Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.74 MB
2020-12-22 11:25:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
351
783
Rövid leírás | Teljes leírás (414.89 KB)

Kanizsa 2020. 018-021. szám május

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXXII. ÉVF. 18. SZÁm, 2020. május 8.4-5. oldal- A művész bezárva is művész- Telefonfülkében állított ki Ludvig Dániel18. oldalKaranténban is alkotnak10. oldal12-13. oldaltollvonásPolgármesteriközszolgálat?A kultúra nemVirtuálisan ballagtakAK- Elmaradt a búcsú- Interneten köszöntek el DIákok és TAnárok- Nem lesznek közalkalmazottak a kultúra munkásai- Kanizsai reakciók a tervezetreFotó: Horváth Zoltán- Bizottsági tagoknak most nem jár fizetés- Ellenzék: Hozzanak létre szociális alapot- Intézkedések a veszélyhelyzet kihirdetésétől máig
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉT30 éve alakult meg a rendszerváltás utáni első, szabadon választott Parlament. Akkor Göncz Árpád, későbbi köztár-sasági elnök kapta átmenetileg a házelnöki tisztséget. Kor-mányt a Magyar Demokrata Fórum jelöltje, Antall József alakíthatott. A első szabad választásokon Nagykanizsán az MDF-es Tarnóczky Attila, középiskolai tanár nyert mandá-tumot, és tehette le az esküt az alakuló ülésenÉrettségi Hétfőn reggel Nagykanizsán is megkezdték a végzős középiskolások az érettségi vizsgákat. Az idén minden más, mint korábban. A koronavírus-járvány miatt különleges szabályokat is be kellett tartani. Maszkot, kesztyűt kaptak azok, akiknek nem volt, másfél méternél közelebb nem mehettek egymáshoz a diákok. Az idén a járvány miatt csak írásbeli vizsgákat tartanak. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEMájusfa KistolmácsonA Járvány miatt érvényben levő korlátozások ellenére is felállították Kistolmácson a falu májusfáját. Birkás Zoltán, polgármester azt mondta, hogy ez olyan hagyomány, amit nem akartak kihagyni. A kedvelt kirándulóhely a hét-végén még le volt zárva a turisták előtt, de ez volt az utolsó alkalom. A polgármester azt is elmondta, hogy a fát azon települések helyett is állították, ahol idén a veszélyhelyzet miatt ez elmaradt. 30IMPRESSZUM:KANIZSA újságJSÁG Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a HÉT törté nETEFotó: MTI Fotó: TMFoto: Kanizsa TV
Ez volt a hét 2020. 05. 08. | 3HírsorokVÉ RÜKET ADTÁKA Halis István Városi Könyvtárban rendeztek be szerdán mobil véradó állomást, ahova délután várták az önkénteseket. A koronavírus-járvány miatt egyszerre csak öten lehettek a véradó helyiségben, de ez nem szegte a kedvét a segítők-nek. Déltől négy óráig összesen 49-en érkeztek és tartották a karjukat. Köztük voltak olyanok, akik rend-szeresen adnak vért, de hatan most tették ezt elő-ször. - Évente ahányszor lehet akkor jövök, és hív-nak is mivel AB pozitív a vércsoportom. Most is hívásra érkeztem. Körülbe-lül 3 hónappal ezelőtt adtam már vért, de mindig szívesen segítek. Tudom, hogy a betegeknek szük-ség van a vérre – mesélte a már tapasztalt véradó, Magyarné Lukács Márta. A véradást szervező Civil Kerekasztal elnökétől megtudtuk, hogy 135 ember életének megmen-tésére elegendő vért sikerült egy délután alatt gyűjteni a Könyvtárban. MÉH EK A FALONKedden reggel egy több ezer rovarból álló méhraj telepedett le a Zrínyi utcá-ban, a Via Kanizsa kapuja fölött. A raj órákon keresz-tül tanyázott békésen a fal-ba kapaszkodva, míg meg-érkezett a segítség. Szever Krisztián, méhész emelő-kosárral ment fel a méhraj-hoz, majd begyűjtötte a falon fürtként lógó renge-teg rovart. A méheket elszállította. Elkülönítve tartja majd őket egészen addig, amíg kiderül, bármi-lyen betegséggel fertőzöt-tek-e a méhek. Ha egészsé-gesek, akkor a méhek az ő méhészetét fogják majd gyarapítani. Hasonló ese-tekre egyébként rendsze-resen lehet számítani. Fákon, házfalakon bármi-kor kialakulhat a mostani-hoz hasonló szökés követ-keztében „méhfürt” . Ilyen-kor a szakember szerint nem kell a rovarokat boly-gatni, nem szabad őket megzavarni. A katasztrófa-védelem honlapján egyéb-ként megtalálható az ilyen esetekben hívható méhé-szek elérhetősége. Őket kell értesíteni, és ahogy tudnak segítenek. Fotó: Kanizsa TVFotó: Gergely Szilárd, archívAz egészségügyi alaALAp-eLLátásban 2020. május 4-tő1 bevezetés-re kerülő módosított eljárásrend ALApján az al ábbiak ról tájékoztatjuk ÖnÖKet:A rendelőkben, tanácsadókban kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban tudjuk fogadni betegeinket.Kérjük az időpontok szigorú betartását, hogy el tudjuk kerülni a tömeges megjelenést!Amennyiben az időponton pontosan nem jelennek meg, késleltetve nem tudjuk fogadni Önöket, ilyen esetben új időpontot kell kérni.Kérjük, hogy a felnőttek lehetőleg kisérő nélkül, gyerekek maximum egy kisérővel érkezzenek!Kérjük, hogy a váróban/tanácsadóban viseljenek maszkot vagy orrot-szájat takaró kendőt!Kérjük Önöket, hogy a váróban/tanácsadóban a 1.5-2 m-es távolságot tartsák be!A személyes találkozást nem igénylő, adminisztratív jellegű ügyek intézése (táppénzre vétel, igazolások, szociális ellátásokhoz szükséges dokumentumok stb.) továbbra is távkonzultáció keretében történik.Az adminisztratív feladatokat a kéréstől számított 5 munkanapon belül teljesitik kollégáink.Köszönjük eddigi példaértékii együttműKÖdésiiket és kérjük, hogy vigyázzunk egymásra továbbra is! nAgyKAnizsa mjv Önkormányzata, Egészségügyi Alapellátási IntézményeTájékoztatásTisztelt Betegeink!A fogászati ALApeLLá-tásban 2020. május 4-től bevezetésre kerülő módosított eljárásrend ALApján az al ábbiak ról tájékoztatjuk ÖnÖKet:A rendelőkbe kizárólag telefonos konzultációt követően, előre egyeztetett időpontban tudjuk fogadni betegeinketKérjük az időpontok szigorú betartását, hogy el tudjuk kerülni a tömeges megjelenést Amennyiben az időponton pontosan nem jelennek meg, késleltetve nem tud-juk fogadni Önöket, ilyen esetben új időpontot kell kérniKérjük, hogy a felnőttek kísérő nélkül, gyermekek (idősek, gyámság alatt állók, segítségre szorulók) maximum egy kísérővel érkezzenekKérjük, hogy a váróban viseljenek maszkot vagy orrot-szájat takaró kendőtKérjük Önöket, hogy a váróban a 1.5 – 2 m-es távolságot tartsák beA váróba érkezéskor biztosítjuk a kézfertőtlenítést és a Covid-19 fertőzés gyanújának kizárása érdekében triázsolást végzünk (testhőmérséklet mérés, kikérdezés, kérdőív kitöltése)Felhívjuk figyelmüket, hogy a fertőzésveszély még nem múlt el, és mivel a fogászati beavatkozások zöme az aeroszol képződés miatt magas kockázatú beavatkozásnak számít, az ellátás elsősorban a sürgősségi beavatkozások-ra, illetve a már elkezdett kezelések folytatására korlátozódikCovid-19 fertőzés gyanú esetén kizárólag sürgősségi beavatkozást áll módunkban elvégezni, kivéve, ha a beteg érvényes Covid PCR negatív ered-ménnyel rendelkezikA korlátozottan ellátható betegszám (max. 4 beteg/óra) és a kezelések utáni 15 perces fertőtlenítési idő miatt az előjegyzési idő meghosszabbodhat, ami-ért kérjük türelmüket és megértésüket.Az ügyeleti rend változatlanul működik tovább (hétvége/munkaszüneti nap 8.30 – 14.30, 8800 Nagykanizsa, Szent I. u. 1. telefon: 93/313-131)Fogszabályozásra 2020. május 11-től egyeztethetnek időpontot a 93/313-131 telefonszámonMegértésüket és türelmüket KÖszönjük! Vigyázzunk egymásra továbbra is!TájékoztatásTisztelt Betegeink!
4 | KANIZSA újságközéletMárcius 20-án – mindössze 9 nappal, a veszélyhelyzet kihirde-tése után – Balogh László úgy döntött, visszahívja a tanácsnoko-kat, és kinevezi alpolgármesternek Bizzer Andrást, a Fidesz-KDNP helyi frakcióvezetőjét. A bejelen-tést a mára már első számú és szin-te egyetlen kommunikációs csa-tornájává váló közösségi oldalán tette meg a városvezető. A poszt-ban elmondta, hogy egy város veszélyhelyzetben semmiképp nem maradhat döntéshozó vezető nélkül, hiszen bárkivel, így a pol-gármesterrel is történhet valami, ezért szükséges egy alpolgármes-ter kinevezése, a tanácsnoki rend-szer felfüggesztését pedig azzal indokolta, hogy a rendkívüli hely-zetben nincs lehetőség indoko-latlan kiadásokra. Komló és Szekszárd után Nagykanizsán is döntött a polgármesterA történet komoly visszhangot váltott ki, az országos médiában sokáig volt téma. Nem csoda, hiszen pár nappal korábban Kom-lón és Szekszárdon is ellenzéki többségű képviselő-testületeik fölött hoztak egy személyben döntéseket. Ezeket elég szabadon kell értelmezni ahhoz, hogy azt láthassuk bennük, hogy valóban a veszélyhelyzettel felmerülő prob-lémák elhárítása volt a fő céljuk. Bizzer András kinevezésével kap-csolatban korábban Fodor Csaba, az Éljen VárosuNk! Egyesület frak-cióvezetője elmondta: a felelősség a meghozott döntéseiért nyilván-valóan a polgármestert terheli. – Nem látunk abban kivetnivalót, hogy lett alpolgármestere a város-nak. Az viszont már más kérdés, hogy a polgármester úr olyan alpolgármestert választott, akit mi már több alkalommal is alkalmat-lannak tartottunk erre a tisztségre. Kormányhivatal: Jogszerűek voltak Balogh László lépéseiAz ügy – mások mellett – Káro-lyi Attila (ÉVE) lépésének köszön-hetően gyűrűzött tovább: a bizott-sági elnök szerint Balogh László jogszabályt sértett, és visszaélt a rendkívüli jogrend adta lehetősé-geivel. Álláspontja szerint túlment a hatáskörén, amikor a veszély-helyzetre hivatkozva alpolgár-mestert választott részére illet-ményt és költségtérítést állapított meg, valamint visszahívta a tanácsnokokat, és módosította az szmsz-t. Hivatalos kérelmében a kormányhivataltól azt kérte: törvé-nyességi felhívással forduljon a polgármester felé, és kezdemé-nyezze az általa közgyűlési hatás-körben kibocsátott határozatok visszavonását. A Sifter Rózsa kor-mánymegbízott nevében és meg-bízásából küldött elutasító tájé-koztatás két hete érkezett meg. Károlyi Attila akkor azt mondta: nem lepte meg a döntés, ugyanak-kor bízott abban, hogy felülkere-kedik az objektivitás és a jogszabá-lyok befolyásmentes alkalmazása. A kormányhivatal válaszát termé-szetesen Balogh László is megkap-ta. A polgármester megkeresé-sünkre elmondta: tudomásul vet-te, hogy jogszerűen járt el, üzen-getésbe pedig nem szeretne bele-kezdeni.Maszkok a szomszédból és KínábólSzintén érzékeny téma volt – s talán még most is az – a maszkok kérdése. Az önkormányzat 50 ezer darab 95 százalékos szűrőképessé-gű maszkot rendelt Kínából a városban élők számára, valamint a Kanizsa Rehab, a Kanizsatex és a Kanizsa Kárpit is ráállt a maszkvar-rásra. A Kínából érkező védőfelsze-relés kapcsán kritikaként merült fel, hogy miért nem textilből készült, mosható védőfelszerelést kaptak a városlakók, illetve miért csak háztartásonként kettőt, holott a lakcímnyilvántartás segít-ségével viszonylag pontos képet lehetett volna arról kapni, hogy hol mennyien laknak, mennyi maszkra lenne szükség. Bizottságok nem dolgoznak, nem jár nekik pénzA legfrissebb jelentős rendelke-zés a múlt hét csütörtöki költség-csökkentő lépés volt. Balogh Lász-ló ezzel kapcsolatban így fogalma-zott közösségi oldalán:…azt a fele-lős és nehéz döntést hoztam, hogy a bizottságokhoz tar-tozó tiszteletdíjak (a bizottsági elnökök és külsős bizottsági tagok tiszteletdíjai) az elrendelt veszély-helyzetben nem kerülnek kifizetésre, mivel – bizottsági veszélyhelyzetben58 napja Március közepén hirdette ki a kormány a koronavírus-járvány miatt a veszélyhelyzeti különleges állapotot. A kialakult helyzetben a polgármesterek több jogot kaptak a vírus elleni problémák elhárítására. A védekezés jegyében Balogh László a múlt héten jelentette be, hogy csökkenti a képviselői tiszteletdíjat, valamint felfüggeszti a külső bizottsági tagok honoráriumát, ezzel 25 millió forintot spórol meg, amit a járvány terjedésének lassítására lehet fordítani. Erre reagálva az Éljen VárosuNk! Egyesület egy járványvédelmi szociális alap létrehozására szólította fel a városvezetőt. Az alpolgármesteri kinevezéstől a bizottságokhoz
2020. 05. 08. | 5közéletülések és döntési hatáskör hiányá-ban – az szmsz-ben rögzített fel-adataikat a bizottságok nem látják el, így a részükre fizetendő tiszte-letdíj erre tekintettel indokolatla-nul terheli az önkormányzat költ-ségvetését. A fent kifejtettek alap-ján indokoltnak tartom az SZMSZ 1. mellékletében a tiszteletdíjak álta-lános szabályoktól eltérő megálla-pítását a veszélyhelyzet fennállása idején oly módon, hogy valamen�-nyi képviselő részére a tiszteletdíj egységesen összegszerűen kerül-jön rögzítésre. Ezen összeg magá-ban foglalja az Mötv. 32. §-ában meghatározott, valamint a válasz-tókerületi munkával összefüggő – a veszélyhelyzetben is ellátható – képviselői feladatok ellentételezé-sét. A bizottsági feladatellátásért (elnöki, tagi) tiszteletdíj megállapí-tás a veszélyhelyzet idején nem indokolt. Az önkormányzati bizott-ságokhoz kapcsolódó tiszteletdíjak megszüntetése, a korábban meg-hozott tanácsnokokkal kapcsolatos döntéseimmel együtt, az év végéig összességében 25 millió Ft-os meg-takarítást tesz lehetővé Nagykani-zsa Megyei Jogú Város Önkor-mányzata számára. Ezt a pénzt pedig egyértelműen a veszélyhely-zet kezelésére fogjuk költeni és nem a jelenleg amúgy sem műkö-dő, munkát nem végző bizottsá-gokra vagy tanácsnokokra. Az ellenzék az egyeztetést hiányoljaA bejelentésre szintén a közössé-gi oldalán reagált az Éljen Váro-suNk! Egyesület. A közgyűlési többséget adó frakció tagjai egyet-értenek azzal, hogy a képviselők is részt vállaljanak a járvány elleni védekezésben, ugyanakkor nehez-ményezik, hogy a városvezető a döntés előtt nem egyeztetett velük. – Az utóbbi időben nagyon sok, jóval kisebb volumenű dolog-gal kapcsolatban keresett minket polgármester úr, bizonyos előter-jesztések kapcsán ugyanakkor nem fogadja meg a tanácsainkat, sőt, ebben a mostani esetben még egyeztetni sem volt hajlandó – nyilatkozta Horváth Jácint, az ÉVE frakcióvezető-helyettese.Az ötpárti koalíció tagjai szerint egy járványvédelmi ala-pot kellene létrehoznia a polgár-mesternek, hiszen a kormány nem tudja hatékonyan segíteni az önkor-mányzatok munkáját, sőt, inkább csak elvesz a településektől. A város pedig nem teheti meg, hogy magá-ra hagyja a leginkább rászorulókat, ezért szerintük egy, a 25 millió forin-tos átcsoportosításnál nagyobb keretösszegű segélyprojektre van szükség. – Négy célt fogalmaztunk meg – hangsúlyozta Horváth Jácint. ÉVE: A polgármester és helyettese is vegye ki a részét!Egyrészt azokat akarjuk segíteni, akiknek már nem jár a munkanél-küli. Második pontként, azokat, akiket hazaküldtek a kórházból, így ellátásukat hozzátartozóiknak kell biztosítani. Anyagi segítségre gondoltunk, mintegy 50 ezer forint egyszeri juttatásra. Harmad-részt a krízishelyzetbe került csalá-doknak szeretnénk szintén egy-szeri, de többször is adható jutta-tást biztosítani. A negyedik pont-ként pedig azon réteghez tartozó-kat támogatnánk, akik a kialakult helyzet miatt nem tudják finanszí-rozni a lakhatásukat. Nekik is lehet-ne pénzbeli támogatást nyújtani. Ennek a forrása a már említett 25 milliós elvonás, valamint azt is javasoljuk, hogy az idei évbe betervezett, összesen 14 millió forintos képviselői keretünket is erre fordítsuk, s szeretnénk azt is látni, hogy polgármester úr és alpolgármester úr is hozzájárul ehhez, s a jövedelmük egy részét ők is felajánlják. Ezen felajánlások-ból, elvonásokból és átcsoportosí-tásból már elég szép összeg kelet-kezne, ebből már valóban lehetne segíteni a rászorulóknak. Sajnos egyre több városlakó keres meg, hogy gond van a családi kasszá-ban, eddig bírták a tartalékjaikból. Miután nem történtek megfelelő lépések a kormány részéről, ezért is érezzük fontosnak, hogy minél előbb, már májusban elinduljon ez az általunk javasolt program. Én azt gondolom, hogy felelősen gondolkodunk, és rendkívül fon-tos, hogy a képviselők, tisztségvi-selők is részt vállalnak a védeke-zésben, a károk enyhítésében, ugyanakkor azt nehezen tudjuk értelmezni, hogy a polgármester úr egyre több embert vesz fel maga mellé, ami nem csökkenti a város kiadásait, hanem növeli. Azt gondoljuk, hogy ildomos lenne a polgármesteri kabinetet tekintve is önmérsékletet tanúsítani. Balogh: Lesz szociális alapú segítségAz ÉVE javaslatával kapcsolat-ban – kiemelve képviselői keret szociális felhasználását, a kért pol-gármesteri, alpolgármesteri hoz-zájárulást, valamint a kabinet bőví-tését – felkerestük Balogh László polgármestert is, aki írásban vála-szolt kérdéseinkre. – Hamarosan előállunk a költségvetés módosí-tásával. Abban lesz forrás a szociá-lis alapú segítségnyújtásra is. A képviselői keret ilyen felhasználá-sa véleményem szerint is járható út. Ezt már egyébként is zároltuk. A korábban létrehozott 150 millió forintos veszélyhelyzeti keret megteremti a lehetőségét a szoci-ális jellegű kiadások fedezetének is. Jómagam és alpolgármester úr is természetesen tettünk, teszünk jótékonysági felajánlásokat a jelenlegi veszélyhelyzet okán is. De az igaz adományok nem feltét-lenül a nyilvánosságnak szólnak…A rendkívüli veszélyhelyzetben 0-24 órában helytállunk, ugyanak-kor egyedüli döntéshozóként a fel-adatok mellett minden döntés és a kizárólagos felelősség is rám hárul. A munkavégzés során pedig – jogi értelemben is - csak a frissen kine-vezett alpolgármesterre támasz-kodhatok. Számos feladatot bízok rá, remekül helytáll. Az elvégzett munka után járó saját fizetésünk beosztását magánügynek tartom, melyből természetesen a saját belátásunk szerint adakozásra is költünk. A polgármesteri kabinet létszámát pedig nem növeltük, csak betöltetlen álláshelyekre került új munkaerő. Ezen új, nehéz időkben már csak az „egycsator-nás” kommunikáció miatt is szük-ség van segítő munkatársakra. A városvezetés jelenleg leginkább a Polgármesteri Kabineten keresztül kommunikál és teszi a dolgát – fogalmazott a polgármester. Mikó-Baráth György58 Fotó: Kanizsa újság archívAz bizottságokhoz tartozó tiszteletdíjak megvonásáig
6 | KANIZSA újságAktuálisISTöbb, mint 500 kiló tartós élelmiszert és tisztasági csomagot osztott szét az MSZP a rászoruló családok között május elején, Nagy-kanizsán és Zala megye több pontján. A szocia-lista párt ország�-gyűlési képvi-selői úgy döntöttek, hogy a fizetésük növekményét a párt szolidaritási alapjába fizetik be. Ebből vásároltak 12 tonna élelmiszert több millió forintért. Ennek köszönhetően nagyon sok, rossz körülmények között élő család részesült az ado-mányból Zala megyében is.Fodor Csaba, az MSZP Zala megyei elnöke elmondta, hogy az össze-állított csomagokba alapélelmiszereket készí-tettek össze. Liszt, cukor, étolaj vagy száraztészta, illetve tisztálkodási és tisz-títószerek kerültek a dobo-zokba. Ezeket juttatják el a nehéz helyzetbe került családoknak.– Sajnos ebben a korona-vírusos járványban azt tapasztaljuk mi is, hogy sok családban az egy szem keresőnek a munkahelye megszűnik, vagy fizetés nélküli szabadságon van, vagy csak csökkentett mértékben tud dolgozni. A lényeg az, hogy a család jövedelme jelentős mér-tékben csökken. Másrészt azoknak a családoknak is segítünk, ahol a kórházak hazaküldték a család hoz-zátartozóit és most otthon kell őket gondozni, ápolni. Ezeket is meg kell oldani. Nyilvánvalóan ez is nehé-zségekbe ütközik, és ezért szeretnénk nekik segíteni – tudtuk meg a képviselőtől.Másról szólt a május elsejeAz idei május elsejére úgy fogunk emlékezni, hogy ezt a napot is otthon kellett eltöltenünk. Elma-radtak a szokásos, vidám események, majálisok, falu-napok, forgatagok. A koro-navírussal való küzdelem sajnos ezeket is felülírta.Teleki László, a Nagyka-nizsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Facebook-oldalán közzé-tette, hogy majálisozni - az egészségünk megőrzése érdekében - idén nem lehetett. Aznap Fodor Csa-ba önkormányzati képvise-lővel együtt ő is a rászoruló családoknak osztotta a jut-tatási csomagokat.– Az idei május elseje nagyon más, régen felvo-nultunk, majálisoztunk, később maradt a sör meg a virsli, az összejövetelek. Ma a legtöbb ember ott-hon várja a járvány végét és reméli, hogy hamarosan újra indul az élet és lesz munkája. Jó egészséget kívánok mindenkinek!Ahol van helye az adománynakNem egy magyar család van bizonytalan és áldatlan helyzetben az átlagosnak számító hétközna-pokban sem. Ebben a rendkí-vüli időszakban pedig még töb-ben maradtak munka és bevé-tel nélkül, ami – érthető módon - fokozza a kétségbeesésü-ket. Orsós Ferenc élettársá-val és három gyermekével él Nagykanizsán nehéz anyagi körülmények között. A családban ő volt az egyetlen pénzkereső – targoncavezetőként dol-gozott -, de a járvány idejé-re már biztosan elvesztet-te a munkáját.– Targoncavezető a szak-mám, de sajnos a korona-vírus miatt nincs lehetősé-gem munkába állni. Természetesen az a legfontosabb, hogy ne legyen nagyobb baj és egészségesek maradjunk, de így munka nélkül nagyon nehéz hely-zetbe kerültünk. Nagyon köszönjük azoknak, akik hozzájárultak az élelmisze-rosztáshoz, nagyon nagy segítséget jelent ez most nekünk – mondta el Ferenc.A veszélyhelyzet végéig segítenekFodor Csaba azt is elárul-ta, hogy az a kezdeménye-zés legfőbb célja, hogy a vírushelyzet végéig folya-matosan segítő tevékeny-séget lássanak el, mivel sajnos – ahogy telnek a napok – egyre több kihí-vással kell szembenézniük a családoknak, egyre nehezebben kiszámítható, hogy hogy lesz a holnap. Nem hagyják magukra az önhibájukon kívül bajba került embereket, mindig van segítség. Körtvélyessy VivienRengetegen veszítették el az állá-sukat a koronavírus-járvány kitörése miatt és sokakat eleve nagyon nehéz helyzetben értek a világjárvány következményei. Nem maradnak azonban segítség nélkül azok a bajba jutott emberek sem, akiknek egyálta-lán nincs tartalékuk ebben az időben.A rászorulók kezét NEM engedik elNéhány nappal később Balogh László, polgármester faceboook bejegyzése szerint adományokat osz-tottak a Ligetvárosban élő rászorulók-nak. „A koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszában is kiemel-ten fontosnak tartom a nehéz élet-helyzetben lévők támogatását, ezért tegnap ismét ingyenes higiéniai cso-magokat juttattunk el a rászorulók-nak. Radics Bálint önkormányzati képviselő a Ligetvárosban szűkös körülmények között élő családok szá-mára kért segítséget. A polgármesteri hivatalban 107 tisztasági csomagot állítottunk össze, ezek WC-papírt, papír kéztörlőt, folyékony szappant, hypot, általános tisztítószert tartal-maztak. A csomagokat képviselő úr Horváth Ferenc önkéntes közremű-ködésével tegnap szétosztotta a városrészben.” – írta a polgármester. tilalombanKézfogási Fotó: Czigóth SándorFotó: Facebook
2020. 05. 08. | 7aktuális„Egy tervszerű technológia alapján történik az épületek fer-tőtlenítése. Természetesen az iro-dákat hetente egyszer, az utasok által elfoglalt részeket pedig napi rendszerességgel sterilizálják” - nyilatkozta Visnovics László, a MÁV műszaki művezetője.Folyamatos a vasúti személyfor-galomban közlekedő járművek záró fertőtlenítése. Jelenleg több mint harminc helyszínen – pálya-udvarokon, állomásokon- végez-nek takarítást. Ezt permetezős módszerrel vagy ózongenerátor-ral oldja meg a MÁV által alkalma-zott külsős cég.Egy szerelvényre összesen hat-van perc áll rendelkezésre, mely tartalmazza a teljes körű fertőtle-nítést. Minden felületet, mellyel utas érintkezhetett, így a kapasz-kodókat, üléseket, poggyásztáro-lókat, illetve a padló is komplett sterilizáláson megy át. Az utasok, illetve vasúti dolgozók által elhasznált maszkokat, kesztyűket egy erre a célra kihelyezett sze-méttárolóban gyűjtik. Az össze-gyűlt szemetet kéthetente szállít-ják el megsemmisítésre. A buszsofőröket fokozottan védikA volán társaságok- hogy csök-kentsék az esetleges kockázato-kat- átmenetileg megszüntették a jegyvásárlást a járműveken. Egy mobiltelefonos alkalmazást hoz-tak létre, melyen már helyközi, teljes árú övezetes havi bérletek és helyi, teljes árú havi, illetve 30 napos bérletek is megvásárolha-tók. A közlekedési Mobiljegy nevű applikáció a két nagy mobil rend-szeren is elérhető. Naponta többen is igénybe veszik a tömegközlekedési eszkö-zöket, ezért minden nap folyama-tos a járművek és autóbusz-állo-mások sterilizálása. A takarító munkatársak éjjel és napközben is dolgoznak, ózongenerátort is használnak a minél nagyobb tisz-taságért. Az éjszakai nagyobb fertőtlení-tés a következőket tartalmazza – áll a Vilántól kapott közlemény-ben: padló fertőtlenítőszeres fel-mosása, kapaszkodók áttörlése vírusülő hatású felületfertőtlenítő szerrel. A napközbeni takarítás keretében a kapaszkodók, fogan-tyúk többszöri fertőtlenítését is elvégezzük az autóbusz-állomá-sokon, ha a kiállási idő meghaladja a 30 percet. Autóbusz-vezetőink – amennyiben a kiállási idejük meg-haladja a fél órát – kötelesek elvé-gezni a kapaszkodók áttörlését.Az alapos takarítás autóbuszon-ként 2-2,5 órát vesz igénybe. A buszsofőrök védelmének érdeké-ben kézfertőtlenítő szerrel látják el az utasokkal közvetlen kapcso-latban álló munkavállalóikat, vala-mint a munkahelyi mosdókat és tisztálkodó helyiségeket is.A taxisoknak is nehézA forgalom visszaesése a taxiso-főröket is érinti, hisz szinte kilenc-ven százalékos visszaesés tapasz-talható a kijárási korlátozás követ-keztében. A vendéglátó egységek ideiglenes bezárása miatt a szóra-kozóhelyek közötti, vagy onnan haza utazó utasok teljesen eltűn-tek. A legtöbb fuvart most az idő-sebb polgárok kérik. Bevásárlás, gyógyszerkiváltás céljából szá-mos telefonhívás érkezik, de még a vasútállomásról is sokan hívnak taxit. Az utasok fuvarozása után a kanizsai taxisofőrök is alapos fer-tőtlenítést végeznek. Varga Lász-ló, a Kanizsa Taxi tulajdonosa kiemelte „Az autókban megtalál-ható gumikesztyű, maszk, alkoho-los kézfertőtlenítő, ezt abban az esetben használjuk többször, ha valaki készpénzzel fizet, utána azonnal lehetőség van fertőtlení-teni a kezeket. Emellett a rendsze-res kézmosás sem maradhat el.”Az ajtókat, kilincseket, az autó belső szőnyegét továbbá azokat a felületeket, mellyel utas érintkez-hetett, egy jó minőségű alkoholos fertőtlenítővel sterilizálják. Ez függ az utasforgalomtól is, de általában kétnaponta teljes takarí-tásra van szükség.Gerencsér DóraA MÁV teljesen fel vaVAn készülvea személyszállító kocsik fertőtlenítéséreOrszágszerte változás tapasztalható a tömeg-közlekedés terén. Nyolcvan százalékkal keve-sebben veszik igénybe a vonatokat a koronaví-rus-járvány miatt. A vasút mellett a közúton is csökken a forgalom. Visszaesés tapasztalható a taxik használatát illetően, és a buszokon is sok az üres hely. A nagykanizsai vasúti csomópont menetrendjét viszont nem befolyásolja a jelen helyzet. Annyi változott, hogy a járvány miatt sűrűbben kell sterilizálni az összes állomást, pályaudvart, vasúti- és személykocsikat.a biztonságosabb utazásértAlapos fertőtlenítés
8 | KANIZSA újságközérdekűNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) önk. rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2020. évben 100 000 Ft.A támogatás célja a városképet elcsúfító, zavaró falfirkák eltüntetésének ösztönzése.A támogatásra pályázhat minden Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén fekvő, nem műemléki védelem alatt álló ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, társasház lakó- közössége nevében a közös képviselő; kivéve, ha az maga az önkormányzat, illetve az önkormányzat költségvetési szerve, gazdasági társasága. Fenti korlátozás az önkormányzati résztulajdonnal rendelkező társasházakat nem érinti.A pályázható támogatás összege társasházanként az utólag számlával igazolt falfirka eltüntetési költségek 40%-a, de maximum 50.000 Ft, egyéb ingatlanonként az utólag számlával igazolt falfirka eltüntetési költségek 40 %-a, de maximum 20.000 Ft. Az önkormányzati támogatás ingatlanonként évente egy alkalommal vehető igénybe.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához 2020. augusztus 10-ig lehet beküldeni. A beérkező pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2020. szeptember 30-ig bírálja el.A pályázat benyújtásának és a pályázati támogatás igénybevételének részletes feltételeit, tartalmi követelményeit, valamint az elbírálás és a támogatási összeg kihelyezésének módját Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) önk. rendelet, valamint a pályázati kiírás tartalmazza, amelyet meg lehet tekinteni a www.nagykanizsa.hu honlapon az Aktuális menüben a Felhívások alatt található Falfirkák eltüntetésének pályázata címszó alatt.Nagykanizsa, 2020. április 17. Balogh László polgármesterPÁLYÁZATI FELHÍVÁS falfirkák eltüntetésének támogatásáraLevelezős vetélk edő – Eredményhi rdetésA Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér szü-letésének 400. évfordulója tiszteletére – a Nagykanizsai Városvédő Egyesület, a Thúry György Múzeum és a Kanizsa Újság által – meghirdetett levelezős vetélkedő lezárult. A sorsolás – a mind-három körben helyesen válaszolók között – a Kanizsa TV nyilvánossága előtt április 28-án, kedden megtörtént. Az öt nyertes, aki helytörténeti témájú könyvcsomagot nyert a következő:- Borsodi-Wolf Judit- Gazdig Ádám- Gerencsér Attila- Matola Márk- Pőcze ÁdámA két különdíjas:-Horváth Bálint -Szommer HugóA szerencsés nyertesekkel e-mailben felvesszük a kapcsolatot, a rendkívüli helyzetre való tekintettel nyereményüket postai úton kapják meg.Minden pályázónak köszönjük a részvételt!A vetélkedő szervezői400”„Zrínyi
A koronavírusnak a sok rossz mellett jó hozadéka is van. Az első és leg- fontosabb, hogy összehozza a családokat, haza-hívja a külföldön munkát vállalókat, legyenek bármilyen távol az otthonuktól, a szülőföldjüktől. Így történt Salamon Balázs esetében is, aki március 15-én ért haza, de elővigyáza-tosságból nem találkozott sem a feleségével, sem a kislányával. Két hétre önkéntes karanténba zárta magát, nehogy vélet-lenül megfertőzze a vírussal szeretteit. Szerencsére nem történt baj, őt is elkerülte a vírusnak nevezett méreg. A másfél hónapos kény-szerpihenő után megérkezett a visszahívó levél a főnökétől, mely-ben tudatják vele, május végén újra kinyithatnak a szállodák Auszt-riában, s amint megérkeznek a fog-lalások, folytatni lehet a munkát. S hogy az autószerelő végzett-ségű ifjú szakember miért is kelt vándorútra Kanizsáról? Annak első indítéka a szerelem volt. A párja akkor már kint dolgozott, de őt is vonzotta a kíváncsiság, a jobb élet reménye. Kilenc évet töltöt-tek el a szomszédos ország külön-böző tartományaiban, s a babavá-rás időszaka alatt 3 évre megsza-kították útjukat. Míg Renáta a kis Emmával foglalatoskodott, Balázs nyáron a sógora balatoni vendéglőjében, míg télen egy kanizsai fogadó konyháján hasz-nosította mindazt, amit a határon túl megtanult. Amikor már jól tudtam németül, az egyik nyáron elmentem üveg�-gyárba dolgozni, mert ki akartam próbálni, milyen is odakint a gyári élet. De ez nem tartott sokáig, mert hamarosan rájöttem, sokkal jobban tetszik nekem a szakács-kodás, a konyhai munka. Mosoga-tóként kezdtem, aztán voltam konyhai kisegítő, reggeliztető sza-kács és házmester, míg a felesé-gem ugyanott felszolgáló és szo-balány. Sokkal jobbak a lehetőségek Ausztriában – vallja. – Nyugodtab-bak az emberek, emellett fontos szempont az is, hogy nagyon jó légkörben dolgozhatunk, normá-lis a főnökség, és megbecsülik, megfizetik az embert. Az alkalma-zottak 50 százaléka magyar, a másik 50 pedig falubeli. Mivel töltötte el itthon az idejét?Hobbi szinten 20 éve testépítés-sel foglalkozom. Edzettem maga-mat, főztem a családomnak, és sétáltam a téren a kislányunkkal. A mamákat a biztonság kedvéért csak az utolsó két hétben látogat-tuk meg. Mivel töltik el a szabadidejüket az 1600 m magas Tauplitzalm hegy tetején? A szezonban, a 6 napos munka-héten 8-9 órát dolgozunk napon-ta. Mindenre van lehetőség a kikapcsolódás terén. Számtalan turistaút és sok tó található a kör-nyéken. Nyáron lehet kerékpároz-ni, sétálni, kirándulni. Szeptem-berben már leesik a hó, és kiváló alkalmat nyújt a síelésre. Most azt gondolhatnánk, hogy mindenki szomorkodik a közeli elválás miatt, de Balázséknál nem így lesz. Anyák napján a kis család már tudta, hogy Balázs útja ismét Ausztriába vezet. ezen azonban nem bánkódtak, a sánci nagyszü-lőknél epertortáztak, és kutyáztak egy kicsit a kislányukkal. Azért sem szomorkodnak, mert ők már eldöntötték, hogy ha már Ausztri-ában alapozták meg a jövőjüket, akkor ott szeretnének tovább építkezni. Már nem kell sokáig külön tölteniük a munkás idősza-kot sem, hiszen úgy tervezik, novembertől már kint lesz az egész család… Bakonyi Erzsébet 2020. 05. 08. | 9ak tuálisFotó: Bakonyi ErzsébetMég tart a kényszerpihenő, megérkezett …de a levél már
10 | KANIZSA újságoktatásAz intézmény igazgatónője, Richterné László Erzsébet ötlete volt, hogy valamivel kedveskedjenek diákjaiknak a bal-lagás alkalmából. Egy 20 perces videóban köszön-tek el diákjaiktól az intézmény dol-gozói. A tanárok közül voltak, akik az osztályokat is feldí-szítették a videó kedvéért. Az intézményvezető elmondta, hogy szerette volna, ha méltó módon búcsúznának el a végzősöktől.A gyerekek középpontban vannak, azért született meg a film–Az ötlet azért született, hogy ebben a helyzetben is méltó módon vehessünk búcsút a tanít-ványainktól – mesélte az iskola vezetője. - Ahogy mondtuk is a filmben, nem elköszönünk, csak egy picikét búcsúzkodunk. Mind-annyiunknak nagyon jó volt, hogy a kollégák ilyen pozitívan álltak hozzá ehhez a dologhoz, mert ezek a gyerekek megérdemlik ugyanúgy, ahogy az összes többi. Nyilván a család sem fogja tudni őket otthon ünnepelni, de remél-jük, hogyha ez az egész véget ér, akkor azért egy családi ünneplés mindenhol belefér. Mi abban bízunk, hogy ők szeptemberben visszajönnek, és nálunk folytatják még a tanulmányaikat. De én azt gondolom, hogy az egész iskolá-nak ez a szellemisége, hogy a gye-rekek középpontban vannak, emi-att született meg a film. Körbeír-tunk egy e-mail-t, hogy szeret-nénk egy ilyen videót, és aki a vég-zősöknek üzenni szeretne vagy bármit -fotót, személyes üzene-tet, emlékeket- osszanak meg, abból az Almás Piroska kolléga-nőnk készített egy filmet. Ő ebben már nagyon profi, nem először csinált hasonlót, és ő rakta össze ezt a filmet. Közben jöttek ötletek. Nyilván nem volt feldíszített ajtó. Múlt csütörtökön azt is megcsi-náltuk, és lett díszes ajtó, mert ez is a ballagáshoz tartozik. A sofő-rünk ugye énekel a végén, meg számot írt. Ő elég gyakran rávehető, hogy készítsen ilyen kis műsorokat. A kollégák közül volt, aki üzent ,volt, aki képeket rakott fel. A videó alap-ját a szalagavatós képek adták. A diákok nem tudtak arról, hogy videó készül szá-mukra, ezért meglepetésként érte őket, amikor bekapcsolták a közösségi oldalukat. Az idei búcsúzás most egy kicsit más, mint amire számítottak, hiszen az utolsó pillanatig remélték, hogy a várva várt ballagást meg tudják tartani. Bálint Dzsenifer is meg-könnyezte a megható videót.TatAnáraink bármit megtennének értünk–Most néztem meg, és nagyon sírtam, végigsírtam a videót. Nagyon megható volt tényleg. Főleg azért, mert a zenét, a Halott Pénz zenéjét, azt igazából mi hoz-tuk divatba az osztállyal a szalag-avatón – emlékezett vissza Dzseni-fer. - Ezzel a számmal készültünk akkor, csak a rap részét átírtuk egy iskolás verzióra. Az nagyon megle-pett minket, hogy igazából ez lett az iskola himnusza – ha mondha-tom így. Sejtettük egyébként, hogy a tanáraink készülni fognak vala-mivel, mert olyan nincs, hogy ők ne tennének meg értünk bármit. Mégis meglepett minket, és nagyon örültünk neki. Az osztály-társaim is, utána beindult a cso-portunk, és akkor mindenki beleírt, hogy ők is látták és nagyon sírtak. Mi már nagyon vártuk a balla-gást, és mindent elter-veztünk. Úgy volt, hogy jönnek hozzánk és vacsorázunk, meghívjuk a tanárainkat, utána pedig bulizni fogunk. Sajnos ez most nem jött létre. Bízunk abban –mert technikusin még itt maradunk-, hogy be fogjuk tudni pótolni. Dzsenna azt is elmondta, biztos benne, hogy be fogják pótolni, mert kreatív osztálytársakban nincs hiány. Akár csak egy közös bulival vagy összejövetellel, de valahogy mindenképp szeretnének ők is elbúcsúzni az iskolától és a tanárok-tól. Ha később sikerül csak, az sem baj, mert ezekre a pillanatokra örökre fognak emlékezni. Hajnes Rtaa KeribenVirtuális ballagásA koronavírus-járvány miatt idén mindenhol elmaradtak a szerená-dok. Nem voltak balla-gások sem, ahol a diá-kok elbúcsúzhattak vol-na iskolájuktól, tanára-iktól. A végzősöknek így nem csoda, hogy hiány-érzetük van, de ország-szerte találtak megol-dásokat, igaz csak az online térben arra, hogy emlékezetes legyen a nap. A Nagykanizsai Szakképzési Centrum Thúry György Szakképző Iskolájában, vagy ahogy mindenki ismeri, a Keri-ben is megfordult a kocka. Most nem a diá-kok készültek heteket-hónapokat a ballagá-sukra, hanem a tanárok és a dolgozók búcsúz-tak a diákoktól. Fotó: Facebook
2020. 05. 08. | 11aktuálisAz Eraklin Táncklub Egyesület idén ünnepe-li harminc éves fennállását, a klub társas- és versenytáncot oktat a tanulni vagy csak kikap-csolódni vágyóknak. A járvány miatt azonban nekik is be kellett zárniuk az ajtóikat. A tánco-lás a vírus idején is folytatódik, a facebook oldalukon, videókon keresztül.- Nem tud működni a táncklub ebben a helyzetben, de úgy gondoltuk, hogy az okta-tás ne szűnjék meg teljesen – kezdte Lekszi-kov Csaba, az egyesület elnöke. A legfonto-sabb – ami az egész elindítója volt - az, hogy az emberek most be vannak zárkózva, és nincse-nek meg azok a szórakozási lehetőségek, mint máskor. Úgy gondoltuk, hogy a mozgás örö-me, a tánc öröme az maradjon meg. Ha más nem, a lakásban egy négyzetméteren, egy papucsban, egy melegítőben táncoljanak, próbálkozzanak, egymás vagy saját maguk örömére. Olyan szempontból is megvan az online oktatásnak az előnye, hogy nagyon sok ember gátlásokkal küzd, és nem merne elmen-ni egy tánciskolába. Otthon viszont nincs miért szégyenkeznie.„A jó kedvet próbáljuk fenntartani, megőrizni.”A tánctanár lapunknak azt is elmondta, hogy az egyesület fő célkitűzése, hogy a tár-sastáncot minél szélesebb körben terjesszék, minél többen megismerjék ezt a műfajt. Ebben a nehéz időszakban ők így tudnak segí-teni másoknak azzal, hogy átadják nekik a tánc szeretetét.- Jelenleg szombatonként tartjuk az órákat, hiszen hétköznap még elfoglal-ják magukat az emberek, dolgozni járnak, aki még dolgozhat, viszont hétvé-gén ezzel is arra ösztönöz-zük őket, hogy ne mozdulja-nak ki, maradjanak otthon. Az idős embereknek is segíteni szeretnénk, akik most talán még jobban magukba zuhannak és jobb kedvre derülnek, ha táncolgatnak kicsit otthon.Sokan már csaSAtlakoztak hozzájukKálovics Beatrix kedvesével, Arany Szi-lárddal régóta tervezték, hogy szeretnének megtanulni táncolni, de eddig nem volt rá elég idejük. - Most, hogy otthonra kényszerültünk, és megláttam a Csaba megosztását a táncóráról, azonnal felcsillant a szemem, és csatlakoztunk is az online órákhoz. Nagyon jól és érthetően magyaráznak, egyszerűen kivitelezhető ott-hon egy szobában, nem kell hozzá nagy hely. Pozitívum még szerintem a személyes táncok-tatással szemben, hogy itt csak mi vagyunk, nincs több pár. Ebben a helyzetben és egyéb-ként is, mindenkinek csak ajánlani tudjuk, nagyon sokat lehet belőle egymásra épülően tanulni. Olyan figurákat tudunk, hogy nem is gondoltuk volna soha, nagyon gyorsan lehet fejlődni- tudtuk meg Beatrixtól.Klubtagjaiknak is fontos a rendszeres gyakorlásA nyilvános óráikon kívül a klubtagok okta-tása is folyik egy számukra elérhető, zárt cso-portban, hogy ne felejtsék el a tanultakat, és valamennyit fejlődni is tudjanak.- Az utánpótlás csapatainknál, az óvodá-soknál szülői segítség is van és oda-vissza kommunikáció, így a megkezdett mun-kát velük is tovább tudjuk folytatni- hangsúlyozta az edző. A versenyzőink-nek nem csak táncórák vannak, hanem otthoni erősítő edzések is, hiszen a tánchoz karban kell tartaniuk a testüket, ez egy komoly, szakmai munka.Szabó Kata versenyző óvodás kora óta tán-col a klubnál. – Mindennapos része volt a tánc az életemnek, jó pár éve versenyszerűen is. Hiányzik ebben az időszakban nagyon, hogy a megszokott rutinban táncoljak, bár egyete-mistaként már nem tudtam heti szinten annyit edzeni, mint amennyit szoktam. Azzal, hogy vannak ezek az online táncórák nekem még jobb is, mert több lehetőségem van a klubbal edzeni. A versenyszezon most nem megy, most nincs meg az az érzés, hogy hétvégén verseny lesz, és arra kell készülni, ez most inkább egy gyakorló időszaknak mondható – árulta el Kata.Szeptemberig biztosan nem lesz Magyaror-szágon táncversenyA versenyek és az események ugyan elma-radnak, de virtuálisan nem kell lemondanunk a tánc élvezetéről. Az Eraklin Táncklub Egyesü-let továbbra is teljes erőbedobással fogja tar-tani az online táncórákat, melyeket az egyesü-let facebook oldalán lehet megtekinteni, illet-ve becsatlakozni. Körtvélyessy VivienNem mehetünk táncórára, így – ha szeretnénk - a táncóra jön el az otthonunkba. Aki kezdő, újrakezdő vagy csak unja az egy helyben ücsörgést, és szeretné szabadnak érezni magát a bezártságban is, annak most a cipőjét sem kell felvennie.Perdülj táncraonlineEraklin karantén üzemmódban…a szobádban!Kálovics Beatrix és Arany SzilárdSzabó Kata
12 | KANIZSA újságak tuálisISA Kanizsai Kulturális Központ részéről a veze-tőtársaival történt egyeztetés alapján 5 pont-ban fogalmazta meg észrevételeit a kulturális dolgozók közalkalmazotti státuszának átalakí-tását célzó törvénytervezettel kap-csolatban Kovácsné Mikola Mária igazgató:1. Nem látjuk kellően kifejtve, hogy milyen foglalkoztatási tapasztalatok alapján készült a tervezet: milyen indokok teszik szükségessé, hogy egy magas hozzá-adott értékű szakmacsoportnál a mindeddig kiszámítható előmeneteli rendszert felváltsa-nak egy sokkal kiszolgáltatottabb helyzetet teremtő struktúrával. 2. A közalkalmazotti jogviszony adta munka-vállalói létbiztonságnak megszűnése, a munkavállalók minimálbéren és garantált bér-minimumon történő alkalmazása ebben a szférában maga után vonja, hogy a szakalkal-mazottak magasabb szakmai szintjének bizto-sítása csorbát szenvedhet, amely maga után vonhatja a szolgáltatások színvonalának csök-kenését. 3. A KJT által jelenleg biztosított kedvezmé-nyek (szabadság, felmentési idő, stb.) kom-penzálására vonatkozóan nem látunk lehető-séget. Az illetmények helyetti munkabéreknek a költségvetésben történő biztosítására nincs garancia a dokumentumban. 4. Több olyan pont van a tervezetben (pl. a 40-42.§), amely még a jövőbeni miniszteri rendelet függvénye. Ez(ek) a később születő rendelet(ek) pedig alapvetően határozhatják meg a foglalkoztatás mikéntjét. Nem látunk garanciát a kulturális intézmé-nyek létjogosultságának biztosítására. 5. A törvénytervezet indoklásában olvasható – a közszolgáltatások hatékony és olcsó működtetését célzó – elkép-zelés véleményünk szerint csak az olcsóság szempontjából működőképes, a hatékonyság csorbát szenvedhet. Az adminisztráció csök-kentése ezzel az átalakítással nem biztosított: tekintve csak pl. a GDPR által megkövetelt többlet feladatokat. Az EMMI így fogalmazott a kulturális szféra közalkalmazottainak a Munka Törvénykönyve (MT) alá kerülésével kapcsolatban: „a munkáltató intézményvezetőknek széle-sebb mozgástere nyílik, hiszen a bértáblához immár nem kötött foglalkoztatás a minőségi közfeladat-ellátás záloga lehet, valamint a fog-lalkoztatottak- egy igazságosabb, a tényleges szaktudásuk és befektetett munkájuk szerinti bérezéshez jutnak.” Kérdéses azonban, hogy valójában milyen előnyökkel járhat egy ilyen rendszer úgy, hogy a 6 %-on felüli béremeléseket lehetővé tevő forrás-átcsoportosításokon kívül más, az ága-zathoz jutó plusz forrásokról nincsen konkrét információ. A munkáltató intézményvezetőkre lényege-sen nagyobb felelősséget ró a szabályozás a közeli jövőben. Ez egyrészről lehetőséget teremt arra, hogy a minőségi munkavégzés arányában alakítsák ki a munkavállalók bérezését. Másrészt viszont az optimális feladatellátás – a Kulturális törvényben deklarált közművelődési alapszol-gáltatások – személyi feltételeinek biztosítása, az intézmény pénzügyi-gazdasági egyensúlyá-nak megtartása tekintetében esetenként drasz-tikus átalakításokat is szükségessé tehet. Sok még a kérdőjel a törvénytervezet kap-csán, de – önkormányzati fenntartású közmű-velődési intézményként – a Kanizsai Kulturális Központ vezetői és munkavállalói egyaránt elkötelezettek annak érdekében, hogy a Nagy-kanizsán és vonzáskörzetében élők számára az eddig megszokott, magas színvonalú kulturális értékközvetítést biztosítsák – hangsúlyozta az igazgatónő. Április 14-én a Kormány nevében Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes törvényjavaslatot nyújtott be Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról. A röviden összefoglalt hír hátterében azonban nagyon sok ember sorsa húzódik meg. A törvényjavaslat értelmében 20 ezer kulturális ágazati dolgozó (könyvtári, múzeumi, levéltári, közművelődési és egyéb munkatársak) közalkalmazotti jogviszonya alakulna át munkaviszonnyá 2020. november 1-től. bizonytalanság...Találgatás Fotó: Horváth Zoltán, Facebook, Bakonyi Erzsébet és archív.)
2020. 05. 08. | 13aktuálisEgy közszolga gondolatai a közal-kalmazotti jogállás módosításárólFarkas Tibor közösségszervező, az Igricek együttes művészeti vezetője elöljáróban leszö-gezte:Egyáltalán nem tartom ördögtől valónak azt, hogy vizsgáljuk felül és módosítsuk a közalkalmazotti tör-vény közel 3 évtizedes tartalmát. Olvasom, hallom az előterjesztők érveit: az állami és az önkormány-zati közszolgáltatások hatéko-nyabb ellátását, a differenciáltabb anyagi elismerést, a szolgáltatások szín-vonalának emelését, körének kiszélesítését szolgálja a törvénytervezet. Akkor miért nem ebbe az irányba megy a törvénymódosítás? Ki tiltja meg az államnak, hogy emeljen a nevetséges közművelődési fej-kvótán, ki kötelezi az államot, hogy a minimál-bérhez kösse a javadalmazásokat, ki tiltja meg egyetlen önkormányzati – vagy intézményve-zetőnek, hogy jobban dotálja a saját területü-kön többet teljesítőket, az elhivatott, a közös-ségükért sokat dolgozó munkatársakat? Az állam és a közalkalmazotti törvény. – A felve-tett kérdéseire egyben a válaszait is megfogal-mazta a közösségszervezető. Ráengedni a piacot a közös értékeinkre? Hogyan, ki fogja elbírálni a munkánkat. Jó, biz-tosan le lehet mérni, hogy mennyi színházbér-let fogy, hányan járnak koncertekre, mennyire tetszik a közösségnek a falunap és egy városi fesztivál. 3-5 éves távlatban talán valamennyi-re mérhető egy rendezvényszervező munkája. Egy közösségszervező, aki színjátszó köröket, kórusokat, ifjúsági és nyugdíjas klubokat vagy képzőművész köröket stb. animál, 10-15 év munkáját teszi bele, míg az adott alkotóközös-ség „megáll” a saját lábán. A levéltárosok, könyvtárosok, muzeológusok munkájának gyümölcse sokszor 20-50-100 év távlatából mérhető. Gyűjtjük a helyi értékeket, büszkén mutogatjuk az értéktárakat és a hungarikumo-kat, aztán majd azt lájuk, hogy minden komoly értékünk előbb-utóbb magánvagyonokba vándorol, ahogy történt ez a gyárainkkal, üdü-lőinkkel, hotelekkel, újabban a kikötőinkkel és még órákig sorolhatnám. Ez a törvénytervezet szinte semmit nem ad, ugyanakkor elvesz olyan több évtizedes alap-jogokat, mint az utazási kedvezmény, a jubile-umi jutalmak, valamint egy minimális jogbiz-tonság, hogy ne lehessen egyik napról a másik-ra utcára tenni embereket, bár ezt is megoldot-ták sunyi intézményátszervezések ürügyén. A beígért 6%-os fizetésemelés nevetséges ahhoz képest, hogy évtizedes elmaradások vannak a bérek terén, és az egy-két éve beígért, sokáig lebegtetett életpályamodell és bérren-dezés helyett kaptuk ezt húsvétra! Ezen „nagyon keresztény” és „igazán család-barát” intézkedés láttán egy szélsőliberális kor-mány is megnyalná a tíz ujját. A négy húsvéti ünnepi napot adni a szak – és szakmai szerve-zeteknek a javaslattételhez, majd az éj leple alatt egy salátatörvényben benyújtani… hát, le a kalappal! Mindezt a Covid-19 járvány idején, amikor még csak tiltakozni, véleményt nyilvá-nítani, egymás szemébe nézni egy tárgyaló-asztalnál sem lehet. Amikor azon gondolko-dunk szorongva, aggódva, hogy vajon októ-ber-november tájékán, ha elindulhatnak a színházak, a koncertek, mennyien mernek újra beülni a színháztermek-be, sikerül-e újraépíteni mindazt, amit lerombol a vírus, és a gazdasági nehézségek ellenére fontos lesz-e még a magyar kultúra? Most hadd kérjünk mi, a közgyűjte-ményekben és a közművelődési intézmé-nyekben, a közösségekért dolgozók több tisz-teletet Magyarországnak, a kulturális értéke-inknek, s egy kicsit több alázatot a törvényho-zóktól, legalább olyat, amilyen alázattal végzik munkájukat naponta a közalkalmazottak Magyarországon! Várakozással tekintenek a törvény végrehajtása feléA közalkalmazotti törvény modernizálása, a közalkalmazotti bértábla aktualizá-lása a múzeumi, közgyűjteményi szakterület munkavállalóinak várakozása is volt az utóbbi években – fogalmazott Szá-raz Csilla, a Thúry György Múzeum igazgatója. – A bér-tábla kiüresedett, funkcióját gyakorlatilag elvesztette. A vál-toztatás időszerű volt, melyet a jelen törvénytervezet a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszo-nyának megszüntetésével kíván áthidalni. Várakozással tekintünk a törvény végrehajtása felé, lehetőségnek tekintjük ezt az új helyzetet. A Thúry György Múzeum munkatársai az utób-bi évtizedben sokat dolgoztak és tettek azért, hogy a múzeum Nagykanizsán színvonalas kiállításokat, családi programokat, különleges tudományos-ismeretterjesztő előadásokat bonyolítson, a városi egyesületekkel, szerveze-tekkel karöltve igazi közösségi tér legyen. Az oktatási intézmények, a város általános- és középiskolásai számára is egy kiemelt helyszín, a tanórán kívüli oktatás egyik pillére lett a múzeum. A törvénymódosítás után is ezen dolgozunk és mint eddig is azt szeretnénk, ha munkánk eredménye a jövőben is „jól látható” lenne – összegezte reményeit az igazgatónő. A törvényterveVEzetet ebben a formá-ban nem tartják alkalmasnak a par-lamenti vitára és előterjesztésreA Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Dr. Fülöp Péter művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkár részére címzett levelében nyoma-tékosan kérte a törvénytervezet azonnali hatállyal történő visszavonását, érdemi szak-mai konzultációra bocsátását, illetve a kor-mányzati elképzelés bevezetésének későbbre halasztását. Egyebek mellett azt is kérik, hogy a törvénytervezetet illetően kerüljön sor egy széleskörű szakmai egyeztetésre, amely lehe-tőséget biztosít a koncepció újratárgyalására az összes érintett fél bevonásával. Természete-sen erre a témára később még visszatérünk. Bakonyi Erzsébetbizonytalanság...Találgatás és
14 | KANIZSA újságoktatásLassan két hónapja bezárták kapuikat az intézmények, és az oktatás módja alapvetően meg-változott. A gyermekek egész napos felügyeletét zömében a szülőknek kell megoldani. Ehhez társul, hogy az oktatásból is jelen-tősen ki kell venni részüket. Mond-hatjuk, hogy alapvetően felfordult a családok megszokott élete – kezdte Sipos Edit. – Újjá kellett szervezni a tanulás módját, hiszen a pedagógusok csak online formá-ban váltak elérhetővé. A lakás isko-lává alakult, a szülő kissé tanárrá. A pszichológus kihangsúlyozta: az oktatás hagyományos formája mellett is nagy kihívást jelentett mindig a szülők számára gyerekeik iskolai munkájának figyelemmel kísérése, a házi feladatok ellenőr-zése, kikérdezése, a meg nem értett anyagok magyarázata. Vekerdy Tamás, a gyermeki lélek egyik legavatottabb szakértője fogalmazta meg számtalanszor: fogadjuk el, hogy „minden szülő a saját gyerekének a legrosszabb korrepetitora”. Miért van ez így? Azért, mert a gyermeket a szülő-höz másféle érzelmi kapcsolat köti, mint a tanárához. A tanár szá-monkér, minősít, osztályoz egy érzelmileg kissé távolabbi kötő-désben, mint a szülő. Bár a szülő-nek is dolga, kötelessége, hogy ellenőrizze, kontrollálja a gyereke fejlődését, viselkedését, de a gye-reknek mindig tudnia kell, hogy a szülői szeretet bármilyen rossz tanulás vagy magaviselet mellett is megkérdőjelezhetetlen. Amikor azonban a szülői és a pedagógus szerep egybecsúszik, akkor az mindkét fél számára nagyon frusztráló – fogalmazott a szakem-ber. A jelenlegi helyzetben pedig elkerülhetetlen ez a szituáció. Az egész napos összezártság további feszültségforrás. A szülők mostan-ra kezdenek kimerülni, belefáradni a sok dologba, és egy-re inkább szégyen-keznek amiatt, hogy türelmetlenné kezdenek válni. Sipos Edit szerint attól, hogy a szülők esetenként haragszanak, dühösek a szófoga-datlan, értetlen gyermekükre, hogy úgy érzik, elegük van, jó len-ne lepasszolni egy kis időre valaki-hez őket, nos, ettől még nem vál-nak rossz szülővé. Ezek teljesen normális érzések, indulatok, mind-addig elfogadhatóak, amíg nem agresszív formában nyilvánulnak meg a gyermek felé. Fontos azon-ban, hogyha haragszanak a gye-rekre, akkor ezt egyértelműen értessék meg vele. Mondják el neki nyugodtan, hogy most nagyon dühösek, és azt is mond-ják el konkrétan, hogy miért. Ha csak azt mondják neki: dühít, hogy rossz vagy – ezt nem tudja a gye-rek értelmezni -mondta a pszicho-lógus, majd kifejtette: meg kell fogalmazni, hogy mi az a „rossza-ság”, ami kihozott minket a béke-tűrésből, és az sem árt, ha elmond-juk, miért. „Nagyon dühít, hogy már egy órája ott ülsz a feladat mellett, és még egy sort sem írtál le. Aggódom, hogy nem leszel kész időben, és emiatt rossz jegyet kapsz.” Kérdezzük meg, miben tudunk segíteni. De ezt csak akkor tegyük meg, ha már nyugodtak vagyunk és valóban készen állunk rá, hogy türelemmel elmagyaráz-zuk a megoldást – hangsúlyozta. Ne mondjuk el százszor, hogy csi-náld már. Ha ez rendszeres, a gye-rek hamar megtanulja, hogy nem kell komolyan venni, a szülő az első után még úgyis elmondja 99-szer. Közben persze jól felide-gesíti magát a szülő, és lehet, hogy már csak ordítva tudja elmondani közlendőjét. Ez teljesen haszonta-lan, csak veszekedés, sírás lesz belőle. Meg kell tanítani a gyerek-nek, hogy egyszer elmondjuk, utána ellenőrizzük – tanácsolta a szakember. Ez kétségkívül fárad-ságos folyamat, de hosszú távon megéri alkalmazni. Kérdés, mi van akkor, ha a szülő elveszti türelmét. Ilyenkor legcélszerűbb „időt kér-ni”, félrevonulni, lehiggadni. A szü-lőnek is joga van „kiborulni”, ha megelégel dolgokat. A félrevonu-lással mintát is ad a gyerekének indulatkezelésre. Megtanítja, ha indulatos, feszült, akkor nem tud jól együttműködni, konfliktust kezelni. Meg is fogalmazhatja: „Most átmegyek a másik szobába, mert olyan dühös vagyok rád, hogy így nem tudok segíteni” - mondta a pszicholó-gus, majd hozzátette: a konfliktu-sok forrása manapság gyakran a tanuláshoz kötődik. A szülő szeret-né, ha gyermeke jól teljesítene, nem maradna le a tananyagban. Mivel nincs összehasonlítási lehe-tőség az osztálytársakhoz képest – nem hozzák a hírt az iskolából, hogy kinek hányas lett a dolgoza-ta –, így a szülő is bizonytalanná válik. Sipos Edit kiemelte: szeret-ném a szülőket megnyugtatni a pedagógusoktól kapott üzenettel, miszerint minden gyermek ott tart, ahol tartania kell. Szeptem-bertől úgyis átismétlik a tananya-got, a hiányosságokat pótolják majd. A tananyagnál sokkal fonto-sabb, hogy a gyerekeket ért szoci-ális traumát, a barátokkal, osztály-társakkal történő játék, együttlét elvesztése miatti hiányt jól kezel-jék. Lazítsanak kicsit, ez most nem a legnagyszerűbb teljesítmények elérésének ideje. Az Olimpia is csak jövőre folytatódik…Vuk AnitaMájus végéig még biztosan marad a digitális oktatás. A tantermen kívüli, otthoni tanítás - a kezdeti nehézségek után - a legtöbb helyen talán már gördülékenyen megy. A tanév végéhez közeledve, a rendkívüli helyzet adta kihívásokba nem csak a diákok, a szülők is belefáradnak már. Sipos Edit pszichológus tanácsaival kitartásra ösztönzi a szülőket.Fotó: Interneta szakember tanácsai VI.Tudásbővítés az otthonokban
2020. 05. 08. | 15mezőgazdaságA lisztharmat mindig fertőz – ezzel a hangsúlyos kijelentéssel kezdte mondanivalóját a téma kapcsán Ábrahám János. A cser-fői hegyháton gazdálkodó borász sok éves tapasztalata szerint igaz ugyan, hogy a peronoszpórának pedig a nedves, csapadékos időjá-rás kedvez, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell odafigyelni. – Amíg a szőlő növekedik, kontakt szerek-kel, réz tartalmú szerekkel kell védekezni, illetve kombinált ható-anyagú szereket érdemes bevetni. A kén mindig kell a permetezés-kor, hiszen a lisztharmat ellen kivá-ló szer. És mivel itt van már pár éve a bizonyos fitoplazmás megbete-gedés – vagy ahogy többen isme-rik, az aranyszínű sárgaság, amit a szőlőkabóca terjeszt – én azt javaslom, és minden gazdatársam így tesz, minden permetezéskor használjunk rovarölő szert – fogal-mazott a cserfői gazda.A szőlő szemrevételezésekor természetesen kitértünk a jelenle-gi helyzetre is a borásszal. Sokan úgy gondolják, a legtöbb ültet-vényt idősek gondozzák, ezért a jelenlegi helyzetben veszélybe kerülhet a legtöbb kisbirtok sorsa. Erre rácáfolt Ábrahám János, elmondása szerint Cserfőn egyre inkább fiatalodik a szőlős-gazdák életkora, és a jelenlegi helyzetben szerinte nincs is jobb annál, mint a friss leve-gőn, hasznosan tölteni az időt. – Szerintem a legegészségesebb kint lenni a szabadban. Nem zárt helyen vagyunk, távol is vagyunk egymástól, és jót tesz ez a munka. Kell is az emberi szerve-zetnek, a testnek, a szabadban töl-tött munka – hangsúlyozta Ábra-hám János.Pár birtokkal Ábrahám János ültetvényétől egészen friss mun-kálatok nyomait lehet felfedezni – állítását alátámasztva nem csu-pán gondozzák a területeket a szőlősgazdák Cserfőn, új telepíté-sek mutatják a szőlő, és borkultúra szeretetét. Nagy Lajos több terü-leten vágott bele idén tavasszal az ültetésbe, ráadásul a telepítendő fajtákat is körültekintően válasz-totta ki. – Zajlanak a telepítések, sokan már a végén járnak a mun-kának. Mi elsőként körbe-néztünk, mi nincs a kör-nyéken. Melyik az a faj-ta, ami a területi igé-nyeknek megfelel, alkalmazkodik és beválhat. Talaj, klíma, egyéb adottságok – és az érési idő sem volt egy utol-só szempont. Így esett a sárga muskotályra a választásunk. Bízunk benne, jó is lesz – fogalma-zott Nagy Lajos. A borász másik birtokán a Mes-siás tőkéi növögetnek, szintén pár hetes telepítésről van szó. Az új fajta kék szőlő kapcsán a cserfői borász azt mondta: igaz ugyan, hogy Zala megyét leginkább „fehér boros” vidékként azonosít-ják, de véleménye szerint adott-ságtól és dűlőtől – természetesen a megfelelő gondoskodástól füg-gően – kiváló vörösborokat is elő lehet állítani a hegyhátakon.Vincze Adéla hegyekbe!Új szőlőtHétről hétre próbálunk segíteni azoknak, akik birtokaikon próbálnak gazdálkodni. Soroza-tunk következő részében azokon kívánunk segíteni, akik a szőlő-termesztéssel kapcsolatos aktuális teendőket szeretnék megismerni. A száraz idő miatt kevesebb fertőzéstől kell egyelőre tartani, de dolog azért van a tőkék között. Megindult a szőlő, fajtától függően arasz-nyi hajtások zöldülnek a vesszők végén. Eddig elkerülte a csapa-dék a Kanizsa környéki dűlőket, ám a szakemberek arra intenek: a védekezésre, a növényvéde-lemre most is oda kell figyelni.Ásó, kapa, gereblye 3. részFotó: Horváth Zoltán
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásGyógysz ertári ügyelet30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állat-orvosi ügyelet telefon-száma:Ne feledje felköszönteni ismerőseit!Május 9. GergelyA Gergely a görög eredetű Grégori-osz név latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből származik. Jelentése éberen őrködő.Május 10. ÁrMIN, PálMAAz Ármin a germán keruszkuszok fejedelmének latin Arminius nevé-ből rövidült. A Pálma Magyarorszá-gon újabb keletű névadás a pálma-fa, illetve a dísznövény latin eredetű nevéből. Az olaszban vallási ihleté-sű női név, eredetileg a virágvasár-nap született gyermekek kapták.Május 11. FerencA Ferenc francia, latin eredetű név. Az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik. Jelentése francia.Május 12. PongrácA Pongrác a görög Pankratész név latin Pancratius formájából szárma-zik, jelentése mindenható erő.Május 13. Szervác, ImolaA Szervác a latin Servatius név rövi-dülése, jelentése a megmentett. Az Imola újabb keletű magyar névalko-tás. Eredete egy növénynemzetség (Centaurea). Az imolafélék közé tar-tozik a kék búzavirág is. A régi magyar imola szó jelentése: mocsár, hínár, vizes terület.Május 14. BoNIFácA Bonifác a latin Bonifatius névből származik, jelentése jó sorsot ígérő.Május 15. Szonja, ZsóFIAA Szonja a Szófia orosz név becéző-jéből állandósult. Jelentése: böl-csesség. A Zsófia görög eredetű név. Jelentése bölcsesség.Képviselői fogadóórákA jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzet, a koronaví-rus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések nyomán a nagykanizsai pol-gárok egészségét és védel-mét szem előtt tartva a képvi-selőtestület tagjainak április-ra meghirdetett fogadóórái elmaradnak. A képviselők a város honlapján közzétett elérhetőségeiken továbbra is várják észrevételeiket, javas-lataikat:https://www.nagykanizsa.hu/onkormanyzat/kepviselotestuletA váltoZÁSért SZívES elnézésüket kérjük.2020. május 9.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52120:00-08:002020. május 10.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40319:00-06:002020. május 11.Benu Gyógyszer-tár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53122:00-06:002020. május 12.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002020. május 13.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002020. május 14.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002020. május 15.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-07:00Jövő heti véradások2020.05.12.13:30-16:30 Bazár udvar Nagykanizsa Zrínyi út 35.2020.05.15.10:00-13:00 Bazár udvar Nagykanizsa Zrínyi út 35.Adj vért, és ments meg három életet!
2020. 05. 08. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókMájus 9.A Táncház Napja. Május 6-hoz legközelebb eső szombat. A Táncház Napja azért jött lét-re, hogy megmutassuk az UNESCO által is elismert táncházmozgalom értékeit a külvi-lágnak. 1972. május 6-án a budapesti Liszt Ferenc térről indult kezdeményezés hatá-sára a világban fiatalok százezrei saját hagyományaik felé fordulnak. Május 10.A Mentők napja Magyarországon. 1887-ben ezen a napon alakult meg az Önkéntes Mentőegyesület Kresz Géza fővárosi orvos kezdeményezésére.Madarak és fák napja. 1902-ben, Párizsban az európai országok egyezséget kötöttek a hasz-nos szárnyasok védelmének érdekében. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakos-ság – különösen az ifjúság – természet védelme iránti elkötelezettségét kell szolgálnia.Május 11.Miskolc Ünnepe. I. Ferenc József 1909-ben ezen a napon koronás címert adományo-zott a városnak.Május 12.1635-ben ezen a napon Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek megalapította az első tartósan működő magyar egyetemet.Május 13.1637-ben ezen a napon Richelieu bíboros feltalálta az “asztali” kést. A bíboros illet-lennek találta, ahogyan vacsoravendégei vadásztőreikkel piszkálták ki a fogaik közé szorult maradékot az étkezés befejezése után. Parancsot adott, hogy a tőrök végét kerekítsék le, és ezentúl ilyen késekkel terítsenek a vendégeknek.1939-ben ezen a napon megszületett Schi-rilla György, hosszútávfutó, aki 37 éven át minden évben átúszta a jeges Dunát. Fia, ifj, Schirilla György folytatja a hagyományt.1950-ben ezen a napon először rendeztek Forma 1-es versenyt.Május 14.1944-ben ezen a napon megszületett Geor-ge Lucas producer, író, rendező (Csillagok háborúja, Indiana Jones filmek).1984-ben ezen a napon megszületett Mark Zuckerberg, a Facebook kitalálója és vezetője.Május 15.1994-ben az ENSZ május 15-ét a Család Nemzetközi Napjává nyilvánította. A felhí-váshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb „intézményére” irányítja.Az elELőző hETI REJTvény MEGFEJTéSE: Az igazi elmésség éppúgy meglepi azt, aki mondja, mint azt, aki hallja.
Önmagába nézve, érzékeit befelé fordítva kép-ben, szövegben vagy éppen zenében közli meg-látásait. A legbensőbb gondolatok megformálá-sa, a külvilággal való megismertetése minden művész egyedi tudása. A veszélyhelyzet azonban őket is módosításra késztette. A művész mind-azonáltal a karanténban is művész. A művelődés, a művészet az emberi élet elengedhetetlen része. Kit kissé, kit jobban, kit ezen, kit azon ága, kit hazai, kit külföldi alko-tónak a munkája sar-kall elismerésre. A hétfőtől ugyan kissé enyhített, mindemel-lett hetek óta tartó bezártság számos terüle-ten megmutatta hatását. Ez alól természetesen a művészet sem kivétel. A különböző művészeti ágaknak hódoló profik, vagy éppen amatőr műkedvelők elárasztották az online teret. A bezártság adta művészi kreativi-tás, az online tanfolyamok, a kihí-vások időszakát éljük, amikor mindenki megmutathatja magát. Számos művész kultúrmisszióba kezdett, az otthonmaradás fon-tossága mellett, az otthoni alko-tást, a gyakorlást, az alkotókedv kiteljesedését propagálva. Tömér-dek szerzemény, iromány, versike, mű és alkotás született meg a karantén témakörét felhasználva. A művészek is számtalan formá-ban merítettek ihletet alkotásai-kon megjelenítve világunk ezen korszakát. Magányosan, „bezár-va” alkotni, így zajlott eddig is a művészemberek zömének élete. A mindenkit érintő aggódás, a karanténérzés után a művészek-nek ez a helyzet talán egyfajta ajándéknak is tekinthető - mond-ta Stamler Lajos művésztanár. A befelé fordulásnak, a csendnek is megvan az értéke, amely olyan lehetőségeket hozott, amelyek a nyüzsgő mindennapi létben nem láthatók, hallhatók - hangsúlyoz-ta, majd kiemelte: alkotóként ez számomra is egy feltöltődő idő-szak, az elkészített vázlatok, modellek mellett azonban tanár-ként az újfajta tanítás megtanulá-sa időt vett igénybe. A jelenleg tapasztalt online művészetet elnézve pedig kifejtette: a vizuális világ térhódítása, a média képző-művészetre kifejtett hatása hasz-nos is lehet. Előny például, hogy az adott alkotás több emberhez is eljut, az alkotással való kontaktus azonban nem pótolható. A képző-művészet személyesen tapasztal-ható finomsága, az élményszerű-ség, a kétkezi munka gyönyörűsé-ge, az élmény elmélyedése sokkal inkább a személyes meglátás után alakulhat ki – hangsúlyozta a művésztanár. Mindezzel egyetért Ludvig Dániel, aki a karantén ide-jén 5 perces kiállításokkal szóra-koztatta a műkedvelőket. Viccnek indult, de rendkívül népszerű lett, így eddig 12 virtuális rövid tárlatot készítettem – árulta el a Kanizsa Újságnak az ifjú művész. Elsőként egy ütött-kopott, régi telefonfül-ke szolgált térként, ahol a saját és egy indonéz kolléga képét állította ki. Koncepció volt, hogy még véletlenül se jusson senki a kiállítás közelébe. Az alko-tások a telefonfülke mellett vadászlesen, mezőn, buszmegál-lóban kaptak 5-5 perc hírnevet. A minitárlatok résztvevőit úgy páro-sítottam, hogy egy magyar és egy külföldi művész alkotásai kerültek egy helyszínre, ezzel is megtartva a kapcsolatot, még ha csak virtuá-lisan is – hangsúlyozta Ludvig Dániel. A fiatal művész tapasztala-ta szerint egyébként a kollégák és a művészetkedvelők is megértet-ték az 5 perces kiállítások értel-mét: a poént, a helyzet tragikussá-gát, azt, hogy bár nincs kiállítá-sokra, közös találkozásokra lehe-tőség a feléledő tavaszi környe-zetben mégis élvezhetőek a művek. Még ha jelenleg csak digi-tálisan is. A művész azt is elárulta, hogy az ő életében nem jelentett különösebb változást a karantén, számos kollégáját elnézve azon-ban látni, hogy a helyzet mélyen érintette őket. Mindez ember és környezetfüggő is – véli Dániel, aki reméli, hogy hamarosan a Kendlimajori Művésztelep is benépesül. A tavasszal elhalasz-tott művészeti kurzusokat a ter-vek szerint a nyáron pótolják, az immár hagyományos nemzetközi művésztalálkozó pedig várhatóan augusztus végén nyitja kapuit.Vuk Anita18 | KANIZSA újságkultúraFotó: Illusztráció, Facebookművészet a karanténbanAlkotók veszély- helyzetben –
2020. 05. 08. | 19kultúra A veszélyhelyzet kihirdetése óta a közművelődési és közgyűj-teményi intézmények sem láto-gathatók. Más múzeumokhoz hasonlóan ezért a Thúry György Múzeum is az online térben tartja a kapcsolatot közönségével. Az érdeklődőknek ráadásul az izgal-mas tartalmakat sem kell nélkü-lözniük. A „Járásszékhely múzeu-mok szakmai támogatása” elne-vezésű pályázatnak köszönhető-en ugyanis 2,5 millió forintból fej-leszthették a múzeum digitális gyűjteményét. – 2019 végén újult meg a honlapunk, melyen egy digitális gyűjtemény címszó alatt találhatók meg a múzeum hely-történeti, néprajzi, múzeumpeda-gógia anyagának a legszebb és legérdekesebb darabjai, egy-egy egysége. Ez a digitális gyűjte-mény a www.gyujtemeny.tgym.hu oldalon érhető el. Ennek a támogatásnak a révén teremthet-tük meg honlapunkon azt a hátte-ret, amely a keresőfunkcióval ren-delkező négy adatbázist „mozgat-ja”. A digitális gyűjteményünk pedig folyamatosan bővül, hiszen ezeket az anyagokat bármikor fel-tölthetjük – mondta Száraz Csil-la, a Thúry György Múzeum igaz-gatója.A helytörténeti gyűjteményt felkeresők előtt néhány másod-perc alatt a XX. századi Kanizsa elevenedik meg, a néprajzi vonat-kozású képek iránt érdeklődők pedig tíz környező falu hétköz-napjaiba nyerhetnek betekintést. Aki további érdekességekre vágyik, az bátran kattintson a több mint 1400 darabos képeslap-gyűjteményre. –Eddig Nagykani-zsa tágabb környezetéből szár-mazó példányokat dolgoztuk fel. Itt láthatók azok az irredenta képeslapok is, melyek a Thúry György Múzeum különleges gyűj-teményét képezik. Ezek a trianoni évforduló kapcsán most aktuáli-sak is lehetnek. A gyűjteményben való kutatást ráadásul jelentősen megkönnyíti a tárgyszóra való keresés – hangsúlyozta a múzeum igazgatója, aki azt is hozzátette, hogy a képeslapok között keres-gélők olykor izgalmas szövegrész-leteket is olvashatnak.A honlapon az általános és középiskolák számára is segítsé-get nyújtanak. – A weboldalunk-ra komplett óravázlatokat töltöt-tünk fel. Ha egy pedagógus a jövőben helytörténeti órát sze-retne tartani valamelyik kanizsai vagy dél-zalai iskolában, bátran használja a múzeum honlapját. Ezeket az óravázlatokat egyéb-ként Mikó-Baráth Franciska történész-muzeológus kollégám készítette el – árulta el Száraz Csilla. A múzeum közösségi oldalát is érdemes figyelemmel kísérni, hiszen számos érdekességet és friss tartalmat osztanak meg a követőkkel. – Mindig próbálunk az aktuális ünnepekhez, ünnep-körökhöz kötődni, valamint a hónap műtárgya sorozatunkat is folytatjuk, ami ebben a veszély-helyzetben honlapun-kon és Facebook olda-lunkon látható – nyi-latkozta Mikó-Baráth Franciska. Az intéz-mény dolgozói az elmúlt időszakban több sorozatot is indítottak a közösségi felületen. – Kunics Zsu-zsanna kolléganőmmel –kapcso-lódva a „Fényírók Nagykanizsán” című időszaki kiállításunkhoz – hétről-hétre helyi fotográfusokat mutatunk be, valamint különböző fotótörténeti érdekességeket ismertetünk a nagyközönséggel. Azt is szeretnénk, ha az ősszel – várhatóan – megnyíló, „A szocia-lizmus gyermekei” című tárlatunk-kal kapcsolatban egy kis ráhango-lódás kezdődne. Ennek érdeké-ben korabeli fotókat és kisebb leírásokat közlünk – fogalmazott a történész-muzeológus. Mikó-Baráth Franciska lapunknak azt is elárulta, hogy érezhetően nőtt az oldal olvasóinak és megosztóinak száma. A jelenlegi helyzetben az emberek többsége ugyanis – legyen az fiatal vagy idős – a közösségi oldalakon keresztül érhető el a legkönnyebben. Nagy ÉvaFotó: Horváth ZoltánhonlapjaMegújult a Thúry György Múzeum Egy pályázatnak köszönhetően fejlesztette weboldalát az intézmény, melyen az érdeklődők egyebek mellett helytörténeti és néprajzi fotók, valamint képeslapok között böngészhetnek. A múzeum dolgozói a letölthető óravázlatokkal a helytörténeti oktatást is segítik. A Thúry György Múzeum közösségi oldalának követői pedig folyamatosan frissülő tartalmakkal is találkozhatnak.
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A május 9-15.Május 9. szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, 00:30 Látogató, 01:00 Szertár, 01:30 Híradó, 01:45 A mi portánk, 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 02:45 Élet-módi, 03:15 Info blokk, benne Híradó, 03:45 Lapozó,06:30 Info blokk, benne Híradó, 07:00 Látogató, 07:30 Szertár, 08:00 Hír-adó, 08:15 A mi portánk, 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 09:15 Élet-módi, 09:45 Info blokk, benne Híradó, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc, 12:30 Heti Hír-adóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Kommen-tár nélkül – heti válogatás, 14:40 A mi por-tánk, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Szertár, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, 18:10 Múlt-kor, 18:40 Vadrózsából tündér-sípot – utazás, 19:05 Info blokk, 19:15 Jele-netek egy operatőr életéből – Hildebrand István legendáriuma, 21:00 Info blokk, 21:10 LapozóMájus 10. vasárnap00:00 Info blokk, 00:10 Múlt-kor, 00:40 Vadrózsából tündérsípot – utazás, 01:05 Info blokk, 01:15 Jelenetek egy operatőr életéből – Hildebrand István legendáriu-ma, 03:00 Info blokk, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, 06:40 Anno, 07:10 Vadrózsából tündérsípot – utazás, 07:35 Info blokk, 07:45 „Jelenetek egy operatőr életéből – Hildebrand István legendáriuma, 09:30 Info blokk, 09:40 Lapozó, 12:00 K’arc, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Múlt-kor, 14:45 A mi portánk, 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Szertár, 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, 18:10 Szentmise /istentisztelet, 19:10 Sztárport-ré: Mahó Andrea, 19:40 Info blokk, 19:50 Safari a nagyvárosban, 21:10 Info blokk, 21:20 LapozóMájus 11. hétfő00:00 Info blokk, 00:10 Szentmise/Isten-tisztelet, 01:10 Sztárportré: Mahó Andrea, 01:40 Info blokk, 01:50 Safari a nagyváros-ban, 03:10 Info blokk, 03:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, 06:40 Szentmise/istentisztelet, 07:40 Sztárportré: Mahó Andrea, 08:10 Info blokk, 08:20 Safari a nagyvárosban, 9:40 Info blokk, 09:50 Lapozó, 12:00 Sztár-portré: Mahó Andrea, 12:30 Safari a nagy-városban, 13:50 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, 18:30 Szertár, 19:00 Info blokk, benne Híradó, 19:30 Múlt-kor, 20:00 Mentawai – Dzsungelben szülöttek, 20:50 Anno, 21:20 Info blokk, benne Hír-adó, 21:50 LapozóMájus 12. kedd 00:00 Info blokk, benne Híradó, 00:30 Szertár, 01:00 Múlt-kor, 01:30 Híradó, 01:45 Mentawai – Dzsungelben szülöttek, 02:35 Múlt-kor, 03:05 Info blokk, benne Híradó, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, 07:00 Szertár, 07:30 Kani-zsaiak, 08:00 Híradó, 08:15 Mentawai – Dzsungelben szülöttek, 09:05 Múlt-kor, 09:35 Info blokk, benne Híradó, 10:05 Lapozó, 12:00 Szertár, 12:30 Múlt-kor, 13:00 Mentawai – Dzsungelben szülöttek, 13:50 Múlt-kor, 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, 18:35 Aktuális – Har-gita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, 19:35 K’arc, 20:05 A szomszéd vár, 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré, 21:20 Múlt-kor, 21:50 Info blokk, benne Híradó, 22:25 LapozóMájus 13. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:05 K’arc, 01:35 Hír-adó, 01:50 A szomszéd vár, 02:20 Sztár-portré, 02:50 Múlt-kor, 03:20 Info blokk, benne Híradó, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, 07:05 Aktuális – Har-gita, 07:35 K’arc, 08:05 Híradó, 08:20 A szomszéd vár, 08:50 Sztárportré, 09:20 Múlt-kor, 09:50 Info blokk, benne Híradó, 10:20 Lapozó, 12:00 Aktuális – Hargita, 12:30 K’arc, 13:00 A szomszéd vár, 13:30 Sztárportré, 14:00 Múlt-kor, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, 18:30 Har-gita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, 19:30 Gézengúzok, 20:00 Kalando-zoo, 20:30 Híradó, 20:45 Madarassy 70, 21:15 K’arc, 21:45 Info blokk, benne Híradó, 22:15 LapozóMájus 14. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó 00:30 Hargita, 01:00 Gézengúzok, 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo, 02:15 Madarassy 70, 02:45 K’arc, 03:15 Info blokk, benne Hír-adó, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Híradó, 07:00 Hargita, 07:30 Gézengú-zok, 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo, 08:45 Madarassy 70 09:15 K’arc, 09:45 Info blokk, benne Híradó, 10:15 Lapozó 12:00 Hargita,12:30 Gézengúzok, 13:00 Kalando-zoo, 13:30 Madarassy 70 14:00 K’arc, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Híradó, 18:35 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, 19:35 Dombvi-dék, 20:05 Kvantum, 20:35 Híradó, 20:50 A Dunakanyar és a Szentendrei-sziget tit-kai, 21:20 Gézengúzok, 21:50 Info blokk, benne Híradó, 22:25 LapozóMájus 15. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, 00:35 Székely konyha, 01:05 Dombvidék, 01:35 Híradó, 01:50 Kvantum, 02:20 A Dunaka-nyar és a Szentendrei-sziget titkai, 02:50 Gézengúzok, 03:20 Info blokk, benne Hír-adó, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Híradó, 07:05 Székely konyha, 07:35 Dombvidék 08:05 Híradó, 08:20 Kvan-tum, 08:50 A Dunakanyar és a Szentend-rei-sziget titkai, 09:20 Gézengúzok, 09:50 Info blokk, benne Híradó, 10:25 Lapozó, 12:00 Székely konyha, 12:30 Dombvidék, 13:00 Kvantum, 13:30 A Dunakanyar és a Szentendrei-sziget titkai, 14:00 Gézengú-zok, 14:30 Lapozó 18:00 Info blokk, benne Híradó, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, 19:30, Balasport, 20:00 Madarat tolláról, 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 21:15 Dombvidék, 21:45 Info blokk, benne Hír-adó, 22:15 Lapozó A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 05. 08. | 21sport Ezen lapszámunk sportrovatában nem is egyszer dolgozhatunk fel szé-kesfehérvári kötődéseket a labdarúgás kapcsán. Éppen május 8-án 35 eszten-deje annak, hogy az UEFA Kupa döntő-jének első meccsén a Videoton SC fut-ballcsapata a spanyol Real Madridot fogadta. A híres madridi gárda Magyar-országon 3-0-ra győzött, a spanyol fővárosban ugyanakkor Kovács Ferenc tanítványai nyertek 1-0-ra, remekül búcsúzva így a sorozattól.A Sóstói Stadion 40 ezer szurkolója között rengetegen voltak kanizsaiak, ugyanakkor a nagykanizsai szál a fehérvári gárda háza tájáról sem hiány-zott.A múlt hónap elején a hatvanadik születésnapját ünneplő Fuisz László még 1984 nyarán került az Olajbá-nyásztól a Vidihez, és mondhatni, egyik legközelebbi szemtanúja lehe-tett az európai menetelésnek. A finálé első felvonását mégsem az arénában látta.- Sérült voltam, ezért annak a mec�-csnek nem Sóstón, hanem otthon a tv előtt lehettem csupán tanúja sajnos – fogalmazott a sokak által csak Freddy-nek becézett csatár. - Persze élmé-nyeknek így sem maradtam híján, azt például nem lehet elfelejteni, amikor 1985 tavaszán az Old Traffordra, a Man-chester Unitedhez látogattunk. A meccs előtt mentem volna ki a kispad-hoz, de olyan atmoszférája volt a pályának a rengeteg nézővel, hogy mondtam Vaszil Gyulának, inkább menjünk vissza az öltözőfolyosóra, igyunk meg az automatából még egy kólát, úgy citerázott a térdem...Fuisz Székesfehérvárról később vis�-szatért Nagykanizsára. Az Olajbányász SE színeiben is számos felejthetetlen mérkőzés várt még rá pályafutása során. P.L.Ha amatőr szinten is ütögetnek, de a helyi teniszezők egy csoport-jánál szintén előre tekintenek és készülnek arra, amikor sorozatu-kat is folytathatják.2012 óta, az időközben már nem csupán kani-zsaiakat tömörítő mezőny mostanra eljutott a 104. versenyéig.- Egyelőre sajnáljuk persze, hogy az újabb körnek nem futhattunk neki, de ez nem szegte kedvünket – hangzottak Baranyás Zoltán főszervező szavai. - Sőt, mi több, tájékoztatva erről a városvezetői szintet is, egy ideje senki egészségét nem veszélyeztetve közös ütöge-tést is beiktattunk a Kanizsa TC sporttelepén. Ez abból állt, hogy a pályákon tényleg nagy távol-ságban voltunk és vagyunk egymástól, mosdó-kat nem használunk, a tréningekre külön érkez-tünk gépkocsikkal, majd a testmozgás után mindenki haza is tért otthonába. Egyénként sem árt az embernek ebben a helyzetben fitten tartani magát, aztán ha a pályán kívül is ütőt ragadunk, ott van legtöbbünk számára a fal, na annak aztán püfölhetjük kedvünkre a labdát...Edzenek a százötödikreÖrök emlék a fehérvári focita-vasz 1985-bőlFotó: Polgár LászlóA sport palALettá-ján a bajnokságok ilyenkor már a célegyenesükbe fordultak. Érintettük már, 1990-ben a Nagykanizsai Olajbányász SE női NB I B-s kézilabda együttese haladt nagy sikere felé. A focisták viszont 1995-ben egy kevésbé jó szériát futottak.30 esztendeje a második vonalban szereplő kanizsai női kézi-sek a Bp. Áfor csapatát fogadták. A rangadón 26-16-ra nyertek úgy, hogy Mátyás Auguszta 14 gólt dobott. A dél-zalaiak a har-madik helyről várhatták a folytatást. A női asztalitenisz NB I-ben a Kanizsa Bútorgyár SE a hatodik helyen végzett, a záró körben a győri MÁV-DAC-tól kaptak ki 13:12-re.25 éve a labdarúgó NB I 23. fordulójában az Olajbányász 6000 néző előtt a fehérvári Parmalat FC-t fogadta a székesfehérváriak UEFA Kupa-döntőjének tízéves jubileumán - május 6-án. A Fejér megyeiek 4-1-re nyertek a 15. helyezett kanizsaiak otthonában. A dél-zalaiak találatát éppen a Vidinél 1984-85-ban szerepelt Fuisz László szerezte. A megyei foci első osztályában 500 szurkoló előtt Miklósfa – Kiskanizsa városi rangadót rendeztek. A listave-zető miklósfaiak 5-0-ra győztek.20 éve, május 7-én a labdarúgó PNB 29. körében Nagykanizsa-LinAir FC – Kispest Honvéd FC találkozót rendeztek. A kispestiek 1-0-ra nyertek éppen annak a Horváth Gyulának a góljával, aki a télen igazolt Kanizsáról a fővárosiakhoz. A Kanizsa KK-DKG East férfi kosárlabda együttese az NB I 9-16. helyéért vívott csatározá-sok során a 14. helyen zárt. Ezzel a második vonal második helye-zettjei lettek Földesi Attila tanítványai.15 évvel ezelőtt a női kosárlabda NB II-ben, vagyis a harmadik vonalban megnyerte pontvadászatát a Peugeot Kampf NTE 1866, utolsó meccsükön 72-61-re nyertek.. A női pingpong NB I-es pontvadászatában a Király Ingatlan-Kanizsa Sörgyár SE a hetedik helyen végzett.10 éve ezelőtt, története harmadik NB I-es bajnoki címét szerez-te meg az Aquaprofit-Nagykanizsai TSK együttese. 5 éve ilyenkor a nyolcadik elsőségüket is megünnepelhették a dél-zalaiak. P.L.Baranyás Zoltán meg is mutatta, milyen a tenisz szerva...Gara Tícia (balra) és Havanecz Bianka öt éve bajnoki társak, két és fél éve már ellenlábasok voltak a sakkbábuknál(Fotó: Polgár László)Ez történt...kólaautomatájaAz öltözőfolyosó ... és milyen az ütőfal
22 | KANIZSA újságsportA népszerű közösségi oldalon futó sportos - kevésbé finoman megfogalmazott - őrületből ők sem maradhattak ki, hiszen a kihívás az kihívás – gondolhatták a Szőke- család tagjai (is), és nem maradtak adósak sportágaik képeivel. Mindezt alább meg is magyaráznánk.Ne gondoljuk, hogy a facebook használói csak a mi kis lokális környezetünkben lelke-sedtek be a világhálós vetélkedőre. A labdarú-gó szövetségi edző Preisinger Sándortól a legendás hálóőr Disztl Péteren át a szintén ex-futballista győri Dudás Ádámig fogadják el még most is rengetegen a felkérést. Mind-ennek a lényege, hogy akit úgymond megje-lölnek, az 24 órán belül „köteles” négy-öt olyan képet publikálni, melyen épp egy-egy sporteseményén szerepel, vagy egy csapatké-pen felismerhető. Ha nem sikerül a kihívást tel-jesíteni, nos, akkor jöhet egy tálca …, na jó, maradjunk annyiban – üdítő.- Legalább tudják az emberek, hogy nem csu-pán élünk, de itt vagyunk közöttük – csapott a közepébe Szőkééktől az anyuka, Pintér „Joli”, korábbi kézilabdázó. - Nem kizárólag a fociról vagy a kézilabdáról szól ez az egész, hanem a sportemberekről. Ráadásul mi csajok még ünnepelhetünk is egy kicsit, hiszen az 1989-90-es női kézilabda bajnokság második vonalából feljutottunk a Bányásszal az első osztályba. Bizony jó visszagondolni erre is, hogy az a Németh Helgával, Mátyás Augusztával vagy éppen Siti Beáékkal fémjelzett együttes éppen 30 esztendeje került fel az NB I-be.Az ember kanizsaiként szinte beleborzong abba, amilyen kézis neveket hall. Ezzel azon-ban koránt sincs vége, ugyanis a volt labdarú-gó, Szőke László azonnal próbálta is mindezt überelni. A családfőről előkerültek az 1980-as évekbeli Videoton SC-képek. „Topi” abban a legendás Vidiben 1984 júliusában – vagyis az 1984/85-ös idényben - rendezett Intertotó Kupa meccsen a Linzer ASK ellen pályára is lépett. A fehérváriak pedig tíz hónappal később az UEFA Kupa-döntőjében szerepeltek a Real Madrid ellen.Persze, a gyerkőcök, Ádám és Richárd igye-kezett helyre tenni a dolgokat. Ők már inkább „mai” fotókkal operáltak – mondván, az ő üdí-tőjükből ugyan mások nem isznak...- Ha minden igaz, egy kocka sör a tét, de nyil-ván nem verjük le egymáson, ha valaki nem teljesíti, mindenki maga dönti el, éppen men�-nyire unatkozik, vagy a dolga mennyire enge-di – fűzte a fentiekhez Szőke Ricsi, aki a Szepet-nek SE-nél kapus. - Jó, hát anya és apa részéről inkább a nosztalgia része játszik, ez igaz. Pró-bálják feleleveníteni, amikor még nekik is ment az ipar... A tesóm, Ádi Dániából, ahol fut-salozott is, sem maradt ki a sorból, vele emel-lett szintén szoktunk azért focizni, csak Play Station-on keresztül. Hiába, ez is a mai kor vilá-ga, ha mostanság a focit egy időre hanyagol-nunk kellett. P.L.Ne vessük el még ennek későbbi lehetőségét, azért se, mert a szándék továbbra is megvan rá. Tavaly júniusban nem mindennapi lehetőség-ként hatott, hogy a magyar szakaszok zárása-ként, Budapest és Győr után, Nagykanizsa lett vol-na harmadik szakasz befu-tója. Egészen pontosan május 11-én, hétfőn dél-után érkezett volna a mezőny a Deák tér fölött kialakított célba. A jár-ványügyi helyzet tulaj-donképpen minden elter-vezett dolgot átírt. A főszervezők felé a magyar fél már március közepén jelezte, hogy Magyaror-szágon nem lesz lehető-ség megrendezni - ilyen körülmények között - a verseny nyitó szakaszait. A Giro történetében a 103. verseny következhet, füg-getlenül attól, hogy mikor lesz a következő. A ver-seny hivatalos oldala, illet-ve a világháló adatai alap-ján ezt az ősz közepére tervezik, de csak olasz sza-kaszokkal számolva. Felté-telezve, hogy a világjár-vány még akár levonulá-sát követően is éreztetheti hatását, nem árt óvatosan bánni a kitűzött időpon-tokkal... Giro váró pedig úgy tűnik, hogy még tart. Ki tudja meddig? Elmaradt a Giro-s kenyér partiA Giro tervezett rajtja előtt 100 nappal Kani-zsán még ajándékbög-rékkel is készültek...(Fotó: Polgár László)Szombaton kezdődött volna a Nagy Rajttal Magyarországon a világ egyik legnagyobb kerékpáros országúti körversenye, a Giro d’Italia. A magyarországi a 14. alkalom lett volna, hogy a taljánok világszerte ismert köre Itálián kívül rajtolt volna el.Pintér Jolán kézis csapattársaival a Bányász 30 évvel ezelőtti NB I-be jutását is ünnepelhetiSzőke László a székesfehérvári labda- rúgásból került a nagykanizsai sportéletbeSzőke Richárd, a Szepetnek kapusa védhetett már az Olajbányász-stadionban isFotó és illusztrációk: facebooknosztalgia...Topi, Joli,Ez lehetett volna...
2020. 05. 08. | 23sport„Május 4-től a profi, amatőr és tömeg-sportban engedé-lyezzük az edzést és a zárt körű sportese-ményeket” – jelentet-te be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt csütörtöki Kormányinfón.A bajnokságok, pontosabban a labdás csapatsportok legtöbb pontvadászatát ugyan már lezár-ták, a labdarúgás területén ugyan-akkor vannak még nyitott kérdé-sek. Az NB III Nyugati csoportjá-ban érdekelt FC Nagykanizsa, valamint a megyés ligákban sze-replő kanizsai együttesek számá-ra mondhatni megnyílt az út a befejezés felé, ugyanakkor a sporttelepek bejáratai nem nyíl-hatnak ki a szurkolók előtt.Az NB I, illetve talán még az NB II esetében is a Magyar Labdarúgó-szövetség inkább szolgált konkré-tumokkal korábban is, kérdés, hogy a harmadosztály esetében lesz-e folytatás, illetve érdemes-e lejátszani a hátralévő fordulókat.- Az FCN-re nézve mit jelenthet, hogy engedélyezték az edzéseket, illetve - ha lesznek - a későbbi zárt-körű sporteseményeket? – kérdez-tük a nagykanizsai ügyvezetést.- Az erre vonatkozókat leírták több orgánumban is - kezdte Lán-czos Attila, a dél-zalai város fut-ballcsapatot működtető gazdasá-gi társaság ügyvezető igazgatója. - Hétfőn tartottunk egy vezetői értekezletet, melyen elemeztük a lehetséges forgatókönyveket, és megpróbálunk döntéseket is hoz-ni a jövőt illetően. Amiben akkor megegyeztünk, azt ismertetem a szakmai stábbal, így mindenki előtt világos lesz, miként is tovább.- A Kanizsa is tehát nekiállhat az edzéseknek?- Persze. Ugyanakkor nem tud-juk, milyen döntést hoz még a szö-vetség és mit kell hozzá betartani, ha játékra kerül sor. Mi van akkor, ha lesz egy fertőzött valamelyik csa-patban, abban az esetben mindkét együttes kéthetes karanténba kerül? Akkor onnan hogyan is len-ne tovább? Nem beszélve a szerda-szombat szintű terhelés okozta sérülésveszélyről, hiszen nagyon rövid idő állna rendelkezésre egy ilyen szintre való felkészülésre. Las-san két hónapja szervezett formá-ban nem edzhettek a játékosok. Aztán felmerülhetnek olyan plusz-költségek is, melyeket az egészség-ügyi előírások betartása, betartatá-sa róna a klubokra, így ránk is.Nem lesz folytatásA hét elején az MLSZ nyilvá-nosságra hozta, hogy az NB I és a Magyar Kupa kivételével vala-mennyi versengést befejezett-nek nyilvánítja. Ez azt jelenti, hogy az FC Nagykanizsa sem ját-szik több bajnoki meccset. Így hetedikek lettek, igaz, csak felke-rülők és a kiesők szempontjából van a helyezésnek jelentősége. - Mindezek ellenére a játékosok-nak azért az érdemi munka nem árthat. Úgy június 8-ával kezdődő-en egy „laza”, elnyújtott felkészü-lést el tudnék képzelni a következő idényre – mondta a döntésre rea-gálva Lánczos Attila, ügyvezető.Összefogásuk eredményeA COVID-19 járvány összefogásra késztette a város labdarúgását és a Sza-badics Zrt-t. Az FC Nagykanizsa sportolói, valamint a vállalkozás a járvány kitörése pillanatában felajánlották a segítségüket a kórháznak és az önkor-mányzatnak. Ebből eredően dr. Brünner Szilveszter, a Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója felhívására a kórház számára nagyon fontos bizton-ságtechnikai beruházást tudnak a támogatásból megvalósítani, amely rövid távon létfontosságú a védekezésben, de hosszú távon is hasznára válik a kórháznak.A Szabadics Zrt. tulajdonosai, az FC. Nagykanizsa Kft. szakmai stábja, a játékosok, valamint a Football Club Nagykanizsa vezetősége közösen 1500000 Ft-ot ajánlott fel ennek a nélkülözhetetlen fejlesztésnek a megva-lósítására.- Mind a sportolók, mind a versenyszféra képviselői nemcsak teljesítményük-kel, hanem példamutatásukkal is szerepet kell, hogy vállaljanak a társadalmi felelősségvállalásban - hangoztatta Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. elnöke. A labdarúgás képviselet-ében pedig Lánczos Attila, az FC Nagykanizsa Kft. ügyvezetője, Koller Zoltán vezetőedző, vala-mint Vittman Ádám csa-patkapitány mondhatta el: egy jó ügy érdekében a futball sem maradha-tott tétlen.óvatosanTovábbra is csakVittman Ádám (fehér szerelésben számára is felgyorsulhatnak az események.(Fotó: Gergely Szilárd)Brünner Szilveszter, kórházigazgató (balról) futballklub képviselőivel
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKA tavalyi disznóöléskor megfüs-tölt köröm és a saját termésű bab felhasználásával készült bableves mellé darázsfészket sütött Weg-roszta Zoltánné. A sütemény receptjét Ildikó még a Bazár-udvari szülői házból „örökölte”, onnét hozta el Kiskanizsára. Édesanyja nagy mestere volt a kelttészták készítésének, és gyerekkorában ő is sokat sürgött-forogott körülötte a konyhában. Amikor férjhez ment, önállóan is megpróbálkozott a darázsfészek elkészítésével. – Hát az első nem lett olyan formás, mint ahogyan az emlékeimben élt, aztán egy idő után a kezem „ráér-zett” a kelttészta fortélyaira – jegyezte meg mosolyogva. Idő-közben a felnőtt lánya is eltanulta tőle a 3 unokája és a vője örömére. A bableves hozzávalói: 4 db füstölt köröm, 30 dkg apró száraz bab, sárgarépa, 3 ek. olaj, őrölt pirosparika, fokhagyma, liszt, 2 db tojás, só.Elkészítése: A körmöt kuktában majdnem puhára főzzük, és a levét leöntjük. Az előző este vízben beáztatott babot forralásig főzzük, majd a vizet szintén leöntjük róla. A kuktába visszatesszük a körmöt, a babot, a karikára vágott sárgarépát és felöntjük tiszta vízzel. Amikor minden megfőtt, fokhagymás, pirospaprikás rántással berántjuk, és beleszaggatjuk a 2 tojásból készült nokedlit. Tálaláskor tejföl-lel, Erős Pistával ízesítjük.A darázsfészek hozzávalói: 1 kg liszt, 5 dkg élesztő, tej, kiskanál cukor, só, 2 db tojás, 1 dl olaj.Elkészítése: A lisztbe beleütjük a tojást, a felfuttatott élesztőt, a sót, és kevés olajjal elkezdjük kidolgoz-ni, dagasztani. Amikor a tészta már jó sima, konyharuhával letakarjuk és meleg helyen 1 órát kelesztjük.Amíg a tészta kel, összeállítjuk a krémet. Hozzávalók: 25 dkg Ráma margarin, 20 dkg por, kristály vagy nádcukor, és 10 dkg mazsola.Elkészítése: A margarint és a cuk-rot habosra keverjük. A megkelt tésztát lisztezett felületre borítjuk és óvatosan, 1 cm vastagra sodor-juk. A krémet rákenjük a felületére, gazdagon megszórjuk mazsolával és feltekerjük, majd éles késsel 1,5-2 cm vastagra felszeljük. Végül a csigákat olajjal kikent gáztepsibe helyezzük, a tetejüket bekenjük a villával felvert tojással, és meghint-jük vágott dióval. Bakonyi ErzsébetGasztroKanizsaheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Ha jól szeretne aludni éjszaka, la-zítsa el magát. Ne a teendőivel fog-lalkozzon, fogjon a kezébe egy jó könyvet, és gondolatban utazzon el megnyugtató tájakra!Bika: 04.21-05.21. Bízzon a képességeiben! Hisz tudja, aki mer, az nyer. A temérdek sza-badidejében kipróbálhatná a szo-bafestést. Senki sem reklamálna, ha egy hét alatt végezne.iKrek: 05.22-06.21.Maga sem titkolja, az előléptetésén munkálkodik. Ne szegje a kedvét és haladjon tovább akkor is, ha menet közben többször elcsúszik azon a bizonyos ranglétrán. Rák: 06.22-07.22. Ha feltornyosulnak a teendői, és nem tudja, mihez fogjon hozzá először, akkor merengjen egy kicsit. Meglátja, nem lesz elvesztegetett idő, megjön a lelkesedése.Oroszlán: 07.23 - 08.23. Ha ragaszkodik a betervezett er-dőjáró programjához, felkészülhet rá, hogy furcsa élmények részese lehet. A kicsi az erdőben is találkoz-hat érdekes emberekkel. Szűz: 08.24-09.23. Próbáljon meg változtatni a mor-cos hangulatán, legyen kedvesebb a párjához. A rossz hangulat is raga-dós, ne rontsák el a napjaikat ilyen semmiséggel!Mérleg: 09.24 -10.23. Kerülje a megérzéseit, fogadja el a tényeket. A változások szele úgy is megérintheti a mindennapjait, ha nem készül rá testileg-lelkileg. sKorpió: 10.24 -11.22. A változékony időjárás miatt nem-csak ön érzi szétszórtnak magát, ha-nem némelyik ismerőse is. Legjobb, ha ezekben a napokban nem foglal-kozik senkivel és semmivel. Nyilas: 11.23-12.21. Nincs semmi gondja-baja, mégis nyűgösek az utóbbi napok. Ha ele-ge van a bezártságból, nem tudja mihez kezdjen, sétáljon ki az utcára! Ott mindig történik valami. Bak: 12.22 - 01.20. Ha vitáktól mentesen szeretné el-tölteni a hétvégét, tanuljon meg gyerekei fejével gondolkodni. Fo-gadja el az ő véleményüket is. Így mindenki jól jár. Vízöntő: 01.21-02.19. Általában nem ijed meg a váratlan helyzetektől, ám most úgy tűnik, önnek is segítségre lesz szüksége. Nem kell a barátaira támaszkodni, a támogatás úgymond „föntről” érkezik. Halak: 02.20-03.20. Váratlan látogató érkezik a napok-ban. Fogadja barátságosan, mert jó hírt hoz önnek, ráadásul hosszú távú kapcsolat alakulhat ki kettejük között. Fotó: Kanizsafészekkeldarázs-Füstölt körmös bableves,
XXXII. ÉVF. 19. SZÁm, 2020. május 15.11. oldal- Az interneten segít az erdészet- Kirándulni már szabad18. oldalErdei iskola online4. oldal5. oldaltollvonásÚjabb polgármesteritavaszaA borzalom30 éveszabadon- Az első szabad választásuktól napjainkig- Az első szabadon választott képviselő értékel3000 embert hurcoltak el 1944-benAlig háromszázan tértek vissza- Költségvetést kellett módosítani- 926 millió forint adókiesést kell kompenzálni- Kevesebbet lehet költeni a terveknél- Intézmények, önkormányzati cégek támogatását csökkentik
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉT133 évvel ezelőtt indult el Magyarországon szervezett for-mában az életmentés, miután Kresz Géza, fővárosi tisztior-vos 1887. májusában összehívta Budapesti Önkéntes Men-tő Egyesület alakuló közgyűlését. Két nappal később kezd-te meg a működését az egyesület, amely ettől kezdve 24 órás ügyeletben állt készenlétben. 15 évvel később egy elektromos, majd újabb hét évvel később 22 LE-s gépkocsi lett az ország első mentőautója. Ózongenerátorokat vásárolt a város, melyek beszerzését Stimeczné György Gabriella, az Egészségügyi Alapellátás Intézményének vezetője javasolt. Az eszközökkel a nagyka-nizsai háziorvosi rendelők teljeskörű fertőtlenítését, biztonságát fogják megoldani. Ezen túl 200 ezer forintnyi védőfelszerelést is kapott az alapellátás, számolt közösségi oldalán Balogh László, polgármester.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEJátszóterekIsmét használhatják a gyerekek a nagy-kanizsai játszótereket, miután a járvány miatt hozott korlátozásokon enyhített a kormány. A játékokat a VIA Kanizsa munkatársai letakarították, fertőtlenítették. Péntektől kezdődően már boldog, és vidám gyerekzsivaj tölti be újra a játszóterek környékét, a családok ahogy lehetett azonnal mentek a szabadba.133IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TVFotó: Gergely SzilárdFotó: Balogh László/facebook
Ez volt a hét 2020. 05. 15. | 3HírsorokKilátó – NyitvaA koronavírus-járvány okán bevezetett korlátozások enyhítésének is köszönhető, hogy a hét közepétől ismét látogatható a Csónakázó tavi Kilátó. A kirándulóktól a látványosságot több hete zárták el, szerdán azonban újra megnyitották a tornyot. A Zalaerdő Zrt. a járvány miatt kéri a látogatókat, hogy használjanak maszkot, valamint tartsák be a másfél méteres távolságot, ha sor alakulna ki a jegyvásárló automatánál. Fizetni egylőre csak érintéses bankkártyával lehet, az automata készpénzt egyelőre nem fogad el. A látogatóktól azt is kérik, hogy a jegyvásárláskor használjanak kesztyűt, a gombokat csak így nyomják meg. Korlátozták a kilátóban a látogatók számát is. A toronyban a szabályok szerint egy-szerre maximum 20-an lehetnek, míg a legfelső szintre egyidőben csak két látogató mehet. A Zalaerdő Zrt kéri a turistákat, hogy tartsák be az előírásokat!Maszk és első ajtóHétfőtől új szabályok érvényesek a távolsági buszjáratokon. A Volán-busz tájékoztatása szerint kötelező a szájmaszk használata és az utasok az első ajtón szállhatnak fel a jártokra. Az első ajtós szabály minden olyan autóbuszra érvényes, amely útja során nem érinti Budapestet, vagy Pest megyét. A közlekedési vállalat tájékoztatása szerint az autóbusz-pálya-udvarokon is új szabályok lépnek életbe. Kötelező a másfél méteres védő-távolság betartása. A pályaudvarokon is kérik az utasoktól a maszkok használatát. Újra lehet az autóbuszon a jármű- vezetőktől jegyet, bérletet vásárolni. Ilyen céllal egyszerre egy utas tartózkodhat a buszon. A jegyet, bérletet váltani kívánó többi utasnak e közben a peronon kell várakozni, figyelve a kötelezően előírt távolság betartására. A Volánbusz munkatársai kérik az utasoktól a szabályok elfogadását és betartását. Bolhapiac – nyitvaA szokottnál kevesebb érdeklődő, és főleg kevesebb vásárló részvételével, de vasárnap újra nyitott a nagykanizsai bolhapiac. A zsibvásárra kilátogatók azt mondták, hogy megérte lenézniük a sorok közé. Volt, aki azt mondta, hogy szerinte ez az első nyitás még csak a járvány miatti korlátozások utáni puhatolózás volt. Az óvatosak majd csak ezután fognak visszatérni a „bolhára”. A vásárlók és kereskedők egy része már jó ismerősként üdvözölte egymást, ők azt mondták, hogy a társaság is hiányzott már nekik, mert itt különösen jókat lehet beszélgetni. Az árusok tapasztalatai szerint a legtöbben csak nézelődtek. Sokan tanácstalanul nézegették a portékáikat és sokat gondolkodtak, míg a pénztárcájukba nyúltak. Mindenki szeretett volna a lehető legolcsóbban vásárolni, ezért kicsit körültekintőbbek voltak a vevők. Az árusok egyéb-ként bizakodóak, szerintük nem kell sokat várni és visszaáll a régi forgalom. HO ME OVIvi61 alkotásból választotta ki a zsűri a legügyesebb munkákat a Nagykanizsai Városvédő egyesület HOME-OVI rajzpályázatára érkezett rajzok és festmények közül. Cserti Tibor, az egyesület elnöke azt mondta, hogy az induló kisgyerekek közül a legtöbben a Csónakázó-tónál levő játszótéren megélt kalandjaikat vetették papírra. Külön kategóriában bírálták el a saját rajzokat, festéseket, míg egy másikban a legszebben színező ovisokat keresték. Az egyesület a pályázatot a járvány miatt négy fal közé szorult ovisok részére írta ki. Mindezt pont akkor tették, amikor a város és környéke a legszebb tavaszi arcát mutatja. Ez vissza is tükröződött a gyerekek alkotásaiban. Rajz kategóriában a zsűri szerint a Hevesi Óvodába járó, 4,5 éves Molnár Levente képét találták a legszebbnek. Színezés kategóriában a Rózsa ovis, 4,5 éves Novák Lili rajza nyerte el az első helyet. FejlesztésEKNem állt meg az élet, továbbra is zajlanak a fejlesztések a városban. Erről számolt be szerdai sajtótájékoztatóján Cseresnyés Péter, országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP), valamint Balogh László, polgár-mester (Fidesz-KDNP). A képviselő elmondta, hogy a Területi Operatív Program 8 milliárd forintos fejlesztési lehetőséget biztosít Nagykanizsának, de a Modern Városok Program is jelentős forrást jelent. Ebből kell megépíteni a sport- csarnokot, elvégezni az ipari park fejlesztését, valamint rendelő felújítási munkákat. A polgármester elmondta, hogy hat új munkahelyet teremt a Corvin utcai bölcsőde kialakítása, amely 237 millióba kerül és 24 kisgyerek elhelyezésére lesz alkalmas. Balogh László beszélt az ipari park 3 milliárdos fejlesztéséről, továbbá a csónakázó-tónál elkezdett Sport-park kialakításáról, ahol 176 négyzetméteren 18 fitness elem várja a látogatókat.Fotó: Kanizsa TV Fotó: Kanizsa TV Fotó: kanizsaujsag.huFotó: kanizsaujsag.huFotó: NVE
4 | KANIZSA újságközélet– Az MDF színeiben került be a parlamentbe 1990-ben. Miként alakult ki a párt helyi csoport-ja? Kellett esetleg tartaniuk bármiféle hatalmi megtorlástól?– (T. A.) Már 1988-ban elhatároztam, hogy valamiféle ellenzéki mozgalomnak szeretnék a része lenni. S úgy voltam, hogy mindegy nekem, hogy milyen csoport vagy párt ez, csak ne MSZMP-nek hívják. Ezt meg is említettem Pék Pali barátomnak, kollégámnak, akiről tud-tam, hogy tagja a Szabad Kezdeményezések Hálózata nevű szervezetnek. Mondtam, ha megtud valamit, szóljon. 1988. október 21-én szólt is. Másnap a Keleti városrész egyik irodá-jában – a megyében elsőként – megalakítottuk a nagykanizsai Magyar Demokrata Fórumot. ’88-ban attól már nem kellett rettegnem, hogy kirúgnak az állásomból. Egyébként különöseb-ben nem volt mit vesztenem, nem voltak pozí-cióim. De az is igaz, hogy a jelenlévők között volt olyan, aki nem merte aláírni a nyilatkoza-tot. Ma már én sem írnám alá, mivel túlságosan tapintatosan fogalmazott az MSZMP felé. Több mint tízen adtuk nevünket a megalakuláshoz. Ezek az emberek egyébként nekem jobbára ismeretlenek voltak, de aztán mégis egy olyan szervezet lettünk, ahol hetente taggyűlés volt, s érdemi döntést csak a gyűlés hozhatott, nem az elnök döntött. Én ezt nagyon elégedetten fogadtam, úgy éreztem, hogy ez végre demok-ratikus eljárás. Végül úgy döntöttek, hogy legyek én a képviselőjelölt, amit elvállaltam. Némi frász volt bennem, hiszen az igaz, hogy egy osztály elé is ki kell állni, de azért az még-sem olyan, mint mondjuk 300 ember elé… Megválasztottak, de nem a „hatalmas egyéni teljesítményem” miatt, hanem érzésem szerint azért, mert az MDF indított. A kormány megíté-lése a társadalom többségében egyébként nem volt pozitív, aztán jött a taxisblokád, ami még tovább süllyesztette azt. Ami engem akkor vigasztalt, hogy Antall József személy-ében, a nagyon szűkös választékban, volt egy olyan ember, akit én el tudtam fogadni világ-nézetileg, gondolatmenetileg, tisztességében, tehát minden szempontból. Persze, ez nem azt jelenti, hogy nem követett el hibát, bár sokkal kevesebbet, mint én….– Egy öt évvel ezelőtti cikkben fogalmazott úgy a rendszerváltással kapcsolatban, hogy „nem váltottunk mi semmit, megváltozott volna nélkülünk is…” Máig tartja ezen véleményét? – Most is úgy gondolom, hogy a gazdasági versenyben, ami az USA és a Szovjetunió között zajlott, vesztett a Szovjetunió. S ennek mindenféle következménye lett odaát és itt Közép-Európában. Az egyik ilyen következ-mény, hogy kivonultak hazánkból is a szovjet katonák. Nyilván, ha ez a szándék nem lett vol-na meg, akkor a korábbi rendszer még nagyon sokáig fenntartható lett volna, akár durva esz-közökkel. Ezért gondolom úgy, hogy nem mi buktattuk meg a rendszert. Más kérdés, hogy-ha az ember tisztában van azzal, hogy adódik egy lehetőség, akkor szeret abba beleszólni, hogy hogyan tovább. Mi azt gondoltuk magunkról, hogy tudjuk, hogyan tovább. Szá-momra a Kádár-rendszernek az egyik legvi-szolyogtatóbb része az volt, hogy egy hazug-ságalapú társadalom volt. A mairól is hasonló véleményem van. S ezen nem változtat sem-miféle gazdasági részsiker vagy a koronavírus elleni küzdelem pozitív eredményei. - 30 év telt el azóta, hogy újra szabadon választhatnak a magyar szavazók, mégis egy nemrégiben készült felmérés szerint sikerült eljutni odáig, hogy a magyar fiatalok 30 százalé-kát egyáltalán nem érdekli a politika. Köszönhe-tő ez esetleg – nyilván sok más tényező mellett – az érdemi viták hiányának? – Hajdanán voltak jó viták a parlamentben, pedig már akkor is mondogatták az emberek, hogy „milyen kevesen ülnek ott”, holott ren-getegen voltak a mai viszonyokhoz képest. Ma már csak szavazni megy be a legtöbb kép-viselő, s a vita fogalmának nem ismeréséből kiindulva azt kell, hogy mondjam, egy előre megkapott lista alapján szavaznak. Nagyon sokan azt sem tudják, miről, hisz ahhoz el kéne olvasni a törvényjavaslatot. Nekem pél-dául volt 5 törvényjavaslatom, ezzel rekordot döntöttem abban a 4 évben. Mindegyiket elfogadta a parlament, pedig volt, amit a kor-mány nem támogatott. A helyi viszonyokra pedig végképp nosztalgiával emlékszem, mert például nagyon sokáig a városi tévében rendszeresen voltak politikai beszélgetések, ahol a különböző pártok képviselői adott témacsokron belül eszmét cseréltek, vitat-koztak. A nézők részéről erre mekkora volt az igény, azt nem tudom, de a pártok részéről volt, az biztos. Amikor én fideszesként alpol-gármester voltam egy MSZP-s polgármester-rel, Tüttő Istvánnal dolgoztam együtt. S különösebb gondot a különböző pártállá-sunk nem jelentett, hisz nem politikai dönté-seket kellett hozni, hanem a várost irányítani. Voltak emberi kapcsolatok, amik nagyon hiá-nyoznak manapság. Sajnos az ország sok tekintetben szektásodott, annak minden hát-rányával együtt. A politikától való elfordulás egyik eredménye, hogy mindig lesz újabb ok elfordulni a politikától, mert a dolgok elsza-badulnak. S az történik, amit sokan nem akar-nak, s azért történnek ezek, mert nem akartak közbeszólni. Pedig igenis közbe kell szólni! S a parlamentáris demokráciának számomra az a lényege, hogy amikor egy párt vagy egy koa-líció tévútra téved az ország többségének szemében, akkor lehessen helyette mást választani. Mikó-Baráth GyörgyHárom évtizeddel ezelőtt alakult a rendszer-váltás utáni első szabadon választott országgyűlés. Akkor Göncz Árpád kapta meg átmenetileg a házelnöki tisztséget. Kormányt a Magyar Demokrata Fórum jelöltje, Antall József alakíthatott. Az első szabad választá-sokon az MDF-es Tarnóczky Attila nyert man-dátumot Nagykanizsán. A 30 éves jubileum kapcsán kértük visszaemlékezésre. akartakAkik változtatni
2020. 05. 15. | 5történelem76 évvel ezelőtt, 1944. április 23-ának reggelén a Zsinagógában és környékén kialakított gettóba begyűjtötték a város zsidó lakos-ságát, gyerekeket, öregeket, férfi-akat, nőket nem kímélve a bete-geket sem. Egyes források szerint Szombathelyről hoztak rendőrö-ket, ők gyűjtötték össze a város zsidó lakóit. A helyi SS-parancs-nok, Hörnicke parancsára a 16 és 60 év közötti zsidó férfiakat április 29-én elkülönítették, és „kivételes alapon” Auschwitzba vitték. Az első csoportot 1944. április 28-án marhavagonokba zsúfolva indí-tották Auschwitzba. A második csoport 1944. május 17-én indult.Az egyik túlélő Galla Józsefné született Pauk Anna zeneművész, a Zeneakadémia egykori ének- és zongora szakos növendéke, nagy-kanizsai zenepedagógus volt. A háború után visszatért Kanizsára, és „A 12539-es számú fogoly című és Birkenau-Auschwitz-Sömmer-da 1944-1945 alcímű kötetében megírta visszaemlékezéseit. Írá-sunkban a 2001-ben megjelent könyve alap-ján járjuk végig gondo-latban a Zsinagógától a vasútállomásra vezető utat. Pauk Annát szüleivel először a Zsinagógában kialakított gettóba hur-colták 1944. április 23-án. „Kis könyvem vissza-emlékezéssel kezdő-dik. Élményeket akarok rögzíteni, ha tudok, amiket jobb lenne elfe-lejteni, de nem lehet. Egyre többet kísértenek az elmúlt évből hangok, emlékek, és talán agyongyötört idegeim-nek is jobb, ha bátran kiírok magamból min-dent. 1944 márciusából csak egy kis jelentékte-len eseményt jegyzek fel. Március 18., szombat volt. Sokat dolgoz-tam, tanítottam, fáradt és ingerült voltam. Moziba mentünk fiatal tanítványaimmal, akik részben zongorázni, részben énekelni tanultak nálam. Rossz kedvem egész este nőtt, és hazamenet kul-minált. Reggel arra ébredtem, hogy Magyarországot megszállták a németek. Más szín, keserves szín, halálszín. Az első napok kábult rémülete után az események drá-mai gyorsasággal követték egy-mást. Az újságok szélsőséges han-gokat ütöttek meg. A tanítványa-im két nap leforgása alatt mind elmaradtak, elvették a telefont, a rádiót, naponta újabb kilakoltatá-sok jöttek, a sárga csillag is megje-lent, és végül április 23-án reggel 6 órakor jöttek értünk a rendőrök, hogy börtönné alakított templom-ba zárjanak bennünket. A kétszáz éves öreg templom lett a gettó.A templomajtóban átvettek bennünket a német katonák. Az első napunkat a templomban nehéz leírni. Majdnem mindenki tele volt halálfélelemmel, és éjjel olyan volt a hangulat, hogy csak egy hangos szó kellett volna, és kitör a pánik. A puszta padlón feküdtem, és nagyon fáztam, ami kis holmi velünk volt, azt anyámék alá raktam. Lassan lett reggel. Éjjel néhányszor lenéztem a kis éjjeli lámpa fényénél a földszintre, szív-be vágó kép volt, emberek feküd-tek végig a kövön, a padok között, és fent az oltár szőnyegén, ami páholynak számított. Sokan beszélgettek, sokan sírtak. Nekem rettenetesen fájt a fejem, fáztam, de nyugodt voltam. Itt volt apám, anyám, barátaim, bármi jön, együtt vagyunk. Istenem, milyen naiv voltam! Folytatjuk!Bakonyi ErzsébetFotó: Bakonyi Erzsébet, archívA Nagykanizsai Zsidó Hitközség hagyomá-nyos holokauszt meg-emlékezését idén, a koronavírus-járvány miatt májusban nem tartják meg. Az idő-pontról később dön-tenek a szervezők. A II. világháború vége előtt egy évvel, 1944 április végén, május közepén 3000-nél több kanizsai polgárt hurcoltak el a vallása miatt. Közülük 300-an voltak azok, akik túlélték a borzalma-kat. Ők sem marad-tak sokáig a város-ban, miután vissza-tértek, a legtöbben elhagyták Nagykani-zsát. Új életet kezd-tek másik városban, másik országban, másik földrészen.Ragyogó májusi délbe n elindult velünk a vonat…a borzalmak tavasza volt1944 tavasza, 1. rész
6 | KANIZSA újságoktatásA szakképző iskola az előírá-soknak megfelelően biztosít védőeszközöket vizsga köz-ben. Mivel a gyakorlati vizs-gák miatt kisebb csoportok-ban tudják fogadni a tanuló-kat, hosszabb időre tolódik ki a vizsgaidőszak.„A vizsgák annyiban változnak, hogy szóbeli vizsgát nem tesznek a tanulók. Tehát írásbeli és gyakorlati vizsgarészt bonyo-lítunk le. A gyakorlati vizsgát egy kicsit jobban szét kellett bontani, mivel kisebb, 4-5 fős cso-portokban kollokválnak a tanulók. Van egy kisebb és egy nagyobb tankonyhánk. A nagyobbikban elférnek öten, de a kicsiben csak négyen. A pincérvizsgánkat is szét kellett bontani” – nyilatkozta lapunknak Richterné László Erzsébet, igazgató.Merre tovább?Kovács Martin pincérnek tanul, a vizsgák befejeztével tervei között szerepelt az ausztri-ai vagy németországi munka. A kialakult hely-zet miatt azonban idén a Balatonon szeretne elhelyezkedni. Elmondása szerint az sem kizárt, ha visszaáll a rend, akkor próbálkozni fog a külföl-di munkalehetőséggel.„A gyakorlati része nehe-zebben zajlott. Leginkább a motiváció hiányzott a közel két hónapos kihagyás követ-keztében. Szerencsések vagyunk diáktársainkkal, mert a tanárunk a vizsgák előtt átvette velünk az anyagot. Az osztálytársaim többségének sike-rült találnia külsős gyakorló helyet, akiknek nem, azoknak az iskola biztosította. A jelenle-gi helyzet ellenére sikerült mindenkinek telje-síteni a számonkérést” - mondta el Martin. Az április 24-én bevezetett egyedi miniszteri rendelet követ-keztében a szóbeli vizsgák elma-radnak, az írásbeli vizsgákat május végén tartják a Nagykani-zsai Szakképzési Centrumban. A gyakorlati vizsgák pedig május 4-től június 15-ig lesznek. A vizsgabizottság összetétele szintén megváltozott. A korábbi 4 fő helyett ketten fognak a tanári karból részt venni a szakmai vizsgákon. Az iskoláknak a gyakorlati oktatás vezetői minden céget - ahol tanulók vannak gyakorlaton - felkerestek és egyeztettek velük, hogy hogyan készítsék fel a végzős diákokat. A vendéglátóegységeknél az iskola vállalta fel a tanítványok felkészítését.„Gyakorlati vizsgára elég nehéz digitálisan felkészíteni a diákokat. Itt azt az eljárást követ-jük, hogy a tanulókat kis csoportos formákban behívjuk, vagy a gyakorlóhelyekhez mennek be. Úgy készítjük fel őket, hogy leginkább a vizsgafeladatokra koncentrálunk. Az írásbeli számonkérésre pedig digitálisan fel lehet készíteni a tanulókat” - mondta Anda Zoltán, a Szakképzési Centrum főigazgatója.Néhány vizsga időpontját át kellett tenn i a szeptemberi- októberi időszakraMinden vizsgát azonban nem tud-nak megszervezni a májusi- júniusi idő-szakban. A Nagykanizsai Szakképzési Centrum felnőttoktatásában vannak olyan képzések, ahol eszköz hiányában kell halaszta-ni, hiszen a gyakorlóhely a járvány miatt bezárt. A fizioterápiás asszisztensek, gyógy-masszőrök, autóbusz és a tehergépkocsi veze-tők majd később fognak vizsgázni. Sikeres elhelyezkedés szakvizsgák után A technikusi képzést végzők között van, hogy már a gyakorlat közben állást ajánlanak. Kevés számban tanulnak tovább a diákok, hisz a tanulók nagyobb része el szeretne helyez-kedni a munkaerőpiacon. Akik szakgimnázi-umban végeznek, előfordul, hogy szakirány-ban mennek tovább felsőoktatásba.Gerencsér DóraFotó: Horváth ZoltánA járvány okozta vendéglátó egységek ideiglenes bezárása sem befolyásolta a Thúry György Szakképző Iskola tanu-lóit, hogy sikeres évet zárja-nak. Az iskola dolgozói igye-keztek úgy megtervezni a gya-korlati vizsgákat, hogy minden-ki biztonságban legyen. Egy napon csak egy csoport vizs-gázik, ezzel kizárva a közvet-len érintkezést a többiekkel, illetve minden vizsgázót arra kértek, hogy a számonkérésen saját munkaeszközeikkel végezzék el a feladatot. Megkezdődtek a szakmai vizsgák Nagykanizsán, ám lesz-e munkahely a végzős diákoknak?
2020. 05. 15. | 7aktuálisBár a Giro versenyzői a koronavírus-járvány miatt nem, de kerékpárok érkeztek a hét első napján Nagy- kanizsára. A 13 éve zajló Bringázz a Munkába kampány idén az egész-ségügyi és szociális dolgozók meg-segítésére koncentrál. A projekt részeként a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség a Bringás Ván-dortáborokhoz használt 550 darabos kerékpárflottáját ajánlotta fel, ebből került 25 a kanizsai intézményhez.A Kanizsai Dorottya Kór-ház az elsők között jelent-kezett a jótékonysági felhí-vásra. A dolgozók így a munkába járásra és a kór-ház területén belüli közle-kedésre is használhatják a hazai gyártású kerékpáro-kat. Az adománybringák hétfő délelőtti átadásán Brünner Szilveszter a Kanizsai Dorottya Kórház főigazgató-főorvosa elmondta: ez a felajánlás segíti és megköszöni az egészségügyi dolgozók heroikus helytállását, vala-mint sportemberként azt is különösen fontosnak tartja, hogy az akció arra is rávilágít, hogy a mozgás-nak jelentős szerepe van az ép test és ép lélek meg-őrzésében. Révész Máriusz köszön-tőjében arra is kitért, hogy bár a Giro elmaradt, a ver-seny magyarországi szaka-szainak szervezői a kerék-pározást egyik legjobban szerető és támogató hazai városként tartják számon Nagykanizsát. Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kiemelte: a kerékpárhasználat jelen helyzetben biztonságo-sabb és egészségesebb, mint a közösségi közleke-dés, ezért is tekinti példa-értékűnek és szívügyének a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség fel-ajánlását.Balogh László, Nagyka-nizsa polgármestere sze-rint ezen kezdeményezés jól jellemzi azt a kiemelke-dő összefogást, amit a magyar emberek mutat-nak a veszélyhelyzet kez-dete óta. Mikó-Baráth György25 darab kerékpárt kapott a veszélyhelyzet végéigKórház a Kanizsai DorottyaA Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Vezető ápoló Főiskola megegyezés szerintÁltalános Irodai Adminisztrátor szakközépiskola megegyezés szerintÁpoló Főiskola megegyezés szerintNehézgépkezelő szakmunkásképző megegyezés szerintMűszaki cikk eladó szakközépiskola megegyezés szerintPék szakmunkásképző megegyezés szerintNevelő Főiskola megegyezés szerintSorfeltöltő általános iskola megegyezés szerintÉjszakás gyermekfelügyelő szakközépiskola megegyezés szerintNappalos gyermekfelügyelő szakközépiskola megegyezés szerintErdészeti segédmunkás általános iskola megegyezés szerintRendész szakmunkásképző megegyezés szerintVarrónő szakmunkásképző megegyezés szerintFestő szakmunkásképző megegyezés szerintÉpítészmérnök Főiskola, Egyetem megegyezés szerintÁltalános karbantartó szakmunkásképző megegyezés szerintBővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról:Zala Megyei KormányhivatalNagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalonÜgyfélfogadási idő: Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –15:00 óra között Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel Péntek: 8:00 – 12:00 óraállás – állás - állás- állásFotó: Horváth Zoltán
8 | KANIZSA újságönkNKormányZAtA koronavírus járvány megelőzése, a biztonságos munkavégzés felté-teleinek megteremtése, a közösségi érintkezések számának csökken-tése érdekében 2020. március 17-én közleményben tájékoztattam a lakosságot az önkormányzati bérlakásokra kiírt lakáspályázatok benyújtási határidejének a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig történő meghosszabbításáról.A veszélyhelyzet elhúzódása azonban új intézkedéseket követel, így az önkormányzati bérlakásokra kiírt lakáspályázatok benyújtási határ-idejét 2020. június 10-re módosítom. A veszélyhelyzet kihirdetése a lakások személyes megtekintését nem tette lehetővé, ezért a pályázat-ra kiírt lakásokról készült fotók megtekinthetők:Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapján (www. nagykanizsa.hu),Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. honlapján (www.nkvg.hu),a Vásárcsarnok emeletén a DNY-i szárnyban lévő üres üzlethelyiség kirakatában.Megpályázható önkormányzati bérlakások:1. Csengery u. 117/18. C/2. 1+ 1 fél szoba, 44 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 18.172,-Ft2. Csengery u. 117/18.D/3. 1 +1 fél szoba, 44 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 18.172,-Ft3. Erdész u. 27. 3/3. 1 szoba, 38 m², komfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 22.078,-Ft4. Platán sor 5/A. 1/4/2. 2 szoba, 47 m², komfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 22.466,-Ft5. Rozgonyi u. 2. 3/14. 1 szoba, 38 m², komfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 22.078,-Ft6. Ady E. u. 18. 1/10. 1 szoba, 34 m², komfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 19.754,-Ft7. Attila u. 8/C. 2. em. 9. 2 szoba, 53 m², komfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 25.334,-Ft8. Csengery u. 12. 1. em. 7. 2 szoba, 73 m², komfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 45.698,-Ft9. Csengery u.117/11. D/5. 2 szoba, 44 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 18.172,-Ft10. Csengery u.117/11. E/1. 1+1 fél szoba, 44 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 18.172,-Ft11. Csengery u.117/11. E/3. 1+1 fél szoba, 44 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 18.172,-Ft12. Csengery u.117/18. A/1. 1+1 fél szoba, 44 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 18.172,-Ft13. Csengery u.117/18. C/6. 1+1 fél szoba, 44 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 18.172,-Ft14. Csengery u.117/18. E/4. 1+1 fél szoba, 44 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 18.172,-Ft15. Kisfaludy u. 17/C. fsz. 4. 2 szoba, 53 m², komfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 29.203,-Ft16. Nagyrác u. 2/A. fsz. 9. 2 szoba, 62 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 33.356,-Ft17. Rózsa u. 15. 7. em. 5. 2 szoba, 51 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 23.307,-Ft18. Városkapu krt. 8/C. 1/1. 1 szoba, 34 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 19.210,-Ft19. Városkapu krt. 11/D. 4/2. 1 szoba, 34 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 17.850,-Ft20. Zemplén Gy. u. 1/B. 9.54. 1+ 1 fél szoba, 41 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 19.311,-Ft21. Zemplén Gy. u. 9/A. 10/61. 3 szoba, 67 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 31.557,-FtGarzonházban lévő üres önkormányzati bérlakás:1. Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 2. 1 szoba, 38 m², összkomfortos, helyreállítottszálláshasználati díj: 20.444,-FtPályázati adatlapok letölthetők a város honlapjáról vagy személye-sen elvehetők a Polgármesteri Hivatal portájáról.A pályázati adatlapok a szükséges mellékletekkel együtt beadhatók:elektronikusan pdf. formátumban a harsfalvi.maria@nagykanizsa .hu e-mail címre, papír alapon a Polgármesteri Hivatal alagsori fogadóhelyiségében elhelyezett urnában,postai úton a 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címre, a borítékra kér-jük ráírni lakáspályázat.A bérlakás pályázattal kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a 20-849-2453-as és a 20-849-2442-es telefonszámon.Nagykanizsa, 2020. május 06.Balogh Lászlónagykanizsa Megyei JogÚ város polgárMestereIkt.sz.:9/1410-62/2020.Közleménybérlakásokra kiírt lakáspályázatok beadási határidejéről
2020. 05. 15. | 9kultúraA koronavírus-járvány a Farkas Ferenc Énekegyüttes munkáját is megnehezítette. A tagoknak viszont már nagyon hiányzott a közös éneklés, hiszen a veszély-helyzet elrendelése óta nem talál-koztak személyesen. Egy interne-tes alkalmazásnak köszönhetően azon-ban nem kellett lemondaniuk a szokásos hétfő esti próbákról. Ezt követően pedig a zenei feladatok is hamar rátaláltak az együttesre. – Megfogalma-zódott bennem az online térben való felvétel elkészítése, amit most divatos szóval karanténkon-certnek neveznek. Meg is kérdez-tem a társaságot, vállalják-e, hogy saját szólamukat otthonaikban vegyék fel – elevenítette fel az elmúlt hetek történéseit Baráth Yvette, a Farkas Ferenc Ének-együttes karnagya. Bár a kezde-ményezést néhányan félve fogad-ták, egy kis rábeszélést, biztatást követően mindenki munkának látott. A kórustagoknak egy ír áldást kellett külön-külön feléne-kelniük, melyet korábban már élő-ben is hallhatott a nagyközönség. – Mindenképpen egy olyan művet szerettem volna választani, ami nekünk is töltést ad, sőt, szép emlékek is fűződnek hozzá. Ahogy ez olvasható, és végül címnek is kiragadtuk, „És míg újra találko-zunk, tartson téged tenyerén az Úr!” Tulajdonképpen ezt szeret-nénk Nagykanizsa városá-nak és minden ember-nek kívánni itt, Magyarországon. Amíg újra vissza nem tér minden a maga medrébe, addig is ezek a gondolatok óvjanak bennünket és vigyázzanak ránk – hangsú-lyozta Baráth Yvette.A videó elkészítése viszont nem is volt olyan egyszerű, mint azt elsőre gondolnánk. A közös ének-léshez szokott gárda tagjainak ugyanis teljesen egyedül kellett megoldani a feladatot. – Nyilván ennek megvan a maga saját tech-nikai része. Először is készítettünk egy úgynevezett „mihez tartást”, melyhez mindenki igazodott. Ezt fel kellett játszani, majd a kórusta-gok erre énekeltek rá. De mint kiderült, nem olyan könnyű meg-teremteni azokat a körülménye-ket, amik egy videó rögzítéséhez szükségesek. Volt olyan, aki pont az utolsó sorhoz ért, amikor meg-szólalt a szomszéd fűnyírója, így kezdhette elölről. Mert nem úgy volt ám, hogy minden elsőre sike-rül. Ennek a nehézségeit pedig most mindenki megtapasztalhat-ta – árulta el a karnagy. A hátralévő munkafolyamatok-ban két kórustag vállalt aktív szerepet. A rögzített felvé-teleket hangtechnikailag Baráth Zoltán rendez-te. – Alapvetően a leg-nagyobb problémát a készülékek és a felvéte-lek minőségbeli különb-sége okozta. Hiába volt valakinek jó eszköze, hogyha az illető nem megfelelő távolságról vette fel hangot, vagy rosszak vol-tak a beállítások. Bizony, sokat kel-lett dolgozni azon, hogy minden egyenlő hangerőszinten, egyenlő időben és akusztikai körülmények között legyen… Ez körülbelül egy hetes munkámba került – fogal-mazott. A vizuális megjelenés Nagy Szabina érdeme, aki zeneta-nárként az online oktatás révén került közelebb a videózáshoz. – A zenei formát, a ritmust, illetve a tartalmat próbáltam a magam kis szerény eszközeivel valamilyen módon bemutatni. A videó végén látható szív sem véletlen, hiszen rengeteg energiát és szeretetet kapunk egymástól és a közönség-től is. Ezt próbáltam kihangsúlyoz-ni – mondta Nagy Szabina.A kéthetes munkának végül beérett a gyümölcse, a mintegy négyperces videó pedig stíluso-san, a hétfő esti próba idejében került fel az egyik ismert videómeg-osztó oldalra. A Farkas Ferenc Énekegyüttes rengeteg pozitív visszajelzést kapott a karantén-koncerttel kapcso-latban. – Nagyon örülünk, hogyha megérintette a hallgató-ságot, mert tényleg lelki táplálék-nak szántuk. Az is boldogsággal tölt el, hogy rá tudtam venni a tagokat erre a feladatra. Nagyon sok élményt, tapasztalatot szerez-tünk és talán az összetartozásun-kat is erősítette mindez. Hiszen az is bebizonyosodott, hogy men�-nyivel jobb együtt énekelni – mondta Baráth Yvette.Az énekegyüttes karnagya lapunknak azt is elárulta, hogy újabb felvételt egyelőre nem ter-veznek. A kórus tagjai ugyanis abban bíznak, hogy hamarosan újra élőben léphetnek a közönség elé. Nagy ÉvaFotó: Gergely Szilárdtalálkozunk...”Nagy sikert aratott a Farkas Ferenc Ének-együttes első karanténkoncertje. A kanizsai kórus az elmúlt héten osztotta meg videóját közösségi oldalán, amit már több mint három-ezren tekintettek meg. Az együttes tagjai a felvétellel lelki feltöltődést kívántak nyújtani egymásnak és közönségének. „És míg újra
10 | KANIZSA újságak tuálisISA szállodáknak nagyon komoly sza-bályokat kell betarta-niuk a higiéniával kapcsolatban. Amen�-nyiben ezeket szem előtt tartják, a szolgálta-tók és a kötelező kéréseknek is eleget tesznek, nagy valószínű-séggel elkerülhető a fertőzés. A munkatárak maszkot és kesztyűt viselnek, tartják a kötelező távol-ságot, és sokkal többet takaríta-nak és fertőtlenítenek. Jelenleg ilyen feltételek mellett várják a vendégeket a zalakarosi MenDan hotelben.Már nem üres a szálloda– Megérkeztek az első vendé-gek – kezdte Czimondor Nándor, szállodaigazgató. – Óriási megle-petés érte őket, például abból, hogy szinte az övék volt az egész szálloda, mert viszonylag ala-csony létszámmal mentünk. Ter-mészetesen betartunk minden szabályt, és ebben a vendégeink is nagyon igyekeztek együttmű-ködni. A végeredmény az volt, hogy az első ilyen elköszönéskor mindenki nagyon-nagyon elége-dett és boldog volt, hogy itt lehe-tett. Ez a mostani valóban külön-leges élmény volt, pedig jó pár év a hátam mögött van. Furcsa volt, hogy korlátozni kellett a vendé-geket, de ahogy láttam, ez nekik nem volt teher. Nem vittük túlzás-ba, de ugyanakkor tettük a dol-gunkat, fertőtlenítettünk, de nem vártunk el semmi olyat, ami sér-tette volna őket. Sokan elmond-ták, örültek, hogy nem állítottuk őket vigyázzba. A szállodák mellett a cukrászdák is már várják a vendégeket, hiszen a másfél hónapos leállás alatt arra is volt elég idő, hogy tera-szaikat és kerthelységeiket a kormány jelenlegi előírásainak megfelelő módon alakítsák át. Nagyon pozitív vissza- jelzéseket kaptunk– A kezdeti ijedség után meg-próbáltuk ezt a helyzetet egy kicsit a javunkra fordítani – mesél-te Dobrádi Mónika a Szilágyi Fagyizó ügyvezetője. – A régóta elhúzódó felújításokat, karbantar-tásokat ez alatt a másfél hónap alatt megcsináltuk. Kicsit megszé-pült a teraszunk, karbantartási munkákat végeztünk bent is. Fes-tettünk, szépítettük az üzletet, hogy mire elindulhatunk, addigra startra készen álljunk és tudjuk fogadni a vendégeket. A cukrá-szainkkal új recepteket próbál-tunk ki, mert egyre nagyobb arra az igény, hogy különleges igénye-ket is kielégítsünk. Nagyon örül-tünk, mikor megkaptuk a hírt, hogy a teraszunkat megnyithat-juk, és fogadhatjuk a vendégeket.Korlátozásokkal, de minden üzemel– Most csökkentett üzemmód-dal, de működik minden – mond-ja Czimondor Nándor a Men-Dan szolgáltatá-sairól. – Optimis-ták vagyunk, és egy gyors felpör-gésben bízunk. Ez nem csak bizodalom, de megvan a reális alapja, látva azt, hogy milyen vendégmozgás indult el az első zöld lámpára. Viszont, ha újból növekszik a fer-tőzöttség, akkor biztos szigorítani kell, de mi nem ezt gondoljuk, hanem azt, hogy felpörög a nyári szezon. Még az elején vagyunk, változó az időjárás, messze vagyunk még a főszezontól, de főszezon szerintünk lesz, és jó szezon lesz! Nálunk változó, hogy honnan érkeznek a vendégek, de most természetes csak országon belülről mindenképpen. Ami nagy örömünkre szolgált, hogy tetszett nekik, hogy mertünk megnyitni– mondta Czi-mondor Nándor, igazgató. Vala-mint azt is hozzátette, hogy a jelenlegi leállás alatt apróbb fel-újítások mellett egy olyan beru-házás kezdődött meg, ami egye-dülálló lesz a magyarországi szál-lodaiparban.A cukrászdákba is érkeznek a vendégekA „Szilágyiban” is nagyon örül-tek az enyhítésnek a vendégek – folytatta az ügyvezető. – Az első pillanattól kezdve nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk arra vonatkozóan, hogy kinyithattunk és újra látogathat-tak bennünket. Fagyizhattak, egy kicsit sütkérezhettek a teraszo-kon. Természetesen a másfél méteres védőtávolságot betart-juk, és a teraszt is úgy alakítot-tuk ki, hogy a vendégek kényelmesen be is tud-ják tartani– nyilatkozta Dobrádi Mónika.A szolgáltatók bíz-nak abban, hogy pün-kösd után egyre töb-ben látogatnak el Zalaka-rosra. Még vannak olyan szál-láshelyek, amelyek nem nyitottak ki, de fokozatosan csökken ezek száma. Sokan vannak, akik még kivárnak és bíznak abban, hogy tovább enyhülnek a korlátozá-sok. Ha ez megtörténik, akkor még idén is lehet igazi nyári sze-zon, amikor csobbanhatunk a strandokon. A fürdővárosban azt várják, hogy nemsokára és újra megtelnek élettel a vendéglátó helyek. Hajnes RitaEnyhültek a járvány miatt bevezetett szabályok, így már nyitnak a szállodák és a fagylaltozók a vendégek előtt. A korlátozások enyhítése után szinte azonnal megérkeztek az első látogatók Zalakarosra. A városban igyekeznek minden szabályt betartani, és várják, hogy az élet visszatérjen a régi kerékvágásba.Fotó: Horváth ZoltánTurizmus újra töltveZalakaros éledezik -
2020. 05. 15. | 11közéletÉrdekes gazdasági kép kerülhet a kanizsai közélet eseményeit követők elé, hiszen szerdán arról számolhattunk be, ahogy Cseres-nyés Péter, államtitkár, ország�-gyűlési képviselő fogalmazott: hiába károgtak a vészmadarak, a városok a források mérséklése mellett, más oldalról lényegesen több lehetőséget kapnak, így Nagykanizsa is fejlődik. Kiemelte azt is, hogy mintegy 8 milliárd TOP-os pénz, valamint a Modern Városok Program részeként több mint 10 milliárd forint jut a fejlesz-tésekre. Így zajlik már az ipari park fejlesztése, a Kanizsa Aréna, s a Corvin utcai óvoda szomszédsá-gában lévő 24 férőhelyes bölcső-de építése, de három orvosi ren-delő is megújul és pénteken átad-ják az új sportparkot a Csónakázó-tónál. Ezzel szemben csütörtökön már a költségvetési módosításokról adhattunk hírt. A változtatásokról Bizzer András, alpolgármester elmondta: a módosított költség-vetés összeállításakor az ÉVE-frak-ció jogi hibáját is javítaniuk kellett, hiszen az ötpárti frakció tagjai elfogadták, hogy a polgármester bizonyos jogkörei a bizottságok-hoz kerüljenek, ezzel kapcsolat-ban törvényességi felhívás jött a kormányhivataltól. A módosítás-nak köszönhetően azonban már a polgármester dönthet a költség-vetési átcsoportosításokról. A szá-mokat tekintve kiderült: a város-vezetés által korábban létreho-zott 150 millió forintos veszély-helyzeti alap megmarad, ebből – új intézkedésként – a munkájukat elvesztő kanizsaiakat támogat-nák, valamint lakhatási segélyt is igénybe lehet venni, ennek a felső határa havi 20 ezer forint, 3 hóna-pon keresztül, s ha ez idő alatt sem oldódik meg a probléma, akkor még egyszeri 30 ezres támogatás is igényelhető. A vállal-kozók kisegítésére a városvezetők 125 millió forintot terveztek, s ehhez hozzá jöhet még az állam nyújtotta forrás, valamint az önkormányzatú tulajdonú helysé-gek 70 százalékos bérleti díj ked-vezménye.A vállalkozásoknak nyújtott kedvezményeket az ÉVE-frakció is támogatja, ugyanakkor nem olyan áron, hogy a városvezetés több mint 150 millió (!) forintot von el az önkormányzati cégektől. Az ellenzék szerint ezzel a lépés-sel Balogh László a város saját cégeit lökte a csőd szélére, ezen lépését pedig egyértelműen a politikai bosszú vezérelte. Miután az elvonásokban a Kanizsa Média-ház is érdekelt – az éves támoga-tási összeg közel egyharmadát vonja el az új költségvetés – meg-kérdeztük, hogy ezen összegeket miként gazdálkodják ki az érintett cégek, illetve az ott dolgozók állá-sa veszélybe került-e. A válasz az volt, hogy a megoldás a cégveze-tők felelőssége, de abban partner lesz az önkormányzat, hogy senki ne kerüljön utcára. Az ÉVE-frakció a sajtótájékozta-tó előtt arra kérte a polgármes-tert, hogy a módosítást ne hagyja jóvá, hanem a következő héten folytassák az egyeztetéseket, s utána legyen végleges döntés. Balogh László elmondta: a költ-ségvetést május 17-ig el kell fogadni, így ez csütörtökön már életbe is lép. Ugyanakkor ez a módosítás arra az eshetőségre készült, ha a pandémiás helyzet marad egészen 2020 végéig. Módosításokra, egyeztetésre később is van lehetőség, ezektől nem zárkózik el, jó példa erre az is, hogy a 2020-2024-es időszakra vonatkozó gazdasági program aktualizálása során két olyan célt is elfogadott, melyek az Éljen VárosuNk! Egyesület programjai között is helyt kaptak. Ezek a helyi termékek, szolgáltatások előtérbe helyezése, valamint a Kanizsára irányuló belföldi turizmus hatéko-nyabb ösztönzése. Szerinte a vál-lalkozások Kanizsára vonzását segíti az ipari park bővítése. Mikó-Baráth GyörgyCsütörtök délben ismertette a költségvetés módosításait Nagykanizsa polgármestere és alpolgármestere. A sajtótájékoztatón kiderült: a szakértői becslés szerint a járványhelyzet miatt 926 millió forint adókiesést kellett kompenzálnia a városvezetésnek. Ennek követ-keztében – az egészségügyi, a szociális és a vállalkozói szférát kivéve – minden területre kevesebb támogatást ad az önkormányzat. Az ÉVE-frakció képviselői szerint ezzel a város a saját cégeit teszi csődközeli helyzetbe, így a tervezet szakmailag elfogadhatatlan. Politikai bosszú, avagy felelős Balogh László polgármester Módosította a város költségvetését gazdaságvédelmi lépés?!Fotó: Czigóth Sándor
12 | KANIZSA újságközéletA frakció felelősséggel gondol a jövőre, ezért vállalkozókkal kon-zultálva gazdasági akciótervet készítettünk, melyben összefog-laltuk javaslatainkat a város gazda-sági szereplői, lakosai és Balogh László polgármester felé. Segíteni szeretnénk a városvezetőnek, ezért összefoglaltuk azokat a terü-letek, ahol szerintünk az önkor-mányzatnak hathatós támogatást kell adni a vállalkozásoknak azért, hogy a gazdaság beinduljon. Véle-ményünk szerint a gazdaság bein-dítása nem úgy fog történni, hogy azt mondjuk; ma vége a veszély-helyzetnek és hétfőn meg kedden mindjárt 100 százalékon működik az egész gazdaság. Ahhoz, hogy elindulhasson egyfajta fellendü-lés, ebben kell támogatni, segíteni a gazdasági élet szereplőit. Ezért vettük különböző csoportokba azokat a megteendő feladatokat, amelyeket javaslatként a polgár-mester úrnak is átadtunk, nem-csak a közösségi oldalunkon jelen-tettük meg. Sok tényező befolyá-solja a sikerességet – fogalmazott a frakcióvezető. Vannak köztük olyan vállalkozások, amelyek füg-getlenek az önkormányzat tevé-kenységeitől; pl. multinacionális cégek globális gazdaságpolitikája, kormányzati adó- és hitelpolitika. És vannak olyanok, amelyekre hatással van az önkormányzat működése. Ez utóbbi tényezők esetében kell proaktívnak és sike-resnek lenni, így Nagykanizsa középtávon nyertesen jöhet ki a válság utáni újrakezdésből. Javaslatainkat négy fő pontban foglaltuk össze, és ezek köré cso-portosítottuk a teendőinket. Olyan fontos kérdéseket, amelyek a jövő-be mutatnak. Ezen elemek több-ségét már a választási progra-munk is tartalmazta, de mielőtt belekezdtünk volna a megvalósí-tásukba, jött a járványhelyzet. Ugyanakkor a mai helyzethez iga-zítva, kibővítve azt újabb, a válság okozta intézkedésekkel, hozzá kívánunk járulni egy új, sikeres Nagykanizsa építéséhez, melynek alapját az erős helyi vállalkozások és a helyben létrejött bizalmi tőke képezik. Szerintünk ide tartozik a szolgáltatások, a termékek, az új beruházások, új lehetőségek kér-désköre, a helyi vállalkozások segí-tése, a helyi turizmus-szervezés újra gondolása. A helyi vállalkozá-sokat nyilván nem csak a város tudja helyzetbe hozni, de sokat tudunk segíteni rajtuk azokkal a célokkal, amelyeket korábban megfogalmaztunk. Ilyen volt a bérleti díjakkal kapcsolatos javas-latunk, amit megfogadott a pol-gármester és le is csökkentette azokat. A meghívásos pályázatok terén tett ajánlatunkkal arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a város és város-környéki meghívásokat kellene inkább erőltetni. Nem értünk egyet azzal az eddigi fideszes gya-korlattal, mely szerint a fővárosi kötődésű és egyéb más szempon-tok alapján kiválasztott pályázókat kell előtérbe helyezni. Elvárunk, és bizonyára kapni is fogunk a polgármester úrtól észre-vételeket, mert azt hisszük, együtt előre tudnánk mozdítani a vírus után az életet. Azt gondoljuk, a politizálásnak ilyen szempontból most nincs itt helye, az együttgon-dolkodásnak van itt az ideje, és ehhez tettünk egyfajta javaslatot. Korábbi ajánlatainkat is megküld-tük a polgármesternek a konkrét elképzelésekkel, intézkedési ter-vekkel, amelyek hathatós segítsé-get nyújthatnak egyrészt a vírus elleni harcban, másrészt a megelő-zésében, harmadrészt pedig a veszélyhelyzet elmultával a mun-kakezdésben. Arra a kérdésre, hogy bíznak-e abban, hogy megfogadják a frak-ció javaslatát, Fodor Csaba egyér-telműen azt válaszolta, bízik ben-ne, hogy a polgármester úr jópárat elfogad. Úgy gondolja, a közeljö-vőben asztalhoz ülnek, és egyez-tetni tudják a véleményüket, állás-pontjukat. Nem a háborúnak van itt az ide-je. Az látszik, hogy a mostani veze-tés sok helyütt, és Kanizsán is vis�-szaél a hatalmával. Úgy viselked-nek, mintha a veszélyhelyzet örök-kön örökké való lenne. Ebben eltér az álláspontunk. Mi azt mondjuk, hogy belátható időn belül vége kell, hogy legyen a veszélyhelyzet-nek, és akkor megint normális életben lehet folytatni a munkát – vázolta akciótervük lényegét a frakcióvezető.Az a cél, hogy a város nyertesen jöjjön ki a válság után a jelenlegi helyzetbőlHorváth Jácint önkormányzati képviselő, az ÉVE frakcióvezető-helyettese a négy pontban össze-foglalt javaslat főbb elemeiről kiemelte: Azt tartottuk a legfontosabb szempontnak, hogy a járvány során egyáltalán miként lehetne a város gazdasági szereplőit jó hely-zetbe hozni és új lehetőségeket nyújtani a számukra. A válság idő-szakában és a válság során a helyi Még javában tart a koronavírus járvány, de már készülni kell a járvány utáni időszakra. Erre az időszakra lehetőségként kell tekinteni. A vírus teremtet-te helyzet adottság, minden település, térség számára. Az, hogy mely város lesz sikeres a gazdaság újraindulása után, a válságra adott reakciói, nyitottsága, felkészültsége dönti el – hangsúlyozta Fodor Csaba önkormányzati képviselő, az Éljen VárosuNK! Egyesület frakcióvezetője, utalva arra, hogy mi vezette őket ehhez a megoldáshoz. Az ÉVE gazdasági akciótervének kidolgozásához. Az ÉVE gazdasági akcióterve a koronavAVírus okozta járvány helyi kezelésére
2020. 05. 15. | 13közéletkereslet ösztönzése az egyik kiemelt célkitűzés, amit segít az a tény, hogy a válság során előtérbe kerültek a helyi piacok. Első a kereslet-kínálat még szorosabb összekapcsolása, ami azt jelenti, hogy felértékelődik Nagyka-nizsán belül a szolgáltatá-sok, a termékek vásárlá-sa, az emberek kevésbé fognak más városokba vagy országokba elutazni, ezért még szo-rosabban össze kell kap-csolnunk a helyi termelő-ket, kereskedőket, szolgáltató-kat a nagykanizsaiakkal és kör-nyékbeliekkel. Erre különböző javaslatokat dolgoztunk ki. A vírus helyzet után fontos lépés lesz az új beruházások, fejleszté-sek idevonzása. Tavaly a város lét-rehozta a Nagykanizsai Ipari-, és Gazdaságfejlesztési Ügynökség Kft.-ét, ami jelenleg még nem működik. Itt az idő, ez egy jó alka-lom arra, hogy megtöltsük tarta-lommal. Hatalmas verseny indul a válság után az új beruházások, befekteté-sek, új munkahelyek létrehozását eredmé-nyező fejlesztések iránt, és ebben a hely-zetben a tavaly létreho-zott kft. kulcsszerepet játszhat. Fő feladat a válság alatt a cég felkészítése, aktivizálása, funkciókkal megtöltése, a feladat-körök újrapozícionálása (az erede-tileg tervezett ingatlan-gazdálko-dási teendőkön túllépve), hogy befektetés-ösztönzési feladatát el tudja látni.:Erre már több éve vannak konkrét javaslataink. Első-sorban több kis- és közepes vállal-kozásokat kellene idevonzani Nagykanizsára, amelyek a város több lábon állását is segítenék, és a munkaerő elhelyezkedésében is jelentős szerepet tudnának vállal-ni. Alapvetően két olyan irányt is kijelöltünk, ami a városnak kitörési pontja lehetne a vírus utáni új élet-ben: Az egyik a biomassza alapú gaz-daság, ami nagyon nagy fejlődés előtt áll Európában. Hatalmasak a lehetőségek, és az EU kiemelten fogja támogatni a fejlesztését a következő 7 éves időszakban. Az ehhez kötődő oktatási, képzési, kutatás-fejlesztési kapacitások fej-lesztéséhez külső erőforrások mozgósítása szükséges. A célok között szerepel továbbá a kapcsolódás a 4. ipari forrada-lomhoz. Az információs technoló-gia, a digitalizáció és az automati-zálás egyre szorosabb összefonó-dásával létrejövő új világban Nagykanizsának az élen kell járnia – hangsúlyozta a frakcióvezető-helyettes. Az üzleti környezet fej-lesztése nem azonnal, de 2 éven belül jelentős lendületet adhat a városnak. A harmadik pont a helyi vállalko-zások helyzetbe hozása azt jelenti, hogy támogatni, segíteni kell a már működő helyi vállalkozásokat helyi pályázati forrásokkal is, és a közberuházások esetében előny-be kell helyezni őket. Meghívásos pályázatok esetén csak akkor hív-hatna meg az önkormányzat és a többségi tulajdonában álló cég nem nagykanizsai, vagy városkör-nyéki vállalkozót, ha azt a munkát helyi vállalkozó nem képes elvé-gezni. A turizmus újragondolásával kapcsolatban fejtettünk ki néhány olyan akció tevékenységet, ame-lyet szerintünk meg kellene valósí-tani, hisz a járvány ideje alatt a turizmus az a szektor, amely nehéz helyzetbe került. A koronavírus óriási reformot indít el a turizmus-ban is, és rövid, valamint középtá-von bizonyosan átalakítja az ága-zatot. Tovább értékelődik a belföl-di turizmus szerepe, amelyben a minőségi kínálat lesz a döntő szempont. A turizmus-szervezés újragondolása során elő kell segí-teni, kezdeményezni egy Dél-zalai turisztikai desztinációs menedzs-ment (TDM) szervezet megalakítá-sát. Igenis kell, hogy létrejöjjön a szervezetek közötti együttműkö-dés, melyben csak egy az önkor-mányzat. Nagyon nagy és fontos szerep hárulna a turisztikai vállal-kozókra, vállalkozásokra, a turiszti-kában működő egyéb cégekre és szervezetekre, de az önkormány-zat motorja lehetne ennek a tevé-kenységnek. Úgy érezzük, viszony-lag kevés forrással, de már lehetne lépni ebben a következő hetek-ben, hónapokban. Segíteni tudná Nagykanizsát annak érdekében, hogy egy fontos gazdasági sze-replővé tudjon válni az új világban a járvány után. Ezek a célok már hosszú évek óta szem előtt vannak tartvaMegkérdeztük Balogh László polgármester véleményét az ÉVE Gazdasági Akciótervével kapcso-latban. A polgármester lapzárt-tánkkor az alábbi választ küldte a kérdésünkre. Korábban már elfogadtunk egy gazdasági programot az önkor-mányzat kapcsán, ami a 2020-2024-es időszakra vonatko-zik. Ez az anyag a veszélyhelyzetnek megfelelően aktuali-zálva lett és két olyan célt is konkrétan megemlít, amely sze-repel az ÉVE frakció később nyilvánosságra hozott, a veszélyhelyzet utánra vonatkozó gazdasági akció-tervében is. Ez a két cél a helyi ter-mékek, szolgáltatások előtérbe helyezése és a Kanizsára irányuló belföldi turizmus hatékonyabb ösztönzése. Az ÉVE frakció gazda-sági terve célként jelöli még ki az új beruházások Kanizsára vonzását, illetve a lehetőségekhez képest a kanizsai vállalkozók segítését. Ezek a célok azonban már hosszú évek óta szem előtt vannak tartva és az önkormányzat korábbi gazdasági intézkedései, fejlesztései is ezt vet-ték figyelembe. Például a vállalko-zások Kanizsára települését segíti az is, hogy a már gyakorlatilag betelt régi Ipari Parkot, a Telepü-lésfejlesztési Operatív Program, illetve a Modern Városok Program keretében jelentősen kibővítjük. Ezek a gazdaságélénkítést segítő intézkedések sokmilliárdos nagy-ságrendűek, melyek a kormány segítségével jöhetnek létre.Bakonyi Erzsébetúj irányAz akcióterve koronavírus okozta járvány helyi kezeléséreÚj kezdet – Fotó Bakonyi Erzsébet, kanizsa újság archív
Serdülőktől gyakran hallom a „mit csinálsz a szünidőben” kér-désre válaszolva, hogy „aludni fogok”. Az ő élettani szükségletük – a nagyfokú iskolai leterheltség mellett – a testi feltöltődés, és ez nem haszontalan, hanem szüksé-ges tevékenység – kezdte Sipos Edit, majd kifejtette: szem előtt kell tartani a szabadidő megszer-vezését. A szabadidős tevékeny-ségnek illeszkedni kell a gyerek napirendjébe, átláthatónak, rend-szeresnek kell lenni. Kicsi gyere-keknél szülői feladat a megszer-vezés. Az azonban nem a szülő feladata, hogy állandóan „szóra-koztassa” a gyereket – vélte a szakember, majd kiemelte: már egészen kicsi kortól meg lehet tanítani a gyerekeknek, hogy önállóan töltsék ki az idejüket egy adott időtartamban. Minél nagyobbak lesznek, annál több időt tölthetnek önállóan, szabad választással. A szülő dolga ötle-tekkel, lehetőségekkel segíteni a csemetéjét abban, hogy minél több tevékenységet megismer-jen, mert csak így tudja megtalál-ni azokat a dolgokat, amiket ő szí-vesen csinál. Mivel manapság több időt töltenek a gyerekek a lakásban, néhány ötlet a szabad-idős repertoárba: Óvodás gyere-kek szívesen játszanak rejtőzkö-dős játékokat. Némi felfordulással jár ugyan, de megéri a lakás egy zugában vagy akár egy asztal alatt is bunkert építeni. Szívesen bújnak el kedvenc játékaikkal. Játszhatunk velük kincskereső játékot, amikor a lakásban elrej-tünk néhány dolgot (játék, édes-ség), és hideg-meleg-langyos súgással segítünk megtalálni azo-kat. Kisiskolások is szívesen játs�-szák ezt, nekik akár kincskereső térképet is rajzolhatunk. Iskolás gyereket jól le lehet kötni játékos feladatokkal. Megkérhetjük, hogy szervezzen egy közös otthoni mozi-estet a családnak. Készítsen ehhez a filmről plakátot, mozije-gyet, legyen például pattogatott kukorica. Mivel ők már jól bánnak az informatikai eszközökkel, java-solhatjuk nekik azt, hogy forgas-sanak egy filmet telefon-jukkal a családjuk napi életéről. Interjút is készíthetnek a családta-gokkal, fel lehet tenni például minden családtagnak ugyanazt a néhány kérdést. Az elkészült interjúkat pedig bemutathatják családjuknak, garantáltan jól fog szórakozni mindenki. Kicsit zajos ugyan, de szintén nagyon hangu-latos tud lenni egy befőttes-üveg koncert. Mindössze nyolc, vízzel különböző mértékben megtöl-tött üvegre és fakanálra van szük-ség a muzsikáláshoz. Ha több üveget használunk, akár közös családi koncertet is lehet adni. Megkérhetjük a gyerekeket, hogy készítsenek a kvízek mintájára egy kérdéssort a lakásukról. A kér-dések a lakásban található tár-gyakhoz kötődnek ebben az eset-ben. Meg lehet kérdezni, hány ablak van a lakáson, milyen színű anya fogkeféje; fel lehet soroltat-ni adott színű tárgyakból leg-alább hármat, stb. Meglepő és egyben kacagtató, hogy a napi használati tárgyainkat mennyire nem figyeljük meg. Lehet gyűj-tést rendezni adott szavakból. Kijelölhetünk egy napszakot, melynek során egy adott szót kell megfigyelnie a gyereknek, hogy hányszor hangzik el. Ha vicceseb-bé szeretnénk tenni, akkor kivá-laszthatunk egy szót, amit a nap során a lehető legtöbbször bele kell szőni a családtagoknak a mondandójukba. Az nyer, akinek ez a legtöbbször sikerül. Nagyobb gyerekeknek érdekes és hasznos szórakozás lehet a családfa készí-tés. Általában sok fotót őrzünk családunkról. Számítógépen szí-vesen szerkesztenek képeket, fel-iratokat a gyerekek. Érdekesebb, ha minden családtaghoz a néven kívül egy-egy jellemző tulajdon-ságát is odaírják. Jó ok felhívni a nagyszülőket, hogy meséljenek szüleinkről, mindenki örülni fog. Az ötleteknek csak a fantázia szab határt, lakáson belül is lehet hasz-nos örömteli szabadidős tevé-kenységet folytatni. Vuk Anita14 | KANIZSA újságoktatásA gyermekek minden nap otthon vannak. Még ha egy időre ki is mozdulnak a lakásból, a fiatalok lényegesen több időt töltenek jelenleg otthonaikban, mint amikor iskolába járnak. Több szabad-idejük van, amit nem mindegy, hogy mivel töltenek ki. A szülők természetesen azt szeretnék, ha gyermekük hasznosan töltené az idejét. Gyakran vannak azonban különbségek az elképzeléseik között a hasznosságot illetően. A szabadidő akkor jó, ha valami olyan tevékenységet lehet végezni, ami örömöt, jó közérzetet okoz – hangsúlyozta a pszichológus.Fotó: pixabaya szakember tanácsai VII.Tudásbővítés az otthonokban
2020. 05. 15. | 15mezőgazdaságKi nem emlékszik Csukás István Süsüjének első rész-ében felbukkanó sárkány-fű árusra, aki a mezőn sze-dett gyógynövényekre esküdve állította, hogy az segít megvédeni a kisváros lakóit a veszélyes sárkány-tól? „Sárkány ellen sár-kányfű” – kántálása azóta már-már szállóigévé vált. Sorozatunk mostani rész-ében sárkányfűvel nem, de két hasznos gyógynövén�-nyel megismerkedhetünk. Ha van az embernek egy kis földje – vagy a virágai mellett az erkélyen, tera-szon egy-egy cserépnek helye –, máris jöhet a gyógynövény. Témánk aktualitását alátámasztja, hogy pontosan a május közepe az az időszak, ami-kor kiválóan lehet szaporí-tani is a testnek és léleknek jót tevő növényeket. – Teákba, salátákba, külön-böző tinktúrákba vagy sül-tekhez évszázadok óta használja az ember a gyógynövényeket, ame-lyek hatásairól sokszor nem is tud a vásárló, aki esetleg egy koktélhoz vagy étel ízesítéséhez vásárol meg egy cserép növényt az áruházban – mondta elöljáróban Bene-dek Miklós. Aki használja a szóban forgó növényeket, nagyon jól tudja, el lehet rakni, sőt be is lehet szerezni szárít-va, csomagoltan ezeket – ám sokan esküsznek a friss levelek zamatára. A tavaszi időszak és az ébren lévő természet jegyében két friss növényre esett a választásunk, amelyek gyógyhatásai sem elha-nyagolhatóak. Az egyik ilyen csoda a citromfű. Már az ókori görögök idejében ismert volt. Elsősorban nyugtató hatása miatt népszerű a citromfűből készített tea, de gyomor-bántalmak enyhítésére is használatos. A növény keletről származik, sok helyen vadon is megtalál-ható. Szabadföldi létéhez annyit kell tudni, szereti a félárnyékot, burjánzása pedig csupán egy dolgot kíván: a környezetéből távolítsuk el az agresszívan növő gyomnövényeket. Leveleit virágzás után érdemes leszedni és szárí-tani.A citromfű társa – nem a származása, hanem a fris-sessége miatt a menta – vagy ahogy többen isme-rik, a borsmenta – mondta el Kaán Károly Környezet-védelmi Egyesület elnöke. A gyógyhatású növénye-ket nem ismerők körében esetleg felrémlik: egy üdí-tő koktél elmaradhatatlan kelléke ez a bizonyos növény. „A származása szintén érdekes, ugyanis a citromfűvel ellentétben, nyugatról származik. A monda szerint Angliában a 17. században egy csata-mezőn találtak egy bokor-nyi növényt. Emésztési és gyomorproblémák enyhí-tésére kiválóan alkalmas a menta, a szaporítására viszont ügyelni kell. Szin-tén évelő növény, gyöktör-zseken szaporodik, hamar el tudja foglalni a területét a kiskertekben – figyel-meztetett Benedek Miklós. A menta szárításánál szintén a csúcsvirágzást kell figyelembe venni – a leszedett, lecsipkedett levelek abban az időszak-ban vannak eltelve a leg-több hasznos hatóanyag-gal. E két említett növény is igazolja a régi állítást: „fűben, fában orvosság van”.Vincze AdélSorozatunkban elsősor-ban a kiskertekkel és környezetükkel, az aktu-ális teendőkkel foglalko-zunk. – Ám előre le lehet szögezni, gyógynövényt nem csupán a kertünkbe, hanem akár egy-egy cse-répbe, balkonládába is lehet ültetni. Szabadföld-ben természetesen kön�-nyebben növekszik, bur-jánzik a gyógynövény, a fajták sok esetben nem csak tea alapanyagok, fűszerezésre, ízesítésre is kiválóak lehetnek az ételek készítésekor.Ásó, kapa, gereblye Fotó: Horváth Zoltán4. részvan helye a
kiskertben!A gyógynövénynek
16 | KANIZSA újságszSZolgáltatásGyógysz ertári ügyeletNe feledje felköszönteni ismerőseit!Május 16. MÓZES, BotoNDMózes héber eredetű bibliai név, jelentése a vízből kihúzott, kimen-tett fiú. Botond régi magyar sze-mélynév, a buzogány jelentésű bot szó származéka, jelentése buzogá-nyos harcos.Május 17. PASZKálPaszkál héber eredetű latin Paschalis név rövidülése. Jelentése húsvéti, a nevet a húsvétkor szüle-tett gyermekek kapták.Május 18. erIK, AleXANDRAErik germán eredetű név, jelentése nagyrabecsült. Más magyarázat sze-rint, jelentése egyedül. Alexandra görög, latin eredetű Alexander férfi név női párja. Jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó.Május 19. IVÓ, MIláNIvó germán, szláv eredetű név, jelen-tése tiszafa. Milán szláv eredetű név, jelentése kedves.Május 20. BerNát, FEL ÍCIABernát germán eredetű név, a Bern-hard név magyar formája. Jelentése medve és erős. Felícia a Félix férfi-név női párja. A Félix latin eredetű név. Jelentése: boldog, szerencsés.Május 21. KONSTANTIN, TIBOL DKonstantin a latin Constantinus rövidülése, ami a latin constans szó-ból ered, a jelentése állhatatos, következetes, szilárd.Május 22. RITA, júlIARita a Margit név olasz Margherita alakjának az önállósult becézője, amelynek jelentése: gyöngy. Júlia a Júliusz férfinév női párja, amely latin eredetű, egy híres, ősrégi római nemzetség nevéből származik. Jelentése bizonytalan, talán: Jupiter istennek szentelt; vagy: ragyogó.2020. május 16.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62020:00-08:002020. május 17.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46219:00-06:002020. május 18.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28022:00-06:002020. május 19.ReményGARAY U. 14.93/314-96722:00-06:002020. május 20.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:002020. május 21.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002020. május 22.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-07:00Jövő heti véradások2020.05.20. 13:00-17:00 Bazár-udvar Nagykanizsa Zrínyi út 35.Adj vért, és ments meg három életet!30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Képviselői fogadóórákA jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzet, a koronaví-rus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések nyomán a nagykanizsai pol-gárok egészségét és védel-mét szem előtt tartva a képvi-selőtestület tagjainak április-ra meghirdetett fogadóórái elmaradnak. A képviselők a város honlapján közzétett elérhetőségeiken továbbra is várják észrevételeiket, javas-lataikat:https://www.nagykanizsa.hu/onkormanyzat/kepviselotestuletA változásért szíves elnézésüKEt kéRJük.Hírek Önről, Önnek www.kanizsaujsag.hu www.kanizsatv.huNagyKANIZSA, egy kattintásratIsztelt ÜgyFElEInk!A járványügyi helyzetre való tekintettel az Önök és Munkatársaink védelme érdekében a személyes ügyintézés bizonytalan ideig szünetel ügyfélszol-gálatainkon és minden osztályunkon. Kérjük Önöket, hogy ügyeiket telefonos vagy e-mailes elérhetőségeinken intéz-zék!Elérhetőségeink:Nagykanizsai ügyfélszolgálat: 06 93 537 384Szállítás: 06 93 537 380Környezetvédelmi csoport: 06 93 537 389E-mail: ugyfelszolgalat@nfv-pannonia.huszallitas@nfv-pannonia.huKöszönettel:Pannonia Cégcsoport Vezetése
2020. 05. 15. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókMájus 16.1911. 05. 16-án született Rodolfo bűvész. Eredeti neve: Gross Rezső, a polgári neve a: Gács Rezső. Érdemes és kiváló művész.1929. 05. 16-án tartották meg először Holy-lywoodban az Oscar-díj átadást. Az USA legrangosabb filmművészeti díja. Május 17.1943. 05. 17-én megszületett Kóbor János, Kossuth-díjas énekes, zeneszerző és gitá-ros, az Omega együttes tagja.1865. május 17-én Párizsban aláírták a Nem-zetközi Távközlési Egyesület alapító okmá-nyát. E napon tartják a távközlési világna-pot.Május 18.1978. 05. 18-tól a Múzeumok Nemzetközi Napja1817. 05. 18-án született Irinyi János, a rob-banásmentes gyufa feltalálója.Május 19. 1893. 05. 19-én született Bajor Gizi. Kos-suth-díjas színésznő, kiváló művész, a Nem-zeti Színház örökös tagja. 1962. 05. 19-én született Kerekes József, Jászai Mari-díjas színész, szinkronszínész, Jim Carrey magyar hangja.Május 20.1900. 05. 20-án megkezdődött a második újkori Nyári Olimpia Párizsban.1498. 05. 20-án Vasco da Gama portugál hajós felfedezte a tengeri utat Indiába Afri-ka megkerülésével. India délnyugati részén kötött ki.Május 21.Az 1848-49-es szabadságharc tavaszi had-járatának csúcspontjaként visszafoglalta Buda várát. Ennek emlékére e napon ünnep-lik a Magyar Honvédelem Napját.Május 22. 1879. 05. 22-én Ferenc József, magyar király szentesítette a magyar nyelv oktatását a népiskolákban és a tanítóképző intézetek-ben kötelezővé tevő törvényt.1922. 05. 22-én először énekelték a székely himnuszt, 2009-ben fogadtak el az önkor-mányzati képviselők Székelyföld hivatalos himnuszának. 1945 után tiltva volt, de titokban gyakran énekelték.Az előző hetiHETI REJTVÉNy MEGFEJTÉSE: Befolyásolni nem vagyunk képesek, de közérzetünket is meghatározza.
18 | KANIZSA újságak tuálisISJelen helyzetben sem kell csüggedniük a természet-barátoknak. A turistautak, parkerdők, az erdei tan- ösvények – bizonyos szabályokat betartva – tovább-ra is látogathatók. Az erdei kirándulás sem tiltott, főleg, ha ez online is lehetséges…Az erdei iskolákat az erdőgazdaságok hono-sították meg Magyarországon, és ma már országszerte 40 intézményben évente több mint 100 ezer gyermeket oktatnak a természet tiszteletére. Bár jelenleg sajnos kevesebb időt tölthetünk a szabadban, de a Madarak és fák napján indult online erdei iskolának köszönhe-tően a természet tavaszi ébredéséről már biz-tosan nem fognak lemaradni az érdeklődők.Az elsősorban általános iskolás korosztály-nak szóló videók máris hatalmas népszerűség-nek örvendenek az erdőgazdaságok Face-book-oldalain. Az ország minden tér-ségéből részt vesznek az erdészeti erdei iskolák a programban. A Zala-erdő Zrt. két témát dolgoz fel az online foglalkozás keretein belül, ezeket várhatóan júniusban tekint-hetjük majd meg.– Az obornaki Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola előadásának címe: „Tavasz a Buda-fai Arborétumban”, a csömödéri Zakatoló Erdészeti Erdei Iskola pedig „Erdőjárás kezdők-nek” címmel készül egy előadással a gyerekek-nek – mondta el lapunknak Steyer Edina, a Zalaerdő Zrt. PR-előadója. Erdei iskoláink egyik kiemelt célja, hogy az erdők, a környezet fontosságát még jobban tudatosítsa a gyer-mekekben, s ezáltal erősítse a felnövekvő generációkban a természet iránti szeretetet és tiszteletet. További célunk, hogy a fiatalok közelről ismerkedjenek meg az erdészek mun-kájával, mely az erdő minden életszakaszát fel-öleli: a csemetetermeléstől a fakitermelésig. Tudatos kirándulástervezés Mivel jelenleg az oktatás is házon belül zaj-lik, a gyerekek joggal érezhetik, hogy nem elég nekik az erdő online látogatása. Miután alaposan tájékozódtunk a járványügyi előírá-sokról, akár tervezhetünk is magunk-nak egy kirándulós napot. Molnárné Vitális Anikó, a Zakatoló vezetője azt tanácsolja, hogy érdemes átgondolni, mik azok a dolgok, amikre szükségünk lehet.– Fontos tisztázni, hogy hová sze-retnénk menni, hogyan jutunk oda, majd hogyan jutunk haza, illetve milyen idő-tartamú kirándulást tervezünk. A mobilos applikációkon kívül biztonságos, ha „régimó-di” turistatérképet is viszünk magunkkal. Az időjárásnak megfelelő, visszafogott színű ruházat, zárt lábbeli nagyon fontos, valamint, hogy a hátizsákunkban legyen víz és vala-mennyi elemózsia. A ragtapasz és a távcső is jó szolgálatot tehetnek az úton, a felfedezéseink-hez pedig egy jó határozókönyv és egy notesz jegyzetelni.Erdei Iskolából ErdésztechnikusKiss Zalánnál az erdő szeretete családi indíttatásból ered, az egész család imádja az erdőt, rengeteget kirándulnak.– Alsós korától fűszálat kötözgettünk, az erdő talajába bottal írtunk, pacsmagoltunk a patakban, köveket számoltunk. Megismerked-hettünk egészen más hangi környezettel, mint amiket addig a városban tapaszaltunk, például a madárcsicsergés, faropogás, az avar recsegé-se a lábunk alatt – kezdte Tóth-Turgonyi Dóra, Zalán édesanyja, majd folytatta. – Zalánnak hat éves korától 13 éves koráig SNI státusza volt, de az erdei fejlesztések hatására lekerült róla és ma már úgy él, mint az átlag 14 évesek. Az SNI státuszának lekerülésében nagy szerepe volt a Zalaerdő Zrt.-nek az integráló nyári táborokkal és az abszolút inkluzív környezet megteremté-sével Zalán számára. Zalán Szentpéterföldén vett részt vadász táborban, ez adta meg az alapot, hogy hetedikes korában úgy döntött, hogy ő erdész akar lenni.– Az erdőt kiskorom óta nagyon szeretem, a fákat és az állatokat is. Nagyon sok erdészt ismertem meg, a nagybá-tyám is ezzel foglalkozik, és megtetszett ez a szakma. Erdész és erdőgazdálkodó szeretnék lenni. Szentpéterföldén a táborban a vadásza-tos programok voltak a kedvenceim, a szarva-sok és a vaddisznók érdekelnek a legjobban. A későbbiekben szeretnék a Zalaerdőhöz gya-korlatra menni. Nagyon sokat tanultam az erdőről a táborokban – árulta el Zalán. Környezetbarát erdőjárásAz erdei viselkedésnek a legfontosabb sza-bálya, hogy csak vendégségben vagyunk a természetben, ezt nem szabad elfelejtenünk. Vigyázzunk az élővilágunkra, ne zajongjunk, ne szemeteljünk, ne okozzunk kárt! Ha ezeket megfogadjuk és betartjuk, akkor nagyon sok szép élmény vár ránk az erdei kirándulás során.Körtvélyessy VivienMaradj természetközelben!és óvatos Otthonról az erdőbe: online erdei iskola Fotó: Czigóth Sándorkirándulás
A Kistolmácstól, Kiscsehitől és Bázakerettyé-től egyaránt mintegy 3 kilométerre található parkban több mint 200 fás szárú cserje, illetve fafaj található. Az arborétum most, májusban mutatja legszebb arcát, hiszen puszta szavakkal szinte leírhatatlan az a festői látvány, amit a virágozó havasszépék tárnak a látogatók elé. A budafapusztai erdők egykor a magyar főnemesi Zichy család birtoká-ban voltak. Az itt található vadászkastély 1926-ban épült, körülötte ekkor kis parkot és tavat hoztak létre. Az arborétum kialakítása viszont az államosítás után, 1954-ben kezdődött. A projekt egyik fő célja az volt, hogy elősegítse az idegen vidékekről származó fafajok megho-nosítását, így a szakemberek 132 féle tűlevelű és 88 féle lomblevelű fát ültettek el a parkban. Májusban rengeteg természetbarátot vonz a rododendron-virágzás csúcsa az arborétum-ba, ez a veszélyhelyzet ideje alatt sem válto-zott. – Már április végétől elkezdődik a virág-zás, hiszen mindegyik faj máskor kezd el virá-gozni. A park látogatottsága a jelenlegi helyzet ellenére is folyamatosan nő, hiszen mindenki próbál kiszabadulni a szabadba és feltöltődni ebben a gyönyörű környezetben – említette Steyer Edina, a Zalaerdő Zrt. PR előadója. Az erdészeti részvénytársaság az utóbbi években felújíttatta az arborétum területén álló vadászházat, játszóteret hozott létre, vala-mint tűzrakó helyek és szobrok is épültek. A fej-lesztések a veszélyhelyzet ideje alatt sem álltak le, hiszen hamarosan átadják a népszerű kirán-dulóhely új foga-dóépületét. – Itt lehet megvásá-rolni a jegyeket, s ezen keresztül lehet majd bejut-ni az arborétum-ba, de esőbeálló-ként is szolgál. Az épület egyéb-ként a kultúrának is otthont ad, hiszen magába foglal egy kisebb kiállítást is – tette hozzá Pálmai Katalin, a Zalaerdő Zrt. turisztikai és pályázati referense. A park nem csak tavasszal gyönyörű, hiszen a jegenye-, mamut- és a mocsári fenyők szépsége egész évben páratlan élményt nyújt a természetjáró érdeklődőknek.Mikó-Baráth György 2020. 05. 15. | 19magazin heti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Ne kövesse vakon a szomszédja kertátalakítással kapcsolatos ötle-teit. Gondolkodjon el azon, miért is lenne jó, és csak azután fogjon hozzá.Bika: 04.21-05.21. Jobban is kihasználhatná a baráti kapcsolatait. Mint azt már tapasz-talta, olyan témákban is tudnak tanácsot adni, amihez ügyvédhez kellene fordulnia. IkiKrek: 05.22-06.21.Legyen akár éjszaka, akár nappal, ön mindig tudja, mit akar. Ha a szokatlan jelenségek izgatják a fantáziáját, vágjon bele. Kellemes meglepetésre számíthat. Rák: 06.22-07.22. Frissítse fel a gondolatait reggeli te-ázással. Az ilyenkor támadt ötletei megújulást és lendületet is hoznak a kommunikációjában. Oroszlán: 07.23 - 08.23. A családi beszélgetések fő témája önöknél is a pénz. Egészsége ér-dekében minél előbb be kell látnia, bármennyire is szeretné, nem tud-ja szaporítani. Szűz: 08.24-09.23. Nyugodjon meg, nincs semmi baj a tisztánlátásával, ha bemegy egy boltba élelmiszert vásárolni. Nem kell új szemüveg, az árcédulák hi-bátlanok. Mérleg: 09.24 -10.23. A családja tudja, hogy nem szereti a kötöttséget, nem szeret szabályok szerint élni. Kiadós kerékpározással, gyaloglással változtathat mind-ezen.sKorpió: 10.24 -11.22. Mivel a hozzátartozói megszokták a nyitott gondolkodásmódját, elkép-zelni se tudják, mi az oka a szűksza-vúságának. Nyugtassa meg őket, hogy nem beteg. Nyilas: 11.23-12.21. Semmi másra nem érez késztetést, mint az utazásra, és arra a pillanatra, hogy ismét megláthassa a tengert. Amíg nem ér oda, nézegesse a ta-valyi tengeres fotóit.Bak: 12.22 - 01.20. Ha nem talál megoldást a magán-életére, akkor foglalja le magát olyasmivel, amit eddig még sosem tett meg. A feszültségét semmi-képp se sugározza át másokra.Vízöntő: 01.21-02.19. Örüljön neki, hogy megtalálta a bol-dogság útját. Ha bárki befolyásolni szeretné a döntésében, most ne hallgasson senkire sem.Halak: 02.20-03.20. A szerettei tudják önről, kiállásával képes arra is, hogy megváltoztassa a világot, a rosszakat jó útra térít-se. Legyen óvatos, az irigyei résen vannak.Fotók: Czigóth SándorEgy falatnyi Tündérország dél-Zalábana Budafai ArborétumbanVirágzik a rododendron
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A május 16-22.Május 16. szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó,00:30 Hargita, 01:00 Szertár, 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tolláról, 02:15 Forgószínpad, 02:45 A mi portánk, 03:15 Info blokk, ben-ne Híradó, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, 07:00 Hargita, 07:30 Szer-tár, 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tolláról, 08:45 Forgószínpad, 09:15 A mi portánk, 09:45,Info blokk, benne Híradó, 10:15 Lapozó, 12:00 K’arc, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:40 A mi portánk, 15:15 Szertár, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, 18:10 Múlt-kor, 18:40 A Bakony szik-láin: hegymászás mindenkinek, 19:05 Info blokk, 19:15 Szolnoki Nemzetközi Ver-senytánc Gála, 21:25 Info blokk, 21:35 LapozóMájus 17. vasárnap00:00 Info blokk, 00:10 Múlt-kor, 00:40 A Bakony szikláin: hegymászás mindenki-nek, 01:05 Info blokk, 01:15 Szolnoki Nem-zetközi Versenytánc Gála, 03:25 Info blokk, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, 06:40 Múlt-kor, 07:10 A Bakony szikláin: hegymá-szás mindenkinek, 07:35 Info blokk, 07:45 Szolnoki Nemzetközi Versenytánc Gála, 09:55 Info blokk, 10:05 Lapozó, 12:00 K’arc, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 Élet-módi, 14:15 Múlt-kor, 14:45 A mi portánk, 15:15 Szertár, 15:45 Lapozó, 18:00 Info blokk, 18:10 Szentmise/istentisztelet, 19:10 Sztárportré: Sebestyén Péter, 19:40 Info blokk, 19:50 A szenátor fodrásza, 20:40 Szombathelyi Árpád: Az alkotó nyu-galma, 21:30 Info blokk, , 21:40 Lapozó Május 18. hétfő00:00 Info blokk, 00:10 Szentmise/isten-tisztelet, 01:10 Sztárportré: Sebestyén Péter, 01:40 Info blokk, 01:50 A szenátor fodrásza, 02:40 Szombathelyi Árpád: Az alkotó nyugalma, 03:30 Info blokk, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, 06:40 Szentmi-se a Felsővárosi templomban, 07:40 Sztár-portré: Sebestyén Péter, 08:10 Info blokk, 08:20 A szenátor fodrásza, 09:10 Szom-bathelyi Árpád: Az alkotó nyugalma, 10:00 Info blokk, 10:10 Lapozó , 12:00 Sztárport-ré: Sebestyén Péter, 12:30 A szenátor fod-rásza, 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, ben-ne Híradó, 18:30 Szertár, 19:00 Info blokk, benne Híradó, 19:35 Múlt-kor, 20:05 Vonal felett, 21:15 Múlt-kor, 21:45 Info blokk, benne Híradó, 22:20 LapozóMájus 19. kedd 00:00 Info blokk, benne Híradó, 00:35 Szertár, 01:05 Múlt-kor, 01:35 Híradó, 01:50 Vonal felett, 03:00 Múlt-kor, 03:30 Info blokk, benne Híradó, 04:05 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, 07:05 Szertár, 07:35 Múlt-kor, 08:05 Híradó, 08:20 Vonal felett, 09:30 Múlt-kor, 10:00 Info blokk, benne Híradó, 10:35 Lapozó, 12:00 Szertár 12:30 Múlt-kor, 13:00 Vonal felett, 14:10 Múlt-kor, 14:40 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, 19:35 K’arc, 20:05 Csoportkép, 20:35 Hír-adó, 20:50 Sztárportré (válogatás), 21:20 Múlt-kor, 21:50 Info blokk, benne Híradó, 22:25 LapozóMájus 20. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:00 K’arc, 01:30 Hír-adó, 01:45 Csoportkép, 02:15 Sztárportré (válogatás), 02:45 Múlt-kor, 03:15 Info blokk, benne Híradó, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, 07:05 Aktuális – Hargita, 07:30 K’arc, 08:00 Híradó, 08:15 Csoportkép, 08:45 Sztárportré (válogatás), 09:15 Múlt-kor, 09:45 Info blokk, benne Híradó, 10:20 Lapozó, 12:00 Aktuális – Hargita, 12:30 K’arc, 13:00 Csoportkép, 13:30 Sztárportré (válogatás), 14:00 Múlt-kor, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, 18:30 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, 19:30 Gézengúzok, 20:00 Kalando-zoo, 20:30 Híradó, 20:45 Épí-tech, 21:15 K’arc, 21:45 Info blokk, benne Híradó, 22:15 LapozóMájus 21. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, 00:30 Hargita, 00:55 Gézengúzok, 01:25 Híradó, 01:40 Kalando-zoo, 02:10 Épí-tech, 02:40 K’arc, 03:10 Info blokk, benne Híradó, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, 07:00 Hargita, 07:25 Gézengúzok, 07:55 Híradó, 08:10 Kalando-zoo, 08:40 Épí-tech, 09:10 K’arc, 09:40 Info blokk, benne Híradó, 10:10 Lapozó, 12:00 Hargi-ta, 12:30 Gézengúzok, 13:00 Kalando-zoo, 13:30 Épí-tech, 14:00 K’arc, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, 18:35 Szé-kely konyha, 19:00 Info blokk, benne Hír-adó, 19:35 Dombvidék, 20:05 Mézes paj-tás, 20:35 Híradó, 20:50 Verset mondók, 21:20 Gézengúzok, 21:50 Info blokk, ben-ne Híradó, 22:25 LapozóMájus 22. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, 00:35 Székely konyha , 01:05 Dombvidék, 01:35 Híradó, 01:50 Mézes pajtás, 02:20 Verset mondók, 02:50 Gézengúzok, 03:20 Info blokk, benne Híradó, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, 07:05 Székely konyha, 07:35 Dombvidék, 08:05 Híradó, 08:20 Mézes pajtás, 08:50 Verset mon-dók, 09:20 Gézengúzok, 09:50 Info blokk, benne Híradó, 10:25 Lapozó, 12:00 Szé-kely konyha, 12:30 Dombvidék, 13:00 Mézes pajtás, 13:30 Verset mondók, 14:00 Gézengúzok, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, 18:30 Látogató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, 19:30 Balasport, 20:00 Madarat tolláról, 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csi-petnyi szó, 21:15 Dombvidék, 21:45 Info blokk, benne Híradó, 22:15 Lapozó A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 05. 15. | 21sport A drukkerek kedvében járva miért éppen a járványügyi helyzetet ne használták volna ki a labdarúgó klu-bok vagy éppen leleményes szurkolói csoportok. Néhány hete egyesületi címerekkel, illetve színekkel kínált arc-maszkok is szerepelnek már bőven a kínálati palettán.Magyar Antal, remek serdülő atléta volt, futballozott, edzősködött a Sáskák focistáinál. Az utóbbi időben tőle kaphat-juk meg a Délzalai Vízmű SE úszóinak eredményeit. Ő az, aki most szinte ruti-nos modellként mutatja be a Ferencváro-si TC „légúti védelmező” szövetét. Nem véletlen, hogy az uralkodó szín Antinál a zöld, alighanem az NB I-es bajnokság idei befejezése alkalmával szívesen venné, ha pólója idejét múlttá válna a Fradi 31. baj-noki címével.Néhány kilométerrel arrébb Horváth Péter sem rejtette véka alá klubhovatar-tozását, a biztonsági őr szigorúságát az Újpest FC kendője takarja. Azt mondta, ha szájmaszk nincs nála, időnként ez is jó szolgálatot teljesít abban, hogy vigyáz-zunk egymásra. Bemutatott ruhakollekciónk harmadik darabja, pontosabban annak viselete volt az igazán rázós szűkebb pátriánkban. Nem titok, a Zalaegerszegi TE FC logójá-val ellátott maszkról van szó, melyhez Kanizsa egyes vidékein talán még orr- és fogvédőt is illett volna „mellékelni”. Maradjunk annyiban, a bemutató sze-mély az FC Nagykanizsa egyik trénere, a kép erejéig vállalta viseletét, a fotók elké-szültét követően viszont már le is vette a szájmaszkot…P.L.Amint azt a napokban az NB II-es baj-nokságban szereplő Nagykanizsai Fut-sal Club közösségi oldaláról megtud-hattuk, az önkormányzat közvetítésé-vel az NFC és az Auertechnik Kft. 160 darab hitelesített gyorstesztet adott át a Nagykanizsai Mentőállomáson, vala-mint a Nagykanizsai Idősek Otthoná-ban dolgozóknak. Egy korábbi közös akciójuk során - az egyesület részéről - 200 darab FFP2 típusú maszkkal is támogatták a frontvonalban dolgozók munkáját, a legutóbbi adományokat pedig Horváth Tamás, a Kanizsa Futsal Kft. tulajdonosa, egyben az Auertech-nik Kft. ügyvezetője adta át. P.L.Tesztekkel is segítettekHorváth Péter le sem tagadhatná, az Újpest FC-nek szorít(Fotó: Polgár László)Szép számmal a tömegsportbanA járvány kapcsán hozott enyhítések után a Mindenki Sportpályája is bené-pesülhetett sportolókkal. Sokan hasz-nálták ki a jó időt, és megmozgatták magukat. Nem véletlen, hogy múlt szombati ottjártunkkor is láthattunk futókat, kosarasokat, illetve a kispá-lyás focinak hódolókat a sporttelepen.Ezúttal sem foglalkoznánk rendelet-, de még csak egészségügyi elemzéssel, a játék öröme viszont sokakat kicsalt a szép időben a pályákra.- Persze, hallottunk róla, hogy a kispályás bajnokság-ban szereplő csapatok is lejárnak már edzegetni, de mi csak egy kis baráti focira jöttünk. Azért ugrottunk le, hogy végre mozogjunk egy jót – foglalta össze Lovas Dávid, aki korábban kosarazott is versenyszerűen. – Élvezzük a jó időt, kellemesen el lehet fáradni, de nem vérre menő csatározásokat folytatunk, viszont gólt sze-rezni mindig jó érzés.Hogy a kapuba találni mindig jó, ezt a szomszédos műfüvesen is láthattuk, melyen az FC Nagykanizsa ifjú focistái közül rúgták a bőrt jó néhányan – szülői, no meg edzői felügyelet mellett.- Hát, mit is mondhatnék? A teremfoci, illetve március eleje után már jó két hónapja, hogy nem rúgtunk labdá-ba csapatszinten – ezek már a háttérben nyújtó gyakor-latokat végző Horváth Tibor, a Fix Bomba vezetőjének szavai voltak. – Lehívtam a srácokat, talán leszünk tizen-öten is, mert már ki vagyunk éhezve egy jó kis focira. Nekem is van persze mit leadnom, de a mozgás mellett bevallom, a halasztásra került kispályás bajnokság is nagyon hiányzik. Az elmúlt szezonban egy öngól miatt maradtunk le a bajnoki címről, alig várjuk, hogy ismét tétre menően kispályázhassunk, az az igazi!S hogy mi a helyzet a nagypályásokkal? Eljövetelünk-kor éppen az NB III-as kanizsai gárdából jöttek le többen is lábtengózni barátaikkal.- Lábteniszben igyekszünk felvenni Vittman Ádiék-kal a versenyt, ott azért több az esélyünk velük szemben – veti még oda Kahotek Kristóf a kerékpárjáról. Aligha-nem igaza lehet, hiszen asztaliteniszben egész jól ado-gat... P.L.Horváth Tamás (jobbról), a Nagyka-nizsai Futsal Club elnöke a mentő-söknek nyújtotta át felajánlásaikatFocisták vetté birtokukba a műfüveseket a Mindenkin(Fotó: Polgár László)maszkvilágSokszínűMagyar Antal az FTC viseletébenIfjovics Ferenc sapkájával azért jelzi, az FC Nagykanizsa kötelékébe tartozik…
22 | KANIZSA újságsportA hivatalosan sport-pályáknak nevezett tömegsport bázisok mellett a tavak kör-nyéke is megtelt sportos polgárokkal. Szabadidősportban (is) jártas futók, gim-nasztikázók érkeztek sokan, s talán még azok is kedvet kaptak hozzá, akik verseny-sportot űznek, vagy éppen a bajnoksá-gokban szurkolnak egyes csapatoknak.A Csónakázó-tónál is rengete-gen róják a köröket, ráadásul a jár-ványügyi helyzet útmutatásai ajánlják is a sportolást – a mentális és fizikális fitten tartás egyik esz-közeként.- A sport-reality, vagy ez az idő-szak a nehezebb? – fordultunk az éppen néhány fős csoportjának tartott tréningjét befejező Szabó-Thomka Hannához a Csó-tónál.- Tavaly az Exatlon azért kemé-nyebb volt, a mostani helyzetet tulajdonképpen fogjuk fel úgy, hogy még több idő juthat a test-mozgásra – válaszolta az immár pedagógus végzettségű ifjú hölgy, aki egyben személyi edzős-ködéssel is foglalkozik. – Azt tapasztalom, rengetegen futnak nap mint nap, ami kimondottan kellemes érzéssel tölt el, akár a Csónakázó-tónál, akár a Mindenki Sportpályáján mozgok. Ráadásul a korlátozások enyhítése óta ismét lehet használni a szabadtéri kond-iparkokat is. Láthatjuk, azok ele-meit is szép számmal veszik igény-be.- Hogyan képzeljük el a magán-ember és a személyi edző személyi-ségének különválasztását?- Ezen hónapok alatt például hetente négyszer a Csótót most is körbe szoktam futni, plusz akkor még a hazafutást is vegyük hozzá ehhez. Ahogy azt tapasztalhatta, ezen túl kisebb csoportos edzése-ket is megtarthatunk már a sza-badban - a többiekkel együtt. Na jó, persze működött az egyéni edzésterv kiküldése is, de ilyenkor inkább a tanítványaim lelkiisme-retére hagyatkozhattam, hogy meg is csinálták penzumaikat (itt azért Hanna mosolyog).- Érzett esetleg valamilyen fásult-ságot az embereken?- Nos, éppen ez az, hogy nem. Bármerre és bármikor is sportolok mostanság, a sportolókon inkább az örömöt látom, főleg a lehetősé-get érezték meg mindebben, ami az egészségüknek is jót tehet. S még egyszer mondom, nagyon sokat érzik így. s mindezt nagyon jó tapasztalni.Nincs ez másként például a pogányszentpéteri horgásztó környékén sem, ahová Kósz Bar-bara szokott kiruccanni számta-lan alkalommal.- Először úgy voltam vele, hogy kicsit kiszakadnék a megszokott és forgalmasabb közegünkből, de aztán Pogányon is mind többen lettek – mondta el Kósz Barbara, aki egyébként a konditermek rendszeres látogatója. – Amikor még kisebb voltam, sokáig szer-tornáztam a Péterfyben, ez azért kellő alapot adott a továbbiakra, amikor már a kondizásé lett a főszerep. Fontosnak gondolom a saját testsúllyal végzett gyakorla-tokat és ezeket lehet kint a sza-badban is végezni. Egy biztos, az emberek szokásai a sportolás terén mintha változtak volna és kedvező irányba.P.L.1995. május 13-a két ese-mény miatt is emlékezetes lehet a város életében, mivel lényegében ponto-san 25 esztendeje egyfelől elballagtak a középiskolák végzős diákjai, délután a Bányász-stadionban pedig Nagykanizsai Olajbányász – Zalaegerszegi TE labda-rúgó-mérkőzést rendez-tek. A magyar legfelső osz-tály történetében az első zalai ragadót, melyre 10 ezer néző volt kíváncsi. Telt ház volt. A nem mindenna-pi hangulat a hazai és a vendégoldalon is meg-mozgatta a szurkolókat, ezáltal a körítés sem volt éppen hétköznapi. A Bányász csapatán a győze-lem segített volna - igazán - sokat, az egerszegiek pedig mint középmezőny-beli ellenfél az örök rivális-tól mégsem kaphattak ki, már csak a presztízs is haj-totta a csapatokat. A talál-kozó vége aztán egy gólos zallaegerszegi vezetés után 1-1 lett. A Nagykani-zsa egyenlítő gólját Hege-dűs László szerezte a talál-kozó 60. percében.P.L.Az első zalai rangadó az NB I-ben… Szurkolók az első Olajbányás-ZTE meccsen(Fotó: Polgár László)nyújtásLazítást követően tópartiSzabó-Thomka Hanna szívesen áll a gyakorlatok elé(Fotó: Gergely Szilárd)Kósz Barbara számára a tornászalapok jönnek jól
A napokban zárult volna a férfi NB II-es kézilabda bajnokság 2019/2020-as szezon-ja, de amint az ismert, a kézilabdá-zóknál már korábban berekesztették az összes bajnoki pont-vadászatot. A Tungs-ram SE Nagykanizsa harmadik vonalbeli férfi csapata a Dél-nyugati csoport élen „zárt”, egyik játéko-sa, Kovacsics Ferenc pedig a második helyen fejezte be a góllövőlistán.A 27 esztendős kézilabda játé-kos nevének is lesz még jelentősé-ge történetünkben, mint ahogy góljai számának is, mely 113 volt 16 meccset követően.- Egy mérkőzésen sérülés miatt nem tudtam játszani, vagyis 15 találkozón léphettem pályára – kezdte a somogyi származású Kovacsics Ferenc, aki bő másfél esztendeje, még a Tungsram csa-patának NB I B-s szezonja előtt szerződött Kanizsára Dabasról úgy, hogy a 2017-18-as idényben a Pécsi VSE-nél játszott a második vonalban. - Csapatunk teljesítmé-nyét nézve csalódott voltam a sze-zon berekesztése miatt, mert magabiztosan vezettük a bajnok-ságot. Sajnos így a feljutást sem tudtuk kiharcolni, ami célunk volt egyébként, és jó úton is haladtunk a kitűzöttek felé.Persze bizonyos fokig a bajnok-ságot is górcső alá vettük azért a játékossal, akinek ráadásul össze-hasonlítási alapja is van - az NB I B-t és az NB II-t vizsgálván.- Úgy gondolom, sokban külön-bözik a két szint, az NB II-ben heti 3-4 edzéssel a többi együttes fölé tudsz kerekedni, az NB I B-ben ugyanakkor nem lehet csak a tré-ningek számára hagyatkozni, hanem ahogy a hétközi munkára, úgy a meccsekre is komolyabb elemzéssel, taktikával kell készül-ni.Kovacsicson a pontvadászat ideje alatt nem csupán a góljai száma miatt érezhettük, hogy elemében érzi magát. Időnként mintha kimondottan a közönség-nek kézilabdázott volna.- Nem titok, igen, szeretek a nézőknek játszani. A lelátón helyet foglalók ugyanis azért jön-nek ki a meccseinkre, hogy jól érezzék magukat, a csapatnak meg az a célja, hogy az összecsa-pásokat megnyerje és szórakoz-tassa a publikumot. Szerencsére ez jól működött ebben a szezon-ban. Természetesen jó néhány alka-lommal a családtagjai is jelen vol-tak. Gondolhatnánk, időnként testvére, a Fradi klasszisa, Kova-csics Anikó is fel-feltűnt a Kanizsa mérkőzésein... Persze, hol van már a tavalyi nyár, minden bizonnyal a sportolókat is foglalkoztatja, miként alakulhatnak a továbbiak, főleg egy csonka idény után.- A következő szezonról, esetleg a jövő évről még sajnos nem tudok mit mondani. Nem isme-rünk még konkrétumokat, de remélem a jövőben is Nagykani-zsán tudom folytatni a kézilabdát. Ami talán a helyzetemben nem elhanyagolható, olyan munkám van, melyet otthonról, somogyi lakhelyemről is meg tudok oldani, de nem kérdés, a sport szempont-jából azt szeretném, minél előbb térjen vissza minden a normális kerékvágásába!P.L. 2020. 05. 15. | 23sportA fentieknek van nagykanizsai vonatkozása is, hiszen az OB I B-ben a Kanizsa Vízilabda legénysége osztálya B csoport-jában az első helyen állt – komoly előnnyel vezetve. Az előző két kiírásban a kanizsaiak osztályo-zókon maradtak le csupán a leg-felső osztályról, ezúttal pedig idő előtt fejeződött be számukra is a szezon. Ludányi Kadosa gárdájának története azonban ezzel még nem ért véget, hiszen napvilágot látott, hogy a szom-bathelyi AVUS a következő idény-ben nem vállalja az OB I-es sze-replést, mivel annak feltételeit nem tudja vállalni, majd rá nem sokkal érkezett a hír, hogy az Eger pedig fizetésképtelenné vált. Így bár a pontvadászatot berekesz-tették, ez még nem jelenti azt, hogy a dél-zalaiakkal kapcsolat-ban nem oszthatunk meg lénye-ges információkat a későbbiek-ben...másodikAz elsőnél egyKovacsics Ferenc (jobbról) 16 meccsen 113-szor bombázott a hálóba a Tungsram színeiben(Fotó: Gergely Szilárd)Salamon Attila (5) és vízilabdázó csapattársai számára még vannak kérdőjelekAmint az már nyilvánosságot látott, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökségi ülése úgy határozott, hogy törli a 2019/20-as bajnoki szezont és az egyes bajnoki pontvadászatokban eredményt nem hirdet.A szezon törölve, a Kanizsa Vízilabda azonban még kivárhat
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKJárási Ildikó iparművész ma is gyakran főz olyan éte-leket, amelyeket gyerekko-rában sokszor kért bátyjá-val együtt édesany-jától, nagymamá-jától. Ezek egy-szerű, olcsó és finom ételek voltak, nem kerültek sok pénzbe, hiszen a hozzávalókat megtalál-ták a kertben, a kamrában. Akkoriban minden háznál volt alma, körte, szilva, diófa, lekvár és kompót. Elkészíté-séhez pedig tenni akarás, szorgalom és kreativitás. A tejleves hozzávalói:1 l tej, 2 dkg liszt, 1 tojás-sárgája, 3 dkg kristálycukor, kevés vanília, 3 dkg leves-tészta és kevés vaj. Elkészítése: A tejben szét-keverünk egy kis vajat, azután feltesszük főni. Egy kevés hideg tejben a lisztet simára kavarjuk, a forrás-ban levő tejhez öntjük, és megvárjuk, amíg újból felforr. Köz-ben a tojássár-gáját is elkever-jük a kristálycu-korral, a vaníliá-val. Ezután már csak a finom metél-tet kell belefőznünk a tejlevesbe, és máris tálal-hatjuk. Ezt a finom ételt nagyanyám receptjei között találtam, melyet még 1933-ban jegyzett le. A sült alma hozzávalói:Két db nagyobb alma, baracklekvár, kompót, cso-ki és tejszínhab. Elkészítése: Az almákat félbevágjuk és kiszedjük a közepét. A magház helyére baracklekvárt kanalazunk és kisebb jénai tálba helyez-ve megsütjük. Közben figyeljünk arra is, hogy ne süssük túl, mert szétesik az alma. Tálaláskor lehet díszí-teni kompóttal, olvasztott csokival, tejszínhabbal, de akár fagylaltot is adagolha-tunk mellé. A sült almát elkészíthet-jük úgy is, ha a gyümölcsö-ket egészben egymás mel-lé rakjuk a tepsiben és meg-sütjük Ezt is díszíthetjük egyszerűen elkészíthető csoki öntettel, melyhez 4 kanál kristálycukrot, 2 kanál kakaóval és 1 kanál vízzel felforralunk. Így is egy nagyon finom, egészséges ínyencséget kapunk. A körtét is elvarázsolhat-juk: Először meghámoz-zuk, majd citromos vízben megfőzzük. Itt is arra kell ügyelni, hogy a körte egy-ben maradjon, ezért nem szabad sokáig főzni. Díszí-tésnél a körte egyik felére ráöntjük a csoki öntetet. Tehetünk hozzá ízlés sze-rint kompótot, szőlősze-meket, mazsolát, tejszínha-bot. Bakonyi Erzsébet GasztroKanizsaFotó: Kanizsaés körtévelTejleves sült almával
XXXII. ÉVF. 20. SZÁm, 2020. május 22.12-13. oldal19. oldalFotósok bezárva4. oldal22-23. oldalheteFejlesztések, beruházásoka sportvilágLassan, de éledezik Göndör istván:Már‚ 88-ban elkezdődött a változás- A város második szabad képviselője emlMLékezik- Csak a bizonytalanság a biztos- Egyre több sportágban tartanak edzést- Parkolók, rendelők újulnak, kondipark készült- Polgármester: Hatalmas lépés előtt áll a város- Ellenzék: A projektcégek új vezetőivel sikerült gyorsítani- Egyetlen kép két hónap alatt- Mit csinálnak a fotóművészek a karanténban?
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉT23 ezer ötszáz tő egynyári virágot ültetnek ki a napokban a nagykanizsai parkokba, terekre. A már nyíló virágokat a város egy kiskanizsai termelőtől vásárolta. Egyebek mel-lett bársonyka-, jég- és kúpvirágok kerülnek az ágyásokba. Omladozó árkádok Egyre rosszabb helyzetben van a város nevezetességének szá-mító vasember Ház alatti árkádsor. A falakról mállik a vakolat, az ott működő üzletek tulajdonosai szerint sokan nyilvános illemhelynek használják a helyet. Az épület előtt kialakított sétáló utca mellett még nagyobb a kontraszt. Az árkádok alatt állítólag nem takarít senki, elégtelen a közvilágítás, sokan félnek a félhomályban. Arról, hogy tervezik-e a felújítást, egyelőre nincsenek hírek. a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEZobor nyitvaEgyelőre csak hétvégén, de már újra látogatható a zala- szabari Zobori Élménypark. Már első nap is sokan látogattak el a parkba. A vendégeket az ország egyetlen állandó hullámvasútja mellett csónakcsúszda, kötél-hinta is várja. Az adrenalin szintet pedig a legújabb játék, a szabadesés torony használatával bárki megemelheti. A tervek szerint a park június közepétől működik majd teljes nyitva tartással. 23500IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TVFotó: Kanizsa TVFotó: Kanizsa TV
Ez volt a hét 2020. 05. 22. | 3HírsorokGyúrunk?Sokak számára nyújt kiváló lehetőséget egy kis moz-gásra a Csónakázó-tónál pár napja átadott nyitott konditerem. Már nem kell azt sem megvárni, hogy hétvége legyen és az ott található erősítő eszközök, már hét közben délutá-nonként is csábítja a moz-gásra vágyókat. A közel kétszáz négyzetméteren tizennyolc elem, felnőttek-nek való „játékszer” segít abban, hogy aki el akar, az el is tudjon fáradni. Az esős egy-két nap ugyan vissza-fogta a sportolókat, de tapasztalatunk szerint, ahogy elállt az égi áldás és egy kicsit felszáradt a talaj és az eszközökről is eltűnt a víz, rögtön érkeztek a gyakorlott és kevésbé gya-korlott „gyúrók”. A szabad-téri lehetőség mellett a városban sorra nyitnak a járvány miatt bezárt fitt-nesz- és konditermek. Kor-látozások ugyan még van-nak érvényben. Kézfertőt-lenítőket, papírtörlőket helyeztek ki ezeken a helyeken és fokozottan figyelnek a védőtávolsá-gok betartására. Az első tapasztalatok azt mutatják, hogy ezeket a zárt terme-ket egyelőre kevesen kere-sik fel, de ha kis mérték-ben, de növekszik az érdeklődés. RerEndelőLassan 60 éves lesz a hat-vanas években épített és átadott Nagyrác utcai ren-delő. Ennyi év alatt jelentős felújítás még nem történt, így az épület rendbe téte-lével már nem sokat lehe-tett volna várni. Pályázati pénzből, most nekiállhat-tak a szakemberek a mun-kálatoknak. 243 millió forintot nyert a város egészségügyi intézmények felújítására. Ebből a pénz-ből a Nagyrác utcai mellett rendbe teszik a fogászati rendelőt, valamint az egyik gyermekorvosi rendelő is megújul. A kiskanizsaiak a felújítás alatt sem marad-nak ellátás nélkül. A körze-tet átmenetileg másik helyen szolgálja majd Zámodics Imre háziorvos. Nem is kell nagyot kerülni azoknak, akiknek szüksé-gük lesz az ellátásra, ugyanis a Bajcsy-Zsilinszky utcai, volt gyógyszertári épületben megtalálják orvosukat. Az érintetettek egyébként azt mondták, hogy szerintük nem okoz fennakadást számukra az ellátásban a munka. Abban bíznak, hogy fél év múlva már egy a kor elvá-rásainak megfelelő helyen tudja őket ellátni Zámodics doktor. AutóvezetésA járvánnyal kapcsolatos korlátozások feloldása után ismét autóba ülhettek az oktatók és a jogosít-ványt megszerezni kívánó tanuló vezetők. Két hónap-ra voltak kénytelenek fel-függeszteni a tanfolyamo-kat. A könnyítéseknek köszönhetően, néhány egészségügyi szabály betartása mellett most az oktató helyeken is újrain-dulhatott az élet. A Kanizsa TV riportjából kiderült, hogy a tanulóknak nem okozott túl nagy problé-mát a kihagyás. Ott folytat-ták, ahol abbahagyták. A tanfolyamokat márciusban egyik napról a másikra kel-lett abba hagyni. Az iskolák munkatársai azt mondták, hogy az indítás ennél bonyolultabb volt. Fel kel-lett mérniük, hogy kik vál-lalják a folytatást. A szabá-lyok szerint az autóban ülőknek maszkot és kesz-tyűt is viselniük kell, vala-mint minden óra után fer-tőtleníteni kell a járműve-ket. Ezek mellett azt is kér-ték a munkatársaiktól és tanulóktól is, hogy ha vala-ki nem érzi jól magát, az inkább maradjon otthon, míg rendbe jön. zEnélhetnénekIsmét zenélhetnének a lag-zis zenekarok, de a járván�-nyal kapcsolatos könnyíté-sek már elkéstek. Az első korlátozások egyértelmű-en tiltották a rendezvénye-ket, közöttük a nagyobb létszámú családi esemé-nyeket sem lehetett meg-tartani. Nagyon sok fiatal pár vette komolyan az első bejelentéseket, melyek szerint sem 500 fő alatt, sem fölött nem lehet sem-mit sem megtartani. Ez a lakodalmakra is vonatko-zott. Nagyon sok fiatal pár vette a korlátozást komo-lyan, és azonnal nekiálltak az újratervezésnek. Mire mindent átszerveztek, jött az új szabály: 200 főig mégis lehet lakodalom. Ez a párok mellett a kiszolgá-lóknak, így a zenekaroknak is jelenthetne végre lehe-tőséget, de mégsem tud-nak előre lépni, ugyanis a párok időközben az idei lagzikat már elhalasztot-ták. A kanizsai ZERO zene-kar vezetője azt mondta, hogy egész nyárra egyet-len lakodalomba hívták őket, miközben korábban szabad hétvégjük sem volt. Sőt, ha valaki őket akarta, akár egy évvel előre kellett jelezni, hogy még legyen szabad időpontjuk. Seg ítséGEt remélnekAdománygyűjtő akciót a nagykanizsai állatmenhely. Az Élettér Állat- és Termé-szetvédő egyesület egyha-vi ellátási költségeit szeret-né adományokból előte-remteni. Egy internetes oldallal közösen szervezték az akciót, amellyel leg-alább félmillió forintot sze-retnének összegyűjteni. Az egyesület legnagyobb költsége idén az állatok etetésén kívül az állatorvo-si díjakból adódik. Legin-kább ennek biztosítására szeretnék fordítani az ado-mányokat, mondta el a Kanizsa TV-nek a menhely telepvezetője. A járvány miatt kevesebb figyelem esett az állatokra. A men-hely is zárva tartott, de az egészségügyi előírások könnyítéseinek köszönhe-tően már újra érkezhetnek látogatók, segítők. Az Ady úti telep ismét teljes idő-ben, reggel 8 és fél négy között tart nyitva. Ekkor érkezhetnek azok, akik kutyákat szeretnének sétáltatni. Nekik mindös�-sze a maszkiviselésre vonatkozó szabályt kell betartaniuk. Fotó: TV Fotó Horváth ZoltánFotó: Kanizsa TV Fotó: Fotó Horváth Zoltán
4 | KANIZSA újságközéletElsők között az országban, 1988 decembe-rében alakult Nagykanizsán az MSZMP reform-kör. Az első találkozón részt vett Gál Róbert a városi pártbizottság első titkára, aki évek múlva mondta: büszke vagyok rátok, a csapat tiszta volt hitében, törekvésében. A reform kommandó a városban 15-20 fő együtt maradt a munkában, a kockázatvállalásban. A városi és megyei szervezet ügyvivőjének választot-tak. A közös cél háttérbe szorította a városok közötti rivalizálást. A csapatban közös, hogy a saját szakterületén már elismerést szerzett, és hitt a rendszer megreformálásában. Hittük, hogy felépíthető olyan rendszer, amelyben a tudás, a felkészültség, a teljesítmény a politikai sokszínűség lesz a meghatározó. Hittük, hogy a politikai szerepvállalás egyenlő a köz szolgá-latával. Kiderült, tévedtünk. A megbicsaklás-nak külső és belső okai vannak. A hogyan továbbról nagyon sokat vitatkoztunk. A rend-szer tudott rólunk, az esti találkozókat követő-en rendszeresen hazakísért bennünket a rend-őrség. Sokan tudtak szerveződésünkről, ez mentett meg bennünket. Az élet fintora, több lehetőséget kaptunk a sajtóban, mint a mai ellenzék együttvéve. Akkor számos kérdésben együtt tudtunk működni a helyi MDF, SZDSZ csoporttal. Az országban elsőként Zala megyé-ben 1989 nyarán szüntettük meg pártértekez-leten a megyei pártbizottságot. Létrehoztuk a zalai szociáldemokrata modellt. Az MSZMP utolsó kongresszusán volt olyan felszólaló, aki azt hánytorgatta, hogy a zalai rebelliseket le kellett volna kapcsolni, és megállítani a folya-matot. A társadalom döntő része változást akart, de nem tudta, mi lesz. Kapitalizmust kezdett építeni az ország a szocialista rendszer törvényei mellett, amit hazai és külföldi ügyes-kedők alaposan kihasználtak. Felkészületlen volt a társadalom. A reformköri mozgalom is kellett ahhoz, hogy békés legyen a rendszer-váltás.A rendszerváltás. Az Antall-kormány úttörő munkát végzett! Volt esély, sok jó és néhány vitatható döntés született. A politikában nem lehet visszahozni az elszalasztott lehetőséget. A hibákból tanulhatunk. Nagy gondot látok az alapvető ágazatok gyors privatizálásában, a mezőgazdasági szövetkezetek gyors szétveré-sében. Máig vitatott a Horn kormány energeti-kai privatizációja. Horn Gyula példát mutatott demokratikus viselkedésből. A 11 %- os FideszDESZ számára minden bizottságban biztosított har-madnyi (33%) képviseletet. Az MSZP- nek a koalíciós partnerrel kétharmados többsége volt, és nem foglalta el a bíróságokat, az ügyészséget, az alkotmánybíróságot és a médiát. Működtetett fekete gazdaság elleni hivatalt. Az első ciklusokban lehetett együtt-működés különböző pártállású képviselők között. Tarnóczky vagy Zakó képviselő úrral, a teljes parlamenti patkó támogatásával. Saj-nos Cseresnyés úrral kapcsolatban nem tudok pozitív példát. Orbán Viktorral 1998-tól sikeresen elkezdődött a társadalom meg-osztása, az ellenségkép gyártása, amit 2010-után még magasabb fokra emeltek. Ma úgy mondják, nem működik a fékek és ellensúlyok rendszere. Nincs érdemi érdekegyeztetés, pár-beszéd. Kialakult egy posztmodern zsarnoki rendszer. Fantasztikus vagyonkülönbséget hoztak létre, miközben nagyon sokakat taszí-tottak a mélyszegénységbe. A Gyurcsány kor-mány időszakában csökkent érdemben a leg-gazdagabb és legszegényebb rétegek közötti különbség. Most a politikai ellenfél lejáratása mindenek felett. Vélemény a máról. Számom-ra a mai rendszer félelmetesen hasonlít arra, ami ellen fiatalon magunkat és családunkat is kockáztatva küzdöttünk. Azt állítják, van választás, esély a változtatásra. Igen papíron, mert egyoldalú választójogi törvény van. A rendszerváltás előtt is volt választás, akkor az is demokrácia?A FiDESZ a hatalom megtartása érdekében feláldozza a politikai sokszínűséget. A vezér-hez és a hatalomhoz való lojalitás elvárása a politikusoktól és civilektől erősebb, mint a 80-as években. Hogy az ördögbe mondhatott olyat a város legitim polgármestere, hogy csak fideszes alpolgármesterben tudna megbízni. Nagykanizsán több ciklusban működött vegyes vezetés. Nem volt párbeszéd a Modern Városok programról. Lesz vellodrom, de nem épül a déli elkerülő út. Szerintem a jövőben az embereknek civil szervezetekhez vagy pártok-hoz kellene csatlakozni, hogy mások érveivel vitatkozva alakíthatnák ki a jövőképet és ter-melnék ki az új politikai generációt, aki vállalja a köz szolgálatát! A FIDESZ leváltását segítené az előválasztás. Elfogadhatatlan számomra, hogy néhány ember az egyéni ambícióit min-denek elé helyezve elfoglal egy pártot, és rom-bolja a politikusokba vetett bizalmat.A trianoni békediktátum közelgő évforduló-ja alkalmából kérdezem, miért nem beszélt a politika a kiegyezés utáni politikai elit felelős-ségéről?Liszó, 2020.05.10.Göndör István30 éve alakult a rendszerváltás utáni első szabadon választott országgyűlés. Ennek apropóján kérdeztük a város, rendszer- váltás utáni első képviselőjét múlt heti számunkban. Tarnóczky Attila az MDF színeiben jutott az Ország- gyűlésbe. Őt követte 1994-ben az MSZP jelöltje Göndör István. Ő írásban küldte el gondolatait, melyeket most változtatás nélkül közlünk. Göndör IstvánAz elmúlt 30 év
2020. 05. 22. | 5történelemMásnap megindult a gettó éle-te, harc a mosakodásért, harc a korty meleg teáért, takarítás, sep-rés, sorállás az első bablevesért.”„Hogy napközben a gyerekek ne szaladgálhassanak és rosszal-kodhassanak gazdátlanul, kóru-soztam velük. Ez volt a templomi rabságunk egyedüli derűs pontja. Két-három nap alatt megismertük német őreinket. Lassan kezdtek csomagok és látogatók is érkezni. Tekintettel arra, hogy én négy évig tanítottam a zsidó elemi isko-lában, és ott vezettem 104 tagú énekkart, a gyerekek nagy része ott volt velünk. Mivel ezek 6-10 éves kisgyerekek voltak, minden-kit idegesített az ugrálásuk és ját-szadozásuk. Hogy valahogy segít-sek rajtuk, ezért gyűjtöttem össze őket a templom udvarában dél-előtt egy órára és délután egy órá-ra, és együtt kórusoztunk. Ilyen-kor az egyik német katona mindig ott állt a hátam mögött, és hall-gatta a kórust. Körülbelül egy hétig német őreink voltak, fiatal, közömbös Wermacht-katonák. Akkor egy-szerre csak eltűntek a németek, és magyar rendőrök váltották föl őket. Szigorúak, gorom-bák és kíméletlenek voltak. Egy reggel aztán megjelentek magas rangú Gestapo-tisztek, és ezután már őreink SS-katonák voltak. Némán fogadtuk őket. Mikor pedig reggel 3/4 4-kor egy durva hang felköltött bennünket, hogy azonnal felkelni és 15 perc múlva az udvaron sorakozó, egy pillanatig sem voltam meglepve. És talán fur-csa, ha leírom, hogy fájt otthagyni a templomot, valahogy már lakályos-sá, otthonná alakult a szalonnával és bimbikkel meg-szentségtelenített, száradó fehér-neműkkel és szellőző ágyneműk-kel kidíszített, szegény meggyalá-zott templomunk. A csomagokat kocsikra rakat-ták. Ó, milyen kegy! Felpakolták a tetejébe a magatehetetlen örege-ket, és aztán 50-60-as csoportok-ban, sűrű rendőrgyűrű között elindultunk a teherpályaudvar felé. Városom, kedves buta kis városom idegen volt és ellensé-ges. A lakásokból függönyök mögül alattomos, lapos pillantá-sok szálltak felénk, mintha idegen utcákon járnánk, pedig hát a jó öreg Csengery utcán kopogtak utolsót a szegény csapat léptei. Sokan kaptak útközben csoma-got, csupa egyszerű emberektől. Vajon hová megy velünk a vonat? Az ijedelem egyre nagyobb lett bennem, amikor Illés rendőr őrmester megszorí-totta a kezemet, s valami egészen mélyen kongó hangon azt mondta: „Az Isten óvja és vezérelje magukat, kisasszony!” „Ragyogó májusi délben elin-dult velünk a vonat. Szemem szomjasan itta be utoljára a házunk képét. Csak néztem, néz-tem megbűvölten, láttam a házunkat, a szobám ablakát, még a szekrényem nyitott ajtaja is lát-ható volt egy pillanatra. Aztán a sövénykerítés eltakarta szemem elől a házat, csak a gesztenyefa koronája intett búcsút. Nem tudom, mikor tűnt el a szemem elől, mert elvakítottak a könnyek.”A nagykanizsai „gyűjtőtábor-ban” elhelyezett zsidók második csoportját május 17-én szállítot-ták el, német szerelvényen és német őrséggel (1217 főt), s a sze-relvény május 21-én hajnalban érkezett meg Auschwitzba…Bakonyi ErzsébetFotó: Bakonyi Erzsébet, archívA II. világháború vége előtt egy évvel, 1944 április végén, május közepén 3000-nél több kanizsai polgárt hurcoltak el a vallása miatt. Közülük 300-an voltak azok, akik túlélték a borzalmakat. Az egyik túlélő Galla Józsefné született Pauk Anna zenemű-vész, a Zene- akadémia egykori ének- és zongora szakos növendéke, nagykanizsai zene-pedagógus volt. A háború után vissza-tért Kanizsára, és „A 12539-es számú fogoly című és Birkenau-Auschwi-tz-Sömmerda 1944-1945 alcímű kötet-ében megírta vissza-emlékezéseit. Az első részben az indulás előtti napok történéseit foglaltuk össze. Ragyogó májusi délbe n elindult velünk a vonat…a borzalmak tavasza volt1944 tavasza, 2. rész
6 | KANIZSA újságAktuálisISA kanizsai állatotthont pár héttel ezelőtt kereste fel első alkalommal a kutyák gazdája. Anyagi körülményekre hivatkozott a hölgy, amely szerint sem az orvosi költségeket, sem az állatok etetését nem tudja biztosítani. A történetről Skanecz Tamás számolt be lapunknak, a május 19-én elszállított 14 kutya sorsa miatt értesí-tette szerkesztőségünket. – Felvettük a kapcsolatot a letenyei önkormányzattal és a jegy-zővel, akik maximálisan partnerek voltak abban, hogy segítsünk, illetve a hölgy is lemondott a kutyáiról. Azt azért el kell monda-ni róla, maximálisan állatbarát, de a lehetősé-gei erőteljesen korlátozottak voltak. Az elszál-lított 14 kutya mindegyike gyenge kondíció-ban van, bolhásak, le is vannak soványodva – fogalmazott a kanizsai menhely vezetője. A kutyák féreg és bolhamentesítése megtör-tént, jelenleg a 14 napos előírásnak megfelelő-en karanténban vannak az Ady úti telephelyen. Nem kölyökkutyákról van szó, életkoruk nagy-jából 2-től 5 évesig terjed az elsődleges megál-lapítások szerint. Tartási körülményeik ugyan nem voltak megfelelőek – egy családi házban 14 kutya léte abszolút megkérdőjelezhető -, de jelenleg több karanténban lévő eben látszik a hirtelen helyváltoztatás. – Annyit tudunk, a kutyák gazdája nagyjából két éve települt át Romániából Letenyére. Akkor hozta magával a kutyákat. Azóta egy családi házban éltek, különböző szobákban elszeparálva. Nem mon-danám, hogy szörnyűek voltak a körülmények, de korántsem megfelelőek ennyi kutya számá-ra – szögezte le Skanecz Tamás.Lapunk kérdésére válaszolva Letenye pol-gármestere elmondta: a helyi önkormányza-tot a lakók is megkeresték az elmúlt időszak-ban a probléma miatt. A környékbeliek előtt ismert volt a helyzet, megoldást szerettek vol-na találni. A megkeresés és a közös megoldás érdekében tett lépések után jutott az ügy a megoldás fázisába: a tulajdonos lemondott 14 kutyáról, őket átadta az eljáró hatóságnak. – Szerződésünk van a nagykanizsai állatmen-hellyel, nyilván ez költségeket generál az önkormányzat részére. Természetesen ezt vál-laljuk. Egyébként szerencsére hasonló eset nem gyakori a környékünkön, de a kóbor kutyák jelenléte inkább… de akkor is partner Letenye önkormányzata. Legtöbbször elszö-kött ebekről van szó, de előfordult több eset-ben, hogy a határon, nejlonzacskóban hagy-nak kis kutyákat. Én a magam részéről elég érzékenyen kezelem ezt a problémát, sok eset-ben a helyi rendőrség is intézkedik – mondta el Farkas Szilárd, Letenye polgármestere.Azokban az esetekben járhatunk el, amikor olyan bejelentés érkezik, amely állatkínzás bűncselekményre utal – mondta el kérdésünk-re Trencsényi Gyula alezredes, a Nagykani-zsai Rendőrkapitányság vizsgálati alosztályá-nak vezetője. A szóban forgó letenyei ügy nem került rendőrségi hatáskörbe, feljelentés sem történt. Az alezredes elmondása szerint az állatok nem megfelelő tartásával, esetleg szándékos kínzásával kapcsolatos bejelenté-sek túlnyomórészt a lakosságtól vagy állatvé-dő szervezetektől érkeznek. Feljelentés esetén ismerni kell a hatályos jogszabályt, és mint azt elmondta: éves szinten körülbelül 20 esetben kell eljárniuk állatkínzás gyanúja miatt. „Jel-lemzően nem a bántalmazás miatt kell intéz-kednünk, inkább a nem megfelelő tartás, ami megalapozza ezeket az eljárásainkat. Kevés ügy kerül elénk, ami az állat pusztulását okoz-za, inkább az egészségkárosodás az, amit megállapítanak a szakértők az eljárás során”. Vincze Adél, fotó Miholics SzabolcsLesoványodott, ápolatlan, koszos kutyákat kellett Letenyéről a nagykanizsai menhelyre szállítani. Szükség volt az állatvédők segítségére. Összesen 14 kutya érkezett a telepre, valamennyi alultáplált, bolhás volt. Az ebek jelenleg karanténban vannak, állat-orvosi kivizsgálás és kezelés után, a tervek szerint örökbe-fogadhatóak lesznek.de ez sokszor nem elégJó szándék vezérelte…
2020. 05. 22. | 7aktuálisAz idei év máshogy zárul az iskolásoknak a koronavírus- jár-vány miatt. A középiskolákban a ballagások elmaradtak, vagy onli-ne szervezték meg. A Hevesi Sán-dor Általános Iskolában az iskola-vezetés úgy döntött, hogy a tanév végén a nyolcadikosok nem búcsúznak. A Zrínyi Miklós Általá-nos Iskolában azonban szülői és tanulói kérésre a diákoknak augusztusban vagy szeptember-ben lesz lehetőségük elköszönni volt diáktársaiktól és tanáraiktól, amely ötlettől a Hevesi iskola sem zárkózik el.Merre tanulnak tovább a végzős diákok?A Zrínyi Miklós Általános Iskolá-ban a tanulók hatvan-hatvanöt százaléka megy tovább gimnáziumba, harminc szakgimnáziumba, technikusi iskolába, hét- nyolc százaléka pedig szakmunkás-képzőbe. A diákok közel kilencven százalékának sikerült a választott első helyre bekerülniük. Intézményükből még mindig nagy számban mennek gimnázi-umba, illetve szakgimnáziumba a tanulók. Ennek nyilván örülünk, és azért a szakmai programunk is ez irányban mutat, hogy a gyereke-ket jól felkészítsük ezekre a felvé-telikre és a következő iskolafokra, főleg gimnáziumokra. Ezért van két nyelvtanítás és nívócsoportos osztályaink. Tehát én azt gondo-lom, hogy sikeres felvételin van-nak túl a nyolcadikosok - mondta el Faller Zoltán a Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgatója.A korábbi tapasztalatok alapján nem csak a karantén miatt, de általában nehéz motiválni a gye-rekeket a felvételi után a tanév hátralévő részében. Azonban a korlátozás során lelkiismeretesen végezték a feladatokat. A kezdeti nehézségek után a digitális lét fej-lődést hozott az iskolásoknak, szép megoldásokat végeztek a kollégákkal a tanulók. A gyakorlat során megfelelőképpen lehetett ezekkel a különleges feladatokkal motiválni őket, és sokan nagy érdeklődéssel, becsületesen dol-goztak. Szerencsére a szülők is partnerek voltak a közös munka előrehaladásában.Hevesi Iskola tapasztalataiA Hevesi Sándor Általános Iskola hat-vankét végzős diákja is sikeres felvételit tudhat maga mögött. Huszonöt diák mehet gimnáziumokba, har-mincöten szakgimnáziumba. A legtöbben az első helyen megje-lölt oktatási intézményben fogják folytatni tanulmányaikat.Az online tanulás szintén sikeres volt. Jól oldották meg a helyzetet, mind a tanárok, mind a diákok. Sokan becsületesen és érdeklő-déssel dolgoztak. „A nyolcadikosok szépen vették az akadályokat, küldték vissza a feladatokat. Nekik ez a digitális átállás nem okozott problémát. Tapasztaltuk, hogy nagyon sok-szor a szülőket is korrepetálták a gyerekek, mert ők ebben a világ-ban már nagyon otthon vannak. A felső tagozatban a Google Classroommal megy a digitá-lis oktatás. Szépen meg-tanulták. Az elején vol-tak elakadások, de gyorsan belejöttek a pedagógusok és a diá-kok is – nyilatkozta Szabó Erzsébet, a Hevesi Sándor Általános Iskola igazgatója.A pedagógusok és a vezetés között is folyamatos a kommuni-káció. Fontosnak tartják, hogy ne terheljék le a diákokat, de a köte-lező feladatokat megoldják.A folytonos visszajelzéseknek köszönhetően sikerült egy stabil rendszert felépíteniük. Mind a két iskolában elmondha-tó, hogy nem csak a végzős, hanem az összes diáknak hiányoz-nak iskolástársaik, tanáraik. Nagyon várják már, hogy újra találkozzanak, a gyerekek össze-fussanak barátaikkal, hisz fon-tos a szociális együttlét, a közösségépítés.Támogatás mind a két iskolátólAz új digitális okta-tásforma eredménye-képp néhány családnál nem állt rendelkezésre megfele-lő mennyiségben – vagy egyálta-lán- számítógépes eszköz. Ebben az iskolák számos családnak tud-tak segíteni, tableteket tudtak köl-csön adni. Akadt olyan eset is, amikor egy komplett asztali gépet ajánlottak fel egy rászoruló csa-ládnak azért, hogy az eszközök miatt ne legyen fennakadás. Gerencsér Dóra Fotó: Horváth ZoltánJanuár 18-án írták meg azok a
tanulók a
központi felvételit, akik olyan intézményekbe jelentkeztek továbbtanulni, ahol figyelembe veszik az írásbeli eredményét. A digitális munkarend kialakítása óta eltelt két és fél hónap, mely alatt sok mindenben megváltozott a tanulók és tanárok élete. Megtudtuk, mely irányba haladtak tovább a végzős nebulók, és hogyan vették az akadályokat a diákok és pedagógusok egyaránt.általános iskola utánTovább- tanulás
8 | KANIZSA újságönkNKormányZAtA koronavírus járvány megelőzése, a biztonságos munkavégzés felté-teleinek megteremtése, a közösségi érintkezések számának csökken-tése érdekében 2020. március 17-én közleményben tájékoztattam a lakosságot az önkormányzati bérlakásokra kiírt lakáspályázatok benyújtási határidejének a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig történő meghosszabbításáról.A veszélyhelyzet elhúzódása azonban új intézkedéseket követel, így az önkormányzati bérlakásokra kiírt lakáspályázatok benyújtási határ-idejét 2020. június 10-re módosítom. A veszélyhelyzet kihirdetése a lakások személyes megtekintését nem tette lehetővé, ezért a pályázat-ra kiírt lakásokról készült fotók megtekinthetők:Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapján (www. nagykanizsa.hu),Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. honlapján (www.nkvg.hu),a Vásárcsarnok emeletén a DNY-i szárnyban lévő üres üzlethelyiség kirakatában.Megpályázható önkormányzati bérlakások:1. Csengery u. 117/18. C/2. 1+ 1 fél szoba, 44 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 18.172,-Ft2. Csengery u. 117/18.D/3. 1 +1 fél szoba, 44 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 18.172,-Ft3. Erdész u. 27. 3/3. 1 szoba, 38 m², komfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 22.078,-Ft4. Platán sor 5/A. 1/4/2. 2 szoba, 47 m², komfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 22.466,-Ft5. Rozgonyi u. 2. 3/14. 1 szoba, 38 m², komfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 22.078,-Ft6. Ady E. u. 18. 1/10. 1 szoba, 34 m², komfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 19.754,-Ft7. Attila u. 8/C. 2. em. 9. 2 szoba, 53 m², komfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 25.334,-Ft8. Csengery u. 12. 1. em. 7. 2 szoba, 73 m², komfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 45.698,-Ft9. Csengery u.117/11. D/5. 2 szoba, 44 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 18.172,-Ft10. Csengery u.117/11. E/1. 1+1 fél szoba, 44 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 18.172,-Ft11. Csengery u.117/11. E/3. 1+1 fél szoba, 44 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 18.172,-Ft12. Csengery u.117/18. A/1. 1+1 fél szoba, 44 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 18.172,-Ft13. Csengery u.117/18. C/6. 1+1 fél szoba, 44 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 18.172,-Ft14. Csengery u.117/18. E/4. 1+1 fél szoba, 44 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 18.172,-Ft15. Kisfaludy u. 17/C. fsz. 4. 2 szoba, 53 m², komfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 29.203,-Ft16. Nagyrác u. 2/A. fsz. 9. 2 szoba, 62 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 33.356,-Ft17. Rózsa u. 15. 7. em. 5. 2 szoba, 51 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 23.307,-Ft18. Városkapu krt. 8/C. 1/1. 1 szoba, 34 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 19.210,-Ft19. Városkapu krt. 11/D. 4/2. 1 szoba, 34 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 17.850,-Ft20. Zemplén Gy. u. 1/B. 9.54. 1+ 1 fél szoba, 41 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 19.311,-Ft21. Zemplén Gy. u. 9/A. 10/61. 3 szoba, 67 m², összkomfortos, helyreállítottköltség alapú bérleti díj: 31.557,-FtGarzonházban lévő üres önkormányzati bérlakás:1. Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 2. 1 szoba, 38 m², összkomfortos, helyreállítottszálláshasználati díj: 20.444,-FtPályázati adatlapok letölthetők a város honlapjáról vagy személye-sen elvehetők a Polgármesteri Hivatal portájáról.A pályázati adatlapok a szükséges mellékletekkel együtt beadhatók:elektronikusan pdf. formátumban a harsfalvi.maria@nagykanizsa .hu e-mail címre, papír alapon a Polgármesteri Hivatal alagsori fogadóhelyiségében elhelyezett urnában,postai úton a 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címre, a borítékra kér-jük ráírni lakáspályázat.A bérlakás pályázattal kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a 20-849-2453-as és a 20-849-2442-es telefonszámon.Nagykanizsa, 2020. május 06.Balogh Lászlónagykanizsa Megyei JogÚ város polgárMestereIkt.sz.:9/1410-62/2020.Közleménybérlakásokra kiírt lakáspályázatok beadási határidejéről
2020. 05. 22. | 9környezetvédelemÉpítési törmelékek és bontott autók látványa fogadja hosszú ideje kertje mellett azt a nagyka-nizsai lakost, aki többször jelezte már szomszédjának, hogy távolít-sa el a nem megfelelően tárolt hulladékot. Az ingatlan tulajdono-sa nevét nem vállalva elmondta, a szép szóval eddig nem sokra ment. – Néhány év alatt gyűlt fel nála ez a mennyiség. Sokszor mondtam neki, hogy nem jó ez így, mert nagyon káros a környe-zetre. De hiába tesszük szóvá, nem érdekli. Nagyon bosszantó, ami-kor kihozzák az unokáimat a városból, és ezt látják… Arról nem is beszélve, hogyha sok eső esik, akkor a földemre is átömlik a víz. Kit tudja, hogy akkor mi kerül bele a talajba? Ott van az a rengeteg ablakkeret is… Soha az életben nem fog elbomlani! Magyarázza már meg nekem valaki, miért kell ezeket itt tárolni! – méltatlanko-dott olvasónk. A kanizsai lakos végső elkeseredésében Benedek Miklóst is felkereste. A Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesü-let elnökéhez nem először fordul-nak hasonló problémával. – Hihe-tetlen nagy gondot okoz belterü-leten a hulladékokat valamilyen formában elhelyezni. Ez minden-képpen a terület tulajdonosának a felelőssége. Valószínűleg lehetne segítséget kérni, ha nem tudja megoldani. Ha pedig nem képes a veszélyes hulladékokat megfele-lően tárolni, akkor ezzel nemcsak a saját területét veszélyezteti, hanem a szomszédjáét és az egész környezetet is. Számomra ez az egyik „legnagyobb bűn”, mint kör-nyezetvédelmi szakmérnöknek – hangsúlyozta Benedek Miklós. A Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület elnöke már számtalan alkalommal emelet szót a környe-zetszennyezés és a szemetelés ellen. – Nem lehet elégszer elmon-dani, hogy mekkora veszélyben van gyermekeink jövője. Ezért is örülök, ha a média segítségével fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy még mindig vannak olya-nok, akik ezt nem veszik elég komolyan – fogalmazott. A történet azonban itt még nem ért véget. Miután a Kanizsa TV Hír-adója is bemutatta az esetet, az említett terület tulajdonosa más-nap megkereste Ring Balázst, a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy segítséget kérjen a hulladék elszállítását ille-tően. – Kimentem és megnéztem, hogy pontosan miről is van szó. Ezt követően felajánlottam, hogy a lökhárítókat és a nyílászárókat a mennyiséggel arányosan, egyedi szerződéssel és kedvező áron vegyes hulladékként átvesszük. Az építési törmeléket technológiai anyagként, a hulladéklerakó feljá-róútjának alapjában hasznosítjuk, amiért fizetnie sem kell az illető-nek – nyilatkozta az ügyvezető. A szakember szerint, aki ilyet tapasz-tal, az azonnal jelezze a közterület felügyeletnek a problémát. A hatóság a helyszíni szemlét köve-tően jegyzőkönyvben rögzíti a látottakat. Ezt követően egy meg-határozott határidőn belül a terü-let tulajdonosának kell gondos-kodnia a hulladék megfelelő hely-re való elhelyezéséről. Utolsó információink szerint a hulladékok elszállítása már folyamatban van – ezzel pedig pont kerülhet az évek óta húzódó ügy végére.Nagy ÉvaFotó: Horváth Zoltánvége jóVeszélyes hulladékok nem megfelelő elhelye-zésére hívták fel lapunk figyelmét. Nagykani-zsa egyik városrészében évek óta tárolják lakott területen belül egyebek mellett az építési törmeléket és a vegyianyagokat. A közvetlen szomszédokat ez rendkívül zavarja, ezért a környezetvédők segítségét kérték.Minden jó, ha a
10 | KANIZSA újságönkNKormányZAt1. A pályázat célja:Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése. 2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 50 000 E forint.3. A pályázók köre:A pályázaton részt vehetnek:Azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási területén működtetik és új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint. - azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és a pályázat benyújtása között egy év eltelt.A pályázaton nem vehet részt:az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállal-kozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társa-ság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van,az a vállalkozás, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.4. Pályázati feltételek: a) a legfeljebb 50 főt foglalkoztató vállalkozás által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja: aa) hogy legalább 1 új munkahelyet létesít és nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a vállalkozásnál foglalkoztatottak létszáma a pályázat benyújtását megelőző egy évben nem csökkent;ab) hogy nagykanizsai székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtása előtti meglevő korrigált átlagos statisztikai állományi létszámá-hoz képest, a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvező elbírálását követő 2 hónapon belül megvalósítja, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja;az 50 főnél többet foglalkoztató vállalkozó által benyújtott pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a tervezett létszámfejlesztést (legalább 20 %) a pályázat ked-vező elbírálását követő 4 éven belül megvalósítja nagykanizsai székhelyén, telep-helyén, illetve fióktelepén, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja;A pályázó: vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő ada-tokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cég-jegyzék- és adószáma);vállalja, hogy – szerződéskötés esetén – a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám ellenőrizhető;vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a meg-előző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamen�-nyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;külön nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladékta-lanul köteles a Támogatót tájékoztatni; tudomásul veszi, hogy Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-vény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján nem köthet érvényesen visszterhes szerző-dést nem átlátható szervezettel, illetve a nem átlátható szervezettel létrejött szer-ződés alapján nem teljesíthet kifizetést; tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Támogató a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szer-ződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll;tudomásul veszi, hogy a Támogató a fentiekben rögzített feltétel ellenőrzése cél-jából a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A §-ban foglaltak szerint jogosult a Pályázó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A §-ban megha-tározott adatokat kezelni.5. Pénzügyi feltételek:A pályázható támogatás összege a legfeljebb 50 főt foglalkoztató pályázó ese-tén a vállalkozás által létrehozott minden egyes új teljes munkaidős munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg az 5 millió forintot.Amennyiben a pályázónál a foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 50 főt és az új munkahelyek létesítésének aránya a pályázat benyújtását megelőző 5 év közül a legmagasabb foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva meghaladja a 20 %-ot, a vállalkozásnak nyújtható támogatás összege minden egyes új teljes mun-kaidős munkahely után 500.000 forint.Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott munkahelyteremtő támogatás cse-kély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működésé-ről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellen-szolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gaz-dasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támoga-tás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyúj-tott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásá-ban nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely cso-portmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítá-sára alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támoga-tások támogatástartalmáról.A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támo-gatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.6. SzerződéskötésA pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el. A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a polgármester köti a pályázóval, a dön-tést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket is.7. A támogatás kifizetése:a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések bemutatását és a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát biztosít.Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe ésaa) a támogatás igénybevételét követően a vállalt létszámfejlesztést nem a 4. a-b) pontban meghatározott feltételek szerint és a minimális mértéket el nem érő-en teljesítette, a támogatás teljes összegét a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni, ab) a támogatás igénybevételét követően a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont sze-rinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt mértéket el nem érően (részteljesítés) teljesítette, a támogatás arányosan csökkentett összegét a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni. utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaran-ciát nem biztosít. Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban ba) a létszámfejlesztés teljesítése nem éri el a 4. a-b) pont szerinti minimális mér-téket, a támogatásra nem jogosult,bb) a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt létszámfejlesztés mértékét el nem érően (részteljesítés) teljesí-tette, a támogatás arányosan csökkentett összegére jogosult.8. A pályázat benyújtásaA pályázatot 1 példányban – a pályázati adatlap kitöltésével és az abban megha-tározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányos-ság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyama-tos, a végső határidő 2020. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mel-lékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.Nagykanizsa, 2020.03.04. Balogh László polgármesterP Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á SNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2020. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
2020. 05. 22. | 11gazdaságA Nagykanizsa környéki vidék – ezen belül is a Zala-Somogy határ-menti települések a leghíresebbek fenyőfáikról. A legtöbb fa Belezná-ról, Liszóból, Nemespátróból és Surdról kerül az ország otthonaiba karácsonykor. A községek lakói több évtizede foglalkoznak fenyőkkel, a tevékenység öröklő-dik, a helyiek szinte belenőnek a család megélhetését biztosító vagy kiegészítő munkába. – Itt Surdon a lakosság 96%-a foglalko-zik fenyővel. Tudunk az Unió dön-téséről, hivatalosan a falugazdász értesítette az őstermelőket. A ren-delkezés – vagyis a támogatás elvonása – a lakosság 50%-át érin-ti. Azért van ez a különbség, mert a területalapú támogatás hektáron-ként jár, és „csupán” a lakosság felétől vonja meg a pénzt az Euró-pai Bizottság döntése – mondta el Kanász János, Surd község pol-gármestere, aki maga is őstermelő.Hazánkban közel 3000 hektá-ron mintegy 700 termelő foglalko-zik karácsonyfa termesztéssel. Az Agrárminisztérium a kieső euró-pai uniós támogatás pótlására nemzeti forrásból biztosít hasonló összegű támogatást – minderről szintén kaptak értesítést az érin-tett termelők. A részleteket még nem dolgozták ki, de a fenyősök bíznak a kormány ígéretében. Kun László 7 hektáron termeli a fenyőfát, az eladásra szánt kará-csonyfát. Mint azt lapunk kérdésé-re elmondta: nagyjából 25 éve foglalkozik ezzel, a család legfőbb megélhetési forrását jelenti a „fenyőzés”. – A területalapú támo-gatás évente 300-320 ezer Ft-ot jelentett nekünk, amit most elvontak. Tudni kell, hogy ez az összeg a költségek nagyjából 30%-a, és akkor még nem beszél-tünk az időszakosan foglalkozta-tott napszámosokról, a saját fizi-kai munkáról. Pláne a friss telepí-tésekről vagy az esetleges földvá-sárlásról – mondta el lapunk kér-désére az őstermelő.A rendelkezés szerint a földlab-dás, élő növények értékesítését továbbra is támogatja az Európai Unió. A zalai termelők szerint a földlabdás „karácsonyfának” szin-te semmi értelme, ugyanis nin-csen rá kereslet. Kun László rávilá-gított arra is: „A földlabdás fenyőt 50 centistől – 1 – 1, 20-as magassá-gig lehet kiszedni a földből. Egy 2 - 2,5 méteres fenyőt már nem lehet gyökérzettel együtt kiemel-ni a helyéről. Ha valaki esetleg belevágna a földlabdás értékesí-tésbe, egyrészt hatalmas ráfordí-tást igényel technikailag, de a leg-fontosabb: nincs rá kereslet – hangsúlyozta a termelő. A fenyővel foglalkozókat anyagilag és erkölcsileg is érzékenyen érinti az uniós rendelkezés, hiszen a direkt kivágásra, karácsonyfának szánt fenyőfák termelése számukra egyet jelent az ültetéssel is. Egy gazdának sincs parlagon a területe. Az őstermelők bíznak a kor-mány segítségében, amelyről jelenleg a következők olvashatók az internetes felülete-ken: „A kormány egy új konstruk-ción dolgozik, amellyel a hagyo-mányos módon termelőket tovább támogatnák, uniós helyett magyar közpénzből.”Kun László véleményét össze-gezve elmondta: „Évek óta nem emelkedtek a karácsonyfa árak, a jelenlegi helyzet után sem fog-nak. Nem lenne, aki megvenné. Közben a saját költségeink folya-matosan nőnek. És igen, mindan�-nyian hallottunk a kormány ígére-téről. De ez hektáronként 50-60 ezer Ft-ot jelent. Az államnak most, a koronavírus idején renge-teg plusz kiadása van… jelen helyzetben az a véleményem, ez nem fog összejönni….”Vincze AdélAz Európai Bizottság 2019-ben kiadott állásfoglalása alapján nem jogosult terület- alapú támogatásra a karácsonyfa termesztéssel foglalkozó termelő, ha a fákat a szokásos módon kivágja, és gyökér nélkül értékesíti. E rendelkezés szó szerint olvasható a Magyar Államkincstár honlapján. Dél-Zalában több száz termelőt érint ez a szabály.Az Unió elvette, bizakodnakAz őstermelőka kormány visszaa dja?Fotó: Jakab Balázs
12 | KANIZSA újságak tuálisISA ’60-as évek közepén építették a Nagyrác utcai rendelőt, teljes körű felújítása halaszthatatlanná vált. A szakemberek kicserélik a nyílászárókat, szigetelik az épüle-tet, korszerűsítik a fűtési rendszert, valamint modernizálják a csapa-dékvíz-elvezetést. Zámodics Imre háziorvos hétfőtől a felújítás végé-ig – ez a jelenlegi tervek szerint 2021 februárjára tehető – a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a volt gyógy-szertár helyén fogadja a betege-ket. A rendelő telefonszáma és a rendelési idő nem változik. A Terü-leti Operatív Program támogatá-sával egyébként a Szent Imre utcai fogászati rendelő, valamint egy új gyermek háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat is épül a Csen-gery úton. A három fejlesztés összesen mintegy bruttó 243,8 millió forintból valósul meg. A bejelentésekkel kapcsolatban Horváth Jácint, az Éljen Váro-suNk! Egyesület frakcióvezető-helyettese elmondta, örülnek a fejleményeknek, hiszen ezeket a projekteket ők is már a kezdetek-től támogatták, ugyanakkor a nem megfelelő menedzselés miatt az ipari park bővítése és a rendelők felújítása is már évek óta húzódott. Szerinte ahhoz, hogy ezek a beru-házások végre elérjenek a mostani szintre, elengedhetetlen volt a projektvégrehajtó cégeknél törté-nő vezetőváltás. – Azzal, hogy az új vezetőktől hatékony és következe-tes munkát kértünk, sikerült elérni, hogy végre felgyorsultak ezen TOP-os beruházások. Az orvosi rendelők pályázatai 2016-ban let-tek beadva, és most 2020 van…2018 áprilisában eredmény-telen volt a közbeszerzés, s mint látjuk, még két év kellett hozzá, hogy végre valami elinduljon. Mi pontosan ezt ígértük a választási kampányunkban: átszervezzük azt a rendszert, amely a városi fej-lesztéseket eddig irányította, s sokkal gyorsabbá tesszük a mun-kát. Ez meg is valósult. S ezzel ahhoz is hozzá tudunk járulni, hogy még több hasonló projekt valósuljon meg a Nagykanizsán. Balogh László Erős Gáborral, a kivitelező cég ügyvezetőjével írta alá azt a szerződést, melynek köszönhetően elindulhat a jelenle-gi ipari parkot és az autópálya-fel-hajtót összekötő feltáró út terve-zése. Az építési munkákat – a jelen-legi tervek szerint – ősszel kezdik a szakemberek. A bejelentéskor a városvezető elmondta: hatalmas lépés előtt áll Nagykanizsa gazda-ságfejlesztése, hiszen az elmúlt években ugyan nagyon sok cég érdeklődött iparterületek iránt, de ez a bővítés a kis- és közepes vállal-kozások mellett már a nagyvállala-tok beruházásaira is lehetőséget ad. A bővítést eredményező pro-jekt részeként egyébként 2021 végéig megépül 15 ezer négyzet-méternyi útfelület, egy 4 kilométe-res árok, továbbá 1,8 kilométer hosszan közvilágítás és 1,6 kilomé-teren ivóvíz- és szennyvízcsator-na-vezeték, illetve több mint 13 ezer növényt is telepítenek. A pénteki események krónikájá-hoz tartozik még a Csó-tó legújabb fejlesztésének hivatalos átadása. A 176 négyzetméteres szabadtéri konditerem szakmai átvétele még áprilisban volt, így – bár a VIA Kani-zsa szakemberi több formában is jelezték az ideiglenes tiltást – a hivatalos zöld jelzés előtt is már sokan kipróbálták a parkot. – Nagyon örülünk annak, hogy egy újabb helyszínnel gazdagodott azon közterületi létesítmények sora, ahol a felnőttek is sportolhat-nak. Azt is reméljük, hogy ezáltal kevesebb lesz a normál játszótere-ken az a fajta károkozás, amit a fel-nőttek követnek el a szabálytalan eszközhasználattal. Az előző napokban voltak vitáink a sport-park használóival, hiszen ez akkor még hivatalosan át nem adott léte-sítmény volt, ezért volt szalaggal és figyelmeztető táblákkal körbevé-ve. Ezt néhányan nem vették figye-lembe, s az avatás, átadás előtt használatba vették a parkot. Én azt kívánom, hogy a továbbiakban mindenki a kedvére használhassa – tette hozzá Szabó István, a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonpro-fit Zrt. vezérigazgatója. Az avatón Cseresnyés Péter és Balogh László is kiemelte: a 18 elemmel felszerelt park jól illesz-kedik ahhoz a mintegy 10 éve kez-dődő projektsorozathoz, melynek köszönhetően a kanizsai Csónaká-zó-tó egyre népszerűbb a kör-nyékbeliek és a turisták körében. A polgármester szerint ez a beruhá-zás és a tó környékének szabad-időparkká fejlesztése kiváló dön-tése volt a városnak néhány esz-tendeje, amikor is elindult a foko-zatos és tudatos építkezés Kanizsa páratlan zöldövezetében. Napja-inkra a város közösségének életé-ben a Csónakázó-tó egyre kiemel-kedőbb szabadidős szerepet tölt be, így rengetegen választják pihenési és kirándulási, de leg-Múlt hét pénteken számolhattunk be arról a Kanizsa TV Híradójában, hogy három fejlesztést is bejelentett Balogh László polgármester és Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő. A Nagyrác utcai orvosi rendelő felújítása, az ipari park fejlesztésének második kivitelezői szerződésének aláírása és a Csónakázó-tó sportparkjának átadása után a sor kedden folytatódott, ekkor a Szent József Plébánia és a Pannon Egyetem előtti területen készülő parkoló és zöldterület vállalkozói kontraktusát szignózta a városvezető. Az ÉVE-frakció tagjai szerint örömteli, hogy ezek a beruházások végre eljutottak erre a szintre, ugyanakkor úgy gondolják, hogy ehhez elengedhetetlen volt projekteket végrehajtó cégeknél történő vezetőváltás. éljükA bejelentések napjait
2020. 05. 22. | 13aktuálisalább annyian sportolási, illetve edzési céllal. Aláírás-sorozat kedden a polgármesteri hivatalban folytatódott Ekkor a Szent József Plébánia és a Pannon Egyetem előtti területen készülő parkoló és zöldterület vál-lalkozói kontraktusát írta alá Balo-gh László és a kivitelező cég ügy-vezető igazgatója, Mező Gábor. Az eseményhez kapcsolódó sajtó-tájékoztatón kiderült: a Zöld Város - Zöld Nagykanizsa projekt része-ként megvalósuló beruházás költ-sége mintegy nettó 217 millió forint. A szakemberek térkőburko-latú parkolóhelyeket alakítanak ki, megújulnak a járdák, a közvilágí-tás, a belső közlekedő utak pedig új aszfaltburkolatot kapnak. Fákat, cserjéket ültetnek majd, a parkoló-helyek között zöldterületeket hoz-nak létre. A munkálatokkal várha-tóan 6 hónap alatt végeznek. Balo-gh László hangsúlyozta: a Zöld Város - Zöld Nagykanizsa, mintegy másfél milliárdos projektsorozat egyik fő célja, hogy Nagykanizsa a körforgásos gazdaság mintaváro-sává váljon. Hozzátette: ezt az elhatározást segíti ez a két kisebb beruházás is, melyeket a „mély-zöld hozzáállás” fog jellemezni. – Mintegy 10 ezer négyzetméteren lesz szép, új parkolónk. De ez nem csak térkövet és aszfaltot jelent, hanem sok-sok zöld elemet, a par-kolók közötti rész is füves burkoló-elemekkel valósul meg. S jó pár olyan növény jelenik majd meg, amely még szebbé teszi az érintett környezetet. Ennek örülünk, s állunk elébe – fogalmazott a város-vezető. Mikó-Baráth GyörgyFotó: Horváth ZoltánNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) önk. rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2020. évben 100 000 Ft.A támogatás célja a városképet elcsúfító, zavaró falfirkák eltüntetésének ösztönzése.A támogatásra pályázhat minden Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén fekvő, nem műemléki védelem alatt álló ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, társasház lakóközössége nevében a közös képviselő; kivéve, ha az maga az önkormányzat, illetve az önkormányzat költségvetési szerve, gazdasági társasága. Fenti korlátozás az önkormányzati résztulajdonnal rendelkező társasházakat nem érinti.A pályázható támogatás összege társasházanként az utólag számlával igazolt falfirka eltüntetési költségek 40%-a, de maximum 50.000 Ft, egyéb ingatlanonként az utólag számlával igazolt falfirka eltüntetési költségek 40 %-a, de maximum 20.000 Ft. Az önkormányzati támogatás ingatlanonként évente egy alkalommal vehető igénybe.A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához 2020. augusztus 10-ig lehet beküldeni. A beérkező pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2020. szeptember 30-ig bírálja el.A pályázat benyújtásának és a pályázati támogatás igénybevételének részletes feltételeit, tartalmi követelményeit, valamint az elbírálás és a támogatási összeg kihelyezésének módját Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) önk. rendelet, valamint a pályázati kiírás tartalmazza, amelyet meg lehet tekinteni a www.nagykanizsa.hu honlapon az Aktuális menüben a Felhívások alatt található Falfirkák eltüntetésének pályázata címszó alatt.Nagykanizsa, 2020. április 17. B Balogh László polgármesterPÁL YÁZATIati FELHÍVÁS falfirkák eltüntetésének támogatására
14 | KANIZSA újságoktatásTermészetesen mindenki tudja, hogy az ötös a legjobb osztályzat. Gyakran találkozom azonban azzal, hogy az ennél rosszabb jegyeket a szülők – és általuk a tanulók is – alábecsülik – kezdi Sipos Edit. Ha négyest kap a gye-rek, jó esetben azt mondják a szü-lők, rendben van, ügyes voltál, de majd javítsd ki. Ezzel azonban saját maguknak mondanak ellent. Amit ugyanis ki kell javítani, az nem jó. A hármas osztályzatot még jobban lebecsülik. Pedig tudomásul kell venni, hogy a hár-mas tulajdonképpen az átlagost jelenti. Átlagosan, közepes mér-tékben sajátított el valamilyen tudásanyagot a tanuló – hangsú-lyozta a pszichológus. A gyerekek nagy részének átlagos a képessé-ge, és ez értelemszerűen a felnőt-tekre is igaz. A felnőttek közt is kevés a Nobel-díjasok száma. Többségük átlagos tevékenységet folytat, teszi munkájában a min-dennapi – a számára és a közösség számára – hasznos dolgát. Hogyan viszonyuljunk tehát gyermekeink jegyeihez? - Nagyon fontos hang-súlyozni, hogy minden embertől csak annyit lehet elvárni, amire képes. Ha elvárásaink összhang-ban vannak a gyerek képességei-vel, készségeivel, akkor elfogadó szülőként nem tesszük elérhetet-lenül magasra azt a bizonyos kép-zeletbeli lécet – mondta a szak-ember. Ekkor a gyerek jól fogja magát érezni, személyisége egészséges módon fejlődik, nem lesz tele kudarcélménnyel, szo-rongással. Azt pedig tudjuk, hogy minél magasabb a szorongás�-szint, annál rosszabbul teljesíte-nek a tanulók. El kell fogadnunk, hogy a tanulás nehéz munka – tanácsolta a pszichológus. A fel-nőttek hajlamosak elfelejteni, hogy anno nem azért imádtak iskolába járni, mert alig várták, hogy felelhessenek, dolgozatot írhassanak, délutánonként a lecke mellett ülhessenek. Ha elfogad-juk, hogy nehéz munkáról beszé-lünk, azt is megértjük, miért fon-tos a motiváció. Motiváció nélkül nincs tanulás! Egy gyerek akkor lesz képes a legtöbbet kihozni magából, ha megfelelően moti-válják. Ehhez szükség van nagyfo-kú együttérzésre: ha azt mondom neki, megértem, hogy szíveseb-ben játszana, mint tanulna, de tisztelem azért, mert mégis képes arra, hogy leüljön a leckéhez, ehhez önbecsülését erősítem. Ez ad neki erőt arra, hogy vágyait és a feladatait megfelelően egyeztes-se – mondta Sipos Edit. Mit tegyünk abban az esetben, ha úgy érezzük, a gyerek gyengébben teljesít, mint amire képes? Ebben az esetben nagyon fontos annak feltárása, mi lehet a probléma – tanácsolta a szakember. Lehet, hogy a mi elvárásunk nem reális? Lehet, hogy valamilyen részké-pesség-gyengesége van? Lehet, hogy fáradt, nem alszik eleget? Lehet, hogy valami gond nyo-masztja? Ha jó kapcsolatban vagyunk gyerekünkkel, egy-egy beszélgetés elég a tisztázáshoz. Ha nem boldogulunk, érdemes szakemberhez fordulni, aki segít az okok megtalálásában. Gyakran várják el a szülők, hogy gyerme-kük minden tárgyból ugyanolyan jól teljesítsen. Ez azonban ritkán van így. Van, aki matematikából tehetséges, de nem tud kötelet mászni. Van, akinek meggyűlik a baja a számokkal, de kiválóan raj-zol, énekel. Fontos, hogy azokkal a területekkel foglalkozzunk töb-bet, amiben a gyerek ügyes, hiszen jövőbeni boldogulásának úgyis az lesz a kulcsa. Általában azokat a tantárgyakat nem kedve-lik a gyerekek, amelyek valamiért nehézséget okoznak számukra. Ennek lehet oka a már említett gyengébb képesség a területen, de lehet külső ok is. Gyakran tapasztaljuk, hogy a tanár egyéni-sége meghatározó lehet egy tan-tárgyhoz való hozzáállásnál. Ha jó a gyerek és a pedagógus kapcso-lata, ha a tanár el tudja varázsolni, akkor – máris megvan a megfelelő motiváció! – a gyerek szívesebben mélyül el a nagyobb erőfeszítést igénylő munkában is- mondta a pszichológus, majd kiemelte: A jelenlegi helyzetben a gyerekek iskolai teljesítményének mérése eléggé bonyolult feladat. Minden-ki tudja, hogy a szülőknek milyen sok munkája van egy-egy jobb osztályzatban. Szerencsések azok a gyerekek, ahol a szülői háttér tudja biztosítani a megfelelő hala-dást. Gyakran azonban erre nincs lehetőség. Kimondhatjuk, hogy a mostani év végi bizonyítványok nem feltétlenül fogják tükrözni a tanulók valós tudását, képessé-gét. A következő tanév nagy fel-adata lesz a felzárkóztatás, az egyenlő esélyek megteremtése – hangsúlyozta Sipos Edit. Ha vala-melyik gyermeknek nem a legjob-ban sikerül ez a tanév, nem kell elkeseredni. Kutatásokból tudjuk, hogy az életben való beválás nem kapcsolódik szorosan az éremje-gyekhez. Attól, hogy valakinek nem kitűnő a bizonyítványa, még nagyon sikeres ember lehet az életben! Ehhez elfogadó, támoga-tó, az erősségeket előtérbe helye-ző nevelési felfogás kell.Vuk AnitaKözeledik a tanév vége, és ilyenkor már a szülők és tanulók is egyre inkább nézegetik az év közben megszerzett osztályzatokat, számolgatnak, vajon milyen is lesz a bizonyítvány. Mit is jelentenek ezek a jegyek? Vajon a jelenlegi helyzetben a tudást mutatja majd a bizonyítvány? Sok a kérdés, amely pedagógusban, szülőben és tanulóban egyaránt megfogalmazódik.Fotó: Jakab Balázsa szakember tanácsai VIII.Tudásbővítés az otthonokban
2020. 05. 22. | 15mezőgazdaságSalamon József 11 évvel ezelőtt ment nyug-díjba, és bár előtte is volt földje, a kiskert, a vetemé-nyes azóta lett a „szíve csücske”. Látóhegyi birto-kán csupán egy pár négy-zetméteres terület van, amit minden esztendőben megművel – nem melles-leg a Magyarország leg-szebb konyhakertjei” ver-senyen is kiváló eredmé-nyeket ért el. És, hogy mitől is zöldebb a szom-széd kertje? Salamon József esküszik a saját, hagyományos magjaira, ültetési technikáira. – Min-den évben elrakom a magokat, 3-4 éve a saját termésemből származnak a jelenlegi zöldségek is. A paradicsom, a paprika, minden. Vannak azonban olyan növények, amelyek elhullajtják a magvaikat. Nálam van rebarbara és mángold is. Hogy mit teszünk vele? Érdekes egy növény… három évvel ezelőtt hallottam róla. Két évente hoz magot, a fele-ségem elrakta, akár a kom-pótot. Nem a zöld részét a növénynek, a szárát – mondta el Salamon József.A gazda ügyel minden egyes ágylásra, de saját tapasztalata alapján felhív-ta a figyelmet arra, hogy sok olyan növény van, amit, ha egyszer elültet-tünk, akkor később szinte lehetetlen megszabadulni tőle. Egy ilyen öröklakó például a spenót, amit ki sem lehet irtani. Persze lehet próbálkozni, de egy idő után rájön mindenki, hogy hiába a gondos kapá-lás, ez a növény ott marad. A kapor ugyanilyen. Ha egyszer valahol megvetet-te a lábát, akkor utána min-den évben felnő. Salamon gazda tapasztalata szerint hiába ültet más és más növényt a kis veteményes-be, ami egyszer teret hódí-tott, azt ki sem lehet irtani. - A csopros hagyma, az újhagyma, a fokhagyma is a sajátom. Kétféle zöldbab, szintén. Vannak természe-tesen bevált praktikáim. Az uborka vetőmagját pél-dául úgy teszem el, meg-várom, amíg teljesen túlé-rik. Hatalmas nagyra, sár-gára. A saját folyadékjában kell kiszárítani, mint a mákot. És a hagymát több sorban is ültetem, elriaszt-ja például a vakondokat – ez is egy praktika.Salamon József kertjé-ben szinte „patika rend” van, mint ahogy fogalma-zott: ez élteti, a kis föld ellátja a családot, nem csu-pán saját magát és felesé-gét. Sőt, a szomszédoknak is jut a magokból, palán-tákból és tanácsokból. A szomszéd kertje pedig nem csak zöldebb, hanem bio kert is. Salamon József ugyanis nem használ sem-miféle vegyszert, nem per-metez, a csalánra esküszik. Azt mondja, hogy az ebből készülő, kizárólag ebből a természetes alapanyagból levő szer csodákra képes. Tapasztalata szerint szinte minden kártevőre hasz-nos. A „csalános csoda-szer” minden növényi kul-túrában használható, legyen szó zöldségről vagy éppen valamilyen dísznö-vényről. Saját receptje sze-rint: 30-40 dekányi csalánt egy hordónyi vízhez téve, és beáztatva, megérlelve, minden kórokozó ellen beválik. Csak javasolni tud-ja mindenkinek, aki a növé-nyeit szeretné megvédeni a kártevőktől, de közben nem szívesen használ különféle vegyszereket. Vincze AdélÁsó, kapa, gereblye Fotó: Horváth Zoltán5. részegyenes vonalak menténCsalánlé a bio kertészet jegyébenSorozatunk e heti részében a „szomszéd” praktikáira, trükkökre voltunk kíváncsiak. Minden kiskertet művelő gazdának megvan a saját maga specialitása, de a kérdés fennál: miért zöldebb a szomszéd kertje?
2020. május 23.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40320:00-08:002020. május 24.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa AranyszarvasROZGONYI U. 1.93/311-53119:00-06:002020. május 25.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa Kanizsa CentrumTÁBORHELY U. 4.93/510-13522:00-06:002020. május 26.BENU Gyógyszer-tár Nagykanizsa KatonarétITAVASZ U. 26.93/311-60722:00-06:002020. május 27.FagyöngySZEKERES J. U. 2-8.93/310-36722:00-06:002020. május 28.KeletiZEMPLÉN GY. U. 6.93/310-40222:00-06:002020. május 29.KirályKALMÁR U. 4.93/536-62022:00-07:002020. május 30.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46220:00-08:0016 | KANIZSA újságszSZolgáltatásGyógysz ertári ügyeletNe feledje felköszönteni ismerőseit!Május 23. DEZSŐA latin Desiderius névből származik, melynek kicsinyítőképzős for-mája a Dezső. Jelentése kívánt, óhajtott gyermek.Május 24. ESZter, elIZAEszter: Perzsa eredetű bibliai név, Istár asszír-babilóniai istennő nevéből ered. Jelentése csillag. Eliza: a Héber eredetű Erzsébet név német változatának rövidülése. Jelentése Isten az én esküvésem.Május 25. orBÁNA latin Urbánus szóból származik. Jelentése római, finom, művelt, udvarias ember.Május 26. FÜLÖP, EVelINFülöp: A görög Philippos név rövidülésének a magyar alakváltozata. Jelentése lókedvelő. Evelin: A francia és az angol Éva név változata, jelentése élet, életet adó nő.Május 27. HellAA Heléna és a Helga német becézőjéből származik. A Heléna görög mitológiai eredetű név. Jelentése vitatott, talán: fényes, sugárzó; feltehetőleg a görög heliosz (nap) szó származéka.Május 28. EMIL, CSANÁDEmil: Latin eredetű név, jelentése versengő, vetélkedő. Csanád: Magyar eredetű név, az ismeretlen eredetű Csana név -d kicsinyítő-képzős származéka.Május 29. MAGDolNAMagdolna: A Héber eredetű Magdaléne magyar változata, jelentése magdalai; torony, bástya.Május 30. ZSANett, JANKAZsanett: Héber, latin, francia eredetű név, a Johanna változata. Jelentése Jahve megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyel-mes. Janka: Héber-görög-latin-magyar eredetű név, a Johanna vál-tozata. Jelentése Jahve megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelmes.Jövő heti véradások2020. 05.26.13:00-16:00 Bazár-udvar Nagykanizsa Zrínyi út 35.Adj vért, és ments meg három életet!30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:NagykANIZsa MegyEI Jogú VárosÖnkormányZAtaEgészségügyi ALAPELLátási IntÉZMÉNye8800 Nagykanizsa Petőfi u. 5. E-mail: alapellatas@nagykanizsa.hu Telefon: 20/323-59-25; 20/324-09-54 Fax: 93/311-385Ti sztELt Lakosság!Tájékoztatjuk Tisztelt betegeinket, hogy a TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001 „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán” című projekt keretében elkezdődik a Nagyrác utcai háziorvosi rendelő felújítása.2020. május 18-tól a felújítás végéig (várhatóan 9 hónap) a rendelés a 8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 38/a szám alatt (volt gyógyszertár helyén) folytatódik.A telefonszám és a rendelési idő változatlan!11. számú FELNőtt HáZIorvosi sZolgáLAtDr. ZámoDICs Imre8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 38/a (volt gyógyszertár helyén)Rendelési idő: H-SZ-CS-P: 8.00 – 12.00, K: 13.30 – 17.30Tel: 93/319-379Megértésüket és türelmüket köszönjük!Nagykanizsa, 2020. május 14.Tisztelettel:Stimeczné Dr. György Bernadetteintézményvezető
2020. 05. 22. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókMájus 23. 1954. 05. 23-án a magyar labdarúgó váloga-tott 7:1-re legyőzte az angol válogatottat a londoni 6:3 visszavágóján.2017. 05. 23-án meghalt Sir Roger Moore angol színész, a James Bond egyik megformálója.Május 24.1819. 05. 24-én megszületett Viktória király-nő, aki 64 évig uralkodott.1883. 05. 24-én átadták a Brooklyn hidat, a világ akkori leghosszabb függőhídját.Május 25. 1810. 05. 25. Az Argentin köztársaság függet-lenségi forradalmának évfordulója.1939. 05. 25-én megszületett Sir Ian McKellen angol színész (A Gyűrűk Ura trilógia.Május 26.1948. 05. 26-án megszületett Gálvölgyi János, Kossuth- és Jászai Mari- díjas színész, parodis-ta, szinkronszínész.1805. 05. 26. Napoleon Bonaparte Olaszország királya lett.Május 27. 1877. 05. 27-én megszületett Vízváry (Vízvári) Mariska a Nemzeti Színház örökös tagja.2013. 05. 27-én Meghalt Bárdy György színész, “Jumurdzsák” (Egri csillagok).Május 28.1952. 05. 28. A görög nők szavazati jogot kap-tak.1987. 05. 28-án Mathias Rust magánrepülőgé-pével kijátszva a Szovjet légvédelmet a mosz-kavai Vörös téren landolt.Május 29.1660. 05. 29-én Angliában a polgárháború után helyreállították a királyságot.1953. 05. 29-én Edmund Hillary és Tenzing Norgay serpa elsőként a világon felértek a Mount Everest csúcsára.Május 30. 1594. 05. 30-án meghalt Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja.1431. 05. 30-án Rouenban eretnekség és bűbá-josság vádjával máglyán megégették Jeanne d’Arc-ot, az Orleans-i Szüzet.Az előző hetiHETI REJTVény MEGfEJTéSE: A tevékeny emberek türelmetlenebbül viselik el az unalmat, mint a munkát.
18 | KANIZSA újságkultúraA nagykanizsai Your Last Steps már 2013-től alkotnak egy csapa-tot. Már több tagcserén is túl van-nak a fiúk. Jelenleg Bognár Máté - Boma (vokál/ritmusgitár), Partics Krisztián (énekes), Kovács Ádám (szólógitár), Major Arnold (dobos) és Szabó Marcell (basszusgitáros) alkotják a bandát. A legújabb klip-jük elkészítéséről tárgyaltak, egyeztettek, amikor elrendelték a kijárást korlátozó szabályokat. Átmenetileg így meghiúsult a ter-vük, de nem tétlenkedtek. Otthoni „karanténvideóval” lepték meg a nagyközönséget.Mire végre összejött volna minden, jött a helyzet–Az Álmatlan című számunkhoz Pesten csináltunk volna videókli-pet, el is kezdődtek év elején a szervezések, hogy hol legyen a helyszín, mikor lenne jó az idő-pont. Azért öt embernek össze-hozni egy időpontot, plusz úgy, hogy ez a stábnak is jó legyen, az nem egy egyszerű dolog. És mire végre összejött volna minden, addigra sajnos jött a helyzet. Úgy voltunk vele, ha már nem tudunk csinálni rendes klipet hozzá, akkor úgyis nagy divatja a karanténos videóknak, akkor csináljunk hozzá egy karantén-videóklipet. Min-denki otthon saját maga felvette, elküldtük a Máténak, és ő otthon szépen összevágta. Ha valami nem volt jó, akkor mondta, hogy mit korrigáljunk rajta, azokat kija-vítottuk, és ő tette fel a végleges eredmé-nyét. A reagálás is több volt rá, mint a korábbi videó-inkra, sokkal jobban mentek rá a kommentek, és a megosztás is fel-pörgött, de megtekintés szem-pontjából nem volt kiemelke-dőbb, mint átlagban bármelyik új számunk. Minimálisan azért ész-lelhető volt, hogy otthon vannak az emberek, több idejük van fent lenni az interneten akkor egyből látják, hogy van valami új dolog és meghallgatják – mondta Partics Krisztián, a csapat énekese.A bandatagok azt is elárulták, hogy hasznosan telt számukra az otthon töltött idő, hiszen két új számot is készítettek a veszély-helyzet alatt. A fiúk folyamatosan tartották a kapcsolatot egymás-sal, és már készülnek, hogy újra próbálhassanak a koncertekre. Készülünk a fesztiválokra–Messengeren, Facebookon tartottuk a kapcsolatot. A főbb zenei alapokat azokat én szoktam behozni a többieknek, megmuta-tom a srácoknak, ez így okés-e és ha mindenkinek okés, akkor elkezdjük kiépíteni a zenekar terén. Emiatt kettő ilyen demófel-vétel pluszban is van, ezért a következő kislemezünkön lesz. Már tervben van, hogy készülünk a fesztiválokra is. Szerintünk pár hét múlva már az első próbák meg is lesznek remélhetőleg, amennyiben az enyhítések is lehetővé teszik. De ha lejövünk, figyelünk. Maszkban és kesztyű-ben vagyunk, mert itt mindenki tapogat mindent. Szeretnénk minél több helyre eljutni, ahova csak lehet, de ez most nagyon nehéz. Akár a kisebb helyekre, akár a nagyobb helyekre is bekerülni. Most úgy gondolom, a kisebb helyekre is nehéz lesz eljutni, mert mindenki jelentkezik, ezért nem nagyon lesz hely, tehát időben el kell kezdeni lecsapni a jó lehető-ségeket. Szerencsére eddig is sok helyen játszottunk. Legtöbbször itt Kanizsán, de Pesten, Herenden és Szulokon is felléptünk már – fej-tette ki Bognár Máté alapító tag. A fiúk betartották a vírushelyzet miatt hozott rendeleteket, így a próbáikat is elhalasztották, de elmondták, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, amíg nem jönnek a további enyhítések. Fur-csa lenne, ha az énekesük száj-maszkban próbálna meg énekel-ni, ezért abban bíznak, hogy a körülmények mielőbb pozitívra fordulnak, és mehet minden a régi kerékvágásban. A banda remé-nyei szerint a nyár végén talán már újra színpadra állhatnak. Mi szurkolunk nektek! Hajnes RitakaranténklipÁlmatlanFotó: Horváth ZoltánKaranténklipet készített a nagykanizsai Your Last Steps nevű rockbanda. A fiatal zenészekből álló csapat eredeti tervét a vírushelyzet ugyan keresz-tülhúzta, de így sem hagy-ták cserben a rajongóikat.
2020. 05. 22. | 19magazin Mindig foglalkoztatott az átalakuló városképA koromnál foga nagy kiruccanásokat nem tehetek – jegyezte meg elöljáróban Tibor, akit nemcsak a koronavírus-járvány, hanem egész-ségügyi problémák is megakadályozták abban, hogy kimozduljon otthonról. – Ezt az időszakot arra használom ki, hogy a meglévő fotóimmal foglalko-zom. Retusálom, próbálom jobbá tenni a felvételeimet. A régebben készülteket is, hiszen számtalan még nincs fel dolgozva közülük. A különböző útjaimról készült diafelvételeim rendszerezé-sével, feldolgozásával is el vagyok maradva. Ezek szkennelésével is most foglalkozom. Örö-mömre, mindig kerülnek elő fotók a régi Kani-zsáról, ezeket folyamatosan be is mutatom az interneten. A várost a 70-es években kezdtem el igazán fotózni, de ezekből sajnos rengeteg eltűnt a költözködésünk során. Pedig azok let-tek volna az igazi értékeim a szalvéta és címke-gyűjteményemmel együtt – jegyezte meg elgondolkodva.A HSMK-ban működő fotóklub ajtaja egye-lőre zárva van, nem találkoznak egymással a fotósok, de tartják a kapcsolatot a közösségi oldalakon és a telefonon keresztül. Jó pár fotóstársával együtt Tibornak is vannak újabb tervei, ellenáll úgymond az idegenből jött vírusnak.Ez idáig nem az én műfajom volt a csend-életfotózás, de már vannak ötleteim arra, hogyan fogok hozzá. Az időmet arra is kihasz-nálom, hogy szakmai továbbképzést tartok magamnak az interneten keresztül. Ilyen célra is kihasználja az ember a szabadidejét, és ha olyan helyszínről hallok a városban, ahol épít-keznek, és átalakulóban van a városkép, oda-megyek és lefényképezem. Mint annak idején, az 1970-80-as években. Hát ilyenekkel foglal-kozom a „karanténban”. Tibornak sikerült megfertőznie fiát is a fotó-zás szenvedélyével. A filmelőhívásnál annak idején együtt izgultak a fotólaborként is üze-melő fürdőszobában. Az informatikus-könyv-táros végzettséggel rendelkező András a fényképezést is kitanulta a fővárosban. A tudá-sát fotósként és grafikusként kamatoztatja most a jelenlegi munkahelyén, a fővárosban. Egyetlen fotót készítettemEM a bezártság alattZágon László 1961 óta a Kanizsa Fotóklub tagja. 1977-1994 között a fotóklub vezetője. 1983-tól tagja a Magyar Fotóművészeti Alko-tócsoportok Országos Szövetségének (MAFOSZ), és 1985-1993 között a szövetség ellenőrző bizottságának. A MAFOSZ Aranydip-lomás és Életmű Díjas Fotóművésze, alapító tagja a Magyar Fotóművészek Világszövetsé-gének. A Nemzetközi Fotóművész Szövetség (AFIAP) a „A Szövetség Művésze” és a „Szövet-ség Kiválósága”(EFIAP) kitüntetésben részesí-tette. 2016-ban a Magyar Fotóművészek Világ-szövetége Életmű Díjjal tüntette ki, és még sorolhatnánk a kiállítások azon sorát, ahol elis-merték és díjazták a fotóit. Egyetlen egy fotót készítettem a koronaví-rus megjelenése óta – jelenti ki határozottan, s meglepődésünk láttán mindjárt hozzáfogott a magyarázatába a közismert fotóművész: Szívbetegsége miatt a 14 éves vizsla kutyán-kat el kellett altatni, és pont azon a napon kapott Szimonetta unokánk egy amerikai bully kiskutyát. Unokánk a párjával, aki Szom-bathelyen él, hazalátogatott, és természete-sen magukkal hozták a Menzon nevű kis kutyát is. Liza kutyusunk akkor már az általam készített bazaltkő-síremlék alatt pihent, de azonnal megszerettette velünk magát Menzon is. Nem tudtam kihagyni azt a pillanatot, ahogy rátekintett a síremlékre, és észrevet-te rajta a Lizát ábrázoló porcelán képét. Le kellett fényképeznem. Most már nemcsak a két „családtag” emlé-két őrzi Zágonék fotóalbuma. Laci betartotta a Covid-19 miatti előírásokat, és önként vállalt feladatával elkészítette a Kanizsa Fotóklub életét összefoglaló albumát.Jövőre ünnepli megalakulásának 65. évfor-dulóját a klub, én pedig 60 éve vagyok a tagja. A jubileumi kiállításra 160 képet „szedtem” össze a 119 egykori és mai klubtagok portréi-ból, felvételéből, de a kitüntetések, könyvek, albumok is említésre kerülnek. Nem volt kön�-nyű a feladat. Az utód-klubvezető, Kotnyek István fotó- és festőművész véleménye sze-rint rajtam kívül másnak nem sikerült volna 3-4 hónap alatt így összeállítani az anyagot. Példá-ul a híres kanizsai maszek fényképészről, Buzek Dénesről sehol sem találtunk portréfo-tót, mígnem a kutakodás közben megtudtam valakitől, hogy a fia Amerikában él. Ezután már nem volt nehéz a dolgom, rátaláltam a face-book-on, és 5 perc múlva előttem volt a fotója. Mindezek és a kertészkedés mellett még mindig van feladata a fotóművésznek. A Magyar Fotográfia Napján 22 képét láthatjuk majd a HSMK-ban “KÉPZŐMŰVÉSZET A FOTOGRÁFIÁBAN” címmel. Reméljük, augusz-tus 29-ig végleg búcsút int-hetünk a koronavírus-nak… BAKONYI Erzsébetnehéz fotózniNégy fal közöttA fotózáshoz nemcsak fényképezőgépre van szükség, hanem ki is kell mozdulni ahhoz a lakásból. Hogy mégis mit tehet egy fotós a bezártságban? Egy biztos: nem készíthet magáról állandóan önarcképeket. A Kanizsa Fotóklub két tagjától, Török Tibortól és Zágon Lászlótól kértünk választ a kérdésünkre. Az ő fotóikat láthatták olvasóink a régi Május 1-jéket felidéző írásunkban.Török Tibor régi felvételén az Eötvös tér déli oldala látható
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A május 23-29.Május 23. szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, 00:30 Láto-gató, 01:00 Balasport, 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tolláról, 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 02:45 Dombvidék, 03:15 Info blokk, benne Híradó, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, 07:00 Látogató, 07:30 Balasport, 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tollá-ról, 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 09:15 Dombvidék, 09:45 Info blokk, benne Híradó, 10:15 Lapozó, 12:00 Múlt-kor, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok, 15:10 Dombvidék, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, 18:10 Múlt-kor, 18:40 „… mi odafent szoktunk elszámolni…”, 19:40 Info blokk, ben-ne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Közösségi magány, 20:15 Jazz-varázs: Equinox lemezbemutató koncert 1. rész 21:00 Info blokk, 21:10 LapozóMájus 24. vasárnap00:00 Info blokk, 00:10 Múlt-kor, 00:40 „… mi odafent szoktunk elszámolni…” 01:40 Info blokk, 01:50 Közösségi magány, 02:15 Jazz-varázs: Equinox lemezbemutató koncert 1. rész, 03:00 Info blokk, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, 06:40 Múlt-kor, 07:10 „… mi oda-fent szoktunk elszámolni…”, 08:10 Info blokk, 08:20 Közösségi magány, 08:45 Jazz-varázs: Equinox lemezbemutató koncert 1. rész, 09:30 Info blokk, 09:40 Lapozó, 12:00 Múlt-kor, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc, 14:15 Heti válogatás, 14:45 Gézengúzok, 15:15 Újranéző, 15:45 Dombvidék, 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, 18:10 Mise/Istentisztelet, 19:10 Sztár-portré: Krisz Rudi, 19:40 Info blokk, 19:50 Rotschild Klári legendái, 20:40 Jazz-varázs: Equinox lemezbemutató koncert 2. rész, 21:25 Info blokk, 21:35 Lapozó Május 25. hétfő00:00 Info blokk, 00:10 Mise/Istentisztelet, 01:10 Sztárportré: Krisz Rudi, 01:40 Info blokk, 01:50 Rotschild Klári legendái, 02:40 Jazz-varázs: Equinox lemezbemutató koncert 2. rész, 03:25 Info blokk, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, 06:40 Mise/istentisztelet, 07:40 Sztárportré: Krisz Rudi, 08:10 Info blokk, 08:20 Rotschild Klári legendái, 09:10 Jazz-varázs: Equinox lemezbemutató koncert 2. rész, 09:55 Info blokk, 10:05 Lapozó, 12:00 Sztárportré: Krisz Rudi, 12:30 Rotschild Klári legendái, 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Balasport, 19:00Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 19:35 Kukkantó, 20:05 Egis Körmend – Atom-erőmű SE NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 21:30 Múlt-kor, 22:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:35 LapozóMájus 26. kedd 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 00:35 Balasport, 01:05 Kukkantó, 01:35 Híradó, 01:50 Egis Körmend – Atomerőmű SE NB I A-csoportos férfi kosárlab-da-mérkőzés, 03:15 Múlt-kor, 03:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 04:20 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Balas-port, 07:35 Kukkantó, 08:05 Híradó, 08:20 Egis Körmend – Atomerőmű SE NB I A-csopor-tos férfi kosárlabda-mérkőzés, 09:45 Múlt-kor, 10:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészség-ügyi percek, 10:50 Lapozó, 12:00 Balasport, 12:30 Kukkantó, 13:00 Egis Körmend – Atom-erőmű SE NB I A-csoportos férfi kosárlabda-mérkőzés, 14:25 Múlt-kor, 14:55 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc 20:05 A szomszéd vár, 20:35 Hír-adó, 20:50 Sztárportré: Sebestyén Péter, 21:20 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szakonyi Balázs előadása, 21:50 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 LapozóMájus 27. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:00 K’arc, 01:30 Híradó, 01:45 A szomszéd vár, 02:15 Sztárportré: Sebestyén Péter, 02:45 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szakonyi Balázs előadása 03:15 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net 07:05 Aktuális – Hargita, 07:30 K’arc, 08:00 Híradó, 08:15 A szomszéd vár, 08:45 Sztár-portré: Sebestyén Péter, 09:15 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szakonyi Balázs előadása, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Aktuális – Hargi-ta, 12:30 K’arc, 13:00 A szomszéd vár, 13:30 Sztárportré: Sebestyén Péter, 14:00 A Kanizsa vár 3D rekonstrukciója – Szakonyi Balázs elő-adása, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 18:30 Kalando-zoo, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Médiaház közönségtalálkozó, 20:00 Élet-módi, 20:30 Híradó, 20:45 Hargita, 21:15 K’arc, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 LapozóMájus 28. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kalando-zoo, 00:55 Médiaház közön-ségtalálkozó, 01:25 Híradó, 01:40 Élet-módi, 02:10 Hargita, 02:40 K’arc, 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kalan-do-zoo, 07:25 Médiaház közönségtalálkozó, 07:55 Híradó, 08:10 Élet-módi, 08:40 Hargita, 09:10 K’arc, 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kalando-zoo, 12:30 Médiaház közönségtalálkozó, 13:00 Élet-módi, 13:30 Hargita, 14:00 K’arc, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honve-delem.hu, Üzenet, 18:35 Székely konyha, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 21:35 A mi portánk, 22:05 Élet-módi, 22:35 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 23:10 LapozóMájus 29. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvede-lem.hu, Üzenet, 00:35 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 02:35 A mi portánk, 03:05 Élet-módi, 03:35 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 04:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üze-net, 07:05 Önkormányzati ülés közvetítése fel-vételről, 09:05 A mi portánk, 09:35 Élet-módi, 10:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:40 Lapozó, 12:00 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről, 14:00 A mi por-tánk, 14:30 Élet-módi, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Látoga-tó, 19:00Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szertár, 20:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 20:30 Híradó, 20:45 Madarat tol-láról, 21:15 A mi portánk, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
Bizonyos mértékig a kajak-kenu sport-ágában speciálisabb volt az utóbbi hónapok forgatókönyve, melyet Sári Nándor, a Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub elnöke vázolt is számunkra.Az már tapasztalható volt jó néhány napja, hogy az egyesületnél a szakmai munka még inkább csúcsra jár, a fiatalok pedig még inkább igyekeznek – írjuk így - „fogni a vizet”, mely-nek esetükben is kiemelt jelentősége van.Igazából azzal kezde-ném, hogy a kajak-kenu szövetség részéről termé-szetesen a legmesszeme-nőbbig körültekintőek vol-tak, viszont a tréningek esetében nem tiltottak mindentől – fogalmazott az egyesületnél a szakmai munkát is vezető Sári Nán-dor. – Edzettünk tehát eddig is a Csónakázó-tó vízén, viszont csak egy-egy fő tehette ezt úgy, hogy a fiatalok valamennyien külön öltözőbe érkezhet-tek.Mindennek azért van jelentősége, mert kanizsai korosztályos válogatott kerettagokról van szó.Igazából négy fiatal kaja-kosunkról beszélünk, Kiskó Réka, Kurucz Levente, László Gergő, Oláh Ivett, nos, ők nem álltak le. Úgy tréningezhettek, hogy még külön idősávot is szabhat-tunk meg nekik, esetükben ugyanis kiemelten fontos, hogy formában maradja-nak.A járványügyi lazítás új helyzetet teremtett, de alapvetően a biztonsági előírások nem változtak, mindössze annyi történt, hogy több növendékre kell figyelniük úgy, hogy azért a sportolók ne érezzék magukat bezárva sem.- Jelenleg három kisebb csoportban jöhetnek, és egyfajta lépcsőzetes proto-koll szerint megy a belépte-tés, amiben benne foglalta-tik, hogy miként is hozzák őket, valamint a belépés utáni kézmosás, készülés mikéntjének menete is és a testi érintkezés mellőzése. A vízen előírás, hogy úgy-mond brancsban, tegyük fel, hármasával nem halad-hatnak. Már az edzések idő-pontjai is úgy lettek kitalál-va délután egytől este hatig, hogy csak a kisebb csoportok tagjai legyenek egy időben jelen a kajakos sporttelepen.Példás tehát a fegyelem, ami azt is előre vetíti, szá-mos dologban van rutinja a klubnak.- Ha minden jól alakul ebben a speciális időszak-ban, július 18-ai időponttal – mely egy szombati nap - a szövetség adott már nekünk utánpótlás ver-senyt, melyet természete-sen nézők nélkül rendez-hetnénk meg. Ahogy már tettem róla említést a helyi házirendünk alapján, akkor is egyedi lenne az egész lebonyolítás és minden kontaktra nagyon oda kell figyelnünk. Amúgy a jelen-legi elgondolás alapján a honi sportág-irányítás augusztus 8-tól indítaná a nagy versenyeket is, mely-ben a világversenyek is benne foglaltatnak, hiszen Magyarország idén számos ilyet rendezne meg, nagy vizsga előtt áll tehát min-denki.A már említett nagykani-zsai válogatott kerettagok számára ezen a hétvégén Szolnokon felmérő követ-kezik, vagyis lassan elkö-vetkezik a visszarázódás ideje.P.L. 2020. 05. 22. | 21sp ort - Mit is mondhatnék, innen Dél-Zalából is nagyon vártam már a folytatást, akkor képzelhetjük, Németországban mennyire hiányzott sokaknak a futball – álla-pította meg Horváth Dávid, aki a müncheni Bayern elkötelezett híve. - Tervben volt, hogy a család-dal tavasszal kimegyünk egy mér-kőzésre, de sajnos a vírus közbe szólt. A lényeg, örülök, hogy ismét élvezhetjük a Bayern mérkőzéseit, még ha jelenleg csupán tévén keresztül, na meg igazi meccshan-gulat nélkül.A bajorok nagy üldözőinek is van híve vidékünkön.- Nagyon sajnálom, hogy félbeszakadtak a különböző bajnokságok, köztük a Bundesliga is, így nagyon várom már a hétvégét, amikor jelen állás sze-rint folytatódhat a pontvadászat, és láthatom végre újra játszani a Dortmundot – mondta el egy szuszra Pál Martin, s ebből az is kiderülhetett, hogy a Semjénháza focistája a dortmundi Borussia szurkolója. - Igaz, egyelőre csak nézők nélkül játszhatnak, de bízom abban, hogy így is sikerül otthon tartani a három pontot egyből a Schalke 04 elleni Ruhr-vidéki rangadón. Kíváncsian várom, hogy a két hónapos kihagyás mennyire érződik a lab-darúgók teljesítményén, de mivel a Bajnokok Ligájából kiestünk, így elég a bajnokságra koncentrálnia Lucien Favre legénységének.Ha pedig már a Schalke is szóba került, környékünkön kevés vér-mesebb kékbe burkolózó „Bányász-drukker” van, mint Kálóczi Gábor. Ő viszont tömö-ren fejtette ki, mi is a véleménye a jelenlegi szituációról a német végeken: „A Bundesliga nézők nélkül olyan, mint egy kocsma alkohol nélkül. Ettől függetlenül persze szurkolok a kék-fehérek-nek, hogy sikerüljön feljebb lépni-ük, bár a BL-helyektől igencsak messze vagyunk…” P.L.Sajnos nézők nélkül, de legalább nézhetik…A kellő távolságtartás jelenleg a kajakosoknál is előírásvízen és partonAlaposság Sportoldalaink zárásáig a hír tartotta magát, mely szerint szombattól foly-tatódhatnak a német labdarúgó Bundesliga küzdelmei, s mivel az egyik top-ligáról beszélünk, ezért számos rajongója van kanizsai fociberkekben is.Pál Martin reméli, nem csupán a Schalke ellen nyer csapata, de még a Bayernt is befoghatja
Tulajdonképpen tíz hét elzártság után jöhet-tek ismét a srácok edzésre – foglalta össze a klub utánpótlásának szakmai igazgatója, Bene Gábor. – Igazából már május 4-e óta lazítot-tak, de nálunk azért még a papírmunkákat el kellett intézni, illetve a szülői beleegyezéseket is be kellett szereznünk. Gyakorlati szinten egy-egy tréningre úgy érkeznek fiataljaink, hogy apuka, anyuka elhozza őket a stadion kapujáig, ott edzőink mondjuk úgy, átveszik tőlük, majd tanítványaink a lelátón gyülekez-hetnek. Az öltözőhasználat jelenleg mellőzve van, mindenki hozza a kis kulacsát, a tréningek alkalmával pedig kisebb, 8-10 fős csoportokra bontjuk őket, úgy kapják az instrukciókat. A foglalkozások végével egyből érkeznek a hoz-zátartozók, és vihetik is haza a fiúkat.A szakmai elöljáró elmondta, június közepé-ig dolgoznak ilyen ritmusban, aztán jöhet a szünet, ugyanakkor nyáron sajnos több hor-vátországi és ausztriai tornát is visszamondtak a szervezők, legközelebb tehát ősszel lehet majd ismét tétre menően a labdáé a főszerep.Hétfőn találkozhattunk újra ifjú focistáink-kal, akiket két részre osztottunk – vette át a szót az U15-ös legénység edzője, Csáki József. – Negyvenöt-negyvenöt percet edzettek és elmondhatom, önfeledtek voltak. Látszott nagyon a hozzáállásukon, hogy hiányzott nekik a foci, meg persze az is, hogy régen lát-ták már egymást. A labdás foglalkozás hiánya azért meglátszott rajtuk, de úgy gondolom, ez ennyi idő után természetes. A jó hangulatot ez persze nem befolyásolta, amúgy meg elmond-hatom, kimondottan labdacentrikusak a mos-tani edzések.A fociutánpótlás újrakezdését figyelte a pálya mellett Vlaszák Géza is, akinek 75. szü-letésnapja talán a sportvilág kicsit csendesebb időszakára esett áprilisban, de ahogy azt kom-mentálta, ennél nagyobb gondja ne legyen az embernek.- Sőt az, hogy kicsit magába szállhatott az ember, kollégáimmal együtt arra is jó volt, hogy egy új kapusedzői szisztémát dolgoz-zunk ki, melyet szélesebb körben is el tudunk talán terjeszteni – fűzte hozzá az örökifjú háló-őr. – Elment már nagyon a kapus-edzősködés afelé, hogy a csapat leghátsó tagját mezőnyjá-tékosként vegyék számításba, erre pedig mind hatékonyabb választ kell találnunk a mi háló-őri iskolánkban is.Mindez persze nem ott fog kezdődni, hogy az U15-ösök házi gólkirályát, Horváth Áront kapussá képzik át. A játékos annyit jegyzett meg, nem tervezi a posztváltást, ellenben a találatokat annál hatékonyabban termelné továbbra is.22 | KANIZSA újságsportA koronavírus okozta járvány miatt meghozott kor-látozások immár enyhülőben vannak a sport világá-ban is, ugyanakkor a labdarúgó utánpótlásban sem maradtak magukra a gyerkőcök a tavaszi hónapok-ban.A futballtrénerek ugyanis a modern kor kapcsolat-tartó lehetőségein keresztül szintén próbálkoztak figyelni tanítványaikra. A Coerver Magyarországnál egy speciális felkészítő rendszer alapján igyekeztek az elmúlt hetekben is az utánpótláskorú focisták számá-ra a fejlődést biztosítani – online módon. A nagykani-zsai Lőrincz Norbert is ennek részese lehetett - az edzői oldalon. Az ifjú edző útmutató gyakorlatait időnként már kétezren is követték a világhálón. Mondhatnánk, a mai világban már mindenre van megoldás, az elmúlt időszak során pedig mindezt alkalmazhatták is – felnőttek, fiatalok egyaránt.Aztán ott volt, van még a régi jól bevált módszer, amikor is az ifjak otthon, az udvaron gyakorolhattak kedvükre. Ahogy tette azt például a Sáskák köteléké-be tartozó Dervalics Ádám is, aki 8 éves létére nem felejtette el szüleivel dokumentáltatni is megmozdu-lásait.S hogy mindez miért jó? A folyamatos gyakorlásnak köszönhetően a fiúk számára a focilabda biztosan nem lesz idegen, amikor végre újra megnyílik a lehe-tőség a klubnál az edzések megtartására. labdaéhségGarantáltCsáki Józsefnek nem kellett noszogatni U15-ös foci- csapatának tagjaitBene Gábor (balról) és id. Vlaszák Géza az elmúlt két hónap futballtörténéseit is átbeszélhettékOnline és otthoni fociAmikor edző és focista is csak ,,otthonról” készülhe-tett, Lőrincz Norbert akkor sem esett kétségbe A könnyítéseknek köszönhető-en az FC Nagykanizsa labda-rúgó egyesületnél léptek egy nagyot. Az utánpótlás területén is elindították a tréningeket, tudván, hogy a kicsik számára már maga a testmozgás külön élményt jelent a tervszerű felkészülés mellett.Fotó: Horváth Zoltán
2020. 05. 22. | 23sportMint az a nagykanizsaiak beszá-molójából is kiderült, a jelenlegi helyzetben megnőtt ennek a pont-vadászatnak is a jelentősége, nem véletlen, hogy Jakab Dávid, a KMSE igazoltja is örült annak, hogy jó formában motorozhatott.- Mivel az országos bajnokság szünetel, illetve hogy milyen for-mában is rendezik meg, még bizonytalan, ezért igencsak erős mezőny jött össze – mondta el Dávid. – Természetesen a szerve-zők ügyeltek arra, hogy nézők nél-kül rendezzék meg a versenyhét-végét, persze az utánpótlás-szek-ció fiataljainak szülei azért jelen lehettek, ugyanakkor figyeltek az elengedhetetlen egészségügyi óvintézkedések betartására. Hogy milyen szakmai értéke lett a déli régió motokrosszos versengésé-nek, azt az is jelzi, hogy a mostani hétvégén sorra kerülő kalocsai for-dulóra gyakorlatilag fél óra alatt megtelt az online nevezési lista.Jakab Dávid azt szerényen elhall-gatta, hogy a haladó MX1 kategóri-ában KTM-jével végül az első helyen végzett (Bocskai Balázs, a Kanizsa Motocross SE másik ver-senyzője negyedik lett.). A szülői büszkeség ugyanakkor tetten érhető volt Tóth Dániel ese-tében, aki Nagykanizsáról láthatta, hogy két gyerkőce közül az ifjabb Tóth Dani a negyedik, Tóth Milos pedig az ötödik helyen végzett a legifjabbak csatározásai során. Érdekesség, hogy Milos négy, míg az ifjú Dániel hat esztendősen pat-tanhatott nyeregbe a gyakorlatilag debütálónak számító versenyü-kön.P.L.Döntöttek a hazai sakk szövetségnél a bajnokságok folytatásáról, e szerint a 2019-2020-as szezon hátra-lévő fordulóit az NB I-ben augusztus 30-án, illetve szept-ember 13-án rendeznék meg.A sakkozóknál az elmúlt hetekben kezdődött arról egyeztetés, hogy a járványügyi helyzet és korlátozások miatt félbe maradt bajnokságo(ka)t mikor és hogyan fejezhetnék be. Ismert, hogy a legfelső osztályból még két kör van hátra, de a meghozott döntés nem csupán az NB I-et érinti.- Mondjuk úgy, amennyiben a vírus engedé-lyezi, és ezt nagyon-nagyon reméljük, a hátra-lévő fordulókat lejátsszuk augusztus 30-án és szeptember 13-án, de nem csupán a legfelső ligában, hanem az alsókban is, így válaszolva meg többi között a bajnokok és feljutók kér-dését – mondta el Nádasi Tamás, a Magyar Sakkszövetség alelnöki tisztségében. – Nézze, ez az NB I-ben pont a nagykanizsai együttest érinti gyakorlatilag a legkevésbé, hiszen a Tungsram-Aquaprofit NSK annyival vezet, ugyanakkor az NB I B-ben, valamint az NB II-ben, sőt a megyei versengésekben még jócs-kán lehetnek izgalmak.A pontos protokoll kidolgozása folyamatban van, de az biztos, hogy nem lesznek összevont helyszínű fordulók, vagyis a pályaválasztók élhetnek jogukkal. A csapatok 12-12 játékosán kívül csak a vezetőedzők, csapatvezetők, illetve a versenybírók lehetnek jelen a termekben. Arra még keresik a választ, hogy külföldi sakko-zók táblákhoz ülhetnek-e, illetve milyen orvosi igazolással szükséges rendelkezniük az együt-teseknek.Ami tehát a legfontosabb, a sakkszövetség a pontvadászatok befejezése mellett áll, amen�-nyiben ez mégsem lenne lehetséges, akkor a jelenlegi tabellák alapján hirdethetnek vég-eredményt.elsőségKovacsics Ferenc (jobbról) 16 meccsen 113-szor bombázott a hálóba a Tungsram színeiben(Fotó: Gergely Szilárd)Balogh Csaba (balról) a kanizsai csapat színeiben legközelebb a nyár végén ülhetne sakktáblához(Fotó: Gergely Szilárd)Megrendeznék a hátralévő köröketA Tolna megyei Csikóstőttősön már a Dél-MX motokrossz sorozat köte-lékébe tartozó futamot rendeztek majd’ két hete, és a versenyen kani-zsai indulókat is köszönthettek.Felértékelődött Jakab Dávid (60) erős mezőnybe csöppent a Tolna megyei motokrossz- versenyenA kis Milos (16) sem esett kétségbe az egyik leghúzósabb visszafordítóbanA hat esztendős Ifj. Tóth Dániel (527) lelkesen húzta a gázkart
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKA hat tagú Tímár család-nál gyorsan elfogyott a vasárnapi ebéd. Az anyuka, Tímárné Németh Ildikó olyan menüt állított össze, ami ízlett az egész család-nak.A főétel hoz-závalói: 10 db alsócomb, szár-nyas fűszerkeverék, olívaolaj. Elkészítése: A combokat bedörzsöljük a fűszerkeve-rékkel majd az olívaolajjal kikent tepsibe helyezzük. Egy kevés vizet öntünk alá, és a tepsit lefóliázva 200⁰-on 30 percet sütjük. Ha megpuhult, a fóliát levéve meglocsoljuk a kevés olíva-olajba tett fűszerkeverék-kel, és visszatesszük a sütő-be. Egyszer-kétszer meg-forgatva ropogósra sütjük. A zöldségek hozzáva-lói: 125 gr csiperkegomba, 4 db kápia paprika, 1 köze-pes fej vöröshagyma, 20 dkg paradicsom. Elkészítése: A felszeletelt gombát és a zöldségeket tepsibe helyez-zük, egy kis olíva-olajjal meglocsol-juk, sózzuk, majd 8-10 perc alatt készre sütjük. A dINsztelt lila káposzta hozzávalók 6 főre: Fél fej lila káposzta, 1 kanál olívaolaj, 2 csapott teáskanál eritrit-stevia 1:4 édesítő, 2 kanál 10%-os ecet, 1 kis fej lilahagyma, kömény és só. Elkészítése: A káposztát vékonyra gyaluljuk, besóz-zuk, és félretesszük. A lila-hagymát felkockázzuk, olí-vaolajon kissé megpirítjuk, és beleforgatjuk a lilaká-posztát. Majd belerakjuk a többi hozzá valót, 1 dl víz-zel felöntjük, 45-60 percig pároljuk és máris fogyaszt-hatjuk. Tavaszi epres sajt-torTA, sütés nélkülA kekszes alap hozzáva-lói: 25 dkg vajas keksz és 10 dkg olvasztott vaj/margarin.A sajtkrémhez: 4 dl tejszín, 25 dkg mascarpone, 8 dkg porcukor, 15 gr porzselatin 0,5 dl forró vízzel elkeverve, és fél citrom reszelt héja. Az eperzseléhez: 25 dkg eper, 8 dkg kristálycukor, 15 gr porzselatin 0.5 dl forró vízzel elkeverve. Elkészítése: A kekszet kisebb darabokra összetör-jük és ledaráljuk. Az olvasz-tott margarint ráöntjük, összedolgozzuk, majd 22 cm kör vagy szív alakú tor-taformába beleegyenget-jük és hűtőbe tesszük. A sajtkrémet egy edény-be kikanalazzuk, ráreszel-jük a citromot, és a porcu-korral összekeverjük. Egy másik tálban felverjük a habtejszínt. A sajtkrémbe belekeverjük a feloldódott zselatint, és fokozatosan a habot. Mikor eldolgoztuk az egészet, ráöntjük az alapra, lesimítjuk és vissza-tesszük a hűtőbe, amíg elkészítjük a forralt és les-zűrt eperzselét a tetejére.BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaFotó: Kanizsaepres sajttortaCsirke, zöldség, heti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Fordítson több időt az érzelmi éle-tére. Eddig úgy tűnhetett a párja szemében, mint egy munkamáni-ás, aki reggeltől-estig csak dolgo-zik, és nem érdekli semmi más. Bika: 04.21-05.21. Előbb-utóbb tudomásul kell ven-nie, hogy nincs egyedül a világban. Mindig találhat valakit magának a környezetében, akivel megoszt-hatja az örömeit.iKrek: 05.22-06.21.Jó hangulatban telnek a minden-napjai. Ezt az időszakot kihasznál-hatja arra is, hogy tisztázza mind-azokat a kérdéseket a párjával, amivel eddig nem értettek egyet. Rák: 06.22-07.22. Elmélyültebb gondolkodásra len-ne szüksége még akkor is, ha az utóbbi hetekben magányosnak érezte magát. Egy kis romantikázás jót tenne a hangulatának. Oroszlán: 07.23 - 08.23. Akár egy jó frizura is hozzásegítheti ahhoz, hogy megnövelje a vonz-erejét. Bőven rendelkezik szabad-idővel, fogjon hozzá a külső-belső megújuláshoz.Szűz: 08.24-09.23. Szemmel láthatóan a gondolatai egyfolytában a jövője körül fo-rognak. A magánéletének stabili-zálása érdekében bátran kössön kompromisszumot a családjával.Mérleg: 09.24 -10.23. Iktasson be magának valamiféle edzésprogramot. Jobb fizikai álla-potban könnyebben helyt tud állni még a konyhában is. sKorpió: 10.24 -11.22. Próbálja meg a munkahelyi és a magánéleti gondjait a helyén kezel-ni. Amikor megvan a lelki összhang a párjával, a munka is hibátlanul megy. Nyilas: 11.23-12.21. A laza életstílusa miatt bajba is ke-rülhet. Egyre több akadállyal találja szembe magát, és csak erőfeszí-tések árán tudja szinten tartani az életvitelét. Bak: 12.22 - 01.20. Gondolkodjon el azon, mennyi időt tölt együtt a telefonjával. Jogos a párja kritikája, amikor azt mondja, még beszélgetni sem tud önnel mostanában.Vízöntő: 01.21-02.19. Intsen búcsút a tavaszi fáradtság-nak. Eljött az ideje annak, hogy ne csak a sikerességével, hanem a megjelenésével is növelje a vonz-erejét. Halak: 02.20-03.20. Borús hangulatára most sehol sem talál gyógyírt, csak a családjában. Szánjon rájuk több időt, hogy el tudják fogadni egymás véleményét.
XXXII. ÉVF. 21. SZÁm, 2020. május 29.13. oldal- Ezt a világot már nem lehet visszahozni- A Honvédelem napjára emlékeztek5. oldalKatonaváros volt4. oldal11. oldalújraindul Zalakarosa vírustSzennyvízből mutatják kiZakó László:- Éjsz aka nem sz ülettek törvényjavaslSLatok- A HArmadik szabad képviselő emlékezik- Kilenc város mintáit gyűjtik Nagykanizsán- Kutatás indult a koronavírus kimutatására- Kinyit a strand Karosban- A kültéri medencéket már használhatják a vendégek- Pünkösdtől sok szolgáltatás elindul
2 | KANIZSA ÚjságEZ VOLT A HÉTOvinyitás Valamivel több mint 500 kisgyerek kezdett újra óvodába járni a hét elejétől. A járványhelyzet utáni könnyítéseknek köszönhetően a gyermekintézmények, óvodák és bölcsődék mindenhol kinyitottak. A korábbi ügyeleti rendszer véget ért, de a gyerekeknek nem kötele-ző bejárni. Nagykanizsán nagyjából a kicsik egyharmadát vitték óvodába a szülők. Táncórák Szabadtéri táncórákat tart a Magic Ritmo. A csoport tagjai minden vasár-nap Nagykanizsa más-más helyszínein gyakorolják az új koreográfiákat. A nyilvános edzésekhez bárki csatlakozhat. Harmadik hete gyűlnek össze a táncosok közé azok, akik egykicsit így is mozogni szeretnének. A csoport két hónapig nem tartott edzéseket, így nekik is jól jön, hogy a külső hip-hop órákon újra össze tudnak jönni.a hét száma:VILÁG KÉP – A HÉT KÉPEEperszezonCsúcspontja környékén tart a hazai szabad- földi termesztésű eper szezonja. A termelők jól jártak, hiszen a legtöbb helyen meghálálja ez a gyümölcs a gondoskodást, és bőséges termést biztosít. Azoknak, akiknek saját lehetőségük nincs, több helyen is biztosítanak „Szedd magad” lehetőséget, hogy a piacinál kedvezőbb áron juthassanak a kedvelt gyümölcshöz. 500IMPRESSZUM:KANIZSA újság Felelős szerkesztő: Tar MihálySzerkesztőségvezető: Mikó-Baráth GyörgyKiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Tar Mihály ügyvezetőRovatvezetők: Gergely Szilárd (fotó), Polgár László (sport).Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Nyomda: Mediaworks Zrt. Veszprémi Nyomda Centrum. Felelős vezető: Horváth Gábor Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05.Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.a hétHÉT törté nETEFotó: Kanizsa TVFotó: Tar MIhályFotó: Kanizsa TV
Ez volt a hét 2020. 05. 29. | 3HírsorokTáborokFogynak a helyek a nagyka-nizsai táborokban. A nyári időszak sok gyermeknek egyébként is a táborozásról szól, az otthon töltött hóna-pok után pedig a szülők és a gyermekek egyaránt vár-ják a szünidei élményeket. A kanizsai fiatalok több hagyományosan megren-dezett tábor közül is választhatnak. A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is meg-szervezi „Kisinas” elnevezé-sű pályaorientációs napkö-zis táborát a 6 és 7. osztá-lyos diákoknak. A cél a szak-mák, foglalkozások bemu-tatása. Az elmúlt évtizedek-hez hasonlóan az idei nyá-ron kortárs segítő tábort tart a rendőrség. Június végén az érdeklődő végzős nyolcadik és kilencedik évfolyamos diákok ismét Kistolmácson részesülnek a kortárs segítő képzésben. A Zöldtábor is várja a fiatalo-kat, de a konyha rejtelmei-vel, főzési és cukrász isme-retekkel is gazdagodhatnak a diákok. Az idén egy héten, júliusban pedig az ifjú állatvédőket várják a menhelyen lévő állatokkal való ismerkedésre.Időszaki kiállításÚjabb időszaki kiállítás vár-ja az érdeklődőket Szepet-neken az IKSZT aulájában. Ezúttal a föld és az ember kapcsolata került előtérbe, olyan eszközök segítségé-vel, melyek a mai fiatalok számára talán már teljesen ismeretlenek. A veszély-helyzet alatt sem pihent a szepetneki értéktár bizott-ság, hiszen újabb időszaki kiállítás várja az érdeklődő-ket az IKSZT aulájában. Ezúttal a föld és az ember kapcsolata került előtérbe, olyan eszközök segítségé-vel, melyek a mai fiatalok számára talán már teljesen ismeretlenek. „A földet és az embert művelni kell. Mert akkor gyarapodik, szépül, gazdagodik. Nagy érték, hogy láthatják a fia-talok is nagyapáik, nagy-anyáik, ükapáik gazdasági eszközeit, sőt, téli tanfolya-maik okleveleit” – fogalma-zott Sóstainé Márfi Ibo-lya, a helyi bizottság elnö-ke. A kiállításon leginkább olyan emlékeket mutatnak be, amelyeket a helyiek adományoztak a gyűjte-ménynek. Fotó: Kanizsa TV
4 | KANIZSA újságközélet- Hogyan kezdődött a politikai pályafutása?- Mindig is aktív közösségi ember voltam, véleményemet soha nem rejtettem véka alá. A „rendszerváltás” a szegedi olajiparban töltött éve-imre esett, amikor még sokan egy mondaton belül is keverve szólítot-ták egymást elvtársnak és úrnak, köztük olyanok is, akik még 1986. október 23-án éjjel két órakor is szamizdat kiadványokat kerestettek volna a mérnökökkel a tanyavilágban dolgozó fúróberendezéseknél… A mélyvízbe az 1998-as országgyűlési képviselőválasztás előtt kerül-tem Nagykanizsán, amikor a Független Kisgazdapárt felkért, hogy legyek a képviselőjelöltjük, amit elfogadtam. Kampánykörutam során minden akkori választókerületbe tartozó falvat, illetve Nagykani-zsa városrészeit felkerestem. Végül az itt élők a második fordu-lóban engem választottak meg egyéni képviselőjüknek, ezzel kezdetét vette a több mint két évtizedes aktív politikai szerep-vállalásom.- Mire emlékszik vissza ezekből az időkből?- Az FKGP és az MDF az első Orbán-kormány koalíciós part-nere volt, ami azzal is együtt járt, hogy minden törvényjavas-latról tárgyalni kellett a frakcióknak, figyelembe kellett venni mások véleményét is, voltak egyeztetések, visszacsatolások, tehát elképzelhetetlen volt, hogy egy jogszabály úgy lép-jen hatályba, hogy valaki éjszaka kitalált valami érdekkörébe tartozó ötletet, majd néhány nap múlva már olvasható is a Magyar Közlönyben. Az FKGP-n belül én voltam a felelőse többek között a temetőkről és a temetkezésről-, a közterület felügyeletről-, a közúti közleke-dési előéleti pontrendszerről-, vagy a gaz-dasági reklámtevékenységről szóló tör-vényjavaslatoknak. Minden esetben ala-posan felkészültem a témából, tárgyal-tam sírásótól krematórium üzemeltető-ig, járőrtől rendőrkapitányig minden-kivel, akivel fontos volt egyeztetni arról a jogszabály-tervezetről, ami az elfo-gadása után az ország minden embe-rére kihatással van. Mondanom se kell, ez az idő rég elmúlt. A parlamenti pat-kó különböző oldalának támogató sza-vazatával sikerült a Halis István Városi Könyvtár megépítéséhez a forrásokat előteremteni, vagy a gázközmű vagyon városunknak járó részét megszerezni. Ekkortól lettem fideszes körökben per-sona non grata, miután Nagykanizsa érdekében képes voltam egy baloldali pol-gármester vezette várost támogatni. Tanulsá-gos volt, hogy az évtizedekig tartó egypárt-rendszer után villámgyorsan politikai szekér-táborok alakultak ki, ahol a nem ritkán vélt sérelmek megtorlása az építő energiákat emésztette fel. Közben egyéni képviselő-ként minden hozzám forduló itt élő ember gondjával érdemben foglalkoztam, sok embernek sikerült munkát sze-reznem, vagy a bürokrácia útvesztőjében segítséget nyújtanom. Szin-tén jellemző, hogy a „rendszerváltás” után tíz évvel a legtöbb feladatot a rendezetlen földbirtokok és a gyanúsan privatizált nemzeti vagyon okozta zavaros ügyek intézése jelentették. Másik tanulság ebből az idő-szakból, hogy ugyanaz az ember, akit megválasztottak 1998-ban, és aki négy évig végig lelkiismeretesen tette a dolgát a képviselőség minden szegmensében, amikor 2002-ben a MIÉP színeiben indult, már közel sem érte el a korábbi támogatást. A magyar közélet erősen átpolitizált, a legfőbb nemzeti célokat páncélként borítja be, szinte láthatatlanná teszi az ideológiai, rosszabb esetben a nyerészkedési hátsó szándék, miközben például egy atomerőmű bővítésnek vagy az egészségügyi ellátás fejlesztésének kizárólag szakmai megközelítését tudom elkép-zelni. Mondom mindezt én, aki hol országos, hol megyei, hol városi szinten hallattam a hangom különböző kérdésekben, de minden eset-ben a józan ész, a műszaki és gazdasági szempontok talaján állva.- Hogyan változott meg az élete 2002 után?- Dolgoztam tovább a versenyszférában, de közben aktív maradtam a politikában is. A MIÉP országos alelnökeként, majd a Jobbik Zala megyei és nagykanizsai elnökeként igyekeztem a társadalmi folyama-tok iránt érdeklődő minden ember figyelmét felhívni az egyre inkább manipulatívvá váló média krónikus agymosására, óva intve attól, hogy bárki bármit is elhiggyen abból, amit a kormányzati hírszerkesztők tényként tálalnak feléjük. Amikor 2010-ben jobbikos színben másodszor is parlamenti mandátumhoz jutottam, elképesz-tő tapasztalatokat szereztem a teljes kontroll nélküli kor-mányzásról. Biodíszletként érezhette magát minden ellenzéki képviselő, akiknek a véleménye sokszor annyit sem számított, hogy a válaszadásra odarendelt államtit-kár legalább egyszer is felnézett volna a mobiltelefon-jából. Azóta még tovább durvult a helyzet. Elrettentő példaként lehetne bemutatni azt a módszert, ahogy a választási részvételi adatok, a jelöltekre és a pártokra leadott szavazatok arányát maguk felé torzítva, ülés-termi kétharmados többséget matekozott ki magának a kormánypárt, miközben csak a választásra jogosultak fele ment el voksolni, és azoknak is csak a fele szavazott rájuk. Erre szokták mon-dani, hogy ügyes.- Hogy látja a jelent, a közeljövőt?- Szinte minden a Fidesz-KDNP kezében van. A párt – igen, egy pártról van szó, a KDNP-ből a Fidesznek csak a jelvényükben lévő keresztre van szüksége – iránt erősen elkötelezettek kerültek vezető pozícióba minden hatalmi ág élén, a hivatalokat, egészségügyet, oktatást, médiabirodalmukat és a csáp összes végpontját is beleértve. A politikai ideológi-ai különbségeket is valamen�-nyire félre kell tennie az ellen-zéknek a változáshoz. A véglete-kig eltorzított választási rend-szerben jelenleg csak a megfele-lően megtervezett választási együttműködés tud eredményt elérni. Természetesen én továbbra is a szakmai alapon nyugvó tisztessé-ges munkában hiszek, de a politika és a szakma párharcában egyelőre az előbbi áll nyerésre.Bakonyi ErzsébetAz első szabadon választott Parlament 30 éve kezdte meg működését. Az első nagykanizsai képviselő az MDF-es Tarnóczky Attila volt, akit az MSZP-s Göndör István váltott 1994-ben. Előző két számunkban ők emlékeztek vissza a képviselői munkájukra, a rendszerváltásra és mondták el a gondolataikat. Most a harmadik szabadon választott képviselő, az 1998-ban kisgazdaként bekerülő Zakó László emlékezik vissza az elmúlt harminc évre. Zakó LászlóAz elmúlt 30 év
2020. 05. 29. | 5aktuálisErőt, egészséget!Bár a laktanyák már hosszú évekkel ezelőtt bezártak, Nagyka-nizsa katonamúltját nem szabad elfelejtenünk. Minden év május 21-én Nagykanizsán azokra a katonákra és polgári alkalmazot-takra is emlékezünk, akik az egy-kori laktanyáinkban dolgoztak. Idén a volt Gábor Áron Lak-tanya emléktáblája is visszakerülhetett a régi helyére, így ott tartot-ták meg az ünnepi koszorúzások egyikét.A bronzból készült jel-képet Móricz István Béla nyugállományú alezredes ter-vezte, készítette és adományozta Nagykanizsa városának 2013-ban.– Édesapám volt a Gábor Áron Laktanya parancsnok-helyettese – kezdte Móritz István Móricz Ist-ván fia, aki a Nagykanizsai Hon-véd Egyesület egyik tagja. Édes-apám szobrász is, Nagykanizsán hat köztéri alkotása van. Nagyon szereti a kultúrát, a hivatása mel-lett művészembernek is mondha-tó. Tervezett a laktanyába egy kul-túrházat, az épület a mai napig is ott van, csak már más célt szolgál. Gyerekkoromban sokat jártam be a laktanyába, a Gábor Lakta-nya az ország egyik leg-szebb laktanyája volt szerintem. Sajnos édesapám nem lehe-tett ott a koszorúzá-son, mert idősek ott-honában van, és onnan a jelenlegi helyzetben nem jöhet ki.„Ez hivatás volt, nem munkahely”Az öt laktanyás katonavárosban egykoron szolgálatot teljesítő volt katonák ma is emlékeikben őrzik a katonalét szépségeit és nehézségeit. Körtvé-lyessy Attila nyugál-lományú rendőr alez-redes 1986-tól 1997-ig dolgozott a Dózsa-Thúry Gépesített Lövészdandár állomá-nyában. – Imádtam katona lenni, mert emberekkel foglalkozhat-tam, először 30 emberem volt, utána 100, majd zászlóalj törzsfő-nök beosztásban már közel 400. Ez elsőlépcsős alakulat volt, nagyon kemény volt itt dolgozni. Egy átlagos nap folyamatos kikép-zésből állt, volt egy kiképzési ter-vünk és az alapján haladtunk. Min-den alegységnek megvolt a fel-adata: szolgálati szabályzat tanu-lása, felkészülés az őrségre, harcá-szati foglalkozás a lőtéren, lőki-képzés és sok más. Szigorú napi-rend szerint láttuk el a napi felada-tokat. Általában reggel hatra mentem be, és este tíz előtt nem értem haza. Minden évben leg-alább kétszer vettünk részt gya-korlaton, ami azt jelentette, hogy három hétig távol voltunk a csa-ládtól. A legmeghatározóbb, amit kaptam ettől a hivatástól, az a kitartás. Soha, semmit nem sza-bad feladni – mondta el a Nagyka-nizsai Honvéd Egyesület elnöke.„Mi - ott a kerítésen belül - teljesen máshogy éltünk”Geiger László nyugállomá-nyú rendőr alezredes 1984-tól 1996-ig látta el felada-tait a Dózsa-Thúry Gépe-sített Lövészdandárnál, jelenleg pedig a Nagy-kanizsai Honvéd Egye-sület titkáraként tiszteleg a katonamúlt előtt.– Belecsöppentem ebbe a katonavilágba, és nem is tudtam elképzelni, hogy mást csináljak. A civil élet - amivel utána szembesültem - össze sem hasonlítható a kato-nasággal. Aki nem volt katona, az nem látja igazán, hogy milyen volt ebben az élet, csak az egyenruhánkat látja. Mégis min-denki, akivel együtt szolgáltam, szeretettel gondol vissza a kato-naságra, pedig rengeteg munká-val járt. A társaság elfeledtette azt, hogy mennyi rossz dolgon is keresztül kellett mennünk. Nekünk - akik együtt dolgoztunk abban az időben - elég két másod-perc, és már egy hullámhosszon vagyunk újra. Ez nem biztos, hogy más szakmáról is elmondható. Aki volt sorkatona, annak a felfogása teljesen más lett utána a civil élet-ben is az egész világról. Ez hiány-zik a mostani fiatalokból, a fiamon is látom. Ezt a világot már nem lehet visszahozniA Dózsa-Thúry Gépesített Lövészdandár a haderőreform áldozatává vált a többi nagykani-zsai laktanyával együtt, és meg-szűnt Nagykanizsa katonaváros jellege. A laktanya épületei közül ugyan néhány megmaradt, de egészen más szerepet töltenek be, a terület legnagyobb részét pedig egy bevásárlóköz-pont foglalja el. Bár az egykori katonák sze-rint ebben a nyitott világban talán már nem is lenne létjogo-sultsága egy ennyire zárt rendszernek. Ennek a letűnt kornak az emlékét fon-tos megőriznünk és továbbad-nunk - egyebek mellett - az éves hagyományokon keresztül.Körtvélyessy VivienA magyar szabadság-harc tavaszi hadjára-tának csúcspontja-ként 1849. május 21-én a Görgey Artúr tábornok által veze-tett honvédsereg három hetes ostrom után visszafoglalta Buda várát. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján e napon ünneplik a Magyar Honvédelem Napját.Egy letűnt kor margójáraa katonavárosNagykanizsa, Fotó: Horváth Zoltán
6 | KANIZSA újságAktuálisISA galamb és a SzentlélekMár a teremtéskor az Isten Lelke lebegett a vizek fölött. Jézus megkeresztelkedésekor, mint a galamb, úgy szállt le reá a Szentlélek. Ennek a Léleknek erejével kezdte meg munká-ját, melyre a Mennyei Atya küldte. „Az Úr Lelke van rajtam, mert fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek…” Ezzel teljesítette be Izajás próféta róla szóló jövendö-lését. Apostolainak megígérte, hogy a Szentlé-lekkel fognak megkeresztelkedni, aki leszáll rájuk pünkösdkor. A szél és a SzentlélekJézus a szélzúgáshoz hasonlította Szentlélek tevékenységét. Pünkösdkor heves szélvész jelezte az apostoloknak a Lélek rájuk szállását. Ez mozdította ki őket bezártságukból, elűzte a nyilvánosságtól való félelmüket, és lendületet adott nekik a hitvalláshoz.A tűz és a szentlélekPünkösdkor Jézus édesanyjával, Máriával együtt imádkozó tanítványokra tüzes lángnyel-vek alakjában szállt le a Szentlélek. Ez a tűz átváltoztatta nyelvüket, mindenki számára ért-hetővé tette tanúságté-telüket a feltámadt Jézus-ról. Jézus meg is mondta, azért jött a világra, hogy tüzet gyújtson a Földön, és lángra lobbantsa a szere-tet tűzét. A Szentlélek a tűz formájában tisztító Lélek, mert az életünkben sok minden tisztu-lásra szorul. Amint a tűz tisztítja és edzi az ara-nyat, úgy készíti a Szentlélek tüze lelkünket az örök életre.A víz és a SzentlélekJézus felszólította hallgatóit arra, hogy aki szomjazik, hozzá menjen és igyon tanításából, életéből. Az evangélista megjegyezte, hogy ezt Jézus a Szentlélekről mondta, akit később elnyertek a benne hívők. Már a hegyi beszédben is tanította, hogy bol-dogok az igazságra éhezők, és szomjazók. A szamariai asszonynak pedig hangsúlyozta, hogy az általa hirdetett tanítás örök életre szö-kellő vízforrás lesz annak, aki befogadja. Aki benne hisz, annak alapvető vágyai beteljesül-nek, nem szomjazik többé. A küldetés LelkeA feltámadt Jézus húsvéti megjelenésekor rálehelt tanítványaira és ezt mondta: „Vegyétek a Szentlelket”. Ezzel újjáteremtette félénk, bezárkózott apostolait, és bátorította őket kül-detése folytatására: tanításra és a bűnök meg-bocsátására. A Szentlélek gyümölcseiA Szentlélek hatásai tetten érhetők a hívő emberek életében. Persze nem azonnal, hiszen a gyümölcsnek meg kell érnie. A Jézust követő ember nagykorúságának lesznek jellemzői a Pál apostol által felsorolt magatartásformák: szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Várnai Lászlónagykanizsai esperes-plébánosPünkösd az egyház születés-napja, mert ekkor lépnek ki a nyilvánosság elé az apostolok Jézus fel- támadásának örömhírével. Az ünnep közeledtével Várnai Lászlónak, a Jézus Szíve Templom esperes- plébánosának és Csorba Tamásnak, a Szent József Templom plébánosának a gondolatait osztjuk meg olvasóinkkal. gondolatokA gyógyulást és győzelmet sugárzó türelemA Földünket átszövő és mérgező koronaví-rus-világjárvány csak bölcs magatartással, emberi összefogással, az életünket védő, gyógyulásunkat elősegítő előírások és szi-gorú törvények megtartásával győzhető le. A lakásunkba, karanténba, kórházba zárt, lélegeztetőgépre kapcsolt emberek-nek, betegeknek és egészségeseknek vilá-gosan látniuk kell, hogy minden értünk: életünkért és gyógyulásunkért, az ember-hez méltó jövőnkért történik. A felgyógyu-lásunk érdekében ránk parancsolt bezárt-ság sok ember életében depressziós magányt jelent, még akkor is, ha többen tartózkodnak egy szerény lakásban. Hitelt adunk a nagy gondolkodó, Montaigne tanításának: „A magány az osto-bákat kétségbeesésbe kerge-ti, a gonoszoknak szenve-dést okoz, a bölcseknek maga a boldogság. „A bezártságot vagy magányt nekünk kell tar-talommal, élettel megtöl-tenünk. Figyeljünk oda egy-másra. Beszélgessünk egymás-sal. Legyen okos, jó napirendünk. A fontos munkánkat: takarítás, szellőztetés, fertőt-lenítés, precízen végezzük el. Szenteljünk időt a pihenésre, kikapcsolódásra, tanulás-ra és a gyermekek tanítására, az olvasásra, a szórakozásra és az imádságra is. Kérjük Jézust, hogy üdvözítse a betegségben elhunyt testvéreinket, gyógyítsa a betege-ket, és áldja meg az értünk áldozatot hozó személyeket. Május hónap a Szűzanya hónapja, a Lorettói Litánia imádkozásával kérjük a Szűzanyát, a betegek gyógyítóját, hogy anyai szeretetével segítsen meg ben-nünket. A Koronavírus elleni harc igen fon-tos eleme a türelem. A nagy egyéniségek egyhangúlag vallották és tanították, hogy a türelem életünk és emberi magatartá-sunk fokmérője. Az életünkbe feltornyosu-ló problémákat, bajokat legjobban a türe-lemmel oldhatjuk meg. A türelem lelküle-tével kell figyelnünk egymásra: az egészsé-gesnek a betegre, a fiatalnak az öregre, a gazdagnak a szegényre, az erősnek a gyengére, a hősnek a gyávára és a szent-nek a gyarló emberre. Történelmünk és magyarságunk nehéz jelenében, a gyó-gyulásunk és életünk érdekében töreked-jünk a türelemre, hogy a koronavírus-elle-nes harcban győztesek legyünk. Emberi életünk kedves kísérője, az akadályokon átsegítő, lendítő erő a derű és a humor. Szívleljük meg a világhírű író, Jonathan Swift szellemes tanítását: „Bajban vagy, a legjobb orvos számodra: Dr. diéta, Dr. nyu-galom és Dr. jókedv.” Bármelyiket választ-hatjuk, de napjainkban ajánlatos mindhár-mukhoz fordulnunk Dr. Türelem főorvos irányítása alatt. Csorba Tamás plébánosPünkösdi 2018-ban adott Pünkösdi Koncertet a Városi Vegyeskar
2020. 05. 29. | 7ünnepJúnius elnevezése a régi kalendáriumokban Pün-kösd Hava (akkor is, ha éppen májusra esett). A pünkösd, a keresztény egyházban a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Húsvét után a legrégibb ünnepünk, melyet idén május 31-én ünneplünk. A pünkösd szó eredete: a görög pentekosztész ’ötvene-dik’ kifejezés, mely utal arra, hogy a húsvétot követő ötve-nedik napon történik. Mivel a húsvéthoz igazítjuk, maga is mozgó ünnep, május 10-e és június 13-a közé eshet. A pünkösd nemcsak idő-pontjának kiszámításában függ a húsvéttól, hanem tar-talmában is kötődik hozzá. A keresztény mitológia szerint a Megváltó halálát követően Jézus lelke ezen a napon szállt le az égből Szentlélek formájában, és egy óriási szélvihart kavarva kiáradt az apostolokra, majd meg-szentelte őket. A próféták ekkor kapták meg az isteni igazságot, melynek köszönhetően minden embernek el tudták mondani, valójában mi is történt Krisztussal. A Szentlélek kiáradásának törté-netét az Apostolok cselekedetei (ApCsel 2,1–11) rögzíti. A leírás alapján, miután a Szentlélek eltöl-tötte őket, az apostolok minden-kinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatja meg azt az egységet, amely a közös hit meg-vallásával kapcsolja össze a külön-böző nyelven beszélő embereket. Ezáltal született meg az első pün-kösdkor az Egyház, amely egy, szent, katolikus és apostoli. A püspöki szinódus 305-ben rendelte el a galamb vagy láng-nyelvek alakjában ábrázolt Szent-lélek eljövetelének megünneplé-sét. A katolikus egyházban a II. vatikáni zsinat liturgiareformja szerint a pünkösd az ötvennapos húsvéti ünnepkör ünnepélyes befejezése. Bár pünkösdhétfő a zsinati liturgiareform bevezetése óta már nem külön egyházi ünnep, számos országban, így 1993 óta Magyarországon is mun-kaszüneti nap.A pünkösdi szokásokról Gyanó Szilvia, a Balaton Múzeum nép-rajzos-muzeológusa foglalta össze gondolatait: A 16. századi forrásaink utalnak a pünkösdi királyválasztásra, tánc-ra és játékokra, és tiltják, mint pogány eredetű szokásokat. 1770-ben Tessedik Sámuel arról számolt be, hogy meg-szüntették a májusi fák bevitelét a templomba pünkösdkor, mert a gazdák legszebb gyü-mölcsfáikat láthatták ott kivagdosva. Igen, volt, ahol pünkösdkor állítot-tak májusfát, ahol pedig május elsején állították, ott pünkösd volt a kitáncolás napja. A tiltások vonatkoztak a pünkösdi királyné-járásra, a zöldágazásra és a mulat-ságokra is. A pünkösdi szokásokban, éne-kek szövegeiben különféle évne-gyedkezdő, tavasszal, nyárkezdet-tel kapcsolatos szokástöredékek élnek tovább, de az agrármágiára vonatkozó mozzanatok is előfor-dulnak. Egyes elemek talán még a római korból származnak, mások középkori egyházi énekek marad-ványait tartalmazzák, melyekben Szent Erzsébet alakja is feltűnik.Az egész Dunántúlon, Nagyka-nizsa környékén is a pünkösdi királynéjárás volt a legelterjed-tebb pünkösdi népszokás. Ez úgy történt, hogy négy nagyobb lány házról házra vezetett egy kiseb-bet, a pünkösdi királynét. A kislány fehér ruhát, fején virágkoszorút viselt, a karján pedig virágszir-mokkal teli kosarat vitt. Házról házra jár-tak. A kis királynő feje fölé piros vagy piros min-tás kendőt feszítettek ki vagy fátyollal borították be. Éneklés közben mozdulatlanul álltak, vagy lassan körbejárták a király-nét. Különféle pünkösdi dalokat „Ma vagyon, ma vagyon, piros pünkösd napja. Holnap lesz, hol-nap lesz a második napja…”, és pünkösdi egyházi énekeket éne-keltek. Előfordult, hogy a kis királynét háromszor magasra emelték, hogy „Ekkora legyen a kendtek kendere!” Ha valaki nem szívesen látta őket, gyorsan leguggoltatták a királynőt, hogy a gazdasszonynak ne nőjön meg a kendere. A 20. századi leírásokban már gyakran egy hatodik kislány is volt a csapatban, aki kis kosarában az adományokat gyűjtötte. Pünkösdkor táncmulatságokat, bálokat tartottak. A Kanizsához közeli Kiskomáromban már ősszel koszorúba font gesztenyét tettek a verembe, hogy pünkösdkor a ház előtt vagy az utcán fogyasszák el. Időjárásra is következtettek: „Ha pünkösdkor szép az idő, sok bor lesz.” A „pünkösdi eső ritkán hoz jót.” Szokás volt pünkösdkor a házak-ra, kerítésekre, istállókra zöld ágat tűzni (nyírfaágat, gyümölcsfa-ágat, bodzát), néhol pünkösdi rózsát is tettek az ágak közé. A pünkösdi rózsa amúgy is az ünnep szimbólumának számít. Pünkösd idején nyílik, a parasztkertek ked-velt növénye a 19. század óta. A templomokat is pünkösdi rózsával díszítették pünkösdre. (Bazsaró-zsa a másik neve. Hazája az Alpok és a Nyugat-Balkán. Az ókori görö-gök és rómaiak vadon termő gyógynövényként ismerték.)A Szentlélek eljövetele 15. sz-i hóráskönyvben (Holland Nemzeti Könyvtár adatbázisa www.kb.nl)Pünkösd hava 16. sz. végi kalendáriumbanAz ünnep szimbóluma, a pünkösdi rózsa. A 19. szá-zadtól díszíti a parasztudva-rokat. Balatongyörök, 2020.népszokásokrólPünkösd ünnepéről,
8 | KANIZSA újságak tuálisISTisztelt Lakosság!Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata új rendkívüli tele-pülési támogatás formákat hozott létre, hogy támogatást nyújtson a veszélyhelyzet ideje alatt munkájukat elvesztett, ezáltal váratlan megélhetési problémákkal szembesülő lakosai számára. A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulásra az jogosult, akinek munkahelye a veszélyhelyzet idején - legfeljebb a veszély-helyzet kihirdetését követő 6 hónapon belül - szűnt meg, álláskeresési járadékban részesül,megszűnt korábbi munkahelyén bruttó 300.000,- Ft alatti jövede-lemben részesült,lakásának nagysága nem haladhatja meg a 100 m2-t,háztartásában az egy főre eső jövedelem a rendeletben foglalt jövedelemhatárt nem haladja meg.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulás három hónapra kerül megállapításra, összege a ház-tartás létszámától függően 10-20.000,- Ft lehet. Egy lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető rendkívüli lakásfenntartá-si hozzájárulás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:a keresőtevékenység megszűnését igazoló dokumentumokat, az állami foglalkoztatási szerv igazolását (az álláskeresési járadék időtartamáról, összegéről és a megállapítás alapjául szolgáló brut-tó munkabér összegéről),a háztartás tagjai havi nettó jövedelmének igazolását, a lakás nagyságának igazolását.A veszélyhelyzet esetén igénybe vehető újrakezdést segítő rendkí-vüli támogatásra az jogosult, aki a fenti hozzájárulásban részesült és a támogatás lejárta után munkát vállalni nem tud, aki csatolja az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy a kérelem benyújtása időpontjában regisztrált álláskereső, aki a kérelmét a hozzájárulás megszűnését követően - legalább 15 nap, legfeljebb 60 nap elteltével – benyújtja.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a város honlapján megta-lálható. A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány ugyan-itt letölthető, illetve a Polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájá-ban kérhető. A kérelmek benyújtására postai úton, elektronikus úton és személyesen, az ügyfélfogadó irodában elhelyezett gyűjtő-ládán keresztül van lehetőség. Információ hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig a +36 20/849-2414, +36 20/849-2415, +36 20/849-2441 telefonszámon kérhető.Nagykanizsa, 2020. május 15. Balogh LászlóNagykanizsa MJV polgármestereRENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁ MOGATÁ S A VESZÉLYHELYZETT EL KAPCSOLATBAN NEHÉZ ÉLETHELYZETBE KERÜLTEK RÉSZÉRE!Még májusban járunk, messze van az ősz, de a MAORT-telep utcái őszi képet mutatnak. A szerkesztőségünkbe betelefonáló olvasóink fel-hívták figyelmünket az óriásplatánokallergiát okozó gombabetegségére, gombás fertőzésére. Idejét sem tudják, mikor permetezték le ott a fákat, vagy oltották be ellenálló képességüket erősítő szerrel a fatörzseket. Mit lehet tenni, meddig kell még egyfolytában tüsszögniük az ott lakóknak? Kérdésünkre válaszolva Szabó István, a Via Kanizsa Zrt. vezérigazga-tója elmondta: A platánfák apiognomóniás megbetegedése városunkban évek óta meglévő növényvédelmi probléma, a fertőzés erőssége évente eltérő. Az idei csapadékos, párás május sajnos kedvezett a betegség felerősö-désének, így már most találkozhatunk a „korai lombhullás” tünet szerin-ti lombvesztéssel a MAORT-telepi platánok esetében.A gombabetegségek elleni növényvédelmi védekezés városi körül-mények között rendkívül nehézkes, a kezelések költsége magas, haté-konyságuk pedig bizonytalan. Injektálás módszerrel gombaölő ható-anyagok jelenleg nem juttathatók ki.A platán apiognomóniása betegsége tavasszal, a lehullott levelekből indul áttelelő spórák segítségével, a mostani időszakban viszont a gombafonalakkal való terjedés a jellemző. A fák környezetében a spóra jelenléte jelenleg valószínűsíthetően csekély mértékű, viszont a tényle-ges jelenlét, valamint az estleges allergén képesség csak aerobiológiai módszerekkel határozható meg.Fontos figyelembe venni, hogy május-június időszakában a levegő számtalan növény virágporával és egyéb, más allergén anyaggal telí-tett, ezért megítélésünk szerint a MAORT-telepi lakók allergiás tüneteit nem szerencsés a platánfák növényvédelmi problémáitól eredeztetni. BAKONYI ErzsébetOlvasóink kérésére utánajártunk…a MAORT-telepenLombhullásFotó: Bakonyi Erzsébet
2020. 05. 29. | 9aktuálisTavaly decemberben a felvonu-lási terület kialakításával kezdőd-tek a munkák, majd idén január-ban a föld- és alapozási munkála-tok jelentették a következő állo-mást. Az igazán látványos szakasz április elején jött. Az épülő létesít-mény helyére egy 25 méter magas, nyolc tonna maximális teherbírá-sú toronydarut telepítettek. Ennek segítségével beemelték a csarnok vázszerkezetének első tartópillé-reit. A szakemberek ezidáig mint-egy 900 köbméter betont, 106 tonna zúzott követ, valamint 90 tonna betonacélt dolgoztak be a csarnokba. – A nagy daru felállítá-sa után felgyorsult a kivitelezés – tette hozzá Diós András, a ZÁÉV Építőipari Zrt. projekt főmérnöke – Jelenleg az épület szerkezetépí-tési munkái zajlanak, kevés villa-mos előszereléssel. A csarnok váz-szerkezete most áll össze, lehet már látni, hogy mekkora is lesz a küzdőtér és az aréna körvonala. Szakembereink jelenleg a zsalukat mozgatják, a betonacélokat szere-lik. Fontos szegmens, hogy az elő-regyártott szerkezetnek 70 száza-léka már a helyszínen van. Ezt azért is emelném ki, mert vannak olyan nagy magasságú tartók, amik az épület 11 méteres magas-ságát adják, s ezekre fog még ráépülni az acéltetős szerkezet, s így lesz a csarnok összmagassága 18 méter. Reméljük, ezt pár hóna-pon belül el fogjuk érni, hisz a jelenlegi szerkezetünkkel is végez-ni tudunk 8-10 hét alatt. A koronavírus-járvány – egye-bek mellett – kereskedelemre, vendéglátásra, agráriumra gyako-rolt hatásairól folyamatosan beszámoltunk lapunkban és a Kanizsa TV Híradójában az utóbbi másfél, két hónapban. Eddig keve-sebb szó esett az építőiparról, hiszen a szakemberek szerint ezen ágazat március végéig nem érezte meg a járványt. Később viszont a vírushelyzet okozta nehézségek ide is begyűrűztek, méghozzá kétféle módon: a már elindított beruházások közül állt le jó néhány az országban, valamint az újonnan építési fázisba lépő pro-jekteket is visszavethette a kiala-kult helyzet. – Azokat az építkezé-seket érintették a vírushelyzet okozta nehézségek, melyek már a befejezési stádiumban voltak. A mi projektünk szerencsés helyzet-ben van, mivel itt az érintett idő-szakban szerkezetépítés folyt. S betonunk, betonacé-lunk volt, ezért szeren-csére nagymértékben nem befo-lyásolta a kialakult helyzet a kivi-telezés ütemét – hangsúlyozta Diós András. A multifunkcionális rendez-vénycsarnok építésén fáradozó, mintegy 50 ember – ők a helyszí-nen tevékenykednek, az előgyár-tó üzemekben dolgozókkal együtt ez szám 100 és 150 fő közé tehető – számára az út- és parko-lóépítési munkálatok mellett a következő pár hét fő feladata a lépcsők kiépítése lesz. – Most az elsődleges célunk az, hogy a négy lépcsőházból egyet úgy össze tudjunk rakni, hogy ott már a tényleges lépcsőket lehessen használni. A födémpallóink folya-matosan érkeznek az előregyártó üzemekből, illetve az acélszerke-zetű gerendáinkat is folyamato-san hozzák a helyszínre, így a föld-szinti födémet is meg tudjuk csi-nálni rövid időn belül – mondta a projekt főmérnöke. Mint megtudtuk, az épület kialakításánál fontos szempont a fenntarthatóság is, ezért napele-mes rendszerrel látják el a szakem-berek, valamint két darab levegő-víz hőszívattyút is telepítenek majd az épület tetején lévő gépé-szeti udvarba. A rendezvénycsar-nok nem csak a kanizsai és kör-nyékbeli sportolók otthona lesz, hiszen különféle kulturális, közös-ségi rendezvényeknek, valamint akár vásároknak, koncerteknek is helyet adhat. A Kanizsa Aréna egy-szerre 3000 ember befogadására lesz alkalmas, de mobillelátókkal 5000 főre növelhető a befogadó-képessége. A szakemberek 500 férőhelyes parkolót is építenek a csarnokhoz, amire minden bizon�-nyal nagy szükség lesz, hiszen már évek óta húzódó probléma, hogy a Keleti városrészben sok esetben még az ott lakók sem tudnak sza-bályos helyen megállni. A komple-xum – a jelenlegi tervek szerint – 2021 augusztusára készül el.Mikó-Baráth GyörgyFotó: Czigóth Sándor2019 decemberében írta alá a multifunkcioná-lis rendezvény- és sportcsarnok vállalkozási szerződését Balogh László polgármester és a kivitelező cég képviselője. A ZÁÉV szakemberei – a dokumentumban foglaltak szerint – 600 napon belül végeznek a mintegy 15 milliárd forint értékű projekttel. A munkálatok jelenlegi állása szerint ez a határidő az új koronavírus miatt kialakult helyzet ellenére is tartható. A lépcsők következneka Kanizsa ArénaMegfelelő ütemben halad építése
10 | KANIZSA újságönkNKormányZAt1. A pályázat célja:A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a fog-lalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását. 2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 50 000 E forint.3. A pályázók köre:A pályázaton részt vehetnek:azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormány-zattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruhá-zást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételek-ben részletezettek szerint.- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.A pályázaton nem vehet részt:az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalko-zói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági tár-saság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.az a vállalkozás, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-vény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.4. Pályázati feltételek:A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant vásárol, b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4 éven belül leg-alább 50 MFt értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbác.) a b) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályáza-tában meghatározott – bővítés esetén bővített – foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bővítés esetén folytatja működését és a létszámot a pályázata szerinti üteme-zésnek megfelelően, de legkésőbb a b) pont szerinti határidőre a vállalt mértékre fej-leszti, továbbád.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helyezésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.Az önkormányzat ingatlan-értékesítésére az Európai Unió működéséről szóló Szer-ződés 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló bizott-sági közlemény 4.2. pontjában foglaltak az irányadóak.A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartás-ba történő jogerős bejegyzését követően igényelheti. Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkormányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton.A pályázó:vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adato-kat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés kereté-ben ellenőrizze;vállalja, hogy – szerződéskötés esetén – a pályázat benyújtás időpontjától a futam-időre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támoga-tási rendszerben vállalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető;vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelő-ző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi cse-kély összegű (de minimis) támogatásról;külön nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktala-nul köteles a Támogatót tájékoztatni; tudomásul veszi, hogy Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-vény (Áht.) 41.§ (6) bekezdése alapján nem köthet érvényesen visszterhes szerződést nem átlátható szervezettel, illetve a nem átlátható szervezettel létrejött szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést; tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Támogató a valót-lan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll;tudomásul veszi, hogy a Támogató a fentiekben rögzített feltétel ellenőrzése cél-jából a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A §-ban foglaltak sze-rint jogosult a Pályázó átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A §-ban meghatáro-zott adatokat kezelni.5. Pénzügyi feltételek:Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkoztatot-tak létszámától függően a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában – a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével – az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra:Létszám-növekmény (fő)Beruházási érték (M Ft)50 – 100101- 500501-5-200-20 %20-35 %35-50 %21-505-25 %25-40 %40-55 %51-10010-30 %30-45 %45-60 %101-15-40 %40-55 %55-70 %Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, vala-mint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján oda-ítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regioná-lis támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgál-tatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazá-sáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozá-sában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelem-bevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénz-ügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriz-niük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemu-tatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.6. SzerződéskötésA pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el. A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapí-tott támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásá-rolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.7. A támogatás kifizetése:A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerős ingatlan-nyilván-tartási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A jelzá-logjog törléséről az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követően intézke-dik.A támogatási szerződés megsértésének szankciói:Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás: a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg; a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötele-zettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben kell meghatározni. 8. A pályázat benyújtásaA pályázatot 1 példányban – a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-lának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső határidő 2020. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.Nagykanizsa, 2020.03.04. Balogh László polgármesterP Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á SNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2020. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
A koronavírus-fertőzé-sek megjelenésével több kutatócsoport kezdte el világszerte vizsgálni a kommunális szennyvize-ket. Egy városi szennyvíztisztító telephez ugyan-is több tízezer ember háztartá-sából kerül szennyvíz, így nagyobb mintában vizsgálható a fertőzöttek száma, mint a korlátozott tesztek alapján. – A szemé-lyi teszteléseknél – mielőtt ténylegesen megjelenik a megbetegedés – akár két-hetes lappangási időszak is előfordulhat. Viszont a szennyvizek esetében, a vizelet- és a székletürítés által, már körülbelül három nap után kimutatható a vírus, ezáltal pedig sokkal hamarabb detektálható, mint a hagyományos, sze-mélyi tesztelésekkel – hangsúlyozta dr. Galam-bos Ildikó, a Pannon Egye-tem Soós Ernő Víztechno-lógiai Kutató-Fejlesztő Központ kutatásvezetője. A kutatómunka Magyaror-szágon is kezdetét vette, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával a Soós Ernő Víztechnológiai Kuta-tó-Fejlesztő Köz-pont és Környe-zetmérnöki Intézet, a Pécsi Tudomány-egyetem – Szentágothai János Kutatóköz-pont, Virológiai Kuta-tócsoport és a MOL közö-sen valósít meg. A munka egyik helyszíne Nagykanizsa lett, a rendkí-vül összetett vizsgálatokra néhány nap alatt készültek fel a szakemberek. – Nagyon gyorsan érkezett a felkérés – konkrétan pén-tek délután négy órakor. A hétvégén össze is raktuk magát a projektet, hétfőn pedig beküldtük az ITM-hez egy előzetes vélemé-nyezésre. Rohamtempó-ban zajlik minden, de ez érthető, hiszen nagyon sürgős feladatról van szó – mondta el a kutatásvezető. A felmérés első fázisá-ban kilenc hazai város szennyvízének változását vizsgálják a szakemberek, öt hónapon keresztül. A szennyvíztelepek kiválasz-tásánál elsődleges szem-pont volt, hogy az ország nagyrészét lefedjék, így a különböző méretű váro-sok mintavételezésre kerülnek. A kutatók kéthe-tente vesznek új mintát az érintett településeken. A vizsgálatokat – egyebek mellett – a MOL azzal támogatja, hogy ingyene-sen bocsájtja rendelkezés-re a Vár utcán található laborépületét. – A MOL Magyarország egyik leg-erősebb vállalataként amellett, hogy folyamato-san biztosítja országunk-ban az energiaellátást, a koronavírus elleni küzde-lemben is kiveszi a részét – például fertőtlenítőszert gyárt, vagy különféle kuta-tásokat támogat. Több mint tíz éve van a Pannon Egyetemmel stratégiai kapcsolata a MOL-nak. Ezért megvizsgáltuk, hogy hogyan tudnánk a kuta-tást segíteni. A rendelke-zésre álló infrastruktúránk lehetővé tette, hogy egy felszerelt labort biztosít-sunk a koronavírus elleni küzdelemben. Így esett a választás a nagy-kanizsai laborra – árulta el Vas-váry Péter, a MOL Nyrt. cso-portszintű olaj-ipari és ipari szol-gáltatások alelnö-ke.A laborban – a WHO ajánlásait figyelembe véve – szigorú előírásoknak megfelelően végzik a vizs-gálatokat. – Az elsődleges szempont az volt, hogy ne a saját magunk által meg-szennyezett mintát juttas-sunk el PCR vizsgálatokra, hanem a mintából valójá-ban kinyert RNS, illetve DNS jelenjen meg. Ezért volt fontos, hogy kialakít-suk a védelmet. A laborba egy átöltözési folyamat után juthatunk csak be – mind a kesztyű, a sapka és a lábzsák használata köte-lező a külsős embereknek. Az ott dolgozó kollégák teljes maszkban végzik a munkát, hiszen fontos megóvnunk a mintát – fogalmazott Gerencsérné dr. Berta Renáta, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszá-nak igazgató helyettese. A mintákat ezt követően mínusz nyolcvan fokon a Pécsi Tudo-mányegyetemre szállítják, ahol a PCR vizsgálatok tör-ténnek meg. A külföldi eredmények egyébként biztatók – Hol-landiában, Svédországban és az Egyesült Államokban már sikeresen kimutatták a COVID19 megbetegedést okozó SARS-vírus nyomait a csatornarendszerből vett mintákban. A kutatók sze-rint a szennyvíz elemzése nemcsak azért fontos, mert így a járvány helyi terjedésének korai szaka-szában észlelhető a vírus, hanem a fertőzés újbóli megjelenésének jelzésére is hasznos eszköz lehet.Nagy Éva 2020. 05. 29. | 11aktuálisa koronavírus KutatómunkaindultFotó: Horváth ZoltánA Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a MOL együttműködésével kilenc városból származó szennyvíz- mintákat vizsgálnak a szakembe-rek – a munka egyik helyszíne pedig Nagykanizsa lett. A mód-szer jelentősége, hogy a szenny-vízben található vírusnyomok elemzésével már a járvány helyi terjedésének korai szakaszában észlelhető a vírus megjelenése.kimutatására
12 | KANIZSA újságoktatásBarbalics Jonatán a Batthyány gimnázium nyelvi osztályában végzős. Ő Pécsre jelentkezett, gazdaság-informatika, programter-vező és mérnökinformatikus szakokat jelölt meg. „Mindegyik nagyjából különbö-ző szak, de az alapja, hogy tudjon az ember programozni. Azért ezt választottam, mert már kiskorom óta számítógépekkel szeretek foglalkozni, tehát szívesebben választok egy olyan szakot, amit szeretek csinálni a mindennapok-ban. Erős szempont, hogy az informatika egyre fontosabb lesz a mai világban, hiszen gyakorlati-lag a mindennapjainkat teszik ki. Azért Pécsre jelentkeztem, mert úgy hallottam, hogy a cégek keresik a végzős diákokat a főiskola befejeztével, így kön�-nyű az elhelyezkedés.” A diákok elmondása alapján mindegyik osztály-társuk folytatni szeretné tanulmá-nyait. Akár OKJ-s képzésben vagy főiskolán, egyetemen. A legnép-szerűbb oktatási intézmények a budapesti iskolák közül a Buda-pesti Gazdasági Egyetem, a Buda-pesti Műszaki Egyetem és az Eöt-vös Lóránd Tudományegyetem, illetve a Corvinus Egyetem. A vidéki városok közül a diákok Pécset és Kaposvárt részesítik előnyben. Akad olyan tanuló is, aki a Testnevelési Egyetemen sze-retné folytatni tanulmányait spor-tolói múltja miatt. Az állam- és jogtudományi kar, valamint a tanító, tanárképzési szakok a mai napig töretlenül kedveltek a vég-zősök köreiben. Az egészségügyi szakmák, mint például az orvosi és egészségüggyel kapcsolatos szakok (gyógytornász, gyógysze-rész) szintén népszerű a fiatalok között, de többen is akadnak, akik már egészen fiatal koruk óta tud-ták, hogy mi az, amivel később szeretnének foglalkozni. Pilger-mayer Panna - többek között édesanyja hatására - már hosszú ideje tudja, hogy kisgyerekekkel szeretne foglalkozni.„Körülbelül két éve döntöttem el, hogy a Pécsi Tudományegye-temre szeretnék jelentkezni, azon belül is az egészségtudományi karra, gyógytornász szakot jelöl-tem meg elsőnek. Régóta szeret-tem volna gyerekekkel foglalkoz-ni és szeretném megtanulni a Dévény-módszert. Ezáltal babák-kal, kisebb gyerekekkel is tudnék foglalkozni. Ahogy láttam, szép számmal jelentkeztek gyógytor-nász szakra. Maga az egészségtu-dományi kar szerintem felkapott, és a ponthatárok sem olyan maga-sak. A máso-dik szak, amit megje-löltem, a Kaposvári Egyetemen a gyógypedagógia. Ezen a karon is a gyerekekkel való foglalkozás érdekel, azon belül a logopédia és a tanulásban akadályozottak taní-tása. Már általános iskolában eldöntöttem, ezen felül a tanára-im is mindig javasolták. Nagyon könnyen megtalálom a közös han-got velük” - mondta Pilgermayer Panna, a Batthyány gimnázium végzős tanulója.A főváros a mai napig híres cél-pontja a diákoknak. Sokan a neves egyetemek, főiskolák miatt men-nek, illetve az iskola mellett végez-hető diákmunkák is segítik dönté-sük meghozatalát, valamint a szó-rakozási lehetőségek, kapcsolatok kialakítása. Ha nem is túl sokan, de olyanok is vannak, akik szeretné-nek a közelben maradni. Akik úgy gondolják, Budapest túl nyüzsgő számukra, azoknak az ötleteiket kell a közeli lehetőségekhez igazí-tani.Gerencsér DóraA 2019/2020-as tanév minden érettségiző diák számára kihívást jelentett, hiszen változtak a felvételi követelmények, és a koronavírus -járvány következtében az utolsó két hónapban a diákoknak önállóan kellett felkészülni az érettségire. A főiskolákra, egyetemekre megtörtént a jelentkezés, amiről megkérdeztük a Batthyány Lajos Gimnázium diákjait: mely szakok a népszerűek körükben, mely városokba jelentkeztek és miért.Népszerű szakirányok a végzős diákok körébenérettséginTúl az Fotó: Horváth Zoltán
2020. 05. 29. | 13aktuális Zöldre vált a lámpa Zalakaroson–Május 29-én 9 órakor nyitjuk meg hivatalo-san a kapukat. Hagyományosan egy pohárkö-szöntővel indítjuk az idei szezont a fürdőben. Jelképesen átkapcsolunk egy lámpát zöld szín-re, ezzel szimbolizálva, hogy végre szabad utat kapott a strandolás. Emellett készülünk egy kis meglepetéssel a vendégeknek. Folyamatosan figyeljük a jogszabályokat azzal kapcsolatban, hogy mely medencéket nyithatjuk meg. Most a sportmedencénk, a termálvizes medencénk, a családi medencénk, a gyermekvilágunk, a külté-ri élménymedencénk, valamint a családi csúsz-daparkunk lesz, amit már használhatnak a ven-dégek. Sajnos az élmény elemeket egyelőre nem tudjuk üzemeltetni, de amint erre lehetősé-günk nyílik, természetesen ezeket is elindítjuk.Biztonságos körülményekkel várjuk vendégeinket A zalakarosi strand megnyitóját Novák Ferenc, polgármester is várja.–Remélem, jó idő lesz a strand nyitá-sakor – kezdte a városvezető. Abban is bízom, hogy ez nem csak akkor, hanem a kedvező időjárás a teljes szezonban is kitart. Kicsit azért pes�-szimista vagyok ezügyben, hiszen a strand működése alapvetően a jó idő-től függ, de abban bízom, hogy sokan eljönnek majd, és többen szeretnének pihen-ni. Különleges időszak lesz ez a pünkösd, ami-kor többet lehet pihenni, és eggyel több sza-badnap is van. Nyilván a fürdőnek és a strand-nak fel kellett készülni erre a fogadásra, és min-dent megtettek a kollégák, hogy felkészülve várják a vendégeket. A jövőt tekintve opti-mista vagyok. Bízom abban, hogy jó a hírünk, jó a vizünk –hiszen „Titkunk a vizünk” volt a korábbi jelszavunk –, és sokan fognak jönni Zalakarosra. Úgy gondolom, hogy van egy pszi-chológiai helyzet is, hogy az embe-rek szeretnének egy kicsit kikapcso-lódni a korábbi korlátozásokat követő-en, és a hosszú hétvégeken belföldi nyara-lásokat választanak, így Zalakarost is. Szeretet-tel és biztonságosan, biztonságos körülmé-nyekkel várjuk a vendégeinket, hiszen váro-sunk mindig vendégváró gyönyörű szép, virá-gos település volt, és ez most is így van.A fürdő indulásával több szolgáltató is elin-dul és útnak indul, így a város egyik turista csa-logatója, a kisvonat is. Mátés Árpád, a zalaka-rosi Dottó kisvonatok tulajdonosa elmondta, hogy járműveiket felkészítették az indulásra. A körülmények és a szabályok miatt jelenleg 25-30%-os kieséssel számolnak. Mindezek ellenére remélik, hogy jó szezonnal zárnak majd és sikerül behozni azt, amit önhibájukon kívül elvesztettek. Alig várjuk, hogy induljanak a kisvonatok–Április elején szoktunk kezdeni, így két hónap kiesett, de bízunk benne, hogy nagyon jó nyár lesz. Már készen állunk az indulásra a két városnéző kis-vonattal és egy Európában egyedülálló város-néző kisbusszal. A járművek nyitottak, de a szabályokat természetesen betartjuk, száj-maszkot és kesztyűt használunk, odafigyelünk a távolságra, valamint rendszeresen fertőtle-nítjük is a kisvonatokat. Úgy tervezzük, hogy pünkösdkor indulunk, ha az időjárás nem szól közbe és nem fog esni az eső. Alig várjuk, hogy indul-junk és a régi vendégszeretetünk-kel várjuk a Zalakarosra visszatérő és az újonnan érkező vendégeinket.A megkérdezettek egybehangzóan úgy vélekednek, hogy idén nyáron a ven-dégek túlnyomó többsége magyar lesz, nem külföldi. Talán nyár végére érkeznek majd páran távolabbról is, de a főszezonban kizáró-lag belföldi turizmusra számítanak. Így idén nyáron mi magyarok talán kicsit jobban meg-ismerjük hazánk szépségeit és kincseit, amikre eddig nem biztos, hogy gondoltunk. Hajnes RitaMegnyitja kapuit a zalakarosi strandfürdő Az idei évben, úgy tűnik, a magyarok Magyarországon töltik majd a nyarat. A koronavírustól lassan kimenekülve kezdődik a nyári szezon, de egészen másként, mint eddig. Rengeteg szabályt kell még betartanunk. Szekeres Éva, a Zalakarosi Fürdő marke-ting vezetője elárulta, hogy mivel várják vendégeiket a pénteki megnyitón, és mire számíthatunk a strandon ezen a nyáron. rajtol a nyári élet ZalakarosonFotó: Horváth ZoltánPünkösd napján
14 | KANIZSA újságoktatásSok szülő aggódik, félti gyerme-két. A túlaggódó szülő hajlamos átadni félelmeit csemetéjének. Ne feledkezzünk meg róla, hogy a gyerekek nagyon jól olvasnak mások gesztusaiban, mimikájá-ban, ezáltal hamar megértik, átve-szik a másik lelki állapotát – kezdte állandó szakértőnk Sipos Edit. A pszichológus szerint, ha a szülő-nek nehéz az elválás, érdemes dol-goznia kicsit a saját szorongásán. Ilyen esetben sokat segít, ha beszélget más, pozitív hozzáállású szülővel, beszerez minden infor-mációt a tábor működéséről, a táborvezetőről. Ne mondja azt elválásnál, hogy ő milyen szomorú lesz gyermeke nélkül az elkövet-kező napokban – tanácsolta a szakember. Azt is figyelembe kell venni, hogy a gyerekek nem egy-formán viszonyulnak a táborozás-hoz. Életkoruktól és személyisé-güktől is függ, hogy mennyire motiváltak. Ezeket a szemponto-kat mindig figyelembe kell venni és eszerint választani táborozási típust – mondta a pszichológus. 6-8 éves gyerekeknek a hazajárós táborok ajánlottak, hiszen ők még nincsenek felkészülve a szülőktől történő, több éjszakán át tartó különléttől. 9-10 éves életkorú gyerekek viszont szívesen ízlelik meg már az önállóságot, ők egy hétre is szívesen elmennek ott-honról. A serdülők pedig már vágynak is a családon kívüli élmé-nyekre. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a zárkózottabb, az ott-honi létet jobban kedvelő gyerek, mindegy hány éves, neki a hazajá-rós táborozás lehet a szimpatiku-sabb. Ha azt látjuk, hogy a gyerek bizonytalan, próbálkozzunk a meggyőzésével, motiválásával. Mesélhetünk neki saját táborozós élményeinkről, kalandjainkról. Ha ellenáll, ne erőltessük a táborba menést, csak akkor menjen, ha ő szeretne – tanácsolta Sipos Edit. A tábor kiválasztásánál fontos szem-pont az érdeklődési kör is. A szülők hajlamosak arra, hogy hasznossá-gi szempontból válasszanak tábort gyermeküknek. Szeretnék, ha „fejlesztő” lenne csemetéjük számára. Figyelembe kell azonban venni, hogy a tábor elsősorban nem a tanulásról szól, hanem a kikapcsolódásról, pihenésről, fel-töltődésről. Csak akkor érzi majd jól magát a gyerek, ha számára megfelelő program lesz a tábor-ban. Arra is figyeljünk, hogy háromnál több táborba semmi esetre se menjen egy nyáron egy gyerek, valamint az egyes táborok közt legyen szünet, hogy fel tudja dolgozni élményeit – hangsúlyoz-ta a szakember, majd hozzátette: ha először megy táborba a fiatal, lehetőség szerint környékbeli táborokból válasszunk, a döntést pedig ő hozza meg. Ha könnyen barátkozós, talpraesett gyerekünk van, ő könnyen elboldogul majd egy olyan táborban is, ahol nin-csenek ismerősei. Azok, akik nehe-zebben barátkoznak, jó, ha testvé-rükkel, barátaikkal mennek tábor-ba, ez növeli biztonságérzetüket. Ottalvós táboroknál fontos, hogy legyen lehetőség telefonálásra. A szülőket azonban óva inteném attól, hogy bármikor rátelefonálja-nak gyerekükre - figyelmeztetett a pszichológus. Legyen a telefonos kapcsolattartásnak előre megbe-szélt módja, célszerű a hívás kez-deményezését a gyerekre bízni. Legyen arra is lehetőség, hogy a gyerek biztos lehessen abban, ha nem érzi jól magát a táborban, szülei érte mennek, és nem róják fel neki, hogy milyen sokba került kifizetni a tábor díját – tanácsolta Sipos Edit. A gyermeket készítsük fel a táborozásra, jó, ha szülő és gyerek együtt csomagol. Lehető-leg a megszokott ruhatárát pakol-juk be, ez megkönnyíti számára holmijai rendben tartását. A tábo-rozásnak persze a kínálat és a pénztárca is határt szab. Az önfe-ledt nyári időtöltés, a megfelelő kikapcsolódás kiválasztásának a szakember szerint mégis a legfon-tosabb szempontja, hogy csak akkor engedje el a szülő táborba a gyerekét, ha mind a táborban, mind pedig gyerekében maradék-talanul megbízik!Vuk AnitaHamarosan befejeződik a tanév, vége a tanulásnak. A járványügyi helyzet javulása lehetővé teszi, hogy nyári programokat szervezzünk a gyermekeknek. A fiatalok nagy része hagyományosan nyári táborokban tölti a szünidő egy részét. Ez hasznos a gyereknek, hasznos a szülőnek. Különösen az elmúlt hónapok után jót tenne, ha külön életet élnének. Akkor most menjen táborba a gyerek?Fotó: Kanizsa TV archíva szakember tanácsai IX.Tudásbővítés az otthonokbanA tavalyi Zöldtáborban tűzoltók frissítették fel a diákokat a bemutató utánAz elmúlt években a közös kutyasétáltatás is része volt a programnak az ifjú állatvédők táborábanKi, mit fogott? Halmustra a Zalaerdő Zrt. horgásztáborában Kikapcsolódás Szentpéterföldén, ahol idén is szervez tábort a Zalaerdő Zrt.
Sorozatunk e heti része nem csupán a növények kiválasztása miatt különle-ges. A Nagykanizsához közeli Sandon gazdálkodó vendéglátónk a muskátlik, petúniák és a különleges növények közt elárulta, hogyan is lett rendőrből virágkertész. - Ennél egy kicsit hosszabb ez a törté-net, mert géplakatosból lettem rendőr, rendőrből pedig virágkertész. A Cser-hátiban végeztem sok-sok évvel ezelőtt, és az iskola után jött az ötlet, hogy egyenruhába bújok. A virágkertészet pedig már közben is megvolt. Gye-rekkoromtól kezdve én ebben nőttem fel. A szüle-im zöldségekkel foglalkoz-tak, általános iskola alsó tagozatában nekem már megvolt a saját fóliasát-ram, ahol én kapálgattam – mondta el Fekete Péter. A termelővel a vásár-csarnokban is lehet talál-kozni, többen ismerik szebbnél szebb virágait és a különlegességeket is. Hát nézzük, milyen növé-nyeknek lehet helye a kis-kertben vagy éppen azok mentén, a virágágylások-ban! Kólát például a boltok polcain keresünk, nem fel-tétlenül a piacon kapható növények közt. - Kóla, igen. Az igazi neve különben istenfa, melyet Artemis istennő után kapott. Magá-nak a növénynek egy nagyon erőteljes, aromás illata van, jellegzetes kóla illat. Ha valaki beleszagol a bokorba, tényleg ezt érez-ni. Sokan kételkednek, egészen addig, amíg nem találkoznak a növénnyel, és akkor rájönnek, valóban kóláról van szó. Nagyon hálás, mert nem csak a kert dísze lehet, hanem fűszer- és aromanövény is egy-ben. A tulajdonságai közül én kiemelném: az illat-anyagával távol tartja a rovarokat. Ha a levágott hajtását betesszük a ruhásszekrénybe, molyok nem fognak arra repkedni. Illetve, ami talán a legérde-kesebb, ebből a növényből valóban kóla szörpöt lehet készíteni. A receptet én is az interneten találtam, de hasonlóan készül, mint a bodzaszörp – árulta el Fekete Péter.Maradva a fűszeres, illa-tos növényeknél, aki szere-ti az egzotikumot és a különlegességet, számára kimondottan ajánlott a vaníliavirág. Tenyérnyi nagyságú virágokat hoz ez a növény, és amikor kinyí-lik, az egész környéket elárasztja a vanília illatával. Idővel elérheti az akár másfél méteres magassá-got is, napos, nyári meleg időszakban már két méter-ről is érezhető a jellegzetes illat. A muskátlik és petúniák, valamint a többi már ismert és kedvelt dísznö-vény közt megbújik egy harmadik különlegesség is, ami igazi éke lehet a kis-kerteknek: ez pedig a mur-vafű vagy más néven a bougainvillea. - A mediter-rán csodaként számon tar-tott dísznövény Brazíliából származik, ott fedezték fel. 1768-ban egy francia felfe-dező, Bougainvillea tábor-nok talált rá, neki köszön-hetően került a növény Európába. Ez a virág hatal-mas méretűre képes meg-nőni – igaz ugyan, hogy nálunk a mediterránium-mal szemben – teleltetni kell. A tengerpartot kedve-lők számára ismert lehet a murvafű, a kedvelt nyara-lóhelyeken emelet magas-ságú példányokat lehet látni, amelyek a talajtól az utolsó hajtásig ontják a virágaikat – fogalmazott a virágkertész.Jó hír a szépségek és különlegességek kedvelői-nek, hogy mindhárom növény ma már dísze lehet egy-egy nagykanizsai vagy környékbeli kiskert-nek, illetve udvarnak. Vincze Adél 2020. 05. 29. | 15mezőgazdaság Kóla – vagyis istenfa, vanília virág, murvafű. Mindhárom növénynek van helye a kiskertben, ráadásul, ha egyet-egyet beszerzünk belőle, a szomszédok és a látogatóba érkezők is rácsodálkozhatnak a kert, az udvar vagy a balkon egy-egy ékességére.Ásó, kapa, gereblye Fotó: Czigóth Sándor6. résza különlegességekTerítéken
2020. május 30.KiskanizsaiBAJCSY ZS. U. 38.93/319-46220:00-08:002020. május 31.PatikaPlusBOSZORKÁNY U. 2.93/516-28019:00-08:002020. június 1.BENU Gyógyszertár Nagykanizsa KatonarétiTAVASZ U. 26.93/311-60708:00-06:002020. június 2.SalviaRÓZSA U. 6.93/536-61022:00-06:002020. június 3.Szent KristófERZSÉBET TÉR 8/2. (Bejárat a Vásár utca felől)93/510-15122:00-06:002020. június 4.ZöldfenyőALKOTMÁNY U. 51.93/333-52122:00-06:002020. június 5.BelvárosiERZSÉBET TÉR 1.93/310-40322:00-07:0016 | KANIZSA újságszSZolgáltatásNe feledje felköszönteni ismerőseit!Május 31. Angéla, PetronellaA Petronella a Petrónia kicsinyítő-képzős, az alapnévnél ismertebb származéka. Ez az etruszk petro vagy a latin petra szóból való, ezek jelentése: edzett férfi, illetve kő. Az Angéla görög, latin eredetű név, jelentése angyal, követ, hírnök.Júnus 1. TündeA Tünde nevet Vörösmarty Mihály alkotta a tündér szóból Csongor és Tünde című drámai költeményében.Júni us 2. Kármen, Ani taA Kármen héber, spanyol eredetű név, jelentése Karmel-hegyi, kert. Az Anita a héber Anna név spanyol változatából származik, jelentése kegyelem, könyörület.JúNIus 3. KlotildA Klotild germán eredetű német névből származik. Elemeinek jelen-tése: dicsõséges, híres + harc.JúNIus 4. Bulcsú A Bulcsú ismeretlen eredetű régi magyar személynév. A török erede-tű magyar búcsú és bocsát szavak-kal való összefüggése erősen vita-tott.Júni us 5. FatIMeA Fatime Az arab Fatima változata, ami Mohamed legkisebb lányának neve volt.Jövő heti véradások2020.06.02. 12:00 -16:00 Bazár udvar Nagykanizsa Zrínyi út 35.2020.06.05. 14:00-18:00 Kanizsa CentrumAdj vért, és ments meg három életet!30/600-64-66Hívható hétvégén és ünnepnapokon 7 és 22 óra közöttHírek Önről, Önnek www.kanizsa- ujsag.hu www.kanizsatv.huNagyKANIZSA, egy kattintásraAz állatorvosi ügyelet telefonszáma:Gyógysz ertári ügyelet
2020. 05. 29. | 17szolgáltatásEsemények, évfordulókMájus 31.Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete 1986-tól május 31-ét dohánymentes világ-nappá nyilvánította, bízva abban, hogy a dohányzással kapcsolatos halál megelőz-hető.1950 óta május 31-e a Nemzetközi Gyer-meknap.Pünkösd. Az elnevezés a görög pentekosz-tész, azaz ötvenedik szóból ered, a húsvét szombat utáni ötvenedik napon ünneplik. A zsidó nép számára a húsvét szombatját követő ötvenedik nap a befejezett aratás meghálálásának ünnepe volt a Szentföl-dön.Júnus 1.Pünkösd hétfő.A tej világnapja. Magyarországon 1957 óta tartják.Június 2.1920. június 2-án megszületett Karinthy Ferenc, Kossuth-díjas író, drámaíró, drama-turg, édesapja Karinthy Frigyes, fia Karin-thy Márton író.Június 3.1895. június 3-án megszületett Korda Zol-tán, magyar származású angol filmrendező (A dzsungel könyve).1925. június 3-án megszületett Tony Curtis magyar származású amerikai színész. Olyan vígjátékokban láthattuk, mint a Min-den lében két kanál és a Van, aki forrón sze-reti.Június 4.1920. június 4-én aláírták a trianoni béke-szerződést, melynek értelmében Magyar-ország elvesztette területének kétharmad részét. Június 5.1972. június 5-én nyílt meg Stockholmban ,,Ember és bioszféra” címmel az ENSZ kör-nyezetvédelmi világkonferenciája. Az emberi környezettel foglalkozó ENSZ-kon-ferencia ezt a napot határozatában nemzet-közi környezetvédelmi nappá nyilvánítot-ta.Szent Bonifác napja. A sörfőzők és a szabók védőszentjének ünnepe.Az előző hetETi rejTVény MEGFEjtéSE: A dicsőség első sugarai a hajnalpírnál is kedvesebbek nekünk.
18 | KANIZSA újságegészsSZSégA Prader-Willi Szindróma egy komp-lex, az idegrendszert és a viselkedést is érintő genetikai rendellenesség, amelynek hátterében a 15-ös kromo-szóma sérülése van – avatott be mindjárt a száraz tényekbe Tünde. A betegségnek számos jellemzője, tünete van, de az egyik fő ismertetőjegy a folyama-tos extrém éhségérzet, amely jellemzően 2-4 éves kor körül jelenik meg. Ez azért van, mert a szindrómával küzdőknek nem működik a visszacsatoló funkció az agyban, amely azt jel-zi, hogy jóllakott. Ez azonban túlzott étkezést, életveszélyes elhízást eredményezhet – figyelmeztet az anyukából vált szakértő. A gyermek cselekedetét egy idő után aztán már csak az élelemszerzés befolyásolja, amelyet súlyosbít egy extrém lassú anyagcsere is. A Prader-Willi Szindróma komplexitását mutat-ja, hogy a betegség jellemzője még a gyenge izomtónus, az alacsony növés, a problémás viselkedés, a magas fájdalomtolerancia, beszédproblémák, tanulási nehézségek, fáradság és alvászavarok. Fontos hangsúlyoz-ni, hogy a PWS ritka betegség, de az érintett családoknak eddig nem igazán volt segítsége Magyarországon. A betegségről az elmúlt pár évben lehet többet tudni, az orvosok is egyre korábban észreveszik és küldik geneti-kai vizsgálatra az érintetteket – hangsúlyozta Tünde. 2019 nyarán a Magyar Prader-Willi Szindróma Egyesületet is az érintett szülők hívták életre. Céljaik között van a Prader-Willi szindrómás gyermeket nevelő családok támo-gatása, információs adatbázis létrehozása, közösségi alkalmak, programok, rendezvé-nyek szervezése, a szindrómával kapcsolatos kutatások támogatása, és a jövőben egy PWS lakóotthon létrehozása. A korai diagnózis mentheti meg a betegeketAmit minden esetben hangsúlyozunk és rendkívül fontosnak tartunk az a korai diagnó-zis – nyomatékosította az egyesület elnöke, majd kiemelte: tudom sokkoló, amikor a diag-nózissal szembekerül a szülő, de az információ hiányában, a megfelelő diéta nélkül pár éven belül elveszíthetjük a beteget. A szindrómával érintett gyermekek többnyire koraszülöttek, nagy százalékuk császármetszéssel jön világ-ra, a hipotónia pedig mindenkire jellemző. A szindróma ma már Magyarországon is egy vérvételből megállapítható – mondta Tünde. A Prader-Willi Szindrómára gyógymód nincs, a szigorúan tartott diéta mellett jelenleg az egyetlen elérhető terápia, amely valamelyest segít a szindrómával küzdőknek, az a növeke-dési hormon kezelés. Ez a terápia segít meg-erősíteni az izmokat, és növeli a testmagassá-got ezzel segítve a gyermeket. Önkéntesek segítenek a segítőknekA magyar egyesület az elmúlt közel egy évben rendkívül sok munkával, a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartással, orvosi konferenciákon való részvétellel, pedagógu-soknak szóló szóróanyagokkal is igyekszik fel-hívni a figyelmet ezen betegséggel küzdők megértésére, segítésére. A szakmai anyagokat önkénteseket toborozva angol nyelvről fordít-ják, ezzel segítve az érintetteket. A PW szind-rómás emberek életkilátásai és életminősége nagyon eltérő, bár ez a terület sokat fejlődött, összehasonlítva a 20 vagy 10 évvel ezelőtti állapottal, és várhatóan egyre jobb lesz a jövő-ben. Több párhuzamos kutatás zajlik, ami a PWS biológiájának megértését és a megfelelő kezelések kifejlesztését célozza – hangsúlyoz-ta Tünde. Május a Prader-Willi Szindróma érzé-kenyítés hónapja, május utolsó péntekén pedig Öltözz narancsba! címmel figyelemfel-hívó kampányt tartanak világszerte a beteg-séggel küzdők és problémáik jobb megisme-réséért. Vuk AnitaEgyütt a holnapért! hónapjaMájusa PWS érzékenyítésfotók: Magyar Prader-Willi A Prader-Willi Szindrómáról, az ezzel a betegséggel küzdőkről ma még keveset tud a társadalom. A problémák feltárására, a megfelelő információk átadására, az érin-tettek támogatására alakult nemrég egy egyesület, amelynek egy fiatal nagykani-zsai anyuka lett a vezetője. Baloghné Liplin Tünde 9 éves kisfia is a PWS-sel harcol.
2020. 05. 29. | 19ügyeskedőSárkány készítése nejlonzacskóbólLengyák István rovataÜgyeskedőheti horoszkópKos: 03.21 - 04.20. Igaza lehet a szomszédjának, amikor arra inti önt, hogy túl szigorú önmagá-hoz. Hallgassa meg az intelmeit, lazít-son, és fogadja el másoktól az önzetlen segítséget.Bika: 04.21-05.21. Mozgalmas időszakra számíthat. Ha a konfliktushelyzeteket diplomatikusan kikerüli, nem lesz oka semmi panaszra, és élvezni fogja a társasági eseményeket.IkiKrek: 05.22-06.21.A barátai tisztában vannak a nagylel-kűségével és ezt ki is használják. Most azonban nem árt, ha megfékezi az ada-kozó kedvét, mert túl sokat akar az egyik ismerőse.Rák: 06.22-07.22. Teljesen érthető, ha elege van az ott-honülésből és a házimunkákból. Sze-rencsére, a környezetváltozást már nem akadályozza meg a koronavírus-járvány.Oroszlán: 07.23 - 08.23. Ne közlekedjen lehajtott fejjel az utcán, mert így észre sem veszi, mennyi cso-dálója akad. Ha nem siet és beszélget az ismerőseivel, még a kedve is jobb lesz.Szűz: 08.24-09.23. Bár mindig tudott őrködni a családja anyagi biztonsága felett, most mégis a változás jelei mutatkoznak. Vigyázzon, nehogy túlfusson a lehetőségeken.Mérleg: 09.24 -10.23. Egy nem várt esemény összekuszálhat-ja a hétvégére tervezett programját. Ha több időt fordítana a párkapcsolatára, akkor nem érnék kellemetlen meglepe-tések. sKorpió: 10.24 -11.22. Ha jól körülnéz a világban, meggyő-ződhet róla, hogy nemcsak akadályok, hanem új lehetőségek is keresztezik az útját. Csak le kell hajolnia értük. Nyilas: 11.23-12.21. Jó ideje nem vágyakozik semmi másra, csak a szórakozásra. Könnyen teljesülhet a kívánsága, csak hívja meg egyik barát-ját, és üljenek ki egy cukrászda teraszára.Bak: 12.22 - 01.20. Kellemes meglepetésben lehet része hamarosan. Ne gondoljon mindjárt eget rengető dolgokra, örülhet az apró figyel-mességeknek, ajándékoknak is. Vízöntő: 01.21-02.19. Jól sikerült az elmúlt hete, és továbbra is energikusnak érezheti magát. Nem volt felesleges döntése a környezetváltozás. Most gondolhat az életmódváltásra is. Halak: 02.20-03.20. Bár mindig is ragaszkodott az őszinte-séghez, az igazmondáshoz, a csillagok állása szerint, a napokban másképp kell tennie. Lehetőleg hallgassa el a vélemé-nyét.
20 | KANIZSA újságMűsorA Kanizsa TV műsora 2020. március 28-április 3.A május 30-június 5.Május 30. szombat 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Láto-gató, 01:00 A szomszéd vár, 01:30 Híradó, 01:45 Madarat tolláról, 02:15 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 02:45 Dombvidék, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Látogató, 07:30 A szomszéd vár, 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tolláról, 08:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 09:15 Dombvidék, 09:45Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Múlt-kor, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc, 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék, 16:05 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:10 Múlt-kor, 18:40 Mézes pajtás, 19:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:20 Tóték – tragikomédia a Mozaik Társulat előadásában, 21:00 Info blokk, benne Napi Kani-zsa, Kommentár nélkül, 21:10 LapozóMájus 31. vasárnap00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 00:10 Múlt-kor, 00:40 Mézes paj-tás, 01:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 01:20 Tóték – tragikomédia a Mozaik Társulat előadásában, 03:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:10 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Múlt-kor, 07:10 Mézes pajtás, 07:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 07:50 Tóték – tragikomédia a Mozaik Társulat előadásában, 09:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:40 Lapozó, 12:00 Múlt-kor, 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc, 14:15 Kommentár nélkül – heti válo-gatás, 14:45 Gézengúzok, 15:15 Napi Kanizsa – újranéző, 15:45 Dombvidék, 16:15 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, 18:10 Mise / Istentisztelet, 19:10 Sztár-portré: Auguszt Bárió, 19:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 19:50 Hidas Frigyes – az „utolsó magyar romantikus” zene-szerző, 20:40 Cápák a keresőmben, 21:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:40 Lapozó Június 1. hétfő00:00 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kom-mentár nélkül, 00:10 Mise / Istentisztelet, 01:10 Sztárportré: Auguszt Bárió, 01:40 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 01:50 Hidas Frigyes – az „utolsó magyar romantikus” zeneszerző, 02:40 Cápák a keresőmben, 03:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 03:40 Lapozó , 06:30 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:40 Mise / Isten-tisztelet, 07:40 Sztárportré: Auguszt Bárió, 08:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, 08:20 Hidas Frigyes – az „utolsó magyar romantikus” zeneszerző, 09:10 Cápák a kere-sőmben, 10:10 Info blokk, benne Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 10:10 Lapozó, 12:00 Sztár-portré: Auguszt Bárió, 12:30 Hidas Frigyes – az „utolsó magyar romantikus” zeneszerző, 13:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:35 Kukkantó, 20:05 Rotschild Klári legendái, 20:55 Múlt-kor, 21:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:00 LapozóJúnius 2. kedd 00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:35 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 01:05 Kuk-kantó, 01:35 Híradó, 01:50 Rotschild Klári legen-dái, 02:40 Múlt-kor, 03:10 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, Üzenet, 07:05 Egy falat kenyér és egy csipet-nyi szó, 07:35 Kukkantó, 08:05 Híradó, 08:20 Rotschild Klári legendái, 09:10 Múlt-kor, 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 12:30 Kuk-kantó, 13:00 Rotschild Klári legendái, 13:50 Múlt-kor, 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Hír-adó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Aktuális – Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc, 20:05 Generációnk, 20:35 Híradó, 20:50 Sztárportré: Szatmári Orsi, 21:20 Kanizsa vára egy itáliai hadmérnök szemé-vel – Szovák Márton előadása, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül,honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 LapozóJúnius 3. szerda00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Aktuális – Hargita, 01:05 K’arc, 01:35 Híradó, 01:50 Generációnk , 02:20 Sztár-portré: Szatmári Orsi, 02:50 Kanizsa vára egy itá-liai hadmérnök szemével – Szovák Márton elő-adása, 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Aktuális – Hargita, 07:35 K’arc , 08:05 Híradó, 08:20 Gene-rációnk, 08:50 Sztárportré: Szatmári Orsi, 09:20 Kanizsa vára egy itáliai hadmérnök szemével – Szovák Márton előadása, 09:50 Info blokk, ben-ne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapozó, 12:00 Aktuális – Hargita, 12:30 K’arc, 13:00 Generációnk, 13:30 Sztárportré: Szatmári Orsi , 14:00 Kanizsa vára egy itáliai hadmérnök sze-mével – Szovák Márton előadása, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Láto-gató, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Élet-módi, 20:00 Kalando-zoo, 20:30 Híradó, 20:45 Gázfröccs, 21:15 K’arc, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, Üzenet, 22:15 LapozóJúnius 4. csütörtök00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Látogató, 01:00 Élet-módi, 01:30 Híradó, 01:45 Kalando-zoo, 02:14 Gázfröccs, 02:45 K’arc, 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:45 Lapo-zó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Látogató, 07:30 Élet-módi, 08:00 Híradó, 08:15 Kalando-zoo, 08:45 Gázfröccs, 09:15 K’arc , 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapo-zó, 12:00 Látogató, 12:30 Élet-módi, 13:00 Kalando-zoo, 13:30 Gázfröccs, 14:00 K’arc, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 18:35Székely konyha , 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk, 20:05 Feladatlista a bolygóért, 20:35 Híradó, 20:50 Forgószínpad, 21:20 Élet-módi, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, hon-vedelem.hu, Üzenet, 22:25 LapozóJúnius 5. péntek00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Székely konyha, 01:05 A mi portánk, 01:35 Híradó, 01:50 Feladatlista a boly-góért, 02:20 Forgószínpad, 02:50 Élet-módi, 03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nél-kül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Székely konyha, 07:35 A mi portánk, 08:05 Híradó, 08:20 Feladatlista a bolygóért, 08:50 Forgó-színpad, 09:20 Élet-módi, 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommen-tár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:25 Lapo-zó, 12:00 Székely konyha, 12:30 A mi portánk, 13:00 Feladatlista a bolygóért, 13:30 Forgószín-pad, 14:00 Élet-módi, 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Hargita, 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Szer-tár, 20:00 Madarat tolláról, 20:30 Híradó, 20:45 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, 21:15 A mi portánk, 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjá-rás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 LapozóA televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!
2020. 05. 29. | 21sport A Kanizsa Lovasklub miklósfai bázisán az elmúlt hétvégén szá-mos ifjú hölgy gyülekezett a Dunántúl különböző települései-ről, hogy órákat vehessenek a fogathajtás címszava alatti gyakor-lati ismeretekből. Ráadásul nem kisebb név, mint a szentgyörgyvári Forgács Zoltán instrukcióit követ-ve ülhettek fel a kocsi bakjára a tanítványok, hogy elsajátíthassák a hajtás legfontosabb elemeit. Mind-ezek a lovastúrák alkalmával is jól jöhetnek részükre a későbbiekben.- E képzés alatt is élt az utóbbi időszakban az online oktatás lehe-tősége, de mostanra már nagyon vártuk, hogy újra ki is mozdulhas-sunk terepre – kezdte Bayer Orso-lya, aki Mohácsról érkezett Miklós-fára. - Helyileg legutóbb talán csak itt, Kanizsán indítottak ilyen isme-retekkel is felvértező, több hóna-pos lovastúra-vezetést, ezért egy-értelmű volt, hogy jelentkezem a zalai végekre.- Hány hibám is volt, tényleg leesett az egyik bójáról még a teniszlabda is? - kérdezte társaitól a kaposvári Tóth Dorottya. Ő tehát jóval közelebbről való, és biztos abban, hogy a hasznára válik a jövőben ez a tanfolyam is. - Jó, lehet, van még javítanivalóm, de biztos vagyok abban, hogy a vizs-gákig már minden remekül fog menni, így akár a fordulók pontos vétele is.A képzés rengeteg olyan ismeret ad, mely a lovakkal történő foglal-kozáshoz, illetve a velük történő munkához elengedhetetlen mondjuk egy lovarda környékén, ugyanakkor nem véletlenül láto-gattunk ki éppen a fogathajtás órá-ira.- Igazából egyfajta alapot adhat mindez már magához a fogathaj-tás sportágához is, bár ahhoz még nem kevés kritériumot kell teljesí-teni, hogy versenyengedélyt kap-jon a fogathajtó – mindezek már Papp Vivien szavai voltak. - Van már rutinom abban, hogy mihez milyen lépcsőfokok megléte szük-séges, mivel otthon, vagyis Mihál-don két lovam is van.Ezúttal sem akármilyen négylá-búakkal mehettek, hiszen az a Fer-dinánd is rótta például finoman a köröket, mely már öt fogathajtó világbajnokságon szerepelhetett eddig.A lovas szakemberek szerint pél-daértékű együttműködés alakult ki a kanizsai felsőoktatási intéz-ménnyel arra vonatkozóan, hogy a lovastúra-vezető kurzust közösen lebonyolíthassák. Ez lehet a garan-cia arra, hogy az itt elsajátított tudást hasznosítani is tudják a kur-zuson résztvevők. P.L.Ahogy az egy újonc együttese esetében tör-vényszerű, a magasabb osztályban való szereplés-hez a ritmust fel kell venni, nos, ezt próbálta a Kanizsa Sörgyár SE II is a férfi NB II Dél-Dunántúli csoportjá-ban. A kanizsaiak úgy hagyhatták félbe a pontva-dászatot, hogy jó néhány gárdánál két találkozóval kevesebbet játszottak.Rögtön győzelemmel kezdtek Halász Lajosék a Dunaszekcső ellen, a 11:7-es győzelem jól jött, és a bonyhádi 10:8-as veresé-get követően sem volt okunk csüggedni – érté-kelt Jakabfi. – Igazából a Siófoki AK elleni 14:4-es vereség és a Mohácsi TE 1888 gárdájának ellenünk aratott 15:3-as győzelme lógott ki egy kissé a sorból. A Pécsi TÜKE SE mégiscsak a listavezető, tőlük ki lehet kapni, ugyanakkor a Kaposvári AC II-vel szem-beni siker a somogyi megyeszékhelyen kimon-dottan jól jött Szerdahe-lyi Krisztoferék számára. A többi elveszített meccs a vállalható kategória volt, a le nem játszott majd’ féltu-catnyi találkozónk pedig kecsegtetett még sikerrel.Szomorúak, hogy abbamaradtA Szentgyörgyvári Lipicai Ménesből az immár öt fogathajtó vb-n szerepelt ló, Ferdinánd is kitett magáértFotók: Polgár LászlómegkapjákA lovassport alapjait isJakabfi Imre, a Kanizsa Sörgyár SE asztalitenisz klubjának vezetője szerint, kár, hogy nem folytathatta a bajnokságot az egylet kettes számú férfi csapata, de a megyéből felkerülve nem volt oka a szégyenkezésre.A KSSssE II tagjai, Halász Lajos (balról), Szerdahelyi Krisztofer, Balogh Imre, Hadi Mátyás, Lenkovics Lóránt NB-s rutint szereztekAmint azt megtudtuk, a PEN által meghirde-tett lovastúra-vezető kurzus egy ideje már fut, ugyanakkor a napokban ismét fel-gyorsulhattak a kere-tein belüli történések - a járványügyi lazítá-sokat követően.
22 | KANIZSA újságsportA kanizsai labdarúgók körében is nehezen élik meg az utóbbi hónapok történéseit, a korlátozá-sok oldását követően azonban már a stadion kapuit legalább a futballisták előtt kinyithatták. Vittman Ádámék jó pár hét ott-honi, illetve egyéni tréningezés után a csoportos edzések fázisába léphettek. Mindezt teszik annak ellenére, hogy az NB III-as bajnok-ság folytatását a szövetségnél elvetették, a szezont befejezett-nek nyilvánították.- Heti háromszor, hétfőn, szer-dán, valamint pénteken tréninge-zünk délutánonként – fogalma-zott a szakmai munka irányítója, Koller Zoltán. – Úgy voltunk vele, hogy addig mindenképpen csi-náljuk az edzéseket, ameddig a bajnokság tartott volna. A szezon-vége pont május végére esett vol-na, nos, arra még azért réteszünk egy hetet a közös munka terén. A következő idényre a felkészülés aztán július elején kezdődne, per-sze sok függ attól, hogy miként is alakul addig az egészségügyi helyzet. Ha nem jön közbe várat-lan fordulat, akkor ugye augusz-tus közepe táján következhetne a rajt, de erről még korai beszél-nünk. Maradjunk egyelőre a jelen-ben, a lényeg az, hogy rendszere-sen edzünk.A klubvezetés területén a kulis�-szák mögött minden bizonnyal mozgalmasabb élet zajlik ebben az időszakban.- A labdarúgó-szövetség részé-ről talán június közepén kapha-tunk arról tájékoztatást, hogy miként is alakulhat az NB III cso-portjainak száma – mondta már el mindezt Lánczos Attila, a csapa-tot működtető kft. ügyvezetője. – Azt, hogy három, hat vagy esetleg négy lesz, még nem tudhatjuk, és azt sem, hogy a mezőnyt hogyan töltik fel. Egy tény, a licenc-jogokat az egyesületek jó része már meg-kapta. Általánosságban fogalmaz-va nem kicsi probléma, hogy az önkormányzatok és a bármilyen formában támogató cégek is nehéz helyzetbe kerültek a jár-ványügyi helyzet miatt, és az nálunk is prioritássá lépett elő, hogy a játékosokat a futball mel-lett afelé irányítjuk immár, hogy végzettségüknek megfelelően akár dolgozhatnak is. Szűkebb anyagi keretek között működhe-tünk mi is tovább és ez már a jövő-beni A keretbeli változásokról is be tudott már számolni a klubelöljá-ró.- A társaságot túlnyomórészt egyben tudtuk tartani, hiszen a szerződések jövő év június 30-ig élnek. Az új helyzet és úgymond a távolság miatt Hampuk Ádámtól el kellett köszönnünk és Simon-falvi Gábor is befejezte nálunk. Vannak persze kiszemeltjeink, két NB III-as tapasztalatokkal is bíró és innen indult labdarúgóval már előrehaladott tárgyalási szakasz-ban állunk, és ha neveket nem is mondanék, annyit elárulok, hogy hiányposztokra igazolnánk. P.L.A Dézalai Vízmű SE úszóinál is elkezdődött, sőt, már javában tart a felkészülés, illetve a hiány-, vagyis versenypótló tréningezés idő-szaka. Versenyek egyelőre nincsenek, ahogy még vízbe sem szállhattak a klub növendékei, ez azonban nem jelentette azt, hogy száraz-földi edzéseket se vezényeljenek nekik.Nem voltak egyszerű helyzetben az úszók sem, hiszen a koronavírus-járvány teljesen átírta készülési programjukat. A sportág űzői – miként Nagykanizsán is - azonban rugalmasan alkalmazkodtak a kialakult helyzethez, majd az otthoni készülést idővel váltotta a szabad-téri tréningezés.- Kint a szabad-ban, a Mindenki sportpályán kezd-tünk az utóbbi hetekben, mivel az uszoda még zárva van a vírus miatt – foglalta össze a kiala-kult helyzetet a nagykanizsai klub vezetőedző-je, Polgár Sándor. Reménykedünk abban, hogy minél hamarább medencében tudjuk folytatni az edzéseket, addig azonban szabad-téren találunk a fiataloknak olyan feladatokat, melyekkel az erőnléti szinten tartást azért meg tudjuk oldani. Azért az alagút végén a fény mintha látszódna, hiszen az egyesület részéről elmondták, ha jövő héttől lenne már strand, akkor az edzéseket szeretnék ott tartani. Mind-ez azt jelenti, abban az esetben már a víz is fon-tos szerephez juthat a munka alkalmával…Időközben az egyesület közösségi oldalán megjelent információk szerint június elseje után a szabadtéri medencében délutánon-ként elkezdődhetnek az edzések. P.L.edzenekJúnius elején mégBorsi Bence (világos mezben) és csapattársai inkább már a következő szezon jegyében róják a köröket(Fotó: Polgár László)Várják már a nyitástA kép csalóka, nem focicsapat, hanem a DZVSE úszói készülnek a MindenkinNéhány héttel korábban, a járványügyi lazításokkal párhuzamosan természetesen az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó csapatánál is elkezdték a csoportos és közös foglalkozásokat a játékosok Koller Zoltán vezetőedző irányításával.
A szurkolók egyelőre csak a televízió képer-nyőjén követhetik a történéseket, így is lesz azonban izgalmakban részük. Már nagyon várjuk a tétre menő folytatást – árulta el Fábián Péter, aki szüleivel több évti-zede ott van a ZTE FC hazai találkozóin. – Biz-tos elmentünk volna Kaposvárra is pénteken, ha nem lenne zártkapus. Az olyan mérkőzése-ket, mint a Rákóczi,vagy éppen a Paks elleni, egyszerűen meg kell nyernie az egerszegiek-nek. Emellett épüljenek fel a sérültjeik, akkor biztos vagyok abban, hogy a következő sze-zonban is NB I-es összecsapásokra járhatunk Zalaegerszegre.A Kaposvári Rákóczi mondhatni már reménytelen helyzetben van, ettől függetle-nül erre a gárdára is kíváncsiak Kanizsáról. Sokan nem örültek ennek a döntésnek a jelenlegi helyzetben, de személy szerint én nagyon várom, hogy újra láthassunk NB I-es mérkőzéseket – mondta Herzsenyák Áron, aki még a tavalyi szezonban is a kaposváriak kere-téhez tartozott, jelenleg pedig a Kanizsa csa-patának tagja. – Igaz, csak a tévében követhet-jük nyomon a történéseket, de ez legyen a leg-nagyobb problémánk. Persze, valamivel kiemeltebben figyelem a Kaposvár mérkőzé-seit, s ha élőben nem is, interneten keresztül meg szoktam nézni korábban is a találkozóikat.Maradva még mindig az NB I tabellájának alsóházánál, még az újpestieknek is oda kell figyelniük a folytatásra.Várni vártam, persze, de engem leginkább a hangulat érdekel, a szurkolás – bocsátotta elő-re Somogyi Gábor a lilák táborából. – Egy Zete – Újpestet, vagy a derbit mindig jobban várja az ember, ezeken általában még történ-nek érdekesebb dolgok. Úgy érzem, nézők nélkül azonban nem csak a focinak, hanem szinte az összes sportágnak nincs értelme. Remélem, mielőbb minden olyan lesz, mint korábban, meg aztán az Újpest maradjon bent biztosan.Azon csapatok szurkolói is megsínylették persze az eltelt időszakot, akik inkább felfelé tekinthetnek.Végre voltak már meccsek, szerintem renge-tegen vártunk már erre – hallhattuk Pintér Ferenc szavait. – Nehéz volt átvészelnünk, s egy idő után már annak is örültünk, hogy fel-készülési találkozókat játszottak. Jó, hát a Ferencváros a halasztott bajnokik után tekin-télyes előnnyel bír, jó úton haladunk a 31. baj-noki címünk felé. Meglepetések azonban min-dig akadhatnak, a Fehérvár és a Kövesd is jól összerakott csapat. Amit sajnálok, hogy a csa-láddal ezekben a hónapokban nem mehet-tünk, mehetünk fel egy-két találkozóra az Üllői útra. Amúgy zalai lévén annak is szurkolok, hogy a Zete bent maradjon az NB I-ben, így Kanizsáról is egyszerűbb eljutnunk első osztá-lyú bajnokikra.Nos, hogy a ZTE őrizze meg első ligás tagsá-gát, ez a vélemény nem biztos, hogy találkozik Varga Attiláéval, a várakozás ugyanakkor közös.Jó, hogy van már ismét valami az NB I-es pályákon – szólt a Fenegyerekek csoportjának egyik vezetője. – Bár, nézők nélkül azért nem az igazi. Arra azért kíváncsi vagyok, ki esik ki, s hogy egyáltalán lesz-e kieső, vagy 14, esetleg 16 együttessel menne tovább az NB I a követ-kező idényben. Amúgy meg minket a csopor-tunkból inkább az NB III érdekel igazán… A Fradi szinte biztosan behúzza, a Zete meg sze-rintem bent marad. P.L. 2020. 05. 29. | 23sportvárakozás!Micsoda…néhány hétig ilyen lesz a ZTE-stadion is(Fotó: Polgár László)A Ferencváros korábbról elmaradt mérkőzéseivel és a kupameccsekkel ugyan már folytatódott a labdarúgó idény, de a járványügyi leállás miatt félbeszakadt bajnokság fordulóit az előttünk álló hétvégén kezdik el pótolni a csapatok.Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormány-zataEgészségügyi Alapellátási Intézménye8800 Nagykanizsa Petőfi u. 5. E-mail: alapellatas@nagykanizsa.hu Telefon: 20/323-59-25; 20/324-09-54 Fax: 93/311-385TiszteltTELT Lakosság!Tájékoztatjuk Tisztelt betegeinket, hogy a TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001 „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán” című projekt keretében elkezdődik a Szent Imre u. 1. szám alatti fogászat felújítása.2020. június 2-tól az I. – iii. fogorvosi körzet, valamint a Fogszabályozás, a 8800 Nagykanizsa Kossuth tér 5. szám alatti fogorvosi rendelőben működik.Bejelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 93/797-175Megértésüket és türelmüket köszönjük!Nagykanizsa, 2020. május 29.Tisztelettel:Stimeczné Dr. György BernadetteintézményvezetőFelhívás!
24 | KANIZSA újságMozaikZAIKNemcsak a koronavírus-járvány miatt tölt el akár egy-két hetet is egyhuzam-ban murarátkai birtokán a Bagladi házas-pár. Ha kissé elfá-radnak a mun-kában, már az is felüdülést jelent számuk-ra, ha letekinte-nek a hegy alatt húzódó tájra, a kanyar-gó Mura folyóra. Tiszta idő-ben még a varasdi hegye-ket is lehet látni innen – újságolta a feleség, Zsuzsa asszony, aki a kisunoka, Niki kedvencét, a rizses-húst készítette el ebédre a hétvégén. Desszertként közkívánatra túrófánkot sütött. A szezonális gyü-mölcsért sem kellett mes�-szire menni, csupán le kel-lett hajolni az illatos, édes eperszemekért. Férjével, Lacival együtt szívesen kalandoznak el a gasztro-nómia világában. – E bőség régebben nem volt divat a hegyen – kapcso-lódott a beszél-getésbe Bagladi László, de manapság, az unoka kedvéért mindent meg-tesz az ember. A hegyi rizseshús hozzávalói: Vöröshagy-ma, sertéstarja, zsír, piros-paprika, só, majoránna, rizs, és víz.Elkészítése: A hagymát fel-aprítjuk, zsíron megpirítjuk és rászórjuk a fűszereket. Hozzáadjuk az apró kockák-ra felszeletelt húst, felönt-jük vízzel, és kb 30 percet főzzük. Közben egy serpe-nyőben zsírt forrósítunk, és ráöntjük a megmosott rizst. Kicsit pirítjuk, majd a hús-hoz adva tovább főzzük, míg meg nem puhul. Tejfö-lös, pirospaprikás uborkasa-látával tálaljuk. A túrófánk hozzávalói:3 db tojás, 1 kis pohár tejföl, 25 dkg túró, 25 dkg liszt, 10 dkg kristálycukor, 1 mk szó-dabikarbóna, 1 csipet só, 1 vaníliáscukor, 1 citrom reszelt héja.Elkészítése: Egy tálban összekeverjük az áttört túrót a többi hozzávalóval, és ned-ves kézzel diónyi golyókat gyúrunk a masszából. Ezután lisztezett tálra tesszük, és forró étolajban folyamato-san forgatva kisütjük. Porcu-korral, lekvárral ízesítjük. Tejfölös uborka-sALáta hozzávalói:1 db kígyóuborka, 1 tk só, 1 kis pohár tejföl, 1 ek ecet, 1 gerezd fokhagyma, 2 tk cukor, pirospaprika és bors ízlés szerint. Elkészítése:A felszeletelt uborkát egy tálkában megsózzuk, fél órára állni hagyjuk, majd a levét kinyomkodjuk, és összekeverjük a többi hoz-závalóval. Ha van rá idő, fél óráig ismét állni hagyjuk, és pirospaprikával, borssal meghintve tálaljuk. BAKONYI ErzsébetGasztroKanizsaFotó: Kanizsaa murarátkai Rizseshús és túrófánk szőlőhegyről