:45 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felső-templomból, 01:15 Kanizsa Cafe (keddi és szer-dai adás ismétlése), 02:05 Visszatekintő – 2018. március, 02:20 Lapozó, 06:30 Visszatekintő – 2018. március, 06:45 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:15 Adventi örvendetes rózsafüzér a Felsőtemplomból, 07:45 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 08:35 Visszatekintő – 2018. március, 08:50 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Hír-adóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nél-kül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Lapozó, 18:00 Visszatekintő – 2018. április, 18:15 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 19:15 Sztárport-ré: Kecskés Tibor Kefir, 19:40 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 20:10 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlé-se), 21:00 Visszatekintő – 2018. április, 21:15 Lapozó. December 24., hétfő00:00 Visszatekintő – 2018. április, 00:15 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 01:15 Sztárportré: Kecskés Tibor Kefir, 01:40 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 02:10 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:00 Visszatekintő – 2018. április, 03:15 Lapozó, 06:30 Visszatekintő – 2018. április, 06:45 Szent-mise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony temp-lomban, 07:45 Sztárportré: Kecskés Tibor Kefir, 08:10 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 08:40 Kanizsa Cafe (csütör-töki és pénteki adás ismétlése), 09:30 Visszate-kintő – 2018. április, 09:45 Lapozó, 12:00 Sztár-portré: Kecskés Tibor Kefir, 12:25 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 12:55 Lapozó, 18:00 Visszatekintő – 2018. május, 18:15 Üzenet, 18:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:50 VII. Kanizsai Kóruskarácsony, 19:30 A kis gyufaárus lány – a Honvéd Kaszinó Városi Színpad előadása, 20:00 Kanizsa TV Filmklub: Karácsonyi ének – A musi-cal, 21:25 Visszatekintő – 2018. május, 21:40 Lapozó.December 25., kedd00:00 Visszatekintő – 2018. május, 00:15 Üze-net, 00:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 00:50 VII. Kanizsai Kóruskarácsony, 01:30 A kis gyufaárus lány – a Honvéd Kaszinó Városi Színpad előadása, 02:00 Visszatekintő – 2018. május, 02:15 Lapozó, 06:30 Visszatekintő – 2018. május, 06:45 Üzenet, 06:50 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 07:20 VII. Kani-zsai Kóruskarácsony, 08:00 A kis gyufaárus lány – a Honvéd Kaszinó Városi Színpad előadása, 08:30 Visszatekintő – 2018. május, 08:45 Lapozó, 12:00 Éjféli szentmise a Felsőtemplomban, 13:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 13:30 VII. Kanizsai Kóruskarácsony, 14:10 A kis gyufaárus lány – a Honvéd Kaszinó Városi Színpad előadása, 14:40 Éjféli szentmise a Felső-templomban, 15:40 Lapozó, 18:00 Visszatekin-tő – 2018. június, 18:15 Üzenet, 18:20 Kanizsa Cafe (talk show), 18:45 K’arc (kulturális magazin), 19:15 Veni Emmanuel! – karácsonyi hangver-seny, 20:15 Kanizsa TV Filmklub: Angyal a család-ban (amerikai filmdráma), 21:35 Visszatekintő – 2018. június, 21:50 Lapozó.December 26., szerda00:00 Visszatekintő – 2018. június, 00:15 Üze-net, 00:20 Kanizsa Cafe (talk show), 00:45 K’arc (kulturális magazin), 01:15 Veni Emmanuel! – karácsonyi hangverseny, 02:15 Visszatekintő – 2018. június, 02:30 Lapozó, 06:30 Visszatekintő – 2018. június, 06:45 Üzenet, 06:50 Kanizsa Cafe (talk show), 07:15 K’arc (kulturális magazin), 07:45 Veni Emmanuel! – karácsonyi hangver-seny, 08:45 Visszatekintő – 2018. június, 09:00 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Veni Emmanuel! – karácsonyi hangverseny, 13:55 Lapozó, 18:00 Visszatekintő – 2018. július, 18:15 Üzenet, 18:20 Kanizsa Cafe (talk show), 18:45 K’arc (kulturális magazin), 19:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 19:45 I. Zalai Regionális Népzenei Verseny, 20:50 Kanizsa TV Filmklub: Karácsonyi ének – A musi-cal, 22:15 Visszatekintő – 2018. július, 22:30 Lapozó. December 27., csütörtök00:00 Visszatekintő – 2018. július, 00:15 Üze-net, 00:20 Kanizsa Cafe (talk show), 00:45 K’arc (kulturális magazin), 01:15 Gézengúzok (gye-rekműsor), 01:45 I. Zalai Regionális Népzenei Verseny, 02:50 Visszatekintő – 2018. július, 03:05 Lapozó, 06:30 Visszatekintő – 2018. júli-us, 06:45 Üzenet, 06:50 Kanizsa Cafe (talk show), 07:15 K’arc (kulturális magazin), 07:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 08:15 I. Zalai Regi-onális Népzenei Verseny, 09:20 Visszatekintő – 2018. július, 09:35 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 13:25 I. Zalai Regionális Népzenei Verseny, 14:30 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Hírpercek, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Hírpercek, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:30 Visszatekintő – 2018. augusz-tus, 19:45 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 20:15 Generációnk (nyugdíja-sok országos magazinja), 20:45 Hírpercek, 20:55 Látogató, 21:25 Gézengúzok (gyerek-műsor), 21:55 Info blokk, benne Hírpercek, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó. December 28., péntek00:00 Info blokk, benne Hírpercek, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:30 Visszatekintő – 2018. augusz-tus, 00:45 Kanizsa Cafe (talk show), 01:10 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi maga-zin), 01:40 Hírpercek, 01:50 Generációnk (nyug-díjasok országos magazinja), 02:20 Látogató, 02:50 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:20 Info blokk, benne Hírpercek, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hírper-cek, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:00 Visszatekintő – 2018. augusztus, 07:15 Kanizsa Cafe (talk show), 07:40 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:10 Hírpercek, 08:20 Látogató, 08:50 Generációnk (nyugdíjasok országos magazinja), 09:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:50 Info blokk, benne Hírpercek, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 12:55 Látogató, 13:25 Generációnk (nyugdíjasok országos magazin-ja), 13:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hírpercek, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Hírpercek, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Visszatekin-tő – 2018. szeptember, 19:45 Balasport (regio-nális sporthírek), 20:15 Hírpercek, 20:25 Hargi-ta, 20:55 Dombvidék (agrár- és környezetvé-delmi magazin), 21:25 Info blokk, benne Hír-percek, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 21:55 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
Nagykanizsa utóbbi ötven esztendejének női kosárlabdáját köszönthették, illetve ünnepelhették azok, akik a múlt hétvégén a Cserháti (Russay)-csarnok játék-terén, vagy éppen lelátóján voltak.Lehetett is mit felidézni, az ember csak kapkodta fejét a „Cseriben”, hiszen annyi helyi női kosaras legendát láthatott együtt térben és időben, mint talán korábban még soha. Az időpontválasztás nem volt véletlen, lévén gyakor-latilag pontosan ötven esz-tendeje annak, hogy az akkor még NVTE néven sze-replő női kosárlabdacsapat a városból először feljutott a legfelső osztályba, no és főleg ne felejtsük, az ötlet-gazda, egykori kiváló kosa-ras hölgy, kinek kiléte a len-ti sorokból ki fog derülni, is kerek évforduló végett fúj-hatja el a születésnapi tor-tán a gyertyát… – Pécsi barátaimnak szoktam mondani, a valaha volt legjobb női kosárlab-da-csapatban Iványi Dal-mától Béres Tímeáig a helye többeknek biztos, de hogy Csúzli, tehát Gábor Erzsébet is ott van abban az ötösben, az is evidens – mondta el a korszak kiváló krónikása, dr. Iglódi Endre a köszöntőjében. – A szó-ban forgó és egy jeles idő-szakot nyitó legendás kani-zsai együttes 1968 végén jutott fel az első osztályba, és bizton állíthatom, hogy Hocz Erikától Erzsiig bezá-rólag az NB I talán legcsino-sabb hölgykoszorúját alkotta.Természetesen Gábor Erzsébet szavait sem hagy-hatjuk ki, aki másnap már éppen egy kosárlabda-meccs kellős közepén oszt-hatta meg gondolatait az eltelt kosaras fél évszázad-ról.– Csodálatos este volt maga az ünnepség is, amúgy pedig csak azt tudom mondani, minden-kinek olyan ötvenévnyi munkát kívánok, mint ami-lyenben nekem lehetett részem, akár a játékos-, akár edzői pályámat veszem ala-pul – fogalmazott a nagy-kanizsai kosárlabda emble-matikus alakja.S hogy kik voltak még jelen az eltelt öt évtized-ből? Nos, maradjunk annyi-ban, nem voltak kevesen, akiket például Székely Norbert, a női válogatott szövetségi kapitánya is köszöntött: Székely-Hor-váth Zsuzsannától Kovács Magdolnán és Zsovár Orsolyán át Simonné Kránitz Editig sokan kosárlabdáztak a későbbi érákban is Nagyka-nizsán az NB I-ben.– Tulajdonképpen az első és legfontosabb, hogy köszönetünket fejezzük ki Erzsiéknek a szervezésért, mert tényleg nagyon jó volt találkozni a régi csa-pattársakkal – fogalmazott Szabó Ilona, aki a ‘80-as években pattogtatott a MÁV NTE színeiben. S hogy milyen a kosaras sors, a lelá-tóról mindezt figyelhette „Ica” leánya, Fuisz Viktória is, aki a Kanizsai Vadmacs-kák színeiben a 2000-es években dobta a pontokat a legmagasabb honi osz-tályban, illetve utánpótlás válogatottként is szerepelt.– A korábbi kanizsai kor-osztályos csapattársaim-hoz hasonlóan büszke vagyok arra, hogy innen indultam és hálás vagyok korábbi trénereimnek, hogy mindig bíztak ben-nem, és a legjobbat hozták ki belőlem – foglalta össze Viktória azon gondolato-kat, amelyeket minden bizonnyal a még fiatalab-bak is elmondhatnak majd évekkel később, ha a kani-zsai női kosárlabda szóba kerül.S miközben a fentebb idézett gondolatok megfo-galmazódtak, a helyi női kosárlabda legfiatalabbjai lelkes bemutatót tartottak.POLGÁR László 2018. 12. 21. | 21Áldott karácRÁCsonyt!Remek sikerA rozgonyis lányok második helyezettek lettek Fél évszázadon, generációkon átMarcaliban rendezték a duatlon diákolimpia országos döntőjét, ezúttal csak a versenyenge-déllyel nem rendelkező (B kategória) sportoló-két. A kanizsai ifjú versenyzők számos szép eredményt értek el, amely az 1-10. helyezéseket tekintve is tükröződött. A péterfysek felkészítő-je Sneff Ferenc, a rozgonyisoké és a batthyánys Kovács Dóráé pedig Jeszenői Csaba volt.A III. korcsoportos fiú csapatver-senyben Zalát képviselve második lett a péterfys társaság (Losonczi István, Nagy Zsombor, Pirbus Domonkos, Zámbó Mihály Péter), a lányok csapata (Cseke Nóra, Godinek Katica, Horváth Dorina, Horváth Katalin) a Péter-fyből pedig a negyedik helyen végzett. A IV. korcsoportban a lányok csapatösszevetésében a rozgonyis négyes (Kertész Noé-mi, Kiskó Réka, Szokol Evelin, Zrínyi Dzsenifer) ezüstérmet hozhatott haza.A III. korcsoportos fiúk egyéni versengésében Losonczi (Péter-fy) a nyolcadik, míg Zámbó (Péterfy) a kilencedik pozíciót érte el, a lányoknál Cseke (Péter-fy) szintén kilencedikként zárt. A IV. korcsoportban a lányoknál egyéniben Kertész (Rozgonyi) a dobogó harmadik fokára állha-tott, Kovács Dóra (Batthyány) ötödik, Kiskó (Rozgonyi) nyolca-dik, Szokol (Rozgonyi) pedig tize-dik lett.Egyéniben és csapatban is eredményesenA rozgonyis lányok második helyezettek lettek A kanizsai női kosárlabda fél évszázadának ünnepéna legkisebbek lelkesen mutatták be tudásukat (Fotó: Kanizsa TV)
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPBÚÉK 2019!A látásvizsgálat nemcsak egy esetlegesen később súlyossá váló szembetegség kiszűrését szolgálja, hanem azzal például a cukorbetegségre vagy a magas vér- nyomásra utaló jelek is felfedezhetők.A gyakori fejfájás, a rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éles látás és a dioptriakorrekció hiánya, vagy a nem megfelelő látásjavító eszköz viselése. Szinte minden korosz-tály érintett, mert az élet- és munka-körülmények változásával egyre több embernek van szüksége kor-rekcióra. December 31-ig a Sashal-mi Optikában térítés nélküli szolgál-tatásként kínálják a látásellenőrzést és a szaktanácsadást. Ha úgy érzi, hogy látása nem kielégítő, vagy csak egyszerűen kíváncsi, hogy milyen a látásé-lessége, keresse fel a Sashalmi Optikát, ahol sze-mész szakorvos, diplomás optomerista kontaktológus, látszerész mester áll az Ön rendelkezésére. A legkorsze-rűbb géppark is adott, amellyel a látásvizsgálat mellett teljes körű szemészeti vizsgálatot, szürkehályog- és gla-ukomaszűrést, illetve korunk legújabb vívmányát, egy világújdonságot, háromdimenziós szemmérést is végeznek. Ennek célja a maximálisan személyre szabott szemüveg elkészítése. Az egyedi gyártású, a csúcstech-nológiát képviselő VisiOffice készülék pontos mérései alapján készített szemüveg erőlködésmentes, ötször precízebb látásélményt biztosít. Szemünk adatai alap-ján egy speciális kód segítségével digitális fotó alkalma-zásával most még tökéletesebb látásélményhez jutha-tunk. A VisiOffice a ma létező legmodernebb eszköz ahhoz, hogy a szemüvegkeret és a lencse kiválasztásá-nál a lehető legjobban döntsünk. Segíti a keretpróbálást, a lencse kiválasztását, a nagy precizitású mérés pedig biztosít-ja a személyre szabhatóságot és a pontos szemüvegkészítést. A Sas-halmi Optikában az egyedülálló és kifinomult mérési módszerekkel tökéletesen személyre szabott szemüveget készítenek számunkra. És még egy újdonság: az Essilor – amely világvezető a szemüveglencse gyártásban – kifejlesztett egy új generációs szemüveglencsét, a Varilux S 4D-t, amely áttöri a multifokális lencsék eddigi korlátait és széles látóteret, gyors reakcióidőt, valamint mozgás közben is stabil látásélményt biztosít. Aki most a Varilux S 4D lencsét választja, semmit sem kockázat, ugyanis ezeket a szem-üveglencséket most elégedettségi garanciával kínálják az üzletben. Ráadásul december 31-ig egy akció kereté-ben akár Varilux S 4D, akár bármilyen Varilux multifokális lencsével készítteti el szemüvegét a Sashalmi Optikában, még egy pár szemüveglencsét kap 20-50 % kedvezmén�-nyel minden kedves vásárló. A kedvezmény nem vonha-tó össze. A részletekről érdeklődjön a boltban.Multifokális lencse akció50%Jelentkezzen be most!Nagykanizsa, Platán sor 1.Tel.: 06-93-310-644Nagykanizsa, Sugár u. 1.Tel.: 06-93-789-962Tel.: 20/286-7877 (hívható H-P-ig 9-17 óráig)„LÁTÁS HÓNAPJA” A Sashal mi Optikában Komplettszemüvegrendelése esetén 20-50 % kedvez-mény minden szemüvegkeretre.Napszemüvegekre is 20-50 %kedvezmény!8 „Látás hónapNAPja” meghoSSzabbítva 2018. december 31-ig.
2018. 12. 21. | 23Áldott karácsonyt!HETET VÁGTAKtak Az NB II-es futsal bajnokság Nyu-gati csoportjában fölényes győzel-met aratott idegenben a Nagyka-nizsai Futsal Club legénysége, és ezzel a kanizsaiak a hatodik helyre léptek előre.Airnergy FC (4.)-Nagykanizsai Fut-sal Club (6.) 0-7 (0-0). G.: Horváth E. (24.), Koronczai (28., 28.), Szakme-iszter J. (31., 31.), Pesti A. (32.), Budai L. (40.)A kanizsaiak levetkőzve eddigi idegenbeli kishitűségüket, és az ETO elleni hazai győzelem után érkeztek ismét a fővárosba a tabel-lán előttük álló Airnergy FC ottho-nába. A vendégek talán valamifajta csúcsot is ostromolhatnának azzal, ahogy alakították a mérkőzést, mivel az első félidő végén még gól nélküli döntetlent jelzett az ered-ményjelző. Ami aztán a második felvonásban történt, az valóságos kanizsai henger volt, hiszen hét találattal terhelték meg az ellenfél hálóját úgy, hogy egyet sem kap-tak. Ráadásul ezzel együtt a bűvös hatodik pozícióban is találták magukat, és így várhatják már a következő esztendőt, amikor is január 7-én az ETO elleni idegen-beli találkozójukat pótolják.– Szépen búcsúztattuk az évet – kezdte a találkozó után Bagó Gábor, a kanizsaiak edzője. – Örü-lök, hogy a játékosok végre megra-gadták a lehetőséget és éltek is vele. Nagy győzelmet arattunk, hiszen kapott gól nélkül nem kön�-nyű lehozni egyetlen futsalmec�-cset sem. Nagyon koncentráltan és türelmesen játszottak a srácok, csak dicséret illeti őket. Külön köszönet a szurkolóinknak, akik szép számmal elkísértek, és az utolsó másodpercig buzdítottak minket, ismét fergeteges hangula-tot teremtve. Egyben boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívá-nunk mindenkinek, és persze továbbra is hajrá, KanizsaFutsal!TR IPLÁN HÁRO MPécs adott otthon a DD-dupla-köteles csapat és egyköteles egyé-ni magyar bajnokságnak, ami egy-ben a 2019-es Eb és világbajnokság válogatójának az első állomása is volt.A kanizsai Szan-Dia FSC egy ser-dülő és két ifjúsági csapattal vágott neki a küzdelmeknek, emellett Ágoston Barbara 14 évesen pró-bált szerencsét a felnőtt női mezőnyben. A szan-diás csapatok végül 3 arany-, 3 ezüst- és 3 bronz-éremmel gazdagodtak, Ágoston Barbara pedig összetettben a fel-nőtteknél 11. lett. A versenyzőket Vágó Diána készítette fel. Eredmé-nyek. DD 4 fős serdülő csapat: Burusán Dóra, Szilovics Fanni, Varga Hanna és Varga Domon-kos 4x45 mp gyorsasági: 2. hely, szabadon választott gyakorlat: 4. hely, összetett: 4. hely. DD 4 fős ifjú-sági csapat: Ágoston Barbara, Sipos Dorka, Ujj Viktória, Cser-mák Tamás 4x45 mp gyorsasági: 1. hely, szabadon választott: 3. hely, összetett: 3. hely. DD 3 fős serdülő csapat: Szilovics Fanni, Varga Han-na, Varga Domonkos 1x1 perc gyor-sasági: 1. hely, szabadon választott: 2. hely, összetett: 1. hely. DD 3 fős ifjúsági „A” csapat: Ágoston Barba-ra, Sipos Dorka, Csermák Tamás 1x1 perc gyorsasági: 4. hely, szabadon választott: 2. hely, összetett: 3. hely. DD 3 fős ifjúsági „B” csapat: Mar-ton Júlia, Erdélyi Lujza, Fritz Dániel 1x1perc gyorsasági: 5. hely, szabadon választott: 3. hely, össze-tett: 5. hely.ÁtadtÁK A DÍJakatMegtartották a hivatalos díját-adóját a városi kispályás labdarú-gó bajnokság küzdelmeinek, amelyek keretében idén – a szeni-orokkal együtt – hét osztályban csatároztak a csapatok a minél előkelőbb helyezésekért.Az egyes ligák közül nem egy-ben volt kimondottan éles a ver-sengés, a többiben viszont egyér-telműbbnek látszottak a kialakult erőviszonyok. Képünkön az első vonalban a tavalyi bajnoki címét ebben az esztendőben megvédő Délzalai Vízmű SE focicsapatának képviseletében Cziráki László (középen) vehette át a győztes-nek járó serleget Dénes Sándor polgármestertől (balról), vala-mint Kápolnás Zoltántól, a Váro-si Football Szervezet elnökétől (jobbról).Összeállította: POLGÁR LászlóSzalai Dániel szelfijén láthatjuk, nagy volt az öröm a kanizsai futsalo-sok öltözőjében a fölényes győzelem után A Szan-Dia Fsc kötélug-rói Pécsen is kitettek magukért, kilenc érmet hoztakSportsorokA Délzalai Vízmű SE megvédte bajnoki címét (Fotó: Polgár László)
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPBÚÉK 2019!Fándli-Molnár Nóra szeret süt-ni. Gyerekkorában mindig az ő fel-adata volt a desszert elkészítése a vasárnapi ebédhez. Ha ideje enge-di, most is szívesen kísérletezik, így talált rá a marlenka receptjére. Időigé-nyes az elkészítése, de ez ne vegye el senki-nek se a kedvét, mert nagyon finom – bíztatja olvasóinkat. Nórának segítsége is van a kony-hában: a 3 éves cserfes, huncut kislányuknak az a kedvenc foglalatossága, hogy a tésztát, vagy a gyurmát formázza. A tészta hozzávalói:100 g margarin, 2 evőkanál méz, 250 gramm cukor, 1 kiskanál szódabikarbóna, 1 kk ecet, 2 tojás és 700 g liszt. A krém hozzávalói: 3 tubus sűrített tej, 200 g vaj.Elkészítése:A munkát a krém főzésével kell kezdeni, mert az időigényesebb. A sűrített tejet karamellizál-juk. Beleöntöm a tubusok tartalmát egy 7 dl-es dunsztosüvegbe, ami bírja a meleget, és ezt elhelyezem egy nagy lábos forró vízbe. Lassú lángon, gyakran pótolva az elpárolgott vizet, kb. 3-3,5 óráig főzöm. Ezek után egy tálba kiön-töm a barna, karamell színűvé vál-tozott krémet, és ha kihűlt, hozzá-keverem a vajat.A tészta elkészítése: A szódabikarbónához hozzá-adom az ecetet (óvatosan, mert habosodik). Egy lábosban összekeverem a margarint, a mézet, a cukrot, a tojásokat és a szódás-ecetes keveréket. Mindezt összefő-zöm, amíg erőteljesen be nem barnul. (Folyamatosan kell keverni, mert szintén habosodik). Ha eléggé bebarnult, még for-rón, több részletben hozzáadom a lisztet. Egyébként nem biztos, hogy az egészet fel-veszi a massza. Nem szabad megvárni, amíg kihűl, mert akkor nehéz lesz nyújtani, potyogni fog a tészta. Az így kapott nyers tésztát 7-8 darabra szétszedem, nyújtom és tepsi hátán, 190 fokon megsütöm. Gyorsan sül, 3-4 percnél nem kell neki több. A lapok nyújtása kezdetben könnyen megy, de ahogy hűl a tészta, egyre nehezebb. Ilyen-kor 20-25 másodpercre beteszem a mikró-ba, és könnyen folytathatom a nyújtást. Ha kihűlt, egy darabot összemorzsolok, ez kerül a tetejére.A sütemEMény összeállítása: Minden lapot megkenek krémmel, rá a követ-kező lap, és így tovább. A tetejére az összemor-zsolt lapot szóróm. Lehet cifrázni is; meg lehet kenni a lapokat kávéval, konyakkal, szórhatunk a krémre darált diót, kakaót. Néhány órára, de legjobb, ha egész éjszakára hűtőbe tesszük, hogy összeérjenek az ízek. BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSFándli-Molnár Nórának hároméves kislánya is segít… (Fotó: Kanizsa)Marlenka sütemény, karácsonyraGasztroKanizsa