Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.62 MB
2020-12-22 11:09:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
289
691
Rövid leírás | Teljes leírás (231.72 KB)

Kanizsa 2019. 001-003. szám január

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 1. SZÁm, 2019. JANUÁR 11.Ha férfi vagy, légy férfi! Talpra magyar! Azért a víz az úr!7Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTAz adventi Egy doboznyi szeretet jótékonysági akció-ban, 2018 utolsó heteiben, több mint 3.500 ajándékkal megtöltött cipős doboz gyűlt össze. Ezek közül többet is Cseresnyés Péter, a térségivé bővült kezdeményezés fővédnöke vitt el a családokhoz karácsony előtt. – Remé-lem, sokaknak sikerült örömet szerezni, és nemcsak azok-nak, akik az ajándékot bontogatják a karácsonyfa alatt, hanem azoknak is, akik becsomagolták a szeretetdo-bozokat, hiszen sokszor az ajándékozás legalább akko-ra örömet okoz, mint amikor mi kapunk valamit – fogalmazott a miniszterhelyettes, országgyűlési kép-viselő, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik sze-retettel és ajándékokkal töltötték meg a dobozokat.Felköszöntötték az új év első kanizsai babáját. Hoecker Ádám január elsején 8 óra 49 perckor született a Kanizsai Dorottya Kórházban. A kisfiút és édesanyját Dénes Sándor polgármester is meglátogatta. Ádám a vártnál két héttel korábban érkezett, a család második gyermekeként. Hoecker Ádám 3750 grammal és 54 centiméterrel született, s így nemcsak Nagykanizsa, hanem a megye első újévi babája is ő lett. – Amikor egy gyer-mek érkezik a családba, az mindig öröm, boldogság és ajándék, hiszen gyermekeink a jövőnk – fogalmazott Dénes Sándor, aki az emléklap mellett egy ajándékcsomagot is átadott. Ennek része egy, a város logójával ellátott törölköző, amihez hasonlót ezután minden, a Kanizsai Dorottya Kórházban született kisbaba megkap. N. D. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEGondviselésSúlyos baleset történt 2018 utolsó napján Nagykanizsa határában, a 61-es főúton. A galamboki elágazónál egy benzint szállító tartályautó és egy személyautó ütközött össze. És kell-e több bizonyí-ték a Gondviselésre(?): senkinek sem görbült egy haja szála sem…Kanizsa3500IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely SzilárdFotó: Kanizsa TVA HÉT TÖRTÉNETE
2019. 01. 11. | 3ez volt a hétBIZTO NSÁGBiztonságosabb és gör-dülékenyebb lett a sürgős-ségi betegellátás, miután január 1-től a Magyar Sür-gősségi Triázs Rendszer bevezetésével megválto-zott a sürgősségi ellátás rendje. A rendszer lényege, hogy a betegeket a sürgős-ségi osztályra való érkezé-sük után öt percen belül rögzítik a kórház informati-kai rendszerébe, majd az állapotuk súlyosságának megfelelően besorolást kapnak. A Kanizsai Dorot�-tya Kórházban 2007 óta működik sürgősségi beteg-ellátó osztály, ami koráb-ban a kanadai triázs rend-szert alkalmazta. Január 1-től azonban a nagykani-zsai kórház is áttért a Magyar Sürgősségi Triázs Rendszerre. LŐNEKPaintballpálya épül a Zöldtáborban. A festékgo-lyókat lövő játékhoz 10 tel-jes gyermekfelszerelést, vagyis puskákat, mellvérte-ket és sisakokat vásárolt a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet. A kezde-ményezés célja, hogy újabb elemmel bővítsék a gyere-kek szórakozási lehetősé-geit a Csónakázó-tónál. Az általános iskolásoknak szánt pálya nyárra készül el, a diákokat péntekenként várják majd a zöldtábori festékharcra. VÁLTOZltozÁSMegváltozott a tüdőgon-dozó intézetben a betegfo-gadási rend; a Kanizsai Dorottya Kórház osztályán január elsejétől lépett élet-be az új rendelési idő. E sze-rint csütörtök kivételével hétköznapokon reggel 7:30-tól, csütörtökön 9:30-tól fogadják a tüdőszűrésre vagy szakrendelésre érke-zőket. Tüdőszűrésre elő-jegyzés nélkül lehet menni, szakrendelésre és gondo-zásra előjegyzéssel fogad-ják a betegeket.BalettovIBalettovit indított a Far-kas Ferenc Zene- és Arany-metszés Művészeti Iskola. Az ebben a tanévben kez-dett művészeti oktatás sok mindent adhat a gyerek-nek: önfegyelmet, munka-morált, arányos izomzatot és szép tartást. A legkiseb-bek balettóráin a mozgá-sé, játéké a főszerep, de közben a picik a lehető legegyszerűbb módon elsajátíthatják a balett alapjait. JEL ÖLÉ SEKMár várják a jelöléseket a városnapi elismerésekre. Idén, a 25. Város napján, Nagykanizsa közgyűlése három kategóriában ad át kitüntetést. Javaslatokat a díszpolgári címre, valamint a Nagykanizsa Városért és a Város Címere díjra méltó jelöltekre lehet adni, akik életművükkel, munkássá-gukkal, civil szerepvállalá-sukkal öregbítették Kanizsa hírnevét. Javaslattételre a polgármesteri hivatal por-táján átvehető és ott kitölt-hető űrlapon, vagy onlájn a nagykanizsa.hu internetes oldalon van lehetőség.HEL YI ÉRTÉ KHelyi fellépők jelentkezé-sét várják az idei városnap-ra. A huszonötödik fesztivá-lon a szervezők minél több helyi zenekarnak, énekes-nek és kórusnak szeretné-nek lehetőséget adni arra, hogy megmutassák tehet-ségüket és előadásukkal szórakoztassák az Erzsébet térre kilátogató közönsé-get. Jelentkezni január 31-ig lehet, a fesztivál ápri-lis 26-án és 27-én lesz.FENYŐFÁKMár szállítják a kidobott karácsonyfákat. Vízkereszt után, vagyis a karácsonyi ünnepkör elmúltával, a szolgáltató január 7-től 18-ig viszi el a fákat. A csalá-di házas övezetekben a bio-hulladék-gyűjtés napja, a társasházaknál pedig hétfő és csütörtök a szállítási nap. Az utóbbi területeken élők-től azt kérik, a hulladék-gyűjtő edények, illetve a szelektív szigetek mellé helyezzék a fákat, és ne az emeletről dobják ki. HÍRsorokA Zöldtáborban nyárra minden készen áll majd egy festékes mókához(Fotó: Kanizsa TV)A triázs rendszerrel gördülékenyebblesz a sürgősségi ellátás(Fotó: Kanizsa TV)A balettovi máris népszerű(Fotó: Kanizsa TV)A Netta két hétig viszi el a fenyőfákat(Fotó: Kanizsa TV)
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésKeresse fel üzleteinket, hogy segíthessünk! Nagykanizsa, Sugár u. 1. Tel.: 93/789-962, Platán sor 1. Tel.: 93/310-644Nyitva tartás: H-P 9-17 h, Sz-9-12 hMultifokális lencsék specialistájaAz okostelefonok, táblagépek, számítógépek éstelevíziók ma már elengedhetetlen részei mindennapi életünknek. Ez a digitális életforma a szemnek extra erőfeszítést igényel,az emberek 85 %-a száraz szemre, szemfáradságra, fejfájásra, könnyezésre panaszkodik. A szemnek sokkal gyorsabban és intenzívebben kell fókuszálnia különböző távolságokra, emelletta kijelzők vakító fénye és káros kék fény kibocsátása is problémát jelent. MEGOL DÁS : Munkaszemüveg, mely tökéletes látást biztosít közelre (okostelefon, tablet),köztes távolságra (monitor) és 3-4 m távolságra is! JA VASOLJUasoljuK: tanároknak, banki, hivatalidolgozóknak, diákoknak és mindenkinek,aki számítógép előtt dolgozik.Üzleteinkben Szép kártyával és egészség-pénztári kártyával is fizethet!Komplett szemüvegek már 9900Ft – tól!!
2019. 01. 11. | 5a hét témájaKi tagadná, ismerős: minden évszak-nak megvan a maga szépsége. Az ezt élvező emberfajta humorosan sajnálja a másik, keserű embertípust a régi mondó-ka szavaival: Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van… Az első idei hó lehulltának nem csak a gyerekek és a kutyák örültek. Jókedvük átragadt az öregebbekre is. Miért? Már az ablakon kinézve vidámabbak vagyunk, a szürkeség helyett világító fehér fogad. Köztudott a fény közérzetjavító hatása. A tisztaság érzése is társul ehhez a fehér-hez. És a csend. Kevesebb autó, azok is hal-kabban járnak, hiszen puha is a hó. Men�-nyi jó, pedig még csak a szobában vagyunk! Hát, ha még kilépünk! Még az ájer is más. Megcsap a friss levegő, mél-tán ajánlotta minap saját tapasztalatát egy édesanya. Minden nap kiviszi gyer-mekeit, bármekkorák a mínuszok, a betegség-megelőzésre nem tud jobbat. Erősödő tüdő, több oxigén a sejteknek, munkában az izmok – arra valók. A moz-gás öröme most társul a más szabályok keltette meglepetéssel. A hó nem csak fehér, csúszik is. Szán-kózni csak most lehet. Siklik síkon is, hát még lejtőn. Mekkora előnyünk van Zalá-ban az alföldiek előtt. A hó puhasága megváltoztatja az esés törvényeit is. Belevetődni a hópaplanba, akár hasast, akár hanyatt, angyalkaként, csak ilyenkor lehet. A gyerekek örömében gyönyör-ködve valami ősi ösztönt sejtünk emö-gött. De nem csak puha, tapad is. Hóember, hóvár építhető belőle. Lapátolása sem munka, hanem szórakozás az ember gye-rekének. Hát még a hógolyózás. Melles-leg fejlődik a célzóképesség, az adok-kapok természetes versengésbe csap át. (Persze, labdajátékban nem lenne jó a kapust célozni, inkább az átellenes sarkot – de mindenképpen hasznosítható az itt szerzett pontosság.) A csapadék eme formája még a városi embert is természetközelivé teszi. A vetést, a jövő évi kenyeret védő hótaka-ró, a majdani olvadáskor lassan mélyre szivárgó nedvesség, a fagyban szétomló hantok, a gyérülő (mert tudjuk, sose kipusztuló) kártevők – mind az esztendő körforgásának jó oldalára emlékeztet.És a közlekedésben? Az autós – kerék-páros – gyalogos háromszereplős játék-ban most előjön (az egész évben talán kevesebbet gyakorolt) előzékenység. A képesség a saját elsőbbségünkről való lemondásra. A másikra való vigyázásra. A fékút meghosszabbodása miatt már messze a zebra előtt megálló autó biz-tonságot ad a védtelenebb résztvevő-nek. Az udvariasságra. Hányszor hallom ezekben a napokban megköszönésemet követően: Nincs mit. Vagy: szívesen. Ezért is jó kanizsainak lenni. Havazásban is.PAPP JánosKét havazás közöttRövid volt, de jó volt!Még ha tovatűnt is az első, szeretjük. Miért? Mindannyian tapasztaljuk magunkon, megpróbálom számba venni az okokat. Esélyes: azért a kutya nem ette meg a telet!„Betemetett a nagy hó erdőt, mezőt, rétet. Minden, mint a nagyanyó haja, hófehér lett. Minden, mint a nagyapó bajsza, hófehér lett, csak a feketerigó maradt feketének” – írta Kányádi Sándor negyven éve egy gyermek(?)versében. – Egész Háromszéket összejártuk, s mindenütt örültek annak és kacsintottak, hogy a rigó megmaradt feketé-nek. Kanizsa tavaly eltávozott barátja többször eladomáz-ta, mit tapasztalt nem csak odahaza, Székelyföldön, de szerte Magyarország körül, Kárpátalján, Csallóköz-ben, Délvidéken. A feketerigóban mindenki magára ismert. A sorok közötti olvasás művészete kisebbség-ben még fejlettebb volt, mint az írásé; a kitartásra való buzdítást annyira szomjazták az emberek, hogy ott is felfedezték, ahol semmi ilyesmi nem volt. – A feketerigó azért csak feketerigó marad, a „kutya-úristenit”, akármit csinálnak is vele – fogalmazott valaki. És ha a költő annak idején úgy is találta: ez a síkságon (= Magyarországon) nem működik, azaz téli rajzot látnak a versben, mára megváltozott a helyzet. A fenyegetettség előhozta a magyarnak maradás aka-rását. Nem csak a gyerekek és a kutyák élvezték (Fotó: MTI)Belevetődni a hópaplanba csak ilyenkor lehetA zöldhatár sem volt zöld ezekben a napokban (Fotó: MTI)
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPAktuálisISMért jó, hogy nem éppen mai csirke…?!Egyáltalán nem érezni forradalmi hangula-tot. Miért? – Nekünk még tanították a munkásmozgal-mak történetét – idézi fel az ötven fölötti melós a nyolcvanas éve-ket. – A két háború közt azért ellenezték a kom-munista pártok a bér-emeléseket, mert akkor nem lesz forradalmi a proletariátus. „Minél ros�-szabb, annál jobb!” – tar-tották. Erre hajaz a mai baloldal is. Érdekes, a szoci kormányok alatti tetemes infláció idején alig volt béremelés. Bokros Lajos, Horn Gyula pénzügyminisztere mond-ta: Nincs az a béremelés, amit ne tudnék elinf-lálni! A minapi minimálbéremelés valódi reáljöve-delem-emelkedést jelent, ezért próbálja elje-lentékteleníteni a baloldal. Az is árulkodó: a Munka Törvénykönyve módosítása ellen az az ellenzék tüntet, amely népszavazást akart, hogy a kereskedelmi dolgozók csak egy hét-végén lehessenek együtt a családjukkal. Az meg már hab a tortán, hogy a zsigárdi egye-nesbe a kanizsai MSZP hirdette meg minap a szakszervezeti tüntetést. Persze, tudtuk, a szak-szervezetek többsége kommunista, de hogy már nem is próbálják álcázni?! A kormánnyal szemben próbálnak keménykedni. Pedig lenne dolguk az érdekvédelem terén, a munkahelyeken is. Miért nem azért tesznek, hogy a megérdemelt mini-málbéremelés ne okozzon bértorlódást? Azaz a tapasztalt melósoknak is többet fizessen a munkáltató. Persze, amíg a cégtől kapja nem csekély fize-tését, mit várunk egy szakszervezeti bürokra-tától? PAPP János„„Amíg a cégtől kapja nem csekély fizetését, mit várunk egy szakszervezeti bürokratától?”Corpus delicti. A zsigárdi egyenesbe a kanizsai MSZP hirdette meg a szakszervezeti tüntetéstNevének elhallgatását kérő informátorunk meg is indokol-ta anonimitását. – Reméljük, egyszer még eljutunk oda, hogy a tolerancia bajnokai elviselik a másik véleményét szóbeli vagy fizikai erőszak nélkül. De a legutóbbi hetek még nem erre mutatnak – mondta, majd egy nagy- kanizsai internetes bejegyzést idézett a baloldalról: És fogok vele találkozni a városban, és laposra verem, mint a kirántott húst!hanem egy komplett ló!Nem a lóláb lóg ki, Emlékszünk még Bokros Lajosra…?!
2019. 01. 11. | 7AktuálisAz utóbbi hetek atrocitásai meg-mutatták, a bevándorlást pártolók agyában, akarom mondani fejében, mennyire együtt jár a keresztény- ellenesség és a magyarellenesség. Az Ország háza előtt megtámadták a jászolt és a karácsonyfát, meg- rongálták a Kossuth szobrot. A mi mostani, Petőfi-szobor előtti együtt-létünk ezért egyfajta kiállás is a normalitás mellett. Nemzeti közös-ségünkért és Európa keresztény gyökereiért – hangzott el az NPE Deák téri, immáron 17. Petőfi-ünne-pén, a költő születésnapján. Tudósítá-sunk percről percre a kiállásról.16:50 Demjén Ferenc dala harsog a téren: „Kell még egy szó, mielőtt men-nél, Kell még egy ölelés, ami végig elkísér, Az úton majd néha, gondolj reám, Ez a föld a tiéd, ha elmész, visszavár.” A tavalyinál is többen gyülekeznek a Nagykanizsai Polgári Egye-sület hívására. 16:54 Arany János ver-sét Illés Lajos zenésítette meg. Az előbbi lágy meló-diát keményebb hang, szo-katlan ritmus váltja. Nagy Feró énekel. Él-e még az Isten? A szelíd szavúnak ismert költő 1848-ban négy versszakon át kérdi ezt, az ötödikben megfeleli: Él még, él az Isten... magyarok Istene! Elfordítva sincsen még e népről szeme, S az még, aki régen…16:58 Felsorakoznak bevonulásra a díszőrsé-get adó hagyományőrző huszárok, sosem látott létszámban. A házigaz-dák mellett a vendég szombathelyiek és a Kani-zsáról „kirajzott” fonyódi kishuszárok, akiket egy odanősült kanizsai honosí-tott meg a tó partján. Egészkor kürtszó, masíro-zás a Hunyadi-indulóra.17:03 A Himnusz közös éneklésére hív a műsor-közlő, majd emlékeztet: kereszténység nélkül ma nem lenne se demokrati-kus jogállam, se pluraliz-mus, se tolerancia. Hallgas-suk meg, és csatlakozzunk magunkban a Miatyánk imádságához, amelyet Varga Miklós legutóbb 2010 márciusában énekelt ugyanitt – szólít.17:07 Messziről fénylik a tenorhang – jellemezte egyszer valaki Varga művészetét. – Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod… – szárnyal az imádság.17:10 Magyarország a vers születésekor, 1849 tavaszán megmutatta, hogy a túlerő legyőzhető. A mai Magyarország pedig elsőként mutatta meg, hogy a népvándorlás meg-állítható. Ezért érik táma-dások hazánkat, ezért ismételjük mi is Petőfi mondatát: Előre hát, oh nemzetem, ne állj meg! A mai meghívó idézete szin-tén ebből a versből – legyünk azon – májust vetítse előre: Egész Európa te utánad jő – konferálják be Petőfi versét. Egy bat-thyánys öregdiák jött haza a fővárosból együtt ünne-pelni, ő szaval.17:13 Földrészünk lakosságának kicserélése önazonosságunkat veszélyezteti. A birodalmi törekvésekkel szemben csak a nemzetek Európája védheti meg közösségein-ket. Magyar szeretnék maradni – újabb időszerű dal következik. A Kanizsa olvasói ismerik már a rima-szombati énekelt verseket. – Apám, anyám itt szüle-tett, és úgy hiszem, minden ősöm is – hallgatjuk egyet-értőleg a Gyurcsó-verset.17:18 Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke lép a mikrofon-hoz, hogy a születésna-post méltassa. – Petőfi-nek akkoriban olyan politi-kai törekvései voltak fiatal kora ellenére, amit a mai magyarok is megirigyel-hetnének. Olyan vonalat képviselt az akkori politikai életben, amire a mai világ-ban, a mai politikában is nagy szükség lenne. A köl-tőnél megjelent a népies-ség és a nemzeti függet-lenség eszméje, amiket könnyen át lehet ültetni az aktuális kérdésekbe is nap-jainkban – láttatja a költő időszerűségét, majd három idézettel zárja beszédét. Ragaszkodjunk Petőfi Sándor szavainak eredeti jelentéséhez. Mer-jük kimondani a költővel családjaink, nemzeti közösségünk és hazánk védelmének három mon-datát: – Ha férfi vagy, légy férfi! – Talpra magyar! és – Azért a víz az úr! És eszerint is cselekedjünk – utal befe-jezésül a májusi európai parlamenti választás tétjé-re Bene Csaba.17:24 Műsorközlő: Helyezzük el valamennyien gyertyáinkat, mécseseinket a Petőfi-szobor talapzatán. Kifejezve ezzel, azonosulunk az oda vésett sorokkal: És mi nem hagyjuk magunkat! Keresztes Ildikó karcos hang-ján szól: Igen, igen, igen, mert élni kell! Mindeközben hosszú sorban helyezik el politikusok, polgárok az aprócska lángokat…17:28 Hazádnak ren-dületlenül Légy híve, oh magyar… – a jelenlévők Vörösmarty versét Egressy Béni dallamára éneklik.17:30 A 34 hagyomány-őrző huszár a Rákóczi-induló hangjaira dísz-menetben elvonul, a nagykanizsai rendezvény rendbontás nélkül ér véget.(Kanizsa)Kiállás a normalitás mellett a Petőfi-ünnepenIgen, igen, igen,mert élni kell!Fotó: Gergely Szilárd
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontTÉL-CSEND-HÓ – a Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesületének kiállításaMegtekinthető január 15-ig, az Ősze András galériában.Január 11. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs SándorA részvétel díjtalan.Január 14. és 15. (hétfő és kedd) 19 óraSzínház – Hevesi bérlet (január 14. hétfő)Színház – Bródy bérlet (január 15. kedd)Déry Tibor – Pós Sándor – Presser Gábor – Adamis Anna: KÉPZELT RIPORT EGY AMERIKAI POPFESZTI-VÁLRÓL ’45, az első magyar rockmusical 45. évfordulójára új szereposztással (Pannon Várszínház)Szereplők: Gazdag Tibor, Novák Péter, Kovács Ágnes Magdolna és a Pannon Várszínház társulata.Belépődíj mindkét előadásra: 4 000 Ft. (Jegyek korlátozott számban kaphatók.)Január 16-17. (szerda-csütörtök)Gyermekszínházi bérletVUK, A KISRÓKA – zenés mesejáték (Pódium Színház)Január 16. (szerda): 10 óra Mazsola bér-let, 13 óra Hápi bérlet, 14.30 óra Tapsi bérlet. Január 17. (csütörtök): 10 óra Vac-kor bérlet, 14 óra Manó bérlet.Belépődíj: 900 Ft . (Jegyek korlátozott számban válthatók.)Január 17. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éve-seknekVezeti: Vajda Margit, 06-30/6160-847.Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alkalom.Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázJanuár 12. (szombat) 18 óraSZÉPKORÚAK ÉVKEZDŐ TALÁLKOZÓJAJanuár 15. (kedd) 17 óraFEL A NETRE! – kezdő számítógépes tanfolyam korszerű gépeken, Windows 10 operációs rendszerenA tanfolyam anyaga: számítógép be- és kikapcsolása, számítógép kezelése, bil-lentyűzet és egér használata, internet használata, e-mail. A tanfolyam anyagá-ról egy jegyzetet kap minden résztvevő.A tanfolyam: 24 órás, keddi és csütörtöki napokon 17.00 és 20.00 óra között.A tanfolyamra 15 fő jelentkezését fogad-ják.A tanfolyam díja: 6 500 Ft.Jelentkezés: a tanfolyam kezdését meg-előzően, a tanfolyami díj befizetésével.Január 18. (péntek) 17 óraKÉPSZERKESZTŐ TANFOLYAMA tanfolyam anyaga: fényképek letöltése számítógépre, fényképszerkesztő prog-ramok kezelése; kivágás, átméretezés, forgatás, vörösszem eltávolítás, színbeál-lítás, effektek, stb. A tanfolyam 12 órás, pénteki napokon 17-20 óráig.A tanfolyamra 15 fő jelentkezését fogadják.A tanfolyam díja: 8.000 Ft. Jelentkezés: a tanfolyam kezdését meg-előzően a tanfolyami díj befizetésével.ProgramajánlóJan. 10-16. 15:45 RAlpH leZÚZZA A Netet: roNtó RAlpH 2. amerikai családi animációs film Jan. 10-16. 17:30 egY KutYA HAZAtér amerikai családi kalandfilmJan. 10-16. 17:30 BOHÉM RAPSZÓD IA angol-amerikai zenés film Jan. 10-16. 18:00 BúéK magyar film Jan. 10-16. 19:30 creed 2 amerikai akciófilmJan. 10-16. 20:00 végteleN útveSZtő amerikai akcióthrillerJan. 10-16. 20:30 A CSEMpéSZ amerikai misztikus film Jan. 12-13-án 15:00 AQUAMAN amerikai-ausztrál fantasy Jan. 12-13-án 15:30 grINCS amerikai animációs vígjátékJANuár 10- JANuár 16. MűsoraAz igaz barátság… Az Egy kutya hazatér című családi kalandfilm főszereplője Bella, aki egy különleges kutya. Öntörvényű, életerős, makacs és imádja a gazdáját, Lucast. Egy váratlan esemény miatt azonban Bella nagyon messzire keve-redik Lucastól, és minden erejét össze kell szednie, hogy ismét hazatalál-jon. Hatszáz kilométert tesz meg, veszélyes helyzetekbe kerül, összeis-merkedik barátságos emberekkel, társakat szerez, de végig csak egy cél lebeg a szemei előtt: visszakerülni Lucashoz és az ő különleges családjá-hoz. Az Egy kutya négy élete című sikerkönyv írójának új regényéből készült film a kutya és ember mindennél erősebb barátságát mutatja be. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA Képzelt riport… az első magyar rockmusical (Fotó: Pannon Várszínház)A Móriczba az idősebbeket is várják(Fotó: Illusztráció)
2019. 01. 11. | 9KultúraEgy időben úgy tűnt, a hippokra-tészi esküre teszi fel az életét, ám végül a krisztusi szolgálat mellett köteleződött el Koszoru Péter. A kacorlaki papnövendék számára meghatározók voltak fiatalkori találkozásai az egyházzal. Vallásos családban, hasonló szemléletű barátok körében nőtt fel. Szeretet-tel emlékezik a Jézus Szíve Plébá-nia imatáboraira, az Anti-óchia és a Magvető Közösségekre, vagy éppen a homokkomá-romi engesz-telőnapokra, amelyekre nagymamája gyakran magával vitte.– Egészen kiskoromtól ott-honos volt szá-momra a templomi környezet – meséli. – Később, amikor már nagyobb let-tem, megértettem, mi is az az evan-gélium, és mi az az egyház. Rájöt-tem, hogy szeretnék én is a részese lenni: hozzátenni a magamét, és amennyire a képességeim engedik, segíteni, hogy az örömhírt minél többen megismerjék.Péter 2012-ben érettségizett a nagykanizsai Batthyány Lajos Gim-náziumban. Felvették az orvosi kar-ra, ám egy évvel később a szeminá-riumba lépett. Három évig tanult Esztergomban, majd az élete újabb izgalmas fordulatot vett.– Szerettem volna külföldi tapasztalatot szerezni, hogy nyel-veket tanuljak, világot lássak, és megismerkedjek olyan emberek-kel, akik egészen más tájakról és kulturális környezet-ből érkez-nek, mint én – magyaráz-za a szemina-rista. – Tervem megvalósításában az elöljáróim is támo-gattak, így 2016-ban lehe-tőséget kaptam arra, hogy Rómá-ban folytassam a tanulmányaimat.Koszoru Péter azt mondja, a pap-növendékek élete alig különbözik valamiben a többi egyetemistáétól. Ő a Collegium Germanicum et Hun-garicumban él – egy olyan intéz-ményben, amely nem pusztán lakó-helyet jelent a számára, hanem közösséget is. A mintegy hatvan fős diákság zöme az egykori Német-római Birodalom és az Osztrák–Magyar Monarchia területéről érke-zett.– Érdekes összehasonlítani Esz-tergomot Rómával. Úgy érzem, itt-hon erősebb volt a közösségi szel-lem, tanulmányi szempontból viszont mélyebb élmények értek és érnek ma is a jelenlegi iskolámban. Különösen a biblikus tárgyak ragad-tak meg. Egy, az Ószövetséggel fog-lalkozó órámon például a Teremtés könyve első tizenkét fejezetének antropológiai és teológiai vonatko-zásait beszéltük át. Hihetetlenül gazdag szövegről van szó, amiből nagyon sokat tanultam, és nem csak lexikális értelemben. Azóta más szemmel tekintek magamra, a másokkal való kapcsolataimra és a világra. Egy újszövetségi kurzuson pedig Szent Pál utolsó időkről szóló tanítását vettük át, amely szerint az evangélium Jézus Krisztussal elér-kezett a világba. Ezzel az idők betel-jesültek, vagyis az üdvösség napjait éljük. Tehát a mennyország nem egy halálon túli valóság, nem olyas-mi, amit majd elnyerünk, ha jók vagyunk, hanem ha elhisszük, akkor az evangélium működik, és a mennyország itt van köztünk.A papnövendék, aki tavasszal diplomázik majd, az egyetem mel-lett szereti kipróbálni magát minél több területen, így tavaly óta képre-gényeket is fordít.– Tálosi András barátomnak, aki szintén a térségből, Hosszúvölgy-ből indult, van egy kiadója, amely képregényekkel foglalkozik. Az olasz kínálat kifejezetten gazdag ezen a téren, és amikor András for-dítókat keresett, én örömmel jelentkeztem. Hasonló munkám már volt – például cikkeket és köny-veket fordítottam a Magyar Kurír-nak –, de ezúttal más jellegű szöve-gekkel kell foglalkoznom. Most töb-bek között egy fantasy sorozaton, a Dragoneron dolgozom, aminek nemrég jelent meg a negyedik kötete.Pétert karácsony második nap-ján, Szent István első vértanú ünne-pén szentelte szerpappá Varga László megyés püspök a nagykani-zsai Felsőtemplomban. A főpásztor prédikációjában arról beszélt, hogy meg nem értés és üldöztetés vár arra, aki az evangéliumot hirdeti és a szerint él, ugyanakkor hangsú-lyozta: minden körülmények között meg kell tudni bocsátani.– Ezen a szertartáson a szolgálat szentségében részesített a püspök atya – magyarázza. – Felhatalma-zást kaptam az asztal szolgálatára és a szeretetszolgálatra. Nyilván, ez a szentelés valahol jelképesnek is tekinthető, hiszen fél év múlva pap-pá szentelnek, de abban az érte-lemben bizony nem szimbolikus, hogy az ember az élete végéig dia-kónus marad.NEMES DóraAz egyház feladata ma is ugyanaz, mint a kezdetek kezdetén: hirdetni az evangéliumot, valamint előmozdítani Isten országának elterjedését a társadalomban és az emberek mindennapjaiban. Ebben hisz Koszoru Péter, aki maga is részese akar lenni ennek a kétezeréves küldetésnek – akkor is, ha Krisztus követőjeként meg nem értés vagy üldöztetés vár rá. A Rómában tanuló papnövendéket a közelmúltban szentelték diakónussá Nagykanizsán.„A mennyország itt van köztünk…”Bevonulás a pap- és diakónusszentelési misén, Róma, Szent Ignác-bazilika, 2018. október 10.Koszoru Péterkanizsai szenteléseután Varga László megyés püspökkel közösen mutatta be a szentmisét (Fotó: Gergely Szilárd)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemVolt valamikor egy régi világAkkor élt apám, dédapám, s nagyapámTették a dolgukat, nem kérdeztek semmitTudták az életet, jó volt magyarnak lenni!Jött valamikor egy másik világJött a zöld szemű Rózsa, és jött a Kormorán.Lett egy nagy család, lesz mit elmesélniVolt valahol egy hely, hol jó volt magyarnak lenni!Van nekünk egy zászlónk, mit nem téphetnek szétA színek maradnak, akármilyen a szélÁlmaimban álmodtam, jó lenne szeretniLegyen olyan hely, hol jó magyarnak lenni!Legyen végre egy ország, hol a szavakat kimondhatják!Legyen végre egy nép, mely elmondhatja kínját!Legyen végre sok ember, kik tudják, hol a mennyország!Az lesz az a hely, mit úgy hívnak Magyarország!A csillagok messze a Föld szívébe látnakKik hosszú úton vándoroltak, itt hazát találtakHa elvették, mi Tiéd volt, vissza kell azt venni!Isten ujja megérintett: jó lesz magyarnak lenni!(Mit is mondhatnék még…?! Istentől áldott, szeretetben, hitben, erőben gazdag új évet, kanizsaiak! Hajrá magyarok! Ria-ria Hungária! Ha Isten velünk, ki ellenünk?! Soli Deo gloria. BÚÉK!A dal a jutyubon: Kormorán Isten ujja megérintett. )Árpád- Isten ujjamegérintettpéterkormorán
2019. 01. 11. | 11NÁLUNKTovább épül-szépül a városRossz hír a „rossznyelveknek”,de jó a kanizsaiaknak! Féltucatnyi társasház és lakópark épült fel az utóbbi időben Nagykani-zsán, és tavasszal folytatódnak az építkezések.Nyári körképünk óta sokat válto-zott a helyzet, és persze jó irányba. Befejeződtek a Nagykanizsán folyó építkezések, szebbnél-szebb társas-házakkal gazdagítva a várost, és nincs megállás: tavasszal újabb lakó-park épül majd, a Teleki utcában. Alaposan lebőgtek – megint… – azok a kanizsai rossznyelvek, akik folyton-folyvást hangoskodnak, per-sze kiderült az is, minden alap nélkül. Nagykanizsa tovább épül-szépül, és kiderült azt is, azért van szükség az újabb és újabb társasházakra, lakó-parkokra, mert a kanizsai fiatalok többsége a térségben képzeli el a jövőjét. Vegyük sorra az utóbbi idő-szak történéseit.A Magyar utcán, néhány tíz méter-re a Garay utcai körforgalomtól, egy valódi lakópark épült.Szintén a Magyar utcán, az Erzsé-bet tér szomszédságában, egy modern társasház készült el, amelyen már az utolsó simításokat végzik az építőipari szakemberek.A Kinizsi utcában már be is költöz-tek az első lakók, s elkészült a Hunya-di utca legújabb társasháza is. A Bajza utcában épült ház valódi kis ékszerdoboza lett a környéknek, a Mészáros Lázár utcában pedig elké-szült a Homoktövis lakópark leg-újabb épületrésze, tavasszal ide is beköltözhetnek az új lakások tulajdo-nosai.És ami még inkább a jövőbe mutat: a Teleki utca 60. számú ingatlanon egy 15 lakásos társasház építéséhez fog-nak tavasszal a szakemberek, amely-nek átadása 2019 őszén várható.A negyven négyzetméterestől egé-szen a száz négyzetméteresig válo-gathatnak a terasszal, garázzsal vagy gépkocsibeállóval épülő lakások közül azok a fiatalok, akik Kanizsán képzelik el a jövőjüket. PAPP AttilaFotó: Papp AttilaBefore AfterBefore AfterBeforeAfterBeforeAfter
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPnálunk A most kezdődő 2019-es év egy új kezdet, amely lehetőségként megadatott nekünk, hogy átragyogjon rajta a jövő cselekedeteinek mosolya, szebbé és jobbá téve a saját, a családunk és közösségünk életét – fogalmazott Dénes Sándor polgár- mester televíziós újévköszöntő beszédében, hozzátéve: azt kívánja, találják meg a kanizsaiak azokat a célokat, amelyek elérése kihívást és egyben örömöt is jelent önmaguk, családjuk és környezetük számára. – Kihívásokban és sike-rekben egyedülálló év áll városunk előtt – szögezte le a polgármester –, mely-hez nagy szükség lesz mindannyiunk összefogá-sára és együttmű-ködésére. Erre minden reményünk megvan, hiszen elmond-hatjuk, büszkék lehetünk, hogy a mögöt-tünk hagyott eszten-dő is az együttműködést elősegítő nyugalom és békesség jegyében telt, összefogásban az itt élő emberekkel, családokkal, civil szervezetekkel, egy-házakkal és vállalkozások-kal. Ezért is hiszek benne, hogy a 2019-es év áttörést hoz számos közösen meg-álmodott fejlesztésünk-ben, amelyek az itt élő csa-ládok és emberek életét szolgálják. Dénes Sándor a tavaly indult vagy befejeződött fejlesztések közül érték-ként említette a közleke-désfejlesztésre for-dított mintegy 90 millió forin-tot, amelyből a Keleti városrész-ben több mint 80 új parkolóhelyet alakítottak ki, s 45 millió forintból több utca is megújult, így a Thúry, a Bába, a Bago-lai sor, a Besenyő és a Mária utca egy része. Az önkor-mányzat 20 millió forintot költött a térfigyelő kame-rarendszer bővítésére, a Móricz Zsigmond Művelő-dési Ház tetőfelújítása pedig 19,5 millióba került. Összegezve: Kanizsa tavaly 270 millió forintot fordított városi fejlesztésekre saját költségvetéséből. – A Területi Infrastruktu-rális Fejlesztési Program keretében 1,9 milliárd forintból utak, járdák újul-nak meg húsz helyszínen. A munkálatokat három ütemben valósítjuk meg. Az első csomag részeként a Zrínyi és a Hunyadi utca, valamint az Ady sétálóutca felújítása történik meg a közművek cseréjével. A már elkezdett munkát 2019-ben folytatjuk a második és a harmadik ütemmel. A TOP program keretében 2018-ban elkez-dődtek a Rózsa bölcsőde munkálatai, amelyek már-cius végére befejeződnek, és indulhat a Napraforgó bölcsőde felújítása is. A Kossuth téri óvoda műszaki átadása megtörtént december végén, a Palini óvoda újabb közbeszerzé-se pedig elindult. Idén az egészségügyi alapellátást szolgáló fej-lesztések is elkezdődnek, a Csótónál pedig – a 15 elem-ből álló játszótér után – nyár elejére elkészül a tavat megkerülő sétány és kerék-párút. A Modern Városok Prog-ram (MVP) keretében elin-dul az új ipari park kialakí-tása, amire már csak azért is szükség van, mert a korábbi zóna – a vállalkozói érdeklődéseknek köszön-hetően – hamarosan bete-lik. Ugyancsak az MVP részeként már kiírták a sportcsarnok építésére és a ferences kolostor turisztikai átalakítására a közbeszer-zési eljárást, tavasszal pedig meghirdetik a versenyuszo-da pályázati dokumentáci-óját is. – Így, a reményeink sze-rint, 2019 első felében elin-dulhatnak a munkálatok, amelyek eredményekép-pen egy valóban a mai igé-„Egy valóban a mai igényeket kiszolgáló Ilyen lesz Ady utca – promenádként
2019. 01. 11. | 13nálunknyeket kiszolgáló Nagyka-nizsa születik újjá – mond-ta Dénes Sándor. – Azon-ban fontos tud-nunk, hogy ezek mind nagyszabá-sú fejleszté-sek, jelen-tős bekerü-lési költség-gel. A fele-lősség éppen ezért nagy, hiszen amellett, hogy megépítjük és átad-juk a város közösségének, a hosszú távú működtetés kérdéseire is választ kell adnunk. A 2019-es év ezért a felelős döntések és az építkezések megkezdésé-nek időszaka lesz, melyhez nagy türelem és összefo-gás szükséges mindannyi-unk részéről. Mert még nagyon sok a feladat, amit el kell végeznünk, hogy egyre élhetőbbé váljon a nagy történelmi múltra visszatekintő, ipari, keres-kedelmi és kulturális köz-ponti szerepkört betöltő városunk.Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, a tér-ség országgyűlési képvise-lője újévi köszöntőjében ugyancsak arról beszélt, hogy 2019 – a korábbi évekhez hasonlóan – további fejlődést, gyara-podást hoz a város és a tér-ség életében. – Bátran mondhatjuk, 2018 hazánkban és szűkebb pátri-ánkban is sike-reket hozott, hiszen vala-mennyiünk közös mun-kájával a magyar gaz-daság tovább-ra is kiválóan tel-jesít, ami lehetővé teszi, hogy támogassuk, segítsük a családokat, a gyermeket vállalókat, és mindazokat a terveket, amelyek egy-egy telepü-lés, nagyobb közösség elő-relépését szolgálják, s ez 2019-ben sem lesz más-ként. Nagykanizsa és a tér-ség megújítását, lehetősé-geinek bővülését számos program szolgálja, így komoly források állnak rendelkezésre például a területi operatív program, a Modern Városok Prog-ram és a Mura-program révén. Az építkezés – a szó mindenfajta értelmében – tehát folytatódik.Mint a politikus kiemel-te, 2010 óta majdnem fél-ezer kisebb-nagyobb fej-lesztés, beruházás volt Nagykanizsán – a belváros megújításától intézmé-nyek, iskolák, óvodák és bölcsődék korszerűsítésén át utak, járdák helyreállítá-sáig. Csak a kórház több mint ötmilliárd forint támogatást kapott külön-féle fejlesztésekre. – Ami Muraföldét illeti, szintén sikerekről beszél-hetünk – folytatta Cseres-nyés Péter. – A Mura-prog-ramnak köszönhetően bővültek az agrárvállalko-zások lehetőségei, és ma már velünk, a térséggel azonosítják például a magyar kivit, a datolyaszil-vát, de áfonyában, bogyós gyümölcsökben is erősek vagyunk. A célunk az, hogy ezt a munkát továbbvi-gyük azért, hogy minél többen boldogulhassanak a szülőföldjükön. A turiszti-kai jellegű beruházások is folytatódnak idén, hiszen megújul a kisvasút, kerék-párutak létesülnek, és támogatunk minden olyan elképzelést, amely lehető-séget jelent az itt élő csalá-doknak. Ebbe a sorba tar-tozik például az M70-es korszerűbbé, biztonságo-sabbá tétele, illetve az alsóbbrendű utak felújítá-sa.A további fejlődéshez azonban a lehetőségeken, az itt élők akaratán, a mun-káján túl még egy dolog kell: a biztonság, szögezte le a képviselő. – Megtapasztaltuk az elmúlt években, hogy Magyarországot és a magyar embereket többen azért támadják Nyugatról, mert kiállunk a biztonsá-gunk, a megszokott éle-tünk mellett, és nem vagyunk hajlandók odaad-ni a jövőnket – sem pén-zért, sem fenyegetés hatá-sára. Magyarország ugyan-akkor sokak szemében minta, példa lett, a felmé-rések arról tanúskodnak, hogy Európa polgárainak jelentős része azt a politi-kát támogatja és tartaná jónak hazájában is, ame-lyet Magyarország folytat. Jó tudni, hogy nem vagyunk egyedül. Sőt: egy-re többen vagyunk, akik szerint hazában, nemzet-ben kell gondolkodnunk úgy, hogy közben jobbá tesszük Európát, és vissza-térünk oda, arra a szellemi és lelki alapra, amelyre építve az alapító atyák lét-rehozták az uniót, azt a szö-vetséget, amely az itt élő-ket, Európa nemzeteit szol-gálja, és nem idegen érde-keket. Ezt a munkát is foly-tatnunk kell, hiszen tavas�-szal hosszú időre eldőlhet Európa sorsa, és ebbe most mi is beleszólhatunk.PÉTER Árpád kiszolgáló Nagykanizsa születik újjá…”A sport- és kulturális nagyberuházások is elindulnak, minőségi lehetőségeket teremtve a kanizsaiaknakA ferences kolostor turisztikai átalakítására már kiírták a közbeszerzést, nemsokára indulhatnak a munkálatok
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHIRDETÉSMásnak e tájék mit jelent…? „…és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban hol méz, hol áfonya…” Jég-foltok a Csónakázó-tavon e hét közepén. Idilli szép-ség, ráadásul a miénk…Fotó: MTI/Varga György
2019. 01. 11. | 15MagazinEgyszerűbb koreog-ráfiákat is megtanul-tak a gyermekeknek meghirdetett táncház résztvevői a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. A kicsiknek és szüleiknek Tóth Ist-ván néptáncpedagó-gus mutatta meg az alapokat. A családi ját-szó- és táncház min-den korosztály, és így az egész család szá-mára kínál elfoglaltsá-got, ennek is köszön-hető a programsoro-zat népszerűsége.– Most már évek óta megy ez a rendezvé-nyünk, jól bejáratott program. Van igény rá, és mi is szívesen csinál-juk. A táncházsoroza-tunk pedig immár húsz éve műkö-dik, úgyhogy ezt is min-denképp szeretnénk folytatni – mondta „Csonti”, a Móricz Zsigmond Művelődé-si Ház intézmény-egység-vezetője.A délutáni gyerekprogramo-kat követően este a PásztorHóra adott lemezbemutató kon-certet. A budapesti zenekar a moldvai népzenei hagyomá-nyokból merít. A kiska-nizsai koncerten az is kiderült, megfér egy-más mellett két dudás – legalábbis a Pásztor-Hórában minden-képp…Míg régen a magyar duda az egyik legnép-szerűbb hangszer volt hazánkban, mára a több ezer muzsikusból mindössze 140-en maradtak, akik még tudnak játszani ezen a népi hangszeren.NEMES DóraFotó: Gergely SzilárdCsaládok játszanak, táncolnak…Fotó: Gergely Szilárd
2019. január 12.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28020:00-08:002019. január 13.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36719:00-07:002019. január 14.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002019. január 15.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002019. január 16.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46222:00-06:002019. január 17.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002019. január 18.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ánmandarin 350-380 Ft/kgtojás 30-40 Ft/dbcsirkemell filé 1530 Ft/kgburgonya 190-250 Ft/kgkígyóuborka 680 Ft/kgfejes saláta 200-250 Ft/dbfekete retek 350 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások01. 15. 11:00-13:00 Bazárudvar (Zrínyi út 35.) 01. 17. 09:00-11:30 Bazárudvar (Zrínyi út 35.)Adj vért, és ments meg három életet!Gyógysz ertári ügyeletheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Ha megteremti a békét önmagá-ban, sokkal könnyebben tud kap-csolatot teremteni másokkal. Így új fejezet kezdődhet az életében. Bika: 04.21-05.21. Egy álomban kap majd útmutatást a párjával kapcsolatban. A legutóbbi félreértések miatt se mondjon le róla, hiszen van remény az újrakezdésre.iKrek: 05.22-06.21.A hirtelen hozott döntései érzelmi té-ren sem járnak mindig a legjobb ered-ménnyel. Felkészülhet arra, hogy ha-marosan próba elé állítják a csillagok. Rák: 06.22-07.22. Többször megjegyezte a barátainak, hogy nem csak munkából áll az élet, és kövessék a példáját. Most megta-níthatja őket síelni a környéken.Oroszlán: 07.23-08.23. Törölje ki a magány érzését a min-dennapjaiból. Ha változtat az élet-szemléletén és nyitottabbá válik a külvilág felé, akkor sikerülni fog.Szűz: 08.24-09.23. Hogy ne teljenek unalmasan a hét-végéi, tűzzön ki új célt magának. Például látogasson el a Miklósfai Répafőző Fesztiválra, és lesse el a répafőzés titkait.Mérleg: 09.24-10.23.Már többször tapasztalhatta, milyen kü-lönös hatást gyakorol a környezetében élőkre. Álmodozás közben gondoljon arra is, hogy ezt miként viszonozzák.sKorpió: 10.24 -11.22. Ha sehogy sem tud megbirkózni a problémáival, akkor se adja fel. Sétál-jon ki a városszéli erdőbe, töltődjön fel energiával, és kezdjen elölről mindent.Nyilas: 11.23-12.21. A saját céljait tartsa szem előtt, és kényeztesse önmagát. Ha mindig a mások érdekét helyezi előtérbe, könnyedén lemaradhat sok szép eseményről. Bak: 12.22-01.20. Ideje már, hogy ne engedjen senki-nek sem beleszólni a magánéletébe. Csodára ne várjon, inkább öntse ki a szívét valakinek. Vízöntő: 01.21-02.19. Minden esélye megvan arra, hogy a legjobbat hozza ki az adódó lehető-ségekből. Csupán az akaraterejét és a kitartását kell erősíteni. Halak: 02.20-03.20. Változó képet mutat ebben a hónap-ban a bankszámlája. Anyagi gondjai ugyan nem lesznek, de célszerű len-ne otthon eltölteni a hétvégéket.www.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huEgy kattintásra a hírektől…
2019. 01. 11. | 17SzolgáltatásÉvfordulók, eseményekJanuár 14.1301. január 14-én halt meg III. András, az utolsó Árpád-házi király1957. január 14-én halt meg Humphrey Bogart, A máltai sólyom, az Afrika királynője és a Casablanca főszereplője Január 15.1622. január 15-én született Moliére1759. január 15-én nyílt meg a British Museum1908. január 15-én született Teller EdeJanuár 16.1847. január 16-án született Mikszáth Kálmán2003. január 16-án indult utolsó útjára a Columbia űrrepülőgép, amely a visszatérésekor megsemmisült, hét fős legénységével a fedélzeténJanuár 17.395. január 17-én halt meg I. (Nagy) Theodosius római császár. 1706. január 17-én született Benjamin Franklin, akinek ezt a mondást is tulajdonítják: „Szeresd ellenségeidet, hisz ők mondják meg, hol hibáztál.”1897. január 17-én halt meg Vajda János1928. január 17-én született Vidal SassoonJanuár 18.1270. január 18-án halt meg Szent Margit1882. január 18-án született Alan Alexander Milne1936. január 18-án halt meg Rudyard KiplingA legutóbbiBBI REJTVény HElyES MEgFEJTéSE: Manapság már e-mailben, de jólesik, hogy kézhez kapom.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. 8/5.A lakás alapterülete: 66 m² szobaszám: 2 + fél szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 24.618,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 10:15 – 10:45 2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/4. A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+ fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 15.796,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.17. 10:00-10:30 3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/5.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+ fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 15.796,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.17. 10:00-10:304. Nagykanizsa, Csokonai u. 2/A. 1/3/3.A lakás alapterülete: 54 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 20.682,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 10:45-11:155. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. fsz. 1.A lakás alapterülete: 36 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosKöltség alapú bérleti díj összege: 17.244,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.17. 9:00-9:306. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3. H/2/3.A lakás alapterülete: 59 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 26.904,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 9:00-9:307. Nagykanizsa, Munkás u. 10/A. fsz. 2.A lakás alapterülete: 45 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.170,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 9:45-10:158. Nagykanizsa, Platán sor 4. 5. em. 32. A lakás alapterülete: 45 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 17.730,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 11:15-11:409. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. 3/1.A lakás alapterülete: 55 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 23.155,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 8:30-9:0010. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. 8/1.A lakás alapterülete: 55 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 20.570,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 8:30-9:0011. Nagykanizsa, Törökvári u. 94. fsz. 1.A lakás alapterülete: 31 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 14.508,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.15. 13:00-14:0012. Nagykanizsa, Törökvári u. 94. fsz. 2. A lakás alapterülete: 43 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 20.124,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.15. 13:00-14:00A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügy-félfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. január 31. Dénes Sándor polgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YI. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérla-kások bérleti jogának elnyerésére: Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:
2019. 01. 11. | 19sport extraFotó: Gergely SzilárdA 2018-as Nagykanizsa Sprintre viszonylag későn, tavaly januárban nyitották a regisztrációt a szervezők, azonban az érdeklődés hatalmas volt, és a verseny gyakorlatilag egy hét alatt teltházas lett, közel 8000 felnőtt indulóval. A rendezvény sikerrel zárult, több mint 20 ezer ember fordult meg az eseményen, mi több, a Nagykanizsa Sprint elnyerte a leg-jobb rendezésű európai Spartan verseny címet, ami óriási szakmai elismerés, és mindazok érdeme, akik részt vettek a lebo-nyolításban.Újabb örömteli meglepetés volt, amikor a szervezők bejelentették a tavalyi utolsó Miskolc Spartan Sprint rendezvényen, hogy 2019-ben Nagykanizsa ismét otthont ad egy versenynek, amely ezúttal kétnapos lesz, és két különböző távon mérettethetik meg magukat a résztvevők – így az indulói létszám is jobban eloszlik a két versenyna-pon.Március 30-án, szombaton az úgyneve-zett Super távú megmérettetést (középtáv) rendezik, amely minimum 13 km hosszú és legalább 25 akadályt tartalmaz. Ez az ese-mény egyébként az első állomása a Közép-európai Regionális Bajnokságnak, így itt az Elit és Age Group kategória indulói speciális Finisher medált kapnak, továbbá a bajnok-ság miatt Közép-Európa legjobb verseny-zői is itt lesznek.Március 31-én, vasárnap a Sprint táv indu-lóit várják, akiknek egy minimum 5 km-es pályán kell átküzdeniük magukat, melyet legalább 20 akadállyal tarkítanak. A szerve-zők jelezték, hogy ezúttal sem fognak kesz-tyűs kézzel bánni a résztvevőkkel, igazi kihí-vást tartogatnak számukra a jól futható pályákon, mindezt egy csodálatos tájon. Mindkét napon rendeznek Kids versenyt a legkisebbek, vagyis a 4-14 éves korosztály számára, továbbá vasárnap hajnalban lesz 6 órás Hurricane Heat az elvetemültebbek-nek, ami nem verseny, hanem egy katonai kiképzés jellegű kihívás, ahol extrém fel-adatokat kell teljesíteni csapatban – utóbbi rendezvényre a regisztrációk már el is fogy-tak.Természetesen a verseny hétvégéje fan-tasztikus hangulatot ígér, és további kikap-csolódási lehetőségek szolgálják az érdek-lődőket a fesztiválterületen és városszerte egyaránt. Nagykanizsa városa és a szerve-zők – köztük a KonTuR+ Egyesület – várják mindazokat, akik maradandó élményre vágynak egy hatalmas buli keretében.(Kanizsa) Már csak két és fél hónap a Nagykanizsa Spartan Super & Sprintig
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2019. január 12-18.Január 12., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Gázfröccs (a lóerők magazinja), 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth Lász-ló műsora), 09:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédel-mi magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Magán-birtokból királyi végház – Kanizsa átadásának története: dr. Bagi Zoltán Péter előadása, 14:05 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:30 K’arc (kulturális magazin), 15:00 Napi Kanizsa – újranéző, 15:25 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 15:55 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:25 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:55 Lapozó, 18:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 18:30 Egis Körmend – Debreceni Egyetem Atlétikai Club NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkő-zés, 19:55 Liliputi mimikri: A pislogó homok (természet-film), 20:25 Kanizsa TV Filmklub: Parttól partig (filmdrá-ma), 22:05 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 22:55 Lapozó.Január 13., vasárnap00:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:30 Egis Körmend – Debreceni Egyetem Atlétikai Club NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 01:55 Kani-zsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 02:45 Lapozó, 06:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:00 Egis Körmend – Debreceni Egyetem Atlétikai Club NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 08:25 Lilipu-ti mimikri: A pislogó homok (természetfilm), 08:55 Kani-zsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:45 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Magán-birtokból királyi végház – Kanizsa átadásának története: dr. Bagi Zoltán Péter előadása, 14:05 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:30 K’arc (kulturális magazin), 15:00 Napi Kanizsa – újranéző, 15:25 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 15:55 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:25 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:55 Lapozó, 18:00 Istentisztelet a református temp-lomban, 19:00 Hargita, 19:30 Sztárportré (válogatás), 20:00 Liliputi mimikri: Tengeri herkentyű (természet-film), 20:30 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:20 Lapozó. Január 14., hétfő00:00 Istentisztelet a református templomban, 01:00 Hargita, 01:30 Sztárportré (válogatás), 02:00 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 02:50 Lapo-zó, 06:30 Istentisztelet a református templomban, 07:30 Hargita, 08:00 Sztárportré (válogatás), 08:30 Liliputi mimikri: Tengeri herkentyű (természetfilm), 09:00 Kani-zsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:50 Lapozó, 12:00 Hargita, 12:30 Sztárportré (válogatás), 13:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kukkan-tó (gyerekműsor), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészség-ügyi percek, 19:35 Olasz csapatok Kanizsa alatt 1601-ben – dr. Kruppa Tamás történész előadása, 19:55 A Monar-chia hajóroncsai – A Szent István történet (ismeretter-jesztő film), 20:25 Híradó, 20:40 Elkészült immár a ház külső dicső koronája…, 20:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:25 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészség-ügyi percek, 22:00 Lapozó.Január 15., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Kukkantó (gyerekműsor), 01:05 Olasz csapatok Kanizsa alatt 1601-ben – dr. Kruppa Tamás történész elő-adása, 01:25 Híradó, 01:40 Elkészült immár a ház külső dicső koronája…, 01:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 02:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 03:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egész-ségügyi percek, 07:05 Kukkantó (gyerekműsor), 07:35 Olasz csapatok Kanizsa alatt 1601-ben – dr. Kruppa Tamás történész előadása, 07:55 Híradó, 08:10 Elkészült immár a ház külső dicső koronája…, 08:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 08:55 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 09:30 Lapozó, 12:00 Kukkantó (gyerekműsor), 12:30 Olasz csapatok Kanizsa alatt 1601-ben – dr. Kruppa Tamás történész előadása, 12:50 Elké-szült immár a ház külső dicső koronája…, 13:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 13:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Az idő-gyűrű ura – Kapaszkodva (ismeretterjesztő film), 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20 Sztárportré: Koltai Róbert, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Január 16., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Az időgyűrű ura – Kapaszkodva (ismeretterjesztő film), 02:15 Székely konyha, 02:45 Sztárportré: Koltai Róbert, 03:15 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Az időgyűrű ura – Kapaszkodva (ismeretterjesztő film), 08:45 Székely konyha, 09:15 Sztárportré: Koltai Róbert, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kul-turális magazin), 12:55 Az időgyűrű ura – Kapaszkodva (ismeretterjesztő film), 13:25 Székely konyha, 13:55 Sztárportré: Koltai Róbert, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Mit ér a tér? (film-sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Aktuális - Hargita, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Január 17., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Mit ér a tér? (filmsorozat), 02:10 Aktuális - Hargita, 02:40 K’arc (kultu-rális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Mit ér a tér? (filmsorozat), 08:40 Aktuális - Hargita, 09:10 K’arc (kultu-rális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Mit ér a tér? (filmsorozat), 13:25 Aktuális - Hargita, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Az időgyűrű ura - Sodrásban (ismeretterjesztő film), 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 Élet-módi, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:20 Lapozó.Január 18., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 01:30 Az időgyűrű ura - Sodrásban (ismeretterjesztő film), 02:00 Híradó, 02:15 Látogató, 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Az időgyűrű ura - Sodrásban (ismeretterjesztő film), 08:30 Híradó, 08:45 Látogató, 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Az időgyűrű ura - Sodrásban (ismeret-terjesztő film), 13:25 Látogató, 13:55 Élet-módi, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Az idő-gyűrű ura – Rengetegben (ismeretterjesztő film), 20:00 Hargita, 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csi-petnyi szó (B. Tóth László műsora), 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 01. 11. | 21SportLegutóbb a tavaly még elsőosztályú ETOto vendége volt a Nagykanizsai Fut-sal Club az NB II-ben, a kanizsaiak a szeptemberben elmaradt találkozóju-kat pótolták Győrben. Hétfőn pedig a dél-zalaiak – ismét kimondottan fontos összecsapáson – a Pécsi TE PEAC R-Bus legénységét látják vendégül.ETO SZC Futsal Club (2.) - Nagykanizsa Futsal Club (6.) 3-0 (2-0)Futsal NB II Nyugati cso-port, halasztott mérkőzés a 4. fordulóból. Győr, 200 néző. Vezette: Zimonyi (Urgyán, Strehó). G.: Szűcs Á. (2.), Püspök (3.), Papp Zs. (22.)NagykaniZSa: Szakme-iszter Á. - Horváth E., Schuller, Koronczai, Szak-meiszter J. Csere: Loson-czi, Kollár, Szalai D., Lász-ló D., Novák L. Edző: Bagó Gábor.Az NB II-es futsal bajnok-ság 4. fordulójából elha-lasztott meccsét pótolta az NFC idegenben, a kanizsai-ak az ellen az ETO ellen vív-hatták ebben az esztendő-ben az első bajnokijukat, melyet tavaly év végén 9-5-re legyőztek. Benne volt a levegőben, hogy a kisalföl-diek kiköszörülnék a csor-bát, és ehhez gyorsan meg is adták az alaphangot, hiszen a kezdést követően szinte azonnal 2-0-t muta-tott az eredményjelző. Onnantól sem játszott ugyan alárendelt szerepet a Kanizsa és inkább csende-sen csordogáló mérkőzés kerekedett az összecsapás-ból. A második félidő elején aztán újabb gólt kaptak a vendégek, s ugyan még azt követően is sok volt hátra, az eredmény már nem vál-tozott, Kollár Péter pedig megsérült a dél-zalaiaktól. – Három elkerülhető, buta gólt kaptunk, melyek mindegyikét egyéni figyel-metlenség okozta – érté-kelt Bagó Gábor, az NFC tré-nere. – A meccs után rög-tön átbeszéltük a játéko-sokkal, hogy melyek voltak azok a szituációk, amikben hibáztunk – mind a mec�-csen, mind pedig az elmúlt napokban. Ettől függetle-nül a srácok becsülettel mentek végig a mérkőzé-sen, és azt se felejtsük, hogy fontos találkozók jön-nek a következő hetekben.A Nagykanizsai FC a győ-ri veresége után még min-dig az első hat között van, igaz a hetedik PTE neve mellett szerepel egy elma-radt összecsapás. S hogy a futsalos történet még kere-kebb legyen, a kanizsaiak hétfőn este 8 órától a Zsig-mondy-csarnokban éppen a baranyaiakat fogadják egy igencsak fontos össze-csapáson. A klub vezetősé-ge és a csapat is azt reméli, hogy biztatásban nem lesz hiány a nagykanizsai talál-kozón. POLGÁR LászlóA jubileumi, X. Deme Richárd Teremlabdarúgó Emlék-torna küzdelmeit rendezik szombaton a Zsigmondy-csarnokban, ahol már 7.45-től útjára indul a labda. – Azt hiszem, a tizedik alkalmunkkal szép jubileumhoz érkeztünk a teremfo-ci programunkban, és úgy gondoltam, ez egyben a legjobb alkalom arra is, hogy utoljára rendezzük meg a Deme Richárd Emlékkupát – kezdte a torna főszervezője, Lőrincz László. – Nagy szavakkal fölösleges dobálózni, egyszerű-en ennyi idő alatt már jött egy újabb focista nemzedék, ők már nem az a gene-ráció, amelynek tagjaival elkezdtük, azt pedig nem szeretném, hogy a résztve-vők ne tudják, kinek az emlékére focizhatunk. Egy ifjú labdarúgónk tragikus elvesztése apropóján hozhattuk tető alá ezt a sorozatot, de tudom, hogy Ricsi is büszke lenne arra, hogy a tornát zsinórban ötször az az FC Oportó legénysé-ge nyerte meg, amelyben egykor ő is kispályázott.A torna az évek során mind nagyobb volumenűvé vált, nem véletlen, hogy az utóbbi időszakban a résztvevő gárdák számát tizenhatban volt szükséges maximalizálni.– Idén is négyszer négyes csoportokban kezdenek az együtte-sek, amelyek között ott lesznek Ricsi nagypályás klubjai is. Már most büszkék lehetünk ugyanakkor arra, hogy a majd’ tíz év több száz meccsén a kétperces kiállítások számát egy kezemen meg tudnám számolni, azt pedig talán a csapatom tagjai, tehát a címvédő Oportó sem veszi rossz néven, ha azt mondom, nem bánnám, ha valaki letaszítana minket a trónról, persze, ehhez az adott alakulatnak igencsak meg kell küzdenie... P. L. A tizedik Deme emléktornán is egymásnak feszülnek a teremfoci csapatok (Fotó: Gergely Szilárd)Szombaton teremfoci emléktornaHétfőn „helyosztó” következik?A kanizsaiakra (pirosban) fontos meccsek várnak a folytatásban (Fotó: Gergely Szilárd)
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSPORTVelencei karnevál NON-STOP2019. február 16-17. Részvételi díj: 13.500 Ft/főFarsangolás SzlovOVéniábanPtuj-i Karnevál2019. február 23.Részvételi díj: 5.400 Ft/főJárjunk busót!Busójárás Mohácso n2019. március 2.Részvételi díj: 6.500 Ft/főRijekai Karnevál2019. március 3.Részvételi díj: 9.200 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazás és idegenvezetés költségét.A részvételi díj nem tartalmazza a fakultatív belépők és a BBP biztosítás díját.barangOláS baranYában2019. március 18-22. (4 éj)Elhelyezés: Harkányban a Hotel Thermálban Részvételi díj: 50.900 Ft„Egy csipetnyi iTália”SorrenTO, NáPOly, Capri…2019. március 27- április 1. (5 éj)Részvételi díj: 90.900 Ft/főA TOSzkán Táj SzerelMESeinek2019. május 21-26., július 9-14.,szeptember 24-29., október 8-13. (5 éj) Részvételi díj: 92.700 Ft/fő A varázslaTOS Velence, és ami körülöleli2019. május 16-18., június 6-8., októ-ber 3-5. (2 éj)Részvételi díj: 35.800 Ft /főVerOna, A garDA TÓ, Milánó ÉS PADOVA2019. április 28- május 1. (3 éj),június 20-23. (3 éj)Részvételi díj: 60.300 Ft/főCSehORSzág GYöngYSzeMei2019. május 9-12. (3 éj) Részvételi díj: 59.900 Ft/főMONTenegró2019. július 2-7. (5 éj)Részvételi díj: 89.900 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazást idegenvezetéssel, valamint a szállás költségét félpanziós ellátással.A részvételi díj nem tartalmazza a BBP és a belépők költségét.www.lovaszbusz.huAz ökölvívók tavalyi évzáróján egyértelműen abban bíztak, hogy versenyzőik az idén legalább ugyanolyan ütemben szállítják az érmeket.A Kanizsa Box Klubnál a december vége az év összegzéséről szólt, és annak keretében az egyesület öklözői hozzátartozóik társaságában vehették górcső alá teljesítményüket – kötetlen hangulatban persze. Nem csupán száraz sportági elemzéseken volt tehát a sor, hiszen a jókedvvé volt a főszerep, ugyanakkor a KBK legeredményesebb sportolói Tóth László veze-tőedzőtől kupákat vehettek át az egyik ring közepén. Érdekesség, hogy a legtöbben azzal a GBF-övvel szerettek volna fotózkodni, amelyet éppen a tréner, Tóth László „öklözött össze” eddig a profik világában. A 27 esztendős bokszoló tavaly már az ötödik mec�-csét is megvívhatta (többek mellett Salamon László felkészítésével) a hivatásosoknál, és mérlege maku-látlan, hiszen az egyetlen pontozásos sikere mellett a másik négy „csörtéje” TKO-s volt – természetesen a javára.P. L.Jól szerepeltek a Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE ifjú asztaliteniszezői a Nyugat-Dunántúli Régiós Versenysorozat utolsó fordulójában Celldö-mölkön. A versenyen Vas, Zala és Győr-Moson-Sop-ron megye újoncai vettek részt. A versenyt az U11, U12 és U13-as korcsoportok-nak rendezték, és a régió igazolt újoncai indulhat-tak rajta. A legfiatalab-baknál, az U11-eseknél a nem igazolt sportolók is mérkőzhettek. A „sör-gyári” újoncok közül a lányok remekeltek, hiszen Orbán Flóra megnyerte az U12-es és az U13-as versengést is. Hadi Eszter az U13-ban harmadik, emellett U11-ben második lett, Mu-czárt Dorka pedig a leg-fiatalabbak között, tehát U11-ben állhatott a dobogó harmadik foká-ra. A fiúk közül Szollár Patrik szerepelt a legjobban, felkerült ugyan a főtáblára, de a legjobb négy közé ezúttal nem tudott bejutni. A nem igazolt lányok is jól pingpongoztak, mivel a kiskanizsaiaktól Bunczom Nóra a második, Muczárt Boglárka pedig a harmadik helyen zárt.Régiós verseny érmeivel gazdagabbanA kanizsai fiatal pingpongozók közül Orbán Flóra (balról), Bunczom Nóra, Muczárt Boglárka, Muczárt Dorka és Hadi Eszter is remekelt CelldömölkönA Kanizsa Box Klubnálezúttal is sokakat el- ismertekIdén sem adnák alább
2019. 01. 11. | 23SportELSŐSÉGSzlovéniában, Lendván szerepelt nemzetközi teremfoci kupán az FC Nagykanizsa U9-es csapata. A Lukács István irányította Ifjú Reménységek abba a négyesbe került, amelyben a kanizsaiakon kívül az NK Benedikt, az NS Mura és az NK Verzej szlovén hármas szere-pelt. A Mura ellen 3-0-ra, a Verzejjel és a Benedikttel szemben pedig 1-0-ra győztek a dél-zalaiak. Következ-hetett az elődöntő, amelyen a Kani-zsa 4-1-re verte a Lentit, a fináléban pedig újra a verzsejiekkel találkoz-tak a dél-zalaiak. A meccs vége 0-0 lett, büntetőkkel pedig az FC Nagy-kanizsa győzött. A torna gólkirálya is tőlük került ki Lukács Damján sze-mélyében, míg a legjobb kapusnak az úgyszintén nagykanizsai Lakos Mihályt választották.GÁLAImmár a 26. Fitness Fesztivált rendezték meg a tavalyi év zárása-ként a Szan-Dia FSC-nél, az egyesü-let 25 esztendeje foglalja össze a versenyévét a látványtáncosok, kötélugrók, fitneszesek produkció-ival.A HSMK színháztermében ezút-tal is két előadás várta a nézőket, akik között nem csupán szülők, de egykori szandiások is szép szám-mal foglaltak helyet. A Szan-Dia FSC részéről eltökéltek, 2019-ben is szeretnének legalább olyan jól sze-repelni a különböző külhoni hely-színeken (is), ahogyan tették azt tavaly, s akkor senkinek sem lehet hiányérzete majd a dél-zalai lát-ványtáncos fellegvárban.SZTOR IZGATÁSAz elmúlt év utolsó napjaiban újra találkoztak a Nagykanizsai Olajbányász színeiben korábban futballozó játékosok, akiknek a kötődése azóta is megmaradt a városhoz. Időről időre összejönnek évbúcsúztató gyanánt a kanizsai focista legendák, hogy elmondhas-sák egymásnak például, miként is alakult az eltelt esztendőben az életük, ugyanakkor elsősorban a nosztalgiázásé ilyenkor a főszerep, sztorik tucatjait elevenítették fel legutóbb is a korábbi labdarúgók.Persze, a hangulattal sem volt probléma, amiről felvételek is tanúskodnak, s azok alapján úgy véljük, nem járunk messze az igaz-ságtól, ha azt írjuk, arról, hogy a jókedv végig tartson, Hegedüs László (Hege), az egykori elnyűhe-tetlen középpályás gondoskodott, lévén nótarepertoárjából kifogyha-tatlan volt...NYERT EK A BÜFÉSEKNagyradán a hagyományoknak megfelelően megrendezték az ünnepi időszakban a Karácsony Kupa teremfoci tornát. Az egész napos fociprogram keretében a 15 nevező csapat már kora reggeltől rúgta a bőrt – kiélezett küzdelmek közepette. A legjobb négy csapat közé végül a BenT Nagyrada, a Büfé FC Nagykanizsa, az El Gampero, vala-mint a K&H Nagykanizsa legénysé-ge jutott. Az első helyezett aztán a Büfé FC lett megelőzve a BenT Nagyradát úgy, hogy a döntőben 4-1-re nyertek Budai Barnabásék, a bronzmérkőzésen pedig a K&H Nagykanizsa diadalmaskodott 4-0-ra az El Gamperóval szemben. A torna legjobb játékosának Budai Lajost (Büfé), legjobb kapusának Lajkó Ferencet (Büfé) választot-ták, míg a gólkirály Babati Tamás (BenT) lett.Összeállította: POLGÁR LászlóAz ifjú kanizsai focisták Lendván tornagyőzelemnek örülhettekA Szan-Dia gálája ezúttal is látványos, minőségi szórako-zást kínált (Fotó: Gergely Szilárd)SportsorokHamisítatlan jókedvvel elevenítették fel a múltat az Olajbányász korábbi kiváló futballistáiA kanizsai Büfé FC elsőséggel ünnepelt
A ma már nyugdíjas Horváth Lajos-né Évának nem volt nehéz megtanulni sütni-főzni, hiszen édesanyja a hajdani Napsugár presszó szakácsa volt. A csa-ládi hagyományt a gyermekei és az unokái is tovább viszik, van érzékük hozzá, jegyezte meg örömmel Éva. – Két gyermekünk és négy uno-kánk van, három fiú és egy kislány – mutatja be a csa-ládot. – Kettő 16 éves középiskolás, és kettő 14 éves, 8. osztályos tanuló. Míg kisebbek voltak, sok időt töl-töttünk el együtt. Sütöttünk, főztünk, próbáltam bevonni őket a napi feladatokba. A gyerekek elfoglaltsága miatt ma már ugyan kevesebb időt tudunk együtt lenni, de azért napi szinten kapcsolatban vagyunk egy-mással. Így előfordul, hogy el tudom csábítani valamelyiket egy almás pite sütésre, vagy esetleg mézeskalács készítésére. Most a kislány unokámat, Esztert sikerült bevonnom a havas tobozok készítésébe, amihez egy kicsit több kézügyesség kell. A tobozokat celofánba csomagolva gyakran elaján-dékozzuk a rokonoknak, ismerősök-nek. A saját készítésű süteményünk szépen mutatott a karácsonyi aján-dékcsomagjainkban is. Hozzávalók:50 dkg darált keksz, 1 dl feketekávé, 2 evő-kanál baracklekvár, 10 dkg darált dió, 1 evő-kanál kakaópor, 1 cso-mag vaníliás cukor, egy kevés tej, magozott meggy és ízlés szerint rum aroma. Ezeket alaposan összedolgozzuk, kis kúpokat készítünk belőle, és egy szem meggyet teszünk a közepébe. Csokis gabonape-hellyel díszítjük, végül porcukrot szitá-lunk a tetejére. BAKONYI Erzsébet24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKHIRDETÉSHorváth Lajosné Éva és unokája, Eszter szívesen sütnek-főznek együtt(Fotó: Kanizsa)Havas tobozok sütés nélkülGasztroKanizsa
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 2. SZÁm, 2019. JANUÁR 18.2019 az építkezés éve lesz!15Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTKözösségkovácsoló disznóvágást tartott a dr. Kotnyek István Miklósfai Kertbarát Kör a hétvégén. Az évindító rendezvényen már a reggeli óráktól mintegy 20 tag szor-goskodott, a délutáni vacsorán pedig hetvenen vettek részt. A kertbarát kör tagjai minden évben több rendez-vényt – például borversenyt és pálinkamustrát – tarta-nak, azt egyelőre nem döntötték el, hogy jövőre is meg-szervezik-e az évindító disznóvágást.Elkezdődött Kanizsán a fák téli nyesése. Ez a megfelelő időszak az ágak ritkítására, a már elkorhadt, beteg fák kivágására. A január elején indult munkákat a VIA Kanizsa Zrt. elő-zetes felmérése és megrendelése alapján végzi a szolgáltató. – Ezek a munkák legin-kább faritkítások, egyéb esetekben az elöregedett fák kivágását, az ágak levágását jelentik, mindannyiunk biztonsága érdekében. Ezek az ágak viharban letörhetnek, kárt okozhatnak. Ebben az időszakban ezek a feladatok az aktuálisak, s mindez általában február végéig tart – adott tájékoztatást Csendes Tamás, a Netta-Pannonia Környezet-védelmi Kft. közterület-gondozási vezetője.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPESzívesen…Mondják olykor, hogy megszakad az ember szíve… Nos, hogy ez ne így legyen, tavaly hatvanegy szívátültetést végeztek Magyarországon. Képünkön egy üres mellkas szívtransz-plantációs műtét közben a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán. Kanizsa70IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: MTIFotó: Kanizsa TVFotó: Kanizsa TVA HÉT TÖRTÉNETE
2019. 01. 18. | 3EZ VOLT A HÉTVAN HELYNincs még telt ház a kani-zsai hajléktalanszállón, a novembertől áprilisig üze-melő krízisszálló kihasznált-sága alig haladja meg a 30 százalékot. Az intézmény-ben működő átmeneti szál-lón és éjjeli menedékhe-lyen viszont minden ágyra jut ember. Az ott dolgozók felkészültek arra is, ha bekö-szönt az igazi tél, még töb-beknek tudjanak segíteni. CSERÉLIKTöbb játszótéren is kicse-réli az úgynevezett csillapí-tóanyagot a Via Kanizsa. A könnyen összetömörödő homok helyett apró folyami kavicsot tesznek a játékele-mekhez. A városüzemelte-tő társaságot ebben a mun-kában most az időjárás is segíti. Egyébként a homok és a felhasznált kavics is megfelel a biztonsági elő-írásoknak. Utóbbi nem tömörödik össze, mint a homok, sokkal könnyebb lazán tartani, ezáltal bizton-ságosabb is, s a gyomnö-vény sem terjed el benne. GULÁGA BLG-be érkezett a Gulágkutatók Nemzetközi Társasága által összeállított „Málenkij robot, avagy ártat-lanul, ítélet nélkül kényszer-munkán a Szovjetunióban” című kiállítás, amely korabe-li fotókból, visszaemlékezé-sekből és sajtóanyagokból áll. A több százezer elhurcolt magyar sorsát bemutató tárlatot rendhagyó történe-lemórával nyitották meg. A deportálást egy 1945. decemberében kiadott parancs tette lehetővé. A Batthyány-gimnázium aulá-jában kiállított tárlatot bárki megnézheti az iskola nyitva-tartási idejében.DONA doni harcok során elesett magyar katonákra emlékezett a HONSZ Nagy-kanizsai Hadigondozottak Klubja a Tripammer utcai temetőben az áttörés 76. évfordulóján. A résztvevők közül többen édesapjukat, hozzátartozóikat vesztet-ték el a Don-kanyarban. A Vörös Hadsereg a Donnál 1943. január 12-én indított átfogó támadást. A mínusz 30-35 fokos hidegben a 2. magyar hadsereg katonái-nak legalább a fele odave-szett, köztük sok kanizsai, zalai honvéd. A nagykani-zsai klub tagjai a Széchenyi téri II. világháborús emlék-művet is felkeresték, hogy leróják kegyeletüket a hős magyar katonák előtt.ÉLVONALA nagyrécsei Inkey-kas-télyban köszöntötték az új évet a térség települései-nek vezetői. A rendezvé-nyen Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő kiemelte: az elmúlt évek kormányzásának, és a 2018-ban elért gazdasági eredményeknek köszön-hetően Magyarország újra fontos szerepet tölt be Európában. Mint mondta, Magyarországon oly mér-tékben csökkent a munka-nélküliség, hogy azzal Európa élvonalába tarto-zunk. S a foglalkoztatás is jelentős mértékben nő, most már folyamatosan, nyolc éve. FIGYELMEZTETÉSNem szabad télen etetni a vízimadarakat, mert bele-fagyhatnak a jégbe. A víz környékén, tavakban, tavak mellett élő szárnyasok, a hattyúk, ludak, szárcsák és récék ugyanis elvonulnak, amint a víz kezd befagyni, az etetésük miatt viszont természetes ösztöneik elle-nére az ember által biztosí-tott táplálék közelében maradnak, ebből pedig Darázsi Zsolt, a Magyar Madártani és Természetvé-delmi Egyesület zalai cso-portjának titkára szerint csak baj származhat.HÍRsorokA folyami kavics jobban kezelhető és biztonságos a játszótereken (Fotó: Kanizsa TV)A Don poklában sok kanizsai is elesett (Fotó: Kanizsa TV)Gulág-tárlat a Batthyányban. Mondd el a fiaidnak is… (Fotó: Kanizsa TV) Hattyúk a Csótónál. Télen ne etessük őket! (Fotó: Kanizsa TV)
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésMJT_2019_202x270.indd 12019. 01. 14. 14:34
2019. 01. 18. | 5a hét témájaSimon Zoltán (Bloomberg) kérdésére így reagált: ,,…könnyű lenne széttárni a karunkat, és azt mondani, hogy egy olyan ország, amely a GDP-jével nagyjából azo-nos arányú vagy ahhoz közelítő exportteljesítményre képes, tehát egy rendkívül nyitott gazdaság, a nemzetközi gazdaság hullámveré-seinek az átlagosnál jobban is ki van téve. Ez ugyan igaz, de én erre sosem szeretnék hivatkozni, és ezzel nem akarok takarózni. Mert a magyar gazdaságpolitikának az a sors jutott, hogy akármennyire is exportorientáltak, nyitottak is vagyunk, mégis a 4 százalékos gazdasági növekedést egy kedve-zőtlen gazdasági klíma mellett is meg kell célozni. … És nyitottság ide, nemzetközi gazdaság oda, mindent meg fogunk tenni, hogy legyen 4 százalékos, legalább 4 százalékos gazdasági növekedé-sünk, mert mi hiszünk abban, hogy az akaratnak is van szerepe, nemcsak a körülményeknek.”Peter Murphy (AFP) kifogásol-ta, miért mindig a migráció a kor-mány témája, Orbán megindokolta: ,,…azt a történelmi tényt nem tehetjük zárójelbe, sőt felelősség-nek, saját felelősségemnek érzem, hogy felszínen tartsam, hogy a migráció lesz a következő tizenöt-húsz évben is a legnagyobb sors-kérdése a kontinensnek és azon belül Magyarországnak. Tehát nekem az a meggyőződésem, hogy miután a demográfiai tendenciák nem változnak meg, az afrikai népesség nőni fog, Afrika népes-ségmegtartó ereje nem nő olyan gyorsan, mint a népessége, Ázsia népességmegtartó ereje nem erő-södik olyan gyorsan, mint a népes-sége, ezért nekünk, európaiaknak arra kell berendezkednünk, hogy a következő tíz-húsz évben folyama-tos külső migrációs nyomás mellett fogjuk élni az életünket. … Ezért én azt gondolom, hogy helyes, hogy-ha a mindenkori magyar kormány ezt a kérdést nem engedi leesni az asztalról. …Minden jó, szerintem, ami a migráció megállítását szol-gálja, és minden rossz, ami magunkra húzná a migrációt.”Herczeg Márk (444) a sajtóvi-szonyokról faggatta, a miniszterel-nök megvallotta: ,,Én minden nap úgy élem az életemet, nekem az a képzetem van a magyar realitásról, hogy Magyarországon ma balol-dali-liberális és kormányellenes médiatöbbség van. Ezt én egy ténykérdésnek tekintem. Indulat nélkül mondom, nincs bennem harag, nem rázom az öklömet, egész egyszerűen, mint ahogy reg-gel fölkel a nap, én is fölkelek, és azt látom, hogy a mai napon is ellenszélben fogok dolgozni. … És szerintem jó, hogyha a mindenkori kereszténydemokrata, jobboldali magyar miniszterelnök arra készül, hogy ez még hosszabb ideig így is lesz. A választási eredmények azt mutatják, hogy ilyen körülmények között is lehet sikert elérni.”Valerie Hopkins (Financial Times) a lengyel–olasz, illetve Var-só–Róma tengelyről kérdezte, Orbán felidézte, Salvini az ő hőse: ,,...És ez jó hír nekünk, az Európai Néppártnak is, mert megmon-dom őszintén, én is torkig vagyok már azzal, hogy az Európai Nép-párt, amikor szövetségeseket keres, akkor kizárólag bevándor-láspárti irányban keresi ezeket a szövetségeseket, hol a liberálisok, hol a szocialisták személyében. Kívánom Európának, hogy legyen olyan, az Európai Néppárttól jobb-ra álló Róma–Varsó tengely, vagy nevezzük akárhogyan, politikai erő, amely kormányképes, felelős-ségteljes és bevándorlásellenes, és hajlandó együttműködni az Európai Néppárt bevándorláselle-nes erőivel.”(Forrás: miniszterelnok.hu) PAPP János válogatásaSzövetségese a valóságNemzetközi sajtótájékoztatót tartott január 10-én Magyarország miniszterelnöke. Az újságírók főként a gazdaságról és a migrációról kérdezték. Orbán Viktor válaszaiból válogattunk.Minden jó, ami a migráció megállítását szolgálja, és minden rossz, ami magunkra húzná a migrációt (Fotó: MTI)A választási eredmények azt mutatják, hogy ilyen körülmények között is lehet sikert elérni(Fotó: Youtube)
Szijjártó Péter rámutatott: a tavalyi év kiemelkedő gazdasági sikerei közé tartozik, hogy a 123 éves magyar márkát, a Tungsramot sikerült újjáéleszteni. A General Electric (GE) regionális fényforrás-, valamint globális autó-lámpa-ágazatát magyar tulajdonos, a Jörg Bauer, a GE korábbi felső vezetője irányította Tunsgram-csoport vásárolta meg. A Tungsram tehát újra magyar tulajdonban van. A Tungs-ram a világ 22 országában rendelkezik keres-kedelmi képviselettel, magyar központú mul-tinacionális vállalat, amelynek fejlesztése egy-értelműen a magyar nemzetgazdaság érdeke. A miniszter közölte, ez a kormány 80. straté-giai együttműködési megállapodása. A koráb-biak eddig 22 ezer új munkahelyet hoztak létre, 180 ezer dolgozónak adnak munkát a partner-cégek, amelyek között 60 termelő, 18 szolgálta-tó és egy pénzügyi vállalat van. A Tungsrammal immár 7 magyar vállalat tartozik a sorba.Szijjártó Péter ismertette: az elektronikai iparban – amelyben a Tungsram tevékenyke-dik – 145 ezer embert alkalmaznak, az ágazat a magyar gazdaság további növekedését alá tudja támasztani; tavaly az első 10 hónapban 4200 milliárd forint termelési értéket állított elő 9 százalékos növekedéssel. Hozzátette: a cég a technológiai újításoknak kitett iparág-ban működik, ezért kemény nemzetközi ver-senyben kell megvédenie és fejlesztenie pozí-cióit. A magyar állam ezért is állt a Tungsram mellé, az Eximbank jelentős hitelt nyújtott a vállalatnak a hazai és nemzetközi versenyké-pességének fejlesztéséhez.Szijjártó Péter kifejtette: a vállalatnak öt városban működnek gyárai, Budapesten, Nagykanizsán, Hajdúböszörményben, Zala-egerszegen és Kisvárdán, a Tungsram további magyarországi beruházásainak támogatásá-val pedig elősegítik a telephelyek bővítését. Észak-Afrikában és a Közel-Keleten továbbra is erős márka a Tungsram, némi munkával a Távol-Keleten és Délkelet-Ázsiában is az lehet, az Egyesült Államok piaca külön kihívást fog jelenteni. A cég a 3. legnagyobb magyar tulajdonú vállalat, a termékei 95 százalékát exportálja. A magyar külgaz-daság további sikereiben szá-mítanak a vállalatra. A Tungsram sikere más vállalatok sikerét is jelenti a külügyminiszter szerint, mivel 1500 beszállítójából 670 magyar kis- és közép-vállalat. A megállapodás egyik fontos része, hogy a kormány segít a beszállítói hálózatba bekerülni. A szerződéssel a magyar ipari hagyományok megtartása mellett tettek hitet, magyar munkahelyeket védtek meg, és újak létrehozását tették lehetővé, s új globális piaci szereplő sikere mellett köteleződött el a kor-mány, összegezte Szijjártó Péter.Kitért arra: tavaly a magyar gazdaság és a magyar vállalatok egyedülálló teljesítményt nyújtottak, 2018-ban az előrejelzések szerint minden idők legmagasabb értékét, 100 milli-árd euró feletti értéket ér el a magyar export. Hozzátette: az átalakított beruházásösztönző-rendszerrel 98 nagyberuházás 1380 milliárd forint értékben valósult meg az országban, amihez a kormány 135 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Négy év alatt 60 százalékkal nőtt a magyarországi beruházások értéke, és 2019-ben is hasonlóan jó eredményekre szá-mítanak. Jörg Bauer, a Tungsram elnök-vezérigazgatója fel-idézte: a világ egyes részein a Tungsram szó egyet jelent a minőségi lámpá-val. A Közel-Keleten, ha valaki izzót akar vásárolni, így kéri: “adj nekem egy Tungsramot”. Ezt az ered-ményt a 123 év innovatív, kiváló termékeivel és globálisan jó keres-kedelmi kapcsolataival sikerült elérni. Kiemelte: 100 országban vannak jelen, majd-nem ötezer dolgozót foglalkoztatnak Magyar-országon. A magyar és nemzetközi piacon is vezető, innovatív vállalat szerepére töreked-nek, és a partnerséget látják az egyetlen célra-vezető útnak, a versenyképesség kulcsának. Az MTI kérdésére közölték: az előzetes ada-tok szerint 2018-ban 300 millió dollár (mintegy 85 milliárd forint) árbevételt ér el a Tungsram-csoport.6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPAktuálisISMég biztosabbá váltak a kanizsai munkahelyek (Fotó: MTI)Stratégiai partnerséget kötött a magyar kormány és a Tungsram; a megállapodást Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Jörg Bauer, a Tungsram elnök-vezérigazgatója írta alá. Ezzel tovább erősödött, még biztosabbá vált a nagykanizsai gyár helyzete, az itt lévő munkahelyekkel együtt. Még fényesebba TungsramKanizsának is jóStratégiai partnerek. Szijjártó Péter és Jörg Bauer
2019. 01. 18. | 7AktuálisA Muraköz Magyarországtól történő elsza-kadásáról hozott döntés 100-ik évfordulóját, valamint Horvátország nemzetközi elismeré-sének 27-ik évfordulóját ünnepelték a horvát-országi Csáktornyán (Cakovec most…, de azért, ugye, Csáktornya…) a horvát kormány tagjai, a rendezvény fővédnöke Kolinda Gra-bar-Kitarovic horvát államfő volt – számolt be a Medjimurske Novine című hírportál.A horvát államfő kiemelte: a Horvátország 1992-es nemzetközi elismeréséről tartott ünnepélyes megemlékezés egyúttal elismerés azoknak is, akik száz évvel ezelőtt úgy határoz-tak, hogy Muraköz elszakad Magyarországtól. „A horvát népben mindig is élt az akarat, hogy politikailag is egyesüljön egy vérből és egy kultúrából való rokonaival” – mondta Grabar-Kitarovic.Az első világháború végén – amelynek évfordulóját nemrég Párizsban ünnepelték –, megteremtődtek a feltételek, hogy a murakö-ziek kinyilváníthassák politikai akaratukat, amelyet 1920-ban a trianoni békeszerződéssel (mi hívjuk csak bátran aljas diktátumnak… – P. Á.) erősítettek meg, hogy a Szerb-Horvát-Szlo-vén Királysághoz tartozzanak – hangsúlyozta. „Horvátország és a horvát nép számára ez nagy történelmi esemény, amiért 2005-ben a horvát parlament emléknappá nyilvánította Muraköz elszakadását Magyarországtól” – jelentette ki. Az első világháború végén Mura-köz nemzeti tanácsa mozgósította a horvát nyilvánosságot és a horvát önkéntes hadsere-gek 1918-ban, karácsony estéjén bevonultak a területre, amelyet az akkor már létező Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz „csatoltak”. Csák-tornya főterén 1919. január 9-én a nagy nem-zeti gyűlés határozatot hozott arról, hogy elutasítja a magyar hatalmat, kilép a magyar államból, majd csatlakozik Horvátországhoz. A Muraköz hivatalosan 1920-ig, majd 1941 és 1945 között ismét Magyarországhoz – azon belül Zala megyéhez – tartozott. Horvátország mindig magáénak tartotta a területet. MTI/P. Á.Elkezdődtek a házszentelések Nagykanizsán és a környékén. Szűcs Imre, a Felsőtemplom plébánosa idén is a polgármeste-ri hivatalt keres-te fel először, hogy megáldja az épületet és azo-kat, akik megfor-dulnak ott.– Régi hagyomány a katolikus egyházban, hogy vízkereszt után házszente-lést végzünk – magyarázza az atya. – Ilyenkor a Jóisten áldását kérjük az épületre, a benne dolgozókra, illetve azokra az ügyfelekre is, akik ide betérnek. Meggyőző-désem, hogy Isten jelenlé-tében még az ügyintézés is gördülékenyebben megy.Régen megszentelt kré-tával írták az ajtó fölé, ma már matrica jelzi a házszen-telés évszámát, valamint a C, az M és a B betűket, ame-lyek az áldásra utalnak, latin nyelven: Christus Mansionem Benedicat („Krisztus áldja meg e házat”). Ugyanakkor, egyes megközelítések szerint a rövidítés valójában a három király – Gáspár, Menyhért és Boldizsár – nevének a kezdőbetűje.– Az ajtófélfára ragasz-tott képen a napkeleti böl-csek láthatók, amint hódo-latukat teszik a kis Jézus előtt – mutat rá Szűcs Imre. – Ez volt az a pillanat, ami-kor Isten kinyilat-koztatta az ő Szent Fiát a pogányok és minden nem-zet előtt. Megmutatta az embereknek, s teszi ezt ma is, hogy Krisztus a Világosság, amely elkí-sér az éle-tünk-ben.A matricát idén is a polgár-mesteri dol-gozószobában helyezték el. Bárki pillant rá a képre, eszébe jut, hogy égi oltalom kíséri a hivatali munkát. A házszentelésen Dénes Sándor is részt vesz minden évben.– Nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek a szertartásnak – fogalmaz. – Azt persze tudnunk kell, hogy a Jóisten helyettünk nem végzi el a feladatain-kat, de abban segít, hogy úgy rendezzük a dolgain-kat egymás közt, hogy azt az ő áldása kísérje. Ha ez valóban így van, akkor a város és annak közössége szép jövő előtt áll.A házszentelés hagyomá-nya még ma is sok katolikus családban megmaradt. A hívek előre jelezhetik – pél-dául a Jézus Szíve Plébánián –, hogy kérik-e otthonuk megáldását. Ilyenkor általá-ban arra is adódik lehető-ség, hogy az atyák egy kicsit elbeszélgessenek a csalá-dokkal, s így még szorosab-bá váljon a kapcsolat a gyü-lekezet tagjai és lelki veze-tője között.NEMES DóraNa, ők a „barátaink”…!Áldást kérteka városra és minden lakójáraA város és annak közössége szép jövő előtt áll. Dénes Sándor és Szűcs Imre a (város)ház-szentelésen (Fotó: Jancsi László)
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI SándorMűvelődéSI KözpontAz „Én hobbim” sorozat keretében „HAJÓK, PIPÁK, FARAGOTT KÉPEK” – egy amatőr kedvtelései címmel Zalavári László kiállításaMegtekinthető: január 31-ig.Január 21. (hétfő) 19 óraSzínház – Rátkai bérletFrancis Veber: BÉRGYILKOS A BARÁ-TOM – bohózat (Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg)Szereplők: Kiss Ernő, Urházy Gábor Lász-ló, Szakály Aurél, Kovács Olga, Besenczi Árpád.Belépődíj: 4 000 Ft.Január 22. (kedd) 17 óraA Magyar Kultúra Napja alkalmábólA 25 ÉVES NÉPI SZÖVŐ MŰHELY ÉS HADINÉ SZALAI GABRIELLA KOSÁR-FONÓ NÉPI IPARMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSAA magyar kultúra napja alkalmából köszöntőt mond: Dénes Sándor, Nagyka-nizsa Megyei Jogú Város polgármestere.Megnyitja: Devecz Zsuzsa, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület munkatársa.Közreműködnek: a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola nép-zene szakos növendékei.Megtekinthető: február 20-ig.Január 23. (szerda) 14 óraKANYONOK, VÍZESÉSEK – WINNETOU NYOMÁBAN (KÖZÉP-DALMÁCIA) – vetített képes úti élménybeszámoló. Elő-adó: Benedek Miklós, a Kaán Károly Kör-nyezetvédelmi Egyesület elnöke.Január 23. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknek. Zenés, táncos, bábos foglalkozás. Vezeti: Vajda MargitJelentkezni és érdeklődni lehet: a 30/616-08-47-es telefonszámon.Január 24. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éve-seknek Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847.Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alkalom.Január 24. (csütörtök) 14 óraA KÓRHÁZI BETEGÁPOLÁST KIVÁLTÓ OTTHONI SZAKÁPOLÁSRÓLElőadó: Kovács Józsefné vezető. A belé-pés díjtalan.Január 25. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor. A részvétel díjtalan.MedgyASZAy HázJanuár 23. (szerda) 18 óraVilágjáró utazókAZ 1931-ES JUSTICE FOR HUNGARY 50. ÉVFORDULÓS EMLÉKREPÜLÉSE – Németh Zsigmond világrekorder óceán-repülő pilóta élménybeszámolója1981. július 18-án Németh Zsigmond egymotoros géppel repült át az Atlanti-óceánon. Teljesítményéről viszonylag kevesen tudnak, annak idején nem kap-hatott nagy nyilvánosságot. A világre-korder pilóta mesél az akkor történtek-ről, az emlékrepülés előkészítéséről, lebonyolításáról és fogadtatásáról.A belépés díjtalan.Móricz ZSIgmondMűvelődéSI HázJanuár 18. (péntek) 17 óraKÉPSZERKESZTŐ TANFOLYAMA tanfolyam anyaga: fényképek letöltése számítógépre, fényképszerkesztő prog-ramok kezelése, kivágás, átméretezés, forgatás, vörösszem-eltávolítás, színbe-állítás, effektek, stb.A tanfolyam 12 órás, pénteki napokon 17-20 óráig. A tanfolyamra 15 fő jelentke-zését tudják elfogadni. A tanfolyam díja: 8.000 Ft. Jelentkezés: a tanfolyam kezdé-sét megelőzően a tanfolyami díj befize-tésével. ProgramajánlóJan. 17-23. 16:00 egy KutyA HAZAtér amerikai családi kalandfilm Jan. 17-23. 17:30 KurKSZ belga-luxemburgi történelmi film Jan. 17-23. 17:30 BúéK magyar film Jan. 17-23. 18:00, 20:30 Üveg amerikai thriller Jan. 17-23. 19:30 puSZTÍtó amerikai akciófilm Jan. 17-23. 20:00 A CSEMpéSZ amerikai krimi Jan. 19-20-án 15:15 RAlpH leZÚZZA A Netet: roNtó RAlpH 2. amerikai családi animációs vígjáték Jan. 19-20-án 15:00 BOHÉM RAPSZódIA angol-amerikai zenés filmJANuár 17- JANuár 23. MűsoraNincs menekvésHipnotikus, egy másik kritika szerint pedig gyönyörű, szívet tépő, tökéle-tes filmalkotás a Pusztító. Az amerikai thriller napjaink Los Angelesében játszódik, amelyet a város jellegzetes ködje burkol be és heves akciók fűtenek. Erin Bell, a Los Angeles-i Rendőrség nyomozója tizenhat évvel ezelőtt beépült a rettegett Silas bűnbandájába. Amikor a társaság egyik brutális balhéja rosszul sült el, Erin lebukott, Silas pedig elmenekült. A bűnöző sok évvel később azonban újra felbukkan: merészebb és veszé-lyesebb, mint valaha, és a történelem legnagyobb bankrablását tervezi. Erin pedig eltökéli, hogy ezúttal nem hagyja kicsúszni a kezei közül. A Pusztító főszereplője a sokak által kedvelt Nicole Kidman, akit a filmben nyújtott alakításáért Golden Globe-díjra jelöltek a legjobb drámai szí-nésznő kategóriában. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaKovács Olga, Kiss Ernő, Szakály Aurél és Urházy Gábor László a Bérgyilkos a barátom című darabban (Fotó: MTI/Varga György)
2019. 01. 18. | 9KultúraHa csak teheti, hazalátogat Nagykanizsára Tárnok Marica. Szívén viseli szülővárosa sorsát, ahogy a fővárosi VII. kerületét is, ahol családjával – férjével és három gyermekével – él. Kanizsá-ra soha nem érkezik üres kézzel. Jönnek vele a bábuk, és lehetőség szerint elkíséri a Marica Produkció másik oszlopos tagja, Sz. Nagy Mari. A páros, amelyet a Vaba-baba Művészeti Iskola és Gyerekszínház már mintegy tíz éve rendszere-sen hazahív, az ünnepek előtt a dél-zalai város több pont-ján, valamint a szepetneki gyerekek előtt is fellépett. Az előadásokat nem csak a karácsony közelsége tette meghitté.– Nagyon szeretek itthon ját-szani, mert ilyenkor az anyukám, a testvérem és a barátaim, többek közt a „vabababások” is eljönnek megnézni – magyarázza Marica. – Ez nekik és nekem is komoly vis�-szajelzést jelent: ők láthatják, hol tartok a dolgaimban, én meg erőt merítek a szeretetükből a folyta-táshoz. Mert hogy erőre valóban szük-ség van: kevesen sejtik, mennyi fáradságos munkával jár egy foly-ton mozgásban lévő társulat éle-te, főleg, ha az egy meglehetősen nagy eszköztárral dolgozik. Mari-cáék ráadásul a darabokhoz min-den egyes bábut maguk készíte-nek. Mégis, örömmel fektetnek időt, energiát és kreativitást közös életművükbe.– Azt szok-tam mondani, ha lerakná-nak minket a préri köze-pén, mi ott is színházat csinálnánk. Ez a „most” művészete, itt nem a hangosítás vagy a világítás szá-mít, hanem az, hogy te színészként el akarsz mondani, és adni akarsz valamit a közönségnek.Tárnok Marica nemrég kipróbál-ta magát egy új közegben. A Buda-pesti Operettszínház és a Zikkurat Színpadi Ügynökség a nyár végén mutatta be, és azóta is folyamato-san játssza az István, a királyt. Szö-rényi Levente és Bródy János rockoperáját Székely Kriszta álmodta újra, aki Maricának szin-tén szánt egy szerepet a műben.– Amikor a rendező felhívott azzal, hogy szeretné, ha én alakíta-nám a Földanyát, közöltem vele, hogy az általam ismert változat-ban nincs ilyen karakter… – mesé-li nevetve. – Vonakodtam, de nem lehetett eltántorítani őt a tervétől. Az István, a király egy roppant erős mű, kívülről fújom oda-vissza, mindemellett pedig igen nagyra tartom Székely Kriszta munkássá-gát, ezért aztán csak beadtam a derekam. Utána fogtam is a fejem, amikor rájöttem, hogy az előadá-son, bizony, szembe kell néznem azzal a két dologgal, amitől a leg-jobban rettegek: a magassággal és a tűzzel. A szerepem szerint ugyanis egy háromméteres emel-vényen tolnak be a színpadra, a jelenetem alatt pedig egy tüzes, lángoló korona van a fejemen…A színésznek eleinte még heve-sebben vert a szíve, amikor meg-pillantotta az emelvényt, mára azonban megszokta, hogy elő-adásról előadásra ki kell lépnie a komfortzónájából. Mint mondja, ez az egyik leghatásosabb ellen-szere a kiégésnek. A másik az, hogy az élet egyéb területein is igyekszik jelen lenni – nemcsak művészként, hanem anyaként, önkéntesként vagy meseterapeu-taként.– Amióta nemrég elvégeztem egy képzést Boldizsár Ildikónál, folyamatosan azon gondolko-dom, miként lehetne a színhá-zunkba belecsempészni a mese-terápiát. Úgy látom, hogy a mai világ roppant traumatizált, az emberekben rengeteg az elfojtott indulat, amelyeket viszont nagyon szépen fel lehet oldani a mesék-kel. Ezt magam is tapasztalom, mivel rendszeresen járok a békás-megyeri Családok Átmeneti Ott-honába, ahol a gyerekeknek tar-tok foglalkozásokat.Tárnok Marica eredendően empatikus embernek vallja magát. Egy időben beteg – ahogy ő fogal-maz – „kacifántos” gyerekeket is látogatott, akik sok mindenre megtanították saját magával kap-csolatban. Részben ennek az élménynek a hatására hozta létre a Társalkotó Egyesületet. A szerve-zet a hátrányos helyzetű embere-ket oktatással, képzéssel segíti fel-zárkózni, a „kacifántos” és az ép gyermekeket pedig – a színház eszközeivel – összehozni.– Ezekben a projektekben igyekszünk olyan témákat állítani a foglalkozások középpontjába, amelyek egy kicsit mélyebbre ásnak, és valamilyen társadalmi jelenségre reflektálnak. A gyere-keknek ezek kapcsán kell közösen ötletelniük, feladatot megoldani-uk – a kulcsszó itt a „közösen”, hiszen nem az az érdekes, hogy ki sérült, és ki nem, sokkal inkább az az ügy számít, aminek a sikeréért csapatot alkotnak és összefognak.NEMES DóraMozgalmasan telnek a kanizsai származású színész-rendező, Tárnok Marica napjai. A mindig mosolygós művész és társa, Sz. Nagy Mari Budapest-szerte tart zenés-bábos előadásokat, de a közönség az új, Operettszínház-féle István, a királyból is ismerheti, amelyben egy rendhagyó szerepben tűnik fel. A színészi munkák mellett Maricának mindig jut ideje az önkénteskedésre.„Ha leraknának a préri közepén,ott is színházat csinálnánk…” Tárnok Marica gyakran jár haza, tavaly például a Múzeumok éjszaká-ján s a karácsony előtti időszakban is fellépett (Fotó: Gergely Szilárd)Földanyaként az István, a királyban(Fotó: PG Pál Gergely)
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemMagyar. Cool. Túra. Éljen január 22.!Azt mondja sok túlokosított internacionalista sármőr – őrzik, mert nekik nincs… –, hogy a Himnuszunk pesszimista. Ja, az Örömóda meg gyászzene, nem?!Hát tetszettek már végig – még egyszer: végig… – olvasni…?! Egy full liberális, meleg szeretettel szervezett, csíkszívós afterbe torkolló vidám-tollas rózsa-szín parádé ehhez képest az ifjú verter (direkt!) szenvedése, amint vágner valkűrjeivel végiglo-hol a csatakvér tundrán, miközben lila ködben mauglit keresi, aki momentán nem ér rá, mert a szabadítsátokkivilit akció keretében épp performanszt tart a még mindig vörös téren, ahol a nemzetközi dzsúdószövetség látványos fiú-mazsorettbemutatót prezentál, hogy a kalapozás-sal összegyűlt adományt bizonyos brezsnyev et. újrabalzsamozására fordítsa. Cserébe majd még kérünk valamit, pelikán et.No, amikor a magyar kultúra napjának megtartását ifjabb Fasang Árpád zongoraművész kezdeményezte 1985-ben (a gyengébbek kedvéért: azt ünnepeljük, hogy „Kölcsey Ferenc 1823-ban – a kézirat tanúsága szerint – e napon fejezte be a Hymnus megírását”), azt mondta: „Ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is”. Puff neki, pesszimizmus. Puff neki, zsoldosok. Lássuk be, néhány dolgot köszönhetünk a kommunistáknak. Például azt, hogy a nap meg-ünneplésére a Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1988. december végi ülésén tett felhívást, s 1989 januárjában a HNF szervezte meg először az évfordulós rendezvényeket. Meg azt is, hogy „a Himnuszt hivatalosan csak az 1949-es alkotmányt alapjaiban módosító 1989. évi XXXI. törvény 36. paragrafusa iktatta nemzeti jelképeink sorába, s a XIV. fejezet 75. paragrafusaként emelte be az alkotmányba”. Köszi. Elég lett volna ennyi…Az elemzést nem vállalom, inkább olvassuk együtt:Árpád Balsors?péterIsten áld meg a’ MagyartJó kedvvel; bőséggel,Nyújts feléje védő kartHa küzd ellenséggel,Bal sors a’ kit régen tépHozz rá víg esztendőt,Megbünhödte már e’ népA’ múltat ´s jövendőt!Őseinket felhozádKarpat szent bérczére,Általad nyert szép hazátBendegúznak vére.’S merre zúgnak habjaiTiszának, DunánakÁrpád hős magzatjaiFelvirágozának.Érttünk Kunság mezejinÉrt kalászt lengettél,Tokaj szőlőveszszejinNektárt csepegtettél.Zászlónk gyakran plántáládVad Török sánczára,’S nyögte Mátyás bús hadátBécsnek büszke vára.Hajh, de bűneink miattGyúlt harag kebledben,’S elsújtád villámidatDörgő fellegedben,Most rabló Mongol nyilátZúgattad felettünk,Majd Töröktől rabigátVállainkra vettünk.Hányszor zengett ajkainOzman vad népénekVerthadunk csonthalmainGyőzedelmi ének?Hányszor támadt tennfiadSzép hazám kebledre,’S lettél magzatod miatt,Magzatod hamvedre?Bújt az üldözött ’s feléKard nyúl barlangjában,Szertenézett és nem leléHonját a’ hazában.Bércre hág és völgybe száll,Bú ’s kétség mellette,Vérözön lábainál,’S lángtenger felette.Vár állott, most kőhalom;Kedv ’s öröm röpkedtek,Halálhörgés, siralomZajlik már helyettek.S ah, szabadság nem virúlA holtnak véréböl,Kínzó rabság könynye húllÁrvánk hő szeméböl!Szánd meg Isten a’ MagyartKit vészek hányának,Nyújts feléje védő kartTengerén kinjának.Bal sors a’ kit régen tép,Hozz rá víg esztendőt,Megbünhödtte már e’ népA’ múltat ’s jövendőt!Elvtársak! (ál)Pesszimisták!Mi bajunk lehet…?!
2019. 01. 18. | 11hitéletÖkumenikus Imahét a Krisztushívők egységéértNagykanizsa, 2019. január 20-27.„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”(MTörv/5Móz 16, 18-20)2019. január 20. (vasárnap) 17:00FelsőtemplomIgehirdető: Bertók Dániel2019. január 21. (hétfő) 18:00Evangélikus templom Igehirdető: Nyeste Pál2019. január 22. (kedd) 18:00Alsóvárosi templomIgehirdető: Makoviczky Gyula2019. január 23. (szerda) 18:00Piarista kápolna Igehirdető: Hella Ferenc2019. január 24. (csütörtök) 18:00Sarlós Boldogasszony templom Igehirdető: Deme Dávid2019. január 25. (péntek) 18:00Református templom Igehirdető: Csorba Tamás2019. január 26. (szombat) 18:00Evangélikus templom Igehirdető: Kozma Róbert2019. január 27. (vasárnap) 17:00Református templom Igehirdető: Nagy Vendel
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMagazinAZINA hozzá kapcsolt képen, Eifert János fotóművész felvételén mintha egy madár szállna el valahová a végtelenbe. „Tűzangyala tű fokán” – jegyezte fel a kép-re a bibliai idézetet. – Talán ezt is egy jelké-pes üzenetnek vehetjük! – töprengett Márk édesany-ja, Horváth Annamária, megosztva velünk fia gyer-mekkorának mozaikjait. – A legközelebbi barátai azt mondják, érezhetett tudat alatt valamit. Ben-nem is felvetődött ez a kér-dés, ugyanakkor az ellent-mondás is, hiszen egy élet-örömmel, szeretettel, tett-vággyal teli, ezért a táncért az életét adó ember volt, aki a pillantásaival tanított, a nézésével mozgott. Erős ember volt! Hatalmas küzdelmet folytattak életéért a kór-házban, de a szíve nem engedte tovább mozdulni. Megállt. – Újszülött korától érző-dött a mély érzékenysége – meséli a kanizsai édesanya. – A szabadságvágy, a felfe-lé szállás, az ég felé ívelés pici korától jellemző volt rá. Gyerekkorától kezdve egy vidám, örökké viccelődő, ironikus humorú, huncut kis ember volt. Sokat volt vele a nagymamám és az édesanyám, akik rengete-get beszéltek, meséltek neki, mi meg sokat táncol-tunk együtt. Már akkor érződött az egész gyere-ken a különleges értelem. Falat kora óta benne volt a művészi hajlam. Fantáziája, kreativitása egész pici korában megmutatkozott. Márk makacs kisgyerek volt: a szabadságvágya a makacsságában mutatko-zott meg. Gyerekként sem lehetett arra kényszeríteni, amit ő nem akart, csak meg kellett érteni, és meg kel-lett vele találni a hangot. Különlegessége miatt diák-korától kezdve sok atroci-tás érte, de az óvodától az iparművészeti főiskoláig mindig akadtak olyan emberek körülötte, akik megértették, és rávezették azokra a feladatokra, ame-lyeket kötelező volt elvé-gezni. Alsósként, messzemenő pontossággal dolgozta ki gyurmavárosaiban az egyiptomi piramisokat, fáraókat. Imádta az egyip-tomi, a római és a görög művészeteket. Később a táncban is megtalálta és kifejezte a görög elemeket. Édesanyja soha nem látta tanulni, „szivacs agya volt, és mindenhez hozzá tudott szólni”. Alacsony, pici, kedves mosolyú, gömbölyű arcú Amíg táncolt, élhetett…2018. augusztus 18-án, 45 éves korában elhunyt Fenyves Márk nagykanizsai származású moz-dulatművész, koreográfus, táncpedagógus, vizuális művész, tudományos kutató, az ELTE PPK Neveléstu-dományi Doktori Iskolájának hall-gatója. A máso-dik nyári mozdu-latművészet kur-zusa utolsó órá-ján lett rosszul. „Márk napok. Most vagy soha…” – hívta fel különleges címével a figyel-met a programra, amelynek máso-dik mondatát talán a rá jellem-ző groteszk arc-kifejezéssel zár-ta le.
2019. 01. 18. | 13Magazinkisgyerek volt sokáig. Aztán a főiskolán nyúlt meg hirtelen. Úgy emlé-keznek rá az általános és középiskolás tanárai, hogy félrevonult, nem ment be a nagy társaságba, pedig a barátokért, a közösségért megtett mindent. Csak állt az iskolaudvaron, és néze-gette a többieket. – Szerepelni nem szere-tett, 8-10 éves korában, ha megsértődött valakire, futott, rohant és mindig fölkapott, lebegtetett vala-mit a kezében. Felnőttként sem szerette, ha fotózták, viszont a táncban kiteljese-dett. Igazi színpadi ember-ré, szereplővé vált. A társai, a tanárai szerint öröm volt hallgatni, ha felvetettek egy témát, olyan színesen válaszolt, hogy egy mon-datában benne volt a téma teljes lényege. Több alka-lommal leírta: „Édes-anyámnak köszönhetem, hogy kiteljesedhettem.” Engedtem – fájdalmunk ellenére 14 évesen elválni tőlünk –, hogy Pécsre jár-hasson középiskolába. Először rajzolt, s ahogy nőtt, minden érdekelte. Érződött a többirányú adottsága. A középiskolá-ban megérintette a képző-művészet, a zene és a tánc hármassága. Nézte a pécsi balettosokat, titokban tanult velük, tőlük. Végül a szövő szakon végzett. Több riportban megemlí-tette, hogy a szövés, az egy helyben ülés őt nem elégí-tette ki. A sors úgy hozta, hogy az 50-es években betiltott táncot a testneve-lés helyett megengedték a főiskolán. Ő ezt választotta, mert felfedezte benne a zene, a tánc, a képzőművé-szet csodás hármasságát. Ez a tánc a test–lélek–szel-lem harmóniáját, a gondo-lat és a mozdulat szabadsá-gát hirdeti. A sors hamaro-san dr. Dienes Gedeonhoz sodorta, majd a legna-gyobbaktól, Fülöp Viktor-tól, Berczik Sárától és E. Kovács Évától, az egyik akkor még élő Dienes Valé-ria tanítványtól tanult. (Dr. Dienes Valéria filozófus, matematikus, zenepeda-gógus, mozdulatművész, az orkesztika mozdulat-rendszer létrehozója.) Ott ismerkedett meg Pálosi István koreográfus-tánc-művésszel, akivel megala-pították a Magyar Modu-latművészeti Társulatot, a Duncan – Dienes Orkeszti-ka Iskolát, a Mozdulatmű-vészek Házát és a Szólóduó Nemzetközi Táncfesztivált. Huszonöt évet dolgoztak együtt teljes szimbiózis-ban. Olykor szőrme állatsap-kákban, túrórudis pöttyös uzsonnás dobozzal, rózsa-szín kulaccsal járt be taní-tani. Eleinte a diákok is azt hitték róla, hogy különc, de aztán mindenki rájött, hogy valójában egy érték-kel, szeretettel teli, külön-leges ember. – A Dienes Valéria emlék-est megszervezése volt az első nagy bemutatkozá-suk. Azt mondta nekem egy alkalommal Dienes bácsi: „Angyalom, ennek a két fiúnak a testére, őrájuk alkotta tudat alatt Vali néni ezt a táncot, mert ők tudják igazából ezeket a mozdula-tokat megjeleníteni.” És akkor hozzáfogott a kuta-táshoz. Számtalan könyvet szerkesztett, tanulmányo-kat publikált, és azt akarta, hogy szabadon olvashas-sák a gondolatait. A peda-gógiáról különleges elkép-zelése volt. Azt vallotta, nincs tehetségtelen ember; tehetsége minden-kinek van, ha más nem, a fejlődésre való képessége, s azt kell fejleszteni. BAKONYI Erzsébet
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívja Önt január 23-án, szerdán 16.30 órára a Halis István Városi Könyvtárba a „Péntek volt és 23”című, az 1950-53 között Zalából a hortobágyi rabtáborokba el-hurcolt családokra emlékező vándorkiállítás megnyitójára. Beszédet mond: Balogh László, a humán bizottság elnöke. Megtekinthető a kommunista diktatúrák emléknapjavárosi rendezvényéig, február 25-ig. JANuár 18. (péntek) 17 óra – NagyKANIZSAI Honvéd KASZINóért Alap ítvány„BAUER SZONETT” – Micsinai Dominik színművének bemutatója A magyar kultúra napja alkalmából a Honvéd Kaszinó Városi Színpad bemutatja a Magyar Színmű szövetség által minősített darabot, Micsinai Dominik Bauer szonett című egy felvonásos színművét.Írta: Micsinai Dominik.Rendezte: Szollár-Nikolics Zsanna, Micsinai Dominik.A belépés díjtalan.JANuár 22. (kedd) 10 óra – HalIS István VároSI KönyvtárKIÁLLÍTÁS A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAIRÓLA magyar kultúra napja tiszteletére.Megnyitja: Czupi Gyula igazgató.Megtekinthető: február 23-ig.JANuár 22. (kedd) 17 óra – HeveSI Sándor MűvelődéSI KöZPontA 25 ÉVES NÉPI SZÖVŐ MŰHELY ÉS HADINÉ SZALAI GABRIELLA KOSÁRFONÓ NÉPI IPARMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSAA magyar kultúra napja alkalmából köszöntőt mond: Dénes Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere.Megnyitja: Devecz Zsuzsa, a Zala Megyei NépművészetiEgyesület munkatársa.Közreműködnek: A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola népzene szakos növendékei.Megtekinthető: február 20-ig.JANuár 23. (SZerda) 16.30 óra – voKE Kodály Zoltán MűvelődéSI Ház„FÁBÓL VASPARIPA” – Kovács Tibor vasutas mozdonyszobor kiállításaJANuár 24. (csütörtök) 16.30 óra – mAgyar PlAKát HázFÉNNYEL ÍROTT MÚLT – a Kiskanizsai életképek című kötet bemutatójaA Thúry György Múzeum és az Együtt Kiskanizsáért Egyesület közös rendezvénye.a magyar kultúra napja alkalmábólÜnnepi rendezvények
2019. 01. 18. | 15Magazin2019 az építkezés éve lesz. Így fogalmazott Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere a nyolcadik Beth-len-bálon. A néhai miniszterelnök, gróf Bethlen István emléke és munkássága előtt is tisztelgő rendezvény leg-fontosabb üzenete a közösségkovácsolás és a hagyomá-nyok tisztelete. A város báljának bevételét idén a Szivár-vány EGYMI-nek ajánlották fel.Nyolcadik alkalommal rendezte meg a város a Beth-len-bált a Medgyaszay Házban. Az estélyen Dénes Sán-dor polgármester köszöntőjében azt mondta: 2019 az építkezés éve lesz Nagykanizsán. – Már elkezdtünk bölcsödét, óvodát felújítani, ezt foly-tatni fogjuk. Az utakat, járdákat is újítjuk, ami sok kelle-metlenséggel jár, de nagyon örülök annak, hogy Nagy-kanizsa város közösségének legnagyobb része megértő, és ezt elfogadja. Köszönet érte. A Modern Városok Prog-ram nagyberuházásai is eljutnak most már arra a pontra, hogy ebben az évben alapkövet teszünk le, és megkez-dődik az építkezés – fogalmazott Dénes Sándor.A hagyományok és a béke tisztelete, őrzése minden közösség életében fontos, hangsúlyozta Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő. A politikus hozzátette: a 2019-ben elinduló építkezések-hez, valamint a történelmi tradíciók megőrzéséhez elen-gedhetetlen az a biztonság, ami – több európai állammal ellentétben – Magyarországot az utóbbi években jelle-mezte. – Kívánom önöknek, hogy a 2019-es év legalább olyan jó legyen, mint a 2018-as volt. S utána folytatódjék ez évről évre. Ehhez pedig az kell, hogy az a biztonság, az a szubjektív biztonságérzet és objektív biztonság, amiben élünk, sok-sok más eddig irigyelt európai államhoz képest, az megmaradjon – hangsúlyozta Cseresnyés Péter.A bál nyitótáncát az Eraklin Táncklub Egyesület párjai mutatták be. A résztvevők közös koccintása után az est sztárvendégei, Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint léptek fel.Fotó: Gergely SzilárdBiztonságban építkezni…
2019. január 19.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61020:00-08:002019. január 20.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár u. felől)93/510-15119:00-06:002019. január 21.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002019. január 22.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-06:002019. január 23.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002019. január 24.BENU Gyógy-szertár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs áncsont nélküli sertéskaraj 1299-1450 Ft/kgalma 180-330 Ft/kgvöröshagyma 180-350 Ft/kghársméz 1900 Ft/kgsavanyú káposzta 480 Ft/kgcékla 290-300 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások01. 22. 14.30-16:30 Inkubátorház 01. 24. 9:30-11:30 Vásárcsarnok 01. 24. 13:00-15:00 E.M.E Kft.Adj vért, és ments meg három életet!Gyógysz ertári ügyeletwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huEgy kattintásraa hírektől…A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete 2019. január 25-én 15 óra 30 perckor tartja a soron következő összejövetelét a Kani-zsai Dorottya Kórház tanácstermében. Itt a diabétesz és a vér-szegénység kapcsolatáról hallhatnak előadást az érdeklődők.cukorbetegeknekElőadásLengyel mementóEmlékhelyet alakítanának ki az egykori kávégyár épületénél – itt jut-tattak át ugyanis több ezer lengyel katonát nyolcvan évvel ezelőtt, 1939 őszén. Erre – a Nagykanizsai Polgári Egyesület elnökhelyettesének, Papp Jánosnak az ötlete nyomán – Balogh László, a humán bizottság elnöke tett javaslatot még az októberi közgyűlésen. Azóta a művészeti tanács helyszíni szemlét tartott a Csengery úti épületnél, Stamler Lajos képzőművész pedig felajánlotta segítségét az elképzelés megvalósítá-sához.– 1939. szeptember elsején a németek megtámadták Lengyelországot, szeptember 17-én pedig a kelet-lengyelországi területeket elfoglalta a Szovjetunió. Ebben a helyzetben a lengyelek, vállalva persze a harcot is, de rájöttek arra, hogy két tűz közé vannak szorítva, és jobb, ha újra össze-szedik magukat, s a szövetségesek oldalán próbálkoznak a harc folytatá-sával. Akkor még volt közös lengyel-magyar határ, hiszen 1938. novem-ber 2-án, az első bécsi döntés nyomán Kárpátalja ismét magyar lett. Így, ezen a vonalon, Lengyelországból – Kanizsán keresztül – Jugoszlávia, Olaszország, Franciaország érintésével tudtak a szövetségesekhez men-ni a lengyel katonák. Franciaország elestével ez az útvonal módosult a Balkán és a Közel-Kelet irányába. Izgalmas, hogy a harcos lengyelek nem könyörögtek a szabadságért, hanem harcoltak érte. S ha ebben kicsit is, de Kanizsa is tudott segíteni – fogalmazott Balogh László.A volt kávégyár. Mindig és mindenhol, így Kanizsán is kiderül: magyar s lengyel tényleg két jó barát… (Fotó: Kanizsa TV)
2019. 01. 18. | 17SzolgáltatásÉvfordulók, eseményekJanuár 21.1338. január 21-én született V. Károly francia király, aki uralkodásának 36 éve alatt kiérdemelte a „Bölcs” jelzőt1823. január 21-én született Madách Imre1950. január 21-én halt meg George Orwell, aki azt mondta: „Azért írok, mert előttem van valami hazugság, amit le akarok leplezni...”Január 22.1891. január 22-én halt meg Ybl Miklós építész1943. január 22-én született Cseh Tamás1989. január 22-én halt meg Weöres SándorJanuár 23.1783. január 23-án született Stendhal1898. január 23-án született Széchenyi Zsigmond, akinek vadászkönyvtára Magyarország legjelentősebb vadászati könyvgyűjteménye1989. január 23-án halt meg Salvador Dali, aki azt mondta magáról: „A szürrealisták és köztem az a különbség, hogy én szürrealista vagyok.”Január 24.1458. január 24-én királlyá választották Hunyadi Mátyást1776. január 24-én született E.T.A. Hoffmann, a német romantika egyik kiemelkedő írója, komponista és zenekritikusJanuár 25.1900. január 25-én született Fekete István. Róla Takáts Gyula azt írta: „Könyveiből a külföldi a magyar tájat és embert, a magyar pedig a hazát ismeri meg.” 1924. január 25-én kezdődött az első téli olimpiaAz előző hetiHETI REjTVény MEGFEjtéSE:A feledékenység mindig bosszantó, viszont a felejtés hasznos is lehet.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. 8/5.A lakás alapterülete: 66 m² szobaszám: 2 + fél szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 24.618,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 10:15 – 10:45 2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/4. A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+ fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 15.796,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.17. 10:00-10:30 3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/5.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+ fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 15.796,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.17. 10:00-10:304. Nagykanizsa, Csokonai u. 2/A. 1/3/3.A lakás alapterülete: 54 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 20.682,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 10:45-11:155. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. fsz. 1.A lakás alapterülete: 36 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosKöltség alapú bérleti díj összege: 17.244,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.17. 9:00-9:306. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3. H/2/3.A lakás alapterülete: 59 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 26.904,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 9:00-9:307. Nagykanizsa, Munkás u. 10/A. fsz. 2.A lakás alapterülete: 45 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.170,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 9:45-10:158. Nagykanizsa, Platán sor 4. 5. em. 32. A lakás alapterülete: 45 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 17.730,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 11:15-11:409. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. 3/1.A lakás alapterülete: 55 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 23.155,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 8:30-9:0010. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. 8/1.A lakás alapterülete: 55 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 20.570,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 8:30-9:0011. Nagykanizsa, Törökvári u. 94. fsz. 1.A lakás alapterülete: 31 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 14.508,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.15. 13:00-14:0012. Nagykanizsa, Törökvári u. 94. fsz. 2. A lakás alapterülete: 43 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 20.124,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.15. 13:00-14:00A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügy-félfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. január 31. Dénes Sándor polgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YI. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérla-kások bérleti jogának elnyerésére: Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:
2019. 01. 18. | 19HirdetésVOKSH AUTÓSISsisKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői KresZ tanfolyamunkra jelentkezésJANUÁR 23., SZerdA 16 ÓRA*2018. július 1-től az 55/2018.(iii.23.) Kormányrendelet szerint a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díja visszaigényelhető. Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KresZ-t otthoni tanulással!Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi, „C+E” nehézpótkocsi kategóriákra. Következő GKI vizsga időpont: február 9., a jelentkezési határidő: január 24.résZLET FIZetési KED VEZMÉNY! *Részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám: 06-30/491-7051 29 éve képezzük a vezetőket! (Stat.2018-3. né. VSM: “B” E: 66,17% F: 55,29% - “C”E:68,18 % F:-- ÁKÓ: “B” Gy: 144,95% “C” Gy: 100,00% / KK: “B”169.000.-Ft/fő. “C”:185.000 Ft)heti horoszkópKos: 03.21-04.20. Tapasztalhatta, hogy szép szavakkal és ígéretekkel nem jut messzire. Ha szakmai tanácsra van szüksége, előbb kopogtasson be a szomszédjához.Bika: 04.21-05.21. Különös esemény részese lehet hamarosan, de azért legyen résen. Irigykedő megjegyzésével az egyik vendég véget vethet a kirobbanó hangulatának.iKrek: 05.22-06.21.Engedjen szabad utat az önben szunnyadó spiritualitásnak. Meglát-ja, újabb képességeket fedezhet fel önmagában. Rák: 06.22-07.22. Ha nem tudja, mit kezdjen magával a szabadidejében, most két lehetőség közül választhat. Vagy semmit, vagy hívja fel telefonon az ismerőseit. Oroszlán: 07.23-08.23. Azon tűnődik egyfolytában, mivel tudná jókedvre deríteni a párját. Ha nincs más ötlete, lepje meg váratla-nul egy szép ajándékkal. Szűz: 08.24-09.23. Romantikus találkozás részese lehet hamarosan. Csendesítse le a lelkét és várakozzon nyugodtan. Ügyel-jen, hogy ne csak pár percig tartson ez az állapot. Mérleg: 09.24 -10.23.Új kapcsolatra vágyakozik. Minél előbb keressen magának egy olyan személyt, aki már a megjelenésével is felvillanyozza, és munkára inspi-rálja. sKorpió: 10.24-11.22. Jól kezeli a konfliktushelyzeteket, s ha továbbra is pozitívan szemléli a világ eseményeit, meglesz annak is a kézzelfogható eredménye. Nyilas: 11.23-12.21. A változás, változtatás szele meg-érinti önt is. Szinte nem ismer ön-magára, mert olyan hévvel teszi a dolgát, hogy le sem lehet állítani.Bak: 12.22 - 01.20. Ha igazi kikapcsolódásra vágyik, amint lehet, hódoljon a régi szenve-délyének: olyan örömmel szánkóz-zon, mint gyermekkorában.Vízöntő: 01.21-02.19. Most az a legfontosabb feladata, hogy új jövőképet dolgozzon ki magának. Menet közben pedig ne engedje senkinek, hogy korlátozza az elképzeléseit.Halak: 02.20-03.20. A közelében valaki csak az ön bizta-tó szavára vár. Nézzen jól körül, és rá fog jönni, hogy ki az illető.
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora január 19-25.Január 19., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Az időgyűrű ura – Rengetegben (ismeretterjesztő film), 01:30 Híradó, 01:45 Hargita, 02:15 Egy falat kenyér és egy csi-petnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Az időgyűrű ura – Rengetegben (ismeretter-jesztő film), 08:00 Híradó, 08:15 Hargita, 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 09:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Olasz csapatok Kanizsa alatt 1601-ben – dr. Kruppa Tamás történész előadása, 14:05 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:30 Élet-módi, 15:00 Napi Kanizsa – újranéző, 15:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 18:40 Szent István-díj átadása, 19:50 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:00 Kanizsa TV Film-klub: Dupla vagy minden (vígjáték), 21:25 Kanizsa Cafe (ked-di és szerdai adás ismétlése), 22:15 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:25 Lapozó.Január 20., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Szent István-díj átadása, 01:50 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 02:00 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 02:50 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 03:00 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Szent István-díj átadása, 08:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:30 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:20 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:30 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Olasz csapatok Kanizsa alatt 1601-ben – dr. Kruppa Tamás történész előadása, 14:05 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:35 Élet-módi, 15:05 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Istentisztelet az evangélikus templomban, 19:10 Aktuális - Hargita, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Sztárportré: Árpa Attila, 20:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:10 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó. Január 21., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Istentisztelet az evangélikus templomban, 01:10 Aktu-ális - Hargita, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 01:50 Sztárportré: Árpa Attila, 02:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:10 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Istentisztelet az evangélikus templomban, 07:40 Aktuális - Hargita, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Sztárportré: Árpa Attila, 08:50 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:40 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 Aktuális - Hargita, 12:30 Sztárportré: Árpa Attila, 13:00 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Egy falat kenyér és egy csi-petnyi szó (B. Tóth László műsora), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:05 Oszmán előre-nyomulás Kanizsa környékén a 16. században: dr. Sz. Simon Éva előadása, 20:25 Híradó, 20:40 Mauritius, a kincses sziget (ismeretterjesztő film, 1. rész), 21:05 Anno (válogatás a Kani-zsa TV archívumából), 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:10 Lapozó.Január 22., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 01:05 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 01:35 Híradó, 01:50 Oszmán előrenyomulás Kanizsa környékén a 16. században: dr. Sz. Simon Éva előadása, 02:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 02:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, Egészségügyi percek, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 07:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:05 Híradó, 08:20 Oszmán előrenyomulás Kanizsa környé-kén a 16. században: dr. Sz. Simon Éva előadása, 08:40 Mauri-tius, a kincses sziget (ismeretterjesztő film, 1. rész), 09:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:10 Lapozó, 12:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkani-zsáról), 13:00 Oszmán előrenyomulás Kanizsa környékén a 16. században: dr. Sz. Simon Éva előadása, 13:20 Anno (válo-gatás a Kanizsa TV archívumából), 13:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturá-lis magazin), 20:05 Mauritius, a kincses sziget (ismeretterjesz-tő film, 2. rész), 20:30 Híradó, 20:45 Székely konyha, 21:15 Balasport (regionális sporthírek), 21:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:20 Lapozó.Január 23., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Hír-adó, 01:45 Székely konyha, 02:15 Balasport (regionális sport-hírek), 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Mauritius, a kincses sziget (ismeretterjesztő film, 2. rész), 08:45 Székely konyha, 09:15 Balasport (regionális sporthírek), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Székely konyha, 13:25 Balasport (regionális sporthírek), 13:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 20:00 Mauritius, a kincses sziget (isme-retterjesztő film, 3. rész), 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Január 24., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Láto-gató, 02:10 K’arc (kulturális magazin), 02:40 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Mauritius, a kincses sziget (ismeretterjesztő film, 3. rész), 08:40 Látogató, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Látogató, 13:25 K’arc (kulturális magazin), 13:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 20:30 Híradó, 20:45 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 21:15 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 22:20 Lapozó.Január 25., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédel-mi magazin), 01:30 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 02:00 Híradó, 02:15 Kalando-zoo (isme-retterjesztő sorozat), 02:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi maga-zin), 08:00 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 08:30 Híradó, 08:45 Kalando-zoo (ismeretter-jesztő sorozat), 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédel-mi magazin), 12:55 Forgószínpad (a helyi televíziók közös színházi magazinja), 13:25 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:30 Híradó, 20:45 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 01. 18. | 21SportA futsal NB II felsőházának szempontjából szerzett nagyon fontos három pontot a Nagykanizsai Futsal Club együttese a PTptE-PEAC elleni hazai bajnokin.Nagykanizsai Futsal Club (5.) - PTE-PEAC R-Bus (7.) 6-4 (3-3)NB II Nyugati csoport, 17. forduló. Nagykanizsa, 150 néző. Vezette: Fekete L. (Karsai, Blum). G.: Szalai D. (5.), Szakmeiszter J. (9., 14., 38.), Nagy T. (34. - bün-tetőből), Koronczai P. (37.), illetve Szentes K. (14., 15., 22.), Kőnig (16.)Nagykanizsa: Szakme-iszter Á. - Horváth E., László D., Nagy T., Szakme-iszter J. Csere: Budai L., Schuller, Kollár, Szalai D., Novák L., Koronczai P. Vezetőedző: Bagó Gábor.A találkozó gyászszünet-tel kezdődött az egyik szponzorcég alapítójának, id. Horváth Lajosnak a tisz-teletére. Aztán ahogy egy tabellaszomszédok rang-adójához illik, a csapatok igencsak felkészülvén feszültek egymásnak, és a hazaiakat semmiféle ellen-taktika nem akadályozhat-ta meg abban, hogy sorban szerezzék találataikat. Minden szépnek és jónak tűnt, de egy kiemelt talál-kozó nem hiába kiemelt, a vendégek villámgyorsan egalizáltak, így gyakorlati-lag a második húsz percben minden kezdődhetett elöl-ről. Ráadásul kanizsai szem-pontból nem éppen a leg-szerencsésebben, hiszen a pécsiek jutottak vezetés-hez (3-4). A dél-zalaiak azonban remek mentális felkészültségükről téve tanúbizonyságot, nem rop-pantak meg, mentek továbbra is előre a kissé keményebbé váló találko-zón, és nem csupán egyen-lítettek, hanem egy pará-dés ötödik találattal a veze-tést is átvették, sőt egy újabbal már a hatodik gól-jukat jegyezték, bebiztosít-va győzelmüket. A meccs után nem vélet-lenül voltak boldogok a hazai legénység tagjai és lelkes ultráik, s alaposan meg is ünnepelték a sikert. Győzelmükkel a kanizsaiak felléptek a tabella ötödik pozíciójába. – Igazi rangadón vagyunk túl, amelyen ismét remek hangulat volt – mondta a kanizsaiak edzője, Bagó Gábor. – Az első félidő utol-só öt és a második félidő első öt percén kívül a mi akaratunk érvényesült. Úgy érzem, mind a két csapat elismerést érdemel a telje-sítménye miatt. Nagyon izgalmas és jó meccset lát-hattak a nézők. A jövőben figyelnünk kell arra, hogy a megszerzett tekintélyes előnyünket meg kell tarta-nunk, és nem szabad bepá-nikolnunk egy-egy kapott találat után. Játékosaink ismét megmutatták, hogy tudnak egymásért és az együttesért küzdeni, szur-kolóink pedig ezúttal is fan-tasztikusak voltak, a nehe-zebb időszakokban nagyon nagy lökést adtak a srácok-nak a pályán.P. L. Az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együtte-se hétfőn elkezdte felkészülését a tavaszi sze-zonra, és ahogy az egy ilyen időszakban adott, természetesen az edzőmérkőzések sora sem hiányozhat a programból. A felkészülési találkozók mellett persze a lehetséges játékosmozgás is foglalkoztatja az FC Nagykanizsa szurkolóit, s erről, ha nem is biztos, de sokat sejtető információk már akadnak, illetve közszájon forognak.Barna László vezetőedző és a klub vezetősége részéről egyelőre hivatalosan még nem megerősí-tett, de információink szerint Szabó Ábel, Szőke Dániel és Kondor Kristóf távozhat a klubtól, rajtuk kívül Péntek Adrián eseté-ben is lehetséges opció mindez. Úgy tudjuk, a játéklehetőséghez amúgy sem jutott Szabó Ábel maga kérte, hogy máshol folytathassa, és egy közeli helyszínen, a megyei első osztályban számítanának is játékára. Ha lesznek távozók, az feltételezi, hogy érkezőkkel is számol-nak az egyesületnél. – Nem titok, hogy próbázókkal mindenképpen kalkulálunk, az érkező játékosokat mindenesetre szeretném látni meccsszituációk közepette is – árulta el Barna László. – Ezen túl az ifisták közül szintén hoznánk fel lab-darúgókat a felnőtt kerethez, és ők is bizonyíthatják tudásukat.A keret hétfőn délután találkozott először, s készül a tavaszi szezon márciusi rajtjáig.Az NB III-as csapat tagjait két együttessel nevezik a Kanizsa Kupa terem-foci küzdelmeire, majd január 26-án 11 órától a kanizsai műfüvesen már FC Nagykanizsa – Haladás U19 találkozót rendeznek. Ezt követően kérdő-jelesen következhet egy edzőtáborozás is a gárda életében, aztán febru-ár 6-án 18 órától Kanizsa–Nagyatád meccset rendeznek, február 9-én, szombaton 11 órától pedig a dél-zalaiak a szintén NB III-as Szekszárddal játszanak hazai környezetben. Idegenbeli előkészületi meccs is lesz a sor-ban, lévén február 13-án, szerdán a harmadik vonal Közép csoportjában szereplő Szentlőrinchez látogatnak a nagykanizsaiak. Február 16-án, szombaton ismét itthon következik egy felmérő, akkorra egy Nagykani-zsa–Balatonlelle párosítást kötött le a klub 11 órára, míg február 23-án, a felkészülés hajrájában Ausztriába utazhatnak a piros-kékek.POLGÁR LászlóBéli Milánékra (pirosban) kemény hetek várnak (Fotó: Gergely Szilárd)Elkezdték a felkészülést…Micsoda meccs és győzelemAz NFC tavasszal még sokszor szeretne így ünnepelni egy-egy győzelem után…
A X. Deme Richárd terem-labdarúgó emlék-tornát rendezték múlt szombaton a Zsigmondy-csarnokban, s amint azt a szer-vezőktől koráb-ban megtudtuk, a tervek szerint ez a program az utolsó volt a sorban. Ha a Deme teremfoci emlékkupa csapatainak lis-táján végigtekintettünk, nem csupán az tűnhetett fel, hogy az évek alatt 16-ra nőtt a résztvevő együttesek létszáma, de ezúttal példá-ul az is, hogy kimondottan jó keretek jöttek össze. Konstatálhattuk tehát, hogy presztízse lett a kupá-nak, ami akár azt is magával hozhatta volna, hogy mind keményebbek a találkozók, de összességében a csapa-tok tagjai sportszerűen küz-döttek. No és úgy, hogy pél-dául a címvédő FC Oportót már a negyeddöntőben kiejtették büntetőkkel a zákányiak.Az elődöntőbe a teljes napot felölelő küzdelmek során a Belezna, a Metaxa, a Szemere-Olajbányász, illet-ve a Zákány jutott. Még egy fázissal később aztán a har-madik helyért a Metaxa 5-1-re legyőzte a Beleznát, míg a Zákány–Szemere-Olajbá-nyász finálé döntetlent hozott (0-0), hetesekkel pedig (2-1) a zákányiak győ-zedelmeskedtek. A leg-sportszerűbb legénység az Istiván Autó lett, a legjobb kapusnak Gerencsér Gábort (Szemere), a legjobb játékosnak pedig Kotnyek Istvánt (Zákány) választot-ták, míg a torna gólkirálya Kollár Péter (Metaxa) lett. – A torna forgatókönyve a jubileumi alkalomkor mondhatni nem is alakul-hatott volna kifejezőbben, hiszen az a Zákány nyert, amely településhez Ricsit rokoni szálak fűzték, ott is élt, no meg annak focicsa-patában is játszott – fogal-mazott a kupa szervezője, Lőrincz László, aki egyben az Oportó gárdájának a vezetője is. – S hogy milyen a sors, a tizedik tornán a másik nagypályás együtte-se, a Belezna is jól szerepelt, de a Bagola sem panasz-kodhatott.Az elképzelések szerinti utolsó torna a visszajelzé-sek alapján remek színvo-nalú volt, a nézők számára sem lehetett panasz, így aztán mintha egy kiskapu is nyitva maradt volna a továbbiakat illetően…POLGÁR László22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportA téli időszakban az FC Nagykanizsa U11-es lab-darúgócsapata a szlovéniai Lendván és Ausztriá-ban is nemzetközi teremfocitornán vett részt. A kanizsai focisták Szlovéniában a színvonalas kupán az NK Maribor (amely két csapattal érkezett), az NS Mura, a Nafta Lendava, az NK Rakican, az NK Slatina, valamint a Lenti TE társaságában készültek a meccssorozatra.A Visnovics István vezette ifjú legénység csoportjában a második lett úgy, hogy az egyik Maribor megelőzte, ugyanakkor a Naftát és a Rakicant is maga mögé utasította. Az elődöntőben a másik csoport elsőjével, a muraszombati NS Murával mérkőzhetett egy vérbeli kupa-meccs hangulatát idéző találkozón. A rendes játékidőben 1-1-re végez-tek a felek, hetesekkel pedig a kanizsaiak jutottak a fináléba. Ott a másik maribori társasággal találkoztak a dél-zalaiak, és a Bagó Botond, Varga Dávid, Berkes Barna, Liplin Bence, Kovács Mirkó, Unger Patrik, Beke Márkó, Tóth Gábor, Varga Patrik, Márfi Bence, Láng Zsombor és Kiskovács András kerettel érkező FCN ugyan dicsé-retesen helytállt, de a szlovén labdarúgás kirakatklubjának utánpótlása 2-0-ra győzött, ezzel a nagykanizsaiak a torna második helyén zártak.Az ausztriai Sinabelkirchenben meghívásos teremfoci tornára volt hivatalos (kilenc másik ifjú legénység mellett) a kanizsai U11-es együt-tes, és végül a harmadik helyen végzett. A stájerországi helyszínen a dél-zalai focicsapat csoportjában 3 győzelemmel és 1 döntetlennel az első helyen zárt. A döntőbe jutásért ugyan kikaptak a kanizsaiak 2-0-ra, a harmadik helyet viszont egy 4-2-es sikerrel biztosan szerezték meg. A torna gólkirálya a kanizsai Liplin Bence lett 8 góllal, a mezőny legjobb-jának pedig a szintén FCN-es Kovács Mirkót választották. P. L. A Deme teremfoci emléktorna győztese a Zákány legénysége lett Az FC Nagyka-nizsa U11-es fiataljai Ausztriá-ból és Szlovéni-ából is dobogós helyezé-sekkel tértek hazaKétszer is dobogónZákányi siker az emléktornán
2019. 01. 18. | 23SportFUTBALL-SZEMINÁRIUMTöbb mint fél évtizednyi tapaszta-latát foglalta össze Taktikai periodi-záció című szakkönyvében ifjabb Bene Ferenc szövetségi labdarúgó-edző, aki hat esztendeig tanulmá-nyozta a különböző spanyol és por-tugál futballszakemberek munkáját. Az ibériai labdarúgó fejlesztési és edzésmódszerekről szóló könyvét a 40 éves szakember a napokban Nagykanizsán is bemutatta.Ifj. Bene Ferenc közösségi oldalán később ezt olvashattuk: „Nagy meg-tiszteltetés volt, hogy meghívtak Nagykanizsára egy szakmai megbe-szélést tartani a Nyugat-Európában sokak által leghatékonyabbnak tar-tott edzésmódszerről. Nagyon érté-kes embereket ismerhettem meg!”GYŐZTES ÉVNYITÓ A Kanizsai Vadmacskák amatőr NB I-es női kosárlabda együttese a MAFC elleni idegenbeli vereség után idei első hazai bajnokiján az ötödik MTK II-vel szemben tulajdon-képpen az első negyed különösen koncentrált játékával megnyerte ezt a fontos mérkőzését.Kanizsai Vadmacskák SE (9.)–MTK Budapest II (5.) 76-61 (27-14, 16-18, 14-13, 19-16)Kanizsa: Zsámár L. (30), Hegyi (3), Bánhegyi (27), Scheiber E., Budai (9). Csere: Veres (2), Gutai, Karancz P. (5), Horváth N. Edző: Zsámár Krisztián.Jól és eredményesen kezdte a mérkőzést a hazai csapat, Zsámár Lili és Bánhegyi Beatrix kosaraival foko-zatosan elhúzott, és a meccs 9. per-cében már 16 ponttal vezetett. A második felvonásban a vendégek a kanizsaiak védekezési hibáit kihasz-nálva felzárkóztak hat pontra, ezért is jött jól a vendéglátók számára, hogy Zsámár és Karancz Panna ered-ményesen fejezte be a KVSE táma-dásait. A nagyszünet után a fővárosiak keményebb védekezése miatt Zsá-már Krisztián csapata kiesett a rit-musból, le is csökkent az előnye, az etap közepén azonban Bánhegyi felvette a leejtett fonalat, és a nagy-kanizsai együttes előnye ismét tíz pont fölé nőtt. A záró tíz perc elején Bánhegyi tartotta ponterős játékát, és így a Vadmacskák megőrizte a vezetését immár a meccs végéig, ezzel a negyedik sikerét jegyezve a bajnokságban. – Küzdelmes mérkőzésen a szívó-san küzdő budapesti csapatot a játék minden elemében felülmúltuk – mondta el a meccset követően Zsámár Krisztián, a KVSE trénere.A MÁSODIK HELYENA teremfociszezon kellős közepén járunk, és a kanizsai csapatok is kihasználják az alkalmat arra, hogy induljanak a különböző tornákon. Így tett a Mu-Vill legénysége is, amely ezúttal a zalaegerszegi Csar-nok Kupa öregfiúk 34+ korcsopor-tos kategóriájában futballozott, és végül második lett. A csapat tagjai-nak ez egyben jó felkészülési alka-lom is volt a hétvégi Szabadics Kani-zsa Kupa csatározásaira.KANIZSA KUPAA hétvégén immár a VIII. Szaba-dics Kanizsa Kupa teremlabdarúgó torna küzdelmeit rendezik a Zsig-mondy-csarnokban. A meccsdöm-ping az eddig jól bevált szokások-nak megfelelően már pénteken elrajtol, akkor 17.30-tól indul útjára a labda. A folytatás szombaton 8.30-tól következhet, vasárnap pedig a Zsigmondyban kilenckor kezdenek a főágon talpon maradt együttesek, a Vigasz Kupa meccsei a hét utolsó napján 8.30-kor startolnak. – Idén két hely kiadó volt a neve-zés lejártáig, de amint híre ment ennek, rögtön betöltöttük azokat is, így ezúttal is 24 csapat vághat neki a kupának – mondta el a szervezők, egyben a Kanizsa Turizmusáért Egyesület részéről Gór Miklós. – Ugyan több nagynevű, ismert együttes nem indul, ez azonban nem jelenti azt, hogy a torna színvo-nalán csorba esne, és az előző évek-hez hasonlóan több más település-ről is jönnek gárdák, sőt, horvát résztvevők is érkeznek.A tavalyi győztes Délzalai Vízmű SE-nek ezúttal is jók az esélyei arra, hogy a végjátékba kerüljön. Az eldöntő küzdelmei vasárnap 15 óra környékén várhatóak, míg a finálét 17.30-tól rendezik.Összeállította: POLGÁR László Ifj. Bene Ferenc (az álló sorban jobbról a harmadik) jól érezte magát a kanizsai trénerek között A Vadmacskák remek győzelmet aratott az MTK felettSportsorokA MU-VILL jól szerepelt Egerszegen
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKKeszthelyi Vivien kiskora óta „benne van” a sütésben. Amikor aprócska volt, mindig a nagymamája mellett tartózkodott a konyhában, és figyelte, amit csinál. Amikor nagyobb lett, segített neki krémet keverni, nudlit vágni, sós stanglit feltekerni. – Ahogy ott álltam a mama mellett, elkezdett érdekelni a sütés – fogalmaz. Aztán ő is elkezdte néze-getni a recepteket, eleinte a mama útmutatásával, majd ahogy telt az idő, egyedül fogott hozzá. Ma már önállóan süt-főz, folya-matosan keresi, és kipróbálja az új recepteket. Mostanában főleg olyanokat, amik „minden-mentesek”…Hozzávalók A tésztához: 6 tojásfehérje, 150 g eritrit, vagy ennek meg-felelő édesítőszer, 100 g rizsliszt, 100 g kókusz-reszelék. A krémhez: 6 tojássárgája, 2 csomag gluténmentes vaní-liás pudingpor, 6 dl laktózmentes tej, vagy kókusztej, 100 g eritrit, vagy más édesítőszer, 60 g kókuszreszelék, 100 g eritrit, 250 g marga-rin (laktózmentes).Elkészítés:A tojások fehérjét kemény hab-bá verem, apránként beleszó-rom az édesítőszert. A lisztet és a kókuszreszeléket össze-keverem, majd óvatos moz-dulatokkal hozzákeverem a habhoz. Sütőpapírral bélelt tepsibe (25x30 cm) teszem és 170 fokra előmelegített sütő-ben 20 percig sütöm. A tepsiben hagyom kihűlni.A tojások sárgáját kikeverem a pudingporral, 1 dl tejjel és a 100 g édesítőszer-rel, majd a többi (5 dl) forrásban lévő tejhez öntöm és sűrűre főzöm. Hagyom kihűlni. A margarint az édesítőszerrel és a kókuszre-szelékkel habosra keverem, majd összekeve-rem a kihűlt pudinggal. A kész krémet rásimí-tom a süti alapra, a tetejét kókuszreszelékkel meghintem. Fogyasztás előtt pár órára hűtőbe teszem. Szeletelés után egy-egy szem mogyo-róval vagy mandulával díszítem a tetejét.BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSKeszthelyi Vivi-ent gyerekkora óta érdekli a sütés (Fotó: Bakonyi Erzsébet)„Mindenmentes” Raffaello szeletGasztroKanizsa
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 3. SZÁm, 2019. JANUÁR 25.Büszkeségeink…2, 15Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTA zeneiskola növendékei nyitották meg a 25 éves szövő műhely és Hadiné Szalai Gabriella közös kiállítását a HSMK-ban. A szakkört Monok Anikó alapította 25 évvel ezelőtt, jelenleg 11 tagja van, de a létszám folyamatosan változik, hiszen a technika iránt folyamatosan vannak érdeklődők. A kiállításra Hadiné Szalai Gabriella lakberendezési tárgyakkal, dísztárgyakkal, a karácsonyhoz és a húsvéthoz kötő-dő, ünnepi dekorációs termékekkel készült. Bekerült a Zala megyei értéktárba Kanizsa térségéből a Zalagyöngye Táncegyüttes, a Tour de Zalakaros országúti kerékpárverseny és az úgynevezett drótosoknak emléket állító szepetneki emlékhely. A zalaikumok sora 2017 szeptembere óta (ekkor adtak át utoljára diplomákat) 15 épülettel, intézménnyel, szervezettel, hagyományőrzővel gya-rapodott, képviselőik a miklósfai répafőző fesztiválon vették át az ezt tanúsító okleve-let Cseresnyés Péter miniszterhelyettestől és Bene Csabától, a Zala Megyei Közgyű-lés elnökétől. A lajstrom amúgy bővelkedik dél-zalai értékekben, korábban már bevá-lasztotta a megyei értéktár bizottság a miklósfai kerekrépát és a kanizsai dödöllét is, az azt ünneplő-éltető fesztivállal együtt. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEHó-helyzetNem havazik most. Most éppen lehullt./ Életlen képet mutat, akár a múlt./ Olvad majd s megfagy, majd olvad megint;/ ráhull újabb hó, öntörvény szerint/ ismétli önma-gát – s ez így megy itt:/ van, mit megöl s van, mit élni segít.(Fodor Ákos)Kanizsa25IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely SzilárdFotó: Kanizsa TVA HÉT TÖRTÉNETE
2019. 01. 25. | 3EZ VOLT A HÉTDEMONSTRÁCIÓEllenzéki pártok és néhány szakszervezet fize-tett képviselői tiltakoztak az úgynevezett túlóratörvény ellen. Zakó László, a szer-vező Jobbik regionális igaz-gatója újságíróknak azt mondta: a túlóratörvényen túlmutat az ellenzéki pár-tokkal és a szakszerveze-tekkel közösen meghirde-tett tiltakozó akció, ami sok-kal inkább kormányellenes demonstráció. A helyszínen körülbelül negyven autó s ennél valamivel több ember tiltakozott. Az MTI beszámolója szerint a for-galmas főút rendőri biztosí-tással történt félpályás lezá-rása miatt mindkét irány-ban kilométer hosszan jár-művek sokasága torlódott fel, hosszú percekig tartó várakozásra ítélve a közle-kedőket. Az autósok egy része integetéssel vagy dudálással jelezte a résztve-vőknek a szimpátiáját vagy éppen a tiltakozással kap-csolatos ellenvéleményét.CSALÓKAz elmúlt időszakban több ügyfélnek is a szolgál-tató elektronikus számlaér-tesítőihez hasonló e-maile-ket küldtek ismeretlenek az E.ON nevében. A megté-vesztő üzenetekben a csa-lók arra próbálják rábírni az érintetteket, hogy utalja-nak át számukra jellemző-en alacsony összegeket. Az E.ON arra kéri ügyfeleit, hogy kiemelt óvatossággal járjanak el az átutalási meg-bízásaik során. Akik rákat-tintottak a csalók által létre-hozott áloldalra, és ott megadták adataikat, azok-nak azt javasolja a szolgál-tató, hogy mielőbb módo-sítsák a jelszavukat az onli-ne ügyfélszolgálati fiók-ban. Akik pedig a hamis felületen a bankkártyaada-taikat is megadták, azok mielőbb keressék fel bank-jukat.LEGOCITYEgy egész városnyi kész-ségfejlesztő építőjátékot kapott a Hevesi-iskola. A nagy értékű ajándékot a Szabadics Zrt. ajánlotta fel az intézménynek. A színes építőkockákkal és jármű-vekkel nemcsak a szüne-tekben, hanem a tanórá-kon is legózhatnak majd a diákok, ugyanis ez a játék készségfejlesztő segédesz-köz is. A nemrég átadott játékokat a társaság mun-katársai is kipróbálták: a karácsony előtti csapatépí-tő rendezvényen felépítet-tek egy várost a színes épí-tőkockákból. DROGPREVENCIÓDrogprevenciós előadást szervezett a Jézus Szíve Plébánia, a beszélgetésre nemcsak a fiatalokat, hanem a szüleiket is várták. A foglalkozást egy pályázat részeként rendezték. Szűcs Imre plébános szerint egy-re több fiatal és fiatal fel-nőtt életének a része a drog, ezért fontos, hogy az egyház is próbáljon segíte-ni – elsősorban a megelő-zésben. A szombati alka-lomra szakemberek érkez-tek a kanizsai közösségi házba, akik azt tapasztal-ják, már 11-12 éves korban szükség van a felvilágosí-tásra. MEGÚJULFelújították az ’56-os emlékkert kopjafáját. A har-minc éve felállított alkotást megviselte az idő, a talap-zata elkorhadt, emiatt kissé megdőlt. A helyreállítás során fémkehellyel pótol-ták a korhadt talapzatot, valamint a megfelelő elő-készítés után felületkeze-lést is kapott a kopjafa. TŰZÚjabb lakástűz volt Nagy-kanizsán. Egy kilencedik emeleti szoba állt lángok-ban a Kodály Zoltán utcá-ban, de senki sem sérült meg. A helyszínre Nagyka-nizsáról és Zalakarosról érkeztek hivatásos tűzol-tók, akik – egy gépezetes tolólétráról és az épület bel-sejéből további egy vízsu-gárral – gyorsan eloltották a lángokat. Rövid időn belül ez már a második tűzeset volt Kanizsán: a múlt hét elején a Kaán Károly utcá-ban egy sorház egyik lakása gyulladt ki. Személyi sérü-lés ott sem történt, de az ingatlan lakhatatlanná vált. HÍRsorokA résztvevők bevallották, nem is annyira a túlóra-törvény, inkább a kormány ellen tiltakoznak(Fotó: Gergely Szilárd)A drogprevencióra már 11-12 éves korban szükség van (Fotó: Kanizsa TV) Örömmel fogadták a készségfej-lesztő játékot a Hevesi-iskolában (Fotó: Kanizsa TV)Rövid időn belül ez már a második lakástűz volt Kanizsán(Fotó: Gergely Szilárd)
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt
2019. 01. 25. | 5A hét témájaBaka Zoltán (mfor.hu) a korrup-ciót emlegette, megkapta a választ: „…mi volt 2010 előtt, meg mi van most. Mert, ugye, 2010 előtt nőtt a költségvetési hiány, nőtt az adós-ság, csökkent a közvagyon, nem volt gazdasági növekedés, szerin-tem részben azért, mert a pénz egy nagy részét ellopták. És 2010 után mit látunk? Csökken a költ-ségvetés hiánya, csökken az államadósság, nő a közvagyon, van gazdasági növekedés, nőnek a bérek. Kizártnak tartom, hogy ilyen gazdasági eredmények és körülmények közepette jelentős méretű korrupció tudna működni Magyarországon. Vagy egyik, vagy másik. A korrupt országok szegények. Magyarország sem gazdag ország még, de Magyaror-szág minden évben jobban telje-sít. Ez önmagában cáfolja szerin-tem azt az állítást, hogy Magyaror-szágon, mondjuk, az európai átla-got meghaladó korrupció lenne.”Csákány Róbertnek (Euronews) adott miniszterelnöki válasz arról, hogyan válik el a bevándorlás men-tén Európa: „… ahol már a migrán-sok és a bevándorlók aránya elér-te, megközelítette vagy meg is haladta a 10 százalékot. … ők már nem arról a kérdésről beszélnek, hogy legyen-e migráció vagy nem. Az ő kérdésük már nem ez, ez a hajó elment. Az ő kérdésük az, hogy hogyan éljenek együtt. Ott már eldőlt, hogy ott egy kevert civilizáció lesz. …Ezért a migráció és a bevándorlás kérdése a nyu-gat-európai országokban együtt-élési kérdés. Közép-Európában nem, mert mi nem akarunk együtt élni másokkal, magunkkal akarunk maradni. Tehát itt a bevándorlás-ról szóló vita arról szól, hogy hogyan akadályozzuk meg annak a helyzetnek a kialakulását, ami ma Nyugat-Európában látható. Hogyan védjük meg a keresztény kultúrára épülő, saját társadalmi berendezkedésünket. …Minden-fajta undok jelzőket szoktak ráag-gatni erre a politikára meg Magyar-országra, de ettől még nekünk van egy demokratikus döntésünk, hogy így akarunk maradni. …És ez jól mutatja, hogy a migráció kérdé-se milyen messzire vitte egymás-tól Európa két részét. Nagy kérdés, az európai jövő legnagyobb kér-dése, hogy hogy’ tudunk egysége-sek maradni, hogyha ennyire különböző jövőt választottunk magunknak.”Ne nézzenek bennünket madár-nak – válaszolt Orbán Viktor Gorondi Pálnak (AP), aki kétségbe vonta a baloldali, liberális túlsúlyt: „Nézze, én nem gondolom, hogy a politikának túl sokat kellene foglal-kozni a média-erőviszonyokkal. Van arra egy médiahatóság, és így tovább, csak az nem elkerülhető a kettőnk viszonyában, mármint a politika és a média viszonyában, hogy egymásról időnként gondo-lunk valamit. …Most egy korszak-váltás kapujában vagyunk, én ebben reménykedem, Önök meg abban, hogy nem. A meghatározó történelemértelmezés, politikai helyzetértékelés, meghatározó értékek bemutatása az elmúlt idő-szakban egész Európában mégis-csak egy liberális koncepció je-gyében történt. …Én csak azt aka-rom mondani, hogy szerintem ennek a korszaknak most vége van. …Ezért meg fognak változni az erő-viszonyok. Beszéltem arról, hogy a migráció hogyan alakítja át a politi-kai erőviszonyokat, de át fogja ala-kítani a média-erőviszonyokat is. …De ezért nem kéne egymásra ellen-ségként tekintenünk. Ennek a folya-matnak vagyunk mindannyian a részei, vannak szabályok, hát küzd-jünk becsülettel.”(forrás: miniszterelnok.hu) PAPP János válogatásaHogyan akadályozzuk meg annak a helyzetnek a kialakulá-sát, ami ma Nyugat-Európában látható?(Fotó: MTI)Még hánynak kell meghalnia? – kérdezik az idei harmadik(!) ausztriai migráns hátterű gyilkosság után a tüntetők. Bécs-újhelyen a szír fojtott, a török és az etióp késelt (Fotó: MTVA) Nemzetközi sajtó-tájékoztatót tartott január 10-én Magyar-ország miniszter-elnöke. Az újságírók főként a gazdaságról és a migrációról kérdezték. Orbán Viktor válaszaiból válogattunk. Folytatás.ellenszél ellenéreKorszakváltáskapujában,
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtTOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001 EGYÜTTLIGET-VÁROSÉRT!Februári programoka Liget Kuckó Közösségi TérbenA programok átfogó célja az akcióterületen élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, felzárkóztatása.A projekt komplex tevékenységek által kívánja javítani a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit. A projektben a társadalmi integráció megteremtése céljából közösségfejlesztést hajtunk végre az érintett lakosság bevonásával, programok megvalósításával. A programváltoztatás joga fenntartva.PROGRAMOK:Sportnap 2019. február 1.Jogsegély 2019. február 4.; 11.; 18.; 25. 16 - 18 óra közöttEgészségmegőrzés 2019. február 5. 16:15Bűnmegelőzés 2019. február 15. 16:30Sport délután 2019.február 22. A PROGRAMOK HELYSZÍNE:Nagykanizsa, Ligetváros, Csengery u. 117/16.Bővebb felvilágosítás a programokról az alábbielérhetőségeken kérhető: ligetkucko@gmail.comEurópai SzociálisAlap
2019. 01. 25. | 7kultúraFából vas- paripaKovács Tibor fából és gombok, kupakok s más műanyagok felhasználásá-val készít gőzmozdony maketteket. Munkáiból, a magyar kultúra napja tisz-teletére, Fából vasparipa címmel kiállítás nyílt a VOKE Kodály Zoltán Műve-lődési Házban. A nyugdíjas vasutas mér-nöki pontossággal készíti el, egészen pontosan fából faragja ki az ere-deti mozdonyok kicsinyített mását. Életét, mint arról több interjúban is beszélt, végigkíséri a vasút iránti rajongás. Negyvennégy évig dolgo-zott a vasútnál különböző beosztásokban, volt pályamunkás, vonatfé-kező, kocsirendező, váltókezelő és mozdonyfűtő is. Elsőként a legen-dás 424-es típusú gőzmozdony mását faragta ki 1982-ben. Fotó: Gergely Szilárd
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI SándorMűvelődéSI KözpontAz „Én hobbim” sorozat keretében „HAJÓK, PIPÁK, FARAGOTT KÉPEK” – egy amatőr kedvtelései címmel Zalavári László emlékkiállítása.Megtekinthető: január 31-igJanuár 25. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor.A részvétel díjtalan.Január 28. (hétfő) 17 óraAZ ERDŐ- ÉS VADGAZDÁLKODÁSRÓLElőadó: Gál Sándor kerületvezető erdész, a Zalaerdő Zrt. munkatársa.Január 29. (kedd) 19 óraFilharmónia – Fortissimo bérletBOROS MISI SZÓLÓESTMűsor: Bach G-dúr francia szvit No. 5 BWV 816, Bach a-moll angol szvit No. 2 BWV 807, Liszt Un sospiro, Liszt Gnomenreigen, Liszt 6 Paganini etűd. Belépődíj: 3 400 Ft. Január 30. (szerda) 14 óra„IDŐSEN IS EGÉSZSÉGESEN”Vendég: dr. Kovács Henrietta neurológus.A belépés díjtalan. Január 30. (szerda) 16.30 óraKEREKÍTŐ OVIMÓKA 4-7 éveseknekZenés, táncos, bábos foglalkozás.Vezeti: Vajda Margit.Jelentkezni és érdeklődni lehet: a 30/616-08-47-es telefonszámon.Január 30. (szerda) 19 óraSzínház – Bródy bérletBenedek Albert–Dömötör András és a társulat: SECOND LIFE, AVAGY KÉT-ÉLETEM – vígjáték (Orlai Produkció)Szereplők: Járó Zsuzsa, Kovács Patrícia, Mészáros Máté, Ötvös András, Schruff Milán.Belépődíj: 4 000 Ft. (Jegyek korlátozott számban kaphatók.)Január 31. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éve-seknekVezeti: Vajda Margit, 06-30/6160-847.Részvételi díj: 1 000 Ft/család/alkalom.Január 31. (csütörtök) 17 óraMAJDNEM ELTOLTAM (26’) – Lendvai Kristóf kisjátékfilmjének közönségtalál-kozóval egybekötött vetítéseRésztvevők: Lendvai Kristóf (rendező-forgatókönyvíró), Herold Levente (főszereplő).A beszélgetőtárs: Péter Árpád.A belépés díjtalan. A program a HSMK és a Városi Diákön-kormányzat közös rendezvénye.ProgramajánlóJan. 24-30. 15:30 KÓKUSZ KOKÓ A KIS SárKÁNY -IráNY A DZSUNGel! német animációs vígjátékJan. 24-30. 15:30, jan. 26-27-én 16:00-kor isRAlpH leZÚZZA A Netet - roNTÓ RAlpH 2. amerikai animációs családi filmJan. 24-30. 15:30, jan. 26-27-én 13:30-kor isEGY KutYA HAZAtér amerikai családi kalandfilmJan. 24-26. és 28-30. 17:15 BúéK magyar filmJan. 24-30. 17:45, 20:00 INSTANT CSAlád amerikai vígjátékJan. 24-30. 18:00, 20:30 ÜveG amerikai misztikus filmJan. 24-26. és 28-30. 19:30 doGMAN, A KutYÁK KIrálYA olasz thrillerJan. 27-én 18:00 SCHINdler LIStáJA amerikai történelmi film a holokauszt nemzetközi emléknapjánJANuár 24- JANuár 30. MűsoraAz egyetlen menedékJanuár 27-én – a holokauszt nemzetközi emléknapján – kerül a mozikba Steven Spielberg Schindler listája című filmjének digitálisan felújított változata. A holokauszt borzalmait bemutató, lelkileg néhol kifejezetten megterhelő alkotás 7 Oscar-díjat nyert. A történelmi dráma főhőse Oskar Schindler (Liam Neeson), aki a második világháború során a németek által megszállt Lengyelországba kerül, ahol jó kapcsolatai és ügyeskedése révén megszerez egy gyárat. Zsidó származású könyvelője tanácsára kezd el zsidókat alkalmazni az üzemben, így nemcsak olcsó munkaerőt talál magának, hanem segíthet a koncentrációs táborokban szenvedő embere-ken is. A gyár hamarosan a zsidók egyetlen menedéke lesz. Az igaz törté-neten alapuló film egy megható történet arról, hogy egy ember is meg tudja változtatni a történelem menetét, ha képes az önfeláldozásra.Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaBoros Misi keddenBach- és Liszt- remekekkel örvendezteti meg a kanizsai publikumotAz Én hobbim sorozat legújabb tárlata a január elején elhunyt Zalavári Lászlónak állít emléket(Fotó: Bakonyi Erzsébet)
2019. 01. 25. | 9KultúraA Tragédia a különböző művé-szeti ágak képviselőit is megihlet-te, az első színházi bemutatóra mégis két évtizedet kellett várni – sokáig úgy tartották, hogy a monumentális művet lehetetlen színpadra alkalmazni. Végül 1883-ban Paulay Ede, a Nemzeti Szín-ház akkori főigazgatója cáfolt rá erre. A későbbiekben még sokféle verzió készült, az egyiket a Nagykanizsán született Hevesi Sándor ren-dezte. Ő „a Nem-zet Bibliája-ként” tartotta számon Madách emberiség-költemé-nyét.Néhány év múlva a szín-ház új igazgató-ja, Németh Antal rádiójátékot készített a műből. Az új változatnak szintén volt kanizsai vonatkozása: a rendező Farkas Ferencet kérte fel a zeneszerzésre. Ennek törté-netéről Nagy Szabina írt tanul-mányt, amely nemrég a Kanizsai Antológiában is megjelent.– Az ember tragédiájával akkor kezdtem részletesebben foglal-kozni, amikor a Madách Irodalmi Társaság kiírt egy pályázatot fiatal kutatók számára 2014-ben – meséli a Farkas Ferenc-zeneiskola zongora- és szolfézstanára. – Akkor a Ránki György-féle miszté-riumoperát elemeztem, s noha a pályamunka első helyezett lett, úgy éreztem, tovább kell folytat-nom a kutatást.Nagy Szabina így szerzett tudo-mást a rádiójátékról, ám csak akkor határoz-ta el, hogy megírja annak kelet-kezését, illetve elemzi Far-kas kísérőze-néjét, amikor 2017 szeptem-berében a kani-zsai zeneiskola mun-katársa lett. Mint mond-ja, szeretett volna adni valamit az intézmény és a város közösségé-nek, és ehhez éppen kapóra jött, hogy 2019-ben van Madách halá-lának 155. évfordulója.– A kutatás egyik legérdeke-sebb része volt látni, hogyan dol-gozhatott együtt Németh Antal és Farkas Ferenc. A Nemzeti direkto-ra bizonyos tekintetben vízválasz-tó volt a magyarországi rendezés történetében: azelőtt az eredeti mű és annak szerzője határozta meg az adaptációt, Németh Antal viszont egy újfajta szemléletet képviselt, amely szerint a rendező ugyanolyan autonóm alkotó, mint az író. Nagyon határozott elképze-lései voltak, Farkas Ferencnek pedig ezekhez kellett igazítania a zenét. Az már az ő tehetségét dicséri, miként volt képes minde-közben megőrizni saját zeneszer-zői egyéniségét.Németh Antalék gyakorlatilag történelmet írtak, hiszen ez a Tra-gédia-felvétel volt Magyarorszá-gon az első többstúdiós rádióren-dezés, amelyet az akkor tízéves Magyar Rádió lemezről közvetí-tett. Ádámot Somlay Artúr, Évát Bajor Gizi, Lucifert Csortos Gyula alakította, a zenekart Farkas Ferenc vezényelte. A Kanizsai Antológiában megjelent tanul-mányából kiderül, hogy a különle-ges eseményt a Színházi Élet mun-katársai is megörökítették egy fotókkal gazdagon illusztrált tudósításban.– Ezt a rádiójátékot ma már, saj-nos, sehol nem lehet meghallgat-ni, mert a felvételek a háborúban megsemmisültek. Azonban sze-rencsére fennmaradt egy másik változat 1938-ból, amelyben Abo-nyi Géza, Tasnády Ilona és Uray Tivadar szerepelt. Ebben a dialó-gusok domináltak, a zene inkább a háttérbe szorult. A felvételt a Magyar Rádió többször is közvetí-tette, megtalálható az interneten, sőt, a kanizsai könyvtárból is ki lehet kölcsönözni.Farkas Ferenc és Németh Antal kapcsolata ezután sem szakadt meg, többször átdolgozták a Tra-gédiát. Nagy Szabina szerint ennek köszönhetően valódi mes-termunkává érlelődött a kísérőze-ne. Hozzáteszi, a darabból egy zenekari szvit is készült annak ide-jén. A zeneiskolában felvetődött az az ötlet, hogy alkalom adtán eljátszaná a tanári zenekar, de a kottához nem lehet könnyen hoz-záférni, ezért ez még egyelőre a jövő zenéje…NEMES DóraSzinte napra pontosan 160 évvel ezelőtt lázas munkába fogott Madách Imre alsósztregovai dolgozószobájában, az „oroszlánbarlangban”. Élete főművét készült megírni, és valóban: Az ember tragédiája nemcsak a várva várt elismerést hozta meg, hanem a magyar irodalom halhatatlanainak sorába is beemelte őt.Ajándék a közösségnekNagy Szabina szerint valódi mestermunkává érlelődötta kísérőzene (Fotó: Gergely Szilárd)Bajor Gizi, Csortos Gyula és Somlay Artúr a Tragédia rádiófelvételén (Forrás: Színházi élet, 1935., 50. szám)Farkas, Madách és a Tragédia nyomában Nagy Szabina a vajdasági Nagybecskereken született, és Torontáltordán nőtt fel. Hely- és zenetörténettel azóta foglalkozik, amióta bekapcsolódott egy vajdasá-gi kutatóműhely munkájába. Mivel mindenképpen magyar nyelven szeretett volna tanul-ni, a Szegedi Tudományegye-tem Juhász Gyula Pedagógus-képző Karán, az ének-zene tanszéken tanult. 2017-ben a mesterképzést is elvégezte. Nagykanizsára 2012-ben, házassága révén költözött..Névjegy
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPSzellemAz igazságra és csakis az igazságra törekedj… (MTörv/5Móz 16,18-20)Szép lecke az ökumenikus imahétre, amelynek a tematikáját idén indo-néz Krisztus-hívők állították össze. Ha nem tudnánk az indíttatást, kön�-nyen félreérthetnénk a mottót, s nyugtáznánk, naná, csakis arra, mire másra!Ám az emberi igazság – legyen az a habilisé, az erectusé, a ludensé, s szétnézve a világban: nagy ritkán a sapiensé… – mindig szubjektív. Ismer-jük a mondatainkat: én úgy gondolom…, én azt hiszem…, én így csinál-nám… etc. Ezek a mi igazságaink, amelyek érvényesítésére törekszünk, nincs ebben hiba. Ki erőszakosabban, ki csendesebben, ki az egyik leggyil-kosabb válfajt, az agressziómentes kommunikáció amúgy erősen manipu-latív technikáját gyakorolva. Utóbbi embertípus a mosolygó (lelki) gyilkos – persze, ha lelket öl, a saját igazsága nevében teszi. Az ökumenikus imahét egyik bűnvalló imádsága így szól: „Kegyelmes Istenünk! Azzal bíztál meg bennünket, hogy közös otthonunk az igazság helye legyen mindenki számára. Odaadó szereteteddel esőt adsz az iga-zaknak és a hamisaknak, és Jézusban arra tanítasz, hogy személyváloga-tás nélkül szeressünk. Megvalljuk, hogy nem tudjuk ezt a tanítást követni: tiszteletlenek vagyunk embertársainkkal szemben, hamis dolgokat ter-jesztünk a közösségi oldalakon, részt veszünk a társadalmi összhang meg-bontásában. Életmódunk kockázatos következménye, hogy a világ termé-ketlen ugarrá válhat, ahol már nem sarjad igazság az egész teremtettség számára. Urunk, irgalmazz nekünk!”Ahogyan Sík Sándor a megyeri cserkésztáborban írta 1926 júliusában: „Emberhalál és istenalkonyat!” Mármint az, ha a saját igazságunkban hiszünk. Lassan száz év telik el azóta, de a helyzet nem változott. A világ nem (nagyon) fogadta be Jézust, akinek eljöttével megszületett az isteni igazság. Az Ádám-Éva-kígyó antiszenthármasság sötétségbe taszította az általunk ismert világot, s bár a Golgotán történt, ami történt – azóta is ott, a sötétségben vagyunk. A saját igazságunk nevében.De valami ébred, ébredt már huszonhatban is. Sík Sándor (is) felkiáltott: Hiszek! Hiszek! Például a tűzben, amely odalent parázslik, és holnap este újra föllobog; a szélben, fürge cimboránkban, amely a szemből álmodást söpör; a föld-ben, ifjú szép anyánkban, hogy édesünk, nem morcos mostohánk; és igen, hiszek, de tán egyre többen hiszünk a kevesek egymásba tett kezében, a testvérszóban, a bajtársmarokban, az érben, mely patak lesz és folyó, s halott tengerbe életet zuhant, a Szépségben, hogy szebb és édesebb a rút-nál, és szürkét széppé tehet, a tiszta vízben, hogy sodorni tud, és ragadóbb a szennyvíz-áradásnál, a vízözönben, szeretetözönben, jóság-galamb-ban, Lélek-Ararátban.Ha hiszek, hiszünk, megszületik az Igazság bennünk, amely nem katoli-kus, nem református, nem evangélikus, nem zsidó (pláne más nem!). Az Igazság csak egyetlen, becézhetjük ezt ökumenikusnak is; ott van a világ válaszfalain túl, felette, ott, ahol az Örök Ige lakik. Aki odatart, lehet bűnös is, hisz’ mindenki az. De aki odatart, s megbán-ja, akár az utolsó pillanatban, az utolsó sóhajtásával is bűneit, az megiga-zul. Megismeri a valódi Igazságot – azt, amely a sajátja helyett mindenkié, mindannyiunké. A mindenható Isten irgalmazzon nekünk, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. „A Szeretet mosolyog és szeret,/ És a kereszten is király.” Ámen. péter ÁrpádEmberhalál és istenalkonyat
Idén is a templom felújítására, szépítésére fordítják a kiskanizsai egy-házközségi bál bevételét. A Sarlós Boldogasszony Plébánia múlt hétvé-gén rendezte meg hagyományos, immáron tizedik jótékonysági esté-lyét, amelyen a plébánia közösségei léptek fel. Nagy Vendel plébános szerint a mulatságoknak helye van az egyházi életben is. – Ezen a vasárnapon a kánai menyegző van az evangéliumban. Jézust is meghívták a tanítványok, és Mária is ott van a lakodalomban. Vigasság van, fogy a bor, tehát kell az a terített asztal, kell együtt lenni. Az egyházközség egész évben végzi a munkáját, s ahhoz kell egy kis felszabadultság, közös együttlét, fehér asztal is – mondta Vendel atya.A kiskanizsai közösség rendkívül összetartó, a hit mellett ez adja az erejét, emelte ki Cseresnyés Péter. – Egy-egy ilyen este, azon túl, hogy jól érzik magukat az emberek, azért is fontos, mert erősíti azt a közösséget, amely az egy-házközségen belül, az atya munkájának, szolgálatának köszönhetően kialakul – fogalmazott a miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő.A bál bevételét ezúttal is a templom szépítésére, a közösség számá-ra fontos célokra költik. 2019. 01. 25. | 11hitéletAz igazságért folytatott harcra és az élet mél-tóságának támogatá-sára hív idén az ökume-nikus imahét. A világ-méretű lelkiségi prog-ramsorozat vasárnap ér véget, Nagykanizsán a református templom-ban lesz az utolsó alka-lom 17 órától.Az ökumenikus imahetet elindí-tó istentiszteletet a Felsőtemplom-ban tartották. Szűcs Imre plébá-nos a különböző felekezetekhez tartozó híveket arra biztatta, dicső-ítsék közösen az Úristent, és kérjék Őt, hogy forrassza egybe, amit az ember szétszakított. Ezen az alkal-mon Bertók Dániel hirdetett igét. A református segédlelkész a farize-usi képmutatásról beszélt.– Ezek a törvénytudók az egész életükkel, a magatartásukkal és a tanításaikkal azt az üzenetet közve-títették a környezetük felé, hogy adni kell a látszatra. Ami nem látszik, az nincs, nem is fontos. Jézus Krisz-tusnál azonban ez nem működik, hiszen előtte semmit nem lehet elkendőzni, eltakarni vagy meg nem történtté tenni. Az Úr szemei, ahogy Zakariás könyvében is olvasható – bejárják az egész föld kerekét.Bertók Dániel hozzátette: Jézus soha nem az illemszabályokat követte, hanem Isten országának dolgait tartotta szem előtt. A „mennyei célt”, ami miatt a Terem-tő erre a világra küldte őt: figyel-meztetni, inteni, feddeni, bátoríta-ni, gyógyítani, megtérésre hívni. A református segédlelkész arra kérte a híveket, keressék ők is a mennyei célt saját életükben.Az ökumenikus imahét vasárnap ér véget. Pénteken a református, szombaton az evangélikus, vasár-nap pedig újra a református temp-lomban lesz igehirdetés. Ezekben a napokban természetesen nem-csak Nagykanizsán, hanem a világ számos pontján imádkoznak a Krisztus-hívők egységéért. A prog-ramsorozatot idén az indonéz öku-menikus csoport állította össze, és Mózes törvénykönyvéből válasz-tott vezérigét, amely az igazságra való törekvésre hívja fel a hívek figyelmét, és arra, hogy a temp-lomból kilépve se feledkezzenek el kereszténységükről.NEMES DóraErősíti a közösséget… A jótékonysági bálon a plébánia közösségei léptek fel (Fotó: Kanizsa TV)Egységben a keresztény erőMakoviczky Gyula evangélikus lelkész, Szűcs Imre plébános és Bertók Dániel református segédlelkész a múlt vasárnapi alkalmon (Fotó: Gergely Szilárd)
Az év elejétől változtak az autók bérlésére vonat-kozó áfalevonás szabályai, vagyis bizonyos esetekben a bérlőnek már érdemes és indokolt lehet a bérleti díj áfájának 50 százalékát vis�-szaigényelnie a sokszor hosszadalmas adminiszt-rációs eljárás helyett, hívta fel a figyelmet a nemzet-közi adótanácsadó és könyvvizsgáló Crowe FST szerkesztőségünknek kül-dött közleményében.Január elsejétől már az autók bérlése során is lehetősége van az adózó-nak, hogy egyszerűen csak a bérleti díj áfájának 50 százalékát igényelje vissza a tényleges üzleti célú fel-használás aránya helyett. Ezzel megszabadulhatnak az érintettek az időigényes és sokszor kockázatos adminisztrációtól, például az útnyilvántartás vezeté-sétől, a bizonylatolástól, a NAV-tól érkező kérdések megválaszolásától.A cégautókkal rendelke-ző társaságok nagy részét érinti az új szabály, hiszen a személygépkocsik bér-bevétele mellett kiterjed az operatív, valamint a nyílt végű pénzügyi lízing-re is. A törvény ugyanakkor továbbra is meghagyja az adózó számára annak lehetőségét, hogy az auto-matikus levonást figyel-men kívül hagyja: ebben az esetben minden marad a régiben, vagyis az üzleti célú felhasználás aránya levonható, de ezt továbbra is nyilvántartásokban kell kimutatni és bizonylatok-kal kell alátámasztani. – Az új lehetőség beve-zetése után a NAV valószí-nűleg az eddigieknél szi-gorúbban fogja ellenőriz-ni a magas arányú levo-nást alkalmazó adózókat, éppen ezért a tényleges felhasználáson alapuló levonás kockázatosabb választás is egyben – figyelmeztet Földes Balázs. A Crowe FST szeni-or menedzsere hozzátet-te: a gyakorlatban azoknak éri meg továbbra is az útnyilvántartást vezetni és több áfát levonni a bérleti díjból, akik valóban nagyon nagy arányban használják üzleti célra az autójukat, így az 50 száza-lékos egyszerűsített levo-nást is csak akkor javasolt alkalmazni, ha bizonyítha-tóan van a cégautóknál üzleti használat.Ahol csak és kizárólag az alkalmazottnak szóló jut-tatás a gépkocsi használa-ta, ott az adózó elviekben semmilyen áfalevonási joggal nem élhet. Ahogy eddig, úgy ezután is az általános tilalom vonatozik majd az áfa levonására a személygépkocsi és az üzemanyag beszerzésé-nél, az úthasználati és par-kolási díjaknál és a sze-mélygépkocsi fenntartásá-hoz, üzemeltetéséhez szükséges bármilyen ter-mék esetén. (Kanizsa)12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPgazAZdas ágVáltoztak a cégautó áfalevonásának szabályaiÉrdemes számolni!
Bál a diákokértFotó: Gergely Szilárd 2019. 01. 25. | 13MagazinA végzősök nyitótánca indította a múlt hétvégi Bat-thyány-bált, majd a támogatókat, szülőket és az örökdiá-kokat Balogh László köszöntötte. A gimnázium igazga-tója szerint a bál 26 éves története is bizonyítja, hogy a BLG mögött erős közösség áll. Doucha Ferenc, a Bat- thyány Középiskoláért Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a cél nemes, és bál addig lesz, amíg az iskola áll. A gimnázium átszövi Nagykanizsa mindennapjait, hiszen nagyon sok család kapcsolódik az intézményhez. Erről is beszélt Dénes Sándor polgármester, aki jelenleg is tanít az intézményben. Pohárköszöntőjében Cseres-nyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő azt kérte, aki teheti, támogassa az alapítvány céljait, hiszen azok hasznosak és fontosak. Az est során fellépett Németh Bálint énekművész, az iskola egykori tanulója is.
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésMJT_2019_202x270.indd 22019. 01. 14. 14:34
2019. 01. 25. | 15MagazinFotó: Gergely Szilárd37-fajta ételt készítettek a versengő csapatok a 19. mikósfai répafőző fesztiválra. A városrész ma már országosan híres kerekrépája igazi különleges-ség, hiszen itt a savanyításhoz nem ecetet, hanem kovászt használnak, és ez egyedi ízt biztosít az ebből készült ételeknek. A csapatok három kategóriá-ban mérettették meg ételeiket, és a zsűri tapasztalt tagjai igazi különlegességekkel is találkoztak. A szerve-ző Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület azt szeretné elérni, hogy a helyiek, akár a fiatalok is, vigyék tovább a hagyományt. A hagyományos kate-góriát a Nagykanizsai Honvéd Egyesület csapata nyerte, az ételkülönlegességeknél a Mi Nők Klubja végzett az élen, a legjobb répás rétes címmel pedig Gálné Kiss Vik-tória büszkélkedhet.Répás világ
2019. január 26.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36720:00-08:002019 január 27.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40219:00-06:002019. január 28.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002019. január 29.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46222:00-06:002019. január 30.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002019. január 31. ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ánmandarin 380-430 Ft/kgcsirkemáj 650-750 Ft/kgtojás 30-40 Ft/dbpaprika 890-1200 Ft/kgtarkabab 1000-1200 Ft/kgkígyóuborka 750 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma: Jövő heti véradások01. 29. 11:00-14:00 Vásárcsarnok 01. 31. 11:00-13:00 Javítóintézet 01. 31. 14:30-16:30 Hétszínvirág óvodaAdj vért, és ments meg három életet!Gyógysz ertári ügyeletwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huEgy kattintásraa hírektől…20/981-31-44reklamáció:TerjesztésiApróhirdetésRégebbi újságokat, okleveleket, képeslapokat, dokumentumokat, kitüntetéseket, vala-mint bizsukat, mérőműszereket készpénzért vásárolok Nagykanizsán és 15 kilométeres körzetében. Érd. 06-30/332-8422.A Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézménypályázatot hirdetIdősek Otthonába: szociális munkatárs,karbantartó-gépkocsivezető,ápoló-gondozó,takarító, Házi segítségnyújtásba, Idősek Klubjába: gondozó,takarító,Zalakomári Idősek Klubjába:nappali ellátás vezető munkakör betöltésére.Benyújtandó iratok: fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata.Pályázatokat az intézmény 8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B címére kérjük megkül-deni. Jelentkezési határidő:2019. február 15., illetve nappali ellátás vezető és szociális munkatárs esetén: 2019. február 22. Részletesen információ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapján
2019. 01. 25. | 17SzolgáltatásÉvfordulók, eseményekJanuár 27.1242. január 27-én született Szent Margit1756. január 27-én született Amadeus Mozart, akiről Barth azt mondta: „az angyalok biztos, hogy Mozartot játszanak” 1860. január 27-én halt meg Bolyai János1901. január 27-én halt meg Giuseppe Verdi1919. január 27-én halt meg Ady EndreJanuár 28.1596. január 28-án halt meg Francis Drake, aki Magellán után másodikként kerülte meg a Földet1805. január 28-án halt meg Csokonai Vitéz Mihály1958. január 28-án szabadalmaztatták a LEGO-tJanuár 29.1845. január 29-én jelent meg Edgar Allan Poe A holló című poémája, amelynek tán legismertebb gondolata: „Tépd ki csőröd szívemből! hagyd el ajtóm, csúf madár!”1925. január 29-én született Kemény Henrik Kossuth-díjas magyar bábművészJanuár 30.1889. január 30-án halt meg Rudolf főherceg, akit a magyar népnyelv csak „Rezső királyfiként” emlegetett 1978. január 30-án halt meg Nagy László Kossuth-díjas magyar költő, műfordító1995. január 30-án halt meg Gerald Durrell brit zoológus, író és természetvédő, aki tapasztalatait, tudását humorral fűszerezve adta át közönségénekFebruár 1.1878. február elsején született Hajós Alfréd, az első magyar olimpiai bajnok, aki 1896-ban Athénban megnyerte a 100 és az 1200 méteres gyorsúszástAz elELőző HETi REJTVény MEGFEJTéSE:Ha mindig igazat mondasz, semmire sem kell emlékezned.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. 8/5.A lakás alapterülete: 66 m² szobaszám: 2 + fél szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 24.618,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 10:15 – 10:45 2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/4. A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+ fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 15.796,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.17. 10:00-10:30 3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/5.A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 1+ fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 15.796,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.17. 10:00-10:304. Nagykanizsa, Csokonai u. 2/A. 1/3/3.A lakás alapterülete: 54 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 20.682,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 10:45-11:155. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. fsz. 1.A lakás alapterülete: 36 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: belvárosKöltség alapú bérleti díj összege: 17.244,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.17. 9:00-9:306. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3. H/2/3.A lakás alapterülete: 59 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 26.904,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 9:00-9:307. Nagykanizsa, Munkás u. 10/A. fsz. 2.A lakás alapterülete: 45 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.170,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 9:45-10:158. Nagykanizsa, Platán sor 4. 5. em. 32. A lakás alapterülete: 45 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 17.730,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 11:15-11:409. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. 3/1.A lakás alapterülete: 55 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 23.155,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 8:30-9:0010. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. 8/1.A lakás alapterülete: 55 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 20.570,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.16. 8:30-9:0011. Nagykanizsa, Törökvári u. 94. fsz. 1.A lakás alapterülete: 31 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 14.508,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.15. 13:00-14:0012. Nagykanizsa, Törökvári u. 94. fsz. 2. A lakás alapterülete: 43 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 20.124,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 01.15. 13:00-14:00A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügy-félfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. január 31. Dénes Sándor polgármesterP Á L Y Á Z A T IH I R D E T M É N YI. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérla-kások bérleti jogának elnyerésére: Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:
2019. 01. 25. | 19HirdetésA Fenntartható Jövőért Egyesület az FM-LSZF/2018-01 azonosítószámú„a hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére” szóló pályázati felhívás keretében támogatásban részesült. A nagykanizsai székhelyű egyesület 2018. december 1. és 2019. március 31. között valósítja mega projektben vállalt tevékenységeket. A projekt célcsoportja az óvodáskorú és az általános iskolás korú gyermekek,akik roppant fogékonyak minden újra, ismeretlen és érdekes dologra, különösen, ha az interaktív módon,élvezhetően és a korosztálynak megfelelően kerül átadásra a gyermekek számára. A projekt célja, hogy a célcsoport ismerkedjen az anyagtakarékosság fontosságával,konkrét ismeretekkel rendelkezzen a szelektív hulladékgyűjtésről, az újrahasznosításról, komposztálásról.Kialakuljon az anyagtakarékosságra a pozitív önkéntes hajlandóság. Ezen célok figyelembe vételével a projekt keretében 4-4 tematikus foglalkozás,előadás kerül megszervezésre óvodás és iskoláskorú alsó és felső tagozatos gyermekek számáraa szelektív hulladékgyűjtés, anyagtakarékosság, újrahasznosítás témában. „A projekt az Innovációs és TechnológiaiIAI Minisztérium támogatásával valósul meg.”
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2019. január 26-február 1.Január 26., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:15 A szomszéd vár (turisztikai maga-zin), 02:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 08:00 Hír-adó, 08:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 08:45 A szomszéd vár (turisztikai maga-zin), 09:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyar-kanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Oszmán előre-nyomulás Kanizsa környékén a 16. században: dr. Sz. Simon Éva előadása, 14:05 Kommentár nélkül – heti válo-gatás, 14:30 K’arc (kulturális magazin), 15:00 Napi Kanizsa – újranéző, 15:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:55 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:25 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 16:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 A kis gyufaárus lány – a Honvéd Kaszinó Városi Színpad előadása, 19:10 Cápák a keresőmben (ismeretterjesztő film), 20:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:10 Kanizsa TV Filmklub: Feketeszakáll és a Karib-tenger kalózai 1. rész (amerikai kalandfilm), 21:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:40 Lapozó.Január 27., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 A kis gyufaárus lány – a Honvéd Kaszinó Városi Szín-pad előadása, 01:10 Cápák a keresőmben (ismeretterjesz-tő film), 02:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 A kis gyufaárus lány – a Honvéd Kaszinó Városi Színpad előadása, 07:40 Cápák a keresőm-ben (ismeretterjesztő film), 08:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:40 Lapozó, 12:00 Kanizsai-ak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Oszmán előrenyomulás Kani-zsa környékén a 16. században: dr. Sz. Simon Éva előadása, 14:05 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:35 K’arc (kul-turális magazin), 15:05 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Gézengúzok (gyerekműsor), 16:05 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 17:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise az Alsó-városi templomban, 19:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedőso-rozat), 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Sztárportré: Egyházi Géza, 20:20 Kanizsa TV Filmklub: Feketeszakáll és a Karib-tenger kalózai 2. rész (amerikai kalandfilm), 21:30 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 21:40 Lapozó. Január 28., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 01:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 01:40 Sztárportré: Egyházi Géza, 02:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 02:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise az Alsóvárosi templomban, 07:40 Mély(k)víz (játékos vetél-kedősorozat), 08:10 Sztárportré: Egyházi Géza, 08:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:50 Lapozó, 12:00 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 12:30 Sztárportré: Egyházi Géza, 13:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sport-magazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi per-cek, 19:35 KVSE – ASI OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 20:35 Hargita, 21:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi per-cek, 22:10 Lapozó.Január 29., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:05 KVSE – ASI OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 02:05 Híradó, 02:20 Hargita, 02:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:35 KVSE – ASI OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 08:35 Híradó, 08:50 Hargita, 09:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészség-ügyi percek, 10:25 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 KVSE – ASI OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 13:30 Hargita, 14:00 Anno (válogatás a Kani-zsa TV archívumából), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Generációnk (a helyi televíziók nyugdíjas magazinja), 20:30 Híradó, 20:45 Székely kony-ha, 21:15 Sztárportré: Árpa Attila, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 22:20 Lapozó.Január 30., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Generációnk (a helyi televíziók nyug-díjas magazinja), 02:15 Székely konyha, 02:45 Sztárport-ré: Árpa Attila, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kultu-rális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Generációnk (a helyi televíziók nyugdíjas magazinja), 08:45 Székely konyha, 09:15 Sztárportré: Árpa Attila, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Generáci-ónk (a helyi televíziók nyugdíjas magazinja), 13:25 Székely konyha, 13:55 Sztárportré: Árpa Attila, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 20:30 Hír-adó, 20:45 Látogató, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Január 31., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 02:10 Látogató, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 08:40 Látogató, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Mély(k)víz (játékos vetélkedősorozat), 13:25 Láto-gató, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 20:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:05 Élet-módi, 21:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:10 Lapozó.Február 1., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 01:35 Kanizsa Cafe (talk show), 02:00 Híradó, 02:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 08:05 Kanizsa Cafe (talk show), 08:30 Híradó, 08:45 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok maga-zinja), 12:55 Élet-módi, 13:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:30 Híradó, 20:45 Aktuális - Hargita, 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 01. 25. | 21SportA 24 csapat hat kvartett-ben kezdte a csatározáso-kat, és már pénteken útjára indult a labda, amikor a címvédő Délzalai Vízmű SE legénységét csoportjában azonnal legyőzte a szintén az esélyesek közé sorolt Mu-Vill gárdája. – Örültünk, persze hogy örültünk a győzelemnek az előző év bajnoka ellen, de messze még a vége, a mi már nem a legifjabbnak mondható társaságunk bizony még nehéz mec�-csek elé néz – mondta Ber-kes Tibor, a Mu-Vill csapat-vezetője a csata után.Mint az kiderült, így is lett, és a „csillaghullás” vasárnapig folytatódott. Igaz, a szombati történések nagy hányada még a papír-forma szerint alakult, lévén a hét utolsó napján kezdő-dött középdöntős szakasz-ban az esélyesek nagyrészt még ott lehettek. Délután-ra viszont már kissé válto-zott a helyzet.– Nincs a végjátékban a Sasi Benz, a Belucci, a Meta-xa és a Mu-Vill sem, s a cím-védő Vízmű is elszállt a középdöntőben – fogadta a vasárnap délután érkező-ket a torna ideje alatt éppen az 50. életévét betöl-tő Gór Miklós, aki a szerve-zés fő feladatait végezte a tornán.A négy között aztán jöhetett egy valódi presz-tízstalálkozó, hiszen az NB III-as FC Nagykanizsa piros és kék egysége nézett egy-mással farkasszemet. A kék mezben pompázók 3-0-s vezetésük után 3-2-re győz-tek. Akkor már ismert volt, hogy az egyik finalista a K&H egysége lesz, miután 1-0-ra nyert az egerszegi Göcsej Nyomda ellen.– Mostanában álltunk csak össze, mint teremcsa-pat, de csupa olyan fiatallal szerepelünk, akik korábban a kanizsai után-pótlásban fociztak, most pedig a megye dél-zalai részén ját-szunk különböző klubok-ban – mondta el a 19 esz-tendős Losonczy Máté a végül másodikként zárt K&H együtteséből, aki nagypályásként a zalako-máriaknál futballozik. – Volt már egy dobogós helyezésünk az idei szezon-ban, de tudjuk, hogy a dön-tő esélyese a Kanizsa kék egysége. A döntőt mintegy 250 néző előtt aztán valóban az FC Nagykanizsa kék legény-sége nyerte a K&H Nagyka-nizsával szemben 2-0-ra. A harmadik helyért az FC Nagykanizsa piros egysége mérkőzött a ZTE FC-s Balázs Zsoltot is felvonultató zala-egerszegi Göcsej Nyomdá-val. A 0-0-s rendes játékidő után büntetőkkel a Kanizsa piros örülhetett az 5-4-es győzelmet követően. A torna legjobb kapusá-nak Borsi Bencét (FC Nagy-kanizsa piros), legjobb játé-kosának Béli Milánt (FC Nagykanizsa kék) választot-ták, míg a gólkirályi címet Marczin Balázs (FC Kau) szerezte meg 5 találattal.A VIII. Szabadics Kanizsa Kupa teremlabdarúgó tor-na végeredménye: 1. FC Nagykanizsa kék, 2. K&H Nagykanizsa, 3. FC Nagyka-nizsa piros, 4. Göcsej Nyomda Zalaegerszeg.POLGÁR LászlóBalázs Zsolt (a labdával) vasárnap még a Göcsej Nyomda színeiben szerepelt a Kanizsa Kupán, hétfőn pedig már a lendvai Naftánál jelentkezett egyeztetésre (Fotó: Gergely Szilárd)Vol t itt csill aghullá s is…Az FCN-es kékeké a Kanizsa KupaAz NB III-as FC Nagykanizsa két csapa-tot is kialakított a Kanizsa Kupára, az elődöntőben találkoztak is a pirosak és kékek, s a presztízscsata az utóbbiak 3-2-es sikerét hozta Az FC Nagykanizsa kék csapata nyerte a VIII. Szabadics Kanizsa Kupa teremlabdarúgó tornát. A Zsigmondy- csarnokban három napon át pattogott a labda. A K&H Nagykanizsa a város utánpótlásában pallérozódott fiatalokból verbuválódott, s egészen a döntőig menetelt
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportA futsal NB II Nyugati csoport-jának legutóbbi fordulójában a Nagykanizsai Futsal Club a Piliscsabai AFC otthonába láto-gatott, és Eszter-gomban legyőz-ték a dél-zalaiak a kör előtt még listavezető legénységet. Piliscsabai AFC (2.)–Nagykanizsai Futsal Club (5.) 4-6 (2-2)NB II Nyugati csoport fut-sal-mérkőzés, 18. forduló, Esztergom. Vezette: Juhász D. (Imrő, Szabó D.). G.: Keresztury (1.), Juhász T. (13.), Fülöp A. (38.), Gruber (40.), illetve László D. (14.), Pesti A. (16.), Szakmeiszter J. (22., 34.), Horváth E. (28.), Déri (36. - öngól)NFC: Szakmeiszter Á. - Horváth E., László D., Nagy T., Szakmeiszter J. Csere: Budai L., Pesti A., Kollár, Szalai D., Novák L., Koronczai. Edző: Bagó Gábor.Két dolog miatt is egyedi lehetett a kanizsaiak futsal találkozója hétfőn Eszter-gomban, hiszen egyrészt a dél-zalaiakhoz pontosan egy esztendeje írt alá edzőként Bagó Gábor, míg a piliscsa-baiak kerete az elmúlt hetek-ben igencsak átalakult. A hazaiak azonban még így is listavezetőként fogadták az NFC-t, s ennek megfelelően kezdtek: 2-0-ra elhúztak. A kanizsaiak azonban nem roppantak össze, és még jócskán a szünet előtt egyen-lítettek, mi több, a 22. perc-ben már ők vezettek. A ven-déglátók igyekeztek felpö-rögni, így Szakmeiszter Jáno-séknak még több helyük és lehetőségük akadt támadá-sokat indítani. A vendégek már 6-2-re is vezettek, a csa-baiak pedig az eredményen már csak kozmetikázni tud-tak. Az NFC győzelme azt is jelentette, hogy a PAFC átad-ta vezető pozícióját az ETO-nak a táblázaton, a kanizsai-ak pedig tartják ötödik helyüket. A folytatás hétfőn 20 órától az ELTE-BEAC ellen következik a Zsigmondy-csarnokban. – Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, aztán a 10. perctől elhittük, hogy van keresnivalónk a listavezető otthonában – értékelt Bagó Gábor, az NFC trénere. – Nul-la kettőről sikerült is fordíta-nunk, emellett jól jöttünk ki a fordulópontokból. Nem ját-szottunk jól, de talán az is a csapat erejét mutatja, hogy az időnkénti gyengébb telje-sítmény ellenére is három ponttal gazdagodtunk. Jövő héten ismét fontos meccs vár ránk hazai pályán az ELTE ellen, amelynek a tabellán elfoglalt helye nem tükrözi hűen valós tudását. POLGÁR LászlóA Szabadics Kanizsa Kupa terem-labdarúgó tornára az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese két szekcióval is nevezett, amelyek soraiban a szurkolók néhány próbázót is felfedezhettek. Így például a somogyi végekről érkezett Szalai Norbertet, aki ősszel a Mezőcsokonya SE színeiben ját-szott és a Bene-akadémián nevelkedett, míg Kulcsár Kristóf az őszi idényben a Nagyatádi FC-nél futballozott.Már az előző hétre is vártak próbajátékosokat, de akadtak, akik be sem futottak… Azok, akik mostanság érkeznek, a szombati tesztmér-kőzésen akár meg is mutathatják élesben a tudásukat, míg az már vég-érvényesen eldőlni látszik, hogy a támadó Péntek Adrián távozik az együttestől, pótlására az NB II-ben is tapasztalatot szerzett labdarúgót néztek ki a kanizsaiak. Ha a körülmények is megfelelőek lesznek, az FC Nagykanizsa első fel-készülési találkozóját a kanizsai műfüvesen rendezi szombaton 11 órá-tól, ellenfele a Haladás-Illés Akadémia U19-es csapata lesz, amely ősszel az ifjúsági BL-ben is szerepelt.Az NFC-re még fontos csaták várnak a felsőházi tagság megtartásáért(Fotó: Gergely Szilárd)Szalai Norbert (pirosban) próba-játékra érkezett az FC Nagykani-zsához(Fotó: Gergely Szilárd)Szombaton a Hali U19 ellenGyőzelem az évfordulón
2019. 01. 25. | 23SportÚJRA ÉLESBENA Kanizsa VSE OB I B-s vízilabda együttese összességében imponá-ló teljesítménnyel vezeti csoportja tabelláját, hiszen tíz mérkőzés után kilenc győzelem és mindössze egyetlen vereség áll a neve mel-lett. Ludányi Kadosa tanítványai így várják a szombati folytatást, amikor az Angyalföldi Sportiskolá-val mérkőznek 11 órától hazai kör-nyezetben, amely gárdát négy ponttal előzik meg a tabellán. – Az alapszakasz felének zárása-ként december közepén pont egy fontos rangadót nyertünk meg az YBL ellen, így lépett elő az angyal-földiekkel szembeni meccsünk is kiemelt fontosságúvá – fogalma-zott a kanizsaiak fővárosi illetősé-gű trénere. – Ősszel tényleg csak az az egy verség volt a hibánk, amit október végén a Neptun ellen szenvedtünk el Nagykanizsán. Az azt követő szereplésünkkel viszont, úgy érzem, javítottunk, vezetjük a tabellát, és elmondhatjuk, jó úton járunk. Az volt a döntő tényező, hogy gyakorlatilag kétszer annyit edzettünk, mint tavaly ilyenkor. A klubnál Dobay Gergelyt meg-választották az elmúlt esztendő legjobbjának, s Ludányi Kadosa szerint Pelle Balázs is sokszor nyújtott jó teljesítményt, de az egész kanizsai együttes jól teljesí-tett. A tréner kijelentette, az alap-szakasz második felében elsősor-ban arra koncentrálnak, hogy ne kövessenek el újabb hibát, s ha ez így lesz, akkor bizakodva várhatják a rájátszást. PO LGÁR-GYŐZELEMA kanizsai amatőr teniszezők ver-senysorozatának legutóbbi fordu-lójára csaknem harmincan nevez-tek, szombaton pedig jöhet a foly-tatás a fedett pályás évad-ban. Az évzá-ró viadalon színvonalas, sportszerű mérkőzése-ket láthatott a szép számú közönség. A versenyt nagy-szerű teljesítmén�-nyel a csurgói Polgár Tamás nyerte a jól hajrá-zó, Németországból érkezett Speckhardt Patrick és a nagykani-zsai Kovács Nándor előtt. A leg-eredményesebb női versenyző Patard Ágota lett.A pontverseny állása 4 forduló után: 1. Nagy Béla (Marcali) 50 pont, 2. Patard Ágota (Röpte TC) 43, 3. Nagy Csaba (Röpte) 37.A FELSŐHÁZBANMúlt szombaton a budapesti Kőér utcai uszodában szállt vízbe a Kanizsa VSE 2006-os vízilabdacsa-pata két mérkőzés erejéig. A céljuk az volt, hogy kivívják a felsőházi rájátszásba jutást. A három mérkő-ző együttes közül kettő a felsőház-ban, egy pedig a középházban, a 6-10. helyért folytathatja a szezont.Nos, Sallai Csanád tanítványai ügyesen pólóztak, hiszen a bala-tonfűzfői Balaton SC-t és a fővárosi Polo SC-t is legyőzték, bebiztosítva ezzel a felsőházi tagságot. Eredmények: Kanizsa VSE–Balaton SC 13-12Kanizsai gólszerzők: Szirtes Bátony 7, Varga Ábel 5, N. Hor-váth Zsigmond 1Polo SC–Kanizsa VSE 7-11Kanizsai gólszerzők: Szirtes Bátony 8, Varga Ábel 1, N. Horváth Mátyás 1, Sneff Botond 1HÁRO M ÉREMA Délzalai Vízmű SE úszói a hagyományoknak megfelelően legutóbb is részt vettek a SCITEC Győr nemzetközi úszóversenyen. A rangos versengésen a kanizsaiak 2017 nyarán igazolt tehetsége, Varga Dominika három alkalom-mal is dobogóra állhatott. A női 50 méter pillangón Polgár Sándor tanítványa az első, 50 m gyorson a második, míg 100 m gyorson a har-madik helyen végzett.A KVSE az élről várja a folytatást (Fotó: Kanizsa TV) Az idényzáró teniszverseny legjobbjaiSportsorokVargaDominikatriplázotta dobogón
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKAz Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) keretein belül 2018 tava-szán alakult szepetneki „Hadd főzzek ma magam-nak” főzőklub tagjai havon-ta egy-két alkalommal összejönnek főzni. A több mint 20 fős társaság 4 csa-pattal indult a 19. mik-lósfai répafőző fesztiválon. A „Mellesleg” reform répavariáci-ók elnevezé-sű ételével Nyáriné dr. Aleksza Mag-dolna, Müller Szabolcs, Iván Zoltán-né és Gyarmati Istvánné 2. helyezést ért el a répából készült ételkülönlegessé-gek kategóriában. A pró-szakészítést az igazoltan távol maradó Balogné Hegedűs Erika szorgal-mazta. ElkéSZítéséNEk mód-ját NyárINé dr. Alek-SZA MAGdolNA oSZ-totta MEG lapunkKAL:A kerekrépa prószához lereszeljük a répát, amit sózunk, néhány percnyi állás után a nedvességet kinyomkod-juk. Joghurt-tal, aprított petrezselyem-mel, frissen őrölt borssal, 2 gerezd reszelt fokhagy-mával összekeverjük, majd annyi lisztet adagolunk hozzá, hogy a palacsinta-tésztánál sűrűbb, de a nokedli tésztánál hígabb állagú masszát kapjunk. Ezután palacsintasütőben elsimítjuk, és mindkét olda-lát ropogósra sütjük. A prósza töltelékéhez egy kis doboz mascarpone sajtot, egy natúr tömlős saj-tot, ízlés szerinti mennyi-ségben reszelt fokhagy-mát, kaprot, medvehagy-mát, frissen facsart citrom-levet, kicsi olívaolajat, sót és borsot keverünk. Ha a prósza kihűl, megkenjük a krémmel, és palacsintasze-rűen felcsavarjuk. (Friss vagy fagyasztott kaporral az igazi. És honnan van medvehagyma január közepén? Szezonban a medvehagymát megmos-tuk, szárától megszabadí-tottuk, julienne-re vágtuk, és forró vajon megfon�-nyasztottuk. Üres vajas pohárban tömbként lefa-gyasztottuk, télen ebből annyit reszelünk sajtresze-lővel az ételbe, amennyi szükséges). A kerekrépa salátához a répát tökgyalun lereszel-jük, forrásban lévő citro-mos-sós vízben újraforrásig főzzük. A leszűrt, kinyom-kodott répához joghurtot, frissen őrölt borsot, sót, fris-sen facsart citromlevet, összevágott zöldhagymát, lila hagymát adunk ízlés szerint. A natúr csirkemell-hez a húst vékony szeletek-re felvágjuk, lehártyázzuk, mindkét oldalát sózzuk, borsozzuk és serpenyőben pici zsíron mindkét oldalát hirtelen kisütjük. A tányért pirospapriká-ban megforgatott orda golyókkal díszítjük.BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSNyáriné dr. Aleksza Magdolna és Müller Szabolcs a répás különlegességgel(Fotó: Bakonyi Erzsébet)Reform répavariációkGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Komoly feladat vár önre tavaszig. Meg kell tanulnia meghallgatni má-sok véleményét is. Hangolódjon rá a mondandójukra. Bika: 04.21-05.21. Ne féljen a nehézségektől. Menjen ki a természetbe, és gyönyörködjön a ha-vas tájban. Ott hamarosan megszállja a nyugalom, és ismét új erőre kap.iKrek: 05.22-06.21.Valaki közeledik ön felé, és felbor-zolja érzelmi életét. Oly erővel top-pan be a mindennapjaiba, mint a hegyekből lezúduló lavina télvíz idején.Rák: 06.22-07.22. Az az érzése, ha valami különös do-log történne önnel, akkor biztosan meggyógyulna. Sétáljon ki a Csótó-hoz, ott is része lehet csodákban.Oroszlán: 07.23-08.23. Lassítson, és legyen megértőbb. Izgága, kiismerhetetlen természeté-vel nem tudja sokáig maga mellett tartani a barátait.Szűz: 08.24-09.23. Már nagyon várja, hogy vége le-gyen ennek a hónapnak. Gyorsítsa fel az idő múlását, és menjen el egy farsangi bálba táncolni, szórakozni.Mérleg: 09.24-10.23.Ne nyugtalankodjon, szedje össze ma-gát. Logikus észjárásával előbb-utóbb észreveszi, ha valaki rosszat akar ön-nek, és időben elkerüli a kudarcokat. sKorpió: 10.24-11.22. Ha úgy érzi, meditációval nem kap választ a fontos kérdéseire, akkor vált-son taktikát. Kérdezze meg a vetély-társától, mit tenne az ön helyében. Nyilas: 11.23-12.21. Olyan események részese lehet, amelyek korlátozzák a tisztánlátását, és egyik ámulatból a másikba esik. Baráti segítséggel lépjen ki ebből a helyzetből.Bak: 12.22-01.20. A sóhajtozással farsang idején nem megy semmire. Ne azt nézze, mi mennyibe kerül, hanem engedjen szabad teret a fantáziájának. Vízöntő: 01.21-02.19. Ha unatkozik és nem jártas az arany-művesség rejtelmeiben, még min-dig tehet valamit. Szép szavakkal aranyozza be annak a lelkét, akit a legjobban szeret.Halak: 02.20-03.20. Akiről úgy gondolta, hogy végleg elveszítette az érdeklődését, arra to-vábbra is számíthat mindenben.