Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.98 MB
2020-12-22 11:12:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
461
990
Rövid leírás | Teljes leírás (369.53 KB)

Kanizsa 2019. 022-025. szám június

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

KanizsaLOKÁLPATRIÓTA
HETILAP
XXXI. ÉVF. 22. SZÁM, 2019. JÚNIUS 7.
Forrás: trianon.uw.hu
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTHúszéves lett a SWANS Balett- és Tánciskola. A ma már több mint 130 növendéket számláló közösség az évfor-dulót nagyszabású gálával ünnepelte, melyen számos baráti egyesület is részt vett. A szombati gálán az iskola minden csoportja – a legkisebbektől a felnőttekig – kép-viseltette magát, és vendégek is érkeztek: így az Arany-metszés-iskolából, Lentiből, Pécsről, illetve Szerbiából, emellett felléptek a SWANS volt növendékei és a SOTE cheerleader csapata is.A hősökre emlékeztek a kiskanizsai Milleniumi Emlékparkban. Két kiragadott gondolat a szónokoktól…Tóth Nándor alpolgármester: Vannak olyan erkölcsi cselekedetek, amelyek tekinteté-ben nincs megalkuvás. Ilyen tett a hazáért, a nemzetért, a családért és a szeretteinkért feláldozott életre való közös emlékezés kötelezettsége, mivel ez tesz minket emberré, erkölcsi lénnyé azáltal, hogy nem hagyjuk a legnagyobb értéket, az emberi életet a fele-dés homályába hullani. Vitéz Erdős László: Ki őseit megtagadja, megtagadja őt a jövő nemzedéke. Nagyon kóbor eszmék kerülnek megint felszínre, ismét mételyezik a magyarságtudatot, nem beszélve arról, hogy félrevezetik az ifjúságot. A hamis történelmi tudat nagyon veszélyes, mert az a nemzet, amelyik elveszíti múltját, elveszti létjogosultságát a jövőre nézve.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEVasemberekA miklósfai kisdiákok és a thúrysok lettek a legvitézebbek a Végvári Vasember Viadalon. A kilenc általános és öt közép-iskolai társaságnak elsősorban bátorság- és erőpróbákon kellett bizonyítania, de szórakoztató feladatokból sem volt hiány, majd a Hősök adott koncertet az Erzsébet téren. S a korábbi hetek álbalhéira, hisztijeire reflektálva: igen, ezút-tal is került fegyver fiatalok kezébe…, de azért háborúba nem indultak… Erről most sem volt szó. Kanizsa20IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely Szilárd Fotó: Gergely Szilárda hétHÉT törté nETEFotó: Gergely Szilárd
Még Svédországból is érkezett részt-vevő a batthyánys, landleros és irányis öregdiák-találkozóra szombaton. A 10. alkalommal megrendezett összejöve-telre öt osztály időzített érettségi talál-kozót. A rendezvény egyébként az ava-tások jegyében telt, hiszen a BLG-nek lett egy kézműves terme, és elkészült az iskola udvarán álló Pán-szobor is. A mostani BLG-sek és az öregdiákok ismét összecsaptak az iskola focipályáján. A barátsá-gos mérkőzés – az előző napok programjaihoz hasonlóan – a batthyánys, landleros és irányis öreg-diák-találkozót színesítet-te. Volt, aki Svédországból tért haza, hogy újra talál-kozzon az egykori osz-tálytársakkal. – ’59-ben jártam ide, akkor érettségiztem. Azóta egyszer-kétszer vol-tam ebben az épületben, de ilyen öregdiák-találko-zón még nem. Örültem, hogy ez a rendezvény egy-beesett az érettségi talál-kozónkkal, és itt tudtam maradni. Ez egy nagy élmény – árulta el Fónyad Péter.A nyugalmazott orvos adta át a kitüntetést az idei Pro Schola-díjazottnak. A végzős Tóth Tamás az elmúlt években rendszere-sen fotózott a BLG-s ren-dezvényeken, és az iskola stúdiójában is otthonosan mozgott. Az összejövetelen a néhai emblematikus taná-rokról is megemlékeztek: a nagyaula ezentúl Gőgös Ferenc nevét viseli, a bioló-giaterem pedig Huszárné Mosonyi Éváét. Az intéz-ménynek lett egy új kézmű-ves terme is. – Zsovár Ani-ta népi iparmű-vész kolléga-nőnknek köszönhetjük leginkább azt, hogy egy tantermet átvál-toztattunk kézműveste-remmé, ahol a diákjaink a hagyomány szerinti „kéz-intelligenciás” dolgokkal is ismerkedhetnek – mondta Balogh László, a BLG igaz-gatója. Ezen a napon szin-tén felavatták azt a dísz-kúttal kiegészített Pán-szobrot, amelyet az iskola művésztanára, Stamler Lajos készített. Az alkotás az iskola udvarán vigyáz a mostani diákokra.N. D.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete tisztelettel meghívja Önt2019. június 15-én (szombaton) 15:30 órára,hogy együtt emlékezzünk a Nagykanizsáról és környékéről történt bevagonírozásokra.Helyszín:Nagykanizsa Vasútállomás (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 63.)Dr. Mari Albertné s.k. Dénes Sándorelnök polgármesterA programAM:HimnuszEmlékező beszédet mond: Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselőjeSzavalatKoszorúzásSzózat 2019. 06. 07. | 3ez volt a hétStamler Lajos művésztanár balról Pán-szobrot készített az ünnepre. Jobbról Balogh László igazgató (Fotó: Gergely Szilárd)A mai és az örökdiákok nem vérre menő csatát vívtakGYERE ÁLMOKKAL, MENJ HAZA CÉLOKKALÉrkezés, kávé a nehezen ébredőknekMegnyitó - csak rövidenTanulj tőlük – szigorúan gyakorlati mini tréningek nagyon-szakértőinkkelMinél olcsóbb, annál jobb? – avagy csak árban lehet versenyre kelni a pia-con?! Tippek és taktikák, hogy holnaptól ne csak a naptárod, de a zsebed is tele legyenElőadó: Csatlós CsillaElőbb gondolkodj, aztán cselekedj! – Elindulnál, növekednél? Előbb szá-molj! A legfontosabb kérdések, amiket fel kell tenned magadnak, mielőtt komoly üzleti lépésre szánnád el magad. Avagy „üzleti terv” basic gyakorlat-ban, amit a suliban nem tanítanak!Előadó: Burján EmeseOn-lány vagy? Avagy a huszonegyedik század virtuális marketingje - a gya-korlatban Előadó: Balázsné Magyar DorottyaAkarsz róla beszélni?Kerekasztal beszélgetés és kérdezz-felelek trénereink-kel a program „ahha” élményeiről, útravaló tanácsaikrólSzendvics ebéd a helyszínenMost mutasd meg! – 3 szuper biznisz women, TOP SECRET programja Gelencsér Andrea (Gellynity) – és a binisz look Andrasek Éva (Éva Andrasek Photography) – a tuti üzleti fotók titkai Tóth Enikő (Balaton Nyomda) – a céged arca- a részletek apránként kiderülnek, csak kövessetek minket -Facebook: Csaj Biznisz KanizsaA rendezvény ingyenes, de az előzetes re-gisztráció kötelező! Részletekért kattints: Csaj Biznisz Kanizsa TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001„Kanizsai foglalkoztatási paktum”Avatások és találkozások
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2019. 06. 07. | 5a hét témájaPicit olyan ez, mint az egészséges lélegzés képessége: „alapjáraton” természetesnek vesszük, hogy van levegő, hogy tudunk lélegezni – és csak akkor „esik le”, hogy ez milyen fontos és kivételes dolog s képes-ség, amikor hirtelen légszomjunk lesz, vagy valami felső légúti meg-betegedés miatt alig kapunk leve-gőt – folytatta Szánthó Miklós. – Akkor eszünkbe jut, hogy milyen fontos az a valóban nagyon hét-köznapi gázelegy, amit levegő-ként ismerünk, és milyen rendkí-vüli képességünk az életben maradáshoz a légzés, amire ful-doklás közben vágyakozunk. És néha egy kicsit úgy érzem, hogy így vagyunk a Magyarországon kialakult, politikailag és gazdasá-gilag is stabil helyzettel. Amikor válság volt; amikor szokványos jelenségnek számított tüntetők kardlapozása; amikor idegesítő, de adott helyzet volt, hogy amo-rális politikusok vezetik az orszá-got; amikor a megszorítások poli-tikája dominálta az aktuális év költségvetését, akkor sokan arra vágyódtak, arra áhítoztak, hogy ez az időszak érjen végre véget, és ne a bizonytalanságról, az általá-nos kilátástalanságról szóljon a közélet, hanem teremtődjenek meg a normális kormányzás – és a normális élet – feltételei. És most, hogy ez jó pár éve adott, talán úgy tűnik: minden további (szavazási) aktus nélkül így is lesz mindörök-ké. Holott ez természetesen nem igaz, ennek fenntartásához politi-kai és szavazói teljesítmény szük-séges.Novák Katalin államtitkár pedig a családvédelmi akcióterv kapcsán – a kérdésre: mi a biztosí-ték arra, hogy a mostani feltétele-ket nem változtatja meg négy, nyolc vagy tizenkét év múlva egy esetleges új kormány? – így felelt februárban: – Ha szarkasztikus szeretnék lenni, a biztosíték az, ha ránk szavaz a magyar emberek többsége, és polgári kormánya marad az országnak. Az elmúlt harminc évet tekintve jól kirajzo-lódik: amikor polgári kormány volt, bővültek a családtámogatá-sok, amikor nem, akkor azokat megszüntették. A tavalyi választá-si kampányban az ellenzéki pártok közül több konkrétan fenyegette a választóit azzal, hogyan fogják megszüntetni például a csokot, ha esetleg nyernek. A nemzeti kon-zultáció éppen ezért fontos, meg-mutatta, hogy a családok segítése mögött nemzeti egyetértés van. A fiatalok nem négy évre vállalnak gyermeket.A Gyurcsány-párt hatalmas erőforrásokat megmozgató – lép-ten-nyomon Dobrev-portrékban megnyilvánuló – kampánya arra mindenképpen jó volt, felébresz-tette az emberek veszélyérzetét. Mindez elveszíthető. Akár tavaly tavasszal, most is erre adott válasz a kiemelkedő részvételi arány. Nem lesz másként ősszel sem.PAPP JánosAki már megtapasz-talta, milyen szülőnek lenni, ha újrakezdené, akkor sem hagyná ki a családalapítást (Fotó: Kanizsa TV)A stabilitás igénye. Ha keressük az euró-pai választás eredmé-nyének titkát, lehetet-len figyelmen kívül hagyni. Az Alapjogo-kért Központ igazgató-ja már a szavazóhelyi-ségek megnyitása előtt ráérzett erre: …értékeljük-e az országban kialakult, Európában egyébként valóban párját ritkító stabil viszonyokat? A „jót” egy idő után ugyanis hamar megszokja az ember, természetesnek, nyilvánvalóan létező adottságnak fogja fel, és nem is érzékeli, hogy az nem „csak úgy”, magától van. Amikor polgári kormány volt, bővültek a család- támogatások, amikor nem, akkor azokat megszüntettékvállalnak a fiatalokGyermeket nem négy évre Gyurcsány: Every other Hungarian is a Fidesz voter. A landslide. A pártelnök közösségi oldalán minap megosztott dokumen-tumfilmben olvastuk e szavakat, miközben egy romkocsmában magába zuhant házaspárt látunk. A 2018-ban a listán 49,27% arányú Fidesz győzelemre reagált így a Gyurcsány-párt ered-ményváróján a most már nyíltan Európai Egyesült Államokkal kampányoló Dobrev férje. Ami magyarul így szól: Minden máso-dik magyar Fidesz szavazó. Toronymagasan. A rendezőnő kizá-rólagos hozzáférést kapott a volt miniszterelnök kampányához és személyes életéhez. Leleplezőnek szánták. Az lett. Múlt vasár-nap 52,56%-ot ért el a kormánypárt. Erre mi mást mondhatott volna az ellenzék vezére: Ez egy igazi örömünnep. Novák: Azoknak szeret-nénk segíteni, akik azért nem vállalnak második, harmadik gyermeket, vagy azért nem vágnak bele a családalapításba, mert anyagilag nehézséget okozna számukra
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésMK_Szabadsagkoncert_sajto_202x270.indd 12019. 06. 03. 13:07
2019. 06. 07. | 7AktuálisHúsz millió forintból újul meg a térfi-gyelőkamera-rendszer – a fejlesztés során nemcsak az elavult technikát cserélik le, de új térfigyelési pontokat is létesítenek. Egyebek mellett ennek részleteiről is tájékozódott a képvise-lő-testület a májusi közgyűlésen.Az idei költségvetésben 20 millió forintot különített el az önkormányzat a térfi-gyelőkamera-hálózat kor-szerűsítésére. A városban jelenleg félszáz térfigyelé-si pont működik, Miklósfán megkezdődött további négy létesítése, illetve Bagolán is kijelölték már azt az öt helyszínt, ahová kamerákat telepítenek a közeljövőben.– A településrészeken a helyi városszépítő egyesü-letekkel, illetve a Nagykani-zsai Rendőrkapitánysággal együttműködve választot-tuk ki, hol indokolt a kame-rák felszerelése – mondta el kérdésünkre Dénes Sán-dor polgármester. – Ami pedig a belvárost illeti, úgy döntöttünk, hogy a már nem megfelelő képet biz-tosító, elavult analóg esz-közöket lecseréljük digitá-lisra, és még több térfigye-lőt helyezünk ki. A közbiz-tonság növelésére nem lehet eleget költeni, állan-dó feladatot jelent a min-denkori önkormányzat szá-mára, ugyanakkor a tapasz-talatok azt mutatják, hogy a kamerák jelenléte érez-hetően bír visszatartó erő-vel, és a bűnesetek felderí-tésében is rendkívül nagy segítség a rendőrök szá-mára.A közgyűlésen a Nagy-kanizsai Katasztrófavédel-mi Kirendeltség 2018-as beszámolója is napiren-den volt. Ebből kiderült, hogy a korábbiakhoz képest csökkent a tűzoltói beavatkozást igénylő ese-mények száma, és – az elmúlt évekkel ellentétben – nagyobb természeti kihí-vásokkal sem kellett szem-benézniük a katasztrófavé-dőknek. A kevésbé csapa-dékos idő miatt mindössze három külterületi helyszí-nen alakultak ki sárátfolyá-sok, és csökkent a tűzese-tek száma is. A szén-mono-xid-mérgezés tekinteté-ben érdemi változás nincs, de legalább nem történt tragédia az illetékességi területen.– Hála Istennek, tavaly kevesebbszer riasztották a tűzoltókat, és az időjárás sem okozott gondot, így maradt erőforrásuk arra, hogy a szakmai tevékeny-ség mellett különféle inf-rastrukturális beruházáso-kat valósítsanak meg – fogalmazott Dénes Sán-dor. – A Kossuth téri épület víz- és szennyvíz-rekonst-rukciója már időszerű volt, és elkészült a Letenyei Katasztrófavédelmi Örs új épülete is, amely a hivatá-sos egység mellett az önkéntes egyesületnek és gépjárműfecskendőjének is helyet biztosít.Nemcsak a rend- és társ-védelmi szervek munkája került előtérbe a májusi közgyűlésen: a képviselők-nek a 2019–2020-as neve-lési évben indítható cso-portszámokat is jóvá kel-lett hagyniuk.– Az óvodai beiratkozá-sok rendben megtörtén-tek, és úgy néz ki, hogy szeptembertől 53 cso-porttal működnek majd az intézmények. Örömte-li hír, hogy idén megállt az óvodába jelentkező gyermekek létszámának csökkenése, ugyanakkor újfajta kihívásra is számí-tunk. Mint arra Balogh László, a humán bizott-ság elnöke rámutatott: a közeljövőben a nyugdíja-zások és az óvodapeda-gógusi korösszetétel miatt 17 betölthető óvo-dapedagógusi álláshely lesz, tehát a tagintézmé-nyek várják a fiatal és pályakezdő óvónőket és óvóbácsikat.A beiratkozásokról szóló tájékoztató arra is kitért, hogy a Kossuth-tagóvoda Szent Imre utcai telephe-lyéről egy csoportot átköl-töztetnek a Kossuth téribe. A döntést a demográfiai mellett szakmai tényezők is indokolták, hiszen a közelmúltban felújított tagóvodában korszerű keretek közt folyik a neve-lés, az eddig is helyhián�-nyal küzdő telephelyen pedig – a felszabaduló helyiségben – lehetőség nyílik a régóta igényelt tor-naszoba kialakítására.NEMES DóraIdén megállt az óvodába jelentkező gyermekek létszámának csökkenésea biztonságTovább nő Bővül a térfigyelőkame ra-rends zer Bár tavaly csökkent a tűzesetek száma, idén jóval több lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat az év első felében
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI SándorMűvelődéSI KözpontTOVÁBBRA IS MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSAINKNÉPI KISMESTERSÉGEK A PIARIS-TA ÓVODÁBAN – kiállítás a föld-szinti előcsarnokbanMegtekinthető: június 15-ig. A ROZGONYI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK RAJZKIÁL-LÍTÁSAMegtekinthető: június 30-ig,az Ifjúsági Galériában.Június 7. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert ésSzűcs Sándor.A részvétel díjtalan.Június 12. (szerda) 17.30 óra A „Gyermekekről – felnőttek-nek” című sorozat keretébenFEJLESZT VAGY ROMBOL? - A képernyő és az internet hatásai. A függőség kialakulása és megol-dásaink – Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató előadásaBelépődíj: 500 FtJúnius 13. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknekVezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847. Részvételi díj:1 000 Ft/család/alkalom.Móricz ZSIgmondMűvelődéSI HázJúnius 8. (szombat) 9 óra APRÓK TÁNCA néptáncos foglalkozásokMinden szombaton 9 órától. 6-8 éves gyermekek jelentkezését várják!Foglalkozásvezető: Tóth István néptáncpedagógus.A foglalkozás időtartama: 45 percJelentkezni a helyszínen, vagy Tóth Istvánnál leheta 30-894-2603-as telefonon.Részvételi díj: 2 000 Ft/fő/hóJúnius 9-10. (vasárnap-hétfő) – Erzsébet térKANIZSAI PÜNKÖSDÖLŐVASÁRNAP15 óra PÜNKÖSDI KÖSZÖNTÉS15.30 óra FOLKSZÍNPADKISZÖV Senior Táncegyüttes, Árvácska Dalkör, Szikrák Táncegyüttes,Zalagyöngye Táncegyüttes18 óra VIZELI CSALÁDI ZENEKAR18 óra ZALAI TÁNCEGYÜTTES20 óra ZENÉS MULATSÁG A HÉLIUM EGYÜTTESSELHÉTFŐ10 óra ÖKUMENIKUSISTENTISZTELET14 óra CSURGÓ ZENEKAR – kon-cert gyerekeknek15.30 óra CANISCHA ZENEKARKözreműködők: Zeneiskola növendékei, Swans és Szikrák Táncegyüttes17 óra TÁRKÁNY MŰVEK19 óra DALRIADAKísérőprogramok: népi kézműves kirakodóvásár, játszóház és játszó-tér, étel-ital kínálatJúnius 24-28. (hétfő-péntek)NÉPTÁNC TÁBOR6-10 ÉVESEKNEKÉrkezés: 7.30 és 8 óra között, távo-zás: 16.00 és 16.30 között.Napközben néptáncos és kézműves foglalkozások, játék.Részvételi díj: 2 500 Ft/fő/nap, mely a napi egyszeri meleg étkezést is magába foglalja.További információ: Tóth István, 06-30/527-4889ProgramajánlóJún. 6-12. 15:00 ALAddIN amerikai fantasy, családi kalandfilmJún. 6-12. 15:15 egY KutYA NégY útJA amerikai családi kalandfilm Jún. 6-12. 16:00 godZIllA amerikai fantasy Jún. 6-12. 17:30, 20:30 rocKetMAN angol-amerikai zenés film Jún. 6-12. 17:30 X-MEN: Sötét FŐNIX 2D amerikai fantasy, akciófilm Jún. 6-12. 18:30 A HŰSégeS FérFI francia romantikus filmJún. 6-12. 20:00 MAMI amerikai horror Jún. 6-12. 20:00 X-MEN: Sötét FŐNIX 3D amerikai fantasy, akciófilmjúni us 6- júni us 12. MűsoraSzerelmi sokszögA hűséges férfi humorral gazdagon átszőtt, franciánál is franciább, friss, ötletes film a párkapcsolatok útvesztőjéről. A két főszereplő, Marianne és Abel évek óta együtt él, amikor a lány bejelenti, hogy gyermeket vár közös barátjuktól, Paultól, akihez hozzámegy feleségül. Néhány év múl-va a sors váratlan fordulatot hoz: Paul meghal, és a még mindig szép és fiatal Marianne özvegy lesz. Több év után Abel újra lehetőséget kaphat arra, hogy ismét meghódítsa élete szerelmét, ám a helyzet csöppet sem egyszerű. Abel életében ugyanis feltűnik egy fiatal, csinos lány is, akit Eve-nek hívnak, és aki mindenáron magáénak akarja a férfit… Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2019. 06. 07. | 9KultúraMajor Gergő pár évvel ezelőtt még csak a telefonjával örökített meg számára érdekesnek tűnő jeleneteket, tavaly pedig már több tucatnyi társával szaladt egy Bala-tonszárszónál leszálló mentőheli-kopterhez, hogy lencsevégre kap-ja a történteket. A kanizsai fiatal-nak ez az egyik legizgalmasabb emléke a diákújságírók egyesüle-tének előző évi táboráról, ahová akkor az ország legjobb diákfotó-saként kapott meghívást. Gergő idén is lehetőséget kapott arra, hogy a médiában dolgozó szak-emberektől tanulhasson.– A táborban csaknem százan voltunk, és csoportokra osztva dolgoztunk, annak megfelelően, hogy kit melyik szakterület érde-kel – meséli. – Voltak, akik a rádiós szerkesztőségi munkába láttak bele, mások a televíziós híradó-gyártást próbálták ki, megint mások online tartalmakat készí-tettek, például vlogoltak.Gergő a fotós-grafikus csoport tagjaként mélyülhetett el a fény-képezés rejtelmeiben. A tavalyi győzelme és a médiatáborban szerzett élményei arra sarkallták, hogy idén is pályázzon. A portré-fotózás alanyának a Rozgonyi-iskola tanulóját, Simon-Gáti Lucát kérte fel.– Nem beszéltünk meg előre semmit, egyszerűen jártuk a várost, keresve azokat a helyszíne-ket vagy épületeket, amelyek elin-dítanak valamilyen érzést vagy gondolatot bennünk – idézi fel a körülményeket. – Az egyik képet egy szupermarket melletti ben-zinkúton készítettük: megláttam ugyanis ott egy olyan feliratot, ami éppen olyan volt, mint Luca pólója, ezért rögtön odaállítot-tam. A végeredménynek nagyon különleges hangulata lett szerin-tem.A fiatalt a portrézás mellett a szociofotózás is érdekli. Mint mondja, fontos számára, hogy egy kép ne csak vizuális élményt nyújt-son, hanem legyen mélyebb mon-danivalója. Az egyik alapítvány ételosztásain rendszeresen részt vesz, s most már nemcsak önkén-teskedik ott, hanem fotózik is.– Ilyenkor szinte megismételhe-tetlen, érzelmekkel teli pillanato-kat is el tud csípni az ember, szó szerint tükröződik a hála – még fotón keresztül is – azoknak a szemében, akik sorban állnak egy kis meleg ételért. Amióta egyéb-ként ételosztásra járok, jobban értékelem, amim van, és örülök, ha egy kicsit én is segíthetek.Major Gergő már csak pár napig koptatja a padot a Batthyány Lajos Gimnáziumban, hiszen nemrég sikeresen felvételizett a Vörös-marty Mihály Gimnázium média tagozatára, szeptembertől tehát Budapesten kezdi meg középisko-lai tanulmányait. Érettségi után szeretne majd továbbtanulni: sok más mellett érdekli a kriminológia és a pszichológia tudománya is, de a nagy szerelem a fotózás. Egyik példaképe az ikonikus Umb-rella Man-fotókat jegyző Kálló Péter, a Rockstar Photographers művészeti vezetője, így az ő hatá-sára szívesen kipróbálná magát a fesztiválfotózásban is.NEMES DóraAz ország második legjobb diákfotósa lett Major Gergő. A nagykanizsai fiatal a tavalyi első helyezése után döntött úgy, hogy idén is próbára teszi magát a Tehetség-kutató Diákmédia pályázaton. Három sajátos hangvételű portréja a zsűrit is meggyőzte, így idén is részt vehet a balatonszárszói médiatáborban.diákszemmel…Fotó: Gergely SzilárdAz objektíven keresztül, Fotó: Major Gergő
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPtriaIA-nonAz ember háza ott állt a dombon és uralkodott. Uralkodott a kerten, fákon, bokrokon és veteményeken. Uralkodott a szántóföldeken, réteken és legelőkön, és uralkodott az er-dőn is, amelyik a domb mögött kezdődött és felnyúlt egé-szen a hegyekig. A fák gyümölcsöt teremtek, a gyümölcsöt leszedte az ember, aki a házban élt, és eltette télire. Össze-gyűjtötte a veteményt és a pincébe rakta, hogy ne érhesse a fagy. A szántóföldekről begyűjtötte a gabonát, a rétekről a szénát és az erdőből a tüzelőfát. És mindent úgy helye-zett el a házban, vagy a ház körül, ahogy az a legcélszerűbb volt. Tél kezdetén beterelte állatait a legelőről, meleg istál-lókban adott szállást nekik, és gondoskodott róluk. Így élt az ember.Még tudni kell azt is, hogy a ház kéményén tavasztól őszig gólyák álldogáltak, s az eresz alatt egy fecskepár fész-kelt. Tudni kell, hogy tavasszal rügyező nyírfák illata vette körül a házat, s nyáron madárdal és sok virág.A háznak nagy vaskos falai voltak, s az ember évente egy-szer fehérre meszelte őket, kivéve ott, ahol vadrózsa kúszott reá. Ez a vadrózsa június derekán virágzott, s olyankor a szélesre tárt ablakon keresztül az illat beömlött a szobákba.Így élt a ház és benne az ember, sokáig. Egy borús őszi na-pon, mikor az eső zsinóron lógott az égből, valahonnan két kis ázott szürke patkány érkezett. Messziről jöttek, fáztak és éhesek voltak. Meglátták a házat, besurrantak a nyitva hagyott ajtón és elrejtőztek a pincében. Ennivalót bőven ta-láltak, jól laktak és hamarosan hízni kezdtek. Télen már fi-aik voltak s tavaszra megint. A fiatal patkányok, akik ott nőttek fel, már otthonuknak érezték a házat, és úgy futkos-tak a pincében, mintha övék lett volna.Az ember eleinte meg sem látta őket. Később észrevette ugyan, hogy valami eszi a veteményt, de nem törődött vele. Volt elég. Jutott belőle annak, aki éhes. Egyszer aztán meg-látott egy fal mellett elszaladó patkányt. Milyen apró és mi-lyen félénk - gondolta. Éljen hát ő is, ha akar.És telt az idő, és a patkányok szaporodtak. Először fel-túrták a pincét. Aztán ásni kezdték a falakat. Kanyargós, mély lyukakat fúrtak belé, keresztül-kasul, és itt-ott már a szobákba is eljutottak. Az ember csóválta a fejét, mikor szobájában az első patkánylyukat meglátta. És mert nem szerette a rendetlenséget: betömte, és bemeszelte a nyílást. Másnap reggelre újra ott volt. Az ember háromszor egymás után tömte be, és a patkányok háromszor egymás után fúr-ták ki megint. Akkor az ember legyintett, és azt gondolta:- Ők is kell, hogy éljenek. S ha nekik csak így jó, hát le-gyen. És attól kezdve nem tömte be többé a lyukakat. A pat-kányok pedig rohamosan szaporodtak tovább, és szaporod-tak a lyukak a ház falában is. Már nemcsak a pincében, hanem a kamarában, a padláson, sőt éjszakánként a szo-bákba is besurrantak, és megrágtak minden megrághatót. Egyszer aztán, amikor az ünneplő csizmáját kezdték rágni, az ember megharagudott, és odasújtott baltájával. Az egyik patkányt fejbe találta éppen, s a patkány kimúlt. Vérig sért-ve röffentek össze erre a patkányok. És azonnal kihirdették, hogy az ember ellenség, aki nem hagyja őket élni, szabadsá-gukat korlátozza, jogaikat mellőzi, gyilkos, gonosz és önző.- Nem leszünk a rabszolgái tovább! - visította a főpatkány egy zsírosbödön tetejéről. - Követeljük a szabadságunkat, és a joga-inkat. - És a patkányok elhatározták, hogy harcot kezdenek az ember ellen. Az ember minderről nem tudott semmit. Haragját hamar elfeledte, vett más ünneplő csizmát magának, és nem tö-rődött a patkányokkal tovább. Pedig akkor már rengeteg sokan voltak. Megették a pincében az összes veteményt, a kamarában az összes lisztet, és az összes sajtot, sőt már a szalonnát is rág-ni kezdték, pedig tudták, hogy az az ember legféltettebb kincse, amiből még a kutyájának sem ad.Az ember, mikor ezt észrevette, fogta a megmaradt szalonnát, rúdra kötőzte, s a rudat a dróttal felakasztotta a gerendára. Eb-ből lett aztán csak igazán nagy felháborodás a patkányok kő-zött. - Szemtelenség, gyalázat! - kiabálták, mikor rájöttek, hogy nem férkőzhetnek hozzá. - Elrabolja az élelmünket, kifoszt, ki-zsákmányol! Nem tűrjük tovább! - És fellázadtak. - Mienk a ház - hirdették ki maguk között -, mienk is volt örökké, csak meg-tűrtük benne az embert, amíg jól viselte magát! De most elég!S egy éjszaka, amikor aludt, rárohantak az emberre, össze-harapták, kikergették a házból, messzire elüldözték, s aztán büszkén kihirdették a kertnek, a fáknak, az állatoknak és a madaraknak még a virágoknak is -, hogy a ház ezentúl nem emberország többé, hanem patkányország, jog és törvény sze-rint. S azzal uralkodni kezdtek patkánymódra. Mindent felfal-tak, ami ehető volt, és mindent megrágtak, ami nem volt ehe-tő, de szemük elé került. Kiürült rendre a pince, a kamara és a gabonás. Elköltöztek a madarak, elpusztultak a virágok, a ház fala omlani kezdett és megfeketedett, fák és virágok illatát bűz váltotta föl. A vetemény ott pusztult a földben, mert nem szed-te ki senki. A gyümölcs megérett, lehullt, és elrohadt. A gabona aratatlan maradt, kimosta az eső, és kicsépelte a szél. És eljött a tél, és a patkányok addigra mar megettek mindent, ami ehe-tő volt, megrágtak mindent, ami rágható volt. A falak tele vol-tak lyukakkal, a tetőről lehullott a cserép, ablakok és ajtók alatt öles nyílások tátongtak. És akkor éhezni kezdtek, mert nem volt egy szem gabona több, és az ajtók hasadékain, meg a falak od-vain besüvített a szél, a megrongált tetőn behullott a hó, és nem tudtak segíteni magukon.Először veszekedni kezdtek, marták és ölték egymást, rágták és ették egymást, de végül is nem tehettek egyebet: fölkerekedtek és otthagyták a tönkretett birodalmat.Az ember pedig tavaszra szépen visszajött megint, rendbe hoz-ta a tetőt, kitakarította a házat, a falakat megigazította, kime-szelte, a földet felszántotta, vetett és ültetett, s mire megjött a nyár, újra virágillat és madárdal vette körút a házat. Őszire is-mét megtelt a pince, a kamara és a gabonás, és mire jött a tél, olyan volt már minden, mintha semmi sem történt volna.Azonban elrejtőzve maradt mégis néhány patkány a falak-ban, vagy a pince gödreiben. És amikor az ember észrevette, hogy újra szaporodni kezdenek, hosszasan elgondolkodott, hogy mit is tegyen velük.Ti is gondolkodjatok, s asszerint cselekedjetek! Gróf Wass Albert A patkányok honfoglalásaTRIA-NON! Nem, nem, soha! Wass Albert tantörténete tűpontosan rávilágít arra, mit történt 1920-ban, június 4-én, s arra is, hogy nekünk, magyaroknak, van még dolgunk a világban…
2019. 06. 07. | 11magazinIdén először ölt fesztiváljelleget a Kanizsai Pünkösdölő, amelynek hátteréről Szakos Lilla, a gyere-kekből álló Szikrák Táncegyüttes társvezetője mesélt.– Pünkösd a húsvét utáni ötve-nedik napra esik, s ilyenkor a Szentlélek eljövetelét ünnepli a kereszténység. Ehhez a vallási ünnephez számtalan tradíció kap-csolódik a magyar népi kultúrá-ban is, a pünkösdi királyválasztás-tól kezdve a májusfa kitáncolásá-ig. Mi, néptáncosok a zalai pün-kösdölők hagyományát elevenít-jük fel, valamint a pünkösdi király-né körbevitelét. Az ebben közre-működő kislányok hófehér ruhát viselnek majd, ami egyrészt a tisz-taság és az ártatlanság színe, más-részt azt szimbolizálja, hogy annak idején a hajadonok harmat-vízben mosták meg az arcukat pünkösdkor, hogy egész évben szépek maradjanak.Pünkösdöléskor a lányok házról házra járva énekeltek, így köszön-tötték a lakókat, amiért étellel és itallal kínálták őket, sőt, a későbbi-ekben adományokat is kaptak tőlük. Pünkösdi királynéjáráskor pedig szokás volt, hogy négy nagyobbacska leány körbevette a legkisebb és legcsinosabb kis-lánykát, s énekeket, mondókákat skandáltak, egyfajta termékeny-ségvarázslás céljából, a ház népé-nek. A nagykanizsaiak pünkösdi köszöntése vasárnap 15 órakor indul az Erzsébet térről. Szakos Lil-la elmondta: a szervezők egyik célja, hogy a pünkösdi ünnepkör-höz kapcsolódó néphagyomá-nyok még sokáig fennmaradja-nak, másfelől szeretnének hidat építeni a generációk között.– Amit a dédszüleinktől, a nagy-szüleinktől és a szüleinktől meg-örököltünk, azt nekünk is tovább kell adnunk a gyermekeinknek. Szeretnénk, ha minél több fiatal számára élővé válnának a régmúlt kincsei, ezért vendégeket is hív-tunk: velünk ünnepelnek a Piaris-ta-iskola tanulói, és Zalaegerszeg-ről is érkeznek hozzánk táncosok. A közreműködők közül nem hiá-nyozhat természetesen a Zala-gyöngye, s nagyon örülünk a kis-kanizsai Árvácska Dalkörnek is, amelynek jelenléte számunkra azért is fontos, mert egyre kevés-bé jellemző, hogy a gyerekek, a felnőttek és az idősek minőségi időt töltsenek együtt, holott régen, a többgenerációs csalá-dokban ez teljesen természetes volt.A zalai pünkösdölőt ötödik alka-lommal mutatja be a Szikrák. Míg eleinte a Zalagyöngye táncosaival együtt szerepeltek, idén már önállóan adják elő a műsort, hiszen az elmúlt években nagyot nőttek a tagok.– Roppant szerencsések vagyunk ezekkel a gyerekekkel, mivel rendkívül szorgalmasak és gyorsan tanulnak. Emellett rend-kívül ragaszkodnak egymáshoz, ha tehetnék, minden idejüket együtt töltenék. De ez nem is cso-da, gyakorlatilag együtt nőttek fel – mutat rá Szakos Lilla. – Szeren-csére a nyáron bőven lesz lehető-ségük arra, hogy együtt időzze-nek, ugyanis két tábort is szerve-zünk: a vakáció elejét a Móricz Zsigmond Művelődési Házban töltjük, később pedig Zalaszent-lászlón leszünk, ahol a megyei gyermekvédelmi központ biztosít számunkra helyszínt egy hos�-szabb, 12 napos táborhoz. Nagyon izgatottak vagyunk, mert gyimesi gyerekeket is vendégül látunk. Úgy gondolom, annak a csaknem két hétnek a középpontjában a kultúrák találkozása áll majd, ami garantáltan életre szóló élményt jelent minden fiatal néptáncos-nak.Az V. Kanizsai Pünkösdölő részle-tes programját a 16. oldalon olvas-hatják.NEMES DóraSzakos Lilla: Szeretnének hidat építeni a generációk között… (Fotó: Gergely Szilárd)Csaknem száz nép- táncos eleveníti fel a zalai pünkösdölő hagyományát az ünnepi hétvégén Nagy- kanizsán. A Kanizsai Kulturális Központ és a Zalagyöngye Tánc-együttes közös hagyományőrző rendezvénye mára kétnapos fesztivállá nőtte ki magát. A vasárnap kezdődő programok közt zenés és táncos előadások szerepelnek, pünkösdhétfőn pedig ökumenikus isten- tiszteletet is tartanak az Erzsébet téren.A zalai pünkösdölőt ötödik alkalommal mutatja be a Szikrák (Fotó: Gergely Szilárd)néphagyományTovább élő Százan pünkösd ölne k az Erzsébet téren
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésNAGYKANIZSAjúnius 22.június Hevesi Sándor Művelődési KözpontAz Animaccord Animációs Stúdió és a Pannon Produkció büszkén mutatja be:Jegyek: mashaesamedve.hu© Animaccord LTD, 2008 - 2018, www.mashabear.comNYOMOZÓS KALANDMESEMUSICALmasha_nagykanizsa-kreativ-99x133mm.indd 12019. 05. 31. 10:15VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a balatonfenyvesi 3719 hrsz-ú, Balatonfenyves, Kölcsey u. 11. szám alatti, kivett hétvégi ház, udvar megjelölésű ingatlanát.Kikiáltási ár: 15.300.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 19.431.000,-FtA versenytárgyalás időpontja: 2019. június 26. szerda 11:00 óraAz első versenytárgyalás eredménytelensége esetén visszavonásig minden ezt követő szerdai munkanapon, ugyanebben az időpont-ban.A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-mesteri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. irodaInformáció kérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaNagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. irodaTelefon: 20/849-2330, 20/849-2328, 20/849-2466Kiíró képviselője útján az ingatlan megtekintését 2019. június 12. napján reggel 10 és délután 14 óra között az előzetes legalább tele-fonon regisztráló személyeknek biztosítja. A megadott időponton túl lehetőség van előre egyeztetett időpontban és módon munka-napokon reggel 10 és délután 13 óra között megtekinteni az ingat-lant.
2019. 06. 07. | 13nálunkFényírók A Thúry-múzeum új tárlatánbetekinthetünk a hajdanikanizsai fényírómesterek,fotográfusok kamerái mögé…(Fotó: Bakonyi Erzsébet)Digitális közösségi alkotóműhelyt avat-tak a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Zsigmondy-tagiskolá-jában. Itt a legmoder-nebb gépek segítsé-gével tucatnyi szak-ma munkafolyamatait ismerhetik meg a fia-talok. A szakközépis-kolai lemorzsolódás csökkentését szolgá-ló pályázaton 350 mil-liós támogatást nyert el a centrum, ennek egy részéből, 18 millió forintból épült a termelési folyamatokat modellező műhely.A digitális közösségi alkotómű-helyben a gyakorlatban próbál-hatják ki a gyerekek rengeteg szakma fortélyait, a legmoder-nebb gépek segítségével. – Azt éreztük mi is, hogy a modern eszközöket be kell tudni mutatni a fiataloknak – fogalma-zott Bene Csaba, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum kancellárja. – Természetesen a modern eszkö-zöket ipari méretekben beszerez-ni, működtetni, azzal együtt, hogy a duális szakképzés előtérbe kerü-lésével a gyakorlati képzés első-sorban a cégek, vállalkozások felé terelődik el, holtvágány, de egy ilyen műhely létrehozása, amely kicsiben behozza ide a való vilá-got, a mi részünkről is teljes egyet-értéssel találkozott. A szakképzési centrumban tanuló 1500 diák is kreatívan gya-korolhat a gépeken, de a fő cél a pályaorientáció. – Itt megtalálhatják azt a szak-mát, szakmacsoportot, ami érdek-li őket, és ez akár életre szóló lökést, inspirációt jelenthet szá-mukra – mondta az avatáson Cse-resnyés Péter miniszterhelyet-tes, országgyűlési képviselő. – Az a szakmunkás pedig, aki motivált, aki szereti a szakmáját, azt, amit csinál, valószínűleg jó szakember lesz, akire igény van a munkaerő-piacon, hiszen ilyeneket keresnek a foglalkoztatók. A műhely jövőképet nyújthat a pályaválasztás előtt állóknak. – Fontos, hogy a szülőknek és a gyerekeknek meg tudjuk mutatni, érdemes a szakképzésbe jönni, mert ebben nagy lehetőségek vannak, olyan dolgokkal találkoz-hatnak, amelyek a mai kor és a jövő kihívásainak megfelelnek, másrészt nagyszerű karrierlehe-tőségek vannak nagyon sok szak-macsoportban – szögezte le Kucsák László, a Nemzeti Szak-képzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke. A műhely a pályaválasz-tásban, a jövőkép megtalálásá-ban segíti a fiatalokat (Fotó: Gergely Szilárd)Az iparban zajló, elsősorban informatikai folyamatok modellezé-sére képes labort adtak át a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kam-puszán, ahol egyebek mellett az adatbányászat vagy a gépi tanu-lási folyamat területével is foglalkoznak. A cégek piaci versenyképességének elengedhetetlen feltétele az ipar 4.0 elvárásainak követése, a digitalizáció és a robotika térnye-rése. A laborban a modern ipari folyamatok oktatását segítő inf-rastruktúra felhasználásával a hallgatók megismerik az egyes, elsődlegesen informatikai egységek célját és működését, valamint ezek rendszerét. A labor az ipar szereplői számára is hasznos kuta-tások alapjául szolgál, a még bevezetés előtti új technológiák fej-lesztésére és tesztelésére is alkalmas.Ők is motivációÉletre szólóbeleerősítettek…
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtPályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. 1/10. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály HumánigazgatásiCsoport, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2019. július 2. (kedd) de. 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Cso-port, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.A bérlemények leírása:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 2.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 24 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 11.232,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2019.06.12. 10:00-11:00Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 10.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2019.06.12. 10:00-11:00A pályázaton való részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekPályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesa lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennia pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, ésamennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített álla-potban, térítésmentesen,amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használat-ra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja,városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkor-mányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoportján (Nk., Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PályáZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:a pályázó/k/ személyi adataita folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzs-lap fénymásolatáta felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfo-kozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatátsaját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk., Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 2. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 10. 2.000.000.-Ft A licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyon-gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkor-mányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerző-dés nem köthető.Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.)önkormányzati rendelete alapján.1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. 6.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019.06.12. 13.00-14.002. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. 1. em. 8.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019.06.12. 13.00-14.003. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. 2. em. 11.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1+fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019.06.12. 13.00-14.00.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügy-félfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. június 28.Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
2019. 06. 07. | 15hirdetésA Via Kanizsa Nonprofit Zrt. felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:TakarítóTeljes munkaidős (8 órás) vagy részmunkaidős (4 órás) foglalkoztatás.Munkavégzés helye:Nagykanizsa, VásárcsarnokKözterület gondozó (útkarbantartó)Teljes munkaidős (8 órás) foglalkoztatás.Előnyt jelent:B kategóriás jogosítványC kategóriás jogosítványmunkagép kezelői jogosítványoképítőiparban szerzett szakmai tapasztalatJelentkezés:Az önéletrajzokat kérjük 2019. június 10-ig a via.titkarsag@nagykanizsa.hu e-mail címre vagy az alábbi posta-címre megküldeni (a betölteni kívánt munkakör megjelölésével):Via Kanizsa Városüzemeltető NZRt.8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.VOKSHsh AUTÓsisKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetőiKresZ-tanfolyamunkra jelentkezés JÚNIUS 12., SZerdA 16 ÓRA Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KresZ-t otthoni tanulással! Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi, „C+E” nehézpótkocsi kategóriákra GKI-vizsga: július 13., jelentkezéseket elfogadunkjúnius 26-ig!résZLET FIZetési KED VEZMÉNY! *Részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám: 06-30/491-7051.29 éve képezzük a vezetőket!(Stat.2019-1. né. VSM: “B” E: 73,91% F: 67,39% - “C”E:52,63 % F: 80 %)
16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatás2019. június 8.BENU Gyógy-szertár Nagy-kanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13520:00-08:002019. június 9.BENU Gyógy-szertár Nagyka-nizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60708:00-08:002019. június 10.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36708:00-06:002019. június 11.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002019. június 12.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002019. június 13.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002019. június 14.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-07:00Piaci árak Kanizs ánfejes saláta 140-200 Ft/dbcseresznye 1200-2500 Ft/kgalsó-felső csirkecomb 630-680 Ft/kgTV paprika 690-860 Ft/kgeper 990-1200 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertári ügyeletJövő heti véradások06. 11. 10:00-13:00 Zrínyi Miklós Általános Iskola 06. 13. 15:30-17:30 Nagyrécse, kastélyAdj vért, és ments meg három életet!
2019. 06. 07. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókJúnius 10.1625. június 10-én született Apáczai Csere János, az erdélyi magyar pedagógus, filo-zófus, kálvinista teológus, a magyar neve-lésügy és az anyanyelvi tudományos isme-retterjesztés előfutára. Tőle származik: „A tudomány gyökere keserű, gyümölcse pedig gyönyörűséges.”1914. június 10-én halt meg Lechner Ödön, a szecesszió építészetének világhírű, isko-lateremtő mestere1926. június 10-én halt meg Antoni Gaudí katalán építész, a máig be nem fejezett bar-celonai Sagrada Família templom tervező-je. Élete utolsó 43 évét áldozta arra az épü-letre, ahol örök nyugalomra helyezték1982. június 10-én halt meg Rainer Werner Fassbinder filmrendező, producer, színmű-író, az anti-színház megalapítójaJúnius 11.1890. június 11-én született Dálnoki Miklós Béla katonatiszt, politikus, az Ideiglenes Nemzeti Kormány miniszterelnöke1982. június 11-én mutatták be az E.T. című filmetJúnius 12.1929. június 12-én született Anne Frank zsi-dó származású német lány, akit Anne Frank naplója címmel kiadott, a második világhá-ború idején írt naplójegyzetei tettek világ-hírűvé. Ő írta: „...képtelen vagyok elfogad-ni, hogy a világon minden halálba, nyomor-ba, zűrzavarba torkollik”Június 13.1897. június 13-án született Paavo Nurmi. A finn csodafutó három olimpián kilenc ara-nyat nyert1931. június 13-án volt a Szegedi Szabadté-ri Játékok első előadása. A Magyar passió című drámát a kanizsai származású Hevesi Sándor rendezteAz előELŐző HETI REJTvÉNy MEGFEJTÉSE:Gyáva állatok csordában járnak, az oroszlán egyedül jár a sivatagban.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHirdetésSzociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 3.A lakás alapterülete: 54 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 14.148,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.11. 10:00-11:00 2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/5. fsz. 6.A lakás alapterülete: 62 m² szobaszám: 3 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 19.716,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.11. 10:00-11:003. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11. C.7. A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 15.796,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.11. 10:00-11:004. Nagykanizsa, Liszt F. u. 3/C. 1. em. 4.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.13. 9:00-9:305. Nagykanizsa, Liszt F. u. 6/B. 3/3.A lakás alapterülete: 61 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 27.816,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.13. 9:30-10:006. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 1.A lakás alapterülete: 66 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 30.888,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.11. 9:00-9:30A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport-jánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyúj-tani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. június 28. Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:Amikor már hajlanánk arra, hogy magától értetődőnek tartsuk, jó újra meg újra azokra tekinteni, akik a legnagyobb áldozatot hozták érte. Ezért hív idén is a Sugár úti kopjafához a Nagykanizsai Polgári Egyesület. Június 15-én, szombaton 17 órakor Magyar Ferenc tankerületi igazgató beszéde után egy-egy szál virágot helyezünk el az 1956-os forrada-lom és szabadságharc hőseinek tiszteletére.a Szabadság?Ilyen nagy dolog
2019. 06. 07. | 19önkormányzat7A pályázat célja:A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fej-lesztését, befektetések megvalósítását. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 60 000 e forint.A pályázók köre:A pályázaton részt vehetnek:azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű, illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tar-toznak.A pályázaton nem vehet részt:az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazol-ványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazol-ványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényel-ni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaság-ban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köz-tartozása van.az a vállalkozás, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.Pályázati feltételek:A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant vásárol, b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyez-teti, továbbác.) a b) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meg-határozott – bővítés esetén bővített – foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bővítés esetén folytatja működését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelően, de legké-sőbb a b) pont szerinti határidőre a vállalt mértékre fejleszti, továbbád.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helye-zésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló bizottsági közleményt (HL C 209, 1997.07.10, 3-5 o.) alkalmaz-ni kell.A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő jogerős bejegyzését követően igényelheti. Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkor-mányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton.A pályázó:vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;vállalja, hogy – szerződéskötés esetén – a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonat-kozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vál-lalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető;vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénz-ügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;külön nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-vény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Támogatót tájékoztatni; tudomásul veszi, hogy Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján nem köthet érvényesen visszterhes szerződést nem átlátható szervezet-tel, illetve a nem átlátható szervezettel létrejött szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést; tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Támogató a valótlan tartalmú nyilat-kozat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll;tudomásul veszi, hogy a Támogató a fentiekben rögzített feltétel ellenőrzése céljából a szer-ződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A §-ban foglaltak szerint jogosult a Pályázó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A §-ban meghatározott adatokat kezelni.Pénzügyi feltételek:Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkoztatottak létszámá-tól függően a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában – a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével – az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra:Létszám-növekmény (fő)Beruházási érték (M Ft)50 – 100101- 500501-5-200-20 %20-35 %35-50 %21-505-25 %25-40 %40-55 %51-10010-30 %30-45 %45-60 %101-15-40 %40-55 %55-70 %Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem halad-hatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az euró-pai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regi-onális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgál-tatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazá-sáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásá-ban vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe-vételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni-ük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutat-ni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kéré-sére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.SzerződéskötésA pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapí-tott támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásá-rolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.A támogatás kifizetése:A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerős ingatlan-nyilvántar-tási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A jelzálog-jog törléséről az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követően intézkedik.A támogatási szerződés megsértésének szankciói:Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás: a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg; a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezett-ségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni. A pályázat benyújtása:A pályázatot 1 példányban – a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mel-lékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiány-pótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2019. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.Nagykanizsa, 2019. 04. 09. Dénes Sándor polgármesterPÁLYÁZATyázatI FELHÍVÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2019. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2019. június 8-14.Június 8., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sport-műsora), 01:30 Híradó, 01:45 Zoo magazin – lencse-végen a természet, 02:15 Egy falat kenyér és egy csi-petnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:45 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 08:00 Híradó, 08:15 Zoo magazin – lencsevégen a természet, 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 09:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 16:05 Lapozó, 18:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:30 A Monarchia hajóroncsai (ismeretterjesztő filmsorozat), 19:50 Kanizsa TV Filmklub: A szűz király-nő 1. rész (életrajzi film), 21:30 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 22:20 Lapozó.Június 9., vasárnap00:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 00:30 A Monarchia hajóroncsai (ismeretterjesz-tő filmsorozat), 01:50 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 02:40 Lapozó, 06:30 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 07:00 A Monarchia hajóroncsai (ismeretterjesztő filmsorozat), 08:20 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 09:10 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommentár nél-kül – heti válogatás, 14:40 A mi portánk (a hagyomá-nyok magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 16:05 Lapozó, 18:00 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Bol-dogasszony templomban, 19:00 Székely konyha, 19:30 Sztárportré: Pataki Zita, 20:00 A kőbaltás ember (ismeretterjesztő film), 20:50 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:40 Lapozó. Június 10., hétfő00:00 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogas�-szony templomban, 01:00 Székely konyha, 01:30 Sztárportré: Pataki Zita, 02:00 A kőbaltás ember (ismeretterjesztő film), 02:50 Kanizsa Cafe (csütörtö-ki és pénteki adás ismétlése), 03:40 Lapozó, 06:30 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony temp-lomban, 07:30 Székely konyha, 08:00 Sztárportré: Pataki Zita, 08:30 A kőbaltás ember (ismeretterjesz-tő film), 09:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 10:10 Lapozó, 12:00 Székely kony-ha, 12:30 Sztárportré: Pataki Zita, 13:00 Lapozó, 18:00 Üzenet, 18:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmű-sora), 18:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 19:05 Ökumenikus istentisztelet, 20:05 Békebeli Budapest (magyar dokumentumfilm), 20:55 Szárnyakat a magasba! (ismeretterjesztő film), 21:20 Látogató, 21:50 Lapozó.Június 11., kedd00:00 Üzenet, 00:05 Szertár (a Kanizsa TV sport-műsora), 00:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 01:05 Ökumenikus istentisztelet, 02:05 Békebeli Budapest (magyar dokumentumfilm), 02:55 Szárnyakat a magasba! (ismeretterjesztő film), 03:20 Látogató, 03:50 Lapozó, 06:30 Üzenet, 06:35 Szertár (a Kanizsa TV sportműsora), 07:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:35 Öku-menikus istentisztelet, 08:35 Békebeli Budapest (magyar dokumentumfilm), 09:25 Szárnyakat a magasba! (ismeretterjesztő film), 09:50 Látogató, 10:20 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmű-sora), 12:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívu-mából), 13:00 Békebeli Budapest (magyar doku-mentumfilm), 13:50 Szárnyakat a magasba! (isme-retterjesztő film), 14:15 Látogató, 14:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturá-lis magazin), 20:05 Unió-Régió, 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré: Czanik Balázs, 21:20 Hargita, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapo-zó.Június 12., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kul-turális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Unió-Régió, 02:15 Sztárportré: Czanik Balázs, 02:45 Hargita, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Unió-Régió, 08:45 Sztárportré: Czanik Balázs, 09:15 Hargi-ta, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Unió-Régió, 13:25 Sztárportré: Czanik Balázs, 13:55 Hargita, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:00 Kalan-do-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:30 Híradó, 20:45 Generációnk (a helyi televíziók nyugdíjas magazinja), 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Június 13., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-zoo (ismeretter-jesztő sorozat), 02:10 Generációnk (a helyi televízi-ók nyugdíjas magazinja), 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gye-rekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo (isme-retterjesztő sorozat), 08:40 Generációnk (a helyi televíziók nyugdíjas magazinja), 09:10 K’arc (kultu-rális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:25 Generációnk (a helyi televíziók nyugdíjas magazinja), 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 20:05 Creative chef Nagy Eszterrel, 20:35 Híradó, 20:50 Aktuális - Hargita, 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Június 14., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvi-dék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Creative chef Nagy Eszterrel, 02:15 Aktuális - Hargita, 02:45 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Creative chef Nagy Eszterrel, 08:45 Aktuális - Hargita, 09:15 Gézengú-zok (gyerekműsor), 09:45 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55 Creative chef Nagy Eszterrel, 13:25 Aktuális - Hargita, 13:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Kukkantó (gyerekműsor), 20:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 06. 07. | 21SportAz NB III-as labdarúgó-bajnokság záró fordulójában az FC Nagykanizsa a BKV Előre otthonába látogatott, és bár igyekezett jól hajrázni, a kék-sárgák otthon tartották a három pontot.BKV Előre (9.) – FC Nagykani-zsa (6.) 2-1 (1-0)NB III Nyugati csoport labdarú-gó-mérkőzés, 30. forduló. Buda-pest, 100 néző. Vezette: Szigetvári (Soós A., Piskóczi). G.: Csanálosi (6.), Irmes (51.), illetve Ekker (81.).Nagykanizsa: Borsi – Pál D. (Kretz, 56.), Szabó B., Gerencsér A., Horváth B. - Béli M., Kovács Gy. (Ekker, 62.), Horváth D. - Lőrincz, Vittman, Vajda R. (Hetesi, 56.). Vezetőedző: Barna László.Az FC Nagykanizsa NB III-as lab-darúgó együttese a bajnokság utolsó, harmincadik fordulójában a fővárosi Sport utcába látogatott, és annak tudatában mérkőzhetett, hogy a hatodik helyét jó lenne megtartani. A dél-zalaiak ugyan vereséget szenvedtek, de az ered-mények úgy alakultak, hogy a kani-zsaiak maradtak a középmezőny élén.– Lehet, picit talán már akarat-gyengék voltunk, és mintha az idényvégi forma is előjött volna, de azért jegyezzük meg azt is, hogy voltak meg nem adott találataink a meccsen, és minden momentu-mért nagyon meg kellett küzde-nünk – értékelt Barna László veze-tőedző a fővárosi mérkőzést köve-tően.A tüzetesebb szakmai értékelés természetesen csak ezután követ-kezik, mindenesetre a teljes leállás-nak (bár erről talán már NB III-as szinten sem beszélhetünk) még nem érkezett el az ideje, hiszen a csapat június 8-án, szombaton 14 óra 30 perctől Semjénházán még egy gálameccsen mérkőzik a helyi sportpálya csinosításának avató-ján a megyében harmadik helyen végzett Semjénháza SE-vel. E program keretében 16 óra 30 perc-től a Semjénháza All Star a Ferenc-város öregfiúk legénységével ját-szik, és információink szerint szá-mos egykori kiválóság érkezik majd a zöld-fehérekkel.POLGÁR LászlóA Tungsram SE Nagyka-nizsa női kézilabda együt-tese a nemrég zárult sze-zonban a felnőtt megyei bajnokságban szerepelt, és Tóth László edző együtte-se imponáló fölénnyel nyerte a pontvadászatot – jogot szerezve ezzel arra, hogy az országos harma-dik vonalban, tehát az NB II-ben indulhasson.A nagykanizsai kézilab-dázó hölgyek a Zala megyei bajnokság alap-szakaszát tízből tíz nyert találkozóval tudták le, majd jöhetett a rájátszás, amelynek során további hat sikert könyveltek el. A pontveszteség nélküli idény után adódik a kér-dés, hogyan tovább, amire a tréner, Tóth László vála-szolt.– Szeretnénk feljebb menni, és elárulhatom, hogy dolgozunk is ezen. Hogy ez konkrétan mit takar? Nos, nem titok, ehhez bizony erősítenünk kell a kereten, bár azt rög-tön hadd tegyem hozzá, arra büszkék lehetünk, hogy Zvolenszky Nóra kivételével az összes játé-kos saját nevelésű ifistánk.A fiatalok közt a rutint és mint kiderült, a gólokat a már említett Zvolenszky Nóra szállította, aki az alapszakaszban 121, a rájátszásban 43 alkalom-mal volt eredményes, s ezzel gólkirályi címet is szerzett. Az ifjúságiak a csoportjuk bajnokságá-ban a második helyen végeztek, az U14-es kor-csoportú leányok pedig megnyerték a régiós baj-nokságot. A hölgyek Ekker Milán (pirosban) szerezte az FC Nagykanizsa idénybeli utolsó gólját(Fotó: Gergely Szilárd)a hatodik helyen zártakÚjoncként A Tungsram SE Nagykanizsa női kézilabda együttese nagy fölénnyel nyerte a megyei bajnokságotfeljebb lépnének
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportA fővárosi „oda-vágó” után múlt szombaton Pécsen dőlt el, hogy nem lesz élvonalbeli, OB I-es vízilabda együttese Nagy-kanizsának, hiszen a bara-nyai megyeszék-helyen rendezett osztályozós vis�-szavágón is kika-pott a Kanizsa VSE a Vasas Pla-ket csapatától.Vasas Plaket–Kanizsa VSEse 14-8 (4-2, 4-1, 2-1, 4-4)Vízilabda osztályozó az OB I-ért, 1. mérkőzés. Buda-pest, Komjádi-uszoda. Vezette: Rum, Marjay.Kanizsa: Pelle – Hertzka, Salamon 3, Dobay G. 3, Fodor, Dobay P., Mocsári. Csere: Leposa (kapus), Vadovics, Francsics, Szilá-gyi, Knézy 2, Horváth B., Balli. Edző: Ludányi Kado-sa.A kanizsaiak az OB I B-s bajnokság bronzérmese-ként készülhettek erre az osztályozóra, amelyen az angyalföldiek igyekeztek rögtön magukhoz ragadni a kezdeményezést, de a dél-zalai klub játékosai kez-detben még jól állták a sarat. Aztán 10-3-ra ellép-tek a fővárosiak, de innen még felzárkózott Ludányi Kadosa legénysége, ám a találkozót már nem sikerült megfordítania. Kanizsa Vse – Vasas Plaket 7-13 (2-4, 0-4, 4-2, 1-3)Második mérkőzés. Pécs, 50 néző. Vezette: Csizma-dia, Bereczki.Kanizsa: Pelle – Salamon 1, Vadovics, Dobay G. 2, Mocsári, Dobay P., Fodor 2. Csere: Leposa (kapus), Hor-váth B., Knézy 2, Balli, Szilá-gyi, Francsics, Hertzka. Edző: Ludányi Kadosa.A nagykanizsaiak úgy készülhettek a pécsi talál-kozóra, hogy egy esetleges sikerük után harmadik összecsapás következhe-tett volna. A fővárosiak azonban meggyőzően kezdték a mérkőzést, a fél-időig ezúttal is tetemes, 8-2-es vezetésre tettek szert. A harmadik negyed-ben sikerült ugyan zárkóz-nia Ludányi Kadosa együt-tesének, de az utolsó negyedben ismét a Vasas volt a jobb, s ezzel meg-nyerte az osztályozót és bennmaradt az OB I-ben.– Sajnos, az első két negyedben mutatott, az eredeti taktikánknak telje-sen ellentmondó, bátorta-lan támadójátékunk miatt ellépett a Vasas, és onnan már nem tudtunk vissza-jönni a meccsbe – értékelt a kanizsaiak vezetőedzője, Ludányi Kadosa. – Dereka-san helytálltunk, de a bra-vúr idén is elmaradt. Gratu-lálunk a Vasasnak.POLGÁR LászlóA végére stílszerűen egy gólokban gazdag, élvezetes mérkőzést vívott a Nagykanizsai Futsal Club NB II-es együttese Érden. A kanizsaiak döntetlent (8-8) értek el az Érd Arénában, és a Nyugati csoport hetedik helyén végeztek.Szezonja utolsó bajnokiját Érden vívta a Nagykanizsai Futsal Club NB II-es együtte-se, amely az alsóház élén várta a Pest megyei találkozót. A meccs érdekessége-ként szolgált, hogy a hazaiak soraiban ját-szott Zuigéber Ákos és Kata Mihály is, aki az U17-es magyar labdarúgó-válogatott tagjaként kijutott a brazíliai U17-es világ-bajnokságra. A kanizsaiaknak az alsóházi rájátszás során volt ugyan három pont mínuszuk az utánpótlás harmadszori ki nem állása végett, de így is pontelőnnyel végeztek a Tihanyi FC előtt az NB II Nyuga-ti csoportjának hetedik helyén – történe-tük első második vonalbeli idényében.– Úgy érzem, jól sikerült az első szezo-nunk az NB II-ben és bízom abban, hogy sok örömöt tudtunk szerezni a szurkoló-inknak, akik végig mellettünk voltak – foglalta össze röviden az első kanizsai NB II-es futsalidényt Bagó Gábor, az NFC edzője. – Nekik és a klub vezetőinek is köszönünk mindent, amit a szezon során értünk tettek. P. L. Szakmeiszter Jánosék (piros-fehér-feketé-ben) az első NB II-es futsalidényüket a hetedik helyen zárták(Fotó: Gergely Szilárd)az alsóházat, s hetedikekDobay Gergely (7) ezúttal is a Kanizsa VSE vezéregyénisége volt, az osztályozó azonban nem sikerült a nagykanizsaiaknak(Fotó: Gergely Szilárd)NyertékélvonalNem lesz
2019. 06. 07. | 23SportVEZETŐ PO ZÍCIÓKA 38. Zalakarosi Sakkfesztivál-Bárczay László Emlékverseny keretében rendezték meg az U20-as magyar sakkbajnokságot, amelyet a Tungsram-Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub játékosa, Kántor Gergely nyert meg, aki abszo-lútban a karosi versengés harmadik helyén zárt. Néhány korosztállyal feljebb Nagykanizsán, a városi egyéni szenior sakk bajnokságot, egy-ben az országos versengés egyik elődöntőjét pedig Papp Nándor, a tizenkétszeres bajnok dél-zalai együttes csapatvezetője nyerte, Marosvölgyi Ferenc és Földesi Zoltán előtt. Kanizsai szemszögből azonban nem csupán a sakktábláknál voltak történések az elmúlt hetekben, hiszen a Magyar Sakkszövetség a Magyar Sport Házában megtartott ünnepi tisztújító közgyűlésén alelnöknek Nádasi Tamást, a kanizsai bajnokcsapat egyik névadó szponzorának elnökét, a nagykanizsai sakkélet egyik vezető személyiségét választotta meg négy esztendőre.TIZENKÉT ÉREM POR ECBŐLA horvátországi Porecbe idén is hivatalos volt a Szan-Dia FSC látványtáncos küldöttsége, az isztriai helyszínen a Dance Star World Final nagyszabású rendezvényét tartották, amelyen a kanizsaiak 97 táncossal és 37 gyakorlattal vet-tek részt, s hat aranyat, két ezüstöt, valamint négy bronzot könyvelhettek el.A látványtáncosok seregszemléjére öt föld-rész 45 országából 7700 táncos érkezett. Az ősszel harmincéves fennállását ünneplő nagy-kanizsai klub büszke lehet idén is tanítványaira, akiket Szokol Fanni, Tóthné Vágó Alexandra, Vágó Diána, Vágó László és Vágó Lászlóné készített fel, Szabó Tímea balett- és táncpeda-gógus segítségével.JEAN TO DT IS ZALÁBAN JÁRT Illusztris vendége volt múlt héten a ZalaZone járműipari tesztpályának, hiszen Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke, a Ferrari F1-es istállójának korábbi vezetője látogatott az egerszegi helyszínre.A látogatás célzott volt, hiszen a francia sportvezetőt fogadó Palkovics László innová-ciós és technológiai miniszter elmondta, Magyarország nem csupán a Formula 1-ben, de immár az elektromos meghajtású formulaau-tók sorozatában, a Formula E-ben is szeretné megvetni lábát – idővel természetesen ver-senyállomásként. Jean Todt nem csupán a For-mula-sportágakban emelte ki a magyar – remé-nyeik szerint tovább bővülő – szerepvállalás fontosságát, hanem azt is kifejezésre juttatta, hogy a (technikai sport)fejlesztések operatív folyamatában is nagyobb lehetőségei adód-hatnak az országnak. Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár szavaiból pedig az derült ki: a sport Magyaror-szágon az egyik kiemelt stratégiai ágazat, ez pedig a továbbiakban még kedvezőbb kiindu-lópontja lehet a már eddig is széles alapokon nyugvó együttműködésnek.MARATO NIN LAPÁTO LTAK A Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub versenyzői Győrben, a maraton magyar bajnokságon vet-tek részt, amelyen több mint 2300 versenyző indult. A KKKK az ötven, érmet szerző klub rangsorában végül az előkelő kilencedik helyen végzett.– Nyugodtan mondhatom, hogy fantasztikus eredményeink születtek a kisalföldi helyszínen, kajakosaink kitettek magukért, ez pedig remek előjel a versenyszezon további állomásai előtt – mondta el Sári Nándor, a kanizsai kajak-kenu egyesület elnöke, vezetőedzője.Maraton kajak-kenu magyar bajnokság, Győr. Kanizsai eredmények. K2 férfi ifjúsági U17-U18, 22 km: 3. Kurucz Levente-Süle Tamás. K1 női ifjúsági U17-U18, 18 km: 8. Kálovics Adél. K1 leány serdülő U15, 15 km: 5. Kiskó Réka. K1 fiú kölyök U14, 10 km, döntő I.: 1. László Gergő. K1 fiú kölyök U14, 10 km, döntő II.: 1. Vető Balázs. K1 férfi ifjúsági U17-U18, 21 km (síkvíz): 3. Süle Tamás. K2 leány kölyök U13, 10 km: 3. Cséplő Natasa-Pogácsás Luca. K1 fiú serdülő U16, 15 km, döntő I.: 3. Tótpeti Attila. K1 fiú serdülő U16, 15 km, döntő II.: 1. Kurucz Levente. K1 leány serdülő U16, 15 km: 2. Kálovics Adél. K1 leány kölyök U13, 10 km: 5. Kanyó Sára. MK2 fiú gyer-mek U12, 5 km: 11. Kiskó Márk-Csetneki Bar-nabás. MK1 fiú gyermek U12, 5 km, döntő I.: 5. Horváth Kornél MK1 fiú gyermek U12, 5 km, döntő II.: 8. Szommer Hugó.Összeállította: POLGÁR LászlóA serdülő kajakos lányok (Cséplő Natasa, Pogácsás Luca) K2-es számban harmadik helyet szereztek, az edzői stábból Bednyák Boglárka (középen) örömére isA Me and my Sky kanizsai produkció első helyezettként léphetett fel a dobogóraSportsorok
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKA 2015-ben újjáalakult Bajcsai Nyugdíjas Klub rendszeres résztvevő-je a kanizsai főzőver-senyeknek. Az idei, Csónakázó-tónál megrendezett Idősek majálisán a versenykiírás-nak megfelelően Szabó Ist-ván klubtag kezébe adta a fakanalat a csapat, őt indí-tották a megméret-tetésen, ahol harmadik helyezést értek el. Eddig min-dig nők indultak a főzőverse-nyeken, amit sorra meg is nyertek. Idén magától értetődőnek tartották, hogy István vegye át az irányítást, hiszen már többször bizo-nyította, otthonosan mozog a konyhában, és disznóvágáskor is lehet szá-mítani a közremű-ködésére. Ő volt az ötlet-gazda, a sertésborda receptjét is a saját tapaszta-latai alapján állította össze a hentes – tudtuk meg Marczin Jenő-nétől, a klub vezetőjétől.Sertés-borda hentes módraHozzáva-lók: 1 kg karaj, 30 dkg liszt, só, bors, 50 dkg füstölt szalonna, 30 dkg szeletelt sonka, 10 db nagyobb ecetes uborka, 50 dkg zsír, 1 kis doboz fácán sűrített paradicsom és elő-főzött rizs a körethez. Elkészítése: A karajt megmossuk, vékonyra felszeleteljük, és a széleit bevágjuk (kb. 15 sze-let lesz belőle). A szeleteket kiklopfoljuk, sózzuk, bor-sozzuk, lisztbe hemperget-jük, és a zsíron elősütjük. Ezt követően egy másik lábasba szedjük és félretesszük. A szalonnát csíkokra vágjuk és a hús szaftján üvegesre pirít-juk, majd a csíkokra vágott sonkával és ecetes uborká-val tovább sütjük. A sűrített paradicsomot zsíron rozsda-barnára pirítjuk, megszórjuk liszttel, és annyi vízzel önt-jük fel, hogy elegendő szaf-tunk legyen a húshoz. Fel-forraljuk, és ha híg lett, akkor lisztet szórunk rá, ha sűrű, akkor vízzel hígítjuk. Ebbe a szaftba visszarakjuk az elő-sütött hússzeleteket, a sza-lonnát, az uborkát, a sonkát, és fedő alatt puhára párol-juk a húst. Ízesíthetjük var-gányával, megszórhatjuk petrezselyem zölddel, és rizs körettel tálaljuk. Ehhez egy fazékban vizet forra-lunk, teszünk bele sót, és az előfőzött tasakos rizst 5-10 percig főzzük benne. BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSGasztroKanizsaSzabó István sertésbordája a főzőversenyen is sikert aratott (Fotó: Kanizsa Médiaház)hentes módraSertésbordaheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Időnként számvetést is be kell iktat-nia a mindennapjaiba. Ha nem vár-ja meg ezzel az év végét, még idő-ben javíthat az anyagi helyzetén. Bika: 04.21-05.21. A meditáció helyett most lehetőleg más módját találja ki a stressz oldásá-nak. Például tombolja ki magát egy meccsen, vagy egy edzőteremben.iKrek: 05.22-06.21.Egy váratlan eseménynek köszön-hetően különleges szituációban találhatja magát. Nem kell tovább álmokat kergetnie, hosszú időre megnyugodhat.Rák: 06.22-07.22. Szélsőséges indulatok kavarognak a fejében, és nem tudja megfejteni az okát. Ne a párjára gyanakodjon, inkább az időjárásban keresse az okokat. Oroszlán: 07.23-08.23. Ne vigye túlzásba a kerti munkát. Adjon magának egy kis saját időt. Abban is lehet gyönyörködni, aho-gyan nő a fű. Szűz: 08.24-09.23. Ha a hétvégén eleget tesz egy baráti meghívásnak, izgalmas ka-landokba keveredhet. Érezze jól magát, és ne törődjön az irigykedő megjegyzésekkel. Mérleg: 09.24-10.23.A hétvégét használja ki feltöltődés-re. Menjen ki a természetbe, és hívja elő a zsigereiben bujkáló energiát. Idézze meg ifjúkora szép emlékeit. sKorpió: 10.24-11.22. Sugárzik arcáról a lelkesedés. Ha elnyeri a környezete szimpátiáját, sok mindent elérhet. Átveheti a kez-deményező szerepet a munkahelyi feladatokban is. Nyilas: 11.23-12.21. Látszik minden megnyilvánulá-sán, nem érzi szabadnak magát. Be kell látnia végre, nem a lakás méretével van gond. Más köti a lelkét béklyóba. Bak: 12.22-01.20. A nemszeretem dolgokat is el kell végeznie az embernek. Ha nehezen is, de fogjon hozzá, hiszen más úgy sem teszi meg ön helyett.Vízöntő: 01.21-02.19. Eljött az ideje, hogy a sarkára álljon, és képviselje a saját érdekeit. A boly-gók szerint a szerencse mindenkép-pen maga mellé szegődik.Halak: 02.20-03.20. A béke és a harmónia jellemzi a mindennapjait. Ehhez természete-sen hozzájárulnak a környezetében élők is a figyelmükkel, segítőkészsé-gükkel.
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 23. SZÁm, 2019. Június 14.Hát mi baj lehet…?!13Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTA 30 milliomodik vendéget köszöntötték Zalakaroson. Az 1965 óta üzemelő fürdő egy családi, év végéig igény-be vehető élményfürdő belépővel ajándékozta meg a szerencsés nyertest. Lami Attila és családja a Pest megyei Pencről érkezett a Zalakarosi Fürdőbe. Mint elmondták, évente többször is ellátogatnak a fürdővá-rosba. Az eseményen az is elhangzott, a fürdő tavaly több mint 650 ezer vendéget fogadott, s ezt a számot idén szeretnék felülmúlni.Hasznos tanácsokkal gazdagodtak a Csaj Biznisz Nap résztvevői. A Kanizsai Foglalkoz-tatási Paktum programján ismert előadók adtak tanácsot a vállalkozások indításáról, valamint azt is elárulták, mitől lehet sikeres egy-egy üzlet. Erre az alkalomra olyan nőket vártak, akik az önfoglalkoztatás útján akarnak elindulni, vagy vállalkozásuk eredmé-nyességét növelnék. Az érdeklődők azt is megtudhatták, hogyan használják eredmé-nyesen a közösségi oldalakat. Az előadásokon többször is elhangzott: egy nőnek az élet több területén is helyt kell állnia, mindezek ellenére nem lehetetlen, hogy összehangolja a családot és a karriert. A program szervezői erre pozitív példákat is bemutattak.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEÜnnepi koncertSzakrális műveket is előadott a vegyeskar pünkösdi hangversenyén az Alsótemplomban. Mint Cseke József karnagy kiemelte, a Szentlélek eljövetele fontos dolog a nem hívőknek is, hogy egy kicsit lelkileg frissüljenek, felüdüljenek. Kanizsa30 millióIMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely Szilárd Fotó: Gergely Szilárda hétHÉT törté nETEFotó: Gergely Szilárd
2019. 06. 14. | 3ez volt a hétHŐSÉGRIASZTÁSFokozódik a forróság, szombaton már akár 35 fok is lehet Nagykanizsán. A kánikula miatt az országos tiszti főorvos vasárnap éjfélig a legmagasabb fokú hőségriasztást rendelte el. A szakemberek szerint fon-tos, hogy ebben az idő-szakban kerüljük a cukros, illetve alkoholtartalmú ita-lok, valamint a nehéz, zsí-ros ételek fogyasztását. Arra is figyelmeztetnek, hogy a 60 év felettiek szá-mára különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel a meleg nyári napokon. Az előrejelzések szerint tovább melegszik az idő, pár fokos enyhülés csak hétfőtől várható.LEleNDvaI KRISTÓF ÚJ FILMJEÚj kisjátékfilmet forgat Lendvai Kristóf. A 17 éves tehetség pünkösdhétfőn kezdte a munkát. A szere-peket ezúttal is a zalaeger-szegi Hevesi Sándor Szín-ház színművészei – többek között Besenczi Árpád, Ecsedi Erzsébet és Herte-lendy Attila – alakítják, a főszerepet most is Herold Levente játssza, aki Lend-vai Kristóf előző alkotásá-ban, a Majdnem eltoltam című, több díjat kiérdemelt produkcióban is látható volt.A kanizsai gimnazista új, Félúton című filmje komoly társadalmi problémával: a válással, illetve az azt elszenvedő gyerekekkel foglalkozik, de a felnőtté válásról, az útkeresésről és az önállóságról is szól. A forgatókönyvet Lendvai Kristóf ötlete alapján Mészáros Gyula írta. A stáb egyebek mellett Eger-szegen, Letenyén, Kiskuta-son és Lakhegyen forga-tott a héten, a film elké-szültét a nagykanizsai önkormányzat is támogat-ta. A Félúton a tervek sze-rint augusztus végén készül el. ÍTÉLETFegyházbüntetésre ítéltek két férfit, aki Nagykapor-nak mellett, egy hegyi ingatlanon marihuánát állí-tott elő – tájékoztatta a Zalaegerszegi Törvényszék az MTI-t. A két férfi 2017 nyarán 68 kannabiszpalán-tát és tápoldatokat vásá-rolt Bécsben. Később újabb palántákat vettek, és a növények gondozását a harmadrendű vádlottra bízták.A nyomozók 2017 augusz-tusában 108 tő kannabiszt találtak, a másodrendű vádlottnál tartott házkuta-tásnál pedig a növények termesztéséhez szükséges eszközöket is lefoglalták. A Zalaegerszegi Járásbíróság tavaly novemberben az első- és a másodrendű vádlottat kábítószer bir-toklásának bűntette miatt 4 év 6 hónap fegyházban letöltendő büntetésre ítél-te. A harmadrendű vádlott 3 év börtönt kapott.A Zalaegerszegi Törvény-szék most jogerős ítéleté-ben a másodrendű vádlott büntetését 5 évre súlyosí-totta, mert a cselekményt felfüggesztett szabadság-vesztés próbaideje alatt követte el, egyebekben helybenhagyta az elsőfokú döntést.EGÉSZSÉGNAP A ZRÍNYIBENEgészség- és sportnapot tartottak a Zrínyi-iskolá-ban. Mindez összhangban volt az intézmény célkitű-zéseivel, ugyanis egész-ségfejlesztő stratégiát dol-gozott ki a pedagógus kar a következő öt esztendőre.– Ennek a része ez az egészségnap is, a tanuló-kat egy kicsit kötetlenebb formában próbáljuk az egészséges életmódra nevelni, különböző progra-mokkal. Szeretnénk a szü-lőket is bevonni, és az egészségvédelem minden területét próbáljuk megra-gadni. Véradást is szervez-tünk, hogy a tanulók tud-ják ezt értékelni, a szülők pedig tudjanak segíteni, hiszen az egészségmegőr-zésnek vannak ilyenfajta társadalmi kötelezettségei is – fogalmazott Faller Zol-tán, a Zrínyi-iskola intéz-ményvezetője.ÖKO- ISKolÁK TALÁLKOZÓJAÖrökös ökoiskolák találko-zóját tartották a Palini Inkey Boldizsár Általános Iskolában. A házigazdák mellett a kiskanizsai és a miklósfai intézmény diákjai vettek részt az eseményen. Az ökoiskola címet azok az iskolák viselhetik, amelyek-nek iskolafejlesztési, peda-gógiai munkájában magas színvonalon megjelenik a környezeti nevelés és a fenntarthatóság. A minden évben más intéz-ményben megrendezett örökös ökoiskolai találkozó egymás megismeréséről és a gyerekek nemes versen-géséről szól. A három résztvevő intézmény öko-kapcsolata 9 évre nyúlik vissza. A résztvevők a bemutatkozást követően útnak indultak, és gyalogo-san közelítették meg a för-hénci hegyet, ahol kincske-reső kalandtúrán döntöt-ték el az idei elsőséget.hírsorokFotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely SzilárdFotó: Seres Péter
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésAKK_Plusz_sajto_202x270.indd 12019. 05. 28. 12:18
2019. 06. 14. | 5a hét témájaA legújabb alinskysta trükk: a bal-oldal halálra akar röhögtetni minket – olvasom egy hozzászólásban, s december óta valóban mindent megtesznek ezért. Azonban a minapi 52%-os választási ered-mény után az ellenzék régi-új vezé-rét tudva mi lehetne ártalmasabb és veszélyesebb, mint egy ilyen mondat: – Akkor én csak egy kávét kérek! Gyarló emberi természetünk hajlik a könnyebb keresésére. Nem föltétlen lustaság ez, racionalitás-nak hívjuk. Miért ne dolgozzanak a gépek? Miért dolgozzak én? A filo-zófus Molnár Tamás jó húsz éve figyelmeztetett: a gépesítés befo-lyásolja a gondolkodásunkat is. Megnyomok egy gombot, bedo-bok egy érmét – kijön az eredmény, kijön az áru. Az ember nem így működik! Nem spórolhatjuk meg a – Tóth Árpád szavával – lélektől lélekig ható találkozásokat. Az MSZP a javunkat akarja. De mi nem adjuk.Régi poén, de időtálló, bárhogy hívják a kaméleont. Nekünk azon-ban – minden különbözőségünk mellett – egy a közös szenvedé-lyünk: Magyarország. Különbség…2002-ben megrendítő jelenetnek voltam tanúja az uszodában. Gyere-kek kártyáztak az előtérben. Tavasz lévén az akkori négy pártot jelení-tették meg. – Én nem leszek az MSZP! – tiltakozott egyikük. – A kommunisták vagonba rakták a gyerekeket. Helytálló, hozzáteszem: a felnőt-teket és az öregeket is.A jobboldalisággal éppen nem vádolható filozófus 1988-as szavá-val szólva: Kommunista kutyából nem lesz demokratikus szalonna. Tamás Gáspár Miklós azon balol-dali emberek közé tartozott, aki szintén szükségesnek tartotta vol-na, hogy Gyurcsány Ferenc lemondjon a miniszterelnöki pozí-ciójáról, miután – aligha véletlenül – nyilvánosságra került a 2006 májusi őszödi beszéd: Nincsen sok választás. Azért nin-csen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszme-séget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk.Mondta akkor párttársainak Gyurcsány Ferenc, majd így folytat-ta az eladósítás okairól szólva:Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem tud-tuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberáli-sok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézke-dést, amire büszkék lehetünk, azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk négy év alatt, akkor mit mondunk? – tette föl a kérdést két (!) évvel a világgazdasági válság előtt. – Kell még valamit monda-nom, Ildikó?Hát, lehet, hogy lehet kutyából szalonna, nem? – vetette föl három (!) éve az ellenzék mai vezére a Job-bikkal történő összefogás lehetősé-gét. Másfél évre rá a belvárosi értel-miség Heller Ágnes személyében bólintott rá az utóbb taktikai szava-zásként elhíresült, dugába dőlt trükkre. Ám áprilisban csak a csa-ládnevével megegyező ruhadarab jutott a kanizsai ellenzék reménysé-gének. (Ha valaki nem értené: zakó… – a szerk.) A szavazótábor ide-oda rángatása azonban nem ért véget. Most éppen új üdvöské-ben bíznak, mert Pesten az a módi. Ebből a városból oktatják ki rend-szeresen a Kanizsát is, miről írhat, miről nem. Szerintük csak helyi témák a megengedettek, a migrá-ció veszélyéről írni tilos. Ismerősöm vigasztalt a pesti gúnyolódás miatt. Nem szorulok rá. Ha ők dicsérnének meg, sürgősen lelkiismeretvizsgá-latot tartanék, mit csináltam ros�-szul. Bizonyos vádlók vádja nekünk dicsőségünk. Ezt Tertullianus írta valamikor 160. és 220. között Kar-thágóban. Anélkül, hogy magunkat hozzá hasonlítanánk: Mindszenty bíborost a kommunisták támadásai közt nyugalommal töltötte el ez a mondat, idézte is utolsó körlevelé-ben.Ugyan miben különbözik a fővá-rosi értelmiségnek ez a vidéket kioktató fölényes stílusa attól, aho-gyan 1993-ban a magyarsággal kapcsolatban „csak a bőgatya és a fütyülős barack” jutott eszébe vala-kinek? Semmit nem tanultak? Még hányszor üzenjünk a szavazófülké-ben?: nem kérünk ebből!PAPP JánosA kommunisták vagonba rakták a gyerekeket. Hozzá-teszem, a felnőtteket és az öregeket is… (Fotó: Gergely Szilárd)Írhatod tovább a hülyeségeidet! – szólított meg bosszúsan tavaly a kudarctól csaló-dott Gyurcsány-sza-vazó. – Sürgősen abba kellene hagyni ezt – így idén egy helyi zöldpárti „tekintély”. A fővá-rosból pedig rendre megmondanák, mit írhat a Kanizsa-újság. Cenzúra…?!Bizonyos vádlók vádja nekünk dicsőségünk (Forrás: Esztergomi Főegyházmegye Körlevele 1948.)a szalonnárólA kávéról és
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2019. 06. 14. | 7AktuálisFotó: Gergely SzilárdA népi kultúra jegyében telt a pünkösdi hétvége Nagykanizsán. Az egyik legna-gyobb keresztény ünnepen mintegy száz néptáncos elevenítette fel a pünkösdhöz kapcsolódó zalai hagyományokat, majd népzenei és -táncegyüttesek vették bir-tokba az Erzsébet téri színpadot. A programok pün-kösdhétfőn is folytatódtak, akkor ökumenikus isten-tisztelettel és koncertekkel várták az érdeklődőket a belváros szívében. A kétnapos programsorozat pün-kösdi köszöntővel kezdődött. A hagyományőrzők nagy része a Szikrákban táncol, de más gyerekek is csatlakoztak a programhoz, mondta el Szakos Lilla, a Szikrák Táncegyüttes társvezetője. A fiatalokat a Zala-gyöngye Táncegyüttes, az Árvácska Dalkör és a zala-egerszegi KISZÖV Szenior Néptánc Együttes kísérte. A résztvevőket Dénes Sándor polgármester köszöntöt-te, majd a két nap során, mások mellett, fellépett a Tár-kány Művek és a Dalriada együttes is. hagyományőrző forgatagPünkösdi
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontA ROZGONYI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAKRAJZKIÁLLÍTÁSAMegtekinthető:június 30-ig az Ifjúsági galériában.Június 17. (hétfő) 17 óra Az „Én hobbim” sorozat kereté-ben „LÉLEKGYÓGYÍTÓ GYŰRŐDÉSEK” – Gölles Teréz textil alkotásainak bemutatásaMegtekinthető: a földszinti előcsar-nokban június 30-ig, hétköznap 8-18 óráig.Június 19. (szerda) 19 óraKanizsai Nyári SzínházScarbacci-Tarabusi: KAVIÁR ÉS LENCSE – vígjáték két felvonásban (Pesti Művész Színház)Szereplők: Egyházi Géza, Fogarassy Bernadett, Borbáth Ottília, Várkonyi András, Sáfár Anikó, Csengeri Atti-la/Czető Roland, Fritz Éva, Harsányi Gábor, Bodrogi AttilaBelépődíj: 2900 Ft és 3500 Ft.A történet Nápolyban játszódik. Leonida Papagatto szélhámos, főál-lású „vendég”, aki ünnepségekre, lakodalmakra és úri fogadásokra jár vacsorázni, ahol jobbnál jobb fala-tokkal még a zsebeit is teletömi. A Pesti Művész Színház legújabb szórakoztató vígjátéka a gyors meggazdagodás lehetőségéről, a szegénység helyzeteiről és a párat-lan emberi leleményességről szól.Június 20. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknekVezeti: Vajda Margit, 06-30/6160-847.Részvételi díj: 1000 Ft/család/alkalom.Június 21. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert és Szűcs Sándor.A részvétel díjtalan.Június 22. 17.30 óraMASHA ÉS A MEDVE – A VARÁZS-LÓK VILÁGNAPJA – meseelőadásMashsa és barátai lázasan készül-nek a Varázslók világnapjára. Készü-lődés közben az ünnepi díszek és a sütemények titokzatos módon eltűnnek. Biztosan valami varázslat van a dologban. Masha, mint fődetektív kibogozza a titokzatos történetet és megfejti a szörnyűséges varázslatot.Előre tekintve annyit elmondha-tunk, a legfélelmetesebb varázsló is megváltozhat, ha jósággal és meg-értéssel szembesül. Ha valóban hiszünk valamiben, akkor megbizo-nyosodhatunk arról, hogy varázsla-tok nem csak karácsony estéjén, hanem akár naponta történhetnek.Belépődíj: 4200-9200 Ft. A jegyek megvásárolhatók a pannonproduk-cio.hu/jegyek/ oldalon. Móricz ZSIgmond MűvelődéSI HázJúnius 15., 22. (szombat) 9 óra APRÓK TÁNCA néptáncos foglal-kozásokMinden szombaton 9 órától.6-8 éves gyermekek jelentkezését várják. Foglalkozásvezető: Tóth Ist-ván néptáncpedagógus. A foglalkozás időtartama: 45 perc.Jelentkezni a helyszínen, vagy Tóth Istvánnál leheta 30/894-2603-as telefonon.Részvételi díj: 2000 Ft/fő/hó.ProgramajánlóJún. 13-19. 15:30 egY KutYA NégY útJA amerikai családi filmJún. 13-19. 15:30, 20:30 MEN IN BLACK - Sötét ZSARU K A Föld KörÜL amerikai akciófilmJún. 13-19. 17:15, jún. 15-16-án 15:00-kor is ALAddIN amerikai kalandfilmJún. 13-19. 17:30, 20:00 X-MEN: Sötét FŐNIX amerikai fantasyJún. 13-19. 18:00 rocKetMAN angol zenés filmJún. 13-19. 19:30 MAMI amerikai horrorjúni us 13- júni us 19. MűsoraValakinek meg kell mentenie a világotLondonban, Marokkóban, Olaszországban és New Yorkban forgatták a Men in Black – Sötét zsaruk a Föld körül című filmet, amely a héten meg-érkezett a hazai mozikba. Az akció-vígjáték főszereplője H-ügynök (Chris Hesmworth) és M-ügynök (Tessa Thompson), aki elődjei nyomába lép-ve arra vállalkozik, hogy felkutassa a Földre áltestben beszivárgó, űrből jött idegeneket. Akit pedig megtalálnak, azt leleplezik: nincs olyan csáp, csőr, szarv, olló vagy egyéb végtag, nincs olyan zselés, kitinpáncélos, tömör vagy légnemű test, amely elrettenheti őket a munkájuktól, és különleges eszközeik bevetésétől… Az immár legendás Sötét zsaruk-fil-mek a régi alkotók, Barry Sonnenfeld és Steven Spielberg producersé-ge mellett folytatódnak. Ezt ajánljuk!A Cinema NagykanizsaA Kaviár és lencse a Kanizsai Nyári Színház első előadása (Fotó: Pesti Művész Színház)
2019. 06. 14. | 9KultúraA héten véget ért a tanév az iskolákban. A batthyánys kisgimnazisták az utolsó centiket már az erdei iskolá-ban vágták. A gyerekek kedd reggel mentek tábo-rozni; az indulás előtti per-cekben azonban nemcsak a gyülekező helyszínén, az udvaron volt nagy a zsivaj, hanem az intézmény közel-múltban felavatott kézmű-ves termében is.– Ez a mai egy rendha-gyó alkalom: a szakkör ott segít, ahol tud, és ez most egy ilyen eset – magyaráz-za Zsovár Anita szövő népi iparművész, miköz-ben éppen textilt ragaszt. – Az erdei tábor program-jait az Exatlon szellemében szervezzük, és most ehhez készítünk fejpántokat a csapatoknak – teszi hozzá.Az amúgy matematika-fizika szakos pedagógus-nak segítői is akadnak, a kézműves szakkör résztve-vőire ilyen rendkívüli hely-zetekben is számíthat. A lányok Zsovár Anita osztá-lyába járnak, rajta keresz-tül ismerkedtek meg a szö-véssel is.– Vannak könnyebb és nehezebb technikák, de összességében elég jól boldogulunk, könnyen és gyorsan tanulunk – meséli Valentin Jázmin. – Készí-tettünk már kisebb tarisz-nyákat, szütyőket és kar-mantyúbabákat is. Egy-részt jó érzés alkotni, más-részt – és ezt szerintem mindannyiunk nevében mondhatom – a közösség miatt is szeretünk ide járni.Zsovár Anitának több mint 25 éve élete a szövés. A HSMK-ban működő Népi Szövő Műhelynek ma már ő a csoportvezetője. Régi vágya volt, hogy a fiata-labb generációnak átadja tudását – ugyanolyan sze-retettel, mint amilyennel annak idején őt tanították mesterei a Zala Megyei Népművészeti Egyesület nyári táborában.– Amióta a Batthyány-ban tanítok, mindig hirdet-tem „kampányszerűen” három-öt napos szövőtá-borokat, általában kará-csony és a tanév vége előtt – idézi fel a tanár. – A jelent-kezők számából úgy lát-tam, hogy a gyerekek nyi-tottak lennének a rendsze-res foglalkozásokra, de egyszerűen annyi tanórán kívüli elfoglaltságuk volt, hogy erre már nem bírtak időt szakítani. A mostani osztályomban aztán vol-tak páran, akiket komo-lyabban is érdekelt a dolog: belőlük, velük ala-kult meg az ifjúsági kéz-műves szakkör. Később, amikor az iskolában felsza-badult egy tanterem, meg-kértem Balogh László igazgatót, hadd alakítsuk át kézműves szobává, és ő rögtön pártfogásába vette az ügyet.A termet lépésről lépés-re csinosítgatták, míg végül június elején, a 2019-es öregdiák-találkozón ünnepélyesen is felavat-ták. A szakkör működését a Zala Megyei Népművésze-ti Egyesület és a Népi Szö-vő Műhely szakmai tudás-sal és eszközökkel egya-ránt támogatja. A csoport így jutott hozzá kisebb-nagyobb keretekhez, szö-vőszékekhez, fonalakhoz és más kellékekhez. A fel-nőtt szakkör tagjainak egy-két alkotását kirak-ták, a műhely néhai tagja, Soós Katalin munkássága előtt pedig emlékfallal tisztelegnek. A helyiséget egy, a sarokban berende-zett kuckó teszi még barátságosabbá – hiába voltak székek és asztalok, a lányok általában törökü-lésben, a földön szerettek dolgozni.– Reméljük, hogy ez a terem egy idő után olyan közösségi térré válik, ahol egy kicsit mindenki kisza-kadhat az állandó hajtás-ból. Aki akar, nálunk meg-pihenhet és feltöltődhet. Már arra is gondoltam, hogy a későbbiekben akár más foglalkozásokat, pél-dául technika órákat is lehetne itt tartani. Tapasz-talataim szerint egyre kevesebb gyerek kap indít-tatást otthon arra, hogy olyasmivel foglalkozzon, ami egyfajta manualitást igényel. Hiszek abban, hogy amit mi itt csinálunk, az nem pusztán a népi értékeink megőrzését és átadását segíti elő, hanem a személyiségfejlődésre is jó hatással van, ha a fiata-lok átélhetik, milyen az, amikor a két kezükkel létre-hoznak, alkotnak valamit.A kisgimnazisták már bemutatkozási lehetősé-get is kaptak, néhány mun-kájukat a Népi Szövő Műhely jubileumi tárlatán is kiállították januárban. Az alapok elsajátítása mellett újragondolhatják a már megismert technikákat, motívumokat, így a foglal-kozásokon szó szerint szár-nyal a képzeletük. A kéz-műves terem most egy időre elcsendesedik, de csak a nyári szünet idejére, hogy aztán szeptembertől ismét betöltse a szövőszé-kek jellegzetes, csattogó hangja.NEMES Dóra„Aki akar, nálunk megpihenhet és fel-töltődhet…” (Fotó: Jancsi László)A szorgos kezek és a mindennapi rohanásban elfáradt lelkek is fel-üdülést találnak abban a kézműves teremben, amelyet a közelmúltban avattak fel a Batthyány Lajos Gimnáziumban. A helyiségben Zsovár Anita és tanítványai készítenek szebbnél szebb holmikat.felüdülés… Alkotás és Szeptembertől ismét csattognak majd a szövőszékek
Államvizsgák soraCsaknem 40 hallgató államvizsgázik a Pannon Egyetem Nagykani-zsai Kampuszán. A záróvizsgák sora múlt pénteken kezdődött, akkor az informatikusok adtak számot tudásukról, e hét elején pedig a turizmus-vendéglátás szakos hallgatók következtek. A kampuszigaz-gató úgy fogalmazott, ez gyakorlatilag az aratás időszaka. Szerinte túl nagy meglepetés nem érhet senkit, hiszen a záróvizsga pont arról szól, hogy gyakorlatiasabb, komplexebb szempontból adjanak szá-mot a hallgatók arról, amit az elmúlt években megtanultak.10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésFotó: Gergely Szilárd
2019. 06. 14. | 11hitéletPünkösdvasárnap Bertók Dáni-el református segédlelkész és Nyeste Pál atya, a Piarista-iskola igazgatója is köszöntötte az Erzsé-bet téri programok résztvevőit. Utóbbi – a mintegy száz néptán-cos pünkösdölőjét követően – arról beszélt: a népi rítus és a litur-gia összeért s ünnepelt Nagykani-zsán.– Az ünnepek egyformán fonto-sak az emberek számára. Ezt mutatja például az is, hogy az egy-ház liturgikus rendjében a vasár-napok mellett számos ünnepnap van, különösen a tavaszi és a nyári időszakban – fogalmazott Nyeste Pál. – Régen a jó idő beköszöntével elkezdődtek a munkák a földeken, és olykor-olykor meg kellett állni, hiszen a kemény munkának akkor van értelme, ha képes vagyok köz-ben pihenni. Erre irányította rá az egyház is a figyelmet.Hozzátette: néhány generáció-val ezelőtt még egészen másként élték meg az emberek ezeket az alkalmakat. Míg napjainkban a hosszú hétvégék programja sokak számára a wellnessből áll, addig azelőtt a falvak apraja-nagyja összejött, hogy közösségben ünnepeljen. Felelevenítettek rég-ről, akár az ősi pogány korból hozott szokásokat, amelyeket aztán keresztény tartalommal töl-töttek meg.– A kanizsai pünkösdölőknek ez az egyszerre hagyományőrző és a mostani kultúrába beavató aján-déka az Isten örömét jelenti, jelké-pezi számomra. Fontos, hogy a derű, az öröm jelen legyen az éle-tünkben. A kötött egyházi liturgia talán kevésbé figyel erre, de a népi hagyomány felfedezi, elfogadja és megőrzi az Istennek ezt az ajándé-kát a saját kultúrájában – ugyan-úgy, és mégis tájegységenként másként.A piarista atya a gondolatmene-tet a másnapi, pünkösdhétfői öku-menikus istentiszteleten azzal folytatta: a kiáradó Szentlélek a bölcsesség, a vigasztalás és a sze-retet, amely napról napra irányít és megerősít abban, hogy az ember az Istentől kapott ajándé-kokkal éljen, és teljesítse személy-re szóló küldetését.– Pünkösdkor az egyház szüle-tését ünnepeljük, de jó tudni: ezen a napon – az egyházhoz való tar-tozás által – mindenki meg van szólítva, ezért mondhatjuk azt, hogy mindenkinek személyes pünkösdje van. Jézus nem csupán a tizenkét apostolnak adta a Szent-lelket, hanem mindannyiunknak.A személyes pünkösd Jézus adománya, amellyel mindenki Isten felé halad, hangzott el az istentiszteleten. A piarista atya azt is mondta, a keresztény ember azért nem bálványimádó, mert emlékezik rá: a sötétségből a vilá-gosságba kapott meghívást, min-den bűnével és gyengeségével együtt.– Így járok az úton, Isten felé: emlékezve arra, ki is voltam, ami-kor még elhagyottan, sötétség-ben éltem. Ez az emlékezet meg-óv a gőgtől és az elbizakodottság-tól. De hogy milyen is a Lélekkel való találkozás? Van, amikor olyan hatalmas, hogy nem is kell magya-rázkodnom előtte, csak leborul-nom elé, és elismernem a nagysá-gát. Máskor, amikor szomorú vagyok, vigasztal és minden egyes nap lehetőséget ad arra, hogy elpanaszoljam neki, ami bánt. S amikor nem igazodom el a világ kusza dolgaiban, ő az, aki irányt mutat. Olyan is előfordulhat, hogy elégedetlen vagyok az utammal, de ezzel sincs baj: bátran elé kell állni, és számonkérni, miért nem segít. Mint amikor egy barát perle-kedik a baráttal. Jézus is a bará-tom, törődik velem, és személye-sen adja nekem a Lelket, amely elkísér a mennyországba vezető úton.A pünkösdhétfői ökumenikus istentiszteletet első alkalommal tartották meg a történelmi egyhá-zak képviselői: Nyeste Pál atya mellett Deme Dávid evangélikus lelkész és Hella Ferenc reformá-tus lelkipásztor vezette a szertar-tást. Az Erzsébet téri istentisztele-ten sokan részt vettek, hogy együtt ünnepeljék a Szentlélek kiáradását.NEMES Dóra ,,Jézus is a barátom, törődik velem, és személyesen adja nekem a Lelket, amely elkísér a mennyországba vezető úton.” Hella Ferenc, Deme Dávid és Nyeste Pál az ökumenikus istentiszteleten (Fotó: Kanizsa TV) A pünkösdi hétvége több újdonsággal is kecsegtette a nagyka-nizsaiakat. Vasárnap a népi hagyományokat elevenítették fel, hét-főn pedig első alka-lommal tartottak öku-menikus istentisztele-tet a keresztény egy-ház egyik legnagyobb ünnepe alkalmából. ajándéka, küldetése…Mindenkinek van egy Szem élyes pünkösd Jézus a mennybemenetelekor, a húsvétot követő 40. napon újra megígérte tanítványainak a Szentlélek eljövetelét, amely tíz nap múlva bekövetkezett. Aznap sok zarándok érkezett Jeru-zsálembe. Közben az apostolok, a tanítványok és az asszonyok állhatatosan imádkoztak, amikor egyszer csak heves szélvihar támadt, majd lángnyelvek ereszkedtek rájuk. A Szentlélek betöltötte a szívüket, és az apostolok, akik azelőtt a zsidóktól való félelmükben bujdokoltak, bátran hirdetni kezdték Isten igéjét. Különböző nyelveken beszéltek, és szavaik olyan nagy hatással voltak a zarándokokra, hogy aznap háromezren meg-tértek.
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt7A pályázat célja:A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fej-lesztését, befektetések megvalósítását. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 60 000 e forint.A pályázók köre:A pályázaton részt vehetnek:azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű, illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tar-toznak.A pályázaton nem vehet részt:az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazol-ványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazol-ványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényel-ni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaság-ban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köz-tartozása van.az a vállalkozás, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.Pályázati feltételek:A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant vásárol, b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyez-teti, továbbác.) a b) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meg-határozott – bővítés esetén bővített – foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bővítés esetén folytatja működését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelően, de legké-sőbb a b) pont szerinti határidőre a vállalt mértékre fejleszti, továbbád.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helye-zésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló bizottsági közleményt (HL C 209, 1997.07.10, 3-5 o.) alkalmaz-ni kell.A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő jogerős bejegyzését követően igényelheti. Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkor-mányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton.A pályázó:vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;vállalja, hogy – szerződéskötés esetén – a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonat-kozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vál-lalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető;vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénz-ügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;külön nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-vény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Támogatót tájékoztatni; tudomásul veszi, hogy Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján nem köthet érvényesen visszterhes szerződést nem átlátható szervezet-tel, illetve a nem átlátható szervezettel létrejött szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést; tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Támogató a valótlan tartalmú nyilat-kozat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll;tudomásul veszi, hogy a Támogató a fentiekben rögzített feltétel ellenőrzése céljából a szer-ződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A §-ban foglaltak szerint jogosult a Pályázó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A §-ban meghatározott adatokat kezelni.Pénzügyi feltételek:Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkoztatottak létszámá-tól függően a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában – a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével – az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra:Létszám-növekmény (fő)Beruházási érték (M Ft)50 – 100101- 500501-5-200-20 %20-35 %35-50 %21-505-25 %25-40 %40-55 %51-10010-30 %30-45 %45-60 %101-15-40 %40-55 %55-70 %Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem halad-hatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az euró-pai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regi-onális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgál-tatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazá-sáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásá-ban vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe-vételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni-ük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutat-ni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kéré-sére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.SzerződéskötésA pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapí-tott támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásá-rolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.A támogatás kifizetése:A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerős ingatlan-nyilvántar-tási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A jelzálog-jog törléséről az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követően intézkedik.A támogatási szerződés megsértésének szankciói:Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás: a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg; a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezett-ségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni. A pályázat benyújtása:A pályázatot 1 példányban – a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mel-lékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiány-pótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2019. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.Nagykanizsa, 2019. 04. 09. Dénes Sándor polgármesterPÁLYÁ ZATI FELHÍVÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2019. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
2019. 06. 14. | 13nálunkKét napig ismét a sár-kányhajósoké volt a Csó-nakázó-tó. Iskolások, cégek, baráti és települési csapatok szelték a habo-kat, immáron 11. alkalom-mal. A pénteki, diákoknak meghirdetett futamokra 19 csapat nevezett. – Minden olyan értel-mes időtöltés, amely erősít bennünket közösségeink minőségibbé tételében, az jó. Ezért is öröm, hogy van sárkányhajó fesztiválunk – mondta Balogh László, a humán bizottság elnöke a fiatalokat köszöntve. Dénes Sándor polgár-mester másnap, a felnőt-tek viadalát megnyitva hasonlóképpen fogalma-zott, kiváló csapatépítő lehetőségnek nevezve ezt a napot. A települések versenyét a budapesti Vas-lapátok nyerte, céges kategóriá-ban a Kanizsa Trend győ-zött, a baráti társaságok mezőnyében a Dragon Warriors végzett az élen. A férfiak viadalában a tren-des dolgozók Kanizsa Tempo nevű egysége lett az első, a nőknél pedig az Amazon Warriors-é lett az aranyérem.Fotó: Gergely SzilárdfesztiválKözösségépítő
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés2019. június 22.Minden, ami fényképezés… - Lencse, filmLM, optikaA 13. alkalommal megrendezésre kerülő Múzeumok Éjszakája programjaival a „Fényírók Nagykanizsán 1860-1930 - a város és lakói a fotográfusok szemével” című időszaki kiállítás tematikájához kívánunk kapcsolódni. Thúry György Múzeum KiáLLítóhely – Nagykanizsa, Fő út 5.16.00-01.0016.00 Kincskereső kalandtúra – csapatok regisztrációja, 2-4 fős csapatok jelentke-zését várjuk.16.30 – 18.30 Kincskereső kalandtúra kezdete – Keresd a bűvös kamerát!A kalandtúra egy kb. 1-1,5 óra időtartamú szórakoztató feladatlap állomásokkal. A feladatok a „Fényírók Nagykanizsán 1860-1930 - a város és lakói a fotográfusok szemével” című időszaki kiállításhoz és a múzeum állandó kiállításához (Emberek, utak, kapcsolatok – Dél-Zala évezredei) kapcsolódnak.16.00-17.00 „Koros kamerák” találkozója – Hozza magával kedvenc, régi kameráját! Minden régi kamerát hozót egy apró ajándékkal lepünk meg.17.00-17.45 Az Eraklin Táncklub standard tánc bemutatója. 18.00 A 2019. évi Múzeumok Éjszakájának ünnepélyes megnyitója, a Kerecsényi Edit - emlékérem átadása, az Éj műtárgyának bemutatása. 18.30 Aranykapu Gyermekzenekar koncertje a múzeum udvarán.18.30 Dr. Bata Tímea etnográfus – muzeológus (Néprajzi Múzeum Fényképtára) Kamera előtt: családi fotók a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből (1890-1940) című előadása az épület emeleti folyosóján.19.15 – 20.00 Kincskereső Kalandtúra és a „A múzeumban láttam…” című fotópá-lyázat eredményhirdetése.20.00 Bauer szonett, a Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpada előadása.21.00 ORFF Ütőegyüttes koncertje a múzeum udvarán.23.00 Tűzugrás.23.30 Éjszaka a múzeumban, ahol a tárgyak, sírok, holtak életre kelnek… - baran-golás a múzeum sötét zugaiban.Folyamatos programok a múzeum udvarán 16.00-20.00 között:Kanizsai Fotóklub bemutatkozása„A fotóműterem, ahova betérhetünk” – fotózkodó sarokBüféKézműves foGLalkozások kicsiknek és nagyoknak:Camera obscura (sötétkamra) készítése papírbólKalapkészítés (papírból) fotózáshozSzecessziós képkeret készítése fotózáshozMűtermi hátterek tervezése, kivitelezéseQuillingGyöngyfűzés, karkötőkészítésSzínezőkSzórakoztató játékok: Totó – Minden, ami fényképezés…Magyar pLakát Ház (Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.)16.00 – 24.00 óraInteraktív tárlatvezetésekA Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesületének tagjai is várják Önöket, a „Pan-non táj és szellem mint inspiráció - Pék Pál emlékére” című kiállításukon, melyhez interaktív tárlatvezetéseket tartanak az érdeklődőknek 16-24 óráig.Netta-Pannonia KörnyezetvédeLMi Kft. (Nagykanizsa, Vár u. 5.)Kanizsa vár kiállítás16.00 – 21.00 óraProgramok:16.00 – 21.00 Kanizsa vár kiállítás megtekintése16.00 – 19.00 Kézműves foglalkozásokA belépés minden helyszínen ingyenes!www.tgym.hua Thúry György MúzeumbanMúzeumok Éjszakája
2019. 06. 14. | 15nálunk1. A pályázat célja:A városképet elcsúfító, zavaró falfirkák eltüntetésének ösztönzése.2. A pályázat benyújtásának feltételei:A támogatásra pályázhat minden Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén fek-vő, nem műemléki védelem alatt álló ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, tár-sasház lakóközössége nevében a közös képviselő; kivéve, ha az maga az önkor-mányzat, illetve az önkormányzat költségvetési szerve, gazdasági társasága. Fen-ti korlátozás az önkormányzati résztulajdonnal rendelkező társasházakat nem érinti.3. A pályázható támogatás mértéke:A pályázható támogatás összege társasházanként az utólag számlával igazolt fal-firka eltüntetési költségek 40 %-a, de maximum 50.000 Ft, egyéb ingatlanonként az utólag számlával igazolt falfirka eltüntetési költségek 40 %-a, de maximum 20.000 Ft.Az önkormányzati támogatás ingatlanonként évente egy alkalommal vehető igénybe.4. A pályázat lebonyolításának határidői:A pályázat benyújtásának határideje 2019. augusztus 10.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága a 2019. augusztus 10-ig beérkezett pályázatokat 2019. szeptember 30-ig bírálja el.5. A pályázati támogatás igénybevételének feltételei:a) Az elnyert támogatás csak a támogatási szerződés aláírását követően elvégzett munkák finanszírozására használható fel. A támogatott munkákat a támogatási szerződés aláírásától számított 60 napon belül el kell végezni.b) A megítélt támogatás kifizetésének feltételei:a pályázatban megadott falfelület méreteire vonatkozó falfirka eltüntetési mun-kálatok elvégzésének igazolása eredeti számlával;a megtisztított vagy lefestett falfelületről készített fotó benyújtása. c) A pályázó, illetve a támogatott köteles az önkormányzat megbízottjaival együttműködni, részükre a szükséges felvilágosítást megadni. Ennek kere-tében köteles az önkormányzat részére biztosítani:a pályázat adatainak ellenőrzését, a helyszín megtekintését,a kivitelezés folyamatának mindenkori ellenőrizhetőségét,minden olyan okiratba történő betekintést, mely a támogatási szerződés teljesí-tését érintheti.d) Pályázó tudomásul veszi, hogy Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján nem köthet érvényesen visszter-hes szerződést nem átlátható szervezettel, illetve a nem átlátható szervezettel létrejött szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Támogató a valótlan tartalmú nyilatko-zat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. Pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen pontban meghatározott felté-tel ellenőrzése céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55 §-ban foglaltak szerint jogosult a Pályázó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55 §-ban meghatározott adatokat kezelni.6. A támogatási összeg kihelyezésének módja:A támogatás folyósítása az elvégzett munkák ellenőrzését követő 45 napon belül történik.7. Az elbírálás módja:A pályázatokat a bizottság a következő esetekben elutasítja:a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek;a bizottság megítélése szerint - a pályázatban megadott - a tervezett helyreállítás során lefestendő vagy megtisztítandó falfelület mérete irreálisan nagyobb a fal-firka méretéhez képest;a falfirka eltüntetését célzó technológia, illetve alkalmazandó színezék városképi szempontból nem megfelelő;amennyiben az ingatlan a káresemény megtérítésre vonatkozó biztosítással ren-delkezik és a tulajdonos, vagy társasház esetén a közös képviselő nem tudja iga-zolni, hogy a biztosító anyagilag nem állt helyt.8. A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:a falfirkát tartalmazó falfelületről készült fénykép (elektronikus vagy hagyomá-nyos);a helyreállításra készített előzetes költségvetés;a helyi egyedi védettség alatt álló ingatlanok esetén a városi főépítész előzetes állásfoglalása;az ingatlanra kötött biztosítási kötvény másolata, vagy az ingatlan tulajdonosá-nak, társasház esetében a közös képviselő nyilatkozata, mely szerint az ingatlan biztosítással nem rendelkezik;amennyiben az ingatlan biztosítással rendelkezik a biztosító nyilatkozata, misze-rint az ingatlan biztosítása alapján a falfirkával okozott káresemény megtérítésé-re nincs lehetőség;a pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átlát-hatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása;a - társasházak valamint magánszemélyek kivételével - Pályázó nyilatkozata arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pont-ja szerinti átlátható szervezetnek minősül (melléklet szerinti formában).9. Egyéb tudnivalók:A pályázati adatlap letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.A pályázatokat postai úton lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani Nagy-kanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt. 15.). Kizárólag zárt borítékban beküldött, vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban.A borítékon fel kell tüntetni:„Falfirkák eltüntetésének támogatása pályázat, 2019.”Nagykanizsa, 2019. április 17. Dénes Sándor polgármesterPÁL YÁZATI FELHÍVÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) önk. rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2019. évben 100 000 Ft.Néptánc flashmobbal nyitották sportnapjukat a piarista iskolások. Az intézmény alsósaitól kezdve egészen a 11. évfolyamos gimnazistákig minden tanuló részt vett a látványos előadás-ban az Erzsébet téren. A mintegy 600 diák moldvai táncokat adott elő. A reg-geli, hatperces performansz célja a hagyományőrzés és a néptánc nép-szerűsítése volt.– Ez egy könnyen tanulható tánc, így olyanok is be tudnak kapcsolódni, akiknek semmi közük a néptánchoz, ezért választottuk ezt az egyszerű for-máját ennek a táncnak. Ami még érde-kes, hogy magát a zenei anyagot is piarista intézményhez kötődő zene-kar, a szegedi piarista iskolán belül működő együttes játszotta fel. Ők pedig nagy valószínűséggel a flash-mobról készült felvételt elküldik arra a helyre, ahol gyűjtötték a zenei anya-got – fogalmazott Tőtős Hortenzia, a Piarista-iskola néptáncpedagógusa. Néptáncos flashmobFotó: Gergely Szilárd
2019. június 15.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46220:00-08:002019. június 16.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28019:00-06:002019. június 17.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002019. június 18.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002019. június 19.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002019. június 20.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002019. június 21.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ánújkrumpli 450 Ft/kgzöldbab 1000 Ft/kgcseresznye 1500-2500 Ft/kgkarfiol 390-490 Ft/kgeper 700-1000 Ft/kgcsont nélküli karaj 1600-1650 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertári ügyeletJövő heti véradások06. 18. 11:00-13:00 Nagykanizsai Rendőrkapitányság06. 18. 14:30-17:00 Bazárudvar, Zrínyi út 35.Adj vért, és ments meg három életet!Black SwanA Magyar Honvédség 2. vitéz Bertalan Árpád KülönlegesRendeltetésű Dandár, valamint más katonai szervezetek katonái2019. június 1. és 21. között végrehajtják a Black Swan (Fekete Hattyú)2019. nemzetközi különleges műveleti hadgyakorlatot. A legintenzívebb időszak a térségben:Nagykanizsa, 2019. június 16-án 03:00-06:00 óra között. A gyakorlat ideje alatt megnövekedett katonai jelenlét(pl. katonai járművek mozgása konvojban, hanghatások) várható. A légi forgalom is fokozódhat. A katonai vezetés a lakosság türelmét és megértését kéri. Önkormányzati ügyek.Mindenkinek. Bárhonnan.A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online! Az online elérhe-tő Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vál-lalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs feladata-inak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok során még az önkor-mányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs fel-tétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető. A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügy-intézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kér-hető, túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, gépjár-mű-, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével szintén könnyűszerrel megoldható, függet-lenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság mellett a gazdálkodó szerveze-tek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezett-ségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést és személyes azonosítást követően ismét időt takarít meg a rend-szer a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő sze-mélyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon. Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgyneve-zett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A bejelentke-zett felhasználók bármikor nyomon követhe-tik az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megte-kinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjai-kat is könnyedén elérhetik.Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormany- zat.gov.hu weboldalon és településünk weboldalán is elérhető.
2019. 06. 14. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókJúnius 17.1898. június 17-én született M. C. Escher.A holland grafikust a virtuális valóság egyik szülőatyjának tekinthetjük1927. június 17-én született Sütő András Herder- és Kossuth-díjas erdélyi magyar íróJúnius 18.1482. június 18-án született Fráter György, aki a három részre szakadt Magyarország keleti részének másfél évtizedén át megha-tározó alakja volt1815. június 18-án volt a waterlooi csata, Bonaparte Napóleon utolsó csatája1890. június 18-án született Ferenczy Noé-mi Kossuth-díjas képzőművész, a hazai kár-pitművészet egyik megújítója1928. június 18-án halt meg Roald Amund-sen, aki expedíciójával elsőként érte el az Északi-sarkot 1911. december 14-énJúnius 19.1940. június 19-én jelent meg a Brenda Starr című képregény. Ez volt az első képre-génysorozat, amit nő írt és nő volt a főhőse1978. június 19-én jelent meg először Gar-field történeteJúnius 20.1837. június 20-a Viktória királynő megko-ronázásának napja. Őt a történészek Euró-pa nagymamájának is nevezik1919. június 20-án halt meg Csontváry Kosztka Tivadar festőművész, a Magányos cédrus alkotója1973. június 20-án halt meg Keleti Márton filmrendező. Fontosabb alkotásai: Mágnás Miska, A csodacsatár, A tizedes meg a töb-biek, Kiskrajcár2018. június 20-án halt meg Kányádi Sán-dor költőAz előző hetHETi REjTVÉNy MEGFEjTÉSE:A valóság mindig kiábrándító. A művészet arra való, hogy meghamisítsa.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtPályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. 1/10. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály HumánigazgatásiCsoport, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2019. július 2. (kedd) de. 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Cso-port, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.A bérlemények leírása:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 2.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 24 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 11.232,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2019.06.12. 10:00-11:00Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 10.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2019.06.12. 10:00-11:00A pályázaton való részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekPályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesa lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennia pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, ésamennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített álla-potban, térítésmentesen,amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használat-ra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja,városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkor-mányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoportján (Nk., Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PályáZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:a pályázó/k/ személyi adataita folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzs-lap fénymásolatáta felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfo-kozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatátsaját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk., Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 2. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 10. 2.000.000.-Ft A licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyon-gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkor-mányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerző-dés nem köthető.Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.)önkormányzati rendelete alapján.1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. 6.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019.06.12. 13.00-14.002. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. 1. em. 8.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019.06.12. 13.00-14.003. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. 2. em. 11.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1+fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019.06.12. 13.00-14.00.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügy-félfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. június 28.Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
2019. 06. 14. | 19önkormányzatSzociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 3.A lakás alapterülete: 54 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 14.148,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.11. 10:00-11:00 2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/5. fsz. 6.A lakás alapterülete: 62 m² szobaszám: 3 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 19.716,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.11. 10:00-11:003. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11. C.7. A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 15.796,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.11. 10:00-11:004. Nagykanizsa, Liszt F. u. 3/C. 1. em. 4.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.13. 9:00-9:305. Nagykanizsa, Liszt F. u. 6/B. 3/3.A lakás alapterülete: 61 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 27.816,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.13. 9:30-10:006. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 1.A lakás alapterülete: 66 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 30.888,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.11. 9:00-9:30A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport-jánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyúj-tani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. június 28. Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a balatonfenyvesi 3719 hrsz-ú, Balatonfenyves, Kölcsey u. 11. szám alatti, kivett hétvégi ház, udvar megjelölésű ingatlanát.Kikiáltási ár: 15.300.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 19.431.000,-FtA versenytárgyalás időpontja: 2019. június 26. szerda 11:00 óraAz első versenytárgyalás eredménytelensége esetén visszavonásig minden ezt követő szerdai munkanapon, ugyanebben az időpont-ban.A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-mesteri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. irodaInformáció kérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaNagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. irodaTelefon: 20/849-2330, 20/849-2328, 20/849-2466Kiíró képviselője útján az ingatlan megtekintését 2019. június 12. napján reggel 10 és délután 14 óra között az előzetes legalább tele-fonon regisztráló személyeknek biztosítja. A megadott időponton túl lehetőség van előre egyeztetett időpontban és módon munka-napokon reggel 10 és délután 13 óra között megtekinteni az ingat-lant.A Via Kanizsa Nonprofit Zrt. felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:TakarítóTeljes munkaidős (8 órás) vagy részmunkaidős (4 órás) foglalkoztatás.Munkavégzés helye:Nagykanizsa, VásárcsarnokKözterület gondozó (útkarbantartó)Teljes munkaidős (8 órás) foglalkoztatás.Előnyt jelent:B kategóriás jogosítványC kategóriás jogosítványmunkagép kezelői jogosítványoképítőiparban szerzett szakmai tapasztalatJelentkezés:Az önéletrajzokat kérjük 2019. június 18-ig a via.titkarsag@nagykanizsa.hu e-mail címre vagy az alábbi posta-címre megküldeni (a betölteni kívánt munkakör megjelölésével):Via Kanizsa Városüzemeltető NZRt.8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2019. június 15-21.Június 15., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Kukkantó (gyerekműsor), 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 02:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Kuk-kantó (gyerekműsor), 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 09:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Dombvi-dék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Egis Körmend – PVSK NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 20:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 20:15 Kanizsa TV Filmklub: A szűz királynő 2. rész (életrajzi film), 21:55 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:05 Lapozó.Június 16., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Egis Körmend – PVSK NB I A-csoportos férfi kosár-labda-mérkőzés, 02:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 02:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Egis Körmend – PVSK NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 08:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:45 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Hír-adóink, 13:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:15 Kom-mentár nélkül – heti válogatás, 14:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 15:15 Napi Kanizsa – újra-néző, 15:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 18:10 Szentmise a Piarista kápol-nában, 19:10 Székely konyha, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Sztárportré: Pata-ki Zita 2. rész, 20:20 A nagy fafilm (ismeretterjesztő film), 21:20 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:30 Lapozó. Június 17., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 00:10 Szentmise a Piarista kápolnában, 01:10 Székely konyha, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 01:50 Sztárportré: Pataki Zita 2. rész, 02:20 A nagy fafilm (ismeretterjesztő film), 03:20 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:30 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Szentmise a Piarista kápolnában, 07:40 Székely konyha, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Sztárportré: Pataki Zita 2. rész, 08:50 A nagy fafilm (ismeretterjesztő film), 09:50 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 10:00 Lapozó, 12:00 Székely konyha, 12:30 Sztárportré: Pataki Zita 2. rész, 13:00 Lapo-zó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Kanizsaiak (hírek vaj-dasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:05 Látogató, 20:35 Híradó, 20:50 Néptánc gála a Misina Néptáncegyüttes előadásában, 21:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:50 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:25 Lapozó.Június 18., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műso-ra), 01:05 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:35 Híradó, 01:50 Látogató, 02:20 Néptánc gála a Misina Néptáncegyüttes előadásában, 02:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 03:55 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műso-ra), 07:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 08:05 Híradó, 08:20 Látogató, 08:50 Néptánc gála a Misina Néptáncegyüttes előadásában, 09:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:25 Lapo-zó, 12:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Látogató, 13:30 Néptánc gála a Misina Néptáncegyüttes előadásában, 14:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Épí-tech (a házépítők magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvér-városunkból, Magyarkanizsáról), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Június 19., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Épí-tech (a házépítők magazinja), 02:15 Székely konyha, 02:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Épí-tech (a házépítők magazinja), 08:45 Székely konyha, 09:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Épí-tech (a házépí-tők magazinja), 13:25 Székely konyha, 13:55 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 20:30 Híradó, 20:45 Hargita, 21:15 K’arc (kulturális maga-zin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Június 20., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 02:10 Hargita, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 08:40 Hargita, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 13:25 Har-gita, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Madarat tolláról… (ismeretterjesztő sorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazin-ja), 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Idő-járás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Június 21., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kani-zsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tolláról… (isme-retterjesztő sorozat), 02:15 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tolláról… (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi por-tánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Madarat tollá-ról… (ismeretterjesztő sorozat), 13:25 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 13:55 Élet-módi, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kani-zsa TV sportmagazinja), 20:00 Aktuális - Hargita, 20:30 Híradó, 20:45 Sztárportré: Pataki Zita 1. rész, 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 06. 14. | 21SportZiccer NLSE (5.) - PELC-Nyárád (4.) 2-2 (1-1)NB II Nyugati csoport női labdarúgó-mérkőzés, 18. forduló. Nagykanizsa, 50 néző. Vezette: Németh D. G.: Szollár (25.), Buncsák (58.), illetve Darabont (34.), András A. (81.)Ziccer: Balassa Sz. - Latin, Kozma E., Kondor, Bársony L. (Gelencsér L., 79.), Molnár L., Boros G., Farkas Cs., Szabó Zs., Bun-csák, Szollár. Edző: Bene-dek József.Ősszel 1-1-re végeztek a felek, és a kanizsai hölgyek az ötödik helyet minden-képpen szerették volna megtartani az NB II tábláza-tán. Veszélyesek voltak kapura, távolról is próbál-koztak a hazaiak, a vezetést pedig a 25. percben szerez-ték meg Szollár Bernadett révén. A gól után a vendé-gek a kanizsai védelem mögé beívelt labdákkal próbálták zavarba hozni a dél-zalaiakat, és egy kapu-fáról kipattanóból tíz perc-cel később egyenlítettek. A második játékrészben a hazaiak támadásban maradtak, az 58. percben Buncsák Réka váratlan, távoli lövése pedig utat talált a hálóba. Az ismételt hazai vezetés után a pápai-ak átvették a játék irányítá-sát, a Ziccer futballistái pedig talán már fáradtak is, hiszen középpályán a nyílt nagy területeket nem tud-ták bejátszani. A hazai kapu előtt mind több lehetőség kínálkozott a vendégek számára, és a 81. percben egy bal felső sarkos bom-bával egyenlítettek, amel�-lyel kialakult a végered-mény.– A mérkőzést az első fél-időben lezárhattuk volna, ha a befejezéseknél jobban koncentrálunk – mondta el a találkozó után Benedek József, a Ziccer vezető-edzője. – Nem tettük, ezzel magunknak tettük nehéz-zé a mérkőzést, ugyanak-kor a két félidő játéka alap-ján a döntetlen reálisnak mondható.Az edző röviden az idényt is értékelte.– A pápaiak elleni találko-zóval a 2018-2019-es bajno-ki szezon végére értünk. Az elért ötödik hely a körülmé-nyek és helyzetünk isme-retében úgy érzem, megfe-lelő. Egy nehéz őszi szezont követően tudtunk a tavas�-szal olyan teljesítményt nyújtani, ami a csapat jövő-jét tekintve is kimondottan biztató. POLGÁR LászlóA falu- és gyermeknap-jukkal egybekötött fedett-lelátó-avatót, no meg lab-darúgó éremátadót is tar-tottak a múlt hétvégén Semjénháza egyre csino-sabb futballpályáján, ame-lyen egykori (helyi) sztáro-kat is láthatott a nagyérde-mű.A múlt szombati esemé-nyek sportvonatkozásánál maradva, akkor kapták meg a Semjénháza SE megyei első osztályban harmadik együttesének tagjai a bronzérmeiket, amelyeket többek között Józsi György megyei lab-darúgó igazgató adott át, emellett persze a focisták fogadhatták Preksen László polgármester és Kárpáti István egyesületi elnök gratulációját is. Ekkor már a fedett lelá-tón javában gyűlt a néző-sereg, akik láthatták a Sem-jénháza–Nagykanizsa (0-4) kétszer harmincper-ces találkozó pillanatait, hogy aztán a délután fény-pontjaként a már legalább félezres tömeg a Ferencvá-ros öregfiúk legénységét is köszönthesse. Bánki Józseftől a fiatalabb Józsi Györgyön át Keller Józsefig tartott a zöld-fehérek veretes névsora, akik a Semjénháza All Star – egykor kétszeres megyei bajnok – gárdájával vívtak gálamérkőzést.– Jó ide Zalába vissza-jönni, hiszen a széksorok között jó pár ferencvárosi érzelmű szurkolót is látha-tok, csodálatos zöld a kör-nyezet, meg hát Nagykani-zsán is katonáskodtam, szóval az emlékek azért megrohanják az embert – fogalmazott az FTC-csa-patvezető Bánki. A többek között Catalin Azoiteivel, Csóka Zsolt-tal, Popovics Lajossal, illetve a még mindig aktív Kónya Lászlóval megerő-sített hazaiak az első fél óra után 3-1-re vezettek, majd Fischer Pálék a második-ban rákapcsolva 5-4-re nyerték a gálameccset, hogy aztán következhes-sen egy kis nosztalgiázás, valamint „közös képvadá-szat”.P. L. Végül az ötödik helyre futottak be Benedek József tanítványaielőreléptekEgy helyetA Semjénháza All Star és a Ferencváros Öregfiúk labdarúgó-mérkőzése előtt a közös csapatkép sem maradhatott el (Fotó: Gergely Szilárd)Semjénháza zöldbenAz utolsó fordulóban elért döntetlennel zárta a szezont a Ziccer NLSE női NB II-es labdarúgó együttese, s ezzel a Nyugati csoportban az ötödik helyezést szerezte meg Benedek József csapata. Ez egy pozícióval jobb, mint a tavalyi.
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportPestszentimrén szerepelt az országos bajnok-ságon a Honvéd Kaszinó SZKES látványtáncos csoportja. A mezőnyben mini, gyerek, junior és felnőtt korosz-tályban 147 produkció versenyzett több kategóriában.– Nagyon jó hangulatú, színvonalas versenyen vehettünk részt, szorítot-tunk, szurkoltunk egymás-nak – mondta el Szécsé-nyiné Kápolnás Edina, az egyesület vezetője. – Min-denki teljesítette az elvár-takat, hogy a színpadon a legjobb tudása szerint, mosolyogva, koncentrálva, jól érezve magát adja elő a produkcióját, ezért elége-dettek lehetünk az ered-ményekkel. Külön kiemel-ném a Pókok tánca című produkciót, amely külön-díjban részesült. A csapa-tok a pontjaik alapján kvali-fikálták magukat a június 20-25. között Balatonfüre-den tartandó Európa-baj-nokságra.SZKES-eredmények. Színpadi Látványtánc mini kiscsoport: 1. Pókok tánca (Heckenberger Boglárka, Szécsényi Szonja, Lenko-vits Lara, Bános Noémi, Horváth Jázmin). Színpadi Látványtánc gyerek formá-ció: 2. Varázslatos hegedű (Cseh Lina, Szabados Koppány, Horváth Zsu-zsanna, Kálovics Zsófia, Lenkovits Lara, Artner Noémi, Bános Noémi, Hec-kenberger Bíborka, Ferencz Noémi, Horváth Eszter, Horváth Jázmin Gréta, Kaszper Hanna, Kepe Kiara, Pőcze Nóra, Szécsényi Szonja, Vastag Vanda, Péntek Lilla, Ramocsa Laura, Baranuik Zója, Börcsök Jana, Gőgös Kata, Szabó Luca, Szantner Réka). Stilizált gyerek formáció: 1. Ősi Afri-ka (Aczél Klára, Ács Véda, Gerencsér Réka, Geren-csér Sára, Gubricza Csen-ge, Gyarmati-Litter Lili, Horváth Franciska, Kóbor Rebeka, Lenkovits Liza, Szalai Fanni, Szüreti Alíz, Traub Réka, Varga Lilla, Vékási Boglárka, Vörös Luca, Horváth Hanna, Juhász Laura, Kovács Pet-ra, Varga Dóra, Varga Sára). Színpadi Látvány-tánc junior formáció: 4. Co-lors (Gazdik Flóra, Góber Diána, Góber Tamara, Godina Gréta, Heckenber-ger Boglárka, Horváth Nóra, Horváth Panna, Kovács Kata Panna, Megyimórecz Réka, Sán-ta Barbara, Szakács-Kovács Anna). Akrobatikus Látványtánc gyerek trió: 3. Madarak ébredése (Gőgös Kata, Szalai Fanni, Lenko-vits Liza). Színpadi Látvány-tánc felnőtt duó: 2. Figyelj rám! (Takács Julianna, Benczik Boglárka). Szín-padi látványtánc felnőtt szóló: 4. The greatest show-man (Petőházi Adél).P. L.Négycsapatos tornán vett részt az FC Nagykanizsa U14-es labdarúgó együttese Olaszországban. Ennek előzményeként tavaly – a fiatalokkal foglakozó Rácz Szabolcs ismeretségi körének hála – a taljánok jártak már a dél-zalai városban. A Bassano del Grappába utazott a kani-zsai legénység a Pove del Grappa városrész két csapatával, illetve a németországi TSV Landsberg 1882 egyesületének legénysé-gével vette fel a versenyt.– Kitettek magukért a házigazdák, hiszen városvezetői szinten fogadták a résztvevő-ket – mondta el a Sáskák színeiben még ma is focizó Rácz Szabolcs. – A tornán túl ráa-dásul újabb sportkapcsolatok is nyílhat-nak, hiszen a németek is meghívtak min-ket, illetve Arad városának futball utánpót-lásából is szereztünk később hasznosítha-tó kapcsolatokat.A kanizsai csapat edzője, Cs. Horváth Gábor elmondta, ifjú legénységük nem vallott szégyent, hiszen három 35 perces meccset vívtak két döntetlent és egy vere-séget jegyezve, s ezzel az eredménysorral érmet érdemeltek ki.A kanizsaiak eredményei: Football Valb-renta U15 – FC Nagykanizsa 2-2 (kanizsai g.: Horváth Áron 2), Football Valbrenta U14 - FC Nagykanizsa 0-0, FC Nagykanizsa – TSV Landsberg 1-2 (kg.: Mismás Dávid). A bronzérem mellett a kanizsaiaknál a leg-jobb teljesítményt nyújtó játékost is díjaz-ták, ő pedig Sámi Bálint lett.Önmagáért beszélő környezet, remek szervezés és újabb futballkapcsolatok várták az FC Nagykanizsa fiataljait OlaszországbanSzinte kapkodnak Ismét jól szerepeltek a SZKES látvány- táncos csoportjai – köztük az Ősi Afrika előadói – az országos bajnokságukonEb-jükJöhet azértük
2019. 06. 14. | 23SportARANYESŐVELA szerbiai Zrenjanin (Nagybecskerek) városá-ban rendezték meg a Fudo-kan Liga Championship Finals és a 13. Memorial Milan Obradovic Tourna-ment karate seregszemlét. A versenyt a KK Banatski cvet Zrenjanin vezetője, Shihan Goran Samolovac 6. danos karate mester szervezte, a rendezvény díszvendége pedig Hanshi Kesic Bogdan 9. danos karate nagymester volt. A nemzetközi viadal magyar résztvevői, a Kime Shotokan Karate Egyesület nagykanizsai tagjai is remekeltek, számos érem-mel gazdagították gyűjte-ményüket.Kanizsai eredmények. Egyéni formagyakorlat/kata: Tóth Kevin Gábor fiú K7 kat. 1. hely, Hóbor Krisztofer fiú K16 kat. 1 hely, Horváth Filip fiú K18 kat. 1 hely, Gerencsér Adrienn leány K18 kat. 1. hely, Szilágyi Milán fiú K10 kat. 2. hely, Farkas Máté fiú K17 kat. 2. hely. Egyéni kumite: Szilágyi Milán fiú 2. kat. 1. hely, Feszt Gergő fiú 3. kat. 1. hely, Hóbor Krisztofer fiú 5. kat. 1 hely, Horváth Filip fiú 6. kat. 1 hely, Farkas Máté fiú 5. kat. 3. hely. Csapat for-magyakorlat/kata: Farkas Máté - Horváth Filip - Gerencsér Adrienn 1. hely. A csoport felkészítő edzői Shihan Feszt Norbert 6. dan és Sensei Fesztné Nagy Zita 3. danos meste-rek voltak.AZ OVÁLON SEM JÖTTEK ZAVARBA A budapesti Millenáris úgynevezett betonteknő-jében rendezték a pálya-kerékpárosok diákolimpia döntőjét, amelyen most először vettek részt zalai versenyzők.A négy rozgonyis és az egy-egy mezős és batthyá-nys bringás kitűnően sze-repelt, legyőzhető ellenfe-leiket szinte kivétel nélkül maguk mögé utasították, s mindannyian a dobogóra állhattak a B kategóriások (nem igazolt versenyzők) küzdelmeiben. A mezőny – 36 iskola mintegy félszáz tanulója – ugyan nem volt nagy, de az eredmények így is szépen mutatnak. A kanizsai tanulóknak is óriá-si élményt jelentett a ver-senynap, ráadásul a koráb-bi remek pályakerékpáros Somogyi Miklós mellett két olimpiai bajnokkal, az éppen a szomszédos jég-csarnokban tréningező rövidpályás gyorskorcso-lyázó Liu Shaoanggal és Liu Shaolin Sándorral is összeállhattak a fiatalok egy-egy kép erejéig.Eredmények: U11: 1. Nagy Kíra (Rozgonyi), U13: 1. Bör-csök Jana (Rozgonyi), U15: 1. Kertész Noémi (Rozgo-nyi), U17: 1. Kovács Dóra (Batthyány), 2. Szokol Eve-lin (Rozgonyi), U19: 1. Var-ga Nóra (Mező). Az iskolák összesített pontversenyé-ben a Rozgonyi első helye-zést ért el, a diákokat Jesze-női Csaba készítette fel.PÁRIZSI NYÁRR A KÉSZÜLVE A Huszár Emil-Lukács Márton páros révén újra vannak válogatott lábtoll-labda játékosai a nagykani-zsai Zemplén SE-nek. Újszá-szon találkoztak a lábtolla-sok a páros országos baj-nokságon, és az azt követő egyéni világbajnokságra rangsoroló versenyen. Az ob-n a Huszár-Lukács ket-tős ezüst-, míg Baranyai Benett és Horváth Gergő bronzérmet szerzett. Az egyéni rangsoroló legjobb zalai eredményét pedig a két harmadik helyezett, Lukács Benedek és Hor-váth Gergő szállította.Igaz, hogy Huszár Emilék a páros országoson ezúttal csak ezüstérmet szereztek, de a vb-re soroló ranglistát vezetik, így ők képviselhe-tik a magyar színeket az augusztusban Párizs mel-lett sorra kerülő világbaj-nokságon. Mellettük Takács Endre edzőként került a válogatott keretbe, míg a sérüléséből felépülő Kunics Réka tartalékként segítheti a női csapat sze-replését.Lábtoll-labda páros országos bajnokság. Kani-zsai eredmények. Férfiak: 2. Huszár Emil, Lukács Márton (ZSE Nagykanizsa), 3. Bara-nyai Benett, Horváth Gergő (ZSE). Egyéni vb-rangsoro-ló: 3. Lukács Benedek és Horváth Gergő.Összeállította: POLGÁR LászlóA kanizsai diákok kipróbálhatták a pályakerékpározást a diákolimpia döntőjébenA kanizsai “kimés” karatékák a vajdasági helyszínen is halmozták az aranyakatSportsorok
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKCziczeli Gyula még sosem neve-zett be főzőversenyre, de barátai meghívásának nem mond nemet, és mindig meglepi őket az általa kitalált újdonságokkal. A hirtelen jött hőség sem szegi a kedvét, ha főzésről van szó. Legutóbb épp egy kanizsai meg-hívásnak tett eleget a Molnáriban élő fiatalember, s a csirkecombból, szárnyból és lábból főzött pörköltjével némi fej-törést is okozott nekik a kóstoláskor. A titkos receptjé-nek nagy részét megosztotta a kíváncsiskodókkal. Az alkalmi szakács az általános iskola befejezése után állt a tűz-hely mellé, és figyelte, miként for-málódnak, alakulnak át étvágyger-jesztő ízes étellé nagymamája keze nyomán a kertben megtermelt alapanyagok. Az ő receptjei fel-használásával húsz éve egyedül főz, s ha kedve tartja, süteményt is süt. Most éppen a hatlapos és az almáspite a kedvence. A bográcsos csirkepörkölt hozzávalói: Hat kg hús, kilogrammonként 15 dkg mangalicaszalonna, ízlés sze-rint őrölt bors, vöröshagyma, fok-hagyma. A sóban pácolt házi füstö-lésű mangalicaszalonna miatt nem használt fel hozzá sót. Elkészítése:Az apró kockára vágott szalonnát és a vörös-hagymát megpirította, majd összeturmixolta. Ez adta a pörkölt sűrű szaftját. Belerakta a húst, felöntötte vízzel, és forrás után kis lángon, 1,5 óráig főzte, bugyogtatta a hagyományosnak éppen nem mondható pörköltet, s a végén megborsozta. Ebéd előtt egy találós kérdést is intézett a társasághoz. Azt azonban, hogy a piros paprika helyett milyen fűszerrel színezte meg az ételt, egyelőre nem árulta el senkinek. Míg ropogott a tűz a bogrács alatt, tárcsán resztelt sertésmájat is sütött, hogy ne éhezzen senki sem. A mamája tanítása szerint 3-5 percig sütötte a májat a hagymával, majd rászórta a fokhagymát, és végül az egészet megsózta.BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSGasztroKanizsaCziczeli Gyula némi fejtörést okozott… (Fotó: Bakonyi Erzsébet)só nélkülBográcsos csirkepörköltheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Teljes erőbedobással fog hozzá a hétvégi munkához, de a meleg rövidesen a kedvét szegi. Gondol-kodjon el a lehetőségein, és várja meg az enyhülést. Bika: 04.21-05.21. Legszívesebben egy új partner társaságában töltené a nyári va-kációját. Holnaptól járjon nyitott szemmel, hátha elnyeri valakinek a rokonszenvét.iKrek: 05.22-06.21.Mivel szereti a változatosságot, nagy ívben kerülje azokat az is-merőseit, akik a csendes elmélke-désben találnak magukra igazán. Rák: 06.22-07.22. Mostanában leginkább a Merkúr-tól várhat inspirációt a feladatai-hoz. Ha ez sem lenne elég, invitálja meg egy ismerősét a közös mun-kára. Oroszlán: 07.23-08.23. Ha zenei élményekre vágyakozik, abból nem lesz hiány ezen a hét-végén az Erzsébet téren. Hango-lódjon rá a sör és a zene ünnepére minél előbb. Szűz: 08.24-09.23. Ha el akarja kápráztatni a kedve-sét, tanuljon meg valami új dol-got. Ügyeljen rá, hogy könnyel-mű ígéretekkel ne okozzon neki csalódást. Mérleg: 09.24-10.23.Ha reggel nehézkesen indul a nap-ja, szedje össze magát, és vidáman induljon munkába. Ha jókedvűen teszi a dolgát, kevesebbet hibázik.sKorpió: 10.24-11.22. Ha nyugalmat és harmóniát sze-retne érezni maga körül, akkor ne kapcsolódjon be olyan vitákba, amik nem tartoznak önre. Nyilas: 11.23-12.21. Olyan izgalmas hírek jutnak a fü-lébe, amiktől megnőhet az önbi-zalma. Nem kell semmi különöset tennie, csak utánozza kedve sze-rint a többieket.Bak: 12.22 - 01.20. Saját magával is foglalkozzon. Bizonyára érzi, hogy energiáját leginkább egy vízparton tudná új-ratermelni. Ezt a Csónakázó-tónál is megteheti.Vízöntő: 01.21-02.19. Szemmel láthatóan stresszoldásra van szüksége, de ne a vitaminok-hoz nyúljon. Távolodjon el a meg-szokott környezetétől. Halak: 02.20-03.20. Ha teheti, kerülje el azoknak a tár-saságát, akik akadályozhatják az előbbre jutásban. Energiáját hasz-nálja fel új célokra.
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 24. SZÁm, 2019. Június 21.„Mi magunk és az utánunk jövő nemzedékek is tudják: mihez kell hűségesnek és állhatatosnak lennünk, és mi az, amiből pont ezért nem engedhetünk…”13Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTTizenketten nyújtották karjukat a Nagykanizsai Rendőr-kapitányságon, ahol a Vöröskereszt helyi szervezete vár-ta a segíteni akarókat. A kihelyezett véradásra nemcsak rendőrök és ott dolgozók, hanem külsősök is érkeztek. Nyáron a szabadságolások miatt érezhetően csökken a donorok száma, ezért a Magyar Vöröskereszt mindenkit arra buzdít, amennyiben lehetősége van rá, menjen el vért adni.A zalai borvidék egykori rangjának helyreállítása az egyik fő célja a zalai borászok össze-fogásával szeptemberben először tartandó Bor.Zene.Zala elnevezésű fesztiválnak, amelyen a borok mellett a népies ihletésű zenéé lesz a főszerep. Szabadics Zoltán, a helyszínként szolgáló zalaszabari Kányaváry Borbirtok tulajdonosa arról beszélt, az 1800-as években az ország egyik legismertebb és legjobb borai termettek a zalai bor-vidéken, ezt a rangot szeretnék a már évek óta tartó munkával helyreállítani. A fesztivál célja, hogy a zalai borászok az összefogást megmutatva közösen mutatkozzanak be a borkedvelőknek, ezért találták ki a szeptember 20-21-én Zalaszabarban tartandó közös borünnepet, amely egyben a szezon hosszabbítását is szolgálja.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPENóóórmális?Quadjának nyergében gyürkőzik a sárral egy résztvevő a somogy-babodi Nemzetközi Off Road Fesztiválon. Nóóóórmális? Igen, az. Ő ki tud lépni az átlagosból, a komfortzónából – ami több boldogság-hormont szabadít fel, mint ezer tábla csoki… S kell ennél több? Aligha. Még ha sáros is… Kanizsa12IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.(Fotó: MTI/Varga György)(Fotó: Kányaváry Borbirtok)hétHÉT törté nETE(Fotó: Kanizsa TV)
2019. 06. 21. | 3ez volt a hétSzlovén csobbanás - Portorož2019. július 20., augusztus 24.,szeptember 7. Részvételi díj: 8.900 Ft/főRijeka – OpoPatija2019. július 7., augusztus 20.Részvételi díj: 9.200 Ft/főcSobbanás oPatijában2019. július 13.Részvételi díj: 8.900 Ft/főKrk-szigetHorvátországi fürdőzés! 2019. augusztus 24., szeptember 8.Részvételi díj: 9.200 Ft/fő Bled – Bohinj - Vintgar szurdok2019. augusztus 10., szeptember 14., október 6.Részvételi díj: 8.600 Ft/főBad iSchl - HallstattAusztria sós tavainál 2019. augusztus 10.Részvételi díj: 9.200 Ft/főKarintiai barangolás2019. szeptember 14.Részvételi díj: 9.500 Ft/főPárizs, a fények városa ésa Loire völgye2019. július 13-19. (6 éj)Ellátás: reggeliRészvételi díj: 129.600 Ft/főSvájcA Hegyek öleléSében,négy orSzág Határán2019. augusztus 15-18. (3 éj)Ellátás: reggeli Részvételi díj: 69.900 Ft/fődél-olaSzorSzág kincSeiSan Marino – aSSisi - Castelli Romani – Nápoly – PoMPei - Capri sziget - Sorrento2019. szeptember 11-16. (5 éj)Részvételi díj: 110.700 Ft/főSzePteMberi nyaraláS A kvarner-régióbanRijeka – Rabac – Labin - Cres szigete – Lovran - oPatija2019. szeptember 20-23. (3 éj)Részvételi díj: 59.900 Ft/főKörutazás Székelyföldön2019. szeptember 17-23. (6 éj)Részvételi díj: 90.000 Ft/főA varázslatos Velenceés ami körülöleli2019. október 3-5. (2 éj)Részvételi díj: 35.800 Ft/fő A toSzkán táj SzerelMESeinek2019. október 8-13.(5 éj)Részvételi díj: 92.700 Ft/főA részvételi díj tartalmazza az utazást ide-genvezetéssel, valamint a szállás költségét félpanziós ellátással.A részvételi díj nem tartalmazza a BBP és a belépők költségét.www.lovaszbusz.huA hagyományoknak megfelelően Te Deummal búcsúztatta a tanévet a Batthyány-gimnázium a Felsőtemplomban. Az irodalmi, zenés műsor után, az évzárón, 144 diákot jutalmaztak tanul-mányi, kulturális vagy sport eredményeiért. Balogh László, a BLG igazgatója arról is beszélt, a most zárult tanév kiemelkedően sikeres volt a nagy múltú intézmény történetében.– A közös tanévünk eredményei, a meglévő batthyánys életérzés azt igazolja, hogy köszönetet mond-hatok diáknak, tanárnak, szülőnek a sok munkáért, energiáért, ötle-tért és kreativitásért. A most múló tanévnek egyik legfőbb jellemzője volt, hogy neveztünk a „Boldog Iskola” címre, amelyet azonban mi nem tételesen próbáltunk megra-gadni, hanem az amúgy is meglévő „batthyánys boldog életérzés” által. Boldog iskola – boldog diák – boldog igazgató… – fogalmazott beszédében Balogh László.A direktor azt mondta, legszí-vesebben majd’ minden diáknak adna oklevelet, ugyanis 4,35 lett az iskola tanulmányi átlaga, ami a 673 tanulót tekintve szép teljesít-mény. Talán még ennél is beszé-desebb, hogy 111 kitűnő és 106 jeles eredmény született, vagyis a BLG-sek 32 százaléka ebbe a kate-góriába esik. Az érettségi főtár-gyak tanulmányi átlaga is magá-ért beszél: magyar nyelv és iroda-lom 4,44, történelem 4,25, mate-matika 4,03, angol nyelv 4,41, német nyelv 4,23. S csupán három tantárgy átlaga maradt – kevéssel – 4,00 alatt: a fizika (3,85), a kémia (3,83) és a filozófia (3,85). A maga-tartás jegyek átlaga: 4,68, a szor-galomé 4,32. – Iskolánk 673 diákjának jelen-leg 298 legalább középfokú nyelvvizsgája van, ami 44,2 száza-lék – folytatta Balogh László. – De még ennél is árulkodóbb, hogy 138 végzős diákunk összesen 141 legalább középfokú nyelvvizsgát tudhat magáénak. Emeltszintű érettségi vizsgaközpontunkban a 270 vizsgából 176-ot batthyánys diák teljesített, így hát ebben is nagyon jól állunk. Elmondhatjuk tehát, egy batthyánys diáknak nem kell félnie 2020-tól, amikor az egyetemre–főiskolára jutás szük-séges feltétele lesz a legalább egy középfokú nyelvvizsga és leg-alább egy emeltszintű érettségi megléte.PÉTER Árpádkiváló eredményeiA boldog iskolaFotó: BLG
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPközérdekűCSAT_rajzos-SAJTO-202x270.indd 12019. 05. 09. 17:35
2019. 06. 21. | 5A hét témájaKét és fél éves legényke. Hol másutt menne föl, mint a nehe-zebb terepen? A lépcsőnél érde-kesebb a lakótelepen egyre több helyen épült rámpa. Babakocsi-nak, kerekesszéknek szánták. De fölfelé kicsi lábat, törzset is erősít, egyensúlyérzéket is fejleszt. Fia-talasszonyok bölcsessége. Ő is tudja, a nevelés egyenlő növelés. Figyelmezteti: elesel! Félti, de engedi. Rokon kihívás ezzel: kerí-tés lábazatán, a rácsba kapasz-kodva oldalazni. Helyszín az Atti-la óvoda kerítése, a két fiúcskát édesanyjuk lentről kíséri. Lassan tíz éve már, egy kissrác oviba menet-jövet órák hosszat elnézelődik a Huszti tér megújulá-sakor. Van is mit! Miközben gyö-nyörködik az emberek és a gépek szép tervszerűségén, áhítattal suttogja: – Mindenki dolgozik! Egy művezető mosolyogva mondja neki: – Igazán átvehetnéd a helyem, már mindent tudsz! Homlokrakodó, nagy kerékkel. A fiatalembert megbabonázza. Ez nem műanyagból van, mint az övé. Ez igazi! Elkéri a bácsitól. Az még bele is menne. (?) De az édes-anyja! Hiszen a nagy gumin ott az a jó zalai agyag. Tudja az illemet, így nem lehet bevinni. – Lemosom a kerekit! – fogadkozik. (Nem jött össze.)Szeretek vonattal utazni, renge-teg pozitív élmény ér. Siófokon felszálló általános iskolások. Nyu-godtak, udvariasak. Elfoglalják magukat, nem hangoskodnak. Érdeklődőek, tudják, hol szállnak majd le. Kelenföldi elköszönésük-kor rákérdezek: – Hová valósiak vagytok? Egy tízezres Tolna megyei kisvárost mondanak. Zomba olyan, mint a diófája, erőtől duzzadó – írja egy blogger. Egy kanizsai áradozva érkezett haza. A közeli Bátaszéken volt dol-ga: – Micsoda falu Zomba! Min-denki dolgozik, minden a helyén van. Úgy látszik, nem csak óvodá-sokat tud megragadni ez a tapasz-talat. Jó dolgokat észrevenni, megosz-tani egymással… Ha Ön is látott/hallott effélét, küldje el a Kanizsá-nak! PAPP JánosCsaládban élni jó! A csalad.hu oldalon a támogatásokról, kedvezményekről hitelesen olvashat, minden ott van egy helyen az akciótervről (Fotó: Facebook)Nemcsak… hanem… is. Ezek a valóság összetett-ségét hűen vissza-adó kötőszavak emlékeztetnek arra, a család nem csak érzelmi közös-ség. És nem csak gazdasági közös-ség. A címet adó régi szólás pedig nemcsak a babavá-róknak szól, hanem a tágabb családra, a tágabb közösség-re is érvényes.Erősödik, ügyesedik és bátor lesz. Mi kell még? (Fotó: Gergely Szilárd)a lovakHogy egyfelé húzzanakLengyelország is családbarát, ősszel jó esélye van az ottani kormánypártnak (Fotó: Telewizja Polska)
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtVERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a balatonfenyvesi 3719 hrsz-ú, Balatonfenyves, Kölcsey u. 11. szám alatti, kivett hétvégi ház, udvar megjelölésű ingatlanát.Kikiáltási ár: 15.300.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 19.431.000,-FtA versenytárgyalás időpontja: 2019. június 26. szerda 11:00 óraAz első versenytárgyalás eredménytelensége esetén visszavonásig minden ezt követő szerdai munkanapon, ugyanebben az időpont-ban.A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-mesteri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. irodaInformáció kérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri HivatalaNagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. irodaTelefon: 20/849-2330, 20/849-2328, 20/849-2466Kiíró képviselője útján az ingatlan megtekintését 2019. június 12. napján reggel 10 és délután 14 óra között az előzetes legalább tele-fonon regisztráló személyeknek biztosítja. A megadott időponton túl lehetőség van előre egyeztetett időpontban és módon munka-napokon reggel 10 és délután 13 óra között megtekinteni az ingat-lant.
2019. 06. 21. | 7Aktuálisbiztonság...Még nagyobbSemmelweis Ignác óta tudjuk: a gyógyító munka egyik alapfeltétele a sterili-zálás és a kézhigiénia. A Kanizsai Dorottya Kórház dolgozói eddig is kiemelt figyelmet fordítottak erre a műtőkben és az orvosi ellátóhelyeken, a tavaly elnyert támogatásnak köszönhetően azonban most már a fekvőbeteg osztályok kórtermeiben és folyosóin is elhelyeztek egy-egy kézfertőtlenítő készüléket.– A betegbiztonság nem pusztán abból áll, hogy megakadályozzuk a kór-okozók kórházon belüli terjedését. Minimálisra kell csökkenteni annak az esé-lyét is, hogy a hozzátarto-zók behozzanak vagy kivi-gyenek adott esetben multirezisztens baktéri-umtörzseket az intéz-ményből – hangsúlyozza dr. Brünner Szilveszter főigazgató-főorvos. – Az újonnan felszerelt kézfer-tőtlenítő készülékeket a betegek és a látogatók is igénybe vehetik, a haszná-latuk pedig roppant egy-szerű.Ehhez a projektelemhez kapcsolódva, a kórház munkatársai számára kidolgoztak egy higiéniku-sok által ellenőrzött okta-tási programot is. Ennek sikeres teljesítése egyé-nenként, egy mágneskár-tya segítségével visszake-reshető és ellenőrizhető. Amennyiben valaki nem teljesíti a kritériumokat, újabb oktatáson kell részt vennie.A pályázat részeként, az informatikai hálózat fej-lesztésével lehetőség nyílt a központi fekvőbeteg-betegfelvételi rendszer kiépítésére is. A jövőben minden fekvőbeteg osz-tályra érkező páciens fel-vétele a központi betegirá-nyításon keresztül törté-nik, azok esetében viszont, akik a sürgősségi osztály-ról kerülnek be, már az SBO-n elindítják a regiszt-rálást.– Terveink szerint az új rendszer teljesen kivált-hatja a kézi dokumentum-írást. A beteg a megérke-zésekor az összes olyan dokumentációt megkapja kinyomtatva, amely az ellátásához szükséges, ilyen például a lázlap, a különféle tájékoztató dokumentumok, valamint a beleegyező nyilatkoza-tok. Ugyanitt rögzítjük az illető személyes adatait, az ismert allergiás előzmé-nyeit, továbbá a hozzátar-tozók nevét és elérhetősé-gét.A rendszer fontos részét képezik majd az egységes betegazonosító karszala-gok, amelyeket a betegfel-vételi irodán vagy a sür-gősségi osztályon vehet-nek át a páciensek.– Eddig is voltak olyan osztályaink, így a pszichi-átriai, az intenzív és a műtétes osztályok, ahol karszalagokat kaptak a betegek, de ezt hamaro-san a kórház egészére kiterjesztjük – mondja dr. Brünner Szilveszter. – Ehhez a szalaghoz a beteg nevét, egy vonalkódot és egy egyedi azonosító szá-mot rendelünk hozzá, amely hazabocsátáskor, a karszalag megsemmisíté-sével megszűnik. A karsza-lag azt a célt szolgálja, hogy elkerüljük a betegté-vesztést, különösen az esz-méletlen állapotban lévő vagy műtét előtt, esetleg gyógyszer hatása alatt álló személyek esetében.A rendszer a múlt héten indult, egyelőre próbajel-leggel. A tesztfázis előre-láthatóan pár hétig tart, s amennyiben üzembizto-san működik, az ősz elején élesítik. A főigazgató hoz-zátette: az intézmény nem csak eszközfejlesztéssel igyekszik növelni a beteg-biztonság hatékonyságát. Az egészségügyi intéz-mény csatlakozott egy olyan központi kezdemé-nyezéshez is, amely úgy-nevezett „jó gyakorlato-kat” gyűjt csokorba, illetve népszerűsít. A Kanizsai Dorottya Kórház szakmai csapata sok más mellett a gyógyszerelés és a műtéti sterilitás témakörében szervezett előadásokon vett részt, hogy aztán az ott tapasztalt, már bevált eljárásokat meghonosítsa a kanizsai gyakorlatban.NEMES DóraAz új rendszer teljesen kiválthatja a kézi dokumentumírást (Fotó: Kanizsa TV)Fejles ztése k a kórházbanBetegbiztonsá-got növelő fej-lesztések indul-nak uniós for-rásból a Kani-zsai Dorottya Kórházban. Az intézmény még tavaly nyert támogatást egy pályázaton, amelynek kere-tében megújul-hat, és még hatékonyabban működhet a betegfelvételi és -azonosítási rendszer.A kézfertőtlenítő készülékeket a betegek és a látogatók is igénybe vehetikA karszalagos rendszert az egész intézményre kiterjesztik
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraHevesiSI Sándor MűvelődéSI KözpontA ROZGONYI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK RAJZKIÁLLÍTÁSAMegtekinthető: június 30-ig,az Ifjúsági galériában.Az „Én hobbim” sorozatkeretében „LÉLEKGYÓGYÍTÓ GYŰRŐDÉ-SEK” – Gölles Teréz textil alkotásai-nak bemutatásaMegtekinthető: a földszintielőcsarnokban június 30-ig, hétköznap 8-18 óráig.Június 27. (csütörtök) 10 óraKEREKÍTŐ – mondókás móka 0-3 éveseknekVezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847. Részvételi díj:1 000 Ft/család/alkalom.Június 21. (péntek) 17 óraGÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUBVezeti: Temesi Róbert ésSzűcs Sándor. A részvétel díjtalan.Június 22. 17.30 óraMASHA ÉS A MEDVE – A VARÁZSLÓK VILÁGNAPJA – meseelőadásMashsa és barátai lázasan készül-nek a Varázslók világnapjára. Készülődés közben az ünnepi díszek és a sütemények titokzatos módon eltűnnek. Biztosan valami varázslat van a dologban. Masha, mint fődetektív kibogozza a titok-zatos történetet, és megfejti a szörnyűséges varázslatot.Előre tekintve annyit elmondha-tunk, hogy a legfélelmetesebb varázsló is megváltozhat, ha jóság-gal és megértéssel szembesül. Ha valóban hiszünk valamiben, akkor megbizonyosodhatunk arról, hogy varázslatok nem csak karácsony estéjén, hanem akár naponta történhetnek.Belépődíj: 4 200-9 200 Ft.A jegyek megvásárolhatók a pan-nonprodukcio.hu/jegyek/ oldalon. MedgyASZAy HázJúnius 24. (hétfő) 19.30 óraSZENT IVÁN ÉJI MULATSÁG19:30 Retro Party Boys - Shadows Night koncertA koncerten a 60-as évek legendás gitár zenekarjai, zömmel az angol The Shadows együttes számaiból adnak ízelítőt.20:30 Tűzvarázs – Csanaki Attila tűzzsonglőr műsora20:50 Táncház a tűz körül – a Zalagyöngye Táncegyüttes táncosaivalMóricz ZSIgmondMűvelődéSI HázJúnius 24-28. (hétfő-péntek)NÉPTÁNCTÁBOR 6-10 ÉVESEKNEKÉrkezés: 7.30 és 8 óra között, távo-zás: 16.00 és 16.30 között.Napközben néptáncos és kézmű-ves foglalkozások, játék.Részvételi díj: 2 500 Ft/fő/nap, amely a napi egyszeri meleg étke-zést is magába foglalja.További információ: Tóth István, 06-30/527-4889.ProgramajánlóJún. 20-26. 16:00, 18:00 toy Story 4. amerikai animációs filmJún. 20-26. 17:30 ALAddIN amerikai családi zenés filmJún. 20-26. 20:00 CSEKély ESély amerikai filmJún. 20-26. 20:30 MEN IN BLACK - Sötét ZSAruK A Föld KörÜL amerikai fantasy, akciófilmJún. 22-23-án 15:30 egy KutyA Négy útJA amerikai családi kalandfilmjúni us 20- júni us 26. MűsoraHihetetlen, de nem lehetetlenA sors útjai kifürkészhetetlenek. S hogy ez mennyire igaz, bizonyítja a Csekély esély című vígjáték. A film főszereplője Charlotte (Charlize Theron) gyönyörű, befolyásos nő, s nem mellesleg az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere. Fred (Seth Rogen) tehetséges újságíró, egy nagyra nőtt gyerek, aki susogós szerkójában élvezi az élet örömeit. Ket-tejükben az égvilágon semmi közös nincs, kivéve, hogy a 16 éves Charlot-te egyszer vigyázott a kiskamasz Fredre, aki persze egyből belezúgott a szőke hercegnőbe. Sok év elteltével a férfi és a nő újra találkozik. Kettejük között felizzik az a bizonyos szikra, és egy világot átívelő románc kezdő-dik lopott csókokkal és rivaldafénnyel.Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa- Híradó, Napi Kanizsa és Kommentár nélkül- Ismétlések, válogatások- Re-start – a friss magazin- Kanizsa Cafe- Kanizsaiak, Anno- Istentiszteletek, szentmiséknyáron is...!Kanizsa TV -
2019. 06. 21. | 9KultúraA Szent József Plébánia idén is buszos zarándokla-tot hirdet a Mladifestre. A minden évben óriási töme-geket megmozgató ren-dezvény helyszíne a világ egyik legjelentősebb kegy-helye, Medjugorje. A hor-vát határ közelében fekvő, bosznia-hercegovinai falu-ban a Szűzanya megjelent hat fiatalnak 1981-ben, és a jelenések azóta is tartanak. Medjugorjébe folyamato-san érkeznek zarándokok, azonban a nyárból egy hét mindig kifejezetten az ifjú-ságé.– Nekem ez a pár nap a lelki megújulásról szól – meséli a 15 éves Balogh Áron, aki tavaly vett részt először a nemzetközi talál-kozón. – Talán a nagyböjt-höz tudnám hasonlítani, csak itt nem negyven, hanem nyolc napunk van arra, hogy egy kicsit magunkba nézzünk.A fesztivál gerincét a lel-kiségi alkalmak adják. A pannonhalmi bencéseknél tanuló Áron a több tízezer kortársával közös dicsőíté-seket élvezte a legjobban, és azt, amikor megmász-ták a Jelenések hegyét éjfélkor.– Eddig kétszer voltam Medjugorjében, és mind-kétszer úgy tértem haza, hogy egy kicsit más, „több” lettem – mondja. – A Mla-difest pedig azért külön jó, mert egyszerre épül az egyén és a közösség is.A 16 éves Dömötör Zsóka hasonló korú és érdeklődésű fiatalokkal szeretett volna megismer-kedni, elsősorban ezért jelentkezett a Mladifestre tavaly.– A fesztivál nyitánya-ként minden országból kiválasztottak két-két embert, aki az adott nem-zet zászlóját vihette. Tavaly én voltam az egyik, aki a mintegy 1500 fős magyarságot képviselte. Óriási élmény volt, ráadá-sul jó sok emberrel – india-iakkal, szentföldiekkel és másokkal – beszélgethet-tem. A többségükkel azóta is él a kapcsolat.Zsóka hozzáteszi: a Mla-difesten tartalmas, mély barátságok is szövődhet-nek egy-egy közös imád-ság vagy dicsőítés alkalmá-val.– A dicsőítéseken mai együttesek játszanak modern zenéket, amelyek-nek a szövege a hitről szól – magyarázza. – Ezeket általában együtt énekel-jük, közben tapsolunk és táncolunk, olyan az egész, mint egy hatalmas keresz-tény buli.A Mladifesten a zarándo-kok között papokkal, szer-zetesekkel is lehet találkoz-ni. A kanizsai csoportot tavaly Csorba Tamás plé-bános elkísérte, valamint a homokkomáromi nővérek közül néhányan. A Szent Jakab-templom környé-kén hosszan sorakoznak a gyóntatófülkék, amelyek-nél nemcsak gyónásra, hanem lelki beszélgetésre is lehetőség van.– Bár könnyűnek tűnik, valójában életünk legne-hezebb szakasza az ifjú- és a fiatal felnőttkor – mutat rá a zarándoklat szervező-je, Lábodi István. – Ebben az időszakban rengeteg olyan életstratégiai dön-tést kell meghoznunk, amely nagyban befolyá-solja az egész életünket. Persze, lehet hibázni, de ezekben a kérdésekben jó volna helyesen dönteni, hiszen a későbbiekben nehéz egy-egy elvétett lépést korrigálni.Lábodi István hangsú-lyozza: a fiataloknak meg kell tanulniuk az életüket berendezni – éppen úgy, mint egy szobát.– Aki költözködött már, tudja: a bútorokat mindig valamihez képest helyez-zük el: például a televízió-hoz képest igazítjuk el a kanapét, a dohányzóasz-talt, a virágállványt és így tovább. Nincs ez másként az életünkben sem: a leg-fontosabb döntéseinket – azaz, hogy milyen értékek mentén élünk – már fiata-lon meg kell hoznunk, mert amíg azok nincsenek a helyükön, az életünk töb-bi bútordarabját is csak ide-oda tologatjuk. Sokan ezért nem jutnak egyről a kettőre az életben. A Mla-difest abban segít, hogy itt rengeteg olyan tanúságté-telt, élettörténetet és taní-tást hallhatunk, amelyek segítenek tisztábban látni.Éppen ezért a szervezők nem csak a „templomba járókat”, vallásos életet élőket hívják. Örömmel fogadják minden olyan 15 és 35 év közötti fiatal érdeklődését is, akik sze-retnének válaszokat kapni életük nagy kérdéseire. A Szent József Plébánia zarándoklatára az előre-gisztráció július 5-ig tart, a jelentkezési határidő július 15. A nagylelkű segítőknek – a Kaposvári Egyházme-gyének, a nagykanizsai önkormányzatnak és több magánszemélynek – köszönhetően az önálló keresettel nem rendelkező résztvevők 50 százalékos támogatást is igényelhet-nek.NEMES DóraA Szt. Jakab-templom előtti téren gyakran tízezres tömeg vesz részt a dicsőítéseken, szentségimádáson. Nincs ez másként a Mladifesten sem (Fotó: Dani Foto)A világ egyik leg-jobb helyére hív-nak zarándokolni a Szent József Plébánia fiataljai. A bosznia-herce-govinai Medjugor-jében immár 30. alkalommal ren-dezik meg a nem-zetközi ifjúsági találkozót július 31. és augusztus 7. között. A Mladi-festre évente több mint ötven-ezren érkeznek a világ mintegy hat-van országából.keresztény buli”„Olyan, mint egy hatalmasA Kanizsáról utazófiatalok mindenkortársuknak ajánl-ják ezt a gazdag lelki élményt (Fotó: Gergely Szilárd)Jubilál a medj ugorje i Mladifes t
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtPályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. 1/10. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 28.Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály HumánigazgatásiCsoport, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadóA licitálás időpontja: 2019. július 2. (kedd) de. 10.00 óraHelye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Cso-port, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 9.A bérlemények leírása:Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 2.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 24 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 11.232,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2019.06.12. 10:00-11:00Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 10.- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész- alapterülete: 25 m²- szobaszáma: 1 szoba- komfortfokozata: összkomfortos - állapota: helyreállított- bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség - adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgálta-tásokért díjat köteles fizetniA lakás megtekinthető: 2019.06.12. 10:00-11:00A pályázaton való részvétel feltételei:1./ Személyi feltételekPályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képesa lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tennia pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja2./ Egyéb feltételekPályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, ésamennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített álla-potban, térítésmentesen,amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használat-ra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja,városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkor-mányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoportján (Nk., Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PályáZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:a pályázó/k/ személyi adataita folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzs-lap fénymásolatáta felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfo-kozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatátsaját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk., Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai:A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 2. 2.000.000.-Ft Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. 10. 2.000.000.-Ft A licitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyon-gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkor-mányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerző-dés nem köthető.Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.)önkormányzati rendelete alapján.1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. 6.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019.06.12. 13.00-14.002. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. 1. em. 8.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019.06.12. 13.00-14.003. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. 2. em. 11.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1+fél szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területSzálláshasználati díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA szálláshasználati szerződés időtartama: maximum 60 hónapA lakás megtekintésének időpontja: 2019.06.12. 13.00-14.00.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazga-tási Csoportjánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügy-félfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. június 28.Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élők részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
2019. 06. 21. | 11képriportKét napig – megint – sörfőváros volt Nagykani-zsa. A habos fieszta prog-ramjában számos helyi fel-lépő, illetve országosan ismert előadó szerepelt. Pénteken az Emelet, szom-baton a Republic volt a sztárvendég, s mindkét koncert hatalmas tömege-ket csábított az Erzsébet térre. Az ünnepélyes nyi-tányt az első hordó sör csapra verése jelentette, amelyben Balogh László, a humán bizottság elnöke járt az élen. Úgy fogalma-zott, ezekre a kikapcsoló-dást biztosító rendezvé-nyekre szükség van Nagy-kanizsán. – A modern kor divatja a fesztiválozás, de minden időben megvoltak a meg-felelő ünnepek, alkalmak, bárhogy is neveztük eze-ket. Nagykanizsa és az itt lakók részéről van egyféle tudatosság abban, hogy ennek a városnak, a mi városunknak, jól áll jó pár fesztivál – fogalmazott a képviselő.Fotó: Gergely SzilárdsörfővárosHabos
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetésheti horoszkópKos: 03.21-04.20. Tisztában van azzal, elérhetetlen vágyakat jegyez fel a noteszába, mégsem mond le róluk. A megva-lósításukhoz azonban kell még ön mellé valaki.Bika: 04.21-05.21. Ha ellátogatna egy jósdába, megtudhatná, hogy felfelé ívelő időszak következik a karrierjében. A tervei megvalósulnak, anyagi hasznot hoznak.IkiKrek: 05.22-06.21.Ha izgalmas kalandra vágyakozik, a hétvégén ebben is lehet része. A múzeumok éjszakáján barangol-hat és kincsekre lelhet. Rák: 06.22-07.22. Ha fáradtnak érzi magát, sétáljon ki egy városszéli virágos rétre. Ott nem történhet semmi rossz, és könnyen megszabadulhat a gát-lásaitól. Oroszlán: 07.23-08.23. Néha összekeveri az álmait és a valóságot. A párja ezt örömmel veszi, de a munkahelyén jobb, ha a valóság talaján marad. Szűz: 08.24-09.23. A pezsgő művészeti élet a közön-séget is inspirálhatja, nemcsak a sikeres alkotókat. Döntse el bát-ran, hogy milyen műfajban akarja kipróbálni magát. Mérleg: 09.24-10.23.Erős koncentrációra lesz szüksége ahhoz, hogy meghozzon egy ma-gánéletét érintő döntést. Nem árta-na, ha előtte egy kicsit relaxálna is. sKorpió: 10.24 -11.22. Maga sem érti, de teljesen meg-táltosodik a hétvégére. Olyan szenvedélyesen végzi otthoni te-endőit, mintha komoly dicséretet és pénzt kapna érte. Nyilas: 11.23-12.21. Komoly szellemi kihívások érhetik a hétvégén. Készüljön fel mindazon kérdésekre, amelyekkel a barátai bombázzák majd egy cukrászdában.Bak: 12.22-01.20. Ha változtatni szeretne az életén, akkor először önnek kell változ-nia. Ha eddig a tavakat kedvelte, most inkább utazzon a hegyekbe nyaralni.Vízöntő: 01.21-02.19. A hétvégéig mindenképpen el kell döntenie, hogy elkötelezi-e magát, vagy sem. Valaki szeretne több időt tölteni önnel, és ezt jelzi is kedves szavaival. Halak: 02.20-03.20. Álljon nyitottan az új kihívások elé. Azt azonban ne engedje, hogy a vitás helyzetek megviseljék az egészségét. Sportoljon és járja a saját útját. VOKSH AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői KreSZ-tanfo-lyamunkra jelentkezés JÚLIUS 11., CSÜTÖrtÖK 16 ÓRAHa nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is elvégezheti a KreSZ-t otthoni tanulással!Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning képzésre „C” – tehergépkocsi, “B+E”,„C+E” nehézpótkocsi kategóriákra. GKI-vizsga: július 13., jelentkezéseket elfogadunk:június 26-ig.réSZLET FIZetéSI KED VEZMÉNY! *Részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám 06-30/491-7051.29 éve képezzük a vezetőket! (Stat. 2019-1. né. VSM: “B” E: 73,91% F: 67,39% - “C”E:52,63 % F: 80 %) Vásárlásoddal támogasd a Kanizsai Dorottya Kórház csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályát!A KonTuRplusz Egyesületre is lehet szavazni a Tesco civil szervezeteket segítő, úgynevezett zsetonos akciójában. Mi úgy gondoltuk, ha mi kapjuk a legtöbb voksot, mások-nak, a gyerekeknek segítünk.A dödölle nemcsak egy étel, hanem összekovácsol és közösségi élményt is nyújt. Tegyünk közösen azért, hogy gyermekeink is megéljék hagyományainkat, amelyek megerősítik őket Nagykanizsához való kötődésükben. Zsetonoddal a családok, munkahelyi, és egyéb közösségek megerősítését is segítheted, élményét gazdagíthatod.Ha a vásárláskor kapott zsetonnal a kanizsai dödölle fesztiválra szavazol, akkor a főzőcsapatok által elkészített dödölle bevételéből a Kanizsai Dorottya Kórház csecse-mő- és gyermekgyógyászati osztály felszereltségének javítását is támogatod.SZAVAZZ NagyKANiZSáéRT!dödöllére!Szavazz a
2019. 06. 21. | 13megemlékezésAz ’50-es évek elején a kommunista rémura-lom háborús hisztériát keltett, aminek áldoza-tai főként a déli és nyu-gati határsávban lakók, valamint a nagyobb települések polgárai lettek. Az elhurcoltakat önkényesen válogat-ták ki a településeken. – Olyan emberekre emlékezünk ma, akik a munka teremtő erejé-ben bízva építették őseinktől és elődeink-től örökölt kultúránkat. Amit értékeket és közösséget nem ismerő komornyikok el kíván-tak törölni a világból, pusztán azért, mert léteztek. A létezésük volt a bűnük, a létezésük volt a szálka a kommunisták szemében – fogal-mazott Dénes Sándor polgármester. A megemlékezésen több olyan résztvevő is volt, aki fiatalon átélte a borzalmakat.– Gimnazista voltam, édesapám Surd, Belez-na, Pátró jegyzője volt már 32 éve. És jöttek a téeszt megalakítani. Szombaton jöttek oda édesapámhoz, hogy jegyző úr, aláírjunk, beáll-junk? Édesapám azt mondta, menjetek a hegy-re, menjetek a mezőre, ne találjanak otthon. Ezt a párttitkárnak elmondták, június 20-án már ott volt a kitelepítési parancs, 6 rendőrrel. Minden ablakunk alatt rendőr állt, gépfegyverrel, és úgy vittek el bennün-ket – idézte fel Varga Árpádné.Az ’56-os emlékkert-ben felállított kopjafá-nál a Nagykanizsai Pol-gári Egyesület emléke-zett a szabadságharc hőseire. Magyar Ferenc, a Nagykani-zsai Tankerületi Központ igazgatója a dátum (június 16.) kapcsán emlékeztetett: ez a nap szimbolikus, hiszen ’58-ban a diktatúra üzent Nagy Imréék kivégzésével, ’89-ben pedig – a szabadság nevében – mi üzentünk a diktatúrá-nak és minden elnyomónak a néhai miniszter-elnök újratemetésével. – 1956, de minden korábbi, a nemzet és a haza szabadságáért vívott küzdelem – bár tudom, nem így tanultuk –: végül győztes volt. A történelem ítélete ugyanis nem a pillanat-nak szól – szögezte le Magyar Ferenc beszédé-ben. – És az, hogy ma itt vagyunk és szabadon élhetünk: fényes győzelem. De tudnunk kell, és ki is kell mondanunk: nehéz méltónak len-nünk ennyi áldozatra – ám meg kell kísérel-nünk ezt. Feledve vitáinkat, belátva tévedése-inket, megsokszorozva erőfeszítéseinket, szo-lidaritásunkat, hogy más nemzetekkel együtt egy olyan Európát teremtsünk, amely méltó a mi szabadságharcosaink emlékéhez is. Hiszen az ő vérük az évszázadok során oly sokszor Európáért is hullt. Ki kell tudnunk mondani, és el kell tudnunk mondani, hogy mi miért tör-tént, de nem bosszúból, haragból, a gyűlölet katonáit harcba küldve, hanem azért, hogy mi magunk és az utánunk jövő nemzedékek is tudják: mihez kell hűségesnek és állhatatosnak lennünk, és mi az, amiből pont ezért nem engedhetünk.PÉTER ÁrpádTudnunk kell, mihez kell hűségesnek és állhatatosnak lennünk, és mi az, amiből pont ezért nem engedhetünk (Fotó: Gergely Szilárd)nem a pillanatnakA történelemítéleteFőt hajtottak a Nagykanizsá-ról és környékéről a magyar gulágra elhurcoltak emléke előtt a vasútállomáson. A hortobágyi kényszermunka-táborokba 1950 és 1953 között mintegy 10 ezer ártatlan embert deportáltak családostól a kommunisták szerte az országban. Ugyan-ezen a napon – Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének emléknapján – az ’56-os szabadságharc hőseire is emlékeztek a városban. szól…Dénes Sándor: A létezésük volt a bűnük, a léte-zésük volt a szál-ka a kommunis-ták szemében(Fotó: Kanizsa TV)Magyar Ferenc: Nehéz méltónak lennünk ennyi áldozatra, ám meg kell kísérelnünk ezt(Fotó: Gergely Szilárd)
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt7A pályázat célja:A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fej-lesztését, befektetések megvalósítását. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 60 000 e forint.A pályázók köre:A pályázaton részt vehetnek:azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű, illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tar-toznak.A pályázaton nem vehet részt:az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazol-ványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazol-ványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényel-ni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaság-ban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köz-tartozása van.az a vállalkozás, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.Pályázati feltételek:A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant vásárol, b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyez-teti, továbbác.) a b) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meg-határozott – bővítés esetén bővített – foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bővítés esetén folytatja működését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelően, de legké-sőbb a b) pont szerinti határidőre a vállalt mértékre fejleszti, továbbád.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helye-zésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló bizottsági közleményt (HL C 209, 1997.07.10, 3-5 o.) alkalmaz-ni kell.A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő jogerős bejegyzését követően igényelheti. Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkor-mányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton.A pályázó:vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;vállalja, hogy – szerződéskötés esetén – a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonat-kozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vál-lalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető;vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénz-ügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;külön nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-vény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Támogatót tájékoztatni; tudomásul veszi, hogy Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján nem köthet érvényesen visszterhes szerződést nem átlátható szervezet-tel, illetve a nem átlátható szervezettel létrejött szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést; tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Támogató a valótlan tartalmú nyilat-kozat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll;tudomásul veszi, hogy a Támogató a fentiekben rögzített feltétel ellenőrzése céljából a szer-ződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A §-ban foglaltak szerint jogosult a Pályázó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A §-ban meghatározott adatokat kezelni.Pénzügyi feltételek:Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkoztatottak létszámá-tól függően a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában – a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével – az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra:Létszám-növekmény (fő)Beruházási érték (M Ft)50 – 100101- 500501-5-200-20 %20-35 %35-50 %21-505-25 %25-40 %40-55 %51-10010-30 %30-45 %45-60 %101-15-40 %40-55 %55-70 %Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem halad-hatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az euró-pai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regi-onális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgál-tatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazá-sáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásá-ban vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe-vételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni-ük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutat-ni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kéré-sére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.SzerződéskötésA pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapí-tott támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásá-rolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.A támogatás kifizetése:A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerős ingatlan-nyilvántar-tási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A jelzálog-jog törléséről az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követően intézkedik.A támogatási szerződés megsértésének szankciói:Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás: a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg; a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezett-ségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni. A pályázat benyújtása:A pályázatot 1 példányban – a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mel-lékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiány-pótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2019. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.Nagykanizsa, 2019. 04. 09. Dénes Sándor polgármesterPÁLYÁ ZATI FELHÍVÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2019. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
Pikniket tartottak a Nagykanizsa Központi Óvoda munkatársai a Csónakázó-tónál. A sportos, jókedvű programon a csapatépítésen és a feltöltődésen volt a hangsúly. A résztvevőket Balogh László, a humán bizottság elnöke is köszöntötte.– Fontosnak tartom, hogy a kol-légák megismerjék egymást egy olyan kötetlen és szabad szerve-zeti keretben, mint amilyen ez a program. A Pedagógus pikniken főznek a tagóvodák, ők készítik a mai napra az ellátmányt a dolgo-zóknak, aztán pedagógus-Spar-tant is hirdettünk, mert az óvoda-pedagógus nem csak szívkirálynő, hanem azt gondolom, hogy erős fizikummal is kell bírnia – fogal-mazott dr. Némethné Kovács Edit, a Nagykanizsa Központi Óvoda intézményvezetője.A mintegy 200 résztvevőt a humán bizottság elnöke is köszön-tötte, aki elmondta, fontos, hogy a pedagógusok kötetlen rendezvé-nyeken is találkozzanak. – A pedagógusnap ünneplése fontos, mert a segítő szakmákban a kitépett begy utánpótlása fon-tos, akár egy ilyen közösség-össze-tartó tréninggel és ünneppel – hangsúlyozta Balogh László. 2019. 06. 21. | 15nálunk Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 3.A lakás alapterülete: 54 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 14.148,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.11. 10:00-11:00 2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/5. fsz. 6.A lakás alapterülete: 62 m² szobaszám: 3 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 19.716,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.11. 10:00-11:003. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11. C.7. A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 15.796,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.11. 10:00-11:004. Nagykanizsa, Liszt F. u. 3/C. 1. em. 4.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.13. 9:00-9:305. Nagykanizsa, Liszt F. u. 6/B. 3/3.A lakás alapterülete: 61 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 27.816,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.13. 9:30-10:006. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 1.A lakás alapterülete: 66 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 30.888,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.11. 9:00-9:30A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport-jánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyúj-tani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. június 28. Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:Balogh Lászlót „befogadták” az óvodapedagógusok (Fotó: Gergely Szilárd)pedagógusoknakSpartan,
2019. június 22.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53120:00-08:002019. június 23.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13519:00-06:002019. június 24.BENU Gyógy-szertár Nagyka-nizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002019. június 25.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002019. június 26.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002019. június 27.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-06:002019. június 28.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46222:00-07:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ántojás 30-35 Ft/dbcsirkemáj 650-750 Ft/kgcukorborsó 700 Ft/kgmeggy 900 Ft/kgeper 500-1000 Ft/kgkajszibarack 750-1300 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertári ügyeletJövő heti véradások06. 25. 09:30-11:30 Bazárudvar, Zrínyi út 35. 06. 25. 13:00-15:00 E. M. E Kft. 06. 27. 09:30-11:30 Bazárudvar, Zrínyi út 35.Adj vért, és ments meg három életet!Önkormányzati ügyek.Mindenkinek. Bárhonnan.A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online! Az online elérhe-tő Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vál-lalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs feladata-inak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok során még az önkor-mányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs fel-tétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető. A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügy-intézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kér-hető, túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, gépjár-mű-, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével szintén könnyűszerrel megoldható, függet-lenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság mellett a gazdálkodó szerveze-tek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezett-ségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést és személyes azonosítást követően ismét időt takarít meg a rend-szer a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő sze-mélyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon. Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgyneve-zett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A bejelentke-zett felhasználók bármikor nyomon követhe-tik az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megte-kinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjai-kat is könnyedén elérhetik.Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormany- zat.gov.hu weboldalon és településünk weboldalán is elérhető.
2019. 06. 21. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókJúnius 24.1519. június 24-én halt meg Lucrezia Borgia itáliai hercegnő. Rossz hírét erősítette Vic-tor Hugo regénye és Donizetti operája is1915. június 24-én született Fred Hoyle1979. június 24-én halt meg Örkény István2010. június 24-én nyitották meg a szinga-púri SkyParkot: a modern „Szemiramisz függőkertje” olyan, mint egy lebegő hajóJúnius 25.1822. június 25-én halt meg E.T.A. Hoff-mann, a német romantika egyik kiemelke-dő írója, továbbá komponista, zenekriti-kus, karmester, jogász, grafikus és karika-turista is volt1852. június 25-én született Antoni Gaudí katalán építész, a barcelonai Sagrada Fami-lia tervezője1887. június 25-én született Karinthy Fri-gyes1903. június 25-én született George Orwell1997. június 25-én halt meg Jacques Yves Cousteau, vagyis Cousteau kapitány, a köz-ismert francia tengerkutató, felfedező, ter-mészettudós és filmkészítőJúnius 26.1730. június 26-án született Charles Messi-er francia csillagász. Emlékét egy kráter a Holdon és a 7359 Messier jelű aszteroida őrzi1835. június 26-án született Herman Ottó természetkutató, zoológus, néprajzkutató és régész1943. június 26-án halt meg Karl Landstei-ner, aki 30 évvel a vércsoportok felfedezé-se után kapta meg eredményeiért az orvosi Nobel-díjatAz elELőző HETI REJTVéNY MEGFEJTéSE:Óvakodj az olyan baráttól, aki mindig azt mondja, amit hallani szeretnél.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPHirdetésAKK_Plusz_sajto_202x270.indd 22019. 05. 28. 12:18
2019. 06. 21. | 19Hirdetés2019. június 22.Minden, ami fényképezés… - Lencse, filmLM, optikaA 13. alkalommal megrendezésre kerülő Múzeumok Éjszakája programjaival a „Fényírók Nagykanizsán 1860-1930 - a város és lakói a fotográfusok szemével” című időszaki kiállítás tematikájához kívánunk kapcsolódni. Thúry György Múzeum KiáLLítóhely – Nagykanizsa, Fő út 5.16.00-01.0016.00 Kincskereső kalandtúra – csapatok regisztrációja, 2-4 fős csapatok jelentke-zését várjuk.16.30 – 18.30 Kincskereső kalandtúra kezdete – Keresd a bűvös kamerát!A kalandtúra egy kb. 1-1,5 óra időtartamú szórakoztató feladatlap állomásokkal. A feladatok a „Fényírók Nagykanizsán 1860-1930 - a város és lakói a fotográfusok szemével” című időszaki kiállításhoz és a múzeum állandó kiállításához (Emberek, utak, kapcsolatok – Dél-Zala évezredei) kapcsolódnak.16.00-17.00 „Koros kamerák” találkozója – Hozza magával kedvenc, régi kameráját! Minden régi kamerát hozót egy apró ajándékkal lepünk meg.17.00-17.45 Az Eraklin Táncklub standard tánc bemutatója. 18.00 A 2019. évi Múzeumok Éjszakájának ünnepélyes megnyitója, a Kerecsényi Edit - emlékérem átadása, az Éj műtárgyának bemutatása. 18.30 Aranykapu Gyermekzenekar koncertje a múzeum udvarán.18.30 Dr. Bata Tímea etnográfus – muzeológus (Néprajzi Múzeum Fényképtára) Kamera előtt: családi fotók a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből (1890-1940) című előadása az épület emeleti folyosóján.19.15 – 20.00 Kincskereső Kalandtúra és a „A múzeumban láttam…” című fotópá-lyázat eredményhirdetése.20.00 Bauer szonett, a Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpada előadása.21.00 ORFF Ütőegyüttes koncertje a múzeum udvarán.23.00 Tűzugrás.23.30 Éjszaka a múzeumban, ahol a tárgyak, sírok, holtak életre kelnek… - baran-golás a múzeum sötét zugaiban.Folyamatos programok a múzeum udvarán 16.00-20.00 között:Kanizsai Fotóklub bemutatkozása„A fotóműterem, ahova betérhetünk” – fotózkodó sarokBüféKézműves foGLalkozások kicsiknek és nagyoknak:Camera obscura (sötétkamra) készítése papírbólKalapkészítés (papírból) fotózáshozSzecessziós képkeret készítése fotózáshozMűtermi hátterek tervezése, kivitelezéseQuillingGyöngyfűzés, karkötőkészítésSzínezőkSzórakoztató játékok: Totó – Minden, ami fényképezés…Magyar pLakát Ház (Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.)16.00 – 24.00 óraInteraktív tárlatvezetésekA Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesületének tagjai is várják Önöket, a „Pan-non táj és szellem mint inspiráció - Pék Pál emlékére” című kiállításukon, melyhez interaktív tárlatvezetéseket tartanak az érdeklődőknek 16-24 óráig.Netta-Pannonia KörnyezetvédeLMi Kft. (Nagykanizsa, Vár u. 5.)Kanizsa vár kiállítás16.00 – 21.00 óraProgramok:16.00 – 21.00 Kanizsa vár kiállítás megtekintése16.00 – 19.00 Kézműves foglalkozásokA belépés minden helyszínen ingyenes!www.tgym.hua Thúry György MúzeumbanMúzeumok Éjszakája
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora június 22-28.Június 22., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Aktuális - Hargita, 02:15 Sztárportré: Pataki Zita 1. rész, 02:45 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Szertár (a Kanizsa TV sport-magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Aktuális - Hargita, 08:45 Sztárportré: Pataki Zita 1. rész, 09:15 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kultu-rális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Élet-módi, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 16:05 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:35 Szertár (a Kanizsa TV sport-magazinja), 17:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:40 Székely konyha, 19:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:20 Made in Hun-gária – zenés vígjáték az Új Színpad Egyesület előadásában, 20:45 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 21:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:45 Lapozó.Június 23., vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 00:40 Székely konyha, 01:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 01:20 Made in Hungária – zenés vígjáték az Új Színpad Egyesület előadásában, 02:45 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 03:35 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Anno (válo-gatás a Kanizsa TV archívumából), 07:10 Székely konyha, 07:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:50 Made in Hungária – zenés vígjáték az Új Színpad Egye-sület előadásában, 09:15 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 10:05 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradó-ink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nél-kül – heti válogatás, 14:45 Élet-módi, 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 16:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:45 Szer-tár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 17:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Isten-tisztelet a református templomban, 19:10 Egy nap pompa, Tiszavirág (ismeretterjesztő film), 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Sztárportré: Lányi Lala, 20:20 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlé-se), 21:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:20 Lapozó. Június 24., hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:10 Istentisztelet a református templomban, 01:10 Egy nap pompa, Tiszavirág (ismeretterjesztő film), 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Sztár-portré: Lányi Lala, 02:20 A Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénte-ki adás ismétlése), 03:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Istentisztelet a refor-mátus templomban, 07:40 Egy nap pompa, Tiszavirág (ismeretterjesztő film), 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 08:20 Sztárportré: Lányi Lala, 08:50 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:50 Lapozó, 12:00 Egy nap pompa, Tiszavirág (ismeretterjesztő film), 12:30 Sztárportré: Lányi Lala, 13:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Jelene-tek egy operatőr életéből – Hildebrand István legendáriuma, 21:15 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:20 Lapozó.Június 25., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:05 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 01:35 Híradó, 01:50 Jelene-tek egy operatőr életéből – Hildebrand István legendáriuma, 03:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:35 Anno (válogatás a Kani-zsa TV archívumából), 08:05 Híradó, 08:20 Jelenetek egy operatőr életéből – Hildebrand István legendáriuma, 10:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:35 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 12:30 Anno (váloga-tás a Kanizsa TV archívumából), 13:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturá-lis magazin), 20:05 Madarat tolláról… (ismeretterjesztő sorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Tour de Pelso, 21:20 Hargita, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Június 26., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Hír-adó, 01:45 Madarat tolláról… (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Tour de Pelso, 02:45 Hargita, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kul-turális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tolláról… (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Tour de Pelso, 09:15 Hargi-ta, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális maga-zin), 12:55 Madarat tolláról… (ismeretterjesztő sorozat), 13:25 Tour de Pelso, 13:55 Hargita, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor), 20:00 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 20:30 Híradó, 20:45 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 21:15 K’arc (kulturális maga-zin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Június 27., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 02:10 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Gézengúzok (gye-rekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 08:40 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Gézen-gúzok (gyerekműsor), 12:55 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 13:25 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Önkormány-zati ülés közvetítése felvételről, 20:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:05 Híradó, 21:20 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 21:50 Gézengúzok (gyerekmű-sor), 22:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:55 Lapozó.Június 28., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Önkormányzati ülés közvetítése fel-vételről, 02:00 Híradó, 02:15 Dombvidék (agrár- és környe-zetvédelmi magazin), 02:45 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 03:15 Gézengúzok (gyerekműsor), 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 08:30 Hír-adó, 08:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi maga-zin), 09:15 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 09:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:50 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 13:25 Gézengúzok (gye-rekműsor), 13:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 20:00 Látogató, 20:30 Híradó, 20:45 Bor, vagy sör?, 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 06. 21. | 21SportA premieres lányok két korcsoportban mérték össze tudásukat ellenfele-ikkel. A gyermek csapat latin show kategóriában első helyen végzett a Latin Ritmusok címet viselő elő-adásával, míg az open kate-góriában második helye-zést szereztek a Fogj egy sétapálcát című koreográ-fiával. A csapat tagjai: Belo-vári Zsófia, Hegedüs Dóra, Mezei Réka, Mol-nár Nikolett, Traub Katin-ka és Takács Emese. Junior korcsoportban szintén két koreográfiával indultak a nagykanizsaiak. A Pompom-tánc a dobogó legfelső fokára állhatott fel open kategóriában, illetve szintén első helyezést ért el a Cirkusz címet viselő tán-cuk. Ez utóbbival az össze-sítettben elért elsőség mellett kiérdemelték a szakmai zsűritől a verseny különdíját is, ami egy ingyenes nevezés a 2020-as olaszországi bajnokság-ra.A premieresek munkája folytatódik, hiszen a tán-cosok megkezdték felké-szülésüket az idei megmé-retések mellett a jövő évi versenyekre, és a húsz esz-tendős jubileumi gálaest-jükre is.Zala megye újonc, serdülő, ifjúsági és fel-nőtt egyéni asztalitenisz bajnokságát is Nagykanizsán rendezték. Az egyes korosz-tályokban ranglista pontokat is jelentettek a helyezések az igazolt versenyzőknek.U11 leány egyéni-kezdőben Vargovics Maja (Murake-resztúr), míg a fiúknál Virovecz Dániel (Murakeresztúr) nyert. U-13 leány egyéni kezdőben Kele Virág (Murakeresztúr), a fiúk-nál pedig Hajdár László (Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE) lett a győztes. U11 leány egyéniben Muczárt Dorka (KSSE), a fiúk mezőnyében Csizy Áron (EVO ASE Zalaegerszeg) győ-zött. U13 leány egyéniben Orbán Flóra (KSSE), a fiúknál Lenko-vics Lóránt (KSSE) lett a legjobb. A serdülő leányoknál szintén Orbán, a fiúknál Hadi Mátyás (KSSE) örülhetett. Orbán Flóra aztán összehozta a mesterhármast is, hiszen az ifjúságiaknál is a dobogó legfelső fokára állhatott, a fiúknál Móricz Marcell (Hévíz SK) volt a legjobb. Felnőtt férfi egyéniben Gubicza Ger-gő (Hévíz) győzött, párosban pedig a Halász Lajos-Szerdahe-lyi Krisztofer (KSSE) duó ütögetett a leghatékonyabban.P. L. A premieres táncosok a horvátországi Umagból is szépen csillogó érmeket hoztakOlaszországbaUmagbólAhogy a többi korosztályban, úgy a felnőtt asztaliteniszezők megyei egyéni és páros döntőjében is számos érmet osztottak kia szervezőkTöbb korosztály, számos nagy küzdelemA Premier Táncklub növendékei a közelmúltban Horvátország-ban, az isztriai Umag városá-ban versenyez-tek. A nemzet-közi meg-méretésen a házigazda horvát, valamint a magyar csapa-tokon kívül Ausztria, Bulgária, Csehország, Olaszország és Szlovénia is képviseltette magát.
22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportA bajnokság utolsó for-dulóját Zalaegerszegen rendezték, és annak a kani-zsaiak részéről azért is volt tétje, mivel országosan a legjobb másodikként bőven volt még esélyük a továbbjutásra.Megyei veterán labdarú-gó bajnokság, 6. forduló, Zalaegerszeg. Eredmé-nyek: Zalaegerszeg - Lenti-Lendva 2-0, Zalaegerszeg - Nagykanizsa 0-2 (kanizsai g.: Ifjovics 2), Nagykanizsa – Lenti-Lendva 1-1 (kg.: Bene). A kör alkalmával az dőlt el, hogy a kanizsaiak nem tudták ledolgozni az ötpontos hátrányukat, ugyanakkor az már akkor biztossá vált, hogy a Lenti-Lendva csapata is meghí-vást kapott a döntő VIP-csapatai közé, amelynek keretében június 22-én, szombaton a szlovákiai, a romániai, valamint a magyar VIP-válogatottal mérkőzhet majd Budapes-ten.Nem sokkal később hivatalossá vált, hogy a június 22-i, tehát a szom-bati fináléra az angyalföldi sportcentrumba mindhá-rom zalai legénység utaz-hat – a már említett Lenti és a csoportgyőztes Zala-egerszeg mellett ott lehet a Nagykanizsa is, mint a legjobb második helyezett gárda. A dél-zalaiak ellen-felei a Debreceni ASE, Kecskemét, Miskolc, Óbu-da, Örkény, Pécsi VSK, Sió-fok, Szeged-Móraváros, Székesfehérvár, Zalaeger-szeg alkotta mezőnyből kerülhetnek ki.P. L. Gyomaendrődön rendezték a diák korcsoportos (12-13 éves) szabadfogású birkózók országos bajnokságát. A kanizsai színeket a 63 kg-os Pőcze Bence képviselte eredményesen, hiszen ezüstérmet hozhatott haza.Pőcze Bence ebben az évben a kötöttfogásúak között már nyert aranyérmet, így nagy reményekkel vágott neki a gyomaendrődi viadal-nak is. Három mérkőzését technikai fölénnyel hozva jutott a döntőbe. Időközben azonban egyre jobban kínozta deréksérülése, és bár vállalta a birkózást, de elveszítette a finálét, így ezüstéremmel zárta a versenyt. – Bence már a verseny előtti két hét-ben nem tudott egy idegbecsípődés miatt teljes értékű mun-kát végezni, csoda, hogy az első három mérkőzését így is nyerni tudta – értékelt az ob után a KBSE vezetőedzője, Szatmári Zsolt. – Innentől több hetes gyógy-torna és pihenés vár rá, majd nyár közepétől reményeink szerint gőz-erővel folytathatja a megkezdett munkát. P. L. Pőcze Bence ezúttal a szabadfogású birkózók országosáról hozott érmetPőcze ezüstérmes az ob-nA Lenti-Lendva együttese (piros szerelésben) ellen legutóbb is meg kellett küzdenie a kanizsai veteránoknak az egy pontértaz országosonSzombatonSzombathelyen selejte-zős úszóversenyt is rendez-tek a III. Colonia Kupán, amelyen a Délzalai Vízmű SE is indította fiataljait. Itt többen javítottak addigi legjobb idejükön, illetve megúszták az országos szintidőket, amelyek a nyári korosztályos országos baj-nokságokra is kvalifikálnak.Bukovics Rebeka (2006) 200 m gyorson első, 100 m gyorson és háton, valamint 50 m háton pedig második lett. Kovács Vivien (2005) 200 m mellen első, 100 m gyorson második, 400 m gyorson harmadik helye-zést ért el. Kovács Kata (2005) 100 m gyorson és 200 m gyorson egyaránt harmadik lett. Magyar Borostyán (2007) 200 m háton második volt. Orbán Petra (2007) 100 m gyor-son harmadik, Korcsmá-ros Luca (2008) 50 m, 100 m és 200 m gyorson első helyezést ért el, 100 m háton második, 50 m háton és 200 m gyorson pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Magyar Bodza (2009) 50 m mellen első, 100 m mellen máso-dik, 50 m háton harmadik helynek örülhetett. László Kinga (2007) 100 m háton második, 100 m pillangón harmadik lett. Yuki Hashi-ba (2002) 100 m háton és 100 m gyorson ezüstér-mes, 200 m gyorson bronz-érmes lett. Kovács Ákos (2005) 100 m háton első, 50 m gyorson második, 50 m háton és 100 m gyorson harmadik pozíciót szerzett. Kuzma Zétény (2007) 100 m és 200 m mellen harma-dikként csapott a célba. Mezőfi Bálint (2008) 50 és 100 m mellen harmadik lett. Kovács Bence (2009) 100 és 200 m mellen első, 50 m mellen pedig máso-dik volt. Szabó Flórián (2010) 100 m mellen első, 100 m gyorson második, 50 m háton harmadik helyezést hozhatott haza.TöbbenjavítottakZárultak a megyei veterán labda-rúgó bajnokság (a 60 év feletti focisták versengésének) küzdelmei, és a tavaszt még az élről kezdő Nagykanizsa hiába csúszott le az első helyről, mégis utazhat a szombati fővárosi országos döntőre.
2019. 06. 21. | 23SportMOZGALMAS NYÁRA tavasszal már felnőtt sportlövő Európa-bajnok-ságon is szerepelt Borsos Fanni, a PLSE Nagykanizsa versenyzője továbbra is szállítja az előkelő helyezé-seket. Legutóbb Pécsen szerepelt a Nagykanizsán is tréningező fiatal sporto-ló rangos viadalon, és lég-puskás számában a höl-gyek mezőnyében harma-dik lett 623,1 körrel. Mind-ezek előtt Borsos Fanni a bosznia-hercegovinai Sza-rajevóban is lőállásba lép-hetett, és a szlovéniai egye-sületének színeiben csa-patban harmadik helyen végzett az egyfajta „össz-jugó”, a korábbi délszláv tagállamok legjobbjait tömörítő bajnokság ver-sengésében. Egyéniben a női mezőnyben a 60 lövé-ses légpuskásoknál első helyezést ért el, míg vegyes párosban immár – meghí-vottként – a magyar színe-ket képviselve Somogyi Péterrel párban harmadik helyezést gyűjtött be.A nyár sem lesz ese-ménytelen a kanizsaiak reménységének, hiszen hivatalos egyebek mellett egy újpesti versenyre, míg augusztusban a felnőtt 50 méteres kisöbű sportpus-ka országos bajnokság már a fővárosi Nemzeti Lőtéren várja Fannit.HAZAI PÁLYÁKON BIZONYÍTOTT Horváth Ádám, a Kani-zsa Motocross SE fiatal ver-senyzője, a Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulója legutóbb magyar bajnoki futamokon bizonyított. Két helyszínen, Nyársapá-ton, majd Ácson is pontos és gyors motorozással Ádám első helyet szerzett úgy, hogy mind a négy ver-senyfutamot megnyerte, s ezzel az összetett verseny-sorozatot is vezeti, 20 pon-tos előnnyel.A Tolna megyei Zombán már a motokrosszos Magyar Kupa-forduló futa-main indult a fiatal kani-zsai tehetség, és két futam-győzelmével egyben a ver-senyt is megnyerte. Össze-tettben ebben a mezőny-ben szintén az élen áll kor-osztályában. Most pedig közeledik az idei legnehe-zebb verseny, a korosztá-lyos krossz Európa-bajnok-ság döntője (július 26-28.) Csehországban, de addig június végén lesz még két Eb-zóna versenye, Horvát-országban és Szerbiában.BÚCSÚTORNABúcsútorna elnevezéssel szervez kézilabda-rendez-vényt a Letenye UKE együt-tese június 22-én, szomba-ton Letenyén. Teperics Tamás, a letenyeiek csa-patvezetője elmondta, helyzetük kissé speciális, hiszen bajnoki címet ünne-pelhetnek, csak éppen a Somogy megyei pontva-dászatból hozták az ara-nyat. A szezonzárás apropóján éremátadót is szerveznek, amelynek helyszíne szom-baton 14 órától a letenyei Andrássy Gyula Általános Iskolában lesz, de egy kicsit a nosztalgiázásnak is jut szerep, hiszen aktív játé-koskarrierjüket befejező kézilabdázóktól, Baksa Istvántól és Berta Zsolt-tól is búcsúznak 16 órától – stílszerűen kézilabda-mér-kőzéssel.A vendégjátékosok név-sora is veretes, hiszen Gulyás Istvántól Krichen-baum Tiboron át Sótonyi Lászlóig tart a meghívot-tak listája, no és ne feled-kezzünk meg a kanizsai vonulatról sem, hisz’ ott lesz a búcsúmeccsen Fel-de István, Kosztolánczi Zsolt, vagy éppen Tóth László is. VÁRO SI FORDULÓÚgynevezett darts kri-kett nyílt versenyt rendez-tek legutóbb Nagykani-zsán az FHDC falai között. A versengés keretében a 23 versenyző közül az elsősé-get végül Parély József szerezte meg a dobogós Kovács Miklós és Kardos Zoltán, valamint a negye-dik Horváth Balázs előtt. Szombaton ráadásul foly-tatódik a dartsosok soroza-ta, csak éppen a városi baj-nokság keretein belül, ami-kor is 18 órától a pontvadá-szatuk második fordulóját rendezik a Free Hill Darts Clubban, a Csengery utcán.Összeállította:POLGÁR LászlóHorváth Ádámidén iskifejezettenjól teljesítBorsos Fanni mozgalmas nyár elé tekinthet a lőállásokbólSportsorokKardos Zoltán (balról), Parély József és Kovács Miklós alkotta legutóbb a dobogósok hármasát a kanizsai darts klubbanA Letenye UKE együttesénél ahogy a bajnoki cím megszerzése után, úgy vélhetően az éremátadó alkalmával sem lesz gond a hangulattal
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKSalamon Ferencné Györgyi nemcsak a fodrász szakmáját szere-ti, hanem a sütés-főzés is a kedvenc időtöltései közé tartozik. Ha hazalá-togatnak az unokái, a két nagyfiú, Edvárd és Richárd mindig tudja, hogy a legfinomabb ennivalókkal várja őket a mama a konyhában. Györgyi bízik benne, hogy a most egy éves Emma is ugyanúgy szereti majd a nagyi főztjét, mint a fiúk. Amióta a férjével kiköltöztek a belvárosi lakásukból a sánci szülői házba, nemcsak a házimunka tölti ki a szabadidejét, hanem a virágos kert is, amit Ferivel együtt gondoz-nak. Estefelé pedig a teraszon üldö-gélve gyönyörködnek az illatos, szí-nes virágokban. A hétvégén sütött gyümölcstortához a kiskertben szedte az epret. A gyümölcstorta hozzávalói:A tésztához:4 tojás, 10 evőkanál víz, 20 dkg cukor, 20 dkg liszt, 1 vaníliás cukor és fél sütőpor. A krém hozzávalói:3 dl tejszín, 10 dkg cukor, 1 vaníli-ás cukor, 4 dl kefir, 2 zacskó zselatin, 4 dl víz vagy szörp a zselé-hez a torta tetejére. Elkészítése:A négy tojás sárgáját 10 evőkanál vízzel, 20 dkg cukorral habosra fel-verjük, majd a lisztet, a sütőport és a tojás kemény habját belekeverjük. Gyümölcstorta formába öntjük, és 180 fokos sütőben 20-25 percig süt-jük. Míg hűl a tészta, a tejszínt a cukorral és a vaníliás cukorral kemény habbá felverjük. Ezután 2 dl kefirt felmelegítünk, elkeverünk benne 1 zacskó zselatint, majd folyamatosan hozzáadjuk a mara-dék kefirt, és az egészet rákenjük a kihűlt tésztára. Feldíszítjük eper vagy málnaszemekkel. Télen őszi-barackbefőttel is nagyon finom. Végül a tetejét vízben, vagy szörp-ben oldott zselatinnal befedjük.BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSGasztroKanizsaSalamon Ferencné Györgyia tortához a kertjében szedte az epret (Fotó: Bakonyi Erzsébet)kedvencA nyári
KanizsaLOKÁLPATRIÓTA HETILAPXXXI. ÉVF. 25. SZÁm, 2019. Június 28.A szív hegedűje…11Fotó: Gergely Szilárd
2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPEZ VOLT A HÉTMég pár napig látható a múzeumban az a cserkészing, amelyet a hónap műtárgyának választottak az intéz-mény munkatársai. A vitrinben egy cserkészsapka, egy váll-lap és egy kitűző is helyet kapott. Az 1920-as évek-ben viselt, khaki színű ing Vegele Károlyé volt – a gimná-ziumi tanár vezette Nagykanizsa első cserkészcsapatát, amelyet 1919 végén alapítottak a kegyesrendi gimnázi-umban. A 74. számú Törekvés megalakulását rövidesen több másik is követte Kanizsán. Ötödik alkalommal rendezték meg a cserfői szőlőhegyen a Fröccsnapot az Antal pince szervezésében. A szomszédságban található az ötletgazda, Gazdag Attila (jobbról) birtoka, aki nemcsak a pálinkakultúrát igyekszik erősíteni, hanem – például ezzel a programmal is – visszaadná a fröccs becsületét. A hétvégi program során arról is beszélt, többféle keverési arány létezik, ezek közül a legismertebb a kisfröccs, amelynél egy deci borhoz ugyanannyi szódát adnak. De vannak igazi különlegességek is, a Krúdy-fröccs-ben például 9:1 a keverési arány – a bor javára. Ám ismert ennek az ellentettje is, az pedig sóher néven fut. A környékbeli borászok egyöntetűen úgy vélték: nem számít bűnnek „vizezni” a bort, mármint ha azt szódával tesszük…a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEVízen járva…Esős volt a múlthétvége Kanizsán és térségében is. A zivatar szombaton délután érte el a térséget, és egy óra alatt mintegy 20(!) millimétercsapadék esett.Az intenzitás ugyan csökkent, de vasárnap estig átlagosantovábbi 10 milliméter eső öntözte a várost és a környékét. Komolyabb károkról nem érkezett jelentés.Kanizsa1920IMPRESSZUM:KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád.Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János.Rovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Nemes Dóra (vallás és kultúra), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.Fotó: Gergely Szilárd Fotó: Gergely Szilárda hétHÉT törté nETE(Fotó: Kanizsa TV)
TÁBOROZÁSI LEHETŐSÉGEKÖsszeállítást készített a NagyON Kanizsa Egyesület a nyári táborozási lehető-ségekről, amit a civil szer-vezet közösségi oldalán tanulmányozhatnak az érdeklődők. Mint Balogh László fogalmazott, a 100 kanizsai tábor nagyjából felét ingyenesen vehetik igénybe a fiatalok. Az egyesület alakulása után néhány nappal, első gyakorlati lépésként össze-gyűjtötte a nagykanizsai táborozási lehetőségeket, ezzel segítve a szülőket a tájékozódásban, választás-ban. Ahogyan Szakos Lilla fogalmazott, a legtöbb szülő a nyári szünet előtt maximum 6-7 táborról kap információt, pedig ennél jóval több lehetőség van. A NagyON Kanizsa közösségi oldalán egyelőre 77 tábor-ról találhatnak információt az érdeklődők, köztük helyet kaptak sportra, művészetre vagy éppen hagyományőrzésre fóku-száló rendezvények. – Probléma gyakran a szü-lők részéről, hogy mi legyen a gyermekkel nyá-ron. Van-e elég tábor? Egyesek szerint nincs… Mi, a NagyON Kanizsa alapítói, gyorsasággal utánajár-tunk, mi a kanizsai helyzet. Ezt persze már meg lehe-tett volna tenni tavasszal is, de mi – frissen alakulván – ezt most tehettük meg, s nem is haboztunk. MÉGZÁRVAElőreláthatóan július 31-ig még zárva lesz a Letenye és Gorican közötti közúti határátkelőhely a Mura-híd felújítása miatt. A rendőrség ezért kerülő-utat vagy hétköznapi utazási időpontot javasol az Adriai-tengerre igyekvőknek. A megnövekedett forgalom nemcsak a nyári szezonnak köszönhető a sztrádaátkelőn, hanem annak is, hogy a kamion-forgalmat oda terelik a zárva tartó régi határpont-tól. A rendőrség arra hívja fel az utazók figyelmét, hogy a legnagyobb torlódásra a hétvégi turnusváltások idején, vagyis péntektől vasárnapig lehet számítani. Az átlépést gyorsíthatja, ha az utasok már időben előkészítik úti okmányaikat, és arra is figyelniük kell, hogy az elveszett igazolványok bejelentésére szolgáló okmányirodai igazolás nem alkalmas a határátlé-pésre. Aki szeretné elkerül-ni Horvátország felé a hosszabb várakozást a határon, érdemes hétköz-napi utazási időpontot választania, vagy – legin-kább az Isztriai-félszigetre utazóknak – az M70-es autópályán Szlovénia felé kerülőt tennie. Az aktuális várakozási időkről a police.hu weblapon vagy a rend-őrség Rutin elnevezésű mobil-applikációján keresztül is információkat kaphatnak az utazók.ALIGÁTOR- TEKNŐS ZALÁBANTöbb mint tíz kilogram-mos, fél méternél is nagyobb átmérőjű aligátorteknőst fedezett fel egy hazafelé tartó asszony Pethőhenyén. A nő értesítette a polgármes-tert, akinek sikerült befognia az állatot. Deák István úgy véli, minden bizonnyal a település határában lévő mocsaras területről mászhatott elő a teknős, és azt feltételezi, hogy akár párja is lehet ott. A polgármester zárt, biztonságos területen helyezte el az aligátor- teknőst, amit pár nappal később a zöldhatóság lefoglalt, majd a kőrös-hegyi teknősfarmon helyezett el. Pécsi Tibor, a farm tulajdonosa elmondta: néhány éve került hozzá egy-egy, magánember által egyébként nem tartható aligátorteknős, amit a Dunában, illetve a balatonfüredi kikötőben fogtak be. A három példány közül a zalai a legnagyobb. Az aligátor-teknős nemcsak az emberre, hanem a természetre is veszélyes, hiszen védett állatokat – köztük mocsári teknőst, siklókat és halakat – pusztít.MEGÚJULÁSÁtadták a felújított orvosi rendelőt Sormáson. A kormánytól nyert 10 millió forintos támogatásnak köszönhetően a településen megújult a temető felé vezető járda is, ez mintegy 13 millió forintba került. Az ünnepélyes átadón Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselői hangsúlyozta: a kormány kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minél több pályázati forrással segítse a falvak felzárkózását. – Amennyiben a vidék elnéptelenedik, az óriási kárt okoz az egész társadalomnak, hiszen ebben az esetben nem lesz olyan dolgos kéz, amely a vidék környezetét rendben tartja. Ezért tartja a kormány fontosnak, hogy lehetőség szerint minden olyan forrást, amit csak el lehet különíteni erre a célra, azt a kistelepülések felhasználhassák – jelentette ki a politikus. ÚJABB SIVATAGÚjabb sivatagot akar meghódítani Lubics Szilvia: az ultrafutó első magyarként indul az Ultra Gobi 400-on. Az augusztus 9-én rajtoló, 400 kilo-méteres verseny szintideje 147 óra, vagyis augusztus 15-ig kell célba érniük a résztvevőknek. A meghívásos erőpróbán 25 kínai mellett 25 külföldi futó indulhat. Az Ultra Gobi 400 útvonala a Tibeti-fennsíkon vezet, ahol 2800 méter az átlagos tengerszint feletti magasság, a legmagasabb pont pedig 4300 méteren van.– Nagyon várom a versenyt, de tisztában vagyok a nehézségeivel, ezért maximális bennem az alázat a táv és a körülmények iránt – fogalmazott Lubics Szilvia. – Tudom, hogy csak tökéletes felkészüléssel és 100 százalékos koncentrációval, akarattal leszek képes teljesíteni a távot – ezért mindent meg is fogok tenni a következő hetekben.Az Ultra Gobi kapcsán Lubics Szilvia jótékonysági akciót hirdetett a CHER-RISK-kel: mindenki, aki a verseny végéig letölti a “CherryGo” alkalmazást és mozog, azért jutalom- pontokat szerez, amit a Bátor Tábor javára írhat jóvá.Összeállította: PÉTER Árpád 2019. 06. 28. | 3ezEZ vOLT a hÉThírsorokFotó: Gergely Szilárd
4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2019. 06. 28. | 5A hét témájaMagyarországon az első középületre, az általa veze-tett zuglói polgármesteri hivatalra már kikerült a szi-várványos zászló – jelen-tette be büszkén Kará-csony Gergely, az MSZP-PM jelöltje. Kálmán Olga, a DK jelöltje szerint főpol-gármesterként nem lehet megtennie, hogy ne nyis-sa meg a Pride-ot. Kerpel-Fronius Gábor, a Momen-tum jelöltje pedig meg-tiszteltetésnek venné, ha felkérnék a Pride megnyi-tására, amit „természete-sen” megnyitna – folytatja beszámolóját Schittl Esz-ter annak kapcsán, hogy a Facebook letiltotta íror-szági tudósítását. Pedig csak azt furcsállta, nem csak magánvállalkozások – legfeljebb másutt vásár-lunk –, hanem még az álla-mi posta is beleállt a szi-várvány színeinek ilyetén kisajátításába. Érdemes szemezgetni a hozzászólá-sok között:Isten áldja meg Önöket, hogy ennyi ellenszélben is tudnak dolgozni. A szivár-vány jobbra érdemes, használhatnánk összeke-verve a színeket, egy új szi-várványt teremtve. A melegzászló 6 színből áll. Az igazi szivárvány 7-ből. Undorító a halált reklá-mozni ennyire..., mert ez a halál zászlaja, a zsákutca, a nincs tovább lét.Szegény Facebook har-col a valósággal! Jól ki lett találva, mert ez csak így „üzemelhet” termékenyen az élővilágban! Műszaki nyelven szólva, a csavart nem lehet a csavarba illeszteni, az anyát sem az anyába. Csak a csavart az anyába, hogy meglegyen a helyes, ésszerű összekötte-tés. Ilyen egyszerű! Nem szervezünk egy heterosze-xuális irányultságú Pride-ot? Aki ez ellen lép fel, az heterofób, nem? De ez az egész LMBTQ-társaság családofób, emberofób, gyerekofób, logikafób, ter-mészetofób. Miért vagyok „homofób”? Mert nem tar-tom többre a devianciát a normalitásnál?Én arra vagyok büszke, hogy férfi és nő kapcsolat-ban élek, és így gyermeke-ket tudtunk nemzeni. Ez a fajfennmaradásunk zálo-ga. És mi vagyunk többen, mégsem vonulunk a magunk testrészeit kita-karva, mutogatva, a homo-szexuálisokat, leszbikuso-kat kigúnyolva, ahogyan ők a keresztényekkel és a családokkal ezt teszik. Mégsem gúnyolom őket, noha az állapotuk nem ter-mészetes és nem produk-tív az emberi fajfenntartás-ra. Az orvostudomány mai állása szerint állapotuk betegség, illetve szociali-zációjuk hibáira vezethető vissza. Politikai okok miatt ezt persze egészen más-képpen indokolják egyes pártok. Ugye nem kell kiír-ni a nevüket? Nem a homo-szexualitást ítéljük el, mert az betegség, hanem a viselkedésüket. Nem kéne ezt nekik nagy dobra verni, többletjogokat követelni, a társadalmat irritálni.Ilyenkor derül ki napnál világosabban, hogy a mai liberálisok liberalizmusa csak ordas kamu! A liberáli-sokat a legjobban tényleg az irritálja, amikor valóban szabad emberekkel talál-koznak. Senki nem cenzú-ráz úgy, mint ők. Kivéve per-sze a diktatúrákat... Ezen is érdemes elgondolkodni. Ez úgy megy, hogy rászállnak az emberre egyenként, és bejelentik a posztot, mint sértő, stb. Mint a régi szép kommunista időkben.És akkor most siránko-zunk, és – Hofival szólva – megvárjuk, amíg kötelező-vé teszik, vagy teszünk valamit ellene? Eljöhet az idő, amikor a Biblia igazsá-gaihoz ragaszkodó keresz-tényeket teljesen le fogják tiltani a Facebook-ról. Szá-nalmas. Gőzerővel megy az elerőtlenedett, elhitet-lenedett Nyugat-Európa bedarálása. Még jó, hogy Közép-Európa kitart. Nagy szükség lesz ránk! Ha elég bátrak vagyunk, nem adjuk fel. Tudjuk, hogy az Isten törvényei örökérvé-nyűek, és ezt adjuk tovább gyermekeinknek is. A tör-ténelemből azt is tudnunk kell, hogy a diktatúra nekünk dolgozik, csak türelem! Amit most látunk, nem éppen jókedvre sar-kall, de a jövőbe látva, nyu-godtan elereszthetünk egy kis mosolyt.Megosztottam tegnap, sok ismerősöm megosz-totta a megosztásomat. :) Szóval sok munkát adunk a cenzúrának. :)PAPP János összeállításaBosszantó, hogy Isten szép szivárványát szimbólumukká tették! Már nem mer az ember szivárványos fotót kitenni, hogy félre ne értsék! Valahogyan vissza kellene hódítani! (Fotó: MTI/Varga György)Ha nem teszünk semmit, talán csak évtizedek kérdése, és hazánkba is megérkezik ez a mindent elsöprő Pride-fanatizmus. Belenézek a főpolgármester-jelölti előválasztás vitájába, és rájövök, talán nem is évtizedek, hanem hónapok alatt is nem várt változások indulhatnak – írja az életpárti CitizenGo magyar munkatársa.„de mi férfiak férfiak maradjunk, és nők a nők – szaba-dok, kedvesek” – József Attilát is letiltaná Zuckerberg?(Fotó: PIM/Escher Károly)védjükA normalitástGyurcsányék genderveszélyt is jelentenek Kanizsára. Utódja 2009-es rendelete előírta volna az óvónőknek, hogy tudatosan kerüljéka nemi sztereotípiák erősítését. Azaz a kisfiúk babával, a kislányok traktorral játsszanak (Fotó: MSZP)
6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhirdetés
2019. 06. 28. | 7AktuálisA tizenegy alapító az élet különböző területeiről érkezett, ennek megfele-lően a NagyON Kanizsa programja is rendkívül sokszínű. A tagok a terveik közt kiemelt figyelmet szánnak például a környe-zet- és klímavédelemnek, amellyel kapcsolatban egyre aggasztóbb hírek látnak napvilágot. Ugyan-ilyen fontosnak tartják Nagykanizsa ifjúságpoliti-káját, a fiatalok megszólí-tását és a hatékony, ered-ményes pályaorientációt.– Szeretnénk segíteni abban, hogy minden gyer-mek megtalálja azt az isko-lát, képzést, amely a szá-mára a legmegfelelőbb – hangsúlyozta Magyar Ferenc, az egyesület elnö-ke. – Pedagógusként is mondhatom: várnak még tennivalók ránk ezen a téren. A fiatalokra egyéb-ként a testvérvárosi kap-csolatok erősítésében is számítunk, ennek érdeké-ben szívesen részt ven-nénk diákcsereprogramok kidolgozásában és koordi-nálásában.Magyar Ferenc kiemelte: Nagykanizsán mindig is jellemző volt a különböző korosztályok közti összefo-gás. Ennek megfelelően a NagyON Kanizsa a fiatalok mellett a középkorosztály és az idősek érdeklődésére is számot tart, olyan kultu-rális, hagyományőrző, sza-badidős és sportprogra-mok rendezésével, ame-lyek hozzájárulnak a tartal-mas, aktív mindennapok-hoz.Balogh László a humán bizottság elnökeként és a Batthyány Lajos Gimnázi-um igazgatójaként csatla-kozott a NagyON Kanizsa lokálpatrióta, értékmegőr-ző és -teremtő, a kanizsai kreativitást előtérbe helye-ző elképzeléseinek megva-lósításához.– Sokakban felvetődhet a kérdés: megint egy új egyesület? A válaszom: határozott igen, mert van friss lendület, van új szán-dék, és legfőképp vannak tervek és célok – fogalma-zott. – Elsősorban a fiatalo-kat szólítjuk meg, mind-azonáltal az elképzelése-ink sokkal szélesebb palet-tán mozognak, mert sze-retnénk szélesen ölelni Kanizsát, ahol jó élni.Az új egyesület más civil szervezetekkel és művé-szeti csoportokkal is együttműködne, csakúgy, mint a történelmi egyhá-zakkal.– Kanizsa a miénk, olyannyira, hogy már a kanizsai várban is szolgált lelkész – kezdte Hella Ferenc református lelki-pásztor. – A város életében azóta is jelen vagyunk, bár voltak történelmi idők, amikor ez nem így volt. De ezt is túléltük, mert az egy-házat nem ember alkotta, hanem Isten indította útjá-ra. Éppen ezért nekünk is kötelességünk részt venni a város jövőjének alakítá-sában, és ott lenni az emberek között – minden élethelyzetben. Ha pedig mindezt egy olyan össze-fogással tesszük, amelyet semmi nem képes megtör-ni, akkor hiszem, hogy értékteremtő munkánkra nemcsak mi, hanem a gye-rekeink és az unokáink is büszkék lesznek.A NagyON Kanizsa eddi-gi összejövetelei jó hangu-latban teltek, Magyar Ferenc szerint a tagok egy-mást inspirálják az ötlete-ikkel. Ugyanakkor kíván-csiak mindenki vélemé-nyére, elképzelésére, aki a szívén viseli Nagykanizsa sorsát, és bekapcsolódna az itt élők mindennapjai-ba.NEMES DóraAz alapító tagok az élet különböző területeirőlérkeztek, ennek megfelelően a NagyON Kanizsa programja is rendkívül sokszínű (Fotó: Gergely Szilárd)NagyON Kanizsa Bekapcsolt a NagyON Kanizsa, amelynek tagjai szeretnék, ha mások is bekapcsolódnának elképzeléseik meg- valósításába. A közelmúltban megalakult civil egyesület célja, hogy a dél-zalai város még magasabb fokozatba kapcsoljon, ehhez pedig várják minden Nagykanizsán és a térségben élő segítségét, ötletét.Magyar Ferenc: A fiatalok mellett a középkorosztály és az idősek érdeklődésére is számot tart az egyesületÖn is!Kapcsol(ód)jon be
8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPKultúraTÁJÉKOZTATÓA Hevesi Sándor Művelődési Központ július 1-15-ig technikai okok miatt zárva tart! Köszönjük szíves megértésüket!Móricz ZsiSIgMONd MűvelődÉSI HÁZJúlius 6-7.HAGYOMÁNYOK NAPJA ÉS KISKA-NIZSAI BÚCSÚJúlius 6. szombat16.00 Zalaapáti harmonikazenekar17.00 Árvácska dalkör17.30 Szikrák Táncegyüttes18.00 Goldance Tánciskola18.15 Mozaik Társulat: Lopótök, avagy a Sári nem olyan19.00 Zalagyöngye Táncegyüttes – Fonó20.00 - 24.00 Retro party az Édes kettes zenekarralJúlius 7. vasárnap15.30 Vásári komédia – ÜSTökösKompánia 17.00 Boldog békeidők - revüshow18.00 Kardos Eszter – Horváth Szilárd duó dalestje19.30 Orosz Zoltán harmonikaművész és barátai koncertje„Örömzene” Fellépő művészek: Orosz Zoltán Artisjus- és eMeRTon-díjas harmonikaművész, Borbély Mihály Kossuth- és Liszt-díjas fúvós előadó-művész, Horváth Kornél Kossuth-díjas ütőhangszerművész, Lattmann Béla Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett basszusgitár-művész.HeveSI SÁNdor MűvelődÉSI KözpONtA ROZGONYI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKO-LA TANULÓINAK RAJZKIÁLLÍTÁSAMegtekinthető: július 15-augusztus 17-ig„LÉLEKGYÓGYÍTÓ GYŰRŐDÉSEK” – Gölles Teréz textil alkotásainak bemutatásaMegtekinthető: július 15-augusztus 15-igJúlius 17. (szerda) 10 óraKÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ – hűtőmág-nes- és csipeszdísz készítése ProgramajánlóJún. 27. - júl. 3. 15:30 TOY STORY 4. amerikai animációs filmJún. 27. - júl. 3. 17:00 ALAddIN amerikai zenés filmJún. 27. - júl. 3. 17:45, 20:00 ANNABelle 3. amerikai horrorJún. 27. - júl. 3. 18:15, 20:30 YESterdAY angol zenés filmJún. 27. - júl. 3. 19:30 MEN IN BLACK: SötÉT ZSARU K A Föld KörÜL amerikai akciófilmJún. 22-23. 14:00, 16:00 A KIS KedveNceK TITKOS Élete 2. Premier előtt!!! amerikai animációs filmjúni us 27- július 3. MűSOraSztárrá válni – varázsütésreMi lenne, ha a Beatles egy szempillantás alatt kitörlődne az emberiség emlékezetéből és kultúrájából, és ön lenne az egyetlen, aki emlékezne ezekre a slágerekre? Mi lenne, ha a dalok miatt egy csapásra világsztár válna önből, ön pedig egyre kényelmetlenebbül érezné magát? Mi tör-ténne akkor, ha erre rámennének a kapcsolatai? Ezekre az izgalmas kér-désekre keresi a választ az Igazából szerelem írója és a Gettómilliomos rendezője a Yesterday című angol zenés vígjátékban, amely a kritikus szerint a nyár egyik leghangulatosabb filmje. A produkcióban néhány jelenet erejéig feltűnik a népszerű popénekes, Ed Sheeran, aki több alkalommal is nyíltan beszélt arról, hogy a Beatles zenéje nyújtja a leg-főbb inspirációt a saját dalaihoz. Ezt ajánljuk!A Cinema Nagykanizsa
2019. 06. 28. | 9KultúraFellépések tekintetében igazán nem lehet panasz a Szivárvány EGYMI-ben balettozni tanuló gyerekek aktivitására: a lányok az intézmény valamennyi rendezvényén szerepel-nek, és attól sem riadnak vissza, ha az iskola kapuin kívül kell számot adniuk tánc-tudásukról. A Baj-Pulai Viktória vezette csoportok – a „kicsik” és a „nagyok” – nemrég egy sajátos nevelési igényű fia-taloknak meghirdetett vetélkedőn vettek részt Felsőrajkon, május elején pedig a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett Tánc nap-ján adtak elő két koreográ-fiát. A növendékek izgatot-tan várnak minden ilyen alkalmat. Van, akit annyira boldoggá tesz egy-egy jól sikerült bemutató, hogy az előadás végén cigánykere-ket vet a színpadon.– Bárkinek, aki művésze-ti tevékenységet folytat, fontos, hogy időről időre megmutassa magát és produktumát a nagy nyil-vánosság előtt. Ez a mi tanulóinkra hatványozot-tan igaz – kezdi Horváth Piroska, a Szivárvány EGY-MI intézményvezetője. – Észrevettük például, hogy a műsorok hatására a tán-cosok nemcsak kivirulnak, hanem elnyerik diáktársaik és az éppen aktuális közön-ségük elismerését, megbe-csülését is.A balettórák jelentősége tehát nem merül ki annyi-ban, hogy hasznos időtöl-tést nyújtanak a tánc iránt érdeklődő gyerekeknek, hangsúlyozza a szakem-ber. Egyrészt a fellépések érzékenyítik a többségi társadalmat, másrészt a mozgás minden más fej-lesztő munka alapja, legyen szó a tanulási, az álló-, a cselekvő- és a tájé-kozódási képességekről.– Viktória ráadásul igen jó érzékkel válogatja be a csoportba azokat a gyere-keket, akiket sok oldalról kell támogatni a tanulási képességük fejlesztéséhez – teszi hozzá. – A foglalko-zásokhoz értelmileg aka-dályozott és Down-szind-rómás gyerekek is csatla-koznak, akik leginkább így, hogy egy-egy iskolai ese-ményen vagy a Tánc nap-ján szerepelnek, tudnak kitűnni a társaik közül. Ettől ők is boldogok és a szüleik is.A növendékek ma már improvizatív darabokat is vállalnak, merik szabadjára engedni a fantáziájukat a színpadon. Tánctanáruk szerint a lányok közt jól működik a csoportdinami-ka, s ha valaki fáradtabb, esetleg kedvetlen, a csapat egy emberként támogatja és motiválja őt.– 13-14 éves lehettem, amikor meghívást kaptunk egy olyan rendezvényre, amelyen sérült kisgyere-keknek táncoltunk – idézi fel a kezdeteket Baj-Pulai Viktória. – Amikor a műsor-szám végére értünk, és levonultunk a színpadról, a gyerekek között foglaltunk helyet. Mélyen megérin-tett ez az egész, az élményt hosszú évekre elraktároz-tam magamban. Később, miután befejeztem az isko-láimat, és elkezdtem Kani-zsán táncot oktatni, előtörtek az emlé-kek. Egyre töb-bet gondoltam arra, milyen jó lenne, ha a Szi-várványban tanuló gyere-kek alapfokú művészeti oktatás-ban részesülhetnének, így felvettem a kapcsolatot az EGYMI és a Farkas Ferenc-iskola vezetőségével.A művésztanár ötlete pozitív fogadtatásra lelt, így tizenegy évvel ezelőtt elkezdődött a balettokta-tás infrastrukturális felté-teleinek kialakítása a Rózsa utcai épületben. A csopor-tot Viktória vezette, amikor pedig édesanya lett, húga, Dorka folytatta a munkát öt éven át.– Nem gyógypedagó-gusként szegregált intéz-ményben oktatni nagy bátorságra vall – veszi vissza a szót Horváth Piros-ka. – Emellett Viktória peda-gógiai érzékét dicséri az is, hogy – egyfajta pillér-ként – mindig fellép a lányokkal. Soha nem hagy-ja őket magukra, egészen addig, amíg nem biztos benne, hogy elengedheti a kezüket. A gyerekek számá-ra óriási siker, amikor látják, hogy egyedül is boldogul-nak a színpadon, ugyanak-kor hatalmas élmény, hogy egy igazi balettművésszel mutatkozhatnak be.NEMES DóraTizenegyedik tanévét zárta a Szivárvány EGYMI-ben működő balettcsoport a napokban. Az órák sikerét jelzi, hogy – az előzetes jelentkezések alapján – szeptembertől megduplázódik Baj-Pulai Viktória itteni növendékeinek a száma. A művésztanár és az intézmény vezetősége a közös munka eddigi leg-nagyobb eredményének azt tartja, hogy a gyerekek már nemcsak akkor érzik magukat otthonosan a színpadon, amikor begyakorolt koreográfiát adnak elő, hanem akkor is, ha improvizálniuk kell.a boldogságért...TánccalBőség... A Szivárvány EGYMI-ben atáncoktatás mellett működik egy énekkar is, illetve nagy hangsúlyt fektetnek a rajzra és a sportolásra. Van meseterápiás és „boldogóra”, szeptembertől pedig állatasszisztált terápia keretében indul egy új szakkör heti három órában.Fotó: Gergely Szilárd
10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPhitéletElsőre talán elvont fogalomnak tűnik, Szűcs Imre szerint azonban nagyon is kézzel fogható, valósá-gos Jézus Szentséges Szívének üzenete.– A szívre általában úgy gondo-lunk, mint érzelmeink központjá-ra, ezzel szemben a Bibliában a szív magát az embert jelöli – magyarázza a plébános. – Jézust és az ő mérhetetlen szeretetét, amely abban öltött formát, hogy emberré lett: kiüresí-tette magát, hogy hozzánk hasonlóvá váljon.Isten Fia földi anyá-tól született, volt kis-baba és kamasz, apjától pedig kitanulta az ács-mesterség csínját-bínját, mutat rá Imre atya. Ahogy mindenki másnak, neki is voltak tervei, ám közben egy percig sem tévesztette szem elől a feladatát. Az ő küldetése az volt, hogy Isten országát hirdesse, és azt, mennyi-re szereti az Atya az embereket.– Sokáig kevés szó esett a Jóis-ten emberközpontú szeretetéről, holott az egész világot nekünk adta. A teremtéskor világosan kijelentette: „Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a föl-det…”. A tiétek, éljetek vele és használjátok. Azt ugyan nem mondta, de jó volna, ha nem kihasználnánk…A Szent Szív Jézus önfeláldozó és az embert a bűn alól feloldo-zó szeretetét szimbolizálja. A hagyományos ábrázolás szerint Jézus mellkasán helyezkedik el megseb-zett, átszúrt szíve, amelyet a szeretet lángjai ölelnek körül. Középen általában egy kereszt látható, ami arra emlékeztet: nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért.Amikor hozzáfogtak a mai templom megépítéséhez a Deák téren, még javában tartott a második világháború. Noha az építőanyagok beszerzése sok aka-dályba ütközött, a Historia Domus arról ír: 1942 tavaszán már olyan jó ütemben haladtak a munkálatok, hogy Jézus Szíve ünnepén meg-kezdték a vasárnaponkénti misé-zéseket, majd pár hónap-pal később, november 8-án felszentelték az épületet.– A búcsú tulajdonképpen a település templomának névnapja – mondja Imre atya. – Amikor egyet felszenteltek, választottak neki – és ezzel az egész egyház-községnek – egy védőszentet, s az ő neve lett a templom titulusa. A mi esetünkben Jézus Szíve magát Jézust jelenti. A búcsúk jelentősé-ge régen abban állt, hogy a közös-ség apraja-nagyja összejött. Ma már ehhez a falunapok biztosíta-nak keretet. Vannak időszakok, amikor bizonyos ünnepek kiemel-kednek a többi közül, utána pedig – nem elvesznek, nem kiüresed-nek, hanem egyszerűen átalakul-nak. Úgy érzem, most épp egy köztes periódusban vagyunk, amikor a külsőségek nem nyom-ják el a valódi üzenetet. Figyelhe-tünk arra, és elemezhetjük magunkban, miként is viszonyu-lunk a templomunk védőszentjé-hez, s hogyan tudjuk elfogadni, illetve viszonozni az ő végtelen, megváltó szeretetét.NEMES DóraNévadó titulusának, Jézus Szívének ünnepére készül a Felsőtemplom. Az úrnapját követő pénteken, illetve a vasárnapi búcsú-napon a hívek a szokott feltételek mellett – tiszta lélekkel, meggyón-va, részesülve a szentáldozásban, és a pápa szándéka szerint imádkozva – teljes búcsút nyerhetnek. Az ünnep arra is alkalmat nyújt, hogy a Jézushoz fűződő kapcsolatukat elmélyítsék. Szűcs Imre: Figyelhetünk arra, hogyan tudjuk elfogadni, illetve viszonozni az ő végtelen, megváltó szeretetét… (Fotó: Gergely Szilárd)A Felsőtem plom névna pjamegváltó szeretetVégtelen,A búcsú a templom névnapjaBúcsúmisére várja július 6-án, szombaton délben a látóhegyi kápolna a híveket. Szent Péter és Szent Pál ünnepe alkalmából a szentmisét Szűcs Imre, a Jézus Szíve-templom plébánosa mutatja be.a LátóhegyenBúcsúmise
Idén is átad-ták a tavaly alapított Kere-csényi Edit-emlékplaket-tet a Thúry György Múze-umban. Az ala-pító igazgató szellemisége előtt tisztelgő elismerést az intézményt szakmailag segítő múzeumbarátok érdemelhetik ki, a díjat idén Schmidt Istvánné Bagonyai Mária kapta. Az Éj Műtárgya pedig idén egy igazi lokálpatrió-ta kuriózum volt, hiszen több mint 60 év után haza-tért dr. Krátky István hege-dűje. – Ez a hegedű olyan emberé volt, aki a szív embere volt, példaember, aki István gazda néven 1930 és 1944 között pol-gármesterként sokak segí-tője és példaképe lett. Úgy tette a dolgát, ahogyan azt kell, nem csak a közigazga-tás élén, de Kanizsa fejlő-déséért és a rászo-rulók segítéséért is dolgozott – fogal-mazott Balogh László, a humán bizottság elnöke.A mintegy 1 mil-lió forint értékű koncerthegedűt az egykori polgár-mester unokája Kanizsának adományozta. A hangszer ugyanakkor nem csak kiállítási tárgy lesz, hiszen szakértő kezek-ben meg is szólalhat majd városi rendezvényeken.– Aki olyan muzsikus, hogy megérdemli ezt a gyönyörű, nagyon szép hangú hangszert, az hasz-nálja. A városé, de termé-szetesen szeretném, ha játszanának is rajta – mondta dr. Lugos Margit, Dr. Krátky István unokája.Az érdeklődőket Dénes Sándor is köszöntötte. A polgármester elmondta: ez a rendezvény az egyik legjobb lehetőség arra, hogy a fiata-lok megsze-ressék a múzeumot, a történelmet, őseink hagya-tékát. A Múzeu-mok éjszakája programsoro-zat a ’90-es években indult, azóta pedig országszerte egyre nagyobb sikert arat.– A Múzeumok éjszakája számunkra itt, Nagykani-zsán azért is fontos – azon túl, hogy felhívja a figyel-met a múzeumra és egy különleges eseménnyé teszi ezt az éjszakát –, mert ennek hatására év közben is többen látogatják az intézményt. Ez a legna-gyobb ünnepünk, de a hétköznapokban, a családi napjainkon, szombatjain-kon, kiállításainkon is egy-re többen vannak – hang-súlyozta Száraz Csilla múzeumigazgató. Az eredetileg szabadtér-re tervezett programok az esős időjárás ellenére sem maradtak el, a szervezők – egyebek mellett – Kincske-reső kalandtúrával, fotó-történeti előadással és kiállítással, valamint éjsza-kai bátorságpróbával vár-ták az érdeklődőket. 2019. 06. 28. | 11nálunks Kanizsa szívéhez szólt…Hazatérta hegedű, Fotó: Gergely SzilárdHazatért, s Kanizsa szívéhez szólt dr. Krátky István hegedűje. Immár 13. alkalommal csatlakozott a Múzeumok éjszakája országos rendezvény- sorozathoz a Thúry György Múzeum. Idén az Éj Műtárgya az egykori városvezető hangszere volt, amit Németh Ferenc zenetanár szólaltatott meg.
12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPnálunk 1. A pályázat célja:A városképet elcsúfító, zavaró falfirkák eltüntetésének ösztönzése.2. A pályázat benyújtásának feltételei:A támogatásra pályázhat minden Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén fek-vő, nem műemléki védelem alatt álló ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, tár-sasház lakóközössége nevében a közös képviselő; kivéve, ha az maga az önkor-mányzat, illetve az önkormányzat költségvetési szerve, gazdasági társasága. Fen-ti korlátozás az önkormányzati résztulajdonnal rendelkező társasházakat nem érinti.3. A pályázható támogatás mértéke:A pályázható támogatás összege társasházanként az utólag számlával igazolt fal-firka eltüntetési költségek 40 %-a, de maximum 50.000 Ft, egyéb ingatlanonként az utólag számlával igazolt falfirka eltüntetési költségek 40 %-a, de maximum 20.000 Ft.Az önkormányzati támogatás ingatlanonként évente egy alkalommal vehető igénybe.4. A pályázat lebonyolításának határidői:A pályázat benyújtásának határideje 2019. augusztus 10.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága a 2019. augusztus 10-ig beérkezett pályázatokat 2019. szeptember 30-ig bírálja el.5. A pályázati támogatás igénybevételének feltételei:a) Az elnyert támogatás csak a támogatási szerződés aláírását követően elvégzett munkák finanszírozására használható fel. A támogatott munkákat a támogatási szerződés aláírásától számított 60 napon belül el kell végezni.b) A megítélt támogatás kifizetésének feltételei:a pályázatban megadott falfelület méreteire vonatkozó falfirka eltüntetési mun-kálatok elvégzésének igazolása eredeti számlával;a megtisztított vagy lefestett falfelületről készített fotó benyújtása. c) A pályázó, illetve a támogatott köteles az önkormányzat megbízottjaival együttműködni, részükre a szükséges felvilágosítást megadni. Ennek keretében köteles az önkormányzat részére biztosítani:a pályázat adatainak ellenőrzését, a helyszín megtekintését,a kivitelezés folyamatának mindenkori ellenőrizhetőségét,minden olyan okiratba történő betekintést, mely a támogatási szerződés teljesí-tését érintheti.d) Pályázó tudomásul veszi, hogy Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján nem köthet érvényesen visszter-hes szerződést nem átlátható szervezettel, illetve a nem átlátható szervezettel létrejött szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Támogató a valótlan tartalmú nyilatko-zat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. Pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen pontban meghatározott felté-tel ellenőrzése céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55 §-ban foglaltak szerint jogosult a Pályázó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55 §-ban meghatározott adatokat kezelni.6. A támogatási összeg kihelyezésének módja:A támogatás folyósítása az elvégzett munkák ellenőrzését követő 45 napon belül történik.7. Az elbírálás módja:A pályázatokat a bizottság a következő esetekben elutasítja:a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek;a bizottság megítélése szerint - a pályázatban megadott - a tervezett helyreállítás során lefestendő vagy megtisztítandó falfelület mérete irreálisan nagyobb a fal-firka méretéhez képest;a falfirka eltüntetését célzó technológia, illetve alkalmazandó színezék városképi szempontból nem megfelelő;amennyiben az ingatlan a káresemény megtérítésre vonatkozó biztosítással ren-delkezik és a tulajdonos, vagy társasház esetén a közös képviselő nem tudja iga-zolni, hogy a biztosító anyagilag nem állt helyt.8. A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:a falfirkát tartalmazó falfelületről készült fénykép (elektronikus vagy hagyomá-nyos);a helyreállításra készített előzetes költségvetés;a helyi egyedi védettség alatt álló ingatlanok esetén a városi főépítész előzetes állásfoglalása;az ingatlanra kötött biztosítási kötvény másolata, vagy az ingatlan tulajdonosá-nak, társasház esetében a közös képviselő nyilatkozata, mely szerint az ingatlan biztosítással nem rendelkezik;amennyiben az ingatlan biztosítással rendelkezik a biztosító nyilatkozata, misze-rint az ingatlan biztosítása alapján a falfirkával okozott káresemény megtérítésé-re nincs lehetőség;a pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átlát-hatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása;a - társasházak valamint magánszemélyek kivételével - Pályázó nyilatkozata arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pont-ja szerinti átlátható szervezetnek minősül (melléklet szerinti formában).9. Egyéb tudnivalók:A pályázati adatlap letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról.A pályázatokat postai úton lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani Nagy-kanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt. 15.). Kizárólag zárt borítékban beküldött, vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban.A borítékon fel kell tüntetni:„Falfirkák eltüntetésének támogatása pályázat, 2019.”Nagykanizsa, 2019. április 17. Dénes Sándor polgármesterPÁL YÁZATI FELHÍVÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) önk. rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2019. évben 100 000 Ft.Tanévzáró istentiszteletet és családi napot tar-tott a református gyülekezet. A templomból a Csó-nakázó-tóhoz mentek a résztvevők, ahol ebéd és közösségépítő programok, játékok várták őket. A tanévzáró istentiszteleten ajándékot is kaptak a református gyülekezet fiataljai. A Csónakázó-tónál még a csepergő eső sem zavarta a gyereke-ket, így előkerült például a kincskereső. A családi napra Letenyéről, Gelséről, Galambok-ról és Zalakarosról is érkeztek, hiszen ezeken a tele-püléseken is tartanak hittanórát a kanizsai refor-mátusok. – Igyekeztünk elvinni mintegy 180 gyermekhez az Evangéliumot, az üzenetet. Minden héten hoz-závetőleg 90 csoportban tartottuk az órákat, s azt gondolom, most megérkeztünk. Próbáltuk úgy betervezni ezt a napot, hogy már vége legyen mindennek, ne legyen semmi akadály, ne zavarjon bele más program – fogalmazott Hella Ferenc református lelkipásztor.Az eső ellenére sem maradt el a hagyományos sorverseny: a családi napon ismét vegyes csapato-kat alkotva mérkőztek meg – játékos formában – a református gyülekezet tagjai. Istentisztelet és családi napA gyerekeket a játékban még a szemerkélő eső sem zavarta (Fotó: Kanizsa TV)
A vád szerint a Nóg-rád megyei férfi 2017-ben egy internetes hir-detési felületen telefo-nokat kínált eladásra. Az ezekre jelentkező személyektől a vétel-árat előre kérte, cseré-be pedig azt ígérte, hogy futárszolgálattal még aznap eljuttatja hozzájuk az árut. – A vádlottnak azon-ban nem voltak tulaj-donában az eladásra kínált telefonok, azo-kat nem is állt szándé-kában értékesíteni, cél-ja kizárólag a megté-vesztett emberek pén-zének megszerzése volt – fogalmazott dr. Bartalné dr. Mentes Judit, a Zalaegerszegi Törvényszék sajtószó-vivője. – Végül négy embert – köztük egy nagykanizsai sértettet is – sikerült becsapnia, akik különböző összegeket utaltak át a bankszám-lájára. A vádlott ezeket az összegeket felvette, majd elérhetetlenné vált a vevők számára.A vádiratban mindemellett szerepelt egy hipermarketbéli lopásso-rozat is. A férfi több alkalommal megjelent az egyik nagyáruházban, ahol sajtot, kolbászt és egyéb élelmiszereket, valamint elektromos hajvasalókat rejtett a ruházatába. Mindezt három esetben a biztonsá-gi kamera rögzítette, kétszer pedig az áruház biztonsági személyzete tetten is érte a férfit.A vádlott ellen 2019 áprilisának végén elfogatóparancsot bocsátott ki a Nagykanizsai Járásbíróság, ugyanis az idézések ellenére egy tár-gyaláson sem jelent meg. A nyomozás során tett vallomásában a lopá-sokat elismerte, a csalások elkövetését azonban tagadta. Csupán annyit ismert el, hogy a bankszámlájáról felvette az átutalt összege-ket. Tekintettel arra, hogy az elfogatóparancs nem vezetett ered-ményre, a Nagykanizsai Járásbíróság helyt adott az ügyészi indítvány-nak, s a bizonyítást a vádlott távollétében folytatta le, majd elsőfokú ítéletet hozott, mely nem jogerős.A Nagykanizsai Járásbíróság a férfit – mint különös és többszörös visszaesőt – a vádirattal egyezően mondta ki bűnösnek 1 rendbeli, szabálysértési értékre, üzletszerűen elkövetett csalás vétségében, 3 rendbeli, üzletszerűen elköve-tett csalás bűntettében és 3 rendbeli, szabálysértési érték-re, üzletszerűen és folytatóla-gosan elkövetett lopás vétsé-gében. Ezért halmazati bünte-tésül 2 év 2 hónap fegyházbün-tetésre ítélte, és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A bíróság úgy döntött, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. – A bíróság súlyosító körül-ményként értékelte, hogy a csalások esetében az okozott kár nem térült meg, a vádlott többszörös és különös visszaeső, továbbá az üzletszerűséget és az elkövetés sorozatjellegét is. Enyhítő körülmény-ként csupán a lopással okozott kár részbeni megtérülését tudta figye-lembe venni a vádlott javára – mondta el dr. Bartalné dr. Mentes Judit.PÉTER Árpád 2019. 06. 28. | 13bűnügyBár ígérte, de ilyen telefonjai sem voltak a vádlottnak (Fotó: Illusztráció)a mobilos csalótTávollétében ítélték elA Nagykanizsai Járásbíróság távollétében hozott elsőfokú ítéletet annak a férfinak a büntetőügyében, aki az interneten hirdetett megvételre nem létező mobiltelefonokat. Emellett egy áruházi lopássorozat miatt is bűnösnek mondták ki. Vásárlásoddal támogasd a Kanizsai Dorottya Kórház csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályát!A KonTuRplusz Egyesületre is lehet szavazni a Tesco civil szervezeteket segítő, úgynevezett zsetonos akciójában. Mi úgy gondoltuk, ha mi kapjuk a legtöbb voksot, mások-nak, a gyerekeknek segítünk.A dödölle nemcsak egy étel, hanem összekovácsol és közösségi élményt is nyújt. Tegyünk közösen azért, hogy gyermekeink is megéljék hagyományainkat, amelyek megerősítik őket Nagykanizsához való kötődésükben. Zsetonoddal a családok, munkahelyi, és egyéb közösségek megerősítését is segítheted, élményét gazdagíthatod.Ha a vásárláskor kapott zsetonnal a kanizsai dödölle fesztiválra szavazol, akkor a főzőcsapatok által elkészített dödölle bevételéből a Kanizsai Dorottya Kórház csecse-mő- és gyermekgyógyászati osztály felszereltségének javítását is támogatod.SzavazzZAVAZZ NagyKANiZSáéRT!dödöllére!Szavazz a A bolti lopásokat a biztonsági kamera rögzítette (Fotó: Illusztráció)
14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAtÉrtesítjük a lakosságot, hogya kiskanizsai búcsúi rendezvények miatt forgalmirend-változások lesznek.2019. július 5-én, pénteken 8.15-től 2019. július 8-án 12 óráig a Homokkomáromi utcának a Bajcsy Zs. E. utcátóla Puncs fagyizóig terjedő szakasza lezárásra kerül. Ezen időszak alatt a 6Y jelzésű autóbuszok atemplom melleti buszmegállóban nem állnak meg.Megértésüket és türelmüket köszönjük! A szervezőkforgalmirend-változásBúcsúi
2019. 06. 28. | 15MagazinInduláskor az imádságot egy szép medzsugorjei énekkel egé-szítette ki Fodor Balázs diakónus. „Adj Uram békét, adj Uram békét, szívünk mélyén, adj nekünk. Jöjj közel és maradj velünk, jöjj közel és maradj velünk, így nyer békét szívünk, így nyer békét, szívünk” – szállt az ének, amelyről kiderült, ez feleségének, Krisztinának a legkedvesebb dala, amit az uta-zók együtt énekeltek a diakónus-sal. Az első állomás Poroszló volt. A Tisza-tavi Ökocentrum akváriu-mának látványa elvarázsolta a csoport apraját-nagyját. A képző-művészet iránt érdeklődőket érzékenyen érintette a hortobá-gyi Kilenclyukú híd szomszédsá-gában álló, vízhordókat ábrázoló szoborcsoport látványa. Németh Imre és Papócsi Tibor is készte-tést érzett a kompozíció módosí-tására. Bemutatójukat felvételek garmada örökítette meg az utó-kornak. Az út során a gyerekek felnőttes átalakuláson mentek keresztül, míg a felnőttekből az önfeledt, pajkos egyéniségüket hozta ki időnként a környezetváltozás. A 12 éves Fodor András büszkén kihúzta magát, amikor a debrece-ni Nagytemplomban Kossuth Lajos padjából felállva szólásra emelkedett. Öccse, a 6 éves Attila is büszkén fogta a kormányrudat a Tisza-tavi hajókázáson. A közel-ben éppen akkor zajlott a nagy folyón a kérészek násztánca, a tiszavirágzás, ami Európában mára szinte csak a Tiszán látható. A felejthetetlen élmények közé tartozott a Magyarország legna-gyobb református templomában, a Debreceni Nagytemplomban tett templomtúra. 1849 januárjá-ban itt folytatta munkáját Kossuth Lajos vezetésével az országgyű-lés, így lett Debrecen az ország második fővárosa. A minden igényt kielégítő haj-dúszoboszlói Délibáb Hotel szo-bájában ajándékcsomag várta az 57. születésnapját ünneplő Rózsi-kát. Az éjjeli szekrény fiókját kihúzva pedig Bibliára leltek a zarándokok. Sebők Imrének nosztalgiázás-ra is nyílt alkalma Kenderesen. A Vitéz Nagybányai Horthy Miklós Tengerészeti Kiállítóteremben ifjabb Horthy Miklós lányairól, Zsófiáról és Nikolettáról készült festményt fedezett fel. Örömmel újságolta a kötődését, hiszen Hor-thyék vadászházában, a Kanizsá-hoz közeli récsei erdőben kialakí-tott Zsófia-kertben született. Bármerre jártak a zarándokok, akár a szálloda ízületeket gyógyí-tó vastartalmú termálvízében, akár Szolnokon, a MIG-21-esek árnyékában, a köszönetnyilvání-tás jegyében gyakran felemleget-ték Imre atya nevét. Mintha ő is ott lett volna a zarándokokkal…BAKONYI Erzsébetönkénteseknek, nagycsaládosoknakA Jézus Szíve Plébá-nia pályázatának köszönhetően háromnapos zarán-doklaton, kirándulá-son vehettek részt önkéntesek, nagy-családosok, rászoru-lók, akik egy csodá-latos, testet, lelket, szellemet erősítő szép utazásnak lehettek részesei, amely a Tisza-tónál kezdődött, és a magyar repüléstör-ténet állomásait bemutató kiállításon fejeződött be, Szol-nokon. A kulturális programokat sem nélkülöző zarándok-út célja a közösség-építés mellett első-sorban a kegyhelyek és a templomok felkeresése volt. Zarándokút lelki élményekkel,Fotó: Bakonyi Erzsébet
2019. június 28.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38/A.93/319-46222:00-07:002019. június 29.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28020:00-08:002019. június 30.ReményGARAY U. 14.93/314-96719:00-06:0016 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPszSZolgáltatásPiaci árak Kanizs ángörögdinnye 390-400 Ft/kgburgonya 320-390 Ft/kgpaprika 480-650 Ft/kgkajszibarack 499-550 Ft/kgsertéscomb 1299 Ft/kg30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertári ügyeletJövő heti véradások07. 02. 08:30-11:30 Vásárcsarnok 07. 04. 11:00-13:00 Bazárudvar 07. 04. 15:00-17:00 BecsehelyAdj vért, és ments meg három életet!Hírek Önről, Önnekwww.kanizsaujsag.huwww.kanizsatv.huNagyKANIZSA,egy kattintásraNagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője értesíti a lakosságot, hogy 2019. július 1-én (hétfőn) a Köztiszt-viselők Napján a Polgármesteri Hivatal zárva tart. dr. Gyergyák Krisztina jegyzőHirdetmény – az ügyfélfogadási rendrőlJúliusi fogadóórákPolgármester, alpolgármesterekDénes Sánd or polgármesteri fogadónapja, valamint a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képvise-lőjeként fogadóórája 2019. július hónapban elmarad. A város polgárainak kérdéseit, észrevételeit a +36-20-849-23-00 telefonszámon, illetve a denes.sandor@nagykanizsa.hu e-mail cí-men ez idő alatt is várja.Karádi Ferencnek 2019. július hónapban alpolgár-mesteri fogadónapja és a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként fogadóórája elmarad. A lakosság észrevételeit a 20/849-2303-as telefonszá-mon, illetve a karadi.ferenc@nagykanizsa.hu e-mail címen ez idő alatt is várja.Tóth NáNDor alpolgármester fogadónapot tart 2019. július 24-én (szerda) 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hiva-tal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).Képvis előkBalogh László, a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati képviselője, a humán bizottság elnöke fogadóórát tart 2019. július 10-én, szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.), 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.Dénes Sánd or polgármesteri fogadónapja, valamint a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként fogadóórája 2019. július hónapban elmarad. A város polgárainak kérdéseit, észrevételeit a +36-20-849-23-00 telefonszámon, illetve a denes.sandor@nagykanizsa.hu e-mail címen ez idő alatt is várja.Gábris JáciNT önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető.Karádi Ferencnek 2019. július hónapban alpolgármesteri fogadónapja és a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjeként foga-dóórája elmarad. A lakosság észrevételeit a 20/849-2303-as telefonszámon, illetve a karadi.ferenc@nagykanizsa.hu e-mail címen ez idő alatt is várja.TóTH NáNDor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képvise-lője 2019. július 8-án (hétfő) fogadóórát tart 18.00 órától a Polgármesteri Hivatal bajcsai kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 19.00 órától Kiskanizsán, a volt Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlőjében (Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.).
2019. 06. 28. | 17SzolgáltatásEsemények, évfordulókJúlius 1.1818. július elsején született Semmelweis Ignác, az „anyák megmentője”1903. július elsején indult az első Tour de France. A 60 indulóból csak 21 ért be a cél-ba1934. július elsején született Sydney Pol-lack rendező; a Távol Afrikától című filmje hat Oscar-díjat kapottJúlius 2.1778. július 2-án halt meg Jean-Jacques Rousseau svájci francia felvilágosodás kori filozófus, író és zeneszerző1894. július 2-án született André Kertész világhírű magyar származású fotóművész1900. július 2-án szállt fel az első Zeppelin léghajó. Az LZ1 repülése mindössze 18 per-cig tartott a Bodeni tó felett1977. július 2-én halt meg Vladimir Nabo-kov, akinek legismertebb regénye a LolitaJúlius 3.1853. július 3-án született Csontváry Koszt-ka Tivadar festőművész1883. július 3-án született Franz Kafka német nyelven alkotó csehországi születé-sű író1971. július 3-án halt meg Jim Morrison, a The Doors rockzenekar frontembereJúlius 4.1776. július 4-én írták alá a Függetlenségi Nyilatkozatot, azóta ez a függetlenség napja az USA-ban1845. július 4-én született Szinyei Merse Pál festőművészAz előző hetiTI reJTVény megfeJTése:A játék olyan tevékenység, amelyet nem lehet elég komolyan venni.
18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPönkNKormányZAt7A pályázat célja:A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fej-lesztését, befektetések megvalósítását. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 60 000 e forint.A pályázók köre:A pályázaton részt vehetnek:azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű, illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tar-toznak.A pályázaton nem vehet részt:az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazol-ványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazol-ványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényel-ni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaság-ban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köz-tartozása van.az a vállalkozás, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.Pályázati feltételek:A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant vásárol, b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyez-teti, továbbác.) a b) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meg-határozott – bővítés esetén bővített – foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bővítés esetén folytatja működését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelően, de legké-sőbb a b) pont szerinti határidőre a vállalt mértékre fejleszti, továbbád.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helye-zésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeiről szóló bizottsági közleményt (HL C 209, 1997.07.10, 3-5 o.) alkalmaz-ni kell.A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő jogerős bejegyzését követően igényelheti. Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkor-mányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton.A pályázó:vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;vállalja, hogy – szerződéskötés esetén – a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonat-kozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vál-lalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető;vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénz-ügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;külön nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-vény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Támogatót tájékoztatni; tudomásul veszi, hogy Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján nem köthet érvényesen visszterhes szerződést nem átlátható szervezet-tel, illetve a nem átlátható szervezettel létrejött szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést; tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Támogató a valótlan tartalmú nyilat-kozat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll;tudomásul veszi, hogy a Támogató a fentiekben rögzített feltétel ellenőrzése céljából a szer-ződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A §-ban foglaltak szerint jogosult a Pályázó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A §-ban meghatározott adatokat kezelni.Pénzügyi feltételek:Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkoztatottak létszámá-tól függően a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában – a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével – az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra:Létszám-növekmény (fő)Beruházási érték (M Ft)50 – 100101- 500501-5-200-20 %20-35 %35-50 %21-505-25 %25-40 %40-55 %51-10010-30 %30-45 %45-60 %101-15-40 %40-55 %55-70 %Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem halad-hatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az euró-pai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regi-onális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgál-tatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazá-sáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásá-ban vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe-vételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni-ük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutat-ni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kéré-sére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.SzerződéskötésA pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapí-tott támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásá-rolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.A támogatás kifizetése:A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerős ingatlan-nyilvántar-tási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A jelzálog-jog törléséről az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követően intézkedik.A támogatási szerződés megsértésének szankciói:Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás: a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg; a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezett-ségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni. A pályázat benyújtása:A pályázatot 1 példányban – a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mel-lékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiány-pótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2019. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.Nagykanizsa, 2019. 04. 09. Dénes Sándor polgármesterPÁLYÁ ZATI FELHÍVÁSNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2019. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
2019. 06. 28. | 19önkormányzatSzociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkező (csere), illetve nem rendelkező pályázók részére:1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 3.A lakás alapterülete: 54 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 14.148,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.11. 10:00-11:00 2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/5. fsz. 6.A lakás alapterülete: 62 m² szobaszám: 3 szobakomfortfokozata: komfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 19.716,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.11. 10:00-11:003. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11. C.7. A lakás alapterülete: 44 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: peremterületKöltség alapú bérleti díj összege: 15.796,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.11. 10:00-11:004. Nagykanizsa, Liszt F. u. 3/C. 1. em. 4.A lakás alapterülete: 40 m² szobaszám: 1 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 19.640,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.13. 9:00-9:305. Nagykanizsa, Liszt F. u. 6/B. 3/3.A lakás alapterülete: 61 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 27.816,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.13. 9:30-10:006. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 1.A lakás alapterülete: 66 m² szobaszám: 2 szobakomfortfokozata: összkomfortosA lakás településen belüli fekvése: városi területKöltség alapú bérleti díj összege: 30.888,-FtA lakás állapota: helyreállítottA bérleti szerződés időtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerződésével megegyező időtartamúA lakás megtekintésének időpontja: 2019. 06.11. 9:00-9:30A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport-jánál ügyfélfogadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyúj-tani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetők.Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. június 28. Dénes SándorpolgármesterP Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N YNagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMűsorA Kanizsa TV műsora 2019. június 29-július 5.Június 29., szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 01:30 Híradó, 01:45 Látogató, 02:15 Bor, vagy sör? (ismeretterjesztő film), 02:45 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth Lász-ló műsora), 08:00 Híradó, 08:15 Látogató, 08:45 Bor, vagy sör? (ismeretterjesztő film), 09:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális magazin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Gézengúzok (gyerekműsor), 14:15 Kommentár nélkül – heti váloga-tás, 14:40 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:05 Lapozó, 18:00 Unió-Régió, 18:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 19:00 Székely konyha, 19:30 Amazónia papagájai (ismeretterjesztő film), 20:00 Camoletti: Leszállás Párizsban – zenés vígjáték az Új Színpad Egye-sület előadásában, 21:40 Lapozó.Június 30., vasárnap00:00 Unió-Régió, 00:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 01:00 Székely konyha, 01:30 Ama-zónia papagájai (ismeretterjesztő film), 02:00 Camo-letti: Leszállás Párizsban – zenés vígjáték az Új Színpad Egyesület előadásában, 03:40 Lapozó, 06:30 Unió-Régió, 07:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumá-ból), 07:30 Székely konyha, 08:00 Amazónia papagájai (ismeretterjesztő film), 08:30 Camoletti: Leszállás Párizsban – zenés vígjáték az Új Színpad Egyesület elő-adásában, 10:10 Lapozó, 12:00 K’arc (kulturális maga-zin), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Gézengúzok (gyerek-műsor), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:05 Lapozó, 18:00 Szentmise a Felsővárosi templomban, 19:00 Safari a nagyvárosban (ismeretterjesztő sorozat), 20:20 Sztár-portré: Fehér Balázs, 20:50 Lapozó. Július 1., hétfő00:00 Szentmise a Felsővárosi templomban, 01:00 Safari a nagyvárosban (ismeretterjesztő sorozat), 02:20 Sztárportré: Fehér Balázs, 02:50 Lapozó, 06:30 Szent-mise a Felsővárosi templomban, 07:30 Safari a nagyvá-rosban (ismeretterjesztő sorozat), 08:50 Sztárportré: Fehér Balázs, 09:20 Lapozó, 12:00 Safari a nagyváros-ban (ismeretterjesztő sorozat), 13:20 Sztárportré: Fehér Balázs, 13:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, 18:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egész-ségügyi percek, 19:35 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 20:05 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Unió-Régió, 21:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészség-ügyi percek, 22:25 Lapozó.Július 2., kedd00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 01:05 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 01:35 Híradó, 01:50 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:20 Unió-Régió, 02:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archí-vumából), 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészség-ügyi percek, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üze-net, Egészségügyi percek, 07:05 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth László műsora), 07:35 Kani-zsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarka-nizsáról), 08:05 Híradó, 08:20 Kalando-zoo (ismeret-terjesztő sorozat), 08:50 Unió-Régió, 09:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:25 Lapozó, 12:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó (B. Tóth Lász-ló műsora), 12:30 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvá-rosunkból, Magyarkanizsáról), 13:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:30 Unió-Régió, 14:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Balaton classic, 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérváro-sunkból, Magyarkanizsáról), 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.Július 3., szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Balaton classic, 02:15 Székely konyha, 02:45 Kanizsaiak (hírek vajdasági test-vérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Hír-adó, 08:15 Balaton classic, 08:45 Székely konyha, 09:15 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Balaton classic, 13:25 Székely konyha, 13:55 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 20:30 Híradó, 20:45 Sztárportré: Lányi Lala, 21:15 K’arc (kulturális magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 22:15 Lapozó. Július 4., csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Híradó, 01:40 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 02:10 Sztárportré: Lányi Lala, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25 Élet-módi, 07:55 Híradó, 08:10 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 08:40 Sztárportré: Lányi Lala, 09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Élet-módi, 12:55 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazin-ja), 13:25 Sztárportré: Lányi Lala, 13:55 K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Mada-rat tolláról… (ismeretterjesztő sorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 22:25 Lapozó.Július 5., péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Mada-rat tolláról… (ismeretterjesztő sorozat), 02:15 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyo-mányok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tol-láról… (ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Madarat tolláról… (ismeretterjesztő sorozat), 13:25 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 13:55 Élet-módi, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 20:00 A szomszéd vár (turisztikai magazin), 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2019. 06. 28. | 21SportA kanizsai újonc legény-ség a harmadik vonal Nyu-gati csoportjában vesel-kedhetett neki a küzdel-meknek úgy, hogy tavaly nyáron a kispadon is váltás történt, hiszen a ZTE FC-hez távozott Gombos Zsoltot – előbb néhány napig papí-ron Mészáros Ferenc, majd később már valójá-ban – a somogyi labdarú-gásból érkező 51 esztendős Barna László váltotta, aki a Nagyatádi FC szakmai igaz-gatói posztját hagyta ott a kanizsai kispadért. Persze, nem csupán az oldalvonal mellett, de a játékoskeret-ben is nagy változás tör-tént, és a koncepció a következőképpen alakult: lehetőleg minél több, kani-zsai kötelékkel bíró NB-s labdarúgót az ország szá-mos pontjáról visszacsábí-tani, hogy immár ismét fia-talkoruk helyszínén bizo-nyíthassanak.Nos, az FC Nagykanizsa végül újoncként a hatodik helyet szerezte meg, har-minc mérkőzésen 43 pon-tot gyűjtött, ami 12 győze-lemmel, valamint hét dön-tetlennel jött össze. A piros-kékek negyvenöt gólt sze-reztek (a támadók közül Vittman Ádám 12, Lőrincz Bence 8 találatig jutott) és a mezőnyben az ötödik leg-kevesebbként negyvenet kaptak. Voltak tehát emlí-tésre méltó tettek az elmúlt idényben és a szurkolók hasonló élményeket tarto-gató folytatásban bíznak.– Még mielőtt valakinek kétsége lenne afelől, hogy korábbi védőjátékosként minek vagyok a híve, a III. Kerület elleni tavaly őszi öt nullás idegenbeli siker szá-momra is szívmelengető érzés volt, tehát én is a sok-gólos győzelmeket szere-tem – fogalmazott a szak-vezető, Barna László.Mindez ráadásul még az elején történt, amikor mondhatni tanulófázisát élte a társaság.– A tavaszra már túl vol-tunk egy körön, így fel tud-tuk mérni a mezőny erőssé-gét, illetve a kerettel mi is megismertük egymást – folytatta a tréner. – Idő szükségeltetett ahhoz, hogy felmérjem labdarú-góim személyiségét, képességeit és azok alapján tudtam a továbbiakban én is dolgozni. Tavaszra már a kapott gólok számát tekint-ve is kezdtünk kiegyene-sedni, s ugyan a támadójá-tékunk lehetett volna haté-konyabb, de az utóbbi hónapokra már minden-képpen stabilabbak let-tünk, a kimondott hullám-völgyek elkerültek minket. Nem azt mondom, hogy nem maradt bennünk öt-hat pont, de voltak olyan kedvező meccsek is, ame-lyek alakulhattak volna másképp is. Úgy érzem, én és a csapat is bátran állt a feladatok elé, és büszke is lehetek a játékosokra, akik beálltak a sorba.A tréner nem tagadta, az olykor kritikus hangok is eljutottak hozzá, de ezek-től függetlenül is tudta, egy futballcsapat esetében mindig van mód a javulás-ra.– Előzetesen a srácoknak azt mondtam, újoncként a pontok 50 százalékának megszerzésével már mar-káns teljesítményt nyújtha-tunk elsőre, ugyanakkor egyszerre eredményes és szép focit játszó csapatot egyből nem olyan egysze-rű kialakítani, főleg úgy, hogy felnőtt szinten azért az eredményesség minősíti az elvégzett munkát. Ezért természetesen jár a köszö-net mindenkinek a csapat tagjai közül, és azoknak is, akik ebben tevőlegesen szerepet vállaltak.POLGÁR LászlóSzezonzáró bankettjét tartotta a Tungsram Aquaprofit NSK NB I-es sakk bajnokcsapata, amely idén már a tizenkettedik bajnoki címét szerezte meg – zsinórban pedig a tizenegyediket. Az évzáró egyben a teljesítmény értékelését is magában foglalta, mint ahogy a győztesnek járó kupa is kézről kézre járhatott. Ahogyan azt Papp Nándor csapatvezető és a klubelnök Nádasi Tamás együtt megfogalmaz-ták, a bajnoki idény évről évre nehezebb lesz, főleg a két éve életbe lépett új pontrendszerrel, de óriási izgalmak közepette a kanizsaiak ezúttal is a dobogó tetejére állhattak. Az egyesület második számú csapatáról sem szabad elfeledkezni, hiszen a tavalyi éppen csak a bennmaradást jelentő szereplés után a legutóbbi idényben az NB I B-ben a negyedik helyen zár-tak.A jövőbeni feladatok sem lehetnek kisebbek a dél-zalaiaknál, így jó rá az esély, hogy a nagykanizsaiak jövőre sem maradnak fényes érem nélkül.P. L. Az FCN tavasszal rendre stabilan játszott és meggyőző játékot mutatott (Fotó: Gergely Szilárd) építeniük...Van mireAz első számú egység az NB I-ben bajnok lett, a második csapat az NB I B-ben negyedikként zárt(Fotó: Polgár László)Egyre nehezebb, mégis győznekA 2012-13-as idény után ismét indulhatott a város egyik labdarúgó együttese az NB III-ban, igaz, az FC Nagykanizsa tavaly júniusban egy jóval szűkebb mezőnybe került fel az osztályozó után, mint amilyenben anno még az NTE 1866 szerepelt. Barna László tanítványai végül a hatodik helyen végeztek, és a pihenésnek lassan vége, hiszen a tervek szerint július 1-jén már edzésbe is állnak a labdarúgók.
Szombaton a junior és a felnőtt elit versenyzők küz-döttek az olimpiai kvótákért, ezért aztán egész Európából, de még Japánból is érkeztek kerékpárosok. Ezen a napon a Limitless Team-XCO Nagy-kanizsa csapata a junior férfi kategóriában volt érdekelt Baranyi Dávid Áron révén, aki magabiztos tekeréssel, 2 és fél perc előnnyel meg-nyerte a versenyt, és ezzel 20 UCI világranglista pontot szerzett.Vasárnap az utánpótlás (U9-től U17-ig) kategóriák-ban versenyeztek a fiúk és a lányok. Az időjárás nem volt túl kegyes ezen a napon, hiszen szombat délután leszakadt az ég, és egész vasárnap esett az eső. Ettől a pálya rendkívül saras, csú-szós lett, néhány helyen az emelkedőket sem lehetett kitekerni, lefelé pedig csak csúsz-kálni lehe-tett.A nagyka-nizsai csa-pat öt ver-senyzője állt rajthoz ilyen körülmé-nyek között, és négyen érmes helyen végeztek. Az U17-es lányok eredmény-hirdetésén csak a Limitless Team–XCO Nagykanizsa mezében álltak a dobogón versenyzők, hiszen Bokros Csenge lett az első, Buko-vácz Anna a második és Tóth-Almási Borbála a har-madik. Az U17-es fiúk viada-lát pedig Lőrincz Benedek nyerte. P. Á.22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPsportRemek erőfelmérőként nemzetközi utánpótlás labdarúgótornán vett részt Horvátországban az FC Nagykanizsa U11-es labdarúgó együttese.A horvátországi Crikvenicán a kisváros Crikvenica Cup elnevezésű – harminckét csapatos – nemzetkö-zi tornájára kapott meghívót az FC Nagykanizsa ifjú legénysége. A cso-portmérkőzések során: FC Nagyka-nizsa-ŠN Sibinj 2-1 (kanizsai g.: Kovács Mirkó 2), FC Nagykanizsa-NK Lokomotiva Zagreb 1-1 (kg.: Bagó Botond), FC Nagykanizsa-NK Sesvete 0-1. A megszerzett négy pontjukkal a csoportban második helyen végeztek a kanizsaiak, bejutva ezzel a legjobb tizenhat közé. Ott egy másik négyes elsőjé-vel, a bosznia-hercegovinai OFK Bihaccsal játszott az FCN: a rendes játékidőben 0-0 lett az eredmény, büntetők következtek, melynek során 3-2-re alulmaradtak Visno-vics István tanítványai.– Nagy eredménynek tartom, hogy egy erős nemzetközi mezőny-ben sikerült a nyolcaddöntőig eljut-nunk – fogalmazott a tréner. - A védelemből Lovrek Deján és Láng Zsombor teljesítményét dicsérném, ők mind a négy mérkőzésen odatet-ték magukat, továbbá kiemelném még Kovács Mirkó attraktív támadó-játékát. Amúgy a csapat minden tagja előtt le a kalappal, no és ne felejtsük el a kitűnő hangulatot teremtő szurkolóinkat a szülők sze-mélyében, hiszen ők is hozzátették a magukét az eredményhez. P. L.Az FC Nagykanizsa ifjú focicsapata jól szerepelt, s tapasz-talatokat is gyűjthetett a horvátországi labdarúgó tornánA nyolcaddöntőig jutottakAz U17-es lányok mezőnyében csak kanizsai versenyző állt a dobogón… (Fotó: Bak Ferenc)Az elmúlt hétvégén a zalaegerszegi Restart fesztiválon rendezték meg a Restart MTB XCO hegyi kerékpáros olimpiai kvalifikációs ver-senyt. A kanizsaiak ismét kitettek magukért. Lőrincz Benedek verseny közben: nem volt jobb nála…EgerszegenLimitless:éremeső
2019. 06. 28. | 23SportLETT AZÉRT ÉRMÜK…Az asztalitenisz NB-s baj-nokságokban is zárultak a küzdelmek a közelmúltban, és mint ismert, a Gejzír Kanizsa Kft. Kanizsa Sör-gyár SE a hölgyeknél az NB I-ben, annak is Nyugati cso-portjában indult, míg a fér-fiak az NB II Dél-nyugati csoportjában vitézkedtek a pingpong-asztaloknál. A nők egy ideig reményked-hettek akár az NB I közpon-ti, négyes döntőjében is (a két csoportból az első kettő részvételével), végül aztán a „nyugatiak” harmadik helyén zártak, míg a férfiak az NB II-ben kissé gyengéb-ben kezdtek, utóbb már a dobogó sem tűnt elérhe-tetlennek, hogy aztán egy ötödik helyezéssel fejezzék be a küzdelmeket.SPORT ÉS TANULÁSA Testnevelési Egyete-men adták át a Magyaror-szág Jó Tanulója, Jó Spor-tolója 2018 díjat. Az ünnep-séget Mocsai Lajos, az egyetem rektora nyitotta meg, majd Szabó Tünde sportért és Bódi József oktatásért felelős államtit-kár köszöntötte az egybe-gyűlteket, ezután átadták a kitüntetéseket 40 ifjú reménységnek.Kovács Dóra a Rozgonyi Úti Általános Iskola nyolca-dikos diákjaként érdemelte ki a 2017-18-as tanév ered-ményei alapján az elisme-rést. (Az ifjú versenyző azóta már a Batthyány-gimnáziumban tanul.) Dóra kitűnő tanulmányi eredménye mellett egyéni aranyérmes volt az ország-úti kerékpáros diákolimpi-án, csapatbajnoki bronzot nyert a duatlon diákolimpi-án és hatodik helyen vég-zett csapatával a frizbi diákolimpián.A további kanizsaiak, akik elismerésben részesül-tek: Ágoston Barbara (Batthyány), Andrási Kata-lin, Andrási Zsófia (mind-ketten Miklósfa), Csertán András (Batthyány), Mar-ton Júlia Kata (Batthyány), Molnár Levente (Rozgo-nyi), Sánta Fanni, Tóth Kleon, Zsámár Panna (mindhárman Kőrösi-Péter-fy), Sipos Dorka (Batthyá-ny) és Varga Nóra (Mező).NEMZETKÖZI RUTINLegutóbb az egri Bor-nemissza Gergely Nemzet-közi Ökölvívó Emlékverse-nyen szerepeltek a Kanizsa Box Klub bokszoló növen-dékei. A rangos nemzetkö-zi viadalon a házigazda magyarokon és európaia-kon kívül amerikaiak, japá-nok, kanadaiak is indultak a Heves megyei helyszí-nen. A KBK-t két öklöző képviselte: Mátés Patrik ifjúsági 64 kg-ban, vala-mint a hölgyeknél a junior korcsoportos Szüsz Cin-tia, aki saját súlycsoportjá-tól eggyel feljebb, tehát 66 kg-ban lépett a kötelek közé. A nemzetközi rutin, tapasztalatszerzés így is jól jött a kanizsaiak női bok-szolójának, ráadásul Cintia beverekedte magát egy-hangú pontozással a dön-tőbe, ahol egy egri ellenfél várta. A hazaiak súlycso-portbeli válogatott ver-senyzője ellen a kanizsai mindent megtett, de a finálét megosztott ponto-zással nyerte riválisa, így Tóth László tanítványá-nak az ezüstérem jutott. Mátés Patrik az ifjúsági 64 kg-ban végül az ötödik helyen zárt.ÚJABB LÉPCSŐFOKNagykanizsán és Zala-karoson rendezték az AJKA-I Hungary shotokan karate instruktorok (edzők) képzésének egyik eseményét és a már vég-zett edzők második negyedéves továbbkép-zését. Az elméleti és gya-korlati foglalkozásokat a nemzetközi szövetség technikai vezetője, Sensei Sáfár László (9. dan) mes-ter tartotta. A három nap három témakört ölelt fel. A leendő és a már végzett instruktorok a testfordu-lás, az eszközök használa-ta és a kihon (alap techni-kák) oktatásának módsze-reiről és ezek gyakorlati alkalmazásáról bővíthet-ték tudásukat. A képzésre az ország számos pontjá-ról érkeztek shotokan karate edzők, tanulók. Az oktatásokon a Kanizsa AJKA-I Shotokan Karate SE instruktorai is részt vettek.Összeállította: POLGÁR LászlóKovács Dóra (középen) Magyarország Jó Tanulója, Jó Sportolója lettÚjabb lépcsőfokot vettek a karate küzdő-sportágában érdekelt szakemberekSportsorokSzüsz Cintia, Tóth László edző és Mátés Patrik képviselte a Kanizsa Box Klubot az egri viadalonA kanizsai női NB I-es asztaliteniszezők a Nyu-gati csoportban végül a harmadik helyen zártak(Fotó: Gergely Szilárd)
24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAPMozaikZAIKSzületésnapi csajos buli volt a Kövi-dinka utcában, de a férfiakról sem feled-keztek meg. Ők külön ünnepeltek Sós-tai Józsefék birtokán. József nemcsak a hegyen, hanem otthon is szívesen főz. A bográcsos csülökpörkölthöz házi zöld-fűszereket használt felesége, Ica közre-működésével. Míg az ünnepelt, Tokor-csi Mária négy házzal arrébb gulyásle-vest készített és csirkét grillezett zöldsé-gekkel, a párja menyének, Rékának a segítségével. A hagyományokhoz ragaszkodó két családnál úgy megy évek óta, hogy a vendégek felköszöntik Marikát, majd a férfiak magukra hagyják a lányokat, hogy mulassanak. A férfiak átvonulnak Sóstaiékhoz, ahol külön vacsoráznak. Aztán a hölgyek is megér-keznek, s 22 óra tájban elkezdődik a pingpongbajnokság.A gulyásleves hozzávalói 10 literhez: 1,5 kg lapocka, 20 dkg füstölt sza-lonna, 2 kg újburgonya, 1 db zellergu-mó, 6 db sárgarépa, 3 db zöldség, 4 fej vöröshagyma, 6 gerezd fokhagyma, cseresznyepaprika, 2 nagyobb babér-levél, 1 kávéskanál őrölt bors, só, őrölt kömény, 1,5 dl olaj, 2 kanál őrölt papri-ka, 2 db zöldpaprika, 2 kanál piros arany. Elkészítése:A húst felkockázzuk, a hagymát apróra vágjuk, olajban megpirítjuk, majd az apróra vágott füstölt szalon-nát is beletesszük, és egy pörköltala-pot készítünk. Amikor a hús félig meg-puhult, belerakjuk a felkockázott zöld-ségeket, és a csípős paprikával együtt tovább dinszteljük, majd beletesszük a burgonyát és a többi fűszert. Ezekkel tovább főzzük, hozzáadjuk a zöldség-levelet, végül felengedjük vízzel, és puhára főzzük. Marika a gulyáshoz saj-tos kiflit tálalt, majd desszertnek túrós-cseresznyés rétest adott.A csülökpörkölt hozzávalói: 2,5 kg hús, 7 közepes fej hagyma, 1 fej fokhagyma, paradicsomsűrítmény, ízlés szerint só, csípős paprika, Erős Pista (darált paprika), tárkony, rozma-ring, oregánó, kakukkfű, bors. Emel-lett 2,5 kg burgonya, fehér kenyér és savanyú uborka. BAKONYI ErzsébetHIRDETÉSGasztroKanizsamagyarosan...Kerti parti,heti horoszkópKos: 03.21-04.20. A hosszú szabadsága alatt rejtett képességeket fedezhet fel a párjá-ban. Dicsérje meg, és igyekezzen még több jót kihozni belőle. Bika: 04.21-05.21. Határtalan kíváncsisága a kániku-lai hőségben sem csökken. Gon-doljon időnként a környezetében élőkre is, akik inkább nyugalmat szeretnének. iKrek: 05.22-06.21.Ingerülten ébred a hétvégén, és harciasan reagál mindenre, ami otthon történik. Legjobban tenné, ha egész napra elmenne hazulról. Rák: 06.22-07.22. Ha busszal utazik, induljon el a kel-leténél jóval korábban otthonról, mert menet közben ismerősök állíthatják meg úton-útfélen. Oroszlán: 07.23-08.23. Frissítse fel az életritmusát valami-vel. Kezdheti jéghideg limonádé-val, aztán megpróbálkozhat egy új hobbival is. Szűz: 08.24-09.23. Szeretné jobban élvezni az éle-tet, de tehetetlennek érzi magát. Erőszakkal nem érhet el semmit, ezért mutassa ki inkább a szeret-hető énjét.Mérleg: 09.24-10.23.Tisztában van azzal, hogy ki illik önhöz igazán. Először is el kell fe-lejtenie a kritikus hangnemet. Néz-zen magába, és érezze jól magát a kiszemeltjével. sKorpió: 10.24-11.22. Szeret túlzásokba esni, de érzel-mi kitöréseivel csak rontja a kör-nyezetében élők hangulatát. Ne kételkedjen a párjában, engedje szabadon szárnyalni.Nyilas: 11.23-12.21. Sokat foglalkozik mostanában az anyagi helyzetével. Változtasson a szemléletmódján, és találja meg a mértéket a költekezésben. Bak: 12.22-01.20. Ne zárkózzon el a kihívásoktól, engedjen utat a szívéhez azoknak, akik kedvelik a társaságát. Olykor bohémabban is szemlélhetné az életet. Vízöntő: 01.21-02.19. Szinte árad önből az energia. Fo-gadja kedvesebben az ismerő-sei közeledését, és fürdőzzenek együtt az elért sikereiben. Halak: 02.20-03.20. Ne pörgesse folyton túl magát. Időnként meg kell állni az ember-nek, mert elsuhan mellette min-den szép és jó.